DCN660 | DeWalt DCN660 FINISH NAILER 16 GAUGE instruction manual

370002-02 LT
DCN660
DCN661
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
21
Pav. / Рисунок 1
L
K
N
B
C
H
D
A
M
E
J
I
G
F
O
E
DCN660
3
Pav. / Рисунок 2
P
R
Pav. / Рисунок 4
Pav. / Рисунок 3
F
H
S
Pav. / Рисунок 5
Pav. / Рисунок 6
J
DCN660
4
M
C
Pav. / Рисунок 7
Q
Pav. / Рисунок 8
E
E
Pav. / Рисунок 9
5
LIETUVIŲ
VINUČIŲ KALIMO PISTOLETAS
DCN660, DCN661
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties įrankių gamyboje ir diegiamų naujovių,
„DEWALT“ yra patikimiausias profesionalių elektrinių įrankių vartotojų partneris.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
VDC
Įjungimo režimas
Kasetės pakreipimo kampas
Tvirtinimo detalių
Ilgis
Jungiamojo galo skersmuo
DCN660
18
1
Ličio jonų
Nuoseklusis /
smūginis veikimas
20°
Nuoseklusis
20°
mm
32–63
mm
1,6
1,6
20°
20°
2,4
48
2,4
48
Kampas
Svoris (be akumuliatoriaus)
Kalimo jėga
DCN661
18
1
Ličio jonų
kg
L
32–63
Bendros triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745-2-16:
LPA (garso slėgio lygis)
dB(A)
81
81
LWA (garso galios lygis)
dB(A)
92
92
K (nustatyto garso lygio paklaida)
dB(A)
3
3
Vibracijos emisijos dydis, ah =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
6
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Akumuliatorius
DCB140 DCB141 DCB142
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
14,4
14,4
14,4
Galia
Ah
3,0
1,5
4,0
Svoris
kg
0,53
0,30
0,54
LIETUVIŲ
Akumuliatorius
DCB143 DCB144 DCB145
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
14,4
14,4
14,4
Galia
Ah
2,0
5,0
1,3
Svoris
kg
0,30
0,52
0,30
Akumuliatorius
DCB180 DCB181 DCB182
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
18
18
Galia
Ah
3,0
1,5
4,0
Svoris
kg
0,64
0,35
0,61
Akumuliatorius
DCB183/B DCB184/B DCB185
Akumuliatoriaus tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
18
18
Galia
Ah
2,0
5,0
1,3
Svoris
kg
0,40
0,62
0,35
Kroviklis
DCB105
Maitinimo tinklo
VAC
230
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
Apytikslė
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
akumuliatoriaus
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
0,49
Kroviklis
DCB107
Maitinimo tinklo
VAC
230
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
Apytikslė
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
akumuliatoriaus
140
185
240
įkrovimo trukmė
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Svoris
kg
0,29
Kroviklis
DCB112
Maitinimo tinklo
VAC
230
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
Apytikslė
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
akumuliatoriaus
90
120
150
įkrovimo trukmė
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Svoris
kg
0,36
Kroviklis
DCB113
Maitinimo tinklo
VAC
230
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
Apytikslė
min 30 (1,3 Ah)35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
akumuliatoriaus
70
100
120
įkrovimo trukmė
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Svoris
kg
0,4
Kroviklis
DCB115
Maitinimo tinklo
VAC
230
įtampa
Akumuliatoriaus tipas
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
Apytikslė
min 25 (1,3 Ah)30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
akumuliatoriaus
55 (3,0 Ah)70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
0,5
Saugikliai:
Europa
230 V
įrankiai
Jungtinė
230 V
Karalystė ir Airija įrankiai
Maitinimo tinklo el. srovės
stiprumas – 10 amperų
El. srovės stiprumas
kištukuose – 3 amperų
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima žūti arba sunkiai susižeisti.
PERSPĖJIMAS! nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
sunkiai susižaloti.
PASTABA. Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
7
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
b)
MAŠINŲ DIREKTYVA
VINIŲ KALIMO PISTOLETAS
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/
EB, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-216:2010.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB (iki 2016.04.19), 2014/30/ES (nuo 2016.04.20)
ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į DEWALT atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“.
Markus Rompel
Projektavimo direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2015.07.24
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai dėl
elektrinio įrankio saugos
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
8
c)
Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke
naudokite pailginimo laidą, pritaikytą
darbui lauke. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
LIETUVIŲ
c)
d)
e)
f)
g)
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį
elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir
(arba) ištraukite akumuliatorių. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d)
e)
f)
g)
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitam akumuliatoriui krauti,
gali kelti gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų
ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp
kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
9
LIETUVIŲ
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Vinučių kalimo pistoletų
naudojimo saugos taisyklės
• Visada laikykitės prielaidos, kad įrankyje
visada yra vinių. Nerūpestingai elgiantis su
vinių kalimo įrankiu, jis gali netikėtai iššauti
tvirtinimo detales ir sužaloti.
• Nenukreipkite įrankio į savo ar šalia esantį
žmogų. Netyčia įjungtas įrankis iššaus
tvirtinimo detalę ir sužalos.
Apie galimas išimtis skaitykite savo valstybėje
galiojančias darbo vietos saugos taisyklėse.
• Visada vadovaukitės vietos darbo saugos
taisyklėmis.
• Niekada nenukreipkite veikiančio vinių kalimo
įrankio į save arba į kokį nors kitą asmenį.
• Dirbdami, laikykite įrankį taip, kad nekiltų
pavojus susižeisti galvos arba kūno, jeigu,
dingus elektrai, arba įrankiui atsitrenkus į kokį
kietą ruošinyje esantį daiktą, patirtumėte
atatranką.
• Niekada nešaukite vinių kalimo įrankiu
į tuščią erdvę.
• Darbo vietoje neškite įrankį už rankenos, ir
jokiais būdais nelaikykite nuspaudę jungiklio.
• Nejunkite įrankio, kol jis nebus tvirtai
atremtas į ruošinį. Jeigu įrankis nelies
ruošinio, tvirtinimo detalė gali būtų prašauta
pro šalį.
• Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas: veržikliai
gali pramušti plonus ruošinius arba nuslysti
nuo ruošinio kampų ir kraštų ir dėl to kelti
pavojų žmonėms.
• Jeigu tvirtinimo detalė užstrigtų įrankyje,
atjunkite įrankį nuo maitinimo šaltinio.
Jeigu kalimo įrankis bus prijungtas prie
maitinimo šaltinio, išimant užstrigusią
tvirtinimo detalę jis gali būti netyčia įjungtas.
• Nenaudokite įrankio arti ruošinio krašto.
• Nenaudokite šio vinių kalimo įrankio
elektros kabeliams tvirtinti. Jis nėra skirtas
elektros kabelių instaliacijai; jis gali pažeisti
elektros kabelių izoliaciją ir taip sukelti
elektros smūgio arba gaisro pavojus.
• Visuomet nešiokite apsauginius akinius.
• Visuomet dėvėkite ausų apsaugas.
• Naudokite tik naudojimo instrukcijoje
nurodytos rūšies vinis.
• Nemontuokite įrankio ant jokių stovų.
• Neardykite arba neužblokuokite jokių
sąvaržėlių kalimo įrankio dalių, pavyzdžiui
jungimo spragtuko.
• Kiekvieną kartą, prieš įjungdami įrankį,
patikrinkite saugos ir paleidimo mechanizmą,
ar jis tinkamai veikia, ir ar tvirtai priveržtos
visos veržlės ir varžtai.
• Nenaudokite šio įrankio vietoj plaktuko.
• Nekalkite tvirtinimo detalių ant kitų tvirtinimo
detalių.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
• Nenaudokite DCN660 arba DCN661
– jei, pereinant iš vienos darbo vietos į kitą,
reikia naudotis pastoliais, laipteliais,
kopėčiomis ar panašiomis konstrukcijomis,
pvz., stogo grebėstais;
– dėžėms arba krepšiams uždaryti;
– transportavimo saugos sistemoms tvirtinti,
pvz., transporto priemonėse, vagonuose ir
pan.
10
Dėvėkite akių apsaugas.
Nesinaudokite įrankiu ant pastolių ar
kopėčių.
Vinių ilgis.
LIETUVIŲ
Vinių storis.
Akumuliatoriaus galia.
Įrankio įtampa.
Kasetės pakreipimo kampas: 20°.
Matomas spinduliavimas. Nežiūrėkite
tiesiai į šviesą.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių kroviklius
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šioje
instrukcijoje pateikiamos svarbios saugos ir
suderinamų akumuliatorių kroviklių naudojimo
taisyklės (žr. skyrių Techniniai duomenys).
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatorius, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojame
naudoti apsauginį srovės nuotėkio
įtaisą, kurio liekamosios srovės
stiprumas neviršytų 30 mA.
PERSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
PERSPĖJIMAS! Prižiūrėkite vaikus,
kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
PASTABA. esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatorius, visuomet išjunkite
kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti
šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorius
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų.Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas
pro korpuso viršuje ir apačioje esančias
ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
taisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį
11
LIETUVIŲ
įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninės priežiūros centro
atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo
privalo nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų
nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti dviejų
kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
Krovikliai
Krovikliais DCB105, DCB113 ir DCB115 galima
krauti 10,8 V, 14,4 V ir 18 V galios ličio jonų XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 ir DCB185) akumuliatorius.
„DEWALT“ kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti
taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma
paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
kintamosios srovės lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (O) į kroviklį. Be perstojo
žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo,
kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas,
jį galima tuoj pat naudoti arba palikti jį
kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatoriaus krovimo būsenos.
12
Įkrovimo indikatoriai: DCB105
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas
iš naujo įdėti akumuliatorių
Įkrovimo indikatoriai: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto / šalto bloko
įjungimo uždelsimas*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Tuo
metu raudona lemputė tebežybčios, o geltona
kontrolinė lemputė švies be perstojo.
Akumuliatoriui pasiekus tinkamą temperatūrą,
geltona kontrolinė lemputė užges ir kroviklis
vėl bus kraunamas.
Suderinamas kroviklis(-iai) sugedusio
akumuliatoriaus nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
KARŠTO / ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO
UŽDELSIMAS
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
LIETUVIŲ
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip atsitiktų, dėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir visiškai jį
įkraukite.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių
ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos
taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorius kraukite tik „DEWALT“
krovikliais.
• NETAŠKYKITE ir vandeniu ir nenardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatorių pakuotės negalima laikyti
ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra
gali pasiekti ar viršyti 40 °C (105 °F)
(pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar
metaliniuose pastatuose).
ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus į kroviklį,
jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus.
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti
į techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
PERSPĖJIMAS! Nenaudojamą
įrankį paguldykite ant šono ant
lygaus paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatoriais galima ant jų
pastatyti, tačiau juos galima netyčia
nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ (LI-ION)
AKUMULIATORIUS
• Lauže akumuliatorius gali sprogti.
Deginant ličio jonų akumuliatorius, susidaro
nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus.Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Gabenimas
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatoriai atitinka
galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta
pramoniniuose ir teisiniuose standartuose,
įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų
prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto
asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių
vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo
jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo
keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai
ir akumuliatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir
kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT
rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.
Daugeliu atvejų „DEWALT“ akumuliatorių
vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai
reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų
vežimas. Paprastai vežimas priskiriamas 9 klasės
kroviniui dviem atvejais:
13
LIETUVIŲ
1. Gabenant oro transportu daugiau nei du
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatorius, kai
pakuotėje yra tik akumuliatorius (be įrankių);
ir
2. Gabenant bet kokią ličio jonų akumuliatorių,
kurių energijos klasė viršija 100 vatvalandžių
(Wh), siuntą. Ant visų ličio jonų akumuliatorių
yra nurodyta vatvalandžių klasė.
Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama,
ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais
galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo,
ženklinimo / žymėjimo ir dokumentų reikalavimų.
Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras,
jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia
sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami
akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių
gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija
yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksli šio dokumento
sukūrimo metu. Visgi garantija – akivaizdi arba
numanoma – nesuteikiama. Pirkėjo pareiga savo
veiksmais būtinai laikytis galiojančių įstatymų.
Akumuliatorius
Ant kroviklių ir akumuliatorių
esančios etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir
akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Akumuliatorius kraunamas
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų
Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modeliai DCN660 ir DCN661 veikia su 18 voltų
akumuliatoriais.
Saugokite nuo vandens
Galima naudoti akumuliatorius DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 arba DCB185.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Techniniai
duomenys.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorius laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
14
Kraukite tik esant 4–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
Skirta naudoti tik patalpoje.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka
„DEWALT“ akumuliatorius kraukite
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant ne
„DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų.
Nedeginkite akumuliatoriaus.
LIETUVIŲ
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Vinučių kalimo pistoletas
1 Kroviklis (tik modeliuose D2 arba P2)
2 Akumuliatoriai (tik modeliuose D2 arba P2)
1 Įrankių dėžė (tik modeliuose D2 arba P2)
1 Naudojimo instrukcija
PASTABA. N versijos modeliai pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1 pav.)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
Gaidukas
Kontaktinis jungiklis
Užstrigimą šalinanti skląstis
Užstrigimo atlaisvinimo svirtis
Apšvietimo lemputės / gedimo kontrolinė
lemputė
Reversinis diržo kabliukas
Apsauginio gaubtelio laikiklis
Vinių stūmiklis
Kasetė
Režimo pasirinkimo jungiklis (tik DCN660)
Gylio reguliavimo ratukas
Gylio indikatorius
Gaiduko blokavimo jungiklis
Apsauginis gaubtelis
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisu
be priežiūros negalima naudotis mažiems
vaikams arba asmenims su protine negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Atsižvelgiant į standartą EN 60745, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laidas nėra būtinas.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Ilginimo laido naudojimas
Šis 16 GA vinučių kalimo pistoletas skirtas
profesionaliems vinių ir vinučių kalimo darbams.
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo – 1 mm²;
maksimalus laido ilgis – 30 m.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie 16 GA vinučių kalimo pistoletai yra
profesionalūs įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
15
LIETUVIŲ
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo /
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatorių. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Išsikrovusio akumuliatoriaus kontrolinė lemputė
– tai kairiojoje apšvietimo lemputėje (E) įrengta
funkcija. Ji 4 kartus sumirksės, įspėdama, kad
reikia įkrauti akumuliatorių, ir įrankis išsijungs.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorius ir kroviklius.
Kai tik indikatoriaus lemputė sumirksės, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatorių (O), kad
galėtumėte jį pakrauti.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir
išėmimas iš įrankio (2 pav.)
PASTABA. Įsitikinkite, kad akumuliatorius (O) yra
visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIŲ Į ĮRANKIO
RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (O), laikykite
ją ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais
(2 pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje ir spragtelėdamas
tinkamai užsifiksuos.
KAIP IŠIMTI AKUMULIATORIŲ IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus (P) ir
tvirtai ištraukite akumuliatorių iš įrankio
rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių pakuotę į kroviklį, kaip
aprašyta šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (R). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek
akumuliatoriuje liko energijos. Kai akumuliatoriaus
įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos
naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies
ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
16
Akumuliatoriaus kontrolinė
lemputė (1 pav.)
Įrankiu negalėsite dirbti tol, kol nepakrausite
išsikrovusio akumuliatoriaus.
Diržo kabliuko montavimas
(3 pav.)
Diržo kabliuką galima pritaisyti bet kurioje įrankio
pusėje, o jeigu jo nereikia - nuimti.
1. Įkiškite diržo kabliuką (F) į įrankio šone
esančią skylę.
2. Prakiškite varžtą (S) pro diržo kabliuką
į montavimo skylę. Priveržkite varžtą.
Įrankio užtaisymas (4 pav.)
1. Įkiškite veržiklius į kasetės galą (I).
2. Traukite vinių stūmiklį (H) atgal tol, kol vinies
kartotuvas atsidurs už vinių.
3. Atleiskite stūmiklį.
ĮRANKIO IŠTUŠTINIMAS
1. Laikydami įrankį vertikaliai, suspauskite
stūmiklio (H) skląstį, kad kasetėje esančios
vinys nusileistų ir praeitų pro stūmiklį.
2. Ištraukite vinis iš kasetės (I).
Kalimo gylio reguliavimas
(1 pav.)
Gylio reguliavimo ratuku galima reguliuoti kalimo
gylį, pagal naudojamų veržiklių tipą.
1. Norėdami kalti vinis ne taip giliai, sukite gylio
reguliavimo ratuką (K) įrankio galo link. Žr.
matuoklį (L), kuriame rodomas galimose
ribose nustatytas gylis.
2. Norėdami vinis kalti giliau, gylio reguliavimo
ratuką (K) sukite įrankio priekio link.
LIETUVIŲ
Režimo parinkimas (5 pav.)
NAUDOJIMAS
TIK DCN660
Naudojimo instrukcija
Norėdami parinkti darbo režimą, kai vinys
kalamos po vieną, stumkite režimo pasirinkimo
jungiklį (J) link vienos vinies simbolio ( ).
Norėdami parinkti smūginio darbo režimą,
stumkite režimo pasirinkimo jungiklį (J) link trijų
vinių simbolio ( ).
Gaiduko blokavimo jungiklis
(6 pav.)
Šiame įrankyje įrengtas gaiduko blokavimo
jungiklis (M), kuris neleidžia įrankiui iššauti vinies.
Norėdami įjungti gaiduko blokavimo jungiklį,
spauskite jungiklį žemyn.
Norėdami išjungti gaiduko blokavimo jungiklį (M),
spauskite jungiklį aukštyn.
ĮSPĖJIMAS! Prieš atlikdami
bet kokius reguliavimo darbus,
arba, kai įrankio nenaudojate
tuoj pat, patikrinkite, ar gaiduko
blokavimo jungiklis (M) yra įjungtas,
o akumuliatorius – ištrauktas.
Apsauginis gaubtelis (1 pav.)
Uždėkite apsauginį gaubtelį (N) ant kontaktinio
jungiklio (B), kai įrankį naudojate medienai kalti.
Kai gaubtelio nenaudojate, dėkite jį į laikiklį (G).
ĮSPĖJIMAS! Prieš uždėdami arba
nuimdami apsauginį gaubtelį,
patikrinkite, ar gaiduko blokavimo
jungiklis (M) yra įjungtas,
o akumuliatorius – ištrauktas.
Apšvietimo lemputės (1 pav.)
Šiame įrankyje iš abiejų pusių įrengtos apšvietimo
lemputės (E). Apšvietimo lemputės užsidega
nuspaudus gaiduką arba atleidus kontaktinio
jungiklio atlaisvinimo mygtuką. Jeigu įrankis
nenaudojamas, lemputės automatiškai išsijungia
po 10 sekundžių. Apšvietimo lemputės taip pat
įspėja apie išsikrovusį akumuliatorių ir užstrigusią
vinį. Daugiau informacijos rasite skyriuje
Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatoriaus
lemputė arba Užstrigusios vinies išėmimas.
ĮSPĖJIMAS! Apšvietimo lemputės
skirtos tik mažam darbo paviršiui
apšviesti. Nenaudokite apšvietimo
lempučių vietoj pagrindinio apšvietimo
šaltinio.
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo /
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatorių. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Tinkama rankų padėtis (9 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISADA tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
pagrindinės rankenos.
Įrankio paruošimas (1 pav.)
1. Ištraukite akumuliatorių ir visas vinis iš
kasetės.
2. Patikrinkite, ar kontaktinio jungiklio
atlaisvinimo mygtukas (B) ir vinių stūmiklis
gali laisvai judėti.
3. Vėl sudėkite vinis į kasetę.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite įrankio,
jeigu kontakto atskyriklis arba vinių
stūmiklis negali laisvai judėti.
PERSPĖJIMAS! NIEKADA
nepurkškite arba jokiais kitais būdais
netepkite įrankio vidaus tepalais ir
nevalykite jo jokiais tirpikliais. Tai
žymiai sutrumpins įrankio tarnavimo
laiką ir pablogins įrankio darbą.
Įrankio įjungimas (1 pav.)
Įrankį DCN660 galima naudoti dviem režimais:
nuoseklaus kalimo arba smūginio kalimo režimu.
Įrankį DCN661 galima naudoti tik nuoseklaus
veikimo režimu.
NUOSEKLIOJO KALIMO REŽIMAS (
)
Nuosekliojo kalimo režimas naudojamas kalant su
pertrūkiais, kai kalti reikia labai atsargiai ir tiksliai.
17
LIETUVIŲ
1. Režimo parinkimo jungikliu (J) parinkite
vienos vinies kalimo režimą. (Tik DCN660)
2. Išjunkite gaiduko blokavimo jungiklį (M).
3. Atremkite kontaktinio jungiklį (B) į ruošinį.
4. Norėdami ĮJUNGTI įrankį, patraukite gaiduką
(A).
5. Atleiskite gaiduką ir atitraukite kontaktinį
jungiklį nuo ruošinio.
6. Kartodami 3–5 veiksmus, nuosekliai kalkite
vinis.
SMŪGINIO VEIKIMO REŽIMAS (
TIK DCN660
)
Smūginio kalimo režimas naudojamas greitai kalti
vinis į lygų, nejudamą paviršių.
1. Režimo pasirinkimo jungikliu (J) parinkite
smūginio kalimo režimą.
2. Išjunkite gaiduko blokavimo jungiklį (M).
3. Norėdami kalti po vieną vinį, dirbkite su
įrankiu, kaip aprašyta kalimo po vieną vinį
darbui:
a. Atremkite kontaktinio jungiklį (B) į ruošinį.
b. Norėdami įjungti įrankį, patraukite gaiduką
(A).
4. Įkalkite keletą vinių, nuspauskite ir
laikykite nuspaudę gaiduką (A), tuomet vis
paspauskite kontaktinį jungiklį (B), atrėmę
jį į ruošinį. Laikant nuspaudus gaiduką (A),
kiekvieną kartą paspaudus kontaktinį jungiklį
(B) bus įkalama vinis.
ĮSPĖJIMAS! Jeigu įrankio
nenaudojate, nelaikykite nuspaudę
gaiduko. Užfiksuokite gaiduko
blokavimo jungiklį (M), kad netyčia
neįjungtumėte įrankio, kai jo
nenaudojate.
Įstrigusios arba užstrigusios
vinies išėmimas (1, 7, 8 pav.)
Jeigu vinis antgalyje arba įrankyje įstrigtų, pradės
be perstojo žybčioti dešiniosios apšvietimo
lemputės (E).
1. Įjunkite gaiduko blokavimo jungiklį (M).
2. Ištraukite akumuliatorių (O) ir visas vinis iš
kasetės.
3. Atleiskite užstrigimo atlaisvinimo skląstį
(C), esančią antgalio viršuje, ir atidarykite
priežiūros dureles.
18
4. Ištraukite užstrigusią vinį; jeigu reikia
naudokitės replėmis. Jeigu užstrigusios vinies
nematote, ji gali būti užstrigusi įrankio viduje.
5. Jeigu reikia, spaudykite užstrigimo
atlaisvinimo svirtį (D), kad sugrąžintumėte
tiektuvo geležtę.
6. Uždarykite priežiūros dureles ir įtaisykite
užšaunamą kaištį po dviem svirtimis (Q),
esančiomis ant antgalio. Nuleiskite ir
užfiksuokite užstrigimo atlaisvinimo skląstį.
Jeigu vinys antgalyje dažnai stringa, atiduokite
įrankį į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės priežiūros
centrą, kad jį pataisytų.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo /
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatorių. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
LIETUVIŲ
šluostę. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Purvą ir tepalą nuo kroviklio paviršiaus
galima nuvalyti šluoste arba minkštu,
nemetaliniu šepetėliu. Nenaudokite
vandens arba kokių nors kitokių
valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Trikčių šalinimas
Jeigu manote, kad įrankis veikia netinkamai,
vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.
Jeigu tai problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės
į savo meistrą.
Apšvietimo lemputės šviečia, variklis veikia,
bet įrankis visai nekala vinių.
• Patikrinkite režimo pasirinkimo jungiklį (tik
DCN660)
• Patikrinkite, ar į kasetę sudėtos tinkamos
rūšies vinys ir ar stūmiklis stumia vinis.
• Patikrinkite gedimo kontrolines lemputes
(jeigu reikia, pakeiskite akumuliatorių arba
išimkite užstrigusią vinį (žr. šios instrukcijos
skyrių „Akumuliatoriaus kontrolinė lemputė“,
„Užstrigęs vinių kalimo įrankis“ arba
„Užstrigusios vinies išėmimas“)).
• Patikrinkite, ar kontaktinis jungiklis ir vinių
stūmiklis gali laisvai judėti (žr. šios instrukcijos
skyrių „Įrankio paruošimas“).
PASTABA. Mechanizmui atitaisyti reikia
naudoti įrankio užstrigimo atlaisvinimo svirtį.
Norint atitaisyti elektroninį valdiklį, taip pat gali
prireikti įjungti ir išjungti gaiduko blokavimo
jungiklį. Šiuos reikalavimus parodo įrankis,
naudodamas apšvietimo lemputes.
Įrankis kala vinis, bet ne iki galo.
• Nustatykite kalimo gylį (žr. šios instrukcijos
skyrių „Kalimo gylio reguliavimas“).
• Perjunkite įrankį, kad jis veiktų nuosekliojo
kalimo režimus, jeigu nuoseklusis režimas dar
nenustatytas.
• Pasirinkite tinkamo ilgio / medžiagos vinis.
Nešviečia apšvietimo lemputės.
• Patikrinkite akumuliatoriaus energijos lygį
(žr. šios instrukcijos skyrius „Akumuliatoriaus
įkrovimo lygio matuoklis“ ir „Akumuliatoriaus
kontrolinė lemputė “).
Patikrinkite, ar neįjungtas gaiduko blokavimo
jungiklis.
• Išvalykite antgalį suslėgtojo oro srove.
Nenaudokite tepimo priemonių.
Įrankis neveikia.
• Patikrinkite akumuliatoriaus energijos lygį
(žr. šios instrukcijos skyrių „Akumuliatoriaus
įkrovimo lygio matuoklis“).
• Ištraukite akumuliatorių, palaukite bent
5 sekundes ir vėl jį įdėkite.
Apšvietimo lemputės šviečia, bet variklis
neveikia.
• Patikrinkite, ar kontaktinis jungiklis ir gaidukas
yra atlaisvinti, tada įjunkite tik kontaktinį
jungiklį.
• Patikrinkite režimo pasirinkimo jungiklį (tik
DCN660)
• Patikrinkite akumuliatoriaus energijos lygį
(žr. šios instrukcijos skyrius „Akumuliatoriaus
įkrovimo lygio matuoklis“ ir „Akumuliatoriaus
kontrolinė lemputė “).
• Išvalykite kasetę suslėgtojo oro srove.
• Gali būti apgadinta / nusidėvėjusi tiektuvo
geležtė. Jeigu atlikus pirmiau minėtus
veiksmus problemos išspręsti nepavyktų,
kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
PASTABA. Mechanizmui atitaisyti reikia
naudoti įrankio užstrigimo atlaisvinimo svirtį.
Norint atitaisyti elektroninį valdiklį, taip pat gali
prireikti įjungti ir išjungti gaiduko blokavimo
jungiklį. Šiuos reikalavimus parodo įrankis,
naudodamas apšvietimo lemputes.
Vinys stringa įrankyje.
• Patikrinkite, ar į kasetę tinkamai sudėtos
reikiamos rūšies vinys ir ar stūmiklis stumia
vinis.
• Pasirinkite tinkamo ilgio vinis / tinkamą
medžiagą.
19
LIETUVIŲ
• Išvalykite antgalį (žr. šios instrukcijos
skyrių „Įstrigusios arba užstrigusios vinies
išėmimas“).
• Išvalykite kasetę suslėgtojo oro srove.
• Gali būti apgadinta / nusidėvėjusi tiektuvo
geležtė. Jeigu atlikus pirmiau minėtus
veiksmus problemos išspręsti nepavyktų,
kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
PASTABA. Mechanizmui atitaisyti reikia
naudoti įrankio užstrigimo atlaisvinimo svirtį.
Norint atitaisyti elektroninį valdiklį, taip pat gali
prireikti įjungti ir išjungti gaiduko blokavimo
jungiklį. Šiuos reikalavimus parodo įrankis,
naudodamas apšvietimo lemputes.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
Bendrovė „DEWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
įgaliotųjų „DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių
sąrašą bei tikslią informaciją apie mūsų gaminių
techninės priežiūros centrus, jų kontaktinę
informaciją rasite internete adresu:
www.2helpU.com.
20
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorius
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių, nuimkite jį nuo
įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОБШИВОЧНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18 В XR 16 GA
DCN660, DCN661
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Тип аккумулятора
В пост. тока
Режим забивания
Угол расположения магазина
Гвозди
Длина
Диаметр хвостовика
DCN661
18
1
Li-Ion
Прерывистый
20°
мм
32 - 63
мм
1,6
1,6
20°
20°
2,4
48
2,4
48
Угол
Вес (без аккумулятора)
Энергия удара
DCN660
18
1
Li-Ion
Прерывистый /
Последовательный
20°
кг
Дж
32 - 63
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745-2-16:
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
81
81
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
92
92
K (погрешность измерения акустической мощности)
дБ(А)
3
3
м/с²
м/с²
2,5
1,5
2,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah =
Погрешность K =
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB140
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение
питания В пост. тока 14,4
Ёмкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,53
DCB141
Li-Ion
DCB142
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
14,4
4,0
0,54
Аккумулятор
DCB143
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение
питания В пост. тока 14,4
Ёмкость
Ач
2,0
Вес
кг
0,30
DCB144
Li-Ion
DCB145
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
14,4
1,3
0,30
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение
питания В пост. тока
18
Ёмкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
DCB182
Li-Ion
18
1,5
0,35
18
4,0
0,61
Аккумулятор
DCB183/B DCB184/B DCB185
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение
питания В пост. тока
18
18
18
Ёмкость
Ач
2,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,40
0,62
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение
питания В пост. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 25 (1,3 Aч) 30 (1,5 Aч) 40 (2,0 Aч)
время зарядки
55 (3,0 Aч) 70 (4,0 Aч) 90 (5,0 Aч)
Вес
кг
0,49
22
Зарядное устройство
DCB107
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 60 (1,3 Aч) 70 (1,5 Aч) 90 (2,0 Aч)
время зарядки
185
240
140
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,29
Зарядное устройство
DCB112
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 40 (1,3 Aч) 45 (1,5 Aч) 60 (2,0 Aч)
время зарядки
90
120
150
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,36
Зарядное устройство
DCB113
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 30 (1,3 Aч) 35 (1,5 Aч) 50 (2,0 Aч)
время зарядки
100
120
70
(3,0 Aч) (4,0 Aч) (5,0 Aч)
Вес
кг
0,4
Зарядное устройство
DCB115
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип аккумулятора
10,8/14,4/18 Li-Ion
Приблизительное мин. 25 (1,3 Aч) 30 (1,5 Aч) 40 (2,0 Aч)
время зарядки
55 (3,0 Aч) 70 (4,0 Aч) 90 (5,0 Aч)
Вес
кг
0,5
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОБШИВОЧНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18 В XR 16 GA
DCN660, DCN661
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-16:2010.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.07.2015
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
24
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатым курковым выключателем
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
с) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
f)
g)
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством марки, указанной
производителем. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с разработанными
специально для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
c) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
попала на кожу, смойте её водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Правила безопасности
при работе обшивочными
гвоздезабивателями
• Всегда проверяйте наличие гвоздей
в магазине. Неосторожное обращение
с гвоздезабивателем может стать
причиной внезапного выстрела
крепёжным элементом, что приведёт
к получению травмы.
• Не направляйте инструмент на себя
или на находящихся поблизости
людей. Неосторожное нажатие на
курковый пусковой выключатель может
привести к выстрелу гвоздём и, как
следствие, получению травмы.
• Нажимайте на курковый пусковой
выключатель, только плотно
прижав инструмент к заготовке. Если
инструмент не прижат к заготовке,
крепёжный элемент при выстреле
может отклониться от цели.
• При застревании крепёжного
элемента в инструменте отключите
инструмент от источника питания.
Если гвоздезабиватель останется
подключённым к источнику питания,
то во время извлечения застрявшего
крепёжного он может неожиданно
сработать.
• Не используйте данный
гвоздезабиватель для закрепления
электрических проводов. Данный
инструмент не предназначен для
установки электропроводки; он может
повредить изоляционную оболочку
электропроводов, что приведёт
к получению удара электрическим током
или возгоранию.
26
• Всегда работайте в защитных очках.
• Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
• Используйте только гвозди, указанные
в таблице технических характеристик
инструмента.
• При работе не используйте в качестве
опоры посторонние предметы.
• Не снимайте и не блокируйте
детали гвоздезабивателя, такие как
направляющий элемент.
• Перед каждой операцией проверяйте
правильность функционирования
предохранительного и спускового
механизмов и надёжность затяжки всех
болтов и гаек.
• Не используйте данный инструмент
в качестве ручного молотка.
• Не используйте модели DCN660
и DCN661:
– при переходе от одного места
забивания к другому с использованием
строительных лесов, лестниц,
стремянок или других конструкций,
используемых в качестве лестниц,
например, кровельных дранок и пр.;
– для закрытия коробок или ящиков;
– при установке технических средств
безопасности при транспортировке,
например, на автомобилях,
автофургонах и пр.
Ознакомьтесь с местными правилами
относительно безопасного поведения
на рабочем месте для выявления
исключений.
• Всегда изучайте местные правила
относительно безопасного
использования рабочего места.
• Никогда не направляйте любой из
инструментов для установки крепёжных
элементов, находящийся в рабочем
состоянии, на себя или посторонних лиц.
• В процессе работы держите
инструмент так, чтобы не получить
травму головы или тела в результате
возможного обратного удара,
возникающего при прерывании подачи
электропитания или из-за твердого
участка заготовки.
• Никогда не допускайте срабатывания
гвоздезабивателя, если он не
контактирует с заготовкой.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• В рабочей зоне переносите инструмент,
держа его только за рукоятку, и ни
в коем случае с разблокированным
курковым выключателем.
Напряжение питания инструмента.
• Учитывайте условия в рабочей зоне.
Крепёжные элементы могут пробить
насквозь тонкие заготовки или
соскользнуть с угла или края заготовки,
создавая опасность для окружающих
людей.
Видимое излучение. Не смотрите на
источник света.
• Не забивайте крепёжные элементы
близко от края заготовки.
• Не забивайте крепёжные элементы
поверх других крепёжных элементов.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Не работайте инструментом, стоя на
строительных лесах или стремянке.
Длина гвоздей.
Толщина гвоздей.
Ёмкость магазина.
Угол расположения магазина: 20°.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для совместимых зарядных
устройств (см. раздел «Технические
характеристики»).
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь
зарядного устройства. Это
может привести к поражению
электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведёт к получению
травмы или повреждению
зарядного устройства.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных условиях, когда зарядное
устройство подключено к электросети, открытые контакты
подзарядки внутри его корпуса
могут быть закорочены посторонним материалом. Не допускайте попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая фольга и слой металлических частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор зарядными устройствами марок,
не указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок,
кроме DEWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости! Использование несоответствующего удлинительного кабеля может
создать риск возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
28
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней части его корпуса.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте повреждённые детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; для проведения
технического обслуживания
или ремонта отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения
получения травмы он должен быть
немедленно заменён производителем,
его сервисным агентом или другим
квалифицированным специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB112,
DCB113 и DCB115 предназначены для зарядки
Li-Ion XR аккумуляторов напряжением 10,8 В,
14,4 В и 18 В (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185).
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и очень просты в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (О) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнёт непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведённой ниже таблице:
Индикаторы зарядки: DCB105
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
Индикаторы зарядки: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
зарядка
полностью заряжен
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Красный индикатор зарядки будет
продолжать мигать, тогда как жёлтый
индикатор загорится только во время
паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора. Как только аккумулятор
охладится, жёлтый индикатор погаснет,
и зарядное устройство продолжит процесс
зарядки аккумулятора.
Зарядное устройство не будет заряжать
неисправный аккумулятор. При обнаружении
неисправности в аккумуляторе индикатор
погаснет, отобразит проблему или начнёт
мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также может указывать
на наличие неисправности в самом зарядном
устройстве.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, отнесите зарядное
устройство и аккумулятор в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлаждён или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Охлаждённый аккумулятор будет заряжаться
приблизительно вдвое медленнее тёплого
аккумулятора. Аккумулятор будет медленно
заряжаться на протяжении всего цикла
зарядки и не вернётся к максимальной
скорости зарядки, даже если аккумулятор
нагреется.
ТОЛЬКО ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора*
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлечённый из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите нижеследующие
инструкции по безопасности. Затем
приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Не вставляйте аккумулятор в зарядное
устройство силой. Никоим образом
не видоизменяйте аккумулятор для
установки в не предназначенное
для него зарядное устройство –
аккумулятор может расколоться,
что приведёт к получению тяжёлой
телесной травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, под наружными
навесами или внутри металлических
конструкций в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснувшим
или повреждённым корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
30
попали под тяжёлый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздём, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Повреждённые аккумуляторы
должны возвращаться
в сервисный центр на
переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создаёт
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(Li-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионнолитиевых аккумуляторов выделяются
токсичные пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность
получения ожога. Аккумуляторная
жидкость может воспламениться
при попадании искры или пламени.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
прописанным производителем, а также
национальным стандартам, включающим
в себя Рекомендации ООН по перевозке
опасных грузов; правила международной
ассоциации воздушного транспорта
(IATA) по перевозке опасных грузов,
правила международного морского
кодекса по опасным грузам (IMDG)
и Европейское соглашение о перевозке
опасных грузов автотранспортом (ADR).
Каждый ионно-литиевый элемент или
аккумулятор протестирован в соответствии
с требованиями к испытаниям, указанными
в подразделе 38.3 части по испытаниям
и критериям Рекомендаций ООН по перевозке
опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый
аккумулятор DEWALT освобождается от
необходимости быть классифицированным,
поскольку является материалом 9 класса
опасности. Принадлежность к 9 классу
опасности учитывается только в двух случаях:
1. Авиаперевозка более чем двух ионнолитиевых аккумуляторов DEWALT при
наличии в упаковке только аккумуляторов
(без инструментов), и
2. Любой вид перевозки ионно-литиевых
аккумуляторов с удельной мощностью,
превышающей 100 ватт-часов (Втч).
Удельная мощность в ватт-часах
указана на корпусе ионно-литиевого
аккумулятора.
Вне зависимости от условий перевозки
в обязанности грузоотправителя входит
уточнение и получение информации
о последних действующих правилах упаковки,
маркировки и требований к документации.
Во время перевозки аккумуляторов
существует риск возгорания при
случайном контакте клемм аккумулятора
с токопроводящими материалами. При
перевозке аккумуляторов убедитесь, что
клеммы аккумулятора защищены и надёжно
изолированы от любых материалов, контакт
с которыми способен вызвать короткое
замыкание.
Информация данного раздела руководства
по эксплуатации была предоставлена
добровольно и на момент создания
документа является полностью достоверной.
Однако не было дано никаких гарантий явно выраженных или подразумеваемых.
Деятельность в соответствии с правилами
и нормами полностью является
ответственностью покупателя.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DCN660 и DCN661 работают от
аккумуляторов напряжением 18 В.
Могут использоваться аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Более подробную информацию см.
в разделе «Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной
температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы.
Перед использованием аккумулятор
потребуется зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов
аккумулятора и зарядного
устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый
аккумулятор!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
повреждённый сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Для использования только внутри
помещений.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Заряжайте аккумуляторы DEWALT
только зарядными устройствами
DEWALT. Зарядка аккумуляторов
других марок зарядными устройствами DEWALT может привести
к протечке или взрыву аккумулятора
и другим опасным ситуациям.
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Гвоздезабиватель
1 Зарядное устройство (только модели D2
и P2)
2 Аккумулятора (только модели D2 и P2)
1 Чемодан (только модели D2 и P2)
1 Руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и чемоданы не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
32
Описание (Рис. 1)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
Курковый пусковой выключатель
Направляющий элемент
Затвор отсека для удаления застрявших
гвоздей
Рычаг перезапуска при останове
Подсветка/Индикатор неисправности
Двусторонний крючок для крепления на
ремне
Держатель для не оставляющего следов
наконечника
Толкатель
Магазин для гвоздей
Переключатель режимов работы (только
DCN660)
Колесо регулятора глубины забивания
Индикатор глубины забивания
Кнопка блокировки пускового
выключателя
Не оставляющий следов наконечник
Аккумулятор
Отпирающая кнопка аккумулятора
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш аккумуляторный обшивочный
гвоздезабиватель 16 GA предназначен для
профессиональных работ по забиванию
гвоздей и скреплению поверхностей.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные обшивочные гвоздезабиватели
16 GA являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под
контролем ответственного за их
безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
РУССКИЙ ЯЗЫК
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке инструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
(О) полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (О) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
не услышите, что замок защёлкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающие кнопки (Р)
и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы расходомером в виде трёх
зелёных светодиодных индикаторов,
обозначающих текущий уровень заряда
аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (R). Комбинация из
трёх горящих светодиодных индикаторов
обозначает текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда уровень заряда
аккумулятора упадёт ниже эксплуатационного
предела, расходомер погаснет, и аккумулятор
нужно будет подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Индикатор низкого заряда
аккумулятора (Рис. 1)
Индикатор низкого заряда аккумулятора
является встроенной функцией левой
подсветки (Е). Индикатор загорится четыре
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
раза, указывая на то, что аккумулятор
следует подзарядить, после чего инструмент
автоматически выключится.
Выбор режима работы
(Рис. 5)
ТОЛЬКО DCN660
Как только индикатор начнёт мигать,
выключите инструмент и извлеките из него
аккумулятор (О) для зарядки.
Инструмент будет находиться в нерабочем
состояние всё время, пока в него будет
установлен разряженный аккумулятор.
Крючок для крепления на
ремне (Рис. 3)
Крючок для крепления на ремне может быть
установлен с любой стороны инструмента или
удалён вовсе.
1. Вставьте крючок для крепления на ремне
(F) в монтажное отверстие с любой
стороны инструмента.
2. Вставьте винт (S) в монтажное отверстие
через крючок. Затяните винт.
Загрузка магазина (Рис. 4)
1. Вставьте обойму гвоздей в заднюю часть
магазина (I).
2. Оттяните толкатель (Н) назад, пока он не
окажется позади гвоздей.
3. Отпустите толкатель.
РАЗГРУЗКА МАГАЗИНА
1. Держа инструмент в вертикальном
положении, нажмите на затвор на
толкателе (Н) и позвольте гвоздям
соскользнуть в низ магазина.
2. Извлеките гвозди из магазина (I).
Настройка глубины
забивания (Рис. 1)
Установить глубину, на которую гвоздь
входит в заготовку, можно с помощью колеса
регулятора глубины забивания.
1. Для неглубокого забивания гвоздей
поверните колесо регулятора (K)
в сторону задней части инструмента.
Индикатор глубины забивания (L)
отобразит вашу настройку в пределах
доступного диапазона.
2. Для глубокого забивания гвоздей
поверните колесо регулятора (K)
в сторону передней части инструмента.
34
Для выбора режима прерывистого
забивания переведите переключатель (J) на
изображение одного гвоздя ( ).
Для выбора режима последовательного
забивания переведите переключатель (J) на
изображение трёх гвоздей ( ).
Кнопка блокировки пускового выключателя (Рис. 6)
Данный инструмент оборудован кнопкой
блокировки пускового выключателя (М),
предохраняющей от внезапного выстрела
гвоздём.
Для активации блокировки пускового
выключателя переведите кнопку вниз.
Для отключения блокировки пускового
выключателя переведите кнопку (М) вверх.
ВНИМАНИЕ: Перед проведением
любых настроек, а также
если инструмент не
используется, убедитесь,
что активирована блокировка
пускового выключателя (М)
и из инструмента извлечён
аккумулятор.
Защитный наконечник (Рис. 1)
При использовании инструмента для работы
с деревом надевайте поверх контактного
элемента (В) защитный наконечник, не
оставляющий следов (N).
Храните неиспользуемый наконечник на
специально предназначенном для него
держателе (G).
ВНИМАНИЕ: Перед установкой
или снятием защитного
наконечника убедитесь, что
активирована блокировка
пускового выключателя (М)
и из инструмента извлечён
аккумулятор.
Подсветка (Рис. 1)
Данный инструмент оборудован подсветкой
(Е), расположенной с каждой стороны
инструмента. Подсветка загорается при
нажатии на курковый пусковой выключатель
или отпускании контактного элемента.
После 10 секунд не использования
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента подсветка погаснет. Подсветка
также снабжена функцией индикатора
низкого заряда аккумулятора и индикатора
заклинивания гвоздей. Дополнительную
информацию см. в разделах «Индикатор
низкого заряда аккумулятора»
и «Извлечение застрявших гвоздей».
ВНИМАНИЕ: Подсветка
предназначена для освещения
непосредственно рабочей
поверхности. Не используйте
подсветку в качестве основного
источника света.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
2. Убедитесь, что направляющий элемент
(В) может двигаться свободно.
3. Загрузите гвозди в магазин.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
инструмент, если направляющий
элемент или толкатель не могут
двигаться свободно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА
не распыляйте и не наносите
любым другим способом
смазочные вещества или
чистящие растворители
внутрь устройства. Это может
значительно снизить срок
службы и производительность
устройства.
Работа инструментом (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Модель DCN660 может работать в двух
режимах забивания: прерывистом
и последовательном.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Модель DCN661 работает только
в прерывистом режиме забивания.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 9)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку.
Подготовка инструмента
к работе (Рис. 1)
1. Извлеките аккумулятор и все гвозди из
магазина.
ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖИМ (
)
Прерывистый режим используется для
поочередного забивания гвоздей и очень
удобен, когда необходимо аккуратно и точно
забить гвозди в заготовку.
1. При помощи переключателя (J) выберите
прерывистый режим забивания. (только
DCN660)
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (М).
3. Уприте направляющий элемент (В)
в заготовку.
4. Включите инструмент, нажав на курковый
пусковой выключатель (А).
5. Отпустите пусковой выключатель
и поднимите направляющий элемент
с поверхности заготовки.
6. Для забивания последующих гвоздей
повторяйте шаги 3-5.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ (
ТОЛЬКО DCN660
)
Последовательный режим используется
для быстрого забивания гвоздей в плоскую
неподвижную заготовку.
1. При помощи переключателя (J) выберите
последовательный режим забивания.
2. Отключите блокировку пускового
выключателя (М).
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Чтобы забить один гвоздь, действуйте, как
при прерывистом режиме:
a. Уприте направляющий элемент (В)
в заготовку.
b. Включите инструмент, нажав на
курковый пусковой выключатель (А).
4. Чтобы забить несколько гвоздей,
нажмите и удерживайте курковый
пусковой выключатель (А) и несколько
раз прижмите направляющий элемент
(В) к заготовке. При каждом контакте
направляющего элемента (В) с заготовкой
при нажатом курковом пусковом
выключателе (А) будет производиться
выстрел гвоздём.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте
курковый пусковой выключатель,
если инструмент не
используется. В этом случае
включайте блокировку пускового
выключателя (М), чтобы
избежать непреднамеренного
срабатывания инструмента.
Действия при внезапном
останове и извлечении
застрявших гвоздей
(Рис. 1, 7, 8)
При застревании гвоздя в носовой части
инструмента или при внезапном останове
начнёт мигать правая подсветка (Е).
1. Активируйте блокировку пускового
выключателя (М).
2. Извлеките аккумулятор (О) и все гвозди из
магазина.
3. Поднимите затвор отсека для удаления
застрявших гвоздей (С), расположенный
на верхней поверхности носовой части,
и откройте смотровую дверцу.
4. Извлеките застрявший гвоздь, при
необходимости воспользовавшись
плоскогубцами. Если застрявших гвоздей
нет, возможно, инструмент перестал
работать по причине внезапного
останова.
5. При необходимости переведите рычаг
перезапуска (D), завершая цикл ударного
контакта.
36
6. Закройте смотровую дверцу и введите
язычок затвора под два выступа (Q) на
носовой части. Опустите и зафиксируйте
затвор отсека для удаления застрявших
гвоздей.
При частом застревании гвоздей в носовой
части отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT для проведения
ремонта.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте
инструмент и извлекайте
из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
РУССКИЙ ЯЗЫК
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щётки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведенные
ниже указания. Если неисправность своими
силами устранить не удастся, обратитесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Инструмент не работает.
Не загорается подсветка.
Проверьте, что не задействована блокировка
пускового выключателя.
• Проверьте уровень зарядки
аккумулятора (см. раздел «Аккумулятор
с расходомером» в данном руководстве
по эксплуатации).
• Извлеките аккумулятор, подождите
минимум секунд и снова установите
аккумулятор в инструмент.
Подсветка загорается, но двигатель не
заводится.
• Проверьте, что не задействованы
курковый пусковой выключатель
и контактный элемент, затем активируйте
только контактный элемент.
• Проверьте положение переключателя
режимов работы (только DCN660).
• Проверьте уровень зарядки
аккумулятора (см. разделы «Аккумулятор
с расходомером» и «Индикатор низкого
заряда аккумулятора» в данном
руководстве по эксплуатации).
Подсветка загорается, двигатель
запускается, но инструмент не забивает
гвозди.
• Проверьте положение переключателя
режимов работы (только DCN660).
• Убедитесь, что в магазин загружены
гвозди правильного типа и толкатель
контактирует с гвоздём.
• Проверьте сигналы индикатора (при
необходимости замените аккумулятор или
удалите застрявший гвоздь – см. разделы
«Индикатор низкого заряда аккумулятора»
и «Действия при внезапном останове
и извлечении застрявших гвоздей»
в данном руководстве по эксплуатации).
• Убедитесь, что контактный элемент
и толкатель двигаются свободно (см.
раздел «Подготовка инструмента
к работе» в данном руководстве по
эксплуатации).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перезапуска
механизма воспользуйтесь рычагом
перезапуска. Для перезагрузки
электроники также может понадобиться
двойное нажатие на кнопку блокировки
пускового выключателя. О необходимости
данных действий оповестит подсветка
с функцией индикатора.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Подсветка загорается, двигатель
запускается, но инструмент не забивает
гвозди заподлицо.
• Отрегулируйте глубину забивания (см.
раздел «Настройка глубины забивания
в данном руководстве по эксплуатации).
• Переведите инструмент в режим
прерывистого забивания, если он ещё не
переведён в этот режим.
• Выберите гвозди, длина которых
соответствует материалу.
• Проверьте уровень зарядки
аккумулятора (см. разделы «Аккумулятор
с расходомером» и «Индикатор низкого
заряда аккумулятора» в данном
руководстве по эксплуатации).
• Прочистите носовую часть инструмента
сжатым воздухом. Не используйте
смазочные материалы.
• Прочистите магазин сжатым воздухом.
• Блок ударного контакта повреждён/
изношен. Если вышеизложенные шаги
не помогли устранить неисправность,
обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перезапуска
механизма воспользуйтесь рычагом
перезапуска. Для перезагрузки
электроники также может понадобиться
двойное нажатие на кнопку блокировки
пускового выключателя. О необходимости
данных действий оповестит подсветка
с функцией индикатора.
Гвозди застряли в инструменте.
• Убедитесь, что в магазин загружены
гвозди правильного типа и толкатель
контактирует с гвоздём.
• Выберите гвозди, длина которых
соответствует материалу.
• Прочистите носовую часть инструмента
(см. раздел «Действия при внезапном
останове и извлечении застрявших
гвоздей» в данном руководстве по
эксплуатации).
• Прочистите магазин сжатым воздухом.
• Блок ударного контакта повреждён/
изношен. Если вышеизложенные шаги
не помогли устранить неисправность,
обратитесь в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
38
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перезапуска
механизма воспользуйтесь рычагом
перезапуска. Для перезагрузки
электроники также может понадобиться
двойное нажатие на кнопку блокировки
пускового выключателя. О необходимости
данных действий оповестит подсветка
с функцией индикатора.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00286803 - 22-12-2015
39
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
41
42
Download PDF

advertising