DCV517N | DeWalt DCV517N VACUUM CLEANER instruction manual

533225 - 14 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCV517
1. ábra
A
D
E
B
F
H
C
G
2. ábra
X
X
G
2
H
3. ábra
D
B
E
C
4. ábra
I
E
F
3
5. ábra
I
J
4
AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓ DCV517
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT készüléket választott.
Hosszú évek tapasztalata, állandó termék
fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget
a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Típus
Tápforrás
Akkumulátor feszültsége
Teljesítmény
Tartály űrtartalma
Maximális légáramlás
Védelmi osztály
Tömlő szívófej átmérője
Súly (akkumulátor nélkül)
VDC
W
l
l/s
mm
kg
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely
vektorösszege) az EN60335 szabvány szerint:
dB(A)
LPA (kibocsátási hangnyomásszint)
dB(A)
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A)
KWA (toleranciafaktor az adott hangszintnél)
Kibocsátott súlyozott effektív rezgésgyorsulás
értéke ah =
Toleranciafaktor K =
DCV517
1
Egyenáram
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
76
87
3
m/s2
<2,5
m/s2
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60335-2-69
szabvány szerinti méréssel határoztuk meg, így
az egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva, a
súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe
kell venni, amikor a szerszám
ki van kapcsolva, vagy amikor
működésben van, de éppen nem
végeznek vele munkát. Ilyen esetben
a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása, a
kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Akkucsomag
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
Akkucsomag
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
VDC
Ah
kg
VDC
Ah
kg
VAC
perc
DCB180
Li-ion
18
3,0
0,64
DCB183/B DCB184/B
Li-ion
Li-ion
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
VAC
perc
DCB182
Li-ion
18
4,0
0,61
DCB185
Li-ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
kg
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,35
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
5
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Biztosítékok:
Európa
E.K. és Írország
VAC
perc
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
VAC
perc
0,36
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
VAC
perc
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah)
kg
230V-os szerszámok
230V-os szerszámok
90 (5,0 Ah)
0,5
10 amper, hálózati
3 amper, a
csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
6
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
kg
Áramütés veszélyét jelzi.
AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓ
DCV517
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a
következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2014/30/EU
irányelvnek (2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/
EU irányelvnek is. Ha további információra
lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott vagy a
kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Markus Rompel
Műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2015.12.18.
VIGYÁZAT:
A készülék használata
előtt figyelmesen
olvassa el a
kézikönyvet.
Fontos biztonsági útmutatások
FIGYELMEZTETÉS!
Olvasson el minden
biztonságtechnikai
figyelmeztetést és
útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és
útmutatások be nem
tartása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
•
•
ŐRIZZE MEG A
FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
ELŐTT OLVASSA EL ÉS TARTSA
BE AZ ÖSSZES ÚTMUTATÁST.
FIGYELMEZTETÉS:
A kezelőket megfelelő
módon ki kell oktatni
ezeknek a készülékeknek a
használatára.
FIGYELMEZTETÉS: Az
áramütés veszélyének
csökkentése. Esőtől óvja
a készüléket. Beltérben
tárolja.
FIGYELMEZTETÉS:
Veszélyes por felszívására
ez a készülék nem
alkalmas.
• Használat előtt a kezelőket
el kell látni a készülék
használatára vonatkozó
információkkal, oktatással
és képzéssel, amelynek
tartalmaznia kell, hogy a
készülék milyen anyagokhoz
•
•
•
•
•
használható, illetve az
olyan összegyűjtött anyag
biztonságos eltávolításának és
megsemmisítésének módját is.
A kezelőknek az adott anyagra
vonatkozó minden biztonsági
előírást be kell tartaniuk.
Amíg a készülék
csatlakoztatva van az
elektromos hálózatra, ne
hagyja felügyelet nélkül.
Szervizelés előtt, valamint
amikor használaton kívül van a
készülék, húzza ki a dugaszát
a konnektorból, és vegye ki
belőle az akkumulátort.
Ezt a terméket nem
használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában,
és nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk.
Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak a
szerszámmal.
CSAK a kézikönyvünkben
ismertetett módon használja.
Csak a DEWALT által javasolt
tartozékokat használjon.
Ha a készülék nem működik
megfelelően, ha leejtették,
megsérült, a szabadban
felejtették vagy vízbe ejtették,
juttassa el egy szervizbe.
Nedves kézzel ne érjen a
készülékhez a dugaszához
vagy az akkucsomaghoz.
7
•
•
•
•
•
•
•
Semmilyen tárgyat ne dugjon
a készülék nyílásaiba.
Semmiképpen ne használja,
ha a nyílások el vannak
torlaszolva; tartsa portól,
szösztől, hajszáltól és minden
olyan tárgytól mentesen,
amely akadályozza a
levegő áramlását.
Haját, laza ruházatát,
ujjait és minden testrészét
tartsa távol a nyílásoktól és
mozgó alkatrészektől.
Mielőtt a készülék dugaszát
kihúzza vagy az akkumulátorát
kiveszi, kapcsolja ki a készülék
minden kezelőszervét.
Lépcső takarításánál
különösen óvatos legyen.
Ne használja tűzveszélyes
vagy gyúlékony folyadékok
(pl. benzin) felszívására, és ne
használja ott, ahol gyúlékony
anyagok vannak jelen.
Száraz területeken vagy ahol
a levegő relatív páratartalma
alacsony, előfordulhat statikus
kisülés. Ez csak ideiglenes, és
nem befolyásolja a porszívó
használatát.
Öngyulladás elkerülése
érdekében minden használat
után ürítse ki a tartályt.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Kiegészítő biztonsági
szabályok
•
8
Ne szívjon fel semmi olyat, ami ég vagy
füstöl (cigaretta, gyufa vagy forró hamu).
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék az IPX4 védelmi osztálynak
megfelelően védve van a ráfröccsenő
víztől. Ne merítse vízbe a készüléket.
Ne szívjon fel gyúlékony és
robbanásveszélyes anyagokat (pl. szén,
szemcsés anyag vagy más, finomra
aprított gyúlékony anyag).
Ne szívjon fel veszélyes, mérgező
vagy rákkeltő anyagokat (pl. azbeszt
vagy növényvédő szer).
Ne használja a porszívót, ha a szűrő nincs
megfelelően rászerelve.
Némely faanyag tartalmaz tartósítókat,
amelyek mérgezőek lehetnek. Ilyen
anyagokkal végzett munka során
különösen ügyeljen arra, hogy
azokat be ne lélegezze, illetve ne
kerüljenek érintkezésbe a bőrével. Az
anyag szállítójától kérjen biztonsági
információkat, és azok szerint járjon el.
Ne használja a készüléket lépcső gyanánt.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a
következők:
– Az ujjak becsípődésének vagy zúzódásának
veszélye.
– Ragasztóanyagokkal végzett munka során a
ragasztó gőzeinek belégzése.
– Veszélyes por belégzésének kockázata.
– a hosszú ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE (2. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (X) a
szerszám burkolatába van nyomva.
Példa:
2015 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez a
kézikönyv a kompatibilis töltőkre vonatkozó
fontos biztonsági és kezelési útmutatásokat
tartalmaz (lásd a Műszaki adatok cím alatt).
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható minden útmutatást és
biztonsági figyelmeztetést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Hibaáramvédelemmel ellátott (legfeljebb 30mAes) áramforrás használatát javasoljuk.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden
más célú felhasználásuk tüzet vagy akár
halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• Ne a kábelénél, hanem a dugaszánál
fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb
lesz a kábel és a dugasz sérülésének
veszélye.
• Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. Nem
megfelelő hosszabbító kábel használata
tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése végett
csak DEWALT akkumulátorokat
töltsön a készülékkel. Más típusú
akkumulátor szétrobbanhat, személyi
sérülést és anyagi kárt okozva.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, és ne tegye a töltőt puha
felületre, mert eltorlaszolhatódnak
a szellőzőnyílások, és a készülék
belseje túlmelegedhet. Hőt kibocsátó
tárgyaktól távolra helyezze a töltőt. A töltő
a készülékház tetején és alján lévő
szellőzőnyílásokon át szellőzik.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak a
szerszámmal.
• Ne használja a töltőt, ha a kábele vagy a
csatlakozódugasza sérült—ezeket azonnal
cseréltesse ki.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények között előfordulhat, hogy
az elektromos hálózatra kapcsolt
töltő belsejébe került idegen anyag
rövidre zárja a töltő érintkezőit. A
töltő üregeitől távol kell tartani az
áramot jól vezető idegen anyagokat,
például (a teljesség igénye nélkül)
acélforgácsot, alufóliát és egyéb
fémrészecskéket. Mindig húzza ki a
töltő dugaszát a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő dugaszát a
konnektorból.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem juttassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
• Ha a tápkábel sérült, azonnal ki kell
cseréltetni a gyártóval, a márkaszervizzel
vagy hasonlóan képzett személlyel a
veszélyhelyzetek megelőzése érdekében.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Úgy kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• Ne húzza a készüléket a kábelénél fogva,
ne használja a kábelt fogantyúként, ne
csukja rá az ajtót a kábelre, ne húzza át
a kábelt éles széleken vagy sarkokon.
Ne működtesse a készüléket a kábelre
helyezve. Fűtött felületektől tartsa távol a
kábelt.
• SOHA ne próbáljon meg két töltőt
egymáshoz csatlakoztatni.
• NE próbálja az akkucsomagot olyan
töltővel tölteni, amely ebben a
kézikönyvben nem szerepel. A töltőt és
az akkumulátort kimondottan egymáshoz
terveztük.
• A töltőt a háztartásokban szabványos
230 V-os elektromos feszültségre
terveztük. Ne is próbálja más feszültségen
használni. Ez nem vonatkozik a jármű
akkumulátorok töltőire.
9
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltők
A DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 és
DCB115 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 18V-os Li-Ion XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B és DCB185) akkucsomagok.
A DEWALT töltőket nem kell beállítani; úgy
terveztük őket, hogy a lehető legegyszerűbben
legyenek kezelhetők.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő
konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (G) a töltőbe.
A piros (töltéskijelző) fény villogása mutatja,
hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
Hibás akkucsomagot a kompatibilis töltő(k) nem
tölt(enek). Az akkumulátor hibáját a töltő úgy
jelzi, hogy a töltéskijelző vagy nem világít, vagy
pedig az akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló
villogási sémát jelenít meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel
vizsgáltassa be a töltőt és az akkumulátort.
MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja a
meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve a töltést
mindaddig, amíg az akkumulátor megfelelő
hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
A hideg akkucsomag csak kb. fele olyan gyorsan
töltődik fel, mint a meleg akkucsomag. Az
akkumulátor a teljes töltési folyamat során a
kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra,
ha közben az akkumulátor felmelegszik.
CSAK LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROKHOZ
TARTSA SZEM ELŐTT: A lítium-ion
akkumulátorokat maximális teljesítményük és
élettartamuk érdekében az első használat előtt
teljesen töltse fel.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
Töltési folyamat
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a lítium-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltéskijelzési módok: DCB105
töltés
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
cserélje ki az akkucsomagot
Töltéskijelzési módok: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
töltés
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: A piros
fény tovább villog, de eközben egy sárga
jelzőfény is világít. Amint az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet ér el, a sárga fény
kialszik, és a töltő folytatja a töltést.
10
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkucsomaghoz
Akkucsomag utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkucsomag katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkucsomagot nem teljesen feltöltött
állapotban szállítjuk. Az akkucsomag és a töltő
használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót. Ezután az ismertetett eljárás szerint
végezze a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne használja és ne töltse az akkumulátort
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Amikor az akkumulátort a
töltőbe helyezi vagy onnan kiveszi, a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
• Soha ne próbálja az akkumulátort
beleerőltetni a töltőbe. Semmiképpen ne
alakítsa át az akkumulátort azért, hogy
beilleszthesse vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akku megrepedhet és
súlyos személyi sérülést okozhat.
• Az akkucsomagokat csak DEWALT töltővel
töltse.
• NE fröccsentsen rá vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
• Ne tárolja vagy tartsa a szerszámot vagy
az akkumulátort olyan helyen, ahol a
hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja
a 40 °C-ot (például szabadtéri pajtákban
vagy fémépületekben nyáron).
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkucsomagot. Ha az akkucsomag
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkucsomagot. Ne használjon
olyan akkucsomagot, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a szerszámot
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy nyílt
lángtól az akkumulátor-folyadék
meggyulladhat.
Szállítás
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion akkumulátor
légi szállításánál, ha a csomag csak
akkucsomagokat tartalmaz (szerszámokat
nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén.
Minden lítium akkumulátor névleges
teljesítménye (wattórában) fel van tüntetve a
csomagoláson.
• Ne dobja tűzbe az akkucsomagot még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
felrobbanhat az akkucsomag. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány a
kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le
lágy szappannal és vízzel. Ha akkumulátorfolyadék jutna a szemébe, tartsa nyitva a
szemét, és öblítse vízzel 15 percig vagy
amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy a
pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
11
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és tudomásunk
szerint a dokumentum elkészítésének idején az
pontos volt. Viszont, sem kifejezett sem beleértett
garanciát nem adunk. A vásárló felelőssége,
hogy tevékenységét az érvényes előírásoknak
megfelelően végezze.
Akkucsomag
Meleg/hideg késleltetés.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkucsomagot ne töltsön.
Víztől óvja.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCV517 típus 18 voltos akkucsomaggal
működik.
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki.
A DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B vagy DCB185
típusú akkucsomagok használhatók. Bővebb
tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt talál.
Csak 4 és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében hosszú
idejű tárolásnál ajánlatos a teljesen feltöltött
akkumulátort hűvös, száraz helyen, a töltőn
kívül tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkucsomagokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az
akkucsomagon
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkucsomag címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
Csak beltéri használatra.
Akkucsomag kiselejtezésénél ügyeljen
a környezetre.
DEWALT akkucsomagokat csak a
kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön. Nem
DEWALT akkucsomagok DEWALT
töltővel való töltése az akkucsomag
szétrobbanásához vagy más
veszélyes helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkucsomagot.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 porszívó
1 szívócső
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a készüléket, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámot vagy részeit soha ne
alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
A. Üzemi kapcsoló
Hibás akkumulátor.
B. Szívócső
C. Szívófej
12
D. Csőcsatlakozó
E. Tartály bemenete (Fig. 2)
E. Hátsó rögzítőkilincs
F. Tartály
G. Akkucsomag
H. Akkumulátor kioldógombja
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DCV517 típusú porszívója professzionális
használatra, száraz és nedves anyagok
felszívásához készült.
Ez a porszívó professzionális elektromos
készülék.
NE szívjon fel vele folyadékot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ez a készülék
kereskedelmi felhasználásra (szállodákban,
iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben,
irodákban, kölcsönző vállalatoknál és építkezési
helyszíneken) alkalmas.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
Ezt a szerszámot gyermekek vagy
fogyatékkal élők csak felügyelet mellett
használhatják.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkucsomag feszültsége megfelel-e az
adattáblán megadott feszültségnek. Azt is
ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e a
hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni a
DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő áramfelvételének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon
(lásd a Műszaki adatok cím alatt). A vezető
minimális keresztmetszete 1 mm2, maximális
hossza 30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki az
akkucsomagot, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
le- vagy felszerel. A készülék
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkucsomagot és töltőt
használjon.
Az akkucsomag be- és
kiszerelése a szerszámba/-ból
(2. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az
akkucsomag (G) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUCSOMAG BESZERELÉSE A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkucsomagot (G) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (2. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkucsomagot
a készülékbe, amíg ott stabilan nem
illeszkedik, és bizonyosodjon meg arról, hogy
hallja, amikor a retesz a helyére bepattan.
AZ AKKUCSOMAG KISZERELÉSE A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg a kioldógombot (H), majd
határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a szerszámból.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe a
kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
13
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(2. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkucsomag töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkucsomag pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (X) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkucsomag pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A készülék működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve a
termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és a
végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
A szívócső le- és
visszaszerelése (3. ábra)
LESZERELÉSE
1. Vegye ki a szívócsövet (B) az illesztővégből
(C).
2. Forgassa az összekötődarabot (D) az
óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Húzza le a csövet a szívó bemenetről (E) az
összekötődarabnál.
VISSZASZERELÉS
1. Illessze a csőcsatlakozót (D) a tartály
bemenetre (E) ügyelve arra, hogy a
csatlakozó füleit a tartály bemeneti
nyílásának rovátkáihoz igazítsa.
2. Forgassa az összekötődarabot az óramutató
járásának irányába, hogy rögzítse a tömlőt a
helyén.
3. Illessze a szívócsövet (B) a porszívófejbe
(C).
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki az
akkucsomagot, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
le- vagy felszerel. A készülék
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
• A készülék bekapcsolásához tegye az
(A) kapcsológombot I állásba.
• A készülék kikapcsolásához tegye az
(A) kapcsológombot O állásba.
Porszívózás (1. ábra)
• Használat előtt ürítse és tisztítsa ki a tartályt
(F).
• Ellenőrizze, hogy a tömlő megfelelően van-e
felszerelve.
• Mozgassa a szívófejet (C) a tisztítandó
felületen. Szükség esetén szűk helyeken a
csővel (B) is porszívózhat.
TARTSA SZEM ELŐTT: Azt javasoljuk, hogy
ne egyszerre porszívózzon nedves és száraz
anyagokat. Mielőtt egyikről a másikra áttér, ürítse
ki a tartályt.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig a
tetejével felfelé fordított helyzetben
működtesse a készüléket. Ne
billentse, hogy a tartályban összegyűlt
víz ne juthasson a motorházba.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
porszűrővel használja a készüléket.
A porzsák ürítése (4. ábra)
Amint a szívóerő nagy mértékben csökken, ki kell
üríteni a tartályt.
1. Oldja ki a fület (E), és vegye ki a tartályt (F).
2. A tartalmát a környezetvédelmi előírások
betartásával semmisítse meg.
3. Tisztítsa meg a szűrőt (I). Lásd a Tisztítás
című résznél.
4. Szükség esetén tisztítsa ki a tartályt (F),
tegye vissza és rögzítse a rögzítőkilinccsel.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és a
rendszeres tisztítástól is.
14
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki az
akkucsomagot, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
le- vagy felszerel. A készülék
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A töltő és az akkucsomag nem szervizelhető.
A PORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA (5. ÁBRA)
A porszűrőt minden egyes használat után meg
kell tisztítani. Ha a szűrő megsérült vagy nem
működik megfelelően, ki kell cserélni.
1. A porszűrőt (I) az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva vegye ki a
szívónyílásból.
2. A port a szűrő enyhe ütögetésével rázza ki a
hulladékgyűjtőbe.
3. A szűrő külső részét állapotától függően
öblítse le langyos folyóvízzel. Mielőtt
visszatenné, szárítsa meg.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
4. Tegye a szűrőt a szívónyílásra, majd az
óramutató járásának irányában forgatva
rögzítse.
A SZÍVÓNYÍLÁS SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA
(5. ÁBRA)
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőrésekben vagy azok
környékén, fúvassa ki száraz
levegővel a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak kímélő szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa.
FIGYELMEZTETÉS: A szűrő belső
részét ne mossa. Ha a belseje
nedves lett, hagyja alaposan
kiszáradni.
FIGYELMEZTETÉS: Kefével ne
tisztítsa a szűrőt.
A TARTÁLY ÜRÍTÉSE (4. ÁBRA)
A tartályt minden egyes használat után, illetve
különböző anyagok felporszívózása között ki kell
tisztítani.
1. Ürítse ki a tartályt (F).
2. Tisztítsa meg a tartályt kímélő szappanos
vízben megnedvesített ronggyal.
1. Vegye ki a szívónyílásból a szűrőt (J).
2. Öblítse le a szűrőt langyos folyóvíz alatt.
3. Mielőtt visszatenné, szárítsa meg.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt húzza ki a
töltő dugaszát a konnektorból. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem
fémszálas kefével távolíthatja el.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a
DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték,
az olyan tartozékok használata
veszélyes lehet. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak a
DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a
szimbólummal jelölt termékeket
és akkumulátorokat tilos a normál
háztartási hulladékba dobni.
3. Puha ronggyal alaposan szárítsa meg.
15
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak
visszanyerhető vagy újrahasznosítható
anyagokat, amelyek csökkentik a
nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi
előírásoknak megfelelően gondoskodjon
az elektromos termékek és akkumulátorok
újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál:
www.2helpU.com.
Tölthető akkucsomag
Ezt a hosszú élettartamú akkucsomagot fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon ártalmatlanítsa:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki a
szerszámból.
• A lítium-ion akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkucsomagokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
zst00301754 - 02-05-2016
16
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
17
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
18
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising