DCS365 | DeWalt DCS365 MITRE SAW instruction manual

402114-52 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCS365
Figura 1
M
N
O
L
Q
A
B
K
J
C
I
H
D
G
J
C
F
E
A R Q
N
X
K
P
W
U
U
C
T S
V
2
C
Y
L
M
Figura 2
Figura 3
P
AR
Figura 3A
Z
Figura 4
Figura 5
Figura 6A
Figura 6B
D
AI
AB
AC
AD
AA
AE
V
3
Figura 6C
AD
AF
AG
AE
AH
Figura 7A
Figura 7B
Figura 7C
Figura 7D
4
Figura 8
Figura 9
A
R
AJ
AK
N
Figura 10
Figura 11
I
I
H
I
G
E
Figura 12B
Figura 12A
AM
45°
AP
L
48°
AN
AO
L
Y
5
Figura 13
Figura 14
AL
U
Figura 15
Figura 16
Figura 17
Figura 18
A
B
unghi „A”
6
Figura 19
Figura 20
K
AQ
Figura 21
Figura 22
AQ
K
Figura 23
Figura 24
7
FERĂSTRĂU CIRCULAR FĂRĂ FIR PENTRU
TĂIERI ÎNCLINATE DCS365
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Tip acumulatori
Diametrul lamei
Alezajul lamei
Grosime corp lamă
Turaţie max. lamă
Capacitate mac. tăiere transversală
la 90°
Capacitate max. tăiere înclinată la 45°
Oblic (poziţii max.)
Înclinat (poziţii max.)
Înclinare la 0°
Lăţime rezultată la înălţime max. de
50 mm
Înălţime rezultată la lăţime max. de
90 mm
Înclinare la 45° stânga
Lăţime rezultată la înălţime max. de
50 mm
Înălţime rezultată la lăţime max. de
90 mm
Înclinare la 45° dreapta
Lăţime rezultată la înălţime max. de
50 mm
Înălţime rezultată la lăţime max. de
90 mm
45° echer stânga
Lăţime rezultată la înălţime max. de
35 mm
Timp de frânare automată a lamei
Greutate fără acumulator
8
DCS365
18
1
Li-Ion
mm
184
mm
16
mm
1
min-1 3750
V c.c.
mm
50
mm
35,3
stânga 45°
dreapta 45°
stânga 48°
dreapta 0°
mm
250
mm
15
mm
176
mm
8
mm
176
mm
8
mm
s
kg
250
< 10
10,5
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma
vectorială a trei axe) conform cu EN 62841-3-9:
LPA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
88
LWA (nivel putere sonoră)
dB(A)
93
K (marjă pentru nivelul sonor dat)
dB(A)
2,0
Valoarea emisiilor de vibraţii ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 62841-39 şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru protecţia operatorului
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
întreţinerea uneltei şi accesoriilor,
menţinerea caldă a mâinilor, formarea
machetelor de lucru.
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Vc.c
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
DCB183/B DCB184/B DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Vc.c
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
DCB105
Vc.a
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah)
(2 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah)
(4 Ah)
(5 Ah)
0,49
DCB107
Vc.a
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah)
(2 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah)
(4 Ah)
(5 Ah)
0,29
DCB112
Vc.a
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah)
(2 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah)
(4 Ah)
(5 Ah)
0,36
DCB113
Vc.a
min
kg
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah)
(2 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah)
(4 Ah)
(5 Ah)
0,4
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
DCB115
Vc.a
min
kg
Siguranţe:
Europa
Regatul
Unit & Irlanda
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah)
(2 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah)
(4 Ah)
(5 Ah)
0,5
Unelte cu
alimentare la 230 V
Unelte cu
alimentare la 230 V
10 amperi, la reţea
electrică
3 amperi, la fişe
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică riscul de electrocutare.
Indică riscul de incendiu.
9
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
FERĂSTRĂU CIRCULAR FĂRĂ FIR PENTRU
TĂIERI ÎNCLINATE
DCS365
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015, EN 62841-39:2014.
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/
EC (până la 19.04.2016), 2014/30/EU (de la
20.04.2016) şi 2011/65/EU. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
partea din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.10.2015
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT: Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
10
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
vii sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
Preveniţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
Nu lăsaţi ca obişnuinţa obţinută prin
utilizarea frecventă a uneltelor să
vă permită să deveniţi impasibil şi
să ignoraţi principiile de siguranţă
în utilizarea uneltelor. O acţiune
neglijentă poate provoca accidente grave
într-o fracţiune de secundă.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
h) Ţineţi mânerele şi suprafeţele de
prindere uscate, curate şi lipsite de
ulei şi unsoare. Mânere şi suprafeţele
de prindere alunecoase nu permit
manipularea şi controlul uneltei în de
siguranţă în situaţii neaşteptate.
11
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
e) Nu folosiţi un acumulator sau o unealtă
care este deteriorată sau modificată.
Bateriile deteriorate sau modificate pot
avea un comportament imprevizibil care
rezultă în foc, explozie sau risc de rănire.
f) Nu expuneţi bateria sau unealta la foc
sau temperatură excesivă. Expunerea la
foc sau temperaturi de peste 130 °C poate
provoca explozie.
g) Respectaţi toate instrucţiunile de
încărcare şi nu încărcaţi acumulatorul
sau unealta în afara intervalul de
temperatură specificat în instrucţiuni.
Încărcarea necorespunzătoare sau la
temperaturi în afara domeniului specificat
poate deteriora bateria şi poate creşte
riscul de incendiu.
6) SERVICE
a) Dispuneţi repararea uneltei electrice
numai de către persoane autorizate şi
cu piese de schimb originale. Astfel,
vă asiguraţi că se menţine siguranţa în
folosirea uneltei.
b) Niciodată nu servisaţi acumulatorii
deterioraţi. Servisarea acumulatorilor
ar trebui să fie efectuată numai de către
producător sau furnizorii autorizaţi de
service.
12
Instrucţiuni de siguranţă
pentru ferăstraiele circulare
pentru tăieri înclinate
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ferăstraiele circulare pentru tăieri
înclinate sunt destinate pentru tăierea
produselor din lemn sau derivatelor din
lemn, ele nu pot fi utilizate cu discuri
abrazive pentru tăierea materialelor
neferoase, cum ar fi bare, tije, cuie
etc. Pulberile abrazive duc la blocarea
componentelor, precum apărătoarea
inferioară. Scânteile de la taiere abrazivă
vor arde apărătoarea inferioară, inserţia de
secţionare şi alte piese din material plastic.
Utilizaţi cleme pentru a susţine piesa
de prelucrat ori de câte ori se poate.
Dacă susţinerea piesei se face cu mâna,
trebuie să vă păstraţi întotdeauna mâna
la cel puţin 100 mm (4") faţă de fiecare
parte a pânzei de ferăstrău. Nu utilizaţi
acest ferăstrău să tăiaţi bucăţi care sunt
prea mici pentru a fi prinse sau ţinute
de mână în siguranţă. Dacă mâna este
amplasată prea aproape de lamă, există un
risc crescut de accidentare la contactul cu
lama.
Piesa de prelucrat trebuie să fie
staţionară şi prinsă sau ţinută atât pe
ghidaj, cât şi pe masă. Nu avansaţi
piesa în lamă sau tăiaţi „de mână” în
nici un fel. Piesele neprotejate sau în
mişcare ar putea fi aruncate la viteze mari,
provocând o rănire.
Apăsaţi ferăstrăul prin piesa de
prelucrat. Nu trageţi lama de fierăstrău
în piesa de prelucrat. Pentru a face
o tăietură, ridicaţi capul ferăstrăului
şi trageţi-l afară pe piesa de prelucrat,
fără tăiere, porniţi motorul, apăsaţi
capul ferăstrăului în jos şi împingeţi
ferăstrăul prin piesa de prelucrat.
Tăierea în direcţie de tragere poate să
cauzeze ca pânza de ferăstrău să urce în
partea de sus a piesei de prelucrat şi să
arunce ansamblul lamei spre operator.
Nu treceţi mâna peste linia destinată
tăierii, nici în faţa, nici în spatele pânzei
de ferăstrău. Sprijinirea „cu mâna în
cruce” a piesei, adică ţinerea piesei la
dreapta pânzei de ferăstrău cu mâna
stângă sau invers este foarte periculoasă.
Nu ajungeţi cu ambele mâini în spatele
ghidajului mai aproape de 100 mm (4")
de fiecare parte a pânzei de ferăstrău,
pentru a elimina resturi de lemn, ori
din orice alt motiv, în timp ce lama se
roteşte. Apropierea cu mâna de lama de
ferăstrău s-ar să nu fie controlabilă şi s-ar
putea fiţi grav rănit.
g) Verificaţi piesa de lucru înainte
de tăiere. În cazul în care piesa de
lucru este curbată sau deformată,
prindeţi-o cu o clemă cu faţa spre
ghidaj. Asiguraţi-vă întotdeauna că nu
există niciun spaţiu liber între piesă,
ghidaj şi masă de-a lungul liniei de
tăiere. Piesele curbate sau deformate se
pot răsuci sau schimba brusc poziţia şi
pot cauza blocarea lamei de ferăstrău în
timpul tăierii. Nu trebuie să existe cuie sau
obiecte străine în piesa de prelucrat.
h) Nu folosiţi ferăstrăul până când masa
nu este curată de toate uneltele,
resturile de lemn, etc., cu excepţia
piesei de lucru. Depunerile mici sau
bucăţile desprinse din lemn sau alte
obiecte care intră în contact cu lama în
rotaţie pot fi aruncate cu viteza mare.
i) Tăiaţi doar o singură piesă la un
moment dat. Mai multe piese nu pot
fi stivuite prinse sau fixate în mod
corespunzător în acelaşi timp şi pot bloca
lama ori se pot deplasa în timpul tăierii.
j) Asiguraţi-vă că ferăstrăul este montat
sau poziţionat pe o suprafaţă plană
de lucru şi fermă, înainte de utilizare.
O suprafaţă de lucru plană şi fermă reduce
riscul ca ferăstrăul să devină instabil.
k) Planificaţi-vă lucrarea. De fiecare dată
când modificaţi setarea unghiului de
înclinare sau de tăiere oblică, asiguraţivă că apărătoarea reglabilă este
setată corect pentru a sprijini piesa
de prelucrat şi nu va interfera cu lama
sau sistemul de protecţie. Fără pornirea
uneltei şi fără ca piesa de prelucrat să
fie pe masă, mutaţi lama printr-o tăiere
complet simulată pentru a vă asigura nu
vor fi interferenţe sau pericole de tăiere
a apărătorii.
l) Asiguraţi un sprijin adecvat, cum ar fi
extensii de masă, capre de tăiere etc.
în cazul unei piese de lucru care este
mai lată sau mai lungă decât partea de
sus a mesei. Piesele mai lungi sau mai
late decât masa ferăstrăului cădea dacă nu
sunt sprijinite în siguranţă. În cazul în care
cade bucata de tăiere sau piesa de lucru,
se poate ridica apărătoarea inferioară sau
pot să fie aruncate de lama în rotaţie.
m) Nu apelaţi la o altă persoană pentru
a ţine locul unei prelungiri de masă
sau a unui suport suplimentar. Suportul
instabil pentru piesa de lucru poate
provoca blocarea lamei sau piesa de lucru
se poate deplasa în timpul operaţiei de
n)
o)
p)
q)
r)
s)
tăiere, trăgându-vă pe dvs. şi pe persoana
care vă ajută spre lama de tăiere.
Piesa tăiată nu trebuie să fie blocată
sau presată prin orice mijloace
împotriva rotirii lamei de ferăstrău.
Dacă este limitată, de exemplu, folosind
opritoare de lungime, piesa tăiată ar putea
fi prinsă de lamă şi aruncată violent.
Utilizaţi întotdeauna o clemă sau un
dispozitiv conceput special pentru
a sprijini în mod corespunzător
materialul rotund, cum ar fi tije sau ţevi.
Tijele au tendinţa să se rotească în timp ce
sunt tăiate, provocând ca lama să „muşte”
şi să tragă piesa cu mâna spre lamă.
Lăsaţi lama să atingă turaţia maximă
înainte de a o pune în contact cu piesa
de prelucrat. Aceasta va reduce riscul de
a proiectare a piesei.
În cazul în care piesa de prelucrat
sau în care lama se blochează, opriţi
ferăstrăul circular. Aşteptaţi ca toate
piesele mobile să se oprească a opri
şi deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau scoateţi acumulatorul.
Apoi eliberaţi materialul blocat.
Continuarea tăierea cu o piesă blocată ar
putea duce la pierderea controlului sau
deteriorarea ferăstrăului.
După ce tăierea este terminată, eliberaţi
comutatorul, ţineţi capul ferăstrăului în
jos şi aşteptaţi ca lama să se oprească
înainte de a scoate bucata tăiată.
Atingerea cu mâna în apropierea lamei în
mişcare este periculoasă.
Apucaţi mânerul ferm atunci când
se faceţi o tăiere incompletă sau la
eliberarea comutatorului înainte de a se
poziţiona capul ferăstrăului complet
în poziţia de jos. Acţiunea de frânare
a ferăstrăului poate provoca tragerea
bruscă a capului ferăstrăului în jos,
reprezentând un risc de rănire.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
ferăstraiele circulare pentru
tăieri înclinate
AVERTISMENT: Nu introduceţi
acumulatorul în unitate până când
instrucţiuni complete nu sunt citite şi
înţelese.
•
NU FOLOSIŢI ACEST APARAT până
când nu este complet asamblat şi instalat
în conformitate cu instrucţiunile. Aparat
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
asamblat incorect poate conduce la
apariţia unei situaţii periculoase.
OBŢINEŢI RECOMANDĂRIde la
superiorul dvs., de la instructor sau o altă
persoană calificată, dacă nu sunteţi
complet familiarizat cu operarea acestui
aparat. Cunoaşterea este siguranţă.
ASIGURAŢI-VĂ că lama se roteşte în
direcţia corectă. Dinţii de pe lamă ar
trebui să fie orientaţi în direcţia de rotaţie
marcată pe ferăstrău.
STRÂNGEŢI TOATE MÂNERELE,
butoanele şi manetele înainte de operaţie.
Clemele slăbite pot ca unele piesa de
prelucrat sau bucăţi ale acesteia să fie
aruncate la viteze mari.
ASIGURAŢI-VĂ CĂ că toate lamele şi
clemele pentru lamă sunt curate, părţile
încastrate ale clemelor pentru lamă sunt
fixate şi şurubul de prindere este bine
strâns. Elementele de prindere a lamei
slăbite sau necorespunzătoare poate
pot duce la deteriorarea ferăstrăului şi la
eventuale accidente.
NU OPERAŢI ÎN ALTFEL DECÂT LA
TENSIUNEA SPECIFICATĂ a ferăstrăului.
Acest fapt poate conduce la supraîncălzire,
la deteriorarea uneltei şi la vătămare
corporală.
NU FIXAŢI OBIECTE CA PANĂ ÎN
VENTILATOR pentru a bloca axul
motorului. Acest fapt poate conduce
la deteriorarea uneltei şi la vătămare
corporală.
NICIODATĂ NU TĂIAŢI METALEsau
zidărie. Oricare dintre acestea poate
provoca sfaturi desprinderea straturilor de
carbură de pe acoperirea lamei la viteze,
cauzând o rănire gravă.
NICIODATĂ NU STAŢI CU NICIO PARTE
A CORPULUI ÎN LINIE CU LAMA. Poate
rezulta vătămarea corporală.
NICIODATĂ NU APLICAŢI LUBRIFIANT
PE O LAMĂ ÎN MIŞCARE. Aplicarea de
lubrifiant ar putea cauza ca mâna să intre
în lamă, rezultând răniri grave.
NU ţineţi mâna în zona de acţiune a lamei
atunci când fierăstrăul este conectat la
sursa de alimentare. Activarea accidentală
a lamei poate provoca răniri grave.
NU ACCESAŢI NICIODATĂ ÎN JURUL
SAU ÎN SPATELE PÂNZEI DE
FERĂSTRĂU. Lama poate cauza vătămări
grave.
NU ACCESAŢI PARTEA DE JOS
A FERĂSTRĂULUI decât în cazul în cazul
în care este oprit de deconectat. Contactul
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cu lama ferăstrăului poate avea ca rezultat
vătămarea corporală.
FIXAŢI APARATUL PE O SUPRAFAŢĂ
DE SPRIJIN STABILĂ. Vibraţiile pot
provoca alunecarea, deplasarea sau
răsturnarea maşinii, provocând vătămări
corporale grave.
FOLOSIŢI DOAR LAMELE SPECIALE
recomandate pentru ferăstrăul circular.
Pentru cele mai bune rezultate, nu utilizaţi
lame cu vârf de carbură cu unghiuri
de peste 7 grade. Nu utilizaţi lame de
ferăstrău cu canale adânci sub dinţi.
Acestea pot devia şi pot intra în contact
cu apărătoarea, ceea de poate duce la
defectarea aparatului şi/sau la rănirea
gravă.
FOLOSIŢI DOAR LAME CU
DIMENIUNEA ŞI TIPUL CORECTE
specificate special pentru această unealtă,
pentru a preveni deteriorarea şi/sau rănirea
gravă (în conformitate cu EN847-1).
INSPECTAŢI LAMELE PENTRU URME
DE CRĂPĂTURI sau alte deteriorări
înainte de operare. O lamă fisurată sau
deteriorată se poate rupe şi bucăţi din
ea pot fi aruncate la viteze mari, cauzând
o rănire gravă. Înlocuiţi imediat lamele
crăpate sau deteriorate. Observaţi
marcajul pentru viteza maximă de pe lama
ferăstrăului.
CURĂŢAŢI LAMA ŞI CLEMELE LAMEI
înainte de operare. Curăţarea lamei şi
a clemelor pentru lamă vă permite să
verificaţi dacă există deteriorări apărute la
lamă sau la cleme. O lamă sau o clemă
fisurată sau deteriorată se poate rupe şi
bucăţi din ea pot fi aruncate la viteze mari,
cauzând o rănire gravă.
NU FOLOSIŢI LAMELE DEFORMATE.
Verificaţi pentru a vedea dacă lama se
roteşte drept şi dacă este fără vibraţii.
O lamă care vibrează poate provoca
deteriorarea aparatului şi/sau rănirea
gravă.
NU utilizaţi lubrifianţi sau agenţi de
curăţare (în special spray sau aerosoli) în
apropierea apărătorii din plastic. Materialul
policarbonat utilizat la construirea
apărătorii poate fi atacat de anumite
substanţe chimice.
PĂSTRAŢI APĂRĂTOAREA ÎN POZIŢIE
şi în bună stare de lucru.
FOLOSIŢI ÎNTOTDEAUNA PLACA DE
SECŢIONARE ŞI ÎNLOCUIŢI ACEASTĂ
PLACĂ CÂND ESTE DETERIORATĂ.
Acumulările de aşchii mici în ferăstrău
•
•
•
•
lustruire, găurire şi alte activităţi de
construcţie conţin substanţe chimice
cunoscute a cauza cancer, malformaţii
congenitale sau alte probleme de
reproducere. Câteva exemple ale
acestor substanţe chimice sunt:
pot interfera cu lama sau pot provoca
instabilitatea piesei la tăiere.
FOLOSIŢI NUMAI CLEME DE LAMĂ
SPECIFICATE PENTRU ACEASTĂ
UNEALTĂ pentru a preveni deteriorarea
aparatului şi/sau rănirea gravă.
CURĂŢAŢI DESCHIDERILE DE AER
ALR MOTORULUIde aşchii şi rumeguş.
Deschiderile de aer înfundate pot duce
la supraîncălzirea aparatului, defectarea
maşinii şi, eventual, cauzând un scurtcircuit, care ar putea provoca răniri grave.
NICIODATĂ NU BLOCAŢI
COMUTATORUL ÎN POZIŢIA „PORNIT”.
Acest fapt poate conduce la vătămări
corporale grave.
NICIODATĂ NU STAŢI PE UNEALTĂ.
Răniri grave ar putea apărea în cazul în
care unealta este răsturnată sau dacă
instrumentul de tăiere este atins accidental.
AVERTISMENT: Tăierea materialelor
plastice, a lemnului tratat şi a altor
materiale poate provoca ca materialul
topit să se acumuleze pe vârfurile
lamei şi corpul lamei de ferăstrău,
crescând riscul de supraîncălzire
a lamei şi de curbare în timpul tăierii.
AVERTISMENT: Purtaţi întotdeauna
echipament de protecţie pentru
urechi adecvat. În unele condiţii şi
în funcţie de durata de funcţionare,
zgomotul produs de acest produs
poate duce la pierderea auzului. Luaţi
în considerare următorii factori care
influenţează expunerea la zgomot:
•
Utilizaţi lame de fierăstrău realizate
pentru a produce un nivel scăzut
de zgomot,
•
Utilizaţi doar lame de fierăstrău
bine ascuţite, şi
•
Utilizaţi lame special concepute
pentru reducerea zgomotului.
AVERTISMENT: Utilizaţi
ÎNTOTDEAUNA ochelari de protecţie.
Ochelarii obişnuiţi NU sunt ochelari de
protecţie. Purtaţi întotdeauna o mască
pentru faţă sau o mască anti-praf
dacă operaţiunea de tăiere produce
mult praf.
AVERTISMENT: Utilizarea acestei
unelte poate genera şi/sau elibera
praf, ceea ce poate cauza afecţiuni
respiratorii sau alte vătămări grave.
AVERTISMENT: Anumite prafuri
rezultate prin şlefuire, tăiere,
•
plumbul din vopsele pe bază de
plumb,
•
silicat cristalin de la cărămizi şi
ciment şi alte produse de zidărie,
precum şi
•
arsenic şi crom din lemnul tratat
chimic.
Riscurile expunerii la aceste
substanţe sunt variate şi depind
de cât de des efectuaţi acest tip de
muncă. Pentru a reduce expunerea
la aceste substanţe chimice: lucraţi
într-o zonă bine ventilată şi lucraţi cu
echipamente de siguranţă aprobate,
cum ar fi măşti de praf, care sunt
special concepute pentru a filtra
particulele microscopice.
•
Preveniţi contactul prelungit cu praful
de şlefuire, tăiere, şlefuire, găurire şi
alte activităţi de construcţie. Purtaţi
echipament de protecţie şi spălaţi zonele
expuse cu apă şi săpun. Pătrunderea
prafului în gură, ochi sau rămânerea
acestuia pe piele poate determina
absorbţia substanţelor chimice dăunătoare.
AVERTISMENT: Utilizarea acestei
unelte poate genera şi/sau elibera
praf, ceea ce poate cauza afecţiuni
respiratorii sau alte vătămări grave.
Întotdeauna folosiţi o protecţie
respiratorie aprobată pentru
expunerea la praf.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
– Vătămări cauzate de atingerea
componentelor ce se rotesc.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale lamei rotative a fierăstrăului.
– Riscul de vătămări la schimbarea lamei.
15
– Riscul de strivire a degetul la deschiderea
apărătorilor.
– Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma tăierii
lemnului, în special a stejarului, fagului şi
MDF.
Următorii factori sporesc riscul apariţiei
problemelor de respiraţie:
– Niciun aspirator de praf nu este conectat la
tăierea lemnelor.
– Aspiraţia insuficientă a prafului datorată
curăţării precare a filtrelor de evacuare.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Ţineţi mâinile departe de lamă.
Nu priviţi în fascicolul luminos în timpul
funcţionării lămpii.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (X), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2015 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori (consultaţi Specificaţiile tehnice).
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare
16
de pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
AVERTIZARE: Vă recomandăm să
folosiţi un dispozitiv pentru curentul
rezidual cu o intensitate a curentului
de 30 mA sau mai puţin.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi, pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci când
nu există acumulator în compartiment.
Deconectaţi încărcătorul înainte de
a încerca să îl curăţaţi.
• Cea mai lungă durată de viaţă şi cea mai
bună performanţă pot fi obţinute în cazul în
care acumulatorul este încărcat atunci când
temperatura aerului este între 18 ° şi 24 °C.
Nu încărcaţi acumulatorul la o temperatură
a aerului sub +4 °C sau peste +40 °C. Acest
lucru este important şi va preveni deteriorarea
gravă a acumulatorului.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor DEWALT. Orice alte utilizări
pot genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu expuneţi staţia de încărcare la ploaie
sau zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi a cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
înlocuirea acestora.
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 şi DCB115 utilizează acumulatori de
10,8 V, 14,4 V şi 18 V Li-Ion XR (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B şi DCB185).
Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare (Fig. 2)
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (P) în staţia de
încărcare. Indicatorul luminos roşu (încărcare)
va lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un
centru de service autorizat.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor litiu-ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
Procesul de încărcare
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NICIODATĂ NU încercaţi să conectaţi două
încărcătoare simultan.
• Staţia de încărcare este concepută să
opereze cu o tensiune electrică standard
de 230 V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu
nicio altă tensiune. Această recomandare
nu se aplică încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Indicatoare de încărcare: DCB105
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator fierbinte/
rece
înlocuiţi acumulatorul
Indicatoare de încărcare: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Indicatorul
luminos roşu va lumina intermitent continuu, dar
rămâne aprins un indicator luminos galben în
timpul acestei operaţii. După ce bateria a atins
o temperatură corespunzătoare, indicatorul
17
luminos galben se stinge şi încărcătorul reia
procedura de încărcare.
Încărcătorul(ele) compatibil(e) nu va/vor încărca
un acumulator defect. Încărcătorul va indica un
acumulator defect refuzând să lumineze sau
semnalizând codul pentru problemă acumulator
sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de asemenea,
o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi
automat în modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate scădea sub 0 °C (32 °F) sau depăşi
40 °C (104 °F) (precum ateliere în aer liber
sau construcţii metalice pe timpul verii).
Pentru cea mai bună durată de de viaţă,
depozitaţi acumulatorii într-un loc răcoros,
uscat.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
NUMAI LA PACHETELE DE BATERII LITIU-ION
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere inflamabile, cum ar fi în
18
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi sau
nu deterioraţi acumulatorul. Nu utilizaţi
un acumulator sau un încărcător
care a suferit o lovitură puternică,
a fost scăpat pe jos, a fost călcat sau
deteriorat în vreun fel (ex. înţepat cu
un cui, lovit cu un ciocan, călcat în
picioare). Se poate genera şoc electric
sau electrocutare. Acumulatorii
deterioraţi trebuie returnaţi la centrul
de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi uşor
răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU-ION (LI-ION)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu-ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona cu
apă şi săpun delicat. În cazul în care lichidul
acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii
deschişi timp de 15 minute sau până când
trece iritaţia. În cazul în care este necesară
asistenţă medicală, informaţi medicul că
electrolitul acumulatorului este compus dintrun amestec de carbonaţi organici lichizi şi
săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediţia, asa cum
sunt descrise de standardele legale şi din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociaţiei
Internazionale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) şi Acordul European privind Transportul
Internaţional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele şi acumulatorii cu ioni
de litiu au fost testaţi conform secţiunii 38.3
din Normele ONU privind transportul mărfurilor
periculoase, Manualul de teste şi criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la clasificarea
ca material periculos complet reglementat
din Clasa 9. În general, cele două cazuri care
necesită expedierea conform Clasei 9 sunt:
1. Expedierea pe cale aeriană a peste doi
acumulatori Litiu-Ion DEWALT, atunci când
pachetul conţine doar acumulatorii (fără
unelte), şi
2. Orice expediere care conţine un acumulator
Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare
de 100 waţi oră (Wh). Toţi acumulatorii cu
ioni de litiu prezintă clasificarea waţi oră pe
ambalaj.
În cazul transportării acumulatorilor, asiguraţi-vă
că bornele acestora sunt protejate şi bine izolate
de materialele cu care ar putea intra în contact şi
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Informaţiile din această secţiune a manualului
sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanţie
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activităţile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DCS365 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Se pot folosi şi acumulatori DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B sau DCB185. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Specificaţie tehnică.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă a soarelui şi de căldura sau frigul excesive. Pentru
performanţa şi durata de viaţă optime ale
acumulatorului, depozitaţi acumulatorii la temperatura camerei atunci când nu sunt folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat, scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
pot indica următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea şi cerinţele legate de documentaţie.
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Transportarea acumulatorilor poate cauza
eventual incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale conductoare.
Acumulator încărcat.
Acumulatorul se încarcă.
19
Acumulator defect.
Descriere (Fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Aceasta
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Nu expuneţi la apă.
A. Comutator declanşator
B. Mâner operare
C. Găuri de montare
D. Apărătoare inferioară
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
E. Buton de blocare pentru tăieturi oblice
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
G. Braţ tăiere oblică
Doar pentru utilizare la interior.
J. Mânere laterale
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încărcaţi acumulatorii DEWALT numai
cu încărcătoare DEWALT specificate.
Încărcarea altor acumulatori decât cei
specificaţi DEWALT cu un încărcător
DEWALT Încărcarea altor acumulatori
decât cei specificaţi.
F. Placă de secţionare
H. Scală tăiere oblică
I. Şuruburi scală tăiere oblică
K. Ghidaj
L. Buton de reglare înclinaţie
M. Şine
N. Port pentru praf
O. Mâner de ridicare
P. Acumulator
Q. Comutator de moment pentru luminile de
lucru XPS™
R. Manetă de blocare
Nu incineraţi acumulatorii.
S. Şurub de reglare a şinei
T. Buton de blocare a şinei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
U. Orificiu de prindere
V. Cheie pentru lamă
1 Fierăstrău circular pentru tăieri înclinate
W. Ştift de blocare
1 Cheie pentru lamă
X. Cod dată
1 Lamă de fierăstrău
Y. Suprareglare înclinaţie
1 Pachet mâner lateral
1 Sac de praf
1 Clemă de fixare a materialului
1 Manual de instrucţiuni
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
20
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ferăstrăul circular DEWALT DCS365 fără fir a fost
realizat pentru aplicaţiile profesionale de tăiere
a lemnului. Acesta efectuează operaţii de tăiere
transversală, înclinată şi oblică cu acurateţe şi în
deplină siguranţă.
Unitatea este concepută a fi utilizată cu un
diametru nominal al lamei de 184 mm (7-1/4"), cu
vârf din carbură.
NU TĂIAŢI NICIODATĂ METALE sau aliaje
uşoare, în special magneziu.
NU utilizaţi în condiţii de umiditate sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste fierăstraie circulare sunt unelte electrice
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului corespunde cu aceea a sursei de
alimentare.
Încărcătorul DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60335; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(Fig. 3)
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (P) este
complet încărcat.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul (P) cu canelurile din
interiorul mânerului uneltei (Fig. 3).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că se
cuplează bine în poziţie.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butoanele de detaşare (AR) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 3A)
Unii acumulatori DEWALT sunt prevăzuţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
21
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (Z).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Familiarizarea (Fig. 1, 4)
Deschideţi cutia şi ridicaţi ferăstrăul (Fig. 4), prin
utilizarea cavităţilor laterale sau a mânerului de
ridicare (O).
Aşezaţi ferăstrăul pe o suprafaţă netedă,
plană, cum ar fi un banc de lucru sau de masă
rezistentă.
Examinaţi Figura 1 pentru a vă familiariza cu
ferăstrăul şi cu diferitele părţi ale acestuia.
Secţiunea privind ajustările va face referire la
aceşti termeni şi trebuie să ştiţi despre ce piese
este vorba şi unde sunt acestea.
ATENŢIE: Pericol de prindere. Pentru
a reduce riscul de rănire, ţineţi degetul
mare sub mânerul de acţionare
atunci când trageţi mânerul în jos.
Apărătoarea inferioară se va deplasa
în sus când mânerul de acţionare este
tras în jos, ceea ce ar putea provoca
o prindere. Mânerul de operare este
amplasat aproape de apărătoarea
pentru tăieturi speciale.
Apăsaţi uşor mânerul de operare (B) şi trageţi
în afară ştiftul de blocare (W). Eliberaţi uşor
presiunea aplicată şi ţineţi mânerul de operare,
permiţând braţului să se ridice la înălţimea
maximă constructivă. Utilizaţi ştiftul de blocare
atunci când transportaţi ferăstrăul de la un loc
la altul. Folosiţi întotdeauna cavităţile de mână
sau mânerele laterale (J) pentru a transporta
ferăstrăul, aşa cum este indicat în figura 4.
Consultaţi Figura 5 şi Instalarea mânerelor
laterale.
Instalarea mânerelor laterale
(Fig. 5)
Ferăstrăul este prevăzut cu două mânere laterale
(J) care trebuie să fie instalate pe ferăstrău aşa
cum se arată în Figura 5. Folosiţi cele 4 şuruburi
şi 4 piuliţe furnizate. Strângeţi bine.
22
Montarea pe bancul de lucru
(Fig. 1)
Găurile (C) sunt prevăzute în toate cele 4 picioare
pentru a facilita montarea pe banc, aşa cum se
arată în Figura 1. Montaţi întotdeauna fierăstrăul
pe o suprafaţă stabilă pentru a preîntâmpina
deplasarea. Pentru a îmbunătăţi caracterul
portabil, unealta poate fi montată pe o bucată
placaj de 12,7 mm (1/2") sau mai groasă ce poate
fi prinsă pe suportul de lucru sau mutat în alte
locaţii şi prins din nou.
NOTĂ: Dacă alegeţi să montaţi fierăstrăul pe
o bucată de placaj, asiguraţi-vă că şuruburile de
montare nu ies prin partea inferioară a lemnului.
Placajul trebuie să fie aşezat orizontal pe suportul
de lucru. La prinderea ferăstrăului pe orice
suprafaţă de lucru, prindeţi numai pe bosajele de
prindere în care sunt amplasate orificiile pentru
şuruburile de montare. Prinderea în orice alt punct
va afecta funcţionarea adecvată a ferăstrăului.
ATENŢIE: Pentru prevenirea blocării
şi inexactităţilor, asiguraţi-vă că
suprafaţa pe care se montează nu
este deformată sau inegală. Dacă
fierăstrăul joacă pe suprafaţa de
lucru, poziţionaţi o bucată subţire de
material sub unul dintre picioarele
acestuia până când este stabil pe
suprafaţa de montare.
Schimbarea sau montarea
unei lamei de fierăstrău noi
(Fig. 6A–6C)
Consultaţi Lamele de ferăstrău la Accesorii
opţionale.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale, purtaţi
mănuşi de protecţie atunci când
manipulaţi lamele de ferăstrău.
ATENŢIE:
• Nu apăsaţi niciodată butonul de
blocare a axului (AI, Fig. 6B) în
timp ce lama este sub tensiune
sau în mişcare.
•
Nu tăiaţi metale, zidărie sau
produse din fibrociment cu acest
ferăstrău circular.
Înlocuirea lamei (Fig. 1, 3,
6A–C)
1. Scoateţi acumulatorul (P, Fig. 3) din ferăstrău.
2. Ridicaţi braţul în sus iar apoi ridicaţi
apărătoarea inferioară (D) cât de mult posibil.
3. Slăbiţi, dar nu scoateţi şurubul spate de la
apărătoare (AA) cu patru ture.
4. Slăbiţi, dar nu scoateţi şurubul faţă de la
apărătoare (AB, Fig. 6A), până când consola
(AC) poate fi ridicată destul de mult pentru
a ajunge la şurubul lamei (AE). Apărătoarea
inferioară va rămâne ridicată datorită poziţiei
şurubului de la consolă.
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (AI,
Fig. 6B) rotind uşor în acelaşi timp lama cu
mâna până când se blochează.
6. Menţineţi butonul apăsat iar cu cealaltă mână
slăbiţi şurubul lamei (AE) cu ajutorul cheii
hexagonale (V) 6,35 mm (1/4") furnizată.
(Rotiţi în sensul acelor de ceasornic, filetele
sunt pe stânga.)
7. Scoateţi şurubul lamei (AE) folosind cheia
hex prevăzută 6,35 mm (1/4"), scoateţi şaiba
de fixare exterioară (AF, Fig. 6C) şi lama
(AD). Şaiba de fixare interioară (AG) poate fi
lăsată pe ax (AH).
Montarea lamei (Fig. 6A–6C)
1. Scoateţi acumulatorul (P, Fig. 3) din ferăstrău.
2. Cu braţul ridicat, apărătoarea inferioară (D)
ţinută în poziţia deschis şi consola pentru
protecţie (AC) ridicat, aşezaţi lama (AD) pe
arborele (AH) şi pe şaiba interioară (AG),
cu dinţii de pe lama îndreptaţi în direcţia de
rotaţie marcată pe ferăstrău.
3. Montaţi la loc şaiba exterioară (AF) pe ax (AH).
4. Montaţi şurubul lamei (AE) şi, angrenând
dispozitivul de blocare a axului (AI), strângeţi
bine şurubul (AE) cu ajutorul cheii (V)
furnizate (rotiţi în sens invers acelor de
ceasornic, filetele sunt pe stânga).
5. Readuceţi consola pentru protecţie (AC) în
poziţia iniţială, complet în jos şi strângeţi ferm
ambele şuruburi de fixare a consolei (AA, AB)
pentru a ţine consola în poziţie.
AVERTISMENT: Clema consolei
pentru protecţie trebuie să fie readusă
în poziţia iniţială şi şurubul trebuie
să fie strâns înainte de a activa
ferăstrăul. Nerespectarea acestei
instrucţiuni va împiedica încheierea
apărătorii şi îi va permite să intre în
contact cu lama rotativă, cauzând
deteriorarea ferăstrăului şi grave
vătămări corporale.
Transportarea fierăstrăului
(Fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
AVERTISMENT: Pentru reducerea
riscului de vătămare personală gravă,
întotdeauna blocaţi butonul de blocare
a şinei (T), mânerul de blocare
a înclinaţiei (E), mânerul de blocare
pentru tăiere oblică (L) şi ştiftul de
blocare (W) înainte de a transporta
fierăstrăul. (Consultaţi Figura 1.)
În scopul de a transporta convenabil ferăstrăul, un
mâner de ridicare (O) a fost inclus pe partea de
sus a braţului şi mânere laterale (J) pe bază, aşa
cum se arată în Figura 1.
Depozitarea ferăstrăului
circular
Ferăstrăul circular trebuie să fie depozitat într-un
spaţiu uscat, încuiat şi nu la îndemâna copiilor.
FUNCŢII ŞI CONTROL
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Utilizarea sistemului XPS™
pentru lumina de lucru cu LED
(Fig. 1)
AVERTISMENT: Nu priviţi în fascicolul
luminos în timpul funcţionării lămpii.
23
NOTĂ: Acumulatorul trebuie să fie încărcat şi
conectat la ferăstrău.
necesar atunci efectuaţi anumite tăieri sau când
transportaţi fierăstrăul.
Sistemul de lumină XPS™ LED poate fi pornit
prin comutatorul momentan (Q). Lumina se
stinge în mod automat după 20 de secunde
dacă ferăstrăul nu este folosit. Lumina este, de
asemenea, activată automat la fiecare declanşare
a comutatorului principal al uneltei (A).
Ştiftul de blocare (Fig. 1)
Pentru a tăia o linie trasată cu creionul pe
o bucată de lemn, porniţi sistemul Worklight
XPS™ folosind comutatorul de moment (Q) (nu cu
comutatorul principal), apoi trageţi în jos mânerul
de acţionare (B) pentru a aduce lama aproape de
lemn. Umbra lamei va apărea pe lemn. Această
umbră reprezintă materialul pe care lama îl va
elimina la efectuarea tăieturii. Pentru a localiza
corect tăietura la linia de creion, aliniaţi linia de
creion cu marginea umbrei lamei. Ţineţi cont că
este posibil să trebuiască să reglaţi unghiurile de
tăiere oblică şi de înclinaţie pentru a se potrivi
exact cu linia de creion.
Ferăstrău dvs. este echipat cu o funcţie de eroare
a acumulatorului. Lumina de lucru XPS™ începe
să lumineze intermitent atunci când acumulatorul
este aproape golit, sau atunci când acumulatorul
este prea fierbinte. Încărcaţi acumulatorului
înainte de a continua tăierea. Consultaţi
Procedura de încărcare de la Instrucţiuni
importante de siguranţă pentru toţi
acumulatorii pentru instrucţiunile de încărcare
a acumulatorului.
Buton de blocare a tăierii
oblice (Fig. 1, 10)
Butonul de blocare a tăierii oblice (E) vă permite
să înclinaţi fierăstrăul la 48° la dreapta şi 48° la
stânga. Blocarea se va acţiona automat la 10°,
15°, 22,5°, 31,62° şi 45° la stânga şi la dreapta.
Buton de blocare a înclinaţiei
(Fig. 1, 12)
Butonul de blocare a înclinaţiei vă permite să
înclinaţi fierăstrăul la 48° la stânga. Pentru
a ajusta setarea înclinaţiei, rotiţi butonul de
blocare (L) în sens antiorar pentru a slăbi. Pentru
a-l strânge, rotiţi butonul de blocare a înclinaţiei în
sensul acelor de ceasornic.
Butonul de blocare a şinei
(Fig. 1)
Butonul de blocare a şinei (T) vă permite
să blocaţi ferm capul fierăstrăului pentru a-l
împiedica să alunece pe şine. Acest lucru este
24
AVERTISMENT: Ştiftul de blocare
trebuie folosit NUMAI atunci când
transportaţi sau depozitaţi fierăstrăul.
Nu utilizaţi NICIODATĂ ştiftul de
blocare pentru nicio operaţie de
tăiere.
Pentru blocarea capului fierăstrăului în poziţia
în jos, împingeţi capul fierăstrăului în jos,
împingeţi ştiftul de blocare (W) şi eliberaţi capul
fierăstrăului. Această operaţiune va menţine
în siguranţă capul fierăstrăului în jos pentru a-l
transporta dintr-un loc în altul. Pentru a-l elibera,
apăsaţi în jos capul fierăstrăului şi trageţi ştiftul
în afară.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
AVERTISMENT: Pentru a asigura că
pe lamei nu există obstacole, faceţi
întotdeauna o testare fără curent
înainte de efectuarea oricărei tăieri la
piesa de prelucrat.
Poziţia corectă a corpului şi
mâinilor (Fig. 7A–7D)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei
din figura Fig. 7A şi 7B.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
• Utilizaţi cleme pentru a susţine piesa de
prelucrat ori de câte ori se poate.
• Nu poziţionaţi niciodată mâinile în apropierea
zonei de tăiere. Nu ţineţi mâinile la distanţă
mai mică de 100 mm (4") faţă de lamă.
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
• Ţineţi piesa de prelucrat ferm pe masă şi
ghidaţi în timpul tăierii. Ţineţi mâinile pe
poziţie până când întrerupătorul a fost eliberat
şi lama s-a oprit complet.
AVERTISMENT: Anumite tipuri de
praf, cum ar fi lemnul de stejar
sau fag, sunt considerate a fi
cancerigene, în special dacă sunt
tratate cu aditivi de lemn.
• EFECTUAŢI ÎNTOTDEAUNA TĂIERI ÎN
GOL (FĂRĂ ALIMENTARE) ÎNAINTEA
TĂIETURILOR FINALE PENTRU A PUTEA
VERIFICA PARCURSUL LAMEI. NU
ÎNCRUCIŞAŢI MÂINILE, AŞA UM SE ARATĂ
ÎN FIGURILE 7C ŞI 7D.
• Ţineţi ambele picioare bine fixate pe podea
şi menţineţi-vă echilibrul. Pe măsură ce
deplasaţi braţul ferăstrăului la stânga şi
la dreapta, urmaţi-l cu corpul şi staţi uşor
înclinat în direcţia de înclinare a lamei.
• Priviţi prin fantele apărătorii atunci când
urmăriţi o linie trasată cu creionul.
Întrerupătorul de declanşare
(Fig. 8)
Pentru a porni ferăstrăul, apăsaţi maneta
de deblocare (R) spre stânga, apoi apăsaţi
întrerupătorul de declanşare (A). Unealta va
funcţiona în timp ce comutatorul este apăsat.
Permiteţi lamei să atingă viteza maximă de
funcţionare înainte de efectuarea oricărei tăieri.
Pentru a opri ferăstrăul, eliberaţi comutatorul de
declanşare. Lăsaţi lama să se oprească înainte
de ridicarea capului de ferăstrău. Nu există
nicio dotare pentru blocarea comutatorul pe
poziţia pornit. Un orificiu (AJ) este prevăzut în
comutatorul declanşator pentru introducerea unei
încuietori de blocare a comutatorului.
Fierăstrăul dumneavoastră nu este echipat cu
o frână electrică automată a lamei, dar lama
fierăstrăului trebuie să se oprească în 5 secunde
de la eliberarea comutatorului. Aceasta nu
este reglabilă. În cazul în care timpul de oprire
depăşeşte în mod repetat 5 secunde, prevedeţi
repararea uneltei de către un centru de service
autorizat DEWALT.
Asiguraţi-vă că lama s-a oprit complet înainte de
a-l demonta din fantă.
Extragerea prafului (Fig. 1, 9)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
- Folosiţi întotdeauna sisteme de
aspirare a prafului.
- Asiguraţi o bună ventilaţie
a spaţiului de lucru.
- Este recomandat să purtaţi un
aparat respirator adecvat.
Ferăstrăul dvs. are un orificiu pentru praf (N), care
permite conectarea sacului de praf furnizat (AK)
sau a unui sistem se aspirare.
PENTRU A ATAŞA SACUL DE PRAF
1. Montaţi sacul de praf (AK) la orificiul N), după
cum se arată în Figura 9.
PENTRU A GOLI SACUL DE PRAF
1. Scoateţi sacul de praf (AK) de la ferestră şi
scuturaţi uşor sacul de praf pentru a-l goli.
2. Montaţi la loc sacul de praf pe orificiul pentru
praf (N).
Este posibil să observaţi că praful nu va ieşi
din sac. Acest lucru nu va afecta performanţa
de tăiere, dar va reduce eficienţa de colectare
a prafului de la ferăstrău. Pentru a restabili
eficienţa colectării de praf de rumeguş, apăsaţi
arcul din interiorul sacului de praf atunci când
îl goliţi şi apăsaţi-l pe partea coşului gunoi sau
a recipientului de praf.
ATENŢIE: Nu utilizaţi niciodată
acest ferăstrău fără sacul de
praf sau fără extractorul de praf
DEWALT. Praful de lemn reprezintă un
pericol pentru respiraţie.
Tăierea cu ferăstrăul (Fig. 1)
Dacă nu puteţi asigura piesa de prelucrat pe
masă şi pe ghidaj cu mâna (formă neregulată,
etc.), sau dacă mâna ta va fi mai aproape
de 100 mm (4") faţă de lamă, trebuie să fie
utilizată o clemă sau un alt accesoriu. Consultaţi
Prinderea piesei de lucru pentru mai multe
informaţii.
Dacă nu utilizaţi funcţia de glisare, asiguraţi-vă
că aţi împins înapoi capul fierăstrăului cât de
mult posibil şi butonul de blocare a şinei (T) este
strâns. Astfel veţi preveni glisarea fierăstrăului
pe şine atunci când piesa de prelucrat este
angrenată.
25
NOTĂ: NU TĂIAŢI METALE SAU ZIDĂRIE CU
ACEST FERĂSTRĂU. Nu utilizaţi niciun fel de
discuri abrazive.
NOTĂ: Consultaţi Acţionarea şi vizibilitatea
apărătorii în secţiunea Reglaje pentru informaţii
importante cu privire la apărătoarea inferioară
înainte de tăiere.
TĂIERI TRANSVERSALE
Tăiere dreaptă (Fig. 1, 7A, 7B)
O tăiere transversală se face prin tăierea
transversală a lemnului la orice unghi. O tăiere
dreaptă se face cu braţul ferăstrăului pe poziţia
de zero grade. Setaţi şi blocaţi braţul fierăstrăului
la zero, ţineţi lemnul ferm pe masă şi pe ghidaj.
Cu butonul de blocare a şinei (T) strâns, porniţi
fierăstrăul apăsând întrerupătorul de declanşare
(A).
Atunci când fierăstrăul prinde viteză (aproximativ
1 secundă), coborâţi uşor braţul pentru a tăia prin
lemn. Lăsaţi întotdeauna lama să se oprească
complet înainte de a ridica braţul.
Atunci când tăiaţi ceva cu dimensiunea mai
mare decât 51 mm x 102 mm (2" x 4"), utilizaţi
o mişcare oscilantă de du-te -vino cu butonul
de blocare a şinei (T) slăbit. Trageţi fierăstrăul
spre dumneavoastră, coborâţi capul fierăstrăului
în jos spre piesa de prelucrat şi împingeţi uşor
fierăstrăul înapoi pentru a finaliza tăietura.
Nu lăsaţi lama fierăstrăului să atingă partea
superioară a piesei de prelucrat în timp ce îl
trageţi în afară. Acesta s-ar putea îndrepta spre
dumneavoastră, putând cauza vătămări corporale
sau deteriorarea piesei de prelucrat.
AVERTISMENT: Utilizaţi întotdeauna
o clemă de fixare pentru a menţine
controlul, a reduce riscul deteriorării
piesei de prelucrat şi vătămarea
personală, dacă este necesar ca
mâinile dumneavoastră să fie la mai
puţin de 100 mm (4”) de lamă în
timpul efectuării tăieturii.
NOTĂ: Butonul de blocare a şinei (T) indicat în
Figura 1 trebuie să fie liber pentru a permite ca
ferăstrăul să alunece de-a lungul şinelor sale.
Tăieturi oblice (Fig. 10, 11)
Tăieturile oblice sunt realizate cu braţul
ferăstrăului la un unghi diferit de zero. Acest unghi
este de obicei la 45° pentru tăierea colţurilor dar
poate fi setat la orice valoare între zero şi 48°
la stânga sau 48° la dreapta. Pentru a înclina
ferăstrăul în poziţie oblică, slăbiţi butonul de
blocare pentru tăiere oblică (E) prin rotirea în
spre stânga. Trageţi în sus pe butonul de blocare
pentru tăiere oblică pentru a muta braţul de tăiere
oblică (G) la unghiul de tăiere dorit pe scala de
26
tăiere oblică (H). Rotiţi butonul de blocare pentru
tăiere oblică spre dreapta pentru a strânge.
Efectuaţi tăierea conform instrucţiunilor de mai
sus.
Atunci când efectuaţi o tăietură oblică pe piese
de prelucrat mai mari de 51 mm x 102 mm (2"
x 4"), care sunt mai scurte pe lungime, Aşezaţi
întotdeauna partea mai lungă pe ghidaj (Fig. 11).
Pentru a tăia pe o linie de creion trasată pe piesa
de prelucrat, potriviţi unghiul cât mai aproape
posibil. Tăiaţi lemnul puţin mai lung şi măsuraţi
de la linia de creion la marginea tăiată pentru
a determina în ce direcţie puteţi regla unghiul de
tăiere oblică şi tăiaţi din nou. Acest lucru necesită
exerciţiu, dar este o tehnică frecvent utilizată.
Tăieturi înclinate (Fig. 12A, 12B)
O tăietură înclinată este o tăietură transversală
cu lama înclinată la un anumit unghi pe bucata
de lemn. Pentru a seta înclinarea, slăbiţi butonul
de blocare înclinării (L) şi deplasaţi ferăstrăul
la stânga după cum doriţi. După ce unghiul de
înclinare dorit a fost setat, strângeţi butonul de
blocare înclinării. Unghiurile înclinate pot fi setate
de la 0° dreapta la 48° stânga.
Pentru a seta unghiul de înclinare peste 45° până
la 48°,
1. Slăbiţi butonul de blocare înclinării (L).
2. Înclinaţi capul ferăstrăului uşor să alunece
suprareglarea înclinată (Y) la o parte.
3. Deplasaţi capul ferăstrăului la 48°.
4. Strângeţi butonul de blocare a înclinaţiei.
CALITATEA TĂIETURII
Fineţea oricărei tăieturi depinde de o serie de
variabile. Lucrurile cum ar fi materiale de a fi
tăiat, tipul lamei, ascuţirea lamei şi rata de tăiere
contribuie la calitatea tăierii.
Atunci când se doreşte obţinerea unor tăieturi
fine pentru modelare şi alte lucrări de precizie, un
lamă ascuţită (cu 60 de dinţi din carburi metalice)
şi o viteză de tăiere mai redusă, uniformă vor
produce rezultatele dorite.
Asiguraţi-vă că materialul nu se mişcă sau nu
alunecă în timpul tăierii: fixaţi-l bine pe poziţie.
Lăsaţi întotdeauna lama să se oprească complet
înainte de a ridica braţul.
Dacă sar totuşi mici aşchii de lemn din
spatele piesei de prelucrat, lipiţi o bucată de
bandă adezivă pe lemn în zona în care se va
efectua tăierea. Tăiaţi prin banda adezivă şi
îndepărtaţi-o cu atenţie când aţi terminat.
Pentru aplicaţii de tăiere diferite, consultaţi lista de
pânze de ferăstrău recomandate pentru ferăstrău
şi selectaţi-o pe cea care se potriveşte cel mai
bine nevoilor dumneavoastră. Consultaţi Lemele
de ferăstrău la Accesorii opţionale.
PRINDEREA PIESEI DE LUCRU
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
AVERTISMENT: O piesă de
prelucrat care este fixată, echilibrată
şi asigurată înainte de efectuarea
unei tăieturi se poate dezechilibra
după ce tăietura a fost finalizată.
O sarcină dezechilibrată poate atinge
ferăstrăul sau orice obiect de care
acest este ataşat, cum ar fi o masă
sau un banc de lucru. Atunci când
efectuaţi o tăietură într-o piesă
ce se poate dezechilibra, sprijiniţi
piesa corespunzător şi asiguraţivă că ferăstrăul este fixat bine pe
o suprafaţă stabilă. Poate apărea
vătămarea corporala.
AVERTISMENT: Piciorul clemei
de fixare trebuie să rămână fixat
peste baza ferăstrăului ori de câte
ori aceasta este utilizată. Fixaţi
întotdeauna piesa de prelucrat de
baza ferăstrăului - nu de orice altă
parte a zonei de lucru. Asiguraţi-vă
că piciorului clemei nu este fixat de
marginea bazei ferăstrăului.
AVERTISMENT: Utilizaţi întotdeauna
o clemă de fixare pentru a menţine
controlul, a reduce riscul deteriorării
piesei de prelucrat şi vătămarea
personală, dacă este necesar ca
mâinile dumneavoastră să fie la mai
puţin de 100 mm (4”) de lamă în
timpul efectuării tăieturii.
Dacă nu puteţi asigura piesa de prelucrat pe
masă şi pe ghidaj cu mâna (formă neregulată,
etc.), sau dacă mâna ta va fi mai aproape de
100 mm (4") faţă de lamă, trebuie să fie utilizată
o clemă sau un alt accesoriu.
Utilizaţi clema de fixare a materialului furnizată
împreună cu ferăstrăul. Pentru a achiziţiona
o clemă de material, contactaţi centrul de service
local sau distribuitorul DEWALT.
Alte dispozitive precum clemele cu arc, clemele
tip "F" sau clemele cu şurub pot fi potrivite pentru
materiale de anumite dimensiuni şi forme. Aveţi
grijă la selectarea şi montarea acestor cleme.
Luaţi-vă timp pentru a face o centrare de test
înainte de a face tăierea.
PENTRU A INSTALA CLEMA (FIG. 13)
1. Cu clema (AL) orientată spre partea din spate
a ferăstrăului tăiere înclinată, introduceţi tija
clemei în orificiul (U) din spatele apărătorii.
Asiguraţi-vă că canelura de la baza tijei
clemei este introdusă complet în orificiu (U).
2. Rotiţi clema la 180° înspre partea frontală
a ferăstrăului.
3. Slăbiţi butonul pentru a regla braţul clemei în
sus sau în jos, apoi utilizaţi butonul de reglare
fină pentru a fixa bine piesa de prelucrat.
NOTĂ: Aşezaţi clema pe partea opusă a bazei
atunci când efectuaţi tăieri înclinate. EFECTUAŢI
ÎNTOTDEAUNA TĂIERI ÎN GOL (FĂRĂ
ALIMENTARE) ÎNAINTEA TĂIETURILOR
FINALE PENTRU A PUTEA VERIFICA
PARCURSUL LAMEI. ASIGURAŢI-VĂ CĂ
CLEMA NU INTERFEREAZĂ CU MIŞCAREA
FERĂSTRĂULUI SAU A APĂRĂTORILOR.
REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Fierăstrăul dumneavoastră este reglat complet
şi precis din fabrică în momentul construirii.
Dacă sunt necesare reglaje datorită transportării
şi manipulării sau din orice alt motiv, urmaţi
instrucţiunile de mai jos pentru a regla fierăstrăul.
Odată efectuate, aceste reglaje trebuie să
rămână exacte. Luaţi-vă puţin timp pentru a urma
cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a menţine
precizia care este posibilă cu acest ferăstrău.
Reglarea scalei pentru tăieri
oblice (fig. 10, 14)
Blocaţi capul ferăstrăului în poziţia coborât.
Eliberaţi mânerul de blocare (E) şi balansaţi braţul
(G) până când se blochează în poziţia de înclinare
la 0°. Nu blocaţi butonul de blocare pentru tăieri
oblice. Aşezaţi un echer peste ghidajul şi lama
fierăstrăului, aşa cum este indicat în Figura 14.
(Nu atingeţi vârfurile dinţilor lamei cu echerul.
Acest lucru ar putea determina o măsurătoare
inexactă.) Dacă lama fierăstrăului nu este exact
27
perpendicular pe ghidaj, slăbiţi cele patru şuruburi
(I, Fig. 10) care fixează scala pentru tăieri oblice
(H) şi mişcaţi braţul pentru tăieri înclinate şi scala
la stânga sau la dreapta până când lama este
perpendicular pe ghidaj, aşa cum aţi măsurat cu
echerul. Strângeţi din nou cele trei şuruburi.
Reglarea echerului mobil cu
masa (Fig. 1, 12A, 15)
Pentru a alinia lama cu masa, blocaţi mânerul
de operare în poziţia în jos cu ajutorul ştiftului
de blocare (W). Aşezaţi un echer peste lamă,
asigurându-vă că nu este poziţionat peste dinţi.
Slăbiţi şurubul de blocare a înclinaţiei (L) şi
asiguraţi-vă că braţul este aşezat ferm peste
opritorul înclinaţiei la 0°. Rotiţi şurubul de reglare
a înclinaţiei (AO) la 0° cu o cheie hexagonală de
4 mm (nu este furnizată) pentru ca lama să fie la
înclinaţie de 0° cu masa.
Reglarea înclinaţie la 45°
stânga (Fig. 1, 12)
Pentru a regla înclinaţia la 45° stânga, slăbiţi mai
întâi butonul de blocare şi înclinaţi capul până
când se opreşte. Verificaţi dacă suprareglarea
înclinaţiei (Y) este în poziţia de 45°; iar în cazul în
care indicatorul de înclinaţie (AN) nu indică exact
45°, rotiţi şurubul de reglare a înclinaţiei de 45°
(AP), până când indicatorul indicatorul înclinaţiei
(AN) arată 45°.
Acţionarea şi vizibilitatea
apărătorii (Fig. 1, 24)
ATENŢIE: Pericol de prindere. Pentru
a reduce riscul de rănire, ţineţi degetul
mare sub mânerul de acţionare
atunci când trageţi mânerul în jos.
Apărătoarea inferioară se va deplasa
în sus când mânerul de acţionare este
tras în jos, ceea ce ar putea provoca
o prindere.
Apărătoarea inferioară (D) a fierăstrăului
dumneavoastră a fost proiectată să descopere
automat lama atunci când braţul este coborât şi
să coboare peste lamă atunci când braţul este
ridicat.
Înainte de fiecare utilizare sau după efectuarea
ajustărilor, acţionaţi braţul (nealimentat) şi
asiguraţi-vă că apărătoarea se deschide şi se
închide pe deplin. Nu ar trebui să intre în contact
cu lama. Cu braţul în sus, ridica apărătoarea
(nealimentat), după cum se arată în Figura 24 şi
eliberaţi. Apărătoarea ar trebui să închidă complet
rapid. Nu operaţi fierăstrăul dacă apărătoarea nu
se mişcă liber şi nu se închide rapid. Nu fixaţi sau
28
lega apărătoarea într-o poziţie deschisă atunci
când operaţi ferăstrăul.
Apărătoarea poate fi ridicată cu mâna atunci
când montaţi sau demontaţi lamele ferăstrăului
sau pentru verificarea acestuia. NU RIDICAŢI
NICIODATĂ APĂRĂTOAREA INFERIOARĂ CU
MÂNA DECÂT DACĂ LAMA ESTE OPRITĂ.
NOTĂ: Unele operaţiuni speciale de tăiere
a materialelor mari vor necesita să ridicaţi
apărătoarea cu mâna. Consultaţi Tăierea
materialelor de dimensiuni mari sub Tăieri
speciale.
Partea frontală a apărătorii este dotată cu fante
pentru a asigura vizibilitatea în timpul tăierii. Deşi
fantele reduc considerabil particulele proiectate,
există totuşi deschizături în apărătoare şi trebuie
să purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Reglarea ghidajului şinei
(Fig. 1)
Verificaţi în mod regulat mişcarea şi jocul şinelor
(M). şinele pot fi curăţate cu o cârpă curată
uscată. şina dreaptă poate fi reglată cu ajutorul
şurubului (S) indicat în Figura 1. Pentru a reduce
jocul, utilizaţi o cheie hexagonală de 4 mm şi
rotiţi şurubul de setare în sens orar, glisând
capul ferăstrăului înainte şi înapoi. Reduceţi jocul
menţinând în acelaşi timp forţa minimă de glisare.
Suportul pentru piesele lungi
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
SPRIJINIŢI ÎNTOTDEAUNA PIESELE LUNGI.
Nu apelaţi la o altă persoană pentru a ţine
locul unei prelungiri de masă sau a unui suport
suplimentar pentru o piesă de lucru care este
mai lungă sau mai lată decât masa ferăstrăului
sau pentru a ajuta la avans, suport sau tragerea
piesei de lucru.
Susţineţi piesele lungi de prelucrat folosind
mijloace convenabile, precum capre sau
dispozitive similare pentru a preveni căderea
capetelor.
Tăierea ramelor de tablou,
vitrinelor şi a altor obiecte cu
patru laturi (Fig. 16, 17)
Împărţiţi 180° la numărul de laturi şi rezultă
unghiul de tăiere oblică (dacă materialul este tăiat
vertical) sau unghiul de înclinaţie (dacă materialul
este tăiat pe lungime).
Pentru a înţelege cel mai bine modul de efectuare
a elementelor enumerate aici, vă sugerăm să
încercaţi câteva proiecte simple, folosind resturi
de lemn, până când vă dezvoltaţi un „simţ” pentru
fierăstrăul dumneavoastră.
Tăieri oblice combinate
(Fig. 18)
Fierăstrăul dumneavoastră este unealta perfectă
pentru realizarea colţurilor înclinate cum ar fi cele
din Figura 16. Schiţa A din Figura 17 prezintă
o îmbinare făcută cu ajutorul ajustării oblice
a marginilor de la două plăci 45° pentru a forma
un colţ de 90°. Pentru această îmbinare braţul
fierăstrăului este blocat în poziţia zero şi butonul
de reglare a înclinaţiei este blocat la 45°. Lemnul
este poziţionat cu partea lată şi plată pe masă şi
cu marginea îngustă pe ghidaj. Aceeaşi tăietură
poate fi realizată tăind oblic la dreapta şi la
stânga, cu suprafaţa plăcii aşezată pe ghidaj.
Tăierea bordurilor şi a altor
rame (Fig. 17)
Schiţa B din Figura 17 descrie o îmbinare
realizată setând braţul fierăstrăului la 45° pentru
tăierea oblică a celor două plăci pentru a realiza
un colţ la 90°. Pentru a realiza acest tip de
îmbinare, setaţi butonul de reglare a înclinaţiei
la zero şi braţul fierăstrăului la 45°. Încă o dată,
poziţionaţi lemnul cu partea lată şi plată pe masă
şi cu marginea îngustă pe ghidaj.
Figurile 16 şi 17 sunt doar pentru obiecte cu patru
părţi.
Pe măsură ce numărul de laturi se modifică, se
modifică şi unghiurile oblice şi cele înclinate.
Tabelul de mai jos vă arată unghiurile corecte
pentru o varietate de forme.
– EXEMPLE –
NUMĂR DE LATURI
UNGHI DE TĂIERE
OBLICĂ SAU DE
ÎNCLINAŢIE
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Tăietura oblică combinată este o tăietură
efectuată folosind un unghi oblic şi un unghi
înclinat în acelaşi timp. Acest tip de tăiere se
utilizează pentru realizarea ramelor sau a cutiilor
cu laturi oblice precum cea din Figura 18.
NOTĂ: Dacă unghiul de tăiere variază de la
tăietură la tăietură, verificaţi dacă butonul de
blocare a înclinaţiei şi mânerul de blocare
pentru tăietura oblică sunt bine strânse. Aceste
dispozitive trebuie să fie strânse după efectuarea
oricăror modificări ale unghiului înclinat sau oblic.
Tabelul de mai jos vă va ajuta să selectaţi setările
corespunzătoare de unghi înclinat şi unghi oblic
pentru tăieturile oblice compuse comune. Pentru
utilizarea diagramei, selectaţi unghiul dorit
A (Fig. 18) pentru proiectul dumneavoastră şi
localizaţi-l pe arcul corespunzător din diagramă.
Din punctul respectiv, urmăriţi diagrama drept în
jos pentru a găsi unghiul corect de înclinaţie şi
urmăriţi transversal pentru a găsi unghiul oblic
corect.
Setaţi ferăstrăul la unghiurile prescrise şi efectuaţi
câteva tăieturi de probă. Exersaţi montarea
pieselor tăiate până când vă dezvoltaţi un simt
pentru această procedură şi se sunteţi confortabil
cu ea.
Exemplu: Pentru a realiza o cutie cu 4 laturi şi
cu unghiul exterior de 26° (unghiul A, Fig. 18),
folosiţi arcul de sus din dreapta. Găsiţi 26° pe
scala arcuită. Urmaţi linia orizontală de intersecţie
în ambele părţi pentru a obţine setarea unghiului
de tăiere oblică pe ferăstrău (42°). Urmaţi linia
verticală de intersecţie în sus sau în jos pentru
a obţine setarea unghiului înclinat pe ferăstrău
(18°). Încercaţi întotdeauna tăieturile pe o bucată
de lemn de aruncat pentru a verifica setările de
pe ferăstrău.
Graficul presupune că toate părţile sunt de
lungime egală. Pentru o formă care nu este
cuprinsă în tabel, utilizaţi formula următoare:
29
SETAŢI ACEST UNGHI OBLIC PE FERĂSTRĂU
CUTIE CU
6 LATURI
CUTIE CU
8 LATURI
SETAŢI ACEST UNGHI ÎNCLINAT PE FERĂSTRĂU
UNGHI PENTRU PARTEA LATERALĂ A CUTIEI (UNGHIUL „A”)
CUTIE
PĂTRATĂ
Tăierea plintelor (Fig. 19)
Tăieri drepte la 90°:
Aşezaţi lemnul pe ghidaj şi ţineţi-l bine
aşa cum este descris în Figura 19. Porniţi
fierăstrăul, lăsaţi lama să atingă viteza
maximă şi coborâţi uşor braţul prin tăietură.
TĂIEREA PLINTELOR DE LA 89 mm (3,5") PE
VERTICALĂ CU SPRIJIN PE GHIDAJ
Aşezaţi materialul conform Figurii 19.
Toate tăierile trebuie făcute cu partea posterioară
a plintei pe ghidaj şi cu partea inferioară
a acesteia pe masă.
Latura stângă
Latura
dreaptă
COLŢUL
INTERIOR
COLŢUL
EXTERIOR
Înclinare la
stânga 45°
Înclinare la
dreapta 45°
Păstraţi
latura stângă
a tăieturii
Păstraţi
latura stângă
a tăieturii
Înclinare la
dreapta 45°
Înclinare la
stânga 45°
Păstraţi
latura dreaptă
a tăieturii
Păstraţi
latura dreaptă
a tăieturii
Materialul cu o dimensiune de până şa 89 mm
(3,5") poate fi tăiat conform descrierii de mai
sus. Lăţimea materialului nu poate depăşi
19 mm (0,7").
30
Tăierea cornişelor (Fig. 20, 21)
Pentru a se potrivi corect, cornişele trebuie tăiate
combinat, cu maximă precizie.
Cele două suprafeţe plane pe o anumită bucată
de cornişă sunt la unghiuri care, atunci când
se adună, au exact 90°. Cele mai multe, dar nu
toate, cornişele au un unghi superior (partea
care se potriveşte plat împotriva plafonul) de 52°
şi un unghi de spate inferioară (partea care se
potriveşte pe perete) de 38°.
Fierăstrăul dumneavoastră are puncte speciale
prestabilite de blocare a tăierii oblice la 31,6° la
stânga şi la dreapta pentru tăierea cornişelor la
unghiul corespunzător. Scala pentru înclinaţie are,
de asemenea, un marcaj la 33,8°.
Tabelul pentru reglarea înclinaţiei/tipul de
tăiere vă oferă setările adecvate pentru tăierea
cornişelor. (Numerele pentru setările oblice şi
înclinate sunt foarte precise şi nu sunt uşor de
a fi setate exact pe fierăstrăul dumneavoastră.)
Deoarece cele mai multe camere nu au unghiuri
de exact 90°, va trebui ca oricum să faceţi un
reglaj fin.
TĂIERILE DE TEST PE MATERIALE CARE NU
VĂ TREBUIE SUNT FOARTE IMPORTANTE!
INSTRUCŢIUNI PENTRU TĂIEREA
CORNIŞELOR DREPTE ŞI UTILIZAREA
FUNCŢIILOR COMBINATE
1. Aşezaţi cornişa cu suprafaţă lată înapoi pe
masa ferăstrăului (Fig. 20).
2. Setările de mai jos sunt pentru toate cornişele
standard (US) cu unghiuri de 52° şi 38°.
SETAREA
UNGHIULUI DE
TĂIERE
33,8°
33,8°
TIPUL DE TĂIERE
PARTEA STÂNGĂ, COLŢUL
INTERIOR:
1. Partea de sus a cornişei pe
apărătoare
2. Masa reglată la dreapta 31,62°
3. Păstraţi capătul stâng al tăieturii
PARTEA DREAPTĂ, COLŢUL
INTERIOR:
1. Partea de jos a cornişei pe
apărătoare
2. Masa reglată la stânga 31,62°
3. Păstraţi capătul stâng al tăieturii
SETAREA
UNGHIULUI DE
TĂIERE
33,8°
33,8°
TIPUL DE TĂIERE
PARTEA STÂNGĂ, COLŢUL
EXTERIOR:
1. Partea de jos a cornişei pe
apărătoare
2. Masa reglată la stânga 31,62°
3. Păstraţi capătul drept al tăieturii
PARTEA DREAPTĂ, COLŢUL
EXTERIOR:
1. Partea de sus a cornişei pe
apărătoare
2. Masa reglată la dreapta 31,62°
3. Păstraţi capătul drept al tăieturii
NOTĂ: La setarea unghiurilor înclinate şi oblice
pentru toate ferăstraiele, amintiţi-vă că unghiurile
prezentate pentru cornişe sunt foarte precise şi
dificil de setat exact. Deoarece acestea se pot
schimba cu uşurinţă şi foarte puţine camere au
colţuri exact pătrate, toate setările ar trebui să
fie testate pe bucăţi de probă.
TĂIERILE DE TEST PE MATERIALE CARE NU
VĂ TREBUIE SUNT FOARTE IMPORTANTE!
METODĂ ALTERNATIVĂ DE TĂIERE
A CORNIŞELOR
Puneţi cornişa la un unghi între apărătoare (K)
şi masa ferăstrăului (AQ), aşa cum se arată în
Figura 21.
Avantajul la tăierea cornişei folosind aceasta
metodă este că nu este necesară tăierea oblică.
Pot fi realizate modificări de moment ale unghiului
oblic fără afectarea unghiului înclinat. În acest fel,
atunci când întâlniţi colţuri în alt unghi decât la
90°, fierăstrăul poate fi uşor şi rapid reglat pentru
acestea.
INSTRUCŢIUNI PENTRU TĂIEREA
CORNIŞELOR ÎNCLINATE ÎNTRE GHIDAJ
ŞI BAZA FIERĂSTRĂULUI PENTRU TOATE
TĂIERILE
Acest ferăstrău poate tăia cornişe până la 14 mm
(9/16") x 92 mm (3-5/8").
1. Puneţi cornişa la un unghi între apărătoare
(K) şi masa ferăstrăului (AQ), aşa cum se
arată în Figura 21.
2. Părţile plate ale părţii posterioare
a ornamentului trebuie să fie aşezate în unghi
drept pe ghidaj şi masa fierăstrăului.
Latura stângă
Latura
dreaptă
COLŢUL
INTERIOR
COLŢUL
EXTERIOR
Înclinare la
dreapta 45°
Înclinare la
stânga 45°
Păstraţi
latura dreaptă
a tăieturii
Păstraţi
latura dreaptă
a tăieturii
Înclinare la
stânga 45°
Înclinare la
dreapta 45°
Păstraţi
latura stângă
a tăieturii
Păstraţi
latura stângă
a tăieturii
Tăieri speciale
NU EFECTUAŢI NICIODATĂ O TĂIERE DECÂT
DACĂ MATERIALUL ESTE FIXAT PE MASĂ ŞI
PE GHIDAJ.
TĂIEREA MATERIALULUI CURBAT (FIG. 22, 23)
Atunci când tăiaţi material curbat, poziţionaţi-l
întotdeauna conform Figurii 22 şi niciodată ca în
Figura 23. Poziţionarea incorectă a materialului va
determina ciupirea lamei aproape de finalizarea
tăierii.
TĂIEREA MATERIALELOR ROTUNDE
ÎN CAZUL MATERIALULUI ROTIND ESTE
NECESARĂ FIXAREA SAU ŢINEREA FERMĂ
PE GHIDAJ PENTRU A PREVENI ROTIREA.
Acest lucru este foarte important când realizaţi
tăieri în unghi.
TĂIEREA MATERIALELOR DE DIMENSIUNI
MARI (FIG. 24)
Ocazional, o bucată de lemn va fi prea mare
pentru a se potrivi sub apărătoarea inferioară.
Pentru a curăţa apărătoarea de lemn, cu
ferăstrăul oprit şi mâna dreaptă pe mânerul
de operare, puneţi degetul mare în afara părţii
superioare a apărătorii şi duceţi apărătoarea în
sus suficient pentru a curăţa lemnul, aşa cum se
arată în Figura 24. Eliberaţi apărătoarea înainte
de a opri motorul. Mecanismul apărătorii va
funcţiona corect în timpul tăierii. Faceţi acest lucru
numai atunci când este necesar. NU LEGAŢI,
LIPIŢI CU BANDĂ SAU MENŢINEŢI ÎN ALT FEL
APĂRĂTOAREA DESCHISĂ ATUNCI CÂND
UTILIZAŢI FIERĂSTRĂUL.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
31
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje, de a efectua
întreţinerea sau curăţarea sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări corporale.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie
de curăţare.
32
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare corporală, la acest
produs se vor utiliza numai accesorii
recomandate de DEWALT.
Următoarele accesorii, concepute pentru
fierăstrăul dumneavoastră, pot fi de ajutor. În
unele cazuri, alte suporturi ale piesei obţinute
la nivel local, opritoare de lungime, cleme etc.,
pot fi mai adecvat. Aveţi grijă la selectarea şi
utilizarea accesoriilor. Consultaţi reprezentantul
pentru informaţii suplimentare despre accesoriile
corespunzătoare.
LAMELE DE FERĂSTRĂU
FOLOSIŢI NUMAI LAME DE FERĂSTRĂU DE
184 mm (7-1/4") CU ORIFICII DE 16 mm (5/8")
ÎN DIAMETRU ŞI O SECŢIUNE DE TĂIERE DE
2,1 mm (0,08"). VITEZA ESTIMATĂ TREBUIE SĂ
FIE DE CEL PUŢIN 4000 RPM. NU FOLOSITI
LAME CU ORIFICII ÎN FORMĂ DE DIAMANT.
Nu utilizaţi niciodată o lamă cu diametrul diferit.
Acesta nu va putea fi protejat corespunzător.
Utilizaţi doar lame pentru tăieri transversale! Nu
utilizaţi lame pentru spintecare, lame combinate
sau lame cu unghiurile dinţilor mai mari de 7°.
DESCRIEREA LAMELOR
UTILIZARE
DIAMETRU
Destinaţia de
184 mm (7-1/4")
utilizare
Lemnărie fină
184 mm (7-1/4")
DINŢI
40
60
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi
bateriile marcate cu acest simbol nu
trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot
fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de
materii prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele
electrice şi bateriile în conformitate cu prevederile
locale. Mai multe informaţii sunt disponibile la
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărca bil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Bateriile Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Ghid de depanare
ASIGURAŢI-VĂ CĂ URMAŢI REGULILE DE SIGURANŢĂ ŞI INSTRUCŢIUNILE
PROBLEMĂ
Ferăstrăul nu
porneşte
CE S-A ÎNTÂMPLAT?
1. Acumulatorul nu este instalat
2. Acumulatorul nu este încărcat
Ferăstrăul face tăieri
nesatisfăcătoare
3. Periile sunt uzate
1. Lama este tocită
2. Lamă montată invers
3. Răşină sau gudron pe lamă
Lumina de lucru
XPS™ luminează
intermitent
Maşina vibrează
excesiv
Nu se efectuează
tăieri la unghiuri
precise
Lama ciupeşte
materialul
4. Lama este incorectă pentru
lucrarea efectuată
1. Acumulatorul nu este încărcat
1. Ferăstrăul nu este montat bine
la suport sau la bancul de lucru
2. Suportul sau bancul sunt pe
o podea neuniformă
3. Disc de fierăstrău defect
1. Scala pentru tăieri oblice nu
este reglată corect
2. Lama nu este dreaptă faţă de
ghidaj
3. Lama nu este perpendiculară
faţă de masă
4. Piesa de tăiat se mişcă
5. Placă de secţionare este uzată
sau secţionată
1. Materialele tăiate sunt curbate
CE TREBUIE SĂ FAC
1. Instalaţi acumulatorul. Consultaţi Introducerea şi
scoaterea acumulatorului din unealtă.
2. Încărcaţi acumulatorul. Consultaţi Procedura de
încărcare.
3. Înlocuiţi periile la un centru de service autorizat.
1. Înlocuiţi lama de ferăstrău. Consultaţi Schimbarea sau
montarea unei lame de fierăstrău noi.
2. Întoarceţi lama. Consultaţi Schimbarea sau montarea
unei lame de fierăstrău noi.
3. Scoateţi lama şi curăţaţi-o, cu o perie de sârmă şi
terebentină sau agenţi pentru curăţarea cuptorului.
4. Schimbaţi tipul de lamă. Consultaţi Lamele de
ferăstrău la Accesorii opţionale.
1. Încărcaţi acumulatorul. Consultaţi Procedura de
încărcare.
1. Strângeţi toate componentele de montare. Consultaţi
Montarea pe bancul de lucru.
2. Repoziţionaţi pe o suprafaţă plană. Consultaţi
Familiarizarea.
3. Înlocuiţi lama de ferăstrău. Consultaţi Schimbarea sau
montarea unei lame de fierăstrău noi.
1. Verificaţi şi reglaţi. Consultaţi Reglarea scalei pentru
tăieri oblice la Reglaje.
2. Verificaţi şi reglaţi. Consultaţi Reglarea scalei pentru
tăieri oblice la Reglaje.
3. Verificaţi şi reglaţi ghidajul. Consultaţi Reglarea
echerului mobil cu masa la Reglaje.
4. Prindeţi piesa de tăiat cu o clemă la ghidaj sau lipiţi
şmirghel 120 la ghidaj cu ciment cauciucat.
5. Duceţi-l la un centru de service autorizat.
1. Consultaţi Tăierea materialului curbat la Tăieri
speciale.
zst00288779 - 30-11-2015
33
34
Download PDF

advertising