DCE089G | DeWalt DCE089G CROSSLINE LASER instruction manual

533224-85 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCE089G
DCE089R
DCE0811G
DCE0811R
2
3
4
DCE089G, DCE089R: 3 x 360°-OS VONALLÉZER /
DCE0811G, DCE0811R: 2 x 360°-OS VONALLÉZER
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT készüléket választott.
Sokéves tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelez,
amely halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelez, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Szimbólum nélkül olyan
potenciálisan veszélyes helyzetet
jelez, amely anyagi károkkal járhat.
HA EZZEL VAGY BÁRMILYEN DEWALT
SZERSZÁMMAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSE
VAGY ÉSZREVÉTELE VAN, HÍVJON MINKET.
Tel.: 01753-56 70 55 Fax: 01753-57 21 12, VAGY
LÁTOGASSON EL WEBHELYÜNKRE:
www.DEWALT.eu
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése végett olvassa el ezt
a biztonságtechnikai útmutatót és
a kezelési útmutatót.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelez,
amely halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelez, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelez, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Biztonságtechnikai
útmutatások lézeres
készülékekhez
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS! Lézersugárzásnak
való kitettség. Ne szedje szét és ne alakítsa át
a lézerszintezőt. Nincsenek benne felhasználó
által szervizelhető alkatrészek. Az súlyos
szemsérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes sugárzás.
A kezelőszervek itt megadottaktól eltérő
használata vagy itt fel nem sorolt műveletek
végzése sugárzásveszélyt teremthet.
• A lézert csak a hozzá kijelölt elemekkel
használja. Másfajta elemek használata tüzet
okozhat.
• A használaton kívüli lézeres készüléket
gyerekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.
Képzetlen felhasználó kezében a készülék
veszélyt jelenthet.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékéhez. Ugyanaz
a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez,
sérülést okozhat egy másik lézernél.
5
• A készülék szervizelését csak képzett
szakszemélyzet végezheti. Képzetlen
személy által végzett szervizelés vagy
karbantartás sérüléshez vezethet.
A legközelebbi DEWALT szerviz
telefonszáma: 01753-56 70 55, vagy
látogasson el a www.DEWALT.eu honlapra.
• Ne nézzen a lézersugárba optikai
eszközökkel, például távcsővel vagy
tranzitműszerrel. Az súlyos szemsérülést
okozhat.
• Úgy helyezze el a lézert, hogy senki ne
nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Az súlyos szemsérülést
okozhat.
• Kapcsolja ki a lézert, amikor nem
használja. Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb
annak a veszélye, hogy valaki belenéz
a lézersugárba.
• Ne szerelje szét a lézert. Nincsenek benne
felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
• Semmilyen átalakítást ne végezzen
a lézeren. A lézeres készülék átalakítása
sugárzásveszélyt teremthet.
• A szerszámon lévő címkén a következő
szimbólumok lehetnek.
V ..................volt
mW ..............milliwatt
....lézerre figyelmeztető szimbólum
nm ...............hullámhossz nanométerben
A műszeren a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Figyelmeztetés lézersugárzásra.
Ne nézzen a lézersugárba.
A lézeres készülékén elhelyezett címkék
az Ön kényelme és biztonsága érdekéven
tájékoztatják a készülék osztályba sorolásáról.
Kérjük, hogy az Ön terméktípusára vonatkozó
specifikus tulajdonságokat olvassa el
a termékleíró kézikönyvben is.
• Ne működtesse a lézert gyerekek közelében, és ne engedje, hogy gyerekek működtessék. Az súlyos szemsérülést okozhat.
• Egyenletes felületre helyezze a lézeres
készüléket. Ha leesik, károsodhat vagy
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Ezt a készüléket teljesen összeszerelve
szállítjuk. A készüléket úgy terveztük, hogy
az gyorsan és könnyen üzembe állítható
legyen. Kérjük, hogy használat előtt olvassa
el és sajátítsa el e kézikönyvünkben megadott
összes útmutatást.
• 2. osztályba sorolt lézernél legfeljebb
0,25 másodpercig lehet veszélytelenül
a sugárba nézni. A szemhéj reflexek
általában megfelelő védelmet biztosítanak.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak a készülék
használatával:
– a lézersugárba történő belenézés miatt
keletkező sérülések.
CÍMKÉZÉS
• Ne távolítsa el és ne tegye
olvashatatlanná a figyelmeztető címkéket.
Ha a címkéket eltávolítja, a lézer használója
vagy mások tudtuk nélkül is sugárzásnak
lehetnek kitéve.
6
KARBANTARTÁS
• A munka pontosságának megőrzése
érdekében gyakran ellenőrizze a készülék
kalibrálását. Lásd a kalibrálás helyszíni
ellenőrzésére vonatkozó útmutatásokat
a kezelési kézikönyvben.
• A kalibrálás ellenőrzését és más
karbantartási, illetve javítási munkákat
DEWALT márkaszervizzel végeztesse el.
• Amikor nem használja a lézert, a hozzá
mellékelt dobozban tárolja. Ne tárolja a lézert
-20 °C alatti vagy 60 °C feletti hőmérsékleten.
• Ne tegye a dobozába, amíg nedves.
A lézeres készüléket először puha száraz
ronggyal szárazra kell törölni.
TISZTÍTÁS
A külső műanyag részeket nedves ronggyal
tisztíthatja. Bár ezek a részek oldószerekkel
szemben ellenállóak, SOHA ne tisztítsa
oldószerekkel. Puha, száraz ronggyal törölje
le a nedvességet a készülékről, mielőtt
a tárolóhelyére teszi.
SZERVIZ
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha szétszereli a lézert,
elveszti a garanciát.
ELEKTROMOS BIZTONSÁG
• Elemmel működő készüléket csak a hozzá
kijelölt elemekkel használjon. Másfajta
elemek használata tüzet okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Az elemek
szétrobbanhatnak vagy szivároghatnak, és
sérülést, illetve tüzet okozhatnak. Ennek veszélye
így csökkenthető:
• Gondosan tartsa be az elem címkéjén és
csomagolásán található útmutatásokat és
figyelmeztetéseket.
A termék BIZTONSÁGOSSÁGA és
MEGBÍZHATÓSÁGA érdekében a javításokat,
karbantartást és beállításokat márkaszervizzel
kell végeztetni. A szerszámot képzett
szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja
a szerszám folyamatos biztonságát.
• Az elemeket mindig helyesen, a rajtuk
és a készüléken is feltüntetett polaritás
jelzéseknek (+ és –) megfelelően helyezze
be.
Képzetlen személy által végzett szervizelés vagy
karbantartás sérüléshez vezethet. A legközelebbi
DEWALT szerviz elérhetőségét
a www.DEWALT.eu honlapon találja.
• Ne használjon régi és új elemeket
együtt. Mindegyiket egyidejűleg cserélje
ugyanolyan gyártmányú és típusú új
elemre.
TARTOZÉKOK
• A lemerült elemeket azonnal vegye ki, és
a helyi hulladékkezelési rendelkezések
szerint ártalmatlanítsa.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a DEWALT
által javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát nem tesztelték,
az olyan tartozékok használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése érdekében csak
a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja
ezzel a termékkel. Az a tartozék, amely megfelelő
az egyik készülékhez, másik készüléknél
balesetveszélyes lehet.
Az Ön készülékéhez ajánlott tartozékok a helyi
forgalmazónál vagy megbízott szervizben külön
költség ellenében beszerezhetők. Ha bármelyik
tartozék megtalálásához segítségre van
szüksége, forduljon ide:
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel.: 01753-56 70 55 Fax: 01753-57 21 12
vagy látogasson el honlapunkra:
www.DEWALT.eu
A készülékét mágneses tartókonzollal együtt is
szállíthatjuk. A készülék így függőleges acél- vagy
vasfelületekre is helyezhető a konzol hátlapján
lévő mágnesek segítségével.
• Ne zárja rövidre az elemek érintkezőit.
• Ne töltse az elemeket.
• Ne dobja tűzbe az elemeket.
• Gyerekektől tartsa távol.
• Ha a készüléket hónapokig nem
szándékozik használni, vegye ki belőle az
elemeket.
Az élettartam lejárta után
• NE a háztartási hulladékkal együtt
dobja ki a készüléket.
• MINDIG a helyi előírások szerint
ártalmatlanítsa az elemeket.
• Az elektromos és elektronikus
hulladékok begyűjtésére és
megsemmisítésére vonatkozó
a WEEE irányelvnek megfelelő
helyi rendelkezések szerint
GONDOSKODJON AZ
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL.
VIGYÁZAT: Ne álljon a lézeres készülék
alá, ha azt a mágneses konzollal rögzítette
a felülethez. Ha leesik a lézeres készülék, súlyos
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
7
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amely halálos vagy súlyos
sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelez,
amely halálos vagy súlyos sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelez, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelez, amely anyagi kárt okozhat.
Ha ezzel vagy másik DEWALT készülékkel
kapcsolatos kérdése vagy észrevétele
merül fel, látogasson az a www.dewalt.com
internetes honlapra.
FIGYELMEZTETÉS: Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
FIGYELMEZTETÉS:
Lézersugárzásnak való kitettség.
Ne szedje szét és ne alakítsa át
a lézerszintezőt. Nincsenek benne
felhasználó által szervizelhető
alkatrészek. Az súlyos
szemsérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes
sugárzás. A kezelőszervek itt
megadottaktól eltérő használata vagy
itt fel nem sorolt műveletek végzése
sugárzásveszélyt teremthet.
A szerszámon lévő címkén a következő
szimbólumok lehetnek.
V ........................volt
mW ....................milliwatt
..........lézerre figyelmeztető szimbólum
nm .....................hullámhossz nanométerben
2 ........................2. osztályú lézerkészülék
8
FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK
Kényelme és biztonsága érdekében az Ön
lézerén a következő címkéket helyeztük el.
FIGYELMEZTETÉS: Sérülés
veszélyének csökkentése végett
a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
FIGYELMEZTETÉS:
LÉZERSUGÁRZÁS. NE NÉZZEN
BELE A SUGÁRNYALÁBBA.
2. osztályú lézertermék
• Ne használja a készüléket
robbanásveszélyes légtérben, például
ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por vannak jelen. Elektromos készülékek
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázokat.
• A lézert csak a hozzá kijelölt elemekkel
használja. Másfajta elemek használata tüzet
okozhat.
• A használaton kívüli lézeres készüléket
gyerekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.
Képzetlen felhasználó kezében a készülék
veszélyt jelent.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékéhez. Ugyanaz
a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez,
sérülést okozhat egy másik lézernél.
• A készülék szervizelését csak képzett
szakszemélyzet végezheti. Képzetlen
személy által végzett szervizelés vagy
karbantartás sérüléshez vezethet.
A legközelebbi DEWALT szerviz elérhetőségét
megtalálja a www.dewalt.com internetes
honlapon.
• Ne nézzen optikai készülékkel (pl. távcső
vagy tranzitműszer) a lézersugárba.
Az súlyos szemsérülést okozhat.
• Úgy helyezze el a lézert, hogy senki ne
nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Az súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne helyezze a lézert tükröző felület
közelébe, amely a sugarat valakinek
a szemébe tükrözhetné. Az súlyos
szemsérülést okozhat.
• Kapcsolja ki a lézert, amikor nem
használja. Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb
annak a veszélye, hogy valaki belenéz
a lézersugárba.
• Semmilyen átalakítást ne végezzen
a lézeren. A lézeres készülék átalakítása
sugárzásveszélyt teremthet.
• Ne működtesse a lézert gyerekek
közelében, és ne engedje, hogy gyerekek
működtessék. Az súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne távolítsa el és ne tegye olvashatatlanná
a figyelmeztető címkéket. Ha a címkéket
eltávolítja, a lézer használói vagy mások
tudtukon kívül sugárzásveszélynek lehetnek
kitéve.
• Egyenletes felületre helyezze a lézeres
készüléket. Ha leesik, károsodhat vagy
súlyos személyi sérülést okozhat.
TÁJÉKOZTATÁS A LÉZERRŐL
• ADCE089G, DCE089R 3 sugaras 360°-os
vonallézer és a DCE0811G, DCE0811R
2-sugaras 360°-os vonallézer 2. osztályú
lézertermékek. A lézeres készülékek
önbeállók, vízszintes és függőleges
szintezéshez használhatók.
FIGYELMEZTETÉS: Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
Munkaterület
• Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa ki
jól. A rendetlen és sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
• Soha ne használja a lézeres készüléket
robbanásveszélyes légtérben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
vannak jelen.
• A lézeres készülék használata közben
ne engedje közel a gyerekeket és
a bámészkodókat. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a készülék feletti uralmát.
Elektromos biztonság
• Elemmel működő készüléket csak a hozzá
kijelölt elemekkel használjon. Másfajta
elemek használata tüzet okozhat.
A termék áttekintése
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
végezzen átalakítást a készüléken
vagy annak bármelyik alkatrészén.
Attól károsodhat a készülék, és
személyi sérülés is bekövetkezhet.
2. ábra - Akkumulátor interfész A
1A ábra - Ingazár B
1B ábra - Billentyűzet C
1B ábra - Be- és kikapcsoló gomb: vízszintes
lézervonal D
1B ábra - Be- és kikapcsoló gomb: oldalsó
lézervonal E
1B ábra - Be- és kikapcsoló gomb: elülső
függőleges lézervonal (csak a DCE089R/G
típusnál) F
2. ábra - Mágneses forgócsapos konzol G
4. ábra - Állványhoz menetadapter (1/4 - 20 & 5/8
-11) I
1B ábra - Elem töltöttségjelzője J
5. ábra - Mennyezeti konzol rögzítője K
5. ábra - Mennyezeti konzol L
5. ábra - Csavarfurat M
Akkumulátorok és tápellátás
• Ez a készülék az alábbi 10,8 V-os DEWALT
akkucsomagokkal működik: DCB120,
DCB127, vagy működtethető DEWALT AA
Starter csomaggal is, amelybe 4 db AA
akkumulátor fér.
Tartsa szem előtt: Az AA starter csomagot
csak a vörös lézerrel ajánlatos használni.
Elemek behelyezése/
eltávolítása
AZ AA STARTER CSOMAG HASZNÁLATA:
VIGYÁZAT: Az AA starter
csomag kimondottan a DEWALT
10,8 V kompatibilis lézertermékekhez
van tervezve, más készülékekhez
nem használható. Ne kísérletezzen
a termék átalakításával.
Az elemek behelyezése:
• Emelje fel az elemtartó rekesz fedelét, ahogy
az ábra mutatja .
6A
• Helyezzen be négy új AA elemet a rekeszbe
a rekesz ajtajának belsején feltüntetett + és –
polaritás jelzések szerint.
• Tegye be az AA starter csomagot, ahogy az
ábra mutatja .
6B
A 10,8 V-OS DEWALT TÖLTHETŐ
AKKUCSOMAG HASZNÁLATA:
• Tegye be a 10,8 V-os akkucsomagot, ahogy
az ábra mutatja .
6B
9
FIGYELMEZTETÉS: Az elemek
szétrobbanhatnak vagy
szivároghatnak, és sérülést, illetve
tüzet okozhatnak. Ennek veszélye
így csökkenthető:
• Gondosan tartsa be az elem címkéjén,
csomagolásán és biztonsági lapján található
útmutatásokat és figyelmeztetéseket.
• Az elemeket mindig helyesen, a rajtuk
és a készüléken is feltüntetett polaritás
jelzéseknek (+ és –) megfelelően helyezze
be.
• Ne zárja rövidre az elemek érintkezőit.
• Eldobható elemeket ne töltsön.
• Ne használjon régi és új elemeket együtt.
Mindegyiket egyidejűleg cserélje ugyanolyan
gyártmányú és típusú új elemre.
• A lemerült elemeket azonnal vegye ki, és
a helyi hulladékkezelési rendelkezések szerint
ártalmatlanítsa.
• Ne dobja tűzbe az elemeket.
• Gyerekektől tartsa távol.
• Amikor a készüléket nem használja, vegye ki
belőle az elemeket.
• Akkumulátorokat csak a kijelölt töltővel
töltsön.
SZEMÉLY VÉDELEM
• Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan eszét,
amikor lézeres készülékkel dolgozik. Ne
dolgozzon a készülékkel, ha fáradt, ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos készülék használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, csúszásmentes cipő, védősisak vagy
hallásvédő csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
használják, akik a szerszámot és ezen
útmutatásokat nem ismerik. Képzetlen
felhasználó kezében a készülék veszélyt
jelenthet.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékéhez. Az a tartozék,
amely megfelelő az egyik készülékhez, másik
készüléknél balesetveszélyes lehet.
SZERVIZ
• A készülék szervizelését csak képzett
szakszemélyzet végezheti. Képzetlen személy
által végzett szervizelés vagy karbantartás
sérüléshez vezethet.
• A szerszám szervizeléséhez csak eredeti
gyári cserealkatrészeket használjon fel.
Kövesse a kézikönyvünk Karbantartás című
részében megadott útmutatásokat. Nem
jóváhagyott alkatrészek felhasználása vagy
a karbantartási útmutatások figyelmen kívül
hagyása áramütés vagy sérülés veszélyével
járhat.
A legközelebbi DEWALT szerviz elérhetőségét
megtalálja a http://www.dewalt.com internetes
honlapon.
Kezelési tanácsok
• A legjobb eredmények érdekében csak
új, minőségű márkás AA elemeket vagy
DEWALT 10,8 V-os Li-ion akkucsomagot
használjon.
• Ellenőrizze, megfelelő állapotúak-e az
elemek. Ha az alacsony telepfeszültség
kijelzője villog, az elemeket ki kell cserélni.
• Az elemek hosszabb élettartama érdekében
kapcsolja ki a lézeres készüléket, amikor nem
dolgozik vagy nem végez jelölést a sugárral.
• A munka pontosságának érdekében gyakran
ellenőrizze a készülék kalibrálását. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című részt.
• A lézer használata előtt ellenőrizze, hogy
a készülék egyenletes és sík felületen,
biztonságosan áll-e.
• Mindig jelölje meg a lézersugár közepét.
• Ne használja a készüléket, ha a kapcsoló
nem működőképes. Bármely készülék
használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon
veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót.
• Szélsőséges hőmérséklet-változás hatására
a belső alkatrészek elmozdulhatnak, ami
befolyásolhatja a műszer pontosságát.
Munka közben gyakran ellenőrizze a készülék
pontosságát. Lásd a Kalibrálás helyszíni
ellenőrzése című részt.
• A használaton kívüli lézeres készüléket
olyan helyen tárolja, ahol gyerekek nem
érhetik el. Ne engedje, hogy olyan személyek
• Ha a készülék leesett, ellenőrizze, hogy
helyes-e a kalibrálása. Lásd a Kalibrálás
helyszíni ellenőrzése című részt.
10
ALACSONY TELEPFESZÜLTSÉG KIJELZÉSE
A DCE089G, DCE089R, DCE0811G és
DCE0811R lézerkészülékek telepfeszültségkijelzővel is fel vannak szerelve, ahogy az 1B ábra
mutatja.
A telepfeszültség-kijelző a telep pillanatnyi
töltöttségét mutatja, egy-egy LED 25%-ot
jelképez. Az alsó LED villogása azt jelzi, hogy
a töltöttség alacsony (12,5% alatti), és a telepeket
cserélni kell. A lézeres készülék az akkumulátor
lemerülése közben még egy rövid ideig
használható, de a sugarak hamar elhalványulnak.
Miután új elemeket helyezett a készülékbe,
és újból bekapcsolja, a lézersugarak teljes
fényerejükkel fognak világítani, és a kijelző
piros fénye folyamatos lesz. (A lézersugár
villogását nem a lemerült elemek okozzák,
lásd a Billenési tartományon kívül kijelzőjét.)
Ha a töltöttségjelzőnek mind a 4 LED-je villog,
nem azt jelenti, hogy lemerült volna a telep; lásd
„A töltöttségjelző LED-ek villognak” cím alatt
a Hibaelhárítás című részben.
A készülék kezelése
A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA (LÁSD
AZ 1. ÁBRÁN)
A lézerkészüléket kikapcsolt állapotában
helyezze sík felületre. Csúsztassa az ingazár
kapcsolóját B az Unlocked/ON (Nyitott/BE)
állásba. A DCE089G/R típuson három be- és
kikapcsoló gomb van a C billentyűzeten, egy a D
vízszintes lézervonalhoz, egy az E függőleges
lézervonalhoz, valamint egy az F elülső
függőleges lézervonalhoz (csak a DCE089G/R
típusnál).
A DCE0811G /R típuson két vonal van: egy
vízszintes és egy oldalsó függőleges. Mindegyik
lézervonal a billentyűzeten lévő be- és kikapcsoló
gombbal aktiválható. A lézervonalak akár
egyenként, akár egyszerre aktiválhatók. A beés kikapcsoló gombok újbóli megnyomásával
kapcsolhatja ki a lézervonalakat. Csúsztassa
az ingazár kapcsolóját OFF/Locked (zárt)
állásba, amikor nem használja a lézert. Ha az
ingazár kapcsolója nincs zárt állásban, mind
a 4 töltöttségjelző LED villogni fog.
A LÉZEREK HASZNÁLATA
Szintezési tartományon kívüli állapot kijelzője
A lézert önszintezőnek terveztük. Ha a lézer
annyira (4°-nál meredekebben) meg van billentve,
hogy nem képes önszintezésre, a lézernyaláb
villogni fog. A szintezési tartományon kívüli
állapotot kétféle villogási ütemmel jelzi: (i) 4° és
10° közötti billentésnél a sugár állandó ciklusban
villog; (ii) 10° felett pedig hármas ciklusban.
A lézernyalábok villogása azt jelzi, hogy
A KÉSZÜLÉK NINCS VÍZSZINTESBEN (VAGY
FÜGGŐLEGESBEN) ÉS NEM HASZNÁLHATÓ
VÍZSZINTES VAGY FÜGGŐLEGES
SZINTEZÉSRE.
Próbálja vízszintesebb felületre helyezni
a készüléket.
Forgócsapos konzol használata (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A lézert és/vagy
a falitartót stabil felületre helyezze.
Ha leesik a lézeres készülék, súlyos
személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
A lézerre egy G mágneses forgócsapos
konzol van állandó jelleggel felszerelve. Ennek
a konzolnak köszönhetően a készülék acélból
vagy vasból készült bármilyen függőleges felületre
felhelyezhető. Például: acél keretlécekre, acél
ajtókeretekre és szerkezeti acél gerendákra.
A konzolon egy csaplyuk H is van, amelynél
a készülék szegre, csavarra vagy bármilyen
felületre függeszthető.
A lézer használata a MENNYEZETI konzollal
(lásd az 5. ábrát)
A mennyezeti konzol L (ha van a készülékhez)
jóvoltából a lézerkészülék több helyre is
felszerelhető. A mennyezeti konzol egyik
végén van egy rögzítő K, amellyel a készülék
felszerelhető falsarokba akusztikus mennyezethez.
A mennyezeti konzol mindkét végén talál egy-egy
csavarfuratot M, amelyen keresztül a készülék
szeggel vagy csavarral bármilyen felületre
rögzíthető. A mennyezeti konzol biztonságos
rögzítése után annak acéllemeze szolgál
rögzítőfelületként a mágneses forgócsapos konzol
G számára. A készülék elhelyezése ezután
finombeállítható, ha a mágneses forgócsapos
konzolt a mennyezeti konzolon fel- vagy lefelé
csúsztatják.
A lézer használata tartozékokkal
A lézerkészülék alján egy 1/4” × 20 és egy 5/8"
×11 méretű belső menetet talál. Ezek a menetek
a meglévő vagy később beszerzendő DEWALT
tartozékok csatlakoztatására szolgálnak. Csak
ehhez a termékhez kijelölt DEWALT tartozékokat
használjon. Kövesse a tartozékhoz mellékelt
útmutatásokat.
VIGYÁZAT: A készülékkel más
tartozékok használata nem ajánlott,
az veszélyes lehet.
Ha bármely tartozék megtalálásához segítségre
van szüksége, forduljon a legközelebbi DEWALT
szervizhez, vagy látogasson el webhelyünkre az
interneten: www.dewalt.com.
11
A lézerek szintezése
Amíg a lézer helyesen van kalibrálva, addig
önszintező.
A gyárban minden lézeres készüléket úgy
kalibrálnak, hogy ± 4°-nál nem meredekebb
felületre helyezve megtalálja a szintet. Kézi állítás
nem szükséges.
KARBANTARTÁS
• A munka pontosságának megőrzése
érdekében gyakran ellenőrizze a készülék
kalibrálását. Lásd a Kalibrálás helyszíni
ellenőrzése című részt.
• A kalibrálás ellenőrzését és más
karbantartási, illetve javítási munkákat
DEWALT márkaszervizzel végeztesse el.
• Amikor nem használja a lézert, a hozzá
mellékelt dobozban tárolja. Ne tárolja a lézert
-20 °C alatti vagy 60 °C feletti hőmérsékleten.
• Ne tegye a dobozába, amíg nedves. A lézeres
készüléket tárolás előtt puha száraz ronggyal
szárazra kell törölni.
TISZTÍTÁS
A külső műanyag részeket nedves ronggyal tisztíthatja. Bár ezek a részek oldószerekkel szemben
ellenállóak, SOHA ne tisztítsa oldószerekkel.
Puha, száraz ronggyal törölje le a nedvességet
a készülékről, mielőtt a tárolóhelyére teszi.
Pontosság ellenőrzése és
kalibrálás
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE –
Vízszintes sugár keresztirányú
helyzetbeállítása (lásd a 7. ábrán)
A készülék keresztirányú helyzetbeállításának
ellenőrzéshez két, egymástól 9 m távolságra
lévő fal szükséges. Fontos, hogy a kalibrálás
ellenőrzéséhez rendelkezésre álló távolság ne
legyen kisebb, mint azoknál az alkalmazásoknál
használt távolság, amelyekre a készüléket
használni fogják.
1. A forgócsapos konzol segítségével erősítse
a lézert a falra úgy, hogy a lézer egyenesen
előre, a szemközti fal felé nézzen (0 fokos
helyzet).
2. Kapcsolja be a vízszintes nyalábot és az
elülső függőleges nyalábot, jelölje meg
a nyaláb helyzetét a szemközti falon,
közvetlenül a lézeren keresztül. Mindig
a nyaláb vastagságának közepét jelölje meg.
3. Forgassa el a készüléket 180 fokkal, és jelölje
meg a nyaláb helyzetét a szemközti falon.
12
4. Mérje meg a legalsó jelölés A és a legfelső
jelölés B közötti távolságot. Ha az nagyobb,
mint a lentebb megadott értékek, a lézert
szakszervizzel szervizeltetni kell.
A falak közötti
távolság
9m
12 m
15 m
A jelölések között
megengedhető
távolság
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE –
Vízszintes sugár hosszanti helyzetbeállítása
(lásd a 8. ábrán)
A készülék vízszintes hosszirányú
kalibrálásának ellenőrzéshez egyetlen egy,
9 m hosszúságú fal szükséges. Fontos, hogy
a kalibrálás ellenőrzéséhez rendelkezésre álló
távolság ne legyen kisebb, mint azoknál az
alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre
a készüléket használni fogják.
1. Erősítse a lézert a forgócsapos konzol
segítségével a fal egyik végéhez.
2. Kapcsolja be a vízszintes nyalábot, és
fordítsa a lézert a fal szemközti vége felé,
a szomszédos fallal kb. párhuzamosan.
3. Jelölje meg a nyaláb közepét két, egymástól
legalább 9 m távolságra lévő helyen (ⓒ és
ⓓ).
4. Helyezze át a lézert a fal szemközti végéhez.
5. Kapcsolja be a vízszintes nyalábot, majd
fordítsa vissza a lézert a fal előző vége felé,
a szomszédos fallal kb. párhuzamosan.
6. Állítsa be a lézer magasságát úgy, hogy
a nyaláb közepe egy vonalban legyen
a legközelebbi jelöléssel ⓓ.
7. Jelölje meg a nyaláb közepét ⓔ közvetlenül
a legtávolabbi jelölés ⓒ felett vagy alatt.
8. Mérje meg a két jelölés (ⓒ és ⓔ) közötti
távolságot. Ha az nagyobb, mint a lentebb
megadott értékek, a lézert szakszervizzel
szervizeltetni kell.
A falak közötti
távolság
9m
12 m
15 m
A jelölések között
megengedhető
távolság
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE –
Függőleges nyaláb (lásd a 9. ábrát)
A lézer függőleges kalibrálását akkor lehet
a legpontosabban ellenőrizni, amikor elegendő
magasság (9 m az ideális) áll rendelkezésre;
egy személy a padlózaton elhelyezi a lézert,
a másik pedig a mennyezet közelében jelöli
a nyaláb helyzetét. Fontos, hogy a kalibrálás
ellenőrzéséhez rendelkezésre álló távolság ne
legyen kisebb, mint azoknál az alkalmazásoknál
használt távolság, amelyekre a készüléket
használni fogják.
1. Helyezze a lézert a padlózatra, és kapcsolja
be mindkét függőleges nyalábot.
2. Jelölje meg a nyalábok kereszteződésének
helyét a padlózaton (ⓕ és ⓖ) és
a mennyezeten ⓗ is. Mindig a nyaláb
vastagságának közepét jelölje meg.
3. Fordítsa el a lézert 180 fokkal, helyezze
a második jelöléshez ⓖ közelre, hogy
a nyalábok pontosan az eredeti jelöléseken
(ⓕ és ⓖ) keresztezzék egymást a padlózaton.
4. Jelölje meg a nyalábok kereszteződésének
helyét a mennyezeten ⓙ.
5. Mérje meg a mennyezeten lévő két jelölés
(ⓗ és ⓙ) közötti távolságot. Ha az nagyobb,
mint a lentebb megadott értékek, a lézert
szakszervizzel szervizeltetni kell.
A mennyezet
magassága
2,5 m
3m
4m
6m
9m
A jelölések között
megengedhető
távolság
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
4m
6m
A 30° pontosságának ellenőrzése
a függőleges nyalábok között (DCE089R/G
típusnál) (Lásd az 0 ábrát)
A 30° pontosságának ellenőrzéséhez egy
legalább 10 m x 5 m nagyságú nyílt padlózatú
terület szükséges. A 9. ábrán nézze meg
a lézerkészülék helyzetét az egyes lépéseknél és
a lépésenként készített jelölések elhelyezkedését.
Mindig a nyaláb vastagságának közepét jelölje
meg.
1. Állítsa a lézert a padlózat egyik sarkába, és
kapcsolja be az oldalsó függőleges nyalábot.
2. Jelölje meg a nyaláb közepét három helyen
(ⓐ, ⓑ és ⓒ) a padlón az oldalsó lézervonal
mentén. A ⓑ jelölésnek a lézervonal
felezőpontjánál kell lennie.
3. Vigye a lézert a ⓑ jelöléshez, és kapcsolja be
mindkét függőleges nyalábot.
4. Helyezze a nyalábok kereszteződését
pontosan a ⓑ jelöléshez, az oldalsó nyaláb
a ⓒ jelöléshez legyen igazítva.
5. Jelöljön meg egy helyet ⓓ az elülső
függőleges nyaláb mentén a készüléktől
legalább 5 m-re.
6. Forgassa a lézert a b jelölésen át úgy, hogy
az oldalsó függőleges nyaláb átmenjen a ⓑ
és ⓓ jelölésen.
7. Jelölje meg azt a helyet ⓔ, ahol az oldalsó
függőleges nyaláb elhalad a ⓓ jelölésnél.
8. Mérje meg a ⓓ és ⓔ jelölések közötti
távolságot. Ha az nagyobb, mint a lentebb
megadott értékek, a lézert szakszervizzel
szervizeltetni kell.
Távolság A-tól
B-ig
4m
5m
6m
7m
A jelölések között
megengedhető távolság
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
6m
Hibaelhárítás
A lézeres készülék nem kapcsol be
• Ellenőrizze, hogy az AA elemek az elemtartó
rekesz ajtajának belsején megjelölt (+)
és (–) polaritás jelzések szerint helyesen
vannak-e a készülékbe helyezve.
• Ellenőrizze, megfelelő állapotban vannak-e az
elemek vagy az akkucsomag. Kétely esetén
tegyen a készülékbe új elemeket.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az elem
pólusai tiszták, rozsdától, korróziótól
mentesek. Tartsa a lézert szárazon, és
csak új, kiváló minőségű, márkás elemeket
használjon, hogy kisebb legyen az elemek
szivárgásának esélye.
• Ha a lézeres készülék 50 °C fölé melegszik,
nem kapcsol be. Ha a lézert szélsőségesen
magas hőmérsékleten tárolták, hagyja lehűlni.
A lézer nem fog károsodni, ha lenyomja
a be- és kikapcsoló gombot, mielőtt lehűl
a megfelelő üzemi hőmérsékletre.
A lézernyalábok villognak
A lézerek úgy vannak tervezve, hogy átlagosan
4°-ig minden irányban önszintezők legyenek.
Ha a készüléket annyira billentik, hogy a belső
szerkezete nem képes önszintezést végezni,
a lézernyalábok villogása jelzi, hogy túllépték
a billenési tartományt. A LÉZERNYALÁBOK
13
VILLOGÁSA AZT JELZI, HOGY
A KÉSZÜLÉK NINCS VÍZSZINTESBEN VAGY
FÜGGŐLEGESBEN ÉS NEM HASZNÁLHATÓ
VÍZSZINTES VAGY FÜGGŐLEGES
SZINTEZÉSRE. Próbálja vízszintesebb felületre
helyezni a készüléket.
A lézernyalábok mozgása nem szűnik meg
A lézerkészülék precíziós műszer. Ezért, ha nem
stabil (és nem mozdulatlan) felületre helyezik,
a készülék folytatja a szint keresését. Ha a nyaláb
mozgása nem szűnik meg, próbálja a műszert
stabilabb felületre helyezni. Bizonyosodjon
meg arról is, hogy a felület viszonylag sík, és
a készülék stabilan áll rajta.
A TÖLTÖTTSÉGJELZŐ LED-EK VILLOGNAK
Amikor a töltöttségjelző mind a 4 LED-je
villog, a készüléket nem kapcsolták ki teljesen az
ingazár kapcsolójával B. Az ingazár kapcsolóját
mindig LOCKED/OFF (ZÁRT/KI) állásba kell
helyezni, amikor a lézert nem használják.
Tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A lézer használata tartozékokkal (lásd
a 2. ábrán a betétképet)
A lézerkészülék alján egy 1/4 - 20 és egy 5/8 11 méretű belső menetet talál. Ezek a menetek
a meglévő vagy később beszerzendő DEWALT
tartozékok csatlakoztatására szolgálnak. Csak
ehhez a termékhez kijelölt DEWALT tartozékokat
használjon. Kövesse a tartozékhoz mellékelt
útmutatásokat.
Az Ön készülékéhez ajánlott tartozékok a helyi
forgalmazónál vagy megbízott szervizben külön
költség ellenében beszerezhetők. Ha bármelyik
tartozék megtalálásához segítségre van
szüksége, látogasson el webhelyünkre:
www.DEWALT.eu.
Szerviz és javítások
• Tartsa szem előtt: Ha szétszereli a lézert,
elveszti a garanciát.
A termék BIZTONSÁGOSSÁGA és
MEGBÍZHATÓSÁGA érdekében a javításokat,
karbantartást és beállításokat márkaszervizzel
kell végeztetni. Képzetlen személy által végzett
szervizelés vagy karbantartás sérüléshez
vezethet. A legközelebbi DEWALT szerviz
elérhetőségét megtalálja a www.dewalt.com
internetes honlapon.
Műszaki adatok
LÉZERKÉSZÜLÉK
Fényforrás
Lézerdiódák
Lézersugár hullámhossza
620 – 630 nm látható (VÖRÖS)
Lézerteljesítmény
≤1,50 mW (minden egyes nyaláb) 2. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
Hatótávolság
20 m (±65’) VÖRÖS
35 m (±115’) ZÖLD
50 m detektorral
60 m detektorral
Pontosság (függőleges)
±3 mm 9 m-enként
Pontosság* (vízszintes):
±3 mm 9 m-enként
510 – 530 nm látható (ZÖLD)
Kijelzők
Alacsony telepfeszültség
1 LED villog a töltöttségjelzőn
A készüléket nem kapcsolták ki az ingazár
4 LED villog a töltöttségjelzőn
kapcsolójával
Villogó lézernyalábok
A billenési tartományt túllépték/a készülék nincs vízszintesben
Áramforrás
4 db AA (1,5 V) méretű elem (6 V DC) vagy 10,8 V-os DEWALT akkucsomag
Üzemi hőmérséklet
-10 °C – 50 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C – 60 °C
Páratartalom
Maximális relatív páratartalom 31 °C hőmérsékletig 80%, lineárisan csökken, 40 °C-nál
már csak 50%.
Környezetvédelem
14
Víz- és porálló, IP65 védettség
1a ábra
1b ábra
2. ábra
15
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ BIZTONSÁGA
Felhasználó biztonsága
FIGYELMEZTETÉS:
• A készülék használata előtt alaposan
olvassa el az összes biztonsági
útmutatást és a termék kézikönyvét.
A készülékért felelős személy
köteles gondoskodni arról, hogy
minden felhasználó elsajátítsa és
betartsa ezeket az útmutatásokat.
• A teljes kézikönyvet őrizze meg
későbbi használatra.
Li-ion akkumulátorok
biztonsága
AKKUMULÁTOROS KÉSZÜLÉKEK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik
típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
• Ne szerelje szét a készüléket, az
akkucsomagot és a töltőt. Nincsenek benne
felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
• Semmilyen átalakítást ne végezzen
a készüléken. A készülék átalakítása
személyi sérüléshez és a készülék
károsodásához vezethet.
Fontos biztonsági útmutatások minden
akkucsomaghoz
Akkucsomag utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkucsomag katalógusszámát
és feszültségét. A kompatibilis töltőket és
akkumulátorokat a kézikönyv végén lévő
táblázatban találja. Az akkucsomagot nem
teljesen feltöltött állapotban szállítjuk. Az
akkucsomag és a töltő használata előtt olvassa
el az alábbi biztonsági útmutatót. Ezután az
ismertetett eljárás szerint végezze a töltést.
OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÁST
b) A készüléket csak a kifejezetten hozzá
készült akkucsomaggal használja. Másfajta
akkucsomag használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
• Ne töltse és ne is használja az akkumulátort
robbanásveszélyes környezetben, például
ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por vannak jelen. Amikor az akkumulátort
a töltőbe helyezi vagy onnan kiveszi, a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
c) Ha nem használja az akkucsomagot,
tartsa távol minden fémes tárgytól, például
tűzőkapocstól, érméktől, kulcsoktól,
szegektől, csavaroktól és minden más apró
fémtárgytól, amely az érintkezőket rövidre
zárhatná. Az akkumulátor pólusainak
rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
• Soha ne próbálja erővel beilleszteni az
akkumulátort a töltőbe. Semmilyen módon
NE alakítsa át az akkumulátort azért, hogy
beilleszthesse egy vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akku megrepedhet és súlyos
személyi sérülést okozhat. A kompatibilis
akkumulátorokat és töltőket a kézikönyv
végén lévő táblázatban találja.
d) Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik
ki. Kerülje a vele való érintkezést. Ha
véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal,
öblítse le vízzel. Ha a szemébe folyadék
került, ezenkívül forduljon orvoshoz is. Az
akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy
égési sérülést okozhat.
• Az akkucsomagokat csak a termékhez
mellékelt töltővel töltse.
SZERVIZ
• A készülék szervizelését csak képzett
szakszemélyzet végezheti. Képzetlen
személy által végzett szervizelés
vagy karbantartás sérüléshez
vezethet. A legközelebbi DEWALT
szerviz megkereséséhez hívja fel az
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)
telefonszámot, vagy látogasson el
a http://www.DEWALT.internetes honlapra.
16
• NE fröccsentsen a termékre vizet, és ne
merítse vízbe vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a készüléket
vagy az akkucsomagot olyan helyen, ahol
a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély.
Soha semmilyen okból ne próbálja
szétbontani az akkucsomagot. Ha
az akkumulátor háza megrepedt
vagy más módon megsérült, ne
tegye be a töltőbe. Ne nyomja
össze, ne ejtse le, ne sértse fel
az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). A sérült akkucsomagokat
újrahasznosítás végett vissza kell
juttatni a szervizközpontba.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély.
Úgy tárolja vagy hordozza az
akkumulátort, hogy a szabadon
álló pólusai ne érintkezhessenek
fémtárgyakkal. Például: ne tegye
az akkumulátort köténybe, zsebbe,
szerszámdobozba, a termék
készletdobozába, fiókba stb., ahol
szegek, csavarok, kulcsok stb.
vannak. Akkumulátorok szállítása
tűzveszélyes lehet, ha a pólusok
véletlenül érintkezésbe kerülnek
jól vezető anyagokkal, például:
kulcsok, érmék, kéziszerszámok
és más hasonló dolgok. A Li-ion
akkumulátorok szállítása előírásoknak
van alávetve, ezért szállításukkor
gondoskodjon arról, hogy a pólusaik
védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés
esetén rövidzárlatot okozhatnak.
Li-ion akkumulátorok szállítása
előtt egyeztesse a szállításra,
csomagolásra és fuvarozásra
vonatkozó előírásokat fuvarozó
partnerével.
SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkucsomagot még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le lágy
szappannal és vízzel. Ha akkumulátorfolyadék jutna a szemébe, tartsa nyitva
a szemét, és öblítse vízzel 15 percig vagy
amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Tölthető akkumulátor
• Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort fel
kell tölteni, ha már nem ad le elegendő
teljesítményt olyan munkafolyamatoknál,
amelyeket korábban könnyen el lehetett
vele végezni. Az akkumulátort hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
ártalmatlanítsa:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók.
Juttassa el őket forgalmazójához vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
A DEWALT szervizekkel és eladás
után szolgáltatásainkkal, valamint
elérhetőségeikkel kapcsolatosan a következő
honlapon is kaphat felvilágosítást:
www.2helpU.com.
Akkumulátortöltő biztonsága
Fontos biztonsági útmutatások minden
akkumulátortöltőhöz
Töltők
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv akkumulátortöltőkre vonatkozó
fontos biztonsági és kezelési útmutatásokat
tartalmaz.
Az Ön készüléket DEWALT töltővel kell tölteni.
A kompatibilis töltőket és akkumulátorokat
a kézikönyv hátlapján lévő táblázatban találja.
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható minden biztonsági útmutatást és
figyelmeztetést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Az
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön. Más típusú
17
akkumulátor szétrobbanhat, személyi
sérülést és anyagi kárt okozva.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények között
az áram alatt lévő akkumulátortöltő érintkezőit
idegen tárgyak rövidre zárhatják. A töltő üregeitől
az áramot jól vezető idegen anyagokat távol kell
tartani; ide tartoznak a teljesség igénye nélkül
a következők: csiszolás után visszamaradó por,
fémforgács, acélgyapot, alumínium fólia és más
felgyülemlett fémrészecskék. Mindig húzza ki
a töltő dugaszát a konnektorból, amikor nincs
benne akkumulátor. Tisztítás előtt húzza ki a töltő
dugaszát a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltővel
tölteni, amely ebben a kézikönyvben
nem szerepel. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltők csak DEWALT
akkumulátorok töltésére alkalmasak.
Minden más célú felhasználásuk tüzet vagy
akár halálos áramütést okozhat.
• A töltőt esőtől és hótól védje.
• A készüléket a konnektorból a dugaszánál
fogva húzza ki. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, mert az eltorlaszolhatja
a szellőzőnyílásokat, és a készülék
belseje túlmelegedhet. Hőt kibocsátó
tárgyaktól távolra helyezze a töltőt. A töltő
a készülékház tetején és alján lévő
szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• Ne használja a töltőt sérült vezetékkel vagy
dugasszal.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ha a töltő karbantartásra vagy javításra
szorul, ne szedje szét, hanem juttassa
el egyik márkaszervizbe. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Úgy kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni az
akkumulátort a töltőből, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a háztartásokban szokványos 120 V /
220 V-os feszültségre terveztük.
18
Ne is próbálja más feszültségen használni. Ez
nem vonatkozik a jármű akkumulátorok töltőire.
Töltés (1. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt dugaszolja
a töltőt egy megfelelő konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (C) a töltőbe,
ahogy az 1. ábra mutatja, ügyeljen arra,
hogy teljes mértékben illeszkedjen. A piros
(töltésjelző) fény villogása mutatja, hogy
a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
Töltésjelzők
Némelyik töltő úgy van tervezve, hogy az
akkumulátor bizonyos hibáit érzékelje, amit
a vörös fény gyors villogása jelez. Ilyen esetben
vegye ki és tegye vissza az akkut a töltőbe. Ha
a probléma ezután is fennáll, próbáljon másik
akkut helyezni a töltőbe, így megállapíthatja,
hogy a töltő megfelelően működik-e. Ha az
új akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, az eredeti akku hibás, és vissza
kell juttatni egyik szervizbe, ahol gondoskodnak
az újrahasznosításáról. Ha a töltő az új
akkumulátorral is ugyanazt a hibajelzést adja,
vizsgáltassa át a töltőt egy megbízott szervizzel.
MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS
Némelyik töltőn van meleg/hideg késleltetési
funkció: amikor azt érzékeli, hogy az akku meleg,
automatikusan elindítja a meleg miatti késleltetést,
és a töltést felfüggeszti addig, amíg az akku le
nem hűl. Miután lehűlt, a töltő automatikusan
töltés módra kapcsol. Ez a funkció maximális
élettartamot biztosít az akkumulátornak. Meleg/
hideg késleltetési módban a piros fény egy
hosszút és egy rövidet villog.
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐBEN HAGYÁSA
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat
a töltőben, miközben a LED határozatlan ideig
világít. A töltő frissen és teljesen feltöltött
állapotban tartja az akkumulátort.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltőn kívül tartott
akkumulátor lassan elveszti a töltését. Ha nem
kapott karbantartó töltést, előfordulhat, hogy
használat előtt fel kell tölteni. Az akkumulátor
akkor is elvesztheti a töltését, ha a töltőben
hagyják, de a töltő nincs megfelelő áramforrásra
dugaszolva.
GYENGE AKKUMULÁTOROK: A töltők azt is
érzékelik, ha gyenge az akkumulátor. Az ilyen
akkumulátorok még használhatók, de nem
várható tőlük nagy teljesítmény. A töltő kijelzi, ha
cserélni kell az akkut.
Fontos tudnivalók a töltéshez
1. A leghosszabb élettartam és a legjobb
teljesítmény akkor érhető el, ha az
akkumulátort olyankor töltik, amikor
a környező levegő hőmérséklete 18 és 24 °C
között van. NE töltse az akkumulátort +4,5 °C
alatti és +40,5 °C feletti hőmérséklet mellett.
Ez fontos, hogy megelőzze az akkumulátor
súlyos károsodását.
2. Töltés közben a töltő és az akkumulátor
melegedhet. Ez természetes jelenség,
nem jelent hibát. Használat után az akku
hűlését elősegítendő ne tegyük a töltőt vagy
az akkut meleg helyre (pl. fémbarakk vagy
szigeteletlen utánfutó).
3. Ha az akku nem kellően töltődik:
a. lámpával vagy más készülékkel
ellenőrizze, működik-e a konnektor;
b. ellenőrizze, nincs-e a konnektor egy
világítás kapcsolóra csatlakoztatva, amely
a világítás kikapcsolásakor áramtalanítja
a konnektort;
c. vigye át a töltőt és az akkut olyan helyre,
ahol a környező levegő hőmérséklete kb.
18°- 24 °C;
d. ha a hiba továbbra sem szűnik meg,
juttassa el a készüléket, az akkucsomagot
és a töltőt a helyi szervizbe.
4. A hosszú élettartamú akkumulátort fel kell
tölteni, amikor már nem szolgáltat elegendő
energiát olyan munkafolyamatokhoz,
amelyeket korábban könnyen el lehetett
vele végezni. Ilyen körülmények között
NE HASZNÁLJA TOVÁBB a készüléket.
Folytassa a töltést. Részben lemerült
akkumulátort is bármikor tölthet, az nem árt
az akkunak.
5. A töltő üregeitől az áramot jól vezető idegen
anyagokat távol kell tartani; ide tartoznak
a teljesség igénye nélkül a következők:
csiszolás után visszamaradó por, fémforgács,
acélgyapot, alumínium fólia és más
felgyülemlett fémrészecskék. Mindig húzza ki
a töltő dugaszát a konnektorból, amikor nincs
benne akkumulátor. Tisztítás előtt húzza ki
a töltő dugaszát a konnektorból.
6. NE fagyassza a töltőt, és ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
VIGYÁZAT: Soha semmilyen okból ne próbálja
szétbontani az akkucsomagot. Ha az akku
műanyag háza eltörik vagy elreped, juttassa
vissza egy szervizbe újrahasznosítás céljából.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
2. Az akkumulátor és a töltő károsodás
nélkül hosszú ideig tárolható. Megfelelő
körülmények között 5 évig vagy annál tovább
is tárolhatók.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki
a készüléket, és vegye ki belőle az akkumulátort,
mielőtt beállítást végez rajta, illetve szerelvényt,
tartozékot, le- vagy felszerel.
Az akkucsomag be- és kiszerelése (2 ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az
akkucsomag teljesen fel van-e töltve.
Az akkucsomag (A) készülékbe való
beszereléséhez igazítsa az akkumulátort
a szerszám hátsó részén lévő sínekhez, és
nyomja be a készülékbe erősen, amíg azt nem
hallja, hogy bepattan a helyére.
Ha ki szeretné venni az akkut a készülékből,
engedje el a gombot, és húzza ki az
akkumulátort. Illessze be a töltőbe, ahogy az 1a
és 1b ábra szemlélteti.
Kezelési tanácsok
• A 12 V-os Max DEWALT lítium-ion
akkumulátor a hosszabb élettartam
érdekében a piros vagy a zöld Li-ion
lézerkészülékekkel használható.
• Ellenőrizze, megfelelő állapotúak-e az
akkumulátorok. Ha a készüléken az alacsony
telepfeszültség jelzője villog, az akkumulátort
fel kell tölteni.
KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja ki
a készüléket, és vegye ki belőle az
akkumulátort, mielőtt beállítást végez
rajta, illetve szerelvényt, tartozékot, levagy felszerel.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Ne
engedje, hogy folyadék kerüljön a töltő belsejébe.
Az áramütést okozhat.
19
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket
soha ne tisztítsa oldószerrel vagy más
erős vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik a műanyag
alkatrészek anyagát. Csak szappanos
vízzel enyhén megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Soha ne hagyja,
hogy a készülék belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a készülék
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja le
a töltőt a konnektorról. A töltő külsején
lerakódott szennyeződést és zsírt
ronggyal vagy puha, nem fémszálas
kefével távolíthatja el. Vízzel vagy
tisztítószer-oldattal ne tisztítsa.
Az Ön készülékéhez ajánlott tartozékok a helyi
forgalmazónál vagy megbízott szervizben külön
költség ellenében beszerezhetők. Ha bármelyik
tartozék megtalálásához segítségre van
szüksége, forduljon ide: DEWALT Industrial Tool
Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286,
hívja fel az 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)
telefonszámot, vagy látogasson el webhelyünkre:
www.dewalt.com.
Javítások
A töltő és az akkumulátort a felhasználó nem
szervizelheti. A termék BIZTONSÁGOSSÁGA és
MEGBÍZHATÓSÁGA érdekében a javításokat,
karbantartást és beállításokat DEWALT gyári
szervizzel, megbízott DEWALT szervizzel vagy
más képzett szervizszemélyzettel kell végeztetni.
Mindig eredeti gyári cserealkatrészeket
használjon fel.
Tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Kompatibilis töltők és akkumulátorok táblázata
DEWALT akkumulátor és töltő rendszerek (Europe/ANZ)
Töltők/Töltési idő (perc)
Akkumulátor
Leadott
Amperóra
240 Volt
12 Volt
kategóriája
feszültség
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
Az „X” azt jelenti, hogy az akkumulátor nem kompatibilis az adott töltővel. A töltési idők mind
hozzávetőlegesek. A tényleges töltési idő változik. Részletesebb tájékoztatásért olvassa el
a kezelési kézikönyvet.
zst00286512 - 26-11-2015
20
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
21
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
22
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
23
24
25
26
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising