DCP580 | DeWalt DCP580 PLANER instruction manual

402114 - 84 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCP580
Figura 1
O
B
L
A C
K
N
J
D
I
H
E
G
F
CC
DD
D
M
L
N
G
O
N
P
2
Figura 2
Figura 4
Figura 3
Figura 6
Figura 5
H
H
F
Q
F
Q
3
Figura 7
Figura 8A
S
W
T
Z
U
R
Y
Figura 8C
Figura 8B
Y
T
Z
U
U
W
R
S
W
V
Figura 9
Figura 10
BB
AA
Figura 11A
Figura 11B
EE
L
4
W
Z
Y X
18V RINDEA DE MÂNĂ FĂRĂ FIR
DCP580
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Tip acumulatori
Turaţia fără sarcină
Adâncime de rindeluire
Lăţime de rindeluire
Greutate (fără acumulator)
min-1
mm
mm
kg
DCP580
18
1
Li-Ion
15.000
2
82
2,5
Vc.c.
Valorile totale ale zgomotului și ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN60745-2-14:
LPA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
88
LWA (nivel putere sonoră)
dB(A)
99
K (marjă pentru nivelul sonor dat)
dB(A)
3
Valoarea emisiilor de vibraţii ah =
Marjă K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a
expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere de-a
lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru protecţia operatorului
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
întreţinerea uneltei şi accesoriilor,
menţinerea caldă a mâinilor, formarea
machetelor de lucru.
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
Vc.c.
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B DCB184/B
Li-Ion
Li-Ion
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
5
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare a
acumulatorilor
Greutate
Siguranţe:
Europa
Regatul
Unit & Irlanda
6
Vc.a.
min
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
kg
Vc.a.
min
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
Vc.a.
min
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
kg
Vc.a.
min
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică riscul de electrocutare.
0,36
Indică riscul de incendiu.
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
kg
Vc.a.
min
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
kg
Unelte cu alimentare
la 230V
Unelte cu alimentare
la 230V
75 (5,0 Ah)
0,5
10 amperi, la reţea electrică
3 amperi, la fișe
RINDEA DE MÂNĂ
DCP580
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-14:2009+A2:2010.
Aceste produse sunt în conformitate cu
2004/108/EC (până la 19.04.2016), 2014/30/
EU (de la 20.04.2016) şi 2011/65/EU. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din partea din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
b)
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.02.2016
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT: Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
c)
d)
e)
f)
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător
cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul
pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preveniţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
7
d)
e)
f)
g)
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
8
e)
f)
g)
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UNELTELOR CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat
cu un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Dispuneţi repararea uneltei electrice
numai de către persoane autorizate şi
cu piese de schimb originale. Astfel,
vă asiguraţi că se menţine siguranţa în
folosirea uneltei.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
rindele
• Aşteptaţi să se oprească cuţitul înainte
de a pune jos unealta. Un cuţit expus poate
prinde suprafaţa, determinând pierderea
eventuală a controlului şi vătămări grave.
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate
practică de a fixa şi sprijini piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând
piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de
corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce
la pierderea controlului.
• Purtaţi o mască antipraf.
• Ţineţi unealta electrică exclusiv de
suprafeţele izolate pentru apucare
deoarece cuţitul poate atinge cablul.
Tăierea unui cablu sub tensiune ar
putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări corporale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
– Riscul de vătămări corporale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (CC), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2016 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori (consultaţi Specificaţiile tehnice).
• Înainte de a utiliza staţia de încărcare,
citiţi toate instrucţiunile şi marcajele
de atenţionare de pe încărcător, de pe
acumulator şi de pe produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
AVERTIZARE: Vă recomandăm să
folosiţi un dispozitiv pentru curentul
rezidual cu un curent nominal de
30mA sau mai puţin.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru a
reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi, pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci când
nu există acumulator în compartiment.
Deconectaţi încărcătorul înainte de a
încerca să îl curăţaţi
9
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare a
acumulatorilor DEWALT. Orice alte utilizări
pot genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi
de ştecher şi nu de cablu. Astfel se va
reduce riscul de deteriorare a ştecherului şi a
cablului electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
înlocuirea acestora.
• Nu utilizaţi încărcătorul dacă a suferit o
lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi staţia de încărcare de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
10
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
• NICIODATĂ nu încercaţi să conectaţi două
încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 şi DCB115 utilizează acumulatori
de 10,8V, 14,4V şi 18V Li-Ion XR (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B şi DCB185).
Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare (Fig. 1)
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (N) în staţia
de încărcare. Indicatorul luminos roşu
(încărcare) va lumina intermitent continuu,
indicând că procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor litiu-ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Indicatoare de încărcare: DCB105
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
Indicatoare de încărcare: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator fierbinte/
rece*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Indicatorul luminos roşu va lumina intermitent
continuu, dar rămâne aprins un indicator
luminos galben în timpul acestei operaţii.
După ce bateria a atins o temperatură
corespunzătoare, indicatorul luminos galben
se stinge şi încărcătorul reia procedura de
încărcare.
Încărcătorul(ele) compatibil(e) nu va/vor încărca
un acumulator defect. Încărcătorul va indica un
acumulator defect refuzând să lumineze sau
semnalizând codul pentru problemă acumulator
sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de
asemenea, o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi automat în modul de încărcare a
acumulatorului. Această funcţie asigură o durată
maximă de viaţă a acumulatorului.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
NUMAI LA PACHETELE DE BATERII LITIU-ION
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător
până când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat
când îl scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza
acumulatorul şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de
siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de
încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi
40 ˚C (104 ˚F) (precum ateliere în aer liber
sau construcţii metalice pe timpul verii).
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a
fost călcat sau deteriorat în vreun
fel (ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
11
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU-ION (LI-ION)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă
este foarte deteriorat sau dacă este
complet uzat. Acumulatorul poate exploda
în foc. Se creează vapori şi materiale toxice
când acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care lichidul din acumulator
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care
este necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediţia, asa cum
sunt descrise de standardele legale şi din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociaţiei
Internazionale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) şi Acordul European privind Transportul
Internaţional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele şi acumulatorii cu ioni
de litiu au fost testaţi conform secţiunii 38.3
din Normele ONU privind transportul mărfurilor
periculoase, Manualul de teste şi criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la
clasificarea ca material periculos complet
reglementat din Clasa 9. În general, cele două
cazuri care necesită expedierea conform Clasei
9 sunt:
12
1. Expedierea pe cale aeriană a peste doi
acumulatori Litiu-Ion DEWALT, atunci când
pachetul conţine doar acumulatorii (fără
unelte), şi
2. Orice expediere care conţine un acumulator
Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare
de 100 waţi oră (Wh). Toţi acumulatorii cu
ioni de litiu prezintă clasificarea waţi oră pe
ambalaj.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea şi cerinţele legate de documentaţie.
Transportarea acumulatorilor poate cauza
eventual incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale conductoare.
În cazul transportării acumulatorilor, asiguraţi-vă
că bornele acestora sunt protejate şi bine izolate
de materialele cu care ar putea intra în contact şi
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Informaţiile din această secţiune a manualului
sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanţie
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activităţile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DCP580 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Se pot folosi şi acumulatori DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B sau DCB185. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi secţiunea Specificaţie
tehnică.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă a
soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
pot indica următoarele pictograme:
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Rindea
1 Ghidaj paralel
1 Cheie stea T25
1 Placă de calibrare
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
1 Sac colector de praf (numai pentru modelele
din set)
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
1 Trusă TSTAK (numai pentru modelele din
set)
2 Acumulatori (doar modelele din set)
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (Fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Aceasta
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
Nu expuneţi la apă.
A. Comutator declanşator
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
C. Mâner principal
Încărcaţi doar la temperaturi cuprinse
între 4 ˚C şi 40 ˚C.
B. Buton de siguranţă
D. Talpă spate
E. Capac curea antrenare
F. Orificiu pentru ghidajul de prag
Doar pentru utilizare la interior.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încărcaţi acumulatorii DEWALT
numai cu încărcătoarele DEWALT
specificate. Încărcarea altor
acumulatori decât cei specificaţi
DEWALT cu un încărcător a DEWALT
poate provoca explodarea acestora
sau poate duce la alte situaţii
periculoase.
Nu incineraţi acumulatorii.
G. Talpă faţă
H. Buton de strângere pentru ghidajul de prag
I. Graduare adâncime rindeluire
J. Buton reglare adâncime de rindeluire/mâner
frontal
K. Orificiu de evacuare aşchii
L. Conexiune AirLock
M. Buton de stocare lamă
N. Acumulator
O. Buton de detaşare a acumulatorului
P. Buton indicator nivel încărcare
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Rindeaua dvs. a fost concepută pentru
rindeluirea profesională a lemnului.
13
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Această rindea este o unealtă electrică
profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului corespunde cu aceea a sursei de
alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
14
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă a
conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(Fig. 1)
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (N) este
complet încărcat.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul cu canelurile (N) din
interiorul mânerului uneltei (Fig. 1).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că se
cuplează bine în poziţie.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare (O) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 1)
Unii acumulatoriDEWALT sunt prevăzuţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (P).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Poziţia corectă a mâinilor
(Fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi, ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul frontal (J) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (C).
Întrerupătorul de declanşare
(Fig. 1)
AVERTISMENT: Această unealtă
nu are posibilitatea de blocare a
întrerupătorului în poziţia PORNIT
şi nu ar trebui niciodată blocat în
această poziţie prin orice mijloc.
Eliberaţi butonul de blocare a întrerupătorului
de declanşare (B) apăsând pe buton aşa cum
este arătat în ilustraţie. Apăsaţi întrerupătorul de
declanşare (A) pentru a porni motorul. Eliberarea
comutatorului de declanşare opreşte motorul.
ATENŢIE: Permiteţi uneltei să atingă
viteza maximă înainte de a atinge
suprafaţa de lucru. Ridicaţi unealta de
pe suprafaţa de lucru înainte de a o
opri.
Pentru a porni rindeaua, apăsaţi întrerupătorul de
declanşare (A).
Pentru a opri rindeaua, eliberaţi întrerupătorul de
pornire.
Reglarea adâncimii de
rindeluire (Fig. 1)
Pentru a regla adâncimea, rotiţi butonul de
reglare a adâncimii de rindeluit (J). Fiecare
clic este egal cu 0,1 mm adâncime, până la
adâncimea maximă de aproximativ 2,0 mm
(5/64").
Se recomandă ca testele să fie realizate din
resturi de lemn după fiecare reglare, pentru a
vă asigura că cantitatea dorită de lemn este
îndepărtată de rindea. Mai multe treceri de mică
adâncime (mai degrabă decât una profundă) vor
produce un finisaj mai neted.
Rindeluire (Fig. 1, 2–4)
ATENŢIE: Permiteţi uneltei să atingă
viteza maximă înainte de a atinge
suprafaţa de lucru. Ridicaţi unealta de
pe suprafaţa de lucru înainte de a o
opri.
Menţineţi rindeaua în poziţia corectă cu o singură
mână pe mânerul din faţă (J), iar cealaltă mână
pe mânerul principal (C), aşa cum se arată
în figura 2. Puneţi talpa faţă (G) pe suprafaţa
care urmează să fie rindeluită, asigurându-vă
că lamele de tăiere nu ating suprafaţa. Apăsaţi
ferm pe mânerul frontal al rindelei, astfel încât
talpa faţă să fie PERFECT PLANĂ pe suprafaţa
de lucru. Apăsaţi comutatorul declanşator şi
permiteţi-i motorului să atingă viteza maximă,
înainte de a atinge suprafaţa de lucru.
15
Deplasaţi unealta încet în piesa de lucru şi
menţineţi presiunea pentru a menţine rindeaua
plană. Fiţi deosebit de atent să menţineţi unealta
plană la începutul şi la sfârşitul suprafeţei de
lucru.
Indicaţie de rindeluire: Pentru un aspect mai
fin, fixaţi o bucată de lemn din resturi de material
la capătul piesei de rindeluit. Nu opriţi rindeluirea
până când lamele de tăiere ale rindelei nu au
trecut de piesa de prelucrat şi nu a ajuns la
resturile de material.
Ghidaj de prag (Fig. 5, 6)
AVERTISMENT: Permiteţi uneltei
să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru. Ridicaţi
unealta de pe suprafaţa de lucru
înainte de a o opri.
Ghidajul de prag (Q) este utilizat pentru controlul
optim al uneltei în cazul pieselor de lucru mai
înguste şi poate fi instalat pe orice parte a
rindelei. Rindeaua face tăieturi de prag de până
la 9 mm (23/64").
PENTRU A INSTALA GHIDAJUL DE PRAG
1. Slăbiţi butonul de strângere a ghidajului de
prag (H).
2. Glisaţi bara transversală pe ghidajul de prag
(Q) în orificiul (F) de pe partea laterală a
rindelei, aşa cum se arată în figura 5.
3. Setaţi lăţimea de tăiere prin ajustarea
ghidajului de prag la lăţimea tălpii.
4. Strângeţi bine butonul de strângere a
ghidajului de prag (H).
NOTĂ: Ghidajul de prag trebuie să fie sub rindea
atunci când este montat corect, aşa cum este
indicat în figura 6.
PENTRU A FACE O TĂIETURĂ DE PRAG
1. Rotiţi butonul de strângere a ghidajului de
prag (H) pentru a regla lăţimea de tăiere
dorită.
2. Faceţi câteva tăieturi până când este atinsă
adâncimea dorită.
NOTĂ: Va fi necesar să faceţi câteva tăieturi
pentru cele mai multe aplicaţii de rindeluire de
prag.
Pentru a schimba lamele
(Fig. 8A-8C)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi scoateţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
ATENŢIE: Lamele rindelei sunt
extrem de ascuţite. Manipulaţi-le cu
mare grijă.
Această rindea utilizează lame de carbură.
STOCAREA LAMEI (FIG. 7)
Rindeaua este echipată cu o stocare de lamă
pentru două lame suplimentare. Pentru a stoca
sau de a elimina lamele suplimentare, rotiţi
butonul de stocare a lamei (M) spre stânga
pentru a deschide.
LAME DE CARBURĂ REVERSIBILE
(FIG. 8A-C)
1. Pentru a scoate lama din rindea (Fig. 8B)
a. Slăbiţi şi demontaţi cele trei şuruburi
cu cap stea-(R) folosind cheia stea T25
(DD) furnizată. Scoateţi capacul (S) de la
tambur (T).
b. Demontaţi suportul lamei/ansamblul barei
de ghidaj (U, W, Z). Îndepărtaţi cu grijă
lama de carbură (Y).
2. Pentru a regla lama folosiţi placa de
calibrare (furnizată împreună cu unealta)
(Fig. 8C)
a. Aşezaţi cu atenţie muchia ascuţită a lamei
de carbură (Y) pe placa de calibrare (V)
cu latura canelată a lamei de carbură
orientată în sus. Oricare dintre marginile
lamei reversibilă de carbură poate fi setată
la acelaşi nivel cu placa de calibrare în din
interiorul peretelui (X).
b. Aşezaţi suportul lamei/ansamblul barei
de ghidaj pe lamă, astfel încât nervura
de pe suportul lamei (Z) se potriveşte
în canelura de pe lama de carbură (Y).
Călcâiul barei de ghidare (W) va depăşi
capătul plăcii de calibrare (V).
c. Slăbiţi cele două şuruburi în formă de
cruce (U) cu o şurubelniţă.
d. Simultan, ţineţi suportul lamei (Z) şi lama
(Y) pe placa de calibrare în interiorul
peretelui (X), în timp ce ţineţi călcâiul
barei de ghidare (W) pe marginea din
spate a plăcii de ghidare. Strângeţi
şuruburile în formă de cruce (U).
16
3. Pentru a reinstala lama (Fig. 8A, 8C)
a. Scoateţi suportul lamei/ansamblul barei de
ghidaj din placa de calibrare (V) şi aşezaţi
călcâiul barei de ghidare (W) în canelura
de pe tambur (T).
b. Puneţi capacul de tambur (S) pe suportul
lamei/ansamblul barei de ghidaj. Slăbiţi
uşor cele trei şuruburi hexagonale (R)
în tambur (T), astfel încât să existe o
diferenţă mică între tambur şi suportul
lamei (Z).
c. Glisaţi lama de carbură între tambur (T)
şi suportul de lamă (Z) din lateral, astfel
încât nervura de pe suportul lamei să se
potrivească în canelura lamei.
Extragerea prafului (Fig. 1,
11A, 11B)
Rindeaua are o conexiune AirLock (Fig. 11A, L)
care permite conectarea sacului de praf furnizat
sau a unui sistem de aspirare din atelier. Orificiul
de evacuare încorporat utilizează conexiunea
DEWALT AirLock făcându-l compatibil cu
aspiratorul de praf DEWALT.
PENTRU A ATAŞA SACUL DE PRAF
În timp ce ţineţi rindeaua, montaţi colierul sacului
de praf la conexiunea AirLock, aşa cum se arată
în figura 11.
PENTRU A GOLI SACUL DE PRAF
1. În timp ce ţineţi rindeaua, scoateţi sacul de
praf prin glisarea de pe conexiunea AirLock
(L).
d. Centraţi de lama de carbură (Y) sub
suportul de lamă (Z), asigurându-vă că
lama iese din carcasa maşinii de pe
ambele părţi.
2. Răsuciţi deflectorul de aşchii (Fig. 11B, EE)
pentru a-l îndepărta de la sacul de praf.
e. Strângeţi cele trei şuruburi cu cap stea (R)
la tambur.
3. Agitaţi sau loviţi uşor sacul de praf pentru a-l
goli.
4. Repetaţi procedura pentru cealaltă lamă.
NOTĂ: În cazul în care rindeaua nu este
echipată cu lame de carbură, suportul de lamă
(Z) pentru lame de carbură este disponibil la
un cost suplimentar de la centrul de service
autorizat DEWALT.
Suport (Fig. 9)
Rindeaua este echipată cu un suport (AA), care
coboară în mod automat atunci când rindeaua
este ridicată de pe suprafaţa de lucru, permiţând
aşezarea rindelei pe suprafaţa de lucru fără ca
lama să o atingă. Atunci când rindeluiţi, suportul
se ridică atunci când împingeţi unealta înainte
prin material. În cazul în care suportul împiedică
o lucrare specială de rindeluit, acesta poate fi
stocat şi blocat.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
suportul este extins în mod corect la
aşezarea rindelei pe o suprafaţă de
lucru.
Şanfrenarea muchiei (Fig. 10)
Fraza are o canelură pentru prelucrarea de
şanfrenare de precizie (BB) în talpa din faţă
pentru rindeluirea de-a lungul unui colţ al
lemnului. Lăţimea canelurii este între 4,5 şi
8 mm. Este o idee bună să încercaţi pe o bucată
de resturi de lemn, înainte de a face lucrarea de
finisare.
4. Montaţi la loc sacul de praf pe conexiunea
AirLock.
Este posibil să observaţi că praful nu va ieşi din
sac. Acest lucru nu va afecta performanţa de
rindeluire, dar va reduce eficienţa de colectare
a prafului. Pentru a restabili eficienţa colectării
de praf de la rindea, apăsaţi arcul din interiorul
sacului de praf atunci când îl goliţi şi loviţi-l uşor
pe partea coşului gunoi.
NOTĂ: Adaptorul DEWALT AirLock (DWV9000)
poate fi achiziţionat pentru a conecta un aspirator
sau dispozitivul de conectare a prafului DEWALT.
ATENŢIE: Niciodată nu operaţi
aceste unelte dacă dispozitivul de
colectare a prafului este în poziţie.
Praful de rindeluit reprezintă un
pericol pentru respiraţie.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. electrică DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare şi de curăţarea periodică a
uneltei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
17
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate cu
acest produs, utilizarea acestora
cu unealta dvs. poate fi riscantă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
se recomandă numai utilizarea de
accesorii DEWALT cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi o
cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte a
uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de
la priză înainte de curăţare. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A ORIFICIULUI
DE EVACUARE
Dacă unitatea este înfundată cu praf sau aşchii,
utilizaţi o tijă non-metalică pentru a împinge
obstrucţia în afara orificiului de evacuare (K).
Nu introduceţi degetul în orificiu.
zst00301766 - 05-05-2016
18
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi
bateriile marcate cu acest simbol nu
trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot
fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de
materii prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele
electrice şi bateriile în conformitate cu prevederile
locale. Mai multe informaţii sunt disponibile la
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Bateriile Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
19
Download PDF

advertising