DWST1-75659 | DeWalt DWST1-75659 SITE RADIO instruction manual

370002-32 LT
DWST1-75659-QW
DWST1-75663-GB
DWST1-75664-XE
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
19
1A pav. / Рис. 1A
1B pav. / Рис. 1B
1C pav. / Рис. 1C
3
2A pav. / Рис. 2A
2B pav. / Рис. 2B
4
3 pav. / Рис. 3
4 pav. / Рис. 4
5
5 pav. / Рис. 5
6 pav. / Рис. 6
6
LIETUVIŲ
PAVEIKSLĖLIAI
1A PAV. VAIZDAS IŠ PRIEKIO
1
2
3
4
5
6
Priekiniai garsiakalbiai (2 vnt.)
Rankena įrankiui nešti
Valdymo skydelis
Viršutinio skyriaus skląsčiai (4 vnt.)
Viršutinio skyriaus dangtis
Tvirtinimo skląsčiai (2 vnt.)
1B PAV. VAIZDAS IŠ PRIEKIO
•
Norėdami atidaryti viršutinį skyrių, atkabinkite
4 fiksavimo skląsčius, esančius po skyriaus
geltonu dangčiu (4 elementas), ir atidarykite jį.
1C PAV. VAIZDAS IŠ PRIEKIO
•
Norėdami skyrių uždaryti, užspauskite visus
4 geltono dangčio kampus.
PASTABA. Tinkamai uždengus, skyrius
apsaugomas nuo dulkių, nešvarumų ir
nesmarkaus lietaus.
2A PAV. VAIZDAS IŠ GALO
7
8
9
Galiniai garsiakalbiai (2 vnt.)
Maitinimo prievadas (14 V NS)
Akumuliatoriaus skyriaus dangčio skląsčiai
(2 vnt.)
10 Vežimėlio fiksavimo kabliukas
11 Akumuliatoriaus dangtis
12 Skylės vežimėliui
2B PAV. VAIZDAS IŠ GALO
•
•
Norėdami atidaryti akumuliatoriaus skyrių,
atkabinkite skyriaus geltono dangčio
2 fiksavimo skląsčius (3 elementas), ir
atidarykite jį.
Norėdami skyrių uždaryti, užspauskite dangtį.
5 PAV. VALDYMO SKYDELIS
20 Skystųjų kristalų ekranas
• Garso šaltinis
• Signalų priėmimas (radijo režimas)
• „Bluetooth“ („Bluetooth“ režimas)
• Akumuliatoriaus būsena
21 Radijo išankstinio nustatymo mygtukai
22 Reguliavimo ratukas
23 Režimų mygtukai
• Įjungimas / išjungimas ( )
• Šaltinio pasirinkimas ( )
• Grįžtis ( )
• „Bluetooth“ ( )
6 PAV. DAB + EKRANAS
24 Stoties pavadinimas
25 Transliacijos informacija
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių,
jutiminių arba protinių negalių arba patirties
bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir
supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams
žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros
vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti
šį prietaisą.
PAGRINDINĖS SAVYBĖS
•
•
•
•
•
•
•
3 PAV. VIRŠUTINIS SKYRIUS
13
14
15
16
KS / NS maitinimo adapteris
Papildomas lizdas (3,5 mm)
USB maitinimo / įkrovimo prievadas
Viršutinio skyriaus dangtis
4 PAV. AKUMULIATORIAUS SKYRIUS
17 Akumuliatoriaus blokas (nepridedamas)
18 Akumuliatoriaus lizdas
19 Akumuliatoriaus dangtis
•
•
•
•
•
•
Stereofoninis FM radijas su rankine /
automatine stočių paieškos sistema ir iš
anksto nustatytų radijo stočių įrašymo į
atmintį funkcija
„Bluetooth“ garso ryšys
Papildomas lizdas išoriniams garso
prietaisams prijungti
USB maitinimo / įkrovimo prievadas (5 V / 1 A)
Didelis skystųjų kristalų ekranas su foniniu
apšvietimu
Apšviesti lengvai spaudžiami mygtukai
Keturi aukštųjų ir du žemųjų dažnių
garsiakalbiai sodriam garsui atkurti
Garsumo valdiklis ir garso tono reguliavimas
Tvirtas dizainas
Montuojamas ir fiksuojamas ant vežimėlio
DEWALT DWST08210 ToughSystem® L-Cart
Carrier
Galima dėti ant bet kurio „ToughSystem®“ bloko
Atsparus vandeniui ir dulkėms – išbandytas
pagal IP54
DAB + pažangi skaitmeninė garso transliacija
su informaciniu ekranu, kuriame rodoma
transliuojamos radijo stoties informacija
7
LIETUVIŲ
•
DRC (dinaminio diapazono glaudinimo)
funkcija: tylūs garsai santykinai pagarsinami,
o garsūs – patylinami.
Mėgstamieji – iš anksto nustatytos
skaitmeninės stotys
•
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią
naudojimo instrukciją ir atkreipkite dėmesį
į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Reiškia tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengus galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS! Reiškia potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos neišvengti,
gali baigtis mirtimi arba sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO! reiškia potencialią pavojingą
situaciją, kuri, jeigu jos neišvengti, galėtų
baigtis nesunkiu arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA. nurodo pavojų, nesusijusį su susižalojimu, kuris, jo nevengiant, galėtų baigtis
žala turtui.
TECHNINIAI DUOMENYS
Maitinimo blokas (KS / NS maitinimo adapteris)
Modelis: Y48DE-240-2000
Maitinimas
100–240 V KS
50–60 Hz (II klasė)
Galia
24 V NS
Elektros išvestis
2A
Svoris
0,3 kg (0,66 svar.)
Prietaisas
Galios įvestis
24 V NS
USB įkrovimo išvestis
(5 V / 1 A)
IP klasė
IP54*
Svoris
6,9 kg (15,2 svar.)
be akumuliatoriaus
Bendrasis svoris (bruto)
60 kg (132 svar.)
Tinklo parengties režimas /
energijos sąnaudos veikiant <0,5 W
parengties režimui
Automatinio tinklo parengties
energijos reguliavimo
< 20 min.
funkcijos įjungimo trukmė
Akumuliatoriaus kroviklis
Akumuliatoriaus įtampa
10,8 V NS / 14,4 V
NS / 18 V NS
Akumuliatoriaus tipas
XR ličio jonų
(įdedamas)
Apytikslis įkrovimo laikas
90–300 min.
Kroviklio srovės stiprumas
1,0 A
Garso charakteristikos
Garso šaltinis
DAB+/FM,
papildomas
lizdas (3,5 mm),
„Bluetooth“
Garsas
SPL 100 dB esant
1m
Garso galia
40 W (S klasė)
Veikimo trukmė
8 valandos
(apytiksliai)
visiškai įkrautas
aukščiausios
kokybės 18 V 2
Ah XR ličio jonų
akumuliatorius
* Apsaugotas nuo darbo vietoje kylančių dulkių,
nešvarumų ir nesmarkaus lietaus.
8
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
PASTABA. Gaminio ĮSPĖJIMO ir
ŽENKLINIMO etiketė yra prietaiso
apačioje.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE
Sistema „ToughSystem® Music
+ Charger“
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE Sistema „ToughSystem®
Music + Charger“ – tai DAB+ FM radijas,
„Bluetooth“ ir papildomas muzikos grotuvas bei
DEWALT akumuliatoriaus kroviklis. DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE galima krauti daugelį DEWALT XR
ličio jonų įdedamų akumuliatorių. Akumuliatoriai
parduodami atskirai.
Svarbios saugos taisyklės
1
2
3
4
5
6
Perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šią instrukciją.
Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
Vadovaukitės visais nurodymais.
NENAUDOKITE šio prietaiso šalia vandens.
Perskaitykite ir išstudijuokite visus saugos
įspėjimus bei nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti
elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
LIETUVIŲ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Saugokite prietaisą nuo tiesioginio vandens
poveikio, nestatykite ant jo indų su vandeniu,
pvz. butelių.
Valykite tik sausa arba drėgna šluoste.
Norėdami apsaugoti prietaisą nuo vandens
ir dulkių, visada uždenkite skyriaus dangtį,
akumuliatoriaus skyriaus dangtį ir guminį NS
maitinimo prievado dangtį.
Naudokite pagal gamintojo instrukciją.
NEDĖKITE šalia jokių atvirtos liepsnos
šaltinių, pavyzdžiui degančių žvakių, šilumos
šaltinių, pavyzdžiui radiatorių, šilumos
skaitiklių, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių
prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
saugokite maitinimo laidą, kad ant jo niekas
nevaikščiotų arba nesugnybtų, ypač ties
kištukais, kištukiniais lizdais.
Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus /
priedus.
Naudokite tik su gamintojo pateiktu arba su
prietaisu parduodamu vežimėliu,
stovu, trikoju, laikikliu arba
pagrindu. Naudodami vežimėlį,
būkite ATSARGŪS, stumdami
vežimėlį su prietaisu, kad
vežimėlis neapvirtų ir jūsų nesužalotų.
KS / NS maitinimo adapterį galima naudoti
tik kaip maitinimo šaltinį prietaisui ir
akumuliatoriui įkrauti.
Norint visiškai atjungti prietaisą, KS / NS
maitinimo adapterį reikia atjungti nuo elektros
lizdo.
Žaibuojant arba kai ilgai nenaudojate
prietaiso, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Naudojimo metu KS / NS maitinimo
adapteris turi būti lengvai pasiekiamas ir
neužgriozdintas.
Visą priežiūrą patikėkite kvalifikuotiems
specialistams. Jeigu prietaisas būtų kokiu
nors būdu apgadintas, pavyzdžiui būtų
pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas,
išliejus ant jo skysčio arba ant jo numetus
sunkų daiktą, palikus prietaisą lietuje ar
drėgnoje patalpoje, jeigu jis netinkamai
veikia arba buvo numestas, jį reikia pristatyti
techniniam patikrinimui.
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis šiuo prietaisu dėl savo
psichikos, jutiminės arba dvasinės negalios
arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be asmenų, atsakingų
už šių asmenų saugumą, priežiūros ir
nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie NEŽAISTŲ su šiuo
prietaisu.
21 Naudokite tik specialų DEWALT akumuliatorių
(aprobuotus DEWALT akumuliatorius
rasite toliau esančiame skyriuje Svarbios
saugos taisyklės naudojant visų rūšių
akumuliatorius). Naudojant kitos rūšies, o ne
aprobuotus DEWALT akumuliatorius, galima
susižaloti arba sukelti gaisrą.
Žaibo blyksnio su strėlės smaigaliu simbolis
lygiakraščiame trikampyje
skirtas perspėti vartotoją, kad gaminio viduje
esančios dalys gali kelti žmonėms elektros
smūgio pavojų.
Šauktuko ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas perspėti vartotoją apie svarbias
naudojimo ar techninės priežiūros taisykles
vadove, pateiktame kartu su prietaisu.
Dvigubo izoliacijos simbolis (kvadratas
kvadrate) reiškia II klasės elektros prietaisą
ir skirtas perspėti kvalifikuotą techninės priežiūros personalą šiame prietaise naudoti tik
identiškas keičiamąsias dalis.
ĮSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte gaisro ar
elektros smūgio pavojaus, SAUGOKITE šį
prietaisą nuo tiesioginio lietaus arba drėgmės
poveikio. Naudokite tik sausose vietose.
DĖMESIO! Norėdami išvengti elektros smūgio, platųjį adapterio kištuko kontaktą iki galo
įkiškite į plačią lizdo angą.
STANDARTŲ SĄRAŠAS
DWST1-75659-QW / DWST1-75663- GB /
DWST1-75664-XE atitinka šiuos standartus:
•
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
•
EN300328V1.8.1
•
EN301489-17V2.2.1:2012
•
EN55022:2010
•
EN55024:2010
•
EN55014-1:2006+A1+A2
•
EN55014-2:1997+A1+A2
•
EN61000-3-2:2014
•
EN61000-3-3:2013
•
EN55013:2013
•
EN55020:2007+A11
9
LIETUVIŲ
ŽENKLŲ SĄRAŠAS
•
Ant šio prietaiso esančiose etiketėse gali būti
pavaizduoti šie ženklai.
•
V ............ voltai
A ............ amperai
•
W ........... vatai
h............. valandos
.......... nuolatinė srovė
.......... II klasės konstrukcija (dvigubai
izoliuota)
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus. NIEKADA
jokiais būdais nebandykite atidaryti
akumuliatoriaus.
NEDĖKITE akumuliatoriaus į kroviklį,
jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
NESKALDYKITE, nemėtykite ir negadinkite
akumuliatoriaus. NENAUDOKITE
akumuliatoriaus ar kroviklio, kurie buvo
stipriai sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar
pažeisti kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Sugadintus akumuliatorius reikia
atiduoti į techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus. Nelaikykite
ir neneškite akumuliatorių taip, kad
metaliniai objektai galėtų liestis prie
atvirų akumuliatoriaus gnybtų. Pavyzdžiui
nedėkite akumuliatoriaus į prijuostes, kišenes,
įrankių dėžes, gaminių komplektavimo dėžes,
stalčius ir pan., kuriuose yra palaidų vinių,
varžtų, raktų ir pan.
Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras,
jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia
sujungti laidžiosiomis medžiagomis,
pavyzdžiui raktais, monetomis, rankiniais
įrankiais ir pan.
JAV Pavojingų medžiagų transportavimo
reguliavimo (HMR) departamentas faktiškai
draudžia gabenti akumuliatorius komercinėse
transporto priemonėse ir orlaiviuose (pvz.
supakuotus lagaminuose ir rankiniame
bagaže), NEBENT jie būtų tinkamai apsaugoti
nuo trumpojo jungimo. Todėl veždami atskirus
akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių
gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą.
........ CE ženklas
.......... Įspėjimo dėl saugos ženklas
SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS
NAUDOJANT VISŲ RŪŠIŲ
AKUMULIATORIUS
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
DWST1-75659-QW / DWST1- 75663-GB /
DWST1-75664-XE reikia naudoti tik su DEWALT
DCB serijos 10,8 V NS (1,5–2,0 Ah) /14,4 V NS
(1,5–5,0 Ah) / 18 V NS (1,5–5,0 Ah) XR ličio jonų
įkraunamais akumuliatoriais. Naudojant kitokius
akumuliatorius arba neįkraunamas baterijas,
galima susižaloti arba sukelti gaisrą.
Kraukite tik DWST1-75659- QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664 XE integruotuoju krovikliu
arba jam ekvivalentišku krovikliu. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitai
akumuliatoriui krauti, gali kelti gaisro pavojų.
PASTABA. Išėmus akumuliatorių iš dėžutės,
jis nėra visiškai įkrautas. Prieš naudodami
akumuliatorių ir kroviklį, perskaitykite toliau
pateiktas saugos taisykles, o tada vadovaukitės
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISĄ
INSTRUKCIJĄ
•
•
10
NEKRAUKITE ir nenaudokite akumuliatorių
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant
arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio,
dulkės ar garai gali užsidegti.
NIEKADA nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu
NEMODIFIKUOKITE akumuliatoriaus,
norėdami, kad jis tilptų į nesuderinamą
kroviklį, nes akumuliatorius gali trūkti ir
sunkiai sužeisti.
Akumuliatorių pakuotes kraukite tik specialiais
DEWALT krovikliais.
NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
Prietaiso ir akumuliatoriaus NEGALIMA
laikyti ar krauti ten, kur aplinkos
temperatūra gali pasiekti ar viršyti
40 °C (105° F) (pavyzdžiui, vasarą lauko
pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
Akumuliatorius veiks ilgiausiai, jei jį laikysite
vėsioje, sausoje vietoje.
SPECIFINĖS SAUGOS TAISYKLĖS
NAUDOJANT LIČIO JONŲ (Li-ion)
AKUMULIATORIUS
•
Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
LIETUVIŲ
•
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorius gali
sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorius,
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Taip
pat kreipkitės į gydytojus. žinokite, kad
akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
SAUGOKITE bateriją ir prietaisą nuo
liepsnos ar didelio karščio. Liepsna arba
aukštesnė nei 265 °F (130 °C) temperatūra
gali sukelti sprogimą.
saugoti, kad pro kroviklio angas į jo vidų
nepatektų pašalinių medžiagų ar metalinių
objektų, pavyzdžiui šlifavimo dulkių, metalo
drožlių, plieno vatos, aliuminio folijos ar kitų
susikaupusių metalo dalelių.
Visada atjunkite KS / NS maitinimo adapterį nuo
elektros lizdo ir išimkite akumuliatorių iš lizdo,
prieš bandydami valyti kroviklį.
•
NEBANDYKITE krauti akumuliatorių kitais
krovikliais, išskyrus
tinkamą DEWALT kroviklį. Kroviklis ir
akumuliatorius specialiai pagaminti veikti
kartu.
•
Šis kroviklis nėra skirtas jokiam kitam
tikslui, išskyrus DEWALT įkraunamiems
akumuliatoriams krauti. Bet kaip kitaip
naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros
smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
•
Saugokite kroviklį nuo tiesioginio vandens
poveikio ir NEKIŠKITE jo į vandenį.
•
Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
Svarbios saugos taisyklės naudojant
visų rūšių akumuliatorių kroviklius
•
Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šioje
instrukcijoje pateiktos svarbios saugos taisyklės ir
akumuliatorių kroviklių naudojimo instrukcija.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį, perskaitykite
ir išstudijuokite visus nurodymus ir ant
kroviklio, akumuliatoriaus bei gaminio,
kuriame naudojamas akumuliatorius,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
•
NENAUDOKITE ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
•
Naudodami kroviklį laike, jį visada
laikykite tik sausoje vietoje, naudodami
naudojimui lauke pritaikytą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
•
NEDĖKITE ant kroviklio viršaus jokių
daiktų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet kokio
šilumos šaltinio.
•
NENAUDOKITE kroviklio su pažeistu
laidu ar elektros kištuku.
•
NENAUDOKITE kroviklio, jei jis buvo
stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip
kaip nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad pataisytų.
•
NEARDYKITE kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį
įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
•
•
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti. Pakliuvus
kibirkščiai ar liepsnai, akumuliatoriaus skystis
gali užsiliepsnoti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus.
SAUGOKITE kroviklį, kad į jų vidų nepakliūtų
vandens.
Gali įvykti elektros smūgis.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, kraukite
tik DEWALT daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių akumuliatoriai gali
perkaisti, sprogti ir jus sužeisti bei padaryti
žalos turtui.
PASTABA. Kai akumuliatoriaus blokas
nenaudojamas, laikykite jį atokiai nuo kitų
metalinių daiktų. esant tam tikroms sąlygoms,
kai kroviklis įjungtas į maitinimo tinklą, kokia
nors pašalinė medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu kroviklio kontaktus. Reikėtų visada
11
LIETUVIŲ
•
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis
pavojus nesumažės.
•
NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
•
Kroviklis skirtas veikti esant 24 V NS
elektros srovei. Nebandykite jo naudoti
su jokiais kitais KS / NS maitinimo
adapteriais, išskyrus tą, kuris yra
pateiktas su prietaisu.
5
6
ĮKROVIMAS
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE galima krauti tik DEWALT
DCB serijos 10,8 V NS (1,5–2,0 Ah) /14,4 V NS
(1,5–5,0 Ah) / 18 V NS (1,5–5,0 Ah) XR ličio
jonų įkraunamus akumuliatorius. Naudojant
kitos rūšies akumuliatorius arba neįkraunamas
baterijas, galima susižaloti arba sukelti gaisrą.
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą akumuliatoriui
krauti, būtinai perskaitykite visas saugos taisykles.
7
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jo vidų nepatektų
vandens. Gali įvykti elektros smūgis.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
NEKIŠKITE akumuliatoriaus į jokį skystį ir
saugokite akumuliatorių, kad į jį nepatektų
jokio skysčio. NIEKADA jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Jeigu plastikinis akumuliatoriaus korpusas
suskiltų arba įtrūktų, atiduokite jį į techninės
priežiūros centrą, kas jis būtų perdirbtas ir
pakartotinai panaudotas.
DĖMESIO! Netinkamai pakeitus maitinimo
elementą, kyla sprogimo pavojus. Keiskite
tokiu pačiu arba jį atitinkančio tipo
akumuliatoriumi.
SVARBIOS PASTABOS DĖL
ĮKROVIMO
1
2
3
4
12
Akumuliatorius tarnaus ilgiausiai ir geriausiai,
jei jis bus kraunamas esant 18–24 °C
(65–75 °F) aplinkos oro temperatūrai.
NEKRAUKITE akumuliatoriaus, kai aplinkos
oro temperatūra yra žemesnė nei +4,5 °C
(+40 °F) arba aukštesnė nei +40,5 °C (+105
°F). Tai svarbi sąlyga, kuri padeda apsaugoti
akumuliatorių nuo smarkaus sugadinimo.
Krovimo metu kroviklis ir akumuliatorius gali
įšilti. Tokia būklė yra normali – ji nereiškia,
kad prietaisas sugedo. Norėdami, kad po
naudojimo akumuliatorius greičiau atvėstų,
nedėkite kroviklio arba akumuliatoriaus šiltoje
vietoje, pavyzdžiui metalinėje pašiūrėje arba
atviroje priekaboje.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas
dvigubai lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus
lėčiau kraunamas per visą krovimo ciklą ir
nepasieks maksimalaus krovimo greičio net ir
tada, jei akumuliatorius sušils.
Jeigu akumuliatorius tinkamai nekraunamas:
a. patikrinkite, ar tinkamai veikia lizdas,
prijungdami stalo šviestuvą arba kitą prietaisą;
b. patikrinkite, ar lizdas yra prijungtas prie
šviesos jungiklio, kuris išjungia elektrą, kai
užgesinate šviesą;
c. perneškite kroviklį ir akumuliatorių į tokią
vietą, kur aplinkos oro temperatūra yra
maždaug 18–24 °C (65–75 °F);
d. jeigu įkrovimo problemų išspręsti nepavyktų,
pristatykite įrankį, akumuliatorių ir kroviklį
į vietos techninės priežiūros centrą.
Akumuliatorių privaloma įkrauti, kai tik jis
nebetiekia pakankamai energijos darbams
lengvai atlikti. NENAUDOKITE bloko esant
šioms sąlygoms. Taip pat galite krauti dalinai
išsekusį akumuliatorių be jokio pašalinio
poveikio akumuliatoriui.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas į jo
vidų nepatektų pašalinių medžiagų, pavyzdžiui,
šlifavimo dulkių, metalo drožlių, plieno vatos,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių metalo
dalelių. Prieš pradėdami valyti kroviklį, visada
atjunkite jį nuo elektros lizdo.
NEUŽŠALDYKITE ir nenardinkite kroviklio
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
PASTABA. Sistema „ToughSystem Music +
Charger“ užtikrina aukščiausios kokybės DAB
priėmimą atliekant greitą įkrovimą. Silpnų signalų
vietose krovimas bus lėtesnis, kad signalai būtų
priimami maksimaliu jautrumu.
PATARIMAI, KAIP SANDĖLIUOTI
1
2
Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba šalčio.
Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA. Akumuliatorių negalima
laikyti visiškai iškrautų. Prieš naudojimą
akumuliatorių privaloma dar kartą įkrauti.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ –
JOS DAR GALI PRIREIKTI
LIETUVIŲ
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE turi viršutinį skyrių, kuris dažniausiai
naudojamas nenaudojamam KS / NS maitinimo adapteriui laikyti.
1
2
3
Atidarykite viršutinį skyrių, jeigu norite išimti
KS /NS maitinimo adapterį (žr. 1 ir 3 pav.).
Prijunkite kroviklio KS / NS maitinimo adapterį
prie atitinkamo išvesties lizdo ir prijunkite jį
prie DWST1-75659-QW / DWST1- 75663-GB
/ DWST1-75664-XE maitinimo prievado, prieš
tai įdėję akumuliatorių (žr. 2 pav.).
Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtį,
atlaisvinę du jo skląsčius (žr. 2 pav.)
4
5
Įdėkite akumuliatorių (įsigyjamas atskirai)
į kroviklį, įsitikindami, kad jis yra iki galo
įtaisytas kroviklyje; žr. 4 pav. Be perstojo
mirksintis akumuliatoriaus indikatoriaus
simbolis rodo, kad akumuliatorius yra
kraunamas.
PASTABA. Uždarykite akumuliatoriaus
skyriaus dangtį ir patikrinkite, ar jis tvirtai
uždarytas.
Krovimas bus baigtas, kai akumuliatoriaus
indikatoriaus simbolis švies be perstojo.
Blokas visiškai įkrautas, jį galima tuoj pat
naudoti arba palikti jį kroviklyje.
SKYSTAKRISTALIAI INDIKATORIAI
Kai prietaisas IŠJUNGTAS
Kai prietaisas ĮJUNGTAS
Jei akumuliatorių kraunate, kai prietaisas yra
išjungtas, skystųjų kristalų ekrano centre rodomas
didelis akumuliatoriaus simbolis, rodantis
akumuliatorius įkrovimo būseną.
Įjungus DWST1-75659-QW / DWST1-75663- GB
/ DWST1-75664-XE, maitinimo ir akumuliatoriaus
būsenos indikatoriai rodomi skystųjų kristalų ekrano
apatinėje dešiniojoje dalyje.
Akumuliatorius išsekęs
Prietaisas veikia naudodamas KS / NS
maitinimo adapterio tiekiamą energiją
Battery pack level is low
Akumuliatorius yra išsekęs
Battery pack is partially charged
Akumuliatorius yra pusiau išsekęs
Battery pack is fully charged
Akumuliatorius yra visiškai įkrautas
Karšto / šalto bloko įkrovimo
uždelsimas
Šis kroviklis turi karšti / šalto
akumuliatoriaus krovimo uždelsimo
funkciją: jei kroviklis nustato, kad
akumuliatoriaus temperatūra yra
per aukšta, automatiškai įsijungia
krovimo uždelsimo funkcija, atidedanti
krovimą tol, kol akumuliatorius atvės.
Akumuliatoriui atvėsus, kroviklis
automatiškai įjungia akumuliatoriaus
krovimo režimą. Ši prietaiso savybė
užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
Karšto / šalto bloko įkrovimas
13
LIETUVIŲ
Kai prietaisas IŠJUNGTAS
Sugedę akumuliatoriai
Šis kroviklis sugedusios akumuliatoriaus
nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: skystųjų
kristalų ekrane akumuliatoriaus simbolis
bus perbrautas X. Jeigu taip atsitiktų,
iš naujo įdėkite akumuliatorių į kroviklį.
Jei problema išlieka, pabandykite įdėti
kitą akumuliatorių, kad nustatytumėte,
ar nesugedo kroviklis. Jeigu naujas
akumuliatorius įkraunamas tinkamai,
reiškia originalus akumuliatorius yra
sugedęs ir jį reikia pristatyti
į techninės priežiūros centrą arba
atliekų surinkimo punktą perdirbimui.
Jeigu naujas akumuliatorius rodo
tokią pačią problemą, kaip ir originalus
akumuliatorius, atiduokite kroviklį ir
akumuliatorių į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą, kad jį patikrintų.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio
gedimą
Kai prietaisas ĮJUNGTAS
Akumuliatoriaus arba kroviklio
gedimas
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti pavojų susižeisti, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo, kai jo nenaudojate arba prieš atlikdami remonto darbus. NEBANDYKITE ardyti bloko; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
NAUDOJIMAS
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE turi atminties funkciją, kad
galima būtų įrašyti pasirinktus radijo kanalus ir
susietus „Bluetooth“ įrenginius.
PASTABA. Muzikos režimas veiks prijungus KS
/ NS maitinimo adapterį ir (arba) naudojant tik
akumuliatoriaus energiją.
PASTABA. Prijungus DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE prie
pateiktojo maitinimo bloko ir elektros lizdo, jis
kraus įdėtą akumuliatorių. Visiškai įkrovus 2 A/h
WR ličio jonų akumuliatorių, prietaisas gali veikti
iki 8 valandų. Naudojant mažesnės įtampos arba
galios akumuliatorių, veikimo laikas sutrumpės.
Šį prietaisą galima naudoti vertikalioje arba
horizontalioje padėtyje.
pailginti ir nustatyti ištraukiamos antenos, kuri
naudojama kituose radijo aparatuose. Siekiant
pagerinti signalų priėmimą silpnų signalų vietose,
„ToughSystem Music“ rekomenduojama statyti
vertikaliai, kad rankena būtų nukreipta aukštyn,
arba radiją statyti arčiau lango ar angos.
Mygtukų funkcijos
Priekiniame skydelyje yra reguliavimo ratukas ir
mygtukai.
....... Reguliavimo ratukas (reguliavimo
ratukas atlieka daugiau nei vieną
funkciją)
...........Įjungimo / išjungimo mygtukas
...........Grįžties mygtukas
...........Šaltinio pasirinkimo mygtukas
...........„Bluetooth“ mygtukas
1–6 .....Nustatytų radijo stočių mygtukai
PASTABA. Šis gaminys turi dvi vidines antenas,
kurios padidina jo tvirtumą, nes nenaudojama
išorinė antena, kuri gali būti sulankstyta arba
nulaužta.
Šios antenos veikia išvien ir užtikrina radijo
signalų priėmimą 360 laipsnių kampu: nereikia
14
LIETUVIŲ
ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
FM RADIJO NUSTATYMAS
1 sekundę palaikykite nuspaudę ĮJUNGIMO
mygtuką ( ). Prietaisas įjungia paskutinį kartą
pasirinktą garso šaltinį.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE galina nustatyti veikti DAB+
/ FM radijo dažniais ir įrašyti iki (6) DAB+ bei (6)
FM pasirinktų radijo stočių. Nustačius ir įrašius
norimas radijo stotis, paspaudus nustatytos
radijo stoties mygtuką ( ), radijas tuoj pat nustato
norimos stoties dažnį.
3 sekundes palaikykite nuspaudę ĮJUNGIMO
mygtuką ( ). Prietaisas išsijungia.
Garsumo reguliavimas
ĮSPĖJIMAS! Per didelis garsas gali sukelti
klausos praradimą.
PASTABA. Garsumas nustatomas ir išsaugomas
atskirai kiekvienam garso šaltinio tipui.
Norėdami padidinti garsą, sukite ratuką (
) pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami garsą
sumažinti, sukite prieš laikrodžio rodyklę.
Norimą dažnį galima rasti bet kuriuo iš šių
dviejų būdų: naudojant „Auto Scan“ (automatinė
paieška) arba „Manual Tune“ (rankinis
nustatymas).
Automatinė paieška
1
2
Grįžties mygtukas ( )
Atidarę bet kurį iš ekranų, paspauskite juodą
mygtuką ( ), kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.
3
Garso šaltinio pasirinkimas ( )
Norėdami pasirinkti vieną iš garso šaltinių
(DAB+, FM, AUX ar „Bluetooth“): spauskite
šaltinio pasirinkimo mygtuką ( ), kol ekrane bus
rodomas pageidaujamas šaltinis. Pavyzdžiui,
jeigu radijas veikia FM režimu, kuris yra
rodomas viršutinėje kairiojoje skystųjų kristalų
ekrano dalyje, norėdami perjungti AUX režimą,
paspauskite šaltinio pasirinkimo mygtuką
PAGRINDINIS MENIU (bendroji
sąranka)
Bendrąją sąranką galima atlikti naudojant
kiekvieną iš pasirinktų garso šaltinių:
1 Paspaudus pasirinkimo ratuką ( ).
2 Sukant pasirinkimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę tol, kol randamas Main Menu
(pagrindinis meniu)
3 Paspaudus pasirinkimo ratuką, norint atidaryti
Main Menu (pagrindinį meniu).
Pagrindiniame meniu galima atlikti šiuos
veiksmus:
• Sound (garsas): nustatyti toną: žemuosius,
aukštuosius ir vidutinius tonus
• Language (kalba): pasirinkti sąsajos kalbą
• Brightness (šviesumas): nustatyti ekrano
šviesumą
• Restore to default (atkurti numatytuosius
parametrus)
4
Spauskite garso šaltinio mygtuką ( ), kol
rasite reikiamą šaltinį.
Paspauskite pasirinkimo ratuką ( ), kad
atidarytumėte Main Menu (pagrindinį
meniu) (žr. skyrių Bendroji sąranka).
Sukite pasirinkimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę tol, kol rasite Auto Scan
(automatinė paieška), tada paspauskite, kad
pasirinktumėte.
Auto Scan (automatinės paieškos) funkcija
pradės ieškoti artimiausio stipriausio,
aiškiausio signalo.
• Sukite ratuką pagal laikrodžio rodyklę,
norėdami rasti aukštesnius dažnius.
• Sukite ratuką prieš laikrodžio rodyklę,
norėdami rasti žemesnius dažnius.
Radę norimą dažnį, priskirkite jį vienam iš
kanalo išankstinio nustatymo mygtukų (žr.
skyrių Išankstinio nustatymo mygtukai).
Rankinis reguliavimas
1
2
3
4
Pasirinkite reikiamą garso šaltinį ir atidarykite
Main Menu (pagrindinį meniu) (žr. skyrių
Bendroji sąranka).
Sukite pasirinkimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę ir paspauskite jį, kad pasirinktumėte
Manual Tune (rankinis nustatymas).
Sukite pasirinkimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę, kad rastumėte aukštesnius dažnius,
arba prieš laikrodžio rodyklę, kad rastumėte
žemesnius dažnius, kol rasite norimą dažnį.
Radę norimą dažnį, priskirkite jį vienam iš
kanalo išankstinio nustatymo mygtukų (žr.
skyrių Išankstinio nustatymo mygtukai).
15
LIETUVIŲ
IŠANKSTINIS FM RADIJOS STOČIŲ
NUSTATYMAS
1
2
3
4
5
Nustatykite norimą radijo stotį / dažnį (žr.
skyrių Automatinė paieška arba Rankinis
nustatymas).
Spauskite ir laikykite nuspaudę išankstinio
nustatymo mygtuką (1–6), kol pasirodys
pranešimas >> P#. Stotis įrašoma ir
priskiriama išankstinio nustatymo
mygtukui (#).
Norėdami nustatyti daugiau stočių,
pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
Paspauskite grįžties mygtuką ( ), kad
sugrįžtumėte į garso šaltinio ekraną.
Pasirinkta stotis rodoma skystųjų kristalų
ekrane (toliau esančiame pavyzdyje
pavaizduotas 2 mygtukas).
DAB+ NAUDOJIMAS
1
2
Įjungus prietaisą pirmą kartą arba po
numatytųjų parametrų atkūrimo, jis
automatiškai atliks išsamią stočių paiešką,
kad rastų transliuojamas stotis.
Sukdami pasirinkimo ratuką, peržiūrėkite
stotis.
DAB+MENIU
Visas ekranas
1 Paspauskite pasirinkimo ratuką ( ) ir sukite
jį, kad peržiūrėtumėte meniu.
2 Pasirinkus nuostatą Full Scan (išsami
paieška), prietaisas atliks paiešką visose
dažnių juostose ir rodys rastų stočių skaičių.
3 Pabaigus automatinę paiešką, bus rodoma
pirma dažnių juostoje rasta stotis.
Stočių sąrašas
Pasirinkus šią nuostatą, bus rodomas visas rastų
stočių sąrašas. Peržiūrėkite sąrašą, sukdami
pasirinkimo ratuką ( ), ir paspauskite jį, kad
pasirinktumėte stotį.
PASTABA. Perėjus į kitą vietą arba jeigu atliekant
pradinę paiešką stočių priėmimas buvo prastas,
radijo stočių sąrašas gali būti tuščias arba
nepilnas. Visas galimas transliuojamas stotis
rasite paleidę išsamią paiešką rankiniu būdu.
Mėgstamųjų nustatymas (išankstinės
nuostatos)
1 Nustatykite norimą radijo stotį (žr. skyrių
Išsami paieška).
2 Spauskite ir laikykite nuspaudę išankstinio
nustatymo mygtuką (1–6), kol pasirodys
16
3
pranešimas >> P#. Stotis įrašoma ir
priskiriama išankstinio nustatymo mygtukui (#).
Pasirinkta stotis rodoma skystųjų kristalų
ekrane.
Informacijos rodymas
Galima pasirinkti, kad ekrane būtų rodoma toliau
nurodyta informacija:
1 Slenkantis tekstas – po 3 sekundes cikliškai
rodoma visų tipų informacija.
2 Dažnis – grojamos stoties dažnis.
3 Tipas – įjungtos stoties medijos transliacijos
tipas.
4 Duomenų išrankos dažnis – stoties
transliuojama raiška.
PASTABA. Informaciją pateikia stotys – prietaisas
jos nekontroliuoja.
DAB nustatymai
1 Stočių šalinimas – Kai kurių pirmiau
radijo priimamų stočių, kurios gali būti
nebeveikiančios, pavadinimai bus ištrinti.
Norėdami pašalinti šias stotis iš stočių
sąrašo, paspauskite pasirinkimo ratuką ( ).
Būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą
(panašiai kaip atkuriant numatytuosius
parametrus).
2 DRC (dinaminis diapazono glaudinimas) – Ši
funkcija mažina skirtumą tarp garsiausiai ir
tyliausiai transliuojamo garso. Iš esmės tylūs
garsai santykinai pagarsinami, o garsūs –
patylinami. Galimos šios parinktys:
•
DRC off (išjungtas)
•
DRC low (žemas)
•
DRC high (aukštas)
PASTABA. DRC veikia tik tuomet, jeigu šią
funkciją palaiko transliuotojas
SVARBIOS PASTABOS DĖL RADIJO
NAUDOJIMO
1
Radijo stočių priėmimas priklauso nuo
vietovės ir radijo signalo stiprumo.
2
Klausantis radijo, prijungto prie tam tikrų
generatorių, gali būti keliamas foninis
triukšmas.
GARSO PARINKČIŲ NUSTATYMAS
Garso parinktis galima nustatyti pakeitus Bass
(žemųjų tonų), Treble (aukštųjų tonų) arba Mid
(vidurinių tonų) glodinimą.
1 Paspauskite pasirinkimo ratuką ( ).
2 Sukite pasirinkimo ratuką pagal laikrodžio
rodyklę tol, kol rasite Main Menu (pagrindinį
meniu)
LIETUVIŲ
3
4
5
6
Paspauskite pasirinkimo ratuką, kad
atidarytumėte Main Menu (pagrindinį
meniu).
Paspauskite pasirinkimo ratuką, kad
atidarytumėte Sound (garso) nustatymų
ekraną.
Nustatykite norimą parinktį, sukdami
pasirinkimo ratuką pagal / prieš laikrodžio
rodyklę.
Paspauskite pasirinkimo ratuką, kad
peržiūrėtumėte garso nustatymo parinktis.
Paspaudus ( ), pasirinkta parinktis įrašoma.
IŠORINIO ĮRENGINIO (AUX /
BLUETOOTH) GARSO ATKŪRIMAS
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE galima naudoti garsui
iš išorinio įrenginio atkurti per įrengtuosius
garsiakalbius, pasirinkus vieną iš šių parinkčių:
• Auxiliary (papildomas įrenginys)
• Bluetooth („Bluetooth“ įrenginys)
PASTABA. Viršutinį skyrių taip pat galima naudoti
kai kuriems nešiojamiesiems garso įrenginiams,
pavyzdžiui išmaniajam telefonui ar MP3 grotuvui,
laikyti, apsaugoti ir įkrauti. Naudojant USB
maitinimo prievadą, galima įkrauti / maitinti
daugumą įrenginių, kuriuos galima jungti prie
USB įkrovimo prievado (5 V / 1 A).
PAPILDOMO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS
1 Sujunkite papildomą įvesties lizdą ir savo
garso įrenginio išvesties lizdą 3,5 mm garso
kabeliu.
2 Spauskite garso šaltinio mygtuką ( ),
kol ekrane bus rodoma AUX (papildomas
įrenginys).
3 Valdykite garsą, naudodamiesi prijungto
įrenginio valdikliais.
ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS NAUDOJANT
„BLUETOOTH“ RYŠĮ
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE galima jungti prie „Bluetooth“
funkciją turinčių garso įrenginių, naudojant
„Bluetooth“ ryšį.
PASTABA. „Bluetooth“ režimas gali išsaugoti iki
8 vartotojų.
1 Įjunkite garso įrenginio, kurį ketinate prijungti,
„Bluetooth“ funkciją.
2 Spauskite garso šaltinio mygtuką ( ), kol
ekrane pasirodys Bluetooth simbolis
( ), arba paspauskite Bluetooth mygtuką
( ). Atlikus šį veiksmą, įjungiamas
3
4
5
„Bluetooth“ režimas. Bluetooth mygtukas
( ) lėtai mirksi.
Palaikykite nuspaudę Bluetooth mygtuką
( ) 3 sekundes, kad jis būtų aptiktas.
Pasigirsta aptikimo signalas ir Bluetooth
mygtukas ( ) greitai mirksi.
Garso įrenginyje, kurį ketinate prijungti,
raskite DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE (rodomas
pavadinimas: ToughSystem Music), ir
pasirinkite jį.
Prisijungus pasigirsta prisijungimo signalas.
Skystųjų kristalų ekrane rodomas Bluetooth
simbolis ir nepertraukiamai šviečia mėlynas
„Bluetooth“ mygtukas.
Valdykite garsą, naudodamiesi prijungto
įrenginio valdikliais.
Kitą kartą ĮJUNGUS įrenginio „Bluetooth“
režimą, jis bus automatiškai aptiktas ir
prijungtas prie DWST1- 75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE.
PASTABA. Prietaisas prisijungia prie
paskutinį kartą prijungto įrenginio. Pasigirsta
prisijungimo signalas.
• Jeigu paskutinį kartą prijungtas įrenginys yra
nepasiekiamas, Bluetooth mygtukas mirksi
tol, kol randa vieną iš anksčiau prijungtų
įrenginių.
PASTABA. Norėdami atjungti įrenginį,
kad būtų aptikti kiti įrenginiai, palaikykite
nuspaudę Bluetooth mygtuką ( )
3 sekundes arba paspauskite pasirinkimo
ratuką ir pasirinkite Make Discoverable
(padaryti aptinkamu).
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Išsekęs akumuliatorius
Išsekusį akumuliatorių vis dar galima naudoti, bet
jo veiksmingumas bus mažesnis. Kai prietaisas
naudoja akumuliatoriaus energiją ir jo įkrovimo
lygis sumažėja daugiau nei iki 10 %, rodomas
išsekusio akumuliatoriaus indikatorius.
Akumuliatoriaus apsauga
Siekiant maksimaliai pailginti akumuliatoriaus
naudojimo laiką, prietaisas išsijungs, kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis taps per žemas.
Jeigu taip atsitiktų, prijunkite DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE prie
elektros lizdo, naudodami KS / NS maitinimo
adapterį, ir įkraukite akumuliatorių.
17
LIETUVIŲ
Muzika nutyla
Prietaisui nuvirtus į vertikalią padėtį,
akumuliatorius gali iškristi iš savo lizdo. Jeigu
muzika leidžiama naudojant akumuliatoriaus
energiją, ji nutils. Norėdami vėl ją paleisti,
atidarykite akumuliatoriaus skyriau dangtį ir
tinkamai įdėkite akumuliatorių.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti pavojų
susižaloti, prieš atlikdami bet kokius
techninės priežiūros ar remonto darbus,
prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros
tinklo. NEBANDYKITE ardyti bloko; kai reikia
atlikti jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami valyti kroviklį,
išjunkite jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą
nuo prietaiso paviršiaus galima nuvalyti
šluoste arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
ĮSPĖJIMAS! Bent kartą per savaitę nupūskite
nešvarumus ir dulkes švaraus sauso oro srautu.
Atlikdami šį darbą, visada dėvėkite pagal
ANSI Z87.1 aprobuotas akių apsaugas, kad
sumažintumėte pavojų susižeisti akis.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių prietaiso
dalių. NIEKADA nevalykite tirpikliais arba
kitomis stipriomis cheminėmis medžiagomis.
Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims
panaudotas plastikines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą skepetą.
VISADA saugokite prietaisą nuo bet kokių
skysčių; NIEKADA nepanardinkite jokios šio
prietaiso dalies į skystį.
18
PRIEDAI
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei DEWALT priedai
nebuvo išbandyti su šiuo prietaisu, tokius
priedus naudoti su šiuo prietaisu gali būti
pavojinga. Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, su šiuo prietaisu naudokite tik
DEWALT priedus.
DWST1-75659- QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE skirtų priedų galite
papildomai įsigyti iš savo vietos pardavimų
atstovo arba įgaliotajame techninės priežiūros
centre. Jeigu jums prireiktų pagalbos rasti
kokį nors priedą, žr. interneto tinklapyje
pateiktą sąrašą įgaliotųjų DEWALT įrangos
remonto dirbtuvių bei tikslią informaciją apie
mūsų gaminių techninės priežiūros centrus; jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
REMONTO DARBAI
Akumuliatoriui jokios techninės priežiūros
nereikia. Norint užtikrinti gaminio SAUGUMĄ
ir PATIKIMUMĄ, remonto, techninės priežiūros
ir reguliavimo darbus privalo atlikti DEWALT
gamyklos techninės priežiūros centrai, įgaliotieji
DEWALT techninės priežiūros centrai arba
kitos kvalifikuotos techninės priežiūros įmonės.
Visuomet naudokite tik originalias keičiamąsias
dalis.
UŽREGISTRUOKITE INTERNETU
Dėkojame, kad pirkote. Dabar užregistruokite
savo gaminį:
• GARANTINIAM APTARNAVIMUI:
Užregistravus savo gaminį, jeigu kiltų kokių
nors problemų su jūsų gaminiu, galima
veiksmingiau gauti garantinio aptarnavimo
paslaugas.
• NUOSAVYBEI PATVIRTINTI: Jeigu turite
draudimą, patyrus žalą, pavyzdžiui dėl gaisro,
potvynio ar vagystės, užregistravę savo
nuosavybę, turėsite savo pirkimo patvirtinimą.
• JŪSŲ SAUGUMUI: Užregistravus jūsų
gaminį, mes galėsime susisiekti su jumis
mažai tikėtinu saugos įspėjimo atveju,
kuris privalomas pagal Federalinį vartotojų
saugumo aktą.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РИСУНКИ
РИС. 1A ВИД СПЕРЕДИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Фронтальные громкоговорители (2×)
Ручка для переноски
Панель управления
Защелки верхнего отсека (4×)
Крышка верхнего отсека
Установочные защелки (2×)
РИС. 1B ВИД СПЕРЕДИ
•
Чтобы открыть верхний отсек откройте
4 защелки под желтой крышкой отсека
(поз.4) и откройте ее.
РИС. 1С ВИД СПЕРЕДИ
•
Чтобы закрыть отсек, нажмите на все
4 угла желтой крышки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка закрыта
правильно, отсек защищен от попадания
внутрь пыли, мусора и моросящего дождя.
РИС. 2A ВИД СЗАДИ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Задние громкоговорители (2×)
Сетевой разъем (24В пост. тока)
Защелки крышки батарейного отсека (2×)
Задний крючок крепления на тележку
Крышка батарейного отсека
Пазы для крепления на тележке
РИС. 2B ВИД СЗАДИ
РИС. 5 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
20. ЖК дисплей
• Источник аудиосигнала
• Прием (режим радио)
• Bluetooth (режим Bluetooth)
• Индикатор заряда батареи
21. Кнопки предустановленных радиостанций
22. Шкала выбора
23. Кнопки переключения режимов
• Питание ( )
• Выбор источника аудиосигнала ( )
• Назад ( )
• Bluetooth ( )
РИС. 6 DAB+ ДИСПЛЕЙ
24. Название радиостанции
25. Информация о вещании
Данное устройство могут использовать дети
в возрасте от 8 лет и больше, а также лица
с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями или лица
с недостаточным опытом и знаниями, если они
находятся под наблюдением или действуют
согласно указаниям в отношении безопасного
использования устройства и понимают
связанные с ним риски. Не позволяйте детям
играть с устройством. Очистку и обслуживание
не должны выполнять дети, если они не
находятся под присмотром.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
Чтобы открыть батарейный отсек откройте
2 защелки желтой крышки отсека (поз.3)
и откройте ее.
Чтобы закрыть отсек, нажмите на крышку
и закройте ее.
•
•
•
•
РИС. 3 ВЕРХНИЙ ОТСЕК
13.
14.
15.
16.
Адаптер переменного/постоянного тока
Дополнительный штекер (3,5 мм)
USB-порт питания/зарядки
Крышка верхнего отсека
•
•
•
•
РИС. 4 БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК
•
17. Аккумуляторная батарея (не входит
в комплект поставки)
18. Гнездовая колодка батареи
19. Крышка батарейного отсека
•
FM-стерео радио с ручным/
автоматическим сканированием
и сохраненными в памяти станциями
Подключение аудио по Bluetooth
Дополнительное гнездо для подключения
внешних аудиоустройств
USB порт подключения питания / зарядки
(5В/1A)
Большой ЖК дисплей с подсветкой
Кнопки с бархатистой поверхностью
и подсветкой
Четыре ВЧ динамика и два сабвуфера для
богатого звука
Регулятор уровня громкости и настройка
тембра звука
Прочная конструкция
Устанавливается и крепится на тележке
DEWALT DWST08210 ToughSystem®
Укладывается на любое устройство
ToughSystem®
Водо- и пыленепроницаемое –
протестировано IP54
Улучшенное цифровое радиовещание
DAB+ и отображение информации на
дисплее во время вещания станции
Компрессия динамического диапазона
DRC позволяет увеличить уровень
громкости тихих звуков и уменьшить
уровень громкости громких звуков
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Избранные – сохраненные в памяти
цифровые станции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Блок питания(адаптер питания переменного/
постоянного тока) Модель: Y48DE-240-2000
Потребляемая мощность
100-240В перем. тока
50-60 Гц (Класс II)
Выходная мощность
24В постоянного
тока
Выходной ток
2 A.
Вес
0,3 кг (0,66 фунтов)
Устройство
Потребляемая мощность
24В пост. тока
(5В/1A)
USB Выход для
подключения питания
и зарядного устройства
IP рейтинг
IP54*
Вес
6,9 кг (15,2 фунтов)
без аккумулятора
Укладочный вес (брутто)
60 кг (132 фунтов)
Сетевой режим ожидания /
потребление питания
< 0,5Вт
в режиме ожидания
Период времени на включение
функции управления
< 20 минут
автоматического переходы
в сетевой режим ожидания
Крышка батарейного отсека
Напряжение аккумулятора
10,8В пост. тока /
14,4В пост. тока /
18В пост. тока
Тип батареи
XR литий ионная
(слайдер)
Приблизительное время
90-300 минут
зарядки
Ток зарядки
1,0 A.
Характеристики аудио
Источник аудиосигнала
DAB+/FM,
Дополнительное
гнездо (3,5 мм),
Bluetooth
Звук
Акустическая мощность
Время работы
SPL 100 дБ @ 1 м
40Вт (класс D)
8 часов (прибл.)
полная зарядка
литий-ионной
аккумуляторной
батареи 18В 2Aч XR
* Защита от пыли, мусора и небольшого дождя на
рабочем месте.
20
Обозначения: Правила техники
безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите
внимание на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведет
к серьезной травме или смертельному
исходу, в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ОСТОРОЖНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведёт
к серьёзной травме или смертельному
исходу, в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ВНИМАНИЕ: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведёт
к серьёзной травме или смертельному
исходу, в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики,
использование которых не связано
с получением травмы, но если ими пренебречь,
может привести к порче имущества.
ОСТОРОЖНО: Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лейбл
с ПРЕДУПРЕЖДЕНИМИ
и МАРКИРОВКОЙ нажодится на нижней
части устройства.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Музыка + Зарядное
устройство
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE ToughSystem® Музыка +
зарядное устройство - это одновременно
и DAB+, и FM радио, Bluetooth
и дополнительный музыкальный плеер
и зарядное устройство аккумуляторов DEWALT.
С помощью DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE можно заряжать
большинство DEWALT XR литий-ионных
аккумуляторных батарей. Аккумуляторы
продаются отдельно.
Важные правила техники
безопасности
1. Внимательно прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Обратите внимание и не пренебрегайте
никакими предупреждениями.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. НЕ используйте устройство вблизи воды.
6. Прочитайте и разберитесь со всеми
правилами техники безопасности
и инструкциями. Несоблюдение правил
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возгоранию и/или
тяжелым травмам.
7. Следите за тем, чтобы вода не попала на
радио, не ставьте на него никаких предметов
с жидкостями, таких, как бутылки.
8. Протирайте сухой или влажной салфеткой.
9. Чтобы защитить устройство от попадания
в него воды или пыли, всегда закрывайте
верхнюю крышку корпуса, крышку
батарейного отсека и резиновую крышку
гнезда подключения питания постоянного
тока.
10. Используйте в соответствии
с инструкциями производителя.
11. НЕ размещайте около источников
открытого огня, таких как горящие свечи,
источников тепла, например, около
радиаторов, обогревателей, плит или
других устройств (включая усилители),
которые излучают тепло.
12. Следите за тем, чтобы на шнур питания не
наступали и чтобы вилка была полностью
вставлена в розетку.
13. Используйте только рекомендованные
изготовителем оснастку и принадлежности.
14. Используйте только с той тележкой,
треногой, кронштейном или
столом, что рекомендованы
производителем, или теми, что
продаются вместе
с устройством. При
использовании тележки будьте
ОСТОРОЖНЫ, перемещая тележку
с устройством, чтобы избежать травмирования
в результате ее опрокидывания.
15. Адаптер питания переменного/постоянного
тока можно использовать только как
источник питания для устройства и для
зарядки аккумулятора.
Чтобы полностью отключить устройство,
адаптер питания переменного/постоянного
тока нужно отключить от сети.
16. Отключайте устройство от сети во время
грозы или если не будете использовать
его в течение продолжительного периода
времени.
17. Адаптер питания переменного/постоянного
тока должен всегда быть
в пределах доступности и всегда должен
быть под рукой когда вы соберетесь им
воспользоваться.
18. Любое обслуживание устройства должно
проводиться квалифицированным
специалистом. Обслуживание требуется
если устройство повреждено каким-либо
образом, например, если поврежден
сетевой провод или вилка, если на
разъемы попала вода или дождь,
устройство оказалось подвержено
воздействию влаги, не работает как
обычно или если его уронили и оно не
работает вовсе.
19. Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без
достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством
лица имеющего соответствующий опыт
и отвечающего за их безопасность.
20. НЕ позволяйте детям играть с данным
устройством.
21. Используйте только со специальными
аккумуляторными батареями DEWALT
(см. Важные инструкции по технике
безопасности для всех аккумуляторов
ниже для одобренных DEWALTаккумуляторных батарей). Использование
других аккумуляторных батарей может
стать причиной травмы и пожара.
Значок с молнией в треугольники
указывает на то, что детали устройства
находятся под напряжением и контакт
с ними может привести к поражению
электрическим током.
Значок с восклицательным знаком
в треугольнике указывает на важные
инструкции по эксплуатации
и обслуживанию в руководстве пользователя,
которое прилагается к устройству.
Значок двойной изоляции (квадрат
в квадрате) указывает на то, что устройство
соответствует электроприборам Класса
II и предупреждает квалифицированных
специалистов по ремонту о том, что при ремонте
этого устройства можно использовать только
аналогичные запасные части.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск
возгорания или поражения электрическим
током, НЕ подвергайте данное устройство
воздействию дождя, влаги, Используйте
только в сухих местах.
ВНИМАНИЕ: Для предотвращения
поражения электрическим током
совместите широкий контакт вилки
адаптера с широким пазом и вставьте до
конца.
СПИСОК СТАНДАРТОВ
DWST1-75659-QW / DWST1-75663- GB /
DWST1-75664-XE соответствует следующим
стандартам:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55022:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-1:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-2:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
только с устройствами DEWALT DCB серии
10,8В (1,5 –2,0Aч) /14,4Впост. тока (1,5 –5,0Aч)
/18В пост. тока (1,5 –5,0Aч) XR литий-ионные
аккумуляторные батареи. Использование
других аккумуляторных батарей может стать
причиной травмы или пожара.
Заряжать только со встроенным зарядным
устройством DWST1-75659- QW / DWST175663-GB / DWST1-75664 XE или аналогичным
зарядным устройством. Использование зарядного
устройства определенного типа для зарядки
других батарей может привести к возгоранию.
ПРИМЕЧАНИЕ: При покупке батарея
заряжена не полностью. Перед
использованием аккумулятора и зарядного
устройства внимательно прочитайте
инструкции по технике безопасности
в следующем разделе
и следуйте им при зарядке аккумулятора.
ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО
•
СПИСОК СИМВОЛОВ
На маркировках данного устройства могут
быть следующие символы:
V ............ Вольты
A ............ Амперы
W ........... Ватты
h............. часы
.......... постоянный ток
.......... Конструкция класса II (двойная
изоляция)
........ сертифицированное устройство,
отмеченное знаком «СЕ»
.......... Символ обозначения опасности
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСПОСТИ ДЛЯ
ВСЕХ БАТАРЕЙ
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания. Батареи DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE используются
22
•
•
•
•
НЕ заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Установка
или удаление батареи из зарядного
устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
НИКОГДА не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. НЕ вносите
изменения в аккумулятор, с целью
установить их в зарядное устройство,
к которому они не подходят. Это может
привести к серьезным травмам.
Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
НЕ погружайте их в воду или другие жидкости.
НE храните и не используйте данное
устройство и батарею при температуре
выше 105 °F (40 °C) (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время). Для увеличения срока
службы храните устройство в прохладном
сухом месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОСТОРОЖНО: Огнеопасно. НИКОГДА
НЕ пробуйте открыть аккумуляторную
батарею. При наличии трещин или других
повреждений батареи, НЕ устанавливайте
ее в зарядное устройство. НЕ роняйте
батарею и не подвергайте ее ударам или
другим повреждениям. НЕ используйте
батарею или зарядное устройство после
удара, падения или получения какихлибо других повреждений (например,
после того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили на
нее). Поврежденные батареи необходимо
вернуть в сервисный центр для повторной
переработки.
ОСТОРОЖНО: Огнеопасно. Избегайте
закорачивания выводов батарей
металлическими предметами во время
хранения или переноски. Например,
не кладите аккумуляторы в передники,
карманы, ящики для инструментов,
выдвижные ящики и т.в. с гвоздями,
гайками, ключами и т.п.
Если при транспортировке
аккумуляторных батарей произойдет
случайное закорачивание контактов
ключами, монетами, инструментами
и т.п., возможно возгорание.
Предписания департамента США по
перевозке опасных материалов (HMR)
запрещают перевозку аккумуляторных
батарей в багаже или на самолетах
(например, в чемоданах и ручной клади)
ЕСЛИ они не защищены должным
образом от короткого замыкания. Так что
при транспортировке аккумуляторных
батарей убедитесь в том, что терминалы
защищены и хорошо изолированы от
материалов, контакт с которыми может
привести к короткому замыканию.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (Li Ion) БАТАРЕЙ
•
•
НЕ сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться. При сжигании
ионно-литиевых батарей образуются
токсичные вещества и газы.
При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза, необходимо
•
•
промыть открытые глаза проточной водой
в течение 15 минут или до тех пор, пока не
пройдет раздражение. А также обратитесь
к врачу. Электролит представляет собой
смесь жидких органических углекислых
и литиевых солей.
При вскрытии батареи, ее содержимое
может вызвать раздражение
дыхательных путей. Обеспечьте
наличие свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь к врачу.
НЕ подвергайте аккумуляторные
батареи или устройства воздействию
огня или повышенной температуры.
Открытый огонь или воздействие высокой
температуры выше 265 °F (130 °C) может
привести к взрыву.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога.
Содержимое батареи может воспламениться
при попадании искр или огня.
Важные инструкции по технике
безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
и разберитесь со всеми инструкциями
и предупреждающими этикетками на
зарядном устройстве, батарее и инструменте,
для которого используется батарея.
ОСТОРОЖНО: Опасность поражения
электрическим током. НЕ допускайте
попадания жидкости в зарядное
устройство. Это может привести
к поражению электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога. Во
избежание получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте только
с использованием зарядного устройства
DEWALT. Использование батарей другого
типа может привести к взрыву, травмам
и повреждениям.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок аккумуляторных
батарей не используется, храните его вдали
от других металлических предметов. Или при
подключении зарядного устройства к источнику
питания, может произойти короткое замыкание
контактов внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не допускайте
попадания в полости зарядного устройства
таких токопроводящих материалов, как
шлифовальная пыль, металлическая стружка,
стальные волокна, алюминиевая фольга или
другие металлические частицы и т.п.
Всегда отключайте адаптер переменного/
постоянного тока от сети и извлекайте
аккумуляторы из батарейного отсека перед
тем, как почистить зарядное устройство.
•
НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, что совместимы
с зарядными устройствами
DEWALT. Зарядное устройство
и батарея предназначены для совместного
использования.
•
Это зарядное устройство не
предназначено ни для какого другого
использования, помимо кроме как
для зарядки аккумуляторных батарей
DEWALT. Использование любых других
батарей может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
•
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию источников воды и НЕ
погружайте его в воду.
•
При отключении зарядного устройства
от сети всегда тяните за штепсельную
вилку, а не за шнур. Это поможет
избежать повреждения штепсельной вилки
и розетки.
•
Убедитесь в том, что шнур расположен
таким образом, чтобы на него не
наступили, не споткнулись об него,
а также в том, что он не натянут и не
может быть поврежден.
•
НЕ используйте удлинитель без
необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
•
При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
24
который подходит для использования
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
•
НЕ кладите ничего на зарядное
устройство. Не располагайте зарядное
устройство поблизости от источников тепла.
•
НЕ используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельного разъема.
•
НЕ используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
•
НЕ разбирайте зарядное устройство.
При необходимости технического
обслуживания или ремонта обратитесь
к квалифицированному техническому
специалисту. Неправильная сборка может
стать причиной пожара или поражения
электрическим током.
•
Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи не
приведет к снижению степени этого риска.
•
НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
•
Зарядное устройство рассчитано на
работу с напряжением 24 В пост. тока.
Не пытайтесь использовали его ни
с каким другим адаптером переменного/
постоянного тока кроме того, что
поставляется с устройством.
ЗАРЯДКА
Батареи DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE могут использоваться
только для зарядки литий-ионных
аккумуляторных батарей DEWALT DCB серии
10,8В пост.тока (1,5 – 2,0Aч) /14,4В пост.
тока (1,5 – 5,0Aч) /18В пост.тока (1,5 – 5,0Aч)
XR. Использование других аккумуляторных
батарей или обычных батарей может стать
причиной травмы или пожара. Обязательно
прочитайте все инструкции по технике
безопасности перед тем как приступить
к использованию этого устройства для зарядки
аккумуляторных батарей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЕ
О ЗАРЯДКЕ
1. Чтобы продлить срок эксплуатации
и работу аккумулятора, заряжать его нужно
при комнатной температуре от 65 °F до
75 °F (18–24 °C) НЕ заряжайте
аккумулятор при температуре ниже +40
°F (+4,5 °C), или выше +105 °F (+40,5 °C
). Это очень важно и позволит избежать
серьезных повреждений аккумулятора.
2. При зарядке зарядное устройство
и аккумуляторы могут нагреваться. Это
- нормальное явление и не является
неисправностью. Чтобы остудить
аккумуляторы после использования не
оставляйте зарядное устройство
и аккумуляторы в теплом месте, например
железном ангаре или неизолированном
трейлере.
3. Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во
время цикла зарядки и максимального
заряда не удастся добиться даже после
того, как аккумулятор будет теплым.
4. Если батарея не заряжается:
a. Проверьте исправность розетки,
включив в нее лампочку или другое
устройство;
b. Проверьте, не подключена ли розетка
к устройству, которое выключает
питание, когда вы выключаете свет;
c. Перенесите зарядное устройство
и аккумулятор в место, где температура
не превышает 65–75 °F (18–24 °C);
d. Если проблемы с зарядкой сохраняются,
отнесите его и аккумуляторы в местный
сервисный центр.
5. Данную аккумуляторную батарею
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения работ,
которые ранее выполнялись без
каких-либо проблем. ПРЕКРАТИТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ аккумуляторных
батарей в этих случаях. Без большого
ущерба аккумуляторным батареям можно
использовать частично использованные
аккумуляторы.
6. Не допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких токопроводящих
материалов, как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальные
волокна, алюминиевая фольга или другие
металлические частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство от сети
перед тем, как почистить его.
7. •НЕ замораживайте зарядное устройство
и не погружайте его в воду или другие
жидкости.
ОСТОРОЖНО: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости в зарядное
устройство. Это может привести
к поражению электрическим током.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога. НЕ
погружайте аккумуляторную батарею
в жидкость и не допускайте попадания
жидкости в аккумулятор. НИКОГДА НЕ
пытайтесь открыть аккумуляторную
батарею. Если пластиковый корпус
аккумуляторной батареи потрескался,
обратитесь в центр сервисного
обслуживания для утилизации батареи.
ВНИМАНИЕ: В случае неправильной
установки возможен взрыв элемента
питания. Меняйте батарейку только на
аналогичную.
ПРИМЕЧАНИЕ: ToughSystem Music + Charger
гарантирует прекрасный прием цифрового
аудиовещания DAB и быструю зарядку.
В зонах с низким уровнем сигнала скорость
зарядки снижается чтобы максимально
улучшить чувствительность приема.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты
не должны храниться в полностью
разряженном состоянии.
Перед использованием батарейный
комплект требует повторной зарядки.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В моделях DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE есть верхний отсек, который
может использоваться для хранения и защиты адаптера переменного/постоянного тока, когда он
не используется.
1. Откройте верхний отсек и извлеките из
него адаптер переменного/постоянного
тока (см. Рис. 1 и Рис. 3).
2. Вставьте зарядное устройство адаптера
переменного/постоянного тока
в соответствующий разъем и подключите
его к разъему питания DWST1-75659-QW
/ DWST1- 75663-GB / DWST1-75664-XE
перед тем, как вставить аккумуляторную
батарею (см. Рис. 2).
3. Откройте крышку аккумуляторной батареи,
открыв две защелки (см. Рис. 2).
4. Вставьте аккумулятор (не входит
в комплектацию) в зарядное устройство,
убедившись в том, что он хорошо
установлен (см. Рис. 4). Непрерывно
мигающий индикатор заряда аккумулятора
указывает на то, что идет процесс зарядки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте крышку
аккумуляторного отсека и убедитесь в том,
что она закрыта плотно.
5. Непрерывное горение индикатора зарядки
укажет на окончание зарядки. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ИНДИКАТОРЫ ЖКД
Когда устройство ВЫКЛЮЧЕНО
Когда устройство ВКЛЮЧЕНО
Если аккумуляторная батарей заряжается
когда устройство выключено, в центре ЖКД
горит большой значок с изображением батареи,
показывающий статус зарядки.
Когда DWST1-75659-QW / DWST1-75663- GB /
DWST1-75664-XE включен, индикаторы питания
и статуса заряда батареи показаны в нижней
правой части ЖК экрана.
26
Аккумуляторная батарея разряжена
Устройство работает через адаптер
переменного/постоянного тока
Низкий уровень заряда
аккумуляторной батареи
Низкий уровень заряда
аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея частично
заряжена
Аккумуляторная батарея частично
заряжена
Аккумуляторная батарея полностью
заряжена
Аккумуляторная батарея полностью
заряжена
Температурная задержка
В данном зарядном устройстве есть
функция температурной задержки:
если зарядное устройство
фиксирует высокую температуру,
автоматический включается
функция задержки и зарядка
откладывается до тех пор, пока
зарядное устройство не остынет.
После того, как аккумуляторная
батарея остынет, автоматически
включается режим зарядки.
Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации
батареи.
Температурная задержка зарядки
РУССКИЙ ЯЗЫК
Когда устройство ВЫКЛЮЧЕНО
Неисправная аккумуляторная
батарея
Зарядное устройство не может
полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Если аккумулятор не
исправен, на дисплее зарядного
устройства появится перечеркнутый
значок батареи. Если вы
столкнулись с такой ситуацией,
переустановите аккумулятор
в зарядное устройство. Если
проблему не удалось устранить
таким образом, попробуйте другой
аккумулятор чтобы убедиться
в том, что зарядное устройство
работает нормально. Если
новые аккумуляторы заряжаются
нормально, то проблема
в аккумуляторах и их нужно
вернуть в сервисный центр или
другой центр утилизации для
переработки. Если при установке
нового аккумулятора на дисплее вы
увидите тот же значок, что и прежде,
обратитесь в специализированный
сервисный центр для проверки
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может
указывать на проблему с зарядным
устройством
Когда устройство ВКЛЮЧЕНО
Проблема с аккумулятором или
зарядным устройством
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы избежать риска получения травмы, выключите устройство
и отключите его от сетевой розетки если не используете его или во время ремонта. НЕ разбирайте
зарядное устройство. При необходимости технического обслуживания или ремонта обратитесь
к квалифицированному техническому специалисту.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
напряжения или емкости приведет
к уменьшению времени работы радио.
В моделях DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE есть память, что
позволяет сохранить выбранные радиоканалы
и спаренные по Bluetooth устройства.
Устройство может работать в вертикальном
и горизонтальном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим музыки работает
при подключенном адаптере переменного/
постоянного тока и/или когда устройство
работает от аккумуляторов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом продукте есть две
внутренних антенны, что обеспечивает
устойчивую работу в неблагоприятных
условиях эксплуатации даже без внешней
антенны, если она погнулась или сломалась.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE к источнику питания, происходит
зарядка установленного аккумулятора.
Без подключения к сети устройство
может работать до 8 часов на полностью
заряженном аккумуляторе, если это литийионный аккумулятор на 2А/ч премиум класса.
Использование аккумуляторов меньшего
Эти антенны работают вместе, обеспечивая
прием в диапазоне 360 градусов без
необходимости выдвигать или поворачивать
антенну, как это требуется делать с другими
радио. Чтобы улучшить прием в зонах
с плохим сигналом рекомендуется поставить
ToughSystem Music вертикально, так чтобы
ручка была сверху или перенести радио
поближе к окну.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Функции кнопок
На передней панели есть ручка настройки
и кнопки.
....... Ручка настройки (выполняет
несколько функций)
...........Кнопка включения On / Off
...........Кнопка возврата
...........Кнопка выбора источника сигнала
...........Кнопка Bluetooth
1 - 6 ....Кнопки предустановленных станций
ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Нажмите кнопку POWER ( ) и удерживайте
ее в течение 1 секунды. Устройство включится
на последний выбранный источник сигнала.
Нажмите кнопку POWER ( ) и удерживайте ее
в течение 3 секунды. Устройство выключится.
Настройка уровня громкости
ОСТОРОЖНО: Шум может стать причиной
снижения слуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень громкости
настраивается и сохраняется отдельно для
каждого источника аудиосигнала.
Поверните регулятор громкости ( ) по
часовой стрелке, чтобы увеличить громкость.
Для уменьшения громкости поверните против
часовой стрелки.
Кнопка возврата ( )
После входа в один из экранов, нажмите
на кнопку Back ( ) чтобы вернуться на
предыдущий экран.
Выбор источника аудиосигнала
( )
Чтобы выбрать один из источников
аудиосигнала (DAB+, FM, AUX или Bluetooth)
нажимайте на кнопку выбора источника
сигнала ( ) до тех пор, пока не найдете
нужный источник сигнала. Например, если
радио включено на FM, это будет видно в
верхней левой части ЖК экрана, нажмите
на кнопку выбора источника сигнала, чтобы
перейти на AUX
28
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
(Общие настройки)
В Общие настройки можно выйти из любого
выбранного источника аудиосигнала:
1. Нажав на ручку выбора ( ).
2. Повернув ручку выбора по часовой
стрелке до тех пор, пока не дойдете до
Главного меню (Main Menu)
3. Нажав на ручку выбора и выйдя в Главное
меню (Main Menu).
Из главного меню можно выполнить
следующие действия:
• Sound (Звук): настройка тональности: НЧ,
ВЧ и СЧ
• Language (Язык): выбор языка
интерфейса
• Brightness (Яркость): настройка яркости
экрана
• Restore to default (Восстановление
настроек по умолчанию)
НАСТРОЙКА FM ТЮНЕРА
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE могут быть настроены на
частоты DAB+ / FM радио с возможностью
сохранения в памяти до (6) DAB+ и (6) FM
станций. После настройки и сохранения
в памяти станций нажмите на кнопку
предустановленной станции ( ) таким образом
сразу изменив частоту нужной станции.
Найти нужную частоту можно двумя
способами: Выполнив автоматическое
сканирование или настроив станцию вручную.
Автоматическое сканирование
1. Нажмите на кнопку выбора источника
аудиосигнала ( ) и выберите нужный
источник сигнала.
2. Нажмите на ручку выбора ( ) и войдите
в Главное меню (Main Menu) (см. Общие
настройки).
3. Поверните ручку выбора по часовой
стрелке до тех пор, пока не дойдете до
Автосканирования (Auto Scan) и нажмите
на нее для того чтобы выбрать эту
функцию.
Автосканирование начнет поиск
ближайшей станции с сильным и чистым
сигналом.
• Поверните ручку выбора по часовой
стрелке для того чтобы просканировать
частоты вперед.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Поверните ручку выбора против часовой
стрелке для того чтобы просканировать
частоты назад.
4. После того, как найдете нужную частоту,
сохраните один из каналов на кнопке
предустановленной станции (см.
Настройки кнопок предустановленных
станций).
Ручная настройка
1. Выберите нужный источник аудиосигнала
и войдите в Главное меню (Main Menu)
(см. Общие настройки).
2. Поверните ручку выбора по часовой
стрелке и нажмите на нее чтобы выбрать
Ручную настройку (Manual Tune).
3. Поверните ручку выбора по часовой
стрелке для того чтобы перейти по
частотам вверх или против часовой
стрелки для того чтобы перейти по
частотам вниз, до тех пор, пока не дойдете
до нужной частоты.
4. После того, как найдете нужную частоту,
сохраните один из каналов на кнопке
предустановленной станции (см.
Настройки кнопок предустановленных
станций).
НАСТРОЙКА
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ FM
СТАНЦИЙ
1. Настройте радио на нужную станцию/
частоту (см. Автосканирование или
Ручная настройка).
2. Нажмите и удерживайте в
нажатом состоянии нужную кнопку
предустановленной станции (1 - 6)
до тех пор, пока на экране не появится
сообщение >> P#. Станция будет
сохранена на кнопке предустановленной
станции, которая показана на экране (#).
3. Повторите шаги 1 и 2 для настройки других
предустановленных станций.
4. Нажмите на кнопку Back (Назад) ( ) чтобы
вернуться на экран выбора источника
аудиосигнала.
5. Выбранная станция будет показана на ЖК
экране (кнопка 2 на экране ниже).
РАБОТА DAB+
1. После первой настройки или после
восстановления настроек по умолчанию,
устройство автоматически запускает
полное сканирование для того, чтобы
найти станции вещания.
2. Воспользуйтесь ручкой выбора для того,
чтобы пройтись по станциям.
МЕНЮ DAB+
Полное сканирование
1. Нажмите на ручку выбора ( ),
и поверните ее чтобы пройтись по меню.
2. При выборе полного сканирования
(Full Scan) устройство начинает полное
сканированое всех частот полос
и отображает на экране найденные
станции.
3. По завершении начнется воспроизведение
первой станции диапазона.
Список станций
При выборе этой опции на экране устройства
будет показан полный список доступных
станций. Просмотрите список с помощью
Ручки выбора ( ) и нажмите на выбранную
станцию.
ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении
местоположение или если качество приема
в месте оригинального сканирования было
плохое список доступных станций может
быть пустым или неполным. Запуск полного
сканирования вручную позволит найти все
станции вещания.
Настройка избранных станций
(предустановленных)
1. Настройте радио на нужную станцию
(см. Полное сканирование).
2. Нажмите и удерживайте в
нажатом состоянии нужную кнопку
предустановленной станции (1 - 6)
до тех пор, пока на экране не появится
сообщение >> P#. Станция будет
сохранена на кнопке предустановленной
станции, которая показана на экране (#).
3. На ЖК экране будут отображаться
выбранная станция.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Информационный дисплей
Для вывода на экран можно выбрать
следующую информацию:
1. Прокрутка текста – прокрутка всей
информации, по 3 секунды каждый.
2. Частота - воспроизведение частоты
станции.
3. Тип - тип вещания текущей станции.
4. Скорость передачи данных - разрешение,
с которым вещает станция.
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация предоставляется
станциями и устройство никак не может
управлять ей.
Настройки DAB
1. Отсеченные станции - Некоторые станции,
которые ранее были настроены по радио
и которые более недоступны,
а списке станций на экране будут показаны
пропусками. Чтобы убрать эти станции из
списка нажмите на шкалу выбора ( ).
Вас попросят подтвердить выбор
(аналогично “Восстановление настроек по
умолчанию”).
2. DRC (компрессия динамического
диапазона) - Эта функция сокращает
разницу между самыми громкими
и самыми тихими звуками вещания.
Эффективно, это позволяет сделать тихие
более громкими, а громкие звуки - потише.
Доступны следующие опции:
•
DRC выкл.
•
DRC низкий
•
DRC высокий
ПРИМЕЧАНИЕ: DRC работает только если он
включен станцией
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
О РАДИОПРИЕМНИКЕ
1. Прием будет отличаться, в зависимости от
местоположения и силы радиосигнала.
2. Работающие генераторы могут вызывать
помехи в работе радио.
НАСТРОЙКА ПРЕФЕРЕНЦИЙ
ЗВУКА
Преференции звука можно настроить,
изменив настройки эквалайзера на Bass (НЧ),
Treble(ВЧ) или Mid (СЧ).
1. Нажмите на ручку выбора ( ).
2. Поверните ручку выбора по часовой
стрелке до тех пор, пока не дойдете до
Главного меню (Main Menu)
30
3. Нажмите на ручку выбора и выйдите
в Главное меню (Main Menu).
4. Нажмите еще раз на ручку выбора
и войдите в экран настроек звука (Sound).
5. Выполните нужные настройки, повернув
ручку настройки по часовой /против
часовой стрелки.
6. Нажмите на ручку выбора для того, чтобы
пройтись по настройкам звука.
Нажмите на ( ) чтобы сохранить
выбранные настройки.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНЕГО
УСТРОЙСТВА (AUX/BLUETOOTH)
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE можно использовать для
воспроизведения с внешнего устройства,
через встроенные колонки, используя одну из
двух возможностей подключения:
• Дополнительный вход (Auxiliary)
• Bluetooth
ПРИМЕЧАНИЕ: Верхний отсек можно
использовать для хранения. защиты и зарядки
некоторых портативных аудиоустройств,
таких как смартфон или MP3 плеер. USB порт
питания позволяет заряжать большинство
устройств, которые могут заряжаться через
USB порт(5В/1A).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД (AUXILIARY)
1. Подключите аудиокабель с разъемом
3,5 мм к гнезду дополнительного входа
и гнезду выхода аудиоустройства.
2. Нажимайте на кнопку выбора источника
аудиосигнала ( ) до тех пор, пока на
экране не появится AUX.
3. Воспроизведение через подключенное
устройство.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ
BLUETOOTH
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE можно подключить
к Bluetooth совместимым аудиоустройствам
через Bluetooth.
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме Bluetooth можно
сохранить до
8 пользователей.
1. Включите Bluetooth на аудиоустройстве
чтобы подключить его.
2. Нажимайте на кнопку выбора источника
аудио ( ) до тех пор, пока на экране
РУССКИЙ ЯЗЫК
не появится символ Bluetooth ( ), или
нажмите на кнопку Bluetooth ( ). Это
позволит выйти в режим Bluetooth. Кнопка
Bluetooth ( ) начнет медленно мигать.
3. Нажмите на кнопку Bluetooth ( ) и
удерживайте ее в течении 3 секунд чтобы
обнаружить его.
Прозвучит сигнал обнаружения и начнет
быстро мигать кнопка Bluetooth ( ).
4. Найдите DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664XE (отображаемое на экране имя:
ToughSystem Music) на аудиоустройстве,
к которому нужно подключиться
и выберите его.
После подключения прозвучит сигнал
подключения. На ЖК экране будет
показан значок Bluetooth, а кнопка
Bluetooth будет гореть непрерывным синим
светом.
5. Воспроизведение через подключенное
устройство.
При следующем включении режима
Bluetooth на устройстве, он будет найден
автоматически и подключен к DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство будет
подключено к последнему подключенному
устройству. Прозвучит сигнал
подключения.
• Если последнее подключенное
устройство недоступно, кнопка Bluetooth
будет мигать до тех пор, пока не будет
найдено одно из ранее подключенных
устройств.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отключиться от
устройства и стать видимым для других
устройств, нажмите на кнопку Bluetooth
( ) и удерживайте ее в нажатом состоянии
в течение 3 секунд, или нажмите на ручку
выбора и выберите Обнаружение (Make
Discoverable).
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Слабый аккумулятор
Слабый аккумулятор будет работать, но не
очень хорошо. Если устройство работает на
аккумуляторе и уровень заряда упал ниже
10%, на экране появится индикатор низкого
заряда аккумулятора.
Защите аккумулятора
Чтобы продлить срок службы аккумулятора
нужно отключать устройство при снижении
уровня заряда аккумулятора. Если это
произошло, подключите DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE к сети
с помощью адаптера переменного/постоянного
тока и зарядите аккумулятор.
Музыкальные паузы
Если устройство устанавливается
в вертикальное положение, аккумулятор
может выпасть из розетки. Если музыка
воспроизводится от аккумуляторов, ее
воспроизведение может прекратиться. Для
возобновления откройте крышку аккумуляторного
отсека и переустановите аккумулятор.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить риск
получения травмы, выключите
инструмент и отключите его от источника
питания перед проведением работ по
обслуживанию и ремонтом. НЕ разбирайте
зарядное устройство. При необходимости
технического обслуживания или ремонта
обратитесь к квалифицированному
техническому специалисту.
Чистка
ОСТОРОЖНО: Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети питания.
Грязь и жир можно удалить с наружной
поверхности устройства с помощью тряпки
или мягкой неметаллической щетки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убирайте
заргязнения и удаляйте пыль. продувая ее, по
крайней мере, раз в неделю. Чтобы свести
к минимуму риск травмирования глаз при этом,
всегда одевайте защитные очки ANSI Z87.1.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА
не используйте растворители или другие
агрессивные химические вещества для
очистки неметаллических компонентов
устройства. Эти химикаты могут повредить
структуру материала, используемого для
производства таких деталей. Используйте
мягкую ткань, смоченную мыльном растворе.
НЕ допускайте попадание жидкости внутрь
инструмента; НИКОГДА не погружайте
никакие из деталей инструмента в жидкость.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что
дополнительные приспособления других
производителей, кроме DEWALT, не
проходили проверку на совместимость
с данным изделием, их использование
может представлять опасность. Во
избежание травм следует использовать
для данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Приспособления, которые можно
использовать с DWST1-75659- QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
можно приобрести отдельно у местного
дилера или в авторизованном сервисном
центре. Если вам нужна помощь в поиске
принадлежностей, обратите внимание на
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и подробную информацию
о послепродажном обслуживании
и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
•
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
Регистрация продукта позволит нам
связаться с вами в маловероятном
случае,если потребуется заявление
о безопасности по Федеральному закону
о защите прав потребителя.
РЕМОНТ
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Для
БЕЗОПАСНОСТИ и ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ, любой ремонт,
обслуживание и настройка должны
производиться в центре заводских услуг
DEWALT, авторизованном сервисном центре
DEWALT или в другой квалифицированной
ремонтной мастерской. Обязательно
используйте идентичные запасные части.
ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
Благодарим Вас за покупку. Зарегистрируйте
свой продукт:
• ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Регистрация продукта поможет вам
получить более эффективное гарантийное
обслуживание в случае возникновения
проблем с продуктом.
• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛАДЕНИЯ: В случае
возникновения страхового случая, такого
как пожар, наводнение или кража, ваша
регистрация владения будет считаться
подтверждением покупки.
zst00297203 - 03-05-2016
32
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising