DCV517N | DeWalt DCV517N VACUUM CLEANER instruction manual

370002 - 31 LT
DCV517
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
1 pav. / Рисунок 1
A
D
E
B
F
H
C
G
2 pav. / Рисунок 2
X
X
G
H
3
3 pav. / Рисунок 3
D
B
E
C
4 pav. / Рисунок 4
I
E
F
4
5 pav. / Рисунок 5
I
L
5
LIETUVIŲ
AKUMULIATORISNIS ŠLAPIO/SAUSO VALYMO
DULKIŲ SIURBLYS DCV517
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ prietaisą. Dėl
ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir
atsinaujinimo bendrovė „DEWALT“ yra viena
iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių
vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Tipas
Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus įtampa
Galingumas
Rinktuvo talpa
Maks. oro srautas
Saugos klasė
Žarnos antgalio skersmuo
Svoris (be akumuliatoriaus)
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DCV517
tipas
Nuolatinė srovė
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
Triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN60335
dB(A)
76
LPA (skleidžiamo garso slėgio lygis)
dB(A)
87
LWA (garso galios lygis)
dB(A)
3
KWA (nustatyto garso lygio paklaida)
Vibracijos emisijos dydis, ah =
Paklaida K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60335-2-69,
todėl ją galima palyginti su kitų elektrinių įrankių
keliama vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip
pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos
poveikiui įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
6
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
Galia
Svoris
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
Galia
Svoris
VDC
Ah
kg
DCB180
Ličio jonų
18
3,0
0,64
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
DCB182
Ličio jonų
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B DCB184/B
Ličio jonų
Ličio jonų
18
18
2,0
5,0
0,40 / 0,45 0,62 / 0,67
DCB185
Ličio jonų
18
1,3
0,35
Kroviklis
Maitinimo tinklo įtampa VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
DCB105
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
Kroviklis
DCB107
Maitinimo tinklo įtampa VAC
230
Akumuliatoriaus tipas
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
Apytikslė
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
akumuliatoriaus
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
0,29
LIETUVIŲ
Kroviklis
Maitinimo tinklo įtampa VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
DCB112
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
EB atitikties deklaracija
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
MAŠINŲ DIREKTYVA
Kroviklis
Maitinimo tinklo įtampa VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
DCB113
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
Kroviklis
Maitinimo tinklo įtampa VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė
Svoris
kg
DCB115
230
10,8 / 14,4 / 18 ličio jonų
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
Saugikliai:
Europa
0,36
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah)
230V įrankiai
Jungtinė Karalystė
ir Airija
Reiškia gaisro pavojų.
230V įrankiai
90 (5,0 Ah)
0,5
Maitinimo tinklo el. srovės
stiprumas – 10 amperų
El. srovės stiprumas
kištukuose – 3 amperų
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią
naudojimo instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos
simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA. Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
AKUMULIATORISNIS ŠLAPIOJO / SAUSOJO
VALYMO DULKIŲ SIURBLYS
DCV582
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB (iki 2016.04.19) ir 2014/30/ES
(nuo 2016.04.20) ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Markus Rompel
Projektavimo direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2015.12.18
DĖMESIO! Prieš
naudodami šį prietaisą,
perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Svarbios saugos taisyklės
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite
visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jeigu
nesilaikysite toliau pateiktų
įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro
ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
7
LIETUVIŲ
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS
IR NURODYMUS ATEIČIAI
•
PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ
PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE
VISUS TOLIAU PATEIKTUS
NURODYMUS.
ĮSPĖJIMAS! Naudotojai
privalo būti tinkamai
instruktuoti, kaip naudoti
šiuos prietaisus.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami
sumažinti elektros smūgio
pavojų Saugokite įrankį nuo
lietaus. Laikykite patalpose.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas
nepritaikytas pavojingoms
dulkėms siurbti.
• Prieš pradedant naudoti,
naudotojams privaloma
pateikti informaciją, pravesti
instruktažą ir kursus, kaip
naudoti šį prietaisą, kokias
medžiagas juo galima siurbti,
įskaitant surinktų medžiagų
išmetimo ir šalinimo būdus.
• Naudotojai privalo laikytis visų
reikiamų medžiagų tvarkymo
saugos taisyklių.
• Nepalikite prietaiso prijungto
prie elektros šaltinio. Kai jo
nenaudojate arba atliekate
techninę jo priežiūrą, išjunkite
jį iš elektros lizdo ir išimkite
akumuliatorių.
• Šio gaminio negali naudoti
asmenys (įskaitant vaikus),
turintys fizinę, jutiminę ar
protinę negalią, taip pat
asmenys, neturintys patirties ir
žinių.
•
8
•
•
•
•
•
•
•
Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo prietaisu.
Naudokite šį prietaisą TIK taip,
kaip aprašyta šioje naudojimo
instrukcijoje. Naudokite tik
„DEWALT“ rekomenduojamus
priedus.
Jeigu prietaisas veikia
netinkamai arba jis buvo
numestas, pažeistas, paliktas
lauke arba įkritęs į vandenį,
atiduokite jį į techninės
priežiūros centrą.
Nelieskite kištuko,
akumuliatoriaus ar prietaiso
šlapiomis rankomis.
Nekiškite jokių daiktų
į prietaise esančias angas.
Nenaudokite šio prietaiso,
jeigu kuri nors anga yra
užkimšta; angose neturi būti
dulkių, pūkelių, plaukų ir
jokių kitų daiktų, kurie galėtų
sutrikdyti oro srautą.
Plaukus, laisvus drabužius,
pirštus ir visas kūno dalis
laikykite kuo toliau nuo angų ir
judamųjų dalių.
Prieš atjungdami prietaisą nuo
elektros tinklo arba išimdami
akumuliatorių, išjunkite visus
valdiklius.
Būkite itin atsargūs valydami
laiptus.
Nenaudokite prietaiso degiems
arba sprogiems skysčiams,
pavyzdžiui, benzinui, susiurbti
ir nenaudokite tose vietose,
kuriose gali būti degių ar
lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų.
LIETUVIŲ
•
•
Sausose vietose arba esant
mažam santykiniam oro
drėgnumui gali kilti statinės
iškrovos. Tai laikina ir
neturi įtakos dulkių siurblio
naudojimui.
Norėdami išvengti savaiminio
užsiliepsnojimo, po kiekvieno
naudojimo ištuštinkite rinktuvą.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
Papildomos saugos taisyklės
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesiurbkite jokių degančių arba rūkstančių
daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba
karštų pelenų.
Šis įrankis yra atsparus vandens purslams
pagal IPX4 saugos klasę. Nemerkite šio
įrankio į vandenį.
Nesiurbkite degių, sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, anglių, pluoštų arba kitų
smulkių, birių, lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų.
Nesiurbkite pavojingų, nuodingų arba
kancerogeninių medžiagų, pavyzdžiui,
asbesto arba pesticidų.
Nesiurbkite be tinkamai įdėtų filtrų.
Kai kurių rūšių medienoje yra konservantų,
kurie gali būti nuodingi. Dirbdami būkite
itin atsargūs, kad neįkvėptumėte šių
medžiagų ir kad jų nepatektų ant odos.
Pareikalaukite, kad medžiagų tiekėjas
pateiktų visą esamą saugos informaciją, ir
ja vadovaukitės.
Nenaudokite siurblio vietoj lipynės.
Nedėkite ant siurblio sunkių daiktų.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO PADĖTIS (2 PAV.)
Datos kodas (X), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių kroviklius
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šioje
instrukcijoje pateikiamos svarbios saugos ir
suderinamų akumuliatorių kroviklių naudojimo
taisyklės (žr. Skyrių Techniniai duomenys).
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatorius, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojame
naudoti apsauginį srovės nuotėkio
įtaisą, kurio liekamosios srovės
stiprumas neviršytų 30mA.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, kraukite tik „DEWALT“
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
– Pirštų suspaudimo arba sutraiškymo pavojus.
– Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo.
– Sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių
keliamas pavojus.
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį;
9
LIETUVIŲ
DĖMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo prietaisu.
PASTABA. esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatorius, visuomet išjunkite
kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• Netraukite ir neneškite šio prietaiso
už jo laido; nenaudokite laido vietoj
rankenos; neprispauskite laido durimis;
saugokite laidą nuo aštrių kraštų arba
kampų. Netraukite prietaiso paėmę už laido.
Saugokite laidą nuo įkaitusių paviršių.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
kitais krovikliais, nei nurodyti šioje
instrukcijoje. Kroviklis ir akumuliatorius
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros
smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas
pro korpuso viršuje ir apačioje esančias
ventiliacijos angas.
10
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
taisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninės priežiūros centro
atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo
privalo nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų
nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti dviejų
kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant
jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis
kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
Krovikliai
Krovikliais DCB105, DCB107, DCB113 ir
DCB115 galima krauti 18V galios ličio jonų XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ir DCB185)
akumuliatorius.
„DEWALT“ kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti
taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma
paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1 Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
kintamosios srovės lizdą.
2 Įdėkite akumuliatorių (G) į kroviklį. Be
perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
LIETUVIŲ
3 Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatoriaus krovimo būsenos.
Įkrovimo indikatoriai: DCB105
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas*
iš naujo įdėti akumuliatorių
Įkrovimo indikatoriai: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
kraunamas
visiškai įkrautas
karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Tuo metu raudona lemputė tebežybčios,
o geltona kontrolinė lemputė švies be perstojo.
Akumuliatoriui pasiekus tinkamą temperatūrą,
geltona kontrolinė lemputė užges ir kroviklis vėl
bus kraunamas.
Suderinamas kroviklis(-iai) sugedusio
akumuliatoriaus nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
KARŠTO / ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO
UŽDELSIMAS
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip atsitiktų, dėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir visiškai jį
įkraukite.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių
ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos
taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu
nemodifikuokite akumuliatoriaus,
norėdami, kad jis tilptų į nesuderinamą
kroviklį, nes akumuliatorius gali trūkti ir
sunkiai sužeisti.
• AKUMULIATORIŲ BLOKUS KRAUKITE
„DEWALT“ KROVIKLIAIS.
TIK
• NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (pavyzdžiui, vasarą lauko
pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus į kroviklį,
jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus.
11
LIETUVIŲ
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti
į techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ (LI-ION)
AKUMULIATORIUS
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorius gali
sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorius,
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
12
Gabenimas
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatoriai atitinka
galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta
pramoniniuose ir teisiniuose standartuose,
įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų
prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto
asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių
vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo
jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo
keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai
ir akumuliatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir
kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT
rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.
Daugeliu atvejų „DEWALT“ akumuliatorių
vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai
reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų
vežimas. Paprastai vežimas priskiriamas 9 klasės
kroviniui dviem atvejais:
1 Gabenant oro transportu daugiau nei du
„DEWALT“ ličio jonų akumuliatorius, kai
pakuotėje yra tik akumuliatorius (be įrankių);
ir
2 Gabenant bet kokią ličio jonų akumuliatorių,
kurių energijos klasė viršija 100 vatvalandžių
(Wh), siuntą. Ant visų ličio jonų akumuliatorių
yra nurodyta vatvalandžių klasė.
Nesvarbu, ar siunta yra visiškai
reglamentuojama, ar ne – vežėjas privalo
pasidomėti naujausiais galiojančiais reikalavimais
dėl pakavimo, ženklinimo / žymėjimo ir
dokumentų reikalavimų.
Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras,
jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia
sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami
akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių
gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą.
Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija
yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksli šio
dokumento sukūrimo metu. Visgi garantija –
akivaizdi arba numanoma – nesuteikiama.
Pirkėjo pareiga savo veiksmais būtinai laikytis
galiojančių įstatymų.
LIETUVIŲ
Akumuliatorius
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Modelis DCV517 veikia su 18 voltų
akumuliatoriumi.
Kraukite tik esant 4–40 ˚C
temperatūrai.
Galima naudoti akumuliatorius DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B DCB184,
DCB184B arba DCB185. Daugiau informacijos
rasite skyriuje Techniniai duomenys.
Skirta naudoti tik patalpoje.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka
Patarimai, kaip sandėliuoti
1 Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorius laikykite kambario
temperatūroje.
„DEWALT“ akumuliatorius kraukite
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant
ne „DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų.
2 Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
Nedeginkite akumuliatoriaus.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Ant kroviklių ir akumuliatorių
esančios etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir
akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
Techniniai duomenys.
Akumuliatorius kraunamas.
Akumuliatorius įkrautas.
Pakuotės sudėtis
Pakuotėje yra:
1 dulkių siurblys
1 žarna
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
A. Įjungimo / išjungimo jungiklis
B. Žarnos antgalis
C. Siurblio antgalis
D. Žarnos jungtis
Akumuliatorius sugedęs.
E. Rinktuvo įleidimo angas (2 pav.)
Karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas.
C. Rinktuvas
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų
Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
Saugokite nuo vandens
E. Galinis skląstis
G. Akumuliatorius
H. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Akumuliatorinis dulkių siurblys DCV517 skirtas
profesionaliam sausų ir šlapių medžiagų
siurbimui.
13
LIETUVIŲ
Šis dulkių siurblys yra profesionalus elektrinis
įrankis.
NENAUDOKITE skysčiams siurbti.
PASTABA. Šis prietaisas pritaikytas komerciniam
naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose,
ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse, biuruose,
nuomos bendrovėse ir statybvietėse.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos
prietaisu be priežiūros negalima naudotis
mažiems vaikams arba asmenims su protine
negalia.
Elektros sauga
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo/
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorius ir kroviklius.
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir
išėmimas iš įrankio (2 pav.)
Atsižvelgiant į standartą EN 60745, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laidas nėra būtinas.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIŲ Į ĮRANKIO
RANKENĄ
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
14
PASTABA. Įsitikinkite, ar akumuliatorius (G) yra
visiškai įkrautas.
1 Norėdami įtaisyti akumuliatorių (G), laikykite
jį ties įrankio apačioje esančiais grioveliais
(2 pav.).
2 Kiškite akumuliatorių į įrenginį, kol jis bus
tvirtai įtaisytas ir spragtelėdamas tinkamai
užsifiksuos.
KAIP IŠIMTI AKUMULIATORIŲ IŠ ĮRANKIO
1 Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (H) ir
tvirtai ištraukite akumuliatorių pakuotę iš
įrankio.
2 Įdėkite akumuliatorių pakuotę į kroviklį, kaip
aprašyta šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (X). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios
leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio
matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
LIETUVIŲ
Žarnos nuėmimas ir uždėjimas
(3 pav.)
NUĖMIMAS
1 Ištraukite žarnos antgalį (B) iš angos (C).
2 Sukite jungiamąją dalį (D) prieš laikrodžio
rodyklę.
3 Nuimkite žarną nuo siurbimo angos (E) ties
jungiamąja dalimi.
UŽDĖJIMAS
1 Įkiškite žarnos jungtį (D) į rinktuvo įleidimo
angą (E), sulygiuodami jungties auseles
su rinktuvo įleidimo angoje esančiomis
įrantomis.
2 Sukite jungiamąją dalį pagal laikrodžio
rodyklę, kad tinkamai pritvirtintumėte žarną.
3 Įkiškite žarnos antgalį (B) į siurblio angą (C).
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo/
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
• Norėdami įrankį įjungti, nustatykite įjungimo/
išjungimo jungiklį (A) į padėtį I.
• Norėdami įrankį išjungti, nustatykite įjungimo/
išjungimo jungiklį (A) į padėtį O.
ĮSPĖJIMAS! Visada naudokite įrankį
stačiai. Nepakreipkite įrankio, kad
į rinktuvą susiurbtų skysčių nepatektų
į variklio korpusą.
ĮSPĖJIMAS! Įrankį visuomet
naudokite su tinkamai įdėtu dulkių
filtru.
Rinktuvo ištuštinimas (4 pav.)
Ženkliai sumažėjus siurbimo galiai, rinktuvą
privaloma ištuštinti.
1 Atšaukite skląstį (E) ir nuimkite rinktuvą (F).
2 Išpilkite rinktuve esantį turinį, tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
3 Išvalykite filtrą (I). Žr. skyrių Valymas.
4 Jeigu reikia, išvalykite, ir vėl sumontuokite
rinktuvą (F), užšaudami skląstį.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo/
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Siurbimas (1 pav.)
• Prieš naudojimą ištuštinkite ir išvalykite
rinktuvą (F).
• Būtinai tinkamai įtaisykite žarną.
• Stumkite siurblio antgalį (C) paviršiumi, kurį
reikia išvalyti. Jeigu reikia, žarnos antgalį (B)
galima naudoti sunkiai pasiekiamoms vietos
valyti.
PASTABA. Rekomenduojama vienu metu
nesiurbti bei nesumaišyti šlapių ir sausų
medžiagų. Siurbdami kitos rūšies medžiagas,
prieš tai ištuštinkite ir išvalykite rinktuvą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
15
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
šluostę.
ĮSPĖJIMAS! Neplaukite filtro vidaus.
Jeigu vidus sudrėktų, palaukite, kol
filtras visiškai išdžius.
ĮSPĖJIMAS! Nevalykite filtro šepečiu.
RINKTUVO VALYMAS (4 PAV.)
Po kiekvieno naudojimo arba prieš siurbiant kitos
rūšies medžiagas, rinktuvą reikia išvalyti.
1 Ištuštinkite rinktuvą (F).
2 Išvalykite rinktuvą muiluotu vandeniu
sudrėkintu skudurėliu.
3 Kruopščiai nusausinkite rinktuvą minkštu
skudurėliu.
DULKIŲ FILTRO VALYMAS (5 PAV.)
Dulkių filtrą reikia valyti po kiekvieno naudojimo.
Jeigu filtras yra apgadintas arba tinkamai
neveikia, jį privaloma pakeisti.
1 Išimkite dulkių filtrą (I), sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę ir ištraukdami iš siurbimo
angos.
2 Iškratykite dulkes, patapšnodami filtrą virš
šiukšlių dėžės.
3 Jeigu filtras labai nešvarus, nuplaukite jo
išorinę pusę po drungnu tekančiu vandeniu.
Palaukite, kol filtras išdžius, o tada įdėkite jį
atgal.
4 Įtaisykite filtrą: įdėkite jį į siurbimo angą ir
sukite pagal laikrodžio rodyklę.
SIURBIMO ANGOS FILTRO VALYMAS (5 PAV.)
1 Ištraukite filtrą (J) iš siurbimo angos.
2 Nuplaukite filtrą po drungnu tekančiu
vandeniu.
3 Palaukite, kol filtras išdžius, o tada įdėkite jį
atgal.
16
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti šluoste
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT,“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu
pažymėtų gaminių ir akumuliatorių
negalima išmesti kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis.
Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų,
kurias galima pakartotinai panaudoti arba
perdirbti, mažinant aplinkos taršą ir naujų
žaliavų poreikį. Rūšiuokite elektros prietaisus
ir akumuliatorius, atsižvelgdami į vietos atliekų
surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite
tinklavietėje www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorius
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių, nuimkite jį nuo
įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/МОЮЩИЙ
ПЫЛЕСОС DCV517
Поздравляем!
ОСТОРОЖНО. Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется не по
основному назначению, с разной
оснасткой или при ненадлежащем
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Вы приобрели устройство DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Тип
Источник питания
Напряжение аккумулятора
Мощность
Объем резервуара
макс. поток воздуха
Класс защиты
Диаметр сопла шланга
Вес (без аккумуляторной батареи)
Впост. тока
Вт
l
л/сек.
мм
кг
DCV517
1
Пост. т.
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или то
время, когда он работает на
холостом ходу. Это может
привести к значительному
снижению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех плоскостях) в
соответствии с EN60335
дБ(A)
76
LPA (Уровень звукового давления)
дБ(A)
87
LWA (Уровень звуковой мощности)
KWA (погрешность для заданного уровня
дБ(A)
3
мощности)
Значение эмиссии вибрации ah =
Погрешность К =
м/с2
м/с2
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
<2,5
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было получено
в соответствии со стандартным тестом,
приведенным в EN 60335-2-69, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
Аккумуляторная
батарея
Тип батареи
Напряжение
Емкость
Масса
Впост. тока
Ач
кг
Аккумуляторная
батарея
Тип батареи
Напряжение
Емкость
Масса
Впост. тока
Ач
кг
DCB180
DCB181
DCB182
Ионнолитиевая
18
3,0
0,64
Ионнолитиевая
18
1,5
0,35
Ионнолитиевая
18
4,0
0,61
DCB183/B DCB184/B
DCB185
Ионнолитиевая
18
2,0
0,40/0,45
Ионнолитиевая
18
1,3
0,35
Ионнолитиевая
18
5,0
0,62/0,67
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
DCB105
230
Напряжение сети Вперем. тока
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
25 (1,3 Ач) 30 (1,5 Ач) 40 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
55 (3,0 Ач) 70 (4,0 Ач) 90 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,49
Зарядное устройство
DCB107
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
60 (1,3 Ач) 70 (1,5 Ач) 90 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
140 (3,0 Ач) 185 (4,0 Ач) 240 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,29
Зарядное устройство
DCB112
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
40 (1,3 Ач) 45 (1,5 Ач) 60 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
90 (3,0 Ач) 120 (4,0 Ач) 150 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,36
Зарядное устройство
DCB113
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
30 (1,3 Ач) 35 (1,5 Ач) 50 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
70 (3,0 Ач) 100 (4,0 Ач) 120 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,4
Зарядное устройство
DCB115
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
25 (1,3 Ач) 30 (1,5 Ач) 40 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
55 (3,0 Ач) 70 (4,0 Ач) 90 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,5
Предохранители:
Европа
230 В инструменты
Великобритания 230 В инструменты
и Ирландия
18
10 А, сетевые
3 А, в штепсельных вилках
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ОСТОРОЖНО. Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести ксмерти или серьезной
травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать
может привести к травме
средней или высокой степени
тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Декларация о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/МОЮЩИЙ
ПЫЛЕСОС
DCV517
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках,
соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Эти изделия также соответствуют директиве
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
РУССКИЙ ЯЗЫК
За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию DEWALT по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Маркус Ромпель
Директор по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштайн, Германия
18.12.2015
ВНИМАНИЕ:
Внимательно прочитайте руководство
по эксплуатации
перед использованием.
•
Важные правила техники
безопасности
ОСТОРОЖНО!
Полностью прочтите
инструкции по
технике безопасности
и все руководства
по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может
привести к поражению
электрическим током,
возгоранию и/или
серьезной травме.
•
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ
И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ.
•
ОСТОРОЖНО. Оператор
должен быть ознакомлен
со всеми инструкциями
по использованию этих
устройств.
ОСТОРОЖНО. Во
избежании поражения
электрическим током.
Не подвергайте
электроинструмент
или его элементы
воздействию влаги.
Хранить в помещении.
ОСТОРОЖНО. Это
устройство не подходит
для сбора опасной пыли.
Перед использованием
оператору нужно
предоставит
полную информацию,
проинструктировать
и обучить использованию
устройства и веществ,
которые будут
использоваться, включая
способы безопасного
удаления и утилизации
собранного мусора.
Операторы должны
соблюдать все правила
техники безопасности,
имеющие отношение
к используемым
материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети.
Если не используете
устройство или перед
тем, как приступить
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
20
к обслуживанию, отключите
его от розетки и снимите
аккумулятор.
Данный инструмент
не предназначен для
использования лицами
(включая детей)
с ограниченными
физическими, психическими
и умственными
возможностями, не
имеющими опыта и знаний.
Не позволяйте детям
играть с данным
устройством.
Используйте это
устройство ТОЛЬКО так,
как описано в данном
руководстве. Используйте
только рекомендуемые
насадки DEWALT.
Если устройство не
работает как нужно или
оно упало, повреждено, было
оставлено на улице или
упало в воду, обратитесь
в сервисный центр.
Не беритесь за вилку,
аккумулятор или
устройство мокрыми
руками.
Не вставляйте
никакие предметы
в отверстия устройства.
Не пользуйтесь
устройством с закрытыми
вентиляционными
отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не
•
•
•
•
•
•
скапливалась пыль, ворс,
волосы или что-то еще,
что может помешать
прохождению воздушного
потока.
Следите за тем, чтобы
свободная одежда, пальцы
и другие части тела не
попадали в отверстия
или движущиеся части
устройства.
Перед тем, как отключить
устройство от сети
или снять аккумулятор
выключите все элементы
управления.
Будьте особенно
внимательны, убирая
лестницы.
Не используйте
устройство для сбора
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей,
таких как бензин и не
используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или
в помещениях с низкой
относительной влажностью
возможен удар статическим
электричеством. Это
кратковременное
явление и не влияет на
использование пылесоса.
Избегайте
самовоспламенения, после
каждого использования
освобождайте контейнер
от мусора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Это устройство влагозащищено
в соответствии с классом защиты
IPX4. Не погружайте устройство
в воду.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или других
мелкодисперсных материалов.
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Не пользуйтесь пылесосом без
установленных фильтров.
Некоторые виды древесины
обработаны консервантами,
которые могут быть токсичны.
Предпринимайте особые меры
предосторожности чтобы избежать
вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика
информацию о материале и мерах
предосторожности при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как
стремянкой.
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Риск защемления или раздробления
пальцев.
– Риск вдыхания испарений при работе
с клеящими веществами.
– Риск вдыхания опасной пыли.
– Риск получения травмы в результате
продолжительной работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (X), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2015 XX XX
Год выпуска
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
совместимых зарядных устройств (см.
Технические характеристики).
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОСТОРОЖНО: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ОСТОРОЖНО: Рекомендуется
использовать устройство
защитного отключения (УЗО)
с током утечки до 30 мA.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм,
следует использовать только
аккумуляторные батареи
производства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ВНИМАНИЕ: Не позволяйте
детям играть с данным
устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ. В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к чистке
инструмента.
• Не тяните или не переносите
устройство за шнур, не используйте
шнур в качестве ручки, следите
за тем, чтобы шнур не попал в
закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы. Не
тяните устройство за шнур питания.
Держите шнур питания подальше от
горячих поверхностей.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись об
него, а также в том, что бы он не был
натянут и не мог быть поврежден
другим способом.
• Не используйте удлинительный
шнур без крайней необходимости.
Использование удлинительного шнура
неподходящего типа может привести
22
к пожару или поражению электрическим
током.
• Не ставьте на зарядное
устройство никакие предметы
и не устанавливайте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
которая может закрыть
вентиляционные отверстия
и привести к перегреву. Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки – в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт
инструмента. Неправильная сборка
может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте два зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107,
DCB112, DCB113 и DCB115 работают
с ионно-литиевыми аккумуляторами 18 В
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B и DCB185).
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: В это
время красный индикатор продолжит мигать,
а когда начнется зарядка, загорится желтый
После того, как аккумулятор остынет, желтый
индикатор погаснет, и зарядка продолжится.
Зарядное(-ые) устройство(-а) не может
(-гут)полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Зарядное устройство показывает
неисправность аккумулятора, если индикатор
не загорается или мигает.
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядка аккумуляторной
батареи (Рис. 2)
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
сетевой розетке.
2. Вставьте батарею (G) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет мигать. Это означает, что процесс
зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, непрерывно, не мигая.
Теперь батарея полностью заряжена,
и ее можно использовать или оставить
в зарядном устройстве.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Процесс зарядки
ТОЛЬКО ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикаторы зарядки DCB105
идет зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
замените аккумуляторную батарею
Индикаторы зарядки DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
идет зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
Ионно-литиевые аккумуляторы, имеют
систему электронной защиты, которая
защищает аккумуляторы от перегрузки,
перегревания или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте ионнолитиевую батарею на зарядку до тех пор, пока
она полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для
зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в конструкцию
аккумуляторов, с целью установить
их в зарядное устройство,
к которому они не подходят.
Этоможет привести к серьезным
травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
24
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО ЛИТИЕВЫХ
(LI ION) БАТАРЕЙ
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте
это место водой с мылом. При
попадании содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Транспортировка
АККУМУЛЯТОРЫDEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила
перевозки опасных грузов, Международные
правила перевозки опасных грузов
морским путем (IMDG), и европейское
РУССКИЙ ЯЗЫК
соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ADR). Ионнолитиевые элементы и аккумуляторы были
протестированы в соответствии с разделом
38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке
опасных грузов руководства по тестами
и критериям.
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку являются
опасными материала Класса 9. В целом, два
случая, когда требуется отправка Класса 9,
это:
1. Авиаперевозка более двух ионнолитиевых аккумуляторных батарей
DEWALT, если в упаковке находятся
только аккумуляторные батареи (без
инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных батарей
может произойти возгорание, если терминалы
аккумуляторов случайно будут замкнуты
электропроводящими материалами. При
транспортировке аккумуляторных батарей
убедитесь в том, что терминалы защищены
и хорошо изолированы от материалов, контакт
с которыми может привести к короткому
замыканию.
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Аккумуляторная батарея
ТИП БАТАРЕИ
DCV517 работает от батареи на 18 В.
Можно использовать аккумуляторы
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B или DCB185.
Подробную информацию см. в Технических
характеристиках.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см
Технические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторные
батареи DEWALT только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Пылесос
1 Шланг
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (Рис. 1)
ОСТОРОЖНО. Никогда не
вносите изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
А.
B.
C.
D.
E.
E.
F.
G.
H.
26
Выключатель
Cопло шланга
Вакуумное сопло
Шланговый соединитель
Вход в контейнер (Рис. 2)
Задняя защелка
Контейнер
Аккумуляторная батарея
Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш беспроводной пылесос DCV517
разработан для сухой и влажной
профессиональной уборки.
Данный пылесос – профессиональный
электроинструмент.
НЕ используйте для всасывания жидкостей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
• Дети и люди с ограниченными
физическими возможностями. Это
устройство не предназначено для
использования маленькими детьми или
людьми с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
Электрическая безопасность
Электродвигатель предназначен для
работы только с одним напряжением сети.
Необходимо обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания соответствует
указанному на шильдике устройства.
Необходимо также убедиться в том, что
напряжение работы зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Зарядное устройство DEWALT
оснащено двойной изоляцией
в соответствии с требованиями
EN 60335; поэтому провод
заземления не требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ОСТОРОЖНО: Заземления не
требуется.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Соблюдайте инструкции по установке вилок
высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 мм2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ОСТОРОЖНО: Используйте
только зарядные устройства
и аккумуляторные батареи марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что
аккумуляторная батарея (G) полностью
заряжена.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумуляторную батарею
(G) с выемкой на внутренней стороне
инструмента (Рис. 2).
2. Задвиньте его в рукоятку так, чтобы
аккумуляторная батарея плотно встала на
место и убедитесь, что услышали щелчок
от вставшего на место замка.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопку извлечения батареи (H)
и вытащите батарею из инструмента.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 2)
В некоторых аккумуляторных батареях
DEWALT есть датчик заряда, который
включает три зеленых светодиодных
индикатора, показывающих уровень
оставшегося заряда аккумуляторной батареи.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (X).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Снятие и повторная
установка шланга (Рис. 3)
СНЯТИЕ
1. Выньте сопло шланга (B) из фитинга (C).
2. Поверните соединительную часть (D)
против часовой стрелки.
3. Вытяните шланг из вакуумного входа (E)
соединительной части
ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА
1. Вставьте шланговый соединитель (D)
во вход в контейнер (E), выравнивая
контакты на соединителе с бороздками на
входе в контейнер.
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Вставьте сопло шланга (B) в вакуумное
сопло (C).
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Включение и выключение
(рис. 1)
• Для включения инструмента переведите
выключатель (A) в положение I.
• Для выключения инструмента переведите
выключатель (A) в положение O.
Работа с пылесосом (рис. 1)
• Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (F).
• Убедитесь в правильной установке
шланга.
• Перемещайте вакуумное сопло (C)
над подлежащей чистке поверхности.
В случае необходимости сопло шланга
(B) можно использовать для замкнутого
пространства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуем не смешивать
сухой и мокрый мусор. Переходя к уборке
разного мусора сначала опорожните
и очистите контейнер.
ВНИМАНИЕ: Устройство
всегда должно находиться
в вертикальном положении.
Не наклоняйте устройство,
чтобы предупредить попадание
жидкости, собранной в
контейнере, в корпус двигателя.
ОСТОРОЖНО: Всегда работайте
с устройством, на котором
установлен пылевой фильтр.
28
Опорожнение контейнера
(рис. 4)
Контейнер нужно опорожнить если мощность
всасывания значительно уменьшается.
1. Освободите защелку (E) и снимите
контейнер (F).
2. Освободите контейнер безопасным для
окружающей среды способом.
3. Опустошите фильтр (I). См. Очистка.
4. В случае необходимости очистите
контейнер (F) и установите повторно,
закрывая защелку.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе.
ОСТОРОЖНО: Не мойте фильтр
изнутри. Тщательно высушите
фильтр если он мокрый внутри.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
щетку для чистки фильтра.
ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА (РИС. 4)
Контейнер нужно очищать после каждого
использования или при переходе от сбора
одного вида мусора на другой.
1. Опорожните контейнер (F).
2. Промойте контейнер мягким моющим
средством и влажной салфеткой.
3. Тщательно вытрите контейнер сухой
салфеткой.
ОЧИСТКА ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА (РИС. 5)
После каждого использования нужно очищать
пылевой фильтр. Если фильтр поврежден или
плохо работает, его нужно поменять.
1. Снимите пылевой фильтр (I), повернув
его против часовой стрелки и сняв его
с отверстия всасывания.
3. В зависимости от состояния, сполосните
фильтр снаружи под проточной водой
с мягким моющим средством. Просушите
фильтр перед тем, как установить его на
место.
4. Закрепите фильтр на месте, поставив его
над отверстием всасывания и повернув по
часовой стрелке.
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВСАСЫВАЮЩЕГО
ОТВЕРСТИЯ (РИС. 5)
1. Снимите фильтр (J) с отверстия
всасывания.
2. Прополоскайте фильтр под теплой
проточной водой.
3. Просушите фильтр перед тем, как
установить его на место.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ОСТОРОЖНО: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации.
2. Стряхните пыль, побив его о край
мусорного контейнера.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи
с данным символом на маркировке
запрещается утилизировать
с обычными бытовыми отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Ионное-литиевые аккумуляторные
батареи подлежат вторичной переработке.
Сдайте их нашему дилеру или в местный
центр вторичной переработки. В этих
пунктах батареи будут подвергнуты
повторной переработке или правильной
утилизации.
zst00301757 - 05-05-2016
30
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising