DCE089G | DeWalt DCE089G CROSSLINE LASER instruction manual

382014-94 BAL
DCE089G
DCE089R
DCE0811G
DCE0811R
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
23
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
40
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
57
2
6
3
4
5
SLOVENSKI
DCE089G, DCE089R: 3 x 360° LINIJSKI LASER
SERIJE
DCE0811G, DCE0811R: 2 x 360° LINIJSKI
LASER
Čestitamo!
Zahvaljujemo se za nakup orodja DEWALT. Po
zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega
razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj
zanesljivih partnerjev na področju profesionalnega
orodja.
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
PREVIDNO: Uporaba brez
varnostnega opozorila nakazuje
potencialno nevarno situacijo, ki
lahko, če je ne preprečite, povzroči
materialno škodo.
ČE IMATE KAKRŠNOKOLI VPRAŠANJE
GLEDE TEGA ALI DRUGEGA ORODJA
DEWALT POTREBUJETE NASVET ALI VAS KAJ
ZANIMA, NAS POKLIČITE: Tel.: 01753-56 70 55
Faks: 01753-57 21 12 ALI OBIŠČITE SPLETNO
STRAN: www.DEWALT.eu
OPOZORILO: Da bi se izognili
morebitnim tveganjem in poškodbam,
preberite vsa priložena varnostna
opozorila in navodila in uporabniški
priročnik.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
ZA KASNEJŠO UPORABO
6
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
telesno poškodbo.
OPOZORILO: Označuje posredno
nevarno situacijo, ki lahko, če je ne
preprečite, povzroči smrt ali hude
telesne poškodbe.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, ki
bi lahko, če je ne preprečite,
povzročila manjšo ali srednje resno
poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
Varnostni napotki za uporabo
laserja
OPOZORILO! Pred uporabo
naprave preberite navodilo
in spoznajte funkcije in način
delovanja. Če ne boste sledili spodaj
napisanim navodilom, lahko privede
do električnega udara, požara in/ali
hujših telesnih poškodb.
OPOZORILO! Emisije laserskega sevanja.
Ne razstavljajte in ne spreminjajte laserske
naprave. Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko
servisiral ali popravil uporabnik. Lahko pride do
resnih poškodb oči.
OPOZORILO: Nevarno lasersko sevanje.
Uporaba kontrol ali nastavitev oz. postopkov na
SLOVENSKI
način, ki v teh navodilih ni opisan, lahko povzroči
nevarno izpostavljenost laserskemu žarku.
• Laser uporabljajte le z baterijami, ko so
posebej namenjeni za to vrsto laserja.
Uporaba neustreznih baterij lahko povzroči
nevarnost požara.
• Laser, ki se ne uporablja, shranjujte izven
dosega otrok in ostalih oseb, ki niso
pooblaščeni za uporabo laserske naprave.
Laserska naprava je lahko nevarna, če jo
uporabljajo neizurjene osebe.
• Uporabljajte le dodatno opremo, ki je
odobrena od proizvajalca za vaš model.
Pribor je lahko primeren za eno vrsto laserja,
vendar lahko z drugim laserjem povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
• Servisiranje orodja mora biti izvedeno
le od pooblaščenega servisnega
osebja. Servisiranje ali vzdrževanje od
nepooblaščenega osebja lahko vodi do
nevarnosti telesnih poškodb. Za lokacijo
najbližjega pooblaščenega serviserja
DEWALT pokličite: 01753-56 70 55 ali obiščite
spletno stran www.DEWALT.eu
• Laserskega žarka ne glejte z optičnimi
instrumenti kot je na primer teleskop.
Lahko pride do resnih poškodb oči.
• Laserja ne postavljajte v položaj, kjer bi
se lahko zgodilo, da bi kdo namerno ali
nenamerno pogledal v laserski žarek.
Lahko pride do resnih poškodb oči.
• Ko laserja ne uporabljate, ga izključite.
Če laser pustite vključen, s tem povečate
možnost, da bi kdo pogledal v laserski žarek.
• Laserja ne odpirajte in ne razstavljajte.
Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko
servisiral ali popravil uporabnik.
• Nikoli ne spreminjajte laserske naprave.
Spreminjanje naprave lahko povzroči nevarno
izpostavljenost laserskemu žarku.
• Oko je lahko varno izpostavljeno laserju
razreda 2 največ do 0,25 sekunde. Refleksno
premikanje veke običajno zagotavlja ustrezno
zaščito.
Ostala tveganja
Pri uporabi te naprave se lahko pojavijo še
naslednje, za to napravo značilne nevarnosti:
– poškodbe, ki nastanejo zaradi gledanja
v laserski žarek.
NALEPKE IN NJIHOV POMEN
• Ne odstranjujte ali uničujte opozorilnih
oznak. Če odstranite oznake, se lahko zgodi,
da se uporabnik ali kdo drug nenamerno
izpostavi laserskemu sevanju.
• Nalepke na laserskemu orodju lahko
vsebujejo naslednje simbole.
V ..................volti
mW ..............milivati
.... opozorilni simbol za laserski
žarek
nm ...............valovna dolžina v nanometrih
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite navodila za
uporabo.
Prisotnost laserskega žarka
Ne zrite v laserski žarek.
Za zagotovitev varnosti in udobja je na
laserski napravi nameščena nalepka, ki označuje
razred laserja. Za več podrobnosti in specifičnih
lastnostih vašega izdelka preberite uporabniški
priročnik.
• Ne uporabljajte laserja v prisotnosti
otrok in ne dovolite, da bi se otroci igrali
z laserjem. To lahko povzroči hude poškodbe
oči.
• Laser trdno postavite na ravno podlago.
Če laser pade, lahko pride do poškodb laserja
ali ljudi.
• Laserska naprava je dobavljena
popolnoma sestavljena. Orodje je
sestavljeno in zasnovano tako, da se ga
da hitro in enostavno pripraviti za uporabo.
Pred uporabo laserske naprave preberite
varnostna navodila in uporabniški priročnik.
7
SLOVENSKI
VZDRŽEVANJE
• Pogosto preverite, ali je laser pravilno
kalibriran, saj boste s tem zagotovili večjo
točnost Vašega dela. Za več podrobnosti,
preberite razdelek Preverjanje umeritve
v uporabniškem priročniku.
• Preverjanje umerjanja in ostala vzdrževalna
popravila lahko opravijo servisni centri
DEWALT.
• Ko laser ni v uporabi, naj bo shranjen
v priloženi transportni škatli. Laserja ne
shranjujte pri temperaturah pod -20 °C ali nad
60 °C.
• Laserja ne shranjujte v transportni škatli, če je
moker. Najprej ga osušite z mehko bombažno
krpo.
ČIŠČENJE
Zunanje plastične dele lahko čistite z vlažno krpo.
Ti deli so sicer odporni proti razredčilom, vendar
vseeno NIKOLI ne uporabljajte razredčil. Preden
orodje shranite, z njega odstranite vlago z mehko,
suho krpo.
SERVISIRANJE:
OPOMBA: Če nivelirni laser razstavite, se vse
garancije izdelka izničijo.
Za VARNOST in ZANESLJIVOST izdelka naj
popravila, vzdrževanje in prilagoditve izvajajo
samo pooblaščeni servisni centri. Orodje naj
servisira le usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele. To bo
zagotovilo ustrezno varno uporabo orodja.
Če orodje servisira ali vzdržuje nepooblaščeno
osebje, obstaja nevarnost telesnih poškodb. Za
lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
DEWALT obiščite www.DEWALT.eu
NASTAVKI/PRIBORI
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso bili testirani,
je njihova uporaba lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom uporabljajte samo
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT. Pribor,
ki je lahko primeren za eno vrsto laserja, lahko
z drugim laserjem povzroči nevarnost telesnih
poškodb.
Priporočeni pribor za uporabo z vašim orodjem
je kot dodatni nakup na voljo pri pooblaščenem
prodajalcu ali servisu. Če potrebujete nasvet
pri izbiri pripomočka za vašo lasersko napravo,
stopite v stik z
8
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-56 70 55 Faks: 01753-57 21 12
ali obiščite našo spletno stran
www.DEWALT.eu
Laserska naprava je lahko dobavljena
z magnetnim nosilcem. Ta nosilec omogoča
pritrditev laserske naprave na pokončno kovinsko
ali jekleno površino s pomočjo magnetov, ki so
vgrajeni na zadnji strani vrtljivega nosilca.
PREVIDNO: Ne stojte neposredno pod
lasersko napravo, ko je pritrjena s pomočjo
magnetnega nosilca. Če laser pade, lahko pride
do resnih poškodb laserja in/ali telesnih poškodb.
ELEKTRIČNA VARNOST
• Laser uporabljajte le z baterijami, ko so
namenjeni za to vrsto laserja. Uporaba
neustreznih baterij lahko povzroči nevarnost
požara.
OPOZORILO: Baterije lahko eksplodirajo ali
puščajo in povzročijo telesne poškodbe ali požar.
Za zmanjšanje tveganja:
• Skrbno upoštevajte vsa navodila in
opozorila na oznakah in embalaži baterij.
• Baterije vedno vstavite v skladu s polariteto
(+ in –), ki je označena na bateriji in
napravi.
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med
terminali baterije.
• Ne polnite baterij.
• Ne uporabljate skupaj starih in novih
baterij. Vedno istočasno zamenjate vse
baterije z novimi, ki naj bodo istega tipa in
znamke.
• Prazne baterije takoj odstranite in jih
odložite v skladu z lokalnimi predpisi.
• Baterij ne mečite v ogenj.
• Baterije hranite izven dosega otrok.
• Če naprave več mesecev ne boste
uporabljali, odstranite baterije.
SLOVENSKI
Odstranjevanje izdelka
• NE odložite naprave med navadne
gospodinjske odpadke.
• Izpraznjene baterije VEDNO
odložite v skladu z lokalnimi
predpisi.
• RECIKLIRAJTE skladno s predpisi
o odpadni električni in elektronski
opremi, skladno z zahtevami
direktive WEEE.
• izdelek je vrnjen skupaj z vsemi originalnimi
sestavnimi deli.
Če želite predati zahtevek, kontaktirajte
svojega prodajalca ali preverite kraj najbližjega
pooblaščenega DEWALT servisa v katalogu
DEWALT oz. pokličite predstavnika DEWALT na
naslovu, navedenem v teh navodilih. Seznam
pooblaščenih DEWALT servisov in podrobnosti
o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na
internetu na naslovu: www.DEWALT.eu
GARANCIJA
DEWALT na podlagi zaupanja v kakovost svojih
izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim
uporabnikom izdelka. Ta jamstvena izjava je
dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše
pogodbene pravice profesionalnega uporabnika
ali na vaše uzakonjene pravice kot zasebnega
uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem
območju.
• 30-DNEVNA GARANCIJA ZA
ZADOVOLJSTVO BREZ TVEGANJA •
Če niste povsem zadovoljni z delovanjem
vašega DEWALT orodja, ga za vračilo denarja ali
zamenjavo enostavno vrnite v roku 30 dni skupaj
z vsemi originalnimi komponentami, ki ste jih
kupili. Izdelek mora izkazovati normalno stopnjo
obrabe, priložen pa mu mora biti dokaz o nakupu.
• POGODBA O ENOLETNEM BREZPLAČNEM
SERVISU •
Če potrebujete vzdrževanje ali servisiranje
svojega orodja DEWALT v 12 mesecih po dnevu
nakupa, ste upravičeni do enega brezplačnega
servisa. Servis bo opravljen brezplačno pri
pooblaščenem servisnem centru DEWALT.
Priložiti morate dokazilo o nakupu. V garancijo
sodijo tudi stroški dela. Izključeni so dodatki ali
rezervni deli, ki niso zajeti v garancijo.
• ENOLETNA POLNA GARANCIJA •
Če se vaše orodje DEWALT pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev
od datuma nakupa, DEWALT jamči brezplačno
zamenjavo vseh pokvarjenih delov ali zamenjavo
orodja z novim pod pogojem, da:
• orodje ni bilo napačno uporabljeno;
• ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi
uporabe;
• na orodju ni bilo opravljeno nobeno
nepooblaščeno popravilo;
• da je predložen dokaz o datumu nakupa;
9
SLOVENSKI
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki
ni povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Če imate kakršnokoli vprašanje glede tega
ali drugega orodja DEWALT, obiščite spletno
stran www.dewalt.com.
OPOZORILO: Preberite in se
prepričajte, da razumete vsa
navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
to privede do električnega udara,
požara in/ali telesnih poškodb.
TA NAVODILA SHRANITE
OPOZORILO: Emisije laserskega
sevanja. Ne razstavljajte in ne
spreminjajte laserske naprave.
Znotraj naprave ni delov, ki bi
jih lahko servisiral ali popravil
uporabnik. Lahko pride do resnih
poškodb oči.
OPOZORILO: Nevarno lasersko
sevanje. Uporaba kontrol ali
nastavitev oz. postopkov na način,
ki v teh navodilih ni opisan, lahko
povzroči nevarno izpostavljenost
laserskemu žarku.
Nalepka na laserskemu orodju lahko vsebujejo
naslednje simbole.
V ........................volti
mW ....................milivati
..........opozorilni simbol za laserski žarek
nm .....................valovna dolžina v nanometrih
2 ........................Laserski žarek razreda 2.
10
OPOZORILNE NALEPKE
Za zagotovitev varnosti in udobja so na
laserski napravi nameščene naslednje
nalepke.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb mora uporabnik
prebrati uporabniška navodila.
OPOZORILO: LASERSKO
ŽARČENJE. NE ZRITE V LASERSKI
ŽAREK. Laserski izdelek razreda 2.
• Laserja ne uporabljajte v eksplozivnih
okoljih, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Električno orodje
med delovanjem povzroča iskre, ki lahko
povzročijo požar ali eksplozijo.
• Laser uporabljajte le z baterijami, ko so
posebej namenjeni za to vrsto laserja.
Uporaba neustreznih baterij lahko povzroči
nevarnost požara.
• Laser, ki se ne uporablja, shranjujte izven
dosega otrok in ostalih neusposobljenih
oseb. Laserji so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarni.
• Uporabljajte le dodatno opremo, ki je
odobrena od proizvajalca za vaš model.
Pribor je lahko primeren za eno vrsto laserja,
vendar lahko z drugim laserjem povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
• Servisiranje orodja lahko izvaja le
pooblaščeno servisno osebje. Servisiranje
ali vzdrževanje od nepooblaščenega osebja
lahko vodi do nevarnosti telesnih poškodb. Za
lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
DEWALT obiščite spletno stran
www.dewalt.com.
• Laserskega žarka ne glejte z optičnimi
instrumenti kot je na primer teleskop.
Lahko pride do resnih poškodb oči.
• Laserja ne postavljajte v položaj, kjer bi
se lahko zgodilo, da bi kdo namerno ali
nenamerno pogledal v laserski žarek.
Lahko pride do resnih poškodb oči.
• Laserja ne postavljajte v bližino odsevne
površine, ki bi lahko laserski žarek odbila
komu v oči. Lahko pride do resnih poškodb
oči.
• Ko laserja ne uporabljate, ga izključite.
Če laser pustite vključen, s tem povečate
možnost, da bi kdo pogledal v laserski žarek.
SLOVENSKI
• Nikoli ne spreminjajte laserske naprave.
Spreminjanje naprave lahko povzroči nevarno
izpostavljenost laserskemu žarku.
• Ne uporabljajte laserja v prisotnosti
otrok in ne dovolite, da bi se otroci igrali
z laserjem. To lahko povzroči hude poškodbe
oči.
• Ne odstranjujte ali uničujte opozorilnih
oznak. Če odstranite oznake, se lahko
zgodi, da se Vi sami ali kdo drug nenamerno
izpostavi sevanju.
• Laser trdno postavite na ravno podlago.
Če laser pade, lahko pride do poškodb laserja
ali ljudi.
PODATKI O LASERSKI NAPRAVI
• 3-linijski laser v krogu 360° serije DCE089G,
DCE089R in 2-linijski laser v krogu 360°
serije DCE0811G in DCE0811R so laserski
izdelki razreda 2. Laserske naprave
imajo funkcijo samoniveliranja in se lahko
uporabljajo za projekcijo horizontalnih
(vodoravnih) in pokončnih (navpičnih)
laserskih črt.
OPOZORILO: Preberite in se
prepričajte, da razumete vsa
navodila. Če ne boste sledili spodaj
napisanim navodilom, lahko privede
do električnega udara, požara in/ali
hujših telesnih poškodb.
Delovno območje
• Delovni prostor mora biti vedno čist in dobro
osvetljen. V natrpanih ali temnih delovnih
površinah so nezgode pogostejše.
• Laserje ne uporabljajte v eksplozivnem okolju,
kjer so na voljo eksplozivne tekočine, plini ali
prah.
• Med uporabo laserja naj bodo otroci in ostale
osebe varno oddaljeni. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
Električna varnost
• Laser uporabljajte le z baterijami, ko so
namenjeni za to vrsto laserja. Uporaba
neustreznih baterij lahko povzroči nevarnost
požara.
Pregled izdelka
OPOZORILO: Orodja ali njegovih
delov nikoli ne predelujte. Tako lahko
povzročite telesne poškodbe sebi in
okvaro laserske naprave.
Slika 2 - Vmesnik za baterijo A
Slika 1A - Zaklep nagiba B
Slika 1B - Tipkovnica C
Slika 1B - Gumb za VKLOP/IZKLOP: vodoravna
linija laserja D
Slika 1B - Gumb za VKLOP/IZKLOP: stranska
linija laserja E
Slika 1B - Gumb za VKLOP/IZKLOP: sprednja
navpična linija laserja (velja samo za model
DCE089R/G) F
Slika 2 - Magnetni vrtljivi nosilec G
Slika 4 - Priključni navoj za pritrditev trinožnega
stojala (1/4 - 20 in 5/8 -11) I
Slika 1B - Indikator napolnjenosti baterije J
Slika 5 - Objemka za pritrditev na strop K
Slika 5 - Stropna namestitev L
Slika 5 - Luknja za vijak M
Baterije in električno
napajanje
• Orodje je zasnovano za naslednje
10,8 V polnilne baterije DEWALT: Laserske
naprave serije DCB120, DCB127 lahko
uporabljajo AA polnilni sistem DEWALT,
v katerega lahko vstavite 4 baterije velikosti
AA.
Opomba: Polnilni sistem AA se priporoča le
za rdeče laserje.
Montaža/demontaža baterij
UPORABA POLNILNEGA SISTEMA AA:
PREVIDNO: Polnilni sistem AA je
zasnovan za združljive 10,8 V laserske
izdelke DEWALT in se ne smejo
uporabljati z drugimi izdelki. Ne
spreminjajte naprave.
Montaža baterij:
• Privzdignite pokrov predalčka za baterije, kot
je prikazano na sliki .
6A
• V predalček za baterije vstavite štiri nove
baterije velikosti AA v skladu s polariteto (+) in
(–), ki je označena na notranjem delu pokrova
prostora za baterije.
• Vstavite polnilni sistem AA, kot je prikazano
na sliki .
6B
UPORABA 10,8 V POLNILNE BATERIJE
DEWALT:
• Vstavite 10,8 V baterijski sistem AA, kot je
prikazano na sliki .
6B
11
SLOVENSKI
OPOZORILO: Baterije lahko
eksplodirajo ali puščajo in
povzročijo telesne poškodbe ali
požar. Za zmanjšanje tveganja:
• Skrbno upoštevajte vsa navodila in opozorila
na oznakah in embalaži baterij in varnostnem
listu, ki je priložen baterijam.
• Baterije vedno vstavite pravilno glede na
polariteto (+ in -), kot je to označeno na
bateriji in na orodju.
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med
terminali baterije.
• Ne polnite ne-polnilnih baterij.
• Ne mešajte rabljenih in novih baterij. Vedno
istočasno zamenjate vse baterije z novimi, ki
naj bodo istega tipa in znamke.
• Prazne baterije takoj odstranite in jih odložite
v skladu z lokalnimi predpisi.
• Baterij ne mečite v ogenj.
• Baterije shranjujte proč od otrok.
• Če naprave ne uporabljate, odstranite
baterije.
• Uporabljajte le polnilnik, ki je zasnovan za
vaše polnilne baterije.
OSEBNA VARNOST
Pribor, ki je lahko primeren za eno vrsto
laserja, lahko z drugim laserjem povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
SERVIS
• Servisiranje orodja lahko izvaja le
pooblaščeno servisno osebje. Če orodje
servisira ali vzdržuje nepooblaščeno osebje,
obstaja nevarnost telesnih poškodb.
• Uporabite ustrezne rezervne dele v primeru
popravila orodja. Upoštevajte navodila
v razdelku Vzdrževanje tega priročnika.
Uporaba neoriginalnega nadomestnega
dela ali če napravo servisira nepooblaščena
oseba, lahko privede do nevarnosti
električnega udara ali telesnih poškodb.
Za lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
DEWALT, obiščite spletno stran
http://www.dewalt.com.
Namigi za uporabo
• Za optimalne rezultate uporabljajte samo
nove, visoko kakovostne AA baterije priznanih
blagovnih znamk ali predpisane litij-ionske
akumulatorske baterije DEWALT 10,8 V.
• Poskrbite, da so baterije v dobrem stanju. Če
utripa rdeča signalna lučka za prikaz praznih
baterij, je potrebno baterije zamenjati.
• Med uporabo laserskega orodja bodite
ves čas pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Ne uporabljajte
orodja, če ste utrujen ali pod vplivom mamil,
alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti
med delom z električnim orodjem lahko
privede do hudih telesnih poškodb.
• Za daljšo življenjsko dobo baterij laser
izključite, ko ga ne uporabljate ali označujete
žarka.
• Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu,
nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita
sluha, ki jo uporabljate v ustreznem okolju,
zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
• Pred uporabo laserja se prepričajte, da trdno
stoji na gladki, ravni podlagi.
UPORABA IN VZDRŽEVANJE ORODJA
• Ne uporabljajte orodja, če stikalo ne
omogoča vklopa in izklopa. Vsako orodje, ki
ga ni mogoče nadzorovati s pomočjo stikala,
je lahko nevarno in ga je potrebno popraviti.
• Lasersko orodje, ki ga ne uporabljate,
hranite izven dosega otrok, osebam, ki niso
usposobljene za njegovo uporabo ali niso
seznanjene s temi navodili, pa ne dovolite
dela z njim. Lasersko orodje je lahko nevarno,
če ga uporabljajo neizurjene osebe.
• Uporabljajte le dodatno opremo, ki je
odobrena od proizvajalca za vaš model.
12
• Pogosto preverite, ali je laser umerjen, saj
bo tako Vaše delo bolj natančno. Glejte
Preverjanje umeritve.
• Vedno označite središče žarka laserja.
• Pri ekstremnih temperaturah lahko pride do
premikanja notranjih delov, kar lahko vpliva
na točnost laserja. Med delom pogosto
preverite točnost laserja. Glejte Preverjanje
umeritve.
• Če laser pade, preverite, ali je še vedno
pravilno umerjen. Glejte Preverjanje umeritve.
INDIKATOR ZA PRIKAZ IZPRAZNJENE
BATERIJE
Laserske naprave serije DCE089G, DCE089R,
DCE0811G in DCE0811R imajo vgrajen indikator
za prikaz izpraznjene baterije, kot je prikazano na
sl. 1B.
Indikator za prikaz izpraznjene baterije prikazuje
preostalo napolnjenost baterije - vsaka lučka
LED ponazarja 25 % vrednost. Ko zasveti in
SLOVENSKI
začne utripati spodnja lučka LED, pomeni, da
je baterija izpraznjena (pod 12,50 %) in da jo
je treba zamenjati. Laser lahko deluje še nekaj
časa, dokler se baterije popolnoma ne izpraznijo,
vendar bo njegov žarek hitro izgubil moč. Ko
boste vstavili nove baterije in laser spet vklopili,
bo žarek znova zasvetil s polno močjo, rdeča
signalna lučka pa bo ostala ugasnjena. (Če
laserski žarek utripa, za to niso krive prazne
baterije; glejte Indikator za prevelik nagib.) Če na
LED indikatorju utripajo vse 4 lučke LED, to ne
pomeni izpraznjenost baterije; za več informacij
si oglejte razdelek "Utripanje LED indikatorja
za prikaz izpraznjenosti baterije" v poglavju
Odpravljanje težav.
Uporaba orodja
VKLOP IN IZKLOP LASERJA (SLIKA 1)
Izklopljen laser položite na ravno podlago.
Pomaknite stikalo za blokado funkcije nagiba B
v odklenjen/ON položaj. Laserska naprava serije
DCE089G/R ima na tipkovnici vgrajene tri stikala
za vklop/izklop C eno stikalo je za vodoravno
lasersko linijo D, eno stikalo je namenjeno za
stransko navpično lasersko linijo E in eno stikalo
za sprednjo navpično linija laserja F (samo pri
DCE089G/R).
Laserska naprava serije DCE0811G /R se ponaša
z dvema laserskima linijama; vodoravno linijo in
stansko navpično lasersko linijo. Vsaka izmed
linij se vklopi s pritiskom na ustrezen gumb za
vklop/izklop (ON/OFF) na tipkovnici. Laserske
linije so lahko vklopljene posamezno ali več
linij istočasno. S ponovnim pritiskom tipk za
vklop/izklop (ON/OFF) linije laserja izklopite. Ko
laserja ne uporabljate, vedno pomaknite stikalo
za blokado funkcije nagiba nazaj v zaklenjen
položaj. Če stikalo za blokado funkcije nagiba
ni v zaklenjenem položaju, bodo na indikatorju
baterije utripale vse 4 lučke LED.
UPORABA LASERJEV
Indikator za prikaz stanja izven območja
samoniveliranja
Laserska naprava je zasnovana tako, da se
samonivelira. Če je bil laserski žarek naklonjen
prekomerno (> 4°) in je samoniveliranje
onemogočeno, bo laserski žarek utripal. Obstajata
dva vzorca, ki ponazarjata, da je laserski žarek
izven območja samoniveliranja: (i) med 4° in
10° bo laserski žarek utripal v enakomernem
časovnem zaporedju; (ii) če je naklon večji od 10°,
bo laserski žarek utripal v ciklu treh utripov. Če
utripajoči žarki LASERJA NISO VODORAVNI ALI
NAVPIČNI IN SE JIH NE SME UPORABLJATI
ZA DOLOČANJE ALI OZNAČEVANJE
VODORAVNOSTI ALI NAVPIČNOSTI.
Laser postavite na bolj ravno podlago.
Uporaba vrtljivega nosilca (slika 2)
OPOZORILO: Laser in/ali stenski
nosilec postavite na stabilno podlago.
Če laser pade, lahko pride do resnih
poškodb laserja in/ali telesnih
poškodb.
Laser ima magnetni vrtljivi nosilec G, ki je trajno
pritrjen na orodje. Ta nosilec omogoča, da orodje
namestimo na vsako pokončno površino iz železa
ali jekla. Najbolj pogosto so to jekleni stebri, jekleni
okvirji vrat in jekleni nosilci. Nosilec ima tudi režo
H, ki omogoča, da se orodje obesi na žebelj ali
vijak na vseh vrstah podlage.
Uporaba laserja s stropnim nosilcem (glej
sliko 5)
Stropni nosilec L (če je priložen) ponuja več
možnosti za namestitev laserja. Stropni nosilec
ima na eni strani spono K, ki jo lahko namestite
na zidni nosilec za montažo spuščenega stropa.
Na vsaki strani stropnega nosilca je luknja za
vijak M, ki omogoča, da z žebljem ali vijakom
pritrdimo stenski nosilec na vsako podlago. Ko
je stropni nosilec pritrjen, njegova jeklena plošča
služi kot površina za pritrditev magnetnega
vrtljivega nosilca G. Položaj laserja lahko nato
bolj natančno nastavljate s pomikanjem vrtljivega
magnetnega nosilca gor ali dol na stenskem
nosilcu.
Uporaba laserja s pripomočki/dodatno
opremo
Laser je na dnu opremljen z notranjim navojem
1/4” - 20 in 5/8” - 11. Ta navoj služi za privitje
obstoječe ali bodoče dodatne opreme DEWALT.
Uporabljate samo dodatno opremo DEWALT, ki je
določena za uporabo s tem izdelkom. Upoštevajte
navodila, priložena dodatni opremi.
PREVIDNO: Uporaba kateregakoli
pribora, ki ni priporočen za to orodje,
je lahko nevarna.
Če potrebujete nasvet pri izbiri pripomočka za
vašo lasersko napravo, stopite v stik s servisnim
centrom DEWALT ali obiščite spletno stran
www.dewalt.com.
Izravnavanje laserjev
Če je laser pravilno umerjen, se izravna
samodejno.
Vsi laserji so tovarniško nastavljeni, da zaznajo
ravnino, če so postavljeni na ravno podlago
s povprečno do ± 4° ravnine. Potrebne niso
nobene ročne prilagoditve.
13
SLOVENSKI
VZDRŽEVANJE
PREVERJANJE NATANČNOSTI
• Pogosto preverite, ali je laser pravilno
umerjen, saj boste s tem zagotovili večjo
točnost Vašega dela. Glejte Preverjanje
umeritve.
• Preverjanje umerjanja in ostala vzdrževalna
popravila lahko opravijo servisni centri
DEWALT.
• Ko laser ni v uporabi, naj bo shranjen v priloženi transportni škatli. Laserja ne shranjujte
pri temperaturah pod -20 °C ali nad 60 °C.
• Laserja ne shranjujte v transportni škatli, če je
moker. Najprej ga osušite z mehko bombažno
krpo.
Vodoraven žarek, smer razmika (glej sliko 8)
Za preverjanje umerjanja vodoravnega
razmika je potrebna ena stena dolžine vsaj
9 m. Preverjanje umerjanja morate izvesti
z razdaljo, ki ne sme biti krajša od razdalje
aplikacij, za katere boste uporabljali orodje.
1. Laser s pomočjo vrtljivega nosilca namestite
na en konec stene.
2. Vklopite vodoravni laserski žarek in usmerite
laser proti nasprotnemu koncu stene in
približno vzporedno s sosednjo steno.
3. Označite središče žarka na dveh mestih (ⓒ,
ⓓ) vsaj 9 m (30 palcev) narazen.
ČIŠČENJE
4. Premaknite laser na nasprotni konec stene.
Zunanje plastične dele lahko čistite z vlažno krpo.
Ti deli so sicer odporni proti razredčilom, vendar
vseeno NIKOLI ne uporabljajte razredčil. Preden
orodje shranite, z njega odstranite vlago z mehko,
suho krpo.
5. Vklopite vodoravni laserski žarek in usmerite
laser nazaj proti prvemu koncu stene in
približno vzporedno s sosednjo steno.
Preverjanje natančnosti in
umerjanje
7. Označite središče žarka ⓔ neposredno nad
ali pod najbolj oddaljeno oznako ⓒ.
PREVERJANJE NATANČNOSTI
Vodoraven žarek, smer skeniranja (glej
sliko 7)
Za preverjanje umerjanja vodoravnega skeniranja
sta potrebni dve steni, oddaljeni 9 m. Preverjanje
umerjanja morate izvesti z razdaljo, ki ne sme
biti krajša od razdalje aplikacij, za katere boste
uporabljali orodje.
1. Laser s pomočjo vrtljivega nosilca namestite
na steno tako, da bo laser usmerjen naravnost na nasprotno steno (položaj 0 stopinj).
2. Na laserski napravi vklopite vodoravno
lasersko linijo in sprednjo navpično linijo in
označite položaj laserske črte na nasprotni
steni. Vedno označite središče žarka laserja.
3. Zavrtite laser za 180 stopinj in označite
položaj žarka na nasprotni steni.
4. Izmerite navpično razdaljo med najnižjo
oznako A in najvišjo oznako B. Če je
meritev večja od spodnje vrednosti, je
potrebno laser servisirati pri pooblaščenem
servisnem centru.
Razdalja med stenami
9 m (30 palcev)
12 m (40 palcev)
15 m (50 palcev)
14
Dovoljena razdalja
med oznakami
3,0 mm (1/8 palca)
4,0 mm (5/32 palcev)
5,0 mm (7/32 palcev)
6. Prilagodite višino laserja tako, da bo središče
žarka poravnano z najbližjo oznako ⓓ.
8. Izmerite razdaljo med tema dvema oznakama
(ⓒ, ⓔ). Če je meritev večja od spodnje
vrednosti, je potrebno laser servisirati pri
pooblaščenem servisnem centru.
Razdalja med stenami
9 m (30 palcev)
12 m (40 palcev)
15 m (50 palcev)
Dovoljena razdalja
med oznakami
6,0 mm (1/4 palcev)
8,0 mm (5/16 palcev)
10,0 mm (13/32 palcev)
PREVERJANJE NATANČNOSTI
Navpični laserski žarek (glej sliko 9)
Navpično umerjanje žarka lahko najbolj točno
preverimo, če imamo na voljo višjo navpično
steno, idealno višine 9 m (30 palcev), pri tem ena
oseba na tleh uravnava položaj laserja, druga
oseba v bližini stropa pa označi položaj žarka.
Preverjanje umerjanja morate izvesti z razdaljo, ki
ne sme biti krajša od razdalje aplikacij, za katere
boste uporabljali orodje.
1. Postavite laser na tla in vklopite oba navpična
žarka.
2. Označite oba položaja, kjer se žarka sekata
na tleh (ⓕ, ⓖ) in na stropu ⓗ. Vedno
označite središče laserskega žarka.
3. Celotno lasersko napravo zasukajte za
180 stopinj in jo približajte drugi oznaki, ⓖ
da laserski žarki prekrijejo predhodne oznake
(ⓕ, ⓖ) na tleh.
SLOVENSKI
4. Označite položaj, kjer se žarka sekata na
stropu ⓙ.
5. Izmerite razdaljo med oznakama na stropu
(ⓗ, ⓙ). Če je meritev večja od spodnje
vrednosti, je potrebno laser servisirati pri
pooblaščenem servisnem centru.
Višina stropa
2,5 m (8 palcev)
3 m (10 palcev)
4 m (14 palcev)
6 m (20 palcev)
9 m (30 palcev)
Dovoljena razdalja
med oznakami
1,5 mm (1/16 palcev)
2,0 mm (3/32 palcev)
2,5 mm (1/8 palcev)
4 m (5/32 palcev)
6 m (1/4 palcev)
Preverjanje natančnosti 30° kota med
navpičnimi laserskimi črtami (DCE089R/G)
(glej sliko 0)
Za preverjanje natančnosti 30° kota, boste
potrebovali talno površino, ki znaša najmanj 10 m
× 5 m (33 palcev × 18 palcev). Položaj laserja pri
vsakem koraku in mesta, kjer morate napraviti
oznake, razberete iz slike 9. Vedno označite
središče laserskega žarka.
1. Laser namestite v eden vogal prostora in
vklopite stranski navpični žarek.
2. Označite središče laserskega žarka na treh
točkah (ⓐ, ⓑ, ⓒ) talne površine, kjer poteka
laserska črta. Oznaka ⓑ naj bo na sredini
linije laserja.
3. Premaknite laser na oznako ⓑ in vklopite oba
navpična žarka.
4. Žarka naj se sekata točno na oznaki ⓑ,
stranski žarek naj gre skozi oznako ⓒ.
5. Označite mesto ⓓ na stranskem navpičnem
žarku vsaj 5 m (18 palcev) stran od laserja.
6. Zavrtite laser preko oznake b tako, da
stranska navpična črta poteka preko oznake
ⓑ, ⓓ.
7. Označite mesto ⓔ kjer gre stranski navpični
žarek mimo oznake ⓓ.
8. Izmerite razdaljo med oznakama ⓓ in ⓔ.
Če je meritev večja od spodnje vrednosti, je
potrebno laser servisirati pri pooblaščenem
servisnem centru.
Razdalja od A do
B
4 m (14 palcev)
5 m (17 palcev)
6 m (20 palcev)
7 m (23 palcev)
Dovoljena razdalja med
oznakami
3,5 mm (5/32 palcev)
4,5 mm (3/16 palcev)
5,5 mm (7/32 palcev)
6 m (1/4 palcev)
Odpravljanje težav
Laser se ne vklopi
• Prepričajte se, da so AA baterije (če jih
uporabljate) vstavljene pravilno v skladu
s polariteto (+) in (–) na notranji strani
pokrova za baterije.
• Prepričajte se, da so baterije ali
akumulatorske baterije v brezhibnem stanju.
Če niste prepričani, vstavite nove baterije.
• Prepričajte se, da so kontaktni terminali
baterij čisti in brez sledi rje. Poskrbite, da bo
nivelirni laser vedno suh in uporabljajte samo
nove, visoko kakovostne baterije priznanih
znamk.
• Če se laser segreje nad 50 °C (120 °F), se ne
bo vklopil. Če je bil laser shranjen pri visoki
temperaturi, počakajte, da se ohladi. Če
pritiskate na gumb za vklop/izklop preden se
nivelirni laser ohladi na primerno temperaturo
za delovanje, ga ne boste poškodovali.
Laserski žarek utripa
Laserji so zasnovan tako, da se samodejno
izravnajo do povprečno 4° v vseh smereh.
Če je laser nagnjen prekomerno in se notranji
mehanizem ne more izravnati samodejno, bo
žarek laserja utripal, kar ponazarja prevelik
nagib laserja. UTRIPAJOČI ŽARKI LASERJA
NISO VODORAVNI ALI NAVPIČNI IN SE JIH
NE SME UPORABLJATI ZA DOLOČANJE
ALI OZNAČEVANJE VODORAVNOSTI ALI
NAVPIČNOSTI. Laser postavite na bolj ravno
podlago.
Laserski žarek se noče zaustaviti
Laserska naprava je precizen instrument. Zato
bo laser nadaljeval z iskanjem ravnosti, če ne bo
postavljen na trdno (in nepremično) podlago. Če
se žarek ne neha premikati, poskusite postaviti
laser na bolj trdno podlago. Prepričajte se tudi,
da je podlaga relativno ravna, tako da bo laser
stabilen.
LED INDIKATOR ZA PRIKAZ
IZPRAZNJENOSTI BATERIJE
Če bodo na indikatorju baterije utripale vse
4 lučke LED, pomeni, da stikalo za blokado
funkcije nagiba B ni izklopljeno. Po uporabi
laserja ne pozabite pomakniti stikala za blokado
funkcije nagiba nazaj v LOCKED/OFF položaj.
Nastavki/pripomočki
OPOZORILO: Ker dodatna oprema,
ki je ni izdelalo podjetje DEWALT,
ni bila preizkušena s tem strojem je
15
SLOVENSKI
njena uporaba lahko nevarna. Da
bi zmanjšali nevarnost poškodb,
uporabljajte le dodatno opremo, ki jo
priporoča proizvajalec DEWALT.
Uporaba laserja s pripomočki/dodatno
opremo (Glej sliko 2), priloga)
Laser je na dnu opremljen z notranjima navojema
1/4 - 20 in 5/8 - 11 (I). Ta navoj služi za privitje
obstoječe ali bodoče dodatne opreme DEWALT.
Uporabljate samo dodatno opremo DEWALT, ki je
določena za uporabo s tem izdelkom. Upoštevajte
navodila, priložena dodatni opremi.
Priporočeni pribor za uporabo z vašim orodjem
je kot dodatni nakup na voljo pri pooblaščenem
prodajalcu ali servisu. Če potrebujete nasvet
pri izbiri pripomočka za vašo lasersko napravo,
obiščite našo spletno stran: www.dewalt.com.
Servis in popravila
• Opomba: Če nivelirni laser razstavite, se vse
garancije izdelka izničijo.
Za VARNOST in ZANESLJIVOST izdelka naj
popravila, vzdrževanje in nastavitve izvajajo
samo pooblaščeni servisni centri. Če orodje
servisira ali vzdržuje nepooblaščeno osebje,
obstaja nevarnost telesnih poškodb. Za lokacijo
najbližjega pooblaščenega serviserja DEWALT
obiščite spletno stran www.dewalt.com.
Specifikacije
LASERSKO ORODJE
Vir žarka
Laserske diode
Valovna dolžina laserja
620 – 630 nm vidna (RDEČA)
Moč laserskega žarka
≤1,50 mW (vsak žarek) LASERSKI IZDELEK RAZREDA 2
Delovno območje
20 m (±65’) RDEČI
35 m (±115’) ZELENI
50 m z detektorjem
60 m z detektorjem
Natančnost (navpična)
±3 mm za 9 m (±1/8” za 30’)
Natančnost (vodoravna):
±3 mm za 9 m (± 1/8” za 30’)
510 – 530 nm vidna (ZELENA)
Indikatorji
Baterija skoraj prazna
1 × lučka LED na indikatorju baterije utripa
Stikalo za blokado funkcije nagiba ni
vse 4 × lučke LED na indikatorju baterije utripajo
izklopljeno
Laserski žarek utripa
Prevelik nagib/enota ni na ravni podlagi
Napajanje
4 AA (1,5 V) baterije (6 V DC) ali 10,8 V akumulatorska baterija D EWALT
Delovna temperatura
14 °F do 122 °F (-10 °C do 50 °C)
Temperatura shranjevanja
-5 °F do 140 °F (-20 °C do 60 °C)
Vlažnost
Največja relativna vlažnost zraka 80 % pri temperaturi do 31 °C (88 °F) se zmanjša
linearno do 50 % relativne vlažnosti pri 40 °C (104 °F)
Okoljski vplivi
16
Zaščita IP65 nudi povečano odpornost proti prahu in vodi
SLOVENSKI
Slika 1a
Slika 1b
Slika 2
17
SLOVENSKI
VARNA UPORABA POLNILNIKA IN BATERIJE
Varnostna navodila
OPOZORILO:
• Pred uporabo tega izdelka pazljivo
preberite varnostne napotke in
navodila za uporabo. Oseba, ki
je odgovorna za izdelek se mora
prepričati, da vsi uporabniki naprave
razumejo uporabniška navodila in da
ravnajo v skladu z navodili.
• Vsa navodila shranite za poznejšo
uporabo.
Varna uporaba litij-ionske
polnilne baterije
UPORABA IN SKRB ZA BATERIJO
a) Akumulatorje polnite samo v tistih polnilcih,
katere priporoča proizvajalec. Polnilnik, ki
je primeren za polnjenje enega tipa baterije,
lahko povzroči nevarnost požara, če ga
uporabljate z drugim tipom baterije.
b) Uporabljajte laserska orodja samo s posebej
izdelanimi akumulatorskimi baterijami.
Uporaba drugih baterij lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in požara.
c) Če izdelka ne uporabljate, ga shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko
omogočijo stik enega terminala z drugim.
Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči
opekline in požar.
d) Pri nepravilnem ravnanju z akumulatorsko
baterijo lahko iz notranjosti baterije brizgne
tekočina. Izogibajte se s stiku s tekočino. Če
po naključju pride do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi,
poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki
brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje ali
opekline.
SERVISIRANJE:
• Servisiranje orodja mora biti izvedeno
le od pooblaščenega servisnega
osebja. Servisiranje ali vzdrževanje od
nepooblaščenega osebja lahko vodi do
nevarnosti telesnih poškodb. Za lokacijo
najbližjega pooblaščenega servisnega centra
DEWALT, pokličite 1-800-4-DEWALT (1-800433-9258) ali obiščite spletno stran
http:// www.DEWALT.com.
18
• Ne razstavljajte orodja, baterije ali polnilnika.
Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko
servisiral ali popravil uporabnik.
• Nikoli ne spreminjajte orodja. Modifikacija
orodja lahko privede do telesnih poškodb ali
materialne škode.
Pomembni napotki za varnost pri uporabi vseh
vrst akumulatorskih baterij
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost baterije.
Združljivost polnilnikov in baterij preverite v tabeli
na koncu teh navodil. Baterija, ki jo vzamete
iz embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabe baterije in polnilnika preberite spodnje
napotke za varno uporabo. Nato upoštevajte
navedene napotke za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom. Ko
baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika, se
lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• NE potiskajte baterije v polnilnik s silo. NA
NOBEDEN NAČIN ne modificirajte baterije,
zato da bi jo lahko uporabili z nezdružljivim
polnilnikom, ker lahko baterija poči in
povzroči hude telesne poškodbe. Združljivost
polnilnikov in akumulatorskih baterij preverite
v tabeli na koncu teh navodil.
• Akumulatorske baterije polnite samo
s priloženimi polnilniki.
• NIKOLI ne polijte ali potopite baterije v vodo
ali druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in baterije
na krajih, kjer lahko temperatura preseže
105 °F (40 °C) (na primer zunanje lope
s kovinskimi stenami poleti).
OPOZORILO: Nevarnost požara!
Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli
razloga odpreti akumulatorske
baterije. Če je ohišje baterije počeno
ali poškodovano, baterije ne vložite
v polnilnik. Ne zmečkajte, vrzite
na tla ali kako drugače poškodujte
baterije. Ne uporabljajte baterije ali
polnilnika, ki sta bila izpostavljena
močnemu udarcu, ki sta padla na
tla, bila povožena ali na kakšen drug
način poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
SLOVENSKI
Poškodovane baterije vrnite v servis
v recikliranje.
OPOZORILO: Nevarnost požara!
Pri shranjevanju ali nošenju baterije
pazite, da se kovinski predmeti
ne dotaknejo kontaktov baterije.
Na primer, ne postavljajte baterij
v predpasniki, žepe, škatle za orodje,
v škatle z drugimi predmeti in izdelki,
predale, itd., z raztresenimi žeblji,
vijaki, ključi, itd. Če se priključni
terminali baterije med prenašanjem
ali prevažanju združijo s prevodnimi
materiali., kot so ključi, kovanci,
ročnimi orodji in podobno, lahko
privede do požara ali eksplozije
baterije. Ukrepe pri transportiranju litij
ionskih baterij predpisuje uredba, zato
se pred transportiranju akumulatorskih
baterij prepričajte, da so priključni
terminali baterij zaščiteni in dobro
izolirani od materialov, ki bi lahko
povzročili kratek stik. Preverite
predpise za prevoz, pakiranje in
odpremo pri svojem prevozniku pred
transportiranju litij-ionskih baterij.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA
LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE
(LI-ION)
• Akumulatorske baterije ne poskušajte sežgati,
tudi če je močno poškodovana ali popolnoma
dotrajana. Baterija lahko eksplodira in
povzroči požar. Če litijevo ionsko baterijo
zažgete, nastanejo pri tem strupene snovi in
hlapi.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz
baterije pride v oči, spirajte odprto oko z vodo
15 minut oz. dokler draženje ne poneha. Če
je potrebna zdravniška pomoč, je v pomoč
podatek, da je baterijski elektrolit sestavljen iz
tekočih organskih ogljikov in litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname, če
je izpostavljena iskram ali ognju.
Recikliranje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Polnilna akumulatorska baterija
• To baterijo z dolgo življenjsko dobo morate
napolniti, ko ne zmore več zagotavljati dovolj
moči za dela, ki jih je sicer prej z lahkoto
opravljala. Na koncu tehnične življenjske
dobe akumulatorjev ravnajte z njimi v skladu
s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulatorsko baterijo do konca izpraznite in
jo odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih svojemu prodajalcu ali na lokalno
postajo za recikliranje. Poleg tega je seznam
vseh pooblaščenih DEWALT serviserjev
skupaj s podatki o po-prodajnih storitvah na
voljo na internetu:
Varna uporaba polnilnika
Pomembni napotki za varnost pri uporabi
vseh baterijskih polnilnikov
Polnilniki
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila
vsebujejo pomembne napotke za varnost in
uporabo baterijskih polnilnikov.
Vaše orodje je zasnovano za uporabo polnilnika
DEWALT. Združljivost polnilnikov in baterij
preverite v tabeli na zadnji strani teh navodil.
• Pred uporabo polnilnika preberite vsa
varnostna navodila in opozorilne oznake na
polnilniku, bateriji in na izdelku, ki uporablja
baterijo.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina. To lahko
povzroči električni udar.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Za
zmanjšanje nevarnosti opeklin polnite
samo DEWALT baterije za polnjenje.
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
OPOMBA: Pod določenimi pogoji lahko
pride med izpostavljenimi polnilnimi kontakti
znotraj polnilnika zaradi tujega materiala do
kratkostičnega spoja, ko je polnilnik priključen na
19
SLOVENSKI
vir napajanja. Tuj material iz prevodnih snovi, med
katere med drugim spadajo tudi prah, ki nastaja
pri brušenju, kamena volna, aluminijasta folija
ali akumulirani kovinski delci, morate odstraniti
iz bližine prezračevalnih odprtin polnilnika. Če
v polnilniku ni akumulatorja, vedno izklopite
polnilnik iz vira napajanja. Izklopite polnilnik pred
nameravanim postopkom čiščenja.
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki
jih ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Ti polnilniki niso namenjeni uporabi
z nobenimi drugimi baterijami razen za
polnjenje DEWALT baterij za polnjenje.
Vsaka drugačna uporaba lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali
snegu.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič,
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtikača in kabla.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov oz.
polnilnika ne postavljajte na mehko podlago,
ki bi lahko zakrila prezračevalne odprtine in
povzročila prekomerno segrevanje notranjosti
polnilnika. Polnilnik postavite stran od izvora
toplote. Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim
kablom ali vtičem.
• Ne uporabljajte polnilnika, če je bil podvržen
močnemu udarcu, če je padel na tla ali je
bil kako drugače poškodovan. Odnesite ga
v popravilo v pooblaščeni servis.
• Polnilnika ne razstavljajte; če je potrebno
popravilo, ga odnesite v pooblaščeni servis.
Vsako nepravilno sestavljanje lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara. Z odstranitvijo
baterije ne zmanjšate te nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati 2. polnilnikov
skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi s standardnim
120 V / 220 V gospodinjskim električnim
tokom.
Ne poskušajte ga uporabljati na kakšni drugi
napetosti. To ne velja za polnilnik v vozilih.
20
Postopek polnjenja (sl. 1)
1. Priključite polnilnik na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite akumulatorsko baterijo (c) v polnilnik,
kot je prikazano na sl. 1 in se prepričajte,
da je ustrezno nameščena. Rdeči svetlobni
indikator (polnjenje) utripa in označuje, da se
je začel postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
Stanja napolnjenosti
Nekateri polnilniki so zasnovani tako, da zaznajo
napake, ki se pojavijo v akumulatorski bateriji.
Težave so prikazane s hitrim utripanjem rdeče
opozorilne lučke. V takšnem primeru, ponovno
namestite baterijo v polnilnik. Če težave ni
mogoče odpraviti, svetujemo, da poskusite polniti
drugo baterijo istega tipa in se tako prepričajte,
da polnilnik deluje pravilno. Če se nadomestna
baterija polni pravilno, pomeni, da je originalna
baterija defektna in jo je treba vrniti v servis
ali lokalni zbirni center za recikliranje. Če nova
baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite
polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.
ZAKASNITEV ZARADI VROČE/MRZLE
BATERIJE
Nekateri polnilniki imajo vgrajeno funkcijo
zakasnitve polnjenja zaradi vroče/mrzle baterije.
Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki
je prevroča ali prehladna, avtomatsko vklopi
funkcijo zakasnitve zaradi vroče/mrzle baterije;
polnjenje je preloženo, dokler baterija ne doseže
primerne temperature. Ko se baterija ohladi, se
polnilnik samodejno preklopi v način polnjenja. Ta
funkcija zagotavlja maksimalno življenjsko dobo
baterije. Ko je polnilnik v načinu zakasnitve, rdeča
indikatorska lučka utripa izmenično, hitro-počasi.
PUŠČANJE BATERIJE V POLNILNIKU
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno rdečo lučko
pustite priključena neomejeno dolgo. Polnilnik
ohranja baterijo napolnjeno.
OPOMBA: Če baterija dalj časa ni priključena na
polnilnik, se bo postopoma izpraznila. Če baterija
dalj časa ni bila priključena na polnilnik, jo pred
uporabo napolnite. Baterija se bo postopoma
izpraznila tudi, če polnilnik ni bil priklopljen na
ustrezno omrežno napetost.
DOTRAJANE AKUMULATORSKE BATERIJE:
Polnilniki so zasnovani tako, da prepoznajo
dotrajano akumulatorsko baterijo. Takšne baterije
so še uporabne, vendar niso učinkovite. Polnilnik
bo takšno baterijo razpoznal in z vgrajenimi
SLOVENSKI
indikatorji uprizoril, da je potrebna zamenjava
baterije.
Varnostni napotki za varno polnjenje baterije
1. Najdaljšo življenjsko dobo baterije in
optimalno delovanje boste dosegli,
če akumulatorsko baterijo polnite
v temperaturnem razponu med 18°- 24 °C
(65 °F in 75 °F). NE polnite baterije pri
sobnih temperaturah pod +4,5 °C (+40 °F),
ali nad +40,5 °C (+105 °F). Neupoštevanje
temperaturnih razponov bo privedlo do
poškodb na akumulatorski bateriji.
2. Napajalna enota in akumulatorska baterija se
lahko med polnjenjem zelo segrejeta. To je
običajno in ne pomeni okvare. Da omogočite
ustrezno hlajenje baterije, polnilnika ali
baterije ne postavljajte v topel prostor ali
površino, ki ne omogoča odvajanje toplote.
3. Če se baterija ne polni pravilno:
OPOZORILO: Nevarnost električnega udara.
Pazite, da v notranjost polnilnika ne prodre
tekočina. To lahko povzroči električni udar.
PREVIDNO: Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli
razloga odpreti akumulatorske baterije. Če se
plastično ohišje akumulatorske baterije poškoduje,
baterijo odnesite na pooblaščeni servisni center
za recikliranje.
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom.
2. Dolgotrajna hramba baterije ali polnilnika
ne škoduje. Pod ustreznimi pogoji jih lahko
hranite 5 let ali več.
DELOVANJE
a. Preverite prisotnost električnega toka
v vtičnici električnega omrežja tako, da jo
vključite v svetilko ali drugo napravo;
OPOZORILO: Da bi zmanjšali nevarnost hudih
telesnih poškodb, izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/montažo priključkov ali pribora.
b. Preverite, da je vtičnica povezana
s stikalom svetilke, ki prekine tokokrog, ko
izključite svetilko;
Montaža in demontaža akumulatorske baterije
(sl. 2)
c. Polnilnik in laser postavite v prostor, kjer
je temperatura zraka približno 18 °- 24 °C
(65 °F - 75 °F);
d. Če težav povezanih s polnjenjem ni
mogoče odpraviti, akumulatorsko baterijo
in polnilnik odnesite na pooblaščeni
servisni center.
4. To baterijo z dolgo življenjsko dobo morate
napolniti, ko ne zmore več zagotavljati
dovolj moči za dela, ki jih je sicer prej
z lahkoto opravljala. Naprave v tem stanju
NE UPORABLJAJTE. Upoštevajte napotke
za polnjenje. Akumulatorsko baterijo lahko
začnete polniti tudi, ko je do polovice ali
deloma napolnjena; takšno početje ne
škoduje bateriji.
5. Tuj material iz prevodnih snovi, med katere
med drugim spadajo tudi prah, ki nastaja pri
brušenju, kamena volna, aluminijasta folija ali
akumulirani kovinski delci, morate odstraniti iz
bližine prezračevalnih odprtin polnilnika. Če
v polnilniku ni akumulatorja, vedno izklopite
polnilnik iz vira napajanja. Izklopite polnilnik
pred nameravanim postopkom čiščenja.
6. Ne zmrznite polnilnika in ga ne potopite
v vodo ali drugo tekočino.
OPOMBA: Preverite, če je baterija popolnoma
napolnjena.
Pri montaži akumulatorske baterije (A) v orodje,
poravnajte akumulatorsko baterijo z vodilom na
zadnji strani orodja in jo potisnite do konca, da se
zaskoči v svojem položaju.
Za demontažo baterije, pritisnite gumb za
sprostitev in izvlecite akumulatorsko baterijo
iz orodja. Baterijo postavite v polnilnik, kot je
prikazano na sl. 1a in 1b.
Nasveti za uporabo
• Svojo 12 V Max DEWALT litij-ionsko
akumulatorsko baterijo lahko uporabite
z rdečim ali zelenim litij-ionskim laserjem, da
zagotovite optimalno življenjsko dobo baterije.
• Poskrbite, da so baterije v dobrem stanju. Če
utripa signalna lučka za prikaz izpraznjene
baterije, je potrebno baterije napolniti.
VZDRŽEVANJE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
izključite orodje in ga izklopite iz vira
napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov ali
pribora.
21
SLOVENSKI
Nastavki/pripomočki
Čiščenje
OPOZORILO: Za čiščenje nikoli
ne uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo plastične
materiale, iz katerih so izdelani ti deli.
Uporabite samo krpo, navlaženo
z vodo oz. milnico. Pazite, da voda
ne prodre v notranjost orodja; nikoli
ne potopite nobenega dela orodja
v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite
polnilnik z vira napajanja z izmeničnim
tokom. Umazanijo in mast lahko
odstranite z zunanjosti ohišja
polnilnika s pomočjo krpe ali mehke
nekovinske ščetke. Ne uporabljajte
vode ali kakršnihkoli čistilnih raztopin.
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom
uporabljajte samo pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Priporočeni pribor za uporabo z vašim orodjem
je kot dodatni nakup na voljo pri pooblaščenem
prodajalcu ali servisu. Če potrebujete nasvet
pri izbiri pripomočka za vašo lasersko napravo,
stopite v stik z DEWALT Industrial Tool Co.,
701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 ali
pokličite 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) ali
obiščite spletno stran www.dewalt.com.
Popravila
Polnilnika in akumulatorske baterije ni mogoče
servisirati. Za VARNOST in ZANESLJIVOST
izdelka naj popravila, vzdrževanje in nastavitve
izvajajo samo pooblaščeni servisni centri
DEWALT, pooblaščeni serviser DEWALT ali drugo
pooblačeno servisno osebje. Vedno uporabljajte
originalne nadomestne dele.
Združljivost polnilnikov in baterij
DEWALT polnilniki in akumulatorske baterije (Evropa/ANZ)
Polnilniki/Čas polnjenja (v minutah)
Kat. št.
Izhodna
Ah
240 V
12 V
baterije #
napetost
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
Oznaka "X" pomeni, da akumulatorska baterija ni združljiva s polnilnikom. Vsi podani časi polnjenja
so referenčni. Dejanski čas polnjenja se lahko razlikuje. Za več podrobnosti preberite uporabniški
priročnik.
22
HRVATSKI
DCE089G, DCE089R: 3 x 360° LINIJSKI LASER
DCE0811G, DCE0811R: 2 x 360° LINIJSKI LASER
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva,
od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za profesionalne korisnike električnih alata.
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se ne
izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim
ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
OPREZ: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
PAŽNJA: Ako je prikazano bez
simbola upozorenja, označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
materijalnom štetom.
AKO IMATE BILO KAKVIH PITANJA O OVOM ILI
NEKOM DRUGOM DEWALT ALATU, NAZOVITE
NAS NA: Tel: 01753-56 70 55 Faks: 01753-57 21
12 ILI POSJETITE NAŠE WEB-MJESTO:
www.DEWALT.eu
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik
od ozljede, pročitajte ovaj Priručnik za
sigurnost i Priručnik za upotrebu.
SVA UPOZORENJA I SVE UPUTE ČUVAJTE
ZA BUDUĆE POTREBE
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Oznaèava neposrednu
riziènu okolnost koja æe, ako se ne
izbjegne, svakako rezultirati ozbiljnim
ozljedama ili smræu.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
smrću ili ozbiljnim ozljedama.
OPREZ: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede,
a ako se ne izbjegne, može rezultirati
materijalnom štetom.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
Sigurnosne upute za lasere
UPOZORENJE! Pročitajte i proučite
sve upute. Nepoštivanje svih dolje
opisanih uputa može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim osobnim ozljedama.
UPOZORENJE! Lasersko zračenje. Lasersku
libelu nemojte rastavljati ni modificirati. Unutar
uređaja nema dijelova koje bi korisnik mogao
popraviti. Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
UPOZORENJE: Opasno zračenje. Upotreba
kontrola, prilagođavanje ili postupci koji ovdje nisu
navedeni, mogu rezultirati opasnim izlaganjem
zračenju.
• Laser upotrebljavajte isključivo
s propisanim baterijama. Upotreba bilo
kojih drugih baterija može predstavljati rizik
od požara.
• Dok nije u upotrebi, laser pohranite
izvan dohvata djece i drugih nestručnih
osoba. Laseri su opasni u rukama nestručnih
korisnika.
• Koristite samo onu dodatnu opremu koju
proizvođač preporučuje za vaš model
uređaja. Dodatna oprema koja može biti
pogodna za jedan laser može predstavljati
rizik od ozljeda ako se koristi na drugom
laseru.
• Alat smije servisirati samo stručno
osoblje. Popravci, servisiranje ili održavanje
23
HRVATSKI
od strane nestručnih osoba mogu rezultirati
ozljedama. Da biste pronašli najbliži DEWALT
servis Tel.: 01753-56 70 55 ili posjetite
www.DEWALT.eu
• Nemojte gledati u zraku i za njezinu
provjeru ne koristite optička pomagala
kao što su teleskopi ili dvogledi. Mogu
nastati ozbiljna oštećenja vida.
• Laser ne postavljajte na mjestima na
kojima bi bilo tko mogao namjerno ili
nenamjerno gledati u lasersku zraku.
Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
• Isključite laser kad nije u upotrebi.
Ostavljanje lasera uključenim povećava rizik
od gledanja u lasersku zraku.
• Laserski alat nemojte rastavljati. Unutar
uređaja nema dijelova koje bi korisnik mogao
popraviti.
....simbol upozorenja na laser
nm ...............valna duljina u nanometrima
Na alatu su prikazane slijedeće ikone:
Prije upotrebe pročitajte priručnik.
Upozorenje o laseru
Ne gledajte u lasersku zraku.
Na alatu se nalaze sljedeće sigurnosne
oznake s podacima o klasi lasera. Više podataka
o vašem modelu pronaći ćete u Priručniku za
upotrebu.
• Ni na koji način ne modificirajte uređaj.
Modificiranje alata može rezultirati izlaganjem
opasnom laserskom zračenju.
• Ne koristite laser u blizini djece i ne
dopustite djeci da koriste laser. Može doći
do ozbiljnih ozljeda oka.
• Laser postavite čvrsto na ravnu površinu.
Ako laser padne, može se oštetiti ili doći do
ozljede.
• Ovaj se alat isporučuje potpuno
sastavljen. Alat je opremljen funkcijama koje
omogućuju brzo i jednostavno postavljanje.
Prije upotrebe pročitajte i usvojite sve upute
u priručniku.
• Izlaganje oka zraci lasera Klase 2 smatra
se sigurnim tijekom najviše 0,25 sekundi.
Refleks očnog kapka obično pruža dovoljnu
zaštitu.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći su rizici neprestano prisutni tijekom
upotrebe ovog uređaja:
– ozljede uzrokovane gledanjem u lasersku
zraku.
OZNAKE
ODRŽAVANJE
• Za točnost rada često provjeravajte je li
laser kalibriran. Pregledajte odjeljak Provjera
kalibracije na terenu u Priručniku za upotrebu.
• Provjere kalibracije i druge popravke možete
obaviti u DEWALT servisima.
• Kad nije u upotrebi, pohranite laser
u isporučenoj kutiji kompleta. Laser ne
skladištite na temperaturama nižima od
-20 °C (-5 °F) ili višima od 60 °C (140 °F).
• Laser ne pohranjujte u kutiju kompleta ako
je mokar. Laser treba najprije osušiti mekom
i suhom krpom.
ČIŠĆENJE
• Ne uklanjajte i ne prekrivajte oznake
upozorenja. Ako se oznake uklone, korisnik
ili druge osobe mogu se izložiti zračenju.
Vanjski plastični dijelovi mogu se čistiti vlažnom
krpom. Iako su ti dijelovi otporni na otapala,
NEMOJTE koristiti otapala. Za sušenje alata prije
pohrane možete upotrijebiti meku i suhu krpu.
• Oznake na alatu mogu sadržavati sljedeće
simbole
SERVIS
V ..................volti
mW ..............milivati
24
NAPOMENA: Rastavljanje lasera poništit će sva
jamstva na proizvod.
Radi SIGURNOSTI i POUZDANOSTI
proizvoda, sva podešavanja i popravke
HRVATSKI
obavljajte u ovlaštenim servisima. Električne
alate servisirajte kod kvalificiranog servisera
i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Popravci, servisiranje ili održavanje od strane
nestručnih osoba mogu rezultirati ozljedama. Da
biste saznali lokaciju najbližeg DEWALT servisa
posjetite www.DEWALT.eu
DODATNI PRIBOR
UPOZORENJE: Obzirom da pribor koji
nije u ponudi tvrtke DEWALT nije ispitan s ovim
proizvodom, upotreba takvog pribora uz ovaj alat
može biti opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj se proizvod smije upotrebljavati
isključivo dodatni pribor preporučen od tvrtke
DEWALT. Dodatna oprema koja može biti
pogodna za jedan laser može uzrokovati ozljede
ako se koristi na drugom laseru.
Preporučeni dodatni pribor za uporabu uz vaš
alat dostupan je uz nadoplatu kod dobavljača
ili u ovlaštenom servisu. Ako trebate pomoć
u pronalaženju pribora, kontaktirajte
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-56 70 55 Faks: 01753-57 21 12
Posjetite našu web-lokaciju:
www.DEWALT.eu
Alat može biti opremljen magnetskim nosačem.
Taj nosač omogućuje postavljanje uređaja na
svaku okomitu čeličnu ili željeznu površinu
pomoću magneta na poleđini nosača.
OPREZ: Ako je laser postavljen pomoću
magnetskog nosača, nemojte stajati ispod njega.
Ako laser padne, može doći do ozbiljnih ozljeda ili
oštećenja lasera.
ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE
STRUJE
• Baterijske alate koristite samo uz propisane
baterije. Upotreba bilo kojih drugih baterija
može uzrokovati požar.
UPOZORENJE: Baterije mogu eksplodirati,
iscuriti i uzrokovati ozljede ili požar. Da biste
smanjili te rizike:
• Pažljivo se pridržavajte svih uputa
i upozorenja na oznaci baterije i ambalaži.
• Baterije uvijek pravilno umetnite pazeći na
oznake polariteta (+ i -) na bateriji i uređaju.
• Pazite da ne dođe do kratkog spoja
kontakata baterije.
• Ne miješajte stare i nove baterije. Sve
stare baterije istovremeno zamijenite
novim baterijama iste marke i vrste.
• Prazne baterije odmah uklonite i odbacite
prema lokalnim propisima.
• Baterije nemojte spaljivati.
• Baterije držite izvan dohvata djece.
• Izvadite baterije ako se uređaj neće koristiti
nekoliko mjeseci.
Istek vijeka trajanja
• NE odlažite ovaj proizvod
s komunalnim otpadom.
• Baterije UVIJEK odlažite sukladno
lokalnim propisima.
• RECIKLIRAJTE sukladno
lokalnim propisima o prikupljanju
te odlaganju elektroničkog
i električnog otpada u skladu sa
smjernicom WEEE.
JAMSTVO
Tvrtka DEWALT sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i za profesionalne korisnike nudi
natprosječno jamstvo. Ova izjava o jamstvu
dodatak je vašim ugovornim pravima kao
profesionalnog korisnika ili zakonskim pravima
kao privatne osobe i ni na koji način ih ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone
slobodnog trgovanja.
• 30 DANA ZAJAMČENOG ZADOVOLJSTVA
BEZ RIZIKA •
Ako niste potpuno zadovoljni performansama
vašeg DEWALT alata, jednostavno ga vratite
unutar 30 dana, zajedno sa svim izvornim
komponentama na mjesto kupnje kako biste
dobili potpuni povrat novca ili zamjenu. Proizvod
može biti izložen dostatnom habanju i trošenju
i potrebno je predočiti dokaz kupnje.
• UGOVOR O JEDNOGODIŠNJEM
BESPLATNOM SERVISIRANJU •
Ako trebate održavati ili servisirati svoj alat tvrtke
DEWALT, tijekom 12 mjeseci od dana kupnje
imate pravo na jedno besplatno servisiranje.
Ono će biti besplatno obavljeno kod ovlaštenog
servisnog zastupnika tvrtke DEWALT. Potrebno
je predočiti dokaz o kupnji. Uključuje radne sate.
Ne obuhvaća dodatni pribor i zamjenske dijelove,
osim ako je neispravnost nastala dok su pod
jamstvom.
• Baterije nemojte puniti.
25
HRVATSKI
• JEDNOGODIŠNJE POTPUNO JAMSTVO •
Ako vaš DEWALT proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili
izradi unutar 12 mjeseci od dana kupnje, DEWALT
jamči besplatnu zamjenu svih neispravnih
dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom
nahođenju pod uvjetom:
• Da proizvod nije nepravilno upotrebljavan.
• Da je proizvod bio izložen uobičajenom
habanju i trošenju.
• Da neovlaštene osobe nisu pokušavale
izvoditi popravke.
• Da se predoči dokaz o kupnji.
• Da se proizvod vrati zajedno sa svim izvornim
komponentama.
Ako želite podnijeti zahtjev, obratite se prodavaču
ili potražite lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa
tvrtke DEWALT u DEWALT katalogu ili se obratite
uredu tvrtke DEWALT na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Popis ovlaštenih DEWALT servisa
i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
dostupni su putem interneta na adresi:
www.DEWALT.eu
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se ne
izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim
ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz tjelesne ozljede
ali koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom ili
nekom drugom DEWALT alatu, posjetite
www.dewalt.com na internetu.
UPOZORENJE: Pročitajte i proučite
sve upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa može rezultirati strujnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
UPOZORENJE: Lasersko zračenje.
Lasersku libelu nemojte rastavljati
ni modificirati. Unutar uređaja
nema dijelova koje bi korisnik
mogao popraviti. Mogu nastati
ozbiljna oštećenja vida.
UPOZORENJE: Opasno zračenje.
Upotreba kontrola, prilagođavanje
ili postupci koji ovdje nisu navedeni
mogu rezultirati opasnim izlaganjem
zračenju.
Oznake na alatu mogu sadržavati sljedeće
simbole
V ........................volti
mW ....................milivati
..........simbol upozorenja na laser
nm .....................valna duljina u nanometrima
2 ........................Laser klase 2
26
HRVATSKI
OZNAKE UPOZORENJA
Na laseru se nalaze sljedeće sigurnosne
oznake.
• Ni na koji način ne modificirajte uređaj.
Modificiranje alata može rezultirati izlaganjem
opasnom laserskom zračenju.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
• Ne koristite laser u blizini djece i ne
dopustite djeci da rukuju laserom. Mogu
nastati ozbiljna oštećenja vida.
UPOZORENJE: LASERSKO
ZRAČENJE. NE GLEDAJTE
U ZRAKU. Laserski proizvod klase 2
• Ne uklanjajte i ne prekrivajte oznake
upozorenja. Ako se oznake uklone, korisnik
ili druge osobe mogu se nenamjerno izložiti
zračenju.
• Laser postavite čvrsto na ravnu površinu.
Ako laser padne, može se oštetiti ili doći do
ozljede.
• Laser ne koristite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili
pare.
• Laser upotrebljavajte isključivo
s propisanim baterijama. Upotreba bilo
kojih drugih baterija može uzrokovati požar.
• Dok nije u upotrebi, laser spremite izvan
dosega djece i drugih neizučenih osoba.
Laseri su opasni u rukama nestručnih
korisnika.
• Koristite samo onu dodatnu opremu koju
proizvođač preporučuje za vaš model
uređaja. Dodatna oprema koja može biti
pogodna za jedan laser može predstavljati
rizik od ozljeda ako se koristi na drugom
laseru.
• Alat smije servisirati samo stručno
osoblje. Popravci, servisiranje ili održavanje
od strane nestručnih osoba mogu rezultirati
ozljedama. Da biste saznali lokaciju najbližeg
DEWALT servisa, posjetite www.dewalt.com
na internetu.
• Za gledanje laserske zrake ne koristite
optička pomagala kao što su teleskopi ili
dalekozori. Mogu nastati ozbiljna oštećenja
vida.
• Laser ne postavljajte na mjestima ma
kojima bi netko mogao gledati u lasersku
zraku. Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
• Laser ne postavljajte u blizini
reflektirajućih površina koje bi lasersku
zraku mogle reflektirati prema nečijim
očima. Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
• Isključite laser kad nije u upotrebi.
Ostavljanje lasera uključenim povećava rizik
od gledanja u lasersku zraku.
INFORMACIJE O LASERU
• Linijski laseri s 3 zrake u 360° DCE089G,
DCE089R i linijski laseri s 2 zrake u 360°
DCE0811G, DCE0811R laserski su proizvodi
klase 2. To su samonivelirajući laserski alati
koji se mogu koristiti za vodoravna i okomita
poravnavanja.
UPOZORENJE: Pročitajte i proučite
sve upute. Nepoštivanje svih dolje
opisanih uputa može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim osobnim ozljedama.
Radno mjesto
• Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori
dovode do nezgoda.
• S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
• Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
Zaštita od električne struje
• Baterijske alate koristite samo uz
propisane baterije. Upotreba bilo kojih
drugih baterija može uzrokovati požar.
Pregled proizvoda
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja
lasera i tjelesnih ozljeda.
Sl. 2 - Sučelje baterije A
Sl. 1A - Blokada klatna B
Sl. 1B - Tipkovnica C
Sl. 1B - Gumb za uključivanje/isključivanje:
vodoravna laserska linija D
27
HRVATSKI
Sl. 1B - Gumb za uključivanje/isključivanje: bočna
laserska linija E
• Pazite da ne dođe do kratkog spoja kontakata
baterije.
Sl. 1B - Gumb za uključivanje/isključivanje:
prednja okomita laserska linija (samo
DCE089R/G) F
• Nemojte puniti baterije koje zato nisu
predviđene.
Sl. 2 - Magnetski zakretni nosač G
Sl. 4 - Navoj tronošca (1/4 - 20 i 5/8 -11) I
Sl. 1B - Pokazivač stanja baterije J
Sl. 5 - Stezaljka za pričvršćivanje na strop K
Sl. 5 - Stropni nosač L
• Ne miješajte stare i nove baterije. Sve
stare baterije istovremeno zamijenite novim
baterijama iste marke i vrste.
• Prazne baterije odmah izvadite i odbacite
prema lokalnim propisima.
• Baterije nemojte spaljivati.
• Baterije držite izvan dohvata djece.
Sl. 5 - Otvor vijka M
• Izvadite baterije kad uređaj nije u upotrebi.
Baterije i napajanje
• Ovaj se alat napaja sljedećim DEWALT
baterijama od 10,8 V: DCB120, DCB127,
a može se napajati i DEWALT AA "starter
packom" koji može prihvatiti 4 AA baterije.
Napomena: AA "starter pack" preporučuje se
za upotrebu samo uz crveni laser.
Postavljanje/uklanjanje baterije
UPOTREBA AA "STARTER PACKA":
PAŽNJA: AA "starter pack" predviđen
je za upotrebu samo uz DEWALT
10,8 V kompatibilne laserske
proizvode i ne može se upotrebljavati
ni uz koje druge alate. Proizvod ne
pokušavajte modificirati.
• Koristite samo punjač predviđen za vašu
bateriju.
OSOBNA SIGURNOST
• Tijekom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
• Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
UPOTREBA I ČUVANJE ALATA
Postavljanje baterija:
• Podignite poklopac odjeljka za baterije kao
što je prikazano na sl. .
6A
• Umetnite četiri nove AA baterije u odjeljak
pazeći na polaritet baterija (+) i (–) označen
u unutrašnjosti odjeljka.
• Postavite AA "starter pack" kao što je
prikazano na sl. .
6B
UPOTREBA PUNJIVIH DEWALT BATERIJA OD
10,8 V:
• Umetnite bateriju od 10,8 V kao što je
prikazano na sl. .
6B
UPOZORENJE: Baterije mogu
eksplodirati, iscuriti i prouzrokovati
ozljede ili požar. Da biste smanjili te
rizike:
• Ne upotrebljavajte alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni
položaj. Svaki električni alat kojim se ne
može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
• Laserske alate koji se ne koriste pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad
s alatom osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama. Električni alati
opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
• Koristite samo dodatnu opremu koju
proizvođač preporučuje za vaš model
uređaja. Dodatna oprema koja može biti
pogodna za jedan laser može uzrokovati
ozljede ako se koristi na drugom laseru.
SERVISIRANJE
• Pažljivo se pridržavajte svih uputa
i upozorenja na oznaci baterije i na ambalaži,
kao i u priloženoj brošuri o sigurnosti baterije.
• Alat smije servisirati samo ovlašteno osoblje.
Popravci, servisiranje ili održavanje od strane
nestručnih osoba mogu rezultirati ozljedama.
• Baterije uvijek pravilno umetnite pazeći na
oznake polariteta (+ i -) na bateriji i uređaju.
• Prilikom servisiranja upotrijebite samo
identične zamjenske dijelove. Slijedite
upute u odjeljku Održavanje u ovom
28
HRVATSKI
priručniku. Upotreba neodobrenih dijelova
ili nepoštivanje Uputa za održavanje mogu
uzrokovati strujni udar ili ozljede.
Da biste saznali lokaciju najbližeg DEWALT
servisa, posjetite http://www.dewalt.com na
internetu.
Savjeti za upotrebu
• Za najbolje rezultate koristite samo nove
i kvalitetne AA baterije ili propisane punjive
DEWALT litij-ionske baterije od 10,8 V.
• Provjerite jesu li baterije u dobrom stanju.
Ako se pali i gasi pokazatelj slabih baterija,
potrebno ih je zamijeniti.
• Za dulje trajanje baterija isključite laser kada
ga ne koristite.
• Za točnost rada često provjeravajte je li laser
kalibriran. Pogledajte Provjera kalibracije na
terenu.
• Prije upotrebe lasera provjerite je li dobro
učvršćen na ravnoj i stabilnoj površini.
• Uvijek označite središte zrake koje laser
pokazuje.
• Ekstremne temperaturne promjene mogu
uzrokovati pomicanje unutarnjih dijelova koji
mogu utjecati na točnost. Tijekom rada često
provjeravajte točnost. Pogledajte odjeljak
Provjera kalibracije na terenu.
• Ako laser padne, provjerite je li još uvijek
kalibriran. Pogledajte odjeljak Provjera
kalibracije na terenu.
POKAZATELJ SLABE BATERIJE
Laseri DCE089G, DCE089R, DCE0811G
i DCE0811R opremljeni su pokazivačem stanja
baterije, kao što je prikazano na sl. 1B.
Indikator stanja pokazuje koliko je energije
preostalo u bateriji, pri čemu svaka lampica
predstavlja 25%. Donja lampica će se upaliti
i treperiti, što znači da je baterija slaba (ispod
12,5%) i da ju treba zamijeniti. Laser može
nastaviti kratko raditi, ali zrake će brzo oslabiti.
Nakon postavljanja novih baterija i ponovnog
uključivanja lasera, laserske zrake poprimit će
punu svjetlinu, a indikator će pokazivati puni
kapacitet. (Paljenje i gašenje laserske zrake
ne uzrokuju slabe baterije; pogledajte Indikator
nagiba izvan raspona.) Ako sve 4 lampice na
mjeraču trepere, to ne znači da je baterija slaba.
Pregledajte odjeljak "Treperenje lampica mjerača
baterije" u odjeljku Otklanjanje poteškoća.
Upotreba
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE LASERA
(SL. 1)
Isključen laser postavite na ravnu površinu.
Prekidač za blokiranje njihanja B pomaknite
u deblokirani položaj. Model DCE089G/R
opremljen je trima gumbima za uključivanje/
isključivanje na tipkovnici C, za vodoravnu
lasersku liniju D, bočnu okomitu lasersku liniju E
i okomitu lasersku liniju F (samo DCE089G/R).
DCE0811G /R emitira dvije linije: vodoravnu
i bočnu okomitu. Svaka se laserska linija uključuje
pritiskom na odgovarajući gumb za uključivanje/
isključivanje na tipkovnici. Laserske linije mogu
se uključiti pojedinačno ili istovremeno. Ponovnim
pritiskom na gumbe za uključivanje/isključivanje
laserske se linije isključuju. Kada laser nije
u upotrebi, prekidač blokade njihanja prebacite
u blokirani položaj (OFF). Ako se prekidač blokade
njihanja ne prebaci u blokirani položaj, na mjeraču
baterije treperit će sve 4 lampice.
UPOTREBA LASERA
Pokazivač uređaja izvan nivelacije
Laseri se samoniveliraju. Ako je laser pod
prevelikim nagibom i ne može se samonivelirati
(> 4°), laserska zraka treperi. Dvije su sekvence
treperenja povezane s uređajem izvan nivelacije:
(i) između 4° i 10° zrake trepere konstantno.
(ii) Pod kutevima većima od 10° zrake trepere
u ciklusima po tri treperenja. Zrake koje se pale
i gase ZNAČE DA LASER NIJE POSTAVLJEN
VODORAVNO (NI OKOMITO) TE SE NE
MOŽE KORISTITI ZA ODREĐIVANJE ILI
OZNAČAVANJE NIVELACIJE NI OKOMICE.
Pokušajte postaviti laser na ravniju površinu.
Upotreba zakretnog nosača (sl. 2)
UPOZORENJE: Postavljanje lasera
i/ili zidno postavljanje na stabilnu
površinu. Ako laser padne, može doći
do ozbiljnih ozljeda ili oštećenja lasera.
Laser je opremljen magnetskom zakretnom
konzolom G koja se ne može odvojiti od uređaja.
Ova konzola omogućuje postavljanje uređaja na
okomitu površinu od čelika ili željeza. Uobičajeni
primjeri prikladnih površina obuhvaćaju čelične
okvire, stupove i potpornje. Na konzoli je i utor H
koji omogućuje vješanje uređaja o čavao ili vijak
na bilo kojoj površini.
STROPNO postavljanje lasera (sl. 5)
Stropni nosač lasera L (ako je isporučen)
omogućuje dodatnu fleksibilnost upotrebe lasera.
Zidni držač ima stezaljku K na jednom kraju
koja se može pričvrstiti na zid radi postavljanja
29
HRVATSKI
akustične stropne instalacije. Sa svake strane
stropnog nosača nalazi se otvor vijka M, koji
omogućuje pričvršćivanje stropnog nosača na
bilo koju površinu pomoću čavla ili vijka. Nakon
pričvršćivanja stropnog nosača, njegova čelična
ploča predstavlja površinu na koju je moguće
pričvrstiti magnetsku zakretnu konzolu G. Položaj
lasera tada se može fino podesiti pomicanjem
zakretne konzole prema gore ili prema dolje na
zidnom držaču.
Upotreba lasera uz dodatke
Laseri su opremljeni ženskim navojima od 1/4”
- 20 i 5/8” - 11 s donje strane uređaja. Taj navoj
služi za pričvršćivanje trenutnog ili budućeg
DEWALT pribora. Koristite samo DEWALT pribor
predviđen za ovaj proizvod. Slijedite upute
isporučene s priborom.
OPREZ: Upotreba bilo kakvog pribora
koji nije preporučen za uporabu uz
ovaj alat može biti opasna.
Ako trebate pomoć u pronalaženju dodataka,
obratite se najbližem DEWALT servisu ili posjetite
www.dewalt.com na internetu.
Nivelacija lasera
Ako je laser pravilno kalibriran, automatski se
nivelira.
Svaki je laser tvornički kalibriran tako da se
nivelira ako je postavljen na ravnu površinu čiji
nagib nije veći od ± 4°. Ručno podešavanje nije
potrebno.
ODRŽAVANJE
• Za točnost rada često provjeravajte je li
laser kalibriran. Pogledajte odjeljak Provjera
kalibracije na terenu.
• Provjere kalibracije i druge popravke možete
obaviti u DEWALT servisima.
• Kad nije u upotrebi, pohranite laser
u isporučenoj kutiji kompleta. Laser ne
skladištite na temperaturama nižima od
-20 °C (-5 °F) ili višima od 60 °C (140 °F).
• Laser ne pohranjujte u kutiju kompleta ako
je mokar. Laser prije upotrebe treba najprije
osušiti mekom i suhom krpom.
ČIŠĆENJE
Vanjski plastični dijelovi mogu se čistiti vlažnom
krpom. Iako su ti dijelovi otporni na otapala,
NEMOJTE koristiti otapala. Za sušenje alata prije
pohrane možete upotrijebiti meku i suhu krpu.
Provjere preciznosti
i kalibracija
PROVJERA PRECIZNOSTI –
Vodoravna zraka, smjer skeniranja (sl. 7)
Provjera kalibracije vodoravnog skeniranja lasera
zahtijeva dva zida u razmaku od 9 m. Provjeru
kalibracije važno je obaviti na udaljenosti ne većoj
od primjena za koje će se alat koristiti.
1. Pričvrstite laser na zid pomoću zakretne
konzole tako da laser bude okrenut prema
suprotnom zidu (položaj od 0 stupnjeva).
2. Uključite vodoravnu i prednju okomitu zraku
lasera te označite položaj zrake na suprotnom
zidu izravno nasuprot lasera. Uvijek označite
središte zrake.
3. Zakrenite laser za 180 stupnjeva i označite
položaj zrake na suprotnom zidu.
4. Izmjerite okomitu udaljenost između
najniže oznake A i najviše oznake B.
Ako je izmjerena vrijednost veća od
prikazane u nastavku, laser treba servisirati
u ovlaštenom servisu.
Razmak između
zidova
9m
12 m
15 m
Dopušteni razmak
između oznaka
3 mm
4 mm
5 mm
PROVJERA PRECIZNOSTI –
Vodoravna zraka, smjer nagiba (sl. 8)
Provjera vodoravne kalibracije lasera
zahtijeva zid duljine od najmanje 9 m. Provjeru
kalibracije važno je obaviti na udaljenosti ne
većoj od primjena za koje će se alat koristiti.
1. Pričvrstite laser na kraj zida pomoću zakretne
konzole.
2. Uključite vodoravnu zraku lasera i zakrenite
laser prema suprotnom kraju zida, otprilike
paralelno sa susjednim zidom.
3. Označite središte zrake na oba mjesta (ⓒ,
ⓓ) na razmaku od najmanje 9 m.
4. Premjestite laser na suprotni kraj zida.
5. Uključite vodoravnu zraku lasera i zakrenite
laser prema prvom kraju zida, otprilike
paralelno sa susjednim zidom.
6. Podesite visinu lasera tako da središte zrake
bude poravnato s najbližom oznakom ⓓ.
7. Označite središte zrake ⓔ neposredno iznad
ili ispod najdalje oznake ⓒ.
30
HRVATSKI
8. Izmjerite udaljenost između ovih dviju oznaka
(ⓒ, ⓔ). Ako je izmjerena vrijednost veća od
prikazane u nastavku, laser treba servisirati
u ovlaštenom servisu.
Razmak između
zidova
9m
12 m
15 m
Dopušteni razmak
između oznaka
6 mm
8 mm
10 mm
PROVJERA PRECIZNOSTI –
Okomita zraka (sl. 9)
Provjera vertikalne (okomite) kalibracije lasera
može se najtočnije obaviti ako je dostupna
dovoljna visina, idealno 9 m, pri čemu jedna
osoba na podu postavlja laser, a druga blizu
stropa označava položaj zrake. Provjeru
kalibracije važno je obaviti na udaljenosti ne većoj
od primjena za koje će se alat koristiti.
1. Postavite laser na pod i uključite obje okomite
zrake.
2. Označite mjesta na kojima se zrake križaju na
podu (ⓕ, ⓖ) i na stropu ⓗ. Uvijek označite
središte zraka.
3. Zakrenite laser za 180 stupnjeva i pomaknite
ga blizu druge oznake ⓖ tako da sjecište
zraka bude točno na izvornim oznakama (ⓕ,
ⓖ) na podu.
4. Označite položaj na kojem se zrake križaju na
stropu ⓙ.
5. Izmjerite razmak između dviju oznaka na
stropu (ⓗ, ⓙ). Ako je izmjerena vrijednost
veća od prikazane u nastavku, laser treba
servisirati u ovlaštenom servisu.
Visina stropa
2,5 m
3m
4m
6m
9m
Dopušteni razmak
između oznaka
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
4m
6m
Provjera preciznosti 30° između okomitih
zraka (DCE089R/G) (sl. 0)
Provjera preciznosti 30° zahtijeva otvoreno
područje poda najmanjih dimenzija 10 m x 5 m.
Na slici 9 možete vidjeti položaj lasera u svakom
koraku, kao i lokacije oznaka. Uvijek označite
središte zraka.
1. Postavite laser u jednom kutu poda i uključite
bočnu okomitu zraku.
2. Označite središte zrake u tri položaja (ⓐ, ⓑ,
ⓒ) na podu duž linije lasera. Oznaka ⓑ treba
biti u sredini linije lasera.
3. Premjestite laser na oznaku ⓑ i uključite obje
okomite zrake.
4. Postavite sjecište zraka točno na oznaku
ⓑ, tako da prednja zraka bude poravnata
s oznakom ⓒ.
5. Označite položaj ⓓ duž prednje okomite
zrake najmanje 5 m od uređaja.
6. Zakrenite laser iznad oznake B tako da
prednja okomita zraka prolazi kroz oznaku ⓑ,
ⓓ.
7. Označite mjesto ⓔ na kojem bočna okomita
zraka prolazi oznaku ⓓ.
8. Izmjerite razmak između oznaka ⓓ i ⓔ.
Ako je izmjerena vrijednost veća od
prikazane u nastavku, laser treba servisirati
u ovlaštenom servisu.
Razmak od A do Dopušteni razmak između
B
oznaka
4m
3,5 mm
5m
4,5 mm
6m
5,5 mm
7m
6m
Rješavanje problema
Laser se ne uključuje
• Provjerite jesu li baterije (ako se koriste)
postavljene prema oznakama polariteta (+)
i (-) s unutarnje strane poklopca baterija
• Provjerite jesu li baterije u dobrom stanju.
Ako sumnjate u stanje baterija, pokušajte
upotrijebiti nove baterije.
• Provjerite jesu li kontakti baterija čisti i bez
znakova korozije. Laser održavajte suhim
i koristite samo kvalitetne baterije poznatog
proizvođača kako biste smanjili mogućnost
curenja baterija.
• Ako se laserski uređaj zagrije iznad 50 °C,
uređaj se neće uključiti. Ako je laser bio
pohranjen na vrlo visokoj temperaturi,
ostavite ga da se ohladi. Sprječavanjem
uključivanja prije nego što se uređaj ohladi na
odgovarajuću radnu temperaturu izbjegavaju
se oštećenja.
Treperenje laserskih zraka
Laseri su projektirani tako da se samoniveliraju
do oko 4° u svim smjerovima. Ako je laser toliko
nagnut da ugrađeni mehanizam ne može obaviti
samonivelaciju, laserske zrake trepere, što znači
31
HRVATSKI
da je uređaj izvan nagiba samonivelacije. ZRAKA
KOJA SE PALI I GASI ZNAČI DA LASER NIJE
POSTAVLJEN RAVNO (NI OKOMITO) TE SE
NE MOŽE KORISTITI ZA ODREĐIVANJE ILI
OZNAČAVANJE NIVELACIJE (ILI OKOMICE).
Pokušajte postaviti laser na ravniju površinu.
Laserske zrake ne prestaju se pomicati
Laser je precizan instrument. Dakle, ako laser
nije postavljen na stabilnu i nepomičnu površinu,
laser će nastaviti tražiti nivelaciju. Ako se zraka
ne prestaje kretati, pokušajte postaviti laser na
stabilniju površinu. Također, pokušajte osigurati
ravnu površinu kako bi laser bio stabilan.
LAMPICE MJERAČA BATERIJE TREPERE
Ako sve 4 lampice mjerača baterije trepere,
to znači da uređaj nije potpuno isključen pomoću
prekidača za blokiranje njihanja B. Prekidač za
blokiranje njihanja treba uvijek prebaciti u položaj
LOCKED/OFF (blokirano/isključeno) kada laser
nije u upotrebi.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da dodaci
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT
nisu provjereni s ovim proizvodom,
upotreba takvih dodataka uz ovaj
alat može biti opasna. Da biste
smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj
proizvod koristite isključivo pribor koji
preporučuje DEWALT.
Upotreba lasera s priborom (sl. 2), umetak)
Laser je opremljen ženskim navojima od 1/4” - 20
i 5/8” - 11 (I) s donje strane uređaja. Taj navoj
služi za pričvršćivanje trenutnog ili budućeg
DEWALT pribora. Koristite samo DEWALT pribor
predviđen za ovaj proizvod. Slijedite upute
isporučene s priborom.
Preporučeni dodatni pribor za uporabu uz vaš
alat dostupan je uz nadoplatu kod dobavljača
ili u ovlaštenom servisu. Ako trebate pomoć
u pronalaženju pribora, posjetite naše webmjesto: www.dewalt.com.
Servisiranje i popravci
• Napomena: Rastavljanje laserske libele
poništit će sva jamstva na proizvod.
Radi SIGURNOSTI i POUZDANOSTI proizvoda,
sva podešavanja i popravke obavljajte
u ovlaštenim servisima. Popravci, servisiranje
ili održavanje od strane nestručnih osoba mogu
rezultirati ozljedama. Da biste saznali lokaciju
najbližeg DEWALT servisa, posjetite
www.dewalt.com na internetu.
Specifikacije
LASERSKI ALAT
Izvor svjetla
Laserske diode
Valna duljina lasera
620 – 630 nm vidljivo (CRVENA)
Snaga lasera
≤1,50 mW (svaka zraka) LASERSKI PROIZVOD KLASE 2
Radni domet
20 m CRVENA
35 m ZELENA
50 m uz detektor
60 m uz detektor
Preciznost (okomica)
±3 mm na 9 m
Preciznost (nivelacija):
±3 mm na 9 m
510 – 530 nm vidljivo (ZELENA)
Indikatori
Baterija je slaba
Na mjeraču baterije treperi 1 lampica
Uređaj nije isključen na prekidaču za
Na mjeraču baterije trepere 4 lampice
blokadu njihanja
Laserske zrake trepere
Raspon nagiba je prekoračen/uređaj nije niveliran
Izvor napajanja
4 AA baterije (1,5 V) (6 V DC) ili D EWALT baterija od 10,8 V
Radna temperatura
-10 °C do 50 °C
Temperatura pohrane
-20 °C do 60 °C
Vlažnost
Maksimalna relativna vlažnost 80% za temperature do 31 °C, uz linearno smanjenje do
Okoliš
Otporno na vodu i prašinu prema IP65
50% relativne vlažnosti na 40 °C.
32
HRVATSKI
Sl. 1a
Sl. 1b
Sl. 2
33
HRVATSKI
SIGURNOST BATERIJE I PUNJAČA
Sigurnost korisnika
UPOZORENJE:
• Prije upotrebe proizvoda pažljivo
pročitajte sve Sigurnosne upute
i Priručnik proizvoda. Osoba
odgovorna za instrument mora
provjeriti razumiju li svi korisnici ove
upute i pridržavaju li ih se.
• Sve dijelove ovog priručnika
sačuvajte za slučaj potrebe.
Sigurnost litij-ionske baterije
UPOTREBA I ČUVANJE BATERIJSKOG ALATA
a) Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati
rizik od požara ako se upotrebljava s nekim
drugim akumulatorom.
b) Električne alate upotrebljavajte isključivo
s propisanim akumulatorima. Upotreba bilo
kojeg drugog akumulatora može predstavljati
rizik od ozljede i požara.
c) Kad proizvod nije u upotrebi, držite ga podalje
od ostalih metalnih predmeta poput spajalica
za papir, ključeva, čavala, vijaka ili drugih
manjih metalnih predmeta koji mogu izazvati
kratki spoj kontakata. Kratki spoj priključaka
baterije može izazvati eksploziju ili požar.
d) U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite
vodom. Ako tekućina dospije u oči, odmah
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz
baterije može izazvati iritacije ili opekline.
SERVIS
• Alat smije servisirati samo stručno osoblje.
Popravci, servisiranje ili održavanje od strane
nestručnih osoba mogu rezultirati ozljedama.
Za lokaciju najbližeg DEWALT servisa
nazovite 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)
ili posjetite http:// www.DEWALT.com na
internetu.
• Nemojte rastavljati alat, bateriju ni punjač.
Unutar uređaja nema dijelova koje bi korisnik
mogao popraviti.
• Ni na koji način ne modificirajte uređaj.
Modifikacije alata mogu uzrokovati tjelesne
ozljede ili oštećenje alata
34
Važne sigurnosne upute za sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon. Za
kompatibilnost akumulatora i punjača konzultirajte
tablicu na kraju ovog priručnika. Isporučeni
akumulator nije potpuno napunjen. Prije korištenja
akumulatora i punjača pročitajte donje sigurnosne
upute. Zatim slijedite opisane upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE
• Akumulator ne punite i ne koristite
u eksplozivnim okruženjima, na primjer
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Umetanje ili uklanjanje baterije iz punjača
može zapaliti prašinu ili pare.
• Bateriju nemojte nasilno stavljati
u punjač. Nikad ni na koji način ne
modificirajte akumulator kako bi odgovarao
nekompatibilnim punjačima jer može doći
do prsnuća akumulatora i ozbiljnih tjelesnih
ozljeda. Kompatibilnost akumulatora i punjača
provjerite u tablici na kraju ovog priručnika.
• Bateriju punite samo punjačem isporučenim
uz proizvod.
• Uređaj ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite na
lokacijama gdje bi temperatura mogla dostići
ili porasti preko 40 °C (npr. alatnice ili metalni
objekti tijekom ljeta).
UPOZORENJE: Opasnost od
požara. Nikad ni iz kojeg razloga ne
pokušavajte otvarati akumulator. Ako
je akumulator napuknut ili oštećen
ne umećite ga u punjač. Nemojte
pritiskati, ispuštati na tlo ili oštećivati
akumulator. Ne upotrebljavajte
akumulator ili punjač ako je primio
ozbiljan udarac, ispušten na tlo,
voženo je preko njega ili ako je
oštećen na bilo koji način (npr.
probijen čavlom, udaren čekićem,
nagažen). Oštećene akumulatore
potrebno je vratiti ovlaštenom servisu
radi recikliranja.
UPOZORENJE: Opasnost od
požara. Pazite da prilikom pohrane ili
prenošenja baterija njezini kontakti ne
dođu u dodir s metalnim predmetima.
Na primjer, ne stavljajte bateriju
u torbe, džepove, kutije s alatima,
komplete alata, ladice itd., mjesta na
kojima se nalaze čavli, vijci, ključevi
HRVATSKI
itd. Prilikom transporta baterija može
doći do požara ako priključci baterije
dođu u kontakt s vodljivim materijalima
kao što su ključevi, kovanice, ručni
alati i sl. Transport litij-ionskih baterija
zakonski je reguliran, stoga prilikom
transporta baterija pazite da kontakti
budu zaštićeni i dobro izolirani od
materijala s kojima bi mogli doći
u dodir i koji bi mogli uzrokovati kratki
spoj. Prije transporta litij-ionskih
baterija provjerite propise o transportu,
pakiranju i otpremi u poštanskom
uredu ili kod prijevoznika.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE (LI-ION) BATERIJE
• Ne spaljujte akumulator čak ni ako je ozbiljno
oštećen ili potpuno istrošen. Vatra može
izazvati eksploziju akumulatora. Tijekom
gorenja litij-ionskog akumulatora stvaraju se
otrovni plinovi i materijali.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u kontakt
s kožom, zahvaćenu površinu kože odmah
isperite blagim sapunom i tekućom vodom.
Ako akumulatorska tekućina dospije
u oči, otvoreno oko najmanje 15 minuta
ispirite vodom ili do prestanka iritacije. Ako
je potrebna liječnička pomoć, elektrolit
akumulatora sastoji se od mješavine tekućih
organskih karbonata i litijevih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije može
izazvati iritaciju dišnih putova. Omogućite
dotok svježeg zraka. Ako se simptomi
zadržavaju, potražite liječničku pomoć.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Recikliranje
Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Punjiva akumulatorska baterija
• Ovaj izdržljivi akumulator potrebno je dopuniti
kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad
bili s lakoćom obavljani. Po isteku vijeka
trajanja odložite vodeći računa o okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati. Odnesite
ih vašem prodavaču ili u lokalno središte za
recikliranje. Također, potpuni popis ovlaštenih
DEWALT servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi
www.2helpU.com.
Sigurnost baterije i punjača
Važne sigurnosne upute za sve punjače
baterija
Punjači
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik
sadrži važne upute o sigurnosti i upotrebi
punjača.
Ovaj alat koristi DEWALT punjač. Kompatibilnost
akumulatora i punjača provjerite u tablici na
poleđini ovog priručnika.
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, bateriji
i proizvodu koji koristi bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Ne dopustite da u punjač
dospije bilo kakva tekućina. Može doći
do strujnog udara.
OPREZ: Rizik od opeklina. Da
biste smanjili rizik od ozljeda, punite
isključivo punjive baterije tvrtke
DEWALT. Ostale vrste baterija mogu
prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
NAPOMENA: U određenim uvjetima, dok je
punjač priključen u električno napajanje, strani
predmeti mogu izazvati kratak spoj kontakata.
Električno vodljivi strani predmeti kao što su
između ostaloga strugotina, metalni komadići,
čelična vuna, aluminijska folija ili bilo kakva
taloženja metalnih čestica, moraju se držati
podalje od otvora punjača. Punjač uvijek isključite
iz električnog napajanja ako akumulator nije
u udubljenju punjača. Punjač prije čišćenja
isključite iz napajanja.
• Akumulator NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači namijenjeni su samo za
punjenje punjivih baterija tvrtke DEWALT.
Bilo kakva druga upotreba može rezultirati
požarom ili strujnim udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
• Punjač ne iskapčajte povlačenjem za
kabel, nego za utikač. Time smanjujete
mogućnost oštećivanja utikača ili kabela.
35
HRVATSKI
• Na punjač ne postavljajte nikakve predmete,
a punjač ne postavljajte na mekanu površinu
koja bi mogla blokirati otvore za prozračivanje
i uzrokovati prekomjerno zagrijavanje
unutrašnjosti. Punjač postavite podalje od bilo
kakvog izvora topline. Punjač se prozračuje
kroz otvore na vrhu i pri dnu kućišta.
• Ne upotrebljavajte punjač ako je oštećen
kabel ili utičnica.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili ako
je oštećen na bilo koji način. Odnesite ga
u ovlašteni servis.
Ako se uz drugu bateriju prikazuje isto upozorenje
kao i kod prethodne, punjač predajte u ovlašteni
servis radi provjere.
ODGODA ZBOG VRUĆEG ILI HLADNOG
AKUMULATORA
Neki punjači podržavaju odgodu ukoliko je baterija
previše vruća ili hladna. Ako je prevruća, punjač
odgađa punjenje dok se baterija ne ohladi. Kada
se baterija ohladi, punjač automatski započinje
s punjenjem. Ova značajka omogućuje produljenje
vijeka trajanja baterije. Tijekom odgode punjenja
crveno svjetli u ciklusima dugo-kratko.
OSTAVLJANJE BATERIJE U PUNJAČU
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak, odnesite ga
u ovlašteni servis. Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili električnim
udarom.
Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti
priključeni dok svijetli crvena lampica. Punjač
će održavati akumulator svježim i potpuno
napunjenim.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
NAPOMENA: Baterija će polako gubiti svoj naboj
dok se nalazi izvan punjača. Ako se baterija ne
održava napunjenom u punjaču, prije upotrebe
ćete je možda morati napuniti. Baterija će se
također prazniti ako je ostavite u punjaču koji nije
priključen u napajanje.
• NE pokušavajte međusobno povezati
2 punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa standardnom
električnom mrežom u kućanstvu od
120/220 V.
Ne pokušavajte upotrebljavati uz neki drugi
napon. Ovo se ne odnosi na automobilske
punjače.
Postupak punjenja (sl. 1)
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja baterija.
2. Umetnite akumulator (C) u punjač, kao što
je prikazano na sl. 1, pazeći da se potpuno
učvrsti u svom položaju. Crvena lampica
punjenja neprekidno će treperiti, što znači da
je punjenje započelo.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
Pokazivači punjenja
Neki punjači predviđeni su za detekciju nekih
poteškoća povezanih s baterijama. Crveno svjetlo
koje brzo treperi naznačuje problem. Ako se to
dogodi, ponovo umetnite bateriju u punjač. Ako
se problem nastavi, pokušajte upotrijebiti drugu
bateriju kako biste provjerili je li punjač ispravan.
Ako se druga baterija ispravno puni, prethodna
je neispravna i treba je vratiti u servis radi
recikliranja ili na drugo za to predviđeno mjesto.
36
SLABE BATERIJE: Punjači također mogu
detektirati slabe baterije. Takve su baterije
svejedno upotrebljive, ali vjerojatno neće dugo
trajati. Punjač će naznačiti kad bude potrebno
zamijeniti bateriju.
Važne napomene o punjenju
1. Najdulji vijek trajanja i najbolja učinkovitost
postižu se punjenjem pri temperaturama
između 18 °C- 24 °C. NEMOJTE puniti
bateriju pri okolnim temperaturama ispod
4,5 °C ili iznad 40,5 °C. To je važno
i sprječava ozbiljno oštećenje baterije.
2. Punjač i baterija mogu se zagrijati tijekom
punjenja. To je normalno i ne predstavlja
problem. Za brže hlađenje baterije nakon
upotrebe izbjegavajte ostavljanje baterije
i punjača u toplim okruženjima, kao što su
metalne alatnice, neizolirane prikolice i sl.
3. Ako se baterije ne pune pravilno:
a. Provjerite ispravnost priključka tako da
priključite u svjetiljku ili drugi uređaj.
b. Provjerite je li punjač priključen u mrežu
u kojoj se isključuje kompletno napajanje
jednim prekidačem za svjetla.
c. Punjač i bateriju premjestite na lokaciju na
kojoj je okolna temperatura zraka približno
18- 24 °C);
d. Ako se problemi s punjenjem nastave,
predajte alat, bateriju i punjač u servis.
HRVATSKI
4. Bateriju treba puniti kada snaga nije dovoljna
za zadatke koji su do tada bili obavljani
s lakoćom. U tom slučaju PREKINITE
s upotrebom alata. Primijenite upute u opisu
ostupka punjenja. Možete puniti i bateriju
koja je samo djelomično prazna bez ikakvih
negativnih posljedica.
5. Električno vodljivi strani predmeti kao što
su između ostaloga strugotina, metalni
komadići, čelična vuna, aluminijska folija ili
bilo kakva taloženja metalnih čestica, moraju
se držati podalje od otvora punjača. Punjač
uvijek isključite iz električnog napajanja ako
akumulator nije u udubljenju punjača. Punjač
prije čišćenja isključite iz napajanja.
6. Punjač ne uranjajte u vodu i druge tekućine te
ga ne izlažite niskim temperaturama.
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara. Ne
dopustite da u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do strujnog udara.
PAŽNJA: Nikad ni iz kojeg razloga ne pokušavajte
otvarati akumulator. Ako plastično kućište baterije
napukne, reciklirajte je u servisu.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći.
2. Produljeno skladištenje neće štetiti bateriji ni
punjaču. U odgovarajućim uvjetima mogu se
skladištiti do 5 godina.
UPOTREBA
UPOZORENJE: Kako biste smanjili opasnost
od ozbiljnih ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (sl. 2)
NAPOMENA: pobrinite se da baterijski uložak
bude potpuno napunjen.
Da biste umetnuli bateriju (A) u alat, poravnajte
je s vodilicama na poleđini alata i namjestite
u uređaj tako da se učvrsti u svom položaju.
Da biste izvadili bateriju iz alata, pritisnite gumb
za oslobađanje baterije i čvrsto povucite bateriju
iz alata. Umetnite je u punjač kao što je prikazano
na sl. 1a i 1b.
Savjeti za upotrebu
• Litij-ionska baterija Max DEWALT od
12 V može se koristiti uz crvene i zelene
lasere za dulji vijek trajanja.
• Provjerite jesu li baterije u dobrom stanju.
Ako na laseru treperi indikator slabe baterije,
potrebno ju je napuniti.
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, isključite
alat i uklonite akumulator prije
izvođenja bilo kakvih podešavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora.
Čišćenje
UPOZORENJE: Za čišćenje alata
ne upotrebljavajte otapala ili druge
agresivne kemikalije. Te kemikalije
mogu oslabiti plastiku od koje su
izrađeni dijelovi. Upotrebljavajte
isključivo krpu natopljenu vodom
i blagim sapunom. Nikad ne
dopustite da bilo kakva tekućina
prodre u unutrašnjost alata. Nikad ne
potapajte bilo koji dio alata u tekućinu.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Prije bilo kakvog čišćenja
punjač odvojite od utičnice električne
mreže. Nečistoća i masnoća s vanjske
strane punjača mogu se ukloniti
krpom ili mekanom (ne metalnom)
četkom. Ne koristite vodu ili bilo kakve
otopine za čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da pribori,
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT,
nisu ispitani s ovim proizvodom,
upotreba ovakvog pribora uz ovaj alat
može biti opasna. Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, uz ovaj proizvod
koristite isključivo dodatni pribor koji
preporučuje DEWALT.
Preporučeni dodatni pribor za uporabu uz vaš
alat dostupan je uz nadoplatu kod dobavljača
ili u ovlaštenom servisu. Ako trebate pomoć
u pronalaženju pribora, kontaktirajte DEWALT
Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road,
Baltimore, MD 21286, nazovite 1-800-4-DEWALT
(1-800-433-9258) ili posjetite naše web-mjesto
www.dewalt.com.
37
HRVATSKI
Popravci
Punjač i baterija ne mogu se servisirati. Radi
sigurnosti i opuzdanosti proizvoda, popravke,
podešavanja i održavanje obavljajte isključivo
u tvorničkom DEWALT servisu, ovlaštenom
DEWALT i sl. Uvijek upotrebljavajte identične
zamjenske dijelove.
Tablica kompatibilnosti punjača i baterija.
DEWALT baterije i punjači (Europe/ANZ)
Punjači/vrijeme punjenja (minute)
Kat. br.
Izlazni
Amper sati
240 volti
12 volti
baterije
napon
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
"X" znači da baterija nije kompatibilna s punjačem. Sva vremena punjenja su približna. Stvarno
vrijeme punjenja može se razlikovati. Za više informacija pročitajte priručnik s uputama.
38
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
♦ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
♦ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
♦ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
♦ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
♦ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
♦ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
♦ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
♦ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte
servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
R ADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
39
SRPSKI
DCE089G, DCE089R: 3 x 360° LINIJSKI LASER
DCE0811G, DCE0811R: 2 x 360° LINIJSKI LASER
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih alata.
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja će, ako se ne
izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
OPREZ: Ako se koristi bez simbola
opasnosti po bezbednost, ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
može, ako se ne izbegne, izazvati
materijalnu štetu.
AKO IMATE PITANJA ILI KOMENTAR O OVOM
ILI BILO KOM DRUGOM DEWALT ALATU, ONDA
NAS POZOVITE NA: Tel: 01753-56 70 55 Faks:
01753-57 21 12 ILI POSETITE NAŠ VEBSAJT:
www.DEWALT.eu
UPOZORENJE: Pročitajte ova bezbednosna uputstva kao i uputstvo za rad da
biste smanjili rizik od povreda.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja će, ako se ne
40
izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja, bi
mogla, ako se ne izbegne, izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja
se ne odnosi na telesne povrede ali
koja, ako se ne izbegne, može dovesti
do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
Sigurnosna uputstva za lasere
UPOZORENJE! Neophodno je
pročitati i razumeti sva uputstva.
Nepoštovanje svih dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu
telesnu povredu.
UPOZORENJE! Izlaganje laserskom
zračenju. Nemojte rastavljati ili modifikovati laser
za nivelisanje. Unutra se ne nalaze delovi koje
korisnik može servisirati. Može doći do ozbiljne
povrede oka.
UPOZORENJE: Opasno zračenje. Korišćenje
kontrola ili podešavanja ili obavljanje procedura
sem onih koje su ovde navedene može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
• Laser koristiti samo specijalno označenim
baterijama. Upotreba bilo kojih drugih
baterija može izazvati opasnost od požara.
• Kada se ne koristi, laser držite van
domašaja dece i osoba koje nisu obučene
za rad sa njim. Laseri mogu da budu opasni
u rukama neveštih korisnika.
• Koristite samo dodatnu opremu koju je
proizvođač preporučio za vaš model.
Dodatna oprema može da bude prikladna za
jedan laser, ali može izazvati opasnost od
povreda ako se koristi sa drugim laserom.
• Servisiranje alata sme biti izvršeno
samo od strane kvalifikovanog osoblja
SRPSKI
za popravku. Servisiranje ili održavanje
izvršeno od strane nekvalifikovanog osoblja
može dovesti do povreda. Za lociranje
najbližeg DEWALT servisa Tel: 01753-56 70
55 ili posetite www.DEWALT.eu
• Ne gledajte u zrak ili ne koristite optičke
alate kao što su teleskop ili tranzit za
gledanje u laserski snop. Može doći do
ozbiljne povrede oka.
• Ne stavljajte u položaj koji može
dovesti do toga da bilo ko, namerno ili
nenamerno, gleda u laserski snop. Može
doći do ozbiljne povrede oka.
• Isključite laser kad se ne koristi.
Ostavljanje uključenog lasera povećava rizik
od gledanja u laserski snop.
• Ne rastavljajte laserski alat. Unutra se ne
nalaze delovi koje korisnik može servisirati.
....simbol za upozorenje lasera
nm ...............talasne dužine u nanometrima
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu
Upozorenje za laser
Ne gledajte u laserski snop.
Sledeći primeri nalepnica su postavljeni na
vašem alatu da bi vas obavestili o klasi lasera radi
vaše udobnosti i bezbednosti. Takođe pogledajte
uputstvo proizvoda za specifikacije određenog
modela proizvoda.
• Ne modifikujte laser ni na koji način.
Modifikovanje ovog alata može dovesti do
izlaganja opasnom laserskom zračenju.
• Ne radite sa laserom u blizini dece i ne
dozvoljavajte deci da rade sa laserom.
Može doći do ozbiljne povrede oka.
• Postavite laser bezbedno na ravnoj
površini. Može doći do oštećenja lasera ili
ozbiljnih povreda ukoliko laser padne.
• Ovaj alat se isporučuje kompletno
sastavljen. Ovaj alat je konstruisan sa
karakteristikama koje omogućava brzo i lako
konfigurisanje. Pročitajte i razumite sve
instrukciju u uputstvu za rad pre upotrebe.
• Izlaganje snopu lasera klase 2 smatra
se bezbednim u trajanju od maksimalno
0,25 sekundi. Refleksi očnih kapaka će
normalno obezbediti adekvatnu zaštitu.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
ovog uređaja:
– povrede izazvane gledanjem u laserski
snop.
NALEPNICE
• Ne uklanjajte i ne oštećujte nalepnice
s upozorenjima. Ako su nalepnice
uklonjene, korisnik ili druga lica mogu
slučajno da se izlože zračenju.
• Nalepnica na vašem alatu može da obuhvata
sledeće simbole.
ODRŽAVANJE
• Da bi se osigurala preciznost vašeg rada,
proveravajte često laser da biste se uverili da
je pravilno kalibrisan. Vidi uputstva za proveru
kalibracije na terenu u vašem priručniku za
operatera.
• Provere kalibracije i ostale popravke mogu biti
izvršene od strane DEWALT servisnih centra.
• Kada se ne koristi, onda skladištite laser
u njegovoj kutiji. Ne skladištite svoj laser na
temperaturama ispod -20 °C (-5 °F) ili iznad
60 °C (140 °F).
• Laser ne stavljajte u torbicu ako je vlažan.
Prvo osušite laser sa suvom i mekom krpom.
ČIŠĆENJE
Spoljne plastične delove možete očistiti sa
vlažnom krpom. Mada su ovi delovi otporni na
rastvarače, NIKADA nemojte koristiti rastvarače.
Koristite meku i suvu krpu za odstranjivanje vlage
od alata pre skladištenja.
V ..................volt
mW ..............milivati
41
SRPSKI
SERVIS
NAPOMENA: Rastavljanje lasera za nivelisanje
poništiće sve garancije za ovaj proizvod.
Da bi se osigurala BEZBEDNOST
i POUZDANOST, popravke, održavanje
i podešavanja treba da obavljaju ovlašćeni
servisni centri. Postarajte se da vaš alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo
originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost alata.
Servisiranje ili održavanje izvršeno od strane
nekvalifikovanog osoblja može dovesti do rizika
od povreda. Za lociranje najbližeg DEWALT
ovlašćenog servisa idite na www.DEWALT.eu
PRIBORI
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi DEWALT,
nisu bili testirani sa ovim proizvodom, korišćenje
takvih pribora i dodatne opreme sa ovim alatom
bi moglo biti opasno. Da bi se smanjila opasnost
od povreda, sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT. Dodatna oprema može da bude
prikladna za jedan alat, ali može postati opasna
ako se koristi sa drugim alatom.
Preporučena dodatna oprema za upotrebu sa
ovim alatom može se nabaviti kod vašeg lokalnog
distributera ili ovlašćenog servisnog centra, uz
doplatu. Ako vam je potrebna pomoć za lociranje
bilo kog dodatnog pribora, onda stupite u kontakt
sa
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-56 70 55 Faks: 01753-57 21 12
ili posetite našu web lokaciju:
www.DEWALT.eu
Vaš alat može da bude isporučen sa magnetnim
nosačem. Ovaj nosač omogućava postavljanje
alata na bilo kojoj uspravnoj površini od čelika ili
gvožđa pomoću magneta na poleđini nosača.
OPREZ: Nemojte stajati ispod lasera kada je
postavljen na magnetni nosač. Ako laser padne
onda mogu nastati ozbiljne fizičke povrede ili
oštećenja.
ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
• Koristite akumulatorski alat samo sa
specijalno označenim baterijama. Upotreba
bilo kojih drugih baterija može izazvati
opasnost od požara.
42
UPOZORENJE: Baterije mogu da
eksplodiraju, cure i izazovu povredu ili požar. Da
biste smanjili opasnost:
•
Pažljivo sledite sva uputstva
i upozorenja na etiketi baterije i pakovanju.
• Baterije uvek stavljajte sa pravilnim
polaritetom (+ i -) koji je označen na bateriji
i opremi.
• Ne kratkospajajte kontakte baterije.
• Ne punite baterije.
• Ne mešajte stare i nove baterije. Sve
baterije istovremeno zamenite novim
baterijama iste marke i tipa.
• Istrošene baterije odmah zamenite
i odložite ih u skladu sa lokalnim
propisima.
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Držite baterije van domašaja dece.
• Uklonite baterije ako uređaj ne nameravate
da koristite duže vreme.
Kraj radnog veka
• NE odlažite ovaj proizvod zajedno
sa otpadom iz domaćinstva.
• UVEK odložite baterije u skladu sa
lokalnim zakonom.
• RECIKLIRAJTE u skladu sa
lokalnim zakonima za sakupljanje
i odlaganje električnog
i elektronskog otpada pod
direktivom WEEE.
GARANCIJA
DEWALT je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove za
profesionalne korisnike ovog proizvoda.
Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji
način ne osporava vaša ugovorna prava kao
profesionalnog korisnika ili vaša zakonska prava
kao privatnog, neprofesionalnog korisnika. Ova
garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
• GARANCIJA NA ZADOVOLJSTVO OD
30 DANA BEZ OBAVEZA •
Ako niste potpuno zadovoljni radom vašeg
DEWALT alata, jednostavno ga vratite na prodajno
mesto u roku od 30 dana, u stanju u kom ste ga
kupili, sa svim originalnim komponentama, radi
vraćanja novca u punom iznosu ili zamene. Stanje
proizvoda mora biti takvo da habanje i trošenje
SRPSKI
izgleda umereno i mora se priložiti račun kao
dokaz o kupovini.
• UGOVOR O BESPLATNOM SERVISIRANJU
U TRAJANJU OD JEDNE GODINE •
Ako vam je potrebno održavanje ili servisiranje
DEWALT alata, u periodu od 12 meseci od datuma
kupovine, imate pravo na besplatno servisiranje.
Ono će biti obavljeno besplatno kod ovlašćenog
DEWALT servisera. Neophodno je dostaviti dokaz
o kupovini. Uključujući radnu snagu. Isključujući
dodatnu opremu i rezervne delove, osim u slučaju
da je do neispravnosti došlo u garantnom roku.
• JEDNOGODIŠNJA GARANCIJA •
U slučaju da vaš proizvod firme DEWALT postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi
u periodu od 12 meseci od datuma kupovine,
DEWALT garantuje da će besplatno zameniti sve
neispravne delove ili – prema svom nahođenju –
da će zameniti uređaj besplatno u slučaju:
• da proizvod nije bio nenamenski korišćen;
• da je proizvod bio izložen umerenom habanju
i trošenju;
• da nisu pokušane popravke od strane
neovlašćenih lica;
• da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
• da je proizvod vraćen u kompletnom stanju,
sa svim originalnim delovima.
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg
prodavca ili se obratite najbližem ovlašćenom
DEWALT servisu čija adresa se nalazi u DEWALT
katalogu ili kontaktirajte vaše DEWALT
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Lista ovlašćenih DEWALT
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove nalazi se na internetu, na
adresi: www.DEWALT.eu
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja će, ako se ne
izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja
se ne odnosi na telesne povrede ali
koja, ako se ne izbegne, može dovesti
do materijalne štete.
Ako imate pitanja ili komentara o ovom ili bilo
kom drugom DEWALT alatu, onda idite na
www.dewalt.com na Internetu.
UPOZORENJE: Neophodno je
pročitati i razumeti sva uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
UPOZORENJE: Izlaganje laserskom
zračenju. Nemojte rastavljati ili
modifikovati laser za nivelisanje.
Unutra se ne nalaze delovi koje
korisnik može servisirati. Može
doći do ozbiljne povrede oka.
UPOZORENJE: Opasno zračenje.
Korišćenje kontrola ili podešavanja ili
obavljanje procedura sem onih koje
su ovde navedene može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
Nalepnica na vašem alatu može da obuhvata
sledeće simbole.
V ........................volt
mW ....................milivati
..........simbol za upozorenje lasera
nm .....................talasne dužine u nanometrima
2 ........................Laser klase 2
43
SRPSKI
NALEPNICE SA UPOZORENJEM
Radi vaše udobnosti i bezbednosti na laseru
postoje sledeće nalepnice.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, korisnik mora da
pročita uputstvo za upotrebu.
UPOZORENJE: LASERSKO
ZRAČENJE. NE GLEDAJTE U ZRAK.
Laserski proizvod klase 2
Modifikovanje ovog alata može dovesti do
izlaganja opasnom laserskom zračenju.
• Ne radite sa laserom u blizini dece i ne
dozvoljavajte deci da rade sa laserom.
Može doći do ozbiljne povrede oka.
• Ne uklanjajte i ne oštećujte nalepnice
s upozorenjima. Ako su nalepnice uklonjene,
korisnik ili druga lica mogu slučajno da se
izlože zračenju.
• Postavite laser bezbedno na ravnoj
površini. Može doći do oštećenja lasera ili
ozbiljnih povreda ukoliko laser padne.
INFORMACIJE O LASERU
• Ne uključujte laser u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu
zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
Električni alati stvaraju varnice koje mogu da
upale prašinu ili isparenja.
• Laser koristiti samo specijalno označenim
baterijama. Upotreba bilo kojih drugih
baterija može izazvati opasnost od požara.
• Kada se ne koristi, laser držite van
domašaja dece i osoba koje nisu obučene
za rad sa njim. Laseri su opasni u rukama
neveštih korisnika.
• Koristite samo dodatnu opremu koju je
proizvođač preporučio za vaš model.
Dodatna oprema može da bude prikladna
za jedan laser, ali može izazvati opasnost od
povreda ako se koristi sa drugim laserom.
• Servisiranje alata sme biti izvršeno
samo od strane kvalifikovanog osoblja
za popravku. Servisiranje ili održavanje
izvršeno od strane nekvalifikovanog osoblja
može dovesti do povreda. Za lociranje
najbližeg DEWALT ovlašćenog servisa idite
na www.dewalt.com na Internetu.
• Ne koristite optičke alate kao što su
teleskop ili tranzit za gledanje u laserski
snop. Može doći do ozbiljne povrede oka.
• Ne stavljajte u položaj koji može
dovesti do toga da bilo ko, namerno ili
nenamerno, gleda u laserski snop. Može
doći do ozbiljne povrede oka.
• Ne postavljajte laser blizu reflektivne
površine koja može da odbije laserski
snop prema nečijim očima. Može doći do
ozbiljne povrede oka.
• Isključite laser kad se ne koristi.
Ostavljanje uključenog lasera povećava rizik
od gledanja u laserski snop.
• Ne modifikujte laser ni na koji način.
44
• DCE089G, DCE089R 360° linijski laser sa
3 zraka i DCE0811G, DCE0811R 360° linijski
laser sa 2 zraka su proizvodi lasera klase 2.
Laseri su alati sa samostalnim nivelisanjem
koji se mogu koristiti za horizontalno (ravno)
i vertikalno (uspravno) nivelisanje.
UPOZORENJE: Neophodno je
pročitati i razumeti sva uputstva.
Nepoštovanje svih dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu
telesnu povredu.
Radno područje
• Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
• Ne radite sa laserom u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine.
• Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
laserskim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
• Koristite akumulatorski alat samo
sa specijalno označenim baterijama.
Upotreba bilo kojih drugih baterija može
izazvati opasnost od požara.
Pregled proizvoda
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
alat ili njegove delove. Može doći do
oštećenja lasera i telesne povrede.
Slika 2 - Međusklop baterije A
Slika 1A - Klatno brava B
Slika 1B - Tastatura C
Slika 1B - Dugme za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE: horizontalna laserska linija D
SRPSKI
Slika 1B - Dugme za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE: bočna laserska linija E
Slika 1B - Dugme za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE: prednja vertikalna laserska
linija (samo kod DCE089R/G) F
Slika 2 - Magnetni okretni nosač G
Slika 4 - Navoj za nameštanje tronošca (1/4 - 20
& 5/8 -11) I
Slika 1B - Indikator kapaciteta baterije J
• Baterije uvek stavljajte sa pravilnim
polaritetom (+ i -) koji je označen na bateriji
i opremi.
• Ne kratkospajajte kontakte baterije.
• Ne punite oštećene baterije.
• Ne mešajte stare i nove baterije. Sve baterije
istovremeno zamenite novim baterijama iste
marke i tipa.
Slika 5 - Stezaljka za montažu na plafonu K
• Istrošene baterije odmah zamenite i odložite
ih u skladu sa lokalnim propisima.
Slika 5 - Montaža na plafonu L
• Ne bacajte baterije u vatru.
Slika 5 - Otvor za vijak M
• Držite baterije van domašaja dece.
Baterija i napajanje
• Ovaj alat se napaja od strane sledećih
DEWALT baterija od 10,8 V: DCB120,
DCB127 ili se takođe može napajati
upotrebom DEWALT AA startera koji može
nositi 4 × AA baterije.
Napomena: Starter AA se preporučuje za
upotrebu samo sa crvenim laserom.
Instaliranje / uklanjanje baterije
KORIŠĆENJE AA STARTERA:
OPREZ: AA starter je konstruisan
specifično za upotrebu samo sa
DEWALT 10,8 V kompatibilnim
proizvodima lasera i ne može se
koristiti sa bilo kojim drugim alatom.
Ne pokušavajte da modifikujete
proizvod.
Za instaliranje baterija:
• Podignite poklopac odeljka za bateriju kao što
je pokazano na slici .
6A
• Umetnite četiri nove AA baterije u odeljak,
u skladu sa oznakama polova (+) i (–) koje se
nalaze unutar odeljka.
• Instalirajte AA startera kao što je prikazano
na slici .
6B
KORIŠĆENJE 10.8 V DEWALT PUNJIVE
BATERIJE:
• Instalirajte bateriju od 10,8 V kao što je
prikazano na slici .
6B
UPOZORENJE: Baterije mogu
da eksplodiraju, cure i izazovu
povredu ili požar. Da biste smanjili
opasnost:
• Pažljivo sledite sva uputstva i upozorenja na
etiketi baterije i pakovanju i prateće brošure
za bezbednost baterije.
• Uklonite baterije kada ne koristite uređaj.
• Koristite samo punjače određene za vašu
punjivu bateriju.
LIČNA BEZBEDNOST
• Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa laserskim alatom. Nemojte da
koristite laserski alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
• Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA
• Ne koristite alat čiji prekidač ne može da se
uključi i isključi. Svaki alat koji se ne može
kontrolisati putem prekidača je opasan i mora
se popraviti.
• Nekorišćene laserske alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim laserskim alatom
ili ovim uputstvima da rukuju alatom. Laserski
alati mogu biti opasni u rukama neveštih
korisnika.
• Koristite samo dodatnu opremu koju je
proizvođač preporučio za vaš model.
Dodatna oprema može da bude prikladna za
jedan alat, ali može postati opasna ako se
koristi sa drugim alatom.
SERVIS
• Servisiranje alata sme biti izvršeno samo od
strane kvalifikovanog osoblja za popravku.
Servisiranje ili održavanje izvršeno od strane
nekvalifikovanog osoblja može dovesti do
rizika od povreda.
45
SRPSKI
• Prilikom servisiranje alata koristite samo
originalne rezervne delove. Sledite instrukcije
u poglavlju Održavanje u ovom uputstvu.
Korišćenje neoriginalnih delova ili ako ne
sledite instrukcije za održavanje može kreirati
rizik od električnog udara ili povrede.
Za lociranje najbližeg DEWALT ovlašćenog
servisa idite na http://www.dewalt.com na
Internetu.
Operativni saveti
• Koristite samo nove, visoko kvalitetne,
brendirane AA baterije ili specifikovane
punjive DEWALT10,8 V litijum-jonske baterije
za najbolje rezultate.
• Uverite se da su baterije u dobrom radnom
stanju. U slučaju da crveni indikator treperi,
onda je neophodno zameniti baterije.
• Za produžetak veka trajanja baterija isključite
laser kada ne radite ili kada označavate snop.
• Da bi se osigurala preciznost vašeg rada,
proveravajte često da biste se uverili da je
laser kalibrisan. Pogledajte Provera terenske
kalibracije.
• Pre nego što pokušate da koristite laser,
uverite se da je bezbedno pozicioniran na
glatkoj i ravnoj površini.
• Označite uvek centar snopa koji se stvara od
strane lasera.
• Ekstremne promene u temperaturi mogu
prouzrokovati pomeranje unutrašnjih
delova, koje utiče na preciznost. Tokom
rada proveravajte često vašu preciznost.
Pogledajte Provera terenske kalibracije.
• U slučaju pada lasera, proverite da li je laser
i dalje kalibrisan. Pogledajte Provera terenske
kalibracije.
INDIKACIJA ZA NIZAK KAPACITET BATERIJE
DCE089G, DCE089R, DCE0811G i DCE0811R
laseri su opremljeni sa indikatorom napona
baterije kao što je prikazano u slici 1B.
Indikator napona baterije pokazuje preostali
napon tako što svaka LED dioda predstavlja
25%. Donja LED dioda se uključuje i treperi
označavajući da je kapacitet nizak (ispod 12,5%)
i da je neophodna zamena baterija. Laser može
nastaviti da radi za kratko vreme dok se baterije
potpuno ne isprazne, ali snop se brzo gasi. Nakon
što instalirate nove baterije i ponovo uključite
laser, laserski snop postaje potpuno osvetljen
i indikator pokazuje pun kapacitet punjenja.
(Laserski snop koji treperi nije prouzrokovan od
strane praznih baterija; pogledajte Indikator izvan
46
opsega nagiba.) Ako sve 4 LED diode neprekidno
trepere to ne znači nizak kapacitete, vidi “LED
diode trepere” u Otklanjaju nepravilnosti.
Rukovanje
ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
LASERA (VIDI SLIKU 1)
Kada je laser isključen, postavite ga na ravnu
površinu. Gurnite prekidač sa klatno bravom
B u položaj otključano/UKLJUČENO. Model
DCE089G/R ima tri dugmad za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE na tastaturi C jedno
za horizontalnu lasersku liniju D, jedno
za bočnu vertikalnu lasersku liniju E i jedno
za prednju vertikalnu lasersku liniju F (samo za
DCE089G/R).
Model DCE0811G /R ima dve linije -horizontalnu
liniju i bočnu vertikalnu liniju. Svaka laserska
linija se napaja pritiskom na svog tastera za
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na tastaturi.
Laserske linije se mogu uključivati pojedinačno
ili sve odjednom. Ponovnim pritiskom na tastere
UKLJUČENO/ISKLJUČENO isključujete laserske
linije. Gurnite prekidač sa klatno bravom u položaj
ISKLJUČENO/zabravljeno kada ne koristite laser.
Ako prekidač sa klatno bravom nije postavljeno
u položaj zabravljeno, onda će 4 LED diode
konstantno treperiti na indikatoru baterije.
KORIŠĆENJE LASERA
Indikator izvan opsega NIVELACIJE
Laseri su konstruisani da se samostalno nivelišu.
Ako je laser nagnut toliko da ne može da se
samostalno niveliše (> 4°), onda će laserski
snop treperiti. Postoje dva redosleda treperenja
povezana sa stanjem izvan nivelacije: (i) između
4° i 10° snopovi trepere sa konstantnim ciklusom
treperenja; (ii) pri uglovima većim od 10° snopovi
trepere sa ciklusom od tri treptaja. Kada snop
treperi LASER NIJE U RAVNI (ILI USPRAVAN)
I NE TREBA DA SE KORISTE ZA UTVRĐIVANJE
ILI OZNAČAVANJE NIVOA.
Pokušajte da promenite poziciju lasera na ravniju
površinu.
Korišćenje nosača sa stožerom (vidi sliku 2)
UPOZORENJE: Postavite laser i/ili
montažu za zid na stabilnu površinu.
Ako laser padne onda mogu nastati
ozbiljne fizičke povrede ili oštećenja:
Laser ima magnetni nosač sa stožerom G koji
je trajno pričvršćen na uređaju. Ovaj nosač
omogućava montiranje uređaja na bilo kojoj
uspravnoj površini od čelika ili gvožđa. Uobičajeni
primeri pogodnih površina uključuju čelične
stubove, čelične ramove vrata i grede od čeličnog
SRPSKI
profila. Nosač takođe ima prorez za otvor ključa
H koji omogućava vešanje uređaja na ekseru ili
vijku na bilo kojoj površini.
• Laser ne stavljajte u torbicu ako je vlažan.
Prvo osušite laser sa suvom i mekom krpom
pre skladištenja.
Korišćenje lasera sa montažom za PLAFON
(vidi sliku 5)
ČIŠĆENJE
Montaža lasera na plafon L (ako je isporučen)
nudi više opcija montiranja za laser. Montaža
za plafon ima stezač K na jednom kraju, koji
se može pričvrstiti na ugao zida za instaliranje
akustičnog plafona. Na svakom kraju montaže za
plafon postoji otvor za vijak M, koji omogućava
pričvršćivanje na bilo kojo površini pomoću
eksera ili vijka. Čim se montaža postavi na plafon,
njegova čelična ploča obezbeđuje površinu
na koju se može pričvrstiti magnetni nosač sa
stožerom G. Zatim možete fino podesiti poziciju
lasera pomeranjem nosača sa magnetnim
stožerom naviše ili naniže na adapteru.
Provera preciznosti
i kalibracija
Korišćenje lasera sa priborima
Laseri su opremljeni sa ženskim navojem 1/4” - 20
i 5/8” - 11 u donjem delu uređaja. Ovaj navoj je
pogodan za trenutne ili buduće DEWALT pribore.
Koristite samo DEWALT pribore određene za
upotrebu sa ovim proizvodom. Sledite uputstva
obuhvaćena sa priborom.
OPREZ: Korišćenje dodatne opreme
koja nije preporučena za upotrebu
sa ovim alatom bi mogla da bude
opasna.
Ako vam je neophodna pomoć za lociranje bilo
kog pribora, onda stupite u kontakt sa najbližem
DEWALT ovlašćenom servisu ili idite
na www.dewalt.com na Internetu.
Nivelisanje lasera
Sve dok je laser pravilno kalibrisan, on se
samostalno niveliše.
Svaki laser je fabrički kalibrisan za samonivelaciju
dok je postavljen na ravnu površinu uz odstupanje
u nagibu od prosečnih ± 4°. Nije potrebno ručno
podešavanje.
ODRŽAVANJE
• Da bi se osigurala preciznost vašeg rada,
proveravajte često laser da biste se uverili
da je pravilno kalibrisan. Pogledajte Provera
terenske kalibracije.
• Provere kalibracije i ostale popravke mogu
biti izvršene od strane DEWALT ovlašćenih
servisa.
• Kada se ne koristi, onda skladištite laser
u njegovoj kutiji. Ne skladištite svoj laser na
temperaturama ispod -20 °C (-5 °F) ili iznad
60 °C (140 °F).
Spoljne plastične delove možete očistiti sa
vlažnom krpom. Mada su ovi delovi otporni na
rastvarače, NIKADA nemojte koristiti rastvarače.
Koristite meku i suvu krpu za odstranjivanje vlage
od alata pre skladištenja.
PROVERA PRECIZNOSTI –
Horizontalni snop, smer skeniranja (vidi
sliku 7)
Provera kalibracije za horizontalno skeniranje
lasera zahteva dva zida udaljena 9 m (30'). Bitno
je sprovesti proveru kalibracije tako što se koristi
rastojanje koje nije kraće od rastojanja za primenu
u kojoj će alat biti korišćen.
1. Pričvrstite laser na zid pomoću nosača sa
stožerom, tako da je laser okrenut pravo
prema suprotnom zidu (pozicija 0 stepeni).
2. Uključite horizontalni snop i prednji vertikalni
snop lasera i označite poziciju snopa na
suprotnom zidu direktno prekoputa lasera.
Označite uvek centar od debljine snopa.
3. Okrenite laser za 180 stepeni na krajnju
desnu stranu i označite poziciju snopa na
suprotnom zidu.
4. Izmerite vertikalno rastojanje između donje
oznake A i gornje oznake B. Ako je mera
veća od vrednosti prikazane ispod, onda se
laser mora servisirati od strane ovlašćenog
servisa.
Rastojanje između
zidova
9 m (30’)
12 m (40’)
15 m (50’)
Dozvoljeno rastojanje
između oznaka
3,0 mm (1/8”)
4,0 mm (5/32”)
5,0 mm (7/32”)
PROVERA PRECIZNOSTI –
Horizontalni snop, smer nagiba (vidi sliku 8)
Provera kalibracije za horizontalni nagib
lasera zahteva jedan zid koji je dugačak
najmanje 9 m (30'). Bitno je sprovesti proveru
kalibracije tako što se koristi rastojanje koje
nije kraće od rastojanja za primenu u kojoj će
alat biti korišćen.
1. Pričvrstite laser na jedan kraj zida pomoću
nosača sa stožerom.
47
SRPSKI
2. Uključite horizontalni snop lasera i okrenite
laser prema suprotnom kraju zida i približno
paralelno sa susednim zidom.
3. Označite centar snopa na dve lokacije (ⓒ, ⓓ)
najmanje 9 m (30’) udaljeno.
4. Postavite laser na suprotnom kraju zida.
5. Uključite horizontalni snop lasera i okrenite
laser nazad prema prvom kraju zida
i približno paralelno sa susednim zidom.
6. Podesite visinu lasera tako da je centar snopa
u ravni sa najbližom oznakom ⓓ.
7. Označite centar snopa ⓔ direktno iznad ili
ispod najudaljenije oznake ⓒ.
8. Izmerite rastojanje između te dve oznake (ⓒ,
ⓔ). Ako je mera veća od vrednosti prikazane
ispod, onda se laser mora servisirati od
strane ovlašćenog servisa.
Rastojanje između
zidova
9 m (30’)
12 m (40’)
15 m (50’)
Dozvoljeno rastojanje
između oznaka
6,0 mm (1/4”)
8,0 mm (5/16”)
10,0 mm (13/32”)
PROVERA PRECIZNOSTI –
Vertikalni snop (vidi sliku 9)
Provera vertikalni (uspravne) kalibracije lasera se
može najpreciznije odraditi kada postoji dovoljno
vertikalne visine na raspolaganju, idealno 9 m
(30'), sa jednom osobom na podu koja pozicionira
laser, a druga osoba blizu plafona koja označava
poziciju snopa. Bitno je sprovesti proveru
kalibracije tako što se koristi rastojanje koje nije
kraće od rastojanja za primenu u kojoj će alat biti
korišćen.
1. Postavite laser na podu i uključite oba
vertikalna snopa.
2. Označite poziciju gde se snopovi ukrštaju na
podu (ⓕ, ⓖ) i na plafonu ⓗ. Označite uvek
centar od debljine snopa.
3. Rotirajte laser za 180 stepeni, i postavite ga
blizu druge oznake ⓖ tako da se ukrštajući
snop nalazi tačno na originalne oznake (ⓕ,
ⓖ) na podu.
4. Označite poziciju gde se snopovi ukrštaju na
plafonu ⓙ.
5. Izmerite rastojanje između dve oznake
na plafonu (ⓗ, ⓙ). Ako je mera veća od
vrednosti prikazane ispod, onda se laser
mora servisirati od strane ovlašćenog
servisa.
48
Visina plafona
2,5 m (8’)
3 m (10’)
4 m (14’)
6 m (20’)
9 m (30’)
Dozvoljeno rastojanje
između oznaka
1,5 mm (1/16”)
2,0 mm (3/32”)
2,5 mm (1/8”)
4 m (5/32’)
6 m (1/4’)
Provera preciznosti ugla od 30° između vertikalnih snopova (DCE089R/G) (vidi sliku 0)
Provera preciznosti ugla od 30° zahteva slobodnu
površinu poda od najmanje 10 m × 5 m (33’ ×
18’). Pogledajte sliku 9 za poziciju lasera za svaki
korak i za lokacije oznaka pri svakom koraku.
Označite uvek centar od debljine snopa.
1. Postavite laser u jednom uglu poda i uključite
bočni vertikalni snop.
2. Označite centar snopa na tri lokacije (ⓐ, ⓑ,
ⓒ) na podu duž linije lasera. Oznaka ⓑ treba
da bude na sredini linije lasera.
3. Pomerite laser na oznaku ⓑ i uključite oba
vertikalna snopa.
4. Pozicionirajte ukrštanje snopa precizno na
oznaku ⓑ, sa bočnim snopom u ravni sa
oznakom ⓒ.
5. Označite lokaciju ⓓ duž bočnog vertikalnog
snopa najmanje 5 m (18’) udaljeno od
uređaja.
6. Rotirajte laser preko oznake b tako da bočni
vertikalni snop sada prolazi kroz oznaku ⓑ,
ⓓ.
7. Označite lokaciju ⓔ gde bočni vertikalni snop
prolazi pored oznake ⓓ.
8. Izmerite rastojanje između oznaka ⓓ i ⓔ.
Ako je mera veća od vrednosti prikazane
ispod, onda se laser mora servisirati od
strane ovlašćenog servisa.
Rastojanje od
A do B
4 m (14’)
5 m (17’)
6 m (20’)
7 m (23’)
Dozvoljeno rastojanje
između oznaka
3,5 mm (5/32”)
4,5 mm (3/16”)
5,5 mm (7/32”)
6 m (1/4’)
Otklanjanje smetnji
Laser se ne uključuje
• Uverite se da ste pravilno instalirali baterije
AA (ako se koriste) u skladu sa polaritetom
(+) i (–) u unutrašnjosti poklopca za baterije.
SRPSKI
• Uverite se da baterije ili punjive baterije
pravilno funkcionišu. Ukoliko sumnjate,
pokušajte da stavite nove baterije.
• Uverite se da su kontakti baterije čisti i bez
rđe ili korozije. Osigurajte da je laser suv
i koristite samo nove, visoko kvalitetne,
brendirane baterije da biste smanjili rizik od
curenja baterije.
• Ako je temperatura lasera iznad 50 °C
(120 °F), onda se neće uključiti. Ako je laser
skladišten u veoma vrućim temperaturama,
onda dozvolite da se ohladi. Laser za
nivelisanje se neće oštetiti kada pritisnete
taster za uključivanje/isključivanje pre
nego što se ohladi na svoju pravilnu radnu
temperaturu.
Laserski snop treperi
Laseri su konstruisani da sa samostalno nivelišu
do prosečno 4° u svim smerovima. Ako je laser
nagnut toliko da njegov unutrašnji mehanizam
ne može sam da se izniveliše, onda će laserski
snop treperiti - opseg nagiba je prekoračen.
KREIRANI TREPĆUĆI SNOPOVI OD STRANE
LASERA NISU U RAVNI ILI USPRAVNI I NE
TREBA DA SE KORISTE ZA UTVRĐIVANJE ILI
OZNAČAVANJE NIVOA. Pokušajte da promenite
poziciju lasera na ravniju površinu.
Laserski snop ne prestaje da se pomera
Laser je precizan instrument. Zbog toga, ako
laser nije pozicioniran na stabilnu (i nepokretnu)
površinu, onda će laser nastaviti sa pokušajem
pronalaženja nivoa. Ako snop ne prestane sa
pomeranjem, onda pokušajte da postavite laser
na stabilniju površinu. Takođe pokušajte da se
uverite da je površina relativno ravna, tako da je
laser stabilan.
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Korišćenje lasera sa priborima (vidi sliku 2),
umetak)
Laser je opremljen sa ženskim navojem (I) 1/4” 20 i 5/8” - 11 u donjem delu uređaja. Ovaj navoj je
pogodan za trenutne ili buduće DEWALT pribore.
Koristite samo DEWALT pribore određene za
upotrebu sa ovim proizvodom. Sledite uputstva
obuhvaćena sa priborom.
Preporučena dodatna oprema za upotrebu sa
ovim alatom može se nabaviti kod vašeg lokalnog
distributera ili ovlašćenog servisnog centra, uz
doplatu. Ako vam je potrebna pomoć za lociranje
bilo kog dodatnog pribora, onda posetite naš
vebsajt: www.dewalt.com.
Servis i popravke
• Napomena: Rastavljanje lasera za
nivelisanje poništiće sve garancije za ovaj
proizvod.
Da bi se osigurala BEZBEDNOST
i POUZDANOST, popravke, održavanje
i podešavanja treba da obavljaju ovlašćeni
servisni centri. Servisiranje ili održavanje izvršeno
od strane nekvalifikovanog osoblja može dovesti
do rizika od povreda. Za lociranje najbližeg
DEWALT ovlašćenog servisa idite
na www.dewalt.com na Internetu.
LED INDIKATORA BATERIJE TREPERI
Kada sve 4 LED diode neprekidno trepere na
indikatoru baterije to onda znači da uređaj nije
kompletno isključen pomoću prekidač sa klatno
bravom B. Prekidač sa klatno bravom mora uvek
da bude postavljen u položaju ZABRAVLJENO/
ISKLJUČENO kada se laser ne koristi.
Pribori
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
49
SRPSKI
Specifikacije
LASERSKI ALAT
Izvor svetla
Diode lasera
Talasna dužina lasera
620 – 630 nm vidljivo (CRVENO)
Snaga lasera
≤1.50 mW (svaki snop) PROIZVOD LASERA KLASE 2
Radni domet
20 m (±65’) CRVENO
35 m (±115’) ZELENO
50 m sa detektorom
60 m sa detektorom
Preciznost (uspravno)
±3 mm na 9 m (±1/8” na 30’)
Preciznost (ravno):
±3 mm na 9 m (± 1/8” na 30’)
510 – 530 nm vidljivo (ZELENO)
Indikatori
Baterija skoro prazna
1 × LED treperi na indikatoru baterije
Uređaj nije isključen pomoću prekidača sa
4 × LED treperi na indikatoru baterije
klatno bravom
Laserski snopovi trepere
Nagib prekoračen/uređaj nije u ravni
Izvor napajanja
4 baterije veličine AA (1,5 V) (6 V DC) ili 10,8 V D EWALT punjiva baterija
Radna temperatura
-10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F)
Temperatura skladištenja
-20 °C do 60 °C (-5 °F do 140 °F)
Vlažnost
Maksimalna relativna vlažnost od 80% za temperature do 31 °C (88 °F) smanjivanje
linearno na 50% relativne vlažnosti pri temperaturi od 40 °C (104 °F)
Životna sredina
50
Otporan na vodu i prašinu do IP65
SRPSKI
Slika 1a
Slika 1b
Slika 2
51
SRPSKI
BEZBEDNOST BATERIJE I PUNJAČA
Bezbednost korisnika
UPOZORENJE:
• Pažljivo pročitajte sva bezbednosna
uputstva i priručnik proizvoda pre
korišćenja vašeg proizvoda. Osoba
odgovorna za instrument mora da
osigura da su svi korisnici razumeli
ova uputstva i da se pridržavaju ovim
uputstvima.
• Sačuvajte sva poglavlja priručnika za
buduće potrebe.
Bezbednost litijum-jonskih
baterija
UPOTREBA I ODRŽAVANJE BATERIJSKIH
ALATA
a) Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi sa
nekom drugom punjivom baterijom.
b) Laserske alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c) Ako se proizvod ne koristi, čuvajte je
dalje od metalnih predmeta kao što su
spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri,
zavrtnjevi ili drugi sitni metalni predmeti koji
mogu da naprave spoj između kontakata.
Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
d) Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt sa njom. Ako slučajno dođe do
kontakta, isperite mesto kontakta vodom.
Ako tečnost dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
SERVIS
• Servisiranje alata sme biti izvršeno samo od
strane kvalifikovanog osoblja za popravku.
Servisiranje ili održavanje izvršeno od
strane nekvalifikovanog osoblja može
dovesti do povreda. Za lociranje najbližeg
DEWALT ovlašćenog servisa pozovite
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) ili idite
na http:// www.DEWALT.com na Internetu.
52
• Ne rastavljajte alat, bateriju ili punjač. Unutra
se ne nalaze delovi koje korisnik može
servisirati.
• Ne modifikujte alat ni na koji način.
Modifikovanje alat može dovesti do ličnih
povreda ili oštećenje alata.
Važna sigurnosna uputstva za sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon. U tabeli
na kraju ovog uputstva su navedeni podaci
o kompatibilnosti punjača i punjivih baterija.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku. Zatim
sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
• Ne punite i ne koristite bateriju u eksplozivnim
atomsferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Prilikom stavljanja
ili vađenja baterije iz punjača može doći do
paljenja prašine ili pare.
• Punjivu bateriju NIKAD ne stavljajte silom
u punjač. NE modifikujte punjivu bateriju
da bi mogla da se postavi u nekompatibilni
punjač jer baterija može da pukne i dovede
do ozbiljnih telesnih povreda. U tabeli na
kraju ovog uputstva su navedeni podaci
o kompatibilnosti punjača i punjivih baterija.
• Punite punjive baterije samo sa punjačem koji
je isporučen sa proizvodom.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte i ne koristite
na mestima na kojima temperatura može da
poraste do ili premaši 105 °F (40 °C) (npr.
šupe ili limene zgrade tokom leta).
UPOZORENJE: Opasnost od požara.
Nikad ne pokušavajte da otvorite
punjivu bateriju. Ako je kućište punjive
baterije napuklo ili oštećeno, ne
stavljajte je u punjač. Ne gnječite, ne
bacajte i ne oštećujte punjivu bateriju.
Ne koristite punjivu bateriju ili punjač
ako su bili izloženi udarcu, ako su pali,
prevrnuli se ili oštećeni na drugi način
(npr. probušeni ekserom, udareni
čekićem, nagaženi). Oštećene punjive
baterije treba vratiti u servisni centar
radi recikliranja.
SRPSKI
UPOZORENJE: Opasnost od požara.
Nemojte skladištiti ili nositi baterije
tako da metalni predmeti mogu doći
u kontakt sa izloženim terminalima
baterije. Na primer, nemojte stavljati
baterije u kecelje, džepove, kutije
alata, kutije proizvoda, fioke itd.,
zajedno sa ekserima, vijcima,
ključevima, itd. Transport baterija
može prouzrokovati požare ako
terminali baterije nenamerno dođu
u kontakt sa sprovodnim materijalima
kao što su ključevi, novčići, ručni
alati i slično. Transport litijumjonskih baterija je regulisan, tako
da prilikom transporta pojedinačnih
baterija uverite se da su terminali
baterije zaštićeni i dobro izolovani
od materijala koji može dođi u dodir
sa njim i prouzrokovati kratak spoj.
Potvrdite propise za transport,
pakovanje i otpremanje sa vašim
transporterom pre transporta litijumjonskih baterija.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (LI ION)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa kožom,
pogođeno područje odmah isperite blagim
sapunom i vodom. Ako tečnost iz baterije
dopre u oči, vodom ispirajte otvoreno oko
15 minuta ili dok iritacija ne prestane. Ako je
potrebna medicinska nega: elektrolit baterije
predstavlja mešavinu tečnosti organskih
karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje
postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Recikliranje
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da
se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Punjiva baterija
• Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka
treba ih zbrinuti vodeći računa o našoj
životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu
za reciklažu. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Bezbednost punjača baterije
Važna sigurnosna uputstva za sve punjače
baterija
Punjači
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva
za rad punjača baterija.
Vaš alat koristi DEWALT punjač. U tabeli na
poleđini ovog uputstva su navedeni podaci
o kompatibilnosti punjača i punjivih baterija.
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
sigurnosna uputstva i oznake upozorenja koje
se nalaze na punjaču, bateriji i proizvodu koji
koristi bateriju pre upotrebe punjača.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
OPREZ: Opasnost od opekotina. Radi
smanjenja opasnosti od povreda,
punite samo DEWALT punjive baterije.
Drugi tipovi baterija mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
NAPOMENA: Pod izvesnim okolnostima, kada
je punjač priključen u struju, punjač može da se
kratkospoji stranim predmetima. Strani predmeti
koji su provodni, kao što su brusna prašina,
metalni opiljci, čelična vuna, aluminijumska folija
ili nagomilavanje čestica metala, ali ne samo oni,
moraju se držati dalje od šupljina na punjaču.
Punjač treba uvek iskopčati od izvora napajanja
kada se u njemu ne nalazi baterija. Iskopčajte
punjač sa napajanja pre radova na čišćenju.
• NE pokušavajte da punite bateriju sa
drugim punjačima osim onih koji su
opisani u ovom uputstvu. Punjač i baterija
su specijalno dizajnirani za zajednički rad.
53
SRPSKI
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge
svrhe već samo za punjenje DEWALT
punjive baterije. Svaka druga primena može
izazvati opasnosti od požara i električnog
udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač i ne
postavljajte punjač na mekanu površinu jer to
može blokirati ventilacione otvore i dovesti do
prekomernog unutrašnjeg zagrevanja. Punjač
udaljite od izvora toplote. Punjač se ventilira
kroz otvore na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač sa oštećenim kablom ili
utikačem.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite punjač u ovlašćeni servisni
centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je potrebno
servisiranje ili popravka. Ako se nepravilno
stavi, može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete 2 punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na standardnom
naponu u domaćinstvu od 120 V / 220 V.
Ne pokušavajte da koristite drugi napon. To se ne
odnosi na automobilski punjač.
Postupak punjenja (sl. 1)
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu
pre stavljanja punjive baterije.
2. Umetnite bateriju (C) u punjač, kao što je
prikazano na slici 1, tako što ćete osigurati
da je baterija kompletno umetnuta u punjaču.
Crvena lampica (punjenje) će neprekidno
treptati signalizirajući da je proces punjenja
počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim
svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija
je tada potpuno napunjena i može se koristiti
ili ostaviti u punjaču.
Indikatori punjenja
Neki punjači su konstruisani da detektuju
određene probleme koje mogu nastati sa punjivim
54
baterijama, problemi su označe treperenjem
crvenog svetla uz visoku brzinu. Ako se to
desi, onda izvadite i ponovo umetnite punjivu
bateriju u punjač. Ako problem i dalje postoji,
onda pokušajte sa drugom punjivom baterijom
da biste utvrdili da je punjač u redu. Ako se
druga baterija pravilno puni, originalna baterija je
neispravna i treba je odneti u servisni centar ili
drugim mestima za sakupljanje radi reciklaže. Ako
se i kod druge baterije javlja ista indikacija kao
kod originalne baterije, onda odnesite punjač na
proveru u ovlašćeni servisni centar.
ODLAGANJE ZBOG VRUĆE/HLADNE
BATERIJE
Neki punjači imaju funkciju odlaganja zbog vruće/
hladne baterije: kada punjač otkrije bateriju koja
je vruća, onda on automatski pokreće odlaganje
zbog vruće baterije, obustavljajući punjenje dok
se baterija ne ohladi. Nakon hlađenja baterije,
punjač se automatski uključuje u režimu punjenja.
Ova funkcija obezbeđuje maksimalni vek trajanja
baterije. Crvena sijalica dugo treperi, zatim kratko
dok se punjač nalazi u režimu odlaganja zbog
vruće/hladne baterije.
OSTAVLJANJE BATERIJE U PUNJAČU
Baterija i punjač sa upaljenim crvenim indikatorom
mogu se ostaviti povezani neograničeno dugo.
Punjač će održavati bateriju tako da bude uvek
osvežena i potpuno napunjena.
NAPOMENA: Punjiva baterija polako gubi svoj
kapacitet kada se drži izvan punjača. Ako se
punjiva baterija ne nalazi u režimu punjenja radi
održavanja, onda će možda biti potrebno da je
napunite. Punjiva baterija takođe može da polako
izgubi svoj kapacitet ako se ostavi u punjaču
koji nije priključen na odgovarajući AC izvor
napajanja.
SLABE PUNJIVE BATERIJE: Punjači takođe
mogu da otkriju slabe punjive baterije. Takve
baterije se i dalje mogu koristiti, ali nemojte
očekivati iste performanse za rad. Punjač će
označiti zamenu punjivih baterija.
Važna obaveštenja za punjenje
1. Najduži vek trajanja i najbolje performanse
se dobijaju ako se punjiva baterija puni pri
temperaturama vazduha između 18°- 24 °C
(65 °F i 75 °F). NE punite punjive baterije
kada je temperatura vazduha ispod +4,5 °C
(+40 °F) ili iznad +40,5 °C (+105 °F). To je
važno i sprečava ozbiljna oštećenja punjive
baterije.
2. Punjač i baterija mogu postati vrući tokom
punjenja. To je normalno stanje i ne ukazuje
na problem. Da bi se potpomoglo hlađenje
SRPSKI
punjive baterije nakon upotrebe, izbegavajte
postavljanje punjača i punjive baterije u toploj
sredini kao što je metalna konstrukcija ili
prikolica bez izolacije.
3. U slučaju da se baterija ne puni pravilno:
a. Proverite rad priključka tako što ćete
priključiti lampu ili drugi aparat;
b. Proverite da li je priključak priključen na
prekidač svetla koji isključuje napajanje
kada isključite svetla;
c. Pomerite punjač i punjivu bateriju gde je
temperatura vazduha otprilike 18°- 24 °C
(65 °F - 75 °F);
d. Ako problem punjenja i dalje postoji, onda
odnesite alat, punjivu bateriju i punjač
u ovlašćeni servis.
4. Punjiva baterija treba da se napuni ako
ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju
poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom.
NE NASTAVLJAJTE korišćenje pod takvim
uslovima. Sledite postupak punjenja. Takođe
možete delimično napuniti punjivu bateriju
bez nepovoljnog uticaja na punjivu bateriju.
5. Strani predmeti koji su provodni, kao što su
brusna prašina, metalni opiljci, čelična vuna,
aluminijumska folija ili nagomilavanje čestica
metala, ali ne samo oni, moraju se držati
dalje od šupljina na punjaču. Punjač treba
uvek iskopčati od izvora napajanja kada se
u njemu ne nalazi baterija. Iskopčajte punjač
sa napajanja pre radova na čišćenju.
bateriju pre bilo kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. 2)
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
potpuno puna.
Za postavljanje punjive baterije (A) u alatu
poravnjajte bateriju sa šinama na poleđini alata
i gurnite je čvrsto u uređaji dok ne čujete zvuk
zabravljivanja u mestu.
Za vađenje punjive baterije iz alata pritisnite
dugme za oslobađanje i čvrsto povucite bateriju iz
alata. Utaknite je u punjaču kao što je prikazano
na slici 1a, 1b.
Operativni saveti
• 12 V Max DEWALT litijum jonska baterija se
može koristiti sa vašim crvenim ili zelenim
litijum-jonskim laserima za produženi vek
trajanja.
• Uverite se da su baterije u dobrom radnom
stanju. Ako svetlo indikatora za nizak
kapacitet baterije na laseru treperi, onda je
potrebno napuniti bateriju.
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite uređaj
i odspojite punjivu bateriju pre bilo
kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
6. Ne zamrzavajte ili potapajte punjač u vodu ili
druge tečnosti.
UPOZORENJE: Opasnost od udara. Ne dozvolite
da bilo kakva tečnost prodre u punjač. Može doći
do električnog udara.
OPREZ: Nikad ne pokušavajte da otvorite punjivu
bateriju. Ako plastično kućište punjača napukne
ili se polomi, onda ga vratite ovlašćenom servisu
radi recikliranja.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne sunčeve
svetlosti i preterane toplote ili hladnoće.
2. Dugotrajno skladištenje neće oštetiti punjivu
bateriju ili punjač. Pod pravilnim uslovima one
se mogu skladištiti 5 godina i više.
RUKOVANJE
UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od
povreda, isključite uređaj i odspojite punjivu
Čišćenje
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
plastične materijale koji se koriste
za nemetalne delove. Koristite samo
krpu koja je navlažena vodom i blagu
sapunicu. Nikad nemojte dozvoliti da
voda prodre u alat; nikad ne uranjajte
bilo koji deo alata u tečnost.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Isključite punjač iz struje (iz mrežne
utičnice) pre radova na čišćenju.
Nečistoće i masnoće mogu se
odstraniti sa spoljašnje strane punjača
koristeći krpu ili mekanu nemetalnu
četku. Ne koristite vodu ili neke druge
tečnosti za čišćenje.
55
SRPSKI
Pribori
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Preporučena dodatna oprema za upotrebu sa
ovim alatom može se nabaviti kod vašeg lokalnog
distributera ili ovlašćenog servisnog centra, uz
doplatu. Ako vam treba pomoć u lociranju bilo
kog pribora, onda stupite u kontakt sa DEWALT
Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road,
Baltimore, MD 21286, pozovite 1-800-4-DEWALT
(1-800-433-9258) ili posetite naš vebsajt
www.dewalt.com.
Popravke
Punjač i punjiva baterija se ne mogu
servisirati. Da bi se osigurala BEZBEDNOST
i POUZDANOST proizvoda, popravke, održavanje
i podešavanje treba da bude sprovedeno od
strane DEWALT fabričkog servisa, DEWALT
ovlašćenog servisa ili ostalog kvalifikovanog
osoblja servisa. Uvek koristite identične rezervne
delove.
Tabela kompatibilnosti punjača i baterije
DEWALT sistemi baterije i punjača (Evropa/ANZ)
Punjači/vreme punjenja (u minutama)
Kat. baterije
Izlazni
Amper čas
240 volti
12 volti
#
napon
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
“X” označava da punjiva baterija nije kompatibilna sa specifičnim punjačem. Sva vremena punjenja
su približna. Stvarno vreme punjenje može da varira. Pročitajte priručnik sa instrukcijama za više
informacija.
56
МАКЕДОНСКИ
DCE089G, DCE089R: ЛАСЕР СО 3 x 360°
ЛИНИИ
DCE0811G, DCE0811R: ЛАСЕР СО 2 x 360°
ЛИНИИ
Ви честитаме!
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И УПАТСТВА ЗА ИДНО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DЕWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални алатки.
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ВНИМАНИЕ: Употребата
без безбедносниот симбол
за предупредување означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, може да предизвика
оштетување на имот.
АКО ИМАТЕ ПРАШАЊА ИЛИ КОМЕНТАРИ ЗА
ОВАА ИЛИ КОЈА БИЛО АЛАТКА НА DEWALT
TOOL, ЈАВЕТЕ НИ СЕ НА: Tel: 01753-56 70
55 Факс: 01753-57 21 12 ИЛИ ПОСЕТЕТЕ ЈА
НАШАТА ВЕБ-СТРАНИЦА: www.DEWALT.eu
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреда,
прочитајте го овој Прирачник за
безбедност, како и Прирачникот со
упатства за употреба.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
Упатства за безбедност за
ласери
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
и разберете ги сите
упатства. Непридржување кон
долунаведените предупредувања
и упатства може да доведе до
електричен удар, пожар и/или
сериозна повреда на ракувачот.
57
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Изложеност на
ласерска радијација. Не го расклопувајте или
преправајте ласерот. Внатре нема делови кои
може да ги поправа корисникот. Тоа може да
доведе до сериозни повреди на очите.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасна радијација.
Употребата на контроли или прилагодувања
или извршувањето на постапки, освен оние
наведени во упатството, може да доведе до
опасно излагање на радијација.
• Употребувајте го ласерот само со батерии кои се посебно определени за него.
Употребата на кои било други батерии
може да доведе до ризик од пожар.
• Складирајте го неактивниот ласер
подалеку од досег на деца и други
необучени лица. Ласерите можат да
бидат опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
• Употребувајте само додатоци
кои се препорачани од страна на
производителот на вашиот модел.
Додатоците кои може да одговараат на
еден ласер, можат да доведат до ризик
од повреда кога се употребуваат со друг
ласер.
• Сервисирањето на алатката мора
да биде извршено само од страна
на квалификуван персонал.
Сервисирањето или одржување изведено
од страна на неквалификуван персонал
може да доведе до повреда. За да го
лоцирајте вашиот најблизок сервисен
центар на DEWALT Телефон: 01753-56 70
55 или одете на www.DEWALT.eu
• Не зјапајте во зракот и не користете
оптички алатки како што е телескоп за
да го гледате зракот на ласерот. Тоа
може да доведе до сериозни повреди на
очите.
• Не го поставувајте ласерот во положба
која може да предизвика некој намерно
или ненамерно да гледа во ласерскиот
зрак. Тоа може да доведе до сериозни
повреди на очите.
• Исклучете го ласерот кога не го
користите. Оставањето на вклучен ласер
го зголемува ризикот од гледање во
ласерскиот зрак.
• Не го расклопувајте ласерот. Внатре
нема делови кои може да ги поправа
корисникот.
• Не го преправајте ласерот на кој било
начин. Преправањето на алатката може
58
да доведе до опасна изложеност на
ласерска радијација.
• Не го употребувајте ласерот во
близина на деца и не дозволувајте
деца да го употребуваат ласерот. Тоа
може да доведе до сериозни повреди на
очите.
• Поставете го ласерот на стабилна
и рамна површина. Ако ласерот падне,
може да дојде до оштетување на истиот
или до сериозна повреда.
• Оваа алатка се доставува целосно
склопена. Оваа алатка е дизајнирана
со карактеристики коишто овозможуваат
брзо и лесно поставување. Ве молиме
прочитајте и разберете ги сите упатства
во упатството за употреба пред
употребата.
• Изложеност на зрак на ласер од Класа 2
се смета за безбедна за максимум од
0,25 секунди. Вообичаено рефлексите
на очните капци ќе обезбедат соодветна
заштита.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата
на овој уред:
– повреди предизвикани поради гледање
во ласерскиот зрак.
ЕТИКЕТИРАЊЕ
• Не ги отстранувајте ниту размачкувајте
предупредувачките етикети. Доколку
етикетите бидат отстранети, корисникот
или други лица можат несакајќи да се
изложат на радијација.
• Етикетата на вашата алатка може да ги
опфаќа следните симболи.
V ..................волти
mW ..............миливати
.... симбол за предупредување за
ласер
nm ............... бранова должина во
нанометри
Следниве слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за
употреба пред употреба
Предупредување во однос на
ласерот
Не гледајте во ласерскиот зрак.
МАКЕДОНСКИ
Следните примероци на етикети се
поставени на вашата ласерска алатка за да
ве информира за класата на ласерот за ваша
удобност и безбедност. Исто така, ве молиме
погледнете го Прирачникот за упатства на
производ за спецификациите на вашиот
модел на производ.
сервисни центри. Вашите алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на алатката.
Вршењето на поправки, сервисирање или
одржување од страна на неквалификуван
персонал може да доведе до ризик од
повреда. За да го пронајдете вашиот
најблизок сервисен центар на DEWALT, одете
на www.DEWALT.eu
ДОДАТОЦИ
ОДРЖУВАЊЕ
• За да осигурате прецизност при вашето
работење, редовно проверувајте дали
вашиот ласер е соодветно калибриран.
Видете ги упатствата за теренска
проверка на точност во вашето упатство
за употреба.
• Проверката на точност и другите поправки
за одржување можат да се извршат од
страна на сервисни центри на DEWALT.
• Кога не се користи, складирајте го
ласерот во снабдената кутија за работи.
• Не го одлагајте вашиот ласер на
температури пониски од -20 °C (-5 °F) или
повисоки од 60 °C (140 °F).
• Не го одлагајте вашиот ласер во кутијата
доколку е мокар. Ласерот најпрво треба
да се исуши со мека и сува крпа.
ЧИСТЕЊЕ
Надворешните пластични делови може да
се чистат со влажна крпа. Иако овие делови
се отпорни на растворувачи, НИКОГАШ не
користете растворувачи. Користете мека
и сува крпа за да ја отстраните влагата од
алатката пред да ја складирате.
СЕРВИС
НАПОМЕНА: Расклопувањето на ласерот ќе
ги поништи сите гаранции на производот.
За да обезбедите БЕЗБЕДНОСТ
и ВЕРОДОСТОЈНОСТ на производот,
поправките, одржувањето и подесувањата
треба да бидат направени во овластени
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи додатоци,
освен оние кои се во понудата на DEWALT, не
се тестирани со овој производ, употребата
на таквите додатоци со оваа алатка може
да биде опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ употребувајте
само додатоци препорачани од страна на
DEWALT. Додатоците кои може да одговараат
на една алатка, можат да бидат опасни кога
се употребуваат со друга алатка.
Препорачаните додатоци што се
употребуваат со вашата алатка можат да
се купат во локалниот овластен сервисен
центар. Доколку ви треба помош во
пронаоѓање на кој било додаток, ве молиме
контактирајте го
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Телефон: 01753-56 70 55 Факс: 01753-57
21 12
или посетете ја нашата веб-страница:
www.DEWALT.eu
Вашата алатка може да е снабдена со
магнетен потпорен држач. Овој држач
и овозможува на единицата да биде
монтирана на која било исправена површина
направена од челик или од челик со употреба
на магнетите што се наоѓаат на задниот дел
од држачот.
ВНИМАНИЕ: Не стојте под ласерот кога
е монтиран со магнетиот држач. Може да
дојде до сериозна повреда или оштетување
на ласерот ако ласерот падне.
БЕЗБЕДНОСТ ОД
ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
• Употребете ја батериската алатка само
со посебно дизајнираните батерии.
Употребата на кои било други батерии
може да доведе до ризик од пожар.
59
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Батериите можат да
експлодираат или да испуштат течност и да
предизвикаат повреда или пожар. За да го
намалите овој ризик:
• Внимателно следете ги сите упатства
и предупредувања што се наоѓаат на
етикетата и пакувањето од батеријата.
• Секогаш вметнувајте ги правилно
батериите, водејќи сметка за
поларитетот (+ и -) што е означен на
батеријата и на опремата.
• Не правете краток спој помеѓу
терминалите на батеријата.
• Не ги полнете батериите.
• Не мешајте стари и нови батерии.
Заменете ги сите батерии во исто
време со нови батерии од ист вид
и произведувач.
• Отстранете ги истрошените батерии
веднаш и ослободете се од нив во
склад со локалните прописи.
• Не ги фрлајте батериите во оган.
• Чувајте ги батериите надвор од досег
на деца.
• Отстранете ги батериите доколку
уредот нема да се употребува неколку
месеци.
Крај на животен век
• НЕ го исфрлајте овој производ со
домашниот отпад.
• СЕКОГАШ исфрлете ги
батериите според локалните
закони.
• ВЕ МОЛИМЕ РЕЦИКЛИРАЈТЕ
во согласност со локалните
регулативи за собирање
и исфрлање на електричен
и електронски отпад според
Директивата WEEE.
ГАРАНЦИЈА
DEWALT е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за
професионалните корисници на производот.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува вашите договорни
права како професионален корисник или
вашите законски права како лице кое не
е професионален корисник. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на
Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
60
• ТРИЕСЕТДНЕВНА ГАРАНЦИЈА ЗА
ЗАДОВОЛСТВО БЕЗ РИЗИК •
Доколку не сте целосно задоволни од вашата
DEWALT алатка, едноставно вратете ја во
рок од 30 дена заедно со сите оригинални
делови како што е купена на местото каде
што е купена, за целосен поврат на платената
сума или замена. Производот може да биде
изложен на нормална употреба и мора да се
покаже доказ за купувањето.
• ДОГОВОР ЗА ЕДНОГОДИШЕН БЕСПЛАТЕН
СЕРВИС •
Доколку ви треба одржување или сервис
за вашата DEWALT алатка во рамките на
12 месеци по купувањето, вие имате право на
еден бесплатен сервис. Тој ќе биде извршен
бесплатно кај овластен сервисер DEWALT.
Мора да се покаже доказ за купувањето.
Гаранцијата вклучува работна рака. Не
вклучува додатоци и резервни делови, освен
ако не се оштетиле во гарантниот рок.
• ЕДНОГОДИШНА ЦЕЛОСНА ГАРАНЦИЈА •
Доколку вашата DEWALT алатка стане
неисправна поради неквалитетен материјал
или изработка во рок од 12 месеци од датумот
на купувањето, DEWALT гарантира дека ќе ги
замени бесплатно покварените делови или,
по своја проценка, бесплатно ќе го замени
уредот под услов:
• Производот да не бил неправилно
употребуван;
• Производот да бил добро одржуван;
• Не бил направен обид за поправки од
неовластени лица;
• Да е покажан доказ за купувањето.
• Производот да е вратен заедно со сите
оригинални делови
Доколку сакате да поднесете рекламација,
стапете во контакт со продавачот или
најдете ја адресата на најблискиот овластен
сервисер на DEWALT во каталогот на
DEWALT, или стапете во контакт со локалното
претставништво на DEWALT преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на
овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.DEWALT.eu
МАКЕДОНСКИ
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на имот.
Ако имате прашања или коментари за оваа
или која било алатка на DEWALT, одете на
www.dewalt.com на интернет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте
и разберете ги сите
упатства. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Изложеност на ласерска
радијација. Не го расклопувајте
или преправајте ласерот.
Внатре нема делови кои може
да ги поправа корисникот. Тоа
може да доведе до сериозни
повреди на очите.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасна
радијација. Употребата на
контроли или прилагодувања
или извршувањето на постапки,
освен оние наведени во
упатството, може да доведе до
опасно излагање на радијација.
Етикетата на вашата алатка може да ги
опфаќа следните симболи.
V ........................волти
mW ....................миливати
..........симбол за предупредување за
ласер
nm .....................бранова должина во
нанометри
2 ........................Ласер од Класа 2
ЕТИКЕТИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За ваша удобност и безбедност, следните
етикети можат да се најдат на вашиот
ласер.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се
намали ризикот од повреди,
корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЛАСЕРСКА
РАДИЈАЦИЈА. НЕМОЈТЕ ДА
ГЛЕДАТЕ ВО ЗРАКОТ. Ласерски
производ од Класа 2
• Немојте да го употребувате ласерот
во експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови или
честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
• Употребувајте го ласерот само со
батерии кои се посебно определени
за него. Употребата на кои било други
батерии може да доведе до ризик од
пожар.
• Складирајте го неактивниот ласер
подалеку од досег на деца и други
необучени лица. Ласерите се опасни
кога со нив ракуваат необучени
корисници.
• Употребувајте само додатоци
кои се препорачани од страна на
производителот на вашиот модел.
Додатоците кои може да одговараат на
еден ласер, можат да доведат до ризик
од повреда кога се употребуваат со
друг ласер.
• Сервисирањето на алатката
мора да биде извршено само од
61
МАКЕДОНСКИ
страна на квалификуван персонал.
Сервисирањето или одржување
изведено од страна на неквалификуван
персонал може да доведе до повреда.
За да го пронајдете вашиот најблизок
DEWALT сервисен центат, одете на
www.dewalt.com на интернет.
• Не користете оптички алатки како
што е телескоп за да го гледате
зракот на ласерот. Тоа може да доведе
до сериозни повреди на очите.
• Не го поставувајте ласерот во
положба која може да предизвика некој
намерно или ненамерно да гледа во
ласерскиот зрак. Тоа може да доведе до
сериозни повреди на очите.
• Не го поставувајте ласерот во
близина на рефлектирачка површина
која што може да го одбие зракот на
ласерот кон нечии очи. Тоа може да
доведе до сериозни повреди на очите.
• Исклучете го ласерот кога не го
користите. Оставањето на вклучен
ласер го зголемува ризикот од гледање
во ласерскиот зрак.
• Не го преправајте ласерот на кој било
начин. Преправањето на алатката
може да доведе до опасно излагање на
ласерска радијација.
• Не го употребувајте ласерот во
близина на деца и не дозволувајте
деца да го употребуваат ласерот. Тоа
може да доведе до сериозни повреди на
очите.
• Не ги отстранувајте ниту
размачкувајте предупредувачките
етикети. Доколку етикетите се
отстранети, корисникот или другите
лица можат несакајќи да се изложат на
радијација.
• Поставете го ласерот на стабилна
и рамна површина. Ако ласерот падне,
може да дојде до оштетување на
истиот или до сериозна повреда.
ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛАСЕРОТ
• DCE089G и DCE089R ласерот со 3
зраци од 360° и DCE0811G, DCE0811R
ласерот со 2 зрака од 360° се ласерски
производи од Класа 2. Ласерите се
самопорамнувачки ласерски алатки
кои можат да се употребат на отворено
и затворено за проекти со хоризонтално
(рамно) и вертикално (исправено)
порамнување.
62
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте
и разберете ги сите
упатства. Непридржување кон
долунаведените предупредувања
и упатства може да доведе до
електричен удар, пожар и/или
сериозна повреда на ракувачот.
Работно место
• Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
• Немојте да работите со ласерски
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови или
честички.
• Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
ласерска алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
• Употребете ја батериската алатка
само со посебно дизајнираните
батерии. Употребата на кои било други
батерии може да доведе до ризик од
пожар.
Краток преглед на
производот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или кој
било нејзин дел. Може да дојде до
оштетување на ласерот или до
повреда на корисникот.
Скица 2 - Интерфејс на батерија A
Скица 1А - Заклучување на нишало B
Скица 1В - Тастатура C
Скица 1B - Копче за вклучување/исклучување: хоризонтална ласерска линија D
Скица 1B - Копче за вклучување/
исклучување: странична ласерска линија E
Скица 1B - Копче за вклучување/
исклучување: предна вертикална ласерска
линија (само моделот DCE089R/G) F
Скица 2 - Магнетен подвижен држач G
Скица 4 - Навој за монтирање на триногарка
(1/4 - 20” и 5/8-11) I
Figure 1B - Индикатор за ниво на батерија J
Figure 5 - Стегач за таванска сталажа K
МАКЕДОНСКИ
поларитетот (+ и -) што е означен на
батеријата и на опремата.
Скица 5 - Таванска сталажа L
Скица 5 - Отвор за завртка M
• Не правете краток спој помеѓу
терминалите на батеријата.
Батерии и напон
• Не ги полнете еднократните батерии.
• Оваа алатка се напојува од следните
DEWALT батериски пакети од 10,8 V:
DCB120, DCB127 или може да биде
напојувана и со употреба на DEWALT AA
пакет за вклучување кој може да носи
4 × AA батерии.
• Не мешајте стари и нови батерии.
Заменете ги сите батерии во исто
време со нови батерии од ист вид
и произведувач.
• Отстранете ги истрошените батерии
веднаш и ослободете се од нив во склад
со локалните прописи.
Напомена: AA пакетот за вклучување
се препорачува само за употреба со
црвениот ласер.
• Не ги фрлајте батериите во оган.
Вметнување / Отстранување
на батерии
УПОТРЕБУВАЊЕ НА AA ПАКЕТОТ ЗА
ВКЛУЧУВАЊЕ:
ВНИМАНИЕ: AA пакетот за
вклучување е посебно дизајниран
за употреба со DEWALT ласерски
производи компатибилни со
10,8 V и не може да се употребува
со други алатки. Не се обидувајте
да го преправата производот.
Вметнување на батериите:
• Подигнете го капакот на одделот за
батерии како што е прикажано на скица
6A
.
• Вметнете четири нови АА батерии во
одделот, поставувајќи ги во согласност со
симболите (+) и (-) на внатрешниот дел од
одделот.
• Вметете го AA пакетот за вклучување како
што е прикажано на скица .
6B
УПОТРЕБА НА DEWALT ОБНОВЛИВ ПАКЕТ
ОД 10,8 V:
• Вметнете го батерискиот пакет од
10,8 V како што е прикажано на скица
6B
.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Батериите
можат да експлодираат или
да испуштат течност и да
предизвикаат повреда или
пожар. За да го намалите овој
ризик:
• Внимателно следете ги сите упатства
и предупредувања на етикетата
и на амбалажата на батеријата и од
придружниот проспект за безбедност
на батерија.
• Секогаш вметнувајте ги батериите
правилно, притоа водејќи сметка за
• Чувајте ги батериите надвор од досег
на деца.
• Отстранете ги батериите кога уредот
не се употребува.
• Употребете го само полначот што
е назначен за вашиот обновлив
батериски пакет.
ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
• Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со ласерска алатка. Не
употребувајте алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
• Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди
кога се употребува за соодветни
работни услови.
УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА АЛАТКИ
• Не ја употребувајте алатката доколку
прекинувачот не ја вклучува или
исклучува. Секоја алатка што не може
да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
• Одлагајте ги ласерските алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие
упатства. Ласерските алатки можат
да бидат опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
63
МАКЕДОНСКИ
• Употребувајте само додатоци
кои се препорачани од страна на
производителот на вашиот модел.
Додатоците кои може да одговараат
на една алатка, можат да бидат опасни
кога се употребуваат со друга алатка.
СЕРВИС
• Сервисирањето на алатката мора
да биде извршено само од страна на
квалификуван персонал. Вршењето на
поправки, сервисирање или одржување
од страна на неквалификуван персонал
може да доведе до ризик од повреда.
• Кога сервисирате алатка,
употребувајте само идентични
резервни делови. Следете ги
упатствата во делот Одржување
од овој прирачник. Употребата на
неовластени делови или неследењето
на упатствата од делот Одржување
може да доведе до ризик од електричен
удар или повреда.
За да го пронајдете вашиот најблизок DEWALT
сервисен центат, одете
на http://www.dewalt.com на интернет.
Оперативни совети
• Употребувајте само нови,
висококвалитетни AA батерии од
позната марка или назначен обновлив
DEWALT литиум-јонски батериски пакет
од 10,8 V за најдобри резултати.
• Обезбедете дека батериите се во
добра работна состојба. Ако свети
црвениот индикатор за слаба батерија,
батериите треба да се заменат.
• За да го продолжите времетраењето
на батериите, исклучувајте го ласерот
кога не работите со него.
• За да осигурате прецизност при вашето
работење, редовно проверувајте дали
вашиот ласер е калибриран. Видете
Теренска проверка на точноста.
• Пред да се обидете да го употребите
ласерот, осигурајте се дека е добро
наместен на мазна и рамна површина.
• Секогаш обележувајте го центарот на
зракот што го создава ласерот.
• Екстремни промени на температурата
може да доведат до движење на
внатрешни делови што може да има
влијание врз прецизноста. Редовно
проверувајте ја прецизноста додека
64
работите. Видете Теренска проверка на
точноста.
• Ако ласерот паднал, проверете да се
осигурате дека вашиот ласер е сеуште
калибриран. Видете Теренска проверка
на точноста.
УКАЖУВАЊЕ ЗА СЛАБА БАТЕРИЈА
Ласерите DCE089G, DCE089R, DCE0811G
и DCE0811R се опремени со мерач за
батеријата како што е прикажано на скица 1B.
Мерачот за батеријата го укажува останатиот
полнеж така што секоја LED-светилка
претставува 25%. Најдолната LED-светилка
ќе засвети и ќе трепка, притоа укажувајќи
дека новото е ниско (под 12,5%) и дека
батериите треба да бидат заменети. Ласерот
може да продолжи да работи уште кратко
додека батериите се дотрошуваат, но зракот
(зраците) набрзо ќе стане/ат многу слаб/и.
Откако ќе ставите нови батерии и повторно
ќе го вклучите ласерот, зракот(ците) ќе
се врати до целосната светлина и нивото
на индикаторот за батерија ќе укажува
полн капацитет. (Трепкачки ласерски зрак
не е резултат на слаби батерии; видете
Изместен индикатор на далечина.) Ако сите
4 LED-светилки на мерачот за батерија
постојано трепкаат, ова не укажува на слаба
батерија; видете „LED-светилките на мерачот
за батерија трепкаат” под Решавање на
проблеми.
Употреба
ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА
ЛАСЕРИТЕ (ВИДЕТЕ СКИЦА 1)
Кога ласерот е исклучен, поставете го на
рамна површина. Лизнете го прекинувачот
за заклучување на нишалото B во положба
Unlocked/ON. Моделот DCE089G/R има три
копчиња за вклучување/исклучување на
тастатурата C, едно за хоризонталната
линија D, едно за страничната вертикална
линија E и едно за предната вертикална
линија F (само моделот DCE089G/R).
Моделот DCE0811G /R има две линии
-хоризонтална линија и странична вертикална
линија. Секоја ласерска линија се вклучува
со притискање на соодветното копче за
вклучување/исклучување на тастатурата.
Ласерските линии може да се вклучат
истовремено или посебно. Повторното
притискање на копчињата за вклучување/
исклучување ќе ги исклучи ласерските
линии. Секогаш лизнете го прекинувачот за
заклучување на нишало до положба OFF/
МАКЕДОНСКИ
Locked кога ласерот не се употребува. Ако
прекинувачот за заклучување на нишалото не
е поставен во заклучена положба, сите 4 LEDсветилки на мерачот за батерија ќе трепкаат
непрекинато.
да се закачи магнетниот подвижен држач
G. Положбата на ласерот потоа може да се
подеси со лизгање на магнетиот подвижен
држач нагоре или надолу на ѕидната сталажа.
УПОТРЕБУВАЊЕ НА ЛАСЕРИТЕ
Ласерите се опремени со женски навои
1/4” - 20 и 5/8” - 11 на дното на уредот. Овој
приклучок е наменете за поставување на
тековни или идни додатоци на DEWALT.
Користете само DEWALT кои што се соодветни
со овој производ. Следете ги упатствата што
доаѓаат со додатокот.
Изместен индикатор на далечина
Ласерите се дизајнирани да се
самопорамнуваат. Ако ласерот е закосен толку
многу за да не може да се самопорамни (> 4°),
ласерскиот зрак ќе трепка. Има две секвенци
на трепкање што се поврзани со состојбата на
изместеност: (i) меѓу 4° и 10°, зраците трепкаат
со константен циклус на трепкање; (ii) при агли
поголеми од 10°, зраците трепкаат со циклус
на три трепкања. Кога зраците трепкаат,
ЛАСЕРОТ НЕ Е РАМЕН (ИЛИ ИСПРАВЕН)
И НЕ ТРЕБА ДА СЕ УПОТРЕБУВА ЗА ДА СЕ
ОДРЕДИ ИЛИ ОЗНАЧИ ПОРАМНУВАЊЕ ИЛИ
ИСПРАВУВАЊЕ.
Обидете се да го поставите ласерот на
порамна површина.
Употребување на подвижен држач (видете
скица 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставете
го ласерот и/или ѕидната
сталажа на стабилна површина.
Може да дојде до сериозна повреда
или оштетување на ласерот ако
ласерот падне.
Ласерот на него има намонтиран магнетен
подвижен држач G. Држачот овозможува
уредот да биде поставен на било каква
исправена површина што е направена од
челик или железо. Највообичаени примери
за соодветни површини се челични клинци
за рамки, челични рамки за врати и градежни
челични греди. Држачот исто така има отвор
на клучалка H што му овозможува на уредот
да биде обесен на клинец или завртка на
каква било површина.
Употребување на ласерот со таванска
сталажа (видете скица 5)
Таванската сталажа на ласерот L (ако
е снабдена) нуди повеќе опции за монтирање
на ласерот. Таванската сталажа има стегач
K на едниот крај кој што може да се фиксира
на ќош на ѕид за монтирање на акустичен
плафон. На секој крај од таванската сталажа
има отвор за завртка M, кој овозможува
таванската сталажа да биде закачена на било
каква површина со клинец или завртка. Откако
ќе се зацврсти таванската сталажа, нејзината
челична плоча е површина на која што може
Употребување на ласерите со додатоци
ВНИМАНИЕ: Употребата со
било каков друг додаток што не
е препорачан за употреба со оваа
алатка може да биде опасна.
Доколку ви треба помош за пронаоѓање на
некој додаток, ве молиме контактирајте со
вашиот најблизок DEWALT сервисен центар
или одете на www.dewalt.com на интернет.
Порамнување на ласерите
Се додека ласерот е соодведно калибриран,
ласерот ќе се самопорамнува.
Секој ласер фабрички се калибрира за да
најде порамнување се додека е наместен на
хоризонтална површина од просечно ± 4° од
рамнина. Нема потреба од вршење на рачни
подесувања.
ОДРЖУВАЊЕ
• За да осигурате прецизност при вашето
работење, редовно проверувајте дали
вашиот ласер е соодветно калибриран.
Видете Теренска проверка на точноста.
• Проверката на точност и другите
поправки за одржување можат да се
извршат од страна на сервисни центри
на DEWALT.
• Кога не се користи, складирајте го
ласерот во снабдената кутија за
работи. Не го одлагајте вашиот ласер
на температури пониски од -20 °C (-5 °F)
или повисоки од 60 °C (140 °F).
• Не го одлагајте вашиот ласер во
кутијата доколку е мокар. Ласерот
најпрво треба да се исуши со мека и сува
крпа пред да се одложи.
ЧИСТЕЊЕ
Надворешните пластични делови може да
се чистат со влажна крпа. Иако овие делови
се отпорни на растворувачи, НИКОГАШ не
користете растворувачи. Користете мека
65
МАКЕДОНСКИ
и сува крпа за да ја отстраните влагата од
алатката пред да ја складирате.
Проверка на прецизност
и калибрација
ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПРЕЦИЗНОСТ Хоризонтален зрак, насока на скенирање
(видете скица 7)
За проверка на хоризонталната точност на
скенирање на ласерот ви требаат два ѕида на
раздалеченост од 9 метри (30'). Важно е да се
изврши проверка на точноста со користење
на далечина не помала од далечината на
примените за кои што е наменета вашата
алатка.
1. Прикачете го ласерот за ѕид со
користење на подвижниот држач, со
ласерот насочен право кон спротивниот
ѕид (позиција од 0 степени).
2. Вклучете ги хоризонталниот
и предниот вертикален зрак на ласерот
и означете ја позицијата на зракот на
спротивниот ѕид директно наспроти
ласерот. Секогаш обележувајте го
центарот на дебелината на зракот.
3. Придвижете го ласерот за 180
степени и означете ја позицијата на
спротивниот ѕид.
4. Мерете ја вертикалната далечина
меѓу најниското обележување
A и највисокото обележување B. Ако
резултатот е поголем од вредностите
прикажани подолу, ласерот мора да се
сервисира во овластен сервисен центар.
Далечина меѓу
ѕидови
9 m (30’)
12 m (40’)
15 m (50’)
Дозволлива
далечина меѓу
обележувања
3,0 mm (1/8”)
4,0 mm (5/32”)
5,0 mm (7/32”)
ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПРЕЦИЗНОСТ Хоризонтален зрак, насока на поставување
(видете скица 8)
За проверка на хоризонталната точност
на поставување на ласерот ви треба
еден ѕид со должина од најмалку 30'
(9 метри). Важно е да се изврши проверка
на точноста со користење на далечина не
помала од далечината на примените за кои
што е наменета вашата алатка.
66
1. Поставете го ласерот на едниот крај
на ѕидот со користење на подвижниот
држач.
2. Вклучете го хоризонталниот зрак на
ласерот и придвижете го ласерот кон
другата страна на ѕидот и приближно
паралелно со соседниот ѕид.
3. Означете го центарот на зракот на
две места (ⓒ, ⓓ), раздалеченост од
најмалку 30’ (9 метри).
4. Поставете го ласерот на другиот крај
од ѕидот.
5. Вклучете го хоризонталниот зрак на
ласерот и придвижете го ласерот
наназад кон претходната страна
на ѕидот и приближно паралелно со
соседниот ѕид.
6. Порамнете ја висината на ласерот
така што центарот на зракот ќе се
порамни со најблиското обележување ⓓ.
7. Означете го центарот на зракот ⓔ
директно над или под најдалечното
обележување ⓒ.
8. Измерете ја далечината измеѓу овие две
обележувања (ⓒ, ⓔ). Ако резултатот
е поголем од вредностите прикажани
подолу, ласерот мора да се сервисира во
овластен сервисен центар.
Далечина меѓу
ѕидови
9 m (30’)
12 m (40’)
15 m (50’)
Дозволлива
далечина меѓу
обележувања
6,0 mm (1/4”)
8,0 mm (5/16”)
10,0 mm (13/32”)
ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПРЕЦИЗНОСТ Вертикален зрак (видете скица 9)
Проверката на вертикалната (исправена)
точност на ласерот може најпрецизно да
се направи кога има достапна соодветна
вертикална висина, идеално 30’ (9 метри), со
тоа што едно лице на подот ќе го поставува
ласерот и друго лице во близина на плафонот
да ја означи положбата на зракот. Важно е да
се изврши проверка на точноста со користење
на далечина не помала од далечината на
примените за кои што е наменета вашата
алатка.
1. Поставете го ласерот на подот
и вклучете ги вертикалните зраци.
2. Означете две положби каде што
зраците се вкрстуваат на подот
МАКЕДОНСКИ
(ⓕ, ⓖ) и на плафонот ⓗ. Секогаш
обележувајте го центарот на
дебелината на зракот.
3. Свртете го ласерот за 180 степени
и приближете го до второто
обележување ⓖ така што зракот да
биде на првичните обележувања (ⓕ, ⓖ)
на подот.
4. Означете ја позицијата на плафонот
каде што се вкрстуваат зраците ⓙ.
5. Измерете ја далечината меѓу двете
обележувања на плафонот (ⓗ, ⓙ). Ако
резултатот е поголем од вредностите
прикажани подолу, ласерот мора да се
сервисира во овластен сервисен центар.
Висина на плафон
2,5 m (8’)
3 m (10’)
4 m (14’)
6 m (20’)
9 m (30’)
Дозволлива
далечина меѓу
обележувања
1,5 mm (1/16”)
2,0 mm (3/32”)
2,5 mm (1/8”)
4 m (5/32’)
6 m (1/4’)
Проверка на прецизност на 30° меѓу
вертикални зраци (DCE089R/G) (видете
скица 0)
За проверка на прецизноста на 30° ви треба
отворен простор од најмалку 10 метри ×
5 метри (33' x 18'). Погледнете ја скица 9
за позицијата на ласерот при секој чекор
и за локацијата на означувањата што се
треба да се прават при секој чекор. Секогаш
обележувајте го центарот на дебелината на
зракот.
1. Поставете го ласерот на еден агол
од подот и вклучете го страничниот
вертикален зрак.
2. Обележете го центарот на зракот
на три места (ⓐ, ⓑ, ⓒ) на подот по
линијата на ласерот. Обележувањето
ⓑ треба да биде на средина од линијата
на ласерот.
3. Помрднете го ласерот до
обележувањето ⓑ и вклучете ги двата
вертикални зраци.
4. Поставете го зракот така што ќе се
вкрстува точно кај обележувањето ⓑ,
а страничниот зрак нека биде порамнет
со обележувањето ⓒ.
5. Обележете едно место ⓓ по предниот
вертикален зрак на растојание од
најмалку 5 метра (18') од уредот.
6. Ротирајте го ласерот врз
обележувањето b така што
страничниот вертикален зрак да
поминува низ обележувањето ⓑ, ⓓ.
7. Обележете го местото ⓔ каде што
страничниот вертикален зрак проаѓа
покрај обележувањето ⓓ.
8. Измерете ја далечината измеѓу
обележувањата ⓓ и ⓔ. Ако резултатот
е поголем од вредностите прикажани
подолу, ласерот мора да се сервисира во
овластен сервисен центар.
Далечина од
A до B
4 m (14’)
5 m (17’)
6 m (20’)
7 m (23’)
Дозволлива далечина
меѓу обележувања
3,5 mm (5/32”)
4,5 mm (3/16”)
5,5 mm (7/32”)
6 m (1/4’)
Решавање на проблеми
Ласерот не се вклучува
• Обезбедете дека АА батериите (кога се
употребуваат) се соодветно наместени
според (+) и (–) на внатрешниот дел од
капакот за батериите.
• Обезбедете дека батериите или
обновливиот батерски пакет работат
како што треба. Ако не сте сигурни во
тоа, употребете нови батерии.
• Осигурајте се дека контактите на
батериите се чисти и дека на нив
нема рѓа или корозија. Внимавајте
ласерската сонова да биде секогаш
сува и користете само нови и висококвалитетни батерии за да ја
намалите шансата од протекување на
батериите.
• Ако ласерот е загреан над 50 °C (120 °F),
уредот нема да се вклучи. Ако ласерот
бил складиран во екстремно жешки
температури, дозволете му да се
излади. Основата на ласерот нема да се
оштети сп притискање на копчето за
вклучување/исклучување пред тој да се
излади до соодветната температура за
работење.
Зраците на ласерот трепкаат
Ласерите се дизајнирани да се
самопорамнуваат до просек од 4° во сите
насоки Ако ласерот е изместен до толку
што внатрешниот механизам не може да се
самопорамни, зраците на ласерот ќе трепкаат,
што укажува дека границата на изместување
67
МАКЕДОНСКИ
е надмината. ЗРАЦИТЕ ШТО ТРЕПКААТ НЕ
СЕ РАМНИ НИТУ ИСПРАВЕНИ И НЕ ТРЕБА
ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ
И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА НИТУ
ВЕРТИКАЛНА ЛИНИЈА. Обидете се да го
поставите ласерот на порамна површина.
Зраците на ласерот не прекинуваат да се
движат
Ласерот е прецизен инструмент. Затоа, ако
не е поставен на стабилна (и неподвижна)
површина, ласерот ќе се обидува да се
порамни. Ако зракот не прекине да се
движи, поставете го ласерот на постабилна
површина. Исто така, уверете се дека
површината е прилично рамна за ласерот да
биде стабилно поставен.
LED-СВЕТИЛКИТЕ НА МЕРАЧОТ ЗА
БАТЕРИЈА ТРЕПКААТ
Кога сите 4 LED-светилки постојано
трепкаат на мерачот за батерија, ова
укажува дека уредот не е целосно исклучен
со употреба на прекинувачот за заклучување
на нишалото B. Заклучувањето на нишалото
ги деактивира ласерите и го заклучува
нишалото и секогаш треба да биде поставен
на положба LOCKED/OFF кога ласерот не се
употребува.
Додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоците, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасно. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Употребување на ласерот со додатоци
(Видете скица 2), прилог)
Ласерот е опремен со женски навои 1/4
- 20 и 5/8 - 11 (I) на дното на уредот. Овој
приклучок е наменете за поставување на
тековни или идни додатоци на DEWALT.
Користете само DEWALT кои што се соодветни
со овој производ. Следете ги упатствата што
доаѓаат со додатокот.
Препорачаните додатоци што се
употребуваат со вашата алатка можат да
се купат во локалниот овластен сервисен
центар. Доколку ви треба помош во
пронаоѓање на кој било додаток, ве молиме
68
посетете ја нашата веб-страница:
www.dewalt.com.
Сервис и поправки
• Напомена: Расклопувањето на
ласерот(ите) ќе ги поништи сите
гаранции на производот.
За да обезбедите БЕЗБЕДНОСТ
и ВЕРОДОСТОЈНОСТ на производот,
поправките, одржувањето и подесувањата
треба да бидат направени во овластени
сервисни центри. Вршењето на поправки,
сервисирање или одржување од страна на
неквалификуван персонал може да доведе до
ризик од повреда. За да го пронајдете вашиот
најблизок DEWALT сервисен центат, одете на
www.dewalt.com на интернет.
МАКЕДОНСКИ
Спецификации
ЛАСЕРСКА АЛАТКА
Извор на светлина
Диоди на ласер
Бранова должина на ласер
620 – 630 nm видлив (ЦРВЕНА)
Моќност на ласер
≤1,50 mW (секој зрак) ЛАСЕРСКИ ПРОИЗВОД ОД КЛАСА 2
Работен опсег
20 m (±65’) ЦРВЕНА
35 m (±115’) ЗЕЛЕНА
50 m со детектор
60 m со детектор
Прецизност (исправеност)
±3 mm на 9 m (±1/8” на 30’)
Прецизност (рамна):
±3 mm на 9 m (±1/8” на 30’)
510 – 530 nm видлив (ЗЕЛЕНА)
Индикатори
Слаба батерија
1 × LED-светилки трепкаат на мерачот за батерија
Уредот не е исклучен со прекинувачот за 4 × LED-светилки трепкаат на мерачот за батерија
заклучување на нишалото
Ласерските зраци трепкаат
Нивото на изместување е надминато/уредот не е рамен
Извор на енергија
4 AA (1,5 V) батерии (6 V еднонасочна струја) или DEWALT батериски пакет од
10,8 V
Работна температура
-10 °C до 50 °C (14 °F до 122 °F)
Температура на одложување
-20 °C до 60 °C (-5 °F до 140 °F)
Влажност
Максимална релативна влажност од 80% за температура до 31 °C (88 °F) што
постепено се намалува до релативна влажност од 50% на 40 °C (104 °F)
Еколошки
Отпорен на вода и прав до IP65
69
МАКЕДОНСКИ
Скица 1a
Скица 1b
Скица 2
70
МАКЕДОНСКИ
БЕЗБЕДНОСТ НА БАТЕРИЈА И ПОЛНАЧ
Безбедност на корисникот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Внимателно прочитајте ги
сите безбедносни упатства
и прирачникот за производот
пред да го употребите вашиот
производ. Лицето одговорно за
инструментот мора да обезбеди
дека сите корисници ги разбираат
и се држат до овие упатства.
• Зачувајте ги сите делови
од прирачникот за идно
прегледување.
Безбедност на литиумјонски батериски пакет
УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИ
АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач
што одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б) Употребувајте ги батериските алатки
само со батериски пакети кои се посебно
определени за нив. Употребата на било
какви други батериски пакети може да
доведе до ризик од повреда или пожар.
в) Кога производот не се употребува, држете
го настрана од други метални предмети
како што се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат да
направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој
помеѓу батериските терминали може да
предизвика изгореници или пожар.
г) Течност може да биде исфрлена од
батеријата поради неправилна употреба;
не ја допирајте. Доколку случајно дојде
до допир, исплакнете со вода. Доколку
течноста дојде во допир со очите,
побарајте и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
СЕРВИС
• Сервисирањето на алатката мора да
биде извршено само од страна на
квалификуван персонал. Сервисирањето
или одржување изведено од страна
на неквалификуван персонал може да
доведе до повреда. За да го пронајдете
вашиот најблизок сервисен центар на
DEWALT, јавете се на 1-800-4-DEWALT
(1-800-433-9258) или одете
на http:// www.DEWALT.com на интернет.
• Не ја расклопувајте алатката, батерискиот
пакет или полначот. Внатре нема делови
кои може да ги поправа корисникот.
• Не ја преправајте алатката на кој било
начин. Преправањето на алатката може
да доведе до повреда на ракувачот
и оштетување на алатката
Важни упатства за безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски
пакет, задолжително дадете информации
за каталошкиот број и напонот. Погледнете
во табелата на крајот од ова упатство за
да видите кои полначи се компатибилни со
кои батериски пакети. Батерискиот пакет
не е целосно наполнет кога ќе го извадите
од пакувањето. Пред да ги употребите
батерискиот пакет и полначот, прочитајте ги
долу наведените упатства за безбедност.
Потоа следете ги опишаните постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или употребувате
батерии во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство на
запалливи течности, гасови или честички.
Вметнувањето или отстранувањето на
батеријата од полначот можат да ги
запалат овие честички или испарувања.
• НИКОГАШ не ја ставајте батеријата во
полначот на сила. НЕ ја модифицирајте
батеријата на било кој начин за да ја
собере во несоодветен полнач бидејќи
батеријата може да пукне и да му
нанесе сериозна повреда на ракувачот.
Погледнете во табелата на крајот од ова
упатство за да ја видите компатибилноста
на батериски пакети и полначи.
• Полнете ги батериските пакети само во
полначот што е обезбеден со производот.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други течности.
• Не ги складирајте или користете алатката
и батерискиот пакет на локации каде
што температурата може да достигне
или надмине 40 °C (како на пример во
71
МАКЕДОНСКИ
надворешни шупи или метални градби во
лето).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
пожар. Никогаш не се обидувајте
да го отворите батерискиот пакет
поради било која причина. Доколку
батерискиот пакет напукне или се
оштети, немојте да го вметнувате
во полначот. Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен
на било кој начин (нпр. прободен
со шајка, ударен со чекан или
нагазен). Оштетените батериски
пакети треба да се вратат
во сервисен центар заради
рециклирање.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од пожар. Не ги одложувајте или
пренесувајте батеријата така
што метални предмети можат
да се допираат до изложените
батериски терминали. На пример,
не ги поставувајте батериите во
престилки, џебови, кутии за алати,
кутии за прибор, фиоки итн со
олабавен клинци, завртки, клучеви
итн. Пренесувањето на батериите
може да предизвика пожар
ако терминалите на батериите
дојдат во контакт со спроводливи
материја како што се клучеви,
парички, рачни алатки и слично.
Испраќањето на литиум-јонски
батерии е регулирано, па затоа
кога пренесувате посебни батерии,
обезбедете дека терминалите на
батериите се заштитени и добро
изолирани од материјали кои
што можат да дојдат во допир
со нив и да предизвикаат краток
спој. Потврдете ги правилата
за пренесување, пакување
и испраќање со вашиот шпедитер
пред да пренесувате литиум-јонски
батерии.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (LI-ION) БАТЕРИИ
• Немојте да го согорувате батерискиот
пакет дури и ако е тешко оштетен или
целосно истрошен. Батерискиот пакет
може да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
72
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
• Доколку содржината на батеријата дојде
во допир со кожа, веднаш измијте го
местото со благ сапун и вода. Доколку
течноста од батеријата влезе во око,
плакнете со вода преку отвореното око
во траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија може
да предизвика надразнување на дишните
патишта. Овозможете пристап на свеж
воздух. Доколку симптомите продолжат,
побарајте медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
изгореници. Течноста од батеријата
може да стане запаллива доколку
биде изложена на искра или оган.
Рециклирање
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Обновлив батериски пакет
• Овој долготраен батериски пакет мора
да се дополнува кога ќе нема да може
да обезбеди доволно сила за работи
кои претходно биле лесно извршувани.
На крајот на неговиот употребен век,
ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или во
локална станица за рециклирање. Постои
и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да
се најдат на интернет на: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
Безбедност на полнач на
батерии
Важни упатства за безбедност за сите
полначи на батерии
Полначи
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување
на полначи на батерии.
Вашата алатка употребува DEWALT полнач.
Погледнете во табелата на задната корица
од ова упатство за да видите кои полначи се
компатибилни со кои батериски пакети.
• Пред да го употребите полначот,
прочитајте ги сите безбедносни упатства
и ознаки за безбедност на полначот,
батерискиот пакет и на производот со кој
се употребува батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете само
полниви батерии произведени
од DEWALT. Другите видови
на батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени околности,
кога полначот е приклучен на довод на
струја, страно тело може да предизвика
краток спој во полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја како што
се ситна прав, метални струганици, челична
волна, алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички или други
страни тела мора да се држат подалеку од
отворите на полначот. Секогаш исклучувајте
го полначот од извор на струја кога нема
батериски пакет во отворот. Исклучете
го полначот од довод на струја пред да
започнете да го чистите.
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со било кои
други полначи освен оние споменати
во ова упатство. Полначот и батерискиот
пакет се специјално направени да работат
заедно.
• Овие полначи не се наменети за било
каква друга употреба освен за полнење
на полниви батерии произведени од
DEWALT. Било каква друга употреба
може да доведе до ризик од пожар или
електричен удар.
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• Повлечете за приклучокот а не за
кабелот кога го исклучувате полначот
од приклучницата за струја. Ова ќе
го намали ризикот од оштетување на
електричниот приклучок и на кабелот.
• Не поставувајте било какви предмети
врз полначот и не го поставувајте
полначот врз мека површина која може
да ги блокира отворите за вентилација
и да доведе до претерано внатрешно
загревање. Поставајте го полначот
настрана од било какви извори на
топлина. Полначот се вентилира преку
отворите на горната и долната страна од
куќиштето.
• Не користете полнач со оштетен кабел
или приклучок.
• Не употребувајте полнач доколку тој
претрпел силен удар, или бил испуштен
или оштетен на било каков друг начин.
Однесете го во овластен сервисен
центар.
• Не го расклопувајте полначот; однесете
го во овластен сервисен центар кога ќе
биде потребен сервис или поправка.
Неправилното склопување може да
доведе до ризик од електричен удар или
пожар.
• Исклучете го полначот од довод на струја
пред да започнете со било какво чистење.
Ова ќе го намали ризикот од електричен
удар. Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите два
полначи заедно.
• Полначот е направен да работи со стандарден домашен напон од 120 V / 220 V.
Немојте да се обидувате да го употребувате
со било кој друг напон. Ова не важи за
транспортниот полнач.
Постапка за полнење (скица 1)
1. Вклучете го полначот во соодветна
приклучница за струја пред да го
вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (C) во
полначот како што е прикажано на
скица 1, притоа осигурувајќи се дека
73
МАКЕДОНСКИ
пакетот е целосно наместен во полначот.
Црвеното светло (што означува полнење)
непрекинато ќе трепка, означувајќи дека
процесот на полнење е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
Индикатори за наполнетост
Некои полначи се дизајнирани да пронајдат
одредени проблеми што може да се појават
кај батериските пакети. се укажува на
проблеми кога црвената светилка трепка
брзо. Доколку дојде до ова, повторно
вметнете го батерискиот пакет во полначот.
Ако проблемот продолжи, обидете се со
друг батериски пакет за да одредите дали
полначот е во ред. Ако новиот батериски
пакет се полни како што треба, тогаш првиот
пакет има дефект и треба да се врати
во сервисен центар или друго место за
собирање за да се рециклира. Ако и новиот
батериски пакет го покажува истиот резултат
како и претходниот, однесете го полначот на
тестирање во овластен сервисен центар.
ЗАСТОЈ ПОРАДИ ТОПЛА/ЛАДНА БАТЕРИЈА
Некои полначи имаат карактеристика
Застој поради топла/ладна батерија: кога
полначот ќе детектира дека батеријата
е топла, тој автоматски го вклучува застојот
поради топла батерија, притоа запирајќи го
полнењето додека батеријата не се олади.
Откако батеријата ќе се олади, полначот
автоматски се префрла на режим на полнење
на батеријата. Оваа можност осигурува
максимален век на траење на батеријата.
Црвената светилка трепка долго, а потоа
кратко додека е во режим на застој поради
топла/ладна батерија.
полнач кој не е вклучен во соодветен извор на
енергија.
СЛАБИ БАТЕРИСКИ ПАКЕТИ: Полначите исто
така можат да детектираат слаб батериски
пакет. Тие батерии се уште се употребиливи,
но од нив не треба да се очекува да траат
долго. Полначот ќе укаже дека батерискиот
пакет треба да биде заменет.
Важни забелешки за полнење
1. Најдолгиот рок на траење и перформанс
можат да бидат обезбедени ако
батерискиот пакет се полни кога
атмосферската температура е меѓу
65 °F и 75 °F (18°- 24 °C). НЕ го полнете
батерискиот пакет на атмосферска
температура под +40 °F (+4,5 °C) или
над +105 °F (+40,5 °C). Ова е важно
и ќе спречи сериозно оштетување на
батерискиот пакет.
2. Додека се врши полнење, полначот
и батерискиот пакет можат да станат
топли на допир. Ова е нормална состојба
и не значи дека постои проблем. За да
се забрза ладењето на батерискиот
пакет по употребата, избегнувајте да го
поставувате полначот или батерискиот
пакет во топла средина како што се
метална шупа или неизолирана приколка.
3. Ако батерискиот пакет не се полни како
што треба:
a. Проверете ја работата на
приклучницата со вклучување на
лампа или друг уред;
б. Проверете да видите дали
приклучницата е поврзана со
прекинувач за светилка кој ја
исклучува струјата кога ќе ги исклучите
светилките;
ОСТАВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ ВО
ПОЛНАЧОТ
в. Однесете ги полначот и батерискиот
пакет на место каде атмосферската
температура е околу 65 °F - 75 °F (18°24 °C);
Полначот и батеријата може да се остават
поврзани на неодредено време додека свети
црвената светилка. Полначот ќе ја одржува
батеријата свежа и целосно наполнета.
г. Ако проблемот со полнењето
продолжи, однесете ги алатката,
батерискиот пакет и полначот во
вашиот локален сервисен центар.
НАПОМЕНА: Батерискиот пакет полека ќе
го губи својот полнеж додека е надвор од
полначот. Ако батерискиот пакет не е оставен
за одржување на полнежот, тој може да треба
да биде повторно наполнет пред употребата.
Батерискиот пакет може исто така полека
да го губи неговиот полнеж ако се остави во
74
4. Батерискиот пакет треба да се
дополнува кога ќе нема да може да
обезбеди доволно сила за работи кои
претходно биле лесно извршувани. НЕ
ПРОДОЛЖУВАЈТЕ да ја употребувате
алатката во ваква ситуација. Следете
ја процедурата за полнење. Исто така,
можете да полните и делумно употребен
МАКЕДОНСКИ
пакет кога сакате без негативно влијание
врз батерискиот пакет.
5. Страните тела што спроведуваат
електрична струја како што се ситна
прав, метални струганици, челична
волна, алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички или
други страни тела мора да се држат
подалеку од отворите на полначот.
Секогаш исклучувајте го полначот од
извор на струја кога нема батериски пакет
во отворот. Исклучете го полначот од
довод на струја пред да започнете да го
чистите.
6. Немојте да замрзнувате или да го
потопувате полначот во вода или во други
течности.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од електричен
удар. Не дозволувајте било каква течност да
навлезе во полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ВНИМАНИЕ: Никогаш не се обидувајте да
го отворите батерискиот пакет поради било
која причина. Ако пластичното куќиште
на батерискиот пакет се скрши или се
напукне, однесете го во сервисен центар за
рециклирање.
ослободување и силно извлечете го
батерискиот пакет од алатката. Вметнете
го во полначот како што е прикажано на
скица 1a,1b.
Оперативни совети
• Max DEWALT литиум-јонската батерија од
12 V може да се употребува со вашиот
црвен или со зелениот литиум-јонски
ласер за да се обезбеди подолг рок на
траење.
• Осигурајте се дека батериите се во
добра работна состојба. Ако светилката
на индикаторот за слаба батерија на
ласерот трепка, батериите треба да бидат
наполнети.
ОДРЖУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
2. Долготрајното одлагање нема да им
наштети на батерискиот пакет и на
полначот. Под соодветни услови, тие
може да се одложуваат 5 години и повеќе.
УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите
ризикот од сериозни повреди, исклучете ја
алатката и извадете го батерискиот пакет
пред да вршите подесувања или пред да
монтирате и одстранувате додатоци.
Поставување и отстранување на батерискиот
пакет (скица 2)
НАПОМЕНА: Обезбедете вашиот батериски
пакет да биде целосно наполнет.
За да го поставите батерискиот пакет (A) во
алатката, порамнете ја батеријата со пругите
на задната страна на алатката и лизнете го
цврсто во уредот додека не слушнете како се
фиксира со кликнување.
За да го остраните батерискиот пакет
од алатката, притиснете го копчето за
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте растворувачи
или други силни хемикалии за
чистење на алатката. Овие
хемикалии можат да ги ослабнат
пластичните материјали што
се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
неметална четка. Немојте да
75
МАКЕДОНСКИ
употребувате вода или било
какви раствори за чистење.
Додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
понудени од страна на DEWALT,
не се тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Препорачаните додатоци што се
употребуваат со вашата алатка можат да
се купат во локалниот овластен сервисен
центар. Доколку ви треба помош за
пронаоѓање на кој било додаток, ве молиме
контактирајте со DEWALT Industrial Tool Co.,
701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286,
јавете се на 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)
или посетете ја нашата www.dewalt.com.
Поправки
Полначот и батеријата не можат да бидат
поправени од ракувачот. За да се обезбеди
БЕЗБЕДНОСТ и ВЕРОДОСТОЈНОСТ на
производот, поправките, одржувањето
и подесувањата треба да бидат направени
во фабрички сервисен центар на DEWALT,
овластен сервисен центар на DEWALT или
кај друг квалификуван сервисен персонал.
Секогаш употребувајте идентични резервни
делови.
Табела на компатибилност на полначи и батерии.
Каталог
број на
батерија
DEWALT системи на батерии и полначи (Europe/ANZ)
Полначи/Време на полнење (минути)
Излезен
Ампер-час
240 волти
12 волти
напон
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
„X“ укажува дека батерискиот пакет не е компатибилен со назначениот полнач. Сите
времиња на полнење се приближни. Вистинското време на полнење може да биде различно.
Прочитајте го прирачникот за употреба за подетални информации.
zst00286520 - 30-11-2015
76
Download PDF

advertising