KA199 | Black&Decker KA199 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

402114 - 41 RO
Traducere a manualului original
www.blackanddecker.eu
KA199
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
Şlefuitorul orbital cu excentric BLACK+DECKER KA199
a fost conceput pentru şlefuirea lemnului, a metalului,
a materialelor plastice şi a suprafeţelor vopsite. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu)
alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
f.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dumneavoastră este în contact
cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu dispozitiv de protecţie
g.
4.
a.
b.
c.
3
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz de
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un
moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporala.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un
cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.



Siguranţa terţilor

Service
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că se menţine
siguranţa în folosirea uneltei.
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru

Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru şlefuitoare
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
 Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
 Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
 Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
 Afectarea auzului.
 Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF).
 Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriile de debitare pot atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
 Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire
poate pune în pericol sănătatea operatorului şi
a persoanelor din jur. Purtaţi o mască antipraf
special concepută pentru protejarea împotriva
pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru sau cele care pătrund
în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.


Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate să
pătrundă în zona de lucru.
 Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
 Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să
fie supravegheaţi, pentru a vă asigura că nu se joacă
cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferită de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală şi/sau daune materiale.
Vibraţiile
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite
cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci şlefuiţi
lemn şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
4
Asamblare
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
Ataşarea discurilor de şlefuire „hook and loop” (arici)
(fig.A)
Avertisment! blocaţi maşina de şlefuit în timpul instalării
discului de şlefuire.
Consultaţi secţiune „Blocarea”. Maşina de şlefuit utilizează discuri de şlefuire de 127mm cu şablon de extragere
a prafului cu 8 orificii.
Pentru rezultate optime, utilizaţi accesorii BLACK + DECKER.
 Şlefuitorul este proiectat pentru utilizarea cu oricare
şmirghel de carbură sau cu şmirghel standard, cu
modelul aspirare 8 găuri
 Pentru a ataşa discul de şlefuit (6), centraţi-l cu
grijă pe talpa de şlefuit (3) asigurându-vă că aliniaţi
găurile din disc cu găurile din talpă şi apăsaţi discul
ferm în loc.
 Sistemul de fixare „hook and loop” (arici) a discului
de şlefuire poate fi uşor îndepărtat prin simpla tragere. Poate fi reutilizat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută
în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă, împreună cu codul de data:
Utilizare
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu o suprasolicitaţi.
Pornire/oprire
 Ţineţi şlefuitorul ca în figura C şi strângeţi mânerul
(1) să fie apăsat fără a pune presiune pe piesa de
prelucrat.
 Pentru a opri unealta, eliberaţi mânerul.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.

Operare
Apucaţi şlefuitorul aşa cum se arată în figura B şi porniţi-l. Deplasaţi-l pe lung, în curse de-a lungul suprafeţei,
lăsându-l să-şi facă treaba.
Apăsând pe unealtă în timpul şlefuirii se încetineşte
rata de îndepărtare şi se produce un finisaj de calitate
inferioară.
Verificaţi rezultatul de mai multe ori. Şlefuitorul este capabil de a îndepărta material mai rapid în special cu un
şmirghel mai grosier.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice pericol.
Utilizarea unui cablu prelungitor
 Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat,
adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică). Înainte de utilizare,
inspectaţi cablul prelungitor pentru a depista semne
de deteriorare, uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul
prelungitor dacă este deteriorat sau defect. Atunci
când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul. Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător pentru puterea absorbită
a uneltei sau care este deteriorat sau defect poate
determina riscul de incendiu şi electrocutare.
Buton culisant blocare
Acest şlefuitor este echipat cu un comutator care vă permite să blocaţi pentru o utilizare îndelungată şi să-l blocaţi
pe poziţia oprit pentru a evita acţionarea accidentală.
Blocare pe poziţia pornit (Fig. C)
 Pentru a bloca unealta pe poziţia pornit, apăsaţi
mânerul (1) cu o mână şi împingeţi cursorul (2) în
poziţia de blocare cu cealaltă mână, aşa cum se
arată în figura C.
 Pentru a opri unealta, împingeţi cursorul la stânga
la poziţia de deblocare şi eliberaţi mânerul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator basculant de pornire/oprire
2. Buton culisant blocare
3. Talpă de şlefuire
4. Port pentru praf
5. Rezervor
Blocare pe poziţia oprit (Fig. D)
 Pentru a bloca unealta pe poziţia oprit, asiguraţi-vă că
mânerul (1) nu este apăsat şi împingeţi cursorul (2)
5

spre dreapta la poziţia de blocare. Mânerul nu poate
fi apăsat în timp ce comutatorul este în poziţia blocat.
Pentru a debloca mânerul, împingeţi cursorul la
stânga la poziţia de deblocare. Mânerul poate fi
acum apăsat.
los, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie
la prevenirea poluării mediului înconjurător şi
reduce cererea de materii prime.
Colectarea prafului (fig. E)
Avertisment! Praful de şlefuire colectat al acoperirilor de
suprafaţă (poliuretan, ulei de in, etc.) se poate aprinde
în sacul de praf sau în altă parte şi poate provoca un
incendiu. Pentru a reduce riscul, goliţi sacul frecvent şi
urmaţi strict instrucţiunile producătorului şlefuitorului şi
cele ale tratamentului de suprafaţă.
 Pentru a ataşa recipientul la şlefuitor, aliniaţi canelurile (6) în recipient (5) cu nodurile (7) de pe portul
de extragere a prafului (4).
Asiguraţi-vă că partea mai lungă (10) a deschiderii
recipientului este pe partea de sus a portului.
 Glisaţi recipientul pe portul de praf şi rotiţi-l în sens
orar pentru a-l bloca aşa cum se arată în figura E.
 Pentru a-l scoate, rotiţi recipientul în sens antiorar
şi glisaţi-l în afară.
 Pentru a goli recipientul, scoateţi-l din portul praf
şi aruncaţi resturile de şlefuit într-un coş de gunoi
corespunzător.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la www.2helpU.com
Întreţinere
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Specificaţii tehnice
KA199 (Tip 1)
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
 Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
 Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
 Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
 Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
 Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Tensiune de intrare
Vc.a.
Putere absorbită
W
230
240
Traiectorii circulare (în gol)
mm
14.000
Suprafaţa bazei şlefuitorului
mm
ø125
Greutate
kg
1,31 unitate de
lucru cu sac, fără
ambalaj
LpA (presiune sonoră) 80,5 dB(A),
Marjă (K) 3 dB(A)
LpA (putere sonoră) 91,5 dB(A),
Marjă (K) 3dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor
(suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 4,1 m/s2,
marjă (K) 1,5 m/s2
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. BLACK+DECKER
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de fo-
6
Declaraţia de conformitate CE
Garanţie
DIRECTIVA UTILAJE
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
Şlefuitor orbital cu excentric KA199
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker .
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Aceste produse sunt, de asemenea, în conformitate cu
Directiva 2004/108/CE (până 19.04.2016), 2014/30/UE
(de la 20.04.2016) și 2011/65/UE
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
Ray Laverick
Director tehnic
Black&Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
01/05/2015
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.
co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs BLACK+DECKER
şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile
la www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00275397 - 28-07-2015
7
Download PDF

advertising