DCV517N | DeWalt DCV517N VACUUM CLEANER instruction manual

402114 - 83 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCV517
Figura 1
A
D
E
B
F
H
C
G
Figura 2
X
X
G
2
H
Figura 3
D
B
E
C
Figura 4
I
E
F
3
Figura 5
I
J
4
ASPIRATOR PENTRU CURĂŢARE UMEDĂ/
USCATĂ FĂRĂ FIR DCV517
Felicitări!
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Aţi ales un echipament DEWALT. Anii de
experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase
în ceea ce priveşte produsul fac din DEWALT
unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru
utilizatorii de unelte profesionale.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi a
accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Specificaţii tehnice
Tip
Sursa de alimentare
Tensiune acumulator
Putere
Volum rezervor
Debit max. de aer
Clasa de protecţie
Diametru duză furtun
Greutate (fără acumulator)
Vc.c.
W
l
l/s
mm
kg
DCV517
1
CC
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
Valorile totale ale zgomotului și ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN60335
dB(A)
76
LPA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
87
LWA (nivel putere sonoră)
dB(A)
3
KWA (marjă pentru nivelul sonor dat)
Valoarea emisiilor de vibraţii ah =
Marjă K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60335-269 şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a
expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere de-a
lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
Vc.c.
Ah
kg
Vc.a.
min
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB183/B DCB184/B
Li-Ion
Li-Ion
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
Vc.a.
min
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
Vc.a.
min
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
0,36
5
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Siguranţe:
Europa
Regatul
Unit & Irlanda
Vc.a.
min
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
Vc.a.
min
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah)
kg
Unelte cu alimentare
la 230V
Unelte cu alimentare
la 230V
90 (5,0 Ah)
0,5
10 amperi, la reţea electrică
3 amperi, la fișe
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atent la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică riscul de electrocutare.
Indică riscul de incendiu.
6
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
ASPIRATOR PENTRU CURĂŢARE UMEDĂ/
USCATĂ FĂRĂ FIR
DCV517
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Aceste produse sunt în conformitate cu
2004/108/EC (până la 19.04.2016) şi 2014/30/
EU (de la 20.04.2016) şi 2011/65/EU. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
18.12.2015
ATENŢIE: Citiţi cu
instrucţiunile de operare
înainte de a utiliza
aparatul.
Instrucţiuni importante de
siguranţă
AVERTISMENT! Citiţi
toate avertizările
de siguranţă şi
toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări
grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
CITIŢI ŞI RESPECTAŢI TOATE
INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE
A UTILIZA ACEST APARAT.
AVERTISMENT: Operatorii
trebuie să fie instruiţi în
mod corespunzător în
privinţa utilizării acestor
aparate.
AVERTISMENT: Pentru
a reduce riscul de
electrocutare. Nu expuneţi
la ploaie. Depozitaţi în
interior.
AVERTISMENT: Acest
aparat nu este potrivit
pentru aspirarea pulberilor
periculoase.
• Înainte de utilizare, operatorii
trebuie să primească
informaţii, instrucţiuni şi
instruire în ceea ce priveşte
folosirea aparatului şi
substanţele pentru care acesta
este destinat, inclusiv metoda
sigură de eliminare şi casare a
materialului colectat .
• Operatorii trebuie să respecte
toate regulamentele de
siguranţă aferente materialelor
manipulate.
• Nu lăsaţi aparatul
nesupravegheat atunci când
este conectat la o sursă de
alimentare. Deconectaţi-l de la
priză şi scoateţi acumulatorul
•
•
•
•
•
•
•
atunci când nu îl folosiţi sau
înainte de a efectua operaţii de
reparaţii.
Acest aparat nu este destinat
utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi
cunoştinţe.
Copiii trebuie să fie
supravegheaţi, pentru a vă
asigura că nu se joacă cu
aparatul.
Utilizaţi acest aparat DOAR
conform instrucţiunilor
din manual. Utilizaţi doar
ataşamente recomandate
DEWALT.
Dacă aparatul nu funcţionează
corect sau dacă a fost scăpat
pe jos, deteriorat, lăsat în
aer liber sau scăpat în apă,
returnaţi-l la un centru de
service.
Nu manipulaţi ştecherul,
acumulatorul sau aparatul cu
mâinile ude.
Nu introduceţi obiecte în
fantele aparatului. Nu utilizaţi
aparatul cu vreo fantă blocată;
îndepărtaţi scamele, părul
sau orice altceva ce ar putea
reduce fluxul de aer.
Ţineţi părul, îmbrăcămintea
largă, degetele şi toate părţile
corpului la distanţă de fante şi
componentele în mişcare.
7
•
•
•
•
•
Opriţi toate butoanele de
control înainte de a deconecta
aparatul sau de a scoate
acumulatorul.
Fiţi foarte atenţi atunci când
curăţaţi scări.
Nu utilizaţi aparatul pentru
aspirarea lichidelor inflamabile
sau combustibile, cum ar fi
benzina, şi nici în zone în care
acestea ar putea fi prezente.
Electroşocurile sunt posibile în
zone uscate sau atunci când
umiditatea relativă a aerului
este redusă. Această situaţie
este provizorie şi nu afectează
utilizarea aspiratorului.
Pentru a evita combustia
spontană, goliţi rezervorul
după fiecare utilizare.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Reguli suplimentare de
siguranţă
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Nu aspiraţi niciun obiect care arde sau
fumegă, cum ar fi ţigări, chibrituri sau
cenuşă fierbinte.
Această unealtă este protejată contra
stropirii conform clasei de protecţie IPX4.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu utilizaţi pentru aspirarea de materiale
explozive combustibile, cum ar fi cărbunii,
fibrele sau alte materiale combustibile cu
separaţie fină.
Nu utilizaţi pentru aspirarea de materiale
periculoase, toxice sau cancerigene, cum
ar fi azbestul sau pesticidele.
Nu aspiraţi fără a avea filtrele montate.
Unele tipuri de lemne conţin conservanţi
ce pot fi toxici. Fiţi foarte atenţi pentru
a preîntâmpina inhalarea şi contactul
cu pielea atunci când lucraţi cu aceste
materiale. Solicitaţi şi respectaţi toate
informaţiile de siguranţă disponibile la
furnizorul dvs. de materiale.
Nu folosiţi aspiratorul pe post de scară.
Nu aşezaţi obiecte grele pe aspirator.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Pericol de prindere sau de zdrobire a
degetelor.
– Pericol de inhalare a vaporilor la lucrul cu
adezivi.
– Pericol de inhalare a pulberilor periculoase.
– Riscul de vătămări corporale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 2)
Codul pentru dată (X), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2015 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori (consultaţi Specificaţiile tehnice).
• Înainte de a utiliza staţia de încărcare,
citiţi toate instrucţiunile şi marcajele
de atenţionare de pe încărcător, de pe
acumulator şi de pe produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
AVERTIZARE: Vă recomandăm să
folosiţi un dispozitiv pentru curentul
rezidual cu un curent nominal de
30mA sau mai puţin.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru a
reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi, pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci
când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
• Nu trageţi şi nu transportaţi aparatul
ţinându-l de cablu, nu utilizaţi cablul
pe post de mâner, nu închideţi o uşă
prinzând cablul şi nu trageţi cablul peste
margini ascuţite sau colţuri. Nu treceţi
aparatul peste cablu. Ţineţi cablul la distanţă
faţă de sursele de căldură.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare a
acumulatorilor DEWALT. Orice alte utilizări
pot genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi
de ştecher şi nu de cablu. Astfel se va
reduce riscul de deteriorare a ştecherului şi a
cablului electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat —prevedeţi imediat
înlocuirea acestora.
• Nu utilizaţi încărcătorul dacă a suferit o
lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi staţia de încărcare de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
• NICIODATĂ nu încercaţi să conectaţi două
încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 şi DCB115 utilizează acumulatori de
18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B şi DCB185).
Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
9
Procedura de încărcare (Fig. 2)
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (G) în încărcător.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va
lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor litiu-ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Indicatoare de încărcare: DCB105
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
Indicatoare de încărcare: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator fierbinte/
rece*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Indicatorul luminos roşu va lumina intermitent
continuu, dar rămâne aprins un indicator
luminos galben în timpul acestei operaţii.
După ce bateria a atins o temperatură
corespunzătoare, indicatorul luminos galben
se stinge şi încărcătorul reia procedura de
încărcare.
Încărcătorul(ele) compatibil(e) nu va/vor încărca
un acumulator defect. Încărcătorul va indica un
acumulator defect refuzând să lumineze sau
semnalizând codul pentru problemă acumulator
sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de
asemenea, o problemă la încărcător.
10
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi automat în modul de încărcare a
acumulatorului. Această funcţie asigură o durată
maximă de viaţă a acumulatorului.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
NUMAI LA PACHETELE DE BATERII LITIU-ION
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător
până când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat
când îl scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza
acumulatorul şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de
siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de
încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi
40 ˚C (precum ateliere în aer liber sau
construcţii metalice pe timpul verii).
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a
fost călcat sau deteriorat în vreun
fel (ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU-ION (LI-ION)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă
este foarte deteriorat sau dacă este
complet uzat. Acumulatorul poate exploda
în foc. Se creează vapori şi materiale toxice
când acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care lichidul din acumulator
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care
este necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediţia, asa cum
sunt descrise de standardele legale şi din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociaţiei
Internazionale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) şi Acordul European privind Transportul
Internaţional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele şi acumulatorii cu ioni
de litiu au fost testaţi conform secţiunii 38.3
din Normele ONU privind transportul mărfurilor
periculoase, Manualul de teste şi criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la
clasificarea ca material periculos complet
reglementat din Clasa 9. În general, cele două
cazuri care necesită expedierea conform Clasei
9 sunt:
1. Expedierea pe cale aeriană a peste doi
acumulatori Litiu-Ion DEWALT, atunci când
pachetul conţine doar acumulatorii (fără
unelte), şi
2. Orice expediere care conţine un acumulator
Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare
de 100 waţi oră (Wh). Toţi acumulatorii cu
ioni de litiu prezintă clasificarea waţi oră pe
ambalaj.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea şi cerinţele legate de documentaţie.
Transportarea acumulatorilor poate cauza
eventual incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale conductoare.
În cazul transportării acumulatorilor, asiguraţi-vă
că bornele acestora sunt protejate şi bine izolate
de materialele cu care ar putea intra în contact şi
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Informaţiile din această secţiune a manualului
sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanţie
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activităţile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
11
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DCV517 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Se pot folosi şi acumulatori DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B sau DCB185. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi secţiunea Specificaţie
tehnică.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă a
soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
defecte.
Încărcaţi doar la temperaturi cuprinse
între 4 ˚C şi 40 ˚C.
Doar pentru utilizarea în interior.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încărcaţi acumulatorii DEWALT
numai cu încărcătoarele DEWALT
specificate. Încărcarea altor
acumulatori decât cei specificaţi
DEWALT cu un încărcător a DEWALT
poate provoca explodarea acestora
sau poate duce la alte situaţii
periculoase.
Nu incineraţi acumulatorii.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Aspirator
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
1 Furtun
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
pot indica următoarele pictograme:
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
1 Manual de instrucţiuni
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (Fig. 1)
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Nu expuneţi la apă.
12
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
A. Întrerupător de pornire/oprire
B. Duză furtun
C. Duză aspirator
D. Conector furtun
E. Intrare rezervor (Fig. 2)
E. Încuietoare spate
F. Rezervor
G. Acumulator
H. Buton de detaşare a acumulatorului
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aspiratorul fără fir DCV517 a fost proiectat să
aspire substanţele uscate şi umede în cadrul
aplicaţiilor profesionale.
Acest aspirator este o unealtă electrică
profesională.
NU folosiţi pentru a aspira lichide.
NOTĂ: Acest aparat este adecvat pentru uz
comercial, de ex. în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici,
magazine, birouri, companii de închirieri şi
şantiere de construcţii.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă a
conductorului este de 1 mm2; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(Fig. 2)
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (G) este
complet încărcat.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul (G) cu şinele din partea
de jos a uneltei (Fig. 2).
2. Împingeţi-l în unitate până când acumulatorul
este fixat bine şi asiguraţi-vă că se cuplează
bine în poziţie.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare (H) şi trageţi
ferm acumulatorul din unealtă.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 2)
Unii acumulatoriDEWALT sunt prevăzuţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
13
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (X).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Demontarea şi montarea la loc
a furtunului (Fig. 3)
DEMONTAREA
1. Scoateţi duza furtunului (B) din garnitura (C).
2. Rotiţi piesa de legătură (D) spre stânga.
3. Scoateţi furtunul de la admisia de vacuum
(E) de la piesa de conectare.
REMONTARE
1. Introduceţi conectorul furtunului (D) în
orificiul rezervorului (E) având grijă să aliniaţi
urechile de pe conector cu fantele din orificiul
rezervorului.
2. Rotiţi piesa de conectat în sens orar, pentru
a fixa furtunul la poziţie.
3. Introduceţi duza furtunului (B) în duza de
aspirare (C).
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi normele în vigoare.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
• Pentru a porni unealta, setaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (A) în poziţia I.
14
• Pentru a opri unealta, setaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (A) în poziţia O.
Aspirarea (fig. 1)
• Goliţi şi curăţaţi rezervorul (F) înainte de
utilizare.
• Asiguraţi-vă că furtunul este montat corect.
• Deplasaţi duza de aspirare (C) peste
suprafaţa care se va curăţa. Dacă este
necesar, duza de furtun (B) poate fi utilizată
în spaţii limitate.
NOTĂ: Nu este recomandată combinarea
substanţelor uscate şi a celor ude. Când
combinaţi substanţele, mai întâi goliţi şi curăţaţi
rezervorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi întotdeauna
unealta în poziţie verticală. Nu
înclinaţi unealta, pentru a preveni
pătrunderea în carcasa motorului a
lichidelor colectate în rezervor.
AVERTISMENT: Acţionaţi
întotdeauna aparatul cu filtrul de praf
instalat.
Golirea rezervorului (fig. 4)
Rezervorul trebuie golit când puterea de
absorbţie se reduce semnificativ.
1. Eliberaţi încuietoarea (E) şi scoateţi
rezervorul (F).
2. Eliminaţi conţinutul rezervorului în mod
responsabil cu privire la mediul înconjurător.
3. Curăţaţi filtrul (I). Consultaţi Curăţarea.
4. Curăţaţi dacă este necesar, rezervorul (F) şi
reinstalaţi, asigurând încuietoarea.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. electrică DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
2. Îndepărtaţi praful în exces scuturând filtrul
deasupra unui recipient de gunoi.
3. În funcţie de stare, curăţaţi partea exterioară
a filtrului în apă curgătoare călduţă. Uscaţi
filtrul înainte de a-l reinstala.
4. Asiguraţi filtrul amplasându-l deasupra
deschiderii de absorbţie şi rotindu-l în sens
orar.
CURĂŢAREA FILTRULUI GURII DE ASPIRARE
(FIG. 5)
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale uneltei.
Aceste produse chimice pot deprecia
materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
AVERTISMENT: Nu spălaţi partea
interioară a filtrului. Lăsaţi filtrul să
se usuce bine dacă interiorul se
umezeşte.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi o perie
pentru curăţarea filtrului.
CURĂŢAREA REZERVORULUI (FIG. 4)
Rezervorul trebuie curăţat după fiecare utilizare
sau la schimbarea substanţelor în timpul utilizării.
1. Goliţi rezervorul (F).
2. Curăţaţi rezervorul utilizând un săpun delicat
şi o cârpă moale.
3. Uscaţi rezervorul cu atenţie, utilizând o cârpă
moale.
CURĂŢAREA FILTRULUI DE PRAF (FIG. 5)
Filtrul de praf trebuie să fie curăţat după fiecare
utilizare. Dacă filtrul este deteriorat sau nu
funcţionează corespunzător, trebuie înlocuit.
1. Scoateţi filtrul de praf (I) rotindu-l în sens
antiorar şi scoţându-l din deschiderea de
aspirare.
1. Scoateţi filtrul (J) din deschiderea de
absorbţie.
2. Clătiţi filtrul în apă curgătoare călduţă.
3. Uscaţi filtrul înainte de a-l reinstala.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A
ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de
la priză înainte de curăţare. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate cu
acest produs, utilizarea acestora
cu unealta dvs. poate fi riscantă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
se recomandă numai utilizarea de
accesorii DEWALT cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi
bateriile marcate cu acest simbol nu
trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot
fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de
materii prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele
electrice şi bateriile în conformitate cu prevederile
locale. Mai multe informaţii sunt disponibile la
www.2helpU.com.
15
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Bateriile Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00301753 - 02-05-2016
16
Download PDF

advertising