DCP580 | DeWalt DCP580 PLANER instruction manual

533225 - 17 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCP580
1. ábra
O
B
L
A C
K
N
J
D
I
H
E
G
F
CC
DD
D
M
L
N
G
O
N
P
2
2. ábra
4. ábra
3. ábra
6. ábra
5. ábra
H
H
F
Q
F
Q
3
7. ábra
8A ábra
S
W
T
Z
U
R
Y
8C ábra
8B ábra
Y
T
Z
U
U
W
R
S
W
V
9. ábra
10. ábra
BB
AA
11A ábra
11B ábra
EE
L
4
W
Z
Y X
18 V-OS AKKUMULÁTOROS KÉZI GYALU
DCP580
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Üresjárati fordulatszám
Max. vágásmélység
Késszélesség
Súly (akkumulátor nélkül)
DCP580
18
1
Li-ion
15 000
2
82
2,5
VDC
min-1
mm
mm
kg
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely vektorösszege) az EN60745-2-14 szabvány szerint:
LPA (kibocsátási hangnyomásszint)
dB(A)
88
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A)
99
K (toleranciafaktor az adott hangszintnél)
dB(A)
3
Kibocsátott súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke ah =
Toleranciafaktor K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az
egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva, a
súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása, a
kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Akkucsomag
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-ion
18
4,0
0,61
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
5
Akkucsomag
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Akkucsomagok
hozzávetőleges töltési
ideje
Súly
Biztosítékok:
Európa
E.K. és Írország
6
VDC
Ah
kg
VAC
perc
DCB183/B DCB184/B
Li-ion
Li-ion
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
kg
VAC
perc
DCB185
Li-ion
18
1,3
0,35
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
VAC
perc
0,29
perc
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
CE megfelelőségi nyilatkozat
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Tűzveszélyt jelez.
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
kg
perc
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
Áramütés veszélyét jelzi.
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
VAC
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
kg
VAC
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
kg
230V-os szerszámok
230V-os szerszámok
75 (5,0 Ah)
0,5
10 amper, hálózati
3 amper, a
csatlakozódugóban
KÉZI GYALU
DCP580
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a
következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-14:2009+A2:2010.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2014/30/EU
irányelvnek (2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/
EU irányelvnek is. Ha további információra
lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott vagy a
kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a
DEWALT vállalat nevében adja.
Markus Rompel
Műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2016.02.15.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át a
kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS: Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a
figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por vannak jelen. Elektromos készülékek
használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázokat.
c) Az elektromos szerszám
használata közben a gyerekeket
és a bámészkodókat tartsa távol a
munkaterülettől. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen. Soha,
semmilyen módon ne alakítsa át a
csatlakozódugót. Földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és ahhoz illő konnektor
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel,
például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel vagy hűtőszekrénnyel. Ha a
teste leföldelődik, nagyobb az áramütés
veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a szerszámot,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a villásdugót a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől
és mozgó alkatrészektől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata
mellett nagyobb az áramütés veszélye.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen a
munkájára és használja a józan eszét,
amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon a szerszámmal,
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használatakor egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a szerszám
véletlen beindulását. Ellenőrizze,
hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ha az
elektromos szerszám hordozása
közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá,
balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a
szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje a
rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja a
szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a szerszámon megtalálható a
porelszívási lehetőség, vagy a porzsák,
úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
Mindig a megfelelő szerszámgépet
használja. A megfelelő szerszámmal
jobban és biztonságosabban elvégezheti a
munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha a
kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
8
c)
d)
e)
f)
g)
Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást végez,
tartozékot cserél rajta vagy eltárolja.
Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
Ha nem használja a szerszámot,
száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen tartsa, és ne engedje,
hogy olyan személyek használják,
akik a szerszámot vagy ezeket a
kezelési útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználó
esetén.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg,
hogy a mozgó részek megfelelően
működnek-e, nincsenek-e
akadályoztatva. Ellenőrizze a
részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a
kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha a szerszám
sérült, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a
vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége,
és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. a használati
útmutatónak megfelelően használja, a
munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. A szerszám
rendeltetésétől eltérő célú használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő,amely egy
bizonyos fajta akkumulátor töltésére
alkalmas, más típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült
akkucsomaggal működtesse. Másfajta
akkucsomag használata sérülést vagy
tüzet okozhat.
c)
d)
Amikor nem használja, tartsa távol az
akkucsomagot minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidzárlata égési
sérülést vagy tüzet okozhat.
Kedvezőtlen körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki. Kerülje a vele való
érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezen kívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő
folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.
További speciális biztonsági
szabályok gyalukhoz
• Várja meg, amíg a gyalukés leáll, csak
ezután tegye le a szerszámot. A szabadon
lévő vágóél belekaphat a felületbe, így
elveszítheti a szerszám feletti uralmát, ami
súlyos sérüléshez vezethet.
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felülethez biztonságosan rögzítse
a munkadarabot. Ha a munkadarabot saját
testéhez szorítja, a munkadarab instabillá
válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
• Viseljen porvédő maszkot.
• Az elektromos szerszámot a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, mert a
vágókés rejtett vezetéket érhet. Ha a
vágókés áram alatt lévő vezetékhez ér,
az elektromos szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a
következők:
– halláskárosodás;
– a repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye;
– a munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye;
– a túl hosszú ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (CC) a
szerszám burkolatába van nyomva.
Példa:
2016 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez a
kézikönyv a kompatibilis töltőkre vonatkozó
fontos biztonsági és kezelési útmutatásokat
tartalmaz (lásd a Műszaki adatok cím alatt).
• A töltő használata előtt olvasson el a töltőn,
az akkumulátoron és magán a terméken
megtalálható minden útmutatást és
biztonsági figyelmeztetést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Az
áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Hibaáramvédelemmel ellátott (legfeljebb
30 mA-es) áramforrás használatát
javasoljuk.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése végett
csak DEWALT akkumulátorokat
töltsön a készülékkel. Más típusú
akkumulátor szétrobbanhat, személyi
sérülést és anyagi kárt okozva.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak a
szerszámmal.
9
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények között előfordulhat, hogy
az elektromos hálózatra kapcsolt
töltő belsejébe került idegen anyag
rövidre zárja a töltő érintkezőit.
A töltő üregeitől távol kell tartani az
áramot jól vezető idegen anyagokat,
például (a teljesség igénye nélkül)
acélforgácsot, alufóliát és egyéb
fémrészecskéket. Mindig húzza ki a
töltő dugaszát a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő dugaszát a
konnektorból.
• NE próbálja az akkucsomagot olyan
töltővel tölteni, amely ebben a
kézikönyvben nem szerepel. A töltőt és
az akkucsomagot kimondottan egymáshoz
terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden
más célú felhasználásuk tüzet vagy akár
halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• Ne a kábelénél, hanem a dugaszánál
fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb
lesz a kábel és a dugasz sérülésének
veszélye.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. Nem
megfelelő hosszabbító kábel használata
tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen
tárgyat, és ne tegye a töltőt puha
felületre, mert eltorlaszolhatódnak
a szellőzőnyílások, és a készülék
belseje túlmelegedhet. Hőt kibocsátó
tárgyaktól távolra helyezze a töltőt. A töltő
a készülékház tetején és alján lévő
szellőzőnyílásokon át szellőzik.
• Ne használja a töltőt, ha a kábele vagy a
csatlakozódugasza sérült—ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ne bontsa szét a töltőt; hanem juttassa el
egyik márkaszervizbe, ha karbantartásra
vagy javításra szorul. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
10
• Ha a hálózati kábel sérült, a veszély
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Úgy kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkucsomagot a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg két töltőt
egymáshoz csatlakoztatni.
• A töltőt a háztartásokban szabványos
230 V-os elektromos feszültségre
terveztük. Ne is próbálja más feszültségen
használni. Ez nem vonatkozik a jármű
akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltők
A DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 és
DCB115 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8V-os, 14,4V-os és 18V-os Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B és DCB185)
akkucsomagok.
A DEWALT töltőket nem kell beállítani; úgy
terveztük őket, hogy a lehető legegyszerűbben
legyenek kezelhetők.
Töltési folyamat (1. ábra)
1. Az akkucsomag behelyezése előtt dugaszolja
a töltőt egy megfelelő konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (N) a töltőbe.
A piros (töltéskijelző) fény villogása jelzi,
hogy a töltési folyamat megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkucsomag teljesen fel
van töltve, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A lítium-ion
akkumulátorokat maximális teljesítményük és
élettartamuk érdekében az első használat előtt
teljesen töltse fel.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi szintjét lásd az alábbi
táblázatban.
Töltéskijelzési módok: DCB105
töltés
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés
cserélje ki az akkucsomagot
Töltéskijelzési módok: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
töltés
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: A piros
fény tovább villog, de eközben egy sárga
jelzőfény is világít. Amint az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet ér el, a sárga fény
kialszik, és a töltő folytatja a töltést.
Fontos biztonsági útmutatások
minden akkucsomaghoz
Akkucsomag utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkucsomag katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkucsomagot nem teljesen feltöltött
állapotban szállítjuk. Az akkucsomag és a töltő
használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatót. Ezután az ismertetett eljárás szerint
végezze a töltést.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne használja és ne töltse az akkumulátort
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Amikor az akkumulátort a
töltőbe helyezi vagy onnan kiveszi, a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Hibás akkucsomagot a kompatibilis töltő(k) nem
tölt(enek). Az akkucsomag hibáját a töltő úgy
jelzi, hogy a töltéskijelző vagy nem világít, vagy
pedig az akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló
villogási sémát jeleníti meg.
• Soha ne próbálja az akkumulátort
beleerőltetni a töltőbe. Semmiképpen ne
alakítsa át az akkumulátort azért, hogy
beilleszthesse vele nem kompatibilis
töltőbe, mert az akku megrepedhet és
súlyos személyi sérülést okozhat.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
• Az akkucsomagokat csak DEWALT töltővel
töltse.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel
vizsgáltassa be a töltőt és az akkumulátort.
• NE fröccsentsen rá vizet, és ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS
• Soha ne tárolja és ne használja a
szerszámot vagy az akkucsomagot
olyan helyen, ahol a hőmérséklet
elérheti vagy meghaladhatja a 40 °C-ot
(például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja a
meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve a töltést
mindaddig, amíg az akkumulátor megfelelő
hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
A hideg akkucsomag csak kb. fele olyan gyorsan
töltődik fel, mint a meleg akkucsomag. Az
akkumulátor a teljes töltési folyamat során a
kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra,
ha közben az akkumulátor felmelegszik.
CSAK LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROKHOZ
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkucsomagot. Ha az akkucsomag
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkucsomagot. Ne használjon
olyan akkucsomagot, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (azaz szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkucsomagokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a lítium-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
11
VIGYÁZAT: Amikor a szerszámot
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkucsomaggal felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkucsomagra, de könnyen
felborulhat.
SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkucsomagot még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
felrobbanhat az akkucsomag. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma a bőrével
érintkezésbe került, azonnal mossa le
lágy szappannal és vízzel. Ha akkumulátorfolyadék jutna a szemébe, tartsa nyitva a
szemét, és öblítse vízzel 15 percig vagy
amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
1. Kettőnél több DEWALT lítium-ion akkumulátor
légi szállításánál, ha a csomag csak
akkucsomagokat tartalmaz (szerszámokat
nem), valamint
2. 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges
teljesítményű lítium-ion akkumulátort
tartalmazó szállítmányok esetén.
Minden lítium-ion akkumulátor névleges
teljesítménye (wattórában) fel van tüntetve a
csomagoláson.
Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány a
kivételes vagy a teljes körűen szabályozott
kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége,
hogy utánanézzen a csomagolásra, címkézésre,
jelölésre és dokumentálásra vonatkozó
legfrissebb követelményeknek.
Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha
a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal
kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok
szállításánál gondoskodjon arról, hogy a
pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek
olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén
rövidzárlatot okozhatnak.
A kézikönyv ezen fejezetében megadott
tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és tudomásunk
szerint a dokumentum elkészítésének idején az
pontos volt. Viszont, sem kifejezett sem beleértett
garanciát nem adunk. A vásárló felelőssége,
hogy tevékenységét az érvényes előírásoknak
megfelelően végezze.
Akkucsomag
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
Szállítás
A DCP580 típus 18 voltos akkucsomaggal
működik.
A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és
jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási
előírásoknak megfelelően, többek között az
Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására
vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi
Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra
vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk
tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti
szállításáról szóló európai megállapodás)
szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az
Egyesült Nemzetek Veszélyes Áruk Szállítása
kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra
vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján
tesztelték.
A DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B vagy DCB185
típusú akkucsomagok használhatók. Bővebb
tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt talál.
Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok
fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes
körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes
anyagok kategóriájába. Általánosságban két
példa arra, amikor a 9. osztályba kell sorolni:
12
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében hosszú
idejű tárolásnál ajánlatos a teljesen feltöltött
akkumulátort hűvös, száraz helyen, a töltőn
kívül tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkucsomagokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkucsomagot fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az
akkucsomagon
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkucsomag címkéjén a következő
ábrák láthatók:
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 gyalu
1 vezetősín
1 T25 csillagkulcs
1 pontossági egyengetőlap
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
1 porzsák (csak készlettel ellátott típusoknál)
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
1 TSTAK készletdoboz (csak készlettel ellátott
típusoknál)
Akkumulátor töltése.
Akkumulátor feltöltve.
Hibás akkumulátor.
Meleg/hideg késleltetés.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
Sérült akkucsomagot ne töltsön.
Víztől óvja.
2 Li-ion akkumulátor (csak készlettel ellátott
típusoknál)
1 kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Ismertetés (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámot vagy részeit soha ne
alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
A. Fogantyúkapcsoló
B. Reteszgomb
A hibás vezetékeket azonnal
cseréltesse ki.
C. Főfogantyú
Csak 4 és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
E. Hajtószíj borító
Csak beltéri használatra.
Akkumulátor kiselejtezésénél ügyeljen
a környezetre.
DEWALT akkucsomagokat csak a
kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön. Nem
DEWALT akkucsomagok DEWALT
töltővel való töltése az akkucsomag
szétrobbanásához vagy más
veszélyes helyzetekhez vezethet.
Ne dobja tűzbe az akkucsomagot.
D. Hátsó talp
F. Furat a vezetősínhez
G. Elülső talp
H. Vezetősín rögzítőgombja
E. Gyalulási mélység skála
D. Gyalulási mélységállító gomb/elülső fogantyú
K. Forgácskidobó nyílás
L. AirLock csatlakozás
M. Késtároló gombja
N. Akkumulátor
O. Akkumulátor kioldógombja
P. Töltöttség-kijelző gombja
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön gyaluját fa professzionális gyalulására
terveztük.
NE használja nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
13
Ez a gyalu professzionális elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a
szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.
Ezt a szerszámot gyermekek vagy
fogyatékkal élők csak felügyelet mellett
használhatják.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha a
biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a termék
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkucsomag feszültsége megfelel-e az
adattáblán megadott feszültségnek. Azt is
ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e a
hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT töltője az EN60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni a
DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
14
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő áramfelvételének
megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon
(lásd a Műszaki adatok cím alatt). A vezető
minimális keresztmetszete 1 mm², maximális
hossza 30 m lehet.
Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes
hosszában csévélje le róla a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki az
akkucsomagot, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
le- vagy felszerel. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkucsomagot és töltőt
használjon.
Az akkucsomag be- és
kiszerelése a szerszámba/-ból
(1. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az
akkucsomag (N) teljesen fel van-e töltve.
AZ AKKUCSOMAG BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkucsomagot (N) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez (1. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkucsomagot a
szerszám fogantyújába, amíg stabilan nem
illeszkedik, és bizonyosodjon meg arról, hogy
hallja, amikor a retesz a helyére bepattan.
AZ AKKUCSOMAG KISZERELÉSE
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg a kioldógombot (O), majd
erővel húzza ki az akkumulátort a
fogantyúból.
2. Helyezze az akkucsomagot a töltőbe a
kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(1. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkucsomag töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkucsomag pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (P) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkucsomag pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A szerszám működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve a
termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és a
végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki az
akkucsomagot, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
le- vagy felszerel. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Helyes kéztartás (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze az elülső
fogantyún (J), a másik pedig a főfogantyún (C)
van.
Fogantyúkapcsoló (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ennek a
szerszámnak a kapcsolója bekapcsolt
állásban nem reteszelhető, és tilos
bármilyen más módon reteszelni.
Oldja ki a fogantyúkapcsoló reteszgombját (B)
a gomb megnyomásával a bemutatott módon.
A fogantyúkapcsoló (A) behúzásával kapcsolhatja
be a szerszámot. A motort a fogantyúkapcsoló
elengedésével kapcsolhatja ki.
VIGYÁZAT: Várja meg, amíg
a szerszám eléri a teljes
fordulatszámot, és csak azután
érintse a munkafelülethez.
Kikapcsolás előtt emelje fel a
szerszámot a munkadarab felületéről.
A szerszám bekapcsolásához húzza be a
fogantyúkapcsolót (A).
A szerszám kikapcsolásához engedje el a
fogantyúkapcsolót.
A gyalulási mélység állítása
(1. ábra)
A gyalulási mélység beállításához forgassa
a mélységállító gombot (J). Minden kattanás
0,1 mm mélységet jelent, a maximális gyalulási
mélység kb. 2,0 mm.
Ajánlatos hulladékfán próbavágásokat végezni
minden állítás után, hogy megbizonyosodjon
arról, hogy a gyalu a kívánt mennyiségű fát
távolítja el a munkadarabról. Több sekély
gyalulás simább felületet eredményez, mint egy
mély gyalulás.
Gyalulás (1., 2–4. ábra)
VIGYÁZAT: Várja meg, amíg
a szerszám eléri a teljes
fordulatszámot, és csak azután
érintse a munkafelülethez.
Kikapcsolás előtt emelje fel a
szerszámot a munkadarab felületéről.
Tartsa a gyalut megfelelő helyzetben egyik
kezével az elülső fogantyún (J), a másikkal pedig
a főfogantyún (C), ahogyan a 2. ábrán látható.
Helyezze az elülső talpat (G) a gyalulandó
felületre, közben pedig győződjön meg arról,
hogy a gyalukések nem érnek a felülethez.
Nyomja le erősen a gyalu elülső talpát, hogy
az TELJESEN LAPOS helyzetben feküdjön a
munkafelületre. Húzza be a fogantyúkapcsolót,
várja meg, amíg a motor eléri a teljes
fordulatszámot, és csak utána érintse a késeket
a munkafelülethez.
Lassan vigye be a gyalut a fába, és tartsa lefelé
nyomva, hogy lapos helyzetben maradjon.
Különösen ügyeljen arra, hogy a munkafelület
elején és végén lapos helyzetben tartsa a
szerszámot.
15
Tanács a gyaluláshoz: Az egyenletesebb
kinézet érdekében erősítsen egy hulladékfa
darabot a gyalulás alatt lévő munkadarab
végéhez. Addig ne hagyja abba a gyalulást,
amíg a kések a munkadarabon túljutva bele nem
kapnak a hulladékanyagba.
A vezetősín (5., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Várja meg,
amíg a szerszám eléri a teljes
fordulatszámot, és csak azután
érintse a munkafelülethez.
Kikapcsolás előtt emelje fel a
szerszámot a munkadarab felületéről.
A vezetősín (Q) feladata, hogy biztosítsa a
szerszám optimális irányíthatóságát keskeny
munkadarabokon, és a gyalu bármelyik oldalára
felszerelhető. A gyalu 9 mm-ig végez hornyoló
vágásokat.
A VEZETŐSÍN FELSZERELÉSE
1. Lazítsa meg a vezetősín gombját (H).
2. Csúsztassa a vezetősínt (Q) a furatba (F) a
gyalu oldalán, ahogyan az 5. ábra mutatja.
3. Állítsa be a vágás szélességét úgy, hogy a
szélvezetőt a talp szélességén át állítja.
4. Húzza meg erősen a vezetősín
rögzítőgombját (H).
TARTSA SZEM ELŐTT: A vezetősínnek helyes
felszerelés esetén a gyalu alatt kell lennie,
ahogyan a 6. ábrán látható.
HORNYOLÓ VÁGÁS KÉSZÍTÉSE
1. Forgassa a vezetősín rögzítőgombját (H) a
kívánt vágási szélesség beállításához.
2. Végezzen több vágást, amíg el nem éri a
kívánt mélységet.
TARTSA SZEM ELŐTT: A legtöbb hornyolási
alkalmazáshoz egész kevés vágást kell végezni.
Kések cseréje (8A–8C ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése
érdekében kapcsolja ki a
szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végezne vagy tartozékot,
szerelvényt cserélne a szerszámon.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: A gyalukések rendkívül
élesek. Rendkívül óvatosan bánjon
velük.
16
Ezen a gyalun karbid kések vannak.
KÉSEK TÁROLÁSA (7. ÁBRA)
Az Ön gyaluja két további kés tárolásához
késtárolóval van ellátva. Kések tárolásához
vagy eltávolításához a késtároló gombját (M) az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
nyithatja a késtárolót.
MEGFORDÍTHATÓ KARBID KÉSEK (8A-C
ÁBRA)
1. Kés eltávolítása a gyaluból (8B ábra)
a. Lazítsa meg és csavarja ki a három
csillagfejű csavart (R) a mellékelt T25
csillagkulccsal (DD). Vegye le a dobról (T)
a fedelét (S).
b. Vegye le a késtartó/vezetőléc szerelvényt
(U, W, Z). Óvatosan távolítsa el a karbid
kést (Y).
2. A kés állítása pontossági egyengetőlappal
(a szerszám tartozéka) (8C ábra)
a. A karbid kés (Y) éles szélét helyezze
óvatosan a pontossági egyengetőlapra
(V) úgy, hogy a karbid kés rovátkolt oldala
felfelé nézzen. A megfordítható karbid
kés bármelyik oldala szintbe állítható a
pontossági egyengetőlap belső falához
(X).
b. Tegye a késtartó/vezetőléc szerelvényt
a késre úgy, hogy a késtartó (Z) bordája
beleilleszkedjen a karbid kés (Y)
rovátkájába. A vezetőléc (W) sarka túl
fog nyúlni a pontossági egyengetőlap (V)
végén.
c. Csavarhúzóval lazítsa meg a két
keresztfejű csavart (U).
d. Ezzel egyidejűleg tartsa a késtartót (Z)
és a kést (Y) a pontossági egyengetőlap
belső falához (X), miközben a vezetőléc
(W) sarkát a pontossági egyengetőlap
széléhez tartja. Húzza meg erősen a
keresztfejű csavarokat (U).
3. A kés visszaszerelése (8A, 8C ábra)
a. Távolítsa el a beállított késtartó/vezetőléc
szerelvényt a pontossági egyengetőlaptól
(V), majd helyezze a vezetőléc (W) sarkát
a dob (T) vájatába.
b. Tegye a dob fedelét (S) a késtartó/
vezetőléc szerelvény fölé. Csavarja be
lazán a három hatszögű csavart (R) a
dobba (T) úgy, hogy maradjon egy kisebb
hézag a dob és a vezetőléc (Z). között.
c. Csúsztassa a karbid kést a dob (T) és
a késtartó (Z) közé oldalról úgy, hogy a
késtartó bordája beleérjen a kés vájatába.
d. Központosítsa a karbid kést (Y) a késtartó
(Z) alatt, meggyőződve arról, hogy a kés
egyik oldalon sem ér a szerszámházhoz.
e. Szorítsa erősen a három csillagfejű
csavart (R) a dobhoz.
4. Ismételje meg az eljárást a másik késsel.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha az Ön csiszolója
nincs karbid késekkel felszerelve, a karbid
késekhez szükséges késtartó (Z) külön költség
ellenében a helyi DEWALT márkaszervizből
beszerezhető.
Késvédő (9. ábra)
Az Ön gyaluja késvédővel (AA) van ellátva,
amely automatikusan leereszkedik, amikor a
szerszámot felemelik a munkafelületről, és a
gyalu ráhelyezhető a munkafelületre anélkül,
hogy a kés hozzáérne. Gyalulás közben a
késvédő felemelkedik, amikor a szerszámot
az anyagon előrefelé tolják. Ha a késvédő
akadályozza a gyalulási munkát, az útból
félreállítható és eltárolható.
FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon
meg arról, hogy a késvédő
megfelelően kiemelkedik, amikor a
gyalut a munkafelületre helyezi.
Szélek lekerekítése (10. ábra)
Az Ön gyaluján van egy precíziós megmunkálású
lekerekítő vájat (BB) az elülső talpban, faanyag
sarkának gyalulása céljából. A vájat szélessége
4,5-8 mm. A munka befejezése előtt érdemes
kipróbálni egy hulladékfa darabon.
2. Fordítsa el a forgácskidobót (11B ábra, EE) a
porzsáktól.
3. Finoman rázva vagy ütögetve ürítse ki a
porzsákot.
4. Illessze vissza a porzsákot az AirLock
csatlakozóra.
Tapasztalhatja, hogy a por nem teljesen hullik ki
a zsákból. A gyalu teljesítményét ez nem érinti, a
porelszívás hatékonyságát viszont befolyásolja.
Ahhoz, hogy visszaállítsa a gyalun a porelszívás
hatékonyságát, nyomja meg a porzsák
belsejében lévő rugót, és ürítéskor ütögesse
hozzá a zsákot a hulladék- vagy porgyűjtő edény
oldalához.
TARTSA SZEM ELŐTT: A DEWALT AirLock
csatlakozó (DWV9000) külön beszerezhető,
hogy a kereskedelemben kapható vagy DEWALT
porelszívót csatlakoztathasson a gyaluhoz.
VIGYÁZAT: Ezeket a szerszámokat
mindig csak felszerelt
porelszívóval működtesse.
A gyalulás közben keletkezett por
légzési ártalmat okozhat.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő
működése függ a megfelelő gondozástól és a
rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot, és vegye ki az
akkucsomagot, mielőtt beállítást
végez vagy tartozékot, szerelvényt
le- vagy felszerel. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Porelszívás (1., 11A, 11B ábra)
Gyaluján beépített AirLock csatlakozás (Fig. 11A,
L) van, amelyre ráilleszthető akár a mellékelt
porzsák, akár egy kereskedelemben kapható
porelszívó rendszer. A beépített adapter a
DEWALT AirLock csatlakozás segítségével
a szerszámot a DEWALT porelszívóval
kompatibilissé teszi.
A PORZSÁK CSATLAKOZTATÁSA
A gyalut tartva illessze a porzsák gallért az
AirLock csatlakozóra (L), ahogyan a 11. ábrán
látható.
A töltő és az akkucsomag nem szervizelhető.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
A PORZSÁK KIÜRÍTÉSE
1. A gyalut tartva vegye ki a porzsákot úgy,
hogy lecsúsztatja az AirLock csatlakozóról
(L).
17
Környezetvédelem
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőrésekben vagy azok
környékén, fúvassa ki száraz
levegővel a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak kímélő szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és soha
ne is merítse folyadékba egyik részét
sem.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt húzza ki a
töltő dugaszát a konnektorból. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem
fémszálas kefével távolíthatja el.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
A FORGÁCSKIDOBÓ NYÍLÁS TISZTÍTÁSA
Ha a szerszám porral vagy forgáccsal eltömődik,
nem fémből készült pálcával nyomja ki a
szennyeződést a forgácskidobó nyílásból (K).
Az ujját soha ne tegye a nyílásba.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a
DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték,
az olyan tartozékok használata
veszélyes lehet. A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak a
DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
zst00301767 - 05-05-2016
18
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a
szimbólummal jelölt termékeket
és akkumulátorokat tilos a normál
háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak
visszanyerhető vagy újrahasznosítható
anyagokat, amelyek csökkentik a
nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi
előírásoknak megfelelően gondoskodjon
az elektromos termékek és akkumulátorok
újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál:
www.2helpU.com.
Tölthető akkucsomag
Ezt a hosszú élettartamú akkucsomagot fel kell
tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni. Az akkumulátort
hasznos élettartama végén környezetbarát
módon ártalmatlanítsa:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki a
szerszámból.
• A lítium-ion akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkucsomagokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
19
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
20
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising