DWE6411 | DeWalt DWE6411 SANDER instruction manual

533225-13 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE6411
A ábra
1
10
3
11
2
6
5
4
B ábra
7
8
C ábra
4
6
8
7
2
9
D ábra
E ábra
3
2
5
8
F ábra
12
4
G ábra
13
13
3
H ábra
11
9
IA ábra
4
IB ábra
10
MAROKCSISZOLÓ
DWE6411
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi
tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés
és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális
felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Egyesült Királyság és Írország
Típus
Leadott teljesítmény
Csiszolótányér mérete
mm
DWE6411
230
230/115
1
230
108 × 115
Rezgésszám
min-1
14 000
Rezgéskör átmérője
mm
1,6
Súly
kg
1,28
VDC
VDC
W
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely vektorösszege)
az EN62841-2-4 szabvány szerint:
LPA (kibocsátási hangnyomásszint)
dB(A)
82
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A)
93
K
dB(A)
3
(toleranciafaktor az adott hangszintnél)
Kibocsátott súlyozott effektív rezgésgyorsulás
m/s²
<4,0
értéke ah =
Toleranciafaktor K =
m/s²
<1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási
értéket az EN62841 szabvány szerinti méréssel határoztuk
meg, így az egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra, más tartozékokkal
használják, vagy nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás a megadott értéktől
eltérhet. Ilyen esetben a kezelő a munkavégzés teljes
időtartama alatt jelentős mértékben megnövekedett
súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az időtartamokat is
figyelembe kell venni, amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de éppen nem végeznek
vele munkát. Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek
védik a kezelőt a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
FIGYELMEZTETÉS: A csiszolóval végzett munka közben
mindig viseljen hallásvédőt.
Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított
veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelöl, amely
halálos vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amely halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem
fenyegető gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Gépekre vonatkozó irányelv
Marokcsiszoló
DWE6411
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EK, EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is
megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen
kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok összeállításáért,
nyilatkozatát a DEWALT vállalat nevében adja.
Markus Rompel
Műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2016.04.20.
5
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése
érdekében olvassa át a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS: Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések és útmutatások be nem
tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az
Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A munkaterület biztonsága
a ) Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa
meg jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
b ) Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak
jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázt.
c ) Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
2) Elektromos biztonság
a ) Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen
a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen
módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. Földelt
elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz
illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b ) Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap, nagyobb az
áramütés veszélye.
c ) Esőtől és nedves környezettől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszámba,
nagyobb az áramütés veszélye.
d ) Gondosan bánjon a hálózati kábellel. Az
elektromos szerszámot soha ne hordozza és ne
húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszát pedig ne
a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
e ) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
6
használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az
áramütés veszélyét.
f ) Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, használjon hibaáramvédelmi kapcsolóval (RCD) védett áramforrást.
Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) Személyes biztonság
a ) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
a munkájára, és használja a józan eszét, amikor
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
a szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
b ) Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelések, például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
c ) Előzze meg a szerszám véletlen beindulását.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi.
Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját
a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez
áram alá, balesetet okozhat.
d ) A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el róla
a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e ) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
f ) Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
g ) Ha a szerszámon van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
h ) Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori
használata során szerzett tapasztalatai túlzott
biztonságérzetet keltsenek Önben, és amiatt
elhanyagolja a biztonsági alapelveket. Gondatlan
cselekvés már a másodperc törtrésze alatt is súlyos
sérülést okozhat.
4) Elektromos szerszámok használata és
gondozása
a ) Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak
megfelelő szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően
az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Kapcsolja le a szerszámot az áramforrásról és/
vagy az akkumulátorról, mielőtt beállítást végez,
tartozékot cserél rajta vagy eltárolja. Ezekkel
a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot és ezeket
az útmutatásokat nem ismerik. Az elektromos
szerszámok használata nem képzett felhasználók kezében
veszélyes.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat
és tartozékaikat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a szerszám használatát. Ha
a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat stb. a használati útmutatónak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő célú
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) Szerviz
a ) A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse,
és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.
További speciális biztonsági szabályok
csiszolókhoz
FIGYELMEZTETÉS: Különösen ügyeljen, amikor
faanyagot (pl. bükk, tölgy) vagy fémet csiszol, amelynek
pora mérgező. Viseljen a mérgező porok és gőzök
belélegzésének megakadályozására tervezett pormaszkot
és győződjön meg arról, hogy a munkaterületen
tartózkodó vagy oda belépő minden személy megfelelő
védelemmel van ellátva.
FIGYELMEZTETÉS: Vasfémet jól szellőző helyiségben
csiszoljon. Ne használja a szerszámot gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por közelében. A csiszoláskor
keletkező szikrák és forró részecskék, illetve a motor
szénkeféi között keletkező szikrák begyújthatják
a gyúlékony anyagokat.
FIGYELMEZTETÉS: Hibaáram-védelemmel ellátott
(legfeljebb 30 mA-es) áramforrás használatát javasoljuk.
Festék csiszolása
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Tartsa be a festék csiszolására
vonatkozó rendelkezéseket. Különösen ügyeljen
a következőkre:
Amennyiben lehetséges, használjon vákuumos porelszívót.
Különösen óvatos legyen, amikor olyan festéket csiszol, amely
ólmot tartalmazhat:
 Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők belépjenek
a munkaterületre.
 A munkaterületre lépő minden személynek az ólomfesték
pora és gőzei ellen védő maszkot kell viselnie.
 A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
A porszemcséket és az egyéb törmeléket biztonságosan
semmisítse meg.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági
előírások betartása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
• Halláskárosodás.
• A repülő törmelék által okozott személyi sérülés veszélye.
• A munka közben felforrósodott tartozékok miatti égési sérülés
veszélye.
• A túl hosszú ideig tartó használat miatt bekövetkező személyi
sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Dátumkód helye
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám burkolatába
van nyomtatva.
Példa:
2016 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Marokcsiszoló
1 Porzsák
1 Csiszolópapír lap
1 Papírlyukasztó
1 Kezelési útmutató
7
•
Ellenőrizze a szerszámot, részeit és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
A termék használata előtt szánjon időt ennek a használati
útmutatónak az alapos áttanulmányozására és elsajátítására.
•
Leírás (A ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos szerszámot vagy
részeit soha ne alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
1 Üzemi kapcsoló
2 Elülső papírleszorító
3 Elülső papírleszorító gombja
4 Csiszolótalp
5 Papírhatároló bordák
6 Hátsó papírleszorító
7 Oldalsó leszorítók
8 Tartófülek
9 Porelszívó csatlakozó adapter
10 Porzsák
11 Porzsák gallér
Rendeltetésszerű használat
Az Ön DWE6411 marokcsiszolója fa, fém és műanyagok
csiszolására alkalmas professzionális környezetben.
NE használja a szerszámot nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
A csiszoló professzionális elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a szerszámhoz.
Ha kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
• Gyermekek és fogyatékkal élő személyek. Ezt
a szerszámot gyermekek vagy fogyatékkal élők csak
felügyelet mellett használhatják.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet biztosít számukra. Gyermekeket soha ne
hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre terveztük.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e az
adattáblán feltüntetett feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az EN62841 szabványnak
megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
8
•
A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz fázis
csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót.
Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha feltétlenül
szükséges. A töltő teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki adatok
cím alatt). A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm²,
maximális hossza 30 m lehet.
Kábeldob használata esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki
és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást
végez rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI)
állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést
okozhat.
Csiszolópapírok behelyezése (B–F ábra)
Szabványos csiszolópapír behelyezése
(B–E ábra)
1. A kemény csiszolópapírt egy asztal 90°-os peremén vagy
más egyenes peremen áthúzva puhítsa meg, ahogyan
a B ábrán látható. A leszorítandó szélek puhítására
összpontosítson.
2. Oldja ki a hátsó papírleszorítót 6 úgy, hogy az oldalsó
leszorító karokat 7 felfelé húzza, és kiszabadítja őket
a csiszolótalpon 4 lévő fülekből 8 , ahogyan a C ábra
mutatja.
3. Szabadítsa fel az elülső papírleszorítót ( 2 , D ábra) úgy,
hogy lenyomja és lenyomva tartja az elülső papírleszorító
gombját 3 , miközben a csiszolópapír 115 mm-es szélét
beilleszti az elülső papírleszorító 2 alá, hogy hozzáérjen
a papírhatároló bordákhoz 5 . Engedje el az elülső
papírleszorítót, hogy rögzítse a papír elejét.
4. Feszítse ki a papírt a csiszolótalpon 4 , és forgassa a hátsó
papírleszorítót 6 a zárási helyzetébe. Zárja az egyik oldalsó
leszorító kart 7 úgy, hogy a csiszolótalpon 4 lévő fül ( 8 ,
E ábra) mögé helyezi, majd ugyanezt tegye a másik oldalsó
leszorító karral is.
5. Ha a porelszívó funkciót használja, lyukassza át
a csiszolópapírt (lásd itt: Papírlyukasztó).
Tépőzáras csiszolópapír behelyezése
(F ábra)
1. Helyezze a szerszámot csiszolótalppal 4 felfelé az asztalra.
2. Helyezze a csiszolópapírt közvetlenül a csiszolótalpra 4 .
3. Egyik kezével tartsa a csiszolótalpat, és igazítsa egymáshoz
a porelszívó furatokat 12 .
4. Nyomja rá erősen a csiszolópapírt a talpra.
Papírlyukasztó (G ábra)
A csiszolóhoz tartozik egy papírlyukasztó 13 , amellyel
a hagyományos csiszolópapírt perforálhatja, hogy lehetővé
tegye a por elszívását.
A csiszolópapír perforálása
Helyezze a csiszolópapírt a szerszámra a kezelési útmutatóban
megadott módon. Kikapcsolt és áramtalanított csiszolónál
helyezze a papírlyukasztót a csiszolópapírra úgy, hogy
a lyukasztó szélénél lévő fülek a csiszolótalp bármelyik két
szomszédos oldalával szemben legyenek. Nyomja a lyukasztót
a talphoz úgy, hogy a 8 csúcsa áthatoljon a papíron, amint
a G ábra mutatja. (Nyomja be a lyukasztót a talpba a lehető
legmélyebben.) Vegye le a papírlyukasztót, és a papír
perforálva van.
A papír perforálásának alternatív módja lehet, hogy a lyukasztót
erősen rögzíti egy alkalmas felülethez. Erre a célra két furatot
talál a lyukasztón. 8-as laposfejű csavarokat használjon. Nyomja
a csiszolót (a behelyezett papírral együtt) lefelé a lyukasztóra.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Használati útmutató
Porelszívás (A, H ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mivel a fa csiszolásakor por
keletkezik, mindig szereljen a porkibocsátásra vonatkozó
előírásoknak megfelelő porzsákot a csiszolóra.
FIGYELMEZTETÉS: Fém csiszolásánál csak megfelelő
szikravédelemmel ellátott porelszívót és porzsákot
használjon.
A szerszám porzsák vagy vákuumos porelszívó
csatlakoztatására alkalmas adapterrel van felszerelve.
Az Ön csiszolóján van egy beépített adapter 9 , amelyre
rácsatlakoztatható akár a mellékelt porzsák 10 , akár egy
kereskedelemben kapható porelszívó rendszer. A beépített
adapter a DEWALT AirLock csatlakozórendszer a szerszámot
a DEWALT porelszívóval kompatibilissé teszi.
A porzsák csatlakoztatása
1. A csiszolót tartva illessze a porzsák gallért 11 a porelszívó
csatlakozó adapterhez 9 , ahogyan a H ábrán látható.
2. A gallért 11 az óramutató járásának irányába forgatva
rögzítse a porzsákot 10 a helyén.
A porzsák kiürítése
1. A csiszolót tartva forgassa a gallért 11 az óramutató
járásával ellentétes irányba, hogy kioldja a porzsákot 10 .
2. Vegye le a porzsákot a csiszolóról, és finoman rázva vagy
ütögetve ürítse ki.
3. Illessze vissza a porzsákot az adapterre, és a porzsák gallért
az óramutató járásának irányába forgatva rögzítse a helyén.
Észreveheti, hogy a por nem teljesen hullik ki a zsákból.
A csiszoló teljesítményét ez nem érinti, a porelszívás
hatékonyságát viszont befolyásolja. Ahhoz, hogy visszaállítsa
a csiszolón a porelszívás hatékonyságát, nyomja meg a porzsák
belsejében lévő rugót, és ürítéskor ütögesse hozzá a zsákot
a hulladék- vagy porgyűjtő edény oldalához.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági
útmutatásokat és az érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki
és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást
végez rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI)
állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:
• Győződjön meg róla, hogy a csiszolandó anyag
megfelelően van-e rögzítve.
• Csak enyhén nyomja a szerszámot a munkadarabhoz.
A túl erős nyomás nem javítja a csiszolás hatásfokát,
csak a gép terhelését fokozza, és a csiszolópapír
szakadásához vezethet.
• Kerülje a túlterhelést.
FIGYELMEZTETÉS: Magnéziumot ne csiszoljon!
Helyes kéztartás (IA, IB ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG a bemutatott helyes
kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes az, hogy egyik keze a főfogantyún vagy a szerszám
felső részén legyen, ahogyan az A és IB ábra mutatja.
Be- és kikapcsolás (A ábra)
A szerszám bekapcsolásához kapcsolja az üzemi kapcsolót 1 I állásba.
A szerszám kikapcsolásához kapcsolja az üzemi kapcsolót
O állásba.
Csiszolás
1. A legdurvább szemcsemérettel kezdjen.
2. Minthogy a szerszám minden irányba apró karcolásokat ejt
a munkadarabon, nem szükséges szálirányba csiszolni.
3. Sűrűn ellenőrizze a munkáját.
4. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát,
illetve mielőtt kihúzná a konnektorból.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális karbantartás
melletti tartós használatra terveztük. A szerszám folyamatos
és kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés
veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki
és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást
9
végez rajta, vagy kiegészítőt, illetve tartozékot
le- vagy felszerel. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF (KI)
állásban van-e. A szerszám véletlen beindulása sérülést
okozhat.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőrésekben vagy azok környékén, fúvassa ki
száraz levegővel a készülékházból. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám nemfémes részeit soha
ne tisztítsa oldószerrel vagy más erős vegyszerrel. Ezek
a vegyszerek meggyengíthetik az alkatrészek anyagát.
Csak kímélő szappanos vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám egyik részét sem
folyadékba.
Ha porzsák nélkül használta a szerszámot fém csiszolására,
utána alacsony nyomású levegővel tisztítsa meg.
•
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a DEWALT által
javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért
forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt
termékeket és akkumulátorokat tilos a normál
háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak
visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek
csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi
előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos
termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További
tájékoztatást itt talál: www.2helpU.com.
zst00301783 - 28-04-2016
10
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising