DCS365 | DeWalt DCS365 MITRE SAW instruction manual

DCS365
FINAL PRINT SIZE: A4 (210mm x 297mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)7
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)20
English (original instructions)35
Español (traducido de las instrucciones originales)48
Français (traduction de la notice d’instructions originale)62
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)77
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)92
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)106
Português (traduzido das instruções originais)119
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)133
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)146
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)159
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)173
Copyright DeWALT
B
Figure 1
M
N
O
L
Q
A
B
K
J
C
I
H
D
G
J
C
F
E
A R Q
N
X
K
P
W
U
U
C
T S
V
C
Y
M
L
1
Figure 2
Figure 3
P
AR
Figure 3A
Z
Figure 4
Figure 5
Figure 6A
Figure 6B
D
AB
AC
AD
AA
V
2
AE
AI
Figure 6C
AD
AF
AG
AE
AH
Figure 7A
Figure 7B
Figure 7C
Figure 7D
3
Figure 9
Figure 8
A
R
AJ
AK
N
Figure 10
Figure 11
I
I
H
I
G
E
Figure 12A
Figure 12B
AM
45º
AP
L
48º
AN
AO
L
Y
4
Figure 13
Figure 14
AL
U
Figure 15
Figure 16
Figure 17
Figure 18
A
B
angle “A”
5
Figure 20
Figure 19
K
AQ
Figure 21
Figure 22
AQ
K
Figure 23
6
Figure 24
Dansk
TRÅDLØS GERINGSSAV MED GLIDENDE FORBINDELSE
DCS365
Tillykke!
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Klingediameter
Klingens borehul
Klingens kropstykkelse
Maks. klingehastighed
Maks. krydssnitkapacitet 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Gering (maks. positioner)
Smig (maks. positioner)
0° gering
Resulterende bredde ved maks. højde 50 mm
Resulterende højde ved maks. bredde 90 mm
45° gering venstre
Resulterende højde ved maks. højde 50 mm
Resulterende højde ved maks. bredde 90 mm
45° gering højre
Resulterende bredde ved maks. højde 50 mm
Resulterende højde ved maks. bredde 90 mm
45° smig venstre
Resulterende bredde ved maks. højde 35 mm
Automatisk klingebremsetid
Vægt uden batteri
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN62841-3-9:
LPA (emissions lydtryksniveau)
LWA (lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
venstre
højre
venstre
højre
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
VDC
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
<10
10,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
93
2,0
Vibrationsemissionsværdi ah =
m/s²
<2,5
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i
overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN628413-9 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også
tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode
markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold
værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af
arbejdsmønstre.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af batteripakke
min
Vægt
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af batteripakke
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Vægt
VAC
VAC
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af batteripakke
min
Vægt
kg
VAC
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af batteripakke
min
Vægt
kg
VAC
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af batteripakke
min
Vægt
kg
Sikringer:
Europa
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert enkelt
signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre
den undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
EMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med
B
personskade, men som kan resultere i produktskade.
7
Dansk
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
TRÅDLØS GERINGSSAV MED GLIDENDE FORBINDELSE
DCS365
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med: 2006/42/EC, EN62841-1:2015,
EN62841-3-9:2014.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EC (indtil 19.04.2016),
2014/30/EU (fra 20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.10.2015
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske (ledning) eller
batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst. Rodede
eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der kan
antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand, når der anvendes
elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten. Stikket
må aldrig modificeres på nogen måde. Undlad at bruge
adapterstik sammen med jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende stikkontakter reducerer
risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom
rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for
elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller våde
forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk værktøj, øges
risikoen for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug aldrig
ledningen til at bære, trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe
kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der anvendes
en forlængerledning, som er egnet til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for
elektrisk stød.
8
f)
Hvis det ikke kan undgås at betjene et elektrisk værktøj i et
fugtigt område, benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig, og brug
sund fornuft, når du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket af narkotika, alkohol
eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et
elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt
når omstændighederne foreskriver det, reducerer omfanget af
personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj bæres
med fingeren på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er tændt,
giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk værktøj, kan give
anledning til personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god fodstilling
og balance. Dette giver bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj eller
smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige
dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i
bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og anvendes
rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
h) Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af værktøjer medføre, at
du bliver selvtilfreds og ignorerer sikkerhedsprincipperne for
værktøjerne. En skødesløs handling kan forårsage alvorlig skade i
en brøkdel af et sekund.
4) A
NVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det elektriske værktøj. Brug
det værktøj, der er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere sikkert med den
ydelse, som det er beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten ikke
tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj, der ikke kan
kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller batterienheden fra
det elektriske værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring. Sådanne
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde af børn, og
tillad ikke personer, som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk
værktøj er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg om
bevægelige dele sidder skævt, binder eller er gået itu såvel
som andre forhold, der kan påvirke betjeningen af værktøjet.
Hvis det elektriske værktøj er beskadiget, skal det repareres
før brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt vedligeholdt
skæreværktøj med skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til at
binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i overensstemmelse
med disse instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som skal udføres. Brug af
elektrisk værktøj til andre opgaver end dem, det er beregnet til, kan
resultere i en farlig situation.
h) Hold håndtag og håndtagsflader tørre, rene og fri for olie og
smørelse. Glatte håndtag og gribeflader giver ikke mulighed for
sikker håndtering og styring af værktøjet i uventede situationer.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader, som er angivet af
fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en bestemt type
Dansk
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h) Brug ikke saven, før bordet er fri for alle værktøjer, trærester
osv. bortset fra arbejdsemnet. Små rester eller løse træstykker
eller andre genstande, der kommer i kontakt med den roterende
klinge kan blive kastet med høj hastighed.
i) Skær kun et arbejdsemne ad gangen. Stabler med flere
arbejdsemner kan ikke klemmes eller afstives tilstrækkeligt og kan
sætte sig fast på klingen under skæring.
j) Kontrollér at geringssaven monteres eller placeres på
en jævn, fast arbejdsoverflade før brug. En stabil og fast
arbejdsoverflade nedsætter risikoen for, at saven bliver ustabil.
k) Planlæg dit arbejde. Hver gang du ændrer indstilling af
smig- eller geringsvinkel, skal du sørge for at det indstillelige
anslag er indstillet korrekt til at understøtte arbejdsemnet, og
at det ikke vil forstyrre klingen eller afskærmningssystemet.
Uden at dreje værktøjet “ON” og uden arbejdsemne på bordet, flyt
savklingen gennem et simuleret snit for at sikre, at der vil være nogen
forstyrrelser eller fare for at skære anslaget.
l) Sørg for passende understøtning som f.eks. bordforlængere,
savbukke osv. til et arbejdsemne, som er bredere eller
længere end bordpladen. Arbejdsemner, der er længere eller
bredere end geringssavbordet kan tippe, hvis de ikke er tilstrækkeligt
understøttede. Hvis det afskårne stykke eller arbejdsemnet tipper,
kan det løfte den nederste afskærmning eller blive kastet af den
roterende klinge.
m) Brug ikke en anden person som en erstatning for en
bordforlænger eller som ekstra understøtning. En ustabil
understøtning af arbejdsemnet kan medføre, at klingen binder, eller
at arbejdsemnet flytter sig under skæringen og trækker dig og din
hjælper ind i den roterende klinge.
n) Det afskårne stykke må ikke klemmes eller presses på nogen
måde imod den roterende savklinge. Hvis fastholdt dvs. ved
hjælp af længdestop, kan det afskårne stykke blive kilet imod klingen
og kastet ud med voldsom kraft.
o) Brug altid en klemme eller et armatur beregnet til korrekt
understøtning af runde materialer såsom stænger eller rør.
Stænger har en tendens til at rulle under skæring, hvilket får klingen
til at ”bide” og trække arbejdsemnet sammen med din hånd ind i
klingen.
p) Lad klingen opnå fuld hastighed, før den får kontakt med
arbejdsemnet. Dette vil nedsætte risikoen for, at arbejdsemnet
kastes af.
q) Hvis arbejdsemnet eller klingen sidder fast, sluk for
geringssaven. Vent indtil alle bevægelige dele er standset,
tag derefter stikket ud af stikkontakten og/eller fjern
batteripakken. Tag derefter det fastklemte materiale ud.
Fortsat savning med et fastklemt arbejdsemne kan medføre tab af
kontrol eller skade på geringssaven.
r) Når snittet er færdigt, sluk for kontakten, hold savhovedet
nedad og vent, indtil klingen stopper, før det afskårne stykke
fjernes. Det kan være farligt at have hånden tæt ved klingen med
efterløb.
s) Hold godt fast i håndtaget, når du foretager et ufuldstændigt
snit, eller når du slukker for kontakten, før savhovedet er
helt i sænket position. Savens bremsevirkning kan medføre,
at savhovedet pludselig trækkes nedad og medføre en risiko for
personskader.
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med en
anden type batteripakke.
Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker, der er
beregnet til hver enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes borte fra
andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler,
søm, skruer og andre små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske kontaktflader. Kortslutninger
mellem batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der sive
væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af vand. Hvis der
kommer væske i øjnene, skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller forbrænding.
Anvend ikke en batteripakke eller et værktøj, der er
beskadiget eller ændret. Beskadigede eller ændrede batterier kan
udvise uforudsigelig adfærd og resultere i brand, eksplosion eller
risiko for skader.
Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for ild eller meget
varme temperaturer. Udsættelse for ild eller temperaturer over
130 °C kan medføre en eksplosion.
Følg alle opladningsinstruktionerne og oplad ikke
batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde,
der er anført i instruktionerne. Forkert opladning eller opladning
ved temperaturer uden for det specificerede område kan beskadige
batteriet og øge risikoen for brand.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
b) Udfør aldrig service på beskadigede batteripakker. Service
på batteripakker bør kun udføres af producenten eller autoriserede
serviceudbydere.
Sikkerhedsinstruktioner for geringssave
a) Geringssave er beregnede til at skære i træ eller trælignende
produkter, de kan ikke bruges med slibende skæreskiver til
skæring af jernholdige materialer såsom stænger, stolper osv.
Slibestøv får bevægelige dele såsom den nederste afskærmning
til at blokere. Gnister fra slibeskæring vil brænde den nederste
afskærmning, savsnitindsatsen og andre plastikdele.
b) Brug klemmer til at understøtte arbejdsemnet, når det er
muligt. Hvis du understøtter arbejdsemnet med hånden, skal
du altid holde din hånd i en afstand af mindst 100 mm (4") fra
begge sider af savklingen. Brug ikke denne sav til at skære
stykker, som er for små til, at de kan fastgøres eller holdes
med hånden. Hvis din hånd er placeret for tæt på savklingen, er der
en øget risiko for skader fra kontakt med klingen.
c) Arbejdsemnet skal være stationært og fastspændt eller holdt
imod både anslaget og bordet. Før ikke arbejdsemnet ind i
klingen eller skær ”frihånd” på nogen måde. Ikke fastspændte
eller bevægelige arbejdsemner kan blive kastet ved høje hastigheder
og forvolde skade.
d) Skub saven gennem arbejdsemnet. Træk ikke saven gennem
arbejdsemnet. Du laver et snit ved at hæve savhovedet
og trække det ud over arbejdsemnet uden at skære, start
motoren, tryk på savhovedet ned og skub saven gennem
arbejdsemnet. Skæring med trækslag kan forårsage, at savklingen
arbejder sig op på toppen af arbejdsemnet og voldsomt kaster
klingesamlingen mod operatøren.
e) Kryds aldrig din hånd over den tilsigtede skærelinje enten
foran eller bagved savklingen. Understøttelse af arbejdsemnet
”krydshåndet”, dvs. at holde arbejdsemnet til højre for savklingen
med din venstre hånd eller omvendt er meget farligt.
f) Ræk ikke bagved anslaget med hænderne tættere end
100 mm (4") fra begge sider af savklingen for at fjerne
affaldstræ eller af anden årsag, mens klingen roterer. Det kan
være svært at vurdere afstanden fra den roterende savklinge til din
hånd, og du kan komme alvorligt til skade.
g) Inspicér dit arbejdsemne før skæring. Hvis arbejdsemnet er
bøjet eller er skævt, klem det med den udvendige side vendt
imod anslaget. Kontrollér altid, at der ikke er et mellemrum
mellem arbejdsemne, anslag og bord lands med skærelinjen.
Bøjede eller skæve arbejdsemner kan vride eller flytte sig og kan
sætte sig fast på den roterende savklinge under skæring. Der bør
ikke være søm eller fremmedobjekter i arbejdsemnet.
Ekstra sikkerhedsregler for geringsave
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Indsæt ikke batteriet i enheden, før du har læst og
forstået alle instruktionerne.
BETJEN IKKE DENNE MASKINE før du har samlet og installeret
den i henhold til instruktionerne. En maskine, der ikke er samlet
korrekt, kan forårsage alvorlige personskader.
FÅ RÅDGIVNING ffra din supervisor, instruktør eller anden
kvalificeret person, hvis du ikke helt bekendt med betjening af denne
maskine. Viden er sikkerhed.
SØRG FOR tat klingen roterer i den korrekte retning. Tænderne på
klingen skal pege i rotationsretningen som afmærket på saven.
STRAM ALLE KLEMMEGREB, greb og arme før betjening. Løse
klemmer kan forårsage, at dele af arbejdsemnet kastes af ved høje
hastigheder.
KONTROLLÉR at alle klinger og klingeklemmer er rene, at de
forsænkede sider på klingeklemmerne vender imod klingen,
og at dornskruen er strammet forsvarligt. Løs eller forkert
klingefastspænding kan resultere i skader på saven og personskade.
FORSØG IKKE AT ARBEJDE MED ANDET END DEN
BEREGNEDE SPÆNDING for saven. Resultatet kan blive
overophedning, beskadigelse af værktøjet og personskader.
9
Dansk
• FASTKIL IKKE NOGET IMOD BLÆSEREN for at holde
motorakslen. Resultatet kan blive beskadigelse af værktøjet og
mulige personskader.
• SKÆR ALDRIG I METALLER eller murværk. Hver af disse kan
forårsage, at karbidspidser flyver fra klingen ved høje hastigheder og
medføre alvorlig personskade.
• ANBRING ALDRIG NOGEN DEL AF DIN KROP PÅ LINJE
SAVKLINGENS BANE. Det kan resultere i personskade.
• PÅFØR ALDRIG SMØREMIDDEL PÅ EN KØRENDE KLINGE.
Påføring af smøremiddel kan medføre, at din hånd kommer ind i
klingen og resultere i alvorlig personskade.
• ANBRING ALDRIG en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet
til den elektriske strømkilde. Utilsigtet aktivering af klingen med
medføre alvorlig personskade.
• RÆK ALDRIG RUNDT OM ELLER BAGVED SAVKLINGEN. En
klinge kan forårsage alvorlig personskade.
• RÆK ALDRIG UNDER SAVEN medmindre strømmen er slået fra.
Kontakt med savklingen kan medføre personskade.
• FASTGØR MASKINEN TIL EN STABIL UNDERSTØTTENDE
OVERFLADE. Vibrationer kan muligvis få maskinen til at glide, gå
eller vælte og forårsage alvorlig personskade.
• BRUG KUN DE TVÆRSNITSSAVKLINGER der anbefales
til geringssave. For det bedste resultat skal du ikke bruge
hårdmetalsavklinger med krogvinkler på over 7 grader. Anvend ikke
klinger med dybe tandbunde. Disse kan afbøjes og komme i kontakt
med afskærmningen og kan dermed forårsage skade på maskinen
og/eller alvorlig personskade.
• BRUG UDELUKKENDE KLINGER I KORREKT STØRRELSE
OG TYPE specificeret for dette værktøj for at forebygge
beskadigelse af maskinen og/eller alvorlig personskade (opfylder
EN847-1).
• INSPICÉR KLINGE FOR REVNER eller andre skader før betjening.
En revnet eller beskadiget klinge kan gå i stykker, og stykkerne
kan blive kastet ud ved høje hastigheder og forårsage alvorlig
personskade. Udskift omgående revnede eller beskadigede klinger.
Overhold den maksimale hastighed, der er angivet på savklingen.
• RENGØR KLINGEN OG KLINGEKLEMMER før betjening.
Rengøring af klingen og klingeklemmer giver dig mulighed for at
kontrollere for eventuelle skader på klingen eller klingeklemmer. En
revnet eller beskadiget klinge eller klingeklemme kan gå i stykker,
og stykkerne kan blive kastet ud ved høje hastigheder og forårsage
alvorlig personskade.
• ANVEND IKKE SKÆVE KLINGER. Kontrollér om klingen kører
frit og er fri for vibrationer. En vibrerende klinge kan forårsage
beskadigelse af maskinen og/eller alvorlig personskade.
• BRUG IKKE smøremidler eller rensere (specielt spray eller aerosol)
i nærheden af plastikafskærmningen. Det polykarbonat materiale,
der anvendes i beskyttelsesskærmen, kan angribes af bestemte
kemikalier.
• HOLD AFSKÆRMNINGEN PÅ PLADS og i driftstilstand.
• BRUG ALTID SAVSNITPLADEN OG UDSKIFT DENNE PLADE
HVIS BESKADIGET. Ophobning af små stykker flis under saven
kan forstyrre savklingen eller kan medføre ustabilitet i arbejdsemnet,
når der skæres.
• BRUG UDELUKKENDE DE KLINGEKLEMMER DER ER
SPECIFICERET FOR DETTE VÆRKTØJ til at forebygge
beskadigelse af maskinen og/eller alvorlig personskade.
• RENGØR MOTORENS LUFTRILLER for flis og savstøv.
Tilstoppede motorluftriller kan overophede maskinen, beskadige
maskinen og muligvis forårsage en kortslutning, som kan medføre
alvorlig personskade.
• LÅS ALDRIG KONTAKTEN I “ON” POSITION. Det kan resultere i
alvorlig personskade.
• STÅ ALDRIG PÅ VÆRKTØJET. Der kan opstå alvorlig
personskade, hvis værktøjet vippes, eller hvis der utilsigtet tændes
for skæreværktøjet.
ADVARSEL: Skæring i plastik, saftrigt træ og andre materialer
kan forårsage, at smeltede materialer akkumuleres på
klingespidserne og selve savklingen, hvilket øger risikoen for, at
klingen bliver overophedet og binder under skæring.
ADVARSEL: Bær altid høreværn. Under nogle forhold og
varigheden af brug, kan støj fra dette produkt give høretab. Vær
opmærksom på de følgende faktorer, som har indflydelse på
udsættelse for støj:
• Brug savklinger, der er designet til at reducere støjudstråling,
• Brug kun godt slebne savklinger og
• Brug specielt designede støjreduktionssavklinger.
10
ADVARSEL: Brug ALTID sikkerhedsbriller. Glas i almindelige
briller er IKKE sikkerhedsglas. Brug også ansigts- eller
støvmaske, hvis savningen støver.
ADVARSEL: Brug af dette værktøj kan generere og/eller
sprede støv, som kan medføre alvorlig åndedræts- skade.
ADVARSEL: Nogle støvtyper skabt af elektrisk slibning,
savning, boring og andre byggeaktiviteter indeholder
kemikalier kendt for at forårsage kræft, fosterskader eller andre
reproduktive skader. Nogle eksempler på disse kemikalier er:
• bly fra blybaserede malinger,
• krystallinsk silica fra mursten og cement og andre
murværksprodukter og
• arsenik og krom fra kemisk behandlet tømmer.
Din risiko for disse udsættelser varierer afhængigt af, hvor
tit du foretager denne type arbejde. Sådan nedsætter du
risikoen for udsættelse for disse kemikalier: arbejd i et godt
ventileret område, og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr,
såsom de støvmasker, der er specielt designet til at
bortfiltrere mikroskopiske partikler.
• Undgå langvarig kontakt med støv fra elektrisk
slibning, savning, boring og andre byggeaktiviteter. Bær
beskyttelsesdragt og vask udsatte områder med sæbe og vand.
Hvis du lader støv trænge ind i din mund, næse, øjne eller bliver
liggende på din hud, kan fremme optagelse af skadelige kemikalier.
ADVARSEL: Brug af dette værktøj kan generere og/eller
sprede støv, som kan medføre alvorlig åndedrætsskade. Brug
altid godkendt åndedrætsværn passende for støveksponering.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
– skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
–Høreskader.
– Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
– Risiko for skade under udskiftning af klinger.
– Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
– Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
– Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ.
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede udsugningsfiltre.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Hold hænderne væk fra klingen.
Kig ikke ind i lampen, når den er tændt.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (X),der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Dansk
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder vigtige
sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible batteriopladere se
Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken og
produktet.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115 opladere accepterer
10.8V, 14,4V og 18V XR Li-Ion (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B og DCB185) batteripakker.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende væsker
komme ind i opladeren. Det kan resultere i et elektrisk chok.
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at være så
brugervenlige som muligt.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning med
en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Opladningsprocedure (Fig. 2)
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen for
kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige batterier. Andre
batterityper kan eksplodere og forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan blotlagte opladerkontakter blive
kortsluttet af fremmede materialer. Fremmede materialer af
en ledende art som for eksempel, men ikke begrænset til
ståluld, aluminumsfolie eller anden koncentration af metalliske
partikler skal holdes på afstand af opladerens huller. Tag altid
stikket til opladeren ud fra kontakten, når der ikke er indsat
en batteripakke. Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at
rengøre den.
• Den længste levetid og bedste ydeevne kan opnås, hvis batteripakken
oplades, når lufttemperaturen ligger mellem 18 ° og 24 °C. Oplad IKKE
batteripakken ved en lufttemperatur under +4 °C eller over +40 °C.
Dette er vigtigt og vil forhindre alvorlig beskadigelse af batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre opladere
end dem, der er omtalt i denne manual. Opladeren og
batteripakken er specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end opladning af
DeWALT genopladelige batterier. Al anden brug kan medføre risiko
for brand, elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren frakobles.
Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt på,
snublet over eller på anden måde bliver genstand for skader
eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut nødvendigt.
Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning kan resultere i risiko for
brand,elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring opladeren
på et blødt underlag, der kan blokere ventilationshullerne og
medføre for megen intern varme. Anbring opladeren på afstand
af alle varmekilder. Opladeren ventileres gennem huller i toppen og
bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget—
få dem omgående udskiftet.
•Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er blevet
tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok, livsfarlige elektriske
stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person for at
forebygge enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på nogen
form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for elektrisk chok.
Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med en anden
strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere til køretøjer.
1 Indsæt opladeren i en passende udgang, før batteripakken indsættes.
2.Indsæt batteripakken (P) i opladeren og kontrollér, at pakken sidder
godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke hele tiden og
angive, at opladningsprocessen er startet.
3 Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde lampe, som
vil lyse konstant på ON. Pakken er fuldt opladet og kan nu anvendes
eller kan efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for litium-ionbatteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes første
gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det røde lys vil fortsætte med at
blinke, men et gult indikatorlys vil blive tændt under denne handling. Når
batteriet har opnået en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket,
og opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke. Opladeren vil
angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke
eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og batteripakken med
hen til et autoriseret servicecenter for at blive kontrolleret.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for koldt, starter den
automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen, indtil
batteriet har nået en passende temperatur. Opladeren skifter derefter
automatisk til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af hastigheden for en
varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den lavere hastighed
gennem hele opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til maksimal
opladningshastighed, selvom batteriet varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk beskyttelsessystem,
der vil beskytte batteriet imod overbelastning, overopvarmning eller dyb
afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske beskyttelsessystem
aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er
helt opladet.
11
Dansk
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af nye
batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber det. Før du bruger
batteripakken og opladeren, læs sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg
derefter de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Isætning eller udtagning af batteripakken
fra opladeren kan antænde støv eller dampe.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller fuldt reguleret,
er det speditørernes ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne
uforvarende kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt isoleret fra
materialer, der kan komme i kontakt med dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro og menes at
være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men der
gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers ansvar at sikre,
at vedkommendes aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende
regulativer.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke nogen
ændringer på batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan blive sprængt og kan
medføre personskader.
Batteripakke
• Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B eller DCB185
batterier kan anvendes. Se Tekniske data for yderligere oplysninger.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken på steder,
hvor temperaturen falder til under 0 ˚C (32 ˚F) eller overstiger
40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller metalbygninger om
sommeren). For bedste levetid opbevar batteripakkerne på et køligt og
tørt sted.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den ikke i
opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige batteripakken.
Anvend ikke en batteripakke eller oplader, der har fået et hårdt
slag, er blevet tabt, kørt over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med en hammer, trådt på).
Det kan medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på siden på et fast
underlag, hvor det ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse værktøjer med store
batteripakker kan stå oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært beskadiget
eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der dannes
giftige dampe og stoffer ved forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden, skal
området omgående vaskes med mild sæbe og vand. Hvis
batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne øje i
15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det er nødvendigt at
søge lægehjælp, består batterielektrolytten af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage luftvejsirritation.
Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan være
brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler som foreskrevet
af industrien og juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger om
transport af farligt gods, den internationale lufttransportforening (IATA), farligt
gods regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler og
den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad
landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier for transport af farligt
gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke være undtaget
fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse 9 er:
1.Luftfartsforsendelse med mere end to DeWALT litium-ion-batteripakker,
når pakken kun indeholder batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion batteri med en
energivurdering større end 100 watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier
har W timeberegning markeret på pakken.
12
BATTERITYPE
DCS365 bruger et batteri på 18 volt.
Anbefalet opbevaring
1.Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke udsættes
for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For optimal batteriydelse
og -liv skal du opbevare batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke
er i brug.
2.For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt opladet
batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for opladning.
Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning, kan mærkater
på opladeren og battteripakken vise de følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af batteripakken.
Dansk
plad kun DeWALT batteripakker med de specielle DeWALT
O
opladere. Opladning af andre typer batteripakker end de
specielle DeWALT batterier med en DeWALT oplader, kan få
dem til at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet,
når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps;
mangel på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under
overvågning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn
må aldrig efterlades alene med dette produkt.
Pakkens indhold
Elektrisk sikkerhed
Pakken indeholder:
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding. Kontrollér altid, at
batteripakken svarer til spændingen på mærkepladen. Kontrollér også, at
spændingen på din oplader svarer til din el-netspænding.
1Geringssav
1Klingeskruenøgle
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN60335. Derfor kræves der ingen jordledning.
1Savklinge
1Sidehåndtagspakke
1Støvpose
1 Skruetvinge til materiale
1Betjeningsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og værktøjskasser er ikke inkluderede i
N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan
være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen dele
deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af en specialfremstillet
ledning, der fås gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er absolut
nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og -opladere.
A.Udløserkontakt
B.Driftshåndtag
C.Monteringshuller
D.Nederste afskærmning
E.Geringslåsegreb
F.Savsnitsplade
G.Geringsarm
H.Geringsskala
I.Geringsskalaskruer
J.Sidehåndtag
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. 3)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken (P) er fuldt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS HÅNDTAG
1.Ret batteripakken (P) ind efter rillerne inde i håndtaget (Fig. 3).
K.Anslag
2.Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt fast i
værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
L.Låsegreb til smigsnit
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
M.Skinner
N.Støvåbning
O.Løftehåndtag
1.Tryk på udløserknappen (AR) og træk batteripakken ud fra værktøjets
håndtag.
P.Batteripakke
2.Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i opladerafsnittet i denne
vejledning.
Q.XPS™ momentvis kontakt til arbejdslygte
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 3A)
R.Startspærregreb
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler, som består
af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
S.Skinnejusteringsskrue
T.Skinnelåsegreb
U.Klemmehul
V.Klingeskruenøgle
W.Låsestift
X.Datokode
Y.Smigtilsidesættelse
TILSIGTET BRUG
Din DeWALT DCS365 ledningsfrie geringssav med glidende forbindelse er
designet til professionelle træskæringsopgaver. Den udfører let, præcis og
sikker savning på tværs, gerings- og smigskæring.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter 184 mm
(7-1/4") klinge med hårdtmetalskær.
SKÆR ALDRIG METALLEReller lette legeringer, specielt magnesium.
MÅ IKKE anvendes under fugtige forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Disse geringssave er professionelle værktøjsmaskiner.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen (Z) nede. En kombination af de tre grønne
LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den brugbare grænse, lyser
brændstofmåleren ikke, og batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den opladning,
der resterer i batteripakken. Den angiver ikke værktøjets funktionalitet og
er underlagt variation baseret på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Start (Fig. 1, 4)
Åbn kassen og løft saven ud (Fig. 4) ved hjælp af sidehåndsfordybningerne
eller løftehåndtag (O).
Anbring saven på en jævn, flad overflade som f.eks. en værktøjsbænk eller
et kraftigt bord.
Studér figur 1 for at blive bekendt med saven og dens forskellige dele.
Afsnittet om justeringer vil henvise til disse betegnelser, og du skal vide,
hvad og hvor delene er.
13
Dansk
FORSIGTIG: Risiko for blokering. Du nedsætter risikoen for
skader ved at holde tommelfingeren under betjeningshåndtaget,
når du trækker håndtaget ned. Den nederste afskærmning vil
bevæge sig op, når betjeningshåndtaget trækkes ned, hvilket
kan forårsage blokering. Betjeningshåndtaget er placeret tæt
ved afskærmningen for specielle snit.
Tryk let på betjeningshåndtaget (B) og træk låsestiften ud (W). Udløs
forsigtigt det nedadgående tryk og hold driftshåndtaget, så det kan hæves
til dets fulde højde. Brug låsestiften når saven transporteres fra et sted til et
andet. Brug altid håndfordybningerne eller sidehåndtagene (J) til transport af
saven som set i figur 4. Se figur 5 og installation af sidehåndtag.
Installation af sidehåndtag (Fig. 5)
Din sav leveres med to sidehåndtag (J), som skal installeret på saven som
vist i figur 5. Brug de 4 leverede skruer og de 4 møtrikker. Fastspænd.
Installation af en klinge (Fig. 6A–6C)
1.Fjern batteripakken (P, Fig. 3) fra saven.
2.Med armen hævet, den nederste afskærmning (D) holdt åben, og
afskærmningsbeslaget (AC) hævet anbring klingen (AD) på spindlen
(AH) and against the inner clamp washer (AG) med tænderne på
klingen pegende i rotationsretningen som markeret på saven.
3.Saml den udvendige klemmeskive (AF) på spindlen (AH).
4.Installér klingeskruen (AE) og aktivér spindellåsen (AI), spænd skruen
(AE) godt fast med den leverede skruetrækker (V) (drej venstre gevind
mod uret).
5.Returnér afskærmningsbeslaget (AC) til dets originale fulde nedeposition
og spænd begge skruer på afskærmningsbeslaget (AA, AB) for at
holde beslaget på plads.
Montering på bænk (Fig. 1)
Der findes huller (C) i alle 4 fødder for at gøre det lettere at montere bænken
som vist i figur 1. Montér altid din sav på en stabil overflade, så den sidder
godt fast, så bevægelse undgås. For at gøre transporten lettere kan
værktøjet monteres på et stykke krydsfinér på 12,7 mm (1/2") eller tykkere,
som derefter kan fastgøres til dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre
arbejdspladser og igen fastgøres.
BEMÆRK: Når du monterer din sav til et stykke krydsfinér, skal du sørge
for at monteringsskruerne ikke stikker ud fra bunden af træet. Krydsfinéren
skal ligge fladt på arbejdsunderlaget. Ved fastspænding af saven til en
arbejdsoverflade, fastspænd kun på fastspændingsknasterne, hvor
monteringsskruehullerne er placeret. Fastspænding til alle andre punkter vil
kollidere med den korrekte betjening af saven.
FORSIGTIG: For at hindre binding og unøjagtigheder, skal man
sikre, at monteringsoverfladen ikke er vindskæv eller på anden
måde ujævn. Hvis saven vipper på overfladen, anbring et tyndt
stykke material under den ene savfod, indtil saven sidder godt
fast på monteringsoverfladen.
Ændring eller montering af en ny savklinge
(Fig. 6A–6C)
Se Savklinger under Valgfrit tilbehør.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Du nedsætter risikoen for personskade ved at
bære arbejdshandsker, når du arbejder med savklingen.
FORSIGTIG:
• Tryk aldrig på spindlens låseknap (AI, Fig. 6B), når
strømmen er tilsluttet til klingen eller under friløb.
• Skær ikke i metal, murværk eller fibercementprodukter med
denne geringssav.
Aftagning af klingen (Fig. 1, 3, 6A–C)
1.Fjern batteripakken (P, Fig. 3) fra saven.
2.Hæv armen til den øverste position og hæv den nederste
beskyttelsesskærm (D) så meget som muligt.
3.Løsn, men fjern ikke den bagerste skrue på afskærmningsbeslaget (AA)
med fire omdrejninger.
4.Løsn men fjern ikke skruen foran på afskærmningsbeslaget (AB,
Fig. 6A) før beslaget (AC) kan hæves tilstrækkeligt, så der er adgang til
klingeskruen (AE). Den nederste afskærmning vil forsat være hævet på
grund af skruens position på afskærmningsbeslaget.
5.Tryk spindellåseknappen (AI, Fig. 6B) ned, mens savklingen (AD) drejes
forsigtigt, indtil låsen falder i hak.
6.Hold knappen nede og brug den anden hånd og 6,35 mm (1/4")
sekskantside af den leverede skruenøgle (V) til at løsne klingeskruen
(AE). (drej venstre gevind med uret.)
7.Fjern klingeskruen (AE) ved hjælp af 6,35 mm (1/4") sekskantside af
den leverede skruenøgle, den udvendige klemskive (AF, Fig. 6C) og
klinge (AD). Den indvendige klemskive (AG) kan blive siddende på
spindlen (AH).
14
ADVARSEL: Afskærmningsbeslaget skal være returneret
til dets originale fulde nedeposition, og skruerne på
afskærmningsbeslaget til være spændt før aktivering af saven. I
modsat fald kan det ske, at afskærmningen forhindres i at lukke
eller afskærmningen kommer i kontakt den roterende savklinge,
og der opstår skader på saven og alvorlig personskade.
Transport af saven (Fig. 1)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade
lås altid skinnelåsegreb (T), geringslåsegreb (E), smiglåsegreb
(L) og låsestift (W) før transport af saven. (Se figur 1)
For at gøre bekvemt at bære geringssaven fra sted til sted, er der indsat et
løftehåndtag (O) øverst savarmen og sidehåndtagene (J) på fundamentet,
som vist i figur 1.
Opbevaring af geringssav
Geringssaven skal opbevares på et tørt sted og være forsvarligt låst inde,
utilgængeligt for børn eller utrænede personer.
FUNKTIONER OG REGULERINGER
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
Anvendelse af XPSTM LED arbejdslyssysten (Fig. 1)
ADVARSEL: Kig ikke ind i lampen, når den er tændt.
BEMÆRK: Batteriet skal oplades og tilsluttes til geringssaven.
XPSTM LED arbejdslyssystsem kan tændes med momentankontakten (Q).
Lyset vil automatisk slå fra indenfor 20 sekunder, hvis saven ikke er i brug.
Lyset aktiveres også automatisk hver gang værktøjets hovedudløser (A)
udløses.
Du skærer gennem en eksisterende blyantlinje på et stykke træ ved at
tænde for XPSTM arbejdslyssystemet med momentankontakten (Q) (ikke
med hovedudløseren) træk derefter ned på betjeningshåndtaget (B) ned
for at bringe savklingen tæt til træet. Klingens skygge vil blive vist på træet.
Denne skyggelinje repræsenterer det materiale, som klingen vil fjerne under
udførelse af et snit. Du finder det korrekte snit til blyantlinjen ved at rette
blyantlinjen ind efter kanten på klingens skygge. Husk at det kan være
nødvendigt at justere gerings- eller smigvinklerne til nøjagtigt at matche
blyantstregen.
Din sav er udstyret med en batterifejlfunktion. XPSTM arbejdslyset begynder
at blinke, når batteriet er tæt ved at være afladet, eller når batteriet er
for varmt. Oplad batteriet før du fortsætter med skæreopgaverne. Se
Opladningsprocedure under Vigtige sikkerhedsinstruktioner for alle
batteripakker for instruktioner om opladning af batterier.
Geringslåsegreb (Fig. 1, 10)
Med geringslåsegrebet (E) kan du indstille geringsarmen på din sav til 48°
til højre og 48° til venstre. Geringslåsen vil automatisk finde 10˚, 15˚, 22,5˚,
31,62˚ og 45˚ såvel til venstre som til højre.
Dansk
Smiglåsegreb (Fig. 1, 12)
Støvopsamling (Fig. 1, 9)
Med smiglåsen kan du save i smig 48° til venstre. Du justerer
smigindstillingen ved at dreje smiglåsegrebet (L) mod uret for at løsne den.
Du spænder ved at dreje smiglåsegrebet med uret.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Visse støvtyper såsom ege- eller bøgestøv
er kræftfremkaldende, især i forbindelse med
tilsætningsstoffer til træbehandling.
- Brug altid støvudsugning.
- Sørg for god udluftning af arbejdsområdet.
- Det anbefales at bære et passende åndedrætsværn.
Skinne låsegreb (Fig. 1)
Med skinnelåsegreb (T) kan du låse savhovedet fast, så det ikke glider på
skinnerne. Dette er nødvendigt ved udførelse af bestemte savninger eller
ved transport af saven.
Låsestift (Fig. 1)
ADVARSEL: Låsestiften må KUN bruges under transport af
eller under opbevaring af saven. Brug ALDRIG låsestiften til
nogen savning.
Du laser savhovedet I nedadvendt position ved at skubbe savhovedet
nedad, skubbe låsestiften (W) ind og udløse savhovedet. Dette vil holde
savhovedet sikkert nede for flytning af saven fra et sted til et andet. Du
udløser ved at trykke savhovedet nedad og trække stiften ud.
FUNKTION
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: For at sikre at klingens bane er fri for forhindringer
skal du altid foretage en tør kørsel af snittet uden strøm, før du
foretager eventuelle snit på arbejdsemnet.
Korrekt krops- og håndposition (Fig. 7A–7D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade
skal du ALTID anvende den rette håndposition som vist i
Fig. 7A og 7B.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade
skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
• Brug klemmer til at understøtte arbejdsemnet, når det er muligt.
• Anbring aldrig dine hænder tæt ved skæreområdet. Anbring ikke dine
hænder tættere end 100 mm (4") fra klingen.
Din sav har en indbygget støvåbning (N), der enten giver mulighed for
tilslutning af den medfølgende støvpose (AK) eller et støvsugersystem.
SÅDAN FASTGØRES STØVPOSEN
1.Tilpas støvposen (AK) til støvåbningen (N) som vist i figur 9.
SÅDAN TØMMES STØVPOSEN
1.Fjern støvposen (AK) fra saven og ryst eller tryk forsigtigt på støvposen
for at tømme den.
2.Fastgør igen støvposeryggen på støvåbning (N).
Du vil måske bemærke, at ikke alt støv kommer fri af posen. Dette
vil ikke påvirke skæreydelsen, men vil reducere effektiviteten af
savens støvopsamling. Hvis du vil gendanne effektiviteten for din savs
støvopsamling, skal du trykke på fjederen inde i støvposen, når du tømmer
den og banke den på siden af skraldespanden eller støvbeholderen.
FORSIGTIG: Arbejd aldrig med denne sav, undtagen
støvposen eller DeWALT støvopsamler er på plads.
Træstøv kan skabe fare for vejrtrækning.
Skæring med din sav (Fig. 1)
Hvis du ikke kan fastgøre arbejdsemnet på bordet og imod anslaget med
hånden (uregelmæssig form osv.), eller din hånd vil være mindre end
100 mm (4") fra klingen, skal du bruge en klemme eller anden fastgørelse.
SeFastgørelse af arbejdsemnet for flere informationer.
Hvis skubbefunktionen ikke anvendes, kontrollér at savhovedet er
skubbet så langt tilbage som muligt, og at skinnelåsegrebet (T) er
strammet. Dette vil forhindre, at saven glider langs med skinnerne, når
arbejdsemnet tilkobles.
BEMÆRK: SKÆR ALDRIG I METALLER ELLER MURVÆRK MED
DENNE SAV. Anvend ingen slibelameller!
• Hold arbejdsemnet tæt imod bordet og anslaget under skæring. Hold
dine hænder i denne position, indtil udløseren er blevet udløst, og
klingen helt er stoppet.
BEMÆRK: Se Afskærmningens aktivering og sigtbarhed i afsnittet
Justeringer for vigtige informationer om den nederste afskærmning før
skæring.
• FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU
AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI.
KRYDS IKKE HÆNDERNE SOM VIST I FIGURERNE 7C OG 7D.
TVÆRSNIT
• Hold begge fødder solidt plantet på gulvet og oprethold en korrekt
balance. Når du flytter geringsarmen til venstre og højre, følg den og stå
lidt til siden for savklingen.
• Kig gennem beskyttelsesskærmens spjæld, når du følger en
blyantstreg.
Udløserkontakt (Fig. 8)
Du tænder for saven ved at skubbe låsegrebet (R) til venstre og derefter
trykke på udløserkontakt (A). Saven vil køre, mens der trykkes på
kontakten. Lad klingen komme op på fuld driftshastighed, før du starter.
Tryk på udløserkontakten for at slå saven fra. Lad klingen stoppe før
savhovedet hæves. Der findes ingen bestemmelser om at låse kontakten.
Der er et hul (AJ) i udløserkontakten til indsættelse af en lås til aflåsning af
kontakten.
Din sav er ikke udstyret med en automatisk elektrisk klingebremse, men
savklingen bør stoppe indenfor 5 sekunder efter udløseren er sluppet.
Denne er ikke justerbar. Hvis stoptiden gentagne gange overstiger 5
sekunder få værktøjet serviceret af et autoriseret DeWALT servicecenter.
Kontrollér altid at klingen er stoppet, før du fjerner den fra savsnittet.
Lige snit (Fig. 1, 7A, 7B)
Et tværsnit laves ved at skære træ på tværs af åren i enhver vinkel. Et
lige tværsnit laves med smigarmen ved en position på nul grader. Indstil
og lås smigarmen ved nul, hold træet fast til bordet og imod anslaget.
Med skinnelåsegreb (T) spændt, tænd for saven ved at trykke på
udløserkontakt (A).
Når saven kommer op i hastighed (ca. 1 sekund), sænk armen jævnt og
sav langsomt gennem træet. Lad klingen komme til et fuldt stop, før armen
hæves.
Når du skærer noget større end 51 mm x 102 mm (2" x 4"), skal du bruge
en ud-ned og tilbage bevægelse med løsnet skinnelåsegreb (T). Træk saven
ud imod dig, sænk savhovedet ned imod arbejdsemnet og skub langsomt
saven tilbage for at afslutte snittet. Lad ikke savklingen komme i kontakt
med det øverste af arbejdsemnet, når det trækkes ud. Saven kan køre
imod dig og kan forårsage personskade eller beskadigelse af arbejdsemnet.
ADVARSEL: Brug altid en arbejdsklemme til at opretholde
kontrol og reducere risikoen for beskadigelse af arbejdsemnet
og personskade, hvis dine hænder skal være inden for 100 mm
(4") af klingen under snittet.
BEMÆRK: Skinnelåsegrebet (T) vist i figur 1 skal være løs, så saven kan
glide langs dens skinner.
Geringssnit (Fig. 10, 11)
Geringstværsnit laves med geringsarmen ved andre vinkler end nul. Denne
vinkel er tit 45º for savning af hjørner, men kan indstilles overalt fra nul til
48º venstre eller 48° højre. Du gerer saven ved at løsne geringslåseknap
15
Dansk
(E) og dreje den mod uret. Træk geringslåseknappen op for at flytte
geringsarmen (G) til den ønskede geringsvinkel på geringsskala (H).
Drej geringslåsesknappen med uret for at spænde den. Lav snittet som
beskrevet ovenfor.
SÅDAN INSTALLERES KLEMMEN (FIG. 13)
Under udførelse af et snit på arbejdsemner, der er bredere end 51 mm x
102 mm (2" x 4") der er kortere i længden, anbring altid den længste side
imod anslaget (Fig. 11).
2.Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
Når du skærer gennem en eksisterende blyantlinje på et stykke træ, sørg
for at matche vinklen så tæt som muligt. Skær træet et lille stykke for
langt og mål fra blyantlinjen til snitkanten for at fastlægge den retning,
som geringsvinklen skal justeres efter og skær igen. Dette vil kræve nogen
øvelse, men det er en almindelig anvendt teknik.
Smigsnit (Fig. 12A, 12B)
Et smigsnit er et tværsnit lavet med savklingens hældning i en vinkel på
træet. Du indstiller smig ved at løsne smiglåsegrebet (L), og flytte saven til
venstre som ønsket. Når den ønskede smigvinkel er blevet indstillet, spænd
smiglåsen godt.fast. Smigvinkler kan indstilles fra 0º højre til 48º venstre.
1.Med klemmen (AL) vendende mod bagsiden af geringssaven, indsæt
klemmestangen i hullet (U) bagved anslaget. Kontrollér at rillen nederst
på klemmestangen er helt indsat i hullet (U).
3.Løsn grebet for at justere klemmearmen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på den modsatte side af fundamentet
under smigskæring. FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM),
FØR DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS
STI. SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
JUSTERINGER
Sådan indstiller du smigvinklen fra 45º til 48º,
1.Løsn smiglåsegreb (L).
2.Vip savhovedet let for at skubbe smigtilsidesættelsen (Y) til en side.
3.Flyt savhovedet til 48º.
4.Spænd smiglåsegrebet.
SNITKVALITET
Ethvert snits jævnhed afhænger af en række variabler. Ting som det
materiale der skæres, klingetype, klingens skarphed og snithastighed
bidrager alle til kvaliteten af snittet.
Hvis du ønsker meget glatte snit til kantprofiler og andet præcisionsarbejde,
vil en skarp (60-tandet hårdtmetalskær) klinge og en langsommere, jævn
snithastighed frembringe de ønskede resultater.
Kontrollér at materialet ikke bevæger sig eller kryber under skæring;
fastspænd det godt på plads. Lad altid klingen komme til et fuldt stop, før
armen hæves.
Hvis der stadig er små træsplinter, som stikker ud af enden på
arbejdsemnet, sæt et stykke afdækningstape på træet, hvor snittet skal
være. Sav gennem tapen og fjern omhyggeligt tapen efter afslutning.
For varierede skæreopgaver, se listen over anbefalede savklinger til din sav
og vælg den, der passer bedst til dine behov. Se Savklinger under Valgfrit
tilbehør.
FASTGØRELSE AF ARBEJDSEMNET
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt, afbalanceret
og sikkert før et snit, kan komme ud af balance, efter snittet
er afsluttet. En last ude af balance kan vippe saven eller det,
saven er fastgjort til, som fx et bord eller en arbejdsbænk. Ved
udførelse af et snit, der kan komme ud af balance, understøt
arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er fastboltet til en
stabil overflade. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt
over savfundamentet, hver gang holder anvendes. Fastspænd
altid arbejdsemnet til savfundamentet – ikke til andre dele af
arbejdsområdet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke er
fastspændt på hjørnet af savfundamentet.
ADVARSEL: Brug altid en arbejdsklemme til at opretholde
kontrol og reducere risikoen for beskadigelse af arbejdsemnet
og personskade, hvis dine hænder skal være inden for 100 mm
(4") af klingen under snittet.
Hvis du ikke kan fastgøre arbejdsemnet på bordet og imod anslaget med
hånden (uregelmæssig form osv.), eller din hånd vil være mindre end
100 mm (4") fra klingen, skal du bruge en klemme eller anden fastgørelse.
Brug den materialeklemme, der blev leveret sammen med din sav. Du
kan købe en materialeklemme ved at kontakte din lokale forhandler eller
DeWALT servicecenter.
Andre hjælpemidler som fx fjederholdere, stangholdere eller C-holdere
kan være velegnede for bestemte materialestørrelser og -former. Vær
omhyggelig med at vælge og placere disse klemmer. Tag dig tid til at
foretage en tørkørsel før du udfører snittet.
16
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
Din geringssav blev fuldstændigt og nøjagtigt justeret på fabrikken under
produktionen. Hvis omjustering er nødvendigt på grund af forsendelse og
håndtering eller af anden årsag, følg instruktionerne nedenfor til at justere
din sav.
Når de først er foretaget, vil disse justeringer forblive nøjagtige. Tag dig lidt
tid nu til at følge disse anvisninger omhyggeligt for at sikre nøjagtigheden af
det, som din sav er i stand til.
Justering af geringsskala (Fig. 10, 14)
Lås savhovedet i nedad position. Lås geringslåsegrebet (E) op og sving
geringsarmen (G), indtil den låser ved 0° geringsposition. Lås ikke
geringslåsegrebet. Anbring en firkant imod savens anslag og klinge som
vist i figur 14. (Berør ikke savklingens spidser med firkanten. Hvis du gør
det, medfører det unøjagtige målinger.) Hvis savklingen ikke står vinkelret i
forhold til anslaget, løsn de tre skruer (I, Fig. 10) der holder geringsskalaen
(H) og flyt geringsarmem og skalaen til venstre eller højre, indtil klingen står
vinkelret på anslaget som målt med firkanten. Spænd igen de tre skruer.
Justering af smigfirkanten i forhold til bordet
(Fig. 1, 12A, 15)
Du retter klingefirkanten ind efter bordet ved at låse betjeningshåndtaget i
nedad position med låsestiften (W). Anbring en firkant imod klingen, idet du
sikrer, at firkanten ikke sidder på toppen af en tand. Løsn smiglåsegrebet
(L) og kontrollér, at smigarmen sidder fast imod 0° smigstoppet. Drej 0°
smigjusteringsskruen (AO) med en 4 mm sekskantnøgle(ikke medleveret)
om nødvendigt, så klingen står i 0° smig i forhold til bordet som målt med
firkanten.
Justering af smigstop 45º venstre (Fig. 1, 12)
Du justerer det venstre 45° smigstop ved først at løsne smiglåsegrebet og
vippe hovedet, indtil det stopper. Kontrollér at smigtilsidesættelsen (Y) står
i en position på 45°, og hvis smigmarkøren (AN) ikke angiver nøjagtigt 45°,
drej smigjusteringsskruen (AP) 45°, indtil smigmarkøren (AN) viser 45°.
Afskærmningens aktivering og sigtbarhed (Fig. 1, 24)
FORSIGTIG: Risiko for blokering. Du nedsætter risikoen for
skader ved at holde tommelfingeren under betjeningshåndtaget,
når du trækker håndtaget ned. Den nederste afskærmning vil
bevæge sig op, når betjeningshåndtaget trækkes ned, hvilket
kan forårsage blokering.
Den nederste beskyttelsesskærm (D) på din sav er designet til automatisk
at afdække klingen, når armen køres ned og til at dække klingen, når armen
hæves.
Før hver brug eller efter at have foretaget justeringer, kør armen op og ned
(uden strøm) og sørg for, at afskærmningen åbner jævnt og lukker helt. Den
bør ikke være i kontakt med klingen. Med armen op, hæv afskærmningen
(uden strøm) som vist i figur 24 og udløs den. Afskærmningen bør hurtigt
lukke helt. Arbejd ikke med saven, hvis afskærmningen ikke kan bevæges
frit og hurtigt kan lukke helt. Fastgør eller bind aldrig afskærmningen i en
åben position under betjening af saven.
Afskærmningen kan hæves manuelt ved af- eller påmontering af
savklinger eller ved eftersyn af saven. HÆV ALDRIG DEN NEDERSTE
AFSKÆRMNING MANUELT MEDMINDRE KLINGEN ER STOPPET.
Dansk
Den forreste del af afskærmningen er forsynet med en lamelbeskyttet
åbning for sigtbarhed under skæring. Selv om de lamelbeskyttede
åbninger reducerer flyvende fremmedlegemer, findes der åbninger i
afskærmningen, og du bør derfor altid bære sikkerhedsbriller.
Justering af styreskinne (Fig. 1)
Kontrollér skinnerne (M) regelmæssigt for slør eller frigang. Skinnerne
kan rengøres med en tør, ren klud. Højre skinne kan justeres med
skinnejusteringeskruen (S) vist i figur 1. Du reducerer frigangen ved brug af
en 4 mm sekskantnøgle og ved at dreje stilleskruen gradvist med uret mens
savhovedet skubbes tilbage og frem. Formindsk slør og oprethold samtidig
minimal slidning.
Understøtning af lange stykker
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
UNDERSTØT ALTID LANGE STYKKER.
Brug aldrig en anden person som en erstatning for en bordforlængelse,
som ekstra understøtning af et arbejdsemne, der er længere eller bredere
end det grundlæggende geringssavbord eller som hjælp til fødning,
understøtning eller træk af arbejdsemnet.
Skæring af billedrammer, skyggebokse og andre
firesidede projekter (Fig. 16, 17)
For at få den bedste forståelse for at udføre de punkter, der er nævnt her,
foreslår vi, at du prøver et par enkle projekter ved hjælp af affaldstræ, indtil
du har udviklet en ”fornemmelse” af din sav.
Din sav er det perfekte værktøj til geringssavning af hjørner som dem,
der er vist i figur 16. Skitse A i figur 17 viser en sammenføjning lavet ved
hjælp af justering af smig til udførelse af smig på kanterne af de to plader
hver på 45° til frembringelse af et 90° hjørne. For denne sammenføjning er
geringsarmen låst i nul position, og smigjusteringen er låst ved 45º. Træet er
placeret med den brede flade side imod bordet og det snævre hjørne imod
anslaget. Det samme snit kan også laves med geringsskæring til højre og
venstre med den brede overflade imod anslaget.
Et kombineret geringsnit er et snit, der laves ved brug af en geringsvinkel
og en smigvinkel på same tid. Det er denne type snit, der bruges til at lave
rammer eller kasser med skrånende sider som den, der er vist i figur 18.
BEMÆRK: Hvis skærevinklen varierer fra snit til snit, kontrollér at
smiglåsegrebet og geringslåsehåndtaget er korrekt låste. De skal være
låste, efter der er foretaget nogen ændringer af smig eller gering.
Tabellen nedenfor vil hjælpe dig med at vælge de korrekte smig- og
geringsindstillinger for fælles kombinerede geringssnit. Du bruger oversigten
ved at vælge den ønskede vinkel A (Fig. 18) på dit projekt og finde denne
vinkel på den passende bue i oversigten. Fra dette punkt følg oversigten
lige ned for at finde den korrekte smigvinkel og lige over for at finde den
korrekte geringsvinkel.
Indstil din sav til de foreskrevne vinkler og foretag et par prøvesnit. Øv dig
i at sætte de skårne stykker sammen, indtil du udvikler en fornemmelse af
denne procedure og føler dig godt tilpas med den.
Eksempel: Du laver en 4-sidet kasse med 26º udvendige vinkler (vinkel
A, Fig. 18), ved at bruge den øverste højre bue. Find 26° på bueskalaen.
Følg den horisontale gennemskårne linje til den ene af siderne for at få
geringsvinkelindstillingen på saven (42°). Følg på same måde den vertikale
gennemskårne linje til toppen eller bunden for at få smigvinkelindstillingen
på saven (18°). Foretag altid prøvesnit på nogle stykker affaldstræ for at
kontrollere indstillingerne på saven.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET KASSE
8-SIDET KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
Understøt lange arbejdsemner ved hjælp af passende anordninger som fx
savbukke eller lignende, så enderne ikke falder ned.
Skæring af kombinerede geringsnit (Fig. 18)
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
BEMÆRK: Visse specielle snit af større materialer kræver, at du hæver
afskærmningen manuelt. Se Skæring af større materialer under
Specielle snit.
Skæring af kantprofiler og andre rammer (Fig. 17)
Skitse B i figur 17 viser en samling, der er lavet ved at indstille geringsarmen
ved 45º til at gere de to plader sammen til at danne et 90º hjørne. Du
laver denne type sammenføjning ved at indstille smigjusteringen til nul og
geringsarmen til 45º. Anbring igen træet med den brede flade side imod
bordet og det snævre hjørne imod anslaget.
Skæring af bundkantlister (Fig. 19)
Figurerne 16 og 17 er kun for fire-sidede genstande.
Lige 90º snit:
Når antallet af sider ændres, ændres også gerings- og smigvinklerne.
Oversigten nedenfor angiver korrekte vinkler for mange forskellige former.
Anbring træet imod anslaget og hold det på plads som vist i figur 19.
Tænd for saven og lad klingerne opnå fuld hastighed og sænk armen
jævnt under skæringen.
– EKSEMPLER–
ANTAL AF
SIDER
GERINGS- ELLER
SMIG-VINKEL
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Oversigten går ud fra, at alle siderne har samme længde. Til en form, der
ikke vises i oversigten, brug følgende formular: 180º delt med antallet af
sider svarer til geringen (´hvis materialet skæres vertikalt) eller til smigvinkel
(hvis materialet skæres fladtliggende).
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
Skæring af bundKANTLISTER OP TIL 89 mm (3,5") HØJE VERTIKALT IMOD
ANSLAGET
Anbring materialet som vist i figur 19.
Alle snit skal laves på kantlisternes bagside vendt imod anslaget og med
bunden af kantlisterne vendt imod bordet.
INDE I HJØRNET
Venstre
side
Højre side
UDEN FOR HJØRNET
Venstre gering 45°
Højre gering 45°
Gem venstre snitside
Gem venstre snitside
Højre gering 45°
Venstre gering 45°
Gem højre snitside
Gem højre snitside
Materiale op til 89 mm (3,5") kan skæres som beskrevet
ovenfor. Bredden på materialet kan ikke overstige 19 mm
(0,7").
17
Dansk
Skæring Af Kronekantprofiler (Fig. 20, 21)
Specielle snit
For korrekt tilpasning skal kronekantlister være kombineret geret
sammen med stor nøjagtighed.
FORETAG ALDRIG NOGEN SNIT UNDTAGEN MATERIALET ER
FASTGJORT TIL BORDET OG IMOD ANSLAGET.
De to flade overflader på en bestemt stykke kronekantliste er i vinkler, når de
lægges sammen, lige præcis 90°. De fleste, men ikke alle, kronekantlister
har en vinkel bagpå for oven (det afsnit, der passer fladt mod loftet) på 52°
og vinkel bagpå for neden (den del, der passer fladt mod væggen) på 38°.
BØJET MATERIALE (FIG. 22, 23)
Din geringssav har specielt forhåndsindstillede låsepunkter ved 31,6º til
venstre og højre for skæring af kronekantlister ved den korrekte vinkel. Der
findes også et mærke på smigskalaen ved 33,8°.
Diagrammet over smigindstilling/skæretype viser de korrekte indstillinger
for skæring af kronekantlister. (Tallene for gerings- og smigindstillingerne er
meget præcise, og det er ikke let at indstille dem nøjagtigt på din sav.) Da
de fleste værelser ikke har vinkler på præcis 90°, bliver du alligevel nødt til at
finjustere dine indstillinger.
FORPRØVE MED AFFALDSMATERIALE ER MEGET VIGTIG!
INSTRUKTIONER OM SKÆRING AF FLADTLIGGENDE KRONEKANTLISTER OG BRUG
AF KOMBINEREDE FUNKTIONER
1.Lægkantlister med den brede bagside fladt ned på savbordet (Fig. 20).
2.Indstillingerne nedenfor er for alle standard (U.S.) kronekantlister med
52° og 38° vinkler.
SMIGINDSTILLING
SKÆRETYPE
VENSTRE SIDE, INDE I HJØRNET:
1 Toppen af kantlister mod anslaget
33,8°
2 Smigbordet indstillet til højre til 31,62°
3 Gem venstre snitende
HØJRE SIDE, INDE I HJØRNET:
1 Bunden af kantlister mod anslaget
33,8°
2 Smigbordet indstillet til venstre 31,62°
3 Gem venstre snitende
VENSTRE SIDE, UDEN FOR HJØRNET:
1 Bunden af kantlister mod anslaget
33,8°
2 Smigbordet indstillet til venstre 31,62°
3 Gem høje snitende
HØJRE SIDE, UDEN FOR HJØRNET:
1 Toppen af kantlister mod anslaget
33,8°
2 Smigbordet indstillet til højre til 31,62°
3 Gem høje snitende
BEMÆRK: Ved indstilling af smig- og geringsvinkler for kombinerede
geringssnit, husk at de angivne vinkler for kronekantlister er meget præcise
og vanskelige at indstille nøjagtigt. Da de nemt kan flytte sig lidt, og da
meget få værelser har nøjagtige firkantede hjørner, bør alle indstillinger
testes på affaldskantlister.
FORPRØVE MED AFFALDSMATERIALE ER MEGET VIGTIG!
Ved skæring i bøjet materiale, anbring det altid som vist i figur 22 og aldrig
som vist i figur 23. Forkert placering af materialet vil få det til at trykke
klingen tæt ved afslutningen på snittet.
SKÆRING AF RUNDE MATERIALER
RUNDE MATERIALER SKAL VÆRE FASTGJORT OG HOLDT GODT
FAST TIL ANSLAGET, SÅ DE IKKE RULLER. Dette er meget vigtigt ved
udførelse af vinkelsnit.
SKÆRING AF LANGE MATERIALER (FIG. 24)
En gang imellem vil du støde på et stykke træ, der er lidt for stort til at
passeind under den laveste beskyttelsesskærm. Du flytter afskærmningen
over træet, med slukket sav og din højre hånd på betjeningshåndtaget
ved at placere din højre tommelfinger uden for den øverste del af
afskærmningen og rulle afskærmningen tilstrækkeligt op til at tage træet
ud, som vist i figur 24. Udløs afskærmningen før du starter motoren..
Afskærmningsmekanismen vil fungere korrekt under snittet. Gør kun
dette hvis det er nødvendigt. BIND, TAPE ELLER FASTHOLD ALDRIG
BESKYTTELSESSKÆRMEN ÅBEN UNDER ARBEJDE MED DENNE SAV.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med minimal
vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør
luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket.
Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved
udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de materialer,
der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med
vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske.
ALTERNATIV METODE FOR SKÆRING AF KRONEKANTLISTER
Anbring kantlisten ved en vinkel mellem anslag (K) og savbord (AQ), som
vist i figur 21.
Fordelen ved at skære kronekantlister ved hjælp af denne metode er, at der
ikke kræves et smigsnit. Sidste øjebliks ændringer af geringsvinklen kan
laves uden at berøre smigvinklen. Når du støder på andre hjørner end 90º,
kan saven på denne måde hurtigt og let justeres til dem.
INSTRUKTIONER FOR SKÆRING AF KANTLISTER VINKLET MELLEM ANSLAGET OG
SAVFUNDAMENTET FOR ALLE SNIT
Denne sav kan skære op til 14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8") indlejrede
kronekantlister.
1.Anbring kantlisten ved en vinkel mellem anslag (K) og savbord (AQ),
som vist i figur 21.
2.De skråtstillede ”flader” bag på kantlisten skal hvile kvadratisk på
anslaget og savbordet.
Venstre
side
Højre
side
18
INDE I HJØRNET
UDEN FOR HJØRNET
Højre gering 45°
Venstre gering 45°
Gem højre snitside
Gem højre snitside
Venstre gering 45°
Højre gering 45°
Gem venstre snitside
Gem venstre snitside
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager justeringer, udfører nogen
form for rengøring eller vedligeholdelse, eller fjerner/
installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre skader.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Afbryd strømforsyningen
til opladeren før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller blød børste, der ikke er
af metal. Brug ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed
af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For
at mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af DeWALT.
Følgende tilbehør, designet til din sav, kan være nyttigt. I nogle tilfælde
kan andre lokalt producerede arbejdsunderstøtninger, længdestoppere,
klemmer osv. kan være mere passende. Vær omhyggelig med at
udvælge og bruge tilbehør. Ret henvendelse til din forhandler vedr.
yderligere informationer omkring det passende tilbehør.
Dansk
Genopladelig batteripakke
SAVKLINGER
BRUG UDELUKKENDE 184 mm (7-1/4") SAVKLINGER MED 16 mm
(5/8") DIAMETER RUNDE SPÆNDEHULLER og et maksimalt SAVSNIT
på 2,1 mm (0,08"). HASTIGHEDSMÆRKNINGEN SKAL VÆRE MINDST
4000 O/MIN. ANVEND IKKE KLINGER MED RUDERFORMEDE
SPÆNDEHULLER. Brug aldrig en klinge med en anden diameter. Den
vil ikke blive korrekt beskyttet. Brug kun tværsnitsklinger! Anvend ikke
klinger designet for langsnitning, kombinationsklinger eller klinger med
krogvinkler over 7°.
KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE
DIAMETER
Generelle formål
184 mm (7-1/4")
Fin træskæring
184 mm (7-1/4")
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det ikke afgiver
tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå ud
af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din forhandler
eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
TÆNDER
40
60
Miljøbeskyttelse
eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
S
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und
Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.2helpU.com.
Fejlfindingsvejledning
SØRG FOR AT FØLGE SIKKERHEDSREGLERNE OG INSTRUKTIONERNE
PROBLEM
Saven vil ikke starte
HVAD ER FORKERT?
1.Batteri ikke isat
HVAD SKAL DU GØRE
1 Installér batteri. Se Installation og demontering af batteripakke.
2.Batteriet er ikke opladet
2 Oplad batteri Se Opladningsprocedure.
3.Børster slidte
3 Få børster udskiftet af et autoriseret servicecenter.
1.Sløv klinge
1.Udskift klinge. Se Ændring eller montering af en ny savklinge.
2.Klinge monteret baglæns
2.Drej klingen rundt. Se Ændring eller montering af en ny savklinge.
3.Gummi eller beg på klingen
4.Forkert klinge til det udførte arbejde
3.Fjern klingen og rens den med grov ståluld og terpentin eller
husholdningsovnrens.
4.Udskift klingetype. Se Savklinger under Valgfrit tilbehør.
XPS™ arbejdslys
blinker
1.Batteriet er ikke opladet
1.Oplad batteri Se Opladningsprocedure..
Maskine vibrerer for
meget
1.Sav ikke monteret godt nok på stativet 1.Stram al monteringshardware. Se Montering af bænk.
eller arbejdsbænken
Sav laver
utilfredsstillende snit
Laver ikke nøjagtige
geringssnit
2.Stativ eller bænk på ujævnt gulv
2.Flyt til flad, jævn overflade. Se Start.
3.Beskadiget savklinge
3.Udskift klinge. Se Ændring eller montering af en ny savklinge.
1.Geringsskala ikke korrekt justeret
1.Kontrollér og justér. Se Justering af geringsskalaunder Justeringer.
2.Klinge ikke kvadratisk til anslag
2.Kontrollér og justér. Se Justering af geringsskalaunder Justeringer.
3.Klinge ikke vinkelret på bord
5.Savsnitplade slidt eller beskadiget
3.Kontrollér og justér. Se Smigfirkant til justering af bord under under
Justeringer.
4.Fastgør arbejdsemnet godt til anslaget eller lim sandpapir med 120 korn til
anslaget med gummicement.
5.Medbring den til autoriseret servicecenter..
1.Skæring af bøjet materiale
1.Se Bøjet materialeunder Specielle snit.
4.Arbejdsemnet flytter sig
Materiale blokerer
klinge
19
Deutsch
KABELLOSE KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
DCS365
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von
Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Stärke des Sägeblattkörpers
Max. Messerdrehzahl
Max. Kreuzkapazität 90°
Max. Gehrekapazität 45°
Gehre (max. Positionen)
Gehrung (max. Positionen)
0° Gehre
Resultierende Breite bei max. Höhe 50 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 90 mm
45° Gehre links
Resultierende Breite bei max. Höhe 50 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 90 mm
45° Gehre rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 50 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 90 mm
45° Gehrung links
Resultierende Breite bei max. Höhe 35 mm
Automatische Blattbremszeit
Gewicht ohne Akku
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
links
rechts
links
rechts
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
VWS
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
93
2,0
Vibrationsemissionswert ah =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde
gemäß einem standardisierten Test laut EN62841-3-9 gemessen und kann
für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu
einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht
sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät
jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder
schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die
Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder
über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist.
Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich
mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
20
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VGS
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus
min
Gewicht
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Gewicht
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN62841-3-9:
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VWS
VWS
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus
min
Gewicht
kg
VWS
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus
min
Gewicht
kg
VWS
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer der Akkus
min
Gewicht
kg
Sicherungen:
Europa
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VWS
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
Deutsch
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit
Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
KABELLOSE KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
DCS365
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2014.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2004/108/
EC (bis zum 19.04.2016), 2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/
EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter
der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
30.10.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise und
alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen
und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/
oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr
netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes
(kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet.
Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie ein
Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die Steckdose
passen. Ändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner
Form. Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen
mindern die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen, wie
Rohre, Radiatoren, Herde und Kühlgeräte. Es besteht eine
erhöhte Gefahr für einen elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder feuchter
Umgebung aus. Wenn Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie niemals das
Kabel, um das Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben, verwenden Sie
ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter Umgebung
unumgänglich ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter oder RCD) geschützte
Stromversorgung. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren Verletzungen
führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern
Sie sich, dass der Schalter in der AUS-Position ist, bevor
Sie das Gerät an die Stromversorgung und/oder an den
Akku anschließen oder wenn Sie das Gerät aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die
Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge, bevor
Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel, die
an rotierenden Teilen des Elektrogerätes angebracht sind, können zu
Verletzungen führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen
Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare,
Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose
sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in den
beweglichen Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine Staubabsaugung
und Staubsammlung vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen sind und verwendet
werden. Der Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
h) Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des Werkzeugs
in einen Trott zu verfallen und Prinzipien für die
Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine unachtsame Aktion kann
im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen, wenn es
bestimmungsgemäß verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt
ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die Akkus
vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen am Gerät
vornehmen, Zubehör wechseln oder es aufbewahren. Diese
Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das Elektrogerät
unbeabsichtigt startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für Kinder
unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder mit diesen
Anweisungen das Elektrogerät bedienen. Elektrogeräte sind in
den Händen nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob bewegliche
Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb des Elektrogerätes
21
Deutsch
beeinträchtigen kann. Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig
gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen blockieren
seltener und sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze (Bits)
usw. gemäß diesen Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe. Wenn Sie das
Elektrogerät für Aufgaben verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen führen.
h) Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und
Fett. Rutschige Griffe und Oberflächen unterbinden die sichere
Bedienbarkeit und Kontrolle über das Werkzeug in unerwarteten
Situationen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät, das für einen
bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr führen, wenn
es mit einem anderen Akku verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie sie von
anderen Metallteilen,
z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können. Wenn die Akkupole
kurzgeschlossen werden, kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku
austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in
Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
e) Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das
beschädigt ist oder modifiziert wurde. Beschädigte oder
modifizierte Akkus können unvorhersehbare Reaktionen auslösen
und zu Bränden, Explosionen oder Verletzungen führen.
f) Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem Feuer oder
übermäßig hohen Temperaturen aus. Die Belastung durch Feuer
oder Temperaturen über 130 °C kann zur Explosion führen.
g) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und laden Sie das
Akkupack oder Werkzeug nicht außerhalb des in den
Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs auf. Ein
unsachgemäßer Ladevorgang oder Temperaturen außerhalb
des festgelegten Bereichs können den Akku schädigen und die
Brandgefahr erhöhen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten
bleibt.
b) Führen Sie niemals Wartungsarbeiten an beschädigten Akkus
durch. Die Wartung von Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst
oder autorisierten Dienstleistern durchgeführt werden.
Sicherheitsanweisungen für Gehrungssägen
a) Gehrungssägen sind für das Sägen von Holz oder
holzähnlichen Produkten ausgelegt. Diese dürfen nicht mit
Trennschleifscheiben zum Trennen von Metallen verwendet
werden, beispielsweise Stangen, Stäbe, Bolzen, usw.
Schleifstaub führt dazu, dass drehende Teile blockieren, z. B. die
untere Schutzvorrichtung. Durch Funken beim Trennschneiden
können die untere Schutzvorrichtung, der Sägeschlitzeinsatz und
andere Kunststoffteile einbrennen.
b) Verwenden Sie nach Möglichkeit stets Schraubklemmen, um
das Werkstück einzuspannen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand fixieren, müssen Sie Ihre Hand mindestens 100 mm
(4") von beiden Seiten des Sägeblatts fernhalten. Nutzen
Sie diese Säge nicht zum Schneiden von Teilen, die zu klein
sind, um sicher eingespannt oder mit der Hand gehalten
zu werden. Wenn sich Ihre Hand zu nahe am Sägeblatt befindet,
besteht ein höheres Verletzungsrisiko durch Kontakt mit dem
Sägeblatt.
22
c) Das Werkstück muss fest stehen und eingespannt sein oder
gegen die Eingrenzung und den Tisch gestützt werden.
Führen Sie das Werkstück nicht zum Sägeblatt oder
schneiden Sie es auf irgendeine Art „frei Hand“. Nicht fixierte
oder bewegliche Werkstücke können mit hohen Geschwindigkeiten
weggeschleudert werden und zu Verletzungen führen.
d) Drücken Sie die Säge durch das Werkstück. Ziehen Sie
die Säge nicht durch das Werkstück. Um einen Schnitt zu
machen, heben Sie den Sägekopf an, ziehen Sie diesen ohne
zu schneiden über das Werkstück, starten Sie den Motor,
drücken Sie den Sägekopf nach unten, und drücken Sie die
Säge durch das Werkstück. Das Schneiden bei Zugspannung
führt oft dazu, dass das Sägeblatt aus dem Werkstück steigt und
die Sägeblattbaugruppe gewaltsam in Richtung des Bedieners
schleudert.
e) Bringen Sie Ihre Hände nie in die vorgesehene Schnittlinie,
wieder vor noch hinter das Sägeblatt. Das Abstützen des
Werkstücks „über Kreuz“, d. h. das Halten des Werkstücks mit der
linken Hand auf der rechten Seite des Sägeblatts und umgekehrt, ist
sehr gefährlich.
f) Greifen Sie beim Entfernen von Holzabfällen oder aus
anderen Gründen mit den Händen auf beiden Seiten
des Sägeblatts nicht näher als 100 mm (4") hinter die
Schutzabdeckung, während das Sägeblatt dreht. Die
unmittelbare Nähe des drehenden Sägeblatts ist unter Umständen
nicht für Sie erkennbar und kann zu schweren Verletzungen führen.
g) Untersuchen Sie das Werkstück vor dem Schneiden. Wenn
das Werkstück bogenförmig oder gekrümmt ist, spannen Sie
es mit der nach außen gebogenen Fläche in Richtung des
Anschlags ein. Stellen Sie immer sicher, dass es entlang der
Schnittlinie keinen Spalt zwischen Werkstück, Anschlag und
Tisch gibt. Bogenförmige oder gekrümmte Werkstücke können
verdrehen oder verrutschen und dazu führen, dass das Sägeblatt
beim Schneiden verklemmt. Daher dürfen sich keine Nägel oder
anderen Fremdkörper im Werkstück befinden.
h) Verwenden Sie die Säge nicht, bis alle Werkzeuge, Hölzer,
Abfälle, usw. vom Tisch entfernt wurden, mit Ausnahme des
Werkstücks. Kleine Rückstände, lose Holzstücke oder andere
Objekte können bei Kontakt zum drehenden Sägeblatt mit hoher
Geschwindigkeit weggeschleudert werden.
i) Schneiden Sie immer nur jeweils ein Werkstück. Übereinander
gestapelte Werkstücke können nicht angemessen eingespannt oder
fixiert werden und können beim Schneiden verrutschen oder zum
Blockieren des Sägeblatts führen.
j) Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass die Gehrungssäge
auf einer ebenen, festen Arbeitsoberfläche montiert bzw.
positioniert ist. Eine ebene und feste Arbeitsoberfläche verringert
das Risiko, dass die Gehrungssäge instabil wird.
k) Planen Sie Ihre Arbeit. Wenn Sie den Gehrungswinkel ändern,
stellen Sie stets sicher, dass der einstellbare Anschlag korrekt
eingestellt ist, um das Werkstück zu stützen und dieser das
Sägeblatt oder die Schutzvorrichtung nicht blockiert. Bewegen
Sie das Sägeblatt, ohne das Werkzeug auf „ON (EIN)“ zu schalten
und ohne ein Werkstück auf dem Tisch, durch einen vollständigen
simulierten Schnitt, um sicherzustellen, dass es keine Blockaden gibt
oder Gefahr besteht, dass der Anschlag getroffen wird.
l) Stellen Sie für Werkstücke, die breiter oder länger als der
Tisch sind, eine angemessene Stütze bereit, beispielsweise
Tischverlängerungen, Sägeböcke, usw. Werkstücke,
die länger oder breiter als der Tisch der Gehrungssäge sind,
können bei unsachgemäßer Abstützung abkippen. Wenn das
abgetrennte Holzstück oder Werkstück abkippt, kann es die untere
Schutzvorrichtung anheben oder durch das drehende Sägeblatt
weggeschleudert werden.
m) Verwenden Sie keine Personen als Ersatz für
Tischverlängerungen bzw. als zusätzliche Stütze.
Unzureichende Unterstützung des Werkstücks kann dazu führen,
dass Sägeblatt oder Werkstück beim Schneidvorgang verklemmen
oder verrutschen, so dass Sie und der Helfer in das drehende
Sägeblatt gezogen werden.
n) Das abgetrennte Teil darf nicht blockiert oder anderweitig
gegen das drehende Sägeblatt gedrückt werden. Wenn
kein Platz mehr vorhanden ist, z. B. durch einen Längenanschlag,
könnte sich das abgetrennte Holzstück am Sägeblatt verkeilen und
gewaltsam weggeschleudert werden.
o) Verwenden Sie stets Schraubklemmen oder Vorrichtungen,
die zum ordnungsgemäßen Abstützen von Stangen oder
Rohren konzipiert sind. Stangen tendieren dazu, beim Schneiden
Deutsch
wegzurollen, wodurch sich das Sägeblatt „festbeißt“ und das
Werkstück und Ihre Hand in das Sägeblatt einzieht.
p) Lassen Sie das Sägeblatt die volle Drehzahl erreichen, bevor
Sie es in Kontakt mit dem Werkstück bringen. Dadurch wird
das Risiko verringert, dass das Werkstück weggeschleudert wird.
q) Wenn Werkstück oder Sägeblatt blockiert werden, schalten
Sie die Gehrungssäge aus. Warten Sie, bis alle beweglichen
Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und/oder entfernen Sie das
Akkupack. Dann können Sie die Blockade entfernen. Das
Fortsetzen des Sägevorgangs mit verklemmtem Werkstück kann
zum Kontrollverlust und Schäden an der Gehrungssäge führen.
r) Wenn der Schnitt abgeschlossen ist, lassen Sie den Schalter
los. Halten Sie den Sägekopf nach unten und warten Sie, bis
das Sägeblatt stoppt, bevor Sie das abgetrennte Holzstück
entfernen. Das Greifen mit der Hand in die Nähe des drehenden
Sägeblatts ist sehr gefährlich.
s) Halten Sie den Griff fest, wenn Sie einen unvollständigen
Schnitt machen oder den Schalter loslassen, bevor
der Sägekopf komplett in der unteren Stellung ist. Die
Bremswirkung der Säge kann dazu führen, dass der Sägekopf
plötzlich nach unten gezogen wird; das stellt ein Verletzungsrisiko
dar.
•
•
•
•
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Setzen Sie den Akku nicht in das Gerät ein, ehe
die Anweisungen vollständig gelesen und verstanden worden
sind.
BEDIENEN SIE DIESE MASCHINE NICHT, bevor die Einheit
komplett montiert und gemäß Anweisungen installiert worden
ist. Eine falsch montierte Maschine kann schwere Verletzungen
verursachen.
FRAGEN SIE Ihren Vorgesetzten, Einweiser oder eine andere
qualifizierte Person, wenn Sie mit dem Betrieb dieser Maschine nicht
gründlich vertraut sind. Wissen ist Sicherheit.
VERGEWISSERN SIE SICH, dass das Sägeblatt in der richtigen
Richtung dreht. Die Zähne des Sägeblatts sollten gemäß Markierung
auf der Säge in die Drehrichtung zeigen.
ZIEHEN SIE ALLE KLEMMGRIFFE, Feststellknöpfe und Hebel
vor dem Betrieb fest. Lose Klemmen können dazu führen, dass Teile
oder Werkstücke mit hohen Geschwindigkeiten weggeschleudert
werden.
STELLEN SIE SICHER, dass alle Sägeblätter und
Sägeblattklemmen sauber sind, die Vertiefungen der
Sägeblattklemmen am Sägeblatt sind, und die Spindelschraube
festgezogen ist. Eine lose oder unsachgemäße Sägeblattklemme
kann zu Schäden an der Säge und möglichen Verletzungen führen.
BETREIBEN SIE DIE SÄGE AUSSCHLIESSLICH MIT DER
VORGESCHRIEBENEN SPANNUNG. Anderenfalls können
Überhitzung, Schäden am Werkzeug und Verletzungen auftreten.
BLOCKIEREN SIE NIE DEN LÜFTER, um die Antriebswelle
zu stoppen. Anderenfalls können Schäden am Werkzeug und
Verletzungen auftreten.
SCHNEIDEN SIE NIEMALS METALLE oder Mauerwerk. In diesen
Fällen können sich die Hartmetallspitzen bei hoher Geschwindigkeit
vom Sägeblatt lösen und Verletzungen verursachen.
BRINGEN SIE NIEMALS EINEN TEIL IHRES KÖRPERS IN
DEN WEG DES SÄGEBLATTS. Dies wird zu Verletzungen führen.
TRAGEN SIE NIEMALS EIN SÄGEBLATTSCHMIERMITTEL
AUF EIN LAUFENDES SÄGEBLATT AUF. Das Auftragen von
Schmiermittel kann dazu führen, dass Ihre Hände in das Sägeblatt
gelangen und schwere Verletzungen verursachen.
HALTEN SIE IHRE HÄNDE NICHT in der Nähe des Sägeblatts,
wenn die Säge an der Stromversorgung angeschlossen ist. Die
versehentliche Aktivierung des Sägeblatts kann zu schweren
Verletzungen führen.
GREIFEN SIE NIEMALS AN ODER HINTER DAS SÄGEBLATT.
Das Sägeblatt kann schwere Verletzungen verursachen.
GREIFEN SIE NIEMALS UNTER DIE SÄGE, es sei denn, diese ist
von der Stromversorgung getrennt und ausgeschaltet. Der Kontakt
mit dem Sägeblatt kann zu Personenschäden führen.
SICHERN SIE DIE MASCHINE AUF EINEM STABILEN,
STÜTZENDEN UNTERGRUND. Vibrationen können dazu führen,
dass die Maschine verrutscht, wandern oder umkippt und schwere
Verletzungen verursacht.
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH QUERSCHNITTSÄGEBLÄTTER, die zur Nutzung mit Gehrungssägen empfohlen
werden. Verwenden Sie keine Sägeblätter mit Hartmetallspitzen,
•
•
•
•
•
•
•
deren Hakenwinkel größer als 7 Grad ist. Verwenden Sie keine
Sägeblätter mit tiefen Schlitzen. Diese können abweisen, die
Schutzvorrichtung berühren und somit Schäden an der Maschine
und/oder schwere Verletzungen verursachen.
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH SÄGEBLÄTTER MIT
KORREKTER GRÖSSE UND KORREKTEM TYP, die für dieses
Werkzeug festgelegt sind, um Schäden an der Maschine und/oder
schwere Verletzungen zu vermeiden (im Einklang mit EN847-1).
UNTERSUCHEN SIE DAS SÄGEBLATT AUF RISSE oder
andere Schäden, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Ein gerissenes
oder beschädigtes Sägeblatt kann sich lösen, Teile davon können
mit hohen Geschwindigkeiten weggeschleudert werden und
zu schweren Verletzungen führen. Ersetzen Sie gerissene oder
beschädigte Sägeblätter unverzüglich. Beachten Sie die auf dem
Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl.
REINIGEN SIE DAS SÄGEBLATT UND DIE
SÄGEBLATTKLEMMEN vor dem Betrieb Die Reinigung des
Sägeblatts und der Sägeblattklemmen ermöglicht Ihnen, diese auf
Schäden zu überprüfen. Gerissene oder beschädigte Sägeblätter
oder Sägeblattklemmen können sich lösen, und Teile davon können
mit hohen Geschwindigkeiten weggeschleudert werden und zu
schweren Verletzungen führen.
VERWENDEN SIE KEINE VERBOGENEN SÄGEBLÄTTER.
Überprüfen Sie, ob das Sägeblatt frei läuft und keine Vibrationen
aufweist. Ein schwingendes Sägeblatt kann zu Maschinenschäden
und/oder schweren Verletzungen führen.
VERWENDEN SIE KEINE Schmiermittel oder andere
Reinigungsmittel (besonders Spray oder Aerosole) in der Nähe der
Kunststoff-Schutzvorrichtung. Das verwendet Polycarbonatmaterial
der Schutzvorrichtung reagiert empfindlich auf bestimmte
Chemikalien.
DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN MÜSSEN VORHANDEN und
einsatzbereit sein.
VERWENDEN SIE STETS DEN SÄGESCHLITZ, UND
ERSETZEN SIE DIESE PLATTE BEI BESCHÄDIGUNG. Kleinere
Spanansammlungen unter der Säge können das Sägeblatt stören
oder beim Sägen zur Instabilität des Werkstücks führen.
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH
SÄGEBLATTKLEMMEN, DIE FÜR DIESES WERKZEUG
FESTGELEGT SIND, um Maschinenschäden und/oder schwere
Verletzungen zu vermeiden.
BEFREIEN SIE DIE MOTORLUFTSCHLITZE von Spänen und
Sägestaub. Verstopfte Motorluftschlitze können zur Überhitzung der
Maschine führen, sodass diese beschädigt wird und möglicherweise
einen Kurzschluss verursacht, der zu schweren Verletzungen führt.
ARRETIEREN SIE DEN SCHALTER NIE IN DER STELLUNG
„ON (EIN)“. Dies könnte zu schweren Personenschäden führen.
STELLEN SIE SICH NIEMALS AUF DAS WERKZEUG. Es
können schwere Verletzungen entstehen, wenn das Werkzeug kippt
oder wenn das Schneidwerkzeug versehentlich berührt wird.
WARNUNG: Beim Sägen von Kunststoffen, Holz, das mit einer
Beschichtung gegen das Auslaufen von Pflanzensaft versehen
ist, und anderen Materialien kann sich geschmolzenes Material
auf den Spitzen und dem Körper des Sägeblatts ansammeln,
wodurch das Risiko des Überhitzens und Blockierens der
Klinge beim Schneiden erhöht wird.
WARNUNG: Tragen Sie immer geeigneten Gehörschutz.
Unter bestimmten Bedingungen und je nach Anwendungsdauer
kann das Geräusch dieses Produktes zu Gehörverlust
führen. Beachten Sie die folgenden Faktoren, die sich auf die
Lärmexposition auswirken:
• Verwenden Sie speziell konstruierte, Lärm mindernde
Sägeblätter,
• Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geschärfte Sägeblätter,
und
• Verwenden Sie speziell entwickelte Sägeblätter mit
Geräuschunterdrückung.
WARNUNG: Verwenden Sie IMMER eine Schutzbrille.
Normale Brillen sind KEINE Schutzbrillen. Verwenden Sie bei
stauberzeugenden Arbeiten auch eine Atemmaske.
WARNUNG: Bei Verwendung dieses Werkzeugs kann
Staub erzeugt/oder verteilt werden, der zu permanenten
Erkrankungen der Atemwege oder anderen Verletzungen führen
kann.
WARNUNG: Einige Stäube, die durch Maschinenschleifen,
Sägen, Schleifen, Bohren oder durch andere Bautätigkeiten
23
Deutsch
entstehen, enthalten Chemikalien, die dafür bekannt sind,
Krebs, Fehlgeburten oder andere reproduktive Schäden zu
verursachen. Diese Chemikalien sind zum Beispiel:
Wichtige Sicherheitshinweise für alle AkkuLadegeräte
• Blei aus auf Blei basierenden Farben,
• Kristalline Kieselerde von Ziegelsteinen und Zement oder
anderem Mauerwerk, und
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für kompatible
Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Arsen oder Chrom von chemisch behandeltem Bauholz.
•
Ihr Risiko in Bezug auf diese Stoffe variiert und hängt davon
ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit machen. Um die Belastung
durch diese Chemikalien zu minimieren, sollten Sie: In einem gut
belüfteten Bereich arbeiten und genehmigte Schutzausrüstung
verwenden. So zum Beispiel Staubschutzmasken, die speziell
für das Ausfiltern von mikroskopischen Partikeln konstruiert
wurden.
Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Staub vom
Motorschleifen, Sägen, Schleifen, Bohren und anderen
Bautätigkeiten. Tragen Sie Schutzkleidung und waschen Sie
betroffene Stellen mit Seife und Wasser. Wenn Staub in den Mund
oder die Augen gelangt oder auf der Haut bleibt, können schädliche
Chemikalien absorbiert werden.
WARNUNG: Bei Verwendung dieses Werkzeugs kann Staub
erzeugt/oder verteilt werden, der zu permanenten Erkrankungen
der Atemwege oder anderen Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie stets eine zugelassene Atemschutzvorrichtung,
die für die Staubbelastung geeignet ist.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
– Die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts.
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz
der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei
insbesondere um:
– Gehörschaden durch Lärmbelastung.
– Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
– Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle Anweisungen und
Warnhinweise auf dem Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom von
maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT verwendet
werden. Andere Akkutypen können bersten und Verletzungen
und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose gesteckt
wird, können die Ladekontakte im Ladegerät unter bestimmten
Bedingungen durch Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. unter anderem Stahlwolle,
Alufolie oder angesammelte Metallpartikel, sollten von
Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten werden. Ziehen Sie
den Netzstecker des Ladegerätes immer aus der Steckdose,
wenn kein Akku in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose.
•Die längste Lebensdauer und beste Leistung werden erreicht, wenn
das Akkupack bei Lufttemperaturen zwischen 18 und 24 °C geladen
wird. Laden Sie das Akkupack NICHT, wenn die Lufttemperatur unter
+4 °C oder über +40 °C liegt. Das ist sehr wichtig und beugt schwerer
Beschädigung des Akkupacks vor.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät, außer
dem in diesem Handbuch beschriebenen, aufgeladen werden.
Das Ladegerät und der Akku wurden speziell zur gemeinsamen
Verwendung konzipiert.
– Keine Absaugvorrichtung beim Sägen von Holz angebracht.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von DeWALT
Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock
verursachen.
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Bildzeichen am Werkzeug
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, um das
Ladegerät von der Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts.
Starren Sie nicht auf die Betriebsleuchte.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (X), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse
geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
24
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten
oder darüber stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche oder
tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät bzw. stellen
Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und das Gerät überhitzt
werden. Stellen Sie das Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf.
Das Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen
versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten
Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
•Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen harten Stoß
erlitten hat, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
Bringen Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie es zu
einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es gewartet
oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau
kann gefährliche oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock
verursachen oder zu Brand führen.
Deutsch
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel
unverzüglich vom Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor dem Reinigen
aus der Steckdose. Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit standardmäßigem
230V Netzstrom konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht für das
Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben Geschwindigkeit eines warmen
Akkus geladen. Der Akku wird während des gesamten Ladevorgangs mit
der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn
der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen Schutzsystem
ausgestattet, das den Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es vollständig aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle Akkus
Ladegeräte
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Die Ladegeräte DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 und DCB115
können folgende Akkus laden: 10.8V, 14,4V und 18V XR Li-Ion (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B und DCB185).
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig aufgeladen. Lesen
Sie vor der Verwendung von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die genannten Schritte zum
Aufladen.
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen vorgenommen
werden, und sie wurden für eine möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Ladevorgang (Abb. 2)
1.Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose ein, bevor Sie
das Akku einsetzen.
2.Legen Sie den Akku (P) vollständig in das Ladegerät ein. Die rote
Leuchte (Aufladen) blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3.Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt, dass das
rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen und
kann jetzt verwendet oder in der Ladestation gelassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus zu
gewähren, laden Sie den Akkusatz vor der ersten Verwendung vollständig
auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. B.
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Beim
Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät können
sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das Ladegerät ein.
Führen Sie niemals Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku reißen kann, was zu
schweren Verletzungen führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen Ladegeräten von DeWALT
auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in Wasser
oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
•Lagern oder verwenden Sie das Werkzeug und Akkupack
niemals in Bereichen, in denen die Temperatur unter 0 ˚C (32 ˚F)
fällt oder 40 ˚C (104 ˚F) übersteigt (beispielsweise Scheunen
oder Metalldachgebäude im Sommer). Für optimale Lebensdauer
lagern Sie die Akkupacks an einem kühlen, trockenen Ort.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen, fallen
lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten Schlag erlitten
haben, fallen gelassen, überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen oder getreten wurde).
Ein Stromunfall oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten zum Recycling zur
Kundendienststelle zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird,
muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt werden,
wo es kein Stolperrisiko darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen Akkus können aufrecht
auf dem Akku stehen, aber leicht umgestoßen werden.
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wiedereinsetzen des Akkupacks
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Die rote Leuchte blinkt in der Zeit
weiter, aber eine gelbe Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft.
Sobald der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang wieder auf.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR LITHIUMIONEN (LI-ION) - AKKUS
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus auf. Das
Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät
angezeigt werden.
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark beschädigt
oder vollkommen verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines Lithiumionen-Akkus entstehen
giftige Dämpfe und Stoffe.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät hinweisen.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen
Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie das offene Auge für 15
Minuten, oder bis die Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in
ärztliche Behandlung begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus
einer Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen Sie es zusammen
mit dem Akku zur Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu kalt ist,
startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät schaltet
dann automatisch in den Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann Atemwegsreizungen
verursachen. Sorgen Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit kann
brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
25
Deutsch
Transport
Akku ist defekt.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so wie sie von
den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben werden, einschließlich der
UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften
über die Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Regulations und der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3 der
„Empfehlungen der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
In den meisten Fällen wird der Transport eines DeWALT-Akkupacks von
der Klassifizierung als vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden Fälle, wo ein Transport
gemäß Klasse 9 erforderlich ist, folgende:
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
1.Lufttransport von mehr als zwei DeWALT Lithium-Ion-Akkupacks, wenn
das Paket nur Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiebewertung von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten ist.
Für alle Lithium-Ionen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf dem
Paket angegeben.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder vollständig
reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des Versenders, sich über die
aktuellen Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen für Verpackung,
Etikettierung/Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
aden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu bestimmten
L
DeWALT-Ladegeräten auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem DeWALT-Ladegerät
aufgeladen, können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Beim Transport von Akkus können Brände entstehen, wenn die
Batterieanschlüsse unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus sicher, dass die
Batterieanschlüsse geschützt und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs werden in gutem
Glauben zur Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie
zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments genau sind. Jedoch wird
keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine Tätigkeiten den
geltenden Vorschriften entsprechen.
Akku
Den Akku nicht verbrennen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Gehrungssäge
1Sägeblattschlüssel
1Sägeblatt
1Zusatzhandgriff
AKKUTYP
1Staubsack
Das Modell DCS365 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
1Schraubstock
Die Akkus DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
oder DCB185 können verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie
unter Technische Daten.
1Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen sind im Lieferumfang
von N-Modellen nicht enthalten.
Empfehlungen für die Lagerung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen,
die beim Transport entstanden sein könnten.
1.Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht direktem
Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine
optimale Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei
Raumtemperatur, wenn sie nicht verwendet werden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
2.Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig aufgeladener Akku an
einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt werden. Der
Akku muss vor der Verwendung aufgeladen werden.
A.Auslöseschalter
Schilder am Ladegerät und Akku
C.Montagebohrungen
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf dem
Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
B.Bediengriff
D.Untere Schutzvorrichtung
E.Gehrungswinkel-Arretierungsknopf
F.Schlitzplatte
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
G.Gehrungsarm
H.Gehrungsskala
I.Schrauben der Gehrungsskala
Die Ladezeit ist den Technischen Daten zu entnehmen.
J.Seitliche Handgriffe
Akku wird geladen.
L.Neigungsverriegelungsknopf
K.Anschlag
M.Schienen
Akku ist geladen.
N.Spanabsauganschluss
O.Handgriff
26
Deutsch
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
P.Akkupack
Q.XPS™ Arbeitsleuchten-Taster
R.Arretierhebel
S.Schieneneinstellschraube
T.Schienenverriegelungsknopf
U.Klemmloch
V.Sägeblattschlüssel
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte von
DeWALT
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. 3)
W.Arretierstift
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku (P) vollständig
aufgeladen sein.
X.Datumscode
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
Y.Neigungswinkel-Übersteuerung
1.Richten Sie den Akku (P) an den Führungen im Werkzeuggriff aus
(Abb. 3).
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
2.Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug sitzt, und
stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Ihre kabellose DeWALT DCS365 Kapp- und Gehrungssäge wurde für
professionelle Holzschneidearbeiten konzipiert. Sie führt die Sägearbeiten
für Querschnitte, Schrägschnitte und Gehrungsschnitte einfach, präzise und
sicher durch.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen
Sägeblattdurchmesser von 184 mm (7-1/4") mit Hartmetallschneide
vorgesehen.
SCHNEIDEN SIE NIEMALS METALLE oder Leichtmetalle, besonders
Magnesium.
VERWENDEN SIE diese nicht in feuchten oder nassen Umgebungen oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Gehrungssägen sind Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen.
Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden,
außer wenn diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt
werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen
Sie immer, ob die Spannung des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß
EN60335 doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet
werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn es absolut
notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel vollständig
ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1.Drücken Sie Akku-Löseknopf (AR) und ziehen Sie den Akku kräftig aus
dem Werkzeuggriff.
2.Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 3A)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit drei grünen
LEDs, die den verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für die
Ladestandsanzeige (Z) gedrückt. Eine Kombination der drei grünen
LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn der
verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug
zu verwenden, leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku
muss aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung des
verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des
Werkzeugs an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur
und Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Einweisung (Abb. 1, 4)
Öffnen Sie die Verpackung, und nehmen Sie die Säge heraus (Abb. 4).
Nutzen Sie dafür die seitlichen Griffmulden oder den Handgriff (O).
Stellen Sie die Säge auf einem ebenen, flachen Untergrund ab,
beispielsweise einer Werkbank oder einem stabilen Tisch.
Betrachten Sie Abbildung 1, um sich mit der Säge und den verschiedenen
Teilen vertraut zu machen. Im Abschnitt „Einstellungen“ wird auf diese
Begriffe Bezug genommen. Sie müssen diese Teile kennen und wissen, wo
sie sich befinden.
VORSICHT: Einklemmgefahr. Um das Verletzungsrisiko
zu verringern, halten Sie den Daumen unterhalb des
Bediengriffs, wenn Sie den Griff nach unten ziehen. Die
untere Schutzvorrichtung bewegt sich nach oben, wenn
der Bediengriff nach unten gezogen wird; dadurch besteht
eine Einklemmgefahr. Der Bediengriff ist in der Nähe der
Schutzvorrichtung montiert, um Spezialschnitte zu ermöglichen.
Drücken Sie den Bedienungsgriff (B) leicht nach unten, und ziehen Sie
den Arretierstift (W) heraus. Lösen Sie vorsichtig den Druck nach unten
und halten Sie den Bedienungsgriff, so dass er ganz nach oben kommen
kann. Verwenden Sie den Arretierstift, wenn Sie die Säge von einem Ort
zum anderen tragen. Verwenden Sie stets die Griffmulden oder seitlichen
Handgriffe (J), um die Säge zu transportieren (siehe Abbildung 4). Siehe
Abbildung 5 und Installation der seitlichen Handgriffe.
Installation der seitlichen Handgriffe (Abb. 5)
Ihre Säge wird mit zwei seitlichen Handgriffen (J) geliefert, die wie der in
Abbildung 5 dargestellt an der Säge montiert werden müssen. Verwenden
Sie dazu die bereitgestellten 4 Schrauben und 4 Muttern. Ziehen Sie sie gut
fest.
Montage auf der Werkbank (Abb. 1)
In allen 4 Standfüßen sind Bohrungen (C) vorhanden, um die Montage auf
der Werkbank zu erleichtern, siehe Abbildung 1. Befestigen Sie die Säge
immer auf einer stabilen Oberfläche, damit sie sich nicht bewegen kann. Um
die Mobilität Ihrer Säge zu verbessern, können Sie sie an einer mindestens
12,7 mm (1/2") Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun leicht
an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie anderenorts
zu befestigen.
27
Deutsch
HINWEIS: Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen,
sollten Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden herausragen. Die Sperrholzplatte muss mit der Auflageplatte
der Werkbank bündig liegen. Bei Befestigung der Säge auf Arbeitsflächen
ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur an den Spannstellen, wo sich die
Befestigungslöcher befinden, festgespannt wird. Ein Festspannen der Säge
an einer anderen Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.
VORSICHT: Um ein Blockieren der Maschine und
Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu vermeiden, sollte das
Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert werden. Wenn
die Säge auf der Fläche kippelt, legen Sie eine dünne
Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die Säge fest auf der
Montagefläche steht.
Wechsel oder Montage eines neuen Sägeblatts
(Abb. 6A–6C)
5.Bringen Sie die Schutzvorrichtungshalterung (AC) wieder in deren
ursprüngliche vollständig abgesenkte Position, und ziehen Sie die
beiden Schrauben der Schutzvorrichtungshalterung (AA, AB) fest, um
die Halterung zu arretieren.
Transport der Säge (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, arretieren Sie vor dem Transportieren der Säge immer
den Schienen-Arretierungsknopf (T), den GehrungswinkelArretierungsknopf (E), den Neigungswinkel-Arretierungsknopf (L)
und den Arretierstift (W). (Siehe Abbildung 1.)
Siehe Sägeblätter unter Optionales Zubehör.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu verringern, tragen
Sie beim Hantieren mit dem Sägeblatt Schutzhandschuhe.
VORSICHT:
• Drücken Sie niemals den Spindelarretierungsknopf (AI, Abb.
6B), während das Sägeblatt stromversorgt ist oder dreht.
• Schneiden Sie mit dieser Gehrungssäge kein Metall,
Mauerwerk oder Faserzement.
Entfernen des Sägeblatts (Abb. 1, 3, 6A–C)
1.Entnehmen Sie den Akku (P, Abb. 3) aus der Säge.
2.Heben Sie den Arm in die obere Position und die untere
Schutzvorrichtung (D) so weit wie möglich an.
Zum bequemen Transport der Gehrungssäge von Ort zu Ort sind auf dem
Sägearm ein Haltegriff (O) bzw. am Sockel seitliche Griffe (J) angebracht,
siehe Abbildung 1.
Lagerung der Gehrungssäge
Die Gehrungssäge muss an einem trockenen Ort gelagert und sicher
verwahrt werden, außer Reichweite von Kindern oder ungeschulten
Personen.
MERKMALE UND STEUERELEMENTE
3.Lösen Sie die hintere Schraube der Schutzvorrichtungshalterung (AA)
um vier Umdrehungen, aber entfernen Sie diese nicht.
4.Lösen Sie die vordere Schraube der Schutzvorrichtungshalterung
(AB, Abb. 6A), bis die Halterung (AC) weit genug angehoben werden
kann, um auf die Sägeblattschraube (AE) zuzugreifen, aber entfernen
Sie diese nicht. Die untere Schutzvorrichtung wird aufgrund der
Schraubenposition an der Schutzvorrichtungshalterung angehoben
bleiben.
5.Drücken Sie auf den Spindelarretierungsknopf (AI, Abb. 6B), während
Sie das Sägeblatt (AD) vorsichtig mit der Hand drehen, bis die
Arretierung einrastet.
6.Halten Sie die Taste gedrückt, und nutzen Sie die andere Hand und die
6,35 mm (1/4") Sechskantseite des mitgelieferten Schraubenschlüssels
(V), um die Sägeblattschraube (AE) zu lösen. (Im Uhrzeigersinn drehen,
Linksgewinde.)
7.Entfernen Sie die Sägeblattschraube (AE) mit der 6,35 mm (1/4")
Sechskantseite des mitgelieferten Schraubenschlüssels, die äußere
Unterlegscheibe der Schraubklemme (AF, Abb. 6C), und das Sägeblatt
(AD). Die innere Unterlegscheibe der Schraubklemme (AG) kann sich
links von der Spindel (AH) befinden.
Einbau eines neuen Sägeblatts (Abb. 6A–6C)
1.Entnehmen Sie den Akku (P, Abb. 3) aus der Säge.
2.Stellen Sie sicher, dass der Arm angehoben ist, die
untere Schutzvorrichtung (D) offen gehalten wird, und die
Schutzvorrichtungshalterung (AC) angehoben ist, platzieren Sie
das Sägeblatt (AD) auf der Spindel (AH) und gegen die innere
Unterlegscheibe der Schraubklemme (AG), wobei die Zähne am
Sägeblatt in die auf der Säge gekennzeichnete Drehrichtung zeigen
müssen.
3.Befestigen Sie die Unterlegscheibe der äußeren Schraubklemme (AF)
auf der Spindel (AH).
4.Montieren Sie die Sägeblattschraube (AE) und, während Sie die
Spindelarretierung (AI) betätigen, ziehen Sie die Schraube (AE) mit
dem mitgelieferten Schlüssel (V) fest (gegen den Uhrzeigersinn drehen,
Linksgewinde).
28
WARNUNG: Die Schutzvorrichtungshaltung muss in ihre
ursprüngliche vollständig abgesenkte Position zurückgebracht
und deren Schrauben müssen fest gezogen werden, bevor die
Säge aktiviert wird. Missachtung kann dazu führen, dass sich
die Schutzvorrichtung nicht schließt oder diese das drehende
Sägeblatt berührt; dadurch können Schäden an der Säge und
schwere Verletzungen auftreten.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
Verwendung des XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystems
(Abb. 1)
WARNUNG: Starren Sie nicht auf die Betriebsleuchte.
HINWEIS: Der Akku muss geladen und an die Gehrungssäge
angeschlossen sein.
Das XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystem kann mit dem Taster (Q)
eingeschaltet werden. Die Leuchte wird sich bei Nichtverwendung der Säge
innerhalb von 20 Sekunden automatisch ausschalten. Die Leuchte wird
auch automatisch aktiviert, wenn der Hauptauslöser des Werkzeugs (A)
gedrückt wird.
Um entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem Holzstück zu schneiden,
schalten Sie das XPSTM-Arbeitsleuchtensystem mit dem Taster (Q) ein (nicht
mit dem Hauptauslöser), und ziehen Sie dann den Bediengriff (B) nach
unten, um das Sägeblatt nahe an das Holz zu bringen. Der Schatten des
Sägeblatts erscheint auf dem Holz. Diese Schattenlinie stellt das Material
dar, welches das Sägeblatt beim Durchführen des Schnitts entfernen
wird. Um Ihren Schnitt korrekt an der vorgezeichneten Linie auszurichten,
richten Sie die vorgezeichnete Linie mit der Kante des Sägeblattschattens
aus. Denken Sie daran, dass Sie unter Umständen den Gehrungs- oder
Neigungswinkel anpassen müssen, damit er präzise der vorgezeichneten
Linie entspricht.
Ihre Säge ist mit einer Batterieschutzfunktion ausgestattet. Die XPSTMArbeitsleuchte blinkt, wenn der Ladestand des Akkus sehr niedrig oder der
Akku zu heiß ist. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie die Schneidarbeiten
fortsetzen. Siehe Ladevorgang unter Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkupacks für diesbezügliche Ladeanweisungen.
Deutsch
Gehrungswinkel-Arretierungsknopf (Abb. 1, 10)
Auslöseschalter (Abb. 8)
Der Gehrungswinkel-Arretierungsknopf (E) ermöglicht Ihnen, den
Gehrungswinkel der Säge um 48° nach rechts bzw. 48° nach links zu
verstellen. Die Gehrungsarretierung rastet automatisch links und rechts bei
10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚ und 45˚ ein.
Um die Säge einzuschalten, drücken Sie den Arretierhebel (R) nach links;
drücken Sie dann auf den Auslöseschalter (A). Die Säge ist in Betrieb,
solange der Schalter gedrückt wird. Lassen Sie das Sägeblatt die volle
Betriebsdrehzahl erreichen, bevor Sie mit den Schnitten beginnen. Zum
Ausschalten der Säge lassen Sie den Schalter los. Lassen Sie das
Sägeblatt zum Stillstand kommen, bevor Sie den Sägekopf anheben.
Es ist nicht vorgesehen, den Schalter im eingeschalteten Zustand zu
arretieren. Im Auslöseschalter ist eine Öffnung (AJ) vorhanden, um den
Schalter mit einem Vorhängeschloss sichern zu können.
Neigungswinkel-Arretierungsknopf (Abb. 1, 12)
Mit der Neigungsverriegelung kann die Säge um 48° nach links
geneigt werden. Um die Neigungseinstellung zu justieren, drehen Sie
den Neigungsregelung-Arretierungsknopf (L) zum Lösen gegen den
Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Neigungswinkel-Arretierungsknopf zum
Festziehen im Uhrzeigersinn.
Schienenverriegelungsknopf (Abb. 1)
Mit dem Schienenverriegelungsknopf (T) können Sie den Sägekopf fest
verriegeln, damit er sich nicht auf den Schienen verschiebt. Dies ist für
bestimmte Schnitte oder beim Transport der Säge notwendig.
Arretierstift (Abb. 1)
WARNUNG: Der Arretierstift darf NUR beim Transportieren und
Aufbewahren der Säge eingesetzt werden. Verwenden Sie den
Arretierstift NIEMALS bei Schneidevorgängen.
Zum Sperren des Sägekopfes in der unteren Position schieben Sie den
Sägekopf nach unten, drücken den Arretierstift (W) herein, und lassen den
Sägekopf los. Dadurch wird der Sägekopf sicher nach unten gehalten, um
die Säge zu transportieren. Zum Lösen drücken Sie den Sägekopf nach
unten und ziehen den Stift heraus.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen
und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Um sicherzustellen, dass der Sägeblattpfad
nicht blockiert ist, führen Sie stets einen Probelauf ohne
angeschlossene Stromversorgung durch, bevor Sie Schnitte
am Werkstück durchführen.
Ordnungsgemäße Körper- und Handposition
(Abb.7A–7D)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie STETS die richtige Haltung der Hände
gemäß Darstellung in Abb. 7A und 7B.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit stets Schraubklemmen, um das
Werkstück einzuspannen.
• Halten Sie Ihre Hände vom Schneidbereich fern. Halten Sie mit Ihren
Händen immer einen
Sicherheitsabstand zum Sägeblatt von mindestens 100 mm (4") ein.
• Halten Sie das Werkstück beim Sägen dicht am Tisch und Anschlag.
Halten Sie Ihre Hände in der Position, bis der Schalter losgelassen
wurde und das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist.
• MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER
SÄGE), BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN,
SO DASS SIE DIE BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN
KÖNNEN. ÜBERKREUZEN SIE DIE HÄNDE NICHT, WIE IN DEN
ABBILDUNGEN 7C UND 7D DARGESTELLT.
• Halten Sie beide Füße fest auf dem Boden und achten Sie darauf, das
Gleichgewicht zu behalten. Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms
nach links
und rechts. Stehen Sie dabei ein wenig seitlich des
Sägeblattes.
• Blicken Sie durch die Schutzvorrichtungsgitter, wenn Sie einer
vorgezeichneten Linie folgen.
Ihre Säge ist nicht mit einer automatischen elektrischen Sägeblattbremse
ausgestattet, aber das Sägeblatt sollte nach dem Loslassen des Auslösers
innerhalb von 5 Sekunden anhalten. Das kann nicht modifiziert werden.
Wenn Sie Stoppzeit wiederholt 5 Sekunden überschreitet, lassen Sie das
Werkzeug von einem autorisierten DeWALT Servicezentrum warten.
Stellen Sie stets sicher, dass das Sägeblatt gestoppt wurde, bevor Sie es
aus dem Sägeschlitz entfernen.
Staubabsaugung (Abb. 1, 9)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Bestimmte Staubpartikel, beispielsweise von
Eiche oder Buche, werden als krebserregend betrachtet,
besonders in Verbindung mit einer Holzbehandlung.
- Verwenden Sie stets eine Staubabsaugung.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, ein angemessenes Atemschutzgerät zu
tragen.
Ihre Säge verfügt über einen integrierten Staubanschluss (N), der die
Nutzung des beiliegenden Staubfangsacks (AK) oder einer Staubabsaugung
ermöglicht.
ANBRINGEN DES STAUBSACKS
1.Montieren Sie den Staubsack (N) gemäß Darstellung in Abbildung 9.
LEEREN DES STAUBSACKS
1.Nehmen Sie den Staubsack (AK) von der Säge, und schütteln oder
klopfen Sie ihn vorsichtig aus.
2.Bringen Sie den Staubsack wieder am Staubanschluss (N) an.
Eventuell löst sich nicht der gesamte Staub aus dem Sack. Dies wirkt sich
nicht auf Schnittleistung aus, reduziert aber die Staubsammeleffizienz der
Säge. Um die Staubsammeleffizienz der Säge wiederherzustellen, drücken
Sie beim Leeren des Staubsacks auf die Feder im Inneren und klopfen Sie
ihn gegen den Rand der Mülltonne oder Staubabsaugung.
VORSICHT: Betreiben Sie diese Säge niemals, wenn
der Staubsack oder die DeWALT-Staubabsaugung nicht
montiert sind. Sägestaub kann zu Atmungsproblemen führen.
Mit der Säge schneiden (Abb. 1)
Wenn Sie das Werkstück nicht mit der Hand auf dem Tisch und gegen
den Anschlag sichern können (unregelmäßige Form, usw.) oder Ihre Hand
dabei weniger als 100 mm (4") vom Sägeblatt entfernt sein würde, muss
eine Schraubklemme oder andere Vorrichtung verwendet werden. Siehe
Einspannen des Werkstücks für weitere Informationen.
Wenn die Schiebefunktion nicht verwendet wird, stellen Sie sicher,
dass der Sägekopf soweit wie möglich zurückgeschoben und der
Schienenverriegelungsknopf (T) festgezogen ist. Das verhindert, dass die
Säge sich auf den Schienen verschiebt, wenn das Werkstück aufgelegt
wird.
HINWEIS: SCHNEIDEN SIE MIT DIESER SÄGE KEINE METALLE
ODER MAUERWERK. Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
HINWEIS: Siehe Betätigung und Sichtbarkeit der Schutzvorrichtung
im Abschnitt Einstellungen für wichtige Informationen über die untere
Schutzvorrichtung vor dem Schneiden.
QUERSCHNITTE
Gerader Schnitt (Abb. 1, 7A, 7B)
Bei einem Querschnitt wird das Holz in einem beliebigen Winkel quer
zur Faserung geschnitten. Ein gerader Querschnitt erfolgt, wenn sich
29
Deutsch
der Gehrungsarm in der Null-Grad-Stellung befindet. Stellen Sie den
Gehrungsarm auf Null ein und verriegeln Sie ihn, und drücken Sie das
Holz fest auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Schalten Sie bei
festgezogenem Schienenverriegelungsknopf (T) die Säge ein, indem Sie den
Auslöseschalter (A) drücken.
Wenn die Säge schneller wird (ca. 1 Sekunde), senken Sie den Arm
gleichmäßig und langsam ab, um das Holz zu schneiden. Lassen Sie das
Sägeblatt vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Arm heben.
Wenn Sie einen Bereich größer als 51 mm x 102 mm (2" x 4") schneiden,
machen Sie eine außen-unten-zurück-Bewegung bei gelöstem
Schienenverriegelungsknopf (T). Ziehen Sie die Säge zu sich heraus, senken
Sie den Sägekopf auf das Werkstück, und schieben Sie die Säge langsam
zurück, um den Schnitt fertigzustellen. Lassen Sie das Sägeblatt beim
Herausziehen nicht die Oberseite des Werkstücks berühren. Die Säge kann
auf Sie zulaufen, was zu Verletzungen oder Schäden am Werkstück führen
kann.
WARNUNG: Verwenden Sie immer einen Schraubstock, um
die Kontrolle zu behalten und um das Risiko zu reduzieren, dass
das Werkstück beschädigt wird und es zu Verletzungen kommt,
wenn Ihre Hände während des Schnitts 100 mm (4") vom
Sägeblatt entfernt sein müssen.
HINWEIS: Der Schienenverriegelungsknopf (T), dargestellt in Abbildung 1,
muss gelöst sein, damit die Schiene entlang der Schienen verschoben
werden kann.
Sehen Sie für verschiedene Schnittanwendungen in die Liste der
empfohlenen Sägeblätter für Ihre Säge, und wählen Sie die aus, die
am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Siehe Sägeblätter unter
Optionales Zubehör.
EINSPANNEN DES WERKSTÜCKS
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor
einem Schnitt symmetrisch und sicher war, kann danach
unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann die
Säge oder alles, worauf die Säge befestigt ist, kippen, z.B.
ein Tisch oder eine Werkbank. Bei einem Schnitt, der evtl.
unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt abgestützt
werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest auf einer
stabilen Fläche befestigt ist. Dies könnte zu Verletzungen
führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer
über dem Unterteil der Säge festgeklemmt werden, wenn
die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie das
Werkstück immer am Unterteil der Säge fest – und nirgendwo
sonst am Arbeitsbereich. Stellen Sie sicher, dass der Fuß
der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der Säge
festgeklemmt wird.
WARNUNG: Verwenden Sie immer einen Schraubstock, um
die Kontrolle zu behalten und um das Risiko zu reduzieren, dass
das Werkstück beschädigt wird und es zu Verletzungen kommt,
wenn Ihre Hände während des Schnitts 100 mm (4") vom
Sägeblatt entfernt sein müssen.
Gehrungsschnitte (Abb. 10, 11)
Gehrungsquerschnitte werden durchgeführt, wenn der Gehrungsarm einen
anderen Winkel als Null hat. Dieser Winkel beträgt häufig 45º für Ecken,
kann aber auf jeden Wert zwischen 48º links oder 48° rechts eingestellt
werden. Um Gehrungsschnitte zu machen, lösen Sie den GehrungswinkelArretierungsknopf (E) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie
den Gehrungswinkel-Arretierungsknopf nach oben, um den Gehrungsarm
(G) auf die gewünschte Stellung der Gehrungsskala (H) zu bringen.
Drehen Sie den Gehrungswinkel-Arretierungsknopf zum Festziehen im
Uhrzeigersinn. Führen Sie den Schnitt wie oben beschrieben durch.
Bei einem Gehrungsschnitt an Werkstücken, die breiter als 51 mm x
102 mm (2" x 4") aber kürzer sind, setzen Sie die längere Seite stets gegen
den Anschlag (Abb. 11).
Um entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem Holzstück zu schneiden,
passen Sie den Winkel so nahe wie möglich an. Trennen Sie das Holz
etwas zu lang ab und messen Sie von der vorgezeichneten Linie zur
Schneidkante, um zu ermitteln, in welcher Richtung der Gehrungswinkel
eingestellt werden muss; schneiden Sie dann erneut. Das erfordert etwas
Praxis, ist aber eine häufig eingesetzte Technik.
Wenn Sie das Werkstück nicht mit der Hand auf dem Tisch und gegen den
Anschlag sichern können (unregelmäßige Form, usw.) oder Ihre Hand dabei
weniger als 100 mm (4") vom Sägeblatt entfernt sein würde, muss eine
Schraubklemme oder andere Vorrichtung verwendet werden.
Verwenden Sie die Materialklemme, die mit Ihrer Säge geliefert wird. Um
eine Materialklemme zu erwerben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort
oder an das DeWALT-Servicezentrum.
Andere Hilfen wie Federklammern oder Schraubklemmen können für
bestimmte Größen und Werkstückformen geeignet sein. Wählen Sie diese
Schraubklemmen und deren Position sorgfältig aus. Nehmen Sie sich Zeit
für einen Probelauf, bevor Sie einen Schnitt durchführen.
Neigungsschnitte (Abb. 12A, 12B)
MONTAGE EINER SCHRAUBKLEMME (ABB. 13)
Ein Neigungsschnitt ist ein Querschnitt, der durchgeführt wird, während
das Sägeblatt angewinkelt zum Holz steht. Um die Neigung einzustellen,
lösen Sie den Neigungswinkel-Arretierungsknopf (L), und bewegen Sie die
Säge wie gewünscht nach links. Wenn der gewünschte Neigungswinkel
eingestellt wurde, ziehen Sie die Neigungsverriegelung gut fest.
Neigungswinkel können von 0º rechts bis 48º links eingestellt werden.
1.Wenn die Schraubklemme (AL) auf die Rückseite der Gehrungssäge
ausgerichtet ist, setzen Sie die Klemmstange in die Bohrung (U)
hinter dem Anschlag ein. Stellen Sie sicher, dass die Unterseite der
Klemmstange vollständig in die Bohrung (U) eingeführt wurde.
Um den Neigungswinkel über 45º bis 48º einzustellen,
1.Lösen Sie den Neigungswinkel-Arretierungsknopf (L).
2.Neigen Sie den Sägekopf etwas, um die NeigungswinkelÜbersteuerung (Y) auf eine Seite zu schieben.
3.Bewegen Sie den Sägekopf auf 48°.
4.Ziehen Sie die den Neigungswinkel-Arretierungsknopf fest.
SCHNITTQUALITÄT
Die Glätte der Schnitte hängt von mehreren Faktoren ab. Beispielsweise
tragen das zu schneidende Material, der Sägeblatttyp, die Sägeblattschärfe
und Schnittgeschwindigkeit zur Schnittqualität bei.
Wenn besonders glatte Schnitte für Präzisionsarbeiten benötigt werden,
erzeugen ein scharfes (60-zahniges Hartmetall) Sägeblatt und eine
langsamere, gleichmäßige Schnittgeschwindigkeit die gewünschten
Ergebnisse.
Stellen Sie sicher, dass das Werkstück beim Schneiden nicht verrutschen
kann; klemmen Sie dieses sicher fest. Lassen Sie das Sägeblatt vollständig
zum Stillstand kommen, bevor Sie den Arm heben.
Wenn am hinteren Ende des Werkstücks noch kleine Fasern oder
Holzstücke herausbrechen, kleben Sie Abdeckband auf die Stelle, wo
der Schnitt vorgenommen werden soll. Sägen Sie durch das Band und
entfernen Sie es nach dem Sägen sorgfältig.
30
2.Drehen Sie die Schraubklemme 180º zur Vorderseite der
Gehrungssäge.
3.Lösen Sie den Knopf, um den Schraubklemmenarm nach oben oder
unten einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf, um
die Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die gegenüberliegende Seite
des Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE
IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR
SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE
DIE BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE
SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SÄGE
ODER DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
Ihre Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt. Sollte wegen des
Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine erneute Einstellung
erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Säge einzustellen.
Deutsch
Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben. Nehmen Sie
sich jetzt etwas Zeit, um diese Anweisungen sorgfältig zu befolgen und die
Genauigkeit Ihrer Säge aufrecht zu erhalten.
Einstellung der Gehrungsskala (Abb. 10, 14)
Arretieren Sie den Sägekopf in der unteren Position. Entriegeln Sie
den Gehrungswinkel-Arretierungsknopf (E), und schwenken Sie den
Gehrungsarm (G), bis dieser in der 0° Gehrungsposition einrastet.
Verriegeln Sie den Gehrungswinkel-Arretierungsknopf nicht. Legen Sie
wie in Abbildung 14 abgebildet ein Winkelmaß gegen den Sägeanschlag
und das Sägeblatt. (Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit
dem Winkelmaß. Dies kann zu ungenauen Messungen führen.) Wenn das
Sägeblatt nicht genau senkrecht zum Anschlag steht, lösen Sie die drei
Schrauben (I, Abb. 10), die die Gehrungsskala (H) fixieren, und bewegen Sie
den Gehrungsarm und die Skala nach links oder rechts, bis das Sägeblatt
gemessen mit einem Winkelmaß senkrecht zum Anschlag steht. Ziehen Sie
die drei Schrauben wieder an.
Neigung rechtwinklig zum Tisch einstellen
(Abb. 1, 12A, 15)
Zum rechtwinkligen Ausrichten des Sägeblatts zum Tisch verriegeln
Sie den Bediengriff mit dem Arretierstift (W) in der unteren Position.
Setzen Sie ein Winkelmaß gegen das Sägeblatt, stellen Sie dabei
sicher, dass das Winkelmaß nicht auf einem Zahn sitzt. Lösen Sie den
Neigungswinkel-Arretierungsknopf (L) und stellen Sie sicher, dass der
Neigungsarm fest gegen den 0° Neigungsanschlag sitzt. Drehen Sie die
0° Neigungsstellschraube (AO) mit einem 4 mm Inbusschlüssel (nicht im
Lieferumfang) bei Bedarf so, dass das Sägeblatt eine Neigung von 0° zum
Tisch hat, gemessen mit dem Winkelmaß.
Neigungsanschlag auf 45º links einstellen
(Abb. 1, 12)
Um den linken 45° Neigungsanschlag einzustellen, lösen Sie zuerst den
Neigungswinkel-Arretierungsknopf, und neigen Sie den Kopf, bis dieser
stoppt. Überprüfen Sie, dass die Neigungswinkel-Übersteuerung (Y) in der
45° Position ist; und falls der Neigungsanzeiger (AN) nicht exakt 45° anzeigt,
drehen Sie die 45° Neigungsstellschraube (AP), bis der Neigungsanzeiger
(AN) 45° anzeigt.
Betätigung und Sichtbarkeit der Schutzvorrichtung
(Abb. 1, 24)
VORSICHT: Einklemmgefahr. Um das Verletzungsrisiko
zu verringern, halten Sie den Daumen unterhalb des
Bediengriffs, wenn Sie den Griff nach unten ziehen. Die
untere Schutzvorrichtung bewegt sich nach oben, wenn der
Bediengriff nach unten gezogen wird; dadurch besteht eine
Einklemmgefahr.
Die untere Schutzvorrichtung (D) an Ihrer Säge wird automatisch
hochgezogen, wenn der Arm gesenkt wird; sie schwenkt wieder zurück,
wenn die Säge wieder in die obere Position zurückkehrt.
Vor Inbetriebnahme oder nach Einstellungen an der Säge prüfen Sie
den Arm (ohne Stromversorgung) und stellen Sie sicher, dass die
Schutzvorrichtung gleichmäßig öffnet und vollständig schließt. Diese sollte
das Sägeblatt nicht berühren. Wenn der Arm oben ist, heben Sie die
Schutzvorrichtung (ohne Stromversorgung) wie in Abbildung 24 dargestellt
an, und lasse Sie diese wieder los. Die Schutzvorrichtung sollte schnell
schließen. Betreiben Sie die Säge nicht, falls sich die Schutzvorrichtung
nicht ungehindert bewegt und nicht sofort schließt. Klemmen oder arretieren
Sie die Schraubklemme niemals in einer offenen Position fest, wenn Sie die
Säge bedienen.
Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn Sägeblätter
ausgewechselt werden und wenn der Zustand der Säge geprüft werden
soll. HEBEN SIE NIEMALS DIE UNTERE SCHUTZVORRICHTUNG MIT DER
HAND AN, WENN DAS SÄGEBLATT NOCH LÄUFT.
HINWEIS: Bestimmte Spezialschnitte bei großen Werkstücken erfordern,
dass Sie die Schutzvorrichtung von Hand anheben. Siehe Schneiden
großer Werkstücke unter Spezialschnitte.
Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen,
die eine bessere Sicht auf das Werkstück ermöglichen. Obwohl die
Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich reduzieren, sind
doch Öffnungen im Blattschutz vorhanden; somit sollten Sie stets eine
Schutzbrille tragen.
Einstellung der Schienenführung (Abb. 1)
Prüfen Sie regelmäßig die Schienen (M) auf Spiel oder Freiraum. Die
Schienen können mit einem trockenen, sauberen Tuch gereinigt werden. Die
rechte Schiene kann mit der Schieneneinstellschraube (S) justiert werden,
dargestellt in Abbildung 1. Zur Reduzierung des Freiraums verwenden Sie
einen 4 mm Inbusschlüssel und drehen Sie die Einstellschraube schrittweise
im Uhrzeigersinn, während Sie den Sägekopf vor und zurück schieben.
Spiel verringern und geringe Schiebekraft beibehalten.
Stütze für lange Werkstücke
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
STÜTZEN SIE LANGE STÜCKE IMMER AB.
Verwenden Sie niemals andere Personen als Ersatz für Tischverlängerungen
oder als zusätzliche Stütze für Werkstücke, die länger oder breiter als das
Grundgestell des Gehrungssägentisches sind, oder um beim Zuführen,
Abstützen oder das Ziehen des Werkstücks zu helfen.
Stützen Sie lange Werkstücke mit einem geeigneten Mittel, zum Beispiel
einem Sägebock, damit die Enden nicht herunterfallen.
Schneiden von Bilderrahmen, Schaukästen und
anderen vierseitigen Projekten (Abb. 16, 17)
Um am besten nachvollziehen zu können, wie die hier aufgeführten Arbeiten
durchgeführt werden, empfehlen wir, dass Sie einige leichte Projekte mit
Holzresten durchführen, bis Sie ein „Gefühl“ für Ihre Säge entwickeln.
Ihre Säge ist das perfekte Werkzeug für das Gehren von Ecken wie in
Abbildung 16 dargestellt. Skizze A in Abbildung 17 zeigt eine Verbindung,
in der die Neigungseinstellung genutzt wurde, um die Kanten der beiden
Bretter mit jeweils 45° gegeneinander zu neigen, um eine Ecke mit 90º zu
erzeugen. Für diese Verbindung wurde der Gehrungsarm in der Nullposition
und die Neigungseinstellung bei 45º verriegelt. Das Holz wurde mit der
breiten flachen Seite gegen den Tisch und der schmalen Kante gegen den
Anschlag gelegt. De Schnitt könnte auch durch Gehren der rechten und
linken Seite mit der breiten Fläche gegen den Anschlag gemacht werden.
Schneiden von Zierleisten und anderen Rahmen
(Abb. 17)
Skizze B in Abbildung 17 zeigt eine Verbindung, die mit dem Gehrungsarm
bei 45º gemacht wurde, um die beiden Bretter für eine 90º Ecke zu gehren.
Stellen Sie für diese Art von Verbindung die Neigungseinstellung auf null
und den Gehrungsarm auf 45º. Setzen Sie das Holz wieder mit der breiten
flachen Seite auf den Tisch und der schmalen Kante gegen den Anschlag.
Die Abbildungen 16 und 17 sind nur für vierseitige Objekte.
Wenn sich die Anzahl der Seiten ändert, gilt dies auch für die Gehrungsund Neigungswinkel. Die nachfolgende Übersicht stellt die passenden
Winkel für zahlreiche Formen dar.
– BEISPIELE –
ANZAHL DER
SEITEN
GEHRUNGS- ODER
NEIGUNGSWINKEL
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Die Übersicht setzt voraus, dass alle Seiten die gleiche Länge besitzen. Für
eine Form, die nicht im Diagramm enthalten ist, verwenden Sie folgende
Formel: 180º geteilt durch die Anzahl der Seiten entspricht der Gehrung
(wenn das Werkstück vertikal geschnitten wird) oder der Neigungswinkel
(wenn das Werkstück flach liegend geschnitten wird).
31
Deutsch
Doppelgehrungsschnitte (Abb. 18)
Ein Doppelgehrungsschnitt ist ein Schnitt mit einem Gehrungswinkel und
einem Neigungswinkel gleichzeitig. Diesen Schnitttyp verwendet man für
Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten wie in Abbildung 18 dargestellt.
HINWEIS: Wenn der Schnittwinkel von Schnitt zu Schnitt variiert,
überprüfen Sie, dass der Neigungsverriegelungsknopf und der
Gehrungsverriegelungsgriff sicher verriegelt sind. Sie müssen verriegelt
werden, nachdem Änderungen an Neigung oder Gehrung vorgenommen
wurden.
die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, die korrekten Neigungs- und
Gehrungseinstellungen für allgemeine Verbundgehrungsschnitte zu finden.
Um die Übersicht zu nutzen, wählen Sie den gewünschten Winkel A
(Abb. 18) Ihres Projekts, und suchen Sie diesen Winkel im entsprechenden
Abschnitt der Übersicht. Folgen Sie von dem Punkt der Tabelle gerade nach
unten, um den korrekten Neigungswinkel zu finden, und gerade zur Seite,
um den korrekten Gehrungswinkel zu finden.
Stellen Sie Ihre Säge auf den angegebenen Winkel ein und machen Sie
einige Probeschnitte. Üben Sie das Zusammensetzen der Schnittteile, bis
Sie einen Gefühl für diesen Vorgang entwickeln und sich wohl dabei fühlen.
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Beispiel: Für einen 4-seitigen Kasten mit 26º Außenwinkel (Winkel A,
Abb. 18), verwenden Sie den Bogen oben rechts. Suchen Sie 26° auf
der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen Schnittlinie an jeder Seite,
um die Gehrungswinkeleinstellung an Säge (42°) zu erhalten. Folgen
Sie entsprechend der vertikalen Schnittlinie nach oben oder unten, um
die Neigungswinkeleinstellung an der Säge (18°) zu erhalten. Führen Sie
immer Probeschnitte an einigen Reststücken durch, um die Einstellungen
der Säge zu prüfen.
SCHNEIDEN VON ABSCHLUSSLEISTEN
Damit sie ordnungsgemäß montiert werden können, müssen
Abschlussleisten mit extremer Genauigkeit mit einer Doppelgehrung
geschnitten werden.
Die beiden flachen Flächen einer festgelegten Abschlussleiste stehen in
Winkeln zueinander, die zusammen exakt 90° ergeben. Meistens (aber nicht
immer) haben Abschlussleisten einen oberen Rückwinkel (der Abschnitt, der
flach an der Decke verläuft) von 52° und einen unteren Rückwinkel (das Teil,
das flach an der Wand aufliegt) von 38°.
Ihre Gehrungssäge besitzt spezielle, voreingestellte Gehrungsrastpunkte bei
31,6° links und rechts zum Schneiden von Abschlussleisten im richtigen
Winkel. Es gibt auch eine Markierung auf der Neigungsskala bei 33,8º.
Die Neigungseinstellung/Schnitttyp Übersicht enthält die richtigen
Einstellungen zum Schneiden von Abschlussleisten. (Die Zahlen für die
Gehrungs- und Neigungseinstellungen sind sehr präzise und können nicht
so einfach an der Säge eingestellt werden.) Da die meisten Räume keine
Winkel mit exakt 90° besitzen, müssen Sie Ihre Einstellungen ohnehin fein
abstimmen.
VORHERIGE TESTS MIT RESTSTÜCKEN SIND SEHR WICHTIG!
ANWEISUNGEN ZUM SCHNEIDEN VON ABSCHLUSSLEISTEN, DIE FLACH LIEGEN, UND
VERWENDUNG DER VERBUNDFUNKTIONEN
1.Legen Sie die Form mit der breiten Rückseite flach nach unten auf den
Sägetisch (Abb. 20).
2.Die folgenden Einstellungen gelten für alle Standard (US)
Abschlussleisten mit Winkeln von 52° und 38°.
NEIGUNGSEINSTELLUNG
VIERSEITIGER
KASTEN
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
SECHSSEITIGER
KASTEN
ACHTSEITIGER
KASTEN
Schneiden von Grundformen (Abb. 19)
Gerade 90º-Schnitte:
Legen Sie das Holz gegen den Anschlag und halten Sie es wie in
Abbildung 19 abgebildet in Position. Schalten Sie die Säge ein, lassen
Sie das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreichen und lenken Sie den
Arm vorsichtig durch den Schnitt.
Schneiden von GRUNDFORMEN BIS ZU 89 mm (3,5") HÖHE VERTIKAL ZUM
ANSCHLAG
Positionieren Sie das Werkstück wie in Abbildung 19 dargestellt.
Alle Schnitte müssen mit der Rückseite der Form gegen den Anschlag und
mit der Unterseite der Form gegen den Tisch erfolgen.
Linke Seite
Rechte Seite
33,8°
33,8°
33,8°
33,8°
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
32
Werkstücke bis zu 89 mm (3,5") können wie oben beschrieben geschnitten
werden. Die Breite des Werkstücks darf 19 mm (0,7") nicht überschreiten.
INNENECKE
Gehrung links 45°
AUSSENECKE
Gehrung rechts 45°
Linke Seite des Schnitts
speichern
Gehrung rechts 45°
Linke Seite des Schnitts
speichern
Gehrung links 45°
Rechte Seite des Schnitts
speichern
Rechte Seite des Schnitts
speichern
SCHNITTTYP
LINKE SEITE, IN DER ECKE:
1.Oberseite der Form gegen den Anschlag
2.Gehrungstisch eingestellt rechts 31,62°
3.Linkes Ende des Schnitts speichern
RECHTE SEITE, IN DER ECKE:
1.Unterseite der Form gegen den Anschlag
2.Gehrungstisch eingestellt links 31,62°
3.Linkes Ende des Schnitts speichern
LINKE SEITE, AUSSERHALB DER ECKE:
1.Unterseite der Form gegen den Anschlag
2.Gehrungstisch eingestellt links 31,62°
3.Rechtes Ende des Schnitts speichern
RECHTE SEITE, AUSSERHALB DER ECKE:
1.Oberseite der Form gegen den Anschlag
2.Gehrungstisch eingestellt rechts 31,62°
3.Rechtes Ende des Schnitts speichern
HINWEIS: Denken Sie bei der Einstellung von Neigungs- und
Gehrungswinkeln bei allen Doppelgehrungsschnitten daran, dass die für
Abschlussleistungen dargestellten Winkel sehr präzise sind und nur schwer
eingestellt werden können. Da diese einfach verschoben werden können
und nur wenige Räume exakt rechteckige Ecken haben, sollten alle
Einstellungen an Reststücken getestet werden.
VORHERIGE TESTS MIT RESTSTÜCKEN SIND SEHR WICHTIG!
ALTERNATIVE METHODE ZUM SCHNEIDEN VON ABSCHLUSSLEISTEN
Positionieren Sie die Form in einem Winkel zwischen dem Anschlag (K) und
dem Sägetisch (AQ), wie in Abbildung 21 dargestellt.
Der Vorteil beim Schneiden von Abschlussleisten nach diesem Verfahren
ist, dass kein Neigungsschnitt erforderlich ist. Genaue Änderungen am
Gehrungswinkel können ohne Beeinträchtigung des Neigungswinkels
erfolgen. Auf diese Weise kann die Säge, wenn andere Ecken als solche mit
90º vorhanden sind, schnell und einfach darauf eingestellt werden.
ANWEISUNGEN ZUM SCHNEIDEN VON ABSCHLUSSLEISTEN, DIE WINKELIG
ZWISCHEN DEM ANSCHLAG UND UNTERTEIL DER SÄGE LIEGEN, FÜR ALLE
SCHNITTE
Diese Säge kann bis zu 14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8") verschachtelte
Abschlussleisten schneiden.
1.Positionieren Sie die Form in einem Winkel zwischen dem Anschlag (K)
und dem Sägetisch (AQ), wie in Abbildung 21 dargestellt.
2.Die winkeligen „flachen“ Teile auf der Rückseite der Form müssen
rechtwinklig auf dem Anschlag und Sägetisch liegen.
Deutsch
Linke
Seite
Rechte
Seite
INNENECKE
AUSSENECKE
Gehrung rechts bei 45°
Gehrung links bei 45°
Rechte Seite des
Schnitts speichern
Rechte Seite des
Schnitts speichern
Gehrung links bei 45°
Gehrung rechts bei 45°
Linke Seite des
Schnitts speichern
Linke Seite des
Schnitts speichern
Spezialschnitte
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlages. Trennen Sie
das Ladegerät von der Wechselstromsteckdose, bevor Sie es
reinigen. Schmutz und Fett an der Außenseite des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer weichen, nicht-metallischen
Bürste entfernt werden. Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten
wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann die
Verwendung von solchem Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem
Produkt nur von DeWALT empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
FÜHREN SIE NUR DANN SCHNITTE DURCH, WENN DAS
WERKSTÜCK AM TISCH UND ANSCHLAG GESICHERT WURDE.
BOGENFÖRMIGE WERKSTÜCKE (ABB. 22, 23)
Beim Schneiden von bogenförmigen Werkstücken diese immer wie in
Abbildung 22 gezeigt auflegen, niemals wie in Abbildung 23 dargestellt.
Falsches Auflegen des Werkstücks führt zum Quetschen des Sägeblatts vor
Fertigstellung des Schnitts.
SCHNEIDEN RUNDER WERKSTÜCKE
RUNDE WERKSTÜCKE MÜSSEN EINGESPANNT ODER FEST AM
ANSCHLAG GEHALTEN WERDEN, UM DEREN WEGROLLEN ZU
VERHINDERN. Dies ist extrem wichtig bei Winkelschnitten.
SCHNEIDEN GROSSER WERKSTÜCKE (ABB. 24)
Gelegentlich haben Sie mit Holzstücken zu tun, die etwas zu groß sind, um
unter die untere Schutzvorrichtung zu passen. Um die Schutzvorrichtung
über dem Holz zu entfernen, schalten Sie die Säge aus und halten Sie
Ihre rechte Hand am Bediengriff, bringen Sie Ihren rechten außerhalb
des oberen Bereichs der Schutzvorrichtung, und klappen Sie die
Schutzvorrichtung gerade so weit nach oben, dass das Holz freigegeben
wird, wie in Abbildung 24 dargestellt. Lassen Sie die Schutzvorrichtung
los, bevor Sie den Motor starten. Der Schutzmechanismus wird
während des Schneidens ordnungsgemäß funktionieren. Tun Sie das
nur, wenn es unbedingt notwendig ist. BINDEN ODER KLEBEN SIE DIE
SCHUTZVORRICHTUNG NIEMALS FEST ODER HALTEN SIE SIE AUF
ANDERE WEISE OFFEN, WENN SIE DIESE SÄGE BETREIBEN.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das
Gerät reinigen oder warten, oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen
kann Verletzungen verursachen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Die folgenden Zubehörteile, die speziell für Ihre Säge konstruiert
wurden, können sehr hilfreich sein. In einigen Fällen können andere
lokal erworbene Werkstückstützen, Längenanschläge, Schraubzwingen,
usw. besser geeignet sein. Gehen Sie sorgfältig bei der Auswahl und
Anwendung von Zubehör vor. Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
SÄGEBLÄTTER
VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH 184 mm (7-1/4") SÄGEBLÄTTER
MIT 16 mm (5/8") DURCHMESSER UM DIE SPINDELBOHRUNG
und einem maximalen SÄGESCHLITZ von 2,1 mm (0,08"). DIE
DREHZAHL MUSS MINDESTENS 4000 U/MIN BETRAGEN.
VERWENDEN SIE KEINEN SÄGEBLÄTTER MIT DIAMANTFÖRMIGEN
SPINDELBOHRUNGEN. Verwenden Sie niemals Sägeblätter mit einem
anderen Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß geschützt.
Verwenden Sie nur Querschnitt-Sägeblätter! Verwenden Sie keine
Sägeblätter, die für Längsschnitte vorgesehen sind, Kombinationsblätter
oder Blätter mit Hakenwinkeln über  7°.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
ANWENDUNG
DURCHMESSER
ZÄHNE
Allgemeine Anwendungen
184 mm (7-1/4")
40
Feines Holzschneiden
184 mm (7-1/4")
60
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden. Produkte und Batterien enthalten Materialien,
die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den
Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht
mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt
werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der Akku
umweltgerecht zu entsorgen:
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
Reinigung
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle
ab. Dort werden die gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß
entsorgt.
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz
und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine
zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können das
in diesen Teilen verwendete Material aufweichen. Verwenden
Sie ein nur mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten in das
Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
33
Deutsch
Anleitung zur Fehlersuche
STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE SICHERHEITSREGELN UND ANWEISUNGEN BEFOLGEN
PROBLEM
Säge startet nicht
Schnitte der Säge sind
nicht zufriedenstellend
WO LIEGT DAS PROBLEM?
1.Akku nicht eingesetzt
WAS ZU TUN IST
1.Legen Sie den Akku ein. Siehe Einlegen oder Entfernen des Akkupacks.
2.Akku nicht geladen
2.Akku laden. Siehe Ladevorgang.
3.Bürsten verschlissen
3.Lassen Sie die Bürsten von einem autorisierten Servicezentrum ersetzen.
1.Sägeblatt ist stumpf
1.Ersetzen Sie das Sägeblatt. SieheWechsel oder Montage eines neuen
Sägeblatts.
2.Drehen Sie das Sägeblatt um. Siehe Wechsel oder Montage eines neuen
Sägeblatts.
3.Entfernen Sie das Sägeblatt mit grober Stahlwolle und Terpentin oder einem
handelsüblichen Ofenreiniger.
4.Wechseln Sie den Sägeblatttyp. Siehe Sägeblätter unter Optionales
Zubehör.
1.Akku laden. Siehe Ladevorgang.
2.Sägeblatt falsch herum montiert
XPS™ Arbeitsleuchte
blinkt
Maschine vibriert
übermäßig
Führt keine exakten
Gehrungsschnitte
durch
Werkstück quetscht
das Sägeblatt
34
3.Harz- oder Klebstoffrückstände am
Sägeblatt
4.Falsches Sägeblatt für die
durchzuführenden Arbeiten
1.Akku nicht geladen
1.Säge nicht fest am Ständer oder an
der Werkbank montiert
1.Ziehen Sie alle Befestigungsteile gut fest. Siehe Montage auf der Werkbank.
2.Ständer oder Werkbank auf unebenem 2.Wechseln Sie den Standort zu einem flachen, ebenen Untergrund. Siehe
Boden
Einweisung.
3.Sägeblatt ist beschädigt
3.Ersetzen Sie das Sägeblatt. Siehe Wechsel oder Montage eines neuen
Sägeblatts.
1.Gehrungsskala nicht korrekt eingestellt 1.Prüfen und justieren Siehe Einstellung der Gehrungsskala unter
Einstellungen.
2.Das Sägeblatt steht nicht rechtwinklig 2.Prüfen und justieren Siehe Einstellung der Gehrungsskala unter
zum Anschlag
Einstellungen.
3.Das Sägeblatt steht nicht senkrecht
3.Prüfen und justieren Sie den Anschlag. Siehe Neigung rechtwinklig zum
auf dem Tisch
Tisch einstellen unter Einstellungen.
4.Werkstück verrutscht
4.Klemmen Sie das Werkstück ordnungsgemäß am Anschlag fest, oder kleben
Sie Sandpapier mit einer 120er Körnung mit Gummikleber an den Anschlag.
5.Schlitzplatte verschlissen oder
5.Bringen Sie sie zu einer autorisierten Kundendienststelle.
beschädigt
1.Schneiden bogenförmiger Werkstücke 1.Siehe Bogenförmige Werkstückeunter Spezialschnitte.
English
CORDLESS SLIDING COMPOUND MITRE SAW
DCS365
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity 90°
Max. mitre capacity 45°
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
0° mitre
Resulting width at max. height 50 mm
Resulting height at max. width 90 mm
45° mitre left
Resulting width at max. height 50 mm
Resulting height at max. width 90 mm
45° mitre right
Resulting width at max. height 50 mm
Resulting height at max. width 90 mm
45° bevel left
Resulting width at max. height 35 mm
Automatic blade brake time
Weight without battery
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
left
right
left
right
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35.3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10.5
VDC
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN62841-3-9:
LPA (emission sound pressure level)
LWA (sound power level)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
93
2,0
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of battery packs min
Weight
Weight
30 (1.3 Ah)
70 (3.0 Ah)
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of battery packs min
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
40 (1.3 Ah)
90 (3.0 Ah)
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of battery packs min
Weight
60 (1.3 Ah)
140 (3.0 Ah)
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of battery packs min
Weight
25 (1.3 Ah)
55 (3.0 Ah)
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time of battery packs min
Weight
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN62841-3-9
and may be used to compare one tool with another. It may be used for a
preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool. However if the tool is used
for different applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may
significantly reduce the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
25 (1.3 Ah)
55 (3.0 Ah)
kg
230V tools
230V tools
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.5 Ah)
70 (4.0 Ah)
0.49
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
70 (1.5 Ah)
185 (4.0 Ah)
0.29
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
45 (1.5 Ah)
120 (4.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
35 (1.5 Ah)
100 (4.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.5 Ah)
70 (4.0 Ah)
0.5
40 (2.0 Ah)
90 (5.0 Ah)
90 (2.0 Ah)
240 (5.0 Ah)
60 (2.0 Ah)
150 (5.0 Ah)
50 (2.0 Ah)
120 (5.0 Ah)
40 (2.0 Ah)
90 (5.0 Ah)
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if
not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury
which, if not avoided, may result in property damage.
35
English
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
CORDLESS SLIDING COMPOUND MITRE SAW
DCS365
b)
c)
d)
DeWALT declares that these products described under Technical Data are
in compliance with: 2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2014.
e)
These products also comply with Directive 2004/108/EC (until 19.04.2016),
2014/30/EU (from 20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or refer to the back of the
manual.
f)
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DeWALT.
g)
h)
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.10.2015
WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction
manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure
to follow the warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated
(corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite
accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such
as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power
tool. Distractions can cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets
will reduce risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such
as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an
increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water
entering a power tool will increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable,
use a residual current device (RCD) protected supply. Use of
an RCD reduces the risk of electric shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense
when operating a power tool. Do not use a power tool while
36
you are tired or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.
Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off
position before connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning the
power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance at all
times. This enables better control of the power tool in unexpected
situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep
your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust extraction
and collection facilities, ensure these are connected and
properly used. Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.
Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow
you to become complacent and ignore tool safety principles.
A careless action can cause severe injury within a fraction of a
second.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for
your application. The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on
and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other condition that
may affect the power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting
tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to
control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in
accordance with these instructions taking into account the
working conditions and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those intended could result
in a hazardous situation.
h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free
from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do
not allow for safe handling and control of the tool in unexpected
situations.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
b) Use power tools only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury
and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it away from other
metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws or
other small metal objects that can make a connection from
one terminal to another. Shorting the battery terminals together
may cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the
battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush
with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical
help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
English
e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable
behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive
temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may
cause explosion.
g) Follow all charging instructions and do not charge the battery
pack or tool outside the temperature range specified in the
instructions. Charging improperly or at temperatures outside the
specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
m)
n)
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
b) Never service damaged battery packs. Service of battery packs
should only be performed by the manufacturer or authorized service
providers.
o)
p)
q)
Safety Instructions for Mitre Saws
a) Mitre saws are intended to cut wood or wood-like products,
they cannot be used with abrasive cut-off wheels for cutting
ferrous material such as bars, rods, studs, etc. Abrasive dust
causes moving parts such as the lower guard to jam. Sparks from
abrasive cutting will burn the lower guard, the kerf insert and other
plastic parts.
b) Use clamps to support the workpiece whenever possible. If
supporting the workpiece by hand, you must always keep
your hand at least 100 mm (4") from either side of the saw
blade. Do not use this saw to cut pieces that are too small to
be securely clamped or held by hand. If your hand is placed too
close to the saw blade, there is an increased risk of injury from blade
contact.
c) The workpiece must be stationary and clamped or held
against both the fence and the table. Do not feed the
workpiece into the blade or cut “freehand” in any way.
Unrestrained or moving workpieces could be thrown at high speeds,
causing injury.
d) Push the saw through the workpiece. Do not pull the saw
through the workpiece. To make a cut, raise the saw head
and pull it out over the workpiece without cutting, start the
motor, press the saw head down and push the saw through
the workpiece. Cutting on the pull stroke is likely to cause the saw
blade to climb on top of the workpiece and violently throw the blade
assembly towards the operator.
e) Never cross your hand over the intended line of cutting either
in front or behind the saw blade. Supporting the workpiece
“cross handed” i.e. holding the workpiece to the right of the saw
blade with your left hand or vice versa is very dangerous.
f) Do not reach behind the fence with either hand closer than
100 mm (4") from either side of the saw blade, to remove
wood scraps, or for any other reason while the blade is
spinning. The proximity of the spinning saw blade to your hand may
not be obvious and you may be seriously injured.
g) Inspect your workpiece before cutting. If the workpiece is
bowed or warped, clamp it with the outside bowed face
toward the fence. Always make certain that there is no gap
between the workpiece, fence and table along the line of the
cut. Bent or warped workpieces can twist or shift and may cause
binding on the spinning saw blade while cutting. There should be no
nails or foreign objects in the workpiece.
h) Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood
scraps, etc., except for the workpiece. Small debris or loose
pieces of wood or other objects that contact the revolving blade can
be thrown with high speed.
i) Cut only one workpiece at a time. Stacked multiple workpieces
cannot be adequately clamped or braced and may bind on the
blade or shift during cutting.
j) Ensure the mitre saw is mounted or placed on a level, firm
work surface before use. A level and firm work surface reduces
the risk of the mitre saw becoming unstable.
k) Plan your work. Every time you change the bevel or mitre
angle setting, make sure the adjustable fence is set correctly
to support the workpiece and will not interfere with the blade
or the guarding system. Without turning the tool “ON” and with
no workpiece on the table, move the saw blade through a complete
simulated cut to assure there will be no interference or danger of
cutting the fence.
l) Provide adequate support such as table extensions, saw
horses, etc. for a workpiece that is wider or longer than the
r)
s)
table top. Workpieces longer or wider than the mitre saw table can
tip if not securely supported. If the cut-off piece or workpiece tips, it
can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.
Do not use another person as a substitute for a table
extension or as additional support. Unstable support for the
workpiece can cause the blade to bind or the workpiece to shift
during the cutting operation pulling you and the helper into the
spinning blade.
The cut-off piece must not be jammed or pressed by any
means against the spinning saw blade. If confined, i.e. using
length stops, the cut-off piece could get wedged against the blade
and thrown violently.
Always use a clamp or a fixture designed to properly support
round material such as rods or tubing. Rods have a tendency to
roll while being cut, causing the blade to “bite” and pull the work with
your hand into the blade.
Let the blade reach full speed before contacting the
workpiece. This will reduce the risk of the workpiece being thrown.
If the workpiece or blade becomes jammed, turn the mitre
saw off. Wait for all moving parts to stop and disconnect the
plug from the power source and/or remove the battery pack.
Then work to free the jammed material. Continued sawing with
a jammed workpiece could cause loss of control or damage to the
mitre saw.
After finishing the cut, release the switch, hold the saw head
down and wait for the blade to stop before removing the
cut-off piece. Reaching with your hand near the coasting blade is
dangerous.
Hold the handle firmly when making an incomplete cut or
when releasing the switch before the saw head is completely
in the down position. The braking action of the saw may cause the
saw head to be suddenly pulled downward, causing a risk of injury.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: Do not insert the battery into the unit until
complete instructions are read and understood.
DO NOT OPERATE THIS MACHINE until it is completely
assembled and installed according to the instructions. A machine
incorrectly assembled can cause serious injury.
OBTAIN ADVICE from your supervisor, instructor, or another
qualified person if you are not thoroughly familiar with the operation
of this machine. Knowledge is safety.
MAKE CERTAIN the blade rotates in the correct direction. The
teeth on the blade should point in the direction of rotation as marked
on the saw.
TIGHTEN ALL CLAMP HANDLES, knobs and levers prior to
operation. Loose clamps can cause parts or the workpiece to be
thrown at high speeds.
BE SURE all blade and blade clamps are clean, recessed sides
of blade clamps are against blade and arbor screw is tightened
securely. Loose or improper blade clamping may result in damage to
the saw and possible personal injury.
DO NOT OPERATE ON ANYTHING OTHER THAN THE
DESIGNATED VOLTAGE for the saw. Overheating, damage to the
tool and personal injury may occur.
DO NOT WEDGE ANYTHING AGAINST THE FAN to hold the
motor shaft. Damage to tool and possible personal injury may occur.
NEVER CUT METALS or masonry. Either of these can cause the
carbide tips to fly off the blade at high speeds causing serious injury.
NEVER HAVE ANY PART OF YOUR BODY IN LINE WITH THE
PATH OF THE SAW BLADE. Personal injury will occur.
NEVER APPLY BLADE LUBRICANT TO A RUNNING BLADE.
Applying lubricant could cause your hand to move into the blade
resulting in serious injury.
DO NOT place either hand in the blade area when the saw is
connected to the power source. Inadvertent blade activation may
result in serious injury.
NEVER REACH AROUND OR BEHIND THE SAW BLADE. A
blade can cause serious injury.
DO NOT REACH UNDERNEATH THE SAW unless it is unplugged
and turned off. Contact with saw blade may cause personal injury.
SECURE THE MACHINE TO A STABLE SUPPORTING
SURFACE. Vibration can possibly cause the machine to slide, walk,
or tip over, causing serious injury.
USE ONLY CROSSCUT SAW BLADES recommended for mitre
saws. For best results, do not use carbide tipped blades with hook
angles in excess of 7 degrees. Do not use blades with deep gullets.
These can deflect and contact the guard, and can cause damage to
the machine and/or serious injury.
37
English
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USE ONLY BLADES OF THE CORRECT SIZE AND TYPE
specified for this tool to prevent damage to the machine and/or
serious injury (complying with EN847-1).
INSPECT BLADE FOR CRACKS or other damage prior to
operation. A cracked or damaged blade can come apart and pieces
can be thrown at high speeds, causing serious injury. Replace
cracked or damaged blades immediately. Observe the maximum
speed marked on the saw blade.
CLEAN THE BLADE AND BLADE CLAMPS prior to operation.
Cleaning the blade and blade clamps allows you to check for any
damage to the blade or blade clamps. A cracked or damaged blade
or blade clamp can come apart and pieces can be thrown at high
speeds, causing serious injury.
DO NOT USE WARPED BLADES. Check to see if the blade runs
true and is free from vibration. A vibrating blade can cause damage
to the machine and/or serious injury.
DO NOT use lubricants or cleaners (particularly spray or aerosol) in
the vicinity of the plastic guard. The polycarbonate material used in
the guard is subject to attack by certain chemicals.
KEEP GUARD IN PLACE and in working order.
ALWAYS USE THE KERF PLATE AND REPLACE THIS PLATE
WHEN DAMAGED. Small chip accumulation under the saw may
interfere with the saw blade or may cause instability of workpiece
when cutting.
USE ONLY BLADE CLAMPS SPECIFIED FOR THIS TOOL to
prevent damage to the machine and/or serious injury.
CLEAN THE MOTOR AIR SLOTS of chips and sawdust. Clogged
motor air slots can cause the machine to overheat, damaging the
machine and possibly causing a short which could cause serious
injury.
NEVER LOCK THE SWITCH IN THE “ON” POSITION. Severe
personal injury may result.
NEVER STAND ON TOOL. Serious injury could occur if the tool is
tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.
WARNING: Cutting plastics, sap coated wood, and other
materials may cause melted material to accumulate on the
blade tips and the body of the saw blade, increasing the risk of
blade overheating and binding while cutting.
WARNING: Always wear proper personal hearing
protection. Under some conditions and duration of use, noise
from this product may contribute to hearing loss. Be aware of
the following factors influencing exposure to noise:
• Use saw blades designed to reduce the emitted noise,
• Use only well sharpened saw blades, and
• Use specifically designed noise-reduction saw blades.
WARNING: ALWAYS use safety glasses. Everyday eyeglasses
are NOT safety glasses. Also use face or dust mask if cutting
operation is dusty.
WARNING: Use of this tool can generate and/or disperse dust,
which may cause serious and permanent respiratory or other
injury.
WARNING: Some dust created by power sanding, sawing,
grinding, drilling, and other construction activities contains
chemicals known to cause cancer, birth defects or other
reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
– Injuries caused by touching the rotating parts.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
– Risk of injury when changing the blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
The following factors increase the risk of breathing problems:
– No dust extractor connected when sawing wood.
– Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Keep hands away from blade.
Do not stare at operating lamp.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (X), which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important safety
and operating instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary markings on
charger, battery pack, and product using battery pack.
• lead from lead-based paints,
• crystalline silica from bricks and cement and other masonry
products, and
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside
charger. Electric shock may result.
• arsenic and chromium from chemically-treated lumber.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge
only DeWALT rechargeable batteries. Other types of batteries
may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
•
38
Your risk from these exposures varies, depending on how
often you do this type of work. To reduce your exposure to
these chemicals: work in a well ventilated area, and work with
approved safety equipment, such as those dust masks that are
specially designed to filter out microscopic particles.
Avoid prolonged contact with dust from power sanding,
sawing, grinding, drilling, and other construction activities.
Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and
water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin
may promote absorption of harmful chemicals.
WARNING: Use of this tool can generate and/or disperse dust,
which may cause serious and permanent respiratory or other
injury. Always use approved respiratory protection appropriate
for the dust exposure.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged
into the power supply, the exposed charging contacts inside the
charger can be shorted by foreign material. Foreign materials
of a conductive nature such as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil or any buildup of metallic particles should be kept
away from charger cavities. Always unplug the charger from
the power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean.
• Longest life and best performance can be obtained if the battery pack
is charged when the air temperature is between 18 ° and 24 °C. DO
English
NOT charge the battery pack in an air temperature below +4 °C or
above +40 °C. This is important and will prevent serious damage to the
battery pack.
Charge indicators: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
charging
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers
other than the ones in this manual. The charger and battery pack
are specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses may
result in risk of fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting charger. This
will reduce risk of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will not be stepped on,
tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary.
Use of improper extension cord could result in risk of fire, electric
shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger or place the charger
on a soft surface that might block the ventilation slots and
result in excessive internal heat. Place the charger in a position
away from any heat source. The charger is ventilated through slots in
the top and the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord or plug—have them
replaced immediately.
•Do not operate charger if it has received a sharp blow, been
dropped, or otherwise damaged in any way. Take it to an
authorised service centre.
fully charged
hot/cold pack delay*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: The red light will continue to blink,
but a yellow indicator light will be illuminated during this operation. Once
the battery has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack. The charger
will indicate faulty battery by refusing to light or by displaying problem pack
or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to be
tested at an authorised service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot or too cold, it
automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending charging until
the battery has reached an appropriate temperature. The charger then
automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures
maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the rate of a warm battery
pack. The battery pack will charge at that slower rate throughout the entire
charging cycle and will not return to maximum charge rate even if the
battery warms.
• Do not disassemble charger; take it to an authorised service
centre when service or repair is required. Incorrect reassembly
may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.
LITHIUM-ION BATTERY PACKS ONLY
• In case of damaged power supply cord the supply cord must be
replaced immediately by the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System
engages. If this occurs, place the lithium-ion battery on the charger until it is
fully charged.
• Disconnect the charger from the outlet before attempting any
cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing the
battery pack will not reduce this risk.
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection System that will
protect the battery against overloading, overheating or deep discharge.
Important Safety Instructions for All Battery Packs
•NEVER attempt to connect two chargers together.
When ordering replacement battery packs, be sure to include catalog
number and voltage.
• The charger is designed to operate on standard 230V household
electrical power. Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the
battery pack and charger, read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 and DCB115 chargers accept
10.8V, 14.4V and 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B and DCB185) battery packs.
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be as easy as
possible to operate.
Charging Procedure (Fig. 2)
1.Plug the charger into an appropriate outlet before inserting battery
pack.
2.Insert the battery pack (P) into the charger. The red (charging) light will
blink continuously indicating that the charging process has started.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as
in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do not modify battery
pack in any way to fit into a non-compatible charger as battery
pack may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
•Do not store or use the tool and battery pack in locations where
the temperature drops below 0 ˚C (32 ˚F) or exceeds 40 ˚C
(104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings in summer).
For best life, store battery packs in a cool, dry location.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for any
reason. If battery pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger that has received a sharp
blow, been dropped, run over or damaged in any way (i.e.,
pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Electric
shock or electrocution may result. Damaged battery packs
should be returned to service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on a
stable surface where it will not cause a tripping or falling
hazard. Some tools with large battery packs will stand upright
on the battery pack but may be easily knocked over.
3.The completion of charge will be indicated by the red light remaining
ON continuously. The pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion batteries,
charge the battery pack fully before first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the battery pack.
Charge indicators: DCB105
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION (LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can explode
in a fire. Toxic fumes and materials are created when lithium-ion battery
packs are burned.
39
English
• If battery contents come into contact with the skin, immediately
wash area with mild soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation
ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is
composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
• Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
Do not probe with conductive objects.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable if
exposed to spark or flame.
Do not charge damaged battery packs.
Transportation
Do not expose to water.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping regulations
as prescribed by industry and legal standards which include UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by
Road (ADR). Lithium-ion cells and batteries have been tested to section
38.3 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be excepted from
being classified as a fully regulated Class 9 Hazardous Material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
Discard the battery pack with due care for the environment.
1.Air shipping more than two DeWALT lithium-ion battery packs when the
package contains only battery packs (no tools), and
Charge DeWALT battery packs only with designated DeWALT
chargers. Charging battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT charger may make them burst
or lead to other dangerous situations.
2.Any shipment containing a lithium-ion battery with an energy rating
greater than 100 watt hours (Wh). All lithium-ion batteries have the watt
hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered excepted or fully regulated,
it is the shipper's responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the battery terminals
inadvertently come in contact with conductive materials. When transporting
batteries, make sure that the battery terminals are protected and well
insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the manual is provided in
good faith and believed to be accurate at the time the document was
created. However, no warranty, expressed or implied, is given. It is the
buyer’s responsibility to ensure that its activities comply with the applicable
regulations.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCS365 operates on an 18 volt battery pack.
The DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B or DCB185
battery packs may be used. Refer to Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1.The best storage place is one that is cool and dry away from direct
sunlight and excess heat or cold. For optimum battery performance
and life, store battery packs at room temperature when not in use.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1 Mitre saw
1 Blade wrench
1 Saw blade
1 Side handle package
1Dustbag
1 Material clamp
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included with
N-models.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (Fig. 1)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
2.For long storage, it is recommended to store a fully charged battery
pack in a cool, dry place out of the charger for optimal results.
A.Trigger switch
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted of charge.
The battery pack will need to be recharged before use.
C.Mounting holes
Labels on Charger and Battery Pack
E.Mitre lock knob
In addition to the pictographs used in this manual, the labels on the charger
and the battery pack may show the following pictographs:
G.Mitre arm
B.Operating handle
D.Lower guard
F.Kerf plate
H.Mitre scale
Read instruction manual before use.
I.Mitre scale screws
J.Side handles
K.Fence
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
L.Bevel lock knob
M.Rails
N.Dust port
O.Lifting handle
P.Battery pack
40
English
Q.XPS™ worklight momentary switch
R.Lock off lever
S.Rail adjustment screw
T.Rail lock knob
U.Clamp hole
V.Blade wrench
Inserting and Removing the Battery Pack from the
Tool (Fig. 3)
NOTE: Make sure your battery pack (P) is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1.Align the battery pack (P) with the rails inside the tool’s handle (Fig. 3).
W.Lockdown pin
2.Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated in the tool
and ensure that you hear the lock snap into place.
X.Date code
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
Y.Bevel override
INTENDED USE
Your DeWALT DCS365 cordless sliding compound mitre saw has been
designed for professional wood cutting applications. It performs the sawing
operations of cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and
safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 184 mm (7-1/4")
carbide tip blade.
NEVER CUT METALS or light alloy, especially magnesium.
DO NOT use under damp or wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These mitre saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance is not intended for use
by young children or infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should never be left alone with this
product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the battery pack voltage corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger corresponds to that of your
mains.
Your DeWALT charger is double insulated in accordance with
EN60335; therefore no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared
cord available through the DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an
approved extension cable suitable for the power input of your charger (see
Technical Data). The minimum conductor size is 1mm2; the maximum
length is 30m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
1.Press the release button (AR) and firmly pull the battery pack out of the
tool handle.
2.Insert battery pack into the charger as described in the charger section
of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 3A)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which consists of three
green LED lights that indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button (Z). A
combination of the three green LED lights will illuminate designating the
level of charge left. When the level of charge in the battery is below the
usable limit, the fuel gauge will not illuminate and the battery will need to be
recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on the battery
pack. It does not indicate tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user application.
Familiarization (Fig. 1, 4)
Open the box and lift the saw out (Fig. 4) by using the side hand
indentations or lifting handle (O).
Place the saw on a smooth, flat surface such as a workbench or strong
table.
Examine Figure 1 to become familiar with the saw and its various parts. The
section on adjustments will refer to these terms and you must know what
and where the parts are.
CAUTION: Pinch hazard. To reduce the risk of injury, keep
thumb underneath the operating handle when pulling the
handle down. The lower guard will move up as the operating
handle is pulled down, which could cause pinching. The
operating handle is placed close to the guard for special cuts.
Press down lightly on the operating handle (B) and pull out the lock down
pin (W). Gently release the downward pressure and hold the operating
handle, allowing it to rise to its full height. Use the lock down pin when
carrying the saw from one place to another. Always use the hand
indentations or side handles (J) to transport the saw as seen in Figure 4.
Refer to Figure 5 and Installing Side Handles.
Installing Side Handles (Fig. 5)
Your saw comes with two side handles (J) that need to be installed onto the
saw as shown in Figure 5. Use the 4 screws and 4 nuts provided. Tighten
securely.
Bench Mounting (Fig. 1)
Holes (C) are provided in all 4 feet to facilitate bench mounting, as shown
in Figure 1. Always mount your saw firmly to a stable surface to prevent
movement. To enhance the tool’s portability, it can be mounted to a piece of
12.7 mm (1/2") or thicker plywood which can then be clamped to your work
support or moved to other job sites and reclamped.
NOTE: If you elect to mount your saw to a piece of plywood, make sure
that the mounting screws don’t protrude from the bottom of the wood. The
plywood must sit flush on the work support. When clamping the saw to
any work surface, clamp only on the clamping bosses where the mounting
screw holes are located. Clamping at any other point will interfere with the
proper operation of the saw.
CAUTION: To prevent binding and inaccuracy, be sure the
mounting surface is not warped or otherwise uneven. If the saw
rocks on the surface, place a thin piece of material under one
saw foot until the saw sits firmly on the mounting surface.
41
English
Changing or Installing a New Saw Blade (Fig. 6A–6C)
Storage of Mitre Saw
Refer to Saw Blades under Optional Accessories.
The mitre saw must be stored in a dry place and locked up securely, out of
reach of children or untrained persons.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: To reduce the risk of injury, wear gloves when
handling the saw blade.
CAUTION:
• Never depress the spindle lock button (AI, Fig. 6B) while the
blade is under power or coasting.
• Do not cut metal, masonry or fiber cement product with this
mitre saw.
Removing the Blade (Fig. 1, 3, 6A–C)
1.Remove battery pack (P, Fig. 3) from the saw.
2.Raise the arm to the upper position and raise the lower guard (D) as far
as possible.
3.Loosen, but do not remove the guard bracket rear screw (AA) by four
revolutions.
4.Loosen, but do not remove the guard bracket front screw (AB, Fig. 6A)
until the bracket (AC) can be raised far enough to access the blade
screw (AE). Lower guard will remain raised due to the position of the
guard bracket screw.
5.Depress the spindle lock button (AI, Fig. 6B) while carefully rotating the
saw blade (AD) by hand until the lock engages.
6.Keeping the button depressed, use the other hand and the 6.35 mm
(1/4") hex side of the wrench provided (V) to loosen the blade screw
(AE). (Turn clockwise, left-hand threads.)
7.Remove the blade screw (AE) using the 6.35 mm (1/4") hex side of the
wrench provided, the outer clamp washer (AF, Fig. 6C) and blade (AD).
The inner clamp washer (AG) may be left on the spindle (AH).
Installing a Blade (Fig. 6A–6C)
1.Remove battery pack (P, Fig. 3) from the saw.
2.With the arm raised, the lower guard (D) held open and the guard
bracket (AC) raised, place the blade (AD) on the spindle (AH) and
against the inner clamp washer (AG) with the teeth on the blade
pointing in the direction of rotation as marked on the saw.
3.Assemble the outer clamp washer (AF) onto the spindle (AH).
4.Install the blade screw (AE) and, engaging the spindle lock (AI), tighten
the screw (AE) firmly with wrench (V) provided (turn anticlockwise, lefthand threads).
5.Return the guard bracket (AC) to its original full down position and
firmly tighten both guard bracket screws (AA, AB) to hold bracket in
place.
WARNING: The guard bracket must be returned to its original
full down position and the guard bracket screws tightened
before activating the saw. Failure to do so may prevent the
guard from closing or may allow the guard to contact the
spinning saw blade resulting in damage to the saw and severe
personal injury.
Transporting the Saw (Fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
Use of XPSTM LED Worklight System (Fig. 1)
WARNING: Do not stare at operating lamp.
NOTE: The battery must be charged and connected to the mitre saw.
The XPSTM LED Worklight System can be turned on by the momentary
switch (Q). The light will automatically turn off within 20 seconds if the saw
is not in use. The light is also activated automatically every time the tool's
main trigger (A) is pulled.
To cut through an existing pencil line on a piece of wood, turn on the XPSTM
worklight system using the momentary switch (Q) (not with the main trigger),
then pull down on the operating handle (B) to bring the saw blade close to
the wood. The shadow of the blade will appear on the wood. This shadow
line represents the material that the blade will remove when performing a
cut. To correctly locate your cut to the pencil line, align the pencil line with
the edge of the blade’s shadow. Keep in mind that you may have to adjust
the mitre or bevel angles in order to match the pencil line exactly.
Your saw is equipped with a battery fault feature. The XPSTM worklight
begins to flash when the battery is near the end of its useful charge, or
when the battery is too hot. Charge the battery prior to continuing cutting
applications. Refer to Charging Procedure under Important Safety
Instructions for All Battery Packs for battery charging instructions.
Mitre Lock Knob (Fig. 1, 10)
The mitre lock knob (E) allows you to mitre your saw to 48° right and 48°
left. The mitre latch will automatically locate at 10˚, 15˚, 22.5˚, 31.62˚ and 45˚
both left and right.
Bevel Lock Knob (Fig. 1, 12)
The bevel lock allows you to bevel the saw 48° to the left. To adjust the
bevel setting, turn the bevel lock knob (L) anticlockwise to loosen. To
tighten, turn the bevel lock knob clockwise.
Rail Lock Knob (Fig. 1)
The rail lock knob (T) allows you to lock the saw head firmly to keep it from
sliding on the rails. This is necessary when making certain cuts or when
transporting the saw.
Lock Down Pin (Fig. 1)
WARNING: The lock down pin should be used ONLY when
carrying or storing the saw. NEVER use the lock down pin for
any cutting operation.
To lock the saw head in the down position, push the saw head down, push
the lock down pin (W) in and release the saw head. This will hold the saw
head safely down for moving the saw from place to place. To release, press
the saw head down and pull the pin out.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, always
lock the rail lock knob (T), mitre lock knob (E), bevel lock knob
(L) and lock down pin (W) before transporting saw. (Refer to
Figure 1.)
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: To ensure the blade path is clear of obstructions,
always make a dry run of the cut without power before making
any cuts on the workpiece.
In order to conveniently carry the mitre saw from place to place, a lifting
handle (O) has been included on the top of the saw arm and side handles
(J) on the base, as shown in Figure 1.
42
FEATURES AND CONTROLS
English
Proper Body and Hand Position (Fig. 7A–7D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown in Fig. 7A and
7B.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden reaction.
• Add clamps to support the workpiece whenever possible.
• Never place hands near cutting area. Place hands no closer than
100 mm (4") from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep hands in position until the trigger has been released and the
blade has completely stopped.
• ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS
SO THAT YOU CAN CHECK THE PATH OF THE BLADE. DO NOT
CROSS HANDS, AS SHOWN IN FIGURES 7C AND 7D.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance. As you
move the mitre arm left and right, follow it and stand slightly to the side
of the saw blade.
• Sight through the guard louvers when following a pencil line.
NOTE: DO NOT CUT METALS OR MASONRY WITH THIS SAW. Do
not use any abrasive blades.
NOTE: Refer to Guard Actuation and Visibility in the Adjustments
section for important information about the lower guard before cutting.
CROSSCUTS
Straight Cut (Fig. 1, 7A, 7B)
A crosscut is made by cutting wood across the grain at any angle. A
straight crosscut is made with the mitre arm at the zero degree position.
Set and lock the mitre arm at zero, hold the wood firmly on the table and
against the fence. With the rail lock knob (T) tightened, turn on the saw by
squeezing the trigger switch (A).
When the saw comes up to speed (about 1 second) lower the arm
smoothly and slowly to cut through the wood. Let the blade come to a full
stop before raising arm.
When cutting anything larger than a 51 mm x 102 mm (2" x 4"), use an outdown-back motion with the rail lock knob (T) loosened. Pull the saw out,
toward you, lower the saw head down toward the workpiece, and slowly
push the saw back to complete the cut. Do not allow the saw blade to
contact the top of the workpiece while pulling out. The saw may run toward
you, possibly causing personal injury or damage to the workpiece.
WARNING: Always use a work clamp to maintain control and
reduce the risk of workpiece damage and personal injury, if your
hands are required to be within 100 mm (4") of the blade during
the cut.
Trigger Switch (Fig. 8)
To turn the saw on, push the lock-off lever (R) to the left, then depress the
trigger switch (A). The saw will run while the switch is depressed. Allow
the blade to spin up to full operating speed before making the cut. To turn
the saw off, release the switch. Allow the blade to stop before raising the
saw head. There is no provision for locking the switch on. A hole (AJ) is
provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the switch off.
NOTE: The rail lock knob (T) shown in Figure 1 must be loose to allow the
saw to slide along its rails.
Your saw is not equipped with an automatic electric blade brake, but the
saw blade should stop within 5 seconds of trigger release. This is not
adjustable. If the stop time repeatedly exceeds 5 seconds, have the tool
serviced by an authorised DeWALT service centre.
Always be sure the blade has stopped before removing it from the kerf.
Dust Extraction (Fig. 1, 9)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Certain dust, such as oak or beech dust, is
considered carcinogenic, especially in connection with
wood-treatment additives.
- Always use dust extraction.
- Provide for good ventilation of the work space.
- It is recommended to wear an appropriate respirator.
Your saw has a built-in dust port (N) that allows either the supplied dust bag
(AK) or a shop vacuum system to be connected.
TO ATTACH THE DUST BAG
1.Fit the dust bag (AK) to the dust port (N) as shown in Figure 9.
TO EMPTY THE DUST BAG
1.Remove dust bag (AK) from the saw and gently shake or tap the dust
bag to empty.
2.Reattach the dust bag back onto the dust port (N).
You may notice that all the dust will not come free from the bag. This will
not affect cutting performance but will reduce the saw's dust collection
efficiency. To restore your saw's dust collection efficiency, depress the spring
inside the dust bag when you are emptying it and tap it on the side of the
trash can or dust receptacle.
CAUTION: Never operate this saw unless the dust bag or
DeWALT dust extractor is in place. Wood dust may create a
breathing hazard.
Cutting With Your Saw (Fig. 1)
If you cannot secure the workpiece on the table and against the fence by
hand (irregular shape, etc.), or your hand would be less than 100 mm (4")
from the blade, a clamp or other fixture must be used. Refer to Clamping
the Workpiece for more information.
Mitre Cuts (Fig. 10, 11)
Mitre crosscuts are made with the mitre arm at some angle other than zero.
This angle is often 45º for making corners, but can be set anywhere from
zero to 48º left or 48° right. To mitre the saw, loosen the mitre lock knob (E)
by turning it anticlockwise. Pull up on the mitre lock knob to move the mitre
arm (G) to the mitre angle desired on the mitre scale (H). Turn the mitre lock
knob clockwise to tighten. Make the cut as described above.
When performing a mitre cut on workpieces wider than 51 mm x 102 mm
(2" x 4") that are shorter in length, always place the longer side against the
fence (Fig. 11).
To cut through an existing pencil line on a piece of wood, match the angle
as close as possible. Cut the wood a little too long and measure from the
pencil line to the cut edge to determine which direction to adjust the mitre
angle and recut. This will take some practice, but it is a commonly used
technique.
Bevel Cuts (Fig. 12A, 12B)
A bevel cut is a crosscut made with the saw blade leaning at an angle to
the wood. In order to set the bevel, loosen the bevel lock knob (L), and
move the saw to the left as desired. Once the desired bevel angle has been
set, tighten the bevel lock firmly. Bevel angles can be set from 0º right to 48º
left.
To set the bevel angle past 45º to 48º,
1.Loosen the bevel lock knob (L).
2.Tilt the saw head slightly to slide the bevel override (Y) to one side.
3.Move the saw head to 48º.
4.Tighten the bevel lock knob.
QUALITY OF CUT
The smoothness of any cut depends on a number of variables. Things like
material being cut, blade type, blade sharpness and rate of cut all contribute
to the quality of the cut.
When smoothest cuts are desired for molding and other precision work,
a sharp (60 tooth carbide tip) blade and a slower, even cutting rate will
produce the desired results.
Ensure that the material does not move or creep while cutting; clamp it
securely in place. Always let the blade come to a full stop before raising
arm.
If small fibers of wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece
of masking tape on the wood where the cut will be made. Saw through the
tape and carefully remove tape when finished.
For varied cutting applications, refer to the list of recommended saw blades
for your saw and select the one that best fits your needs. Refer to Saw
Blades under Optional Accessories.
If the slide feature is not used, ensure the saw head is pushed back as
far as possible and the rail lock knob (T) is tightened. This will prevent the
saw from sliding along its rails as the workpiece is engaged.
43
English
CLAMPING THE WORKPIECE
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure
before a cut may become unbalanced after a cut is completed.
An unbalanced load may tip the saw or anything the saw is
attached to, such as a table or workbench. When making a cut
that may become unbalanced, properly support the workpiece
and ensure the saw is firmly bolted to a stable surface. Personal
injury may occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped above the
base of the saw whenever the clamp is used. Always clamp the
workpiece to the base of the saw – not to any other part of the
work area. Ensure the clamp foot is not clamped on the edge
of the base of the saw.
WARNING: Always use a work clamp to maintain control and
reduce the risk of workpiece damage and personal injury, if your
hands are required to be within 100 mm (4") of the blade during
the cut.
If you cannot secure the workpiece on the table and against the fence by
hand (irregular shape, etc.), or your hand would be less than 100 mm (4")
from the blade, a clamp or other fixture must be used.
Use the material clamp provided with your saw. To purchase a material
clamp, contact your local retailer or DeWALT service centre.
Other aids such as spring clamps, bar clamps or C-clamps may be
appropriate for certain sizes and shapes of material. Use care in selecting
and placing these clamps. Take time to make a dry run before making the
cut.
TO INSTALL CLAMP (FIG. 13)
1.With the clamp (AL) facing the back of the mitre saw, insert the clamp
rod into the hole (U) behind the fence. Ensure the groove at the bottom
of the clamp rod is fully inserted into the hole (U).
2.Rotate the clamp 180º toward the front of the mitre saw.
3.Loosen the knob to adjust the clamp arm up or down, then use the
fine adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the opposite side of the base when beveling.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO
CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT
INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
Your mitre saw is fully and accurately adjusted at the factory at the time
of manufacture. If readjustment due to shipping and handling or any other
reason is required, follow the instructions below to adjust your saw.
necessary so that the blade is at 0° bevel to the table, as measured with
the square.
Bevel Stop 45º Left Adjustment (Fig. 1, 12)
To adjust the left 45° bevel stop, first loosen the bevel lock knob and tilt the
head until it stops. Verify that the bevel override (Y) is in the 45° position;
and if the bevel pointer (AN) does not indicate exactly 45°, turn the 45°
bevel adjustment screw (AP) until the bevel pointer (AN) reads 45°.
Guard Actuation and Visibility (Fig. 1, 24)
CAUTION: Pinch hazard. To reduce the risk of injury, keep
thumb underneath the operating handle when pulling the
handle down. The lower guard will move up as the operating
handle is pulled down, which could cause pinching.
The lower guard (D) on your saw has been designed to automatically
uncover the blade when the arm is brought down and to cover the blade
when the arm is raised.
Before each use or after making adjustments, cycle the arm (unpowered)
and make sure the guard opens smoothly and closes fully. It should not
contact the blade. With the arm up, raise the guard (unpowered) as shown
in Figure 24 and release. The guard should fully close rapidly. Do not
operate the saw if the guard does not move freely and fully close rapidly.
Never clamp or tie the guard in an open position when operating the saw.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw blades or
for inspection of the saw. NEVER RAISE THE LOWER GUARD MANUALLY
UN­LESS THE BLADE IS STOPPED.
NOTE: Certain special cuts of large material will require that you manually
raise the guard. Refer to Cutting Large Material under Special Cuts.
The front section of the guard is louvered for visibility while cutting.
Although the louvers dramatically reduce flying debris, there are
openings in the guard and safety glasses should be worn at all times.
Rail Guide Adjustment (Fig. 1)
Periodically check the rails (M) for any play or clearance. The rails can be
cleaned with a dry clean cloth. The right rail can be adjusted with the rail
adjustment screw (S) shown in Figure 1. To reduce clearance, use a 4 mm
hex wrench and rotate the set screw clockwise gradually while sliding the
saw head back and forth. Reduce play while maintaining minimum slide
force.
Support for Long Pieces
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
ALWAYS SUPPORT LONG PIECES.
Never use another person as a substitute for a table extension, as additional
support for a workpiece that is longer or wider than the basic mitre saw
table or to help feed, support or pull the workpiece.
Support long workpieces using any convenient means such as sawhorses
or similar devices to keep the ends from dropping.
Once made, these adjustments should remain accurate. Take a little time
now to follow these directions carefully to maintain the accuracy of which
your saw is capable.
Cutting Picture Frames, Shadow Boxes And Other
Four-Sided Projects (Fig. 16, 17)
Mitre Scale Adjustment (Fig. 10, 14)
To best understand how to make the items listed here, we suggest that you
try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel” for
your saw.
Lock the saw head in the down position. Unlock the mitre lock knob (E)
and swing the mitre arm (G) until it locks at the 0° mitre position. Do not
lock the mitre lock knob. Place a square against the saw’s fence and blade,
as shown in Figure 14. (Do not touch the tips of the blade teeth with the
square. To do so will cause an inaccurate measurement.) If the saw blade
is not exactly perpendicular to the fence, loosen the three screws (I, Fig. 10)
that hold the mitre scale (H) and move the mitre arm and the scale left or
right until the blade is perpendicular to the fence, as measured with the
square. Retighten the three screws.
Bevel Square to Table Adjustment (Fig. 1, 12A, 15)
To align the blade square to the table, lock the operating handle in the
down position with the lock down pin (W). Place a square against the blade,
ensuring the square is not on top of a tooth. Loosen the bevel lock knob
(L) and ensure the bevel arm is firmly against the 0° bevel stop. Rotate the
0° bevel adjustment screw (AO) with a 4 mm hex key (not provided) as
44
Your saw is the perfect tool for mitring corners like the one shown in
Figure 16. Sketch A in Figure 17 shows a joint made by using the bevel
adjustment to bevel the edges of the two boards at 45º each to produce a
90º corner. For this joint the mitre arm was locked in the zero position and
the bevel adjustment was locked at 45º. The wood was positioned with
the broad flat side against the table and the narrow edge against the fence.
The cut could also be made by mitring right and left with the broad surface
against the fence.
English
Cutting Trim Molding and Other Frames (Fig. 17)
Cutting Base Molding (Fig. 19)
Sketch B in Figure 17 shows a joint made by setting the mitre arm at 45º
to mitre the two boards to form a 90º corner. To make this type of joint, set
the bevel adjustment to zero and the mitre arm to 45º. Once again, position
the wood with the broad flat side on the table and the narrow edge against
the fence.
Straight 90º cuts:
Figures 16 and 17 are for four-sided objects only.
As the number of sides changes, so do the mitre and bevel angles. The
chart below gives the proper angles for a variety of shapes.
MITRE OR BEVEL
ANGLE
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
All cuts should be made with the back of the molding against the fence and
with the bottom of the molding against the table.
INSIDE CORNER
Left side
Right side
Cutting Compound Mitres (Fig. 18)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle and a bevel angle at
the same time. This is the type of cut used to make frames or boxes with
slanting sides like the one shown in Figure 18.
NOTE: If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel lock
knob and the mitre lock handle are securely locked. These must be locked
after making any changes in bevel or mitre.
The table below will assist you in selecting the proper bevel and mitre
settings for common compound mitre cuts. To use the chart, select the
desired angle A (Fig. 18) of your project and locate that angle on the
appropriate arc in the chart. From that point follow the chart straight down
to find the correct bevel angle and straight across to find the correct mitre
angle.
Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts. Practice
fitting the cut pieces together until you develop a feel for this procedure and
feel comfortable with it.
Example: To make a 4-sided box with 26º exterior angles (Angle A,
Fig. 18), use the upper right arc. Find 26° on the arc scale. Follow the
horizontal intersecting line to either side to get mitre angle setting on saw
(42°). Likewise, follow the vertical intersecting line to the top or bottom
to get the bevel angle setting on the saw (18°). Always try cuts on a few
scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE "A")
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
SQUARE BOX
8 SIDED BOX
OUTSIDE CORNER
Mitre left 45°
Mitre right 45°
Save left side of cut
Save left side of cut
Mitre right 45°
Mitre left 45°
Save right side of cut
Save right side of cut
Material up to 89 mm (3.5") can be cut as described above.
The width of the material cannot exceed 19 mm (0.7").
The chart assumes that all sides are of equal length. For a shape that is not
shown in the chart, use the following formula: 180º divided by the number
of sides equals the mitre (if the material is cut vertically) or bevel angle (if the
material is cut laying flat).
6 SIDED BOX
CUTTING BASE MOLDING UP TO 89 mm (3.5") HIGH VERTICALLY AGAINST THE
FENCE
Position material as shown in Figure 19.
– EXAMPLES –
NUMBER OF
SIDES
Position the wood against the fence and hold it in place as shown in
Figure 19. Turn on the saw, allow the blade to reach full speed and
lower the arm smoothly through the cut.
Cutting Crown Molding (Fig. 20, 21)
In order to fit properly, crown molding must be compound mitred with
extreme accuracy.
The two flat surfaces on a given piece of crown molding are at angles that,
when added together, equal exactly 90°. Most, but not all, crown molding
has a top rear angle (the section that fits flat against the ceiling) of 52° and a
bottom rear angle (the part that fits flat against the wall) of 38°.
Your mitre saw has special pre-set mitre detent points at 31.6° left and right
for cutting crown molding at the proper angle. There is also a mark on the
bevel scale at 33.8°.
The Bevel Setting/Type of Cut chart gives the proper settings for cutting
crown molding. (The numbers for the mitre and bevel settings are very
precise and are not easy to accurately set on your saw.) Since most rooms
do not have angles of precisely 90°, you will have to fine tune your settings
anyway.
PRETESTING WITH SCRAP MATERIAL IS EXTREMELY IMPORTANT!
INSTRUCTIONS FOR CUTTING CROWN MOLDING LAYING FLAT AND USING THE
COMPOUND FEATURES
1.Lay the molding with broad back surface down flat on saw table
(Fig. 20).
2.The settings below are for all Standard (U.S.) crown molding with 52°
and 38° angles.
BEVEL SETTING
33.8°
33.8°
33.8°
33.8°
TYPE OF CUT
LEFT SIDE, INSIDE CORNER:
1.Top of molding against fence
2.Mitre table set right 31.62°
3.Save left end of cut
RIGHT SIDE, INSIDE CORNER:
1.Bottom of molding against fence
2.Mitre table set left 31.62°
3.Save left end of cut
LEFT SIDE, OUTSIDE CORNER:
1.Bottom of molding against fence
2.Mitre table set left 31.62°
3.Save right end of cut
RIGHT SIDE, OUTSIDE CORNER:
1.Top of molding against fence
2.Mitre table set right 31.62°
3.Save right end of cut
NOTE: When setting bevel and mitre angles for all compound mitres,
remember that the angles presented for crown moldings are very precise
and difficult to set exactly. Since they can easily shift slightly and very few
rooms have exactly square corners, all settings should be tested on
scrap molding.
PRETESTING WITH SCRAP MATERIAL IS EXTREMELY IMPORTANT!
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
45
English
ALTERNATIVE METHOD FOR CUTTING CROWN MOLDING
Place the molding at an angle between the fence (K) and the saw table
(AQ), as shown in Figure 21.
The advantage to cutting crown molding using this method is that no bevel
cut is required. Minute changes in the mitre angle can be made without
affecting the bevel angle. This way, when corners other than 90º are
encountered, the saw can be quickly and easily adjusted for them.
INSTRUCTIONS FOR CUTTING CROWN MOLDING ANGLED BETWEEN THE FENCE AND
BASE OF THE SAW FOR ALL CUTS
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
This saw can cut up to 14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8") crown molding
nested.
1.Place the molding at an angle between the fence (K) and the saw table
(AQ), as shown in Figure 21.
2.The angled “flats” on the back of the molding must rest squarely on the
fence and saw table.
INSIDE CORNER
Left side
OUTSIDE CORNER
Mitre right at 45°
Mitre left at 45°
Save right side of cut
Save right side of cut
Right
side
Mitre left at 45°
Mitre right at 45°
Save left side of cut
Save left side of cut
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for
cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any part of the tool into a
liquid.
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from the AC
outlet before cleaning. Dirt and grease may be removed from
the exterior of the charger using a cloth or soft non-metallic
brush. Do not use water or any cleaning solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by
DeWALT, have not been tested with this product, use of such
accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DeWALT recommended accessories should
be used with this product.
The following accessories, designed for your saw, may be helpful.
In some cases, other locally obtained work supports, length stops,
clamps, etc., may be more appropriate. Use care in selecting and using
accessories. Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
SAW BLADES
Special Cuts
NEVER MAKE ANY CUT UNLESS THE MATERIAL IS SECURED ON
THE TABLE AND AGAINST THE FENCE.
BOWED MATERIAL (FIG. 22, 23)
When cutting bowed material always position it as shown in Figure 22 and
never like that shown in Figure 23. Positioning the material incorrectly will
cause it to pinch the blade near the completion of the cut.
CUTTING ROUND MATERIAL
ROUNDED MATERIAL SHOULD BE CLAMPED OR HELD FIRMLY TO
THE FENCE TO KEEP IT FROM ROLLING. This is extremely important
when making angle cuts.
CUTTING LARGE MATERIAL (FIG. 24)
Occasionally you will encounter a piece of wood a little too large to fit
beneath the lower guard. To clear the guard over the wood, with the
saw off and your right hand on the operating handle, place your right
thumb outside of the upper portion of the guard and roll the guard up
just enough to clear the wood, as shown in Figure 24. Release the guard
prior to starting the motor. The guard mechanism will function properly
during the cut. Only do this when necessary. NEVER TIE, TAPE, OR
OTHERWISE HOLD THE GUARD OPEN WHEN OPERATING THIS SAW.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack before
making any adjustments, performing any cleaning or
maintenance, or removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
46
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with
dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air
vents. Wear approved eye protection and approved dust mask
when performing this procedure.
ONLY USE 184 mm (7-1/4") SAW BLADES WITH 16 mm (5/8")
DIAMETER ROUND ARBOR HOLES and a maximum KERF of 2.1 mm
(0.08"). SPEED RATING MUST BE AT LEAST 4000 RPM. DO NOT
USE BLADES WITH DIAMOND-SHAPED ARBOR HOLES. Never use
a different diameter blade. It will not be guarded properly. Use crosscut
blades only! Do not use blades designed for ripping, combination blades
or blades with hook angles in excess of 7°.
BLADE DESCRIPTIONS
APPLICATION
DIAMETER
General Purpose
184 mm (7-1/4")
Fine Woodcutting
184 mm (7-1/4")
TEETH
40
60
Protecting the Environment
eparate collection. Products and batteries marked with this
S
symbol must not be disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or
recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle
electrical products and batteries according to local provisions.
Further information is available at www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails to produce
sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of its
technical life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling
station. The collected battery packs will be recycled or disposed of
properly.
English
Troubleshooting Guide
BE SURE TO FOLLOW SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS
TROUBLE
Saw will not start
WHAT’S WRONG?
1.Battery not installed
WHAT TO DO
1.Install battery. Refer to Installing and Removing Battery Pack.
2.Battery not charged
2.Charge battery. Refer to Charging Procedure.
3.Brushes worn out
3.Have brushes replaced by authorised service centre.
1.Dull blade
1.Replace blade. Refer to Changing or Installing a New Saw Blade.
2.Blade mounted backwards
2.Turn blade around. Refer to Changing or Installing a New Saw Blade.
3.Gum or pitch on blade
4.Incorrect blade for work being done
3.Remove blade and clean with coarse steel wool and turpentine or household
oven cleaner.
4.Change the blade type. Refer to Saw Blades under Optional Accessories.
XPS™ worklight is
flashing
1.Battery not charged
1.Charge battery. Refer to Charging Procedure.
Machine vibrates
excessively
1.Saw not mounted securely to stand or 1.Tighten all mounting hardware. Refer to Bench Mounting.
work bench
Saw makes
unsatisfactory cuts
Does not make
accurate mitre cuts
2.Stand or bench on uneven floor
2.Reposition on flat level surface. Refer to Familiarization.
3.Damaged saw blade
3.Replace blade. Refer to Changing or Installing a New Saw Blade.
1.Mitre scale not adjusted correctly
1.Check and adjust. Refer to Mitre Scale Adjustment under Adjustments.
2.Blade is not square to fence
2.Check and adjust. Refer to Mitre Scale Adjustment under Adjustments.
3.Blade is not perpendicular to table
5.Kerf plate worn or damaged
3.Check and adjust fence. Refer to Bevel Square to Table Adjustment under
Adjustments.
4.Clamp workpiece securely to fence or glue 120 grit sandpaper to fence with
rubber cement.
5.Take to authorised service centre.
1.Cutting bowed material
1.Refer to Bowed Material under Special Cuts.
4.Workpiece moving
Material pinches blade
47
Español
SIERRA INGLETADORA COMPUESTA DESLIZANTE SIN CABLE
DCS365
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y
un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas
profesionales.
Datos técnicos
Tensión
Tipo
Tipo de batería
Diámetro de la cuchilla
Diámetro del agujero
Grosor del cuerpo de la cuchilla
Máx. espesor cuchilla
Máx. capacidad corte transversal 90°
Capacidad máx. inglete 45°
Inglete (máx. posiciones)
Bisel (máx. posiciones)
Inglete 0°
Anchura resultante a altura máx. 50 mm
Altura resultante a anchura máx. 90 mm
Inglete izquierdo 45°
Anchura resultante a altura máx. 50 mm
Altura resultante a anchura máx. 90 mm
Inglete derecho 45°
Anchura resultante a altura máx. 50 mm
Altura resultante a anchura máx. 90 mm
Bisel izquierdo 45°
Anchura resultante a altura máxima 35 mm
Tiempo automático de parada de cuchilla
Peso sin batería
mm
mm
mm
mín.-1
mm
mm
izquierda
derecha
izquierda
derecha
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
VDC
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
88
93
2,0
Valor de emisión de vibraciones ah =
m/s²
<2,5
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se
ha medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada en
la EN62841-3-9 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra.
Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta.
Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos,
la emisión de vibración puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta está
apagada o cuando está en funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel
de exposición durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al
operador de los efectos de la vibración tales como: ocuparse
del mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
48
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los paquetes de baterías
min
Peso
kg
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los paquetes de baterías
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Peso
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN62841-3-9:
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VAC
VAC
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los paquetes de baterías
min
Peso
kg
VAC
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los paquetes de baterías
min
Peso
kg
VAC
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de los paquetes de baterías
min
Peso
kg
Fusibles:
Europa
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las señales.
Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que si no
se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si
no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro que, si no
se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños
materiales.
Español
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
SIERRA INGLETADORA COMPUESTA DESLIZANTE SIN CABLE
DCS365
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2014.
Estos productos también son conformes con las Directivas 2004/108/CE
(hasta el 19/04/2016), 2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DeWALT
en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
30.10.2015
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad
y todas las instrucciones. El incumplimiento de las
advertencias e instrucciones podría provocar una descarga
eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias se refiere
a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red eléctrica (con
cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas
en desorden u oscuras pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas,
como ambientes donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas originan chispas que
pueden inflamar el polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las personas que estén
cerca mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No utilice ningún
enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de corriente
correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas
a tierra como tuberías, radiadores, cocinas económicas y
frigoríficos. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si tiene el
cuerpo conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a
condiciones húmedas. Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación a presión innecesaria. No
use nunca el cable para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla. Mantenga el cable alejado del
calor, aceite, bordes afilados y piezas en movimiento. Los
cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al aire libre,
use un cable alargador adecuado para uso en exteriores. La
utilización de un cable adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica en un
lugar húmedo, use un suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un dispositivo de corriente residual
reduce el riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el sentido
común cuando utilice una herramienta eléctrica. No maneje
una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los
efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un momento de
falta de atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice siempre protección
ocular. El uso del equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección auditiva para condiciones
apropiadas reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de apagado antes
de conectar con la fuente de alimentación y/o la batería,
de levantar o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el interruptor o
herramientas eléctricas activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes de encender
la herramienta eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que se
deje puesta en una pieza en movimiento de la herramienta eléctrica
pueden ocasionar lesiones personales.
e) No intente extender las manos demasiado. Mantenga un
apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo
momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica
en situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta o joyas.
Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo
de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén
conectados y de que se usen adecuadamente. El uso de
equipo de recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados
con el polvo.
h) No deje que la familiaridad adquirida con el uso frecuente
de las herramientas le lleve a fiarse demasiado y a descuidar
las principales normas de seguridad de la herramienta. Los
descuidos pueden causar lesiones graves en una fracción de
segundo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta
eléctrica correcta para su trabajo. La herramienta eléctrica
correcta funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de
acuerdo con sus características técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderse
y apagarse con el interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser
reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la
batería de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes,
cambiar accesorios o guardar las herramientas eléctricas.
Dichas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de
poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que no esté utilizando
fuera del alcance de los niños y no permita que utilicen
la herramienta eléctrica las personas que no estén
familiarizadas con ella o con estas instrucciones. Las
herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Compruebe si hay desalineación o bloqueo de las piezas en
movimiento, rotura de piezas y otras condiciones que puedan
afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si
la herramienta eléctrica está dañada, llévela para que sea
49
Español
reparada antes de utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes
por el mal mantenimiento de las herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y limpias. Hay
menos probabilidad de que las herramientas para cortar con bordes
afilados se bloqueen y son más fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de
la herramienta etc., conforme a estas instrucciones teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que vaya a
realizarse. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones que
no sean las previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
h) Mantenga todas las empuñaduras y superficies de agarre
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las empuñaduras y
superficies de agarre resbaladizas impiden el agarre y el control
seguro de la herramienta en situaciones imprevistas.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador especificado por el
fabricante. Un cargador que sea adecuado para un tipo de batería
puede ocasionar un riesgo de incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías designadas
específicamente. El uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala alejada
de otros objetos de metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños de metal que
pueden hacer una conexión de un terminal a otro. El provocar
un cortacircuito en los terminales de la batería puede causar
quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse de la
batería, evite el contacto. Si se produce un contacto de forma
accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto
con los ojos, busque atención médica. El líquido que sale de la
batería puede causar irritación
o quemaduras.
e) No utilice paquetes de baterías o herramientas dañadas
o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden
presentar un funcionamiento imprevisto y causar incendio, explosión
o riesgo de lesiones.
f) No exponga el paquete de baterías o la herramienta al fuego
o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una
temperatura superior a 130 °C puede causar explosión.
g) Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería
o la herramienta fuera del rango de temperatura indicado en
las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del
rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de
incendio.
6) SERVICIO
a) Haga reparar su herramienta eléctrica por personal
cualificado que use solo piezas de repuesto idénticas. Esto
le asegura el mantenimiento de la seguridad de la herramienta
eléctrica.
b) No repare nunca los paquetes de baterías dañados. La
reparación de paquetes de baterías debe ser realizada únicamente
por el fabricante o los proveedores de servicios autorizados.
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Instrucciones de seguridad para sierras de inglete
a) Las sierras de inglete han sido diseñadas para cortar madera
o sucedáneos de la madera y no pueden utilizarse con discos
de corte abrasivos para cortar materiales ferrosos tales como
barras, varillas, espárragos, etc. El polvo abrasivo hace que las
piezas móviles, como el protector inferior, se atasquen. Las chispas
del corte abrasivo queman el protector inferior, el inserto de corte y
otras piezas plásticas.
b) Utilice mordazas para fijar la pieza cuando sea posible.
Si sostiene la pieza de trabajo a mano, siempre tiene que
mantener la mano a por lo menos, 100 mm (4") a cada lado
de la hoja de la sierra. No use esta sierra para cortar piezas
demasiado pequeñas para ser firmemente sujetadas o
sostenidas con la mano. Si coloca la mano demasiado cerca de
la hoja de la sierra, existe mayor riesgo de lesiones por contacto con
la hoja.
c) La pieza de trabajo debe estar inmóvil y sujeta o retenida
contra el tope-guía y la mesa. No alimente la pieza de trabajo
hacia la hoja ni corte „a mano alzada“ en ningún caso. Las
piezas de trabajo sin sujeción o en movimiento pueden ser lanzadas
a gran velocidad, causando lesiones.
d) Empujar la sierra a través de la pieza de trabajo. No empuje
la sierra a través de la pieza de trabajo. Para hacer un corte,
50
n)
o)
p)
q)
r)
levante la cabeza de la sierra y tire de ella a lo largo de la
pieza de trabajo sin cortar, arranque el motor, presione la
cabeza de la sierra hacia abajo y empuje la sierra a través de
la pieza de trabajo. Es probable que el corte a tracción haga que
la hoja de la sierra se suba a la parte superior de la pieza de trabajo
y lance violentamente el conjunto de la hoja hacia el operador.
Nunca cruce la mano por encima de la línea de corte prevista,
ni delante ni detrás de la hoja de la sierra. Sostener la pieza de
trabajo „con las manos cruzadas“, es decir, sosteniendo la pieza de
trabajo a la derecha de la hoja de la sierra con la mano izquierda o
viceversa es muy peligroso.
No meta las manos detrás del tope-guía, a una distancia
inferior a 100 mm (4") a cada lado de la hoja de la sierra para
eliminar fragmentos de madera ni por ningún otro motivo,
mientras esté girando la hoja. La proximidad de la mano a la hoja
de la sierra cuando esta está girando puede no ser obvia y pueden
producirse lesiones graves.
Inspeccione la pieza de trabajo antes de cortar. Si la pieza
está curvada o torcida, sujétela con la cara exterior curvada
mirando hacia el tope-guía. Asegúrese siempre de que no
quede ningún hueco entre la pieza de trabajo, el tope-guía
y la mesa a lo largo de la línea del corte. Las piezas de trabajo
dobladas o deformadas pueden girarse o desplazarse y pueden
atascar la hoja de la sierra durante el corte. La pieza de trabajo no
debe tener clavos ni otros objetos extraños.
No utilice la sierra hasta que la mesa esté libre de
herramientas, fragmentos de madera, etc., excepto la pieza
de trabajo. Si los residuos pequeños, las piezas sueltas de madera
u otros objetos entran en contacto con la hoja giratoria pueden ser
lanzados a gran velocidad.
Cortar una sola pieza de trabajo por vez. Cuando se
apilan varias piezas, estas no pueden sujetarse o asegurarse
adecuadamente y pueden trabar la hoja o desplazarse durante el
corte.
Antes de usar la sierra ingletadora, compruebe que esté
montada o colocada sobre una superficie de trabajo firme y
nivelada . Una superficie de trabajo nivelada y firme reduce el riesgo
de que la ingletadora se vuelva inestable.
Planifique su trabajo. Cada vez que cambie el ajuste del
ángulo de bisel o de inglete, compruebe que el tope-guía
ajustable esté configurado correctamente para sostener la
pieza de trabajo y no interferir con la hoja ni con el sistema
de protección. Sin encender la herramienta y sin colocar la pieza
de trabajo sobre la mesa, mueva la hoja de la sierra simulando un
corte completo, para comprobar que no haya ninguna interferencia
o peligro de cortar el tope-guía.
Proporcionar un apoyo adecuado, como una extensión de la
mesa, un caballete de aserrar, etc., en caso de que la pieza
de trabajo sea más ancha o más larga que el tablero de la
mesa. Las piezas de trabajo más largas o más anchas que la
mesa de la ingletadora pueden caerse si no están bien apoyadas.
Si la pieza de corte o la pieza de trabajo se cae, puede levantar el
protector inferior o ser lanzada por la hoja giratoria.
No ponga a otra persona como sustituto de una extensión
de la mesa o como apoyo adicional. El apoyo inestable de la
pieza de trabajo puede hacer que la hoja se trabe o que la pieza se
desplace durante la operación de corte, atrayéndole a usted y a su
ayudante hacia la hoja giratoria.
La pieza de corte no debe estar atascada ni apretada por
ningún medio contra la hoja giratoria de la sierra. En caso de
limitaciones, por ejemplo, si usa topes de longitud, la pieza de corte
puede atascarse contra la hoja y ser arrojada violentamente.
Use siempre una mordaza o una sujeción diseñada para fijar
adecuadamente los materiales redondos tales como varillas
o tubos. Las varillas suelen girarse durante el corte, haciendo que la
hoja „muerda“ y atraiga la pieza de trabajo junto con su mano hacia
la hoja.
Deje que la hoja alcance la velocidad máxima antes de entrar
en contacto con la pieza de trabajo. Esto reducirá el riesgo de
que la pieza de trabajo sea lanzada.
Si la pieza de trabajo o la hoja se atascan, apague la
ingletadora. Espere a que todas las partes en movimiento
se detengan y desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación y/o saque la batería. A continuación, libere
el material atascado. Si sigue cortando una pieza de trabajo
atascada puede perder el control o dañar la ingletadora.
Después de terminar el corte, suelte el interruptor, mantenga
la cabeza de la sierra hacia abajo y espere a que la hoja se
Español
detenga antes de retirar la pieza de corte. Aproximar la mano a
la hoja cuando se mueve por inercia es peligroso.
s) Sujete firmemente la empuñadura al hacer un corte
incompleto o al soltar el interruptor antes de que la cabeza
de la sierra esté completamente en posición hacia abajo. Al
frenar la sierra puede que la cabeza de la sierra se baje de golpe,
causando riesgo de lesiones.
•
•
•
Normas adicionales de seguridad para las sierras
ingletadoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: No coloque la batería en la unidad si no ha
leído y comprendido todas las instrucciones.
NO UTILICE ESTA MÁQUINA hasta que esté completamente
montada e instalada de acuerdo con las instrucciones. Una máquina
montada incorrectamente puede causar lesiones graves.
CONSULTE a su supervisor, instructor u otra persona cualificada si
no está muy familiarizado con el funcionamiento de esta máquina. El
conocimiento es seguridad.
ASEGÚRESE MUY BIEN de que la hoja gire en la dirección
correcta. Los dientes de la hoja deben estar dirigidos hacia la
dirección de rotación marcada en la sierra.
APRIETE TODAS LAS EMPUÑADURAS DE SUJECIÓN, los
botones y las palancas antes de utilizar la sierra. Las sujeciones
flojas pueden hacer que las piezas de la sierra o la pieza de trabajo
sean arrojadas a alta velocidad.
ASEGÚRESE de que la hoja y abrazaderas de hoja y las partes
ranuradas de las abrazaderas estén contra la hoja y que el tornillo
del eje esté bien apretado. Si la hoja está floja o incorrectamente
enganchada puede causar daños a la sierra y posibles lesiones
personales.
NO UTILICE LA SIERRA CON NINGÚN OTRO VOLTAJE QUE
NO SEA EL INDICADO. Pueden producirse recalentamientos,
daños a la herramienta y lesiones personales.
NO COLOQUE NADA EN EL VENTILADOR para sostener el eje
motor. Pueden producirse daños a la herramienta y posibles lesiones
personales.
NUNCA CORTE METALES ni mampostería. Cualquiera de ellos
puede hacer que las puntas de carburo salgan disparadas de la hoja
a alta velocidad causando lesiones graves.
NUNCA MANTENGA NINGUNA PARTE DE SU CUERPO
EN LÍNEA CON LA CARRERA DE LA HOJA DE LA SIERRA.
Pueden producirse lesiones personales.
NUNCA APLIQUE LUBRICANTE A LA HOJA CUANDO ESTA
ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO. Si aplica lubricante la mano puede
avanzar hacia la hoja causando lesiones graves.
NO coloque las manos en la zona de la hoja cuando la sierra está
enchufada a la fuente de alimentación. La activación accidental de la
hoja puede causar lesiones graves.
NO PONGA LA MANO ALREDEDOR NI DETRÁS DE LA HOJA
DE LA SIERRA. La hoja puede causar lesiones graves.
NO PONGA LA MANO DEBAJO DE LA SIERRA excepto que
esté desenchufada y apagada. El contacto con la hoja puede causar
lesiones personales.
FIJE LA MÁQUINA A UNA SUPERFICIE DE APOYO ESTABLE.
Es posible que con la vibración la máquina se deslice, camine o se
caiga, produciendo lesiones graves.
USE ÚNICAMENTE HOJAS DE CORTE TRANSVERSAL
recomendadas para sierras ingletadoras. Para obtener mejores
resultados, no utilice hojas con puntas de carburo con ángulos de
gancho que superen los 7 grados. No utilice cuchillas con altura de
diente profunda. Estas pueden desviarse y entrar en contacto con el
protector causando daños a la máquina y/o lesiones graves.
UTILICE ÚNICAMENTE LAS HOJAS DEL TAMAÑO Y TIPO
CORRECTOS indicadas para esta herramienta, para evitar daños a
la máquina y/o lesiones graves.(En cumplimiento de EN847-1).
CONTROLE QUE LA HOJA NO TENGA FISURAS ni ningún
otro daño antes de utilizarla. Una hoja con fisuras o dañada puede
despedazarse y los fragmentos pueden ser lanzados a gran
velocidad causando lesiones graves. Sustituya las hojas rotas o
dañadas de inmediato. Respete la velocidad máxima indicada en la
hoja de la sierra.
LIMPIE LA HOJA Y LAS ABRAZADERAS DE LA HOJA antes de
usar. Al limpiar la hoja y las abrazaderas de la hoja podrá comprobar
cualquier daño de la hoja o las abrazaderas de la hoja. Una hoja o
una abrazadera con fisuras o dañada puede despedazarse y lanzar
los fragmentos a gran velocidad causando lesiones graves.
•
•
•
•
•
NO UTILICE HOJAS DEFORMADAS. Compruebe si la hoja
funciona sin obstáculos y sin vibraciones. Si la hoja vibra puede
causar daños a la máquina y/o lesiones graves.
NO utilice lubricantes o limpiadores (en especial spray o aerosoles)
cerca del protector plástico. El material de policarbonato utilizado en
el protector puede ser dañado por determinados agentes químicos.
MANTENGA EL PROTECTOR EN SU LUGAR y en buenas
condiciones de trabajo.
USE SIEMPRE LA PLACA DE CORTE Y SUSTITÚYALA
CUANDO SE DAÑE. La acumulación de viruta pequeña debajo de
la sierra puede interferir con la hoja o causar inestabilidad de la pieza
de trabajo al cortar.
USE SOLO LAS ABRAZADERAS DE HOJA INDICADAS PARA
ESTA HERRAMIENTA para evitar daños a la máquina y/o lesiones
graves.
LIMPIE LAS RANURAS DE VENTILACIÓN DEL MOTOR de
viruta y polvo de aserradura. Si las ranuras de ventilación del motor
están obstruidas pueden hacer que la máquina se dañe o recaliente
y posiblemente causar un cortocircuito que podría producir lesiones
graves.
NUNCA BLOQUEE EL INTERRUPTOR EN POSICIÓN
“ENCENDIDO”. Pueden producirse lesiones personales graves.
NUNCA SE SUBA A LA HERRAMIENTA. Pueden producirse
lesiones graves si la herramienta se inclina o si se toca
accidentalmente el elemento de corte.
ADVERTENCIA: Cortar plástico, madera recubierta de savia
y otros materiales puede hacer que el material fundido se
acumule en las puntas y el cuerpo de la hoja, aumentando el
riesgo de que la hoja se recaliente y se empaste durante el
corte.
ADVERTENCIA: Lleve siempre protección acústica
personal adecuada. En algunas condiciones y durante el
uso, los ruidos de este producto pueden contribuir a la pérdida
auditiva. Tenga en cuenta los siguientes factores que influyen
en la exposición al ruido:
• Utilice hojas de sierra diseñadas para reducir las emisiones
de ruido.
• Utilice solo hojas de sierra afiladas.
• Utilice solo hojas de sierra específicamente diseñadas para
reducir el ruido.
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE gafas de seguridad. Las
gafas de diario NO son gafas de seguridad. Utilice también
una máscara facial o antipolvo si la operación de corte genera
polvo.
ADVERTENCIA: Al usar esta herramienta puede generarse o
emitirse polvo, que puede causar daños respiratorios graves y
permanentes y otras lesiones.
ADVERTENCIA: Algunos tipos de polvo generados por el
lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y otras actividades de
construcción contienen productos químicos considerados
cancerígenos y pueden causar defectos congénitos y otros
daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias
químicas son:
• el plomo de las pinturas a base de plomo,
• la sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de
albañilería,
• el arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente.
•
Su riesgo a dichas exposiciones varía en función de la
frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir
la exposición a estas sustancias químicas: trabaje en un lugar
bien ventilado y con equipos de protección aprobados tales
como máscaras antipolvo especialmente diseñadas para filtrar
partículas microscópicas.
Evite el contacto prolongado con el polvo de lijado, aserrado,
esmerilado, taladrado y otras actividades de construcción.
Lleve ropa protectora y limpie las zonas expuestas con agua y
jabón. Si no impide que le entre polvo en la boca u ojos o permite
que le quede depositado en la piel, puede favorecer la absorción de
sustancias químicas nocivas.
ADVERTENCIA: Al usar esta herramienta puede generarse o
emitirse polvo, que puede causar daños respiratorios graves y
permanentes y otras lesiones. Utilice siempre una protección
respiratoria adecuada para la exposición al polvo.
51
Español
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
– Lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
– Dificultades auditivas.
– Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
– Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
– Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
– Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas respiratorios:
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados por
materiales extraños. Los materiales conductores extraños
como, a título enunciativo pero no limitativo, lana de acero,
papel de aluminio o cualquier acumulación de partículas
metálicas deben mantenerse alejados de las cavidades del
cargador. Desconecte siempre el cargador de la red cuando no
haya ningún paquete de baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
•Se pueden obtener una vida útil más larga y un mejor rendimiento
si el paquete de baterías se carga a una temperatura ambiente
comprendida entre 18 °C y 24 °C. NO cargue la batería a una
temperatura ambiente inferior a +4 °C o superior a +40 °C. Esto es
importante para evitar daños graves a la batería.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros cargadores
distintos a los indicados en el presente manual. El cargador
y el paquete de baterías han sido específicamente diseñados para
funcionar juntos.
– No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la
madera.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines distintos a
la recarga de las baterías recargables de DeWALT. Cualquier otro
uso provocará un riesgo de incendio, electrocución o choques.
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción
sucios.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
• Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo que
no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
Póngase protección para el oído.
• No utilice cables de extensión a menos que sea estrictamente
necesario. El uso de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones o choques.
Póngase protección para los ojos.
Mantenga sus manos alejadas de la cuchilla.
No fije la vista en la lámpara de trabajo.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (X), que contiene también el año de fabricación, viene
impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad importantes para todos
los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para los
cargadores de batería compatibles (Consultar datos técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y advertencias
del cargador, del paquete de baterías y del producto que utiliza el
paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá conllevar
electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de
corriente residual con corrientes residuales de 30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de
daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT. Otros
tipos de baterías podrán provocar daños materiales y daños
personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
52
• Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el cargador.
De este modo, reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• No coloque ningún objeto en la parte superior del cargador ni
lo coloque en una superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un calentamiento interno
excesivo. Coloque el cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante las ranuras ubicadas
en la parte superior e inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o enchufe dañado— haga
que se lo reparen de inmediato.
•No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si se ha
caído o si se ha dañado de cualquier otro modo. Llévelo a un
centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje inadecuado
podrá provocar riesgos de electrocución, choques o incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de inmediato
por otro del fabricante, su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar limpiarlo.
Esto reducirá el riesgo de electrocución. La retirada del paquete
de baterías no reducirá este riesgo.
•NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar con la red eléctrica
normal de 230 V. No intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 y DCB115 admiten
baterías de XR ion de litio de 10.8V, 14,4V y 18V (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B y DCB185).
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están diseñados
para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Procedimiento de carga (Fig. 1)
1.Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir el paquete
de batería.
2.Introduzca el paquete de pilas (P) en el cargador, comprobando que
el paquete quede establecido al completo en el cargador. La luz roja
(carga) pestañeará continuamente, indicando que el proceso de carga
se ha iniciado.
Español
3.Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja permanecerá
encendida de manera continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima duración de sus
pilas de litio-ión, cargue el paquete de pilas al completo antes de utilizarlo
por primera vez.
Proceso de carga
•NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
•No guarde ni utilice la herramienta ni el paquete de baterías
en lugares en los que la temperatura sea inferior a 0 °C (32 °F)
o supere los 40 °C (104 °C) (como, por ejemplo, cobertizos de
exterior o instalaciones metálicas en verano). Para prolongar la
vida útil, guarde los paquetes de baterías en un lugar fresco y seco.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de baterías
por ningún motivo. Si la carcasa del paquete de baterías está
rota o dañada, no lo introduzca en el cargador. No golpe, tire ni
dañe el paquete de baterías. No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un gran golpe, se haya caído o
se haya dañado de algún modo (por ejemplo, perforado con
un clavo, golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio para su
reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice, coloque la herramienta
de costado en una superficie estable en la que no
provoque tropezones o caídas. Algunas herramientas con
baterías grandes permanecerán de forma vertical sobre la
batería, pero pueden derribarse fácilmente.
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/
fría*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: La luz roja sigue parpadeando,
pero el indicador de luz amarilla queda encendido durante esta operación.
Cuando la batería está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se
apaga y el cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas. El
cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a un centro
de reparación autorizado para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o caliente,
automáticamente inicia un retardo de batería fría / caliente, suspendiendo
la carga hasta que la batería haya alcanzado la temperatura adecuada. El
cargador cambiará automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la velocidad de una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante el ciclo
completo de recarga y no regresará a la máxima velocidad recarga incluso
cuando la batería se caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un sistema
de protección electrónica que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el sistema de
protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la batería de iones de litio en
el cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad importantes para todas
las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el número de
catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo en el embalaje. Antes de
utilizar el paquete de pilas y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del paquete de pilas del
cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador. No
cambie el paquete de baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el paquete de baterías
podrá romperse y provocar daños personales graves.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA BATERÍAS DE IONES DE LITIO
(LI-ION)
• No incinere la batería aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastada. La batería puede explotar en un fuego.
Se generan gases y materiales tóxicos cuando se queman baterías de
iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en contacto con la piel,
lávese inmediatamente con jabón suave y agua. Si el líquido
de la batería entra en contacto con los ojos, enjuague con agua los
ojos abiertos durante 15 minutos o hasta que cese la irritación. Si se
necesita atención médica, el electrolito de la batería está compuesto
de una mezcla de carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería abiertas puede causar
irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de transporte
aplicables según lo dispuesto en los estándares industriales y legales, entre
ellas, las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas
de la ONU; los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo Internacional
de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas
y las baterías de iones de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo
establecido en la sección 38.3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de la
ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de baterías DeWALT esta
exento de la clasificación de completamente regulado como material
peligroso de clase 9. En general, los dos únicos casos en que se requiere el
transporte de clase 9 son:
1.Transporte aéreo de más de dos paquetes de baterías de iones de litio
DeWALT cuando el embalaje contiene solo paquetes de baterías (no
herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de iones de litio con
calificación energética superior a 100 vatios por hora (Wh). Todas las
baterías de iones de litio tienen indicada la calificación de vatios por
hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera exento o
completamente regulado, el expedidor será responsable de consultar las
normas recientes sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o marcado y
documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de incendios si los terminales de
la batería entran accidentalmente en contacto con materiales conductores.
Cuando transporte baterías, compruebe que los terminales de las mismas
estén protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran entrar en
contacto con ellos y causar un cortocircuito.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas con los cargadores
designados por DeWALT.
53
Español
La información expuesta en esta sección del manual se proporciona de
buena fe y se considera exacta en el momento de creación del documento.
No obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita ni explícita. Es
responsabilidad del comprador comprobar que todas sus actividades se
ajusten a las normas de aplicación.
Contenido del embalaje
Batería
1 Hoja de la sierra
TIPO DE BATERÍA
El DCS365 funciona con un paquete de baterías de 18 voltios.
Pueden utilizarse los paquetes de baterías DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B o DCB185. Consulte los Datos técnicos
para más información.
Recomendaciones para el almacenamiento
1.El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y seco, que
no esté expuesto directamente a la luz del sol ni a un exceso de frío o
calor. Para un rendimiento y vida útil óptimos de la batería, guarde las
baterías a temperatura ambiente cuando no esté usándolas.
2.Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja que guarde
un paquete de pilas completamente cargado en un lugar frío y seco
para obtener los máximos resultados del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse completamente
descargados. El paquete de pilas deberá recargarse antes de utilizarse.
El embalaje contiene:
1 Sierra ingletadora
1 Llave de hoja
1 Conjunto empuñadura lateral
1 Bolsa para el polvo
1 Abrazadera de material
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de baterías, los cargadores y las cajas de
herramientas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (Fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni
ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones personales
o daños.
A.Interruptor de activación
Etiquetas del cargador y la batería
B.Empuñadura de funcionamiento
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual, las etiquetas
del cargador y del paquete de pilas muestran los siguientes pictogramas:
D.Protector inferior
C.Orificios de montaje
E.Botón de bloqueo de inglete
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
F.Placa de corte
G.Brazo de inglete
H.Escala de inglete
Consultar los Datos técnicos para informarse del tiempo de
carga.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos conductores.
I.Tornillos de escala de inglete
J.Empuñaduras laterales
K.Tope-guía
L.Botón de bloqueo de bisel
M.Barras
N.Orificio de salida de polvo
O.Empuñadura de levantamiento
P.Paquete de baterías
Q.Interruptor momentáneo de luz de trabajo XPS™
R.Palanca de bloqueo
S.Tornillo de ajuste de barras
No cargar baterías deterioradas.
T.Botón de bloqueo de barras
U.Orificio de sujeción
No exponer al agua.
V Llave para la hoja
W.Pasador de seguridad
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
X.Código de fecha
Y.Anulación de bisel
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT únicamente con
los cargadores DeWALT indicados. Cargar los paquetes de
baterías con baterías distintas a las indicadas por DeWALT en
un cargador DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
54
USO PREVISTO
La sierra ingletadora compuesta deslizante sin cable DeWALT DCS365 ha
sido diseñada para aplicaciones profesionales de corte de madera. Realiza
las operaciones de corte transversal, biselado e ingleteado de forma fácil,
precisa y segura.
Esta unidad está diseñada para ser usada con una hoja de 184 mm
(7-1/4") de diámetro nominal con punta de carburo.
NO CORTE NUNCA METALES o aleaciones ligeras, especialmente de
magnesio.
NO debe usarse en la humedad, en condiciones de humedad ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas sierras ingletadoras son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta
herramienta por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
Español
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o
mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Examine la Figura 1 para familiarizarse con la sierra y sus diferentes partes.
En la sección sobre ajustes se usarán estos términos y usted debe saber
de qué partes se trata y dónde se encuentran.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje. Compruebe siempre
que el voltaje de la batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que el voltaje del cargador
coincida con el de la red eléctrica.
u cargador DeWALT tiene doble aislamiento conforme a la
S
norma EN60335, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios
de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario.
Use un alargador adecuado a la potencia del cargador (consulte los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es 1 mm2; la longitud máxima
es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y cargadores
DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de la
herramienta (Fig. 3)
Empuje ligeramente hacia abajo la empuñadura de funcionamiento (B) y
extraiga el pasador de seguridad (W). Afloje suavemente la presión hacia
abajo y sostenga la empuñadura de funcionamiento, dejando que se
levante completamente. Utilice el pasador de seguridad cuando transporte
la sierra de un lugar a otro. Utilice siempre las hendiduras de agarre o las
empuñaduras laterales (J) para transportar la sierra, como se muestra en la
Figura 4. Consulte la Figura 5 e Instalar las empuñaduras laterales.
Instalar las empuñaduras laterales (Fig. 5)
La sierra se suministra con dos empuñaduras laterales (J) que deben
instalarse en la sierra como se muestra en la Figura 5. Utilice los 4 tornillos
y las 4 tuercas suministradas. Apriete con firmeza.
Montaje en el banco (Fig. 1)
Los orificios (C) se encuentran en los 4 pies para facilitar el montaje en
el banco, como se muestra en la Figura 1. Monte siempre su sierra con
firmeza en una superficie estable para que no se mueva. Para mejorar su
portabilidad, la herramienta puede montarse en una pieza de 12,7 mm
(1/2") o un tablero contrachapado más grueso que pueda fijarse en su
soporte de trabajo o desplazarse a otros lugares de trabajo y volverse a
ajustar.
NOTA: Cuando decida montar su sierra en una pieza de contrachapado,
compruebe que las tuercas de montaje no sobresalgan por debajo de
la madera. El contrachapado debe coincidir con el soporte de trabajo.
Cuando fije la sierra en cualquier superficie de trabajo, fíjela solamente en
los tetones de fijación en los que se encuentran ubicados los orificios de los
tornillos de montaje. Si la fija en cualquier otro punto, esto interferirá con el
funcionamiento adecuado de la sierra.
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el paquete de
baterías está completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE LA HERRAMIENTA
1.Alinee el paquete de baterías (P) con los rieles ubicados en el interior
del mango de la herramienta (Fig. 3).
ATENCIÓN: Peligro de aplastamiento. Para reducir el riesgo
de lesiones, mantenga el pulgar debajo de la empuñadura
de funcionamiento cuando baje la empuñadura. El protector
inferior se mueve hacia arriba al bajar la palanca de
funcionamiento, lo que puede causar aplastamientos. La
empuñadura de funcionamiento está colocada cerca del
protector para cortes especiales.
ATENCIÓN: Para evitar deformaciones y defectos, compruebe
que la superficie de montaje no esté combada y que sea
uniforme. Si la sierra daña la superficie, coloque una pieza fina
de material debajo de un pie de la sierra para que la sierra
quede firme en la superficie de montaje.
Cambio o colocación de una nueva hoja (Fig. 6A–6C)
Consulte Hojas de la sierra en Accesorios opcionales.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
2.Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como se indica
en la sección del cargador del presente manual.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales,
use guantes de trabajo cuando manipule la hoja de la sierra.
PAQUETES DE BATERÍAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 3A)
ATENCIÓN:
• No apriete el botón de bloqueo del eje (AI, Fig. 6B) mientras
la hoja esté funcionando o funcionando por inercia.
2.Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías se haya
ubicado firmemente en la herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA HERRAMIENTA
1.Pulse el botón de liberación de baterías (AR) y tire firmemente del
paquete de pilas para sacarlo del asa de la herramienta.
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador de carga
que consiste en tres luces LED que indican el nivel de carga restante en el
paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el botón del
indicador de carga (Z). Un grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el nivel de carga de la pila
esté por debajo del límite necesario para su uso, el indicador de carga no
se iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación de la carga
que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función de los componentes
del producto, de la temperatura y de la aplicación del usuario final.
Familiarización (Fig. 1, 4)
Abra la caja y saque la sierra (Fig. 4) usando las hendiduras laterales de
agarre o la empuñadura de levantamiento (O).
Coloque la sierra en una superficie lisa y plana, como un banco de trabajo
o una mesa resistente.
• No corte metales, mampostería o productos de fibra de
cemento con esta sierra ingletadora.
Extraer la hoja (Figs. 1, 3, 6A–C)
1.Extraiga el paquete de baterías (P, Fig. 3) de la sierra.
2.Levante el brazo hasta la posición superior y levante el protector inferior
(D) al máximo.
3.Afloje, sin sacar, el tornillo del soporte del protector trasero (AA) cuatro
vueltas.
4.Afloje, sin sacar, el tornillo del soporte del protector delantero (AB,
Fig. 6A) hasta que el soporte (AC) pueda levantarse lo suficiente para
acceder al tornillo de la hoja (AE). El protector inferior se mantendrá
levantado debido a la posición del tornillo del soporte del protector.
5.Apriete el botón de bloqueo del eje (AI, Fig. 6B) mientras gira con
cuidado la hoja de la sierra (AD) manualmente hasta que se active el
bloqueo.
55
Español
6.Manteniendo apretado el botón, use la otra mano y el lado hexagonal
de 6,35 mm (1/4") de la llave (V) suministrada para aflojar el tornillo de
la hoja (AE). (Giro en sentido de las agujas del reloj, roscas para zurdos)
7.Extraiga el tornillo de la hoja (AE) usando el lado hexagonal de la llave
de 6,35 mm (1/4") suministrada, la arandela de fijación externa (AF,
Fig. 6C) y la hoja (AD). La arandela de fijación interna (AG) puede
dejarse en el eje (AH).
Instalar una hoja (Fig. 6A–6C)
1.Extraiga el paquete de baterías (P, Fig. 3) de la sierra.
2.Con el brazo levantado, el protector inferior (D) abierto y el soporte del
protector (AC) levantado, coloque la hoja (AD) en el eje (AH) y contra
la tuerca de sujeción interna (AG) con los dientes mirando hacia la
dirección de rotación indicada en la sierra.
3.Coloque la arandela de fijación exterior (AF) en el eje (AH).
4.Instale la tuerca de la hoja (AE) y activando el bloqueo del eje (AI),
apriete el tornillo (AE) firmemente con la llave (V) suministrada (gire en
sentido contrario a las agujas del reloj, roscas para zurdos).
5.Vuelva a colocar el soporte del protector (AC) en su posición original
totalmente hacia abajo y apriete bien los dos tornillos del soporte del
protector (AA, AB) para mantener el soporte en su lugar.
ADVERTENCIA: Hay que volver a colocar el soporte del
protector en su posición original totalmente hacia abajo
y apretar los tornillos del soporte del protector antes de
encender la sierra. Si no lo hace, puede impedir que el
protector se cierre o permitir que el protector toque la hoja de
la sierra cuando gira, causando daños a la sierra y lesiones
personales graves.
Transporte de la sierra (Fig. 1)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales
graves, bloquee siempre el botón de bloqueo de barras (T), el
botón de bloqueo de inglete (E), el botón de bloqueo de bisel
(L) y el pasador de seguridad (W), antes de transportar la sierra.
(Consulte la Fig. 1)
Para transportar cómodamente la sierra ingletadora de un lugar a otro, se
ha incorporado una empuñadura de levantamiento (O) en la parte superior
del brazo de la sierra y empuñaduras laterales (J) en la base, como se
muestra en la Figura 1.
de la hoja aparecerá en la madera. Esta línea de sombra representa el
material que la hoja eliminará al realizar el corte. Para ubicar correctamente
el corte sobre la línea a lápiz, alinee la línea a lápiz con el borde de la
sombra de la hoja. Recuerde que quizás tenga que ajustar los ángulos
de bisel o de inglete para hacer que coincidan exactamente con la línea
trazada a lápiz.
La sierra está equipada con una función de fallo de batería. La luz de
trabajo XPSTM comienza a parpadear cuando la batería está por acabar la
carga útil o cuando la batería está demasiado caliente. Cargue la batería
antes de seguir con las aplicaciones de corte. Consulte Procedimiento
de carga en Instrucciones de seguridad importantes para todos los
paquetes de baterías para ver las instrucciones de carga de la batería.
Botón de bloqueo de inglete (Fig. 1, 10)
El botón de bloqueo de inglete (E) permite poner la sierra a 48° a la derecha
y 48° a la izquierda. El enganche del inglete se ubica automáticamente en la
posición de 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚ y 45˚, a la izquierda y a la derecha.
Botón de bloqueo de bisel (Fig. 1, 12)
El bloqueo de bisel le permite biselar con la sierra a 48º a la izquierda. Para
ajustar la configuración de bisel, gire el botón de bloqueo de bisel (L) en el
sentido contrario a las agujas del reloj, para aflojarlo. Para apretarlo, gire el
botón de bloqueo de bisel en el sentido de las agujas del reloj.
Botón de bloqueo de barras (Fig. 1)
El botón de bloqueo de barras (T) le permite bloquear la cabeza de la sierra
firmemente para que no se deslice por las barras. Es necesario cuando se
realizan determinados cortes o cuando se transporta la sierra.
Pasador de seguridad (Fig. 1)
Para bloquear la cabeza de la sierra en posición baja, empuje la cabeza
de la sierra hacia abajo, introduzca el pasador de seguridad (W) y suelte
la cabeza de la sierra. De este modo, se mantendrá la cabeza de la sierra
hacia abajo en modo seguro, evitando que se desplace. Para soltar, empuje
la cabeza de la sierra hacia abajo y saque el pasador.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para asegurarse de que la trayectoria de la
hoja esté libre de obstrucciones, hacer siempre una prueba de
corte sin energía antes de realizar cualquier corte en la pieza de
trabajo.
Almacenamiento de la sierra ingletadora
Deberá guardar la sierra ingletadora en un lugar seco y bien cerrado,
alejada del alcance de los niños y de personas no capacitadas para su uso.
FUNCIONES Y MANDOS
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
Uso del sistema de luz de trabajo por LED XPSTM
(Fig. 1)
ADVERTENCIA: No fije la vista en la lámpara de trabajo.
NOTA: La batería debe estar cargada y conectada a la sierra ingletadora.
El sistema de luz de trabajo por LED XPSTM puede encenderse con
el interruptor momentáneo (Q). La luz se apaga automáticamente al
cabo de 20 segundos si no se usa la sierra. La luz también se activa
automáticamente cada vez que se tira el disparador principal de la
herramienta (A).
Para cortar por una línea marcada a lápiz sobre un trozo de madera,
encienda el sistema de luz de trabajo XPSTM con el interruptor momentáneo
(Q) (no con el disparador principal), después baje la palanca de
funcionamiento (B) para acercar la hoja de la sierra a la madera. La sombra
56
ADVERTENCIA: El pasador de seguridad debe utilizarse
EXCLUSIVAMENTE para transportar o guardar la sierra. No
utilice NUNCA el pasador de seguridad para ninguna operación
de corte.
Posición correcta del cuerpo y de las manos
(Fig. 7A–7D)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales
graves, mantenga SIEMPRE las manos en la posición
correcta que se muestra en la figura 7A y 7B.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales
graves, sujete SIEMPRE la herramienta con firmeza para
anticiparse a cualquier reacción repentina.
• Utilice mordazas para fijar la pieza cuando sea posible.
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de corte. Coloque las
manos a una distancia mínima de 100 mm (4") de la hoja.
• Mantenga la pieza de trabajo firmemente en la mesa y contra el topeguía cuando corte. Mantenga las manos en posición hasta que haya
soltado el interruptor y la hoja se haya detenido por completo.
Español
• REALICE SIEMPRE OPERACIONES DE PRUEBA (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR LOS CORTES, PARA
COMPROBAR EL TRAYECTO DE LA HOJA. NO CRUCE LAS MANOS
COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS 7C Y 7D.
• Mantenga ambos pies firmes en el suelo y mantenga un equilibrio
adecuado. A medida que vaya moviendo el brazo de ingletes hacia la
izquierda y hacia la derecha, sígalo y permanezca ligeramente al lado
de la hoja de la sierra.
• Observe a través de las rejillas del protector cuando siga una línea
trazada con lápiz.
Interruptor de activación (Fig. 8)
Para encender la sierra, empuje la palanca de bloqueo (R) a la izquierda y
después apriete el interruptor de activación (A). La sierra funciona al tener
apretado el interruptor. Deje que la hoja acelere hasta alcanzar su máxima
velocidad de funcionamiento antes de realizar el corte. Para apagar la
sierra, suelte el interruptor. Deje que la hoja se detenga antes de levantar
la cabeza de la sierra. No existe ningún dispositivo para dejar bloqueado
el interruptor encendido. Se ha realizado un orificio (AJ) en el activador
para introducir un candado que bloquee la sierra apagada.
La sierra no está equipada con un freno eléctrico automático de la hoja,
pero esta debería detenerse dentro de los 5 segundos después de soltar
el interruptor de activación. Esto no es ajustable. Si el tiempo de parada
excede repetidamente los 5 segundos, haga reparar la herramienta en
un centro de servicio autorizado por DeWALT.
Compruebe siempre que la hoja se haya detenido antes de sacarla de la
placa de corte.
Extracción de polvo (Figs. 1, 9)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Algunos tipos de polvos, como el
de roble o haya, son considerados cancerígenos,
especialmente por los aditivos de tratamiento de la
madera que contienen.
- Utilice siempre el extractor de polvo.
- Proporcione una buena ventilación al lugar de trabajo.
- Se recomienda usar un aparato de respiración apropiado.
La sierra tiene un orificio de salida de polvo incorporado (N) que permite
conectar la bolsa de polvo suministrada (AK) o un sistema aspirador
comercial.
COLOCAR LA BOLSA DE POLVO
1.Coloque la bolsa de polvo (AK) en el orificio de salida de polvo (N)
como se muestra en la Figura 9.
VACIAR LA BOLSA DE POLVO
1.Extraiga la bolsa de polvo (AK) de la sierra y sacuda o agite
suavemente la bolsa de polvo para vaciarla.
2.Vuelva a colocar la bolsa de polvo en el orificio de salida de polvo (N).
Notará que el polvo no se saldrá de la bolsa. Esto no afectará al
procedimiento de corte, pero reducirá la eficacia de la recogida de polvo
de la sierra. Para restablecer la eficacia de la recogida de polvo de la sierra,
apriete el muelle interior de la bolsa de polvo cuando la vacíe y golpéela
suavemente junto al cubo de la basura o contenedor de polvo.
ATENCIÓN: Nunca utilice la sierra si no tiene la bolsa de
polvo o el extractor de polvo DeWALT colocado. El polvo
de madera puede crear riesgos para la respiración.
Cortar con la sierra (Fig. 1)
Si no se puede sujetar bien la pieza de trabajo sobre la mesa y contra el
tope-guía con la mano (forma irregular, etc.), o su mano queda a menos
de 100 mm (4") de la hoja, debe utilizar una mordaza u otro dispositivo de
sujeción. Consulte Fijación de la pieza de trabajo para más información.
Si no utiliza la función de deslizamiento, compruebe que la cabeza de la
sierra esté lo más hacia atrás posible y que el botón de bloqueo de barra
(T) esté apretado. Esto evitará que la sierra se deslice por las barras a
medida que vaya introduciéndose la pieza de trabajo.
NOTA: NO CORTE METALES NI MAMPOSTERÍA CON ESTA
SIERRA. No utilice hojas abrasivas.
NOTA: Consulte Función y visibilidad de los protectores en la
sección Ajustes, para obtener información importante sobre el
protector inferior, antes de cortar.
CORTES TRANSVERSALES
Corte recto (Fig. 1, 7A, 7B)
El corte transversal se realiza cortando la madera transversalmente a la
veta, con cualquier ángulo. El corte transversal recto se realiza con el brazo
de ingletes en posición de grado cero. Coloque y bloquee el brazo de
ingletes en cero y sostenga firmemente la madera sobre la mesa y contra
el tope-guía. Con el perno de bloqueo de barras (T) apretado, encienda la
sierra apretando el interruptor de activación (A).
Cuando la sierra alcance la velocidad (aprox.1 segundo), baje despacio
el brazo y corte lentamente la madera. Deje que la hoja se detenga por
completo antes de levantar el brazo.
Cuando corte piezas que superen los 51 mm x 102 mm (2" x 4"), aplique
un movimiento hacia afuera-abajo-atrás con el botón de bloqueo de barras
(T) aflojado. Tire de la sierra hacia usted, baje la cabeza de la sierra hacia la
pieza de trabajo y empuje suavemente la sierra hacia atrás para completar
el corte. No permita que la sierra entre en contacto con la parte superior
de la pieza de trabajo mientras la saca. Puede que la sierra funcione en
dirección hacia usted causando posibles daños personales o daños a la
pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: Utilice siempre una sujeción de trabajo para
mantener el control y reducir el riesgo de daños a la pieza
y lesiones personales, si tiene que tener las manos a una
distancia de 100 mm (4") de la hoja durante el corte.
NOTA: El botón de bloqueo de barras (T) que se muestra en la Figura 1
debe estar flojo para permitir que la sierra se deslice por las barras.
Cortes de ingletes (Fig. 10, 11)
Los cortes transversales de ingletes se realizan con el brazo de ingletes en
algún ángulo distinto de cero. Este ángulo se fija a menudo en 45º para
realizar esquinas, aunque puede fijarse en cualquier posición desde cero
hasta 48º a la izquierda o 48º a la derecha. Para ingletear la sierra, afloje el
botón de bloqueo de inglete (E) girando en sentido antihorario. Tire hacia
arriba el botón de bloqueo de inglete para mover el brazo de inglete (G)
hacia el ángulo de inglete deseado en la escala de inglete (H). Gire el botón
de bloque de inglete en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.
Realice el corte como se indica arriba.
Cuando realice un corte de inglete en piezas de trabajo más anchas de
51 mm x 102 mm (2" x 4") que tengan una longitud más corta, coloque
siempre el lado más largo contra el tope-guía (Fig. 11).
Para cortar por una línea trazada en una pieza de madera, haga coincidir
el ángulo lo más que pueda. Corte la madera un poco más larga y mida
desde la línea a lápiz hasta el borde del corte para determinar en qué
dirección ajustar el ángulo de inglete y vuelva a cortar. Esto requiere un
poco de práctica, pero es una técnica que se usa mucho.
Cortes biselados (Fig. 12A, 12B)
Un corte biselado es un corte transversal con la hoja de la sierra inclinada
formando un ángulo con la madera. Para establecer el bisel, afloje el botón
de bloqueo de bisel (L), y mueva la sierra hacia la izquierda como desee.
Una vez que haya establecido el ángulo de bisel, apriete el bloqueo de bisel
firmemente. Los ángulos de bisel pueden configurarse de 0° a 48° a la
izquierda.
Para configurar el ángulo de bisel a más de 45º y hasta 48º
1.Afloje el botón de bloqueo de bisel (L).
2.Incline ligeramente la cabeza de la sierra para deslizar la anulación de
bisel (Y) hacia un lado.
3.Mueva la cabeza de la sierra a 48º.
4.Apriete el botón de bloqueo de bisel.
CALIDAD DEL CORTE
La homogeneidad de los cortes depende de diferentes factores. Factores
como el material a cortar, el tipo de hoja, el filo de la hoja y la velocidad de
corte contribuyen a la calidad del corte.
Cuando desee realizar cortes más homogéneos para trabajos de moldeado
y otros trabajos de precisión, obtendrá los resultados deseados con una
hoja afilada (punta de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte lenta
y uniforme.
57
Español
Compruebe que el material no se mueva ni se deslice mientras corta; fíjelo
bien en su posición. Deje siempre que la hoja se detenga completamente
antes de levantar el brazo.
Una vez realizados, estos ajustes deberían mantener su precisión. Tómese
un poco de tiempo para seguir estas instrucciones cuidadosamente, para
mantener la precisión que le puede ofrecer la sierra.
Si se separan pequeñas fibras de madera en la parte posterior de la pieza
de trabajo, pegue un trozo de cinta adhesiva sobre la madera donde
realizará el corte. Sierre a través de la cinta y retire cuidadosamente la cinta
cuando haya terminado.
Ajuste de escala de ingletes (Fig. 10, 14)
Para las diferentes aplicaciones de corte, consulte la lista de hojas de sierra
recomendadas para su sierra y seleccione la que mejor se adapte a sus
necesidades. Consulte Hojas de la sierra en Accesorios opcionales.
FIJACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada,
equilibrada y esté bien firme antes de realizar un corte puede
desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga desequilibrada
puede desequilibrar la sierra o cualquier complemento unido a
la sierra, como una mesa o banco de trabajo. Cuando realice
un corte que pueda dar lugar a un desequilibrio, soporte
adecuadamente la pieza de trabajo y compruebe que la sierra
esté fijada con seguridad a una superficie estable. Pueden
producirse lesiones personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer fijado
sobre la base de la sierra cuando se utilice la fijación. Fije
siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no a
ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que el
pie de fijación no esté fijado en el borde de la base de la sierra.
ADVERTENCIA: Utilice siempre una sujeción de trabajo para
mantener el control y reducir el riesgo de daños y lesiones
personales, si tiene que tener las manos a una distancia de
100 mm (4") de la hoja durante el corte.
Si no puede fijar la pieza de trabajo sobre la mesa y contra el tope-guía con
la mano (forma irregular, etc.), o su mano queda menos de 100 mm (4") de
la hoja, debe utilizar una mordaza u otro dispositivo de sujeción.
Utilice la mordaza de material suministrada con la sierra. Para comprar una
mordaza de material, póngase en contacto con su distribuidor local o con
el centro de servicio de DeWALT.
Otras ayudas como las fijaciones de anillas, las fijaciones de barras o las
fijaciones en C pueden ser adecuadas para materiales de determinados
tamaños y formas. Tenga cuidado al seleccionar y colocar estas mordazas.
Tómese el tiempo para hacer una prueba antes de hacer el corte.
INSTALAR LA MORDAZA (FIG. 13)
1.Con la mordaza (AL) mirando hacia la parte posterior de la sierra
ingletadora, inserte la varilla de la mordaza (U) detrás del tope-guía.
Compruebe que la ranura del fondo de la mordaza esté totalmente
insertada en el orificio (U).
2.Gire la mordaza a 180º hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3.Afloje el perno de ajuste del brazo de la mordaza arriba o abajo, y
utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza la pieza de
trabajo.
NOTA: Coloque la mordaza en el lado opuesto de la base cuando bisele.
REALICE SIEMPRE PRUEBAS (CON LA MÁQUINA DESCONECTADA)
ANTES DE REALIZAR LOS CORTES, PARA COMPROBAR LA
TRAYECTORIA DE LA HOJA. COMPRUEBE QUE LA MORDAZA
NO INTERFIERA CON EL TRABAJO DE LA SIERRA O CON LOS
PROTECTORES.
AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
La sierra de ingletes ha sido totalmente ajustada de fábrica en modo
preciso en el momento de su fabricación. Si necesita un reajuste debido al
transporte, la manipulación o cualquier otro motivo, siga las instrucciones
mencionadas más abajo para ajustar la sierra.
58
Fije la cabeza de la sierra en posición baja. Desbloquee el botón de
bloqueo de inglete (E) y gire el brazo de inglete (G) hasta que se bloquee
en la posición de inglete a 0°. No bloquee el botón de bloqueo de inglete.
Coloque una escuadra contra el tope-guía de la sierra y la hoja, como se
indica en la Figura 14. (No toque las puntas de los dientes de la hoja con
la escuadra. Si lo hace, dará lugar a una medida imprecisa.) Si la hoja de
la sierra no está exactamente perpendicular al tope-guía, afloje los tres
tornillos (l, Fig. 10) que sostienen la escala de inglete (H) y mueva el brazo y
la escala de inglete hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja
quede perpendicular al tope-guía, como medido con la escuadra. Vuelva a
apretar los tres tornillos.
Ajuste de escuadra del bisel con la mesa
(Fig. 1, 12A, 15)
Para alinear la hoja en escuadra con la mesa, bloquee la empuñadura de
funcionamiento en posición baja con el pasador de seguridad (W). Coloque
una escuadra contra la hoja, comprobando que la escuadra no esté en
la parte superior de un diente. Afloje el perno de bloqueo de bisel (L) y
compruebe que el brazo de bisel quede firme contra el tope de bisel a 0°.
Gire el tornillo de ajuste de bisel (AO) a 0° con una llave hexagonal de 4 mm
(no suministrada) según sea necesario para que la hoja quede a bisel de 0°
con la mesa, como medido con la escuadra.
Ajuste de 45º del tope de bisel izquierdo (Fig. 1, 12)
Para ajustar el tope de bisel izquierdo a 45°, primero afloje el botón de
bloqueo de bisel e incline la cabeza hasta que se detenga. Compruebe que
la anulación de bisel (Y) esté en la posición de 45°, y si el indicador de bisel
(AN) no indica exactamente 45°, gire el tornillo de ajuste de bisel a 45° (AP)
hasta que el indicador de bisel (AN) lea 45°.
Función y visibilidad de los protectores (Fig. 1, 24)
ATENCIÓN: Peligro de aplastamiento. Para reducir el riesgo
de lesiones, mantenga el pulgar debajo de la empuñadura
de funcionamiento cuando baje la empuñadura. El protector
inferior se mueve hacia arriba al bajar la palanca de
funcionamiento, lo que puede causar aplastamientos.
El protector inferior (D) de la sierra ha sido diseñado para descubrir
automáticamente la hoja cuando se baja el brazo y para cubrir la hoja
cuando se levanta el brazo.
Antes de cada uso o de hacer los ajustes, haga girar el brazo (sin
alimentación) y asegúrese de que el protector se abra sin problemas y
se cierre del todo. No tiene que tocar la hoja. Con el brazo levantado,
levante el protector (sin alimentación), como se muestra en la Figura 24 y
suéltelo. El protector debe cerrase completamente en forma rápida. No
utilice la sierra si el protector no se mueve libremente y no se cierra del
todo rápidamente. Nunca sujete o bloquee el protector en posición abierta
cuando la sierra está en funcionamiento.
El protector puede levantarse manualmente cuando coloque o extraiga las
hojas de la sierra o cuando inspeccione la sierra. NO LEVANTE NUNCA EL
PROTECTOR INFERIOR MANUALMENTE, SALVO QUE LA HOJA ESTÉ
DETENIDA.
NOTA: Algunos cortes especiales de materiales grandes requieren levantar
manualmente el protector. Consulte Cortar materiales grandes en
Cortes especiales.
La parte delantera del protector está apantallada para facilitar la
visibilidad durante el corte. A pesar de que las pantallas reduzcan
notablemente las partículas volátiles, el protector tiene aperturas y por
ello, deberá usar siempre gafas de seguridad.
Ajuste de la guía de barras (Fig. 1)
Compruebe periódicamente que las barras (M) no tengan juegos o huelgos.
Las barras pueden limpiarse con un paño seco y limpio. La barra derecha
puede ajustarse con el tornillo de ajuste de barras (S) que se muestra en
la Figura 1. Para reducir el huelgo, utilice una llave hexagonal de 4 mm y
gire las tuercas en el sentido de las agujas del reloj gradualmente, mientras
desliza la cabeza de la sierra hacia delante y hacia atrás. Reduzca el juego
manteniendo la mínima fuerza de deslizamiento.
Español
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
SUJETE SIEMPRE LAS PIEZAS LARGAS.
No ponga a otra persona como sustituto de una extensión de la mesa
o como apoyo adicional para una pieza de trabajo que sea más larga
o ancha que la mesa de la sierra ingletadora básica, ni para ayudarle a
alimentar, sostener o tirar la pieza de trabajo.
Sostenga las piezas de trabajo largas utilizando medios adecuados como
caballetes de aserrar o dispositivos similares para evitar que los extremos
se caigan.
Corte de marcos de cuadros, cajas selladas y otros
proyectos cuadrilaterales (Fig. 16, 17)
Para entender mejor cómo hacer los elementos listados aquí, le sugerimos
que practique con algunos proyectos simples utilizando madera de
desecho hasta que desarrolle una „sensibilidad“ para su sierra.
Corte de molduras y otros marcos (Fig. 17)
El dibujo B de la Figura 17 muestra una unión realizada colocando el brazo
de inglete a 45º para cortar las dos tablas y formar una esquina de 90º.
Para realizar este tipo de unión, coloque el ajuste de bisel en cero y el brazo
de inglete a 45º. Una vez más, coloque la madera con el lado plano ancho
sobre la mesa y el borde estrecho contra el tope-guía.
• Fije la sierra en los ángulos indicados y realice varios cortes de prueba.
Practique colocando las piezas cortadas juntas hasta que desarrolle
una sensibilidad para este procedimiento y se sienta cómodo
haciéndolo.
Ejemplo: Para realizar una caja cuadrilateral con ángulos exteriores
de 26º (Ángulo A, Fig. 18), utilice el arco superior derecho. Encuentre
el ángulo de 26° en la escala del arco. Siga la línea de intersección
horizontal a ambos lados para obtener la configuración del ángulo de
inglete en la sierra (42º). Del mismo modo, siga la línea vertical que se
cruza con la parte superior o inferior para obtener la configuración del
ángulo de bisel en la sierra (18º). Intente siempre realizar cortes en restos
de piezas de madera para comprobar las configuraciones de la sierra.
CAJA DE 4
LADOS
CAJA DE 6
LADOS
ÁNGULO EXTERNO
Esta sierra es la herramienta ideal para realizar cortes angulares como el
que se muestra en la Figura 16. El dibujo A de la Figura 17 muestra una
unión hecha usando el ajuste de bisel para biselar los bordes de dos tablas
a 45º cada una para formar una esquina de 90º. Para esta unión, el brazo
de inglete se bloquea en la posición cero y el ajuste de bisel se bloquea
en 45º. La madera se posiciona con el lado plano ancho contra la mesa
y el borde estrecho contra el tope-guía. El corte puede realizarse también
ingleteando a la derecha y a la izquierda con la superficie ancha contra el
tope-guía.
y localice dicho ángulo en el arco adecuado del gráfico. A partir de dicho
punto, siga el gráfico en línea recta hacia abajo para encontrar el ángulo de
bisel correcto y en línea recta de forma transversal para encontrar el ángulo
de inglete correcto.
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
Soporte para piezas largas
CAJA DE 8
LADOS
Las Figuras 16 y 17 son solo para objetos cuadrilaterales.
A medida que cambia el número de caras, también cambiarán los ángulos
de inglete y bisel. El gráfico de abajo da los ángulos correctos para una
variedad de formas.
– EJEMPLOS –
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
Corte de molduras básicas (Fig. 19)
Cortes rectos de 90º:
NÚMERO DE
LADOS
ÁNGULO DE INGLETE
O BISEL
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
En el gráfico se asume que todos los lados tienen la misma longitud.
Para una forma no indicada en el gráfico, utilice la siguiente fórmula:
180º dividido por el número de caras equivale al inglete (si el material se
corta verticalmente) o al ángulo de bisel (si el material se corta de forma
horizontal).
Coloque la madera contra el tope-guía y manténgala en su posición
como se indica en la Figura 19. Encienda la sierra, deje que la hoja
alcance la máxima velocidad y baje suavemente el brazo a través del
corte.
Corte de MOLDURAS BÁSICAS DE HASTA 89 mm (3,5“) EN POSICIÓN VERTICAL
CONTRA EL TOPE GUÍA
Coloque el material como se indica en la Figura 19.
Todos los cortes deberán ser realizados teniendo la parte trasera de la
moldura contra el tope-guía y la parte inferior contra la mesa.
Lado izquierdo
Corte de ingletes compuestos (Fig. 18)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de
inglete y de bisel al mismo tiempo. Este es el tipo de corte utilizado para
realizar marcos o cajas con lados inclinados como el que se muestra en la
Figura 18.
NOTA: Si el ángulo de corte varía de corte a corte, compruebe que
el perno de bloqueo de bisel y el botón de bloqueo de inglete estén
bloqueados firmemente. Estos deberán estar bloqueados tras realizar
cualquier cambio en el bisel o el inglete.
El gráfico de abajo le ayudará a elegir la configuración adecuada para el
bisel y el inglete para los cortes de ingletes complejos más comunes. Para
usar el gráfico, seleccione el ángulo A deseado (Fig. 18) de su proyecto
Lado derecho
ESQUINA INTERIOR
ESQUINA EXTERIOR
Inglete a 45°a la
izquierda
Inglete a 45° a la derecha
Guarde el lado
izquierdo del corte
Inglete a 45° a la
derecha
Guarde el lado derecho
del corte
Guarde el lado izquierdo
del corte
Inglete a 45°a la izquierda
Guarde el lado derecho del
corte
El material de hasta 89 mm (3,5“) puede cortarse como se indica arriba.
El ancho del material no puede exceder los 19 mm (0,7").
Corte de molduras de corona (Fig. 20, 21)
Para ajustarse adecuadamente, la moldura de corona debe realizarse
mediante un corte compuesto de ingletes, con extrema precisión.
59
Español
Las dos superficies planas de una determinada pieza de moldura de
corona están en ángulos que, cuando se suman, dan exactamente 90°. La
mayoría, pero no todas, las molduras de corona tienen un ángulo superior
trasero (la sección que encaja plana contra el techo) de 52° y un ángulo
posterior inferior (la parte que se ajusta contra la pared) de 38°.
La sierra ingletadora cuenta con una serie de puntos especiales de
retención de ingletes preconfigurados a 31,6º a la izquierda y a la derecha
para cortes de molduras de corona en el ángulo correcto. Hay también una
marca en la escala de bisel a 33,8º.
El gráfico de Configuración de bisel/Tipo de corte da la configuración
correcta de corte de molduras de corona. (Los números de la configuración
de ingletes y de bisel son muy precisos y no es fácil configurarlos en
la sierra.) Como la mayoría de las habitaciones no tienen ángulos de
exactamente 90°, tendrá que ajustar con precisión la configuración.
REALIZAR PRUEBAS PREVIAS CON RESTOS DE MATERIALES ES
MUY IMPORTANTE.
INSTRUCCIONES PARA CORTE DE MOLDURAS DE CORONA EN SUPERFICIES
HORIZONTALES UTILIZANDO FUNCIONES COMPUESTAS
1.Apoye la moldura con la superficie posterior ancha hacia abajo sobre la
mesa (Fig. 20).
2.Las configuraciones de abajo son para todas las molduras de corona
estándar (EE. UU.) con ángulos de 52° y 38°.
CONFIGURACIÓN
TIPO DE CORTE
DE BISEL
LADO IZQUIERDO, ÁNGULO INTERIOR:
1.Parte superior de la moldura contra el tope-guía
33,8°
2.Mesa de inglete configurada a la derecha a 31,62°
3.Guarde el lado izquierdo de corte
LADO DERECHO, ÁNGULO INTERIOR:
1.Parte inferior de la moldura contra el tope-guía
33,8°
2.Mesa de inglete configurada a la izquierda a 31,62°
3.Guarde el lado izquierdo de corte
LADO IZQUIERDO, ÁNGULO EXTERIOR:
1.Parte inferior de la moldura contra el tope-guía
33,8°
2.Mesa de inglete configurada a la izquierda a 31,62°
3.Guarde el extremo derecho de corte
LADO DERECHO, ÁNGULO EXTERIOR:
1.Parte superior de la moldura contra el tope-guía
33,8°
2.Mesa de inglete configurada a la derecha a 31,62°
3.Guarde el extremo derecho de corte
NOTA: Cuando configure los ángulos de inglete y de bisel en todas
las ingletadoras compuestas, recuerde que los ángulos presentados
para molduras de corona son muy precisos y es difícil establecerlos
exactamente. Puesto que se pueden desplazar ligeramente y muy pocas
habitaciones tienen las esquinas perfectamente en escuadra, deberá
probar todas las configuraciones con molduras de prueba.
REALIZAR PRUEBAS PREVIAS CON RESTOS DE MATERIALES ES
MUY IMPORTANTE.
Lado derecho
Inglete a 45°a la
izquierda
Inglete a 45° a la
derecha
Guarde el lado izquierdo
del corte
Guarde el lado izquierdo
del corte
Cortes especiales
NO REALICE NUNCA CORTES SALVO QUE EL MATERIAL ESTÉ
FIJADO A LA MESA Y CONTRA EL TOPE-GUÍA.
MATERIAL CURVADO (FIG. 22, 23)
Cuando corte un material curvado, colóquelo siempre como se indica en la
Figura 22 y nunca como se muestra en la Figura 23. Si posiciona el material
de forma incorrecta, hará que pellizque la hoja cuando esté por terminar el
corte.
CORTE DE MATERIAL REDONDO
EL MATERIAL REDONDO DEBE SER FIJADO O SOSTENIDO
FIRMEMENTE AL TOPE-GUÍA PARA IMPEDIR QUE SALGA
RODANDO. Esto es muy importante a la hora de realizar cortes angulares.
CORTE DE MATERIALES GRANDES (FIG. 24)
Ocasionalmente, encontrará piezas de trabajo demasiado grandes para
colocarlas debajo del protector inferior. Para limpiar el protector de
madera, con la sierra apagada y con la mano derecha en la empuñadura
de funcionamiento, coloque el pulgar derecho fuera de la parte superior
del protector y haga girar el protector justo lo necesario para limpiar la
madera, como se muestra en la Figura 24. Suelte el protector antes de
arrancar el motor. El mecanismo del protector funcionará correctamente
durante el corte. Haga esto solo cuando sea necesario. NUNCA
ATE, UNA CON CINTA NI MANTENGA DE NINGÚN OTRO MODO EL
PROTECTOR ABIERTO CUANDO TRABAJE CON LA SIERRA.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la batería antes de realizar cualquier ajuste, efectuar
cualquier limpieza o mantenimiento o colocar/quitar
acoplamientos o accesorios. El encendido accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
MÉTODO ALTERNATIVO PARA CORTAR MOLDURAS DE CORONA
Coloque la moldura en un ángulo entre el tope-guía (K) y la mesa de la
sierra (AQ), como se muestra en la Figura 21.
La ventaja de cortar molduras de corona usando este método es que no se
requiere biselado. Los cambios de minutos en el ángulo de ingletes pueden
realizarse sin que ello afecte al ángulo de bisel. De este modo, cuando se
encuentran esquinas con un ángulo distinto a 90º, la sierra puede ajustarse
a las mismas de forma rápida y fácil.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos pueden debilitar los
materiales con los que están construidas estas piezas. Use un
paño humedecido únicamente con agua y jabón suave. Jamás
permita que le entre líquido alguno a la herramienta ni sumerja
ninguna parte de la misma en líquido.
INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE MOLDURAS DE CORONA ANGULADAS ENTRE
EL TOPE-GUÍA Y LA BASE DE LA SIERRA PARA TODOS LOS CORTES
Esta sierra puede cortar molduras de corona de hasta 14 mm (9/16") x
92 mm (3-5/8") empotradas.
1.Coloque la moldura en un ángulo entre el tope-guía (K) y la mesa de la
sierra (AQ), como se muestra en la Figura 21.
2.Las „caras“ anguladas de la parte trasera de la moldura deben
permanecer encuadradas con el tope-guía y la mesa de la sierra.
Lado izquierdo
60
ESQUINA INTERIOR
ESQUINA EXTERIOR
Inglete a 45° a la
derecha
Inglete a 45°a la
izquierda
Guarde el lado derecho
del corte
Guarde el lado derecho
del corte
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Antes de
limpiarlo, desconecte el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa del exterior del
cargador puede usarse un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de limpieza.
Español
Accesorios opcionales
Proteger el medio ambiente
ecogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con
R
este símbolo no deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido sometidos a pruebas
con este producto, el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para disminuir el riesgo de
lesiones, con este producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Los siguientes accesorios, que han sido diseñados para la sierra, pueden
ser de utilidad. En algunos casos, puede obtener otros soportes de
trabajo, topes de largo, sujeciones, etc. más apropiados. Tenga cuidado
al seleccionar y usar accesorios. Consulte a su distribuidor para obtener
más información acerca de los accesorios adecuados.
HOJAS DE LA SIERRA
USE SOLO HOJAS DE SIERRA DE 184 mm (7-1/4") CON ORIFICIOS
PARA EJE REDONDO DE 16 mm (5/8") DE DIÁMETRO, y de un
ANCHO máximo de 2,1 mm (0,08"). LA VELOCIDAD DEBE SER COMO
MÍNIMO DE 4000 RPM. NO USE HOJAS CON ORIFICIOS PARA EJES
ROMBOIDALES. No utilice nunca hojas de diámetro diferente. No estará
protegida correctamente. Utilice solo hojas de corte transversal. No utilice
hojas diseñadas para operaciones de aserrado al hilo, hojas combinadas
u hojas con ángulos de gancho que superen los 7°.
DESCRIPCIONES DE LA HOJA
APLICACIÓN
DIÁMETRO
Fines generales
184 mm (7-1/4")
Corte preciso de madera
184 mm (7-1/4")
os productos y las baterías contienen materiales que pueden ser
L
recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de materias
primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías de acuerdo
con las disposiciones locales. Para más información, vaya a
www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de producir
la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela con el debido respeto
al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su distribuidor o
punto de reciclaje local. Los paquetes de batería recogidos serán
reciclados o eliminados adecuadamente.
DIENTES
40
60
Guía de solución de problemas
ASEGÚRESE DE SEGUIR LAS NORMAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PROBLEMA
La sierra no arranca
La sierra no corta bien
¿QUÉ NO VA?
1.Batería no instalada
QUÉ HACER
1.Instale la batería. Consulte Instalar y desinstalar el paquete de baterías.
2.Batería no cargada
2.Cargue la batería. Consulte Procedimiento de carga.
3.Escobillas gastadas
3.Haga sustituir las escobillas en un centro de servicio especializado.
1.Hoja roma
1.Cambie la hoja. Consulte Cambiar o instalar una hoja nueva.
2.Hoja montada hacia atrás
2.Gire la hoja. Consulte Cambiar o instalar una hoja nueva.
3.Goma o brea en la hoja
3.Saque la hoja y límpiela con lana de acero gruesa y trementina o limpiador de
horno doméstico.
4.Cambie el tipo de hoja. Consulte Hojas de la sierra en Accesorios
opcionales.
1.Cargue la batería. Consulte Procedimiento de carga.
4.Hoja incorrecta para el tipo de trabajo
que está haciendo.
La luz de trabajo XPS™ 1.Batería no cargada
parpadea
La herramienta vibra
excesivamente
1.La sierra no está bien montada sobre
la base o el banco de trabajo.
1.Apriete todo el material de montaje. Consulte Montaje en el banco.
2.Base o banco sobre suelo desnivelado 2.Coloque sobre una superficie nivelada. Consulte Familiarización.
No hace cortes de
ingletes precisos
El material aprieta la
hoja
3.Hoja de la sierra dañada
3.Cambie la hoja. Consulte Cambiar o instalar una hoja nueva.
1.Escala de ingletes no ajustada
correctamente
2.La hoja no está en escuadra con el
tope-guía
3.La hoja no está perpendicular a la
mesa
4.La pieza de trabajo se mueve
1.Controle y ajuste. Consulte Ajuste de escala de ingletes en Ajustes.
2.Controle y ajuste. Consulte Ajuste de escala de ingletes en Ajustes.
5.Placa de corte gastada o dañada
3.Controle y ajuste el tope-guía. Consulte Ajuste de bisel en escuadra con la
mesa en Ajustes.
4.Fije bien la pieza al tope-guía o pegue un papel de lija de grano 120 al topeguía con adhesivo de goma.
5.Llevar a un centro de servicio autorizado.
1.Corte de material inclinado
1.Consulte Material inclinado en Cortes especiales.
61
Français
SCIE À ONGLET SANS FIL COMBINÉE AVEC FONCTION COULISSANTE
DCS365
Félicitations !
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le
développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT, le
partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Diamètre de lame
Alésage
Épaisseur corps de lame
Vitesse max. de lame
Capacité max de coupe transversale 90°
Capacité max de coupe à onglet 45°
Onglet (positions max)
Biseau (positions max)
Onglet 0°
Épaisseur correspondante à hauteur max 50 mm
Hauteur correspondante à épaisseur max 90 mm
Onglet 45° à gauche
Épaisseur correspondante à hauteur max 50 mm
Hauteur correspondante à épaisseur max 90 mm
Onglet 45° à droite
Épaisseur correspondante à hauteur max 50 mm
Hauteur correspondante à épaisseur max 90 mm
Biseau 45° à gauche
Épaisseur correspondante à hauteur max 35 mm
Délai d’arrêt automatique de la lame
Poids sans batterie
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
gauche
droite
gauche
droite
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
VDC
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
Valeurs acoustiques et valeurs des vibrations (somme vectorielle triax) selon la norme EN62841-3-9 :
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
88
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
93
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
2,0
Valeur d’émission de vibrations ah =
m/s²
< 2,5
Incertitude K =
m/s²
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été
mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie par
EN62841-3-9, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales de l’outil. Néanmoins,
si l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces
éléments peuvent augmenter considérablement le niveau
d’exposition sur la durée totale de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
également prendre en compte les heures où l’outil est mis hors
tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune tâche. Ces
éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition
sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles
que : maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir la
température des mains élevée, organisation du travail.
62
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge approximative des blocs batterie
min
Poids
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge approximative des blocs batterie
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Poids
VAC
VAC
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge approximative des blocs batterie
min
Poids
kg
VAC
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge approximative des blocs batterie
min
Poids
kg
VAC
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge approximative des blocs batterie
min
Poids
kg
Fusibles :
Europe
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot
signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui,
si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures graves ou
mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des
blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures
minimes ou modérées.
Français
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de
dommages corporels, mais qui par contre, si rien n’est fait
pour l’éviter, pourrait poser des risques de dommages
matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
SCIE À ONGLET SANS FIL COMBINÉE AVEC FONCTION COULISSANTE
DCS365
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche
technique sont conformes aux normes : 2006/42/EC, EN62841-1:2015,
EN62841-3-9:2014.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2004/108/CE
(jusqu’au 19/04/2016), 2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
30.10.2015
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, lisez
le manuel d’instruction.
Consignes de sécurité générales propres aux outils
électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et consignes
de sécurité. Tout manquement aux directives et consignes
ci-incluses comporte des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET CONSIGNES
À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique " mentionné dans les avertissements ci-après se
rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les lieux
sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu déflagrant,
comme en présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques peuvent produire des étincelles
qui pourraient enflammer toute émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre personne, lors
de l’utilisation d’un outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la prise
murale. Ne modifier la fiche en aucune façon. Ne pas utiliser
de fiche d’adaptation avec un outil électrique mis à la terre
(masse). L’utilisation de fiches d’origine et de prises appropriées
réduira tout risque de décharges électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la terre
comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs. Les
risques de décharges électriques augmentent lorsque le corps est
mis à la terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un liquide
augmente les risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne jamais utiliser
le cordon pour transporter, tirer ou débrancher un outil
électrique. Protéger le cordon de toute source de chaleur, de
l’huile, et de tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur, utiliser
systématiquement une rallonge conçue à cet effet. Cela
diminuera tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en milieu
humide, utiliser un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout risque de décharges
électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de jugement
lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous l’influence de drogues,
d’alcool ou de médicaments. Tout moment d’inattention pendant
l’utilisation d’un outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection individuel. Porter
systématiquement un dispositif de protection oculaire.
Le fait de porter un masque anti-poussières, des chaussures
antidérapantes, un casque de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert, réduira les risques de
dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer que
l’interrupteur est en position d’arrêt avant de brancher
l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le ramasser
ou le transporter. Transporter un outil le doigt sur l’interrupteur ou
brancher un outil électrique alors que l’interrupteur est en position de
marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer l’outil. Une
clé laissée sur une pièce rotative d’un outil électrique comporte des
risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les pieds bien ancrés
au sol et conserver son équilibre en permanence. Cela
permettra de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de situations
imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun vêtement
ample ou bijou. Maintenir cheveux, vêtements et gants à
l’écart des pièces mobiles, car ils pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation de ces dispositifs
peut réduire les risques engendrés par les poussières.
h) Ne pensez pas être à ce point familiarisé avec l’outil après
l’avoir utilisé à de nombreuses reprises, au point de ne plus
rester vigilant et d’en oublier les consignes de sécurité. Un
geste imprudent peut provoquer de graves blessures en une fraction
de seconde.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil approprié au
travail en cours. L’outil approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur est
défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de l’outil
électrique avant d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces mesures préventives
réduiront tout risque de démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils électriques hors de portée
des enfants et ne permettre à aucune personne non familière
avec son fonctionnement (ou sa notice d’instructions) de
l’utiliser. Les outils peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées et
tournent librement, qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. En cas de dommage, faire réparer
l’outil électrique avant toute nouvelle utilisation. De nombreux
accidents sont causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre et bien affûté. Les
outils de coupe bien entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
63
Français
g) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches, etc.,
conformément aux présentes directives et suivant la manière
prévue pour ce type particulier d’outil électrique, en tenant
compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer.
L’utilisation d’un outil électrique à des fins autres que celles prévues
est potentiellement dangereuse.
h) Maintenez toutes les poignées et surfaces de préhension
sèches, propres et exemptes d’huile et de graisse. Des
poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent
pas de manipuler et de contrôler l’outil correctement en cas de
situations inattendues.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur spécifié
par le fabricant. Un chargeur propre à un certain type de batterie
peut créer des risques d’incendie lorsqu’utilisé avec d’autres
batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur batterie
spécifique. L’utilisation d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés,
clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles de
conduire l’électricité entre les bornes, car cela pose des risques
de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra perdre
du liquide. Éviter alors tout contact. En cas de contact
accidentel, rincer abondamment à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer puis consulter immédiatement un
médecin. Le liquide de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
e) N’utilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui est
endommagé ou qui a été modifié. Une batterie endommagée ou
altérée peut avoir un comportement imprévisible qui peut conduire à
un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
f) N’exposez pas le bloc-batterie ou l’outil au feu ou à
des températures excessives. L’exposition au feu ou à des
températures dépassant 130° C peut provoquer une explosion.
g) Respectez toutes les consignes de mise en charge et ne
rechargez pas le bloc-batterie ou l’outil en dehors de la
plage de températures spécifiée dans les instructions. Une
mise en charge inappropriée ou à des températures hors de la
plage spécifiée peut endommager la batterie et augmente le risque
d’incendie.
6) RÉPARATION
a) Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié
n’utilisant que des pièces de rechange d’origine. Cela permet
de garantir la sûreté de l’outil électrique.
b) Ne réparez jamais un bloc-batterie endommagé. Les
réparations sur les blocs-batteries ne doivent être effectuées que le
fabricant ou l’un de ses prestataires de services agréés.
Consignes de sécurité concernant les scies à onglet
a) Les scies à onglet sont prévues pour découper le bois ou
des matières similaires, elles ne peuvent pas être utilisées
avec des disques à tronçonner abrasifs pour la découpe
de matières ferreuses comme des barres, des tringles, des
structures, etc. Les débris abrasifs peuvent faire coincer les pièces
mobiles comme le couvre-lame inférieur. Les étincelles provenant
des découpes abrasives pourraient brûler le couvre-lame inférieur,
l’insert taraudé ou les autres pièces en plastique.
b) Utilisez des pièces de serrage pour maintenir la pièce à
découper lorsque cela est possible. Si vous soutenez la pièce
à découper à la main, vous devez toujours garder votre main
à au moins 100 mm (4") de part et d’autre de la lame de
scie. N’utilisez pas cette scie pour découper des pièces trop
petites pour être fixées de façon sûre ou pour être tenues à
la main. Si votre main est placée trop près de la lame de scie, le
risque de blessure par contact avec la lame est accru.
c) La pièce à découper doit être immobile et attachée ou
maintenue à la fois contre la garde et le plateau. En aucune
façon vous ne devez amener la pièce à découper sur la lame
ni effectuer de découpe à mains nues. Les pièces à découper
immobilisées ou mobiles peuvent être projetées à grande vitesse et
provoquer des blessures.
d) Appuyez la scie sur et à travers la pièce à découper. Ne tirez
pas la scie sur et à travers la pièce à découper. Pour effectuer
une découpe, soulevez la tête de scie et amenez-la au dessus
64
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
de la pièce à découper sans couper, démarrez le moteur,
abaissez la tête de scie et poussez la scie à travers la pièce à
découper. Une découpe «tirante" entraîne la lame de scie à grimper
sur la pièce à découper et à violemment projeter l’ensemble de la
lame vers l’opérateur.
Ne croisez jamais les mains au dessus de la ligne de découpe
prévue, que ce soit devant ou derrière la lame de scie. Le
fait de tenir la pièce à découper les mains croisées ou de la tenir à
droite de la lame de scie avec la main gauche ou vice-versa est très
dangereux.
Ne dépassez pas la garde avec vos mains de plus de 100 mm
(4") des deux côtés de la lame de scie, que ce soit pour retirer
les copeaux de bois ou pour toute autre raison, pendant que
la lame tourne. La proximité de la lame de scie en mouvement
avec vos mains peut ne pas être évidente et vous exposer à de
graves blessures.
Inspectez votre pièce à découper avant la découpe. Si votre
pièce à découper est courbée ou déformée, attachez-la,
côté extérieur courbe faisant face à la garde. Assurez-vous
toujours qu’il n’y a aucun espace entre la pièce à découper, la
garde et le plateau, le long de la ligne de découpe. Les pièces
à découper tordues ou déformées peuvent vriller, se soulever et
provoquer le grippage de la lame de scie en mouvement pendant
la découpe. La pièce à découper doit être exempte de clous ou de
corps étrangers.
N’utilisez pas la scie tant que le plateau n’est pas dégagé de
tous les outils, chutes de bois, etc., à l’exception de la pièce
à découper. Les petits débris et morceaux de bois ou autres objets
entrant en contact avec la lame en mouvement peuvent être projetés
à grande vitesse.
Ne découpez qu’une seule pièce à la fois. L’empilage de
plusieurs pièces à découper ne peut pas être suffisamment attaché
ou soutenu et peut donc faire gripper la lame ou se soulever
pendant la découpe.
Assurez-vous que la scie à onglet est montée et positionnée
de niveau, sur une surface plane et robuste, avant utilisation.
Une surface de niveau et robuste permet de réduire le risque
d’instabilité de la scie à onglet.
Planifiez votre intervention. Chaque fois que vous modifiez
l’angle du biseau ou de l’onglet, assurez-vous que la garde
réglable est correctement réglée pour soutenir la pièce à
découper et qu’elle ne gênera pas la lame ou le système de
protection. Sans mettre l’outil en marche et sans qu’aucune pièce
ne soit sur le plateau, déplacez la lame de scie en simulant une
découpe complète pour vous assurer qu’il n’existe aucune gêne et
aucun risque de découper la garde.
Installez les supports appropriés comme des rallonges de
plateau, des chevalets, si la pièce à découper est plus large
ou plus longue que le plateau. Les pièces à découper plus
longues ou plus larges que le plateau de la scie à onglet peuvent
basculer si elles ne sont pas fermement soutenues. Si la pièce
découpée ou à découper bascule, elle peut soulever le couvre-lame
inférieur ou être projetée par la lame en mouvement.
Ne faites pas appel à une autre personne pour remplacer une
rallonge de plateau ou un support supplémentaire. Un support
instable peut entraîner le grippage de la lame ou le soulèvement de
la pièce à découper pendant l’opération de sciage et vous entraîner
ou la personne qui vous aide vers la lame en mouvement.
La pièce découpée ne doit pas coincée ou exercer une
quelconque pression contre la lame de scie en mouvement.
Si elle est confinée, à l’aide de butées en longueur par exemple,
la pièce découpée peut se coincer contre la lame et être projetée
violemment.
Utilisez toujours une pièce de serrage ou un dispositif conçu
pour correctement soutenir les pièces rondes comme les
tringles ou les tubulures. Les tringles ont tendance à rouler
pendant la découpe, entrainant la lame à «mordre" et à entraîner
l’ouvrage et votre main vers la lame.
Laissez la lame atteindre sa pleine vitesse avant de faire
contact avec la pièce à découper. Cela permet de réduire le
risque de projection de la pièce à découper.
Si la pièce à découper ou la lame se coincent, éteignez la scie
à onglet. Patientez jusqu’à ce que toutes les pièces mobiles
soient arrêtées et débranchez la prise du secteur et/ou retirez
le bloc-batterie. Retirez ensuite le matériau coincé. Le fait de
poursuivre la découpe alors que la pièce à découper est coincée
peut provoquer une perte de contrôle ou endommager la scie à
onglet.
Français
Une fois la découpe terminée, relâchez l’interrupteur,
maintenez la tête de scie abaissée et patientez jusqu’à ce
que la lame s’arrête avant de retirer la pièce découpée. Il est
dangereux d’approcher votre main de la lame alors qu’elle continue
à tourner.
s) Maintenez fermement la poignée lorsque vous effectuez une
découpe partielle ou lorsque vous relâchez l’interrupteur
avant que la tête de scie ne soit complètement abaissée. Le
freinage de la scie peut provoquer l’abaissement soudain de la tête
de scie et donc un risque de blessure.
r)
•
•
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
scies à onglet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : n’insérez pas la batterie dans la machine
avant d’avoir lu et assimiler l’ensemble des instructions.
NE FAITES PAS FONCTIONNER LA MACHINE avant qu’elle
ne soit complètement assemblée et installée conformément aux
instructions. Une machine mal assemblée peut provoquer de graves
blessures.
DEMANDEZ CONSEIL auprès de votre superviseur, formateur ou
toute autre personne qualifiée si le fonctionnement de cette machine
ne vous est pas parfaitement familier. Connaissance = Sécurité.
ASSUREZ-VOUS DE FAÇON CERTAINE que la lame tourne dans
le bon sens. Les dents de la lame doivent pointer dans le sens de
rotation marqué sur la scie.
SERREZ TOUTES LES POIGNÉES DE BLOCAGE, boutons
et leviers avant utilisation. Le desserrement des attaches peut
provoquer la projection de pièces ou de la pièce à découper à haute
vitesse.
ASSUREZ-VOUS que toutes les lames et fixations de lame sont
propres, que les encoches latérales des fixations de lame sont
contre la lame et que la vis de l’arbre est correctement serrée. Des
fixations de lame desserrées ou inappropriées peuvent entraîner
l’endommagement de la scie et des blessures.
NE FAITES PAS FONCTIONNER LA MACHINE À UNE AUTRE
TENSION QUE CELLE DÉFINIE pour cette scie. Une surchauffe
peut provoquer l’endommagement de l’outil et des blessures.
NE COINCEZ JAMAIS RIEN CONTRE LE VENTILATEUR pour
retenir l’arbre moteur. Cela pourrait entraîner l’endommagement de
l’outil et des blessures.
NE DÉCOUPEZ JAMAIS DU MÉTAL ou des éléments de
maçonnerie. Chacun d’eux peut provoquer la projection à haute
vitesse des pointes en carbure de la lame et donc de graves
blessures.
NE PLACEZ JAMAIS AUCUNE PARTIE DE VOTRE CORPS
DANS L’ALIGNEMENT DU PARCOURS DE LA LAME DE SCIE.
Il y a sinon risque de blessures.
N’APPLIQUEZ JAMAIS AUCUN LUBRIFIANT SUR UNE
LAME EN MARCHE. L’application de lubrifiant pourrait provoquer
le déplacement de votre main sur la lame, engendrant de graves
blessures.
NE PLACEZ PAS l’une ou l’autre de vos mains dans la zone de
la lame lorsque la scie est branchée à l’alimentation électrique.
L’activation de la lame par inadvertance pourrait provoquer de
graves blessures.
N’APPROCHEZ JAMAIS LA ZONE AUTOUR OU DERRIÈRE
LA LAME DE SCIE. La lame peut provoquer de graves blessures.
N’APPROCHEZ JAMAIS LE DESSOUS DE LA SCIE à moins
qu’elle ne soit débranchée et éteinte. Tout contact avec la lame de
scie peut entraîner des blessures.
SÉCURISEZ LA MACHINE SUR UNE SURFACE PORTANTE
STABLE. Les vibrations peuvent provoquer le glissement, le
déplacement ou le basculement de la machine et engendrer de
graves blessures.
N’UTILISEZ QUE DES LAMES DE SCIE POUR DÉCOUPE
TRANSVERSALE recommandées pour les scies à onglet. Pour
de meilleurs résultats, n’utilisez pas de lames à pointes de carbure
dont l’angle d’attaque dépasse 7°. N’utilisez pas de lames à gorges
profondes. Elles peuvent dévier et entrer en contact avec le couvrelame et provoquer l’endommagement de la machine et/ou de graves
blessures.
N’UTILISEZ QUE DES LAMES DE TAILLE ET DE TYPE
APPROPRIÉS recommandées pour cet outil, afin d’éviter
l’endommagement de la machine et/ou de graves blessures
(conformes à la norme EN847-1).
CONTRÔLEZ L’ABSENCE DE FISSURES SUR LA LAME ou
tout autre endommagement avant utilisation. Une lame fissurée
•
•
•
•
•
•
•
ou endommagée peut céder et des bouts peuvent être projetés
à haute vitesse et provoquer de graves blessures. Remplacez
immédiatement toute lame qui serait fissurée ou endommagée.
Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.
NETTOYEZ LA LAME ET LES ATTACHES DE LA LAMEavant
utilisation. Le nettoyage de la lame et des attaches de la lame vous
permet de contrôler l’absence de dommage sur ces éléments. Une
lame ou une attache de lame fissurée ou endommagée peut céder
et des bouts peuvent être projetés à haute vitesse et provoquer de
graves blessures.
N’UTILISEZ PAS DE LAMES DÉFORMÉES. Contrôlez que
la lame tourne droit et sans vibration. Une lame qui vibre peut
provoquer l’endommagement de la machine et/ou de graves
blessures.
N’UTILISEZ PAS de lubrifiants ou de nettoyants (en pulvérisateur
ou aérosol de surcroît) à proximité de la protection en plastique.
Certains produits chimiques peuvent attaquer le polycarbonate dont
elle est constituée.
GARDEZ LA PROTECTION EN PLACE et en bon état de
fonctionnement.
UTILISEZ TOUJOURS LA PLAQUE TARAUDÉE ET
REMPLACEZ-LA SI ELLE EST ENDOMMAGÉE. L’accumulation
de petits copeaux sous la scie peut gêner la lame de scie ou
provoquer l’instabilité de la pièce à découper lors de la découpe.
N’UTILISEZ QUE LES ATTACHES DE LAMES SPÉCIFIÉES
POUR CET OUTIL afin d’éviter l’endommagement de la machine
et/ou de graves blessures.
NETTOYEZ LES FENTES D’AÉRATION DU MOTEUR pour
éliminer les copeaux et la poussière. Si les fentes d’aération
du moteur sont obstruées, la machine peut surchauffer et être
endommagée et éventuellement provoquer un court-circuit qui peut
engendrer de graves blessures.
NE VERROUILLEZ JAMAIS L’INTERRUPTEUR EN POSITION
«MARCHE". De graves blessures pourraient en résulter.
NE MONTEZ JAMAIS SUR L’OUTIL. De graves blessures
pourraient en résulter si la machine bascule ou en cas de contact
accidentel avec l’élément de coupe.
AVERTISSEMENT : la découpe de plastique, de bois
recouvert de sève et d’autres matériaux peut provoquer
l’accumulation de matière fondue sur les pointes de la lame
et le corps de la lame de scie, augmentant ainsi le risque de
surchauffe de la lame et de grippage durant la découpe.
AVERTISSEMENT : portez toujours une protection
auditive appropriée. Dans certaines conditions et durées
d’utilisation, le bruit émis par ce produit peut contribuer à une
perte de l’ouïe. Veuillez prendre note des facteurs suivants qui
influencent l’exposition au bruit :
• Utilisez des lames de scie conçues pour réduire l’émission
de bruit,
• N’utilisez que des lames de scie bien affûtées, et
• Utilisez des lames de scie spécifiquement conçues pour
réduire le bruit.
AVERTISSEMENT : portez TOUJOURS des lunettes de
protection. Les lunettes de vue NE SONT PAS des lunettes
de protection. Utilisez également un masque intégral ou à
poussière si l’opération de coupe génère de la poussière.
AVERTISSEMENT : l’utilisation de cet outil peut générer et/
ou disperser de la poussière susceptible de provoquer des
problèmes respiratoires ou autres graves et permanents.
AVERTISSEMENT : certaines poussières générées par le
ponçage, le sciage, le meulage, le perçage électriques ainsi que
d’autres activités contiennent des produits chimiques connus
pour provoquer des cancers, des malformations congénitales
et d’autres problèmes de fertilité. Certains exemples de ces
produits chimiques sont :
• le plomb provenant des peintures au plomb,
• la silice organique provenant des briques, du ciment ou
d’autres matériaux de construction, et
• l’arsenic et le chrome provenant des planches traitées
chimiquement.
Le risque encouru par ces expositions varie en fonction de
la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Afin
de réduire votre taux d’exposition à ces produits chimiques :
travaillez dans des endroits bien aérés, avec les équipements
de protection individuelle appropriés, comme des masques
65
Français
•
anti-poussières spécialement conçus pour filtrer les particules
microscopiques.
Évitez tout contact prolongé avec les poussières de ponçage,
de sciage, de meulage, de perçage et provenant d’autres
activités. Portez des vêtements de protection et lavez les zones
exposées au savon et à l’eau. La poussière qui pénètre dans votre
bouche, vos yeux ou reste sur votre peau peut favoriser l’absorption
de substances chimiques dangereuses.
AVERTISSEMENT : l’utilisation de cet outil peut générer et/
ou disperser de la poussière susceptible de provoquer des
problèmes respiratoires permanents ou d’autres lésions.
Utilisez toujours une protection respiratoire homologuée et
appropriée contre l’exposition aux poussières.
Risques Résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces scies :
– Risque de blessure causé par les pièces rotatives (p. ex. la lame de
scie).
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées
de la lame de scie en rotation.
– Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
– Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters
de protection.
– Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
– Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois.
– Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres d’évacuation
sales.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser les liquides
pénétrer dans le chargeur. Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en courtcircuit par un corps étranger. Les corps étrangers de nature
conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la laine d’acier,
le papier aluminium ou toute accumulation de particules
métalliques doivent être tenus éloignés des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a pas
de pack batterie dans la cavité. Débranchez le chargeur avant
de le nettoyer.
•Une durée de vie prolongée et de meilleures performances peuvent
être obtenues si le bloc-batterie est rechargé lorsque la température
ambiante se situe entre 18 ° et 24 °C. NE rechargez PAS le blocbatterie si la température ambiante est inférieure à +4 °C ou
supérieure à +40 °C. Ceci est importante et permet d’éviter le grave
endommagement du bloc-batterie.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un chargeur
différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le chargeur et le bloc
batterie sont spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres utilisation
que la charge des batteries rechargeables DeWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non sur le
cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse
pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Porter un dispositif de protection oculaire.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas sur
une surface molle qui pourrait obstruer les fentes d’aération et
entraîner une chaleur interne excessive. Éloignez le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
Tenez les mains éloignées de la lame.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne regardez pas directement l’éclairage de travail.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. 1)
La date codée de fabrication (X), qui comprend aussi l’année de fabrication,
est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes propres à tous les
chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient d’importantes
consignes de sécurité et de fonctionnement concernant les chargeurs de
batterie compatibles (consulter les Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les marquages
d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et le produit utilisant le
bloc batterie.
66
•Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent, s’il est
tombé, ou s’il a été autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation est
nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un risque de
choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
immédiatement par le fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de procéder
à son nettoyage. Cette précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant électrique
domestique standard 230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive ne concerne pas le
chargeur pour véhicule.
Français
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 et DCB115 sont
compatibles avec les packs batterie XR Li-Ion de 10.8V, 14,4V et 18V
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B et DCB185).
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont conçus pour
une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres à toutes
les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure son numéro
de catalogue et sa tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors du déballage. Avant
d’utiliser le bloc batterie et le chargeur, lisez les consignes de sécurité
ci-dessous, puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
1.Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant d’insérer le bloc
batterie.
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie du chargeur peut
enflammer la poussière ou des émanations.
2.Insérez le bloc batterie (P) dans le chargeur en prenant soin que le
bloc sont complètement inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le processus de charge
a commencé.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur. Ne modifier
le bloc batterie d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le bloc batterie peut se
casser et causer de graves blessures.
3.La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant fixe en
continu. Le bloc est alors complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs DeWALT
prévus.
REMARQUE : pour garantir les meilleures performances et une durée de
vie plus longue des batteries ion lithium, rechargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
•Ne rangez et n’utilisez pas l’outil et le bloc-batterie dans des
endroits où la température peut chuter sous 0 °C (32 °F) ou
dépasser 40 °C (104 °F) (comme des remises extérieures ou des
bâtiments métalliques en été par exemple). Pour une meilleure
durée de vie, rangez les blocs-batteries dans un endroit frais et sec.
Procédure charge (Fig. 2)
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état de charge du bloc
batterie.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres liquides.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc batterie
pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du bloc batterie
est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer dans un chargeur
Ne pas écraser, laisser tomber, ou endommager le bloc
batterie. Ne pas utiliser un bloc batterie ou un chargeur
ayant reçu un choc violent, étant tombé, ayant été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau, piétiné). Risque de choc
électrique ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat, sur
une surface stable là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale sur celle-ci, mais manquent
alors de stabilité.
Indicateurs de charge : DCB105
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 : le voyant rouge continue à
clignoter, mais un voyant jaune s’allume durant cette opération. Lorsque la
batterie a retrouvé une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et
le chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie défectueux.
Le chargeur indique que la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un problème sur le bloc ou le
chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc batterie
pour un test dans un centre d’assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou trop froide, il
démarre automatiquement un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température adéquate. Le chargeur
passe ensuite directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet
une durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié moindre qu’un bloc
batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux réduit pendant tout le
cycle de charge et n’atteint pas le niveau de charge maximum même si la
batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE ION LITHIUM UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection électronique se
déclenche. Si cela se produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX BATTERIES AU LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait exploser
au contact des flammes. Au cours de l’incinération des batteries au
lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, la
rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une quinzaine de
minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins médicaux
sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie est composé
d’un mélange de carbonates organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait causer
une irritation des voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent, consulter un
médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles ou
à une flamme.
Transport
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les réglementations
d’expédition applicables comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations de l’ONU pour le transport des
marchandises dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA), les
réglementations de l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG) et
l’accord européen concernant le transport international de marchandises
dangereuses sur route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont
été testées conformément à la section 38.3 des recommandations de
l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
67
Français
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition d’un bloc batterie
DeWALT soit classé comme un matériau dangereux réglementé de classe
9. En général, les deux cas qui exigent l’expédition en classe 9 sont :
Remplacer systématiquement tout cordon endommagé.
1.Expédition par voie aérienne de plus de deux blocs batterie ion lithium
DeWALT lorsque l’emballage contient seulement les blocs batterie (sans
outil) ; et
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
2. Toute expédition contenant une batterie ion lithium avec une
caractéristique nominale d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par heure de toutes les
batteries ion lithium est inscrite sur l’emballage.
ettre la batterie au rebut conformément à la réglementation en
M
matière d’environnement.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur a la
responsabilité intégrale de consulter les dernières réglementations
relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
echarger les blocs batterie DeWALT uniquement avec les
R
chargeurs DeWALT appropriés. La recharge des blocs batterie
différents des batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Le transport des batteries peut causer un incendie si les bornes de
la batterie entrent accidentellement en contact avec des matériaux
conducteurs. Lors du transport des batteries, s’assurer que les bornes de
la batterie sont protégées et bien isolées des matériaux qui pourraient les
toucher et causer un court-circuit.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont fournies en
bonne foi et sont considérées précises au moment de la rédaction de ce
document. Toutefois, aucune garantie explicite ou implicite ne peut être
fournie. L’acheteur a la responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Contenu de l’emballage
Batterie
1 Lame de scie
TYPE DE BATTERIE
Le DCS365 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.
Les blocs batteries DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B ou DCB185 peuvent être utilisés. Consultez les Fiche
technique pour avoir plus d’informations.
Recommandations de stockage
1.Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri de toute
lumière solaire directe et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales, entreposer les batteries à
température ambiante après utilisation.
2.Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver la batterie
complètement chargée dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Ce carton comprend :
1 Scie à onglet
1 Clé pour la lame
1 Kit Poignée latérale
1 Sac à poussière
1 Pièce de serrage pour pièce à découper
1 Manuel d’utilisation
REMARQUE : Blocs-batteries, chargeurs et boîtes de transport non fournis
avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. 1)
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés complètement
déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les étiquettes sur le
chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les pictogrammes suivants :
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
A.Interrupteur à gâchette
B.Poignée de manœuvre
C.Trous de montage
D.Couvre-lame inférieur
E.Bouton de verrouillage de l’onglet
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
F.Plaque taraudée
G.Bras d’onglet
H.Échelle d’onglet
Consulter la Fiche technique pour les temps de charge.
V.Vis de l’échelle d’onglet
J.Poignées latérales
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
K.Garde
L.Bouton de verrouillage du biseau
M.Rails
N.Raccord pour extraction des poussières
O.Poignée de levage
P.Bloc-batterie
Q.Interrupteur instantané de l’éclairage de travail XPS™
R.Levier de déverrouillage
S.Vis de réglage du rail
T.Bouton de verrouillage du rail
U.Trou d’attache
V.Clé de la lame
W.Goupille de verrouillage en position basse
68
Français
X.Code date
Y.Neutralisation du biseau
USAGE PRÉVU
Votre scie à onglet sans fil combinée avec fonction coulissante DeWALT
DCS365 a été conçue pour le sciage professionnel de bois. Elle permet
de réaliser des opérations de coupes transversales, coupes en biseau et
coupes de biais facilement, avec précision et en toute sécurité.
Cette machine est conçue pour une utilisation avec une lame à pointes en
carbure, de diamètre nominal de 184 mm (7-1/4").
NE DÉCOUPEZ JAMAIS AUCUN MÉTAL ou alliages légers, notamment
du magnésium.
N’UTILISEZ PAS LA MACHINE dans un environnement moite ou humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies à onglet sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire
auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou d’aptitudes,
sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec
ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier également que la tension
du chargeur correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est conforme à la
norme EN60335 ; un branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
2.Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit correctement
logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1.Appuyer sur le bouton de libération de la batterie (AR) et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2.Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans la section
du chargeur de ce manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 3A)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge composé par
trois voyants verts qui indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton du témoin de
charge (Z). Une combinaison de trois voyants verts s’allume pour indiquer
le niveau de charge restant. Lorsque le niveau de charge de la batterie est
au-dessous de la limite utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une indication de la
charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon les composants du produit, la
température et l’application de l’utlisateur final.
Familiarisation (Fig. 1, 4)
Ouvrez la boîte et sortez la scie en la soulevant (Fig. 4) par les
renfoncements latéraux pour les mains ou la poignée de levage (O)
Posez la scie sur une surface lisse et plane, comme un établi ou un plateau
robuste par exemple.
Observez la figure 1 pour vous familiariser avec la scie et ses différentes
pièces. La section sur les réglages fait référence à ces termes et vous devez
connaître les pièces et savoir où elles se trouvent.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service après-vente
DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser une rallonge
homologuée compatible avec la tension nominale du chargeur (consulter la
Caractéristiques techniques). La section minimale du conducteur est de
1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil (Fig. 3)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc batterie
(P) est complètement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE DE L’OUTIL
1.Alignez le bloc batterie (P) avec le rail à l’intérieur de la poignée de l’outil
(Fig. 3).
ATTENTION : risque de pincement. Afin de réduire le risque de
blessures, gardez votre pouce sous la poignée de manœuvre
lorsque vous l’abaissez. Le couvre-lame inférieur se déplace
vers le haut en même temps que la poignée de manœuvre est
abaissée, ce qui peut provoquer un pincement. La poignée de
manœuvre est placée près du couvre-lame pour les découpes
spéciales.
Appuyez légèrement sur la poignée de manœuvre (B) et tirez la goupille de
verrouillage (W). Relâchez doucement la pression descendante et maintenez
la poignée de manœuvre en la laissant remonter à sa pleine hauteur. Utilisez
la goupille de verrouillage en position basse lorsque vous transportez la scie
d’un endroit à un autre. Utilisez toujours les renfoncements prévus pour
les mains ou les poignées latérales (J) pour transporter la scie, comme
indiqué sur la figure 4. Consultez la figure 5 et la section Installation des
poignées latérales.
Installation des poignées latérales (Fig. 5)
Votre scie est livrée avec deux poignées latérales (J) qui doivent être
installées sur la scie comme indiqué par la figure 5. Utilisez les 4 vis et les 4
écrous fournis. Serrez fermement.
Montage sur un établi (Fig. 1)
Des trous (C) sont prévus dans les 4 pieds pour faciliter le montage sur
un établi, comme le montre la figure 1. Fixez toujours fermement la scie
sur une surface stable pour éviter tout mouvement. Afin de permettre
son transport, la scie peut être fixée sur une planche en contre-plaqué de
12,7 mm (1/2") ou plus, qu’il est ensuite possible de fixer sur l’établi ou de
déplacer puis de fixer sur d’autres sites.
REMARQUE : si vous choisissez de monter votre scie sur un morceau
de contreplaqué, assurez-vous que les vis de montage ne dépassent pas
sous le bois. Le contreplaqué doit être à fleur du support de travail. Lors
de la fixation de la scie sur n’importe quelle surface de travail, n’utilisez
que les saillies prévues pour la fixation, là où se trouvent les trous de vis,
pour fixer la scie. Le fait de fixer la scie par d’autres points gênerait le bon
fonctionnement de la scie.
ATTENTION : afin d’éviter tout risque de grippage et le
manque de précision, assurez-vous que la surface de montage
n’est pas déformée ou irrégulière. Si la scie se balance sur la
surface, placez un morceau fin de matériau sous l’un des pieds
de la scie jusqu’à ce que cette dernière repose fermement sur
la surface de montage.
69
Français
Remplacement ou installation d’une lame de scie
neuve (Fig. 6A–6C)
Consultez le paragraphe Lames de scie de la section Accessoires en
option.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures,
portez des gants de travail lorsque vous manipulez la lame de
scie.
ATTENTION :
• N’appuyez jamais sur le bouton de verrouillage de l’axe (AI,
Fig. 6B) si la lame est sous tension ou en roue libre.
Afin de pouvoir porter la scie d’un endroit à un autre de façon pratique,
une poignée de levage (O) a été installée sur le dessus de la scie avec des
poignées latérales (J) sur la base, comme indiqué par la figure 1.
Rangement de la scie à onglet
La scie à onglet doit être rangée dans un endroit sec et verrouillé, hors de
portée des enfants ou des personnes inexpérimentées.
CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES
• Ne découpez pas de métal, d’éléments de maçonnerie ou
en fibre-ciment avec cette scie à onglet.
Retrait de la lame (Fig. 1, 3, 6A–C)
1.Retirez le bloc-batterie (P, Fig. 3) de la scie.
2.Soulevez le bras jusqu’à sa position la plus élevée et soulevez le
couvre-lame inférieur (D) aussi loin que possible.
5.Enfoncez le bouton de verrouillage de l’axe (AI, Fig. 6B) tout en
tournant doucement la lame de scie (AD) à la main jusqu’à ce que le
verrou s’enclenche.
6.En gardant le bouton enfoncé, utilisez votre autre main et la partie
hexagonale de la clé (V) fournie de 6,35 mm (1/4") pour dévisser la
vis de la lame (AE). (Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre,
filetage à gauche.)
7.Retirez la lame de scie (AE) à l’aide du côté hexagonal de la clé de
6,35 mm (1/4") fournie, puis la rondelle de serrage extérieure (AF,
Fig. 6C) et la lame (AD). La rondelle de serrage intérieure (AG) peut
rester sur l’axe (AH).
Installation d’une lame (Fig. 6A–6C)
1.Retirez le bloc-batterie (P, Fig. 3) de la scie.
2.Bras soulevé, couvre-lame inférieur (D) ouvert et support de couvrelame (AC) soulevé, placez la lame (AD) sur l’axe (AH) et contre la
rondelle de serrage intérieure (AG), les dents de la lame pointant dans
le sens de rotation indiqué sur la scie.
3.Installez la rondelle de serrage extérieure (AF) sur l’axe (AH).
4.Installez la vis de la lame (AE) et, tout en engageant le bouton de
verrouillage de l’axe (AI), serrez fermement la vis (AE) à l’aide de la clé
fournie (V). (Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre,
filetage à gauche).
5.Rabaissez complètement le support du couvre-lame (AC) à sa position
initiale et vissez fermement les deux vis (AA, AB) pour le maintenir en
place.
AVERTISSEMENT : le support de couvre-lame doit être remis
à sa position d’origine la plus basse et les vis du support de
couvre-lame doivent être resserrées avant d’actionner la scie.
Tout manquement à le faire peut empêcher le couvre-lame de
se fermer et provoquer son contact avec la lame en rotation et
donc l’endommagement de la scie et de graves blessures.
Transport de la scie (Fig. 1)
70
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Utilisation de l’éclairage de travail à LED XPSTM
(Fig. 1)
3.Dévissez de quatre tours sans la retirer la vis arrière du support de
couvre-lame (AA).
4.Dévissez sans la retirer la vis avant du support de couvre-lame (AB,
Fig. 6A) jusqu’à ce que le support (AC) puisse être soulevé assez loin
pour pouvoir accéder à la vis de lame (AE). Le couvre-lame inférieur
reste soulevé grâce à la position de la vis de son support.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures
graves, placez toujours les boutons de verrouillage du rail (T),
verrouillage de l’onglet (E), verrouillage du biseau (L) ainsi que
la goupille de verrouillage en position basse (W) en position
Verrouillée avant de transporter la scie. (Consultez la figure 1.)
AVERTISSEMENT : ne regardez pas directement l’éclairage
de travail.
REMARQUE : La batterie doit être rechargée et raccordée à la scie à
onglet.
L’éclairage de travail à LED XPSTM est allumé grâce à l’interrupteur
instantané (Q). L’éclairage s’éteint automatiquement après 20 secondes si
la scie n’est pas utilisée. L’éclairage est également automatiquement allumé
toutes les fois que la gâchette principale de l’outil (A) est enfoncée.
Pour découper en suivant une ligne de crayon existante sur une pièce en
bois, allumez l’éclairage de travail XPSTM à l’aide de l’interrupteur instantané
(Q) (sans utiliser la gâchette), puis abaissez la poignée de manœuvre (B)
pour amener la lame de la scie près du bois. L’ombre de la lame apparaît
sur le bois. Cette ligne d’ombre représente la matière que la lame va retirer
pendant la découpe. Pour effectuer correctement la découpe en fonction
de la ligne de crayon, alignez la ligne avec le bord de l’ombre de la lame.
N’oubliez pas qu’il se peut que vous ayez à régler les angles d’onglet ou de
biseau pour qu’ils correspondent exactement à la ligne de crayon.
Votre scie est équipée d’une fonction Défaillance batterie. L’éclairage de
travail XPSTM se met à clignoter si la batterie est presque déchargée ou
si elle est trop chaude. Rechargez la batterie avant de poursuivre vos
découpes. Consultez le paragraphe Procédure de charge de la section
Consignes de sécurité importantes relatives à tous les blocsbatteries pour connaître les instructions concernant la recharge.
Bouton de verrouillage de l’onglet (Fig. 1, 10)
Le bouton de verrouillage de l’onglet (E) vous permet d’obliquer votre scie
à 48° vers la droite et 48° vers la gauche. Le verrou d’onglet s’enclenche
automatiquement à 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚ et 45˚ à gauche comme à droite.
Bouton de verrouillage du biseau (Fig. 1, 12)
Le verrouillage du biseau vous permet de mettre la scie de biais à 48° vers
la gauche. Pour régler le paramétrage du biseau, tournez le bouton de
verrouillage du biseau (L) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
pour le dévisser. Pour visser, tournez le bouton de verrouillage du biseau
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Bouton de verrouillage du rail (Fig. 1)
Le bouton de verrouillage du rail (T) vous permet de fermement verrouiller
la tête de scie pour l’empêcher de glisser sur les rails. Ceci est nécessaire
lorsque vous effectuez certaines découpes ou lorsque vous transportez la
scie.
Goupille de verrouillage en position basse (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : la goupille de verrouillage en position
basse ne doit être utilisée QUE pour le transport ou le stockage
de la scie. N’utilisez JAMAIS la goupille de verrouillage en
position basse pendant une quelconque opération de découpe.
Français
Pour verrouiller la tête de scie en position basse, poussez la tête de scie
vers le bas, enfoncez la goupille de verrouillage en position basse (W) puis
relâchez la tête de scie. Ceci permet de maintenir la tête de scie en toute
sécurité vers le bas pour déplacer la scie d’un endroit à l’autre. Pour la
libérer, appuyez la tête de scie vers le bas et tirez la goupille.
AVERTISSEMENT : certaines poussières, comme celles
de chêne ou de hêtre, sont considérées comme étant
cancérigènes, surtout si elles sont associées à des
additifs pour traiter le bois.
- Utilisez toujours un système d’extraction des poussières.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
- Prévoyez la bonne aération de l’espace de travail.
- Il est recommandé de porter un appareil respiratoire adapté.
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de
sécurité et la réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : afin de garantir que le parcours de la lame
ne sera pas gêné, effectuez toujours un test de coupe à blanc
sans allumer la scie avant de procéder à la découpe réelle
d’une pièce.
Position convenable du corps et des mains
(Fig. 7A, 7B)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures
graves, adoptez TOUJOURS une position des mains
convenable, comme indiqué par les Fig. 7A et 7B.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures
graves, tenez TOUJOURS l’outil fermement pour anticiper une
éventuelle réaction soudaine.
• Utilisez des pèces de serrage pour soutenir la pièce à découper
lorsque cela est possible.
• Ne placez jamais vos mains à proximité de la zone de coupe. Ne
placez pas les mains à moins de 100 mm (4") de la lame.
• Tenez la pièce à découper fermement sur le plateau et la garde
pendant la découpe. Gardez vos mains en position tant que la
gâchette n’a pas été relâchée et que la lame n’est pas complètement
immobile.
• EFFECTUEZ TOUJOURS DES ESSAIS À BLANC (SANS
ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS DÉCOUPES AFIN DE
VÉRIFIER LE PARCOURS DE LA LAME. NE CROISEZ PAS LES
MAINS, COMME ILLUSTRÉ PAR LES FIGURES 7C et 7D.
Vos scie dispose d’un raccord pour l’extraction des poussières intégré (N)
qui permet de raccorder soit le sac à poussières fourni (AK) soit un système
d’aspiration d’atelier.
POUR FIXER LE SAC À POUSSIÈRES
1.Installez le sac à poussières (AK) sur le raccord (N) comme illustré par
la figure 9.
POUR VIDER LE SAC À POUSSIÈRES
1.Retirez le sac à poussières (AK) de la scie et secouez ou tapotez-le
doucement pour le vider.
2.Refixez le sac à poussières sur le raccord (N).
Il se peut que les poussières ne sortent pas librement du sac. Cela n’affecte
pas les performances de sciage mais réduit l’efficacité de la récupération
des poussières de la scie. Afin de restaurer l’efficacité de récupération
des poussières de votre scie, appuyez sur le ressort à l’intérieur du sac à
poussières quand vous le videz et tapotez le sac sur le bord de la poubelle
ou du réceptacle à poussières.
ATTENTION : ne faites jamais fonctionner la scie si le sac
à poussières ou le système d’extraction des poussières
DeWALT n’est pas en place. Les poussières de bois peuvent
engendrer des problèmes respiratoires.
Sciage à l’aide de votre scie (Fig. 1)
Si vous ne pouvez pas sécuriser la pièce à découper sur le plateau et
contre la garde à la main (forme irrégulière, etc.) ou si votre main ne peut
pas être à plus de 100 mm (4") de la lame, vous devez utiliser une pièce de
serrage ou tout autre dispositif. Consultez la section Attacher la pièce à
découper pour plus d’informations.
Si la fonction coulissante n’est pas utilisée, assurez-vous que la tête de
scie est reculée aussi loin que possible et que le bouton de verrouillage
du rail (T) est serré. Cela permet d’éviter que la scie glisse le long de ses
rails quand la pièce à découper est engagée.
REMARQUE : NE DÉCOUPEZ PAS DE MÉTAL OU D’ÉLÉMENT DE
MAÇONNERIE AVEC CETTE SCIE. N’utilisez pas de lames abrasives.
• Gardez vos deux pieds fermement ancrés au sol et conservez votre
équilibre. Lorsque vous déplacez le bras d’onglet vers la gauche ou la
droite, suivez-le et tenez-vous légèrement de côté par rapport à la lame
de la scie.
REMARQUE : Consultez le paragraphe Actionnement du couvrelame et visibilité de la section Réglages pour connaître les
informations importantes concernant le couvre-lame inférieur avant de
procéder à la découpe.
• Contrôlez la découpe par les à jours du couvre-lame lorsque vous
suivez un trait tiré au crayon.
COUPES TRANSVERSALES
Interrupteur à gâchette (Fig. 8)
Une coupe transversale est effectuée en découpant le bois à travers le grain
à n’importe quel angle. Une coupe transversale droite est effectuée avec le
bras d’onglet à la position 0°. Réglez et verrouillez le bras d’onglet à zéro,
maintenez fermement le bois en place sur le plateau et contre la garde.
Après avoir serré le bouton de verrouillage du rail (T), allumez la scie en
appuyant sur l’interrupteur à gâchette (A).
Pour mettre la scie en marche, poussez le levier de verrouillage (D) vers
la gauche, puis enfoncez l’interrupteur à gâchette (A). La scie reste en
marche tant que l’interrupteur reste enfoncé. Laissez la lame atteindre sa
pleine vitesse avant d’entamer la découpe. Relâchez l’interrupteur pour
arrêter la scie. Laissez la lame s’arrêter complètement avant de relever la
tête de scie. Il n’y a aucun moyen de verrouiller l’interrupteur en position
Marche. Un trou (AJ) est à disposition dans l’interrupteur pour y insérer un
cadenas afin de verrouiller l’interrupteur en position Arrêt.
Votre scie est équipée d’un système de freinage de la lame électrique
automatique mais la lame de la scie doit normalement s’arrêter dans les
5 secondes qui suivent le relâchement de la gâchette. Ceci n’est pas
modifiable. Si les temps d’arrêt dépassent fréquemment les 5 secondes,
faites réparer l’outil dans un centre d’assistance agréé DeWALT.
Assurez-vous toujours que la lame est arrêtée avant de la retirer de la
coupe.
Extraction des poussières (Fig. 1, 9)
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Coupes droites (Fig. 1, 7A, 7B)
Lorsque la scie a atteint sa pleine vitesse (en 1 seconde environ), abaissez
doucement et lentement le bras pour découper le bois. Laissez la lame
s’arrêter complètement avant de relever le bras.
Lorsque vous découpez quoi que soit qui dépasse 52 mm x 102 mm
(2" x 4"), utilisez un mouvement traction-bas-arrière, le bouton de
verrouillage de rail (T) étant desserré. Tirez la scie vers vous, abaissez la
tête de scie vers la pièce à découper et repoussez lentement la scie pour
terminer la découpe. Ne laissez pas la lame de scie entrer en contact avec
le haut de la pièce à découper lorsque vous la sortez. La scie pourrait se
déplacer rapidement vers vous et vous blesser ou endommager la pièce à
découper.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours une pièce de serrage
pour la pièce à découper afin de conserver la maîtrise de la
pièce et de réduire le risque qu’elle soit endommagée ou que
vous soyez blessé, si vos mains ne peuvent pas être à plus de
100 mm (4") de la lame pendant la découpe.
71
Français
REMARQUE : Le bouton de verrouillage du rail (T), montré sur la figure 1
doit être desserré pour permettre à la scie de coulisser le long de ses rails.
AVERTISSEMENT : le pied de la pièce de serrage doit être
fixé au-dessus de la base de la scie chaque fois que la pièce
de serrage est utilisée. Attachez toujours la pièce à découper
à la base de la scie et pas à un autre endroit de la zone de
travail. Assurez-vous que le pied de la pièce de serrage n’est
pas fixé sur le bord de la base de la scie.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours une pièce de serrage afin
de conserver la maîtrise de la pièce à découper et de réduire
le risque qu’elle soit endommagée ou que vous soyez blessé,
si vos mains ne peuvent pas être à plus de 100 mm (4") de la
lame pendant la découpe.
Coupes à onglet (Fig. 10, 11)
Les coupes transversales à onglet sont effectuées avec le bras d’onglet
positionné à un angle autre que zéro. Cet angle est souvent de 45° pour
couper des coins, mais peut être paramétré à n’importe quelle valeur entre
zéro et 48° vers la gauche ou 48° à droite. Pour obliquer la scie, dévissez
le bouton de verrouillage de l’onglet (E) en le tournant dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Tirez le bouton de verrouillage de l’onglet vers le
haut pour déplacer le bras d’onglet (G) à l’angle oblique voulu sur l’échelle
d’onglet (H). Tournez le bouton de verrouillage de l’onglet dans le sens des
aiguilles d’une montre pour le serrer. Effectuez la découpe comme décrit
plus haut.
Lorsque vous effectuez une coupe d’onglet sur des pièces plus grandes
que 51 mm x 102 mm (2" x 4") qui sont de longueur plus courte, placez
toujours le côté le plus long contre la garde (Fig. 11).
Pour découper en suivant une ligne de crayon existante sur une pièce en
bois, faites correspondre au plus proche la ligne avec l’angle. Découpez
le bois un peu plus long et mesurez la distance entre la ligne de crayon
et le bord découpé pour déterminer dans quel sens régler l’angle avant
de recouper. Ceci demande de la pratique mais il s’agit d’une technique
couramment utilisée.
Coupe en biseau (Fig. 12A, 12B)
Une coupe en biseau est une coupe transversale effectuée alors que la
lame de scie est penchée à un certain angle par rapport au bois. Afin de
régler le biseau, dévissez le bouton de verrouillage du biseau (L) et déplacez
la scie vers la gauche comme voulu. Une fois l’angle du biseau voulu réglé,
vissez le bouton de verrouillage du biseau fermement. Les angles de biseau
peuvent être paramétrés de 0° droit à 48° vers la gauche.
Pour paramétrer l’angle du biseau entre 45° et 48°,
1.Desserrez le bouton de verrouillage du biseau (L).
2.Inclinez la tête de scie légèrement pour faire glisser le dispositif de
neutralisation du biseau (Y) d’un côté.
3.Déplacez la tête de scie à 48°.
4.Serrez le bouton de verrouillage du biseau.
QUALITÉ DE LA COUPE
La régularité de la coupe dépend de nombreuses variables. Les éléments
comme le type de matériau découpé, le type de lame, l’affûtage de la lame
et le processus de coupe peuvent tous impacter la qualité de la coupe.
Lorsque des coupes plus régulières sont souhaitées, notamment dans le
cas de moulures ou d’autres travaux de précision, une lame aiguisée (60
dents à pointes en carbure) et une vitesse de coupe plus faible et plus
régulière produiront le résultat souhaité.
Assurez-vous que le matériau ne se déplace et ne glisse pas durant la
coupe ; fixez-le solidement en position. Laissez toujours la lame s’arrêter
complètement avant de relever le bras.
Si de petites fibres de bois se détachent de l’arrière de la pièce à découper,
collez un morceau de ruban de masquage sur le bois à l’endroit où la
coupe doit être réalisée. Sciez à travers le ruban et retirez-le soigneusement
une fois l’opération terminée.
En fonction des différentes coupes à effectuer, consultez la liste des lames
de scie recommandées pour votre scie et choisissez celle qui correspond le
mieux à vos besoins. Consultez le paragraphe Lames de scie de la section
Accessoires en option.
FIXER LA PIÈCE À DÉCOUPER
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : une pièce attachée, équilibrée et
sécurisée avant une coupe peut être déséquilibrée après avoir
été découpée. Une charge déséquilibrée peut faire basculer
la scie ou tout ce sur quoi la scie est fixée, comme une table
ou un établi. Lorsque vous effectuez une coupe qui peut être
déséquilibrante, soutenez correctement la pièce à découper
et assurez-vous que la scie est fermement boulonnée à une
surface stable. Il y a sinon risque de blessures.
72
Si vous ne pouvez pas sécuriser la pièce à découper sur le plateau et
contre la garde à la main (forme irrégulière, etc.) ou si votre main ne peut
pas être à plus de 100 mm (4") de la lame, vous devez utiliser un système
d’attache ou tout autre dispositif.
Utilisez la pièce de serrage pour pièce à découper fournie avec la scie.
Pour acheter une pièce de serrage, contactez votre revendeur ou le centre
d’assistance DeWALT.
D’autres accessoires tels que des attaches à ressort, des traverses de
serrage ou des attaches en C peuvent être adaptées à certaines tailles
et formes de matériaux. Soyez prudent dans le choix et l’installation des
dispositifs d’attache. Prenez le temps d’effectuer une coupe à blanc avant
la coupe réelle.
POUR INSTALLER LA PIÈCE DE SERRAGE (FIG. 13)
1.La pièce de serrage (AL) faisant face à l’arrière de la scie à onglet,
insérez la tige de la pièce de serrage dans le trou (U) derrière la garde.
Assurez-vous que la rainure au bas de la tige est complètement insérée
dans le trou (U).
2.Tournez la pièce de serrage de 180 degrés vers l’avant de la scie à
onglets.
3.Desserrez le bouton pour régler le bras de fixation vers le haut ou le
bras puis utilisez le bouton de réglage de précision pour fermement
fixer la pièce à découper.
REMARQUE : Placez la pièce de serrage sur le côté opposé à la base
pour le biseautage. EFFECTUEZ TOUJOURS DES ESSAIS À BLANC
(SANS ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS DÉCOUPES AFIN
DE VÉRIFIER LE PARCOURS DE LA LAME. ASSUREZ-VOUS QUE LA
PIÈCE DE SERRAGE NE GÊNE PAS L’ACTIVITÉ DE LA SCIE OU DES
DISPOSITIFS DE PROTECTION.
RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Votre scie à onglets est réglée intégralement et avec précision en usine
au moment de sa fabrication. Si un nouveau réglage est nécessaire suite
au transport, à la manutention ou pour toute autre raison, suivez les
instructions ci-dessous.
Une fois effectués, ces réglages devraient rester précis. Prenez un peu
de temps pour suivre soigneusement ces directives afin de conserver la
précision que propose votre scie.
Réglage de l’échelle d’onglet (Fig. 10, 14)
Verrouillez la tête de scie en position basse. Déverrouillez le bouton de
verrouillage de l’onglet (E) et basculez le bras d’onglet (G) jusqu’à ce qu’il
se verrouille à la position 0°. Ne verrouillez pas le bouton de verrouillage de
l’onglet. Placez une équerre contre la garde de la scie et la lame, comme
illustré par la figure 14. (Ne touchez pas les pointes des dents de la lame
avec l’équerre. Les mesures seront sinon inexactes.) Si la lame de la scie
n’est pas exactement perpendiculaire à la garde, dévissez les trois vis (I,
Fig. 10) qui retiennent l’échelle d’onglets (H) et déplacez le bras d’onglet et
l’échelle à gauche ou à droite jusqu’à ce que la lame soit perpendiculaire à
la garde, telle que mesurée avec l’équerre. Revissez les trois vis.
Réglage du biseau d’équerre par rapport au plateau
(Fig. 1, 12A, 15)
Pour aligner la lame d’équerre par rapport au plateau, verrouillez la poignée
de manœuvre en position basse à l’aide de la goupille de verrouillage en
position basse (W). Placez une équerre contre la lame en prenant soin
que l’équerre ne touche pas une dent de scie. Desserrez le bouton de
Français
verrouillage de biseau (L) et assurez-vous que le bras du biseau touche
fermement la butée de biseau à 0°. Tournez la vis de réglage du biseau (AO)
à l’aide d’une clé hexagonale de 4 mm (non fournie) jusqu’à ce que la lame
soit à 0° de biais par rapport au plateau, comme mesuré avec l’équerre.
Réglage de la butée du biseau à 45° sur la gauche
(Fig. 1, 12)
Pour régler la butée du biseau à 45° sur la gauche, dévissez d’abord
le bouton de verrouillage du biseau et inclinez la tête jusqu’à ce qu’elle
s’arrête. Vérifiez que la neutralisation du biseau (Y) est à la position 45° et si
le pointeur du biseau (AN) n’indique pas exactement 45°, tournez la vis de
réglage du biseau à 45° (AP) jusqu’à ce que le pointeur (AN) indique 45°.
Enclenchement du couvre-lame et visibilité
(Fig. 1, 24)
ATTENTION : risque de pincement. Afin de réduire le risque de
blessures, gardez votre pouce sous la poignée de manœuvre
lorsque vous l’abaissez. Le couvre-lame inférieur se déplace
vers le haut en même temps que la poignée de manœuvre est
abaissée, ce qui peut provoquer un pincement.
Le couvre-lame inférieur (D) de votre scie est conçu pour découvrir
automatiquement la lame lorsque le bras est abaissé et pour couvrir la lame
lorsque le bras est relevé.
Avant chaque utilisation ou après avoir effectué des réglages, faites
fonctionner le bras (hors tension) et assurez-vous que le couvre-lame
s’ouvre de façon fluide et qu’il se referme complètement. Il ne doit pas
entrer en contact avec la lame. Bras relevé, soulevez le couvre-lame (hors
tension) comme illustré par la figure 24 puis relâchez-le. Le couvre-lame
doit rapidement se refermer complètement. N’utilisez pas la scie si le
couvre-lame inférieur ne se déplace pas librement et s’il ne se referme pas
complètement rapidement. Ne fixez et n’attachez jamais le couvre-lame en
position ouverte lorsque la scie est utilisée.
Le couvre-lame peut être soulevé à la main pour installer ou retirer les lames
de scie ou pour inspecter la scie. NE SOULEVEZ JAMAIS LE COUVRELAME inférieur À LA MAIN, TANT QUE LA LAME N’EST PAS IMMOBILE.
REMARQUE : Certaines découpes spéciales de grandes pièces
nécessitent que le couvre-lame soit relevé à la main. Consultez le
paragraphe Découpe de grandes pièces de la section Découpes
spéciales.
Découpe d’encadrements, de boîtes occultantes ou
de tout autre objet à quatre faces (Fig. 16, 17)
Pour mieux comprendre comment fabriquer les éléments listés ici, nous
vous suggérons de faire quelques tentatives avec des projets simples en
utilisant du bois de chute jusqu’à ce que vous ayez bien votre scie en main.
Votre scie est l’outil parfait pour réaliser des coins à l’onglet comme celui
illustré par la figure 16. Le schéma A de la figure 17 montre un joint fait en
utilisant le réglage du biseau pour chanfreiner les bords de deux planches
à 45° chacune afin de créer en angle à 90°. Pour ce joint, le bras d’onglet
a été verrouillé à la position zéro et le réglage du biseau a été verrouillé à
45°. Le bois a été placé le large côté plat contre le plateau et le bord le
plus étroit contre la garde. La découpe aurait pu également être faite en
découpant à un angle à droite et à gauche, la surface large contre la garde.
Découpe de moulures de garnissage et autres
encadrements (Fig. 17)
Le schéma B de la figure 17 montre un joint réalisé en réglant le bras
d’onglet à 45° pour couper deux planches afin de former un coin à 90
degrés. Pour réaliser ce type d’assemblage, réglez le biseau sur zéro et le
bras d’onglet sur 45°. Une fois de plus, positionnez le bois avec le large
côté plat contre le plateau et le bord étroit contre la garde.
Les figures 16 et 17 ne concernent que les objets à quatre faces.
Lorsque le nombre de côtés change, les angles d’onglet et de biseau
changent aussi. Le tableau suivant indique les angles appropriés en fonction
des différentes formes.
– EXEMPLES –
NOMBRE DE
CÔTÉS
ANGLE DU BIAIS OU
DU BISEAU
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
La section avant du couvre-lame est ajourée pour permettre une
bonne visibilité durant les découpes. Bien que ces à jours réduisent
considérablement la projection de débris, le couvre-lame est tout de
même ajouré et le port de lunettes de protection reste obligatoire.
Le tableau présume que tous les côtés sont de même longueur. Pour
réaliser une forme qui n’apparaît pas dans le tableau, utilisez la formule
suivante : 180° divisé par le nombre de côtés donne l’angle d’onglet (si le
matériau est coupé verticalement) ou de biseau (s’il est coupé à plat).
Réglage du guide sur rails (Fig. 1)
Découpe d’angle combinée (Fig. 18)
Vérifiez régulièrement l’absence de jeu sur les rails (M). Les rails peuvent
être nettoyés à l’aide d’un chiffon sec et propre. Le rail droit peut être réglé
grâce à la vis de réglage du rail (S) illustrée par la figure 1. Afin de réduire
le jeu, utilisez une clé hexagonale de 4 mm et tournez la vis de réglage
graduellement dans le sens des aiguilles d’une montre tout en faisant
coulisser la tête de scie d’arrière en avant. Réduisez le jeu en forçant un
minimum pour faire coulisser.
Support pour les pièces longues
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
SOUTENEZ TOUJOURS LES PIÈCES LONGUES.
N’utilisez jamais une autre personne pour remplacer une rallonge d’établi,
pour soutenir une pièce à découper qui serait plus longue ou plus large que
le plateau de la base de la scie à onglet ou pour vous aider à introduire,
soutenir ou pousser la pièce à découper.
Une découpe d’angle combinée est une découpe utilisant un angle d’onglet
et un angle de biseau en même temps. C’est le type de coupe utilisé pour
fabriquer des cadres ou des boîtes dont les côtés sont inclinés, comme
illustré par la figure 18.
REMARQUE : Si l’angle de coupe varie d’une coupe à l’autre, vérifiez
que le bouton de verrouillage du biseau et la poignée de verrouillage de
l’onglet sont bien verrouillés. Ils doivent être resserrés après chaque réglage
d’onglet ou de biseau.
Le tableau ci-dessous permet de vous aider à sélectionner les réglages
d’onglet et de biseau adéquats pour des découpes d’angles combinées
courantes. Pour utiliser le tableau, sélectionnez l’angle A souhaité (Fig. 18)
pour votre projet et recherchez cet angle sur l’arc correspondant dans le
tableau. A partir de ce point, suivez le tableau jusqu’au bout à la verticale
pour trouver l’angle de biseau adapté et à l’horizontale pour trouver l’angle
d’onglet.
Réglez votre scie en fonction des angles prescrits et effectuez quelques
coupes d’essai. Entraînez-vous à assembler les pièces découpées jusqu’à
ce que vous ayez cette procédure bien en main et que vous vous sentiez à
l’aise.
Soutenez les longues pièces à découper en utilisant des moyens appropriés
comme un chevalet ou un dispositif similaire, afin d’empêcher l’affaissement
des extrémités.
73
Français
BOITE
CARREE
BOITE
HEXAGONALE
BOITE
ENNÉAGONALE
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A")
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
Exemple : Pour fabriquer une boîte à quatre côtés avec des angles
extérieurs à 26° (Angle A, Fig. 18), utilisez l’arc supérieur droit.) Trouvez la
valeur 26° sur l’échelle de l’arc. Suivez la ligne horizontale d’intersection
d’un côté ou de l’autre pour obtenir le réglage de l’angle d’onglet pour
votre scie (42°). Suivez de même la ligne verticale d’intersection vers le
bas ou le haut pour obtenir le réglage de l’angle de biseau pour la scie
(18°). Testez toujours les coupes sur des chutes de bois afin de vérifier les
réglages de la scie.
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
Découpe de moulure d’embase (Fig. 19)
Coupes droites à 90° :
Placez le bois contre la garde et maintenez-le en place comme illustré
par la figure 19. Mettez la scie en marche, laissez la lame atteindre sa
pleine vitesse et abaissez doucement le bras à travers la coupe.
DÉCOUPE DE MOULAGE D’EMBASE JUSQU’À 89 mm (3,5") DE HAUTEUR,
VERTICALEMENT CONTRE LA GARDE
Placez la pièce comme illustré par la figure 19.
Toutes les coupes doivent être réalisées avec l’arrière de la moulure contre
la garde et la base de la moulure contre le plateau.
Côté
gauche
Côté droit
COIN INTÉRIEUR
COIN EXTÉRIEUR
Onglet gauche 45°
Onglet droit 45°
Conservez le côté gauche
de la découpe
Conservez le côté gauche
de la découpe
Onglet droit 45°
Onglet gauche 45°
Conservez le côté droit de
la découpe
Conservez le côté droit de
la découpe
Des pièces jusqu’à 89 mm (3,5") peuvent être découpées comme
décrit ci-dessus. La largeur de la pièce ne peut pas dépasser 19 mm
(0,7").
Découpe de moulure en couronne (Fig. 20, 21)
des pièces ne soient pas exactement à 90°, il vous faudra, quoi qu’il arrive,
ajuster vos réglages.
IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT D’EFFECTUER DES TESTS
PRÉLIMINAIRES AVEC DU MATÉRIAU DE CHUTE !
INSTRUCTION POUR LA DÉCOUPE DE MOULURES EN COURONNE À PLAT ET EN
UTILISANT LA FONCTION COMBINÉE
1.Couchez la moulure, face arrière à plat sur le plateau de la scie
(Fig. 20).
2.Les paramètres ci-dessous concernent toutes les moulures en
couronne standard (U.S) avec angles à 52° et 38°.
PARAMÉTAGE
TYPE DE DÉCOUPE
DU BISEAU
CÔTÉ GAUCHE, COIN INTÉRIEUR :
1.Haut de la moulure contre la garde
33,8°
2.Plateau à onglet 31,62° à droite
3.Conservez l‘extrémité gauche de la découpe
CÔTÉ DROIT, COIN INTÉRIEUR :
1.Bas de la moulure contre la garde
33,8°
2.Plateau à onglet 31,62° à gauche
3.Conservez l‘extrémité gauche de la découpe
CÔTÉ GAUCHE, COIN EXTÉRIEUR :
1.Bas de la moulure contre la garde
33,8°
2.Plateau à onglet 31,62° à gauche
3.Conservez l‘extrémité droite de la découpe
CÔTÉ DROIT, COIN EXTÉRIEUR :
1.Haut de la moulure contre la garde
33,8°
2.Plateau à onglet 31,62° à droite
3.Conservez l‘extrémité droite de la découpe
REMARQUE : Lorsque vous réglez les angles de biseau et d’onglet pour
une découpe à angle combinée, n’oubliez pas que les angles donnés pour
les moulures en couronne sont très précis et difficiles à paramétrer avec
exactitude. Étant donné qu’ils peuvent légèrement se décaler et que très
peu de pièces disposent d’angle précisément droits, tous les réglages
doivent être testés sur des chutes de moulures.
IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT D’EFFECTUER DES TESTS
PRÉLIMINAIRES AVEC DU MATÉRIAU DE CHUTE !
AUTRE MÉTHODE POUR LA DÉCOUPE DE MOULURES EN COURONNE
Placez la moulure sur un angle entre la garde (K) et le plateau de la scie
(AQ), comme illustré par la figure 21.
L’avantage de découper une moulure en couronne avec cette méthode est
qu’aucune coupe en biseau n’est nécessaire. Des modifications minimes
peuvent être apportées à l’angle d’onglet sans affecter l’angle de biseau.
De cette façon, si vous rencontrez des coins qui ne sont pas à 90°, il est
possible d’ajuster rapidement et facilement la scie en conséquence.
INSTRUCTIONS POUR LA DÉCOUPE DE MOULURES EN COURONNE MISES EN ANGLE
ENTRE LA GARDE ET LA BASE DE LA SCIE POUR TOUTES LES DÉCOUPES
Cette scie peut découper des moulures en couronne imbriquées jusqu’à
14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8").
1.Placez la moulure sur un angle entre la garde (K) et le plateau de la scie
(AQ), comme illustré par la figure 21.
2.Les «plats" angulaires à l’arrière de la moulure doivent rester à l’équerre
sur la garde et la plateau de la scie.
COIN INTÉRIEUR
Côté gauche
Afin de s’ajuster correctement, les moulures en couronne doivent être
découpées de façon combinée avec une précision extrême.
COIN EXTÉRIEUR
Onglet droit à 45°
Onglet gauche à 45°
Conservez le côté droit
de la découpe
Conservez le côté droit
de la découpe
Onglet gauche à 45°
Onglet droit à 45°
Conservez le côté
gauche de la découpe
Conservez le côté
gauche de la découpe
Les deux surfaces planes d’une pièce donnée de moulure en couronne
sont à des angles qui, s’ils sont additionnés, font exactement 90°. La
plupart des moulures en couronne, mais pas toutes, ont un angle arrière
supérieur (la section qui s’ajuste à plat contre le plafond) de 52° et un angle
arrière inférieur (la partie qui s’ajuste à plat contre le mur) de 38°.
Découpes spéciales
Votre scie à onglet dispose de points d’encliquetage prédéfinis à 31,6 à
gauche et à droite pour la découpe de moulure en couronne au bon angle.
Un repère est également présent à 33,8° sur l’échelle de biseau.
N’EFFECTUEZ JAMAIS AUCUNE DÉCOUPE SI LA PIÈCE À
DÉCOUPER N’EST PAS SÉCURISÉE SUR LE PLATEAU ET CONTRE
LA GARDE.
Le tableau Paramétrage du biseau/Type de découpe donne les
paramètres adaptés pour la découpe de moulure en couronne. (Les
chiffres de réglage pour l’onglet et le biseau sont très précis et ne sont pas
facilement paramétrables sur votre scie.) Du fait que les murs de la plupart
PIÈCE VOILÉE/COURBE (FIG. 22, 23)
74
Côté droit
Lorsque vous découpez une pièce voilée/courbe, positionnez-la toujours
comme indiqué sur la figure 22 et jamais comme le montre la figure 23. Le
fait de mal positionner la pièce provoque son pincement par la lame à la fin
de la découpe.
Français
DÉCOUPE DE PIÈCES RONDES
LAMES DE SCIE
LES PIÈCES RONDES DOIVENT ÊTRE ATTACHÉES ET
FERMEMENT MAINTENUES CONTRE LA GARDE POUR
EMPÊCHER QU’ELLES NE ROULENT. Cela est extrêmement important
pour les découpes en angle.
N’UTILISEZ QUE DES LAMES DE SCIE DE 184 mm (7-1/4") AVEC
TROUS D’AXE RONDS D’UN DIAMÈTRE DE 16 mm (5/8")et une
LARGEUR D’ENCOCHE maximum de 2,1 mm (0,08"). LEUR VITESSE
NOMINALE DOIT ÊTRE D’AU MOINS 4000 TR/MIN N’UTILISEZ PAS
DE LAMES DONT LES TROUS D’AXE SONT EN FORME DE DIAMANT.
N’utilisez jamais de lame d’un diamètre différent. Elle ne serait pas
correctement recouverte par le couvre-lame. N’utilisez que des lames
pour découpe transversale. N’utilisez pas de lames conçues pour
les déchireuses, de lames combinées ou de lames avec des angles
d’attaque de plus de 7°.
DÉCOUPE DE GRANDES PIÈCES (FIG. 24)
De temps à autre, vous serez confronté à une pièce de bois légèrement
trop grande pour passer sous le couvre-lame inférieur. Pour passer le
couvre-lame par-dessus le bois, scie éteinte, votre main droite sur
la poignée de manœuvre, placez votre pouce droit à l’extérieur de la
partie supérieure du couvre-lame et roulez le couvre-lame vers le haut,
suffisamment pour dégager le bois, comme illustré sur la figure 24.
Relâchez le couvre-lame avant de démarrer le moteur. Le mécanisme
du couvre-lame fonctionne alors correctement pendant la découpe. Ne
procédez ainsi que si c’est absolument nécessaire. N’ATTACHEZ, NE
SCOTCHEZ ET NE RETENEZ JAMAIS LE COUVRE-LAME EN POSITION
OUVERTE LORSQUE VOUS UTILISEZ LA SCIE.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec
un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant de
l’outil dépendra d’une maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de
blessures graves, éteignez et débranchez le blocbatterie avant d’effectuer toute opération de réglage,
de nettoyage ou de maintenance, ou de retirer/installer
toute pièce ou accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
DESCRIPTIF DES LAMES
APPLICATION
DIAMÈTRE
Usage général
184 mm (7-1/4")
Coupe fine de bois 184 mm (7-1/4")
DENTS
40
60
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne
doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
es produits et batteries contiennent des matières qui peuvent
L
être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en
matières premières. Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour
plus d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira plus assez de
puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait facilement auparavant. En
fin de vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à la réglementation
en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter au revendeur ou
dans un centre de recyclage local. Les blocs batterie collectés seront
recyclés ou mis au rebut correctement.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier
principal à l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout
autre produit chimique décapant pour nettoyer les parties non
métalliques de l’outil. Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un chiffon humidifié avec
de l’eau et un savon doux. Protéger l’outil de tout liquide et
n’immerger aucune de ses pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de décharges électriques.
Débrancher le chargeur de la prise de courant alternatif avant
tout entretien. Éliminer toute saleté ou graisse de la surface
externe du chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse non
métallique douce. Ne pas utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Les accessoires suivants, conçus pour votre scie, peuvent vous
être utiles. Dans certains cas, d’autres supports de pièces, butées
de longueur, attaches, etc. proposés localement, peuvent être
mieux adaptés. Soyez prudent dans le choix et dans l’utilisation des
accessoires. Contactez votre revendeur pour obtenir plus d’informations
sur les accessoires appropriés.
75
Français
Guide de dépannage
ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
PANNE
La scie ne démarre
pas.
Les coupes faites par
la scie ne sont pas
satisfaisantes
CE QUI NE VA PAS
1.La batterie n‘est pas installée
2.La batterie n‘est pas chargée
QUOI FAIRE
1.Installez la batterie. Consultez la section Installation et retrait du blocbatterie.
2.Rechargez la batterie. Consultez la section Procédure de charge.
3.Les balais sont usés
3.Faites remplacer les balais dans un centre d‘assistance agrée.
1.Remplacez la lame. Consultez la section Remplacement ou installation
d‘une lame de scie neuve.
2.Lame montée à l‘envers
2.Retournez la lame. Consultez la section Remplacement ou installation
d’une lame de scie neuve.
3.Gomme ou résine présente sur la lame 3.Retirez la lame et nettoyez-la avec de la laine d‘acier et de la térébenthine ou
un nettoyant pour four domestique.
4.Type de lame inapproprié pour le
4.Changez de lame. Consultez le paragraphe Lames de scie de la section
travail à effectuer
Accessoires en option.
1.La batterie n‘est pas chargée
1.Rechargez la batterie. Consultez la section Procédure de charge..
1.Lame émoussée
L‘éclairage de travail
XPS™ clignote
La machine vibre de
façon excessive
1.La scie n‘est pas sécurisée sur un
support ou un établi
1.Serrez toute les vis de fixation. Consultez la section Montage sur un établi.
2.Support ou établi sur un sol irrégulier
2.Déplacez sur une surface plane et de niveau. Consultez la section
Familiarisation.
3.Remplacez la lame. Consultez la section Remplacement ou installation
d’une lame de scie neuve.
1.Vérifiez et réglez. Consultez le paragraphe Réglage de l’échelle d’onglet de
la section Réglages.
2.Vérifiez et réglez. Consultez le paragraphe Réglage de l’échelle d’onglet de
la section Réglages.
3.Vérifiez et réglez la garde. Consultez le paragraphe Réglage du biseau à
l’équerre par rapport au plateau de la section Réglages.
4.Attachez fermement la pièce à découper sur la garde ou collez du papier de
verre de grain 120 à la garde à l‘aide de colle caoutchouc.
5.Emmenez la scie dans un centre de réparation agréé.
3.Lame de scie endommagée
Les découpes d‘onglet
ne sont pas précises
La matière pince la
lame
76
1.L‘échelle d‘onglet n‘est pas
correctement réglée
2.La lame n‘est pas d‘équerre avec la
garde
3.La lame n‘est pas perpendiculaire au
plateau
4.La pièce à découper bouge
5.La plaque taraudée est usée ou
endommagée
1.Découpe de matériau voilé
1.Consultez le paragraphe Pièce voilée/courbe de la section Découpes
spéciales.
Italiano
TRONCATRICE RADIALE SENZA FILO
DCS365
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e
l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più
affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batteria
Diametro lama
Alesatura lama
Spessore lama
Max. velocità della lama
Max. capacità di taglio trasversale 90°
Max. capacità di taglio obliquo 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
Taglio di smusso (posizioni max.)
Taglio obliquo 0°
Larghezza risultante all’altezza max. 50 mm
Altezza risultante all’altezza max. 90 mm
Taglio obliquo sinistro 45°
Larghezza risultante all’altezza max. 50 mm
Altezza risultante all’altezza max. 90 mm
Taglio obliquo destro 45°
Larghezza risultante all’altezza max. 50 mm
Altezza risultante all’altezza max. 90 mm
Taglio di smusso sinistro 45°
Larghezza risultante all’altezza max. 35 mm
Tempo di frenata automatico della lama
Peso senza batteria
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
sinistra
destra
sinistra
destra
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
VDC
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN62841-3-9:
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
88
93
2,0
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
m/s²
<2,5
Incertezza K =
m/s²
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato
misurato in base al test standard indicato nella normativa EN62841-3-9 e
può essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere
utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni riportato
è relativo alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia, se
l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle
emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe
aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche
considerare i momenti in cui l’apparato è spento o quando
è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per
proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata dell’apparato e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento approssimativo dei pacchi batteria
min
Peso
kg
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento approssimativo dei pacchi batteria
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Peso
VAC
VAC
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento approssimativo dei pacchi batteria
min
Peso
kg
VAC
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento approssimativo dei pacchi batteria
min
Peso
kg
VAC
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento approssimativo dei pacchi batteria
min
Peso
kg
Fusibili:
Europa
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna indicazione.
Leggere il manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che,
se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni personali
gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, può provocare lesioni personali di
entità lieve o moderata.
77
Italiano
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
TRONCATRICE RADIALE SENZA FILO
DCS365
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi
alle normative: 2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2014.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2004/108/CE (fino al
19.04.2016), 2014/30/UE (dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.10.2015
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le avvertenze e le
istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni seguenti può
causare scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa riferimento sia
agli apparati alimentati a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Gli ambienti
disordinati o scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano scintille che possono
incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere lontani i
bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono essere adatte alla
presa di alimentazione. Non modificare la spina in alcun
modo. Non collegare un adattatore alla spina di un apparato
elettrico dotato di scarico a terra. Per ridurre il rischio di scossa
elettrica evitare di modificare le spine e utilizzare sempre le prese
appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate con la terra, quali
tubature, termosifoni, fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o all’umidità.
Se l’acqua entra nell’apparato elettrico aumenta il rischio di scossa
elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o scollegare
l’apparato elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano da fonti
78
di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene impiegato all’aperto,
utilizzare unicamente cavi di prolunga previsti per esterni.
L’uso di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni riduce il rischio
di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato elettrico
in ambienti umidi, usare una fonte di corrente protetta da
un interruttore differenziale (salvavita). L’uso di un interruttore
differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare di distrarsi.
Prestare attenzione a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato elettrico quando si è
stanchi o sotto l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo
attimo di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe provocare
gravi lesioni personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione adeguato. Utilizzare
sempre protezioni oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo,
caschi di sicurezza o protezioni uditive, in condizioni opportune
consente di ridurre le lesioni personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione di spento prima inserire l’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria e prima di afferrare o trasportare l’apparato.
Il trasporto di apparati elettrici tenendo il dito sull’interruttore o
quando sono collegati alla rete elettrica con l’interruttore nella
posizione di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere eventuali
chiavi o utensili di regolazione. Un utensile di regolazione o una
chiave fissati su una parte rotante dell’apparato elettrico possono
provocare lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona stabilità
al suolo ed equilibrio. Ciò consente un migliore controllo
dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti lenti o
gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi
nelle parti in movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con l’attrezzatura
di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che siano
collegati e utilizzati correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
h) Non lasciare che la familiarità acquisita dall’uso frequente
degli utensili induca a cedere alla tentazione di ignorare i
principi di utilizzo sicuro degli stessi. Un’azione imprudente
potrebbe provocare lesioni gravi in una frazione di secondo.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato adatto al lavoro
da eseguire. L’apparato lavora meglio e con maggior sicurezza se
utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non permette
l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico che
non possa essere controllato tramite l’interruttore è pericoloso e
deve essere riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria dell’apparato elettrico prima di effettuare qualsiasi
tipo di regolazione, prima di cambiare gli accessori o di
riporlo. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata dei
bambini ed evitarne l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le presenti istruzioni.
Gli apparati elettrici sono pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata degli apparati elettrici.
Verificare il cattivo allineamento e inceppamento di parti
mobili, la rottura di componenti e ogni altra condizione
che possa influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico prima dell’uso.
Molti incidenti sono provocati da apparati elettrici su cui non è stata
effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La manutenzione
corretta degli utensili da taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte ecc.,
rispettando le presenti istruzioni e tenendo in considerazione
Italiano
le condizioni di funzionamento e il lavoro da eseguire. L’utilizzo
dell’apparato elettrico per impieghi diversi da quelli previsti può
provocare situazioni di pericolo.
h) Mantenere le maniglie e le superfici di presa asciutte, pulite
e senza tracce di olio o grasso. Maniglie e superfici di presa
scivolose non consentono di maneggiare e controllare in modo
sicuro l’utensile nel caso di imprevisti.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il caricabatteria
specificato dal produttore. Un caricabatteria adatto a un
determinato tipo di batteria può provocare il rischio di incendio se
utilizzato con un pacco batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente con i pacchi
batteria specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni altro pacco
batteria crea rischio di lesioni e d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano da oggetti
di metallo come fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o altri
piccoli oggetti metallici che possono provocare un contatto
dei terminali. Il corto circuito dei terminali della batteria può
provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la batteria
espella del liquido; evitarne il contatto. In caso di contatto,
sciacquare abbondantemente con acqua. Se il liquido viene a
contatto con gli occhi, consultare un medico Il liquido emesso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
e) Non utilizzare un pacco batteria o un utensile danneggiati
o modificati. Le batterie danneggiate o modificate potrebbero
manifestare un comportamento imprevedibile con la possibilità di
causare un’esplosione o un incendio.
f) Non esporre un pacco batteria o un utensile al fuoco o a
temperature elevate. L’esposizione al fuoco o a una temperatura
superiore a 130°C potrebbe provocare un’esplosione.
g) Seguire tutte le istruzioni per la carica e non caricare il
pacco batteria o l’utensile a una temperatura che non rientri
nell’intervallo di valori specificato nelle istruzioni. Una ricarica
effettuata in maniera scorretta o a una temperatura che non rientra
nell’intervallo di valori specificato, potrebbe danneggiare la batteria
aumentando il rischio d’incendio.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato da personale
qualificato, che utilizzi ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la sicurezza dell’apparato
elettrico.
b) Non riparare i pacchi batteria danneggiati. Gli interventi di
riparazione sui pacchi batteria devono essere eseguiti dal costruttore
o da fornitori di assistenza autorizzati.
Istruzioni di sicurezza per le troncatrici
a) Le troncatrici sono destinate al taglio del legno o di prodotti
simili e non possono essere usate con dischi di taglio abrasivi
per tagliare materiale ferroso, come barre, aste, perni, ecc. La
polvere abrasiva provoca l’inceppamento delle parti in movimento,
come la protezione inferiore. Le scintille prodotte dal taglio abrasivo
bruciano la protezione inferiore, l’inserto della lama e le altri parti in
plastica.
b) Se possibile, utilizzare dei morsetti per sostenere il pezzo da
lavorare. Se il pezzo viene sostenuto con la mano, mantenerla
sempre a una distanza di almeno a 100 mm (4") da entrambi
i lati della lama. Non utilizzare questa sega per tagliare pezzi
troppo piccoli da fissare con i morsetti o da sostenere con le
mani. Se la mano è posizionata troppo vicino alla lama, il rischio di
ferirsi è maggiore a causa del contatto con la stessa.
c) Il pezzo da lavorare deve essere fermo e fissato con i morsetti
o mantenuto contro il guidapezzo e il banco. Non inserire il
pezzo direttamente sotto la lama né eseguire tagli “a mano
libera” in alcun modo. I pezzi da lavorare incontrollati e mobili
potrebbero essere lanciati ad alta velocità, causando possibili lesioni.
d) Spingere la troncatrice attraverso il pezzo da lavorare.
Non tirare la troncatrice attraverso il pezzo da lavorare.
Per eseguire un taglio, sollevare la testa della troncatrice
e posizionarla sopra al pezzo da lavorare senza tagliarlo,
avviare il motore, abbassare la testa della troncatrice e
spingere la troncatrice attraverso il pezzo. Se il taglio viene
eseguito tirando la troncatrice, la lama potrebbe saltare sulla parte
superiore del pezzo da lavorare, scagliando violentemente il gruppo
della lama verso l’operatore.
e) Non incrociare mai le mani sulla linea di taglio prevista, né
davanti né dietro la lama. Sostenere il pezzo da lavorare a mani
incrociate, ovvero tenere il pezzo sulla destra della lama con la mano
sinistra (e viceversa) è estremamente pericoloso.
f) Non mettere le mani dietro il guidapezzo avvicinandosi a più
di 100 mm (4") da uno dei due lati della lama, per rimuovere
resti di legno o per qualsiasi altro motivo, mentre la lama sta
girando. La vicinanza della lama in rotazione alla mano potrebbe
non essere evidente e potrebbero verificarsi lesioni gravi.
g) Ispezionare il pezzo da lavorare prima di tagliarlo. Nel caso in
cui il pezzo da lavorare sia piegato o deformato, fissarlo con
i morsetti con la parte esterna del lato piegato rivolta verso
il guidapezzo. Accertarsi sempre che non vi siano spazi vuoti
tra il pezzo da lavorare, il guidapezzo e il banco lungo la linea
di taglio. I pezzi da lavorare piegati o deformati possono distorcersi
o spostarsi, provocando un inceppamento della lama in rotazione
durante il taglio. Nel pezzo da lavorare non devono essere presenti
chiodi o corpi estranei.
h) Non utilizzare la troncatrice fino a quando il banco non è
sgombro da utensili, resti di legno, ecc., eccetto che il pezzo
da lavorare. Nel caso in cui piccoli detriti, pezzi di legno sciolti o
altri oggetti entrino in contatto con la lama in movimento potrebbero
essere lanciati ad alta velocità.
i) Tagliare solo un pezzo alla volta. Più pezzi impilati non possono
essere adeguatamente fissati con un morsetto né sostenuti, con
il rischio di rimanendo incastrati alla lama o di spostarsi durante il
taglio.
j) Prima dell’uso, assicurarsi che la troncatrice sia installata o
posizionata su una superficie di lavoro piana e solida. Una
superficie di lavoro piana e solida riduce il rischio che la troncatrice
diventi instabile.
k) Pianificare il lavoro da eseguire. Ogni volta che si modifica
l’impostazione dell’angolo di taglio inclinato o di taglio
obliquo, assicurarsi che ilguidapezzo regolabile sia regolato
correttamente per sostenere il pezzo da lavorare, senza
interferire con il movimento della lama o con il sistema di
protezione. Senza avviare l’utensile e senza nessun pezzo da
lavorare sul banco, fare compiere alla lama della troncatrice un giro
completo, simulando il taglio, per accertarsi che non vi sia alcuna
interferenza e che non sussista il pericolo di tagliare il guidapezzo.
l) Nel caso in cui il pezzo da lavorare sia più lungo o più largo
della superficie del banco della troncatrice, predisporre una
superficie di appoggio adeguata, come una prolunga del
banco, un cavalletto, ecc.. I pezzi da lavorare più lunghi o più
larghi della superficie del banco della troncatrice non sostenuti in
modo sicuro possono rovesciarsi. Se un pezzo tagliato o il pezzo da
lavorare si rovescia, potrebbe sollevare la protezione inferiore oppure
essere scagliato via dalla lama in rotazione.
m) Non utilizzare un’altra persona al posto di una prolunga del
banco o come sostegno aggiuntivo. Un sostegno instabile per
il pezzo da lavorare può provocare l’inceppamento della lama sul
pezzo oppure il pezzo potrebbe spostarsi durante l’operazione
di taglio, trascinando l’operatore o l’assistente contro la lama in
rotazione.
n) Non bloccare né premere in alcun modo il pezzo tagliato
contro la lama in rotazione. Se confinato, per esempio tramite
l’uso dei finecorsa di lunghezza, il pezzo tagliato potrebbe incunearsi
contro la lama ed essere scagliato via violentemente.
o) Utilizzare sempre un morsetto o un altro dispositivo di
fissaggio per offrire un supporto stabile a parti cilindriche
come barre e tubi come barre o tubi. Poiché le barre tendono a
rotolare durante il taglio, la lama potrebbe “addentarle” trascinandole
verso di sé, insieme alla mano dell’operatore.
p) Lasciare che la lama raggiunga la piena velocità prima di
appoggiarla sul pezzo da lavorare. In questo modo si ridurrà il
rischio che il pezzo sia scagliato via.
q) In caso di inceppamento del pezzo da lavorare o della
lama, spegnere la troncatrice. Attendere l’arresto di tutte
le parti in movimento e scollegare la spina dalla presa di
corrente e/o rimuovere il pacco batteria. A questo punto
liberare il materiale inceppato. Proseguire con il taglio con
un pezzo inceppato potrebbe causare la perdita di controllo o il
danneggiamento della troncatrice.
r) Dopo il completamento dell’operazione di taglio, rilasciare
l’interruttore, mantenere abbassata la testa della troncatrice
e attendere che la lama si arresti prima di rimuovere il
pezzo tagliato. Avvicinarsi con la mano alla lama in movimento è
pericoloso.
79
Italiano
s) Tenere saldamente l’impugnatura quando si esegue un
taglio incompleto oppure quando si rilascia l’interruttore
prima che la testa della troncatrice sia completamente
abbassata. L’azione frenante della troncatrice potrebbe provocare
l’abbassamento improvviso della sua testa, causando il rischio di
lesioni.
•
•
Regole di sicurezza aggiuntive per le troncatrici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
80
AVVERTENZA: non inserire la batteria nell’unità senza avere
letto e compreso appieno tutte le istruzioni.
NON METTERE IN FUNZIONE QUESTA MACCHINA fino a
quando il suo assemblaggio e la sua installazione non sono stati
completati in base alle istruzioni. Una macchina non assemblata
correttamente può provocare gravi lesioni.
CHIEDERE IL PAREREdel proprio supervisore, o istruttore o di
un’altra persona qualificata, se non si non si ha sufficiente familiarità
con il funzionamento di questa macchina. La conoscenza è
sicurezza.
ASSICURARSI CHE la lama ruoti nella direzione corretta. I denti
della lama devono essere rivolti nella direzione di rotazione marcata
sulla troncatrice.
STRINGERE TUTTE LE MANIGLIE DI FISSAGGIO, le manopole
e le leve prima dell’uso. Eventuali dispositivi di fissaggio allentati
potrebbero far sì che dei componenti o il pezzo da lavorare siano
scagliati via ad alta velocità.
ASSICURARSI che la lama e i morsetti di bloccaggio della lama
siano puliti, che i lati incassati dei morsetti siano contro la lama e che
la vite del mandrino sia stretta saldamente. La lama allentata o non
bloccata correttamente potrebbe causare danni all’utensile e lesioni
alle persone.
NON UTILIZZARE A UNA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
DIVERSA DA QUELLA PREVISTA per la troncatrice. Potrebbero
insorgere surriscaldamento, danni all’utensile e lesioni alle persone.
NON INCUNEARE OGGETTI CONTRO LA VENTOLA per
bloccare l’albero motore. Potrebbero verificarsi danni all’utensile e
lesioni alle persone.
NON TAGLIARE MAI METALLIo prodotti in muratura. Tagliando
questi materiali le punte in carburo dei denti della lama potrebbero
staccarsi ed essere scagliate ad alta velocità, provocando lesioni
gravi.
NON POSIZIONARE MAI PARTI DEL CORPO NELLA LINEA
DI TRAIETTORIA DELLA LAMA. Potrebbero verificarsi lesioni
personali.
NON APPLICARE MAI LUBRIFICANTE ALLA LAMA MENTRE
STA GIRANDO. Mentre applica il lubrificante la mano dell’operatore
potrebbe entrare accidentalmente in contatto con la lame, con
conseguenti lesioni gravi.
NON posizionare una mano nell’area della lama quando la
troncatrice è collegata alla fonte di alimentazione. L’attivazione
accidentale della lama potrebbe comportare lesioni gravi.
NON METTERE MAI LE MANI DIETRO O ATTORNO ALLA
LAMA. Una lama può provocare lesioni gravi.
NON METTERE LE MANI SOTTO LA TRONCATRICE, salvo che
sia scollegata dalla fonte di alimentazione e spenta. Il contatto con la
lama potrebbe causare lesioni personali.
FISSARE LA MACCHINA SU UNA SUPERFICIE DI APPOGGIO
STABILE. La vibrazione potrebbe provocare lo scivolamento, lo
spostamento o il ribaltamento della macchina, causando lesioni
gravi.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LAME PER IL TAGLIO
TRASVERSALE raccomandate per le troncatrici. Per ottenere i
risultati migliori, non utilizzare lame con punte dei denti in carburo
con angoli di fissaggio superiori a 7°. Non utilizzare lame con
scanalature profonde, perché potrebbero deflettersi ed entrare in
contatto con la protezione, provocando danni alla macchina e/o
lesioni gravi.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LAME DEL TIPO E DELLA
DIMENSIONE CORRETTIspecificati per questo utensile per evitare
danni alla macchina e/o lesioni gravi (in conformità alla normativa
europea EN847-1).
ISPEZIONARE LA LA LAMA PER CONTROLLARE CHE NON
SIANO PRESENTI CREPE o altri danni prima dell’uso. Una lama
crepata o danneggiata in altro modo potrebbe rompersi e i pezzi
potrebbero essere scagliati ad alta velocità, provocando lesioni gravi.
Sostituire immediatamente le lame crepate o danneggiate. Osservare
la velocità massima contrassegnata sulla lama.
•
•
•
•
•
•
•
PULIRE LA LAMA E I MORSETTI DI BLOCCAGGIO DELLA
LAMA prima dell’uso. La pulizia della lama e dei rispettivi morsetti
di bloccaggio consente di verificare se sono presenti eventuali
danni agli stessi. Una lama o un morsetto di bloccaggio della lama
crepati o danneggiati in altro modo potrebbero rompersi e i pezzi
potrebbero essere scagliati ad alta velocità, provocando lesioni gravi.
NON UTILIZZARE LAME SVERGOLATE. Verificare se la lama gira
bene ed è esente da vibrazioni. Una lama che vibra può provocare
danni alla macchina e/o lesioni gravi.
NON utilizzare lubrificanti o detergenti (in particolare in spray o
aerosol) in prossimità della protezione in plastica.. Il materiale in
policarbonato di cui è fatta la protezione è soggetto all’attacco da
parte di determinati agenti chimici.
MANTENERE LA PROTEZIONE IN POSIZIONE e in buone
condizioni.
UTILIZZARE SEMPRE LA PIASTRA SCANALATA E
SOSTITUIRLA SE DANNEGGIATA. L’accumulo di piccoli trucioli
sotto la troncatrice potrebbe interferire con il funzionamento
della lama o causare l’instabilità del pezzo da lavorare durante
l’operazione di taglio.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MORSETTI DI
BLOCCAGGIO DELLA LAMA SPECIFICATI PER QUESTO
UTENSILE per prevenire danni alla macchina e/o gravi lesioni.
PULIRE LE PRESE D’ARIA DEL MOTORE da trucioli e segatura.
Se le prese d’aria del motore sono ostruite, la macchina potrebbe
surriscaldarsi, danneggiandosi, e potrebbe verificarsi un cortocircuito
con conseguenti possibili lesioni gravi.
NON BLOCCARE MAI L’INTERRUTTORE IN POSIZIONE “ON”.
Potrebbero verificarsi lesioni personali gravi.
NON SALIRE MAI IN PIEDI SULL’UTENSILE. Se l’utensile si
capovolge oppure se si entra accidentalmente in contatto con la
lama, potrebbero verificarsi lesioni gravi.
AVVERTENZA: il taglio di plastica, legno di linfa d’acero e
altri materiali può causare l’accumulo del materiale sciolto
sulle punte della lama e sul corpo della lama della sega,
aumentando il rischio di surriscaldamento e inceppamento
della lama durante il taglio.
AVVERTENZA: indossare sempre protezioni adeguate
per l’udito. In determinate condizioni di utilizzo prolungato, il
rumore proveniente da questo prodotto potrebbe contribuire
alla perdita dell’udito. Tenere in considerazione i seguenti fattori
che influiscono sull’esposizione al rumore:
•
utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
•
utilizzare solo lame ben affilate; e
•
utilizzare lame specificamente progettate per ridurre il rumore.
AVVERTENZA: UTILIZZARE SEMPRE occhiali di sicurezza.
Gli occhiali da vista indossati quotidianamente NON sono
occhiali di protezione. Indossare inoltre una maschera antipolvere per le operazioni di taglio che producono polvere.
AVVERTENZA: ‘uso di questo utensile può generare e/o
disperdere nell’aria polvere, che può provocare danni gravi e
permanenti all’apparato respiratorio o altri tipi di lesioni.
AVVERTENZA: Alcune particelle di polvere generate da
levigatura, segatura, macinazione, perforazione e altre attività
nel settore delle costruzioni, contengono sostanze chimiche che
notoriamente sono causa di tumori, difetti genetici o altri danni
all’apparato riproduttivo. Alcuni esempi di queste sostanze
chimiche sono:
• piombo contenuto in certe vernici a base di questa sostanza;
• silice cristallina contenuta nei mattoni e nel cemento e in altri
prodotti per lavori in muratura; e
• arsenico e cromo contenuto nel legname trattato
chimicamente.
•
I rischi connessi a questi prodotti variano in funzione della frequenza
con cui questo tipo di lavori viene eseguito. Per ridurre la propria
esposizione a queste sostanze chimiche: lavorare in un’area ben
arieggiata, utilizzando dispositivi di sicurezza omologati, come la
maschere anti-polvere specificamente concepite per filtrare particelle
microscopiche.
Evitare il contatto prolungato con la polvere prodotta da
levigatura, segatura, macinazione, perforazione e altre attività
nel settore delle costruzioni. Indossare indumenti protettivi e
lavare con acqua e sapone le parti esposte del corpo. Se entra in
bocca o negli occhi, o si posa sulla pelle, la polvere può provocare
l’assorbimento di sostanze chimiche dannose.
Italiano
AVVERTENZA: l’uso di questo utensile può generare e/o
disperdere nell’aria polvere, che può provocare disturbi
respiratorio o altre lesioni gravi e permanenti. Utilizzare sempre
dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio omologati per
l’esposizione alla polvere.
Rischi Residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe:
– Ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di dispositivi di
sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti rischi residui:
– Diminuzione dell’udito.
– Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
– Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
– Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e
MDF.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la
segatura del legno.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore inserito
nella presa di corrente, i contatti di carica esposti all’interno
del caricabatterie possono essere circuitati da materiale
estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, lana d’acciaio, fogli di
alluminio o qualsiasi accumulo di particelle metalliche devono
essere tenuti lontano dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa quando il pacco batteria
non è in sede. Staccare il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
•Per ottenere la massima durata e le migliori prestazioni dal pacco
batteria, caricarlo quando la temperatura dell’aria è compresa tra 18 ºC
la temperatura dell’aria è inferiore a 4 ºC) o superiore a 40 ºC. Questa
precauzione è importante e previene gravi danni al pacco batteria.
•NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo manuale. Il
caricabatterie e il pacco batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro utilizzo
diverso dal caricare le batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
– Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non
puliti.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e non il
cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Riferimenti sull’apparato
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Tenere le mani lontane dalla lama.
Non fissare la spia di funzionamento.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (X), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato
sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale contiene
importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento per caricabatterie
compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti
contrassegnati sul caricatore, la batteria e il prodotto che funziona con
la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far penetrare
alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo di scossa
elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di 30mA o
inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando lesioni
personali e danni.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar luogo a
rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare calore
interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la spina
danneggiati—farli sostituire immediatamente.
•Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo, è
caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo. Portarlo in
un centro di assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria assistenza
o riparazione, portarlo in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa elettrica, folgorazione
o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è necessario
farlo sostituire immediatamente dal produttore, o dal suo agente o da
persone qualificate per evitare pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi tipo di
pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare con la corrente
elettrica da 230V standard di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 e DCB115 sono
compatibili con pacchi batteria agli ioni di litio da 10.8V, 14,4V e 18V XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B e DCB185).
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e sono
progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Procedura di caricamento (Fig. 2)
1.Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il gruppo
batterie.
81
Italiano
2.Inserire il pacco batteria (P) nel caricabatteria, assicurandosi che sia
completamente posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in carica)
lampeggia continuamente, indicando che è iniziato il processo di carica.
3.Il completamento della carica sarà indicato dalla luce rossa che rimane
continuamente accesa. Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione e durata delle batteria agli ioni
di litio, caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima
volta.
• Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non modificare
il pacco batteria in modo da farlo entrare in un caricabatteria
non compatibile siccome il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi caricabatteria DeWALT.
•NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Procedura di ricarica
•Non stoccare né utilizzare il pacco batteria in luoghi dove la
temperatura 40 °C (105° F) scende al di sotto di 0 ˚C o supera
40 ˚C (come fuori da capannoni o costruzioni metalliche in
estate). Per uno stoccaggio ottimale, conservare le batterie in luogo
fresco e asciutto.
Consultare la tabella sottostante per lo stato di carica del pacco batteria.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco batteria per
alcun motivo. Se l’involucro del pacco batteria è lesionato o
danneggiato, non inserirlo nel caricabatterie. Non schiacciare,
far cadere o danneggiare il pacco batteria. Non utilizzare un
pacco batteria o un caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto o danneggiato in qualche
modo (per esempio forato con un chiodo, battuto con un
martello, calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
I pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al centro
assistenza per il riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove non
ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni apparati con
pacchi batterie grandi possono rimanere in piedi poggiando sul
pacco batteria ma potrebbero cadere facilmente.
Indicatori di carica: DCB105
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
Indicatori di carica: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
in carica
carica completa
ritardo per pacco
caldo/freddo*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: la spia rossa continuerà a
lampeggiare, ma una spia dell’indicatore gialla sarà illuminata durante
questa operazione. Una volta che la batteria avrà raggiunto una
temperatura adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria
riprenderà la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria difettoso.
Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura pacco batteria o
caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del caricabatteria.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO (LI-ION)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco batteria può
esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei pacchi batteria
agli ioni di litio, si creano fumi e materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene a contatto con la pelle,
lavare immediatamente con sapone delicato e acqua. Se il liquido
della batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie
cure mediche, l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e il pacco
batteria presso un centro di assistenza autorizzato per essere testati.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se il
sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o troppo fredda
avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto la temperatura appropriata.
Il caricabatteria quindi passa automaticamente alla modalità di caricamento
del pacco. Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Trasporto
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità circa dimezzata rispetto
a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà a una velocità
rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla velocità di
caricamento massima anche se la batteria si scalda.
SOLO PACCHI BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un sistema
di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il Sistema
di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria agli ioni di litio sul
caricatore finché non è completamente carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i pacchi
batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di includere il loro
numero di catalogo e la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è completamente carico.
Prima di utilizzare il pacco batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas o
polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione del pacco batteria
dal caricabatterie può incendiare le polveri o i fumi.
82
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria si
può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto in vigore
come prescritte dalle normative del settore e legali che includono la
Raccomandazione NU sul trasporto di merci pericolose; le normative sulle
merci pericolose dell’Associazione di trasporto aereo internazionale (IATA),
le normative internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci pericolose (ADR).
Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state testate conformemente alla
sezione 38.3 delle Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco batteria DeWALT
sarà esente dalla classificazione nella categoria pienamente regolamentata
di Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due casistiche che
richiedono il trasporto di Classe 9 sono:
1.Trasporto aereo di più di due pacchi batteria agli ioni di litio DeWALT
quando la confezione contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria agli ioni di litio con una
classificazione energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte le
batterie agli ioni di litio hanno la classificazione Watt ore contrassegnata
sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o pienamente
regolata, è di responsabilità dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/contrassegno e
documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali conduttivi. Durante il
trasporto delle batterie, assicurarsi che i terminali della batteria siano protetti
e ben isolati da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Italiano
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in buona
fede e si ritengono accurate al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita. È di
responsabilità dell’acquirente assicurarsi che le proprie attività sia conformi
alle normative in vigore.
Contenuto della confezione
Pacco batteria
1Lama
TIPO BATTERIE
Il modello DCS365 funziona con un pacco batteria da 18 volt.
Possono essere utilizzati i pacchi batteria per DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B o DCB185. Consultare Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1.Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e asciutto, non
illuminato direttamente dal sole e protetto da eccessive temperature
calde o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di durata dalla
batteria, conservare i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2.Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di ritirare un
pacco batteria completamente carico in un luogo fresco e asciutto fuori
dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati completamente privi
di carica. Il pacco batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul caricabatteria
e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
La confezione contiene:
1Troncatrice
1 Chiave per la lama
1 Confezione maniglie laterali
1 Sacchetto raccoglipolvere
1 Morsetto per il bloccaggio del materiale
1 Manuale di istruzioni
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette di trasporto sono
inclusi nei modelli-N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli accessori
che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente
questo manuale.
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di
esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
A.Interruttore di azionamento
B.Impugnatura di azionamento
C.Fori di montaggio
D.Protezione inferiore
E.Manopola di bloccaggio per il taglio inclinato
F.Piastra scanalata
G.Braccio per il taglio obliquo
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
H.Scala per regolazione inclinazione
I.Viti della scala regolazione inclinazione
J.Maniglie laterali
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
K.Guidapezzo
L.Manopola di bloccaggio per il taglio obliquo
Batteria in carica.
Batteria carica.
M.Guide
N.Porta di aspirazione polveri
O.Maniglia di sollevamento
Batteria difettosa.
P.Pacco batteria
Ritardo per pacco caldo/freddo.
R.Levetta di sblocco
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Q.Interruttore momentaneo per sistema di tracciatura XPS™
S.Vite di regolazione guida
T.Manopola di bloccaggio sulle guide
U.Foro di fissaggio
V Chiave lama
W.Perno di bloccaggio
X.Codice data
Y.Dispositivo di sovrapposizione taglio obliquo
DESTINAZIONE D’USO
Caricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione per
S
l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente con
C
i caricabatteria designati da DeWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati da DeWALT con un
caricabatteria DeWALT potrebbero causare un’esplosione o
comportare altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
La troncatrice radiale senza filo DeWALT DCS365 è stata concepita
per applicazioni di taglio del legno professionali. Esegue le operazioni di
segatura di taglio trasversale, smussatura e taglio a quartabuono in modo
semplice, accurato e sicuro.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal diametro
nominale di 184 mm (7-1/4") e denti con punte in carburo.
NON TAGLIARE MAI METALLI o leghe leggere, in special modo il
magnesio.
NON utilizzare in condizioni di umidità o in presenza di acqua, liquidi
infiammabili o gas.
Queste troncatrici sono utensili elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.
83
Italiano
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto
sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono
mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione del livello di carica
residua sul pacco batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato ed è
soggetto a variazioni in base ai componenti prodotto, alla temperatura e
all’applicazione dell’utente finale.
Sicurezza elettrica
Aprire la scatola ed estrarre la troncatrice (Fig. 4) utilizzandole incastri laterali
per le mani o la maniglia di sollevamento (O).
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con un solo
livello di tensione. Verificare sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi anche che la tensione
del caricabatterie corrisponda a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento secondo la
normativa
EN60335, perciò non è necessario il collegamento a terra.
Familiarizzazione (Fig. 1, 4)
Posizionare la troncatrice su una superficie liscia e piana, come un banco di
lavoro o un tavolo robusto.
Esaminare la Figura 1 per acquisire familiarità con la troncatrice e i suoi vari
componenti. Nella sezione riguardante le regolazioni si fa riferimento a questi
termini e occorre conoscere cosa sono e dove si trovano i componenti.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un
cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non assolutamente
necessario. Utilizzare un cavo di prolunga omologato, adatto alla presa di
ingresso del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. 3)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria (P) sia
completamente carico.
ATTENZIONE: rischio di schiacciamento Per ridurre il rischio di
lesioni, mantenere il pollice sotto l’impugnatura di azionamento
quando si abbassa l’impugnatura. La protezione inferiore si
sposta quando l’impugnatura di azionamento viene abbassata,
con il conseguente rischio di schiacciamento. L’impugnatura di
azionamento è posizionata accanto alla protezione per eseguire
tagli speciali.
Premere leggermente l’impugnatura di azionamento (B) ed estrarre il perno
di bloccaggio (W). Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e tenere
l’impugnatura di azionamento, lasciando che il braccio si sollevi fino alla
massima altezza. Utilizzare il perno di bloccaggio, quando si trasporta la
troncatrice da un posto all’altro. Per trasportare la troncatrice usare sempre
le tacche per le mani o le impugnature laterali (J), come illustrato nella
Figura 4. Consultare la Figura 5 e il paragrafo Installazione delle maniglie
laterali.
Installazione delle maniglie laterali (Fig. 5)
La troncatrice viene fornita con due impugnature laterali (J) che devono
essere installate sulla troncatrice come illustrato nella Figura 5. Utilizzare le 4
viti e i 4 dadi in dotazione. Serrare in modo sicuro.
Montaggio sul banco (Fig. 1)
I 4 piedini sono tutti dotati di fori (C) per facilitare il montaggio sul banco,
come illustrato nella Figura 1. Montare sempre la sega su una superficie
stabile per impedire eventuali movimenti. Per migliorare la portabilità
dell’utensile, è possibile montarlo su un pezzo di compensato dello
spessore di 12,7 mm (1/2") o superiore, che può poi essere fissato
al supporto di lavoro oppure spostato su altre postazioni di lavoro e
nuovamente fissato.
NOTA: se si sceglie di fissare la troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del legno.
Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di lavorazione.
Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di lavoro, bloccare
solo le borchie dei fori delle viti di fissaggio. Bloccaggi effettuati in altri punti,
infatti, interferiscono con il corretto funzionamento della macchina.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1.Allineare il pacco batteria (P) alle guide all’interno dell’impugnatura
dell’apparato (Fig. 3).
ATTENZIONE: per evitare inceppamenti e imprecisioni,
accertarsi che la superficie di montaggio non sia svergolata o
altrimenti non uniforme. Se la troncatrice oscilla sulla superficie,
infilare un pezzo sottile di materiale sotto uno dei piedini finché
la macchina non risulta salda sulla superficie di fissaggio.
2.Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non è
saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non si
disinnesti.
Sostituzione o montaggio di una nuova lama
(Fig. 6A–6C)
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
Consultare il paragrafoLame nella sezione Accessori opzionali.
1.Premere il pulsante di rilascio della batteria (AR) ed estrarre il pacco
batteria dall’impugnatura dell’apparato.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali,
indossare guanti protettivi durante la manipolazione delle lame.
ATTENZIONE:
• non premere mai il pulsante di blocco dell’alberino (AI,
Fig. 6B) mentre la lama è sotto tensione o in movimento;
2.Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella sezione
caricabatteria di questo manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 3A)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del livello di
carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere premuto il
pulsante dell’indicatore del carburante (Z). Una combinazione di tre spie
LED verdi si illumina per designare il livello di carica residua. Quando il livello
di carica nella batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
84
• non tagliare metallo, prodotti in muratura o vetrocemento con
questa troncatrice.
Italiano
Rimozione della lama (Fig. 1, 3, 6A–C)
Uso del sistema di tracciatura a LED XPSTM (Fig. 1)
1.Rimuovere il pacco batteria (P, Fig. 3) dalla troncatrice.
2.Sollevare il braccio nella posizione superiore e sollevare la protezione
inferiore (D) all’altezza massima.
NOTA: La batteria deve essere caricata e collegata alla troncatrice.
3.Allentare, senza rimuoverla, la vite posteriore della staffa di protezione
(AA) ruotandola di quattro giri.
4.Allentare, senza rimuoverla, la vite anteriore della staffa di protezione
(AB, Fig. 6A) fino a quando è possibile sollevare una staffa (AC)
abbastanza da accedere alla vite di fissaggio della lama (AE). La
protezione inferiore rimarrà sollevata a causa della posizione della vite
della staffa di protezione.
5.Premere il pulsante blocca-alberino (AI, Fig. 6B) facendo ruotare con
cautela la lama della troncatrice (AD) a mano fino a innestare il blocco.
6.Mantenendo premuto il pulsante, utilizzare l’altra mano e il lato
esagonale della chiave di 6,35 mm (1/4") fornita in dotazione (V) per
allentare la vite di fissaggio della lama (AE). (Ruotare in senso orario,
filettature a sinistra.)
7.Rimuovere la vite di fissaggio della lama (AE) utilizzando il lato
esagonale della chiave di 6,35 mm (1/4") fornita in dotazione, la
rondella di bloccaggio esterna (AF, Fig. 6C) e la lama (AD). È possibile
lasciare la rondella di bloccaggio interna (AG) sull’alberino (AH).
Montaggio di una lama (Fig. 6A–6C)
1.Rimuovere il pacco batteria (P, Fig. 3) dalla troncatrice.
2.Con il braccio sollevato, la protezione inferiore (D) mantenuta aperta e
la staffa di protezione (AC) alzata, posizionare la lama (AD) sull’alberino
(AH) e contro la rondella di bloccaggio interna (AG) con i denti della
lama rivolti nella direzione di rotazione marcata sulla troncatrice.
3.Assemblare la rondella di bloccaggio esterna (AF) sull’alberino (AH).
4.Installare la vite di fissaggio della lama (AE) e, innestando il blocco
dell’alberino (AI), serrare saldamente la vite (AE) con la chiave (V) fornita
in dotazione (girare in senso anti-orario, filettature a sinistra).
5.Riportare la staffa di protezione (AC) nella sua posizione originale
abbassata e serrare saldamente entrambe le viti della staffa di
protezione (AA, AB) per mantenere la staffa in posizione.
AVVERTENZA: prima di azionare la troncatrice la staffa
di protezione deve essere riportata nella sua posizione
originale abbassata e le viti della staffa di protezione serrate.
L’inosservanza di questa indicazione potrebbe impedire la
chiusura della protezione o far sì che la protezione entri in
contatto con la lama in rotazione, con conseguenti danni alla
troncatrice e gravi lesioni personali.
Trasporto della troncatrice (Fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi,
bloccare sempre la manopola di bloccaggio sulle guide (T), la
manopola di bloccaggio per il taglio inclinato (E), la manopola
di bloccaggio per il taglio obliquo (L) e il perno di bloccaggio
(W) prima di trasportare la troncatrice. (Fare riferimento alla
Figura 1.)
Per trasportare comodamente la troncatrice da un luogo all’altro, sono stati
inclusi una maniglia di sollevamento (O) nella parte superiore del braccio
della troncatrice e maniglie laterali (J) nella base, come illustrato nella
Figura 1.
Stoccaggio della troncatrice
La troncatrice deve essere stoccata in un luogo asciutto, bloccata in modo
sicuro, fuori dalla portata dei bambini o di persone non addestrate.
Il sistema di tracciatura a LED XPSTM può essere attivato dall’interruttore
momentaneo (Q). La spia si spegnerà automaticamente dopo 20 secondi
se la troncatrice non è in uso. La spia inoltre si accende automaticamente
ogni volta che aziona l’interruttore di avviamento principale (A) dell’utensile.
Per eseguire un taglio lungo un tratto di matita esistente su un pezzo
di legno, attivare il sistema di tracciatura XPSTM tramite l’interruttore
momentaneo (Q) (non con l’interruttore di azionamento principale), quindi
abbassare l’impugnatura di azionamento (B) per avvicinare la lama della
troncatrice al pezzo di legno. Comparirà l’ombra della lama sul pezzo di
legno. Questa linea d’ombra rappresenta il materiale che sarà rimosso dalla
lama quando sarà eseguito il taglio. Per eseguire correttamente il taglio
lungo il tratto di matita, allineare il tratto con il bordo dell’ombra della lama.
Si tenga presente che potrebbe essere necessario regolare gli angoli di
taglio inclinato o di taglio obliquo per seguire esattamente il tratto a matita.
La troncatrice è provvista di una funzione di allarme per batteria difettosa. La
spia del sistema di tracciatura XPSTM inizia a lampeggiare quando la batteria
è prossima all’esaurimento della propria carica utile, oppure quando si
surriscalda. Prima di proseguire le applicazioni di taglio, caricare la batteria.
Per le istruzioni di carica della batteria, consultare il paragrafo Procedura di
carica nella sezione Importanti istruzioni di sicurezza per tutti i pacchi
batteria.
Manopola di bloccaggio per il taglio inclinato
(Fig. 1, 10)
La manopola di bloccaggio per il taglio inclinato (E) consente di inclinare la
troncatrice di 48° a destra e di 48° a sinistra. Il fermo del taglio obliquo si
posiziona automaticamente a 10°, 15°, 22,5°, 31,62° e 45° sia a sinistra
che a destra, e a 50° a sinistra.
Manopola di bloccaggio per il taglio obliquo
(Fig. 1, 12)
La manopola di bloccaggio per il taglio obliquo consente di inclinare la
troncatrice di 48° a sinistra Per regolare l’impostazione del taglio obliquo,
ruotare la manopola di bloccaggio per il taglio obliquo (L) in senso antiorario
per allentarla. Per serrarla, ruotare la manopola di bloccaggio per il taglio
obliquo in senso orario.
Manopola di bloccaggio sulle guide (Fig. 1)
La manopola di bloccaggio sulle guide (T) serve a bloccare saldamente la
testa della troncatrice per evitare che scivoli sulle guide. Questa operazione
è necessaria quando si effettuano alcuni tipi di tagli o durante il trasporto
della troncatrice.
Perno di bloccaggio (Fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: Il perno di bloccaggio deve essere utilizzato
SOLAMENTE durante il trasporto o lo stoccaggio della
troncatrice. Non utilizzare MAI il perno di bloccaggio per alcuna
operazione di taglio.
Per bloccare la testa della troncatrice in posizione abbassata, spingere
verso l’interno il perno di bloccaggio (W) e rilasciare la testa della troncatrice.
Questo manterrà la testa della troncatrice in giù e consentirà di spostarla
in modo sicuro. Per sbloccare il dispositivo, premere verso il basso la testa
della troncatrice ed estrarre il perno di bloccaggio.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza e
alle normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: per assicurarsi che il percorso della lama sia
libero da ostruzioni, effettuare sempre una corsa in assenza di
alimentazione prima di eseguire qualsiasi taglio sul pezzo da
lavorare.
FUNZIONI E CONTROLLI
AVVERTENZA: non fissare la spia di funzionamento.
85
Italiano
Posizione corretta del corpo e delle mani (Fig. 7A–7D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
tenere SEMPRE le mani nella posizione corretta come illustrato
nelle Figure 7A e 7B.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
mantenere SEMPRE una presa sicura per prevenire reazioni
improvvise.
Si potrebbe notare che non tutta la polvere fuoriesce dal sacchetto. Ciò
non influirà sulle prestazioni di taglio, ma ridurrà l’efficacia di raccolta della
polvere della troncatrice. Per ripristinare l’efficacia di raccolta della polvere
della troncatrice, premere la molla all’interno del sacchetto raccoglipolvere
durante il suo svuotamento e picchiettarlo sul lato del cestino della
spazzatura o del contenitore della polvere.
• Aggiungere dei morsetti per sostenere il pezzo da lavorare.
• Non posizionare mai le mani vicino alla zona di taglio. Posizionare le
mani a una distanza non inferiore a 100 mm (4") dalla lama.
• Durante il taglio tenere il pezzo di lavorazione saldamente a contatto
con la tavola e con il guidapezzo. Tenere le mani in posizione finchénon
si rilascia l’interruttore e la lama non si è completamente arrestata.
• PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE
CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO
DA POTER CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. NON
INCROCIARE LE MANI, COME ILLUSTRATO NELLE FIGURE 7C E 7D.
• Tenere entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento e non sbilanciare il
corpo lateralmente. Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso
sinistra e verso destra, seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
• Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare attraverso le
feritoie del riparo.
Interruttore di azionamento (Fig. 8)
Per avviare la troncatrice, premere la levetta di sblocco (R) verso sinistra,
quindi premere l’interruttore di azionamento (A). La troncatrice funziona
quando si preme l’interruttore. Lasciare che la lama raggiunga la massima
velocità di funzionamento prima di effettuare il taglio. Per spegnere la
troncatrice, rilasciare l’interruttore di azionamento. Lasciare che la lama
si fermi prima di sollevare il braccio della testa troncatrice. Non sono
provvisti dispositivi di fermo dell’interruttore di avviamento in posizione
di accensione. L’interruttore di azionamento è dotato di un foro (AJ) per
l’inserimento di un lucchetto che lo blocchi.
La troncatrice non è provvista di un freno automatico della lama, ma la
lama dovrebbe arrestarsi entro 5 secondi dal rilascio dell’interruttore di
azionamento. Questo intervallo di tempo non è regolabile. Se il tempo
di arresto supera ripetutamente 5 secondi, far sottoporre l’utensile a
manutenzione presso un n centro di assistenza DeWALT autorizzato.
Assicurarsi sempre che la lama si sia arrestata prima di rimuoverla dalla
piastra scanalata.
Aspirazione polveri (Fig. 1, 9)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: Alcuni tipi di polvere, come quella
proveniente dal legno di quercia o di faggio, sono
considerati cancerogeni, in special modo se sono
combinati con additivi chimici per il trattamento del
legno.
- Utilizzare sempre un sistema di aspirazione delle polveri.
- Provvedere a una buona ventilazione dell’ambiente di lavoro.
- Si raccomanda di indossare un respiratore idoneo.
La troncatrice presenta una porta di aspirazione polveri (N) integrata che
consente di collegare il sacchetto raccoglipolvere in dotazione (AK) o
l’aspirapolvere di un’officina.
PER FISSARE IL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE
1.Collegare il sacchetto raccoglipolvere (AK) alla porta di aspirazione
polveri (N), come illustrato nella Figura 9.
PER SVUOTARE IL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE
1.Rimuovere il sacchetto raccoglipolvere dalla troncatrice e scuoterlo
delicatamente oppure picchiettare su di esso per svuotarlo.
2.Ricollegare il sacchetto raccoglipolvere alla porta di aspirazione
polveri (N).
86
ATTENZIONE: Non utilizzare mai la troncatrice se il
sacchetto raccoglipolvere o l’aspiratore DeWALT non
è collegato. La polvere di legno potrebbe causare danni
all’apparato respiratorio.
Esecuzione di un taglio con la troncatrice (Fig. 1)
Se non è possibile tenere fermo il pezzo da lavorare sul banco e contro il
guidapezzo con la mano (per via di una forma irregolare, ecc.), oppure se la
mano dell’operatore dovrebbe essere posizionata a meno di 100 mm (4") di
distanza dalla lama, è necessario utilizzare un morsetto o un altro dispositivo
di fissaggio. Per maggiori informazioni, consultare il paragrafo Fissaggio
del pezzo da lavorare.
Se la funzione di scorrimento non viene utilizzata, assicurarsi di spingere
la testa della troncatrice il più indietro possibile e di serrare la manopola
di bloccaggio sulle guide (T). In questo modo è possibile impedire alla
troncatrice di scorrere lungo le guide mentre si innesta il pezzo da
lavorare.
NOTA: NON TAGLIARE METALLI O PRODOTTI IN MURATURA CON
QUESTA TRONCATRICE. Non usare lame abrasive.
NOTA: Per informazioni importanti riguardanti la protezione inferiore
prima del taglio, consultare il paragrafo Attivazione della protezione e
visibilità nella sezione Regolazioni.
TAGLI TRASVERSALI
Taglio rettilineo (Fig. 1, 7A, 7B)
Un taglio trasversale viene eseguito tagliando il pezzo di legno
trasversalmente con qualsiasi angolazione. Un taglio trasversale rettilineo
viene realizzato impostando l’angolo di taglio inclinato sullo zero. Settare
e bloccare il braccio per il taglio inclinato sullo zero, e tenere saldamente
il pezzo di legno da tagliare sul banco e contro il guidapezzo. Con la
manopola di bloccaggio sulle guide (T) serrata, accendere la troncatrice
premendo l’interruttore di azionamento (A).
Quando la troncatrice prende velocità (dopo circa 1 secondo), abbassare
il braccio lentamente e con delicatezza per eseguire il taglio attraverso
il pezzo di legno. Lasciare che la lama si fermi completamente prima di
sollevare il braccio.
Quando si esegue un taglio su un pezzo più grande di 51 mm x 102 mm
(2" x 4"), effettuare un movimento “fuori-giù-indietro” con la manopola di
bloccaggio sulle guide (T) allentato. Tirare la troncatrice verso l’esterno,
abbassare la testa della troncatrice verso il pezzo da lavorare e spingere
indietro lentamente la troncatrice per completare il taglio. Non lasciare che
la lama della troncatrice venga a contatto con la parte superiore del pezzo
da lavorare durante l’estrazione. La troncatrice potrebbe avanzare verso la
persona, provocando possibili lesioni personali o danni al pezzo da lavorare.
AVVERTENZA: servirsi sempre di un morsetto di fissaggio
per mantenere il controllo e ridurre il rischio di danni al pezzo
e lesioni personali se è necessario che le mani si trovino a una
distanza di 100 mm (4") dalla lama durante il taglio.
NOTA: La manopola di bloccaggio sulle guide (T) illustrata nella Figura 1
deve essere allentata per consentire alla troncatrice di scorrere lungo le
proprie guide.
Tagli inclinati (Fig. 10, 11)
I tagli trasversali inclinati vengono eseguiti posizionando il braccio per il taglio
inclinato su un angolo qualsiasi diverso da zero. Questo valore è spesso
settato su 45º per l’esecuzione degli angoli, ma può essere impostato in
qualsiasi posizione da zero a 48º a sinistra o a 48° a destra. Per inclinare
la troncatrice, allentare la manopola di bloccaggio per il taglio inclinato (E),
ruotandola in senso antiorario. Sollevare la manopola di bloccaggio per il
taglio inclinato per spostare il braccio per il taglio inclinato (G) sull’angolo di
taglio inclinato desiderato sulla scala per il taglio inclinato (H). Per serrare
la manopola di bloccaggio per il taglio inclinato, ruotarla in senso orario.
Eseguire il taglio come descritto sopra.
Quando si esegue un taglio inclinato su pezzi da lavorare di larghezza
superiore a 51 mm x 102 mm (2" x 4"), ma più corti in lunghezza,
posizionare sempre il lato più lungo contro il guidapezzo (Fig. 11).
Italiano
Per eseguire un taglio lungo un tratto di matita esistente su un pezzo di
legno, fare corrispondere il più possibile l’angolo. Tagliare il pezzo di legno
leggermente più lungo e prendere la misura dal tratto di matita al bordo
tagliato per stabilire in quale direzione regolare l’angolo per il taglio inclinato
ed eseguire un nuovo taglio. Questa operazione richiede un po’ di pratica,
ma si tratta di una tecnica usata comunemente.
Tagli obliqui (Fig. 12A, 12B)
Un taglio obliquo è un taglio trasversale eseguito con la lama della
troncatrice inclinata di un certo angolo rispetto al pezzo di legno. Per
impostare l’angolo per il taglio obliquo, allentare la manopola di bloccaggio
per il taglio obliquo (L) e spostare la troncatrice verso sinistra nella posizione
desiderata. Una volta impostato l’angolo di taglio obliquo desiderato, serrare
la manopola di bloccaggio per il taglio obliquosaldamente. Gli angoli di taglio
obliquo possono essere impostati da 0º a destra a 48° a sinistra.
Per settare l’angolo di taglio obliquo oltre i 45° fino a 48°, procedere come
descritto di seguito.
1.Allentare la manopola di bloccaggio per il taglio obliquo (L).
2.Inclinare leggermente la testa della troncatrice in modo da far scorrere il
dispositivo di sovrapposizione taglio obliquo (Y) da un lato.
3.Spostare la testa della troncatrice su 48°.
4.Serrare la manopola di bloccaggio per il taglio obliquo.
QUALITÀ DEL TAGLIO
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da una serie di variabili. Fattori quali
il materiale tagliato, il tipo di lama, quanto la lama è affilata e la velocità di
taglio contribuiscono tutti alla qualità del taglio.
Quando sono richiesti tagli particolarmente levigati per modanature e altri
lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono con una lama affilata
(60 denti con punta in carburo) e con una velocità di taglio più bassa e
uniforme.
Assicurarsi che il materiale non si sposti e non si deformi durante il taglio;
fissarlo saldamente in posizione. Lasciare sempre che la lama si fermi
completamente prima di sollevare il braccio.
Qualora dei piccoli frammenti di legno dovessero spezzarsi sul retro del
pezzo da lavorare, attaccare un pezzo di nastro per mascherature sul
legno nel punto in cui verrà effettuato il taglio. Segare attraverso il nastro e
rimuovere attentamente il nastro al termine dell’operazione.
Per le varie applicazioni di taglio consultare l’elenco delle lame
raccomandate per la troncatrice e selezionare quella più adatta alle proprie
esigenze. Consultare il paragrafoLame nella sezione Accessori opzionali.
FISSAGGIO DEL PEZZO DA LAVORARE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato,
bilanciato e fermo prima di un taglio, può risultare sbilanciato
una volta completato il taglio. Un carico sbilanciato potrebbe
far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi cosa a cui essa possa
essere fissata, come un piano o un banco di lavoro. Durante
l’esecuzione di un taglio che potrebbe risultare sbilanciato,
sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare che
la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie stabile.
Potrebbero verificarsi lesioni personali.
AVVERTENZA: Il piedino di serraggio deve rimanere fissato
sopra la base della troncatrice ogni volta che viene utilizzato il
morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base della
troncatrice - non a qualsiasi altra parte dell’area di lavoro.
Assicurarsi che il piedino di serraggio non sia fissato sul bordo
della base della troncatrice.
AVVERTENZA: servirsi sempre di un morsetto di fissaggio
per mantenere il controllo e ridurre il rischio di danni al pezzo
da lavorare e lesioni personali se è necessario che le mani si
trovino a una distanza di 100 mm (4") dalla lama durante il
taglio.
Se non è possibile tenere fermo il pezzo da lavorare sul banco e contro il
guidapezzo con la mano (per via di una forma irregolare, ecc.), oppure se la
mano dell’operatore dovrebbe essere posizionata a meno di 100 mm (4") di
distanza dalla lama, è necessario utilizzare un morsetto o un altro dispositivo
di fissaggio.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale fornito in dotazione con la
troncatrice. Per acquistare un morsetto di fissaggio del materiale, contattare
il proprio rivenditore locale oppure un centro di assistenza DeWALT.
Altri supporti come morsetti a molla, morsetti a barra e morsetti a C
potrebbero essere consigliabili per determinate dimensioni e forme
di materiale. Prestare attenzione nella scelta e nel posizionamento di
questi morsetti. Prendersi il tempo per effettuare una corsa in assenza di
alimentazione, prima di eseguire il taglio.
PER INSTALLARE UN MORSETTO (FIG. 13)
1.Con il morsetto (AL) di fronte al retro della troncatrice, inserire la
barra del morsetto nel foro (U) dietro il guidapezzo. Assicurarsi che la
scanalatura nella parte inferiore della barra del morsetto sia inserita
completamente nel foro (U).
2.Ruotare il morsetto di 180º verso il davanti della troncatrice.
3.Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per fissare saldamente il pezzo
da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato opposto della base durante il taglio
obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE
CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA
CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL
MORSETTO NON INTERFERISCA CON L’AZIONE DELLA TRONCATRICE
O DELLE PROTEZIONI.
REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
La troncatrice è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in
merito riportate di seguito.
Una volta eseguite, tali regolazioni devono mantenersi precise. Prendersi un
po’ di tempo per seguire attentamente queste istruzioni al fine di mantenere
l’accuratezza di cui è capace la troncatrice.
Regolazione della scala per il taglio inclinato
(Fig. 10, 14)
Bloccare la testa della troncatrice in posizione abbassata. Allentare la
manopola di bloccaggio taglio inclinato (E) e fare ruotare il braccio per
il taglio inclinato (G), finché si blocca nella posizione 0°. Non bloccare
manopola di bloccaggio taglio inclinato. Posizionare una squadra contro
il guidapezzo e la lama della troncatrice, come illustrato nella Figura 14.
(Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della lama. Altrimenti
si effettuerà una misurazione imprecisa) Se la lama della troncatrice non è
esattamente perpendicolare al guidapezzo, allentare le tre viti (I, Fig. 10) che
tengono ferma la scala per la regolazione dell’inclinazione (H) e spostare il
braccio per il taglio inclinato e la scala verso sinistra o verso destra finché la
lama è perpendicolare al guidapezzo, secondo la misurazione effettuata con
la squadra. Riserrare le tre viti.
Regolazione del taglio obliquo perpendicolare al
banco (Fig. 1, 12A, 15)
Per allineare la lama perpendicolarmente al banco, bloccare l’impugnatura
di azionamento in posizione abbassata con il perno di bloccaggio (W).
Posizionare una squadra contro la lama, assicurandosi che la prima non
si trovi sopra un dente. Allentare la manopola di bloccaggio per il taglio
obliquo (L) e assicurarsi che il braccio per il taglio obliquo sia saldamente
contro il dispositivo di arresto per il taglio obliquo settato su 0°. Ruotare la
vite di regolazione del taglio obliquo su 0° (AO) con una chiave esagonale di
4 mm (non fornita in dotazione), il necessario affinché la lama sia posizionata
sull’angolo di taglio obliquo 0° rispetto al banco, secondo la misurazione
effettuata con la squadra.
Regolazione del dispositivo di arresto per il taglio
obliquo su 45 a sinistra (Fig. 1, 12)
Per regolare il dispositivo di arresto per il taglio obliquo su 45°, allentare
per prima cosa la manopola di bloccaggio per il taglio obliquo e inclinare la
testa della troncatrice fino a quando si ferma. Verificare che il dispositivo di
87
Italiano
sovrapposizione taglio obliquo (Y) sia nella posizione 45° e, se il puntatore
(AN) non è esattamente su 45°, ruotare la vite di regolazione dell’angolo per
il taglio obliquo su 45° (AP) fino a quando l’indicatore (AN) è su 45°.
Azionamento della protezione e visibilità (Fig. 1, 24)
ATTENZIONE: rischio di schiacciamento Per ridurre il rischio di
lesioni, mantenere il pollice sotto l’impugnatura di azionamento
quando si abbassa l’impugnatura. La protezione inferiore si
sposta quando l’impugnatura di azionamento viene abbassata,
con il conseguente rischio di schiacciamento.
La protezione inferiore (D) sulla troncatrice è stata progettata in modo da
scoprire automaticamente la lama quando il braccio viene abbassato e da
coprirla quando viene sollevato.
Prima di ciascun utilizzo o dopo aver eseguito le regolazioni, fare compiere
un ciclo al braccio (in assenza di alimentazione) e assicurarsi che la
protezione si apra con delicatezza e si chiuda completamente. Non
dovrebbe entrare in contatto con la lama. Con il braccio alzato, sollevare
la protezione (in assenza di alimentazione), come illustrato nella Figura
24 e rilasciare. La protezione dovrebbe chiudersi del tutto rapidamente.
Non adoperare la troncatrice se la protezione non si muove liberamente
e si chiude del tutto rapidamente. Non bloccare né legare la protezione in
posizione aperta durante l’uso della troncatrice.
La protezione può essere sollevata manualmente durante l’installazione o
rimozione delle lame o per l’ispezione della sega. NON SOLLEVARE MAI LA
PROTEZIONE INFERIORE MANUALMENTE A MENO CHE LA LAMA NON
VENGA ARRESTATA.
NOTA: Alcuni tagli speciali di materiale di grandi dimensioni richiederanno
il sollevamento manuale della protezione. Consultare il paragrafo Taglio di
materiale di grandi dimensioni nella sezione Tagli speciali.
La sezione anteriore della protezione è dotata di feritoie per consentire
la visibilità durante il taglio. Sebbene le feritoie riducano drasticamente
la quantità di detriti volanti, sono pur sempre delle aperture sulla
protezione, pertanto si consiglia di indossare sempre occhiali di
sicurezza .
Regolazione delle guide (Fig. 1)
Controllare regolarmente le guide (M) per verificarne l’eventuale gioco. Le
guide possono essere pulite con un panno asciutto e pulito. La guida di
destra può essere regolata con la vite di regolazione della guida (S), illustrata
nella Figura 1. Per ridurre il gioco, utilizzare la chiave esagonale da 4 mm e
ruotare la vite di fermo in senso orario gradualmente, facendo scorrere la
testa della troncatrice avanti e indietro. Ridurre il gioco, mantenendo la forza
di scorrimento minima.
Supporto per pezzi lunghi
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
SOSTENERE SEMPRE I PEZZI LUNGHI.
Non utilizzare un’altra persona al posto di una prolunga del banco, come
sostegno aggiuntivo per un pezzo più lungo o più largo del banco della
troncatrice o per aiutare a inserire, sostenere o spingere il pezzo.
Sostenere i pezzi di lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato,
come cavalletti o dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro e altri
progetti a quattro lati (Fig. 16, 17)
Per comprendere al meglio come eseguire i lavori qui elencati si consiglia di
provare a eseguire alcuni progetti semplici utilizzando legno di scarto, finché
non si sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti della troncatrice.
La troncatrice è l’utensile perfetto per eseguire angoli come quello illustrato
nella Figura 16. Il disegno A nella figura Figura 17 illustra una giuntura
realizzata utilizzando la regolazione dell’angolo inclinato per inclinare i due
pannelli di 45°, in modo da formare un angolo di 90º. Per questa giuntura il
braccio per il taglio inclinato era bloccato in posizione zero e la regolazione
del taglio obliquo era bloccata a 45º. Il legno è stato posizionato con il lato
ampio e piatto contro il banco e con il bordo stretto contro il guidapezzo. Il
taglio avrebbe potuto essere eseguito mediante taglio inclinato a destra o a
sinistra con la superficie ampia contro il guidapezzo.
88
Taglio di modanature di finitura e altre intelaiature
(Fig. 17)
Il disegno B alla Figura 17 illustra una giunzione realizzata impostando il
braccio del taglio inclinato a 45º per inclinare i due pannelli in modo da
formare un angolo di 90º. Per realizzare questo tipo di giunzione, impostare
la regolazione del taglio obliquo a zero e il braccio del taglio inclinato a 45º.
Ancora una volta, posizionare il legno con il lato ampio e piatto contro la
tavola e con il margine stretto contro il guidapezzo.
Le Figure 16 e 17 si riferiscono esclusivamente a oggetti con quattro lati.
Al variare del numero dei lati, variano anche l’angolo di taglio obliquo e
l’angolo di taglio inclinato. La tabella seguente fornisce le impostazioni
corrette degli angoli per il taglio di sagome di varie forme.
– ESEMPI –
NUMERO DI LATI
ANGOLO DI TAGLIO
INCLINATO OD OBLIQUO
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Nella tabella si presume che tutti i lati siano della stessa lunghezza. In caso
di forme non indicate in tabella, utilizzare la seguente formula: 180º diviso
il numero di lati corrisponde all’angolo di taglio inclinato (se il materiale è
tagliato in verticale) o di taglio obliquo (se il materiale è tagliato di piatto).
Esecuzione di tagli inclinati composti (Fig. 18)
Il taglio inclinato composto è un taglio eseguito utilizzando
contemporaneamente un angolo di taglio obliquo e un angolo inclinato. Si
tratta del tipo di taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture con
lati inclinati come quella illustrata nella Figura 18.
NOTA: Se l’angolo varia da taglio a taglio, controllareche la manopola
di bloccaggio taglio inclinato e quella di bloccaggio taglio obliquo siano
saldamente serrate. Serrare nuovamente le manopole ogniqualvolta si
modifica l’angolo di taglio inclinato o obliquo.
La tabella riportata di seguito aiuta a selezionare le corrette impostazioni di
taglio inclinato e obliquo per i più diffusi tagli inclinati composti. Per utilizzare
la tabella, selezionare l’angolo desiderato A (Fig. 18) del proprio progetto e
individuare tale angolo sull’arco appropriato sulla tabella.. Partendo da tale
punto, scendere lungo la tabella seguendo una linea retta fino a trovare
l’angolo obliquo corretto, e spostarsi lateralmente seguendo una linea retta
trasversale, fino a trovare l’angolo inclinato corretto.
Settare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di prova.
Fare pratica con l’incastro dei pezzi tagliati finché non si sviluppa una certa
“sensibilità” con questo procedimento e ci si sente a proprio agio nella sua
esecuzione.
Esempio: Per costruire una scatola di 4 lati con angoli esterni di 26º
(Angolo A, Fig. 18), utilizzare l’arco superiore di destra. Individuare il
26° sulla scala dell’arco. Per ottenere l’impostazione angolo di taglio
obliquo della troncatrice (42°), seguire la linea orizzontale di intersezione
fino all’uno o l’altro lato. Analogamente, per ottenere l’impostazione
angolo di taglio inclinato della troncatrice (18°), seguire la linea verticale
di intersezione fino alla sommità o al fondo. Al fine di verificare le
impostazioni troncatrice, eseguire sempre alcuni tagli di prova su pezzi di
legno di scarto.
Italiano
ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DI MODANATURE A CORONA POSATE IN PIANO E L’USO
DELLE FUNZIONI DI TAGLIO COMPOSTO
SCATOLA A
QUATTRO LATI
1.Posare la modanatura con la superficie posteriore larga appoggiata in
posizione piana sul tavolo della troncatrice (Fig. 20).
ANGOLO ESTERNO
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
ESEGUIRE UNA PROVA PRELIMINARE CON MATERIALE DI
SCARTO È DI ESTREMA IMPORTANZA!
SCATOLA A
SEI LATI
SCATOLA A
OTTO LATI
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Taglio di modanature di base (Fig. 19)
Tagli rettilinei a 90º:
Posizionare il pezzo di legno contro il guidapezzo e mantenerlo in
posizione, come illustrato nella Figura 19. Avviare la troncatrice, lasciare
che la lama raggiunga la velocità massima e abbassare il braccio
attraverso il taglio.
ESECUZIONE DI TAGLI DI MODANATURE DI BASE DI FINO A 89 mm (3,5") DI
ALTEZZA IN VERTICALE CONTRO IL GUIDAPEZZO
Posizionare il materiale come illustrato nella Figura 19.
Tutti i tagli dovrebbero essere eseguiti con la parte posteriore della
modanatura contro il guidapezzo e con la parte inferiore della modanatura
contro il banco.
Lato sinistro
Lato destro
ANGOLO INTERNO
ANGOLO ESTERNO
Angolo inclinato di
45° a sinistra
Angolo inclinato di
45° a destra
Tenere il lato sinistro
del taglio
Tenere il lato sinistro
del taglio
Angolo inclinato di
45° a destra
Angolo inclinato di
45° a sinistra
Tenere il lato destro
del taglio
Tenere il lato destro
del taglio
I materiali di fino a 89 mm (3,5") di spessore possono essere
tagliati secondo la procedura descritta di sopra. La larghezza
del materiale non può superare 19 mm (0,7").
Taglio di modanature a corona (Fig. 20, 21)
Per fissarle correttamente le modanature a corona devono essere
tagliate con un taglio obliquo composto con estrema precisione.
2.Le impostazioni riportate sotto si riferiscono a modanature a corona
standard (per gli Stati Uniti) con angoli di 52° e 38°.
IMPOSTAZIONI
TIPO DI TAGLIO
ANGOLAZIONE
ANGOLO INTERNO, LATO SINISTRO:
1.Parte superiore della modanatura contro il
guidapezzo
33,8°
2.Piano di taglio inclinato settato a 31,62° a destra
3.Tenere l‘estremità sinistra del taglio
ANGOLO INTERNO, LATO DESTRO:
1.Parte inferiore della modanatura contro il guidapezzo
33,8°
2.Piano di taglio inclinato settato a 31,62° a sinistra
3.Tenere l‘estremità sinistra del taglio
ANGOLO ESTERNO, LATO SINISTRO:
1.Parte inferiore della modanatura contro il guidapezzo
33,8°
2.Piano di taglio inclinato settato a 31,62° a sinistra
3.Tenere l‘estremità destra del taglio
ANGOLO ESTERNO, LATO DESTRO:
1.Parte superiore della modanatura contro il
guidapezzo
33,8°
2.Piano di taglio inclinato settato a 31,62° a destra
3.Conservare l‘estremità destra del taglio
NOTA: quando si impostano gli angoli di taglio inclinato e di taglio obliquo
per tutti i tagli inclinati composti, si ricordi che i valori degli angoli indicati
per le modanature a corona sono molto precisi e difficili da settare in
modo esatto. Poiché le modanature possono spostarsi leggermente con
facilità e in pochissime stanze gli angoli sono esattamente retti, tutte le
impostazioni dovrebbero prima essere provate su modanature di
scarto.
ESEGUIRE UNA PROVA PRELIMINARE CON MATERIALE DI
SCARTO È DI ESTREMA IMPORTANZA!
METODO ALTERNATIVO PER IL TAGLIO DI MODANATURE A CORONA
Posizionare la modanatura nell’angolo tra il guidapezzo (K) e il piano di taglio
(AQ), come illustrato nella Figura 21.
Il vantaggio di tagliare le modanature a corona utilizzando questo metodo
è che non è richiesto alcun taglio obliquo. È possibile effettuare regolazioni
fini dell’angolo di taglio inclinato senza influire sull’angolo di taglio obliquo.
In questo modo, quando si affrontano angoli diversi da 90º, è possibile
regolare la troncatrice in modo rapido e semplice per tali angoli.
ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DI MODANATURE A CORONA ANGOLATE TRA IL
GUIDAPEZZO E LA BASE DELLA TRONCATRICE PER TUTTI I TAGLI
Questa troncatrice può tagliare modanature a corona in posizione annidata
di fino a 14 mm x 92 mm (9/16" x 3-5/8").
1.Posizionare la modanatura nell’angolo tra il guidapezzo (K) e il piano di
taglio (AQ), come illustrato nella Figura 21.
2.Le “parti piatte” angolate sul retro della modanatura devono rimanere
perpendicolari sul guidapezzo e sul banco della troncatrice.
Le due superfici piane su un determinato pezzo di modanatura a corona
si trovano negli angoli che, se sommati formano un angolo di 90° esatti.
La maggior parte delle modanature a corona, ma non tutte, presenta un
angolo posteriore superiore (la sezione che aderisce al soffitto) di 52° e un
angolo posteriore inferiore (la parte che aderisce alla parete) di 38°.
Lato sinistro
La troncatrice è dotata di punti di fermo preimpostati del taglio inclinato
a 31,6º a sinistra e a destra per il taglio di modanature a corona
all’angolazione corretta. È inoltre presente una marcatura sulla scala di
regolazione dell’inclinazione per il taglio obliquo a 33,9º.
Lato destro
ANGOLO INTERNO
ANGOLO ESTERNO
Taglio inclinato di 45°
a destra
Taglio inclinato di 45° a
sinistra
Conservare il lato
destro del taglio
Conservare il lato
destro del taglio
Taglio inclinato di 45° a
sinistra
Taglio inclinato di 45°
a destra
Conservare il lato
sinistro del taglio
Conservare il lato
sinistro del taglio
La tabella Impostazioni per taglio obliquo/Tipo di taglio riporta le
impostazioni corrette per tagliare le modanature a corona. (I valori relativi
alle impostazioni per il taglio inclinato e il taglio obliquo sono molto precisi e
non è sempre semplice settarli in modo accurato sulla troncatrice.) Poiché la
maggior parte delle stanze non ha angoli di 90° esatti, si dovrà in ogni caso
eseguire la regolazione di precisione delle impostazioni.
89
Italiano
Tagli speciali
NON EFFETTUARE MAI ALCUN TAGLIO SE IL MATERIALE NON È
FISSATO AL BANCO E CONTRO IL GUIDAPEZZO.
MATERIALE PIEGATO (FIG. 22, 23)
Per praticare tagli su materiali piegati, posizionare sempre i materiali come
illustrato nella Figura 22 e mai come nella Figura 23. Il posizionamento
scorretto del materiale causa lo schiacciamento della lama quando il taglio è
quasi completato.
TAGLIO DI MATERIALE CILINDRICO
IL MATERIALE CILINDRICO DEVE ESSERE FISSATO O TENUTO
SALDAMENTE CONTRO IL GUIDAPEZZO PER EVITARE CHE
ROTOLI. Tale accorgimento è estremamente importante durante
l’esecuzione di tagli ad angolo.
TAGLIO DI MATERIALI DI GRANDI DIMENSIONI (FIG. 24)
A volte un pezzo di legno può essere troppo largo per essere posizionato
sotto la protezione inferiore della lama. Per far passare la protezione
sopra al pezzo di legno, con la troncatrice spenta e la mano destra
sull’impugnatura di azionamento, mettere il pollice destro all’esterno della
parte superiore della protezione e farla ruotare verso l’alto abbastanza
da far passare sotto il pezzo di legno, come illustrato nella Figura 24.
Rilasciare la protezione per arrestare il motore. Il meccanismo della
protezione funzionerà correttamente durante il taglio. Fare ciò solo
se necessario. NON LEGARE, FERMARE CON NASTRO ADESIVO
O SALDARE IN ALTRO MODO LA PROTEZIONE IN POSIZIONE
APERTADURANTE L’USO DELLA TRONCATRICE.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a lungo con
una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione,
intervento di pulizia o di manutenzione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
I seguenti accessori, concepiti per questa troncatrice, potrebbero essere
utili. In alcuni casi potrebbero essere più adatti altri supporti di lavoro,
finecorsa di lunghezza, morsetti, ecc., reperiti localmente. Prestare
attenzione nella scelta e nell’uso degli accessori. Rivolgersi al proprio
rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori idonei.
LAME PER LA TRONCATRICE
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LAME DI 184 mm (7-1/4") DOTATE
DI FORI PER ALBERINO DI DIAMETRO 16 mm (5/8") e di una piastra
scanalata dii massimo 2,1 mm (0,08"). LA VELOCITÀ NOMINALE DEVE
ESSERE DI ALMENO 4000 RPM. NON UTILIZZARE LAME DOTATE DI
FORI PER ALBERINO A FORMA DI DIAMANTE. Non utilizzare mai lame
di diametro diverso. Non sarà possibile proteggerla adeguatamente.
Utilizzare solamente lame per il taglio trasversale! Non utilizzare lame
progettate per la rifilatura, lame composte o lame con angoli di fissaggio
superiori a 7°.
DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE
DIAMETRO
Impieghi generici
184 mm (7-1/4")
Tagli di legno fini
184 mm (7-1/4")
DENTI
40
60
Rispetto ambientale
accolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con
R
questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti
domestici.
rodotti e batterie contengono materiali che possono essere
P
recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie prime.
Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo le
disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato quando
non fornisce più energia sufficiente per eseguire compiti che prima erano
eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il pacco batteria va
smaltito con la dovuta cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi rimuoverlo dalla
radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al proprio
concessionario o presso un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo appropriato.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento con
aria compressa, non appena vi sia sporco visibile all’interno
e intorno alle prese d’aria di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali di protezione e mascherine
antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici
aggressivi per pulire le parti non metalliche dell’apparato. Questi
prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati per questi
componenti. Utilizzare un panno inumidito solo con acqua
e sapone delicato. Non far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi componenti
direttamente in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Staccare il
caricabatteria dalla presa di corrente prima della pulizia. Sporco
e grasso vengono rimossi dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico. Non utilizzare acqua né
detergenti di alcun tipo.
Accessori su richiesta
90
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DeWALT.
Italiano
Guida alla risoluzione dei problemi
ASSICURARSI DI ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI
PROBLEMA
La troncatrice non
parte.
La troncatrice esegue
tagli insoddisfacenti
CAUSA
1.La batteria non è inserita.
2.La batteria non è carica.
SOLUZIONE
1.Inserire la batteria. Consultare il paragrafo Installazione e rimozione del
pacco batteria.
2.Caricare la batteria. Consultare il paragrafo Procedimento di carica.
3.Le spazzole sono usurate.
3.Fare sostituire le spazzole da un centro di assistenza autorizzato.
1.La lama è smussata
1.Sostituire la lama. Consultare la sezione Sostituzione o installazione di una
nuova lama.
2.Invertire la posizione della lama. Consultare la sezione Sostituzione o
installazione di una nuova lama.
3.Rimuovere la lama e pulirla con paglietta d‘acciaio e trementina o detergente
per il forno domestico.
4.Cambiare il tipo di lama. Consultare il paragrafo Lame nella sezione Accessori
opzionali.
1.Caricare la batteria. Consultare il paragrafo Procedimento di carica.
2.La lama è stata montata al rovescio
La spia del sistema
di tracciatura XPS™
lampeggia
La macchina vibra
eccessivamente
La troncatrice non
esegue tagli inclinati
precisi
3.Sulla lama sono presenti tracce di
gomma o bitume
4.La lama non è adatta per il lavoro da
eseguire.
1.La batteria non è carica.
1.La troncatrice non è montata in modo
sicuro sul cavalletto o sul banco di
lavoro
2.Il cavalletto o sul banco di lavoro è
sistemato su un pavimento irregolare
3.Lama danneggiata
Il materiale schiaccia
la lama
1.Serrare tutti i dispositivi di fissaggio. Consultare il paragrafo Montaggio sul
banco.
2.Riposizionarlo su una superficie liscia e piana. Consultare il paragrafo
Familiarizzazione.
3.Sostituire la lama. Consultare la sezione Sostituzione o installazione di una
nuova lama.
1.La scala per il taglio inclinato non è
1.Verificare e procedere alla regolazione. Consultare il paragrafo Regolazione
regolata correttamente
della scala per il taglio inclinato nella sezione Regolazioni.
2.La lama non è perpendicolare al
2.Verificare e procedere alla regolazione. Consultare il paragrafo Regolazione
guidapezzo
della scala per il taglio inclinato nella sezione Regolazioni.
3.La lama non è perpendicolare al tavolo 3.Verificare e procedere alla regolazione del guidapezzo. Consultare il paragrafo
Regolazione del taglio obliquo perpendicolare al banco nella sezione
Regolazioni.
4.Il pezzo da lavorare si muove
4.Fissare il pezzo da lavorare in modo sicuro al guidapezzo oppure incollare un
pezzo di carta vetrata con grana 120 al guidapezzo con del mastice.
5.La piastra scanalata è usurata o
5.Portarla in un centro di assistenza autorizzato.
danneggiata
1.Taglio di materiale piegato
1.Consultare il paragrafo Materiale piegato nella sezione Tagli speciali.
91
Nederlands
SNOERLOZE VERSTELBARE SAMENGESTELDE VERSTEKZAAG
DCS365
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring,
grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Zaagbladdiameter
Zaagbladboring
Dikte zaagblad-body
Max. zaagbladsnelheid
Max. afkortcapaciteit 90°
Maximale verstekzaagcapaciteit 45°
Verstek (max. posities)
Afschuinen (max. posities)
0° verstek
Resulterende breedte bij max. hoogte 50 mm
Resulterende hoogte bij max. breedte 90 mm
45° verstek links
Resulterende breedte bij max. hoogte 50 mm
Resulterende hoogte bij max. breedte 90 mm
45° verstek rechts
Resulterende breedte bij max. hoogte 50 mm
Resulterende hoogte bij max. breedte 90 mm
45° afschuinen links
Resulterende breedte bij max. hoogte 35 mm
Automatische zaagbladremtijd
Gewicht zonder accu
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN62841-3-9:
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
links
rechts
links
rechts
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
VDC
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
93
2,0
Vibratie-emissiewaarde ah =
m/s²
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens
EN62841-3-9 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het
andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te
beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
92
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van accu’s
min
Gewicht
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van accu’s
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Gewicht
VAC
VAC
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van accu’s
min
Gewicht
kg
VAC
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van accu’s
min
Gewicht
kg
VAC
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering van accu’s
min
Gewicht
kg
Zekeringen:
Europa
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord.
Gelieve de handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot de
dood of ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot de dood of
ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of matige letsels.
PMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
O
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Nederlands
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
SNOERLOZE VERSTELBARE SAMENGESTELDE VERSTEKZAAG
DCS365
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische
gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2014.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2004/108/EC (tot
19.04.2016), 2014/30/EU (vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DeWALT via het volgende adres of kijk op
de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
30.10.2015
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen
en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen
en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst naar uw
(met een snoer) op de netspanning aangesloten elektrische gereedschap of
naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of
donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl u een
elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige manier
aan. Gebruik geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlaktes zoals
buizen, radiatoren, fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte
omstandigheden. Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen
of te trekken, of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd
het snoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in
de war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt,
gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor
buitenshuis, vermindert het risico op een elektrische schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op
een vochtige locatie onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met een aardlekschakelaar.
Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde verstand
als u een elektrisch gereedschap bedient. Gebruik
het gereedschap niet als u vermoeid bent of onder de
invloed van drugs, alcohol of medicatie bent. Een moment
van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrische
gereedschappen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
antislip veiligheidsschoenen, een helm, of gehoorbescherming
gebruikt in de juiste omstandigheden zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het oppakt of ronddraagt. Het
ronddragen van elektrische gereedschappen met uw vinger op
de schakelaar of het aanzetten van elektrische gereedschappen
waarvan de schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u het
elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel of stelsleutel
die in een ronddraaiend onderdeel van het elektrische gereedschap
is achtergelaten kan leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op de
grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of
sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden
of lang haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van
stofverwijdering- of verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat
deze correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik van
een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde gevaren verminderen.
h) Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat u de
veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een onvoorzichtige actie
kan in een fractie van een seconde ernstig letsel tot gevolg hebben.
4) G
EBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische
gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter en veiliger uit waarvoor
het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet aan
en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar
kan worden bediend is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu
uit het gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische gereedschap
opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen
het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap of
deze instructies het gereedschap bedienen. Elektrische
gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van bewegende
onderdelen, breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het gereedschap nadelig
kunnen beïnvloeden. Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is. Veel ongelukken
worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe snijdranden lopen
minder snel vast en zijn gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires
en gereedschapsonderdelen enz. in overeenstemming
93
Nederlands
met deze instructies, waarbij u rekening houdt met de
werkomstandigheden en de werkzaamheden die dienen te
worden uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
h) Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet pakt, droog,
schoon en vrij van olie en vet. Door gladde handgrepen en
oppervlakken die u beet pakt, kan veilig werken en bedienen van het
gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk worden.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype, kan een
risico op brand veroorzaken indien gebruikt met een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met speciaal
omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden tot
letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de buurt te
houden van andere metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine
metalen voorwerpen die een verbinding van het ene
contactpunt met het andere kunnen maken. Het kortsluiten
van de accucontactpunten samen kan brandwonden of brand
veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan er vloeistof
uit de accu lekken; vermijd contact hiermee. Als u per
ongeluk hier toch mee in contact komt, spoelt u met water.
Als de vloeistof in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de
accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
e) Werken niet met een accu of met gereedschap dat
beschadigd is of waaraan wijzigingen zijn aangebracht.
Beschadigde of gemodificeerde accu’s kunnen zich onvoorspelbaar
gedragen en dat kan brand, explosie of een risico van letsel tot
gevolg kan hebben.
f) Stel een accu of gereedschap niet bloot aan open vuur of
uitzonderlijk hoge temperatuur. Brand of een temperatuur boven
de 130 °C kunnen de accu doen exploderen.
g) Volg alle instructies voor het opladen en laad de accu of het
gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de
instructies wordt opgegeven. Door op onjuiste wijze opladen of
opladen bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan de
accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.
6) SERVICE
a) Laat uw gereedschap onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke vervangende onderdelen
gebruikt. Dit garandeert dat de veiligheid van het gereedschap blijft
gegarandeerd.
b) Probeer nooit beschadigde accu’s te repareren. De reparaties
aan accu’s mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of
door geautoriseerde servicecentra.
Veiligheidsvoorschriften voor alle verstekzagen
a) Verstekzagen zijn bedoeld voor het zagen van hout of
producten die lijken op hout, zij kunnen niet worden gebruikt
voor het zagen met slijpschijven van metalen zoals balken,
staven, stangen, enz. Stof dat wordt veroorzaakt door slijpwerk
maakt dat bewegende onderdelen zoals de onderste beschermkap,
vastlopen. Vonken die ontstaan door het slijpen van metalen zullen
inbranden op de onderste beschermkap, de zaagplaatinzet en
andere kunststof onderdelen.
b) Ondersteun het werkstuk met klemmen wanneer dat mogelijk
is. Als u het werkstuk met de hand ondersteunt, moet u
uw hand altijd ten minste 100 mm (4") van de zijkant van
het zaagblad vandaan houden. Gebruik deze zaag niet voor
het zagen van stukken die te klein zijn om ze stevig vast te
klemmen of met de hand vast te houden. Als u uw hand te dicht
bij het zaagblad plaatst, is er een groter risico dat u zich verwondt
door contact met het zaagblad.
c) Het werkstuk moet stil liggen en worden vastgeklemd of
tegen zowel de langsgeleiding als de tafel worden gehouden.
Voer het werkstuk niet aan tegen het zaagblad en zaag op
geen enkele wijze “uit de vrije hand”. Werkstukken die niet
worden vastgehouden of die bewegen, kunnen op hoge snelheid
worden weggeworpen, wat letsel tot gevolg heeft.
d) Duw de zaag door het werkstuk. Trek niet de zaag door
het werkstuk. Als u een zaagsnede wilt maken, brengt u de
zaagkop omhoog en trekt u deze zonder te zagen over het
werkstuk, start u de motor, drukt u de zaagkop omlaag en
94
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
duwt u de zaag door het werkstuk. Zagen door aan het zaagblad
te trekken zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat het zaagblad uit
het werkstuk omhoog komt en dat zal de zaag met kracht in de
richting van de gebruiker gooien.
Laat uw hand nooit de lijn die u wilt gaan zagen,
overschrijden, niet voor en niet achter het zaagblad. Het
werkstuk ondersteunen “met gekruiste handen”, dat wil zeggen, het
werkstuk rechts van het zaagblad vasthouden met uw linkerhand of
andersom, is heel gevaarlijk.
Reik niet met één van uw handen achter de langsgeleiding,
op een afstand van minder dan 100 mm (4") van een van de
zijden van het zaagblad, bijv. om houtresten te verwijderen, of
om welke andere reden dan ook, terwijl het zaagblad draait.
U zult dan misschien niet merken hoe dicht uw hand bij het zaagblad
is en u zult ernstig letsel kunnen oplopen.
Inspecteer uw werkstuk voordat u gaat zagen. Is het
werkstuk gebogen of krom, klem het dan op een ander
gedeelte dan de kromming tegen de langsgeleiding. Let er
altijd goed op dat er geen ruimte is tussen het werkstuk,
de langsgeleiding en de zaagtafel, langs de te zagen lijn.
Verbogen of kromme werkstukken kunnen draaien en verschuiven en
kunnen het draaiende zaagblad tijdens het zagen doen vastlopen. Er
mogen geen spijkers of andere voorwerpen in het werkstuk zitten.
Gebruik de zaag pas als de zaagtafel vrij is van alle andere
voorwerpen dan het werkstuk, bijv., gereedschap, houtresten,
enz. Klein afval of losse stukken hout of andere voorwerpen die in
aanraking komen met het draaiende zaagblad kunnen met hoge
snelheid worden weggeworpen.
Zaag slechts een werkstuk tegelijk. Een stapel van meerdere
werkstukken kan niet goed worden vastgeklemd of gesteund en kan
het zaagblad laten vastlopen of kan tijdens het zagen verschuiven.
Controleer voordat u de verstekzaag gaat gebruiken, dat
het gereedschap op een vlak, stevig werkoppervlak is
gemonteerd of geplaatst. Een vlak en stevige werkoppervlak
maakt dat er minder risico is dat de verstekzaag onstabiel wordt.
Plan uw werkzaamheden. Controleer, iedere keer dat u
de stand van de zaag of de verstekhoek wijzigt, dat de
verstelbare langsgeleiding goed is ingesteld zodat het
werkstuk wordt ondersteund en de langsgeleiding het
zaagblad of het systeem van beschermkappen niet hindert.
Verplaats het zaagblad, zonder dat u het gereedschap op “AAN”
zet en zonder werkstuk op de zaagtafel, langs een volledige
gesimuleerde zaagsnede, zodat u zeker weet dat er niets in de weg
zit en dat er geen gevaar is dat u in de langsgeleiding zaagt.
Zorg voor voldoende ondersteuning, zoals een uitschuifbaar
deel van de tafel, schragen, enz., voor een werkstuk dat
breder of langer is dan het bovenblad van de zaagtafel.
Werkstukken die langer of breder zijn dan de verstekzaagtafel kunnen
omvallen als ze niet stevig worden ondersteund. Als het afgezaagde
deel of het werkstuk omvalt, kan het de onderste beschermkap
omhoog brengen of kan het worden weggeslingerd door het
draaiende zaagblad.
Gebruik niet een ander persoon in plaats van een
uitschuifblad van de tafel of als extra ondersteuning. Door
een instabiele ondersteuning van het werkstuk kan het zaagblad
vastlopen of kan het werkstuk tijdens het zagen verschuiven
waardoor u en uw hulp tegen het draaiende zaagblad worden
getrokken.
Het afgezaagde stuk mag niet, op welke manier dan
ook, tegen het draaiende zaagblad worden geklemd of
gedrukt. Als het werkstuk niet weg kan, dat wil zeggen, doordat u
lengtestoppen gebruikt, kan het afgezaagde stuk tegen het zaagblad
worden gedrukt en met grote kracht worden weggeslingerd.
Gebruik altijd een klem of een werkstukhouder die is
ontworpen voor het goed ondersteunen van rond materiaal,
zoals stangen of leidingen. Stangen hebben de neiging weg te
rollen wanneer ze worden gezaagd, waardoor het zaagblad “ingrijpt”
en het werkstuk samen met uw hand naar het zaagblad toetrekt.
Laat het zaagblad volledig op snelheid komen voordat u het
in contact brengt met het werkstuk. Hierdoor wordt het risico
dat het werkstuk wordt weggeslingerd, beperkt.
Als het werkstuk of het zaagblad bekneld geraakt, zet de
verstekzaag dan uit. Wacht tot alle bewegende onderdelen
tot stilstand zijn gekomen en trek de stekker uit het
stopcontact en/of verwijder de accu. Maak vervolgens het
vastgelopen materiaal los. Wanneer u doorgaat met het zagen
van een vastgelopen werkstuk, kan dat leiden tot verlies van controle
of tot beschadiging van de verstekzaag.
Nederlands
Laat na het voltooien van de zaagsnede de schakelaar los,
houd de zaagkop omlaag en neem pas het afgezaagde deel
weg wanneer het zaagblad tot stilstand is gekomen. Het is
gevaarlijk met uw hand in de buurt van het uitlopende zaagblad te
komen.
s) Houd de handgreep stevig vast wanneer u een onvolledige
zaagsnede maakt of wanneer u de schakelaar loslaat voordat
de zaagkop geheel omlaag is. De remactie van de zaag kan
tot gevolg hebben dat de zaagkop plotseling naar beneden wordt
getrokken, waardoor een risico van letsel ontstaat.
r)
•
•
Aanvullende Veiligheidsregels voor Verstekzagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zet de accu pas in het apparaat wanneer
u de volledige instructies hebt gelezen en begrepen.
BEDIEN DEZE MACHINE PAS wanneer deze volledig is
gemonteerd en geïnstalleerd volgens de instructies. Wanneer een
machine niet goed is gemonteerd, kan dat leiden tot ernstig letsel.
VRAAG ADVIESaan uw opzichter, instructeur of een andere
gekwalificeerd persoon als u niet door en door bekend bent met de
bediening van deze machine. Kennis is veiligheid.
LET ER GOED OP dat het zaagblad in de juiste richting draait. De
tanden van het zaagblad moeten in de richting van de rotatie wijzen,
zoals is gemarkeerd op de zaag.
ZET ALLE KLEMHENDELS, knoppen en hefbomen vast voordat
u de machine gaat bedienen. Wanneer klemmen niet goed zijn
vastgezet, kunnen onderdelen of het werkstuk met hoge snelheid
worden weggeslingerd.
LET EROP dat alle zaagbladen en zaagbladklemmen schoon
zijn, uitsparingen van zaagbladklemmen tegen het zaagblad zitten
en de asschroef stevig is vastgezet. Losse klemmen of niet goed
bevestigde klemmen kunnen leiden tot beschadiging van de zaag en
mogelijk tot persoonlijk letsel.
NIET WERKEN BIJ EEN ANDERE DAN DE AANGEDUIDE
NETSPANNING voor de zaag. Dit kan leiden tot oververhitting,
beschadiging van het gereedschap en tot persoonlijk letsel.
ZET NIET IETS VAST TEGEN DE VENTILATOR om de motoras
vast te houden. Dit kan leiden tot beschadiging van het gereedschap
en tot persoonlijk letsel.
ZAAG NOOIT METAAL of metselwerk. Gebruik van deze beide kan
ertoe leiden dat de carbide tips met hoge snelheid loskomen van het
zaagblad en ernstig letsel veroorzaken.
HOUD NOOIT EEN DEEL VAN UW LICHAAM OP ÉÉN LIJN
MET HET PAD VAN HET ZAAGBLAD. Persoonlijk letsel zal het
gevolg zijn.
BRENG NOOIT SMEERMIDDEL VOOR HET ZAAGBLAD
AAN OP EEN DRAAIEND ZAAGBLAD. Wanneer u smeermiddel
aanbrengt, kan uw hand door het zaagblad worden gegrepen en zal
ernstig letsel het gevolg zijn.
PLAATS NIET één van uw handen in de buurt van het zaagblad
wanneer de zaag is aangesloten op de stroomvoorziening. Wanneer
het zaagblad onbedoeld in beweging wordt gezet, kan dat ernstig
letsel tot gevolg hebben.
REIK NOOIT ROND OF ACHTER HET ZAAGBLAD. Een
zaagblad kan ernstig letsel veroorzaken.
REIK NIET ONDER DE ZAAG als de stekker niet uit het
stopcontact is getrokken en de machine niet is uitgeschakeld.
Contact met het zaagblad kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
ZET DE MACHINE STEVIG VAST OP EEN STABIEL
ONDERSTEUNEND OPPERVLAK. Door trilling kan de machine
wegglijden, weglopen of omvallen, wat zal leiden tot ernstig letsel.
GEBRUIK ALLEEN ZAAGBLADEN die voor verstekzagen worden
aanbevolen. U bereikt de beste resultaten door niet zaagbladen
met carbide tip en tanden onder een hoek van meer dan 7 graden
te gebruiken. Gebruik geen zaagbladen met een diepe nerf. Deze
kunnen afbuigen en in contact komen met de beschermkap en
beschadiging van de machine en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
GEBRUIK UITSLUITEND ZAAGBLADEN VAN DE JUISTE
GROOTTE EN HET JUISTE TYPE die zijn opgegeven voor dit
gereedschap, zodat beschadiging van de machine en/of ernstig
letsel wordt voorkomen (volgens EN847-1).
INSPECTEER HET ZAAGBLAD OP SCHEURENof andere
beschadigingen, voordat u het in gebruik neemt. Een gescheurd
of beschadigd zaagblad kan uiteenvallen en delen ervan kunnen
bij hoge snelheid worden weggeslingerd, waardoor ernstig letsel
kan ontstaan. Vervang gescheurde of beschadigde zaagbladen
onmiddellijk. Neem de maximumsnelheid die is gemarkeerd op het
zaagblad, in acht.
MAAK HET ZAAGBLAD EN DE ZAAGBLADKLEMMEN
SCHOON voordat u de machine in gebruik neemt. Wanneer u
•
•
•
•
•
•
het zaagblad en de zaagbladklemmen schoonmaakt kunt u ze
controleren op beschadigingen. Een gescheurd(e) of beschadigd(e)
zaagblad of zaagbladklem kan uiteenvallen en delen ervan kunnen
bij hoge snelheid worden weggeslingerd, waardoor ernstig letsel kan
ontstaan.
GEBRUIK GEEN VERBOGEN ZAAGBLADEN. Controleer of het
zaagblad recht loopt en vrij is van trilling. Een trillend zaagblad kan
beschadiging van de machine en/of ernstig letsel veroorzaken.
GEBRUIK GEEN smeermiddelen of schoonmaakmiddelen (vooral
niet uit een spuitbus) in de buurt van de kunststof beschermkap. Het
polycarbonaat materiaal dat in de beschermkap wordt gebruikt, kan
door bepaalde chemicaliën worden aangetast.
HOUD DE BESCHERMKAP OP ZIJN PLAATS en in goede
werkende staat.
GEBRUIK ALTIJD DE ZAAGPLAAT EN VERVANG DE PLAAT
WANNEER DEZE BESCHADIGD IS. Een geringe opeenhoping
van spaanders onder de zaag kan het zaagblad hinderen of kan
leiden tot instabiliteit van het werkstuk bij het zagen.
GEBRUIK ALLEEN ZAAGKLEMMEN DIE WORDEN
OPGEGEVEN VOOR DIT GEREEDSCHAP , zodat beschadiging
van de machine en/of ernstig letsel wordt voorkomen.
REINIG DE LUCHTSLEUVEN VAN DE MOTOR van spaanders
en zaagsel. Wanneer de luchtsleuven van de motor verstopt raken,
kan de machine oververhit raken, kan de machine beschadigd raken
en kortsluiting ontstaan die tot ernstige letsel kan leiden.
VERGRENDEL NOOIT DE SCHAKELAAR IN DE STAND
“AAN”. Ernstig persoonlijk letsel zou het gevolg kunnen zijn.
GA NOOIT OP HET GEREEDSCHAP STAAN. Ernstig letsel kan
ontstaan als het zaaggereedschap omvalt of als iemand onbedoeld
in aanraking komt met het gereedschap.
WAARSCHUWING: Door het zagen van kunststoffen, nat hout
en andere materialen kan zich gesmolten of gedroogd materiaal
op de tip van het zaagblad en op het zaagblad zelf afzetten,
waardoor het risico van oververhitting en van vastlopen van het
zaagblad tijdens het zagen kan toenemen.
WAARSCHUWING: Draag altijd geschikte
gehoorbescherming. Onder bepaalde omstandigheden en
bij een zekere gebruiksduur kan het lawaai van dit product
leiden tot gehoorbeschadiging Houd rekening met de volgende
factoren die van invloed zijn bij de blootstelling aan lawaai:
• Gebruik zaagbladen die zo zijn ontworpen dat zij minder lawaai
maken,
• Gebruik alleen goede, scherpe zaagbladen, en;
• Gebruik speciaal ontworpen geluiddempende zaagbladen.
WAARSCHUWING: Draag ALTIJD een veiligheidsbril. Een bril
die u dagelijks draagt is NIET een veiligheidsbril. Gebruik ook
een gezichts- of stofmasker als bij het werken stof vrijkomt.
WAARSCHUWING: Gebruik van dit gereedschap kan stof
genereren en/of verspreiden, wat ernstige en permanente
beschadiging van de luchtwegen en ander letsel kan
veroorzaken.
WAARSCHUWING: Bepaald stof dat ontstaat bij elektrisch
schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten
bevat chemicaliën waarvan bekend is dat zij kanker,
lichaamsgebreken bij de geboorte en andere schade aan het
voortplantingssysteem kan veroorzaken. Enkele voorbeelden
van deze chemicaliën zijn:
• lood uit verven op loodbasis,
• kristallijn kiezelzuur uit bakstenen en cement en andere
metselproducten, en
• arseen en chroom uit chemisch behandeld timmerhout.
•
Het risico dat u loopt door blootstelling hieraan varieert
afhankelijk van hoe vaak u dit soort werk doet. U kunt uw
blootstelling aan deze chemicaliën beperken door in een
goed geventileerde ruimte te werken, en met goedgekeurde
veiligheidsapparatuur te werken, zoals stofmaskers die speciaal
zijn ontworpen voor het filteren van microscopische deeltjes.
Vermijd langdurig contact met stof dat ontstaat bij elektrisch
schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten.
Draag beschermende kleding en was blootgestelde delen met zeep
en water. Wanneer u stof in uw mond, neus, ogen laat komen, of op
uw huid achterlaat kan dat de opname van schadelijke chemicaliën
bevorderen.
95
Nederlands
afgedekte laadcontacten binnenin de lader door materiaal
of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde materialen
die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van metaalachtige deeltjes,
kunnen beter bij de holtes van de lader worden weggehouden.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen accu
in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
WAARSCHUWING: Gebruik van dit gereedschap kan stof
genereren en/of verspreiden, wat ernstige en permanente
beschadiging van de luchtwegen en ander letsel kan
veroorzaken. Gebruik altijd goedgekeurde bescherming van de
luchtwegen die geschikt is voor deblootstelling aan stof.
Overige Gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
– Verwonding door het aanraken van roterende delen.
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
– Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
• De langste levensduur en de beste prestaties kunnen worden bereikt
als de accu wordt opgeladen bij een luchttemperatuur tussen 18 en
24 °C. Laad de accu NIET op bij een luchttemperatuur van minder dan
+4 °C of boven +40 °C. Dit is belangrijk en zal ernstige beschadiging
van de accu voorkomen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan die
in deze handleiding worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
– Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere toepassing
dan het opladen van oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van brand, elektrische schok
of elektrocutie.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
– Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de stekker
van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de stekker.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Houd handen weg bij zaagblad.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk niet anders
kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader niet
op een zacht oppervlak omdat hierdoor de ventilatiesleuven
kunnen worden geblokkeerd en de lader binnenin veel te heet
wordt. Plaats de lader niet in de buurt van een warmtebron. De lader
wordt geventileerd door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
•Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de lader is
gevallen of op een andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
Kijk niet in de lamp.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (X), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke
instructies voor de veiligheid en voor de bediening van geschikte
batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en aanwijzingen voor
de veiligheid op de lader, de accu en het product dat de accu gebruikt.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand erop
kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer niet op een
andere manier kan beschadigen of onder spanning kan komen
te staan.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat geen
vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden tot een
elektrische schok.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een erkend
servicecentrum wanneer service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een elektrische schok, elektrocutie
of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant of
een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u
de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico van een
elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer u de accu
verwijderd.
•Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening van
een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 en DCB115
zijn geschikt voor accu’s van 10.8V, 14,4V en 18V XR Li-Ion (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,en DCB185).
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met
een reststroomwaarde van 30mA of minder te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk het
risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op van het
merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade kunnen veroorzaken.
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo ontworpen dat zij
zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met
het apparaat kunnen spelen.
1.Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de accu insteekt.
PMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
O
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de niet-
96
Oplaadprocedure (Afb. 2)
2.Plaats de accu (P) in de lader, en let er daarbij op dat de accu geheel in
de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
Nederlands
3.Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het rode lampje
dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig opgeladen en kan
worden gebruikt of in de acculader blijven zitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van Lithium-ionaccu’s garanderen door de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruik neemt.
• Berg het apparaat of de accu niet op op plaatsen waar de
temperatuurkan dalen onder 0 °C of kan stijgen tot boven 40 °C
(zoals in een loods of in een metalen gebouw in de zomer).
Opbergen op een koele, droge locatie geeft accu’s een optimale
levensduur.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan ook
de accu te openen. Als de behuizing van de accu is gescheurd
of beschadigd, zet de accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen, beschadig een accu
niet. Gebruik een accu of lader waar hard op is geslagen, die
is gevallen, waar overheen is gereden of die op welke manier
dan ook is beschadigd (dat wil zeggen, doorboord met een
spijker, geraakt met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische
schok of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap als het niet in
gebruik is op de zijkant op een stabiele ondergrond
waar er niet overheen kan worden gestruikeld of het
zelf kan vallen. Sommige gereedschappen met grote accu‘s
staan rechtop op de accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
vervang accu
Laadindicaties: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
bezig met opladen
volledig opgeladen
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION (LI-ION)
hete/koude accuvertraging*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Het rode lampje blijft knipperen,
maar er brandt ook een geel indicatielampje wanneer de functie actief is.
Wanneer de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele
lampje uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het lampje zal niet
of onregelmatig gaan branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de lader.
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd is
of volledig verbruikt. De accu kan in vuur exploderen. Als lithium-ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt, wast u
dit onmiddellijk af met water en een milde zeep. Als accuvloeistof
in de ogen komt spoelt u 15 minuten met water in het geopende
oog, of totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig is dient u te
vermelden dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van
vloeibare organische carbonaten en lithiumzouten.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de accu dan
testen door een geautoriseerd servicecentrum.
• De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud is, wordt
onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot
de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De lader schakelt dan
automatisch over op de accu-laadstand. Deze functie waarborgt een
maximale levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een warme accu. De accu
zal minder snel opladen gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel wordt
geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het elektronisch
beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ionaccu op de lader, totdat deze volledig geladen is.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Accuvloeistof
kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of vlam wordt
blootgesteld.
Transport
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn verzendvoorschriften
zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke Goederen van
de UN; Voorschriften voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg (ADR).
Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in overeenstemming met Hoofdstuk
38.3 van de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke Goederen
Handleiding van Testen en Criteria.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s
In de meeste gevallen zal de verzending van een DeWALT accu vrijgesteld
zijn van de classificatie als volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen die verzending Klasse 9
vragen:
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
1.Verzending door de lucht van meer dan twee DeWALT lithium-ion accu
wanneer de verpakking alleen accu’s bevat (geen gereedschap) en
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet geheel opgeladen. Lees,
voordat u de accu en de lader in gebruik neemt, de onderstaande
instructies voor een veilig gebruik en volg vervolgens de vermelde
laadprocedures.
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat die een
energieklassificering van meer dan 100 W/uur (Wh) heeft. Op alle
lithium-ion accu’s staat de W/Uur-klassificering vermeld.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of verwijdert uit de lader
kan het stof of de damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de lader.
Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet past in
een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan openbarsten
waardoor ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor bestemde DeWALT laders.
•Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water of andere
vloeistoffen.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling te hebben of
volledig voorgeschreven, is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking, labeling/markering en
vereisten ten aanzien van documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de
aansluitingen van de accu onbedoeld in aanraking komen met geleidende
materialen. Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen van de
accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd van materialen die ermee in
contact kunnen komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt verstrekt, wordt
verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het
moment dat het document werd opgesteld. Er wordt echter geen garantie
gegeven, impliciet of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de
koper ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn met de
geldende voorschriften.
97
Nederlands
Accu
1.Materiaalklem
ACCUTYPE
1Gebruiksaanwijzing
De DCS365 werkt op een18-V accu.
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu’s, laders en
gereedschapskoffers geleverd.
De accu’s van het type DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B of DCB185 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg de Technische
Gegevens voor meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1.De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en droog, uit
direct zonlicht en niet in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op bij kamertemperatuur
als deze niet in gebruik zijn.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk
zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Beschrijving (Afb.1)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
2.Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor optimale
resultaten het beste volledig opgeladen opslaan op een koele, droge
plaats buiten de lader.
A.Aan/Uit-schakelaar
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen worden
opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden opgeladen.
C.Montagegaten
Labels op de oplader en accu
E. Vergrendelknop verstekzaag
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen
de volgende pictogrammen op de labels op de lader en op de accu staan:
B.Bedieningshandgreep
D.Onderste beschermkap
F.Zaagplaat
G.Verstekarm
H.Verstekschaalverdeling
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
I.Schroeven verstekschaalverdeling
J.Zijhandgrepen
K.Langsgeleiding
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
L.Vergrendelknop afschuinhoek
M.Rails
NStofpoort
O.Hefhandgreep
P.Accu
Q.XPS™ werkverlichting momentschakelaar
R.Hendel Vergrendeling Uit
Hete/koude accuvertraging.
S.Railstelschroef
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
U.Klemgat
T.Railvergrendelingsknop
V.Zaagbladsleutel
Laad geen beschadigde accu‘s op.
W.Vergrendelpen
X.Datumcode
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
ied de accu als chemisch afval aan en houd rekening met het
B
milieu.
aad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen DeWALTL
laders. Wanneer u andere accu’s dan de aangewezen DeWALTaccu’s oplaadt met een DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Verstekzaag
1Zaagbladsleutel
1Zaagblad
1Zijhandgreep
1Stofzak
98
Y.Afschuin-schakeling
BEDOELD GEBRUIK
Uw snoerloze verstelbare samengestelde verstekzaag DeWALT DCS365
is ontworpen voor professionele toepassingen op het gebied van zagen
van hout. De zaag voert de werkzaamheden zoals afkorten, afschuinen en
verstekzagen gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een
nominale zaagbladdiameter van 184 mm (7-1/4").
ZAAG NOOIT METALEN of lichte legeringen, vooral geen magnesium.
NIET gebruiken bij vochtige of natte omstandigheden of in de aanwezigheid
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze verstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is
vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of
bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit
alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen
spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd
of het voltage van de accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Nederlands
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in overeenstemming
met EN60335; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut noodzakelijk
is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroominvoer van uw oplader (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Duw de bedieningshandgreep (B) licht omlaag en trek de vergrendelingspen
(W) uit. Duw voorzichtig wat minder op de bedieningshandgreep zodat
deze geheel omhoog kan komen. Gebruik de vergrendelingspen wanneer
u de zaag van de ene plaats naar de andere draagt. Gebruik altijd de
uitsparingen voor uw hand of de zijhandgrepen (J) bij het transporteren
van de zaag, zoals u ziet in Afbeelding 4. Raadpleeg Afbeelding 5 en
Zijhandgrepen installeren.
Zijhandgrepen installeren (Afb. 5)
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
Uw zaag wordt geleverd met twee zijhandgrepen (J), die op de zaag
moeten worden gemonteerd, zoals Afbeelding 5 laat zien. Gebruik de
geleverde 4 schroeven en 4 moeren. Zet stevig vast.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
Montage op een werkbank (Afb. 1)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders van
DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. 3)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de accu (P)
volledig oplaadt.
Gaten (C) zitten in alle 4 voeten voor gemakkelijke montage op een
werkbank, zoals wordt getoond in Afbeelding 1. Monteer uw zaag altijd
op een stabiel oppervlak zodat de zaag niet kan bewegen. U kunt de
draagbaarheid van het gereedschap verbeteren door het te monteren
op een stuk multiplex van 12,7 mm (1/2") of dikker dat u vervolgens op
uw werkondersteuning kunt klemmen of naar andere werklocaties kunt
meenemen en vastklemmen.
OPMERKING: Als u besluit uw vraag op een stuk multiplex te monteren,
is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat de montageschroeven niet onder uit
het hout steken. Het multiplex moet vlak op het draagvlak rusten. Wanneer
u de zaag op een werkoppervlak klemt, zet de klemmen dan alleen vast
waar de gaten van de montageschroeven zich bevinden. Wanneer u de
klemmen op een ander punt vastzet, zal dat de werking van de zaag
verstoren.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP INSTALLEREN
1.Houd de accu tegenover de rails (P) in de handgreep van de lamp
(Afb. 3).
2.Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit in het
gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1.Druk op de accu-ontgrendelknop (AR) en trek de accu stevig uit de
handgreep van het gereedschap.
2.Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het ladergedeelte
van deze handleiding.
Een zaagblad verwisselen of een nieuw zaagblad
plaatsen (Afb. 6A–6C)
Raadpleeg Zaagbladen onder Als optie verkrijgbare accessoires.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
VOORZICHTIG:
• Druk nooit de asvergrendelingsknop (AI, Afb. 6B) in terwijl
het zaagblad wordt aangedreven of uitloopt.
VERMOGENMETER (AFB. 3A)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat uit drie
groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de hoeveelheid lading
die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van de
vermogenmeter (Z) in te drukken. Een combinatie van de drie groene LEDlampjes gaat branden en dat geeft een aanduiding van de hoeveelheid
lading die de accu nog heeft. Wanneer de lading in de accu onder het
bruikbare niveau ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie van
de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter geeft geen
aanwijzingen over de functionaliteit van het gereedschap en is onderhevig
aan schommelingen afhankelijk van productcomponenten, temperatuur en
de toepassing door de eindgebruiker.
Kennismaking (Afb. 1, 4)
Open de doos en neem de zaag eruit (Afb. 4) door middel van de
uitsparingen voor uw hand aan de zijkant of de hefhandgreep (O).
Plaats de zaag op een glad, vlak oppervlak, zoals werkbank of een stevige
tafel.
Bekijk Afbeelding 1 en leer de zaag en de diverse onderdelen kennen. In het
hoofdstuk over aanpassingen zullen deze termen worden genoemd en u
moet weten welke onderdelen er zijn en waar ze zijn.
VOORZICHTIG: Gevaar voor beklemming. Beperk het
risico van letsel, houd uw duim onder de bedieningshendel,
wanneer u de hendel omlaag trekt. De onderste beschermkap
zal omhoog bewegen wanneer u de bedieningshendel
naar beneden trekt, en daardoor kunt u zich klemmen. De
bedieningshendel is dichtbij de beschermkap voor speciale
zaagsneden geplaatst.
VOORZICHTIG: Voorkom vastlopen en onnauwkeurige
resultaten, let er vooral op dat het montageoppervlak niet krom
of op een andere manier ongelijk is. Als de zaag heen en weer
beweegt op het oppervlak, plaats dan een de stuk materiaal
onder een voet van de zaag, totdat de zaag stevig op het
montage-oppervlak rust.
• Zaag geen metaal, metselwerk of vezelcementproducten
met deze verstekzaag.
Het zaagblad verwijderen (Afb. 1, 3, 6A–C)
1.Verwijder de accu (P, Afb. 3) uit de zaag.
2.Breng de arm in de hoogste stand en haal de onderste beschermkap
(D) zo ver mogelijk omhoog.
3.Draai de achterste schroef (AA) van de beschermkapbeugel vier slagen
los, maar verwijder de schroef niet.
4.Draai de voorste schroef (AB, Afb. 6A) van de beschermkapbeugel los,
maar verwijder de schroef niet, tot u de beugel (AC) zo ver omhoog
kunt brengen dat u bij de zaagbladschroef kunt komen (AE). De
onderste beschermkap blijft omhoog als gevolg van de stand van de
schroef van de beschermkapbeugel.
5.Druk de asvergrendelingsknop (AI, Afb. 6B) in terwijl uw voorzichtig het
zaagblad (AD) met de hand ronddraait totdat het vaststaat.
6.Houd de knop ingedrukt en draai met uw andere hand en de
inbuszijde 6,35 mm (1/4") van de meegeleverde steeksleutel (V) de
zaagbladschroef los (AE). (Naar rechts draaien, linkse draad.)
7.Verwijder de zaagbladschroef (AE) met de inbuszijde 6,35 mm (1/4")
van de meegeleverde steeksleutel, de buitenste klemring (AF, Afb. 6C)
en zaagblad (AD). De binnenste klemring (AG) kan op de as (AH) blijven
zitten.
99
Nederlands
Het zaagblad plaatsen (Afb. 6A–6C)
1.Verwijder de accu (P, Afb. 3) uit de zaag.
2.Plaats met de arm omhoog, de onderste beschermkap (D) geopend
en de beschermkapbeugel (AC) omhoog, het zaagblad (AD) op de
as (AH) en tegen de binnenste klemring (AG) met de tanden van het
zaagblad wijzend in de richting van de rotatie, zoals op de zaag is
gemarkeerd.
3.Monteer de buitenste klemring (AF) op de as (AH).
4.Plaats de zaagbladschroef (AE) en draai de schroef (AE) stevig vast met
de bijgeleverde steeksleutel (V), terwijl u de asvergrendeling (AI) vastzet
(draai naar links, linkse draad).
5.Breng de beschermkapbeugel (AC) weer helemaal naar beneden en zet
de beide schroeven van de beschermkapbeugel (AA, AB) stevig vast,
zodat de beugel op z’n plaats blijft.
WAARSCHUWING: De beschermkapbeugel moet weer
geheel naar beneden worden gezet en de schroeven van
de beschermkapbeugel moeten worden vastgezet, voordat
de zaag in gebruik wordt genomen. Doet u dat niet, dan zal
de beschermkap zich mogelijk niet kunnen sluiten of zal de
beschermkap in aanraking kunnen komen met het draaiende
zaagblad, wat beschadiging van de zaag en ernstig persoonlijk
letsel tot gevolg heeft.
De zaag vervoeren (Afb. 1)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk
letsel, vergrendel altijd de railvergrendelingsknop (T), de
verstekvergrendelingsknop (E), de vergrendelingsknop voor
schuin afzagen (L) en zet pen (W) vast voordat u de zaag
vervoert. (Zie Afbeelding 1.)
Voor het comfortabel dragen van de verstekzaag van de ene plaats naar
de andere is de zaag aan de bovenzijde van de zaagarm voorzien van een
hefarm (O) en aan de grondplaat van zijhandgrepen (J), zoals Afbeelding 1
laat zien.
Opslag van de verstekzaag
De verstekzaag moet worden opgeborgen op een droge plaats en
stevig achter slot en grendel, buiten bereik van kinderen en ongeoefende
personen.
uit te lijnen met de rand van de schaduw van het zaagblad. Bedenk dat
u om de potloodlijn nauwkeurig te kunnen volgen, de verstekhoek of de
afschuinhoek misschien moet aanpassen.
Uw zaag is voorzien van een storingsfunctie voor de accu Het XPSTM
werklicht begint te knipperen wanneer de accu het einde van zijn bruikbare
lading nadert, of wanneer de accu te heet is geworden. Ga pas weer
verder met zagen wanneer u de accu hebt opgeladen. Raadpleeg
Laadprocedure onder Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s voor instructies voor het laden van de accu.
Vergrendelknop voor verstekzagen (Afb. 1, 10)
Met de vergrendelknop (E) voor verstekzagen kunt u uw zaag in een verstek
van 48° rechts en 48° links afstellen. De verstekgrendel zal automatisch
ingrijpen op 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚ en 45˚, zowel links als rechts.
Vergrendelknop voor afschuinhoek (Afb. 1, 12)
Met de vergrendeling van de afschuinhoek kunt u de zaag in een verstek
van 48° links. Draai de vergrendelknop (L) voor de afschuinhoek naar
links los, als u de instelling van de afschuinhoek wilt afstellen. U kunt de
vergrendelknop voor de afschuinhoek vastzetten door de knop naar rechts
te draaien.
Railvergrendelingsknop (Afb. 1)
Met de railvergrendelingsknop (T) kunt u de zaagkop stevig vergrendelen
zodat deze niet over de rails kan schuiven. Dit is noodzakelijk wanneer u
bepaalde zaagsneden maakt of wanneer u de zaag vervoert.
Vergrendelingspen (Afb. 1)
U kunt de zaagkop in de neerwaartse stand vergrendelen door de zaagkop
omlaag te duwen, de vergrendelingspen (W) in te duwen en de zaagkop los
te laten. Zo wordt de zaagkop veilig omlaag gehouden en kan de zaag veilig
van de ene plaats naar de andere worden vervoerd. U kunt de zaagkop
losmaken door de kop omlaag te duwen en de pen uit te trekken.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies
en van toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
WAARSCHUWING: Controleer dat het zaagblad zijn weg
ongehinderd kan afleggen, probeer de zaagsnede altijd eerst uit
zonder dat de machine is ingeschakeld.
FUNCTIES EN BEDIENINGSFUNCTIES
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
Juiste positie van lichaam en handen (Afb. 7A–7D)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk
letsel, zet ALTIJD uw handen in de juiste positie, zoals in
Afb. 7A en 7B wordt getoond.
WAARSCHUWING: Beperk het risico op ernstig persoonlijk
letsel, houd het gereedschap ALTIJD stevig vast, zodat u bent
voorbereid op een plotselinge terugslag.
XPS LED Werklichtsysteem gebruiken (Afb. 1)
TM
WAARSCHUWING: Kijk niet in de lamp.
OPMERKING: De accu moet worden opgeladen en worden aangesloten
op de verstekzaag.
Het XPSTM LED Werklichtsysteem kan worden ingeschakeld door middel
van de momentschakelaar (Q). Het licht gaat automatisch uit binnen
20 seconden als de zaag niet in gebruik is. Het levert wordt ook steeds
automatisch geactiveerd wanneer de hoofdschakelaar (A) van het
gereedschap wordt ingetrokken.
U kunt langs een bestaande potloodlijn op een stuk hout zagen door het
XPSTM werklichtsysteem in te schakelen met de momentschakelaar (Q) (niet
met de hoofdschakelaar), en vervolgens de bedieningshendel (B) omlaag
te trekken en het zaagblad dicht bij het hout brengen. De schaduw van het
zaagblad verschijnt op het hout. Deze schaduwlijn geeft het materiaal weer
dat het zaagblad zal verwijderen wanneer een zaagsnede wordt gemaakt.
U kunt uw zaagsnede goed op de potloodlijn plaatsen door de potloodlijn
100
WAARSCHUWING: De vergrendelingspen mag ALLEEN
worden gebruikt wanneer u de zaag draagt of opbergt. Gebruik
de vergrendelingspen NOOIT bij uw zaagwerkzaamheden.
• Ondersteun het werkstuk met klemmen wanneer dat mogelijk is.
• Zet uw handen nooit in de buurt van het zaaggebied. Plaats uw
handen niet op een afstand van minder dan 100 mm (4") van het
zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en de
langsgeleiding. Houd u handen in die positie totdat de Aan/Uitschakelaar is vrijgegeven en het zaagblad volledig tot stilstand is
gekomen.
• PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG
UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD
VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. ZET UW HANDEN
NIET KRUISLINGS, ZOALS IN AFBEELDINGEN 7C EN 7D WORDT
GETOOND.
Nederlands
• Houd beide voeten op de vloer en blijf goed in evenwicht. Volg de
verstekarm wanneer u deze naar links of naar rechts verplaatst, en sta
iets opzij van het zaagblad.
• Kijk door de openingen in de beschermkap wanneer u een potloodlijn
volgt.
Aan/Uit-schakelaar (Afb. 8)
Schakel de zaag in door de ontgrendelingshendel (R) naar links te
duwen en vervolgens de aan/uit-schakelaar (A) in te drukken. De zaag
loopt zolang de schakelaar is ingedrukt. Laat het zaagblad volledig op
bedrijfssnelheid komen voordat u de zaagsnede maakt. U kunt het
gereedschap uitschakelen door de schakelaar los te laten. Haal pas de
zaagkop omhoog als het zaagblad tot stilstand is gekomen. Er is geen
voorziening voor het in de aan-stand vergrendelen van de schakelaar. In
de aan/uit-schakelaar zit een gat (AJ) waarin u een hangslot kunt steken
en zo de zaag vergrendelen.
Uw zaag is niet voorzien van een automatische elektrische zaagbladrem,
maar het zaagblad moet binnen 5 seconden nadat u de aan/uit-schakelaar
hebt losgelaten, stilstaan. U kunt dit niet afstellen. Laat, als de stoptijd
herhaaldelijk langer is dan 5 seconden, het gereedschap nazien door een
geautoriseerd DeWALT servicecentrum.
Let er altijd op dat u het zaagblad pas uit de zaagsnede haalt wanneer het
tot stilstand is gekomen.
Stofafzuiging (Afb. 1, 9)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
WAARSCHUWING: Bepaald stof, zoals van eikenof beukenhout, wordt geacht kankerverwekkend
te zijn, vooral in combinatie met additieven voor
houtbehandeling.
- Maak altijd gebruik van stofafzuiging.
- Zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
- Aanbevolen wordt een geschikte stofmasker te dragen.
Uw zaag heeft een ingebouwde stofpoort (N) maar op de meegeleverde
stofzak (AK) of een in de winkel verkrijgbare stofzuiger kan worden
aangesloten.
DE STOFZAK BEVESTIGEN
1.Plaats de stofzak (AK) op de stofpoort (N), zoals wordt getoond in
Afbeelding 9.
OPMERKING: ZAAG MET DEZE ZAAG GEEN METALEN OF
METSELWERK. Gebruik geen slijpschijven.
OPMERKING: Raadpleeg Inwerkingstelling van beschermkap
en zichtbaarheid in het hoofdstuk Aanpassingen voor belangrijke
informatie over de onderste beschermkap, voordat u gaat zagen.
AFKORTZAGEN
Rechte zaagsneden (Afb. 1, 7A, 7B)
Een afkortzaagsnede wordt gemaakt door hout te zagen dwars op de
nerf en in een hoek. Een rechte afkortzaagsnede wordt gemaakt met
de verstekarm in de nul-gradenstand. Stel de verstekarm in op nul en
vergrendel de arm en houd het hout stevig op de tafel en tegen de
langsgeleiding. Schakel, terwijl de railvergrendelingsknop (T) is vastgezet, de
zaag in door de aan/uit-schakelaar (A) in te knijpen.
Laat, wanneer de zaag op snelheid komt (ongeveer 1 seconde), de arm
gelijkmatig en langzaam zakken en zaag door het hout. Haal de arm pas
omhoog als het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
Maak, wanneer u iets zaagt dat groter is dan 51 mm x 102 mm (2" x 4"),
een beweging van uit-omlaag-terug met de railvergrendelingsknop (T) los.
Trek de zaag naar buiten naar u toe, breng de zaagkop omlaag naar het
werkstuk toe en voltooi de zaagsnede door de zaag langzaam terug te
duwen. Laat het zaagblad tijdens het naar buiten trekken niet in contact
komen met de bovenzijde van het werkstuk. De zaag kan dan naar u
toe komen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel en beschadiging van het
werkstuk.
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een werkklem zodat u
de controle behoudt en het risico van beschadiging van het
werkstuk en van persoonlijk letsel wordt beperkt, als u uw
handen op een afstand van minder dan 100 mm (4") van het
zaagblad moet houden tijdens het zagen.
OPMERKING: De railvergrendelingsknop (T) die wordt getoond in
Afbeelding 1 moet los staan omdat anders de zaag niet langs de rails kan
glijden.
Verstekzaagsneden (Afb. 10, 11)
Verstekzaagsneden worden gemaakt met de arm in een andere hoek dan
nul graden. Deze hoek is vaak 45º voor het maken van hoeken, maar kan
worden ingesteld in iedere stand tussen 48º links of 48° rechts. U kunt de
zaag in een hoek voor verstekzagen zetten door de verstekvergrendelknop
(E) naar links los te draaien. Trek de verstekvergrendelknop omhoog zodat
u de verstekarm (G) kunt verplaatsen naar de gewenste verstekhoek op de
verstekschaalverdeling (H). Draai de verstekvergrendelknop naar rechts vast.
Maak de zaagsnede zoals hierboven wordt beschreven.
Wanneer u een zaagsnede in verstek uitvoert op werkstukken die breder
zijn dan 51 mm x 102 mm (2" x 4") en die in lengte minder zijn, plaats dan
altijd de langere zijde tegen de langsgeleiding (Afb. 11).
1.Neem de stofzak (AK) los van de zaag en schud en klop de stofzak
voorzichtig leeg.
Wanneer u door een bestaande potloodlijn zaagt op een stuk hout, pas de
hoek dan zo goed mogelijk aan. Zaag het hout iets te lang af en bepaal in
welke richting u de verstekhoek moet aanpassen door de afstand tussen de
potloodlijn tot de rand van de zaagsnede te meten, en zaag nogmaals. Dit
zal enige oefening vragen, maar het is een veelgebruikte techniek.
2.Bevestig de stofzak weer op de stofpoort (N).
Schuine zaagsneden (Afb. 12A, 12B)
U zult misschien merken dat niet alle stof uit de stofzak komt. Dit heeft
geen gevolgen voor de prestaties van de zaagmachine maar wel voor
de doelmatigheid van de stofafzuiging. U kunt de doelmatigheid van
de stofafzuiging van de zaagmachine herstellen door de veer aan de
binnenzijde van de stofzak in te drukken wanneer u de stofzak leegmaakt,
en door de zak leeg te kloppen aan de binnenzijde van een afvalemmer of
stofreservoir.
Een schuine zaagsnede is een afkortzaagsnede met het zaagblad in een
hoek ten opzichte van het hout ingesteld Draai voor het instellen van de
schuine hoek de vergrendelknop voor schuine zaagsneden (L) , en verplaats
de zaag naar links. Draai, wanneer de gewenste schuine hoek eenmaal is
ingesteld, de vergrendelknop stevig vast. De hoek voor schuin afkortenkan
worden ingesteld van 0º rechts tot 48º links.
DE STOFZAK LEEGMAKEN
VOORZICHTIG: Werk nooit met deze zaagmachine als
niet de stofzak of de DeWALT-stofafzuiging is geplaatst.
Houtstof kan een gevaar voor de ademhaling doen ontstaan.
Zagen met uw zaag (Afb. 1)
Als u niet met de hand het werkstuk op de tafel of tegen de langsgeleiding
kunt vasthouden (onregelmatige vorm, enz.), of uw hand zou dan minder
dan 100 mm (4") van het zaagblad af zijn, moet u een klem of een andere
voorziening gebruiken. Raadpleeg Het werkstuk klemmen voor meer
informatie.
Als u de schuiffunctie niet gebruikt, is het belangrijk dat u de zaagkop zo
ver mogelijk naar achteren duwt en dat de knop van de railvergrendeling
(T) is vastgezet. Zo voorkomt u dat de zaag langs de rails verschuift
wanneer het zaagblad op het werkstuk ingrijpt.
De hoek voor afkorten instellen voorbij 45º tot 48º,
1.Draai de vergrendelknop voor de afschuinhoek los (L).
2.Schuif de schakeling voor de schuine hoek (Y) naar één zijde door de
zaagkop wat te kantelen.
3.Verplaats de zaagkop naar de stand 48º.
4.Zet de knop voor de vergrendeling van de afschuinhoek stevig vast.
KWALITEIT VAN DE ZAAGSNEDE
Hoe glad een zaagsnede is, hangt af van een aantal variabelen. Zaken als
het materiaal dat wordt gezaagd, het type zaagblad, de scherpte van het
zaagblad en de snelheid van het zagen dragen alle bij tot de kwaliteit van de
zaagsnede.
Wanneer een zo gelijkmatig mogelijke zaagsnede is vereist, voor mallen en
ander precisiewerk, zullen een scherp zaagblad (60-tands carbide tip) en
een langzamere, gelijkmatige zaagsnelheid de gewenste resultaten geven.
101
Nederlands
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
Zorg er vooral voor dat het materiaal niet kan bewegen of opkruipen
tijdens het zagen; klem het stevig op z’n plaats vast. Haal altijd de arm pas
omhoog als het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
Als er nog kleine splinters hout aan de achterzijde van het werkstuk
uitsteken, plak dan een stuk afdekband op het hout waar de zaagsnede
wordt gemaakt. Zaag door de tape heen en verwijder de tape voorzichtig
wanneer u klaar bent.
Uw verstekzaag is in de fabriek ten tijde van de productie volledig en
nauwkeurig afgesteld. Als ten gevolge van het vervoer, van werkzaamheden
of een andere oorzaak een nieuwe afstelling nodig is, volg dan
onderstaande instructies voor het afstellen van uw zaag.
Raadpleeg voor de diverse toepassingen van de zaag de lijst van
aanbevolen zaagbladen voor uw zaag en kies er een die het beste aan
uw eisen voldoet. Raadpleeg Zaagbladen onder Als optie verkrijgbare
accessoires.
Wanneer deze aanpassingen zijn uitgevoerd, zouden zij nauwkeurig moeten
blijven. Neem nu even de tijd deze instructies nauwgezet op te volgen,
zodat de nauwkeurigheid waartoe uw zaag in staat is, is gegarandeerd.
VASTKLEMMEN VAN HET WERKSTUK
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede
is vastgeklemd, uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit
balans raken wanneer de zaagsnede is voltooid. Een nietuitgebalanceerde belasting kan de zaag of alles waar de
zaag op is bevestigd, zoals een tafel of een werkbank, doen
kantelen. Ondersteun, wanneer u een zaagsnede maakt die
het werkstuk uit de balans kan brengen, het werkstuk goed en
zorg ervoor dat de zaag stevig met bouten is vastgezet op een
stabiel oppervlak. Persoonlijk letsel kan het gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de
grondplaat van de zaag vastgeklemd blijven, wanneer de
klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de
grondplaat van de zaag – niet op een andere onderdeel van
het werkgebied. Controleer dat de klemvoet niet op de rand
van de grondplaat van der zaag is geklemd.
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een werkklem zodat u
de controle behoudt en het risico van beschadiging van het
werkstuk en van persoonlijk letsel wordt beperkt, als u uw
handen op een afstand van minder dan 100 mm (4") van het
zaagblad moet houden tijdens het zagen.
Als u niet met de hand het werkstuk op de tafel of tegen de langsgeleiding
kunt vasthouden (onregelmatige vorm, enz.), of uw hand zou dan minder
dan 100 mm (4") van het zaagblad af zijn, moet u een klem of een andere
voorziening gebruiken.
Gebruik de materiaalklem die bij uw zaag wordt geleverd. Neem, wanneer u
een materiaalklem wilt kopen, contact op met een leverancier ter plaatse of
met een DeWALT-servicecentrum.
Andere hulpmiddelen zoals veerklemmen, lijmklemmen of klemschroeven
kunnen waarschijnlijk goed van pas komen bij materiaal van bepaalde
afmetingen en vormen. Ga voorzichtig te werk bij het kiezen en plaatsen
van deze klemmen. Neem de tijd om de zaagsnede uit te proberen voordat
u gaat zagen.
EEN KLEM PLAATSEN (AFB. 13)
1.Plaats met de klem (AL) naar de achterzijde van de verstekzaag gericht
de klemstang in het gat (U) achter de langsgeleiding. Let erop dat
de groef aan de onderzijde van de klemstang geheel in het gat (U) is
gestoken.
2.Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3.Draai de knop los zodat u de klemarm omhoog en omlaag kunt
aanpassen, stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk
door middel van de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de tegenovergestelde zijde van
de grondplaat bij het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD EERST
ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT,
ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN.
CONTROLEER DAT DE KLEM NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE
BESCHERMKAP VERHINDERT.
AANPASSINGEN
102
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
Afstelling van de schaalverdeling voor verstekzagen
(Afb. 10, 14)
Vergrendel de zaagkop in de positie omlaag. Ontgrendel de
verstekvergrendelknop (E) en zwaai de verstekarm (G) totdat deze
wordt vergrendeld in de 0° verstekpositie. Vergrendel de knop voor de
verstekvergrendeling niet. Plaats een rechte haak ten de langsgeleiding van
de zaag en het zaagblad, zoals wordt getoond in Afbeelding 14. (Raak de
punten van de tanden van het zaagblad niet met de rechte haak aan. Als u
dat doet zal dat leiden tot een onnauwkeurige meting.) Als het zaagblad niet
precies haaks op de langsgeleiding staat, draai dan de drie schroeven (I,
Afb. 10) waarmee de verstekschaalverdeling (H) vastzit, los en verplaats de
verstekarm en de schaalverdeling naar links of naar rechts tot het zaagblad
haaks op de langsgeleiding staat, zoals gemeten met de rechte haak. Zet
de drie schroeven weer vast.
Aanpassing afschuinen haaks op de tafel
(Afb. 1, 12A, 15)
U kunt het zaagblad haaks op het tabelblad uitlijnen door de
bedieningshendel in de neerwaartse positie te vergrendelen met behulp
van de vergrendelingspen (W). Plaats een rechte haak tegen het zaagblad,
en let er daarbij op dat de haak niet boven op een tand staat. Draai de
vergrendelingsknop voor het afschuinen (L) los en zorg ervoor dat de
arm voor het afschuinen stevig tegen de 0° afschuinstop staat. Draai de
0° stelschroef voor het afschuinen (AO) met een 4 mm inbussleutel (niet
meegeleverd), zo dat het zaagblad op 0° staat ten opzichte van de tafel,
gemeten met de rechte haak.
Afstelling afschuinstopop 45º Links (Afb. 1, 12)
Als u de afschuinstop op 45° links wilt afstellen, moet u eerst de
vergrendelknop voor het afschuinen losdraaien en de kop kantelen totdat
deze stopt. Controleer dat de schakeling voor het afschuinen (Y) in de 45°
positie staat; en geeft de aanwijzer (AN) niet precies 45° aan, draai dan de
45° afschuinstelschroef (AP) tot de aanwijzer (AN) op 45° staat.
Activering van de beschermkap en zichtbaarheid
(Afb. 1, 24)
VOORZICHTIG: Gevaar voor beklemming. Beperk het
risico van letsel, houd uw duim onder de bedieningshendel,
wanneer u de hendel omlaag trekt. De onderste beschermkap
zal omhoog bewegen wanneer u de bedieningshendel naar
beneden trekt, en daardoor kunt u zich klemmen.
De onderste beschermkap (D) is ontworpen voor het automatisch vrijgeven
van het zaagblad wanneer de arm omlaag wordt gebracht en het bedekken
van de arm wanneer de arm omhoog wordt gehaald.
Laat, na ieder gebruik of na het uitvoeren van aanpassingen de arm (zonder
aandrijving van de zaag) een gehele cyclus doorlopen en controleer dat de
beschermkap gelijkmatig opent en geheel sluit. De kap mag niet aanraking
met het zaagblad komen. Haal met de arm omhoog de beschermkap
omhoog (zonder aandrijving van de zaag), zoals wordt getoond in
Afbeelding 24 laat de arm weer los. De beschermkap moet snel volledig
sluiten. Gebruik de zaag niet als de beschermkap niet vrij beweegt en zich
niet snel sluit. Zet de beschermkap nooit vast met een klem of met iets
anders, in een geopende stand, wanneer u met de zaag werkt.
U kunt de beschermkap met de hand omhoog brengen wanneer u
zaagbladen monteert of verwijdert of als u de zaag wilt inspecteren. BRENG
DE ONDERSTE BESCHERMKAP NOOIT MET DE HAND OMHOOG ALS
HET ZAAGBLAD NIET STILSTAAT.
OPMERKING: Bij speciale zaagsneden in omvangrijk materiaal zal het
nodig zijn dat u de beschermkap met de hand omhoog brengt. Raadpleeg
Groot materiaal zagen onder Speciale Zaagsneden.
Nederlands
Het voorste gedeelte van de beschermkap heeft langwerpige
openingen, zodat u beter zicht hebt tijdens het zagen. De lamellen in de
beschermkap verminderen het rondvliegen van houtresten aanzienlijk
maar er zitten openingen in de beschermkap en daarom moet u te allen
tijde een veiligheidsbril dragen.
In de grafiek wordt ervan uitgegaan dat alle zijden een gelijke lengte hebben.
Gebruik voor een vorm die niet in de grafiek wordt getoond, de volgende
formule: 180º gedeeld door het aantal zijden is gelijk aan het verstek (als het
materiaal verticaal wordt gezaagd) of de afschuinhoek (als het materiaal vlak
wordt gezaagd).
Afstelling van de railvergrendeling (Afb. 1)
Samengesteld verstek zagen (Afb. 18)
Controleer de rails (M) regelmatig op speling of ruimte. U kunt de
rails schoonmaken met een schone droge doek. De rechter rail kan
worden afgesteld met de railafstellingsschroef (S), die wordt getoond
in Afbeelding 1. U kunt de ruimte verkleinen met behulp van een 4 mm
inbussleutel door de stelschroef geleidelijk naar rechts te draaien terwijl u
de zaagkop heen en weer schuift. Verminder speling terwijl glijden toch
minimale kracht vraagt.
Een samengesteld verstek is een zaagsnede die wordt gemaakt door een
verstekhoek en een afschuinhoek tegelijkertijd toe te passen. Dit is het type
zaagsnede dat wordt gebruikt voor het maken van lijsten of kisten met
schuine zijde, zoals er een wordt getoond in Afbeelding 18.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
ONDERSTEUNING LANGE STUKKEN ALTIJD.
Gebruik nooit een ander persoon in plaats van een uitschuifblad van de tafel
of als extra ondersteuning voor een werkstuk dat langer of breder is dan
de basis-verstekzaagtafel, of als hulp bij het aanvoeren, ondersteunen of
aantrekken van het werkstuk.
Ondersteun lange werkstukken op allerlei geschikte manieren, zoals
zaagbokken of dergelijke, zodat afgezaagde gedeelten niet kunnen vallen.
Het zagen van schilderijlijsten, kleine vitrines en
andere vierzijdige elementen (Afb. 16, 17)
Als u goed wilt begrijpen hoe u de artikelen die hier worden genoemd,
kunt maken, stellen wij voor te proberen enkele eenvoudige projecten uit
te voeren met afvalhout, totdat u het werken met de zaag “in uw vingers
krijgt”.
Sierlijsten en andere lijsten zagen (Afb. 17)
Tekening B in Afbeelding 17 toont een verbinding die is gemaakt door
de verstekarm op 45º te plaatsen en de twee platen in verstek te zagen
zodat een hoek van 90º ontstaat. U kunt dit type verbinding maken door
de afschuinaanpassing op nul te stellen en de verstekarm op 45º. Plaats
het hout weer met de brede vlakke zijde op de tafel en met de smalle zijde
tegen de langsgeleiding.
Stel uw zaag af op de voorgeschreven hoeken en maak een aantal proef
zaagsneden. Oefen met het in elkaar passen van de stukken totdat u deze
procedure in uw vingers krijgt.
Voorbeeld: Als u een 4-zijdige kist wilt maken met buitenhoeken van
26º (Hoek A, Afb. 18), gebruik dan de parabool rechts boven. Zoek waar
zich 26° bevindt op de schaalverdeling. Volg de horizontale snijdende lijn
naar beide zijden voor een instelling van de verstekhoek op de zaag (42°).
Volg op dezelfde wijze de verticale snijdende lijn naar de bovenzijde of
de onderzijde voor de instelling van de afschuinhoek van de zaag (18°).
Probeer altijd de zaagsneden uit op wat afvalhout zodat u de instellingen
van de zaag kunt controleren.
VIERZIJDIGE
DOOS
ZESZIJDIGE
DOOS
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
Uw zaag is het perfecte gereedschap voor in verstek zagen van hoeken,
zoals Afbeelding 16 laat zien. Schets A in Afbeelding 17 laat een
houtverbinding zien die is gemaakt met de afschuinafstelling voor het in
verstek zagen van de randen van twee plaatjes hout in hoeken van elk 45º,
voor een hoek van 90º. Voor deze verbinding is de verstekarm vergrendeld
in de nulpositie en is de afschuinafstelling vergrendeld op 45º. Het hout is
met de brede vlakke zijde tegen de tafel geplaatst en de smalle rand tegen
de langsgeleiding. Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en
rechts verstek te zagen met de brede zijde tegen de langsgeleiding.
De onderstaande tabel helpt u bij het kiezen van de juiste instellingen
voor afschuinhoek en verstek voor veelgebruikte samengestelde
verstekzaagsneden. U kunt de grafiek gebruiken door de gewenste hoek
A te kiezen (Afb. 18) van uw project en deze hoek op de bijbehorende
parabool in de grafiek op te zoeken. Volg vanaf dat punt de grafiek recht
naar beneden en kijk wat de juiste afschuinhoek is en vind in een rechte lijn
ook de juiste verstekhoek.
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
Lange werkstukken ondersteunen
OPMERKING: Als de zaaghoek verandert van zaagsnede tot zaagsnede,
controleer dan dat de vergrendelingsknop van de afschuinhoek en de
handgreep voor de verstekvergrendeling stevig zijn vergrendeld. Deze
moeten worden vergrendeld nadat u veranderingen hebt aangebracht in de
afschuinhoek of het verstek.
ACHTZIJDIGE
DOOS
Afbeeldingen 16 en 17 zijn alleen voor voorwerpen met vier zijden.
Als het aantal zijden verandert, veranderen ook de verstekhoeken en de
afschuinhoeken. Onderstaande grafiek geeft de juiste instellingen voor het
zagen van een uiteenlopende reeks vormen.
– VOORBEELDEN –
AANTAL ZIJDEN
VERSTEKHOEK OF
AFSCHUINHOEK
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
Basissierlijsten zagen (Afb. 19)
Rechte zaagsneden van 90º:
Plaats het hout tegen de langsgeleiding en houd het op z’n plaats,
zoals wordt getoond in Afbeelding 19. Schakel de zaag in, laat het
zaagblad volledig op snelheid komen en voer de zaagsnede uit door de
arm gelijkmatig omlaag te brengen.
BASIS SIERLIJSTEN ZAGEN TOT 89 mm (3,5 mm) HOOG VERTICAAL TEGEN DE
LANGSGELEDING
Plaats het materiaal zoals wordt getoond in Afbeelding 19.
Alle zaagsneden moeten worden gemaakt met de achterzijde van de sierlijst
tegen de langsgeleiding en met de onderzijde van de sierlijst tegen de tafel.
103
Nederlands
Linkerzijde
Rechterzijde
BINNENHOEK
BUITENHOEK
Verstek links 45°
Verstek rechts 45°
Behalve linkerzijde van
zaagsnede
Behalve linkerzijde van
zaagsnede
Verstek rechts 45°
Verstek links 45°
Behalve rechterzijde van
zaagsnede
Behalve rechterzijde van
zaagsnede
Materiaal tot 89 mm (3,5 mm) kan worden gezaagd zoals hierboven
wordt beschreven. De breedte van het materiaal mag niet meer zijn dan
19 mm (0,7").
afschuinhoek. Op deze manier kan voor andere hoeken dan hoeken van
90º de zaag snel en gemakkelijk worden aangepast.
INSTRUCTIES VOOR HET ZAGEN VAN KROONLIJSTEN ONDER EEN HOEK TUSSEN DE
LANGSGELEIDING EN DE GRONDPLAAT VOOR ALLE ZAAGSNEDEN
Deze zaag kan kroonlijsten van 14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8") genest
zagen.
1.Plaats de kroonlijst onder een hoek tussen de langsgeleiding (K) en de
zaagtafel (AQ), zoals wordt getoond in Afbeelding 21.
2.De gehoekte “vlakke gedeelten” aan de achterzijde van de kroonlijst
moeten recht tegen de langsgeleiding van de zaagtafel liggen.
BINNENHOEK
Kroonlijsten zagen (Afb. 20, 21)
Linkerzijde
Kroonlijsten passen alleen goed als zij met uiterste precisie in
samengesteld verstek worden gezaagd.
De twee oppervlakken op een gegeven stuk kroonlijst hebben een hoek, die
bij samenvoeging precies 90° vormt. De meeste, maar niet alle, kroonlijsten
hebben een bovenhoek achter (het deel dat plat tegen het plafond past) van
52° en onderhoek achter (het deel dat tegen de wand past) van 38°.
Uw verstekzaag heeft speciale vaste vooringestelde verstekpunten op 31,6º
links en rechts voor het zagen van kroonlijsten in de juiste hoek. Er is ook
een merkteken op de schaalverdeling voor afschuinhoek op 33,8º.
De grafiek Afschuinhoekinstelling/Type Zaagsnede geeft de juiste
instellingen voor het zagen van kroonlijsten. (De getallen voor de instellingen
van verstekhoek en afschuinhoek zijn zeer precies en het is niet gemakkelijk
deze nauwkeurig op uw zaag in te stellen.) Aangezien de hoeken van
de meeste vertrekken niet precies 90° zijn, moet u toch uw instellingen
nauwkeurig afstellen.
HET VOORAF PROEFZAGEN MET AFVALMATERIAAL IS UITERST
BELANGRIJK!
INSTRUCTIES VOOR HET ZAGEN VAN KROONLIJSTEN DIE VLAK LIGGEN EN DE
FUNCTIES VOOR SAMENGESTELD VERSTEK GEBRUIKEN
1.Leg de kroonlijst met de brede achterzijde vlak op de zaagtafel
(Afb. 20).
2.De instellingen hieronder zijn voor alle Standard (U.S.) kroonlijsten met
hoeken van 52° en 38°.
INSTELLING
TYPE ZAAGSNEDE
AFSCHUINEN
LINKERZIJDE, BINNENHOEK:
1.Bovenzijde van kroonlijst tegen langsgeleiding
33,8°
2.Verstektafel ingesteld rechts 31,62°
3.Behalve linker uiteinde van zaagsnede
RECHTERZIJDE, BINNENHOEK:
1.Onderzijde van kroonlijst tegen langsgeleiding
33,8°
2.Verstektafel ingesteld links 31,62°
3.Behalve linker uiteinde van zaagsnede
LINKERZIJDE, BUITENHOEK:
1.Onderzijde van kroonlijst tegen langsgeleiding
33,8°
2.Verstektafel ingesteld links 31,62°
3.Behalve rechter uiteinde van zaagsnede
RECHTERZIJDE, BUITENHOEK:
1.Bovenzijde van kroonlijst tegen langsgeleiding
33,8°
2.Verstektafel ingesteld rechts 31,62°
3.Behalve rechter uiteinde van zaagsnede
Rechterzijde
BUITENHOEK
Verstek rechts op 45°
Verstek links op 45°
Behalve rechterzijde van
zaagsnede
Behalve rechterzijde van
zaagsnede
Verstek links op 45°
Verstek rechts op 45°
Behalve linkerzijde van
zaagsnede
Behalve linkerzijde van
zaagsnede
Speciale zaagsneden
MAAK NOOIT EEN ZAAGSNEDE ALS HET MATERIAAL NIET STEVIG
VASTLIGT OP DE TAFEL EN TEGEN DE LANGSGELEIDING.
GEBOGEN MATERIAAL (AFB. 22, 23)
Wanneer u gebogen materiaal zaagt, moet u het altijd plaatsen zoals wordt
getoond in Afbeelding 22 en nooit zoals wordt getoond in Afbeelding 23.
Wanneer u het materiaal niet goed plaatst zal dat ertoe leiden dat het
zaagblad aan het einde vastloopt.
ROND MATERIAAL ZAGEN
ROND MATERIAAL MOET TEGEN DE LANGSGELEIDING WORDEN
GEKLEMD OF GEHOUDEN ZODAT HET NIET KAN WEGROLLEN. Dit
is uiterst belangrijk wanneer u zaagsnede onder een hoek maakt.
GROOT MATERIAAL ZAGEN (AFB. 24)
Zo nu en dan zult u een stuk hout willen zagen dat iets te groot is en niet
onder de onderste beschermkap past. Plaats, als u de beschermkap over
het hout wilt zetten, met de zaag uitgeschakeld en uw rechterhand op
de bedieningshandgreep, uw rechter duim buiten het bovengedeelte van
beschermkap en rol de beschermkap net vrij van het hout, zoals wordt
getoond in Afbeelding 24. Laat de beschermkap los voordat u de motor
start. Het beschermingsmechanisme zal goed functioneren tijdens het
zagen. Doe dit alleen wanneer het nodig is. MAAK DE BESCHERMKAP
NOOIT VAST MET TAPE OF WAT DAN OOK, WANNEER U MET DEZE
ZAAG WERKT.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg voor het
gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar van ernstig
persoonlijk letsel, zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert,
schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden verricht,
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden
tot letsel.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
OPMERKING: Denk er bij het instellen van de hoeken voor afschuinen
en verstek aan dat de hoeken die worden weergegeven voor kroonlijsten
zeer precies zijn en moeilijk nauwkeurig zijn in te stellen. Aangezien zij
gemakkelijk wat kunnen verschuiven en er maar heel weinig vertrekken zijn
die precies rechte hoeken hebben, moeten alle instellingen op een stuk
afvalmateriaal worden getest.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig.
HET VOORAF PROEFZAGEN MET AFVALMATERIAAL IS UITERST
BELANGRIJK!
ALTERNATIEVE METHODE VOOR HET ZAGEN VAN KROONLIJSTEN
Plaats de kroonlijst onder een hoek tussen de langsgeleiding (K) en de
zaagtafel (AQ), zoals wordt getoond in Afbeelding 21.
Het voordeel van het volgens deze methode zagen van kroonlijsten is dat
er geen schuine zaagsnede nodig is. Er kunnen zeer kleine veranderingen
in de verstekhoek worden aangebracht zonder gevolgen voor de
104
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing
met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde
oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
Nederlands
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere
bijtende chemicaliën voor het reinigen van niet-metalen
onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen is gebruikt verzwakken.
Gebruik een doek die uitsluitend met water en milde zeep is
bevochtigd. Zorg dat er nooit enige vloeistof in het gereedschap
komt; dompel nooit enig onderdeel van het gereedschap in een
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar. Haal de stekker van
de lader uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Verwijder vuil en vet met een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de werklamp/lader. Gebruik geen
water of schoonmaakmiddel.
Optionele accessoires
RUITVORMING ASGAT. Gebruik nooit zaagbladen met een andere
diameter. Deze zullen nooit goed kunnen worden afgeschermd. Gebruik
alleen afkortzaagbladen! Gebruik geen zaagbladen die bedoeld zijn voor
overlangse verzaging, combinatiezaagbladen of zaagbladen met grotere
hoeken dan  7°.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
TOEPASSING
DIAMETER
TANDEN
Algemene toepassing
184 mm (7-1/4")
40
Fijnzagen van hout
184 mm (7-1/4")
60
Bescherming van het milieu
escheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien
G
van dit symbool, mogen niet bij het normale huishoudelijke afval
worden weggegooid.
roducten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden
P
teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen
afneemt. Recycle elektrische producten en batterijen volgens
de lokale voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door
DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn getest, kan
het gebruik van dergelijke accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen dient
u uitsluitend door DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Herlaadbare accu
De volgende accessoires die voor uw zaag zijn ontworpen, kunnen van
pas komen. In sommige gevallen kunnen andere lokaal te verkrijgen
steunen, schragen, lengtestoppen, enz. meer geschikt zijn Ga voorzichtig
te werk bij het kiezen en plaatsen van deze accessoires Vraag uw dealer
om nadere informatie over de juiste accessoires.
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig genoeg
blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het
einde van zijn technische levensduur dient u dit werktuig weg te gooien met
respect voor het milieu:
ZAAGBLADEN
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens uit
het werktuig.
GEBRUIK ALLEEN ZAAGBLADEN VAN 184 mm (7-1/4") MET EEN
ROND ASGAT MET EEN DIAMETER VAN 16 mm (5/8")en een maximale
GROEF van 2,1 mm (0,08"). NOMINALE SNELHEID MOET TEN
MINSTE 4000 TPM ZIJN. GEBRUIK GEEN ZAAGBLADEN MET EEN
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw leverancier of naar
het milieupark bij u in de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden verwerkt.
Gids oplossen van problemen
VOLG VOORAL DE VEILIGHEIDSREGELS EN INSTRUCTIES
PROBLEEM
Zaag start niet
WAT IS ER MIS?
1.De accu is niet geplaatst
WAT MOET U DOEN
1.Plaats de accu. Raadpleeg Accu plaatsen en verwijderen.
2.De accu is niet opgeladen
2.Laad de accu op. Raadpleeg Oplaadprocedure.
3.Koolborstels zijn versleten
3.Laat door een geautoriseerd servicecentrum de koolborstels vervangen.
Zaag maakt
1.Bot zaagblad
zaagsneden waarmee u
niet tevreden bent
2.Zaagblad achterstevoren gemonteerd
3.Lijm of teer op het zaagblad
XPS™ werkverlichting
knippert
Machine trilt heel erg
Maakt geen
nauwkeurige
zaagsneden in verstek
4.Onjuist zaagblad voor het werk dat u
aan het doen bent
1.De accu is niet opgeladen
1.Zaag niet stevig gemonteerd op
standaard of werkbank.
1.Zet alle bevestigingsmateriaal goed vast. Raadpleeg Montage op werkbank.
2.Standaard of werkbank staat op een
ongelijke vloer
3.Beschadigd zaagblad
5.Zaagplaat versleten of beschadigd
2.Plaats de standaard of werkbank op een vlak, waterpas oppervlak Raadpleeg
Kennismaking.
3.Vervang zaagblad. RaadpleegEen zaagblad verwisselen of een nieuw
zaagblad plaatsen..
1.Controleer en stel af. Raadpleeg Afstelling van de schaalverdeling voor
verstekzagenonder Aanpassingen.
2.Controleer en stel af. Raadpleeg Afstelling van de schaalverdeling voor
verstekzagenonder Aanpassingen.
3.Controleer en stel af. Raadpleeg Aanpassing afschuinen haaks op de tafel
onder Aanpassingen.
4.Klem het werkstuk stevig vast op de langsgeleiding of lijm schuurpapier 120
met rubbercement op de langsgeleiding.
5.Breng de zaag naar een erkend servicecentrum.
1.Gebogen materiaal zagen
1.Raadpleeg Gebogen materiaal onder Speciale Zaagsneden.
1.Verstekschaalverdeling is niet goed
afgesteld
2.Zaagblad staat niet haaks op de
langsgeleiding
3.Zaagblad staat niet haaks op de tafel
4.Werkstuk beweegt
Materiaal klemt het
zaagblad
1.Vervang zaagblad. Raadpleeg Een zaagblad verwisselen of een nieuw
zaagblad plaatsen.
2.Draai het zaagblad om. RaadpleegEen zaagblad verwisselen of een nieuw
zaagblad plaatsen..
3.Neem het zaagblad los en reinig het met grof staalwol en terpentine of met een
ovenreiniger.
4.Vervang het zaagblad door een zaagblad van een ander type. Raadpleeg
Zaagbladen onder Als optie verkrijgbare accessoires..
1.Laad de accu op. Raadpleeg Oplaadprocedure.
105
Norsk
TRÅDLØS KAPP-/GJÆRSAG
DCS365
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Bladdiameter
Bladåpning
Bladtykkelse
Maks. bladhastighet
Maks. tverrkutt-kapasitet 90°
Maks gjærkapp-kapasitet ved 45°
Gjæring (maks. posisjoner)
VDC
mm
mm
mm
o/min
mm
mm
vestre
høyre
vestre
høyre
Skråstilling (maks. posisjoner)
0° gjæring
Resultat-bredde ved maks. høyde 50 mm
Resultat-høyde ved maks. bredde 90 mm
45° gjæring venstre
Resultat-bredde ved maks. høyde 50 mm
Resultat-høye ved maks. bredde 90 mm
45° gjæring høyre
Resultat-bredde ved maks. høyde 50 mm
Resultat-høye ved maks. bredde 90 mm
45° skråstilling venstre
Resultat-bredde ved maks. høyde 35 mm
Automatisk bremsetid blad
Vekt uten batteri
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-3-9:
LPA (utviklet lydtrykksnivå)
LWA (lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
DCS365
18
1
Li-ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
93
2,0
Vibrasjonsutslipp verdi ah=
m/s²
<2,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht.
standardiserte tester gitt i EN62841-3-9, og kan brukes til å sammenligne
ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av
eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes
i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig
vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten
faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot
følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og
tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
106
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på batteripakker
min
Vekt
kg
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på batteripakker
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Vekt
VAC
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på batteripakker
min
Vekt
kg
VAC
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på batteripakker
min
Vekt
kg
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på batteripakker
min
Vekt
kg
Sikringer:
Europa
230V verktøy
VAC
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene
er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og
hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og
hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Norsk
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
MASKINERIDIREKTIV
b)
c)
TRÅDLØS KAPP-/GJÆRSAG
DCS365
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data
er i samsvar med: 2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2014.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EF (frem til
19.04.2016), 2014/30/EF (fra 20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer
informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
d)
e)
f)
g)
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
30.10.2015
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan
reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og
instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig
skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med
ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder
er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som
i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk
verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk
verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten.
Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere
med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og
stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold.
Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen
for elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære,
trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige
deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er
uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn
fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et
elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks
h)
uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr
slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt
under passende forhold vil redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen
før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker
opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren
på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske
verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele
tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller
smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget
opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet
til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av verktøy
la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer verktøyets
sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling kan føre til alvorlig
personskade på brøkdelen av et sekund.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet
som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre
jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av
eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra
det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer,
endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for
barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske
verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler
er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre
forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er
skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med
disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for
oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig
situasjon.
h) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje
og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir utrygg håndtering og
manglende kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader
som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom
den brukes med en annen batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte
batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre
metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse
fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til
brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra
batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell
kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du
får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske
kan føre til irritasjon eller forbrenninger.
107
Norsk
e) Ikke bruk en batteripakke eller verktøy som er skadet eller
modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan oppføre seg
uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
f) Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for ild eller for
høy temperatur. Ild eller temperatur over 130 °C kan føre til en
eksplosjon.
g) Følg alle anvisninger for lading og lad ikke batteripakken
eller verktøyet ved temperaturer som avviker fra området
spesifisert i bruksanvisningen. Feilaktig lading eller lading ved
temperaturer utenfor det angitte område kan skade batteriet og øker
brannfaren.
l)
m)
6) SERVICE
a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert
reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre
at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
b) Utfør aldri vedlikehold på skadede batteripakker. Vedlikehold
av batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte
serviceverksteder.
n)
o)
Sikkerhetsinstruksjoner for gjærsager
a) Gjærsager er ment for kapping av tre eller tre-lignende
produkter, og kan ikke brukes med kappeskiver ment for
kapping av jernholdige materialer son jernstenger, bjelker,
lekter og lignende.Slipestøv vil føre til at bevegelige deler som
nedre beskyttelse kan kile seg. Gnister fra slipe-/kappeskiver vil
brenne nedre beskyttelse, sporføreren og andre plastdeler.
b) Bruk klemmer/tvinger for å feste arbeidsstykket når det er
praktisk. Dersom du støtter arbeidsstykket med hånden,
må du alltid ha hånden minst 100 mm (4") fra hver side av
sagbladet. Ikke bruk denne sagen for å kappe biter som er
for små til å klemmes fast eller holdes med hånden. Dersom
du har hånden for nært bladet, er det stor fare for personskade som
følge av kontakt med bladet.
c) Arbeidsstykket skal være i ro og klemt eller holdt fast mot
både anlegget og bordet. Ikke mat frem arbeidsstykket mot
bladet eller sag ”frihånd” på noen måte. Arbeidsstykker som
ikke er festet eller som beveger seg kan kastes løs i stor hastighet og
føre til personskader.
d) Skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke trekk sagen
gjennom arbeidsstykket. For å kappe, løft saghodet og trekk
det ut over arbeidsstykket uten å sage, start motoren, trykk
saghodet ned og skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Dersom
du sager ved å trekke, vil det som regel føre til at sagbladet ”klatrer”
opp på arbeidsstykket og vil kaste bladmodulen voldsomt mot
brukeren.
e) Kryss aldri hånden over den tenkte saglinjen, hverken foran
eller bak sagbladet. Støtting av arbeidsstykket med hendene
”i kryss”, dvs. å holde arbeidsstykket til høyre av sagbladet med
venstre hånd eller omvendt er svært farlig.
f) Ikke grip bak anlegget med noen hånd nærmere enn 100 mm
(4") fra hver side av sagbladet, hverken for å fjerne treflis eller
av noen annen grunn når bladet roterer. Det er kanskje ikke
opplagt hvor nært sagbladet er hånden din, og du kan få alvorlig
personskade.
g) Inspiser arbeidsstykket før saging. Dersom arbeidsstykket
er bøyd eller vridd, klem det fast med den utvendige
bøyde siden mot anlegget. Pass alltid på at det ikke er noe
mellomrom mellom arbeidsstykke, anlegg eller bord langs
linjen som skal sages. Bøyde eller vridde arbeidsstykker kan
vri eller flytte seg og kan føre til at sagbladet kjører seg fast under
saging. Det må ikke være spikere eller andre fremmedlegemer i
arbeidsstykket.
h) Ikke bruk sagen før bordet er fritt for verktøy, trespon og
annet, alt unntatt arbeidsstykket. Smårusk eller løse stykker
av treverk eller andre objekter som kan komme i kontakt med det
roterende bladet kan kastes ut med stor hastighet.
i) Kapp bare ett arbeidsstykke av gangen. Stabling av flere
arbeidsstykker kan ikke klemmes eller holdes fast, og kan bevege
seg eller føre til at sagen kjører seg fast ved saging.
j) Forsikre deg om at gjærsagen er montert på et flatt, fast
arbeidsunderlag før bruk. Et flatt og fast arbeidsunderlag
reduserer faen for at gjærsagen skal bli ustabil.
k) Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer skråvinkel eller
gjæringsvinkel, pass på at det justerbare anlegget er stilt inn
korrekt for å støtte arbeidsstykket, og ikke kan kollidere med
bladet eller beskyttelsessystemet. Uten at du slår på verktøyet,
og uten noe arbeidsstykke på bordet, før sagbladet gjennom et
108
p)
q)
r)
s)
komplett, simulert kutt for å sjekke at det ikke er fare for kollisjon eller
for å sage inn i anlegget.
Pass på tilstrekkelig støtte i form av bordforlengelse, sagbukk
og lignende for arbeidsstykker som er bredere eller lenger
enn bordplaten. Arbeidsstykker som er lenger eller bredere enn
gjærsagbordet kan vippe dersom de ikke støttes opp ordentlig.
Dersom stykket som kappes av eller arbeidsstykket vipper over, kan
det føre til at nedre beskyttelse løftes eller kastes løs av det roterende
bladet.
Du skal ikke bruke en annen person som erstatning for
en bordforlenger eller for ekstra støtte. Ustødig støtte for
arbeidsstykket kan føre til at bladet kjører seg fast eller til at
arbeidsstykket flytter seg under saging, og kan trekke deg eller
personen som hjelper til inn i det roterende bladet.
Stykket som kappes av skal ikke festes eller presses mot
det roterende sagbladet på noen måte. Dersom det er
begrensninger, dvs. bruk av lengdestopper, kan det avkappede
stykket bli klemt mot bladet og kastes voldsomt ut.
Bruk alltid en klemme eller et feste som er designet for runde
arbeidsstykker for stenger eller rør. Stenger har en tendens
til å rulle når de sages, som fører til at bladet ”biter” og trekker
arbeidsstykket og hånden din inn i bladet.
La bladet få full hastighet før kontakt med arbeidsstykket.
Dette vil redusere faren for at arbeidsstykket kastes løs.
Dersom arbeidsstykket kjøres fast, slå av gjærsagen. Vent
til alle bevegelige deler har stoppet, trekk støpselet ut av
stikkontakten og/eller ta ut batteripakken. Så kan du forsøke
å løsen det fastkjørte arbeidsstykket. Fortsatt saging med et
fastkjørt arbeidsstykke kan føre til at du mister kontrollen eller til
skader på gjærsagen.
Etter ferdig kutt, slipp bryteren, hold saghodet nede og vent
for at bladet stopper før du fjerner det avkappede stykket. Å
føre hånden nær det roterende bladet er farlig.
Hold håndtaket godt dersom du gjøre et delvis kutt eller
dersom du slipper bryteren før saghodet er helt nede.
Bremsingen av sagen kan føre til at saghodet plutselig trekkes ned,
det gir fare for personskader.
Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Ikke sett inn batteriet i enheten før du har lest og
forstått hele bruksanvisningen.
IKEK BRUK DENNE MASKINEN før den er ferdig montert og
installert i henhold til anvisningene. En maskin som er feil montert kan
forårsake farlig personskade.
FÅ RÅD fra din arbeidsleder, instruktør eller annen kvalifisert
person dersom du ikke er godt kjent med bruk av denne maskinen.
Kunnskap er trygghet.
SØRG FOR at bladet roterer i riktig retning. Tennene på bladet skal
peke i rotasjonsretningen som angitt på sagen.
STRAM TIL ALLE FESTEHÅNDTAK, knapper og spaker før bruk.
Løse fester kan føre til at deler eller arbeidsstykket blir kastet ut i høy
hastighet.
FORSIKRE DEG OMat alle blad og bladklemmer er rene, at de
utsparte sidene av bladklemmene er mot bladet og at senterskruen
er trukket godt til. Løse eller dårlige bladklemmer kan føre til skader
på sagen eller til mulig personskade.
IKKE BRUK ANNET ENN DEN ANGITTE SPENNINGEN for
sagen. Det kan føre til overoppvarming, skader på verktøyet og til
personskader.
IKKE KIL NOE FAST MOT VIFTEN for å holde på motorakselen.
Det kan føre til skader på verktøyet og til personskader.
SAG ALDRI I METALL eller mur. Dette kan føre til at karbidtuppene
rives av bladet i høy hastighet og kan føre til alvorlige personskader.
ALDRI HA NOEN KROPPSDELER PÅ LINJE MED BLADET. Det
kan resultere i personskade.
ALDRI PÅFØR BLADSMURNING MENS BLADET ER I GANG.
Å påføre smøremiddel kan føre til at hånden din kommer i kontakt
med bladet og gi alvorlig personskade.
IKKE plasser en hånd i nærheten av bladet når sagen er koplet til
strømmen. Utilsiktet start av sagen kan føre til alvorlig personskade.
ALDRI STREKK HENDENE RUNDT ELLER BAK SAGBLADET.
Et sagblad kan gi alvorlig personskade.
IKKE GRIP UNDER SAGEN unntatt når støpselet er trukket ut og
den er slått av. Kontakt med sagbladet kan resultere i personskade.
FEST MASKINEN TIL ET STABILT ARBEIDSUNDERLAG.
Vibrasjoner kan muligens føre til at maskinen sklir, ”vandrer” eller
velter, som kan føre til personskader.
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRUK KUN SAGBLAD MENT FOR TVERRKAPPING som
er anbefalte for gjærsager. For best resultat, bruk ikke blad med
karbidtenner med krokvinkel over 7 grader. Ikke bruk blad med dype
spor. De kan bøye seg og komme i kontakt med beskyttelsen og gi
skader på maskinen og/eller alvorlig personskade.
BRUK ALLTID BARE BLAD AV KORREKT STØRRELSE OG
TYPE som spesifisert for dette verktøyet for å hindre skader på
maskinen og/eller alvorlig personskade (i henhold til EN847-1).
INSPISER BLADET FOR SPREKKER eller andre skader før
bruk. Et skadet blad eller blad med sprekker kan dele seg og deler
kan kastes ut med stor hastighet og føre til alvorlige personskader.
Skift ut sprukne eller skadede blad straks. Ikke overstig
maksimumshastigheten angitt på sagbladet.
RENGJØR BLADET OG BLADKLEMMENE før bruk. Ved å
rengjøre bladet og bladklemmene kan du kontrollere om det er
skader på bladet eller bladklemmene. Et skadet eller sprukket blad
eller bladklemme kan dele seg og deler kan kastes ut med stor
hastighet og føre til alvorlige personskader.
IKKE BRUK BØYDE BLAD. Sjekk at bladet går rett og uten
vibrasjoner. Et blad med vibrasjoner kan føre til skader på maskinen
og/eller alvorlig personskade.
IKKE bruk smøremidler eller rengjøringsmidler (spesielt spray eller
aerosol) i nærheten av plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat
som brukes i beskyttelsen vil angripes av visse kjemikalier.
HOLD BESKYTTELSEN PÅ PLASS og i god stand.
BRUK ALLTID SNITTPLATEN OG SKIFT UT DENNE PLATEN
DERSOM DEN ER SKADET. Oppsamling av små spon
under sagen kan komme i kontakt med sagbladet og føre til at
arbeidsstykket blir ustabilt ved kapping.
BRUK KUN BLADKLEMMER SOM SPESIFISERT FOR DETTE
VERKTØYET for å hindre skader på maskinen og/eller alvorlig
personskade.
RENGJØR MOTORENS VENTILASJONSÅPNINGER for spon
og sagflis. Tilstoppede ventilasjonsåpninger kan føre til at maskinen
blir for varm og gi skade på maskinen og kanskje føre til kortslutning
som vil gi alvorlig personskade.
LÅS ALDRI BRYTEREN I ”PÅ” POSISJON. Dette kan resultere i
alvorlig personskade.
ALDRI STÅ PÅ VERKTØYET. Det kan føre til alvorlig personskade
dersom verktøyet vippes eller dersom skjæreverktøyet utilsiktet
kommer i kontakt med deg.
vask eksponerte områder med såpe og vann. Støv som blir liggende
i munn, nese, øyne eller på huden, kan medføre at farlige kjemikalier
absorberes.
ADVARSEL: Bruk av dette verktøyet kan generere og/eller
spre støv, som kan forårsake åndedrettsskader eller andre
personskader. Bruk alltid godkjent pustebeskyttelse passende
for støveksponeringen.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
– Skader som følge av berøring av roterende deler.
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås.
Disse er:
–Hørselsskader.
– Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
– Fare for skader ved skifting av blad.
– Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
– Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer.
– Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk.
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
ADVARSEL: Kutting av plast, tremateriale med mye harpiks
eller andre materialer kan førte til at smeltet materiale samler
seg opp på bladet og bladspissene, dette øker risikoen for at
bladet blir overopphetet og bøyer seg mens du sager.
Hold hendene unna bladet.
ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselvern. Under viss forhold
og bruksvarighet kan støy fra dette produktet bidra til å miste
hørselen. Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som
påvirker belastningen fra støy:
Ikke se direkte på lampen når den er på.
• bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling,
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
• bruk kun godt skjerpede sagblader og
Datokoden (X), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
• bruk sagblad spesielt utviklet for redusert støy.
Eksempel:
ADVARSEL: BRUK ALLTID vernebriller. Vanlige briller er IKKE
vernebriller. Bruk også ansiktsmaske eller støvmaske dersom
det foregår støvutviklende saging.
ADVARSEL: Bruk av dette verktøyet kan generere og/eller
spre støv, som kan forårsake åndedrettsskader eller andre
personskader.
ADVARSEL: Noe støv som utvikles ved slipemaskiner, fresing,
boring og andre aktiviteter inneholder kjemikalier som fører til
kreft, fosterskader eller skader på forplantningsorganene. Noen
eksempler på slike kjemikalier er:
• bly fra blyholdig maling,
• krystallinsk silika (silisiumdioksid) fra tegl og sement og andre
murprodukter og
• arsenikk og krom fra kjemikaliebehandlet treverk.
Hvor utsatt du er for denne typen eksponering vil variere,
avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. For
å redusere eksponeringen for slike kjemikalier: jobb i et
godt ventilert område, og bruk godkjent verneutstyr så
som støvmasker som er spesielt designet for å filtrere bort
mikroskopiske partikler.
•Unngå for lang tids kontakt med støv fra slipemaskiner,
fresing, boring og andre lignende aktiviteter. Bruk verneklær og
2015 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible
batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på
laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen.
Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for
skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type
batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle
skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke
leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
109
Norsk
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede
strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie
eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før
rengjøring.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
• Lengst levetid og best ytelse oppnås dersom batteripakken lades med
lufttemperatur mellom 18 ° og 24 °C. IKKE lade batteripakken med
lufttemperatur under +4 °C eller over +40 °C. Dette er viktig for å unngå
alvorlige skader på batteripakken.
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
bytt ut batteripakken
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som
er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lading
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT
oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra
strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på,
snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller
påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk
av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk
overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere
i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna
varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av
huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut
med en gang.
•Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i
gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den
sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av
produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å
unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
•ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm.
Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115 kan brukes
med batteripakker med 10,8V, 14,4V og 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B og DCB185).
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle
som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
1.Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før du setter inn
batteripakken.
2.Sett inn batteripakken (P) i laderen. Den røde (lade)-lyset vil blinke
kontinuerlig og indikere at ladeprosessen har startet.
3.Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på
kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i
laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på litium-ion batterier, lad
batteriet helt opp før første gangs bruk.
110
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det røde lyset vil fortsette å
blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når
batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere
feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster
for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et
servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den
automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade
til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte
til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på
batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en
varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som
vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres
(Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på
laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye
batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg
deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i
nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller
uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
•IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
• Ikke lagre eller bruk redskapet eller batteripakken på steder
der temperaturen faller under 0 ˚C (32 ˚F) eller overstiger 40 ˚C
(104 ˚F) (som i et utendørs skur eller i metallbygninger om
sommeren). For best levetid, lagre batteripakker på et kjølig tørt sted.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak.
Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket
eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken.
Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er
mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks.
Norsk
gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det
kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres
til servicesenteret for gjenvinning.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på
siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for
snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan
stå på batteripakken, men kan lettes slås overende.
Se Tekniske data for ladetid.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM-ION (LI-ION)
Batteriet lader.
• Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller
fullstendig utslitt.Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner litium-ion-batteripakker.
Batteriet ladet.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du
området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet,
skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle
det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en
blanding av organiske karbonater og litium-salter.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av
luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene
vedvarer.
Ikke lad skadede batteripakker.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes
hvis den utsettes for gnister eller flammer.
Ikke utsett for vann.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som
angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA)
Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier
er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN Recommendations on the Transport
of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”.
Få byttet defekte ledninger omgående.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT batteripakke være unntatt fra
klassifisering som et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt er det
to tilfeller som krever transport i henhold til Klasse 9:
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
ad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT
L
laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT
batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller
til andre farlige situasjoner.
1.Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion batteripakker dersom
pakken kun inneholder batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell energi over 100 Watt
timer (Wh). Alle litium-ion batterier har energimerking Watt timer angitt
på pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det
senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/
merking og dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene
utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra
materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett
som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at
aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCS365 bruker en 18 volt batteripakke.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B eller DCB185
batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1.Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte
solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk.
2.For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt
ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades
opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på
laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer:
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Gjærsag
1 Blad nøkkel
1Sagblad
1Sidehåndtaks-pakke
1Støvpose
1Materialklemme
1Bruksanvisning
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er ikke inkludert i N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått
under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før
bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.ult.
A.Avtrekkerbryter
B.Betjeningshåndtak
C.Monteringshull
D.Nedre beskyttelse
E.Gjærlåseknapp
F.Snittplate
G.Gjæringsarm
111
Norsk
H.Gjæringsskala
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK
I.Gjæringsskala skruer
1.Rett inn batteripakken (P) mot skinnene i håndtaket (Fig. 3).
J.Sidehåndtak
K.Anleggsflate
2.Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet,
pass på at den ikke løsner.
L.Skråvinkel-låseknapp
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
M.Skinner
1.Trykk batteriets festeknapp (AR) og trekk batteriet bestemt ut av
håndtaket.
N.Støvsugertilkobling
O.Løftehåndtak
P.Batteripakke
Q.XPS™ indikatorlysbryter
R.Låsespake
S.Skinnejusteringsskrue
T.Skinnelåsknapp
U.Klemmehull
V.Bladnøkkel
W.Låsepinne
X.Datokode
Y.Skråvinkel overstyring
BRUKSOMRÅDE
Din DeWALT DCS365 trådløse gjærsag er designet for profesjonell bruk ved
saging av treverk. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og trygg bruk
ved tverrkutting, kanting og gjæring.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på 184 mm
(7-1/4") blad med karbidtenner.
ALDRI SAG METALLER eller lettmetaller, spesielt ikke magnesium.
SKAL IKKE brukes under fuktige eller våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
2.Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne
manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 3A)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre
grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen (Z). En
kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading.
Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen
lys tennes og batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i
batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes,
og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens
bruksområde.
Gjør deg kjent med (figur 1, 4)
Åpne esken og løft ut sagen (Fig. 4) ved å bruke håndtaksgropene på siden
eller løftehåndtaket (O).
Legg sagen på en glatt, plan plate så som en arbeidsbenk eller et kraftig
bord.
Se figur 1 for å bli kjent med sagen og de ulike delene. Avsnittet om
justeringer vil henvise til disse delen, så du må vite hva de er og hvor de er.
Disse gjærsagene er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger
tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid
kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med
spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det
trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som
fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en
godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
Press lett ned på betjeningshåndtaket (B) og trekk ut låsepinnen (W). Slipp
opp forsiktig og hold i betjeningshåndtaket, la det løfte seg til full høyde.
Bruk låsepinnen når du skal bære sagen fra et sted til et annet. Bruk alltid
håndtakgropene eller sidehåndtakene (J) for å transportere sagen, som vist
på figur 4. Se figur 5 og Installasjon av sidehåndtak.
Installasjon av sidehåndtak (Fig. 5)
Sagen din har to sidehåndtak (J) som må installeres på sagen som vist i
figur 5. Bruk de vedlagte 4 skruene og 4 mutterne. Stram godt til.
Benkmontering (Fig. 1)
Det er hull (C) i alle 4 bena for benkmontering, som vist i figur 1. Fest
alltid sagen godt for å forhindre bevegelser. or å øke mobiliteten kan
verktøyet monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 12,7 mm (1/2") eller
mer, som deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre
arbeidssteder og festes der.
MERK: Ved montering av maskinen på en kryssfinerplate, pass på
at monteringsskruene ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten
skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved fastklemming av sagen til et
arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med klempunktene der hullene for
monteringsskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt med
korrekt funksjon av sagen.
FORSIKTIG: For å forhindre låsing og unøyaktigheter, pass
på at monteringsflaten ikke er vridd eller ujevn. Dersom sagen
vipper på underlaget, plassert et tynt stykke materiale under en
av sagens føtter til sagen sitter stabilt på monteringsflaten.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Skifte eller sette på et nytt sagblad (Fig. 6A–6C)
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: For å redusere risiko for personskade, bruk
arbeidshansker når du håndterer sagbladene.
Se Sagblad under Ekstra tilbehør.
Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. 3)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken (P) er helt oppladet før
bruk.
112
FORSIKTIG: Klypefare. For å redusere faren for personskade,
hold tommelen under betjeningshåndtaket når du trekker
håndtaket ned. Nedre beskyttelse vil bevege seg opp når
betjeningshåndtaket trekkes ned, som kan føre til klyping.
Betjeningshåndtaket er plassert nært beskyttelsen for spesiell
kutt.
Norsk
FORSIKTIG:
• Trykk aldri inn knappen for spindellås (Ai Fig. 6B) når bladet
er i bruk eller spinner fritt.
• Ikke bruk denne gjærsagen til å kutte metall, murverk eller
fiberbetong.
Ta av bladet (Fig. 1, 3, 6A–C)
1.Ta av batteripakken (P, Fig. 3) fra sagen.
2.Løft armen til øvre posisjon og løft nedre beskyttelse (D) så langt som
mulig.
3.Løsne, men ikke ta av bakre skrue på beskyttelsesbraketten (AA), fire
omdreininger.
4.Løsne, men ikke ta av fremre skrue på beskyttelsesbraketten (AB,
Fig. 6A) til braketten (AC) kan løftes langt nok til å komme til bladskruen
(AE). Nedre beskyttelse vil holde seg oppe på grunn av posisjonen til
skruen på beskyttelsesbraketten.
5.Trykk ned spindellåsen (AI) mens du forsiktig roterer sagbladet (AD) for
hånd til det går i lås.
6.Hold knappen nedtrykket, bruk den andre hånden og 6,35 mm (1/4")
sekskantsiden av nøkkelen som følger med (V) for å løsne bladskruen
(AE). (Vri med klokka, venstregjenget.)
7.Ta av bladskruen (AE) ved hjelp av 6.35 mm (1/4") sekskantsiden av
den medfølgende nøkkelen, ytre klemskive (AF, Fig. 6C) og bladet (AD).
Den indre klemskiven (AG) kan du la være på spindelen (AH).
Sette på bladet (Fig. 6A–6C)
1.Ta av batteripakken (P, Fig. 3) fra sagen.
2.Med armen løftet, nedre beskyttelse (D) holdt åpen og
beskyttelsesbraketten (AC) løftet, sett bladet (AD) på spindelen (AH)
og mot indre klemskive (AG) med tennene på bladet pekende i
rotasjonsretningen som markert på sagen.
3.Monter den ytre klemskiven (AF) på spindelen (AH).
4.Installer bladskruen (AE), engasjer spindellåsen (AI), stram godt til
skruen (AE) med nøkkelen (V) (vri mot klokka, venstregjenger).
5.Sett beskyttelsesbraketten (AC) tilbake til original fullt nede posisjon og
stram godt til begge skruene (AA, AB) på beskyttelsesbraketten for å
holde den på plass.
ADVARSEL: Beskyttelsesbraketten skal være tilbake i helt nede
posisjon og skruene på beskyttelsesbraketten skal være trukket
til før du slår på sagen. Dersom du ikke gjør det, kan det hindre
beskyttelsen i å lukke eller kan føre til at beskyttelsen kommer
i kontakt med det roterende bladet, som kan føre til skader på
sagen og svært alvorlige personskader.
Transport av sagen (Fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, lås
alltid skinnelåsknappen (T), gjæringslåsknappen (E), skråvinkellåseknapp (L) og låsepinnen (W) før transport av sagen. (Se
figur 1.)
For enkelt å kunne bære gjærsagen fra sted til sted, er det et løftehåndtak
O) på toppen av sagarmen og sidehåndtak (J) på bunnplaten, som vist i
figur 1.
Bruk av XPSTM LED arbeidslyssystem (Fig. 1)
ADVARSEL: Ikke se direkte på lampen når den er på.
MERK: Batteriet må være oppladet og tilkoblet gjærsagen.
XPSTM LED arbeidslyssystem kan slås på med indikatorlysbryteren (Q). Lyset
slås av automatisk etter 20 sekunder dersom sagen ikke brukes. Lyset
aktiveres også automatisk hver gang verktøyets hovedavtrekker (A) brukes.
For å sage langs en markert linje på trestykket, slå på XPSTM
arbeidslyssystem ved hjelp av indikatorlysbryteren (Q) (ikke med
hovedavtrekkeren), trekk så ned betjeningshåndtaket (B) for å føre sagbladet
nært til trestykket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket. Denne
skyggelinjen viser materialet som bladet vil fjerne ved sagingen. For korrekt
plassering av snittet med den avmerkede linjen, rett inn skyggelinjen med
den avmerkede linjen. Du kan måtte justere gjærings- eller skråvinkel for å
kunne følge streken nøyaktig.
Sagen har en funksjon for batterifeil. XPSTM arbeidslyset begynner å blinke
når batteriet er nesten utladet, eller dersom batteriet er for varmt. Lad opp
batteriet før du fortsetter sagingen. Se Ladeprosedyre under Viktige
sikkerhetsanvisninger for alle batteripakker for anvisninger om lading
av batteriet.
Gjærlåseknapp (Fig. 1, 10)
Gjærlåseknapp (E) lar deg stille sagen til 48° høyre og 48° venstre.
Gjæringslåsen vil automatisk låse i 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚ og 45˚ både til
venstre og høyre.
Skråvinkel-låseknapp (Fig. 1, 12)
Skråvinkellåsen lar deg stille skråvinkel opp til 48° venstre. For å justere
skråvinkelen, vri skråvinkel-låseknappen (L) mot klokken for å løsne den. For
stramme til, vri skråvinkellåsen med klokken.
Skinne-låseknapp (Fig. 1)
Skinnelåsknappen (T) lar deg låse saghodet godt slik at det ikke sklir
på skinnene. Dette er nødvendig for visse typer kapp og når sagen
transporteres.
Låsepinne (Fig. 1)
ADVARSEL: Låsepinnen skal KUN brukes når sagen bæres
eller oppbevares. Bruk ALDRI låsepinnen for kapping.
For å låse saghodet i ned-stilling trykk saghodet ned, trykk låsepinnen (W)
inn og slipp saghodet. Dette holder saghodet trygt nede for flytting av sagen
fra sted til sted. For å slippe trykk saghodet ned og dra ut pinnen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: For å sikre at bladsporet er fritt for hindringer,
gjør alltid en testføring av sagingen uten strøm før du sager i
arbeidsstykket.
Korrekt posisjon av kropp og hender (Fig. 7A–7D)
Lagring av gjærsagen
Når de ikke er i bruk må gjærsagen låses på forsvarlig måte på et tørt sted
utilgjengelig for barn.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
BRUK ALLTID korrekt håndposisjon som vist i Fig. 7A og 7B.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
FUNKSJONER OG KONTROLLER
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
• Bruk klemmer/tvinger for å feste arbeidsstykket når det er praktisk.
• Plasser aldri hendene nær kappeområdet. Ikke plasser hendene
nærmere bladet enn 100 mm (4").
• Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under kapping. Hold
hendene på plass inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt.
• GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT,
SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. IKKE KRYSS HENDENE,
SOM VIST I FIGUR 7C og 7D.
113
Norsk
• Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse. Når du
beveger gjæringsarmen til venstre og høyre, følg den og stå litt til siden
for bladet.
• Sikt gjennom sporene i beskyttelsen når du skal følge en linje.
Avtrekker-bryter (Fig. 8)
For å slå verktøyet på, press låsespaken (R) mot den bakre delen av
verktøyet og press så ned vippebryteren (A). Sagen vil gå så lenge
bryteren er presset ned. La bladet komme til full hastighet før du starter
å sage. For å slå av sagen, slipp bryteren. La bladet stoppe før du løfter
saghodet. Det er ingen mulighet for å låse bryteren på. Det er et hull (AJ) i
avtrekkerbryteren for å kunne sette inn en hengelås for låsing av sagen.
Sagen er ikke utstyrt med en automatisk elektrisk bladbrems, men
sagbladet skal stoppe innen 5 sekunder etter du slipper avtrekkeren.
Den kan ikke justeres. Dersom stopptiden gjentatte ganger overstiger
5 sekunder, send verktøyet til service hos en autorisert DeWALT
serviceforhandler.
Pass alltid på at bladet er stoppet før du tar det ut av sagsporet.
Støvsuging (Fig. 1, 9)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Ved saging av noe større enn 51 mm x 102 mm (2" x 4"), bruk en ut-nedtilbake bevegelse med skinnelåsen (T) løsnet. Trekk sagen ut mot deg,
senk saghodet mot arbeidsstykket, og skyv langsomt sagen tilbake for å
fullføre kuttet. Ikke la sagbladet komme i direkte kontakt med toppen av
arbeidsstykket når du trekker ut. Sagen kan ”løpe” mot deg, og føre til
personskade eller skader på arbeidsstykket.
ADVARSEL: Bruk alltid en arbeidsklemme for å holde kontroll
og redusere faren for skade på arbeidsstykket og personskader,
dersom du må bevege hendene innenfor 100 mm (4") fra
bladet ved saging.
MERK: Skinnelåsknappen (T) vist i figur 1 må være løsnet for å la sagen skli
langs skinnene.
Gjæringskapping (Fig. 10, 11)
Tverrkutt med gjæringsvinkel gjøres med gjæringsarmen på en annen
vinkel enn null. Gjæringsvinkel er ofte 45º for å lage hjørner, men kan stilles
inn hele veien fra null til 48º venstre eller 48° høyre. For å stille sagen på
gjæringsvinkel, løsne gjæringslåsknappen (E) ved å vri den mot klokken.
Trekk opp gjæringslåsknappen for å flytte gjæringsarmen (G) til ønsket
gjæringsvinkel på gjæringsskalaen (H). Vri gjæringslåsknappen med klokken
for å løse den. Foreta sagingen som beskrevet over.
Når du utfører et gjæringskutt på arbeidsstykker bredere enn 51 mm x
102 mm (2" x 4") som har kortere lengde, legg alltid den lengste siden mot
anlegget (Fig. 11).
ADVARSEL: Noen typer støv, så som eik og bøk, regnes
som kreftfremkallende - spesielt i samband med
kjemikalier for trebehandling.
For å kutte langs en trukket linje på et trestykke, tilpass vinkelen så nært
som mulig. Kapp trestykket litt for langt og mål fra den merkede linjen til
kanten av kuttet, for å se hvilken vei du må justere gjæringsvinkelen for å
tilpasse kuttet, og sag en gang til. Dette krever litt øvelse, men er en vanlig
teknikk.
- Bruk alltid støvsuger.
Skråkutt (Fig. 12A, 12B)
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdet.
- Det anbefales å bruke passende pustebeskyttelse.
Et skråkutt er et tverrkutt med sagbladet hellende i en vinkel mot treverket.
For å stille inn skråvinkelen, løsne knappen (L) og sett sagen til venstre så
langt som ønsket. Når du har stilt inn skråvinkelen, trekk til skråvinkellåsen
godt. Skråvinkler kan stilles fra 0º høyre til 48º venstre.
Sagen din har en innebygget støvport (N) som enten lar deg bruke en
støvpose (AK) eller en verkstedstøvsuger.
FOR Å FESTE STØVPOSEN
1.Sett støvposen (AK) på støvporten (N) som vist i figur 9.
For å stille skråvinkelen forbi 45º til 48º,
1.Løsne skråvinkel-justeringsknappen (L).
2.Vipp saghodet litt for å skyve skråvinkel-overstyringen (Y) til en side.
FOR Å TØMME STØVPOSEN
3.Beveg saghodet til 48º.
1.Ta av støvposen (AK) fra slipemaskinen og rist eller bank støvposen
forsiktig for å tømme den.
4.Stram skråvinkelknappen.
2.Sett på igjen støvposen på støvporten (N).
Legg merke til at ikke alt støvet ikke vil løsne fra posen. Dette vil ikke påvirke
sageeffekten, men vil redusere effektiviteten av støvoppsamlingen. For å
gjenopprette sagens støvsamlingseffekt, trykk inn fjæren i støvposen når du
tømmer den og bank den mot siden av søppelbøtten eller støvsamleren.
FORSIKTIG: Bruk aldri denne sagen uten at støvpose
eller DeWALT støvsuger er satt på. Trestøv kan være farlig
for åndedrettet.
Kapping med sagen (Fig. 1)
Dersom du ikke kan feste arbeidsstykket på bordet og mot anlegget for
hånd (uregelmessig form eller annet), eller dersom hånden din kommer
nærmere bladet enn 100 mm (4"), skal du bruke en klemme eller tvinge. Se
Feste av arbeidsstykket for mer informasjon.
Dersom skyvefunksjonen ikke brukes, pass på at saghodet er skjøvet
så langt tilbake som mulig og at skinnelåsknappen (T) er strammet til.
Dette vil hindre at sagen sklir langs skinnen etterhvert som arbeidsstykket
engasjeres.
KVALITET PÅ KUTT
Glatthet av kuttene avhenger av mange variabler. Som materialet som skal
kappes, skarphet av bladet og sagehastighet bidrar alle til kvaliteten av
snittet.
Når du ønsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeider, bruk et
skarpt blad (60 karbid-tenner) og en langsom, jevn sagehastighet for å få
best mulig resultat.
Påse at materialet ikke flytter seg eller kryper under saging; fest det godt på
plass. La alltid bladet stoppe helt før du løfter armen.
Dersom små sagfliser stikker ut bakerst på arbeidsstykket, fest et stykke
maskeringsteip der kuttet skal gjøres. Sag gjennom teipen og fjern den
forsiktig når du er ferdig.
For ulike typer saging, se listen av anbefalte sagblad for sagen og velg den
som best passer for ønsket bruk. Se Sagblad under Ekstra tilbehør.
FESTE AV ARBEIDSSTYKKET
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke
kan bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert
belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til,
så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som
kan føre til ubalanse, støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at
sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere i
personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av
sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til
basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet.
Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på
sagen.
MERK: IKKE KUTT METALLER ELLER MURVERK MED DENNE
SAGEN. Ikke bruk slipeskiver.
MERK: Se Aktivering og synlighet av beskyttelse i avsnittet
Justeringer for viktig informasjon om nedre beskyttelse før du sager.
TVERRKAPPING
Rette kutt (Fig. 1, 7A, 7B)
Tverrkapping er kapping av treverket på tvers av veden, uansett vinkel. Et
rett kutt gjøres med gjæringsarmen i posisjon null grader. Still inn og lås
gjæringsarmen på null, og hold trestykket fast mot bordet og mot anlegget.
Med skinnelåsknappen (T) strammet, slå på sagen ved å trykke inn
avtrekkerbryteren (A).
Når sagen er kommet i hastighet (omtrent 1 sekund), senk armen mykt og
langsomt for å kappe gjennom trestykket. La bladet stoppe helt før du løfter
armen.
114
Norsk
ADVARSEL: Bruk alltid en arbeidsklemme for å holde kontroll
og redusere faren for skade på arbeidsstykket og personskader,
dersom du må bevege hendene innenfor 100 mm (4") fra
bladet ved saging.
Dersom du ikke kan feste arbeidsstykket på bordet og mot anlegget for
hånd (uregelmessig form eller annet), eller dersom hånden din kommer
nærmere bladet enn 100 mm (4") fra bladet, må du bruke en klemme,
tvinge eller annet feste.
Bruk materialklemmen som leveres med sagen. For kjøp av
materialklemmer, kontakt din lokale forhandler eller et DeWALT servicesenter.
Andre hjelpemidler som fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan
være passende for visse størrelser og former på materialet. Vær nøye ved
valg og bruk av slike klemmer. Bruk tid på å foreta et testløp (uten strøm) før
du sager.
INSTALLERE KLEMME (FIG. 13)
1.Med klemmen (AL) rettet mot baksiden av gjærsagen, sett klemstangen
i hullet (U) bak anlegget. Pass på at sporet nederst på klemstangen er
helt inne i hullet (U).
2.Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
3.Løsne knotten for å justere klemarmen opp eller nitt, og bruk
finjusteringsknotten for å feste arbeidsstykket godt.
MERK: Plasser klemmen på motsatt side av basisen ved skråsaging.
GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT
DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I
VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
JUSTERINGER
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Gjæringssagen er helt og nøyaktig justert på fabrikken når den er produsert.
Dersom en ny justering trenges grunnet forsendelsen og håndtering eller
annen årsak følg anvisningene nedenfor for å justere sagen.
Når disse justeringer er gjort skal sagen forbli nøyaktig. Bruk nå litt tid for å
følge anvisningene nøye, da kan du oppnå den nøyaktigheten som sagen
er i stand til.
Justering av gjæringsskala (Fig. 10, 14)
Sett saghodet i ned-posisjon. Lås opp gjæringslåsknappen (E) og sving
gjæringsarmen (G) til den låser på 0° posisjon. Ikke lås gjæringslåsknappen.
Sett en vinkelhake mot sagens anlegg og bladet, som vist i figur 14. (Ikke
berør tuppene på bladtennene med vinkelhaken. Det vil i så fall føre til
unøyaktig måling.) Dersom sagbladet ikke er nøyaktig vinkelrett på anlegget,
løsne de tre skruene (I, Fig. 10) som holder gjæringsskalaen og beveg
gjæringslåseknappen og skalaen til venstre eller høyre til bladet er vinkelrett
på anlegget, som målt med vinkelhaken. Stram til igjen de tre skruene.
Justering av skråvinkel normalt mot bordet
(Fig. 1, 12A, 15)
For å rette inn bladet normalt mot bordet, lås betjeningshåndtaket i nedposisjon med låsepinnen (W). Sett en vinkelhake mot bladet, pass på at
vinkelhaken ikke står mot tuppen på en tann. Løsne skråvinkellåseknapp
(L) og sikre at armen er fast mot 0° skråvinkelstopper. Roter 0° skråvinkel
justeringsskrue (AO) med en 4 mm sekskantnøkkel (ikke vedlagt)
etter behov for å få bladet til 0° skråstilling mot bordet som målt med
vinkelhaken.
Venstre 45º skråstillingstopper, justering (Fig. 1, 12)
For å justere venstre 45° skråstilling-stopper, løsne først skråstillinglåseknappen og vipp hodet til det stopper. Verifiser at skråstillingoverstyringen (Y) er i 45° posisjon, og dersom skråstillingspilen (AN)
ikke viser nøyaktig 45°, vri justeringsskruen (AP) for 45° skråstilling til
skråstillingspilen (AN) viser 45°.
Aktivering og synlighet av beskyttelse (Fig. 1, 24)
FORSIKTIG: Klypefare. For å redusere faren for personskade,
hold tommelen under betjeningshåndtaket når du trekker
håndtaket ned. Nedre beskyttelse vil bevege seg opp når
betjeningshåndtaket trekkes ned, som kan føre til klyping.
Nedre beskyttelse (D) på sagen er designet for automatisk å frilegge bladet
når armen går ned, og for å dekke bladet når armen løftes.
Før hver bruk og etter justeringer, beveg armen i full syklus (uten strøm på)
og sjekk at beskyttelsen åpner og lukker seg helt. Den skal ikke komme
i kontakt med bladet. Med armen oppe, løft beskyttelsen (uten strøm på)
som vist i figur 24 og slipp den. Beskyttelsen skal lukke seg raskt. Ikke bruk
sagen dersom beskyttelsen ikke beveger seg fritt og lukker seg helt. Klem
eller bind aldri fast beskyttelsen i åpne posisjon ved bruk av sagen.
Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader
for inspeksjon av sagen. LØFT ALDRI NEDRE BESKYTTELSE MANUELT
UTEN AT BLADET STÅR STILLE.
MERK: Noen kutt i store arbeidsstykker vil kreve at du løfter beskyttelsen
manuelt. Se Saging av store materialer under Spesialkutt.
Den fremre delen av beskyttelsen har spjeld for å gi sikt under skjæring.
Selv om spjeldene drastisk reduserende flyvende rester, er det åpninger i
beskyttelsen og vernebriller skal alltid brukes.
Justering av skinneføring (Fig. 1)
Kontrollere skinnene (M) regelmessig for slark og klaring. Skinnene
kan rengjøres med en tørr, ren klut. Høyre skinne kan justeres med
skinnejusteringsskruen (S) vist i figur 1. For å redusere klaringen, bruk en
4 mm sekskantnøkkel og roter settskruen med klokka gradvis, mens du
skyver saghodet frem og tilbake. Reduser slarken mens du holder med
minimal skyvekraft.
Støtte for lange arbeidsstykker
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
STØTT ALLTID OPP LANGE STYKKER.
Bruk aldri en annen person i stedet for en bordforlenger, som ekstra støtte
for et arbeidsstykke som er lenger eller bredere enn basis gjærsagbord eller
som hjelp til å støtte eller trekke arbeidsstykket.
Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske løsninger som en
sagbukk eller lignende, for å hindre at endene henger ned.
Saging av billedrammer, bokser og andre firkantede
objekter (Fig. 16, 17)
For best forståelse av hvordan du skal best skal lage tingene nevnt her,
anbefales det at du prøver med materialrester helt til du har fått ”følelsen”
for sagen.
Denne sagen er perfekt for gjæring av hjørner som vist i figur 16. Skisse
A i figur 17 viser et hjørne laget ved å bruke skråstillingsjustering for å
få kantene av to lister til 45º hver for å få et 90º hjørne. For dette kuttet
er gjæringsarmen låst på null og skråvinkel er låst på 45º. Trestykket er
posisjonert med den brede flate siden mot bordet, og den smale kanten
mot anlegget. Samme kutt kan gjøres ved gjæring til høyre og venstre med
den brede flaten mot anlegget.
Kapping av lister og andre rammer (Fig. 17)
Skisse B i figur 17 viser en skjøt laget ved å sette gjæringsarmen med
45º for å gjære de to stykkene til et 90º hjørne. For å lage denne typen
skjøt, sett skråvinkel til null og gjæringsarmen 45º. Trestykket er også nå
posisjonert med den brede flate siden mot bordet, og den smale kanten
mot anlegget.
Figur 16 og 17 er kun for firkantede objekter.
Når det er et annet antall sider, må skråvinkel og gjæringsvinkel endres.
Tabellen under gir deg korrekte innstillinger for saging av diverse lister.
– EKSEMPLER –
ANTALL SIDER
GJÆRINGS- ELLER SKRÅVINKEL
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
115
Norsk
Tabellen forutsetter at alle sidene har samme lengde. For former som ikke
vises i tabellen, bruk følgende formel: 180º dividert på antall sider gir deg
gjæringen (dersom materialet kappes vertikalt) eller skråvinkelen (dersom
materialet kappes når det ligger flatt).
Saging av sammensatte gjæringer (Fig. 18)
En sammensatt gjæring er et kutt satt sammen av en gjæringsvinkel og en
skråvinkel samtidig. Dette er den typen kutt som brukes for å lage rammer
eller bokser med skråstilte sider som den vist i figur 18.
MERK: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller at
skråvinkel-låseknappen og gjæringslåseknappen er godt festet. De skal
låses etter hver endring som gjøres på gjærings- eller skråvinkel.
Tabellen under hjelper deg å sette korrekt gjæring og skråstilling for vanlige
sammensatte gjæringskutt. For å bruke tabellen, elg ønsket vinkel A
(Fig. 18) for ditt prosjekt og finn den vinkelen på den aktuelle buen i tabellen.
Fra det punktet, følg tabellen rett ned for å finne korrekt skråvinkel, og rett
over for å finne korrekt gjæringsvinkel.
Kapping av taklister (Fig. 20, 21)
For å passe godt, må taklisten sages med sammensatt gjæring med
ekstrem nøyaktighet.
De to flatene på et stykke list er nøyaktig 90° når de legges sammen. De
fleste, men ikke alle, taklister har en øvre bakre vinkel (delen som ligger flatt
mot taket) på 52° og en nedre bakre vinkel (som ligger flatt mot veggen) på
38°.
Din gjærsag har en spesielt innstilt gjæringslås for gjæringsvinkel 31,6º
venstre og høyre, for korrekt saging av taklister med korrekt vinkel. Det er
også et merke på gjæringsskalaen på 33,8º.
Tabellen for Skråvinkelinnstilling/type kuttviser korrekte innstillinger for
saging av taklister. (Tallene for gjæring og skråstilling er svært nøyaktige og
ikke så lett å stille inn på sagen.) Siden de fleste rommene ikke har vinkler
på nøyaktig 90°, må du finjustere innstillingene uansett.
TESTING MED SKRAPMATERIALE ER SVÆRT VIKTIG!
2.Innstillingene under er for alle standard (USA) taklister med vinkler på
52° og 38°.
SKRÅSTILLING
TYPE KUTT
VENSTRE SIDE, INNVENDIG HJØRNE:
1.Toppen av taklisten mot anlegget
33,8°
2.Gjæringsbordet stilt høyre 31,62°
3.Venstre del av kappet skal brukes
HØYRE SIDE, INNVENDIG HJØRNE:
1.Bunnen av taklisten mot anlegget
33,8°
2.Gjæringsbordet stilt venstre 31,62°
3.Venstre del av kappet skal brukes
VENSTRE SIDE, UTVENDIG HJØRNE:
1.Bunnen av taklisten mot anlegget
33,8°
2.Gjæringsbordet stilt venstre 31,62°
3.Høyre del av kappet skal brukes
HØYRE SIDE, UTVENDIG HJØRNE:
1.Toppen av taklisten mot anlegget
33,8°
2.Gjæringsbordet stilt høyre 31,62°
3.Høyre del av kappet skal brukes
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Eksempel: For å lage en boks med 4 sider med 26º ytre vinkler (vinkel A,
fig 18), bruk øvre høyre bue. Finn 26° på bueskalaen. Følg den horisontale
kryssende linjen til en av sidene for å finne innstilling av gjæringsvinkel på
sagen (42°). På samme måte følg den vertikalt kryssende linjen til topp
eller bunn for å finne innstilling av skråvinkel på sagen (18°). Gjør alltid
noen testkutt på skrapmateriale for å verifisere at innstillingene på sagen
er korrekte.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET
KASSE
8-SIDET
KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
Still inn sagen til de angitte vinklene og gjør et par prøvekapp. Øv deg på å
sette sammen sagede stykker helt til du har fått erfaring med prosedyren og
føler deg komfortabel med den.
INSTRUKSJONER FOR SAGING AV TAKLISTER SOM LIGGER FLATT, OG BRUK AV
SAMMENSATT FUNKSJON
MERK: Ved innstilling av skråvinkel og gjæringsvinkler, husk at vinklene i
tabellen over taklister er svært nøyaktige og vanskelig å stille inn nøyaktig.
Siden de lett kan flytte seg litt og svært få rom har en nøyaktig rette vinkler,
bør alle innstillinger testes på skrapmaterialer.
TESTING MED SKRAPMATERIALE ER SVÆRT VIKTIG!
ALTERNATIV METODE FOR SAGING AV TAKLISTER
Legg listen med en vinkel mellom anlegget (K) og sagbordet (AQ) som vist i
figur 21.
INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Saging av gulvlister (Fig. 19)
Plasser trestykket mot anlegget og hold det på plass som vist i figur 19.
Slå på sagen, la bladet få full hastighet og senk armen jevnt gjennom
kuttet.
SAGING AV GULVLISTER 89 mm (3,5") HØYE VERTIKALT MOT
ANLEGGET
Plasser materialet som vist i figur 19.
Alle kapp skal gjøres med baksiden av listen mot anlegget, og med bunnen
av listen mot bordet.
Venstre Side
Høyre Side
Fordelen ved å kappe taklister med denne metoden er at det ikke trengs
noe gjæringskutt. Mindre endringer av gjæringsvinkelen kan gjøres uten å
påvirke skråvinkelen. Dersom det er andre hjørner enn 90º , kan sagen raskt
og enkelt justeres for det.
INSTRUKSER FOR SAGING AV TAKLISTER MED VINKLING MELLOM ANLEGG OG
BUNNPLATEN PÅ SAGEN FOR ALLE KAPP
Rette 90º kapp:
INNVENDIG HJØRNE
Gjæring venstre 45°
UTVENDIG HJØRNE
Gjæring høyre 45°
Venstre del av kappet
skal brukes
Gjæring høyre 45°
Venstre del av kappet
skal brukes
Gjæring venstre 45°
Høyre del av kappet
skal brukes
Høyre del av kappet
skal brukes
Materiale opp til 89 mm (3,5") kan kappes som beskrevet over.
Bredden av materialet kan ikke være over 19 mm (0,7").
116
1.Legg listen med den brede flaten ned på sagbordet (Fig. 20).
Denne sagen kan kappe opp til 14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8") taklister.
1.Legg listen med en vinkel mellom anlegget (K) og sagbordet (AQ) som
vist i figur 21.
2.De vinklede ”flatene” på baksiden av taklisten skal ligge rett an mot
anlegget og sagbordet.
INNVENDIG HJØRNE
Gjæring høyre 45°
Venstre Side
Høyre Side
UTVENDIG HJØRNE
Gjæring venstre 45°
Høyre del av kappet skal Høyre del av kappet skal
brukes
brukes
Gjæring venstre 45°
Gjæring høyre 45°
Venstre del av kappet
skal brukes
Venstre del av kappet
skal brukes
Norsk
Spesialkutt
FORETA ALDRI NOEN KUTT UTEN AT MATERIALET ER FESTET TIL
BORDET OG MOT ANLEGGET.
BØYD MATERIALE (FIG. 22, 23)
Ved saging av bøyd materiale, plasser det alltid som vist i figur 22 og aldri
som vist i figur 23. Plassering av materialet på feil måte vi føre til at det
klemmer bladet ved slutten av snittet.
KAPPING AV RUNDE MATERIALE
RUNDE MATERIALER KLEMMES ELLER HOLDES FAST MOT
ANLEGGET FOR Å HINDRE AT DE RULLER. Dette er svært viktig ved
vinkelkutt.
SAGING AV STORE MATERIALER (FIG. 24)
SAGBLADER
BRUK KUN 184 mm (7-1/4") SAGBLAD MED 16 mm (5/8")DIAMETER
RUNDT SENTERHULL og maksimal snittbredde 2,1 mm (0,08").
HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 4000 RPM. IKKE
BRUK BLAD MED DIAMANTFORMEDE SENTERHULL. Bruk aldri
blad med mindre diameter. Det vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun
blad for tverrkapping! Ikke bruk blader som er designet for kløving,
kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over  7°.
BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRÅDE
DIAMETER
Generelt bruk
184 mm (7-1/4")
Fin saging i treverk 184 mm (7-1/4")
Av og til vil du få et trestykke som er litt for stort for å passe under nedre
beskyttelse. For å føre beskyttelsen over trestykket, med sagen av og
høyre hånd på betjeningshåndtaket, plasser høyre tommel på øvre
del av beskyttelsen og rull beskyttelsen opp akkurat nok til å gå klar
av trestykket, som vist i figur 24. Trekk i avtrekkerbryteren for å starte
motoren. Beskyttelsesmekanismen fungerer korrekt under sagingen. Gjør
dette bare når det er nødvendig. ALDRI BIND, TAPE ELLER PÅ ANNEN
MÅTE HOLD BESKYTTELSEN PERMANENT ÅPEN VED BRUK AV SAGEN.
Beskyttelse av miljøet
VEDLIKEHOLD
Oppladbar batteripakke
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer, rengjøring eller vedlikehold, eller
tar av / setter på tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
TENNER
40
60
eparat innsamling. Produkter og batterier merket med dette
S
symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes
eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst
lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til
lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger
produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta
hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en
lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr
luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å
rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene
kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut
som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske
trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikkemetallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av
DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen
med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med
dette produktet.
Følgende tilbehør er designet for sagen og kan være til hjelp for deg. I
noen tilfeller kan det være bedre å kjøpe arbeidsstøtter, lengdestoppere,
tvinger etc. lokalt. Vær nøye ved valg og bruk av tilbehør. Ta kontakt med
din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.
117
Norsk
FEILRETTINGSGUIDE
PASS PÅ AT DU FØLGER SIKKERHETSREGLENE OG ANVISNINGENE
FEIL
Sagen starter ikke
HVA ER FEIL?
1.Batteriet er ikke installert
WHHVA MÅ GJØRES
1.Installere batteri. Se Installere og ta av batteripakke.
2.Batteriet er ikke ladet
2.Lade batteriet. Se Ladeprosedyre.
3.Børstene er utslitt
3.Få børstene skiftet på et autorisert servicesenter.
1.Sløvt blad
1.Skift ut bladet. Se Skifte eller sette på et nytt sagblad.
2.Bladet er montert feil vei
2.Snu bladet. SeSkifte eller sette på et nytt sagblad.
3.Gummi eller harpiks på bladet
3.Ta av bladet og rengjør med grov stålull og white spirit eller komfyrrensemiddel.
4.Feil blad for arbeidet som skal gjøres
4.Bytt bladtype. Se Sagblad under Ekstra tilbehør.
XPS™ lyset blinker
1.Batteriet er ikke ladet
1.Lade batteriet. Se Ladeprosedyre.
Maskinen vibrerer for
mye
1.Sagen er ikke montert fast på et stativ
eller en arbeidsbenk
1.
Stram alt monteringsutstyr (skruer). Se Montering på arbeidsbenk.
2.Stativ eller arbeidsbenk på et ujevnt
gulv
3.Skadet sagblad
2.Flytt til et flatt, jevnt underlag. Se Gjør deg kjent med.
Sagen gir dårlige kutt
Kan ikke utføre
1.Gjæringsskalaen er ikke korrekt justert
nøyaktige gjæringskutt
2.Bladet er ikke vinkelrett på anlegget
2.Kontroller og juster. Se Justering av gjæringsskalaunder Justeringer.
5.Snittplaten er slitt eller skadet
1.Kapping av bøyd materiale
1.Se Bøyd materialeunder Spesialkutt.
4.Arbeidsstykket beveger seg
118
1.Kontroller og juster. Se Justering av gjæringsskalaunder Justeringer.
3.Kontroller og juster anlegget. Se Justering av skråvinkel normalt mot
bordet under Justeringer.
4.Skru arbeidsstykket godt fast mot anlegget, eller lim fast sandpapir nr. 120 til
anlegget med gummilim.
5.Lever den på et autorisert serviceverksted.
3.Bladet er ikke vinkelrett på bordet
Materialet klemmer
bladet
3.Skift ut bladet. Se Skifte eller sette på et nytt sagblad.
Português
SERRA DE ESQUADRIA COMPOSTA DESLIZANTE SEM FIO
DCS365
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Tipo de bateria
Diâmetro da lâmina
Diâmetro interno da lâmina
Espessura do corpo da lâmina
Velocidade máx. da lâmina
Capacidade máx. de corte transversal de 90°
Capacidade máx. de esquadria de 45°
Esquadria (posições máx.)
VDC
mm
mm
mm
mín.-1
mm
mm
esquerda
direita
esquerda
direita
Bisel (posições máx.)
0° de esquadria
Resulta numa altura máx. de 50 mm
Resulta numa altura a uma largura máx. de 90 mm
45° de esquadria para a esquerda
Resulta numa largura a uma altura máx. de 50 mm
Resulta num altura a uma largura máx. de 90 mm
45° de esquadria para a direita
Resulta numa largura a uma altura máx. de 50 mm
Resulta numa altura a uma largura máx. de 90 mm
45° de bisel para a esquerda
Resulta numa largura a uma altura máx. de 35 mm
Duração da travagem automática da lâmina
Peso sem bateria
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
mm
mm
176
8
mm
s.
kg
250
< 10
10,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN62841-3-9:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB (A)
LWA(nível de potência acústica)
dB (A)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB (A)
88
93
2,0
Valor de vibração das emissões ah =
m/s²
< 2,5
K de variabilidade =
m/s²
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht.
standardiserte tester gitt i EN62841-3-9, og kan brukes til å sammenligne
ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av
eksponering.
ADVARSEL: angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes
i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig
vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten
faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot
følgene fra vibrasjon, som f.eks.: holde ved like verktøy og
tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das baterias
min
Peso
kg
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das baterias
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Peso
VAC
VAC
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das baterias
min
Peso
kg
VAC
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das baterias
min
Peso
kg
VAC
Carregador
Voltagem da rede eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox. das baterias
min
Peso
kg
Fusíveis:
Europa
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade
correspondente a cada palavra de advertência. Leia cuidadosamente o
manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa que, se
não for evitada, irá resultar em morte ou lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões
graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras ou
moderadas.
VISO: indica uma prática (não relacionada com ferimentos)
A
que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
119
Português
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
SERRA DE ESQUADRIA COMPOSTA DESLIZANTE SEM FIO
DCS365
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2014.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva
2004/108/CE (até 19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016) e a
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a DeWALT através da
morada indicada em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
30.10.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual
de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos a ferramentas
eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas as
instruções. O não seguimento dos avisos e das instruções
poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica” referese à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas
desorganizadas ou escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas quando
utilizar uma ferramenta eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser compatíveis
com a tomada de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à terra. As fichas não
modificadas e as tomadas compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies e equipamentos
ligados à terra, como, por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver “ligado” à terra, o
risco de choque eléctrico é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou a
condições de humidade. A entrada de água numa ferramenta
eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca o utilize
para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, substâncias
oleosas, extremidades aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use uma
extensão adequada para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
120
f)
Se não for possível evitar trabalhar com uma ferramenta
eléctrica num local húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente residual (DCR). A
utilização de um DCR reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e
faça uso de bom senso ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado
ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre uma
protecção ocular. O equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos de segurança
antiderrapantes, um capacete de segurança ou uma protecção
auditiva, usado nas condições apropriadas, reduz o risco de
ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de que o
interruptor da ferramenta está na posição de desligado antes
de a ligar à tomada de electricidade e/ou inserir a bateria,
ou antes de pegar ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou
se as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas antes de
ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de porcas ou chave de
ajuste deixada numa peça móvel da ferramenta poderá resultar em
ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar com a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil controlar a ferramenta
eléctrica em situações inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem jóias.
Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias ou o cabelo comprido
podem ficar presos nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção de
partículas pode reduzir os riscos relacionados com as mesmas.
h) Não permita que a familiaridade resultante da utilização
frequente de ferramentas lhe permita ser complacente e
ignorar os princípios de segurança da ferramenta. Uma
acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fracção de
segundo.
4) U
TILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada. Utilize
a ferramenta eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o trabalho de um modo
mais eficiente e seguro se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo interruptor
não a ligar e desligar. Qualquer ferramenta eléctrica que não
possa ser controlada através do interruptor de alimentação é
perigosa e tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a ferramenta. Estas medidas
de segurança preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem a ser
utilizadas fora do alcance de crianças e não permita que
sejam utilizadas por pessoas não familiarizadas com as
mesmas ou com estas instruções. As ferramentas eléctricas são
perigosas nas mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das ferramentas eléctricas.
Verifique se as peças móveis da ferramenta eléctrica estão
alinhadas e não emperram, bem como se existem peças
partidas ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a ferramenta
eléctrica estiver danificada, esta não deve ser utilizada até
que seja reparada. Muitos acidentes têm como principal causa
ferramentas eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.
As ferramentas de corte sujeitas a uma manutenção adequada,
Português
com arestas de corte afiadas, emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as brocas,
etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as
condições de trabalho e a tarefa a ser efectuada. A utilização
da ferramenta eléctrica para fins diferentes dos previstos poderá
resultar em situações perigosas.
h) Mantenha as pegas e as superfícies de fixação secos, limpos
e sem óleo ou massa lubrificante. Pegas e superfícies de fixação
molhadas não permitem o funcionamento e o controlo seguros em
situações inesperadas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado pelo fabricante do
equipamento. Um carregador apropriado para um tipo de bateria
poderá criar um risco de incêndio se for utilizado para carregar
outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as baterias
especificamente indicadas para as mesmas. A utilização de
quaisquer outras baterias poderá criar um risco de ferimentos e
incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a
afastada de outros objectos de metal, como, por exemplo,
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros
pequenos objectos metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curto-circuito entre os contactos
da bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar na fuga
do líquido da bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe imediatamente
a zona afectada por água. Se o líquido entrar em contacto
com os olhos, procure também assistência médica. O líquido
derramado da bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
e) Não utilize uma bateria ou ferramenta que esteja danificada
ou modificada. As baterias danificadas ou modificadas podem dar
origem a um comportamento imprevisível e resultar em incêndio,
explosão ou ferimentos.
f) Não exponha a bateria ou a ferramenta a fogo ou
temperatura excessiva. A exposição a fogo ou temperatura
superior a 130 °C pode causar uma explosão.
g) Siga todas as instruções de carregamento. Não carregue
a bateria ou a ferramenta fora da gama especificada nas
instruções. O carregamento indevido ou a temperaturas fora da
gama especificada podem causar danos na bateria e aumentar o
risco de incêndio.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma, é garantida a segurança
da ferramenta eléctrica.
b) Nunca repare baterias danificadas. A reparação de baterias
danificadas só deve ser efectuada pelo fabricante ou por
fornecedores de serviços autorizados.
Instruções de segurança para serras de esquadria
a) As serras de esquadria são concebidas para cortar madeira
ou produtos semelhantes a madeira, não podem ser
utilizados com discos de corte abrasivos para cortar materiais
ferrosos, como barras, hastes, pernos, etc. As poeiras abrasivas
podem fazer com que o resguardo inferior fique encravado. As
faíscas provenientes de corte abrasivo podem queimar o resguardo
inferior, o suplemento de corte de serra e outras peças de plástico.
b) Utilize grampos para suportar a peça de trabalho, sempre
que possível. Se apoiar a peça à mão, deve sempre mantêla a uma distância de, pelo menos, 100 mm (4") de qualquer
lado da lâmina da serra. Não utilize esta serra para cortar
peças demasiado pequenas para fixar em segurança ou
segurar à mão. Se colocar a mão demasiado perto da lâmina da
serra, há um maior risco de ferimentos resultantes do contacto com
a lâmina.
c) A peça deve estar presa e fixada ou presa contra a guia e
a mesa. Não avance a peça na direcção da lâmina ou faça
qualquer tipo de corte “à mão livre”. As peças livres ou em
movimento podem ser projectadas a alta velocidade, dando origem
a ferimentos.
d) Empurre a serra para dentro da peça. Não puxe a serra
quando estiver inserida dentro da peça. Para fazer um corte,
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
levante a cabeça da serra e puxe-a sobre a peça sem corte,
arranque o motor, prima a cabeça da serra para baixo e
empurre a serra para dentro da peça. O corte do corte tirante
pode fazer com que a lâmina da serra se coloque por cima da peça
e projecte com violência na direcção do operador.
Nunca atravesse a mão para além da linha pretendida de
corte à frente ou atrás da lâmina da serra. Segurar a peça
“com as mãos cruzadas”, ou seja, segurando na peça à direita
da lâmina da serra com a mão esquerda ou vice-versa é muito
perigoso.
Não se coloque por trás da guia com uma das mãos a uma
distância inferior a 100 mm (4") de um dos lados da lâmina da
serra para retirar aparas de madeira ou por qualquer outro
motivo enquanto a lâmina estiver a girar. A proximidade da
lâmina da serra em movimento à sua mão pode não ser óbvia e
causar ferimentos graves.
Inspeccione a peça antes de fazer o corte. Se a peça estiver
dobrada ou distorcida, fixe-a com a face distorcida exterior
na direcção da guia. Certifique-se de que não há folga entre
a peça, a guia e a mesa ao longo da linha do corte. As peças
dobradas ou distorcidas podem torcer ou desviar e causar aperto
na lâmina da serra rotativa durante o corte. Não deve haver pregos
ou objectos estranhos na peça.
Só deve utilizar a serra se a mesa não apresentar
ferramentas, aparas de madeiras, etc., excepto a peça. Os
resíduos pequenos ou as aparas soltas de madeira ou outros
objectos que entrem em contacto com a lâmina rotativa podem ser
projectados a alta velocidade.
Corte apenas uma peça de cada vez. As peças múltiplas
empilhadas não podem ser fixadas ou escoradas e podem dobrar
na lâmina ou desviar durante o corte.
Certifique-se de que a serra de esquadria está montada
ou colocada numa superfície nivelada e firme antes de ser
utilizada. Uma superfície de trabalho nivelada e firme reduz o risco
da serra de esquadria se tornar instável.
Planeie o trabalho. Sempre que alterar o ângulo de bisel
ou de esquadria, certifique-se de que a guia ajustável
está regulada correctamente para suportar a peça e não
interfere com a lâmina ou o sistema de resguardo. Sem ligar
a ferramenta e sem a peça na mesa, desloque a lâmina da serra
através de um corte simulado para garantir que não há interferência
ou perigo de corte da guia.
Forneça suporte adequado como extensões de mesa,
cavaletes de serrador, etc., para uma peça com largura ou
comprimento ao do tampo da mesa. As peças com largura ou
comprimento superior à mesa da serra de esquadria podem ficar
inclinadas se não forem devidamente suportadas. Se a peça de
corte ou a peça ficar inclinada, pode levantar o resguardo inferior ou
ser projectada pela lâmina rotativa.
Não peça a outra pessoa para substituir a extensão da mesa
ou como suporte adicional. O suporte instável da peça pode
fazer com que a lâmina fique dobrada ou a peça desvie durante
a operação de corte, puxando-o a si e à pessoa que o ajudar na
direcção da lâmina rotativa.
A peça de corte não deve ficar encravada ou pressionada
de modo algum contra a lâmina da serra rotativa. Se estiver
confinada, ou seja, se utilizar batentes de comprimento, a peça de
corte pode ficar entalada entre a lâmina e projectada com violência.
Utilize sempre uma abraçadeira ou uma fixação para suportar
correctamente material redondo, como hastes ou tubos. As
hastes têm tendência para rolar enquanto são cortadas, fazendo
com que a lâmina fique presa e puxe a peça e a sua mão na
direcção da lâmina.
Deixe a lâmina atingir a velocidade máxima antes de colocála em contacto com a peça. Isto reduz o risco de projecção da
peça.
Se a peça ou a lâmina ficarem encravadas, desligue a serra
de esquadria. Aguarde até todas as peças em movimento
pararem e desligue a ficha da fonte de alimentação e/ou
retire a bateria. Em seguida, utilize a ferramenta para libertar
o material encravado. A serra contínua com uma peça encravada
pode causar perda de controlo ou danos na serra de esquadria.
Quando terminar o corte, liberte o gatilho, baixe a cabeça
da serra e aguarde até a lâmina parar e depois retire a peça
de corte. É perigoso aproximar a mão enquanto a lâmina estiver a
girar.
Segure na pega com firmeza quando fizer um corte
incompleto ou libertar o gatilho antes da cabeça da serra
121
Português
estar totalmente virada para baixo. A acção de travagem
da serra pode fazer com que a cabeça da serra seja puxada
subitamente para baixo, o que pode causar ferimentos.
•
•
Regras de segurança adicionais para serras de
esquadria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
122
ATENÇÃO: Só deve inserir a bateria depois de ler e
compreender as instruções por completo.
SÓ DEVE UTILIZAR ESTA MÁQUINA depois de montá-la e
instalá-la por completo de acordo com as instruções. Uma máquina
que seja montada incorrectamente pode causar uma situação de
perigo.
CONTACTE o seu supervisor, instrutor ou outra pessoa qualificada
se não estiver familiarizado com o funcionamento desta máquina.
Conhecimento é segurança.
ASSEGURE-SEde que a lâmina roda na direcção correcta. Os
dentes na lâmina devem apontar para a direcção da rotação, como
assinalado na serra.
APERTE TODOS OS PUNHOS DE FIXAÇÃO, botões e alavancas
antes de colocar a ferramenta em funcionamento. Abraçadeiras
soltas podem fazer com que as peças ou a peça de trabalho sejam
projectadas a alta velocidade.
CERTIFIQUE-SE de que todas as lâminas e sistemas de fixação
da lâmina estão limpas, as partes com reentrância da cinta estão
contra a lâmina e o parafuso do eixo estão bem apertados. Um
sistema de fixação da lâmina solto ou inadequado pode dar origem
a danos na serra e possíveis ferimentos.
NÃO UTILIZE UMA TENSÃO QUE NÃO SEJA A DESIGNADA
para a serra. Pode ocorrer sobreaquecimento, danos na ferramenta
e ferimentos.
NÃO INTRODUZA NENHUM OBJECTO CONTRA A
VENTOINHA para fixar o eixo do motor. Podem ocorrer danos na
ferramenta e ferimentos.
NUNCA CORTE METAL ou alvenaria. Estes materiais podem fazer
com que as pontas de carboneto sejam projectadas da lâmina a
alta velocidade e causar ferimentos graves.
NENHUMA PARTE DO CORPO PODE ESTAR ALINHADA COM
A LÂMINA DA SERRA. Podem ocorrer lesões pessoais.
NUNCA APLIQUE LUBRIFICANTE NUMA LÂMINA EM
FUNCIONAMENTO. A utilização de lubrificante pode fazer com
que a lâmina cause ferimentos graves.
NÃO coloque as mãos perto da lâmina quando a serra estiver ligada
à fonte de alimentação. A activação inadvertida da lâmina pode dar
origem a ferimentos graves.
NUNCA TENTE ACEDER A NADA À VOLTA OU POR TRÁS DA
LÂMINA DA SERRA. Uma lâmina pode causar ferimentos graves.
NÃO TENTE TOCAR NA PARTE INFERIOR DA SERRA a menos
que a ficha esteja retirada da tomada e desligada. O contacto com
a lâmina da serra pode causar ferimentos.
FIXE A MÁQUINA NUMA SUPERFÍCIE DE APOIO ESTÁVEL.
As vibrações podem fazer com que máquina deslize, se desloque
ou incline, causando ferimentos graves.
UTILIZE APENAS AS LÂMINAS DE SERRA DE CORTE
TRANSVERSAL recomendadas para serras de esquadria. Para
obter os melhores resultados, não utilize lâminas com ponta de
carboneto com ângulos em gancho, com um excesso de 7 graus.
Não utilize lâminas de vaivém com gargantas fundas. Estas podem
desviar e entrar em contacto com o resguardo e causar danos na
máquina e/ou ferimentos graves.
UTILIZE APENAS LÂMINAS DE DIMENSÃO E TIPO
CORRECTOS especificados para esta ferramenta para evitar danos
na máquina e/ou ferimentos graves (em conformidade com a norma
EN847-1).
INSPECCIONE SE A LÂMINA APRESENTA RACHAS ou outros
danos antes de colocar a ferramenta em funcionamento. Uma
lâmina rachada ou danificada pode soltar-se e as peças podem ser
projectadas a uma velocidade elevada, causando ferimentos graves.
Substitua as lâminas rachadas ou danificadas de imediato. Tenha
em conta a velocidade máxima indicada na lâmina da serra.
LIMPE A LÂMINA E OS SISTEMAS DE FIXAÇÃO DA LÂMINA
antes de colocar a ferramenta em funcionamento. A limpeza da
lâmina e dos sistemas de fixação da lâmina permite a verificação de
quaisquer danos na lâmina ou nos sistemas de fixação da lâmina.
Uma lâmina ou um sistema de fixação de lâminas rachados ou
danificados pode soltar-se e as peças podem ser projectadas a uma
velocidade elevada, causando ferimentos graves.
•
•
•
•
•
•
NÃO UTILIZE LÂMINAS DOBRADAS. Verifique se a lâmina roda
correctamente e não tem vibração. Uma lâmina vibratória pode
causar danos na máquina e/ou ferimentos graves.
NÃO utilize lubrificantes ou produtos de limpeza (em especial,
pulverizantes ou aerossóis) perto do resguardo de plástico. O
material em policarbonato utilizado no resguardo está sujeito a
ataques por determinados produtos químicos.
MANTENHA O RESGUARDO NA RESPECTIVA POSIÇÃO e em
boas condições de funcionamento.
UTILIZE SEMPRE A PLACA DE CORTE E SUBSTITUA ESTA
PLACA QUANDO ESTIVER DANIFICADA. A acumulação de
pequenas aparas debaixo da serra pode interferir com a lâmina da
serra ou causar instabilidade na peça quando efectuar o corte.
UTILIZE APENAS OS SISTEMAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS
ESPECIFICADOS PARA ESTA FERRAMENTA para evitar danos
na máquina e/ou ferimentos graves.
LIMPE AS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO DO MOTOR no
que respeita a aparas e serraduras. As aberturas de ventilação do
motor podem causar sobreaquecimento da máquina, danificá-la
e possivelmente causar um curto-circuito que pode resultar em
ferimentos graves.
NUNCA BLOQUEIE O INTERRUPTOR NA POSIÇÃO
“LIGADO”. Podem ocorrer ferimentos graves.
NUNCA SE COLOQUE EM CIMA DA FERRAMENTA. Podem
ocorrer ferimentos graves se a ferramenta estiver inclinada ou se a
ferramenta de corte for ligada acidentalmente.
ATENÇÃO: O corte de plásticos, madeira com seiva e outros
materiais pode causar a acumulação do material derretido nas
pontas da lâmina e na lâmina da serra, aumentando o risco de
sobreaquecimento da lâmina e dobragem durante o corte.
ATENÇÃO: Use sempre protecção auricular adequada.
Em algumas condições e duração de utilização, o ruído
produzido pelo equipamento pode causar perda auditiva.
Tenha em conta os seguintes factores que influenciam a
exposição ao ruído:
• Use lâminas concebidas para reduzir a emissão de ruído,
• Use apenas lâminas bem afiadas e
• Utilize lâminas de serra de redução de ruído concebidas
especificamente.
ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE óculos de protecção. Os
óculos de utilização comum NÃO são óculos de protecção.
Utilize também uma máscara facial ou contra o pó caso haja
poeira resultante das operações de corte.
ATENÇÃO: A utilização desta ferramenta pode gerar e/
ou espalhar serradura, provocando problemas respiratórios
permanentes ou outras lesões.
ATENÇÃO: Algumas poeiras produzidas por actividades de
areamento, serragem, polimento, perfuração e construção
contêm produtos químicos que causam cancro, defeitos
congénitos ou outros danos genéticos. Alguns exemplos
destes produtos químicos são:
• chumbo proveniente de tintas à base de chumbo,
• sílica cristalina de tijolos e cimento e outros produtos de
alvenaria e
• arsénico e crómio de madeira quimicamente tratada.
•
O risco de exposição a estes produtos varia, dependendo
da frequência com que efectua este tipo de trabalho. Para
reduzir a exposição a estes produtos químicos, trabalhe
numa área bem ventilada, e use equipamento de segurança
aprovado, porque essas máscaras contra o pó são concebidas
especialmente para filtrar partículas microscópicas.
Evite o contacto prolongado com o pó resultante das
actividades de areamento, serragem, polimento, perfuração
e outras actividades de construção. Use vestuário de protecção
e lave as áreas expostas com água e sabão. Se permitir a entrada
de poeira na boca, nariz, olhos ou se permanecer na sua pele, os
produtos químicos podem ser absorvidos pela pele.
ATENÇÃO: A utilização desta ferramenta pode gerar e/
ou espalhar serradura, provocando problemas respiratórios
permanentes ou outras lesões. Utilize sempre protecção
respiratória adequada para exposição a poeiras.
Português
Riscos Residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
– Ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
– Diminuição da audição.
– Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
– Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
metálicas devem ser removidos dos orifícios do carregador.
Desligue sempre o carregador da fonte de alimentação quando
não estiver inserida uma bateria no respectivo compartimento.
Desligue o carregador antes de proceder à limpeza.
• É possível aumentar a vida útil e o desempenho se a bateria for
carregada se a temperatura se situar entre os 18 ° e os 24 °C. NÃO
carregue a bateria a uma temperatura ambiente inferior a +4 °C ou
superior a +40 °C. Isto é importante e impede danos graves na bateria.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores além
dos especificados neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem em conjunto.
– Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer outras
utilizações podem resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
– Não deve ser ligado um extractor de poeira durante o corte de
madeira.
• Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela ficha e
não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
– Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
– Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão sujos.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
• Certifique-se de que o cabo está colocado num local onde não
possa ser pisado, possa causar tropeções ou esteja sujeito a
danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que seja estritamente
necessário. O uso de uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque em
cima de uma superfície macia que possa bloquear as entradas
de ventilação e causar calor interno excessivo. Coloque o
carregador num local afastado de fontes de calor. O carregador é
ventilado através de ranhuras na parte superior e inferior da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Mantenha as mãos afastadas da lâmina.
•Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe brusco, se o
deixar cair ou se ficar de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
Não olhe fixamente para a luz de funcionamento.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um centro de
assistência autorizado, no caso de ser necessário assistência
ou reparação. Uma nova montagem incorrecta pode resultar em
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O código de data (X), o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso
na superfície do equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais de aviso
indicados no carregador, na bateria e no aparelho que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA ou
menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir que
não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em curtocircuito devido a material estranho. Os materiais estranhos
condutores como, por exemplo, mas não limitado a, lã de
aço, folha de alumínio ou qualquer acumulação de partículas
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo de
imediato para o fabricante, agente de assistência ou um responsável
devidamente qualificado para que possa ser substituído, de modo a
evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de proceder a qualquer
trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de risco.
•NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar com uma potência
eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se aplica ao carregador do
automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 e DCB115 aceitam
baterias de iões de Li-Ion XR de 10,8V, 14,4V e 18V (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B e DCB185).
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram concebidos
para uma operação tão fácil quanto possível.
Procedimento de carregamento (Fig. 2)
1.Ligue o carregador a uma tomada de electricidade adequada antes de
inserir a bateria.
2.Insira a bateria (P) no carregador. A luz vermelha (de carregamento) irá
piscar continuamente indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3.O carregamento estará concluído quando a luz vermelha ficar acesa de
forma fixa. Nesta altura, a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
123
Português
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida útil das baterias de
iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de utilizar o produto pela
primeira vez.
• Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
Processo de carga
• Não armazene nem utilize o equipamento e a bateria em locais
onde a temperatura seja inferior a 0 ˚C ou exceda 40 ˚C (tais
como barracões ao ar livre ou construções de metal durante
o Verão). Para uma maior duração, armazene as baterias num local
fresco e seco.
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é o estado do processo
de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
em carga
•NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de outros
líquidos.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for o motivo.
Se a bateria estiver rachada ou danificada, não a insira no
carregador. Não esmague, deixe cair nem danifique a bateria.
Não utilize uma bateria ou um carregador que tenha sofrido
um golpe brusco, uma queda, atropelamento ou danificada de
algum modo (por exemplo, perfurada por um prego, atingida
com um martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser devolvidas
ao centro de assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical dentro da
bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria
voltar a colocar a bateria
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: o indicador luminoso vermelho
continua a piscar, mas acende-se um indicador luminoso amarelo durante
esta operação. Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o
indicador luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o processo
de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria defeituosa.
O carregador indica que a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece um padrão intermitente
no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema no
carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria um centro
de assistência autorizado para que sejam submetidos a um teste.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado quente
ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/frio, interrompendo
o processo de carga até a bateria atingir a temperatura adequada. Em
seguida, o carregador muda automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade da taxa de uma bateria
quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima, mesmo que a bateria
aqueça.
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um Sistema
de protecção electrónica que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de protecção
electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança importantes para todas as
baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que inclui a
referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar da
embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia
as instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga os procedimentos de
carregamento indicados nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em ambientes explosivos,
como, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da bateria do carregador pode
inflamar as poeiras ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no carregador. Nunca
modifique a bateria de modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando lesões pessoais
graves.
124
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
(LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver gravemente
danificada ou completamente esgotada. A bateria pode explodir
se for exposta a uma chama. São produzidos vapores e materiais
tóxicos quando as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua pele,
lave imediatamente a área afectada com sabão suave e água.
Se o líquido da bateria entrar em contacto com os seus olhos, passeos (abertos) por água durante 15 minutos ou até a irritação passar. Se
for necessária assistência médica, o electrólito da bateria é composto
por uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá causar
irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria poderá
ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma chama.
Transporte
As baterias da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os padrões
jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições relativas a mercadorias
perigosas da Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional para o transporte de
mercadorias perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As pilhas de iões
de lítio foram testadas de acordo com a secção 38.3 das Recomendações
da ONU no que respeita ao Transporte de Mercadorias Perigosas: manual
de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma bateria DeWALT será isenta
de classificação como material perigoso de Classe 9 inteiramente
regulamentado. Em geral, as duas instâncias que requerem a expedição de
Classe 9 são:
1.Transporte aéreo de mais de duas baterias de iões de lítio DeWALT se
a embalagem incluir apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma bateria de iões de lítio com
classificação energética superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as
pilhas de iões de lítio têm a classificação de watts por hora indicadas
na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser considerada isenta ou
totalmente regulamentada, é da responsabilidade do expedidor consultar as
mais recentes regulamentações para a embalagem, etiquetagem/marcação
e exigências de documentação.
O transporte das baterias pode dar origem a um incêndio se os terminais
da pilha entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de que os terminais
da pilha estão protegidos e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curto-circuito.
Português
As informações indicadas nesta secção do manual são fornecidas de boa
fé e acredita-se que são precisas aquando da elaboração do documento.
No entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa ou implícita. É da
responsabilidade do comprador garantir que as respectivas actividades
estão em conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Conteúdo da embalagem
Bateria
1 Lâmina de serra
TIPO DE BATERIA
O modelo DCS365 utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as pilhas DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B ou DCB185. Consulte Dados técnicos para obter
mais informações.
Recomendações de armazenamento
1.O melhor local de armazenamento será um local fresco e seco,
afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou de frio. Para
obter o máximo desempenho e a maior vida útil possíveis das baterias,
guarde-as à temperatura ambiente quando não estiverem a ser
utilizadas.
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria
1 Chave inglesa da lâmina
1 Punho lateral
1 Saco para poeiras
1 Sistema de fixação do material
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte não são incluídas
com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados
durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender todas
as instruções neste manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar em
danos ou ferimentos..
2.Para um armazenamento prolongado, é recomendável armazenar a
bateria totalmente carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem carga. É
necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
A.Interruptor de accionamento
Etiquetas no carregador e na bateria
C.Orifícios para montagem
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no carregador e na
bateria podem apresentam os seguintes símbolos:
B.Punho
D.Resguardo inferior
E.Botão de bloqueio da esquadria
F.Placa de corte
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
G.Braço de esquadria
H.Régua de esquadria
I.Parafusos da régua de esquadria
onsulte os Dados técnicos para ficar a saber o tempo de
C
carregamento.
J.Punhos laterais
Bateria a carregar.
L.Botão de fixação do bisel
Bateria carregada.
N.Porta para saída do pó
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a bateria quente/fria.
K.Guia
M.Varões
O.Pega de elevação
P.Bateria
Q.Interruptor temporário da luz de funcionamento XPS™
R.Alavanca de desbloqueio
Não toque nos contactos com objectos condutores.
S.Parafuso de ajuste do varão
T.Botão de bloqueio do varão
Não carregue baterias danificadas.
U.Abertura da abraçadeira
V.Chave inglesa da lâmina
Não exponha o equipamento à água.
W.Pino de bloqueio
X.Código de dados
Mande substituir imediatamente quaisquer cabos danificados.
Y.Protecção do bisel
arregue a bateria apenas com uma temperatura ambiente
C
entre 4 ˚C e 40 ˚C.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Apenas para uso dentro de casa.
A serra de esquadria composta deslizante sem fioDeWALT DCS365 foi
concebida para aplicações de corte de madeira profissionais. Efectua as
operações de serragem de corte transversal, biselamento e em esquadria
de maneira fácil, precisa e segura.
esfaça-se da bateria de uma forma ambientalmente
D
responsável.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de
carboneto com 184 mm (7-1/4") de diâmetro nominal.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os carregadores
C
DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as baterias
específicas DeWALT com um carregador da DeWALT pode fazer
com que rebentem ou dar origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
NUNCA CORTE METAISou uma liga leve, em especial de magnésio.
NÃO utilize a ferramenta em locais húmidos ou molhadas ou na presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
Estas serras de esquadria são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
125
Português
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela sua
segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Consulte a Figura 1 para se familiarizar com a serra e as diversas peças. A
secção sobre ajustes diz respeito a estes termos e o utilizador deve saber o
que são e onde estão instaladas.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a voltagem da bateria corresponde à indicada na placa
com os requisitos de alimentação. Além disso, certifique-se também de
que a voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento duplo, em
conformidade com a norma EN60335. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja absolutamente
necessário. Utilize uma extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados técnicos). O diâmetro
mínimo do fio condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e carregadores DeWALT.
Prima o punho (B) ligeiramente para baixo e puxe o pino de fixação (W)
para fora. Diminua ligeiramente a pressão descendente e segure no punho,
permitindo que suba até à altura máxima. Utilize o pino de fixação quando
transportar a serra de um local para outro. Utilize sempre os entalhes para
as mãos ou os punhos laterais (J) para transportar a serra, como indicado
na Figura 4. Consulte a Figura 5 e Instalar os punhos laterais.
Instalar os punhos laterais (Fig. 5)
A serra inclui dois punhos laterais (J) que têm de ser montados na serra,
como indicado na Figura 5. Utilize os 4 parafusos e as 4 porcas fornecidas.
Aperte com firmeza.
Montagem em bancada (Fig. 1)
Existem furos (C) nos 4 pés para facilitar a montagem em bancada, como
mostrado na Figura 1. Monte sempre a serra com firmeza para evitar
qualquer movimento. Para melhorar a portabilidade, a ferramenta pode ser
montada numa placa de contraplacado de 12,7 mm (1/2") ou mais grossa,
que pode ser fixada no seu suporte de trabalho ou movida para outros
locais de trabalho e fixada novamente.
NOTA: se quiser montar a serra numa placa de contraplacado, certifiquese de que os parafusos de montagem não ficam salientes na parte inferior
da placa. A placa de contraplacado deve ficar nivelada no suporte de
trabalho. Se fixar a serra numa superfície de trabalho, faça-o apenas
nas saliências de fixação onde se encontram os furos dos parafusos
de montagem. A fixação em qualquer outro local pode interferir com o
funcionamento correcto da serra.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta (Fig. 3)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a bateria (P)
está totalmente carregada antes de a utilizar.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1.Alinhe a bateria (P) com as calhas que se encontram dentro da pega
da ferramenta (Fig. 3).
2.Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar totalmente
encaixada na ferramenta e certifique-se de que não se solta.
Consulte Lâminas de serra em Acessórios opcionais.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos, use luvas
quando trabalhar com a lâmina de serra.
CUIDADO:
• Nunca pressione o botão de bloqueio do eixo (AI, Fig. 6B)
enquanto a lâmina estiver em funcionamento ou quando
estiver a ser desligada.
1.Prima a patilha de libertação da bateria (AR) e puxe a bateria com
firmeza para fora da pega da ferramenta.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (FIG. 3A)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de combustível,
composto por três indicadores luminosos LED verdes que indicam o nível
de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima e mantenha premido
o botão do indicador do nível de combustível (Z). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da
carga restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite utilizável,
o indicador do nível de combustível não se acende e é necessário voltar a
carregar a bateria.
CUIDADO: Para evitar qualquer bloqueio e incorrecção,
certifique-se de que a superfície de montagem não está torta
ou irregular. Se a serra baloiçar sobre a superfície, coloque uma
peça fina de material debaixo de um pé da serra, até que a
serra esteja firme sobre a superfície de montagem.
Substituir ou instalar uma nova lâmina de serra
(Fig. 6A–6C)
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
2.Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção do
carregador indicada neste manual.
CUIDADO: Perigo de entalamento. Para reduzir o risco de
ferimentos, mantenha o polegar debaixo do punho quando
puxa a pega para baixo. O resguardo inferior move-se para
cima à medida que o punho é puxado para baixo, o que pode
causar entalamento. O punho é colocado perto do resguardo
para cortes especiais.
• Não corte metal, alvenaria ou produtos com alvenaria ou
fibrocimento com esta serra de esquadria.
Retirar a lâmina (Fig. 1, 3, 6A–C)
1.Retire a bateria (P, Fig. 3) da serra.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas uma indicação da
carga restante na bateria. Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do produto, temperatura e
aplicação do utilizador final.
2.Levante o braço para a posição superior e levante o resguardo inferior
(D) o máximo possível.
Familiarização (Fig. 1, 4)
4.Afrouxe, mas não retire o parafuso dianteiro do suporte do resguardo
(AB, Fig. 6A) até ser possível levantar o suporte (AC) o suficiente para
aceder ao parafuso da lâmina (AE). O resguardo inferior permanece
levantado devido à posição do parafuso do suporte do resguardo.
Abra a embalagem e retire a serra (Fig. 4) utilizando os entalhes laterais
para as mãos ou a pega de elevação (O).
Coloque a serra sobre uma superfície macia e plana, como uma bancada
ou uma mesa forte.
126
3.Afrouxe, mas não retire o parafuso traseiro do suporte do resguardo
(AA) com quatro rotações.
5.Prima o botão de bloqueio do veio (AI, Fig. 6B) enquanto roda
manualmente a lâmina da serra (AD) com cuidado até o engate ficar
activado.
Português
6.Mantendo o botão premido, utilize a outra mão e o lado sextavado
de 6,35 mm (1/4") da chave fornecida (V) para afrouxar o parafuso
da lâmina (AE). (Rode as roscas no lado esquerdo no sentido dos
ponteiros do relógio.)
7.Retire o parafuso da lâmina (AE) utilizando o lado sextavado de
6,35 mm (1/4") da chave fornecida, a anilha de fixação exterior (AF, Fig.
6C) e a lâmina (AD). A anilha de fixação interior (AG) pode permanecer
no veio (AH).
Instalar uma lâmina (Fig. 6A–6C)
1.Retire a bateria (P, Fig. 3) da serra.
2.Com o braço levantado e o resguardo inferior (D) mantido aberto e o
suporte do resguardo (AC) levantado, insira a lâmina (AD) no veio (AH)
e contra a anilha de fixação interior (AG) com os dentes da lâmina a
apontar no sentido de rotação, como indicado na serra.
3.Monte a anilha de fixação exterior (AF) no veio (AH).
4.Coloque o parafuso da lâmina (AE) e, fixando o bloqueio do eixo
(AI), aperte o parafuso (AE) com firmeza com a chave de fendas (V)
fornecida (rode as roscas da esquerda no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio).
5.Coloque o suporte do resguardo (AC) na posição original virada
para baixo e aperte com firmeza ambos os parafusos de suporte do
resguardo (AA, AB) para fixar o suporte no respectivo local.
ATENÇÃO: O suporte do resguardo deve ser colocado de
novo na posição totalmente para baixo inicial e os parafusos
do suporte do resguardo devem ser apertados antes de ligar
a serra. Se não o fizer, isso pode impedir que o resguardo seja
fechado ou permitir que o resguardo entre em contacto com a
lâmina da serra, resultando em danos na serra e em ferimentos
graves.
Transportar a serra (Fig. 1)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, bloqueie
sempre o botão de bloqueio do varão (T), o botão punho de
bloqueio da esquadria (E), o botão de bloqueio do bisel (L) e
bloqueie o pino (W) antes de transportar a serra. (Consulte a
Figura 1.)
Para transportar a serra de esquadria de maneira prática de um local para
outro, está instalada uma pega de elevação (O) na parte superior do braço
da serra e punhos laterais (J) na base, como indicado na Figura 1.
Armazenamento da serra de esquadria
punho (B) para aproximar a lâmina da serra da madeira. O tracejado da
lâmina aparece na placa de madeira. Este tracejado representa o material
que a lâmina retira quando é feito um corte. Para localizar correctamente
o corte no tracejado, alinhe a linha com a extremidade da sombra da
lâmina. Tenha em atenção que pode ser necessário ajustar os ângulos de
esquadria ou bisel para que correspondam exactamente ao tracejado do
lápis.
A serra está equipada com uma função de detecção de avarias na bateria.
O sistema de luzes de funcionamento XPSTM começa a piscar quando a
carga da bateria está prestes a chegar ao fim da carga útil ou demasiado
quente. Carregue a bateria antes de continuar a efectuar trabalhos de
corte. Consulte Procedimento de carregamento em Instruções
importantes de segurança para todas as baterias para obter
instruções sobre carregamento da bateria.
Botão de bloqueio da esquadria (Fig. 1, 10)
O botão de bloqueio da esquadria (E) permite fazer uma esquadria da serra
para um ângulo de 48° para a direita e 48° para a esquerda. O trinco de
esquadria é localizado automaticamente no ângulo de 10˚, 15˚, 22,5˚, 31,62˚
e 45˚ tanto no lado esquerdo como direito.
Botão de bloqueio do bisel (Fig. 1, 12)
O bloqueio de bisel permite inclinar a serra num ângulo de 48° para a
esquerda. Para ajustar a regulação do bisel, rode o botão de bloqueio do
bisel (L) para a esquerda para soltá-lo. Para apertá-lo, rode o botão de
bloqueio de bisel no sentido dos ponteiros do relógio.
Botão de bloqueio dos varões (Fig. 1)
O botão de bloqueio dos varões (T) permite bloquear a cabeça da serra
com firmeza, para evitar que deslize nos varões. Isto é necessário quando
efectua determinados cortes ou transporta a serra.
Pino de fixação (Fig. 1)
Para fixar a cabeça da serra na posição descendente, empurre a cabeça
da serra para baixo, empurre o pino de fixação (W) e liberte o braço da
serra. Isto permite fixar a cabeça da serra com firmeza, permitindo assim
deslocar a serra de um local para outro. Para libertá-la, prima a cabeça da
serra para baixo e prima o pino para fora.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
ATENÇÃO: Para assegurar que o percurso da lâmina não tem
obstruções, faça sempre um teste do corte sem a máquina
ligada antes de efectuar quaisquer cortes na peça.
A serra de esquadria deve ser guardada num local seco e fechado em
segurança, fora do alcance de crianças ou pessoas sem formação.
FUNÇÕES E COMANDOS
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
Utilização do sistema de indicadores luminosos de
funcionamento XPSTM (Fig. 1)
ATENÇÃO: Não olhe fixamente para a luz de funcionamento.
NOTA: A bateria deve ser carregada e ligada à serra de esquadria.
O Sistema de luzes de funcionamento LED pode ser ligado pelo interruptor
temporário (Q). O indicador luminoso desliga-se automaticamente 20
segundos se a serra não for utilizada. O indicador luminoso também é
activado automaticamente sempre que o interruptor principal da ferramenta
(A) for accionado.
Para cortar através de um tracejado a lápis num pedaço de madeira,
ligue o sistema de luzes de funcionamento XPSTM utilizando o interruptor
temporário (Q) (não ligue o gatilho principal) e depois puxe para baixo o
ATENÇÃO: O pino de fixação SÓ pode ser utilizado para o
transporte ou armazenamento da serra. NUNCA utilize o pino
de fixação para qualquer operação de corte.
Posição adequada do corpo e das mãos (Fig. 7A–7D)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, coloque
SEMPRE as mãos na posição correcta, como indicado nas
Figs. 7A e 7B.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões pessoais graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita.
• Utilize grampos para suportar a peça de trabalho, sempre que
possível.
• Nunca coloque as mãos perto da área de corte. Não coloque as mãos
a uma distância inferior a 100 mm (4") da lâmina.
• Fixe a peça de trabalho com firmeza na mesa e na guia quando
efectuar trabalhos de certe. Mantenha as mãos em posição, até o
gatilho estar solto e a lâmina estar completamente parada.
127
Português
• REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES
DE CONCLUIR OS CORTES, PARA QUE POSSA VERIFICAR
A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. NÃO CRUZE AS MÃOS, COMO
INDICADO NAS FIGURAS 7C E 7D.
NOTA: Consulte Actuação e visibilidade do resguardo na secção
Ajustes para obter informações importantes sobre o resguardo inferior
antes de efectuar o corte.
• Coloque os pés firmemente assentes no chão e mantenha o equilíbrio
adequado.. À medida que desloca o braço de esquadria para a
esquerda ou direita, acompanhe-o e encoste-se ligeiramente na parte
lateral da lâmina da serra.
Corte a direito (Fig. 1, 7A, 7B)
• Olhe através dos postigos, quando seguir uma linha do lápis.
Interruptor de activação (Fig. 8)
Para ligar a serra, empurre a alavanca de desbloqueio (R) para a esquerda
e, em seguida, prima o gatilho (A). A serra funciona enquanto o gatilho for
premido. Permita que a lâmina atinja a velocidade de funcionamento total
antes de efectuar o corte. Para desligar a serra, liberte o gatilho. Aguarde
até a lâmina parar antes de levantar a cabeça da serra. Não existem
indicações para bloquear os gatilhos. É disponibilizado um orifício (AJ) no
gatilho para a colocação de um cadeado para bloquear a ferramenta.
A serra não está equipada com um travão automático eléctrico da lâmina,
mas a lâmina da serra deve parar 5 segundos depois de premir o gatilho.
Isto não é ajustável. Se o tempo de paragem exceder repetidamente 5
segundos, a ferramenta deve ser reparada por um centro de assistência
autorizado da DeWALT.
Certifique-se de que a lâmina parou antes de retirá-la do corte.
Extracção de serradura (Fig. 1, 9)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
ATENÇÃO: Alguma serradura, como a de carvalho ou
faia, é considerada cancerígena, em especial a que está
ligada a aditivos com tratamento de madeiras.
- Utilize sempre o sistema de extracção de serradura.
- Forneça uma ventilação adequada para o local de trabalho.
- É recomendado usar uma máscara respiratória adequada.
A serra tem uma porta para a saída de serradura (N) integrada que permita
a ligação de um saco para o pó (AK) fornecido ou de um sistema de vácuo
de oficina.
INSTALAR O SACO PARA O PÓ
1.Instale o saco para o pó (AK) à porta de saída do pó (N) como
indicado na Figura 9.
ESVAZIAR O SACO PARA O PÓ
1.Retire o saco para o pó (AK) da serra e agite ou bata ligeiramente no
saco para esvaziá-lo.
2.Volte a montar o saco para o pó na porta de saída do pó (N).
Irá verificar que não sai a totalidade da poeira do saco. Isto não afecta o
desempenho de corte, mas reduz a eficácia de recolha de pó da serra.
Para repor a eficácia de recolha de pó da serra, prima a mola no interior do
saco para o pó quando o esvaziar e toque na parte lateral do caixote do
lixo ou do recipiente para o pó.
CUIDADO: Só deve utilizar esta serra se o saco para o pó
ou sistema de extracção de poeira da DeWALT estiverem
instalados. A serradura pode dar origem a problemas
respiratórios.
Corte com a serra (Fig. 1)
Se não conseguir proteger a peça na mesa e contra a guia à mão (forma
irregular, etc.) ou a sua mão estiver a uma distância inferior a 100 mm (4")
da lâmina, deve utilizar um grampo ou outro sistema de fixação. Consulte
Fixação da peça para obter mais informações.
Se a função de deslizamento não for utilizada, certifique-se de que a
cabeça da serra está empurrada para trás o máximo possível e que o
botão de bloqueio do varão (T) está apertado. Isto impede que a serra
deslize ao longo das calhas à medida que a peça é encaixada.
NOTA: NÃO CORTE METAL OU ALVENARIA COM ESTA SERRA. Não
utilize quaisquer lâminas abrasivas.
128
CORTES TRANSVERSAIS
Um corte transversal é feito através do corte de madeira ao longo do grão
em qualquer ângulo. Um corte transversal a direito é feito com o braço de
esquadria na posição de grau zero. Regule e bloqueie o braço de esquadria
para o valor zero, segure a placa de madeira com firmeza sobre a mesa e
contra a guia. Com o botão de bloqueio do varão (T) apertado, ligue a serra
premindo o gatilho (A).
Quando a serra atingir a velocidade pretendida (cerca de 1 segundo), baixe
o braço com cuidado e lentamente para cortar a madeira. Deixe a lâmina
parar por completo antes de levantar o braço.
Quando cortar material a uma dimensão superior a 51 mm x 102 mm
,, utilize um movimento para baixo, baixo e para trás com o botão de
bloqueio dos varões (T) afrouxado. Puxe a serra para fora na sua direcção,
baixe a cabeça da serra na direcção da peça a trabalhar e empurre
lentamente a serra para terminar o corte. Não deixe que a lâmina da serra
entre em contacto com a parte superior da peça enquanto a puxa para
fora. A serra pode mover-se na sua direcção, podendo causar ferimentos
pessoais ou danos na peça.
ATENÇÃO: Utilize sempre um sistema de fixação de trabalho
para manter o controlo e reduzir o risco de danos na peça
e ferimentos pessoais, no caso de ser necessário manter as
mãos a uma distância de 100 mm (4") da lâmina durante o
corte.
NOTA: O botão de bloqueio dos varões (T) indicado na Figura 1 deve ser
afrouxado para permitir que a serra deslize ao longo dos varões.
Cortes em esquadria (Fig. 10, 11)
Os cortes transversais em esquadria são efectuados com o braço da
esquadria num ângulo diferente de zero. Este ângulo é, normalmente, de
45º para fazer cantos, mas pode ser regulado em qualquer local, desde
a 48º para a esquerda ou 48° para a direita. Para colocar a serra em
esquadria, afrouxe o botão de bloqueio da esquadria (E) rodando-o para a
esquerda. Puxe o botão de bloqueio da esquadria para mover o braço de
esquadria (G) para o ângulo de esquadria pretendido na régua de esquadria
(H). Rode o botão de bloqueio de esquadria para a direita para apertar.
Faça o corte, como descrito acima.
Se efectuar um corte de esquadria em peças com um tamanho superior
a 51 mm x 102 mm (2" x 4") que sejam mais curtos em comprimento,
coloque sempre o lado mais comprido contra a guia (Fig. 11).
Para cortar ao longo de um tracejado a lápis num pedaço de madeira,
faça com que o ângulo seja o mais próximo possível. Corte a madeira com
um tamanho ligeiramente maior e meça a partir do tracejado a lápis até
à extremidade de corte para determinar em que direcção deve ajustar o
ângulo de esquadria e corte de novo. Isto requer alguma prática, mas é
uma técnica comum.
Cortes em bisel (Fig. 12A, 12B)
Um corte em bisel é um corte transversal, em que a lâmina de corte está
inclinada a um ângulo da madeira. Para regular o bisel, afrouxe o botão
de bloqueio do bisel (L) e desloque a serra para a esquerda, conforme
pretendido. Depois de regular o ângulo de bisel pretendido, aperte o
bloqueio do bisel com firmeza. Os ângulos de bisel podem ser regulados
de 0º para a direita até 48º para a esquerda.
Para regular o ângulo de bise para além de 45º a 48º,
1.Desaperte o botão de ajuste do bisel (L).
2.Incline a cabeça da serra ligeiramente para deslizar a protecção do
bisel (Y) para um lado.
3.Mova a cabeça da serra para um ângulo de 48º.
4.Aperte o botão de bloqueio do bisel.
QUALIDADE DO CORTE
A suavidade do corte depende de vários factores. Por exemplo, o material
que pretende cortar, o tipo de lâmina, se está afiada e a relação de corte
contribuem todos para a qualidade do corte.
Quando se precisa de cortes perfeitos para molduras e outros trabalhos
de precisão, uma lâmina (de 60 dentes de ponta de carboneto) e um corte
suave e uniforme produzem os resultados desejados.
Certifique-se de que o material não se desloca ou arrasta durante o corte;
fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina pare por completo,
antes de levantar o braço.
Português
Se se formarem pequenas fibras de madeira na parte de trás da peça a
trabalhar, cole um pedaço de fita cola na madeira onde o corte vai ser
efectuado. Serre através da fita cola e retire-o depois cuidadosamente.
Depois de os efectuar, estes ajustes devem permanecer precisos. Siga
agora estas instruções com atenção para manter a precisão de que a serra
é capaz.
Para várias aplicações de corte, consulte a lista de lâminas de serra
recomendadas para a sua serra e seleccione a que melhor se adequa
às suas necessidades. Consulte Lâminas de serra em Acessórios
opcionais.
Ajuste da régua de esquadria (Fig. 10, 14)
FIXAR A PEÇA
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e segura
antes de um corte pode tornar-se desequilibrado depois de
um corte ser concluído. Uma carga não equilibrada pode fazer
com que a serra fique inclinada ou qualquer acessório ao qual
a serra esteja montada, tal como uma mesa ou bancada.
Quando fizer um corte que possa ficar desequilibrado, apoie
correctamente a peça e certifique-se de que a serra está
devidamente fixada numa superfície estável Podem ocorrer
lesões pessoais.
ATENÇÃO: quando o sistema de fixação é utilizado, o pé de
fixação pode ficar demasiado fixo acima da base da serra.
Fixe sempre a peça na base da serra – e não a qualquer outra
parte da área de trabalho. Certifique-se de que a base de
fixação não está bloqueada na extremidade da base da serra.
ATENÇÃO: Utilize sempre um sistema de fixação de trabalho
para manter o controlo e reduzir o risco de danos na peça
e ferimentos pessoais, no caso de ser necessário manter as
mãos a uma distância de 100 mm (4") da lâmina durante o
corte.
Se não conseguir proteger a peça na mesa e contra a guia à mão (forma
irregular, etc.) ou a sua mão estiver a uma distância inferior a 100 mm (4")
da lâmina, deve utilizar um grampo ou outro sistema de fixação.
Utilize o sistema de fixação de material fornecido com a serra. Para adquirir
o sistema de fixação de material, contacte o revendedor local ou o centro
de assistência da DeWALT.
Outros sistemas de apoio, tais como pinças com molas, gastalhos ou
grampos em forma de C, podem ser adequados para determinados
tamanhos e tipos de material. Tenha cuidado quando seleccionar e instalar
estes grampos. Demore o tempo necessário para um teste antes de
efectuar o corte.
INSTALAR OS GRAMPOS (FIG. 13)
1.Com o grampo (AL) virado para a parte de trás a serra de esquadria,
insira a haste do grampo na abertura (U) por trás da guia. Certifique-se
de que a ranhura na parte inferior da haste do grampo está totalmente
inserida na abertura (U).
2.Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de
esquadria.
3.Afrouxe o botão para ajustar o braço do grampo para cima ou para
baixo e depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com
firmeza.
NOTA: Coloque o grampo no lado oposto da base quando fizer trabalhos
em bisel. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE)
ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR A TRAJECTÓRIA
DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE
COM O MOVIMENTO DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
A serra de esquadria está totalmente ajustada e de maneira precisa
de origem aquando da altura de fabrico. Se for necessário ajustá-la
novamente, em caso de transporte, manuseamento ou qualquer outro
motivo, siga as instruções indicadas abaixo para ajustar a serra.
Bloqueie a cabeça da serra na posição descendente. Desbloqueie o
botão de bloqueio de esquadria (E) e rode o braço de esquadria (G) até
ficar bloqueado na posição de esquadria de 0°. Não bloqueie o botão de
bloqueio de esquadria. Coloque um esquadro sobre a guia e a lâmina da
serra, tal como indicado na Figura 14. (Não toque nas pontas dos dentes
da lâmina com o esquadro. Se o fizer, a medição poderá não ser precisa.)
Se a lâmina da serra não estiver totalmente perpendicular à guia, afrouxe
os três parafusos (I, Fig. 10) que fixam a régua de esquadria (H) e desloque
o braço de esquadria e a régua para a esquerda ou direita até a lâmina
ficar perpendicular à guia, como indicado pelo esquadro. Volte a apertar os
três parafusos.
Esquadro em bisel para o ajuste da tabela
(Fig. 1, 12A, 15)
Para alinhar o esquadro da lâmina com a mesa, fixe o punho na posição
descendente com o pino de fixação (W). Coloque um esquadro sobre a
lâmina, certificando-se de que o esquadro não fica em cima dos dentes.
Afrouxe o botão de bloqueio de bisel (L) e certifique-se de que o braço de
bisel fica assente com firmeza contra o batente do bisel num ângulo de 0°.
Rode o parafuso de ajuste do bisel a 0° (AO) com uma chave hexagonal
e 4 mm(não fornecida) conforme necessário para que a lâmina fique a um
bisel de 0° em relação à mesa, conforme medido com o esquadro.
Ajuste à esquerda de 45º do batente do bisel
(Fig. 1, 12)
Para ajustar o batente do bisel a um ângulo de 45° à esquerda, liberte
primeiro o botão de bloqueio do bisel e incline a cabeça até parar. Verifique
se a protecção do bisel (Y) está na posição de 45° e se o ponteiro do bisel
(AN) não indicar um ângulo exacto de 45°, rode o parafuso de ajuste do
bisel a um ângulo de 45° (AP) até o ponteiro do bisel (AN) indicar 45°.
Activação do resguardo e visibilidade (Fig. 1, 24)
CUIDADO: Perigo de entalamento. Para reduzir o risco de
ferimentos, mantenha o polegar debaixo do punho quando
puxa a pega para baixo. O resguardo inferior move-se para
cima à medida que o punho é puxado para baixo, o que pode
causar entalamento.
O resguardo inferior (D) que se encontra integrado na serra foi concebido
para destapar automaticamente a lâmina quando o braço está rebaixado e
para tapar a lâmina quando o braço está levantado.
Antes de cada utilização ou depois de efectuar os ajustes, mova o braço
(não ligado) e certifique-se de que o resguardo abre sem problemas e
fecha-se por completo. Não deve entrar em contacto com a lâmina. Com
o braço levantado, levante o resguardo (não ligado) conforme indicado na
Figura 24 e solte-o. O resguardo deve fechar por completo e com rapidez.
Não utilize a serra se o resguardo não se movimentar livremente e fechar
totalmente e de imediato. Nunca fixe ou prenda o resguardo numa posição
aberta quando utilizar a serra.
O resguardo pode ser levantado com a mão durante a colocação ou
remoção das lâminas de serra ou a inspecção da serra. NUNCA LEVANTE
O RESGUARDO INFERIOR MANUALMENTE, A NÃO SER QUE A LÂMINA
ESTEJA PARADA.
NOTA: Alguns cortes especiais de material de grande dimensão requerem
a elevação manual do resguardo. Consulte Cortar material de grande
dimensão em Cortes especiais.
A parte frontal do resguardo tem alhetas para uma melhor visibilidade
durante o corte. Embora as alhetas reduzam dramaticamente a
expulsão de aparas, existem aberturas nas guardas, pelo que óculos de
protecção devem ser usados sempre.
Ajuste da guia do varão (Fig. 1)
Verifique periodicamente os varões (M) em termos de folgas ou obstruções.
Os varões podem ser limpos com um pano limpo e seco. O varão direito
pode ser ajustado com o parafuso de ajuste do varão (S) indicado na
Figura 1. Para diminuir a folga, utilize uma chave hexagonal de 4 mm e
rode gradualmente o parafuso de ajuste à medida que desliza a cabeça
da serra para a frente e para trás. Diminua a folga, ao mesmo tempo que
mantém uma força de deslizamento mínima.
129
Português
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
APOIE SEMPRE AS PEÇAS COMPRIDAS.
Nunca peça a outra pessoa para substituir a extensão de uma mesa, uma
vez que o suporte adicional de uma peça com um comprimento ou largura
superiores à mesa da serra em esquadria básica ou para apoiar o avanço,
suporte ou tracção da peça.
Apoie peças compridas, usando qualquer meio conveniente como uma
bancada ou um dispositivo semelhante, para evitar que a extremidade
tombe.
Para melhor compreender como criar os objectos indicados aqui,
sugerimos que experimente alguns projectos simples utilizando aparas de
madeira até dominar a serra.
A sua serra é a ferramenta perfeita para fazer cortes angulares como
indicado na Figura 16. O Esboço A na Figura 17 mostra uma união feita
pela utilização do ajuste do bisel para inclinar as extremidades de duas
tábuas a um ângulo de 45º cada para criar um ângulo de 90º. Para esta
união, o braço de esquadria foi colocado na posição zero e o ajuste de
bisel foi bloqueado num ângulo de 45º. A madeira foi colocada com o lado
largo sobre a mesa e a face mais estreita contra o apoio. O corte pode
ser feito cortando em ângulo à direita e à esquerda, com a superfície larga
contra a guia.
Corte de molduras e outras armações (Fig. 17)
O esquema B na Figura 17 mostra uma união ao regular o braço de
esquadria a um ângulo de 45º para fazer a esquadria em duas placas para
formar um ângulo de 90º. Para criar este tipo de junta, regule o ajuste de
bisel para zero e o braço de esquadria para 45º. Posicione novamente a
placa de madeira com o lado largo e a face mais estreita contra o apoio.
As Figuras 16 e 17 destinam-se apenas a objectos de quatro lados.
Se o número de lados mudar, mudam-se também os ângulos de bisel e de
esquadria. O gráfico abaixo mostra os ângulos adequados para vários tipos
de formas.
– EXEMPLOS –
NÚMERO DE
LADOS
ÂNGULO EM
ESQUADRIA OU BISEL
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
O gráfico presume que todos os lados têm um comprimento igual. Para
obter uma forma que não esteja indicada no gráfico, utilize o seguinte
sistema: 180º dividido pelo número de lados é igual ao ângulo de esquadria
(se o material for cortado na vertical) ou de bisel (se o material for cortado
na horizontal).
Corte de meia-esquadria composta (Fig. 18)
Uma esquadria composta é um corte feito utilizando ao mesmo tempo
um ângulo de esquadria e um ângulo de inclinação. Este é o tipo de
corte utilizado para fazer armações ou caixas com lados inclinados, como
mostrado na Figura 18.
NOTA: Se o ângulo de corte variar de corte para corte, controle se o
botão de fixação de inclinação e o botão de fixação de esquadria estão
bem seguros. Estes botões devem estar bem apertados, depois de fazer
qualquer modificação na inclinação ou na esquadria.
A tabela indicada abaixo pode ajudá-lo a escolher as regulações de bisel e
esquadria adequadas para cortes comuns de meia-esquadria composta.
Para utilizar o gráfico, seleccione o ângulo A (Fig. 18) do seu projecto e
130
Coloque a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de
experiência. Pratique esse corte de peças até aperfeiçoar este
procedimento e sentir-se à vontade com o mesmo.
Exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com ângulos exteriores de
26º (ângulo A, Fig. 18), use o ar de cima à direita. Procure 26° na régua
do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de cada lado, para obter
a posição do ângulo de esquadria na serra (42°). Igualmente, siga a linha
de intersecção vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição
do ângulo em bisel na serra (18°). Experimente sempre os cortes em
pedaços de madeira, para verificar as posições na serra.
CAIXA, 4 LADOS
CAIXA, 6 LADOS
CAIXA, 8 LADOS
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
Cortar molduras, tracejados e outros objectos
rectangulares (Fig. 16, 17)
coloque esse ângulo no arco apropriado no gráfico. A partir desse ponto
siga a tabela precisamente para encontrar o ângulo correcto da inclinação
e passe para o outro lado para encontrar o ângulo devido da esquadria.
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
Apoio para peças compridas
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
Corte da moldura base (Fig. 19)
Cortes de 90º a direito:
Posicione a placa de madeira contra a guia e segure-a no local
pretendido, tal como indicado na Figura 19. Ligue a serra, deixe a
lâmina atingir a velocidade máxima e baixe o braço com cuidado ao
longo do corte.
CORTE DA MOLDURA BASE ATÉ 89 mm (3,5 mm) EM ALTURA CONTRA A GUIA
Posicione o material, como indicado na Figura 19.
Todos os cortes devem ser efectuados com a parte de trás da moldura
contra a guia e com a parte inferior da moldura contra a mesa.
Lado esquerdo
Lado direito
ÂNGULO INTERIOR
ÂNGULO EXTERIOR
Esquadria 45° à
esquerda
Esquadria 45° à
direita
Resguarde o lado
esquerdo do corte
Resguarde o lado
esquerdo do corte
Esquadria 45° à
direita
Esquadria 45° à
esquerda
Resguarde o lado
direito do corte
Resguarde o lado
direito do corte
O material com um tamanho até 89 mm (3,5 mm) pode ser
cortado de acordo com o procedimento indicado acima. A
largura do material não pode exceder 19 mm (0,7").
Corte de molduras de coroa (Fig. 20, 21)
De modo a encaixar correctamente, a moldura em coroa deve ser
colocada em esquadria meia-composta.
As duas superfícies planas num determinado pedaço de moldura em
coroa estão numa posição de ângulo que, quando adicionadas, equivalem
precisamente a 90°. A maioria, mas não todas, as molduras em coroa tem
Português
um ângulo traseiro superior (a secção que encaixa no tecto) de 52° e um
ângulo traseiro inferior (a parte que encaixa na parede) de 38°.
Cortes especiais
A serra de esquadria inclui pontos de lingueta de esquadria predefinidos
especiais a um ângulo de 31,6º à esquerda e à direita para o corte de
moldura em coroa no ângulo adequado. Existe também uma marca na
régua de bisel a 33,8º.
MATERIAL DOBRADO (FIG. 22, 23)
O gráfico Regulação do bisel/tipo de corte indica as regulações
adequadas para o corte da moldura de coroa. (Os números das regulações
de esquadria e bisel são muito precisos e não é fácil regulá-los com rigor
na serra.) Uma vez que a maioria das salas não têm ângulos precisos de
90°, terá de ajustar as suas regulações.
É MUITO IMPORTANTE EFECTUAR UM TESTE PRÉVIO DO
MATERIAL DE REFUGO!
INSTRUÇÕES PARA O CORTE DE MOLDURAS EM COROA NA HORIZONTAL E
UTILIZANDO CARACTERÍSTICAS COMPOSTAS
1.Coloque a moldura com a superfície traseira larga na horizontal na
mesa da serra (Fig. 20).
2.As regulações indicadas abaixo dizem todas respeito a moldura de
coroa padrão (E.U.A.) com ângulos de 52° e 38°.
REGULAÇÃO DO
TIPO DE CORTE
BISEL
LADO ESQUERDO, CANTO INTERIOR:
1.Parte superior da moldura virada para a guia
33,8°
2.Mesa de esquadria regulada 31,62° à direita
3.Resguarde a extremidade esquerda do corte
LADO DIREITO, CANTO INTERIOR:
1.Parte inferior da moldura virada para a guia
33,8°
2.Mesa de esquadria regulada 31,62° à esquerda
3.Resguarde a extremidade esquerda do corte
LADO ESQUERDO, CANTO EXTERIOR:
1.Parte inferior da moldura virada para a guia
33,8°
2.Mesa de esquadria regulada 31,62° à esquerda
3.Resguarde a extremidade direita do corte
LADO DIREITO, CANTO EXTERIOR:
1.Parte superior da moldura virada para a guia
33,8°
2.Mesa de esquadria regulada 31,62° à direita
3.Resguarde a extremidade direita do corte
NOTA: Quando regular os ângulos de bisel e de esquadria para todas
as esquadrias meio-composta, tenha em atenção que os ângulos
apresentados para as molduras de coroa são muito precisas e difíceis
de regular com rigor. Uma vez que podem mudar ligeiramente e com
facilidade, e devido ao facto de muito poucas salas terem cantos
quadrados precisos,todas as regulações devem ser testadas em
molduras de refugo.
É MUITO IMPORTANTE EFECTUAR UM TESTE PRÉVIO DO
MATERIAL DE REFUGO!
MÉTODO ALTERNATIVO PARA CORTE EM MOLDURA DE COROA
NUNCA FAÇA CORTES, A MENOS QUE O MATERIAL ESTEJA
FIXADO NA MESA E CONTRA A GUIA.
Quando cortar material dobrado, posicione-o sempre conforme descrito
na Figura 22 e nunca como indicado na Figura 23. Se posicionar
incorrectamente o material, a lâmina pode ficar presa quando o trabalho
estiver quase concluído.
CORTAR MATERIAL REDONDO
O MATERIAL REDONDO DEVE SER FIXADO COM FIRMEZA NA
GUIA PARA IMPEDIR QUE DESLIZE. Isto é muito importante quando
fizer cortes em ângulo.
CORTE DE MATERIAL COMPRIDO (FIG. 24)
Pode encontrar ocasionalmente pedaços de madeira um pouco maiores
que se encaixem debaixo do resguardo inferior. Para retirar o resguardo
sobre a madeira, com a serra desligada e a mão direita no punho,
coloque o polegar direito fora da parte superior do resguardo e rode
o resguardo para cima o suficiente para retirar a madeira, como
indicado na Figura 24. Liberte o resguardo antes de arrancar o motor.
O mecanismo do resguardo funciona correctamente durante o corte.
Só deve fazê-lo quando for necessário. NUNCA AMARRE, COLE NEM
MANTENHA O RESGUARDO ABERTO QUANDO UTILIZAR ESTA SERRA.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para funcionar durante
um longo período de tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma manutenção apropriada da
ferramenta e de uma limpeza regular.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver uma
acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação e à
volta das mesmas. Use uma protecção ocular e uma máscara
contra o pó aprovadas ao efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos
abrasivos para limpar as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano humedecido apenas com água
e sabão suave. Nunca deixe entrar qualquer líquido para dentro
da ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Coloque a moldura em ângulo entre a guia (K) e a mesa da serra (AQ),
como indicado na Figura 21.
A vantagem de cortar moldura de coroa através deste método é o facto
de não ser necessário um corte em bisel. Podem ser efectuadas pequenas
alterações no ângulo de esquadria sem afectar o ângulo de bisel. Deste
modo, se houver ângulos que tenham 90º, é possível ajustar a serra de
maneira de maneira fácil e rápida.
INSTRUÇÕES PARA CORTAR MOLDES EM COROA EM ÂNGULO ENTRE A GUIA E A
BASE DA SERRA PARA TODOS OS CORTES
Esta serra tem capacidade para cortar molduras em coroa aninhadas de
14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8").
1.Coloque a moldura em ângulo entre a guia (K) e a mesa da serra (AQ),
como indicado na Figura 21.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
2.A “parte plana” na parte de trás da moldura deve permanecer em
esquadria na guia e na mesa da serra.
ÂNGULO INTERIOR
Lado
esquerdo
Lado
direito
Esquadria 45° à direita
ÂNGULO EXTERIOR
Esquadria 45° à
esquerda
Resguarde o lado direito
Resguarde o lado direito
do corte
do corte
Esquadria 45° à
Esquadria 45° à direita
esquerda
Resguarde o lado
Resguarde o lado
esquerdo do corte
esquerdo do corte
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e retire a bateria antes de
efectuar quaisquer ajustes, efectuar tarefas de
limpeza ou manutenção ou retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador da
tomada de CA, antes de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas da parte exterior do
carregador com um pano ou uma escova macia, não metálica.
Não utilize água ou soluções de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este
produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT, a
utilização de outros acessórios com esta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, apenas deverão
ser utilizados acessórios recomendados pela DeWALT com
este produto.
131
Português
Os seguintes acessórios, concebidos para a sua serra, podem ser
úteis. Em alguns casos, podem ser necessários suportes de trabalho
obtidos a nível local, como batentes de comprimento, abraçadeiras, etc.
Tenha cuidado quando escolher e utilizar os acessórios. Consulte o seu
revendedor para obter mais informações sobre os acessórios apropriados.
LÂMINAS DE SERRA
UTILIZE APENAS LÂMINAS DE SERRA DE 184 mm (7-1/4") COM
ORIFÍCIOS DO EIXO REDONDO COM 16 mm (5/8") DE DIÂMETRO e
um CORTE máximo de 2,1 mm (0,08"). O ÍNDICE DE VELOCIDADE
DEVE SER, PELO MENOS, DE 4000 RPM. NÃO UTILIZE LÂMINAS
COM ORIFÍCIOS DE EIXO EM FORMA DE DIAMANTE. Nunca utilize
uma lâmina com um diâmetro diferente. Se o fizer, a lâmina não fica
devidamente protegida. Utilize apenas lâminas para corte cruzado!
Não utilize lâminas concebidas para serração ao comprido, lâminas de
combinação com ângulos em gancho que excedam  7°.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
APLICAÇÃO
DIÂMETRO
Utilização geral
184 mm (7-1/4")
Corte de madeira com
184 mm (7-1/4")
precisão
DENTES
40
60
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este
símbolo não devem ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
s produtos e as baterias contêm materiais que podem ser
O
recuperados ou reciclados, o que reduz a procura de matériasprimas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo com as
disposições locais. Estão disponíveis mais informações em
www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada quando deixar de
produzir energia suficiente nas tarefas que anteriormente eram realizadas
com facilidade. No fim da sua vida útil, elimine-a com o devido respeito
pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao seu
fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
Guia de resolução de problemas
CERTIFIQUE DE QUE SEGUE AS REGRAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
PROBLEMA
A serra não é iniciada
A serra não faz cortes
satisfatórios
QUAL É O PROBLEMA?
1.A bateria não está instalada
O QUE DEVE FAZER
1.Coloque a bateria. Consulte Instalar e retirar a bateria.
2.A bateria não está carregada
2.Carregue a bateria. Consulte Procedimento de carregamento.
3.As escovas estão gastas
3.As escovas devem ser substituídas no centro de assistência autorizado.
1.A lâmina não corta bem
1.Substitua a lâmina. Consulte Substituir ou instalar uma nova lâmina de
serra.
2.Rode a lâmina. Consulte Substituir ou instalar uma nova lâmina de serra.
2.A lâmina está montada ao contrário
3.Cola ou resina na lâmina
O Sistema de luzes de
funcionamento XPS™
está a piscar
A máquina vibra de
maneira excessiva
Não faça cortes em
esquadria precisos
O material está a
dobrar a lâmina
132
4.A lâmina não é adequada para este
tipo de trabalho
1.A bateria não está carregada
3.Retire a lâmina e limpe-a com palha de aço grossa e terebentina ou um
produto de limpeza para fornos de cozinha.
4.Mude de tipo de lâmina. Consulte Lâminas da serra em Acessórios
opcionais.
1.Carregue a bateria. Consulte Procedimento de carregamento.
1.A serra não está montada com
firmeza no suporte ou na bancada
1.
Aperte todo o material de montagem. Consulte Montagem em bancada.
2.O suporte ou a bancada estão sobre
um piso irregular
3.A lâmina da serra está danificada
2.Volte a posicioná-la numa superfície plana e nivelada. Consulte
Familiarização.
3.Substitua a lâmina. Consulte Substituir ou instalar uma nova lâmina de
serra.
1.Verifique e ajuste-a. Consulte Ajuste da régua de esquadria em Ajustes.
1.A régua de esquadria não está
ajustada correctamente
2.A lâmina não está em esquadria com
a guia
3.A lâmina não está perpendicular à
mesa
4.A peça está a mover-se
5.A placa de corte está gasta ou
danificada
1.Cortar material dobrado
2.Verifique e ajuste-a. Consulte Ajuste da régua de esquadria em Ajustes.
3.Verifique e ajuste a guia. Consulte Esquadro em bisel para o ajuste da
tabela em Ajustes.
4.Fixe a peça com firmeza na guia ou cole uma lixa de grão 120 na guia com
cola de borracha.
5.Leve-a para um centro de assistência autorizado.
1.Consulte Material dobradoem Cortes especiais.
Suomi
LANGATON KATKAISU- JA JIIRISAHA LIU’ULLA
DCS365
Onnittelut!
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen
tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia
kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Terän läpimitta
Terän reikä
Terän rungon paksuus
Terän maksiminopeus
Maks. poikkileikkauskapasiteetti 90°
Maks. viisteytyskapasiteetti 45°
Viisteytys (maks. asennot)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
vasen
oikea
vasen
oikea
Viistekulma (maks. asennot)
0° viistekulma
Lopullinen leveys maksimikorkeudella 50 mm:n
Lopullinen korkeus maksimileveydellä 90 mm:n
45° viistekulma vasemmalla
Lopullinen leveys maksimikorkeudella 50 mm:n
Lopullinen korkeus maksimileveydellä 90 mm:n
45° viistekulma oikealla
Lopullinen leveys maksimikorkeudella 50 mm:n
Lopullinen korkeus maksimileveydellä 90 mm:n
45° viistekulma vasemmalla
Lopullinen leveys maksimikorkeudella 35 mm:n
Terän automaattisen jarrutuksen aika
Paino ilman akkua
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN62841-3-9 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)
dB(A)
LWA (äänitehotaso)
dB(A)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
88
93
2,0
Tärinäpäästöarvo ah =
m/s²
Epävarmuus K =
m/s²
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN62841-3-9
-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja
keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
<2,5
1,5
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään
erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia
lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua
käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen latausaika
min
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen latausaika
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Paino
VAC
VAC
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen latausaika
min
Paino
kg
VAC
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen latausaika
min
Paino
kg
VAC
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen latausaika
min
Paino
kg
Sulakkeet
Eurooppa
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
VAC
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
0,5
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
133
Suomi
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
LANGATON KATKAISU- JA JIIRISAHA LIU’ULLA
DCS365
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2014.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY (19.04.2016 saakka),
2014/30/EY (20.04.2016 lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.10.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä
käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan
yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara
esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan
menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä
koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara
vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten
putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta
tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät
sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä
vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön
ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi
väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua
käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
134
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja
kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun
pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai
kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan
jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit
hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä
hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä
niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia
vaaroja.
h) Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä liiallista
itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun turvallisuusohjeet.
Epähuomiossa suoritetut toimenpiteet voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin sekunnin murto-osassa.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei
voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä,
varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä
anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin
perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden
kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät.
Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen
leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua
vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä,
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden
ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.
h) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina sekä
öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat ja pinnat heikentävät
työkalun hallinnan ja ohjauksen turvallisuutta odottamattomissa
tilanteissa.
5) A
KKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon
vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja akkuja.
Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien, kolikoiden,
avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten esineiden
läheltä. Ne voivat oikosulkea akun navat. Akun napojen
oikosulkeminen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos tätä nestettä pääsee
silmään, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
e) Vaurioitunutta tai muokattua akkua tai työkalua ei saa
käyttää. Vaurioituneissa tai muokatuissa akuissa voi esiintyä
odottamattomia häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa tulipaloja,
räjähdysvaaroja tai henkilövahinkoja.
Suomi
Akku ja työkalu tulee suojata tulelta sekä liian korkealta
lämpötilalta. Mikäli akku altistuu tulelle tai yli 130 °C lämpötilalle,
seurauksena voi olla räjähdys.
g) Noudata kaikkia latausohjeita, akkua tai työkalua ei saa
ladata ohjeissa annettujen lämpötilavälien ulkopuolella.
Virheellisen latauksen tai annettujen lämpötilavälien ulkopuolella
lataamisen seurauksena akku voi vaurioitua ja tulipalovaara kasvaa.
f)
m)
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on
käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Täten taataan
sähkötyökalun turvallisuus.
b) Vaurioituneita akkuja ei saa koskaan huoltaa. Ainoastaan
valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa akkuja.
n)
o)
Jiirisahojen turvallisuusohjeet
a) Jiirisahat on tarkoitettu puun tai puuntapaisten materiaalien
leikkaamiseen, niitä ei voi käyttää laikoilla rautamateriaalin
(esim. tangot, varret, tapit jne.) katkaisemiseen. Laikoista
aiheutuva pöly voi aiheuttaa osien (esim. alasuojuksen) kiinni
juuttumisen. Laikoista aiheutuvat kipinät aiheuttavat alasuojuksen,
uurroslevyn ja muiden muoviosien palamisen.
b) Tue työstökappaletta pidikkeillä aina kun se on käytännössä
mahdollista. Jos työstökappaletta tuetaan käsin, käsi on
pidettävä vähintään 100 mm:n (4") päässä sahanterän
reunasta. Sahalla ei saa leikata liian pieniä kappaleita, joita
ei voida kiinnittää turvallisesti pidikkeillä tai pitää käsin
paikoillaan. Jos pidät kättä liian lähellä sahanterää, henkilövahingon
vaara on suurempi terän kosketuksen vuoksi.
c) Työstökappaleen on oltava paikoillaan ja kiinnitetty pidikkeillä
tai se on pidettävä sekä rajasuojaa että työtasoa vasten.
Työstökappaletta ei saa syöttää terään eikä sitä saa leikata
“vapaalla kädellä”. Vapaat tai liikkuvat työstökappaleet voivat
sinkoutua suurella nopeudella ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
d) Paina saha työstökappaleen läpi. Älä vedä sahaa
työstökappaleen läpi. Leikkaa nostamalla sahan päätä ja
vetämällä se ulos työstökappaleen yli leikkaamatta, käynnistä
moottori, paina sahan pää alas ja saha työstökappaleen läpi.
Vetämällä tapahtuva leikkaus aiheuttaa todennäköisesti sahanterän
nousemisen työstökappaleen päälle, jolloin teräkokoonpano syöksyy
voimakkaasti käyttäjää kohti.
e) Älä koskaan vie kättä suunnitellun leikkauslinjan yli
sahanterän etu- tai takapuolelta. Työstökappaleen tukeminen
kädet ristissä (ts. pitämällä työstökappaletta sahanterän oikealla
puolella vasemmalla kädellä tai päinvastoin) on erittäin vaarallista.
f) Älä koskaan kurottele rajasuojan taakse pitämällä kättä alle
100 mm:n (4") päässä sahanterän reunasta puukappaleiden
poistamiseksi tai muusta syystä terän pyöriessä. Pyörivän terän
ja käden pieni etäisyys ei välttämättä ole ilmiselvää, olemassa on
vakavan henkilövahingon vaara.
g) Tarkista työstökappale ennen sahaamista. Jos työstökappale
on kaareva tai vääntynyt, se tulee kiinnittää ulkoinen kaareva
puoli rajasuojaa kohti. Varmista aina, että työstökappaleen,
rajasuojan ja työtason väliin ei jää rakoa leikkauslinjassa.
Taipuneet tai vääntyneet työstökappaleet voivat vääntyä tai siirtyä,
jolloin pyörivä sahanterä voi juuttua kiinni leikkaamisen aikana.
Työstökappaleessa ei saa olla nauloja tai vieraita esineitä.
h) Sahaa ei saa käyttää ennen kuin kaikki työkalut,
puukappaleet jne. on poistettu työtasosta; ainoastaan
työstökappale saa olla tasolla. Pyörivään terään osuvat pienet
kappaleet tai irtonaiset puuosat tai muut kohteet voivat sinkoutua
suurella nopeudella.
i) Leikkaa vain yksi työstökappale kerrallaan. Pinoon asetettuja
työstökappaleita ei voida kiinnittää tai tukea asianmukaisesti, ne
voivat jäädä kiinni terään tai siirtyä leikkaamisen aikana.
j) Varmista, että jiirisaha on asennettu tai sijoitettu tasaiselle
ja tukevalle pinnalle ennen käyttöä. Tasainen ja tukeva työtaso
vähentää jiirisahan epävakauden riskiä.
k) Suunnittele työtoimenpiteet etukäteen. Varmista aina viisteen
tai jiirikulman säätämisen yhteydessä, että säädettävä
suojaraja on asetettu tukemaan työstökappaletta oikein ja
ettei se kosketa terään tai suojajärjestelmään. Kun työkalua
ei ole vielä kytketty päälle “ON”-asentoon ja työstökappaletta ei ole
asetettu työtasolle, siirrä sahanterää simuloiden koko leikkausta ja
varmista, ettei se osu mihinkään ja ettei rajasuojan leikkautumisvaaraa
ole olemassa.
l) Varmista asianmukainen tuki (esim. pöytäjatkeet, sahapukit
jne.) työstökappaleelle, joka on työtasoa leveämpi tai
p)
q)
r)
s)
pitempi. Jos työtasoa leveämpää tai pitempää työstökappaletta
ei tueta asianmukaisesti, se voi kallistua. Jos leikattu kappale tai
työstökappale kallistuu, se voi nostaa alasuojuksen tai se voi singota
osuessaan pyörivään terään.
Toista henkilöä ei saa käyttää pöytäjatkeen korvikkeena tai
lisätukena. Työstökappaleen epävakaa tuki voi aiheuttaa terän kiinni
juuttumisen tai työstökappaleen siirtymisen leikkauksen aikana vetäen
käyttäjää ja avustajaa pyörivää terää kohti.
Leikattava kappale ei saa jäädä kiinni eikä sitä saa painaa
mitenkään pyörivää sahanterää vasten. Rajoitetussa tilassa
(esim. pituusrajoja käyttäessä) leikattu kappale voi jäädä kiinni terää
vasten ja sinkoutua suurella nopeudella.
Käytä aina pidikettä tai kiinnitystä, joka on suunniteltu
tukemaan pyöreää materiaalia (esim. tankoja ja putkia)
asianmukaisesti. Tangot vierivät helposti leikkauksen aikana, jolloin
terä “leikkaa tyhjää” ja vetää työstökappaletta ja kättäsi terää kohti.
Anna terän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin kosketat
työstökappaleeseen. Tällöin työstökappaleen sinkoamisen vaara
on pienempi.
Jos työstökappale tai terä juuttuu kiinni, kytke jiirisaha
pois päältä. Odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ja
irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku. Vapauta sen
jälkeen kiinni juuttunut materiaali. Mikäli sahaamista jatketaan
työstökappale kiinni juuttuneena, seurauksena voi olla hallinnan
menetys tai jiirisahan vaurioituminen.
Vapauta kytkin leikkaamisen jälkeen, pidä sahan päätä
alaspäin ja odota, että terä pysähtyy ennen leikatun
kappaleen poistamista. Käden vieminen pyörivän terän lähelle on
vaarallista.
Pidä kahvasta hyvin kiinni osittaista leikkausta tehdessä tai
kun kytkin vapautetaan ennen kuin sahan pää on täysin alaasennossa. Sahan jarrutusteho voi aiheuttaa sahan pään äkkinäisen
siirtymisen alaspäin ja olemassa on henkilövahinkovaara.
Jiirisahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Akkua ei saa asettaa laitteeseen ennen kuin kaikki
ohjeet on luettu ja ymmärretty.
TÄTÄ KONETTA EI SAA KÄYTTÄÄ ennen kuin se on koottu
kokonaan ja asennettu ohjeiden mukaisesti. Virheellisesti asennettu
kone voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
PYYDÄ LISÄOHJEITA valvojalta, ohjaajalta tai muulta
asiantuntevalta henkilöltä, jos et tunne koneen toimintaa täysin. Hyvä
tuntemus tarkoittaa turvallisuutta.
VARMISTA, ETTÄ terä pyörii oikeaan suuntaan. Terän hampaiden
tulee osoittaa kiertosuuntaan sahan merkintöjen mukaisesti.
KIRISTÄ KAIKKI PIDIKEKAHVAT, nupit ja vivut ennen käyttöä.
Löysät pidikkeet oivat aiheuttaa osien tai työstökappaleen
sinkoamisen suurella nopeudella.
VARMISTA, että kaikki terät ja terän pidikkeet ovat puhtaita, terän
pidikkeiden uralliset sivut ovat terää vasten ja karan ruuvi on kireä.
Löysä tai virheellinen terän kiinnitys voi johtaa sahan vaurioitumiseen
ja henkilövahinkoihin.
SAHAA EI SAA KÄYTTÄÄ MUULLA KUIN SILLE
TARKOITETULLA JÄNNITTEELLÄ. Seurauksena voi olla
ylikuumeneminen, työkalun vaurioituminen tai henkilövahinko.
ÄLÄ KIILAA MITÄÄN TUULETINTA VASTEN moottorin akselin
tukemiseksi. Seurauksena voi olla työkalun vaurioituminen tai
henkilövahinko.
ÄLÄ KOSKAAN LEIKKAA METALLEJA tai kivimateriaalia. Muutoin
kovametallikärki voi irrota terästä suurella nopeudella ja aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
MITÄÄN KEHONOSAA EI SAA KOSKAAN ASETTAA
SAMANSUUNTAISESTI LEIKKAUSLINJAAN NÄHDEN. Vaarana
on henkilövahinko.
ÄLÄ KOSKAAN LEVITÄ TERÄN VOITELUAINETTA
PYÖRIVÄÄN TERÄÄN. Muutoin käsi voi vahingossa osua terään ja
seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.
ÄLÄ KOSKAAN aseta kättä terän alueelle sahan ollessa kytkettynä
virtalähteeseen. Seurauksena voi olla vakava henkilövahinko, jos terä
kytkeytyy vahingossa päälle.
ÄLÄ KOSKAAN KUROTTELE SAHANTERÄN YMPÄRILLE TAI
TAAKSE. Terä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
ÄLÄ KUROTTELE SAHAN ALAPUOLELLE, ellei työkalua
ole irrotettu sähköverkosta tai sammutettu. Terä voi aiheuttaa
henkilövahinkoja, jos siihen kosketaan.
135
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KIINNITÄ KONE VAKAALLE TUKIPINNALLE. Mahdollinen tärinä
voi aiheuttaa koneen liukumisen, siirtymisen tai kallistumisen, jolloin
on olemassa henkilövahinkovaara.
KÄYTÄ AINOASTAAN POIKKILEIKKAAVIA SAHANTERIÄ, joita
suositellaan jiirisahoihin. Vältä käyttämästä kovametallikärkisiä teriä
yli 7 asteen kiinnityskulmassa. Älä käytä teriä, joiden hammasväli on
syvä. Ne voivat taipua ja koskettaa suojaan, jolloin kone voi vaurioitua
ja/tai vakavia henkilövahinkoja aiheutua.
KÄYTÄ AINOASTAAN OIKEANKOKOISIA JA -MALLISIA TERIÄ,
jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä työkalussa. Muutoin kone voi
vaurioitua ja/tai vakavia henkilövahinkoja aiheutua (standardin EN8471 mukaisesti).
TARKISTA TERÄ HALKEAMIEN VARALTA tai muiden vaurioiden
varalta ennen käyttöä. Haljennut tai vaurioitunut terä voi irrota ja
osia voi singota suurella nopeudella, jolloin on olemassa vajavien
henkilövahinkojen vaara. Vaihda haljenneet tai vaurioituneet terät
välittömästi. Huomioi sahan terään merkitty enimmäisnopeus.
PUHDISTA TERÄ JA TERÄN PIDIKKEET ennen käyttöä.
Terä ja sen pidikkeet voidaan tarkistaa vaurioiden varalta niiden
puhdistamisen yhteydessä. Haljennut tai vaurioitunut terä tai terän
pidike voi irrota ja osia voi singota suurella nopeudella, jolloin on
olemassa vajavien henkilövahinkojen vaara.
ÄLÄ KÄYTÄ VÄÄNTYNEITÄ TERIÄ. Tarkista terän virheetön kierto
ja varmista, ettei se tärise. Tärisevä terä voi vahingoittaa konetta ja/tai
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
ÄLÄ käytä voiteluaineita tai puhdistusaineita (erityisesti suihkeita tai
aerosoleja) muovisen suojan läheisyydessä. Jotkin kemikaalit voivat
vaikuttaa suojan polykarbonaattimateriaaliin.
PIDÄ SUOJA PAIKOILLAAN ja hyväkuntoisena.
KÄYTÄ AINA UURROSLEVYÄ JA VAIHDA VAURIOITUNUT
UURROSLEVY. Kun pieniä kappaleita kerääntyy sahan
alapuolelle, ne voivat osua sahanterään tai aiheuttaa epävakautta
työstökappaleessa leikkaamisen aikana.
KÄYTÄ AINOASTAAN TÄHÄN TYÖKALUUN TARKOITETTUJA
TERÄN PIDIKKEITÄ , jotta kone ei vaurioituisi ja/tai vakavat
henkilövahingot vältettäisiin.
PUHDISTA MOOTTORIN ILMANPOISTOAUKOT jäämistä
ja sahanpölystä. Tukkiutuneet moottorin ilmanpoistoaukot voivat
aiheuttaa koneen ylikuumenemisen, jolloin kone vaurioituu ja
mahdollinen oikosulku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
ÄLÄ KOSKAAN LUKITSE KYTKINTÄ “ON”-ASENTOON. Se voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
ÄLÄ KOSKAAN SEISO TYÖKALUN PÄÄLLÄ. Vakavia
henkilövahinkoja voi aiheutua, jos työkalu kallistuu tai jos sahaan
kosketetaan vahingossa.
VAROITUS: Muovin, pihkan peittämän puun ja muiden
materiaalien leikkaaminen voi aiheuttaa sulaneiden materiaalien
kerääntymisen terän kärkiin ja sahanterän runkoon, mikä voi
lisätä terän ylikuumenemisen ja jumiutumisen riskiä leikattaessa.
VAROITUS: Käytä aina asianmukaisia kuulonsuojaimia.
Joissakin olosuhteissa ja käytön kestäessä tietyn aikaa tämä
tuote voi vaikuttaa kuulon heikentymiseen. Huomioi seuraavat
tekijät, jotka vaikuttavat melulle altistumiseen:
• käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua
• käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä
• käytä erityisesti melutason laskemiseen tarkoitettuja
sahanteriä.
VAROITUS: KÄYTÄ AINA suojalaseja. Tavalliset silmälasit
EIVÄT ole suojalaseja. Käytä myös kasvosuojaa tai
hengityssuojaa, jos leikkaustoimenpiteestä aiheutuu pölyä.
VAROITUS: Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai levittää pölyä,
mikä voi aiheuttaa vakavan ja pysyvän hengitysongelman tai
muun vamman.
VAROITUS: Hiomisesta, sahaamisesta, poraamisesta ja
muista rakennustoimista aiheutuva pöly voi sisältää kemikaaleja,
joiden on todettu aiheuttavan syöpää, syntymävikoja tai muita
lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja. Esimerkkejä haitallisista
kemikaaleista:
•
Kyseisten altistumisten riskitaso vaihtelee riippuen siitä, kuinka
usein työskentelet vastaavassa ympäristössä. Kyseisten
kemikaalien välttämiseksi: työskentele hyvin tuuletetussa tilassa
ja käytä hyväksyttyjä suojavarusteita, kuten mikroskooppisten
hiukkasten suodattamiseen tarkoitettuja hengityssuojaimia.
Vältä pitkäaikaista kontaktia hiomisesta, sahaamisesta,
poraamisesta ja muista rakennustöistä aiheutuvaan pölyyn.
Käytä suojavaatetusta ja pese altistuneet alueet saippualla ja vedellä.
Haitallisten kemikaalien imeytyminen voi olla voimakkaampaa, jos
pölyä pääsee suuhun, silmiin tai jos sitä jää iholle.
VAROITUS: Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai levittää pölyä,
mikä voi aiheuttaa vakavan ja pysyvän hengitysongelman tai
muun vamman. Käytä aina hyväksyttyä hengityssuojainta, joka
on tarkoitettu pölyn suodattamiseen.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
– Tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta.
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
– Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
– Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
– Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
– Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta.
– Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön
pölynpoisto.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Pidä kädet poissa terän ulottuvilta.
Älä katso suoraan työvaloon.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (X) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja
käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet
ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
• lyijypohjaisten maalien lyijy
• kiteinen piidioksidi tiilistä ja sementistä sekä muista
kivituotteista
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
• arseeni ja kromi kemiallisesti käsitellystä puusta.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
136
Suomi
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun
tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja
vaurioita.
2.Aseta akku (P) latauslaitteeseen. Punainen latausvalo vilkkuu jatkuvasti
sen merkiksi, että lataaminen on alkanut.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki
laitteella.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen
suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi
aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai
metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin
yrität puhdistaa sitä.
• Käyttöikä voidaan optimoida ja suorituskyky maksimoida, kun akku
ladataan lämpötilassa 18 °C - 24 °C. Akkua EI SAA ladata alle +4 °C
tai yli +40 °C lämpötilassa. Tämä on tärkeää akun vaurioitumisen
välttämiseksi.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin
tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään
muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALT-akkujen
lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
3.Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku
on nyt ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
aseta akku uudelleen paikoilleen
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä.
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Punainen merkkivalo vilkkuu
edelleen ja keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku
on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta,
siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita
tai rasitusta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen,
merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo
vilkkuu.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle
pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä.
Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata
ne välittömästi.
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta
sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan. Laturi siirtyy
tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
•Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on
pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään akkuun verrattuna.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei
palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se
huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa
tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
VAIN LITIUMIONIAKUT
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan
pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä
vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden
sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115 -latureihin sopivat 10,8V;
14,4V ja 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B ja DCB185).
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva 2)
1.Työnnä latauslaitteen virtaliitin savukkeensytyttimeen ennen akun
asettamista ladattavaksi.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä
käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on
kokonaan latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue
seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä
millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan
laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
•ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
137
Suomi
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila
voi laskea alle 0 ˚C (32 ˚F) tai ylittää 40 ˚C (104 ˚F) (kuten kesällä
ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa). Säilytä akkuja viileässä ja
kuivassa paikassa parhaan käyttöiän saavuttamiseksi.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään
syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut,
älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä
isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla
(esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle). Se
voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
2.Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää
viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava
ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla
seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen
vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen
tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret
akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne
kaatuvat helpommin.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Akkua ladataan.
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti
tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
Litium-ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele
avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos
on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu
raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
Älä altista vedelle.
Kuljetus
Vaihdata vialliset akut heti.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien
ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun
muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen
ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset
sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen
tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta ei luokitella täysin
säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on
yleensä tarpeen kahdessa eri tilanteessa::
ataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DeWALTL
latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja ladataan
DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
1.Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun kuljetus lentorahdilla,
kun pakkaus sisältää vain akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan litiumioniakun kuljetus.
Wattitunnit on merkitty kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla
on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että
akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä
niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden
uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai
suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on
soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Jiirisaha
1 Terän avain
1Sahanterä
1Sivukahvapakkaus
1Pölypussi
1Materiaalinpidike
1Käyttöohje
DCS365 toimii 18 voltin akulla.
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N-malliin.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B tai DCB185
-akut soveltuvat käytettäviksi. Katso lisätietoa osiosta Tekniset tiedoissa.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
Säilytyssuositukset
1.On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa
poissa suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai
kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun
sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
138
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia.
Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A.Liipaisukytkin
B.Käyttökahva
Suomi
C.Asennusreiät
D.Alasuojus
E.Jiirisahan lukitusnuppi
F.Uurroslevy
G.Kulmavarsi
H.Kulma-asteikko
I.Kulma-asteikon ruuvit
J.Sivukahvat
K.Rajasuoja
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia ja
-latureita.
Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta
(kuva 3)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, että akku
(P) on ladattu täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1.Kohdista akku (P) kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva 3).
L.Viisteen lukitusnuppi
2.Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja
varmista, ettei se irtoa.
M.Kiskot
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
N.Pölynpoistoportti
O.Nostokahva
1.Paina akun vapautuspainiketta (AR) ja vedä akku ulos työkalun
kahvasta.
P.Akku
2.Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Q.XPS™-työvalon kytkin
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 3A)
R.Lukituksen vapautusvipu
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LEDmerkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
S.Kiskon säätöruuvi
T.Kiskon lukitusnuppi
U.Kiinnitysreikä
V.Terän avain
W.Lukitustappi
X.Päivämääräkoodi
Y.Viisteen ohitus
KÄYTTÖTARKOITUS
Langaton DeWALT DCS365 -katkaisu- ja jiirisaha liu’ulla on tarkoitettu
ammattimaiseen puun leikkaukseen. Se suorittaa poikkileikkaus-, viistotusja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti ja turvallisesti.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta
(Z) alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan
alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti. Se
ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan
ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Tutustuminen (kuvat 1, 4)
Avaa kotelo ja nosta saha ulos (kuva 4) käyttämällä sivulla olevia
kädenpaikkoja tai nostokahvaa (O).
Aseta saha tasaiselle alustalle, kuten työtasolle tai tukevalle pöydälle.
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi terän nimellishalkaisijaltaan
184 mm:n kovametallikärkisen terän kanssa.
Tutustu sahaan ja sen osiin kuvan 1 avulla. Säätöjä käsittelevä osio viittaa
näihin termeihin, osat ja niiden sijainti tulee tuntea hyvin.
ÄLÄ KOSKAAN LEIKKAA METALLEJA tai kevytmetallia, erityisesti
magnesiumia.
EI SAA käyttää kosteissa olosuhteissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen
lähellä.
Nämä jiirisahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää
yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun
jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka
voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä
latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30
m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
HUOMIO: Puristumisvaara. Vältä henkilövahingot pitämällä
peukaloa käyttökahvan alapuolella, kun kahvaa vedetään
alaspäin. Alasuojus siirtyy ylöspäin, kun käyttökahvaa vedetään
alaspäin. Tällöin on olemassa puristumisvaara. Käyttökahva
sijaitsee suojan lähellä erityisiä leikkauksia varten.
Paina käyttökahvaa (B) kevyesti alaspäin ja vedä ulos lukitustappi (W).
Vapauta kevyesti alaspäin suuntautuva paine ja pidä käyttökahvasta antaen
sen nousta kokonaan ylös. Käytä lukitustappia sahan kuljettamiseen. Käytä
sahan kuljettamisen aikana aina kädenpaikkoja tai sivukahvoja (J) kuvan 4
mukaisesti. Katso kuva 5 ja Sivukahvojen asennus.
Sivukahvojen asennus (kuva 5)
Sahassa on kaksi sivukahvaa (J), jotka tulee asentaa sahaan kuvan 5
mukaisesti. Käytä 4 ruuvia ja 4 mutteria, jotka kuuluvat pakkaukseen. Kiristä
huolellisesti.
Penkkiin asentaminen (kuva 1)
Neljässä jalassa on penkkiin asentamista varten reiät (C) kuvan 1 mukaisesti.
Asenna saha aina tukevasti vakaalle alustalle liikkumisen estämiseksi.
Kannettavuuden parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,7 mm:n (1/2")
paksuun tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai
siirtää toisille työpaikoille ja kiinnittää uudelleen.
HUOMAA: Jos saha asennetaan vaneriin, varmista, etteivät kiinnitysruuvit
tule ulos puukappaleen pohjasta. Vanerin on oltava tasaisesti työtasoon
nähden. Kun saha kiinnitetään työtasoon, kiinnitä vain kiinnitysnavat, joissa
sijaitsevat kiinnitysruuvit. Muiden kohtien kiinnitys häiritsee sahan toimintaa.
HUOMIO: Kiinni juuttumisen ja epätarkkojen tuloksien
välttämiseksi on varmistettava, ettei asennustaso ole vääntynyt
tai muutoin epätasainen. Jos saha heiluu alustalla, aseta ohut
materiaalikappale sahan jalan alapuolelle, kunnes saha on
kiinnittynyt hyvin asennustasoon.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
139
Suomi
Uuden sahanterän vaihtaminen tai asentaminen
(kuva 6A–6C)
OMINAISUUDET JA OHJAIMET
Katso Sahanterät osiossa Valinnaiset lisävarusteet.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran vähentämiseksi sahanterää
käsitellessä tulee käyttää suojakäsineitä.
HUOMIO:
• Älä koskaan paina karan lukituspainiketta (AI, kuva 6B), kun
terässä on virta tai kun terä on liikkeessä.
• Älä leikkaa metallia, kivimateriaalia tai kuitusementtituotteita
tällä jiirisahalla.
Terän irrottaminen (kuvat 1, 3, 6A–C)
1.Irrota akku (P, kuva 3) sahasta.
2.Nosta varsi yläasentoon ja nosta alasuojus (D) niin ylös kuin mahdollista.
3.Löysää suojan kannattimen takaruuvia (AA) neljä kierrosta sitä
kuitenkaan irrottamatta.
4.Löysää suojan kannattimen neljää eturuuvia (AB, kuva 6A) niitä
kuitenkaan poistamatta, kunnes kannatin (AC) voidaan nostaa riittävän
etäälle terän ruuviin (AE) pääsemiseksi. Alasuoja jää yläasentoon suojan
kannattimen ruuvin sijainnin vuoksi.
5.Paina karan lukituspainiketta (AI, kuva 6B)) ja kierrä samalla varoen
sahanterää (AD) käsin, kunnes lukko kytkeytyy päälle.
6.Pidä painiketta alhaalla ja löysää terän ruuvia (AE) toisella kädellä
sekä toimitetun avaimen (V) 6,35 mm:n (1/4") kuusiopuolta. (Käännä
myötäpäivään, vasemmat kierteet).
7.Poista terän ruuvi (AE) käyttäen toimitetun avaimen 6,35 mm:n (1/4")
kuusiopuolta, ulkoisen pitimen aluslaatta (AF, kuva 6C) sekä terä (AD).
Sisempi pidikkeen aluslaatta (AG) voi olla vasemmalla karassa (AH).
Terän asentaminen (kuva 6A–6C)
1.Irrota akku (P, kuva 3) sahasta.
2.Kun varsi on ylhäällä, alasuoja (D) auki ja suojan kannatin (AC) ylhäällä,
aseta terä (AD) karaan (AH) ja sisäistä pidikkeen aluslaattaa (AG) vasten
niin, että terän hampaat osoittavat kiertosuuntaan sahan merkintöjen
mukaisesti.
3.Asenna ulkoinen pidikkeen aluslaatta (AF) karaan (AH).
4.Asenna terän ruuvi (AE) ja kiristä ruuvi (AE) hyvin kytkemällä karan
lukko (AI) ja käyttämällä pakkauksen avainta (V) (käännä vastapäivään,
vasemmat kierteet).
5.Palauta suojan kannatin (AC) alkuperäiseen ala-asentoon ja kiristä
molemmat suojan kannattimen ruuvit (AA, AB) hyvin kannattimen
pitämiseksi paikoillaan.
VAROITUS: Suojan kannatin tulee palauttaa alkuperäiseen
ala-asentoon ja suojan kannattimen ruuvit tulee kiristää ennen
kuin saha käynnistetään. Muutoin suoja ei välttämättä sulkeudu
tai suoja voi koskettaa pyörivään sahan terään, jolloin saha voi
vaurioitua ja henkilövahinkoja tapahtua.
Sahan kuljetus (kuva 1)
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran välttämiseksi kiskon
lukitusnuppi (T), jiirisahan lukitusnuppi (E), viisteen lukitusnuppi
(L) ja lukitustappi (W) tulee aina lukita ennen sahan kuljettamista.
(Katso kuva 1).
Jotta jiirisahan kuljetus paikasta toiseen olisi mahdollisimman helppoa,
sahan varren yläosassa ja kannan sivukahvoissa (J) on nostokahva (O)
kuvan 1 mukaisesti.
Jiirisahan säilytys
Kun jiirisahaa ei käytetä, sitä täytyy säilyttää kuivassa paikassa ja se tulee
lukita huolellisesti pois lasten ja kouluttamattomien henkilöiden ulottuvilta.
140
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
XPSTM LED-työvalojärjestelmän käyttö (kuva 1)
VAROITUS: Älä katso suoraan työvaloon.
HUOMAUTUS: Akku on ladattava ja liitettävä jiirisahaan.
XPSTM LED-työvalojärjestelmä voidaan kytkeä päälle kytkimellä (Q). Valo
sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua, jos sahaa ei käytetä. Valo
kytkeytyy päälle myös automaattisesti, kun työkalun liipaisukytkimestä (A)
vedetään.
Leikkaa puuhun lyijykynällä merkittyä linjaa pitkin kytkemällä XPSTMtyövalojärjestelmä päälle kytkimestä (Q) (ei liipaisukytkimestä), vedä sitten
käyttökahvaa (B) alaspäin sahanterän viemiseksi puun lähelle. Terän varjo
tulee näkyviin puukappaleeseen. Kyseinen varjon linja osoittaa kappaleen,
jonka terä leikkaa pois sahaamisen aikana. Jotta leikkaus tapahtuisi oikein
kynällä merkittyä linjaa pitkin, kohdista kynällä merkitty linja terän varjon
reunaan. Huomaa, että jiiriä tai viistekulmia voi olla tarpeen säätää, jotta terä
kohdistuisi tarkalleen piirrettyyn linjaan.
Saha ilmoittaa akkuvirheestä. XPSTM-työvalo alkaa vilkkua, kun akkuvirta on
loppumaisillaan tai akku on liian kuuma. Vaihda akku ennen leikkaamisen
jatkamista. Katso akun latausohjeet kohdasta Lataaminen osiosta
Kaikkien akkujen tärkeät turvallisuusohjeet.
Jiirisahan lukitusnuppi (kuva 1, 10)
Jiirisahan lukitusnuppi (E) mahdollistaa sahan asettamisen 48° oikeaan ja
48° vasempaan kulmaan. Kulmalukitsin on automaattisesti asennossa 10˚;
15˚; 22,5˚; 31,62 ja 45˚ sekä vasemmalla että oikealla.
Viisteen lukitusnuppi (kuva 1, 12)
Viisteen lukitusnupin avulla voit kallistaa sahan 48° vasempaan kulmaan.
Säädä viisteasetus kääntämällä viisteen lukitusnuppia (L) vastapäivään sen
löysäämiseksi. Kiristä se kiertämällä viisteen lukitusnuppia myötäpäivään.
Kiskon lukitusnuppi (kuva 1)
Kiskon lukitusnuppi (T) mahdollistaa sahan pään lukitsemisen tiukasti, jotta
se ei liukuisi kiskoilla. Tämä on tarpeen tietynlaisia sahauksia suorittaessa tai
sahaa kuljettaessa.
Lukitustappi (kuva 1)
VAROITUS: Lukitustappia tulee käyttää VAIN sahaa
kuljettaessa tai varastoidessa. ÄLÄ KOSKAAN käytä
lukitustappia sahaustoimenpiteissä.
Lukitse sahan pää ala-asentoon painamalla sahan päätä alaspäin,
painamalla lukitustappia (W) sisään ja vapauttamalla sahan pään. Tällöin
sahan pää pysyy turvallisesti alhaalla sahan liikuttamiseksi asemasta toiseen.
Vapauta se painamalla sahan päätä alas ja vetämällä tappi ulos.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Varmista terän leikkauslinjan esteettömyys
suorittamalla aina koeleikkaus ilman virtaa ennen
työstökappaleen varsinaista leikkausta.
Oikeat kehon ja käden asennot (kuva 7A–7D)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa
pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa kuvan 7A ja 7B
mukaisesti.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa
pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Suomi
• Tue työstökappaletta pidikkeillä aina kun se on käytännössä
mahdollista.
HUOMAA: Katso tärkeää tietoa alasuojasta ennen leikkaamista
kohdasta Suojan toiminta ja näkyvyys osiosta Säätäminen.
• Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle. Pidä kädet vähintään 100  mm:n
(4") päässä terästä.
POIKKILEIKKAUKSET
• Pidä työstökappaletta tiukasti pöydällä ja ohjaimessa katkaistessasi.
Pidä kätesi paikallaan, kunnes kytkin on vapautettu ja terä pysähtynyt
kokonaan.
Poikkileikkaus suoritetaan leikkaamalla puuta poikkisyin missä tahansa
kulmassa. Suora poikkileikkaus suoritetaan kulmavarren ollessa nollaasteessa. Aseta ja lukitse kulmavarsi nolla-asentoon, pidä puukappaletta
tiukasti pöytää ja rajasuojaa vasten. Kun kiskon lukitusnuppi (T) on kiristetty,
käännä sahaa painamalla liipaisukytkintä (A).
• SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN
VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. ÄLÄ ASETA
KÄSIÄ RISTIIN KUVAN 7C ja 7D MUKAISESTI.
• Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea tasapaino. Kun
siirrät jiirisahaa vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja seiso hiukan
sahanterän vieressä.
• Katso suojuksen rakojen läpi, kun seuraat piirrettyä linjaa.
Liipaisukytkin (kuva 8)
Kytke saha päälle painamalla lukitusvipua (R) vasemmalle, paina sitten
liipaisukytkintä (A). Saha toimii kytkintä painettaessa. Anna terän saavuttaa
täysi nopeus ennen sahaamista. Sammuta saha vapauttamalla kytkin.
Anna terän pysähtyä ennen sahan pään nostamista. Kytkintä ei voida
lukita päälle. Liipaisukytkimessä on reikä (AJ) sahan lukitsemiseksi pois
päältä riippulukolla.
Sahassa ei ole automaattista terän sähköjarrua, mutta sahanterä pysähtyy
5 sekunnin kuluessa liipaisukytkimen vapauttamisesta. Sitä ei voida säätää.
Jos pysähtyminen kestää toistuvasti yli 5 sekuntia, anna valtuutetun
DeWALT-huoltopalvelun huoltaa työkalu.
Varmista aina, että terä on pysähtynyt ennen sen poistamista uurroslevystä.
Pölyn poistaminen (kuvat 1, 9)
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Tiettyä pölyä (esim. tammen tai pyökin
pöly) pidetään syöpää aiheuttavana, erityisesti puun
käsittelyssä käytettyjä lisäaineita koskien.
- Käytä aina pölynpoistojärjestelmää.
- Varmista työtilan hyvä tuuletus.
- Hyväksyttävän hengityssuojaimen käyttö on suositeltavaa.
Sahassa on sisäänrakennettu pölynpoistoportti (N), joka mahdollistaa
toimitetun pölypussin (AK) tai liikkeistä saatavan imujärjestelmän liittämisen.
PÖLYPUSSIN KIINNITTÄMINEN
1.Asenna pölypussi (AK) pölynpoistoporttiin (N) kuvan 9 mukaisesti.
PÖLYPUSSIN TYHJENTÄMINEN
1.Poista pölypussi (AK) sahasta, ravista pölypussia kevyesti tai napauta
sitä sen tyhjentämiseksi.
2.Asenna pölypussi takaisin pölynpoistoporttiin (N).
Kaikki pöly ei välttämättä irtoa pussista. Tämä ei vaikuta sahan
suorituskykyyn, mutta sahan pölynpoistoteho heikkenee. Voit palauttaa
sahan pölynpoistotehon painamalla jousen pölypussin sisään sen
tyhjentämisen yhteydessä ja napauttamalla sitä roskakorin tai jäteastian
sivuun.
HUOMIO: Älä koskaan käytä tätä sahaa, jos pölypussi tai
DeWALT-pölynpoistolaite ei ole paikoillaan. Puusta syntyvä
pöly voi aiheuttaa hengitysongelmia.
Sahalla leikkaaminen (kuva 1)
Jos työstökappaletta ei voida kiinnittää työtasoon ja rajasuojaa vasten käsin
(epäsäännöllinen muoto, jne.), tai kätesi olisi alle 100 mm:n (4") päässä
terästä, on käytettävä pidikettä tai muuta kiinnityslaitetta. Katso lisätietoa
osiosta Työstökappaleen kiinnittäminen.
Jos liukumistoimintoa ei käytetä, varmista, että sahanterä painetaan
mahdollisimman taakse ja että kiskon lukitusnuppi (T) kiristetään. Tämä
estää sahan liukumisen kiskoja pitkin työstökappaleen ollessa kytketty
paikoilleen.
HUOMAA: TÄLLÄ SAHALLA EI SAA LEIKATA METALLISIA TAI
KIVIMATERIAALEJA. Älä käytä hiovia teriä.
Suora katkaisu (kuva 1, 7A, 7B)
Kun saha saavuttaa täyden nopeuden (noin 1 sekunti), laske varsi tasaisesti
ja hitaasti puun sahaamiseksi. Anna terän pysähtyä kokonaan ennen varren
nostamista.
Kun leikattava kappaleen koko on yli 51 mm:n x 102 mm:n (2" x 4"), käytä
ulos-alas-taakse-liikettä kiskon lukitusnuppi (T) löysällä. Vedä sahaa ulospäin
itseäsi kohti, laske sahan pää alas työstökappaleeseen kohti ja paina hitaasti
sahaa taaksepäin sahaustoimenpiteen suorittamiseksi. Älä anna sahanterän
päästä kosketuksiin työstökappaleen yläosaan, kun vedät sitä ulospäin.
Saha voi siirtyä itseesi päin ja aiheuttaa näin henkilövahinkoja tai vaurioittaa
työstökappaletta.
VAROITUS: Käytä aina työvaloa hallinnan säilyttämiseksi ja
työstökappaleen vaurioitumisvaaran ja henkilövahinkovaaran
välttämiseksi, jos käsiesi on oltava korkeintaan 100 mm:n (4")
päässä terästä sahauksen aikana.
HUOMAA: Kiskon lukitusnupin (T) (kuva 1) on oltava löysällä, jotta saha
pystyy liukumaan sen kiskoja pitkin.
Kulmasahaukset (kuva 10, 11)
Viisteiset poikkileikkaukset suoritetaan kulmavarren ollessa jossakin muussa
kuin nollakulmassa. Kulma on usein 45º kulmien toteuttamiseksi, mutta se
voidaan asettaa nollasta 48º vasemmalle tai 48° oikealle. Aseta sahan viiste
löysäämällä jiirisahan lukitusnuppia (E) kiertämällä sitä vastapäivään. Vedä
viisteen lukitusnuppia ylöspäin kulmavarren (G) siirtämiseksi haluamaasi
viistekulmaan kulma-asteikolla (H). Käännä jiirisahan lukitusnuppia
myötäpäivään sen kiristämiseksi. Suorita leikkaus yllä kuvatulla tavalla.
Kun jiirisahaat leveydeltään yli 51 mm:n x 102 mm:n (2" x 4") kokoisia
työstökappaleita, joiden pituus on tätä pienempi, aseta aina pitempi sivu
rajasuojaa vasten (kuva 11).
Sahaa puukappaleen viivamerkintää pitkin kohdistamalla kulma
mahdollisimman tarkasti. Leikkaa puukappaletta hiukan pitemmälle ja
mittaa etäisyys viivamerkinnästä leikkauksen reunaan määrittääksesi
suunnan viistekulman säätämiseen uudelleen leikkausta varten. Tämä vaatii
harjoittelua, mutta tekniikkaa käytetään yleisesti.
Viistesahaukset (kuva 12A, 12B)
Viistesahaus on poikkileikkaus, joka suoritetaan sahanterän ollessa
kulmassa puukappaleeseen nähden. Aseta viistekulma löysäämällä
viisteen lukitusnuppia (L) ja siirrä sahaa vaadittu määrä vasemmalle. Kun
olet asettanut haluamasi viistekulman, kiristä viisteen lukitusnuppi kireälle.
Viistekulmat voidaan asettaa 0º oikealle ja 48º vasemmalle.
Aseta viistekulma yli 45º arvoon 48º
1.Löysäämällä viisteen lukitusnuppia (L).
2.Kallista sahan päätä hiukan viisteen ohituksen (Y) liu’uttamiseksi yhdelle
puolelle.
3.Siirrä sahan pää 48º.
4.Kiristä viisteen lukitusnuppi hyvin.
SAHAUKSEN LAATU
Sahauksen tasaisuus riippuu eri tekijöistä. Sahauksen laatu riippuu
esimerkiksi leikattavasta materiaalista, terän tyypistä, terän terävyydestä
sekä leikkausnopeudesta.
Kun haluat suorittaa mahdollisimman tasaisia sahauksia päällyslistoihin ja
muihin tarkkuustöihin, terävä (60 hampaan kovametallikärki) terä ja hitaampi
ja tasainen sahausnopeus tuottavat odotetut tulokset.
Varmista, ettei materiaali siirry tai valu leikkauksen aikana, kiinnitä se hyvin
paikoilleen. Anna terän aina pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista.
Jos pieniä puukuituja tulee edelleen ulos työstökappaleen takaosasta, aseta
puun leikkauskohtaan teippipala. Sahaa teipin läpi ja poista teippi varoen
sahauksen jälkeen.
Katso luettelosta erilaisiin leikkauksiin sahaasi suositeltavat sahanterät
ja valitse niistä sopivin tarpeidesi mukaan. Katso Sahanterät osiossa
Valinnaiset lisävarusteet.
141
Suomi
TYÖSTÖKAPPALEEN KIINNITTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja
varmistettu työstökappale voi olla epätasapainossa sahauksen
jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa
sahaa tai kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten
pöytää tai penkkiä. Kun sahaat kappaletta, joka voi mennä
epätasapainoon, tue työstökappaletta oikein varmistaaksesi,
että saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana on
henkilövahinko.
VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan
yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työstökappale
aina sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun
työalueen kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni
sahan pohjan reunassa.
VAROITUS: Käytä aina työvaloa hallinnan säilyttämiseksi ja
työstökappaleen vaurioitumisvaaran ja henkilövahinkovaaran
välttämiseksi, jos käsiesi on oltava korkeintaan 100 mm:n (4")
päässä terästä sahauksen aikana.
Jos työstökappaletta ei voida kiinnittää työtasoon ja rajasuojaa vasten käsin
(epäsäännöllinen muoto, jne.), tai kätesi olisi alle 100 mm:n (4") päässä
terästä, on käytettävä pidikettä tai muuta kiinnityslaitetta.
Viisteen pysäyttimen 45º säätö vasemmalle
(kuvat 1, 12)
Säädä vasen 45° viisteen pysäytin löysäämällä ensin viisteen lukitusnuppia
ja kallistamalla päätä, kunnes se pysähtyy. Tarkista, että viisteen ohitus
(Y) on 45° asennossa. Jos viisteen kohdistin (AN) ei osoita tarkalleen 45°,
käännä 45° viisteen säätöruuvia (AP), kunnes viisteen kohdistin (AN) osoittaa
45°.
Suojan toiminta ja näkyvyys (kuvat 1, 24)
HUOMIO: Puristumisvaara. Vältä henkilövahingot pitämällä
peukaloa käyttökahvan alapuolella, kun kahvaa vedetään
alaspäin. Alasuojus siirtyy ylöspäin, kun käyttökahvaa vedetään
alaspäin. Tällöin on olemassa puristumisvaara.
Sahan alasuojus (D) poistuu automaattisesti terän päältä, kun varsi viedään
alas, ja se peittää terän, kun varsi nostetaan.
Kierrä vartta ennen jokaista käyttöä tai säätöjen jälkeen (ilman virtaa).
Varmista, että suoja avautuu ongelmitta ja sulkeutuu kokonaan. Se ei saa
koskettaa terää. Kun varsi on ylhäällä, nostaa suojaa (ilman virtaa) kuten
kuvassa 24 ja vapauta. Suojan tulee sulkeutua kokonaan nopeasti. Älä
käytä sahaa, jos suoja ei liiku vapaasti ja sulje nopeasti kokonaan. Älä
koskaan kiinnitä tai sido suojaa auki sahan käytön aikana.
Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan tai
sahaa halutaan tutkia. ÄLÄ KOSKAAN NOSTA ALASUOJAA KÄSIN, ELLEI
TERÄ OLE PYSÄHTYNYT.
Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä. Materiaalipidike on
saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä tai DeWALT-huoltopalvelusta.
HUOMAA: Suurien kappaleiden erityiset leikkaukset edellyttävät, että suoja
nostetaan käsin. Katso kohta Suurien materiaalien sahaus osiosta
Erityiset sahaustoimenpiteet.
Muita apuvälineitä, kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä
voidaan käyttää tietyn kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin. Valitse ja aseta
pidikkeet huolellisesti. Suorita koeleikkaus ennen varsinaista leikkaamista.
Suojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden parantamiseksi
leikkaamisen aikana. Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lentävän
jätteen määrää, suojuksessa on aukkoja ja suojalaseja tulee käyttää aina.
PIDIKKEEN ASENTAMINEN (KUVA 13)
Kiskon ohjaimen säätäminen (kuva 1)
1.Kun pidike (AL) osoittaa jiirisahan takaosaan, aseta pidikkeen varsi
rajasuojan takana olevaan reikään (U). Varmista, että pidikkeen varren
alaosassa oleva ura on asetettu kokonaan reikään (U).
2.Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin.
3.Löysää nuppia pidikkeen varren säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja
kiinnitä työstökappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
HUOMAA: Aseta pidike vastakkaiselle puolelle pohjaa viisteen
saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN
SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN.
VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Jiirisaha on säädetään kokonaan ja tarkasti tehtaalla valmistusprosessin
aikana. Jos lisäsäädöt ovat tarpeen kuljetuksen tai käsittelyn tai muun syyn
vuoksi, säädä saha noudattamalla alla olevia ohjeita.
Kun säädöt on suoritettu, ne jäävät tarkoiksi. Noudata näitä ohjeita tarkoin
sahan tarkkuuden säilyttämiseksi.
Kulma-asteikon säätäminen (kuvat 10, 14)
Lukitse sahauspää ala-asentoon. Avaa viisteen lukitusnuppi (E) ja käännä
kulmavartta (G), kunnes se lukittuu 0° asentoon. Älä lukitse viisteen
lukitusnuppia. Aseta kulmaviivain sahan rajasuojaa ja terää vasten kuvan 14
mukaisesti. (Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella. Muutoin
mittaustulos on epätarkka.) Jos sahanterä ei ole tarkalleen kohtisuorassa
rajasuojaan, löysää kolmea ruuvia (I, kuva 10), jotka pitävät kulmaasteikon (H) paikoillaan ja siirrä kulmavartta sekä asteikkoa vasemmalle tai
oikealle, kunnes terä on kohtisuorassa rajasuojaan nähden kulmaviivaimen
mittauksen mukaan. Kiristä kolme ruuvia uudelleen.
Viisteviivain pöydän säätämiseen (kuvat 1, 12A, 15)
Kohdista terän viivain pöytään, lukitse käyttökahva ala-asentoon lukitustapilla
(W). Aseta viivain terää vasten ja varmista, ettei viivain ole hampaan päällä.
Löysää viisteen lukitusnuppia (L) ja varmista, että kulmavarsi on tiukasti
0° viisteen pysäytintä vasten. Kierrä 0° viisteen säätöruuvia (AO) 4 mm:n
kuusiokoloavaimella (ei kuulu pakkaukseen) tarpeen mukaan, jotta terä on
0° kulmassa pöytään kulmaviivaimen mittauksen mukaan.
142
Tarkista kiskot (M) säännöllisesti välyksen varalta. Kiskot voidaan puhdistaa
kuivalla puhtaalla liinalla. Oikea kisko voidaan säätää kiskon säätöruuvilla
(S) kuvan 1 mukaisesti. Välyksen pienentämiseksi voit käyttää 4 mm:n
kuusiokoloavainta ja kiertää asetusruuvia asteittain myötäpäivään
liu’uttamalla samalla sahan päätä taakse- ja eteenpäin. Vähennä välystä
säilyttämällä samalla liu’utuksen vähimmäisvoiman.
Pitkien kappaleiden tukeminen
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä, puhdistusta tai huoltoa, tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
TUE AINA PITKIÄ KAPPALEITA.
Älä koskaan käytä toista henkilöä korvaamaan pöydänjatketta, jiirisahan
vakiopöytää pidemmän tai leveämmän työstökappaleen tukemiseen tai
työstökappaleen syöttämiseen, tukemiseen tai vetämiseen.
Tue pitkiä työstökappaleita kaikkia hyödyllisiä tapoja käyttäen, kuten
sahapukkia tai vastaavaa laitetta käyttäen päiden alas putoamisen
välttämiseksi.
Taulukehysten, laatikoiden ja muiden nelitahoisten
esineiden leikkaaminen (kuvat 16, 17)
Suosittelemme kokeilemaan seuraavien esineiden toteuttamista ensin
koekappaleisiin, kunnes olet tottunut sahan käyttöön paremmin.
Tämä saha on täydellinen väline kulmien jiirisahaukseen, katso esimerkki
kuvasta 16. Kohde A kuvassa 17 osoittaa liitoksen, joka on suoritettu
säätämällä viistettä niin, että molempien levyjen reunat ovat 45º ja
muodostavat 90º kulman. Tässä liitoksessa kulmavarsi lukittiin nollaasentoon ja viisteen säätöarvoksi lukittiin 45º. Puukappale asetettiin laaja ja
litteä puoli pöytää vasten ja kapea reuna rajasuojaa vasten. Sama leikkaus
olisi voitu suorittaa myös jiirisahaamalla oikea ja vasen puoli laajan pinnan
ollessa rajasuojaa vasten.
Verhoilulistojen ja muiden kehyksien sahaus
(kuva 17)
Kohde B kuvassa 17 osoittaa liitoksen, joka on suoritettu asettamalla
jiirin varsi 45º ja sahaamalla kaksi reunaa 90º kulman muodostamiseksi.
Vastaavan liitoksen suorittamiseksi viisteen säätö on asetettava nollaan ja
Suomi
Lattialistojen sahaus (kuva 19)
jiirin varsi 45º. Puukappale asetetaan laaja ja litteä puoli pöytää vasten ja
kapea reuna rajasuojaa vasten.
Suorat 90º -sahaukset:
Kuvat 16 ja 17 ovat ainoastaan nelisivuisia kohteita.
Aseta puukappale rajasuojaa vasten ja pidä sitä paikoillaan kuvan 19
mukaisesti. Kytke saha päälle, anna terän saavuttaa täysi nopeus ja
laske vartta tasaisesti leikkauksen ajan.
Koska sivujen määrä muuttuu, muuttuvat myös jiirin kulma ja viistekulma.
Alla oleva taulukko sisältää oikeat kulmat erilaisiin muotoihin.
– ESIMERKKEJÄ –
SIVUJEN MÄÄRÄ
JIIRI- TAI VIISTEKULMA
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
LATTIALISTAN SAHAUS JOPA 89 mm:n (3,5") KORKEALLE PYSTYSUUNNASSA
RAJASUOJAA VASTEN
Aseta materiaali kuten kuvassa kuvassa 19.
Kaikki sahaukset tulee suorittaa listan takaosa rajasuojaa vasten ja alaosa
pöytää vasten.
SISÄKULMA
Vasen
puoli
Taulukossa odotetaan, että kaikki sivut ovat samanpituisia. Jos jotakin
muotoa ei ole taulukossa, käytä seuraavaa kaaviota: 180º jaettuna sivujen
lukumäärällä on jiirin kulma (jos materiaalia sahataan pystysuunnassa) tai
viistekulma (jos materiaalia sahataan alustalla).
Yhdistetty jiiri- ja viistesahaus (kuva 18)
Yhdistetyssä sahauksessa käytetään jiirikulmaa ja viistekulmaa
samanaikaisesti. Tätä sahaustyyppiä käytetään kehyksien tai laatikoiden
sahaamiseen viistoilla sivuilla, katso esimerkki kuvasta 18.
Viiste, vasen 45°
Säästä leikkauksen
oikea puoli
Korkeintaan 89  mm:n (3,5") materiaalia voidaan sahata yllä
mainitulla tavalla. Materiaali saa olla korkeintaan 19 mm:n
(0,7") leveä.
Tässä jiirisahassa on erityinen esiasetettu jiirin syvennys 31,6º vasemmalla ja
oikealla päällyslistojen sahaamiseksi oikeassa kulmassa. Viistoasteikolla on
merkki myös arvossa 33,8º.
Esimerkki: Voit toteuttaa 4-puolisen laatikon 26º ulkoisilla kulmilla
(kulma A, kuva 18) käyttämällä ylhäällä oikealla olevaa kaarta. Määritä 26°
sijainti kaaren asteikossa. Seuraa vaakasuoraa viivaa pitkin kummallakin
puolella määrittääksesi sahan jiirikulman (42°). Seuraa samalla tavoin
pystysuoraa viivaa pitkin ylös tai alas määrittääksesi viistekulman sahaan
(18°). Kokeile sahausta aina muutamaan koekappaleeseen sahan
virheettömien asetuksien varmistamiseksi.
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
Viiste, oikea 45°
Säästä leikkauksen
oikea puoli
Päällyslistan kaksi tasapintaa ovat kulmissa, jotka muodostavat 90° kulman
yhteen sovitettuina. Useimmissa päällyslistoissa (ei kuitenkaan kaikissa) on
ylempi takakulma (osio, joka sopii tasaisesti kattoa vasten) 52° ja alempi
takakulma (osio, joka sopii tasaisesti seinää vasten) 38°.
Aseta saha määritettyihin kulmiin ja suorita muutama harjoitus
koekappaleisiin. Harjoittele leikattujen kappaleiden yhteen asettamista,
kunnes totut menettelyyn ja osaat suorittaa sen varmuudella.
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
Viiste, oikea 45°
Säästä leikkauksen
vasen puoli
Jotta lista sopisi oikein, päällyslistat tulee jiirisahata erittäin tarkasti
sahausyhdistelmää käyttämällä.
Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan oikean viistekulman ja jiirisahan
asetukset yleisissä yhdistelmäsahauksissa. Käytä taulukkoa valitsemalla
haluamasi kulma A (kuva 18) ja määritä sen sijainti taulukon kaaressa.
Katso siitä kohdasta suoraan alas ja näet oikean viistekulman ja suoraan
toisella puolella näet oikean jiirikulman.
8-TAHOINEN
LAATIKKO
Viiste, vasen 45°
Säästä leikkauksen
vasen puoli
Päällyslistojen leikkaus (kuvat 20, 21)
HUOMAA: Jos sahauskulma vaihtelee kappalekohtaisesti, tarkista, että
viisteen lukitusnuppi ja jiirisahan lukituskahva on kiinnitetty hyvin Ne on
lukittava sen jälkeen, kun viistekulmaa tai jiirikulmaa on muutettu.
6-TAHOINEN
LAATIKKO
Oikea
puoli
ULKOKULMA
Viisteasetus/leikkaustyyppi -taulukko sisältää oikeat asetukset
päällyslistojen leikkaamiseen. (Jiiri- ja viisteasetuksien luvut ovat erittäin
tarkkoja ja niiden asettaminen tarkasti sahaan ei ole helppoa). Koska
useimmissa huoneissa ei ole tarkalleen 90° kulmia, asetuksien hienosäätö
on joka tapauksessa tarpeen.
ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ KOKEILLA SAHAUSTA ENSIN
KOEKAPPALEISIIN!
OHJEET PÄÄLLYSLISTOJEN SAHAAMISEEN TASAISELLA ALUSTALLA JA
YHDISTELMÄTOIMINTOJA KÄYTTÄEN
1.Aseta lista laajan takapinnan ollessa tasaisesti työ