PD1200AV | Black&Decker PD1200AV CAR VAC Type H1 instruction manual

402114-93 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
PD1200AV
2
3
4
5
ROMÂNĂ
Utilizarea aparatului dvs.
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul pentru maşină BLACK+DECKER PD1200AV
Dustbuster® a fost conceput pentru aplicaţii uşoare
de aspirare uscată. Acest aparat este alimentat de la
sistemul electric al automobilului şi conectat la priza brichetei. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
♦ Nu utilizaţi aparatul pentru
a aspira lichide sau orice
materiale care se pot aprinde.
♦ Nu utilizaţi aparatul în
apropierea surselor de apă.
♦ Nu scufundaţi aparatul în
apă.
♦ Nu trageţi niciodată de cablu
pentru a deconecta aparatul
din priză. Ţineţi cablul
departe de surse de căldură,
ulei şi muchii ascuţite.
♦ Acest aparat poate fi utilizat
de către copii cu vârsta
de 8 ani sau peste şi de
persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale
reduse sau cu lipsă de
experienţă şi cunoştinţe.
În cazul în care sunt sub
supraveghere sau primesc
instrucţiuni privind utilizarea în
siguranţă a aparatului şi dacă
înţeleg riscurile implicate.
Nu lăsaţi copiii să se joace
cu unealta. Curăţarea şi
operaţiunile de întreţinere nu
trebuie efectuate de copii fără
supraveghere.
Instrucţiuni de
siguranţă
Avertisment! Citiţi toate
avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi
a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
♦ Citiţi cu atenţie acest manual
în întregime înainte de
a utiliza aparatul.
♦ Destinaţia de utilizare
este descrisă în acest
manual. Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei
operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate
în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală.
♦ Păstraţi acest manual pentru
consultare ulterioară.
6
♦ Aparatul trebuie să fie utilizat
cu unitatea de alimentare
furnizată.
♦ Aparatul trebuie alimentat
numai la tensiune foarte
joasă care corespunde
marcajelor de pe carcasă.
♦ Nu încercaţi niciodată să
îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită
de cele specificate în acest
manual.
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă
Inspecţia şi reparaţiile
Riscuri reziduale
♦ Înainte de utilizare,
verificaţi aparatul pentru
a depista componentele
eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă
există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau
orice altă condiţie ce ar putea
afecta utilizarea aparatului.
♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în
care există vreo componentă
deteriorată sau defectă.
♦ Prevedeţi repararea sau
înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de
către un agent autorizat de
reparaţii.
♦ Verificaţi în mod regulat
cablul, pentru a depista
eventualele deteriorări.
Înlocuiţi cablul dacă este
deteriorat sau defect.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei,
riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă
ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea
includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor mobile.
♦ Vătămări cauzate de
atingerea componentelor
fierbinţi.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor
sau accesoriilor.
7
♦ Vătămări cauzate de
utilizarea prelungită
a aparatului. La utilizarea
unui aparat pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că
faceţi pauze la intervale
regulate.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Furtun
Uşă transparentă
Conector brichetă
Încuietoare uşă
Buton de detaşare a rezervorului
Rezervor de praf detaşabil
Clamă accesoriu
Accesoriu duză 2 în 1
Accesoriu pentru spaţii înguste
Asamblare
Montarea accesoriilor (fig. B, C, D, E, F & G)
Duza 2 în 1 (11) prezintă o perie care poate fi pliată în
faţă pentru curăţarea prafului şi a tapiţeriei
♦ Pentru montarea unui accesoriu, apăsaţi clema
(10) acestuia şi glisaţi accesoriul pe mâner (2)
(Fig. B & C).
♦ Pentru scoaterea unui accesoriu, apăsaţi
clama (10) acestuia şi îndepărtaţi accesoriul.
Mânerul (2) poate fi scos de pe furtun (4), permiţând accesoriilor să fie conectate direct la manşonul furtunului
atunci când este necesar. Pentru a scoate mânerul:
♦ Desfaceţi mânerul (2) de pe aparat.
♦ Rotiţi inelul de blocare (3) în sens antiorar
pentru a elibera clemele (Fig. D).
♦ Trageţi furtunul (4) din mâner (2) (Fig. E).
♦ Montaţi accesoriul direct la manşonul
furtunului (Fig. F).
Pentru a monta la loc mânerul:
♦ Scoateţi accesoriul din furtun.
♦ Împingeţi furtunul (4) în mâner (2). Rotiţi inelul
de eliberare (3) în sens orar până când face
clic pe poziţie
Siguranţa electrică
Aparatul este conceput să funcţioneze de la sistemul bateriei vehiculului, cu pol negativ la masă de 12 V.
Avertisment! Conectorul prizei
de la brichetă este prevăzut cu un
fuzibil de siguranţă asupra căruia
nu se pot efectua operaţii de service. Rezistenţa poate funcţiona în
cazul unei defecţiuni. Dacă survine
acest lucru,rezistenţa trebuie să fie
înlocuită împreună cu conectorul
şi cablul de către producător sau
de către un Centru de Service
autorizat BLACK+DECKER pentru
a evita pericolul.
Utilizare
Conectarea la alimentarea vehiculului
♦
♦
♦
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
Scoateţi bricheta din priză.
Cuplaţi conectorul (6) în priza brichetei.
Pornirea şi oprirea (fig. A)
♦
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul
cu sisteme cu masă cu pol pozitiv
sau cu tensiune diferită.
Pentru a porni, glisaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1) către dreapta.
♦ Pentru a opri, glisaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1) către stânga, până când face clic.
Aparatul poate fi utilizat pe perioade de până la 30 de
minute fără a afecta în mod considerabil alimentarea
unei baterii de maşină în stare bună şi încărcată normal.
Avertisment! Utilizarea prelungită poate consuma
bateria. Nu porniţi motorul vehiculului în timpul utilizării
aparatului, deoarece acest lucru poate scurta durata de
viaţă a acestuia.
Descriere
Aspirarea
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator de pornire/oprire
2. Mâner detaşabil
3. Inel de eliberare a mânerului
♦
♦
8
Atunci când utilizaţi aparatul, asiguraţi-vă că
furtunul nu este prins, răsucit sau blocat.
Mânerule (2) poate fi scos cu uşurinţă de pe
aparat, permiţând o rază de manevrare de
1,5 m în jurul acestuia.
♦
♦
Cu mânerul (2) scos, aparatul poate fi
transportat folosind mânerul încorporat.
Mânerul (2) poate fi scos, de asemenea, de
pe furtun (4), astfel încât puteţi conecta orice
accesoriu direct la manşon atunci când este
necesar.
♦
Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor de
mai sus.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Curăţarea şi întreţinerea
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Curăţarea rezervorului de praf (fig. H, I,
J, K,)
Unealta dvs. BLACK+DECKER a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare şi de curăţarea
în mod regulat
♦ Eliberaţi încuietoare uşii (7) şi deschideţi uşa
transparentă (5) la 180° până când face clic în
poziţia deschis.
♦ Curăţaţi rezervorul, scuturându-l deasupra
unui coş de gunoi.
♦ Închideţi uşa transparentă (5) şi asiguraţi-vă că
face clic pe poziţie.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Curăţarea filtrelor (fig. L, M, N, O, P, Q, R,
S, T)
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
♦
Apăsaţi butonul de eliberare a rezervorului (8)
(fig. L)
♦ Rotiţi rezervorul (fig. M)
♦ Separaţi rezervorul de praf de la aparat (fig. N).
♦ Curăţaţi filtrul prin rotirea de 3 ori în spre
stânga (fig. O).
♦ Ridicaţi filtrul din rezervorul de praf (fig. P) şi
îndepărtaţi praful liber.
♦ Goliţi praful rămas din rezervorul de praf
(fig. Q).
♦ Asiguraţi-vă că rezervorul de praf este deschis
(fig. R).
♦ Clătiţi rezervorul de praf cu apă caldă cu săpun
(fig. S).
♦ Spălaţi filtrele în apă caldă cu săpun (fig. T).
♦ Asiguraţi-vă că filtrele sunt uscate
♦ Montaţi filtrele pe aparat, rotindu-le spre
dreapta până când se fixează pe poziţie.
♦ Închideţi uşa de la rezervorul de praf.
Asiguraţi-vă că încuietoarea de deschidere (8)
se fixează pe poziţie.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.
Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă. Nu
utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază
de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în apă
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
PD1200AV
Tensiune
Greutate
V
kg
12
1,49
Garanţie
Compania Black & Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară pentru utilizatorii profesionişti ai acestui produs. Această
declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază
în niciun fel drepturile dvs. legale, în calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 până la
9 luni şi ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate. Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs.
BLACK+DECKER (nr. piesă VF90):
♦ Scoateţi filtrele vechi conform instrucţiunilor de
mai sus.
UN AN DE GARANŢIE COMPLETĂ
Dacă produsul dvs. Black & Decker se defectează din
cauza materialelor cu defecte sau a calităţii execuţiei
în 12 luni de la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau
9
înlocuirea gratuită, – la latitudinea noastră –, a unităţii
care face dovada că:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod
incorect şi să fi fost utilizat conform manualului
de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi
deteriorare normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane
neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Black & Decker este returnat complet
cu toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat
centru autorizat de reparaţii BLACK+DECKER din
catalogul BLACK+DECKER sau contactaţi biroul local
BLACK+DECKER la adresa indicată în acest manual.
O listă completă a agenţilor autorizaţi pentru reparaţii
BLACK+DECKER, precum şi detalii complete ale
serviciilor post vânzare sunt disponibile pe internet la
adresa: www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00303777 - 12-05-2016
10
Download PDF

advertising