DWE4237 | DeWalt DWE4237 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

402115-24 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE4206
DWE4207
DWE4214
DWE4215
DWE4216
DWE4217
DWE4227
DWE4235
DWE4237
DWE4238
DWE4246
DWE4257
Figura A
9
7
6
10
8
5
Figura B
4
Figura C
12
9
3
13
1
2
Figura D
Figura E
20
15
5
16
14
13
11
9
4
2
Figura F
Figura G
19
18
3
17
3
POLIZOARE UNGHIULARE MICI DWE4206, DWE4207, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217, DWE4227, DWE4235, DWE4237,
DWE4238, DWE4246, DWE4257
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte produsul fac din DEWALT unul
dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Turaţia fără sarcină
Viteza nominală
Diametrul discului
Grosimea discului (max)
Diametru ax
Lungime fus
Greutate
Vc.a.
W
min-1
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE4206
QS / LX
230/115
3
1 010
11 000
11 000
115
6,0
M14
18,5
1,85
DWE4207
DWE4214
DWE4215
DWE4216
DWE4217
230
3
1 010
11 000
11 000
125
6,0
M14
18,5
1,85
230
3
1 200
11 000
11 500
115
6,0
M14
18,5
1,85
230
3
1 200
11 000
11 500
115
6,0
M14
18,5
1,85
230
3
1 200
11 000
11 000
115
6,0
M14
18,5
1,85
230
3
1 200
11 000
11 000
125
6,0
M14
18,5
1,85
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745-2-3:
dB(A)
92,0
92,0
L PA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
103,0
103,0
LWA (nivel putere sonoră)
K (marjă pentru nivelul sonor dat)
dB(A)
3
3
Smerigliatura di superficie
Valore di emissione delle vibrazioni a h,AG =
Incertezza K =
Sabbiatura disco
Valore di emissione delle vibrazioni a h,DS =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
ATENŢIE: Lucrul cu perii de sârmă sau cu diferite discuri de tăiere abrazive poate provoca diferite niveluri de vibraţii!
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de informaţii
a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de
standardul EN60745 şi poate fi folosit pentru compararea
uneltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibraţiilor este valabil
pentru principalele aplicaţii ale uneltei. Totuși, în cazul
în care unealta este utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute necorespunzător, emisia
de vibraţii poate diferi. Acest fapt poate mări semnificativ
nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare
a nivelului de expunere la vibraţii în cazurile în care
unealta este oprită sau atunci când funcţionează însă nu
4
efectuează practic nicio operaţie. Acest fapt poate reduce
semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de siguranţă pentru
a proteja operatorul de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei și a accesoriilor, păstraţi
mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Regatul Unit &
Irlanda
Unelte cu alimentare
la 230 V
Unelte cu alimentare
la 230 V
10 amperi, la reţea electrică
13 amperi, la fişe
Tensiune
Tip
Putere absorbită
Turaţia fără sarcină
Viteza nominală
Diametrul discului
Grosimea discului (max)
Diametru ax
Lungime fus
Greutate
Vc.a.
W
min-1
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE4227
230
3
1 200
11 500
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4235
230
3
1 200
11 500
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4237
230
3
1 400
11 500
11 500
125
6,0
M14
18,5
1,85*
DWE4238
230
1
1 400
9 300
9 300
150
6,0
M14
18,5
2,5*
DWE4246
DWE4257
230
230
1
1
1 500
1 200
2 800-10 000 2 800-10 000
10 000
10 000
115
125
6,0
6,0
M14
M14
20,1
20,1
2,5*
2,5*
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
92,0
103,0
3
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745-2-3:
dB(A)
92,0
92,0
L PA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
103,0
103,0
LWA (nivel putere sonoră)
K (marjă pentru nivelul sonor dat)
dB(A)
3
3
Polizare de suprafaţă
Vibration emission value a h,AG =
Marjă K =
Şlefuire cu disc
Valoarea emisiilor de vibraţii a h,DS =
Marjă K =
m/s²
m/s²
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
8,3
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
3,0
1,5
–
–
3,0
1,5
3,0
1,5
ATENŢIE: Lucrul cu perii de sârmă sau cu diferite discuri
de tăiere abrazive poate provoca diferite niveluri de
vibraţii!
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele DEWALT.
Declaraţie de conformitate CE
Directiva pentru Utilaje
Polizoare unghiulare mici
DWE4206, DWE4207, DWE4214, DWE4215, DWE4216,
DWE4217, DWE4227, DWE4235, DWE4237, DWE4238,
DWE4246, DWE4257
DEWALT declară că aceste produse descrise în Specificaţia
tehnică sunt conforme cu normele: 2006/42/EC, EN607451:2009+A11:209, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
+A12:2014+A13:2015.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi DEWALT la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din partea din spate a manualului.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.07.2016
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiţi
manualul de instrucţiuni.
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui
cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi
atent la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată
care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau
vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie potenţial periculoasă
care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul
sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore
sau medii.
5
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică un pericol de șoc electric.
Indică risc de incendiu.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
AVERTISMENT: Citiţi toate avertizările de siguranţă
și toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor și
a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare, incendii
și/sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) Siguranţa în zona de lucru
a ) Păstraţi zona de lucru curată și bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
b ) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c ) Ţineţi la distanţă copiii și persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
2) Siguranţa electrică
a ) Ștecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ștecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ștechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ștecherele
nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b ) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare și
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în
care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
c ) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
d ) Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau
scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii vii sau componente
în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc
riscul electrocutării.
e ) Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
6
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f ) În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
3) Siguranţa corporală
a ) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi și respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b ) Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măștile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căștile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
c ) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că comutatorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare și/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul
pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d ) Îndepărtaţi orice cheie sau clește de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un clește
rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
e ) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice
în situaţii neașteptate.
f ) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de
componentele în mișcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în
mișcare.
g ) În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia și
colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
4) Utilizarea şi îngrijirea uneltelor
electrice
a ) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b ) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit și oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie
reparată.
c ) Deconectaţi ștecherul de la sursa de alimentare și/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
d ) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor și nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e ) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi
alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mișcare, ruperea componentelor
și orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f ) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite și curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuţite și
întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai ușor de controlat.
g ) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile și cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru și de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar
putea conduce la situaţii periculoase.
c)
d)
e)
f)
g)
5) Service
a ) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
h)
REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă pentru toate
operaţiile
a ) Această unealtă electrică poate fi utilizată ca
polizor, mașină de șlefuit (DWE4238 este exclusă),
perie de sârmă sau unealtă de debitare. Citiţi toate
avertizările de siguranţă, instrucţiunile, ilustraţiile
și specificaţiile furnizate împreună cu această
unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii și/sau vătămări grave.
b ) Operaţiunile precum lustruirea și șlefuirea
(DWE4238) nu sunt recomandate pentru a fi
efectuate cu această unealtă. Operaţiunile pentru care
i)
nu a fost concepută unealta electrică pot da naștere la
pericole și pot cauza vătămări corporale.
Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special concepute
și recomandate de către producătorul uneltei.
Simplul fapt că un accesoriu poate fi atașat la unealta
dumneavoastră electrică nu asigură operarea în
siguranţă.
Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel
puţin egală cu viteza maximă marcată pe unealta
electrică. Accesoriile ce funcţionează mai repede decât
viteza lor nominală se pot rupe și pot ricoșa.
Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie
să se încadreze în specificaţie capacităţii specifice
uneltei dvs. electrice. Accesoriile dimensionate incorect
nu pot fi supravegheate sau controlate în mod adecvat.
Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie să fie
compatibilă cu filetul de pe axul polizorului. Pentru
accesoriile cu montare cu flanșe, orificiul axului
accesoriului trebuie să se potrivească cu diametrul
flanșei. Accesoriile ce nu se potrivesc cu elementele
metalice de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv și pot cauza
pierderea controlului.
Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte de
fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul, cum ar
fi discurile abrazive pentru depistarea așchiilor
formate și a fisurilor, tălpile pentru depistarea
fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive, periile
de sârmă pentru depistarea sârmelor desprinse
sau crăpate. În cazul în care unealta electrică sau
accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru
a depista eventualele deteriorări sau montaţi
un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și
instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă și dvs.
și persoanele din jur la distanţă faţă de planul
accesoriului rotativ și utilizaţi unealta electrică
la viteză maximă în gol timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul
acestei perioade de testare.
Purtaţi echipament de protecţie corporala. În
funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască pentru faţă,
ochelari sau vizoare de protecţie. Dacă este cazul,
purtaţi măști anti-praf, dopuri pentru urechi,
mănuși și salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente provenind de
la piesa de prelucrat. Echipamentul de protecţie pentru
ochi trebuie să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor operaţiuni. Masca
anti-praf sau masca de protecţie respiratorie trebuie să
aibă capacitatea de a filtra particulele generate în urma
operaţiei dvs. Expunerea prelungită la zgomot de înaltă
intensitate poate determina pierderea auzului.
Ţineţi persoanele din jur la o distanţă sigură faţă
de zona de lucru. Orice persoană care pătrunde
în zona de lucru trebuie să poarte echipament de
protecţie corporală. Fragmentele din piesa de prelucrat
7
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
sau cele rezultate în urma ruperii accesoriului pot fi
proiectate și pot cauza vătămări în afara zonei imediate
de lucru.
Ţineţi unealta electrică exclusiv de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei electrice și ar
putea electrocuta operatorul.
Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de accesoriul care
se rotește. În cazul în care pierdeţi controlul, cablul poate
fi tăiat sau agăţat și mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se rotește.
Nu așezaţi niciodată unealta electrică pe jos până
când accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul
care se rotește poate prinde suprafaţa de sprijin și poate
determina mișcarea necontrolată a uneltei electrice.
Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în timp
ce o căraţi pe lângă corp. Contactul accidental cu
accesoriul care se rotește poate determina agăţarea
hainelor, trăgând accesoriul înspre corp.
Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului va aspira praful
în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de pulbere
metalică poate cauza pericole electrice.
Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de materiale.
Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de răcire
lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi de răcire lichizi
pot cauza electrocutarea.
Nu utilizaţi discuri de Tip 11 (oală conică) cu această
unealtă. Utilizarea unor accesorii nepotrivite poate
conduce la vătămări.
Folosiţi întotdeauna mânerul lateral. Strângeţi bine
mânerul. Mânerul lateral trebuie utilizat întotdeauna
pentru a menţine controlul asupra uneltei în orice
moment.
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ PENTRU TOATE OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de
operator pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii de susţinere,
periei sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit sau agăţat în
timpul rotirii. Blocarea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului rotativ, fapt ce cauzează, în schimb, împingerea
necontrolată a uneltei electrice în direcţia opusă sensului de
rotaţie a accesoriului în momentul blocării.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat sau ciupit de piesa
de prelucrat, marginea discului ce intră în contact poate săpa
în suprafaţa materialului, determinând discul să alunece sau să
ricoșeze de pe suprafaţa de lucru. Discul poate sări fie în direcţia
8
înainte, fie înspre operator, în funcţie de direcţia mișcării sale din
momentul agăţării. De asemenea, discurile abrazive se pot rupe în
astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greșite și/sau procedurilor sau
condiţiilor incorecte de operare a uneltei și pot fi evitate adoptând
măsurile de precauţie menţionate în continuare:
a ) Apucaţi ferm unealta electrică și poziţionaţi-vă
corpul și braţul astfel încât să puteţi rezista forţei
unui recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul auxiliar,
dacă este furnizat, pentru un control maxim în caz
de recul sau de reacţie de cuplare în momentul
pornirii. Operatorul poate controla reacţia de cuplu sau
forţele de recul dacă sunt adoptate măsuri adecvate de
protecţie.
b ) Nu poziţionaţi niciodată mâna aproape de
accesoriul care se rotește. Accesoriul poate ricoșa
înspre mâna dvs.
c ) Nu vă poziţionaţi în zona în care unealta electrică
va ricoșa dacă survine reculul. Reculul va propulsa
unealta în direcţia opusă sensului de deplasare a discului
în momentul agăţării.
d ) Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi pe colţuri,
muchii ascuţite etc., Evitaţi salturile și agăţarea
accesoriului. Colţurile, marginile ascuţite sau balansarea
au tendinţa de a agăţa accesoriul rotativ și de a cauza
pierderea controlului sau reculul.
e ) Nu atașaţi o lamă cu lanţ de drujbă pentru lemn
sau o lamă cu pânză de bomfaier. Astfel de discuri
generează reculul și pierderea controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă specifice
operaţiilor de polizare şi tăiere abrazivă
a ) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri recomandate
pentru unealta dvs. electrică și apărătoarea special
concepută pentru discul ales. Discurile pentru care
unealta electrică nu a fost concepută nu pot fi protejate în
mod adecvat și sunt nesigure.
b ) Suprafaţa de polizare a discurilor cu centru
concav trebuie să fie montată sub nivelul marginii
apărătorii. Un disc montat necorespunzător care iese
în afara planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
c ) Apărătoarea trebuie atașată fix pe unealta electrică
și poziţionată pentru siguranţă maximă, astfel
încât o suprafaţă minimă a discului să fie expusă
în partea dinspre operator. Apărătoarea contribuie
la protejarea operatorului împotriva fragmentelor de
discuri rupte, contactului accidental cu discul și împotriva
scânteilor ce ar putea aprinde îmbrăcămintea.
d ) Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru
aplicaţiile recomandate. Spre exemplu: nu polizaţi
cu partea laterală a discului de debitat. Discurile
abrazive de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor discuri putând
determina sfărâmarea acestora.
e ) Utilizaţi întotdeauna flanșe de disc cu dimensiunile
și formele corecte pentru discul pe care l-aţi ales.
Flanșele de disc adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia. Flanșele pentru discurile de
debitat pot diferi de flanșele pentru discurile de polizat.
f ) Nu folosiţi discuri uzate de la unelte electrice de
dimensiuni mai mari. Discurile destinate uneltelor
electrice mai mari nu sunt adecvate pentru viteza
superioară a unei unelte mici și pot exploda.
care depășește marginile tălpii de șlefuit prezintă risc de
sfâșiere și poate determina distrugerea, ruperea discului
sau reculul.
Avertizări de siguranţă specifice
operaţiunilor de frecare cu perii de sârmă
a ) Reţineţi că firele de sârmă sunt proiectate din
perie chiar și în timpul operării obișnuite. Nu
suprasolicitaţi periile de sârma aplicând o sarcină
excesivă asupra unealta. Firele de sârmă pot penetra
cu ușurinţă îmbrăcămintea subţire și/sau pielea.
b ) Dacă se recomandă utilizarea unei apărători pentru
frecarea cu perie de sârmă, nu permiteţi contactul
discului sau al periei de sârmă cu apărătoarea.
Discul de sârmă își poate mări diametrul datorită lucrării
și forţelor centrifuge.
Avertizări suplimentare de siguranţă
specifice operaţiunilor de tăiere abrazivă
a ) Nu blocaţi discul de debitat sau nu apăsaţi excesiv
pe acesta. Nu încercaţi să efectuaţi o tăiere cu
o adâncime excesivă. Suprasolicitarea discului mărește
sarcina și probabilitatea de răsucire și blocare a discului în
tăietură, precum și posibilitatea producerii reculului sau
a ruperii discului.
b ) Nu poziţionaţi corpul pe aceeași direcţie și în
spatele discului ce se rotește. În timpul operării, atunci
când discul se deplasează în direcţia opusă corpului dvs.,
eventualul recul ar putea propulsa discul ce se rotește și
unealta electrică direct înspre dvs.
c ) Atunci când discul se blochează sau când se
întrerupe debitarea din orice motiv, opriţi unealta
electrică și ţineţi-o în poziţie fixă până când discul
se oprește complet. Nu încercaţi niciodată să
scoateţi discul de debitat din tăietură în timp ce
acesta se află în mișcare; în caz contrar, va surveni
reculul. Examinaţi și adoptaţi măsuri de corecţie pentru
a elimina cauza blocării discului.
d ) Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să atingă viteza totală și
reintroduceţi-l cu atenţie în tăietură. Discul se poate
bloca, poate aluneca în sus sau poate ricoșa înapoi dacă
unealta de lucru este repornită atunci când discul se află
în tăietura din piesa de prelucrat.
e ) Susţineţi panourile sau orice alte piese de prelucrat
de mari dimensiuni pentru a reduce la minim
ciupirea discului și reculul. Piesele mari de prelucrat
au tendinţa de a se îndoi sub propria greutate. Suporturile
trebuie să fie poziţionate sub piesa de prelucrat, aproape
de linia de debitare și aproape de marginea piesei de
prelucrat în raport cu fiecare parte laterală a discului.
f ) Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone fără
vizibilitate. Discul ce pătrunde în suprafaţa de debitat
poate tăia ţevi de gaze sau de apă, cabluri electrice sau
alte obiecte, fapt ce poate cauza reculul.
Avertizări de siguranţă specifice
operaţiunilor de şlefuit
a ) Nu utilizaţi discuri cu șmirghel supradimensionate.
Urmaţi recomandările producătorului atunci când
selectaţi tipul de șmirghel. Șmirghelul mai mare,
Reguli suplimentare de siguranţă pentru
polizoare
•
•
Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie să fie
compatibilă cu filetul de pe axul polizorului. Pentru accesoriile
cu montare cu flanșe, orificiul axului accesoriului trebuie să se
potrivească cu diametrul flanșei. Accesoriile ce nu se potrivesc
cu elementele metalice de montare ale uneltei electrice vor
funcţiona neechilibrat, vor vibra în mod excesiv și pot cauza
pierderea controlului.
Suprafaţa de polizare a discurilor cu centru concav trebuie să
fie montată sub nivelul marginii apărătorii. Un disc montat
necorespunzător care iese în afara planului buzei apărătorii
nu poate fi protejat corespunzător.
AVERTISMENT: Vă recomandăm să folosiţi un dispozitiv
pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30mA
sau mai puţin.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare
şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:
• Afectarea auzului.
• Riscul de vătămări corporale datorat particulelor proiectate.
• Riscul de arsuri cauzate de accesoriile încălzite pe durata
operării.
• Riscul de vătămări corporale datorat utilizării prelungite.
• Riscul de pulberi provenite de la substanţe periculoase.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un
singur nivel de tensiune. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea
cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în
conformitate cu standardul EN60745, prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la
unitatea de service DEWALT.
9
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la reţeaua
electrică:
• Eliminaţi în siguranţă ștecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din ștecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut
necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru
puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului este de
1,5 mm²; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor unghiular
1 Apărătoare
1 Mâner lateral
1 Flanşă de susţinere
1 Piuliţă filetată de fixare
1 Piuliţă de fixare fără cheie (DWE4246, DWE4257)
1 Cheie hexagonală
1 Manual de instrucţiuni
•
•
Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul
transportului.
Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral și pentru
a înţelege acest manual înaintea utilizării.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi.
Descriere (Fig. A, B)
AVERTISMENT: Nu modificaţi niciodată unealta
electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar
putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.
1 Buton de blocare a axului
2 Ax
3 Mâner lateral
4 Flanşă de susţinere
5 Piuliţă de fixare
6 Apărătoare
7 Comutator
8 Selector de reglare a vitezei
9 Manetă de decuplare a apărătorii
10 Sistem de evacuare a prafului
Destinaţia de utilizare
Polizorul dvs. unghiular pentru regim greu de dimensiuni
mici a fost conceput pentru aplicaţii profesionale de polizare,
şlefuire (DWE4238 este exclusă), frecare cu perii de sârmă și
debitare.
NU utilizaţi alte discuri de polizor decât cele cu zona centrală
adâncită şi discuri lamelare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa lichidelor
sau a gazelor inflamabile.
Polizorul dvs. unghiular pentru regim greu este o unealtă
electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de
operatori neexperimentaţi.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest aparat nu este
destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme
fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
supravegheate de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Mâner lateral antivibraţii
Mânerul lateral antivibraţii oferă un confort sporit prin
absorbirea vibraţiilor provocate de unealtă.
Sistem de evacuare a prafului (Fig. A)
Purtaţi echipament de protecţie pentru ochi.
Amplasarea codului pentru dată (fig. D)
Codul pentru dată 11 , care include, de asemenea, anul de
fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2016 XX XX
Anul fabricaţiei
10
Sistemul de evacuare a prafului 10 preîntâmpină acumularea
acestuia în jurul apărătorii şi a admisiei motorului şi reduce la
minim cantitatea de praf ce intră în carcasa motorului.
Pornirea lentă
DWE4206, DWE4207, DWE4216, DWE4217, DWE4227,
DWE4237, DWE4238, DWE4246, DWE4257
Pornirea lentă permite generarea unei viteze reduse pentru
evitarea reculului iniţial. Această caracteristică este foarte utilă
atunci când se lucrează în spaţii înguste.
No-Volt
DWE4206, DWE4207, DWE4216, DWE4217, DWE4227,
DWE4237, DWE4238, DWE4246, DWE4257
Funcţia No-volt împiedică repornirea polizorului fără cuplarea/
decuplarea comutatorului în eventualitatea în care alimentarea
electrică se întrerupe.
Ambreiajul electronic
DWE4227, DWE4246, DWE4257
Ambreiajul electronic de limitare a cuplului reduce reacţia de
cuplu maxim transmisă operatorului în cazul blocării discului.
Această dotare previne, de asemenea, blocarea angrenajului
şi a motorului electric. Ambreiajul de limitare a cuplului a fost
setat din fabrică şi nu poate fi ajustat.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de a efectua orice
reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau
accesorii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire se
află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Reglarea şi montarea apărătorii (Fig. C, D)
ATENŢIE: Opriţi unitatea și scoateţi din priză unealta
înainte de a efectua orice reglaj, montare sau demontare
de accesorii sau componente anexe.
ATENŢIE: ÎNAINTE de a utiliza unealta, identificaţi la care
opţiune de ajustare este setată unealta.
Opţiunile de ajustare
Pentru reglarea apărătorii, maneta de angrenare a apărătorii 9
cuplează unul dintre orificiile de aliniere 15 de pe manşonul
apărătorii cu ajutorul dispozitivului cu clichet. Polizorul dvs.
dispune de două opţiuni pentru efectuarea acestui reglaj.
• One-touch™: în această poziţie, faţa de angrenare este
înclinată şi va trece peste următorul orificiu de aliniere
atunci când apărătoarea este rotită în sensul acelor
de ceasornic (cu axul îndreptat spre utilizator), dar se
autoblochează dacă este rotită în sens invers acelor de
ceasornic.
• Two-touch™: în această poziţie, faţa de angrenare este
dreaptă şi fixă. Aceasta NU va încăleca următorul orificiu de
aliniere decât dacă maneta de eliberare a apărătorii este
apăsată lung şi apărătoarea este rotită simultan fie în sens
orar, fie în sens antiorar (cu axul îndreptat spre utilizator).
Fixarea mânerului lateral (Fig. B)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza unealta, verificaţi
dacă mânerul este strâns bine.
Înşurubaţi bine mânerul lateral 3 într-unul din orificiile de
pe părţile laterale ale cutiei de viteze. Mânerul lateral trebuie
utilizat întotdeauna pentru a menţine controlul asupra uneltei
în orice moment.
Apărătoare
ATENŢIE: Apărătoarea trebuie folosită cu toate
discurile de polizare, de debitare, cu discurile
lamelare de șlefuire lamelare, cu periile de sârmă
și cu discurile de sârmă. Unealta poate fi utilizată fără
apărătoare numai
atunci când șlefuiţi cu discuri convenţionale
de șlefuit. Consultaţi Figura A pentru a vedea protecţiile
prevăzute la unitate. Anumite aplicaţii pot necesita
achiziţionarea apărătorii corecte de la distribuitorul local
sau centrul de service autorizat.
OBSERVAŢIE: Polizarea şi tăierea muchie poate fi realizată
cu discuri de tipul 27, proiectate şi specificate în acest scop;
discurile de 6,35 mm sunt proiectate pentru polizarea
suprafeţelor în timp ce discurile de 27 trebuie să fie examinate
pentru a vedea dacă pot fi folosite pentru polizarea de
suprafaţă sau numai şlefuirea/tăierea marginii. Apărătoarea de
tip 1 trebuie să fie utilizată pentru orice disc pentru care este
interzisă polizarea de suprafaţă. De asemenea, debitarea poate
fi efectuată folosind un disc Tip 41 şi o apărătoare Tip 1.
OBSERVAŢIE: Consultaţi Diagrama de accesorii pentru
a selecta combinaţia corespunzătoare de apărătoare/accesoriu.
One-Touch™
Two-Touch™
Opţiunile de ajustare a apărătorii
Pentru a regla maneta de deblocare a apărătorii 9 la opţiunea
de ajustare dorită:
1. Îndepărtaţi şurubul 12 folosind un bit T20.
2. Scoateţi maneta de eliberare a apărătorii şi ţineţi minte
poziţia arcului. Selectaţi capătul manetei pentru opţiunea
de reglare dorită. Funcţia One-touch va utiliza capătul
înclinat al manetei 9 pentru a angrena orificiile de aliniere
15 de pe inelul apărătorii. Funcţia Two-touch va utiliza
capătul fix pentru a angrena orificiile de aliniere 15 de pe
inelul apărătorii.
3. Înlocuiţi maneta, poziţionând capătul ales sub arc 13 .
Asiguraţi-vă că maneta este în contact corespunzător cu
arcul.
4. Puneţi şurubul la loc şi strângeţi-l la un cuplu de 2.0-3.0
N-m. Asiguraţi-vă că montajul este efectuat corect cu
funcţia de revenire a arcului apăsând maneta de eliberare
a apărătorii 9 .
Montarea apărătorii (Fig. D)
ATENŢIE: Înainte de a monta apărătoarea, asiguraţi-vă
că șurubul, maneta și arcul sunt montate corect.
1. Ţinând axul îndreptat spre utilizator, apăsaţi lung maneta
de eliberare a apărătorii 9 .
2. Aliniaţi canelurile 13 de pe apărătoare cu fantele 14 de pe
cutia de viteze.
11
3. Apăsaţi apărătoarea în jos până când canalele acesteia se
angrenează şi rotiţi-le în canalul de pe axul cutiei de viteze.
Eliberaţi maneta de decuplare a apărătorii.
4. Pentru a poziţiona apărătoarea:
One-touch™: Rotiţi apărătoarea în sens orar, în poziţia de
lucru dorită. Apăsaţi lung maneta de eliberare a apărătorii 9 eliberaţi maneta pentru a roti apărătoarea în sens antiorar.
Two-touch™: Apăsaţi lung maneta de eliberare a apărătorii
9 . Rotiţi apărătoarea în sens orar sau antiorar, în poziţia de
lucru dorită.
OBSERVAŢIE: Corpul acesteia trebuie poziţionat între ax şi
operator pentru a-i asigura acestuia protecţie maximă.
Maneta de eliberare a apărătorii ar trebui să se cupleze întrunul din orificiile de aliniere 15 de pe colierul apărătorii.
Acest lucru asigură fixarea apărătorii.
5. Pentru a demonta apărătoarea, urmaţi paşii 1–3 din aceste
instrucţiuni în ordine inversă.
Flanşe şi discuri
Montarea discurilor fără butuc (Fig. E)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12
AVERTISMENT: Imposibilitatea de a așeza în mod
corespunzător cu flanșă / piuliţa de strângere / discul
poate conduce la rănirea gravă (sau deteriorarea uneltei
sau a discului).
ATENŢIE: Flanșele incluse trebuie să fie utilizate cu discuri
de polizat centrul de apăsare de tipul 27 și 42 și discuri
de tăiere de tip 41. Consultaţi Diagrama de accesorii
pentru mai multe informaţii.
AVERTISMENT: Atunci când utilizaţi discuri de debitat,
este necesară utilizarea unei apărători închise, cu două
feţe.
AVERTISMENT: Neutilizarea unei flanșe și a unei
apărători corespunzătoare poate avea ca rezultat
vătămarea corporala datorată ruperii discului sau
contactului cu acesta. Consultaţi Diagrama de
accesorii pentru mai multe informaţii.
Poziţionaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea orientată în
sus.
Montaţi flanşa de susţinere nefiletată 4 pe ax 2 cu centrul
mai ridicat (pilot) peste disc.
Aşezaţi discul 16 peste flanşa de susţinere, centrându-l pe
centrul mai ridicat (pilot) al flanşei de susţinere.
În timp ce apăsaţi butonul de blocare a axului şi cu canelele
hexagonale orientate în sens opus faţă de disc, înfiletaţi
piuliţa de strângere 5 pe ax, astfel încât picioruşele se
angajeze cele două fante din ax.
În timp ce apăsaţi butonul de blocare a axului, înfiletaţi
piuliţa de fixare 5 :
a. Strângeţi piuliţa de fixare standard cu o cheie 20 .
b. Strângeţi o piuliţă de fixare fără cheie cu mâna. (Utilizaţi
o piuliţă de fixare fără cheie doar dacă este în stare
perfectă.) Consultaţi Conţinutul ambalajului pentru
a vedea detalii despre piuliţa de fixare.
Pentru a scoate discul, apăsaţi butonul de blocare a axului şi
slăbiţi piuliţa de fixare.
Montarea plăcilor suport pentru şlefuire
(Fig. F)
OBSERVAŢIE: Folosirea unei apărători cu discuri de şlefuire
care folosesc plăcu de montare, numite discuri de răşină de
fibre, nu este necesară. Din moment ce o apărătoare nu este
necesară pentru aceste accesorii, este posibil ca apărătoarea să
nu se potrivească în mod corect dacă este utilizată.
AVERTISMENT: Imposibilitatea de a așeza în mod
corespunzător cu flanșă / piuliţa de strângere / discul
poate conduce la rănirea gravă (sau deteriorarea uneltei
sau a discului).
AVERTISMENT: Apărătoarea adecvată trebuie să fie
reinstalată pentru discul de rectificat, discuri de tăiere,
discuri de lamelare de șlefuire, perie de sârmă sau aplicaţii
de discuri de sârmă după ce aplicaţiile de șlefuire sunt
complete.
1. Puneţi sau înfiletaţi corespunzător placa suport 17 pe ax.
2. Poziţionaţi discul de şlefuire 18 pe placa suport 17 .
3. În timp ce apăsaţi dispozitivul de blocare a axului 1 ,
înfiletaţi piuliţa de fixare 19 pe ax, orientând butucul
ridicat pe piuliţa de fixare în centrul discului de şlefuire şi pe
placa suport.
4. Strângeţi piuliţa de prindere cu mâna. Apoi, apăsaţi butonul
de blocare a axului în timp ce rotiţi discul de polizat până
când discul şi piuliţa de strângere sunt fixate.
5. Pentru a scoate discul, apucaţi şi rotiţi placa de suport şi
discul de şlefuit, în timp ce apăsaţi butonul de blocare
a axului.
Montarea si demontarea discurilor cu
butuc (Fig. A)
Discurile cu butuc se instalează direct pe axul M14. Filetul
accesoriului trebuie să se potrivească filetului axului.
1. Îndepărtaţi flanşa de suport trăgând de la unealtă.
2. Înfiletaţi discul pe ax 2 cu mâna.
3. Apăsaţi pe butonul de blocare a axului 1 şi folosiţi o cheie
pentru a strânge butucul discului.
4. Efectuaţi procedura în sens invers pentru a scoate discul.
NOTĂ: Montarea necorespunzătoare a discului înainte
de pornirea uneltei poate determina deteriorarea uneltei
sau a discului.
Montarea periilor cupă şi a discurilor din
sârmă (fig. A)
AVERTISMENT: Imposibilitatea de a așeza în mod
corespunzător cu flanșă / piuliţa de strângere / discul
poate conduce la rănirea gravă (sau deteriorarea uneltei
sau a discului).
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale, purtaţi mănuși de protecţie atunci când
manipulaţi periile și discurile din sârmă. Acestea pot
fi ascuţite.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de deteriorare
a uneltei, discul sau peria nu trebuie să atingă
apărătoarea atunci când aceasta este montată
sau în funcţiune. Accesoriile pot suferi deteriorări
nedetectabile, cauzând fragmentarea sârmelor discului
sau cupei.
Periile cupă din sârmă sau discurile din sârmă se montează
direct pe axul filetat fără a se mai folosi flanşele. Utilizaţi doar
perii şi discuri din sârmă cu axul filetat de M14. Aceste accesorii
sunt disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local
sau la centrul de service autorizat.
1. Poziţionaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea orientată în
sus.
2. Înfiletaţi discul pe ax cu mâna.
3. Apăsaţi butonul de blocare a axului 1 şi utilizaţi o cheie
pentru a strânge axul periei sau a discului.
4. Pentru a scoate discul, efectuaţi în sens invers procedura
de mai sus.
NOTĂ: Pentru a reduce posibilitatea deteriorării uneltei,
fixaţi corespunzător axul discului înainte de a porni
unealta.
•
Înainte de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata corespunzătoare. Nu
utilizaţi excesiv discurile sau roţile uzate.
Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă sunt montate
corect. Urmaţi instrucţiunile furnizate în Tabelul cu
accesorii de polizare și debitare.
Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în direcţia
săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare
utilizare, inspectaţi accesoriul, cum ar fi discurile abrazive
pentru depistarea aşchiilor formate şi a fisurilor, tălpile de
susţinere pentru depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii
excesive, periile de sârmă pentru depistarea sârmelor
desprinse sau crăpate. În cazul în care unealta electrică
sau accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru
a depista eventualele deteriorări sau montaţi un accesoriu
nedeteriorat. După inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din jur la distanţă faţă
de planul accesoriului rotativ şi utilizaţi unealta electrică
la viteză maximă în gol timp de un minut. În mod normal,
accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul acestei
perioade de testare.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă și normele în vigoare.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de a efectua orice
reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau
accesorii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire se
află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele de polizat sau
debitat sunt fixate pe poziţie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi și sprijiniţi piesa de prelucrat. Utilizaţi clești
sau o menghină pentru a fixa și sprijini piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Este important să
fixaţi și să sprijiniţi bine piesa de prelucrat pentru
a preveni mișcarea acesteia și pierderea controlului.
Mișcarea piesei de prelucrat sau pierderea controlului
pot da naștere unor pericole și pot cauza vătămări
corporale.
Susţineţi panourile sau orice alte piese de
prelucrat de mari dimensiuni pentru a reduce
la minim ciupirea discului și reculul. Piesele mari
de prelucrat au tendinţa de a se îndoi sub propria
greutate. Suporturile trebuie să fie poziţionate sub
piesa de prelucrat, aproape de linia de debitare și
aproape de marginea piesei de prelucrat în raport cu
fiecare parte laterală a discului.
Purtaţi întotdeauna mănuși corespunzătoare de lucru
în timp ce utilizaţi această unealtă.
Cutia de angrenaje devine foarte fierbinte în timpul
utilizării.
Aplicaţi doar o presiune ușoară asupra uneltei. Nu
exercitaţi o presiune laterală asupra discului.
Instalaţi întotdeauna apărătoarea și discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi un disc sau o roată uzate
excesiv.
Asiguraţi-vă că flanșa internă și cea externă sunt
montate corect.
Asiguraţi-vă că discul sau roata se rotește în direcţia
săgeţilor de pe accesoriu și unealtă.
Evitaţi exercitarea de suprasarcini. În cazul în care
unealta devine fierbinte, lăsaţi-o să funcţioneze
câteva minute în gol pentru ca accesoriul să se
răcească. Nu atingeţi accesoriile înainte ca acestea să
se fi răcit. Discurile pot deveni foarte fierbinţi în timpul
utilizării.
Nu lucraţi niciodată cu cupa de polizare fără
o apărătoare adecvată montată pe poziţie.
Nu utilizaţi unealta electrică cu un banc de debitare.
Nu utilizaţi niciodată discurile deformabile cu produse
abrazive compozite.
Reţineţi, discul continuă să se învârtă după ce utilajul
este oprit.
Poziţia corectă a mâinilor (Fig. G)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregătiţi pentru
o reacţie neașteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să fie ţinută
pe mânerul lateral 3 şi cealaltă mână să fie ţinută pe corpul
uneltei, conform ilustraţiei din figura G.
13
Selectorul pentru viteză variabilă (Fig. A)
DWE4246, DWE4257
Selectorul pentru viteză variabilă oferă un control suplimentar
asupra uneltei şi permite utilizarea acesteia în condiţii optime
corespunzătoare accesoriului şi materialului.
• Rotiţi selectorul 8 la nivelul dorit. Rotiţi selectorul în sus
pentru o viteză mai mare şi în jos pentru o viteză redusă.
Comutatorul (Fig. A)
ATENŢIE: Ţineţi bine mânerul lateral și corpul uneltei
pentru a menţine controlul asupra acesteia la pornire, pe
parcursul utilizării și până când discul sau accesoriul nu
se mai rotește. Asiguraţi-vă că discul s-a oprit complet
înainte de a pune unealta jos.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce mişcarea neaşteptată a uneltei,
nu porniţi sau opriţi unealta în sarcină. Lăsaţi polizorul să atingă
turaţia maximă înainte de a atinge suprafaţa de lucru. Ridicaţi
unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de a o opri. Lăsaţi
unealta să se oprească din rotire înainte de a o pune jos.
AVERTISMENT: Înainte de conectarea uneltei la
o sursă de alimentare, asiguraţi-vă că cursorul se află în
poziţia oprit prin apăsarea și eliberarea părţii din spate
a comutatorului. Asiguraţi-vă că cursorul se află în poziţia
oprit, conform descrierii de mai sus, după orice întrerupere
a alimentării cu energie a uneltei, de exemplu, la activarea
unui întrerupător de curent de fugă, declanșarea unui
disjunctor, deconectare accidentală sau pană de curent.
Dacă cursorul se află în poziţia pornit la cuplarea
alimentării, unealta va porni brusc.
Pentru pornirea uneltei, glisaţi comutatorul PORNIT/OPRIT 7
spre partea din faţă a uneltei. Pentru a opri unealta, eliberaţi
comutatorul PORNIT/OPRIT.
Pentru o funcţionare continuă, glisaţi comutatorul spre partea
din faţă a uneltei şi apăsaţi partea din faţă a comutatorului
spre interior. Pentru a opri unealta în timpul operării în modul
continuu, apăsaţi partea din spate a cursorului şi eliberaţi-l.
Dispozitivul de blocare a axului (Fig. B)
Dispozitivul de blocare a axului 1 este prevăzut pentru
a preîntâmpina axul să se rotească în timpul montării sau
demontării discurilor. Acţionaţi blocarea axului numai atunci
când unealta este oprită, deconectată de la sursa de energie şi
atunci când se opreşte complet.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce riscul de deteriorare
a uneltei, nu acţionaţi dispozitivul de blocare a axului
în timp ce unealta este în funcţiune. Se va produce
deteriorarea uneltei și accesoriul atașat se poate desprinde
în timpul rotirii, cauzând vătămări.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi butonul de
blocare a axului şi rotiţi axul până când nu îl mai puteţi mişca.
Polizarea suprafeţelor plane, şlefuirea şi
perierea cu sârmă
14
ATENŢIE: Folosiţi întotdeauna apărătoarea corectă
conform instrucţiunilor din acest manual.
AVERTISMENT: Depunerea de pulberi metalice.
Utilizarea frecventă a discurilor lamelare pentru aplicaţiile
de prelucrare a metalelor poate conduce la un potenţial
sporit de electrocutare. Pentru a reduce acest risc,
introduceţi o protecţie pentru curentul rezidual (RCD)
înainte de utilizare și curăţaţi fantele de ventilare zilnic
suflând aer comprimat în acestea, conform instrucţiunilor
de întreţinere de mai jos.
Pentru a efectua munca pe suprafaţa piesei:
1. Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru.
2. Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei de lucru,
permiţând uneltei să funcţioneze la viteză maximă.
Capacitatea de îndepărtare a materialului este cea mai mare
atunci când unealta funcţionează la viteză maximă.
Unghi
3. Menţineţi un unghi adecvat între unealtă şi suprafaţa de
lucru. Consultaţi diagrama în funcţie de funcţia specială.
Funcţie
Polizare
Şlefuirea cu disc lamelar
Şlefuirea cu placă de suport
Perierea cu sârmă
Unghi
20°-30°
5°-10°
5°-15°
5°-10°
4. Menţineţi contactul între marginea discului şi suprafaţa de
lucru.
- La polizare, şlefuirea cu disc lamelar sau perierea cu
sârmă, mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi pentru
a evita crearea de şanţuri în suprafaţa de lucru.
- La şlefuirea cu placă de suport, deplasaţi unealta
constant în linie dreaptă, pentru a preîntâmpina arsurile
şi vârtejurile pe suprafaţa de lucru.
OBSERVAŢIE: Lăsarea uneltei să se sprijine pe suprafaţa de
lucru, fără a o deplasa va deteriora piesa de lucru.
5. Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de a o opri.
Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte de a o pune
jos.
ATENŢIE: Fiţi foarte atenţi atunci când lucraţi peste
margine deoarece poate avea loc o mișcare bruscă
a polizorului.
Măsuri de precauţie de luat atunci când
lucraţi la o piesă vopsită
1. Şlefuirea sau îndepărtarea cu peria de sârmă a vopselei pe
bază de plumb NU ESTE RECOMANDATĂ datorită dificultăţii
de controlare a prafului contaminat. Cel mai mare risc
de otrăvire cu plumb este asupra copiilor şi a femeilor
însărcinate.
2. Deoarece este dificil de a identifica dacă o vopsea
conţine sau nu plumb fără a efectua o analiză chimică,
vă recomandăm luarea următoarelor măsuri de precauţie
atunci când îndepărtaţi orice fel de vopsea:
Siguranţa corporală
1. Copiii sau femeile însărcinate nu trebuie să intre în zona
de lucru unde se efectuează operaţiuni de îndepărtare
a vopselei prin şlefuire sau cu peria de sârmă înainte de
încheierea în totalitate a curăţeniei.
2. Toate persoanele care intră în zona de lucru trebuie să
poarte mască de praf sau un respirator. Filtrul trebuie
înlocuit zilnic sau ori de câte ori purtătorul are dificultăţi de
respiraţie.
OBSERVAŢIE: Trebuie folosite doar acele măşti de praf
care sunt concepute pentru lucrul în zonele în care este
prezent praful sau vapori de vopsea cu plumb. Măştile de
vopsit obişnuite nu asigură o astfel de protecţie. Consultaţi
distribuitorul local de echipamente de protecţie pentru
alegerea măştii corespunzătoare aprobate NIOSH.
3. Este interzis să MÂNCAŢI, BEŢI SAU SĂ FUMAŢI în zona de
lucru pentru a preveni ingerarea particulelor de vopsea
contaminate. Lucrătorii trebuie să se spele şi să se cureţe
ÎNAINTE de a mânca, bea sau fuma. Mâncarea, băutura sau
ţigările nu trebuie lăsate în zona de lucru unde praful se va
aşeza pe ele.
Protecţia mediului
1. Vopseaua trebuie îndepărtată în aşa fel încât să se reducă la
maxim cantitatea de praf generată.
2. Zonele în care au loc operaţiuni de îndepărtare a vopselei
trebuie sigilate cu foi din plastic cu grosimea de 4 mils
(0,16mm).
3. Şlefuirea trebuie făcută în aşa fel încât să se reducă
cantitatea de praf de vopsea care ajunge în afara zonei de
lucru.
Curăţarea şi eliminarea
1. Toate suprafeţele din zona de lucru trebuie aspirate şi
curăţate temeinic zilnic pe toată perioada de desfăşurare
a proiectului de şlefuire. Sacii de colectare a prafului trebuie
înlocuiţi frecvent.
2. Husele din plastic trebuie adunate la un loc şi trebuie
eliminate împreună cu orice alte resturi de praf sau
de material. Acestea trebuie ambalate în recipiente
sigilate pentru colectarea deşeurilor şi eliminaţi conform
procedurilor obişnuite de colectare a gunoiului.
Pe parcursul efectuării curăţeniei, copiii şi femeile
însărcinate trebuie ţinuţi la distanţă de proximitatea zonei
de lucru.
3. Toate jucăriile, mobilierul care poate fi spălat şi ustensilele
utilizate de copii trebuie spălat cu atenţie înainte de a fi
reutilizat.
Polizarea şi tăierea marginilor
AVERTISMENT: Nu utilizaţi discuri de polizat marginile
sau de debitat pentru polizarea suprafeţelor deoarece
aceste discuri nu sunt concepute să suporte presiuni
laterale întâlnite în polizarea de suprafaţă. Discul se poate
rupe și pot apărea vătămări.
1.
2.
3.
4.
5.
ATENŢIE: Discurile utilizate pentru polizat margini și
tăiere pot crăpa sau ricoșa dacă se îndoaie sau se răsucesc
în timp ce unealta este utilizată. La toate operaţiile de
șlefuire/tăiere pe margine, partea deschisă a apărătorii
trebuie poziţionată în partea opusă a operatorului.
OBSERVAŢIE: Șlefuirea/tăierea pe margine cu un disc de
27 trebuie să fie limitată la tăierea superficială și canelarea
pentru mai puţin de 13 mm adâncime atunci când discul
este nou. Reduceţi adâncimea de tăiere/canelare egal cu
reducerea razei discului pe măsură ce se uzează. Verificaţi
Diagrama de accesorii pentru mai multe informaţii.
Polizarea/tăierea muchie cu un disc de tip 41 necesită
utilizarea unei apărători de tip 1.
Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru.
Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei de lucru,
permiţând uneltei să funcţioneze la viteză maximă.
Capacitatea de polizare/tăiere este cea mai mare atunci
când unealta funcţionează la viteză maximă.
Poziţionaţi-vă în aşa fel încât partea liberă a discului să nu
fie îndreptată spre dumneavoastră.
Odată ce tăietura este începută şi un canal a fost stabilit
în piesa de prelucrat, nu schimbaţi unghiul de tăiere.
Schimbarea unghiului poate determina îndoirea discului
şi poate cauza ruperea acestuia. Discurile pentru polizat
marginile nu sunt concepute să suporte presiuni laterale
cauzate de îndoiri.
Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de a o opri.
Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte de a o pune
jos.
Aplicaţiile cu metale
Atunci când utilizaţi unealta pentru aplicaţii cu metale,
asiguraţi-vă că a fost introdusă o protecţie pentru dispozitivele
de curent rezidual (RCD) pentru a evita riscurile reziduale
cauzate de şpanul metalic.
În cazul în care alimentarea este oprită de RCD, duceţi unealta
la un agent de reparaţii autorizat DEWALT.
AVERTISMENT: În condiţii extreme de lucru, pulberile
conductibile se pot acumula în interiorul carcasei mașinii
atunci când se lucrează cu metale. Acest lucru poate
conduce la degradarea izolaţiei de protecţie din mașină,
existând un risc posibil de șoc electric.
Pentru a evita acumularea şpanului metalic în interiorul maşinii,
vă recomandăm să curăţaţi zilnic fantele de aerisire. Consultaţi
secţiunea Întreţinere.
Tăierea metalului
Pentru debitarea cu produse abrazive compozite, utilizaţi
întotdeauna apărătoarea tip 1.
În timpul debitării, alimentaţi cu moderaţie materialul în funcţie
de natura acestuia. Nu apăsaţi pe discul de debitare, nu înclinaţi
şi nu legănaţi unealta.
Nu reduceţi viteza discurilor de debitare aplicând o presiune
din lateral.
15
Unealta trebuie să funcţioneze întotdeauna cu o mişcare de
polizare în sus. În caz contrar, există pericolul ca aceasta să fie
împinsă în mod necontrolat afară din tăietură.
Atunci când se taie profiluri şi bare rectangulare, cel mai bine
este să începeţi cu secţiunea transversală cea mai mică.
Polizarea de degroşare
Nu utilizaţi niciodată un disc de debitare pentru
degroşare.
Utilizaţi întotdeauna apărătoarea tip 27.
Cele mai bune rezultate de degroşare se obţin atunci când
se configurează unealta la un unghi de 30°-40°. Deplasaţi
unealta înainte şi înapoi aplicând o presiune moderată. În
acest fel, piesa de prelucrat nu va deveni prea fierbinte, nu se
decolorează şi nu se formează şanţuri.
Curăţare
Debitarea pietrelor
Unealta va fi utilizată numai pentru debitare uscată.
Pentru debitarea pietrelor, cel mai bine este să utilizaţi un disc
de debitare diamantat. Utilizaţi unealta numai împreună cu
o mască de protecţie anti-praf.
Recomandări de lucru
Fiţi foarte atenţi atunci când tăiaţi fante în pereţi de
structură.
Fantele din pereţii de structură sunt supuse normelor din
fiecare ţară. Aceste reglementări trebuie să fie respectate
întotdeauna. Înainte de a începe lucrul, consultaţi inginerul
structurist responsabil, arhitectul sau supervizorul de
construcţii.
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria și praful din carcasa
principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdărie
în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat pentru ochi și o mască
aprobată de praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau
alte produse chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse
chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită doar cu apă și cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unealtă; nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele
oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă.
Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai
utilizarea de accesorii DEWALT cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii suplimentare
despre accesoriile corespunzătoare.
Max.
[mm]
D
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi unealta și deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de a efectua orice
reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau
accesorii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de pornire se
află în poziţia OPRIT. O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
D
16
Lungime
orificiu
filetat
[mm]
115 6
22,23
11 500
80
–
125 6
22,23
11 500
80
–
150 6
22,23
9 300
80
–
115 –
–
11 500
80
–
125 –
–
11 500
80
–
75 30
M14
11 500
45
20,0
115 12
M14
11 500
80
20,0
125 12
M14
11 500
80
20,0
b
D
d
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că periile din
carbon sunt aproape consumate şi că unealta necesită operaţii
de service. Periile de carbon nu pot fi reparate de utilizator.
Duceţi unealta la un agent de reparaţii DEWALT autorizat.
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.
d
Rotaţie Viteză
min. periferică
[min.–1] [m/s]
d
Perii de carbon
Lubrifiere
b
[mm]
b
D
D
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi bateriile marcate cu
acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot
fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii
prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi bateriile în
conformitate cu prevederile locale. Mai multe informaţii sunt
disponibile la www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
17
Tabelul accesoriilor de polizat şi debitat
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe polizor
Disc de polizat
cu zonă centrală
adâncită
Apărătoare
Tip 27
Apărătoare Tip 27
Disc lamelar
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală adâncită Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu perii şi
piuliţă filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală cu
piuliţă filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
Placă de suport/
foaie de polizat
Apărătoare Tip 27
Talpă de susţinere din cauciuc
Disc de şlefuit
Piuliţă filetată de fixare
18
Tabelul accesoriilor de polizat şi debitat (cont.)
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe polizor
Disc debitare
zidărie, cu liant
Apărătoare
Tip 1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal, cu liant
Flanşă de susţinere
Discuri diamantate
debitare
Apărătoare
Tip 1
Disc debitare
SAU
Piuliţă filetată de fixare
Apărătoare
Tip 27
zst00316240 - 16-09-2016
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising