DWS771 | DeWalt DWS771 MITRE SAW instruction manual

533225 - 25 H
Fordítás az angol eredetiből
DWS771
DWS777
A ábra
34
2
1
19
3
7
4
25
5
6
17
10
9
29
16
8
12
32
13
15
14
18
B ábra
30
24
23
11
26
57
28
00-00-0000
27
25
31
22
20
22
21
22
32
2
C ábra
35
D ábra
36
37
17
38
35
40
41
39
E ábra
28
F ábra
27
42
40
G ábra
H ábra
33
45
35
26
6
5
I ábra
7
J ábra
5
14
3
K ábra
L ábra
46
48
43
47
M ábra
N ábra
51
9
14
16
16
49
12
15
O ábra
P ábra
55
52
8
31
20
16
4
50
Q ábra
R ábra
56
54
53
21
54
8
50
S ábra
T ábra
U ábra
V ábra
XPS
5
W ábra
X ábra
1
17
2
3
6
MAGYAR
KERESZTVÁGÓ GÉRFŰRÉSZ
DWS771, DWS777
Biztosítékok
Európa
E.K. és Írország
E.K. és Írország
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunk,
valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket
a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
V
(csak Egyesült Királyság és Írország)
V
Típus
XPS
Felvett teljesítmény
W
Fűrésztárcsa átmérője
mm
Fűrésztárcsa furata
mm
Fűrésztárcsa max. fordulatszáma
min-1
Gérvágás (max. helyzetek)
bal és jobb
Ferdevágás (max. helyzetek)
bal
Kombinált gérvágás
ferdevágás
gérvágás
Kapacitások
keresztvágás 90°
mm
gérvágás 45°
mm
gérvágás 48°
mm
ferdevágás 45°
mm
ferdevágás 48°
mm
Befoglaló méretek
mm
Súly
kg
DWS771
230
230
1
Igen
1550
216
30
2600–5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
230/115
1
Igen
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560 × 430
15,0
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560 × 430
15,0
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely vektorösszege) az EN61029
szabvány szerint:
dB(A)
91
93
LPA (hangnyomás)
LWA (akusztikus teljesítmény)
dB(A)
102
104
K (akusztikus teljesítmény
dB(A)
3,2
3,9
toleranciafaktor)
Kibocsátott súlyozott effektív
rezgésgyorsulás értéke ah
m/s²
2,1
2,1
ah =
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási értéket
az EN61029 szabvány szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes
szerszámok rezgésgyorsulási értékei összehasonlíthatók. Az érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira vonatkozik. Ha más
alkalmazásokra, más tartozékokkal használják, vagy nincs megfelelően
karbantartva, a súlyozott effektív rezgésgyorsulás a megadott
értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő a munkavégzés teljes
időtartama alatt jelentős mértékben megnövekedett súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
becslésekor azokat az időtartamokat is figyelembe kell venni, amikor
a szerszám ki van kapcsolva, vagy amikor működésben van, de éppen
nem végeznek vele munkát. Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása, a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
230 V-os szerszámok
230 V-os szerszámok
115 V-os szerszámok
10 amper, hálózati
13 amper, a csatlakozódugóban
16 amper, hálózati
TARTSA SZEM ELŐTT: Ezt a szerszámot olyan áramellátó rendszerre
való csatlakoztatáshoz terveztük, amelynek legnagyobb megengedett
rendszerimpedanciája Zmax = 0,28 ohm lehet a felhasználói tápforrás
csatlakozó pontjánál (elektromos doboz).
A felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a szerszámot csak a fenti
követelményeknek megfelelő áramforrásra csatlakoztassák. Szükség esetén
a felhasználó az áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély
súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen ezekre
a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos vagy
súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely
halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
Az éles széleket jelöli.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Gépekre vonatkozó irányelv
Keresztvágó gérfűrész
DWS771, DWS777
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím alatt ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek (2016.04.19-ig),
a 2014/30/EU irányelvnek (2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/EU
irányelvnek is. Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén
megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy;
nyilatkozatát a DEWALT vállalat nevében adja.
Markus Rompel
Műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2016/02/26
Biztonságtechnikai útmutatások
FIGYELMEZTETÉS! Elektromos szerszámok használatakor a tűz,
áramütés, és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében be
kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, amelyek többek között
a következők.
7
MAGYAR
A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa végig, majd őrizze meg ezeket
az útmutatásokat.
ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA.
Általános biztonsági szabályok
1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A rendetlen munkaterület és munkapad sérülések forrása lehet.
2. Vegye tekintetbe a munkaterület környezetét is.
Esőtől védje a szerszámot. Nedves, párás környezetben ne használja.
A munkaterület világítsa ki jól (250–300 lux). Ne használja a szerszámot tűzvagy robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok vagy
gázok jelenlétében. A munkaterületnek jól kell szellőznie.
3. Áramütés ellen védekezzen.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt felülettel, (például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel). Szélsőséges
körülmények közötti használat során (pl. a levegő magas
nedvességtartalma esetén, fém forgácsolásakor, stb.) az elektromos
biztonságot szigetelő transzformátor vagy Fi-relé használatával fokozhatja.
4. Ne engedjen közel másokat.
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek, különösen gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz vagy a hosszabbító kábelhez, tartsa távol őket a munkaterülettől.
5. Tegye a helyére a szerszámot, amikor nem használja.
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen és jól elzárva tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá.
6. Ne erőltesse a szerszámot.
A szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
7. A megfelelő szerszámot használja.
Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű szerszámokat, ne végezzen velük
nagyobb teljesítményű szerszámot igénylő munkát. A szerszámokat
csak rendeltetésszerűen használja, pl. faágak levágásához vagy rönkök
vágásához ne használjon körfűrészt.
8. Megfelelő öltözéket viseljen.
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert ezek beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe. Szabadban való munkavégzéshez csúszásmentes lábbeli
viselése ajánlatos. Hosszú hajhoz viseljen hajvédőt.
9. Használjon védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc- vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó részekkel járhat. Ha
a repülő szilánkok forróak lehetnek, viseljen hőálló kötényt is. Mindig viseljen
hallásvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
10. Használjon porelszívó berendezést.
Ha a szerszámon megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy
ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben.
11. Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót
a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, védje olajtól és hőtől.
Soha ne a kábelnél fogva hordozza a gépet.
12. Biztonságos munkavégzés.
A munkadarab rögzítéséhez lehetőleg használjon leszorítókat vagy satut.
Biztonságosabb, mintha a kezében tartaná a munkadarabot, mivel így
mindkét kezével a szerszámot kezelheti.
13. Ne nyúljon ki túl messzire.
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben.
14. Gondosan tartsa karban a szerszámot.
A jobb és biztonságosabb munka érdekében tartsa a vágószerszámokat
mindig élesen és tisztán. Kenésnél és tartozékok cseréjénél kövesse az
útmutatásokat. Rendszeresen vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült,
márkaszervizzel javíttassa meg. A fogantyúkat és kapcsolókat tartsa
szárazon és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
8
15. Áramtalanítsa a szerszámokat.
Használaton kívül, szervizelés előtt, illetve tartozékok (pl. fűrésztárcsa,
szerszámszár, vágótartozék) cseréjénél áramtalanítsa a szerszámot.
16. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépen.
Váljon szokásává annak ellenőrzése, hogy eltávolította-e a szerelőkulcsokat
a gépről, mielőtt dolgozni kezd vele.
17. Akadályozza meg a szerszám véletlen beindulását.
Ne tartsa ujját a kapcsolón, amikor a szerszámot a kezében hordozza.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a szerszámot áram alá helyezi.
18. Kültéri hosszabbító kábel használata.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító kábelt, és ha sérült, cserélje ki.
Szabadban végzett munkához csak kültéri használatra készült és ennek
megfelelő jelzéssel ellátott hosszabbító kábelt használjon.
19. Ne veszítse el éberségét.
Figyeljen a munkájára. Használja a józan eszét. Ne dolgozzon a szerszámmal,
ha fáradt, ha alkoholos vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt áll.
20. Ellenőrizze, nincsenek-e sérült részek a szerszámon.
Használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszámot és a tápkábelt, hogy
megfelelően működnek-e, és rendeltetésszerű használatra alkalmasak-e .
Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, esetleg előforduló
töréseiket és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a szerszám
használatát. A sérült védőburkolatot vagy más alkatrészt márkaszervizzel
meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni, kivéve, ha ez a kezelési útmutató
másképpen rendelkezik. A hibás kapcsolót márkaszervizzel cseréltesse ki.
Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes. Soha ne
próbálja saját kezűleg javítani.
FIGYELMEZTETÉS! A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
szerelék használata, illetve itt fel nem sorolt művelet végzése személyi
sérülés veszélyével járhat.
21. Képzett szakemberrel javíttassa a szerszámot.
Ez az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni mert ellenkező esetben a szerszám kezelője komoly veszélynek
van kitéve.
További biztonsági előírások gérfűrészekhez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A gép hálózati kábele speciálisan konfigurált, ezért azt csak a gyártó vagy
hivatalos márkaszerviz cserélheti.
Csak a gyártó által ajánlott anyagok vágására használja a fűrészt.
Ne használja a gépet, ha a védőeszközök nincsenek a helyükön, nem
működnek vagy nincsenek megfelelően karbantartva.
Ferdevágáskor győződjön meg arról, hogy a kar biztonságosan rögzítve van.
A gép körül a padló legyen egy szintben, tartsa rendben, ne legyenek rajta
szétszórt anyagok, pl. forgács, hulladék.
A vágni kívánt anyagnak megfelelő fűrésztárcsát válasszon.
Megfelelően élezett fűrésztárcsát használjon. Tartsa be a fűrésztárcsán
megadott maximális fordulatszámot.
Munkavégzés előtt ellenőrizze, hogy a reteszgombok és a leszorító
fogantyúk rögzítve vannak-e.
Egyik kezét se tegye soha a fűrésztárcsa közelébe, amíg a fűrész az
áramforrásra van kapcsolva.
Ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot úgy leállítani, hogy egy
szerszámot vagy valamilyen más eszközt szorít a fűrésztárcsához, mert
azzal súlyos balesetet okozhat.
Bármilyen tartozék használata előtt alaposan olvassa át a kézikönyvet.
A tartozékok helytelen használatával kárt okozhat.
A fűrésztárcsa vagy durvább anyagok kezelésekor használjon tartót vagy
viseljen védőkesztyűt.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa helyesen van-e felszerelve.
Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a helyes irányban forog-e.
Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát.
A megfelelő fűrésztárcsa jellemzőit lásd a Műszaki adatok cím alatt.
MAGYAR
Csak az EN847-1 szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott
fűrésztárcsákat használja.
• Fontolja meg speciális kialakítású zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
• Ne használjon NAGY FORDULATSZÁMÚ ACÉL fűrésztárcsát.
• Ne használjon repedt vagy sérült fűrésztárcsát.
• Ne használjon csiszoló- vagy gyémánt tárcsát.
• Csak olyan fűrésztárcsát használjon, amelynek a rajta feltüntetett
fordulatszáma legalább egyenlő a fűrész adatlapján megadott
fordulatszámmal.
• Réslap nélkül soha ne használja a fűrészt.
• Emelje ki a fűrészt a munkadarabban létrehozott vágatból a kapcsoló
felengedése előtt.
• Minden egyes vágás előtt gondoskodjon a gép stabil helyzetéről.
• Ne ékelje ki a motor ventilátorát a motortengely elfordulásának
megakadályozásához.
• A fűrésztárcsa védőburkolata automatikusan felemelkedik a kar
lehajtásakor, és lesüllyed a tárcsára, amikor a fej reteszelésének kioldó karját
2 megnyomja.
• Csak akkor emelje fel kézzel a fűrésztárcsa védőburkolatát, ha a gép ki van
kapcsolva. A védőburkolatot akkor emelheti fel kézzel, amikor fűrésztárcsát
fel- vagy leszerel, vagy amikor átvizsgálja a fűrészt.
• Időnként ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílásai tiszták-e, nincs-e bennük
forgács.
• A réslapot cserélje ki, ha elkopott.
• Ha fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást végez, áramtalanítsa a gépet.
• Soha ne végezzen tisztítási vagy karbantartási munkát, amíg a gép
működésben van, és a fej nincs nyugalmi helyzetben.
• Ha a szerszám LED-del van felszerelve, tilos azt más típusú LED-re cserélni.
Javítást csak a gyártó vagy megbízott márkaszerviz végezhet.
• Fa fűrészelésénél csatlakoztassa a gépet porelszívó berendezéshez. Mindig
vegye tekintetbe a pornak való kitettség mértékét befolyásoló tényezőket, pl.:
– a megmunkálandó anyag típusát (a bútorlap jobban porzik a fánál);
– a fűrésztárcsa élességét;
– a fűrésztárcsa helyes beállítását;
– a porelszívó légáram sebességét, amely nem lehet kevesebb 20 m/s-nál.
Gondoskodjon arról, hogy a helyi elszívó rendszer és annak elemei megfelelően
legyenek beállítva.
• Legyen tisztában azzal, hogy a következő tényezők befolyásolják
a zajnak való kitettség mértékét:
– használjon csökkentett zajkibocsátású fűrésztárcsát;
– csak jól megélezett fűrésztárcsával dolgozzon.
• A gépet rendszeresen karban kell tartani.
• Megfelelő általános vagy helyi világítást kell biztosítani.
• Gondoskodjék róla, hogy a kezelő megfelelően ki legyen képezve a gép
használatára, beállítására.
• Győződjön meg arról, hogy a távtartók és a tengelyrugók megfelelnek
a kézikönyvben ismertetett célnak.
• Ne távolítsa el addig a levágott darabokat vagy mást a munkaterületről,
amíg a gép jár, és a fűrészfej nem a nyugalmi helyzetében van.
• Soha ne vágjon 150 mm-nél rövidebb munkadarabokat.
• A géppel legfeljebb az alábbi méretű munkadarabokat lehet külön
megtámasztás nélkül is fűrészelni:
–
Magasság 60 mm x szélesség 270 mm x hosszúság 500 mm
–
A hosszabb munkadarabokat egy arra alkalmas extra asztallal
(pl. DE7023) kell megtámasztani. Mindig szorítsa le biztonságosan
a munkadarabot.
• Baleset vagy a gép meghibásodása esetén azonnal kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet.
• Jelentse a hibát, és jelölje meg a meghibásodott gépet, hogy mások ne
használják.
•
Ha a fűrésztárcsa a vágás közbeni rendellenes előtoló erő miatt beszorul,
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet. Távolítsa el a munkadarabot, és
ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa szabadon forog-e. Kapcsolja be ismét
a gépet, és csökkentett előtoló erővel kezdjen új vágást.
Soha ne vágjon könnyűfém-ötvözetet, különösen magnéziumot.
Ha lehet, szerelje a gépet a munkapadra 8 mm-es átmérőjű és 80 mm
hosszú csavarok segítségével.
•
•
Maradványkockázatok
A következő kockázatok minden fűrész használatával együtt járnak:
• a forgó részek érintésétől származó sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és
védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők:
• Halláskárosodás.
• A forgó fűrésztárcsa fedetlen részeinek megérintése miatti sérülés.
• A fűrésztárcsa cseréjekor fennálló sérülésveszély.
• Ujjak becsípődése a védőburkolatok kinyitásakor.
• A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy,
a bükk és a rétegelt lemezes anyagoknál.
A következő tényezők növelik a légúti problémák kialakulásának veszélyét:
• Faanyag fűrészelése porelszívó nélkül.
• Elégtelen porelszívás az eltömődött szűrők miatt.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
Fogási pont
Dátumkód helye (B ábra)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód 57 a készülékházba van nyomtatva.
Példa:
2016 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 részben összeszerelt gép
2 imbuszkulcs, 4/6 mm
1 216 mm-es TCT fűrésztárcsa
1 munkadarab leszorító
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt ennek a használati útmutatónak az
alapos áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (A, B, G, H ábra)
1
2
3
4
5
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos szerszámot vagy részeit soha ne
alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.
6 Fűrésztárcsa rögzítőcsavarja
Üzemi kapcsoló
7 Fűrésztárcsa alsó védőburkolata
Fejretesz kioldókarja
8 Fűrésztárcsa
Hordfogantyú
9 Csúszókorlát reteszgombja
Rögzített felső védőburkolat
10 Rögzített asztal
Külső karima
9
MAGYAR
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Réslap
Gérkar
Gérretesz
Forgóasztal/gérkar
Gérskála
Csúszókorlát
Munkadarab-leszorító
Keresztretesz
Védőburkolat zárókampója
Szögretesz karja
Ferdevágási szögskála
Furatok a munkapadra
szereléshez
Reteszgomb
Keresztrudak
Fűrészfej
Imbuszkulcsok (G ábra)
Kábelszorító
Kábel
Fordulatszám-előválasztó tárcsa
(csak DWS771 típusnál)
Lakatfurat
Kioldógomb
32 Hordfogantyú (bal és jobb)
33 Belső karima (H ábra)
34 Porelszívó kimenet
Külön kapható tartozékok
(A, C–E, K ábra)
35 Asztal zárólapja
36 Megtámasztó vezetősínek
37 Munkadarab megtámasztó
lemez
38 Forgatható ütköző
39 Állítható állvány, 760 mm
(max. magasság)
40 Állványláb
41 Hosszütköző rövid
munkadarabokhoz
(a vezetősínekkel 35 való
használathoz)
42 Görgős asztal
43 Csavarzáras gyorscsatlakozó
30
31
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott
biztosíték: 13 A.
Csatlakozódugasz felszerelése 115 V-os gépekhez
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
•
A felszerelt dugasz feleljen meg a BS EN60309 (BS4343) szabványnak,
16 A áramerősségre legyen méretezve, a földelő érintkező helyzete: 4h.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig ügyeljen arra, hogy a kábelszorító helyesen
és biztonságosan legyen a kábelburkolathoz rögzítve.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott szerszám áramfelvételének
megfelelő, jóváhagyott 3 eres hosszabbító kábelt használjon (lásd a Műszaki
adatok cím alatt). A kábel minimális keresztmetszete 1,5 mm2, maximális
hossza 30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS
Rendeltetésszerű használat
Az Ön DEWALT keresztvágó gérfűrésze fa, faipari termékek, alumínium és
műanyagok professzionális vágására készült. Könnyűszerrel, pontosan és
biztonságosan végezhet vele kereszt-, ferde- és gérvágási műveleteket.
A fűrészt 216 mm névleges átmérőjű karbidhegyű fűrésztárcsához terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok
jelenlétében.
Ezek a gérfűrészek professzionális elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a szerszámhoz. Ha kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára felügyeletet.
•
•
FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a szerszámot a rendeltetésétől eltérő
célokra.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek. Ezt a szerszámot
gyermekek vagy fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják.
Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is
beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít
számukra. Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám adattábláján feltüntetett
feszültségnek.
Az Ön szerszáma az EN61029 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség földelésre.
Ha a tápkábelt cserélni kell, csak megbízott márkaszerviz vagy képzett
villanyszerelő cserélheti.
A következő kábelek használata kötelező:
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2 × 1,0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2 × 1,5 mm²
10
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt tartozékot felvagy leszerel, beállítást végez vagy változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban van-e.
A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.
Kicsomagolás
A motor és a védőburkolatok már rá vannak szerelve a talpra.
Kábelszorító (F ábra)
Illessze a kábelt 28 a kábelszorítóba 27 . Ügyeljen arra, hogy a kábel elég
hosszú legyen a fűrészfejhez, majd rögzítse a kábelszorítót a csavarral.
Felszerelés munkapadra (B ábra)
1. A szerszámnak mind a négy lábára furatokat 22 készítettünk, hogy
könnyen a munkapadra szerelhető legyen. Tekintettel a különböző méretű
csavarokra, minden lábra két különböző méretű furatot készítettünk.
A kétféle furat bármelyike használható, de nem szükséges mindkettőt
felhasználni. 8 mm átmérőjű, 80 mm hosszú csavar használatát ajánljuk.
Mindig stabilan szerelje fel a fűrészt, hogy ne mozdulhasson el. A könnyebb
hordozhatóság kedvéért a szerszámot egy 12,5 mm-es vagy vastagabb
rétegelt lemezre is szerelheti, amelyet azután a munkadarab támasztékához
rögzíthet, vagy átviheti másik munkaterületre, ahol újból rögzíti.
2. Ha a fűrészt rétegelt lemezre szereli, ügyeljen, hogy a rögzítőcsavarok
ne álljanak ki a lemez alján. A rétegelt lemeznek szintben kell feküdnie
a munkadarab támasztékán. Amikor a fűrészt bármely munkafelületen
rögzíti, akkor csak azokra az alátétlemezekre rögzítse, amelyeken
a szerelőfuratok találhatók. Ha más ponton rögzíti, azzal akadályozza
a fűrész normál működését.
3. Az elakadás és a pontatlan vágás megelőzése érdekében győződjön
meg arról, hogy a felszereléshez választott felület nem vetemedett
és nem egyenetlen. Ha a fűrész billeg a felületen, helyezzen vékony
anyagdarabot a fűrész egyik lába alá, hogy az szilárdan álljon.
Fűrésztárcsa felszerelése (A, G–I ábra)
Hálózati csatlakozódugasz cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt tartozékot felvagy leszerel, beállítást végez vagy változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban van-e.
A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Az új fűrésztárcsa fogai nagyon élesek, ezért
veszélyesek lehetnek.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a leírt módon cseréljen fűrésztárcsát. Csak
a Műszaki adatok cím alatt megadott fűrésztárcsákat használja,
cikkszám: DT4320 használata ajánlatos.
MAGYAR
1. Illessze a 6 mm-es imbuszkulcsot 26 a fűrész tengelyének szemközti
nyílásába, és tartsa (G ábra).
2. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva lazítsa meg
a fűrésztárcsa rögzítőcsavarját 6 . Csavarja ki a fűrésztárcsa
rögzítőcsavarját és vegye le a külső karimát 5 .
3. Nyomja az alsó védőburkolat reteszének kioldókarját 2 , hogy
felemelhesse az alsó védőburkolatot 7 , és levehesse a fűrésztárcsát 8 .
4. Helyezze rá az új fűrésztárcsát a belső karimán 33 kiképzett vállra,
közben ügyeljen arra, hogy a fűrésztárcsa alsó peremén lévő fogak
a korlát felé mutassanak (a kezelőtől távolodó irányban).
5. Tegye vissza a külső karimát 5 , ügyelve arra, hogy a peckek 45
pontosan beakadjanak a helyükre a motor tengelyének mindegyik
oldalán.
6. Húzza meg a fűrésztárcsa rögzítőcsavarját 6 úgy, hogy az óramutató
járásával ellentétes irányban forgatja, közben pedig a másik kezével tartja
a 6 mm-es imbuszkulcsot 26 (I ábra).
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt tartozékot felvagy leszerel, beállítást végez vagy változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban van-e.
A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.
A gérfűrészt a gyárban pontosan beállítottuk. Ha a szállítás, kezelés miatt vagy
bármilyen más okból újbóli beállítás szükséges, az alábbi lépéseket végezze el.
Amint megtörténtek a beállítások, azoknak pontosnak kell maradniuk.
A keresztrudak beállítása állandó vágásmélységhez
(A, B, J, L ábra)
A fűrésztárcsának állandó vágásmélységben kell futnia az asztal teljes
hosszában, és nem érhet a rögzített asztalhoz a rés hátuljánál vagy a forgó
kar elejénél. Ennek érdekében a keresztrudaknak az asztallal tökéletesen
párhuzamosnak kell lenniük, amikor a fűrészfej teljesen le van nyomva.
1. Nyomja le az alsó védőburkolat reteszének kioldókarját 2 (A ábra).
2. Nyomja a fűrészfejet teljesen a hátsó helyzetébe, majd mérje meg a forgó
asztal 14 és a külső karima 5 ALJA KÖZÖTTI MAGASSÁGOT (J ábra).
3. Fordítsa el a fűrészfej keresztreteszét 18 (B ábra).
4. A fűrészfejet teljesen lenyomva addig húzza, ameddig lehetséges.
5. Mérje meg ismét a K ábrán megadott magasságot. A két értéknek meg
kell egyeznie.
6. Ha igazítás szükséges, a következő módon végezze (L ábra):
a. Lazítsa ki a rögzítőanyát 46 a konzolon 47 a porelszívó kimenet 37
alatt, és kis lépésekben állítsa a csavart 48 a szükséges mértékben.
b. Húzza meg a rögzítőanyát 46 .
FIGYELMEZTETÉS: Mindig ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa nem ér-e az
asztalhoz a rés hátuljánál vagy a forgó kar elejénél 90°-os függőleges és
45°-os ferdevágási állásokban. Ne kapcsolja be a fűrészt, amíg ezt nem
ellenőrizte!
A korlát állítása (M ábra)
A csúszókorlát reteszgombját 9 az óramutató járásával ellentétes irányban
forgassa el, hogy kilazítsa a csúszókorlátot. Mozgassa a csúszókorlátot 16
olyan helyzetbe, ahol nem ér a fűrésztárcsához, majd az óramutató járásának
irányában zárja a reteszgombot.
A fűrésztárcsa ellenőrzése és a korláthoz igazítása (B,
N, O, Q ábra)
1. Lazítsa meg a gérreteszt 13 .
2. Tegye a hüvelykujját a gérkarra 12 és nyomja meg a gérreteszt 13
hogy kioldja a forgó asztalt/gérkart 14 .
3. Addig billegtesse a gérkart, amíg a retesz segítségével be nem áll a 0°-os
gérvágó helyzetbe.
4. Húzza le a fejet, és rögzítse ebben a helyzetben a reteszgombbal 23 .
5. Ellenőrizze, hogy a két 0°-os jelölés 49 a gérskálán 15 még éppen
látható-e.
6. Helyezzen derékszögű vonalzót 50 a korlát 16 bal oldalához és
a fűrésztárcsához 8 .
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak hegye ne érjen hozzá a derékszögű
vonalzóhoz.
7. Ha igazítás szükséges, a következő módon végezze:
a. Lazítsa meg a csavarokat 51 , és mozgassa a skála/gérkar szerelvényt
balra vagy jobbra, hogy a fűrésztárcsa a korláttal 90°-os szöget zárjon
be (N ábra).
b. Húzza meg újra a csavarokat 51 .
A fűrésztárcsa ellenőrzése és asztallaphoz igazítása
(P–R ábra)
1. Lazítsa meg a szögretesz fogantyúját 20 (P ábra).
2. Nyomja jobbra a fűrészfejet, hogy teljesen függőlegesen álljon, majd
húzza szorosra a szögretesz karját.
3. Helyezzen derékszögű vonalzót 50 az asztal és a fűrésztárcsa 8 közé
(Q ábra).
FIGYELMEZTETÉS: A fűrészfogak hegye ne érjen hozzá a derékszögű
vonalzóhoz.
4. Ha igazítás szükséges, a következő módon végezze:
a. Lazítsa meg a szögretesz karját 20 , és forgassa a függőleges
helyzet beállításának ütközőcsavarját 52 be- vagy kifelé úgy, hogy
a fűrésztárcsa az asztallal 90°-os szöget zárjon be.
b. Ha a szögjelző 53 nem nullát mutat a szögskálán 21 , lazítsa meg
a skálát rögzítő csavarokat 54 ,és mozgassa el a skálát, ahogyan
szükséges.
A ferdevágási szög ellenőrzése és igazítása
(A, P, R ábra)
A szögretesz kioldója legfeljebb 45°-os vagy 48°-os szög beállítását teszi
lehetővé, szükség szerint.
• Bal = 45°
• Jobb = 48°
1. Győződjön meg arról, hogy a kioldógomb 55 bal oldali állásban van.
2. Lazítsa meg a szögretesz karját 20 , és mozgassa el a fűrészfejet balra.
3. Ez a 45°-os ferdevágási helyzet.
4. Ha állítás szükséges, fordítsa az ütközőcsavart 56) ki- vagy befelé addig,
míg mutatója
53 45°-ot nem jelez.
FIGYELMEZTETÉS: A vezetőhornyok a fűrészportól eltömődhetnek.
Pálcával vagy kis nyomású levegővel tisztítsa ki a vezetőhornyokat.
Használat előtt
FIGYELMEZTETÉS:
• Szerelje fel a megfelelő fűrésztárcsát. Ne használjon túl kopott
fűrésztárcsát. A gép maximális fordulatszáma nem lehet nagyobb
a fűrésztárcsa maximális fordulatszámánál.
• Ne próbáljon túl kis darabokat vágni.
• Hagyja a fűrésztárcsát szabadon vágni. Ne erőltesse.
• Várja meg, amíg a motor felveszi a teljes fordulatszámot, és csak
azután kezdje a vágást.
• Ellenőrizze, hogy minden rögzítőgomb és leszorító fogantyú
szorosan meg van-e húzva.
• Rögzítse a munkadarabot.
• Bár ezzel a fűrésszel lehet fát és sokféle nem-vasfémet vágni, ezek
a kezelési útmutatások csak fa vágására vonatkoznak. Ugyanezek
az irányelvek érvényesek más anyagok esetén is. Ne vágjon vasvagy acéltartalmú anyagokat vagy falazatot ezzel a fűrésszel! Ne
használjon csiszolótárcsát!
11
MAGYAR
•
•
Ne használja réslap nélkül. Ne használja a fűrészt, ha a réslapon
a rés 10 mm-nél szélesebb.
Ha a munkadarabot egy fadarabra helyezi, a kapacitás 300 mm-re nő.
•
•
•
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt tartozékot felvagy leszerel, beállítást végez vagy változtat, illetve javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban van-e.
A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.
Az Egyesült Királyságban élő felhasználók figyelmét felhívjuk a famegmunkáló
gépekre vonatkozó 1974-es törvényre és annak módosításaira.
A gépet úgy helyezze el, hogy az asztal magassága és stabilitása ergonómiai
szempontból is megfelelő legyen. A munkavégzés helyét úgy válassza
meg, hogy a gép kezelőjének jó rálátása és elegendő szabad tere legyen
a munkadarab akadálytalan kezeléséhez.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás káros hatásának csökkentése érdekében
a környezeti hőmérséklet ne legyen túl alacsony, a gép és tartozékai
megfelelően legyenek karbantartva, és a munkadarab mérete is a géphez
illő legyen.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
Egy furat 30 található az üzemi kapcsolóban 1 a szerszám lelakatolásához.
1. A szerszámot az üzemi kapcsolóval 1 indíthatja.
2. A szerszámot a kapcsoló elengedésével állíthatja le.
Az XPS™ LED munkalámpa rendszer használata (A, V)
ábra
TARTSA SZEM ELŐTT: A gérfűrészt áramforrásra kell csatlakoztatni.
Az XPS™ LED munkalámpa rendszer a fekete műanyag kar alatti fogantyún
elhelyezett nyomógombbal működtethető. Az XPS™ LED munkalámpa
rendszer a gérfűrész fogantyúkapcsolójától függetlenül működik. Az XPS
meghibásodása nem befolyásolja az elvégezni kívánt műveletet.
Egy meglévő ceruzavonal átfűrészelése fa munkadarabon:
1. Nyomja a fekete műanyag kart, majd húzza lefelé a működtető
fogantyút 3 , hogy a fűrésztárcsát 8 a munkarabhoz közelre hozza.
A fűrésztárcsa árnyéka megjelenik a fán.
2. Igazítsa egymáshoz a ceruzavonalat és a fűrésztárcsa árnyékának szélét.
A ceruzavonalhoz való pontos illeszkedés végett szükségessé válhat
a gérszög vagy ferdevágási szög állítása.
Fordulatszám-előválasztó tárcsa (csak DWS771
típusnál)
A fordulatszám-előválasztó tárcsával 29 előre beállíthatja a kívánt
fordulatszám-tartományt.
Állítsa a fordulatszám-előválasztó tárcsát 29 a kívánt számmal jelzett
tartományra (1–5).
• Magasabb fordulatszámot puha anyagok (pl. fa) vágásánál alkalmazzon.
• Keményfát alacsonyabb fordulatszámon vágjon.
Testhelyzet és kéztartás
Megfelelő test- és kéztartás mellett a gérfűrésszel könnyebben,
pontosabban és biztonságosabban végezheti a munkát.
FIGYELMEZTETÉS:
• Soha ne tegye kezét a vágási terület közelébe.
• Vágás közben a kezét ne tegye a fűrésztárcsához 150 mm-nél
közelebbre.
• Vágás közben erősen tartsa a munkadarabot az asztalon és
a vezetőhöz nyomva. Addig ne változtasson a keze helyzetén, amíg
a kapcsolót fel nem engedi, és a fűrésztárcsa teljesen le nem áll.
12
•
Mindig végezzen próbamozdulatot (kikapcsolt fűrésszel) a befejező
vágás előtt, így ellenőrizheti a fűrésztárcsa útvonalát.
Ne tegye keresztbe a két kezét.
Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon, és őrizze meg
egyensúlyát.
Amikor a fűrészkart jobbra vagy balra mozdítja, kövesse a mozgást,
és a fűrésztárcsától kissé oldalra álljon.
Alapvágások
Függőleges egyenes vonalú keresztvágás
(A, S ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: A kívánt vágókapacitás érdekében 30 mm
tengelyfuratú, 216 mm átmérőjű fűrésztárcsát használjon.
1. Emelje fel a fűrészfejet 25 a legmagasabb helyzetébe úgy, hogy nyomja
a fűrészfejet 25 lefelé, majd húzza kifelé a reteszgombot 23 . Engedje el
a fűrészfejet, és hagyja teljes magasságra felemelkedni.
2. Nyomja a gérreteszt 13 , majd mozgassa a kart 0°-os állásba.
3. Engedje el a gérreteszt.
4. Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy a gérretesz szorosan rögzítve van-e.
5. Helyezze a vágni kívánt faanyagot a csúszókorláthoz 16 , és rögzítse
a munkadarab-leszorítóval 17).
6. Tartsa a működtető fogantyút 3 , és nyomja le a védőburkolat
reteszének kioldókarját 2 , hogy kioldja a védőburkolatot. A motor
beindításához nyomja meg a fogantyúkapcsolót 1 . A vágást
a csúszókorlát mellett ajánlatos kezdeni.
7. Nyomja le a fejet, hogy a fűrésztárcsa átvágja a fát, és belecsússzon
a műanyag réslapba 11 .
8. A vágás befejezése után engedje el a kapcsolót, és várja meg
a fűrésztárcsa teljes leállását, csak ekkor állítsa vissza a fejet a felső
nyugalmi helyzetébe.
FIGYELMEZTETÉS:
• Némely műanyag profil esetében ajánlatos fordított sorrendet
alkalmazni.
• Az alsó védőburkolat úgy van tervezve, hogy a kar 2 kioldásakor gyorsan záródjon. Ha nem záródik gyorsan, DEWALT
márkaszervizzel javíttassa meg.
Csúszó vágás végrehajtása (A, B, S ábra)
1. Kilazításhoz fordítsa el a fűrészfej keresztreteszét 18 .
2. Nyomja le a fűrészfejet 25 , majd húzza kifelé a reteszgombot 23 ,
és hagyja a fűrészfejet a legmagasabb helyzetébe emelkedni.
3. Helyezze a vágni kívánt faanyagot a csúszókorláthoz 16 , és rögzítse
a munkadarab-leszorítóval 17).
4. Nyomja le a fűrészfejet, majd addig húzza, ameddig lehetséges.
5. A védőburkolat kioldásához nyomja meg a védőburkolat reteszének
kioldókarját 2 . A motor beindításához nyomja meg a fogantyúkapcsolót
1 .
6. Nyomja le teljesen a fejet, hogy a fűrésztárcsa átvágja a fát, és tolja hátra
a fejet a vágás befejezéséhez.
7. A vágás befejezése után engedje el a kapcsolót, és várja meg
a fűrésztárcsa teljes leállását, csak ekkor állítsa vissza a fejet a felső
nyugalmi helyzetébe.
FIGYELMEZTETÉS: Csúszó vágás után ne feledje a fűrészfejet a hátsó
helyzetében rögzíteni.
Függőleges gér-keresztvágás (A, T ábra)
1. Nyomja a gérreteszt 13 . Fordítsa a kart balra vagy jobbra a kívánt
szögbe.
2. A gérretesz automatikusan beáll a következő fokokra: 0°; 15°; 22,5°;
31,62°, 45° és 50°, akár balra akár jobbra. Ha bármilyen köztes szöget
szeretne beállítani, tartsa erősen a fejet, és rögzítse a gérretesszel.
3. Vágás előtt mindig ellenőrizze, hogy a gérzár-kar erősen meg
van-e szorítva.
4. Folytassa a függőleges egyenes keresztvágáshoz hasonlóan.
A munkadarab leszorítása (C, X ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig használjon munkadarab-leszorítót.
75
15
20
25
30
35
40
45
NÉGYZET
ALAKÚ DOBOZ
SQUARE
BOX
65
70
85
80
10
40
50
55
60
40
35
45
35
40
6 6OLDALÚ
SIDED DOBOZ
BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
55
60
25
45
20
65
70
50
25
55
50
35
45
15
20
40
60
75
20
15
30
40
88 OLDALÚ
SIDED BOX
DOBOZ
15
25
35
10
30
10
20
25
10
15
20
15
5
10
5
5
10
5
5
A vágás minősége
A vágás simasága számos változótól függ, pl. a vágott anyagtól is. Amikor
nagyon sima vágás szükséges, pl. peremléceknél és más precíziós
munkáknál, a jó eredmény érdekében éles (60 fogas karbidhegyű)
fűrésztárcsát és kisebb, egyenletes vágási sebességet válasszon.
FIGYELMEZTETÉS: A munkadarabot biztonságosan szorítsa le, hogy
vágás közben el ne mozdulhasson. A kar felemelése előtt mindig várja
meg a fűrésztárcsa teljes leállását. Ha a munkadarab hátoldalán
kihasadnak apró szálak, ragasszon egy darab maszkolószalagot a fára
a tervezett vágás helyénél. Vágja keresztül, majd óvatosan vegye le la
szalagot.
5
85
A ferdevágási szög balra 0°-tól 48°-ig állítható. Ferdevágásokat 45°-ig lehet
végezni, amikor a gérkar jobbra vagy balra nulla és maximum 45° közötti
helyzetbe van állítva.
1. Lazítsa meg a szögretesz rögzítőfogantyúját 20 , és állítsa be a kívánt
ferdeszöget.
2. Ha szükséges, állítsa be a kioldógombot 31 .
3. Erősen tartsa a fejet, hogy le ne essen.
4. Húzza meg erősen a szögretesz rögzítőfogantyúját 20 .
5. Folytassa a függőleges egyenes keresztvágáshoz hasonlóan.
0
80
Ferde keresztvágás (P, U ábra)
45
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SET
THIS BEVEL ANGLE
SAW
EZT
A FERDESZÖGET
ÁLLÍTSA ON
BE A FŰRÉSZEN
1. Állítsa be a fűrészen az előírt szögeket, majd végezzen néhány
próbavágást.
2. Gyakorolja a levágott darabok összeillesztését.
Példa: Egy négyoldalú 25°-os külső szögű doboz („A” szög) (W ábra)
esetén használja a jobb felső körívet. Keresse meg a 25°-ot az ívskálán.
Kövesse a vízszintes keresztvonalat bármelyik oldal felé a gérszög
kikereséséhez (23°). Hasonlóképpen kövesse a függőleges keresztvonalat
a táblázat tetejéig vagy aljáig a ferdevágási szög kikereséséhez (40°).
Mindig végezzen próbavágásokat hulladékanyagon, hogy ellenőrizhesse
a fűrész beállításait.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne lépje túl a kombinált gérvágás határait:
45°-os ferdevágási szög 45°-os bal vagy jobb gérszöggel.
A legjobb eredmény érdekében kifejezetten a fűrészéhez készült szorítót 17
használja.
Rövid és hosszú munkadarabok megtámasztása
(C, D ábra)
A leszorító felszerelése
Rövid munkadarabok vágása
1. Illessze be a korlát mögötti nyílásba. A leszorítónak 17 a gérfűrész
hátulja felé kell néznie. Gondoskodjon arról, hogy a leszorító teljes
mértékben be legyen illesztve a gérfűrész talpába. Ha a vájat látszik,
a leszorító nem fog biztonságosan működni.
2. Fordítsa el a leszorítót 180º-kal a gérfűrész homlokrésze felé.
3. Lazítsa meg a gombot, hogy a leszorítót fel- vagy lefelé igazíthassa, majd
a finombeállító gombbal erősen szorítsa le a munkadarabot.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ferdevágásnál a talp jobb oldalára helyezze
a leszorítót. A BEFEJEZŐ VÁGÁS ELŐTT MINDIG VÉGEZZEN „SZÁRAZ”
VÁGÁST (KIKAPCSOLT FŰRÉSSZEL), HOGY ELLENŐRIZHESSE
A FŰRÉSZTÁRCSA ÚTJÁT. ÜGYELJEN ARRA, HOGY A LESZORÍTÓ NE
AKADÁLYOZZA A FŰRÉSZT ÉS A VÉDŐBURKOLATOKAT.
Rövid munkadarabokhoz hosszütköző 41 használata ajánlatos mind
kötegelt fűrészelésnél, mind különböző hosszúságú munkadarabok
egyenkénti fűrészelésénél. A hosszütköző csak egy pár külön kapható
vezetősínnel 35 együtt használható.
Kombinált gérvágás (W ábra)
Ez a ferde- és gérvágás kombinációja. Ilyen vágást alkalmazunk képkeretek
vagy ferde élű dobozok készítésénél, ahogy a W ábra mutatja.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vágási szöget vágásonként változtatni kell,
mindig ellenőrizze, hogy a szögretesz rögzítőfogantyúja és a gérretesz
gomb biztonságosan meg van-e húzva. Ezeket mindig újra meg kell
húzni, miután ferdevágási- vagy gérszöget változtatott.
• Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja a gyakori kombinált
gérvágásokhoz megfelelő gér- és ferdevágási beállításokat.
• A táblázatot úgy használja, hogy kiválasztja a tervezett munkadarabon
vágni kívánt „A” szöget (W ábra), majd kikeresi azt a szöget a táblázatban,
a megfelelő köríven. Ebből a pontból kiindulva haladjon a táblázatban
egyenesen lefelé a helyes ferdeszög, és egyenesen oldalirányban
a helyes gérszög kikereséséhez.
ANGLE
SIDE OF SZÖGE
BOX (ANGLE"A")
DOBOZ OF
OLDALÁNAK
(„A” SZÖG)
FIGYELMEZTETÉS: Ha gérszögben kíván egy fadarab
végéből egy kis darabot levágni, úgy helyezze el a munkadarabot, hogy
a levágott darab a fűrésztárcsa oldala felé zárjon be nagyobb szöget
a vezetővel, azaz:
• gérvágás balra, levágott darab jobbra
• gérvágás jobbra, levágott darab balra
THIS MITER
ANGLE
ON SAW
EZTSET
A GÉRSZÖGET
ÁLLÍTSA
BE A FŰRÉSZEN
MAGYAR
Nagyobb anyagok vágása
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentésének érdekében
a hosszú munkadarabokat mindig támassza meg.
A C ábrán látható az ideális konfiguráció hosszú munkadarabok
fűrészeléséhez, amikor a fűrészt szabadon álló gépként használják (minden
része külön kapható).
Ezek a részek (az állványláb és a munkadarab leszorító kivételével)
szükségesek mind a bemeneti mind a kimeneti oldalon:
- Állványláb 40 (szerelési útmutatóval).
- Vezetősínek (500 vagy 1000 mm) 35 .
- Vezetősíneket támasztó állványok 39 . A gép megtámasztásához ne
használja az állványokat! Az állványok magassága állítható.
- Munkadarab támasztó lemezek 36 .
- Asztal zárólapja 34 a sínek támasztásához (és meglévő munkapadon
végzett munkához is).
- Munkadarab leszorító 17 .
- Forgatható támaszték 38 .
1. Helyezze a fűrészt az állványlábra, és szerelje fel a vezetősíneket.
2. Csavarja erősen a munkadarab megtámasztó lemezeket 36
a vezetősínekhez 35 .
3. A munkadarab leszorító 17 most hosszütközőként működik.
4. Szerelje fel az asztal zárólapját 34 .
5. Szerelje a forgatható ütközőt 38 a hátsó sínhez.
13
MAGYAR
6. A forgatható ütközővel 38 állíthatja a közepes és hosszú munkadarabok
hosszát. Amikor nem használják, oldalirányba is állítható és ki is
fordítható.
Porelszívás (A, K ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Lehetőleg a porkibocsátásra vonatkozó
rendelkezések szerint gyártott porelszívót használjon.
Csatlakoztasson a vonatkozó előírásoknak megfelelő porgyűjtő eszközt a géphez.
A csatlakoztatott külső rendszerben a légáramlás sebessége 20m/s +/- 2 ms
legyen. Az elszívás sebességét a csatlakoztatási pontnál a szívócsőben kell mérni,
amikor a gép csatlakoztatva van, de nincs működésben.
TARTSA SZEM ELŐTT: A porelszívó készülékhez a külön kapható DWV9000
csavarzáras gyorscsatlakozót 43 ajánlatos csatlakoztatni.
Tartsa be a megmunkálandó anyagokra vonatkozó országos előírásokat.
A porszívó a megmunkálás alatt lévő anyagnak megfelelő legyen.
Az egészségre különösen ártalmas vagy rákkeltő száraz por elszívásához
speciális porszívót használjon.
A szerszám hordozása (A, B ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A kényelmes hordozhatóság érdekében a gérfűrész
talpán két mélyedés ( 32 van kialakítva. Soha ne a védőburkolatoknál
fogva emelje vagy hordozza a gérfűrészt.
1. Ha a fűrészt hordozni kívánja, a ferdevágási szöget és a gérszöget 0°-ra
állítsa.
2. Nyomja le az alsó védőburkolat reteszének kioldókarját 2 (A ábra).
3. Nyomja a fejet lefelé, és nyomja a reteszgombot 23 is lefelé (B ábra).
4. Állítsa a fűrészfejet nyugalmi helyzetébe, és nyomja meg a keresztreteszt
18 .
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális karbantartás melletti tartós
használatra terveztük. A szerszám folyamatos és kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében
kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt tartozékot fel- vagy
leszerel, beállítást végez vagy változtat, illetve javítást végez
rajta. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a fűrésztárcsa kopott, cserélje ki új, éles tárcsára.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek anyagát. Csak enyhe szappanos
vízben megnedvesített ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne is merítse a szerszám egyik részét sem
folyadékba.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében
rendszeresen tisztítsa az asztallapot.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében
rendszeresen tisztítsa ki a porelszívó rendszert.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A görgős asztal használata (C–E ábra)
A görgős asztal 42 nagyon megkönnyíti a nagy és hosszú munkadarabok
kezelését (E ábra). A gép akár bal, akár jobb oldalához csatlakoztatható.
A görgős asztal használatához a külön kapható állványláb is szükséges
(C ábra).
FIGYELMEZTETÉS: Az állványlábhoz mellékelt útmutató alapján
szerelje össze a görgős asztalt.
• Az állványlábhoz mellékelt rövid támasztórudakat cserélje ki az asztal
egyenetlen sínjeivel azon az oldalon, ahol az asztalt használni fogják.
• Kövesse a görgős asztalhoz mellékelt útmutatót.
A beszerezhető fűrésztárcsák választéka (ajánlott
fűrésztárcsák)
A fűrésztárcsa típusa
A fűrésztárcsa méretei
A szerszám használata
(átmérő × furat × fogak száma)
DT4310 széria 40
216 × 30 × 24
Általános célra, fa és műanyagok
hasítására és keresztvágására
DT4286 széria 40
216 × 30 × 80
TCG típus alumíniumhoz
DT4320 széria 60
216 × 30 × 48
ATB típus mesterséges és természetes
faanyagok finomvágásához
DT4350 széria 60
216 × 30 × 60
TCG típus mesterséges és természetes
faanyagok extra-finom vágásához
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon
forgalmazójához.
Környezetvédelem
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további kenést.
Tisztítás
Használat előtt gondosan vizsgálja át a felső védőburkolatot, a mozgatható
alsó burkolatot, valamint a porelszívó csövét, hogy megállapíthassa,
megfelelően működnek-e. Ügyeljen arra, hogy a munkadarabról leeső
szilánkok, por vagy egyéb részecskék ne akadályozzák egyik funkció
működését sem.
Ha törmelék szorult a fűrésztárcsa és a védőburkolat közé, áramtalanítsa
a gépet és kövesse a Fűrésztárcsa felszerelése című részben megadott
útmutatásokat. Távolítsa el a beszorult törmeléket, és szerelje vissza
a fűrésztárcsát.
FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy por gyülemlik fel
a szellőzőrésekben vagy azok környékén, fúvassa ki száraz levegővel
a szerszámházból. A művelet végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott porvédő maszkot.
14
Elkülönített begyűjtés. Ezzel a szimbólummal jelölt termékeket és
akkumulátorokat tilos a normál háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető
vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik
a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi előírásoknak
megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és
akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál:
www.2helpU.com.
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising