FME790 | Stanley FME790 LEG STAND instruction manual

402114 - 46 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FME790
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Masa pentru ferăstrăul circular Stanley Fat Max FME790
a fost realizată pentru a fi utilizată cu ferăstrăul circular Stanley Fat Max. Această unealtă este destinată utilizatorilor
profesionişti şi privaţi, neprofesionişti
Instrucţiuni de siguranţă
Avertismente generale de siguranţă
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi
toate instrucţiunile.
◆
◆
◆
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte de
a utiliza aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual.
Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de cele
recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate
implica un risc de vătămare corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultarea ulterioară.
Utilizarea aparatului
Fiţi întotdeauna atenţi când utilizaţi aparatul.
◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
◆ Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
◆ Folosiţi-l doar într-o locaţie uscată. Nu udaţi aparatul.
◆ Nu scufundaţi aparatul în apă.
◆ Nu desfaceţi carcasa corpului. Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator.
◆ Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
După utilizare
◆
◆
◆
Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în portbagaj
sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa
ca urmare a schimbărilor rapide de viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
◆
4
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista
componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificaţi
dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate
sau orice altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea
aparatului.
◆
◆
◆
◆
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de
reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo
componentă diferită de cele specificate în acest manual.
În cazul în care sunt piese lipsă, nu asamblaţi masa până
când piesele lipsă sunt obţinute şi sunt instalate corect.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru masa
fierăstrăului
◆
Asamblaţi complet şi strângeţi toate elementele de fixare
necesare pentru această masă. De asemenea, verificaţi
periodic masa şi asiguraţi-vă că ferăstrăul circular este
strâns. O masă slăbită şi instabilă poate duce la răniri
grave.
◆ Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că întreaga unitate a fost
plasată pe o suprafaţă plană şi rezistentă. Dacă unealta şi
masa sunt instabile şi cad, pot rezulta accidentări grave.
◆ Niciodată nu STAŢI pe instrument sau pe masă şi nu le utilizaţi ca o scară sau schelă. Răniri grave ar putea apărea
în cazul în care unealta este răsturnată sau instrumentul
de tăiere este atins accidental. Nu depozitaţi materiale pe
sau în apropierea uneltei dacă este necesar să staţi pe
unealtă sau pe masă pentru a ajunge la ele.
◆ Utilizaţi numai piesele noastre de schimb. Oricare altele
pot reprezenta un pericol. Ferăstrăul circular ar trebui să
fie montat ferm la masă conform manualului de instrucţiuni. Aliniaţi, poziţionaţi şi echilibraţi în mod corespunzător ferăstrăul circular în conformitate cu manualul de
instrucţiuni, după montarea ferăstrăului circular la masă.
◆ Nu modificaţi niciodată masa în nicun mod şi nu folosiţi masa
pentru orice alt scop decât este precizat în instrucţiuni.
◆ Materialul de tăiat poate duce la dezechilibrarea mesei,
întotdeauna asiguraţi-vă că materialul este suportat
în mod corespunzător. În cazul în care piesa de tăiat
este plasată dincolo de masa de lucru, picioarele de pe
partea opusă pot fi ridicate brusc din cauza dezechilibrului de greutate. Ţineţi ferm partea opusă înainte de tăiere
pentru a preveni această situaţie.
Avertisment! Pentru siguranţa dumneavoastră, nu conectaţi
la reţeaua de alimentare până când toate etapele de asamblare sunt finalizate şi după ce aţi citit şi înţeles manualul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
ROMÂNĂ
◆
◆
◆
◆
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Afectarea auzului.
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: - prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF.)
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Consolă cu role
2. Şurub de reglare pentru consola cu role
3. Mâner de blocare picior
4. Ştift de blocare picior
5. Braţ de fixare
6. Mâner de transport
7. Consolă scalabilă
8. Ştift de blocare
Utilizare
Pregătirea mesei (fig. A)
◆
◆
◆
◆
◆
Aşezaţi suprafaţa superioară a mesei pe podea cu
picioarele pliate în partea de sus.
Apăsaţi ştiftul de blocare a piciorului (4) şi rotiţi piciorul
până când ştiftul de blocare se fixează în poziţie.
Repetaţi cu cele trei picioare rămase.
Ridicaţi masa.
Verificaţi pentru a asigura că masa este stabilă şi toate
ştifturile de blocare sunt în poziţie.
Asamblarea consolelor cu role (Fig. B &C)
Consolele cu role ajută la echilibrarea piesei în timpul operaţiunilor de tăiere.
Pentru a asambla consolele cu role:
◆ Înşurubaţi şuruburile de blocare (8) prin orificiile pentru
şuruburile de blocare de la ambele capete ale mesei,
aşa cum se arată în figura B.
◆ Introduceţi consolele cu role (1) în găurile pătrate de la
ambele capete ale mesei, figura C.
◆ Aşezaţi şi strângeţi şuruburile de reglare (2) de la ambele capete ale mesei, figura C.
Ataşarea ferăstrăului circular cu braţe de suport la
masă (Fig. D, E, F şi G)
Pregătiţi braţele de suport (Fig. D)
◆
Introduceţi două şuruburi şi şaibe M8 × 60 (9) în fiecare
braţ de susţinere.
Avertisment! Opriţi comutatorul uneltei şi deconectaţi alimentarea înainte de montarea mesei. Pornirea neintenţionată în
timpul asamblării poate provoca răniri.
Pentru a asigura echilibrul şi stabilitatea atunci când se
utilizează ferăstrăul, toate cele patru colţuri ale ferăstrăului
trebuie să fie fixate la braţele de montare înainte de utilizare.
Asiguraţi-vă că şuruburile nu se extind deasupra mesei
ferăstrăului circular.
Ataşarea ferăstrăului circular la braţele de sprijin
(fig. E)
Ferăstrăul are patru orificii care se aliniază cu fantele din
braţe de sprijin. Consultaţi Figura E.
◆ Aşezaţi braţele de sprijin în jos.
◆ Ridicaţi o parte a ferăstrăului şi puneţi un braţ de sprijin sub
ea, aliniaţi şuruburile cu cap cilindric cu găurile de montare
a ferăstrăului circular, aşa cum se arată în figura E.
◆ Aşezaţi ferăstrăul circular pe braţul de sprijin, avansând
şuruburile cu cap cilindric prin fiecare orificiu de montare.
◆ Utilizaţi o şaibă şi piuliţă (10), pentru a ţine în poziţie.
◆ Repetaţi cei 4 paşi de mai sus pentru a instala a doua
consolă de partea cealaltă a ferăstrăului.
◆ Asiguraţi-vă că consolele sunt paralele între ele. Utilizaţi
o cheie reglabilă pentru a strânge fiecare piuliţă.
Ataşarea ferăstrăului circular şi a ansamblului de
consolă la masă (Fig. F & G)
◆
Ridicaţi ferăstrăul şi ansamblul consolei, permiteti înclina
uşoară a ansamblului spre corpul dumneavoastră.
◆ Când ansamblul consolei este înclinat spre dumneavoastră, prindeţi marginea din faţă pe şina din faţă
a mesei, consultaţi Figura F.
Avertisment! Pentru a evita rănirea gravă, înainte de
aşezarea părţii din spate a consolei, asiguraţi-vă că marginea
curbată din faţă a consolei de fixare este aşezată în siguranţă
pe şina din faţă. Nerespectarea acestui lucru ar putea duce
la pierderea controlului asupra ansamblului de montare
a ferăstrăului.
◆ Coborâţi ansamblul suportului, permiţând marginii din
spate să se aşeze complet pe şină din spate, Figura G.
Notă: Utilizaţi o mână pentru a ţine ansamblul de montare
până când ambele manete sunt blocate în siguranţă.
◆ Verificaţi poziţia şi reglaţi dacă este necesar, pentru a vă
asigura că greutatea ferăstrăului este uniform echilibrată
peste şine, după cum se arată în Figura G.
◆ Asiguraţi-vă că ferăstrăul este complet aşezat şi blocat
în poziţie, apoi strângeţi cele patru piuliţe pentru a ţine
ferăstrăul în consola de montare.
Scoaterea ferăstrăului de pe masă
◆
◆
◆
Slăbiţi braţele de blocare pentru a debloca ferăstrăul şi
ansamblul de montare a consolei.
Ridicaţi ferăstrăul de la şina din spate a mesei pentru
a decupla.
Înclinaţi uşor ansamblul spre dvs., ridicaţi partea din
faţă a ansamblului pentru a decupla de la şina din faţă
a mesei, consultaţi Figura F.
5
ROMÂNĂ
Testul de compatibilitate a mesei
Cu ferăstrăul montat pe masă:
◆ Verificaţi dacă se potriveşte şi dacă funcţionează
adecvat. Nu trebuie să existe interferenţe ale ferăstrăului
circular de-a lungul întregii game de tăiere în unghi
ascuţit, în unghi oblic şi compusă.
◆ Masa de lucru poate fi reglată la o înălţime care este la
acelaşi nivel cu partea de sus a ferăstrăului circular.
Folosirea consolei scalabile suportul scalabil (Fig.
H şi I)
◆
Utilizaţi consola scalabilă atunci când se lucrează cu
piese mari.
Extinderea şinelor
◆
◆
◆
◆
Slăbiţi şurubul de blocare (8).
Extindeţi consola scalabilă în poziţia dorită.
Strângeţi şurubul de blocare.
Când consola scalabilă a fost extinsă în poziţia de
avertizare, nu ar trebui să fie extinsă în continuare.
Reglarea pe înălţime a consolelor cu role
◆
Slăbiţi şurubul de reglare a consolei cu role de la capătul
consolei scalabile, aşa cum se arată în Figura I. Ridicaţi
consola cu role la o înălţime care este la acelaşi nivel cu
partea de sus a ferăstrăului circular.
◆ Strângeţi din nou butonul şi repetaţi pe partea opusă.
Avertisment! Pentru a reduce riscul de rănire, asiguraţi-vă că
consolele cu role sunt reglate astfel încât piesa de prelucrat
să stea plată pe masa ferăstrăului circular. Piesele care nu
stau plat ar putea provoca curbarea lamei în timpul tăierii.
Mâner de transport (fig. J)
A fost prevăzut un mâner (6) pentru transportarea mesei
pentru ferăstrăul circular către şi de la locul de lucru.
Avertisment! Pentru a reduce riscul de rănire, NU depozitaţi
masa cu ferăstrăul ataşat. Acesta poate fi instabil.
Întreţinerea
Avertisment! Pentru a reduce riscul de rănire, asiguraţi-vă
periodic că toate elementele de fixare sunt ataşate şi reglate
în conformitate cu instrucţiunile de asamblare din acest
manual.
Avertisment! La intervenţiile de service, utilizaţi numai piese
de schimb identice. Utilizarea altor piese poate reprezenta un
pericol sau duce la deteriorarea produsului.
Avertisment! Evitaţi folosirea solvenţilor la curăţarea pieselor
din plastic. Cele mai multe materiale plastice se pot deteriora
de la solvenţii din comerţ şi pot fi deteriorate prin utilizarea de
solvenţi. Utilizaţi cârpe curate pentru a îndepărta murdăria,
praful, uleiul, grăsimile, etc.
6
Specificaţii tehnice
FME790
Lungime
mm
1120
Lungimea cu barele extinse
mm
2148
Înălţimea
mm
994
Sarcină maximă de lucru
kg
185
Greutate
kg
14,3
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie
aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care veţi avea nevoie de înlocuirea produsului dvs.
Stanley sau nu-l veţi mai utiliza, vă rugăm să nu-l depozitaţi
împreună cu deşeurile menajere. Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului
înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Fat Max pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea
şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea au
ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia
de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul local Stanley Fat Max la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Stanley Fat Max autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com
ROMÂNĂ
Garanţie
Compania Stanley Europe are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară pentru utilizatorii
profesionişti ai acestui produs. Această declaraţie de garanţie
completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs.
legale, în calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
UN AN DE GARANŢIE COMPLETĂ
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din cauza
materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen de 12 luni
de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează înlocuirea
gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la
latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
◆ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
◆ Produsul trebuie să prezinte urme de uzură sau deteriorare;
◆ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
◆ Să se facă dovada achiziţiei.
◆ Produsul Stanley Fat Max trebuie să fie returnat complet,
cu toate componentele sale originale
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3
zst00275586 - 07-08-2015
7
Download PDF

advertising