DCN694 | DeWalt DCN694 CORDLESS NAILER instruction manual

533225 - 24 H
Fordítás az angol eredetiből
DCN693
DCN694
1. ábra
D
F
M
I
G
H
D
C
M
F
N DCN693
G
A
K
B
E
O
J
DCN693
L
2
2. ábra
L
U
2a ábra
3. ábra
P
Q
F
B
G
3
4. ábra
5. ábra
H
D
6. ábra
7. ábra
R
J
4
8. ábra
9. ábra
10. ábra
T
S
M
5
Figure 11b
11a ábra
AA
K
BB
11C ábra
11d ábra
CC
CC
EE
DD
BB
HH
EE
FF
11e ábra
GG
6
AA
MAGYAR
18 VOS XR LIION AKKUMULÁTOROS SZÖGBELÖVŐ, FÉM
KAPCSOLÓELEMEK RÖGZÍTÉSÉHEZ DCN693, DCN694
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT terméket választott. Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés és
innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Üzemmód
Multi-Speed (Többsebességű)
Társzög
Kötőelemek
hosszúság (1. fokozathoz)
hosszúság (2. fokozathoz)
szárvastagság
szög
fej geometriája
tárazás típusa
Súly (akkucsomag nélkül)
VDC
DCN693
18
1
Li-ion
Követő/RapidCycle
(gyorsciklusú) követő
Igen
33°
DCN694
18
1
Li-ion
Követő/RapidCycle
(gyorsciklusú) követő
Nem
33°
40
50-60
3,4/-4,0
30–35°
Teljesen kerek
Papírszalag
8,0
35
N/A
3,4/-4,0
30–35°
Teljesen kerek
Papírszalag
8,0
mm
mm
mm
kg
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely vektorösszege) az EN60745 szabvány szerint:
LPA (kibocsátási hangnyomásszint)
dB(A)
87
87
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A)
98
98
K (toleranciafaktor az adott hangszintnél)
dB(A)
3
3
Kibocsátott súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke ah =
Toleranciafaktor K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN60745 szabvány szerinti
méréssel határoztuk meg, így az egyes szerszámok
rezgésgyorsulási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulás a megadott
értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő
a munkavégzés teljes időtartama alatt
jelentős mértékben megnövekedett
súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe kell
venni, amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de éppen
nem végeznek vele munkát. Ilyen esetben
a munkavégzés teljes időtartamára számított
kitettség mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is kell
hozni, amelyek védik a kezelőt a súlyozott
effektív rezgésgyorsulás káros hatásától,
például: a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
7
MAGYAR
Akkucsomag
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
Akkucsomag
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
8
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-ion
18
1,3
0,35
VAC
perc
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
kg
VAC
perc
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
VAC
perc
VAC
perc
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
VAC
perc
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
kg
0,5
230V-os szerszámok
230V-os szerszámok
10 amper, hálózati
3 amper,
a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz
társított veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el
a kézikönyvet, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez,
amely halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű vagy
közepesen súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
0,29
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
Biztosítékok:
Európa
E.K. és Írország
75 (5,0 Ah)
18 VOS XR LIION AKKUMULÁTOROS SZÖGBELÖVŐ, FÉM
KAPCSOLÓELEMEK RÖGZÍTÉSÉHEZ
DCN693, DCN694
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-16:2010.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK
irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek
(2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/EU irányelvnek
is. Ha további információra lenne szüksége, lépjen
kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok összeállításáért,
nyilatkozatát a DEWALT vállalat nevében adja.
MAGYAR
Markus Rompel
Műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2015.11.16.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át a kezelési
kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS: Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS AZ ÚTMUTATÓT
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
1 A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa
meg jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület
növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Elektromos szerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázt.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és a bámészkodókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
2 ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugót. Földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és
ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel vagy
hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszámba,
nagyobb az áramütés veszélye.
d)
e)
f)
Gondosan bánjon a tápkábellel. Az
elektromos szerszámot soha ne hordozza és
ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszát
pedig ne a kábelnél fogva húzza ki
a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles szélektől és mozgó alkatrészektől. Sérült
vagy összetekeredett hálózati kábel használata
mellett nagyobb az áramütés veszélye.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel
használatával csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos
biztonság növelhető egy hibaáramvédő
kapcsoló (RCD) előkapcsolásán keresztül.
Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
3 SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan eszét,
amikor elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne használja a szerszámot, ha fáradt,
ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő maszk,
csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával
viszi. Ha az elektromos szerszám hordozása
közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, balesetet
okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a szerelőkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így
jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan
helyzetekben is.
f ) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét
tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe.
9
MAGYAR
g)
Ha a szerszámon megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben. Porelszívó
berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4 AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A célnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló
nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon
veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél
rajta vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
d) Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik. Az
elektromos szerszámok használata nem képzett
felhasználó esetén veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött
alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan
körülmények, amelyek befolyásolhatják
a szerszám működését. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
f ) Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és
könnyebben irányítható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5 AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik
típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
10
b)
c)
d)
Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült akkucsomaggal
működtesse. Másfajta akkumulátor használata
sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha nem használja az akkumulátort , tartsa
távol minden fémes tárgytól, például
tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól,
szögektől, csavaroktól és minden más apró
fémtárgytól, amely az érintkezőket rövidre
zárhatná. Az akkumulátor pólusainak rövidre
zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Kedvezőtlen körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki. Kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került
a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe
folyadék került, ezenkívül forduljon orvoshoz
is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt
vagy égési sérülést okozhat.
6 SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, és csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatosan biztonságos működését.
További biztonsági utasítások
akkumulátoros szögezőgépekhez
• Mindig gondoljon arra, hogy a szerszámban
kötőelemek lehetnek. A szögbelövő gondatlan
kezelése azt eredményezheti, hogy a szerszám
váratlanul kötőelemeket lő ki, amivel személyi
sérülést okozhat.
• Ne irányítsa a szerszámot önmaga vagy
a közelben tartózkodó más személy felé.
A kapcsoló véletlen működtetésével kilövi
a rögzítőelemet, és azzal sérülést okoz.
• A szerszámot csak akkor működtesse, amikor
az erősen a munkadarabhoz van szorítva.
Ha a szerszám nem ér a munkadarabhoz, a kilőtt
kötőelem eltérülhet, és nem a megfelelő helyre kerül.
• Kapcsolja le a szerszámot az áramforrásról, ha
elakad benne a kötőelem. Ha nincs lekapcsolva
az áramforrásról, az elakadt kötőelem eltávolítása
közben a szerszám véletlenül működésbe léphet.
• Elektromos kábelek rögzítéséhez ne használja
ezt a szögbelövőt. Nem kábelszereléshez terveztük,
felsértheti a kábel szigetelését, aminek tűz vagy
áramütés lehet a következménye.
• Ne használja a szerszámot kalapácsként.
A kivételeket ellenőrizze a helyre vonatkozó országos
munkahelyi szabályzatokban.
• Mindig nézze át a helyi munkahelyi előírásokat.
• Mindig viseljen védőszemüveget.
• Mindig hordjon hallásvédő eszközt.
MAGYAR
• Csak ebben a kézikönyvben ajánlott típusú
kötőelemeket használjon.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
• Ne használjon állványt a szerszám támasztékhoz
szereléséhez.
Viseljen hallásvédőt.
• Ne szerelje ki és ne blokkolja a szögbelövő semmilyen
részét (pl. a kontaktütközőt).
Viseljen védőszemüveget.
• Minden egyes munkaművelet előtt ellenőrizze,
hogy a biztonsági és a kioldó szerkezet rendben
működik-e, valamint, hogy minden csavar és anya
meg van-e húzva.
Látható sugárzás. Ne nézzen a fénybe.
• Soha ne működtesse a szögbelövőt üres térben.
• A munkaterületen csak egyik kezében és soha nem
bekapcsolt kioldóval hordozza a szerszámot.
• Mérje fel a körülményeket a munkaterületen.
A kilőtt kötőelemek áthatolhatnak a vékony
munkadarabokon, elcsúszhatnak a munkadarab
sarkainál és éleinél, ami személyi sérülés veszélyét
hordozza magában.
• Ne üssön be szögeket a munkadarab széléhez túl
közeli helyre.
• Ne üssön be szögeket már meglévő szögek tetejére.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok együtt járnak a szerszám
használatával:
– A szerszám helytelen kezelése miatt bekövetkező
személyi sérülések.
– A kezelő elveszítheti a szerszám feletti uralmát, ha
nem elég erősen markolja a szerszámot.
– A karok és kezek izmainak túlfeszülése, különösen
fejmagasság felett végzett munkáknál. Hosszú
ideig tartó munka közben rendszeresen iktasson be
szüneteket.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és védőeszközök használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők:
– halláskárosodás;
– a repülő törmelék által okozott személyi sérülés
veszélye;
– a túl hosszú ideig tartó használat miatt bekövetkező
személyi sérülés veszélye;
– a szerszám visszarúgása miatt a kezelő elvesztheti
a szerszám feletti uralmát;
– hegyes csúcsoktól, éles szélektől és a munkadarab
helytelen kezelésétől származó sérülések veszélye;
– éles szélektől a szögek cseréjekor vagy behelyezésekor
bekövetkező sérülések veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
35-60mm
3.3–4.1 mm
A szögek hossza.
A szögek vastagsága.
Tárolható szögek mennyisége.
55
Megfelelő betárazási szög.
30 - 34˚
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2016 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások minden
akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez a kézikönyv
a kompatibilis töltőkre vonatkozó fontos biztonsági
és kezelési útmutatásokat tartalmaz (lásd a Műszaki
adatok cím alatt).
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn, az
akkumulátoron és magán a terméken megtalálható
minden útmutatást és biztonsági figyelmeztetést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye.
Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a töltő
belsejébe. Az áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Hibaáram-védelemmel
ellátott (legfeljebb 30mA-es) áramforrás
használatát javasoljuk.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése érdekében
csak DEWALT akkumulátort töltsön
ezzel a töltővel. Más típusú akkumulátor
szétrobbanhat, személyi sérülést és anyagi
kárt okozva.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre, hogy
ne játszhassanak a szerszámmal.
11
MAGYAR
MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények
között előfordulhat, hogy az elektromos
hálózatra kapcsolt töltő belsejébe került
idegen anyag rövidre zárja a töltő érintkezőit.
A töltő üregeitől távol kell tartani az áramot
jól vezető idegen anyagokat, például
(a teljesség igénye nélkül) acélforgács, alufólia
és egyéb fémrészecskék. Mindig húzza ki
a töltő dugaszát a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás előtt
húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból.
• NE próbálja az akkucsomagot olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben nem
szerepel. A töltőt és az akkucsomagot kimondottan
egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden
más célú felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• Ne a kábelénél, hanem a dugaszánál fogva
húzza ki a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne léphessenek
rá, ne botolhassanak meg benne, ne
sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. Nem megfelelő hosszabbító
kábel használata tüzet vagy akár halálos áramütést
is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen tárgyat,
és ne helyezze a töltőt puha felületre, mert
eltorlaszolódhatnak a szellőzőnyílások, és
a készülék belseje túlmelegedhet. Hőt kibocsátó
tárgyaktól távolra helyezze a töltőt. A töltő a készülékház
tetején és alján lévő szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• A töltőt a háztartásokban szabványos
230 V-os elektromos feszültségre terveztük. Ne
is próbálja más feszültségen használni. Ez nem
vonatkozik a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT
Töltők
TA DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 és DCB115 töltővel
a következő akkucsomagok tölthetők: 10,8V, 14,4V és 18V
Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B és DCB185) akkucsomagok.
A DEWALT töltőket nem kell beállítani; úgy terveztük őket,
hogy a lehető legegyszerűbben legyenek kezelhetők.
Töltési folyamat (2., 2a ábra)
1. Az akkucsomag behelyezése előtt dugaszolja
a töltőt egy megfelelő konnektorra.
2. Helyezze az akkucsomagot (L) a töltőbe.
A piros (töltéskijelző) fény folyamatos villogása
jelzi, hogy a töltési folyamat megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkucsomag teljesen fel van töltve,
használhatja vagy a töltőben is hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A lítium-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk érdekében
az első használat előtt teljesen töltse fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi szintjét lásd az alábbi
táblázatban.
Töltéskijelzési módok: DCB105
• Ne használja a töltőt, ha a kábele vagy
a csatlakozódugasza sérült—ezeket azonnal
cseréltesse ki.
töltés
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés érte,
leesett vagy más módon megsérült. Ilyen
esetben juttassa el egy megbízott márkaszervizbe.
meleg/hideg késleltetés
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem juttassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra vagy
javításra szorul. A helytelen összeszerelés akár
halálos áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése végett
azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, márkaszervizzel
vagy hasonló szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Úgy kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni az
akkucsomagot a töltőből, mert attól még nem szűnik
meg az áramütés veszélye.
12
• SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
teljesen feltöltve
x
cserélje ki az akkucsomagot
Töltéskijelzési módok: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
töltés
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: A piros fény
tovább fog villogni, de közben egy sárga jelzőfény
is fog világítani. Amint az akkumulátor megfelelő
hőmérsékletet ér el, a sárga fény kialszik, és a töltő
folytatja a töltést.
MAGYAR
Hibás akkucsomagot a kompatibilis töltő(k) nem tölt(enek).
Az akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy a töltéskijelző
vagy nem világít, vagy pedig az akkumulátor vagy a töltő
hibájára utaló villogási sémát jeleníti meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez jelentheti a töltő
hibáját is.
• Soha ne tárolja és ne használja a szerszámot
vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (104 ˚F) (például szabadtéri
pajtákban vagy fémépületekben nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkucsomagot. Ha az akkucsomag háza
megrepedt vagy más módon megsérült,
ne tegye be a töltőbe. Ne nyomja össze,
ne ejtse le, ne sértse fel az akkucsomagot.
Ne használjon olyan akkucsomagot,
amelyet erős ütés ért, leesett vagy más
módon sérült (azaz szöggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek stb.). Ez
akár halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkucsomagokat újrahasznosítás céljából
vissza kell juttatni a szervizbe.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel vizsgáltassa be
a töltőt és az akkumulátort.
MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl meleg vagy
túl hideg, automatikusan elindítja a meleg/hideg késleltetést,
felfüggesztve a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez a funkció
maximális élettartamot biztosít az akkumulátornak.
A hideg akkucsomag csak kb. fele olyan gyorsan töltődik
fel, mint a meleg akkucsomag. Az akkucsomag a teljes
töltési folyamat során a kezdeti lassúbb ütemben
töltődik, és a töltés sebessége akkor sem áll vissza
a maximumra, ha közben az akkumulátor felmelegszik.
VIGYÁZAT: Ha nem használja
a szerszámot, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkucsomaggal felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható az
akkucsomagra, de könnyen felborulhat.
CSAK LÍTIUMION AKKUCSOMAGOKHOZ
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az elektronikus
védelmi rendszer működésbe lép. Ha ez történik, helyezze
a lítium-ion akkumulátort a töltőre, és teljesen töltse fel.
Fontos biztonsági útmutatások minden
akkucsomaghoz
Akkucsomag utánrendelése esetén a rendelésen tüntesse
fel az akkucsomag katalógusszámát és feszültségét.
Az akkucsomagot nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkucsomag és a töltő használata előtt
olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót. Ezután az
ismertetett eljárás szerint végezze a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne használja és ne töltse az akkumulátort
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
Amikor az akkumulátort a töltőbe helyezi vagy onnan
kiveszi, a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
• Soha ne próbálja az akkumulátort
beleerőltetni a töltőbe. Semmiképpen ne
alakítsa át az akkucsomagot azért, hogy
beilleszthesse egy vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akkucsomag megrepedhet és
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Az akkucsomagokat csak DEWALT töltővel töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet, és ne merítse vízbe vagy
más folyadékba.
SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK LÍTIUMION LIION
AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkucsomagot még akkor
sem, ha súlyosan megrongálódott vagy
teljesen elhasználódott. Tűzben az akkumulátor
felrobbanhat. Lítium-ion akkumulátor égésekor
mérgező gőzök és más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha akkumulátor-folyadék
jutna a szemébe, tartsa nyitva a szemét, és
öblítse vízzel 15 percig vagy amíg az irritáció meg
nem szűnik. Ha orvosi segítségre van szüksége,
tájékoztassa az orvost, hogy az elektrolit folyékony
szerves karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye.
Szikrától vagy lángtól az akkumulátorfolyadék meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az Egyesült
Nemzetek veszélyes áruk szállítására vonatkozó
ajánlásai, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA),
13
MAGYAR
a Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi
Szabályzata (IMDG) és a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás (ADR)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat
az Egyesült Nemzetek Veszélyes Áruk Szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra vonatkozó
38.3 fejezete ajánlásainak alapján tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes anyagok
kategóriájába. Általánosságban két példa arra, amikor
a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion akkumulátor
légi szállításánál, ha a csomag csak
akkumulátorcsomagokat tartalmaz (szerszámokat
nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort tartalmazó
szállítmányok esetén. Minden lítium-ion
akkumulátor névleges teljesítménye (wattórában)
fel van tüntetve a csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány
a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó legfrissebb
követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok szállításánál
gondoskodjon arról, hogy a pólusaik védve és jól
elszigetelve legyenek olyan anyagoktól, amelyek
érintkezés esetén rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott tájékoztatást
jóhiszeműen adjuk, és tudomásunk szerint
a dokumentum elkészítésének idején az pontos volt.
Viszont, sem kifejezett sem beleértett garanciát nem
adunk. A vásárló felelőssége, hogy tevékenységét az
érvényes előírásoknak megfelelően végezze.
Akkucsomag
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCN693 és DCN693 típus 18 voltos akkucsomaggal
működik.
A DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B vagy DCB185 típusú akkucsomagok
használhatók. Bővebb tájékoztatást a Műszaki adatok
cím alatt talál.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és száraz,
közvetlen napfénytől, túl nagy melegtől vagy
hidegtől védett helyek. Az optimális teljesítmény
és élettartam érdekében a használaton kívüli
akkumulátort szobahőmérsékleten tárolja.
14
2. Az optimális eredmények érdekében hosszú idejű
tárolásnál ajánlatos a teljesen feltöltött akkumulátort
hűvös, száraz helyen, a töltőn kívül tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkucsomagokat nem
szabad teljesen lemerült állapotban tárolni. Használat
előtt az akkucsomagot fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az akkucsomagon
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkucsomag címkéjén a következő ábrák
láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne tesztelje áramot jól vezető tárgyakkal.
Sérült akkucsomagot ne töltsön.
Víztől óvja.
A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.
Csak 4 és 40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
Csak beltéri használatra.
Akkucsomag kiselejtezésénél ügyeljen
a környezetre.
DEWALT akkucsomagokat csak az előírt
DEWALT töltőkkel töltsön. Nem DEWALT
akkumulátorok DEWALT töltővel való
töltése az akkumulátor szétrobbanásához
vagy más veszélyes helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkucsomagot.
MAGYAR
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 szögbelövő fém kapcsolóelem rögzítéséhez
1 Furatérzékelő csúcs,
cseredarab (csak P2 típusoknál)
1 töltő (csak P2 típusoknál)
2 akkucsomag (csak P2 típusoknál)
1 készletdoboz (csak P2 típusoknál)
1 kezelési útmutató
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N-verziókhoz nem
mellékelünk akkucsomagot, töltőt és készletdobozt.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1. ábra)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámot vagy részeit soha ne alakítsa
át. Azzal anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
Indítókapcsoló
Indítókapcsoló biztonsági retesze
Kontaktütköző
Mélységállító kerék
Alacsony telepfeszültséget és a szorulást/elakadást
jelző fény
Elakadás-kioldó kar
Tár
Nyomóretesz
Módválasztó kapcsoló
Elfordítható akasztóhorog
Tartozék hatszögű kulcs
Akkucsomag
Furatérzékelő csúcs
Szögtámasztó kar (DCN693)
Szöghosszúság kiválasztó kapcsoló (DCN693)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DCN693 és DCN694 akkumulátoros, fém
kapcsolóelemek rögzítéséhez készült szögbelövőt
CSAK arra terveztük, hogy fém kapcsolóelemeket
rögzítsen furattal ellátott fa munkadarabokra.
Az akkumulátoros, fém kapcsolóelemek rögzítéséhez
készült szögbelövőt követő és RapidCycle
(gyorsciklusú) követő üzemmódra terveztük.
A csak követő üzemmódra készült szögbelövők
HASZNÁLHATÓK állványzaton, lépcsőn, létrán vagy
létraszerű eszközön (pl. tetőlécen).
Csak a fém kapcsolóelem gyártója által ajánlott és
a beépítési előírásoknak megfelelő kötőelemek
használhatók ezzel a szerszámmal.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony
folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek az akkumulátoros szögbelövők professzionális
elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek. Ezt
a szerszámot gyermekek vagy fogyatékkal élők
csak felügyelet mellett használhatják.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk vagy képzettségük, kivéve,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha ne hagyjon
felügyelet nélkül a termék közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az akkucsomag
feszültsége megfelel-e az adattáblán megadott
feszültségnek. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DeWALT töltője az EN60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse ki a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz fázis
csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha feltétlenül
szükséges. A töltő teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki
adatok cím alatt). A vezető minimális keresztmetszete
1 mm2, maximális hossza 30 m lehet.
15
MAGYAR
Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
Ha egyáltalán nincs szükség az akasztóhorogra,
a fogantyú talpának elejéhez vagy hátuljához forgatható.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
A szerszám betöltése (4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében kapcsolja ki a szerszámot,
és vegye ki az akkucsomagot, mielőtt
beállítást végez vagy tartozékot,
szerelvényt le- vagy felszerel. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DEWALT
akkucsomagot és töltőt használjon.
Az akkucsomag be- és kiszerelése
a szerszámba/-ból (2. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az
akkucsomag (L) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUCSOMAG BESZERELÉSE A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkucsomagot (L) szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez.
2. Addig csúsztassa az akkucsomagot a szerszám
fogantyújába, amíg stabilan nem illeszkedik, és
bizonyosodjon meg arról, hogy hallja, amikor
a retesz a helyére bepattan.
AZ AKKUCSOMAG KISZERELÉSE A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg a kioldógombot (U), majd
határozottan húzza ki az akkumulátort
a fogantyúból.
2. Helyezze az akkucsomagot a töltőbe a kézikönyv
töltőre vonatkozó fejezetének útmutatásai szerint.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig aktiválja az
indítókapcsoló biztonsági reteszét (B), és
válassza le az akkucsomagot a kötőelemek
betöltése vagy eltávolítása előtt.
FIGYELMEZTETÉS: A fém kapcsolóelemek
rögzítéséhez használt kötőelemek meg
kell hogy feleljenek az érvényes beépítési
előírásoknak, valamint az előírások és a fém
kapcsolóelem szállítója specifikációinak
megfelelően kell azokat alkalmazni.
A kapcsolóelemek helyes felszerelésének
elmulasztása szerkezeti hibákat
eredményezhet.
1. Csúsztassa a rugóterhelésű nyomóreteszt (H) a tár
talpához, hogy a helyén rögzítődjön.
2. Megfelelő tárazású szögcsomagot válasszon. (Lásd
a Műszaki adatok cím alatt.) A DEWALT azt
javasolja, hogy mindig DEWALT márkájú, szerkezeti
munkákhoz készült szögeket használjon fel.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az olyan
tartozékok használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
TÖLTÖTTSÉGKIJELZŐS AKKUMULÁTOROK (2., 2A ÁBRA
3. Illessze a szögszalagokat a tár betöltő résébe,
meggyőződve arról, hogy a szögek feje pontosan
egy vonalban van a rés nyílásával.
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttség-kijelzővel
van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll, amelyek az
akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét jelzik ki.
4. A nyomóretesz kioldásával zárja a tárat. Óvatosan
hagyja a reteszt előrefelé csúszni, és akassza be
a szögszalagot.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (P) lenyomásával
és lenyomva tartásával működtetheti. A három zöld
LED kombinációja mutatja a pillanatnyi töltöttségi
szintet. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje
a használhatósági határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző
nem világít, és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző kizárólag
az akkucsomag pillanatnyi töltöttségét mutatja.
A szerszám működőképességét nem jelzi ki, továbbá
ingadozásnak van kitéve a termék alkotórészeitől,
a hőmérséklettől és a végfelhasználó által végzett
munkafeladattól függően.
Elfordítható akasztóhorog (6. ábra)
Az elfordítható akasztóhorog (J) könnyedén a szerszám
bal vagy jobb oldalára helyezhető attól függően, hogy
a felhasználó bal- vagy jobbkezes.
16
Üres ütés elleni védelem
A szögbelövő el van látva üres ütés elleni védelmi
funkcióval, amely megakadályozza a szerszám
működtetését, amikor a tár már majdnem üres. Az
üres ütés elleni védelem akkor lép működésbe, amikor
a tárban már csak 4 - 6 szög van. A tárazott szögek
újbóli betöltését lásd A szerszám betöltése cím alatt.
TARTSA SZEM ELŐTT: A szerszámra gyakorolt nagy
erővel az üres ütés elleni védelem hatástalanítható. Ez
megvédi a szerszámot a sérüléstől, ha esetleg leejtik.
A szögbelövési mélység állítása (5. ábra)
A szögbelövési mélység a mélységállító kerékkel állítható.
1. Ha kisebb mélységre szeretné belőni a szöget,
forgassa a kereket (D) balra, a sekélyebben
behajtott szög ikonja felé.
MAGYAR
2. Ha nagyobb mélységre szeretné belőni a szöget,
forgassa az állítókereket (D) jobbra, a mélyebben
behajtott szög ikonja felé.
Üzemmód kiválasztása (1. ábra)
A hagyományos követő üzemmód kiválasztásához
csúsztassa a módválasztó kapcsolót (I) az egyetlen
nyilat jelképező ( ) ikon felé.
A RapidCycle követő üzemmód kiválasztásához csúsztassa
a módválasztó kapcsolót (I) a kettős nyíl ( ) ikonhoz.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátor üzemideje
RapidCycle követő módban rövidebb lesz, mint
hagyományos követő módban. Ha a szerszámot
a hagyományos követő módban hagyja, maximális
üzemidőt biztosít az akkumulátornak.
Szöghossz beállítása (1. ábra)
CSAK DCN693 TÍPUSNÁL
Ez a szögbelövő a szerszám lábán elhelyezett
szöghosszúság-választó kapcsolóval van felszerelve (O).
• Rövidebb szögekhez az 1. fokozatot válassza, és
a kapcsolót állítsa bal szélső állásba.
• Hosszabb szögekhez a 2. fokozatot válassza, és
a kapcsolót állítsa jobb szélső állásba.
Ha a szögeket nem sikerült a kívánt mélységig behajtani
az 1. fokozattal, előfordulhat, hogy a szerszámot
a hajtóerő növelése végett át kell állítani a 2. fokozatra.
MEGJEGYZÉS: A szerszám túlzott
kopásához és idő előtti meghibásodásához
vezethet, ha 40 mm-nél rövidebb szögek
belövéséhez a 2. fokozatot használja.
Fokozat
beállítása
Előnyei
Tipikus
szöghosszúság
2
Hosszabb szögek belövéséhez
elegendő hajtóerő
50–60 mm
1
A szerszám hosszabb
élettartama, az akkumulátor
hosszabb üzemideje, nagyobb
szögbelövési sebesség.
40 mm
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági útmutatásokat és az érvényes
előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében kapcsolja ki a szerszámot,
és vegye ki az akkucsomagot, mielőtt
beállítást végez vagy tartozékot,
szerelvényt le- vagy felszerel. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
számítva annak hirtelen reakciójára.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a főfogantyún (R)
van, ahogyan az ábra mutatja.
A szerszám előkészítése (1. ábra)
1. Vegye ki az akkumulátort (L), és reteszelje
a szerszámot.
2. Vegye ki az összes szöget a tárból (G).TARTSA
SZEM ELŐTT: Ha a szögek nem jönnek ki, nyomja
a szögtámasztó kart (N).
3. Győződjön meg arról, hogy a kontaktütköző (C)
akadálytalanul mozgatható-e.
4. Töltse vissza a szögeket a tárba.
5. Tegye be az akkucsomagot.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a szerszámot, ha a kontaktütköző vagy
a szögkinyomó nem mozgatható szabadon.
MEGJEGYZÉS: SOHA NE
permetezzen és más módon
se juttasson kenőanyagokat
vagy tisztítószereket
a szerszám belsejébe. Az
rendkívül rossz hatással lehet
a szerszám élettartamára és teljesítményére.
Az indítókapcsoló reteszének
használata (3. ábra)
Minden DEWALT szögbelövőn van indítókapcsolóretesz (B), amely, ha jobbra van tolva (lásd a 3. ábrán), az
indítókapcsoló reteszelésével és a motor tápellátásának
kiiktatásával megakadályozza a szög belövését.
Ha az indítókapcsoló-retesz balra van tolva, a szerszám
teljes mértékben működőképes. Az indítókapcsolónak
mindig reteszelve kell lennie, amikor a szerszámon
állítást végeznek, vagy használaton kívül van.
A szerszám bejáratása
Tartsa szem előtt, hogy ennek a szerszámnak szüksége
van bejáratásra, hogy elérje csúcsteljesítményét, mivel
az alkatrészeinek össze kell kopniuk. Előfordulhat, hogy
a bejáratási időszak alatt a szerszám nem fogja a hosszú
szögeket pontosan a felülettel egy szintbe belőni.
500 és 1000 szög belövése után a szerszám túl van
a bejáratáson, és teljes kapacitással működik.
17
MAGYAR
Működtetés/szögbelövés (1., 8., 9. ábra)
A szerszám az indítókapcsoló (A) behúzásával működik
a két mód (követő mód vagy RapidCycle mód) egyikén.
FIGYELMEZTETÉS: A kötőelemeket
egyenesen kell belőni az anyagba.
Szögbelövésnél ne döntse meg
a szerszámot. Lásd a 8. ábrát.
FIGYELMEZTETÉS: A fém kapcsolóelemek
rögzítéséhez készült szögeket nem úgy
tervezik, hogy behatoljanak a fémbe. Fém
kötőelemek rögzítésénél MINDIG helyezze
a furatérzékelő csúcsot a fém kötőelem előre
elkészített furatába, és úgy igazítsa, hogy
a szög a furatra merőleges legyen, mielőtt
a szöget belövi. Lásd a 9. ábrát.
KÖVETŐ ÜZEMMÓD
A követő üzemmód megszakításokkal végzett
szögezésnél használatos. Az akkumulátornak maximális
üzemidőt biztosít.
1. A követő üzemmód kiválasztása a módválasztó
kapcsolóval (I) ( ).
2. Oldja ki az indítókapcsoló biztonsági reteszét (B).
3. Tegye a furatérzékelő csúcsot (M) a fém
kapcsolóelem első furatába, és nyomja le
a szerszámot.
4. Az indítókapcsoló (A) behúzásával működtesse
a szerszámot.
5. Engedje el az indítókapcsolót, és emelje le
a szögbelövőt a munkafelületről.
6. A következő szög belövéséhez végezze el ismét
a 3–5. lépéseket.
RAPIDCYCLE KÖVETŐ MÓD
RapidCycle követő módban a szög belövése után
a motor fordulatszáma automatikusan visszaáll, hogy
gyorsan lehessen követő módú szögelést végezni, de
egy követő módú működési séma minden egészségi
és biztonsági előnyével. Egyrészt így több szöget lehet
belőni rövidebb idő alatt, másrészt viszont ebben
a módban gyorsan lemerül az akkumulátor.
1. A módválasztó kapcsolóval (I) válassza ki
a RapidCycle követő módot ( ).
2. Oldja ki az indítókapcsoló biztonsági reteszét (B).
3. Tegye a furatérzékelő csúcsot (M) a fém
kapcsolóelem első furatába, és nyomja le
a szerszámot.
4. Az indítókapcsoló (A) behúzásával működtesse
a szerszámot.
5. Engedje el az indítókapcsolót, és emelje le
a szögbelövőt a munkafelületről.
TARTSA SZEM ELŐTT: A motor automatikusan
ismét felveszi a teljes fordulatszámot
a kontaktütköző (C) lenyomása nélkül.
18
6. A következő szög belövéséhez végezze el ismét
a 3–5. lépéseket.
LED jelző (1. ábra)
Az Ön szögbelövőjén két LED jelzőlámpa (E)
van a hátsó védősapka alatt elhelyezve. További
útmutatásokat a Hibaelhárítási útmutató cím alatt
is talál.
ALACSONY
TELEPFESZÜLTSÉG
Cserélje ki az akkumulátort
egy feltöltött akkumulátorra.
FORRÓ AZ
AKKUMULÁTOR
Hagyja az akkumulátort
kihűlni, vagy cserélje ki
hidegebb akkumulátorra.
SZORULÁS/ELAKADÁS
ÁLLAPOTA
Az elakadás-kioldó kar
elfordításával szüntesse
meg az elakadást. Lásd itt:
Elakadás megszüntetése.
FORRÓ A SZERSZÁM
További használat
előtt hagyja lehűlni
a szerszámot.
HIBA
Állítsa alaphelyzetbe
a szerszámot úgy, hogy
kiveszi, majd újra beteszi az
+/
akkumulátort, vagy pedig
VAGY vagy bármilyen oda- és visszakapcsolja az
más kombináció. indítókapcsoló reteszét. Ha
a hibakód marad, juttassa el
a szerszámot egy megbízott
DEWALT márkaszervizbe.
Elakadás megszüntetése (1., 3. ábra)
Ha a szögbelövőt megerőltető munkához használják,
ahol a motor teljes energiája a kötőelem behajtására
fordítódik, ezért a szerszám elakadhat. A behajtó
betét nem végezte el a behajtási műveletet, és
a szorulás/elakadás jelző (E) villogni fog. Fordítsa el
a szerszám elakadás-kioldó karját (F), és a szerkezet
ki fog oldani. Ha a behajtó betét nem tér vissza
automatikusan az alapállásába, a Beszorult szög
kiszabadítása cím alatti útmutatások szerint járjon
el. Ha a szerszám továbbra is elakad, ellenőrizze az
üzemmód kiválasztását, a munkafelület anyagát és
a kötőelem hosszát, megbizonyosodva arról, hogy
a munkaművelet nem erőlteti túl a szerszámot.
MAGYAR
DCN693
Ha folyamatosan elakad, vizsgálja át a fokozatválasztó
kapcsolót. A munkafeladattól függően előfordulhat,
hogy más fordulatszámot kell beállítani.
Beszorult szög kiszabadítása (1., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig aktiválja
az indítókapcsoló biztonsági reteszét (B),
válassza le az akkucsomagot, és távolítsa
el a kötőelemeket, mielőtt a beszorulás
megszüntetéséhez kezd.
Ha egy szög beszorul az orr-részben, a szorulás/
elakadás jelző lámpa (E) villogni fog.
VIGYÁZAT: Beszorult szög eltávolításánál
NE tartsa a szögbelövőt orr-részével felfelé
vagy az akkumulátor talpával felfelé.
Ha így tartja a szögbelövőt, nagyobb
a valószínűsége, hogy a beszorult szögek
vagy szögdarabok a szerszám belsejébe
kerülnek. Ha egy szög bármely darabja
a szerszám belsejébe kerül, a szerszám
sapkájának eltávolítása után lesz kivehető.
TARTSA SZEM ELŐTT: A szorulás az orrcsatornában
lerakódott törmelék következménye is lehet. Kérjük,
hogy az alábbi műveletekkel azonnal takarítsa ki
a törmeléket, ha a szerszám teljesítményében változást
észlel.
7. Fordítsa vissza a tárat a szerszám orr-része
alatti helyzetébe, majd húzza meg a hatszögű
csavarokat (Q).
8. Tegye vissza az akkucsomagot.
TARTSA SZEM ELŐTT: A szerszám
működésképtelenné válik, és csak akkor áll
alaphelyzetbe, ha az akkumulátort kiveszik és
újból behelyezik.
9. Tegye vissza a szögeket a tárba (lásd itt:
A szerszám betöltése).
10. Oldja ki a nyomóreteszt (H).
11. Oldja ki az indítókapcsoló reteszét (B), amikor
felkészült a szögbelövés folytatására.
Ha a szögek gyakran elakadnak az orr-részben,
javíttassa meg a szerszámot egyik DEWALT
márkaszervizzel.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében kapcsolja ki a szerszámot,
és vegye ki az akkucsomagot, mielőtt
beállítást végez vagy tartozékot,
szerelvényt le- vagy felszerel. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
1. Vegye ki a szerszámból az akkumulátort, és
kapcsolja be az indítókapcsoló biztonsági
reteszét (B).
2. Fektesse a szerszámot az oldalára, csúsztassa
a rugóterhelésű nyomóreteszt (H) a tár talpához,
hogy ott rögzítődjön, és vegye ki a szögszalagot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha a szögek nem jönnek
ki, nyomja a szögtámasztó kart (N).
3. A mellékelt hatszögű kulccsal (K) lazítsa ki a két
hatszögű csavart (Q) a tár felső részén.
A töltő és az akkucsomag nem szervizelhető.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
4. Fordítsa a tárat (G) előrefelé.
MEGJEGYZÉS: SOHA NE permetezzen és
más módon se juttasson kenőanyagokat
vagy tisztítószereket a szerszám belsejébe.
Az rendkívül rossz hatással lehet a szerszám
élettartamára és teljesítményére.
5. Húzza ki a beszorult/elgörbült szöget, szükség
esetén használjon fogót. Szükség esetén
a szögcsatornából is takarítsa ki a törmeléket.
VIGYÁZAT: Ha egy szög bármely darabja
a szerszám belsejébe kerül, a szerszám
sapkájának eltávolítása után lesz kivehető.
Lásd a 11 a, b, d, e ábrát.
6. Ha a behajtó betét alsó állásban van, fordítsa el
a szögbelövő felső részén lévő elakadás-kioldó
kart (F).
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha az elakadás-kioldó
kar elfordítása után a behajtó betét nem tér vissza
alapállásba, szükségessé válhat, hogy azt egy
hosszú csavarhúzóval állítsa vissza.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy
por gyülemlik fel a szellőzőrésekben vagy
azok környékén, fúvassa ki száraz levegővel
a készülékházból. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
19
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám nemfémes
részeit soha ne tisztítsa oldószerrel vagy
más erős vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos vízben
megnedvesített ronggyal tisztítsa. Ne
hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám egyik
részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát
a konnektorból. A töltő külsején lerakódott
szennyeződést és zsírt ronggyal vagy puha,
nem fémszálas kefével távolíthatja el. Vízzel
vagy tisztítószer-oldattal ne tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az olyan
tartozékok használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
DCN6931XJ CSÚCS, CSEREDARAB (10. ÁBRA
A furatérzékelő csúcs (M) idővel elkopik, és valamikor
majd ki kell cserélni.
FIGYELMEZTETÉS: Bármely tartozék
használata előtt saját biztonsága
érdekében olvassa el a szerszám használati
útmutatóját. Ezen figyelmeztetések be nem
tartása személyi sérülést okozhat, valamint
a szerszám és a tartozék súlyos károsodását
eredményezheti. A szerszám szervizelésénél
csak eredeti gyári cserealkatrészeket
használjon fel.
A FURATÉRZÉKELŐ CSÚCS CSERÉJE:
1. Laposfejű csavarhúzóval finoman nyomja
le a keménygumi alátétet (S) a csúcs
rögzítőcsapjáról (T).
2. Csúsztassa ki a csapot (T) a szögbelövő orrrészéből.
3. Húzza ki a kopott/sérült csúcsot az orr-részből.
4. Tegyen be egy új furatérzékelő csúcsot.
5. Tolja át az új rögzítőcsapot (T) az orr-részen és
a furatérzékelő csúcson.
6. Nyomja vissza a keménygumi alátétet (S)
a rögzítőcsapra.
20
TARTSA SZEM ELŐTT: Csak a DCN6931 készletben
megtalálható új csapot és tömítőgyűrűt használja.
A gumi tömítőgyűrű nem használható fel újra.
DCN6901 VISSZAHÚZÓ RUGÓ CSEREKÉSZLET
11A11E ÁBRA
A behajtó betét visszahúzó rugói idővel elfáradnak, és
cserélni kell őket. Ha a behajtó betét nem tér vissza
az alaphelyzetébe minden egyes szögbelövés után,
a rugókat ki kell cserélni. Ennek ellenőrzéséhez nyissa
ki a tárat (lásd a Beszorult szög kiszabadítása cím
alatt), és ha a rugók el vannak fáradva, a behajtó betét
majdnem ellenállás nélkül szabadon mozgatható
előre-hátra a szögcsatornában.
A szerszámot úgy terveztük, hogy 5 percnél is rövidebb
idő alatt könnyen ki lehessen kicserélni a visszahúzó
rugókat a DCN6901-XJ tartozék felhasználásával.
FIGYELMEZTETÉS: Bármely tartozék
használata előtt saját biztonsága
érdekében olvassa el a szerszám használati
útmutatóját. Ezen figyelmeztetések be nem
tartása személyi sérülést okozhat, valamint
a szerszám és a tartozék súlyos károsodását
eredményezheti. A szerszám szervizelésénél
csak eredeti gyári cserealkatrészeket
használjon fel.
MEGJEGYZÉS: A rugócsere-készlet minden
mechanikus alkatrésze látható a kényelem
és a behelyezés ellenőrzése céljából. A készlet
egy csomag Loctite ragasztót is tartalmaz,
amelyet a 9. lépésnél kell felhasználni. Lásd
a 11e ábrát.
TÖRÖTT VISSZAHÚZÓ RUGÓK CSERÉJE:
TARTSA SZEM ELŐTT: A rugókat párban kell cserélni,
csak a megfelelő DEWALT tartozék rugócsere-készlet
felhasználásával.
1. A mellékelt imbuszkulccsal (K) lazítsa ki a két
csavart (AA) a szerszám mindkét oldalán. Lásd
a 11a ábrát.
2. Vegye ki a visszahúzó rugó rendszert (BB)
a szerszámból. Lásd a 11b ábrát.
3. Csúsztassa le a rugósín rögzítőkapcsát (CC)
a rugósínről (DD). Lásd a 11c. ábrát.
4. Csavarja ki és vegye ki a rugóütközőt (EE), majd
az alátétet (FF) és a visszahúzó rugót (GG). Lásd
a 11c. ábrát.
5. Szerelje rá az új visszahúzó rugót és az alátétet
a rugósínre (DD). Miközben a rugót összenyomja
az alátéttel a sín szemközti oldala mellett, csavarja
rá az új rugóütközőt, amíg az túl nem halad
a rugósín rögzítőkapcsának vájatán (HH).
6. Szerelje fel biztonságosan az új rugósínrögzítőkapcsot, és helyezze el az ütközőt
a kapoccsal szemben.
MAGYAR
7. A második rugóval végezze el ismét a 3–6.
lépéseket.
TARTSA SZEM ELŐTT: A profilt a rugósínen
felfelé csúsztatva majd elengedve ellenőrizze,
hogy a profi visszamegy-el a helyére. A rugók
erejétől vissza kell mennie.
8. Csúsztassa a visszahúzó rendszert (BB) vissza
a szerszámba. Lásd a 11d ábrát. Fontos, hogy
ellenőrizze, egy vonalban van-e a profil és
a lendkerék, mielőtt a visszahúzó rendszert
a szerszámra visszacsavarozza. Ezt úgy tegye, hogy
csatlakoztat egy akkumulátort, majd a szerszám
orr-részét a munkapadhoz vagy kemény felülethez
nyomja, majd elengedi. Ettől forogni kezd a motor.
TARTSA SZEM ELŐTT: Amikor a profil és
a lendkerék elrendeződése helyes, azt fogja
hallani, hogy a motor a teljes fordulatszámról
magától lassul. Amikor a profil és a lendkerék
elrendeződése nem helyes, előfordulhat, hogy
nem indul a motor, vagy a szokásosnál jóval
gyorsabban lelassul, és a szerszámból köszörülő
hang hallatszik. Ha ezt történt, vegye ki és szerelje
be újra a rendszert.
9. Amint a visszahúzó rendszer helyesen van
beszerelve, nyissa ki a mellékelt Loctite®* tasakot,
kenjen egy kevés ragasztót a két csavar (AA)
menetére, majd csavarja vissza a két csavart
a kulccsal és húzza meg erősen. Lásd a 11e ábrát.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezzel a szimbólummal
jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos
a normál háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak
visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat,
amelyek csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy
a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon
az elektromos termékek és akkumulátorok
újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál:
www.2helpU.com.
Tölthető akkucsomag
Ezt a hosszú élettartamú akkucsomagot fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát módon
ártalmatlanítsa:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki a szerszámból.
• A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkucsomagokat újrahasznosítják vagy megfelelő
módon ártalmatlanítják.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig úgy ellenőrizze
a szerszámot, hogy rövid szögeket lő be
puhafába, hogy meggyőződjön a szerszám
megfelelő működéséről. Ha a szerszám nem
működik megfelelően, azonnal forduljon
egy megbízott DEWALT szervizhez.
FIGYELMEZTETÉS: A LOCTITE ® TASAK
TARTALMA IRRITÁLHATJA A SZEMET,
A BŐRT ÉS A LÉGUTAKAT. FELNYITÁS UTÁN
A TASAK TELJES TARTALMÁT HASZNÁLJA
EL. Ne lélegezze be a gőzeit. Ne kerüljön
a szemébe, a bőrére vagy a ruhájára. Csak
jól szellőző helyen használja. Gyermekektől
tartsa távol.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSHOZ:
Poliglikol dimetakrilátot, poliglikol oleát
propilénglikolt, titándioxidot és kumolhidroperoxidot tartalmaz. Ha lenyelték,
azonnal hívja a toxikológiai központot vagy
egy orvost. Ne erőltesse a hányást.
Ha belélegezték, vigye az illetőt friss
levegőre. Ha a szembe került, öblítse vízzel
15 percig. Kérjen orvosi segítséget. Ha
a bőrre került, alaposan öblítse le vízzel. Ha
ruhára került, vegye le azt a ruhát.
*Loctite® a Henkel Corp bejegyzett márkavédjegye.
21
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
SOK GYAKORI PROBLÉMA MEGOLDHATÓ AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL.
Súlyosabb vagy tartósan fennálló problémák esetén forduljon a legközelebbi megbízott DEWALT szervizhez
vagy a kézikönyvünkben megadott elérhetőségű DEWALT képviselethez.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében minden javítás előtt MINDIG
reteszelje a szerszámot, és vegye ki belőle az akkumulátort.
HIBAJELENSÉG
OKA
MEGSZÜNTETÉSE
A motor nem jár, amikor
a kontaktütköző le van
nyomva
Az indítókapcsoló retesze zárva van
Az üres ütés elleni védelem működésben
van, és megakadályozza, hogy
a kontaktütköző teljes hosszában
elmozduljon
A szerszám elakadt, és akadályozza a motor
forgását
Oldja ki az indítókapcsoló reteszét.
Töltsön be több szöget a tárba.
Elgörbült kontaktütköző
A motor 5 másodpercig jár, majd leáll
Az érintkezők piszkosak vagy sérültek
Sérülés a belső elektronikában
Sérült indítókapcsoló
Az akkumulátor forró
A szerszám nem
működik (a motor jár, de
a szerszám nem lő be
szöget)
A szerszám forró
Az üres ütés elleni védelem működésben
van, és megakadályozza, hogy
a kontaktütköző teljes hosszában
elmozduljon
Alacsony az akkumulátor feszültsége vagy
sérült az akkumulátor
Beszorult szög/a behajtó betét nem tért
vissza alapállásba
Sérült behajtó/visszahúzó szerelvény
Beszorult belső szerkezet
Sérülés a belső elektronikában
A motor beindul, de nagy Beragadt szög, vagy a behajtó betét elakadt
zajt kelt
az alsó helyzetében
Sérült behajtó/visszahúzó szerelvény
22
Fordítsa el a szerszám elakadás-kioldó karját, és
a szerkezet ki fog oldani. Ha a behajtó betét nem áll
alapállásba, vegye ki az akkumulátort, és kézzel állítsa
alapállásba a behajtó betétet.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Normál működés, engedje el és nyomja meg ismét
a kontaktütközőt.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Hagyja az akkumulátort kihűlni, vagy cserélje ki
hidegebb akkumulátorra.
További használat előtt hagyja lehűlni a szerszámot.
Töltsön be szögeket a tárba.
Ellenőrizze a töltöttségi szintet, ha azt az akkumulátor
kijelzi. Szükség esetén töltse fel vagy cserélje ki az
akkumulátort.
Vegye ki az akkumulátort, szabadítsa ki a beszorult
szöget, mozgassa meg oda és vissza a kioldó
kart, (szükség esetén kézzel tolja fel a behajtó betétet),
majd tegye vissza az akkumulátort.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Használja az elakadás-kioldó kart, szabadítsa ki
a beragadt szögeket, és szükség esetén kézzel állítsa
a behajtó betétet alapállásba.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
MAGYAR
HIBAJELENSÉG
OKA
MEGSZÜNTETÉSE
A behajtó betét továbbra
is elakad az alsó
helyzetében
Beragadt szög, vagy a behajtó betét elakadt
az alsó helyzetében
Használja az elakadás-kioldó kart, szabadítsa ki
a beragadt szögeket, és szükség esetén kézzel állítsa
a behajtó betétet alapállásba.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Ha a szerszám továbbra is elakad (az elakadás-kioldó
kar elfordítására kényszerítve), megfelelő anyagot és
kötőelem-hosszúságot válasszon, amely nem erőlteti
túl a szerszámot.
Tisztítsa meg az orr-részt, és ellenőrizze,
nincsenek-e törött szögek kisebb darabjai beakadva
a szögpályán.
Az új szerszámokkal be kell lőni 500–1000 szöget,
hogy az alkatrészei összekopjanak. Ha ez idő alatt
nem sikerül a szögeket a munkafelülettel egy szintbe
belőni, használjon rövidebb szögeket.
Ha hosszabb gyűrűsszögeket puhafába vagy
gyűrűsszögeket keményebb anyagba próbál belőni,
az 1. fokozatot állítsa át 2. fokozatra.
A mélységállítóval állítson be nagyobb mélységet.
Kellő erővel nyomja a szerszámot szorosan
a munkadarabhoz. Nézze át a kezelési kézikönyvet.
Ha a szerszám továbbra is elakad (az elakadás-kioldó
kar elfordítására kényszerítve), megfelelő anyagot és
megfelelő hosszúságú kötőelemet válasszon, amely
nem erőlteti túl a szerszámot.
Cserélje ki a behajtó/visszahúzó szerelvényt. Forduljon
egy megbízott DEWALT szervizhez.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Az új szerszámokkal be kell lőni 500–1000 szöget,
hogy az alkatrészei összekopjanak. Ha ez idő alatt
nem sikerül a szögeket a munkafelülettel egy szintbe
belőni, használjon rövidebb szögeket.
Ha hosszabb gyűrűsszögeket puhafába vagy
gyűrűsszögeket keményebb anyagba próbál belőni,
az 1. fokozatot állítsa át 2. fokozatra.
Töltsön szögeket a tárba.
Csak ajánlott szögeket használjon. Lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Tisztítsa meg az orr-részt, és ellenőrizze,
nincsenek-e törött szögek kisebb darabjai beakadva
a szögpályán.
Tisztítsa meg a tárat.
Cserélje ki a tárat. Forduljon egy megbízott DEWALT
szervizhez.
Forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
Cserélje ki a rugót, forduljon egy megbízott DEWALT
szervizhez.
Sérült behajtó/visszahúzó szerelvény
Anyag és a kötőelem hossza
Törmelék az orr-részben
A szerszám nincs még bejáratva
Nem megfelelő sebességfokozat
használata (csak a DCN693 típusnál)
A szerszám működik,
de nem teljesen lövi be
a szögeket
Túl kis mélység van beállítva
A szerszámot nem elég erősen nyomták
a munkadarabhoz
Anyag és a kötőelem hossza
Sérült vagy kopott a behajtó betét hegye
Sérült a működtető szerkezet
A szerszám nincs még bejáratva
Nem megfelelő sebességfokozat
használata (csak a DCN693 típusnál)
A szerszám működik, de
nem lő be kötőelemet
Nincs szög a tárban
Helytelen méretű vagy ferde szögek
Törmelék az orr-részben
Törmelék a tárban
Kopott tár
Sérült vagy kopott a behajtó betét
Sérült nyomóretesz rugó
23
MAGYAR
HIBAJELENSÉG
OKA
Beragadt szög
Helytelen méretű vagy ferde szögek
Gyengén működik
a behajtó furat
24
MEGSZÜNTETÉSE
Csak ajánlott szögeket használjon. Lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
A tár csavarjait nem húzták meg a legutóbbi A mellékelt kulccsal húzza meg a tár hatszögű
szögberagadás vagy átvizsgálás után.
csavarjait.
Sérült vagy kopott a behajtó betét
Cserélje ki a behajtó betétet. Forduljon egy megbízott
DEWALT szervizhez.
Anyag és a kötőelem hossza
Ha a szerszám továbbra is elakad (az elakadás-kioldó
kar elfordítására kényszerítve), megfelelő anyagot és
kötőelem-hosszúságot válasszon, amely nem erőlteti
túl a szerszámot.
Törmelék az orr-részben
Tisztítsa meg az orr-részt, és ellenőrizze,
nincsenek-e törött szögek kisebb darabjai beakadva
a szögpályán.
Kopott tár
Cserélje ki a tárat. Forduljon egy megbízott DEWALT
szervizhez.
Az üres ütés elleni védelem akkor lép
Az üres ütés elleni védelem kikapcsolásához töltsön
működésbe, amikor már csak 7–9 szög
több szöget a tárba.
maradt a tárban, és a kezelő túl nagy
erővel nyomja a kontaktütközőt, amivel
hatástalanítja az üres ütés elleni védelmet.
A szerszám nincs még bejáratva
Az új szerszámokkal be kell lőni 500–1000 szöget,
hogy az alkatrészei összekopjanak. Ha ez idő alatt
nem sikerül a szögeket a munkafelülettel egy szintbe
belőni, használjon rövidebb szögeket.
Nem megfelelő sebességfokozat
Ha hosszabb gyűrűsszögeket puhafába vagy
használata (csak a DCN693 típusnál)
gyűrűsszögeket keményebb anyagba próbál belőni,
az 1. fokozatot állítsa át 2. fokozatra.
Sérült vagy kopott a furatérzékelő csúcs
Cserélje ki a készletből. Ha még mindig gyengén
működik, forduljon egy megbízott DEWALT szervizhez.
MAGYAR
25
MAGYAR
26
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
27
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
28
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
29
30
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising