KA450 | Black&Decker KA450 ORBITAL SANDER instruction manual

402114-36 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KA450
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Şlefuitorul cu foaie BLACK+DECKER KA450 a fost
conceput pentru şlefuirea lemnului, a metalului,
a materialelor plastice şi a suprafeţelor vopsite. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
d.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
e.
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările
enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu
cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie
sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la
acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu dispozitiv de protecţie
la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
respectaţi regulile de bun simţ atunci când
operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă
electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când
vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate conduce la
vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile antipraf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă,
căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
b.
c.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală.
d.
e.
3
Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori riscul
de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior
reduce riscul de electrocutare.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că
aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în
mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele impuse
de existenţa prafului.
de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea
conduce la situaţii periculoase.
5.
a.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este
păstrată siguranţa uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru şlefuitoare
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta de
lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze.
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru
şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.
Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii diferite
♦
♦
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune
de către accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în
mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă
şi poate conduce la pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea
pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de
şlefuire poate pune în pericol sănătatea
operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi
o mască antipraf special concepută pentru
protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor şi
asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt,
de asemenea, protejate.
♦
♦
♦
4
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe
vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb sau
atunci şlefuiţi lemn şi metal ce pot degaja pulberi
toxice:
♦ Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate
să pătrundă în zona de lucru.
♦ Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
♦ Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Această unealtă nu este destinată utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
♦
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni.
Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament sau
efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferită de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală şi/sau daune materiale.
de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea
declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de
asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa
expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă,
împreună cu codul de data:
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi
determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită
etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de
siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.)
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice
pericol.
Utilizarea unui cablu prelungitor
♦
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei
unelte (consultaţi specificaţia tehnică). Înainte de
utilizare, inspectaţi cablul prelungitor pentru
a depista semne de deteriorare, uzură şi
îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă
este deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi
un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna
complet cablul. Utilizarea unui cablu prelungitor
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate
în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate
au fost măsurate în conformitate cu metoda standard
5
Operare
necorespunzător pentru puterea absorbită
a uneltei sau care este deteriorat sau defect poate
determina riscul de incendiu şi electrocutare.
Apucaţi şlefuitorul aşa cum se arată în figura B şi
porniţi-l. Deplasaţi-l pe lung, în curse de-a lungul
suprafeţei, lăsându-l să-şi facă treaba.
Apăsând pe unealtă în timpul şlefuirii se încetineşte
rata de îndepărtare şi se produce un finisaj de calitate
inferioară. Verificaţi rezultatul de mai multe ori.
Şlefuitorul este capabil de a îndepărta material mai
rapid în special cu un şmirghel mai grosier.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Comutator basculant de pornire/oprire
2. Buton culisant blocare
3. Talpă de şlefuire
4. Prindere pentru foaie
5. Port pentru praf
6. Rezervor
Buton culisant blocare
Acest şlefuitor este echipat cu un comutator care vă
permite să blocaţi pentru o utilizare îndelungată şi
să-l blocaţi pe poziţia oprit pentru a evita acţionarea
accidentală.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Blocare pe poziţia pornit (Fig. C)
♦
Ataşarea unei foi de şmirghel 1/4 (fig.A)
Avertisment! blocaţi maşina de şlefuit în timpul
instalării discului de şlefuire.
Consultaţi secţiune „Blocarea”.
♦
Ridicaţi clemele cu degetul mare, (fig. A). Rotiţi
clema (4) în jos, până când este complet deschisă.
♦
Aşezaţi şmirghelul pe o suprafaţă plană şi,
centrând talpa unităţii, apăsaţi bine şlefuitorul pe
foaie.
♦
Înfăşuraţi marginile foii de şmirghel în jurul
capetelor tălpii şi le prindeţi-le în poziţie folosind
clemele.
♦
Pentru a închide clemele, rotiţi mânerele clemei
înapoi atât cât este posibil şi le fixaţi în poziţie.
Întindeţi foaia de şmirghel cât bine posibil la
prindere.
NOTĂ: La noile unelte, poate fi dificilă instalarea
foilor de şmirghel din cauza rigidităţii tălpii de şlefuire.
Această condiţie se va îmbunătăţi în timp.
♦
Blocare pe poziţia oprit (Fig. D)
♦
♦
Avertisment! Praful de şlefuire colectat al acoperirilor
de suprafaţă (poliuretan, ulei de in, etc.) se poate
aprinde în sacul de praf sau în altă parte şi poate
provoca un incendiu. Pentru a reduce riscul, goliţi sacul
frecvent şi urmaţi strict instrucţiunile producătorului
şlefuitorului şi cele ale tratamentului de suprafaţă.
♦
Pentru a ataşa recipientul la şlefuitor, aliniaţi
canelurile (8) în recipient (6) cu nodurile (9) de pe
portul de extragere a prafului (5).
Asiguraţi-vă că partea mai lungă (10) a deschiderii
recipientului este pe partea de sus a portului.
♦
Glisaţi recipientul pe portul de praf şi rotiţi-l în sens
orar pentru a-l bloca aşa cum se arată în figura F.
♦
Pentru a-l scoate, rotiţi recipientul în sens antiorar
şi glisaţi-l în afară.
♦
Pentru a goli recipientul, scoateţi-l din portul praf
şi aruncaţi resturile de şlefuit într-un coş de gunoi
corespunzător.
Montarea foilor de şlefuit cu bucle de nailon
Asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată
de la priză.
♦
Apăsaţi ferm şi uniform foaia pe baza de şlefuit,
asigurându-vă că orificiile din foaie se aliniază cu
orificiile din bază.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritmul
propriu. Nu suprasolicitaţi.
Pornire/oprire
♦
Pentru a bloca unealta pe poziţia oprit, asiguraţi-vă
că mânerul (1) nu este apăsat şi împingeţi cursorul
(2) spre dreapta la poziţia de blocare. Mânerul
nu poate fi apăsat în timp ce comutatorul este în
poziţia blocat.
Pentru a debloca mânerul, împingeţi cursorul la
stânga la poziţia de deblocare. Mânerul poate fi
acum apăsat.
Colectarea prafului
♦
♦
Pentru a bloca unealta pe poziţia pornit, apăsaţi
mânerul (1) cu o mână şi împingeţi cursorul (2) în
poziţia de blocare cu cealaltă mână, aşa cum se
arată în figura C.
Pentru a opri unealta, împingeţi cursorul la stânga
la poziţia de deblocare şi eliberaţi mânerul.
Ţineţi şlefuitorul ca în figura C şi strângeţi mânerul
(1) să fie apăsat fără a pune presiune pe piesa de
prelucrat.
Pentru a opri unealta, eliberaţi mânerul.
6
rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dumneavoastră.
Întreţinere
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea periodică.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la www.2helpU.com
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Specificaţie tehnică
KA450
(Tip 1)
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
230
Tensiune de intrare
Vc.a.
Putere absorbită
W
220
Traiectorii circulare (în gol)
min-1
16000
Oscilaţii (în gol)
min-1
32000
Greutate
kg
1,22 unitate de lucru cu
sac, fără ambalaj
LpA (presiune sonoră) 85 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
LWA (putere sonoră) 96 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform EN 60745:
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 8,3 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Şlefuitor pentru foi de şmirghel 1/4 KA450
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 + A11:2011
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Aceste produse sunt, de asemenea,
conforme cu Directivele
2004/30/UE şi 2011/65/UE.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă
7
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca BLACK+DECKER şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Ray Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
01/05/2015
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această
declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază
în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează datorită materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte,
repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
◆
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
◆
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
◆
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
◆
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii
autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs.
produs BLACK+DECKER şi pentru a fi informat
zst00275409 - 15-07-2015
8
Download PDF

advertising