DCV517N | DeWalt DCV517N VACUUM CLEANER instruction manual

382015 - 37 BAL
DCV517
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
18
30
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
41
2
6
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
A
D
E
B
F
H
C
G
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
X
X
G
H
3
Slika 3 / Crtež 3 / Slika 3 / Скица 3
D
B
E
C
Slika 4 / Crtež 4 / Slika 4 / Скица 4
I
E
F
4
Slika 5 / Crtež 5 / Slika 5 / Скица 5
I
J
5
SLOVENŠČINA
AKUMULATORSKI SESALNIK ZA MOKRO/
SUHO ČIŠČENJE SERIJE DCV517
Čestitamo!
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas,
ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Zahvaljujemo se za nakup orodja DEWALT. Po
zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega
razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj
zanesljivih partnerjev na področju električnega
orodja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Tehnični podatki
Tip
Polnilnik
Napetost akumulatorske baterije
Moč
Prostornina posode za prah
Maksimalni zračni pretok
Razred zaščite
Premer šobe cevi
Teža (brez akumulatorske baterije)
V(enosmerna napetost)
W
l
l/s
mm
kg
DCV517
1
Enosmerna
napetost
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
Vrednosti emisij hrupa in izmerjene vrednosti vibracij (vektorska vsota treh
smeri) skladno z EN60335
dB (A)
76
LPA (raven zvočnega tlaka)
dB (A)
87
LWA (raven zvočne moči)
dB (A)
3
KWA (faktor negotovosti zvočnega tlaka)
Vrednost emisij vibracij ah =
Negotovost K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60335-2-69 in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste
dela, z različnim priborom ali če ga
slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
6
Akumulatorska baterija
Tip akumulatorske baterije
Napetost
Kapaciteta
Teža
V(enosmerna napetost)
Ah
kg
Akumulatorska baterija
Tip akumulatorske baterije
Napetost
Kapaciteta
Teža
V(enosmerna napetost)
Ah
kg
Polnilnik
Omrežna
V(izmenična napetost)
napetost
Tip akumulatorske baterije
Pribl. čas
min
polnjenja
akumulatorske
baterije
Teža
kg
DCB180
Litij-ionska
baterija
18
3,0
0,64
DCB181
Litij-ionska
baterija
18
1,5
0,35
DCB182
Litij-ionska
baterija
18
4,0
0,61
DCB183/B DCB184/B
Litij-ionska Litij-ionska
baterija
baterija
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB185
Litij-ionska
baterija
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
Polnilnik
DCB107
Omrežna
V(izmenična napetost)
230
napetost
Tip akumulatorske baterije
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
Pribl. čas
min
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
polnjenja
akumulatorske
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
baterije
Teža
kg
0,29
SLOVENŠČINA
Polnilnik
Omrežna
V(izmenična napetost)
napetost
Tip akumulatorske baterije
Pribl. čas
min
polnjenja
akumulatorske
baterije
Teža
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Pomeni nevarnost električnega udara.
Polnilnik
DCB115
Omrežna
V(izmenična napetost)
230
napetost
Tip akumulatorske baterije
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
Pribl. čas
min
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
polnjenja
akumulatorske
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
baterije
Teža
kg
0,5
Velika Britanija
in Irska
Orodja z napetostjo
230V
Orodja z napetostjo
230V
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
0,36
Polnilnik
DCB113
Omrežna
230
V(izmenična napetost)
napetost
Tip akumulatorske baterije
10,8/14,4/18 Litij-ionska baterija
Pribl. čas
min
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
polnjenja
akumulatorske
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
baterije
Teža
kg
0,4
Varovalke:
Evropa
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
10 A, omrežna varovalka
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
AKUMULATORSKI SESALNIK ZA MOKRO/
SUHO ČIŠČENJE
SERIJE DCV517
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
Tehnični podatki v skladu z:
2006/42/ES, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami
direktive 2004/108/ES (do 19.04.2016) in
2014/30/EU (od 20.04.2016) in 2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte DEWALT na
spodnjem naslovu, ali poiščite naslov na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
3 A, varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varno
uporabo naprave
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znaka. Prosimo, preberite
navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali
hudih telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
telesno poškodbo.
Markus Rompel
Direktor inženiringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
18.12.2015
PREVIDNO: Pred
uporabo naprave
natančno preberite
navodila za uporabo.
7
SLOVENŠČINA
Pomembna varnostna navodila
OPOZORILO! Pred
uporabo natančno
preberite varnostne
napotke in navodila
za uporabo. Če ne
upoštevate spodaj
navedenih opozoril in
napotkov, lahko to privede
do električnega udara,
požara in/ali telesnih
poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN
NAVODILA TUDI ZA UPORABO
V PRIHODNJE.
PRED UPORABO NAPRAVE
NATANČNO PREBERITE
NAVODILA ZA UPORABO.
OPOZORILO: Uporabniki
se morajo pred uporabe
naprave seznaniti
z načinom delovanja te
naprave.
OPOZORILO: Zmanjšate
nevarnost električnega
udara. Zavarujte orodje
pred dežjem. Shranjujte
v zaprtih prostorih.
OPOZORILO: Naprava
ni zasnovana za sesanje
nevarnega prahu.
• Pred uporabo naprave
poskrbite, da bodo upravljavci
dobili ustrezne informacije,
navodila za uporabo in
ustrezno uvajanje za uporabo
naprave in rokovanje
s substancami, ki jih stroj
8
•
•
•
•
•
•
•
uporablja, ter ustrezna
navodila glede varnega
odstranjevanja posesanega
materiala.
Upravljavci morajo upoštevati
vse varnostne predpise, ki
se nanašajo na rokovanje
s posesanim materialom.
Ne puščajte naprave brez
nadzora, če je priključena
na električno omrežje. Če
naprave ne uporabljate ali
pred servisiranjem jo izklopite
iz električnega omrežja in
odstranite baterijo.
Izdelka naj ne uporabljajo
osebe (vključno z otroki)
z zmanjšanimi fizičnimi,
čutnimi ali umskimi
sposobnostmi, ali neizkušene
osebe brez potrebnega znanja.
Otroke je potrebno nadzorovati
in tako zagotoviti, da se ne bi
po naključju igrali z napravo.
Napravo uporabljajte SAMO
TAKO, kot je opisano v tem
uporabniškem priročniku.
Uporabljajte samo pribore, ki
jih je odobril DEWALT.
Če naprava ne deluje pravilno,
če ste jo po nesreči izpustili
na tla, če je poškodovana, če
ste jo pozabili na prostem ali
če je padla v vodo, jo vrnite na
pooblaščeni servisni center za
popravilo.
Ne prijemajte vtiča ali naprave
z mokrimi rokami.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
Ne potiskajte predmetov
v odprtino naprave. Ne
uporabljajte naprave, če je
katerakoli odprtina naprave
zamašena; ne približujte
las, tkanin, prahu in ostalih
predmetov, ki bi lahko
zmanjšali zračni pretok.
Lasje, ohlapna oblačila, prsti in
ostali deli telesa ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom
naprave.
Pred izklopom naprave iz
električnega omrežja ali pred
odstranitvijo baterije izklopite
vse funkcije.
Bodite še posebej pozorni pri
čiščenju stopnic.
Ne uporabljajte naprave za
sesanje tekočin ali snovi,
ki se lahko vnamejo, kot je
npr. bencin in ne uporabljajte
naprave v prostorih, kjer so
lahko prisotni vnetljivi plini ali
v bližini vnetljivih materialov.
Suhi prostori ali relativno nizka
vlažnost zraka lahko povzroči
iskrenje ob statični razelektritvi.
Razelektritev elektrostatičnega
naboja se zgodi le za kratek
čas in ne vpliva na delovanje
vakuumskega čistilca.
Da preprečite samodejni vžig
posesanega materiala, po
vsaki uporabi počistite posodo
za prah.
SHRANITE NAVODILA
Dodatni varnostni napotki
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne sesajte gorečih snovi ali snovi, ki se
kadijo, kot so cigarete, vžigalice ali vroč
pepel.
Ta naprava je z razredom vodotesnosti
IPX4 odporna na dež in pršenje. Ne
potopite naprave v vodo.
Naprave ne uporabljajte za sesanje
vnetljivih eksplozivnih snovi, kot so
premog, žito ali drugih finih vnetljivih
materialov.
Naprave ne uporabljajte za sesanje
nevarnih, strupenih ali rakotvornih
materialov, kot so azbest ali pesticidi.
Nikoli ne uporabljajte naprave brez
nameščenih filtrov.
Nekateri lesni materiali vsebujejo
konzervanse, ki so lahko škodljivi. Pri
delu s temi materiali bodite posebej
previdni, da preprečite vdihavanje in stik
s kožo. Zahtevajte in sledite varnostnim
informacijam, ki jih lahko dobite od
svojega dobavitelja.
Ne uporabljajte vakuumskega sesalnika,
ko stojite na lestvi.
Ne postavljajte težkih predmetov na
vakuumski sesalnik.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Nevarnost stiska prstov.
– Nevarnost vdihovanja strupenih plinov med
uporabo lepil.
– Nevarnost vdihavanja prahu in škodljivih
materialov.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Pred uporabo natančno preberite
uporabniška navodila.
9
SLOVENŠČINA
LOKACIJA DATUMSKE KODE (SL. 2)
Datumska koda (X), ki vsebuje tudi podatek
o letu izdelave je odtisnjena na ohišju.
Primer:
2015 XX XX
Leto izdelave
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
združljivega akumulatorskega polnilnika (glej
razdelek Tehnični podatki).
• Pred uporabo polnilnika preberite vsa
navodila in opozorilne oznake na polnilniku,
bateriji in na izdelku, ki uporablja baterijo.
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so
namenjeni izključno polnjenju DEWALT.
Vsaka drugačna uporaba lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali
smrti zaradi električnega udara.
• Zavarujte polnilnik pred dežjem in
snegom.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite
za vtič, in ne za kabel. Tako zmanjšate
nevarnost poškodbe električnega vtiča in
kabla.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina. To
lahko povzroči električni udar.
• Pazite, da bo kabel položen tako, da ne
boste stopali nanj, se spotikali obenj
oz. da ne bo na kakšen drug način
izpostavljen poškodbam in udarcem.
OPOZORILO: Priporočamo, da
uporabite inštalacijski odklopnik
s tokovno zaščito do 30mA.
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neprimernega električnega podaljška bi lahko
povzročila tveganje požara, električnega
udara ali smrti zaradi elektrike.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Da bi
zmanjšali možnost telesnih poškodb,
polnite samo DEWALT akumulatorske
baterije. Druge baterije lahko
eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
PREVIDNO: Otroci morajo biti
nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
OPOMBA: Medtem ko je polnilnik
vključen na električno omrežje, lahko
pod določenimi pogoji tuji materiali, ki
so zašli v polnilnik, povzročijo kratek
stik med električni terminali znotraj
polnilnika. Tuj material iz prevodnih
snovi, med katere med drugim spada
tudi kamena volna, aluminijasta
folija ali akumulirani kovinski
delci, morate odstraniti iz bližine
prezračevalnih odprtin. Če v polnilniku
ni akumulatorja, vedno izklopite
polnilnik iz električnega omrežja. Pred
čiščenjem izklopite polnilnik.
• Ne vlecite za kabel in ne nosite naprave
tako, da jo držite za kabel, ne uporabljajte
kabla kot ročaj naprave, ne stiskajte kabla
z vrati, in ne izpostavljajte kabla ostrim
robovom. Ne prevažajte naprave preko
10
priključnega kabla. Kabel zavarujte pred
vročim površinam.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov
oz. polnilnika ne postavljajte na mehko
podlago, ki bi lahko zakrila prezračevalne
odprtine in povzročila prekomerno
segrevanje notranjosti polnilnika.
Polnilnik postavite stran od izvora toplote.
Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtičem ne uporabljajte -poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan,
ne uporabljajte. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
Polnilnika ne razstavljajte; če je potrebno
popravilo, ga odnesite v pooblaščeni
servis. Vsako nepravilno sestavljanje lahko
povzroči nevarnost požara, električnega
udara ali smrti zaradi električnega udara.
• Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora
proizvajalec, njegov zastopnik ali druga
usposobljena oseba takoj zamenjati in tako
preprečiti morebitno nevarnost.
SLOVENŠČINA
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara.
Z odstranitvijo baterije ne zmanjšate te
nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230 V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi omrežni
napetosti. To ne velja za polnilnik v vozilih.
SHRANITE NAVODILA
Polnilniki
Polnilniki serije DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 in DCB115 so zasnovani za polnjenje
18 V Li-Ion XR akumulatorskih baterij (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B in DCB185).
DEWALT polnilniki ne zahtevajo nobenih
nastavitev in omogočajo kar najlažje upravljanje
in uporabo.
Postopek polnjenja (sl. 2)
1. Priključite polnilnik na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite akumulatorsko baterijo (G)
v polnilnik. Rdeči svetlobni indikator
(polnjenje) utripa in označuje, da se je začel
postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo litij-ionskega akumulatorja ga pred prvo
uporabo do konca napolnite.
Potek polnjenja
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije lahko
preverite v spodnji tabeli.
Stanje napolnjenosti: DCB105
polnjenje
popolnoma napolnjena
Stanje napolnjenosti: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
polnjenje
popolnoma napolnjena
zakasnitev polnjenja zaradi
vroče/mrzle baterije*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Rdeča
lučka bo še naprej utripala, rumena indikatorska
lučka pa bo svetila le med polnjenjem. Ko
baterija doseže ustrezno temperaturo, se bo
rumena lučka izklopila, polnilnik pa bo nadaljeval
s postopkom polnjenja.
Združljivi baterijski polnilnik(i) ne bo polnil
akumulatorskih baterij v okvari. V primeru, da ima
akumulator napako, se kontrolna lučka polnilnika
ne bo prižgala ali pa bo utripala in tako nakazala
težavo z akumulatorjem ali polnilnikom.
ZABELEŽKA: Problem je lahko tudi v samem
polnilniku.
V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga
skupaj z akumulatorsko baterijo odnesite na
pooblaščeni servisni center za testiranje.
ZAKASNITEV ZARADI VROČE/MRZLE
AKUMULATORSKE BATERIJE
Če polnilnik prepozna baterijo, ki je preveč topla
ali preveč mrzla, samodejno sproži zakasnitev
za vročo/mrzlo baterijo ter odloži polnjenje,
dokler baterija ne doseže ustrezne temperature.
Polnilnik zatem samodejno preklopi nazaj v način
polnjenja. Ta funkcija zagotavlja maksimalno
življenjsko dobo baterije.
Hladna akumulatorska baterija se bo polnila
s polovično hitrostjo polnjenja tople baterije.
Celoten postopek polnjenja bo potekal počasneje
in se ne bo vrnil na maksimalno hitrost, tudi če se
akumulator segreje.
VELJA ZA LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE
BATERIJE
Orodja XR litij-ionske akumulatorske baterije
imajo vgrajen sistem elektronske zaščite, ki ščiti
akumulatorske baterije pred preobremenitvijo,
pregretjem ali pretirano izpraznitvijo.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vložite litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in
počakajte, dokler se popolnoma ne napolni.
vroča/mrzla - zakasnitev
zamenjajte baterijo
11
SLOVENŠČINA
Pomembni napotki za
varnost pri uporabi vseh vrst
akumulatorjev
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost baterije.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz
embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabe baterije in polnilnika preberite spodnje
napotke za varno uporabo. Nato upoštevajte
navedene napotke za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.
Ko baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika,
se lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• NE potiskajte baterije v polnilnik s silo. Na
noben način ne modificirajte baterije, zato
da bi jo lahko uporabili z nezdružljivim
polnilnikom, ker lahko baterija poči in
povzroči hude telesne poškodbe.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA
LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE
(LI-ION)
• Akumulatorske baterije ne poskušajte
sežgati, tudi če je močno poškodovana
ali popolnoma dotrajana. Baterija lahko
eksplodira in povzroči požar. Pri gorenju
litij-ionske akumulatorske baterije, nastajajo
strupeni plini in škodljivi hlapi.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz
baterije pride v oči, spirajte odprto oko
z vodo 15 minut oz. dokler draženje ne
poneha. Če je potrebna zdravniška pomoč,
je v pomoč podatek, da je baterijski elektrolit
sestavljen iz tekočih organskih ogljikov in
litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname,
če je izpostavljena iskram ali ognju.
• Akumulatorske baterije polnite samo
z DEWALT polnilniki.
• NIKOLI jo ne polijte ali potopite v vodo ali
v drugo tekočino.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in
baterije na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (na primer zunanje lope
s kovinskimi stenami poleti).
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorske baterije. Če je ohišje
baterije počeno ali poškodovano,
baterije ne vložite v polnilnik. Ne
zmečkajte, vrzite na tla ali kako
drugače poškodujte baterije. Ne
uporabljajte baterije ali polnilnika,
ki sta bila izpostavljena močnemu
udarcu, ki sta padla na tla, bila
povožena ali na kakšen drug način
poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
To lahko povzroči električni udar
ali smrt zaradi električnega udara.
Poškodovane baterije vrnite v servis
za postopek recikliranja.
PREVIDNO: Če orodja ne
uporabljate, ga položite na stran
na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo
ali se prevrnilo. Nekatera orodja
z velikimi baterijami stojijo pokonci
na bateriji, vendar se z lahkoto
prevrnejo.
12
Prevoz
DEWALT baterije so v skladu z vsemi veljavnimi
standardi za transportiranje, kakor je predpisano
z industrijskimi in pravnimi standardi, vključno
s Priporočili Združenih narodov za prevoz
nevarnega blaga; predpisi Mednarodnega
združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnih
snoveh, Mednarodnim kodeksom za prevoz
nevarnih snovi po morju (Kodeks IMDG), in
Evropskim sporazumom o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).
Litij-ionske celice in baterije so bile testirane
s testno metodo skladno s poglavjem 38.3
Priporočil Združenih narodov o prevozu
nevarnega blaga: Priročnik testov in kriterijev.
V večini primerov bo transportiranje
akumulatorskih baterij DEWALT izvzeto iz
določil opredelitve kot nevarna snov Razreda
9. V naslednjih dveh primerih se zahteva
opredelitev kot nevarna snov Razreda 9.
1. V primeru zračnega prometa dveh ali več
DEWALT litij-ionskih akumulatorskih baterij,
če paket vsebuje le akumulatorske baterije
(brez orodja), in
2. Pošiljka, ki vsebuje Litij-ionsko
akumulatorsko baterijo z kapaciteto več kot
100 vatnih ur (Wh). Vse litij-ionske baterije
imajo označeno moč baterije v vatnih urah
na ohišju.
SLOVENŠČINA
Ne glede na to, ali se pošiljka šteje kot izvzeta
iz določil ali v celoti regulirana, je odgovornost
pošiljatelja, da se posvetuje za najnovejše
predpise glede pakiranja, označevanja / oznak in
glede zahtev dokumentacije.
Prevoz baterije lahko privede do požara,
če priključni terminali baterije pridejo v stik
s prevodnimi materiali. Pri transportiranju
akumulatorskih baterij se prepričajte, da so
priključni terminali baterij zaščiteni in dobro
izolirani od materialov, ki bi lahko povzročili
kratek stik.
Informacija, ki je podana v tem razdelku
priročnika je napisana v dobri veri in
v prepričanju, da je natančna v času izdaje
tega dokumenta. Vendar ne nudimo nobene
garancije, tako izražene, kot implicitne. Kupec
je odgovoren, da zagotovi, da so vsa njegova
dejanja v skladu z veljavnimi predpisi.
Akumulatorska baterija
TIP AKUMULATORSKE BATERIJE
Model DCV517 deluje z 18 V akumulatorsko
baterijo.
Uporabljate lahko tudi akumulatorske baterije
serije DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ali DCB185.
Glej razdelek Tehničnimi podatki za več
podrobnosti.
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Če akumulatorske
baterije ne uporabljate, jo shranite pri
sobni temperaturi, da dosežete optimalno
učinkovitost in življenjsko dobo baterije.
2. Pri dolgotrajnem shranjevanju je za
akumulatorsko baterijo najbolje, da jo v celoti
napolnjeno shranite v hladnem in suhem
prostoru, odstranjeno iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma
izpraznjenega akumulatorja ni priporočljivo. Pred
ponovno uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
Oznake na polnilniku in
akumulatorski bateriji
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
Pred uporabo natančno preberite
uporabniška navodila.
Glej razdelek Tehnični podatki za
potreben čas polnjenja.
Polnjenje baterije.
Baterija je napolnjena.
Baterija je defektna.
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije.
Ne dotikajte se jih s prevodnimi
predmeti.
Ne polnite poškodovanih baterij.
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane napajalne kable
nemudoma zamenjajte.
Polnite samo, ko je temperatura
v razponu med 4 ˚C in 40 ˚C.
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Z odpadnimi baterijami ravnajte
v skladu s predpisi za varstvo okolja.
Akumulatorske baterije DEWALT
polnite samo s predpisanimi DEWALT
polnilniki. Polnjenje akumulatorskih
baterij DEWALT s polnilniki, ki
niso zasnovani za polnjenje
baterij DEWALT lahko privede do
eksplozije in drugih nevarnosti.
Akumulatorskih baterij ne zažigajte.
13
SLOVENŠČINA
Vsebina paketa
Električna varnost
Paket vsebuje:
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči. Prav tako preverite, ali napetost vašega
polnilnika ustreza napetosti v električnem
omrežju.
1 vakuumski sesalnik
1 cev
1 navodila za uporabo
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Pred začetkom dela si vzemite čas in skrbno
preberite ter preučite ta navodila.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
A. Stikalo za vklop/izklop
B. Šoba za cev
C. Sesalna šoba
D. Priključek za cev
E. Dovodni priključek posode za prah (sl. 2)
E. Zadnji zaklep
F. Posoda za prah
G. Akumulatorska baterija
H. Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
NAMEN UPORABE
Baterijski vakuumski sesalnik serije DCV517 je
namenjen suhemu in mokremu profesionalnemu
vakuumskemu čiščenju.
Ta vakuumski čistilnik je profesionalno električno
orodje.
NE UPORABLJAJTE čistilnika za sesanje
tekočin.
OPOMBA: Napravo lahko uporabljate za
komercialne namene, npr. za hotele, šole,
bolnice, tovarne, trgovine, pisarne, za podjetja, ki
oddajajo orodja in na gradbiščih.
• Majhni otroci in osebe s posebnimi
potrebami. Naprava ni namenjena uporabi
otrok ali neizkušenih oseb brez primernega
nadzora.
Vaš DEWALT polnilnik je dvojno izoliran
v skladu z EN60335; zato ozemljitev ni
potrebna.
Če je električni kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati pri DEWALT serviserju.
Zamenjava vtiča priključnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate vgraditi nov vtič priključnega kabla,
sledite spodnjemu postopku:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 3 A.
Uporaba podaljška
priključnega kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite
podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični
podatki). Najmanjši premer kabla mora znašati
1 mm2; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Neželen zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
OPOZORILO: Uporabljajte samo
DEWALT akumulatorske baterije in
polnilnike.
14
SLOVENŠČINA
Vstavljanje in odstranjevanje
akumulatorske baterije iz
orodja (sl. 2)
OPOMBA: Akumulatorska baterija (G) mora biti
popolnoma napolnjena.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte akumulatorsko baterijo (G)
z vodilom v držalu orodja (sl. 2).
2. Potisnite jo v držalo tako, da se trdno prileže
v držalu orodja in da zaslišite klik - pomeni,
da se je zaklenila v svojem položaju.
ODSTRANITEV AKUMULATORSKE BATERIJE
IZ ORODJA
1. Pritisnite gumb za sprostitev (H) in izvlecite
baterijo iz orodja.
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju o polnilniku v teh navodilih.
2. Obrnite priključni del v smeri gibanja urinega
kazalca, da pritrdite cev.
3. Vstavite šobo za cev (B) v sesalno šobo (C).
UPORABA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Neželen zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Vklop in izklop (sl. 1)
AKUMULATORSKE BATERIJE
Z INDIKATORJEM NAPOLNJENOSTI (SL. 2)
• Orodje vključite tako, da premaknete stikalo
za vklop/izklop (A) v položaj I.
Nekatere akumulatorske baterije DEWALT imajo
vgrajen indikator stanja energije, ki vsebuje
tri zelene LED diode, ki ponazarjajo stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije.
• Orodje izključite tako, da premaknete stikalo
za vklop/izklop (A) v položaj O.
Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite in
zadržite gumb indikatorja napolnjenosti
akumulatorja (X). Prikazala se bo kombinacije
treh zelenih LED diod, ki bodo ponazorile stanje
napolnjenosti. Če je akumulator prekomerno
izpraznjen, se indikator stanja energije ne bo
prikazal, akumulator pa je potrebno napolniti.
OPOMBA: Indikator stanja energije prikazuje
le stanje napolnjenosti akumulatorja. Indikator
je prikazuje stanje funkcionalnosti orodja,
prikaz pa je odvisen od sestavnih delov izdelka,
temperature in delovne operacije.
Odstranitev in namestitev cevi
(sl. 3)
ODSTRANITEV CEVI
1. Izvlecite šobo za cev (B) iz elementa (C).
2. Obrnite priključni del (D) v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca.
3. Izvlecite cev iz priključnega dela dovodne
odprtine (E) vakuumskega sesalnika.
NAMESTITEV CEVI
1. Vstavite priključek za cev (D) v dovodni
priključek posode za prah (E) in se
prepričajte, da se jezički na priključku
poravnajo z utori na luknjici dovodnega
priključka posode za prah.
Sesanje (sl. 1)
• Pred uporabo sesalnika izpraznite posodo za
prah (F).
• Prepričajte se, da je cev pravilno
nameščena.
• Pomaknite sesalno šobo (C) preko površine,
ki jo želite posesati. Po potrebi lahko šobo
za cev prilagodite s pomočjo pripomočkov,
odvisno od sesalnih potreb.
OPOMBA: Priporočamo, da ne sesate mokrih in
suhih snovi hkrati (da jih ne mešate). Če želite
po sesanju suhih snovi sesati mokre ali obratno,
najprej počistite posodo za prah.
OPOZORILO: Vedno uporabljajte
orodje v pokončnem položaju. Med
sesanjem ne naklonite sesalnik in
tako preprečite vdor posesanega
materiala v ohišje motorja.
OPOZORILO: Vedno uporabljajte
orodje z nameščenim filtrom za prah.
Praznjenje posode za prahu
(sl. 4)
Če moč sesanja močno upade, izpraznite posodo
za prah.
1. Sprostite zapah (E) in odstranite posodo za
prah (F).
15
SLOVENŠČINA
2. Odpadke iz posode odvrzite v skladu
s predpisi za varovanje okolja.
3. Počistite filter (I). Glej razdelek Čiščenje.
4. Po potrebi počistite posodo za prah (F) in
jo namestite nazaj na sesalnik; pritrdite jo
z zapahom.
VZDRŽEVANJE
Vaše električno orodje DEWALT je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Neželen zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Polnilnika in akumulatorja ni mogoče servisirati.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
OPOZORILO: Za čiščenje filtra ne
uporabljajte ščetke.
ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH (SL. 4)
Posodo za prah počistite po vsaki uporabi
sesalnika ali če želite po sesanju suhih snovi
sesati mokre ali obratno.
1. Izpraznite posodo za prah (F).
2. Za čiščenje posode uporabljajte samo blago
milo in vlažno krpo.
3. Po umivanju, posodo za prah skrbno
posušite z mehko krpo.
ČIŠČENJE FILTRA ZA PRAH (SL. 5)
Filter za prah je treba počistiti po vsaki uporabi.
Filter nadomestite z novim, če je poškodovan ali
če ne deluje učinkovito.
1. Odstranite filter za prah (I); obrnite ga
v nasprotni smeri urinega kazalca in ga
snemite s sesalne odprtine.
2. Znebite se nabranega prahu tako, da
potrkate s filtrom ob smetnjak.
3. Odvisno od stanja filtra, ga lahko splaknete
pod toplo tekočo vodo. Pred montažo filtra
ga ustrezno posušite.
4. Montirajte filter v sesalno odprtino in ga
zavrtite v smeri urinega kazalca.
ČIŠČENJE FILTRA SESALNE ODPRTINE
(SL. 5)
1. Odstranite filter za prah (J) s sesalne
odprtine.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico.
OPOZORILO: Ne umivajte
notranjost filtra. Če se notranjost
filtra pri umivanju zmoči, ga morate
popolnoma posušiti.
16
2. Splaknite ga pod toplo tekočo vodo.
3. Pred montažo filtra ga ustrezno posušite.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost
električnega udara. Pred čiščenjem
odklopite polnilnik z vira napajanja
z izmeničnim tokom. Umazanijo in
mast lahko odstranite z zunanjosti
ohišja polnilnika s pomočjo krpe
ali mehke nekovinske ščetke. Ne
uporabljajte vode ali kakršnihkoli
čistilnih raztopin.
Dodatni pribor/pripomočki
OPOZORILO: Ker dodatna oprema,
ki je ni izdelalo podjetje DEWALT,
ni bila preizkušena s tem strojem je
njena uporaba lahko nevarna. Da
bi zmanjšali nevarnost poškodb,
uporabljajte le dodatno opremo, ki jo
priporoča proizvajalec DEWALT.
SLOVENŠČINA
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odlagajte ločeno od navadnih
komunalnih odpadkov. Orodja in
baterij, ki so označeni s tem simbolom
ne odstranjujte skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo
rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po
novih proizvodih. Izdelek in baterijo reciklirajte
skladno z lokalnimi predpisi, ki predpisujejo
odlaganje odpadkov in odpadno električno in
elektronsko opremo. Više informacija možete
naći na www.2helpU.com.
Polnilna akumulatorska
baterija
Ta akumulatorska baterija z dolgo življenjsko
dobo morate napolniti, ko ne zmore več
zagotavljati dovolj moči za dela, ki jih je
prej z lahkoto opravljala. Na koncu tehnične
življenjske dobe akumulatorske baterije ravnajte
z njo v skladu s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulatorsko baterijo do konca izpraznite
in jo odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali na
lokalno reciklažno postajo. Zbrane baterije
bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
17
HRVATSKI
BEŽIČNI SUHO/MOKRI USISAVAČ
DCV517
Čestitamo!
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Odabrali ste uređaj tvrtke DEWALT.
Godine iskustva, od razvoja proizvoda do
inovativnosti, učinile su tvrtku DEWALT jednim
od najpouzdanijih partnera za korisnike
profesionalnih električnih alata.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu korisnika od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Tehnički podaci
Tip
Izvor napajanja
Napon baterije
Snaga
Zapremina spremnika
Maks. protok zraka
Klasa zaštite
Promjer mlaznice crijeva
Masa (bez akumulatora)
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DCV517
1
DC
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
Buka i vibracije (troosni vektorski zbroj) prema smjernici EN60335
dB(A)
76
LPA (emisija vibracija)
dB(A)
87
LWA (snaga zvuka)
dB(A)
3
KWA (nesigurnost za danu razinu zvuka)
Vrijednost emisija vibracija ah =
Nesigurnost K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu sa
standardiziranim testom opisanim u dokumentu
EN 60335-2-69. Može se koristiti za preliminarno
procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se
alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
18
Akumulatorska baterija
Vrsta baterije
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Težina
kg
DCB180
Litij-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Litij-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Litij-ion
18
4,0
0,61
Akumulatorska baterija
Vrsta baterije
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Težina
kg
DCB183/B DCB183/B
Litij-ion
Litij-ion
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
min
DCB185
Litij-ion
18
1,3
0,35
Težina
kg
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
VAC
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
HRVATSKI
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
VAC
min
kg
VAC
min
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
Težina
kg
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
230V alatni
230V alatni
10 Ampera, mreža
3 Ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
EC-deklaracija usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
BEŽIČNI USISAVAČ ZA SUHO/MOKRO
USISAVANJE
DCV517
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Ovi su proizvodi također usklađeni sa
smjernicama 2004/108/EC (do 19.04.2016),
2014/30/EU (od 20.04.2016) i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
DEWALT putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
Markus Rompel
Direktor
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
18.12.2015
OPREZ: Prije upotrebe
uređaja pročitajte
upute.
Važne upute za sigurnost
UPOZORENJE! Pročitajte
sva sigurnosna
upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja
i uputa može rezultirati
strujnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
19
HRVATSKI
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE
ZA BUDUĆE POTREBE
PRIJE UPOTREBE UREĐAJA
PROČITAJTE SVE UPUTE.
UPOZORENJE: Korisnici
moraju biti upoznati
s upotrebom ovih uređaja.
UPOZORENJE: Na ovaj će
se način smanjiti opasnost
od strujnog udara. Ne
izlažite kiši. Pohranite
u zatvorenom prostoru.
UPOZORENJE: Ovaj
uređaj nije prikladan
za prikupljanje opasne
prašine.
• Korisnici prije upotrebe trebaju
primiti upute i obuku za
upotrebu uređaja te informacije
o tvarima uz koje se može
koristiti, uključujući siguran
način uklanjanja i odlaganja
prikupljenog materijala.
• Poštujte sve sigurnosne
propise vezane uz materijale
s kojima radite.
• Uređaj ne ostavljajte dok
je priključen na napajanje.
Iskopčajte iz utičnice kad se
ne koristi i prije servisiranja.
• Ovaj proizvod nije predviđen
za upotrebu od strane osoba
(uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetilnih ili mentalnih
sposobnosti te nedostatnim
iskustvom i znanjem.
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
Uređaj koristite SAMO na
način opisan u priručniku.
Koristite samo dodatke koje
preporučuje DEWALT.
Ako uređaj ne radi ispravno te
ako je pao, oštećen, ostavljen
na otvorenom prostoru ili se
smočio, predajte ga u servis.
Utikač, bateriju i uređaj ne
dodirujte mokrim rukama.
Nemojte stavljati nikakve
predmete u otvore uređaja.
Uređaj ne koristite ako je neki
otvor začepljen. Pazite da
nečistoće, tkanine, dlake i sl.
ne smanje protok zraka.
Kosu, široku odjeću, prste
i sve dijelove tijela držite
podalje od otvora i pokretnih
dijelova.
Prije iskapčanja uređaja iz
napajanja i vađenja baterije
isključite sve prekidače.
Budite osobito oprezni tijekom
upotrebe na stepenicama.
Uređaj ne koristite za
usisavanje zapaljivih tvari kao
što je benzin ni na mjestima na
kojima zapaljive tvari mogu biti
prisutne.
Izboji statičkog elektriciteta
mogući su na suhim
područjima i ako je relativna
vlažnost zraka niska. Takve su
pojave samo privremene i ne
utječu na rad usisavača.
HRVATSKI
•
Da biste spriječili spontano
zapaljenje, nakon svake
upotrebe ispraznite spremnik.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Dodatna sigurnosna pravila
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne usisavajte ništa što gori ili dimi, kao što
su cigarete, šibice ili vrući pepeo.
Ovaj alat otporan je na prskanje sukladno
klasi zaštite IPX4. Uređaj ne uranjajte
u vodu.
Ne koristite za usisavanje zapaljivih
materijala kao što su ugljen, žito i drugi
zrnati zapaljivi materijali.
Ne koristite za usisavanje opasnih,
otrovnih ili kancerogenih materijala, kao
što su azbest i pesticidi.
Ne usisavajte ako filtri nisu postavljeni.
Neke vrste drva sadrže konzervanse koji
mogu biti otrovni. Budite osobito oprezni
prilikom rada s takvim materijalima kako
biste spriječili udisanje i kontakt s kožom.
Od dobavljača materijala zatražite sve
sigurnosne informacije i primijenite ih.
Na usisavač nemojte stajati kako biste
nešto dosegnuli.
Na usisavač ne stavljajte teške predmete.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći. A to su:
– rizik od priklještenja i gnječenja prstiju
– rizik od udisanja para prilikom rada
s ljepilima
– rizik od udisanja opasne prašine
– rizik od ozljeda uslijed duge upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama.
POLOŽAJ DATUMSKE OZNAKE (SL. 2)
Datumska oznaka (X), koja sadrži godinu
proizvodnje, ispisana je na kućištu.
Primjer:
2015 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi kompatibilnih
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, bateriji
i proizvodu koji koristi bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od
strujnog udara. Ne dopustite da
u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do strujnog udara.
UPOZORENJE: preporučujemo
uporabu sklopke na diferencijalnu
struju od 30 mA ili manje.
PAŽNJA: Rizik od opeklina. Da
biste smanjili rizik od ozljede,
punite samo punjeve baterije tvrtke
DEWALT. Ostale vrste baterija mogu
prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
PAŽNJA: djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratki
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti
kao što su, između ostalih, čelična
vuna, aluminijska folija ili bilo kakve
naslage metalnih čestica, moraju
se držati podalje od otvora punjača.
Punjač uvijek isključite iz električnog
napajanja ako akumulator nije
u udubljenju punjača. Punjač prije
čišćenja isključite iz napajanja.
• Uređaj nemojte nositi ni povlačiti
za kabel. Također, kabel nemojte
prignječivati vratima ni povlačiti preko
oštrih rubova ili uglova. Uređajem nemojte
prelaziti preko kabela. Kabel držite podalje
od vrućih površina.
• Bateriju NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači predviđeni su samo za
punjenje DEWALT akumulatora. Bilo kakva
druga upotreba može rezultirati požarom ili
strujnim udarom.
21
HRVATSKI
• Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
• Dok punjač iskapčate iz utičnice ne
povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
• Pazite da kabel ne bude postavljen tako
da se može oštetiti ili da netko o njega
može zapeti.
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako su apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
• Na punjač ne postavljajte nikakve
predmete, a punjač ne postavljajte na
mekanu površinu koja bi mogla blokirati
otvore za prozračivanje i uzrokovati
prekomjerno zagrijavanje unutrašnjosti.
Punjač postavite podalje od bilo kakvog
izvora topline. Punjač se prozračuje kroz
otvore na vrhu i dnu kućišta.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni - odmah ih zamijenite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Odnesite
ga u ovlašteni servis.
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak predajte ga
u ovlašteni servis Nepravilno sastavljanje
može rezultirati požarom ili strujnim udarom.
• Ako se kabel napajanja ošteti, odmah
ga treba zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni servisni predstavnik ili podjednako
kvalificirana osoba radi izbjegavanja
opasnosti.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
• NE pokušavajte međusobno povezati više
punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte
upotrebljavati uz neki drugi napon. Ovo
se ne odnosi na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjači DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
i DCB115 prihvaćaju litij-ionske XR baterije od
18 V (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
i DCB185).
Punjači tvrtke DEWALT ne zahtijevaju
prilagođavanje i projektirani su za što
jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja baterija.
2. Akumulator (G) umetnite u punjač. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treperiti, što
znači da je punjenje u tijeku.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: litij ionske baterije prije prve
upotrebe potpuno napunite za maksimalnu
učinkovitost i vijek trajanja.
Postupak punjenja
Za stanje punjenja akumulatora pogledajte donju
tablicu.
Pokazivači punjenja: DCB105
punjenje u tijeku
potpuno napunjeno
odgoda zbog vrućeg ili hladnog
akumulatora
zamijenite akumulator
Pokazivači punjenja: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
punjenje u tijeku
potpuno napunjeno
odgoda prilikom vrućeg ili
hladnog akumulatora*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Crveno
svjetlo nastavit će treperiti, no žuta indikatorska
lampica ravnomjerno će svijetliti kada je
ova funkcija aktivna. Kada baterija postigne
odgovarajuću temperaturu, žuta lampica će se
isključiti, a punjač će nastaviti s punjenjem.
22
HRVATSKI
nekompatibilnim punjačima jer može doći
do njezinog prsnuća i ozbiljnih tjelesnih
ozljeda.
Kompatibilni punjači neće puniti neispravni
akumulator. Punjač će naznačiti pokvarenu
bateriju tako što se neće uključiti ili će se
prikazati poruka o problemu s akumulatorom ili
punjačem.
• Akumulatore punite isključivo
DEWALT punjačima.
NAPOMENA: To može predstavljati i problem
s punjačem.
• NE polijevajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
Ako punjač upućuje na problem, odnesite punjač
i akumulator na testiranje u ovlašteni servis.
• Alat i akumulator ne čuvajte i ne koristite
na lokacijama na kojima bi temperatura
mogla dostići ili porasti preko 40°C (npr.
unutar alatnica ili metalnih objekata
tijekom ljeta).
ODGODA KOD VRUĆEG ILI HLADNOG
AKUMULATORA
Kad punjač detektira da je akumulator previše
vruć ili previše hladan, automatski započinje
s odgodom kod vrućeg ili hladnog akumulatora,
odgađajući punjenje sve dok akumulator ne
postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se
potom automatski prebacuje u način punjenja
akumulatora. Ova značajka osigurava produljenje
vijeka trajanja baterije.
Hladan akumulator punit će se upola sporije
od toplog akumulatora. Akumulator će se puniti
sporije tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće
postići maksimalnu napunjenost čak ni kada se
zagrije.
SAMO LITIJ-IONSKE BATERIJE
XR litij-ionski akumulatori opremljeni su sustavom
elektroničke zaštite koji akumulator štiti od
preopterećivanja, pregrijavanja ili prevelikog
pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionsku bateriju u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije korištenja akumulatora i punjača pročitajte
donje sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane
upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Akumulator ne punite i ne koristite
u eksplozivnim okruženjima, na primjer
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Umetanje i uklanjanje akumulatora
iz punjača može zapaliti prašinu ili pare.
• Bateriju nemojte nasilno stavljati
u punjač. Nikad ni na koji način ne
modificirajte bateriju kako bi odgovarala
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac,
ispušten na tlo, voženo je preko
njega ili ako je oštećen na bilo koji
način (npr. probijen čavlom, udaren
čekićem, nagažen). Može doći
do električnog udara. Oštećene
akumulatore potrebno je vratiti
ovlaštenom servisu radi recikliranja.
PAŽNJA: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA
LITIJ-IONSKE (LI-ION) BATERIJE
• Ne spaljujte akumulator čak ni ako je
ozbiljno oštećen ili potpuno istrošen.
Baterije i akumulatori mogu eksplodirati
u vatri. Tijekom gorenja litij-ionskog
akumulatora stvaraju se otrovni plinovi
i materijali.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u kontakt
s kožom, zahvaćenu površinu kože
odmah isperite blagim sapunom
i tekućom vodom. Ako akumulatorska
tekućina dospije u oči, otvoreno oko ispirite
vodom najmanje 15 minuta ili do prestanka
iritacije. Ako je potrebna liječnička pomoć,
elektrolit akumulatora sastoji se od mješavine
tekućih organskih karbonata i litijevih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
23
HRVATSKI
Omogućite dotok svježeg zraka. Ako se
simptomi zadržavaju, potražite liječničku
pomoć.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Transport
Baterije tvrtke DEWALT usklađene su sa svim
važećim propisima o transportu navedenima
u industrijskim i pravnim standardima, koji
obuhvaćaju Preporuke UN-a o transportu
opasnih proizvoda, Propise o opasnim
proizvodima Međunarodnog udruženja za
zračni transport (IATA), Međunarodne propise
o pomorskom prijevozu robe (IMDG) i Europski
sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu
robe (ADR). Litij-ionske ćelije i baterije testirane
su u skladu s odjeljkom 38.3 Preporuka UN-a
o transportu opasnih proizvoda (priručnik
s testovima i kriterijima).
U većini se slučajeva pošiljka s baterijom tvrtke
DEWALT ne mora klasificirati kao potpuno
regulirani opasni materijal klase 9. Dva opća
slučaja koja zahtijevaju oznaku klase 9 su:
1. Zračna otprema više od dviju litij-ionskih
baterija tvrtke DEWALT lkada paket sadrži
samo baterije (bez alata) i
2. Svaka pošiljka koja sadrži litij-ionsku bateriju
nominalne energetske vrijednosti veće od
100 vat-sati (Wh). Sve litij-ionske baterije
imaju oznaku vat-sati.
Bez obzira na to smatra li se pošiljka izuzetom
ili potpuno reguliranom, odgovornost pošiljatelja
je provjeriti najnovije propise za pakiranje,
označavanje i dokumentiranje.
Akumulatorska baterija
VRSTA BATERIJE
DCV517 radi s akumulatorima napona 18 V.
Mogu se upotrijebiti baterije DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B ili DCB185. Za više informacija
pregledajte Tehničke podatke.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom
mjestu koje nije izloženo izravnom
sunčevom svjetlu, pretjeranoj toplini
i hladnoći. Za optimalne performanse i vijek
trajanja akumulatora, čuvajte ga na sobnoj
temperaturi dok nije u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na
hladnom, suhom mjestu izvan punjača.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Oznake na punjaču
i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama.
Vrijeme punjenja pronaći ćete
u odjeljku Tehnički podaci.
Transport baterija može uzrokovati požar ako
kontakti baterije dođu u dodir s materijalom koji
provodi struju. Prilikom transporta baterija pazite
da kontakti budu zaštićeni i dobro izolirani od
materijala s kojima bi mogli doći u dodir i koji bi
mogli uzrokovati kratki spoj.
Punjenje baterije.
Informacije navedene u ovom odjeljku priručnika
iznesene su u dobroj vjeri i smatraju se točnima
u trenutku stvaranja dokumenta. Međutim, ne
pružaju se nikakva izričita ni implicirana jamstva.
Odgovornost je kupca da svoje aktivnosti uskladi
s važećim propisima.
Odgoda prilikom vruće ili hladne
baterije.
Baterija je napunjena.
Baterija je neispravna.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
Ne punite oštećene akumulatore.
Ne izlažite vodi.
24
HRVATSKI
NAMJENA
Odmah zamijenite oštećene kabele.
Punite samo na temperaturama
između 4˚C i 40˚C.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Rabljene akumulatore odbacujte
vodeći računa o okolišu.
Baterije tvrtke DEWALT punite samo
predviđenim DEWALT punjačima.
Punjenje baterija koje nije proizvela
tvrtka DEWALT punjačem DEWALT
može uzrokovati eksploziju baterije
i opasne situacije.
Bateriju nemojte spaljivati.
Sadržaj paketa
Bežični usisavač DCV517 predviđen je za
profesionalno usisavanje suhih i mokrih tvari.
Ovaj usisavač profesionalni je električni alat.
NE koristite za usisavanje tekućina.
NAPOMENA: Ovaj uređaj prikladan je za
komercijalnu upotrebu, npr. u hotelima, školama,
bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i na
gradilištima.
• Malena djeca i nemoćne osobe. Ovaj
uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
1 priručnik s uputama
Ovaj DEWALT punjač dvostruko
je izoliran u skladu sa smjernicom
EN60335, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
• Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte
se s njime prije same upotrebe alata.
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
U paketu se nalazi:
1 usisavač
1 crijevo
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
A. Prekidač za uključivanje/isključivanje
B. Mlaznica crijeva
c. Mlaznica usisavača
D. Priključak crijeva
E. Ulazni otvor spremnika (sl. 2)
E. Stražnji zasun
F. Spremnik
G. Akumulator
H. Gumb za oslobađanje akumulatora
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo
ako je to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren
produžni kabel koji je pogodan za ulaznu snagu
vašeg punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1 mm2, a maksimalna
duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
25
HRVATSKI
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: Upotrebljavajte
isključivo DEWALT akumulatore
i punjače.
Umetanje i uklanjanje
akumulatora iz alata (sl. 2)
NAPOMENA: Baterija (G) treba biti potpuno
napunjena.
UMETANJE AKUMULATORA U RUKOHVAT
ALATA
1. Poravnajte akumulator (G) s vodilicama
s donje strane alata (sl. 2).
2. Gurnite ga u uređaj tako tako da se dobro
učvrsti u svom ležištu, pri čemu se čuje
"klik".
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite tipku za oslobađanje (H)
i akumulator čvrstom kretnjom izvucite iz
alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je
opisano u ovom priručniku u odjeljku koji se
odnosi na punjač.
BATERIJE S POKAZIVAČEM ENERGIJE
(SL. 2)
Neke DEWALT baterije opremljene su
pokazivačem koji se sastoji od triju zelenih LED
lampica koje pokazuju preostalu energiju.
Za aktivaciju pokazivača stanja baterije držite
pritisnutu tipku (X). Tri zelene LED lampice će
se uključiti i naznačiti razinu preostale energije.
Kada je razina energije u akumulatoru ispod
upotrebljive razine, mjerač goriva neće se
uključiti, a akumulator će biti potrebno dopuniti.
NAPOMENA: Mjerač je samo indikacija
preostale energije u bateriji. Nije indikator
funkcioniranja alata te je podložan varijacijama,
ovisno o komponentama proizvoda, temperaturi
i radnoj primjeni.
26
Uklanjanje i ponovno
postavljanje crijeva (sl. 3)
UKLANJANJE
1. Izvadite mlaznicu crijeva (B) iz ležišta (C).
2. Zakrenite priključni dio (D) suprotno od
kazaljke na satu.
3. Odvojite crijevo od usisnog otvora (E) na
priključnom dijelu.
PONOVNO SASTAVLJANJE
1. Umetnite priključak crijeva (D) u ulazni
otvor spremnika (E) pazeći da poravnate
jezičke na priključku s udubinama u otvoru
spremnika.
2. Zakrenite priključni dio u smjeru kazaljke na
satu kako biste učvrstili crijevo.
3. Umetnite mlaznicu crijeva (B) u usisnu
mlaznicu (C).
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se
pridržavajte sigurnosnih uputa
i važećih propisa.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
• Da biste uključili alat, prekidač za
uključivanje/isključivanje (A) pomaknite
u položaj I.
• Da biste uključili alat, prekidač za
uključivanje/isključivanje (A) pomaknite
u položaj O.
Usisavanje (sl. 1)
• Ispraznite i očistite spremnik (F) prije
upotrebe.
• Provjerite je li crijevo pravilno priključeno.
• Pomičite usisnu mlaznicu (C) preko površine
koju čistite. Mlaznica crijeva (B) može se
upotrijebiti za skučene prostore.
HRVATSKI
NAPOMENA: Ne preporučuje se miješanje
suhih i mokrih tvari. Prije prebacivanja sa suhih
na mokre tvari ili obratno ispraznite i očistite
spremnik.
UPOZORENJE: Alat uvijek držite
u okomitom položaju. Nemojte
naginjati alat kako se tekućina iz
spremnika ne bi izlila u kućište
motora.
UPOZORENJE: Alat ne koristite ako
filtar za prašinu nije postavljen.
Pražnjenje spremnika (sl. 4)
Spremnik treba isprazniti kada se snaga
usisavanja značajno smanji.
1. Oslobodite bravicu (E) i uklonite spremnik
(F).
2. Spremnik ispraznite vodeći računa o okolišu.
3. Očistite filtar (I). Pregledajte odjeljak
Čišćenje.
4. Po potrebi očistite spremnik (F) i ponovo ga
postavite tako da učvrstite bravicu.
ODRŽAVANJE
Ovaj električni alat tvrtke DEWALT projektiran je
za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom.
UPOZORENJE: Ne perite
unutrašnjost filtra. Ako se unutrašnjost
smoči, ostavite filtar da se potpuno
osuši.
UPOZORENJE: Za čišćenje filtra
nemojte koristiti četku.
ČIŠĆENJE SPREMNIKA (SL. 4)
Spremnik treba čistiti nakon svake upotrebe
ili prije prebacivanja sa suhih na mokre tvari
i obratno.
1. Ispraznite spremnik (F).
2. Za čišćenje spremnika upotrijebite blagi
sapun i vlažnu krpu.
3. Pažljivo obrišite spremnik mekom krpom.
ČIŠĆENJE FILTRA PRAŠINE (SL. 5)
Filtar prašine treba čistiti nakon svake upotrebe.
Ako je filtar oštećen ili neispravan, treba ga
zamijeniti.
1. Uklonite filtar prašine (I) tako da ga
zakrenete suprotno od kazaljke na satu
i odvojite od usisnog otvora.
2. Višak prašine istresite laganim udaranjem
filtrom po košu za otpatke.
3. Ovisno o njegovom stanju, vanjski dio filtra
operite pod mlakom tekućom vodom. Filtar
osušite prije ponovnog postavljanja.
4. Učvrstite filtar tako da ga postavite na usisni
otvor i zakrenete u smjeru kazaljke na satu.
27
HRVATSKI
ČIŠĆENJE FILTRA USISNOG OTVORA (SL. 5)
1. Odvojite filtar (J) od usisnog otvora.
2. Isperite filtar pod mlakom tekućom vodom.
3. Filtar osušite prije ponovnog postavljanja.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od
strujnog udara. Prije bilo kakvog
čišćenja punjač odvojite od utičnice
električne mreže. Nečistoća
i masnoća s vanjske strane punjača
mogu se ukloniti krpom ili mekanom
(ne metalnom) četkom. Ne koristite
vodu ili bilo kakve otopine za
čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da dodaci
koji nisu u ponudi tvrtke DEWALT
nisu provjereni s ovim proizvodom,
upotreba takvih dodataka uz ovaj
alat može biti opasna. Da biste
smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj
proizvod koristite isključivo pribor koji
preporučuje DEWALT.
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi
i baterije označeni ovim simbolom
ne smiju se odlagati s komunalnim
otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se
mogu reciklirati radi smanjenje potrošnje
sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne
proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim
propisima. Više informacija dostupno je na adresi
www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Po isteku vijeka trajanja odložite vodeći
računa o okolišu:
• Akumulator potpuno ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske baterije mogu se reciklirati.
Odnesite ih vašem prodavaču ili u lokalno
središte za recikliranje. Prikupljeni
akumulatori bit će reciklirani ili pravilno
uklonjeni.
28
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
29
SRPSKI
BEŽIČNI USISIVAČ ZA SUVO/MOKRO
USISAVANJE DCV517
Čestitamo!
Izabrali ste DeWALT aparat. Dugogodišnje
iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su
da DEWALT postane jedan od najpouzdanijih
partnera korisnicima profesionalnih ručnih
električnih alata.
Tehnički podaci
Tip
Izvor napajanja
Napon baterije
Snaga
Zapremina rezervoara
Maks. protok vazduha
Klasa zaštite
Prečnik nastavka creva
Težina (bez baterije)
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DCV517
1
DC
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
Ukupne vrednosti za buku i vibracije (vektorska suma u tri pravca) prema
EN60335
dB(A)
76
LPA (emisija nivoa zvučnog pritiska)
dB(A)
87
LWA (nivo zvučne snage)
dB(A)
3
KWA (odstupanja za zadati nivo buke)
Emisiona vrednost vibracija ah =
Odstupanje K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj
informaciji izmeren je prema standardizovanom
postupku iz EN 60335-2-69 i može se koristiti
za upoređivanje alata. Može se koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir
vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može
značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
30
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCB180
Li-jonska
18
3,0
0,64
DCB181
Li-jonska
18
1,5
0,35
DCB183/B DCB184/B
Li-jonska
Li-jonska
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB182
Li-jonska
18
4,0
0,61
DCB185
Li-jonska
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Težina
kg
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
Težina
VAC
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
SRPSKI
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
VAC
min
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-jonska
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
Težina
kg
Osigurači:
Evropa
U.K. i Irska
230V-alati
230V-alati
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19.04.2016) i 2014/30/EU
(od 20.04.2016) i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
10 ampera, mrežno napajanje
3 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPARNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako
se ne izbegne izazvati manju ili
umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
BEŽIČNI USISIVAČ ZA SUVO/MOKRO
USISAVANJE
DCV517
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Markus Rompel
Direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
18.12.2015
OPREZ: Pre upotrebe
aparata pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Važna sigurnosna uputstva
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna
upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE
POTREBE
PRE UPOTREBE OVOG
UREĐAJA PROČITAJTE
I SLEDITE SVA UPUTSTVA.
UPOZORENJE: Operatori
trebaju da budu adekvatno
upućeni u upotrebu ovih
aparata.
UPOZORENJE: To će
smanjiti opasnost od
električnog udara. Ne
izlažite kiši. Skladištite
u zatvorenim prostorima.
31
SRPSKI
•
•
•
•
•
•
•
32
UPOZORENJE: Ovaj
aparat nije pogodan za
usisavanje opasne prašine.
Pre upotrebe operatori trebaju
da budu obezbeđeni sa
informacijama, uputstvima
i obukom za upotrebu aparata
i za materije za koje se
koristi, uključujući bezbedan
način uklanjanja i odlaganja
sakupljenog materijala.
Operatori trebaju da uzmu
u obzir sve bezbednosne
propise pogodne za rukovanje
s materijalima.
Ne ostavljajte uređaj bez
nadzora kada je priključen na
električno napajanje. Izvucite
utikač iz utičnice i uklonite
punjivu bateriju ako se ne
koristi i pre servisiranja ili
čišćenja.
Ovaj proizvod nije namenjen
za upotrebu od strane osoba
(uključujući deca) koje pate od
smanjenih fizičkih, senzorskih
ili mentalnih sposobnosti;
nedostatak iskustva i znanja.
Decu treba nadzirati kako bi
se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
Koristite ovaj uređaj SAMO
kao što je opisano u ovom
uputstvu. Koristite samo
DEWALT preporučeni pribor.
Ako uređaj ne radi pravilno ili
je pao, oštećen, ostavljen vani
ili ispušten u vodi, odnesite ga
u servis.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne koristite utikač, punjivu
bateriju ili uređaj sa mokrim
rukama.
Ne stavljajte predmete
u otvore uređaja. Ne koristite
uređaj sa blokiranim otvorom,
čuvajte od prašine, paperja,
kose i bilo šta drugo što bi
moglo smanjiti protok.
Držite kosu, labavu odeću,
prste i sve delove tela udaljeno
od otvora i pokretnih delova.
Isključite sve kontrole pre
iskopčavanja aparata ili
skidanja punjive baterije.
Budite dodatno oprezni kada
čistite stepenice.
Ne koristite uređaj za
usisavanje zapaljivih
tečnosti, kao što je benzin,
ili u područjima gde postoje
zapaljive tečnosti.
Statički udari su mogući
u suvim područjima ili kada je
vlažnost vazduha niska. To je
samo privremeno i ne utiče na
upotrebu usisivača.
Da biste sprečili spontano
paljenje ispraznite sadržaj
rezervoara nakon svake
upotrebe.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Dodatna bezbednosna pravila
•
•
•
Ne usisavajte bilo šta što gori ili dimi, kao
što su cigarete, šibice ili vruć pepeo.
Ovaj alat je otporan na prskanje vode
u skladu sa klasom zaštite IPX4. Ne
uranjajte alat u vodu.
Ne usisavajte zapaljive eksplozivne
materijale, kao što je ugalj, zrnasti
materijal ili ostale zapaljive materijale.
SRPSKI
•
•
•
•
•
Ne usisavajte opasne, toksične ili
kancerogene materijale, kao što je azbest
ili pesticidi.
Ne koristite usisivač bez nameštenih
filtera.
Neke vrste drveta sadrže konzervansi
koji mogu biti toksični. Budite dodatno
oprezni da biste sprečili udisanje ili
kontakt sa kožom prilikom rada sa takvim
materijalima. Zahtevajte i sledite sve
informacije o bezbednosti koji su dostupni
od strane vašeg dobavljača materijala.
Ne koristite usisivač kao merdevine.
Ne stavljajte teške predmete na usisivaču.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
– Rizik od prignječenja ili lomljenje prstiju.
– Rizik od udisanja isparenja prilikom rada sa
lepkovima.
– Rizik od udisanja opasne prašine.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 2)
Datumska šifra (X), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2015 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva
za rad kompatibilnih punjača baterija (vidi
uTehnički podaci).
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
UPOZORENJE: Preporučujemo
upotrebu FID sklopke sa nominalnom
strujom od 30mA ili niže.
OPREZ: Opasnost od opekotina.
Radni smanjenja opasnosti od
povreda, punite samo DEWALT
punjive baterije. Drugi tipovi baterija
mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač priključen
u struju, izloženi kontakti za punjenje
u punjaču mogu se kratkospojiti
stranim materijalom. Strani materijali
koji su provodljivi, kao što su
čelična vuna, aluminijumska folija ili
nagomilavanje metalnih opiljaka, ali
ne samo oni, moraju se držati dalje
od šupljina na punjaču. Punjač treba
uvek iskopčati od izvora napajanja
kada se u njemu ne nalazi baterija.
Iskopčajte punjač sa napajanja pre
radova na čišćenju.
• Ne povlačite ili nosite ovaj uređaj pomoću
kabla, ne koristite kabl kao ručku, ne
zatvarajte vrata na kablu ili ne povlačite
kabl oko oštrih ivica ili ćoškova. Nemojte
povlačiti uređaj preko kabla. Držite kabl
udaljeno od grejanih površina.
• NE pokušavajte da punite bateriju sa
drugim punjačima osim onih koji su
opisani u ovom uputstvu. Punjač i baterija
su specijalno dizajnirani za zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge
svrhe već samo za punjenje DEWALT
punjivih baterija. Svaka druga primena
može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
33
SRPSKI
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti
od požara i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač
i ne postavljajte punjač na mekanu
površinu jer to može blokirati ventilacione
otvore i dovesti do prekomernog
unutrašnjeg zagrevanja. Punjač udaljite od
izvora toplote. Punjač se ventilira kroz otvore
na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen
njegov kabl ili utikač—odmah ih zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
uovlašćeni servisni centar ako je
potrebno servisiranje ili popravka. Ako
se nepravilno stavi, može izazvati opasnosti
odpožara i električnog udara.
U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili sličnu kvalifikovano lice
kako bi se sprečila bilo kakva opasnost.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost
od električnog udara. Uklanjanje baterije
neće smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete dva
punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na
standardnom naponu u domaćinstvu od
230V. Ne pokušavajte da koristite drugi
napon. To se ne odnosi na automobilski
punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu
pre stavljanja punjive baterije.
2. Stavite punjivu bateriju (G) u punjač. Crvena
lampica (punjenje) će neprekidno treptati
signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira
kontinualnim svetlom crvene lampice (ON).
Punjiva baterija je tada potpuno napunjena
i može se koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
Indikatori punjenja: DCB105
punjenje u toku
potpuno napunjena
kašnjenje zbog vruće/hladne baterije
zameniti punjivu bateriju
Indikatori punjenja: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
punjenje u toku
potpuno napunjena
kašnjenje zbog vruće/hladne
baterije"
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Crvena
lampica nastavlja sa treperenjem, ali žuta
indikatorska lampica nastavlja da svetli tokom
ove operacije. Čim baterija dostigne prikladnu
temperaturu, žuta lampica se isključuje i punjač
se vraća opet u postupak punjenja.
Punjači DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
i DCB115 prihvataju litijum jonske baterije XR
od 18V (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
i DCB185).
Kompatibilan punjač(i) neće puniti neispravne
baterije. Ovaj punjač označava bateriju s kvarom
tako što se neće uključiti ili prikazivanjem
problema s baterijom ili treptanjem punjača.
DEWALT punjači ne zahtevaju podešavanje
i dizajnirani su za što jednostavniju upotrebu.
Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite
punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi
ispitivanja.
34
NAPOMENA: To takođe može značiti da je
problem u punjaču.
SRPSKI
ODLAGANJE ZBOG VRUĆE/HLADNE
BATERIJE
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
kašnjenje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
Hladna baterija se puni do polovine u odnosu
na toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz
ceo ciklus punjenja i neće dostići maksimalni
kapacitet čak i ako se baterija zagreje.
SAMO ZA LITIJUM JONSKE PUNJIVE
BATERIJE
XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju
od prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog
pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se
aktivira elektronski zaštitni sistem. Ako se to
desi, litijum-jonsku bateriju stavite u punjač da se
napuni do kraja.
Važna sigurnosna uputstva
za sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku.
Zatim sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atomsferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja
baterije iz punjača može doći do paljenja
prašine ili pare.
• Punjivu bateriju nikad ne stavljajte
silom u punjač. Ne modifikujte punjivu
bateriju da bi mogla da se postavi
u nekompatibilni punjač jer baterija može
da pukne i dovede do ozbiljnih telesnih
povreda.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte
i ne koristite na mestima na kojima
temperatura može da poraste do ili
premaši 40 ˚C (npr. šupe ili limene zgrade
tokom leta).
UPOZORENJE: Nikad ne
pokušavajte da otvorite punjivu
bateriju. Ako je kućište punjive
baterije napuklo ili oštećeno, ne
stavljajte je u punjač. Ne gnječite,
ne bacajte i ne oštećujte punjivu
bateriju. Ne koristite punjivu bateriju ili
punjač ako su bili izloženi udarcu, ako
su pali, prevrnuli se ili oštećeni na
drugi način (npr. probušeni ekserom,
udareni čekićem, nagaženi). Može
doći do električnog udara. Oštećene
punjive baterije treba vratiti u servisni
centar radi recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju,
ali se mogu lako prevrnuti.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (LI ION)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah
isperite blagim sapunom i vodom. Ako
tečnost iz baterije dopre u oči, vodom
ispirajte otvoreno oko
15 minuta ili dok iritacija ne prestane. Ako je
potrebna medicinska nega: elektrolit baterije
predstavlja mešavinu tečnosti organskih
karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi
i dalje postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
35
SRPSKI
Transport
DEWALT baterije su usklađene sa svim
primenjivim propisima transporta kao što
je propisano prema industriji i zakonskim
standardima, u što spadaju UN preporuke
o transportu opasnih dobara, Propisi za opasna
dobara Internacionalnog udruženja vazdušnog
transporta (IATA), Internacionalni pomorski
propisi za opasna dobara (IMDG) i Evropski
sporazum u vezi internacionalni transport
opasnih dobara putevima (ADR). Litijum-jonske
ćelije i baterija su testirane sa poglavljem 38.3 iz
uputstva za testiranje i kriterijumi UN preporuka
za transport opasnih dobara.
U većini slučajevima, transport DEWALT baterija
biće prihvaćeno zbog klasifikacije kao kompletno
regulisan opasan materijal klase 9. Uopšteno,
dva slučaja koji zahtevaju transport klase 9:
1. Vazdušni transport više od dve DEWALT
litijum jonske baterije kada pakovanje sadrži
samo jednu bateriju (bez alata), i
2. Bilo koji transport koji sadrži litijum jonsku
bateriju sa nivoom energije većim od 100 vati
časova (Wh). Sve litijum jonske baterije
imaju vrednost vat časova označenu na
pakovanju.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne
sunčeve svetlosti i preterane toplote ili
hladnoće. Za optimalne performanse i vek
trajanja baterije, punjive baterije čuvajte na
sobnoj temperaturi kada se ne koriste.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
mogu pokazivati sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Bez obzira da li je transport razmotren kao
prihvaćen ili kompletno regulisan, na prevozniku
je da bude upoznat sa najnovijim propisima za
pakovanje, etiketiranje/označavanje i zahteve za
dokumentaciju.
U Tehničkim podacima ćete naći
vreme punjenja.
Transport baterija može prouzrokovati požar
ako terminali baterije nenamerno dođu u dodir
sa sprovodnim materijalima. Prilikom transporta
baterija uverite se da su terminali baterije
zaštićeni i dobro izolovani od materijala koji može
dođi u dodir sa njim i prouzrokovati kratak spoj.
Baterija je puna.
Informacije u ovom poglavlju ovog uputstva su
obezbeđena iskreno i smatraju se kao precizne
u vreme kreiranja ovog dokumenta. Međutim,
ne daje se nikakva garancija, bilo eskplicitno
ili podrazumevano. Kupac ima odgovornost da
osigura svoje delatnosti u skladu sa primenjivim
propisima.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Punjiva baterija
Punjenje baterije u toku.
Baterije je neispravna.
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije.
Ne punite oštećene baterije.
Ne izlažite vodi.
Neispravne kablove odmah zamenite.
TIP BATERIJE
DCV517 radi na punjive baterije od 18 V.
Punite samo između 4 ˚C i 40 ˚C.
Mogu se koristiti baterije modela DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B ili DCB185. Pogledajte deo
Tehnički podaci za više informacija.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
36
SRPSKI
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
• Mala deca i nemoćni. Ovaj uređaj nije
predviđen za korišćenje od strane malih deca
ili nemoćnih lica bez nadzora.
Punite DEWALT baterije samo sa
DEWALT punjačima. Punjenje baterija
koje nisu DEWALT baterije sa DEWALT
punjačima može dovesti do njihovog
eksplodiranja i ostalih opasnih
situacija.
Električna bezbednost
Ne sagorevajte punjive baterije.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN60335; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Usisivač
1 Crevo
1 Uputstvo za upotrebu
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
A. Prekidač za uključivanje i isključivanje
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
B. Nastavak creva
Korišćenje produžnog kabla
C. Nastavak usisivača
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to
nije nužno. Koristite odobreni produžni kabl
koji je pogodan za ulazni priključak vašeg
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
D. Konektor creva
E. Ulaz rezervoara (sl. 2)
E. Reza na poleđini
F. Rezervoar
G. Punjiva baterija
H. Taster za oslobađanje baterije
NAMENA
Vaš DCV517 bežični usisivač je konstruisan
sa suvo i mokro usisavanje u profesionalnim
primenama.
Ovaj usisivač je profesionalni električni alat.
NE koristite za usisavanje tečnosti.
NAPOMENA: Ovaj aparat je pogodan za
komercijalnu upotrebu, npr. u hotelima,
školama, bolnicama, fabrikama, prodavnicama,
kancelarijama i na gradilištima.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
37
SRPSKI
Stavljanje i vađenje punjive
baterije iz alata (sl. 2)
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
(G) potpuno puna.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnajte bateriju (G) sa šinama na donjoj
strani alata (sl. 2).
2. Ugurajte bateriju u aparatu dok se ne
utvrdi čvrsto i osigurajte da ste čuli kako se
zabravljuje u mestu.
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite taster za oslobađanje (H) i jako
povucite punjivu bateriju iz alata.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako
kako je opisano u ovom priručniku u odeljku
o punjaču.
PUNJIVE BATERIJE SA POKAZIVAČEM
NAPONA (SL. 2)
Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač
napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje
označavaju nivo preostalog napona u bateriji.
Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača
napona (X) za aktiviranje pokazivača napona.
Uključuje se kombinacija triju LED lampica
označavajući time nivo preostalog napona. Ako
je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda
se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je
dopuniti bateriju.
NAPOMENA: Pokazivač napona je samo
indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji.
On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet
je odstupanju zasnovano prema komponentama
proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg
korisnika.
Skidanje i ponovno
nameštanje creva (sl. 3)
DEMONTAŽA
1. Izvadite nastavak creva (B) iz otvora (C).
2. Okrećite spojni deo (D) ulevo.
3. Izvucite crevo od ulaza usisivača (E) kod
spojnog dela.
PONOVNO NAMEŠTANJE
1. Utaknite konektor creva (D) u ulaz
rezervoara (E) pazeći da poravnate jezičke
na konektoru sa udubljenjima u otvoru ulaza
rezervoara.
38
2. Okrećite spojni deo udesno da biste fiksirali
crevo u mestu.
3. Utaknite nastavak creva (B) u nastavak
usisivača (C).
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
• Da uključite alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje (A) postavite u položaj I.
• Da isključite alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje (A) postavite u položaj O.
Usisavanje (sl. 1)
• Pre upotrebe ispraznite i očistite rezervoar (F).
• Uverite se da je crevo pravilno montirano.
• Pomerajte nastavak usisivača (C) preko
površine koju treba da očistite. Po potrebi
nastavak creva (B) može da bude korišćen
za ograničene prostore.
NAPOMENA: Preporučuje se da ne mešate
mokre i suve supstance. Kada menjate
supstance, ispraznite i očistite prvo rezervoar.
UPOZORENJE: Koristite alat
uvek u uspravnom položaju. Ne
naginjajte alat da biste sprečili prodor
sakupljene tečnosti u rezervoaru od
ulaska u kućištu motora.
UPOZORENJE: Alat uvek koristite
sa pravilno montiranim filterom za
prašinu.
Pražnjenje rezervoara (sl. 4)
Kada se usisna snaga značajno smanjuje, onda
je neophodno isprazniti rezervoar.
1. Oslobodite rezu (E) i skinite rezervoar (F).
2. Ispraznite sadržaj rezervoara na ekološki
način.
SRPSKI
3. Očistite filter (I). Pogledajte deo Čišćenje.
ČIŠĆENJE REZERVOARA (SL. 4)
4. Po potrebi očistite rezervoar (F) i namestite
ga ponovo osiguravajući rezu.
Posle svake upotrebe neophodno je očistiti
rezervoar ili prilikom menjanje supstanci tokom
upotrebe.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
1. Ispraznite rezervoar (F).
2. Očistite rezervoar pomoću blage sapunice
i vlažne krpe.
3. Pažljivo osušite rezervoar pomoću meke
krpe.
ČIŠĆENJE FILTERA ZA PRAŠINU (SL. 5)
Posle svake upotrebe potrebno je očistiti filter za
prašinu. Ako je filter oštećen ili ne funkcioniše
pravilno, onda ga zamenite.
1. Uklonite filter za prašinu (I) tako što ćete ga
okrećati ulevo i skinuti od usisnog otvora.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
2. Otresite višak prašine tako što ćete istresti
filter u kantu za otpatke.
Podmazivanje
3. U zavisnosti od njegovog stanja, isperite
spoljnu stranu filtera pod mlakom tekućom
vodom. Osušite filter pre nego što ga vratite
na svom mestu.
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
4. Osigurajte filter tako što ćete ga postaviti
preko usisnog otvora i okrenuti ga udesno.
ČIŠĆENJE FILTERA ZA USISNI OTVOR (SL. 5)
1. Uklonite filter (J) iz usisnog otvora.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu.
UPOZORENJE: Ne perite
unutrašnjost filtera. Ako se
unutrašnjost namokri, onda temeljno
osušite filter.
UPOZORENJE: Ne koristite četku za
čišćenje filtera.
2. Isperite filter pod mlakom tekućom vodom.
3. Osušite filter pre nego što ga vratite na svom
mestu.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od
udara. Isključite punjač iz struje
(iz mrežne utičnice) pre radova na
čišćenju. Nečistoće i masnoće mogu
se odstraniti sa spoljašnje strane
punjača koristeći krpu ili mekanu
nemetalnu četku. Ne koristite vodu ili
neke druge tečnosti za čišćenje.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje
je preporučio DEWALT.
39
SRPSKI
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi
i baterije označene sa ovim simbolom
ne smeju da budu odloženi sa otpadom
iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije
u skladu sa lokalnim propisima. Više informacija
možete naći na www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka treba
ih zbrinuti vodeći računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
40
МАКЕДОНСКИ
ПРАВОСМУКАЛКА ЗА ВЛАЖНО/СУВО
ЧИСТЕЊЕ
DCV517
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Ви честитаме!
Избравте уред од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Тип
Извор на енергија
Напон на батерија
Моќност
Волумен на резервоар
Максимален проток на воздух
Класа на заштита
Дијаметар на млазник на црево
Тежина (без батерискиот пакет)
Vеднонасочна струја
W
l
l/s
mm
kg
DCV517
1
еднонасочна
струја
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Вредност на врева и вибрации (векторска сума по три оски) спрема
EN60335
76
LPA (ниво на звучен притисок на емисија) dB(A)
dB(A)
87
LWA (ниво на звучна моќност)
3
KWA (отстапување за дадено ниво на звук) dB(A)
Вредност на емисија на вибрации ah =
Отстапување К =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 603352-69 и може да се употребува за споредување
на една алатка со друга. Може да се
употребува за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Батериски пакет
Тип на батеријата
Напон
Капацитет
Тежина
Vеднонасочна струја
Ah
kg
Батериски пакет
Тип на батеријата
Напон
Капацитет
Тежина
Vеднонасочна струја
Ah
kg
DCB180
Литиумјонска
18
3,0
0,64
DCB181
Литиумјонска
18
1,5
0,35
DCB183/B DCB184/B
ЛитиумЛитиумјонска
јонска
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB182
Литиумјонска
18
4,0
0,61
DCB185
Литиумјонска
18
1,3
0,35
41
МАКЕДОНСКИ
Полнач
DCB105
Напон од
230
приклучница за Vнаизменична струја
струја
Тип на батеријата
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
Приближно
min
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
време на
полнење на
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,49
Полнач
DCB115
Напон од
230
приклучница за Vнаизменична струја
струја
Тип на батеријата
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
Приближно
min
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
време на
полнење на
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,5
Полнач
DCB107
Напон од
230
приклучница за Vнаизменична струја
струја
Тип на батеријата
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
Приближно
min
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
време на
полнење на
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,29
Осигурувачи:
Европа
Полнач
DCB112
Напон од
приклучница за Vнаизменична струја
230
струја
Тип на батеријата
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
Приближно
min
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
време на
полнење на
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,36
Полнач
DCB113
Напон од
230
приклучница за Vнаизменична струја
струја
Тип на батеријата
Литиум-јонска батерија од 10,8/14,4/18 V
Приближно
min
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
време на
полнење на
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
батериските
пакети
Тежина
kg
0,4
Алатки за 230V
Велика Британија
и Ирска
Алатки за 230V
Потребен е осигурувач од
10 ампери на електричниот
вод
Потребен е осигурувач од
3 ампери во приклучокот
за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУВАЊЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, би можела
да предизвика смрт или сериозна
повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
42
МАКЕДОНСКИ
EК-Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
ПРАВОСМУКАЛКА ЗА ВЛАЖНО/СУВО
ЧИСТЕЊЕ
DCV517
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци се во
склад со:
2006/42/EК, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19.04.2016)
и 2014/30/EУ (од 20.04.2016) и 2011/65/EУ.
За повеќе информации ве молиме да стапите
во контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Маркус Ромпел
Директор на инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
18.12.2015
ВНИМАНИЕ:
Прочитајте го
упатството за
употреба пред да го
употребите уредот.
Важни упатства за
безбедност
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите
мерки за безбедност
и целото упатство.
Непридржување кон
предупредувањата
и упатствата може да
доведе до електричен
удар, пожар или сериозна
повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА
ИДНО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБИТЕ
ОВОЈ УРЕД, ПРОЧИТАЈТЕ
И СЛЕДЕТЕ ГИ СИТЕ
УПАТСТВА.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Ракувачите треба
да бидат соодветно
упатени за употребата
на овие уреди.
ПРЕДУВАЊЕ: За да
се намали ризикот
од електричен удар.
Не ја изложувајте на
дожд. Одложувајте на
затворено.
ПРЕДУВАЊЕ: Овој
уред не е соодветен
за собирање на опасна
прав.
• Пред употребата,
ракувачите треба да бидат
обезбедени со информации,
упатства и обука за
употребата на уредот
и супстанците за кои ќе
се употребува, вклучувајќи
и безбеден метод за
отстранување и исфрлање
на собраниот материјал.
• Ракувачите треба да
ги почитуваат сите
43
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
44
безбедносни упатства
што се соодветни за
материјалите со кои се
ракува.
Не го оставајте уредот
кога е поврзан во
извор на електрична
енергија. Исклучете го
од приклучницата за
струја и извадете го
батерискиот пакет кога
не се употребува и пред
сервисирање.
Овој производ не е наменет
за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца)
кои страдаат од намалени
физички, сетилни или
ментални способности; без
искуство и знаење.
Треба да се надгледуваат
децата за да се осигура
дека не си играат со
уредот.
Употребете го овој уред
САМО на начинот што
е опишан во прирачникот.
Употребувајте само
додатоци што се
препорачани од DEWALT.
Ако уредот не работи
соодветно или ако бил
испуштен, оштетен,
оставен на отворено или
испуштен во вода, однесете
го во сервисен центар.
Не ракувајте со
приклучокот, батерискиот
•
•
•
•
•
•
пакет или уредот со влажни
раце.
Немојте да ставате ништо
во отворите на уредот. Не
го употребувајте уредот
ако некој од отворите
е блокиран; одржувајте го
чист од прав, крзно, коса
и се друго што би можело
да го намали протокот на
воздух.
Држете ја косата,
широката облека, прстите
и кои било други делови
од телото подалеку од
отворите и од подвижните
делови.
Исклучете ги сите
контроли пред да го
исклучите уредот од
штекер или пред да го
вадите батерискиот пакет.
Бидете особено
внимателни кога чистите
на скали.
Не го употребувајте
овој уред за да собирате
запаливи течности, како
што е бензин, ниту пак го
употребувајте на места
каде што се присотни
запаливи течности.
Може да има статичен
електрицитет на
суви места или кога
релативната влажност
на воздухот е ниска. Ова
е само привремено и не
влијае на употребата на
правосмукалката.
МАКЕДОНСКИ
•
За да избегнете спонтано
запалување, празнете ја
содржината на резервоарот
по секоја употреба.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Дополнителни безбедносни
правила
•
•
•
•
•
•
•
•
Не собирајте ништо што гори или
чади, како што се цигари, чкорчиња
или топла пепел.
Оваа алатка е отпорна на прскање
според заштитната класа IPX4. Не ја
потопувајте алатката во вода.
Не ја употребувајте за собирање на
запаливи и експлозивни материјали
како што се јаглен, гранули или
други лесно поделливи и запаливи
материјали.
Не ја употребувајте за собирање на
опасни, токсични или канцерогени
материјали како што се азбест или
пестициди.
Не ја употребувајте правосмукалката
без наместени филтри.
Некои дрва содржат конзерванси
коишто можат да бидат токсични.
Внимавајте да не ги вдишете или да
не дојдат во контакт со вашата кожа
кога работите со овие материјали.
Барајте и следете ги безбедносните
информации што се достапни кај
вашиот снабдувач на материјали.
Не ја употребувајте правосмукалката
како скала.
Не поставувајте тешки предмети врз
правосмукалката.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Ризик од штипнување или кршење на
прсти.
– Ризик од вдишување на испарувања кога
работите со лепила.
– Ризик од вдишување на опасна прав.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 2)
Шифрата на датумот (X), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2015 XX XX
Година на производство
Важни упатства за
безбедност за сите полначи
на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА:
Ова упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
компатибилни полначи на батерии (погледнете
во делот Технички податоци).
• Пред да го употребите полначот,
прочитајте ги сите упатства
и ознаки за безбедност на полначот,
батерискиот пакет и на производот со
кој се употребува батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Препорачуваме употреба на
заштитна диференцијална
(FID) склопка со рејтинг на
диференцијална струја од 30mA
или помалку.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете само
полниви батерии произведени
од DEWALT. Другите видови
на батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со
уредот.
45
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
46
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот
е приклучен на довод на струја,
страно тело може да предизвика
краток спој помеѓу изложените
контакти за полнење во
полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја
како што се челична волна,
алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички
или други страни тела мора да се
држат подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте
го полначот од извор на струја
кога нема батериски пакет во
отворот. Исклучете го полначот
од довод на струја пред да
започнете да го чистите.
Не го повлекувајте или носете овој
уред за кабелот, не го употребувајте
кабелот како дршка, не затворајте
врата на кабелот, ниту пак го
повлекувајте кабелот во близина на
остри рабови или агли. Не поминувајте
со уредот врз кабелот. Држете го
кабелот подалеку од загреани површини.
НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен оние
споменати во ова упатство. Полначот
и батерискиот пакет се специјално
направени да работат заедно.
Овие полначи не се наменети за
било каква друга употреба освен
за полнење на полниви батерии
произведени одDEWALT. Било каква
друга употреба може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
Повлечете за приклучокот а не
за кабелот кога го исклучувате
полначот од приклучницата за
струја. Ова ќе го намали ризикот
од оштетување на електричниот
приклучок и на кабелот.
Осигурајте кабелот да биде поставен
така да не се гази, да не се повлекува,
или да не биде на било кој друг
начин изложен на оштетување или
оптоварување.
Не употребувајте продолжен
кабел доколку тоа не е апсолутно
потребно. Употребата на несоодветен
продолжен кабел може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Не поставувајте било какви предмети
врз полначот и не го поставувајте
полначот врз мека површина која
може да ги блокира отворите за
вентилација и да доведе до претерано
внатрешно загревање. Поставајте го
полначот настрана од какви било извори
на топлина. Полначот се вентилира
преку отворите на горната и долната
страна од куќиштето.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок— обезбедете тие
веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога ќе биде потребен
сервис или поправка. Неправилното
склопување може да доведе до ризик од
електричен удар или пожар.
• Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било
какво чистење. Ова ќе го намали
ризикот од електричен удар.
Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите
два полначи заедно.
• Полначот е направен да работи
со стандарден домашен напон од
230V. Немојте да се обидувате да го
употребувате со било кој друг напон.
Ова не важи за транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Полначи
Полначите DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
и DCB115 полнат XR литиум-јонски батериски
пакети од 18V (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B и DCB185).
МАКЕДОНСКИ
DEWALT полначите немаат потреба од никакво
подесување и направени се да бидат што
е можно поедноставни за употреба.
Постапка за полнење
(скица 2)
1. Вклучете го полначот во соодветна
приклучница за струја пред да го вметнете
батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (G) во
полначот. Црвеното светло (што означува
полнење) непрекинато ќе трепка,
означувајќи дека процесот на полнење
е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Индикатори за наполнетост: DCB105
се полни
целосно наполнета
застој поради топла или ладна
батерија
заменете го батерискиот пакет
Индикатори за наполнетост: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
се полни
целосно наполнета
застој поради топла или
ладна батерија*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Црвената светилка ќе продолжи да трепка,
но жолт индикатор ќе свети за време на
овој процес. Откако батеријата ќе постигне
соодветна температура, жолтиот индикатор
ќе се исклучи и полначот ќе продолжи со
полнењето.
Компатибилниот(те) полнач(и) нема да
полни(ат) дефектен батериски пакет. Полначот
ќе го покаже дефектниот батериски пакет со
тоа што нема да се вклучи сијаличката или со
трепкање на сијаличката како при проблем со
пакетот или полначот.
НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи
и проблем со полначот.
Ако полначот укаже на проблем, однесете го
полначот и батерискиот пакет на тестирање во
овластен сервисен центар.
ЗАСТОЈ ПОРАДИ ТОПЛА ИЛИ ЛАДНА
БАТЕРИЈА
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
Ладен батериски пакет ќе се полни со
половина од брзината на полнење на топол
батериски пакет. Батерискиот пакет ќе се
полни со побавно темпо низ целиот циклус
на полнење и нема да постигне максимална
брзина на полнење дури и ако батеријата се
загрее.
САМО ЗА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
XR алатките со литиум-јонски батерии
се направени со систем за електронска
заштита што ќе ја заштити батеријата од
преоптоварување, прегревање или целосно
празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на полначот додека не се
наполни целосно.
Важни упатства за
безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
47
МАКЕДОНСКИ
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или
употребувате батерии во
експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батеријата од
полначот можат да ги запалат овие
честички или испарувања.
• Никогаш не ја ставајте батеријата
во полначот на сила. Не ја
модифицирајте батеријата на
било кој начин за да ја собере
во несоодветен полнач бидејќи
батеријата може да пукне и да
му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи произведени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Немојте да ги одлагате или
употребувате алатката
и батерискиот пакет на места
каде што температурата може да
достигне или надмине 40 °C (како што
се шупи или метални градби во лето).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради
било која причина. Доколку
батерискиот пакет напукне
или се оштети, немојте да го
вметнувате во полначот. Немојте
да го гмечите, испуштате или
оштетувате батерискиот
пакет. Немојте да употребувате
батериски пакет или полнач
што силно е ударен, испуштен,
прегазен или оштетен на било
кој начин (нпр. прободен со шајка,
ударен со чекан или нагазен). Тоа
може да доведе до електричен
удар. Оштетените батериски
пакети треба да се вратат
во сервисен центар заради
рециклирање.
48
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (LI-ION) БАТЕРИИ
• Немојте да го согорувате
батерискиот пакет дури и ако
е тешко оштетен или целосно
истрошен. Батерискиот пакет може
да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
• Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш
измијте го местото со благ
сапун и вода. Доколку течноста од
батеријата влезе во око, плакнете
со вода преку отвореното око во
траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
МАКЕДОНСКИ
Транспорт
DEWALT батериите се во склад со сите
тековни прописи за транспорт како што е
утврдено со индустриските и законските
стандарди кои ги опфаќаат Препораките за
транспорт на опасни стоки на ОН; Прописите
за опасни стоки на Меѓународната асоцијација
за воздушен транспорт (IATA), Прописите
за поморски меѓународен транспорт на
опасни стоки (IMDG) и Европскиот договор
за меѓународен пренос на опасни стоки по
копнен пат (ADR). Литиум-јонските ќелии
и батерии се тестирани според параграф 38.3
од прирачникот за тестови и критериуми при
Препораките за транспорт на опасни стоки на
ОН.
Во повеќето случаи, транспортот на DEWALT
батериски пакет ќе биде изземен при
класифицирање како целосно регулиран
опасен материјал од 9-та класа. Општо,
двата случаи кога е потребен транспорт како
материјал од 9-та класа се:
1. Воздушен транспорт на повеќе од два
DEWALT литиум-јонски батериски пакети
кога пратката содржи само батериски
пакети (не и алатки), и
2. Секоја пратка која што содржи литиумјонска батерија со проценка на енергија
поголема од 100 ват-часови (Wh).
Проценката за ват-часови е означена на
пакетот кај сите литиум-јонски батерии.
Без оглед на тоа дали пратката се смета
како изземена или како целосно регулирана,
одговорност на шпедитерот е да се запознае
со најновите регулативи за условите
за пакување, етикетирање/означување
и документација.
Пренесувањето на батерии може да
предизвика пожар ако терминалите на
батериите дојдат во допир со спроводливи
материјали. Кога пренесувате батерии,
обезбедете дека терминалите на батериите се
заштитени и добро изолирани од материјали
кои што можат да дојдат во допир со нив и да
предизвикаат краток спој.
Информациите обезбедени во овој дел на
прирачникот се обезбедени со најдобра
намера и се смета дека биле точни во
моментот кога овој документ бил подготвен.
Сепак, не е дадена или укажана никаква
гаранција. Одговорност на купувачот е да
се осигура дека нивните активности се во
согласност со тековните прописи.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделот DCV517 работи на батериски пакет
од 18 волти.
Може да се употребат батериски пакети
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B или DCB185.
Погледнете во делот Технички податоци за
повеќе информации.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се
препорачува да се складира целосно
наполнет батериски пакет на ладно и суво
место, надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на
батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во
ова упатство за употреба, на етикетите на
полначот и на батерискиот пакет може да се
прикажани следните скици:
Прочитајте го упатството за
употреба пред да ја употребите
алатката.
Погледнете го времето на
полнењето во делот Технички
податоци.
Батеријата се полни.
Батеријата е наполнета.
Батеријата е неисправна.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
49
МАКЕДОНСКИ
Не полнете оштетени батериски
пакети.
Не ја изложувајте батеријата на
вода.
Обезбедете неисправните кабли
веднаш да бидат заменети.
Полнете само на температури меѓу
4 ˚C и 40 ˚C.
Само за внатрешна употреба.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Полнете ги DEWALT батериските
пакети само со полначи назначени
од страна на DEWALT. Полнењето
на батериски пакети кои што не
назначени од страна на DEWALT
со DEWALT полнач може да доведе
до нивно експлодирање или до
други опасни ситуации.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Правосмукалка
1 Црево
1 Упатство за употреба
• Проверете дали има оштетување на
алатката, деловите или додатоците до
кое може да дошло за време на превозот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
А. Прекинувач за вклучување и исклучување
B. Млазник на црево
С. Млазник за вшмукување
D. Спојка на црево
E. Довод кон резервоар (Скица 2)
50
Е. Задно резе
F. Резервоар
G. Батериски пакет
H. Копче за отпуштање на батеријата
НАМЕНА
Вашата безжична правосмукалка DCV517 е
дизајнирана за вшмукување на суви и влажни
супстанци при професионални примени.
Оваа правосмукалка е професионална
електрична алатка.
НЕ ја употребувајте за да вшмукувате
течности.
НАПОМЕНА: Овој уред е соодветен за општа
употреба, на пример, во хотели, училишта,
болници, фабрики, продавници, канцеларии,
компании за издавање и градежни места.
• Мали деца и физички слаби лица. Овој
уред не е наменет за употреба од страна
на мали деца или физички слаби лица без
надзор.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN60335; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси нa DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен
кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци). Минималниот попречен
пресек на проводникот е 1 mm2; максималната
должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за отпуштање (Н)
и цврсто повлечете го батерискиот пакет
од рачката на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во
полначот, како што е опишано во одделот
за полнач од ова упатство.
МЕРАЧ НА НАПОЛНЕТОСТ НА БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ (СКИЦА 2)
Неко DEWALT батериски пакети вклучуваат
мерач на наполнетост кој што се состои од
три зелени LED светилки кои што го укажуваат
нивото на напон на батерискиот пакет.
За да го вклучите мерачот на гориво,
притиснете и држете го копчето на мерачот на
гориво (X). Комбинација од трите зелени LED
светилки ќе засвети и ќе го означи останатото
ниво на напон. Кога нивото на напон на
батеријата е под границата на употребливост,
мерачот на наполнетост нема да засвети
и батеријата ќе треба да се наполни.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
НАПОМЕНА: Мерачот на наполнетост е
само индикатор на преостанатиот напон
во батерискиот пакет. Тој не укажува на
функционалноста на алатката и тој може да
покажува различни вредности зависно од
компонентите на производот, температурата
и примената.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
ОТСТРАНУВАЊЕ
Вметнување и отстранување
на батерискиот пакет од
алатката (скица 2)
НАПОМЕНА: Обезбедете вашиот батериски
пакет (G) да биде целосно наполнет.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
1. Порамнете го батерискиот пакет (G) со
пругите на долната страна од алатката
(скица 2).
2. Лизнете го во единицата додека
батерискиот пакет не се зацврсти во
алатката и обезбедете се да чуете како
клика и се фиксира на своето место.
Монтирање и отстранување
на цревото (скица 3)
1. Извадете ја млазницата на цревото (B) од
местото на поставување (C).
2. Свртете го делот за спојување (D)
во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
3. Извлечете го цревото од доводот
на правосмукалката (E) кај делот за
спојување.
МОНТИРАЊЕ
1. Вметнете ја спојницата на цревото (D)
во доводот кон резервоарот (E), притоа
водејќи грижа да ги порамните јазичињата
на спојницата со жлебовите во отворот на
доводот кон резервоарот.
2. Свртете го парчето за спојување во
насоката на стрелките на часовникот за да
го фиксирате цревото.
3. Вметнете го млазникот на цревото (B) во
млазникот за вшмукување (C).
51
МАКЕДОНСКИ
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Вклучување и исклучување
(скица 1)
• За да ја вклучите алатката, поставете го
прекинувачот (А) на позиција I.
• За да ја исклучите алатката, поставете го
прекинувачот (А) на позиција О.
Чистење со правосмукалка
(скица 1)
• Испразнете и исчистете го резервоарот (F)
пред употреба.
• Обезбедете дека цревото е соодветно
монтирано.
• Движете го млазникот за вшмукување (C)
врз површината што треба да се чисти.
Ако има потреба, млазникот на цревото
(B) може да се употреби за затворени
простори.
НАПОМЕНА: Не се препорачува мешање на
суви и влажни супстанци. Кога менувате меѓу
супстанци, прво испразнете и исчистете го
резервоарот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
употребувајте ја алатката
во исправен положба. Не ја
закосувајте алатката за да
спречите навлегување на
течностите што се насобрани
во резервоарот да навлезат во
куќиштето на моторот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
употребувајте ја алатката со
наместен филтер за прав.
52
Празнење на резервоарот
(скица 4)
Резервоарот мора да се испразни кога
моќноста на вшмукување значително ќе се
намали.
1. Ослободете го резето (E) и отстранете го
резервоарот (F).
2. Испразнете ја содржината на резервоарот
имајќи ја во предвид заштитата на
животната околина.
3. Исчистете го филтерот (I). Погледнете во
делот Чистење.
4. Ако има потреба, исчистете го
резервоарот (F) и монтирајте го повторно,
притоа фиксирајќи го резето.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е
направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Полначот и батерискиот пакет не се
поправаат.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја
мијте внатрешната страна
на филтерот. Дозволете му
на филтерот темелно да се
исуши ако внатрешниот дел се
навлажни.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не
употребувајте четка за да го
чистите филтерот.
ЧИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАРОТ (СКИЦА 4)
Резервоарот треба да се исуши по секоја
употреба или кога менувате меѓу супстанците
при употребата.
1. Испразнете го резервоарот (F).
2. Исчистете го резервоарот со употреба на
слаб сапун и влажна крпа.
3. Исушете го резервоарот вниматено со
употреба на мека крпа.
ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА ПРАВ
(СКИЦА 5)
Филтерот за прав треба да се чисти по секоја
употреба. Ако филтерот е оштетен или не
работи како што треба, тој мора да биде
заменет.
1. Извадете го филтерот за прав (I) со негово
вртење во спротивна насока од стрелките
на часовникот и со негово извлекување од
отворот за вшмукување.
2. Ослободете се од остатокот од правот со
потчукнување на филтерот во корпа за
ѓубре.
3. Зависно од неговата состојба, исплакнете
го надворешниот дел на филтерот
под млака проточна вода. Исушете го
филтерот пред повторно да го наместите.
4. Фиксирајте го филтерот со негово
поставување врз отворот за вшмукување
и со негово вртење во насоката на
стрелките на часовникот.
ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ НА ОТВОРОТ ЗА
ВШМУКУВАЊЕ (СКИЦА 5)
1. Извадете го филтерот (J) од отворот за
вшмукување.
2. Исплакнете го филтерот под млака
проточна вода.
3. Исушете го филтерот пред повторно да го
наместите.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
неметална четка. Немојте да
употребувате вода или било какви
раствори за чистење.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоците, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасно. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Производите
и батериите означени со овој симбол
не смеат да се исфрлаат со обичниот
домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали
коишто можат да бидат обновени или
рециклирани, притоа намалувајќи ја
побарувачката за суровини. Ве молиме
рециклирајте ги електричните производи
и батерии според локалните одредби.
Повеќе информации се достапни на
www.2helpU.com.
53
МАКЕДОНСКИ
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
zst00301760 - 26-05-2016
54
Download PDF

advertising