DCV100 | DeWalt DCV100 BLOWER VAC instruction manual

382014-98 BAL
DCV100
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
19
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
32
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
44
2
6
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
I
D
E
C
B
G
A
H
F
X
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
L
G
F
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
J
J
K
A
K
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
D
I
H
Slika / Crtež / Slika / Скица 7
A
4
C
Slika / Crtež / Slika / Скица 8
E
5
SLOVENSKI
KOMPAKTNI ROČNI PUHALNIK SERIJE
DCV100
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je
DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Model
Vrsta akumulatorske baterije
Izhodna moč
Maks. zračni pretok
Hitrost delovanja brez obremenitve
Maks. hitrost zraka
Teža (brez baterije)
Venosmerna
W
m³/min
vrt./min.
km/h
kg
DCV100
18
1
Litij-ionska baterija
265
2,8
0-18000
290
1,3
Vrednosti emisij hrupa in izmerjene vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri) skladno z EN 60745-1:
dB(A)
85
LPA (raven zvočnega tlaka)
dB(A)
96
LWA (raven zvočne moči)
K (faktor negotovosti zvočne obremenitve)
dB(A)
3
Vrednost emisij vibracij ah =
Negotovost K =
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnimi pripomočki ali, če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi
čas, ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
6
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Akumulatorska baterija DCB140 DCB141 DCB142
Tip akumulatorske
Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska
baterije
baterija
baterija
baterija
Napetost
Venosmerna
14,4
14,4
14,4
Kapaciteta baterije Ah
3,0
1,5
4,0
Teža
kg
0,53
0,30
0,54
Akumulatorska baterija DCB143 DCB144 DCB145
Tip akumulatorske
Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska
baterije
baterija
baterija
baterija
Napetost
Venosmerna
14,4
14,4
14,4
Kapaciteta baterije Ah
2,0
5,0
1,3
Teža
kg
0,30
0,52
0,30
SLOVENSKI
Akumulatorska baterija DCB180 DCB181 DCB182
Tip akumulatorske
Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska
baterije
baterija
baterija
baterija
Napetost
Venosmerna
18
18
18
Kapaciteta baterije Ah
3,0
1,5
4,0
Teža
kg
0,64
0,35
0,61
Akumulatorska baterija DCB183/B DCB184/B DCB185
Tip akumulatorske
Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska
baterije
baterija
baterija
baterija
Napetost
Venosmerna
18
18
18
Kapaciteta baterije Ah
2,0
5,0
1,3
Teža
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Polnilnik
DCB105
Omrežna napetost
230
Vizmenična
Tip akumulatorske
10,8/14,4/18 Litij ionska
baterije
Pribl. čas polnjenja min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
akumulatorske
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
baterije
Teža
kg
0,49
Polnilnik
DCB107
Omrežna napetost
230
Vizmenična
Tip akumulatorske
10,8/14,4/18 Litij ionska
baterije
Pribl. čas polnjenja min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
akumulatorske
140
185
240
baterije
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Teža
kg
0,29
Polnilnik
DCB112
Omrežna napetost
230
Vizmenična
Tip akumulatorske
10,8/14,4/18 Litij ionska
baterije
Pribl. čas polnjenja min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
akumulatorske
90
120
150
baterije
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Teža
kg
0,36
Polnilnik
DCB113
Omrežna napetost
230
Vizmenična
Tip akumulatorske
10,8/14,4/18 Litij ionska
baterije
Pribl. čas polnjenja min 30 (1,3 Ah)35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
akumulatorske
70
100
120
baterije
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Teža
kg
0,4
Polnilnik
DCB115
Omrežna napetost
230
Vizmenična
Tip akumulatorske
10,8/14,4/18 Litij ionska
baterije
Pribl. čas polnjenja min 25 (1,3 Ah)30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
akumulatorske
55 (3,0 Ah)70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
baterije
Teža
kg
0,5
Varovalke:
Evropa
Orodja z napetostjo
230 V
Velika Britanija Orodja z napetostjo
in Irska
230 V
10 amperov,
omrežno napajanje
3 amperov,
varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila
smrt ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
7
SLOVENSKI
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
KOMPAKTNI ROČNI PUHALNIK SERIJE
DCV100
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
Tehnični podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1:2009+A11:2010.
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami
direktive 2004/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/
EU (od 20.04.2016) in 2011/65/EU. Za več
informacij se povežite s podjetjem DEWALT
na naslednjem naslovu, ali glejte zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženiringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
15.10.2015
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to privede
do električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Izraz “električno orodje” v opozorilih se nanaša na
orodje z omrežnim napajanjem (s kablom) ali na
orodja z akumulatorskim napajanjem (brezžična).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Poskrbite, da bo delovno mesto vedno
čisto in urejeno. Nered ali neosvetljen
delovni prostor lahko povzročijo poškodbe.
b) Naprave ne uporabljajte na eksplozivnih
področjih, kot na primer v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali prahu.
Električno orodje ustvarja iskrice, ki lahko
povzročijo vžig prahu ali pare.
8
c)
Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča
na kakršnkoli način. Ne uporabljajte
nikakršnih adapterskih vtičev skupaj
z ozemljenimi električnimi orodji.
Originalni oziroma nespremenjeni vtiči
zmanjšujejo tveganje električnega udara.
b) Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami, kot so cevi,
grelci, štedilniki. Obstaja povečano
tveganje električnega udara, če so telesa
ozemljena.
c) Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje poveča
tveganje električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Kabel ne sme biti izpostavljen
vročini, oljem, ostrim robovom.
Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo
tveganje za električni udar.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na
prostem, zmanjšuje možnost električnega
udara.
f) Če se uporabi električnega stroja
v vlažnem okolju ni mogoče izogniti,
uporabite napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba naprave diferenčnega
toka RCD zmanjšuje možnost električnega
udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Bodite pozorni, pazite kaj delate in
uporabite zdravo pamet, ko rokujete
z električnim ročnim orodjem. Ne
uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko
privede do težkih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna
oprema, kot so zaščitne maske proti prahu,
nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha
ob uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.
Pred priključitvijo na električno
omrežje, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
SLOVENSKI
d)
e)
f)
g)
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom orodja odstranite orodja
ali ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki
ste ga pustili na vrtljivem sestavnem delu,
lahko povzroči telesne poškodbe.
Ne precenjujte. Poskrbite za varno
stojišče in na ravnotežje. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem
v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele
orodja.
Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
ELEKTRIČNEGA ORODJA
a) Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira
orodja omogoča boljše in varnejše delo.
b) Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba
popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme
ali pred shranjevanjem orodja. Ta
previdnost zmanjšuje tveganje za zagon
električnega orodja po nesreči.
d) Orodje shranjujte izven dosega
otrok in ne dovolite uporabo orodja
otrokom in osebam, ki niso seznanjeni
z delovanjem tega električnega orodja.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi,
ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e) Električno orodje skrbno negujte.
Redno preverjajte, ali je električno
orodje mogoče poškodovano! Preverite,
ali gibljivi deli pravilno delujejo, ali
so zlomljeni in tako poškodovani,
da aparat ne deluje več pravilno.
Poškodovano električno orodje
f)
g)
popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu
s temi navodili, pri čemer upoštevajte
delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo
to električno orodje opravljalo. Uporaba
električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
AKUMULATORSKIH ORODIJ
a) Akumulatorje polnite samo v tistih
polnilcih, katere priporoča proizvajalec.
Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega
tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom
baterije.
b) Uporabljajte električna orodja
samo s posebej zanje izdelanimi
akumulatorskimi baterijami. Uporaba
drugih baterij lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in požara.
c) Če akumulatorske baterije ne
uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov,
žebljev ali drugih majhnih kovinskih
predmetov, ki lahko omogočijo stik
enega terminala z drugim. Kratkostični
spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
d) Pri nepravilnem ravnanju
z akumulatorsko baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina.
Izogibajte se s stiku s tekočino. Če
po naključju pride do stika, izperite
prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč
zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije,
lahko povzroči draženje ali opekline.
6) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne
dele. To bo zagotovilo ustrezno varno
uporabo električnega orodja.
Dodatni ukrepi za varno
uporabo ročnih puhalnikov
• Pri delu z orodjem imejte vselej obuto
odporno obutev in oblečene dolge hlače, da
se izognete poškodbam nog in stopal.
9
SLOVENSKI
• V naslednjih primerih izklopite napravo,
počakajte, da se ventilator zaustavi in izključite
priključni kabel iz električnega omrežja:
• Če želite pustiti napravo brez nadzora;
• Pred preverjanjem, nastavljanjem,
čiščenjem ali pred posegi na napravi;
• Če začne naprava neobičajno vibrirati.
• Med delovanjem naprave ne približujte
odprtin za dovod zraka ali izpušnih odprtin
v bližino oči ali ušes. Nikoli ne pihajte smeti
v smeri ljudi.
• Naprave ne uporabljajte, ko dežuje in ne
puščajte naprave na prostem, ko dežuje.
• Ne prečkajte makadamskih poti ali cest, ko
naprava deluje in je v načinu za pihanje. Ne
tekajte, temveč hodite umirjeno.
• Ne postavljajte naprave na makadamsko
podlago, ko deluje.
• Poskrbite za varno stojišče in na ravnotežje,
še posej, ko stojite na pobočju. Ne iztegujte
se predaleč pred seboj in ohranjajte pravilno
telesno držo.
• Ne vstavljajte predmetov v odprtino naprave.
Naprave ne uporabljajte, če so odprtine
zamašene. Ne približujte las, tkanin, prahu in
ostalih predmetov, ki bi lahko zmanjšali zračni
pretok.
• Preprečite, da v dotok zraka v puhalnik zaide
umazanija ali nesnaga.
OPOZORILO: Z napravo ravnajte
pravilno in v skladu z navodili v tem
priročniku. Naprava je zasnovana za
uporabo v pokončnem položaju. Če
jo uporabljate v drugačnem položaju,
se lahko poškoduje. Nikoli ne vklopite
naprave, če leži na boku ali če je
obrnjena z glavo navzdol.
• Upravljavec je odgovoren za nezgode ali
tveganja za druge osebe ali njihovo lastnino.
• To orodje ni namenjeno uporabi s strani
oseb (vključujoč tudi otroke) z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, oz. s premalo izkušenj ali
znanja, edino, če slednji niso bili primerno
usposobljeni za uporabo tovrstnega orodja,
s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
• Otroke je potrebno nadzorovati in tako
zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali
z napravo.
Ostale nevarnosti
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih
delov.
– Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
– Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja
prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na
primer: delo z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami).
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo natančno preberite navodila!
Obvezna uporaba zaščitnih slušalk!
Obvezna uporaba zaščitnih očal!
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistil in
topil. Uporabite topo strgalo, da odstranite
travo ali umazanijo.
Prisotni naj se umaknejo na varno
razdaljo.
• Nadomestni ventilatorji so na voljo pri
pooblaščenem serviserju a DEWALT.
Uporabljajte nadomestne dele in pripomočke,
ki jih je odobril DEWALT.
• Preverite, ali so pravilno pritrjeni vsi vijaki,
matice in drugi pritrdilni elementi ter da je
naprava brezhibna.
VARNOST DRUGIH LJUDI
Napravo lahko uporabljate samo s priloženim
polnilnikom.
10
IZKLOP: Pred čiščenjem ali
vzdrževalnimi posegi odstranite
baterijo.
LOKACIJA DATUMSKE KODE (SL. 1)
Datumska koda (X), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišju.
Primer:
2015 XX XX
Leto izdelave
SLOVENSKI
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
• Zavarujte pred dežjem in snegom.
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
združljivega akumulatorskega polnilnika (glej
razdelek Tehnični podatki).
• Poskrbite, da bo kabel nameščen tako,
da se po njem ne bo hodilo, da se
obenj ne bo spotikalo ali da ne bo kako
drugače izpostavljen poškodbam ali
obremenitvam.
• Pred uporabo akumulatorskega polnilnika
preberite vse napotke in opozorilne oznake
na polnilniku, bateriji in na izdelku, ki baterijo
uporablja.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne zaide tekočina. To lahko
povzroči električni udar.
OPOZORILO: Priporočamo, da
uporabite inštalacijski odklopnik
s tokovno zaščito do 30 mA.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Da bi
zmanjšali možnost telesnih poškodb,
polnite samo DEWALT akumulatorske
baterije. Druge baterije lahko
eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se
ne bi po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Medtem ko je polnilnik
vključen na električno omrežje, lahko
pod določenimi pogoji tuji materiali, ki
so zašli v polnilnik, povzročijo kratek
stik med električni terminali znotraj
polnilnika, Tuj material iz prevodnih
snovi, med katere med drugim spada
tudi kamena volna, aluminijasta
folija ali akumulirani kovinski
delci, morate odstraniti iz bližine
prezračevalnih odprtin. Če v polnilniku
ni akumulatorja, vedno izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
Izklopite polnilnik pred nameravanim
postopkom čiščenja
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so
namenjeni izključno polnjenju DEWALT
akumulatorskih baterij. Vsaka drugačna
uporaba lahko povzroči nevarnost požara,
električnega udara ali smrti zaradi
električnega udara.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtikača in kabla.
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neustreznega podaljška kabla lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov
oz. polnilnika ne postavljajte na mehko
podlago, ki bi lahko zakrila prezračevalne
odprtine in povzročila prekomerno
segrevanje notranjosti polnilnika.
Polnilnik postavite stran od izvora toplote.
Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtičem ne uporabljajte -poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan,
ne uporabljajte. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
• Ne razstavljajte polnilnika; če je
potrebno popravilo, polnilnik odnesite na
pooblaščen servisni center. Nepravilna
sestava polnilnika lahko privede do nevarnosti
električnega udara ali požara.
• Če je poškodovan priključni kabel, ga
mora proizvajalec, pooblaščen serviser ali
kvalificiran električar takoj zamenjati, da se
izognete nevarnosti.
• Pred čiščenjem polnilnika, ga izklopite
iz električnega omrežja. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara.
Z odstranitvijo akumulatorske baterije ne
zmanjšate te nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230 V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi napetosti. To
ne velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
11
SLOVENSKI
Polnilniki
Polnilniki serije DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 in DCB115 so zasnovani za polnjenje
10,8 V, 14,4 V in 18 V Li-Ion XR akumulatorskih
baterij (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184 in DCB185).
Združljivi baterijski polnilnik(i) ne bo polnil
akumulatorskih baterij v okvari. V primeru, da
ima baterija napako, se kontrolna lučka polnilnika
ne bo prižgala ali pa bo utripala in tako nakazala
težavo z baterijo ali polnilnikom.
OPOMBA: Težava je lahko tudi v samem
polnilniku.
DEWALT polnilniki ne zahtevajo nobenih
nastavitev in omogočajo kar najlažje upravljanje
in uporabo.
V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga
skupaj z akumulatorjem odnesite na pooblaščeni
servisni center za testiranje.
Postopek polnjenja (sl. 2)
ZAKASNITEV ZARADI VROČEGA/MRZLEGA
AKUMULATORJA
1. Priključite polnilnik na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite akumulatorsko baterijo (F) v polnilnik.
Rdeči svetlobni indikator (polnjenje) utripa in
označuje, da se je začel postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo litij-ionskega akumulatorja ga pred prvo
uporabo do konca napolnite.
Potek polnjenja
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije lahko
preverite v spodnji tabeli.
Stanje napolnjenosti: DCB105
polnjenje
popolnoma napolnjena
vroča/mrzla - zakasnitev
zamenjajte baterijo
Stanje napolnjenosti: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
polnjenje
popolnoma
napolnjena
zakasnitev polnjenja
zaradi vroče/mrzle
baterije*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Rdeča lučka bo še naprej utripala, rumena
indikatorska lučka pa bo svetila le med
polnjenjem. Ko baterija doseže ustrezno
temperaturo, se bo rumena lučka izklopila,
polnilnik pa bo nadaljeval s postopkom
polnjenja.
12
Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki je
prevroča ali prehladna, avtomatsko vklopi funkcijo
zamik vroče/hladno. To pomeni, da je polnjenje
preloženo, dokler baterija ne doseže primerne temperature. Polnilnik zatem samodejno preklopi nazaj
v način polnjenja. Ta funkcija zagotavlja maksimalno življenjsko dobo akumulatorske baterije.
Hladen akumulator se bo polnil s polovično
hitrostjo polnjenja toplega akumulatorja. Celoten
postopek polnjenja bo potekal počasneje in se
ne bo vrnil na maksimalno hitrost, tudi če se
akumulator segreje.
VELJA ZA LITIJ IONSKE AKUMULATORSKE
BATERIJE
Orodja XR Li-Ion imajo vgrajen sistem
elektronske zaščite, ki ščiti akumulatorske baterije
pred preobremenitvijo, pregretjem ali pretirano
izpraznitvijo.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vložite litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in
počakajte, dokler se popolnoma ne napolni.
Pomembni napotki za
varnost pri uporabi vseh vrst
akumulatorjev
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost
akumulatorske baterije.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz
embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabe baterije in polnilnika preberite spodnje
napotke za varno uporabo. Nato upoštevajte
navedene napotke za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.
Ko baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika,
se lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
SLOVENSKI
• Nikoli s silo ne potiskajte baterije
v polnilnik. Na noben način ne
modificirajte baterije, zato da bi jo lahko
uporabili z nezdružljivim polnilnikom,
ker lahko baterija poči in povzroči hude
telesne poškodbe.
• Akumulatorske baterije polnite samo
s DEWALT polnilniki.
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in
baterije na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (105 °F) (na primer zunanje
lope s kovinskimi stenami poleti).
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorske baterije. Če je ohišje
baterije počeno ali poškodovano,
baterije ne vložite v polnilnik.
Akumulatorske baterije ne stiskajte,
mečite ali kako drugače poškodujte.
Ne uporabljajte baterije ali polnilnika,
ki sta bila izpostavljena močnemu
udarcu, ki sta padla na tla, bila
povožena ali na kakšen drug način
poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
To lahko povzroči električni udar
ali smrt zaradi električnega udara.
Poškodovane baterije vrnite v servis
za postopek recikliranja.
SVARILO: Če orodja ne uporabljate,
ga položite na stran na stabilno
podlago, kjer ne bo nevarnosti, da
bi orodje padlo ali se prevrnilo.
Nekatera orodja z velikimi baterijami
stojijo pokonci na bateriji, vendar se
z lahkoto prevrnejo.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA
LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE
(LI-ION)
• Ne sežigajte akumulatorske baterije, tudi
v primeru, ko je močno poškodovana ali
popolnoma dotrajana. Če je akumulatorska
baterija izpostavljena vročini, lahko
eksplodira. Pri sežiganju akumulatorskih
baterij se tvorijo strupeni plini in druge snovi.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz
baterije pride v oči, spirajte odprto oko z vodo
15 minut oz. dokler draženje ne poneha. Če
je potrebna zdravniška pomoč, je v pomoč
podatek, da je baterijski elektrolit sestavljen iz
tekočih organskih ogljikov in litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname, če
je izpostavljena iskram ali ognju.
Prevoz
DEWALT baterije so v skladu z vsemi veljavnimi
standardi za transportiranje, kakor je predpisano
z industrijskimi in pravnimi standardi, vključno
s Priporočili Združenih narodov za prevoz
nevarnega blaga; predpisi Mednarodnega
združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnih
snoveh, Mednarodnim kodeksom za prevoz
nevarnih snovi po morju (Kodeks IMDG), in
Evropskim sporazumom o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Litijionske celice in baterije so bile testirane s testno
metodo skladno s poglavjem 38.3 Priporočil
Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga:
Priročnik testov in kriterijev.
V večini primerov bo transportiranje
akumulatorskih baterij DEWALT izvzeto iz
določil opredelitve kot nevarna snov Razreda 9.
V naslednjih dveh primerih se zahteva opredelitev
kot nevarna snov Razreda 9.
1. V primeru zračnega prometa dveh ali več
DEWALT litij-ionskih akumulatorskih baterij,
če paket vsebuje le akumulatorske baterije
(brez orodja), in
2. Pošiljka, ki vsebuje Litij-ionsko akumulatorsko
baterijo z kapaciteto več kot 100 vatnih ur
(Wh). Vse litij-ionske baterije imajo označeno
moč baterije v vatnih urah na ohišju.
Ne glede na to, ali se pošiljka šteje kot izvzeta
iz določil ali v celoti regulirana, je odgovornost
pošiljatelja, da se posvetuje za najnovejše
predpise glede pakiranja, označevanja / oznak in
glede zahtev dokumentacije.
Prevoz baterije lahko privede do požara,
če priključni terminali baterije pridejo v stik
s prevodnimi materiali. Pri transportiranju
akumulatorskih baterij se prepričajte, da so
priključni terminali baterij zaščiteni in dobro
izolirani od materialov, ki bi lahko povzročili kratek
stik.
Informacija, ki je podana v tem razdelku priročnika
je napisana v dobri veri in v prepričanju, da je
natančna v času izdaje tega dokumenta. Vendar
ne nudimo nobene garancije, tako izražene, kot
implicitne. Kupec je odgovoren, da zagotovi, da so
vsa njegova dejanja v skladu z veljavnimi predpisi.
13
SLOVENSKI
Baterija
VRSTA AKUMULATORJA
DCV100 uporablja za delovanje 18 voltno baterijo.
Uporabljate lahko tudi akumulatorske baterije
serije DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B ali DCB185. Glej razdelek Tehničnimi
podatki za več podrobnosti.
Priporočila za shranjevanje
akumulatorjev
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
2. Pri daljšem shranjevanju je za akumulator
najbolje, da ga v celoti napolnjenega shranite
v hladnem in suhem prostoru, odstranjenega
iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma
izpraznjenega akumulatorja ni priporočljivo. Pred
ponovno uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane napajalne kable
nemudoma zamenjajte.
Polnite izključno pri temperaturah med
4 °C in 40 °C.
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Z odpadnimi baterijami ravnajte v skladu
s predpisi za varstvo okolja.
Akumulatorske baterije DEWALT polnite
samo s predpisanimi DEWALT polnilniki.
Polnjenje akumulatorskih baterij DEWALT
s polnilniki, ki niso zasnovani za
polnjenje baterij DEWALT lahko privede
do eksplozije in drugih nevarnosti.
Ne sežigajte akumulatorskih baterij.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
Oznake na polnilniku in
akumulatorski bateriji
1 Pihalnik
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
1 Priključni del osnovne cevi
Preberite navodila za uporabo pred
začetkom dela.
Glej razdelek Tehnični podatki za
potreben čas polnjenja.
Polnjenje baterije.
Baterija je napolnjena.
Baterija je defektna.
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije.
Ne dotikajte se jih s prevodnimi
predmeti.
Ne polnite poškodovanih baterij.
1 Nastavek za podaljšek cevi
1 Priključek za napihovanje/izpihovanje
1 Navodila za uporabo
• Prepričajte se, da orodje, sestavni deli in
dodatki med transportiranjem niso utrpeli
materialne škode.
• Vzemite si čas in temeljito preberite in
razumite navodila za uporabo pred začetkom
dela.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja
ali njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
A. Nastavek za podaljšek
B. Priključni del
C. Sprožilno stikalo
D. Gumb za zaklep
E. 3-hitrostno preklopno stikalo
F. Akumulatorska baterija
G. Gumb za sprostitev baterije
14
SLOVENSKI
H. Priključek za napihovanje/izpihovanje
I. Dotok
NAMEN UPORABE
Kompaktni ročni puhalnik je namenjen za uporabo
v profesionalnem okolju in sicer za zbiranje
lesenih odpadkov in drugih večjih ostankov. Ne
uporabljajte naprave za zbiranje prahu, ki je
opredeljen kot nevarna snov ali če prah vsebuje
nevarne substance, kot je kremenčev pesek,
cementni prah, žagovino, prah, itd.
NE UPORABLJAJTE NAPRAVE v vlažnih
pogojih ali v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
Kompaktni ročni puhalnik je profesionalno
električno orodje.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Majhni otroci in osebe s posebnimi
potrebami. Naprava ni namenjena uporabi
otrok ali neizkušenih oseb brez primernega
nadzora.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Prav tako preverite, ali napetost vašega polnilnika
ustreza napetosti v električnem omrežju.
Vaš DEWALT polnilnik je dvojno izoliran
v skladu z EN 60335; zato ozemljitev ni
potrebna.
OPOZORILO: 115 V naprave
morajo delovati preko odpovedno
varnega izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je električni kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati pri DEWALT serviserju.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal v vtiču.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 3 A.
Uporaba podaljška
napajalnega kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite
podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični
podatki). Najmanjši premer kabla mora znašati
1 mm²; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Nenamerni zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
OPOZORILO: Uporabljajte samo
DEWALT baterije in polnilnike.
Vstavljanje in odstranjevanje
akumulatorske baterije iz
orodja (sl. 2)
OPOMBA: Baterija (F) mora biti popolnoma
napolnjena.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte akumulatorsko baterijo (F)
z vodilom v držalu orodja (sl. 2).
2. Potisnite jo v držalo tako, da se trdno prileže
v držalu orodja in da zaslišite klik - pomeni,
da se je zaklenila v svojem položaju.
ODSTRANITEV AKUMULATORSKE BATERIJE
IZ ORODJA
1. Pritisnite na gumb za sprostitev (G) in
izvlecite baterijo iz držala na orodju.
15
SLOVENSKI
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju za polnilnik v teh navodilih.
AKUMULATORSKE BATERIJE
Z INDIKATORJEM NAPOLNJENOSTI (SL. 2)
Nekatere akumulatorske baterije DEWALT imajo
vgrajen indikator stanja energije, ki vsebuje
tri zelene LED diode, ki ponazarjajo stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.
Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite in zadržite
gumb indikatorja napolnjenosti akumulatorja (L).
Prikazala se bo kombinacije treh zelenih LED
diod, ki bodo ponazorile stanje napolnjenosti. Če
je akumulator prekomerno izpraznjen, se indikator
stanja energije ne bo prikazal, akumulator pa je
potrebno napolniti.
OPOMBA: Indikator stanja energije prikazuje
le stanje napolnjenosti akumulatorja. Indikator
je prikazuje stanje funkcionalnosti orodja,
prikaz pa je odvisen od sestavnih delov izdelka,
temperature in delovne operacije.
Priključki (sl. 3-5)
PREVIDNO: Pred nameščanjem
ali odstranjevanjem nastavka za
podaljšek (A) ali priključnega dela
(B) se prepričajte, da je baterija
odstranjena. Pred uporabo naprave,
mora biti priključni del pravilno pritrjen
na ohišju pihalnika.
PIHALNIK
Za priklop nastavka podaljška, priključnega
dela ali priključka za napihovanje/izpihovanje na
izpušno odprtino:
1. Poravnajte kljukice (J) na stranskem delu
priključka z zarezami (K) na izpušni odprtini
ohišja naprave, kot je prikazano na sliki 3.
2. Vstavite priključni del v ohišje naprave in ga
zavrtite v levo smer, da se pritrdi. Povlecite
priključek z ohišja, da se prepričate, da je
pravilno pritrjen.
3. Za odstranjevanje priključka ga zavrtite
v desno smer, da se zrahlja in ga povlecite
z ohišja.
PRIKLJUČEK ZA IZPIHOVANJE
Za priklop priključka za napihovanje/izpihovanje
(H) na priključek za dotok zraka (I):
Poravnajte aretirni mehanizem priključka
z zarezami na zgornjem, stranskem in spodnjem
delu priključka za dotok zraka in ga pritisnite na
odprtino (I).
16
UPORABA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Pravilni položaj rok (sl. 7)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
Pravilno držite orodje, ko imate eno roko na
nastavku podaljška (A) in drugo na glavnem
ročaju. Glej sl. 7.
Vklop (sl. 6, 8)
PREVIDNO: Izpuha ne usmerjajte
v sebe ali druge ljudi.
PREVIDNO: Vedno uporabljajte
zaščitna očala in slušalke. Če je
delovno okolje prašno, nosite zaščitno
masko. Toplo priporočamo uporabo
zaščitnih rokavic, dolgih hlač in
odporno obutev. Lasje in oblačilo ne
smejo biti izpostavljeni gibljivim delom
naprave.
Za vklop pihalnika, pritisnite sprožilo za
spreminjanje hitrosti (C). Ko pomaknete sprožilno
stikalo od min. do maks. (ali vklopa oz. izklopa)
položaja, se bo zračni pretok puhalnika povečal
od šibkega do najmočnejšega pretoka zraka.
Če popolnoma sprostite sprožilno stikalo, se bo
puhalnik izklopil.
Če želite omogočiti delovanje puhalnika brez
držanja stikala, pritisnite gumb za zaklep (D), ko je
stikalo za spreminjanje hitrosti (C) pritisnjeno, kot
je prikazano na sliki 6. Če želite izklopiti puhalnik
- ko je aktiviran gumb za zaklep delovanja,
povlecite sprožilno stikalo, da sprostite zaklep
stikala.
SLOVENSKI
Pihalnik držite z obema rokama in s cevjo
pometajte od ene strani do druge; višino cevi
vzdržujte nekaj centimetrov nad talno površino.
Ko napredujete s čiščenjem, naredite kupček.
Glej razdelek Pravilni položaj rok.
Izbira hitrosti (sl. 8)
S pomočjo 3-hitrostnega preklopnega stikala (E)
lahko nastavite maksimalni pretok zraka, ko je
sprožilno stikalo pritisnjeno. Pritisnite preklopno
stikalo (E) navzgor, da povečate zračni pretok;
potisnite ga navzdol, da zmanjšate zračni pretok.
VZDRŽEVANJE
Vaše električno orodje DEWALT je zasnovano
tako, da omogoča dolgotrajno obratovanje
z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Polnilnika in akumulatorja ni mogoče servisirati.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite
polnilnik z vira napajanja z izmeničnim
tokom. Umazanijo in mast lahko
odstranite z zunanjosti ohišja
polnilnika s pomočjo krpe ali mehke
nekovinske ščetke. Ne uporabljajte
vode ali kakršnihkoli čistilnih raztopin.
Izbirni pripomočki
OPOZORILO: Ker dodatna oprema,
ki je ni izdelalo podjetje DEWALT,
ni bila preizkušena s tem strojem je
njena uporaba lahko nevarna. Da
bi zmanjšali nevarnost poškodb,
uporabljajte le dodatno opremo, ki jo
priporoča proizvajalec DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Orodja ne odstranjujte
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za odlaganje, ločeno
od ostalih gospodinjskih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
17
SLOVENSKI
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev in vsi podatki
o po-prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Polnilna akumulatorska
baterija
Ta akumulatorska baterija z dolgo življenjsko dobo
morate napolniti, ko ne zmore več zagotavljati
dovolj moči za dela, ki jih je prej z lahkoto
opravljala. Na koncu tehnične življenjske dobe
akumulatorske baterije ravnajte z njo v skladu
s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulatorsko baterijo do konca izpraznite in
jo odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali na
lokalno reciklažno postajo. Zbrane baterije
bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
18
HRVATSKI
KOMPAKTNO RUČNO PUHALO
DCV100
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva i neprekidnih poboljšanja čine DEWALT jednim od
najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Vrsta
Vrsta baterije
Izlazna snaga
Maks. protok zraka
Brzina bez opterećenja
Maks. brzina zraka
Masa (bez akumulatora)
VDC
W
m³/min
o/min
km/h
kg
Buka i vibracije (troosni vektorski zbroj) prema smjernici EN 60745-1:
dB(A)
LPA (zvučni tlak)
dB(A)
LWA (zvučna snaga)
K (nesigurnost za danu razinu zvuka)
dB(A)
Vrijednost emisija vibracija ah =
Netočnost K =
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
m/s²
m/s²
DCV100
18
1
Litij-ion
265
2,8
0-18000
290
1,3
85
96
3
<2,5
1,5
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Akumulatorska baterija DCB140
Vrsta baterije
Litij-ion
Napon
VDC
14,4
Kapacitet
Ah
3,0
Težina
kg
0,53
DCB141
Litij-ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Litij-ion
14,4
4,0
0,54
Akumulatorska baterija DCB143
Vrsta baterije
Litij-ion
Napon
VDC
14,4
Kapacitet
Ah
2,0
Težina
kg
0,30
DCB144
Litij-ion
14,4
5,0
0,52
DCB145
Litij-ion
14,4
1,3
0,30
Akumulatorska baterija DCB180
Vrsta baterije
Litij-ion
Napon
VDC
18
Kapacitet
Ah
3,0
Težina
kg
0,64
DCB181
Litij-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Litij-ion
18
4,0
0,61
19
HRVATSKI
Akumulatorska baterija DCB183/B DCB183/B DCB185
Vrsta baterije
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Napon
VDC
18
18
18
Kapacitet
Ah
2,0
5,0
1,3
Težina
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
20
DCB105
VAC
230
10,8/14, 4/18 Li-Ion
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,49
DCB107
230
10,8/14, 4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
DCB112
VAC
230
10,8/14, 4/18 Li-Ion
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,36
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Naznačuje rizik od požara.
EC-deklaracija usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DCB113
230
10,8/14, 4/18 Li-Ion
min 30 (1,3 Ah)35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,4
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa smjernicama:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
DCB115
230
10,8/14, 4/18 Li-Ion
min 25 (1,3 Ah)30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,5
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
VAC
VAC
230 V alatni
230 V alatni
10 Ampera, mreža
3 Ampera, u utikačima
KOMPAKTNO RUČNO PUHALO
DCV100
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016), 2014/30/EU (od
20.4.2016) i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.10.2015
HRVATSKI
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/
ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e)
f)
Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik
od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom
pri radu s električnim alatom. Ne
koristite električni alat ako ste umorni
ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih
ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite
široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću
i rukavice uvijek držite podalje od
pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu
zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
21
HRVATSKI
za prikupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
e) Električne alate treba održavati.
Provjerite ima li otklona ili savijenih
pokretnih dijelova, napuklih dijelova ili
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnog alata za poslove
za koje nije predviđen može dovesti do
opasnih situacija.
5) UPOTREBA I ČUVANJE BATERIJSKIH
ALATA
a) Punite isključivo punjačem kojeg
je odredio proizvođač. Punjač koji je
pogodan za jednu vrstu akumulatora može
izazvati rizik od požara ako se upotrebljava
s nekim drugim akumulatorom.
b) Električne alate upotrebljavajte
isključivo s izričito navedenim
akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
22
c)
d)
drugog akumulatora može izazvati rizik od
ozljede i požara.
Kad akumulator nije u upotrebi, držite
ga podalje od ostalih metalnih predmeta
poput spajalica za papir, ključeva,
čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih
predmeta koji mogu izazvati kratki
spoj baterijskih priključaka. Kratki spoj
priključaka baterije može izazvati eksploziju
ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz
baterije bi mogla iscuriti tekućina.
Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom.
Ako tekućina dospije u oči, odmah
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz
baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatne sigurnosne upute za
ručna puhala
• Da biste tijekom upotrebe uređaja zaštitili
stopala i noge, uvijek nosite otpornu obuću
i duge hlače.
• Isključite uređaj, pričekajte da se ventilator
zaustavi i izvadite bateriju u sljedećim
slučajevima:
• Ostavljate uređaj bez nadzora.
• Prilikom provjere, podešavanja, čišćenja ili
rada na uređaju.
• Ako uređaj počne neuobičajeno vibrirati.
• Ulazne ili izlazne otvore čistača nemojte
približavati očima ili ušima tijekom upotrebe.
Nemojte otpuhivati u smjeru prisutnih osoba.
• Nemojte rabiti po kiši ni ostavljati na
otvorenom prostoru dok pada kiša.
• Nemojte prelaziti preko šljunčanih putova ili
ceste dok uređaj radi u načinu ispuhivanja.
Tijekom rada hodajte, nemojte trčati.
• Uređaj nemojte stavljati na šljunak dok je
uključen.
• Pazite kako hodate, osobito na padinama.
Ne sežite predaleko i uvijek održavajte
ravnotežu.
• Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore.
Nemojte rabiti ako su otvori začepljeni. Dlake,
tkanine, prašina i sl. mogu smanjiti protok
zraka.
• Pazite da nečistoća ne uđe u usis.
HRVATSKI
UPOZORENJE: Proizvod uvijek rabite
na način opisan u ovom priručniku.
Proizvod je predviđen za upotrebu
u uspravnom položaju. Ako se rabi
na bilo koji drugi način, može doći
do tjelesnih ozljeda. Nemojte rabiti
proizvod dok je položen bočno ili je
preokrenut.
• Korisnik je odgovoran za nezgode, ozljede
i materijalnu štetu nanesene drugim
osobama.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
• Za čišćenje nemojte rabiti otapala ni tekućine
za čišćenje. Za uklanjanje trave i nečistoća
upotrijebite strugač.
Promatračima ne dopustite da budu
u blizini.
• Zamjenski ventilatori dostupni su putem
DEWALT servisa. Koristite samo rezervne
dijelove i pribor koje preporučuje DEWALT.
• Sve vijke i matice održavajte čvrsto
zategnutima kako bi upotreba uređaja bila
sigurna.
ISKLJUČIVANJE: Izvadite bateriju
prije čišćenja i održavanja.
POLOŽAJ DATUMSKE OZNAKE (SL. 1)
SIGURNOST DRUGIH OSOBA
Datumska oznaka (X), koja sadrži godinu
proizvodnje, ispisana je na kućištu.
Uređaj koristite samo uz napajanje koje je s njim
isporučeno.
Primjer:
• Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je
pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
• djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi
igrala uređajem.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
– Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili pribora.
– Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom upotrebe bilo
kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
– Oštećenje sluha.
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom uporabe alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
2015 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi kompatibilnih
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, akumulatoru
i proizvodu koji koristi akumulator.
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Ne dopustite da u punjač
dospije bilo kakva tekućina. Može doći
do strujnog udara.
UPOZORENJE: Preporučujemo
upotrebu diferencijalne sklopke
deklarirane strujne snage od 30 mA ili
manje.
PAŽNJA: Rizik od opeklina. Da
biste smanjili rizik od ozljede,
punite samo punjeve baterije tvrtke
DEWALT. Ostale vrste baterija mogu
prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
PAŽNJA: Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratki
23
HRVATSKI
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti
kao što su, između ostalih, čelična
vuna, aluminijska folija ili bilo kakva
taloženja metalnih čestica, moraju
se držati podalje od udubljenja
punjača. Punjač uvijek isključite iz
električnog napajanja ako akumulator
nije u udubljenju punjača. Punjač prije
čišćenja isključite iz napajanja.
• Akumulator NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači predviđeni su samo za
punjenje DEWALT akumulatora. Bilo kakva
druga upotreba može rezultirati požarom ili
strujnim udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
• Dok punjač odvajate iz električne mreže
ne povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
• Pazite da kabel ne bude postavljen tako
da se na njega može nagaziti, zaplesti
o njega ili ga oštetiti na bilo koji način.
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako nisu apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
kvalificirana osoba radi izbjegavanja
opasnosti.
• Punjač prije bilo kakvog čišćenja
iskopčajte iz električne mreže. Na ovaj će
se način smanjiti opasnost od električnog
udara. Uklanjanje samo akumulatora neće
smanjiti ovu opasnost.
• NE pokušavajte međusobno povezati više
punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte
upotrebljavati uz neki drugi napon. Ovo se
ne odnosi na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjači DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
i DCB115 prihvaćaju litij-ionske XR baterije od
10,8 V, 14,4 V i 18 V XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184 i DCB185).
DEWALT punjači ne zahtijevaju podešavanje
i projektirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja baterija.
2. Akumulator (F) umetnite u punjač. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treperiti, što
znači da je punjenje započelo.
• Na punjač ne stavljajte nikakve predmete,
a sam punjač ne postavljajte na mekanu
površinu koja bi mogla blokirati otvore
za prozračivanje i uzrokovati pretjerano
zagrijavanje unutrašnjosti. Punjač postavite
podalje od bilo kakvog izvora topline. Punjač
se prozračuje kroz otvore na vrhu i pri dnu
kućišta.
NAPOMENA: litij ionske baterije prije prve
upotrebe potpuno napunite za maksimalnu
učinkovitost i vijek trajanja.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni — odmah ih zamijenite.
Postupak punjenja
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je pao na tlo ili ako
je oštećen na bilo koji način. Odnesite ga
u ovlašteni servis.
• Punjač nemojte rastavljati. Za servisiranje
i popravke predajte ga u ovlašteni servis.
Nepravilno sastavljanje može rezultirati
strujnim udarom, smrću ili požarom.
• Ako se kabel napajanja ošteti, odmah
ga treba zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni servisni predstavnik ili podjednako
24
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
Za status punjenja akumulatora pogledajte donju
tablicu.
Pokazivači punjenja: DCB105
punjenje u tijeku
potpuno napunjeno
odgoda zbog vrućeg ili
hladnog akumulatora
zamijenite akumulator
HRVATSKI
Pokazivači punjenja: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
punjenje u tijeku
potpuno napunjeno
odgoda prilikom
vrućeg ili hladnog
akumulatora*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Crveno svjetlo nastavit će treperiti, no žuta
indikatorska lampica ravnomjerno će svijetliti
kada je ova funkcija aktivna. Kada baterija
postigne odgovarajuću temperaturu, žuta
lampica će se isključiti, a punjač će nastaviti
s punjenjem.
Kompatibilni punjači neće puniti pokvareni
akumulator. Punjač će naznačiti neispravni
akumulator tako što se neće uključiti ili će se
prikazati poruka o problemu s akumulatorom ili
punjačem.
NAPOMENA: To može predstavljati i problem
s punjačem.
Ako punjač naznačuje problem, odnesite punjač
i akumulator na testiranje u ovlašteni servis.
ODGODA KOD VRUĆEG ILI HLADNOG
AKUMULATORA
Kad punjač detektira da je akumulator
previše vruć ili previše hladan, automatski
započinje s odgodom u slučaju vrućeg ili
hladnog akumulatora, odgađajući punjenje
sve dok akumulator ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se potom automatski
prebacuje u način punjenja akumulatora. Ova
značajka omogućuje produljenje vijeka trajanja
baterije.
Hladan akumulator punit će se upola sporije
od toplog akumulatora. Akumulator će se puniti
sporije tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće
postići maksimalnu napunjenost čak ni kada se
zagrije.
SAMO LITIJ-IONSKE BATERIJE
XR litij-ionski akumulatori opremljeni su sustavom
elektroničke zaštite koji akumulator štiti od
preopterećivanja, pregrijavanja ili potpunog
pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionsku bateriju u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije korištenja akumulatora i punjača pročitajte
donje sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane
upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Akumulator ne punite i ne koristite
u eksplozivnim okruženjima, na primjer
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Umetanje ili uklanjanje baterije iz
punjača može zapaliti prašinu ili pare.
• Bateriju nemojte nasilno stavljati u punjač.
Nikad ni na koji način ne modificirajte akumulator kako bi odgovarao nekompatibilnim punjačima jer može doći do prsnuća
akumulatora i ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
• Akumulatore punite isključivo DEWALT
punjačima.
• NE polijevajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite
na lokacijama gdje bi temperatura mogla
dostići ili porasti preko 40 °C (npr. alatnice
ili metalni objekti tijekom ljeta).
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac, ispušten
na tlo, pregažen ili oštećen na bilo
koji način (npr. probijen čavlom,
udaren čekićem, nagažen). Može
doći do električnog udara. Oštećene
akumulatore potrebno je vratiti
ovlaštenom servisu radi recikliranja.
PAŽNJA: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE (LI-ION) BATERIJE
• Akumulatore nemojte spaljivati čak
ni ako su vrlo oštećeni ili potpuno
25
HRVATSKI
istrošeni. Akumulatori i baterije u vatri
mogu eksplodirati. Prilikom spaljivanja litijionskih akumulatora nastaju otrovni plinovi
i materijali.
provodi struju. Prilikom transporta baterija pazite
da kontakti budu zaštićeni i dobro izolirani od
materijala s kojima bi mogli doći u dodir i koji bi
mogli uzrokovati kratki spoj.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u kontakt
s kožom, zahvaćenu površinu kože odmah
isperite blagim sapunom i tekućom
vodom. Ako akumulatorska tekućina dospije
u oči, otvoreno oko najmanje 15 minuta
ispirite vodom ili do prestanka iritacije. Ako
je potrebna liječnička pomoć, elektrolit
akumulatora sastoji se od mješavine tekućih
organskih karbonata i litijevih soli.
Informacije navedene u ovom odjeljku priručnika
iznesene su u dobroj vjeri i smatraju se točnima
u trenutku stvaranja dokumenta. Međutim, ne
pružaju se nikakva izričita ni implicirana jamstva.
Odgovornost je kupca da svoje aktivnosti uskladi
s važećim propisima.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
Omogućite dotok svježeg zraka. Ako se
simptomi zadržavaju, potražite liječničku
pomoć.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Transport
Baterije tvrtke DEWALT usklađene su sa svim
važećim propisima o transportu navedenima
u industrijskim i pravnim standardima, koji
obuhvaćaju Preporuke UN-a o transportu opasnih
proizvoda, Propise o opasnim proizvodima
Međunarodnog udruženja za zračni transport
(IATA), Međunarodne propise o pomorskom
prijevozu robe (IMDG) i Europski sporazum
o međunarodnom cestovnom prijevozu robe
(ADR). Litij-ionske ćelije i baterije testirane
su u skladu s odjeljkom 38.3 Preporuka
UN-a o transportu opasnih proizvoda (priručnik
s testovima i kriterijima).
U većini se slučajeva pošiljka s baterijom tvrtke
DEWALT ne mora klasificirati kao potpuno
regulirani opasni materijal klase 9. Dva opća
slučaja koja zahtijevaju oznaku klase 9 su:
Akumulatorska baterija
VRSTA BATERIJE
DCV100 radi s akumulatorima napona 18 V.
Mogu se upotrijebiti baterije DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183/B, DCB184/B ili DCB185. Za
više informacija pregledajte Tehničke podatke.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći. Za optimalne
performanse i vijek akumulatora, akumulator
čuvajte na sobnoj temperaturi dok nije
u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na hladnom,
suhom mjestu izvan punjača.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Oznake na punjaču
i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
1. Zračna otprema više od dviju litij-ionskih
baterija tvrtke DEWALT lkada paket sadrži
samo baterije (bez alata) i
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama
2. Svaka pošiljka koja sadrži litij-ionsku bateriju
nominalne energetske vrijednosti veće od
100 vat-sati (Wh). Sve litij-ionske baterije
imaju oznaku vat-sati.
Vrijeme punjenja pronaći ćete u odjeljku
Tehnički podaci.
Bez obzira na to smatra li se pošiljka izuzetom
ili potpuno reguliranom, odgovornost pošiljatelja
je provjeriti najnovije propise za pakiranje,
označavanje i dokumentiranje.
Transport baterija može uzrokovati požar ako
kontakti baterije dođu u dodir s materijalom koji
26
Punjenje baterije.
Baterija je napunjena.
Baterija je neispravna.
HRVATSKI
Odgoda prilikom vruće ili hladne baterije.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
Ne punite oštećene akumulatore
Ne izlažite vodi.
Odmah zamijenite oštećene kabele.
Dopunjavajte samo pri temperaturama
od 4 °C do 40 °C.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Rabljene akumulatore odbacujte vodeći
brigu prema okolišu
Baterije tvrtke DEWALT punite samo
predviđenim DEWALT punjačima.
Punjenje baterija koje nije proizvela
tvrtka DEWALT punjačem DEWALT može
uzrokovati eksploziju baterije i opasne
situacije.
Bateriju nemojte spaljivati.
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Puhalo
1 Produžna cijev
1 Završna cijev
1 Priključak za napuhavanje/ispuhivanje
1 Priručnik s uputama
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Dobro proučite ovaj priručnik i upoznajte se
s njime prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
A. Produžni priključak
B. Završni priključak
C. Prekidač
D. Tipka za blokiranje
E. Prekidač za odabir jedne od triju brzina
F. Baterija
G. Tipka za odvajanje akumulatora
H. Priključak za napuhavanje/ispuhivanje
I. Usis
NAMJENA
Ovo bežično kompaktno puhalo predviđeno
je za profesionalne radove. Nemojte koristiti
u primjenama u kojima je prisutna prašina
klasificirana kao opasna tvar ili prašina koja sadrži
opasne sastojke kao što su kvarc ili betonska
prašina, piljevina tvrdoga drva itd.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Kompaktno ručno puhalo profesionalni je
električni alat.
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
• Malena djeca i nemoćne osobe. Ovaj
uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba (uključujući i djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, kao ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire.
Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz ovaj
proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj DEWALT punjač dvostruko je izoliran u skladu sa smjernicom EN 60335,
stoga žica uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem
od 115 V potrebno je upotrebljavati
putem izolacijski osiguranog
transformatora koji između primarnog
i sekundarnog navoja ima zaštitu
uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
27
HRVATSKI
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo
ako je to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren
produžni kabel koji je pogodan za ulaznu snagu
vašeg punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1 mm², a najveća
duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite tipke za otpuštanje (G) i akumulator
čvrstom kretnjom izvucite iz ručke alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je
opisano u ovom priručniku u odjeljku koji se
odnosi na punjač.
BATERIJE S POKAZIVAČEM ENERGIJE (SL. 2)
Neke DEWALT baterije opremljene su
pokazivačem koji se sastoji od triju zelenih LED
lampica koje pokazuju preostalu energiju.
Za aktivaciju pokazivača stanja baterije držite
pritisnutu tipku (L). Tri zelene LED lampice će se
uključiti i naznačiti razinu preostale energije. Kada
je razina energije u akumulatoru ispod upotrebljive
razine, pokazivač se neće uključiti, a akumulator
će biti potrebno dopuniti.
NAPOMENA: Mjerač goriva samo je indikacija
preostale energije u baterijskom ulošku. Nije
indikator funkcioniranja alata te je podložan
varijacijama, ovisno o komponentama proizvoda,
temperaturi i radnoj primjeni.
Priključci (sl. 3–5)
OPREZ: Prije priključivanja ili
uklanjanja produžnog (A) ili završnog
priključka (B) provjerite je li baterija
izvađena. Prije upotrebe alata treba
pričvrstiti priključak za kućište.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: Upotrebljavajte
isključivo DEWALT akumulatore
i punjače.
Umetanje i uklanjanje
akumulatora iz alata (sl. 2)
NAPOMENA: Provjerite je li akumulator (F)
potpuno napunjen.
UMETANJE AKUMULATORA U RUKOHVAT
ALATA
1. Poravnajte akumulator (F) s vodilicama
u rukohvatu alata (sl. 2).
2. Gurnite ga u rukohvat tako tako da se dobro
učvrsti u svom ležištu, pri čemu se čuje "klik".
28
PUHALO
Da biste priključili produžni i završni priključak ili
priključak za napuhavanje/ispuhivanje na ispuh:
1. Poravnajte izbočine (J) s unutarnje strane
priključka s udubinama (K) na otvoru
u kućištu kao što je prikazano na sl. 3.
2. Pritisnite priključak u kućište puhala
i zakrenite ulijevo kako biste ga učvrstili.
Povucite priključak kako biste provjerili je li
dobro učvršćen.
3. Da biste uklonili priključak, zakrenite ga
udesno kako biste ga oslobodili i izvucite iz
kućišta puhala.
ISPUHAVANJE
Da biste spojili priključak za napuhavanje/
ispuhivanje (H) na usis (I):
Poravnajte izbočine na priključku s udubinama
na gornjoj, donjoj i bočnoj strani usisa i pritisnite
priključak u usis (I).
HRVATSKI
UPOTREBA
Odabir brzine (sl. 8)
Upute za upotrebu
Prekidač za odabir brzine (3 stupnja) (E)
podešava maksimalni protok koji se postiže kada
je prekidač potpuno pritisnut. Pritisnite prekidač
(E) prema gore kako biste povećali protok zraka,
a prema dolje kako biste ga smanjili.
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Pravilan položaj ruku (sl. 7)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
ODRŽAVANJE
Ovaj električni alat tvrtke DEWALT projektiran je
za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati.
Pravilan položaj ruku zahtijeva da jednom rukom
držite produžetak (A), a drugom glavni rukohvat.
Pogledajte sl. 7.
Podmazivanje
Uključivanje (sl. 6, 8)
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
OPREZ: Ispušni otvor uređaja ne
usmjeravajte prema sebi ni prema
drugim osobama.
OPREZ: Uvijek nosite zaštitne
naočale i zaštitu za sluh. Ako radite
u prašnjavim uvjetima, nosite masku
za disanje. Preporučuje se uporaba
rukavica, dugih hlača i otporne obuće.
Dugu kosu i labavu odjeću držite
podalje od pokretnih dijelova.
Za uključivanje puhala pritisnite regulator
brzine (C). Povlačenjem prekidača protok zraka
povećava se od minimalnog do maksimalnog.
Pustite prekidač kako biste isključili puhalo.
Da biste puhalo blokirali u uključenom položaju,
pritisnite tipku za blokiranje (D) dok je pritisnut
regulator brzine (C), kao što je prikazano na sl. 6.
Da biste isključili puhalo dok je pritisnuta tipka za
blokiranje, povucite prekidač kako biste isključili
blokadu.
Držite puhalo objema rukama i pomičite lijevodesno tako da ispuh bude nekoliko centimetara
iznad tvrde površine. Polako se krećite prema
naprijed držeći nakupljenu hrpu ispred sebe.
Pregledajte odjeljak Pravilan položaj ruku.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
29
HRVATSKI
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Prije bilo kakvog čišćenja
punjač odvojite od utičnice električne
mreže. Nečistoća i masnoća s vanjske
strane punjača mogu se ukloniti
krpom ili mekanom (ne metalnom)
četkom. Ne koristite vodu ili bilo kakve
otopine za čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da dodaci
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT
nisu provjereni s ovim proizvodom,
upotreba takvih dodataka uz ovaj
alat može biti opasna. Da biste
smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj
proizvod koristite isključivo pribor koji
preporučuje DEWALT.
Informacije o odgovarajućim dodacima zatražite
od lokalnog dobavljača.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako vaš DEWALT proizvod treba zamijeniti ili ako
za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga
kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj
proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili ovu uslugu, svoj
proizvod vratite u bilo koji ovlašteni servis koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti putem lokalnog
ureda tvrtke DEWALT na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
DEWALT servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
30
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Po isteku vijeka trajanja odložite vodeći
računa o okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske baterije mogu se reciklirati.
Predajte ih vašem prodavaču ili u lokalno
središte za recikliranje. Prikupljeni
akumulatori bit će reciklirani ili pravilno
uklonjeni.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte
servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
31
SRPSKI
KOMPAKTAN RUČNI DUVAČ
DCV100
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Tip baterije
Izlazna snaga
Maks. protok vazduha
Brzina u praznom hodu
Maks. brzina vazduha
Težina (bez baterije)
DCV100
18
1
Litijum-jonska
265
2,8
0-18000
290
1,3
VDC
W
m³/min
o/min
km/h
kg
Vrednosti za buku i vibracije (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745-1:
dB(A)
LPA (nivo emisije zvučnog pritiska)
dB(A)
LWA (nivo zvučne snage)
K (odstupanja za zadati nivo buke)
dB(A)
Emisiona vrednost vibracija ah =
Odstupanje K =
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
32
85
96
3
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
VDC
Ah
kg
DCB140
Litijumjonska
14,4
3,0
0,53
DCB141
Litijumjonska
14,4
1,5
0,30
DCB142
Litijumjonska
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
Litijumjonska
14,4
2,0
0,30
DCB144
Litijumjonska
14,4
5,0
0,52
DCB145
Litijumjonska
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Litijumjonska
18
3,0
0,64
DCB181
Litijumjonska
18
1,5
0,35
DCB182
Litijumjonska
18
4,0
0,61
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
SRPSKI
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
DCB183/B DCB184/B DCB185
LitijumLitijumLitijumjonska
jonska
jonska
VDC
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,49
VAC
DCB107
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,29
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,36
VAC
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DCB113
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
min 30 (1,3 Ah)35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,4
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009+A11:2010.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Težina
DCB115
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
min 25 (1,3 Ah)30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,5
Osigurači:
Evropa
230 V-alati
U.K. i Irska
230 V-alati
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
VAC
VAC
10 ampera, mrežno
napajanje
3 ampera, u utikaču
KOMPAKTAN RUČNI DUVAČ
DCV100
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19.04.2016) 2014/30/EU (od
20.04.2016) i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Markus Rompel
Direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
15.10.2015
33
SRPSKI
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
e)
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
34
f)
Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje
koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
SRPSKI
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj
rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog
pokretanja električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
g) Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
b) Električne alata koristite samo sa
punjivim baterijama koje su dizajnirane
specijalno za njih. Upotreba bilo koje
druge punjive baterije može izazvati
opasnost od povreda ili požara.
c)
d)
Ako se punjiva baterija ne koristi,
čuvajte je dalje od metalnih predmeta
kao što su spajalice za papir, novčići,
ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave
spoj između kontakata. Kratkospajanje
baterijskih kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
Pod neodgovarajućim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije;
izbegavajte kontakt sa njom. Ako
slučajno dođe do kontakta, isperite
mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
6) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za ručni duvač
• Nosite uvek radnu obuću i duge pantalone,
da biste zaštitili svoja stopala i noge tokom
rada sa uređajem.
• Uvek isključite svoj proizvod, sačekajte da se
ventilator zaustavi i uklonite bateriju kada:
• Ostavljate svoj proizvod bez nadzora.
• Proveravate, podešavate, čistite ili radite
na svom proizvodu.
• Uređaj počne nenormalno da vibrira.
• Prilikom rada nemojte postavljati usis ili izduv
duvača blizu oči ili uši. Nikada nemojte duvati
otpatke prema posmatračima.
• Nemojte koristiti na kiši ili ostavljati uređaj
napolju kada pada kiša.
• Nemojte prelaziti staze ili puteve sa šljunkom
dok je vaš proizvod uključen u režimu
duvanja. Hodajte, nikada nemojte trčati.
• Nemojte odlagati vaš uređaj na šljunak dok je
uključen.
• Uvek pazite da čvrsto stojite, naročito na
strminama. Ne posežite van domašaja i držite
uvek ravnotežu.
• Ne stavljajte predmete u otvore uređaja.
Nikada nemojte koristiti uređaj kada su
blokirani otvori, držite udaljeno kosu, malje,
prašinu i sve što može da umanji protok
vazduha.
• Ne dozvolite usis krhotina u ulaz duvača.
35
SRPSKI
UPOZORENJE: Koristite uvek vaš
proizvod na način koji je opisan
u ovom priručniku. Vaš proizvod
je konstruisan da ga koristite
u uspravnom položaju i ako ga
koristite na bilo koji drugi način, to
može dovesti do povreda. Nikada
nemojte koristiti vaš proizvod kada leži
na strani ili obrnuto.
• Rukovalac ili korisnik su odgovorni za
nezgode ili opasnosti koje nastanu prema
drugim ljudima ili njihovoj imovini.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
• Nemojte koristiti rastvarače ili tečnost za
čišćenje da biste očistili svoj proizvod.
Koristite tup strugač da biste uklonili travu
i prljavštinu.
• Ventilator za zamenu je dostupan dobiti kod
DEWALT servisera. Koristite samo rezervne
delove i dodatnu opremu koju je preporučio
DEWALT.
• Svi zavrtnji i navrtke moraju da budu
pritegnuti da biste osigurali bezbedne radne
uslove uređaja.
BEZBEDNOST DRUGIH OSOBA
Uređaj se sme koristiti samo sa isporučenom
jedinicom za napajanje
• Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je
zadužena za njihovu bezbednost.
• Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
– Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
– Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
– Slabljenje sluha.
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
36
Udaljite posmatrače.
ISKLJUČIVANJE: Uklonite bateriju
pre čišćenja ili održavanja.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (X), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2015 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva
za rad kompatibilnih punjača baterija (vidi
uTehnički podaci).
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
UPOZORENJE: Preporučujemo
upotrebu FID sklopke sa nominalnom
strujom od 30 mA ili niže.
OPREZ: Opasnost od opekotina.
Radni smanjenja opasnosti od
povreda, punite samo DEWALT
punjive baterije. Drugi tipovi baterija
mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
SRPSKI
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač priključen
u struju, izloženi kontakti za punjenje
u punjaču mogu se kratkospojiti
stranim materijalom. Strani materijali
koji su provodljivi, kao što su
čelična vuna, aluminijumska folija ili
nagomilavanje metalnih opiljaka, ali
ne samo oni, moraju se držati dalje
od šupljina na punjaču. Punjač treba
uvek iskopčati od izvora napajanja
kada se u njemu ne nalazi baterija.
Iskopčajte punjač sa napajanja pre
radova na čišćenju
• NE pokušavajte da punite bateriju sa
drugim punjačima osim onih koji su
opisani u ovom uputstvu. Punjač i baterija
su specijalno dizajnirani za zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe
već samo za punjenje DEWALT punjivih
baterija. Svaka druga primena može izazvati
opasnosti od požara i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač
i ne postavljajte punjač na mekanu
površinu jer to može blokirati ventilacione
otvore i dovesti do prekomernog
unutrašnjeg zagrevanja. Punjač udaljite od
izvora toplote. Punjač se ventilira kroz otvore
na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen
njegov kabl ili utikač—odmah ih zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćen servisni centar kada je
neophodna popravka. Nepravilno ponovno
sastavljanje može dovesti do rizika od
električnog udara ili požara.
• U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili sličnu kvalifikovano lice
kako bi se sprečila bilo kakva opasnost.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete dva
punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na standardnom naponu u domaćinstvu od 230 V. Ne
pokušavajte da koristite drugi napon. To
se ne odnosi na automobilski punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
Punjači DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
i DCB115 prihvataju 10,8 V, 14,4 V i 18 V Li-Ion
XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184 i DCB185) punjive
baterije.
DEWALT punjači ne zahtevaju podešavanje
i dizajnirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu
pre stavljanja punjive baterije.
2. Stavite punjivu bateriju (F) u punjač. Crvena
lampica (punjenje) će neprekidno treptati
signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim
svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija
je tada potpuno napunjena i može se koristiti
ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja baterije.
Indikatori punjenja: DCB105
punjenje u toku
potpuno napunjena
kašnjenje zbog vruće/hladne
baterije
zameniti punjivu bateriju
37
SRPSKI
Indikatori punjenja: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
punjenje u toku
potpuno napunjena
kašnjenje zbog vruće/
hladne baterije"
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Crvena
lampica nastavlja sa treperenjem, ali žuta
indikatorska lampica nastavlja da svetli tokom
ove operacije. Čim baterija dostigne prikladnu
temperaturu, žuta lampica se isključuje
i punjač se vraća opet u postupak punjenja.
Kompatibilan punjač(i) neće puniti neispravne
baterije. Ovaj punjač označava bateriju s kvarom
tako što se neće uključiti ili prikazivanjem
problema s baterijom ili treptanjem punjača.
NAPOMENA: To takođe može značiti da je
problem u punjaču.
Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite
punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi
ispitivanja.
ODLAGANJE ZBOG VRUĆE/HLADNE
BATERIJE
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
odlaganje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
Hladna baterija se puni do polovine u odnosu na
toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz ceo
ciklus punjenja i neće dostići maksimalni kapacitet
čak i ako se baterija zagreje.
SAMO ZA LITIJUM JONSKE PUNJIVE
BATERIJE
XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju od
prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se aktivira
elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi, litijumjonsku bateriju stavite u punjač da se napuni do
kraja.
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
38
pročitajte uputstva koja su data u nastavku. Zatim
sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja
baterije iz punjača može doći do paljenja
prašine ili pare.
• Punjivu bateriju nikad ne stavljajte
silom u punjač. Ne modifikujte punjivu
bateriju da bi mogla da se postavi
u nekompatibilni punjač jer baterija može
da pukne i dovede do ozbiljnih telesnih
povreda.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte
i ne koristite na mestima na kojima
temperatura može da poraste do ili
premaši 40 °C (105 °F) (npr. šupe ili limene
zgrade tokom leta).
UPOZORENJE: Nikad ne pokušavajte
da otvorite punjivu bateriju. Ako je
kućište punjive baterije napuklo ili
oštećeno, ne stavljajte je u punjač.
Ne gnječite, ne bacajte i ne oštećujte
punjivu bateriju. Ne koristite punjivu
bateriju ili punjač ako su bili izloženi
udarcu, ako su pali, prevrnuli se
ili oštećeni na drugi način (npr.
probušeni ekserom, udareni čekićem,
nagaženi). Može doći do električnog
udara. Oštećene punjive baterije
treba vratiti u servisni centar radi
recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali
se mogu lako prevrnuti.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (LI ION)
• Ne sagorevajte punjive baterije čak
iako su ozbiljno oštećene ili potpuno
potrošene. Baterija može da eksplodira
u požaru. Prilikom sagorevanja litijum-jonskih
baterija stvaraju se toksična isparenja
i materijali.
SRPSKI
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah
isperite blagim sapunom i vodom. Ako
tečnost iz baterije dopre u oči, vodom ispirajte
otvoreno oko 15 minuta ili dok iritacija ne
prestane. Ako je potrebna medicinska nega:
elektrolit baterije predstavlja mešavinu
tečnosti organskih karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje
postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Transport
Informacije u ovom poglavlju ovog uputstva su
obezbeđena iskreno i smatraju se kao precizne
u vreme kreiranja ovog dokumenta. Međutim,
ne daje se nikakva garancija, bilo eskplicitno
ili podrazumevano. Kupac ima odgovornost da
osigura svoje delatnosti u skladu sa primenjivim
propisima.
Punjiva baterija
TIP BATERIJE
DCV100 radi na punjive baterije od 18 V.
Mogu se koristiti baterije modela DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183/B, DCB184/B ili
DCB185. Pogledajte deo Tehnički podaci za više
informacija.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne sunčeve
svetlosti i preterane toplote ili hladnoće. Za
optimalne performanse i vek trajanja baterije,
punjive baterije čuvajte na sobnoj temperaturi
kada se ne koriste.
DEWALT baterije su usklađene sa svim
primenjivim propisima transporta kao što
je propisano prema industriji i zakonskim
standardima, u što spadaju UN preporuke
o transportu opasnih dobara, Propisi za opasna
dobara Internacionalnog udruženja vazdušnog
transporta (IATA), Internacionalni pomorski propisi
za opasna dobara (IMDG) i Evropski sporazum
u vezi internacionalni transport opasnih dobara
putevima (ADR). Litijum-jonske ćelije i baterija
su testirane sa poglavljem 38.3 iz uputstva za
testiranje i kriterijumi UN preporuka za transport
opasnih dobara.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
U većini slučajevima, transport DEWALT baterija
biće prihvaćeno zbog klasifikacije kao kompletno
regulisan opasan materijal klase 9. Uopšteno, dva
slučaja koji zahtevaju transport klase 9:
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
1. Vazdušni transport više od dve DEWALT
litijum jonske baterije kada pakovanje sadrži
samo jednu bateriju (bez alata), i
2. Bilo koji transport koji sadrži litijum jonsku
bateriju sa nivoom energije većim od 100 vati
časova (Wh). Sve litijum jonske baterije imaju
vrednost vat časova označenu na pakovanju.
Bez obzira da li je transport razmotren kao
prihvaćen ili kompletno regulisan, na prevozniku
je da bude upoznat sa najnovijim propisima za
pakovanje, etiketiranje/označavanje i zahteve za
dokumentaciju.
Transport baterija može prouzrokovati požar
ako terminali baterije nenamerno dođu u dodir
sa sprovodnim materijalima. Prilikom transporta
baterija uverite se da su terminali baterije
zaštićeni i dobro izolovani od materijala koji može
dođi u dodir sa njim i prouzrokovati kratak spoj.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
mogu pokazivati sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
U Tehničkim podacima ćete naći
vreme punjenja.
Punjenje baterije u toku.
Baterija je puna.
Baterije je neispravna.
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije.
39
SRPSKI
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
G. Taster za oslobađanje baterije
H. Inflator/Deflator
I. Usis
Ne punite oštećene baterije.
Ne izlažite vodi.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Akumulatorski kompaktni duvač je predviđen
za profesionalno duvanje iveraka i ostalog
veećeg ostataka. Ne koristite duvač tamo gde
postoji prašina, koja je klasifikovana kao opasna
supstanca ili sadrži supstance kao što su kvarc
u betonskoj prašini, prašini od tvrdog drveta, itd.
Puniti samo između 4 °C i 40 °C.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Kompaktan ručni duvač je profesionalan električni
alat.
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
Punite DEWALT baterije samo sa
DEWALT punjačima. Punjenje baterija
koje nisu DEWALT baterije sa DEWALT
punjačima može dovesti do njihovog
eksplodiranja i ostalih opasnih situacija.
Ne sagorevajte punjive baterije.
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Duvač
1 Produžna cev
1 Krajnja cev
1 Inflator/Deflator
1 Uputstvo za upotrebu
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
A. Produžetak
B. Krajnji deo
C. Prekidač za uključivanje i isključivanje
D. Dugme za blokadu u uključenom položaju
E. Prekidač sa 3 brzine
F. Baterija
40
NAMENA
• Mala deca i nemoćni. Ovaj uređaj nije
predviđen za korišćenje od strane malih deca
ili nemoćnih lica bez nadzora.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na
115 V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
SRPSKI
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to
nije nužno. Koristite odobreni produžni kabl
koji je pogodan za ulazni priključak vašeg
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm²;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako kako
je opisano u ovom priručniku u odeljku
o punjaču.
PUNJIVE BATERIJE SA POKAZIVAČEM
NAPONA (SL. 2)
Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač
napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje
označavaju nivo preostalog napona u bateriji.
Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača
napona (L) za aktiviranje pokazivača napona.
Uključuje se kombinacija triju LED lampica
označavajući time nivo preostalog napona. Ako
je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda
se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je
dopuniti bateriju.
NAPOMENA: Pokazivač napona je samo
indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji.
On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet
je odstupanju zasnovano prema komponentama
proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg korisnika.
Pribori (sl. 3, -5)
OPREZ: Uverite se da ste uklonili
bateriju pre pričvršćivanja ili uklanjanja
produžnog pribora (A) ili krajnjeg
pribora (B). Pre upotrebe pribor mora
da bude pričvršćen na kućištu.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
Stavljanje i vađenje punjive
baterije iz alata (sl. 2)
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
(F) potpuno puna.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnajte bateriju (F) sa šinama unutar
drške alata (sl. 2).
2. Ugurajte bateriju u ručku dok se ne utvrdi
čvrsto u alatu i osigurajte da ste čuli kako se
zabravljuje u mestu.
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite tastere za oslobađanje (G) i jako
povucite punjivu bateriju iz drške alata.
DUVAČ
Za pričvršćivanje produžnog pribora, krajnjeg
pribora ili inflatora/deflatora na izduvnu stranu
duvača:
1. Poravnjajte klinove (J) na unutrašnjoj strani
pribora sa žljebovima (K) na otvoru kućišta
kao što je prikazano na slici 3.
2. Gurnite pribor u kućište duvača i okrenite ha
ulevo za zabravljivanje. Povucite pribor da
biste se uverili da je osiguran u mestu.
3. Za skidanje pribora okrenite ga udesno
i povucite ga od kućišta duvača.
DEFLATOR
Za priključivanje inflatora/deflatora (H) na usisnoj
strani deflatora (I):
Poravnjajte zapore na priboru sa žljebovima na
vrhu, dnu i stranama usisa i pritisnite u usisu.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
41
SRPSKI
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Pravilan položaj ruke (sl. 7)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj znači da jednom rukom treba
uhvatiti produžetak (A), a drugom glavnu dršku.
Pogledajte sliku 7.
Biranje brzine (sl. 8)
Prekidač sa 3 brzine (E) podešava maksimalni
protok vazduha koji može da bude postignut kada
je okidač potpuno pritisnut. Gurnite okidač (E)
naviše da biste uvećali protok vazduha, gurnite
naniže da biste smanjili protok vazduha.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Uključivanje (sl. 6, 8)
OPREZ: Nemojte usmeravati
izduvni deo prema sebi ili prisutnim
licima.
OPREZ: Nosite uvek zaštitne
naočare i zaštitu za sluh. Nosite
masku sa filterom ako je prašnjavo.
Preporučuje se korišćenje rukavica,
dugih pantalona i čvrste obuće. Držite
dugu kosu i labavu odeću udaljeno od
otvora i pokretnih delova.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
Da biste uključili duvač, pritisnite okidač sa
regulatorom brzine (C). Dok povlačite okidač od
min do maks pozicije (ili od kompletno isključeno
do kompletno uključeno), protok vazduha iz
duvača se povećava od min do maks. Otpustite
kompletno okidač da biste isključili duvač.
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
Da biste zaključali duvač u uključenom stanju,
pritisnite dugme za zaključavanje u uključenom
stanju (D) zajedno sa okidačem (C), kao što je
prikazano u slici 6. Za isključivanje duvača kada
koristite dugme za zaključavanje u uključenom
stanju, povucite okidač da biste oslobodili
blokadu.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te hemikalije
mogu da oslabe materijale koji se
koriste za nemetalne delove. Koristite
samo krpu koja je navlažena vodom
i blagu sapunicu. Nikad nemojte
dozvoliti da voda prodre u alat;
nikad ne uranjajte bilo koji deo alata
u tečnost.
Držite duvač obema rukama i pomerajte ga od
jedne strane ka drugoj tako da se cev nalazi
nekoliko centimetara iznad površine. Polako
koračajte napred i držite akumuliranu gomilu
otpada ispred sebe. Pogledajte Pravilna pozicija
ruku.
42
SRPSKI
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Isključite punjač iz struje (iz mrežne
utičnice) pre radova na čišćenju.
Nečistoće i masnoće mogu se
odstraniti sa spoljašnje strane punjača
koristeći krpu ili mekanu nemetalnu
četku. Ne koristite vodu ili neke druge
tečnosti za čišćenje.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka treba ih
zbrinuti vodeći računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vašr DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
43
МАКЕДОНСКИ
КОМПАКТНА РАЧНА ДУВАЛКА
DCV100
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Тип
Тип на батеријата
Излезна моќност
Максимална стапка на проток на воздух
Брзина без оптоварување
Максимална брзина на воздух
Тежина (без батерискиот пакет)
Vеднонасочна струја
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Литиум-јонска
265
2,8
0-18000
290
1,3
Вредности на врева и вибрации (векторска сума по три оски) спрема EN 60745-1:
dB(A)
LPA (ниво на звучен притисок на емисија)
dB(A)
LWA (ниво на звучна моќност)
K (отстапување за дадено ниво на звук)
dB(A)
Вредност на емисија на вибрации ah =
Отстапување К =
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
44
85
96
3
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Батериски пакет
Тип на батеријата
Напон Vеднонасочна струја
Капацитет
Ah
Тежина
kg
DCB140
Литиумјонска
14,4
3,0
0,53
DCB141
Литиумјонска
14,4
1,5
0,30
DCB142
Литиумјонска
14,4
4,0
0,54
МАКЕДОНСКИ
Батериски пакет
Тип на батеријата
Напон Vеднонасочна струја
Капацитет
Ah
Тежина
kg
Батериски пакет
Тип на батеријата
Напон Vеднонасочна струја
Капацитет
Ah
Тежина
kg
DCB143
Литиумјонска
14,4
2,0
0,30
DCB144
Литиумјонска
14,4
5,0
0,52
DCB145
Литиумјонска
14,4
1,3
0,30
DCB180
Литиумјонска
18
3,0
0,64
DCB181
Литиумјонска
18
1,5
0,35
DCB182
Литиумјонска
18
4,0
0,61
Батериски пакет
Тип на батеријата
DCB183/B DCB184/B DCB185
Литиум- Литиум- Литиумјонска
јонска
јонска
Напон Vеднонасочна струја
18
18
18
Капацитет
Ah
2,0
5,0
1,3
Тежина
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Полнач
Напон од приклучница
за струја Vнаизменична струја
Тип на батеријата
Приближно време min
на полнење на
батериските
пакети
Тежина
kg
Полнач
Напон од приклучница
за струја Vнаизменична струја
Тип на батеријата
Приближно време min
на полнење на
батериските
пакети
Тежина
kg
DCB105
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
90
55
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
Полнач
Напон од приклучница
за струја Vнаизменична струја
Тип на батеријата
Приближно време min
на полнење на
батериските
пакети
Тежина
kg
Полнач
Напон од приклучница
за струја Vнаизменична струја
Тип на батеријата
Приближно
време на
полнење на
батериските
пакети
Тежина
min
DCB112
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
(3,0 Ah)
kg
Полнач
Напон од приклучница
за струја Vнаизменична струја
Тип на батеријата
Приближно време min
на полнење на
батериските
пакети
Тежина
kg
100
(4,0 Ah)
120
(5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
Осигурувачи:
Европа
Алатки за Потребен е осигурувач
230 V
од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија Алатки за Потребен е осигурувач
и Ирска
230 V
од 3 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
45
МАКЕДОНСКИ
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
EК-Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
КОМПАКТНА РАЧНА ДУВАЛКА
DCV100
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци
се во склад со: 2006/42/EК, EN 607451:2009+A11:2010.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19.04.2016),
2014/30/EУ (од 20.04.2016) и 2011/65/EУ. За
повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја
дава оваа декларација во име на DEWALT.
Маркус Ромпел
Директор на инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
15.10.2015
46
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
МАКЕДОНСКИ
в)
г)
д)
ѓ)
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електрична алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или
подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен
удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (RCD)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
г)
д)
ѓ)
е)
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување која
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата
коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на уредите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со
прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што
е соодветна за вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
47
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
е)
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја
на поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават
и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој
е определен од страна на
произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б) Употребувајте ги батериските
алатки само со батериски пакети
кои се посебно определени за нив.
Употребата на било какви други
батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в) Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
48
г)
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето
на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде
во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
6) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни посебни
правила за безбедност за
рачни дувалки
• За да ги заштитите вашите стапала
и нозе додека ракувате со уредот,
секогаш носете професионални обувки
и долги панталони.
• Секогаш исклучувајте го вашиот
производ, дозволете му на
вентилаторот да запре и отстранете ја
батеријата кога:
• Го оставате вашиот уред без надзор.
• Го проверувате, подесувате, чистите
или работите на вашиот производ.
• Ако уредот почне прекумерно да се
тресе.
• Не го приближувајте влезниот или
излезниот отвор на чистачот до
очите или ушите додека работите.
Никогаш не ги дувајте остатоците кон
присутните лица.
• Не го користете на дожд и не го
оставајте на отворено додека врне.
• Не поминувајте низ макадамски патеки
или патишта додека вашиот производ
е вклучен во режим на дување. Одете,
никогаш немојте да трчате.
• Не го спуштајте вашиот уред врз песок
додека е вклучен.
МАКЕДОНСКИ
• Секогаш бидете сигурни во вашата
подлога, особено на удолница. Не
посегајте предалеку и постојано
одржувајте рамнотежа.
• Немојте да ставате ништо во
отворите. Никогаш не го употребувајте
ако отворите се блокирани - чистете го
од влакна, пердуви, прав и се друго што
може да го намали протокот на воздух.
• Не дозволувајте остатоци да навлезат
во доводот на дувалката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
користете го вашиот производ
на начинот што е опишан во
ова упатство. Вашиот производ
е наменет за употреба во
исправена положба и може да
доведе до повреда ако се користи
во друга положба. Никогаш не
го вклучувајте производот ако
е легнат странично или наопаку.
• Ракувачот или корисникот е одговорен
за несреќите и опасностите што им
се случуваат на другите луѓе или на
нивниот имот.
• Не употребувајте растворувачи или
течности за чистење при чистењето
на вашиот производ. Употребете
тапа стругалка за да ја отстраните
тревата и нечистотијата.
• Резервни вентилатори се достапни
кај сервисен агент на DEWALT.
Употребувајте само резервни делови
и додатоци препорачани од страна на
DEWALT.
• Одржувајте ги сите завртки, винтови
и навртки добро затегнати за да се
осигурате дека уредот е безбеден за
користење.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
– Повреди при менување на делови,
листови или додатоци.
– Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
обезбедете да правите повремени
паузи.
– Ослабување на слух.
– Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на вашата алатка (на
пример:- обработка на дрво, особено
даб, бука и иверица и кварц во прав од
цемент).
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
Држете ги присутните лица подалеку.
ИСКЛУЧУВАЊЕ: Отстранете
ја батеријата пред да вршите
чистење или одржување.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДРУГИ ЛИЦА
Овој уред треба да се употребува само со
единицата за напојување што е обезбедена
со уредот
• Овој апарат не е наменет за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им
се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна
на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (X), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена
на куќиштето.
На пример:
2015 XX XX
Година на производство
• Треба да се надгледуваат децата за да
се осигура дека не си играат со уредот.
49
МАКЕДОНСКИ
Важни упатства за
безбедност за сите полначи
на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување
на компатибилни полначи на батерии
(погледнете во делот Технички податоци).
• Пред да почнете да го користите
полначот, прочитајте ги сите
упатства и предупредувачки ознаки
на полначот, батерискиот пакет
и производот што го користи
батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Препорачуваме употреба на
заштитна диференцијална
(FID) склопка со рејтинг на
диференцијална струја од 30 mA
или помалку.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете
само полниви батерии
произведени од DEWALT. Другите
видови на батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи повреда
на ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со
уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот
е приклучен на довод на струја,
страно тело може да предизвика
краток спој помеѓу изложените
контакти за полнење во
полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја
како што се челична волна,
алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички
или други страни тела мора да се
држат подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте
го полначот од извор на струја
кога нема батериски пакет во
отворот. Исклучете го полначот
50
од штекер пред да започнете да
го чистите
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен
оние споменати во ова упатство.
Полначот и батерискиот пакет се
специјално направени да работат
заедно.
• Овие полначи не се наменети за
било каква друга употреба освен
за полнење на полниви батерии
произведени од DEWALT. Било каква
друга употреба може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• Повлечете за приклучокот, а не
за кабелот кога го исклучувате
полначот од приклучницата за
струја. Ова ќе го намали ризикот
од оштетување на електричниот
приклучок и на кабелот.
• Осигурајте кабелот да биде поставен
така да не се гази, да не се повлекува,
или да не биде на било кој друг
начин изложен на оштетување или
оптоварување.
• Не употребувајте продолжен
кабел доколку тоа не е апсолутно
потребно. Употребата на несоодветен
продолжен кабел може да доведе до
ризик од пожар или електричен удар.
• Не поставувајте било какви предмети
врз полначот и не го поставувајте
полначот врз мека површина која
може да ги блокира отворите за
вентилација и да доведе до претерано
внатрешно загревање. Поставајте го
полначот настрана од било какви извори
на топлина. Полначот се вентилира
преку отворите на горната и долната
страна од куќиштето.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок — обезбедете
тие веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога е потребно одржување
МАКЕДОНСКИ
или сервис. Несоодветното повторно
склопување може да доведе до ризик од
електричен удар и пожар.
• Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било
какво чистење. Ова ќе го намали
ризикот од електричен удар.
Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите
два полначи заедно.
• Полначот е наменет за употреба
со стандардна електрична струја
со напон од 230 V. Немојте да се
обидувате да го употребувате со
било кој друг напон. Ова не важи за
транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Полначи
Полначите DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
и DCB115 полнат XR литиум-јонски батериски
пакети од 10,8 V, 14,4 V и 18 V (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184 и DCB185).
DEWALT полначите не им е потребно никакво
подесување и направени се да бидат што
е можно поедноставни за употреба.
Постапка за полнење
(скица 2)
1. Вклучете го полначот во соодветна
приклучница за струја пред да го
вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (F) во
полначот. Црвеното светло (што означува
полнење) непрекинато ќе трепка,
означувајќи дека процесот на полнење
е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Индикатори за наполнетост: DCB105
се полни
целосно наполнета
застој поради топла или
ладна батерија
заменете го батерискиот
пакет
Индикатори за наполнетост: DCB107, DCB112,
DCB113, DCB115
се полни
целосно наполнета
застој поради топла
или ладна батерија*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Црвената светилка ќе продолжи да трепка,
но жолт индикатор ќе свети за време
на овој процес. Откако батеријата ќе
постигне соодветна температура, жолтиот
индикатор ќе се исклучи и полначот ќе
продолжи со полнењето.
Компатибилниот(те) полнач(и) нема да
полни(ат) дефектен батериски пакет.
Полначот ќе го покаже дефектниот батериски
пакет со тоа што нема да се вклучи
сијаличката или со трепкање на сијаличката
како при проблем со пакетот или полначот.
НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи
и проблем со полначот.
Ако полначот укаже на проблем, однесете го
полначот и батерискиот пакет на тестирање
во овластен сервисен центар.
ЗАСТОЈ ПОРАДИ ТОПЛА ИЛИ ЛАДНА
БАТЕРИЈА
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
51
МАКЕДОНСКИ
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
Ладен батериски пакет ќе се полни со половина од брзината на полнење на топол батериски пакет. Батерискиот пакет ќе се полни со
побавно темпо низ целиот циклус на полнење
и нема да постигне максимална брзина на
полнење дури и ако батеријата се загрее.
САМО ЗА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
XR алатките со литиум-јонски батерии
се направени со систем за електронска
заштита што ќе ја заштити батеријата од
преоптоварување, прегревање или целосно
празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на поначот додека не се
наполни целосно.
Важни упатства за
безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или
употребувате батерии во
експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батеријата од
полначот можат да ги запалат овие
честички или испарувања.
• Никогаш не ја ставајте батеријата
во полначот на сила. Не ја
модифицирајте батеријата на
било кој начин за да ја собере
во несоодветен полнач бидејќи
батеријата може да пукне и да
му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
52
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи произведени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Не ги складирајте или користете
алатката и батерискиот пакет на
локации каде што температурата
може да достигне или надмине 40 °C
(како на пример во надворешни шупи
или метални градби во лето).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради
било која причина. Доколку
батерискиот пакет напукне
или се оштети, немојте да
го вметнувате во полначот.
Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен
на било кој начин (нпр. прободен
со шајка, ударен со чекан или
нагазен). Тоа може да доведе до
електричен удар. Оштетените
батериски пакети треба да се
вратат во сервисен центар
заради рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (LI-ION) БАТЕРИИ
• Не го согорувајте батерискиот
пакет дури и ако е многу оштетен
или целосно истрошен. Батерискиот
пакет може да експлодира во оган.
Токсични испарувања и материјали
се создаваат кога ќе бидат запалени
литиум-јонски батериски пакети.
• Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш
измијте го местото со благ
сапун и вода. Доколку течноста од
МАКЕДОНСКИ
батеријата влезе во око, плакнете
со вода преку отвореното око во
траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
Транспорт
DEWALT батериите се во склад со сите
тековни прописи за транспорт како што
е утврдено со индустриските и законските
стандарди кои ги опфаќаат Препораките
за транспорт на опасни стоки на ОН;
Прописите за опасни стоки на Меѓународната
асоцијација за воздушен транспорт (IATA),
Прописите за поморски меѓународен
транспорт на опасни стоки (IMDG)
и Европскиот договор за меѓународен пренос
на опасни стоки по копнен пат (ADR). Литиумјонските ќелии и батерии се тестирани според
параграф 38.3 од прирачникот за тестови
и критериуми при Препораките за транспорт
на опасни стоки на ОН.
Во повеќето случаи, транспортот на DEWALT
батериски пакет ќе биде изземен при
класифицирање како целосно регулиран
опасен материјал од 9-та класа. Општо,
двата случаи кога е потребен транспорт како
материјал од 9-та класа се:
1. Воздушен транспорт на повеќе од два
DEWALT литиум-јонски батериски пакети
кога пратката содржи само батериски
пакети (не и алатки), и
2. Секоја пратка која што содржи литиумјонска батерија со проценка на енергија
поголема од 100 ват-часови (Wh).
Проценката за ват-часови е означена на
пакетот кај сите литиум-јонски батерии.
Без оглед на тоа дали пратката се смета
како изземена или како целосно регулирана,
одговорност на шпедитерот е да се запознае
со најновите регулативи за условите
за пакување, етикетирање/означување
и документација.
Пренесувањето на батерии може да
предизвика пожар ако терминалите на
батериите дојдат во допир со спроводливи
материјали. Кога пренесувате батерии,
обезбедете дека терминалите на батериите
се заштитени и добро изолирани од
материјали кои што можат да дојдат во допир
со нив и да предизвикаат краток спој.
Информациите обезбедени во овој дел на
прирачникот се обезбедени со најдобра
намера и се смета дека биле точни во
моментот кога овој документ бил подготвен.
Сепак, не е дадена или укажана никаква
гаранција. Одговорност на купувачот е да
се осигура дека нивните активности се во
согласност со тековните прописи.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделот DCV100 работи со батериски пакет
од 18 волти.
Може да се употребат батериски пакети
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B или DCB185. Погледнете во делот
Технички податоци за повеќе информации.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се
препорачува да се складира целосно
наполнет батериски пакет на ладно и суво
место, надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на
батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во
ова упатство за употреба, на етикетите на
полначот и на батерискиот пакет може да се
прикажани следните скици:
53
МАКЕДОНСКИ
1 Додаток за надувување/издишување
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Погледнете го времето на полнењето
во делот Технички податоци.
Батеријата се полни.
Батеријата е наполнета.
1 Упатство за употреба
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било
кој нејзин дел. Тоа може да доведе
до оштетување или повреда.
Батеријата е неисправна.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
A. Додаток за продолжеток
B. Краен додаток
C. Прекинувач-чкрапало
Не полнете оштетени батериски
пакети.
D. Kопче за блокирање
Не ја изложувајте батеријата на вода.
F. Батерија
E. Прекинувач-преклопник со 3 брзини
G. Копче за отпуштање на батеријата
Обезбедете неисправните каблови
веднаш да бидат заменети.
Полнете само при температура од
4 °C до 40 °C.
Само за внатрешна употреба.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Полнете ги DEWALT батериските
пакети само со полначи назначени
од страна на DEWALT. Полнењето
на батериски пакети кои што не
назначени од страна на DEWALT
со DEWALT полнач може да доведе
до нивно експлодирање или до други
опасни ситуации.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Дувалка
1 Цевка за додаток за продолжеток
1 Цевка за краен додаток
54
H. Додаток за надувување/издишување
I. Довод
НАМЕНА
Оваа безжична компактна дувалка
е дизајнирана за професионално дување,
на пример, дување на струганици и други
остатоци со големи честички. Не ја
употребувајте во примени кадешто е присутна
прав што е класифицирана како опасна
супстанца или содржи опасни супстанци како
кварц во прав од цемент, прав од тврдо дрво
итн.
НЕ ja употребуваjте алатката во влажни
услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Компактната рачна дувалка е професионална
електрична алатка.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
• Мали деца и физички слаби лица. Овој
уред не е наменет за употреба од страна
на мали деца или физички слаби лица без
надзор.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
МАКЕДОНСКИ
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115 V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор
на напон со преграда за
заземјување помеѓу примарниот
и секундарниот калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси нa DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
живиот терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен
кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци). Минималниот попречен
пресек на проводникот е 1 mm²; максималната
должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
Вметнување и отстранување
на батерискиот пакет од
алатката (скица 2)
НАПОМЕНА: Осигурајте вашиот батериски
пакет (F) да биде целосно наполнет.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
1. Порамнете го батерискиот пакет (F) со
пругите во рачката на алатката (скица 2).
2. Лизнете го во рачката додека батерискиот
пакет цврсто не се намести во алатката
и обезбедете се да чуете како клика и се
фиксира на своето место.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за отпуштање (G)
и цврсто повлечете го батерискиот пакет
од рачката на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во
полначот, како што е опишано во одделот
за полнач од ова упатство.
55
МАКЕДОНСКИ
МЕРАЧ НА НАПОЛНЕТОСТ НА БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ (СКИЦА 2)
Неко DEWALT батериски пакети вклучуваат
мерач на наполнетост кој што се состои
од три зелени LED светилки кои што го
укажуваат нивото на напон на батерискиот
пакет.
За да го вклучите мерачот на гориво,
притиснете и држете го копчето на мерачот на
гориво (L). Комбинација од трите зелени LED
светилки ќе засвети и ќе го означи останатото
ниво на напон. Кога нивото на напон на
батеријата е под границата на употребливост,
мерачот на наполнетост нема да засвети
и батеријата ќе треба да се наполни.
НАПОМЕНА: Мерачот на наполнетост
е само индикатор на преостанатиот напон
во батерискиот пакет. Тој не укажува на
функционалноста на алатката и тој може да
покажува различни вредности зависно од
компонентите на производот, температурата
и примената.
Додатоци (скици 3-5)
ВНИМАНИЕ: Обезбедете дека
батеријата е извадена пред да
прикачувате или отстранувате
додаток за продолжеток (A) или
краен додаток (B). Додаток мора
да се прикачи на куќиштето пред
употреба.
ДУВАЛКА
За да го поврзете додатокот за продолжеток,
крајниот додаток или додатокот за
надувување/издишување на излезот на
дувалката:
1. Порамнете ги клиновите (J) на
внатрешната страна на додатокот
со вдлабнатините (K) на отворот на
куќиштето како што е прикажано на
скица 3.
2. Турнете го додатокот во куќиштето на
дувалката и свртете го на лево за да го
заклучите. Навлечете го додатокот за да
обезбедите дека е фиксиран на своето
место.
3. За да го отстраните додатокот, свртете го
на десно за да го исклучите и извлечете
го од куќиштето на дувалката.
ДОДАТОК ЗА ИЗДИШУВАЊЕ
За да го поврзете додатокот за надувување/
издишување (H) на доводот за додаток за
издишување (I):
56
Порамнете ги игличките на додатокот со
вдлабнатините што се наоѓаат на горниот
дел, долниот дел и на страните на доводот
и притиснете го на доводот (I).
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните
правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Правилна положба на рацете
(скица 7)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилна позиција на рацете значи едната
рака да биде на додатокот за продолжеток (А),
а другата рака на главната рачка. Погледнете
скица 7.
Вклучување (скици 6, 8)
ВНИМАНИЕ: Не го насочувајте
млазот на единицата кон себе
или кон присутните лица.
ВНИМАНИЕ: Секогаш носете
безбедносни очила и заштита за
ушите. Носете маска со филтер
ако дејството е прашливо.
Се препорачува употреба на
ракавици, долги панталони
и соодветни обувки. Држете
ја долгата коса и широката
МАКЕДОНСКИ
облека подалеку од отворите
и подвижните делови.
За да ја вклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот-чкрапало за менување на
брзина (C). Како што чкрапалото се повлекува
од минимална до максимална положба
(или од целосна исклученост до целосна
вклученост), протокот на воздуг од дувалката
ќе се зголеми од минимален до максимален.
Целосно ослободете го чкрапалото за да ја
исклучите дувалката.
За да ја блокирате дувалката во вклучена
состојба, притиснете го копчето за
блокирање (D) со прекинувачот-чкрапало за
менување на брзина (C) притиснат, како што
е прикажано на скица 6. За да ја исклучите
дувалката додека го употребувате копчето за
блокирање, повлечете го чкрапалото за да го
деактивирате блокирањето.
Држете ја дувалката со две раце и пројдете
со крајот на излезната цевка хоризонтално од
крај до крај неколку сантиментри над тврдата
површина. Полека напредувајте, притоа
водејќи го купот отпаден материјал пред вас.
Погледнете во делот Правилна положба на
рацете.
Менување на брзина
(скица 8)
Прекинувачот-преклопник со 3 брзини
(E) го поставува максималниот проток
на воздух што може да се постигне кога
чкрапалото е целосно притиснато. Турнете
го прекинувачот-преклопник (E) нагоре за да
го засилите протокот на воздух; турнете го
надолу за да го намалите протокот на воздух.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од
правилната грижа за алатката и редовното
чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Полначот и батерискиот пакет не се
поправаат.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте растворувачи
или други силни хемикалии за
чистење на не-металните
делови од алатката. Овие
хемикалии можат да ги
ослабнат материјалите што
се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
не-метална четка. Немојте да
употребувате вода или било
какви раствори за чистење.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоците, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
57
МАКЕДОНСКИ
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасно. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не фрлајте го
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно
употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена во оваа
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
zst00288817 - 11-12-2015
58
Download PDF

advertising