V.462F | Facom V.462F ANGLE GRINDER instruction manual

Notice originale
Original instructions
Originalbedienungsanleitung
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual original
Istruzioni originali
Manual original
Instrukcją oryginalną
Original brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
Originalbruksanvisning
MEULEUSE PNEUMATIQUE
PNEUMATIC GRINDER
DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER
PNEUMATISCHE SLIJPMACHINE
ESMERILADORA NEUMÁTICA
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA
RECTIFICADORA PNEUMÁTICA
PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA
TRYKLUFT-LIGE SLIBEMASKINE
ΕΥΘΥΣ AΈPOΣ
TRYCKLUFTSSLIP-MASKIN
PAINEILMAKÄYTTÖINEN HIOMAKONE
PNEUMATICKÁ BRUSKA
LEVEGŐS CSISZOLÓ
MAŞINĂ DE POLIZAT PNEUMATICĂ
ПНЕВМАТИЧНА ШЛАЙФМАШИНА
PNEUMATICKÁ BRÚSKA
PNEVMATSKI BRUSILNIK
PNEUMATINIS ŠLIFUOKLIS
PNEIMATISKĀ SLĪPMAŠĪNA
PNEUMAATILINE LIHVIJA
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
Alkuperäinen käyttöohje
Původní návod
Eredeti útmutató
Instrucţiuni originale
Оригинална инструкция /паспорт/
Originálny návod
Izvirna navodila
Originali instrukcija
Lietošanas pamācība
Originaalkasutusjuhend
Оригинальное руководство
Ø 100 mm
V.462F
Poignée latérale
Side handle
Seitlicher Griff
Zijdelingse handgreep
Empuñadura lateral
Impugnatura laterale
Punho lateral
Rękojeść boczna
Håndtag i siden
Πλευρκή λαβή
Sidohandtag
Protège meule intégral
Built-in wheel guard
Durchgehender Schleifteller-Schutz
Volledige slijpschijfbeschermer
Protege-muela integral
Proteggi mola integrale
Protecção integral do disco
Tukikahva
Boční rukojeť
Oldalsó nyél
Mâner lateral
Странична дръжка
Bočná rukoväť
Stranska ročica
Šoninė rankenėlė
Sānu rokturis
Külgkäepide
Боковая рукоять
Gachette de sécurité
Safety trigger
Sicherheits-Druckschalter
Veiligheidshendel
Gatillo de seguridad
Pulsante di sicurezza
Gatilho de segurança
Wbudowana osłona tarczy
Spust z zabezpieczeniem
Ενσωµατωµένος προφυλακτήρας
Σκανδάλη ασφαλείας
Fuld beskyttelse af slibeskive
Heltäckande skivskydd
Kiinteä laikansuojus
Kompletní ochrana brusného kotouče
Teljes korongvédő
Apărătoare a roţii integrată
Цялостен предпазител на шлифовъчния диск
Zabudovaný ochranný kryt kotúča
Zaščita rezila
Integruota šlifuoklio apsauga
Iebūvēts diska aizsargs
Lihvketta kaitsekate
Встроенная защита абразивного диска
Med sikkerhedsudløser
Säkerhetsavtryckare
Turvaliipaisin
Bezpečnostní spoušť
Biztonsági retesz
Trăgaci de siguranţă
Предпазен спусък
Bezpečnostná spúšť
Varnostni mehanizem
Saugumo gaidukas
Drošinātājs
Turvapäästik
Предохранительная собачка
FR
ATTENTION
D’IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SONT JOINTES.
LIRE CE MANUEL AVANT D’UTILISER LA MACHINE. CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS. NE PAS LES DÉTRUIRE.
L’EMPLOYEUR EST TENU DE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS DE CE MANUEL AUX EMPLOYÉS UTILISANT CETTE MACHINE.
LE NON RESPECT DES AVERTISSEMENTS SUIVANTS PEUT CAUSER DES BLESSURES.
MISE EN SERVICE DE LA MACHINE
rupture d’éléments, un couple supérieur ou une force supérieure pouvant détruire
• LES MEULEUSES ÉQUIPÉES DE MEULES D’ÉBARBAGE OU DE TRONÇONNAGE, NE
la machine et ses accessoires ou la pièce sur laquelle le travail est effectué.
SONT PRÉVUES QUE POUR LE MEULAGE ET L’ÉBARBAGE DE PIÈCES MÉTALLIQUES
• S’assurer que tous les flexibles et les raccords sont correctement dimensionnés
OU EN ALLIAGE (ALUMINIUM, LAITON, BRONZE, etc...). POUR TOUTE AUTRE
et bien serrés.
UTILISATION, FACOM DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.
• Utiliser toujours de l’air sec, propre et lubrifié, à une pression maximum de 6,2
CETTE MACHINE N’EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE EN ATMOSPHÈRE
bars. La poussière, les fumées corrosives et/ou une humidité excessive peuvent
EXPLOSIVE. L’utilisation de cette machine et accessoires doit être conforme
endommager le moteur d’une machine pneumatique.
aux instructions de cette notice. Utiliser cette machine pour d’autres
• Ne jamais lubrifier les machines avec des liquides inflammables ou volatiles tels
opérations pourrait entraîner un risque de situation dangereuse pour les
que le kérosène, le gasoil ou de l’essence.
personnes et l’environnement.
• Ne retirer aucune étiquette. Remplacer toute étiquette endommagée.
• Cette machine doit toujours être exploitée, inspectée et entretenue conformément
• L’utilisation d’un flexible suspendu est recommandée.
à toutes les réglementations (locales, départementales, fédérales et nationales),
Un raccord rapide connecté directement au raccord d’admission augmente le poids
applicables aux machines pneumatiques tenues/commandées à la main.
de la machine et réduit donc sa manoeuvrabilité.
• Pour la sécurité, les performances optimales et la longévité maximale des
• La machine pneumatique doit être équipée et connectée au réseau d’air
pièces, cette machine doit être connectée à une alimentation d’air comprimé de
comprimé via des raccords rapides afin de faciliter son arrêt en cas de danger.
6,2 bars (620 kPa) maximum à l’entrée, avec un flexible de 10 mm de diamètre
• A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter la machine,
intérieur.
de dégraisser les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de
• Le dépassement de cette pression d’utilisation maximum de 6,2 bars indiquée
manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.
entraînera des risques de situations dangereuses comme une vitesse excessive, la
UTILISATION DE LA MACHINE
• Avant l’utilisation de la machine, vérifier qu’il n’y a pas d’interaction dangereuse
avec l’environnement immédiat ( gaz explosif, liquide inflammable ou dangereux,
canalisation inconnue, gaine ou câble électrique, etc...).
• Avant de connecter la machine à l’arrivée d’air, vérifier que la gâchette n’est
pas bloquée en position marche par un obstacle et qu’aucun outil de réglage ou de
montage n’est resté en position.
• Vérifier que la machine est connectée au réseau par un raccord rapide et qu’une
vanne de coupure d’air est à proximité pour couper immédiatement l’air en cas de
blocage, rupture ou tout autre incident.
• Tenir les mains, les vêtements flottants et les cheveux longs, éloignés de
l’extrémité rotative de la machine.
• Vérifier la position du système d’inversion avant la mise en marche de la machine.
• Prévoir, et ne pas oublier, que toute machine motorisée est susceptible d’à-coups
brusques lors de sa mise en marche et pendant son utilisation.
• S’assurer que l’ensemble sur lequel le travail est effectué est bien immobilisé.
• En cas de blocage, lâcher immédiatement la gâchette et déconnecter la machine
du réseau d’air comprimé.
• Utiliser les accessoires recommandés par FACOM.
• L’utilisation de rechanges autres que les pièces d’origine FACOM peut causer
des risques d’insécurité, réduire les performances de la machine, et annule toutes
les garanties.
Les réparations ne doivent être effectuées que par des réparateurs qualifiés
autorisés. Consultez votre distributeur FACOM le plus proche.
ATTENTION
Ne pas utiliser de flexibles ou de raccords endommagés, effilochés
ou détériorés.
Utiliser les équipements de protection tels que lunettes, gants,
chaussures de sécurité ainsi qu’une protection acoustique.
Les machines pneumatiques peuvent vibrer pendant l’utilisation.
Les vibrations, les mouvements répétitifs et les positions inconfortables
peuvent causer des douleurs dans les mains et les bras.
N’utiliser plus de machine en cas d’inconfort, de picotements ou de
douleurs.
Consulter un médecin avant de recommencer à utiliser la machine.
Rester vigilant, faire preuve de bon sens et d’attention pendant
l’utilisation de la machine.
Ne pas transporter la machine par son flexible.
Garder une position équilibrée et ferme. Ne pas se pencher trop en
avant pendant l’utilisation de cette machine.
Ne pas utiliser une machine sous l’emprise de drogues, d’alcool, de
médicaments ou si vous êtes fatigué.
Couper toujours l’alimentation d’air comprimé et débrancher le
flexible d’alimentation avant d’installer, déposer ou ajuster tout
accessoire sur cette machine, ou d’entreprendre une opération
d’entretien quelconque sur la machine.
Lors du travail sur certains matériaux, l’exposition aux poussières
peut être dangereuse pour la santé.
Prenez connaissance de la composition du matériau travaillé et
utilisez les éléments de sécurité adaptés. Dans le doute utiliser le
maximum de protection.
MISE EN SERVICE DE LA MACHINE
LUBRIFICATION
Utiliser toujours un lubrificateur avec ces machines. Nous recommandons
l’emploi du filtre-régulateur-lubrificateur suivant: FACOM N.580.
Toutes les huit heures de fonctionnement, si un lubrificateur n’est pas utilisé
sur le réseau d’air comprimé, injecter 1/2 à 1 cm3 par le raccord d’admission
de la machine.
NE JAMAIS UTILISER LA MEULEUSE SANS LE CARTER DE PROTECTION
UTILISER DES MEULES CONFORMES A LA NORME EN 12413
➠
➠
Modèle
Ø 16 mm
Meule
d’ébarbage
Puissance
moteur
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Modèle
Vitesse à vide
Consommation
d’air
Pression
d’utilisation
tr/min
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = incertitude de mesure en dB
Niveau de bruit
Pression dB(A)
Puissance dB(A)
k*
87,7
3
Pression dB(C)
k*
98,7
Poids
Niveau de vibration
m/s2
k*
3
104
Dimensions
** k = incertitude de mesure en m/s²
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
NOUS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DÉCLARONS SOUS NOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ
QUE LE PRODUIT V.462F – MEULEUSE D’ANGLE PNEUMATIQUE Ø 100 MM MARQUE FACOM
- EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « MACHINES » 2006/42/CE
- ET EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
LE DIRECTEUR QUALITÉ FACOM
EN
WARNING
IMPORTANT SAFETY INFORMATION ENCLOSED.
READ THIS MANUAL BEFORE OPERATING THE MACHINE.
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER TO PLACE THE INFORMATION IN THIS MANUAL INTO THE HANDS OF THE OPERATOR.
FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS COULD RESULT IN INJURY.
GETTING STARTED WITH THE MACHINE
• GRINDERS FITTED WITH FETTLING OR SAWING WHEELS ARE ONLY INTENDED
FOR GRINDING AND DEBURRING METAL OR ALLOY PARTS (ALUMINIUM, BRASS,
BRONZE, ETC). FACOM WILL NOT BE LIABLE IF THE MACHINE IS USED FOR ANY
OTHER PURPOSE.
THIS MACHINE HAS NOT BEEN DESIGNED TO BE USED IN AN EXPLOSIVE
ATMOSPHERE.
This machine and its accessories must be used in compliance with these instructions.
Using it for any other purpose may cause a risk of danger for people and the
environment.
• Always operate, inspect and maintain this machine in accordance with all
regulations (local, state, federal and country), that may apply to hand held/hand
operated pneumatic machine.
• For safety, top performance, and maximum durability of parts, operate this
machine at 90 psig (6.2 bar/620 kPa) maximum air pressure at the inlet with
3/8” (10 mm) inside diameter air supply hose.
• Exceeding the maximum pressure of 6.2 bar will lead to the risk of danger such
as excessive speed, breaking parts, higher torque or force that may destroy the
machine and its accessories or the part being worked on.
• Be sure all hoses and fittings are the correct size and are tightly secured.
• Always use clean, dry and lubricated air at 90 psig maximum air pressure. Dust,
corrosive fumes and/or excessive moisture can ruin the motor of an air machine.
• Do not lubricate machine with flammable or volatile liquids such as kerosene,
diesel or petrol.
• Do not remove any labels. Replace any damaged label.
• The use of a hose whip is recommended. A coupler connected directly to the air
inlet increases tool bulk and decreases tool maneuverability.
• The pneumatic machine must be fitted and connected to the compressed air
network via quick disconnects to facilitate shutdown in the event of danger.
• When the life of the tool has expired, it is recommended that the machine be
disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be
recycled.
USING THE MACHINE
• Before using the machine, check that there is no dangerous interaction with
the immediate environment (explosive gas, inflammable or dangerous liquid,
unknown piping, electric sheathing or cable, etc).
• Before connecting the machine to the air inlet, check the trigger is not blocked in
the on position by an obstacle and no adjustment or assembly tool is still in position.
• Check the machine is connected to the network by a quick disconnect joint and
that an air braker valve is close by to shut the air down immediately in the event
of blockage, breakage or any other incident.
• Keep hands, loose clothing and long hair away from rotating end of machine.
• Check the position of the inversion system before starting the machine.
• Anticipate and be alert for sudden changes in motion during start up and
operation of any power machine.
• Ensure that the unit on which the work is being carried out is immobilised.
• In the event of blockage, release the trigger and disconnect the machine
from the compressed air network.
• Use accessories recommended by FACOM.
• The use of other than genuine FACOM replacement parts may result in safety
hazards, decreased machine performance, and increased maintenance, and cancel
all warranties.
Repairs should be made only by authorized trained personnel. Consult your
nearest FACOM Authorized Servicenter.
WARNING
Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses
and fittings.
The pneumatic machine can vibrate in use. Vibration, repetitive
motions or uncomfortable positions may be harmful to your hands
and arms. Stop using any machine if discomfort, tingling feeling
or pain occurs.
Seek medical advice before resuming use.
Use protective equipment such as glasses, gloves, safety shoes as well
as acoustic protection.
Remain vigilant, use common sense and pay attention when using
the machine.
Always turn off the air supply and disconnect the airsupply hose
before installing, removing or adjusting any accessory on this
machine, or before performing any maintenance on this machine.
Do not carry the machine by the hose.
Keep body stance balanced and firm. Do not overreach when
operating this machine.
Do not use the machine under the influence of drugs, alcohol,
medication or if you are tired.
When working with certain materials, exposure to dust may be
dangerous for health.
Get information on the composition of the material you are working
on and use suitable protective equipment. If in doubt, use as much
protection as possible.
PLACING THE MACHINE IN SERVICE
LUBRIFICATION
Always use of an air line lubricator with these machine. We recommended the
following Filter-Lubricator-Regulator Unit: FACOM N.580.
EMERGENCY
GATE VALVE
Every eight hours’ operation, if a lubricator is not used on the compressed air
network, inject 1/2 to 1cm3 through the machine’s inlet connection.
NEVER USE THE GRINDER WITHOUT THE SAFETY GUARD
USE GRINDING DISCS COMPLYING WITH EN 12413
➠
➠
Model
Ø 16 mm
Deburring
wheel
Motor power
rating
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Model
Free speed
Air
consumption
Working
pressure
rpm
l/min
bar
kg
mm
V.462F
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
* k = measurement uncertainty in dB
Noise level
Pressure dB(A)
Power dB(A)
Pressure dB(C)
k*
k*
k*
87,7
3
98,7
Weight
3
104
Dimensions
** k = measurement uncertainty in m/s²
3
Vibrations level
m/s2
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
CE DECLARATION OF CONFORMITY
WE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DECLARE UNDER OUR OWN RESPONSIBILITY THAT THE
PRODUCT V.462F – FACOM Ø 100 MM AIR ANGLE GRINDER
- IS IN CONFORMITY WITH THE «MACHINERY» DIRECTIVE 2006/42/CE
- AND IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE HARMONISED EUROPEAN STANDARD EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
FACOM QUALITY MANAGER
DE
ACHTUNG
NACHFOLGEND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.DIESE BETRIEBSANWEISUNG VOR INBETRIEBNAHME DIE MASCHINE UNBEDINGT
LESEN. DER ARBEITGEBER IST VERPFLICHTET, DIE IN DIESEM HANDBUCH GEGEBENEN INFORMATIONEN DEM BEDIENER ZUGÄNGLICH
ZU MACHEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.
INBETRIEBNAHME DER MASCHINE
• DIE MIT ENTGRAT- ODER KAPPSCHEIBEN AUSGESTATTETEN SCHLEIFER SIND NUR
ZUM SCHLEIFEN UND ENTGRATEN VON TEILEN AUS METALL ODER LEGIERUNG
VORGESEHEN (ALUMINIUM, MESSING, BRONZE USW.). FÜR JEDE ANDERE
BENUTZUNG LEHNT FACOM JEDE VERANTWORTUNG AB.
DIESE MASCHINE WURDE NICHT FÜR DEN EINSATZ IN EXPLOSIONSGEFÄHRLICHER
ATMOSPHÄRE ENTWICKELT.
Die Verwendung dieser Maschine und des Zubehörs muss den Anweisungen dieser
Anleitung entsprechen. Wenn diese Maschine für andere Arbeiten benutzt wird,
könnte das zu einer gefährlichen Situation für die Personen und die Umgebung
führen.
• Die Maschine stets nach den örtlich und landesweit geltenden Vorschriften für
handgehaltene/handbetriebene Druckluftmaschine betreiben.
• Zur Erzielung höchster Sicherheit, Leistung und Haltbarkeit der Teile sollte diese
Maschine mit einem maximalen Luftdruck von 6,2 bar/620 kPa am Lufteinlaß
und einem Luftzufuhrschlauch10 mm Innendurchmesser betrieben werden.
• Das Überschreiten dieses angegebenen maximalen Gebrauchsdrucks von 6,2
bar führt zu gefährlichen Situationen, wie etwa einer zu hohen Drehzahl, Bruch
von Bauteilen, einem überhöhte Drehmoment oder einer überhöhten Kraft, die
die Maschine und ihr Zubehör oder das Teil zerstören können, an dem die Arbeit
ausgeführt wird.
• Darauf achten, daß alle Schläuche und Anschlüsse die passende Größe haben
und korrekt befestigt sind.
• Stets saubere, trockene und geölte Luft verwenden und einen Luftdruck von
6,2 bar verwenden. Staub, ätzende Dämpfe und/oder Feuchtigkeit können den
Motor eines Druckluftmaschine beschädigen.
• Die Maschine nicht mit brennbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten wie Kerosin
und Diesel schmieren Benzin.
• Keine Schilder entfernen. Beschädigte Schilder austauschen.
• Einsatz eines Schlauchschutzes wird empfohlen.
Wird direkt am Lufteinlaß ein Kuppler angeschlossen, so wird dadurch die
Maschinenmasse größer und die Werkzeugmanövrierfähigkeit reduziert.
• Die Druckluftmaschine muss mit Schnellanschlüssen ausgestattet sein und über
sie an das Druckluftnetz angeschlossen werden, um ihr Anhalten im Gefahrenfall
zu erleichtern.
• Zur Entsorgung ist die Maschine vollständig zu demontieren, zu entfetten und
nach Materialarten getrennt derWiederverwertung zuzuführen.
VERWENDUNG DER MASCHINE
• Überprüfen Sie vor der Verwendung der Maschine, ob es keine gefährliche
Wechselwirkung mit der unmittelbaren Umgebung gibt (explosionsgefährliches Gas,
entflammbare oder gefährliche Flüssigkeit, unbekannte Leitungsführung, elektrischer
Leitungskanal, elektrisches Kabel usw.).
• Überprüfen Sie vor dem Anschluss der Maschine an den Luftanschluss, ob der Abzug
nicht durch ein Hindernis in Betriebsstellung blockiert ist und ob kein Einstell- oder
Montagewerkzeug in Position geblieben ist.
• Überprüfen Sie, dass die Maschine über einen Schnellanschluss mit dem Netz
verbunden ist und dass ein Absperrventil in der Nähe ist, um im Falle einer Blockade,
eines Bruchs oder eines beliebigen anderen Vorfalls abzusperren.
• Hände, lose Bekleidungsstücke und lange Haare vom rotieren-den Ende der
Maschine fernhalten.
• Überprüfen Sie vor dem Starten der Maschine die Position des Umkehrsystems.
• Bei Start und Betrieb einer Maschine auf Rückschlag achten und darauf vorbereitet
sein.
• Achten Sie darauf, dass die Baugruppe, an der die Arbeit ausgeführt wird, korrekt
stillgelegt ist.
• Lassen Sie im Falle der Blockade sofort den Abzug los und trennen Sie die Maschine
vom Druckluftnetz.
• Stets von FACOM empfohlenes Zubehör verwenden.
• Die Verwendung von nicht Original--FACOM--Ersatzteilen kann Sicherheitsrisiken,
verringerte Standzeit und erhöhten Wartungsbedarf nach sich ziehen und hebt
alle Garantien auf. Reparaturen sollen nur von geschultem Personal durchgeführt
werden. Wenden Sie sich an Ihre nächste FACOM-- Niederlassung oder den
autorisierten Fachhandel.
ACHTUNG
Keine beschädigten, durchgescheuerten oder abgenutz-ten
Luftschläuche und Anschlüsse verwenden.
Druckluftbetriebene Maschinen können während des Betriebs vibrieren.
Vibrationen, häufige gleichförmige Bewegungen oder unbequeme
Positionen könnenschädlich für Hände und Arme sein. Bei Unbehagen,
Kribbeln oder Schmerzen die Maschine nicht mehr benutzen. Vor dem
erneuten Arbeiten mit dem Maschine ärztliche Hilfe aufsuchen.
Benutzen Sie Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille, Handschuhe,
Sicherheitsschuhe sowie Gehörschutz.
Bleiben Sie während der Benutzung der Maschine wachsam, beweisen
Sie gesunden Menschenverstand und Aufmerksamkeit.
Vor Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Zubehörist die
Maschine von der Druckluftversorgung abzuschalten.
Die Maschine nicht am Schlauch tragen.
Während des Betreibens für festen Halt sorgen und den Körper nicht
zu weit nach vorne beugen.
Benutzten Sie keine Maschine unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol,
Medikamenten oder wenn Sie müde sind.
Bei der Arbeit an bestimmten Materialien kann es gesundheitsgefährlich sein, sich den Stäuben auszusetzen.
Informieren Sie sich über die Zusammensetzung des bearbeiteten
Materials und benutzen Sie geeignete Schutzmittel. Im Zweifel
maximalen Schutz verwenden.
INBETRIEBNAHME DER MASCHINE
SCHMIERUNG
Die Maschine stets mit einem Leitungsöler verwenden. Es wird folgende FilterRegler-Öler-Kombination empfohlen: FACOM N.580.
NOTABSPERRVENTIL
Falls am Druckluftnetz kein Öler benutzt wird, alle acht Betriebsstunden ½ bis
1 cm3 über den Einfüllanschluss der Maschine einspritzen.
DEN WINKELSCHLEIFER NIEMALS OHNE SCHUTZHAUBE VERWENDEN
SCHLEIFSCHEIBEN NACH NORM EN 12413 BENUTZEN
➠
V.462F
Modell
V.462F
Schleifscheibe
zum Entgraten
Motorleistung
mm
kW
Ø 100
0,75
➠
Modell
Ø 16 mm
Schallpegel
Druck dB(A)
Leistung dB(A)
k*
87,7
Leerlaufdrehzahl Durchshnittlicher Arbeitsdruck
Lufverbrauch
Druck dB(C)
Schwingungsintensität m/s2
k*
k**
k*
3
98,7
3
104
Gewicht
Abmessungen
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
** k = Messunsicherheit in m/s²
4,96
0,97
1/4 PT
U./Min.
* k = Messunsicherheit in dB
3
Ø 10 mm
3/8 "
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
WIR, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, ERKLÄREN IN EIGENER VERANTWORTUNG, DASS DAS PRODUKT
V.462F – DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER Ø 100 MM MARKE FACOM
- DEN BESTIMMUNGEN DER MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/CE
- UND DEN BESTIMMUNGEN DER HARMONISIERTEN EUROPÄISCHEN NORM EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
DER QUALITÄTSDIREKTOR DER FIRMA FACOM
NL
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN,
DAN HET THE MACHINE BEDIENEN. HET BEHOORT TOT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER DE IN DIT HANDBOEK
GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE STELLEN. EEN NALATEN DE HIERNAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE
VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE
een hoger koppel of een grotere kracht die de machine en zijn accessoires of het te
• DE SLIJPMACHINES VOORZIEN VAN AFBRAAM- OF AFKORTSCHIJVEN ZIJN UITSLUIbewerken voorwerp onherstelbaar zou kunnen beschadigen.
TEND BESTEMD VOOR HET SLIJPEN EN AFBRAMEN VAN VOORWERPEN VAN METAAL OF
• Zorg ervoor dat alle slangen en fittingen de juiste afmetingen hebben en goed
EEN LEGERING (ALUMINIUM, MESSING, BRONS, enz...). BIJ IEDER ANDER GEBRUIK
zijn vastgemaakt.
KAN FACOM GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN. DEZE MACHINE IS NIET
• Altijd schone, en gesmeerd droge lucht gebruiken bij een maximum luchtdruk van
GESCHIKT VOOR EEN GEBRUIK IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE OMGEVING.
90 psig. Stof, corroderende uitwasemingen en/of te grote vochtigheid kunnen de
Deze machine en accessoires moeten overeenkomstig de instructies van deze handleimotor van een drukluchtmachine ruïneren.
ding gebruikt worden. Het gebruik van deze machine voor andere werkzaamheden
• De gereedschappen (machine) niet smeren met ontvlambare of vluchtige
zou tot een gevaarlijke situatie voor personen en de omgeving kunnen leiden.
vloeistoffen als petroleum, diesel of benzine.
• Dit machine altijd bedienen, controleren en onderhouden in overeenstemming met
• Geen typeplaatjes verwijderen. Beschadigde typeplaatjes moeten worden vervangen.
alle voorschriften (plaatselijk, staat, federaal en land), die betrekking hebben op
• U wordt aangeraden een slagklem te gebruiken. Een koppeling, die direct aan
hand-gehouden/hand-bediende pneumatische gereedschappen.
de luchtinlaat is aangebracht, doet de massa van het machine toenemen en de
• Voor veiligheid, topprestatie, en maximale bestendigheid van de onderdelen dit
beweeglijkheid van het machine afnemen.
machine laten werken bij een maximale luchtdruk van 90 psig (6.2 bar/620 kPa)
• De pneumatische machine moet uitgerust en aangesloten worden op de persluchtleibij de inlaat met eenluchttoevoerslang, die een inwendige diameter van 3/8” (10 mm)
ding via snelkoppelingen om uitschakeling in geval van gevaar te vereenvoudigen.
heeft.
• Wanneer de levensduur van het machine verstreken is, wordt u aangeraden het
• Overschrijding van deze aangegeven maximale gebruiksdruk van 6,2 bar kan tot
machine te demonteren en ontvetten,en de delen gescheiden naar materialen op te
gevaarlijke situaties leiden, zoals een overmatige snelheid, breuk van elementen,
bergen zodat zij gerecycled kunnen worden.
GEBRUIK VAN DE MACHINE
• Controleer, alvorens de machine te gebruiken, of er geen gevaarlijke interactie
met de onmiddellijk omgeving is (explosiegavaarlijk gas, ontvlambare of gevaarlijke
vloeistoffen, onbekende leidingen, mantels of elektriciteitskabels, enz...).
• Controleer, alvorens de machine op de luchtaanvoerleiding aan te sluiten of de
trekker niet in de Aanstand geblokkeerd wordt door een obstakel en of er geen
afstel- of montagegereedschap aanwezig is.
• Controleer of de machine is aangesloten op de leiding via een snelkoppeling en of
er een luchtafsluitklep in de buurt is, om onmiddellijk de lucht af te sluiten in geval
van blokkering, breuk of een ander incident.
• Houd handen, losse kleding of lang haar weg van het draaiende eind van het
machine.
• Controleer de positie van het omkeersysteem voordat u de machine inschakelt.
• Let op en anticipeer op plotselinge veranderingen in de werking van enig persluchtmachine zowel tijdens de start als gedurende het in bedrijf zijn.
• Controleer of het element waarop gewerkt zal worden, stevig vastgezet is.
• Laat in geval van blokkering onmiddellijk de trekker los en haal de machine van
de persluchtleiding.
• Uitsluitend de door FACOM aanbevolen bijbehorende hulpstuk-ken gebruiken.
• Het gebruiken van andere dan originele FACOM onderdelen kan gevaar opleveren
voor de veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het prestatievermogen
van het machine en een toeneming van het onderhoud ervan; het kan en annuleer
van alle garantie-bepalingen tot gevolg hebben. Reparaties mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigd en geschoold personeel. Raadpleeg uw
dichtstbezijnde erkende FACOM Servicenter.
WAARSCHUWING
Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of fittingen
gebruiken.
Pneumatische machine kunnen tijdens gebruik ervan trillen.
Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen
kunnen schadelijk zijn vooruw handen en armen. Stop met bediening
van enig machine wanneer u ongemak, een tintelendgevoel of pijn
ervaart. Zoek medisch advies alvorens werk te hervatten.
Het machine niet aan de slang dragen.
Steeds in een goede houding staan. Als u het machine bedient mag U
zich niet te ver uitstrekken.
Gebruik een machine niet wanneer u drugs, alcohol of medicijnen
gebruikt heeft of wanneer u moe bent.
Gebruik beveiligingsmiddelen zoals een bril, handschoenen,
veiligheidsschoenen en gehoorbeschermers.
Blijf oplettend, gebruik altijd uw gezonde verstand tijdens het gebruik
van de machine.
Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en deluchttoevoerslang te ontkoppelen voordat enig deelaan dit machine wordt
aangebracht, verwijderd ofafgesteld, of voordat enig onderhoud aan
dit machine mag worden uitgevoerd.
Tijdens het bewerken van bepaalde materialen kan blootstelling aan
stof gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Neem kennis van de samenstelling van het te bewerken materiaal
en gebruik de juiste veiligheidselementen. Gebruik in geval van
twijfel zo veel mogelijk bescherming.
INGEBRUIKNEMING VAN HET DE MACHINE
DE SMERING
Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde olievernevelaar.
Wij bevelen de FACOM N.580 gecombineerde reduceerventiel met
olievernevelaar en vochtafscheider aan.
NOODSTOPKLEP
Spuit, indien er geen smeerinrichting op de persluchtleiding gebruikt wordt,
iedere acht uur ½ tot 1 cm3 via de inlaatkoppeling van de machine naar
binnen.
E SLIJPMACHINE NOOIT ZONDER DE BESCHERMKAP GEBRUIKEN
SLIJPSCHIJVEN GEBRUIKEN DIE BEANTWOORDEN AAN DE NORM 12413
➠
V.462F
Slijpschijf voor
afbramen
Motorvermogen
mm
kW
Ø 100
0,75
V.462F
Geluidsniveau
Deuk dB(A)
Referentie Leerlaufdrehzahl Durchshnittlicher
Lufverbrauch
➠
Referentie
Ø 16 mm
Vermogen dB(A)
k*
87,7
3
Deuk dB(C)
Trillingsniveau
m/s2
k*
k**
k*
98,7
3
104
Arbeitsdruck
Gewicht
Abmessungen
omw./min.
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
* k = meetonzekerheid in dB
** k = meetonzekerheid in m/s²
3
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
CE-CONFORMITEITSVERKLARING
ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIJK, VERKLAART ONDER DE EIGEN
VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT V.462F – PNEUMATISCHE HAAKSE SLIJPMACHINE Ø 100 MM MERK FACOM
- BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE « MACHINES » 2006/42/CE
- EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
DE DIRECTEUR KWALITEIT FACOM
ES
AVISO
SE ADJUNTA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.
ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ASEGURARSE DE QUE EL OPERARIO ESTÉ AL TANTO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE
ESTE MANUAL. EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS SIGUIENTES PODRÍA OCASIONAR LESIONES.
PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA
ruptura de elementos, un par superior o una fuerza superior que pudiera destruir
• LAS ESMERILADORAS EQUIPADAS CON MUELAS DE DESBARBADO O DE TRONla máquina y sus accesorios o la pieza sobre la que se trabaja.
ZADO SÓLO ESTÁN PREVISTAS PARA EL ESMERILADO Y EL DESBARBADO DE PIEZAS
• Asegúrese de que todos los racores y mangueras sean del tamaño correcto y
METÁLICA O DE ALEACIÓN (ALUMINIO, LATÓN, BRONCE, ETC…) PARA CUALQUIER
estén bien apretados.
OTRA UTILIZACIÓN, FACOM DECLINA TODA RESPONSABILIDAD.
• Use siempre aire limpio y seco y lubricado a una presiónmáxima de 90 psig
ESTA MÁQUINA NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN UNA ATMÓSFERA
(6,2 bar/620 kPa). El polvo, los gases corrosivos y el exceso de humedad pueden
EXPLOSIVA.
estropear el motor de una máquina neumática.
La utilización de esta máquina y accesorios debe ser conforme a las instrucciones
• No lubrique la máquina con líquidos inflamables o volátiles tales como
de esta instrucción. Utilizar esta máquina para otras operaciones pudiera
queroseno, gasoil o gasolina.
ocasionar una situación peligrosa para las personas y el medio ambiente.
• No saque ninguna etiqueta. Sustituya toda etiqueta dañada.
• Utilice, inspeccione y mantenga esta máquina siempre de acuerdo con todas
• Se recomienda la utilización de una conexión flexible para manguera de aire.
las normativas locales y nacionales que se apliquen a la máquina neumática de
Si se conecta un acoplador directamente a la salida de aire, se aumentará el
utilización manual oque se sujeten con la mano.
volumen de la máquina y sedisminuirá su maniobrabilidad.
• Para mayor seguridad, rendimiento óptimo y larga vida útil de las piezas, utilice
• La máquina neumática debe estar equipada y conectada a la red de aire comesta máquina a una presión de aire máxima de 90 psig (6,2 bar/ 620 kPa) con
primido a través de racores rápidos para facilitar su parada en caso de peligro.
una manguera de suministro de aire con diámetro interno de 10 mm.
• Una vez vencida la vida útil de herramienta, se recomienda desarmar la
• El rebasamiento de esta presión de utilización máxima es de 6,2 bar indicada
máquina, desengrasarla y separar las piezas de acuerdo con el material del que
ocasionará riesgos de situaciones peligrosas como una velocidad excesiva, la
están fabricadas para reciclarlas.
UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA
• Antes de utilizar la máquina, verificar que no hay interacción peligrosa con el
entorno inmediato (gas explosivo, líquido inflamable o peligroso, canalización
desconocida, conducto o cable eléctrico, etc…).
• Antes de conectar la máquina a la entrada de aire verificar que el gatillo no
está bloqueado en posición de funcionamiento por un obstáculo y que ninguna
herramienta de regulación ni de montaje ha quedado en posición.
• Verificar que la máquina está conectada a la red por un racor rápido y que una
válvula de corte de aire está cerca para cortar de inmediato el aire en caso de
bloqueo, ruptura o cualquier otro incidente.
• Mantenga las manos, la ropa suelta y el cabello largo alejados del extremo
giratorio de la máquina.
• Verificar la posición del sistema de inversión antes de poner en funcionamiento
la máquina.
No utilizar mangueras de aire y accesorios dañados, desgastados ni
deteriorados.
La máquina neumática pueden vibrar durante el uso. La vibración,
los movimientos repetitivos o las posiciones incómodas podrían
dañarle los brazos y las manos. En caso de incomodidad, sensación de
hormigueo o dolor, dejar de usar la máquina. Consultar al médico
antes de volver a utilizarla.
No coger la máquina por la manguera para levantarla.
Mantener una postura del cuerpo equilibrada y firme. No estirar
demasiado los brazos al manejar la máquina.
No utilizar una máquina bajo el efecto de drogas, alcohol,
medicamentos o si está cansado.
• Anticipe y esté atento a los cambios repentinos en el movimiento durante la
puesta en marcha y utilización de toda máquina motorizada.
• Cerciorarse de que el conjunto sobre el que se efectúa el trabajo está
debidamente inmovilizado.
• En caso de bloqueo, soltar de inmediato el gatillo y desconectar la máquina de la
red de aire comprimido.
• Utilice únicamente los accesorios FACOM recomendados.
• El uso de piezas de recambio que no sean las auténticas piezas FACOM puede
poner en peligro la seguridad, reducir el rendimiento de la máquina y aumentar
los cuidados demantenimiento necesarios, y anula toda garantía.
Las reparaciones sólo se deben encomendar a personal debidamente cualificado
y autorizado. Consulte con el centro de servicio autorizado FACOM más próximo.
AVISO
Utilizar equipos de protección como gafas, guantes, calzado de
seguridad así como una protección acústica.
Estar vigilante, tener buen sentido y de atención mientras se utiliza
la máquina.
Cortar siempre el suministro de aire y desconectar la manguera de
suministro de aire antes de instalar, retirar o ajustar cualquier
accesorio de esta máquina, o antes de realizar cualquier operación de
mantenimiento de la misma.
Al efectuar trabajos en ciertos materiales, puede ser peligroso para la
salud exponerse a los polvos.
Conozca la composición del material trabajado y utilice los elementos
de seguridad adaptados. En caso de duda utilizar el máximo de
protección.
PARA PONER LA MÁQUINA EN SERVICIO
LUBRICACIÓN
Utilice siempre un lubricante de aire comprimido con esta llave de impacto.
Recomendamos la siguiente unidad de Filtro-Lubricador-Regulador: FACOM
N.580.
VÁLVULA DE PARADA
DE URGENCIA
Cada ocho horas de funcionamiento, si no se utiliza un lubricante en la red de
aire comprimido, inyectar 1/2 a 1 cm3 por el racor de admisión de la máquina.
NUNCA UTILIZAR LA AMOLADORA SIN EL CÁRTER DE PROTECCIÓN
UTILIZAR LAS MUELAS CONFORMES A LA NORMA EN 12413
➠
➠
Modelo
Ø 16 mm
Esmeriladora de
desbarbar
Potencia del
motor
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Modelo
Velocidad en
vacío
Consumo de
aire
Presión de
utilización
Peso
Dimensiones
rpm
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = incertidumbre de medida en dB
Nivel de sonido
Presión dB(A)
Potencia dB(A)
k*
87,7
3
Presión dB(C)
k*
98,7
Nivel de vibraciones
m/s2
k*
3
104
** k = incertidumbre de medida en m/s²
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
NOSOTROS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIA, DECLARAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD
QUE EL PRODUCTO V.462F – AMOLADORA DE ÁNGULO Ø 100 MM NEUMÁTICA MARCA FACOM
- ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA “MÁQUINAS” 2006/42/CE
- Y ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA EUROPEA ARMONIZADA EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
EL DIRECTOR CALIDAD FACOM
IT
AVVERTENZA
IMPORTANTE INFORMAZIONE DI SICUREZZA ACCLUSA.
LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI USARE LA MACCHINA.
È RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DI METTERE QUEST’INFORMAZIONE NELLE MANI DELL’OPERATORE.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE PUÒ CAUSARE LESIONI FISICHE.
MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA
coppia superiore o una forza superiore che possono distruggere la macchina e gli
• LE SMERIGLIATRICI DOTATE DI MOLE DI RAFFILATURA O DI TAGLIO SONO
accessori o il pezzo su cui viene effettuato il lavoro.
PREVISTE SOLO PER LA MOLATURA E LA RAFFILATURA DI PEZZI METALLICI O IN
• Assicurarsi che tutti i tubi ed i raccordi siano delle corrette dimensioni e
LEGA (ALLUMINIO, OTTONE, BRONZO, ECC.) PER QUALSIASI ALTRO USO, FACOM
saldamente serrati.
DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ. QUESTA MACCHINA NON È PROGETTATA PER USO
• Usare sempre aria pulita ed asciutta e lubrificata alla pressione max
IN ATMOSFERA ESPLOSIVA.
di 90 psig. Polvere, fumi corrosivi e/o un eccesso di umidità possono rovinare il
L’uso di questa macchina e dei relativi accessori deve essere conforme alle
motore di un macchina pneumatico.
• Non lubrificare gli utensili con liquidi infiammabili o volatili come kerosene,
istruzioni della presente nota informativa.
gasolio o la benzina.
Utilizzare questa macchina per altre operazioni potrebbe provocare una situa• Non togliere nessuna etichetta. Sostituire eventuali etichette danneggiate.
zione pericolosa per le persone e per l’ambiente.
• Si consiglia l’uso di un segmento di flessibile. Un raccordo collegato diretta• Usare, ispezionare e mantenere sempre quest’macchina secondo tutti i
mente all’ingresso dell’aria aumenta il volume dell’macchina e ne diminuisce la
regolamenti (locali, statali, federali e nazionale), che possano essere applicabili
manovrabilità.
agli attrezzi a mano pneumatici.
• La macchina pneumatica deve essere equipaggiata e collegata alla rete dell’aria
• Per sicurezza, massime prestazioni e massima durabilità delle parti, usare
compressa tramite raccordi rapidi per facilitarne l’arresto in caso di pericolo.
quest’macchina ad una massima pressione d’aria di 90 psig (6,2 bar/ 620 kPa)
• Quando la macchina diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo,
all’ingresso con un flessibile di alimentazione dell’aria con diametro interno
sgrassarlo e separare i componenti secondo imateriali in modo da poterli riciclare.
di 3/8” (10 mm).
• Il superamento della pressione d’uso massima di 6,2 bar indicata, provocherà
situazioni pericolose come una velocità eccessiva, la rottura di elementi, una
USO DELLA MACCHINA
• Prima dell’uso della macchina, verificare che non vi sia interazione pericolosa
con l’ambiente immediato (gas esplosivo, liquido infiammabile o pericoloso,
tubazione sconosciuta, guaina o cavo elettrico, ecc.).
• Prima di collegare la macchina alla presa dell’aria, verificare che il grilletto
non sia bloccato in posizione marcia da un ostacolo e che nessun attrezzo di
regolazione o di montaggio sia rimasto in posizione.
• Verificare che la macchina sia connessa alla rete tramite un raccordo rapido
e che una valvola di interruzione dell’aria sia a prossimità per interrompere
immediatamente l’aria in caso di bloccaggio, rottura o qualsiasi altro incidente.
• Tenere le mani, gli indumenti sciolti ed i capelli lunghi distanti dall’estremità
battente dell’macchina.
• Verificare la posizione del sistema d’inversione prima della messa in funzione
della macchina
• Fare attenzione e cercare di anticipare improvvise di azioni di movimento
durante l’avviamento e l’uso di qualsiasi utensile pneumatico.
• Accertarsi che l’insieme su cui il lavoro viene realizzato sia immobilizzato bene.
In caso di bloccaggio, rilasciare immediatamente il grilletto e scollegare la
macchina dalla rete dell’aria compressa.
• Usare accessori raccomandati dalla FACOM.
• L’uso di ricambi non originali FACOM potrebbe causare condizioni di
pericolosità, compromettere le prestazioni dell’macchina ed aumentare la
necessità di manutenzione, e annulla tutte le garanzie.
Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da personale autorizzato e
qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica FACOM
AVVERTENZA
Non adoperare tubi e raccordi danneggiati, consunti o
deteriorati.
La macchina pneumatica possono vibrare durate l’uso. Le
vibrazioni, i movimenti ripetitivi o le posizioni scomode possono
risultare dannosi per le mani e le braccia. Interrompere l’uso
dell’macchina se si avvertono sintomi di disagio fisico, formicolio o
dolore. Interpellare un medico prima di riprendere il lavoro.
Non trasportare la macchina tenendolo per il tubo.
Nell’usare la macchina, mantenere con il corpo una posizione salda
e ben bilanciata. Non sbilanciarsi durante l’uso di questo macchina.
Non utilizzare la macchina sotto effetto di droghe, alcool, medicine
o in caso di fatica.
Utilizzare dispositivi personali di sicurezza, quali occhiali di
protezione, guanti, scarpe di sicurezza e una protezione acustica.
Rimanere vigilanti e con buon senso e attenzione durante l’uso
della macchina.
Disinserire sempre l’alimentazione aria e staccare il relativo
tubo, prima di installare, togliere o regolare qualsiasi accessorio,
oppure prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’macchina.
Durante il lavoro su certi materiali, l’esposizione alla polvere può
essere pericolosa per la salute.
Prendere conoscenza della composizione del materiale lavorato e
utilizzare i dispositivi di sicurezza adeguati.
In caso di dubbio, utilizzare la protezione massima.
MESSA IN SERVIZIO LA MACCHINA
LUBRIFICAZIONE
Con questo macchina usare sempre un lubrificatore di linea. Si raccomanda
l’uso del seguente gruppo filtro-regolatore-lubrificatore FACOM N.580.
VALVOLA
DI ARRESTO
DI EMERGENZA
Ogno otto ore di funzionamento, se un lubrificatore non viene utilizzato
sulla rete di aria compressa, iniettare ½ - 1 cm3 attraverso il raccordo di
aspirazione della macchina.
NON UTILIZZARE MAI LA MOLATRICE SENZA IL CARTER DI PROTEZIONE
UTILIZZARE MOLATRICI CONFORMI ALLE NORME EN 12413
➠
➠
Referenza
Ø 16 mm
Mola da
sbavatura
Potenza motore
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Referenza
Velocità a vuoto
Consumo
d’aria
Pressione di
utilizzo
Peso
Dimensioni
giri/min.
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = incertezza di misura in dB
Livello sonoro
Pressione dB(A)
Potenza dB(A)
k*
87,7
Pressione dB(C)
k*
3
98,7
3
** k = incertezza di misura in m/s²
Vibrazioni
m/s2
k*
104
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIA, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO
V.462F – MOLATRICE ANGOLARE Ø 100 MM PNEUMATICA MARCA FACOM
- È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA « MACCHINE » 2006/42/CE
- ED È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
IL DIRETTORE QUALITÀ FACOM
PT
ADVERTÊNCIA
IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA EM ANEXO.
LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR A MÁQUINA.
É RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PATRONAL PÔR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DOS UTILIZADORES.
A NÃO OBEDIÊNCIA ÀS ADVERTÊNCIAS SEGUINTES PODERÁ RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS.
COMISSIONAMENTO DA MÁQUINA
de elementos, um binário superior ou uma força superior que pode destruir a
• AS RECTIFICADORAS EQUIPADAS COM DISCOS DE REBARBAMENTO OU DE
máquina e os seus acessórios ou a peça na qual o trabalho está a ser efectuado.
CORTE TRANSVERSAL, NÃO DE DESTINAM À RECTIFICAÇÃO E REBARBAMENTO
• Certifique-se de que todas as mangueiras e acessórios são da dimensão correcta
DE PEÇAS METÁLICAS OU DE LIGA (ALUMÍNIO, LATÃO, BRONZE, etc…). PARA
e que estão seguros firmemente.
QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO, A FACOM DECLINA TODA A RESPONSABILIDADE.
• Utilize sempre ar limpo e seco e lubrificado a uma pressão máxima de 90 psig.
ESTA MÁQUINA NÃO ESTÁ CONCEBIDA PARA SER UTILIZADA NUMA ATMOSFERA
Poeira, fumos corrosivos e/ou humidade excessiva podem destruir o motor de
EXPLOSIVA.
uma máquina pneumática.
A utilização desta máquina e acessórios deve ser feita em conformidade com
• Não lubrifique a máquina com líquidos inflamáveis ou voláteis como querosene,
as instruções deste manual. Utilizar esta máquina para outras operações pode
gasóleo ou gasolina.
provocar um risco de situação perigosa para as pessoas e ambiente.
• Não retire nenhum rótulo. Substitua os rótulos danificados.
• Opere, inspeccione e faça manutenção nesta máquina sempre de acordo com
• Recomenda-se utilizar um reforço de mangueira.
todos os regulamentos (locais, estatais, federais e nacionais) que possam ser
Um acoplador ligado directamente à admissão do ar aumenta o volume da
máquina e diminui a capacidade de manobra da mesma.
aplicáveis a máquina pneumática de mão/funcionamento manual.
• A máquina pneumática deve estar equipada e ligada à rede de ar comprimido
• Para segurança, desempenho superior e durabilidade máxima das peças, opere
através das ligações rápidas, de modo a facilitar a paragem em caso de perigo.
esta máquina a uma pressão de ar máxima de 90 psig (6,2 bar/620 kPa)
• Quando a máquina não mais funcionar eficazmente, recomendase que a
na admissão com uma mangueira de alimentação de ar com diâmetro interno
mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas por tipo de
de 3/8 pol. (10 mm)
material para poderem ser recicladas.
• A superação desta pressão máxima de utilização de 6,2 bars indicada, irá
provocar riscos de situações perigosas como uma velocidade excessiva, a ruptura
UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
• Antes da utilização da máquina, certifique-se de que não existe interacção
perigosa com o ambiente imediato (gás explosivo, líquido inflamável ou perigoso,
canalização desconhecida, tubo flexível ou cabo eléctrico, etc…).
• Antes de ligar a máquina à entrada de ar, certifique-se de que o gatilho não
está bloqueado na posição de funcionamento por um obstáculo e de que nenhuma
ferramenta de regulação ou de montagem permanece na posição.
• Certifique-se de que máquina está ligada à rede através de uma ligação rápida
e de que uma válvula de corte de ar está próxima para cortar imediatamente o ar
em caso de bloqueio, ruptura ou qualquer outro incidente.
• Mantenha as mãos, roupas soltas e cabelos longos afastados da extremidade
rotativa da máquina.
• Verificar a posição do sistema de inversão antes do comissionamento da máquina.
• Esteja preparado e alerta para mudanças súbitas no movimento durante o
arranque e o funcionamento de qualquer máquina mecânica.
• Certificar-se de que o conjunto, no qual o trabalho é efectuado, está bem
imobilizado.
• Em caso de bloqueio, soltar imediatamente o gatilho e desligar a máquina da
rede de ar comprimido.
• Use os acessórios recomendados pela FACOM.
• A utilização de qualquer peça sobresselente que não seja FACOM genuína pode
resultar em riscos à segurança, em desempenho reduzido da máquina e mais
necessidade de manutenção, e anula todas as garantias.
As reparações só devem ser feitas por pessoal autorizado e com formação
adequada. Consulte o Representante Autorizado FACOM mais próximo.
ADVERTÊNCIA
Não utilize mangueiras de ar e acessórios danificados, puídos ou
deteriorados.
As máquina pneumáticas podem vibrar durante a utilização. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser
nocivos às suas mãos e braços. Pare de utilizar qualquer máquina
se ocorrer desconforto, sensação de formigueiro ou dor.
Procure assistência médica antes de reiniciar a utilização.
Não transporte a máquina pela mangueira.
Mantenha o corpo numa posição equilibrada e firme.
Não estique o corpo ao operar esta máquina.
Não utilizar uma máquina sob o efeito de drogas, álcool,
medicamentos ou se estiver cansado.
Utilizar os equipamentos de protecção como óculos, luvas, calçado
de segurança assim como uma protecção auditiva.
Permanecer vigilante, utilizar o bom senso e a atenção durante a
utilização da máquina.
Desligue sempre a alimentação de ar e a mangueira de
alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar um
acessório desta máquina, ou antes de fazer manutenção na
mesma.
Aquando do trabalho em certos materiais, a exposição às poeiras
pode ser perigosa para a saúde. Familiarize-se com a composição
do material trabalhado e utilize os elementos de segurança
adaptados. Em caso de dúvida, utilize o máximo de protecção.
COLOCAÇÃO DA MÁQUINA EM SERVIÇO
LUBRIFICAÇÃO
Com esta máquina utilize sempre um lubrificador de linha. Recomendamos o
uso do seguinte grupo de filtro-regulador-lubrificador: FACOM N.580.
VÁLVULA DE PARAGEM
DE EMERGÊNCIA
A cada oito horas de funcionamento, se um lubrificador não for utilizado na
rede de ar comprimido, injectar ½ a 1 cm3 através da ligação de admissão
da máquina.
NUNCA UTILIZAR A REBARBADORA SEM O CÁRTER DE PROTECÇÃO
UTILIZAR DISCOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 12413
➠
➠
Referência
Ø 16 mm
Disco de
rebarbar
Potência motor
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Referência
Velocidade em
vazio
Consumo
de ar
Pressão de
utilização
rt/min
l/min
bar
kg
mm
V.462F
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
* k = incerteza de medição em dB
Nível de Som
Pressão dB(A)
Potência dB(A)
k*
87,7
Pressão dB(C)
k*
3
98,7
Peso
3
k*
104
Dimensões
** k = incerteza de medição em m/s²
Nível de Vibrações
m/s2
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
NÓS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DECLARAMOS SOB NOSSA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE
QUE O PRODUTO V.462F – RECTIFICADORA DE ÂNGULOS Ø 100 MM PNEUMÁTICA MARCA FACOM
- ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA «MÁQUINAS» 2006/42/CE
- E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA EUROPEIA HARMONIZADA EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
O DIRECTOR DE QUALIDADE FACOM
PL
OSTRZEŻENIA
ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM MASZYNY.
OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY JEST ZAPOZNANIE OPERATORA NARZĘDZIA
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W TEJ INSTRUKCJI.
PRZEOCZENIE PODANYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE BYĆ POWODEM WYPADKÓW.
URUCHOMIENIE MASZYNY
• Przekroczenie wskazanego maksymalnego ciśnienia roboczego
• SZLIFIERKI PRZENOŚNE WYPOSAŻONE W ŚCIERNICE DO
6,2 barów spowoduje niebezpieczne okoliczności, np. nadmierną
ZDZIERANIA LUB PRZECINANIA NA KAWAŁKI SĄ PRZEWIDZIANE
prędkość, większy moment lub większą siłę, które mogłyby
TYLKO DO SZLIFOWANIA I ZDZIERANIA CZĘŚCI METALOWYCH
uszkodzić maszynę i jej akcesoria oraz obrabianą część.
LUB ZE STOPU (ALUMINIUM, MOSIĄDZ, BRĄZ, itp...). DLA KAŻDEGO
• Upewnić się czy przewody i złączki mają odpowiedni rozmiar i
INNEGO UŻYTKOWANIA, FACOM UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ
czy są prawidłowo podłączone.
ODPOWIEDZIALNOŚCI. MASZYNA TA NIE ZOSTAŁA ZAPROJEKTO• Zawsze używać czystego, pozbawionego i smarowane wilgoci
WANA DO UŻYTKOWANIA W ATMOSFERZE WYBUCHOWEJ.
powietrza o ciśnieniu 6,2 bar (620 kPa).
Użytkowanie tej maszyny i akcesoriów musi być zgodne z niniejszą
• Pył, agresywne opary i nadmierna wilgoć mogą doprowadzić do
instrukcją obsługi. Stosowanie tej maszyny do innych czynności mogłoby
zniszczenia silnika lub całego maszyny pneumatycznego.
być niebezpieczne dla osób i środowiska.
• Nie smarować środkami zawierającymi substancje palne lub
• Zawsze obsługiwać, przeglądać i utrzymywać maszyny zgodnie
lotne, jak nafta, i benzyna
z obowiązującymi przepisami nałożonymi na operatorów maszyny
• Nie usuwać oznaczeń z maszyny.
pneumatycznych.
• Maszynę pneumatyczną należy wyposażyć i podłączyć do sieci
• Dla bezpieczeństwa, optymalnej wydajności i żywotności
powietrza sprężonego za pomocą szybkozłącza, aby ułatwić jej
podzespołów, ciśnienie w sieci sprężonego powietrza nie powinno
zatrzymanie w razie niebezpieczeństwa.
przekraczać 6,2 bar (620 kPa), wewnętrzna średnica przewodu nie
• Zachowaj tę instrukcję. Po całkowitym zużyciu urządzenia należy
powinna przekraczać 10 mm.
je zdemontować na części i poddać procesowi recyklingu.
UŻYTKOWANIE MASZYNY
• Przed użytkowaniem maszyny, sprawdzić czy nie występuje
niebezpieczne oddziaływanie na bezpośrednie środowisko ( gaz
wybuchowy, płyn łatwopalny lub niebezpieczny, nieznana kanalizacja, przewód lub kabel elektryczny, itp...).
• Przed podłączeniem maszyny do doprowadzenia powietrza,
sprawdzić czy dźwignia nie jest zablokowana w położeniu startu
przez jakiś przedmiot, czy nie pozostało żadne narzędzie regulacji
lub montażu.
• Sprawdzić, czy maszyna jest podłączona do sieci za pomocą
szybkozłącza i czy zawór odcinający powietrze znajduje się w
pobliżu, aby można było natychmiast odciąć dopływ powietrza w
przypadku blokady, zerwania lub innego incydentu.
• Ręce, luźne ubrania i długie włosy trzymać z dala od końcówki
obrotowej maszyny.
• Sprawdzić położenie przełącznika przed uruchomieniem maszyny.
• Należy być świadomym i przygotowanym na nagłe szarpnięcie
podczas rozruchu maszyny zenergizowanych.
• Upewnić się czy zespół, na którym wykonywana jest praca jest
prawidłowo unieruchomiony.
• W przypadku blokady, natychmiast zwolnić dźwignię i odłączyć
maszynę od sieci powietrza sprężonego.
• Używać akcesoriów rekomendowanych przez FACOM.
• Stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych może
spowodować niebezpieczeństwo urazu, obniżenie wydajności,
wzrost kosztów eksploatacji i anuluje gwarancji.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Informacji udzielają autoryzowani
dystrybutorzy FACOM.
OSTRZEŻENIA
Nie używać zniszczonych, uszkodzonych przewodów i
złączek w złym stanie.
Maszyny pneumatyczne mogą wywoływać drgania podczas
pracy. Drgania, powtarzające się szarpnięcia towarzyszące
uruchamianiu maszyny i nieodpowiednia pozycja przy pracy
mogą mieć szkodliwy wpływ na dłonie i ramiona. Przerwać
pracę wszelkimi narzędziami, jeśli wystąpi uczucie mrowienia
lub bólu. Zasięgnąć porady medycznej przed ponownym
przystąpieniem do pracy.
Używać sprzętu ochronnego, np. okularów, rękawic,
obuwia ochronnego oraz osłony przed hałasem.
Zachować ostrożność, zdrowy rozsądek podczas
użytkowania maszyny.
Zawsze odciąć dopływ powietrza o odłączyć przewód
zasilający przed montażem/demontażem akcesoriów
z maszyny oraz przed przystąpieniem do czynności
serwisowych.
Nie przenosić maszyny trzymając za przewód zasilający.
Przyjąć postawę pewną i stabilną. Nie przeceniać swoich
możliwości.
Nie używać maszyny będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu, lekarstw lub w stanie zmęczenia.
Podczas pracy na niektórych materiałach, przebywanie
w zapylonym otoczeniu może być niebezpieczne dla
zdrowia.
Należy zapoznać się ze składem obrabianego materiału
i używać dostosowanych środków ochronnych. W razie
wątpliwości, stosować maksymalny stopień ochrony.
UTRZYMANIE MASZYNY
SMAROWANIE
Stosować tylko w sieci posiadającej naolejacz. Zalecamy stosowanie
następującego zestawu filtrnaolejacz- reduktor: FACOM N.580.
ZAWÓR ZATRZYMANIA
AWARYJNEGO
Co osiem godzin pracy, jeśli smarownica nie jest używana na sieci
powietrza sprężonego, wtryskiwać 1/2 do 1 cm3 przez złączkę
wlotową maszyny.
NIGDY NIE UŻYWAĆ SZLIFIERKI BEZ OSŁONY.
UŻYWAĆ TYLKO ŚCIERNIC ZGODNYCH Z NORMĄ EN 12413
➠
V.462F
Ściemica
zgrubna
Moc silnika
Pozom hałasu
Ciśnienie dB(A)
mm
kW
Ø 100
0,75
Moc dB(A)
k*
87,7
Referencja Obroty biegu Średnie zużycie
jalowego
powietrza
V.462F
➠
Referencja
Ø 16 mm
3
Ciśníenie
robocze
Ciśnienie dB(C)
k*
98,7
Waga
3
k*
104
3
Wymiary
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
** k = niepewność pomiaru w m/s2
k**
4,96
0,97
1/4 PT
abr/min
* k = niepewność pomiaru w dB
Poziom wibracji
m/s2
Ø 10 mm
3/8 "
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI CE
MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, OŚWIADCZAMY NA WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT V.462F – PNEUMATYCZNA PRZENOŚNA PILARKA KĄTOWA Ø 100 MM MARKI FACOM
- JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY « MASZYNY » 2006/42/CE
- I JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UJEDNOLICONEJ NORMY EUROPEJSKIEJ EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
DYREKTOR DS. JAKOŚCI FACOM
DA
ADVARSEL!
INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION.
DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF MASKINEN.
DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRINGES TIL OPERATØRENS KUNDSKAB.
MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE.
IBRUGTAGNING AF MASKINEN
elementer, et højere moment eller en højere kraft, der kan ødelægge maskinen
• SLIBEMASKINER UDSTYRET MED AFGRATNINGSSKIVER ELLER SKÆRESKIVER, ER
og tilbehøret eller det emne, som der arbejdes på.
KUN BEREGNET TIL SLIBNING OG AFGRATNING AF METALDELE OG DELE I LEGE• Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte størrelse og er
RINGER (ALUMINIUM, MESSING, BRONZE MV.). FACOM FRALÆGGER SIG ETHVERT
sikkert monteret.
ANSVAR, HVIS UDSTYRET BENYTTES TIL ANDRE FORMÅL. DENNE MASKINE ER IKKE
• Der skal altid bruges ren, tør luft ved og smurt et maksimalt lufttryk på 6,2 bar.
BEREGNET TIL BRUG I EKSPLOSIONSFARLIGE ATMOSFÆRER.
Støv, korroderende dampe og/eller for høj fugtighed kan ødelægge motoren i et
Maskinen og tilbehøret skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne
trykluftværktøj.
i denne vejledning. Hvis maskinen anvendes til andre formål, kan det medføre
• Maskinen må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker så som
risiko for, at der opstår en farlig situation for personer og omgivelser.
petroleum, dieselolie eller benzin.
• Dette maskinen skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i
• Mærkater må ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkater skal udskiftes.
overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler for manuelle
• Det anbefales af bruge en slangeafstiver.
trykluftværktøjer.
Montering af kobling direkte på lufttilslutningen gør maskinen tungere og mindre
• Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og levetid for
håndterligt.
værktøjskomponenterne, skal maskinen bruges ved et maksimalt indgangs• Trykluftsmaskinen skal udstyres med og tilsluttes trykluftsforsyningen ved
lufttryk på 6,2 bar og med en lufttilførselsslange, der har en indvendig diameter
hjælp af lynkoblinger, så den er nemmere at stoppe i tilfælde af fare.
på 10 mm.
• Efter maskinen levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet,
• Hvis det anførte maksimale driftstryk på 6,2 bar overskrides, medfører det
og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan
risiko for, at der opstår farlige situationer, såsom for høj hastighed, brud på
genbruges.
ANVENDELSE AF MASKINEN
• Før maskinen anvendes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen farlig
interaktion med de nærmeste omgivelser (eksplosionsfarlig gas, letantændelig
eller farlig væske, ukendt kanalisering, ventilationsskakt, elkabler eller lignende).
• Før maskinen tilsluttes luftforsyningen, skal det kontrolleres, at udløseren ikke
er blokeret i aktiv position, og at intet indstillings- eller monteringsværktøj er
forblevet på maskinen.
• Kontroller, at maskinen er tilsluttet nettet ved hjælp af en lynkobling, og at der
er en stopventil i nærheden til øjeblikkelig afbrydelse af luftforsyningen i tilfælde
af en blokering, et brud eller et andet uheld.
• Hænder, løstsiddende tøj og langt hår skal holdes borte fra den roterende ende
af maskinen.
• Kontroller inversionssystemets indstilling, før maskinen sættes i gang.
• Under opstart og betjening af trykluftmaskinen, skal man forsøge at forudse og
være særdeles opmærksom over for pludselige bevægelsesændringer.
• Kontroller, at den enhed, der arbejdes på, fastholdes sikkert.
• Slip straks udløseren i tilfælde af en blokering, og afbryd maskinen fra
trykluftsforsyningen.
• Der må kun bruges tilbehør, som anbefales af FACOM.
• Brug af reservedele, som ikke er originale FACOM produkter, kan resultere
i sikkerhedsrisici, forringet værktøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og
annullerer alle garantier.
Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet
personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede FACOM servicecenter.
ADVARSEL!
Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller
nedslidte luftslanger og tilbehør.
Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt
gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige
for operatørens hænder og arme. Brug af maskinen bør ophøre,
hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse
i kroppen eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af
maskinen genoptages.
Maskinen må ikke løftes i luftslangen.
Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt
fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt
under brug af dette maskinen.
Anvend ikke en maskine, hvis De er påvirket af narkotika, alkohol,
medicin eller er træt.
Anvend beskyttelsesudstyr såsom briller, handsker, sikkerhedssko
og høreværn.
Forbliv påpasselig, og udvis fornuftig sans og opmærksomhed
under anvendelse af maskinen.
Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal
afmonteres før installation, afmontering eller justering af tilbehør
til dette maskinen, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde
på maskinen.
Ved arbejde med bestemte materialer kan eksponeringen over for
støvet være sundhedsfarligt.
Det er vigtig at kende det bearbejdede materiales sammensætning og anvende relevant sikkerhedsudstyr. Anvend maksimal
beskyttelse i tilfælde af tvivl.
IBRUGTAGNING AF MASKINEN
SMØRING
Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse maskinen. Vi anbefaler
følgende filter-, smøreanordnings- og reguleringsenhend: FACOM N.580.
NØDSTOPVENTIL
For hver otte timers brug skal der indsprøjtes 1/2 - 1 cm3 smøremiddel
gennem maskinens indsugningsdel, hvis der ikke anvendes en smøreanordning på trykluftsforsyningen.
ANVEND ALDRIG SLIBEVÆRKTØJET UDEN BRUG AF BESKYTTELSESSKJOLD
ANVEND KUN SLIBEMASKINER DER OVERHOLDER SIKKERHEDSSTANDARDEN
EN 12413
➠
➠
Reference
Ø 16 mm
Afgratningsskive
Motoreffekt
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Reference
Hastighed
ubelastet
Gennemsnitligt
luftforbrug
Arbejdstryk
omdr./min.
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = måleusikkerhed i dB
Lydniveau
Tryk dB(A)
Effekt dB(A)
k*
k*
87,7
3
98,7
3
Vægt
Tryk dB(C)
k*
104
Størrelse
** k = måleusikkerhed i m/s²
Vibrationsniveau
m/s2
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIG, ERKLÆRER HERMED PÅ EGET ANSVAR, AT PRODUKTET
V.462F – TRYKLUFT-VINKELSLIBER Ø 100 MM AF MÆRKET FACOM
– ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I MASKINDIREKTIVET 2006/42/CE
– OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I DEN HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORM EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
FACOM KVALITETSCHEF
EL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ.
Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
• ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΠΕΡΙΚΟΨΗΣ
Ή ΚΟΠΗΣ, ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΨΗ Ή ΤΗΝ ΚΟΠΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ Ή ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ, κλπ...). ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ, Η FACOM ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.
Η χρήση του μηχανήματος αυτού και των εξαρτημάτων του πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση του μηχανήματος σε άλλες λειτουργίες
ενέχει τον κίνδυνο έκθεσης σε κατάσταση επικίνδυνη για τα άτομα και το περιβάλλον.
• Πάντοτε να χειρίζεστε, να επιθεωρείτε και να συντηρείτε το μηχανήματος αυτό
σύµφωνα µε όλους τους κανονισµούς (τοπικούς, περιφερειακούς, κρατικούς) που
προσδιορίζουν την κατάλληλη χρήση των μηχανήματος αέρος χειρός.
• Για την ασφάλεια, υψηλή απόδοση και µέγιστη ανθεκτικότητα των διαφόρων
εξαρτηµάτων, λειτουργείτε το μηχανήματος αυτό µε µέγιστη πίεση αέροj 90 psig (6.2
bar/620 kPa) και mε 3/8’’ (10 χιλ.) εσωτερική διάmετρο σωλήνος παροχής αέρος.
• Η υπέρβαση της ενδεικνυόμενης πίεσης χρήσης των 6,2 bars ενέχει τον
κίνδυνο έκθεσης σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η
ρήξη εξαρτημάτων, η ανώτερη ροπή ή η ανώτερη ισχύς που θα μπορούσαν να
καταστρέψουν το μηχάνημα και τα εξαρτήματά του ή το τεμάχιο που υφίσταται την
επεξεργασία με το μηχάνημα.
• Βείαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες και τα προσαρτήµατα έχουν το σωστό µέγεθος και
είναι στερεά ασφαλισµένα.
• Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαρό, ξηρό αέρα και λιπασμένο µεγίστης πιέσεως 90
psig. Η σκόνη, οι διαίρωτικές αναθυµιάσεις και/ή η υπερίολική υγρασία µπορούν να
καταστρέψουν τον αεροκινητήρα ενός μηχανήματος αέρος.
• Μη λιπαίνετε τα μηχανήματος µε εύφλεκτα ή πτητικά υγρά όπως η κηροζίνη, το
ντήζελ ή καύσιµο τζετ της βενζίνης.
• Μη αφαιρείτε οποιασδήποτε πινακίδες. Αντικαταστήστε οποιαδήποτε
κατεστραµµένη πινακίδα.
• Η χρήση ενός επάρτου για τον σωλήνα συνιστάται. Ενας ζευκτήρας (κόπλερ)
συνδεδεµένος κατ ευθείαν στην εισαγωγή αέρος αυξάνει τον όγκο του μηχανήματος
και ελαττώνει την ευχρηστία του.
• Το μηχάνημα συμπιεσμένου αέρα πρέπει να είναι εξοπλισμένο και συνδεδεμένο
στο δίκτυο συμπιεσμένου αέρα μέσω των ταχέων συνδετικών εξαρτημάτων για να
διευκολύνεται η διακοπή της λειτουργίας του σε περίπτωση κινδύνου.
•Οταν η προβλεπόµενη περίοδος κανονικής ζωής του εργαλείου έχει λήξει,
συνιστάται η αποσυναρµολόγηοη του μηχανήματος, η απολίπανση και ο διαχωρισµός
των αντλλακτικών κατά υλικü για να µπορέσουν να ανακυκλωθούν.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
• Πριν από τη χρήση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει επικίνδυνη
αλληλεπίδραση με το άμεσο περιβάλλον (εκρηκτικό αέριο, εύφλεκτο ή επικίνδυνο υγρό,
άγνωστη σωλήνωση, ηλεκτρικό περίβλημα ή καλώδιο, κλπ…).
• Πριν συνδέσετε το μηχάνημα ελέγξτε την είσοδο αέρα, ελέγξτε πως η σκανδάλη δεν
έχει μπλοκαριστεί στη θέση λειτουργίας από κάποιο εμπόδιο και πως κανένα εργαλείο
ρύθμισης ή συναρμολόγησης δεν έχει μείνει στη θέση αυτή.
• Βεβαιωθείτε πως το μηχάνημα έχει συνδεθεί στο δίκτυο με ταχύ συνδετικό εξάρτημα
και πως μια βαλβίδα διακοπής αέρα βρίσκεται κοντά για την άμεση διακοπή του αέρα
σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, ρήξης ή άλλου συμβάντος.
• Κρατάτε τα χέρια σας, χαλαρά ενδύmατα και µακρυά µαλλιά σε απόσταση από την
άκρη περιστροφής του μηχανήματος.
• Ελέγξτε τη θέση του συστήματος αναστροφής πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.
• Προίλέψτε και να είστε έτοιµοι για τιj ξαφνικές αλλαγές στην κίνηση κατά το
ξεκίνηµα και τη λειτουργία κάθε µηχανοκίνητου μηχανήματος.
• Βεβαιωθείτε πως το σύνολο επάνω στο οποίο γίνεται η εργασία είναι καλά
ακινητοποιημένο.
• Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη και αποσυνδέστε το
μηχάνημα από το δίκτυο συμπιεσμένου αέρα.
• Χρησµοποιείτε εξαρτήµατα που συνιστά η FACOM.
• Η χρήση άλλων εκτός των αυθεντικών ανταλλακτικών τηj FACOM µπορεί να
οδηγήσει σε κίνδυνο για την ασφάλεια, να επιφέρει µείωση τηj απόδοσης του
μηχανήματος και µηδενίζει όλες τις εγγυήσεις.
Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένο εκπαιδευµένο προσωπικü.
Συµίουλευτείτε το πλησιέστερο σας Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησηj
(Servicenter) τηj FACOM.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιµοποιήτε κατεστραµµένους, λειωµένους ή
φθαρµένους σωλήνες και προσαρτήµατα.
Ολα τα µηχανοκίνητα μηχανήματος δυνατüν να κραδάζονται κατά τη
χρήση τους. Κραδασµοί, επαναλαµβανόmενες κινήσεις και άβολες θέσεις
δυνατüν να προκαλέσουν βλάβη στα χέρια και στους βραχßίονες σαj.
Σταµατήστε τη χρήση κάθε μηχανήματος αν αισθανθήτε στενοχωρία,
σουβλιές ή πüνο. Ζητήστε ιατρική συµβουλή πριν επαναλάβετε τη χρήση.
Μη mεταφέρετε το μηχανήματος κρατώντας το από το σωλήνα.
Διατηρείτε το σώmα σας σε στάση ισορροπίας και σταθερό.Μην
υπερβαίνετε τη θέση ισορροπίας όταν λειτουργείτεαυτό το μηχανήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος, φαρμάκων ή αν αισθάνεστε κούραση.
Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προστασίας όπως γυαλιά,
γάντια,υποδήματα ασφαλείας, καθώς και ακουστική προστασία.
Να είστε σε εγρήγορση και να σκέφτεστε λογικά κατά τη χρήση του
μηχανήματος.
Διακόπτετε πάντα την παροχή αέρος και αποσυνδέετε το σωλένα
παροχής αέρος πριν την τοποθέτηση, αφαίρεση ή ρύθµιση
οποιουδήποτε εξαρτήµατοj σ’αυτü το μηχανήματος, ή πριν την
εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησηj σ’αυτü το μηχανήματος.
Κατά την εργασία σε κάποια υλικά, η έκθεση στη σκόνη μπορεί να είναι
επικίνδυνη για την υγεία.
Μάθετε τη σύσταση του υλικού επάνω στο οποίο εργάζεστε και
χρησιμοποιείστε τις κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας. Εάν εξακολουθείτε
να έχετε αμφιβολίες, λάβετε τα μέγιστα μέτρα προστασίας.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με αuτά τα μηχανήματος vα xρηαιμοποιείτε πάvτα έvα λιπαvτή γραμμής. Σuvιστάται η
xρήση της παρακάτω μοvάδας φίλτρο-ρuθμιστής-λιπαvτής: FACOM N.580.
Κάθε οκτώ ώρες λειτουργίας, εάν δεν χρησιμοποιείται λιπαντικό στο δίκτυο
συμπιεσμένου αέρα, εισαγάγετε 1/2 έως 1 cm3 μέσω του σωλήνα εισαγωγής του
μηχανήματος.
MHN XPHΣIMOΠOIEITE ΠOTE TOYΣ ΓΩNIAKOYΣ TPOXOYΣ XΩPIΣ ΠPOΦYΛAKTHPA.
XPHΣIMOΠOIEITE ΔIΣKOYΣ ΣYMΦΩNA ME ΠPOΔIAΓPAΦH EN 12413
➠
Δίσκος λείνσης
Ισχύς μοσέρ
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Μοντέλο
Ταχύτητα εν κενώ
➠
Μοντέλο
Ø 16 mm
Κλίμακα Θορύβου σε ντεσιμπέλ
Επίπεδο Δονήσεων
m/s2
Πίεση dB(A)
Ισχύς dB(A)
Πίεση dB(C)
k*
k*
k*
87,7
3
98,7
3
104
Κατανάλωση
αέρα
Πίση
λειτουργίας
Βάρος
ιαστάσεις
omdr./min.
l/min
bar
kg
mm
V.462F
11000
* k = αβεβαιότητα μέτρησης σε dB
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
** k = αβεβαιότητα μέτρησης σε m/s²
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ CE
EMEIΣ, FACOM S.A.S., 6/8 OΔOΣ GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX ΓAΛΛIA, ΔHΛΩNOYME YΠEYΘYNA OTI TO ΠPOION
V.462F – ΓΩNIAKOΣ TPOXOΣ Ø 100 MM AEPOΣ MΑΡΚΑΣ FACOM
- EINAI ΣYMΦΩNO ME TIΣ ΔIATAΞEIΣ THΣ OΔHΓIAΣ « MHXANHMATA » 2006/42/CE
- KAI EINAI ΣYMΦΩNO ME TIΣ THΣ ENAPMONIΣMENHΣ EYPΩΠAIKHΣ ΠPOΔIAΓPAΦHΣ EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ FACOM
SV
VARNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION BIFOGAS.
LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. SPARA DESSA ANVISNINGAR VÄL. FÖRSTÖR DEM INTE.
ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG ATT UNDERRÄTTA DE ANSTÄLLDA SOM ANVÄNDER DENNA MASKIN INFORMATIONEN I DENNA MANUAL.
OM FÖRESKRIFTERNA NEDAN INTE RESPEKTERAS KAN DET MEDFÖRA PERSONSKADA.
IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN
• SLIPMASKINERNA SOM ÄR FÖRSEDDA MED SLIPSKIVOR ELLER KAPSKIVOR ÄR
ENDAST AVSEDDA FÖR SLIPNING OCH AVGRADNING AV STYCKEN I METALL ELLER
LEGERING (ALUMINIUM, MÄSSING, BRONS, m.m.). FACOM TAR INGET ANSVAR
VID ANNAN ANVÄNDNING. DENNA MASKIN ÄR INTE KONSTRUERAD FÖR ATT
ANVÄNDAS I EXPLOSIV MILJÖ.
Användningen av denna maskin och dess tillbehör ska respektera anvisningarna
i denna manual. Att använda denna maskin för annan verksamhet kan medföra
risk för att en situation uppstår som medför fara för människor och miljö.
• Denna maskin ska alltid användas, besiktigas och underhållas enligt alla
bestämmelser (lokala, inom departement, federala och nationella) som gäller för
handhållna och handstyrda pneumatiska maskiner.
• Av säkerhetsskäl, för att få optimala prestanda och för att delarna ska få
längsta möjliga livslängd, ska denna maskin anslutas till tryckluftmatning med
ett tryck på högst 6,2 bar (620 kPa) vid ingången, med en slang med 10 mm
innerdiameter.
• Om detta högsta drifttryck på 6,2 bar överskrids medför det risk för att farliga
situationer uppstår, som alltför hög hastighet, delar som går sönder, för högt
moment eller för hög kraft som kan göra att maskinen och dess tillbehör eller
den del man arbetar med förstörs.
• Säkerställ att alla slangar och anslutningar har rätt dimensioner och är väl
åtdragna.
• Använd alltid torr, ren och smord luft med ett högsta tryck på 6,2 bar. Damm,
frätande ångor och/eller alltför hög luftfuktighet kan skada en pneumatisk
maskins motor.
• Smörj aldrig maskinerna med brandfarliga eller flyktiga vätskor som fotogen,
dieselolja eller bensin.
• Ta inte bort några etiketter. Ersätt alla etiketter som är skadade.
• Vi rekommenderar att man använder en upphängd slang.
En snabbkoppling som är ansluten direkt till matningsanslutningen gör
maskinen tyngre och därmed mindre hanterbar.
• För att vara lättare att stoppa i en nödsituation ska den pneumatiska
maskinen vara utrustad och ansluten till tryckluftsnätet med snabbkopplingar.
• När maskinen nått slutet av sin livslängd rekommenderar vi att man
demonterar den, avfettar delarna och separerar dem efter material, så att de
kan återvinnas.
ANVÄNDA MASKINEN
• Kontrollera innan du använder maskinen att det inte finns några farliga gränsytor
mot den närmaste omgivningen (explosiv gas, brandfarlig eller farlig vätska,
okända ledningar, kanaler eller elkablar osv.).
• Kontrollera innan du ansluter maskinen till tryckluftsmatningen att avtryckaren
inte är låst i driftläge av något hinder och att inget inställnings- eller montagereglage står kvar i läge.
• Kontrollera att maskinen är ansluten till nätet med en snabbkoppling och att en
ventil för att bryta tryckluftsmatningen finns i närheten i händelse av hinder, brott
eller annan incident.
• Håll händer, löst sittande kläder och långt hår på avstånd från maskinens yttre
roterande delar.
• Kontrollera läget för systemet för att byta riktning innan du sätter i gång
maskinen.
• Tänk på, och glöm inte, att alla motordrivna maskiner kan rycka till när de tas i
drift och medan de används.
• Kontrollera att den enhet arbetet utförs på står helt stilla.
• Släpp omedelbart avtryckaren och koppla från maskinen om den skulle bli
blockerad.
• Använd av Facom rekommenderade tillbehör.
• Om andra reservdelar än Facom originaldelar används kan det medföra risk för
bristande säkerhet, minska maskinens prestanda och alla garantier upphör att gälla.
Reparationer ska endast utföras av behörig och kvalificerad reparatör. Samråd med
din närmaste Facom-återförsäljare.
VARNING
Använd inte slangar eller anslutningar som är skadade, repade eller
slitna.
Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar, skyddsskor
och hörselskydd.
Pneumatiska maskiner kan vibrera under användning.
Vibrationer, repetitiva rörelser och obekväma arbetsställningar kan
medföra smärtor i händer och armar.
Sluta använda maskinen om du upplever obehag, stickningar eller
smärta.
Samråd med läkare innan du åter börjar använda verktyget.
Var uppmärksam, agera förnuftigt och tänk på vad du gör när du
använder denna maskin.
Bär inte verktyget i dess slang.
Vid arbete på vissa typer av material kan det medföra hälsofara att
exponeras för dammet.
Bekanta dig med hur det material du ska arbeta med är sammansatt
och använd lämplig säkerhetsutrustning. Använd mesta möjliga skydd
om du är tveksam.
Stå stadigt och i balans. Luta dig inte för långt framåt när du
använder denna maskin.
Använd ingen maskin medan du är påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel eller om du är trött.
Bryt alltid tryckluftförsörjningen och koppla bort matningsslangen innan du monterar, demonterar eller justerar något tillbehör på denna
maskin eller försöker utföra någon form av serviceåtgärd på den.
IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN
SMÖRJNING
HUVUDSLANGEN SKA HA MINST TRE
GÅNGER SÅ STORA DIMENSIONER SOM
MASKINENS MATNINGSINLOPP
TILL TRYCKLUFTSNÄTET
TILL DEN
PNEUMATISKA
MASKINEN
Använd alltid ett smörjmedel med dessa maskiner. Vi rekommenderar att man
använder följande filter/regulator/smörjanordning: FACOM N.580.
Om ingen smörjanordning används sprutas 0,5-1 cm olja in var åttonde
drifttimme via maskinens matningsanslutning.
3
NÖDSTOPPVENTIL
FILTER
SMÖRJANORDNING
REGULATOR
DEN SEKUNDÄRA LEDNINGEN SKA HA
MINST DUBBELT SÅ STORA DIMENSIONER
SOM MASKINENS MATNINGSINLOPP
KOMPRESSOR
TÖMS REGELBUNDET
ANVÄND ALDRIG SLIPMASKINEN UTAN SKYDDSKÅPAN
ANVÄND SLIPSKIVOR SOM ÖVERENSSTÄMMER MED STANDARD EN 12413
➠
Slipskiva
➠
Modell
Ø 16 mm
Motoreffekt
Bullernivå
Tryck dB(A)
Effekt dB(A)
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Modell
Tomgångsvarvtal
Luftförbrukning
Drifttryck
Vikt
Mått
v/min
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = mätosäkerhet i dB
k*
Tryck dB(C)
87,7
3
k*
98,7
** k = mätosäkerhet i m/s²
Vibrationsnivå
m/s2
k*
3
104
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL – BP 99 – 91 423 MORANGIS CEDEX – FRANKRIKE, FÖRSÄKRAR UNDER VÅRT ANSVAR ATT PRODUKT
V.462F – TRYCKLUFTSDRIVEN VINKELSLIPMASKIN Ø 100 mm MÄRKE FACOM,
– UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I MASKINDIREKTIVET, 2006/42/EG
– OCH UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I EUROPEISK HARMONISERAD NORM EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
KVALITETSCHEFEN, FACOM
FI
HUOMIO
MUKANA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA.
LUE TÄMÄ KÄSIKIRJA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI. ÄLÄ HÄVITÄ NIITÄ.
TYÖNANTAJAN TULEE ANTAA TÄSSÄ KÄSIKIRJASSA OLEVAT TIEDOT TÄTÄ KONETTA KÄYTTÄVÄLLE TYÖNTEKIJÄLLE.
SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISEN VAARAN.
KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO
• HIOMA- TAI KATKAISULAIKALLISET HIOMAKONEET ON TARKOITETTU
VAIN METALLISTEN TAI METALLISEOKSESTA (ALUMIINI, MESSINKI, PRONSSI
jne.) VALMISTETTUJEN OSIEN HIONTAAN JA VIIMEISTELYYN. FACOM EI OTA
VASTUUTA MUUNLAISESTA KÄYTÖSTÄ. TÄTÄ KONETTA EI OLE TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA.
Tämän koneen ja sen lisävarusteiden käytön tulee tapahtua tässä
käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän koneen käyttö
muunlaiseen työhön voi aiheuttaa henkilöille ja ympäristölle vaarallisia
tilanteita.
• Tätä konetta on aina käytettävä, tarkastettava ja huollettava kaikkien,
käsin pidettäville / ohjattaville paineilmakäyttöisille koneille sovellettavien
(paikallisten, alueellisten ja kansallisten) määräysten mukaisesti.
• Turvallisuuden, optimaalisen suorituskyvyn ja osien pitkäikäisyyden
takaamiseksi tämä kone on kytkettävä enintään 6,2 baarin (620 kPa)
paineilmasyöttöön letkulla, jonka sisäläpimitta on10 mm.
• Mainitun suurimman sallitun käyttöpaineen (6,2 baaria) ylitys johtaa
vaaratilanteisiin, kuten liian suuri nopeus, osien murtuminen ja haluttua
suurempi vääntömomentti tai voima, jotka voivat tuhota koneen ja sen
lisävarusteet tai työkappaleen.
• Varmista, että kaikki letkut ja liittimet ovat sopivan kokoisia ja kireällä.
• Käytä aina kuivaa, puhdasta ja voideltua, enintään 6,2 baarin
paineilmaa. Pöly, syövyttävä savu ja / tai liiallinen kosteus voivat
vahingoittaa paineilmakoneen moottoria.
• Älä koskaan voitele koneita tulenaroilla tai haihtuvilla nesteillä, kuten
petroli, dieselöljy tai bensiini.
• Älä poista mitään etikettejä. Vaihda vahingoittuneet etiketit.
• Roikkuvan syöttöletkun käyttöä suositellaan.
Suoraan syöttöliittimeen kytketty pikaliitin kohottaa koneen painoa ja
heikentää sen käsiteltävyyttä.
• Paineilmakone on varustettava ja kytkettävä paineilmaverkkoon
pikaliittimillä sen pysäyttämisen helpottamiseksi vaaratilanteissa.
• Käyttöiän päätyttyä, suosittelemme koneen purkamista osiin. Puhdista
sitten rasva ja lajittele osat materiaalien mukaisesti kierrätystä varten.
KONEEN KÄYTTÖ
• Ennen koneen käyttöä tarkasta, ettei välittömässä läheisyydessä ole
mitään vaarallisia ympäristövaikutteita (räjähtävää kaasua, tulenarkoja tai
vaarallisia nesteitä, tuntemattomia kanavia, sähköjohdon suojakuoria tai
sähkökaapeleita jne.).
• Ennen koneen kytkemistä paineilmasyöttöön tarkasta, ettei mikään ole
lukinnut liipaisinta käyntiasentoon ja ettei mitään säätö- tai asennustyökaluja
ole jäänyt paikalleen.
• Tarkasta, että kone on kytketty paineilmaverkkoon pikaliittimellä ja
että läheisyydessä on katkaisuventtiili paineilmasyötön katkaisemiseksi
välittömästi juuttumisen, murtumisen tai minkä tahansa häiriön ilmaantuessa.
• Pidä kädet, väljät vaatteet ja pitkät hiukset kaukana koneen pyörivistä osista.
• Tarkasta suunnanvaihtojärjestelmän asento ennen koneen käynnistämistä.
• Muista ja pidä mielessä, että moottorikäyttöisillä koneilla on taipumusta
äkillisiin sysäyksiin käynnistyksen yhteydessä ja käytön aikana.
• Varmista, että työskentelyalusta pysyy varmasti liikkumattomana.
• Kiinnitarttumisen sattuessa, vapauta välittömästi liipaisin ja kytke kone irti
paineilmaverkosta.
• Käytä FACOMIN suosittelemia lisävarusteita.
• Muiden kuin alkuperäisten FACOM-varaosien käyttö voi vaikuttaa
haitallisesti turvallisuuteen ja koneen suorituskykyyn ja johtaa takuun
peruuntumiseen.
Korjaukset saa tehdä vain sallittu ja ammattitaitoinen korjaamo. Tiedustele
lähimmältä FACOM myyjältä.
HUOMIO
Älä käytä vaurioituneita, repeytyneitä tai turmeltuneita
letkuja ja liittimiä.
Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, suojakäsineitä,
turvajalkineita sekä kuulonsuojaimia.
Paineilmakoneet voivat täristä käytön aikana.
Tärinä, toistuvat liikkeet ja epämiellyttävät asennot voivat
aiheuttaa kipua käsissä ja käsivarsissa.
Lopeta koneen käyttö, jos sinulla on epämiellyttäviä oireita
tai tunnet pistelyä tai kipua.
Käy lääkärissä ennen, kuin aloitat koneen käytön uudelleen.
Pysyttele valppaana ja käytä tervettä järkeä ja säilytä
tarkkaavaisuus koneen käytön aikana.
Älä kanna konetta letkusta.
Pysyttele aina tasapainossa ja tukevassa asennossa. Älä
kurkota liikaa eteenpäin tämän koneen käytön aikana.
Älä käytä konetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena tai jos olet väsynyt.
Katkaise aina paineilmasyöttö ja kytke irti syöttöletku
ennen, kuin asennat, irrotat tai säädät lisävarusteita tähän
koneeseen tai ennen, kuin alat tekemään mitä tahansa
huoltotöitä siihen.
Määrättyjen materiaalien työstöstä syntyvä pöly voi olla
terveydelle vaarallista.
Tutustu työstettävän materiaalin koostumukseen ja käytä
sopivia turvalaitteita. Epävarmassa tapauksessa, käytä
parasta mahdollista suojaa.
KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO
VOITELU
PAINEILMAVERKKOA KOHTI
Käytä aina voitelulaitetta näiden koneiden kanssa. Suosittelemme seuraavan
voitelu- ja säätösuodattimen käyttöä: FACOM N.580.
PÄÄPUTKI - KOKO VÄHINTÄÄN KOLME
KERTAA KONEEN ILMANOTTOAUKON
LÄPIMITTA
PAINEILMAKONETTA
KOHTI
HÄTÄPYSÄYTYSVENTTIILI
SUODATIN
VOITELULAITE
Kahdeksan käyttötunnin välein, jos paineilmaverkossa ei ole voitelulaitetta,
ruiskuta 1/2 - 1 cm3 voiteluainetta koneen tuloliittimestä.
SÄÄDIN
TOISIOPUTKI - KOKO VÄHINTÄÄN
KOMPRESSORI
KAKSI KERTAA KONEEN ILMANOTTOAUKON LÄPIMITTA
TYHJENNÄ SÄÄNNÖLLISESTI
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ HIOMAKONETTA ILMAN SUOJUSTA
KÄYTÄ STANDARDIN EN 12413 MUKAISIA LAIKKOJA
➠
Hiomalaikka
Moottorin
teho
➠
Malli
Ø 16 mm
Melutaso
Paine dB(A)
Teho dB(A)
Paine dB(C)
k*
k*
k*
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Malli
Tyhjäkäynti
Ilmankulutus
Käyttöpaine
Paino
Mitat
rpm
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = mittaustuloksen epävarmuus (dB)
87,7
3
98,7
3
104
** k = mittaustuloksen epävarmuus (m/s²)
3
Tärinätaso
m/s2
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
YHDENMUKAISUUSILMOITUS
FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, ILMOITTAA OMALLA VASTUULLA, ETTÄ TUOTE:
V.462F – PAINEILMAKÄYTTÖINEN FACOM MERKKINEN KULMAHIOMAKONE Ø 100 mm
- ON KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY VAATIMUSTEN MUKAINEN
- ON YHDENMUKAISTETUN STANDARDIN EN ISO 11148-7: 2011 VAATIMUSTEN MUKAINEN
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
FACOM - LAADUNVALVONTAJOHTAJA
CS
POZOR
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘILOŽENY.
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE. NENIČTE JE.
ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN SDĚLIT INFORMACE Z TÉTO PŘÍRUČKY ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍ.
NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH UPOZORNĚNÍ MŮŽE VÉST KE ZRANĚNÍ.
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU
nebezpečných situací jako je nadměrná rychlost, roztržení dílů, vyšší točivý
• BRUSKY VYBAVENÉ ODŘEZÁVACÍMI NEBO ROZŘEZÁVACÍMI
moment nebo vyšší síla, která by mohla zničit zařízení a jeho příslušenství
BRUSNÝMI KOTOUČI JSOU URČENY POUZE K ODŘEZÁVÁNÍ NEBO
nebo díl, na kterém je práce prováděna.
ROZŘEZÁVÁNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ NEBO DÍLŮ ZE SLITINY (HLINÍK,
• Ujistěte se, že všechny hadice a všechny spojky mají správné rozměry a
MOSAZ, BRONZ atd.). V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI JINÉHO POUŽITÍ NENESE
jsou dobře utažené.
FACOM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.
• Vždy používejte suchý, čistý a namazaný vzduch s maximálním tlakem
TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ KONSTRUOVÁNO PRO POUŽITÍ VE VÝBUŠNÉM
6,2 bar. Prach, korozivní výpary a/nebo nadměrná vlhkost mohou poškodit
PROSTŘEDÍ.
motor pneumatického zařízení.
Použití toho zařízení a příslušenství musí odpovídat pokynům v tomto návodu.
• Zařízení nikdy nemažte hořlavými nebo těkavými kapalinami jako je
Použití tohoto zařízení k jiným operacím může znamenat riziko nebezpečné
kerosin, nafta nebo benzín.
situace pro osoby i okolní prostředí.
• Neodstraňujte žádné etikety. Poškozenou etiketu vyměňte.
• Toto zařízení musí být vždy používáno, kontrolováno a udržováno v souladu
• Doporučuje se použití zavěšené hadice.
s veškerými předpisy (místními, oblastními, federálními a vnitrostátními), které
Rychlospojka připojená přímo na přívodní přípojku zvyšuje hmotnost zařízení
se vztahují na pneumatická zařízení držená/ovládaná rukou.
a snižuje tak jeho ovladatelnost.
• Pro zajištění bezpečnosti, optimálních výkonů a maximální životnosti dílů
• Pneumatické zařízení musí být vybaveno a připojeno k síti stlačeného
musí být toto zařízení připojeno k napájení stlačeného vzduchu maximálně
vzduchu pomocí rychlospojek, aby se usnadnilo jeho vypnutí v případě
6,2 bar (620 kPa) na vstupu, pomocí pružné hadice o vnitřním průměru
nebezpečí.
10 mm.
• Na konci životnosti se doporučuje zařízení demontovat, zbavit díly
• Překročení tohoto maximálního provozního tlaku 6,2 bar znamená riziko
mastnoty a roztřídit je podle materiálu tak, aby bylo možné je recyklovat.
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ
• Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nedochází k nebezpečné interakci
s bezprostředním okolím (výbušný plyn, hořlavá nebo nebezpečná kapalina,
neznámé potrubí, elektrický kabel atd.).
• Před připojením zařízení k přívodu vzduchu zkontrolujte, zda kohoutek není
zablokovaný v zapnuté poloze nějakou překážkou a zda žádný nástroj pro
seřízení nebo montáž nezůstal na místě.
• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti pomocí rychlospojky a zda je ventil
pro uzavření vzduchu v blízkosti, aby bylo možné v případě zablokování, roztržení
nebo jiné nehody vzduch okamžitě uzavřít.
• Ruce, volný oděv a dlouhé vlasy se nesmí dostat do blízkosti rotujícího konce
zařízení.
• Než zařízení uvedete do chodu, zkontrolujte polohu přepínacího systému.
• Mějte na paměti a nezapomínejte, že každé zařízení s motorem se může při
spuštění a během používání prudce pohnout.
• Ujistěte se, že celek, na němž se pracuje, je řádně znehybněný.
• V případě zablokování okamžitě uvolněte kohoutek a odpojte přístroj od sítě
stlačeného vzduchu.
• Používejte příslušenství doporučené společností FACOM.
• Použití jiných náhradních dílů než originálních od firmy FACOM může vést ke
snížení bezpečnosti, snížit výkon zařízení a rovněž ruší veškeré záruky.
Opravy smí provádět pouze oprávněný kvalifikovaný odborník. Za tímto účelem
kontaktujte svého nejbližšího prodejce FACOM.
POZOR
Nepoužívejte poškozené, roztržené nebo zničené hadice či spojky.
Používejte ochranné vybavení, jako jsou brýle, rukavice,
bezpečnostní obuv a ochrana sluchu.
Pneumatická zařízení mohou během použití vibrovat.
Vibrace, opakované pohyby a nepohodlná poloha mohou způsobit
bolesti v rukou a pažích.
V případě nepohodlí, mravenčení nebo bolesti zařízení dále
nepoužívejte.
Než budete pokračovat v práci, vyhledejte lékaře.
Buďte ostražití, zkontrolujte správný směr a při používání zařízení
dávejte pozor.
Zařízení nepřenášejte za hadici.
Při práci s určitými materiály může být expozice prachu
nebezpečná pro zdraví.
Seznamte se se složením zpracovávaného materiálu a použijte
vhodné bezpečnostní prvky. V případě pochybností použijte
maximální ochranu.
Zachovávejte vyváženou a pevnou polohu. Při používání tohoto
zařízení se nepředklánějte příliš dopředu.
Zařízení nepoužívejte, pokud jste pod vlivem drog, léků nebo pokud
jste unavení.
Před instalací, sejmutím nebo přidáním příslušenství na zařízení
nebo prováděním jakékoli údržby vždy odpojte přívod stlačeného
vzduchu a odpojte přívodní hadici.
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU
MAZÁNÍ
HLAVNÍ POTRUBÍ MINIMÁLNĚ
3NÁSOBEK ROZMĚRU PŘÍVODU
VZDUCHU DO ZAŘÍZENÍ
K SÍTI
STLAČENÉHO
VZDUCHU
K PNEUMATICKÉMU
ZAŘÍZENÍ
Vždy používejte se zařízením maznici. Doporučujeme použití následující
filtru-regulátoru-maznice: FACOM N.580.
NOUZOVÉ UZAVÍRACÍ
ŠOUPÁTKO
FILTR
MAZNICE
Každých osm hodin provozu, pokud v síti stlačeného vzduchu není
používána maznice, vstříkněte 1/2 až 1 cm3 přes přívodní přípojku zařízení.
REGULÁTOR
VEDLEJŠÍ POTRUBÍ MINIMÁLNĚ
2NÁSOBEK ROZMĚRU PŘÍVODU
VZDUCHU DO ZAŘÍZENÍ
PRAVIDELNĚ
VYPRAZDŇUJTE
KOMPRESOR
BRUSKU NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ OCHRANNÉHO KRYTU
POUŽÍVEJTE BRUSKY ODPOVÍDAJÍCÍ NORMĚ EN 12413
➠
➠
Model
Ø 16 mm
Odřezávací
brusný kotouč
Výkon motoru
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Model
Rychlost
naprázdno
Spotřeba vzduchu
Provozní tlak
Hmotnost
Rozměry
ot/min
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = nejistota měření v dB
Hladina hluku
Tlak dB(A)
Výkon dB(A)
k*
87,7
3
Tlak dB(C)
k*
98,7
3
** k = nejistota měření v m/s²
Úroveň vibrací
m/s²
k*
104
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, PROHLAŠUJEME NA SVOU ODPOVĚDNOST, ŽE VÝROBEK
V.462F – PNEUMATICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA Ø 100 mm Značka FACOM
- ODPOVÍDÁ USTANOVENÍM STROJNÍ SMĚRNICE 2006/42/ES
- A JE V SOULADU S USTANOVENÍMI HARMONIZOVANÉ EVROPSKÉ NORMY EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
LEDEN 20.01.2010
ŘEDITEL ODD. KVALITY FACOM
HU
FIGYELEM!
EZ A TÁJÉKOZTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ.
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT. ŐRIZZE MEG GONDOSAN A BENNE LÉVŐ INFORMÁCIÓKAT. NE SEMMISÍTSE MEG!
A MUNKÁLTATÓ KÖTELES KÖZÖLNI AZ ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT A SZERSZÁMOT HASZNÁLÓ MUNKAVÁLLALÓKKAL.
AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET.
A SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE
• A SORJÁZÓ VAGY DARABOLÓ KORONGOKKAL ELLÁTOTT CSISZOLÓK
KIZÁRÓLAG FÉM VAGY FÉMÖTVÖZET (ALUMÍNIUM, SÁRGARÉZ, BRONZ, STB.)
MUNKADARABOK SORJÁZÁSÁRA ILLETVE DARABOLÁSÁRA ALKALMASAK. MÁS
CÉLRA VALÓ HASZNÁLAT ESETÉN A FACOM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET.
A SZERSZÁM ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNÁLATRA NEM
ALKALMAS.
A szerszámot és tartozékait kizárólag a jelen útmutató utasításainak megfelelően lehet
használni. A szerszám ettől eltérő műveletekre történő használata következtében a
személyekre és a környezetre nézve veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.
• A szerszám üzemeltetése, ellenőrzése és karbantartása során minden esetben be kell
tartani a kézben tartott/kézi vezérlésű pneumatikus szerszámokra vonatkozó valamennyi
(helyi, megyei, szövetségi, nemzeti) jogszabályt.
• Az alkatrészek biztonsága, optimális teljesítménye és maximális élettartama érdekében
a szerszámot minden esetben maximum 6,2 bar (620 kPa) bemeneti nyomású sűrített
levegőhöz kell csatlakoztatni, 10 mm belső átmérőjű pneumatikus csővel.
• A fent említett 6,2 bar-os maximális használati nyomás túllépése veszélyes helyzetek
kockázatával jár - például a szerszám túl nagy sebessége, az alkatrészek törése,
túlságosan nagy nyomaték vagy erő kialakulása -, amely tönkreteheti a gépet vagy
tartozékait, illetve az éppen megdolgozott munkadarabot.
• Győződjön meg róla, hogy minden flexibilis cső és csatlakozás megfelelő méretű és
megfelelően illeszkedik.
• Mindig száraz, tiszta és kenőanyagot tartalmazó levegőt használjon, maximum 6,2
bar nyomással. A por, a korrozív hatású füstök és/vagy a túlzott nedvességtartalom
károsíthatják a pneumatikus szerszámok motorját.
• Soha ne kenje a szerszámokat gyúlékony vagy párolgó folyadékokkal, például
kerozinnal, gázolajjal vagy benzinnel.
• Ne távolítsa el a címkéket. A károsodott feliratokat cserélje újakra.
• A felfüggesztett flexibilis cső használata ajánlott.
A közvetlenül a bejövő csatlakozáshoz illesztett gyorscsatlakozás növeli a szerszám
súlyát, és így csökkenti a könnyű kezelhetőségét.
• A pneumatikus szerszámok és a sűrített levegő rendszer között gyorscsatlakozásokat
kell kialakítani, megkönnyítve a gép leállítását veszély esetén.
• Élettartama végén a szerszámot ajánlott szétszerelni, valamint az alkatrészeket
zsírtalanítani és alapanyaguk szerint szétválogatni, ezzel is elősegítve az alkatrészek
újrahasznosíthatóságát.
A SZERSZÁM HASZNÁLATA
• A szerszám használatát megelőzően ellenőrizze, hogy nem léphet-e veszélyes
kölcsönhatásba a közvetlen környezettel (robbanásveszélyes gáz, gyúlékony vagy
veszélyes folyadék, ismeretlen csatorna, elektromos huzal vagy kábel, stb.).
• A szerszám sűrített levegőre való csatlakoztatását megelőzően ellenőrizze, hogy
a kezelőgomb nem ragadt-e be bekapcsolt állásban, és hogy a beállító vagy
összeszerelő szerszámok el lettek távolítva.
• Ellenőrizze, hogy a szerszám gyorscsatlakozóval csatlakozik a hálózathoz, és a
biztonsági levegőszelep könnyen elérhető, hogy a szerszám beragadása, eltörése
vagy más baleset esetén azonnal el lehessen zárni a levegőt.
• Tartsa távol a kezét, a lebegő ruhadarabokat és a hosszú hajat a szerszám forgó
alkatrészeitől.
• A szerszám bekapcsolása előtt ellenőrizze a forgásirány-szabályozó állását.
• Gondoljon rá és ne feledkezzen meg róla, hogy a beüzemeléskor és a használat
folyamán minden motoros szerszámnál előfordulhatnak hirtelen erős rántások.
• Győződjön meg róla, hogy a munkafelület megfelelően stabilan rögzítve van.
• A szerszám elakadása esetén azonnal engedje fel a vezérlőgombot, és
kapcsolja le a szerszámot a sűrített levegő rendszerről.
• Használjon a FACOM által ajánlott tartozékokat.
• Az eredeti FACOM alkatrészektől eltérő alkatrészek használata a biztonság
csökkenésének kockázatával jár, gyengíti a gép teljesítményét, és a garancia
megszűnését vonja magával.
A javításokat csak megfelelő képesítéssel és engedélyekkel rendelkező szakember
végezheti. Forduljon a legközelebbi FACOM viszonteladóhoz!
FIGYELEM!
Ne használjon sérült, repedezett vagy károsodott pneumatikus
vezetékeket.
Használjon védőfelszereléseket, például védőszemüveget,
védőkesztyűt, biztonsági bakancsot valamint fülvédő felszerelést.
A pneumatikus szerszámok használata közben rezgés keletkezhet.
A szerszám rezgése, az ismétlődő mozdulatok és a kényelmetlen
testhelyzetek fájdalmat okozhatnak a kézben és a karban.
Kényelmetlen érzés, viszketés, fájdalmak esetén hagyja abba a
szerszám használatát.
Mielőtt újra használatba venné a szerszámot, forduljon orvoshoz.
A szerszám használata közben őrizze meg éberségét, józan
ítélőképességét és odafigyelését.
Ne mozgassa a szerszámot a pneumatikus vezetéknél fogva.
Ügyeljen a kiegyensúlyozott és biztos testhelyzetre. A szerszám
használata közben ne hajoljon túlságosan előre.
Ne használja az eszközt drogok, alkohol vagy gyógyszer hatása
alatt, illetve ha kimerültséget érez.
A tartozékok felrakása, leszerelése és beállítása, illetve minden
karbantartási művelet megkezdése előtt minden esetben zárja
el a sűrített levegő ellátást, és csatlakoztassa le a pneumatikus
levegővezetéket a szerszámról.
Egyes anyagokkal való munkavégzéskor a porártalomnak való
kitettség veszélyes lehet az egészségre.
Tájékozódjon a megmunkált anyag összetételéről, és használjon
ennek megfelelő biztonsági elemeket. Ha kételyei vannak,
törekedjen a maximális védelemre.
A SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE
KENÉS
A SZERSZÁM LEVEGŐ BEMENET MÉRETÉHEZ KÉPEST MINIMUM 3-SZOROS
NAGYSÁGÚ FŐ VEZETÉKRENDSZER
SŰRÍTETT LEVEGŐ
HÁLÓZAT FELÉ
A szerszámhoz mindig használjon megfelelő kenőanyagot. A gyártó által
javasolt szűrő-szabályozó-kenőanyag folyadék: FACOM N.580.
PNEUMATIKUS
GÉP FELÉ
VÉSZLEÁLLÍTÓ SZELEP
SZŰRŐ
KENŐANYAG
Amennyiben a sűrített levegő rendszerben nincs kenőanyag-adagolás,
minden nyolc órányi működést követően juttasson be 1/2 – 1 cm3
kenőanyagot a gép bemeneti csatlakozásán keresztül.
SZABÁLYOZÓ
A SZERSZÁM LEVEGŐ BEMENET MÉRETÉHEZ KÉPEST MINIMUM 2-SZERES
NAGYSÁGÚ MELLÉKVEZETÉK-RENDSZER
KOMPRESSZOR
RENDSZERESEN CSERÉLJEN
OLAJAT
SOHA NE HASZNÁLJA A CSISZOLÓT A VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜL
HASZNÁLJON AZ EN 12413 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ CSISZOLÓT
➠
Sorjázó korong
Motor
teljesítmény
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Modell
Üres forgási
sebesség
V.462F
➠
Modell
Ø 16 mm
Zajszint
Nyomás – dB(A)
Teljesítmény – dB(A)
k*
Nyomás – dB(C)
k*
k*
3
98,7
Levegőfogyasztás
Használati
nyomás
Súly
Méretek
ford./perc
l/perc
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
* k = mérési bizonytalanság – dB
87,7
Rezgésszint
m/s²
3
104
** k = mérési bizonytalanság – m/s²
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
MI, A FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, SAJÁT FELELŐSSÉGÜNKRE KIJELENTJÜK, HOGY A
KÖVETKEZŐ TERMÉK: V.462F – LEVEGŐS SAROKCSISZOLÓ Ø 100 mm MÁRKA: FACOM
- MEGFELEL A 2006/42/EK „GÉPEK” IRÁNYELV RENDELKEZÉSEINEK
- ÉS MEGFELEL AZ EN ISO 11148-7: 2011 HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY RENDELKEZÉSEINEK
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
A FACOM MINŐSÉGIGAZGATÓJA
RO
ATENŢIE
SUNT ANEXATE INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA.
CITIŢI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA MAŞINA. PĂSTRAŢI CU GRIJĂ ACESTE INSTRUCŢIUNI. NU LE DISTRUGEŢI.
ANGAJATORUL ARE OBLIGAŢIA DE A COMUNICA INFORMAŢIILE DIN ACEST MANUAL ANGAJAŢILOR CARE UTILIZEAZĂ ACEASTĂ MAŞINĂ.
NERESPECTAREA URMĂTOARELOR AVERTISMENTE POATE CAUZA VĂTĂMĂRI CORPORALE.
da naştere unor situaţii periculoase, cum ar fi viteza excesivă, ruperea
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII
elementelor, un cuplu superior sau o forţă superioară putând distruge
• MAŞINILE DE POLIZAT ECHIPATE CU DISCURI PENTRU DEBAVURARE
maşina şi accesoriile acesteia, sau piesa la care se lucrează.
SAU TĂIERE SUNT CONCEPUTE NUMAI PENTRU POLIZAREA ŞI
• Asiguraţi-vă că toate furtunurile şi racordurile sunt dimensionate corect şi
DEBAVURAREA PIESELOR METALICE SAU DIN ALIAJ (ALUMINIU,
sunt strânse corespunzător.
ALAMĂ, BRONZ etc.) FACOM ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA ÎN
• Utilizaţi întotdeauna aer uscat, curat şi lubrifiat, la o presiune de
CAZUL ORICĂRUI ALT TIP DE UTILIZARE. ACEASTĂ MAŞINĂ NU ESTE
maximum 6,2 bari. Praful, vaporii corozivi şi/sau umiditatea excesivă pot
CONCEPUTĂ PENTRU A FI UTILIZATĂ ÎN MEDIU EXPLOZIV.
deteriora motorul unei maşini pneumatice.
Utilizarea acestei maşini şi a accesoriilor sale trebuie să respecte
• Nu lubrifiaţi maşinile cu lichide inflamabile sau volatile precum kerosenul,
instrucţiunile din prezentul manual. Utilizarea acestei maşini în alte scopuri
motorina sau benzina.
ar putea genera riscuri pentru oameni şi pentru mediul din imediata
• Nu îndepărtaţi nicio etichetă. Înlocuiţi etichetele deteriorate.
apropiere.
• Se recomandă utilizarea unui furtun suspendat.
• Exploatarea, inspecţia şi întreţinerea acestei maşini trebuie să efectuate
Conectarea directă a unui racord rapid la racordul de admisie creşte
respectând toate reglementările (locale, departamentale, federale şi
greutatea maşinii şi, prin urmare, reduce manevrabilitatea acesteia.
naţionale) aplicabile maşinilor pneumatice operate/acţionate manual.
• Maşina pneumatică trebuie să fie echipată şi conectată la reţeaua de aer
• Pentru a garanta securitatea, performanţele optime şi durata de viaţă
comprimat prin racorduri rapide, pentru a facilita oprirea în caz de pericol.
maximă a pieselor, maşina trebuie conectată la o alimentare cu aer
• La sfârşitul duratei de viaţă a maşinii, se recomandă demontarea
comprimat de maximum 6,2 bari (620 kPa) la intrare, printr-un furtun cu
acesteia, degresarea pieselor şi separarea lor în funcţie de material, astfel
diametrul interior de 10 mm.
încât acestea din urmă să poată fi reciclate.
• Depăşirea acestei presiuni maxime de utilizare de 6,2 bari ar putea
UTILIZAREA MAŞINII
• Înainte de a utiliza maşina, asiguraţi-vă că nu are loc o interacţiune
periculoasă cu mediul din imediata apropiere (gaz exploziv, lichid
inflamabil sau periculos, canalizare necunoscută, învelişul cablului electric,
cablul electric etc.).
• Înainte de a conecta maşina la alimentarea cu aer, verificaţi ca trăgaciul
să nu fie blocat de un obstacol în poziţia de funcţionare şi ca să nu se fi
uitat îndepărtarea niciunei scule de reglaj sau montaj.
• Verificaţi dacă maşina este conectată la reţea printr-un racord rapid şi
dacă în apropiere se află un robinet pentru a opri imediat alimentarea cu
aer în cazul unui blocaj, ruptură sau alt incident.
• Ţineţi mâinile, îmbrăcămintea largă şi părul lung la distanţă de
extremitatea rotativă a maşinii.
• Înainte de a pune maşina în funcţiune, verificaţi poziţia sistemului de inversare.
• Reţineţi că orice maşină cu motor poate efectua mişcări bruşte în timpul
punerii în funcţiune şi pe parcursul utilizării.
• Asiguraţi-vă că ansamblul pe care se lucrează este bine fixat.
• În cazul unui blocaj, eliberaţi imediat trăgaciul şi deconectaţi maşina de
la reţeaua de aer comprimat.
• Utilizaţi accesoriile recomandate de FACOM.
• Utilizarea altor piese de schimb decât cele originale FACOM
poate determina apariţia unor riscuri legate de siguranţă şi reducerea
performanţelor maşinii, şi anulează toate garanţiile.
Reparaţiile trebuie efectuate numai de către depanatori calificaţi autorizaţi.
Luaţi legătura cu cel mai apropiat distribuitor FACOM.
ATENŢIE
Nu utilizaţi furtunuri sau racorduri deteriorate, destrămate sau
stricate.
Utilizaţi echipamente de protecţie precum ochelari, mănuşi şi
încălţăminte de protecţie, precum şi dispozitive de protecţie auditivă.
Maşinile pneumatice pot vibra în timpul utilizării.
Vibraţiile, mişcările repetitive şi poziţiile neconfortabile pot cauza
dureri la nivelul mâinilor şi braţelor.
În caz de disconfort, furnicături sau dureri, întrerupeţi utilizarea
maşinii.
Consultaţi un medic înainte de a utiliza scula din nou.
În timpul utilizării maşinii, fiţi precaut, raţional şi atent.
Întrerupeţi întotdeauna alimentarea cu aer comprimat şi decuplaţi
furtunul de alimentare înainte de a instala, demonta sau regla
orice accesoriu pe maşină, sau înainte de a efectua o lucrare de
întreţinere la maşină.
Nu transportaţi maşina ţinând-o de furtun.
Păstraţi o poziţie echilibrată şi fermă. Nu vă aplecaţi prea mult în
faţă în timpul utilizării maşinii.
Nu utilizaţi maşina sub influenţa drogurilor, a băuturilor alcoolice şi
a medicamentelor, sau dacă sunteţi obosit.
În timpul lucrului pe anumite materiale, expunerea la praf poate fi
periculoasă pentru sănătate.
Ţineţi cont de compoziţia materialului pe care lucraţi şi utilizaţi
elementele de securitate adaptate. Dacă nu sunteţi sigur, utilizaţi
maximum de protecţie.
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII
LUBRIFIEREA
SPRE REŢEAUA DE
AER COMPRIMAT
ŢEAVĂ PRINCIPALĂ CU DIMENSIUNEA DE
CEL PUŢIN 3 ORI MAI MARE DECÂT CEA A
ADMISIEI DE AER A MAŞINII
SPRE MAŞINA
PNEUMATICĂ
Utilizaţi întotdeauna un lubrificator cu aceste maşini. Recomandăm folosirea
următorului filtru-regulator-lubrificator: FACOM N.580.
ROBINET PENTRU
OPRIREA DE URGENŢĂ
FILTRU
LUBRIFICATOR
REGULATOR
LINIE SECUNDARĂ CU DIMENSIUNEA
DE CEL PUŢIN 2 ORI MAI MARE DECÂT
CEA A ADMISIEI DE AER A MAŞINII
La fiecare opt ore de funcţionare, dacă nu se utilizează un lubrificator la
reţeaua de aer comprimat, injectaţi între 1/2 şi 1 cm3 prin racordul de
admisie al maşinii..
COMPRESOR
GOLIŢI REGULAT
NU UTILIZAŢI NICIODATĂ MAŞINA DE POLIZAT FĂRĂ CARTERUL DE PROTECŢIE
UTILIZAŢI DISCURI CONFORME STANDARDULUI EN 12413
➠
➠
Model
Ø 16 mm
Disc pentru
debavurare
Puterea
motorului
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Model
Turaţie în gol
Consum de aer
Presiune de
utilizare
Greutate
Dimensiuni
rot/min
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = incertitudine de măsurare în dB
Nivel de zgomot
Presiune dB(A)
Putere dB(A)
Presiune dB(C)
k*
k*
k*
87,7
3
98,7
3
104
** k = incertitudine de măsurare în m/s²
3
Nivel de vibraţii
m/s²
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
NOI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE (FRANŢA), DECLARĂM PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ
PRODUSUL V.462F – MAŞINĂ DE POLIZAT UNGHIULARĂ PNEUMATICĂ Ø 100 mm marca FACOM
- RESPECTĂ PREVEDERILE DIRECTIVEI 2006/42/CE REFERITOARE LA MAŞINI
- ŞI RESPECTĂ DISPOZIŢIILE STANDARDULUI EUROPEAN ARMONIZAT EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI PENTRU CALITATE FACOM
BG
ВНИМАНИЕ
ТУК Е ПРИЛОЖЕНА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.
ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА. ЗАПАЗЕТЕ ГРИЖЛИВО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. НЕ ГИ УНИЩОЖАВАЙТЕ.
РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДАДЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ТАЗИ МАШИНА.
НЕСПАЗВАНЕТО НА ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНИЯ.
ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• ШЛАЙФМАШИНИТЕ, СНАБДЕНИ С АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА ОТЛИВКИ ИЛИ ЗА РЯЗАНЕ, СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ
САМО ЗА ШЛАЙФАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ МЕТАЛ ИЛИ СПЛАВ
(АЛУМИНИЙ, МЕСИНГ, БРОНЗ и др.). ЗА ВСЯКО ДРУГО ИЗПОЛЗВАНЕ
FACOM НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ.
ТАЗИ МАШИНА НЕ Е ПРЕДВИДЕНА, ЗА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА В
ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА.
Използването на тази машина и спомагателното оборудване към нея трябва
да отговаря на указанията в тази инструкция. Използването на машината за
други операции би могло да доведе до риск от създаване на опасна ситуация
за персонала и близкото обкръжение.
• Тази машина трябва да бъде експлоатирана, контролирана и поддържана
съгласно всички нормативни документи (местни, областни, федерални и
национални) относно пневматичните машини, държани/командвани ръчно.
• За нуждите на безопасността, за оптимални работни характеристики и
максимална продължителност на живот на частите машината трябва да бъде
захранвана със сгъстен въздух с максимум 6,2 bar (620 kPa) при влизане, с
гъвкав маркуч с вътрешен диаметър 10 mm.
• Надвишаването на това работно налягане от посочените максимум 6,2 bar
ще доведе до рискове от създаване на опасни ситуации като надвишаване
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА
• Преди използването на машината се уверете, че няма опасно
взаимодействие с обкръжаващата среда (експлозивен газ, запалителна или
опасна течност, непозната канализация, електрически канал или кабел и т.н.).
• Преди да свържете машината с устройството за подаване на въздух, проверете
дали спусъкът не е блокиран в позиция „вкл.“ от някакво препятствие и дали
инструмент за регулиране или монтиране не е останал в работна позиция.
• Проверете дали машината е свързана към мрежата чрез бърза муфа и дали
клапанът за прекъсване на въздуха е наблизо, за да се прекъсне веднага
въздухът в случай на блокиране, скъсване или всякакъв друг инцидент.
• Дръжте ръцете, висящи дрехи и дълги коси далече от въртящия се край на
машината.
• Проверете позицията на системата за промяна на посоката на въртене
преди пускането на машината.
на скоростта, счупване на елементи, по-голям въртящ момент или по-голяма
сила, които могат да разрушат машината и нейното допълнително оборудване
или машинната част, върху която се извършва работата.
• Уверете се, че всички гъвкави маркучи и муфи са правилно оразмерени и
добре стегнати.
• Винаги използвайте сух въздух, чист и смазан, с максимално налягане
от 6,2 bar. Прахът, корозивният дим и/или прекалената влажност могат да
повредят мотора на една машина с пневматично задвижване.
• Никога не смазвайте машините с горими или летливи течности като керосин,
газьол или бензин.
• Не махайте етикетите. Заменяйте всеки повреден етикет.
• Използването на окачена гъвкава тръба е препоръчително.
Бързо свързване чрез муфа, прикачена директно към приемащата муфа,
увеличава теглото на машината и вследствие на това намалява нейната
маневреност.
• Пневматичната машина трябва да бъде оборудвана и свързана към мрежата
за сгъстен въздух чрез бързи свързващи муфи за улеснение на нейното
спиране в случай на опасност.
• В края на живота на машината е препоръчително тя да се демонтира, да се
изчистят частите от смазките и да се разделят в зависимост от използваните
материали, за да могат да бъдат рециклирани.
• Бъдете предвидливи и не забравяйте, че всяка машина с мотор може да
произведе резки удари по време на пускането й в ход и по време на нейното
използване.
• Уверете се, че всички предмети в работната зона са неподвижни.
• В случай на блокиране пуснете незабавно спусъка и откачете машината от
мрежата за сгъстен въздух.
• Използвайте само препоръчано от FACOM допълнително оборудване.
• Използването на други резервни части, а не оригинални части на FACOM,
може да доведе до риск и да наруши безопасността, да влоши работните
характеристики на машината и да анулира всички гаранции.
Поправките трябва да бъдат извършвани само от квалифицирани и
оторизирани технически лица, извършващи ремонтни дейности. Обърнете се
към най-близкия дистрибутор на FACOM.
ВНИМАНИЕ
Не използвайте повредени, разнищени или повредени гъвкави
тръби или муфи.
Пневматичните машини могат да вибрират по време на
използването им.
Вибрациите, повтарящите се движения и неудобното положение на
тялото могат да причинят болки в дланите и ръцете.
Спрете да използвате машината в случай на дискомфорт,
сърбежи или болки.
Консултирайте се с лекар преди повторна употреба на уреда.
Не пренасяйте машината, като държите за гъвкавия й маркуч.
Поддържайте уравновесена и стабилна позиция. Не се
навеждайте много напред по време на използването на тази
машина.
Не използвайте машината под въздействие на наркотици,
алкохол, медикаменти или ако сте изморени.
Използвайте защитно оборудване като очила, ръкавици, обувки
за безопасност, както и за акустична защита.
Останете бдителни и проявявайте здрав разум и внимание по
време на използването на машината.
Прекъсвайте винаги захранването със сгъстен въздух
и изключвайте гъвкавата захранваща тръба, преди да
инсталирате, сложите или сглобите всяко допълнително
оборудване върху тази машина или да предприемете каквато и
да е операция, свързана с поддръжката на машината.
При работа върху някои материали излагането на прахообразни
частици от тях може да бъде опасно за здравето.
Запознайте се със структурата на обработвания материал и
използвайте адаптирани към нея елементи за безопасност.
При съмнение използвайте максимална защита.
ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
СМАЗВАНЕ
ГЛАВНА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА
С РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 3 ПЪТИ
ПО-ГОЛЯМ ОТ ТОЗИ ЗА ПОДАВАНЕ НА
ВЪЗДУХ НА МАШИНАТА
КЪМ МРЕЖАТА ЗА
СГЪСТЕН ВЪЗДУХ
КЪМ
ПНЕВМАТИЧНАТА
МАШИНА
Винаги използвайте смазващо вещество с тези машини. Ние
препоръчваме използването на следния филтър, регулиращ
смазващото вещество: FACOM N.580.
ШИБЪР ЗА
АВАРИЙНО
СПИРАНЕ СМАЗВАЩО
На всеки 8 часа работа, ако не се използва смазващо вещество върху
мрежата за сгъстен въздух, да се инжектира ½ до 1 см3 чрез муфата за
вкарване на машината.
ФИЛТЪР
УСТРОЙСТВО
РЕГУЛАТОР
ВТОРОСТЕПЕННА
ЛИНИЯ С РАЗМЕР
КОМПРЕСОР
ДА СЕ ИЗТОЧВА
РЕДОВНО
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ШЛАЙФМАШИНАТА БЕЗ ПРЕДПАЗНАТА КАСЕТА
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДИСКОВЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА СТАНДАРТ EN 12413
➠
V.462F
Модел
V.462F
Абразивен диск за
почистване на отливки
Мощност на
мотора
мм
kW
Ø 100
0,75
➠
Модел
Ø 16 mm
Ниво на шума
Налягане dB(A)
Мощност dB(A)
k*
87,7
3
Налягане dB(C)
k*
98,7
k*
3
104
Скорост на
празен ход
Консумация на
въздух
Работно
налягане
Тегло
Размери
rpm
l/min
bar
kg
мм
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
* k = грешка при измерване в dB
Ниво на вибрация
м/сек²
** k = грешка при измерване в m/s²
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НИЕ, ОТ FACOM S.A.S., УЛ. „ГУСТАВ АЙФЕЛ“ №6/8 - ПК 99 - 91 423 МОРАНЖИ СЕДЕКС, ФРАНЦИЯ [6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE], ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПОЕМАМЕ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ V.462F – ПНЕВМАТИЧНА
ЪГЛОВА ШЛАЙФМАШИНА Ø 100 mm МАРКА FACOM
- ОТГОВАРЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДИРЕКТИВАТА „МАШИНИ“ 2006/42/ЕО
- ОТГОВАРЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
ДИРЕКТОР ПО КАЧЕСТВОТО НА FACOM
SK
UPOZORNENIE
SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE. NEZAHOĎTE HO.
ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ INFORMOVAŤ SVOJICH ZAMESTNANCOV O POKYNOCH UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE.
V PRÍPADE NEDODRŽANIA NASLEDUJÚCICH UPOZORNENÍ HROZÍ RIZIKO ZRANENIA.
nadmerná rýchlosť, prasknutie častí, vyšší krútiaci moment alebo vyššia
ZAPNUTIE ZARIADENIA
sila, ktoré môžu poškodiť zariadenie a jeho príslušenstvo alebo diel, na
• BRÚSKY VYBAVENÉ BRÚSNYM ALEBO REZNÝM KOTÚČOM SÚ
ktorom sa daný úkon vykonáva.
URČENÉ IBA NA BRÚSENIE A ZAČISŤOVANIE HRÁN KOVOVÝCH
• Dbajte na to, aby boli všetky hadice a prípojky správne dimenzované a
ALEBO ZLIATINOVÝCH (HLINÍK, MOSADZ, BRONZ a pod.)
dobre utiahnuté.
OBROBKOV. PRI AKOMKOĽVEK INOM POUŽÍVANÍ SA SPOLOČNOSŤ
• Vždy používajte suchý, čistý a naolejovaný vzduch s maximálnym
FACOM VZDÁVA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI. TOTO ZARIADENIE
tlakom 6,2 baru. Prach, korozívne dymy a/alebo nadmerná vlhkosť môžu
SA NESMIE POUŽÍVAŤ VO VÝBUŠNOM PROSTREDÍ.
poškodiť motor pneumatického zariadenia.
Toto zariadenie a jeho príslušenstvo sa musia používať v súlade s pokynmi
• Zariadenia nikdy nemažte horľavými ani prchavými kvapalinami, ako
uvedenými v tomto návode. Pri používaní tohto zariadenia na iné účely by
napríklad kerozín, motorová nafta alebo benzín.
mohlo hroziť riziko nebezpečného ohrozenia prítomných osôb a životného
• Neodstraňujte žiaden štítok. Vymeňte akýkoľvek poškodený štítok.
prostredia.
• Odporúča sa používať zavesenú hadicu.
• Toto zariadenie sa musí vždy používať, kontrolovať a udržiavať v súlade
Rýchlospojka pripojená priamo na vstupnú prípojku zvyšuje hmotnosť
so všetkými predpismi (miestnymi, regionálnymi, federálnymi a národnými),
zariadenia a teda zhoršuje manipuláciu s ním.
ktoré platia pre ručne ovládané/v ruke držané pneumatické zariadenia.
• Pneumatické zariadenia musia byť vybavené a pripojené na rozvod
• Z bezpečnostných dôvodov a kvôli zabezpečeniu výkonnosti a
stlačeného vzduchu pomocou rýchlospojky, aby sa zjednodušilo ich
zachovaniu maximálnej životnosti súčiastok sa toto zariadenie musí
vypnutie v prípade nebezpečenstva.
napájať maximálnym vstupným stlačeným vzduchom 6,2 baru (620 kPa)
• Na konci životnosti zariadenia sa odporúča rozmontovať zariadenie,
pomocou hadice s vnútorným priemerom 10 mm.
odmastiť súčiastky a rozdeliť ich podľa materiálov, aby sa tieto materiály
• Pri používaní vyššieho ako uvedeného maximálneho prevádzkového
mohli recyklovať.
tlaku 6,2 baru hrozí riziko vzniku nebezpečných situácií, ako napríklad
POUŽÍVANIE ZARIADENIA
• Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sa zariadenie nenachádza
v nebezpečnom prostredí (výbušný plyn, horľavá alebo nebezpečná
kvapalina, káblovod alebo elektrický kábel a pod.).
• Pred pripojením zariadenia na prívod vzduchu skontrolujte, či spúšť
zariadenia nie je niečím zablokovaná v polohe Zapnúť a či sa na
zariadení nenachádza nejaký nastavovací alebo montážny nástroj.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené na rozvod rýchlospojkou a či
je odpojovací vzduchový ventil v blízkosti, aby bolo možné v prípade
zablokovania, prasknutia alebo pri akomkoľvek inom probléme vzduch
okamžite odpojiť.
• Dbajte na to, aby ste mali ruky, široké odevy a dlhé vlasy v dostatočnej
vzdialenosti od otáčacieho mechanizmu zariadenia.
• Pred zapnutím zariadenia skontrolujte polohu prepínača smeru otáčok.
• Je potrebné mať na pamäti a nezabúdať, že pri akomkoľvek motorizovanom
zariadení môže pri zapínaní a počas používania dôjsť k náhlym nárazom.
• Skontrolujte, či je predmet, na ktorom sa úkon vykonáva, správne znehybnený.
• V prípade zablokovania okamžite uvoľnite spúšť a zariadenie odpojte
od prívodu stlačeného vzduchu.
• Používajte príslušenstvo odporúčané spoločnosťou FACOM.
• Pri používaní iných ako originálnych náhradných dielov spoločnosti
FACOM môže hroziť riziko vzniku nebezpečnej situácie, môže sa znížiť
výkonnosť a ruší sa akákoľvek záruka.
Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní a oprávnení opravári. Obráťte sa
na najbližšieho distribútora výrobkov FACOM.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte poškodené, rozstrapkané ani zničené hadice
alebo prípojky.
Používajte ochranné prostriedky, ako napríklad okuliare,
rukavice, bezpečnostnú obuv, ako aj akustickú ochranu.
Pri používaní pneumatických zariadení môžu vznikať vibrácie.
Vibrácie, opakované pohyby a nepohodlné polohy môžu
spôsobiť bolesť v rukách a ramenách.
Zariadenie nepoužívajte v prípade nepohodlia, štípania alebo
bolesti.
Pred opätovným použitím nástroja sa poraďte s lekárom.
Počas používania zariadenia buďte obozretní, opatrní a
pozorní.
Pri prenášaní zariadenie nedržte za hadicu.
Dbajte na to, aby ste mali vyváženú a stabilnú polohu. Počas
používania tohto zariadenia sa veľmi nenakláňajte dopredu.
Zariadenie nepoužívajte, ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov alebo ak ste unavení.
Pred montovaním, odmontovaním alebo úpravou príslušenstva
na zariadenie alebo pred akoukoľvek údržbou na zariadení
vždy vypnite prívod stlačeného vzduchu a odpojte napájaciu
hadicu.
Pri práci s niektorými materiálmi môže byť vystavenie sa prachu
nebezpečné pre zdravie.
Oboznámte sa so zložením opracovávaného materiálu a
používajte vhodné bezpečnostné prostriedky. V prípade
pochybností použite maximálne počet ochranných prostriedkov.
ZAPNUTIE ZARIADENIA
MAZANIE
HLAVNÝ ROZVOD MINIMÁLNE 3-KRÁT
ROZMER PRÍVODU VZDUCHU DO
ZARIADENI
K ROZVODU
STLAČENÉHO
VZDUCHU
Pri tomto zariadení používajte vždy jedno mazadlo. Odporúča sa používať
nasledujúci filter-regulátor-mazadlo: FACOM N.580.
K PNEUMATICKÉMU
ZARIADENIU
NÚDZOVÝ VENTIL
MAZADLO
V prípade, že sa v rozvode stlačeného vzduchu nepoužíva mazadlo,
každých osem hodín prevádzky vstreknite ½ až 1 cm3 oleja cez vstupnú
prípojku zariadenia.
FILTER
REGULÁTOR
POMOCNÝ ROZVOD MINIMÁLNE
2-KRÁT ROZMER PRÍVODU VZDUCHU
DO ZARIADENIA
PRAVIDELNE
VYPÚŠŤAJTE
KOMPRESOR
NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BRÚSKU BEZ OCHRANNÉHO KRYTU KOTÚČA
POUŽÍVAJTE IBA KOTÚČE ZODPOVEDAJÚCE NORME EN 12413
➠
➠
Ø 16 mm
Brúsny kotúč
Výkon
motora
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Model
Rýchlosť na
prázdno
Spotreba vzduchu
Prevádzkový tlak
Hmotnosť
Rozmery
rpm
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
Model
V.462F
* k = neistota merania v dB
Hladina hluku
Tlak dB(A)
Výkon dB(A)
k*
87,7
3
Tlak dB(C)
k*
98,7
Množstvo vibrácií
m/s²
3
** k = neistota merania v m/s²
k*
104
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ES VYHLÁSENIE O ZHODE
MY, SPOLOČNOSŤ FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCÚZSKO, NA NAŠU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ
VYHLASUJEME, ŽE VÝROBOK V.462F – PNEUMATICKÁ UHLOVÁ BRÚSKA Ø 100 mm Značka FACOM
– JE V SÚLADE S USTANOVENIAMI SMERNICE O „STROJOCH“ (2006/42/ES),
– AKO AJ V SÚLADE S USTANOVENIAMI HARMONIZOVANEJ EURÓPSKEJ NORMY EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
DIREKTOR KAKOVOSTI PODJETJA FACOM
SL
POZOR
PRILOŽENE SO POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE.
PRED UPORABO NAPRAVE JIH PREBERITE. TA NAVODILA SKRBNO SHRANITE. NE UNIČITE JIH.
DELODAJALEC MORA ZAPOSLENIM, KI BODO UPORABLJALI NAPRAVO, POSREDOVATI INFORMACIJE IZ TEH NAVODIL.
NEUPOŠTEVANJE NASLEDNJIH OPOZORIL LAHKO PRIPELJE DO POŠKODB.
katerem se delo z napravo izvaja.
UPORABA NAPRAVE
• Preverite, ali so vsi gibljivi deli in priključki pravilnih dimenzij in dobro
• BRUSILNIKI, OPREMLJENI Z REZILI ZA BRUŠENJE ALI KRIŽNIMI
priviti.
REZILI, SE LAHKO UPORABLJAJO IZKLJUČNO ZA OBREZOVANJE IN
• Vedno uporabljajte suh in čist zrak z mazivom in najvišjim tlakom 6,2
BRUŠENJE KOVIN ALI ZLITIN (ALUMINIJ, MEDENINA, BRON ...) ZA
bara. Zrak, korozivni plini in/ali previsoka vlažnost lahko poškodujejo
KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO PODJETJE FACOM ZAVRAČA
motor pnevmatske naprave.
VSAKRŠNO ODGOVORNOST.
• Za mazivo nikoli ne uporabita gorljivih ali hlapljivih tekočin, kot so
TA NAPRAVA NI ZASNOVANA ZA UPORABO V EKSPLOZIVNEM OKOLJU.
kerozin, dizelsko ali bencinsko gorivo.
Napravo in dodatke je treba uporabljati v skladu s temi navodili. Uporaba
• Ne odstranjujte etiket. Vse poškodovane etikete takoj nadomestite.
naprave za drugo vrsto dela lahko ogrozi osebe in okolje.
• Priporočena je uporaba viseče gibljive cevi.
• Napravo je treba uporabljati, pregledovati in vzdrževati v skladu s
Priključek za hitro sprostitev, pritrjen neposredno na dovodno cev, poveča
predpisi (lokalnimi, regijskimi, zveznimi in nacionalnimi), ki veljajo za ročno
težo naprave in zmanjša njeno vodljivost.
pnevmatsko orodje.
• Pnevmatska naprava mora biti opremljena s priključki za hitro sprostitev,
• Zaradi varnostnih razlogov, optimalnega delovanja in dolge življenjske
ki v primeru nevarnosti poenostavijo zaustavitev naprave, in z njimi
dobe delov, je treba napravo priključiti na dovod stisnjenega zraka največ
povezana v omrežje stisnjenega zraka.
6,2 bara (629 kPa), z gibljivo cevjo z notranjim premerom 10 mm.
• Na koncu življenjske dobe naprave priporočamo, da se napravo
• Če se navedeni najvišji tlak 6,2 bara preseže, lahko to pripelje do
razstavi, razmasti sestavne dele in jih ustrezno razvrsti glede na material
nevarnih situacij, kot je previsoka hitrost, poškodbe sestavnih delov, višji
in reciklira.
navor ali višja moč, ki lahko uničijo napravo in dodatke ali predmet, na
UPORABA NAPRAVE
• Pred uporabo naprave preverite, ali v neposredni okolici ni nevarnih
vplivov (eksplozivni plin, nevarna ali vnetljiva tekočina, neznana napeljava,
električni vod, ipd ...).
• Preden napravo povežete z dovodom zraka preverite, ali sprožilec ni
blokiran v položaju delovanja, in ali nobeno drugo orodje za montažo ni
v položaju delovanja.
• Preverite, ali je naprava povezana v omrežje s priključkom za hitro sprostitev
in ali je ventil za prekinitev dotoka zraka dovolj blizu, da v primeru blokade,
okvare ali drugega dogodka omogoči hitro prekinitev dovoda zraka.
• Roke, ohlapna oblačila in dolgi lasje naj bodo oddaljeni od vrtljivega
dela naprave.
• Preden zaženete napravo, preverite smer vrtenja.
• Ne pozabite, da vsaka naprava z motorjem lahko nenadoma preneha
delovati med zagonom in delovanjem.
• Preverite, ali je predmet, na katerem bo potekalo delo, dobro pritrjen.
• Če pride do blokade, takoj spustite sprožilec in izključite napravo iz
omrežja s stisnjenim zrakom.
• Uporabljajte dodatke, ki jih priporoča FACOM.
• Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov lahko povzroči varnostno
tveganje, zmanjša zmogljivost naprave in izniči vsa jamstva, zato uporabite
originalne nadomestne dele FACOM.
Popravilo lahko izvaja izključno pooblaščeni serviser. Več informacij dobite
pri najbližjem distributerju orodja FACOM.
POZOR
Ne uporabljajte poškodovanih, počenih ali pokvarjenih cevi
ali priključkov.
Med uporabo lahko pnevmatske naprave vibrirajo.
Vibracije, ponavljajoči se gibi in neudoben položaj lahko
povzročijo bolečine v dlaneh in rokah.
V primeru nelagodja, mravljinčenja ali bolečine prenehajte
uporabljati napravo.
Preden ponovno začnete uporabljati napravo, se posvetujte z
zdravnikom.
Naprave ne prenašajte tako, da jo držite za cev.
Držite jo trdno in v ravnotežju. Med delom z napravo se ne
nagibajte preveč naprej.
Naprave ne uporabljajte, če ste pod vplivom mamil, alkohola,
zdravil ali če ste utrujeni.
Uporabljajte zaščitno opremo, kot so zaščitna očala, rokavice
in čevlji ter slušalke za zaščito sluha.
Med delom z napravo bodite pozorni in uporabite zdravo
pamet.
Preden namestite, odstranite ali prilagodite dodatek na tej
napravi ali izvedete kakršno koli vzdrževanje te naprave,
vedno prekinite dovod stisnjenega zraka in odklopite cev.
Pri delu z določenimi materiali lahko pride do izpostavljenosti
prahu, ki lahko škoduje vašemu zdravju.
Pozanimajte se o sestavi materiala, s katerim delate in
uporabite ustrezne prilagojene zaščitene elemente. V primeru
dvoma uporabite najvišjo možno zaščito.
ZAGON IN DELOVANJE
MAZANJE
GLAVNA CEV NAJMANJ
3-KRATNE DIMENZIJE DOVODA
ZRAKA NAPRAVE
PROTI OMREŽJU S
STISNJENIM ZRAKOM
PROTI PNEVMATSKI
NAPRAVI
Pri teh napravah vedno uporabite mazivo. Priporočamo, da uporabite
naslednji filter za uravnavanje maziva: FACOM N.580.
VENTIL ZA ZAUSTAVITEV
V SILI
FILTER
PUŠA ZA MAZANJE
REGULATOR
Če se v omrežju s stisnjenim zrakom mazivo ne uporablja, vsakih osem
ur delovanja vbrizgajte 0,5 do 1 cm3 maziva prek dovodnega priključka
naprave.
SEKUNDARNI VOD NAJMANJ 2-KRATNE
DIMENZIJE DOVODA ZRAKA NAPRAVE
KOMPRESOR
REDNO PRAZNITI
BRUSILNIKA NE SMETE UPORABLJATI BREZ ZAŠČITNE OPREME
UPORABLJAJTE REZILA, KI USTREZAJO STANDARDU EN 12413
➠
➠
Model
Ø 16 mm
Rezilo za
brušenje
Moč
motorja
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Model
Hitrost vrtenja v
prazno
Poraba zraka
Delovni tlak
Teža
Mere
rpm
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = napaka pri merjenju v dB
Raven hrupa
Tlak dB(A)
Moč dB(A)
k*
87,7
k*
3
98,7
** k = napaka pri merjenju v m/s²
Raven
vibriranja m/s²
Tlak dB(C)
k*
3
104
k**
3
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
IZJAVA O SKLADNOSTI
MPODJETJE FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIJA, S POLNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJA, DA JE
IZDELEK V.462F – KOTNI PNEVMATSKI BRUSILNIK Ø 100 mm ZNAMKE FACOM
– SKLADEN Z DOLOČBAMI DIREKTIVE 2006/42/ES O STROJIH;
– SKLADEN Z DOLOČBAMI EVROPSKEGA HARMONIZIRANEGA STANDARDA EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
DIREKTOR KAKOVOSTI PODJETJA FACOM
LT
DĖMESIO
PRIDEDAMA SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA.
PRIEŠ NAUDODAMIESI ĮTAISU PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ. SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. NESUNAIKINKITE JŲ.
DARBUOTOJAS PRIVALO PERDUOTI ŠIAM VADOVE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ DARBUOTOJAMS, NAUDOJANTIEMS ĮRENGINĮ.
NESILAIKANT TOLIAU PATEIKTŲ ĮSPĖJIMŲ GALIMA PATIRTI SUŽALOJIMŲ.
ĮRENGINIO PARUOŠIMAS NAUDOTI
• ŠLIFUOKLIAI, KURIUOSE YRA ĮRENGTI LYGINIMO ARBA PJAUSTYMO
GABALAIS ŠLIFUOKLIAI, YRA SKIRTI TIK ŠLIFUOTI IR LYGINTI METALINES
ARBA LYDINIO DALIS (ALIUMINĮ, ŽALVARĮ, BRONZĄ ir pan.) NAUDOJANT
BET KOKIAM KITAM TIKSLUI „FACOM“ NEPRISIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBĖS. ŠIS ĮRENGINYS NESKIRTAS NAUDOTI SPROGIOJE
APLINKOJE.
Šį įrenginį ir jo priedus reikia naudoti laikantis šiame vadove pateikiamų
instrukcijų. Naudojant šį įrenginį kitiems tikslams gali susidaryti pavojingos
žmonėms ir aplinkai situacijos.
• Šis įrenginys visada turi būti naudojamas, tikrinamas ir prižiūrimas laikantis
visų teisės aktų reikalavimų (vietinių, departamento, federalinių ir nacionalinių),
taikomų pneumatiniams / rankiniu būdu valdomiems įrenginiams.
• Užtikrinant dalių saugumą, optimalų veikimą ir ilgesnį veikimą šis įrenginys
turi būti prijungtas prie ne stipresnės kaip 6,2 baro (620 kPa) ties įvadu oro
tiekimo sistemos naudojant 10 mm vidinio skersmens lanksčią žarną.
• Viršijus šį didžiausią 6,2 baro slėgį gal kilti pavojingos situacijos, pavyzdžiui,
bus sulaužyti elementai, naudojamas per didelis greitis, per stiprus užveržimas
ar per didelė jėga, galintys sugadinti įrenginį ir jo priedus arba
apdorojamą detalę.
• Įsitikinkite, kad visos žarnos ir sujungimai yra tinkamo dydžio ir gerai
užveržti.
• Visada naudokite sausą, tinkamą ir tepalu prisotintą orą, taikydami ne
didesnį kaip 6,2 baro slėgį. Dulkės, ėsdinantys dūmai ir (arba) perteklinė
drėgmė gali pažeisti pneumatinio įrenginio variklį.
• Niekada netepkite įrenginių degiais arba lakiais skysčiais, pvz., žibalu,
dyzelinu ar benzinu.
• Nenuimkite nė vienos etiketės. Jei etiketė pažeista, ją pakeiskite.
• Rekomenduojama naudoti pakabinamą žarną.
Greitaveikė jungtis, prijungta tiesiogiai prie įsiurbimo jungties, padidina
įrenginio svorį ir sumažina jo manevringumą.
• Pneumatinis įrenginys turi būti parengtas ir prijungtas prie suslėgtojo
oro tinklo naudojant greitaveikes jungtis, kad, kilus pavojui, būtų lengviau
jį išjungti.
• Tinkamumo naudoti laiko pabaigoje rekomenduojama įrenginį išrinkti,
sutepti dalis ir jas atskirti pagal medžiagas, kad būtų galima jas perdirbti.
ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
• Prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar nėra tiesioginio sąveikavimo
su aplinka (sprogiosios dujos, degus arba pavojingas skystis, nežinomas
vamzdyno išplanavimas, apvalkalas arba elektros kabelis ir pan.).
• Prieš prijungdami įrenginį prie oro tiekimo, patikrinkite, kokia nors kliūtis
neužfiksavo gaiduko įjungimo padėtyje ir ar kuris nors reguliavimo arba
montavimo įrankis neliko darbinėje padėtyje.
• Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinklo greitaveike jungtimi ir ar
netoliese yra oro tiekimo nutraukimo vožtuvas, kad būtų galima nedelsiant
nutraukti oro tiekimą užsiblokavimo, lūžimo ar bet kokios kitos avarijos atveju.
• Saugokitės, kad besisukantis įrenginio galas neįtrauktų rankų, laisvų
drabužių ir ilgų plaukų.
• Prieš įjungdami įrenginį patikrinkite eigos krypties pakeitimo padėtį.
• Iš anksto numatykite ir nepamirškite, kad įjungiant ir naudojimo metu
visos motorinės mašinos gali staigiai sujudėti.
• Įsitikinkite, kad vieta, ant kurios dirbama, yra gerai įtvirtinta.
• Užsiblokavimo atveju nedelsdami atleiskite gaiduką ir atjunkite įrenginį
nuo suslėgtojo oro tinklo.
• Naudokite FACOM rekomenduojamus priedus.
• Naudojant ne FACOM pagamintas atsargines dalis gali kilti pavojus
saugumui, sumažėti įrenginio našumas ir nebebus taikoma garantija.
Remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti įgalioti technikai. Kreipkitės į
artimiausią FACOM platintoją.
DĖMESIO
Nenaudokite pažeistų, atpleišėjusių ar sugadintų žarnų ar sujungimų.
Naudojami pneumatiniai įrenginiai gali vibruoti.
Vibracijos, pasikartojantys judesiai ir nepatogios padėtys gali sukelti
rankų ir plaštakų skausmus.
Pajutę diskomfortą, dilgčiojimus ar skausmus įrenginio nenaudokite.
Prieš pradėdami iš naujo naudoti įrankį pasitarkite su gydytoju.
Naudokite apsaugines priemones: akinius, pirštines, apsauginius
batus ir klausos apsaugas.
Naudodami įrenginį būkite budrūs, sąmoningi ir atidūs.
Nenešiokite įrenginio suėmę už žarnos.
Prieš montuodami, padėdami ar reguliuodami įrenginio priedus
arba prieš pradėdami atlikti bet kokius įrenginio techninės priežiūros
darbus visada nutraukite suslėgtojo oro tiekimą ir atjunkite oro
tiekimo žarną.
Dirbkite tokioje padėtyje, kad galėtumėte stovėti tvirtai ir išlaikyti
pusiausvyrą. Naudodami įrenginį nesilenkite per daug į priekį.
Nenaudokite įrenginio veikiami narkotinių medžiagų, alkoholio,
vaistų arba jei esate pavargę.
Dirbant su tam tikromis medžiagomis dulkių poveikis gali būti
kenksmingas sveikatai.
Sužinokite apdorojamos medžiagos sudėtį ir naudokite tinkamas
saugumo priemones. Jei kyla abejonių, naudokite didžiausią
apsaugos lygį.
ĮRENGINIO PARUOŠIMAS NAUDOTI
SUTEPIMAS
PAGRINDINIAI VAMZDŽIAI TURI BŪTI NE
MAŽIAU KAIP 3 DIDESNI UŽ ĮRENGINIO
ORO ĮSIURBIMO ANGĄ
LINK SUSLĖGTOJO
ORO SISTEMOS
LINK PNEUMATINIO
ĮRENGINIO
Su šiais įrenginiais visada naudokite tepalą. Rekomenduojame naudoti šį
filtrą (reguliatorių, tepimo įrenginį): FACOM N.580.
AVARINIO IŠJUNGIMO
VOŽTUVAS
FILTRAS
TEPIMO ĮRENGINYS
REGULIATORIUS
Kas aštuonias veikimo valandas, jei suslėgtojo oro sistemoje nenaudojamas
tepimo įrenginys, įpurkškite nuo 1/2 iki 1 cm3 pro įrenginio įleidimo jungtį.
ANTRAEILIAI VAMZDŽIAI TURI BŪTI NE
MAŽIAU KAIP 2 DIDESNI UŽ ĮRENGINIO
ORO ĮSIURBIMO ANGĄ
REGULIARIAI
IŠTUŠTINKITE
KOMPRESORIUS
NIEKADA NENAUDOKITE ŠLIFUOKLIŲ BE APSAUGINIO GAUBTO
NAUDOKITE ŠLIFUOKLIUS, ATITINKANČIUS NORMĄ EN 12413
➠
➠
Modelis
Ø 16 mm
Lyginimo
šlifuoklis
Variklio
galingumas
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Modelis
Greitis tuščiąja
eiga
Oro sąnaudos
Darbinis slėgis
Svoris
Matmenys
aps./min.
l/min.
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = matavimo paklaida dB
Triukšmingumo lygis
Slėgis dB(A)
Galia dB(A)
Slėgis dB(C)
k*
k*
k*
87,7
3
98,7
3
104
** k = matavimo paklaida m/s²
3
Vibracijos lygis
m/s²
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ATITIKTIES DEKLARACIJA
MES, „FACOM S.A.S.“, 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX France PRANCŪZIJA, ATSAKINGAI PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS
V.462F – PNEUMATINIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS Ø 100 mm, PREKĖS ŽENKLAS FACOM
- ATITINKA „MAŠINŲ“ DIREKTYVOS 2006/42/EB NUOSTATAS
- IR ATITINKA HARMONIZUOTOS EUROPOS NORMOS EN ISO 11148-7: 2011 NUOSTATAS
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
„FACOM“ KOKYBĖS DIREKTORIUS
LV
UZMANĪBU
LIETOŠANAS PAMĀCĪBAI IR PIEVIENOTA SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.
PIRMS IZMANTOJIET IERĪCI, IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMACĪBU. LIETOŠANAS PAMĀCĪBU RŪPĪGI SAGLABĀJIET. NEIZNĪCINIET TO.
DARBA DEVĒJA PIENĀKUMS IR ŠAJĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀ ESOŠOS NORĀDĪJUMUS DARĪT ZINĀMUS DARBINIEKIEM, KURI STRĀDĀ AR ŠO IERĪCI.
TURPMĀKO BRĪDINĀJUMU NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT SAVAINOJUMUS.
sabojāšanās, augstāks griezes moments vai augstāka jauda, kas var
IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM
iznīcināt ierīci un tās piederumus vai detaļu, ar ko tiek strādāts.
• SLĪPMAŠĪNAS, KAS IR APRĪKOTAS AR SLĪPDISKIEM VAI
• Pārliecinieties, ka visas caurules un savienojumi ir pareizi izmērīti un
GRIEZĒJDISKIEM, IR PAREDZĒTAS TIKAI TĀDU DETAĻU SLĪPĒŠANAI UN
kārtīgi nostiprināti.
NOGLUDINĀŠANAI, KAS IR NO METĀLIEM VAI TO SAKAUSĒJUMIEM
• Vienmēr lietojiet sausu, tīru un eļļotu gaisu, kā arī nepārsniedziet 6,2 bāru
(ALUMĪNIJS, MISIŅŠ, BRONZA utt.). JA TĀS TIEK LIETOTAS CITIEM
spiedienu. Putekļi, koroziju izraisošās dūmgāzes un/vai pārmērīgs mitrums
NOLŪKIEM, FACOM NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU. ŠĪ IERĪCE
var bojāt pneimatiskās ierīces dzinēju.
NAV PAREDZĒTA LIETOŠANAI SPRĀDZIENBĪSTAMĀ VIDĒ.
• Nekad neeļļojiet ierīces ar uzliesmojošiem vai gaistošiem šķidrumiem,
• Šī ierīce un tās piederumi jālieto saskaņā ar šīs lietošanas pamācības
piemēram, petroleju, dīzeļdegvielu vai degvielu.
norādījumiem. Ja ierīce tiek lietota citiem nolūkiem, apkārt esošie cilvēkiem
• Nenoņemiet nevienu uzlīmi. Nomainiet jebkuru bojāto uzlīmi.
var tikt apdraudēti.
• Ieteicams izmantot iekaramu šļūteni.
• Šo ierīci vienmēr jālieto, jāpārbauda un jāapkopj saskaņā ar
• Ja iekaramā šļūtene netiek izmantota, palielinās ierīces svars un līdz ar to
likumdošanu (vietējo, departamenta, federālo vai nacionālo), kas
pasliktinās tās vadāmība.
piemērojama rokā turamajām/ar roku vadāmajām ierīcēm.
• Pneimatiskajai ierīcei jābūt aprīkotai un savienotai ar saspiestā gaisa
• Lai garantētu ierīces drošību, optimālu darbības efektivitāti un maksimālu
padeves tīklu, izmantojot ātri atvienojamus savienojumus, lai briesmu
darba mūžu, tās ieeja jāpievieno ne vairāk kā 6,2 bāru (620 kPa)
gadījumā ierīces darbību būtu vieglāk pārtraukt.
saspiestā gaisa padevei, izmantojot šļūteni, kuras iekšējais diametrs ir
• Ierīces darba mūžam beidzoties, to ieteicams izjaukt pa detaļām,
10 mm.
detaļas ķīmiski notīrīt un sadalīt, ievērojot to, no kādiem materiāliem tās ir
• Ja norādītais 6,2 bāru maksimālais darba spiediens tiek pārsniegts,
izgatavotas, lai tās varētu nodot otrreizējai pārstrādei.
var rasties bīstamas situācijas, piemēram, pārmērīgs ātrums, elementu
IERĪCES IZMANTOŠANA
• Pirms lietojiet ierīci, pārbaudiet, vai darba virsmas tuvumā nav bīstami
elementi (sprāgstošas gāzes, uzliesmojoši vai bīstami šķidrumi, nezināmas
caurules, elektriskie kabeļi vai izolēti vadi utt.).
• Pirms pieslēdziet ierīci gaisa padevei, pārbaudiet, lai mēlīte nebūtu
nobloķēta darbības režīmā un lai neviens regulēšanas vai montāžas rīks
nebūtu palicis pievienots.
• Pārbaudiet, vai ierīce tīklam ir pievienota ar ātri atvienojamu savienojumu
un vai gaisa padeves slēgvārsts ir tuvumā, lai nobloķēšanās, bojājuma vai
jebkāda cita traucējuma gadījumā nekavējoties varētu pārtraukt gaisa padevi.
• Rokas, brīvās apģērba daļas un garus matus turiet atstatus no ierīces
rotējošajām daļām.
• Pirms ierīces iedarbināšanas pārbaudiet, kādā pozīcijā atrodas rotācijas
virziena pārslēdzējs.
• Ievērojiet un neaizmirstiet, ka jebkura motorizēta ierīce var negaidīti
sakustēties gan iedarbināšanas brīdī, gan darbības laikā.
• Pārbaudiet, ka virsma, uz kuras tiks strādāts, ir labi nostiprināta.
• Ja ierīce nobloķējas, nekavējoties atlaidiet mēlīti un atvienojiet ierīci no
saspiestā gaisa padeves tīkla.
• Lietojiet FACOM ieteiktos piederumus.
• Ja izmantosiet rezerves detaļas, kuras nav izstrādājis FACOM, ierīces darbības
drošība, efektivitāte var samazināties, kā arī jebkāda garantija tiek anulēta.
Remontu drīkst veikt tikai kvalificētas un pilnvarotas personas. Sazinieties ar
tuvāko FACOM izplatītāju.
UZMANĪBU
Nelietojiet bojātas vai nolietotas šļūtenes un savienojumus.
Lietojiet aizsargaprīkojumu, proti, drošības brilles, cimdus, apavus,
kā arī aprīkojumu, kas nodrošina skaņas izolāciju.
Pneimatiskās ierīces darbības laikā var vibrēt.
Vibrācijas, periodiskas kustības un neērts novietojums var izraisīt
sāpes plaukstās un rokās.
Pārtrauciet lietot ierīci, ja parādās nekomfortabla, durstoša vai
sāpju sajūta.
Pirms atsākt darbu ar ierīci, konsultējieties ar ārstu.
Esiet modrs, saprātīgs un uzmanīgs, kamēr lietojiet ierīci.
Nepārnēsājiet ierīci, turot to aiz šļūtenes.
Saglabājiet līdzsvarotu un noteiktu pozīciju. Izmantojot šo ierīci,
nenoliecieties pārāk tālu uz priekšu.
Nelietojiet ierīci narkotisko vielu, alkohola, zāļu ietekmē, kā arī tad,
ja esat noguris.
Pirms jebkāda ierīces piederuma uzstādīšanas, pievienošanas
vai regulēšanas, kā arī pirms jebkādas ierīces apkopes, vienmēr
pārtrauciet saspiestā gaisa padevi un atvienojiet gaisa padeves
šļūteni.
Strādājot ar dažiem materiāliem, to radītie putekļi var būt kaitīgi
veselībai.
Noskaidrojiet apstrādājamās virsmas sastāvu un lietojiet piemērotus
aizsarglīdzekļus. Šaubu gadījumā lietojiet pēc iespējas vairāk
aizsarglīdzekļu.
IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM
EĻĻOŠANA
GALVENĀ CAURULE, KAS IR VISMAZ 3
REIZES LIELĀKA PAR MAŠĪNAS GAISA
PADEVES CAURULI
UZ SASPIESTĀ GAISA
PADEVES TĪKLU
UZ PNEIMATISKO
IERĪCI
Šīs ierīces vienmēr jālieto kopā ar eļļošanas iekārtu. Mēs iesakām izmantot
šādu filtru-regulatoru-eļļošanas iekārtu: FACOM N.580.
SLĒGVĀRSTS
FILTRS
EĻĻOŠANAS IEKĀRTA
Ja saspiestā gaisa padeves tīklā netiek izmantota nekāda eļļošanas iekārta,
ik pēc astoņām darbības stundām caur ierīces gaisa padeves savienojumu
jāievada 1/2 līdz 1 cm3 eļļas.
REGULATORS
SEKUNDĀRĀ LĪNIJA, KAS IR VISMAZ 2
REIZES LIELĀKA PAR MAŠĪNAS GAISA
PADEVES CAURULI
REGULĀRI IZTUKŠOT
KOMPRESORS
SLĪPMAŠĪNU AIZLIEGTS IZMANTOT BEZ TĀS AIZSARGAPVALKA
IZMANTOT TIKAI TOS DISKUS, KAS ATBILST EN 12413 PRASĪBĀM
➠
Slīpdisks
Dzinēja
jauda
➠
Modelis
Ø 16 mm
Trokšņa līmenis
Spiediens dB(A)
Jauda dB(A)
k*
k*
Spiediens dB(C)
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Modelis
Apgriezienu skaits
tukšgaitā
Gaisa patēriņš
Darba spiediens
Svars
Izmēri
apgr./min
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = mērījuma nenoteiktība dB
87,7
3
98,7
Vibrācijas līmenis
m/s²
k*
3
104
** k = mērījuma nenoteiktība m/s²
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
MĒS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, UZ SAVU ATBILDĪBU PAZIŅOJAM, KA PRECE V.462F –
FACOM Ø 100 mm PNEIMATISKĀ LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA
- ATBILST PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI DIREKTĪVĀ 2006/42/EK PAR MAŠĪNĀM
- ATBILST PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI SASKAŅOTAJĀ EIROPAS STANDARTĀ EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
FACOM KVALITĀTES DAĻAS VADĪTĀJS
ET
TÄHELEPANU
LISATUD ON OLULINE OHUTUSTEAVE.
LUGEGE SEE JUHEND ENNE MASINA KASUTAMIST LÄBI. HOIDKE NEED JUHISED HOOLIKALT ALLES. ÄRGE NEID HÄVITAGE.
TÖÖANDJA PEAB EDASTAMA SELLES JUHENDIS SISALDUVAD ANDMED TÖÖTAJATELE, KES MASINAT KASUTAVAD.
ALLJÄRGNEVATE HOIATUSTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI.
MASINA KASUTUSELEVÕTT
või detaili, mille kallal tööd tehakse.
• LIHV- VÕI LÕIKEKETASTEGA LIHVIMISSEADMED ON ETTE NÄHTUD
• Kontrollige, et kõik voolikud ja liitmikud oleksid õigete mõõtmetega ja
VAID METALLIST VÕI METALLIDE SULAMIST (ALUMIINIUM, MESSING,
korralikult kinni.
PRONKS JNE) DETAILIDE LIHVIMISEKS. TEISTSUGUSE KASUTAMISE
• Kasutage alati kuiva, puhast õhku, millele on lisatud määrdeainet, ning
EEST EI VÕTA FACOM ENDALE MINGIT VASTUTUST. SEE MASIN EI OLE
töötage rõhu juures, mis ei ületa 6,2 bar. Tolm, söövitavad gaasid ja/või
MÕELDUD KASUTAMISEKS PLAHVATUSOHTLIKUS KESKKONNAS.
liigniiskus võivad pneumomasina mootorit kahjustada.
Masina ja selle lisatarvikute kasutamine peab vastama käesoleva teabelehe
• Masinaid ei tohi kunagi määrida kergsüttivate või lenduvate vedelikega,
juhistele. Masina kasutamine muudeks toiminguteks võib põhjustada
näiteks petrooleumi, diisliõli või bensiiniga.
inimestele ja keskkonnale ohtliku olukorra.
• Ühtegi silti ei tohi eemaldada. Vahetage kõik kahjustatud sildid uute
• Selle masina kasutamine, ülevaatused ja hooldus peavad vastama kõigi
vastu.
käeshoitavate / käsitsi juhitavate pneumomasinate suhtes kohaldatavatele
• Soovitatav on voolik üles riputada.
õigusaktidele (kohalikele, maakondlikele, föderaalsetele ja riiklikele).
Kui kiirliitmik ühendatakse otse sisselaskeliitmiku külge, suurendab see
• Ohutuse, parimate näitajate ja detailide maksimaalselt pika kasutusea
masina kaalu ja vähendab manööverdamisvõimet.
tagamiseks tuleb masin ühendada suruõhuvõrku, mille sisendrõhk on kuni
• Pneumomasin peab olema varustatud kiirliitmikega, mille abil tuleb masin
6,2 bar (620 kPa), kasutades selleks voolikut, mille sisediameeter on 10.
ühendada suruõhuvõrku, et seda oleks ohu korral hõlpsam seisata.
• Selle kuni 6,2 bar kasutusrõhu ületamisel võivad tekkida ohtlikud
• Masina tööea lõppedes on soovitatav masin lahti võtta, puhastada
olukorrad, näiteks liiga suur kiirus, masinaosade purunemine, suurem
masinaosad määrdest ning sorteerida need materjali järgi, nii et neid saaks
jõumoment või suurem jõud, mis võivad purustada masina ja selle tarvikud
uuesti ringlusse võtta.
MASINA KASUTAMINE
• Enne masina kasutamist kontrollige, et ei esineks ohtlikke vastasmõjusid
vahetu keskkonnaga (plahvatusohtlikud gaasid, kergsüttivad või ohtlikud
vedelikud, tundmatu kanalisatsioon, elektrikaablid või -juhtmed vms).
• Enne masina ühendamist õhutoitega kontrollige, et ükski takistus
ei hoiaks päästikut tööasendis ja et ükski reguleerimis- ega
paigaldusvahend ei oleks masinale ununenud.
• Kontrollige, et masin oleks ühendatud kiirliitmikuga ning et õhu
sulgeventiil oleks läheduses, et ummistumise, purunemise või muu
vahejuhtumi korral saaks õhuvoolu kohe katkestada.
• Hoidke käed, avarad riided ja pikad juuksed masina pöörlevast osast
eemal.
• Kontrollige enne masina töölepanekut pöörlemissuuna lüliti asendit.
• Arvestage ning ärge unustage, et kõik mootoriga masinad võivad
käivitamise ja kasutamise ajal ootamatult jõnksatada.
• Kontrollige, et koost või sõlm, mille kallal te töötate, oleks korralikult
fikseeritud.
• Blokeerumise korral vabastage kohe päästik ja ühendage masin
suruõhuvõrgu küljest lahti.
• Kasutage FACOMi soovitatud tarvikuid.
• Muude kui FACOMi originaalvaruosade kasutamine võib põhjustada
ohtu, halvendada masina töönäitajaid ja tühistada igasuguse garantii.
Remonditöid tohivad teha ainult vastava loa ja kvalifikatsiooniga
remontijad. Pöörduge FACOMi lähima edasimüüja poole.
TÄHELEPANU
Ärge kasutage kahjustatud, rebenenud või halvenenud seisukorraga
voolikuid ega liitmikke.
Kasutage kaitsevahendeid, nagu kaitseprille, -kindaid ja -jalatseid
ning kõrvakaitsmeid.
Pneumomasinad võivad kasutamise ajal vibreerida.
Vibratsioon, korduvad liigutused ja ebamugav asend võivad
põhjustada kätevalu.
Kui tunnete end ebamugavalt, teil pistab või valutab, lõpetage
masina kasutamine.
Enne, kui kasutate masinat uuesti, pöörduge arsti poole.
Olge masina kasutamise ajal ergas: täie otsustusvõime juures ja
tähelepanelik.
Ärge transportige masinat voolikutpidi.
Teatavate materjalidega töötades võib tolmuga kokkupuutumine
tervist ohustada.
Uurige välja töödeldava pinna koostis ja kasutage asjakohaseid
ohutusabinõusid. Kahtluse korral kasutage maksimaalseid kaitsevahendeid.
Püsige tasakaalustatud ja kindlas asendis. Ärge kummarduge masina
kasutamise ajal liiga kaugele ette.
Ärge kasutage masinat uimastite, alkoholi või ravimite mõju all või
väsinuna.
Enne masina külge tarvikute paigaldamist, nende eemaldamist või
kohendamist või masinal mis tahes hooldustööde tegemist katkestage alati suruõhutoide ja võtke toitevoolik lahti.
MASINA KASUTUSELEVÕTT
MÄÄRIMINE
PEATORUSTIKU MÕÕTMED ON VÄHEMALT
KOLMEKORDSED MASINA ÕHU SISSELASKEKOHA MÕÕTMED
SURUÕHUVÕRGU
SUUNAS
Kasutage nende masinatega alati lubrikaatorit. Soovitame kasutada järgmist
filter-regulaator-lubrikaatorit: FACOM N.580.
Kui suruõhuvõrguga ei kasutata lubrikaatorit, laske sinna iga kaheksa
kasutustunni tagant masina iga sissevõtuliitmiku kohta 1/2–1 cm3 määret.
PNEUMOMASINA SUUNAS
AVARIISULGEVENTIIL
LUBRIKAATOR
FILTER
REGULAATOR
SEKUNDAARLIINI MÕÕTMED ON
VÄHEMALT KAHEKORDSED MASINA
ÕHU SISSELASKEKOHA MÕÕTMED
KOMPRESSOR
LASTA REGULAARSELT
TÜHJAKS
LIHVIMISSEADET EI OLE LUBATUD KASUTADA ILMA KAITSEKATTETA
KASUTADA STANDARDILE 12413 VASTAVAID LIHVKETTAID
➠
Lihvketas
Mootori
võimsus
➠
Mudel
Ø 16 mm
Müratase
Surve dB(A)
Võimsus dB(A)
Surve dB(C)
k*
k*
k*
mm
kW
V.462F
Ø 100
0,75
Mudel
Kiirus tühikäigul
Õhukulu
Kasutusrõhk
Mass
Mõõtmed
ot/min
l/min
bar
kg
mm
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
V.462F
* k = mõõtemääramatus dB-des
87,7
3
98,7
3
104
** k = mõõtemääramatus m/s²
3
Vibrat sioonitase
m/s²
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
VASTAVUSDEKLARATSIOON
MEIE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL – BP 99 – 91 423 MORANGIS CEDEX, PRANTSUSMAA, DEKLAREERIME OMAL VASTUTUSEL, ET TOODE
V.462F – PNEUMAATILINE NURKLIHVIJA Ø 100 MM, TÜÜP FACOM
- VASTAB MASINADIREKTIIVI 2006/42/EÜ
- SÄTETELE JA ÜHTLUSTATUD EUROOPA STANDARDILE EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
FACOMI KVALITEEDIJUHT
RU
ВНИМАНИЕ
ДАЛЕЕ ПРИВЕДЕНА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ. СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ ИХ.
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИИ НА ДАННОЙ УСТАНОВКЕ, ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМИРОВАНИЯ.
стать причиной возникновения таких опасных ситуаций, как чрезмерная
ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
скорость, излом элементов, повышенные момент и сила, что может привести
• ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ, ОСНАЩЕННЫЕ АБРАЗИВНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ
к повреждению установки и соответствующих принадлежностей или
ЗАЧИСТКИ ИЛИ ОТРЕЗНЫМИ АБРАЗИВНЫМИ КРУГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
обрабатываемой детали.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И ЗАЧИСТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
• Убедиться, что все шланги и соединители правильно подобраны по размеру
ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СПЛАВОВ (АЛЮМИНИЯ, ЛАТУНИ, БРОНЗЫ
и тщательно затянуты.
И Т. Д.). FACOM НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ
• Обязательно использовать сухой чистый воздух с содержанием смазки
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ДАННАЯ УСТАНОВКА НЕ
с максимальным давлением 6,2 бар. Пыль, коррозионные газы и/или
ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ.
чрезмерная влажность могут повредить двигатель пневматической установки.
Использование данной установки и принадлежностей должно строго
• Запрещено смазывать установку легковоспламеняющимися или летучими
соответствовать инструкциям данного руководства. Использование данной
жидкостями (керосином, газойлем или бензином).
установки не по назначению может стать причиной возникновения опасной для
• Запрещено удалять этикетку. Заменять любые поврежденные этикетки.
персонала и окружающей среды ситуации.
• Рекомендуется использование подвесного шланга. Быстроразъемный
• Эксплуатация, проверка и обслуживание данной установки должны
соединитель, подключаемый непосредственно к воздухозаборнику,
соответствовать всем нормативам (местным, департаментским, федеральным
увеличивает вес установки и, следовательно, снижает ее маневренность.
и национальным), применимым к пневматическим машинам с ручным
• Пневматическая установка должна быть оснащена и подключена к системе
управлениям.
подачи сжатого воздуха с помощью быстроразъемных соединителей для
• Для обеспечения безопасности, оптимальных рабочих характеристик и
обеспечения быстрого останова в случае опасности.
максимального срока службы деталей данную установку необходимо подключать
• В конце срока службы рекомендуется выполнить разборку установки,
с системе подачи сжатого воздуха с максимальным входным давлением 6,2 бар
удалить смазку с деталей и рассортировать их по типам материалом для их
(620 кПа) с помощью шланга с внутренним диаметром 10 мм.
переработки.
• Превышение указанного максимального рабочего давления в 6,2 бар может
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ
• Перед эксплуатацией установки убедиться в отсутствии опасного
взаимодействия со смежными средами (взрывоопасными газами,
легковоспламеняющимися или опасными жидкостями, неизвестной
канализационной системой, электроизоляцией или электрокабелями и пр.).
• Перед подключением установки к системе подвода воздуха убедиться, что
собачка не заблокирована в положении запуска каким-либо посторонним
предметом и что ни один из инструментов для выполнение регулировки или
монтажа не оставлен в соответствующем положении.
• Убедиться, что установка подключена к системе быстроразъемным соединителем,
а клапан перекрытия воздуха расположен поблизости для немедленного
перекрытия воздуха в случае блокировки, излома или другого происшествия.
• Не приближать руки, свободные края одежды и длинные волосы к
подвижной стороне установки.
• Проверить положение системы инверсионной системы перед запуском установки.
• Иметь в виду и не забывать, что любая приводная установка чувствительна
к резким движениям во время запуска и эксплуатации.
• Убедиться, что конструкция, на которой выполняется работа, надежно
зафиксирована.
• В случае блокировки немедленно отпустить собачку и отключить установку
от системы подачи сжатого воздуха.
• Использовать рекомендованные FACOM принадлежности.
• Использование запасных деталей, отличных от оригинальных деталей
FACOM, может стать причиной нарушения условий безопасности, снижения
рабочих характеристик установки и отмены гарантии.
Все ремонтные работы должны выполняться исключительно
квалифицированными и авторизированными специалистами по ремонту.
Свяжитесь с ближайшим дистрибьютором FACOM.
ВНИМАНИЕ
Запрещено использовать поврежденные, изношенные ли
разрушенные шланги и соединители.
Пневматические установки могут вибрировать во время эксплуатации.
Вибрации, однообразные движения или неудобные положения
могут вызвать болевые ощущения в области кистей и рук.
Прекратить использование установки при возникновении
ощущений дискомфорта, покалывания или боли.
Проконсультироваться в врачом перед дальнейшим
использованием установки.
Запрещено перемещать установку с помощью шланга.
Сохранять удобное устойчивое положение. Не наклоняться
слишком сильно вперед при использовании данной установки.
Запрещено использовать установку, находясь в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения, после приема
лекарственных препаратов или в случае усталости.
Использовать такие средства защиты, как очки, перчатки,
защитная обувь, а также средства защиты органов слуха.
Во время использования установки не терять бдительность,
следить за хорошим самочувствием и концентрацией внимания.
Обязательно отключать систему подачи сжатого воздуха и
соответствующий шланг перед монтажом, демонтажом или
регулировкой любых принадлежностей на установке, а также
перед выполнением любых операций по обслуживанию.
При обработке некоторых материалов нахождение в
запыленной зоне может быть опасным для здоровья.
Ознакомьтесь с составом обрабатываемого материала и
используйте соответствующие средства защиты. В случае
сомнений используйте максимальное количество средств
защиты.
ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СМАЗКА
К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ
СЖАТОГО ВОЗДУХА
РАЗМЕР ОСНОВНОГО ТРУБОПРОВОДА
ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР СИСТЕМЫ
ВПУСКА ВОЗДУХА УСТАНОВКИ НЕ
МЕНЕЕ, ЧЕМ В 3 РАЗА
К ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКЕ
Для данных установок использование смазочного устройства является
обязательным. Рекомендуем использовать следующий фильтр-регуляторсмазочное устройство: FACOM N.580.
КЛАПАН АВАРИЙНОГО
ОСТАНОВА
СМАЗОЧНОЕ
УСТРОЙСТВО
ФИЛЬТР
РЕГУЛЯТОР
РАЗМЕР ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
КОМПРЕССОР
ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР СИСТЕМЫ ВПУСКА
ВОЗДУХА УСТАНОВКИ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В
2 РАЗА
РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯТЬ
СТРАВЛИВАНИЕ
Если смазочное устройство для системы подачи сжатого воздуха не
используется, то через каждые 8 часов работы необходимо выполнять впрыск
от 1/2 до 1 см3 масла в воздухозаборник установки.
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК БЕЗ ЗАЩИТНОГО КАРТЕРА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 12413.
➠
V.462F
Модель
V.462F
Абразивный круг для
зачистки
Мощность
двигателя
мм
kW
Ø 100
0,75
➠
Модель
Ø 16 mm
Уровень шума
Давление дБ(A)
Мощность дБ(A)
k*
87,7
3
Давление дБ(C)
k*
98,7
k*
3
104
Скорость
холостого хода
Расход воздуха
Рабочее
давление
Вес
Размеры
об./мин.
л/мин.
бар
кг
мм
11000
170
6,2
1,90
220 x190 x 85
* k = погрешность измерения в дБ
Уровень вибрации
м/с²
** k = погрешность измерения в м/с²
3
k**
4,96
0,97
1/4 PT
Ø 10 mm
3/8 "
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
МЫ, КОМПАНИЯ FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX, ФРАНЦИЯ, С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ V.462F – УГЛОВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК Ø 100 мм МАРКИ FACOM
- СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВЫ «О МАШИННОМ ОБОРУДОВАНИИ» 2006/42/CE
- И СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ ГАРМОНИЗИРОВАННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА EN ISO 11148-7: 2011
EN ISO 12100:2010
EN ISO 15744:2008
EN ISO 28927-1:2009
20.01.2010
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА КОМПАНИИ FACOM
21
19
5
13 8
7
1
11
12
1
3
2
2
18
20
6
4
15
2
10
24
9
2
14
1
16
17
22
23
N°
V.462F
Qté
N°
V.462F
Qté
1
V.462FKEC
1
13
V.462FSAV23
1
2
V.462FKEV
1
14
V.462FSAV21
1
3
V.462FKR1
1
15
V.462FSAV11
1
4
V.462FKR2
1
16
V.462FSAV50
1
5
V.462FKR3
1
17
V.462FSAV51
1
6
V.462FKR4
1
18
V.462FSAV57
1
7
V.462FKR5
1
19
V.462FSAV06
1
8
V.462FKR6
1
20
V.462FSAV56
1
9
V.462FKR7
1
21
V.462FSAV01
1
10
V.462FKR8
1
22
V.462FSAV41
1
11
V.462FSAV25
4
23
V.462FSAV40
1
12
V.462FSAV24
1
24
V.460A1
1
BELGIQUE
LUXEMBOURG
Stanley Black&Decker Belgium BVBA
(FACOM)
De Kleetlaan 5B/C,
1831 Diegem,
Belgium
T +32 243 29 99
Facom.Belgium@sbdinc.com
NETHERLANDS
Stanley Black&Decker Netherlands
(FACOM)
POSTBUS 83
6120 AB BORN
NEDERLAND
Tél: 0800 236 236 2
Fax: 0800 237 60 20
Facom.Netherlands@sbdinc.com
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
FACOM Nordic
Flöjelbergsgatan 1c
SE-431 35 Mölndal, Sweden
Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden
Tel. +45 7020 1510
Tel. +46 (0)31 68 60 60
Tel.. +47 22 90 99 10
Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com
ASIA
The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101,
Zhulin Road PuDong District
Shanghai, 20122,China
Tel: 8621-6162 1858
Fax: 8621-5080 5101
DEUTSCHLAND STANLEY BLACK & DECKER Deutschland
SUISSE
Stanley Works Europe Gmbh
Ringstrasse 14
CH - 8600 DÜBENDORF
Tel: 00 41 44 802 80 93
Fax: 00 41 44 820 81 00
ESPAÑA
FACOM HERRAMIENTAS, S.R.L.U.
C/Luis 1°, n° 60 - Nave 95 - 2ª Pta
Polígono Industrial de Vallecas - 28031
MADRID
Tel: +34 91 778 21 13
Fax: +34 91 778 27 53
facom@facomherramientas.com
ÖSTERREICH
STANLEY BLACK & DECKER Austria
GmbH
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1 66116-0
Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com
www.facom.at
PORTUGAL
FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
UNITED KINGDOM Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court
EIRE
ITALIA
SWK UTENSILERIE S.R.L.
Sede Operativa : Via Volta 3
21020 MONVALLE (VA) - ITALIA
Tel: 0332 790326
Fax: 0332 790307
Česká Rep.
Slovakia
Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784
LATIN
AMERICA
FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152
POLSKA
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa
Tel: +48 22 46 42 700
Fax: +48 22 46 42 701
GmbH
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 21 2922
Fax +49 (0) 6126 21 21114
verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.com
Sheffield Business Park
Sheffield, S9 1XE
Tél. +44 1142 917266
Fax +44 1142 917131
www.facom.com
France et internationale
FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com
En France, pour tous renseignements techniques sur l’outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
NU-V.462F_0115
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising