DCS365 | DeWalt DCS365 MITRE SAW instruction manual

382014-93 BAL
DCS365
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
34
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
59
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
84
2
9
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
M
N
O
L
Q
A
B
K
J
C
I
H
D
G
J
C
F
E
A R Q
N
X
K
P
W
U
U
C
T S
V
C
Y
M
L
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
P
AR
Slika / Crtež / Slika / Скица 3A
Z
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
Slika / Crtež / Slika / Скица 6A
Slika / Crtež / Slika / Скица 6B
D
AB
AC
AD
AA
V
4
AE
AI
Slika / Crtež / Slika / Скица 6C
AD
AF
AG
AE
AH
Slika / Crtež / Slika / Скица 7A
Slika / Crtež / Slika / Скица 7B
Slika / Crtež / Slika / Скица 7C
Slika / Crtež / Slika / Скица 7D
5
Slika / Crtež / Slika / Скица 8
A
R
AJ
Slika / Crtež / Slika / Скица 9
AK
N
Slika / Crtež / Slika / Скица 10
Slika / Crtež / Slika / Скица 11
I
I
H
I
G
E
Slika / Crtež / Slika / Скица 12B
Slika / Crtež / Slika / Скица 12A
AM
45°
AP
L
48°
AN
AO
L
Y
6
Slika / Crtež / Slika / Скица 13
Slika / Crtež / Slika / Скица 14
AL
U
Slika / Crtež / Slika / Скица 15
Slika / Crtež / Slika / Скица 16
Slika / Crtež / Slika / Скица 17
Slika / Crtež / Slika / Скица 18
A
B
kot “A”
kut „A“
ugao “A”
агол „A“
7
Slika / Crtež / Slika / Скица 19
Slika / Crtež / Slika / Скица 20
K
AQ
Slika / Crtež / Slika / Скица 21
Slika / Crtež / Slika / Скица 22
AQ
K
Slika / Crtež / Slika / Скица 23
8
Slika / Crtež / Slika / Скица 24
SLOVENSKI
AKUMULATORSKA ZAJERALNA ŽAGA ZA
KOMBINIRANO REZANJE SERIJE DCS365
Čestitamo!
Zahvaljujemo se vam za nakup ročnega orodja
DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij
in temeljitega razvoja izdelkov je DEWALT
eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju
električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Model
Tip akumulatorske baterije
Premer lista
Izvrtina rezalnega lista žage
Debelina lista žage
Maks. hitrost lista
Maks. prečni prerez pri 90°
Maks. jeralni kot pri 45°
Jeralni kot (maks. položaji)
Poševni kot (maks. položaji)
0° jeralni kot
Širina reza pri maks. višini 50 mm
Višina reza pri maks. širini 90 mm
45° jeralni kot, levi
Širina reza pri maks. višini 50 mm
Višina reza pri maks. širini 90 mm
45° jeralni kot, desni
Širina reza pri maks. višini 50 mm
Višina reza pri maks. širini 90 mm
45° počevni kot, levi
Širina reza pri maks. višini 35 mm
Zavorni čas samodejne elektronske
zavore lista
Teža brez baterije
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
levo
desno
levi
desni
DCS365
18
1
Litijionska
baterija
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
mm
mm
176
8
mm
250
s
kg
< 10
10,5
VDC
Vrednosti emisij hrupa in izmerjene vrednosti vibracij
(vektorska vsota treh smeri) skladno z EN 62841-3-9:
LPA (raven zvočnega tlaka)
dB(A) 88
LWA (raven zvočne moči)
dB(A) 93
K (faktor negotovosti zvočne
obremenitve)
dB(A) 2,0
Emisija vibracij ah =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 62841-3-9 in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnimi pripomočki ali, če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi
čas, ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Akumulatorska baterija DCB180 DCB181 DCB182
Tip akumulatorske
Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska
baterije
baterija
baterija
baterija
Napetost VDC (enosmerna)
18
18
18
Kapaciteta
Ah
3,0
1,5
4,0
baterije
Teža
kg
0,64
0,35
0,61
Akumulatorska baterija DCB183/B DCB184/B DCB185
Tip akumulatorske
Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska
baterije
baterija
baterija
baterija
Napetost VDC (enosmerna)
18
18
18
Kapaciteta
Ah
2,0
5,0
1,3
baterije
Teža
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
9
SLOVENSKI
Polnilnik
Omrežna napetost
VAC (izmenična)
Tip akumulatorske
baterije
Pribl. čas
min
polnjenja
akumulatorske
baterije
Teža
10
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Varovalke:
Evropa
230
10,8/14,4/18 Litij ionska
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
DCB112
230
10,8/14,4/18 Litij ionska
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
DCB113
230
10,8/14,4/18 Litij ionska
30
(1,3 Ah)
70
(3,0 Ah)
35
(1,5 Ah)
100
(4,0 Ah)
0,4
Polnilnik
Omrežna napetost
VAC (izmenična)
Tip akumulatorske
baterije
Pribl. čas
min
polnjenja
akumulatorske
baterije
Teža
DCB107
kg
Polnilnik
Omrežna napetost
VAC (izmenična)
Tip akumulatorske
baterije
Pribl. čas
min
polnjenja
akumulatorske
baterije
Teža
10,8/14,4/18 Litij ionska
kg
Polnilnik
Omrežna napetost
VAC (izmenična)
Tip akumulatorske
baterije
Pribl. čas
min
polnjenja
akumulatorske
baterije
Teža
230
kg
Polnilnik
Omrežna napetost
VAC (izmenična)
Tip akumulatorske
baterije
Pribl. čas
min
polnjenja
akumulatorske
baterije
Teža
DCB105
50
(2,0 Ah)
120
(5,0 Ah)
DCB115
230
10,8/14,4/18 Litij ionska
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
Orodja z napetostjo
230 V
Velika Britanija Orodja z napetostjo
in Irska
230 V
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,5
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
10 A, omrežna
varovalka
3 A, varovalka
v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite povzročila
smrt ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
SLOVENSKI
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
AKUMULATORSKA ZAJERALNA ŽAGA ZA
KOMBINIRANO REZANJE SERIJE
DCS365
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
Tehnični podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN 62841-1:2015, EN 62841-3-9:2014.
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami
direktive 2004/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/
EU (od 20.04.2016) in 2011/65/EU. Za več
informacij se povežite s podjetjem DEWALT
na naslednjem naslovu, ali glejte zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženiringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
30.10.2015
OPOZORILO: Da bi se izognili
morebitnim poškodbam je potrebno
natančno prebrati navodila.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO: Preberite vsa
varnostna opozorila in navodila.
Neupoštevanje opozoril in navodil
lahko povzročijo električni udar, požar
in/ali hude telesne poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
ZA POZNEJŠO UPORABO.
Pojem »električno orodje«, ki se pojavlja se
nanaša na vaše omrežje, ki deluje kabelsko
orodje ali orodja, ki delujejo s pomočjo baterije.
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Poskrbite, da bo delovno mesto vedno
čisto in urejeno. Nered ali neosvetljen
delovni prostor lahko povzročijo poškodbe.
b) Naprave ne uporabljajte na eksplozivnih
področjih, kot na primer v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali prahu.
c)
Električno orodje ustvarja iskrice, ki lahko
povzročijo vžig prahu ali pare.
Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Njihove motne
lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte
vtičnice na kakršnkoli način. Ne
uporabljajte adapterja v kombinaciji
z drugimi kabelskimi električni orodji.
Originalni oziroma nespremenjene vtičnice
zmanjšujejo tveganje električnega udara.
b) Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami, kot so cevi,
grelci, štedilniki. Obstaja povečano
tveganje električnega udara, če so telesa
ozemljena.
c) Zavarujte orodje pred dežjem in vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla.
Nikoli ne uporabite električnega kabla
za nošenje, vleko orodja ali kot način
za odklop vtiča iz električne vtičnice.
Kabel ne sme biti izpostavljen vročini,
oljem, ostrim robovom. Prepleteni ali
poškodovani kabli povečujejo tveganje za
električni udar.
e) Če uporabljate električno orodje na
prostem, mora biti aparat testiran za
tako uporabo. Uporaba primernega kabla
za uporabo stroja na prostem, zmanjšuje
tveganje električnega udara.
f) Če se uporabi električnega stroja
v vlažnem okolju ni mogoče izogniti,
uporabite napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba naprave diferenčnega
toka RCD zmanjšuje tveganje za električni
udar.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves
čas pozorni, spremljajte potek dela
in uporabljajte zdravo pamet. Ne
uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med
delom z električnim orodjem lahko privede
do hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna
oprema, kot so zaščitne maske proti prahu,
nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha
ob uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
11
SLOVENSKI
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Izogibajte se nenamernemu zagonu.
Pred priključitvijo na električno
omrežje, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom orodja odstranite orodja
ali ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki
ste ga pustili na vrtljivem sestavnem delu,
lahko povzroči telesne poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite primerno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje,
oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom stroja.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele
orodja.
Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
Četudi se dodobra seznanite s tem
orodjem, pri rokovanju z njim ne
postanite neprevidni; vedno upoštevajte
temeljna načela varnosti in zdravja
pri delu. Neprevidnost lahko že v delčku
sekunde povzroči hudo telesno poškodbo.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
ELEKTRIČNEGA ORODJA
a) Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira
orodja omogoča boljše in varnejše delo.
b) Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba
popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme
ali pred shranjevanjem orodja. Ta
previdnost zmanjšuje tveganje za zagon
električnega orodja po nesreči.
d) Orodje shranjujte izven dosega
otrok in ne dovolite uporabo orodja
otrokom in osebam, ki niso seznanjeni
12
e)
f)
g)
h)
z delovanjem tega električnega orodja.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi,
ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
Električno orodje skrbno negujte.
Preverite, da ni neskladja v vezavi
gibljivih delov, da ni loma ali
kakršnekoli druge poškodbe
električnega orodja. V primeru okvare,
ne uporabljajte orodja in stopite
v stik s serviserjem, ki bo poskrbel za
popravilo naprave. Mnogo nesreč se
zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu
s temi navodili, pri čemer upoštevajte
delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo
to električno orodje opravljalo. Če se
orodje uporablja za druge namene, kot je
priporočeno, lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
Ročaji in oprijemala morajo biti suha,
čista in brez madežev olja ali masti.
Spolzki ročaji in oprijemala ne zagotavljajo
dober oprijem in varno krmiljenje orodja ob
nepričakovanih situacijah.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
AKUMULATORSKIH ORODIJ
a) Akumulatorsko baterijo polnite samo
s polnilnikom, ki je odobren s strani
proizvajalca. Polnilnik, ki je primeren
za polnjenje enega tipa akumulatorske
baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom
akumulatorske baterije.
b) Uporabljajte električna orodja
samo s posebej zanje izdelanimi
akumulatorskimi baterijami. Uporaba
drugih akumulatorskih baterij lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb in
požara.
c) Če akumulatorske baterije ne
uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov,
žebljev ali drugih majhnih kovinskih
predmetov, ki lahko omogočijo stik
enega terminala z drugim. Kratkostični
spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
d) Pri nepravilnem ravnanju
z akumulatorsko baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina.
Izogibajte se s stiku s tekočino. Če
SLOVENSKI
e)
f)
g)
po naključju pride do stika, izperite
prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč
zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije,
lahko povzroči draženje ali opekline.
Nikoli ne uporabljajte poškodovane
ali prikrojene akumulatorske baterije/
orodja. Poškodovana ali prikrojena
akumulatorska baterija lahko privede do
nepričakovanega delovanja kar lahko
privede do požara, eksplozije ali telesnih
poškodb.
Akumulatorsko baterijo/orodja ne
izpostavljajte ognju ali pretirani
vročini. Če napravo izpostavite ognju ali
temperaturi, ki je višja od 130 °C lahko
povzročite eksplozijo.
Sledite navodilom za polnjenje in
ne polnite akumulatorske baterije
izven temperaturnega območja, ki je
predpisan v uporabniških navodilih.
Polnjenje akumulatorske baterije izven
temperaturnega območja lahko poškoduje
baterijo in privede do nevarnosti požara.
6) SERVIS
a) Električno orodje lahko servisira samo
usposobljena oseba, ki bo uporabila
ustrezne rezervne dele v primeru
popravila električnega orodja. To je
zagotovilo, da se ohrani pravilno delovanje
in varnost orodja.
b) Nikoli ne servisirajte poškodovanih
akumulatorskih baterij. Servisiranje
akumulatorske baterije lahko opravi
samo proizvajalec ali njegov pooblaščeni
serviser.
Varnostna navodila za
zajeralne žage
a)
b)
Zajeralne žage so zasnovane za žaganje
lesa in lesenih izdelkov in se ne smejo
uporabljati z abrazivnimi rezili za
rezanje kovinskih obdelovancev, kot
so drogi, kovinske palice in kovinski
spojni elementi. Ostanki, ki nastanejo
pri abrazivnem rezanju lahko privedejo
do tega, da se pomični deli orodja, kot je
spodnji ščitnik zaskočijo. Poleg tega bodo
iskre, ki nastanejo pri abrazivnem rezanju
uničile spodnji ščitnik, vložek utora in
druge plastične sestavne dele.
Če razmere dopuščajo, trdno pritrdite
obdelovanec z vpenjalnimi kleščami
ali primežem. Če držite obdelovanec
z rokama, morata biti roki oddaljeni
najmanj 100 mm (4 palcev) od obeh
vsake strani rezila. Ne uporabljajte
žage za razrez obdelovancev, ki so
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
premajhni, da bi bili varno vpeti
s primežem ali roko. Če držite
obdelovanec preblizu rezila, obstaja
nevarnost, da se poškodujete z rezilom.
Obdelovanec mora biti nepremično
pritrjen s primežem ali roko ob prislon
in delovno površino. Ne približujte
obdelovanca k rezilu s prosto roko.
Nepritrjen obdelovanec bo ob dotiku
z rezilom z visoko hitrostjo izletel z rok in
privedel do telesnih poškodb.
Potisnite rezilo skozi obdelovanec.
Nikoli ne vlecite rezila skozi
obdelovanec. Če želite opraviti rez,
dvignite rezilno glavo in jo povlecite
nad obdelovanec, pri tem se ne
dotikajte obdelovanca, nato zaženite
motor in potisnite rezilno glavo navzdol
in razrežite obdelovanec. Če žagate
tako, da žago vlečete k obdelovancu,
se bo najbrž rezilo povzpelo na zgornji
del obdelovanca, rezilno orodje pa bo
z neobvladljivo hitrostjo odskočilo v smeri
upravljavca.
Ne približujte rok v rezilno območje
obdelovanca; opozorilo velja za
sprednjo in zadnjo stran rezila. Držanje
obdelovanca s prekrižanimi rokami, oz.
držanje obdelovanca z desno roko na levi
strani rezila ali obratno je nevarno in lahko
privede do telesnih poškodb.
Med vrtenjem rezila ne segajte z levo
ali desno roko za prislon, da odstranite
odrezani obdelovanec ipd.; najmanjša
varnostna razdalja med rokama in
rezilom mora vedno znašati najmanj
100 mm (4 palce). Roka lahko hitro zaide
v območje rezila, kar lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
Pred žaganjem preverite obdelovanec.
Če je obdelovanec upognjen ali
ukrivljen, ga vpnite tako, da je zunanji
del upognjenega loka usmerjen v smeri
prislona. Vedno se prepričajte, da ni
praznine med obdelovancem, prislonom
in delovno površino vzdolž linije reza.
Upognjen ali ukrivljen obdelovanec se
lahko zvije ali premakne in upogne vrteče
se rezilo. Obdelovanec ne sme vsebovati
žebljičkov ali drugih tujkov.
Ne uporabljajte žage, če delovna
površina ni čista, oz. vsebuje ostanke
rezov, itd. Ostanki rezov in drugi koščki
materiala se lahko med žaganjem
dotaknejo rezila in odstrelijo z visoko
hitrostjo.
Ne žagajte več obdelovancev hkrati.
Žaganje več obdelovancev hkrati ni varno,
ker jih ni mogoče trdno pritrditi ali vpeti,
13
SLOVENSKI
zato se bodo med žaganjem premikali in
posledično okrivili rezilo.
j) Pred žaganjem se prepričajte, da je
zajeralna žaga postavljena na trdno in
ravno podlago. Ravna in trdna podlaga bo
zagotovilo varno postavitev zajeralne žage.
k) Načrtujte svoje delo. Pred vsako
spremembo nastavitve poševnega
ali jeralnega kota se prepričajte,
da je nastavljiv prislon pravilno
nastavljen; prislon mora podpirati
obdelovanec in ne sme prečiti na
rezilo, ali ščitnik. Z IZKLOPLJENO žago
in brez obdelovanca na delovni površini
opravite simuliran rez; rezilo pomaknite od
zgornjega položaja do konca navzdol in
se prepričajte, da se rezilo ne bo dotaknilo
prislona.
l) Za širše in daljše obdelovance, ki
segajo s površine delovne mize
uporabite zadostno podporo in
namestite podaljške delovne mize in
stojala. Če je obdelovanec daljši ali širši
in sega s površine mize zajeralne žage, se
lahko prevrne. Če se odrezani košček ali
obdelovanec prevrne, lahko dvigne spodnji
ščitnik ali lahko odskoči na vrteče se rezilo.
m) Ne uporabljajte drugih oseb pri držanju
prevelikih obdelovancev namesto
podaljškov delovne mize in stojal.
Nestabilna podpora obdelovanca lahko
privede do tega, da se rezilo okrivi ali da
se obdelovanec premakne in posledično
povleče upravljavca in pomočnika v smeri
vrtečega rezila.
n) Odrezani košček obdelovanca
v nobenem primeru ne sme pritisniti ali
blokirati vrtečega se rezila. Pri rezanju
krajših obdelovancev, se le-ti lahko ujamejo
med vrteče se rezilo in z neobvladljivo
hitrostjo odletijo v smeri upravljavca.
o) Vedno uporabite primež ali podobno
napravo za pravilno pritrditev okroglih
obdelovancev, kot so cevi ali palice.
Okrogli obdelovanci se med rezanjem
običajno zavrtijo, kar posledično pomeni
spremembo smeri žaganja in neposredno
nevarnost za poškodbo rok.
p) Z rezilom se dotaknite obdelovanca šele
takrat, ko rezilo doseže polno hitrost. To
bo zmanjšalo nevarnost, da obdelovanec
odskoči pri dotiku z rezilom.
q) Če se obdelovanec ali rezilo zaskočita,
izklopite zajeralno žago. Počakajte, da
se vsi deli žage umirijo, izvlecite vtič
priključnega kabla iz električne vtičnice
in/ali odstranite akumulatorsko baterijo.
Nato odstranite ujet obdelovanec.
Če nadaljujete z uporabo žage, ko je
14
r)
s)
obdelovanec ujet v žagi, lahko privede do
izgube nadzora nad orodjem in poškodbe
žage.
Po končanem rezu sprostite stikalo
in držite rezilno glavo v spodnjem
položaju, ter počakajte, da se rezilo
popolnoma zaustavi in šele nato
odstranite obdelovanec. Obstaja
nevarnost telesnih poškodb, če približate
roke vrtečemu se rezilu.
Držite ročaj orodja čvrsto, še posebej
pri zarezovanju obdelovanca ali pri
sproščanju stikala, če rezilna glava
ni v popolnoma spuščenem položaju.
Zaviralni učinek žage lahko nepričakovano
povleče rezilno glavo navzdol, kar lahko
privede do telesnih poškodb.
Dodatni varnostni napotki za
uporabo poteznih žag
OPOZORILO: Ne vstavite
akumulatorske baterije v orodje, če
niste prebrali navodil za uporabo in
spoznali funkcije in način delovanja.
•
•
•
•
•
•
NE UPORABLJAJTE ORODJA, dokler
ni popolnoma sestavljeno, skladno
s priloženimi navodili. Nepravilno
sestavljeno orodje lahko povzroči telesne
poškodbe.
V PRIMERU KAKRŠNIHKOLI DVOMOV,
SE POSVETUJTE z vašim delodajalcem,
strokovnim pomočnikom ali drugo
usposobljeno osebo glede uporabe orodja.
Znanje zagotavlja varno delovno okolje in
uporabo varne delovne opreme.
PREPRIČAJTE SE, da se rezilo vrti
v pravilni smeri. Rezilni zobje morajo
biti usmerjeni v smeri vrtenja, skladno
z oznako na žagi.
PRED UPORABO ORODJA PRITRDITE
IN ZATEGNITE VSE ROČICE PRIMEŽEV,
gumbe in vzvode. Če ročica primeža ni
zategnjena, se bo obdelovanec ob dotiku
z rezilom izstrelil s primeža, kar lahko
privede do telesnih poškodb.
PREPRIČAJTE SE, da so rezila in
vpenjala rezila čista, da so vpenjala
obrnjena pravilno (nazobčana stran mora
biti obrnjena proti rezilu) in da je pritrdilni
vijak pravilno zategnjen. Ohlapno vpenjalo
rezila ali nepravilno vpeto rezilo lahko
poškoduje žago in privede do telesnih
poškodb.
ŽAGO PRIKLJUČITE IZKLJUČNO NA
NAPETOST ELEKTRIČNEGA OMREŽJA,
ki ustreza podatkom na tipski ploščici.
Priklop orodja na napačno napetost bo
SLOVENSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
privedlo do pregrevanja orodja, okvare
orodje in telesnih poškodb.
NE POTISNITE NIČESAR OB
VENTILATOR, da bi zaustavili pogonsko
gred. To lahko privede do okvare orodja in
telesnih poškodb.
NIKOLI NE REŽITE KOVIN ali opečnih
izdelkov. Karbidne konice rezila se lahko
zlomijo in izvržejo pri visoki hitrosti, kar
lahko privede do telesnih poškodb.
NIKOLI NE PREČKAJTE REZALNE POTI
ŽAGE Z DELI SVOJEGA TELESA. To
lahko privede do telesnih poškodb.
NIKOLI NE MAŽITE REZILA
Z MAZIVOM, KO SE REZILO VRTI.
Pri mazanju vrtečega se rezila se lahko
dotaknete rezila, kar lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
NIKOLI NE polagajte roke na delovno
območje žage, če je žaga priključena na
električno napetost. Nenamerni zagon
rezila lahko privede do hodih telesnih
poškodb.
NIKOLI NE SEGAJTE OKOLI REZILA IN
V OBMOČJE ZA REZILOM ŽAGE. Rezilo
lahko povzroči hude telesne poškodbe.
NIKOLI NE SEGAJTE V OBMOČJE POD
REZILOM, razen, če je žaga izklopljena
iz električnega omrežja. Dotik rezila lahko
privede do telesnih poškodb.
ŽAGO POSTAVITE NA RAVNO IN
STABILNO PODLAGO. Vibracije lahko
povzročijo, da orodje zdrsne, se premakne
ali prekucne in povzroči hude telesne
poškodbe.
UPORABLJAJTE SAMO REZILA
Z IZMENIČNO POŠEVNIMI ZOBI, ki jih
priporoča proizvajalec zajeralne žage. Za
optimalne rezultate rezanja, ne uporabljajte
rezil iz karbidne trdnine, katerih rezilni
kot presega 7 stopinj. S tem orodjem ne
smete uporabljati rezil z "globokimi zobmi".
Rezilo se lahko odkloni, dotakne ščitnika
in povzroči materialno škodo in/ali telesne
poškodbe.
UPORABLJAJTE SAMO REZILA, KI
SO PRAVILNEGA TIPA IN VELIKOSTI
in zasnovana za tovrstno orodje, da se
izognete materialni škodi in/ali hudim
telesnim poškodbam (skladni z EN847-1).
PPRED UPORABO PREVERITE REZILA
ZA RAZPOKE ali druge poškodbe.
Poškodovana in razpokana rezila se lahko
razletijo in izvržejo pri visoki hitrosti, kar
lahko privede do hudih telesnih poškodb.
Takoj zamenjajte poškodovana in
razpokana rezila. Upoštevajte oznako za
najvišjo dovoljeno hitrost na rezilu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POČISTITE REZILA IN VPENJALA
REZIL pred vsako uporabo orodja.
Čiščenje rezila in vpenjala rezila vam
bo omogočilo pravočasno zaznavanje
morebitnih poškodb in razpok.
Poškodovana in razpokana rezila in
vpenjala rezila se lahko razletijo in izvržejo
pri visoki hitrosti, kar lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
NE UPORABLJAJTE ISKRIVLJENIH
REZIL. Prepričajte se, da se rezilo vrti
naravnost in da ne povzroča vibracij.
Rezilo, ki vibrira, lahko povzroči materialno
škodo in/ali telesne poškodbe.
NE uporabljajte maziv ali čistil (še posebej
v aerosolnem razpršilniku) v neposredni
bližini ščitnika. Nekatera kemična sredstva
lahko škodujejo polikarbonatom iz katerih
je izdelan ščitnik.
ZAGOTOVITE, DA JE ŠČITNIK VEDNO
NAMEŠČEN in da deluje brezhibno.
VEDNO UPORABLJAJTE VLOŽNO
PLOŠČO IN JO ZAMENJAJTE, ČE
SE POŠKODUJE. Pod žago se lahko
naberejo ostanki, ki lahko ovirajo pri
žaganju ali povzročijo nestabilnost
obdelovanca.
UPORABLJAJTE SAMO VPENJALA
REZIL, KI SO ZASNOVANA ZA TO
ORODJE da preprečite poškodbo orodja in
telesnih poškodb.
POČISTITE PREZRAČEVALNE REŽE
MOTORJA in odstranite vso nesnago
in prah. Zamašene prezračevalne reže
motorja bodo privedle do pregretja motorja,
poškodbe motorja in posledično do
kratkega stika, ki se lahko konča s težkimi
telesnimi poškodbami.
NIKOLI NE ZAKLENITE STIKALA
V POLOŽAJU "ON". To lahko povzroči
hude telesne poškodbe.
NIKOLI NE STOPITE NA ORODJE. Če se
orodje prevrne ali če se nenamerno vklopi,
lahko pride do hudih telesnih poškodb.
OPOZORILO: Rezanje plastike,
smolnatega lesa in drugih materialov
lahko privede do tega, da se na
konicah rezila in na rezilu naberejo
ostanki, ki se lahko raztopijo in
zalepijo na rezilo in povzročijo
pregrevanje in upogibanje rezila med
rezanjem.
OPOZORILO: Vedno uporabljajte
zaščito za sluh. Pod določenimi
pogoji in pri dolgotrajni uporabi lahko
hrup delovanja žage povzroči izgubo
15
SLOVENSKI
sluha. Upoštevajte naslednje faktorje,
ki vplivajo na izpostavljenost hrupu:
•
Uporabite rezila, ki so izdelana
tako, da zmanjšujejo raven hrupa;
•
uporabite samo dobro nabrušena
rezila in
•
uporabljajte posebno oblikovana
rezila za zmanjševanje hrupa.
OPOZORILO: VEDNO nosite
zaščitna očala. Vsakdanja očala
niso zaščitna očala. Nosite zaščito
masko pred prahom, če delo poteka
v prašnem okolju.
OPOZORILO: Orodje pri uporabi
sprošča in/ali razpršuje prah, ki lahko
povzroči hude telesne poškodbe in
kronično obolenje dihal.
OPOZORILO: Nekatere vrste prahu,
ki nastane pri brušenju, žaganju,
rezkanju, vrtanju in drugih gradbenih
dejavnosti lahko ustvari prah, ki
vsebuje kemikalije, za katere je
znano, da povzročajo raka, mutacije
in napake pri rojstvu. Nekateri primeri
teh kemikalij so:
•
svinec, ki ga vsebujejo svinčene
barve,
•
kristalna oblika kremena - silikoza,
ki se nahaja v keramiki in betonu in
drugih gradbenih materialih, in
•
arzen in krom iz kemično
obdelanega lesa.
Obseg izpostavljenosti je odvisen od
tega, kako pogosto opravljate to vrsto
dela. Kako zmanjšati izpostavljenost
nevarnim kemikalijam: delajte v dobro
prezračevanem okolju in uporabljajte
odobreno zaščitno opremo, kot je
npr. maska za prah, ki je posebej
zasnovana za filtriranje mikroskopskih
delcev.
•
Izogibajte se dolgoročni
izpostavljenosti prahu, ki nastane pri
brušenju, žaganju, rezkanju, vrtanju in
drugih gradbenih dejavnostih. Nosite
zaščitno obleko in umijte izpostavljene dele
z milom in vodo. Če dopustite, da prah
zaide v usta, oči ali pride v stik s kožo,
lahko spodbudite absorbiranje škodljivih
kemikalij v svoje telo.
OPOZORILO: Orodje pri uporabi
sprošča in/ali razpršuje prah, ki lahko
povzroči hude telesne poškodbe
in kronično obolenje dihal. Vedno
16
uporabljajte odobreno zaščitno
dihalno obrazno masko, ki je primerna
za vaš tip prahu.
Ostala tveganja
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z žagami:
– Poškodbe, ki so posledica dotika vrtečih se
delov.
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Sem spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost nezgod, ki jih lahko povzročijo
nepokriti deli rezila žage.
– Nevarnost poškodb pri zamenjavi rezila.
– Nevarnost stiska prstov pri odpiranju
ščitnikov.
– Ogrožanje zdravja, ki je posledica vdihavanja
prahu, ki nastaja pri žaganju lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF.
Naslednji dejavniki povečujejo težave pri dihanju:
– Če pri žaganju lesa ni priključena naprava za
odsesavanje prahu.
– Neustrezno odsesavanje prahu zaradi
neočiščenih sesalnih filtrov.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogrami:
Pred uporabo natančno preberite
navodila!
Obvezna uporaba zaščitnih slušalk!
Obvezna uporaba zaščitnih očal!
Ne približujte rok rezilu žage.
Ne glejte neposredno v svetlobo delovne
luči.
LOKACIJA DATUMSKE KODE (SL. 1)
Datumska koda (X), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišju.
SLOVENSKI
Primer:
2015 XX XX
Leto izdelave
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
združljivega akumulatorskega polnilnika (glej
razdelek Tehnični podatki).
• Pred uporabo akumulatorskega polnilnika
preberite vse napotke in opozorilne oznake
na polnilniku, bateriji in na izdelku, ki baterijo
uporablja.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina. To lahko
povzroči električni udar.
OPOZORILO: Priporočamo, da
uporabite inštalacijski odklopnik
s tokovno zaščito do 30 mA.
SVARILO: Nevarnost opeklin. Da bi
zmanjšali možnost telesnih poškodb,
polnite samo DEWALT akumulatorske
baterije. Druge baterije lahko
eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se
ne bi po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Medtem ko je polnilnik
vključen na električno omrežje, lahko
pod določenimi pogoji tuji materiali,
ki so zašli v polnilnik, povzročijo
kratek stik med električni terminali
znotraj polnilnika, Tuj material iz
prevodnih snovi, med katere med
drugim spada tudi kamena volna,
aluminijasta folija ali akumulirani
kovinski delci, morate odstraniti iz
bližine prezračevalnih odprtin. Če
v polnilniku ni akumulatorja, vedno
izklopite polnilnik iz vira napajanja.
Izklopite polnilnik pred nameravanim
postopkom čiščenja.
• Najdaljšo življenjsko dobo baterije in
optimalno delovanje boste dosegli,
če akumulatorsko baterijo polnite
v temperaturnem razponu med 18 ° in
24 °C. NE polnite baterije pri temperaturah
pod +4 °C ali nad +40 °C. Neupoštevanje
temperaturnih razponov bo privedlo do
poškodb na akumulatorski bateriji.
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so
namenjeni izključno polnjenju DEWALT
akumulatorskih baterij. Vsaka drugačna
uporaba lahko povzroči nevarnost požara,
električnega udara ali smrti zaradi
električnega udara.
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali
snegu.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtikača in kabla.
• Poskrbite, da bo kabel nameščen tako,
da se po njem ne bo hodilo, da se
obenj ne bo spotikalo ali da ne bo kako
drugače izpostavljen poškodbam ali
obremenitvam.
• Električni podaljšek uporabljajte samo,
če je to nujno potrebno. Uporaba
neustreznega podaljška kabla lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov
oz. polnilnika ne postavljajte na mehko
podlago, ki bi lahko zakrila prezračevalne
odprtine in povzročila prekomerno
segrevanje notranjosti polnilnika.
Polnilnik postavite stran od izvora toplote.
Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtičem ne uporabljajte -poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan,
ne uporabljajte. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
• Ne razstavljajte polnilnika; če je
potrebno popravilo, polnilnik odnesite na
pooblaščen servisni center. Nepravilna
sestava polnilnika lahko privede do nevarnosti
električnega udara ali požara.
• Če je poškodovan priključni kabel, ga
mora proizvajalec, pooblaščen serviser ali
kvalificiran električar takoj zamenjati, da se
izognete nevarnosti.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara.
Z odstranitvijo baterije ne zmanjšate te
nevarnosti.
17
SLOVENSKI
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230 V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi napetosti. To
ne velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
Polnilniki
Polnilniki serije DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 in DCB115 so zasnovani za polnjenje
10,8 V, 14,4 V in 18 V litij-ionskih XR (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B in DCB185) akumulatorskih
baterij.
DEWALT polnilniki ne zahtevajo nobenih
nastavitev in omogočajo kar najlažje upravljanje
in uporabo.
Postopek polnjenja (sl. 2)
1. Priključite polnilnik na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite akumulatorsko baterijo (P) v polnilnik.
Rdeči svetlobni indikator (polnjenje) utripa in
označuje, da se je začel postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo litij-ionskega akumulatorja ga pred prvo
uporabo do konca napolnite.
Potek polnjenja
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije lahko
preverite v spodnji tabeli.
Stanje napolnjenosti: DCB105
polnjenje
popolnoma napolnjena
vroča/mrzla - zakasnitev
zamenjajte baterijo
Stanje napolnjenosti: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
polnjenje
popolnoma
napolnjena
zakasnitev polnjenja
zaradi vroče/mrzle
baterije*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Rdeča
lučka bo še naprej utripala, rumena indikatorska
lučka pa bo svetila le med polnjenjem. Ko
baterija doseže ustrezno temperaturo, se bo
rumena lučka izklopila, polnilnik pa bo nadaljeval
s postopkom polnjenja.
Združljivi baterijski polnilnik(i) ne bo polnil
akumulatorskih baterij v okvari. V primeru, da
ima baterija napako, se kontrolna lučka polnilnika
ne bo prižgala ali pa bo utripala in tako nakazala
težavo z baterijo ali pomnilnikom.
OPOMBA: Problem je lahko tudi v samem
polnilniku.
V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga
skupaj z akumulatorsko baterijo odnesite na
pooblaščeni servisni center za testiranje.
ZAKASNITEV ZARADI VROČEGA/MRZLEGA
AKUMULATORJA
Če polnilnik prepozna baterijo, ki je preveč topla
ali preveč mrzla, samodejno sproži zakasnitev
za vročo/mrzlo baterijo ter odloži polnjenje,
dokler baterija ne doseže ustrezne temperature.
Polnilnik zatem samodejno preklopi nazaj v način
polnjenja. Ta funkcija zagotavlja maksimalno
življenjsko dobo baterije.
Hladna akumulatorska baterija se bo polnila
s polovično hitrostjo polnjenja tople baterije.
Celoten postopek polnjenja bo potekal počasneje
in se ne bo vrnil na maksimalno hitrost, tudi če se
akumulator segreje.
VELJA ZA LITIJ IONSKE AKUMULATORSKE
BATERIJE
Orodja XR Li-Ion imajo vgrajen sistem
elektronske zaščite, ki ščiti akumulatorske baterije
pred preobremenitvijo, pregretjem ali pretirano
izpraznitvijo.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vložite litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in
počakajte, dokler se popolnoma ne napolni.
18
SLOVENSKI
Pomembni napotki za
varnost pri uporabi vseh vrst
akumulatorjev
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost
akumulatorske baterije.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz
embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabe baterije in polnilnika preberite spodnje
napotke za varno uporabo. Nato upoštevajte
navedene napotke za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Akumulatorske baterije ne polnite in ne
uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Ko baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika,
se lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• NE potiskajte baterije v polnilnik s silo. Na
noben način ne modificirajte baterije, zato
da bi jo lahko uporabili z nezdružljivim
polnilnikom, ker lahko baterija poči in
povzroči hude telesne poškodbe.
• Akumulatorske baterije polnite samo
s DEWALT polnilniki.
bi orodje padlo ali se prevrnilo.
Nekatera orodja z velikimi akumulatorji
stojijo pokonci na akumulatorju,
vendar se z lahkoto prevrnejo.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA
LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE
(LI-ION)
• Ne sežigajte akumulatorske baterije, tudi
v primeru, ko je močno poškodovana ali
popolnoma dotrajana. Če je akumulatorska
baterija izpostavljena vročini, lahko
eksplodira. Pri sežiganju akumulatorskih
baterij se tvorijo strupeni plini in druge snovi.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz
baterije pride v oči, spirajte odprto oko z vodo
15 minut oz. dokler draženje ne poneha. Če
je potrebna zdravniška pomoč, je v pomoč
podatek, da je baterijski elektrolit sestavljen iz
tekočih organskih ogljikov in litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname, če
je izpostavljena iskram ali ognju.
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja
in baterije v prostorih, kjer lahko
temperatura pade pod 0 °C (32 °F)
ali preseže 40 °C (104 °F) (na primer
v zunanjih lopah ali kovinskih zgradbah
poleti). Za doseganje optimalne življenjske
dobre, baterijo shranjujte v suhem in hladnem
prostoru.
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
baterije. Če je ohišje baterije počeno
ali poškodovano, baterije ne vložite
v polnilnik. Ne zmečkajte, vrzite
na tla ali kako drugače poškodujte
akumulatorske baterije. Ne
uporabljajte baterije ali polnilnika,
ki sta bila izpostavljena močnemu
udarcu, ki sta padla na tla, bila
povožena ali na kakšen drug način
poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
To lahko povzroči električni udar
ali smrt zaradi električnega udara.
Poškodovane baterije vrnite v servis
za postopek recikliranja.
SVARILO: Če orodja ne uporabljate,
ga položite na stran na stabilno
podlago, kjer ne bo nevarnosti, da
Prevoz
DEWALT baterije so v skladu z vsemi veljavnimi
standardi za transportiranje, kakor je predpisano
z industrijskimi in pravnimi standardi, vključno
s Priporočili Združenih narodov za prevoz
nevarnega blaga; predpisi Mednarodnega
združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnih
snoveh, Mednarodnim kodeksom za prevoz
nevarnih snovi po morju (Kodeks IMDG), in
Evropskim sporazumom o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Litijionske celice in baterije so bile testirane s testno
metodo skladno s poglavjem 38.3 Priporočil
Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga:
Priročnik testov in kriterijev.
V večini primerov bo transportiranje
akumulatorskih baterij DEWALT izvzeto iz
določil opredelitve kot nevarna snov Razreda 9.
V naslednjih dveh primerih se zahteva opredelitev
kot nevarna snov Razreda 9.
1. V primeru zračnega prometa dveh ali več
DEWALT litij-ionskih akumulatorskih baterij,
če paket vsebuje le akumulatorske baterije
(brez orodja), in
19
SLOVENSKI
2. Pošiljka, ki vsebuje Litij-ionsko akumulatorsko
baterijo z kapaciteto več kot 100 vatnih ur
(Wh). Vse litij-ionske baterije imajo označeno
moč baterije v vatnih urah na ohišju.
Ne glede na to, ali se pošiljka šteje kot izvzeta
iz določil ali v celoti regulirana, je odgovornost
pošiljatelja, da se posvetuje za najnovejše
predpise glede pakiranja, označevanja / oznak in
glede zahtev dokumentacije.
Prevoz baterije lahko privede do požara,
če priključni terminali baterije pridejo v stik
s prevodnimi materiali. Pri transportiranju
akumulatorskih baterij se prepričajte, da so
priključni terminali baterij zaščiteni in dobro
izolirani od materialov, ki bi lahko povzročili kratek
stik.
Informacija, ki je podana v tem razdelku priročnika
je napisana v dobri veri in v prepričanju, da je
natančna v času izdaje tega dokumenta. Vendar
ne nudimo nobene garancije, tako izražene, kot
implicitne. Kupec je odgovoren, da zagotovi, da so
vsa njegova dejanja v skladu z veljavnimi predpisi.
Baterija
VRSTA AKUMULATORJA
Model DCS365 deluje z 18 V akumulatorsko
baterijo.
Uporabljate lahko tudi akumulatorske baterije
serije DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B ali
DCB185. Glej razdelek Tehnični podatki za več
podrobnosti.
Priporočila za shranjevanje
akumulatorjev
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
2. Pri dolgotrajnem shranjevanju je za
akumulatorsko baterijo najbolje, da jo v celoti
napolnjeno shranite v hladnem in suhem
prostoru, odstranjeno iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma
izpraznjenega akumulatorja ni priporočljivo. Pred
ponovno uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
20
Oznake na polnilniku in
akumulatorju
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
Preberite navodila za uporabo pred
začetkom dela.
Glej Tehnični podatki za potreben čas
polnjenja.
Polnjenje baterije.
Baterija je napolnjena.
Baterija je defektna.
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije.
Ne dotikajte se jih s prevodnimi
predmeti.
Ne polnite poškodovanih baterij.
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane napajalne kable
nemudoma zamenjajte.
Polnite izključno pri temperaturah med
4 °C in 40 °C.
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Z odpadnimi baterijami ravnajte v skladu
s predpisi za varstvo okolja.
Akumulatorske baterije DEWALT
polnite samo s predpisanimi DEWALT
polnilniki. Polnjenje akumulatorskih
baterij DEWALT s polnilniki, ki niso
zasnovani za polnjenje baterij DEWALT
lahko privede do eksplozije in drugih
nevarnosti.
Ne sežigajte akumulatorskih baterij.
SLOVENSKI
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 Zajeralna žaga
X. Datumska koda
Y. Gumb za nastavitev žaganja pod poševnim
kotom
1 Ključ za montažo rezila
NAMEN UPORABE
1 Žagino rezilo
Akumulatorska zajeralna žaga za kombinirano
rezanje DEWALT DCS365 je namenjena
profesionalnemu žaganju lesa. Zasnovana je za
natančno in varno navzkrižno žaganje, poševno
žaganje in žaganje pod različnimi koti.
1 Stransko držalo
1 Vrečka za prah
1 Primež za obdelovanec
1 Navodila za uporabo
OPOMBA: N-modelom akumulatorji, polnilniki in
orodje niso priloženi.
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in temeljito preberite in se
seznanite z navodili pred uporabo.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja
ali njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
A. Sprožilno stikalo
B. Glavno držalo
C. Montažne luknje
D. Spodnji ščitnik
E. Gumb za blokado zajeralne funkcije
F. Vložna plošča
Orodje je zasnovano za uporabo z rezilom
s karbidno konico premera 184 mm (7-1/4").
NIKOLI NE REŽITE KOVIN ali lahke zlitine, še
posebej magnezija.
NE UPORABLJAJTE orodja v vlažnih ali mokrih
pogojih ali v prisotnosti vnetljivih tekočin in plinov.
Te žage so profesionalna električna orodja.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Majhni otroci in osebe s posebnimi potrebami. Naprava ni namenjena uporabi otrok ali
neizkušenih oseb brez primernega nadzora.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
G. Potisna roka zajeralne žage
Električna varnost
H. Merilna skala zajeralne žage
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Prav tako preverite, ali napetost vašega polnilnika
ustreza napetosti v električnem omrežju.
I. Montažni vijaki merilne skale zajeralne žage
J. Stranska držala
K. Prislon
L. Gumb za zaklep nastavljenega poševnega
kota
M. Vodila
N. Priključek za odsesavanje prahu
O. Ročaj za prenašanje
P. Akumulatorska baterija
Q. Stikalo delovne lučke XPS™
R. Zaklepna ročica
S. Nastavitveni vijak vodil
T. Gumb za zaklep vodil
U. Luknja za vpetje
V. Ključ za montažo rezila
W. Zaporni zatič
Vaš DEWALT polnilnik je dvojno izoliran
v skladu z EN 60335; zato ozemljitev ni
potrebna.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko DEWALT servisa.
Zamenjava vtiča priključnega
kabla (samo Velika Britanija in
Irska)
Če morate vgraditi nov vtič priključnega kabla,
sledite spodnjemu postopku:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
21
SLOVENSKI
• Priključite rjavo žico na fazni terminal v vtiču.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 3 A.
Uporaba podaljška
priključnega kabla
Podaljška priključnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite
podaljšek priključnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični
podatki). Najmanjši premer kabla mora znašati
1 mm²; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA ORODJA IN
NASTAVITVE
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nenamerni
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
OPOZORILO: Uporabljajte samo
DEWALT baterije in polnilnike.
Vstavljanje in odstranjevanje
akumulatorske baterije (sl. 3)
OPOMBA: Akumulatorska baterija (P) mora biti
popolnoma napolnjena.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte akumulatorsko baterijo (P)
z vodilom v držalu orodja (sl. 3).
2. Potisnite jo v držalo tako, da se trdno prileže
v držalu orodja in da zaslišite klik - pomeni,
da se je zaklenila v svojem položaju.
ODSTRANITEV AKUMULATORSKE BATERIJE
IZ ORODJA
1. Pritisnite na gumb za sprostitev (AR) in
izvlecite baterijo iz držala orodja.
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju za polnilnik v teh navodilih.
22
AKUMULATORSKE BATERIJE
Z INDIKATORJEM NAPOLNJENOSTI (SL. 3A)
Nekatere akumulatorske baterije DEWALT imajo
vgrajen indikator stanja napolnjenosti, ki vsebuje
tri zelene LED diode, ki ponazarjajo napolnjenost
akumulatorske baterije.
Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite in zadržite
gumb indikatorja napolnjenosti akumulatorja (Z).
Prikazala se bo kombinacije treh zelenih LED
diod, ki bodo ponazorile stanje napolnjenosti. Če
je akumulator prekomerno izpraznjen, se indikator
stanja energije ne bo prikazal, akumulator pa je
potrebno napolniti.
OPOMBA: Indikator stanja energije prikazuje
le stanje napolnjenosti akumulatorja. Indikator
je prikazuje stanje funkcionalnosti orodja,
prikaz pa je odvisen od sestavnih delov izdelka,
temperature in delovne operacije.
Spoznavanje naprave (sl. 1, 4)
Odprite škatlo in dvignite žago (Sl. 4) s pomočjo
stranskega držala za prenašanje ali ročaja za
prenašanje (O).
Žago postavite na gladko, ravno in stabilno
podlago, kot je delovna miza ali zanesljiva
mizarska miza.
Spoznajte vsebino slike 1, da spoznate funkcije
vseh sestavnih delov in način delovanja orodja.
Razdelek za nastavitev se bo skliceval na te
sestane dele, zato morate poznati njihov položaj
in funkcije.
PREVIDNO: Nevarnost stiska. Da
bi zmanjšali možnost poškodbe, pri
potiskanju držala navzdol, držite palec
pod glavnim držalom. Pri pomiku
držala navzdol, se bo spodnji ščitnik
pomaknil navzgor, kar lahko privede
do nevarnosti stiska. Glavno držalo se
nahaja v neposredni bližini ščitnika,
kar omogoča posebne razreze.
Rahlo pritisnite na glavno držalo (B) in izvlecite
zaporni zatič (W). Rahlo popustite pritisk na ročki
za vodenje, s čemer ji omogočite, da se dvigne
do svoje maksimalne višine. Pri prenašanju orodja
vedno uporabite zaporni zatič. Vedno uporabite
posebne vdolbine za prste, za lažje držanje
ali stranska držala (J) za prenašanje žage, kot
je prikazano na sl. 4. Glej sliko 5 in razdelek
Montaža stranskih držal.
Montaža stranskih držal (sl. 5)
Vaša žaga je dobavljena z dvema stranskima
držaloma (J), ki morata biti montirana na žago,
kot je razvidno na sliki 5. Uporabite štiri priložene
vijake in štiri priložene matice. Dobro zategnite.
SLOVENSKI
Montaža na delovno mizo
(sl. 1)
Luknje (C) na vseh 4 nogah so namenjene za
pritrditev na delovno mizo, kot je prikazano na
sl. 1. Vedno se prepričajte, da je žaga pritrjena
na trdno delovno površino, da se izognete
neželenemu premikanju naprave. Za povečanje
prenosljivosti naprave, jo lahko fiksirate na vezano
ploščo velikosti 12,7 mm (1/2") ali debelejšo, ki jo
nato lahko pritrdite na različne delovne površine,
odvisno od potrebe.
Menjava rezila (sl. 1, 3, 6A–C)
1. Iz orodja odstranite akumulatorsko baterijo
(P, sl.3).
2. Dvignite ročaj v najvišji položaj in do konca
dvignite spodnji ščitnik (D).
3. Za štiri obrate odvijte, vendar ne odstranite
zadnji vijak (AA) konzole ščitnika.
4. Odvijte, vendar ne odstranite sprednji vijak
(AB, sl. 6A) konzole ščitnika in dvignite
konzolo (AC) dovolj visoko, da imate
omogočen dostop do vijaka rezila (AE).
Spodnji ščitnik bo ostal dvignjen, zaradi
položaja vijakov konzole ščitnika.
OPOMBA: V primeru da pritrdite napravo na
vezano ploščo, pazite, da vijaki ne prodirajo skozi
dno plošče. Vezana plošča mora poravnano
ležati na površini delovne podlage. Ko pritrjujete
žago na delovno podlago, pritrdite žago vedno
na mestih, kjer se nahajajo luknje za vijake
za pritrditev. Pritrjevanje naprave na delovno
površino na katerihkoli drugih mestih, nasprotuje
predvideni uporabi naprave.
5. Pritisnite gumb za zaklep vretena (AI, sl. 6B)
in medtem z roko previdno zavrtite rezilo
(AD), da se zaklene.
PREVIDNO: V izogib nenatančnosti
pri žaganju se prepričajte, da je
površina, kamor želite pritrditi
napravo, popolnoma ravna in ne
nagubana oz. kakorkoli ukrivljena.
Če se žaga ziblje na mestu, položite
tanek kos gradiva pod eno izmed nog,
da bo pri miru.
7. Odstranite pritrdilni vijak rezila (AE) in
s pomočjo priloženega 6,35 mm (1/4") ključa
odstranite zunanjo podložno ploščico (AF,
sl. 6C) in rezilo (AD). Notranja podložna
ploščica (TT) lahko ostane na vretenu (AH).
Menjava ali montaža novega
rezila (sl. 6A–6C)
Glej razdelek Rezila žage v poglavju Izbirni
pribor/pripomočki
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
OPOZORILO: Da omejite nevarnost
telesnih poškodb, pri rokovanju z rezili
nosite zaščitne rokavice.
PREVIDNO:
• Nikoli ne pritisnite na zaporni
gumb vretena (AI, sl. 6B),
medtem, ko se rezilo vrti, tudi če
se vrti v prostem teku.
•
Z zajeralno žago ne režite železnih
materialov ali izdelkov iz betona ali
cementa.
6. Držite gumb pritisnjen in z drugo roko
s pomočjo priloženega 6,35 mm (1/4") ključa
(V) odvijte pritrdilni vijak rezila. (Zavrtite
v smeri urinega kazalca, levi navoj.)
Montaža rezila (sl. 6A–6C)
1. Iz orodja odstranite akumulatorsko baterijo
(P, sl.3).
2. Ko je ročaj dvignjen, spodnji ščitnik (D)
odprt in konzola ščitnika (AC) dvignjena,
položite rezilo (AD) na vreteno (AH) do
notranje podložne ploščice (AG), pri tem se
prepričajte, da so rezilni zobje usmerjeni
v smeri vrtenja, skladno z oznako na žagi.
3. Namestite zunanjo podložno ploščico (AF) na
vreteno (AH).
4. Namestite vijak rezila (AE) in aktivirajte
zaklep vretena (AI), da lahko s pomočjo
priloženega ključa (V) zategnete vijak (AE)
(v nasprotni smeri urinega kazalca, za tri
navoje).
5. Vrnite konzolo ščitnika (AC) v prvotni najnižji
položaj in zategnite oba vijaka ščitnika
konzole (AA, AB).
OPOZORILO: Pred vklopom žage
mora biti konzola ščitnika v prvotnem
najnižjem položaju in pritrdilni vijak do
konca zategnjen. Če tega ne storite,
se ščitnik morda ne bo zaprl ali se
lahko dotakne vrtečega se rezila, kar
lahko privede do gmotne škode in
hudih telesnih poškodb.
23
SLOVENSKI
Transportiranje žage (sl. 1)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
vedno pred transportiranjem žage
zaklenite gumb za zaklep vodil (T),
gumb za blokado zajeralne funkcije
(E), gumb za zaklep nastavljenega
poševnega kota (L) in zaporni zatič
(W). (Glej sl. 1.)
Za varno in praktično prenašanje zajeralne
žage, je na zgornji roki žage nameščen ročaj
za prenašanje (O) in dva stranska držala (J) na
ohišju žage, kot je prikazano na sl. 1.
Shranjevanje zajeralne žage
Zajeralno žage shranjujte v suhem prostoru izven
dosega otrok in ostalih oseb, ki niso pooblaščeni
za uporabo žage.
FUNKCIJE IN UPRAVLJANJE
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Uporaba XPS™ LED delovne
lučke (sl. 1)
OPOZORILO: Ne glejte neposredno
v svetlobo delovne luči.
OPOMBA: Baterija mora biti popolnoma
napolnjena in vstavljena v zajeralno žago.
Delovno lučko XPS™ LED lahko vklopite
s pomočjo stikala (Q). Lučka se bo samodejno
izklopila po 20 sekundah nedelovanja žage.
Prav tako se delovna lučka vklopi samodejno, ko
pritisnete sprožilno stikalo (A).
24
Za rezanje lesa po zarisani črti, s stikalom (Q)
vklopite delovno lučko XPS™ (ne z glavnim
sprožilnim stikalom), nato potisnite navzdol
glavno držalo (B), da približate rezilo žage
k obdelovancu. Na obdelovancu se bo pojavila
senca rezila. Ta senca označuje mesto reza, če
boste nadaljevali z žaganjem. Če želite pravilno
označiti linijo reza s svinčnikom, poravnajte
začrtano črto z robom sence rezila. Da bi se
črta in senca popolnoma ujeli, boste žago morda
morali kotno ali poševno prilagoditi.
Vaša žaga je opremljena z indikatorjem za prikaz
napake baterije. Delovna lučka XPS™ začne
utripati, ko se baterija skoraj popolnoma izprazni
ali prekomerno segreje. Pred ponovno uporabo
žage napolnite baterijo. Za več podrobnosti
glede polnjenja baterij, glej razdelek Navodila
za polnjenje v poglavju Pomembni napotki za
varnost pri uporabi vseh vrst akumulatorskih
baterij.
Gumb za blokado zajeralne
funkcije (sl. 1, 10)
Gumb za blokado zajeralne funkcije (E) omogoča
usmeritev rezila za 48° v desno in za 48° v levo
smer. Zapah zajerale žage se samodejno postavi
na 10°, 15°, 22,5°, 31,62° in 45° v levo in desno
smer.
Gumb za zaklep nastavljenega
poševnega kota (sl. 1, 12)
Gumb za zaklep nastavljenega poševnega kota
vam omogoča žaganje pod 48° kotom v levo
smer. Za nastavitev naklona, obrnite gumb
za zaklep nastavljenega poševnega kota (L)
v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, da ga
odvijete. Ko nastavite želeni naklon, obrnite gumb
za zaklepanje nastavljenega naklona v smeri
urinega kazalca.
Gumb za zaklep vodil (sl. 1)
Gumb za zaklep vodil (T) prepreči neželeno
premikanje glave žage na vodilih. To je
pomembno pri posebnih vrstah žaganja ali med
transportom naprave.
Zaporni zatič (sl. 1)
OPOZORILO: Zaporni zatič se lahko
uporablja LE med prenašanjem oz.
ko je naprava shranjena. NIKOLI
ne uporabite zapornega zatiča med
žaganjem.
Za zaklep glave rezila v spodnji položaj, potisnite
glavo navzdol, in pritisnite na zaporni zatič (W)
SLOVENSKI
in nato spustite glavo rezila. Tako bo ostala glava
rezila na varnem v spodnjem položaju med
prenašanjem naprave. Za sprostitev glave rezila,
potisnite glavo navzdol in potegnite zatič ven.
UPORABA ŽAGE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
OPOZORILO: Pred dejanskim žaganjem obdelovanca se prepričajte, da
na poti žaganja ni ovir; z izklopljenim
orodjem vedno opravite "slepi" rez.
Pravilna lega telesa in rok
(sl. 7A–7D)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v primerni poziciji,
kot je prikazano na sl. 7A in 7B.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
• Če razmere dopuščajo, trdno pritrdite
obdelovanec z vpenjalnimi kleščami ali
primežem.
• Nikoli ne položite rok v bližino območja
rezanja. Roke naj bodo vsaj 100 mm (4")
oddaljene od rezila.
• Med rezanjem trdno pritiskajte obdelovanec
na podlago in ob omejevalnik. Roke držite
na pravilnem mestu, dokler se sprožilec ne
sprosti in se žaga popolnoma ne ustavi.
• DA BI PREVERILI SMER REZILA, ORODJE
PRED REZANJEM ZMERAJ NAJPREJ
PREIZKUSITE, VENDAR LE-TO NE SME
BITI PRIKLJUČENO NA ELEKTRIČNO
NAPAJANJE. NE PREKRIŽAJTE ROK, KOT
JE PRIKAZANO NA SLIKI 7C IN 7D.
• Z obema nogama stojte trdno na tleh in
ohranjajte ravnotežje. Med premikanjem roke
žage levo in desno sledite premikom roke in
stojte nekoliko ob strani žage.
• Glejte skozi odprtine na pokrovu, če sledite
črti s svinčnikom.
Sprožilno stikalo (Sl. 8)
Za vklop žage, potisnite zaklepno ročico (R)
v levo smer in nato stisnite sprožilno stikalo
(A). Ko boste sprostili stikalo, se bo rezilo žage
še vedno vrtelo. Pred prvim rezom počakajte,
da rezilo doseže polno obratovalno hitrost.
Žago izklopite, tako da sprostite stikalo. Preden
dvignete glavo rezila, počakajte, da se rezilo
popolnoma zaustavi. Orodje ne more zakleniti
sprožilnega stikala v vklopljen položaj. Za zaklep
stikala, je v sprožilnem stikalu že pripravljena
luknja (AJ) za namestitev ključavnice.
Žaga ni opremljena z avtomatično električno
zavoro, vendar je žaga zasnovana tako, da
se rezilo zaustavi v 5 sekundah po sprostitvi
sprožilnega stikala. Časa zaustavitve ni
mogoče spremeniti. Če je čas zaustavitve
velikokrat prekorači 5 sekund, orodje servisirajte
v pooblaščenem servisu DEWALT.
Preden list odmaknete s podlage, se mora list
vedno popolnoma ustaviti.
Odsesavanje prahu (sl. 1, 9)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
OPOZORILO: Vdihavanje
rakotvornih snovi lahko povzroči
raka, kot je npr. prah bukovega
in hrastovega lesa, še posebej,
če je les obdelan s pripravki za
obdelovanje lesa.
- Vedno uporabljajte napravo za
odsesavanje prahu.
- Zagotovite dobro prezračevanje
delovnega prostora.
- Priporočamo, da nosite ustrezno
opremo za zaščito dihal.
Vaša žaga ima vgrajen priključek za odsesavanje
prahu (N), ki omogoča priklop dobavljene vrečke
za prah (AK) ali vakuumskega sesalnika.
25
SLOVENSKI
MONTAŽA VREČKE ZA PRAH
1. Vrečko za prah (AK) pritrdite na priključek za
odsesavanje prahu (N), kot je prikazano na
sl. 9.
PRAZNJENJE VREČKE ZA PRAH
1. Odstranite vrečko za prah (AK) in počasi ter
previdno stresite vsebino iz vrečke.
2. Znova pritrdite vrečko za prah na priključek
za odsesavanje prahu (N).
Nekatere ostanke prahu bo morda težko
odstraniti iz vrečke. To ne bo vplivalo na rezanje,
vsekakor pa se bo vrečka hitreje napolnila. Če
želite popolnoma izprazniti vrečko za prah, pri
praznjenju vrečke za prah pritisnite vzmet znotraj
vrečke in z vrečko potrkajte ob posodi za smeti.
PREVIDNO: Nikoli ne uporabljajte
žage, če vrečka za prah ni
vstavljena ali naprava za
odsesavanje prahu DEWALT ni
priključena. Les lahko ustvari
nevarnosti za zdravje zaradi
vdihovanja praha.
Uporaba žage (sl. 1)
Če obdelovanca ni mogoče pritrditi z roko na
delovno mizo ali ob prislon, (zaradi nenavadne
oblike itd.), ali če roka ne bo oddaljena od rezila
100 mm (4"), morate uporabiti primež ali drugo
napravo za vpetje obdelovanca. Glej razdelek
Vpenjanje obdelovanca za več podrobnosti.
Če funkcija drsenja ni v uporabi, poskrbite,
da bo glava rezila potisnjena do konca nazaj,
gumb za zaklep vodil (T) pa zategnjen. To bo
med obdelovanjem obdelovanca žagi preprečilo
drsenje vzdolž vodil.
OPOMBA: NE UPORABLJTE ŽAGE ZA
ŽAGANJE KOVINSKIH MATERIALOV ALI
IZDELKOV IZ BETONA. Ne uporabljajte nobenih
brusilnih plošč.
OPOMBA: Glej razdelek Proženje ščitnika in
vidljivost v poglavju Nastavitve za pomembne
informacije glede spodnjega ščitnika.
PREČNO REZANJE
Ravno rezanje (sl. 1, 7A, 7B)
Prečno rezanje se uporablja za žaganje lesa
preko celotne širine pod katerimkoli kotom. Ravno
rezanje se uporablja za žaganje lesa, ko je
potisna roka zajeralne žage v položaju nič stopinj.
Nastavite in zaklenite potisno roko v položaj
nič stopinj in les trdno pritiskajte k delovni mizi
in prislonu. Ko je gumb za zaklep vodil (T)
zategnjen, s pritiskom na sprožilno stikalo (A)
vklopite žago.
26
Ko žaga doseže polno hitrost (po 1 sekundi
delovanja), previdno spustite potisno roko in
počasi zarežite v les. Preden dvignete potisno
roko žage, naj se list vedno popolnoma ustavi.
Pri žaganju obdelovancev, ki so večji od 51 mm
x 102 mm (2" x 4"), uporabite navzven-navzdolnazaj gib, rahlo pa morate popustiti gumb za
zaklep vodil. Potegnite žago navzven proti sebi,
približajte glavo rezila navzdol proti obdelovancu
in nato za dokončanje reza počasi potisnite žago
nazaj. Ko rezilo žage vlečete navzven proti sebi,
se le-ta ne sme dotakniti obdelovanca. V tem
primeru se žaga lahko zažene proti vam, ter
resneje poškoduje vas in obdelovanec.
OPOZORILO: Če morate med
rezanjem roke imeti od rezila
oddaljene manj kot 100 mm (4"), za
nadzor obdelovanca zmeraj uporabite
delovni primež, da ne poškodujete
sebe in obdelovanca.
OPOMBA: Gumb za zaklep vodil (T), ki je
prikazan na sliki 1 mora biti ohlapen, da
omogočite žagi pomik po vodilih.
Jeralni koti (sl. 10, 11)
Pri žaganju pod jeralnim kotom, bo potisna roka
žage nastavljena pod določenim kotom (ne na
nič stopinj). Jeralni kot ponavadi znaša 45° za
izdelovanje kotov, lahko pa je nastavljen kjer
koli med nič in 48° levo ali 48° desno. Če želite
nastaviti jeralni kot, odvijte gumb za blokado
zajeralne funkcije (E) tako, da ga zasučete
v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev. Gumb
za blokado zajeralne funkcije povlecite navzgor in
pomaknite potisno roko (G) v želen jeralni kot, pri
tem si pomagajte z merilno skalo zajeralne žage
(H). Gumb za blokado zajeralne funkcije zasučite
v smeri gibanja urinih kazalcev, da ga zategnete.
Opravite reze, kot je opisano zgoraj.
Ko izvajate jeralni rez na obdelovancih, širših od
51 mm x 102 mm (2" x 4") ki so krajši v dolžino,
daljšo stran zmeraj pritisnite ob prislon (sl. 11).
Za rezanje lesa po zarisani črti obdelovanca,
naravnajte kota čim bližje. Zarežite v obdelovanec
in izmerite od zarisane črte do zareze, da
ugotovite, v katero smer morate nastaviti jeralni
kot in ponovite rez. Ta postopek je zelo popularen
in zahteva nekoliko prakse.
Izdelovanje poševnih kotov (sl. 12A, 12B)
Poševni kot je prečni rez, medtem ko je rezilo
nagnjeno pod določenim kotom glede na
obdelovanec. Če želite nastaviti poševni kot,
odvijte gumb za zaklep nastavljenega poševnega
kota (L) in žago pomaknite v levo smer. Nastavite
poševni kot in zategnite gumb za zaklep
nastavljenega poševnega kota. Poševni kot lahko
nastavite od 0° desno do 48° levo.
SLOVENSKI
Za nastavitev poševnega kota od 45° do 48°,
1. Odvijte gumb za zaklep nastavljenega
poševnega kota (L).
2. Za malenkost naklonite glavo rezila da
pomaknete gumb za nastavitev žaganja pod
poševnim kotom (Y) na eno stran.
3. Pomaknite glavo rezila na 48°.
4. Zategnite gumb za zaklep nastavljenega
poševnega kota.
KAKOVOST REZA
Gladkost reza je odvisna od številnih dejavnikov.
Dejavniki, kot so material obdelovanca, tip
in ostrina rezila in hitrost žaganja vplivajo na
kakovost žaganja.
Ko za oblikovanje ali ostala natančna dela
potrebujete zelo gladke reze, uporabite ostro
rezilo (60-zobno karbidno rezilo) in želene
rezultate boste dosegli že pri majhnih hitrostih.
Z varno pritrditvijo zagotovite, da se material
med obdelovanjem ne bo premaknil ali zdrsnil.
Preden dvignete roko žage, naj se rezilo vedno
popolnoma ustavi.
Če so na zadnji strani lesa ostanki kakšni vlaken,
jih na mestu reza prelepite s samolepilnim trakom.
Zarežite čez trak in ga po končanem rezanju
pazljivo odstranite.
Pri žaganju različnih materialov si pomagajte
s seznamom priporočenih rezil in izberite
rezilo, ki najbolje ustreza vašim potrebam. Glej
razdelek Rezila žage v poglavju Izbirni pribor/
pripomočki.
VPENJANJE OBDELOVANCA
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
OPOZORILO: Čeprav je obdelovanec
varno pritrjen in v ravnovesju, lahko
po rezanju postane neuravnotežen.
Neuravnoteženo breme lahko prevrne
žago ter mizo ali klop, na katero je
žaga pritrjena. Če režete večji kos, ki
po rezanju lahko izgubi ravnovesje,
ga dobro podprite in se prepričajte,
da je žaga čvrsto pritrjena na stabilno
ploskev. Pazite, da se ne poškodujete.
OPOZORILO: Nožna sponka mora
ostati pritrjena na podnožje žage,
zmeraj ko je objemka v uporabi.
Obdelovanec zmeraj pritrdite
k podnožju žage in ne na kateri drugi
del v delovnem območju. Pazite, da
nožna sponka ne bo pritrjena na rob
podnožja žage.
OPOZORILO: Če morate med
rezanjem roke imeti od rezila
oddaljene manj kot 100 mm (4"), za
nadzor obdelovanca zmeraj uporabite
delovni primež, da ne poškodujete
sebe in obdelovanca.
Če obdelovanca ni mogoče pritrditi z roko na
delovno mizo ali ob prislon, (zaradi nenavadne
oblike itd.), ali če roka ne bo oddaljena od rezila
100 mm (4"), morate uporabiti primež ali drugo
napravo za vpetje obdelovanca.
Uporabite primež, ki je dobavljen z žago. Pri
naročanju vpetja obdelovanca, kontaktirajte
vašega prodajalca ali poiščite najbližjega
pooblaščenega serviserja DEWALT.
Za določene drugačne oblike in velikost materiala
so morda primerni drugi pripomočki (spojke,
priponke). Bodite pazljivi pri izbiranju in uporabi
vpenjal. Pred dejanskim žaganjem obdelovanca
si vzemite čas in z izklopljenim orodjem opravite
"slepi" rez.
MONTAŽA VPENJALA (SL. 13)
1. Ko je vpenjalo (AL) usmerjeno na zadnjo
stran zajeralne žage, v luknjo (U) za
prislonom vstavite drog vpenjala. Prepričajte
se, da bo utor na drogu vpenjala potisnjen do
konca v luknjo na žagi.
2. Zavrtite vpenjalo za 180° proti prednjemu
delu zajeralne žage.
3. Odvijte gumb, da prilagodite roko vpenjala
navzgor ali navzdol in nato uporabite gumb
za fino nastavitev in zategnite obdelovanec
v vpenjalo.
OPOMBA: Ko rezkate, namestite vpenjalo
nasproti izhodišča. DA BI PREVERILI SMER
REZILA, ORODJE PRED ZAKLJUČNIM
REZOM ZMERAJ NAJPREJ PREIZKUSITE,
VENDAR LE-TO NE SME BITI PRIKLJUČENO
NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE. POSKRBITE,
DA VPENJALO NE BO OVIRALO DELOVANJA
ŽAGE ALI ŠČITNIKOV.
NASTAVITVE
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
27
SLOVENSKI
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nenamerni
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Vaša zajeralna žaga je tovarniško popolnoma in
natančno prilagojena za uporabo v času izdelave.
Če je potrebno žago ponovno nastaviti zaradi
dejavnikov transporta ali kateregakoli drugega
razloga, sledite navodilom spodaj, kako nastaviti
vašo žago.
Ko so nastavitve opravljene, bi morale take tudi
ostati. Pazljivo sledite navodilom in tako omogočite uporabo žage z najvišjo stopnjo natančnosti.
Nastavitev merilne skale
(sl. 10, 14)
Blokirajte glavo rezila v spodnji položaj. Odklenite
gumb za blokado zajeralne funkcije (E) in
pomaknite potisno roko (G), da se zaklene v 0°
jeralni kot. Ne blokirajte gumba za blokado
zajeralne funkcije. Položite kotno ravnilo med
žagin prislon in rezilo, kot prikazuje slika 14. (Ne
dotikajte se konic rezila s kotnim ravnilom. Če
se dotaknete, lahko pride do napačnih meritev.)
Če rezilo žage ni popolnoma pravokotno glede
na prislon, odvijte tri pritrdilne vijake (I, sl. 10)
merilne skale (H) in premaknite potisno roko in
merilno skalo na levo ali desno, dokler ni rezilo
pravokotno glede na prislon, kot je bilo izmerjeno
s pravokotnim ravnilom. Zategnite nazaj vse tri
vijake.
poševnega kota in do konca naklonite glavo
rezila. Prepričajte se, da je gumb za nastavitev
žaganja pod poševnim kotom (Y) v položaju 45°;
če merilnik poševnega kota (AN) ni v želenem 45°
kotu, zavrtite 45° vijak za nastavitev poševnega
kota (AP) in naravnajte merilnik poševnega kota
(AN) na kot 45°.
Proženje ščitnika in vidljivost
(sl. 1, 24)
PREVIDNO: Nevarnost stiska. Da
bi zmanjšali možnost poškodbe, pri
potiskanju glavnega držala navzdol,
držite palec pod glavnim držalom. Pri
pomiku glavnega držala navzdol, se
bo spodnji ščitnik pomaknil navzgor,
kar lahko privede do nevarnosti stiska.
Spodnji ščitnik (D) je zasnovano tako, da
avtomatično odkrije rezilo, ko je potisna roka
orodja potisnjena navzdol in ga zakrije, ko je
potisna roka orodja dvignjena.
Pred vsako uporabo in po vsaki nastavitvi, delujte
s potisno roko (žaga mora biti izklopljena) in
se prepričajte, da se ščitnik brezhibno odpre in
popolnoma zapre. V nobenem primeru se ne
sme dotakniti rezila. Ko je potisna roka dvignjena,
dvignite ščitnik (žaga mora biti izklopljena), kot
je prikazano na sliki 24 in ga sprostite. Ščitnik se
mora v hipu zapreti. Ne uporabljajte žage, če se
spodnji ščitnik ne premika brezhibno ali če se ne
zapre takoj. Med uporabo žage ne smete privezati
ali kako drugače pritrditi ščitnik v odprtem
položaju.
Nastavitev pravokotnosti
poševnega kota na delovno
površino (sl. 1, 12A, 15)
Ščitnik je mogoče dvigniti ročno med montažo
ali demontažo rezil ali pri preverjanju žage.
NIKOLI NE DVIGUJTE SPODNJEGA ŠČITNIKA
ROČNO, KO SE REZILO VRTI.
Za nastavitev pravokotnega reza, z zapornim
zatičem (W) blokirajte glavno držalo v spodnjem
položaju. Postavite ravnilo ob rezilo in se
prepričajte, da ravnilo ni nad zobcem. Odvijte
gumb za zaklep nastavljenega poševnega kota
(L) in se prepričajte, da je potisna roka za poševni
kot do konca pritisnjena ob 0° vzvoda za blokado
poševnega kota. Zavrtite 0° vijak za nastavitev
poševnega kota (AO), pri tem si pomagajte
z 4 mm imbus ključem (ni priložen) da bo rezilo
nastavljeno na 0° poševni kot, skladno z delovno
mizo, kot je bilo izmerjeno s pravokotnim ravnilom.
Sprednji del pokrova je opremljen z odprtinami
za boljšo vidljivost med rezanjem. Čeprav lopute
močno znižajo odletavanje ostružkov, morate
zaradi odprtin na ščitniku nositi zaščitna očala.
Nastavitev 45° blokade levega
poševnega kota (sl. 1, 12)
Za nastavitev 45° blokade levega poševnega
kota, odvijte gumb za zaklep nastavljenega
28
OPOMBA: Nekateri posebni rezi večjih
obdelovancev zahtevajo, da ščitnik dvignete
ročno. Glej razdelek Rezanje večjih
obdelovancev v poglavju Posebni rezi.
Nastavitev vodil (sl. 1)
Občasno preverite vodila (M) za ohlapnost.
Vodila lahko počistite z suho krpo. Desno vodilo
lahko nastavite s pomočjo nastavitvenega
vijaka vodila (S), kot je prikazano na sl. 1. Za
zmanjševanje odklona od želene poti žaganja,
uporabite 4 mm inbus ključ in z njim postopoma
zavrtite nastavitveni vijak v smeri urinega kazalca,
medtem ko premikate glavo rezila naprej in nazaj.
SLOVENSKI
Odstranite ohlapnost in ohranite gladkost pomika
vodil.
Stojalo za rezanje dolgih
obdelovancev
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nenamerni
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
VEDNO PODPRITE DOLGE OBDELOVANCE.
Ne uporabljajte drugih oseb pri držanju prevelikih
obdelovancev, ki segajo preko delovne mize
zajeralne žage namesto podaljškov delovne mize
in stojal ali za pomoč pri podajanju, podpiranju ali
vleki obdelovancev.
Dolge obdelovance podprite z ustreznimi
pripomočki, kot so koza za žaganje ali podobno,
ter tako preprečite padec previsnega dela
obdelovanca.
Izdelovanje okvirjev za sliko,
škatel in ostalih predmetov
s štirimi stranicami (sl. 16, 17)
Za lažje razumevanje delovnih postopkov, ki so
opisani tukaj, priporočamo, da iz ostankov lesa
poskusite izdelati nekaj preprostih izdelkov, da
"začutite" princip delovanja vaše žage.
Žaga je popolno orodje za rezanje jeralnih kotov,
kot je prikazano na sl. 16. Skica A na sliki 17
prikazuje združitev, ki je bila narejena z razrezom
robov obeh desk pri kotu 45° in tako obe deski
skupaj tvorita kot 90°. Za izvedbo te združitve
je bila potisna roka blokirana pri kotu nič stopinj
in gumb za nastavitev poševnega kota pri 45°.
Les je bil postavljen s široko plosko stranjo ob
delovno mizo in z ozkim robom ob prislon. Isti rez
lahko izdelate z izrezom jeralnega kota na levo ali
desno stran, ko je širša stran deske naslonjena
ob prislon.
Rezanje, obrezovanje in
oblikovanje ter izdelovanje
drugih okvirjev (sl. 17)
Skica B na sliki 17 prikazuje združitev, ki je bila
narejena z nastavitvijo potisne roke na 45° kot in
tako obe deski skupaj tvorita kot 90°. Za združitev
obeh desk, nastavite poševni kot na nič stopinj
in potisno roko na 45°. Še enkrat je potrebno
poudariti, da morate les s široko in plosko stranjo
obrniti proti delovni mizi, z ozkim robom pa ob
prislon.
Sliki 16 in 17 sta primer samo za izdelke s štirimi
stranicami.
Ko se spreminja število stranic, se spreminjajo
tudi nastavitve jeralnih kotov in poševnih kotov.
Spodnja tabela prikazuje vrednosti kotov za
razrez obdelovancev v različne oblike.
– PRIMERI –
ŠTEVILO VSEH
STRANI
JERALNI KOT ALI
POŠEVNI KOT
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Tabela predpostavlja, da so vse strani enake
dolžine. Za obliko, ki ni prikazana v tabeli,
uporabite naslednjo formulo: 180° delite s številom
stranic in enačite z jeralnim kotom (če material
režete navpično) ali poševnim kotom (če material
režete plosko).
Rezanje sestavljenih kotov
(sl. 18)
Sestavljeni kot je z rezom narejen tako, da se
istočasno uporabita jeralni kot in poševni kot.
Takšen tip reza se uporablja za izdelavo okvirjev
ali poševnih škatel; takšnih, kot je prikazana na
sliki 18.
OPOMBA: Če se kot rezanja od reza do reza
razlikuje, preverite, da sta gumb za nastavitev
jeralnega kota in ročaj za nastavitev poševnega
kota varno nastavljena in blokirana. Oba gumba
morate po vsaki nastavitvi jeralnega kota ali
poševnega kota obvezno blokirati.
Spodnja tabela vam bo pomagala izbrati ustrezne
nastavitve jeralnih kotov in poševnih kotov za
pogoste sestavljene kombinirane reze. Pri uporabi
tabele izberite želeni kot "A" (sl. 18) vašega
predmeta in poiščite ta kot na ustreznem loku
v tabeli. Od te točke dalje pojdite po diagramu
navzdol in tako poiščite pravilni poševni kot, ter
po diagramu vodoravno ter tako poiščite pravilni
jeralni kot.
Nastavite svojo žago na predpisane kote in
opravite nekaj poskusnih rezov. Preizkušajte žago
29
SLOVENSKI
na različnih koščkih in jih poskusite združiti, da
postanete vešči dela z žago.
PRAVOKOTNI
ZABOJ
6-STRANSKI
ZABOJ
8-STRANSKI
ZABOJ
KOT STRANICE ZABOJA (KOT "A")
NASTAVITE JERALNI KOT NA ŽAGI
Primer: Za izdelavo 4-stranske škatle z zunanjimi
koti 26° (kot "A", sl. 18) uporabite zgornji desni
lok. Poiščite kot 26° kot na merilni skali. Da bi
pridobili vrednost nastavitve jeralnega kota na
žagi (42°), sledite vodoravni sekanti na katero
koli stran. Enako za pridobitev nastavitve
vrednosti nastavitve poševnega na žagi (18°) do
vrha ali do dna sledite navpični sekanti. Da bi
preverili pravilnost nastavitev na žagi, zmeraj na
odpadnem lesu naredite nekaj poskusnih rezov.
NASTAVITE POŠEVNI KOT NA ŽAGI
Osnovno rezanje in
oblikovanje (sl. 19)
Ravni rezi pod kotom 90°:
Nastavite les ob prislon in ga držite na
mestu, kot prikazuje slika 19. Vključite žago,
počakajte, da rezilo doseže polno hitrost,
potem pa počasi potiskajte ročico navzdol, da
prerežete les.
OSNOVNO REZANJE OBLIKOVANJE DO
89 mm (3,5") VERTIKALNE VIŠINE GLEDE NA
PRISLON
Material postavite, kot je prikazano na sliki 19.
Vsi rezi morajo biti narejeni, ko je hrbet
oblikovanja obrnjen proti ograji, dno oblikovanja
pa proti mizi.
Leva stran
Desna stran
NOTRANJI
KOT
ZUNANJI
KOT
Jeralni kot,
levi, 45°
Jeralni kot,
desni, 45°
Ohrani se
leva stran
reza
Ohrani se
leva stran
reza
Jeralni kot,
desni, 45°
Jeralni kot,
levi, 45°
Ohrani se
desna stran
reza
Ohrani se
desna stran
reza
Na način, opisan zgoraj, so lahko rezani vsi
materiali do velikosti 89 mm (3,5"). Širina
materiala ne sme prekoračiti 19 mm (0,7").
Profiliranje letev (sl. 20, 21)
Da bi se strani popolnoma prilegle, mora biti
profiliranje izvedeno z izjemno natančnostjo.
Ko sestavite dva profilirana obdelovanca skupaj,
mora sestavljeni kot znašati natanko 90°. Toda
nekateri izdelani profili nimajo zgornjega desnega
kota (del, ki se združi s pravokotno s stropom), ki
znaša 52° in spodnjega zadnjega kota (del, ki se
združi s pravokotno s steno), ki znaša 38°.
Vaša žaga ima posebne vnaprej določene točke
pri 31,6° na levi in desni strani za profiliranje pod
pravim kotom. Oznaka se nahaja na merilni skali
za poševni kot pri 33,8°.
Tabela Nastavitev poševnega kota/vrsta reza
prikazuje natančno nastavitev za profiliranje
obdelovancev. (Izračuni za jeralni kot in poševni
kot so zelo natančni in jih je težko nastaviti
natančno na vaši žagi.) Ker večina prostorov
nimajo natančnega kota 90°, boste morali
prilagoditi nastavitev.
PRED OBDELAVO OBDELOVANCEV
PREVERITE NASTAVITEV ŽAGE NA
ODPADNEM MATERIALU!
NAVODILA ZA IZDELOVANJE OKRASNIH
LETEV V PLOSKEM POLOŽAJU
1. Oblikovalni material mora ležati položno,
s široko zadnjo stranjo na delovni mizi žage
(Sl. 20).
2. Te nastavitve veljajo za standardne okrasne
letve s koti 52° in koti 38°.
30
SLOVENSKI
NASTAVITEV
POŠEVNEGA KOTA
33,8°
33,8°
33,8°
33,8°
VRSTA REZA
LEVA STRAN, NOTRANJI
VOGAL:
1. Zgornji del materiala mora biti
prislonjen ob prislon
2. Delovna miza jeralnega kota
mora biti nastavljena na desni
kot 31,62°
3. Ohrani se levi konec reza
DESNA STRAN, NOTRANJI
VOGAL:
1. Spodnji del materiala mora biti
prislonjen ob prislon
2. Delovna miza jeralnega kota
mora biti nastavljena na levi
kot 31,62°
3. Ohrani se levi konec reza
LEVA STRAN, ZUNANJI VOGAL:
1. Spodnji del materiala mora biti
prislonjen ob prislon
2. Delovna miza jeralnega kota
mora biti nastavljena na levi
kot 31,62°
3. Ohrani se desni konec reza
DESNA STRAN, ZUNANJI
VOGAL:
1. Zgornji del materiala mora biti
prislonjen ob prislon
2. Delovna miza jeralnega kota
mora biti nastavljena na desni
kot 31,62°
3. Ohrani se desni konec reza
OPOMBA: Pri nastavljanju poševnega in
jeralnega kota za sestavljene jeralne kote, ne
pozabite, da so koti pri profiliranju zelo natančni in
da so težko natančno nastavljivi. Ker se nastavitev
lahko nevidno spremeni in ker večina prostorov
ne uporablja prave kota, morate pred začetkom
rezanja testirati nastavitev na koščkih
odpadnega lesa.
PRED OBDELAVO OBDELOVANCEV
PREVERITE NASTAVITEV ŽAGE NA
ODPADNEM MATERIALU!
NADOMESTNI POSTOPEK ZA OKRASNO
OBLIKOVANJE
Postavite obdelovanec med kot prislona (K) in
delovne mize (AQ), kot prikazuje sl. 21.
Prednost tega načina obdelave je, da ni potrebna
nastavitev poševnega kota. V notranjem kotu
lahko izvedemo majhne spremembe, ki pa ne
bodo vplivale na velikost poševnega kota. Na ta
način lahko pri uporabi kotov, ki so drugačni od
kota 90°, žago hitro in preprosto nastavite želenim
kotom.
NAVODILA ZA IZVAJANJE VSEH OKRASNIH
REZOV, KO JE LETEV NAGNJENA MED
PRISLONOM IN PODLAGO ŽAGE
Žaga je zasnovana za rezanje 14 mm (9/16") x
92 mm (3-5/8") profilov.
1. Postavite obdelovanec med kot prislona (K) in
delovne mize (AQ), kot prikazuje sl. 21.
2. Izbočeni deli letve na hrbtu morajo biti lepo
prislonjeni ob prislon in delovno mizo žage.
Leva stran
NOTRANJI
KOT
ZUNANJI
KOT
Jeralni kot,
desni pri 45°
Jeralni kot,
levi pri 45°
Ohrani se
desna stran
reza
Ohrani se
desna stran
reza
Jeralni kot,
levi pri 45°
Jeralni kot,
desni pri 45°
Ohrani se
leva stran
reza
Ohrani se
leva stran
reza
Desna stran
Posebni rezi
NE PRIČNITE Z REZANJEM, ČE
OBDELOVANEC NI VARNO PRITRJEN MED
DELOVNO MIZO IN PRISLONOM.
UKRIVLJEN OBDELOVANEC (SL. 22, 23)
Ukrivljen obdelovanec postavite tako, kot
prikazuje slika 22, nikoli kot je prikazano na
sliki 23. Zaradi nepravilno postavljenega
obdelovanca se bo rezilo tik pred zaključnim
rezom obdelovanca zagozdilo.
ŽAGANJE OKROGLIH OBDELOVANCEV
OKROGLE MATERIALE MORATE ČVRSTO
PRITRDITI S PRIMEŽEMA, DA PREPREČITE
VRTENJE MED REZANJEM. To je še posebej
pomembno pri kotnih rezih.
REZANJE VEČJIH OBDELOVANCEV (SL. 24)
Občasno boste naleteli na velik obdelovanec,
ki se ne bo prilegal pod spodnji ščitnik rezila.
Če želite odmakniti ščitnik okoli obdelovanca,
izključite žago in položite desno roko na glavno
držalo ter z desnim palcem pritisnite ob zgornjo
stran ščita in ga potisnite navzgor toliko, da ne bo
oviral obdelovanca, kot je prikazano na sliki 24.
Pred zagonom žage sprostite ščitnik. Zaščitni
31
SLOVENSKI
mehanizem ščitnika bo med žaganjem deloval
pravilno. To storite le kadar je nujno potrebno.
MED DELOM Z ŽAGO NAJ LIST ŽAGE NE BO
NIKOLI ODPRT, TAKO DA BI GA PRILEPILI
S TRAKOM, PRIVEZALI ALI KAKO DRUGAČE
DRŽALI ODPRTEGA.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite
polnilnik z vira napajanja z izmeničnim
tokom. Umazanijo in mast lahko
odstranite z zunanjosti ohišja
polnilnika s pomočjo krpe ali mehke
nekovinske ščetke. Ne uporabljajte
vode ali kakršnihkoli čistilnih raztopin.
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev, čiščenjem
ali vzdrževanjem naprave in
pred vsako demontažo/montažo
priključkov ali pribora. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Polnilnika in akumulatorja ni mogoče servisirati.
Dodatni pribor/pripomočki
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom
uporabljajte samo pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Naslednji pripomočki, ki so posebej zasnovani
za vašo žago so lahko zelo koristni. V določenih
primerih uporabe žage si lahko pomagate tudi
z neoriginalnimi delovnimi mizami, podporami,
primeži, itd. Bodite pazljivi pri izbiranju in uporabi
pripomočkov. Če potrebujete več informacij
glede ustreznosti dodatne opreme, se obrnite na
Vašega prodajalca.
REZILA
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite le
krpo, navlaženo z vodo oz. milnico.
Pazite, da voda ne prodre v notranjost
orodja; nikoli ne potopite nobenega
dela orodja v tekočino.
32
UPORABLJAJTE SAMO 184 mm (7-1/4")
REZILA Z 16 mm (5/8") IZVRTINO in največjo
DEBELINO 2,1 mm (0,08"). REZILO NAJ BO
PRILAGOJENO ZA DELO PRI VSAJ 4000
VRTLJAJIH NA MINUTO. NE UPORABLJAJTE
REZIL Z DIAMANTNO OBLIKO IZVRTIN. Ne
uporabljajte rezil z drugačnim premerom. Takšna
rezila ne bodo primerno zaščitena. Uporabljajte
samo rezila z izmenično poševnimi zobi! Ne
uporabljajte rezil za vzdolžno ali kombinirano
rezanje ter rezil, katerih cepilni kot presega 7°.
OPIS REZILA
UPORABA
PREMER
Splošna uporaba
184 mm (7-1/4")
Fino rezanje lesa
184 mm (7-1/4")
ZOBJE
40
60
Skrb za varovanje okolja
Odsluženo orodje odlagajte ločeno
od navadnih komunalnih odpadkov.
Orodja in baterij, ki so označeni s tem
simbolom ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo
rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po
SLOVENSKI
novih proizvodih. Izdelek in baterijo reciklirajte
skladno z lokalnimi predpisi, ki predpisujejo
odlaganje odpadkov in odpadno električno in
elektronsko opremo. Za več podrobnosti obiščite
spletno stran www.2helpU.com.
Polnilna akumulatorska
baterija
Ta akumulatorska baterija z dolgo življenjsko dobo
morate napolniti, ko ne zmore več zagotavljati
dovolj moči za dela, ki jih je prej z lahkoto
opravljala. Na koncu tehnične življenjske dobe
akumulatorske baterije ravnajte z njo v skladu
s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulatorsko baterijo do konca izpraznite in
jo odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih svojemu prodajalcu ali na lokalno
postajo za recikliranje. Zbrane akumulatorske
baterije bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
Vodnik za odpravljanje težav
SLEDITE VSEM NAVODILOM V UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU
TEŽAVA
Orodje se noče
zagnati
RAZLOG ZA NASTALO TEŽAVO
1. Baterija ni vstavljena
2. Baterija ni napolnjena
3. Ščetke motorja so dotrajane
Rezanje ni
zadovoljivo
1. Rezilo je topo
2. Rezilo je vstavljeno napačno
3. Rezilo je umazano
Delovna lučka XPS™
utripa
Žaga prekomerno
vibrira
Ni mogoče opraviti
natančnega jeralnega
reza
4. Nepravilni rezilo za vrsto
opravila
1. Baterija ni napolnjena
1. Žaga ni pritrjena stabilno na
stojalo ali delovno mizo
2. Stojalo ali delovna miza se
nahajata na neravni podlagi
3. Poškodovano rezilo
1. Merilna skala zajeralne žage ni
pravilno nastavljena
2. Rezilo ni pravokotno glede na
prislon
3. Rezilo ni pravokotno glede na
delovno podlago
4. Obdelovanec se premika
Obdelovanec stisne
rezilo.
5. Vložna plošča je poškodovana
ali dotrajana
1. Žaganje ukrivljenih
obdelovancev
ODPRAVLJANJE TEŽAVE
1. Montirajte baterijo Glej razdelek Montaža in
demontaža akumulatorske baterije.
2. Napolnite baterijo Glej razdelek Postopek polnjenja.
3. Dotrajane ščetke naj zamenja pooblaščeni servisni
center.
1. Zamenjajte rezilo. Glej razdelek Menjava ali
nameščanje novega rezila.
2. Obrnite rezilo Glej razdelek Menjava ali nameščanje
novega rezila.
3. Odstranite rezilo in ga očistite z grobo jekleno volno
in mešanico terpentina ali preparatom za čiščenje
kuhinjske pečice.
4. Zamenjajte rezilo z drugim tipom Glej razdelek Rezila
žage v poglavju Izbirni pribor/pripomočki.
1. Napolnite baterijo Glej razdelek Postopek polnjenja.
1. Zategnite vse vijačne spoje stojala in žage. Refer to
Montaža na delovno mizo.
2. Premestite na ravno podlago Glej razdelek
Spoznavanje naprave.
3. Zamenjajte rezilo. Glej razdelek Menjava ali
nameščanje novega rezila.
1. Preveri in nastavi Glej razdelek Nastavitev merilne
skale v poglavju Nastavitve.
2. Preveri in nastavi Glej razdelek Nastavitev merilne
skale v poglavju Nastavitve.
3. Preveri in nastavi prislon Glej razdelek Nastavitev
pravokotnosti poševnega kota na delovno površino
v poglavju Nastavitve.
4. Pritrdite obdelovanec k prislonu ali zalepite 120 zrni
brusni papir k prislonu s pomočjo lepila za gumo.
5. Stopite v stik s pooblaščenim servisom.
1. Glej razdelek Ukrivljen obdelovanec v poglavju
Posebni rezi.
33
HRVATSKI
BEŽIČNA POTEZNO-NAGIBNA PILA
DCS365
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva
i neprekidnih poboljšanja čine DEWALT jednim
od najpouzdanijih partnera za korisnike
profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Vrsta
Vrsta baterije
Promjer lista
Provrt lista pile
Debljina tijela lista
Najveći broj okretaja lista pile
Najv. mogućnost prerezivanja 90°
Najv. kutna mogućnost 45°
Zakretanje (maks. položaji)
Nagib (maks. položaji)
kut 0°
Rezultirajuća širina pri maks. visini
50 mm
Rezultirajuća visina pri maks. širini
90 mm
lijevi kut od 45°
Rezultirajuća širina pri maks. visini
50 mm
Rezultirajuća visina pri maks. širini
90 mm
desni kut od 45°
Rezultirajuća širina pri maks. visini
50 mm
Rezultirajuća visina pri maks. širini
90 mm
Lijevi nagib od 45°
Rezultirajuća širina pri maks. visini
35 mm
Vrijeme automatskog zaustavljanja lista
Težina bez akumulatora
34
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
lijevo
desno
lijevo
desno
DCS365
18
1
Litij-ion
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
< 250
mm
15
mm
< 176
mm
8
mm
< 176
mm
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
VDC
Buka i vibracije (troosni vektorski zbroj) prema smjernici
EN 62841-3-9:
LPA (zvučni tlak)
dB(A) 88
LWA (zvučna snaga)
dB(A) 93
K (nesigurnost za danu razinu zvuka)
dB(A) 2,0
Emisija vibracija ah =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu sa
standardiziranim testom opisanim u dokumentu
EN 62841-3-9. Može se koristiti za preliminarno
procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Akumulatorska baterija DCB180
Vrsta baterije
Litij-ion
Napon
VDC
18
Kapacitet
Ah
3,0
Težina
kg
0,64
DCB181
Litij-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Litij-ion
18
4,0
0,61
Akumulatorska baterija DCB183/B DCB183/B DCB185
Vrsta baterije
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Napon
VDC
18
18
18
Kapacitet
Ah
2,0
5,0
1,3
Težina
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
HRVATSKI
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
kg
VAC
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
Težina
kg
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
230 V alatni
230 V alatni
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Naznačuje
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Naznačuje potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Naznačuje rizik od strujnog udara.
Naznačuje rizik od požara.
EC-deklaracija usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
BEŽIČNA POTEZNO-NAGIBNA PILA DCS365
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama: 2006/42/EC, EN 62841-1:2015,
EN 62841-3-9:2014.
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016), 2014/30/EU (od
20.4.2016) i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
10 Ampera, mreža
3 Ampera, u utikačima
Markus Rompel
direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
35
HRVATSKI
D-65510, Idstein, Germany
30.10.2015
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/
ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
36
e)
f)
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik
od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Tijekom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite
široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću
i rukavice uvijek držite podalje od
pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu
zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
HRVATSKI
h)
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za prikupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
Pazite da zbog osjećaja sigurnosti
stečenog čestom upotrebom alata ne
zanemarite pravila sigurnosti. Nepažljivo
postupanje može u djeliću sekunde
uzrokovati ozbiljne ozljede.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
e) Električne alate treba održavati.
Provjerite ima li otklona ili savijenih
pokretnih dijelova, napuknutih dijelova
ili drugih okolnosti koje mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat
oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
h) Rukohvate održavajte suhima,
čistima i bez prisutnosti ulja ili masti.
Skliski rukohvati i površine za držanje
onemogućavaju sigurnu upotrebu
i upravljanje alatom u neočekivanim
okolnostima.
5) UPOTREBA I ČUVANJE BATERIJSKIH
ALATA
a) Punite isključivo punjačem kojeg
je odredio proizvođač. Punjač koji je
pogodan za jednu vrstu akumulatora može
izazvati rizik od požara ako se upotrebljava
s nekim drugim akumulatorom.
b) Električne alate upotrebljavajte
isključivo s izričito navedenim
akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može predstavljati
rizik od ozljede i požara.
c) Kad akumulator nije u upotrebi, držite
ga podalje od ostalih metalnih predmeta
poput spajalica za papir, ključeva,
čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih
predmeta koji mogu izazvati kratki
spoj baterijskih priključaka. Kratki spoj
priključaka baterije može izazvati eksploziju
ili požar.
d) U slučaju nepravilne upotrebe iz
baterije bi mogla iscuriti tekućina.
Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom.
Ako tekućina dospije u oči, odmah
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz
baterije može izazvati iritacije ili opekline.
e) Ne koristite bateriju ili alat koji su
oštećeni ili modificirani. Oštećene
ili modificirane baterije mogu rezultirati
požarom, eksplozijom ili ozljedama.
f) Bateriju i alat ne izlažite vatri ni
prekomjernim temperaturama. Izlaganje
vatri ili temperaturama višima od 130 °C
može uzrokovati eksploziju.
g) Poštujte sve upute za punjenje i ne
punite bateriju izvan temperaturnog
raspona navedenog u uputama.
Nepravilno punjenje ili punjenje pri
temperaturama izvan propisanog raspona
može oštetiti bateriju i povećati rizik od
požara.
6) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
b) Oštećene baterije nemojte koristiti ni
popravljati. Bateriju može servisirati samo
proizvođač ili ovlašteni servis.
Sigurnosne upute za nagibne
pile
a)
Nagibne pile predviđene su za rezanje
drva i drvenih proizvoda. Ne mogu
se koristiti uz abrazivne diskove za
odrezivanje ni za rezanje željeznih
materijala kao što su šipke, stupovi
37
HRVATSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
38
i sl. Prašina nastala prilikom rezanja može
uzrokovati zaglavljivanje pokretnih dijelova
kao što je donji štitnik. Iskre koje nastaju
prilikom rezanja mogu zapaliti donji štitnik,
umetak zasjeka i druge plastične dijelove.
Radni materijal učvrstite pomoću
stezaljki kad god je to moguće. Ako
radni materijal pridržavate rukom,
uvijek je držite najmanje 10 cm (4")
od obiju strana oštrice. Ovom pilom
nemojte rezati premalene komade
koji se ne mogu sigurno pričvrstiti ni
pridržavati rukom Ako ruku postavite
preblizu oštrice, povećan je rizik od ozljede.
Radni materijal mora biti nepomičan
i pritegnut ili pritisnut uz rubnik
i stol. Radni materijal ne pritišćite na
oštricu i nemojte rezati "slobodnom
rukom". Nepričvršćeni ili pomični radni
materijali mogu se odbciti velikom brzinom
i uzrokovati ozljede.
Potisnite pilu kroz radni materijal. Pilu
nemojte povlačiti kroz radni materijal
prema sebi. Da biste napravili rez,
podignite glavu pile i izvucite je iznad
radnog materijala bez urezivanja,
pokrenite motor, pritisnite glavu pile
prema dolje i gurnite pilu kroz radni
materijal. Rezanje povlačenjem može
uzrokovati izdizanje oštrice iznad radnog
materijala i njezino odbacivanje prema
korisniku.
Ruku nemojte prebacivati preko
predviđene linije reza ni s prednje niti
sa stražnje strane oštrice. Podupiranje
radnog materijala "prekriženim rukama" tj.
držanje radnog materijala s desne strane
oštrice lijevom rukom i obratno vrlo je
opasno.
Dok se oštrica pile okreće, nemojte
posezati iza rubnika tako da bilo koja
ruka bude bliža od 10 cm s bilo koje
strane oštrice kako biste uklonili
komadiće drva ili iz bilo kojeg drugog
razloga. Blizina rotirajuće oštrice pile ruci
možda neće biti očita te može doći do
ozbiljnih ozljeda.
Prije rezanja pregledajte radni materijal.
Ako je radni materijal savinut ili
iskrivljen, pritegnite ga s iskrivljenom
stranom okrenutom prema rubniku
Uvijek pazite da ne bude razmaka
između radnog materijala, rubnika
i stola duž linije rezanja. Savinuti
ili iskrivljeni radni materijali mogu se
pomaknuti i uzrokovati savijanje rotirajuće
oštrice pile tijekom rezanja. U radnom
materijalu ne smije biti čavala ni drugih
predmeta.
h)
Pilu nemojte koristiti dok sa stola ne
uklonite sve alate, otpadne komade
drva i sl. (sve osim radnog materijala).
Maleni komadići drva i drugi predmeti koji
dođu u kontakt s rotirajućom oštricom
mogu se odbaciti velikom brzinom.
i) Režite samo jedan komad radnog
materijala istovremeno. Više naslaganih
radnih materijala nije moguće dobro
učvrstiti te može doći do pomicanja
i savijanja oštrice tijekom rezanja.
j) Prije upotrebe provjerite je li oštrica
pile montirana na alat ili postavljena na
ravnu i čvrstu radnu površinu. Ravna
i čvrsta radna površina smanjuje rizik od
gubitka stabilnosti nagibne pile.
k) Isplanirajte posao koji ćete obavljati.
Prilikom svake promjene nagiba ili
kuta provjerite je li podesivi rubnik
pravilno postavljen tako da podupire
radni materijal i da ne ometa oštricu ili
štitnike u pravilnom funkcioniranju. Bez
uključivanja alata i bez radnog materijala
na stolu pomaknite oštricu pile kroz potpuni
simulirani rez kako biste provjerili da nema
smetnji ili opasnosti od zarezivanja rubnika.
l) Prilikom rezanja radnih materijala koji
su širi ili dulji od površine stola, na
prikladan način poduprite produžetke
stola, stalke za rezanje i sl. Radni
materijali dulji ili širi od stola nagibne
pile mogu se prevrnuti ako nisu pravilno
poduprti. Ako se odrezani komadi ili radni
materijal prevrnu, može doći do podizanja
donjeg štitnika ili njegovog odbacivanja
rotirajućom oštricom
m) Nemojte tražiti od druge osobe da
podupre radni materijal umjesto
produžetka stola. Nestabilna potpora
radnog materijala može uzrokovati
savijanje oštrice ili pomicanje radnog
materijala tijekom rezanja, uslijed čega
vi ili pomagač možete biti povučeni na
rotirajuću oštricu.
n) Odrezani komad ne smije se ni na
koji način zaglavljivati ni pritiskati
o rotirajuću oštricu. U slučaju nedostatka
prostora, npr. prilikom upotrebe graničnika
duljine, odrezani komad može se zahvatiti
oštricom i brzo odbaciti.
o) Uvijek upotrijebite stezaljku ili sl.
predviđenu za učvršćivanje okruglih
materijala kao što su šipke i cijevi.
Šipke su sklone kotrljanju tijekom rezanja,
što može uzrokovati njihovo zahvaćanje
oštricom i povlačenje prema oštrici zajedno
s vašom rukom.
p) Prije kontakta s radnim materijalom
pričekajte da oštrica postigne punu
HRVATSKI
q)
r)
s)
brzinu. To smanjuje rizik od odbacivanja
radnog materijala.
Ako se radni materijal ili oštrica
zaglave, isključite nagibnu pilu.
Pričekajte da se svi pokretni dijelovi
zaustave i iskopčajte utikač iz
napajanja i/ili izvadite bateriju. Zatim
nastavite s radom kako biste oslobodili
zaglavljeni materijal. Nastavak pijenja
dok je radni materijal zaglavljen može
uzrokovati gubitak nadzora ili oštećenje
nagibne pile.
Kad završite s rezanjem, prije uklanjanja
odrezanog komada oslobodite prekidač,
držite glavu pile prema dolje i pričekajte
da se oštrica zaustavi. Opasno je
posezati rukom blizu rotirajuće oštrice.
Čvrsto primite rukohvat prilikom
nepotpunog reza ili prilikom puštanja
prekidača prije nego što glava pile
bude u potpuno spuštenom položaju.
Zaustavljanje pile može uzrokovati
iznenadno povlačenje glave pile prema
dolje i tjelesne ozljede.
Dodatne sigurnosne upute za
stabilne pile
UPOZORENJE: Ne stavljajte bateriju
u uređaj dok ne pročitate i ne usvojite
sve upute.
•
•
•
•
•
•
NE KORISTITE OVAJ UREĐAJ dok
nije potpuno sastavljen i montiran prema
uputama. Nepravilno sastavljen uređaj
može uzrokovati ozbiljne ozljede.
ZATRAŽITE SAVJET od nadređene
osobe, instruktora ili druge kvalificirane
osobe ako niste potpuno upoznati
s upotrebom uređaja. Znanje znači
sigurnost.
PROVJERITE rotira li se oštrica
u odgovarajućem smjeru. Zupci oštrice
trebaju biti okrenuti u smjeru rotacije, kao
što je označeno na pili.
PRITEGNITE SVE stezaljke, rukohvate
i ručice prije upotrebe. Labave stezaljke
mogu uzrokovati odbacivanje dijelova ili
radnog materijala velikom brzinom.
PROVJERITE je li cijela oštrica i jesu li
sve stezaljke oštrice čiste, jesu li strane
s udubinama na stezaljkama oštrice
priljubljene uz oštricu te je li vijak provrta
dobro pritegnut. Labavo ili nepravilno
pritezenje oštrice može rezultirati
oštećenjem pile i tjelesnim ozljedama.
KORISTITE SAMO UZ PROPISANI
NAPON za pilu. Može doći do
pregrijavanja, oštećenja alata ili ozljeda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NE POKUŠAVAJTE NIŠTA PRISLONITI
NA VENTILATOR kako biste zaustavili
osovinu motora. Može doći do oštećenja
alata ili tjelesnih ozljeda.
NEMOJTE REZATI METALE ni
građevinski materijal. U tim slučajevima
može doći do odbacivanja karbidnih vrhova
velikom brzinom i ozbiljnih ozljeda.
NE POSTAVLJAJTE DIJELOVE TIJELA
NA PUTANJU OŠTRICE. Može doći do
osobnih ozljeda.
NA ROTIRAJUĆU OŠTRICU NEMOJTE
NANOSITI MAZIVA. Maziva mogu
uzrokovati pomicanje ruke na oštricu
i ozbiljne ozljede.
NE postavljajte ruke u područje oštrice
nakon priključivanja pile na napajanje.
Nehotična aktivacija oštrice može rezultirati
ozbiljnim ozljedama.
NIKAD NE POSEŽITE IZA OŠTRICE
NI OKO NJE. Oštrica može uzrokovati
ozbiljne ozljede.
NE POSEŽITE ISPOD PILE osim ako
je uređaj isključen i iskopčan iz utičnice.
Dodirivanje oštrice može uzrokovati
ozljede.
UČVRSTITE UREĐAJ ZA STABILNU
POVRŠINU. Vibracije mogu uzrokovati
pomicanje ili prevrtanje uređaja i tjelesne
ozljede.
KORISTITE SAMO OŠTRICE ZA
PREREZIVANJE preporučene za nagibne
pile. Za najbolje rezultate nemojte koristiti
oštrice s karbidnim vrhovima pod kutovima
zahvatnih dijelova većima od 7 stupnjeva.
S ovim alatom nemojte koristiti oštrice
dubokih razmaka između zubaca. Oni se
mogu odbiti i doći u kontakt sa štitnikom te
oštetiti stroj ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
KORISTITE SAMO OŠTRICE
ODGOVARAJUĆE VELIČINE I VRSTE
propisane za ovaj alat kako biste spriječili
oštećenje uređaja i ozbilne ozljede
(sukladno smjernici EN847-1).
PROVJERITE MOGUĆA NAPUKNUĆA
OŠTRICE i druga oštećenja prije
upotrebe. Napukla ili oštećena oštrica
može se raspasti, a komadići se mogu
odbaciti velikom brzinom i uzrokovati
ozbiljne ozljede. Napukle ili oštećene
oštrice odmah zamijenite. Pridržavajte se
ograničenja broja okretanja navedenog na
oštrici pile.
OČISTITE OŠTRICU I STEZALJKE
OŠTRICE prije upotrebe. Tijekom čišćenja
oštrice i stezaljki možete provjeriti ima li
oštećenja. Napukla ili oštećena oštrica
može se raspasti, a komadići se mogu
39
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
odbaciti velikom brzinom i uzrokovati
ozbiljne ozljede.
NE KORISTITE ISKRIVLJENE OŠTRICE.
Provjerite rotira li se oštrica u ravnoj liniji
i bez vibracija. Vibrirajuća oštrica može
uzrokovati oštećenje uređaja i ozbiljne
ozljede.
NEMOJTE koristiti lubrikante ni sredstva
za čišćenje (osobito u spreju) u blizini
plastičnog štitnika. Polikarbonatni materijal
koji se koristi u štitniku podložan je
nagrizanju nekih kemikalija.
ŠTITNIK TREBA BITI POSTAVLJENi
u ispravnom stanju.
UVIJEK UPOTRIJEBITE PLOČU
USJEKA I ZAMIJENITE JE KADA JE
OŠTEĆENA. Nakupine sitnih čestica ispod
pile mogu ometati oštricu ili uzrokovati
nestabilnost radnog materijala prilikom
rezanja.
KORISTITE SAMO STEZALJKE
OŠTRICE PROPISANE ZA OVAJ ALAT
kako biste spriječili oštećenje uređaja
i ozbiljne ozljede.
OČISTITE VENTILACIJSKE OTVORE
MOTORA od komadića i piljevine.
Začepljeni ventilacijski otvori mogu
uzrokovati pregrijavanje uređaja i kratki
spoj te ozbiljne ozljede.
NEMOJTE BLOKIRATI PREKIDAČ
U UKLJUČENOM POLOŽAJU. Mogu
nastati ozbiljne tjelesne ozljede.
NEMOJTE STAJATI NA ALATU. Ako se
alat prevrne, kao i prilikom nehotičnog
kontakta s reznim alatom, može doći do
ozbiljnih ozljeda.
UPOZORENJE: Rezanje plastike,
drva prekrivenog smolom i drugih
materijala može uzrokovati
nakupljanje tih materijala na vrhovima
i kućištu oštrice uz povećani rizik od
pregrijavanja i savijanja oštrice.
UPOZORENJE: Uvijek
upotrebljavajte pravilnu osobnu
zaštitnu opremu za sluh. Unutar
određenih uvjeta i vremena upotrebe,
buka koja nastaje iz ovog proizvoda
može pridonijeti gubitku sluha. Imajte
na umu sljedeće čimbenike koji utječu
na izloženost buci:
40
•
koristite oštrice koje su
projektirane za smanjivanje buke,
•
koristite isključivo dobro naoštrene
listove
•
koristite propisane oštrice za
smanjenje buke.
UPOZORENJE: UVIJEK koristite
sigurnosne naočale. Uobičajene
naočale NISU sigurnosne naočale.
Ako pri radu nastaje prašina,
upotrijebite masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Tijekom upotrebe
ovog alata može nastajati prašina
koja može uzrokovati ozbiljne i trajne
smetnje dišnog sustava ili druge
poteškoće.
UPOZORENJE: Prašina koja nastaje
tijekom brušenja, piljenja, bušenja i sl.
može sadržavati kemikalije za koje je
poznato da uzrokuju rak, porođajne
defekte ili druga reproduktivna
oštećenja. Neke od tih kemikalija su
sljedeće:
•
olovo iz boja na bazi olova,
•
kristalni silicij iz cigle, cementa
i drugih građevinskih materijala i
•
arsen i krom iz drva tretiranog
kemikalijama.
Rizik od izlaganja ovim tvarima ovisi
o tome koliko često obavljate te vrste
poslova. Da biste smanjili izloženost
tim kemikalijama, radite na dobro
prozračenim mjestima, koristite
odobrenu sigurnosnu opremu kao
što su maske protiv prašine koje su
posebno projektirane za filtriranje
mikroskopskih čestica.
•
Izbjegavajte dulji kontakt s prašinom
koja nastaje prilikom brušenja, piljenja,
poliranja, bušenja i sl. Nosite zaštitnu
odjeću, a izložene dijelove tijela operite
sapunom i vodom. Ako se prašina dulje
zadrži u ustima, očima ili na koži, veća je
mogućnost apsorpcije štetnih kemikalija.
UPOZORENJE: Tijekom upotrebe
ovog alata može nastajati prašina
koja može uzrokovati ozbiljne i trajne
smetnje dišnog sustava ili druge
poteškoće. Uvijek koristite odobrenu
zaštitu dišnog sustava prikladnu za
izlaganje prašini.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici su neprestano prisutni tijekom
upotrebe pile:
– Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih
dijelova.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
HRVATSKI
– Oštećenje sluha.
– Rizik od nezgoda uzrokovanih nepokrivenim
dijelovima rotirajuće oštrice.
– Rizik od ozljede tijekom izmjene oštrice.
– Rizik od priklještenja prstiju tijekom otvaranja
štitnika.
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom piljenja drva, pogotovo
hrastovine, bukovine i iverice.
Sljedeći čimbenici povećavaju opasnost kod
udisanja:
– Uređaj za odvođenje prašine nije priključen
tijekom piljenja drva.
– Nedovoljno odvođenje prašine uzrokovano
neočišćenim izlaznim filtrima.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
Ruke držite podalje od lista.
Nemojte gledati u uključenu lampu.
POLOŽAJ DATUMSKE OZNAKE (SL. 1)
Datumska oznaka (X), koja sadrži godinu
proizvodnje, ispisana je na kućištu.
Primjer:
2015 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi kompatibilnih
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, akumulatoru
i proizvodu koji koristi akumulator.
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Ne dopustite da u punjač
dospije bilo kakva tekućina. Može doći
do strujnog udara.
UPOZORENJE: Preporučujemo
uporabu sklopke na diferencijalnu
struju od 30 mA ili manje.
PAŽNJA: Rizik od opeklina. Da
biste smanjili rizik od ozljede,
punite samo punjeve baterije tvrtke
DEWALT. Ostale vrste baterija mogu
prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
PAŽNJA: Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratki
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti
kao što su, između ostalih, čelična
vuna, aluminijska folija ili bilo kakve
naslage metalnih čestica, moraju
se držati podalje od otvora punjača.
Punjač uvijek isključite iz električnog
napajanja ako akumulator nije
u udubljenju punjača. Punjač prije
čišćenja isključite iz napajanja.
• Za maksimalnu učinkovitost i vijek trajanja,
bateriju punite pri temperaturama između 18
i 24 °C. NE punite bateriju pri temperaturama
nižima od +4 °C ni višima od +40 °C. To je
važno za sprječavanje ozbiljnih oštećenja
baterije.
• Akumulator NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači predviđeni su samo za
punjenje DEWALT akumulatora. Bilo kakva
druga upotreba može rezultirati požarom ili
strujnim udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
• Dok punjač odvajate iz električne mreže
ne povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
• Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti, zaplesti
o njega ili ga oštetiti na bilo koji način.
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako su apsolutno potrebni. Nepravilna
41
HRVATSKI
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
• Na punjač ne postavljajte nikakve
predmete, a sam punjač ne postavljajte na
mekanu površinu koja bi mogla blokirati
otvore za prozračivanje i uzrokovati
pretjerano zagrijavanje unutrašnjosti.
Punjač postavite podalje od bilo kakvog
izvora topline. Punjač se prozračuje kroz
otvore na vrhu i pri dnu kućišta.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni — odmah ih zamijenite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je pao na tlo ili ako
je oštećen na bilo koji način. Odnesite ga
u ovlašteni servis.
• Punjač nemojte rastavljati. Za servisiranje
i popravke predajte ga u ovlašteni servis.
Nepravilno sastavljanje može rezultirati
strujnim udarom, smrću ili požarom.
• Ako se kabel napajanja ošteti, odmah
ga treba zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni servisni predstavnik ili podjednako
kvalificirana osoba radi izbjegavanja
opasnosti.
• Punjač prije bilo kakvog čišćenja
iskopčajte iz električne mreže. Na ovaj će
se način smanjiti opasnost od električnog
udara. Uklanjanje samo akumulatora neće
smanjiti ovu opasnost.
• NE pokušavajte međusobno povezati više
punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte
upotrebljavati uz neki drugi napon. Ovo se
ne odnosi na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjači DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
i DCB115 prihvaćaju litij-ionske XR baterije od
10,8 V, 14,4 V i 18 V XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B i DCB185).
2. Akumulator (P) umetnite u punjač. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treperiti, što
znači da je punjenje započelo.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: litij ionske baterije prije prve
upotrebe potpuno napunite za maksimalnu
učinkovitost i vijek trajanja.
Postupak punjenja
Za status punjenja akumulatora pogledajte donju
tablicu.
Pokazivači punjenja: DCB105
punjenje u tijeku
potpuno napunjeno
odgoda zbog vrućeg ili
hladnog akumulatora
zamijenite akumulator
Pokazivači punjenja: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
punjenje u tijeku
potpuno napunjeno
odgoda prilikom
vrućeg ili hladnog
akumulatora*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Crveno
svjetlo nastavit će treperiti, no žuta indikatorska
lampica ravnomjerno će svijetliti kada je
ova funkcija aktivna. Kada baterija postigne
odgovarajuću temperaturu, žuta lampica će se
isključiti, a punjač će nastaviti s punjenjem.
Kompatibilni punjači neće puniti neispravni
akumulator. Punjač će naznačiti neispravni
akumulator tako što se neće uključiti ili će se
prikazati poruka o problemu s akumulatorom ili
punjačem.
NAPOMENA: To može predstavljati i problem
s punjačem.
DEWALT punjači ne zahtijevaju podešavanje
i projektirani su za što jednostavniju upotrebu.
Ako punjač naznačuje problem, odnesite punjač
i akumulator na testiranje u ovlašteni servis.
Postupak punjenja (sl. 2)
ODGODA KOD VRUĆEG ILI HLADNOG
AKUMULATORA
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja baterija.
42
Kad punjač detektira da je akumulator previše
vruć ili previše hladan, automatski započinje
s odgodom kod vrućeg ili hladnog akumulatora,
odgađajući punjenje sve dok akumulator ne
HRVATSKI
postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se
potom automatski prebacuje u način punjenja
akumulatora. Ova značajka omogućuje
produljenje vijeka trajanja baterije.
Hladan akumulator punit će se upola sporije
od toplog akumulatora. Akumulator će se puniti
sporije tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće
postići maksimalnu napunjenost čak ni kada se
zagrije.
SAMO LITIJ-IONSKE BATERIJE
XR litij-ionski akumulatori opremljeni su sustavom
elektroničke zaštite koji akumulator štiti od
preopterećivanja, pregrijavanja ili potpunog
pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionsku bateriju u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije korištenja akumulatora i punjača pročitajte
donje sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane
upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Akumulator ne punite i ne koristite
u eksplozivnim okruženjima, na primjer
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Umetanje ili uklanjanje baterije iz
punjača može zapaliti prašinu ili pare.
• Bateriju nemojte nasilno stavljati
u punjač. Nikad ni na koji način ne
modificirajte bateriju kako bi odgovarala
nekompatibilnim punjačima jer može doći
do njezinog prsnuća i ozbiljnih tjelesnih
ozljeda.
• Akumulatore punite isključivo DEWALT
punjačima.
• NE polijevajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
• Alat i bateriju ne čuvajte na mjestima na
kojima se temperatura spušta ispod 0 °C
ili na kojima prelazi 40 °C (kao što su
alatnice i metalni objekti tijekom ljeta). Za
maksimalni vijek trajanja bateriju pohranite na
hladnom i suhom mjestu.
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac, ispušten
na tlo, voženo je preko njega ili ako
je oštećen na bilo koji način (npr.
probijen čavlom, udaren čekićem,
nagažen). Može doći do električnog
udara. Oštećene akumulatore
potrebno je vratiti ovlaštenom servisu
radi recikliranja.
PAŽNJA: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE (LI-ION) BATERIJE
• Akumulatore nemojte spaljivati čak
ni ako su vrlo oštećeni ili potpuno
istrošeni. Akumulatori i baterije u vatri
mogu eksplodirati. Prilikom spaljivanja litijionskih akumulatora nastaju otrovni plinovi
i materijali.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u kontakt
s kožom, zahvaćenu površinu kože odmah
isperite blagim sapunom i tekućom
vodom. Ako akumulatorska tekućina dospije
u oči, otvoreno oko najmanje 15 minuta
ispirite vodom ili do prestanka iritacije. Ako
je potrebna liječnička pomoć, elektrolit
akumulatora sastoji se od mješavine tekućih
organskih karbonata i litijevih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
Omogućite dotok svježeg zraka. Ako se
simptomi zadržavaju, potražite liječničku
pomoć.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Transport
Baterije tvrtke DEWALT usklađene su sa svim
važećim propisima o transportu navedenima
u industrijskim i pravnim standardima, koji
obuhvaćaju Preporuke UN-a o transportu opasnih
proizvoda, Propise o opasnim proizvodima
Međunarodnog udruženja za zračni transport
(IATA), Međunarodne propise o pomorskom
prijevozu robe (IMDG) i Europski sporazum
o međunarodnom cestovnom prijevozu robe
43
HRVATSKI
(ADR). Litij-ionske ćelije i baterije testirane
su u skladu s odjeljkom 38.3 Preporuka
UN-a o transportu opasnih proizvoda (priručnik
s testovima i kriterijima).
U većini se slučajeva pošiljka s baterijom tvrtke
DEWALT ne mora klasificirati kao potpuno
regulirani opasni materijal klase 9. Dva opća
slučaja koja zahtijevaju oznaku klase 9 su:
1. Zračna otprema više od dviju litij-ionskih
baterija tvrtke DEWALT lkada paket sadrži
samo baterije (bez alata) i
2. Svaka pošiljka koja sadrži litij-ionsku bateriju
nominalne energetske vrijednosti veće od
100 vat-sati (Wh). Sve litij-ionske baterije
imaju oznaku vat-sati.
Bez obzira na to smatra li se pošiljka izuzetom
ili potpuno reguliranom, odgovornost pošiljatelja
je provjeriti najnovije propise za pakiranje,
označavanje i dokumentiranje.
Transport baterija može uzrokovati požar ako
kontakti baterije dođu u dodir s materijalom koji
provodi struju. Prilikom transporta baterija pazite
da kontakti budu zaštićeni i dobro izolirani od
materijala s kojima bi mogli doći u dodir i koji bi
mogli uzrokovati kratki spoj.
Informacije navedene u ovom odjeljku priručnika
iznesene su u dobroj vjeri i smatraju se točnima
u trenutku stvaranja dokumenta. Međutim, ne
pružaju se nikakva izričita ni implicirana jamstva.
Odgovornost je kupca da svoje aktivnosti uskladi
s važećim propisima.
Akumulatorska baterija
VRSTA BATERIJE
Model DCS365 radi s baterijama napona 18 V.
Možete upotrijebiti baterije DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B ili DCB185. Za više informacija
pregledajte Tehničke podatke.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći. Za optimalne
performanse i vijek akumulatora, akumulator
čuvajte na sobnoj temperaturi dok nije
u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na hladnom,
suhom mjestu izvan punjača.
44
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Oznake na punjaču
i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama
Vrijeme punjenja pronaći ćete u odjeljku
Tehnički podaci.
Punjenje baterije.
Baterija je napunjena.
Baterija je neispravna.
Odgoda prilikom vruće ili hladne
baterije.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
Ne punite oštećene akumulatore
Ne izlažite vodi.
Odmah zamijenite oštećene kabele.
Dopunjavajte samo pri temperaturama
od 4 °C do 40 °C.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Rabljene akumulatore odbacujte vodeći
brigu prema okolišu
Baterije DEWALT punite samo
predviđenim DEWALT punjačima.
Punjenje baterija koje nije proizvela
tvrtka DEWALT punjačem tvrtke
DEWALT može uzrokovati eksploziju
baterije i opasne situacije.
Bateriju nemojte spaljivati.
HRVATSKI
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Zakretna pila
1 Ključ za list
1 Oštrica pile
1 Bočni rukohvat
1 Vreća za prašinu
1 Stega za radni materijal
1 Priručnik s uputama
NAPOMENA: Akumulatori, punjači i kompleti ne
isporučuju se s modelima serije N.
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Dobro proučite ovaj priručnik i upoznajte se
s njime prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
A. Okidač
B. Ručka za rad
C. Otvori za montiranje
D. Donji štitnik
E. Ručica za fiksiranje nagiba
F. Ploča usjeka
G. Krak nagiba
H. Skala nagiba
I. Vijci skale nagiba
J. Bočni rukohvati
K. Rubnik
L. Gumb za fiksiranje kuta
M. Šine
N. Otvor za odvođenje prašine
O. Ručka za podizanje
P. Baterija
Q. Prekidač radnog svjetla XPS™
R. Ručka za (de)blokiranje
S. Vijak za podešavanje šine
T. Gumb za fiksiranje šine
U. Otvor stezaljke
V. Ključ oštrice
W. Igla za učvršćivanje
X. Datumska oznaka
Y. Prekoračenje kuta
NAMJENA
Ova bežična potezno-nagibna pila DEWALT
DCS365 predviđena je za profesionalno piljenje
drva. Njome se jednostavno, precizno i sigurno
izvode radovi prerezivanja, nagibnog rezanja
i rezanja pod kutom.
Uređaj je projektiran za oštrica nominalnog
promjera 184 mm s karbidnim vrhovima.
NEMOJTE REZATI METALE ni lake legure,
osobito magnezij.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove stabilne pile profesionalni su električni alati.
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
• Malena djeca i nemoćne osobe. Ovaj
uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba (uključujući i djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, kao ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire.
Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz ovaj
proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj DEWALT punjač dvostruko
je izoliran u skladu sa smjernicom
EN 60335, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena električnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
45
HRVATSKI
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo
ako je to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren
produžni kabel koji je pogodan za ulaznu snagu
vašeg punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1 mm², a maksimalna
duljina 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: Upotrebljavajte
isključivo DEWALT akumulatore
i punjače.
Umetanje i uklanjanje
akumulatora iz alata (sl. 3)
NAPOMENA: Baterija (P) treba biti potpuno
napunjena.
UMETANJE AKUMULATORA U RUKOHVAT
ALATA
1. Poravnajte bateriju (P) s vodilicama
u rukohvatu alata (sl. 3).
2. Gurnite ga u rukohvat tako tako da se dobro
učvrsti u svom ležištu, pri čemu se čuje "klik".
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite tipku za otpuštanje (AG) i bateriju
čvrstom kretnjom izvucite iz alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je
opisano u ovom priručniku u odjeljku koji se
odnosi na punjač.
BATERIJE S POKAZIVAČEM STANJA (SL. 3A)
Neke DEWALT baterije opremljene su
pokazivačem koji se sastoji od triju zelenih LED
lampica koje pokazuju preostalu energiju.
46
Za aktivaciju mjerača držite pritisnut gumb (Z).
Tri zelene LED lampice će se uključiti i naznačiti
razinu preostale energije. Kada je razina
energije u akumulatoru ispod upotrebljive razine,
pokazivač se neće uključiti, a akumulator će biti
potrebno dopuniti.
NAPOMENA: Mjerač goriva samo je indikacija
preostale energije u baterijskom ulošku. Nije
indikator funkcioniranja alata te je podložan
varijacijama, ovisno o komponentama proizvoda,
temperaturi i radnoj primjeni.
Upoznavanje s uređajem
(sl. 1, 4)
Otvorite kutiju i izvadite pilu (sl. 4) pomoću
udubina za ruke s bočne strane ili rukohvata za
podizanje (O).
Postavite pilu na glatku i ravnu površinu kao što
je radni stol.
Pregledajte sl. 1 kako biste se upoznali s pilom
i njezinim dijelovima. U odjeljku o podešavanju
spominju se ovi pojmovi i dijelovi te njihovi
položaji na uređaju.
OPREZ: Opasnost od priklještenja.
Da biste smanjili rizik od ozljede,
držite palac ispod ručke za rad
prilikom njezinog povlačenja prema
dolje. Prilikom povlačenja ručke
prema dolje, donji štitnik pomaknut će
se prema gore, što može uzrokovati
priklještenje. Ručka za rad nalazi se
blizu štitnika za posebne rezove.
Ručku za rad (B) lagano pritisnite prema dolje
i izvucite pričvrsnu iglu (W). Polako smanjujte
pritisak prema dolje i držite ručku puštajući je da
se potpuno podigne. Upotrijebite pričvrsnu iglu
prilikom prenošenja pile. Prilikom prenošenja
pile uvijek upotrijebite predviđene udubine
s bočne strane (J), kao što je prikazano na sl. 4.
Pregledajte sl. 5 i odjeljak Postavljanje bočnih
rukohvata.
Postavljanje bočnih rukohvata
(sl. 5)
Pila je opremljena dvama bočnim rukohvatima (J)
koje treba postaviti kao što je prikazano na sl. 5.
Upotrijebite 4 isporučena vijka i matice. Dobro
pritegnite.
Ugradnja na radni stol (sl. 1)
Na sva 4 nogara nalaze se otvori (C) koji
olakšavaju postavljanje na stol, kao što je
prikazano na sl. 1. Pilu postavite na stabilnu
površinu kako biste spriječili njezino pomicanje.
HRVATSKI
Kako bi se povećala prenosivost, alat se može
postaviti na šperploču najmanje debljine 12,7 mm
koja se potom može pritegnuti za nosač radnog
materijala ili premjestiti na druge radne lokacije
ponovo pritegnuti.
4. Otpustite, ali nemojte uklanjati prednji vijak
nosača štitnika (AB, sl. 6A) tako da se nosač
(AC) može dovoljno podignuti za pristup vijku
oštrice (AE). Donji štitnik ostat će podignut
zbog položaja vijka nosača štitnika.
NAPOMENA: Ako pilu postavljate na šperploču,
pobrinite se da ugradbeni vijci ne izlaze s donje
strane daske. Šperploča mora biti prislonjena uz
nosač radnog materijala. Tijekom pritezanja pile
na bilo koju radnu površinu, pritežite isključivo za
stezne točke na mjestima otvora za ugradbene
vijke. Pritezanje na bilo kojoj drugoj točki može
utjecati na pravilno funkcioniranje pile.
5. Pritisnite gumb za zaključavanje osovine (AI,
sl. 6B) pažljivo rotirajući oštricu (AD) rukom
dok se blokada ne aktivira.
OPREZ: Kako biste spriječili povijanje
i netočnost, pobrinite se da ugradbena
površina nije povijena ili na bilo koji
način neujednačena. Ako se pila njiše
na površini, ispod jednog nogara
pile postavite onoliko tanak komad
materijala koliko je potrebno da se pila
prestane njihati.
Promjena i postavljanje nove
oštrice (sl. 6A-6C)
Pregledajte Oštrice pile u odjeljku Dodatni
pribor.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
rizik od ozljede, nosite radne rukavice
tijekom upotrebe pile.
PAŽNJA:
• Ne pritišćite tipku za blokiranje
osovine (AI, sl. 6B) dok je uređaj
pod naponom i dok se oštrica
rotira.
•
Ovom pilom nemojte rezati metal
ni građevinske materijale.
Uklanjanje oštrice (sl. 1, 3,
6A-C)
1. Izvadite bateriju (P, sl. 3) iz pile.
2. Podignite krak u gornji položaj i podignite
donji štitnik (D) što je više moguće.
3. Otpustite za četiri okreta stražnji vijak nosača
štitnika (AA), ali ga nemojte uklanjati.
6. Držeći gumb pritisnutim, drugom rukom
pomoću šesterokutne strane isporučenog
ključa od 6,35 mm (1/4") (V) otpustite vijak
oštrice (AE). (Okrenite u smjeru kazaljke na
satu, lijevi navoji.)
7. Uklonite vijak oštrice (AE) pomoću
šesterokutne strane isporučenog ključa
od 6,35 mm (1/4"), kao i vanjsku podlošku
stezaljke (AF, sll. 6C) i oštricu (AD). Unutarnju
podlošku stezaljke (AG) možete ostaviti na
osovini (AH).
Postavljanje oštrice
(sl. 6A–6C)
1. Izvadite bateriju (P, sl. 3) iz pile.
2. Podignite krak, držite otvoren donji štitnik
(D) i podignut nosač štitnika (AC), postavite
oštricu (AD) na osovinu (AH) i uz unutarnju
podlošku stezaljke (AG) sa zupcima u smjeru
rotacije označenom na pili.
3. Postavite vanjsku podlošku stezaljke (AF) na
osovinu (AH).
4. Postavite vijak oštrice (AE), uključite blokadu
osovine (AI), čvrsto pritegnite vijak (AE)
pomoću isporučenog ključa (V) (zakrećite
suprotno od kazaljke na satu, lijevi navoji).
5. Vratite nosač štitnika (AC) u početni potpuno
spušteni položaj i čvrsto pritegnite oba vijka
nosača štitnika (AA, AB) koji učvršćuju
nosač.
UPOZORENJE: Prije pokretanja pile,
štitnik lista mora se vratiti svoj početni,
potpuno spušteni položaj i potrebno
je pritegnuti vijke nosača štitnika. Ako
to ne učinite, štitnik se možda neće
moći zatvoriti i može doći u kontakt
s rotirajućom oštricom te uzrokovati
oštećenje pile i ozbiljne tjelesne
ozljede.
Transport pile (sl. 1)
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
47
HRVATSKI
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda,
prije transporta pile uvijek blokirajte
gumb za fiksiranje šine (T), gumb
za fiksiranje nagiba (E), gumb za
fiksiranje kuta (L) i iglu za učvršćivanje
(W). (Pogledajte sl. 1.)
Za praktično prenošenje nagibne pile na vrhu
kraka pile i na bočnim rukohvatima (J) na bazi
nalazi se ručka za podizanje (O), kao što je
prikazano na sl. 1.
Pohrana nagibne pile
Nagibnu pilu treba pohraniti na suhome mjestu
i sigurno zaključati izvan dohvata djece.
ZNAČAJKE I KONTROLE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
Upotreba LED radnog svjetla
XPS™ (sl. 1)
UPOZORENJE: Nemojte gledati
u uključenu lampu.
NAPOMENA: Bateriju treba napuniti i priključiti na
nagibnu pilu.
LED radno svjetlo XPS™ može se uključiti
pomoću prekidača (Q). Svjetlo će se automatski
isključiti u roku od 20 sekundi ako se pila ne
koristi. Svjetlo se također aktivira automatski kada
povučete glavni prekidač (A).
Za rezanje kroz postojeću reznu liniju na komadu
drva uključite radno svjetlo XPS™ pomoću
trenutačnog prekidača (Q) (ne na glavnom
prekidaču), a zatim povucite ručku za rad (B)
prema dolje kako biste oštricu približili drvu. Na
radnom materijalu pojavit će se sjena oštrice. Ta
linija označava materijal koji će oštrica ukloniti
tijekom rezanja. Za pravilno rezanje kroz reznu
liniju poravnajte liniju označenu olovkom s rubom
sjene oštrice. Možda ćete morati poravnati kutove
nagiba kako biste točno poravnali s ucrtanom
linijom.
Pila je opremljena detektorom neispravne baterije.
Radno svjetlo XPS™ treperi kada je energija
48
u bateriji pri kraju ili ako je baterija prevruća. Prije
nastavka rezanja napunite bateriju. Pregledajte
Postupak punjenja u odjeljku Važne sigurnosne
upute za sve baterije.
Gumb za fiksiranje nagiba
(sl. 1, 10)
Gumb za fiksiranje nagiba omogućuje
postavljanje pile pod nagib od 48° desno i 48°
lijevo. Ručica nagiba ima pripremljene položaje
u 10°, 15°, 22,5°, 31,62° i 45° lijevo i desno.
Gumb za fiksiranje kuta
(sl. 1, 12)
Omogućuje postavljanje pile pod lijevim kutom
od 48°. Da biste podesili kut, zakrenite gumb za
fiksiranje kuta (L) suprotno od kazaljke na satu
kako biste ga otpustili. Za zatezanje zakrenite
ručicu za prilagođavanje nagiba u smjeru kazaljke
na satu.
Ručica za fiksiranje šine (sl. 1)
Ručica za fiksiranje šine (T) omogućuje
učvršćivanje glave pile kako bi se spriječilo
njezino pomicanje po šinama. To je potrebno
prilikom obavljanja određenih rezova ili prilikom
prijenosa pile.
Pričvrsna igla (sl. 1)
UPOZORENJE: Osigurač treba
koristiti SAMO prilikom nošenja ili
skladištenja pile. NIKAD ne koristite
osigurač tijekom poslova rezanja.
Za zaključavanje glave pile u donjem položaju
pritisnite glavu pile prema dolje, pritisnite osigurač
(W) i otpustite glavu pile. Time ćete sigurno
zaključati glavu pile u donjem položaju u svrhu
prenošenja pile. Za otpuštanje pritisnite glavu pile
prema dolje i izvucite osigurač.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
HRVATSKI
UPOZORENJE: Da bi oštrica mogla
nesmetano raditi, uvijek prođite njome
kroz putanju reza dok je alat isključen
i bez urezivanja materijala kako biste
provjerili nema li prepreka na putu
oštrice.
Pravilan položaj tijela i ruku
(sl. 7A–7D)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
primijenite pravilan položaj ruku
prikazan na sl. 7A i 7B.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
• Radni materijal učvrstite pomoću stezaljki kad
god je to moguće.
• Ruke nikad ne postavljajte u blizini reznog
područja. Ruke postavite najmanje 10 cm od
oštrice.
• Radni materijal tijekom rezanja čvrsto
pridržavajte uz stol i rubnik. Ruke držite na
istim mjestima dok se okidač ne otpusti i list
u cijelosti ne zaustavi.
• PRIJE REZANJA UVIJEK IZVEDITE
PROBNE KRETNJE (BEZ UKLJUČIVANJA
NAPAJANJA) KAKO BISTE PROVJERILI
PUTANJU LISTA. NE KRIŽAJTE RUKE,
KAO ŠTO JE PRIKAZANO NA SLIKAMA 7C
I 7D.
• Oba stopala držite čvrsto na tlu i održavajte
pravilnu ravnotežu. Tijelom pratite zakretanje
pile ulijevo i udesno i namjestite se blago
u stranu od ravnine lista.
• Kad pratite ucrtanu liniju, promatrajte kroz
žaluzine na štitniku.
Prekidač (crtež 8)
Da biste uključili pilu, gurnite ručicu za (de)
blokiranje (R) ulijevo, a zatim pritisnite prekidač
(A). Pila će raditi dok je prekidač pritisnut. Prije
rezanja pričekajte da list postigne punu brzinu
vrtnje. Za isključivanje pile pustite prekidač. Prije
podizanja glave pile, pričekajte da se oštrica
zaustavi. Nije moguće blokiranje prekidača Otvor
u okidaču (AJ) predviđen je za postavljanje lokota
za zaključavanje.
Ova pila opremljena je automatskom električnom
kočnicom koja zaustavlja oštricu u roku od
5 sekundi od puštanja prekidača. Prilagođavanje
nije moguće. Ako je vrijeme zaustavljanja dulje od
5 sekundi, servisirajte alat u ovlaštenom servisu
tvrtke DEWALT.
Uvijek provjerite je li se list zaustavio prije nego
ga uklonite iz zasjeka.
Odvođenje prašine (crtež 1, 9)
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: Prašina nekih
materijala, kao što je prašina hrasta
i bukve, smatra se kancerogenom,
osobito ako je drvo tretirano
kemikalijama.
- Uvijek omogućite odvođenje
prašine.
- Omogućite odgovarajuće
prozračivanje radnog mjesta.
- Preporučuje se upotreba
odgovarajuće maske za disanje.
Ova pila opremljena je otvorom za odvođenje
praine (N) koji omogućuje priključivanje
isporučene vrećice za prašinu (AK) ili sustava za
usisavanje.
PRIČVRŠĆIVANJE VREĆICE ZA PRAŠINU
1. Namjestite vrećicu za prašinu (AK) na otvor
za odvođenje prašine (N) kao što je prikazano
na sl. 9.
PRAŽNJENJE VREĆICE ZA PRAŠINU
1. Odvojite vrećicu za prašinu (AK) od pile
i lagano je protresite ili tapkajte po njoj kako
biste je ispraznili.
2. Ponovo pričvrstite vrećicu za prašinu na otvor
za odvođenje (N).
Vrećicu možda nećete moći potpuno isprazniti.
To ne utječe na učinkovitost rezanja, ali smanjuje
učinkovitost prikupljanja prašine. Da bi pila radila
maksimalno učinkovito, pritisnite oprugu unutar
vrećice za prašinu tijekom njezinog pražnjenja
i lupkajte njome o stjenku koša za otpatke ili
priključka za odvođenje prašine.
OPREZ: Pilu nemojte koristiti ako
vrećica za prašinu ili DEWALT
uređaj za odvođenje prašine nisu
postavljeni. Piljevina može štetno
djelovati na dišni sustav.
49
HRVATSKI
Rezanje pilom (sl. 1)
Ako radni materijal ne možete rukom učvrstiti
za stol i o rubnik (nepravilan oblik itd.) ili ako bi
vaša ruka u tom slučaju bila manje od 10 cm od
oštrice, upotrijebite stezaljku ili drugo sredstvo. Za
više informacija pregledajte odjeljak Pritezanje
radnog materijala.
Ako se funkcija pomicanja ne koristi, glavu pile
svakako gurnite što je dalje moguće i zategnite
gumb za blokiranje šine (T). Time ćete spriječiti
pomicanje pile duž šina nakon početka rada na
radnom materijalu.
NAPOMENA: OVOM PILOM NEMOJTE REZATI
METALE NI GRAĐEVINSKI MATERIJAL. Ne
koristite nikakve abrazivne listove.
nagiba. Ovaj kut često je 45° za obradu uglova,
no može se postaviti od nule do 48° lijevo ili
48° desno. Da biste nagnuli pilu, otpustite gumb
za fiksiranje nagiba (E) tako da ga zakrenete
suprotno od kazaljke na satu. Povucite gumb za
fiksiranje nagiba prema gore kako biste pomaknuli
krak nagiba (G) u željeni kut označen na skali
nagiba (H). Zakrenite gumb za fiksiranje nagiba
u smjeru kazaljke na satu kako biste ga pritegnuli.
Napravite rez kao što je prethodno opisano.
Prilikom rezanja pod kutom na kraćim radnim
materijalima širima od 51 x 102 mm (2" x 4")
uvijek postavite dulju stranu uz graničnik (sl. 11).
POPREČNI REZOVI
Da biste rezali kroz postojeću označenu liniju
reza na komadu drva, podesite kut rezanja što
preciznije. Drvo odrežite nešto duže nego što je
potrebno i izmjerite razmak od linije olovke do
mjesta odrezivanja kako biste odredili u kojem
smjeru treba podesiti kut nagiba te odrežite
ponovo. Za ovo je potrebno malo vježbe, ali često
je korištena tehnika.
Ravni rez (sl. 1, 7A, 7B)
Rezovi pod kutem (sl. 12A, 12B)
Poprečni rez izvodi se prerezivanjem drva preko
godova pod bilo kojim kutem. Ravni poprečni rez
izvodi se tako da se krak nagiba postavi u položaj
za nula stupnjeva. Postavite i fiksirajte krak kuta
u nultom položaju i čvrsto držite komad drveta
uz stol i uz graničnik. Sa zategnutom ručicom za
zaključavanje šina (T), okrenite oštricu tako da
pritisnete okidač (A).
Rez pod kutem poprečni je rez koji se izvodi tako
da je oštrica postavljena pod kutem u odnosu
na drvo. Da biste podesili kut, otpustite gumb za
fiksiranje kuta (L) i pomaknite pilu ulijevo koliko je
potrebno. Nakon postavljanja željenog kuta čvrsto
pritegnite gumb za fiksiranje kuta. Kutovi nagiba
mogu se podesiti u rasponu od 0° desno do 48°
lijevo.
Kada pila postigne brzinu (za 1 sekundu), polako
i postupno spustite krak kako biste prerezali
drvo. Pustite da se list u potpunosti zaustavi prije
podizanja kraka.
Da biste postavili kut od 45° do 48°,
NAPOMENA: U odjeljku Aktivacija štitnika
i vidljivost pod stavkom Podešavanja pronaći
ćete važne informacije o donjem štitniku.
Prilikom rezanja komada većih od 51 mm x
102 mm primijenite pokret van-dolje-natrag uz
otpušten gumb za fiksiranje šine (T). Izvucite pilu
prema sebi, spustite glavu pile na radni materijal
i polako ponovo potisnite pilu da biste dovršili rez.
Pazite da oštrica pile ne dođe u kontakt s radnim
materijalom tijekom izvlačenja. Pila bi se mogla
okrenuti prema vama i uzrokovati ozljedu ili
oštećenja radnog materijala.
UPOZORENJE: Za održavanje
nadzora i smanjenje rizika od
oštećenja radnog materijala i osobne
ozljede uvijek upotrijebite stezaljku
radnog materijala, ako ruke moraju biti
u razmaku od 100 mm (4") od oštrice
tijekom rezanja.
NAPOMENA: Gumb za fiksiranje šine (T)
prikazan na sl. 1 mora biti otpušten kako bi se pila
mogla pomicati duž šina.
Rezovi pod kutom (sl. 10, 11)
Poprečni rezovi pod nagibom izvode se odabirom
željenog kuta pomoću kraka za podešavanje
50
1. Olabavite ručicu za prilagođavanje kuta (L).
2. Malo zakrenite glavu pile kako biste
prekoračenje nagiba (Y) pomaknuli u stranu.
3. Pomaknite glavu pile u 48°.
4. Pritegnite ručicu za fiksiranje kuta.
KVALITETA REZA
Kvaliteta i glatkoća reza ovisi o brojnim
čimbenicima. Na kvalitetu rezanja utječe materijal
koji režete, vrsta oštrice i njezina oštrina te brzina
rezanja.
Kad su potrebni glatki rezovi za oblikovanje
i druge precizne radnje, željene rezultate postići
ćete oštrim listom (karbidni sa 60 zubaca), manjim
brojem okretaja i ravnomjernim rezanjem.
Pobrinite se da tijekom rezanja nema pomicanja
radnog materijala. Čvrsto ga fiksirajte u mjestu.
Pustite da se list u potpunosti zaustavi prije
podizanja kraka.
Ako sa stražnje strane radnog materijala izlijeću
manja vlakna ili se drvo cijepa, na drvo postavite
traku za maskiranje u području rezanja. Režite
kroz traku i po završetku rezanja pažljivo uklonite
traku.
HRVATSKI
Informacije o preporučenim oštricama za različite
rezove pronaći ćete na popisu. Pregledajte
Oštrice pile u odjeljku Dodatni pribor.
PRITEZANJE RADNOG MATERIJALA
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
UPOZORENJE: Radni materijal koji je
pritegnut, u ravnoteži i učvršćen prije
rezanja može postati nestabilan nakon
dovršetka rezanja. Neuravnoteženo
opterećenje može zakrenuti pilu ili ono
za što je pila pričvršćena, kao što je
radni stol. Prilikom rezanja kod kojeg
može doći do nebalansa, pravilno
poduprite radni materijal i provjerite
je li pila dobro pričvršćena za stabilnu
površinu. Može doći do osobnih
ozljeda.
UPOZORENJE: Papučica stezaljke
mora ostati pritegnuta iznad baze pile
kad god se stezaljka koristi. Radni
materijal uvijek pritegnite za bazu
pile, a ne za bilo koji drugi dio radnog
područja. Pazite da papučica stezaljke
ne bude pritegnuta na rub baze pile.
UPOZORENJE: Za održavanje
nadzora i smanjenje rizika od
oštećenja radnog materijala i osobne
ozljede uvijek upotrijebite stezaljku
radnog materijala, ako ruke moraju biti
u razmaku od 100 mm (4") od oštrice
tijekom rezanja.
Ako radni materijal ne možete rukom učvrstiti
za stol i o rubnik (nepravilan oblik itd.) ili ako bi
vaša ruka u tom slučaju bila manje od 10 cm od
oštrice, upotrijebite stezaljku ili drugo sredstvo.
Upotrijebite stezaljku radnog materijala
isporučenu s pilom. Za kupnju stezaljke materijala
obratite se lokalnom dobavljaču ili DEWALT
servisu.
Druga pomagala kao što su opružne stezaljke,
štapne stezaljke ili C-stezaljke mogu biti prikladna
za određene veličine i oblike materijala. Budite
oprezni prilikom odabira i postavljanja ovih
stezaljki. Prije izvođenja reza obavezno prođite
oštricom kroz njezinu putanju kako biste provjerili
da joj ništa nije na putu.
POSTAVLJANJE STEZALJKE (SL. 13)
1. Sa stezaljkom (AL) okrenutom prema
stražnjem kraju nagibne pile umetnite šipku
stezaljke u otvor (U) iza rubnika. Provjerite
je li žlijeb pri dnu šipke stezaljke potpuno
umetnut u otvor (U).
2. Zakrenite stezaljku 180° prema prednjoj strani
stabilne pile.
3. Otpustite gumb za podešavanje stezaljke
prema gore ili prema dolje, a zatim
upotrijebite gumb za podešavanje kako biste
radni materijal dobro pritegnuli.
NAPOMENA: Postavite stezaljku na suprotnu
stranu baze prilikom kosog zasijecanja. PRIJE
REZANJA UVIJEK IZVEDITE PROBNE
KRETNJE (BEZ UKLJUČIVANJA NAPAJANJA)
KAKO BISTE PROVJERILI PUTANJU LISTA.
PAZITE DA STEZALJKA NE OMETA FUNKCIJU
PILE ILI ŠTITNIKA.
PRILAGOĐAVANJA
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
Ova stabilna pila potpuno je i točno podešena
u tvornici tijekom proizvodnog procesa. Ako je
potrebno ponovno prilagođavanje uslijed pomaka
tijekom transporta, rukovanja ili iz bilo kojeg
drugog razloga, slijedite upute u nastavku.
Nakon njihovog izvođenja, pila bi morala biti
precizna. Pažljivo slijedite ove smjernice radi
maksimalne preciznosti rada.
Skala za podešavanje kuta
(sl. 10, 14)
Glavu pile fiksirajte u donjem položaju. Otpustite
gumb za fiksiranje nagiba (E) i zakrenite krak
nagiba (G) tako da se fiksira u položaju za 0°.
Nemojte blokirati ručicu za fiksiranje nagiba.
Postavite kutnik uz rubnik i oštricu kao što je
prikazano na sl. 14. (Kvadratom ne dodirujte
vrhove zubaca lista. To bi uzrokovalo netočno
mjerenje.) Ako list pile nije točno okomit u odnosu
na graničnik, otpustite tri vijka (I, sl. 10) koji
pričvršćuju skalu nagiba (H) te pomaknite ručku
za blokadu zakretanja i skalu ulijevo ili udesno
dok list ne bude okomit u odnosu na graničnik,
mjereno kvadratom. Ponovo zategnite tri vijka.
51
HRVATSKI
Kutnik za postavljanje na stol
(sl. 1, 12A, 15)
Za poravnavanje kutnika oštrice sa stolom
blokirajte ruku za rad u donjem položaju pomoću
osigurača (W). Postavite kvadrat na stol pazeći
da ne bude na vrhu zabaca. Otpustite gumb
(L) i provjerite je li ručica za prilagođavanje
kuta čvrsto pritisnuta o graničnik nagiba od 0°.
Zakrenite vijak za podešavanje 0° (AO) pomoću
šesterokutnog ključa od 4 mm (nije isporučen)
koliko je potrbno kako bi oštrica bila pod 0°
u odnosu na stol, mjereno kutnikom.
Podešavanje lijevog kuta od
45° (sl. 1, 12)
Da biste podesili graničnik lijevog kuta od
45°, otpustite gumb i zakrećite glavu dok se
ne zaustavi. Provjerite je li prekoračenje kuta
(Y) u položaju 45° i ako pokazivač kuta (AN)
ne pokazuje točno 45°, zakrenite vijak za
podešavanje kuta od 45° (AP) tako da pokazivač
kuta (AN) pokazuje 45°.
Pokretanje štitnika i vidljivost
(sl. 1, 24)
OPREZ: Opasnost od priklještenja.
Da biste smanjili rizik od ozljede,
držite palac ispod ručke za rad
prilikom njezinog povlačenja prema
dolje. Prilikom povlačenja ručke
prema dolje, donji štitnik pomaknut će
se prema gore, što može uzrokovati
priklještenje.
Prednji dio štitnika ima žaluzine za pružanje bolje
vidljivosti tijekom rezanja. Iako žaluzine značajno
umanjuju leteće komade otpada, one su ipak
otvori u štitniku i potrebno je uvijek nositi zaštitne
naočale.
Prilagođavanje vodilice šine
(sl. 1)
Povremeno provjeravajte stabilnost šina (M) (ima
li slobodnog hoda). Šine se mogu čistiti suhom
i čistom krpom. Desna šina može se podesiti
pomoću vijka za podešavanje (S) prikazanog
na sl. 1. Da biste smanjili slobodan hod,
upotrijebite imbus ključ od 4 mm i okrenite vijak
za postavljanje postupno u smjeru kazaljke na
satu pomičući glavu pile naprijed-natrag. Smanjite
slobodan hod uz održavanje minimalne sile
potrebne za pomicanje.
Podupirač za duge komade
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
UVIJEK PODUPRITE DUGE KOMADE
RADNOG MATERIJALA.
Ne tražite od drugih osoba da podupiru duge
i široke radne materijale umjesto produžetka stola
ni da pomažu pri guranju ili povlačenju radnog
materijala.
Donji štitnik (D) projektiran je da automatski
otkriva list prilikom spuštanja kraka te da pokriva
list kada je krak podignut.
Duge komade radnog materijala poduprite na bilo
koji uobičajeni način, kao što su kozlić za pilanje ili
slični uređaji za sprječavanje pada završetaka.
Prije svake upotrebe i nakon podešavanja
pomičite krak (dok je pila isključena) kako biste
provjerili radi li štitnik neometano i zatvara li se
potpuno. Ne smije doći u kontakt s oštricom.
Dok je krak podignut, podignite štitnik (dok je
pila isključena) kao što je prikazano na sl. 24
i pustite. Štitnik se treba potpuno i brzo zatvoriti.
Ne upotrebljavajte pilu ako se štitnik ne kreće
slobodno i ne zatvara brzo. Štitnik ne fiksirajte
u otvorenom položaju dok pila radi.
Rezanje okvira za slike, plitkih
polica i drugih četverostranih
projekata (sl. 16, 17)
Štitnik se može podignuti rukom tijekom
postavljanja ili uklanjanja lista ili radi provjere pile.
ŠTITNIK LISTA NIKAD NE SPUŠTAJTE RUKOM,
OSIM AKO JE PILA ISKLJUČENA.
NAPOMENA: Određeni posebni rezovi i veliki
materijali zahtijevaju da ručno podignete štitnik.
Pregledajte Rezanje velikih materijala u odjeljku
Posebni rezovi.
52
Preporučujemo da prethodno navedeno isprobate
na nekoliko otpadnih komada materijala dok ne
steknete osjećaj za rad.
Ova je pila savršen alat za ukošavanje rubova,
kao što je prikazano na sl. 16. Skica A na sl. 17
prikazuje spoj izrađen ukošavanjem rubova dviju
dasaka pod 45° za ukupni kut od 90°. Za ovaj je
spoj krak kuta zakretanja zaključan je u nultom
položaju, a podešavanje nagiba zaključano je
u 45°. Drvo je postavljeno s širokom ravnom
stranom oslonjenom na stol i uskim rubom uz
rubnik. Isti rez može se izvesti zakretanjem ulijevo
HRVATSKI
Rezanje lajsni i drugih okvira
(sl. 17)
Skica B na slici 17 prikazuje spoj napravljen
postavljanjem kraka kuta zakretanja na 45° za
zakretanje dviju ploča tako da oblikuju kut od 90°.
Za izvođenje ove vrste spoja postavite nagib na
nulu, a krak kuta zakretanja na 45°. Još jedanput,
postavite drvo sa širokom ravnom stranom
oslonjenom na stol i uskim rubom uz rubnik.
Sl. 16 i 17 odnose se na četverostrane predmete.
– PRIMJERI –
BROJ STRANICA
KUT ILI NAGIB
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Tablica pretpostavlja da su sve stranice jednake
duljine. Za oblik koji nije prikazan u tablici
upotrijebite sljedeću formulu: 180° podijeljeno
brojem stranica odgovara kutu zakretanja (ako
se materijal reže okomito) ili kutu nagiba (ako se
materijal reže položen na površinu).
Složeni rezovi (sl. 18)
Složeni rez izvodi se istovremenim korištenjem
kuta zakretanja i kuta nagiba. Ovo je vrsta reza
koja se koristi za izradu okvira ili kutija s ukošenim
stranama, kao na crtežu 18.
NAPOMENA: Ako se kutovi rezanja razlikuju
između rezova, provjerite jesu li dobro pritegnuti
gumb za blokadu nagiba i ručica za blokadu
zakretanja. Potrebno ih pritegnuti nakon izvođenja
bilo kakvih izmjena u nagibu ili zakretanju.
Primjer: Za izradu četverostrane kutije vanjskih
kutova 26° (kut A, sl. 18) upotrijebite gornju desnu
krivulju. Na ljestvici pronađite krivulju za 26°.
Vodoravnu liniju koja presijeca krivulju pratite na
obje strane kako biste dobili zakretni kut pile (42°).
Podjednako pratite uspravnu liniju prema vrhu
i dnu kako biste dobili kut nagiba pile (18°). Uvijek
izvedite probne rezove na otpadnim komadina
drva kako biste provjerili postavke pile.
ČETVEROSTRANA
KUTIJA
KUT BOČNE STRANE KUTIJE (KUT "A")
S promjenom broja strana mijenjaju se i kutovi
zakretanja i nagiba. U sljedećoj tablici navedeni
su odgovarajući kutovi za različite oblike.
Postavite propisane kutove pile i izvedite nekoliko
probnih rezova. Vježbajte spajanje odrezanih
komada dok ne steknete osjećaj za taj postupak.
POSTAVLJANJE OVOG KUTA ZAKRETANJA NA PILI
i udesno, pri čemu je široka površina oslonjena
uz rubnik.
ŠESTOSTRANA
KUTIJA
OSMOSTRANA
KUTIJA
POSTAVLJANJE OVOG KUTA NAGIBA NA PILI
Rezanje podnih lajsni (sl. 19)
Ravni rezovi pod kutom od 90°:
Postavite radni materijal o graničnik i držite
ga kao na slici 19. Uključite pilu, pričekajte
da list postigne punu brzinu i polako spustite
krak kroz rez.
REZANJE BAZE IZREZIVANJE LAJSNI
DEBLJINE DO 89 mm (3,5") UZ RUBNIK
Postavite materijal kao što je prikazano na slici 19.
Sve rezove treba obaviti sa stražnjom stranom
lajsne oslonjenom o rubnik i s donjom stranom
lajsne pritisnutom o stol.
Donja će vam tablica pomoći u odabiru pravilne
postavke nagiba i zakrenutosti za uobičajene
složene rezove. Odaberite željeni kut „A" (sl. 18)
i pronađite taj kut na krivulji na grafikonu. Od te
točke pratite tablicu ravno prema dolje kako biste
pronašli odgovarajući kut nagiba i poprečno za
pravilan kut zakretanja.
53
HRVATSKI
Lijeva strana
Desna strana
UNUTARNJI
KUT
VANJSKI
KUT
POSTAVKA KUTA
Nagib lijevo
45°
Nagib desno
45°
Sačuvajte
lijevu stranu
reza
Sačuvajte
lijevu stranu
reza
33,8°
Nagib desno
45°
Nagib lijevo
45°
Sačuvajte
desnu stranu
reza
Sačuvajte
desnu stranu
reza
33,8°
Na gore opisani način može se rezati materijal
dimenzija do 89 mm. Širina materijala ne smije
biti veća od 19 mm.
33,8°
Rezanje stropnih lajsni (sl. 20,
21)
33,8°
Za pravilno pristajanje stropna lajsna mora
biti sastavljena složenim rezom vrlo visoke
preciznosti.
Dvije ravne površine na komadu stropne lajsne su
pod kutom koji zajednički iznosi točno 90°. Neke
stropne lajsne imaju gornji stražnji kut (dio koji
se priljubljuje uza strop) pod kutom od 52° i donji
stražnji kut (dio koji se priljubjuje uza zid) pod 38°.
Na nagibnoj pili nalaze se udubine na 31,6°
lijevo i desno za rezanje stropnih lajsni pod
odgovarajućim kutem. Postoji i oznaka na skali
kuta na 33,8°.
Tablica Postavka kuta/vrsta rezasadrži
odgovarajuće postavke za rezanje stropnih lajsni.
(Vrijednosti za postavke nagiba i kuta vrlo su
precizne i teško ih je točno podesiti.) Budući da
zidovi većine prostorija nisu točno pod kutem od
90°, svejedno ćete morati podešavati postavke.
TESTIRANJE S PROBNIM MATERIJALOM
VRLO JE VAŽNO!
UPUTE ZA REZANJE STROPNIH LAJSNI
POLOŽENIH VODORAVNO POMOĆU
FUNKCIJA ZA SLOŽENI REZ
1. Postavite lajsnu širokom stražnjom površinom
priljubljenom uza stol pile (sl. 20).
2. Postavke u nastavku odnose se na
standardne (američke) stropne lajsne
s kutovima od 52° i 38°.
54
VRSTA REZA
LIJEVA STRANA, UNUTARNJI
KUT:
1. Vrh lajsne uz rubnik
2. Stol podešen desno pod 31,62°
3. Sačuvajte lijevu stranu reza
DESNA STRANA, UNUTARNJI
KUT:
1. Donji dio lajsne uz rubnik
2. Stol podešen lijevo pod 31,62°
3. Sačuvajte lijevu stranu reza
LIJEVA STRANA, VANJSKI KUT:
1. Donji dio lajsne uz rubnik
2. Stol podešen lijevo pod 31,62°
3. Sačuvajte desnu stranu reza
DESNA STRANA, VANJSKI KUT:
1. Vrh lajsne uz rubnik
2. Stol podešen desno pod 31,62°
3. Sačuvajte desnu stranu reza
NAPOMENA: Prilikom podešavanja kuta i nagiba
za sve složene rezove imajte na umu da su
prikazane vrijednosti za stropne lajsne vrlo
precizne i da ih je teško točno podesiti. Budući da
se lajsne mogu vrlo lako pomaknuti i da prostorije
uglavnom nemaju zidove pod točno pravim kutem,
sve postavke treba testirati na otpadnom
materijalu.
TESTIRANJE S PROBNIM MATERIJALOM
VRLO JE VAŽNO!
ALTERNATIVNI NAČIN REZANJA STROPNIH
LAJSNI
Postavite lajsnu pod kutem između rubnika (K)
i stola pile (AQ), kao što je prikazano na sl. 21.
Prednost rezanja lajsne ovim načinom je to što
nije potreban kutni rez. Manje promjene u kutu
zakretanja mogu se obaviti bez promjene kuta
nagiba. Ako neki kut nije pod 90°, pila se može
lako i jednostavno podesiti.
UPUTE ZA REZANJE STROPNIH LAJSNI POD
KUTOM IZMEĐU RUBNIKA I BAZE PILE ZA
SVE REZOVE
Pila može rezati lajsne dimenzija do 14 mm x 92
mm.
1. Postavite lajsnu pod kutem između rubnika
(K) i stola pile (AQ), kao što je prikazano na
sl. 21.
2. Ravni dijelovi pod kutom sa stražnje strane
lajsne moraju biti položeni okomito na
graničnik i stol za rezanje.
HRVATSKI
Lijeva strana
Desna strana
UNUTARNJI
KUT
VANJSKI
KUT
Nagib desno
pod 45°
Nagib lijevo
pod 45°
Sačuvajte
desnu stranu
reza
Sačuvajte
desnu stranu
reza
Nagib lijevo
pod 45°
Nagib desno
pod 45°
Sačuvajte
lijevu stranu
reza
Sačuvajte
lijevu stranu
reza
Posebni rezovi
NEMOJTE RADITI NIKAKVE REZOVE AKO
RADNI MATERIJAL NIJE DOBRO UČVRŠĆEN
ZA STOL I PRILJUBLJEN UZ RUBNIK.
SAVIJENI MATERIJAL (SL. 22, 23)
Kod rezanja povijenog materijala, uvijek ga
postavite kako je prikazano na sl. 22, a nikad kako
je prikazano na sl. 23. Nepravilno postavljanje
materijala izazvat će zaglavljivanje lista pred kraj
reza.
REZANJE ZAOBLJENIH KOMADA
ZAOBLJENE MATERIJALE TREBA
PRITEGNUTI ILI ČVRSTO DRŽATI UZ RUBNIK
KAKO SE NE BI KOTRLJALI. To je izuzetno
važno kod izvođenja rezova pod kutom.
REZANJE VELIKIH MATERIJALA (SL. 24)
Ponekad će komad drva biti prevelik za prostor
ispod donjeg štitnika. Isključite pilu, postavite
desnu ruku na ručku za rad, postavite desni palac
izvan gornjeg dijela štitnika i zakrenite štitnik
prema gore toliko da ga odvojite od drva, kao što
je prikazano na sl. 24. Prije pokretanja motora
oslobodite štitnik. Mehanizam štitnika će tijekom
rezanja pravilno funkcionirati. To činite samo ako
je potrebno. ŠTITNIK NIKAD NE VEZUJTE, NE
LIJEPITE ILI NA DRUGI NAČIN NE FIKSIRAJTE
U OTVORENOM POLOŽAJU DOK RADITE
S OVOM PILOM.
ODRŽAVANJE
Električni alat tvrtke DEWALT projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja, čišćenja i održavanja
ili postavljanja/uklanjanja dodataka
ili pribora. Slučajno uključivanje alata
može uzrokovati ozljede.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Prije bilo kakvog čišćenja
punjač odvojite od utičnice električne
mreže. Nečistoća i masnoća s vanjske
strane punjača mogu se ukloniti
krpom ili mekanom (ne metalnom)
četkom. Ne koristite vodu ili bilo kakve
otopine za čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije proizvela tvrtka DEWALT nije
testiran uz ovaj proizvod, upotreba
takvog pribora s ovim alatom može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
55
HRVATSKI
Sljedeći dodaci predviđeni za ovu pilu mogu
vam biti korisni. U nekim slučajevima možete
upotrijebiti druge podupirače, graničnike duljine,
stezaljke i sl. Budite oprezni prilikom odabira
i upotrebe ovih dodataka. Od dobavljača zatražite
informacije o odgovarajućim dodacima.
LISTOVI PILE
KORISTITE SAMO OŠTRICE OD 184 mm
(7-1/4") PROVRTA 16 mm (5/8") i maksimalnog
zasjeka 2,1 mm. NAZIVNA BRZINA MORA
BITI NAJMANJE 4000 RPM. NE KORISTITE
OŠTRICE PROVRTA U OBLIKU DIJAMANTA.
Ne koristite oštrice drugog promjera. One ne
bi bile dobro zaštićene. Rabite samo listove za
prerezivanje! Ne koristite listove za struganje,
kombinirane listove ni listove s kutovima zubaca
većima od 7°.
OPISI LISTOVA
PRIMJENA
PROMJER
Opća namjena
184 mm (7-1/4")
Fino rezanje
184 mm (7-1/4")
ZUBCI
40
60
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi
i baterije označene ovim simbolom
ne smiju se odlagati s komunalnim
otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se
mogu reciklirati radi smanjenje potrošnje
sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne
proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim
propisima. Više informacija dostupno je na adresi
www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Po isteku vijeka trajanja odložite vodeći
računa o okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati. Odnesite
ih vašem prodavaču ili u lokalno središte za
recikliranje. Prikupljeni akumulatori bit će
reciklirani ili pravilno uklonjeni.
56
HRVATSKI
Vodič za rješavanje problema
POŠTUJTE SIGURNOSNA PRAVILA I UPUTE.
PROBLEM
Pila se ne pokreće
ŠTO NIJE U REDU?
1. Baterija nije postavljena
Pila ne reže dobro
2. Baterija nije napunjena
3. Četkice su istrošene
1. Oštrica je tupa
2. Oštrica je postavljena naopako
3. Naslage na oštrici
Treperi radno svjetlo
XPS™
Uređaj prekomjerno
vibrira
Nagibni rezovi nisu
precizni
4. Neodgovarajuća oštrica za
posao koji obavljate
1. Baterija nije napunjena
1. Pila nije dobro učvršćena za
stalak ili radni stol
2. Stalak ili stol su na neravnom
podu
3. Oštećena oštrica pile
1. Skala nagiba nije pravilno
podešena
2. Oštrica nije pod pravim kutom
u odnosu na rubnik
3. Oštrica nije pod pravim kutom
u odnosu na stol
4. Radni materijal se pomiče.
Materijal blokira
oštricu
5. Ploča usjeka je istrošena ili
oštećena
1. Rezanje savijenih materijala
ŠTO UČINITI
1. Postavite bateriju. Pregledajte odjeljak Postavljanje
i uklanjanje baterije.
2. Napunite bateriju Pregledajte Postupak punjenja.
3. Zamijenite četkice u ovlaštenom servisu.
1. Zamijenite je Pregledajte odjeljak Promjena
i postavljanje nove oštrice pile.
2. Preokrenite je. Pregledajte odjeljak Promjena
i postavljanje nove oštrice pile.
3. Uklonite oštricu i očistite je grubom čeličnom vunom
i terpentinom.
4. Promijenite oštricu Pregledajte Oštrice pile u odjeljku
Dodatni pribor.
1. Napunite bateriju Pregledajte Postupak punjenja.
1. Pritegnite sve vijke Pregledajte Postavljenje na stol.
2. Pomaknite ih na ravnu površinu. Pregledajte odjeljak
Upoznavanje.
3. Zamijenite je Pregledajte odjeljak Promjena
i postavljanje nove oštrice pile.
1. Provjerite i podesite. Pregledajte Podešavanje skale
nagiba u odjeljku Podešavanje.
2. Provjerite i podesite. Pregledajte Podešavanje skale
nagiba u odjeljku Podešavanje.
3. Provjerite i podesite rubnik. Pregledajte Podešavanje
okomitog kuta u odnosu na stol u odjeljku
Podešavanje.
4. Dobro pritegnite radni materijal uz rubnik ili uz njega
zalijepite brusni papir granulacije 120.
5. Predajte uređaj na servis.
1. Pregledajte odjeljak Savijeni materijal pod stavkom
Posebni rezovi.
57
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
58
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte
servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
AKUMULATORSKA KOMBINOVANA
TESTERA SA KLIZNOM POLUGOM DCS365
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Tip baterije
Prečnik lista testere
Otvor lista testere
Debljina lista testere
Maks. brzina lista testere
Maks. kapacitet presecanja 90°
Maks. kapacitet obaranja ivica pod 45°
Obaranje ivica (maks. položaji)
Sečenje pod uglom (maks. položaji)
0° obaranja ivica
Rezultujuća širina pri maks. visini 50 mm
Rezultujuća visina pri maks. širini 90 mm
45° obaranja ivica ulevo
Rezultujuća širina pri maks. visini 50 mm
Rezultujuća visina pri maks. širini 90 mm
45° obaranja ivica udesno
Rezultujuća širina pri maks. visini 50 mm
Rezultujuća visina pri maks. širini 90 mm
45° sečenje pod uglom ulevo
Rezultujuća širina pri maks. visini 35 mm
Vreme automatskog kočenja lista testere
Težina bez baterije
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
levo
desno
levo
desno
DCS365
18
1
Litijumjonska
184
16
1
3750
50
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
mm
250
15
mm
mm
176
8
mm
mm
176
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
VDC
Vrednosti za buku i vibracije (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 62841-3-9:
LPA (nivo emisije zvučnog pritiska)
dB(A) 88
LWA (nivo zvučne snage)
dB(A) 93
K (odstupanja za zadati nivo buke)
dB(A) 2,0
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku iz
EN 62841-3-9 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Punjiva baterija
Tip baterije
m/s²
m/s²
DCB181
Litijumjonska
18
1,5
0,35
DCB182
Litijumjonska
18
4,0
0,61
Napon
Kapacitet
Težina
VDC
Ah
kg
Punjiva baterija
Tip baterije
DCB183/B DCB184/B DCB185
LitijumLitijumLitijumjonska
jonska
jonska
VDC
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Napon
Kapacitet
Težina
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
Težina
Emisiona vrednost vibracija ah =
Odstupanje K =
DCB180
Litijumjonska
18
3,0
0,64
VAC
min
kg
DCB105
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
<2,5
1,5
59
SRPSKI
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
Težina
min
kg
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
Težina
VAC
min
kg
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
Težina
VAC
min
kg
Punjač
Napon napajanja
Tip baterije
Pribl. vreme
punjenja baterije
Težina
VAC
VAC
min
kg
DCB107
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 litijum jonska
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
Osigurači:
Evropa
230 V-alati
U.K. i Irska
230 V-alati
10 ampera, mrežno
napajanje
3 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
60
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako se ne
izbegne izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
AKUMULATORSKA KOMBINOVANA TESTERA
SA KLIZNOM POLUGOM
DCS365
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 62841-1:2015, EN 62841-3-9:2014.
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19.04.2016) 2014/30/EU (od
20.04.2016) i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Markus Rompel
Direktor inženjeringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
30.10.2015
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
SRPSKI
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE: Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
f)
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje
koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
h) Ne dozvoljavajte da vas bliskost
dobijene učestalom upotrebom
alata dovede do samouverenost i da
ignorišete principe bezbednosti alata.
Nepažljiva radnja može da prouzrokuje
povrede u deliću sekunde.
61
SRPSKI
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj
rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog
pokretanja električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
g) Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
h) Drške i rukohvati moraju da budu suvi,
čisti, nezaprljane uljem i mašću. Klizave
drške i rukohvati ne dozvoljavaju bezbedno
rukovanje i kontrolu alatu u neočekivanim
situacijama.
5) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
62
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Električne alata koristite samo sa
punjivim baterijama koje su dizajnirane
specijalno za njih. Upotreba bilo koje
druge punjive baterije može izazvati
opasnost od povreda ili požara.
Ako se punjiva baterija ne koristi,
čuvajte je dalje od metalnih predmeta
kao što su spajalice za papir, novčići,
ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave
spoj između kontakata. Kratkospajanje
baterijskih kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
Pod neodgovarajućim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije;
izbegavajte kontakt sa njom. Ako
slučajno dođe do kontakta, isperite
mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
Ne koristite punjivu bateriju ili alat koji
je oštećene ili modifikovan. Oštećene
ili modifikovane baterije mogu ispoljiti
nepredviđeno ponašanje rezultujući
u požar, eksploziju ili opasnost od povrede.
Ne izlažite bateriju ili alat vatri ili
prekomernim temperaturama. Izlaganje
vatri ili temperaturama preko 130 °C može
prouzrokovati eksploziju.
Sledite sva uputstva za punjenje
i ne punite bateriju ili alat izvan
temperaturnog opseg određen
u uputstvima. Nepravilno punjenje
ili punjenje pri temperaturama izvan
određenog opsega može oštetiti bateriju
i uvećati rizik od požara.
6) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
b) Nikad ne servisirajte oštećene baterije.
Servisiranje baterija treba da bude
sprovedeno samo od strane proizvođača ili
ovlašćenog servisa.
Sigurnosna uputstva za
kombinovane testere
a)
Kombinovane testere su namenjene
za rezanje drveta ili proizvoda slično
drvetu, one se ne mogu koristiti sa
abrazivnim diskovima za sečenje
metalnog materijala kao što su šipke,
letve i zavrtnjeve, itd. Abrazivna prašina
prouzrokuje zaglavljivanje pokretnih delova
SRPSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
kao što je donji štitnik. Iskre od abrazivnog
sečenja će zapaliti donji štitnik, ožljebljen
umetak i ostale plastične delove.
Kada god je to moguće koristite
stegu za stezanje radnog komada.
Ako rukom držite radni komad, onda
morate da držite ruku najmanje 100 mm
(4") od bilo koje strane lista testere.
Ne koristite ovu testeru za sečenje
komada koji su premali da bezbedno
postavljanje u stegu ili držanje rukom.
Ako se vaša ruka nalazi preblizu do lista
testere, onda postoji uvećana opasnost od
povreda prilikom kontakta sa listom.
Radni komad mora da bude stacionaran
i stegnut ili držan naspram ograde
i stola. Nemojte gurati radni komad
u list ili seći slobodnom rukom na bilo
koji način. Nestegnut ili pokretan radni
komad može da bude odbačen visokim
brzinama, prouzrokujući povrede.
Gurajte testeru kroz radni komad. Ne
povlačite testeru kroz radni komad.
Za sečenje, podignite glavu testere
i izvucite je vani preko radnog komada
bez sečenja, pokrenite motor, pritisnite
glavu testere naniže i gurajte testeru
kroz radni komad. Sečenje tokom hoda
povlačenja će verovatno prouzrokovati
penjanje lista testere na vrhu radnog
komada i silovito bacanje sklopa lista
prema operateru.
Nikad ne postavljajte svoju ruku preko
namenjene linije sečenja bilo ispred ili
iza lista testere. Držanje radnog komada
"ukrštenom rukom", npr. držane radnog
komada na desnoj strani lista testere sa
vašom levom rukom ili obrnuto je veoma
opasno.
Ne dosežite iza ograde bilo kojom
rukom bliže od 100 mm (4") sa bilo
koje strane lista testere, za uklanjanje
otpadnog drveta, ili iz bilo kojih drugih
razloga dok se list okreće. Blizina
rotirajućeg lista testere prema vašoj
ruci možda neće biti očigledno i možete
ozbiljno da se povredite.
Pre sečenja proverite svoj radni komad.
Ako je radni komad iskrivljen ili uvijen,
stegnite ga sa spoljnom iskrivljenom
stranom prema ogradi. Uvek proverite
da nema zazor između radnog komada,
ograde i stola duž linije sečenja. Savijeni
ili uvijeni radni komadi mogu da se usukaju
ili uvijaju prouzrokujući zaglavljivanje na
rotirajućem listu testere tokom sečenja.
U radnom komadu ne smeju da postoje
ekseri ili strani predmeti.
h)
Ne koristite testeru dok ne sklonite sav
alat, drvene otpatke, itd. osim radnog
komada. Male ostatke ili labavi delovi
drveta ili ostali predmeti koji dođu u kontakt
sa rotirajućim listom mogu da budu bačeni
uz visoku brzinu.
i) Sečite samo jedan radni komad u isto
vreme. Naređani više radni komadi
ne mogu da budu adekvatno stegnuti
ili podupreti i mogu zaglaviti list ili se
premestiti tokom sečenja.
j) Uverite se da je kombinovana testera
montirana ili postavljena na ravnu,
čvrstu radnu površinu pre upotrebe.
Ravna i čvrsta radna površina smanjuje
rizik od nestabilnosti kombinovane testere.
k) Planirajte svoj rad. Svaki put kada
promenite podešenje za sečenje pod
uglom ili obaranje ivice, uverite se da
je podesiva ograda pravilno podešena
za držanje radnog komada i da neće
smetati na list ili na sistem zaštite.
Bez "UKLJUČIVANJA" alata i bez radnog
komada na stolu, pomerajte list testere
kroz kompletno simulirani rez da biste
se uverili da neće biti nikakvih smetnji ili
opasnosti sečenja ograde.
l) Obezbedite adekvatnu podršku kao što
je nastavak stola, nogare, itd. za radni
komad koji je širi od vrha stola. Radni
komadi duži ili širi od kombinovane testere
mogu da se prevrnu ako nisu bezbedno
podupreti. Ako se odsečeni deo ili radni
komad prevrne, onda on može da podigne
donji štitnik ili bude bačen od strane
rotirajućeg lista.
m) Ne koristite drugu osobu kao zamenu
za nastavak stola ili kao dodatnu
podršku. Nestabilna podrška za radni
komad može da prouzrokuje zaglavljivanje
lista ili prevrtanje radnog komada tokom
sečenja, povlačeći vas i vašeg pomagača
u rotirajući list.
n) Odsečeni komad ne sme da se zaglavi
ili pritisne bilo kojim sredstvom
naspram rotirajućeg lista testere. Ako je
odsečeni deo ograničen, npr. korišćenjem
graničnika za dužinu, onda može da bude
zaglavljen naspram lista testere i silovito
izbačen.
o) Uvek koristite stegu ili armaturu
konstruisanu za pravilno podupiranje
okruglih materijala kao što su šipke
ili cevni materijal. Motke imaju sklonost
obrtanja tokom sečenja, prouzrokujući da
list uhvati i povuče radni komad sa vašom
rukom u list.
p) Neka list postigne punu brzinu pre nego
što dođe u kontakt sa radnim komadom.
63
SRPSKI
q)
r)
s)
Time se smanjuje rizik od bacanja radnog
komada.
Ako se radni komad ili list zaglavi,
onda isključite kombinovanu testeru.
Sačekajte da se svi pokretni delovi
zaustave i iskopčajte utikač iz električne
utičnice i/ili uklonite punjivu bateriju.
Zatim nastavite sa oslobađanjem
zaglavljenog materijala. Nastavak
testerisanja sa zaglavljenim radnim
komadom može prouzrokovati gubitak
kontrole ili oštećenje kombinovane testere.
Nakon završetka sečenja, otpustite
prekidač, držite glavu testere naniže
i sačekajte da se list zaustavi pre
uklanjanja odsečenog komada.
Dosezanje rukama blizu lista koji se
slobodno okreće je veoma opasno.
Držite čvrsto dršku kada pravite
nekompletan rez ili kada otpuštate
prekidač pre nego što se glava
testere nalazi kompletno u spuštenoj
poziciji. Radnja kočenja testere može
da prouzrokuje iznenadno povlačenje
naniže glave testere, prouzrokujući rizik od
povreda.
Dodatna bezbednosna pravila
za kombinovane testere za
obaranje ivica i sečenje pod
uglom
UPOZORENJE: Ne stavljajte bateriju
u uređaj dok niste kompletno pročitali
i razumeli uputstva.
•
•
•
•
•
64
NE KORISTITE OVU MAŠINU dok je niste
sklopili i instalirali u skladu sa uputstvima.
Nepravilno sklopljena mašina može da
prouzrokuje ozbiljne povrede.
POSAVETUJTE SE sa vašim šefom,
instruktorom ili drugom kvalifikovanom
osobom ako niste temeljno upoznati
sa radom na ovoj mašini. Znanje je
bezbednost.
UVERITE SE da se list okreće u pravilnom
smeru. Zupci na listu treba da budu
usmereni u smeru rotacije kao što je
označeno na listu.
PRITEGNITE SVE DRŠKE ZA
STEZANJE, dugmad i poluge pre rada.
Labave stege mogu da prouzrokuju
izbacivanje delova ili radnog komada pri
visokoj brzini.
UVERITE SE da su svi listovi i stege
lista čisti, da su udubljene strane stege
okrenute prema listu i da je zavrtanj
vretena bezbedno pritegnut. Labavo ili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nepravilno stezanje lista može dovesti do
oštećenja testere i moguće lične povrede.
NE KORISTITE DRUGAČIJI NAPON OD
OZNAČENOG za testeru. Može doći do
pregrejavanja, oštećenja alata i telesne
povrede.
NE POSTAVLJAJTE NIŠTA NA
VENTILATOR da biste zaustavili osovinu
motora. Može doći do oštećenja alata
i telesne povrede.
NIKADA NE SEČITE METALE ili
građevinske materijale. Jer to može da
prouzrokuje otpadanje karbidnih vrhova
lista pri visokim brzinama, prouzrokujući
ozbiljne povrede.
NIKADA NE POSTAVLJAJTE BILO
KOJI DEO SVOG TELA U LINIJI SA
PUTANJOM LISTA TESTERE. Mogu
nastati telesne povrede.
NIKADA NE PODMAZUJTE LIST
KOJI ROTIRA. Podmazivanje može
prouzrokovati kretanje vaše ruke u list,
rezultujući u ozbiljne povrede.
NE stavljajte ruku u područje lista
testere kada je testera povezana na izvor
električnog napajanja. Neočekivano
aktiviranje lista može dovesti do ozbiljnih
povreda.
NIKAD NE DOSEZAJTE OKO ILI IZA
LISTA TESTERE. List može prouzrokovati
ozbiljne povrede.
NE DOSEZAJTE ISPOD TESTERE osim
ako je iskopčana i isključena. Kontakt sa
listom testere može prouzrokovati lične
povrede.
OSIGURAJTE MAŠINU NA STABILNU
POVRŠINU. Vibracije mogu da
prouzrokuju klizanje, pomeranje, prevrtanje
mašine i dovesti do ozbiljnih povreda.
KORISTITE SAMO LISTOVE TESTERE
ZA PRESECANJE preporučene za
kombinovane testere. Za najbolje rezultate
nemojte koristiti listove sa karbidnim
vrhovima pod uglom koji je veći od 7
stepeni. Nemojte koristiti listove testere sa
dubokim razmakom između zubaca. Oni
mogu skrenuti i doći u kontakt sa štitnikom,
i mogu prouzrokovati oštećenje mašine i/ili
ozbiljne povrede.
KORISTITE SAMO LISTOVE PRAVILNE
VELIČINE I TIPA određene za ovaj alat da
biste sprečili oštećenje mašine i/ili ozbiljne
povrede (usklađeno sa EN847-1).
PROVERITE LIST NA NAPRSLINE
ili ostala oštećenja pre početka rada.
Napukao ili oštećen list može da napukne
i delovi mogu da budu odbačeni visokim
brzinama, prouzrokujući ozbiljne povrede.
Odmah zamenite napukao ili oštećen list.
SRPSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vodite računa o oznaci za maksimalnu
brzinu na listu testere.
OČISTITE LIST I STEGE LISTA pre
početka rada. Čišćenjem lista i stega
lista vam omogućava da pregledate list
i stege na bilo kakva oštećenja. Napukao
ili oštećen list ili stega može da napukne
i delovi mogu da budu odbačeni visokim
brzinama, prouzrokujući ozbiljne povrede.
NE KORISTITE ISKRIVLJENE LISTOVE.
Proverite da li se list okreće pravilno i ne
stvara vibracije. List koji vibrira može da
prouzrokuje oštećenje mašine i/ili ozbiljne
povrede.
NEMOJTE koristiti maziva ili sredstva za
čišćenje (naročito sprejeve ili aerosoli)
u blizini plastičnih štitnika. Materijal od
polikarbonata, koji se koristi za proizvodnju
štitnika, je predmet nagrizanja od strane
određenih hemikalija.
DRŽITE ŠTITNIKE NA MESTU i u funkciji.
KORISTITE UVEK OŽLJEBLJENU
PLOČU I ZAMENITE TU PLOČU KADA
JE OŠTEĆENA. Mala akumulacija ivera
ispod testere može da ometa list testere ili
može da prouzrokuje nestabilnost radnog
komada prilikom sečenja.
KORISTITE SAMO STEGE LISTA
ODREĐENE ZA OVAJ ALAT da biste
sprečili oštećenje mašine i/ili ozbiljne
povrede.
OČISTITE VENTILACIONE OTVORE
MOTORA od strugotina. Zapušeni
ventilacioni otvori motora mogu da
prouzrokuju pregrejavanje, oštećenje
mašine i može da prouzrokuje kratak spoj
što dovodi do ozbiljnih povreda.
NIKADA NE BLOKIRAJTE PREKIDAČ
U POLOŽAJU “ON”. Može doći do
ozbiljne telesne povrede.
NIKADA NEMOJTE STAJATI NA ALATU.
Mogu nastati ozbiljne povrede ako se
alat prevrne ili dođete slučajno u dodir sa
reznim alatom.
UPOZORENJE: Sečenje plastike,
ofarbanog drveta i ostalog materijala
može da prouzrokuje akumulaciju
stopljenog materijala na vrhovima lista
i ostalom delu lista, uvećavajući rizik
od pregrejavanje i zaglavljivanje lista
tokom sečenja.
UPOZORENJE: Koristite uvek
pravilnu zaštitnu opremu za sluh.
Buka od ovog proizvoda može
doprineti gubitku sluha pod nekim
uslovima i vremenom upotrebe. Vodite
računa o sledećim faktorima koji utiču
na izloženost buci:
•
Koristite listove testera koji su
projektovani da smanje emitovanu
buku,
•
Koristite pravilno naoštrene listove
testere, i
•
Koristite specijalno konstruisane
listove testere sa funkcijom
smanjivanja buke.
UPOZORENJE: UVEK nosite zaštitne
naočare. Svakodnevne naočare
NISU zaštitne naočare. Takođe
nosite masku za lice ili prašinu ako se
mnogo diže prašina tokom sečenja.
UPOZORENJE: Korišćenjem ovog
alata može se stvoriti i/ili raspršiti
prašina, što može dovesti do ozbiljne
povrede i trajne respiratorne ili druge
povrede.
UPOZORENJE: Neke prašine koje
se kreiraju električnim brušenjem,
testerisanjem, bušenjem ili drugim
građevinskim aktivnostima sadrže
hemikalije poznate da prouzrokuju
rak, urođenih mana ili ostale štete na
reproduktivne organe. Neki primeri tih
hemikalija su:
•
olovo iz boja,
•
kristalni silicijum iz opeke
i cementa ili ostalih građevinskih
proizvoda, i
•
arsen i hrom iz hemijski tretirane
drvene građe.
Rizik od izlaganja zavisi od toga
koliko često radite takvu vrstu
posla. Da biste smanjili izlaganje
ovim hemikalijama: radite u dobro
ventilisanom području, i radite sa
odobrenom zaštitnom opremom,
kao što su maske za prašinu koje su
specijalno dizajnirane za filtriranje
mikroskopskih čestica.
•
Izbegavajte duži kontakt sa prašinom
od brušenja, testerisanja, bušenja
i ostalih građevinskih aktivnosti. Nosite
zaštitnu odeću i isperite izložena područja
sa sapunom i vodom. Ako omogućite
da prašina dospe u vaša usta, oči ili da
se nataloži na vašoj koži, onda to može
podsticati apsorpciju štetnih hemikalija.
UPOZORENJE: Korišćenjem ovog
alata može se stvoriti i/ili raspršiti
prašina, što može dovesti do ozbiljne
65
SRPSKI
povrede i trajne respiratorne ili druge
povrede. Koristite uvek odobrenu
respirativnu zaštitu u skladu sa
izlaganjem na prašinu.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
testera:
– Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od nesrećnih slučajeva izazvanih
nepokrivenim delovima rotirajućeg lista
testere.
– Opasnost od povrede prilikom promene lista
testere.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (X), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2015 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva
za rad kompatibilnih punjača baterija (vidi
u Tehnički podaci).
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
otvaranja štitnika.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
– Opasnost po zdravlje izazvano udisanjem
prašine koja se stvara pri sečenju drveta,
a naročito hrasta, bukve i MDF-a.
UPOZORENJE: Preporučujemo
upotrebu FID sklopke sa nominalnom
strujom od 30 mA ili niže.
Sledeći faktori rizika povećavaju opasnost od
problema sa disanjem:
– Pri rezanju drveta nije povezan usisivač
prašine.
– Nedovoljno izbacivanje prašine zbog prljavih
filtera izduvnog gasa.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
Udaljite ruke od lista testere.
Nemojte gledati u lampu koja radi.
66
OPREZ: Opasnost od opekotina.
Radni smanjenja opasnosti od
povreda, punite samo DEWALT
punjive baterije. Drugi tipovi baterija
mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač priključen
u struju, izloženi kontakti za punjenje
u punjaču mogu se kratkospojiti
stranim materijalom. Strani materijali
koji su provodljivi, kao što su
čelična vuna, aluminijumska folija ili
nagomilavanje metalnih opiljaka, ali
ne samo oni, moraju se držati dalje
od šupljina na punjaču. Punjač treba
uvek iskopčati od izvora napajanja
kada se u njemu ne nalazi baterija.
Iskopčajte punjač sa napajanja pre
radova na čišćenju.
• Najduži vek trajanja i najbolje performanse
se može postići kada punite bateriju pri
temperaturi vazduha između 18 ° i 24 °C.
NEMOJTE puniti bateriju kada je temperatura
vazduha ispod +4 °C ili iznad +40 °C. Ovo je
važno i sprečiće ozbiljna oštećenja na punjivu
bateriju.
SRPSKI
• NE pokušavajte da punite bateriju sa
drugim punjačima osim onih koji su
opisani u ovom uputstvu. Punjač i baterija
su specijalno dizajnirani za zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe
već samo za punjenje DEWALT punjivih
baterija. Svaka druga primena može izazvati
opasnosti od požara i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač
i ne postavljajte punjač na mekanu
površinu jer to može blokirati ventilacione
otvore i dovesti do prekomernog
unutrašnjeg zagrevanja. Punjač udaljite od
izvora toplote. Punjač se ventilira kroz otvore
na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen
njegov kabl ili utikač—odmah ih zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćen servisni centar kada je
neophodna popravka. Nepravilno ponovno
sastavljanje može dovesti do rizika od
električnog udara ili požara.
• U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili sličnu kvalifikovano lice
kako bi se sprečila bilo kakva opasnost.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete dva
punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na
standardnom naponu u domaćinstvu od
230 V. Ne pokušavajte da koristite drugi
napon. To se ne odnosi na automobilski
punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
Punjači DB105, DCB107, DCB112, DCB113
i DCB115 prihvataju litijum-jonske baterije XR od
10,8 V, 14,4 V i 18 V (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
i DCB185).
DEWALT punjači ne zahtevaju podešavanje
i dizajnirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu
pre stavljanja punjive baterije.
2. Stavite punjivu bateriju (P) u punjač. Crvena
lampica (punjenje) će neprekidno treptati
signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim
svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija
je tada potpuno napunjena i može se koristiti
ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
Indikatori punjenja: DCB105
punjenje u toku
potpuno napunjena
kašnjenje zbog vruće/hladne
baterije
zameniti punjivu bateriju
Indikatori punjenja: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
punjenje u toku
potpuno napunjena
kašnjenje zbog vruće/
hladne baterije"
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Crvena
lampica nastavlja sa treperenjem, ali žuta
indikatorska lampica nastavlja da svetli tokom
ove operacije. Čim baterija dostigne prikladnu
temperaturu, žuta lampica se isključuje i punjač
se vraća opet u postupak punjenja.
67
SRPSKI
Kompatibilan punjač(i) neće puniti neispravne
baterije. Ovaj punjač označava bateriju s kvarom
tako što se neće uključiti ili prikazivanjem
problema s baterijom ili treptanjem punjača.
NAPOMENA: To takođe može značiti da je
problem u punjaču.
Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite
punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi
ispitivanja.
ODLAGANJE ZBOG VRUĆE/HLADNE
BATERIJE
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
kašnjenje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
Hladna baterija se puni do polovine u odnosu na
toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz ceo
ciklus punjenja i neće dostići maksimalni kapacitet
čak i ako se baterija zagreje.
SAMO ZA LITIJUM JONSKE PUNJIVE
BATERIJE
XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju od
prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se aktivira
elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi, litijumjonsku bateriju stavite u punjač da se napuni do
kraja.
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku. Zatim
sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja
baterije iz punjača može doći do paljenja
prašine ili pare.
• Punjivu bateriju nikad ne stavljajte silom
u punjač. Ne modifikujte punjivu bateriju
da bi mogla da se postavi u nekompatibilni
punjač jer baterija može da pukne i dovede
do ozbiljnih telesnih povreda.
68
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte
i ne koristite na mestima na kojima
temperatura možda da padne ispod 0 °C
(32 °F) ili da poraste preko 40 °C (104 °F)
(npr. šupe ili limene zgrade tokom leta). Za
najbolji vek trajanja čuvajte punjive baterije
u hladnoj i suvoj lokaciji.
UPOZORENJE: Nikad ne pokušavajte
da otvorite punjivu bateriju. Ako je
kućište punjive baterije napuklo ili
oštećeno, ne stavljajte je u punjač.
Ne gnječite, ne bacajte i ne oštećujte
punjivu bateriju. Ne koristite punjivu
bateriju ili punjač ako su bili izloženi
udarcu, ako su pali, prevrnuli se
ili oštećeni na drugi način (npr.
probušeni ekserom, udareni čekićem,
nagaženi). Može doći do električnog
udara. Oštećene punjive baterije
treba vratiti u servisni centar radi
recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali
se mogu lako prevrnuti.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (LI ION)
• Ne sagorevajte punjive baterije čak
iako su ozbiljno oštećene ili potpuno
potrošene. Baterija može da eksplodira
u požaru. Prilikom sagorevanja litijum-jonskih
baterija stvaraju se toksična isparenja
i materijali.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah
isperite blagim sapunom i vodom. Ako
tečnost iz baterije dopre u oči, vodom ispirajte
otvoreno oko 15 minuta ili dok iritacija ne
prestane. Ako je potrebna medicinska nega:
elektrolit baterije predstavlja mešavinu
tečnosti organskih karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje
postoje, potražite medicinsku pomoć.
SRPSKI
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Transport
DEWALT baterije su usklađene sa svim
primenjivim propisima transporta kao što
je propisano prema industriji i zakonskim
standardima, u što spadaju UN preporuke
o transportu opasnih dobara, Propisi za opasna
dobara Internacionalnog udruženja vazdušnog
transporta (IATA), Internacionalni pomorski propisi
za opasna dobara (IMDG) i Evropski sporazum
u vezi internacionalni transport opasnih dobara
putevima (ADR). Litijum-jonske ćelije i baterija
su testirane sa poglavljem 38.3 iz uputstva za
testiranje i kriterijumi UN preporuka za transport
opasnih dobara.
U većini slučajevima, transport DEWALT baterija
biće prihvaćeno zbog klasifikacije kao kompletno
regulisan opasan materijal klase 9. Uopšteno, dva
slučaja koji zahtevaju transport klase 9:
1. Vazdušni transport više od dve DEWALT
litijum jonske baterije kada pakovanje sadrži
samo jednu bateriju (bez alata), i
2. Bilo koji transport koji sadrži litijum jonsku
bateriju sa nivoom energije većim od 100 vati
časova (Wh). Sve litijum jonske baterije imaju
vrednost vat časova označenu na pakovanju.
DCB183B, DCB184, DCB184B ili DCB185
baterije mogu da budu korišćene. Pogledajte deo
Tehnički podaci za više informacija.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne sunčeve
svetlosti i preterane toplote ili hladnoće. Za
optimalne performanse i vek trajanja baterije,
punjive baterije čuvajte na sobnoj temperaturi
kada se ne koriste.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
mogu pokazivati sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Bez obzira da li je transport razmotren kao
prihvaćen ili kompletno regulisan, na prevozniku
je da bude upoznat sa najnovijim propisima za
pakovanje, etiketiranje/označavanje i zahteve za
dokumentaciju.
Vidi Tehnički podaci za vreme
punjenja.
Transport baterija može prouzrokovati požar
ako terminali baterije nenamerno dođu u dodir
sa sprovodnim materijalima. Prilikom transporta
baterija uverite se da su terminali baterije
zaštićeni i dobro izolovani od materijala koji može
dođi u dodir sa njim i prouzrokovati kratak spoj.
Baterija je puna.
Informacije u ovom poglavlju ovog uputstva su
obezbeđena iskreno i smatraju se kao precizne
u vreme kreiranja ovog dokumenta. Međutim,
ne daje se nikakva garancija, bilo eskplicitno
ili podrazumevano. Kupac ima odgovornost da
osigura svoje delatnosti u skladu sa primenjivim
propisima.
Punjenje baterije u toku.
Baterije je neispravna.
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Ne punite oštećene baterije.
Ne izlažite vodi.
Punjiva baterija
TIP BATERIJE
Neispravne kablove odmah zamenite.
DCS365 radi na punjive baterije od 18 V.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
Puniti samo između 4 °C i 40 °C.
69
SRPSKI
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
Punite DEWALT baterije samo
u DEWALT punjačima. Punjenje baterija
koje nisu DEWALT baterije sa DEWALT
punjačima može dovesti do njihovog
eksplodiranja i ostalih opasnih situacija.
Ne sagorevajte punjive baterije.
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Kombinovana testera za obaranje ivica
i sečenje pod uglom
1 Ključ za list testere
1 List testere
1 Bočna drška
1 Kesa za prašinu
1 Stega za materijal
1 Uputstvo za upotrebu
NAPOMENA: Punjive baterije, punjači i kutije sa
priborom se ne nalaze u sadržaju isporuke kod
N-modela.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
A. Prekidač za uključivanje i isključivanje
B. Drška za rad
C. Otvori za montažu
D. Donji štitnik
E. Dugme za blokiranje kod obaranja ivice
F. Ožljebljena ploča
G. Ručica za obaranje ivice
H. Skala za obaranje ivice
I. Zavrtnji skale za obaranje ivice
J. Bočne drške
K. Ograda
L. Dugme za blokiranje pri sečenju pod uglom
70
M. Šine
N. Priključak za prašinu
O. Drška za podizanje
P. Punjiva baterija
Q. Prekidač za XPS™ radno svetlo
R. Poluga za zaključavanje
S. Zavrtanj za podešavanje šine
T. Dugme za zaključavanje šine
U. Otvor stege
V. Ključ za list testere
W. Trn za zaključavanje
X. Datumska šifra
Y. Prekoračenje ugla
NAMENA
Vaša DEWALT DCS365 akumulatorska
kombinovana testera je konstruisana za
profesionalne primene sečenja drveta. Ona vrši
operacije rezanja kao što su presecanje, lako
sečenje pod uglom i obaranje ivica, i to precizno
i bezbedno.
Ovaj uređaj je projektovan za rad sa listom
testere nominalnog prečnika 184 mm (7-1/4") sa
karbidnim vrhom.
NIKADA NE SEČITE METALE ili lake legure,
naročito magnezijum.
NE koristite u uslovima vlage ili vode ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ove kombinovane testere za obaranje ivica
i sečenje pod uglom su profesionalni električni
alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
• Mala deca i nemoćni. Ovaj uređaj nije
predviđen za korišćenje od strane malih deca
ili nemoćnih lica bez nadzora.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
SRPSKI
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnajte bateriju (P) sa šinama unutar
drške alata (sl. 3).
2. Ugurajte bateriju u ručku dok se ne utvrdi
čvrsto u alatu i osigurajte da ste čuli kako se
zabravljuje u mestu.
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite taster za oslobađanje (AR) i jako
povucite punjivu bateriju iz drške alata.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako kako
je opisano u ovom priručniku u odeljku
o punjaču.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
PUNJIVE BATERIJE SA POKAZIVAČEM
NAPONA (SL. 3A)
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač
napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje
označavaju nivo preostalog napona u bateriji.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to
nije nužno. Koristite odobreni produžni kabl
koji je pogodan za ulazni priključak vašeg
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm²;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
Stavljanje i vađenje punjive
baterije iz alata (sl. 3)
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
(P) potpuno puna.
Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača
napona (Z) za aktiviranje pokazivača napona.
Uključuje se kombinacija triju LED lampica
označavajući time nivo preostalog napona. Ako
je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda
se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je
dopuniti bateriju.
NAPOMENA: Pokazivač napona je samo
indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji.
On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet
je odstupanju zasnovano prema komponentama
proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg korisnika.
Upoznavanje (sl. 1, 4)
Otvorite kutiju i izvadite vani testeru (sl. 4) pomoću
bočnog useka za ruke ili drške za podizanje (O).
Postavite testeru na ravnu površinu kao što je
radni sto ili čvrst sto.
Pregledajte sliku 1 da biste se upoznali sa
testerom i njenim različitim delovima. Poglavlje
vezano za podešavanje koristiće ove termine i vi
morate znati koji je to deo i gde se nalazi.
OPREZ: Opasnost od prignječenja.
Da biste smanjili opasnost od
povreda, držite palac ispod radne
drške kada povlačite dršku naniže.
Donji štitnik se pomera naviše dok se
radna drška povlači naniže, što može
da prouzrokuje moguće prignječenje.
Radna drška je postavljena blizu
štitnika za specijalne rezove.
Pritisnite radnu dršku (B) i izvadite trn za
zaključavanje (W). Lagano popustite pritisak
i držite ručicu tako što ćete dopustiti da se
podigne do njene pune visine. Koristite trn za
71
SRPSKI
zaključavanje kada nosite testeru od jednog
mestu ka drugom. Za transport testere koristite
uvek usek za ruke ili bočne drške (J) kao što se
vidi na slici 4. Pogledajte sliku 5 i Instaliranje
bočnih drški.
OPREZ:
• Nikad ne pritiskajte dugme za
zaključavanje vretena (AI, sl. 6B)
dok je list testere uključen ili dok
seče.
Instaliranje bočnih drški (sl. 5)
•
Vaša testera dolazi sa dve bočne drške (J)
koje treba da instalirane na testeru kao što je
prikazano u slici 5. Koristite isporučena 4 zavrtnja
i 4 navrtke. Dobro pritegnite.
Montaža klupe (sl. 1)
U sve 4 stope možete naći otvore (C) koje
olakšavaju montažu klupe, kao što je prikazano
u slici 1. Uvek čvrsto montirajte testeru na stabilnu
površinu da bi se sprečilo pomeranje. Da biste
poboljšali prenosivost, alat se može montirati na
komadu šper ploče od 12,7 mm (1/2") ili debljoj
koja se zatim može stegnuti na vaš radni oslonac
ili pomeriti na drugo mesto i tamo pritegnuti.
NAPOMENA: Ako izaberete da montirate testeru
na komadu šper-ploče, uverite se da montažni
zavrtnji ne štrče sa donje strane komada drveta.
Šper-ploča mora celom površinom da prijanja na
radni oslonac. Kada stežete testeru na bilo kakvoj
radnoj površini, stegnite samo na mestima za
stezanje na kojima se nalaze rupe za montažne
zavrtnje. Stezanje u bilo kojoj drugoj tački će
uticati na pravilan rad testere.
OPREZ: Da biste sprečili blokiranje
i nepreciznost, pobrinite se da
montažna površina ne bude
deformisana ili neravna. Ako se
testera ljulja na površini, postavite
komad metala ispod jedne nožice
testere tako da testera stoji čvrsto na
montažnoj površini.
Zamena ili montaža novog
lista testere (sl 6A-6C)
Pogledajte u Listovi testere pod Opcioni
pribori.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Za smanjivanje rizika
od povreda, nosite radne rukavice
prilikom rada sa listom testere.
72
Ne secite metal, građevinske
materijale ili vlaknaste cementne
proizvode sa ovom kombinovanom
testerom za obaranje ivica
i sečenje pod uglom.
Uklanjanje testere (sl. 1, 3,
6A-C)
1. Uklonite punjivu bateriju (P, sl. 3) iz testere.
2. Podignite polugu u gornju poziciju a zatim
podignite donji štitnike (D) što više.
3. Olabavite zadnji zavrtanj nosača štitnika za
četiri okretaja (AA), ali nemojte da skidati.
4. Olabavite prednji zavrtanj nosača štitnika (AB,
sl. 6A) bez skidanja tako da se nosač (AC)
može podignuti dovoljno za pristup zavrtnju
lista (AE). Donji štitnik ostaje podignut zbog
položaj zavrtnja nosača štitnika.
5. Pritisnite dugme za zaključavanje vretena
(AI, sl. 6B) dok pažljivo rukom rotirate list
testere (AD) dok se ne aktivira element za
utvrđivanje.
6. Dok držite pritisnutim dugme, koristite drugu
ruku i šestougaonu stranu isporučenog ključa
od 6,35 mm (1/4") (V) da olabavite vijak lista
testere (AE). (okrećite udesno, levi navoj.)
7. Uklonite zavrtanj lista (AE) pomoću
šestougaone strane isporučenog ključa od
6,35 mm (1/4"), spoljnu steznu podlošku (AF,
sl. 6C) i list (AD). Unutrašnja stezna podloška
(AG) može ostati na vretenu (AH).
Instaliranje lista testere (sl. 6A6C)
1. Uklonite punjivu bateriju (P, sl. 3) iz testere.
2. Dok je poluga podignuta, donji štitnik (D)
otvoren i nosač štitnika (AC) podignut,
postavite list (AD) na vreteno (AH) i naspram
unutrašnje stezne podloške (AG) sa zupcima
na listu usmerenim u smeru rotacije, kao što
je označeno na testeri.
3. Postavite spoljnu steznu podlošku (AF) na
vreteno (AH).
4. Navijte vijak lista testere (AE) i aktiviranjem
blokade vretena (AI), pritegnite čvrsto vijak
(AE) sa isporučenim ključem (V) (okrećite
ulevo, levi navoj).
SRPSKI
5. Vratite nosač štitnika (AAC) u njegovu
originalnu kompletno spuštenu poziciju
i čvrsto pritegnite oba vijka nosača štitnika
(AA; AB) za fiksiranje nosača u mestu.
UPOZORENJE: Nosač štitnika mora
da bude vraćen u njegovoj kompletno
spuštenoj originalnoj poziciji i zavrtnji
nosača štitnika moraju da budu
pritegnuti pre aktiviranja testere.
U suprotnom to može sprečiti štitnik
da se zatvori ili može da dođe u dodir
sa rotirajućim listom testere, što može
dovesti do oštećenja testere i ozbiljne
lične povrede.
Transportovanje testere (sl. 1)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Da bi se smanjio
rizik od ozbiljnih fizičkih povreda,uvek
blokirajte dugme za zaključavanje
šine (T), dugme za zaključavanje
kod obaranje ivice (E), dugme za
zaključavanje kod sečenja pod uglom
(L) i trn za zaključavanje (W) pre nego
što transportujete testeru. (Pogledajte
sliku 1.)
Za udobno prenošenje testere od mesta do
mesta, na vrhu ručice testere i bočnim drškama
(J) se nalazi drška za podizanje (O), kao što je
prikazano na slici 1.
Skladištenje kombinovane
testere
Kombinovana testera se mora odložiti na suvom
mestu tako da budu bezbedno zaključani, van
domašaja dece i nekvalifikovanih osoba.
KARAKTERISTIKE
I KONTROLE
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Korišćenje XPS™ LED sistema
radnog osvetljenja (sl. 1)
UPOZORENJE: Nemojte gledati
u lampu koja radi.
NAPOMENA: Baterija mora da bude napunjena
i priključena na kombinovanu testeru.
XPS™ LED sistem radnog osvetljenja se može
uključiti preko prekidača (Q). Svetlo se automatski
isključuje u roku od 20 sekundi ako se testera
ne koristi. Svetlo se takođe automatski uključuje
svaki put kada se povuče glavni okidač alata (A).
Za sečenje kroz postojeće linije olovke na
komadu drveta, uključite XPS™ radno svetlo
pomoću prekidača (Q) (ne sa glavnim okidačem),
zatim povucite naniže radnu dršku (B) da biste
približili list testere blizu drveta. Na drvetu se
pojavljuje senka od lista testere. Ova linija senke
predstavlja materijal koji će biti uklonjen od strane
lista prilikom sečenja. Da biste pravilno locirali vaš
rez prema liniji olovke, poravnjajte liniju olovke sa
ivicom senke lista. Imajte na umu da ćete možda
morati da podesite uglove za obaranje ivice ili
sečenje pod uglom da biste tačno poravnjali list
testere sa nacrtanom linijom.
Vaša testera je opremljena sa karakteristikom za
detekciju pokvarene baterije. XPS™ radno svetlo
počinje da treperi kada je baterija skoro do kraja
svoj radnog veka korisnog punjenja, ili kada je
baterija pregrejana. Napunite bateriju pre nego
što nastavite sa sečenjem. Pogledajte poglavlje
Procedura punjenja pod Važna bezbednosna
uputstva za sve punjive baterije za uputstva
o punjenju baterije.
Dugme za zaključavanje kod
obaranja ivice (sl. 1, 10)
Dugme za zaključavanje kod obaranje ivice (E)
vam omogućava da oborite vašu testeru udesno
za 48° i ulevo za 48°. Brava kod obaranja ivica će
se automatski zabraviti na 10°, 15°, 22,5°, 31,62°
i 45° kakao ulevo tako i udesno.
Dugme za zaključavanje kod
sečenje pod uglom (sl. 1, 12)
Ovo dugme vam omogućava da sečete pod
uglom ulevo za 48°. Za podešavanje ugla sečenja
okrećite dugme (L) ulevo za olabavljivanje. Za
pritezanje okrećite dugme za zaključavanje pri
sečenju pod uglom ulevo.
73
SRPSKI
Dugme za zaključavanje šine
(sl. 1)
Dugme za zaključavanje šine (T) vam omogućava
da čvrsto zaključate glavu testere da se ne bi
pomerala po šinama. Ovo je neophodno za
određena sečenja ili za transport testere.
Trn za zaključavanje (sl. 1)
UPOZORENJE: Trn za zaključavanje
treba koristiti SAMO prilikom
transportovanja i skladištenja testere.
NIKADA nemojte koristiti trn za
zaključavanje za bilo koju vrstu
sečenja.
Za zaključavanje glave testere u donjoj poziciji,
gurnite glavu testere naniže, gurnite trn za
zaključavanje (W) i otpustite glavu testere. Na taj
način će glava testere bezbedno biti zaključana
prilikom pomeranja od mesta do mesta. Za
otključavanje, gurnite glavu testere naniže
i izvucite trn za zaključavanje.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite
računa o bezbednosnim merama
i primenljivim propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Da bi se osiguralo da
je putanja lista čista, uvek napravite
prazan rez bez uključivanja pre nego
što napravite bilo kakav rez u drvetu.
Pravilna pozicija tela i ruke
(sl. 7A-7D)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici 7A i 7B.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
74
• Kada god je to moguće koristite stegu za
stezanje radnog komada.
• Nikad ne stavljajte ruke blizu područja
rezanja. Postavite ruke tako da ne budu bliže
od 100 mm (4") do lista testere.
• Radni komad držite uz sto i graničnik tokom
sečenja. Ruke držite u položaju dok se ne
pusti okidač i dok se list testere potpuno ne
zaustavi.
• UVEK PRAVITE „SUVE" HODOVE (BEZ
STRUJE) PRE NEGO ŠTO ZAVRŠITE
REZ KAKO BISTE MOGLI DA PROVERITE
PUTANJU LISTA TESTERE. NEMOJTE
UKRŠTATI RUKE KAO NA SLIKAMA 7C
I 7D.
• Oba stopala držite čvrsto na podu i održavajte
pravilnu ravnotežu. Dok pomerate ručicu za
obaranje ivice levo i desno, pratite je i stojite
sa strane lista testere.
• Gledajte kroz rešetke na štitniku kada pratite
liniju iscrtanu olovkom.
Prekidač za uključivanje
i isključivanje (sl. 8)
Za uključivanje testere gurnite polugu za
blokiranje (R) ulevo, zatim pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje (A). Testera će raditi
dok je prekidač pritisnut. Dozvolite da list testere
dostigne punu operativnu brzinu pre nego što
pravite rez. Da biste isključili testeru, pustite
prekidač za uključivanje i isključivanje. Sačekajte
da se list zaustavi pre nego što podignete glavu
testere. Ne postoji mogućnost zaključavanja
prekidača u blokiranom stanju. Na prekidaču za
uključivanje i isključivanje postoji rupa (AJ) za
umetanje ključa radi zaključavanja testere.
Vaša testera nije opremljena automatskom
električnom kočnicom za list testere, ali list treba
da se zaustavi u roku od 5 sekundi od otpuštanja
prekidača za uključivanje i isključivanje. Ona se
ne može podešavati. Ako vreme zaustavljanja
više puta prekoračuje 5 sekundi, onda odnesite
alat u ovlašćeni DEWALT servis.
Uvek obezbedite da je list testere zaustavljen pre
nego što ga uklonite iz žleba.
Izbacivanje prašine (sl. 1, 9)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
SRPSKI
UPOZORENJE: Određene prašine
kao što je prašina od buke ili
hrasta, se smatraju kancerogenim,
naročito ako su tretirani aditivima
za drvo.
- Uvek koristite izbacivanje prašine.
- Obezbedite dobru ventilaciju radnog
mesta.
- Preporučuje se nošenje
odgovarajućeg respiratora.
Vaša testera ima ugrađeni priključak za prašinu
(N) koji omogućava priključivanje ili isporučene
vreće za prašinu (AK) ili usisivača.
ZA PRIČVRŠĆIVANJE VREĆE ZA PRAŠINU
1. Namestite vreću za prašinu (AK) na priključak
za prašinu (N) kao što je prikazano na slici 9.
ZA PRAŽNJENJE VREĆE ZA PRAŠINU
1. Skinite vreću za prašinu (AK) od testere
i nežno je protresite ili tapkanjem ispraznite
vreću za prašinu.
2. Namestite ponovo vreću za prašinu na
priključak za prašinu (N).
Možda ćete primetiti da ne možete očistiti svu
prašinu iz vreće. To neće uticati na performanse
sečenja, ali će smanjiti efikasnost sakupljanja
prašine. Da biste ponovo uspostavili efikasnost
sakupljanja prašine, pritisnite oprugu unutar vreće
za prašinu kada je praznite i tapkajte vreću na
strani kante za smeće.
OPREZ: Nikada nemojte koristiti
ovu testeru ako vreća za prašinu
ili DEWALT uređaj za izvlačenje
prašine nije namešten. Prašina od
drveta može da kreira opasnost po
disanje.
Sečenje sa vašom testerom
(sl. 1)
Ako rukom ne možete da osigurate radni komad
na stolu i naspram ograde (nepravilan oblik, itd.),
ili je vaša ruka udaljena manje od 100 mm (4") od
lista, onda morate da koristite stegu. Pogledajte
u Stezanje radnog komada za više informacija.
Ako se ne koristi karakteristika pomeranja, onda
osigurajte da je glava testere gurnuta skroz do
kraja unazad i da je dugme za zaključavanje
šine (T) pritegnuto. Na taj način ćete osigurati
da se testera neće pomerati duž svojih šina dok
stavljate radni komad za obradu.
NAPOMENA: NE SEČITE METALE ILI
GRAĐEVINSKE MATERIJALE SA OVOM
TESTEROM. Ne koristite abrazivne listove
testere!
NAPOMENA: Pogledajte u Aktiviranje štitnika
i vidljivost u poglavlju Podešavanja za važne
informacije o donjem štitniku pre sečenja.
PRESECANJA
Pravo sečenje (sl. 1, 7A, 7B)
Presecanje se vrši sečenjem drveta popreko pod
bilo kojim uglom od vlakana. Pravo presecanje se
pravi kada je ručica za obaranje ivice postavljena
u položaju nula stepeni. Podesite i zaključajte
ručicu za obaranje ivice na nulu, i držite drvo
čvrsto na stolu i naspram ograde. Sa pritegnutim
dugmetom za zaključavanje (T) šine, uključite
testeru pritiskanjem prekidača za uključivanje
i isključivanje (A).
Kada testera postigne svoju brzinu (oko
1 sekunde), spustite ručicu i polako presecite kroz
drvo. Sačekajte da se list testere potpuno zaustavi
pre nego što podignete ručicu.
Kada sečete nešto što je veće od 51 mm x
102 mm (2" x 4"), onda koristite kretanje vaninaniže-nazad dok je dugme za blokiranje šine (T)
olabavljeno. Povucite testeru vani prema vama,
spustite glavu testere prema radnom komadu
i polako gurajte testeru nazad da biste kompletirali
rez. Nemojte dozvoliti da list testera dođe u dodir
sa vrhom radnog komada dok je povlačite
vani. Testera može da se odbije prema vama,
i prouzrokovati moguće lične povrede ili oštećenja
na radnom komadu.
UPOZORENJE: Koristite uvek
radnu stegu za održavanje kontrole
i smanjenje rizike od oštećenje
radnog komada i ličnih povreda, ako
je neophodno da vam ruke budu
100 mm (4") u blizini lista testere
tokom reza.
NAPOMENA: Dugme za zaključavanje šine (T)
prikazano u slici 1 mora da bude olabavljeno da bi
se testera pomerala duž njenih šina.
Rezovi za obaranje ivica (sl. 10, 11)
Obaranje ivica se vrši dok je ručica za obaranje
ivice postavljena pod nekim uglom koji nije nula.
Ovaj ugao je često 45° za pravljenje ćoškova, ali
se može podesiti bilo gde od nule do 48° ulevo
ili 48° udesno. Za naginjanje testere olabavite
dugme za zaključavanje kod obaranja ivica
(E) tako što ćete ga okrećati ulevo. Povucite
naviše dugme za zaključavanje da biste pomerili
ručicu (G) u željeni ugao na skali (H). Pritegnite
dugme udesno. Napravite rez kao što je opisano
u prethodnom delu.
Kada pravite rez pod nagibom na radne komade
šire od 51 x 102 mm (2" x 4") koji su kraći po
dužini, onda uvek postavite dužu stranu naspram
ograde (sl. 11).
75
SRPSKI
Za rezanje preko nacrtane linije na komadu
drveta, postavite ugao što je moguće bliže.
Isečite drvo malo više i izmerite od nacrtane linije
do ivice reza da biste utvrdili kojim pravcem da
podesite ugao i isecite ponovo. To će zahtevati
malo prakse, ali je to uobičajeno korišćena
tehnika.
Rezovi za sečenje pod uglom (sl. 12A, 12B)
Rez za sečenje pod uglom se pravi tako što se
list testere oslanja pod uglom na drvetu. Da biste
podesili ugao, olabavite dugme (L) i pomerite
testeru ulevo po želji. Čim ste podesili željeni
ugao, pritegnite čvrsto dugme. Uglovi se mogu
podešavati od 0° udesno do 48° ulevo.
Za podešavanje ugla preko 45° do 48°,
1. Popustite dugme za zaključavanje pri sečenju
pod uglom (L).
2. Nagnite glavu testere neznatno da biste
prebacili prekoračenje ugla (Y) na jednu
stranu.
3. Pomerite glavu testere na 48°.
4. Zategnite dugme za zaključavanje pri sečenju
pod uglom.
KVALITET REZA
Glatkoća bilo kog reza zavisi od brojnih faktora.
Stvari kao što su materijal koji se seče, tip lista,
oštrina lista i brzina reza sve doprinosi kvalitetu
reza.
Kada se želi maksimalna glatkoća reza
potrebna za oblikovanje i druge precizne radove,
oštar (karbidni zupci 60) list testere i sporija,
ravnomerna brzina sečenja će dovesti do željenih
rezultata.
Pazite da se materijal ne pomera ili ne puzi
prilikom sečenja; stegnite materijal na mesto.
Uvek sačekajte da se list testere potpuno zaustavi
pre nego što podignete ručicu.
Ako se mala vlakna drveta i dalje odvajaju na
zadnjem delu radnog komada, zalepite komad
trake za maskiranje na drvetu gde treba izvršiti
sečenje. Secite preko trake i pažljivo uklonite
traku kad završite.
Za različite primene sečenja, pogledajte spisak
preporučenih listova testere za vašu testeru
i izaberite jedan koji najviše odgovara vašim
zahtevima. Pogledajte u Listovi testere pod
Opcioni pribori.
STEZANJE RADNOG KOMADA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
76
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
UPOZORENJE: Radni komad
koji je stegnut, uravnotežen
i osiguran pre sečenja može postati
neuravnotežen nakon završetka reza.
Neuravnoteženo opterećenje može
okrenuti testeru ili bilo što na šta je
testera pričvršćena, kao što je sto ili
radni sto. Kada pravite rez koji može
postati neuravnotežen, onda pravilno
poduprite radni komad i osigurajte da
je testera čvrsto pričvršćena vijcima
na stabilnu površinu. Mogu nastati
telesne povrede.
UPOZORENJE: Stopa stege mora
ostati stegnuta iznad osnove testere
kada god se koristi stega. Stegnite
uvek radni komad na osnovu testere
- a ne na bilo koji drugi deo radne
površine. Uverite se da stopa stege
nije stegnuta na ivici osnove testere.
UPOZORENJE: Koristite uvek
radnu stegu za održavanje kontrole
i smanjenje rizike od oštećenje
radnog komada i ličnih povreda, ako
je neophodno da vam ruke budu
100 mm (4") u blizini lista testere
tokom reza.
Ako rukom ne možete da osigurate radni komad
na stolu i naspram ograde (nepravilan oblik, itd.),
ili je vaša ruka udaljena manje od 100 mm (") od
lista, onda morate da koristite stegu.
Koristite stegu za materijal isporučenu sa
vašom testerom. Za kupovinu stege za materijal
obratite se vašem lokalnom prodavcu ili DEWALT
ovlašćenom servisu.
Druga pomoćna sredstva kao što su opružne
stege, trakaste stege ili C-stege mogu biti pogodni
za određene veličine i oblike materijala. Budite
pažljivi prilikom izbora i postavljanja tih stega.
Uzmite vreme da biste napravili prazan rez pre
stvarno rezanja.
ZA INSTALIRANJE STEGE (SL. 13)
1. Dok je stega (AL) okrenuta prema zadnjem
delu kombinovane testere, umetnite šipku
stege u otvor (U) iza ograde. Uverite se da je
žljeb pri dnu šipke stege kompletno umetnut
u otvoru (U).
2. Rotirajte stegu 180° prema prednjoj strani
testere.
3. Olabavite dugme za podešavanje poluge
stege naviše ili naniže, zatim uzmite dugme
SRPSKI
za fino podešavanje da biste čvrsto pritegnuli
radni komad.
NAPOMENA: Prilikom sečenja pod uglom
postavite stegu na suprotnoj strani osnove. UVEK
PRAVITE „SUVE" HODOVE (BEZ STRUJE)
PRE NEGO ŠTO ZAVRŠITE REZ KAKO BISTE
PROVERILI PUTANJU LISTA TESTERE.
UVERITE SE DA STEGA NE SMETA AKCIJU
LISTA TESTERE ILI ŠTITNIKA.
PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Vaša kombinovana testera za obaranje ivice
i sečenje pod uglom je kompletno i precizno
fabrički podešena prilikom proizvodnje. Ako je
potrebno podešavanje zbog transporta i rukovanja
ili nekog drugog razloga, sledite uputstva koja su
niže navedena za podešavanje vaše testere.
Kada se obave, ova podešavanja ostaju precizna.
Uzmite malo vremena da biste pažljivo sledili ova
uputstva i održavali preciznost za koju je vaša
testera sposobna.
Podešavanja skale za obaranje
ivice (sl. 10, 14)
Blokirajte glavu testere u donjem položaju.
Otključajte dugme za zaključavanje pri obaranju
ivica (E) i zakrenite ručicu (G) dok se ne zaglavi
u položaju 0°. Nemojte zaključavati dugme
za zaključavanje pri obaranju ivice. Postavite
ugaonik naspram graničnika i lista testere, kao na
slici 14. (Ne dodirujte vrhove zubaca lista testere
ugaonikom. Ako to učinite onda nećete imati
precizno merenje.) Ako list testere ne stoji tačno
uspravno prema graničniku, onda olabavite tri
vijka (I, sl 10) koja pričvršćuju skalu za obaranje
ivice (H) i pomerajte ručicu pri obaranju ivice
i skalu ulevo ili udesno dok list testere ne stoji
uspravno prema graničniku, prema ugaoniku.
Pritegnite ponovo tri vijka.
Podešavanja mere ugla na
stolu (sl. 1, 12A,15)
Za poravnavanje lista testere pod uglom na stolu
zaključajte radnu ručicu u donjoj poziciji sa trnom
za zaključavanje (l). Stavite ugaonik naspram lista
testere, tako da ugaonik ne leži na vrhu zupca.
Olabavite dugme za zaključavanje pri obaranju
ivice (L) i osigurajte da je ručica čvrsto pritisnuta
naspram graničnika pri obaranju ivice od 0°.
Rotirajte vijak za podešavanje pri obaranju ivice
od 0° (AO) pomoću ključa za testeru 4 mm (nije
isporučen) po potrebi tako da je list testere pod
uglom od 0° prema stolu, kao što je izmereno
ugaonikom.
Podešavanje zapinjače za
sečenje pod uglom od 45°
ulevo (sl. 1, 12)
Za podešavanje zapinjače za sečenje pod uglom
od 45° prvo olabavite dugme za zaključavanje
pri sečenju pod uglom i nagnite glavu dok se
ne zaustavi. Uverite se da je prekoračenje ugla
(Y) nalazi u položaju 45°; a ako pokazivač (AN)
ne pokazuje tačno 45°, onda okrećite vijak za
podešavanje ugla od 45° (AP) dok pokazivač (AN)
ne očitava 45°.
Aktiviranje štitnika i vidljivost
(sl. 1, 24)
OPREZ: Opasnost od prignječenja.
Da biste smanjili opasnost od
povreda, držite palac ispod radne
drške kada povlačite dršku naniže.
Donji štitnik se pomera naviše dok se
radna drška povlači naniže, što može
da prouzrokuje moguće prignječenje.
Donji štitnik (D) na vašoj testeri je projektovan
da se automatski podigne kada se ručica spusti
i da se spusti preko lista testere kada se ručica
podigne.
Pre svake upotrebe ili nakon podešavanja,
aktivirajte ručicu (bez napajanja) i uverite se da
se štitnik lista otvara polako i zatvara do kraja.
Štitnik ne sme da kontaktira list. Dok je ručica
podignuta, podignite štitnik (bez napajanja) kao
što je prikazano na slici 24 i otpustite. Štitnik
treba brzo da se zatvori kompletno. Ne uključujte
testeru ako se donji štitnik ne pomera slobodno
i ne zatvara kompletno list testere odmah. Nikada
nemojte stegnuti ili zavezati štitnik u otvorenoj
poziciji prilikom rada sa testerom.
Štitnik se može podići ručno kada se instalira ili
skida list testere ili za kontrolu testere. NIKAD NE
PODIŽITE DONJI ŠTITNIK RUČNO OSIM KADA
JE TESTERA ISKLJUČENA.
NAPOMENA: Neki specijalni rezovi velikog
materijala će zahtevati da ručno podignete štitnik.
Pogledajte u Rezanje velikih materijala pod
Specijalni rezovi.
Prednji deo štitnika je rešetkast zbog vidljivosti
pri sečenju. Iako rešetke značajno smanjuju
77
SRPSKI
razletanje otpada, oni ipak predstavljaju otvore
u štitniku, pa se uvek moraju nositi naočare
prilikom gledanja kroz rešetke.
Podešavanje vođice šine (sl. 1)
Periodično proveravajte razmake šine (M) na
zazor. Šine možete očistiti pomoću suve i čiste
krpe. Desna šina se može podešavati pomoću
vijka za podešavanje šine (S) prikazan u slici 1.
Da biste smanjili razmak koristite šestougaoni
ključ od 4 mm i okrećite postepeno vijak udesno
istovremeno gurajući glavu testere napred-nazad.
Smanjite zazor dok održavate minimalnu silu
klizanja.
Oslonac za dugačke komade
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
ZA DUGE RADNE KOMADE UVEK KORISTITE
PODRŠKU.
Nikada nemojte koristite druge osobe kao zamenu
za nastavak stola, kao dodatnu podršku za radni
komad koji je duži ili širi nego što je osnova
kombinovane testere ili kao pomoć u guranju,
podupiranju ili povlačenju radnog komada.
Poduprite dugačke radne komade koristeći
praktična sredstva kao što su kobilice za testere ili
slične uređaje da krajevi ne bi padali.
Sečenje ramova za slike, kutija
sa zakošenim stranicama
i drugih četvorostranih
konstrukcija (sl. 16, 17)
Da biste najbolje razumeli navedene stavke
u ovom spisku, predlažemo vam da pokušate
nekoliko jednostavnih projekata pomoću otpadnog
drveta dok ne razvijete "osećaj" za vašu testeru.
Vaša testera je savršeni alat za obaranje
ivica ćoškova kao što je pokazano na sl. 16.
Skica A u slici 17 prikazuje spoj napravljen
podešavanjem za obaranje ivica na dve ploče
od 45° svake da biste napravili ugao od 90°. Za
ovaj spoj je ručica za obaranje ivice blokirana
u nultoj poziciji a podešavanje obaranje ivice je
blokirano na 45°. Drvo je postavljeno sa ravnom
stranom ploče prema stolu, sa uskom ivicom
prema graničniku. Rez se takođe napravljen sa
78
obaranjem ivica desno i levo kada je površina
ploče prema graničniku.
Rezanje ukrasnih lajsni
i ostalih ramova (sl. 17)
Skica B u slici 17 pokazuje spoj napravljen
podešavanjem ručice za obaranje ivice na 45° za
dve ploče, što daje ugao od 90°. Da biste napravili
ovaj tip spoja, podesite podešenje sečenja pod
uglom na nulu i ručicu za obaranje ivice na 45°.
Postavite opet drvo sa ravnom stranom ploče
prema stolu i sa uskom ivicom prema graničniku.
Slike 16 i 17 su samo za četvorostrane predmete.
Sa promenom broja strana menjaju se i uglovi
za obaranje ivica i uglovi za sečenje pod uglom.
Tabela ispod vam pruža pravilne uglove za
različite oblike.
– PRIMERI –
BROJ STRANA
UGAO ZA
OBARANJE IVICE
ILI SEČENJE POD
UGLOM
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Tabela pretpostavlja da su sve strane jednake
dužine. Za oblik koji nije prikazan u dijagramu
koristite sledeću formulu: 180° podeljeno sa
brojem stranica je jednako sa uglom za obaranje
ivice (ako se materijal seče vertikalno) ili sečenje
pod uglom (ako se materijal seče tako da leži
u ravni).
Kombinovano obaranje
i sečenje (sl. 18)
Kombinovano obaranje i sečenje predstavlja rez
koji je napravljen istovremenim korišćenjem ugla
za obaranje ivica i ugla za sečenje pod uglom.
Ovo je tip reza koji se koristi za pravljenje ramova
ili kutija sa zakošenim stranicama kao što je
pokazano na slici 18.
NAPOMENA: Ako se ugao rezanja menja
od reza do reza, proverite da li su dugme za
zaključavanje ručice za sečenje pod uglom
i dugme za zaključavanje ručice sa obaranje
dobro učvršćena. Ova dugmad moraju dobro da
SRPSKI
se zaključaju nakon obavljanja izmena na ručici
za sečenje pod uglom ili ručici za obaranje ivica.
Donja tabela će vam pomoći pri izboru pravilnih
podešenja za sečenje pod uglom i obaranje
ivica za uobičajene kombinovane rezove na ovaj
način. Da biste koristili tabelu, izaberite željeni
ugao “A” (sl. 18) za svoj projekat i pronađite ugao
na odgovarajućem luku dijagrama. Od te tačke
spustite liniju na dole da biste pronašli pravilan
ugao za sečenje pod uglom i povucite liniju
horizontalno da biste pronašli pravilan ugao za
obaranje ivica.
Podesite testeru kao na propisane uglove
i napravite nekoliko probnih rezova. Vežbajte
spajanje izrezanih delova dok ne razvijete osećaj
za ovu proceduru i dok se ne osećate komforno.
ČETVRASTA
KUTIJA
6-STRANA
KUTIJA
8-STRANA
KUTIJA
UGAO NA STRANI KUTIJE (UGAO"A")
PODESITE OVAJ UGAO ZA OBARANJE IVICE NA TESTERU
Primer: Da biste napravili 4-stranu kutiju sa
spoljnim uglovima od 26° (ugao “A”, sl. 18),
koristite gornji desni luk. Nađite 26° na lučnoj
skali. Pratite horizontalnu liniju preseka sa obe
strane da biste dobili ugao za obaranje ivica na
testeri (42°). Pratite vertikalnu liniju preseka do
vrha ili do dna da biste dobili ugao za sečenje
pod uglom na testeri (18°). Uvek napravite probne
rezove na par otpadnih komada drveta da biste
proverili podešenja.
PODESITE OVAJ UGAO ZA SEČENJE POD UGLOM
NA TESTERU
Sečenje osnovnih oblika
(sl. 19)
Pravi rezovi od 90°:
Postavite drvo naspram ograde i držite ga
u mestu kao prikazano u slici 19. Uključite
testeru, dozvolite da list testere dostigne punu
brzinu i spustite ručicu glatko kroz rez.
SEČENJE OSNOVNIH OBLIKA DO 89 mm
(3,5") VISINE VERTIKALNO NASPRAM
OGRADE
Postavite materijal kao što je prikazano u slici 19.
Sva sečenja treba da budu izvršena sa leđnom
stranom oblika naspram ograde i sa donjim delom
oblika naspram stola.
Leva strana
Desna strana
UNUTRAŠNJI UGAO
SPOLJNI
UGAO
Obaranje
ivica levo 45°
Obaranje
ivica desno
45°
Sačuvaj levu
stranu reza
Obaranje
ivica desno
45°
Sačuvaj
desnu stranu
reza
Sačuvaj levu
stranu reza
Obaranje
ivica levo 45°
Sačuvaj
desnu stranu
reza
Materijal do 89 mm (3,5") se može seći kao što
je opisano iznad. Širina materijala ne može da
prekorači 19 mm (0,7").
Sečenje ukrasnih lajsni (sl. 20,
21)
Da bi se pravilno namestili, neophodno je obarati
ivice sa krajnjom preciznošću.
Dve ravne površine na zadatom komadu ukrasne
lajsne su pod uglom, koji kada se spoji zajedno,
čine tačno 90°. Većinu, ali ne sve, ukrasnih lajsni
imaju gornji zadnji ugao (deo koje se ravno slaže
sa plafonom) od 52° i donji zadnji ugao (deo koji
se ravno slaže sa zidom) od 38°.
Vaša kombinovana testera ima unapred podešene
tačke zapinjanja za obaranje ivice pri uglu od
31,6° levo i desno za sečenje ukrasnih lajsni pod
pravim uglom. Takođe postoji oznaka na skali za
sečenje pod uglom na 33,8°.
Dijagram Podešavanje sečenja pod uglom/
Tip sečenja vam pruža pravilna podešenja za
sečenje ukrasnih lajsni. (Brojevi za podešavanje
pri sečenju pod uglom i obaranje ivica su veoma
precizni i nije lako podesiti ih precizno na vašoj
testeri.) Pošto većinu prostorija nemaju precizne
uglove od 90°, ionako ćete morati fino podešavati
vaša podešenja.
TESTIRANJE SA OTPADNIM KOMADIMA JE
VEOMA BITNO!
79
SRPSKI
UPUTSTVA ZA SEČENJE UKRASNIH
LAJSNI KOJE LEŽE RAVNO I KORIŠĆENJE
KOMBINOVANIH KARAKTERISTIKA
1. Položite lajsnu sa širokom zadnjom
površinom ravno na sto testere (sl. 20).
2. Podešenja ispod su za sve standardne (U.S.)
ukrasne lajsne sa uglovima od 52° i 38°.
PODEŠENJE ZA
SEČENJE
POD
UGLOM
33,8°
33,8°
33,8°
33,8°
TIP REZA
LEVA STRANA, UNUTRAŠNJI
UGAO:
1. Gornji deo lajsne naspram
ograde
2. Desno podešenje stola za
sečenje pod uglom od 31,62°
3. Sačuvaj levi kraj reza
DESNA STRANA, UNUTRAŠNJI
UGAO:
1. Donji deo lajsne naspram
ograde
2. Levo podešenje stola za
sečenje pod uglom od 31,62°
3. Sačuvaj levi kraj reza
LEVA STRANA, SPOLJNI UGAO:
1. Donji deo lajsne naspram
ograde
2. Levo podešenje stola za
sečenje pod uglom od 31,62°
3. Sačuvaj desni kraj reza
DESAN STRANA, SPOLJNI
UGAO:
1. Gornji deo lajsne naspram
ograde
2. Desno podešenje stola za
sečenje pod uglom od 31,62°
3. Sačuvaj desni kraj reza
NAPOMENA: Kada podešavate uglove za
obaranje ivice i sečenje pod uglom, upamtite
da su svi predstavljeni uglovi za ukrasne lajsne
veoma precizni i teški za precizno podešavanje.
Pošto mogu olako da se pomere malo i veoma
malo prostorija imaju ćoškove pod pravim uglom,
sva podešavanja moraju da budu testirani na
otpadnoj lajsni.
TESTIRANJE SA OTPADNIM KOMADIMA JE
VEOMA BITNO!
ALTERNATIVNI NAČIN ZA SEČENJE
KRUNASTE LAJSNE
Postavite lajsnu pri uglu između ograde (K) i stola
testere (AQ) kao što je prikazano u slici 21.
Prednost sečenja krunaste lajsni na ovaj način
je da nije potreban rez za sečenje pod uglom.
Promene u minutima na uglu za obaranje ivice ne
utiče na ugao za sečenje pod uglom. Na taj način,
kada dođete u susret sa uglovima drugačijim od
90°, onda se testera može brzo i lako podesiti za
njih.
UPUTSTVA ZA SEČENJE KRUNASTE LAJSNE
POD UGLOM IZMEĐU OGRADE I OSNOVE
TESTERE ZA SVE VRSTE REZOVA
Ova testera može da seče umetnute lajsne do
14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8").
1. Postavite lajsnu pri uglu između ograde (K)
i stola testere (AQ) kao što je prikazano
u slici 21.
2. Ravni delovi pod uglom na zadnjoj strani
lajsne moraju skroz biti prislonjeni na ogradu
i stolu testere.
Leva strana
Desna strana
UNUTRAŠNJI UGAO
SPOLJNI
UGAO
Obaranje
ivica desno
45°
Obaranje
ivica levo 45°
Sačuvaj
desnu stranu
reza
Sačuvaj
desnu stranu
reza
Obaranje
ivica desno
45°
Obaranje
ivica levo 45°
Sačuvaj levu
stranu reza
Sačuvaj levu
stranu reza
Specijalni rezovi
NIKADA NEMOJTE REZATI DOK SE
MATERIJAL NE OSIGURA NA STOLU I NA
OGRADI.
SAVIJEN MATERIJAL (SL. 22, 23)
Prilikom sečenja savijenog materijala, postavite
ga uvek kao što je prikazano u slici 22, a nikada
kao što je prikazano u slici 23. Nepravilno
pozicioniranje materijala može da prouzrokuje
priklještenje materijala na kraju završetka reza.
SEČENJE OKRUGLIH MATERIJALA
OKRUGLI MATERIJAL TREBA DA BUDE
STEGNUT ILI ČVRSTO GURNUT PREMA
OGRADI DA BI SE SPREČILO NJEGOVO
80
SRPSKI
OKRETANJE. To je naročito važno kada pravite
rezove pod uglom.
SEČENJE VELIKOG MATERIJALA (SL. 24)
Ponekad će biti potrebno iseći komad drveta
koji je suviše veliki da stane ispod štitnika lista
testere. Da biste pomerili štitnik iznad drveta,
dok je testera isključena i vaša desna ruka
se nalazi na radnoj ručki, postavite vaš desni
palac izvan gornjeg dela štitnika i gurnite štitnik
naviše samo dok ne oslobodite drvo, kao što
je prikazano u slici 24. Otpustite štitnike pre
pokretanja motora. Mehanizam štitnika će
pravilno funkcionisati tokom rezanja. Ovo radite
samo kada je neophodno. NIKAD NE VEZUJTE,
NE LEPITE I NE DRŽITE ŠTITNIK NA DRUGI
NAČIN OTVORENIM DOK RADITE SA OVOM
TESTEROM.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja,
čišćenja ili održavanja, ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te hemikalije
mogu da oslabe materijale koji se
koriste za nemetalne delove. Koristite
samo krpu koja je navlažena vodom
i blagu sapunicu. Nikad nemojte
dozvoliti da voda prodre u alat;
nikad ne uranjajte bilo koji deo alata
u tečnost.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Isključite punjač iz struje (iz mrežne
utičnice) pre radova na čišćenju.
Nečistoće i masnoće mogu se
odstraniti sa spoljašnje strane punjača
koristeći krpu ili mekanu nemetalnu
četku. Ne koristite vodu ili neke druge
tečnosti za čišćenje.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Sledeći pribori, konstruisani za vašu testeru,
mogu da budu od pomoći. U nekim slučajevima,
ostala lokalna pomoćna sredstva, graničnike
dužine, stege, itd, mogu da budu prikladnija.
Budite pažljivi prilikom izbora i upotrebe pribora.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
LISTOVI TESTERE
KORISTITE SAMO 184 mm (7-1/4") LISTOVE
TESTERE SA OKRUGLIM OTVOROM
PREČNIKA OD 16 mm (5/8") i maksimalnim
ŽLJEBOM od 2,1 mm (0,08"). NOMINALNA
BRZINA TREBA DA BUDE NAJMANJE 4000
OBRTAJA U MINUTI. NE KORISTITE LISTOVE
SA OTVOROM OBLIKA DIJAMANTA. Nikada
nemojte koristiti list testere sa drugačijim
prečnikom. Jer neće biti zaštićen pravilno od
strane štitnika. Koristite samo listove testere
za presecanje! Nemojte koristiti listove testere
konstruisani za sečenje po dužini vlakna,
kombinovane listove testere ili testere sa uglom
kuke preko 7°.
81
SRPSKI
OPIS LISTOVA TESTERE
PRIMENA
PREČNIK
Opšta namena
184 mm (7-1/4")
Fino rezanje
184 mm (7-1/4")
drveta
ZUBAC
40
60
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi
i baterije označene sa ovim simbolom
ne smeju da budu odloženi sa
otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu
sa lokalnim propisima. Više informacija možete
naći na www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka treba ih
zbrinuti vodeći računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
82
SRPSKI
Vodič za analizu kvara
UVERITE SE DA SLEDITE BEZBEDNOSNE PROPISE I UPUTSTVA
KVAR
Testera neće da se
pokrene
Testera pravi
nezadovoljavajuće
rezove
ŠTA SE DESILO?
1. Baterija nije postavljena
2. Baterija nije napunjena
3. Četkice su istrošene
1. Tup list testere
2. List montiran naopako
3. Guma ili smola na listu
XPS™ radno svetli
treperi
Mašina prekomerno
vibrira
Testera ne pravi
precizne rezove
obaranja ivice
Materijal priklještuje
list
4. Nepravilan list za posao koji
treba odraditi
1. Baterija nije napunjena
1. Testera nije bezbedno
montirana na postolju ili radnom
stolu
2. Postolje ili klupa se nalaze na
neravnom podu
3. Oštećen list testere
1. Skala za obaranje ivica nije
pravilno podešena
2. List ne stoji pod pravim uglom
prema ogradi
3. List ne stoji vertikalno prema
stolu
4. Radni komad se pomera
5. Ožljebljena ploča je istrošena ili
oštećena
1. Sečenje savijenog materijala
ŠTA URADITI
1. Instalirajte bateriju. Pogledajte Instaliranje i uklanjanje
punjive baterije.
2. Napunite bateriju. Pogledajte Procedura punjenja.
3. Neka vam četkice zameni ovlašćeni servis.
1. Zamenite list testere. Pogledajte Zamena ili montaža
novog lista testere.
2. Okrenite list testere. Pogledajte u Zamena ili montaža
novog lista testere.
3. Skinite list i očistite ga sa čeličnom žicom i terpentinom
ili sa sredstvom za čišćenje šporeta.
4. Zamenite tip lista. Pogledajte u Listovi testere pod
Opcioni pribori.
1. Napunite bateriju. Pogledajte Procedura punjenja.
1. Pritegnite sve zavrtnje za montažu. Pogledajte
u Montaža klupe.
2. Promenite položaj na ravnu površinu. Pogledajte
u Upoznavanje.
3. Zamenite list testere. Pogledajte Zamena ili montaža
novog lista testere.
1. Proverite i podesite. Pogledajte u Podešavanja skale
za obaranje ivice pod Podešavanja.
2. Proverite i podesite. Pogledajte u Podešavanja skale
za obaranje ivice pod Podešavanja.
3. Proverite i podesite ogradu. Pogledajte u Podešavanja
mere ugla na stolu pod Podešavanja.
4. Stegnite bezbedno radni komad prema ogradi ili
zalepite šmirglu od 120 grita na ogradu sa gumenim
cementom.
5. Odnesite u ovlašćeni servisni centar.
1. Pogledajte u Savijeni materijal pod Specijalni rezovi.
83
МАКЕДОНСКИ
БЕЗЖИЧНА ЛИЗГАЧКА ПОТЕЗНА
КОМБИНИРАНА ПИЛА DCS365
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Тип
Тип на батеријата
Дијаметар на листот
Внатрешен дијаметар на листот
Дебелина на телото на листот
Максимална брзина на вртење на
листот
Максимален капацитет на попречен
пресек на 90°
Максимален капацитет на
хоризонтален агол на 45°
Хоризонтален агол (максимално
подесување)
Вертикален агол (максимално
подесување)
0° хоризонтален агол
Крајна ширина на максимална висина
од 50 mm
Крајна висина на максимална ширина
од 90 mm
45° хоризонтален агол на лево
Крајна ширина на максимална висина
од 50 mm
Крајна висина на максимална ширина
од 90 mm
45° хоризонтален агол на десно
Крајна ширина на максимална висина
од 50 mm
Крајна висина на максимална ширина
од 90 mm
45° вертикален агол на лево
Крајна ширина на максимална висина
од 35 mm
Автоматско кочење на лист
Тежина без батерија
84
DCS365
18
1
Литиумјонска
mm
184
mm
16
mm
1
VDC
min-1
3750
mm
50
mm
лево
десно
лево
десно
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
250
mm
15
mm
176
mm
8
mm
176
mm
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
Вредности на врева и вибрации (векторска сума по
три оски) спрема EN 62841-3-9:
LPA (ниво на звучен притисок на
емисија)
dB(A) 88
LWA (ниво на звучна моќност)
dB(A) 93
K (отстапување за дадено ниво на
звук)
dB(A) 2,0
Вредност на емисијата на вибрации
ah =
Отстапување К =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 62841-39 и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
МАКЕДОНСКИ
Батериски пакет
Тип на батеријата
Напон Vеднонасочна струја
Капацитет
Ah
Тежина
kg
DCB180
Литиумјонска
18
3,0
0,64
DCB181
Литиумјонска
18
1,5
0,35
DCB182
Литиумјонска
18
4,0
0,61
Батериски пакет
Тип на батеријата
DCB183/B DCB184/B DCB185
Литиум- Литиум- Литиумјонска
јонска
јонска
Напон Vеднонасочна струја
18
18
18
Капацитет
Ah
2,0
5,0
1,3
Тежина
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Полнач
Напон од приклучница
за струја
Vнаизменична струја
Тип на батеријата
Приближно
min
време на полнење на батериските пакети
Тежина
kg
Полнач
Напон од приклучница
за струја
Vнаизменична струја
Тип на батеријата
Приближно
min
време на полнење на батериските пакети
Тежина
kg
Полнач
Напон од приклучница
за струја
Vнаизменична струја
Тип на
батеријата
Приближно
min
време на полнење на батериските пакети
Тежина
kg
DCB105
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
Полнач
Напон од приклучница
за струја
Vнаизменична струја
Тип на
батеријата
Приближно
min
време на полнење на батериските пакети
Тежина
Полнач
Напон од приклучница
за струја
Vнаизменична струја
Тип на
батеријата
Приближно
min
време на полнење на батериските пакети
Тежина
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
kg
Осигурувачи:
Европа
DCB107
230
kg
Велика
Британија
и Ирска
DCB113
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
100
120
70
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
Литиум-јонска батерија од
10,8/14,4/18 V
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
Алатки за
230 V
Алатки за
230 V
Потребен е осигурувач
од 10 ампери на
електричниот вод
Потребен е осигурувач
од 3 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
85
МАКЕДОНСКИ
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
EК-Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
БЕЗЖИЧНА ЛИЗГАЧКА ПОТЕЗНА
КОМБИНИРАНА ПИЛА
DCS365
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци се
во склад со: 2006/42/EК, EN 62841-1:2015,
EN 62841-3-9:2014.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19.04.2016),
2014/30/EУ (од 20.04.2016) и 2011/65/EУ. За
повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја
дава оваа декларација во име на DEWALT.
Маркус Ромпел
Директор на инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
30.10.2015
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
86
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или
подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен
удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ) Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата
коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е) Доколку на уредите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со
прав.
ж) Не дозволувајте поради упатеноста
што ја имате здобиено од
постојаната употреба на алатки да
си дозволите да не ги почитувате
и игнорирате принципите за
безбедност при употреба на
алатката. Невнимателно дејство
може да предизвика повреда во дел од
секунда.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што
е соодветна за вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
87
МАКЕДОНСКИ
в)
Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја
на поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
ѓ) Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават
и полесно се управуваат.
е) Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
ж) Одржувајте ги рачките
и површините за фаќање суви,
чисти и неизвалкани со масла или
масти. Лизгавите рачки и површини
за фаќање не овозможуваат безбедно
ракување и контрола на алатката во
неочекувани ситуации.
5) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој
е определен од страна на
произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски
88
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б) Употребувајте ги батериските
алатки само со батериски пакети
кои се посебно определени за нив.
Употребата на било какви други
батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в) Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето
на краток спој помеѓу батериските
терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
г) Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде
во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
д) Не употребувајте батериски пакет
или алатка што се оштетени или
модифицирани. Оштетените или
модифицираните батерии можат да
имаат непредвидливо однесување
што може да доведе до пожар,
експлозија или ризик од повреда.
ѓ) Не изложувајте батериски пакет
или алатка на оган или висока
температура. Изложеноста на оган
или температура над 130 °C може да
предизвика експлозија.
е) Следете ги сите упатства
за полнење и не го полнете
батерискиот пакет или алатката
надвор од опсегот на температура
назначен во упатствата.
Несоодветно полнење или при
температура надвор од назначениот
опсег може да ја оштети батеријата
и да го зголеми ризикот од пожар.
6) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
б) Никогаш не сервисирајте оштетени
батериски пакети. Сервисирање
МАКЕДОНСКИ
на батериските пакети треба
да се врши само од страна на
производителот или овластени
сервисери.
Упатства за безбедност за
потезни пили
a)
Потезните пили се наменети за
сечење на дрво и дрвени производи,
тие не можат да се употребуваат
со абразивни резни тркала за
сечење на метални материјали
како што се прачки, шипки, клинови
итн. Абразивната прав предизвикува
заглавување на подвижните делови
како што се долниот штитник.
Искрите од абразивно сечење ќе
го изгорат долниот штитник,
вметокот за засек и другите
пластични делови.
б) Употребувајте стегачи да го
поткрепите работниот материјал
секогаш кога тоа е возможно.
Ако го поткрепувате работниот
материјал рачно, секогаш морате
да ја држите раката најмалку
100 mm (4") од двете страни на
листот. Не ја употребувајте оваа
пила за сечење на парчиња што се
премногу мали за да бидат добро
стегнати или задржани со рака. Ако
вашата рака е премногу блиску до
листот, постои зголемен ризик од
повреда од контакт со листот.
в) Работниот материјал мора да биде
фиксиран и стегнат или задржан
врз преградата и масата. Не го
туркајте работниот материјал
кон листот ниту пак сечете со
слободна рака. Нефиксираните или
подвижни работни материјали можат
да бидат исфрлени со висока брзина
и да предизвикаат повреда.
г) Туркајте ја пилата низ работниот
материјал. Не ја повлекувајте
пилата низ работниот материјал.
За да направите засек, кренете ја
главата на пилата и извлечете
ја над работниот материјал без
сечење, вклучете го моторот,
турнете ја главата на пилата
надолу и турнете ја пилата низ
работниот материјал. Сечење со
движење на повлекување најверојатно
ќе предизвика кревање на листот
на врвот од работниот материјал
и силно исфрлање на склопот на
листот кон ракувачот.
д)
Никогаш не минувајте со раката
преку назначената линија на сечење
пред или зад листот. Поткрепување
на работниот материјал со „вкрстени
раце,“ т.е. држење на работниот
материјал десно од листот со левата
рака или обратно е многу опасно.
ѓ) Не посегнувајте зад преградата со
која било рака поблиску од 100 mm
(4") од која било страна на листот
за да отстраните остатоци од
дрво или за која било друга причина
додека листот се врти. Близината
на подвижниот лист со вашата рака
може да не е очигледен и може да
бидете сериозно повредени.
е) Прегледајте го работниот
материјал пред да започнете
со сечењето. Ако работниот
материјал е заоблен или
искривен, стегнете го така
што надворешниот лак да биде
насочен кон преградата. Секогаш
обезбедувајте дека нема процеп
меѓу работниот материјал,
преградата и масата долж
линијата на сечење. Искривените
или заоблените работни материјали
можат да се свртат или поместат
и можат да предизвикаат
заглавување на подвижниот лист при
сечењето. Не треба да има клинци
или други предмети во работниот
материјал.
ж) Не ја употребувајте пилата додека
масата не е исчистена од сите
алатки, остатоци од дрво итн,
освен работниот материјал. Мали
остатоци или нефиксирани парчиња
дрво или други предмети можат да
дојдат во контакт со вртечкиот
лист и да бидат исфрлени со огромна
брзина.
з) Сечете ги работните материјали
еден по еден. Повеќе работни
материјали наредени еден врз друг не
можат да бидат соодветно стегнати
или фиксирани и можат да го
заглават листот или да се поместат
при сечењето.
ѕ) Обезбедете дека потезната пила
е монтирана или поставена на
рамна и цврста работна површина
пред нејзината употреба. Рамна
и цврста работна површина го
намалува ризикот пилата да стане
нестабилна.
и) Испланирајте ја работата.
Секој пат кога го менувате
89
МАКЕДОНСКИ
поставувањето на закосен или
хоризонтален агол, обезбедете
дека прилагодливата преграда
е соодветно поставена да го
поткпрепи работниот материјал
и нема да се му попречи на листот
или на заштитниот систем. Без да
ја вклучите алатката и без работен
материјал на масата, движете го
листот низ целосно симулирано
сечење за да обезбедите дека нема
попречување или опасност од сечење
на преградата.
ј) Обезбедете соодветна потпора
како што се продолжетоци на
маса, магарици итн. за работен
материјал што е поширок
или подолг од површината на
масата. Работните материјали
што се пошироки или подолги од
масата на потезната пила можат
да се превртат ако не се добро
поткрепени. Ако парчето што се
отсекува или работниот материјал
се преврти, може да го крене долниот
штитник или да биде исфрлен од
подвижниот лист.
к) Не употребувајте друго лице
како замена за продолжеток за
маса или како дополнителна
потпора. Нестабилната потпора
за работниот материјал може да
предизвика заглавување на листот
или поместување на работниот
материјал при сечењето, притоа
повлекувајќи ве вас и помошникот кон
подвижниот лист.
л) Парчето што се отсекува не смее
да се заглави да биде приклештено
за подвижниот лист. Ако
е ограничено, т.е. со употреба на
ограничувачи за должина, парчето
што се отсекува може да се заглави
врз листот и да биде силно исфрлено.
љ) Секогаш употребувајте стегач или
опрема дизајнирана за соодветна
потпора на округли материјали како
што се прачки или цевки. Прачките
имаат тенденција да се истркалаат
при сечење, притоа предизвикувајќи
листот да „загриза“ и да го повлече
работниот материјал со вашата рака
кон листот.
м) Овозможете му на листот да
постигне полна брзина пред да го
допрете на работниот материјал.
Ова ќе го намали ризикот од
исфрлање на работниот материјал.
90
н)
Ако работниот материјал или
листот се заглави, исклучете ја
пилата. Почекајте сите подвижни
делови да запрат и исклучете
го кабелот од штекер и/или
отстранете го батерискиот
пакет. Потоа обидете се да
го ослободите заглавениот
материјал. Доколку продолжите
да сечете со заглавен работен
материјал, тоа може да предизвика
губење на контрола или оштетување
на пилата.
њ) Откако ќе завршите со сечењето,
ослободете го прекинувачот,
спуштете ја главата на пилата
и почекајте листот да сопре пред
да го отстраните отсеченото
парче. Посегнувањето со рака во
близина на подвижен лист е опасно.
о) Држете ја рачката цврсто додека
правите нецелосно засекување или
кога го ослободувате прекинувачот
пред главата на пилата целосно да
е во спуштена положба. Кочењето
на пилата може да предизвика
главата на пилата одеднаш да
биде повлечена надолу, притоа
предизвикувајќи ризик од повреда.
Дополнителни правила за
безбедност за потезни пили
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја
вметнувајте батеријата во
уредот додека не ги прочитате
и разберете сите упатства.
•
•
•
•
НЕ РАКУВАЈТЕ СО ОВАА МАШИНА
додека не биде целосно склопена
и монтирана според упатствата.
Несоодветно склопената машина
може да предизвика сериозна повреда.
ПОБАРАЈТЕ СОВЕТ од вашиот
надзорник, инструктор или друго
квалификувано лице доколку не сте
целосно запознаени со работата
на оваа машина. Знаењето
е безбедност.
ОБЕЗБЕДЕТЕ дека листот се врти
во правилната насока. Запците на
листот треба да бидат насочени
во насоката на вртењето како што
е означено на пилата.
ЗАТЕГНЕТЕ ГИ СИТЕ РАЧКИ, резиња
и дршки на стегачите пред да
започнете со работа. Лабавите
стегачи можат да предизвикаат
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
делови од работниот материјал да
бидат исфрлени со голема брзина.
ОБЕЗБЕДЕТЕ дека сите листови
и стегачи за листови се чисти,
повлечените страни на стегачите да
се покрај листовите и дека завртката
на вретеното е добро затегната.
Лабавото и несоодветното
стегнување на листовите може да
доведе до оштетување на пилата
и можна повреда на корисникот.
НЕ РАБОТЕТЕ СО ДРУГ ОСВЕН СО
НАЗНАЧЕНИОТ НАПОН за пилата.
Може да дојде до прегревање,
оштетување на алатката и до
повреда.
НЕ ПОТПИРАЈТЕ НИШТО ВРЗ
ВЕНТИЛАТОРОТ за да ја држи
оската на моторот. Може да дојде
до оштетување на алатката и до
повреда.
НИКОГАШ НЕ СЕЧЕТЕ МЕТАЛИ или
градежен материјал. Кое било од овие
две може да предизвика карбидните
врвови да одлетаат од алатката со
висока брзина, притоа предизвикувајќи
сериозна повреда.
НИКОГАШ НЕ ПОРАМНУВАЈТЕ НИКОЈ
ДЕЛ ОД ВАШЕТО ТЕЛО СО ПАТЕКАТА
НА ЛИСТОТ. Ќе дојде до повреда на
ракувачот.
НИКОГАШ НЕ НАНЕСУВАЈТЕ
ЛУБРИКАНТ НА ПОДВИЖЕН ЛИСТ.
Нанесувањето на лубрикант може
да предизвика вашата рака да влезе
во листот, притоа предизвикувајќи
сериозна повреда.
НЕ ги ставајте рацете во пределот
на листот кога пилата е поврзана
со извор на електрична енергија.
Случајното придвижување на листот
може да предизвика сериозна повреда.
НИКОГАШ НЕ ПОСЕГНУВАЈТЕ ОКОЛУ
ИЛИ ЗАД ЛИСТОТ. Листот може да
предизвика сериозна повреда.
НЕ ПОСЕГНУВАЈТЕ ПОД ПИЛАТА
освен ако не е исклучена и кабелот
е изваден од штекер. Допир со пилата
може да предизвика лична повреда.
ФИКСИРАЈТЕ ЈА МАШИНАТА НА
СТАБИЛНА ПОТПОРНА ПОВРШИНА.
Вибрациите можат да предизвикаат
лизгање, придвижување или
превртување на машината, притоа
предизвикувајќи сериозна повреда.
УПОТРЕБУВАЈТЕ САМО ЛИСТОВИ ЗА
ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК препорачани за
потезни пили. За најдобри резултати,
не употребувајте листови со
•
•
•
•
•
•
•
карбидни врвови со агли на куки
што надминуваат 7 степени. Не
употребувајте листови со длабок
процеп меѓу запците. Овие можат да
скршнат и да дојдат во контакт со
штитникот и можат да предизвикаат
оштетување на машината и/или
сериозна повреда.
УПОТРЕБУВАЈТЕ САМО ЛИСТОВИ
ОД СООДВЕТНА ВЕЛИЧИНА И ТИП
назначени за оваа алатка за да
спречите оштетување на машината
и/или сериозна повреда (во склад со
EN847-1).
ПРОВЕРЕТЕ ГО ЛИСТОТ ЗА
ПУКНАТИНИ или друго оштетување
пред употреба. Напукнат или
оштетен лист може да се расцепи
и парчињата можат да бидат
исфрлени со висока брзина, притоа
предизвикувајќи сериозна повреда.
Веднаш заменете ги напукнатите
или оштетените листови. Имајте ја
предвид ознаката за максималната
брзина на листот.
ИСЧИСТЕТЕ ГО ЛИСТОТ
И СТЕГАЧИТЕ ЗА ЛИСТ пред
употреба. Чистењето на листовите
и стегачите за лист ви овозможува да
проверите дали има оштетување на
листот или на стегачите. Напукнат
или оштетен лист или стегач може
да се расцепи и парчињата можат
да бидат исфрлени со висока брзина,
притоа предизвикувајќи сериозна
повреда.
НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ЛИСТОВИ ШТО
СЕ ВИТКААТ. Проверете да видите
дали листот врти рамно и дали не
вибрира. Лист што вибрира може
да предизвика оштетување на
машината и/или сериозна повреда.
НЕ користете лубриканти или
средства за чистење (спреј или
аеросол) во близина на пластичниот
штитник. Поликарбонатниот
материјал што го има во штитникот
е подложен на разложување од
одредени хемикалии.
ДРЖЕТЕ ГО ШТИТНИКОТ НА
НЕГОВОТО МЕСТО и во работен ред.
СЕКОГАШ УПОТРЕБУВАЈТЕ ЈА
СЕЧНАТА ПЛОЧА И ЗАМЕНЕТЕ ЈА
ОВАА ПЛОЧА КОГА ЌЕ СЕ ОШТЕТИ.
Мало насобирање на струганици под
пилата може да му попречи на листот
или може да предизвика нестабилност
на работниот материјал при сечење.
91
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
УПОТРЕБУВАЈТЕ САМО СТЕГАЧИ ЗА
ЛИСТ НАЗНАЧЕНИ ЗА ОВАА АЛАТКА
за да спречите оштетување на
машината и/или сериозна повреда.
ЧИСТЕТЕ ГИ ОТВОРИТЕ ЗА
ВЕНТИЛАЦИЈА НА МОТОРОТ од
струганици и прав. Запушените
отвори за вентилација на моторот
можат да предизвикаат прегревање
на машината, оштета на машината
и да предизвикаат краток спој кој
може да доведе до сериозна повреда.
НИКОГАШ НЕ ГО ЗАКЛУЧУВАЈТЕ
ПРЕКИНУВАЧОТ ВО ПОЛОЖБА „ON“.
Тоа може да доведе до сериозна
повреда на ракувачот.
НИКОГАШ НЕ СТОЈТЕ ВРЗ АЛАТКАТА.
Може да дојде до сериозна повреда
ако алатката се преврти или ако
се случајно се дојде во допир со
алатката за сечење.
предизвика сериозна и трајна
респираторна или друг вид на
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Некоја
прав создадена со шмирглање,
сечење, брусење, дупчење
и други градежни активности
содржи хемикалии за кои се
знае дека предизвикуваат рак,
породилни дефекти и оштета на
репродуктивниот систем. Некои
примери за овие хемикалии се:
•
Употребувајте листови што
се направени да ја намалат
емисијата на бучава,
•
Користете само добро
наострени листови, и
•
Користете посебно
дизајнирани листови за
намалување на бучавата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: СЕКОГАШ
употребувајте заштитни очила.
Секојдневните очила НЕ се
заштитни очила. Исто така,
употребувајте маска за лице или
за прав ако сечењето е правливо.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Употребата
на оваа алатка може да создаде
и/или рашири прав, што може да
92
олово од бои врз основа на
олово,
•
кристален квар од цигли
и цемент и други градежни
производи, и
•
арсеник и хром од хемиски
обработено дрво.
Вашиот ризик од овие
изложувања е различен, зависно
од колку често го вршите овој
вид на работа. За да ја намалите
вашата изложеност на овие
хемикалии: работете на добро
проветрени места и работете со
одобрената безбедносна опрема,
како што се маските за прав
што се посебно дизајнирани да
ги филтрираат микроскопските
честички.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Сечењето
на пластика, дрво со смола
и други материјали може да
предизвика стопен материјал
да се насобере на врвовите
и телото на листот, притоа
зголемувајќи го ризикот од
прегревање и заглавување на
листот при сечење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
носете соодветна лична
заштита за ушите. При
некои услови и времетраење
на употреба, бучавата од овој
производ може да придонесе за
губење на слух. Бидете свесни
за следните фактори кои што
влијаат на изложеност на бучава:
•
•
Избегнувајте долготраен контакт
со прав од шмирглање, сечење,
брусење, дупчење и други градежни
активности. Носете заштитна
облека и мијте ги изложените места
со сапун и вода. Доколку дозволите
правта да влезе во вашата уста, очи
или да падне на вашата кожа, може
да дојде до апсорбирање на штетни
хемикалии.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Употребата
на оваа алатка може да создаде
и/или рашири прав, што може да
предизвика сериозна и трајна
респираторна или друг вид на
повреда. Секогаш употребувајте
одобрена респираторна заштита
што е соодветна за изложување
на прав.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата
на пили:
МАКЕДОНСКИ
– повреди предизвикани од допирање на
ротирачките делови.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Ослабување на слух.
– Ризик од незгоди предизвикани поради
непрекриени делови на вртечки лист.
– Ризик од повреда при менување на
листот.
– Ризик од стиснување на прстите при
отварање на штитниците.
– Опасности по здравје предизвикани
поради вдишување на прав што се
створа кога се сече дрво, а особено даб,
бука и иверка.
Следните фактори го зголемуваат ризикот
од проблеми со дишењето:
– Неприкачување на екстрактор за прав
при сечење на дрво.
– недоволно извлекување на прав предизвикано поради нечисти издувни филтри.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
Држете ги рацете понастрана од
листот.
Не гледајте во оперативната ламба.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (X), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена
на куќиштето.
На пример:
2015 XX XX
Година на производство
Важни упатства за
безбедност за сите полначи
на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување
на компатибилни полначи на батерии
(погледнете во делот Технички податоци).
• Пред да почнете да го користите
полначот, прочитајте ги сите
упатства и предупредувачки ознаки
на полначот, батерискиот пакет
и производот што го користи
батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Препорачуваме употреба на
заштитна диференцијална
(FID) склопка со рејтинг на
диференцијална струја од 30 mA
или помалку.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете
само полниви батерии
произведени од DEWALT. Другите
видови на батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи повреда
на ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со
уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот
е приклучен на довод на струја,
страно тело може да предизвика
краток спој помеѓу изложените
контакти за полнење во
полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја
како што се челична волна,
алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички
или други страни тела мора да се
држат подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте
го полначот од извор на струја
кога нема батериски пакет во
отворот. Исклучете го полначот
93
МАКЕДОНСКИ
од довод на струја пред да
започнете да го чистите.
• Најдолг рок на траење и најдобра
изведба можат да се обезбедат
ако батерискит пакет се полни при
воздушна температура меѓу 18 ° и 24 °C.
НЕ го полнете батерискиот пакет на
воздушна температура пониска од +4 °C
или повисока од +40 °C. Ова е важно
и ќе спречи сериозно оштетување на
батерискиот пакет.
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен
оние споменати во ова упатство.
Полначот и батерискиот пакет се
специјално направени да работат
заедно.
• Овие полначи не се наменети за
било каква друга употреба освен
за полнење на полниви батерии
произведени од DEWALT. Било каква
друга употреба може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• Повлечете за приклучокот, а не
за кабелот кога го исклучувате
полначот од приклучницата за
струја. Ова ќе го намали ризикот
од оштетување на електричниот
приклучок и на кабелот.
• Обезбедете дека кабелот е лоциран
за да не газите врз него, да не се
сопнувате од него или на некаков друг
начин да му нанесувате потрес или
штета.
• Не употребувајте продолжен
кабел доколку тоа не е апсолутно
потребно. Употребата на несоодветен
продолжен кабел може да доведе до
ризик од пожар или електричен удар.
• Не поставувајте било какви предмети
врз полначот и не го поставувајте
полначот врз мека површина која
може да ги блокира отворите за
вентилација и да доведе до претерано
внатрешно загревање. Поставајте го
полначот настрана од било какви извори
на топлина. Полначот се вентилира
преку отворите на горната и долната
страна од куќиштето.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок — обезбедете
тие веднаш да бидат заменети.
94
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога е потребно одржување
или сервис. Несоодветното повторно
склопување може да доведе до ризик од
електричен удар и пожар.
• Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било
какво чистење. Ова ќе го намали
ризикот од електричен удар.
Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите
два полначи заедно.
• Полначот е наменет за употреба
со стандардна електрична струја
со напон од 230 V. Немојте да се
обидувате да го употребувате со
било кој друг напон. Ова не важи за
транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Полначи
Полначите DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
и DCB115 полнат XR литиум-јонски батериски
пакети од 10,8 V, 14,4 V и 18 V (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B и DCB185).
DEWALT полначите не им е потребно никакво
подесување и направени се да бидат што
е можно поедноставни за употреба.
Постапка за полнење
(скица 2)
1. Вклучете го полначот во соодветна
приклучница за струја пред да го
вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (P) во
полначот. Црвеното светло (што означува
полнење) непрекинато ќе трепка,
означувајќи дека процесот на полнење
е започнат.
МАКЕДОНСКИ
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Индикатори за наполнетост: DCB105
се полни
целосно наполнета
застој поради топла или
ладна батерија
заменете го батерискиот
пакет
Индикатори за наполнетост: DCB107, DCB112,
DCB113, DCB115
се полни
целосно наполнета
застој поради топла
или ладна батерија*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Црвената светилка ќе продолжи да трепка,
но жолт индикатор ќе свети за време на
овој процес. Откако батеријата ќе постигне
соодветна температура, жолтиот индикатор
ќе се исклучи и полначот ќе продолжи со
полнењето.
Компатибилниот(те) полнач(и) нема да
полни(ат) дефектен батериски пакет.
Полначот ќе го покаже дефектниот батериски
пакет со тоа што нема да се вклучи
сијаличката или со трепкање на сијаличката
како при проблем со пакетот или полначот.
НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи
и проблем со полначот.
Ако полначот укаже на проблем, однесете го
полначот и батерискиот пакет на тестирање
во овластен сервисен центар.
ЗАСТОЈ ПОРАДИ ТОПЛА ИЛИ ЛАДНА
БАТЕРИЈА
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
Ладен батериски пакет ќе се полни со
половина од брзината на полнење на топол
батериски пакет. Батерискиот пакет ќе се
полни со побавно темпо низ целиот циклус
на полнење и нема да постигне максимална
брзина на полнење дури и ако батеријата се
загрее.
САМО ЗА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
XR алатките со литиум-јонски батерии се
направени со систем за електронска заштита
што ќе ја заштити батеријата од преоптоварување, прегревање или целосно празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на поначот додека не се
наполни целосно.
Важни упатства за
безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или
употребувате батерии во
експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батеријата од
полначот можат да ги запалат овие
честички или испарувања.
95
МАКЕДОНСКИ
• Никогаш не ја ставајте батеријата
во полначот на сила. Не ја
модифицирајте батеријата на
било кој начин за да ја собере
во несоодветен полнач бидејќи
батеријата може да пукне и да
му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи произведени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Не ги складирајте или користете
алатката и батерискиот
пакет на локации каде што
температуратаможе да падне под
0 °C (32 °F) или да надмине 40 °C (104 °F)
(како на пример во надворешни шупи
или метални градби во лето). За
идеален рок на траење, одложете ги
батериските пакети на ладно и суво
место.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради
било која причина. Доколку
батерискиот пакет напукне
или се оштети, немојте да
го вметнувате во полначот.
Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен
на било кој начин (нпр. прободен
со шајка, ударен со чекан или
нагазен). Тоа може да доведе до
електричен удар. Оштетените
батериски пакети треба да се
вратат во сервисен центар
заради рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
96
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (LI-ION) БАТЕРИИ
• Не го согорувајте батерискиот
пакет дури и ако е многу оштетен
или целосно истрошен. Батерискиот
пакет може да експлодира во оган.
Токсични испарувања и материјали
се создаваат кога ќе бидат запалени
литиум-јонски батериски пакети.
• Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш
измијте го местото со благ
сапун и вода. Доколку течноста од
батеријата влезе во око, плакнете
со вода преку отвореното око во
траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
Транспорт
DEWALT батериите се во склад со сите
тековни прописи за транспорт како што
е утврдено со индустриските и законските
стандарди кои ги опфаќаат Препораките
за транспорт на опасни стоки на ОН;
Прописите за опасни стоки на Меѓународната
асоцијација за воздушен транспорт (IATA),
Прописите за поморски меѓународен
транспорт на опасни стоки (IMDG)
и Европскиот договор за меѓународен пренос
на опасни стоки по копнен пат (ADR). Литиумјонските ќелии и батерии се тестирани според
параграф 38.3 од прирачникот за тестови
и критериуми при Препораките за транспорт
на опасни стоки на ОН.
Во повеќето случаи, транспортот на DEWALT
батериски пакет ќе биде изземен при
класифицирање како целосно регулиран
опасен материјал од 9-та класа. Општо,
двата случаи кога е потребен транспорт како
материјал од 9-та класа се:
МАКЕДОНСКИ
1. Воздушен транспорт на повеќе од два
DEWALT литиум-јонски батериски пакети
кога пратката содржи само батериски
пакети (не и алатки), и
2. Секоја пратка која што содржи литиумјонска батерија со проценка на енергија
поголема од 100 ват-часови (Wh).
Проценката за ват-часови е означена на
пакетот кај сите литиум-јонски батерии.
Без оглед на тоа дали пратката се смета
како изземена или како целосно регулирана,
одговорност на шпедитерот е да се запознае
со најновите регулативи за условите
за пакување, етикетирање/означување
и документација.
Пренесувањето на батерии може да
предизвика пожар ако терминалите на
батериите дојдат во допир со спроводливи
материјали. Кога пренесувате батерии,
обезбедете дека терминалите на батериите
се заштитени и добро изолирани од
материјали кои што можат да дојдат во допир
со нив и да предизвикаат краток спој.
Информациите обезбедени во овој дел на
прирачникот се обезбедени со најдобра
намера и се смета дека биле точни во
моментот кога овој документ бил подготвен.
Сепак, не е дадена или укажана никаква
гаранција. Одговорност на купувачот е да
се осигура дека нивните активности се во
согласност со тековните прописи.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделот DCS365 работи на батериски пакет
од 18 волти.
Може да се употребат и батериските пакети
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B или DCB185.
Погледнете во делот Технички податоци за
повеќе информации.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
место, надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на
батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во
ова упатство за употреба, на етикетите на
полначот и на батерискиот пакет може да се
прикажани следните скици:
Прочитајте го упатството за
употреба пред да ја употребите
алатката.
Погледнете го времето на
полнењето во делот Технички
податоци.
Батеријата се полни.
Батеријата е наполнета.
Батеријата е неисправна.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Не полнете оштетени батериски
пакети.
Не ја изложувајте батеријата на
вода.
Обезбедете неисправните каблови
веднаш да бидат заменети.
Полнете само при температура од
4 °C до 40 °C.
Само за внатрешна употреба.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
2. За долгорочно складирање, се
препорачува да се складира целосно
наполнет батериски пакет на ладно и суво
97
МАКЕДОНСКИ
Полнете ги DEWALT батериските
пакети само со полначи назначени
од страна на DEWALT. Полнењето
на батериски пакети кои што не
назначени од страна на DEWALT со
DEWALT полнач може да доведе до
нивно експлодирање или до други
опасни ситуации.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
L. Копче за блокирање на закосеност
M. Пруги
N. Отвор за прав
O. Рачка за кревање
P. Батериски пакет
Q. Моментален прекинувач за XPS™
работната светилка
R. Рачка за блокирање
S. Завртка за подесување на пругата
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Потезна пила
1 Клуч за лист
1 Лист на пилата
1 Пакет на странична рачка
T. Копче за блокирање на пруги
U. Отвор за стегач
V. Клуч за лист
W. Безбедносна игла
X. Шифра на датум
Y. Премостување на закосување
1 Торба за прав
НАМЕНА
1 Стегач за материјал
Вашата DEWALT DCS365 безжична лизгачка
потезна комбинирана пила е дизајнирана
за професионално сечење на дрво. Таа
врши секачки операции на попречно сечење
и сечење под хоризонтален и вертикален агол
прецизно и безбедно.
1 Упатство за употреба
НАПОМЕНА: Батериски пакети, полначи
и кутија за работи не се вклучени во комплет
со моделите N.
• Проверете дали има оштетување на
алатката, деловите или додатоците
до кое може да дошло за време на
превозот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било
кој нејзин дел. Тоа може да доведе
до оштетување или повреда.
А. Прекинувач-чкрапало
В. Оперативна рачка
С. Дупки за монтирање
D. Долен штитник
E. Копче за хоризонтално блокирање
F. Сечна плоча
G. Хоризонтална дршка
H. Мерило на хоризонтален агол
I. Завртки на мерилото на хоризонтален
агол
J. Странични рачки
K. Преграда
98
Оваа машина е дизајнирана за употреба со
лист со номинален дијаметар од 184 mm
(7-1/4") со карбиден врв.
НИКОГАШ НЕ СЕЧЕТЕ МЕТАЛИ или лесни
легури, особено магнезиум.
НЕ ja употребуваjте алатката во влажни
услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие потезни пили се професионални
електрични алатки.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
• Мали деца и физички слаби лица. Овој
уред не е наменет за употреба од страна
на мали деца или физички слаби лица без
надзор.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
МАКЕДОНСКИ
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси нa DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
живиот терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен
кабел
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
Вметнување и отстранување
на батерискиот пакет од
алатката (скица 3)
НАПОМЕНА: Обезбедете вашиот батериски
пакет (P) да биде целосно наполнет.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
1. Порамнете го батерискиот пакет (P) со
пругите во рачката на алатката (скица 3).
2. Лизнете го во рачката додека батерискиот
пакет цврсто не се намести во алатката
и обезбедете се да чуете како клика и се
фиксира на своето место.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за отпуштање (AR)
и цврсто повлечете го батерискиот пакет
од рачката на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во
полначот, како што е опишано во одделот
за полнач од ова упатство.
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци). Минималниот попречен
пресек на проводникот е 1 mm²; максималната
должина е 30 метри.
МЕРАЧ НА НАПОЛНЕТОСТ НА БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ (СКИЦА 3A)
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
За да го вклучите мерачот на гориво,
притиснете и држете го копчето на мерачот
на наполнетост (Z). Комбинација од трите
зелени LED светилки ќе засвети и ќе го
означи останатото ниво на напон. Кога нивото
Некои DEWALT батериски пакети вклучуваат
мерач на наполнетост кој што се состои
од три зелени LED светилки кои што го
укажуваат нивото на напон на батерискиот
пакет.
99
МАКЕДОНСКИ
на напон на батеријата е под границата на
употребливост, мерачот на наполнетост
нема да засвети и батеријата ќе треба да се
наполни.
ги обезбедените 4 завртки и 4 навртки.
Цврсто затегнете.
НАПОМЕНА: Мерачот на наполнетост
е само индикатор на преостанатиот напон
во батерискиот пакет. Тој не укажува на
функционалноста на алатката и тој може да
покажува различни вредности зависно од
компонентите на производот, температурата
и примената.
Дупките (C) ги има на сите 4 стапала за да
се олесни монтирањето на маса, како што
е прикажано на скица 1. Секогаш монтирајте
ја пилата цврсто на стабилна површина за
да спречите поместување. За да се подобри
преносливоста, алатката може да се монтира
на фурнир со дебелина поголема од 12,7 mm,
кој потоа може да се прицврсти на вашата
работна подлога или да се преместува на
други места за работа.
Запознавање (скици 1 и 4)
Отворете ја кутијата и кренете ја пилата
(скица 4) со употреба на страничните отвори
за раце или на рачката за кревање (O).
Поставете ја пилата на глатка и рамна
површина како што се работна маса или
стабилна цврста маса.
Разгледајте ја скица 1 за да се запознаете со
пилата и нејзините различни делови. Делот за
поставувања ќе се однесува за овие термини
и вие морате да знаете каде се деловите и за
што се.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
притискање. За да го намалите
ризикот од повреда, држете го
палецот под оперативната рачка
кога ја повлекувате рачката
надолу. Долниот штитник ќе
се придвижи нагоре како што
оперативната рачка се повлекува
надолу, што може да предизвика
притискање. Оперативната
рачка се поставува блиску до
штитникот за посебни сечења.
Притиснете ја оперативната рачка (B)
и извлечете ја безбедносната игла
(W). Полека ослободете го надолниот
притисок и држете ја оперативната рачка,
овозможувајќи и да се крене до полна висина.
Употребете ја безбедносната игла кога ја
пренесувате пилата од едно на друго место.
Секогаш употребете ги отворите за раце
или страничните рачки (Ј) за пренесување
на пилата како што се гледа на скица 4.
Погледнете ја скица 5 и во делот Монтирање
на страничните рачки.
Монтирање на страничните
рачки (скица 5)
Вашата пила доаѓа со две странични рачки (J)
што треба да бидат намонтирани на пилата
како што е прикажано на скица 5. Употребете
100
Монтирање на маса (скица 1)
НАПОМЕНА: Ако решите да ја монтирате
вашата пила на фурнир, осигурајте се дека
штрафовите за монтирање не излегуваат
од дното на дрвото. Фурнирот мора да
стои рамно врз работната подлога. Кога ја
прицврстувате пилата на било каква работна
површина, стегнувајте ја само на местата
каде што се наоѓаат завртките за монтирање.
Стегнувањето на било кои други места може
да ја попречи правилната работа на пилата.
ВНИМАНИЕ: За да спречите
виткање и непрецизност,
осигурајте се дека површината
за монтирање не е искривена или
нерамна на друг начин. Доколку
пилата се клати на површината,
поставете тенко парче на
материјал под една од ногарите
се додека пилата не почне да
стои сигурно на површината за
монтирање.
Менување или монтирање
на нов лист (скици 6A–6C)
Погледнете во делот Листови под Изборни
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се
намали ризикот од повреда,
носете ракавици кога ракувате со
листот.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ:
• Никогаш не го отпуштајте
копчето за блокирање на
вретеното (AI, скица 6B)
додека листот е под напон или
во движење.
•
Немојте да сечете метали,
градежен материјал или
цементни производи со оваа
потезна пила.
Отстранување на лист
(скици 1, 3 и 6A–C)
1. Отстранете го батерискиот пакет (P,
скица 3) од пилата.
2. Кренете ја дршката до горна позиција
и кренете го долниот штитник (D) што
е можно повеќе.
3. Олабавете ја, но не ја отстранувајте
задната завртка за држачот на штитникот
(AA) со четири вртења.
4. Олабавете ја, но не ја отстранувајте
предната завртка за држачот на
штитникот (AB, скица 6A) за држачот
(AC) да биде доволно кренат за да се
пристапи до завртката на листот (AE).
Долниот штитник ќе остане кренат поради
положбата на завртката за држачот на
штитникот.
5. Притиснете го копчето за блокирање
на вретеното (AI, скица 6B), а притоа
внимателно ротирајте го листот (AD)
рачно додека не се закочи.
6. Држејќи го копчето притиснато,
употребете ја другата рака
и хексагоналната страна од 6,35 mm
(1/4") на снабдениот клуч (V) за да ја
ослободите завртката на листот (AE).
(Вртете во насока на стрелките на
часовникот, навои на лева страна.)
7. Отстранетете ја завртката на листот (AE)
со употреба на хексагоналната страна
од 6,35 mm (1/4") на снабдениот клуч,
надворешната гумичка на стегачот (AF,
скица 6C) и листот (AD). Внатрешната
гумичка на стегачот (AG) може да остане
на вретеното (AH).
Монтирање на лист
(скици 6A–6C)
1. Отстранете го батерискиот пакет (P,
скица 3) од пилата.
2. Со крената дршка, долниот штитник
(D) отворен и држачот на штитникот
(AC) кренат, поставете го листот (AD)
на вретеното (AH) и врз внатрешната
гумичка на стегачот (AG), така што
запците на листот да се насочени во
насоката на вртење што е означена на
пилата.
3. Поставете ја надворешната гумичка на
стегачот (AF) на вретеното (AH).
4. Поставете ја завртката на листот (AE)
и откако ќе го активирате блокирањето
на вретеното (AI), зацврстете ја завртката
(AE) со снабдениот клуч (V) (вртете
во спротивна насока од стрелките на
часовникот, навои на лева страна).
5. Вратете го држачот на штитникот (AC)
до неговата првична спуштена положба
и цврсто затегнете ги двете завртки за
држачот на штитникот (AA, AB) за да го
фиксирате држачот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Држачот
на штитникот мора да биде
вратен во неговата првична
положба на целосна спуштеност
и завртките за држачот на
штитникот да бидат затегнати
пред да ја вклучите пилата.
Доколку не го сторите тоа, може
штитникот да не се затвори
или може да дојде до контакт
на штитникот и вртечкиот
лист, што може да доведе
до оштетување на пилата
и сериозна лична повреда.
Пренесување на пилата
(скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозна
повреда, секогаш закочувајте
ги рачката за закочување
на пругата (Т), рачката за
блокирање на хоризонтален агол
101
МАКЕДОНСКИ
(Е), рачката за блокирање на
закосеност (L) и безбедносната
игла (W) пред да ја пренесувате
пилата. (Погледнете скица 1.)
За да удобно да ја пренесувате пилата
од едно на друго место, рачка за кревање
(O) е вклучена на врвот од дршката на
пилата и странични рачки (J) се вклучени на
основата, како што е прикажано на скица 1.
Одложување на потезната
пила
Потезната пила мора да се одложи на суво
место и да се заклучи надвор од досег на
децата.
КАРАКТЕРИСТИКИ
И ФУНКЦИИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Употреба на XPS™ систем
на LED работна светилка
(скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не гледајте
во оперативната ламба.
НАПОМЕНА: Батеријата мора да биде
наполнета и поврзана со пилата.
XPS™ системот на LED работна светилка
може да се вклучи со моменталниот
прекинувач (Q). Светилката автоматски ќе
се исклучи по 20 секунди ако пилата не се
употребува. Исто така, светилката автоматски
ќе се вклучи секој пат кога главното чкрапало
(A) на алатката ќе биде повлечено.
За да сечете по направена линија од молив
на парче дрво, вклучете го XPS™ системот
на работна светилка со употреба на
моменталниот прекинувач (Q) (не главното
чкрапало), а потоа повлечете ја оперативната
рачка (B) за да го приближите листот до
дрвото. Сенката на листот ќе се појави на
дрвото. Оваа линија од сенка го претставува
материјалот што пилата ќе го отстрани при
102
сечењето. За соодветно да го поставите
вашето сечење врз линијата од молив,
порамнете ја линијата од молив со работ на
сенката на листот. Имајте на ум дека можеби
ќе морате да ги подесите хоризонталните
или вертикалните агли за да одговараат на
линијата од молив.
Вашата пила има карактеристика за грешка
со батеријата. XPS™ работната светилка ќе
почне да трепка кога батеријата е при крај на
нејзиниот полезен полнеж или кога батеријата
е премногу загреана. Наполнете ја батеријата
пред да продолжите со сечењето. Погледнете
во делот Постапка за полнење под
Важни упатства за безбедност за сите
батериски пакети за упатства за полнење
на батерии.
Копче за хоризонтално
блокирање (скици 1 и 10)
Копчето за хоризонтално блокирање (Е) ви
овозможува да ја закосите вашата пила во
хоризонтален агол од 48° на десно и 48° на
лево. Хоризонталното резе автоматски ќе се
намести на 10°, 15°, 22,5°, 31,62° и 45° на лево
и на десно.
Копче за блокирање на
закосеност (скици 1 и 12)
Блокирањето на закосеност ви овозможува
да ја закосите вашата пила во вертикален
агол од 48° на лево. За да го прилагодите
поставувањето на закосеноста, свртете го
копчето за блокирање на закосеност (L) во
спротивна насока од стрелките на часовникот
за да ја олабавите. За да зацврснете, свртете
го копчето за блокирање на закосеноста во
насока на стрелките на часовникот.
Копче за блокирање на пруги
(скица 1)
Копчето за блокирање на пруги (T) ви
овозможува да ја зацврстите главата на
пилата за да не се лизга по пругите. Ова
е неопходно кога вршите одредени сечења
или кога ја пренесувате пилата.
Безбедносна игла (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Безбедносната игла треба да
се користи САМО кога пилата
се пренесува и се складира.
НИКОГАШ не ја користете
безбедносната игла при сечење.
МАКЕДОНСКИ
За да ја закочите главата на пилата во долна
позиција, турнете ја главата на пилата надолу,
притиснете ја безбедносната игла (W). Ова
ќе ја држи главата на пилата долу и пилата
може да се пренесува. За да ја ослободите
главата, притиснете ја надолу и извлечете ја
безбедносната игла.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните
правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
обезбедите дека патеката на
листот е чиста од препреки,
секогаш правете пробно движење
на сечењето без струја пред да
го сечете работниот материјал.
Соодветна положба на телото и рацете (скици 7A–7D)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, СЕКОГАШ
употребувајте ја правилната
позиција на рацете која што
е прикажана на скиците 7A и 7B.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
• Употребувајте стегачи да го поткрепите
работниот материјал секогаш кога тоа
е возможно.
• Никогаш немојте да ги ставате рацете во
близина на местото на сечење. Поставете
ги рацете на растојание не помало од
100 mm (4") од листот.
• Држете го работниот материјал цврсто
на масата и преградата кога сечете.
Држете ги рацете во позиција додека
прекинувачот не се ослободи и листот не
запре целосно.
• СЕКОГАШ ПРАВЕТЕ ПРОБНИ ДВИЖЕЊА
(БЕЗ НАПОЈУВАЊЕ) ПРЕД ДА
ЗАВРШИТЕ СО СЕЧЕЊЕ ЗА ДА МОЖЕТЕ
ДА ЈА ПРОВЕРИТЕ ТРАЕКТОРИЈАТА НА
ЛИСТОТ. НЕ ГИ ВКРСТУВАЈТЕ РАЦЕТЕ
КАКО ШТО Е ПРИКАЖАНО НА СКИЦИТЕ
7C И 7D.
• Со двете стапала стојте цврсто на подот
и одржувајте соодветна рамнотежа. Како
што ја движите хоризонталната дршка
на лево и десно, следете ја и стојте
странично од листот.
• Гледајте низ ролетните на штитникот
додека следите линија.
Прекинувач (скица 8)
За да ја вклучите пилата, турнете ја
рачката за блокирање (R) на лево, а потоа
притиснете го прекинувачот-чкрапало (A).
Пилата ќе работи додека прекинувачот
е притиснат. Дозволете му на листот целосно
да се залета пред да започнете со сечење.
За да ја исклучите пилата, отпуштете го
прекинувачот. Овозможете му на листот да
запре пред да ја кренете главата на пилата.
Нема карактеристика за заклучување на
прекинувачот во вклучена положба. Отвор
(АЈ) е направен во чкрапало за вметнување
на катанец за да се заклучи прекинувачот во
исклучена положба.
Вашата пила не е опремена со електрична
кочница на листот, но листот би требало да
запре во рок од 5 секунди по ослободување
на чкрапалото. Ова не може да се подеси. Ако
времето на запирање постојано надминува
5 секунди, однесете ја алатката на сервис кај
овластен сервисен центар на DEWALT.
Секогаш обезбедете дека листот запрел пред
да го извадите од засекот.
Екстракција на прав (скици 1
и 9)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
103
МАКЕДОНСКИ
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
слично. Погледнете во делот Стегнување
на работниот материјал за повеќе
информации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Одредена
прав, како што е прав од
даб или од бука, се смета за
канцерогена, особено кога
е поврзана со адитиви за
обработка на дрво.
Ако карактеристиката на лизгање не се
користи, осигурајте се дека главата е турната
назад што е можно повеќе и дека копчето за
блокирање на пруги (Т) е зацврстено. Ова ќе
спречи лизгање на пилата по нејзините пруги
додека се работи на работниот материјал.
- Секогаш употребувајте
извлекување на прав.
НАПОМЕНА: НЕ СЕЧЕТЕ МЕТАЛИ ИЛИ
ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ СО ОВАА ПИЛА.
Немојте да употребувате резни листови.
- Обезбедете добра вентилација
на работниот простор.
- Се препорачува да носите
соодветен респиратор.
Вашата пила има вграден отвор за прав (N)
што овозможува поврзување на снабдената
вреќа за прав (AK) или на систем за
правосмукување.
ПРИКАЧУВАЊЕ НА ВРЕЌА ЗА ПРАВ
1. Поставете ја вреќата за прав (AK) на
отворот за прав (N) како што е прикажано
на скица 9.
ПРАЗНЕЊЕ НА ВРЕЌАТА ЗА ПРАВ
1. Отстранете ја вреќата за прав (AK) од
пилата и нежно истресете или потчукнете
ја вреќата за прав за да ја испразните.
2. Повторно прикачете ја вреќата за прав на
отворот за прав (N).
Може да забележите дека целата прав нема
да се ослободи од вреќата. Ова нема да
влијае на резултатот од сечењето, но ќе ја
намали ефикасност за собирање на прав
на пилата. За да ја вратите ефикасноста
за собирање на прав на вашата пила,
притиснете ја пружината во вреќата за прав
кога ќе ја празните и потчукнете ја на раб на
канта за ѓубре или контејнер за прав.
ВНИМАНИЕ: Никогаш не
ракувајте со оваа пила освен
ако вреќата за прав или DEWALT
извлекувачот на прав не се
наместени. Правта од дрво
може да предизвика опасност при
дишењето.
Сечење со вашата пила
(скица 1)
Ако не можете да го фиксирате работниот
материјал на масата и врз преградата рачно
(неправилна форма, итн.), или вашата рака
е на помалку од 100 mm (4") до листот,
мора да се употреби стегач или нешто
104
НАПОМЕНА: Погледнете во делот
Движење и видливост на штитникот
под Подесувања за важни информации за
долниот штитник пред сечење.
ПОПРЕЧНО СЕЧЕЊЕ
Праволиниско сечење (скици 1, 7A и 7B)
Попречно сечење се прави со сечење на
дрво долж гранулацијата под секаков агол.
Праволиниско попречно сечење се прави
со хоризонталната дршка на положба од
нула степени. Поставете и закочете ја
хоризонталната дршка на нула и држете го
дрвото цврсто на масата и врз преградата.
Со зацврстено копче за блокирање на пруги
(T), вклучете ја пилата со притискање на
прекинувачот-чкрапало (A).
Кога пилата ќе се залета (по околу 1 секунда),
спуштете ја дршката полека за да сечете низ
дрвото. Оставете листот целосно да застане
пред да ја подигнете дршката.
Кога сечете што било поголемо од 51 mm
x 102 mm (2" x 4"), употребете движење
надвор-надолу-назад со олабавено копче
за блокирање на пруги (T). Повлечете ја
пилата кон вас, спуштете ја главата кон
работниот материјал и полека туркајте ја
пилата наназад за да го извршите сечењето.
Не мх дозволувајте на листот да се допре до
горниот дел од работниот материјал додека
го извлекувате. Пилата може да се сврти
кон вас и може да предизвика повреда или
оштетување на работниот материјал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако
вашите раце мораат да бидат
на растојание од или помало од
100 mm (4") од листот за време
на сечењето, секогаш користете
работен стегач за да одржите
контрола и да го намалите
ризикот од оштетување на
работниот материјал и повреда.
НАПОМЕНА: Копчето за блокирање на
пруги (T) прикажано на скица 1 мора да биде
МАКЕДОНСКИ
олабавено за да и овозможи на пилата да се
лизга по пругите.
Хоризонтално сечење (скици 10 и 11)
Хоризонталното попречно сечење се
прави со хоризонтална дршка на некој агол
освен нула. Овој агол е често наместен на
45° за правење на рабови, но тој може да
биде наместен на кој било агол од нула
до 48° на лево или 48° на десно. За да ја
поставите пилата хоризонтално, олабавете
копчето за хоризонтално блокирање (E)
со негово вртење во спротивна насока
од стрелките на часовникот. Кренете го
копчето за хоризонтално блокирање за да
ја придвижите хоризонталната дршка (G) до
саканиот хоризонтален агол на мерилото на
хоризонтален агол (H). Свртете го копчето
за хоризонтално блокирање во насоката на
стрелките на часовникот да го затегнете.
Извршете го сечењето како што е опишано
погоре.
Кога вршите хоризонтално сечење на
работни материјали пошироки од 51 mm x
102 mm (2" x 4") што се пократки во должина,
секогаш поставувајте ја подолгата страна врз
преградата (скица 11).
За да сечете низ постоечка линија од молив
на парче дрво, порамнете го аголот што
е можно поблиску. Пресечете го дрвото малку
подолго и измерете од линијата од молив
до работ на сечење за да одредите во која
насока да го прилагодите хоризонталниот
агол и повторно сечете. За ова ќе треба малку
пракса, но тоа е општо прифатена техника.
Закосено сечење (скици 12A и 12B)
Закосено сечење е попречно сечење
направено со листот навален под агол врз
дрвото. За да го поставите закосувањето,
олабавете го копчето за блокирање на
закосеноста (L) и придвижете ја пилата на
лево како што е потребно. Откако саканиот
вертикален агол ќе биде поставен, цврсто
затегнете го копчето за блокирање на
закосеноста. Вертикалниот агол може да се
постави од 0° на десно до 48° на лево.
Поставување на вертикалниот агол над 45°
до 48°,
1. Олабавете го копчето за блокирање на
закосеност (L).
2. Закосете ја главата на пилата малку
за да го лизнете премостувањето на
закосување (Y) на една страна.
3. Придвижете ја главата на пилата до 48°.
4. Зацврстете го копчето за блокирање на
закосеноста.
КВАЛИТЕТ НА СЕЧЕЊЕТО
Прецизноста на секое сечење зависи од
голем број на фактори. Работите како што се
материјалот што се сече, тип на лист, острина
на лист и брзина на сечење придонесуваат за
квалитетот на сечењето.
Кога се потребни најрамни сечења за лајсни
или друга прецизна работа, тогаш остар
лист (карбиден врв со 60 запци) и спората
рамномерна брзина на сечење ќе го
произведат саканиот резултат.
Обезбедете материјалот да не се поместува
или лизга додека се сече; стегнете го цврсто.
Секогаш оставете листот целосно да застане
пред да ја подигнете дршката.
Доколку мали дрвени влакна се раздвојуваат
на крајот од предметот на обработка,
облепете го со леплива лента местото на
дрвото каде што се врши сечењето. Сечете
низ лентата и внимателно одлепете ја кога ќе
завршите.
За различни сечења, погледнете во списокот
на препорачани листови за вашата пила
и изберете го тој што најмногу одговара
за вашите потреби. Погледнете во делот
Листови под Изборни додатоци.
СТЕГНУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ МАТЕРИЈАЛ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Работен
материјал што е зацврстен
и балансиран пред сечењето
може да стане небалансиран
откако ќе се заврши сечењето.
Небалансирано оптоварување
може да ја преврти пилата
или подлогата на која што
е прикачена пилата, како на
пример маса или столарска маса.
Кога вршите сечење што може да
стане небалансирано, соодветно
потпрете го работниот
материјал и осигурајте се дека
пилата е цврсто затегната за
стабилна површина. Може да
дојде до повреда на ракувачот.
105
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога се
користи стегачот, стапалото
на стегачот мора да остане
стегнато врз основата на
пилата. Секогаш стегајте
го работниот материјал на
основата на пилата - а не на
некој друг дел од работниот
простор. Обезбедете стапалото
на стегачот да не е стегнато на
работ од основата на пилата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако
вашите раце мораат да бидат
на растојание од или помало од
100 mm (4") од листот за време
на сечењето, секогаш користете
работен стегач за да одржите
контрола и да го намалите
ризикот од оштетување на
работниот материјал и повреда.
Ако не можете да го фиксирате работниот
материјал на масата и врз преградата рачно
(неправилна форма, итн.), или вашата рака
е на помалку од 100 mm (4") до листот, мора
да се употреби стегач или нешто слично.
Користете го стегачот за работен материјал
што е снабден со вашата пила. За да купите
стегач за работен материјал, контактирајте
го вашиот локален продавач или сервисен
центар на DEWALT.
Други помагала, како на пример стегачи со
пружини или стегачи во форма на С може
да бидат соодветни за одредени големини
и форми на материјал. Бидете внимателни
при избирањето и поставувањето на овие
стегачи. Направете пробно движење пред да
го извршите сечењето.
МОНТИРАЊЕ НА СТЕГАЧ (СКИЦА 13)
1. Со стегачот (AL) насочен кон задниот
дел од пилата, вметнете ја прачката на
стегачот во отворот (U) зад преградата.
Обезбедете дека жлебот на дното од
прачката на стегачот е целосно вметната
во отворот (U).
2. Ротирајте го стегачот 180° кон предниот
дел од пилата.
3. Олабавете го копчето за да ја подесите
дршката на стегачот нагоре или надолу,
а потоа употребете го копчето за сложено
подесување за цврсто да го стегнете
работниот материјал.
НАПОМЕНА: Поставете го стегачот
на спротивната страна од основата
кога вршите сечење под вертикален
агол. СЕКОГАШ ПРАВЕТЕ ПРОБНИ
106
ДВИЖЕЊА (БЕЗ НАПОЈУВАЊЕ) ПРЕД
ДА ЗАВРШИТЕ СО СЕЧЕЊЕ ЗА ДА ЈА
ПРОВЕРИТЕ ТРАЕКТОРИЈАТА НА ЛИСТОТ.
ОСИГУРАЈТЕ ДЕКА СТЕГАЧОТ НЕ СЕ
МЕША ВО ДВИЖЕЊЕТО НА ПИЛАТА ИЛИ
ШТИТНИЦИТЕ.
ПОДЕСУВАЊА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Вашата кружна пила е фабрички целосно
и прецизно подесена при нејзиното
производство. Доколку е потребно повторно
подесување поради транспортот, ракувањето
или поради било која друга причина, следете
ги долунаведените упатства за да ја подесите
вашата пила.
Откако ќе ги извршите, овие подесувања
би требало да бидат прецизни. Одделете
малку време за да ги следите овие упатства
внимателно за да ја одржите прецизноста за
којашто е способна вашата пила.
Подесување на мерилото на
хоризонтален агол (скици 10
и 14)
Заклучете ја главата на пилата во
спуштена положба. Отклучете го копчето
за хоризонтално блокирање (E) и свртете
ја хоризонталната дршка (G) додека не
се заклучи на положба на хоризонтален
агол од 0°. Не го закочувајте копчето за
хоризонтално блокирање. Поставете аголник
врз преградата на пилата и листот како што
е прикажано на скица 14. (Немојте да ги
допирате врвовите на запците на листот со
аголникот. Ако го направите тоа, ќе се добие
непрецизно мерење.) Ако листот не е точно
вертикален со преградата, олабавете ги трите
завртки (I, скица 10) што го држат мерилото
на хоризонтален агол (H) и придвижете ја
хоризонталната дршка и мерилото лево или
десно додека листот не дојде во вертикала
со преградата при мерењето со аголникот.
Повторно зацврстете ги трите завртки.
МАКЕДОНСКИ
Вертикален аголник за
подесување на маса
(скици 1, 12 и 15)
За да го порамните аголникот на листот со
масата, зацврстете ја оперативната рачка
во долна положба со безбедносната игла
(W). Поставете аголник врз листот, притоа
осигурувајќи дека аголникот не стои врз
забец. Олабавете го копчето за блокирање
на закосеност (L) и обезбедете дека
вертикалната дршка е цврсто врз граничникот
на закосување од 0°. Свртете ја завртката за
подесување на хоризонтален агол од 0° (AO)
со хексагонален клуч од 4 mm (не е снабден)
како што е потребно така што листот да биде
на вертикален агол од 0° врз масата при
мерење со аголникот.
Подесување на граничник на
закосување на 45° на лево
(скици 1 и 12)
За да го подесите граничникот на закосување
на 45° на лево, прво олабавете го копчето
за блокирање на закосеноста и закосете ја
главата додека не запре самата. Потврдете
дека премостувањето на закосување (Y)
е на положба од 45°; и ако показателот
на вертикален агол (AN) не покаже точно
45°, свртете ја завртката за подесување
на хоризонтален агол од 45° (AP) додека
показателот на вертикален агол (AN) не
покаже 45°.
Движење и видливост на
штитникот (скици 1 и 24)
ВНИМАНИЕ: Опасност од
притискање. За да го намалите
ризикот од повреда, држете го
палецот под оперативната рачка
кога ја повлекувате рачката
надолу. Долниот штитник ќе
се придвижи нагоре како што
оперативната рачка се повлекува
надолу, што може да предизвика
притискање.
Долниот штитник (D) на вашата пила
е дизајниран автоматски да го открива листот
кога дршката се спушта и да го покрива
листот кога дршката се крева.
Пред секоја употреба или по вршење на
подесувања, свртете ја дршката (без струја)
и обезбедете дека штитникот се отвора
непрекинато и се затвора целосно. Не треба
да се допира на листот. Со крената дршка,
кренете го штитникот (без струја) како што
е прикажано на скица 24 и ослободете го.
Штитникот треба брзо да се затвори целосно.
Немојте да ја употребувате пилата доколку
штитникот не може слободно да се движи и не
може веднаш да се затвори целосно. Никогаш
не го стегнувајте или врзувајте штитникот во
отворена положба кога ракувате со пилата.
Штитникот може рачно да се подига само при
монтирање и отстранување на листови или
кога се врши преглед на пилата. НИКОГАШ НЕ
ГО КРЕВАЈТЕ ДОЛНИОТ ШТИТНИК РАЧНО
АКО ЛИСТОТ НЕ ПРЕКИНАЛ ДА СЕ ДВИЖИ.
НАПОМЕНА: Одредени посебни сечења
на обемен материјал ќе условуваат рачно
кревање на штитникот. Погледнете во делот
Сечење на обемен материјал под Посебни
сечења.
Предниот дел од штитникот е опремен со
ролетни за прегледност додека сечете.
Иако засеците значително го намалуваат
количеството на излетани парчиња, сепак има
отвори на штитникот и секогаш мора да се
носат заштитни очила.
Подесување на водилката на
пругата (скица 1)
Повремено проверувајте ги пругите (M) дали
се раздвоени. Пругите можат да се чистат со
сува чиста крпа. Десната пруга може да биде
прилагодена со завртката за подесување на
пругата (S) прикажана на скица 1. За да се
намали размакот, употребете хексагонален
клуч од 4 mm и постепено ротирајте ја
завртката во насоката на стрелките на
часовникот додека ја лизгате главата
на пилата напред и назад. Намалете го
растојанието, притоа одржувајќи минимална
сила на лизгање.
Потпора за долги парчиња
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
СЕКОГАШ ПОТПИРАЈТЕ ГИ ДОЛГИТЕ
ПАРЧИЊА.
107
МАКЕДОНСКИ
Никогаш не употребувајте друго лице
како замена за продолжеток за маса,
како дополнителна потпора за работен
материјал што е подолг или поширок од
основната маса на пилата или за да помогне
при приближувањето, потпората или
повлекувањето на работниот материјал.
Потпорете ги долгите работни материјали со
користење на било какви соодветни средства
како што се магариците или слични направи
за да ги спречите краевите да паѓаат.
Сечење на рамки за слики,
дрвени кутии и други
четиристрани предмети
(скици 16 и 17)
За најдобро да разберете како да ги
направите предметите што се набројани овде,
наш предлог е да се обидете да направите
неколку едноставни проекти со употреба на
непотребно дрво додека не се здобиете со
„чувство“ за вашата пила.
Вашата пила е совршената алатка за сечење
на хоризонтални агли како оние прикажани
на скица 16. Шема A на скица 17 прикажува
зглоб направен со употреба подесување на
вертикален агол за закосување на рабовите
на двете штици при 45° секоја за да се добие
раб од 90°. За овој зглоб, хоризонталната
дршка е закочена во нулта позиција,
а вертикалното подесување е закочено на
45°. Дрвото е поставено со широката рамна
страна на плочата и со тесниот раб до
преградата. Сечењето исто така може да
се изврши под хоризонтален агол на лево
и на десно со широката страна на парчето
поставена до преградата.
Сечење на декоративна
лајсна и други рамки
(скица 17)
Шема Б на скица 17 прикажува зглоб
направен со поставување на хоризонталната
дршка на 45° за спојување на двете даски
под агол од 90°. За да направите ваков зглоб,
поставете го вертикалното подесување
на нула и хоризонталната дршка на 45°.
Повторно поставете го дрвото со широката
рамна страна на плочата и со тесниот раб до
оградата.
Скиците 16 и 17 се само за четиристрани
предмети.
Со менување на бројот на страни, се
менуваат и хоризонталните и вертикалните
108
агли. Долунаведениот графикон ги дава
соодветните агли за многубројни форми.
– ПРИМЕРИ –
БРОЈ НА СТРАНИ
ХОРИЗОНТАЛЕН
ИЛИ ВЕРТИКАЛЕН
АГОЛ
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Графиконот претпоставува дека сите страни
се со иста должина. За форма што не
е прикажана на графиконот, користете ја
следната формула: 180° поделно со бројот
на страни еднакви на хоризонталниот агол
(ако материјалот се сече во вертикала) или
вертикалниот агол (ако материјалот лежи
рамно).
Сечење при сложен
хоризонтален агол (скица 18)
Сложен хоризонтално сечење е сечење при
кое што истовремено се користи и вертикален
и хоризонтален агол. Ова е тип на засек кој
се користи за правење на рамки и кутии со
закривени страни како таа прикажана на
скица 18.
НАПОМЕНА: Ако аголот на сечење варира
од засек до засек, проверете дали копчето
за блокирање на закосеноста и рачката за
блокирање на хоризонталниот агол се добро
зацврстени. Овие мора да се зацврстуваат
после вршење на било какви промени на
вертикалниот и хоризонталниот агол.
Долната табела ќе ви помогне во избирањето
на правилни подесувања на вертикалниот
и хоризонталниот агол за вообичаените комбинирани сечења под агол. За да го употребите графиконот, изберете го посакуваниот агол
“А“ (скица 18) од вашиот проект и лоцирајте го
тој агол на соодветниот лак на графиконот. Од
таа точка следете ја линијата право надолу
за да го најдете соодветниот вертикален агол
и право на лево за да го најдете соодветниот
хоризонтален агол.
Подесете ги пропишаните агли на пилата
и направете неколку пробни сечења. Вежбајте
го поврзувањето на исечените парчиња
додека не се здобиете со чувство за оваа
МАКЕДОНСКИ
процедура и се додека не се чувствувате
удобно во тоа.
КВАДРАТЕСТА
КУТИЈА
КУТИЈА СО
6 СТРАНИ
КУТИЈА СО
8 СТРАНИ
ПОСТАВЕТЕ ГО ОВОЈ ВЕРТИКАЛЕН АГОЛ НА ПИЛАТА
Сечење на основна лајсна
(скица 19)
Праволиниски сечења под агол од 90°:
Наместете го дрвото врз преградата
и држете го на неговото место како
што е прикажано на скица 19. Вклучете
ја пилата, дозволете му на листот да
постигне максимална брзина и спуштете
ја дршката глатко низ засекот.
СЕЧЕЊЕ НА ОСНОВНА ЛАЈСНА ДО
89 mm (3,5") ВИСОКО ВЕРТИКАЛНО ВРЗ
ПРЕГРАДАТА
Поставете го материјалот како што
е прикажано на скица 19.
Сите сечења треба да се прават со задниот
дел на лајсната врз преградата и со долниот
дел на лајсната врз масата.
АГОЛ НА СТРАНА ОД КУТИЈА (АГОЛ „А“)
ПОСТАВЕТЕ ГО ОВОЈ ХОРИЗОНТАЛЕН АГОЛ НА ПИЛАТА
На пример: За да направите четиристрана
кутија со надворешни агли од 26° (агол
“А“, скица 18), користете го горниот десен
лак. Пронајдете го местото на лакот
каде на скалата пишува 26°. Следете ја
хоризонталната линија што ја сече таа
точка до левата или десната страна за да го
добиете подесувањето на хоризонталниот
агол на пилата (42°). На сличен начин,
следете ја вертикалната линија што ја сече
таа точка до горната или долната страна за
да го добиете подесувањето на вертикалниот
агол на пилата (18°). Секогаш испробувајте ги
сечењата на отпадни дрвени парчиња за да
ги проверите подесувањата на пилата.
Лева
страна
Десна
страна
ВНАТРЕШЕН
АГОЛ
НАДВОРЕШЕН АГОЛ
Хоризонтално
лево 45°
Хоризонтално
десно 45°
Задржете ја
левата отсечена страна
Задржете ја
левата отсечена страна
Хоризонтално
десно 45°
Хоризонтално
лево 45°
Задржете ја
десната отсечена страна
Задржете ја
десната отсечена страна
Материјал до 89 mm (3,5") може да се сече
како што е опишано горе. Ширината на
материјалот не смее да надмине 19 mm
(0,7").
Сечење на плафонска лајсна
(скици 20 и 21)
За да биде наместен соодветно, плафонската
лајсна мора да се сече во хоризонтала со
највисока прецизност.
Двете рамни површини на дадено парче
плафонска лајсна се на агли кои, кога ќе
се додадат еден на друг, доведуваат до
точно 90°. Повеќето, но не сите, плафонски
лајсни имаат горен заден агол (делот што
се поставува рамно врз плафонот) од 52°
и долен заден агол (делот што се поставува
рамно врз ѕидот) од 38°.
Вашата пила има посебни предодредени
обележани точки за хоризонтален агол
на 31,6° на лево и на десно за сечење на
плафонска лајсна под соодветен агол. Исто
така има и ознака на мерилото на вертикален
агол на 33,8°.
Графиконот Подесување на вертикален
агол/Тип на сечење го дава соодветното
подесување за сечење на плафонска лајсна.
(Броевите за поставувањата на хоризонтален
и вертикален агол се многу прецизни и не
се лесни за поставување на вашата пила.)
Бидејќи повеќето соби немаат прецизен агол
од 90°, секако ќе морате да ги дотерувате
вашите поставувања.
МНОГУ Е ВАЖНО ДА СЕ НАПРАВИ
ПРЕТХОДНО ТЕСТИРАЊЕ НА
ПОДЕСУВАЊАТА ВРЗ ОТПАДЕН
МАТЕРИЈАЛ!
109
МАКЕДОНСКИ
УПАТСТВА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ПЛАФОНСКА
ЛАЈСНА ШТО ЛЕЖИ РАМНО И КОРИСТЕЊЕ
НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ ЗА СЛОЖЕНО
СЕЧЕЊЕ
1. Поставете ја лајсната со широката
задна површина врз масата на пилата
(скица 20).
2. Долунаведените поставувања се за сите
стандардни (американски) плафонски
лајсни со агли од 52° и 38°.
ПОДЕСУВАЊЕ
НА ВЕРТИКАЛЕН
АГОЛ
33,8°
33,8°
33,8°
33,8°
ТИП НА СЕЧЕЊЕ
ЛЕВА СТРАНА, ВНАТРЕШЕН
АГОЛ:
1. Горниот дел на лајсната врз
преградата
2. Масата на пилата
е поставена на десен агол
од 31,62°
3. Задржете левиот отсечен
крај
ДЕСНА СТРАНА, ВНАТРЕШЕН
АГОЛ:
1. Долниот дел на лајсната врз
преградата
2. Масата на пилата
е поставена на лев агол од
31,62°
3. Задржете левиот отсечен
крај
ЛЕВА СТРАНА, НАДВОРЕШЕН
АГОЛ:
1. Долниот дел на лајсната врз
преградата
2. Масата на пилата
е поставена на лев агол од
31,62°
3. Задржете го десниот
отсечен крај
ДЕСНА СТРАНА, НАДВОРЕШЕН
АГОЛ:
1. Горниот дел на лајсната врз
преградата
2. Масата на пилата
е поставена на десен агол
од 31,62°
3. Задржете го десниот
отсечен крај
НАПОМЕНА: Кога поставувате вертикални
и хоризонтални агли за сите сложени
110
хоризонтални сечења, имајте во предвид
дека аглите претставени за плафонски
лајсни се многу прецизни и тешко е точно да
се воспостават. Бидејќи лесно можат да се
поместат и бидејќи многу малку соби имаат
точно квадратни агли, сите поставувања
треба да се тестираат на отпадни лајсни.
МНОГУ Е ВАЖНО ДА СЕ НАПРАВИ
ПРЕТХОДНО ТЕСТИРАЊЕ НА
ПОДЕСУВАЊАТА ВРЗ ОТПАДЕН
МАТЕРИЈАЛ!
АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА СЕЧЕЊЕ НА
ПЛАФОНСКА ЛАЈСНА
Поставете ја лајсната под агол меѓу
преградата (K) и масата на пилата (AQ), како
што е прикажано на скица 21.
Предноста на сечење на плафонска лајсна со
употреба на овој метод е дека нема потреба
од закосено сечење. Можат да се прават
постојани промени на хоризонталниот агол
без менување на вертикалниот агол. Вака,
кога ќе наидете на агли различни од 90°,
пилата може брзо и лесно да се подеси за
нив.
УПАТСТВА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ПЛАФОНСКИ
ЛАЈСНИ ВО АГОЛ МЕЃУ ПРЕГРАДАТА
И ОСНОВАТА НА ПИЛАТА ЗА СИТЕ ЗАСЕЦИ
Пилата може да сече наместени пладонски
лајсни од 14 mm (9/16") x 92 mm (3-5/8").
1. Поставете ја лајсната под агол меѓу
преградата (K) и масата на пилата (AQ),
како што е прикажано на скица 21.
2. Закосените „рамни делови“ на задниот
дел од лајсната мора да лежат
квадратесто врз преградата и масата на
пилата.
Лева
страна
Десна
страна
ВНАТРЕШЕН
АГОЛ
НАДВОРЕШЕН АГОЛ
Хоризонтално
десно на 45°
Хоризонтално
лево на 45°
Задржете ја
десната отсечена страна
Задржете ја
десната отсечена страна
Хоризонтално
лево на 45°
Хоризонтално
десно на 45°
Задржете ја
левата отсечена страна
Задржете ја
левата отсечена страна
МАКЕДОНСКИ
Посебни сечења
НИКОГАШ НЕ ПРАВЕТЕ СЕЧЕЊЕ ОСВЕН
АКО МАТЕРИЈАЛОТ НЕ Е ЗАЦВРСТЕН НА
МАСАТА И ВРЗ ПРЕГРАДАТА.
СВИТКАН МАТЕРИЈАЛ (СКИЦИ 22 И 23)
Кога сечете свиткан материјал, секогаш
позиционирајте го како што е прикажано на
скица 22, а никогаш како што е прикажано
на скица 23. Поставување на материјалот
несоодветно ќе предизвика тој да го притисне
листот при крајот на сечењето.
СЕЧЕЊЕ НА КРУЖЕН МАТЕРИЈАЛ
КРУЖНИОТ МАТЕРИЈАЛ ТРЕБА ДА БИДЕ
СТЕГНАТ ИЛИ ЦВРСТО ПОТКРЕПЕН НА
ПРЕГРАДАТА ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ НЕГОВОТО
ИСТРКАЛУВАЊЕ. Ова е особено важно кога
се врши сечење под агол.
СЕЧЕЊЕ НА ОБЕМЕН МАТЕРИЈАЛ
(СКИЦА 24)
Повремено ќе наидете на парче дрво што
е преголемо за да се смести под долниот
штитник. За да го кренете штитникот над
дрвото, со исклучена пила и со вашата
десна рака на оперативната рачка, поставете
го вашиот палец надвор од горниот дел
на штитникот и истркалајте го штитникот
нагоре колку да се издигне над дрвото, како
што е прикажано на скица 24. Ослободете
го штитникот пред да го вклучите моторот.
Механизмот на штитникот ќе функционира
соодветно за време на сечењето. Правете
го ова само кога е потребно. НИКОГАШ НЕ
ГО ВРЗУВАЈТЕ, ЛЕПЕТЕ ИЛИ БИЛО КАКО
ДА ГО ЗАДРЖУВАТЕ ШТИТНИКОТ ДА СТОИ
ОТВОРЕН ДОДЕКА РАБОТИТЕ СО ОВАА
ПИЛА.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања, чистење
или одржување или пред да
монтирате и отстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Полначот и батерискиот пакет не се
поправаат.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте растворувачи
или други силни хемикалии за
чистење на не-металните
делови од алатката. Овие
хемикалии можат да ги
ослабнат материјалите што
се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
неметална четка. Немојте да
употребувате вода или било
какви раствори за чистење.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
111
МАКЕДОНСКИ
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Следните додатоци, што се дизајнирани
за вашата пила, можат да бидат
корисни. Други, локално купени, потпори,
граничници за должина, стегачи итн. може
да бидат посоодветни во некои случаи.
Бидете внимателни при избирањето
и употребувањето на додатоци. Прашајте го
продавачот за дополнителни информации
во врска со употребата на соодветните
додатоци.
ЛИСТОВИ
УПОТРЕБУВАЈТЕ САМО ЛИСТОВИ ОД
184 mm (7-1/4") СО КРУЖНИ ОТВОРИ ЗА
ВРЕТЕНО СО ДИЈАМЕТАР ОД 16 mm (5/8")
И МАКСИМАЛЕН ЗАСЕК ОД 2,1 mm (0,08").
БРЗИНАТА МОРА ДА ИМ БИДЕ НАЈМАЛКУ
4000 ВРТЕЖИ/МИНУТА. НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ
ЛИСТОВИ СО РОМБОИДНИ ОТВОРИ ЗА
ВРЕТЕНО. Никогаш не користете лист
со различен дијаметар. Тој нема да биде
соодветно заштитен. Користете само листови
за попречно сечење! Не користете листови
наменети за расцепување, комбинирани
листови или листови со заоблени рабови над
7°.
ОПИС НА ЛИСТ
ПРИМЕНА
ДИЈАМЕТАР
Општа примена
184 mm (7-1/4")
Прецизно
184 mm (7-1/4")
сечење на дрво
ЗАПЦИ
40
60
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Производите
и батериите означени со овој
симбол не смеат да се исфрлаат
со обичниот домашен отпад.
Производите и батериите содржат
материјали коишто можат да бидат обновени
или рециклирани, притоа намалувајќи ја
побарувачката за суровини. Ве молиме
рециклирајте ги електричните производи
и батерии според локалните одредби. Повеќе
информации се достапни на
www.2helpU.com.
112
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
МАКЕДОНСКИ
Водич за решавање на проблеми
СЛЕДЕТЕ ГИ БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПРАВИЛА И УПАТСТВА
ПРОБЛЕМ
Пилата не сака да
се вклучи
ШТО НЕ Е ВО РЕД?
1. Батерија не е вметната
2. Батеријата не е наполнета
3. Четките се истрошени
Пилата прави
незадоволителни
засеци
1. Тап лист
2. Листот е монтиран наопаку
3. Гума за џвакање или катран
на листот
XPS™ работната
светилка трепка
Машината
претерано вибрира
Не прави прецизно
хоризонтално
сечење
4. Несоодветен лист за
работата што се врши
1. Батеријата не е наполнета
1. Пилата не е безбедно
монтирана на статив или на
работна маса
2. Статив или маса на нерамен
под
3. Оштетен лист
1. Мерилото на хоризонтален
агол не е соодветно
подесено
2. Листот не е порамнет со
преградата
3. Листот не е исправен во
однос на масата
4. Работниот материјал се
движи
Материјалот го
приклештува
листот
5. Сечната плоча е истрошена
или оштетена
1. Сечење на свиткан материјал
ШТО ДА СЕ НАПРАВИ
1. Вметнете ја батеријата. Погледнете во делот
Вметнување и отстранување на батерискиот
пакет од алатката.
2. Наполнете ја батеријата. Погледнете во делот
Постапка за полнење.
3. Обезбедете четките да бидат заменети во
овластен сервисен центар.
1. Заменете го листот. Погледнете во делот
Менување или монтирање на нов лист.
2. Свртете го листот. Погледнете во делот Менување
или монтирање на нов лист.
3. Отстранете го листот и исчистете го со груба
челична волна и терпентин или со домашен
препарат за чистење на печки.
4. Сменете го типот на листот. Погледнете во делот
Листови под Изборни додатоци.
1. Наполнете ја батеријата. Погледнете во делот
Постапка за полнење.
1. Затегнете ги сите делови за монтирање.
Погледнете во делот Монтирање на маса.
2. Преместете ги на рамна површина. Погледнете во
делот Запознавање.
3. Заменете го листот. Погледнете во делот
Менување или монтирање на нов лист.
1. Проверете го и подесете го. Погледнете во делот
Подесување на мерилото на хоризонтален агол
под Подесувања.
2. Проверете го и подесете го. Погледнете во делот
Подесување на мерилото на хоризонтален агол
под Подесувања.
3. Проверете и подесете ја преградата. Погледнете
во делот Вертикален аголник за подесување на
маса под Подесувања.
4. Добро стегнете го работниот материјал
на преградата или залепете шмиргла со
120 гранулации на преградата со гумен цемент.
5. Однесете ја во овластен сервисен центар.
1. Погледнете во делот Свиткан материјал под
Посебни сечења.
zst00288783 - 01-12-2015
113
114
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising