DCD996 | DeWalt DCD996 CORDLESS DRILL 18V LI-ION Type 10 instruction manual

402115-13 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCD991
DCD996
Figura 1
E
D
G
F
B
A
L
I
R
K
DCD996
C
H
J
I
N
O
P
H
M
Figura 2
H
I
Q
2
Figura 3
Figura 4
Figura 6
Figura 5
E
E
F
F
Figura 7
Figura 8
D
Figura 9
G
R
3
MAŞINĂ DE GĂURIT/ÎNŞURUBAT FĂRĂ PERII, CU
ACUMULATOR 13 mm, DCD991
MAŞINĂ DE GĂURIT/ÎNŞURUBAT/GĂURIT CU
PERCUŢIE FĂRĂ PERII, CU ACUMULATOR 13 mm,
DCD996
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Tip acumulatori
Putere de ieşire
Viteză în gol
Vc.c
Viteza 1
Viteza 2
Viteza 3
Rezistenţa la impact
Viteza 1
Viteza 2
Viteza 3
Cuplu max. (dur/moale)
tare
moale
Capacitate mandrină
Capacitate maximă de găurire
Lemn
Metal
Zidărie
Greutate (fără acumulator)
min-1
0 – 450
0 – 1 300
0 – 2 000
DCD996
18
10
Li-Ion
830
Găurire, înşurubare/
percuţie
0 – 450 / 500
0 – 1 300 / 1 500
0 – 2 000 / 2 250
min-1
–
–
–
0 – 8 600
0 – 25 500
0 – 38 250
Nm
Nm
mm
95
66
1,5 – 13
95
66
1,5 – 13
mm
55
15
–
1,5
55
15
13
1,6
W
kg
DCD991
18
10
Li-Ion
830
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745-2-2:
dB(A)
75
LPA (nivel presiune sonoră emisă)
dB(A)
86
LWA (nivel putere sonoră)
K (marjă pentru nivelul sonor dat)
dB(A)
3
Găurirea în metal
Valoarea emisiilor de vibraţii ah,D =
Marjă K =
4
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
97
108
3
<2,5
1,5
Găurire cu percuţie
Valoarea emisiilor de vibraţii ah,ID =
Marjă K =
Înşurubarea
Valoarea emisiilor de vibraţii ah =
Marjă K =
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat al
vibraţiilor este valabil pentru principalele
aplicaţii ale uneltei. Totuşi, în cazul în
care unealta este utilizată pentru aplicaţii
diferite, cu accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii poate
diferi. Acest fapt poate mări semnificativ
nivelul de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în considerare
o estimare a nivelului de expunere la
vibraţii în cazurile în care unealta este
oprită sau atunci când funcţionează însă
nu efectuează practic nicio operaţie. Acest
fapt poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade de
lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru protecţia operatorului de
efectele vibraţiilor, cum ar fi: întreţinerea
uneltei şi accesoriilor, menţinerea caldă
a mâinilor, formarea machetelor de lucru.
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Vc.c
Capacitate
Ah
Greutate
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40 / 0,45
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Vc.c
Capacitate
Ah
Greutate
kg
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62 / 0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18 / 54
6,0 / 2,0
1,05
m/s²
m/s²
–
–
15,0
3,9
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
DCB107
Vc.a
230
10,8 / 14,4 / 18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,29
DCB112
Vc.a
230
10,8 / 14,4 / 18 Li-Ion
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90
120
150
3,0 Ah)
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,36
DCB113
Vc.a
230
10,8 / 14,4 / 18 Li-Ion
min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,4
DCB115
Vc.a
230
10,8 / 14,4 / 18 Li-Ion
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
kg
0,5
5
Încărcător
Tensiune de
alimentare
Tip acumulatori
Timp aproximativ
de încărcare
a acumulatorilor
Greutate
DCB118
Vc.a
18 / 54 Li-Ion
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
kg
Siguranţe:
Europa
Regatul
Unit & Irlanda
230
60 (6,0 Ah)
0,66
Unelte cu alimentare
la 230 V
Unelte cu alimentare
la 230 V
10 amperi, la
reţea electrică
3 amperi, la fişe
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică riscul de electrocutare.
Indică riscul de incendiu.
Declaraţie de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
MAŞINĂ DE GĂURIT/ÎNŞURUBAT/GĂURIT
DCD991, DCD996
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010.
6
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/
EC (până la 19.04.2016), 2014/30/UE (de la
20.04.2016) şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
partea din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
29.02.2016
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dumneavoastră este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la
masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa care
pătrunde într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
vii sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
c)
d)
e)
f)
g)
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
Preveniţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că comutatorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
comutator sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au comutatorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod
mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
7
c)
d)
e)
f)
g)
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice la
îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
UNELTELOR CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
8
d)
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
În condiţii de utilizare incorectă,
este posibil să fie evacuat lichid din
acumulator; evitaţi contactul cu acesta.
În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii
sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că se menţine siguranţa
în folosirea uneltei.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de găurit/înşurubat/
găurit cu percuţie
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi în cazul utilizării uneltelor cu
percuţie. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriile de
debitare sau organul de asamblare pot
atinge cabluri ascunse. Tăierea unui cablu
sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Susţinerea piesei
de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Purtaţi protecţii pentru urechi atunci
când efectuaţi operaţii de găurire cu
ciocanul pe perioade îndelungate de timp.
Expunerea prelungită la zgomot de înaltă
intensitate poate determina pierderea auzului.
Pierderea temporară a auzului sau vătămarea
gravă a timpanelor poate rezulta ca urmare
a nivelurilor ridicate de sunet generate de
operaţiile de găurire cu ciocanul.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de dăltuire şi găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
• Accesoriile ciocanului şi uneltele devin
fierbinţi în timpul utilizării. Purtaţi mănuşi
atunci când le atingeţi.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de găurit cu percuţie:
– Vătămări cauzate de atingerea
componentelor rotative sau a componentelor
fierbinţi ale uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
– Riscul de vătămări corporale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de vătămări corporale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2016 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori (consultaţi Specificaţiile tehnice).
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare
de pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
AVERTISMENT: Vă recomandăm să
folosiţi un dispozitiv pentru curentul
rezidual cu un curent nominal de
30 mA sau mai puţin.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi, pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci când
nu există acumulator în compartiment.
Deconectaţi încărcătorul înainte de
a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor DEWALT. Orice alte utilizări
pot genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
9
• Nu expuneţi staţia de încărcare la ploaie
sau zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi a cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
înlocuirea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un
centru de service autorizat.
• Nu demontaţi încărcătorul; duceţi-l la un
centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NICIODATĂ NU încercaţi să conectaţi două
încărcătoare simultan.
• Staţia de încărcare este concepută să
opereze cu o tensiune electrică standard
de 230 V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio
altă tensiune. Această recomandare nu se
aplică încărcătorului auto.
10
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătorul DCB107, DCB112, DCB113 şi
DCB115 acceptă acumulatori Li-Ion de 10,8 V,
14,4 V, 18 V Li-Ion XR şi XR FLEXVOLT™
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB546).
Încărcătoarele DCB118 utilizează acumulatori
18 V Li-Ion XR şi XR FLEXVOLT™ ( DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 şi DCB546).
Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Încărcarea unui acumulator
(Fig. 1)
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (H) în încărcător,
asigurându-vă că acesta este poziţionat
corect. Indicatorul luminos roşu (încărcare) va
lumina intermitent în mod repetat, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau
poate fi lăsat în încărcător Pentru a scoate
acumulatorul din încărcător, apăsaţi butonul
de eliberare (I) de pe acumulator.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor litiu-ion,
încărcaţi complet înainte de prima utilizare.
Operarea încărcătorului
Consultaţi indicatorii de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Indicatoare de încărcare: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115, DCB118
Încărcare
încărcat complet
Decalaj acumulator
fierbinte/rece*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:
Indicatorul luminos roşu va lumina intermitent
continuu, dar rămâne aprins un indicator luminos
galben în timpul acestei operaţii. După ce acumulatorul a atins o temperatură corespunzătoare,
indicatorul luminos galben se stinge şi încărcătorul reia procedura de încărcare.
Încărcătorul compatibil(e) nu va/vor încărca un
acumulator defect. Încărcătorul va indica un
acumulator defect refuzând să lumineze sau
semnalizând codul pentru problemă acumulator
sau încărcător.
OBSERVAŢIE: Aceasta ar putea însemna, de
asemenea, o problemă la încărcător.
În cazul în care încărcătorul indică o problemă,
duceţi-l împreună cu acumulatorul la un centru de
service autorizat pentru a fi testat.
DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi
automat în modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
Încărcătorul DCB118 este echipat cu un ventilator
intern proiectat să răcească acumulatorul.
Ventilatorul va porni automat atunci când
acumulatorul trebuie să fie răcit. Nu utilizaţi
niciodată încărcătorul dacă ventilatorul nu
funcţionează corect sau dacă fantele de ventilaţie
sunt blocate. Nu permiteţi ca obiectele străine să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
NUMAI LA PACHETELE DE BATERII LITIU-ION
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Suport de perete
DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118
Aceste încărcătoare sunt proiectate pentru a fi
montate pe perete sau să stea în poziţie verticală
pe o suprafaţă a mesei sau pe o suprafaţă de
lucru. În cazul montării pe perete, poziţionaţi
încărcătorul la îndemâna într-o priză electrică,
şi departe de un colţ sau alte obstacole care ar
putea împiedica fluxul de aer. Utilizaţi partea
din spate a încărcătorului ca şablon pentru
amplasarea şuruburilor de fixare pe perete.
Montaţi încărcătorul în siguranţă, cu ajutorul unor
şuruburi pentru gips-carton (achiziţionate separat)
de cel puţin 25,4 mm lungime, cu un diametru al
capului de şurub 7-9 mm, înşurubate în lemn la
o adâncime optimă, lăsând expus aproximativ
5,5 mm din şurub. Aliniaţi fantele de pe partea
din spate a încărcătorului cu şuruburile expuse şi
introduceţi pe deplin în sloturi.
Instrucţiuni de curăţare
a încărcătorului
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul
de la priză înainte de curăţare.
Murdăria şi unsoarea pot fi
eliminate de pe partea exterioară
a încărcătorului folosind o cârpă sau
o perie moale nemetalică. Nu folosiţi
apă sau orice altă soluţie de curăţare.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere inflamabile, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
11
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi 40 °C
(104 °F) (precum ateliere în aer liber sau
construcţii metalice pe timpul verii).
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi sau
nu deterioraţi acumulatorul. Nu utilizaţi
un acumulator sau un încărcător
care a suferit o lovitură puternică,
a fost scăpat pe jos, a fost călcat sau
deteriorat în vreun fel (ex. înţepat cu
un cui, lovit cu un ciocan, călcat în
picioare). Se poate genera şoc electric
sau electrocutare. Acumulatorii
deterioraţi trebuie returnaţi la centrul
de service pentru reciclare.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
AVERTISMENT: Pericol de
incendiu. Nu depozitaţi şi nu
transportaţi acumulatorul astfel
încât obiectele metalice să poată
intra în contact cu bornele expuse
ale acumulatorului. De exemplu,
nu aşezaţi acumulatorul în şorţuri,
buzunare, cutii de scule, cutii de
produse, sertare etc, cu cuie,
şuruburi, chei etc.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi uşor
răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU-ION (LI-ION)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona cu
apă şi săpun delicat. În cazul în care lichidul
acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii
deschişi timp de 15 minute sau până când
trece iritaţia. În cazul în care este necesară
asistenţă medicală, informaţi medicul că
electrolitul acumulatorului este compus dintrun amestec de carbonaţi organici lichizi şi
săruri de litiu.
12
Transport
AVERTISMENT: Pericol
de incendiu. Transportarea
acumulatorilor poate cauza eventual
incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale
conductoare. În cazul transportării
acumulatorilor, asiguraţi-vă că bornele
acestora sunt protejate şi bine izolate
de materialele cu care ar putea intra
în contact şi care ar putea cauza un
scurtcircuit.
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediţia, aşa cum
sunt descrise de standardele legale şi din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociaţiei
Internazionale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) şi Acordul European privind Transportul
Internaţional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele şi acumulatorii cu ioni
de litiu au fost testaţi conform secţiunii 38.3
din Normele ONU privind transportul mărfurilor
periculoase, Manualul de teste şi criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la clasificarea
ca material periculos complet reglementat din
Clasa 9. În general, numai transporturile care
conţin o baterie litiu-ion, cu un rating de energie
mai mare de 100 Watt/Ore (Wh), va necesita a fi
expediată ca fiind din clasa reglementată 9. Toţi
acumulatorii cu ioni de litiu prezintă clasificarea
waţi oră pe ambalaj. Mai mult, din cauza
complexităţii de reglementare, DEWALT nu
recomandă transportul aerian al acumulatorilor
litiu-ion singuri, indiferent de caracteristicile de
putere. Expedierile de unelte cu baterii (kituri
combinate) pot fi livrate pe calea aerului în
cazul în care care caracteristicile de putere ale
acumulatorului nu sunt mai mare de 100 Whr.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea şi cerinţele legate de documentaţie.
Informaţiile din această secţiune a manualului
sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanţie
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activităţile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
TRANSPORTAREA BATERIEI FLEXVOLT™
Bateria DEWALT FLEXVOLT™ are două moduri:
Utilizare şi transport.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat, scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Modul de utilizare: Atunci când bateria
FLEXVOLT™ este singură sau se află într-un
produs DEWALT 18 V, va funcţiona ca o baterie
de 18 V. Atunci când bateria este FLEXVOLT™
într-un produs de 54 V sau un 108 V (54 V două
baterii), va funcţiona ca o baterie de 54 V.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Modul de transport: Când capacul este ataşat la
baterie FLEXVOLT™, bateria se află în modul de
transport. A se păstra capacul pentru expediere.
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
pot indica următoarele pictograme:
Atunci când este în
modul de transport,
şirurile de celule sunt
deconectate electric în
interiorul ambalajului,
rezultând în 3 baterii cu un rating mai mic Watt
oră (Wh), comparativ cu 1 baterie cu un rating de
Watt oră mai mare. Această creştere a cantităţii
de 3 baterii cu rating de Watt oră mai mic
poate scuti pachetul de anumite reglementări
de transport maritim, care sunt impuse asupra
bateriilor cu caracteristici Watt oră mai mari.
EXEMPLU AL ETICHETEI DE MAREvaluarea de
CARE UTILIZARE ŞI TRANSPORT
transport Wh
indică 3 × 36 Wh,
adică 3 baterii de
36 Watt ore fiecare.
Evaluarea de utilizare Wh indică 108 waţi oră
(1 baterie implicită).
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DCD991 şi DCD996 funcţionează pe un
acumulator 18 V Li-Ion XR şi XR FLEXVOLT™
Pot fi utilizaţi aceşti acumulatori: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi secţiunea Specificaţie
tehnică.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
Încărcaţi doar când temperatura
ambientală este între 4 °C şi 40 °C.
Doar pentru utilizare la interior.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încărcaţi acumulatorii DEWALT numai
cu încărcătoare DEWALT specificate.
Încărcarea altor acumulatori decât cei
specificaţi DEWALT cu un încărcător
DEWALT Încărcarea altor acumulatori
decât cei specificaţi.
13
D. Mandrină
Nu incineraţi acumulatorii.
Utilizarea: La utilizarea fără capacul de
transport, evaluarea Wh indică 108 Wh
(1 baterie de 108 Wh).
Transport: La transportul cu capacul
de transport, evaluarea Wh indică
3 × 36 Wh (3 baterii de 36 Wh).
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit/înşurubat fără perii, cu
acumulator (DCD991)
1 Maşină de găurit cu percuţie fără perii, cu
acumulator (DCD996)
E. Inel de reglare a cuplului de strângere
F. Selector de viteze
G. Mâner lateral
H. Acumulator
I. Buton de detaşare a acumulatorului
J. Cârlig pentru curea
K. Şurub de fixare
L. Portunealtă magnetică
M. Comutator lumină de lucru
N. Mod lumină de lucru redusă
N. Mod lumină de lucru medie
P. Mod proiector
1 Acumulator Li-Ion (M1, P1, T1)
Q. Indicator de nivel al încărcării
2 Acumulatori Li-Ion (M2, P2, T2)
R. Mâner principal
3 Acumulatori Li-Ion (M3, P3, T3)
1 Manual de instrucţiuni Tool Connect™
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Încărcător
1 Mâner lateral
1 Manual de instrucţiuni
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N. Acumulatorii şi încărcătoarele nu
sunt incluse în cazul modelelor NT. Modelele B
includ acumulatori Bluetooth®.
OBSERVAŢIE: Termenul, marca şi logo-urile
Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de
Bluetooth®, SIG, iar folosirea acestora de către
DEWALT este posibilă în baza licenţei. Celelalte
mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor respectivi.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aceste maşini de găurit/înşurubat/cu percuţie
mecanică sunt concepute pentru aplicaţii
profesionale de găurire, găurire cu percuţie şi
înşurubare. Acest instrument este compatibil cu
tehnologia Bluetooth® şi cu aplicaţia DEWALT
Tool Connect™. Vă rugăm să consultaţi manualul
de instrucţiuni al aplicaţiei Tool Connect™ pentru
mai multe informaţii.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de găurit/înşurubat/cu percuţie
mecanică sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Copii mici şi persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Descriere (Fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Aceasta
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
A. Comutator declanşator
B. Inversor de sens
C. Lumină de lucru
14
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului corespunde cu aceea a sursei de
alimentare.
Încărcătorul DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60335; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
În cazul în care trebuie instalat un ştecher de
alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(Fig. 2)
OBSERVAŢIE: Pentru obţinerea celor mai bune
rezultate, asiguraţi-vă că acumulatorul este
încărcat complet înainte de utilizare.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul (H) cu canelurile din
interiorul mânerului uneltei (fig. 2).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că nu
se decuplează.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butoanele de detaşare
a acumulatorului (I) şi trageţi ferm
acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
Apăsaţi declanşatorul uneltei timp de trei secunde
pentru a disipa sarcina electrică mică, care ar
putea fi încă în unealtă. Lumina de lucru se poate
aprinde pentru un scurt moment.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 2)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (Q).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
OBSERVAŢIE: Indicatorul de nivel al încărcării
reprezintă doar o estimare a nivelului de încărcare
rămas al acumulatorului. Acesta nu indică
funcţionalitatea uneltei şi poate varia în funcţie de
componentele produsului, temperatură şi aplicaţia
utilizatorului final.
Comutatorul de reglare
a vitezei (Fig. 1)
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire (A). Pentru a opri unealta, eliberaţi
întrerupătorul de pornire. Unealta dvs. este
prevăzută cu o frână. Mandrina se va opri imediat
15
după ce întrerupătorul de declanşare este eliberat
complet.
OBSERVAŢIE: Utilizarea continuă în intervalul
de viteză variabilă nu este recomandată. Aceasta
poate deteriora comutatorul şi trebuie evitată.
Mânerul lateral (Fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale, operaţi
ÎNTOTDEAUNA unealta cu mânerul
lateral instalat corect. Nerespectarea
acestor instrucţiuni poate conduce la
alunecarea mânerului lateral în timpul
utilizării şi la pierderea ulterioară
a controlului. Ţineţi unealta cu ambele
mâini pentru a maximiza controlul.
Mânerul lateral (G) se prinde de partea frontală
a cutiei de viteze şi poate fi rotit 360° pentru
a permite utilizarea cu mâna dreaptă sau stângă.
Mânerul lateral trebuie strâns foarte bine pentru
a rezista acţiunii de răsucire a uneltei dacă
accesoriul se agaţă sau se blochează. Prindeţi
mânerul lateral de capătul îndepărtat pentru
a controla unealta în cazul în care se blochează.
Dacă modelul nu este prevăzut cu mâner lateral,
prindeţi maşina de găurit cu o mână şi ţineţi
cealaltă mână pe acumulator.
NOTĂ: Mânerul lateral este echipat la toate
modelele.
Butonul inversor de sens
(Fig. 1)
Butonul inversor de sens (B) determină sensul
uneltei şi serveşte, de asemenea, ca buton de
blocare.
Inelul de reglare a cuplului
de strângere/Mandrină
electronică (Fig. 3-5)
Unealta dumneavoastră are un mecanism
electronic pentru reglarea cuplului de strângere
pentru înşurubarea şi scoaterea unei game
largi de elemente de prindere. Inelul de reglare
a cuplului (E) este înconjurat de numere. Aceste
cifre sunt utilizate pentru a seta mandrina să
furnizeze un interval de cuplu de strângere.
Cu cât este mai mare cifra de pe inel, cu atât
este mai mare cuplul de strângere şi elementul
de fixare ce poate fi introdus. Pentru a selecta
oricare cifră, rotiţi până când cifra dorită se
aliniază cu săgeata.
Cutia de viteze în trei trepte
(Fig. 1, 3-5)
Funcţia de transmisie cu trei viteze a uneltei
dvs. vă permite să schimbaţi turaţiile pentru
o flexibilitate mai mare. Pentru a selecta viteza
1-a ( setarea de cuplu de strângere cel mai
ridicat), opriţi unealta şi lăsaţi-o să încheie
mişcarea. Culisaţi selectorul de viteze (F) înainte
până la capăt. Viteza a 2-a (setarea de cuplu
de strângere şi viteză medie) este în poziţia din
mijloc. Viteza a 3-a (setarea vitezei celei mai
mari) este spre spate.
OBSERVAŢIE: Nu schimbaţi vitezele când
unealta este în funcţiune. Lăsaţi întotdeauna
unealta să se oprească complet înainte de
a schimba vitezele. Dacă aveţi probleme cu
schimbarea vitezelor, asiguraţi-vă că selectorul de
viteze este angrenat în una din cele trei viteze.
Pentru a selecta rotirea înainte, eliberaţi butonul
de pornire şi apăsaţi butonul inversor de sens de
pe partea dreaptă a uneltei.
Dacă selectorul de viteze se blochează sau
selectarea treptei dorite este dificilă, trageţi
întrerupătorul de pornire (A) pentru a roti motorul.
Apoi selectaţi treapta.
Pentru a selecta rotirea înapoi, eliberaţi butonul
de pornire şi apăsaţi butonul inversor de sens de
pe partea stângă a uneltei.
Mandrină rapidă cu un singur
manşon (Fig. 6-8)
Poziţia centrală a butonului inversor de sens
blochează unealta în poziţia oprit. Atunci când
schimbaţi poziţia butonului inversor de sens,
asiguraţi-vă că butonul de pornire este eliberat.
OBSERVAŢIE: Prima dată când unealta este
pusă în funcţiune după schimbarea sensului, este
posibil să auziţi un clic la pornire. Acest lucru este
normal şi nu indică existenţa vreunei probleme.
AVERTISMENT: Nu încercaţi să
strângeţi burghiele (sau orice alt
accesoriu) apucând de partea din faţă
a mandrinei şi pornind unealta. Acest
fapt poate conduce la deteriorarea
mandrinei şi la vătămare corporala.
Blocaţi întotdeauna întrerupătorul de
declanşare şi deconectaţi unealta de
la reţeaua de alimentare când înlocuiţi
accesoriile.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă
întotdeauna că burghiul este bine fixat
înainte de a porni unealta. Un burghiu
16
nefixat bine poate sări din unealtă şi
provoca vătămări corporale.
Unealta dvs. prezintă o mandrină rapidă cu un
singur manşon rotativ pentru manevrarea cu
o singură mână a mandrinei. Pentru a introduce
un burghiu sau un alt accesoriu, urmaţi aceşti
paşi.
1. Opriţi unealta şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare.
2. Prindeţi manşonul negru al mandrinei (D) cu
o mână şi folosiţi cealaltă mână pentru a ţine
bine unealta aşa cum este prezentat în Figura
6. Rotiţi manşonul în sens invers acelor de
ceasornic (privind din faţă) suficient de mult
pentru a permite montarea accesoriului dorit.
3. Introduceţi accesoriul aprox. 19 mm în
mandrină (fig. 7). Strângeţi-l bine prin rotirea
manşonului mandrinei în sensul acelor de
ceasornic cu o mână în timp ce ţineţi unealta
cu cealaltă mână (fig. 8). Continuaţi să rotiţi
manşonul mandrinei până se aud câteva
click-uri pentru a asigura capacitatea maximă
de prindere.
Pentru a scoate accesoriul, repetaţi paşii 1 şi 2
menţionaţi mai sus.
Asiguraţi-vă că strângeţi mandrina cu o mână
pe manşonul mandrinei şi cu cealaltă mână
susţinând unealta pentru o strângere riguroasă.
Lumina de lucru cu LED
(Fig. 1)
Lumina de lucru cu LED (C) şi comutatorul (M)
acesteia se află pe talpa uneltei. Lumina de lucru
se activează atunci când întrerupătorul de pornire
este apăsat. Modurile scăzut (N), mediu (O) şi
proiector (P) pot fi schimbate prin schimbarea
poziţiei comutatorului de pe talpa uneltei. Dacă
întrerupătorul de declanşare rămâne apăsat,
lumina de lucru va rămâne în funcţiune în toate
modurile.
Când lumina de lucru este pe poziţia scăzut (N)
şi mediu (O), fasciculul se va stinge automat
după 20 de secunde din momentul în care
întrerupătorul de declanşare este eliberat.
MODUL PROIECTOR
Setarea cea mai de sus (P) este denumită modul
proiector. Lumina va continua să funcţioneze în
modul proiector timp de 20 de minute după ce
întrerupătorul de declanşare este eliberat. Cu
două minute înainte ca proiectorul s se stingă,
acesta va clipi de două ori şi apoi îşi va reduce
intensitatea. Pentru a evita stingerea proiectorului,
apăsaţi uşor întrerupătorul de declanşare.
AVERTISMENT: Atunci când utilizaţi
lumina de lucru în modul mediu sau
proiector, nu priviţi direct în lumină şi
nu aşezaţi unealta într-o poziţie care
ar face pe oricine altceva să privească
direct în fasciculul luminos. Acest fapt
poate conduce la vătămarea gravă
a ochilor.
ATENŢIE: Când utilizaţi unealta
ca proiector, asiguraţi-vă că este
amplasată bine pe o suprafaţă stabilă,
din care nu va cauza un pericol de
împiedicare sau de cădere.
ATENŢIE: Scoateţi toate accesoriile
din mandrină înainte de a utiliza
maşina de găurit ca proiector. Ar
putea apărea vătămarea corporală
sau deteriorarea de bunuri.
AVERTISMENT BATERIE DESCĂRCATĂ
Atunci când vă aflaţi în modul proiector şi
acumulatorul este descărcat aproape complet,
proiectorul va clipi de două ori şi apoi va scădea
în intensitate. După două minute, acumulatorul
va fi descărcat complet şi maşina de găurit se va
închide automat. În acest moment, înlocuiţi-l cu
un acumulator încărcat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămare, vă recomandăm
să aveţi întotdeauna la dvs. un
acumulator sau o sursă de lumină de
rezervă în caz că veţi avea nevoie.
Cârligul pentru centură şi
portunealta magnetică (Fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
NU suspendaţi unealta deasupra
capului sau nu atârnaţi obiecte de
cârligul curelei. Atârnaţi NUMAI
cârligul pentru curea al uneltei la
o curea de lucru.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
asiguraţi-vă că şurubul ce fixează
cârligul pentru curea este strâns.
ATENŢIE: Pentru a reduce riscul de
rănire sau de pagube, NU folosiţi
cârligul curelei pentru a suspenda
17
maşina de găurit în timp ce
o utilizaţi ca un reflector.
IMPORTANT: Atunci când ataşaţi sau înlocuiţi
cârligul pentru curea sau portunealta magnetică,
folosiţi doar şurubul (K) livrat. Asiguraţi-vă că aţi
strâns bine şurubul.
Cârligul pentru curea (J) şi portunealta magnetică
(L) pot fi ataşate la oricare din capetele uneltei cu
ajutorul şurubului (K) furnizat, pentru a se potrivi
utilizatorilor stângaci sau dreptaci. În cazul în
care nu se doreşte deloc cârligul sau portunealta
magnetică, acestea pot fi scoase de pe unealtă.
Pentru a muta cârligul pentru curea sau
portunealta magnetică, scoateţi şurubul (K) care
îl/o ţine pe poziţie şi repoziţionaţi-o pe partea
opusă. Asiguraţi-vă că aţi strâns bine şurubul.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Poziţia corectă a mâinilor
(Fig. 9)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei
din figura 9.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA ferm unealta,
fiind pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul principal (R) şi a celeilalte
mâini pe mânerul lateral (G).
Operaţia de găurire (Fig. 4)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
18
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT:Pentru a reduce
riscul de vătămare corporala,
asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că
piesa de prelucrat este ancorată
sau fixată bine. În cazul găuririi de
materiale subţiri, folosiţi o bucată
suplimentară de lemn pentru
a preîntâmpina deteriorarea
materialului.
1. Selectaţi intervalul dorit de viteză/cuplu de
strângere folosind comutatorul de turaţii,
pentru a se potrivi vitezei şi cuplului de
strângere adecvat pentru operaţia planificată.
Setaţi inelul de reglare a cuplului de strângere
(E) la simbolul de găurire.
2. Pentru LEMN, folosiţi burghie elicoidale,
burghie cu şurub de ghidare, burghie spiralate
de mare putere sau carote de găurire. Pentru
METAL, utilizaţi burghie elicoidale de oţel sau
carote de găurire. Folosiţi un lubrifiant pentru
debitare atunci când găuriţi metale. Excepţiile
sunt fonta şi alama care trebuie găurite uscat.
3. Apăsaţi întotdeauna în linie dreaptă cu
burghiul. Folosiţi o presiune suficientă pentru
a păstra burghiul în material, însă nu apăsaţi
atât de tare încât să blocaţi motorul sau să
îndoiţi burghiul.
4. Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini pentru
a controla acţiunea de rotire a maşinii de
găurit.
5. ÎN CAZUL ÎN CARE MAŞINA DE
GĂURIT SE BLOCHEAZĂ, acest fapt
survine de obicei datorită faptului că este
supraîncărcată. ELIBERAŢI IMEDIAT
ÎNTRERUPĂTORUL, scoateţi burghiul
din material şi determinaţi cauza blocării.
NU ACŢIONAŢI ÎNTRERUPĂTORUL
ÎN POZIŢIA PORNIT ŞI OPRIT ÎN
ÎNCERCAREA DE A PORNI O MAŞINĂ
DE GĂURIT BLOCATĂ — ACEST LUCRU
POATE DETERIORA MAŞINA DE GĂURIT.
6. Ţineţi motorul în funcţiune atunci când
retrageţi burghiul din gaură. Acest fapt va
preîntâmpina blocarea.
Operaţia de înşurubare (Fig. 3)
1. Selectaţi gama dorită de viteză/cuplu de
strângere folosind selectorul cu trei viteze
(F) de pe partea superioară a uneltei.
Dacă utilizaţi inelul de reglare a cuplului de
strângere (E), setaţi iniţial selectorul cu trei
viteze la viteza 2 sau 3. Aceasta asigură
controlul elementului de prindere şi permite
fixarea şurubului conform specificaţiei.
Viteza 1 va oferi acelaşi cuplu de strângere
ca vitezele 2 şi 3. Cu toate acestea, pentru
o performanţă optimă a cuplajului electronic,
vitezele 2 şi 3 sunt preferate.
NOTĂ: Utilizaţi mai întâi setarea cea mai
mică a cuplului de strângere (1) şi măriţi-o la
cea mai mare setare (11) pentru a aşeza
elementul de prindere la adâncimea dorită.
Cu cât cifra este mai mică, cu atât şi cuplul
este mai mic.
2. Repoziţionaţi inelul de reglare a cuplului (E)
la numărul corespunzător pentru cuplul dorit.
Faceţi o probă într-un material de testare
sau în zone puţin vizibile pentru a determina
poziţia corectă a inelului de reglare a cuplului.
NOTĂ: Inelul de reglare a cuplului poate fi reglat
la orice valoare în orice moment.
Operaţia de găurire cu
percuţie (Fig. 5)
1. Selectaţi intervalul dorit de viteză/cuplu de
strângere folosind comutatorul de turaţii,
pentru a se potrivi vitezei şi cuplului de
strângere adecvat pentru operaţia planificată.
Setaţi inelul de reglare a cuplului de strângere
(E) la simbolul ciocanului.
2. Selectaţi setarea de viteză ridicată 3 glisând
selectorul de viteze (F) înapoi (în direcţia
opusă mandrinei).
3. Atunci când găuriţi, folosiţi suficientă forţă pe
ciocan pentru a-l face să nu salte excesiv.
Forţa excesivă şi prelungită pe ciocan va
determina viteze mai lente de găurire şi
eventuala supraîncălzire.
4. Găuriţi drept, ţinând accesoriul în unghi drept
pe piesa de prelucrat. Nu aplicaţi presiune
laterală pe accesoriu în timpul găuririi
deoarece acest lucru va determina blocarea
canalelor accesoriului şi o viteză de găurire
inferioară.
5. Atunci când faceţi găuri mari, dacă viteza
ciocanului începe să se micşoreze, trageţi
parţial accesoriul din gaură, cu unealta încă
în funcţiune, pentru a ajuta la scoaterea
reziduurilor din gaură.
6. Pentru zidărie, utilizaţi accesorii cu vârfuri
sinterizate sau speciale pentru zidărie. Ieşirea
egală şi constantă de pulbere indică faptul că
găurirea este efectuată la viteza corectă.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. electrică DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
19
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi
bateriile marcate cu acest simbol nu
trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot
fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de
materii prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele
electrice şi bateriile în conformitate cu prevederile
locale. Mai multe informaţii sunt disponibile la
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărca bil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Bateriile Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00310761 - 27-07-2016
20
Download PDF

advertising