DXPW010E | DXPW010E PRESSURE WASHER instruction manual

DXPW 008E
DXPW 009E
DXPW008E
DXPW009E
DXPW010E
DXPW011E
cod. 93271 - JP
DXPW 0010E
High pressure washer
Original instructions
EN
Idropulitrice alta pressione
Istruzioni originali
Водоструйна машина
Превод на оригиналните инструкции
IT
Vysokotlaký čistič
Překlad originálního návodu
Højtryksrenser
Oversættelse af den originale brugsanvisning
CS
Hochdruckreiniger
Übersetzung der Originalanleitung
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών
Hidrolimpiadora de alta presión
Traducción de las instrucciones originales
Kõrgsurvepesur
Originaaljuhendi tõlge
Korkeapainepesuri
Alkuperäisten ohjeiden käännös
Nettoyeur haute pression
Traduction des instructions originales
Visokotlačni uređaj za pranje
Prijevod izvorne upute
Nagynyomású tisztítóberendezés
Az eredeti utasítások fordítása
Aukšto slėgio plautuvas
Originalių instrukcijų vertimas
Augstspiediena mazgātājs
Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums
Hogedrukreiniger
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Høytrykksvasker
Oversettelse av den originale bruksanvisningen
Myjka ciśnieniowa
Tłumaczenie oryginału instrukcji
Lavadora a alta pressão
Tradução das instruções originais
Aparat de spălat cu înaltă presiune
Traducerea instrucţiunilor originale
Моечная машина высокого давления
Перевод оригинальных инструкций
Vysokotlakový čistič
Preklad pôvodného návodu
Visokotlačni čistilec
Prevod izvirnih navodil
Högtryckstvätt
Översättning av bruksanvisning i original
Yüksek basınçlı yıkama makinesi
Orijinal talimatların tercümesi
Мийка високого тиску
Переклад оригінальна інструкція
DE
BG
DA
EL
PT
ES
ET
FI
FR
HR
HU
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SV
TR
UK
‫غسالة بالضغط العالي‬
‫ ترجمة التعليمات أالصلية‬AR
EN Please read these instructions carefully before use. Please retain these instructions for future reference. In case of problems or
IT
BG
CS
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HR
HU
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SV
TR
UK
difficulties, please contact the consumer helpline: www.dewalt.eu
Page: 7-16
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell’uso. Conservare queste istruzioni per future consultazioni. In caso di problemi o
difficoltà, contattate l’helpline consumatori: www.dewalt.eu
Pagina: 17-26
Прочетете внимателно тези указания преди употреба. Запазете тези указания за справка. При проблеми или
затруднения се обърнете към отдела за обслужване на клиенти: www.dewalt.eu
Страница: 27-36
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Laskavě si uložte tento návod pro budoucí použití. V případě jakýchkoli problémů
nebo potíží laskavě kontaktujte linku pomoci zákazníkům: www.dewalt.eu
Strana: 37-46
Læs disse instruktioner omhyggeligt inden brug. Opbevar disse instruktioner til senere brug. Kontakt kundeservicetelefonen i tilfælde
af problemer eller vanskeligheder: www.dewalt.eu
Side: 47-56
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf,
damit Sie sie auch später zu Rate ziehen können. Wenden Sie sich im Falle von Problemen bitte an die Verbraucher-Hotline: www.
dewalt.eu
Seite: 57-67
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντικές αναφορές. Σε περίπτωση
προβλημάτων ή δυσκολιών, επικοινωνήστε με τη γραμμή helpline υποστήριξης καταναλωτών:
www.dewalt.eu
Σελίδα: 68-78
Leer atentamente estas instrucciones antes de usar el equipo. Guardar estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.
En caso de problemas o dificultades, ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente:
www.dewalt.eu
Página: 79-89
Enne kasutamist lugege see juhend tähelepanelikult läbi. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. Probleemide või raskuste
ilmnemisel pöörduge klienditoe poole: www.dewalt.eu
Lk: 90-99
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteys kuluttajien
helpline-palveluun: www.dewalt.eu
Sivu: 100-109
Lire attentivement ces instructions avant emploi. Conserver ces instructions pour toute consultation à venir. En cas de problèmes ou
de difficultés, contacter l’assistance consommateur : www.dewalt.eu
Page : 110-120
Molimo vas da prije uporabe pažljivo pročitate ovaj priručnik. Sačuvajte ove upute za buduće korištenje. Ako naiđete na kakve
probleme ili poteškoće, molimo vas da se obratite službi za podršku korisnicima:www.dewalt.eu
Stranica: 121-130
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el az útmutatót. A későbbi hivatkozások érdekében őrizze meg az útmutatót.
Kérdés vagy probléma esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: www.dewalt.eu
131-140. oldal
Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas vėl
perskaityti. Jei kyla problemų arba sunkumų, kreipkitės į klientų pagalbos liniją: www.dewalt.eu
Puslapiai: 141-150
Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību. Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus turpmākai uzziņai. Ja rodas kādas problēmas
vai grūtības, lūdzu, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu: www.dewalt.eu
Lappuse: 151-160
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het gebruik aandachtig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Contacteer bij problemen of moeilijkheden de hulplijn voor de gebruikers: www.dewalt.eu
Pagina: 161-171
Les disse instruksjonene nøye før bruk. Ta vare på instruksjonene for senere bruk. Ved problemer eller vanskeligheter, kontakt
kundeservice: www.dewalt.eu
Side: 172-181
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.
W razie jakichkolwiek problemów lub trudności można skontaktować się z działem pomocy technicznej pod adresem:
www.dewalt.eu
Strona: 182-192
Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho. Conserve estas instruções para consultas futuras. Em caso de
problemas ou dificuldades, contacte a helpline de atendimento aos consumidores: www.dewalt.eu
Página: 193-203
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de utilizare. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultarea pe
viitor. În caz de probleme sau dificultăţi, vă rugăm să contactaţi linia de asistenţă a clienţilor:
www.dewalt.eu
Pagina: 204-213
Внимательно прочитайте эти инструкции до начала использования. Сохраните инструкции для пользования ими в
будущем. При появлении проблем или затруднений обращайтесь в отдел обслуживания клиентов:
www.dewalt.eu
Страница: 215-224
Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod. Tento návod si odložte na použitie v budúcnosti. Ak narazíte na akékoľvek
problémy alebo ťažkosti, obráťte sa na linku pomoci pre zákazníkov: www.dewalt.eu
Strana: 225-234
Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila. Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo. Če naletite na težave, se obrnite na službo za
pomoč kupcem: www.dewalt.eu
Stran: 235-244
Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk. Vid ev. problem eller frågeställningar,
kontakta kundtjänst på www.dewalt.eu
Sid.: 245-254
Kullanmadan önce, bu talimatları dikkatlice okuyunuz. Bu talimatları, ileride danışmak için saklayınız. Problem veya zorluk
durumunda, tüketici yardım hattına başvurunuz: www.dewalt.eu
Sayfa: 255-264
Перед експлуатацією уважно прочитайте цю інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання в
довідкових цілях. У разі виникнення проблем або труднощів звертайтеся до нашої служби підтримки:
www.dewalt.eu
Сторінки: 265-274
AR ،‫ في حالة واجهتم صعوبات أو مشاكل‬.‫يرجى االحتفاظ بكتيب التعليمات هذا للرجوع إليه مستقبال‬.‫يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة وانتباه قبل االستعمال‬
284-275 :‫الصفحة‬
www.dewalt.eu :‫يرجى االتصال بمصلحة دعم العمالء‬
3
B1
E1
G
E2
DXPW008E
B1
B1
G
G
DXPW0010E
DXPW009E
B3
L
C9
C3
B2
C4
B7
C1
A1-A2-A3-A4
DXPW0010E
D1
A5
B5
B6
B4
E
1
D
4
1
3
C3
C9
C4
C9
Ø13
4
B5
2
5
B5
6
E
2
B3
5
E
G
psi
C6
0
max
bar
3
I
D
4
I
D
I
6
1
2
L
C9
C1
3
5
ENGLISH
1 SAFETY INSTRUCTIONS
1.1 The appliance you have purchased is a technologically advanced product designed by
one of the leading European manufacturers of high pressure washers. To obtain the
best performance from your unit, read this booklet carefully and follow the instructions
each time you use it. During connection, use and servicing of the appliance, take
all possible precautions to protect your own safety and that of the people in the
immediate vicinity. Read the safety regulations carefully and comply with them on all
occasions; failure to do so may put health and safety at risk or cause expensive damage.
2 SAFETY SIGNS
2.1 Comply with the instructions provided by the safety signs and symbols fitted to the
appliance and in this manual.
The appliance and manual only feature the symbols relevant to the model purchased.
Check that the symbols and signs affixed to the appliance are always present and
legible; otherwise, fit replacements in the original positions.
Warning - Caution - Hazard
Please read these instructions carefully before use.
E2 symbol (if symbol appears in manual)- Indicates that the appliance is intended
for professional use, i.e. for experienced people familiar with the relative technical,
regulatory and legislative factors and capable of performing the operations involved in
using and maintaining the appliance. This appliance is not intended for use by children,
persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or persons without the
necessary experience and knowledge.
E3 symbol (if symbol appears in manual)- Indicates that the appliance is intended
for non-professional (domestic) use. This appliance may be used by persons with
impaired physical, sensory or mental capabilities, or who do not have the necessary
experience and knowledge, if they are under supervision or have been instructed in the
safe use of the appliance and understand the risks involved.
Moving parts. Do not touch.
7
EN
-1
EN
ENGLISH
Risk of burns! Beware of hot components.
EN
Risk of poisoning! Do not breathe in the exhaust fumes.
0 Switch “OFF” position
I Switch “ON” position
Guaranteed sound power level
Prohibition sign, informs users that local regulations may prohibit connection of
the product to the drinking water supply system.
Danger sign, warns users not to direct the water jet at people, animals,
electrical equipment or the product itself.
This product is rated in insulation class II. This means it has reinforced or double
insulation (only if symbol appears on appliance).
This product is rated in insulation class I. This means that it is equipped with a
protective earthing conductor (only if symbol appears on appliance).
The product complies with the relevant European directives.
E1 symbol - Indicates that the appliance must not be disposed of as municipal
waste; it may be handed in to the dealer on purchase of a new appliance.
The appliance’s electrical and electronic parts must not be reused for improper uses
since they contain substances which constitute health hazards.
Wear ear defenders.
Wear a protective mask.
Wear respiratory protection.
Wear protective gloves.
8
EN - 2
ENGLISH
Wear safety footwear.
Wear protective clothing.
3 SAFETY RULES/RESIDUAL RISKS
3.1 SAFETY “DO NOTS”
3.1.1 Warning. DO NOT allow children to use the appliance; supervise them to ensure
that they do not play with it.
3.1.2 Warning. High pressure jets may be dangerous if incorrectly used.
3.1.3 Warning. DO NOT use the appliance with flammable or toxic liquids, or any
products which are not compatible with its correct operation. Use of the
appliance in a potentially inflammable or explosive atmosphere is forbidden.
3.1.4 Warning. RISK OF EXPLOSION. DO NOT use the appliance to spray flammable
liquids.
3.1.5 Warning. DO NOT point the water jet at people or animals.
3.1.6 Warning. DO NOT point the water jet at the unit itself, electrical parts or other
electrical equipment.
3.1.7 Warning. DO NOT use the appliance with people within its range of action unless
they are wearing protective clothing.
3.1.8 Warning. DO NOT point the jet at yourself or others to clean clothing or footwear.
3.1.9 Warning. DO NOT use the appliance outdoors when it is raining.
3.1.10 Warning. DO NOT allow children, incompetent persons or those who have not
read and understood the instructions to use the appliance.
3.1.11 Warning. DO NOT jam the trigger in the operating position.
3.1.12 Warning. Check that the data plate is affixed to the appliance; if not, inform your
dealer. Appliances without plates must NOT be used as they are unidentifiable
and potentially dangerous.
3.1.13 Warning. DO NOT tamper with or adjust the setting of the safety valve or the
safety devices.
3.1.14 Warning. DO NOT alter the original diameter of the spray head nozzle.
3.1.15 Warning. DO NOT allow vehicles to drive over the high pressure hose.
3.1.16 Warning. DO NOT move the appliance by pulling on the high pressure hose.
9
EN
-3
EN
ENGLISH
3.1.17 Warning. When directed towards tyres, tyre valves or other pressurised
components, the high pressure jet is potentially dangerous. Do not use the
rotating nozzle kit, and always keep the jet at a distance of at least 30 cm during
cleaning.
3.1.18 Warning. The use of non-original accessories and any other spare parts not
specifically intended for the model in question is prohibited. All modifications to
the appliance are prohibited; any modifications shall render the Declaration of
Conformity null and void and relieve the manufacturer of all liability under civil
and criminal law.
3.1.19 Warning. Do not bend over the exhaust or touch it. (Risk of burns).
3.1.20 Warning. Do not touch hot mufflers, cylinders or radiator ribs. (Risk of burns).
3.2 SAFETY “MUSTS”
3.2.1 Warning. All electrical conductors MUST BE PROTECTED against the water jet.
3.2.2
EN
Warning. High pressure may cause parts to rebound: wear all the protective
clothing (PPE) and equipment needed to ensure the operator’s safety.
3.2.3 Warning. Risk of injury if the machine is left running in an unattended state.
Remove the spark plug connector prior to performing any work on the device.
3.2.4 Warning. Before pressing the trigger, GRIP the gun firmly to counteract the recoil.
3.2.5 Warning. COMPLY WITH the local water supply authority regulations.
Under IEC 60335-2-79, the appliance may only be connected to the mains
drinking water supply if the supply hose is fitted with a backflow preventer valve
with drain facility corresponding to EN 12729 type BA. The backflow preventer
can be ordered from the manufacturer.
3.2.6 Warning. Water that has passed through backflow preventers is considered to
be non-potable.
3.2.7 Warning. Maintenance and/or repair of electrical components MUST be carried
out by qualified staff.
3.2.8 Warning. DISCHARGE residual pressure before disconnecting the hose from the
appliance.
3.2.9 Warning. CHECK before each use and at regular intervals that the screws are fully
tightened and that there are no broken or worn parts.
3.2.10 Warning. ONLY USE detergents which will not corrode the coating materials of
the high pressure hose / electric cable.
10
EN - 4
ENGLISH
3.2.11 Warning. ENSURE that all people or animals keep a minimum distance of 16 yd.
(15m) away.
3.2.12 Warning. This appliance is designed for use with the detergent supplied or
recommended by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals
may adversely affect the appliance’s safety.
3.2.13 Warning. Do not allow the detergent to come into contact with the skin, and the
eyes in particular! In case of contact with eyes, rinse with plenty of water and
seek medical advice at once!
3.2.14 Warning. High pressure hoses, fittings and joints are important for the appliance’s
safety. Use only hoses, fittings and joints recommended by the manufacturer.
3.2.15 Warning. To ensure the appliance’s safety, only use the manufacturer’s genuine
parts, or other parts which carry its approval.
3.2.16 Warning. Insert the pipe jet kit down to the red mark before turning the
appliance on.
3.2.17 Warning. Only use the fuels specified in the Operations Manual. Risk of explosion
due to the use of inappropriate fuels.
In petrol engine appliances, ensure that no petrol comes in contact with hot
surfaces.
3.2.18 Warning. Please follow the special safety instructions in the Operating Instructions
Manual for petrol engine devices.
3.2.19 Warning. Ensure that there is adequate ventilation or provision for diverting the
exhaust gas while operating the appliance in closed rooms (risk of poisoning).
Do not close the exhaust.
Please ensure that there are no exhaust emissions near the air inlets.
3.2.20 Warning. The engine is to be brought to a standstill and the appliance is to be
fastened properly during transportation.
11
EN
-5
EN
ENGLISH
4
EN
GENERAL INFORMATION (FIG.1)/PAGE 3
4.1 Use of the manual
The manual forms an integral part of the appliance and should be
kept for future reference. Please read it carefully before installing/
using the unit. If the appliance is sold, the seller must pass on this
manual to the new owner along with the appliance.
4.2Delivery
The appliance is delivered partially assembled in a cardboard box.
The supply package is illustrated in fig.1.
4.2.1
Documentation supplied with the appliance
A1
A2
A3
A4
A5
Use and maintenance manual
Safety instructions
Declaration of conformity
Warranty regulations
Engine use and maintenance manual
4.3 Disposing of packaging
The packaging materials are not environmental pollutants but must
still be recycled or disposed of in compliance with the relevant
legislation in the country of use.
5
TECHNICAL INFORMATION (FIG.1)/PAGE 3
5.1 Envisaged use
This appliance has been designed for individual use for the cleaning
of vehicles, machines, boats, masonry, etc., to remove stubborn dirt
using clean water and biodegradable chemical detergents.
Vehicle engines may be washed only if the dirty water is disposed of
as per regulations in force.
- Intake water temperature: see data plate on the appliance.
- Intake water pressure: min. 0.1 MPa - max. 1 MPa.
- Operating ambient temperature: above 0°C.
The appliance is compliant with the IEC 60335-1 and IEC 60335-2-79
standards.
5.2Operator
The symbol illustrated in fig. 1 identifies the appliance’s intended
operator (professional or non-professional).
6
INSTALLATION (FIG.2)/PAGE 4
6.1Assembly
Warning - danger!
Remove the spark plug connector prior to performing
any work on the device.
The assembly sequence is illustrated in fig.2.
6.2 Fitting the pressure release caps (on models with this feature)
To prevent oil leaks, the appliance is delivered with the oil intakes
sealed with red caps which must be replaced with the pressure
release caps supplied.
6.3 Fitting the rotating nozzle
(For models with this feature).
The rotating nozzle kit delivers greater washing power.
Use of the rotating nozzle may cause a reduction in pressure of
25% compared to the pressure obtained with the adjustable nozzle.
However, the rotating nozzle kit delivers greater washing power due
to the rotation of the water jet.
6.4Motor
Warning - danger!
Follow the instructions given in the section "Safety Notes"!
6.4.1Read the operating instructions of the engine manufacturer before start-up and follow the safety instructions
carefully.
Check oil level of the engine. Do not operate the appliance
if the oil level has fallen below "MIN". If required, top up
oil carefully.
Fill the fuel tank with unleaded petrol. Do not use 2-speed
mixture.
6.5 Water supply connection
Warning - danger!
Only clean or filtered water should be supplied to
the appliance. The flow rate of the water inlet tap should be
equal to the pump flow rate.
Place the appliance as close to the water supply system as possible.
6.5.1
5.3 Main components
B1 - Internal combustion engine
B2 - Reduction gearbox (where fitted)
B3 - Pump
B4 - Gun with safety catch
B5 - Lance
B6 - High pressure hose
B7 - Oil caps (on models with this feature)
B8 - Nozzles
B9 - Detergent tank (on models with this feature)
B10 - Hose tail with filter
5.3.1
C1
C2
5.4
Accessories (if included in the supply package – see fig.1)
Nozzle cleaning tool
Rotating nozzle kit
C3
C4
Handle
Screws
Safety devices
Warning - danger!
Do not tamper with or adjust the safety valve setting.
- Safety valve and/or pressure limiting valve.
The safety valve is also a pressure limiting valve. When the gun
trigger is released, the valve opens and the water recirculates
through the pump inlet or is discharged onto the ground.
- Thermostat valve (D1 where fitted)If the water temperature
exceeds the temperature set by the manufacturer, the thermostat
valve discharges the hot water and draws in an amount of cold
water equal to the amount of water discharged, until the correct
temperature is restored.
- Safety catch (D): prevents accidental spraying of water.
12
6.5.2
6.5.3
Connection points
l Water outlet (OUTLET)
n Water inlet with filter (INLET)
Connection to the mains water supply
The appliance may only be connected directly to the
mains drinking water supply if the supply hose is fitted
with a backflow preventer valve as per current regulations
in force. Make sure that the hose is at least Ø 13 mm, that
it is reinforced and that it is not more than 25 m long.
Suction of water from open containers
1) Screw the inlet hose with filter to the water INLET and
insert it down to the bottom of the container.
2) Vent the air from the appliance:
a) Unscrew the lance.
b) Start the appliance and keep the gun open until there
are no air bubbles in the water flowing out.
3) Switch the appliance off and screw the lance back on.
N.B.: the maximum suction height is 0.5 m. The suction
hose should be filled before use.
EN - 6
ENGLISH
7
ADJUSTMENTS (FIG.3)/PAGE 5
8.7 Recommended cleaning procedure
Dissolve dirt by applying the detergent mixed with water to the
surface while still dry.
When dealing with vertical surfaces work from the bottom upwards.
Leave the detergent to act for 1-2 minute but do not allow the
surface to dry. Starting from the bottom, use the high pressure jet
at a minimum distance of 30 cm. Do not allow the rinse water to run
onto unwashed surfaces.
In some cases, scrubbing with brushes is needed to remove dirt.
High pressure is not always the best solution for good cleaning
results, since it may damage some surfaces. The finest adjustable
nozzle jet setting or the rotating nozzle should not be used on
delicate or painted parts, or on pressurised components (e.g. tyres,
inflation valves, etc..).
Effective cleaning depends on both the pressure and volume of the
water used, to the same degree.
7.1 Adjusting the spray nozzle (for models with this feature)
Water flow is adjusted by regulating the nozzle (E).
7.2 Adjusting the detergent
To deliver detergent at the correct pressure, set the nozzle (E)
(where fitted) on " " or fit the detergent kit (C13) (where available)
as shown.
The quantity of detergent delivered is adjusted using the regulator (F).
7.3
8
Adjusting the working pressure (on models with this feature)
The regulator (G) is used to adjust the working pressure. The pressure is shown on the pressure gauge (where fitted).
INFORMATION ON USE OF THE APPLIANCE (FIG.4)/PAGE 5
8.1Controls
- Starter device (H).
Start the engine according to the operating instructions of the
engine manufacturer.
- Water jet control lever (I).
9
Warning - danger!
Warning - danger!
During operation the appliance must be positioned as
shown in fig. 4 on a firm, stable surface.
Risk of injury if the machine is left running in an
unattended state. Remove the spark plug connector prior
to performing any work on the device.
Risk of burns! Do not touch hot mufflers, cylinders or
radiator ribs.
8.2Start-up (see fig. 4)
1) Turn on the water supply tap fully.
2) Release the safety catch (D).
3) Depress the gun trigger for a few seconds and start the engine
according to the operating instructions of the engine manufacturer.
Warning - danger!
MAINTENANCE (FIG.5)/PAGE 6
Any maintenance operations not covered by this chapter should be
carried out by an Authorised Sales and Service Centre.
9.1 Cleaning the nozzle
1) Disconnect the lance from the nozzle.
2) Remove any dirt deposits from the nozzle hole using the tool (C1).
Before starting up the appliance check that it is receiving water correctly; use of the appliance without water will
damage it. Do not cover the ventilation grilles when the
appliance is in use.
To prevent damage to the appliance, do not allow it to
operate dry and check that it is properly supplied with water.
9.2 Cleaning the filter
1) Press the regulator lever at the engine to "STOP" till the engine
comes to a halt and turn off the fuel tap.
2) Depress the gun trigger and discharge the residual pressure
inside the pipes.
3) Engage the safety catch (D).
9.4
Inspect the inlet filter (L) and detergent filter (if fitted) before each
use, and clean in accordance with the instructions if necessary.
9.3 Unjamming the motor (on models with this feature)
8.3Stopping
8.4Restarting
1) Release the safety catch (D).
2) Depress the gun trigger and discharge the residual air inside
the pipes.
3) Start the engine according to the operating instructions of the
engine manufacturer.
8.5Storage
1) Turn off the water supply tap.
2) Discharge the residual pressure from the gun until all the water
has come out of the appliance.
3) Press the regulator lever at the engine to "STOP" till the engine
comes to a halt and turn off the fuel tap.
4) Remove the spark plug connector.
5) Drain and wash out the detergent tank at the end of the working session. To wash out the tank, use clean water instead of the detergent.
6) Engage the gun safety catch (D).
In case of lengthy stoppages, limescale sediments may cause the
motor to seize. To unjam the motor, turn the drive shaft with a
tool (M).
Refilling the oil (for models with this feature)
Add oil through the intake hole to restore the correct level.
For oil characteristics, refer to the “Technical data” table.
The oil should be changed every 500 hours of use.
9.5 End-of-season storage
Treat the appliance with non-corrosive, non-toxic antifreeze before
storing it away for winter.
Put the appliance in a dry place, protected from frost.
10 STORAGE AND TRANSPORTATION (FIG. 5)/PAGE 6
Store the accessories as shown in fig. 5.
Transport the machine as shown in fig. 5.
8.6 Refilling and using detergent
The detergent must be delivered using the accessories and by
the procedures described in point 7.3.
Use of a high pressure hose longer than the one originally supplied
with the appliance, or the use of an additional hose extension, may
reduce or completely halt the suction of detergent.
Fill the tank (B6) with highly biodegradable detergent.
13
EN
-7
EN
ENGLISH
11 TROUBLESHOOTING
EN
Problem
Possible causes
Nozzle worn
Water filter fouled
Insufficient water supply
Air being sucked into system
Pump does not reach working
pressure
Pump pressure drops during
suddenly use
Water leakages
Appliance noisy
Oil leakages
No detergent sucked in
Water escapes from thermostat valve
MODEL
14
Air in pump
Remedy
Replace nozzle
Clean filter (L) (fig.5)
Turn on water supply tap fully
Check tightness of hose fittings
Switch off the appliance and keep depressing and releasing the gun trigger until the water comes out in a steady
flow. Switch the appliance back on again.
Set nozzle (E) on (+) setting (fig.3)
Wait for correct water temperature to be restored
Adjustable nozzle not positioned correctly
Thermostatic valve tripped
Water being sucked from an open container from a
Reduce the suction height.
height of more than 0.5 m.
Water being sucked from an external tank
Connect appliance to the mains water supply
Inlet water too hot
Reduce temperature
Nozzle clogged
Clean nozzle (fig.5)
Inlet filter (L) fouled
Clean filter (L) (fig.5)
Have the seals replaced at your nearest Authorised
Seals worn
Service Centre
Safety valve tripped and discharging
Contact an Authorised Service Centre
Water too hot
Reduce temperature (see technical data)
Seals worn
Contact your nearest Authorised Service Centre
Adjustable nozzle on high pressure setting
Set nozzle (E) on " " setting (fig.3)
Detergent too dense
Dilute with water
High pressure hose extension being used
Fit original hose
Flush with clean water and eliminate any restrictions. If the
Deposits or restriction in detergent circuit
problem persists, contact an Authorised Service Centre
Water temperature inside pump head has
With appliance in operation, do not stop the water
exceeded max. rated value stated on nameplate jet for more than 5 minutes at a time
SERIAL NUMBER
EN - 8
ENGLISH
12 HOW TO AVOID DAMAGING SURFACES
EN
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
WARNING
Using the appliance to wash tyres may damage the tyre and can be dangerous.
Never point the high pressure jet straight at the tyre.
Always use the appliance at the lowest pressure setting when cleaning in the vicinity of wheels and tyres.
Never use the “Turbo Lance” for washing any part of the vehicle.
For further information refer to section: “8.7 Recommended cleaning procedure”.
EC Declaration of Conformity
We, Annovi Reverberi S.p.A, declare that the following AR Blue Clean Machine(s):
Designation of machine
High pressure washer
Model No.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Rated power
3.6 kW
6.3 kW
8.7 kW
8.7 kW
conform(s) to the following European Directives: 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU and 2000/14/EC (Italian Legislative
Decree 262/2002)
and are (is) manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Name and address of the person appointed to issue the technical file: Stefano Reverberi / AR Managing Director Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italy
The conformity assessment procedure required by Directive 2000/14/EC has been performed in accordance with Annex V
Model No.
Measured sound power level:
Guaranteed sound power level:
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
102.5 dB (A)
102.5 dB (A)
102.5 dB (A)
102.5 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Date: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiManaging Director
WARRANTY
The validity of the warranty is in accordance with the relevant legislation in the country where the product is sold (unless otherwise stated by the producer).
The warranty covers materials, construction and conformity defects during the warranty period, during which time the manufacturer will replace defective
parts and repair the product if not excessively worn, or replace it.
The warranty does not cover components subject to normal wear and tear (valve, piston, water gasket, oil gasket, springs, O-rings, accessories such as the
hose, gun, brushes, wheels, etc.);
The warranty does not cover defects caused by or arising from:
- improper use, misuse, negligence,
- hire or professional use if the product has been sold for domestic use,
- failure to comply with the maintenance instructions provided in this manual,
- repair by unauthorised staff or centres,
- use of non-genuine parts or accessories,
- damage caused by transport, by dirt or foreign bodies, accidents,
- storage or warehousing problems.
Proof of purchase must be submitted to obtain warranty cover.
For assistance, page: 285.
For service needs for the HONDA engine, contact a Honda service centre: www.engines.honda.com
15
EN
-9
ENGLISH
Technical Data
EN
Unit
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Flow rate
Maximum flow rate
Pressure
Maximum pressure
Power
Maximum inlet temperature
Maximum inlet pressure
Gun repulsive force at maximum pressure
Pump oil type
Motor type
Technical Data
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Maximum torque at 3600 rpm
Operating speed
Fuel tank
Fuel
Sound pressure level LPA (EN 60704-1)(K = 2,5 dB(A))
Sound power level LWA (EN 60704-1)(K = 2,5 dB(A))
Appliance vibration (K = 1 m/s2):
Weight
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0.13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 cylinder, 4-stroke
3,6/4,8
3600±100
3,1
Petrol, unleaded
89.4
105
6.26
30
6,3
60
1
39,70
0.13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 cylinder, 4-stroke
6,3/8,4
3600±100
5,3
Petrol, unleaded
89.4
105
6.26
42
8,7
60
1
51,50
0.13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cylinder, 4-stroke
8,7/11,7
1750±100
6,1
Petrol, unleaded
89.4
105
6.26
50
8,7
60
1
51,50
0.13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cylinder, 4-stroke
8,7/11,7
3600±100
6,1
Petrol, unleaded
89.4
105
6.26
48
Subject to technical modification!
16
EN - 10
ITALIANO
1 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
1.1 La macchina da Voi acquistata è un prodotto ad alto contenuto tecnologico realizzato da una delle
più esperte ditte europee di idropulitrici ad alta pressione. Per ottenere il meglio delle prestazioni,
abbiamo compilato queste righe da leggere attentamente e osservare a ogni utilizzo. In fase di
allacciamento, uso e manutenzione della macchina adottare tutte le precauzioni possibili per
salvaguardare la propria incolumità e quella delle persone nelle immediate vicinanze. Leggere
attentamente e rispettare le prescrizioni di sicurezza poiché se trascurate possono mettere a
rischio la salute e la sicurezza delle persone o provocare danni economici.
2 SEGNALAZIONI DI INFORMAZIONE
2.1 Rispettare le segnalazioni dettate dalle targhe e dai simboli applicati sulla macchina e su
queste istruzioni.
Sono presenti sulla macchina e sul libretto solo i simboli opportuni per la macchina
acquistata. Verificare che simboli e targhe applicati sulla macchina siano sempre integri
e leggibili; in caso contrario, sostituirli applicandoli nella posizione originale.
Attenzione - Pericolo
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell’uso.
Icona E2 (se il simbolo è presente in fig. 1) - Indica che la macchina è destinata all’uso
professionale, cioè alle persone che hanno esperienza, conoscenza tecnica, normativa, legislativa e in grado di svolgere le attività necessarie all’uso e alla manutenzione della macchina.
La presente macchina non è destinata all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenze.
Icona E3 (se il simbolo è presente in fig. 1) - Indica che la macchina è destinata all’uso non professionale (domestico). Può essere utilizzata da persone con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenze, se sono sotto sorveglianza o se hanno ricevuto istruzioni sull’uso sicuro della macchina e comprendono i
rischi che tale uso comporta.
Organi in movimento. Non toccare.
Pericolo di ustioni! Attenzione: Componenti calde!
Pericolo di avvelenamento! Non inalare i gas di scarico.
IT
17
-1
IT
ITALIANO
0 Posizione interruttore spento
I Posizione interruttore acceso
IT
Livello di potenza sonora garantito
Divieto, segnala all’utilizzatore che le normative nazionali possono proibire il collegamento del prodotto alla rete di distribuzione dell’acqua potabile.
Segnale di pericolo, segnala all’utilizzatore di non indirizzare il getto d’acqua
verso persone, animali, equipaggiamenti elettrici o verso il prodotto stesso.
Questo prodotto è di classe di isolamento II. Ciò significa che è equipaggiato con un
isolamento rinforzato o con un doppio isolamento (solo se il simbolo è presente sulla
macchina).
Questo prodotto è di classe di isolamento I. Ciò significa che è equipaggiato di un
conduttore di protezione di messa a terra (solo se il simbolo è presente sulla macchina).
Questo prodotto è conforme con le direttive Europee applicabili in materia.
Icona E1 - Indica l’obbligo di non smaltire la macchina come rifiuto urbano; può
essere riconsegnata al distributore all’atto dell’acquisto di una macchina nuova. Le parti
elettriche ed elettroniche costituenti la macchina non devono essere riutilizzate per usi
impropri per la presenza di sostanze dannose alla salute.
Utilizzare cuffie di protezione.
Utilizzare maschera di protezione.
Utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio.
Utilizzare guanti protettivi.
Utilizzare scarpe antiinfortunistiche.
Utilizzare abbigliamento di protezione.
18
IT - 2
ITALIANO
3 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA/RISCHI RESIDUI
3.1 AVVERTENZE: NON FARE
3.1.1 Attenzione. NON permettere l’uso della macchina ai bambini, ma sorvegliarli per
accertarsi che non giochino con essa.
3.1.2 Attenzione. I getti a pressione possono essere pericolosi se utilizzati in modo
improprio.
3.1.3 Attenzione. NON utilizzare la macchina con fluidi infiammabili, tossici o aventi
caratteristiche non compatibili con il corretto funzionamento della macchina
stessa. È vietato utilizzare la macchina in atmosfera potenzialmente infiammabile
od esplosiva.
3.1.4 Attenzione. PERICOLO DI ESPLOSIONE. NON irrorare liquidi infiammabili.
3.1.5 Attenzione. NON dirigere il getto dell’acqua contro persone o animali.
3.1.6 Attenzione. NON dirigere il getto dell’acqua contro la macchina stessa, parti
elettriche o verso altre apparecchiature elettriche.
3.1.7 Attenzione. NON impiegare la macchina entro il raggio in cui si trovano persone
che non indossano abbigliamento di protezione.
3.1.8 Attenzione. NON dirigere il getto contro la propria persona o altri per pulire abiti
o calzature.
3.1.9 Attenzione. NON utilizzare la macchina all’aperto in caso di pioggia.
3.1.10 Attenzione. La macchina NON può essere azionata da bambini, da incapaci e da
coloro che non abbiano letto e compreso le istruzioni.
3.1.11 Attenzione. NON bloccare la leva della pistola in posizione di funzionamento.
3.1.12 Attenzione. Controllare che la macchina sia provvista della targhetta
caratteristiche, se sprovvista avvertire il rivenditore. Le macchine sprovviste
di targhetta NON devono essere usate, essendo anonime e potenzialmente
pericolose.
3.1.13 Attenzione. NON manomettere o variare la taratura della valvola di regolazione
e dei dispositivi di sicurezza.
3.1.14 Attenzione. NON variare il diametro originale del getto della testina.
3.1.15 Attenzione. Evitare il transito di veicoli sul tubo alta pressione.
3.1.16 Attenzione. NON spostare la macchina tirando il tubo alta pressione.
IT
19
-3
IT
ITALIANO
3.1.17 Attenzione. Il getto alta pressione su pneumatici, valvole di pneumatici e altri
componenti in pressione è potenzialmente pericoloso. Evitare l'utilizzo del kit
ugello rotante e comunque mantenere una distanza del getto di almeno 30 cm
durante la pulizia.
3.1.18 Attenzione. È vietato utilizzare accessori non originali e non specifici per il modello. È vietato eseguire modifiche alla macchina; l’esecuzione di modifiche fa decadere la Dichiarazione di Conformità ed esonera il costruttore da responsabilità
civili e penali.
3.1.19 Attenzione. Non piegarsi sopra il foro di uscita del gas di scarico né toccarlo.
(Pericolo di ustioni).
3.1.20 Attenzione. Non toccare il sistema di scarico, cilindri o alette di raffreddamento
quando sono caldi.(Pericolo di ustioni).
3.2 AVVERTENZE: DA FARE
3.2.1 Attenzione. Tutte le parti conduttrici di corrente DEVONO ESSERE PROTETTE
contro il getto dell’acqua.
3.2.2
IT
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
20
Attenzione. L’alta pressione può causare il rimbalzo di parti, usare tutti quegli
indumenti e protezioni (PPE) che consentano la messa in sicurezza e l’incolumità
dell’operatore.
Attenzione. Prima di eseguire lavori sull'apparecchio, estrarre la spina delle
candele. Pericolo di lesioni causato dall'avviamento accidentale dell'apparecchio.
Attenzione. A causa del rinculo, IMPUGNARE saldamente la pistola quando si tira
la leva.
Attenzione. RISPETTARE le prescrizioni dell’ente locale di distribuzione dell’acqua.
Secondo la IEC 60335-2-79 la macchina può essere collegata direttamente alla
rete pubblica di distribuzione dell’acqua potabile solamente se nella tubazione
di alimentazione è installato un dispositivo antiriflusso con svuotamento tipo
BA conforme alla norma EN 12729. Il dispositivo antiriflusso può essere ordinato
presso il fabbricante.
Attenzione. L’acqua fluita nei dispositivi antiriflusso non è considerata potabile.
Attenzione. La manutenzione e/o la riparazione dei componenti elettrici DEVE
essere effettuata da personale qualificato.
Attenzione. SCARICARE la pressione residua prima di staccare il tubo dalla macchina.
IT - 4
ITALIANO
3.2.9 Attenzione. CONTROLLARE prima di ogni utilizzo e periodicamente il serraggio
delle viti ed il buon stato delle parti componenti la macchina, guardare se ci
sono parti rotte od usurate.
3.2.10 Attenzione. UTILIZZARE solo detergenti compatibili coi materiali di rivestimento
del tubo alta pressione / cavo elettrico.
3.2.11 Attenzione. TENERE persone od animali alla distanza minima di 15 m.
3.2.12 Attenzione. La presente macchina è stata progettata per l’uso con i detergenti
forniti o raccomandati dal fabbricante. L’uso di detergenti o prodotti chimici
diversi può avere un impatto negativo sulla sua sicurezza.
3.2.13 Attenzione. Evitare il contatto del detergente con la pelle, in particolare con gli
occhi! In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua pulita e cercare
aiuto medico immediato!
3.2.14 Attenzione. I tubi ad alta pressione, i raccordi e i giunti sono importanti per
la sicurezza della macchina. Utilizzare esclusivamente tubi ad alta pressione,
raccordi e giunti consigliati dal fabbricante.
3.2.15 Attenzione. Per garantire la sicurezza della macchina, utilizzare soltanto ricambi
originali del fabbricante o approvati dal medesimo.
3.2.16 Attenzione. Inserire il kit pulizia tubazioni fino alla tacca rossa prima di accendere
la macchina.
3.2.17 Attenzione. Utilizzare solo il carburante indicato nel manuale d'uso. L'uso di
carburanti non idonei comporta il rischio di esplosioni.
Quando si effettua il rifornimento di apparecchi con motore a benzina, sincerarsi
che il carburante non tocchi superfici incandescenti.
3.2.18 Attenzione. Attenersi in particolare alle norme di sicurezza del manuale d'uso
degli apparecchi con motore a benzina.
3.2.19 Attenzione. Se si utilizza l'apparecchio all'interno di locali, accertarsi che vi sia
una ventilazione sufficiente e che i gas di scarico vengano eliminati
(Pericolo di avvelenamento).
Il foro di uscita del gas di scarico non deve essere chiuso.
Accertarsi che vicino alle prese d'aria non si verifichino emissioni di gas di scarico.
3.2.20 Attenzione. Durante il trasporto dell’apparecchio il motore deve essere spento.
Assicurarsi inoltre che l’apparecchio sia in posizione stabile e sicura.
IT
21
-5
IT
ITALIANO
4 INFORMAZIONI GENERALI (FIG.1)/PAGINA 3
4.1 Uso del manuale
Il presente manuale è parte integrante della macchina; conservare
per future consultazioni. Leggere attentamente prima dell’installazione/uso. In caso di passaggi di proprietà il cedente ha l’obbligo di
consegnare il manuale al nuovo proprietario.
IT
4.2Consegna
La macchina è consegnata all’interno di un imballo di cartone,
parzialmente smontata.
La composizione della fornitura è rappresentata in fig.1.
4.2.1
Documentazione a corredo
A1
A2
A3
A4
A5
Manuale di uso e manutenzione
Istruzioni per la sicurezza
Dichiarazione di conformità
Regole garanzia
Manuale di uso e manutenzione motore
4.3 Smaltimento degli imballi
I materiali costituenti l’imballo non sono inquinanti per l’ambiente,
tuttavia devono essere riciclati o smaltiti secondo la normativa
vigente nel paese di utilizzo.
5 INFORMAZIONI TECNICHE (FIG.1)/PAGINA 3
5.1 Uso previsto
La macchina è destinata all’uso individuale per la pulizia di veicoli,
macchine, natanti, opere murarie ecc., per rimuovere lo sporco tenace con acqua pulita e detergenti chimici biodegradabili.
Il lavaggio di motori di veicoli è consentito solamente se l’acqua
sporca viene smaltita secondo le norme vigenti.
- Temperatura acqua in ingresso: vedi targa caratteristiche sulla
macchina.
- Pressione acqua in ingresso: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Temperatura ambientale di funzionamento: superiore a 0°C.
La macchina è conforme alla norma IEC 60335-1 e IEC 60335-2-79.
5.2Operatore
Per identificare l’operatore addetto all’uso della macchina (professionale o non professionale) vedere l’icona rappresentata in fig. 1.
5.3 Parti principali
C3
C4
Manico
Viterie
5.4 Dispositivi di sicurezza
Attenzione - pericolo!
Non manomettere o variare la taratura della valvola
di sicurezza.
- Valvola di sicurezza e/o limitatrice di pressione.
La valvola di sicurezza è anche una valvola limitatrice di pressione.
Quando si chiude la pistola, la valvola si apre e l’acqua ricircola
dall’aspirazione della pompa oppure si scarica a terra.
- Valvola termostatica (D1 dove prevista)
Se la temperatura dell'acqua supera la temperatura prevista dal
costruttore, la valvola termostatica scarica l'acqua calda e aspira
una quantità di acqua fredda pari all'acqua scaricata fino al ripristino della temperatura corretta.
- Sicura (D): evita il getto d’acqua accidentale.
22
Prima di eseguire lavori sull'apparecchio, estrarre la
spina delle candele.
Per la sequenza di montaggio vedere fig.2.
6.2
Montaggio dei tappi di sfiato (dove previsto)
Per evitare perdite d'olio, la macchina è consegnata con le bocche di
immissione olio chiuse con tappi di colore rosso che devono essere
sostituiti con i tappi di sfiato compresi nella fornitura.
6.3 Montaggio dell’ugello rotante
(Per i modelli che ne sono equipaggiati).
Il kit ugello rotante permette di erogare una maggiore potenza
di lavaggio.
L'uso dell'ugello rotante può coincidere con un calo della pressione
pari al 25% rispetto alla pressione ottenuta con la testina regolabile.
Comunque il suo utilizzo permette di erogare una maggiore potenza di lavaggio grazie all'effetto rotante impresso al getto di acqua.
6.4Motore
Attenzione - pericolo!
Osservare il paragrafo "Norme di sicurezza"!
6.4.1
Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere le
istruzioni per l'uso fornite dalla casa produttrice del motore.
Osservare in particolare le avvertenze in materia di sicurezza.
Controllare il livello dell'olio del motore. Non adoperare
l’apparecchio se il livello dell’olio è sceso sotto l’indicazione
di “MIN”. Se necessario aggiungere olio.
Riempire il serbatoio del carburante con benzina senza
piombo. Non usare miscela per motori a due tempi.
6.5 Collegamento idrico
Attenzione - pericolo!
Aspirare solamente acqua filtrata o pulita. Il rubinetto di prelievo acqua deve garantire una erogazione pari alla
portata della pompa.
Collocare la macchina il più vicino possibile alla rete idrica di
approvvigionamento.
6.5.2
5.3.1Accessori (se previsti nella fornitura - vedere fig.1)
Utensile pulizia testina
Kit ugello rotante
Attenzione - pericolo!
6.5.1
B1 - Motore a scoppio
B2 - Riduttore (dove previsto)
B3 - Pompa
B4 - Pistola con sicura
B5 - Lancia
B6 - Tubo alta pressione
B7 - Tappi olio (dove previsto)
B8 - Ugelli
B9 - Serbatoio detergente (dove previsto)
B10 - Portagomma con filtro
C1
C2
6 INSTALLAZIONE (FIG.2)/PAGINA 4
6.1Montaggio
6.5.3
Bocche di collegamento
l Uscita acqua (OUTLET)
n Entrata acqua con filtro (INLET)
Collegamento alla rete idrica pubblica
La macchina può essere collegata direttamente alla rete
pubblica di distribuzione dell’acqua potabile solamente se nella tubazione di alimentazione è installato un
dispositivo antiriflusso con svuotamento conforme alle
normative vigenti. Assicurarsi che il tubo sia almeno Ø
13 mm, che sia rinforzato e che non abbia una lunghezza
superiore a 25 m.
Aspirazione di acqua da contenitori aperti
1) Avvitare il tubo di aspirazione con il filtro all’entrata
dell’acqua (INLET) ed immergerlo a fondo nel contenitore.
2) Sfiatare la macchina:
a) Svitare la lancia.
b) Avviare la macchina ed aprire la pistola affinché l’acqua
che fuoriesce sia priva di bolle d’aria.
3) Spegnere la macchina e riavvitare la lancia.
Nota: l’altezza massima di aspirazione è di 0,5 m. È consigliato riempire il tubo di aspirazione prima dell’utilizzo.
IT - 6
ITALIANO
7 REGOLAZIONI (FIG.3)/PAGINA 5
7.1 Regolazione della testina (dove previsto)
Agire sulla testina (E) per regolare il getto d’acqua.
7.2 Regolazione erogazione detergente
Per erogare il detergente alla corretta pressione, mettere la testina
(E) (dove prevista) in posizione " " oppure montare il kit detergente (C13) (dove previsto) come illustrato in figura.
Agire sul regolatore (F) per dosare la quantità di detergente da
erogare (dove previsto).
7.3 Regolazione pressione di lavoro (dove previsto)
Agire sul regolatore (G) per variare la pressione di lavoro. La pressione è indicata dal manometro (se presente).
8 INFORMAZIONI D'USO (FIG.4)/PAGINA 5
8.1Comandi
- Dispositivo di avviamento (H).
Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l’uso fornite dalla
casa produttrice del motore.
- Leva di comando getto d’acqua (I).
Tutti gli interventi manutentivi non compresi in questo capitolo
devono essere effettuati presso un Centro di vendita e Assistenza
autorizzato.
Attenzione - pericolo!
La macchina deve funzionare appoggiata su di un piano
sicuro e stabile, posizionata come indicato in fig.4.
Pericolo di lesioni causato dall'avviamento accidentale
dell'apparecchio. Prima di eseguire lavori sull'apparecchio,
estrarre la spi-na delle candele.
Pericolo di ustioni! Non toccare il sistema di scarico, cilindri o
alette di raffreddamento quando sono caldi.
8.2Avviamento (vedi fig. 4)
Attenzione - pericolo!
Prima di mettere in funzione la macchina, assicurarsi
che sia correttamente alimentata dall’acqua; l’utilizzo a
secco danneggia la macchina; durante il funzionamento
non coprire le griglie di ventilazione.
Per evitare danneggiamenti alla macchina evitare il funzionamento a secco e controllare che la macchina sia sempre
adeguatamente alimentata con acqua.
8.3Arresto
1) Premere la leva di regolazione sul motore su „STOP“ fino all'arresto del motore e chiudere il rubinetto del carburante.
2) Aprire la pistola e scaricare la pressione all’interno delle tubazioni.
3) Inserire la sicura (D).
8.4Riavviamento
1) Disinserire la sicura (D).
2) Aprire la pistola e lasciare scaricare l'aria presente all’interno
delle tubazioni.
3) Avviare il motore attenendosi alle istruzioni per l’uso fornite dalla
casa produttrice del motore.
8.5 Messa fuori servizio
1) Chiudere il rubinetto dell’acqua.
2) Scaricare la pressione residua dalla pistola fino alla fuoriuscita di
tutta l’acqua dalla macchina.
3) Premere la leva di regolazione sul motore su „STOP“ fino all'arresto del motore e chiudere il rubinetto del carburante.
4) Estrarre la spina delle candele.
5) Svuotare e lavare il serbatoio detergente a fine lavoro. Per il lavaggio del serbatoio utilizzare acqua pulita al posto del detergente.
6) Inserire la sicura (D) della pistola.
Consigli per il corretto lavaggio
9 MANUTENZIONE (FIG.5)/PAGINA 6
Attenzione - pericolo!
1) Aprire completamente il rubinetto della rete idrica.
2) Disinserire la sicura (D).
3) Tenere la pistola aperta per alcuni secondi e avviare il motore
attenendosi alle istruzioni per l’uso fornite dalla casa produttrice
del motore.
8.7
Sciogliere lo sporco applicando sulla superficie secca il detergente.
Sulle superfici verticali operare dal basso verso l’alto. Lasciare agire
per 1÷2 minuti, senza lasciare però asciugare la superficie. Agire
con il getto ad alta pressione ad una distanza maggiore di 30 cm,
cominciando dal basso. Evitare che il risciacquo coli sulle superfici
non lavate.
In taluni casi per rimuovere lo sporco è necessaria l'azione meccanica delle spazzole per lavaggio.
La pressione alta non è sempre la miglior soluzione per un buon
lavaggio, in quanto può danneggiare taluni superfici. È consigliabile evitare l'uso del getto a spillo della testina regolabile e l'uso
dell'ugello rotante su parti delicate e verniciate e su componenti in
pressione (es. pneumatici, valvole di gonfiaggio...).
Una buona azione lavante dipende in egual misura dalla pressione
e dal volume di acqua.
9.1 Pulizia della testina
1) Smontare la lancia dalla pistola.
2) Togliere lo sporco dal foro della testina con l’utensile (C1).
9.2 Pulizia del filtro
Verificare il filtro aspirazione (L) e il filtro detergente (dove previsto)
prima di ogni utilizzo e, nel caso sia necessario, procedere alla pulizia
come indicato.
9.3 Sbloccaggio motore (dove previsto)
In caso di soste prolungate, sedimenti calcarei possono provocare
il bloccaggio del motore. Per sbloccare il motore ruotare l’albero
motore con l’utensile (M).
9.4 Rabbocco olio (dove previsto)
Rabboccare con olio dal foro di immissione fino a ripristinare il
corretto livello.
Per le caratteristiche dell’olio vedere tabella “Dati tecnici”.
Si consiglia di sostituire l'olio ogni 500 ore di uso.
9.5Rimessaggio
Prima del rimessaggio invernale, far funzionare la macchina con
liquido antigelo non aggressivo e non tossico.
Mettere l'apparecchio in luogo asciutto e protetto dal gelo.
10 STOCCAGGIO E TRASPORTO (FIG.5)/PAGINA 6
Stoccare gli accessori come previsto in fig. 5.
Trasportare la macchina come previsto in fig. 5.
8.6 Rifornimento e uso del detergente
Il detergente deve essere erogato con gli accessori e secondo le
modalità previsti al punto 7.3.
L'uso di un tubo alta pressione più lungo di quello nella dotazione
originale della macchina o l'uso di una prolunga tubo supplementare può diminuire o arrestare completamente l'aspirazione del
detergente da serbatoio (dove previsto).
Riempire il serbatoio (B6) con detergente ad alta biodegrabilità.
IT
23
-7
IT
ITALIANO
11 INFORMAZIONI SUI GUASTI
Inconvenienti
IT
Probabili cause
Ugello usurato
Filtro acqua sporco
Alimentazione insufficiente acqua
Aspirazione d'aria
La pompa non raggiunge la pressione prescritta
La pompa ha sbalzi di pressione
Aria nella pompa
Testina non correttamente regolata
Intervento valvola termostatica
Altezza di aspirazione da contenitore aperto superiore
a 0,5 m
Aspirazione acqua da serbatoio esterno
Temperatura acqua in ingresso troppo elevata
Ugello otturato
Filtro aspirazione (L) sporco
Guarnizioni di tenuta usurate
Perdite d'acqua
Rumorosità
Perdite d'olio
Non aspira detergente
Intervento valvola di sicurezza a scarico libero
Temperatura acqua troppo elevata
Guarnizioni di tenuta usurate
Posizione testina regolabile in alta pressione
Detergente troppo denso
Utilizzo di prolunghe tubo alta pressione
Circuito detergente incrostato o strozzato
Fuoriesce acqua dalla valvola
termostatica
MODELLO
24
La temperatura dell'acqua all'interno della testa ha
superato il valore max indicato nella targhetta dati
Rimedi
Sostituire ugello
Pulire il filtro (L) (fig.5)
Aprire completamente il rubinetto
Controllare i raccordi
Spegnere la macchina ed azionare la pistola fino alla fuoriuscita di un getto continuo. Riaccendere.
Mettere testina (E) in posizione (+) (fig.3)
Attendere il ripristino della corretta temperatura dell'acqua
Ridurre l’altezza di aspirazione
Collegare la macchina alla rete idrica
Abbassare la temperatura
Pulire l'ugello (fig.5)
Pulire il filtro (L) (fig.5)
Sostituire le guarnizioni presso un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato
Consultare un Centro di Assistenza autorizzato
Abbassare la temperatura (vedi dati tecnici)
Consultare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato
Mettere testina (E) in posizione " " (fig.3)
Diluire con acqua
Ripristinare tubo originale
Risciacquare con acqua pulita ed eliminare eventuali
strozzature. Se il problema persiste consultare un Centro
di Assistenza Tecnica autorizzato.
Non interrompere, con macchina in funzione, il getto
d’acqua per un periodo superiore a 5 minuti
NUMERO DI SERIE
IT - 8
ITALIANO
12 COME NON DANNEGGIARE LE SUPERFICI
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATTENZIONE
L’utilizzo della macchina per il lavaggio di pneumatici può causare danni ai pneumatici e risultare pericoloso.
Non rivolgere il getto ad alta pressione direttamente sul pneumatico.
Utilizzare sempre la macchina alla pressione più bassa quando si effettuano operazioni di pulizia vicino a ruote e pneumatici.
Non usare mai la “Lancia turbo” per lavare una qualsiasi parte del veicolo.
Per ulteriori informazioni leggere la sezione: “8.7 Consigli per il corretto lavaggio”.
Dichiarazione di conformità CE
Noi di Annovi Reverberi S.p.A., Bomporto (Mo), Italia, dichiariamo che la(e) seguente(i) macchina(e) AR Blue Clean:
Denominazione della macchina
Idropulitrice ad alta pressione
N. modello
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Potenza assorbita
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
è(sono) conforme(i) alle seguenti direttive europee: 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2000/14/CE (D. Lgs. 262/2002).
ed è(sono) prodotta(e) nel rispetto delle seguenti norme o dei seguenti documenti standardizzati: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN
55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581;
Nome e indirizzo della persona incaricata di rilasciare il fascicolo tecnico: Stefano Reverberi / AR Managing Director Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italia
La procedura di valutazione della conformità richiesta dalla direttiva 2000/14/CE è stata eseguita in osservanza all’Allegato V
N. modello
DXPW008
Livello di potenza sonora misurato: 103,2 dB (A)
Livello di potenzasonora garantito: 105 dB (A)
DXPW009
103,2 dB (A)
105 dB (A)
DXPW010
103,2 dB (A)
105 dB (A)
DXPW011
103,2 dB (A)
105 dB (A)
Data : 10.06.2016 - MODENA (I)Stefano Reverberi /Managing Director
Garanzia
La validità della garanzia è regolamentata dalle normative vigenti nel paese in cui il prodotto viene commercializzato (salvo diverse indicazioni del produttore).
Se il prodotto risulta difettoso per qualità del materiale, della costruzione o per mancata conformità durante il periodo di validità della garanzia il fabbricante
garantisce la sostituzione delle parti difettose, provvede alla riparazione dei prodotti se ragionevolmente usurati oppure alla loro sostituzione.
La garanzia non copre componenti soggetti a normale usura (valvola, pistone, guarnizione acqua, guarnizione olio, molle, anelli OR, accessori come tubo,
pistola, spazzole, ruote, ecc.);
La garanzia non copre difetti causati da o risultati da:
- uso scorretto, uso non ammesso, negligenza,
- noleggio o uso professionale qualora il prodotto sia stato venduto per uso domestico,
- mancata osservazione delle norme di manutenzione previste nell’apposito libretto,
- riparazioni eseguite da personale o centri non autorizzati,
- impiego di ricambi o accessori non originali,
- danni causati dal trasporto, da oggetti o sostanze estranee, sinistro,
- problemi di immagazzinaggio o stoccaggio.
Per attivare la garanzia è necessario esibire la prova d’acquisto.
Per assistenza, pagina 285.
Per assistenza relativa al motore HONDA contattare un centro service Honda: www.engines.honda.com
IT
25
-9
IT
ITALIANO
Dati Tecnici
IT
Unità
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Portata
Portata massima
Pressione
Pressione massima
Potenza
Temperatura di alimentazione massima
Pressione di alimentazione massima
Forza repulsiva della pistola alla pressione massima
Tipo olio pompa
Motore modello
Dati Tecnici
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Potenza nominale: 3600 1/min
Numero giri di esercizio
Serbatoio carburante
Carburante
kW/CV
1/min
l
-
Livello di pressione sonora LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Livello di potenza sonora LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibrazioni dell’apparecchio (K = 1 m/s2 ):
Peso
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 cilindro, 4 tempi
3,6/4,8
3600±100
3,1
Benzina, senza
piombo
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 cilindro, 4 tempi
6,3/8,4
3600±100
5,3
Benzina, senza
piombo
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilindro, 4 tempi
8,7/11,7
1750±100
6,1
Benzina, senza
piombo
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilindro, 4 tempi
8,7/11,7
3600±100
6,1
Benzina, senza
piombo
89,4
105
6,26
48
Con riserva di modifiche tecniche!
26
IT - 10
БЪЛГАРСКИ
1 УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
1.1 Закупеният от вас уред представлява високотехнологично изделие, конструирано
от един от водещите европейски производители на водоструйни машини.
За да се възползвате в максимална степен от машината, прочетете внимателно
тази книжка и спазвайте указанията при всяко нейно използване. По време на
свързването, използването и обслужването на уреда вземете всички възможни
предпазни мерки, за да осигурите своята собствена безопасност и тази на хората в
непосредствена близост. Прочетете внимателно разпоредбите за безопасността и
ги спазвайте винаги; в противен случай можете да изложите на опасност здравето
и безопасността или да причините скъпо струваща повреда.
2 ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Спазвайте указанията, дадени до знаците и символите за безопасност, поставени на
уреда и в това ръководство.
Уредът и ръководството съдържат само символите, които имат отношение към
закупения модел. Проверете дали поставените на уреда символи и знаци са винаги
налице и четливи; в противен случай ги сменете с нови такива на първоначалните места.
Предупреждение – Внимание – Опасност
Прочетете внимателно тези указания преди употреба.
Символ E2 (ако символът фигурира в ръководството) – означава, че уредът е
предназначен за професионална употреба – т. е. за опитни потребители, запознати
със съответните технически, нормативни и законови фактори и способни да
извършват съответните операции при употребата и обслужването на уреда. Този
уред не е предназначен за използване от деца, лица с намалени физически,
сетивни или умствени способности, или лица без необходимия опит и познания.
Символ E3 (ако символът фигурира в ръководството) – означава, че уредът е
предназначен за непрофесионална (домашна) употреба. Този уред може да се
използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или
лица без необходимия опит и познания, стига те да бъдат под надзор или да са били
инструктирани за безопасната употреба на уреда и да разбират присъщите рискове.
Подвижни части. Не пипайте.
BG
27
-1
BG
БЪЛГАРСКИ
Опасност от изгаряне! Предупреждение за горещи модули.
Опасност от отравяне! Не вдишвайте отработените газове.
BG
0 „Изключено“ положение
I „Включено“ положение
Гарантирано ниво на звукова мощност
Забранителен знак – уведомява потребителите, че местните разпоредби може да
забраняват свързването на изделието със системата за снабдяване с питейна вода.
Знак за опасност – предупреждава потребителите да не насочват водната
струя към хора, животни, електроапаратура или самото изделие.
Това изделие има II изолационен клас. Това означава, че има усилена или
двойна изолация (само ако символът фигурира на уреда).
Това изделие има I изолационен клас. Това означава, че има защитен заземяващ
проводник (само ако символът фигурира на уреда).
Изделието е в съответствие с приложимите европейски директиви.
Символ E1 – означава, че уредът не трябва да се изхвърля като битов
отпадък; той може да се предаде на представителя при закупуването на нов уред.
Електрическите и електронните части на уреда не трябва да се използват повторно
по нерегламентиран начин, тъй като съдържат опасни за здравето вещества.
Носете антифони.
Носете защитна маска.
Носете предпазни средства за дихателните пътища.
Носете защитни ръкавици.
28
BG - 2
БЪЛГАРСКИ
Носете защитни обувки.
Носете защитно облекло.
3 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА/ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ
3.1 „ЗАБРАНИ“ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
3.1.1 Предупреждение. НЕ позволявайте на деца да използват уреда; наблюдавайте ги, за да
не си играят с него.
3.1.2 Предупреждение. Струите под високо налягане могат да бъдат опасни, ако се използват
неправилно.
3.1.3 Предупреждение. НЕ използвайте уреда с огнеопасни или отровни течности, както и
с продукти, несъвместими с правилната му експлоатация. Използването на уреда в
потенциално огнеопасна или взривоопасна атмосфера е забранено.
3.1.4 Предупреждение. ОПАСНОСТ ОТ ВЗРИВ. НЕ използвайте уреда за пръскане на
огнеопасни течности.
3.1.5 Предупреждение. НЕ насочвайте водната струя към хора или животни.
3.1.6 Предупреждение. НЕ насочвайте водната струя към самата машина, електрически части
или друга електроапаратура.
3.1.7 Предупреждение. НЕ използвайте уреда, ако в неговия работен диапазон има хора,
които не носят защитно облекло.
3.1.8 Предупреждение. НЕ насочвайте струята към себе си или други хора, за да почиствате
облекло или обувки.
3.1.9 Предупреждение. НЕ използвайте уреда на открито, когато вали.
3.1.10 Предупреждение. НЕ позволявайте деца, некомпетентни лица или такива, които не са
прочели и разбрали указанията, да използват уреда.
3.1.11 Предупреждение. НЕ фиксирайте спусъка в работното положение.
3.1.12 Предупреждение. Проверете дали идентификационната табелка е поставена на уреда;
ако не е, уведомете представителя. Уреди без табелки НЕ трябва да се използват,
защото не могат да се идентифицират и са потенциално опасни.
3.1.13 Предупреждение. НЕ манипулирайте и не променяйте настройката на защитния вентил
или защитните средства.
3.1.14 Предупреждение. НЕ променяйте оригиналния диаметър на дюзата на пръскащата
глава.
3.1.15 Предупреждение. Не допускайте превозни средства да минават през маркуча за високо
налягане.
П
3.1.16 редупреждение. НЕ движете уреда с дърпане на маркуча за високо налягане.
BG
29
-3
BG
БЪЛГАРСКИ
3.1.17 Предупреждение. Когато бъде насочена към гуми, вентили на гуми или други компоненти
под налягане, струята под високо налягане е потенциално опасна. Не използвайте
комплекта с въртяща се дюза и винаги поддържайте струята на най-малко 30 cm
разстояние по време на чистене.
3.1.18 Предупреждение. Използването на неоригинални аксесоари и всякакви други резервни
части, които не са специално предназначени за въпросния модел, е забранено.
Всякакви изменения по уреда са забранени; всички изменения анулират Декларацията
за съответствие и освобождават производителя от всякаква отговорност по
гражданското и наказателното право.
3.1.19 Предупреждение. Ne naginjite se nad otvor za izduvne gasove i ne zahvatajte u njega.
(opasnost od opekotina).
3.1.20 Предупреждение. Не докосвайте горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи
ребра. (opasnost od opekotina).
3.2 „ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
3.2.1 Предупреждение. Всички електрически проводници ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ от
водната струя.
BG
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
30
Предупреждение. Високото налягане може да причини отскачане на части: носете цялото
необходимо защитно облекло и лични предпазни средства (ЛПС) за осигуряване на
безопасността на оператора.
Предупреждение. Опасност от нараняване поради включван непреднамерено уред.
Преди работа по уреда извадете ключа на запалителните свещи.
Предупреждение. Преди да натискате спусъка, ХВАНЕТЕ пистолета здраво, за да
удържите отката.
Предупреждение. СПАЗВАЙТЕ разпоредбите на местния орган за водно регулиране.
Съгласно IEC 60335-2-79, уредът може да се свързва с водоснабдителната мрежа
за питейна вода само ако захранващият маркуч има вентил за предотвратяване
на противотока със средство за източване по EN 12729, тип BA. Вентилът за
предотвратяване на противотока може да се поръча от производителя.
Предупреждение. Водата, преминала през вентилите за предотвратяване на противотока,
се счита за негодна за пиене.
Предупреждение. Обслужването и/или ремонтът на електрически компоненти ТРЯБВА
да се извършват от квалифициран персонал.
Предупреждение. ИЗПУСНЕТЕ остатъчното налягане, преди да разкачвате маркуча от
уреда.
BG - 4
БЪЛГАРСКИ
3.2.9 Предупреждение. ПРОВЕРЯВАЙТЕ преди всяко използване и на редовни интервали дали
болтовете са затегнати докрай и дали няма повредени или износени части.
3.2.10 Предупреждение. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО почистващи препарати, които няма да разядат
материалите на покритията на маркуча за високо налягане/електрическия кабел.
3.2.11 Предупреждение. ПОГРИЖЕТЕ СЕ всички хора или животни да се намират на минимално
разстояние от 16 ярда (15 метра).
3.2.12 Предупреждение. Този уред е предназначен за използване с почистващия препарат,
доставен или препоръчан от производителя. Използването на други почистващи
препарати или химикали може да наруши безопасността на уреда.
3.2.13 Предупреждение. Не позволявайте почистващият препарат да попадне върху кожата и
особено върху очите! Ако попадне върху очите, изплакнете обилно с вода и незабавно
потърсете медицинска помощ!
3.2.14 Предупреждение. Маркучите, фитингите и съединенията за високо налягане са важни
за безопасността на уреда. Използвайте само препоръчаните от производителя
маркучи, фитинги и съединения.
3.2.15 Предупреждение. За да осигурите безопасността на уреда, използвайте само
оригиналните части на производителя или други одобрени от него.
3.2.16 Предупреждение. Вкарайте тръбния струен комплект до червената маркировка, преди
да включвате уреда.
3.2.17 Предупреждение. Позволено е използването само на посоченото в Инструкцията за
употреба гориво. При неподходящи горива съществува опасност от експлозия.
При зареждане на уреди с бензинови двигатели трябва да се внимава горивото да не
попада върху горещи повърхности.
3.2.18 Предупреждение. Моля, спазвайте указанията за сигурност в упътването за уреди с
бензинови двигатели.
3.2.19 Предупреждение. При експлоатация на уреда в затворени пространства трябва да се
осигури достатъчно проветряване и правилно отвеждане на отработените газове
(Опасност от отравяне).
Отворът за отвеждане на газовете не трябва да се затваря.
Трябва да се гарантира, че в близост до входовете за въздух не се получават емисии
на отработени газове.
3.2.20 Предупреждение. При транспорта на уреда да се спира мотора и уреда да се се закрепва
сигурно.
BG
31
-5
BG
БЪЛГАРСКИ
4
- Вентил на термостата (D1, където има)
Ако температурата на водата превиши температурата, установена
от производителя, вентилът на термостата изпуска горещата вода и
поема количество студена вода, равно на количеството на изпуснатата вода, докато подходящата температура се възстанови.
- Осигурител (D): предотвратява неволно пръскане на вода.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (ФИГ. 1)/СТРАНИЦА 3
4.1 Използване на ръководството
BG
Ръководството е неделима част от уреда и трябва да се пази
за справки. Прочетете го внимателно, преди да монтирате или
използвате машината. Ако уредът се продава, продавачът трябва
да предаде това ръководство, заедно с уреда, на новия собственик.
4.2Доставка
Уредът се доставя частично сглобен в кашон.
Окомплектоването на доставката е илюстрирано на фиг. 1.
4.2.1
A1 Ръководство за експлоатация и техническо
обслужване
A2 Указания за безопасността
A3 Декларация за съответствие
A4 Гаранционни условия
A5Ръководство за експлоатация и поддръжка на
двигателя
Амбалажните материали не замърсяват околната среда, но
въпреки това трябва да се рециклират или депонират в съответствие с действащото законодателство в страната на употреба.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ФИГ. 1)/СТРАНИЦА 3
5.1Предназначение
Този уред е предназначен за индивидуална употреба за
почистване на превозни средства, машини, лодки и др., за
отстраняване на упорити замърсявания с помощта на чиста
вода и биоразградими химически почистващи препарати.
Двигатели на автомобили могат да се мият само ако мръсната
вода се депонира съгласно действащите разпоредби.
- Температура на входящата вода: вижте идентификационната
табелка на уреда.
- Налягане на входящата вода: мин. 0,1 MPa – макс. 1 MPa.
- Работна околна температура: над 0 °C.
Уредът съответства на стандартите IEC 60335-1 и IEC 60335-2-79.
МОНТАЖ (ФИГ. 2)/СТРАНИЦА 4
Предупреждение – опасност!
Документация, доставена с уреда
4.3 Депониране на амбалажа
5
6
6.1Сглобяване
6.2 6.3
Преди работа по уреда извадете ключа на запалителните свещи.
Последователността на сглобяването е илюстрирана на фиг. 2.
Поставяне на изпускателните капачки (на моделите, които имат)
За да се избегнат течове на масло, уредът се доставя с входящи отвори за масло, запечатани с червени капачки, които трябва да се сменят
с доставените изпускателни капачки.
Поставяне на въртящата се дюза (на моделите, които имат).
Комплектът с въртяща се дюза осигурява по-добри възможности за измиване.
Използването на въртящата се дюза може да доведе до понижаване на налягането с 25% в сравнение с налягането при
регулируемата дюза. Въпреки това комплектът с въртяща се
дюза осигурява по-добри възможности за измиване поради
въртенето на водната струя.
6.4Мотор
Предупреждение – опасност!
Да се има пред вид Раздел „Предписания за сигурност“!
6.4.1Преди пускане в експлоатация прочетете упътването за работа на производителя на мотора
и обърнете особено внимание на указанията за
сигурност.
Проверка на нивото на маслото на мотора. Уреда да не се
използва, ако нивото на маслото е спаднало под „MIN“. При
необходимост долейте масло.
Напълнете резервоара за гориво с безоловен бенин. Не
използвайте 2-тактова смес.
5.2Оператор
Даденият на фиг. 1 символ посочва за какъв оператор (професионален или непрофесионален) е предназначен уредът.
5.3 Основни компоненти
B1 - Двигател с вътрешно горене
B2 - Редукторна предавателна кутия (на моделите, които имат)
B3 - Помпа
B4 - Пистолет с осигурител
B5 - Удължителна тръба
B6 - Маркуч за високо налягане
B7 - Капачки за масло (на моделите, които имат)
B8 - Дюзи
B9 - Резервоар за почистващ препарат (на моделите, които имат)
B10 - Щуцер за шланг с филтър
5.3.1
Предупреждение – опасност!
Уредът трябва да се захранва само с чиста или
филтрирана вода. Дебитът на входния кран за водата
трябва да бъде равен на дебита на помпата.
Поставете уреда възможно най-близо до системата за снабдяване с вода.
6.5.1
6.5.2
Аксесоари (ако са включени в доставката – вижте фиг. 1)
C1 Инструмент за почистване на дюзата C3 Дръжка
C2 Комплект с въртяща се дюза C4 Болтове
5.4 Защитни средства
Предупреждение – опасност!
Не манипулирайте и не променяйте настройката
на защитния вентил.
- Защитен вентил и/или ограничителен вентил за налягането.
Защитният вентил представлява и ограничителен вентил за налягането. Когато спусъкът на пистолета бъде пуснат, вентилът се отваря и
водата рециркулира през входа на помпата или се излива на земята.
32
6.5 Свързване с водопровода
6.5.3
Точки на свързване
l Изход за вода (OUTLET)
n Вход за вода с филтър (INLET)
Свързване с водоснабдителната мрежа
Съгласно действащите разпоредби уредът може да се
свързва с водоснабдителната мрежа за питейна вода
само ако захранващият маркуч има вентил за предотвратяване на противотока. Маркучът трябва да бъде
най-малко Ø 13 mm, армиран и не по-дълъг от 25 m.
Поемане на вода от отворени съдове
1) Завийте входния маркуч с филтър към входа за водата
(INLET) и го потопете до дъното на съда.
2) Изпуснете въздуха от уреда:
а) Развийте удължителната тръба.
б) Включете уреда и задръжте пистолета отворен, докато
започне да излиза вода без въздушни мехурчета.
3) Изключете уреда и завийте отново удължителната тръба.
ВАЖНО: максималната височина на поемане на водата
е 0,5 m. Смукателният маркуч трябва да бъде запълнен
преди употреба.
BG - 6
БЪЛГАРСКИ
7
РЕГУЛИРАНЕ (ФИГ. 3)/СТРАНИЦА 5
8.6 Зареждане и използване на почистващ препарат
Почистващият препарат трябва да се подава с аксесоарите и
по процедурите, описани в точка 7.3.
Използването на маркуч за високо налягане, който е по-дълъг от оригиналния доставен с уреда, или на допълнителен удължител за маркуча
може да намали или напълно да спре поемането на почистващ препарат.
Заредете резервоара (B6) със силно биоразградим почистващ препарат.
7.1 Регулиране на пръскащата дюза (на моделите, които имат)
Дебитът на водата се регулира с дюзата (E).
7.2 Регулиране на почистващия препарат
За да се подава почистващият препарат с подходящото налягане, поставете дюзата (E) (където има) в положение „ “ или
монтирайте комплекта за почистващ препарат (C13) (където
има), както е показано.
Количеството на подавания почистващ препарат се регулира с
регулатора (F).
8.7 Препоръчителна процедура за почистване
Разтворете замърсяванията с нанасяне на смесения с вода почистващ
препарат върху повърхността, докато е още суха.
Когато работите с вертикални повърхности, работете отдолу-нагоре.
Оставете почистващия препарат да действа 1-2 минути, но не оставяйте
повърхността да изсъхне. Като започнете отдолу, използвайте струята с
високо налягане на минимално разстояние 30 cm. Не оставяйте водата
за изплакване да протече върху немити повърхности.
В някои случаи замърсяванията трябва да се изтъркат с четки.
Високото налягане не винаги е най-подходящото решение за добро
почистване, тъй като може да повреди някои повърхности. Настройката
за най-фина струя на регулируемата дюза или въртящата се дюза не
трябва да се използват за чувствителни или боядисани части, както и
за компоненти под налягане (напр. гуми, вентили за напомпване и пр.).
Ефективното почистване зависи в една и съща степен от налягането и от
обема на използваната вода.
7.3 Регулиране на работното налягане (на моделите, които
имат такава функция)
Регулаторът (G) се използва за регулиране на работното налягане. Налягането се отчита на манометъра (където има).
8
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА (ФИГ. 4)/СТРАНИЦА 5
8.1 Органи за управление
- Пусково устройство (H).
Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за работа
на производителя на мотора.
- Лост за управление на водната струя (I).
Предупреждение – опасност!
9
По време на работа уредът трябва да бъде разположен,
както е показано на фиг. 4, на твърда и стабилна повърхност.
8.2Пуск (вижте фиг. 4)
1) Отворете докрай крана на водопровода.
2) Освободете осигурителя (D).
3) Натиснете спусъка на пистолета за няколко секунди и стартирайте мотора в съответствие с инструкциите за работа на
производителя му.
Предупреждение – опасност!
Опасност от нараняване поради включван
непреднамерено уред. Преди работа по уреда извадете
ключа на запалителните свещи.
Опасност от изгаряне! Не докосвайте горещите шумозаглушители, цилиндри и охлаждащи ребра.
Предупреждение – опасност!
Преди да включите уреда, проверете дали водата
постъпва нормално; използването на уреда без вода ще
го повреди. Не покривайте вентилационните решетки,
когато уредът се използва.
За да не се повреди уредът, не допускайте да работи на сухо
и проверявайте дали се захранва нормално с вода.
8.3Спиране
1) Натиснете лоста за регулиране на двигателя на „СТОП“, докато
двигателят спре и затворете кранчето за горивото.
2) Натиснете спусъка на пистолета и изпуснете остатъчното
налягане в тръбите.
3) Поставете осигурителя (D).
9.1 Почистване на дюзата
1) Разкачете удължителната тръба от дюзата.
2) Почистете всички наслоени замърсявания от отвора на дюзата с инструмента (C1).
9.2 Почистване на филтъра
Проверете входния филтър (L) и филтъра за почистващ препарат (ако има) преди всяка употреба и ги почистете съгласно
указанията, ако е необходимо.
9.3 Разблокиране на двигателя (на моделите, които имат
такава функция)
8.4Рестартиране
1) Освободете осигурителя (D).
2) Натиснете спусъка на пистолета и изпуснете остатъчния
въздух в тръбите.
3) Мотора да се стартира в съответствие с инструкцията за
работа на производителя на мотора.
8.5Съхранение
1) Затворете крана на водопровода.
2) Изпуснете остатъчното налягане от пистолета, докато цялата
вода изтече от уреда.
3) Натиснете лоста за регулиране на двигателя на „СТОП“, докато
двигателят спре и затворете кранчето за горивото.
4) Извадете конектора на запалителните свещи.
5) Източвайте и измивайте резервоара за почистващия препарат в
края на работната смяна. За да измиете резервоара, използвайте
чиста вода, а не препарата.
6) Поставете осигурителя на пистолета (D).
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ (ФИГ. 5)/СТРАНИЦА 6
Всички операции за техническо обслужване, които не са включени в тази глава, трябва да се извършват от упълномощен
търговски и сервизен център.
9.4
При продължителни престои наслояванията на котлен камък
може да блокират двигателя. За да разблокирате двигателя,
въртете двигателния вал с инструмент (M).
Зареждане на масло (на моделите, които имат такава функция)
Долейте масло през входящия отвор, за да възстановите подходящото ниво.
За характеристиките на маслото вижте таблицата „Технически
данни“.
Маслото трябва да се сменя на всеки 500 часа работа.
9.5 Съхранение след края на сезона
Заредете уреда с неразяждащ и неотровен антифриз, преди да
го зазимявате.
Поставете уреда на сухо място, защитено от замръзване.
10 СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ (ФИГ. 5)/СТРАНИЦА 6
Съхранявайте аксесоарите, както е показано на фиг. 5.
Транспортирайте машината, както е показано на фиг. 5.
BG
33
-7
BG
БЪЛГАРСКИ
11 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Вероятни причини
Отстраняване
Износена дюза
Запушен воден филтър
Недостатъчно подаване на вода
Системата засмуква въздух
BG
Помпата не достига работно налягане
Налягането на помпата внезапно пада по
време на работа
Течове на вода
Уредът работи шумно
Течове на масло
Уредът не поема почистващ препарат
От вентила на термостата излиза вода
МОДЕЛ
34
Сменете дюзата
Почистете филтъра (L) (фиг. 5)
Отворете докрай крана на водопровода
Проверете дали фитингите на маркучите са затегнати добре
Изключете уреда и продължавайте да натискате и пускате спусъка
Въздух в помпата
на пистолета, докато водата започне да излиза с равномерен поток.
Включете отново уреда.
Регулируемата дюза не е разположена правилно
Поставете дюзата (E) на настройката (+) (фиг. 3)
Задействал се е вентилът на термостата
Изчакайте да се възстанови подходящата температура на водата
Водата се поема от отворен съд от височина, по-голяма от 0,5 m. Намалете височината на поемане на водата.
Водата се поема от външен резервоар
Свържете уреда с водоснабдителната мрежа
Входящата вода е твърде гореща
Намалете температурата
Дюзата е запушена
Почистете дюзата (фиг. 5)
Входният филтър (L) е запушен
Почистете филтъра (L) (фиг. 5)
Поръчайте смяна на уплътненията в най-близкия упълномощен
Износени уплътнения
сервизен център
Защитният вентил се е задействал и изпуска
Обърнете се към упълномощен сервизен център
Водата е много гореща
Намалете температурата (вижте техническите данни)
Износени уплътнения
Обърнете се към най-близкия упълномощен сервизен център
Регулируемата дюза е на настройката за високо налягане
Поставете дюзата (E) на настройка „ “ (фиг. 3)
Почистващият препарат е много гъст
Разредете с вода
Използва се удължител за маркуча за високо налягане
Монтирайте оригиналния маркуч
Промийте с чиста вода и отстранете всички запушвания. Ако проНаслоявания или запушване в контура за почистващия препарат
блемът продължи, се обърнете към упълномощен сервизен център
Температурата на водата вътре в дюзата е превишила максималната номинална стойност, посочена на идентификационната
табелка
Докато уредът работи, не спирайте водната струя за повече от 5
минути на едно спиране
СЕРИЕН НОМЕР
BG - 8
БЪЛГАРСКИ
12 КАК СЕ ИЗБЯГВА УВРЕЖДАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТИ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на уреда за миене на гуми може да повреди гумата и може да бъде опасно.
Никога не насочвайте струята с високо налягане директно към гумата.
Винаги използвайте уреда на най-ниската настройка за налягането, когато почиствате в близост до джанти и гуми.
Никога не използвайте удължителната тръба „Турбо“ за миене на автомобилни части.
За повече информация вижте раздел: „8.7 Препоръчителна процедура за почистване“.
Декларация за съответствие за ЕО
Ние, Annovi Reverberi S.p.A, декларираме, че следната машина или машини AR Blue Clean:
Наименование на машината
Водоструйна машина
Модел №
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Номинална мощност
3,6 кВт
6,3 кВт
8,7 кВт
8,7 кВт
съответстват на следните европейски Директиви: 2006/42/ЕО, 2014/35/EC, 2011/65/ЕС, 2012/19/ЕС, 2014/30/EC и 2000/14/ЕО (Италиански
законодателен декрет 262/2002)
и са изработени в съответствие със следните стандарти: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN
61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Име и адрес на лицето, упълномощено да издава техническото досие: Стефано Ревербери (управляващ директор на AR)
Via ML King, 3-41122 Модена, Италия
Процедурата за оценка на съответствието, изисквана по Директива 2000/14/ЕО, е изпълнена съгласно Приложение V
Модел №
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Измерено ниво на звукова мощност: 103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
Гарантирано ниво на звукова мощност: 105 дБ(A)
105 дБ(A)
105 дБ(A)
105 дБ(A)
Дата: 19.07.2016 г.
МОДЕНА (I)
Стефано Ревербери
Управляващ директор
Гаранция
Валидността на гаранцията е в съответствие с действащото законодателство в страната, където изделието се продава (ако не е посочено друго от
производителя).
Гаранцията включва дефекти в материалите, конструкцията и съответствието в рамките на гаранционния срок, през който производителят ще смени
дефектните части и ще ремонтира изделието, ако не е твърде износено, или ще го смени.
Гаранцията не включва компоненти, които търпят нормално износване (вентил, бутало, водна гарнитура, маслена гарнитура, пружини, O-пръстени,
аксесоари от рода на маркуча, пистолета, четките, колелата и др.);
Гаранцията не включва дефекти, причинени или възникнали от:
- Неправилна употреба, злоупотреба, небрежност,
- отдаване под наем или професионална употреба, ако изделието е продадено за домашна употреба,
- неспазване на дадените в това ръководство указания за техническо обслужване,
- ремонт от неупълномощен персонал или центрове,
- използване на неоригинални части или аксесоари,
- повреда, причинена от транспортиране, замърсяване или чужди тела, злополуки,
- проблеми в съхранението или складирането.
За получаване на гаранционно обслужване трябва да бъде представен документ за покупка.
За съдействие, Страница: 285.
При необходимост от обслужване на двигателя HONDA се свържете със сервизен център на
Honda: www.engines.honda.com
BG
35
-9
BG
БЪЛГАРСКИ
Технически данни
BG
Технически данни
Единица
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Дебит
Максимален дебит
Налягане
Максимално налягане
Мощност
Максимално входно температура
Максимално входно налягане
Сила на отблъскване на пистолета при максимално налягане
Тип на маслото за помпата
л/мин
л/мин
МПа
МПа
кВт
°C
МПа
Н
кг
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Тип на мотора
Kfцинална мощност от 3600 1/мин
Работни обороти
Резервоар за гориво
Гориво
Ниво на звуково налягане LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 дБ (A))
Ниво на звукова мощност LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 дБ (A))
Вибрации на уреда (K = 1 м/с2):
Тегло
кВт/к.с.
1/мин
л
дБ (A)
дБ (A)
м/с2
кг
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
Honda GX 160,
1-цилиндров 4-тактов 1-цилиндров 4-тактов 1-цилиндров 4-тактов 1-цилиндров 4-тактов
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
бензин, безоловен бензин, безоловен бензин, безоловен бензин, безоловен
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
Подлежат на технически изменения!
36
BG - 10
ČESKY
1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.1 Přístroj, který jste si zakoupili, je technologicky vyspělý produkt navržený předním
evropským výrobcem vysokotlakých čističů. Chcete-li, aby byl váš přístroj maximálně
výkonný, přečtěte si pozorně tuto příručku a při jeho používání vždy postupujte podle
pokynů v ní uvedených. Při připojování, používání a údržbě zařízení je třeba zajistit
vlastní bezpečnost i bezpečnost osob, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti.
Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a vždy se jimi řiďte. Pokud je nebudete
dodržovat, můžete ohrozit zdraví a bezpečnost anebo způsobit rozsáhlé škody.
2 BEZPEČNOSTNÍ NÁPISY
2.1 Dodržujte pokyny, uváděné pomocí bezpečnostních nápisů a symbolů umístěných na
přístroji a v tomto návodu.
Tento přístroj a návod uvádějí pouze symboly, které souvisí s vámi zakoupeným
modelem. Zkontrolujte, zda jsou symboly a nápisy uvedené na přístroji kompletní a
čitelné. V opačném případě umístěte na jejich místo náhradní symboly a nápisy.
Varování – Upozornění – Nebezpečí
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.
Symbol E2 (pokud je tento symbol uveden v návodu) – označuje, že je přístroj určen
pro odborné použití, tj. pro zkušené pracovníky, kteří jsou obeznámeni s příslušnými
technickými, regulačními a legislativními faktory a jsou způsobilí přístroj používat a
udržovat. Tento přístroj není určen pro děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.
Symbol E3 (pokud je tento symbol uveden v návodu) – označuje, že je přístroj
určen pro neodborné (domácí) použití. Tento přístroj mohou používat osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, které
nemají potřebné zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem, nebo byly poučeny
o bezpečném způsobu používání tohoto přístroje a chápou rizika, která jsou s jeho
používáním spojena.
Pohyblivé části. Nedotýkat se.
CS
37
-1
CS
ČESKY
Nebezpečí popálenin! Varování před horkými stavebními díly.
Nebezpečí otravy! Nevdechujte výfukové plyny.
0 Poloha vypínače „vypnuto“
CS
I Poloha vypínače „zapnuto“
Garantovaná hladina akustického výkonu
Symbol zákazu informuje uživatele, že místní předpisy mohou zakazovat připojení
přístroje k vodovodnímu systému pitné vody.
Symbol nebezpečí varuje uživatele, aby nemířil vodním paprskem na osoby,
zvířata, elektrická zařízení, ani na vlastní přístroj.
Tento produkt se řadí do II. třídy ochrany. To znamená, že má zesílenou nebo
dvojnásobnou izolaci (pouze pokud je tento symbol umístěn na přístroji).
Tento produkt se řadí do I. třídy ochrany. To znamená, že je vybaven uzemňovací
svorkou (pouze pokud je tento symbol umístěn na přístroji).
Výrobek splňuje příslušné evropské směrnice.
Symbol E1 – označuje, že přístroj nelze zlikvidovat jako komunální odpad, ale
může být při koupi nového přístroje předán prodejci. Elektrické a elektronické díly
přístroje nesmí být znovu používány pro jiné účely, než pro jaké byly určeny, protože
obsahují látky, které představují zdravotní riziko.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochrannou masku.
Používejte ochranu dýchání.
Používejte ochranné brýle.
38
CS - 2
ČESKY
Používejte ochrannou pracovní obuv.
Používejte ochranný pracovní oděv.
3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/OSTATNÍ RIZIKA
3.1 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
3.1.1 Varování. NEDOVOLTE dětem používat přístroj. Mějte je pod dohledem, aby si
nemohly s přístrojem hrát.
3.1.2 Varování. Vysokotlaké trysky mohou být při nesprávném používání nebezpečné.
3.1.3 Varování. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE spolu s hořlavými nebo toxickými kapalinami ani s
produkty, jejichž používání je neslučitelné s řádným způsobem použití. Přístroj nesmí
být používán v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí.
3.1.4 Varování. RIZIKO VÝBUCHU. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE k rozstřikování hořlavých tekutin.
3.1.5 Varování. Vodním paprskem NEMIŘTE na osoby ani zvířata.
3.1.6 Varování. Vodním paprskem NEMIŘTE na samotný přístroj, elektrické části ani jiná
elektrická zařízení.
3.1.7 Varování. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud se v jeho bezprostředním dosahu nacházejí
další osoby, které na sobě nemají ochranný oděv.
3.1.8 Varování. NEMIŘTE vodním paprskem na oděv ani obuv, pokud je máte na sobě,
popř. je má na sobě jiná osoba.
3.1.9 Varování. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE venku v dešti.
3.1.10 Varování. NEDOVOLTE, aby přístroj používaly děti, neoprávněné osoby nebo osoby,
které si nepřečetly a nepochopily pokyny k jeho používání.
3.1.11 Varování. NEBLOKUJTE spoušť pistole v pracovní poloze.
3.1.12 Varování. Zkontrolujte, zda je k přístroji připojen typový štítek. Pokud není, informujte
svého prodejce. Přístroje neopatřené typovým štítkem NESMÍ být používány, protože
je není možné identifikovat, a jsou proto potenciálně nebezpečné.
3.1.13 Varování. NEMANIPULUJTE ani neměňte nastavení pojistného ventilu či
bezpečnostních zařízení.
3.1.14 Varování. NEMĚŇTE původní průměr hlavové rozstřikovací trysky.
3.1.15 Varování. Zajistěte, aby vozidla nepřejížděla přes vysokotlaké hadice.
3.1.16 Varování. NEPŘEMÍSŤUJTE přístroj tahem za vysokotlakou hadici.
CS
39
-3
CS
ČESKY
3.1.17 Varování. Vodní paprsek nesmí dopadat přímo na pneumatiky, ventily pneumatik ani
jiné díly, které jsou pod tlakem, protože by je mohl poškodit. Nepoužívejte soupravu
s rotační tryskou a při čištění neustále dodržujte vzdálenost min. 30 cm.
3.1.18 Varování. Použití neoriginálního příslušenství a jakýchkoliv jiných náhradních součástí,
které nejsou určeny pro dotyčný model přístroje, je zakázáno. Všechny modifikace
přístroje jsou zakázány. Jakékoliv změny provedené na zařízení povedou k tomu, že
Prohlášení o shodě nebude platné a zprostí výrobce veškeré občanskoprávní i trestní
odpovědnosti.
3.1.19 Varování. Nad výfuk se nenahýbejte ani se za něj nechytejte. (Nebezpečí popálenin).
3.1.20 Varování. Nedotýkejte se horké zvukové izolace, válců nebo chladicích žeber.
(Nebezpečí popálenin).
3.2 POVINNÉ ČINNOSTI Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
3.2.1 Varování. Všechny elektrické vodiče MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY před proudem vody.
3.2.2
CS
Varování. Vysoký tlak může vymrštit některé součásti: používejte ochranný oděv a
vybavení (OOPP), které zajistí bezpečnost obsluhujícího pracovníka.
3.2.3 Varování. Hrozí nebezpečí úrazu od neúmyslně spuštěného zařízení. Před pracemi na
zařízení vždy vytáhněte koncovku zapalovacího kabelu.
3.2.4 Varování. Přes stisknutím spouště UCHOPTE PEVNĚ stříkací pistoli tak, abyste
vyrovnali zpětný ráz.
3.2.5 Varování. DODRŽUJTE předpisy místního rozvodného vodárenského závodu. Podle
normy IEC 60335-2-79 může být přístroj připojen k vodovodní síti pitné vody pouze
v případě, že je na přívodní hadici instalován zpětný ventil s vypouštěním v souladu
s normou EN 12729 typ BA. Zpětný ventil lze objednat u výrobce.
3.2.6 Varování. Voda, která protekla zpětnými ventily, není považována za pitnou.
3.2.7 Varování. Údržba a/nebo opravy elektrických součástí MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY pouze
kvalifikovaným personálem.
3.2.8 Varování. Před odpojením hadice od přístroje VYPUSŤTE zbytkový tlak.
3.2.9 Varování. Pravidelně a také vždy před použitím přístroje ZKONTROLUJTE, zda jsou
šrouby dokonale dotaženy a přístroj nemá žádné poškozené nebo opotřebované
součásti.
3.2.10 Varování. POUŽÍVEJTE POUZE takové čisticí prostředky, které nezpůsobují korozi
povlakových materiálů vysokotlaké hadice/elektrického kabelu.
40
CS - 4
ČESKY
3.2.11 Varování. ZAJISTĚTE, aby veškeré ostatní osoby a zvířata byla v minimální vzdálenosti
15 m od přístroje.
3.2.12 Varování. Tento přístroj byl navržen pro čisticí přípravek, který výrobce dodává nebo
doporučuje. Používání jiných čisticích prostředků nebo chemických přípravků může
nepříznivě ovlivnit bezpečnost přístroje.
3.2.13 Varování. Nedovolte, aby se čisticí prostředek dostal do kontaktu s pokožkou a
obzvláště očima! Pokud by došlo k vniknutí čisticího prostředku do očí, vypláchněte
je větším množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc!
3.2.14 Varování. Vysokotlaké hadice, spojovací díly a spojky mají zásadní význam pro
bezpečnost přístroje. Používejte pouze hadice, spojovací díly a spojky doporučené
výrobcem.
3.2.15 Varování. Používejte výhradně originální díly nebo díly schválené výrobcem, které
zaručují bezpečnou obsluhu přístroje.
3.2.16 Varování. Než přístroj zapnete, umístěte soupravu s trubkovou tryskou směrem dolů
k červenému znaku.
3.2.17 Varování. Smí se používat pouze palivo uvedené v provozním návodu. U nevhodných
paliv hrozí nebezpečí výbuchu.
U přístrojů s benzínovými motory je třeba při tankování dbát na to, aby se nedostal
žádný benzín na horké povrchy.
3.2.18 Varování. Dodržujte zvláštní bezpečnostní předpisy uvedené v Návodu k použití pro
přístroje s benzínovými motory.
3.2.19 Varování. Při provozu přístroje v místnostech je třeba zajistit dostatečné větrání a
odvod spalin (nebezpečí otravy).
Výfukový otvor se nesmí uzavřít.
Je nezbytné zabezpečit, aby v blízkosti vzduchových vstupů nedocházelo k emisi
výfukových plynů.
3.2.20 Varování. Při přenosu přístroje vypněte motor a přístroj pevně upevněte.
CS
41
-5
CS
ČESKY
4
VŠEOBECNÉ INFORMACE (OBR. 1)/STRANA 3
4.1 Používání návodu
Návod tvoří nedílnou součást přístroje, uložte si jej proto pro budoucí použití. Před instalováním/použitím přístroje si návod pečlivě
přečtěte. Při prodeji musí prodávající předat tento návod novému
vlastníkovi spolu s přístrojem.
4.2Dodání
Tento přístroj je dodáván částečně smontovaný v kartonové krabici.
Dodaný balíček je vyobrazen na obr. 1.
CS
4.2.1
Dokumentace dodávané spolu s přístrojem
A1 Návod k použití a údržbě
A2Bezpečnostní pokyny
A3 Prohlášení o shodě
A4 Pravidla záruky
A5 Návod k použití a údržbě motoru
6
Varování – nebezpečí!
Před pracemi na zařízení vždy vytáhněte koncovku
zapalovacího kabelu.
Postup sestavování je vyobrazen na obr. 2.
6.2 Upevnění tlakového uzávěru (u modelů s tímto prvkem)
Přístroj je dodáván s přívodem oleje uzavřeným červeným uzávěrem, který je nutné nahradit tlakovým uzávěrem, aby nedocházelo
k unikání oleje.
6.3 Upevnění rotační trysky
(U modelů s tímto prvkem).
Souprava s rotační tryskou dosahuje vyššího mycího výkonu.
Používání rotační trysky může způsobit pokles tlaku o 25 % ve
srovnání s tlakem dosaženým s nastavitelnou tryskou. Souprava s
rotační tryskou dosahuje vyššího mycího výkonu díky rotujícímu
vodnímu paprsku.
4.3 Odstranění balení
Balicí materiál neznečišťuje životní prostředí. Musí být ale recyklován a zlikvidován v souladu s příslušnou legislativou platnou v zemi,
kde bude používán.
5
6.4Motor
Varování – nebezpečí!
Dbejte na část „Bezpečnostní pokyny“!
TECHNICKÉ INFORMACE (OBR. 1)/STRANA 3
6.4.1Před uvedením do provozu čtěte návod k obsluze od
výrobce motoru, především bezpečnostní pokyny.
5.1 Předpokládané použití
Tento přístroj je určen pro domácí použití k čištění vozidel, strojů,
lodí, zdiva atd. a k odstraňování odolných nečistot s použitím vody a
biologicky odbouratelných chemických prostředků.
Motory vozidel lze mýt, pouze pokud je zajištěna likvidace odpadní
vody v souladu s platnými předpisy.
- Teplota přiváděné vody: viz informace na štítku přístroje.
- Tlak přiváděné vody: min. 0,1 MPa – max. 1 MPa.
- Provozní okolní teplota: nad 0°C.
Přístroj vyhovuje normám IEC 60335-1 a IEC 60335-2-79.
Kontrolujte stav oleje v motoru. Přístroj neprovozujte,
když stav oleje poklesne pod „MIN“. Pokud je to zapotřebí,
olej doplňte.
Nádrž na pohonné hmoty naplňte bezolovnatým benzinem. Nepoužívejte 2-taktní směs.
6.5 Přípojka vody
Varování – nebezpečí!
K přístroji je možné připojit pouze čistou nebo filtrovanou vodu. Rychlost toku přívodní vody by měla odpovídat průtoku čerpadla.
Umístěte přístroj co možná nejblíže vodovodní sítě.
5.2Obsluha
Symbol zobrazený v obr. 1 představuje předpokládaného uživatele
(odborníka nebo laika).
6.5.1
5.3 Hlavní komponenty
B1 - Spalovací motor
B2 - Ozubené redukční soukolí (je-li zabudováno)
B3 - Čerpadlo
B4 - Pistole s bezpečnostní pojistkou
B5 - Pracovní nástavec
B6 - Vysokotlaká hadice
B7 - Uzávěry oleje (jsou-li zabudovány)
B8 - Trysky
B9 - Nádrž na čisticí prostředek (u modelů s tímto prvkem)
B10 - Hadicový trn s filtrem
5.3.1
C1
C2
6.5.2
6.5.3
Příslušenství (pokud je součástí dodaného balíčku – viz obr. 1)
Čisticí tryska
Souprava rotační trysky
C3
C4
Držadlo
Šrouby
5.4 Bezpečnostní zařízení
Varování – nebezpečí!
Nemanipulujte ani neměňte nastavení pojistného ventilu.
- Bezpečnostní ventil a/nebo tlakový omezovací ventil.
Bezpečnostní ventil je zároveň tlakovým omezovacím ventilem.
Jakmile uvolníte západku pistole, ventil se otevře a voda se vrací
do sání čerpadla nebo je vypuštěna z přístroje.
- Termostatický ventil (D1 je-li namontován)
Pokud teplota vody překročí teplotu nastavenou výrobcem,
termostatický ventil bude vypouštět horkou vodu a napouštět
takový objem studené vody, který se rovná objemu vypuštěné
vody, dokud není dosaženo správné teploty.
- Bezpečnostní pojistka (D): zabraňuje nechtěnému vystříknutí vody.
42
SMONTOVÁNÍ (OBR. 2)/STRANA 4
6.1Sestavení
7
Místa připojení
l Výpusť vody (ODTOK)
n Přívod vody s filtrem (PŘÍVOD)
Připojení k vodovodní síti
Přístroj může být připojen přímo k vodovodní síti zdroje
pitné vody, pouze pokud je přívodní hadice vybavena
zpětnou klapkou ventilu v souladu s platnými předpisy.
Průměr hadice musí být minimálně 13 mm, hadice musí
být vyztužená a dlouhá ne více než 25 m.
Nasávání vody z otevřené nádrže
1) Přišroubujte přívodní hadici s filtrem k PŘÍVODU vody a
vložte jej na dno nádrže.
2) Odvzdušněte přístroj:
a) Odšroubujte pracovní nástavec.
b) Spusťte přístroj a nechte z pistole unikat vodu, dokud
nevypustíte všechny vzduchové bubliny.
3) Přístroj vypněte a opět našroubujte pracovní nástavec.
Pozn.: maximální sací výška je 0,5 m. Před použitím musí
být sací hadice naplněna.
NASTAVENÍ (OBR. 3)/STRANA 5
7.1 Nastavení rozstřikovací trysky (u modelů s tímto prvkem)
Průtok vody je regulován tryskou (E).
CS - 6
ČESKY
7.2 Nastavení čisticího prostředku
Aby byl čisticí prostředek pod správným tlakem, nastavte trysku
(E) (je-li namontována) na symbol " " nebo upevněte soupravu s
čisticím prostředkem (C13) (je-li k dispozici) zobrazeným způsobem.
Množství aplikovaného čisticího prostředku se nastavuje pomocí
regulátoru (F).
8.6 Doplňování a používání čisticího prostředku
Čisticí prostředek musí být aplikován pomocí příslušenství a
postupem popsaným v bodě 7.3.
Pokud použijete vysokotlakou hadici, která je delší než hadice
dodaná spolu s přístrojem, nebo použijete prodlužovací hadici,
může dojít k omezení nebo zastavení nasávání čisticího prostředku.
Doplňte do nádrže (B6) vysoce biologicky odbouratelný čisticí
prostředek.
7.3 Nastavení pracovního tlaku (u modelů s tímto prvkem)
Regulátor (G) se používá k nastavování pracovního tlaku. Tlak je
zobrazen na snímači tlaku (je-li namontován).
8
8.7 Doporučený postup čištění
Nečistoty rozpustíte pomocí čisticího prostředku smíchaného s
vodou, který nanesete na suchý povrch.
Pokud čistíte vertikální povrchy, postupujte zespodu směrem nahoru. Ponechte čisticí prostředek působit 1 až 2 minuty, ale nenechte
povrch oschnout. Začněte směrem zespodu a použijte vysokotlaký
proud vody z minimální vzdálenosti 30 cm. Voda při oplachování
nesmí stékat na povrchy, které se nemají mýt.
V některých případech je k odstranění nečistot zapotřebí použít
drhnutí kartáčem.
Vysoký tlak nemusí vždy zajišťovat nejlepší výsledky čištění, protože
může způsobit poškození některých povrchů. Nejjemnější nastavení
nastavitelné rozstřikovací trysky nebo rotační trysky by se nemělo
používat pro čištění citlivých nebo lakovaných součástí ani dílů,
které jsou pod tlakem (např. pneumatiky, ventily atd.).
Účinnost čištění závisí ve stejné míře na tlaku i používaném množství vody.
INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE (OBR. 4)/STRANA 5
8.1Ovládání
- Zařízení startéru (H).
Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
- Páka pro ovládání vodního paprsku (I).
Varování – nebezpečí!
Pokud je přístroj v provozu, musí byt postaven tak, jak je
zobrazeno v obr. 4, na pevné a stabilní ploše.
8.2Spuštění (viz obr. 4)
1) Vodovodní kohoutek otevřete naplno.
2) Uvolníte bezpečnostní pojistku (D).
3) Na několik vteřin stiskněte západku pistole a motor spusťte
podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
Varování – nebezpečí!
Před spuštěním přístroje zkontrolujte dostatečný přívod vody; pokud budete pouštět přístroj bez vody, mohlo by
dojít k jeho poškození. Pokud je přístroj v chodu, nezakrývejte ventilační mřížku.
Aby nedošlo k poškození přístroje, nenechávejte jej v provozu bez vody a vždy kontrolujte, zda je do přístroje dodáváno
dostatečné množství vody.
9
Varování – nebezpečí!
Hrozí nebezpečí úrazu od neúmyslně spuštěného
zařízení. Před pracemi na zařízení vždy vytáhněte koncovku zapalovacího kabelu.
Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horké zvukové izolace,
válců nebo chladicích žeber.
8.3Zastavení
1) Stiskněte páčku regulátoru na motoru do polohy "STOP" tak, aby
se motor zastavil a zavřete palivový ventil.
2) Stiskněte západku pistole a uvolněte přebytečný tlak uvnitř trubic.
3) Zasuňte bezpečnostní pojistku (D).
9.1 Čištění trysky
1) Odpojte trysku z pracovního nástavce.
2) Pomocí nástroje odstraňte z otvoru trysky veškeré nánosy špíny
(C1).
8.4 Opětovné zapnutí
1) Uvolněte bezpečnostní pojistku (D).
2) Stiskněte západku pistole a uvolněte přebytečný vzduch uvnitř
trubic.
3) Motor spusťte podle návodu k obsluze od výrobce motoru.
9.2 Čištění filtru
Před každým použitím přístroje zkontrolujte sací filtr (L) a filtr
čisticího prostředku (je-li namontován). Podle potřeby je vyčistěte
podle návodu.
8.5Uložení
1) Vypněte kohoutek přívodu vody.
2) Uvolněte přebytečný tlak z pistole, dokud z přístroje nepoteče
jen voda.
3) Stiskněte páčku regulátoru na motoru do polohy "STOP" tak, aby
se motor zastavil a zavřete palivový ventil.
4) Odstraňte konektor zapalovací svíčky.
5) Po ukončení práce vypusťte čisticí prostředek z nádrže a vypláchněte
ji. Nádrž vyplachujte čistou vodou, nikoli čisticím prostředkem.
6) Zasuňte bezpečnostní pojistku pistole (D).
ÚDRŽBA (OBR. 5)/STRANA 6
Veškerou údržbu, která není popsaná v této kapitole, by měl provádět autorizovaný prodejce nebo servisní centrum.
9.3 Uvolnění motoru (u modelů s tímto prvkem)
9.4
Pokud dochází ke zdlouhavému přerušování práce, může dojít k
usazování vodního kamene, který způsobuje zaseknutí motoru.
Motor uvolníte pootočením hnací hřídele pomocí nástroje (M).
Doplnění oleje (u modelů s tímto prvkem)
Olej doplňujte na správnou hladinu do příslušného otvoru.
Informace o vlastnostech oleje naleznete v tabulce „Technická data“.
Olej je třeba měnit po každých 500 hodinách provozu.
9.5 Uložení na konci sezóny
Před uložením přístroje před zimou jej spusťte s použitím nekorodující a netoxické nemrznoucí směsi, pomocí které přístroj propláchnete.
Přístroj uložte na suchém místě, na němž bude chráněn proti mrazu.
10 ULOŽENÍ A PŘEPRAVA (OBR. 5)/STRANA 6
Příslušenství uložte způsobem zobrazeným v obr. 5.
Příslušenství přepravujte způsobem zobrazeným v obr. 5.
CS
43
-7
CS
ČESKY
11 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Problém
CS
Možné příčiny
Opotřebovaná tryska
Ucpaný vodní filtr
Nedostatečný přísun vody
Dochází k nasátí vzduchu do systému
Čerpadlo nedosahuje požadovaného provozního tlaku
V čerpadle je vzduch
Přístroj nenasává čisticí prostředek
Nastavitelná tryska není správně umístěna
Termostatický ventil je aktivován
Voda je nasávána z otevřené nádrže z výšky přesahující
0,5 m.
Voda je nasávána z vnější nádrže
Přívodní voda je příliš horká
Tryska je ucpaná
Sací filtr (L) je ucpaný
Opotřebované těsnění
Pojistný ventil je aktivován a vypouští vodu
Voda je příliš horká
Opotřebované těsnění
Nastavitelná tryska je nastavena na vysoký tlak
Čisticí prostředek je příliš hustý
Je používána vysokotlaká prodlužovací hadice
Z termostatického ventilu uniká
voda
Teplota vody uvnitř trysky překročila max. jmenovitou
teplotu uvedenou na štítku
Tlak čerpadla v průběhu práce
najednou klesne
Uniká voda
Přístroj je hlučný
Uniká olej
MODEL
44
Náprava
Vyměňte trysku
Vyčistěte filtr (L) (obr. 5)
Vodovodní kohoutek otevřete naplno
Zkontrolujte, zda jsou spojení hadic utěsněná
Přístroj vypněte, uvolněte západku pistole a snižujte tlak,
dokud proud vytékající vody nezačne být stabilní. Přístroj
opět zapněte.
Nastavte trysku (E) na (+) (obr. 3)
Vyčkejte, dokud není dosaženo správné teploty vody
Snižte výšku sání.
Připojte přístroj k vodovodní síti
Snižte teplotu
Vyčistěte trysku (obr. 5)
Vyčistěte filtr (L) (obr. 5)
Nechte těsnění vyměnit v nejbližším autorizovaném servisu
Obraťte se na autorizovaný servis
Snižte teplotu (vize technická data)
Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis
Nastavte trysku (E) na " " (obr.3)
Nařeďte jej vodou
Namontujte originální hadici
Propláchněte čistou vodou a odstraňte překážky. Pokud
Usazeniny nebo překážka v okruhu čisticího prostředku
problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
Ponechte přístroj v chodu a nechte vodu tryskat déle než
5 minut
SÉRIOVÉ ČÍSLO
CS - 8
ČESKY
12 JAK PŘEDEJÍT POŠKOZENÍ POVRCHU
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
VAROVÁNÍ
Pokud tento přístroj použijete k mytí pneumatik, může dojít k jejich poškození, které může být nebezpečné.
V žádném případě nesměrujte vysokotlaký paprsek rovně na pneumatiku.
Při čištění v blízkosti kol a pneumatik vždy nastavte na přístroji nejnižší tlak.
Při čištění jakýchkoli částí vozidla nepoužívejte pracovní nástavec „Turbo“.
Další informace naleznete v části: „8.7 Doporučený postup čištění“.
ES Prohlášení o shodě
My, společnost Annovi Reverberi S.p.A, prohlašujeme, že následující přístroj(e) značky AR Blue Clean:
Označení přístroje
Vysokotlaký čistič
Model č.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Jmenovitý výkon
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
odpovídá (odpovídají) následujícím evropským směrnicím: 2006/42/ES, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU a 2000/14/ES (Italské
legislativní nařízení č. 262/2002)
a byl(y) vyroben(y) v souladu s následujícími normami nebo normalizačními dokumenty: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Jméno a adresa osoby určené k vydání technické dokumentace: Stefano Reverberi/AR Managing Director
Via ML King, 3 – 41122 Modena, Itálie
Posouzení shody požadované směrnicí 2000/14/ES bylo provedeno v souladu s přílohou V.
Model č.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Naměřená hladina akustického výkonu: 103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garantovaná hladina akustického výkonu: 105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Datum: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Managing Director
Záruka
Platnost záruky je v souladu s příslušnou legislativou země, ve které je produkt prodáván (pokud výrobce neuvádí něco jiného).
Záruka se vztahuje na materiály, konstrukci a nedodržení shody v záruční lhůtě, v průběhu které výrobce nahradí vadné části a opraví produkt, nebo jej celý
vymění, pokud nebude nepřiměřeně opotřeben.
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení komponent (ventilu, pístu, vodního těsnění, olejového těsnění, pružin, O-kroužků a příslušenství, jako jsou
hadice, pistole, kartáče, kolečka apod.);
Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nebo se projevily následkem následujících činností:
- nevhodné, nesprávné nebo nedbalé používání,
- pronajímání nebo profesionální použití, pokud je produkt určen pro domácí použití,
- nedodržování návodu k údržbě uvedeného v této příručce,
- opravy neoprávněnými techniky nebo servisy,
- používání neoriginálních částí nebo příslušenství,
- škody způsobené přepravou, nečistotami, cizími tělesy nebo nehodami,
- problémy způsobené uložením nebo uskladněním.
Aby měl uživatel nárok na využití záruky, musí předložit doklad o nákupu.
Pokud potřebujete pomoc, Strana: 285.
Potřebujete-li servis motoru HONDA, obraťte se na servisní centrum společnosti Honda:
www.engines.honda.com
CS
45
-9
CS
ČESKY
Technická data
Technické údaje
CS
Jednotka:
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Průtok:
Maximální průtok
Tlak
Maximální tlak
Výkon
Maximální vstupní teplotu
Maximální vstupní tlak
Odpudivá síla pistole při maximálním tlaku
Typ čerpadlového oleje
Typ motoru
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Výkonnost 3600/min
Provozní počet otáček
Nádrž na pohonné hmoty
Pohonná látka
Hladina akustického tlaku LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Hladina akustického výkonu LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibrace spotřebiče (K = 1 m/s2):
Váha
kW/CV
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
Honda GX 160,
jednoválcový, čtyřtaktní jednoválcový, čtyřtaktní jednoválcový, čtyřtaktní jednoválcový, čtyřtaktní
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
Benzín, bezolovnatý Benzín, bezolovnatý Benzín, bezolovnatý Benzín, bezolovnatý
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
Možnost technických změn vyhrazena!
46
CS - 10
DANSK
1 SIKKERHEDSREGLER
1.1 Denne maskine er et højteknologisk produkt fremstillet af en af Europas førende
producenter af højtryksrensere. For at opnå optimalt udbytte har vi udarbejdet
denne vejledning, som skal gennemlæses nøje og overholdes i forbindelse med brug.
Iværksæt alle nødvendige foranstaltninger, så maskinen og personer i nærheden
beskyttes i forbindelse med tilslutning, brug og vedligeholdelse af maskinen. Læs og
overhold sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse kan udgøre en
fare for helbredet og sikkerheden eller medføre økonomiske tab.
2 INFORMATIONSSKILTE OG -SYMBOLER
2.1 Overhold oplysningerne på maskinens skilte og symboler samt i denne vejledning.
Maskinen og vejledningen omfatter kun de symboler, som har relevans for den
konkrete maskine. Kontrollér, at symbolerne og skiltene på maskinen altid er intakte og
læselige. I modsat fald skal de udskiftes, og de nye skilte skal monteres på samme sted.
Advarsel - fare
Læs disse instruktioner omhyggeligt inden brug.
Ikon E2 (hvis symbolet findes i fig. 1) - Maskinen er beregnet til professionel brug;
dvs. den skal betjenes af personer, som har erfaring, teknisk og lovgivningsmæssigt
kendskab samt er i stand til at udføre den nødvendige form for brug og vedligeholdelse
af maskinen. Denne maskine må ikke betjenes af personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og
kendskab til maskinen.
Ikon E3 (hvis symbolet findes i fig. 1) - Maskinen er beregnet til ikke-professionel
(privat hjem). Maskinen kan betjenes af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, såfremt dette sker under opsyn eller såfremt personerne har fået
oplysninger vedrørende sikker brug af maskinen og er bekendt med de risici, som
brugen indebærer.
Dele i bevægelse. Må ikke berøres.
Forbrændingsfare! Advarsel for varme komponenter.
DA
47
-1
DA
DANSK
Forgiftningsfare! Røggas må ikke indåndes.
0 Afbryder slukket
I Afbryder tændt
Garanteret lydeffektniveau
DA
Forbud, som gør brugeren opmærksom på, at den nationale lovgivning kan
forbyde tilslutning af produktet til drikkevandsforsyningen.
Faresignal, som gør brugeren opmærksom på, at vandstrålen ikke må rettes
mod personer, dyr, elektrisk udstyr eller selve maskinen.
Dette produkt er i isoleringsklasse II. Dette indebærer, at maskinen er udstyret med
en forstærket eller dobbelt isolering (kun hvis dette symbol findes på maskinen).
Dette produkt er i isoleringsklasse I. Dette indebærer, at maskinen er udstyret med
en jordfejlsleder (kun hvis dette symbol findes på maskine).
Dette produkt opfylder kravene i de gældende EU-direktiver på området.
Ikon E1 - Højtryksrenseren må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
Maskinen kan indleveres til forhandleren i forbindelse med køb af en ny højtryksrenser.
Maskinens elektriske og elektroniske dele må ikke genbruges til ikke tilladte formål,
idet de indeholder sundhedsskadelige stoffer.
Benyt ørepropper.
Benyt visir.
Benyt åndedrætsværn.
Benyt beskyttelseshandsker.
Benyt sikkerhedssko.
48
DA - 2
DANSK
Benyt sikkerhedsbeklædning.
3 SIKKERHEDSFORSKRIFTER/RESTERENDE RISICI
3.1 FORSKRIFTER: FORBUD
3.1.1 Advarsel: Maskinen må ikke benyttes af børn. Hold opsyn med børnene, så de
ikke benytter maskinen som legetøj.
3.1.2 Advarsel: Højtryksstrålerne kan udgøre en fare, hvis de ikke anvendes korrekt.
3.1.3 Advarsel: Benyt IKKE apparatet sammen med brandfarlige og giftige væsker eller
med væsker, som hindrer korrekt funktion i apparatet. Det er forbudt at benytte
apparatet i omgivelser med brand- og eksplosionsfare.
3.1.4 Advarsel: EKSPLOSIONSFARE. Må IKKE benyttes til brandfarlige væsker.
3.1.5 Advarsel: Ret IKKE vandstrålen mod personer eller dyr.
3.1.6 Advarsel: Ret IKKE vandstrålen mod maskinen, det elektriske udstyr eller mod
andre elektriske maskiner.
3.1.7 Advarsel: Brug IKKE maskinen, hvis personer uden beskyttelsesbeklædning
opholder sig inden for dens arbejdsradius.
3.1.8 Advarsel: Ret IKKE strålen mod dig selv eller andre for at rense beklædning eller
fodtøj.
3.1.9 Advarsel: Benyt IKKE maskinen udendørs i regnvejr.
3.1.10 Advarsel: Maskinen må IKKE betjenes af børn, handicappede og personer, som
ikke har læst og forstået disse oplysninger.
3.1.11 Advarsel: Lås IKKE pistolens greb i positionen for funktion.
3.1.12 Advarsel: Kontrollér, at maskinen er udstyret med dataplade. Kontakt forhandleren,
hvis skiltet mangler. Maskiner uden dataplade må IKKE benyttes, idet de er
anonyme og kan udgøre en fare.
3.1.13 Advarsel: Sikkerhedsventilens og sikkerhedsanordningernes kalibrering må IKKE
ændres.
3.1.14 Advarsel: Ændre ikke dysens originale diameter.
3.1.15 Advarsel: Sørg for, at motorkøretøjer ikke kører hen over højtryksslangen.
3.1.16 Advarsel: Flyt IKKE maskinen ved at trække i højtryksslangen.
3.1.17 Advarsel: Hvis højtryksstrålen rettes mod dæk, dækventiler og andre dele under
tryk, udgør den en potentiel fare. Undgå brug af kittet med den roterende dyse,
og sørg for at holde dysen i en afstand på mindst 30 cm under rengøringen.
DA
49
-3
DA
DANSK
3.1.18 Advarsel: Det er forbudt at benytte uoriginalt udstyr og udstyr, som ikke er
beregnet specifikt til den pågældende model. Det er forbudt at ændre maskinen.
Eventuelle ændringer medfører bortfald af konformitetserklæringen og fritager
producenten for civil- og strafferetsligt ansvar.
3.1.19 Advarsel: Bøj dig aldrig over eller grib aldrig ind i forbrændingsgasåbningen.
(Forbrændingsfare).
3.1.20 Advarsel: Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller køleribben.
(Forbrændingsfare).
3.2 FORSKRIFTER: PÅBUD
3.2.1 Advarsel: Alle strømførende dele SKAL BESKYTTES mod vandstrålen.
3.2.2
DA
Advarsel: Det høje tryk kan medføre udslyngning af dele. Benyt altid
beskyttelsesbeklædning og personlige værnemidler (PV).
3.2.3 Advarsel: Fare for personskader på grund af en utilsigtet start af maskinen. Før
arbejder på maskinen skal tændrørstikket fjernes.
3.2.4 Advarsel: HOLD FAST omkring pistolen, når der trækkes i grebet, idet der er fare
for udslyngning.
3.2.5 Advarsel: OVERHOLD forskrifterne fra den lokale vandforsyningsmyndighed.
I henhold til standarden IEC 60335-2-79 må maskinen kun forbindes direkte
til drikkevandsforsyningen, hvis der i forsyningsslangen installeres en ventil,
der forhindrer tilbagestrømning og samtidigt muliggør dræning (type BA) jf.
standarden EN 12729. Ventilen, der forhindrer tilbagestrømning, kan bestilles hos
producenten.
3.2.6 Advarsel: Vandet i ventilerne til forhindring af tilbagestrømning er ikke drikkevand.
3.2.7 Advarsel: Vedligeholdelse og/eller reparation af de elektriske komponenter SKAL
udføres af kvalificeret personale.
3.2.8 Advarsel: UDLIGN resttrykket inden slangen kobles fra maskinen.
3.2.9 Advarsel: KONTROLLÉR hver gang ingen brug og regelmæssigt fastspændingen
af skruerne samt at maskinens komponenter er i god stand. Kontrollér, om der er
slidte eller beskadigede dele.
3.2.10 Advarsel: BENYT kun rengøringsmidler, der er egnede til højtryksslangens/
ledningens beklædning.
3.2.11 Advarsel: SØRG FOR, at personer og dyr opholder sig på min. 15 meters afstand.
50
DA - 4
DANSK
3.2.12 Advarsel: Denne maskine er projekteret til brug med de rengøringsmidler, der
leveres eller anbefales af producenten. Brug af andre rengøringsmidler eller
kemiske produkter kan øve negativ indflydelse på maskinens sikkerhed.
3.2.13 Advarsel: Undgå, at rengøringsmidlet kommer i kontakt med huden - specielt
øjnene! Skyl med rent vand og søg straks læge, hvis rengøringsmidlet kommer
i øjnene.
3.2.14 Advarsel: Højtryksslangerne, koblingerne og samlingerne har en vigtig
sikkerhedsmæssig betydning for maskinen. Benyt udelukkende de højtryksslanger,
koblinger og samlinger, som anbefales af producenten.
3.2.15 Advarsel: Benyt udelukkende originale reservedele fra producenten eller
reservedele, som er godkendt af producenten, for at garantere maskinens
sikkerhed.
3.2.16 Advarsel: Stik udstyret til rengøring af slanger ind til det røde hak, inden
maskinen tændes.
3.2.17 Advarsel: Der må kun bruges den brændselsstof som er angivet i
betjeningsvejledningen. Ved uegnet brændselsstof består eksplosionsfare.
Ved at tanke benzinmotoriske maskiner skal der holdes øje med at benzin ikke
kommer i kontakt med varme overflader.
3.2.18 Advarsel: Bemærk venligst de specielle sikkerhedsanvisninger i brugsanvisningen
til benzinmotoriske maskiner.
3.2.19 Advarsel: Ved brug af maskinen i rum, skal der sørges for en tilstrækkelig
ventilation og udluftning af forbrændingsgas (forgiftningsfare).
Forbrændingsgasåbningen må ikke lukkes.
Der skal sørges for, at der ikke opstår udstødningsgasemissioner i nærheden af
luftindtag.
3.2.20 Advarsel: Ved transport skal maskinens motor sættes i stå og maskinen selv skal
befæstes.
DA
51
-5
DA
DANSK
4
GENERELLE OPLYSNINGER (FIG.1)/SIDE 3
4.1 Brug af vejledningen
Denne vejledning udgør en vigtig del af maskinen og skal opbevares til senere brug. Læs vejledningen omhyggeligt inden installation
og brug. Ved et eventuelt salg af højtryksrenseren anbefales det
også at udlevere vejledningen.
4.2Levering
Maskinen leveres delvist afmonteret i en papemballage.
Leveringens forskellige dele er vist i fig. 1.
4.2.1
DA
Medfølgende dokumentation
A1 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning
A2Sikkerhedsregler
A3konformitetserklæring
A4Garanti
A5Betjenings- og vedligeholdelsesanvisning vedrørende motor
4.3 Bortskaffelse af emballage
Emballagen er af genbrugsmateriale og bør bortskaffes i henhold
til lokale regler herom.
5
TEKNISKE OPLYSNINGER (FIG.1)/SIDE 3
5.1 Tilsigtet anvendelse
Maskinen er beregnet til særskilt brug til rengøring af køretøjer,
maskiner, både, murværk osv. Maskinen benyttes til fjernelse af
vanskeligt snavs ved hjælp af rent vand og biologisk nedbrydelige
kemiske rengøringsmidler.
Motorkøretøjers motorer må kun rengøres på steder, hvor det snavsede
vand bortskaffes med overholdelse af kravene i de gældende standarder.
- Vandets indløbstemperatur: se mærkedata på maskinen.
- Vandets indløbstryk: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Omgivelsestemperatur ved drift: over 0 °C.
Maskinen opfylder kravene i standarderne IEC 60335-1 og IEC
60335-2-79.
5.2 Maskinens bruger
Vedrørende identifikation af de nødvendige kvalifikationer for
maskinens bruger (professionel eller ikke-professionel) henvises
til ikonet i fig. 1.
5.3Hovedkomponenter
B1 - Forbrændingsmotor
B2 - Reduktionsgear (afhængigt af model)
B3 - Pumpe
B4 - Pistol med sikkerhedsgreb
B5 - Lanse
B6 - Højtryksslange
B7 - Oliedæksler (afhængigt af model)
B8 - Dyser
B9 - Beholder til rengøringsmiddel (afhængigt af model)
B10 - Slangeholder med filter
5.3.1Tilbehør (hvis omfattet af leveringen - se fig. 1).
C1
C2
Værktøj til rengøring af strålespids C3
Roterende dyse
C4
Håndtag
Beslag
5.4Sikkerhedsanordninger
Advarsel - fare!
6
INSTALLATION (FIG. 2)/SIDE 4
6.1Montering
Advarsel - fare!
Før arbejder på maskinen skal tændrørstikket fjernes.
Se fig. 2 vedrørende rækkefølgen i forbindelse med montering.
6.2
Montering af udluftningsproppen (afhængigt af model)
For at undgå olielækager er maskinens oliestudser ved levering
lukket med røde propper, som skal udskiftes med de medfølgende
udluftningspropper.
6.3 Montering af roterende dyse
(afhængigt af model)
Vaskekraften øges, hvis man anvender kittet med den roterende
dyse.
Brugen af den roterende dyse kan medføre et trykfald på 25 % i
forhold til det tryk, som opnås ved hjælp af den justerbare strålespids. Vandstrålens roterende effekt gør det muligt at sprede en
øget vaskekraft.
6.4Motor
Advarsel - fare!
Hold øje med afsnit "Sikkerhedshenvisninger"!
6.4.1Før ibrugtagningen skal motorproducentens betjeningsvejledning læses og der skal især holdes øje med sikkerhedshenvisningerne.
Kontroller motorens oliestand. Tag maskinen ikke i brug
hvis påfyldningsstanden er under „MIN“. Fyld forsigtigt olie
på, såfremt det er nødvendigt.
Tanken skal påfyldes med blyfrit benzin. Brug ingen
2-takt blanding.
6.5 Tilslutning til vandforsyning
Advarsel - fare!
Indsug kun filtreret eller rent vand. Vandhanen skal
mindst svare til pumpens kapacitet.
Anbring maskinen så tæt som muligt på vandforsyningskilden.
6.5.1Tilslutningsstudser
l Vandafledning (OUTLET)
n Vandindtag med filter (INLET)
6.5.2
6.5.3
Tilslutning til lokal vandforsyning
I henhold til de gældende standarder må maskinen kun
forbindes direkte til drikkevandsforsyningen, hvis der i forsyningsslangen installeres en ventil, der forhindrer tilbagestrømning og samtidigt muliggør dræning. Kontrollér,
at slangen er min. Ø 13 mm, at den er forstærket og at
dens længde ikke overskrider 25 m.
Indsugning af vand fra åbne beholdere
1) Spænd sugeslangen med filteret fast på vandindtaget
(INLET) og sænk den ned i bunden af beholderen.
2) Udluft maskinen:
a) Løsn lansen.
b) Start maskinen og åbn pistolen, indtil der ikke længere
er luftbobler i vandet, som strømmer ud.
3) Sluk maskinen og fastspænd lansen.
Bemærk: Maks. sugehøjden er 0,5 m. Det anbefales at
spæde sugeslangen inden brug.
Sikkerhedsventilens kalibrering må ikke ændres.
- Sikkerheds- og/eller trykbegrænsningsventil.
Sikkerhedsventilen fungerer også som trykbegrænsningsventil.
Når pistolen lukkes, åbnes ventilen og vandet recirkuleres gennem pumpeindløbet, eller løber ud på jorden.
- - Termostatventil (D1 hvis monteret)
Hvis vandtemperaturen overskrider den temperatur, som er fastsat af producenten, bortleder termostatventilen det varme vand
og indsuger en tilsvarende mængde koldt vand for at genetablere
den korrekte temperatur.
- Sikkerhedsgreb (D): Hindrer utilsigtet tænding af vandstrålen.
52
DA - 6
DANSK
7
JUSTERINGER (FIG. 3)/SIDE 5
8.7 Anbefalet fremgangsmåde ved korrekt rensning
Opløs snavset ved at påføre rengøringsmiddel på den tørre overflade. På lodrette flader arbejder man nedefra og opefter. Lad rengøringsmidlet virke i 1-2 minutter, men lad ikke overfladen tørre ud.
Anvend derefter højtryksstrålen, idet De holder dysen i en afstand
på mindst 30 cm fra overfladen og arbejder nedefra og opefter. Lad
ikke vandet løbe over overflader, der ikke er vasket.
I nogle tilfælde er det nødvendigt at benytte børsterne til afvaskning for at fjerne snavset.
Højt tryk er ikke altid den bedste løsning til sikring af en god afvaskning, idet det kan beskadige visse former for overflader. Det frarådes
at benytte spidsstrålen i den justerbare dyse og den roterende dyse
på sarte og lakerede dele samt på dele under tryk (eksempelvis dæk,
dækventiler osv.).
En god afvaskning afhænger i lige så høj grad af trykket og vandmængden.
7.1 Justering af dyse (afhængigt af model)
Drej dysen (E) for at justere vandstrålen.
7.2 Justering af spredning af rengøringsmiddel
For at sprede rengøringsmidlet ved det korrekte tryk skal dysen
(E) (afhængigt af model) være indstillet i pos. " ". Alternativt er
det muligt at montere rengøringsanordningen (C13) (afhængigt af
model) som vist i figuren.
Drej på regulatoren (F) for at justere mængden af det spredte
rengøringsmiddel.
7.3 Justering af arbejdstryk (hvis dette er muligt)
Drej regulatoren (G) for at justere arbejdstrykket. Trykket vises på
manometeret (afhængigt af model).
8
OPLYSNINGER OM BRUG (FIG. 4)/SIDE 5
8.1Kontroller
9
- Startanordning (H).
Start motoren svarende til motorproducentens betjeningsvejledning.
- Styregreb for vandstråle (I).
Advarsel - fare!
Advarsel - fare!
Fare for personskader på grund af en utilsigtet start
af maskinen. Før arbejder på maskinen skal tændrørstikket
fjernes.
Forbrændingsfare! Rør ikke ved varme støddæmper, cylinder eller køleribben.
Maskinen skal hvile på et robust og stabilt underlag i
forbindelse med brug. Anbring maskinen som vist i fig. 4.
8.2Start (se fig. 4)
1) Åbn vandhanen helt.
2) Udløs sikkerhedsgrebet (D).
3) Hold pistolen åben i et par sekunder og start motoren som
beskrevet i motorproducentens betjeningsvejledning.
9.1 Rengøring af dyse
1) Tag lansen af pistolen.
2) Fjern eventuelt snavs fra hullet i dysen ved hjælp af værktøjet
(C1).
Advarsel - fare!
Før maskinen startes, skal det kontrolleres, at den
forsynes korrekt med vand. Hvis man anvender maskinen
uden vand, kan den beskadiges. Ventilationsristene må
ikke tildækkes, når maskinen er i drift.
For at undgå beskadigelse af maskinen må den ikke køre
tør. Kontrollér, at maskinen konstant forsynes med vand.
9.2 Rengøring af filter
Kontrollér sugefilteret (L) og filteret til rengøringsmiddel (afhængigt
af model) hver gang inden brug, og rengør eventuelt filtrene som
beskrevet.
9.3 Udløsning af motor (hvis dette er muligt)
I tilfælde af langvarige afbrydelser kan kalkaflejringer medføre
blokering af motoren. Løsn motoren ved at dreje motorakslen med
værktøjet (M).
8.3Afbrydelse
1) Tryk regulatorarmen på motoren til "STOP" indtil motoren står
stille og luk brændstofhanen.
2) Å bn pistolen og udlign trykket i slangerne.
3) Udløs sikkerhedsgrebet (D).
8.4Genstart
1) Frakobl sikkerhedsgrebet (D).
2) Åbn pistolen og udlign trykket i slangerne.
3) Start motoren svarende til motorproducentens betjeningsvejledning.
8.5Opbevaring
1) Luk for vandhanen.
2) Udled resttrykket i pistolen, indtil der ikke kommer mere vand
ud af maskinen.
3) Tryk regulatorarmen på motoren til "STOP" indtil motoren står
stille og luk brændstofhanen.
4) Fjern tændrørstikket.
5) Tøm og afvask beholderen til rengøringsmiddel efter arbejdet.
Afvask beholderen ved at benytte rent vand i stedet for rengøringsmiddel.
6) Udløs sikkerhedsgrebet (D) i pistolen.
VEDLIGEHOLDELSE (FIG. 5)/SIDE 6
De former for vedligeholdelse, som ikke er beskrevet i dette kapitel,
skal udføres ved et autoriseret servicecenter.
9.4Oliedæksel (afhængigt af model)
Efterfyld olie til det korrekte niveau gennem påfyldningshullet.
Vedrørende specifikationerne for olie henvises til tabellen “Tekniske
specifikationer”.
Det anbefales at skifte olie for hver 500 driftstimer.
9.5 Opbevaring for vinter
Lad maskinen køre med ikke tærende eller giftig frostvæske, før
højtryksrenseren sættes til opbevaring for vinteren.
Opbevar maskinen på et tørt sted, der er beskyttet mod temperaturer
under frysepunktet.
10 OPBEVARING OG TRANSPORT (FIG. 5)/SIDE 6
Opbevar tilbehøret som vist i fig. 5.
Transportér maskinen som vist i fig. 5.
8.6 Påfyldning og brug af rengøringsmiddel
Rengøringsmidlet skal spredes med det tilbehør og i overensstemmelse med de fremgangsmåder, der er beskrevet i
afsnit 7.3.
Brug af en længere højtryksslange end den slange, som blev leveret
sammen med maskinen, eller brug af en forlængerslange kan reducere eller afbryde indsugningen af rengøringsmiddel fra beholderen
(afhængigt af model) fuldstændigt.
Fyld beholderen (B6) med rengøringsmiddel med høj biologisk
nedbrydelighed.
DA
53
-7
DA
DANSK
11 FEJLFINDING
Problem
Pumpen kører ikke med det foreskrevne tryk.
DA
Pumpen har trykforskelle.
Der drypper vand.
Støj.
Der drypper olie.
Der indsuges ikke rengøringsmiddel.
Der drypper vand fra termostatventilen.
MODEL
54
Mulig årsag
Forslag
Den roterende dyse er slidt.
Vandfilteret er snavset.
Vandforsyningen er utilstrækkelig.
Der suges luft ind i systemet.
Udskift den roterende dyse.
Rens filteret (L) (fig. 5).
Åben vandhanen helt.
Kontrollér koblingerne.
Sluk for maskinen og brug pistolen, indtil der kommer en
Luft i pumpen.
konstant strøm af vand. Tænd derefter maskinen.
Den justerbare strålespids er forkert justeret.
Indstil dysen (E) i pos. ”+” (fig. 3).
Vent, indtil den korrekte vandtemperatur er genetableret.
Termostatventilen er udløst.
Sugehøjden fra den åbne beholder overstiger 0,5 m.
Reducér sugehøjden.
Vand suges ind fra ekstern beholder.
Forbind maskinen til vandforsyningen.
Vandtemperaturen er for høj ved forsyningen.
Nedsæt temperaturen.
Den roterende dyse er stoppet.
Rens den roterende dyse (fig. 5).
Sugefilteret (L) er snavset.
Rens filteret (L) (fig. 5).
Slidte pakninger.
Få pakningerne udskiftet ved et autoriseret servicecenter.
Sikkerhedsventilen med fri bortledning er udløst.
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Vandtemperaturen er for høj.
Nedsæt temperaturen (se de tekniske specifikationer).
Slidte pakninger.
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Den justerbare strålespids er indstillet til højt tryk.
Indstil dysen (E) i pos. ” ” (fig. 3).
Rengøringsmidlet er for tyktflydende.
Fortynd med vand.
Der anvendes forlængerslanger.
Montér den originale slange igen.
Skyl med rent vent, og fjern eventuelle forsnævringer. Ret
Kredsløbet til rengøringsmiddel indeholder aflejringer
henvendelse til et autoriseret servicecenter, hvis probleeller er forsnævret.
met fortsat ikke er afhjulpet.
Vandtemperaturen i dysen har overskredet maks.
værdien, der er angivet på datapladen.
Vandstrålen må ikke afbrydes i mere end 5 minutter, når
maskinen er i drift.
SERIENUMMER
DA - 8
DANSK
12 FREMGANGSMÅDE TIL UNDGÅELSE AF BESKADIGELSE AF OVERFLADER
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ADVARSEL
Det kan udgøre en fare og medføre beskadigelse af dækkene, hvis maskinen benyttes til afvaskning af dæk.
Ret ikke højtryksstrålen direkte mod dækket.
Benyt altid maskinen ved så lavt tryk som muligt i forbindelse med rengøring i nærheden af hjul og dæk.
Brug aldrig turbolansen i forbindelse med afvaskning af køretøjer.
Vedrørende yderligere oplysninger henvises til afsnittet “8.7 Anbefalet fremgangsmåde ved korrekt rensning med
højtryksrenseren”.
DA
EF-konformitetserklæring
Vi - Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italien - erklærer, at følgende AR Blue Clean maskine/maskiner:
MaskinbetegnelseHøjtryksrenser
Modelnr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Effektforbrug
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
opfylder kravene i følgende EU-direktiver:
2006/42/EF,2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EF (Italiensk lovdekret nr. 262/2002).
og er produceret med overholdelse af kravene i følgende standarder eller standardiserede dokumenter:
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 60704-1, EN 62233 og EN 50581
Navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier: Stefano Reverberi / AR adm. direktør
Via M.L. King 3 - 41122 Modena, Italien
Fremgangsmåden i forbindelse med vurdering af konformiteten jf. direktivet 2000/14/EF er sket med overholdelse af kravene i bilag V.
Modelnr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Garanteret lydeffektniveau:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Dato: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Adm. direktør
Garanti
Garantien er omfattet af de gældende nationale normer i landet, hvor produktet markedsføres (medmindre andet er angivet af producenten).
Hvis produktet bliver defekt pga. materiale- eller konstruktionsfejl eller som følge af manglende overensstemmelse med kvalitetskravene i løbet af
garantiperioden, udskifter producenten defekte dele og sørger for reparation eller udskiftning af rimeligt slidte dele.
Garantien dækker ikke almindelige sliddele (ventil, stempel, vandpakning, oliepakning, fjedre, O-ringe samt tilbehør såsom slange, pistol, børster, hjul osv.).
Garantien dækker ikke skader, der skyldes eller opstår som følge af:
- forkert brug, ikke tilladt brug, forsømmelse
- udlejning eller professionel brug, såfremt produktet er blevet solgt til ikke-professionel brug,
- manglende overholdelse af forskrifterne vedrørende vedligeholdelse i denne vejledning,
- reparationer udført af uautoriseret personale eller uautoriserede servicecentre,
- brug af uoriginale reservedele/tilbehør,
- skader som følge af transport, uvedkommende genstande eller substanser, ulykke
- samt problemer i forbindelse med opbevaring.
Påberåbelse af garantien kræver forevisning af kvittering.
Med reparationer, Side: 285.
Kontakt et Honda servicecenter ved behov for service af HONDA motoren:
www.engines.honda.com
DA
55
-9
DANSK
Tekniske specifikationer
Tekniske data
DA
Måleenhed
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Kapacitet
Maks. kapacitet
Tryk
Maks. tryk
Effekt
Maks. forsyningstemperatur
Maks. forsyningstryk
Pistolens repulsionskraft ved maks. tryk
Olietype til pumpe
Motormodel
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nominel ydelse ved 3600 1/min
Drifts-omdrejningstal
Benzintank
Benzin
Lydtryksniveau LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Lydeffektniveau LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Maskinens vibrationer (K = 1 m/s2):
Vægt
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1-cylinder, 4-takt
3,6/4,8
3600±100
3,1
Benzin, blyfri
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1-cylinder, 4-takt
6,3/8,4
3600±100
5,3
Benzin, blyfri
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-cylinder, 4-takt
8,7/11,7
1750±100
6,1
Benzin, blyfri
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-cylinder, 4-takt
8,7/11,7
3600±100
6,1
Benzin, blyfri
89,4
105
6,26
48
Med forbehold for tekniske ændringer.
56
DA - 10
DEUTSCH
1 SICHERHEITSANWEISUNGEN
1.1 Bei dem von Ihnen erworbenen Produkt handelt es sich um ein hochtechnisiertes Gerät
von einem der erfahrensten europäischen Hersteller von Hochdruckreinigern. Lesen Sie
die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie bei jedem
Gebrauch des Geräts alle in ihr enthaltenen Anweisungen, um alle Leistungsmerkmale
des Geräts nutzen zu können. Beim Anschließen, beim Gebrauch und bei der Wartung
des Geräts sind alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die eigene
Sicherheit und die der in unmittelbarer Nähe befindlichen Personen zu gewährleisten.
Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch und beachten Sie sie genau,
da andernfalls die Gefahr von Personen- und Sachschäden besteht.
2 SCHILDER UND SICHERHEITSZEICHEN
2.1 Die Schilder und Sicherheitszeichen beachten, die am Gerät angebracht und in dieser
Bedienungsanleitung abgebildet sind.
Es sind nur die Sicherheitszeichen am Gerät angebracht bzw. in der Bedienungsanleitung abgebildet, die für den sicheren Gebrauch des Geräts zweckdienlich sind. Darauf achten, dass die
am Gerät angebrachten Schilder und Sicherheitszeichen stets unversehrt und gut lesbar sind.
Andernfalls sind sie durch neue Schilder bzw. Zeichen zu ersetzen, die an den ursprünglichen
Stellen anzubringen sind.
Achtung - Gefahr
Diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durchlesen.
Symbol E2 (falls in Abb. 1 abgebildet) - Es weist darauf hin, dass das Gerät für den gewerblichen Gebrauch bestimmt ist, d.h. für den Gebrauch durch Personen, die über die hierzu erforderliche Erfahrung und die nötigen technischen Kenntnisse verfügen, die gesetzlichen
Bestimmungen kennen und in der Lage sind, die zum Betrieb und zur Wartung des Geräts erforderlichen Tätigkeiten auszuführen. Dieses Gerät ist nicht dazu vorgesehen, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
benutzt zu werden. Gleiches gilt für Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis.
Symbol E3 (falls in Abb. 1 abgebildet) - Es weist darauf hin, dass das Gerät für den nicht
gewerblichen Gebrauch (Einsatz im Haushalt) bestimmt ist. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis
dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und erst dann benutzen, nachdem sie in seinen sicheren
Gebrauch eingewiesen wurden und die mit seinem Gebrauch verbundenen Gefahren nachweislich verstanden haben.
DE
57
-1
DE
DEUTSCH
Gefahr durch bewegte Teile. Nicht berühren.
Verbrennungsgefahr! Warnung vor heißen Baugruppen.
Vergiftungsgefahr! Abgase nicht einatmen.
0 AUS-Stellung des Geräteschalters
I EIN-Stellung des Geräteschalters
DE
Garantierter Schallleistungspegel
Verbotszeichen: Es weist darauf hin, dass die nationalen Bestimmungen möglicherweise den Anschluss des Geräts an das Trinkwassernetz verbieten.
Warnzeichen: Es weist darauf hin, dass der Wasserstrahl nicht auf Personen,
Tiere, elektrische Ausrüstungen und das Gerät selbst gerichtet werden darf.
Dieses Gerät hat die Schutzklasse II. Das heißt, dass es eine verstärkte und doppelte Isolierung hat (nur wenn das entsprechende Zeichen am Gerät angebracht ist).
Dieses Gerät hat die Schutzklasse I. Das heißt, dass es mit einem Schutzleiter versehen ist (nur wenn das entsprechende Zeichen am Gerät angebracht ist).
Dieses Gerät entspricht den einschlägigen europäischen Richtlinien.
Symbol E 1 - Es weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es kann beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben
werden. Die elektrischen und elektronischen Komponenten der Maschine dürfen nicht
zweckwidrig wiederverwendet werden, da sie gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
Gehörschutz benutzen.
Gesichtsschutz benutzen.
Atemschutz benutzen.
Handschutz benutzen.
58
DE - 2
DEUTSCH
Fußschutz benutzen.
Schutzkleidung benutzen.
3 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN/RESTRISIKEN
3.1 WARNHINWEISE: VERBOTE
3.1.1 Achtung. Kindern darf NICHT erlaubt werden, das Gerät zu benutzen oder mit
ihm zu spielen.
3.1.2 Achtung. Der Druckstrahl kann bei unsachgemäßem Umgang gefährlich sein.
3.1.3 Achtung. Das Gerät NICHT mit entzündbaren, giftigen bzw. mit solchen
Flüssigkeiten betreiben, die seinen ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen
könnten. Es ist verboten, das Gerät in entzündlicher oder explosiver Atmosphäre
zu betreiben.
3.1.4 Achtung. EXPLOSIONSGEFAHR. KEINE entzündlichen Flüssigkeiten versprühen.
3.1.5 Achtung. Den Wasserstrahl NICHT auf Personen oder Tiere richten.
3.1.6 Achtung. Den Wasserstrahl NICHT auf das Gerät selbst, elektrische Komponenten
bzw. andere Elektrogeräte richten.
3.1.7 Achtung. Das Gerät NICHT verwenden, wenn sich in seinem Aktionsradius
Personen aufhalten, die keine Schutzkleidung tragen.
3.1.8 Achtung. Den Wasserstrahl NICHT auf sich selbst oder andere Personen richten,
um die Bekleidung oder die Schuhe zu reinigen.
3.1.9 Achtung. Das Gerät NICHT bei Regen im Freien betreiben.
3.1.10 Achtung. Das Gerät darf NICHT von Kindern, Personen mit eingeschränkten
geistigen Fähigkeiten oder Personen, die die Bedienungsanleitung nicht gelesen
und verstanden haben, verwendet werden.
3.1.11 Achtung. Den Hebel der Pistole NICHT in der Betriebsstellung blockieren.
3.1.12 Achtung. Kontrollieren, ob am Gerät sein Typenschild angebracht ist. Andernfalls
den Händler hiervon unterrichten. Geräte ohne Typenschild dürfen NICHT in
Betrieb genommen werden, da sie als nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnete
Geräte eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.
3.1.13 Achtung. KEINE unbefugten Eingriffe am Regelventil und an den
Sicherheitsvorrichtungen vornehmen und ihre Einstellungen nicht verändern.
3.1.14 Achtung. NICHT den Originaldurchmesser der Düse verändern.
DE
59
-3
DE
DEUTSCH
3.1.15 Achtung. Darauf achten, dass keine Fahrzeuge über den Hochdruckschlauch
fahren.
3.1.16 Achtung. Das Gerät NICHT am Hochdruckschlauch ziehen.
3.1.17 Achtung. Es kann gefährlich sein, den Hochdruckstrahl auf Reifen, Reifenventile
und sonstige unter Druck stehende Bauteile zu richten. Hierzu nicht den
Rotordüsensatz verwenden und in jedem Fall den Wasserstrahl beim Reinigen
auf einem Abstand von mindestens 30 cm halten.
3.1.18 Achtung. Es ist verboten, anderes als das für das jeweilige Modell bestimmte Originalzubehör zu verwenden. Es ist verboten, am Gerät irgendwelche
Änderungen vorzunehmen. Unbefugte Änderungen führen zum Erlöschen der
Konformitätserklärung und befreien den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen Verantwortung.
3.1.19 Achtung. Nicht über die Abgasöffnung beugen oder hinfassen. Bei Brennerbetrieb
den Heizkessel nicht berühren. (Verbrennungsgefahr).
3.1.20 Achtung. Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen nicht berühren.
(Verbrennungsgefahr).
3.2 WARNHINWEISE: GEBOTE
3.2.1 Achtung. Sämtliche stromführenden Teile MÜSSEN gegen den Wasserstrahl
GESCHÜTZT sein.
3.2.2
DE
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
60
Achtung. Durch den hohen Druck können Teile zurückprallen. Daher muss
die Bedienungsperson die zu ihrem Schutz erforderliche Schutzkleidung und
Schutzausrüstung (PSA) tragen.
Achtung. Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt anlaufendes Gerät. Vor
Arbeiten am Gerät Zündkerzenstecker abziehen.
Achtung. Die Pistole beim Betätigen des Hebels wegen dem druckbedingten
Rückstoß GUT FESTHALTEN.
Achtung. Die Vorschriften des örtlichen Wasserversorgungsunternehmens
BEACHTEN. Gemäß der Norm IEC 60335-2-79 darf das Gerät nur dann direkt
an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden, wenn auf die
Wasserzufuhr ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA installiert wird. Der
Systemtrenner kann beim Hersteller erworben werden.
Achtung. Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, gilt nicht mehr
als Trinkwasser.
DE - 4
DEUTSCH
3.2.7 Achtung. Die Wartung bzw. Reparatur der elektrischen Bauteile DARF NUR durch
Fachpersonal erfolgen.
3.2.8 Achtung. Vor dem Lösen des Schlauchs vom Gerät unbedingt den Restdruck
ablassen.
3.2.9 Achtung. Vor jedem Gebrauch sowie in regelmäßigen Zeitabständen den
Festsitz der Schrauben und Muttern kontrollieren und die Komponenten des
Geräts auf Bruch bzw. Verschleiß überprüfen.
3.2.10 Achtung. NUR solche Reinigungsmittel verwenden, die mit dem Material der
Ummantelung des Hochdruckschlauchs und des Netzkabels verträglich sind.
3.2.11 Achtung. Personen und Tiere müssen sich in einem Sicherheitsabstand von
mindestens 15 m AUFHALTEN.
3.2.12 Achtung. Dieses Gerät wurde für den Betrieb mit dem vom Hersteller gelieferten
oder empfohlenen Reinigungsmitteln konstruiert. Die Verwendung von anderen
Reinigungsmitteln oder chemischen Produkten kann sich nachteilig auf seine
Sicherheit auswirken.
3.2.13 Achtung. Den Kontakt der Haut und vor allem der Augen mit dem Reinigungsmittel
unbedingt vermeiden! Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen
und unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen!
3.2.14 Achtung. Die Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen sind wichtig
für die Sicherheit des Geräts. Ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen
Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen verwenden.
3.2.15 Achtung. Zur Gewährleistung der Sicherheit des Geräts ausschließlich
Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile
verwenden.
3.2.16 Achtung. Vor dem Einschalten des Geräts die Rohrreinigungsspirale bis zur roten
Markierung einführen.
3.2.17 Achtung. Es darf nur der in der Betriebsanleitung angegebene Kraftstoff
verwendet werden. Bei ungeeigneten Kraftstoffen besteht Explosionsgefahr.
Bei benzinmotorischen Geräten ist beim Betanken darauf zu achten, dass kein
Kraftstoff auf heiße Oberflächen gelangt.
3.2.18 Achtung. Bitte beachten Sie die besonderen Sicherheitshinweise in der
Betriebsanleitung für benzinmotorische Geräte.
DE
61
-5
DE
DEUTSCH
3.2.19 Achtung. Bei Betrieb des Gerätes in Räumen muss für ausreichende Belüftung
und Abführung der Abgase gesorgt werden (Vergiftungsgefahr).
Die Abgasöffnung darf nicht verschlossen werden.
Es ist sicherzustellen, dass in der Nähe von Lufteinlässen keine Abgasemissionen
auftreten.
3.2.20 Achtung. Beim Transport des Gerätes ist der Motor stillzusetzen und das Gerät
sicher zu befestigen.
DE
62
DE - 6
DEUTSCH
4
4.1 Gebrauch der Bedienungsanleitung
Die vorliegende Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil
des Geräts und muss sorgfältig aufbewahrt werden, damit sie auch später jederzeit zu Rate gezogen werden kann. Die Bedienungsanleitung
vor der Installation und dem Gebrauch aufmerksam durchlesen. Der
Eigentümer ist verpflichtet, die Bedienungsanleitung im Falle der
Veräußerung des Geräts dem neuen Eigentümer zu übergeben.
4.2Lieferung
Das Gerät wird teilweise zerlegt in einen Karton verpackt geliefert.
Der Lieferumfang ist in Abb. 1 dargestellt.
4.2.1
4.3
5
Beiliegende Dokumentation
A1 Bedienungs- und Wartungsanleitung
A2Sicherheitsanweisungen
A3Konformitätserklärung
A4Garantiebedingungen
A5 Betriebs- und Wartungsanleitung des Motors
Entsorgung der Verpackung
Die Verpackungsmaterialien sind nicht umweltschädlich, müssen
jedoch in jedem Fall in Einklang mit den im Verwendungsland geltenden Bestimmungen entsorgt bzw. recycelt werden.
TECHNISCHE INFORMATIONEN (ABB. 1)/SEITE 3
5.1 Vorgesehener Gebrauch
Das Gerät ist zum Betrieb durch eine Person zum Reinigen von
Fahrzeugen, Maschinen, Booten, Mauerwerken usw. bestimmt, um
hartnäckige Verschmutzungen mit sauberem Wasser und biologisch
abbaubaren chemischen Reinigungsmitteln zu entfernen.
Das Waschen von Fahrzeugmotoren ist nur dann erlaubt, wenn das
Abwasser vorschriftsmäßig entsorgt wird.
- Wasserzulauftemperatur: siehe das Typenschild auf dem Gerät.
- Wasserzulaufdruck: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Betriebsumgebungstemperatur: über 0°C.
Das Gerät entspricht den Normen IEC 60335-1 und IEC 60335-2-79.
5.2Bedienungsperson
Die Anforderungen an die Bedienungsperson hängen davon ab, ob das
Gerät für den gewerblichen oder den nicht gewerblichen Gebrauch
bestimmt ist. Siehe hierzu das entsprechende Symbol in Abb. 1.
5.3
- Verriegelung (D): Sie sperrt den Hebel und verhindert so seine ungewollte Betätigung.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN (ABB. 1)/SEITE 3
6
INSTALLATION (ABB. 2)/SEITE 4
6.1Montage
Achtung - Gefahr!
Das Gerät muss zur Ausführung aller Installationsund Montagearbeiten vom Stromnetz getrennt sein.
Für die Reihenfolge der Montagearbeiten siehe Abb. 2.
6.2
Montage der Entlüftungsverschlüsse (falls vorgesehen)
Um das Austreten von Öl zu verhindern, werden die Öleinfüllöffnungen
für den Transport mit roten Deckeln verschlossen, die dann durch die
im Lieferumfang enthaltenen Entlüftungsverschlüsse zu ersetzen sind.
6.3 Montage der Rotordüse
(Bei den Modellen, die hiermit ausgestattet sind.)
Der Rotordüsensatz ermöglicht die Erhöhung der Reinigungsleistung.
Bei Verwendung der Rotordüse kann es zu einer Abnahme des
Drucks um 25 % gegenüber dem Druck kommen, den man mit der
verstellbaren Düse erhält. Da sie jedoch einen kreisförmig rotierenden Wasserstrahl erzeugt, ist ihre Reinigungsleistung größer.
6.4Motor
Achtung - Gefahr!
Abschnitt „Sicherheitshinweise“ beachten!
die Betriebsanleitung des
Motorenherstellers lesen und insbesondere die
Sicherheitshinweise beachten.
Ölstand des Motors kontrollieren. Gerät nicht in Betrieb
nehmen, wenn der Ölstand unter „MIN“ abgesunken ist. Bei
Bedarf Öl nachfüllen.
Kraftstofftank mit bleifreiem Benzin füllen. Keine 2-TaktMischung verwenden.
6.4.1
Vor Inbetriebnahme
6.5Wasseranschluss
Achtung - Gefahr!
Nur gefiltertes oder sauberes Wasser ansaugen. Der
Wasserhahn muss mindestens eine der Fördermenge der
Pumpe entsprechende Wassermenge liefern.
Das Gerät so nahe wie möglich am Wasseranschluss aufstellen.
6.5.1Anschlussstutzen
l Wasserauslass (OUTLET)
n Wasserzulauf mit Filter (INLET)
Wichtigste Teile
B1 - Verbrennungsmotor
B2 - Getriebe (falls vorhanden)
B3 - Pumpe
B4 - Pistole mit Sicherung
B5 - Lanze
B6 - Hochdruckschlauch
B7 - Ölverschlüsse (falls vorgesehen)
B8 - Düsen
B9 - Reinigungsmitteltank (falls vorgesehen)
B10 - Schlauchanschluss mit Filter
5.3.1Zubehör (falls im Lieferumfang eingeschlossen - siehe Abb. 1)
C1
C2
Reinigungswerkzeug für Düse C3
Satz Rotordüse
C4
Griff
Schrauben
5.4Sicherheitsvorrichtungen
Achtung - Gefahr!
Keine unbefugten Änderungen am Sicherheitsventil
vornehmen und seine Einstellung nicht verändern.
- Sicherheits- und/oder Druckbegrenzungsventil.
- Das Sicherheitsventil ist auch ein Druckbegrenzungsventil. Beim Lösen
des Hebels der Pistole öffnet sich das Ventil und das Wasser läuft zurück
zur Saugseite der Pumpe oder wird auf den Boden abgelassen.
-Thermostatventil (D1, falls vorgesehen)
Wenn die Wassertemperatur die vom Hersteller vorgesehene Temperatur
überschreitet, lässt das Thermostatventil das heiße Wasser ab und saugt
eine der Menge des abgelassenen Wassers entsprechende Menge kalten
Wassers an, um wieder die richtige Temperatur herzustellen.
6.5.2
6.5.3
Anschluss an das öffentliche Wassernetz
Der direkte Anschluss des Geräts an das öffentliche
Trinkwassernetz ist nur dann zulässig, wenn die Zuleitung
mit einer vorschriftsmäßigen Sicherungsarmatur versehen ist. Einen gewebeverstärkten Wasserschlauch mit
einem Durchmesser von mindestens 13 mm und einer
Höchstlänge von 25 m verwenden.
Wasseransaugung aus offenen Behältern
1) Den Saugschlauch mit Filter auf den Wasserzulaufanschluss
(INLET) schrauben und sein anderes Ende bis zum Boden
in den Behälter eintauchen.
2) Das Gerät entlüften:
a) Die Lanze abschrauben.
b) Das Gerät einschalten und die Pistole betätigen, bis blasenfreies Wasser austritt.
3) Das Gerät ausschalten und die Lanze wieder anschrauben.
Hinweis: Die Saughöhe darf höchstens 0,5 m betragen. Es
empfiehlt sich, den Saugschlauch vor der Verwendung zu Füllen.
DE
63
-7
DE
DEUTSCH
7
Den Tank (B6) mit einem hochgradig biologisch abbaubarem
Reinigungsmittel füllen.
EINSTELLUNGEN (ABB. 3)/SEITE 5
7.1 Einstellung der Düse (falls vorgesehen)
Den Wasserstrahl an der Düse (E) regulieren.
8.7 Ratschläge zum richtigen Gebrauch
Zum Lösen des Schmutzes das Reinigungsmittel auf die trockenen
Oberflächen sprühen.
Senkrechte Flächen von unten nach oben bearbeiten. Die
Reinigungsmittellösung 1 bis 2 Minuten einwirken lassen, jedoch
die Oberflächen nicht trocknen lassen. Dann die Oberflächen mit
dem Hochdruckstrahl in einem Abstand von mindestens 30 cm
von unten nach oben waschen. Darauf achten, dass das Spülwasser
nicht auf nicht zu reinigende Oberflächen läuft.
Manchmal kann der Schmutz nur durch die mechanische
Einwirkung einer Waschbürste entfernt werden.
Ein hoher Druck ist nicht immer die beste Lösung beim Reinigen,
da manche Oberflächen durch ihn Schaden nehmen können. Bei
empfindlichen, lackierten oder unter Druck stehenden Teilen (z.B.
Reifen, Reifenfüllventile usw.) sollten daher der Nadelstrahl der
verstellbaren Düse und die Rotordüse nicht verwendet werden.
Eine gute Reinigungswirkung hängt in gleichem Maße vom Druck
und vom Wasservolumen ab.
7.2 Einstellung der Reinigungsmittelabgabe
Damit das Reinigungsmittel mit dem richtigen Druck ausgegeben
wird, die Düse (E) (falls vorgesehen) in die Stellung " " bringen
oder den Satz Reinigungsmittel (C13) (falls vorgesehen) wie in der
Abbildung dargestellt montieren.
Die abzugebende Reinigungsmittelmenge mit dem Regler (F)
dosieren (falls vorgesehen).
7.3 Einstellung des Arbeitsdrucks (falls vorgesehen)
DE
Den Arbeitsdruck mit dem Regler (G) regulieren. Der Druck wird auf
dem Manometer angezeigt (falls vorgesehen).
8
INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH (ABB. 4)/SEITE 5
8.1Bedieneinrichtungen
- Geräteschalter (H).
Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers
starten.
- Hebel der Pistole (I).
9
Achtung - Gefahr!
Das Gerät muss für den Betrieb wie in Abb. 4 gezeigt
auf einem sicheren und festen Untergrund aufgestellt werden.
Achtung - Gefahr!
8.2Einschalten (siehe Abb. 4)
1) Den Wasserhahn ganz öffnen.
2) Die Verriegelung (D) der Pistole lösen.
3) Den Hebel der Pistole einige Sekunden gezogen halten und den
Motor nach der Betriebsanleitung des Motorenherstellers starten.
Achtung - Gefahr!
Vor der Inbetriebnahme des Geräts sicherstellen, dass
es ordnungsgemäß mit Wasser versorgt wird. Wenn es trocken läuft, kann es Schaden nehmen. Während des Betriebs
darauf achten, dass die Lüftungsgitter nicht verdeckt sind.
Das Gerät kann durch Trockenlauf Schaden nehmen. Daher ist darauf
zu achten, dass es stets ordnungsgemäß mit Wasser versorgt wird.
Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt anlaufendes
Gerät. Vor Arbeiten am Gerät Zündkerzenstecker abziehen.
Verbrennungsgefahr! Heiße Schalldämpfer, Zylinder oder
Kühlrippen nicht berühren.
9.1 Reinigung der Düse
1) Die Lanze von der Pistole lösen.
2) Mit dem Werkzeug (C1) die Bohrung der Düse säubern.
9.2 Reinigung des Filters
Vor jedem Gebrauch den Saugfilter (L) und den Reinigungsmittelfilter (falls
vorgesehen) kontrollieren und erforderlichenfalls wie angegeben reinigen.
9.3 Aufheben einer Motorblockierung (falls vorgesehen)
Wenn das Gerät über lange Zeit nicht verwendet wird, können
Kalkablagerungen die Blockierung des Motors verursachen. Zum Aufheben
der Blockierung des Motors die Motorwelle mit dem Werkzeug (M) drehen.
8.3Ausschalten
1) Reglerhebel am Motor auf „STOP“ drücken bis der Motor steht
und Kraftstoffhahn zudrehen.
2) Den Hebel der Pistole ziehen, um den Druck aus den Leitungen
abzulassen.
3) Die Verriegelung (D) der Pistole betätigen.
8.4Neustart
1) Die Verriegelung (D) der Pistole lösen.
2) Am Hebel der Pistole ziehen, um die Leitungen zu entlüften.
3) Motor entsprechend der Betriebsanleitung des Motorenherstellers
starten.
8.5Außerbetriebnahme
1) Den Wasserhahn schließen.
2) Den Restdruck über die Pistole ablassen, bis das gesamte Wasser
aus dem Gerät ausgetreten ist.
3) Reglerhebel am Motor auf „STOP“ drücken bis der Motor steht
und Kraftstoffhahn zudrehen.
4) Den Zündkerzenstecker abziehen.
5) Nach der Arbeit den Reinigungsmitteltank entleeren und
waschen. Zum Waschen des Tanks sauberes Wasser anstelle des
Reinigungsmittels verwenden.
6) Die Verriegelung (D) der Pistole wieder betätigen.
WARTUNG (ABB. 5)/SEITE 6
Alle nicht in diesem Kapitel genannten Wartungsarbeiten müssen
von einem autorisierten Kundendienstzentrum ausgeführt werden.
9.4 Öl nachfüllen (falls vorgesehen)
Das Öl durch die Einfüllöffnung bis zum vorgesehenen Ölstand einfüllen.
Für Informationen zu den Eigenschaften des Öls siehe die Tabelle
"Technische Daten”.
Das Öl sollte alle 500 Betriebsstunden gewechselt werden.
9.5 Stilllegung und Lagerung
Vor Stilllegung und Lagerung über die kalte Jahreszeit das Gerät mit
einem nicht aggressiven und ungiftigen Frostschutzmittel laufen lassen.
Das Gerät an einem trockenen und frostgeschützten Ort lagern.
10 LAGERUNG UND TRANSPORT (ABB. 5)/SEITE 6
Das Zubehör wie in Abb. 5 gezeigt lagern.
Das Gerät wie in Abb. 5 gezeigt transportieren.
8.6 Einfüllen und Gebrauch des Reinigungsmittels
Das Reinigungsmittel muss mit den Zubehöreinrichtungen
und nach den Verfahrensweisen ausgegeben werden, die unter
Punkt 7.3 angeführt sind.
Verwendet man einen längeren als den zur Originalausstattung
des Hochdruckreinigers gehörenden Hochdruckschlauch oder eine
zusätzliche Schlauchverlängerung, wird unter Umständen weniger
oder gar kein Reinigungsmittel angesaugt.
64
DE - 8
DEUTSCH
11 INFORMATIONEN ZU BETRIEBSSTÖRUNGEN
Fehlfunktionen
Wahrscheinliche Ursachen
Abhilfe
Düse verschlissen.
Wasserfilter verschmutzt.
Wasserzulauf ungenügend.
Es wird Luft angesaugt.
Pumpe erreicht nicht den
vorgeschriebenen Druck.
Druckschwankungen der Pumpe.
Wasserleck.
Geräuschvoller Betrieb.
Ölleck.
Es wird kein Reinigungsmittel
angesaugt.
Aus dem Thermostatventil tritt
Wasser aus.
MODELL
Düse ersetzen.
Den Filter (L) reinigen (Abb. 5).
Wasserhahn ganz öffnen.
Armaturen überprüfen.
Das Gerät abschalten und die Pistole betätigen, bis ein kontinuLuft in der Pumpe.
ierlicher Wasserstrahl austritt. Wieder einschalten.
Düse nicht richtig eingestellt.
Die Düse (E) in die Stellung (+) bringen (Abb. 3).
Abwarten, bis wieder die richtige Wassertemperatur erreicht
Auslösung des Thermostatventils.
wurde.
Saughöhe von offenem Behälter über 0,5 m.
Saughöhe verringern.
Wasseransaugung von externem Tank.
Das Gerät ans Wassernetz anschließen.
Zulaufwassertemperatur zu hoch.
Temperatur senken.
Düse verstopft.
Düse reinigen (Abb. 5).
Saugfilter (L) verschmutzt.
Den Filter (L) reinigen (Abb. 5).
Die Dichtungen von einem autorisierten Kundendienstzentrum
Dichtungen verschlissen.
ersetzen lassen.
Auslösung des frei abblasenden Sicherheitsventils.
Ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Wassertemperatur zu hoch.
Temperatur senken (siehe die technischen Daten).
Dichtungen verschlissen.
Ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Die verstellbare Düse ist auf Hochdruck eingestellt.
Die Düse (E) in die Stellung " " bringen (Abb. 3).
Reinigungsmittel zu zähflüssig.
Mit Wasser verdünnen.
Verwendung von Verlängerungen für den Hochdruckschlauch. Wieder den Originalschlauch verwenden.
Mit sauberem Wasser reinigen und darauf achten, dass die Leitung
Reinigungsmittelleitung verkrustet oder gequetscht.
nicht gequetscht wird. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt,
ein autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.
Die Wassertemperatur im Pumpenkopf hat den auf dem
Typenschild angegebenen Höchstwert überschritten.
Den Wasserstrahl nicht länger als 5 Minuten unterbrechen, während das Gerät eingeschaltet ist.
SERIENNUMMER
DE
65
-9
DE
DEUTSCH
12 VERMEIDUNG EINER BESCHÄDIGUNG DER OBERFLÄCHEN
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
DE
ACHTUNG
Die Verwendung des Geräts zum Reinigen von Reifen kann gefährlich sein. Außerdem können die Reifen Schaden nehmen.
Den Hochdruckwasserstrahl nicht direkt auf den Reifen richten.
Für Reinigungsarbeiten in der Nähe der Räder und Reifen den Hochdruckreiniger stets auf den niedrigsten Druck einstellen.
Niemals die Turbodüse zum Reinigen irgendeines Teils des Fahrzeugs verwenden.
Für weitere Informationen siehe den Abschnitt “8.7 Ratschläge zum richtigen Gebrauch”.
EG-Konformitätserklärung
Die Firma Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italien, erklärt, dass das/die folgende/n Gerät/e AR Blue Clean:
Bezeichnung des Geräts Hochdruckreiniger
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Modellnr.
Leistungsaufnahme
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
den folgenden europäischen Richtlinien entspricht/entsprechen:
2006/42/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EG (Italienisches gesetzesvertretendes Dekret Nr. 262/2002).
und gemäß den folgenden Normen oder vereinheitlichten Dokumenten hergestellt wurde/n:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Name und Anschrift der für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen bevollmächtigten Person: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italien
Das von der Richtlinie 2000/14/EG verlangte Verfahren zur Beurteilung der Konformität wurde gemäß Anhang V ausgeführt.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Modellnr.
Gemessener Schallleistungspegel:
103,2 dB (A) 103,2 dB (A) 103,2 dB (A) 103,2 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Datum: 25.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi Managing Director
Garantie
Die Gültigkeit der Garantie wird von den Bestimmungen in dem Land geregelt, in dem das Produkt in Verkehr gebracht wird (vorbehaltlich anderer Angaben
des Herstellers).
Wenn sich das Produkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums der Garantie wegen eines Material- oder Herstellungsfehlers oder nicht gegebener Konformität
als mangelhaft erweist, garantiert der Hersteller den Austausch der defekten Teile und veranlasst die Reparatur der Produkte, falls sich ihr Verschleiß in
zumutbaren Grenzen hält, bzw. ihren Austausch.
Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Teile, die dem normalen Verschleiß unterliegen (Ventil, Kolben, Wasserdichtung, Öldichtung, Federn, O-Ringe sowie
Zubehör wie Schlauch, Pistole, Bürsten, Räder usw.).
Von der Garantie ausgeschossen sind Defekte aufgrund oder infolge von:
- unsachgemäßem Gebrauch, unzulässigem Gebrauch, mangelnder Sorgfalt,
- Vermietung oder gewerblicher Gebrauch, falls das Produkt für den Einsatz im Haushalt verkauft worden ist,
- Missachtung der in der entsprechenden Anleitung enthaltenen Wartungsvorschriften,
- Reparaturen, die von unbefugten Personen oder Werkstätten ausgeführt wurden,
- Verwendung von nicht originalen Ersatz- oder Zubehörteilen,
- Schäden, die durch einen Unfall, den Transport, Fremdkörper oder Fremdstoffe verursacht wurden,
- Problemen bei der Lagerung oder Aufbewahrung.
Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.
Für den Kundendienst, Seite: 285.
Wenden Sie sich bitte für den Service des HONDA Motors an ein Kundendienstzentrum von Honda:
www.engines.honda.com
66
DE - 10
DEUTSCH
Technische Daten
Einheit
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Fördermenge
Max. Fördermenge
Druck
Max. Druck
Leistung
Zulauftemperatur
Max. Zulaufdruck
Rückstoßkraft der Pistole beim max. Druck
Pumpenöltyp
Motormodell
Technische Daten
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nennleistung bei 3600 1/min
Betriebsdrehzahl
Kraftstofftank
Kraftstoff
Schalldruckpegel LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Schallleistungspegel LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibrationen des Geräts (K = 1 m/s2):
Gewicht
kW/PS
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1-Zylinder, 4-Takt
3,6/4,8
3600±100
3,1
Benzin, bleifrei
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1-Zylinder, 4-Takt
6,3/8,4
3600±100
5,3
Benzin, bleifrei
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-Zylinder, 4-Takt
8,7/11,7
1750±100
6,1
Benzin, bleifrei
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-Zylinder, 4-Takt
8,7/11,7
3600±100
6,1
Benzin, bleifrei
89,4
105
6,26
48
Technische Änderungen vorbehalten!
DE
67
- 11
DE
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
EL
1.1 Το μηχάνημα που αγοράσατε είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας το οποίο κατασκευάστηκε
από μία από τις πιο έμπειρες ευρωπαϊκές εταιρίες πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης.
Για την επίτευξη της καλύτερης απόδοσης, συντάξαμε τα παρακάτω τα οποία πρέπει
να διαβάσετε με προσοχή και να τηρήσετε με κάθε χρήση. Κατά τη σύνδεση, χρήση και
συντήρηση του μηχανήματος λάβετε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για τη διασφάλιση της
ακεραιότητάς σας και όσων βρίσκονται κοντά. Διαβάστε με προσοχή και ακολουθήστε τις
προδιαγραφές ασφαλείας καθώς εάν δεν τηρηθούν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την
υγεία και την ασφάλεια των ατόμων ή να προκαλέσουν οικονομικές ζημιές.
2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2.1 Τηρείτε τις ενδείξεις που αναφέρονται στις πινακίδες και στα σύμβολα που υπάρχουν
επάνω στο μηχάνημα και στις παρούσες οδηγίες.
Στο μηχάνημα και στο βιβλίο υπάρχουν μόνο τα σύμβολα που αφορούν το μηχάνημα που
αγοράσατε. Να ελέγχετε ότι τα σύμβολα και οι πινακίδες που υπάρχουν στο μηχάνημα
είναι πάντα ακέραια και ευανάγνωστα· σε αντίθετη περίπτωση αντικαταστήστε τα με άλλα
τοποθετώντας τα στην ίδια θέση.
Προχοχή - Κίνδυνος
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
Εικόνα E2 (εάν το σύμβολο υπάρχει στην εικ. 1) - Δείχνει ότι το μηχάνημα προορίζεται
για επαγγελματική χρήση, δηλαδή για άτομα που έχουν εμπειρία, τεχνικές γνώσεις, γνωρίζουν
τους κανονισμούς και τη νομοθεσία και είναι σε θέση να εκτελέσουν τις απαραίτητες
ενέργειες για τη χρήση και τη συντήρηση του μηχανήματος. Το παρόν μηχάνημα δεν
προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές,
αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή τα οποία δεν έχουν εμπειρία και γνώσεις.
Εικόνα E3 (εάν το σύμβολο υπάρχει στην εικ. 1) - Δείχνει ότι το μηχάνημα προορίζεται
για μη επαγγελματική χρήση (οικιακή). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες
φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή τα οποία δεν έχουν εμπειρία και γνώσεις,
εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή εάν έχουν λάβει τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση του
μηχανήματος και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση αυτή.
Κινούμενα όργανα. Μην αγγίζετε.
68
EL - 1
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Κίνδυνος εγκαυμάτων! Προειδοποίηση για καυτά δομικά στοιχεία.
Κίνδυνος δηλητηρίασης! Μην εισπνέετε τα καυσαέρια.
0 Θέση διακόπτη σβηστό
I Θέση διακόπτη αναμμένο
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Απαγόρευση, επισημαίνει στο χρήστη ότι οι εθνικοί κανονισμοί μπορεί να
απαγορεύουν την σύνδεση του προϊόντος με το δίκτυο παροχής του πόσιμου νερού.
Σήμα κινδύνου, επισημαίνει στο χρήστη να μην κατευθύνει τη ροή του νερού
προς ανθρώπους, ζώα, ηλεκτρικούς εξοπλισμούς ή προς το ίδιο το προϊόν.
Το προϊόν αυτό ανήκει στην κλάση μόνωσης II. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξοπλισμένο με
ενισχυμένη μόνωση ή με διπλή μόνωση (μόνον εάν το σύμβολο υπάρχει επάνω στο μηχάνημα).
Το προϊόν αυτό ανήκει στην κλάση μόνωσης I. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξοπλισμένο με
έναν αγωγό προστασίας γείωσης (μόνον εάν το σύμβολο υπάρχει επάνω στο μηχάνημα).
Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με τις σχετικές εφαρμοστέες Ευρωπαϊκές οδηγίες.
Εικόνα E1 - Δείχνει την υποχρέωση να μην απορρίπτετε το μηχάνημα ως αστικό
απόβλητο. Μπορεί να παραδοθεί στον κατάστημα πώλησης κατά την αγορά ενός
καινούριου μηχανήματος. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα από τα οποία
αποτελείται το μηχάνημα δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για ανάρμοστες
χρήσεις λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών για την υγεία.
Χρησιμοποιείτε ακουστικά προστασίας.
Χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας.
Χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας του αναπνευστικού συστήματος.
Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.
EL
69
-2
EL
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Χρησιμοποιείτε υποδήματα πρόληψης ατυχημάτων.
Χρησιμοποιείτε ρούχα προστασίας.
3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
3.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
3.1.1 Προσοχή. ΜΗΝ επιτρέπετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το μηχάνημα, αλλά
επιβλέψτε τα για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με αυτό.
3.1.2 Προσοχή. Οι ροές υπό πίεση μπορούν να είναι επικίνδυνες εάν χρησιμοποιούνται
ανάρμοστα.
3.1.3 Προσοχή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με εύφλεκτα, τοξικά υγρά ή τα
οποία έχουν χαρακτηριστικά μη συμβατά με τη σωστή λειτουργία του ίδιου του
μηχανήματος. Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος σε δυνητικά εύφλεκτη
ή εκρηκτική ατμόσφαιρα.
3.1.4 Προσοχή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ. ΜΗΝ βρέχετε εύφλεκτα υγρά.
3.1.5 Προσοχή. ΜΗΝ κατευθύνετε τη ροή του νερού προς άτομα ή ζώα.
3.1.6 Προσοχή. ΜΗΝ κατευθύνετε τη ροή του νερού προς το ίδιο το μηχάνημα, στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
3.1.7 Προσοχή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εντός της ακτίνας στην οποία
βρίσκονται άτομα που δεν φορούν ρουχισμό προστασίας.
3.1.8 Προσοχή. ΜΗΝ κατευθύνετε τη ροή προς το μέρος σας ή προς άλλα άτομα για να
καθαρίσετε ρούχα ή υποδήματα.
3.1.9 Προσοχή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικούς χώρους σε
περίπτωση βροχής.
3.1.10 Προσοχή. Η μηχανή ΔΕΝ πρέπει να τίθεται σε λειτουργία από παιδιά, από ανίκανα
άτομα και από όσους δεν έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες.
3.1.11 Προσοχή. ΜΗΝ μπλοκάρετε το λεβιέ του πιστολιού στη θέση λειτουργίας.
3.1.12 Προσοχή. Ελέγχετε αν το μηχάνημα διαθέτει την πινακίδα με τα χαρακτηριστικά,
σε αντίθετη περίπτωση ειδοποιήστε το κατάστημα πώλησης. Τα μηχανήματα
που δεν διαθέτουν πινακίδα ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται, δεδομένου ότι
είναι ανώνυμα και πιθανώς επικίνδυνα.
3.1.13 Προσοχή. ΜΗΝ επεμβαίνετε και μην αλλάζετε τη διακρίβωση της βαλβίδας
ρύθμισης και των διατάξεων ασφαλείας.
3.1.14 Προσοχή. ΜΗΝ αλλάζετε την αρχική διάμετρο του πίδακα της κεφαλής.
EL
70
EL - 3
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
3.1.15 Προσοχή. Αποφύγετε τη διέλευση οχημάτων πάνω από το σωλήνα υψηλής
πίεσης.
3.1.16 Προσοχή. ΜΗΝ μετακινείτε το μηχάνημα τραβώντας το σωλήνα υψηλής πίεσης.
3.1.17 Προσοχή. Η ροή υψηλής πίεσης επάνω σε ελαστικά, βαλβίδες ελαστικών και
άλλα εξαρτήματα με πίεση μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αποφύγετε τη χρήση του
κιτ περιστρεφόμενου ακροφυσίου και σε κάθε περίπτωση διατηρείστε κατά το
καθάρισμα μία απόσταση της ροής τουλάχιστον 30 cm.
3.1.18 Προσοχή. Απαγορεύεται η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή μη ειδικών για
το μοντέλο αυτό. Απαγορεύεται να επιφέρετε τροποποιήσεις στο μηχάνημα· η
εκτέλεση τροποποιήσεων ακυρώνει τη Δήλωση Συμμόρφωσης και απαλλάσσει
τον κατασκευαστή από αστικές και ποινικές ευθύνες.
3.1.19 Προσοχή. Μην σκύβετε επάνω από την έξοδο καυσαερίων και μην την αγγίζετε.
(Κίνδυνος εγκαυμάτων).
3.1.20 Προσοχή. Μην ακουμπάτε πολύ ζεστούς σιγαστήρες, κυλίνδρους ή πτερύγια
ψύξης. (Κίνδυνος εγκαυμάτων).
3.2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
3.2.1 Προσοχή. Όλα τα εξαρτήματα που είναι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ από τον πίδακα νερού.
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
Προσοχή. Η υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει την αναπήδηση εξαρτημάτων, γι’
αυτό πρέπει να φοράτε όλα τα ρούχα και τις προστασίες που είναι κατάλληλες
(PPE) για την ασφάλεια και την ακεραιότητα του χειριστή.
Προσοχή. Κίνδυνος τραυματισμού από την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.
Πριν από τις εργασίες στη συσκευή αποσυνδέστε το βύσμα του σπινθηριστή.
Προσοχή. Λόγω του ότι υπάρχει η πιθανότητα κύλισης προς τα πίσω, πρέπει να
ΚΡΑΤΑΤΕ το πιστόλι γερά όταν τραβάτε το λεβιέ.
Προσοχή. ΤΗΡΕΙΤΕ τις προδιαγραφές του τοπικού οργανισμού παροχής ύδρευσης.
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-79 το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί απ’
ευθείας στο εθνικό δίκτυο παροχής πόσιμου νερού μόνο εφόσον στο σωλήνα
τροφοδοσίας τοποθετηθεί μία διάταξη αντιροής με εκκένωση του νερού τύπου
ΒΑ συμβατή με το πρότυπο ΕΝ 12729. Μπορείτε να παραγγείλετε την συσκευή
αντιροής από τον κατασκευαστή.
Προσοχή. Το νερό που εισέρχεται στις συσκευές αντιροής δεν θεωρείται πόσιμο.
EL
71
-4
EL
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
3.2.7 Προσοχή. Η συντήρηση και/ή επισκευή των ηλεκτρικών τμημάτων ΠΡΕΠΕΙ να
εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
3.2.8 Προσοχή. ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ την υπολειπόμενη πίεση πριν αποσυνδέσετε το σωλήνα
από το μηχάνημα.
3.2.9 Προσοχή. ΕΛΕΓΧΕΤΕ πριν από κάθε χρήση και σε τακτά διαστήματα το σφίξιμο
των βιδών και την καλή κατάσταση των τμημάτων του μηχανήματος, καθώς και
αν υπάρχουν τμήματα σπασμένα ή τα οποία παρουσιάζουν φθορές.
3.2.10 Προσοχή. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ μόνο απορρυπαντικά που είναι συμβατά με τα υλικά
επένδυσης του σωλήνα υψηλής πίεσης / ηλεκτρικού καλωδίου.
3.2.11 Προσοχή. ΚΡΑΤΑΤΕ τα άτομα και τα ζώα σε ελάχιστη απόσταση 15 μ.
3.2.12 Προσοχή. Το παρόν μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με
απορρυπαντικά τα οποία παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
Η χρήση διαφορετικών απορρυπαντικών ή χημικών προϊόντων μπορεί να έχει
αρνητική επίπτωση στην ασφάλειά του.
3.2.13 Προσοχή. Αποφύγετε την επαφή του απορρυπαντικού με το δέρμα, ιδιαίτερα
με τα μάτια! Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεβγάλτε με καθαρό νερό και
ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή!
3.2.14 Προσοχή. Οι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα ρακόρ και οι συνδέσεις είναι σημαντικά
στοιχεία για την ασφάλεια της μηχανής. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σωλήνες
υψηλής πίεσης, ρακόρ και συνδέσμους συνιστώμενους από τον κατασκευαστή.
3.2.15 Προσοχή. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της μηχανής, χρησιμοποιείτε μόνο
γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή ή εγκεκριμένα από τον ίδιο.
3.2.16 Προσοχή. Τοποθετήστε το κιτ καθαρισμού σωληνώσεων μέχρι την κόκκινη
εγκοπή πριν ανάψετε το μηχάνημα.
3.2.17 Προσοχή. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μόνο του καυσίμου που αναφέρεται στις
οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλων καυσίμων υφίσταται
κίνδυνος έκρηξης.
Στην περίπτωση βενζινοκίνητων συσκευών, κατά τον εφοδιασμό με καύσιμο
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το καύσιμο να μην έρχεται σε επαφή με καυτές
επιφάνειες.
3.2.18 Προσοχή. Λάβετε υπόψη τις ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για βενζινοκίνητα
μηχανήματα που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης.
EL
72
EL - 5
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
3.2.19 Προσοχή. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος σε κλειστούς χώρους, πρέπει να
έχετε προβλέψει επαρκή αερισμό και καλή εξαγωγή των καυσαερίων (κίνδυνος
δηλητηρίασης).
Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος σε κλειστούς χώρους, πρέπει να έχετε
προβλέψει επαρκή αερισμό και καλή εξαγωγή των καυσαερίων (κίνδυνος
δηλητηρίασης).
Δεν επιτρέπεται να φράζει η έξοδος καυσαερίων.
Να εξασφαλιστεί ότι δεν εκπέμπονται καυσαέρια κοντά στις εισόδους αέρα.
3.2.20 Προσοχή. Κατά τη μεταφορά της συσκευής ο κινητήρας να είναι απενεργοποιημένος
και η συσκευή να είναι καλά στερεωμένη.
EL
73
-6
EL
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΕΙΚ.1)/ΣΕΛΙΔΑ 3
4.1 Χρήση του εγχειριδίου
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του μηχανήματος, φυλάξτε το
για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση/χρήση. Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας αυτός
που παραχωρεί το μηχάνημα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το
εγχειρίδιο στο νέο ιδιοκτήτη.
4.2Παράδοση
Το μηχάνημα παραδίδεται στο εσωτερικό μιας συσκευασίας από
χαρτόνι, αποσυναρμολογημένο εν μέρει.
Η σύνθεση του εξοπλισμού απεικονίζεται στην εικ. 1.
4.2.1
EL
Συνοδευτικά έντυπα
A1 Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
A2Οδηγίες για την ασφάλεια
A3 Δήλωση συμμόρφωσης
A4 Κανόνες εγγύησης
A5 Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης κινητήρα
4.3 Διάθεση συσκευασίας
Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία δεν μολύνουν το περιβάλλον, ωστόσο πρέπει να ανακυκλώνονται ή να διατίθενται σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα όπου χρησιμοποιείται.
5
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ (ΕΙΚ.2)/ΣΕΛΙΔΑ 4
Προσοχή - κίνδυνος!
Πριν από τις εργασίες στη συσκευή αποσυνδέστε το
βύσμα του σπινθηριστή.
Για τη σειρά συναρμολόγησης δείτε εικ.2.
6.2
Συναρμολόγηση των ταπών εξαέρωσης (όπου προβλέπεται)
Προς αποφυγή διαρροών λαδιού, το μηχάνημα παραδίδεται με τα
στόμια εισαγωγής λαδιού κλειστά με τάπες κόκκινου χρώματος που
πρέπει να αντικατασταθούν με τις τάπες εξαέρωσης που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό.
6.3 Συναρμολόγηση του περιστρεφόμενου ακροφυσίου
(Για τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα).
Το κιτ περιστρεφόμενου ακροφυσίου επιτρέπει την παροχή μιας
μεγαλύτερης ισχύος πλυσίματος.
Η χρήση του περιστρεφόμενου ακροφυσίου μπορεί να συμπέσει με
μία πτώση της πίεσης ίση με το 25% σε σχέση με την πίεση που επιτυγχάνεται με τη ρυθμιζόμενη κεφαλή. Σε κάθε περίπτωση η χρήση
της επιτρέπει την παροχή μιας μεγαλύτερης ισχύος πλυσίματος
χάρη στην περιστροφή της ροής νερού.
6.4Κινητήρας
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΕΙΚ.1)/ΣΕΛΙΔΑ 3
5.1 Προβλεπόμενη χρήση
Το μηχάνημα προορίζεται για ατομική χρήση για τον καθαρισμό οχημάτων,
μηχανημάτων, σκαφών, οικοδομικών εργασιών κλπ., για την αφαίρεση
της επίμονης βρωμιάς με καθαρό νερό και βιοαποικοδομήσιμα χημικά
απορρυπαντικά.
Το πλύσιμο κινητήρων οχημάτων επιτρέπεται μόνον εάν το ακάθαρτο νερό
απορριφθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Θερμοκρασία νερού στην είσοδο: βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
επάνω στο μηχάνημα.
- Πίεση νερού στην είσοδο: min. 0,1MPa - max. 1 MPa.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: μεγαλύτερη από 0°C.
Το μηχάνημα είναι συμβατό με το πρότυπο IEC 60335-1 και IEC 60335-2-79.
5.2Χειριστής
Για τον προσδιορισμό του αρμόδιου χειριστή για την χρήση του
μηχανήματος (επαγγελματική ή μη επαγγελματική) δείτε την εικόνα
που απεικονίζεται στην εικ. 1.
5.3 Κύρια μέρη
B1 - Κινητήρας επιβαλλόμενης ανάφλεξης
B2 - Μειωτής (όπου προβλέπεται)
B3 - Αντλία
B4 - Πιστόλι με ασφάλεια
B5 - Εκτοξευτήρας
B6 - Σωλήνας υψηλής πίεσης
B7 - Τάπες λαδιού (όπου προβλέπεται)
B8 - Ακροφύσια
B9 - Ντεπόζιτο απορρυπαντικού (όπου προβλέπεται)
B10 - Υποδοχή λάστιχου με φίλτρο
5.3.1Εξαρτήματα (εάν προβλέπονται με τον εξοπλισμό - βλέπε εικ.1)
C1
C2
Εργαλείο καθαρισμού κεφαλής C3
Κιτ περιστρεφόμενου ακροφυσίου C4
Μάνικα
Βίδες
5.4 Διατάξεις ασφαλείας
Προσοχή - κίνδυνος!
Μην επεμβαίνετε και μην αλλάζετε τη διακρίβωση
της βαλβίδας ασφαλείας.
- Βαλβίδα ασφαλείας και/ή περιοριστής πίεσης.
Η βαλβίδα ασφαλείας είναι και περιοριστής πίεσης. Όταν κλείνει
το πιστόλι, η βαλβίδα ανοίγει και το νερό ανακυκλοφορεί από την
αναρρόφηση της αντλίας ή εκκενώνεται στο έδαφος.
- Θερμοστατική βαλβίδα (D1 όπου προβλέπεται)
Εάν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τη θερμοκρασία που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, η θερμοστατική βαλβίδα εκκενώνει το
ζεστό νερό και αναρροφά μία ποσότητα κρύου νερού ίση με το νερό
που εκκενώθηκε μέχρι να αποκατασταθεί η σωστή θερμοκρασία.
- Ασφάλεια (D): αποτρέπει την τυχαία ροή του νερού.
74
6
6.1Συναρμολόγηση
Προσοχή - κίνδυνος!
Τηρείτε οπωσδήποτε τις "Υποδείξεις ασφαλείας"!
6.4.1Πριν από την αρχική ενεργοποίηση, διαβάστε τις οδηγίες
χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα και τηρείτε
οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας.
Χρησιμοποιήστε καλώδια και βύσματα με βαθμό προστασίας «IPX5». Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο λαδιού. Το
μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, αν η στάθμη
λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη ”ΜΙΝ”. Αν χρειάζεται,
συμπληρώστε λάδι.
Γεμίζετε το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη βενζίνη. Μη χρησιμοποιείτε μίγμα καυσίμων για 2χρονους κινητήρες.
6.5 Σύνδεση ύδρευσης
Προσοχή - κίνδυνος!
Πρέπει να γίνεται αναρρόφηση μόνο φιλτραρισμένου
ή καθαρού νερού. Η βρύση παροχής νερού πρέπει να εξασφαλίζει παροχή ίση με την ικανότητα της αντλίας.
Τοποθετήστε το μηχάνημα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δίκτυο
παροχής ύδρευσης.
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Στόμια σύνδεσης
l Έξοδος νερού (OUTLET)
n Είσοδος νερού με φίλτρο (INLET)
Σύνδεση στο εθνικό δίκτυο ύδρευσης
Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί απ’ ευθείας στο εθνικό δίκτυο
παροχής πόσιμου νερού μόνο εφόσον στο σωλήνα τροφοδοσίας τοποθετηθεί μία διάταξη αντιροής με εκκένωση του νερού
συμβατή με τους ισχύοντες κανονισμούς. Βεβαιωθείτε ότι το
σωλήνας είναι τουλάχιστον Ø 13 mm, ότι είναι ενισχυμένος και
ότι δεν έχει ένα μήκος μεγαλύτερο από 25 m.
Αναρρόφηση νερού από ανοιχτά δοχεία
1) Βιδώστε το σωλήνα αναρρόφησης με το φίλτρο στην είσοδο
του νερού (INLET) και βυθίστε τον στον πάτο του δοχείου.
2) Εξαερώστε το μηχάνημα:
α) Ξεβιδώστε τον εκτοξευτήρα.
β) Θέστε σε εκκίνηση το μηχάνημα και ανοίξτε το πιστόλι μέχρι
που να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στο νερό που βγαίνει.
3) Σβήστε το μηχάνημα και ξαναβιδώστε τον εκτοξευτήρα.
Σημείωση: το μέγιστο ύψος αναρρόφησης είναι 0,5 m. Συνιστάται
να γεμίσετε το σωλήνα αναρρόφησης πριν από τη χρήση.
EL - 7
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
7
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΕΙΚ.3)/ΣΕΛΙΔΑ 5
8.6 Ανεφοριασμός και χρήση του απορρυπαντικού
Το απορρυπαντικό πρέπει να παρέχεται με τα εξαρτήματα και σύμφωνα με τους τρόπους που προβλέπονται στο σημείο 7.3.
Η χρήση ενός σωλήνα υψηλής πίεσης με μεγαλύτερο μήκος από τον
αρχικό που παρέχεται με το μηχάνημα ή η χρήση μιας προέκτασης πρόσθετου σωλήνα μπορεί να μειώσει ή να σταματήσει εντελώς την αναρρόφηση του απορρυπαντικού από το ντεπόζιτο (όπου προβλέπεται).
Γεμίστε το ντεπόζιτο (B6) με απορρυπαντικό υψηλής βιοαποικοδόμησης.
7.1 Ρύθμιση της κεφαλής (όπου προβλέπεται)
Χρησιμοποιήστε την κεφαλή (E) για να ρυθμίσετε τη ροή του νερού.
7.2 Ρύθμιση παροχής απορρυπαντικού
Για να χορηγήσετε το απορρυπαντικό στη σωστή πίεση, θέστε την
κεφαλή (E) (όπου προβλέπεται) στη θέση " " ή συναρμολογήστε το κιτ
καθαρισμού (C13) (όπου προβλέπεται) όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή (F) για να δοσολογήσετε την ποσότητα
απορρυπαντικού που θα χορηγήσετε (όπου προβλέπεται).
7.3 Ρύθμιση πίεσης λειτουργίας (όπου προβλέπεται)
8.7 Συμβουλές για τη σωστή πλύση
Διαλύστε τη βρωμιά τοποθετώντας επάνω στην στεγνή επιφάνεια
το απορρυπαντικό. Επάνω στις κάθετες επιφάνειες ενεργείτε από
κάτω προς τα πάνω. Αφήστε να ενεργήσει για 1÷2 λεπτά, χωρίς να
αφήσετε όμως να στεγνώσει η επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε με τη
ροή υψηλής πίεσης σε μία απόσταση μεγαλύτερη από 30 cm, αρχίζοντας από κάτω. Φροντίστε ώστε τα νερά από το ξέβγαλμα να μην
τρέχουν επάνω στις επιφάνειες που δεν έχουν πλυθεί.
Σε ορισμένες περιπτώσεις για να αφαιρέσετε την ακαθαρσία είναι
απαραίτητη η μηχανική δράση των βουρτσών πλυσίματος.
Η υψηλή πίεση δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για ένα καλό πλύσιμο, καθώς μπορεί να καταστρέψει ορισμένες επιφάνειες, Συνιστάται
να αποφεύγετε τη χρήση της ροής ακίδας της ρυθμιζόμενης κεφαλής και τη χρήση του περιστρεφόμενου ακροφυσίου επάνω σε
ευαίσθητα και βαμμένα μέρη και επάνω σε εξαρτήματα με πίεση
(π.χ. ελαστικά, βαλβίδες φουσκώματος...)
Μια καλή πλυστική δράση εξαρτάται κατά ίση αναλογία από την
πίεση και από τον όγκο του νερού.
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή (G) για να αλλάξετε την πίεση λειτουργίας. Η πίεση αναφέρεται στο μανόμετρο (εάν υπάρχει).
8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΙΚ.4)/ΣΕΛΙΔΑ 5
8.1Χειριστήρια
- Διάταξη εκκίνησης (H).
Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του
κατασκευαστή του κινητήρα.
- Μοχλός εντολής ροής νερού (I).
Προσοχή - κίνδυνος!
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί τοποθετημένο σε μία
ασφαλή και σταθερή επίπεδη επιφάνεια, όπως φαίνεται στην εικ.4.
8.2Εκκίνηση (βλέπε εικ. 4)
Ανοίξτε εντελώς τη βρύση του δικτύου υδροδότησης.
2) Αποσυνδέστε την ασφάλεια (D).
3) Κρατήστε το πιστόλι ανοιχτό για μερικά δευτερόλεπτα και θέστε
τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού
του κατασκευαστή του κινητήρα.
9
Προσοχή - κίνδυνος!
Πριν να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται κατάλληλα με νερό, η χρήση του
χωρίς νερό καταστρέφει το μηχάνημα, κατά τη λειτουργία
του μην καλύπτετε τις γρίλιες αερισμού.
Για να μην προκληθούν φθορές στο μηχάνημα αποφύγετε
τη λειτουργία του χωρίς νερό και ελέγχετε ότι το μηχάνημα
είναι πάντα κατάλληλα τροφοδοτημένο με νερό.
8.3Σταμάτημα
1) Πιέστε το μοχλό ρύθμισης του κινητήρα στη θέση "STOP" ώσπου
να ακινητοποιηθεί ο κινητήρας και κλείστε τον κρουνό καυσίμων.
2) Ανοίξτε το πιστόλι και εκκενώστε την πίεση στο εσωτερικό των
σωληνώσεων.
3) Εισάγετε την ασφάλεια (D).
Προσοχή - κίνδυνος!
Κίνδυνος τραυματισμού από την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. Πριν από τις εργασίες στη συσκευή
αποσυνδέστε το βύσμα του σπινθηριστή.
Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων! Μην ακουμπάτε πολύ
ζεστούς σιγαστήρες, κυλίνδρους ή πτερύγια ψύξης.
9.1 Καθαρισμός της κεφαλής
1) Αποσυναρμολογήστε τον εκτοξευτήρα από το πιστόλι.
2) Απομακρύνετε την ακαθαρσία από την οπή της κεφαλής με το
εργαλείο (C1).
9.2 Καθαρισμός του φίλτρου
Ελέγξτε το φίλτρο αναρρόφησης (L) και το φίλτρο απορρυπαντικού
(όπου προβλέπεται) πριν από κάθε χρήση και, σε περίπτωση που
είναι απαραίτητο, προχωρήστε στο καθάρισμα όπως αναφέρεται.
8.4Επανεκκίνηση
1) Αποσυνδέστε την ασφάλεια (D).
2) Ανοίξτε το πιστόλι και αφήστε να εκκενωθεί ο αέρας που υπάρχει
στο εσωτερικό των σωληνώσεων.
3) Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή του κινητήρα.
8.5 Θέση εκτός λειτουργίας
1) Κλείστε τη βρύση του νερού.
2) Εκκενώστε την υπολειπόμενη πίεση από το πιστόλι μέχρι να βγει
όλο το νερό από το μηχάνημα.
3) Πιέστε το μοχλό ρύθμισης του κινητήρα στη θέση "STOP" ώσπου
να ακινητοποιηθεί ο κινητήρας και κλείστε τον κρουνό καυσίμων.
4) Βγάλτε το φις από τους σπινθηριστές.
5) Αδειάστε και πλύνετε το ντεπόζιτο απορρυπαντικού στο τέλος της
εργασίας. Για το πλύσιμο του ντεπόζιτου χρησιμοποιείστε καθαρό
νερό στη θέση του απορρυπαντικού.
6) Εισάγετε την ασφάλεια (D) του πιστολιού.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΕΙΚ.5)/ΣΕΛΙΔΑ 6
Όλες οι επεμβάσεις συντήρησης που δεν περιλαμβάνονται στο
παρόν κεφάλαιο πρέπει να γίνονται σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο
πώλησης και Τεχνικής Υποστήριξης.
9.3 Απεμπλοκή κινητήρα (όπου προβλέπεται)
Σε περίπτωση παρατεταμένων στάσεων, αλατούχα ιζήματα μπορούν να προκαλέσουν την εμπλοκή του κινητήρα. Για να ξεμπλοκάρετε τον κινητήρα γυρίστε τον άξονα του κινητήρα με το εργαλείο
(M).
9.4 Συμπλήρωση λαδιού (όπου προβλέπεται)
Συμπληρώστε με λάδι από την οπή εισαγωγής μέχρι να επαναφέρετε τη
σωστή στάθμη.
Για τα χαρακτηριστικά του λαδιού δείτε τον πίνακα “Τεχνικά Στοιχεία”.
Συνιστάται η αντικατάσταση του λαδιού κάθε 500 ώρες χρήσης.
9.5Φύλαξη
Πριν από τη χειμερινή αποθήκευση, βάλτε το μηχάνημα να λειτουργήσει με μη επιθετικό και μη τοξικό αντιπαγωτικό υγρό.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος και προστατευόμενο
από τον παγετό.
10 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΕΙΚ.5)/ΣΕΛΙΔΑ 6
Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα όπως προβλέπεται στην εικ. 5.
Μεταφέρετε το μηχάνημα όπως προβλέπεται στην εικ. 5.
EL
75
-8
EL
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ
Προβλήματα
Η αντλία δεν φθάνει την καθορισμένη
πίεση
EL
Η αντλία έχει απότομες αλλαγές πίεσης
Απώλειες νερού
Θόρυβος
Διαρροές λαδιού
Δεν αναρροφά απορρυπαντικό
Βγαίνει νερό από τη θερμοστατική
βαλβίδα
ΜΟΝΤΕΛΟ
76
Πιθανές αιτίες
Λύσεις
Έχει φθαρεί το ακροφύσιο
Φίλτρο νερού ακάθαρτο
Ανεπαρκής τροφοδοσία νερού
Αναρρόφηση αέρα
Αντικαταστήστε το ακροφύσιο
Καθαρίστε το φίλτρο (L) (εικ.5)
Ανοίξτε πλήρως τη βρύση
Ελέγξτε τα ρακόρ
Σβήστε το μηχάνημα και ενεργοποιήστε το πιστόλι μέχρι να βγει μία
Αέρας στην αντλία
συνεχής ροή. Θέστε και πάλι σε εκκίνηση.
Κεφαλή ρυθμισμένη όχι σωστά
Θέστε την κεφαλή (E) στη θέση (+) (εικ.3)
Επέμβαση θερμοστατικής βαλβίδας
Περιμένετε την επαναφορά της σωστής θερμοκρασίας του νερού
Ύψος αναρρόφησης από ανοιχτό δοχείο μεγαλύτερο από 0,5 m Μειώστε το ύψος αναρρόφησης
Αναρρόφηση νερού από εξωτερικό ντεπόζιτο
Συνδέστε το μηχάνημα στο δίκτυο ύδρευσης
Θερμοκρασία νερού στην είσοδο υπερβολικά υψηλή
Μειώστε τη θερμοκρασία
Ακροφύσιο βουλωμένο
Καθαρίστε το ακροφύσιο (εικ.5)
Φίλτρο αναρρόφησης (L) βρώμικο
Καθαρίστε το φίλτρο (L) (εικ.5)
Αντικαταστήστε τις φλάντζες σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Οι φλάντζες στεγανότητας έχουν φθαρεί
Τεχνικής Υποστήριξης
Επέμβαση βαλβίδας ασφαλείας με ελεύθερη εκκένωση
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Θερμοκρασία νερού υπερβολικά υψηλή
Μειώστε τη θερμοκρασία (βλέπε τεχνικά στοιχεία)
Οι φλάντζες στεγανότητας έχουν φθαρεί
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Θέση ρυθμιζόμενης κεφαλής σε υψηλή πίεση
Τοποθετήστε την κεφαλή (E) σε θέση " " (εικ.3)
Πολύ πυκνό απορρυπαντικό
Αραιώστε με νερό
Χρήση προεκτάσεων σωλήνα υψηλής πίεσης
Αποκαταστήστε τον αρχικό σωλήνα
Ξεβγάλτε με καθαρό νερό και εξαλείψτε ενδεχόμενα τσακίσματα. Εάν
Κύκλωμα απορρυπαντικού με σχηματισμό κρούστας ή με τσατο πρόβλημα επιμένει συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο
κίσματα
Τεχνικής Υποστήριξης
Η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό της κεφαλής έχει
υπερβεί τη μέγιστη τιμή που υποδεικνύεται στην πινακίδα
δεδομένων
Μην διακόπτετε, με τη μηχανή σε λειτουργία, τη ροή νερού για μία
περίοδο μεγαλύτερη από 5 λεπτά.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
EL - 9
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
12 ΠΏΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΤΕ ΖΗΜΙΆ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση του μηχανήματος για το πλύσιμο των ελαστικών μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα ελαστικά και να καταστεί επικίνδυνη.
Μην στρέφετε τη ροή υψηλής πίεσης απ’ ευθείας επάνω στο ελαστικό.
Χρησιμοποιείτε πάντα το μηχάνημα στην πιο χαμηλή πίεση όταν κάνετε χειρισμούς καθαρισμού κοντά στις ρόδες και τα ελαστικά.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον “Εκτοξευτήρα τούρμπο” για να πλένετε ένα οποιοδήποτε μέρος του οχήματος.
Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το μέρος: “8.7 Συμβουλές για τη σωστή πλύση”.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Εμείς η Annovi Reverberi S.p.A., Μοντενα, Iταλία, δηλώνουμε ότι το(τα) ακόλουθο(α) μηχάνημα(τα) AR Blue Clean:
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Ονομασία του μηχανήματος
Αρ. μοντέλου
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Απορροφούμενη ισχύς
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
είναι συμβατό(ά) με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, 2014/35/EE, 2011/65/ΕΕ, 2012/19/ΕΕ, 2014/30/EE, 2000/14/ΕΚ (Ν. Δ/μα Ιταλίας 262/2002).
και παράγεται(ονται) σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ή τα παρακάτω τυποποιημένα έγγραφα:
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 60704-1, EN 62233, EN 50581
Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για τη χορήγηση του τεχνικού φακέλου: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Μοντενα, Iταλία,
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης η οποία απαιτείται από την οδηγία 2000/14/ΕΚ έχει εκτελεστεί σύμφωνα με το Παράρτημα V
Αρ. μοντέλου
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος: 103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Ημερομηνία : 19.07.2016
ΜΟΝΤΕΝΑ (I)
Stefano Reverberi
Managing Director
Εγγύηση
Η ισχύς της εγγύησης ρυθμίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα στην οποία διακινείται η εμπορία του προϊόντος (εκτός εάν οριστεί
διαφορετικά από τον παραγωγό).
Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό λόγω της ποιότητας των υλικών, λόγω κατασκευής ή λόγω μη συμμόρφωσης κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης
ο κατασκευαστής εγγυάται την αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών, προνοεί για την επισκευή των προϊόντων εάν η φθορά είναι λογική ή για την
αντικατάστασή τους.
Η εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε συνήθη φθορά (βαλβίδα, έμβολο, παρέμβυσμα νερού, παρέμβυσμα λαδιού, ελατήρια, δακτύλιους
OR, εξαρτήματα όπως σωλήνας, πιστόλι, βούρτσες, ρόδες, κλπ.)
Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα τα οποία προκαλούνται από ή προκύπτουν από:
- ανάρμοστη χρήση, μη επιτρεπτή χρήση, αμέλεια,
- ενοικίαση ή επαγγελματική χρήση εφόσον το προϊόν έχει πωληθεί για οικιακή χρήση,
- μη τήρηση των κανόνων συντήρησης που προβλέπονται στο σχετικό βιβλίο,
- επισκευές που έχουν εκτελεστεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή κέντρα υποστήριξης,
- χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων,
- ζημιές προκαλούμενες από την μεταφορά, από ξένα αντικείμενα ή ουσίες, ατύχημα,
- προβλήματα αποθήκευσης ή αποθεματοποίησης.
Για την ενεργοποίηση της εγγύησης είναι απαραίτητη η επίδειξη της απόδειξης αγοράς.
Για υποστήριξη, Σελίδα: 285.
Για υποστήριξη σχετικά με τον κινητήρα HONDA επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις
Honda: www.engines.honda.com
EL
77
- 10
EL
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Τεχνικά Στοιχεία
EL
Τεχνικά στοιχεία
Μονάδες
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Παροχή
Μέγιστη παροχή
Πίεση
Μέγιστη πίεση
Ισχύς
Μέγιστη Θερμοκρασία τροφοδοσίας
Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας
Δύναμη ανάκρουσης του πιστολιού στη μέγιστη πίεση
Τύπος λαδιού αντλίας
Κινητήρας μοντέλο
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Ονομ. ισχύς στις 3600 σ.α.λ.
Στροφές λειτουργίας
Δεξαμενή καυσίμων
Καύσιμα
Στάθμη ακουστικής πίεσης LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Κραδασμοί της συσκευής (K = 1 m/s2):
Βάρος
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
Honda GX 160,
μονοκύλινδρος, 4-χρονος μονοκύλινδρος, 4-χρονος μονοκύλινδρος, 4-χρονος μονοκύλινδρος, 4-χρονος
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
βενζίνη, αμόλυβδη βενζίνη, αμόλυβδη βενζίνη, αμόλυβδη βενζίνη, αμόλυβδη
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων!
78
EL - 11
ESPAÑOL
1 INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD
1.1 La máquina que ha adquirido es un producto tecnológicamente muy avanzado, realizado
por uno de los mayores expertos europeos en la fabricación de hidrolimpiadoras de alta
presión. Hemos redactado este documento para que usted pueda sacarle el máximo
rendimiento a la máquina: léalo atentamente y siga las instrucciones cada vez que la
utilice. Durante la conexión, el uso y el mantenimiento de la máquina, tome todas las
precauciones posibles para proteger su propia integridad física y la de cualquier otra
persona que se encuentre en las inmediaciones. Es fundamental leer atentamente y
respetar las normas de seguridad, ya que su inobservancia puede crear riesgos para la
salud y seguridad de las personas o provocar daños económicos.
2 SEÑALES DE INFORMACIÓN
2.1 Respetar las disposiciones indicadas en las señales, las placas y los símbolos aplicados
a la máquina e incluidas en estas instrucciones.
Tanto en la máquina como en este manual de instrucciones aparecen solo los símbolos
correspondientes a la máquina comprada. Verificar que las placas y los símbolos
aplicados a la máquina siempre estén íntegros y que sean perfectamente legibles; de
no ser así, sustituirlos sin modificar su posición original.
Atención: peligro
Leer atentamente estas instrucciones antes de usar el equipo.
Icono E2 (si el símbolo aparece en la fig. 1). Indica que la máquina se destina a un
uso profesional, es decir, a personas que tienen los conocimientos técnicos, normativos
y legales, la experiencia y la capacidad para llevar a cabo las actividades necesarias para
utilizar y hacer el mantenimiento de la máquina. La presente máquina no deberá ser
utilizada por personas (incluidos los niños) con capacidades psicofísicas o sensoriales
reducidas o que no dispongan de la experiencia y los conocimientos necesarios.
Icono E3 (si el símbolo aparece en la fig. 1). Indica que la máquina está destinada a un
uso no profesional (doméstico). Puede ser utilizada por personas con capacidades
psicofísicas o sensoriales reducidas, o que no dispongan de la experiencia y los conocimientos
necesarios, siempre que estén supervisados o que hayan recibido instrucciones sobre el uso
seguro de la máquina y que comprendan los riesgos que este uso conlleva.
Órganos en movimiento. No tocar.
ES
79
-1
ES
ESPAÑOL
¡Peligro de quemaduras! Precaución con los módulos eléctricos.
¡Peligro de intoxicación! No se deben respirar los gases de escape.
0 Posición de interruptor apagado
I Posición de interruptor encendido
Nivel de potencia acústica garantizado
Prohibición: le indica al usuario que es posible que las normas nacionales prohíban
la conexión del producto a la red de abastecimiento de agua potable.
ES
Señal de peligro: le indica al usuario que no dirija el chorro de agua hacia
personas, animales, equipos eléctricos ni contra el producto mismo.
Este producto lleva aislamiento de Clase II, lo que significa que está equipado con
un aislamiento reforzado o doble (solo si el símbolo está presente en la máquina).
Este producto lleva aislamiento de Clase I, lo que significa que está equipado con un
conductor de protección de puesta a tierra (solo si el símbolo está presente en la máquina).
Este producto cumple con las directivas europeas aplicables en la materia.
Icono E1. Indica que la máquina no se puede eliminar como residuo urbano; se le
puede entregar al distribuidor al comprar una máquina nueva. Las partes eléctricas y
electrónicas que constituyen la máquina no deben reutilizarse para usos impropios,
dada la presencia de sustancias nocivas para la salud.
Llevar auriculares de protección.
Llevar máscara de protección.
Llevar equipos de protección respiratoria.
Llevar guantes de protección.
80
ES - 2
ESPAÑOL
Llevar calzado de seguridad.
Llevar ropa de protección.
ES
ES
81
-3
ESPAÑOL
3 NORMAS DE SEGURIDAD / RIESGOS RESIDUALES
3.1 ADVERTENCIAS: OPERACIONES QUE NO DEBEN EFECTUARSE
3.1.1 Atención. NO permitir que los niños utilicen la máquina y vigilarlos para impedir
que jueguen con ella.
3.1.2 Atención. Los chorros a presión pueden ser peligrosos si se utilizan de modo
impropio.
3.1.3 Atención. NO utilizar la máquina con fluidos inflamables, tóxicos o cuyas
características sean incompatibles con el correcto funcionamiento de dicha
máquina.Está prohibido utilizar la máquina en atmósferas potencialmente
inflamables o explosivas.
3.1.4 Atención. PELIGRO DE EXPLOSIÓN. NO rociar líquidos inflamables.
3.1.5 Atención. NO dirigir el chorro de agua hacia personas o animales.
3.1.6 Atención. NO dirigir el chorro de agua hacia la máquina misma o sus componentes
eléctricos ni hacia otros equipos eléctricos.
3.1.7 Atención. NO utilizar la máquina en el radio en que se encuentren personas
desprovistas de ropa de protección.
3.1.8 Atención. NO dirigir el chorro contra sí mismo ni contra otras personas para
limpiar ropa o calzado.
3.1.9 Atención. NO utilizar la máquina al aire libre en caso de lluvia.
3.1.10 Atención. La máquina NO puede ser accionada por niños, personas discapacitadas
o personas que no hayan leído y comprendido las instrucciones.
3.1.11 Atención. NO bloquear el gatillo de la pistola en la posición de funcionamiento.
3.1.12 Atención. Comprobar que la máquina lleve la placa de datos; en caso contrario,
informar al distribuidor. Las máquinas desprovistas de placa NO deben utilizarse,
ya que se desconocen sus datos y características y, por tanto, son potencialmente
peligrosas.
3.1.13 Atención. NO alterar ni modificar la calibración de la válvula de regulación ni de
los dispositivos de seguridad.
3.1.14 Atención. NO modificar el diámetro original del chorro de la boquilla.
3.1.15 Atención. Evítese el tránsito de vehículos sobre el tubo de alta presión.
3.1.16 Atención. NO desplazar la máquina tirando del tubo de alta presión.
ES
82
ES - 4
ESPAÑOL
3.1.17 Atención. Puede ser peligroso aplicar el chorro de alta presión sobre neumáticos,
válvulas de neumáticos y otros componentes bajo presión. No usar el kit de la
boquilla giratoria y, en cualquier caso, mantener el chorro a una distancia de 30
cm como mínimo durante la limpieza.
3.1.18 Atención. Está prohibido utilizar accesorios no originales o no específicos para el
modelo. Está prohibido modificar la máquina; la realización de modificaciones
invalida la declaración de conformidad y exime al fabricante de responsabilidades
civiles y penales.
3.1.19 Atención. No doble ni agarre por el orificio de gas de escape. (Peligro de
quemaduras).
3.1.20 Atención. No toque el amortiguador de sonido, los cilindros o las costillas de
ventilación estando calientes. (Peligro de quemaduras).
3.2 ADVERTENCIAS: OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE
3.2.1 Atención. Todos los componentes conductores de corriente DEBEN ESTAR
PROTEGIDOS contra el chorro de agua.
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
Atención. La alta presión puede provocar el rebote de piezas. Usar todas
las prendas y protecciones (EPI) necesarias para garantizar la seguridad y la
integridad física del operador.
Atención. Riesgo de lesiones causadas por el arranque involuntario del aparato.
Antes de realizar trabajos en el aparato extraer el conector de bujías.
Atención. Se debe EMPUÑAR la pistola firmemente al accionar el gatillo, a causa
de la fuerza de retroceso.
Atención. RESPETAR las disposiciones establecidas por el ente local de abastecimiento
de agua potable. Según la norma IEC 60335-2-79, la máquina se puede conectar
directamente a la red pública de distribución de agua potable solo si en la tubería
de alimentación está instalado un dispositivo de protección contra el reflujo con
zona de presión reducida de tipo BA, de conformidad con la norma EN 12729.
El dispositivo de protección contra el reflujo se le puede pedir al fabricante.
Atención. El agua que refluye a los dispositivos de protección contra el reflujo no
se considera potable.
Atención. El mantenimiento y la reparación de componentes eléctricos DEBEN
ser efectuados por personal cualificado.
Atención. DESCARGAR la presión residual antes de desconectar el tubo de la máquina.
ES
83
-5
ES
ESPAÑOL
3.2.9 Atención. Antes de cada uso y periódicamente, COMPROBAR el apriete de los
tornillos y el buen estado de los componentes de la máquina. Comprobar si hay
piezas rotas o desgastadas.
3.2.10 Atención. UTILIZAR solo detergentes compatibles con los materiales de
revestimiento del tubo de alta presión / cable eléctrico.
3.2.11 Atención. Las personas y los animales DEBEN PERMANECER a una distancia
mínima de 15 m.
3.2.12 Atención. Esta máquina ha sido diseñada para usarse con los detergentes
suministrados o recomendados por el fabricante. El uso de detergentes o
productos químicos diferentes puede perjudicar su seguridad.
3.2.13 Atención. Evitar que el detergente entre en contacto con la piel ¡y especialmente
con los ojos! ¡En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y
solicitar asistencia médica inmediatamente!
3.2.14 Atención. Los tubos de alta presión, los racores y las juntas son importantes para
la seguridad de la máquina. Utilizar exclusivamente tubos de alta presión, juntas
y racores recomendados por el fabricante.
3.2.15 Atención. Para garantizar la seguridad de la máquina, utilizar solo recambios
originales o aprobados por el fabricante.
3.2.16 Atención. Introducir el kit de limpieza de tuberías hasta la muesca roja antes de
encender la máquina.
3.2.17 Atención. Sólo se debe utilizar el combustible indicado en el manual de
instrucciones. Si el combustible no es adecuado se corre peligro de explosión.
En el caso de aparatos a gasolina, al repostar se debe evitar que caiga
combustible sobre superficies calientes.
3.2.18 Atención. Observar las indicaciones de seguridad especiales del manual de
instrucciones para aparatos a gasolina.
3.2.19 Atención. Si el funcionamiento del aparato se produce en locales cerrados, es
necesario que éstos cuenten con suficiente ventilación y buena salida de los
gases de escape (peligro de intoxicación).
El orificio de gas de escape no debe cerrarse.
Se debe asegurar de que no haya emisiones de gases de escape cerca de las
entradas de aire.
3.2.20 Atención. Al transportar el aparato se debe parar el motor y fijar el aparato de
forma segura.
ES
84
ES - 6
ESPAÑOL
4
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL (FIG. 1)/PÁGINA 3
6
El presente manual es parte integrante de la máquina y debe guardarse para poder consultarlo en el futuro. Leerlo atentamente antes
de la instalación y el uso. En caso de cambio de propiedad, el vendedor tiene la obligación de entregar este manual al nuevo propietario.
4.2Entrega
La máquina se entrega parcialmente desmontada dentro de un
embalaje de cartón.
Las piezas que componen el suministro se ilustran en la fig. 1.
4.2.1
Documentación adjunta
A1
A2
A3
A4
A5
Manual de uso y mantenimiento
Instrucciones sobre seguridad
Declaración de conformidad
Normas de garantía
Manual de uso y mantenimiento del motor
4.3 Eliminación/reciclaje de los embalajes
Los materiales que forman el embalaje no son contaminantes para
el medio ambiente; sin embargo, se deben reciclar o eliminar de
conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza.
5
INFORMACIÓN TÉCNICA (FIG. 1)/PÁGINA 3
5.1 Uso previsto
La máquina se dirige a particulares y se destina a la limpieza de vehículos,
máquinas, barcos, obras de albañilería, etc., a fin de eliminar la suciedad
difícil con agua limpia y detergentes químicos biodegradables.
Está permitido lavar motores de vehículos únicamente a condición de que
el agua sucia se elimine de conformidad con las normas vigentes.
- Temperatura del agua entrante: véase la placa de datos de la máquina.
- Presión del agua entrante: mín. 0,1 MPa - máx. 1 MPa.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: superior a 0 °C.
La máquina cumple con lo establecido por las normas IEC 60335-1 e IEC
60335-2-79.
5.2Operador
Para identificar al tipo de operador encargado de utilizar la máquina
(profesional o no profesional), consultar el icono que aparece en la fig. 1.
5.3 Elementos principales
B1 - Motor de explosión
B2 - Reductor (si está previsto)
B3 - Bomba
B4 - Pistola con seguro
B5 - Lanza
B6 - Tubo de alta presión
B7 - Tapones de aceite (si están previstos)
B8 - Boquillas
B9 - Depósito de detergente (si está previsto)
B10 - Portagoma con filtro
5.3.1Accesorios (si están previstos en la entrega, véase la fig. 1)
C1
C2
Herr. de limpieza de la boquilla C3
Kit de boquilla giratoria
C4
Mango
Tornillería
5.4 Dispositivos de seguridad
Atención: ¡peligro!
INSTALACIÓN (FIG. 2)/PÁGINA 4
6.1Montaje
4.1 Uso del manual
No alterar ni modificar la calibración de la válvula
de seguridad.
- Válvula de seguridad y/o limitadora de presión.
La válvula de seguridad también es una válvula limitadora de presión.
Cuando se cierra la pistola, la válvula se abre y el agua se recircula desde
la boca de aspiración de la bomba o bien se descarga hacia el suelo.
- Válvula termostática (D1 si está prevista)
Si la temperatura del agua supera el valor previsto por el fabricante, la
válvula termostática descarga el agua caliente y aspira una cantidad de
agua fría igual a la cantidad de agua descargada hasta que se restablezca la temperatura correcta.
- Seguro (D): impide que salga accidentalmente un chorro de agua.
Atención: ¡peligro!
Antes de realizar trabajos en el aparato extraer el conector de bujías.
Consultar la secuencia de montaje en la fig. 2.
6.2
Montaje de los tapones de desahogo (si está previsto)
Para evitar pérdidas de aceite, la máquina se entrega con las bocas de
introducción de aceite cerradas con tapones de color rojo, que deben ser
sustituidos con los tapones de desahogo incluidos en el equipamiento.
6.3 Montaje de la boquilla giratoria
(Para los modelos que la llevan).
El kit de la boquilla giratoria proporciona una mayor potencia de lavado.
El uso de la boquilla giratoria puede coincidir con una caída de la presión del 25 % respecto de la presión obtenida con la boquilla regulable.
Aun así, su uso permite suministrar una mayor potencia de lavado
gracias al efecto giratorio que transmite al chorro de agua.
6.4Motor
Atención: ¡peligro!
¡Siga las indicaciones del apartado de "Indicaciones
de seguridad!
6.4.1Antes de usar el aparato lea las instrucciones del fabricante del motor, y preste especial atención a las indicaciones de seguridad.
Compruebe el nivel de aceite del motor. No use el aparato
si el nivel de aceite se encuentra bajo "MIN". Si es necesario
rellene con aceite.
Rellene el depósito de combustible con gasolina sin
plomo. No use ninguna mezcla de dos ciclos.
6.5 Conexión al suministro de agua
Atención: ¡peligro!
Aspirar solamente agua filtrada o limpia. La llave
de paso del suministro de agua debe garantizar un caudal
equivalente al caudal de la bomba.
Colocar la máquina lo más cerca posible de la red de suministro de agua.
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Bocas de conexión
l Salida de agua (OUTLET)
n Entrada de agua con filtro (INLET)
Conexión a la red de suministro de agua potable
La máquina solamente se puede conectar a la red pública
de distribución de agua si en la tubería de alimentación
se instala un dispositivo de protección contra el reflujo
con zona de presión reducida conforme con lo dispuesto
por las normas vigentes. Comprobar que la tubería tenga
como mínimo 13 mm de diámetro, que esté reforzada y
que no mida más de 25 m de largo.
Aspiración de agua desde contenedores abiertos
1) Enroscar el tubo de aspiración con el filtro en la entrada
de agua (INLET) y sumergirlo a fondo en el contenedor.
2) Purgar el aire de la máquina:
a) desatornillar la lanza;
b) poner en marcha la máquina y accionar la pistola hasta
que el agua salga sin burbujas de aire.
3) Apagar la máquina y volver a enroscar la lanza.
Nota: La altura máxima de aspiración es de 0,5 m. Se recomienda llenar el tubo de aspiración antes del uso.
ES
85
-7
ES
ESPAÑOL
7
AJUSTES (FIG. 3)/PÁGINA 5
8.7 Consejos para efectuar un lavado correcto
Disolver la suciedad aplicando el detergente sobre la superficie
seca.
En las superficies verticales, trabajar de abajo arriba. Dejar que la
mezcla actúe durante 1÷2 minutos, sin permitir que la superficie se
seque. Aplicar el chorro a alta presión desde una distancia superior
a 30 cm, comenzando por abajo. Evitar que el agua de enjuague se
escurra por las superficies no lavadas.
En algunos casos, para eliminar la suciedad se requiere la acción
mecánica de los cepillos de lavado.
La presión alta no es siempre la mejor solución para efectuar un
buen lavado, ya que puede dañar algunas superficies. Se aconseja
evitar el uso del chorro concentrado de la boquilla regulable y el
uso de la boquilla giratoria sobre zonas delicadas, pintura y componentes bajo presión (p. ej.: neumáticos, válvulas de inflado, etc.).
Una acción de lavado eficaz depende en igual medida de la presión
y del volumen de agua.
7.1 Ajuste de la boquilla(si está previsto)
Girar la boquilla (E) para ajustar el chorro de agua.
7.2 Ajuste del suministro de detergente
Para suministrar el detergente con la presión correcta, poner la
boquilla (E) (si está prevista) en la posición « » o bien montar el kit
de detergente (C13) (si está previsto) como se muestra en la figura.
Girar el regulador (F) para dosificar la cantidad de detergente que
se desea suministrar.
7.3 Ajuste de la presión de trabajo (si está previsto)
Girar el regulador (G) para modificar la presión de trabajo. La presión
se indica mediante el manómetro (si está previsto).
8
INFORMACIÓN SOBRE EL USO (FIG. 4)/PÁGINA 5
8.1Mandos
ispositivo de arranque (H).
D
Arrancar el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante
del motor.
- Gatillo de control del chorro de agua (I).
ES
9
Atención: ¡peligro!
Atención: ¡peligro!
La máquina debe funcionar apoyada sobre una superficie segura y estable, colocada como se indica en la fig. 4.
Riesgo de lesiones causadas por el arranque involuntario del aparato. Antes de realizar trabajos en el aparato
extraer el conector de bujías.
¡Peligro de quemaduras! No toque el amortiguador de
sonido, los cilindros o las costillas de ventilación estando
calientes.
8.2Arranque (véase la fig. 4)
1) Abrir por completo la llave de paso de la red de abastecimiento
de agua.
2) Quitar el seguro (D).
3) Mantener abierta la pistola durante unos segundos y arrancar
el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del
motor.
9.1 Limpieza de la boquilla
1) Desmontar la lanza de la pistola.
2) Eliminar la suciedad del orificio de la boquilla sirviéndose de la
herramienta (C1).
Atención: ¡peligro!
Antes de poner en funcionamiento la máquina, comprobar que reciba un suministro correcto de agua. El uso en
seco daña la máquina. No cubrir las rejillas de ventilación
durante el funcionamiento.
Para impedir que se dañe la máquina, evitar que funcione
en seco y comprobar que reciba siempre un correcto suministro de agua.
9.2 Limpieza del filtro
Comprobar el filtro de aspiración (L) y el filtro de detergente (si
está previsto) antes de cada uso y, de ser necesario, limpiarlos de
la manera indicada.
9.3 Desbloqueo del motor (si está previsto)
Cuando la máquina permanece parada durante largo tiempo, pueden formarse depósitos de cal que bloquean el motor. Para desbloquear el motor, girar el eje mediante la herramienta (M).
8.3Parada
1) Presionar la palanca de regulación del motor en "STOP" hasta
que el motor se pare y girar para cerrar el grifo de combustible.
2) Abrir la pistola y descargar la presión del interior de los tubos.
3) Poner el seguro (D).
8.4Rearranque
1) Quitar el seguro (D).
2) Abrir la pistola y descargar el aire presente en el interior de
los tubos.
3) Arrancar el motor siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del motor.
8.5 Puesta fuera de servicio
1) Cerrar la llave de paso del agua.
2) Descargar la presión residual de la pistola hasta que se vacíe toda
el agua de la máquina.
3) P resionar la palanca de regulación del motor en "STOP" hasta
que el motor se pare y girar para cerrar el grifo de combustible.
4) Extraer el conector de bujías.
5) Vaciar y lavar el depósito del detergente al terminar el trabajo.
Para lavar el depósito, utilizar agua limpia en lugar del detergente.
6) P oner el seguro (D) de la pistola.
MANTENIMIENTO (FIG. 5)/PÁGINA 6
Todas las operaciones de mantenimiento no indicadas en este capítulo deben realizarse en un centro de venta y asistencia autorizado.
9.4 Rellenado de aceite (si está previsto)
Introducir aceite a través de la boca de llenado hasta que se alcance
el nivel correcto.
Véase la tabla «Datos técnicos» para mayor información sobre las
características del aceite.
Es aconsejable sustituir el aceite cada 500 horas de uso.
9.5 Almacenamiento invernal
Antes de efectuar el almacenamiento invernal, hacer funcionar la
máquina con líquido anticongelante no agresivo ni tóxico.
Almacenar el aparato en un lugar seco y protegido contra el hielo.
10 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (FIG. 5)/PÁGINA 6
Guardar los accesorios como se indica en la fig. 5.
Transportar la máquina como se indica en la fig. 5.
8.6 Rellenado y uso del detergente
El detergente se debe suministrar con los accesorios y según los
modos previstos en el punto 7.3.
Si se usa un tubo de alta presión más largo que el tubo original de
la máquina o bien un tubo alargador auxiliar, se puede reducir o
interrumpir por completo la aspiración de detergente.
Rellenar el depósito (B6) con detergente muy biodegradable.
86
ES - 8
ESPAÑOL
11 INFORMACIÓN SOBRE AVERÍAS
Problemas
Causas probables
Boquilla desgastada
Filtro de agua sucio
Alimentación de agua insuficiente
Aspiración de aire
La bomba no alcanza la presión predeterminada
La bomba presenta cambios bruscos
de presión
Pérdidas de agua
Ruido excesivo
Pérdidas de aceite
No aspira detergente
Aire en la bomba
La boquilla no está ajustada correctamente
Activación de la válvula termostática
Aspiración desde un contenedor abierto a una altura superior
a 0,5 m
Aspiración de agua desde depósito externo
Temperatura excesiva del agua entrante
Boquilla obstruida
Filtro de aspiración (L) sucio
Juntas de estanqueidad desgastadas
Activación de la válvula de seguridad de descarga libre
Temperatura excesiva del agua
Juntas de estanqueidad desgastadas
Boquilla regulable en posición de alta presión
Detergente demasiado denso
Uso de alargadores del tubo de alta presión
Incrustaciones u obstrucción en el circuito del detergente
Sale agua a través de la válvula termostática
MODELO
La temperatura del agua en el interior de la cabeza ha superado el valor máximo indicado en la placa de datos
Remedios
Sustituir la boquilla
Limpiar el filtro (L) (fig. 5)
Abrir completamente la llave de paso
Comprobar los racores
Apagar la máquina y accionar la pistola hasta que salga un chorro
continuo. Volver a encenderla
Poner la boquilla (E) en la posición (+) (fig. 3)
Esperar a que se restablezca la temperatura correcta del agua
Reducir la altura de aspiración
Conectar la máquina a la red de suministro de agua potable
Reducir la temperatura
Limpiar la boquilla (fig. 5)
Limpiar el filtro (L) (fig. 5)
Sustituir las juntas en un centro de asistencia técnica autorizado
Ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado
Reducir la temperatura (véanse los datos técnicos)
Ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado
Poner la boquilla (E) en la posición « » (fig. 3)
Diluir con agua
Volver a instalar el tubo original
Enjuagar con agua limpia y eliminar posibles obstrucciones. Si el
problema persiste, ponerse en contacto con un centro de asistencia
técnica autorizado
Cuando la máquina está funcionando, no interrumpir el chorro de
agua durante más de 5 minutos
NÚMERO DE SERIE
ES
87
-9
ES
ESPAÑOL
12 CÓMO EVITAR DAÑOS A LAS SUPERFICIES
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATENCIÓN
El uso de la máquina para lavar neumáticos puede dañarlos y resultar peligroso.
No dirigir el chorro de alta presión directamente hacia el neumático.
Utilizar siempre el nivel de presión más bajo de la máquina cuando se realizan operaciones de limpieza cerca de ruedas y neumáticos.
No usar nunca la «lanza turbo» para lavar ninguna parte del vehículo.
Para mayor información, consultar el apartado «8.7 Consejos para efectuar un lavado correcto».
Declaración de conformidad CE
ES
Annovi Reverberi S.p.A., Módena, Italia, declara que la(s) siguiente(s) máquina(s) AR Blue Clean:
Denominación de la máquina
Hidrolimpiadora de alta presión
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
N.º de modelo
Potencia absorbida
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
cumple(n) con lo dispuesto por las siguientes directivas europeas:
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2000/14/CE (Decreto Legislativo Italiano 262/2002).
y ha(n) sido fabricada(s) en cumplimiento de las siguientes normas o los siguientes documentos normalizados:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Nombre y dirección de la persona encargada de expedir el expediente técnico: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Módena, Italia
El procedimiento de evaluación de la conformidad requerida por la directiva 2000/14/CE ha sido aplicado en cumplimiento del Anexo V.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
N.º de modelo
Nivel de potencia acústica medido:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Nivel de potencia acústica garantizado: 105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Fecha: 19.07.2016
MÓDENA (I)
Stefano Reverberi
Managing Director
GARANTÍA
La validez de la garantía está sujeta a las normas vigentes en el país en el que se comercializa el producto (salvo si el fabricante indica otra cosa).
Si el producto presenta defectos de calidad del material, de la fabricación o falta de conformidad durante el período de validez de la garantía, el fabricante
garantiza la sustitución de los componentes defectuosos y se encarga de reparar los productos si presentan un desgaste razonable, o bien los sustituye.
La garantía no cubre los componentes sujetos a desgaste normal (válvulas, pistón, juntas de agua, juntas de aceite, muelles, juntas tóricas; accesorios tales
como el tubo, la pistola, los cepillos, las ruedas, etc.).
La garantía no cubre los defectos causados por o que deriven de:
- uso incorrecto, uso no permitido, negligencia;
- alquiler o uso profesional si el producto se ha vendido para uso doméstico.
- inobservancia de las normas de mantenimiento incluidas en el manual correspondiente;
- reparaciones realizadas por personal o centros no autorizados;
- uso de recambios o accesorios no originales;
- daños causados durante el transporte, por sustancias u objetos extraños, accidente;
- problemas de almacenamiento o conservación.
Para activar la garantía, es necesario mostrar el comprobante de compra.
En caso de necesitar asistencia, Página: 285.
En caso de necesitar asistencia para el motor HONDA, ponerse en contacto con un centro de atención al
cliente Honda: www.engines.honda.com
88
ES - 10
ESPAÑOL
Datos técnicos
Unidad
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Caudal
Caudal máximo
Presión
Presión máxima
Potencia
Temperatura de alimentación m.xima
Presión máxima de alimentación
Fuerza de retroceso de la pistola a presión máxima
Tipo de aceite de la bomba
Modelo de motor
Datos técnicos
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Potencia nominal de 3600 1/min
Cantidad de revoluciones
Depósito de combustible
Combustible
Nivel de presión acústica LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Nivel de potencia acústica LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibraciones del aparato (K = 1 m/s2):
Peso
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
1 cilindro, 4 tiempos 1 cilindro, 4 tiempos 1 cilindro, 4 tiempos 1 cilindro, 4 tiempos
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
Gasolina, sin plomo Gasolina, sin plomo Gasolina, sin plomo Gasolina, sin plomo
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
¡Reservada la posibilidad de hacer modificaciones técnicas!
ES
89
- 11
ES
EESTI KEEL
1 OHUTUSNÕUDED
1.1 Teie ostetud seade on kõrgtehnoloogiline toode, mille on välja töötanud üks Euroopa
juhtivaid kõrgsurvepesurite tootjaid. Et teie seade töötaks võimalikult hästi, lugege
see brošüür tähelepanelikult läbi ja järgige juhiseid igal kasutuskorral. Ühendamise,
kasutamise ja hooldamise ajal rakendage kõiki ohutusabinõusid, et tagada iseenda
ning teiste lähedal viibijate ohutus. Lugege ohutuseeskirjad hoolikalt läbi ja järgige
neid alati; vastasel korral võib see ohustada teie elu ja ohutust või põhjustada kulukaid
kahjusid.
2 OHUTUSSILDID
ET
2.1 Järgige seadmele paigaldatud ning selles juhendis esitatud ohutussilte ja -tähiseid.
Seadmel ja juhendis on toodud ainult ostetud mudeli puhul asjakohased tähised.
Veenduge, et seadmele paigaldatud tähised ja sildid on alati olemas ning loetavad. Kui
see nii ei ole, asendage need uutega esialgses asukohas.
Hoiatus – Ettevaatust – Oht
Enne kasutamist lugege see juhend tähelepanelikult läbi.
Tähis E2 (kui juhendis esineb see tähis) – Näitab, et seade on ette nähtud
profikasutuseks, s.t kogenud inimestele, kes tunnevad sellega seotud tehnilisi,
normatiivseid ja õiguslikke asjaolusid ning on suutelised tegema seadme kasutamiseks
ja hooldamiseks vajalikke toiminguid. Seda seadet ei tohi kasutada lapsed, puudulike
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ega vajalike kogemuste ja
teadmisteta isikud.
Tähis E3 (kui juhendis esineb see tähis) – Näitab, et seade on mõeldud
olmekasutuseks, s.t inimestele, kes ei ole professionaalid. Seda seadet on lubatud
kasutada puudulike füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete ning vajalike
kogemuste ja teadmisteta isikutel järelevalve all või kui neile on õpetatud seadme
ohutut kasutamist ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
Liikuvad osad. Ärge puudutage.
Põletusoht! Hoiatus tuliste komponentide eest.
90
ET - 1
EESTI KEEL
Mürgitusoht! Heitgaase mitte sisse hingata.
0 Lüliti „VÄLJAS” asend.
I Lüliti „SEES” asend.
Garanteeritud müravõimsustase.
Keelumärk, mis teavitab kasutajaid, et kohalikud eeskirjad võivad keelata toote
ühendamist joogiveevõrku.
Ohumärk, mis hoiatab kasutajat, et veejuga ei tohi suunata inimeste, loomade,
elektriseadmete ega toote enda poole.
See toode on liigitatud II isolatsiooniklassi. See tähendab, et tootel on tugevdatud
või topeltisolatsioon (üksnes juhul, kui seadmel on vastav tähis).
See toode on liigitatud I isolatsiooniklassi. See tähendab, et toode on varustatud
kaitsemaandusjuhtmega (üksnes juhul, kui seadmel on vastav tähis).
Toode vastab asjakohaste Euroopa direktiivide nõuetele.
Tähis E1 – Näitab, et seadet ei tohi kasutusest kõrvaldada olmejäätmetena; selle
võib uue seadme ostmisel tagastada edasimüüjale. Seadme elektrilisi ja elektroonilisi
osi ei tohi korduskasutada selleks mitte ette nähtud otstarbel, sest need sisaldavad
aineid, mis võivad olla tervisele ohtlikud.
Kandke kuulmiskaitsevahendeid.
Kandke kaitsemaski.
Kandke hingamisteede kaitsevahendeid.
Kandke kaitsekindaid.
Kandke kaitsejalatseid.
ET
91
-2
ET
EESTI KEEL
Kandke kaitserõivaid.
3 OHUTUSREEGLID/JÄÄKRISKID
3.1 OHUTUSKEELUD
3.1.1 Hoiatus! ÄRGE lubage lastel seadet kasutada; jälgige, et lapsed ei mängiks
sellega.
3.1.2 Hoiatus! Väära kasutamise korral võib kõrgsurvejuga olla ohtlik.
3.1.3 Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet kergsüttivate või mürgiste vedelikega ega mis
tahes toodetega, mis ei sobi kokku selle õige kasutusviisiga. Seadet on keelatud
kasutada tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas.
3.1.4 Hoiatus! PLAHVATUSOHT! ÄRGE kasutage seadet kergsüttivate vedelike
pihustamiseks.
3.1.5 Hoiatus! ÄRGE suunake veejuga inimeste ega loomade poole.
3.1.6 Hoiatus! ÄRGE suunake veejuga seadme enda, elektriliste osade ega muude
elektriseadmete poole.
3.1.7 Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet, kui selle tööulatuses viibib teisi inimesi, kes ei
kanna kaitserõivastust.
3.1.8 Hoiatus! ÄRGE suunake veejuga enda ega teiste inimeste poole rõivaste või
jalatsite puhastamiseks.
3.1.9 Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet välitingimustes, kui vihma sajab.
3.1.10 Hoiatus! ÄRGE lubage seadet kasutada lastel, ebapädevatel isikutel ega inimestel,
kes ei ole juhendit lugenud või sellest aru saanud.
3.1.11 Hoiatus! VÄLTIGE päästiku kinnikiilumist tööasendis.
3.1.12 Hoiatus! Kontrollige, kas seadmele on paigaldatud andmeplaat; kui mitte,
teavitage sellest edasimüüjat. Ilma andmeplaadita seadmeid EI TOHI kasutada,
sest neid ei ole võimalik tuvastada ja need võivad olla ohtlikud.
3.1.13 Hoiatus! ÄRGE muutke omavoliliselt ega reguleerige kaitseklapi või
ohutusseadiste seadistust.
3.1.14 Hoiatus! ÄRGE muutke pihustusotsaku düüsi algset läbimõõtu.
3.1.15 Hoiatus! Ärge laske sõidukitel sõita üle kõrgsurvevooliku.
3.1.16 Hoiatus! ÄRGE liigutage seadet kõrgsurvevoolikust tõmbamisega.
3.1.17 Hoiatus! Rehvide, rehviventiilide või muude surve all olevate osade poole
suunatud kõrgsurvejuga võib olla ohtlik. Ärge kasutage pöörddüüsi komplekti
ja hoidke juga puhastamise ajal vähemalt 30 cm kaugusel.
ET
92
ET - 3
EESTI KEEL
3.1.18 Hoiatus! Keelatud on kasutada mitteoriginaalseid lisatarvikuid ja muid varuosi,
mis ei ole ette nähtud konkreetselt kõnealuse mudeli jaoks. Seadme igasugune
modifitseerimine on keelatud. Mis tahes modifitseerimine muudab kehtetuks
vastavusdeklaratsiooni ning vabastab tootja tsiviil- ja kriminaalõiguse järgsest
vastutusest.
3.1.19 Hoiatus! Ärge kummarduge heitgaaside äratõmbe kohale ega sirutage sinna
kätt. (Põletusoht).
3.1.20 Hoiatus! Ärge puudutage tulist summutit, silindreid ega jahutusribisid.
(Põletusoht).
3.2 OHUTUSKOHUSTUSED
3.2.1 Hoiatus! Kõiki elektrijuhtmeid PEAB KAITSMA veejoa eest.
3.2.2
Hoiatus! Kõrgsurve võib põhjustada osade tagasilööki: kandke kõiki kasutaja
ohutuse tagamiseks vajalikke kaitserõivaid (isikukaitsevahendeid) ja -varustust.
3.2.3 Hoiatus! Kogemata tööle hakanud seadmest lähtuv vigastusoht. Enne töid
seadme juures eemaldage süüteküünla pistik.
3.2.4 Hoiatus! Enne päästiku vajutamist HAARAKE püstol kindlalt kätte, et tagasilöögiga
toime tulla.
3.2.5 Hoiatus! JÄRGIGE kohaliku veevarustusameti eeskirju. Standardi IEC 60335-2-79
kohaselt tohib seadme ühendada joogiveevõrku üksnes juhul, kui toitevoolik on
varustatud standardi EN 12729 tüübile BA vastava tagasivoolu tõkestava klapiga,
millel on olemas tühjendusseadis. Tagasivoolu tõkesti saab tellida tootjalt.
3.2.6 Hoiatus! Läbi tagasivoolu tõkestite voolanud vett loetakse joogikõlbmatuks.
3.2.7 Hoiatus! Elektriosade hooldus- ja/või remonttöid TOHIVAD teha ainult
väljaõppinud töötajad.
3.2.8 Hoiatus! Enne vooliku seadme küljest lahtiühendamist VABASTAGE jääkrõhk.
3.2.9 Hoiatus! VEENDUGE enne iga kasutuskorda ja korrapäraste ajavahemike tagant,
et kruvid on täiesti kinni ja purunenud või kulunud osi ei ole.
3.2.10 Hoiatus! KASUTAGE ÜKSNES puhastusaineid, mis ei korrodeeri kõrgsurvevooliku
ega elektrikaabli kattematerjale.
3.2.11 Hoiatus! TAGAGE, et kõik inimesed ja loomad hoiduksid vähemalt 15 meetri
(16 jardi) kaugusele.
ET
93
-4
ET
EESTI KEEL
3.2.12 Hoiatus! Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes tootja tarnitud või soovitatud
puhastusainetega. Muude puhastusainete või kemikaalide kasutamine võib
negatiivselt mõjutada seadme turvalisust.
3.2.13 Hoiatus! Vältige puhastusaine nahale ja eriti silma sattumist. Silma sattumisel
loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole.
3.2.14 Hoiatus! Kõrgsurvevoolikud, -liitmikud ja -ühendused on olulised seadme
ohutuse seisukohast. Kasutage ainult tootja soovitatud voolikuid, liitmikke ja
ühendusdetaile.
3.2.15 Hoiatus! Seadme ohutu töö tagamiseks kasutage üksnes tootja originaalosi või
muid tootjalt heakskiidu saanud osi.
3.2.16 Hoiatus! Enne seadme sisselülitamist sisestage torujoa komplekt kuni punase
märgini.
3.2.17 Hoiatus! Kasutada tohib ainult kasutusjuhendis nimetatud kütust. Plahvatusoht
sobimatute kütuste puhul.
Bensiinimootoriga masinate tankimisel tuleb silmas pidada, et kütust ei satuks
tulistele pindadele.
3.2.18 Hoiatus! Palun järgige bensiinimootoriga seadmete kasutusjuhendis olevaid
erilisi ohutusnõudeid.
3.2.19 Hoiatus! Kui seadet käitatakse ruumides, tuleb hoolitseda küllaldase ventilatsiooni
ja heitgaaside ärastamise eest (mürgitusoht).
Äratõmbeava ei tohi sulgeda.
Tuleb tagada, et õhu sisselaskeavade lähedusse ei eraldu heitgaase.
3.2.20 Hoiatus! Seadme transportimiseks tuleb mootor seisata ja seade turvaliselt
kinnitada.
ET
94
ET - 5
EESTI KEEL
4
ÜLDINE TEAVE (JOONIS 1) / LK 3
6
4.1 Juhendi kasutamine
Kasutusjuhend on seadme lahutamatu osa ja tuleb edaspidiseks
kasutamiseks alles hoida. Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege seda tähelepanelikult. Seadme müümisel peab müüja
andma uuele omanikule koos seadmega ka kasutusjuhendi.
4.2Tarnimine
Seade tarnitakse osaliselt kokkupanduna pappkastis.
Tarnepakki on kujutatud joonisel 1.
4.2.1
Koos seadmega tarnitav dokumentatsioon
A1 Kasutus- ja hooldusjuhend
A2Ohutusnõuded
A3Vastavusdeklaratsioon
A4Garantiireeglid
A5 Mootori kasutus- ja hooldusjuhend
4.3 Pakendi käitlemine
Pakkematerjalid ei ole keskkonnasaasteained, kuid need tuleb
siiski ringlusse võtta või neid käidelda kasutusriigi asjakohaste
õigusaktide kohaselt.
5
TEHNILINE TEAVE (JOONIS 1) / LK 3
5.1Kasutusotstarve
See seade on välja töötatud erakasutuseks sõidukite, masinate,
paatide, müüritise jms puhastamiseks, et eemaldada kangekaelne
mustus puhta vee ja biolagunevate keemiliste puhastusainete abil.
Sõidukite mootoreid võib pesta üksnes juhul, kui musta vett käideldakse kehtivate eeskirjade kohaselt.
- Sisendvee temperatuur: vaadake seadmel olevat andmeplaati.
- Sisendvee rõhk: min 0,1 MPa – max 1 MPa.
- Keskkonnatemperatuur töötamisel: üle 0 °C.
Seade vastab standarditele IEC 60335-1 ja IEC 60335-2-79.
5.2Käitaja
Joonisel 1 kujutatud tähis näitab seadme ettenähtud käitajat (elukutseline või mitte).
PAIGALDAMINE (JOONIS 2) / LK 4
6.1Kokkupanemine
Hoiatus – oht!
Enne töid seadme juures eemaldage süüteküünla pistik.
Kokkupanekujärjekorda on kujutatud joonisel 2.
6.2 Rõhuvabastuskorkide paigaldamine (vastava funktsiooniga
mudelitel)
Õlilekete ärahoidmiseks on õlisisendid tarnimise ajal suletud punaste korkidega, mis tuleb asendada komplekti kuuluvate rõhuvabastuskorkidega.
6.3 Pöörddüüsi paigaldamine
(Vastava funktsiooniga mudelitel.)
Pöörddüüsi komplekt suurendab pesemisvõimsust.
Võrreldes reguleeritava düüsi kasutamisel saadava survega võib
pöörddüüsi kasutamine vähendada survet 25% võrra. Veejoa pöörlemise tõttu suurendab pöörddüüsi komplekt aga pesemisvõimsust.
6.4Mootor
Hoiatus – oht!
Järgige lõigus „Ohutusjuhised“ öeldut!
6.4.1Enne kasutuselevõttu lugege läbi mootori tootja kasutusjuhend ja järgige eriti ohutusjuhiseid.
Kontrollige mootori õlitaset. Ärge võtke seadet kasutusele,
kui õlitase on langenud allapoole „MIN“-tähist. Lisage
vajadusel õli.
Täitke kütusepaak pliivaba bensiiniga. Ärge kasutage
2-takti-segu.
6.5 Veevarustussüsteemi ühendamine
Hoiatus – oht!
Seadme veevarustuse jaoks tohib kasutada üksnes
puhast või filtreeritud vett. Vee sisselaskekraani voolukiirus peab olema võrdne pumba voolukiirusega.
Paigutage seade võimalikult veevarustussüsteemi lähedale.
6.5.1Ühenduspunktid
l Vee väljavooluava (VÄLJALASE)
n Vee sisselaskeava, filtriga (SISSELASE)
5.3 Peamised osad
B1 - Sisepõlemismootor
B2 - Ülekandereduktor (kui on paigaldatud)
B3 - Pump
B4 - Kaitseriiviga pihustuspüstol
B5 - Püstolitoru
B6 - Kõrgsurvevoolik
B7 - Õlikorgid (kui on paigaldatud)
B8 - Düüsid
B9 - Puhastusaine paak (vastava funktsiooniga mudelitel)
B10 - Filtriga voolikusaba
5.3.1
C1
C2
Lisatarvikud (kui kuuluvad tarnekomplekti – vt joonist 1)
Düüsipuhastustööriist
Pöörddüüsi komplekt
C3
C4
Käepide
Kruvid
5.4Ohutusseadised
Hoiatus – oht!
Ärge muutke omavoliliselt ega reguleerige kaitseklapi
seadistust.
- Kaitseklapp ja/või rõhupiiramisklapp
Kaitseklapp on ühtlasi rõhupiiramisklapp. Pihustuspüstoli päästiku vabastamisel klapp avaneb ja vesi ringleb uuesti läbi pumba
sisselaskeava või voolab maapinnale.
- Termostaadi klapp (D1, kui on paigaldatud)
Kui vee temperatuur ületab tootja määratud temperatuuri, siis
laseb termostaadi klapp kuuma vett välja ja tõmbab sisse väljalastud veega võrdses koguses külma vett, kuni on taastatud õige
temperatuur.
- Kaitseriiv (D): takistab vee tahtmatut pihustamist.
6.5.2
6.5.3
Ühendamine veevõrguga
Standardi IEC 60335-2-79 kohaselt tohib ühendada seadme otse joogiveevõrku üksnes juhul, kui toitevoolik on
varustatud kehtivate eeskirjade kohase tagasivoolu tõkestava klapiga. Veenduge, et vooliku läbimõõt on vähemalt
13 mm, et see on tugevdatud ega ole üle 25 meetri pikk.
Vee sissetõmbamine lahtistest mahutitest
1) Keerake filtriga sisselaskevoolik vee SISSELASKEAVASSE
ja sisestage voolik mahutisse kuni põhjani.
2) Laske õhk seadmest välja.
a) Kruvige püstolitoru lahti.
b) Käivitage seade ja hoidke pihustuspüstolit avatuna,
kuni väljavoolavas vees ei ole enam õhumulle.
3) Lülitage seade välja ja keerake püstolitoru uuesti peale.
NB! Maksimaalne imikõrgus on 0,5 m. Imivoolik tuleb enne
kasutamist täita.
ET
95
-6
ET
EESTI KEEL
7
REGULEERIMISED (JOONIS 3) / LK 5
8.6 Puhastusaine lisamine ja kasutamine
Puhastusaine etteandmiseks tuleb kasutada punktis 7.3 nimetatud lisatarvikuid ja kirjeldatud toiminguid.
Kui kasutada kõrgsurvevoolikut, mis on koos seadmega tarnitust
pikem, või lisapikendusvoolikut, võib puhastusaine sissetõmbamine
väheneda või täielikult lakata.
Täitke paak (B6) hästi biolaguneva puhastusainega.
7.1 Pihustusdüüsi reguleerimine (selle funktsiooniga mudelitel)
Veevoolu saab reguleerida düüsi reguleerimisega (E).
7.2 Puhastusaine reguleerimine
Et puhastusaine etteanne toimuks õigel rõhul, seadke düüs (E) (kui
on paigaldatud) asendisse „ ” või paigaldage puhastusaine komplekt (C13) (kui on saadaval) joonise järgi.
Etteantava puhastusaine kogust saab muuta regulaatori abil (F).
8.7 Soovitatav puhastustoiming
Mustuse lahustamiseks kandke veel kuivale pinnale veega segatud
puhastusainet.
Vertikaalpindade korral töötage suunaga alt üles. Laske puhastusainel 1–2 minutit toimida, ent ärge laske pinnal kuivada. Alustage alt
ja kasutage kõrgsurvejuga vähemalt 30 cm kauguselt. Ärge laske
loputusveel voolata pesemata pindadele.
Mõnikord on mustuse eemaldamiseks vaja harjadega hõõruda.
Kõrgsurve ei ole heade puhastustulemuste saavutamiseks alati
parim lahendus, sest mõnda pinda võib see kahjustada. Õrnade
või värvitud osade, aga ka surve all olevate osade (nt rehvid, täispumpamiseks kasutatavad ventiilid jms) puhul ei tohi kasutada
reguleeritava düüsi kõige peenemat joaseadistust ega pöörddüüsi.
Tõhus puhastamine sõltub samavõrra nii kasutatava vee survest
kui ka hulgast.
7.3 Töörõhu reguleerimine (vastava funktsiooniga mudelitel)
Töörõhku saab muuta regulaatori (G) abil. Rõhk kuvatakse manomeetril (kui see on paigaldatud).
8
TEAVE SEADME KASUTAMISE KOHTA (JOONIS 4) / LK 5
8.1Juhtimisseadised
- Käiviti (H).
Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.
- Veejoa juhthoob (I).
Hoiatus – oht!
Kasutamise ajaks tuleb seade paigutada kindlale stabiilsele pinnale (vt joonist 4).
ET
8.2Käivitamine (vt joonist 4)
9
1) Keerake veekraan täies ulatuses lahti.
2) Vabastage kaitseriiv (D).
3) Vajutage pihustuspüstoli päästik mõneks sekundiks alla ja käivitage mootor mootori tootja kasutusjuhendi järgi.
Hoiatus – oht!
Hoiatus – oht!
Enne seadme käivitamist veenduge, et see saab õigesti vett; seadme kasutamine ilma veeta kahjustab seda. Ärge
katke seadme õhutusvõresid kasutamise ajal kinni.
Seadme kahjustamise ärahoidmiseks ärge laske sellel kuivalt
töötada ja kontrollige, kas sellel on olemas nõuetekohane
veevarustus.
8.3Seiskamine
1) Suruge mootori reguleerimishoob asendisse „STOPP“, kuni mootor seiskub ja keerake kütusekraan kinni.
2) Vajutage püstoli päästik alla ja vabastage torud neisse jäänud
rõhu alt.
3) Rakendage kaitseriiv (D).
Kogemata tööle hakanud seadmest lähtuv vigastusoht. Enne töid seadme juures eemaldage süüteküünla pistik.
Põletusoht! Ärge puudutage tulist summutit, silindreid ega
jahutusribisid.
9.1 Düüsi puhastamine
1) Ühendage püstolitoru düüsi küljest lahti.
2) Eemaldage düüsiavast tööriista (C1) abil kõik mustusejäägid.
9.2 Filtri puhastamine
Enne iga kasutuskorda vaadake üle sisselaskefilter (L) ja puhastusaine filter. Vajaduse korral puhastage juhiste kohaselt.
9.3 Kinnikiilunud mootori vabastamine (vastava funktsiooniga
mudelitel)
8.4Taaskäivitamine
1) Vabastage kaitseriiv (D).
2) Vajutage pihustuspüstoli päästik alla ja laske torudest välja neisse
jäänud õhk.
3) Käivitage mootor vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.
8.5Hoiustamine
1) Keerake veekraan kinni.
2) Vabastage pihustuspüstol selles säilinud rõhu alt, kuni kogu vesi
on seadmest välja voolanud.
3) Suruge mootori reguleerimishoob asendisse „STOPP“, kuni mootor seiskub ja keerake kütusekraan kinni.
4) Eemaldage süüteküünla ühenduspistik.
5) Kui olete töö lõpetanud, tühjendage ja loputage puhastusaine paak.
Paagi loputamiseks kasutage puhastusaine asemel puhast vett.
6) Rakendage pihustuspüstoli kaitseriiv (D).
96
HOOLDUS (JOONIS 5) / LK 6
Kõiki selles peatükis käsitlemata hooldustöid peab tegema volitatud
müügi- ja hoolduskeskus.
9.4
Pikaajaliste seisakute korral võivad katlakivisetted põhjustada mootori kinnikiilumist. Mootori vabastamiseks pöörake ajamivõlli vastava tööriistaga (M).
Õli lisamine (vastava funktsiooniga mudelitel)
Õige taseme taastamiseks lisage sisselaskeava kaudu õli.
Õli omadusi vaadake tabelist „Tehnilised andmed”.
Õli tuleks vahetada iga 500 töötunni järel.
9.5 Hoiustamine hooaja lõpul
Enne talveks hoiulepanekut käitage seadet veega, millele on lisatud
korrosioonikindlat mittemürgist antifriisi.
Paigutage seade kuiva külma eest kaitstud kohta.
10 HOIUSTAMINE JA TRANSPORT (JOONIS 5) / LK 6
Hoiustage lisatarvikuid joonise 5 kohaselt.
Transportige masinat joonise 5 kohaselt.
ET - 7
EESTI KEEL
11 TÕRKEOTSING
Probleem
Võimalikud põhjused
Düüs on kulunud.
Veefilter on saastunud.
Ebapiisav veevarustus.
Süsteemi imetakse õhku.
Pump ei saavuta töörõhku.
Kasutamise ajal väheneb ootamatult
pumba surve.
Veelekked
Seadme töö on mürarikas.
Õlilekked
Puhastusainet ei imeta sisse.
Pumbas on õhku.
Reguleeritav düüs ei ole õiges asendis.
Termostaadi klapp on rakendunud.
Vett tõmmatakse sisse lahtisest mahutist rohkem kui 0,5 m
kõrguselt.
Vett tõmmatakse sisse välisest mahutist.
Sisendvesi on liiga kuum.
Düüs on ummistunud.
Sisselaskefilter (L) on must.
Tihendid on kulunud.
Kaitseklapp on rakendunud ja toimub tühjendamine.
Vesi on liiga kuum.
Tihendid on kulunud.
Reguleeritav düüs on seadistatud kõrgsurvele.
Puhastusaine on liiga paks.
Kasutatakse kõrgsurvevooliku pikendust.
Puhastusaine ringes on sadet või takistusi.
Termostaadi klapist immitseb vett.
MUDEL
Vee temperatuur düüsi sees on ületanud nimiandmete plaadile märgitud maksimaalse nimiväärtuse.
Lahendus
Vahetage düüs välja.
Puhastage filter (L) (joonis 5).
Keerake veekraan täies ulatuses lahti.
Kontrollige voolikuliitmike pingust.
Lülitage seade välja, vajutage pihustuspüstoli päästikut korduvalt
alla ja vabastage, kuni vesi hakkab pideva joana välja voolama.
Lülitage seade uuesti sisse..
Seadke düüs (E) asendisse (+) (joonis 3).
Oodake õige veetemperatuuri taastumist.
Vähendage imikõrgust.
Ühendage seade veevõrguga.
Langetage temperatuuri.
Puhastage düüs (joonis 5).
Puhastage filter (L) (joonis 5)
Laske tihendid lähimas volitatud hoolduskeskuses välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Langetage temperatuuri (vaadake tehnilisi andmeid).
Pöörduge abi saamiseks lähima volitatud hoolduskeskuse poole.
Seadke düüs (E) asendisse (joonis 3).
Lahjendage veega.
Paigaldage originaalvoolik.
Loputage puhta veega ja kõrvaldage kõik takistused. Kui probleem
ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Ärge katkestage töötava seadme veejuga järjest rohkem kui
viieks minutiks.
SEERIANUMBER
ET
97
-8
ET
EESTI KEEL
12 KUIDAS VÄLTIDA PINDADE KAHJUSTAMIST?
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
HOIATUS
Kui seadet kasutatakse rehvide pesemiseks, võib see kahjustada rehve ja olla ohtlik.
Ärge suunake kõrgsurvejuga otse rehvile.
Rehvide ja rataste ümbruse puhastamisel kasutage seadet madalaimal rõhuseadistusel.
Ärge kasutage sõiduki pesemisel kõrgsurvepesuri seadistust Turbo Lance.
Lisateavet vaadake jaotisest: „8.7 Soovitatav puhastustoiming”.
EÜ vastavusdeklaratsioon
ET
Annovi Reverberi S.p.A, Modena, Itaalia, deklareerib, et alljärgnev(ad) AR Blue Cleani masin(ad):
masina nimetus
kõrgsurvepesur
mudeli nr
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
nimivõimsus
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
vastab (vastavad) järgnevatele Euroopa direktiividele:
2006/42/EÜ, 2014/35/EL, 2011/65/EL, 2012/19/EL, 2014/30/EL ja 2000/14/EÜ (Itaalia seadusandlik dekreet 262/2002)
ja on valmistatud järgnevate standardite või standarddokumentide kohaselt:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581.
Tehnilise toimiku väljastajaks määratud isiku nimi ja aadress: Stefano Reverberi / AR-i tegevdirektor
Via ML King, 3 – 41122 Modena, Itaalia
Direktiivi 2000/14/EÜ nõuete kohane vastavushindamise menetlus on läbi viidud V lisa kohaselt.
Mudeli nr
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Mõõdetud müravõimsustase:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garanteeritud müravõimsustase:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Kuupäev: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Tegevdirektor
Garantii
Garantii kehtivus vastab toote müümise asukohariigi asjakohastele õigusaktidele (kui tootja ei ole sätestanud teisiti).
Garantii hõlmab garantiiaja jooksul ilmnevaid materjali-, konstruktsiooni- ja vastavusdefekte. Selle aja jooksul asendab tootja defektsed osad ja remondib
toote, kui see ei ole üleliia kulunud, või asendab selle.
Garantii ei kata tavapäraselt kuluvaid osi (klapp, kolb, veetihend, õlitihend, vedrud, rõngastihendid, lisatarvikud, näiteks voolik, püstol, harjad, rattad jms).
Garantii ei kata defekte, mille on põhjustanud või tinginud:
- väär kasutamine, kuritarvitamine, ettevaatamatus;
- rentimine või profikasutus juhul, kui toode on müüdud olmekasutuseks
- selles kasutusjuhendis esitatud hooldusjuhiste eiramine;
- remont, mida on teinud vastavate volitusteta töötajad või keskused;
- mitteoriginaalosade või -lisatarvikute kasutamine;
- transportimisest, mustusest või võõrkehadest ja õnnetusjuhtumitest tingitud kahjustused;
- probleemid hoiustamisel või ladustamisel.
Garantiikatte saamiseks tuleb esitada ostutõend.
Abi saamiseks, Lk: 285.
HONDA mootori hooldustöödeks võtke ühendust Honda teeninduskeskusega: www.engines.honda.com
98
ET - 9
EESTI KEEL
Tehnilised andmed
Seade
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Voolukiirus
Maksimaalne voolukiirus
Rõhk
Maksimumrõhk
Võimsus
Maks. sisendtemperatuur
Maksimaalne sisendrõhk
Püstoli tõukejõud maksimumrõhu juures
Pumbaõli tüüp
Mootori tüüp
Tehnilised andmed
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nominaalvõimsus 3600 1/min juures
Töö pöörete arv
Kütusepaak
Kütus
Helirõhutase LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Müravõimsustase LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Seadme vibratsioon (K = 1m/s2):
Kaal
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 silinder, 4 takti
3,6/4,8
3600±100
3,1
Bensiin, pliivaba
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 silinder, 4 takti
6,3/8,4
3600±100
5,3
Bensiin, pliivaba
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 silinder, 4 takti
8,7/11,7
1750±100
6,1
Bensiin, pliivaba
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 silinder, 4 takti
8,7/11,7
3600±100
6,1
Bensiin, pliivaba
89,4
105
6,26
48
Tehnilisi andmeid võidakse muuta.
ET
99
- 10
ET
SUOMI
1 TURVAOHJEET
FI
1.1 Hankkimasi kone on huipputeknologinen tuote, jonka on valmistanut yksi Euroopan
asiantuntevimmista korkeapainepesurien valmistajista. Olemme laatineet nämä ohjeet,
jotta kykenet hyödyntämään koneen suorituskykyä täydellisesti. Lue ne huolellisesti ja
noudata niitä jokaisella käyttökerralla. Käytä kaikkia mahdollisia varotoimia koneen
liitännän, käytön ja huollon aikana oman ja lähellä olevien henkilöiden turvallisuuden
takaamiseksi. Lue turvallisuusmääräykset huolellisesti ja noudata niitä. Noudattamatta
jättämisen seurauksena saattaa olla terveys- ja turvallisuusriskejä ja taloudellisia
menetyksiä.
2 TIEDOTUKSET
2.1 Noudata koneessa ja näissä ohjeissa olevien tarrojen ja symbolien ohjeita.
Koneessa ja oppaassa on ainoastaan symbolit, jotka koskevat hankittua konetta.
Tarkista, että koneeseen kiinnitetyt symbolit ja tarrat ovat aina ehjiä ja lukukelpoisia.
Vaihda ne muussa tapauksessa uusiin ja kiinnitä alkuperäiseen kohtaan.
Huomio - vaara!
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Symboli E2 (jos symboli on kuvassa 1) - Osoittaa, että kone on tarkoitettu
ammattikäyttöön. Sitä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on kokemusta, teknistä
tuntemusta sekä tietoja standardeista ja laeista ja jotka kykenevät suorittamaan
käyttöön ja huoltoon tarvittavat toimenpiteet. Konetta eivät saa käyttää lapset,
toimintarajoitteiset henkilöt tai muut henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoja koneen
käytöstä.
Symboli E3 (jos symboli on kuvassa 1) - Osoittaa, että kone on tarkoitettu
ei-ammattimaiseen käyttöön (kotitalous). Toimintarajoitteiset tai kokemattomat
henkilöt voivat käyttää sitä ainoastaan valvonnassa tai saatuaan riittävät ohjeet koneen
turvalliseen käyttöön ja tietoja käytöstä aiheutuvista riskeistä.
Liikkuvia osia Älä koske.
Palovammavaara! Varoitus kaamista rakenneosista.
100
FI - 1
SUOMI
Myrkytysvaara! Älä hengitä pakokaasuja.
0 Katkaisimen sammutusasento
I Katkaisimen käynnistysasento
Taattu äänitehotaso
Kielto, joka varoittaa käyttäjää, että kansalliset määräykset saattavat kieltää
koneen liitännän juomavesiverkkoon.
Varoitusmerkki, joka varoittaa käyttäjää suuntaamasta vesisuihkua ihmisiä,
eläimiä, sähkölaitteita tai konetta kohti.
Tämän koneen eristysluokka on II. Se tarkoittaa, että kone on varustettu
vahvistetulla tai kaksoiseristyksellä (ainoastaan jos symboli on koneessa).
Tämän koneen eristysluokka on I. Se tarkoittaa, että kone on varustettu
maadoitusjohtimella (ainoastaan jos symboli on koneessa).
Tämä kone on soveltuvien eurooppalaisten direktiivien mukainen.
Symboli E1 - Osoittaa, että konetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa.
Se voidaan palauttaa jälleenmyyjälle hankittaessa uusi kone. Koneen sähkö- ja
elektroniikkaosia ei tule käyttää uudelleen sopimattomiin tarkoituksiin, sillä ne sisältävät
terveydelle haitallisia aineita.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä kasvonsuojainta.
Käytä hengityssuojaimia.
Käytä suojakäsineitä.
Käytä turvajalkineita.
FI
101
-2
FI
SUOMI
Käytä suojavaatetusta.
3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET/MUUT VAARAT
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
VAROITUKSIA: KIELLETYT TOIMENPITEET
Huomio. ÄLÄ anna lasten käyttää konetta ja valvo, etteivät he leiki sillä.
Huomio. Paineistetut suihkut saattavat väärin käytettyinä olla vaarallisia.
Huomio. ÄLÄ käytä koneessa syttyviä, myrkyllisiä tai ominaisuuksiltaan koneen
toiminnalle yhteensopimattomia nesteitä. Koneen käyttö on kiellettyä
potentiaalisesti syttyvässä tai räjähdysvaarallisessa tilassa.
3.1.4 Huomio. RÄJÄHDYSVAARA ÄLÄ ruiskuta syttyviä nesteitä.
3.1.5 Huomio. ÄLÄ suuntaa vesisuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti.
3.1.6 Huomio. ÄLÄ suuntaa vesisuihkua konetta, jännitteisiä osia tai muita sähkölaitteita
kohti.
3.1.7 Huomio. ÄLÄ käytä konetta, jos sen toimintasäteellä on henkilöitä, joilla ei ole
yllään suojavaatteita.
3.1.8 Huomio. ÄLÄ suuntaa suihkua itseäsi tai muita ihmisiä kohti puhdistaaksesi
vaatteita tai jalkineita.
3.1.9 Huomio. ÄLÄ käytä konetta ulkona sateella.
3.1.10 Huomio. Koneen käyttö on KIELLETTYÄ lapsilta ja henkilöiltä, jotka eivät tunne
sen käyttöä tai jotka eivät ole lukeneet sen ohjeita huolellisesti.
3.1.11 Huomio. ÄLÄ lukitse pesupistoolin vipua toiminta-asentoon.
3.1.12 Huomio. Tarkista, että koneessa on konekilpi. Ilmoita jälleenmyyjälle, jos se
puuttuu. Ellei koneessa ole konekilpeä, sitä EI saa käyttää. Sen ominaisuuksia ei
tunneta ja se saattaa olla vaarallinen.
3.1.13 Huomio. ÄLÄ käsittele tai muuta säätöventtiilin ja suojalaitteiden kalibrointia.
3.1.14 Huomio. ÄLÄ muuta suuttimen suihkun alkuperäistä halkaisijaa.
3.1.15 Huomio. Älä aja ajoneuvolla korkeapaineletkun päältä.
3.1.16 Huomio. ÄLÄ siirrä konetta korkeapaineletkusta vetämällä.
3.1.17 Huomio. Renkaisiin, täyttöventtiileihin tai muihin paineistettuihin osiin
kohdistettu korkeapainesuihku on potentiaalisesti vaarallinen. Älä käytä
pyörivää suutinta. Suihkuta joka tapauksessa vähintään 30 cm:n etäisyydeltä
puhdistuksen aikana.
FI
102
FI - 3
SUOMI
3.1.18 Huomio. Älä käytä ei-alkuperäisiä tai eri mallille tarkoitettuja varusteita.
Älä muuta konetta; muutokset mitätöivät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja
vapauttavat valmistajan siviili- ja rikosoikeudellisesta vastuusta.
3.1.19 Huomio. Älä kumarru pakokaasuaukon yläpuolelle äläkä kurota sinne.
(Palovammavaara).
3.1.20 Huomio. Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytysripoihin.
(Palovammavaara).
3.2 VAROITUKSIA: SUORITETTAVAT TOIMENPITEET
3.2.1 Huomio. Kaikki sähköä johtavat osat TULEE SUOJATA vesisuihkulta.
3.2.2
Huomio. Korkeapaine saattaa aiheuttaa osien kimpoamisen. Käytä asianmukaisia
suojavaatteita ja henkilönsuojaimia (PPE).
3.2.3 Huomio. Laitteen tahattoman käynnistämisen aiheuttama loukkaantumisvaara.
Ennen laitteeseen kohdistuvia töitä, irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta.
3.2.4 Huomio. PIDÄ pesupistoolista tukevasti kiinni vivusta vetäessäsi rekyylin vuoksi.
3.2.5 Huomio. NOUDATA paikallisen vesilaitoksen määräyksiä. Standardin IEC 60335-2-79
mukaan kone voidaan liittää suoraan julkiseen juomavesiverkkoon ainoastaan, jos
tulovesiletkuun on asennettu standardin EN 12729 mukainen BA-tyypin tyhjentävä
takaisinvirtauksen estolaite. Takaisinvirtauksen estolaite voidaan tilata valmistajalta.
3.2.6 Huomio. Takaisinvirtauksen estolaitteeseen virrannut vesi ei sovellu juomavedeksi.
3.2.7 Huomio. AINOASTAAN ammattihenkilö saa huoltaa ja/tai korjata sähköisiä osia.
3.2.8 Huomio. PURA jäännöspaine ennen kuin irrotat letkun koneesta.
3.2.9 Huomio. TARKISTA ruuvien kireys ja koneen osien käyttökunto ennen jokaista
käyttöä ja määräajoin. Varmista, ettei koneessa ole rikkoutuneita tai kuluneita
osia.
3.2.10 Huomio. KÄYTÄ ainoastaan korkeapaineletkun / sähköjohdon pinnoitusmateriaaleille
sopivia pesuaineita.
3.2.11 Huomio. PIDÄ ihmiset ja eläimet vähintään 15 m:n etäisyydellä.
3.2.12 Huomio. Kone on suunniteltu käyttöön valmistajan toimittamilla tai suosittelemilla
pesuaineilla. Niistä poikkeavien pesuaineiden tai kemikaalien käyttö saattaa
heikentää sen turvallisuutta.
3.2.13 Huomio. Vältä pesuaineen joutumista iholle ja ennen kaikkea silmiin! Jos sitä
joutuu silmiin, huuhdo puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin!
FI
103
-4
FI
SUOMI
3.2.14 Huomio. Korkeapaineletkut, liitokset ja liitoskappaleet ovat koneen
turvallisuuden kannalta tärkeitä osia. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia
korkeapaineletkuja, liitoksia ja liitoskappaleita.
3.2.15 Huomio. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia tai hyväksymiä alkuperäisiä
varaosia, jotta koneen käyttö on turvallista.
3.2.16 Huomio. Työnnä putken puhdistusyksikkö punaiseen merkkiin asti ennen koneen
käynnistystä.
3.2.17 Huomio. Laitteessa saa käyttää ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettua
polttoainetta. Sopimattomia polttoaineita käytettäessä syntyy räjähdysvaara.
Bensiinimoottorilla varustettuja laitteita tankatessa on huomioitava, että
polttoainetta ei pääse kuumille pinnoille.
3.2.18 Huomio. Huomioi erityisesti bensiinimoottorilla varustettujen laitteiden
käyttöohjeen turvaohjeet.
3.2.19 Huomio. Käytettäessä laitetta sisätiloissa on huolehdittava riittävästä
ilmastoinnista ja siitä, että pakokaasut poistuvat tilasta (myrkytysvaara).
Pakokaasuaukkoa ei saa peittää tai sulkea.
On varmistettava, että ilmanottoaukkojen läheisyydessä ei ole pakokaasupäästöjä.
3.2.20 Huomio. Laitteen moottori on sammutettava kuljetuksen ajaksi ja laite on
kiinnitettävä huolellisesti.
FI
104
FI - 5
SUOMI
4
YLEISET OHJEET (KUVA 1)/SIVU 3
6
4.1 Käyttöoppaan käyttö
Tämä opas kuuluu tärkeänä osana koneen varusteisiin. Säilytä se huolellisesti tulevaa käyttöä varten. Lue se huolellisesti ennen asennusta
ja käyttöä. Luovuta opas uudelle omistajalle, jos myyt painepesurin.
Huomio - vaara!
Ennen laitteeseen kohdistuvia töitä, irrota sytytystulpan
johto sytytystulpasta.
Katso kokoonpanojärjestys kuvasta 2.
4.2Toimitus
Kone toimitetaan osittain purettuna pahvilaatikossa.
Pakkauksen sisältö on esitelty kuvassa 1.
4.2.1
Ohessa toimitetut asiakirjat
A1 Käyttö- ja huolto-opas
A2Turvaohjeet
A3Vaatimustenmukaisuusvakuutus
A4Takuusäännöt
A5 Moottorin käyttö- ja huolto-opas
4.3 Pakkausten hävitys
Pakkauksen materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. Kierrätä tai hävitä
ne käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaan.
5
6.2
(Mallit, joihin asennettu)
Pyörivä suutin lisää pesutehoa.
Käytettäessä pyörivää suutinta paine saattaa laskea 25 % säädettävällä suuttimella saatuun paineeseen nähden. Sen käyttö kuitenkin
lisää pesutehoa vesisuihkun pyörivän liikkeen ansiosta.
6.4Moottori
Huomio - vaara!
Noudata luvussa "Turvallisuusohjeet" annettuja ohjeita!
6.4.1Lue ennen käyttöönottoa moottorin valmistajan käyttöohjeet ja huomioi erityisesti turvaohjeet.
5.1Käyttötarkoitus
Tarkista moottorin öljymäärä. Laitetta ei saa käyttää, jos
öljyn pinta on laskenut alle "MIN" -merkin. Lisää tarvittaessa öljyä.
Täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä bensiinillä. Älä käytä
2-tahtiseosbensiiniä.
6.5Vesiliitäntä
Huomio - vaara!
Painepesuria saa käyttää ainoastaan suodatetulla tai
puhtaalla vedellä. Vesihanan virtaaman tulee olla pumpun
virtaaman mukainen.
Sijoita kone mahdollisimman lähelle vesiliitäntää.
5.2Käyttäjä
Koneen käyttäjä on osoitettu kuvan 1 symbolilla (ammattimainen tai
ei-ammattimainen).
6.5.1Liitäntäaukot
5.3Pääosat
l Paineliitin (OUTLET)
n Suodattimella varustettu tulovesiliitin (INLET)
B1 - Polttomoottori
B2 - Alennusvaihde (mallista riippuen)
B3 - Pumppu
B4 - Turvakatkaisimella varustettu pesupistooli
B5 - Tehosuutin
B6 - Korkeapaineletku
B7 - Öljytulpat (mallista riippuen)
B8 - Suuttimet
B9 - Pesuainesäiliö (mallista riippuen)
B10 - Letkuliitin suodattimella
6.5.2
6.5.3
5.3.1Varusteet (jos sisältyvät pakkaukseen - katso kuva 1)
C1
C2
Suuttimen puhdistustyökalu C3
Pyörivä suutin
C4
Kahva
Ruuvit
5.4Suojalaitteet
Huomio - vaara!
Älä käsittele tai muuta varoventtiilin kalibrointia.
- Varo- ja/tai paineenrajoitusventtiili.
Varoventtiili toimii myös paineenrajoitusventtiilinä. Kun pesupistooli suljetaan, venttiili avautuu ja vesi kiertää uudelleen pumpun
vedentulopuolelta tai venttiili poistaa veden maahan.
- Termostaattiventtiili (D1 mallista riippuen)
Jos veden lämpötila ylittää valmistajan ilmoittaman lämpötilan,
termostaattiventtiili poistaa kuuman veden ja ottaa poistettua
vesimäärää vastaavan määrän kylmää vettä, kunnes lämpötila
palautuu asianmukaiseksi.
- Turvakatkaisin (D): estää veden tahattoman suihkuamisen.
Ilmaustulppien asennus (mallista riippuen)
Jotta öljyvuodot vältetään, kone toimitetaan öljyn täyttöaukot suljettuina punaisilla tulpilla. Vaihda ne toimitettuihin ilmaustulppiin.
6.3 Pyörivän suuttimen asennus
TEKNISET TIEDOT (KUVA 1)/SIVU 3
Painepesuri on tarkoitettu yksityiseen ajoneuvojen, koneiden,
veneiden, rakennusten jne. pesuun irrottamaan pinttynyt lika puhtaalla vedellä ja biologisesti hajoavilla kemiallisilla pesuaineilla.
Ajoneuvojen moottorien pesu on sallittua ainoastaan, jos likainen
vesi hävitetään voimassa olevien standardien mukaan.
- Veden tulolämpötila: katso koneessa olevaa konekilpeä.
- Veden tulopaine: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Ympäröivä lämpötila toiminnan aikana: yli 0 °C.
Kone on standardien IEC 60335-1 ja IEC 60335-2-79 mukainen.
ASENNUS (KUVA 2)/SIVU 4
6.1Kokoonpano
7
Liitäntä julkiseen vesijohtoverkkoon
Kone voidaan liittää suoraan julkiseen juomavesiverkkoon
ainoastaan, jos tulovesiletkuun on asennettu voimassa
olevien standardien mukainen tyhjentävä takaisinvirtauksen estolaite. Varmista, että letkun halkaisija on vähintään
13 mm ja pituus alle 25 m ja että se on vahvistettu.
Veden imu avoimista astioista
1) Ruuvaa suodattimella varustettu imuletku tulovesiliittimeen (INLET) ja upota se astian pohjalle.
2) Ilmaa kone:
a) Irrota tehosuutin.
b) Käynnistä kone ja avaa pesupistoolia, kunnes ulostulevassa vedessä ei ole enää ilmakuplia.
3) Sammuta kone ja ruuvaa tehosuutin takaisin.
Huomautus: maksimi-imukorkeus on 0,5 m. Pyri täyttämään imuletku ennen käyttöä.
SÄÄDÖT (KUVA 3)/SIVU 5
7.1 Suuttimen säätö (mallista riippuen)
Säädä vesisuihkua säädettävästä suuttimesta (E).
7.2 Pesuaineen syötön säätö
Jotta pesuainetta syötetään oikealla paineella, aseta suutin (E)
(mallista riippuen) -asentoon tai asenna pesuaineyksikkö (C13)
(mallista riippuen) kuten kuvassa.
Säädä pesuaineen määrä säätimestä (F) (mallista riippuen).
7.3 Käyttöpaineen säätö (mallista riippuen)
Säädä käyttöpaine säätimellä (G). Paine näkyy painemittarissa (jos
asennettu).
FI
105
-6
FI
SUOMI
8
KÄYTTÖ (KUVA 4)/SIVU 5
9
- Käynnistyskatkaisin (H)
Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- Vesisuihkun ohjausvipu (I)
Huomio - vaara!
Laitteen tahattoman käynnistämisen aiheuttama
loukkaantumisvaara. Ennen laitteeseen kohdistuvia töitä,
irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta.
Palovammavaara! Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytysripoihin.
Huomio - vaara!
Konetta tulee käyttää tasaisella ja tukevalla tasolla,
katso kuva 4.
8.2Käynnistys (kuva 4)
1) Avaa vesihana kokonaan.
2) Vapauta turvakatkaisin (D).
3) Pidä pesupistooli auki muutaman sekunnin ajan ja käynnistä
moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
9.1 Suuttimen puhdistus
1) Irrota tehosuutin pesupistoolista.
2) Poista kaikki lika suuttimen reiästä työkalulla (C1).
9.2 Suodattimen puhdistus
Tarkista tulovesi- (L) ja pesuainesuodatin (mallista riippuen) ennen
jokaista käyttöä ja puhdista tarvittaessa ohjeiden mukaan.
Huomio - vaara!
Varmista ennen koneen käynnistystä, että se saa
vettä asianmukaisesti; kuivakäyttö vaurioittaa konetta. Älä
peitä tuuletusritilöitä toiminnan aikana.
Vältä kuivakäyttöä, ettei kone vaurioidu. Varmista, että
kone saa jatkuvasti vettä.
8.3Pysäytys
1) Pidä moottorinsäätövipua asennossa "STOP", kunnes moottori
pysähtyy ja sulje polttoainehana.
2) Avaa pesupistooli ja poista paine putkista.
3) Kytke turvakatkaisin (D).
FI
8.4Uudelleenkäynnistys
1) Vapauta turvakatkaisin (D).
2) Avaa pesupistooli ja anna ilman poistua putkista.
3) Käynnistä moottori moottorin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
8.5Säilytys
1) Sulje vesihana.
2) Pura jäännöspainetta pesupistoolista, kunnes kaikki vesi poistuu
koneesta.
3) Pidä moottorinsäätövipua asennossa "STOP", kunnes moottori
pysähtyy ja sulje polttoainehana.
4) Irrota sytytystulpan liitin.
5) Tyhjennä ja pese pesuainesäiliö työskentelyn jälkeen. Käytä säiliön
pesuun puhdasta vettä, älä pesuainetta.
6) Aseta pesupistoolin turvakatkaisin (D).
HUOLTO (KUVA 5)/SIVU 6
Kaikki huoltotoimenpiteet, joita ei ole selostettu tässä luvussa, tulee
suorittaa valtuutetussa huoltopalvelussa.
8.1Ohjauslaitteet
9.3 Moottorin vapautus (mallista riippuen)
Jos painepesuri on pitkään käyttämättömänä, kalkkikerääntymät
saattavat lukita moottorin. Vapauta moottori kääntämällä moottorin
akselia työkalulla (M).
9.4 Öljyn täydennys (mallista riippuen)
Täydennä öljyä täyttöaukosta, kunnes saavutat oikean tason.
Katso öljyn ominaisuudet Tekniset tiedot -taulukosta.
Vaihda öljy 500 käyttötunnin välein.
9.5Varastointi
Käytä koneessa syövyttämätöntä ja myrkytöntä jäätymisenestoainetta ennen talvisäilytystä.
Säilytä konetta kuivassa paikassa ja suojaa se jäätymiseltä.
10 VARASTOINTI JA KULJETUS (KUVA 5)/SIVU 6
Varastoi varusteet kuvan 5 mukaisesti.
Kuljeta konetta kuvan 5 mukaisesti.
8.6 Pesuaineen täyttö ja käyttö
Pesuaine tulee syöttää kohdassa 7.3 selostetuilla varusteilla
ja tavoilla.
Jos käytät koneen ohessa toimitettua alkuperäistä letkua pidempää
korkeapaineletkua tai jatkoletkua, pesuaineen tulo saattaa vähentyä
tai loppua kokonaan säiliöstä (mallista riippuen).
Täytä säiliö (B6) biologisestierittäin hajoavalla pesuaineella.
8.7 Suositeltava pesutapa
Liuota lika levittämällä kuivalle pinnalle pesuainetta. Työskentele
pystysuorilla pinnoilla alhaalta ylöspäin. Anna pesuaineen vaikuttaa
1–2 minuuttia, mutta älä päästä pintaa kuivaksi. Suihkuta korkeapainesuihkulla vähintään 30 cm:n etäisyydeltä ja työskentele alhaalta
ylöspäin. Vältä veden leviämistä pesemättömälle pinnalle.
Joissakin tapauksissa lika joudutaan poistamaan mekaanisesti pesuharjoilla.
Korkeapaine ei aina ole paras tapa saada hyviä pesutuloksia, sillä
se saattaa vaurioittaa joitakin pintoja. Vältä säädettävän suuttimen
neulasuihkun ja pyörivän suuttimen käyttöä aroilla ja maalatuilla
pinnoilla ja paineistetuissa osissa (esim. renkaat, täyttöventtiilit jne.).
Hyvä pesutulos riippuu yhtä lailla paineesta kuin vesimäärästä.
106
FI - 7
SUOMI
11 VIANETSINTÄ
Vika
Pumppu ei tuota määriteltyä
painetta.
Pumpun paine vaihtelee.
Vesivuoto
Liiallinen käyttöääni.
Öljyvuoto
Ei ota pesuainetta.
Mahdollinen syy
Suutin kulunut.
Vedensuodatin likainen.
Veden tulopaine liian alhainen.
Ilmaa pääsee järjestelmään.
Pumpussa ilmaa.
Säädettävä suutin väärässä asennossa.
Termostaattiventtiilin laukeaminen
Imukorkeus avoimesta astiasta yli 0,5 m.
Vettä tulee ulkopuolisesta säiliöstä.
Veden tulolämpötila liian korkea.
Suutin on tukossa.
Likainen tulovesisuodatin (L)
Tiivisteet ovat kuluneet.
Paineen suoraan purkavan varoventtiilin laukeaminen
Veden lämpötila liian korkea.
Tiivisteet ovat kuluneet.
Säädettävä suutin on korkeapaineasennossa.
Pesuaine on liian sakeaa.
Käytössä on korkeapaineletkun jatkoletku.
Pesuainekierrossa on sakkaa tai kaventumia.
Termostaattiventtiilistä valuu
vettä.
MALLI
Suuttimen sisällä olevan veden lämpötila on ylittänyt
konekilvessä ilmoitetun enimmäisarvon.
Korjaus
Vaihda suutin.
Puhdista suodatin (L) (kuva 5).
Avaa vesihana kokonaan.
Tarkista liitokset.
Sammuta kone ja käytä pesupistoolia, kunnes vesi suihkuaa ulos tasaisesti. Käynnistä painepesuri uudelleen.
Aseta suutin (E) (+)-asentoon (kuva 3).
Odota, että veden lämpötila palautuu oikeaksi.
Vähennä imukorkeutta.
Kytke kone vesijohtoverkkoon.
Laske veden lämpötilaa.
Puhdista suutin (kuva 5).
Puhdista suodatin (L) (kuva 5).
Vaihda tiivisteet huoltopalvelussa.
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Laske veden lämpötilaa (ks. teknisiä tietoja).
Ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
Aseta suutin (E) -asentoon (kuva 3).
Laimenna vedellä.
Käytä alkuperäistä letkua.
Huuhtele puhtaalla vedellä ja korjaa kaventumat. Jos vika
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Älä katkaise vesisuihkua yli 5 minuutiksi toiminnan
aikana.
SARJANUMERO
FI
107
-8
FI
SUOMI
12 KUINKA OLLA VAURIOITTAMATTA PINTOJA
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
HUOMIO
Koneen käyttö renkaiden pesuun saattaa vaurioittaa renkaita ja olla vaarallista.
Älä suuntaa korkeapaineista suihkua suoraan renkaaseen.
Käytä konetta aina matalimmalla paineella suorittaessasi puhdistusta pyörien ja renkaiden lähellä.
Älä koskaan käytä turbosuutinta ajoneuvon osien pesuun.
Etsi lisätietoja käyttöoppaan osasta: 8.7 Suositeltava pesutapa.
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Me Annovi Reverberi S.p.A. -yrityksestä, Modena, Italia, vakuutamme että seuraava(t) AR Blue Clean-kone(et):
FI
Koneen nimikeKorkeapainepesuri
Mallinro
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Tehonkulutus
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
on(ovat) seuraavien direktiivien mukainen(mukaisia):
2006/42/EY, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EY (Italialainen lakiasetus 262/2002).
ja valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen asiakirjojen mukaan: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1;
EN 62233; EN 50581
Sen henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen eritelmän: Stefano Reverberi / AR Toimitusjohtaja
Via M.L. King 3 - 41122 Modena, Italia
Direktiivissä 2000/14/EY vaadittu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on toteutettu liitteen V mukaan.
Mallinro
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Mitattu äänitehotaso:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Taattu äänitehotaso:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Pvm: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Toimitusjohtaja
Takuu
Takuun voimassaoloaika määrätään tuotteen myyntimaassa voimassa olevissa määräyksissä (ellei valmistaja toisin ilmoita).
Valmistajan takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat ja vaatimuksista poikkeavuuden takuun voimassaoloaikana. Siihen sisältyy viallisten osien vaihto ja
kohtuullisesti kuluneiden tuotteiden korjaus tai vaihto.
Takuu ei kata normaalisti kuluvia osia (venttiili, mäntä, vesitiiviste, öljytiiviste, jouset, O-renkaat, varusteet kuten letku, pesupistooli, harjat, pyörät jne.).
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat seuraavista syistä:
- virheellinen tai kielletty käyttö, laiminlyönti
- ammattikäyttö tai vuokraus, jos kone on myyty kotitalouskäyttöön
- oppaassa annettujen huoltomääräysten noudattamatta jättäminen
- valtuuttamattomien henkilöiden tai huoltopalvelujen suorittamat korjaukset
- ei-alkuperäisten varaosien tai varusteiden käyttö
- kuljetuksen tai ylimääräisten esineiden/aineiden aiheuttamat vauriot, onnettomuus
- varastointiin liittyvät ongelmat.
Takuun voimaan saattamiseksi tulee esittää ostotodistus.
Ota huolto pyynnöissä, Sivu: 285.
Ota HONDA-moottorin huoltopyynnöissä yhteys Honda-huoltoon: www.engines.honda.com
108
FI - 9
SUOMI
Tekniset tiedot
Mitt.
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Virtaama
Maksimivirtaama
Paine
Maksimipaine
Teho
Maks. tulolämpötila
Maksimitulopaine
Pesupistoolin työntövoima maksimipaineella
Pumpun öljytyyppi
Moottorimalli
Tekniset tiedot
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nimellisteho kierrosluvulla 3600 1/min
Käyttökierrosluku
Polttoainesäiliö
Polttoaine
Äänenpainetaso LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Änitehotaso LWA (EN 60704-1) ((K = 2,5 dB(A))
Koneen tärinä (K = 1 m/s2):
Paino
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1-sylinteri, 4-tahti
3,6/4,8
3600±100
3,1
Lyijytön, bensiini
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1-sylinteri, 4-tahti
6,3/8,4
3600±100
5,3
Lyijytön, bensiini
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-sylinteri, 4-tahti
8,7/11,7
1750±100
6,1
Lyijytön, bensiini
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-sylinteri, 4-tahti
8,7/11,7
3600±100
6,1
Lyijytön, bensiini
89,4
105
6,26
48
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin!
FI
109
- 10
FI
FRANÇAIS
1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1.1 L'appareil que vous avez acheté est un produit à fort contenu technologique, fabriqué
par l'un des plus grands spécialistes de nettoyeurs à haute pression sur le marché
européen. Nous vous invitons à lire attentivement et à observer ces quelques lignes
pour optimiser davantage ses performances. Pour le raccordement, l'utilisation et la
maintenance de l'appareil, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires à votre
sécurité et à celle des personnes à proximité. Veuillez lire et respecter à la lettre les
consignes de sécurité pour ne compromettre ni la santé ni la sécurité des personnes et
pour éviter tout dégât matériel.
2 ICÔNES ET SYMBOLES
FR
2.1 Respecter les pictogrammes de sécurité et les symboles figurant sur l'appareil et dans ce
manuel.
Seuls les symboles concernant l'appareil acheté sont reproduits sur l'appareil et dans le
manuel. S'assurer que les symboles et les pictogrammes de sécurité sur l'appareil sont
lisibles et en bon état. Dans le cas contraire, les remplacer en respectant la position d'origine.
Attention - Danger
Lire attentivement ces instructions avant emploi.
Icône E2 (si le symbole est présent sur fig. 1) - Elle indique que l'appareil est conçu
pour un usage professionnel, c'est-à-dire pour les personnes qui ont de l'expérience, la
connaissance technique, normative, législative et qui sont en mesure d'exécuter les
opérations nécessaires à l'utilisation et à la maintenance de l'appareil. Cet appareil ne doit
pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou par des personnes sans expérience ni formation.
Icône E3 (si le symbole est présent sur fig. 1) - Elle indique que l'appareil est conçu
pour un usage non professionnel (domestique). Il peut être utilisé par des personnes aux
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de
connaissance, à partir du moment où elles sont surveillées ou ont reçu des explications
permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.
Organes en mouvement. Ne pas toucher.
110
FR - 1
FRANÇAIS
Risque de brûlure ! Avertissement de groupements chauds.
Danger d'intoxication! Ne pas inspirer les gaz d'échappement.
0 Position « arrêt » de l'interrupteur
I Position « marche » de l'interrupteur
Niveau de puissance acoustique garanti
Interdiction, avertit l'utilisateur que les réglementations nationales peuvent
interdire le raccordement du produit au réseau d'eau potable.
Signal de danger, avertit l'utilisateur de ne pas diriger le jet d'eau vers les
personnes, les animaux, les dispositifs électriques, ni vers l'appareil lui-même.
Classe d'isolation électrique II. L'appareil comporte une isolation renforcée ou une
isolation double (uniquement si le symbole figure sur l'appareil).
Classe d'isolation I. L'appareil comporte un conducteur de protection extérieur
(borne de terre) (uniquement si le symbole figure sur l'appareil).
Ce produit observe les directives européennes en vigueur.
Icône E1 - Elle indique l'obligation de ne pas évacuer l'appareil comme déchet
urbain. Il peut être remis au distributeur au moment de l'achat d'un appareil neuf.
Les parties électriques et électroniques de l'appareil ne doivent pas être réutilisées pour
un usage impropre, car elles contiennent des substances dangereuses pour la santé.
Porter un casque de protection.
Porter un masque de protection.
Porter un appareil de protection respiratoire.
Porter des gants de protection.
FR
111
-2
FR
FRANÇAIS
Porter des chaussures de sécurité.
Porter une tenue de protection.
FR
112
FR - 3
FRANÇAIS
3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ/RISQUES RÉSIDUELS
3.1 AVERTISSEMENTS : À NE PAS FAIRE
3.1.1 Attention. NE PAS laisser les enfants utiliser l'appareil et veiller à ce qu'ils ne jouent
pas avec.
3.1.2 Attention. Les jets à haute pression peuvent être dangereux en cas d'utilisation
incorrecte.
3.1.3 Attention. NE PAS utiliser l'appareil avec des produits inflammables ou toxiques,
ou avec tout liquide dont les caractéristiques sont incompatibles avec son mode
d'opération.Il est interdit de faire fonctionner l'appareil en atmosphère explosible
ou potentiellement inflammable.
3.1.4 Attention. DANGER D'EXPLOSION. NE PAS pulvériser de liquides inflammables.
3.1.5 Attention. NE PAS diriger le jet d'eau vers les personnes ou les animaux.
3.1.6 Attention. NE PAS diriger le jet d'eau vers l'appareil lui-même, des équipements
électriques sous tension ou tout autre matériel électrique.
3.1.7 Attention. NE PAS utiliser l'appareil si des personnes sont à portée du jet haute
pression et sans équipement de protection.
3.1.8 Attention. NE PAS diriger le jet d'eau dans sa direction ou dans la direction d'autres
personnes dans le but de nettoyer des chaussures ou des vêtements.
3.1.9 Attention. NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur par temps de pluie.
3.1.10 Attention. L'appareil NE doit en aucun cas être laissé à un enfant ou à une personne
incapable de s'en servir correctement.
3.1.11 Attention. NE PAS verrouiller le pistolet en position de marche.
3.1.12 Attention. S'assurer que l'appareil comporte une plaquette signalétique. Si celle-ci
est manquante, contacter le revendeur. Un appareil sans plaque NE doit PAS être
utilisé, car il ne peut pas être identifié et représente donc un danger potentiel.
3.1.13 Attention. NE PAS modifier ni dérégler la vanne de régulation ou les dispositifs de
sécurité.
3.1.14 Attention. NE PAS changer le diamètre d'origine de la buse.
3.1.15 Attention. Faire en sorte qu'aucun véhicule ne roule sur le tuyau haute pression.
3.1.16 Attention. NE PAS tirer sur le tuyau haute pression pour déplacer l'appareil.
3.1.17 Attention. Le jet haute pression est potentiellement dangereux lorsqu'il est dirigé
vers des pneus, des valves de pneu ou autres objets pressurisés. Ne pas utiliser la
buse rotative, et garder une distance d'au moins 30 cm par rapport aux pneus.
113
FR - 4
FR
FRANÇAIS
3.1.18 Attention. Il est interdit d'utiliser des accessoires qui ne sont ni d'origine ni
spécifiques pour le modèle. Toute modification entraîne l'invalidation de la
déclaration de conformité et décharge le fabricant de toute responsabilité civile
et pénale.
3.1.19 Attention. Ne pas se pencher au-dessus ou toucher l'orifice d'évacuation. (risque
de brûlure).
3.1.20 Attention. Ne pas toucher les silencieux chauds, les cylindres ou les ailettes de
refroidissement. (risque de brûlure).
3.2 AVERTISSEMENTS : À FAIRE
3.2.1 Attention. Toutes les pièces conductrices DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES contre les
jets d'eau.
3.2.2
Attention. Le jet haute pression peut faire rebondir les objets. Porter tous les
équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour travailler en sécurité.
3.2.3 Attention. Risque de blessure dû au démarrage par inadvertance de l'appareil.
Débrancher les fiches des bougies avant d'effectuer toute opération sur l'appareil.
3.2.4 Attention. Veiller à toujours TENIR le pistolet fermement avant d'appuyer sur la
gâchette, afin de contrecarrer le recul lors de la mise en route.
3.2.5 Attention. RESPECTER les réglementations locales des autorités de l'eau en matière
de connexion de ce type d'appareil aux canalisations. Selon la norme CEI 60335-2-79,
l'appareil ne peut être raccordé directement au réseau public de distribution de l'eau
potable que si, dans la tuyauterie d'alimentation, est installé un clapet anti-retour de
type BA conforme à la norme EN 12729 avec système de vidange incorporé. Le clapet
anti-retour peut être acheté chez le fabricant.
3.2.6 Attention. L'eau ayant circulé dans un dispositif anti-refoulement est considérée
comme non potable.
3.2.7 Attention. Toute opération de maintenance et/ou de réparation des composants
électriques DOIT être effectuée par un personnel qualifié.
3.2.8 Attention. Avant de débrancher le tuyau, DÉCHARGER la pression résiduelle.
3.2.9 Attention. Avant chaque utilisation et de manière régulière, VÉRIFIER que les vis
sont bien serrées et que toutes les pièces sont en bon état. S'assurer qu'aucune
pièce n'est usée ou cassée.
3.2.10 Attention. N'UTILISER que des détergents compatibles avec le revêtement du
tuyau haute pression / câble électrique.
FR
114
FR - 5
FRANÇAIS
3.2.11 Attention. Les personnes et les animaux DOIVENT RESTER à une distance de 15 m
au moins.
3.2.12 Attention. Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec le détergent fourni
ou préconisé par le fabricant. L'utilisation de tout autre détergent ou produit
chimique peut rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.
3.2.13 Attention. Éviter tout contact du détergent avec la peau et surtout avec les yeux !
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment sous le robinet et consulter
immédiatement un médecin !
3.2.14 Attention. Les tuyaux à haute pression, les raccords et les joints sont tous importants
pour permettre le fonctionnement sécurisé de l'appareil. Utiliser uniquement les
tuyaux à haute pression, les raccords et les joints préconisés par le fabricant.
3.2.15 Attention. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine fournies ou
approuvées par le fabricant pour éviter que l'appareil ne devienne dangereux.
3.2.16 Attention. Emboîter le déboucheur de canalisations jusqu'au repère rouge avant
d'allumer l'appareil.
3.2.17 Attention. Peut être uniquement utilisé le carburant mentionné dans le manuel
d'utilisation. L'utilisation d'un carburant non adapté entraîne des risques
d'explosion.
Avec les appareils à moteur à essence, il est important de veiller, lors du
remplissage, que l'essence n'entre pas en contact avec les parties chaudes.
3.2.18 Attention. Respecter les consignes de sécurité spécifiques du mode d'emploi des
appareils à moteur à essence.
3.2.19 Attention. Pour une utilisation de l'appareil dans des locaux fermés, il doit être
garanti une ventilation suffisante et une évacuation des gaz résiduels (danger
d'intoxication).
Le quatrième trou ne peut être fermé.
S'assurer qu'aucune émission de gaz polluants ne se produise à proximité des
admissions d'air.
3.2.20 Attention. Au transport, le moteur de l'appareil doit être arrêté et l'appareil doit
être bien fixé.
FR
115
-6
FR
FRANÇAIS
4
INFORMATIONS GÉNÉRALES (FIG.1)/PAGE 3
4.1 Utilisation du manuel
Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé
pour pouvoir être consulté en cas de besoin. Le lire attentivement
avant l'installation/utilisation. En cas de cessions, l'ancien propriétaire doit remettre le manuel au nouveau propriétaire.
4.2Emballage
L'appareil est livré partiellement démonté, dans un emballage en
carton.
Son contenu est représenté sur la fig.1.
4.2.1
Documentation fournie
A1
A2
A3
A4
A5
Manuel d'utilisation et d'entretien
Consignes de sécurité
Déclaration de conformité
Règles de garantie
Manuel d'utilisation et d'entretien du moteur
4.3 Élimination de l'emballage
Les matériaux de l'emballage ne sont pas dangereux pour l'environnement. Cependant, ils doivent être recyclés ou éliminés conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation.
5
INFORMATIONS TECHNIQUES (FIG.1)/PAGE 3
5.1 Domaine d'utilisation
Cet appareil a été conçu pour laver les véhicules, voitures et bateaux
privés, les bâtiments, etc. avec de l'eau claire et des détergents
chimiques biodégradables pour enlever la saleté tenace.
Il peut être utilisé pour laver les moteurs uniquement si l'eau sale est
évacuée selon les normes en vigueur.
- Température de l'eau en entrée : voir plaquette signalétique
de l'appareil.
- Pression de l'eau en entrée : min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Température ambiante de fonctionnement : supérieure à 0°C.
L'appareil est conforme aux normes CEI 60335-1 et CEI 60335-2-79.
FR
5.2Opérateur
Pour identifier l'opérateur chargé de l'usage de l'appareil (professionnel ou non professionnel), voir l'icône représentée sur la fig.1.
6
INSTALLATION (FIG.2)/PAGE 4
6.1Montage
Attention - danger !
Débrancher les fiches des bougies avant d'effectuer
toute opération sur l'appareil.
Pour la séquence de montage, voir fig.2.
6.2
Montage des bouchons de purge (si prévu)
Pour éviter les fuites d'huile, au moment de la livraison, les orifices
de remplissage de l'huile sont fermés par des bouchons de couleur
rouge qui doivent être remplacés par les bouchons de purge fournis.
6.3 Montage de la buse rotative
(Pour les modèles qui en sont équipés)
Le kit buse rotative augmente la puissance de lavage.
L'utilisation de la buse rotative peut entraîner une baisse de la pression de 25% par rapport à la pression obtenue avec la buse réglable.
Quoi qu'il en soit, son utilisation augmente la puissance de lavage
par l'effet rotatif transmis au jet d'eau.
6.4Moteur
Attention - danger !
Respecter le chapitre "Consignes de sécurité"!
6.4.1Avant la mise en service, lire le mode d'emploi du
constructeur du moteur et en particulier respecter les
consignes de sécurité.
Contrôler le niveau d'huile du moteur. Ne pas mettre
l'appareil en service, si le niveau d'huile est descendu
au-dessous de "MIN". En cas de besoin, rajouter de l'huile.
Remplir le réservoir de carburant avec essence sans
plomb. Ne pas utiliser de mélange de 2 cycle.
6.5 Raccordement au réseau d'eau
Attention - danger !
Aspirer uniquement de l'eau filtrée ou propre. Le robinet
du réseau d'eau doit garantir un débit égal à celui de la pompe.
Placer l'appareil le plus près possible du point de raccordement au
réseau d'eau.
6.5.1Raccords
l Sortie eau (OUTLET)
n Entrée eau avec filtre (INLET)
5.3 Pièces principales
B1 - Moteur à explosion
B2 - Réducteur (si prévu)
B3 - Pompe
B4 - Pistolet avec loquet
B5 - Lance
B6 - Tuyau haute pression
B7 - Bouchons huile (si prévu)
B8 - Buses
B9 - Réservoir de détergent (si prévu)
B10 - Embout avec filtre
6.5.2
6.5.3
5.3.1Accessoires (si prévus avec la marchandise - voir fig.1)
C1
C2
Aiguille de nettoyage de la buse C3
Buse rotative
C4
Poignée
Vis
5.4 Dispositifs de sécurité
Attention - danger !
Ne pas modifier ni dérégler la soupape de sécurité.
- Soupape de sécurité et/ou soupape régulatrice de pression.
La soupape de sécurité sert aussi à limiter la pression. Lorsque
la gâchette est relâchée, la soupape s'ouvre et l'eau circule par
l'aspiration de la pompe ou est évacuée au sol.
- Robinet thermostatique (D1 si prévu)
Si la température de l'eau dépasse la température prévue par le fabricant, le robinet thermostatique évacue l'eau chaude et aspire une
quantité d'eau froide égale à l'eau évacuée jusqu'au rétablissement
de la bonne température.
- Loquet (D) : évite que la gâchette ne soit actionnée accidentellement.
116
Raccordement au réseau public d'eau potable
L'appareil ne peut être raccordé directement au réseau
public de distribution de l'eau potable que si, dans la
tuyauterie d'alimentation, est installé un clapet anti-retour
conforme aux normes en vigueur avec système de vidange
incorporé. Utiliser impérativement un tuyau renforcé d'au
moins 13 mm de diamètre et de moins de 25 m de long.
Aspiration d'eau depuis un récipient ouvert
1) Visser le tuyau d'aspiration avec filtre sur l'arrivée
d'eau (INLET), puis déposer son extrémité sur le fond
du récipient.
2) Purger l'appareil :
a) Dévisser la lance.
b) Mettre l'appareil en marche et appuyer sur la gâchette
du pistolet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air
dans l'eau qui s'écoule.
3) Éteindre l'appareil et revisser la lance.
Remarque : la hauteur d'aspiration maximale est de 0,5 m. Il
est recommandé de remplir le tuyau d'aspiration avant emploi.
FR - 7
FRANÇAIS
7
RÉGLAGES (FIG.3)/PAGE 5
8.6 Utilisation du détergent
La pulvérisation du détergent doit se faire avec les accessoires
selon les instructions figurant au point 7.3.
L'utilisation d'un tuyau haute pression plus long que le tuyau d'origine ou l'utilisation d'une rallonge supplémentaire peut diminuer
ou arrêter complètement l'aspiration du détergent.
Remplir le réservoir (B6) avec un détergent biodégradable.
7.1 Réglage de la buse (si prévu)
Tourner la buse (E) pour ajuster le jet d'eau.
7.2 Réglage de la distribution de détergent
Pour pulvériser le détergent à la bonne pression, mettre la buse (E) (si
prévue) en position « » ou monter le kit détergent (C13) (si prévu)
comme montré sur la figure.
Utiliser le régulateur (F) pour doser la quantité de détergent (si prévu).
8.7 Conseils pour un bon lavage
Dissoudre la saleté en appliquant au préalable le mélange d'eau et
de détergent sur la surface encore sèche.
Dans le cas des surfaces verticales, le nettoyage s'effectue de bas
en haut. Laisser agir pendant 1÷2 minutes, mais sans attendre
qu'il sèche. Nettoyer avec le jet haute pression, à partir du bas, en
gardant une distance minimale de 30 cm. Éviter que l'eau de rinçage
coule sur les surfaces non lavées.
Dans certains cas, l'action mécanique des brosses est nécessaire
pour enlever les saletés tenaces.
Le jet haute pression n'est pas toujours la meilleure solution pour
un bon lavage, car il peut endommager certaines surfaces. Il est
recommandé de ne pas utiliser le jet fin de la buse réglable ni la
buse rotative sur des pièces fragiles ou recouvertes de peintures, ou
sur des objets pressurisés (ex. pneumatiques, valves de pneu, etc.).
L'efficacité du lavage dépend à la fois de la pression et du volume
d'eau utilisé, au même degré.
7.3 Réglage de la pression de travail (si prévu)
Utiliser le régulateur (G) pour ajuster la pression de travail. La pression est mesurée par le manomètre (si présent).
8
UTILISATION (FIG.4)/PAGE 5
8.1Commandes
-Dispositif de mise en marche (H).
Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur
du moteur.
- Gâchette du pistolet (I).
Attention - danger !
L'appareil doit fonctionner sur une surface plane et
stable, dans la position indiquée sur la fig.4.
8.2 Mise en marche (voir fig.4)
1) Ouvrir complètement le robinet d'arrivée d'eau.
2) Déverrouiller le loquet (D).
3) Appuyer sur la gâchette du pistolet pendant quelques secondes
et démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du
constructeur du moteur.
9
Attention - danger !
Avant de faire fonctionner l'appareil, s'assurer qu'il est
raccordé à l'eau. Tout fonctionnement à sec l'endommagerait.
Pendant le fonctionnement, ne pas couvrir les grilles d'aération.
Pour ne pas endommager l'appareil, éviter de le faire
fonctionner à sec et s'assurer qu'il est toujours raccordé
correctement à l'eau.
8.3Arrêt
1) Mettre le levier régulateur sur le moteur sur "STOP" jusqu'à ce
que le moteur soit à l'arrêt et fermer la vanne d'alimentation
en carburant.
2) Appuyer sur la gâchette du pistolet et décharger la pression à
l'intérieur des tuyauteries.
3) Verrouiller le loquet (D).
8.4 Remise en marche
1) Déverrouiller le loquet (D).
2) Appuyer sur la gâchette du pistolet et décharger l'air à l'intérieur
des tuyauteries.
3) Démarrer le moteur en rapport avec le mode d'emploi du constructeur du moteur.
8.5 Mise hors service
1) Fermer le robinet de l'eau.
2) Appuyer sur la gâchette du pistolet pour décharger la pression
résiduelle et pour évacuer l'eau contenue dans l'appareil.
3) Mettre le levier régulateur sur le moteur sur "STOP" jusqu'à ce
que le moteur soit à l'arrêt et fermer la vanne d'alimentation
en carburant.
4) Débrancher les fiches des bougies.
5) Vider et nettoyer le réservoir de détergent à la fin de la séance
de travail. Pour laver le réservoir, utiliser de l'eau claire plutôt
que du détergent.
6) Verrouiller le loquet (D) du pistolet.
MAINTENANCE (FIG.5)/PAGE 6
Ne pas essayer d'effectuer des opérations de maintenance autres que
les opérations décrites dans ce chapitre. Toute autre opération doit
être effectuée auprès d'un revendeur agréé avec service après-vente.
Attention - danger !
Risque de blessure dû au démarrage par inadvertance de l'appareil. Débrancher les fiches des bougies avant
d'effectuer toute opération sur l'appareil.
Risque de brûlures ! Ne pas toucher les silencieux chauds,
les cylindres ou les ailettes de refroidissement.
9.1 Nettoyage de la buse
1) Dévisser la lance sur le pistolet.
2) Enlever toutes les saletés déposées dans le trou de la buse à
l'aide de l'aiguille de nettoyage (C1).
9.2 Nettoyage du filtre
Vérifier le filtre d'aspiration (L) et le filtre détergent (si prévu) avant
chaque utilisation et, si nécessaire, les nettoyer comme indiqué.
9.3 Déblocage du moteur (si prévu)
En cas d'arrêts prolongés, des dépôts de calcaires peuvent provoquer le blocage du moteur. Pour débloquer le moteur, tourner
l'arbre moteur avec l'outil (M).
9.4 Appoint huile (si prévu)
Faire l'appoint en huile par l'orifice de remplissage pour rétablir le
bon niveau.
Pour les caractéristiques de l'huile, voir le tableau « Données techniques ».
Il est conseillé de remplacer l'huile après 500 heures d'utilisation.
9.5 Remisage d'hiver
Avant ce remisage, faire fonctionner l'appareil avec du liquide antigel non agressif et non toxique.
Ranger l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du gel.
10 STOCKAGE ET TRANSPORT (FIG.5)/PAGE 6
Stocker les accessoires comme indiqué sur la fig.5.
Transporter l'appareil comme indiqué sur la fig.5.
FR
117
-8
FR
FRANÇAIS
11 DÉPANNAGE
Problèmes
Causes possibles
Solutions
Buse usée
Filtre à eau sale
Alimentation en eau insuffisante
Aspiration d'air
FR
Remplacer la buse
Nettoyer le filtre (L) (fig.5)
Ouvrir complètement le robinet
Contrôler les raccords
La pompe n'atteint pas la pression
Éteindre l'’appareil, puis appuyer sur la gâchette du pistolet jusqu'à
requise
Air dans la pompe
ce que sorte un jet continu. Rallumer.
Mauvais réglage de la buse
Mettre la buse (E) en position (+) (fig.3)
Intervention du robinet thermostatique
Attendre que l'eau atteigne la bonne température
Hauteur d'aspiration depuis le récipient ouvert supérieure à 0,5 m Diminuer la hauteur d'aspiration
Aspiration de l'eau depuis un réservoir extérieur
Raccorder l'appareil au réseau d'eau
Température de l'eau en entrée trop élevée
Diminuer la température
La pompe a des fortes fluctuations de
pression
Buse bouchée
Nettoyer la buse (fig.5)
Filtre d'aspiration (L) sale
Nettoyer le filtre (L) (fig.5)
Remplacer les joints auprès d'un Centre d'assistance technique
Joints d'étanchéité usés
agréé
Fuites d'eau
Intervention soupape de sécurité à échappement libre
Contacter le Centre d'assistance technique agréé
Bruit excessif
Température de l'eau trop élevée
Diminuer la température (voir données techniques)
Fuites d'huile
Joints d'étanchéité usés
Contacter le Centre d'assistance technique agréé
Buse réglable en position haute pression
Mettre la buse (E) en position « » (fig.3)
Détergent trop dense
Diluer avec de l'eau
Utilisation de rallonges tuyau haute pression
Remettre le tuyau d'origine
Le détergent n'est pas aspiré
Rincer avec de l'eau propre et éliminer les étranglements éventuels.
Circuit du détergent encrassé ou étranglé
Si le problème persiste, consulter un Centre d'assistance technique
agréé.
La température de l'eau à l'intérieur de la tête de pompe a
Pendant le fonctionnement de l'appareil, ne pas interrompre le jet
Fuite d'eau par le robinet thermostatique dépassé la valeur maximale indiquée sur la plaquette signad'eau pendant plus de 5 minutes
létique
MODÈLE
118
NUMÉRO DE SÉRIE
FR - 9
FRANÇAIS
12 COMMENT NE PAS ABÎMER LES SURFACES
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATTENTION
Le jet haute pression peut abîmer les pneus et représenter un danger.
Ne pas diriger le jet haute pression directement vers le pneu.
Choisir toujours la pression la plus basse pour nettoyer près des roues et des pneus.
Ne jamais utiliser la « lance turbo » pour laver une partie quelconque du véhicule.
Pour plus d'informations, lire le paragraphe : « 8.7 Conseils pour un bon lavage ».
Déclaration de conformité CE
Nous, Annovi Reverberi S.p.A., Modène, Italie, déclarons que l'/les appareil/s AR Blue Clean désigné/s ci-dessous :
Dénomination de l'appareil
Nettoyeur haute pression
N° modèle
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Consommation
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
est/sont conforme(s) aux directives européennes suivantes :
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2000/14/CE (Décret législatif italien 262/2002).
et est/sont produit(s) dans le respect des normes ou des référentiels ci-après :
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 60704-1, EN 62233, EN 50581
Nom et adresse de la personne chargée de constituer le dossier technique : Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modène, Italie
La procédure d'évaluation pour la conformité à la directive 2000/14/CE a été mise en œuvre dans les conditions précisées dans l'annexe V.
N° modèle
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Niveau de puissance acoustique mesuré :103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Date : 19.07.2016
MODÈNE (I)
Stefano Reverberi
Managing Director
Garantie
La validité de la garantie est régie par la législation en vigueur dans le pays dans lequel le produit est commercialisé (sauf indication contraire du fabricant).
Si le produit est défectueux par suite d'un défaut de matériel, d'un vice de construction ou pour non-conformité pendant la période de validité de la
garantie, le fabricant assure le remplacement des pièces reconnues défectueuses, ainsi que la réparation des produits s'ils sont raisonnablement usés ou leur
remplacement.
La garantie ne couvre pas les composants sujets à usure normale (soupape, piston, joint d'étanchéité, joint d'huile, ressorts, joints toriques accessoires comme
tuyaux, pistolet, brosses, roues, etc.)
La garantie ne couvre pas les défauts causés par :
- utilisation anormale, utilisation non admise ou négligence,
- location ou utilisation professionnelle si le nettoyeur est à usage domestique.
- inobservation des normes de maintenance prévues dans le manuel,
- réparations effectuées par du personnel ou des centres de réparation non agréés,
- utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine,
- dommages causés par le transport, par des objets ou des substances étrangères, sinistre,
- problèmes d'emmagasinage ou de stockage.
La preuve d'achat est nécessaire pour activer la garantie.
Pour assistance, Page : 285.
Pour recevoir une assistance sur le moteur HONDA, contacter un centre de service
Honda : www.engines.honda.com
FR
119
- 10
FR
FRANÇAIS
Données techniques
Données techniques
FR
Unité
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Débit
Débit maximal
Pression
Pression maximale
Puissance
Température eau d'alimentation maximale
Pression maximale eau d'alimentation
Force de recul du pistolet avec pression maximale
Type d’huile pompe
Modèle de moteur
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Puissance nominale max. 3600 1/min
Nombre de tours normal
Réservoir de carburant
Carburant
Niveau de pression acoustique LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Niveau de puissance acoustique LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibrations de l'appareil (K = 1 m/s2):
Poids
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
1 cylindre, 4 temps 1 cylindre, 4 temps 1 cylindre, 4 temps 1 cylindre, 4 temps
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
Essence, sans plomb Essence, sans plomb Essence, sans plomb Essence, sans plomb
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
Sous réserve de modifications techniques !
120
FR - 11
HRVATSKI
1 SIGURNOSNE UPUTE
1.1 Uređaj koji ste kupili je tehnološki napredan proizvod koji je izradio jedan od vodećih
europskih proizvođača visokotlačnih uređaja za pranje. Kako biste ostvarili najbolje
performanse svog uređaja, pažljivo pročitajte ovu brošuru i pridržavajte se uputa
svaki put kada koristite uređaj. Tijekom povezivanja, uporabe i servisiranja uređaja
poduzmite sve moguće mjere opreza kako biste zajamčili osobnu sigurnost i sigurnost
drugih ljudi u neposrednoj blizini. Pažljivo pročitajte sigurnosne odredbe i pridržavajte
se ih u svim prilikama; nepoštivanje tih odredbi može dovesti u opasnost vaše zdravlje
i sigurnost ili prouzročiti znatnu materijalnu štetu.
2 SIGURNOSNI ZNAKOVI
2.1 Pridržavajte se uputa sadržanih u sigurnosnim znakovima i simbolima pričvršćenim na
uređaj i navedenih u ovom priručniku.
Uređaj i priručnik sadrže samo one simbole koji se odnose na kupljeni model.
Vodite računa da simboli i znakovi na uređaju uvijek budu pričvršćeni na uređaj i da su
čitljivi i ako se odvoje od uređaja stavite zamjenske natpise na izvorno mjesto.
Upozorenje - Oprez - Opasnost
Molimo vas da prije uporabe pažljivo pročitate ovaj priručnik.
Simbol E2 (ako se simbol pojavljuje u priručniku) - označava da je uređaj
namijenjen za profesionalnu uporabu, odnosno iskusne ljude upoznate s određenim
tehničkim, regulatornim i zakonodavnim uvjetima te sposobnima za izvođenje radnji
koje se odnose na uporabu i održavanje uređaja. Ovaj uređaj nije namijenjen za
uporabu od djece, osoba s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
odnosno s nedostatkom iskustva i znanja.
Simbol E3 (ako se simbol pojavljuje u priručniku) - označava da je uređaj
namijenjen za neprofesionalnu uporabu, odnosno uporabu u kućanstvu. Uređaj mogu
rabiti osobe s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno s
nedostatkom iskustva i znanja pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su upućene u
sigurnu uporabu uređaja te razumiju pripadajuće rizike.
Pokretni dijelovi. Nemojte dodirivati.
HR
121
-1
HR
HRVATSKI
Opasnost od opeklina! Upozorenje od vrelih sklopova.
Opasnost od trovanja! Ne udišite ispušne plinove.
0 Položaj „OFF“ (Isključen)
I Položaj „ON“ (Uključen)
Zajamčena razina jačine zvuka
Znak zabrane obavještava korisnike da lokalnim propisima može biti zabranjeno
spajanje proizvoda na sustav opskrbe vodom za piće.
Znak upozorenja upozorava korisnike da vodeni mlaz ne usmjeravaju prema
ljudima, životinjama, električnoj opremi ili samom proizvodu.
Ovaj proizvod ima nazivnu izolaciju klase II. To znači da je izolacija ojačana ili da
ima dvostruku izolaciju (samo ako se simbol pojavljuje na uređaju).
HR
Ovaj proizvod ima nazivnu izolaciju klase I. To znači da je opremljen zaštitnim
provodnikom uzemljenja (samo ako se simbol pojavljuje na uređaju).
Proizvod je u skladu sa zahtjevima dotične direktive.
E1 simbol - označava da se uređaj ne smije odlagati kao komunalni otpad; može
se predati distributeru nakon kupnje novog uređaja. Električni i elektronički dijelovi
uređaja ne smiju se ponovno upotrebljavati niti zloupotrebljavati jer sadržavaju tvari
koje predstavljaju opasnost po zdravlje.
Nosite zaštitu za uši.
Nosite zaštitnu masku.
Nosite zaštitu za dišne organe.
Nosite zaštitne rukavice.
122
HR - 2
HRVATSKI
Nosite zaštitnu obuću.
Nosite zaštitnu odjeću.
3 SIGURNOSNA PRAVILA/PREOSTALI RIZICI
3.1 SIGURNOSNE „ZABRANE”
3.1.1 Upozorenje. NEMOJTE dopustiti da djeca koriste uređaj, pratite ih kako biste
osigurali da se ne igraju strojem.
3.1.2 Upozorenje. Mlazovi pod visokim tlakom mogu biti opasni ako se nepravilno
koriste.
3.1.3 Upozorenje. UREĐAJ NEMOJTE koristiti sa zapaljivim ili otrovnim tekućinama,
odnosno bilo kojim drugim proizvodima koji nisu kompatibilni s pravilnim
radom. Uporaba uređaja u potencijalno zapaljivim ili eksplozivnim okruženjima
je zabranjena.
3.1.4 Upozorenje. OPASNOST OD EKSPLOZIJE. Uređaj NEMOJTE rabiti za raspršivanje
zapaljivih tekućina.
3.1.5 Upozorenje. Vodeni mlaz NEMOJTE usmjeravati prema ljudima ili životinjama.
3.1.6 Upozorenje. Vodeni mlaz NEMOJTE usmjeravati prema samom uređaju,
električnim dijelovima ili drugoj električnoj opremi.
3.1.7 Upozorenje. Nikada NEMOJTE koristiti uređaj kad se u njegovom radnom
rasponu nalaze druge osobe osim ako one ne nose zaštitnu odjeću.
3.1.8 Upozorenje. Mlaz vode nikada nemojte usmjeravati prema sebi ili drugim
osobama kako biste očistili odjeću ili obuću.
3.1.9 Upozorenje. Uređaj NEMOJTE rabiti vani dok pada kiša.
3.1.10 Upozorenje. NEMOJTE dopustiti djeci, nekompetentnim osobama ili osobama
koje nisu pročitale i razumjele upute da rabe ovaj uređaj.
3.1.11 Upozorenje. NEMOJTE zaglavljivati okidač u radnom položaju.
3.1.12 Upozorenje. Provjerite je li natpisna pločica pričvršćena za uređaj, ako nije,
obavijestite distributera. Uređaji bez pločica NE SMIJU se koristiti jer se ne mogu
identificirati i potencijalno su opasni.
3.1.13 Upozorenje. NEMOJTE namještati ili mijenjati postavku sigurnosnog ventila ili
sigurnosnih uređaja.
3.1.14 Upozorenje. NEMOJTE mijenjati izvorni promjer glave mlaznice raspršivača.
3.1.15 Upozorenje. Nemojte dopustiti vozilima da prelaze preko crijeva pod tlakom.
HR
123
-3
HR
HRVATSKI
3.1.16 Upozorenje. NEMOJTE pomicati uređaj povlačenjem za visokotlačno crijevo.
3.1.17 Upozorenje. Kad se usmjeri prema gumama, ventilima guma ili drugim
komponentama pod tlakom, visokotlačni mlaz potencijalno je opasan. Nemojte
rabiti komplet za rotirajuću mlaznicu i tijekom čišćenja mlaz uvijek držite na
razmaku od najmanje 30 cm.
3.1.18 Upozorenje. Uporaba neoriginalnih dijelova i drugih rezervnih dijelova koji nisu
posebno namijenjeni za dotični model zabranjena je. Zabranjene su sve izmjene
uređaja; svaka izmjena čini Deklaraciju o suglasnosti ništavnom i oslobađa
proizvođača od odgovornosti i prema građanskom i prema kaznenom zakonu.
3.1.19 Upozorenje. Ne naginjite se nad otvor za ispušne plinove i ne sežite u njega.
(opasnost od opeklina).
3.1.20 Upozorenje. Ne dodirujte vrele prigušivače buke, cilindre i rebra hladnjaka.
(opasnost od opeklina).
3.2 SIGURNOSNE „OBVEZE“
3.2.1 Upozorenje. Svi električni provodnici MORAJU BITI ZAŠTIĆENI od vodenog mlaza.
3.2.2
HR
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
124
Upozorenje. Visoki tlak može prouzročiti odskakivanje dijelova: nosite zaštitnu
odjeću (PPE) i potrebnu opremu kako biste osigurali sigurnost rukovatelja.
Upozorenje. Opasnost od ozljeda nehotično pokrenutim uređajem. Izvucite
utikač svjećica prije izvođenja radova na uređaju.
Upozorenje. Prije nego što pritisnete okidač UHVATITE pištolj čvrsto kako biste
onemogućili ponovno savijanje.
Upozorenje. PRIDRŽAVAJTE se lokalnih propisa o vodoopskrbi. Prema normi
IEC 60335-2-79 uređaj se smije spojiti na glavnu vodovodnu mrežu pitke vode
samo ako je opremljen ventilom za sprječavanje povratnog toka i odvodom u
skladu s normom EN 12729, tip BA. Ventil za sprječavanje povratnog toka može
se naručiti od proizvođača.
Upozorenje. Voda koja protekne kroz ventile za sprječavanje povratnog toka
smatra se da nije za piće.
Upozorenje. Održavanje i/ili zamjenu električnih komponenti MORA izvoditi
kvalificirano osoblje.
Upozorenje. Prije nego što odvojite crijevo od uređaja, OTPUSTITE preostali tlak.
Upozorenje. Prije svake uporabe i u redovitim razdobljima provjerite da su svi
vijci čvrsto pritegnuti i da nema pokvarenih ili istrošenih dijelova.
HR - 4
HRVATSKI
3.2.10 Upozorenje. RABITE samo ona sredstva za čišćenje koja neće izazvati hrđanje
materijala kojima su obloženi visokotlačno crijevo / električni kabel.
3.2.11 Upozorenje. VODITE RAČUNA da se ljudi i životinje nalaze najmanje na udaljenosti
od 16 jardi. (15 m).
3.2.12 Upozorenje. Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu sa sredstvom za čišćenje
dostavljenim ili preporučenim od proizvođača. Uporaba sredstava za pranje ili
kemikalija može imati neželjeni učinak na sigurnost uređaja.
3.2.13 Upozorenje. Pripazite da sredstvo za čišćenje ne dođe u doticaj s kožom, a
posebno, očima! U slučaju doticaja s kožom, isperite s puno vode i odmah
potražite liječnički savjet!
3.2.14 Upozorenje. Visokotlačna crijeva, armature i spojevi važni su za sigurnost uređaja.
Koristite samo ona crijeva, armature i spojeve koje preporučuje proizvođač.
3.2.15 Upozorenje. Kako biste osigurali sigurnost uređaja, koristite samo proizvođačeve
originalne dijelove ili druge dijelove koje je proizvođač odobrio.
3.2.16 Upozorenje. Prije uključivanja uređaj umetnite komplet mlazne cijevi dok ne
dođe do crvene oznake.
3.2.17 Upozorenje. Smije se koristiti samo gorivo navedeno u uputama za rad. U slučaju
primjene neodgovarajućih vrsta goriva postoji opasnost od eksplozije.
Kod uređaja s benzinskim motorom pri ulijevanju goriva treba paziti da ono ne
dospije na vruće površine.
3.2.18 Upozorenje. Molimo Vas da obratite pažnju na posebne sigurnosne naputke u
uputama za rad uređaja sa benzinskim motorom.
3.2.19 Upozorenje. Pri radu uređaja u zatvorenim prostorijama treba zajamčiti dostatnu
ventilaciju i odvođenje ispušnih plinova (opasnost od trovanja).
Otvor za ispušne plinove ne smije biti zatvoren.
U blizini otvora za usis zraka ne smiju se ispuštati ispušni plinovi.
3.2.20 Upozorenje. Pri transportu uređaja treba zaustaviti motor i uređaj sigurno
pričvrstiti.
HR
125
-5
HR
HRVATSKI
4
OPĆE INFORMACIJE (SL. 1)/STRANICA 3
4.1 Uporaba priručnika
Ovaj je priručnik sastavni dio uređaja i trebate ga sačuvati za kasnije.
Prije instalacije/uporabe uređaja pažljivo ga pročitajte. Ako se uređaj
prodaje, prodavatelj mora proslijediti priručnik novom vlasniku
zajedno s uređajem.
4.2Isporuka
Uređaj se isporučuje djelomično sklopljen u kartonskoj kutiji.
Paket u kojem se uređaj dostavlja prikazan je na sl. 1.
4.2.1
Dokumentacija priložena uz uređaj
A1
A2
A3
A4
A5
Priručnik za uporabu i održavanje
Sigurnosne upute
Izjave o sukladnosti
Jamstvene odredbe
Priručnik za uporabu i održavanje motora
4.3 Odlaganje pakiranja
Materijali korišteni za pakiranje uređaja nisu štetni za okoliš ali se i
dalje moraju reciklirati ili odložiti u skladu s relevantnim propisima u
zemlji u kojoj se uređaj koristi.
5
TEHNIČKE INFORMACIJE (SL. 1)/STRANICA 3
5.1Namjena
Uređaj je namijenjen za osobnu uporabu i čišćenje vozila, strojeva,
brodova, zgrada i služi za uklanjanje tvrdokorne prljavštine uz
uporabu čiste vode i biorazgradivih kemijskih sredstava za čišćenje.
Motori vozila mogu se prati samo ako se prljava voda odlaže u
skladu s aktualnim važećim propisima.
- Temperatura ulazne vode: pogledajte podatkovnu pločicu na
uređaju.
- Tlak ulazne vode: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Radna temperatura okoline: iznad 0°C.
Uređaj je u skladu s normama IEC 60335-1 i IEC 60335-2-79.
HR
5.2Rukovatelj
Simbol prikazan na sl. 1 označava rukovatelja kojem je stroj namijenjen (profesionalca ili neprofesionalca).
6
INSTALACIJA (SL. 2)/STRANICE 4
6.1Sklapanje
Upozorenje - opasnost!
Izvucite utikač svjećica prije izvođenja radova na uređaju.
Slijed sklapanja prikazan je na sl. 2.
6.2 Postavljanje čepova za tlak (na modelima s ovom značajkom)
Kako bi se spriječilo curenje ulja, uređaj se dostavlja s ulazima ulja
zabrtvljenima crvenim čepovima koje treba zamijeniti s isporučenim čepovima za otpuštanje tlaka.
6.3 Postavljanje rotirajuće mlaznice
(Za modele s ovom značajkom)
Komplet rotirajuće mlaznice omogućuje veću snagu pranja.
Uporaba rotirajuće mlaznice može dovesti do smanjenja tlaka od
25 % u usporedbi s tlakom koji se postiže pomoću prilagodljive
mlaznice. Međutim, zahvaljujući rotaciji mlaza vode, komplet za
rotirajuću mlaznicu ima veću snagu pranja.
6.4Motor
Upozorenje - opasnost!
Pridržavajte uputa iz odlomka "Sigurnosni
napuci"!
6.4.1Prije stavljanja u pogon pročitajte i obratite pažnju na
radne upute koje izdaje proizvođač motora, a prvenstveno na sigurnosne naputke.
Provjerite razinu motornog ulja. Stroj nemojte puštati
u rad ukoliko je razina ulja opala ispod oznake "MIN".
Dopunite ulje prema potrebi.
Spremnik za gorivo napunite bezolovnim benzinom.
Nemojte koristiti 2-taktnu mješavinu.
6.5 Priključci na dovod vode
Upozorenje - opasnost!
Za rad s uređajem treba koristiti samo čistu ili filtriranu vodu. Brzina protoka ulazne slavine vode treba biti
jednaka brzini protoka crpke.
Postavite uređaj što je bliže moguće sustavu za dovod vode.
6.5.1
5.3 Glavni dijelovi
B1 - Motor s unutarnjim izgaranjem
B2 - Reduktor (ako je ugrađen)
B3 - Pumpa
B4 - Pištolj sa sigurnosnom hvataljkom
B5 - Bacač
B6 - Visokotlačno crijevo
B7 - Čepovi za ulje (ako su ugrađeni)
B8 - Mlaznice
B9 - Spremnik sredstva za čišćenja
B10 - Nastavak za crijevo s filtrom
5.3.1
C1
C2
6.5.2
6.5.3
Pribor (ako je uključen u isporučeni paket – pogledajte sl. 1)
Alat za čišćenje mlaznice
C3
Komplet za rotirajuću mlaznicu C4
Ručka
Vijci
5.4 Sigurnosni uređaji
Upozorenje - opasnost!
Nemojte namještati ili mijenjati postavku sigurnosnog ventila ili sigurnosnih uređaja
- Sigurnosni ventil i/ili ventil za ograničenje tlaka.
Sigurnosni ventil je i ventil za ograničenje tlaka. Kad se otpusti
okidač pištolja, ventil se otvara i voda kruži kroz ulaz crpke ili se
ispušta na tlo.
- Termostatski ventil (D1 ako je ugrađen)
Ako temperatura vode premašuje temperaturu koju je odredio
proizvođač, termostatski ventil ispušta vruću vodu i usisava količinu hladne vode koja je jednaka količini ispuštene vode sve dok se
ne uspostavi odgovarajuća temperatura.
- Sigurnosna hvataljka (D): sprječava nehotično raspršivanje vode.
126
Točke priključaka
l Vodeni izlaz (IZLAZ)
n Vodeni ulaz s filtrom (ULAZ)
Spajanje na vodovodnu mrežu
Uređaj se smije spojiti na glavnu vodovodnu mrežu pitke
vode samo ako je opremljen ventilom za sprječavanje
povratnog toka u skladu s važećim propisima. Crijevo
treba imati promjer od najmanje 13 mm, biti ojačano i
ne dulje od 25 m.
Usisavanje vode iz otvorenih spremnika
1) Montirajte dovodno crijevo s filtrom na ULAZ za vodu i
umetnite ga na dno spremnika.
2) Provjetrite zrak iz uređaja:
a) Odvijte bacač.
b) Pokrenite uređaj i držite pištolj otvorenim sve dok
zračni mjehurići ne prestanu izlaziti van.
3) Isključite uređaj i zavrnite bacač.
N.B.: najveća visina usisa je 0,5 m. Usisno crijevo treba
napuniti prije uporabe.
HR - 6
HRVATSKI
7
PRILAGODBE (SL. 3)/STRANICA 5
8.7 Preporučeni postupak čišćenja
Uklonite prljavštinu tako što ćete nanijeti sredstvo za čišćenje pomiješano s vodom prvo na suhu površinu.
Ako čistite uspravne površine krenite od dna prema vrhu. Ostavite
sredstvo za čišćenje da stoji 1-2 minute, ali nemojte dopustiti da se
površina osuši. Počnite rabiti visokotlačnu mlaznicu najmanje na
udaljenosti od 30 cm. Nemojte dopustiti da voda za ispiranje teče
po neopranim površinama.
U nekim će slučajevima za otklanjanje prljavštine biti potrebno
ribanje četkom.
Visok tlak nije uvijek najbolje rješenje za dobre rezultate čišćenja jer
može oštetiti neke površine. Za osjetljive ili lakirane dijelove kao i
kod komponenti koje se nalaze pod tlakom (npr. guma, ventila za
napuhavanje itd.) ne smije se koristiti ni najfinija postavka prilagodljive mlaznice niti rotirajuće mlaznice.
Učinkovito čišćenje podjednako ovisi i o tlaku i o volumenu korištene vode.
7.1 Prilagodba mlaznice za raspršivanje (Za modele s ovom
značajkom)
Protok vode prilagođava se regulacijom mlaznice (E).
7.2 Namještanje sredstva za čišćenje
Za isporuku sredstva za čišćenje na odgovarajućem tlaku, postavite
mlaznicu (E) (ako je ugrađena) na " " ili postavite komplet sredstva
za čišćenje (C13) (ako je dostupan) kao što je prikazano.
Količina isporučenog sredstva za čišćenje prilagođava se pomoću
regulatora (F).
7.3 Prilagodba radnog tlaka (na modelima s ovom značajkom)
Regulator (G) koristi se za prilagodbu radnog tlaka. Tlak je prikazan
na mjeraču tlaka (ako je ugrađen).
8
INFORMACIJE O UPORABI UREĐAJA (SL. 4)/STRANICA 5
8.1Kontrole
9
- Pokretač (H).
Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.
- Kontrolna poluga vodene mlaznice (I).
Upozorenje - opasnost!
Upozorenje - opasnost!
Opasnost od ozljeda nehotično pokrenutim uređajem.
Izvucite utikač svjećica prije izvođenja radova na uređaju.
Opasnost od opeklina! Ne dodirujte vrele prigušivače buke,
cilindre i rebra hladnjaka.
Tijekom rada uređaj treba biti postavljen kao što je
prikazano na sl. 4 na čvrstu, stabilnu površinu.
8.2Pokretanje (pogledajte sl. 4)
1) Okrenite slavinu za dovod vode u potpunosti.
2) Otpustite sigurnosnu hvataljku (D).
3) Pritisnite okidač pištolja nekoliko sekundi i onda pokrenite motor
u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.
Upozorenje - opasnost!
Prije pokretanja uređaja provjerite da uređaj pravilno
uzima vodu, uporaba uređaja bez vode prouzročit će oštećenja. Nemojte pokrivati rešetke ventilatora dok je uređaj
u uporabi
Kako biste spriječili oštećenje uređaja, nemojte dopustite da
radi na suho i provjerite da je opskrbljen vodom.
8.3Zaustavljanje
1) Postavite regulacijsku polugu na motoru u položaj „STOP“ tako da
se motor zaustavi te zatvorite ventil za dovod goriva.
2) P ritisnite okidač pištolja i otpustite rezidualni tlak unutar cijevi.
3) Pokrenite sigurnosnu hvataljku (D).
8.4 Ponovno pokretanje
1) Otpuštanje sigurnosne hvataljke(D).
2) Pritisnite okidač pištolja i otpustite rezidualni zrak iz cijevi.
3) Pokrenite motor u skladu s radnim uputama koje je izdao proizvođač motora.
8.5Pohrana
1) Isključite slavinu za dovod vode.
2) Otpustite rezidualni tlak iz pištolja sve dok voda ne izađe iz
uređaja.
3) Postavite regulacijsku polugu na motoru u položaj „STOP“ tako
da se motor zaustavi te zatvorite ventil za dovod goriva.
4) Izvucite utikač svjećica.
5) Ispustite i isperite spremnik sredstva za čišćenje na kraju radne sesije.
Za pranje spremnika koristite čistu vodu umjesto sredstva za čišćenje
6) Priključite sigurnosnu hvataljku pištolja (D).
ODRŽAVANJE (SL. 5)/STRANICA 6
Sve radnje održavanja koje nisu obuhvaćene u ovom poglavlju treba
izvesti ovlašteni prodajni i servisni centar.
9.1 Čišćenje mlaznice
1) Odvojite bacač od mlaznice.
2) Uklonite naslage prljavštine iz rupe mlaznice pomoću alata (C1).
9.2 Čišćenje filtra
Prije svake uporabe pregledajte usisni filtar (L) i filtar sredstva
za čišćenje (ako je ugrađen) te ih po potrebi očistite u skladu s
uputama.
9.3 Odglavljivanje motora (na modelima s ovom značajkom)
9.4
Tijekom duljih zaustavljanja naslage kamenca mogu prouzročiti
prestanak rada motora. Kako biste odglavili motor, okrenite osovinu
pogona pomoću alata (M).
Dolijevanje ulja (za modele s ovom značajkom)
Nalijte ulje kroz ulaznu rupu dok ne dođe do odgovarajuće razine.
Karakteristike ulja potražite u tablici „Tehnički podaci“.
Ulje je potrebno mijenjati nakon svakih 500 sati uporabe.
9.5 Skladištenje na kraju sezone
Prije nego što uređaj pohranite pred zimu pustite ga da radi neko
vrijeme s nekorozivnim, netoksičnim antifrizom.
Uređaj čuvajte na suhom mjestu, zaštićen od smrzavanja.
10 SKLADIŠTENJE I PRIJEVOZ (SL. 5)/STRANICA 6
Čuvajte pribor kao što je prikazano na sl. 5.
Prevezite uređaj kako što je prikazano na slici 5.
8.6 Dopunjavanje i uporaba sredstva za čišćenje
Sredstvo za čišćenje mora se isporučiti pomoću dodatnog pribora i u skladu s postupcima opisanima u točki 7.3.
Uporaba visokotlačnog crijeva duljeg od crijeva isporučenog s uređajem ili uporaba crijeva s dodatnim nastavkom može oslabiti ili u
potpunosti zaustaviti usisavanje sredstva za čišćenje.
Napunite spremnik (B6) visoko biorazgradivim sredstvom za čišćenje.
HR
127
-7
HR
HRVATSKI
11 RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Mogući uzroci
Istrošena mlaznica
Prljav vodeni filtar
Nedostatna opskrba vodom
Usis zraka u sustav
Crpka ne doseže radni tlak
Tlak crpke naglo pada tijekom
uporabe
Curenje vode
Uređaj je bučan
Curenje ulja
HR
Sredstvo za čišćenje se ne usisava
Voda curi iz termostatskog ventila
MODEL
128
Zrak u crpki
Korektivna radnja
Zamijenite mlaznicu
Očistite filtar (L) (sl. 5)
Odvrnite slavinu za dovod vode do kraja
Provjerite pričvršćenost crijeva
Isključite uređaj i nastavite pritiskati okidač pištolja dok voda
protok vode ne postane stabilan. Ponovno uključite uređaj
Namjestite postavke mlaznice (E) na (+) (sl. 3)
Pričekajte da se ponovno uspostavi pravilna temperatura vode
Prilagodljiva mlaznica nije pravilno postavljena.
Termostatski ventil aktiviran
Voda se usisava iz otvorenog spremnika na visini većoj
Smanjite usisnu visinu.
od 0,5 m.
Voda se usisava iz vanjskog spremnika
Spojite uređaj na vodovodni sustav
Ulazna voda prevruća
Smanjite temperaturu
Mlaznica začepljena
Očistite mlaznicu (sl. 5)
Ulazni filtar (L) zaprljan
Očistite filtar (L) (sl. 5)
Istrošene brtve
Zamijenite brtve u najbližem servisnom centru.
Sigurnosni se ventil aktivirao i ispušta vodu
Obratite se ovlaštenom servisnom centru
Prevruća voda
Smanjite temperaturu (pogledajte tehničke podatke)
Istrošene brtve
Obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru
Prilagodljiva je mlaznica postavljena na visok tlak
Postavite mlaznicu (E) na " " (sl.3)
Sredstvo za čišćenje je pregusto
Razrijedite ga vodom
Produžetak visokotlačnog crijeva se koristi
Montirajte originalno crijevo
Isperite čistom vodom i uklonite eventualne prepreke. Ako se
Naslage ili prepreka u krugu sredstva za čišćenje
problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Temperatura vode unutar mlaznice dosegnula je najvišu
nazivnu vrijednost navedenu na natpisnoj pločici
Tijekom rada uređaja nemojte zaustavljati vodenu mlaznicu
dulje od 5 minuta
SERIJSKI BROJ
HR - 8
HRVATSKI
12 KAKO IZBJEĆI OŠTEĆENJE POVRŠINA
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
UPOZORENJE
Upotreba uređaja za pranje guma može oštetiti gume i može predstavljati opasnost.
Nikad ne usmjeravajte visokotlačni mlaz izravno na gumu.
Pri čišćenju oko kotača i guma uređaj za pranje uvijek namjestite na najnižu postavku tlaka.
Nikada nemojte koristiti „turbo pištolj” za pranje bilo kojeg dijela vozila.
Dodatne informacije potražite u odjeljku: „8.7 Preporučeni postupci čišćenja”.
Izjava o sukladnosti sa standardima Europske zajednice
Mi, Annovi Reverberi S.p.A, izjavljujemo da je sljedeći stroj (strojevi) tvrtke AR Blue Clean:
Oznaka stroja
Visokotlačni uređaj za pranje
Br. modela DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Nazivna snaga
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
u skladu sa sljedećim europskim direktivama:
2006/42/EZ, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU i 2000/14/EZ (Zakonodavni dekret Italije 262/2002)
i da je proizveden u skladu sa sljedećim normama ili normiranim dokumentima:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Ime i adresa osobe odgovorne za izdavanje tehničke dokumentacije: Stefano Reverberi / AR Glavni direktor
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italija
Postupak procjene sukladnosti koji propisuje Direktiva 2000/14/EZ izveden je u skladu s Prilogom V.
Br. modela DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Izmjerena razina jačine zvuka:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Zajamčena razina jačine zvuka:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Datum: 19.07.2016.
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Glavni direktor
Jamstvo
Valjanost jamstva u skladu je s odgovarajućim zakonodavstvom u zemlji u kojoj se proizvod prodaje (osim ako proizvođač ne navede drukčije).
Jamstvo se odnosi na materijale, izradu i kvarove povezane s usklađenošću tijekom jamstvenog razdoblja, u kojem će proizvođač zamijeniti pokvarene
dijelove i popraviti proizvod ako nije pretjerano istrošen, odnosno zamijeniti uređaj.
Jamstvo se ne odnosi na dijelove podložne uobičajenom trošenju i habanju (ventile, klip, vodenu brtvu, uljnu brtvu, O-prstene, pomoćni pribor kao što je
crijevo, četkice, kotači, itd.);
Jamstvo se ne odnosi na kvarove prouzročene ili nastale uslijed:
- nepravilne uporabe, zlouporabe, nemara,
- iznajmljivanja ili profesionalne uporabe, ako je proizvod namijenjen uporabi u kućanstvu,
- nepridržavanja uputa o održavanju navedenih u ovom priručniku,
- servisiranja u neovlaštenim centrima ili od neovlaštenih osoba,
- uporabe neoriginalnih dijelova ili pribora,
- štete prouzročene prijevozom, prljavštinom ili stranim objektima, nezgodama
- poteškoća pri pohrani i skladištenju.
Da biste aktivirali jamstvo morate predočiti potvrdu o kupnji.
Ako vam je potrebna pomoć, Stranica: 285.
Za potrebe servisiranja motora HONDA kontaktirajte servisni centar tvrtke Honda: www.engines.
honda.com
HR
129
-9
HR
HRVATSKI
Tehnički podaci
Tehnički podaci
HR
Jedinica
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Brzina protoka
Maksimalna brzina protoka
Tlak
Maksimalni tlak
Snaga
Maksimalni ulazni temperatura
Maksimalni ulazni tlak
Odbojna snaga pištolja pri maksimalnom tlaku
Vrsta crpke ulja
Vrsta motora
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nazivna snaga pri 3600 1/min
Broj okretaja pri radu
Spremnik goriva
Gorivo
Razina zvučnog tlaka LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Razina jačine zvuka LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibracija uređaja (K = 1 m/s2):
Težina
kW/KS
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
1-cilindrični, 4-taktni 1-cilindrični, 4-taktni 1-cilindrični, 4-taktni 1-cilindrični, 4-taktni
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
Bezolovni benzin
Bezolovni benzin
Bezolovni benzin
Bezolovni benzin
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
Podložno tehničkim izmjenama!
130
HR - 10
MAGYAR
1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1.1 Az Ön által megvásárolt készülék a nagynyomású tisztítóberendezések egyik vezető
európai gyártója által tervezett, fejlett technológiájú termék. A lehető legjobb
teljesítmény elérése érdekében gondosan olvassa el ezt a füzetet, és a használat
során kövesse a benne szereplő utasításokat. A készülék csatlakoztatása, használata és
szervizelése során a saját és a közvetlen közelében tartózkodók biztonsága érdekében
tegyen meg minden lehetséges óvintézkedést. Gondosan olvassa el és mindig tartsa be
a biztonsági előírásokat; ennek elmulasztása személyi sérülést vagy komoly anyagi kárt
okozhat.
2 BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK
2.1 Tartsa be a készüléken és a kézikönyvben található biztonságtechnikai jelölések
utasításait.
A készülék és a kézikönyv csak a megvásárolt típusra vonatkozó szimbólumokkal van
ellátva. Ellenőrizze, hogy a készüléken elhelyezett szimbólumok és jelek megvannak-e
és jól láthatóak-e; hiányuk esetén eredeti helyükön pótolja azokat.
Figyelem - fontos - veszély
Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
E2 jelölés (ha a kézikönyvben szerepel) – Azt jelzi, hogy a készülék ipari
felhasználásra szolgál, azaz olyan tapasztalt személyek használhatják, akik ismerik a
vonatkozó műszaki, szabályozási és jogi körülményeket, valamint alkalmasak a
berendezés használatára és karbantartására. Rendeletetését tekintve a készüléket nem
használhatják gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve
kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek.
E3 jelölés (ha a kézkönyvben szerepel) – Azt jelzi, hogy a készüléket nem ipari
(hanem háztartási) felhasználásra szolgál. Ezt a készüléket használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismerettel nem
rendelkező személyek, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos
használatával kapcsolatos képzésben részesültek, és ismerik a vele járó kockázatokat.
Mozgó alkatrészek. Ne érjen hozzá.
HU
131
-1
HU
MAGYAR
Égési sérülésveszély! Figyelmeztetés forró alkatrészekre.
Mérgezésveszély! A kipufogógázt ne lélegezze be.
0 Kapcsoló „KI” állása
I Kapcsoló „BE” állása
Garantált hangteljesítményszint
Tiltó jelzés, amely szerint bizonyos helyi szabályok tilthatják a termék ivóvízellátó
hálózathoz történő csatlakoztatását.
Veszélyre utaló jelzés, amely szerint nem szabad a vízsugarat emberekre,
állatokra, elektromos berendezésekre vagy magára a termékre irányítani.
A termék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy megerősített
vagy kettős szigeteléssel rendelkezik (csak ha a szimbólum a készüléken szerepel).
HU
A termék az I. érintésvédelmi osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy földelő
védővezetékkel rendelkezik (csak ha a szimbólum a készüléken szerepel).
A termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak.
E1 jelölés – Azt jelzi, hogy a berendezést tilos háztartási hulladékként kezelni;
ehelyett új készülék vásárlása esetén a kereskedőnél leadható. A berendezés villamos
és elektronikai alkatrészeit tilos nem megfelelő célra újból felhasználni, mert egészségre
ártalmas anyagokat tartalmaznak.
Viseljen hallásvédő eszközt.
Viseljen védőmaszkot.
Viseljen légzésvédő eszközt.
Viseljen védőkesztyűt.
132
HU - 2
MAGYAR
Viseljen munkavédelmi lábbelit.
Viseljen munkavédelmi ruházatot.
3 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK / JÁRULÉKOS KOCKÁZATOK
3.1 BIZTONSÁGI TILTÁSOK
3.1.1 Figyelmeztetés. Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket; felügyeletükkel
biztosítsa, hogy semmiképpen ne játszhassanak vele.
3.1.2 Figyelmeztetés. A nagynyomású vízsugár nem megfelelő használat esetén veszélyt
jelenthet.
3.1.3 Figyelmeztetés. NE használjon gyúlékony vagy mérgező folyadékot, illetve bármilyen
olyan terméket a készülékhez, amely nem összeegyeztethető annak helyes használatával.
A készüléket tilos gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben használni.
3.1.4 Figyelmeztetés. ROBBANÁSVESZÉLY. NE használja a készüléket gyúlékony folyadék
permetezésére.
3.1.5 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat emberekre vagy állatokra.
3.1.6 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat magára a készülékre vagy annak feszültség alatt
álló részeire, illetve más elektromos berendezésekre.
3.1.7 Figyelmeztetés. NE használja a készüléket, ha hatósugarán belül emberek tartózkodnak,
kivéve, ha védőruházatot viselnek.
3.1.8 Figyelmeztetés. NE irányítsa a vízsugarat önmagára vagy másokra a ruházat vagy lábbeli
megtisztítására.
3.1.9 Figyelmeztetés. NE használja a készüléket a szabadban, esős időben.
3.1.10 Figyelmeztetés. NE engedje, hogy a készüléket gyermekek, hozzá nem értők, vagy olyan
személyek használják, akik nem olvasták el és nem értették meg a berendezés használati
útmutatóját.
3.1.11 Figyelmeztetés. NE rögzítse a szórópisztoly ravaszát a vízsugár bekapcsolt állapotában.
3.1.12 Figyelmeztetés. Ellenőrizze, hogy a műszaki adatokat tartalmazó tábla rögzítve van-e a
készüléken; ha nincs, értesítse a kereskedőt. A táblával nem rendelkező készülékeket
TILOS használni, mivel beazonosíthatatlanok, és így veszélyesek lehetnek.
3.1.13 Figyelmeztetés. Ne nyúljon hozzá a biztonsági szelephez és a biztonsági eszközökhöz,
valamint ne módosítsa azok beállításait.
3.1.14 Figyelmeztetés. Ne változtassa meg a szórófej fúvókájának átmérőjét.
HU
133
-3
HU
MAGYAR
3.1.15 Figyelmeztetés. Ügyeljen arra, hogy ne hajthassanak át gépjárművek a nagynyomású
tömlőn.
3.1.16 Figyelmeztetés. Ne mozgassa a készüléket a nagynyomású tömlőnél húzva.
3.1.17 Figyelmeztetés. A gumiabroncsokra, abroncsszelepekre és egyéb nyomás alatt lévő
részegységekre irányított vízsugár veszélyes lehet. Ne használja a forgófúvóka-készletet,
és a vízsugárral történő tisztítás során mindig tartson legalább 30 cm-es távolságot.
3.1.18 Figyelmeztetés. Tilos nem eredeti tartozékokat vagy olyan pótalkatrészeket használni,
amelyek nem kifejezetten az adott típushoz készültek. Tilos a készüléken bármiféle
változtatás végrehajtani. A készülék változtatása esetén a megfelelőségi nyilatkozat
érvényét veszti, és a gyártó mentesül minden polgár- és büntetőjogi felelősség alól.
3.1.19 Figyelmeztetés. Nem szabad a kipufogógázkivezető nyílás fölé hajolni, vagy azt befogni.
(Égési sérülés veszélye).
3.1.20 Figyelmeztetés. A forró hangtompítót, hengert vagy hűtőbordát ne érintse meg. (Égési
sérülés veszélye).
3.2 BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
3.2.1 Figyelmeztetés. Minden elektromos vezetéket VÉDENI KELL a vízsugártól.
3.2.2
HU
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
134
Figyelmeztetés. A nagy nyomás részecskék elszabadulását okozhatja. A kezelő a
biztonsága érdekében viseljen megfelelő egyéni védőruházatot és -felszerelést (PPE).
Figyelmeztetés. Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék által. A készüléken történő
munka előtt húzza le a gyújtógyertya dugóját.
Figyelmeztetés. A ravasz meghúzása előtt a visszalökődés megakadályozása érdekében
TARTSA erősen a szórópisztolyt.
Figyelmeztetés. KÖVESSE a helyi vízművek rendelkezéseit. A készülék az IEC 60335-2-79
szabvány szerint csak akkor csatlakoztatható az ivóvízhálózatra, ha a hálózati csatlakozótömlő
az EN 12729 BA szabványnak megfelelő, vízelvezetéses visszafolyásgátlóval rendelkezik. A
visszafolyásgátló a gyártónál rendelhető.
Figyelmeztetés. A visszafolyásgátlón átfolyt víz nem ivóvíz.
Figyelmeztetés. Az elektromos alkatrészek karbantartását és/vagy javítását KIZÁRÓLAG
szakképzett személyzet végezheti.
Figyelmeztetés. A tömlő eltávolítása előtt NYOMÁSMENTESÍTSE a készüléket.
Figyelmeztetés. Minden használat előtt, valamint szabályos időközönként ELLENŐRIZZE
a csavarok szoros meghúzását, valamint a készüléket törött vagy elhasználódott
alkatrészek szempontjából.
HU - 4
MAGYAR
3.2.10 Figyelmeztetés. KIZÁRÓLAG olyan tisztítószert használjon, amely nem károsítja a
nagynyomású tömlő, illetve a tápkábel köpenyét.
3.2.11 Figyelmeztetés. GYŐZŐDJÖN MEG arról, hogy minden személy és állat legalább 15 m
távolságra tartózkodik a működő készüléktől.
3.2.12 Figyelmeztetés. A készülék a mellékelt vagy a gyártó által javasolt tisztítószerrel való
használatra alkalmas. Bármilyen más tisztítószer vagy vegyszer használata hátrányosan
befolyásolhatja a készülék biztonságát.
3.2.13 Figyelmeztetés. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer a bőrre vagy különösen szembe ne
kerüljön! Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz!
3.2.14 Figyelmeztetés. A nagynyomású tömlők, a szerelvények és a tömítések a készülék
biztonságos üzemének fontos részét képezik. Kizárólag a gyártó által ajánlott tömlőket,
szerelvényeket és csatlakozókat használja.
3.2.15 Figyelmeztetés. A készülék biztonságos üzeme érdekében csak a gyártó eredeti
pótalkatrészeit vagy az általa jóváhagyott más pótalkatrészeket használja.
3.2.16 Figyelmeztetés. A készülék bekapcsolása előtt csatlakoztassa a csőtisztító készletet a
piros jelzésnél.
3.2.17 Figyelmeztetés. Kizárólag a használati utasításban megadott üzemanyagot szabad
használni. Nem megfelelő üzemanyag használata esetén robbanásveszély áll fenn.
A benzinmotoros készülékek üzemanyaggal való feltöltésekor ügyelni kell arra, hogy ne
kerüljön üzemanyag a forró felületekre.
3.2.18 Figyelmeztetés. Vegyék figyelembe a benzinmotoros készülékek használati utasításában
közölt különleges biztonsági tudnivalókat.
3.2.19 Figyelmeztetés. A készülék beltéri használatakor gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről
és a kipufogógáz elvezetéséről (mérgezésveszély).
A kipufogógáz-kivezető nyílást nem szabad elzárni.
Biztosítani kell, hogy a levegő bemenetek közelében ne keletkezzen szennygáz
kibocsátás.
3.2.20 Figyelmeztetés. A készülék szállításánál a motort mozdulatlanul kell elhelyezni és a
készüléket biztosan rögzíteni.
HU
135
-5
HU
MAGYAR
4
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (1. ÁBRA)/3. OLDAL
4.1 Az útmutató használata
Jelen útmutató a készülék fontos tartozéka és a későbbi hivatkozás
érdekében őrizze meg. A készülék telepítése / használata előtt gondosan olvassa el az útmutatót. A készülék eladása esetén adja át a
készülék mellett ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.
4.2Szállítás
A készülék szállítása részben összeszerelve, kartondobozban történik.
A csomagolás tartalmát az 1. ábra mutatja be.
4.2.1
A készülékhez mellékelt dokumentáció
A1 Kezelési és karbantartási útmutató
A2 Biztonsági utasítások
A3Megfelelőségi nyilatkozat
A4 Jótállási szabályok
A5 Motorhasználati és -karbantartási útmutató
4.3 Csomagolóanyagok ártalmatlanítása
Bár a csomagolóanyagok nem környezetszennyezők, újrahasznosításokról vagy ártalmatlanításukról a felhasználás helyén érvényes
jogszabályok betartásával kell gondoskodni.
5
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK (1. ÁBRA)/3. OLDAL
5.1 Javasolt felhasználás
A készülék járművek, gépek, csónakok, építmények stb. tisztítására,
nehezen eltávolítható szennyeződések tiszta vízzel, illetve biológiailag lebontható tisztítószerekkel történő lemosására alkalmas.
Járműmotorok csak a keletkező szennyvíz érvényes előírásoknak
megfelelő elvezetése esetén tisztíthatók a készülékkel.
- Bemenő víz hőmérséklete: lásd a készüléken található adattáblát.
- Bemenő víz nyomása: min. 0,1 MPa – max. 1 MPa.
- Környezeti hőmérséklet használat közben: 0 °C fölött.
A készülék megfelel az IEC 60335-1 és az IEC 60335-2-79 szabványok
előírásainak.
HU
5.2Kezelő
Az 1. ábrán szemléltetett jelzés a készülék javasolt kezelőjét határozza meg (ipari vagy háztartási).
6
ÜZEMBE HELYEZÉS (2. ÁBRA)/4. OLDAL
6.1Összeszerelés
Figyelem – veszély!
A készüléken történő munka előtt húzza le a gyújtógyertya dugóját.
Az összeszerelés folyamata a 2. ábrán látható.
6.2 A nyomáscsökkentő szelepek felszerelése (ilyen tartozékkal
rendelkező típusok esetén)
Az olajszivárgások megelőzése érdekében a készülék olajbeszívói a
szállítás idejére piros sapkákkal vannak ellátva; ezeket ki kell cserélni
a mellékelt nyomáscsökkentő szelepekre.
6.3 A forgófúvóka felszerelése
(Ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén).
A forgófúvóka-készlet nagyobb mosóerőt biztosít.
A forgófúvóka használata az állítható fúvókához képest 25%-os víznyomáscsökkenést eredményezhet. Ugyanakkor a forgófúvóka-készlet a vízsugár forgása következtében nagyobb mosóerőt biztosít.
6.4Motor
Figyelem – veszély!
Kérem, vegye figyelembe a „Biztonsági utasítások“ részt!
6.4.1Üzembevétel előtt olvassa el a motor gyártójának üzemeltetési útmutatóját és fordítson különös figyelmet a
biztonsági tanácsokra.
Ellenőrizze a motor olajszintjét. Ne üzemeltesse a készüléket, ha az olajszint a „MIN“ alá süllyedt. Szükség esetén
töltsön utána olajat.
Töltse fel az üzemanyagtankot ólommentes benzinnel. Ne
használjon kétütemű keveréket.
6.5 Csatlakozás a vízvezetékhez
Figyelem – veszély!
A készüléket csak tiszta vagy szűrt vízzel üzemeltesse. Az átfolyási sebesség legyen azonos a vízvezeték
csapjánál és a szivattyú bemeneti nyílásánál.
A készüléket helyezze a lehető legközelebb a vízvezetékhez.
6.5.1
5.3 Főbb részegységek
B1 - Belső égésű motor
B2 - Fordulatszám-csökkentő áttétel (ha van ilyen)
B3 - Szivattyú
B4 - Szórópisztoly biztonsági kapcsolóval
B5 - Lándzsa
B6 - Nagynyomású tömlő
B7 - Olajsapkák (ha vannak ilyenek)
B8 - Fúvókák
B9 - Tisztítószertartály (ilyen tartozékkal rendelkező típusok esetén)
B10 - Szűrős tömlőcsatlakozó
5.3.1
C1
C2
Tartozékok (ha a csomagolás ezeket tartalmazza –
lásd az 1. ábrát)
Fúvókatisztító eszköz
Forgófúvóka-készlet
C3
C4
Fogantyú
Csavarok
5.4 Biztonsági eszközök
Figyelem – veszély!
Ne nyúljon a biztonsági szelephez és ne módosítsa
annak beállításait.
- Biztonsági szelep és/vagy nyomáshatároló szelep.
A biztonsági szelep egyúttal nyomáshatároló szelepként is működik.
A billentyű elengedésekor a szelep kinyit, és a víz visszajut a szivattyú
bemeneti nyílásához, vagy a földre folyik.
- Termosztátszelep (D1, ha van ilyen)
Ha a vízhőmérséklet meghaladja a gyártó által beállított értéket, a
termosztátszelep kiengedi a forró vizet és a megfelelő hőmérséklet
helyreállásáig ugyanilyen mennyiségű hideg vizet szív be.
- Biztonsági kapcsoló (D): megakadályozza a véletlen vízfecskendezést.
136
6.5.2
6.5.3
Csatlakozási pontok
l Víz kiömlőnyílása (KIMENET)
n Víz bemeneti nyílása szűrővel (BEMENET)
Csatlakozás a vízhálózathoz
A készülék csak akkor csatlakoztatható az ivóvízhálózatra,
ha a hálózati csatlakozótömlő az mindenkori érvényes
rendelkezéseknek megfelelő, vízelvezetéses visszafolyásgátlóval rendelkezik. A tömlőnek legalább 13 mm-es
átmérővel kell rendelkeznie, megerősített kivitelűnek kell
lennie, és nem lehet hosszabb 25 m-nél.
Vízszívás nyitott tartályból
1) Csavarozza a szűrővel ellátott bemeneti tömlőt a
BEMENETHEZ, majd helyezze a tartály aljára.
2) Légtelenítse a készüléket:
a) Csavarja le a lándzsát.
b) Indítsa be a készüléket és nyissa meg a pisztolyt addig,
amíg még buborékok vannak a kifolyó vízben.
3) Kapcsolja ki a készüléket, majd csavarja vissza a lándzsát.
Megjegyzés: a készülék legfeljebb 0,5 m-es magasságból
képes szívni. A szívócsövet használat előtt fel kell tölteni.
HU - 6
MAGYAR
7
BEÁLLÍTÁSOK (3. ÁBRA)/5. OLDAL
8.7 Ajánlott tisztítási eljárás
Oldja fel a szennyeződést a még száraz felületre felvitt, tisztítószerrel
kevert vízzel.
Függőleges felületek esetén alulról felfelé haladjon. Hagyja hatni
a tisztítószert 1-2 percig anélkül, hogy hagyná a felületet teljesen
megszáradni. Alulról felfelé haladva tartsa a nagynyomású vízsugarat legalább 30 cm-es távolságban. Az öblítéshez használt vizet ne
hagyja a tisztítatlan felületre folyni.
Bizonyos esetekben a szennyeződés csak kefével távolítható el.
Felületkárosító hatásai miatt a nagynyomású vízsugár nem mindig
a legeredményesebb tisztítási módszer. Érzékeny és festett részek,
valamint nyomás alatt lévő részegységek (gumiabroncsok, töltőszelepek stb.) esetén ne használja az állítható fúvóka legkisebb
átmérőjű beállítását és a forgófúvókát.
A tisztítás hatékonysága egyaránt függ a felhasznált víz nyomásától
és mennyiségétől.
7.1 A porlasztófúvóka beállítása (ilyen funkcióval rendelkező
típusok esetén)
A vízfolyás mértékét a fúvóka (E) szabályozza.
7.2 A tisztítószer-adagolás beállítása
A tisztítószer megfelelő nyomással történő adagolásához állítsa a
fúvókát (E) (ha fel van szerelve) „ ” helyzetbe, vagy szerelje fel a
tiszítószer-készletet (C13) (ha rendelkezésére áll) a jelzett módon.
A tisztítószer mennyiségét a szabályozóval (F) lehet beállítani.
7.3 A munkanyomás beállítása (ilyen funkcióval rendelkező típusok esetén)
A munkanyomás a szabályozóval (G) állítható be. A nyomást nyomásmérő jelzi ki (ha fel van szerelve).
8
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (4. ÁBRA)/5. OLDAL
9
8.1Kezelőszervek
- Kapcsológomb (H)
Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.
- Vízsugár-szabályozó kar (I).
Figyelem – veszély!
Figyelem – veszély!
Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék által. A
készüléken történő munka előtt húzza le a gyújtógyertya
dugóját.
Égési sérülésveszély! A forró hangtompítót, hengert vagy
hűtőbordát ne érintse meg.
A készüléket működés közben a 4. ábrán látható módon
szilárd, stabil felületre kell helyezni.
8.2Indítás (lásd a 4. ábrát)
1) Nyissa ki teljesen a vízcsapot.
2) Kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót (D).
3) Nyomja meg a szórópisztoly billentyűjét néhány másodpercre, majd indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának
megfelelően.
Figyelem – veszély!
A készülék indítása előtt ellenőrizze a megfelelő vízbeszívást; a víz nélküli használat a készüléket tönkreteszi.
Használat közben ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait.
A készülék károsodásának elkerülése érdekében kerülje a
víz nélküli használatot és ellenőrizze a megfelelő vízellátást.
8.3Leállítás
1) A szabályozókart a motoron nyomja „STOP“ -ra, amíg a motor leáll,
és zárja el az üzemanyagcsapot.
2) Nyomásmentesítse a tömlőket a szórópisztoly billentyűjének
megnyomásával.
3) Működtesse a biztonsági kapcsolót (D).
8.4Újraindítás
1) Kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót (D).
2) Légtelenítse a tömlőket a szórópisztoly billentyűjének megnyomásával.
3) Indítsa el a motort a gyártó kezelési útmutatójának megfelelően.
8.5Tárolás
1) Zárja el a vízcsapot.
2) Nyomásmentesítse a szórópisztolyt úgy, hogy az összes víz
kifolyjon a készülékből.
3) A szabályozókart a motoron nyomja „STOP“ -ra, amíg a motor
leáll, és zárja el az üzemanyagcsapot.
4) Húzza le a gyújtógyertya dugóját.
5) A munka végeztével eressze le és mossa ki a tisztítószertartályt. A
tartály tisztításához tisztítószer helyett használjon tiszta vizet.
6) Működtesse be a szórópisztoly biztonsági kapcsolóját (D).
KARBANTARTÁS (5. ÁBRA)/6. OLDAL
A jelen fejezetben nem szereplő karbantartási műveletek elvégzését
bízza márkakereskedésekre és márkaszervizekre.
9.1 A fúvóka tisztítása
1) Szerelje le a lándzsát a fúvókáról.
2) Távolítson el minden szennyeződést a fúvóka nyílásából az eszköz
segítségével (C1).
9.2 A szűrő tisztítása
Minden használat előtt ellenőrizze a bemenő víz (L) és a tisztítószer
szűrőjét (ha fel van szerelve). Szükség esetén tisztítsa meg azokat az
útmutatónak megfelelően.
9.3 A motor eltömődésének megszüntetése (ilyen funkcióval
rendelkező típusok esetén)
9.4
Hosszabb időre leállított készülékeken a vízkőlerakódás megakadályozhatja a motor újbóli indulását. Az eltömődés megszüntetése
érdekében szerszámmal forgassa meg a hajtótengelyt (M).
Az olaj újratöltése (ilyen funkcióval rendelkező típusok esetén)
Töltsön olajat a bemeneti nyílásba a megfelelő olajszint helyreállításához.
Olajjellemzőkre vonatkozó információkat az „Műszaki adatok” táblázat tartalmaz.
A készülék minden 500. órányi használat után olajcserére szorul.
9.5 Téli tárolás
Téli tárolás előtt kezelje le a készüléket nem korrozív, nem mérgező
fagyásgátló szerrel.
A készüléket tartsa száraz és fagymentes helyen.
10 TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS (5. ÁBRA)/6. OLDAL
A tartozékok tárolását az 5. ábrának megfelelően végezze.
A gép szállítását az 5. ábrának megfelelően végezze.
8.6 A tisztítószer használata és újratöltése
A tisztítószer kiszállítását a tartozékok használatával, valamint
a 7.3. pontban leírt eljárások alkalmazásával kell végezni.
A berendezéshez eredetileg mellékeltnél hosszabb nagynyomású
tömlő vagy tömlőhosszabbító használata lelassíthatja vagy teljesen
leállíthatja a beadagolt tisztítószer felszívását.
A tartályt (B6) biológiailag nagyon könnyen lebomló mosószerrel
töltse fel.
HU
137
-7
HU
MAGYAR
11 HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba
Lehetséges okok
A fúvóka elhasználódott
A vízszűrő eldugult
Nem megfelelő vízellátás
Levegő került a rendszerbe
A szivattyú nem képes létrehozni a
munkanyomást
Használat közben hirtelen leesik
a nyomás
Vízszivárgások
A készülék hangos
Olajszivárgások
A készülék nem szívja fel a tisztítószert
HU
Levegő került a szivattyúba
Az állítható fúvóka nincs a megfelelő helyzetben
A termosztátszelep kioldott
A víz szívása nyitott tartályból, 0,5 méternél magasabbról
történik
A víz szívása külső tartályból történik
A bemenő víz hőmérséklete túl magas
A fúvóka eltömődött
A bemenő víz szűrője (L) eltömődött
A tömítések elhasználódtak
A biztonsági szelep kioldott és ürül
A víz túl meleg
A tömítések elhasználódtak
Az állítható fúvóka nagy nyomásra van állítva
A tisztítószer túl sűrű
Nagynyomású tömlőhosszabbító van használatban
Lerakódás vagy eltömődés az oldószerkörben
Víz folyik a termosztátszelepből
TÍPUS
138
Ellenintézkedés
Cserélje ki a fúvókát
Tisztítsa meg a szűrőt (L) (5. ábra)
Nyissa ki teljesen a vízcsapot
Ellenőrizze a tömlőcsatlakozások feszességét
Kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg a szórópisztoly
billentyűjét többször egymás után a folyamatos vízsugár megjelenéséig. Ezután kapcsolja be újból a készüléket.
Állítsa a fúvókát (E) (+) állásba (3. ábra)
Várjon a megfelelő vízhőmérséklet helyreállásáig
Csökkentse a szívási magasságot
Csatlakoztassa a készüléket a vízhálózathoz
Csökkentse a víz hőmérsékletét
Tisztítsa meg a fúvókát (5. ábra)
Tisztítsa meg a szűrőt (L) (5. ábra)
Cseréltesse ki a tömítéseket a legközelebbi márkaszervizben
Forduljon bármelyik márkaszervizhez
Csökkentse a víz hőmérsékletét (lásd a műszaki adatokat)
Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez
Állítsa a fúvókát (E) „ ” helyzetbe (3. ábra)
Hígítsa fel a tisztítószert vízzel
Szerelje fel az eredeti tömlőt
Öblítse ki tiszta vízzel és szüntesse meg az esetleges eltömődéseket Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a
márkaszervizhez
A fúvókában a vízhőmérséklet túllépte az adattáblán meg- A készülék működtetése közben ne állítsa le a vízsugarat 5
adott legnagyobb értéket
percnél hosszabb időre
SOROZATSZÁM
HU - 8
MAGYAR
12 FELÜLETEK SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSE
FIGYELEM!
12.1 Az abroncsok nagynyomású tisztítóberendezéssel történő tisztítása esetén az abroncs megsérülhet, és a művelet
egyébként is veszélyes lehet.
12.2 Soha ne irányítsa a nagynyomású vízsugarat közvetlenül az abroncsra.
12.3 A kerekek és az abroncsok körül végzett tisztításkor állítsa a tisztítóberendezést a legalacsonyabb nyomásra.
12.4 A „Turbólándzsa” lehetőség a jármű egyik részének a tisztításához sem használható.
12.5 További információk a kézikönyv „8.7. Ajánlott tisztítási eljárás” című fejezetében találhatók.
EK-megfelelőségi nyilatkozat
Az Annovi Reverberi S.p.A. kijelenti, hogy a következő AR Blue Clean készülék(ek):
Készülék megnevezése
Nagynyomású tisztítóberendezés
Típusszám
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Névleges teljesítmény
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
megfelel(nek) a következő európai irányelveknek:
2006/42/EK, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU és 2000/14/EK (262/2002 sz. olasz törvényerejű rendelet)
és gyártásuk a következő szabványoknak és szabványdokumentumoknak megfelelően történt:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
A műszaki dokumentáció kiadásáért felelős személy neve és címe: Stefano Reverberi / AR Ügyvezető igazgató
41122 Modena (Olaszország), Via ML King, 3
A 2000/14/EK irányelv szerinti megfelelőségi vizsgálat elvégzése az V. melléklet előírásai szerint történt.
Típusszám
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Mért hangteljesítményszint:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garantált hangteljesítményszint:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Kelt: 2016. 07. 19.
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Ügyvezető igazgató
Jótállás
A jótállás a termékértékesítési ország jogszabályi előírásainak megfelelően érvényes (amennyiben a gyártó másként nem rendelkezik).
A jótállás a jótállási időszakban fellépő anyag- és konstrukciós hibákra, valamint a megfelelőséget érintő meghibásodásokra vonatkozik. Ezen az időszakon
belül a gyártó vállalja, hogy kicseréli a meghibásodott alkatrészeket, illetve nem túlzott elhasználódás esetén megjavítja vagy kicseréli a terméket.
A jótállás nem vonatkozik az alkatrészek (szelepek, dugattyúk, a víz- és olajrendszer tömítései, rugók, O-gyűrűk) és a tartozékok (tömlők, szórópisztolyok,
kefék, kerekek stb.) normális mértékű kopására.
A jótállás nem vonatkozik a következő okokból történt meghibásodásokra:
- nem megfelelő, illetve helytelen használat, hanyagság,
- bérbeadás vagy ipari felhasználás, ha a termék háztartási célra lett eladva,
- a használati utasításban foglalt karbantartási utasítások be nem tartása,
- nem meghatalmazott személyzet vagy szerviz által végzett javítás
- nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata
- szállítás, szennyeződés, idegen tárgyak vagy baleset által okozott sérülések,
- helytelen tárolásból vagy raktározásból adódó problémák.
A jótállás érvényesítéséhez be kell mutatnia a vásárlást igazoló bizonylatot.
További segítség érdekében, 285. oldal.
A HONDA-motor szervizelésével kapcsolatos igényeivel, kérjük, forduljon a Honda-márkaszervizhez:
www.engines.honda.com
HU
139
-9
HU
MAGYAR
Műszaki adatok
Műszaki adatok
HU
Egység
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Átfolyási sebesség
Maximális átfolyási sebesség
Nyomás
Maximális nyomás
Teljesítmény
Maxim.lis bemeneti hőmérséklet
Maximális bemeneti nyomás
Szórópisztoly ellenereje maximális nyomáson
Szivattyúolaj típusa
Motor típusa
l/perc
l/perc
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Névleges teljesítmény 3600 1/min esetén
Üzemi fordulatszám
Üzemanyag tartály
Üzemanyag
Hangnyomásszint LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB (A))
Hangteljesítményszint LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB (A))
Készülékrezgés (K = 1 m/s2):
Tömeg
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
1 henger, 4 ütem
1 henger, 4 ütem
1 henger, 4 ütem
1 henger, 4 ütem
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
Benzin, ólommentes Benzin, ólommentes Benzin, ólommentes Benzin, ólommentes
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
140
HU - 10
LIETUVIŠKAI
1 SAUGOS INSTRUKCIJOS
1.1 Įrenginys, kurį įsigijote, yra technologiškai pažangus produktas, sukurtas vieno iš
pirmaujančių Europos aukšto slėgio plautuvų gamintojų. Norėdami išgauti geriausias
galimas įrenginio charakteristikas, atidžiai perskaitykite šią brošiūrą, ir kiekvieną kartą jį
naudodami vadovaukitės instrukcijomis. Prijungdami įrenginį, jį naudodami ir atlikdami
jo techninę priežiūrą, imkitės visų galimų atsargumo priemonių, kad užtikrintumėte
savo ir kitų šalia esančių asmenų saugumą. Atidžiai perskaitykite saugumo reglamentus
ir visada jais vadovaukitės. Jei to nepadarysite, gali kilti pavojus sveikatai ir saugumui
arba galite sukelti žalos, kurios ištaisymas bus brangus.
2 SAUGOS ŽENKLAI
2.1 Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis saugos ženkluose ir simboliuose,
esančiuose ant įrenginio ir šiame vadove.
Ant įrenginio ir vadove pateikiami tik tie simboliai, kurie svarbūs jūsų įsigytam
modeliui. Patikrinkite, ar simboliai ir ženklai, pritvirtinti prie įrenginio, visada yra jiems
skirtose vietose ir yra įskaitomi. Jei taip nėra, ant jų originalios vietos uždėkite naujus
atitinkamus simbolius ar ženklus.
Įspėjimas – Perspėjimas – Pavojus
Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite instrukcijas.
Simbolis „E2“ (jei toks yra vadove) žymi, kad įrenginys yra skirtas profesionaliam
naudojimui, t. y. jį gali naudoti patirties turintys žmonės, susipažinę su susijusiais
techniniais, reguliavimo ir teisiniais veiksniais, bei galintys atlikti veiksmus, susijusius su
įrenginio naudojimu ir technine priežiūra. Šis įrenginys nėra skirtas naudoti vaikams,
asmenims su sutrikusiais fiziniais, jutimo arba psichiniais gebėjimais, arba asmenims,
neturintiems reikiamos patirties ir žinių.
Simbolis „E3“ (jei toks yra vadove) žymi, kad įrenginys yra skirtas neprofesionaliam
(buitiniam) naudojimui. Šį įrenginį gali naudoti asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutimo
arba psichiniais gebėjimais, arba asmenys, neturintys reikiamos patirties ar žinių, jei jie
yra prižiūrimi arba jiems duoti nurodymai, kaip saugiai elgtis su įrenginiu, ir jei jie
supranta susijusią riziką.
Judančios dalys. Nelieskite.
LT
141
-1
LT
LIETUVIŠKAI
Pavojus nudegti! Atsargiai, įkaitusios dalys
Pavojus apsinuodyti! Stenkitės neįkvėpti išmetamųjų dujų.
0 Išjungimo padėtis
I Įjungimo padėtis
Garantuotas garso galios lygis
Draudimo ženklas, informuojantis naudotojus, kad vietos teisės aktai gali drausti
prijungti produktą prie geriamojo vandens tiekimo sistemos.
Pavojaus ženklas, įspėjantis naudotojus, kad negalima nukreipti vandens
srovės į žmones, gyvūnus, elektros įrangą arba patį produktą.
Šio produkto izoliacija priskiriama II klasei. Tai reiškia, kad jis turi sustiprintą arba
dvigubą izoliaciją (tik jei simbolis yra ant įrenginio).
LT
Šio produkto izoliacija priskiriama I klasei. Tai reiškia, kad jis yra įrengtas su
apsauginiu įžeminimo laidininku (tik jei simbolis yra ant įrenginio).
Produktas atitinka susijusias Europos direktyvas.
Simbolis „E1“ žymi, kad įrenginio negalima šalinti kaip buitinių atliekų. Jis gali būti
perduotas platintojui įsigyjant naują įrenginį. Įrenginio elektrinės ir elektroninės detalės
negali būti pakartotinai panaudojamos netinkamais tikslais, nes jose yra medžiagų,
keliančių pavojų sveikatai.
Užsidėti ausines.
Užsidėti apsauginę kaukę.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugą.
Mūvėti apsaugines pirštines.
142
LT - 2
LIETUVIŠKAI
Avėti apsauginę avalynę.
Dėvėti apsauginius drabužius
3 SAUGOS TAISYKLĖS / LIKUTINĖ RIZIKA
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
NEREKOMENDUOJAMI SU SAUGUMU SUSIJĘ VEIKSMAI
Įspėjimas. NELEISKITE vaikams naudoti įrenginio. Prižiūrėkite, kad jie nežaistų su juo.
Įspėjimas. Aukšto slėgio purkštuvai gali būti pavojingi, jei bus naudojami netinkamai.
Įspėjimas. NENAUDOKITE įrenginio su degiais arba toksiškais skysčiais ar produktais,
kurie nesuderinami su tinkamu įrenginio veikimu. Draudžiama naudoti įrenginį
galimai degioje arba sprogioje aplinkoje.
3.1.4 Įspėjimas. SPROGIMO PAVOJUS. NENAUDOKITE įrenginio degiems skysčiams purkšti.
3.1.5 Įspėjimas. NENUKREIPKITE vandens srovės į žmones arba gyvūnus.
3.1.6 Įspėjimas. NENUKREIPKITE vandens srovės į patį agregatą, elektrines dalis ar kitą
elektrinę įrangą.
3.1.7 Įspėjimas. NENAUDOKITE įrenginio, jei jo veikimo diapazone yra žmonių, išskyrus
atvejus, kai jie dėvi apsauginius drabužius.
3.1.8 Įspėjimas. NENUKREIPKITE purkštuvo į save arba kitus, kad nuplautumėte drabužius
ar avalynę.
3.1.9 Įspėjimas. NENAUDOKITE įrenginio lauke, jei lyja.
3.1.10 Įspėjimas. NELEISKITE vaikams, nekompetentingiems asmenims arba asmenims,
kurie neperskaitė ir nesuprato instrukcijų, naudoti įrenginio.
3.1.11 Įspėjimas. SAUGOKITE, kad gaidukas neužstrigtų darbinėje padėtyje.
3.1.12 Įspėjimas. Patikrinkite, ar duomenų plokštelė pritvirtinta prie įrenginio. Jei ne,
praneškite apie tai platintojui. Įrenginiai be plokštelių NEGALI būti naudojami, nes
jų negalima identifikuoti ir jie yra galimai pavojingi.
3.1.13 Įspėjimas. NEKEISKITE ir nereguliuokite saugos vožtuvo arba kitų saugos prietaisų
nustatymų.
3.1.14 Įspėjimas. NEKEISKITE originalaus purkštuvo galvutės antgalio skersmens.
3.1.15 Įspėjimas. SAUGOKITE, kad transporto priemonės nepervažiuotų per aukšto slėgio
žarną.
3.1.16 Įspėjimas. NEJUDINKITE įrenginio traukdami jį už aukšto slėgio žarnos.
LT
143
-3
LT
LIETUVIŠKAI
3.1.17 Įspėjimas. Kai aukšto slėgio purkštukas nukreipiamas į padangas, padangų ventilius
ar kitus slėginius komponentus, jis gali sukelti pavojų. Nenaudokite sukamojo
antgalio rinkinio ir, kai plaunate, visada išlaikykite mažiausiai 30 cm atstumą.
3.1.18 Įspėjimas. Draudžiama naudoti neoriginalius priedus arba kitas atsargines dalis,
kurios nėra skirtos susijusiam modeliui. Draudžiama atlikti bet kokias įrenginio
modifikacijas. Visos modifikacijos panaikins atitikties deklaraciją ir atleis gamintoją
nuo bet kokios civilinės ar baudžiamosios atsakomybės.
3.1.19 Įspėjimas. Nelieskite ir nebūkite prie išmetamųjų dujų išėjimo angos. (Pavojus
nudegti).
3.1.20 Įspėjimas. Nelieskite įkaitusių duslintuvų, cilindrų ir aušinimo briaunų. (Pavojus
nudegti).
3.2 REKOMENDUOJAMI SU SAUGUMU SUSIJĘ VEIKSMAI
3.2.1 Įspėjimas. Visi elektriniai laidininkai TURI BŪTI APSAUGOTI nuo vandens srovės.
3.2.2
Įspėjimas. Dėl aukšto slėgio dalys gali atšokti: dėvėkite apsauginius drabužius (AAP)
ir įrangą, užtikrinančią naudotojo saugumą.
3.2.3 Įspėjimas. Pavojus susižaloti netikėtai įsijungusiu prietaisu. Prieš dirbdami, atjunkite
prietaiso uždegimo žvakių kištuką.
3.2.4 Įspėjimas. Prieš nuspausdami gaiduką, pistoletą tvirtai PAIMKITE į ranką, kad
išvengtumėte atatrankos.
3.2.5 Įspėjimas. VADOVAUKITĖS vietos vandens tiekimo institucijų reglamentais.
Pagal IEC 60335-2-79, įrenginys gali būti prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo,
jei tiekimo žarna yra įrengta su apsauginiu atbuliniu vožtuvu su nutekėjimo
įrenginiu, atitinkančiu BA tipą pagal EN 12729. Apsauginį atbulinį vožtuvą galima
užsisakyti iš gamintojo.
3.2.6 Įspėjimas. Vanduo, kuris pratekėjo per apsauginį atbulinį vožtuvą, negali būti
geriamas.
3.2.7 Įspėjimas. Elektrinių komponentų techninę priežiūrą ir (arba) remontą PRIVALO
atlikti kvalifikuotas personalas.
3.2.8 Įspėjimas. Prieš atjungdami žarną nuo įrenginio, NULEISKITE likusį slėgį.
3.2.9 Įspėjimas. Prieš kiekvieną naudojimą ir reguliariais intervalais PATIKRINKITE, ar varžtai
visiškai užveržti ir ar nėra nusidėvėjusių arba sulūžusių dalių.
3.2.10 Įspėjimas. NAUDOKITE TIK tokius ploviklius, kurie nesukels aukšto slėgio žarnos /
elektros laido dangos medžiagų korozijos.
LT
144
LT - 4
LIETUVIŠKAI
3.2.11 Įspėjimas. ĮSITIKINKITE, kad visi žmonės arba gyvūnai yra mažiausiai 16 jardų (15 m)
atstumu.
3.2.12 Įspėjimas. Šis įrenginys skirtas naudoti su gamintojo tiekiamu arba rekomenduojamu
plovikliu. Kitų ploviklių arba cheminių medžiagų naudojimas gali turėti neigiamos
įtakos įrenginio saugumui.
3.2.13 Įspėjimas. Saugokite, kad skalbiklio nepatektų ant odos, ir ypač – į akis! Jei ploviklio
pateko į akis, plaukite jas dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
3.2.14 Įspėjimas. Aukšto slėgio žarnos, jungiamosios detalės ir jungtys yra svarbios įrenginio
saugumui. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas žarnas, jungiamąsias detales
ir jungtis.
3.2.15 Įspėjimas. Siekdami garantuoti įrenginio saugumą, naudokite tik originalias
gamintojo dalis arba kitas dalis, kurios yra jo patvirtintos.
3.2.16 Įspėjimas. Prieš įjungdami įrenginį, vamzdinio purkštuvo agregatą įkiškite iki
raudonos žymos.
3.2.17 Įspėjimas. Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus degalus.
Naudojant netinkamus degalus, kyla sprogimo pavojus.
Pildami degalus į prietaisus su benzininiais varikliais užtikrinkite, kad degalai
nepatektų ant įkaitusių paviršių.
3.2.18 Įspėjimas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos nurodymus, pateiktus prietaisų su
benzininiais varikliais naudojimo instrukcijose.
3.2.19 Įspėjimas. Naudodami prietaisais patalpose, užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir
tinkamą išmetamųjų dujų pašalinimo sistemą (gali kilti pavojus apsinuodyti).
Neuždenkite išmetamųjų dujų angos.
Reikia įsitikinti, kad netoli oro įleidimo angų nebūtų išmetamųjų dujų emisijos.
3.2.20 Įspėjimas. Transportuojant prietaisą, jo variklį reikia išjungti, o patį prietaisą gerai
pritvirtinti.
LT
145
-5
LT
LIETUVIŠKAI
4
BENDROJI INFORMACIJA (1 PAV. / 3 PSL.)
4.1 Vadovo naudojimas
Vadovas yra integrali įrenginio dalis. Jį reiktų išsaugoti, kad būtų galima
bet kada dar kartą perskaityti. Prieš pradėdami įrengti / naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Jei įrenginys parduodamas, pardavėjas turi perduoti šį vadovą naujam savininkui kartu su įrenginiu.
4.2Pristatymas
Įrenginys pristatomas iš dalies surinktas kartotinėje dėžėje.
Pristatymo pakuotė pavaizduota 1 pav.
4.2.1
Kartu su įrenginiu pristatomi dokumentai
A1
A2
A3
A4
A5
Naudojimo ir techninės priežiūros vadovas
Saugumo instrukcijos
Atitikties deklaracija
Garantijos dokumentai
Variklio naudojimo ir techninės priežiūros vadovas
4.3 Pakuotės šalinimas
Medžiagos, iš kurių pagaminta pakuotė, neteršia aplinkos, tačiau vis
tiek turi būti perdirbtos ir šalinamos pagal susijusius teisės aktus,
galiojančius šalyje, kurioje naudojamas įrenginys.
5
TECHNINĖ INFORMACIJA (1 PAV. / 3 PSL.)
5.1Paskirtis
LT
Šis individualiam naudojimui skirtas įrenginys buvo sukurtas plauti transporto priemones, mašinas, valtis, mūro konstrukcijas ir t. t. Naudodamas
švarų vandenį ir biologiškai skaidžius cheminius ploviklius, jis pašalina
sunkiai nuvalomus nešvarumus.
Transporto priemonių varikliai gali būti plaunami, jei nešvarus vanduo gali
būti pašalintas pagal galiojančius teisės aktus.
– Įleidžiamo vandens temperatūra: žr. duomenų plokštelę ant įrenginio.
– Įleidžiamo vandens slėgis: mažiausiai – 0,1 MPa, daugiausiai –1 MPa.
– Darbinė aplinkos temperatūra: daugiau nei 0 °C.
Šis įrenginys atitinka IEC 60335-1 ir EC 60335-2-79 standartus.
5.2Naudotojas
1 pav. pavaizduotas simbolis nurodo, kas yra numatytasis įrenginio
naudotojas (ar įrenginys skirtas profesionaliam, ar neprofesionaliam
naudojimui).
5.3 Pagrindiniai komponentai
B1 - Vidinio degimo variklis
B2 - Redukcinė pavarų dėžė (jei yra)
B3 - Siurblys
B4 - Pistoletas su saugikliu
B5 - Kotas
B6 - Aukšto slėgio žarna
B7 - Alyvos dangteliai (jei yra)
B8 - Antgaliai
B9 - Ploviklio bakas (modeliuose su šia funkcija)
B10 - Žarnos atvamzdis su filtru
5.3.1
C1
C2
Priedai (jei pristatomi įrenginio pakuotėje, žr. 1 pav.)
Antgalio valymo įrankis
C3
Sukamojo antgalio agregatas C4
Rankena
Csavarok
5.4 Saugos prietaisai
Įspėjimas – pavojus!
Nekeiskite ir nereguliuokite apsauginio vožtuvo
nustatymo.
- Apsauginis vožtuvas ir (arba) slėgio ribojimo vožtuvas.
Apsauginis vožtuvas taip pat yra ir slėgio ribojimo vožtuvas. Kai
atleidžiamas pistoleto gaidukas, vožtuvas atsidaro ir vanduo pradeda tekėti per siurblio įleidimo sistemą arba išleidžiamas ant žemės.
- Termostato vožtuvas (D1, jei yra) Jei vandens temperatūra viršija gamintojo nurodytą temperatūrą, termostato vožtuvas išleidžia
karštą vandenį ir įsiurbia tiek šalto vandens, kiek išleido karšto, tol,
kol atkuriama tinkama temperatūra.
- Saugiklis (D): apsaugo nuo netyčinio vandens purškimo.
146
6
ĮRENGIMAS (2 PAV. / 4 PSL.)
6.1Surinkimas
Įspėjimas – pavojus!
Prieš dirbdami, atjunkite prietaiso uždegimo žvakių kištuką.
Surinkimo seka pateikta 2 pav.
6.2 Slėgio nuleidimo dangtelio montavimas (modeliuose su šia
funkcija)
Siekiant išvengti alyvos nuotėkio, įrenginys pristatomas su alyvos
įsiurbimo įrenginiais, užsandarintais raudonais dangteliais, kurie turi
būti pakeisti kartu pristatomais slėgio nuleidimo dangteliais.
6.3 Sukamojo antgalio montavimas
(modeliuose su šia funkcija)
Sukamasis antgalis padeda išgauti didesnę plovimo galią.
Kai naudojamas sukamasis antgalis, palyginti su slėgiu, kurį galima
išgauti naudojant reguliuojamąjį antgalį, slėgis gali sumažėti 25 %.
Tačiau dėl vandens purkštuvo sukimosi sukamasis antgalis išgauna
didesnę plovimo galią.
6.4Variklis
Įspėjimas – pavojus!
Laikykitės skyriaus „Saugos reikalavimai“ nurodymų!
6.4.1Prieš naudojimo pradžią, perskaitykite variklio gamintojo naudojimo instrukciją ir ypač laikykitės saugos reikalavimų.
Patikrinkite variklio alyvos lygį. Nejunkite prietaiso, jie alyvos lygis yra žemiau „MIN“ ribos. Jei reikia, įpilkite alyvos.
Pripilkite į baką bešvinio benzino. Nenaudokite 2 taktų
mišinio.
6.5 Vandens tiekimo prijungimas
Įspėjimas – pavojus!
Į įrenginį turėtų būti tiekiamas tik švarus arba filtruotas vanduo. Vandens įleidimo čiaupo srautas turėtų būti
lygus siurblio srautui.
Įrenginį pastatykite kiek įmanoma arčiau vandens tiekimo sistemos.
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Prijungimo taškai
l Vandens išleidimas (OUTLET)
n Vandens įleidimas naudojant filtrą (INLET)
Prijungimas prie vandens tiekimo sistemos
Įrenginys gali būti prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo sistemos tik tuo atveju, jei tiekimo žarna yra įrengta
su apsauginiu atbuliniu vožtuvu, kaip numatyta galiojančiuose teisės aktuose. Įsitikinkite, kad žarna yra mažiausiai
13 mm skersmens, sustiprinta ir ne ilgesnė nei 25 m.
Vandens siurbimas iš atvirų talpų
1) Prisukite įleidimo žarną ir filtrą prie vandens įleidimo
angos, kitą jos galą įmerkite į talpos dugną.
2) Iš įrenginio pašalinkite orą:
a) išsukite kotą;
b) paleiskite įrenginį ir laikykite pistoletą atidarytą tol,
kol ištekančio vandens sraute nebebus matyti oro
burbuliukų.
3) Išjunkite įrenginį ir įsukite atgal kotą.
Pastaba. Maksimalus įsiurbimo aukštis yra 0,5 m. Prieš
naudojant įrenginį, įsiurbimo žarna turėtų būti pripildyta.
LT - 6
LIETUVIŠKAI
7
REGULIAVIMAS (3 PAV. / 5 PSL.)
8.7 Rekomenduojama valymo procedūra
Ploviklio ir vandenio mišinį purkškite ant sauso paviršiaus ir taip
tirpdykite nešvarumus.
Jei dirbate su vertikaliais paviršiais, darbą pradėkite nuo paviršiaus
apačios. Palikite ploviklį 1–2 minutėms, tačiau nelaukite, kol paviršius nudžius. Pradėję nuo apačios, naudokite aukšto slėgio purkštuvą mažiausiai 30 cm atstumu. Saugokite, kad skalavimo vanduo
nepatektų ant nenuplautų paviršių.
Kartais gali prireikti šveisti šepečiu tam tikras vietas, kad nešvarumai
būtų pašalinti.
Aukšto slėgio naudojimas ne visada garantuoja geriausius valymo
rezultatus, nes jis gali pažeisti paviršius. Smulkiausias reguliuojamojo antgalio purkštuvo nustatymas arba sukamasis antgalis
neturėtų būti naudojamas plauti trapioms arba dažytoms dalims
arba slėginiams komponentams (pvz., padangoms, pripūtimo vožtuvams ir t. t.).
Valymo efektyvumas vienodai priklauso tiek nuo slėgio, tiek nuo
panaudojamo vandens tūrio.
7.1 Purškimo antgalio reguliavimas (modeliuose su šia funkcija)
Reguliuojant antgalį, valdomas vandens srautas (E).
7.2 Ploviklio reguliavimas
Kad ploviklis būtų reikiamo slėgio, antgalį (E) (jei yra) nustatykite
ties „ “ arba, kaip pavaizduota, uždėkite ploviklio agregatą (C13)
(jei galima).
Naudojamo ploviklio kiekis reguliuojamas naudojant reguliatorių (F).
7.3 Darbinio slėgio reguliavimas (modeliuose su šia funkcija)
Reguliatorius (G) naudojamas darbiniam slėgiui reguliuoti. Slėgis
pavaizduotas ant slėgio matuoklio (jei yra).
8
INFORMACIJA APIE ĮRENGINIO NAUDOJIMĄ (4 PAV. / 5 PSL.)
8.1Valdikliai
– Paleidiklis (H).
Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
– Vandens purkštuvo valdiklio svirtis (I).
9
Įspėjimas – pavojus!
Kol prietaisas veikia, jis turėtų būti padėtas ant tvirto ir
stabilaus paviršiaus ir taip, kaip pavaizduota 4 pav.
Įspėjimas – pavojus!
8.2Paleidimas (žr. 4 pav.)
1) Visiškai atsukite vandens tiekimo čiaupą.
2) Atlaisvinkite saugiklį (D).
3) Kelioms sekundėms nuspauskite pistoleto gaiduką ir, vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijomis, paleiskite
variklį.
Pavojus susižaloti netikėtai įsijungusiu prietaisu. Prieš
dirbdami, atjunkite prietaiso uždegimo žvakių kištuką.
Pavojus nudegti! Nelieskite įkaitusių duslintuvų, cilindrų ir
aušinimo briaunų.
9.1 Antgalio valymas
1) Nuo antgalio atjunkite kotą.
2) Naudodami įrankį (C1), pašalinkite nešvarumus iš antgalio angos.
Įspėjimas – pavojus!
Prieš paleisdami įrenginį, patikrinkite, ar jis tinkamai
gauna vandenį. Jei įrenginį naudojate be vandens, galite jį
pažeisti. Kol prietaisas veikia, neuždenkite vėdinimo grotelių.
Kad būtų išvengta žalos įrenginiui, jis negali veikti be vandens; visada patikrinkite, ar vanduo tiekiamas tinkamai.
8.3Sustabdymas
1) Variklio reguliatorių paspauskite į padėtį „STOP" (sustabdyti), kol variklis sustos ir užsukite degalų čiaupą.
2) Nuspauskite pistoleto gaiduką ir išleiskite vamzdelių viduje likusį slėgį.
3) Nustatykite saugiklį (D).
9.2 Filtro valymas
Kiekvieną kartą prieš naudodami įrenginį, patikrinkite įleidimo filtrą
(L) ir ploviklio filtrą (jei yra), ir, jei reikia, išvalykite juos vadovaudamiesi instrukcijomis.
9.3 Motoro užsikirtimo šalinimas (modeliuose su šia funkcija)
9.4
8.4 Pakartotinis paleidimas
1) Atleiskite saugiklį (D).
2) Nuspauskite pistoleto gaiduką ir išleiskite vamzdeliuose likusį orą.
3) Vadovaudamiesi variklio gamintojo naudojimo instrukcijos reikalavimais, paleiskite variklį.
8.5Saugojimas
1) Išjunkite vandens tiekimo čiaupą.
2) Išleiskite visą likusį slėgį iš pistoleto tol, kol iš įrenginio bus pašalintas visas vanduo.
3) Variklio reguliatorių paspauskite į padėtį „STOP" (sustabdyti), kol
variklis sustos ir užsukite degalų čiaupą.
4) Atjunkite uždegimo žvakės jungtį.
5) Kiekvieną kartą baigdami darbą, ištuštinkite ir išplaukite ploviklio
baką. Plaudami baką, vietoje ploviklio naudokite švarų vandenį.
6) Nustatykite pistoleto saugiklį (D).
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (5 PAV. / 6 PSL.)
Techninės priežiūros veiksmus, kurie neaptarti šiame skyriuje, gali
atlikti tik įgaliotas pardavimo ir techninės priežiūros centras.
Jei įrenginys bus ilgai nenaudojamas, kalkių nuosėdos gali trikdyti
motoro darbą. Norėdami išvalyti motorą, naudodami įrankį (M),
pasukite veleną.
Alyvos papildymas (modeliuose su šia funkcija)
Siekdami palaikyti tinkamą alyvos lygį, papildykite alyvą per įleidimo įrenginio angą.
Daugiau informacijos apie alyvos charakteristikas žr. lentelėje
„Techniniai duomenys“.
Alyvą reikia keisti kas 500 naudojimo valandų.
9.5 Saugojimas pasibaigus sezonui
Prieš saugodami įrenginį žiemai, paleiskite jį su korozijos nesukeliančiu, netoksišku antifrizu.
Įrenginį padėkite sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šalnos.
10 SAUGOJIMAS IR GABENIMAS (5 PAV. / 6 PSL.)
Priedus saugokite taip, kaip pavaizduota 5 pav.
Mašiną gabenkite taip, kaip pavaizduota 5 pav.
8.6 Ploviklio papildymas ir naudojimas
Ploviklis turi būti tiekiamas naudojant 7.3 punkte nurodytus
priedus ir procedūras.
Jei naudojama aukšto slėgio žarna yra ilgesnė nei žarna, kuri buvo
iš pradžių pristatyta su įrenginiu, arba jei naudojamas žarnos ilgintuvas, tai gali sumažinti ploviklio įsiurbimą arba iš viso jį nutraukti.
Baką (B6) pripildykite itin biologiškai skaidaus ploviklio.
LT
147
-7
LT
LIETUVIŠKAI
11 TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema
Galimos priežastys
Nusidėvėjęs antgalis
Užsikimšęs vandens filtras
Nepakankamas vandens tiekimas
Į sistemą įsiurbiamas vanduo
Siurblys nepasiekia darbinio slėgio
Staiga pradėjus naudoti, krinta siurblio slėgis
Vandens nuotėkis
Įrenginys skleidžia triukšmą
Alyvos nuotėkis
Neįsiurbiama ploviklio
LT
Iš termostato vožtuvo teka vanduo
MODELIS
148
Į siurblį pateko oro
Priemonė
Pakeiskite antgalį
Išvalykite filtrą (L) (5 pav.)
Visiškai atsukite vandens čiaupą
Patikrinkite jungiamųjų žarnos detalių sandarumą
Išjunkite įrenginį ir spauskite bei atlaisvinkite pistoleto gaiduką
tol, kol vanduo pradės tekėti pastoviu srautu. Vėl įjunkite įrenginį
Nustatykite antgalį (E) ties (+) nustatymu (3 pav.)
Palaukite, kol bus pasiekta tinkama vandens temperatūra
Reguliuojamasis antgalis netinkamoje padėtyje
Įjungtas termostato vožtuvas
Vanduo siurbiamas iš atviros talpos, kuri yra aukščiau nei
Sumažinkite įsiurbimo aukštį
0,5 m
Vanduo siurbiamas iš išorinio bako
Prijunkite įrenginį prie vandens tiekimo tinklo
Įleidžiamas vanduo per karštas
Sumažinkite temperatūrą
Užsikimšęs antgalis
Išvalykite antgalį (5 pav.)
Užsikimšęs įleidimo filtras (L)
Išvalykite filtrą (L) (5 pav.)
Pasirūpinkite, kad sandariklius pakeistų artimiausias įgaliotas
Nusidėvėję sandarikliai
techninės priežiūros centras
Įjungtas ir išleidžiamas apsauginis vožtuvas
Susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru
Vanduo per karštas
Sumažinkite temperatūrą (žr. techninius duomenis)
Nusidėvėję sandarikliai
Susisiekite su artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru
Reguliuojamajam antgaliui parinktas aukšto slėgio nustaNustatykite antgalį (E) ties „ “ nustatymu (3 pav.)
tymas
Ploviklis per tirštas
Praskieskite vandeniu
Naudojamas aukšto slėgio žarnos ilgintuvas
Sumontuokite originalią žarną
Praskalaukite švariu vandeniu ir pašalinkite kliūtis. Jei problema
Nuosėdos arba kliūtys ploviklio grandinėje
išlieka, susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru
Vandens temperatūra antgalio viduje viršija maksimalią
nominaliąją vertę, nurodytą duomenų plokštelėje
Kai įrenginys veikia, nesustabdykite vandens purkštuvo daugiau
negu 5 minutėms vienu kartu
SERIJOS NUMERIS
LT - 8
LIETUVIŠKAI
12 KAIP IŠVENGTI PAŽEIDŽIAMŲ PAVIRŠIŲ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ĮSPĖJIMAS
Jei įrenginys naudojamas padangoms plauti, jis gali būti pavojingas ir pažeisti padangų paviršių.
Niekada nenukreipkite aukšto slėgio purkštuvo tiesiai į padangą.
Jei su įrenginiu dirbate netoli ratų ar padangų, visada naudokite žemiausią įrenginio slėgio nustatymą.
Transporto priemonių dalių niekada neplaukite naudodami „Turbo Lence“.
Daugiau informacijos ieškokite skyriuje: „8.7. Rekomenduojama valymo procedūra“.
EB atitikties deklaracija
Mes, „Annovi Reverberi S.p.A.“, pareiškiame, kad toliau nurodyta (-os) „AR Blue Clean“ mašina (-os):
Mašinos pavadinimas
Aukšto slėgio plautuvas
Modelio Nr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Vardinė galia
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
atitinka šias Europos direktyvas:
2006/42/EB, 2014/35/ES, 2011/65/ES, 2012/19/ES, 2014/30/ES ir 2000/14/EB (Italian įstatyminis dekretas 262/2002),
ir yra pagaminta (-os) pagal šiuos standartus arba standartizuotus dokumentus:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581.
Asmens, paskirto išduoti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas: Stefano Reverberi / „AR“ generalinis direktorius
Via ML King, 3 – 41122 Modena, Italy (Italija)
Atitikties vertinimo procedūra, numatyta Direktyvoje 2000/14/EB, atlikta pagal V priedą.
Modelio Nr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Išmatuotas garso galios lygis:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garantuotas garso galios lygis:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Data: 2016-07-19
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Generalinis direktorius
Garantija
Garantijos galiojimo laikas atitinka susijusios šalies, kurioje parduodamas produktas, teisės aktuose nurodytą terminą (išskyrus atvejus, kai gamintojas nurodo
kitaip).
Garantija apima medžiagų, gamybos ir atitikties defektus garantijos galiojimo laikotarpiu, per kurį gamintojas pakeis brokuotas dalis ir sutaisys produktą, jei
jis nėra per daug nusidėvėjęs, arba pakeis jį.
Garantija netaikoma įprastai nusidėvintiems komponentams (vožtuvui, stūmokliui, vandens tarpikliui, alyvos tarpikliui, spyruoklėms, sandarinimo žiedams ir
priedams, pavyzdžiui, žarnai, pistoletui, šepečiams, ratukams ir t. t.).
Garantija neapima defektų, kurie atsirado dėl:
- netinkamo naudojimo, nepriežiūros;
- nuomos profesionaliam naudojimui, jei produktas parduotas buitiniam naudojimui;
- techninės priežiūros nurodymų, pateiktų šiame vadove, nesilaikymo;
- remonto, kurį atliko neįgaliotas personalas arba centras;
- neoriginalių dalių arba priedų naudojimo;
- žalos, kurią sukėlė gabenimas, nešvarūs arba pašaliniai objektai, nelaimingi atsitikimai;
- saugojimo arba sandėliavimo problemų.
Norėdami gauti garantinę techninę priežiūrą, turite pateikti pirkimo įrodymą.
Jei prireikia pagalbos, Puslapis: 285.
Dėl techninio HONDA variklio aptarnavimo susisiekite su „Honda“ techninio aptarnavimo centru
www.engines.honda.com.
LT
149
-9
LT
LIETUVIŠKAI
Techniniai duomenys
Vienetas
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Srautas
Maksimalus srautas
Slėgis
Maksimalus slėgis
Galia
Maks. Įleidimo temperatūra
Maksimalus įleidimo slėgis
Pistoleto stūmos jėga esant maksimaliam slėgiui
Siurblio alyvos tipas
Variklio tipas
Techniniai duomenys
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nominalioji galia, esant 3600 1/min.
Darbinis apsukų kiekis
Degalų bakas
Degalų rūšis
Garso slėgio lygis LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Garso galios lygis LWA (EN 60704-1)(K = 2,5 dB(A))
Įrenginio vibracija (K = 1 m/s2):
Svoris
kW/AJ
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 cilindro, 4 taktų
3,6/4,8
3600±100
3,1
Bešvinis benzinas
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 cilindro, 4 taktų
6,3/8,4
3600±100
5,3
Bešvinis benzinas
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilindro, 4 taktų
8,7/11,7
1750±100
6,1
Bešvinis benzinas
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilindro, 4 taktų
8,7/11,7
3600±100
6,1
Bešvinis benzinas
89,4
105
6,26
48
Gali būti atlikta techninių pakeitimų!
LT
150
LT - 10
LATVIEŠU
1 DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
1.1 Jūsu iegādātā ierīce ir tehnoloģiski moderns produkts, kuru izstrādājis viens no Eiropas
vadošajiem augstspiediena mazgātāju ražotājiem. Lai izmantotu savu ierīci maksimāli
efektīvi, uzmanīgi izlasiet šo bukletu un ievērojiet norādījumus katrā lietošanas
reizē. Ierīces pievienošanas, lietošanas un apkopšanas laikā veiciet visus iespējamos
piesardzības pasākumus, lai sargātu savu un tuvākajā apkārtnē esošo cilvēku drošību.
Rūpīgi iepazīstieties ar drošības noteikumiem un vienmēr tos ievērojiet; šo noteikumu
neievērošana var izraisīt veselības un drošības risku vai radīt ievērojamus zaudējumus.
2 DROŠĪBAS APZĪMĒJUMI
2.1 Ievērojiet norādījumus, ko sniedz uz ierīces un šajā pamācībā esošie drošības apzīmējumi
un simboli.
Uz ierīces un pamācībā ir atrodami tikai tie simboli, kas attiecas uz konkrēto iegādāto
modeli. Vienmēr pārbaudiet, vai uz ierīces esošie simboli un apzīmējumi nav nozaudēti
un ir salasāmi; pretējā gadījumā uzstādiet paredzētajās vietās jaunus.
Brīdinājums - Uzmanību - Bīstami
Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību.
E2 simbols (ja simbols parādās pamācībā) - Norāda, ka ierīce paredzēta profesionālai
izmantošanai, t.i., to drīkst lietot pieredzējuši cilvēki, kas pārzina tehniskos, normatīvos
un likumdošanas faktorus un ir spējīgi veikt darbības, kas saistītas ar ierīces lietošanu un
uzturēšanu. Šī ierīce nav paredzēta tādu bērnu un tādu personu lietojumam, kurām ir
mazinātas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu.
E3 simbols (ja simbols parādās pamācībā) - Norāda, ka ierīce ir paredzēta
neprofesionālai (sadzīves) lietošanai. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar fiziskās,
sensorās vai garīgās attīstības traucējumiem un kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, ja
tās uzrauga vai apmāca par drošu ierīces lietošanu un šīs personas apzinās riskus.
Kustīgas detaļas. Nepieskarties.
Apdegumu gūšanas risks! Brīdinājums par karstiem agregātiem.
LV
151
-1
LV
LATVIEŠU
Saindēšanās risks! Neieelpojiet atgāzes.
0 Slēdža “izslēgtā” pozīcija
I Slēdža “ieslēgtā” pozīcija
Garantētais skaņas intensitātes līmenis
Aizlieguma zīme informē lietotājus, ka vietējie noteikumi var aizliegt pievienot
ierīci dzeramā ūdens apgādes sistēmai.
Bīstamības zīme, kas lietotājam atgādina, ka ūdens strūklu nedrīkst vērst pret
cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroierīcēm vai pašu produktu.
Šis produkts atbilst izolācijas klasei II. Tas nozīmē, ka tam ir pastiprināta vai dubulta
izolācija (tikai tad, ja simbols parādās uz ierīces).
Šis produkts atbilst izolācijas klasei I. Tas nozīmē, ka tas ir aprīkots ar aizsardzības
zemējuma vadu (tikai tad, ja simbols parādās uz ierīces).
Produkts atbilst attiecīgajām Eiropas direktīvām.
LV
E1 simbols - Norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem; to var
nodot pārdevējam, iegādājoties jaunu ierīci. Ierīces elektriskās un elektroniskās detaļas
nedrīkst izmantot atkārtoti neparedzētā veidā, jo tās satur vielas, kas rada veselības
apdraudējumu.
Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Izmantojiet aizsargmasku.
Izmantojiet elpceļu aizsardzības līdzekļus.
Jāvalkā aizsargcimdi.
Jāvalkā aizsargapavi.
152
LV - 2
LATVIEŠU
Jāvalkā aizsargapģērbs.
3 DROŠĪBAS NOTEIKUMI/ATLIKUŠAIS RISKS
3.1 DROŠĪBAS "AIZLIEGUMI"
3.1.1 Brīdinājums. NEĻAUJIET bērniem lietot ierīci; pieskatiet viņus, lai viņi nespēlētos
ar ierīci.
3.1.2 Brīdinājums. Nepareizi lietojot, augstspiediena strūkla var būt bīstama.
3.1.3 Brīdinājums. NELIETOJIET ierīci ar uzliesmojošiem vai indīgiem šķidrumiem
vai produktiem, kas nav piemēroti tās pielietojumam. Ir aizliegts lietot ierīci
potenciāli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā atmosfērā.
3.1.4 Brīdinājums. SPRĀDZIENA RISKS. NELIETOJIET ierīci uzliesmojošu šķidrumu
izsmidzināšanai.
3.1.5 Brīdinājums. NEVĒRSIET ūdens strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.
3.1.6 Brīdinājums. NEVĒRSIET ūdens strūklu pret pašu ierīci, elektrodetaļām vai citām
elektroierīcēm.
3.1.7 Brīdinājums. NELIETOJIET ierīci, ja tās darbības rādiusā atrodas cilvēki, kas nelieto
aizsargapģērbu.
3.1.8 Brīdinājums. NEVĒRSIET strūklu pret sevi vai citām personām, lai notīrītu
apģērbu vai apavus.
3.1.9 Brīdinājums. NELIETOJIET ierīci ārpus telpām lietus laikā.
3.1.10 Brīdinājums. NEĻAUJIET ierīci lietot bērniem, nekompetentām personām un
personām, kas nav iepazinušās ar ierīces lietošanas pamācību.
3.1.11 Brīdinājums. NEBLOĶĒJIET sprūdu darba stāvoklī.
3.1.12 Brīdinājums. Pārbaudiet, vai uz ierīces atrodas datu plāksnīte; pretējā gadījumā
ziņojiet par to pārdevējam. Ierīces bez plāksnītēm NEDRĪKST lietot, jo tās ir
neidentificējamas un potenciāli bīstamas.
3.1.13 Brīdinājums. NEIEJAUCIETIES drošības vārsta vai drošības ierīču konstrukcijā un
neregulējiet to iestatījumus.
3.1.14 Brīdinājums. NEMAINIET smidzināšanas sprauslas oriģinālo diametru.
3.1.15 Brīdinājums. Neļauj transportlīdzekļiem braukt pāri augstspiediena šļūtenei.
3.1.16 Brīdinājums. NEPĀRVIETOJIET ierīci, velkot to aiz augstspiediena šļūtenes.
153
LV - 3
LV
LATVIEŠU
3.1.17 Brīdinājums. Pavēršot pret riepām, riepu ventiļiem vai citiem zem spiediena
esošiem komponentiem, augstspiediena strūkla var būt bīstama. Nelietojiet
rotējošās sprauslas komplektu un tīrīšanas laikā vienmēr turiet strūklu vismaz
30 cm attālumā.
3.1.18 Brīdinājums. Neoriģinālo aksesuāru un citu rezerves daļu, kas nav konkrēti
paredzētas šim modelim, lietošana ir aizliegta. Ir aizliegta jebkāda ierīces
pārveidošana; jebkāda pārveidošana anulē atbilstības deklarāciju un atbrīvo
ražotāju no jebkādas civiltiesiskās un kriminālās atbildības.
3.1.19 Brīdinājums. Nenoliecieties pār atgāzu atveri vai nepieskarieties tai ar rokām.
(apdegumu risks).
3.1.20 Brīdinājums. Nepieskarieties karstiem trokšņu slāpētājiem, cilindriem vai
dzesētājribām. (apdegumu risks).
3.2 OBLIGĀTAS DROŠĪBAS PRASĪBAS
3.2.1 Brīdinājums. Visas elektrības vadiem JĀBŪT AIZSARGĀTIEM pret ūdens strūklu.
3.2.2
Brīdinājums. Augsts spiediens var izraisīt detaļu atsitienu: valkājiet aizsargapģērbu
(IAL) un lietojiet iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu operatora
aizsardzību.
3.2.3 Brīdinājums. Savainošanās risks aparāta nejaušas ieslēgšanās rezultātā. Pirms
veikt aparāta apkopes darbus, atvienojiet aizdedzes sveces spraudni.
3.2.4 Brīdinājums. Pirms sprūda nospiešanas stingri SATVERIET pistoli, lai slāpētu
atsitienu.
3.2.5 Brīdinājums. IEVĒROJIET vietējos ūdens apgādes noteikumus. Saskaņā ar
IEC 60335-2-79 ierīci var pievienot dzeramā ūdens padevei tikai tad, ja padeves
šļūtene ir aprīkota ar drenējamu pretvārstu, kas atbilst EN 12729 BA tipam.
Pretvārstu var pasūtīt no ražotāja.
3.2.6 Brīdinājums. Ūdens, kas izplūst caur pretvārstiem, ir nedzerams ūdens.
3.2.7 Brīdinājums. Elektrisko komponentu apkopi un/vai remontu drīkst veikt tikai
kvalificēti darbinieki.
3.2.8 Brīdinājums. LIKVIDĒJIET atlikušo spiedienu, pirms atvienojat šļūteni no ierīces.
3.2.9 Brīdinājums. Pirms katras lietošanas reizes un regulāri PĀRBAUDIET, vai skrūves ir
pilnībā pievilktas un ka detaļas nav bojātas vai nodilušas.
3.2.10 Brīdinājums. IZMANTOJIET tikai mazgāšanas līdzekļus, kas nekaitē augstspiediena
šļūtenes/elektrības vada pārklājuma materiāliem.
LV
154
LV - 4
LATVIEŠU
3.2.11 Brīdinājums. NODROŠINIET, ka visi cilvēki vai dzīvnieki ir vismaz 15 m attālumā.
3.2.12 Brīdinājums. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar tīrīšanas līdzekli, ko piegādā vai
iesaka ražotājs. Citus mazgāšanas līdzekļu vai ķīmisko vielu lietošana var negatīvi
ietekmēt ierīces drošību.
3.2.13 Brīdinājums. Neļauj mazgāšanas līdzeklim nonākt saskarē ar ādu un it īpaši
acīm! Ja tas nokļūst acīs, nekavējoties tās skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un
meklējiet medicīnisku palīdzību.
3.2.14 Brīdinājums. Augstspiediena šļūtenes, piederumi un savienojumi ir ļoti svarīgi,
lai garantētu šīs ierīces drošību. Izmantojiet tikai tādas šļūtenes, piederumus un
savienojumus, kurus iesaka lietot ražotājs.
3.2.15 Brīdinājums. Lai garantētu ierīces drošību, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves
daļas vai citas daļas, kuru lietošanu ir apstiprinājis ražotājs.
3.2.16 Brīdinājums. Pirms ierīces ieslēgšanas ievietojiet caurules strūklas komplektu līdz
sarkanajai atzīmei.
3.2.17 Brīdinājums. Drīkst izmantot tikai lietošanas instrukcijā norādīto degvielu.
Lietojot neatbilstošu degvielu, pastāv sprādzienbīstamība.
Uzpildot aparātus ar benzīna motoru, ir jāievēro, lai degviela nenokļūtu uz
karstām virsmām.
3.2.18 Brīdinājums. Lūdzu ievērojiet īpašos drošības norādījumus, kas iekļauti ar benzīna
motoru aprīkoto aparātu lietošanas instrukcijā.
3.2.19 Brīdinājums. Izmantojot aparātu telpās, ir jānodrošina pietiekoša ventilācija un
atgāzu izvade (saindēšanās briesmas).
Nedrīkst noslēgt atgāzu atveri.
Jānodrošina, lai gaisa ieplūdes atveru tuvumā neveidotos izplūdes gāzes.
3.2.20 Brīdinājums. Pārvadājot aparātu, ir jāizslēdz motors, un aparāts ir droši jānostiprina.
LV
155
-5
LV
LATVIEŠU
4
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA (1. ATT)/3. LPP.
4.1 Rokasgrāmatas lietošana
Šī rokasgrāmata ir neatņemama ierīces sastāvdaļa un ir jāsaglabā
izmantošanai nākotnē. Lūdzu, uzmanīgi to izlasiet pirms ierīces
uzstādīšanas/lietošanas. Pārdodot ierīci, rokasgrāmata ir jānodod
kopā ar ierīci tās jaunajam īpašniekam.
4.2Piegāde
Ierīce tiek piegādāta daļēji samontēta kartona kastē.
Piegādes komplekts ir attēlots 1. attēlā.
4.2.1
Kopā ar ierīci piegādātie dokumenti
A1 Lietošanas un apkopes rokasgrāmata
A2 Drošības instrukcijas
A3Atbilstības deklarācija
A4 Garantijas noteikumi
A5 Dzinēja lietošanas un apkopes rokasgrāmata
4.3 Iepakojuma izmešana
Iepakojuma materiāli nav kaitīgi apkārtējai videi, taču tie tik un tā
ir jāpārstrādā vai jāizmet, ievērojot attiecīgajā valstī spēkā esošās
prasības.
5
Šī ierīce ir paredzēta individuālai lietošanai, transportlīdzekļu, iekārtu,
laivu, mūrdarbu u.c. tīrīšanai, grūti notīrāmu netīrumu notīrīšanai,
izmantojot ūdeni un ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, kas bioloģiski noārdās.
Transportlīdzekļu dzinējus var mazgāt tikai tad, ja netīro ūdeni
novada saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Ieplūdes ūdens temperatūra: skatīt ierīces datu plāksnīti.
- Ieplūdes ūdens spiediens: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Darba apkārtējās vides temperatūra: virs 0°C.
Šī ierīce atbilst IEC 60335-1 un IEC 60335-2-79 standartiem.
5.2Operators
1. attēlā redzamais simbols norāda paredzēto ierīces operatoru (profesionāls vai neprofesionāls).
5.3 Galvenās daļas
B1 - Iekšdedzes dzinējs
B2 - Pārnesumkārba (ja iekļauta aprīkojumā)
B3 - Sūknis
B4 - Pistole ar drošības aizslēgu
B5 - Rokturis
B6 - Augstspiediena šļūtene
B7 - Eļļas vāciņi (modeļiem, kas ar to aprīkoti)
B8 - Sprauslas
B9 - Mazgāšanas līdzekļa tvertne (modeļiem, kas ar to aprīkoti)
B10 - Šļūtenes uzgalis ar filtru
5.3.1
C1
C2
Aksesuāri (ja ir iekļauti piegādes komplektā – skatiet 1. attēlu)
Sprauslas tīrīšanas rīks
C3
Rotējošās sprauslas komplekts C4
Rokturis
Skrūves
5.4 Drošības ierīces
Brīdinājums - briesmas!
Neiejaucieties drošības vārsta konstrukcijā un neregulējiet tā iestatījumus.
- Drošības vārsts un/vai spiediena ierobežošanas vārsts.
Drošības vārsts ir arī spiediena ierobežošanas vārsts. Atlaižot
pistoles sprūdu, atveras vārsts un ūdens cirkulē pa sūkņa ieplūdes
atveri vai izplūst uz zemes.
- Termostata vārsts (D1 ja ir uzstādīts)
Ja ūdens temperatūra pārsniedz ražotāja norādīto temperatūru,
termostata vārsts izlaiž karsto ūdeni un iesūknē tādu pašu daudzumu aukstā ūdens, līdz tiek atjaunota pareizā temperatūra.
- Drošības aizslēgs (D): novērš nejaušu ūdens izsmidzināšanu.
156
UZSTĀDĪŠANA (2. ATT.)/4. LPP.
Brīdinājums - briesmas!
Pirms veikt aparāta apkopes darbus, atvienojiet aizdedzes sveces spraudni.
Montāžas secība ir attēlot 2. att.
6.2 Spiediena atbrīvošanas vāciņu uzstādīšana (modeļiem ar šo
funkciju)
Lai novērstu eļļas noplūdi, piegādātajai ierīcei eļļas izplūdes atveres
ir pārklātas ar sarkaniem aizbāžņiem, kuru vietā ir jāuzstāda komplektā iekļautie spiediena atbrīvošanas vāciņi.
6.3 Rotējošās sprauslas uzstādīšana
(Modeļiem ar šo funkciju).
Rotējošās sprauslas komplekts nodrošina lielāku mazgāšanas jaudu.
Rotējošās sprauslas izmantošana var izraisīt spiediena pazemināšanos par 35% salīdzinājumā ar regulējamo sprauslu. Tomēr rotējošās
sprauslas komplekts nodrošina lielāku mazgāšanas jaudu, pateicoties rotējošajai ūdens strūklai.
6.4Motors
Brīdinājums - briesmas!
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA (1. ATT)/3. LPP.
5.1 Paredzētā lietošana
LV
6
6.1Montāža
Ievērojiet nodaļu "Drošības norādījumi"!
6.4.1Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet motora ražotāja
lietošanas instrukciju un jo īpaši drošības norādījumus.
Pārbaudiet motoreļļas līmeni. Nesāciet darbināt aparātu,
ja eļļas līmenis ir nokrities zem "MIN" atzīmes. Vajadzības
gadījumā uzpildiet eļļu.
Iepildiet degvielas tvertnē svinu nesaturošu benzīnu.
Neizmantojiet 2 taktu sajaukšanu.
6.5 Ūdens padeves pievienošana
Brīdinājums - briesmas!
Ierīci drīkst lietot tikai ar tīru vai filtrētu ūdeni. Ūdens
ieplūdes vārsta plūsmas ātrumam ir jābūt vienādam ar
sūkņa plūsmas ātrumu.
Novietojiet ierīci pēc iespējas tuvāk ūdens apgādes sistēmai.
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Pieslēguma vietas
l Ūdens izvade (IZPLŪDE)
n Ūdens ieplūde ar filtru (IEPLŪDE)
Pieslēgums ūdens piegādes avotam
Ierīci var pievienot tieši komunālajam dzeramā ūdens
tīklam, ja padeves caurule ir aprīkota ar pretvārstu, kā to
pieprasa spēkā esošie noteikumi. Pārliecinieties, ka šļūtenes diametrs ir vismaz 13 mm, tā ir armēta un tās garums
nepārsniedz 25 m.
Ūdens iesūknēšana no vaļējiem konteineriem
1) Ieskrūvējiet ieplūdes šļūteni ar filtru ūdens IEPLŪDĒ un
novietojiet to konteinera dibenā.
2) Atgaisojiet ierīci:
a) Atskrūvējiet rokturi.
b) Iedarbiniet ierīci un turiet pistoli atvērtu, līdz izplūstošajā ūdenī vairs nav gaisa burbuļu.
3) Izslēdziet ierīci un pieskrūvējiet atpakaļ rokturi.
N.B.: maksimālais iesūknēšanas augstums ir 0,5 m.
Iesūkšanas šļūtene pirms lietošanas ir jāuzpilda.
LV - 6
LATVIEŠU
7
7.1
REGULĒŠANA (3. ATT.)/5. LPP.
8.7 Ieteicamā tīrīšanas procedūra
Atmiekšķējiet netīrumus, apstrādājot virsmu ar mazgāšanas līdzekļa
un ūdens maisījumu, kamēr tie vēl ir sausi.
Strādājot ar vertikālām virsmām, strādājiet virzienā no apakšas uz
augšu. Ļaujiet mazgāšanas līdzeklim iedarboties 1-2 minūtes, bet
neļaujiet virsmai nožūt. Sākot no apakšas, lietojiet augstspiediena
strūklu ne mazāk kā 30 cm attālumā. Neļaujiet skalošanas ūdenim
noplūst uz nemazgātām virsmām.
Dažos gadījumos, lai noņemtu netīrumus, tie ir jāberž ar birsti.
Augstspiediena mazgāšana ne vienmēr ir vislabākais risinājums
labu tīrīšanas rezultātu panākšanai, jo tā var sabojāt dažas virsmas.
Vissmalkāko regulējamās sprauslas iestatījumu un rotējošo sprauslu
nav vēlams izmantot uz trauslām vai krāsotām detaļām vai komponentiem, kas atrodas zem spiediena (piemēram, riepām, gaisa
vārstiem u.c.).
Tīrīšanas efektivitāte ir vienlīdz atkarīga no izmantotā ūdens spiediena un daudzuma.
Izsmidzināšanas sprauslas regulēšana (modeļiem ar šo funkciju)
Ūdens plūsmu regulē ar sprauslu (E).
7.2 Mazgāšanas līdzekļa regulēšana
Lai padotu mazgāšanas līdzekli ar pareizu spiedienu, iestatiet
sprauslu (E) (ja tā ir uzstādīta) pozīcijā " " vai uzstādiet mazgāšanas līdzekļa komplektu (C13) (ja tas ir pieejams), kā parādīts attēlā.
Padotā mazgāšanas līdzekļa daudzumu regulē ar regulatoru (F).
7.3 Darba spiediena regulēšana (modeļiem ar šo funkciju)
Darba spiedienu regulē ar regulatoru (G). Spiediens tiek rādīts spiediena mērītājā (ja tāds ir).
8
INFORMĀCIJA PAR IERĪCES LIETOŠANU (4. ATT.)/5.LPP.
8.1 Vadības ierīces
- Palaišanas ierīce (H).
Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
- Ūdens strūklas vadības svira (I).
9
Brīdinājums - briesmas!
Lietošanas laikā ierīce ir jānovieto uz stingras, stabilas
virsmas, kā parādīts 4. attēlā.
Brīdinājums - briesmas!
8.2Iedarbināšana (skatiet 4. att.)
1) Pilnībā atveriet ūdens padeves vārstu.
2) Atlaidiet drošības aizturi (D).
3) Uz dažām sekundēm nospiediet pistoles sprūdu un iedarbiniet
motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
Brīdinājums - briesmas!
Pirms ierīces iedarbināšanas pārliecinieties, ka
tā saņem ūdeni; lietojot ierīci bez ūdens, to var sabojāt.
Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces lietošanas laikā.
Lai novērstu ierīces bojājumus, neļaujiet tai darboties bez
ūdens un pārliecinieties, ka ir pietiekama ūdens padeve.
Savainošanās risks aparāta nejaušas ieslēgšanās
rezultātā. Pirms veikt aparāta apkopes darbus, atvienojiet
aizdedzes sveces spraudni.
Apdedzināšanās risks! Nepieskarieties karstiem trokšņu
slāpētājiem, cilindriem vai dzesētājribām.
9.1 Sprauslas tīrīšana
1) Atvienojiet rokturi no sprauslas.
2) Izņemiet visas netīrumu nogulsnes no sprauslas atveres, izmantojot rīku (C1).
9.2 Filtra tīrīšana
Pārbaudiet ieplūdes filtru (L) un mazgāšanas līdzekļa filtru (ja tāds
ir uzstādīts) pirms katras lietošanas reizes un iztīriet to saskaņā ar
norādījumiem, ja nepieciešams.
8.3Apturēšana
1) Spiediet motora regulatora sviru "STOP" virzienā tik ilgi, līdz
motors ir apstājies, un aizgrieziet degvielas padeves vārstu.
2) Nospiediet pistoles sprūdu un likvidējiet atlikušo spiedienu caurulēs.
3) Iestatiet drošības aizturi (D).
8.4 Atkārtota palaišana
1) Atlaidiet drošības aizturi (D).
2) Nospiediet pistoles sprūdu un likvidējiet atlikušo spiedienu
caurulēs.
3) Iedarbiniet motoru atbilstoši motora ražotāja lietošanas instrukcijai.
8.5Uzglabāšana
1) Aizveriet ūdens padeves vārstu.
2) Likvidējiet pistolē atlikušo spiedienu, līdz no ierīces izplūst viss
tajā esošais ūdens.
3) Spiediet motora regulatora sviru "STOP" virzienā tik ilgi, līdz
motors ir apstājies, un aizgrieziet degvielas padeves vārstu.
4) Atvienojiet aizdedzes sveces spraudni.
5) Pabeidzot darbu, iztukšojiet un izskalojiet mazgāšanas līdzekļa
tvertni. Tvertnes skalošanai izmantojiet tīru ūdeni, nevis mazgāšanas
līdzekli.
6) Iestatiet pistoles drošības aizturi (D).
APKOPE (5. ATT.)/6. LPP.
Visi apkopes darbi, kas nav iekļauti šajā sadaļā, ir jāveic pilnvarotā
pārdošanas un servisa centrā.
9.3 Motora atbloķēšana (modeļiem ar šo funkciju)
9.4
Ilgstošas apstāšanās gadījumā kaļķa nogulsnes var izraisīt motora
ieķīlēšanos. Lai atbloķētu motoru, pagrieziet piedziņas vārpstu ar
rīku (M).
Eļļas uzpildīšana (modeļiem ar šo funkciju)
Pielejiet eļļu caur ieplūdes atveri, lai atjaunotu pareizo līmeni.
Eļļu raksturlielumus skatiet tabulā "Tehniskie dati".
Eļļa jānomaina ik pēc 500 lietošanas stundām.
9.5 Novietošana glabāšanai sezonas beigās
Pirms ierīces novietošanas ziemas glabāšanai padarbiniet to ar
nekorodējošu, netoksisku antifrīzu.
Novietojiet ierīci sausā vietā, kur tā ir aizsargāta no sala.
10 GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA (5. ATT.)/6. LPP.
Novietojiet aksesuārus, kā parādīts 5. attēlā.
Pārvietojiet ierīci, kā parādīts 5. attēlā.
8.6 Mazgāšanas līdzekļa uzpildīšana un lietošana
Mazgāšanas līdzeklis ir jāpadod, izmantojot aksesuārus un
ievērojot 7.3 punktā aprakstīto kārtību.
Ja tiek izmantota augstspiediena šļūtene, kas ir garāka nekā oriģinālā ierīces komplektācijā iekļautā, vai izmantojot šļūtenes pagarinātāju, mazgāšanas līdzekļa iesūknēšana var samazināties vai
pilnībā apstāties.
Uzpildiet degvielas tvertni (B6) ar mazgāšanas līdzekli, kas bioloģiski
noārdās.
LV
157
-7
LV
LATVIEŠU
11 PROBLĒMRISINĀŠANA
Problēma
Iespējamie iemesli
Nodilusi sprausla
Aizsērējis ūdens filtrs
Nepietiekama ūdens padeve
Sistēmā tiek iesūknēts gaiss
Sūknis nesasniedz darba spiedienu Gaiss sūknī
Sūkņa spiediens negaidīti nokrītas
darbības laikā
Ūdens noplūdes
Ierīce ir trokšņaina
Eļļas noplūdes
Netiek iesūknēts mazgāšanas
līdzeklis
Regulējama sprausla nav novietota pareizi
Nostrādājis termostatiskais vārsts
Ūdens tiek iesūknēts no atvērta konteinera no vairāk
nekā 0,5 m augstuma.
Tiek iesūknēts ūdens no ārējās tvertnes
Ieplūdes ūdens pārāk karsts
Aizsērējusi sprausla
Aizsērējis ieplūdes filtrs (L)
Izdilušas blīves
Nostrādājis drošības vārts un notiek izplūde
Pārāk silts ūdens
Izdilušas blīves
Regulējamā sprausla ir augstspiediena iestatījumā
Mazgāšanas līdzeklis ir pārāk blīvs
Tiek lietots augstspiediena šļūtenes pagarinātājs
Nogulsnes vai šķēršļi mazgāšanas līdzekļa kontūrā
No termostata vārsta izplūst
ūdens
Ūdens temperatūra sprauslas iekšpusē ir pārsniegusi maksimālo nominālo vērtību, kas norādīta uz marķējuma plāksnītes
Risinājums
Nomainiet sprauslu
Iztīriet filtru (L) (5. att.)
Pilnībā atveriet ūdens padeves vārstu
Pārbaudiet šļūteņu savienojumu stingrību
Izslēdziet ierīci un spiediet un atlaidiet pistoles sprūdu,
līdz vienmērīgi sāk izplūst ūdens. Vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Iestatiet sprauslu (E) pozīcijā (+) (3. att.)
Pagaidiet, kamēr atjaunojas pareiza ūdens temperatūra
Samaziniet iesūknēšanas augstumu.
Pievienojiet ierīci ūdens apgādes tīklam
Pazeminiet temperatūru
Iztīriet sprauslu (5. att.)
Iztīriet filtru (L) (5. att.)
Nomainiet blīves tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
Pazeminiet temperatūru (skatiet tehniskos datus)
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru
Iestatiet sprauslu (E) pozīcijā " " (3. att.)
Atšķaidiet ar ūdeni
Uzstādiet oriģinālo šļūteni
Izskalojiet ar tīru ūdeni un iztīriet šķēršļus. Ja šī problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
Kad ierīce darbojas, neizslēdziet ūdens strūklu uz
vairāk nekā 5 minūtēm no vietas
LV
MODELIS
158
SĒRIJAS NUMURS
LV - 8
LATVIEŠU
12 KĀ IZVAIRĪTIES NO VIRSMU SABOJĀŠANAS
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
BRĪDINĀJUMS
Ierīces lietošana riepu mazgāšanai var sabojāt riepas un būt bīstama.
Nekad nevirziet augstspiediena strūklu tieši pret riepām.
Veicot tīrīšanu ap riteņiem un riepām ar ierīci, vienmēr lietojiet zemākā spiediena iestatījumu.
Nekad nevienas transportlīdzekļa daļas mazgāšanā nelietojiet „turbo rokturi”.
Sīkāku informāciju skat. sadaļā: “8.7 Ieteicamā tīrīšanas procedūra”.
EK atbilstības deklarācija.
Mēs, Annovi Reverberi S.p.A, paziņojam, ka šāda(s) AR Blue Clean ierīce(s):
Ierīces apzīmējums
Augstspiediena mazgātājs
Modeļa Nr
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Nominālā jauda
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
atbilst šādām Eiropas direktīvām:
2006/42/EK, 2014/35/ES, 2011/65/ES, 2012/19/ES, 2014/30/ES un 2000/14/EK (Itālijas Leģislatīvais rīkojums 262/2002)
un ir izgatavota(s) saskaņā ar šādiem standartiem vai standartizētiem dokumentiem:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Personas, kam ir tiesības izsniegt tehnisko dokumentāciju, uzvārds un adrese: Stefano Reverberi / AR izpilddirektors
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Itālija
Direktīvas 2000/14/EK pieprasītā atbilstības novērtējuma procedūra ir veikta saskaņā ar Pielikumu V
Modeļa Nr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis: 103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garantētais skaņas intensitātes līmenis: 105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Datums: 19.07.2016.
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Izpilddirektors
Garantija
Garantijas spēkā esamība ir atkarīga no produkta pārdošanas valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (ja vien pārdevējs nav noteicis citādi).
Garantija attiecas uz materiālu, konstrukcijas un atbilstības defektiem garantijas periodā, kura ietvaros ražotājs nomainīs bojātās detaļas un saremontēs
produktu, ja tas nav pārmērīgi nolietots, vai nomainīs to.
Garantija neattiecas uz komponentiem, kas pakļauti normālam nolietojumam (vārstiem, virzuļiem, ūdens blīvēm, eļļas blīvēm, atsperēm, blīvgredzeniem,
aksesuāriem, piemēram, šļūtenēm, pistoli, birstēm, riteņiem u.c.);
Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisa vai kuru cēlonis ir:
- nepareiza lietošana, neparedzēta lietošana, nolaidība,
- profesionālai lietošanai vai iznomāšana, ja produkts ir pārdots lietošanai sadzīves vajadzībām,
- šajā rokasgrāmatā sniegto apkopes norādījumu neievērošana,
- remonts, ko veic nepilnvarots personāls vai serviss,
- neoriģinālo detaļu vai aksesuāru lietošana,
- transportēšanas, netīrumu vai svešķermeņu radīti bojājumi, negadījumi,
- uzglabāšanas problēmas.
Lai saņemtu garantijas apkalpošanu, ir jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments.
Lai saņemtu palīdzību, Lappuse: 285.
Sakarā ar HONDA dzinēja apkopi sazinieties ar Honda servisa centru: www.engines.honda.com
LV
159
-9
LV
LATVIEŠU
Tehniskie dati
Mērv.
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Caurplūde
Maksimālais plūsmas ātrums
Spiediens
Maksimālais spiediens
Jauda
Maks. ieplūdes temperatūra
Maksimālais ieplūdes spiediens
Pistoles prettrieciens pie maksimālā spiediena
Sūkņa eļļas veids
Dzinēja tips
Tehniskie dati
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nominālā jauda pie 3600 1/min
Darba apgriezienu skaits
Degvielas tvertne
Degviela
kW/HP
1/min
l
-
Skaņas spiediena līmenis LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Skaņas intensitātes līmenis LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Ierīces vibrācija (K = 1 m/s2):
Svars
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1-cilindra, 4-taktu
3,6/4,8
3600±100
3,1
Benzīns, nesatur
svinu
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1-cilindra, 4-taktu
6,3/8,4
3600±100
5,3
Benzīns, nesatur
svinu
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-cilindra, 4-taktu
8,7/11,7
1750±100
6,1
Benzīns, nesatur
svinu
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-cilindra, 4-taktu
8,7/11,7
3600±100
6,1
Benzīns, nesatur
svinu
89,4
105
6,26
48
Iespējams ieviest tehniskus uzlabojumus!
LV
160
LV - 10
NEDERLANDS
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1.1 De door u aangeschafte machine is een technologisch geavanceerd product, ontwikkeld
door één van de meest deskundige Europese bedrijven op het gebied van hogedrukreinigers.
Om verzekerd te zijn van de beste resultaten, hebben we deze voorschriften opgesteld
die aandachtig moeten worden gelezen en bij ieder gebruik van het apparaat moet
worden opgevolgd. Tijdens het aansluiten, gebruik en onderhoud van de machine moet
u alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen om uw eigen gezondheid en die van de
personen in de onmiddellijke nabijheid te waarborgen. De veiligheidsvoorschriften moeten
aandachtig worden gelezen en opgevolgd omdat de veronachtzaming ervan gevaarlijk kan
zijn voor de gezondheid en veiligheid van personen of tot financiële schade kan leiden.
2 INFORMATIEAANDUIDINGEN
2.1 Houdt u zich aan de informatie van de plaatjes en de symbolen op de machine en in deze
gebruiksaanwijzing.
Op de machine en in de gebruiksaanwijzing vindt u alleen de voor de aangeschafte
machine pertinente symbolen. Controleer of de op de machine aangebrachte symbolen en
plaatjes altijd intact en leesbaar zijn; zo niet, dan moet u ze vervangen en de nieuwe plaatjes
op dezelfde plek aanbrengen.
Let op - Gevaar
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het gebruik aandachtig door.
Pictogram E2 (indien het symbool in fig. 1 aanwezig is) - Geeft aan dat de machine
bestemd is voor een professioneel gebruik, dat wil zeggen voor personen met ervaring en
technische, normatieve en juridische kennis en in staat om de noodzakelijke handelingen
voor het gebruik en onderhoud van de machine te verrichten. Deze machine is niet
bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis.
Pictogram E3 (indien het symbool in fig. 1 aanwezig is) - Geeft aan dat de machine
bestemd is voor een niet-professioneel (huishoudelijk) gebruik. Mits onder toezicht, of na te
zijn zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van de machine en ze de risico's die daaraan
zijn verbonden begrijpen, mag de machine worden gebruikt door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis.
Bewegende onderdelen. Niet aanraken.
NL
161
-1
NL
NEDERLANDS
Verbrandingsgevaar! Waarschuwing voor hete componenten.
Vergiftigingsgevaar! Uitlaatgassen niet inademen.
0 Stand uitgeschakelde schakelaar
I Stand ingeschakelde schakelaar
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
Verbod, informeert de gebruiker dat de nationale normenstelsels de aansluiting
van het product op het drinkwaterdistributienetwerk kunnen verbieden.
Gevaarsignaal om de gebruiker te informeren dat hij de waterstraal niet rechtstreeks
op personen, dieren, elektrische apparaten of het product zelf mag richten.
Dit product heeft een isolatieklasse II bescherming. Dit betekent dat hij is uitgerust met een
versterkte of dubbele isolatie (alleen wanneer dit symbool op de machine is aangebracht).
Dit product heeft een isolatieklasse I bescherming. Dit betekent dat hij is uitgerust met een
beschermende aardgeleider (alleen wanneer dit symbool op de machine is aangebracht).
NL
Dit product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen.
Pictogram E1 - Wijst op de verplichting om de machine niet te verwerken als
stedelijk afval; hij kan worden teruggegeven aan de distributeur bij aanschaf van een
nieuwe machine. De elektrische en elektronische delen waaruit de machine is
samengesteld mogen niet worden hergebruikt voor oneigenlijke doeleinden vanwege
de aanwezigheid van schadelijke substanties voor de gezondheid.
Gebruik gehoorbescherming.
Gebruik een veiligheidsmasker.
Gebruik ademhalingsbescherming.
Gebruik veiligheidshandschoenen.
162
NL - 2
NEDERLANDS
Gebruik veiligheidsschoenen.
Gebruik beschermende kleding.
NL
NL
163
-3
NEDERLANDS
3 VOORSCHRIFTEN VOOR DE VEILIGHEID/OVERIGE RISICO'S
3.1 WAARSCHUWING: WAT U NIET MOET DOEN
3.1.1 Let op. Sta NIET toe dat kinderen de machine gebruiken, maar controleer ze om
er verzekerd van te zijn dat ze er niet mee spelen.
3.1.2 Let op. Hogedrukstralen kunnen bij een onjuist gebruik gevaarlijk zijn.
3.1.3 Let op. Gebruik de machine NIET met vloeistoffen die ontvlambaar of giftig zijn
of eigenschappen hebben die een correcte werking van de machine in de weg
staan. De machine mag niet worden gebruikt in een ontvlambare of explosieve
omgeving.
3.1.4 Let op. EXPLOSIEGEVAAR. Sproei GEEN ontvlambare vloeistoffen.
3.1.5 Let op. Richt de waterstraal NIET op personen of dieren.
3.1.6 Let op. Richt de waterstraal NIET op de machine zelf, op elektrische onderdelen
ervan of op andere elektrische apparaten.
3.1.7 Let op. Gebruik de machine NIET binnen het bereik van personen die geen
beschermende kleding dragen.
3.1.8 Let op. Richt de straal NIET op uzelf of anderen om kleding of schoeisel mee te
reinigen.
3.1.9 Let op. Gebruik de machine NIET buiten als het regent.
3.1.10 Let op. De machine mag NIET worden gebruikt door kinderen, onbekwame
personen en personen die de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen en
begrepen.
3.1.11 Let op. Blokkeer de hendel van het pistool NIET in de werkstand.
3.1.12 Let op. Controleer of het typeplaatje op de machine aanwezig is, waarschuw de
dealer bij afwezigheid ervan. Aangezien ze niet te identificeren en potentieel
gevaarlijk zijn mogen machines zonder typeplaatje NIET worden gebruikt.
3.1.13 Let op. Voer GEEN werkzaamheden uit op de veiligheidsklep en de beveiligingen
en wijzig er de afstelling NIET van.
3.1.14 Let op. Verander de originele diameter van de straal van het mondstuk NIET.
3.1.15 Let op. Voorkom dat voertuigen over de hogedrukslang rijden.
3.1.16 Let op. Trek NIET aan de hogedrukslang om de machine te verplaatsen.
3.1.17 Let op. Een op banden, bandventielen en andere, onder druk staande onderdelen
gerichte hogedrukstraal is potentieel gevaarlijk. Vermijd het gebruik van de
vuilfrees en handhaaf in ieder geval altijd een straalafstand van tenminste 30 cm
tijdens het reinigen.
NL
164
NL - 4
NEDERLANDS
3.1.18 Let op. Het gebruik van niet-originele en niet specifiek voor het model bestemde
accessoires is verboden. Het is verboden om wijzigingen op de machine aan te
brengen; eventuele wijzigingen zullen de Conformiteitsverklaring doen vervallen
en de fabrikant vrijwaren van civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
3.1.19 Let op. Niet over de uitlaat buigen of deze aanraken. (verbrandingsgevaar).
3.1.20 Let op. Raak hete geluiddempers, cilinders of koelribben niet aan.
(verbrandingsgevaar).
3.2 WAARSCHUWING: WAT U WEL MOET DOEN
3.2.1 Let op. Alle elektriciteitsgeleidende delen MOETEN WORDEN AFGESCHERMD
tegen de waterstraal.
3.2.2
Let op. Als gevolg van de hoge druk zullen voorwerpen kunnen wegspringen,
gebruik daarom alle beschermende kleding en beveiligingen (PBM) die de
veiligheid en gezondheid van de bediener zullen waarborgen.
3.2.3 Let op. Verwondingsgevaar door onverwacht startend apparaat. Trek de
bougiestekker uit voor reparatiewerkzaamheden aan het apparaat.
3.2.4 Let op. HOUD, vanwege de terugslag, het pistool STEVIG VAST als u de hendel
indrukt.
3.2.5 Let op. HOUDT U ZICH AAN de voorschriften van het plaatselijke waterleidingbedrijf.
Volgens de Norm IEC 60335-2-79 mag de machine uitsluitend rechtstreeks op
het openbare drinkwaterdistributienetwerk worden aangesloten indien er in
de toevoerleiding een terugstroomklep met afvoer van het type BA, conform
de norm EN 12729, is geïnstalleerd. De terugstroomklep kan bij de fabrikant
worden besteld.
3.2.6 Let op. Het water dat in de terugstroombeveiligingen is gestroomd is niet
drinkbaar.
3.2.7 Let op. Het onderhoud en/of de reparatie van de elektrische componenten
MOET door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
3.2.8 Let op. BLAAS de restdruk AF voordat u de slang van de machine loskoppelt.
3.2.9 Let op. CONTROLEER, vóór ieder gebruik en met regelmatige tussenpozen, of
alle schroeven goed zijn aangedraaid en of alle onderdelen van de machine in
goede staat verkeren; controleer op kapotte of versleten onderdelen.
3.2.10 Let op. GEBRUIK alleen reinigingsmiddelen die compatibel zijn met de
bekledingsmaterialen van de hogedrukslang / voedingskabel.
NL
165
-5
NL
NEDERLANDS
3.2.11 Let op. HOUD personen en dieren op een afstand van ten minste 15 m.
3.2.12 Let op. Deze machine is ontworpen voor gebruik met de door de fabrikant
geleverde of aanbevolen reinigingsmiddelen. Het gebruik van andere
reinigingsmiddelen of chemicaliën kan negatieve consequenties voor de
veiligheid ervan hebben.
3.2.13 Let op. Vermijd contact van het reinigingsmiddel met de huid en in het bijzonder
de ogen! Bij contact met de ogen moet u die onmiddellijk spoelen met schoon
water en medische hulp inroepen.
3.2.14 Let op. De hogedrukslangen, de fittingen en koppelingen zijn belangrijk voor de
veiligheid van de machine. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen
hogedrukslangen, fittingen en koppelingen.
3.2.15 Let op. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen van de fabrikant of
door hem goedgekeurde vervangingsonderdelen om van de veiligheid van de
machine verzekerd te zijn.
3.2.16 Let op. Plaats de leidingreinigingsset tot aan de rode markering voordat u de
machine inschakelt.
3.2.17 Let op. Uitsluitend de in de gebruiksaanwijzing aangegeven brandstof mag
worden gebruikt.
Bij het gebruik van ongeschikte brandstoffen bestaat explosiegevaar.
Bij apparaten met benzinemotor moet er bij het tanken worden op gelet dat
geen benzine terechtkomt op hete oppervlakken.
3.2.18 Let op. Gelieve in het bijzonder de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing
voor apparaten met benzinemotor in acht te nemen.
3.2.19 Let op. Bij de werking van het apparaat in ruimten moet gezorgd worden voor
voldoende verluchting en afvoer van de uitlaatgassen (vergiftigingsgevaar).
De uitlaat mag niet geblokkeerd worden.
Er moet gegarandeerd worden dat in de buurt van luchtinlaatopeningen geen
uitlaatgasemissies optreden.
3.2.20 Let op. Bij vervoer van het apparaat dient u de motor af te zetten en het apparaat
goed vast te zetten.
NL
166
NL - 6
NEDERLANDS
4
afvoeren en genoeg koud water aanzuigen om de juiste temperatuur weer te herstellen.
- Beveiliging (D): voorkomt ongewenste waterstralen.
ALGEMENE INFORMATIE (FIG. 1)/PAGINA 3
4.1 Gebruik van de handleiding
Deze handleiding is een geïntegreerd onderdeel van de machine;
bewaar hem voor latere raadpleging. Lees hem vóór de installatie
en het gebruik aandachtig door. Bij overdracht van het apparaat
is de oude eigenaar verplicht om de handleiding aan de nieuwe
eigenaar te overhandigen.
6
Let op - gevaar!
Trek de bougiestekker uit voor reparatiewerkzaamheden aan het apparaat.
Voor de montagevolgorde verwijzen wij naar fig. 2.
4.2Levering
De machine wordt gedeeltelijk gedemonteerd in een kartonnen
doos geleverd.
De samenstelling van de levering staat afgebeeld in fig. 1
4.2.1
Bijgevoegde documentatie
A1 Gebruiks- en onderhoudshandleiding
A2Veiligheidsvoorschriften
A3Conformiteitsverklaring
A4Garantiebepalingen
A5 Gebruiks- en onderhoudshandleiding motor
4.3 Verwerking van het verpakkingsmateriaal
De materialen waaruit de verpakking bestaat vormen geen bedreiging voor het milieu maar zullen wel gerecycled of verwerkt moeten
worden in overeenstemming met de geldende normen in het land
van gebruik.
5
TECHNISCHE INFORMATIE (FIG. 1)/PAGINA 3
5.1 Beoogd gebruik
De machine is bestemd voor een persoonlijk gebruik, voor het
reinigen van voertuigen, machines, vaartuigen, metselwerk enz.,
om hardnekkig vuil met schoon water en biologisch afbreekbare
chemische reinigingsmiddelen te verwijderen.
Het wassen van voertuigmotoren is slechts toegestaan wanneer het
vieze water volgens de geldende normen wordt verwerkt.
- Temperatuur toevoerwater: zie het typeplaatje op de machine.
- Waterdruk aan de ingang: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: hoger dan 0°C.
De machine voldoet aan de normen IEC 60335-1 en IEC 60335-2-79.
5.2Bediener
Voor de identificatie van de bediener belast met het gebruik van de
(professionele of niet-professionele) machine verwijzen wij naar het
pictogram in fig. 1.
INSTALLATIE (FIG. 2)/PAGINA 4
6.1Montage
6.2
Montage van de ontluchtingsdoppen (waar voorzien)
Om olielekkage te voorkomen, wordt de machine geleverd met de
olievulopeningen afgesloten met rode doppen die moeten worden
vervangen door de bijgevoegde ontluchtingsdoppen.
6.3 Montage van de vuilfrees
(Voor de modellen die hiermee zijn uitgerust).
Met de vuilfrees beschikt u over meer waskracht.
Het gebruik van de vuilfrees kan leiden tot een daling van de druk
van 25% ten opzichte van de druk verkregen met het regelbare
mondstuk. Het gebruik ervan biedt meer waskracht dankzij het
roterende effect op de waterstraal.
6.4Motor
Let op - gevaar!
Hoofdstuk „Veiligheidsinstructies“ in acht nemen!
6.4.1Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzingg van de
motorfabrikant lezen en in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht nemen.
Oliepeil van de motor controleren. Apparaat niet in bedrijf
nemen, als het oliepeil gedaald is onder „MIN“. Indien nodig
olie navullen.
Brandstofreservoir met loodvrije benzine vullen. Geen
tweetaktmengsel gebruiken.
6.5 Aansluiting op het waterleidingnet
Let op - gevaar!
Zuig uitsluitend gefilterd of schoon water op. De
waterkraan moet een watertoevoer garanderen die tenminste gelijk is aan de capaciteit van de pomp.
Plaats de machine zo dicht mogelijk bij het waterleidingnet.
6.5.1Verbindingsopeningen
l Wateruitlaat (OUTLET)
n Waterinlaat met filter (INLET)
5.3Hoofdbestanddelen
B1 - Verbrandingsmotor
B2 - Reductiekast (waar voorzien)
B3 - Pomp
B4 - Pistool met beveiliging
B5 - Lans
B6 - Hogedrukslang
B7 - Oliedoppen (waar voorzien)
B8 - Mondstukken
B9 - Tank reinigingsmiddel (waar voorzien)
B10 - Slangwartel met filter
6.5.2
6.5.3
5.3.1Accessoires (indien voorzien in de levering - zie fig. 1).
C1
C2
Gereedschap voor het rein- C3
igen van het mondstuk
C4
Vuilfrees
Handgreep
Schroeven
5.4Beveiligingen
Let op - gevaar!
Voer geen werkzaamheden uit op de veiligheidsklep
en wijzig er de afstelling niet van.
- Veiligheids- en/of overdrukventiel.
De veiligheidsklep is tevens een overdrukventiel. Wanneer het
pistool wordt gesloten gaat de klep open en recirculeert het water
door de pompaanzuiging of wordt het naar de grond afgevoerd.
- Thermostaatklep (D1 waar voorzien)
Wanneer de watertemperatuur de door de fabrikant voorziene
waarde overschrijdt, zal de thermostaatklep het warme water
Aansluiting op het openbare waterleidingnet
De machine mag alleen rechtstreeks op het openbare
drinkwaterdistributienet worden aangesloten als er in de
toevoerleiding een terugstroomklep met afvoer overeenkomstig de geldende normen is geïnstalleerd. Verzeker u
ervan dat diameter van de slang tenminste 13 mm is, dat
hij verstevigd en niet langer dan 25 m is.
Het aanzuigen van water uit open recipiënten
1) Schroef de aanzuigslang met het filter aan op de waterinlaat (INLET) en laat hem tot onderin de tank zakken.
2) De machine ontluchten:
a) S chroef de lans los;
b) Start de machine en open het pistool tot het eruit stromende water geen luchtbellen meer heeft.
3) Schakel de machine uit en schroef de lans weer vast.
N.B.: de maximale aanzuighoogte is 0,5 m. Wij raden aan
om voor het starten de aanzuigleiding te vullen.
NL
167
-7
NL
NEDERLANDS
7
REGELINGEN (FIG. 3)/PAGINA 5
8.6 Het reinigingsmiddel vullen en gebruiken
De reinigingsmiddelafgifte moet plaatsvinden met de accessoires en op de wijzen voorzien in punt 7.3.
Het gebruik van een langere hogedrukslang dan het standaard, met
de machine geleverde exemplaar, of het gebruik van een extra verlengslang kan het aanzuigen van het reinigingsmiddel uit de tank
(waar voorzien) verminderen of volledig onderbreken.
Vul de tank (B6) met een biologisch goed afbreekbaar reinigingsmiddel.
7.1 Regeling van het mondstuk (waar voorzien)
Verdraai het mondstuk (E) om de waterstraal te regelen.
7.2 Regeling reinigingsmiddeldosering
Voor een reinigingsmiddelafgifte met de juiste druk moet u het
mondstuk (E) (waar voorzien) in de stand " " zetten, of de reinigingsmiddelset C13(waar voorzien) monteren, zoals afgebeeld
in de figuur.
Gebruik de regulateur (F) om de reinigingsmiddelafgifte te doseren
(waar voorzien).
8.7 Tips voor een correcte wasbeurt
Breng reinigingsmiddel aan op het droge oppervlak om het vuil op te
lossen. Werk bij verticale oppervlakken van beneden naar boven. Laat
het product 1÷2 minuten inwerken, waarbij het oppervlak echter niet
mag opdrogen. Werk met de hogedrukstraal op een afstand van meer
dan 30 cm, en start onderaan. Voorkom dat het spoelwater op nog
niet gewassen oppervlakken druipt.
In bepaalde gevallen zal de mechanische werking van de wasborstels
nodig zijn om het vuil te verwijderen.
De hoge druk is niet altijd de beste oplossing voor een goede
wasbeurt en zal bepaalde oppervlakken kunnen beschadigen. Het
gebruik van de puntstraal van het regelbare mondstuk en het gebruik
van de vuilfrees op delicate en gelakte delen en onder druk staande
componenten (bijv. banden, ventielen..) moet worden vermeden.
Een goede waswerking hangt op gelijke mate af van de druk en van
de hoeveelheid water.
7.3 Regeling van de bedrijfsdruk (waar voorzien)
Gebruik de regulateur (G) om de bedrijfsdruk te veranderen. De
druk wordt aangegeven door de manometer (indien aanwezig).
8
GEBRUIKSINFORMATIE (FIG. 4)/PAGINA 5
8.1Bedieningen
- Startinrichting (H)
Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
- Bedieningshendel waterstraal (I).
Let op - gevaar!
De machine moet tijdens de werking op een veilig en
stabiel oppervlak staan en geplaatst zijn zoals aangegeven
in fig. 4.
9
8.2Starten (Zie fig. 4.)
1) Open de kraan van het waterleidingnet volledig.
2) Schakel de beveiliging (D) uit.
3) Houd het pistool een paar seconden lang geopend en start de
motor conform de gebruiksinstructies verstrekt door de fabrikant
van de motor.
Let op - gevaar!
Verwondingsgevaar door onverwacht startend apparaat Trek de bougiestekker uit voor reparatiewerkzaamheden aan het apparaat.
Verbrandingsgevaar! Raak hete geluiddempers, cilinders of
koelribben niet aan.
Let op - gevaar!
Voordat u de machine in werking stelt moet u zich
verzekeren van de correcte watertoevoer; het droge
gebruik zal de machine beschadigen; bedek tijdens het
gebruik de ventilatieroosters niet.
Om schade aan de machine te voorkomen moet u het
droge gebruik ervan vermijden en u ervan verzekeren dat
de machine altijd naar behoren met water wordt gevoed.
NL
8.3Stoppen
1) Regelaar aan de motor op „STOP“ zetten tot de motor stilstaat en
brandstofkraan dichtdraaien.
2) O
pen het pistool en blaas de druk in de leidingen af.
3) Schakel de beveiliging (D) in.
9.1 Reiniging van het mondstuk
1) Demonteer de lans van het pistool.
2) Verwijder met het gereedschap (C1) het vuil uit het gaatje in
het mondstuk.
9.2 Reiniging van het filter
Controleer voor ieder gebruik het aanzuigfilter (L) en het reinigingsmiddelfilter (waar voorzien) en reinig ze, indien noodzakelijk,
volgens de aanwijzingen.
9.3 Opheffing motorblokkering (waar voorzien)
Bij langdurige stilstand kan kalkaanslag de motor blokkeren. Om
de blokkering op te heffen moet u met het gereedschap (M) de
krukas draaien.
8.4Herstarten
1) Schakel de beveiliging (D) uit.
2) Open het pistool en blaas de lucht in de leidingen af.
3) Motor overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant starten.
8.5Buitengebruikstelling
1) Draai de waterkraan dicht.
2) Blaas de restdruk in het pistool af tot er geen water meer uit de
machine komt.
3) Regelaar aan de motor op „STOP“ zetten tot de motor stilstaat en
brandstofkraan dichtdraaien.
4) Maak de bougiestekkers los van de bougies.
5) Maak na het gebruik de reinigingsmiddeltank leeg en schoon.
Voor het schoonmaken van de tank moet u in plaats van het
reinigingsmiddel schoon water gebruiken.
6) Schakel de beveiliging (D) van het pistool in.
168
ONDERHOUD (FIG. 5)/PAGINA 6
Alle, niet in dit hoofdstuk behandelde onderhoudswerkzaamheden
moeten bij een erkend Verkoop- en Servicecentrum worden uitgevoerd.
9.4 Olie bijvullen (waar voorzien)
Gebruik de vulopening om de olie tot op het juiste niveau bij te vullen.
Zie, voor de eigenschappen van de olie, de tabel “Technische gegevens”.
Wij bevelen aan om de olie om de 500 gebruiksuren te vervangen.
9.5Opbergen
Voordat u de machine voor de winter opbergt, moet u hem met
niet-agressieve/niet-toxische antivriesvloeistof laten draaien.
Bewaar het apparaat op een droge en tegen vorst beschermde plek.
10 OPSLAG EN TRANSPORT (FIG. 5)/PAGINA 6
Sla de accessoires op zoals voorzien in fig. 5.
Vervoer de machine zoals voorzien in fig. 5.
NL - 8
NEDERLANDS
11 INFORMATIE OVER STORINGEN
Problemen
De pomp bereikt de voorgeschreven
druk niet
De pomp heeft druksprongen
Mogelijke oorzaken
Mondstuk versleten
Waterfilter vies
Onvoldoende watertoevoer
Er wordt lucht aangezogen
Er is lucht in de pomp
Mondstuk niet goed afgesteld
Interventie thermostaatklep
Aanzuighoogte uit open tank hoger dan 0,5 m
Het water wordt uit een externe tank aangezogen
De temperatuur van het water aan de ingang is te hoog
Mondstuk verstopt
Aanzuigfilter (L) vies
Pakkingen versleten
Waterlekkage
Lawaaiigheid
Olielekkage
Er wordt geen reinigingsmiddel aangezogen
Interventie veiligheidsklep bij vrije afvoer
De temperatuur van het water is te hoog
Pakkingen versleten
Stand regelbaar mondstuk op hoge druk
Reinigingsmiddel te dik
Gebruik van verlengslangen voor de hogedrukslang
Reinigingsmiddelcircuit vuil of dichtgekoekt
Waterlekkage uit de thermostaatklep
De temperatuur van het water in het mondstuk is hoger dan de
maximale waarde aangegeven op het typeplaatje
Oplossingen
Vervang het mondstuk
Reinig het filter (L) (fig. 5)
Draai de kraan helemaal open
Controleer de fittingen
Schakel de machine uit en gebruik het pistool tot de waterstraal
ononderbroken is. Opnieuw inschakelen.
Zet het mondstuk (E) in stand (+)(fig. 3)
Wacht tot de juiste watertemperatuur weer is hersteld
Verminder de aanzuighoogte
Verbind de machine met het waterleidingnet.
Verminder de temperatuur
Reinig het mondstuk (fig. 5)
Reinig het filter (L) (fig. 5)
Laat de pakkingen vervangen bij een erkend Technisch
Servicecentrum
Raadpleeg een erkend Servicecentrum
Verminder de temperatuur (zie technische gegevens)
Raadpleeg een erkend Technisch Servicecentrum
Zet het mondstuk (E) in stand “ “ (fig. 3)
Verdunnen met water
Monteer de oorspronkelijke slang terug
Spoel met schoon water en verwijder eventuele aankoekingen
Wanneer het probleem aanhoudt moet u het erkende Technische
Servicecentrum raadplegen
Onderbreek, bij een draaiende machine, de waterstraal nooit langer
dan 5 minuten.
NL
MODEL
SERIENUMMER
NL
169
-9
NEDERLANDS
12 HOE BESCHADIGINGEN VAN DE OPPERVLAKKEN TE VERMIJDEN
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
LET OP
Het gebruik van de machine voor het wassen van banden kan de banden beschadigen en ze een bron van gevaar laten worden.
Richt de hogedrukstraal nooit rechtstreeks op de band.
Gebruik de machine altijd met de laagste druk tijdens het reinigen in de buurt van wielen en banden.
Gebruik nooit de "Turbolans" voor het wassen van enig deel van de auto.
Lees, voor meer informatie, de sectie: “8.7 Tips voor een correcte wasbeurt”.
EG-Conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij, van Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italië dat de onderstaand vermelde machine(s) AR Blue Clean:
Benaming van de machineHogedrukreiniger
Nr. model
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Opgenomen vermogen
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
conform is (zijn) aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EG (Italiaans D. Lgs. (wetsbesluit) 262/2002).
en gefabriceerd is (zijn) in overeenstemming met de volgende normen of de volgende standaarddocumenten :
NL
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Naam en adres van de persoon belast met de afgifte van de technische documentatie: Stefano Reverberi / AR Algemeen directeur
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italië
De procedure ter beoordeling van de conformiteit vereist door richtlijn 2000/14/EG is uitgevoerd in navolging van Bijlage V
Nr. model
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Gemeten geluidsvermogenniveau:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Datum: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Algemeen directeur
Garantie
De geldigheid van de garantie wordt bepaald door het geldende normenstelsel van het land waarin het product wordt verhandeld (behoudens andere
aanwijzingen van de fabrikant).
Bij defecten aan het product als gevolg van de kwaliteit van het materiaal, vanwege constructiefouten of een ontbrekende conformiteit tijdens de
geldigheidsperiode van de garantie, garandeert de fabrikant de vervanging van de defecte onderdelen en zal hij, bij slijtage binnen de norm, zorg dragen
voor de reparatie van de producten of de vervanging ervan.
De garantie is niet van toepassing op aan normale slijtage onderworpen componenten (klep, zuiger, pakking water, pakking olie, veren, O-ringen, accessoires
als slang, pistool, borstels, wielen enz.);
De garantie is niet van toepassing op defecten veroorzaakt door, of als gevolg van:
- onjuist gebruik, niet toegestaan gebruik, nalatigheid,
- verhuur of professioneel gebruik, wanneer het product werd verkocht voor huishoudelijk gebruik,
- niet inachtneming van de onderhoudsnormen voorzien in de specifieke handleiding,
- reparaties uitgevoerd door niet geautoriseerde personen of centra,
- het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen of accessoires,
- schade veroorzaakt door het transport, door vreemde voorwerpen of substanties, door ongelukken,
- bergings- of opslagproblemen.
Voor de activering van de garantie moet een bewijs van aankoop worden getoond.
Wendt u zich voor assistentie, Pagina: 285.
Wendt u zich voor assistentie voor de HONDA-motor tot het servicecentrum van Honda:
www.engines.honda.com
170
NL - 10
NEDERLANDS
Technische gegevens
Technische Gegevens
Eenheid
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Debiet
Maximaal debiet
Druk
Maximumdruk
Vermogen
Max. temperatuur voeding
Maximale voedingsdruk
Afstotingskracht van het pistool bij de maximale druk
Type olie pomp
Model motor
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nominaal vermogen bij 3600 1/min
Nominaal toerental
Brandstoftank
Brandstof
Geluidsdrukniveau LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Geluidsvermogenniveau LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Trillingen van het apparaat (K = 1 m/s2):
Gewicht
kW/PK
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1-cilinder, 4-takt
3,6/4,8
3600±100
3,1
Benzine, loodvrij
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1-cilinder, 4-takt
6,3/8,4
3600±100
5,3
Benzine, loodvrij
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-cilinder, 4-takt
8,7/11,7
1750±100
6,1
Benzine, loodvrij
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-cilinder, 4-takt
8,7/11,7
3600±100
6,1
Benzine, loodvrij
89,4
105
6,26
48
Technische wijzigingen voorbehouden!
NL
NL
171
- 11
NORSK
1 SIKKERHETSREGLER
1.1 Maskinen du har kjøpt er et høyteknologisk produkt fremstillet av en av Europas
ledende produsenter av høytrykksvasker. For best mulig ytelse har vi har sammenfattet
disse linjene du bør lese nøye og følge ved bruk. Ta alle forholdsregler ved tilkobling,
bruk og vedlikehold av maskinen for å beskytte deg selv og andre i nærheten
mot skader. Les nøye og følg sikkerhetsforskriftene. Manglende overhold kan sette
personers helse og sikkerhet i fare eller forårsake økonomiske skader.
2 INFORMASJONSANVISNINGER
2.1 Følg anvisningene på skiltene og symbolene festet på maskinen, og i denne bruksanvisning.
På maskinen og i bruksanvisningen finnes kun de symbolene som gjelder maskinen
som er kjøpt. Kontroller at symbolene og skiltene festet på maskinen alltid er hele og
leselige. Hvis ikke, må de skiftes ut og henges opp på samme plass.
Advarsel - fare
Les disse instruksjonene nøye før bruk.
Ikon E2 (hvis symbolet finnes på fig. 1) - Viser at maskinen er til profesjonelt bruk,
dvs. for personer med erfaring, teknisk kjennskap, kjennskap til standarder og lover, og
som er i stand til å bruke maskinen og utføre det nødvendige vedlikeholdet.
Maskinen skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
psykiske evner, eller av personer uten erfaring eller kjennskap til maskinen.
NO
Ikon E3 (hvis symbolet finnes på fig. 1) - Viser at maskinen ikke er til profesjonelt
bruk (hjemmebruk). Maskinen skal ikke brukes av barn eller personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller av personer uten erfaring eller kjennskap
til maskinen med mindre de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av maskinen og
risikoene knyttet til bruken.
Deler i bevegelse. Ikke berør.
Fare for brannskader! Advarsel mot varme komponenter.
Forgiftningsfare! Ikke pust inn eksosen.
172
NO - 1
NORSK
0 Posisjon for bryter slått av
I Posisjon for bryter slått på
Garantert lydeffektnivå
Forbud: Varsler brukeren om at landets gjeldende regelverk kan forby tilkoblingen
av maskinen til drikkevannsforsyningen.
Fare: Varsler brukeren om at vannstrålen ikke skal rettes mot barn, dyr,
elektrisk utstyr eller selve maskinen.
Maskinen er i isolasjonsklasse II. Det betyr at den har en forsterket isolasjon eller er
dobbeltisolert (kun hvis symbolet finnes på maskinen).
Maskinen er i isolasjonsklasse I. Det betyr at den har en jordleder (kun hvis
symbolet finnes på maskinen).
Maskinen er i samsvar med anvendbare europeiske direktiver.
Ikon E1 - Viser påbudet om ikke å avhende høytrykksvaskeren som vanlig
husholdningsavfall. Den kan leveres inn til forhandleren ved kjøp av en ny.
Maskinens elektriske og elektroniske deler må ikke brukes om igjen til feil bruk, fordi de
kan være helseskadelige.
Bruk hørselsvern.
Bruk vernemaske.
Bruk åndedrettsvern.
Bruk vernehansker.
Bruk vernesko.
Bruk verneklær.
NO
173
-2
NO
NORSK
3 SIKKERHETSFORSKRIFTER/RESTERENDE RISIKOER
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
ADVARSLER: SIKKERHETSMESSIGE “FORBUD”
Advarsel. IKKE la barn bruke maskinen, og pass på at de ikke leker med maskinen.
Advarsel. Trykkstrålene kan være farlige ved feil bruk.
Advarsel. IKKE bruk maskinen med brannfarlige eller giftige væsker, eller andre
produkter som ikke er egnet for en korrekt bruk av maskinen. Det er forbudt å
bruke maskinen i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige omgivelser.
3.1.4 Advarsel. FARE FOR EKSPLOSJON IKKE sprøyt brannfarlige væsker.
3.1.5 Advarsel. IKKE rett vannstrålen mot personer eller dyr.
3.1.6 Advarsel. IKKE rett vannstrålen mot maskinen, elektriske deler eller annet
elektrisk utstyr.
3.1.7 Advarsel. IKKE bruk maskinen innenfor et arbeidsområde hvor det oppholder
seg personer uten verneklær.
3.1.8 Advarsel. IKKE rett strålen mot deg selv eller andre for å rengjøre klær eller
skotøy.
3.1.9 Advarsel. IKKE bruk maskinen utendørs når det regner.
3.1.10 Advarsel. Maskinen må IKKE brukes av barn, ukyndige personer eller personer
som ikke har lest og forstått bruksanvisningen.
3.1.11 Advarsel. IKKE lås pistolhåndtaket i driftsposisjon.
3.1.12 Advarsel. Kontroller at maskinen har typeskilt. Kontakt leverandøren hvis
det ikke er tilfelle. Maskiner uten typeskilt må IKKE brukes, fordi de kan ikke
identifiseres og kan være farlige.
3.1.13 Advarsel. IKKE forsøk å endre sikkerhetsventilens og sikkerhetsanordningenes
kalibrering på noen måte.
3.1.14 Advarsel. IKKE endre originaldiameteren til den justerbare sprøytedysen.
3.1.15 Advarsel. Unngå at kjøretøy kjører over høytrykksslangen.
3.1.16 Advarsel. IKKE flytt maskinen ved å dra i høytrykksslangen.
3.1.17 Advarsel. Hvis høytrykksstrålen rettes mot dekk, dekkventiler og andre trykksatte
deler, utgjør den en potensiell fare. Unngå bruk av rotordysen, og hold alltid
strålen på minst 30 cm avstand under vaskingen.
NO
174
NO - 3
NORSK
3.1.18 Advarsel. Det er forbudt å bruke ikke originalt tilbehør eller tilbehør som
ikke er spesifikt for modellen. Det er forbudt å utføre endringer på maskinen.
Utføring av endringer fører til bortfall av samsvarserklæringen og fritar
produsenten fra sivil- og strafferettslig ansvar.
3.1.19 Advarsel. Ikke bøy deg over eller ta på eksosåpningen. (Fare for forbrenning).
3.1.20 Advarsel. Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber, da
dette kan være meget varmt. (Fare for forbrenning).
3.2 ADVARSLER: SIKKERHETSMESSIGE “PÅBUD”
3.2.1 Advarsel. Alle strømførende deler MÅ BESKYTTES mot vannstrålen.
3.2.2
Advarsel. Det høye trykket kan føre til at deler slynges ut. Bruk personlig
verneutstyr.
3.2.3 Advarsel. Fare for skader dersom apparatet startes utilsiktet. Trekk
tennpluggkontakten av apparatet før du utfører arbeid på det.
3.2.4 Advarsel. Før du trykker inn pistolhåndtaket må du holde GODT FAST i
sprøytepistolen for å fange opp rekylen.
3.2.5 Advarsel. FØLG vannverkets forskrifter. I henhold til IEC 60335-2-79 kan maskinen
kun kobles til drikkevannsforsyningen hvis vanntilførselen til maskinen er
utstyrt med tilbakestrømningsbeskyttelse av typen BA i samsvar med standard
EN 12729. Tilbakestrømningsbeskyttelsen kan bestilles hos produsenten.
3.2.6 Advarsel. Vann som renner inn i tilbakestrømningsbeskyttelsene klassifiseres
ikke som drikkevann.
3.2.7 Advarsel. Vedlikehold og/eller reparasjoner av elektriske komponenter MÅ
utføres av kvalifisert personale.
3.2.8 Advarsel. SLIPP UT resttrykket før slangen kobles fra maskinen.
3.2.9 Advarsel. KONTROLLER før hver bruk og jevnlig at skruene er strammet skikkelig
og at ingen av delene er slitte eller defekte.
3.2.10 Advarsel. BRUK utelukkende vaskemidler som ikke kan forårsake korrosjon på
dekklaget til høytrykksslangen/strømledningen.
3.2.11 Advarsel. HOLD personer og dyr på minst 15 meters avstand.
3.2.12 Advarsel. Denne maskinen skal brukes med vaskemidler som leveres eller
anbefales av produsenten. Hvis du bruker andre vaskemidler eller kjemiske
produkter, kan det virke negativt inn på maskinens sikkerhet.
NO
175
-4
NO
NORSK
3.2.13 Advarsel. Unngå at vaskemidlet kommer i kontakt med huden, og spesielt
øynene! Ved kontakt med øynene, skyll med rent vann og kontakt lege
umiddelbart!
3.2.14 Advarsel. Høytrykksslangene, slangekoblingene og leddene er viktige elementer
for sikker drift av maskinen. Bruk kun høytrykksslanger, slangekoblinger og ledd
som anbefales av produsenten.
3.2.15 Advarsel. For å kunne garantere sikker drift av maskinen må du kun bruke
originale reservedeler fra produsenten eller godkjente av produsenten.
3.2.16 Advarsel. Sett rengjøringssettet for rørledninger inn til det røde merket før
maskinen slås på.
3.2.17 Advarsel. Det skal kun brukes drivstoff som angitt i bruksanvisningen.
Det er eksplosjonsfare dersom det brukes uegnet drivstoff.
Ved bensinmotordrevne apparater må du ved tankfylling passe på at det ikke
kommer drivstoff på varme flater.
3.2.18 Advarsel. Vennligst følg de spesielle sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen
for bensinmotoren.
3.2.19 Advarsel. Ved drift av apparatet innendørs må det sikres tilstrekkelig ventilasjon
og avledning av eksosgasser (fare for forgiftning).
Eksosåpningen må ikke tilsdekkes.
Du må forsikre deg om at det ikke forekommer ekosutslipp i nærheten av
luftinntakene.
3.2.20 Advarsel. Ved transport av apparatet skal motoren slås av og apparatet skal
festes godt.
NO
176
NO - 5
NORSK
4
GENERELL INFORMASJON (FIG. 1)/SIDE 3
4.1 Hvordan bruke bruksanvisningen
Bruksanvisningen er en viktig del av maskinen. Ta vare på den for
senere bruk. Les bruksanvisningen grundig før installasjon og bruk.
Hvis du selger høytrykksvaskeren, må bruksanvisningen overlates
til den nye eieren.
4.2Levering
Maskinen leveres delvis demontert inni en kartongemballasje.
Sammensetningen av levering er vist på fig. 1.
4.2.1
Vedlagt dokumentasjon
A1 Bruks- og vedlikeholdsanvisning
A2Sikkerhetsregler
A3Samsvarserklæring
A4Garantiregler
A5 Bruks- og vedlikeholdsanvisning til motoren
4.3 Kassering av emballasjen
Emballasjen er fremstillet i miljøvennlige materialer. Uansett må
de resirkuleres eller avhendes i samsvar med gjeldende regelverk.
5
TEKNISK INFORMASJON (FIG. 1)/SIDE 3
5.1 Beregnet bruk
Maskinen er beregnet til hjemmebruk for rengjøring av kjøretøy,
maskiner, båter, bygninger osv. Hardnakket skitt fjernes ved bruk av
rent vann og biologisk nedbrytbare kjemiske vaskemidler.
Rengjøring av motorer i kjøretøy er kun tillatt dersom det skitne
vannet kasseres i overensstemmelse med gjeldende lover.
- Vannets matetemperatur: Se maskinens typeskilt.
- Vannets matetrykk: min. 0,1 MPa - maks 1 MPa.
- Omgivelsestemperatur ved drift: Over 0 °C.
Maskinen er i samsvar med standard IEC 60335-1 og IEC 60335-2-79.
5.2Bruker
Ikonet på fig. 1 viser hvilken bruker som kan bruke maskinen (profesjonell eller ikke profesjonell).
5.3Hoveddeler
B1 - Forbrenningsmotor
B2 - Reduksjonsgir (avhengig av modell)
B3 - Pumpe
B4 - Sprøytepistol med sikring
B5 - Lanse
B6 - Høytrykksslange
B7 - Oljelokk (avhengig av modell)
B8 - Dyser
B9 - Vaskemiddeltank (avhengig av modell)
B10 - Slangeholder med filter
5.3.1Tilbehør (hvis følger med leveringen - se fig. 1)
C1
C2
Verktøy for rengjøring av
sprøytedyse
Rotordyse
C3
C4
Håndtak
Skruer og bolter
5.4Sikkerhetsanordninger
Advarsel - fare!
Ikke forsøk å endre sikkerhetsventilens kalibrering
på noen måte.
- Sikkerhets- og/eller trykkbegrensningsventil.
Sikkerhetsventilen fungerer også som trykkbegrensningsventil.
Når pistolhåndtaket slippes, åpnes sikkerhetsventilen og vannet
resirkulerer enten gjennom pumpeinnløpet eller renner ut på
bakken.
- Termostatventil (D1 hvis finnes)
Hvis vanntemperaturen overstiger produsentens fastsatte temperatur, tømmer termostatventilen ut det varme vannet og suger
inn tilsvarende mengde kaldt vann for å gjenopprette riktig
temperatur.
- Sikring (D): Unngår tilfeldig vannstråle.
6
INSTALLASJON (FIG. 2)/SIDE 4
6.1Montering
Advarsel - fare!
Trekk tennpluggkontakten av apparatet før du utfører
arbeid på det.
For monteringssekvensen se fig. 2.
6.2
Montering av luftelokkene (avhengig av modell)
For å unngå oljelekkasjer leveres maskinen med oljepåfyllingsåpningene lukket med røde lokk. Disse må skiftes ut med luftelokkene
som følger med.
6.3 Montering av rotordysen
(for modellene som er utstyrt med dette)
Med rotordysen oppnås en enda mer effektiv vasking.
Bruk av rotordysen kan føre til et trykkfall på 25 % i forhold til trykket
som oppnås med den justerbare sprøytedysen. Bruk av rotordysen
gir allikevel en større vaskekraft pga. vannstrålens roterende effekt.
6.4Motor
Advarsel - fare!
Følg avsnittet "Sikkerhetsanvisninger"!
6.4.1Les motorprodusentens bruksanvisning før igangsetting,
ta spesielt hensyn til sikkerhetsanvisningene.
Kontroller motorens oljenivå. Maskinen må ikke tas i
bruk dersom oljenivået er under ”MIN”-merket. Etterfyll
olje ved behov.
Fyll drivstofftanken med blyfri bensin. Det må ikke brukes
2-taksbensin.
6.5Vanntilkobling
Advarsel - fare!
Ta inn kun filtrert eller rent vann. Vanntilførselen
må som et minimum være tilsvarende pumpens avgitte
vannmengde.
Plasser maskinen så nær vanntilførselen som mulig.
6.5.1Tilkoblingsåpninger
l Vannutløp (OUTLET)
n Vanninnløp med filter (INLET)
6.5.2
6.5.3
Tilkobling til det lokale vannverket
Maskinen kan bare kobles til drikkevannsforsyningen hvis
vanntilførselen til maskinen er utstyrt med tilbakestrømningsbeskyttelse med tømningsmulighet i samsvar med
gjeldende bestemmelser. Pass på at slangen har en diameter på minst 13 mm, er forsterket og er maks 25 m lang.
Innsuging av vann fra åpne beholder
1) Fest sugeslangen med filteret til vanninnløpet (INLET)
og senk den helt ned på bunnen av beholderen.
2) Slipp ut luften i maskinen:
a) Løsne lansen.
b) Start maskinen og åpne pistolhåndtaket helt det renner ut vann uten luftbobler.
3) Slå av maskinen og stram til lansen igjen.
Merk: Maks sugehøyde er 0,5 m. Det anbefales å fylle
sugeslangen før bruk.
NO
177
-6
NO
NORSK
7
JUSTERINGER (FIG. 3)/SIDE 5
8.7 Råd for korrekt vasking
Løs opp skitt ved å påføre vaskemiddelet på den tørre overflaten.
På vertikale flater begynner du nederst og jobber deg oppover. La
vaskemidlet virke i 1-2 minutter, men overflaten må ikke tørke. Bruk
høytrykksstrålen minst 30 cm fra overflaten og arbeid nedenfra og
opp. Unngå at skyllevannet renner på flater som ennå ikke er vasket.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke vaskebørster for å
fjerne skitten.
Bruk av høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen for et godt vaskeresultat ettersom noen flater kan bli ødelagt. Unngå å bruke den
justerbare sprøytedysens rette stråle og rotordysen på skånsomme
og lakkerte deler samt trykksatte deler (f.eks. dekk, dekkventiler,
osv.).
En god vaskeeffekt avhenger i like stor grad av vanntrykket som
vannmengden.
7.1 Justering av sprøytedysen (avhengig av modell)
Drei på sprøytedysen (E) for å justere vannstrålen.
7.2 Justering av vaskemiddeltilførselen
For tilføring av vaskemiddelet med riktig trykk må sprøytedysen (E)
(avhengig av modell) dreies til pos. " ", eller vaskemiddelsettet
(C13) (avhengig av modell) monteres som vist på figuren.
Drei på regulatoren (F) for dosering av vaskemiddelmengden som
skal tilføres (avhengig av modell).
7.3 Justering av driftstrykket (avhengig av modell)
Drei på regulatoren (G) for å endre driftstrykket. Trykket vises på
manometeret (hvis finnes).
8
INFORMASJON OM BRUK (FIG. 4)/SIDE 5
8.1Kontroller
9
- Oppstartsanordning (H).
Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.
- Kontrollspak for vannstrålen (I).
Advarsel - fare!
Advarsel - fare!
Fare for skader dersom apparatet startes utilsiktet.
Trekk tennpluggkontakten av apparatet før du utfører
arbeid på det.
Fare for forbrenning! Kom aldri i berøring med eksosanlegg, sylinder eller kjøleribber, da dette kan være meget
varmt.
Maskinen må stå på et sikkert, stabilt underlag når den
brukes, og i den stillingen som er vist på fig. 4.
8.2Start (fig. 4)
1) Åpne vannkranen helt.
2) Frigjør sikringen (D).
3) Trykk inn pistolhåndtaket noen sekunder og start motoren iht.
bruksanvisningen fra motorprodusenten.
9.1 Rengjøring av sprøytedysen
1) Ta lansen av sprøytepistolen.
2) Fjern skitt fra åpningen i sprøytedysen med verktøyet (C1).
Advarsel - fare!
Kontroller før start at maskinen forsynes med vann
på riktig måte. Tørrgang skader maskinen. Ikke dekk til
ventilasjonsrillene under bruk.
Ikke bruk maskinen på tørrgang, fordi den kan skades.
Kontroll at maskinen alltid er riktig forsynt med vann.
9.2 Rengjøring av filteret
Kontroller sugefilteret (L) og vaskemiddelfilteret (avhengig av
modell) før hver bruk, og rengjør som beskrevet ved behov.
9.3 Frigjøring av motoren (avhengig av modell)
Hvis høytrykksvaskeren ikke brukes på lang tid, kan kalkavsetninger
føre til blokkering av motoren. Drei motorakselen med et verktøy
(M) for å frigjøre motoren.
8.3Stopp
1) Regulatorhendel på motor trykkes til "STOP" til motoren stopper,
og steng drivstoffkranen.
2) Trykk inn pistolhåndtaket for å slippe ut luften i rørledningene.
3) Sett på sikringen (D).
NO
8.4 Oppstart igjen
1) Frigjør sikringen (D).
2) Trykk inn pistolhåndtaket for å slippe ut luften i rørledningene.
3) Start motoren iht. bruksanvisningen fra motorprodusenten.
8.5Oppbevaring
1) Lukk vannkranen.
2) Slipp ut resttrykket ved å trykke inn pistolhåndtaket helt til det
ikke renner vann ut av maskinen.
3) Regulatorhendel på motor trykkes til "STOP" til motoren stopper,
og steng drivstoffkranen.
4) Trekk ut tennpluggkontakten.
5) Tøm og vask vaskemiddeltanken etter bruk. Vask tanken med rent
vann uten bruk av vaskemiddel.
6) Sett på sikringen (D) for sprøytepistolen.
JUSTERINGER (FIG. 5)/SIDE 6
Alle vedlikeholdsinngrep som ikke beskrives i dette kapittelet skal
utføres ved et autorisert servicesenter.
9.4 Fylling av olje (avhengig av modell)
Fyll på olje gjennom påfyllingshullet for å gjenopprette riktig nivå.
Se oljens egenskaper i tabellen Tekniske data.
Oljen bør skiftes ut hver 500. driftstime.
9.5Oppbevaring
Kjør maskinen med en ikke-korroderende og giftfri frostvæske før
den settes bort for vinteren.
Oppbevar maskinen på et tørt og frostsikkert sted.
10 OPPBEVARING OG TRANSPORT (FIG. 5)/SIDE 6
Lagre tilbehøret som vist på fig. 5.
Transporter maskinen som vist på fig. 5.
8.6 Fylling og bruk av vaskemiddel
Vaskemidlet må tilføres med tilbehøret og som forklart i punkt 7.3.
Bruk av en lenger høytrykksslange enn den som følger med
maskinen, eller en ekstra forlengerslange, kan føre til at innsugingen
av vaskemiddelet fra tanken (avhengig av modell) reduseres eller
avbrytes helt.
Fyll opp tanken (B6) med høyt biologisk nedbrytbart vaskemiddel.
178
NO - 7
NORSK
11 FEILSØKING
Problem
Pumpen virker ikke ved foreskrevet trykk.
Plutselig forandring i pumpetrykk.
Vannlekkasje.
Unormalt mye støy.
Oljelekkasje.
Det suges ikke inn vaskemiddel.
Vannlekkasje fra termostatventilen.
Mulige årsaker
Løsninger
Slitt dyse.
Vannfilteret er tilsmusset.
For lavt vanntrykk.
Luft suges inn i systemet.
Skift ut dysen.
Rengjør filteret (L) (fig. 5).
Åpne vannkranen helt.
Kontroller koblingene.
Slå av maskinen og bruk sprøytepistolen helt til vannLuft i pumpen.
strømmen er jevn. Slå på maskinen igjen.
Sprøytedyse i feil stilling.
Innstill sprøytedysen (E) i pos. (+) (fig. 3).
Vent til riktig vanntemperatur er gjenopprettet.
Termostatventilen er utløst.
Sugehøyde på over 0,5 m fra åpen beholder.
Reduser sugehøyden.
Vanninntak fra ekstern tank.
Koble maskinen til vannettet.
For høy matetemperatur til vannet.
Senk temperaturen.
Tilstoppet dyse.
Rengjør dysen (fig. 5).
Sugefilteret (L) er skittent.
Rengjør filteret (L) (fig. 5).
Slitte tetninger.
La et autorisert servicesenter skifte ut tetningene.
Sikkerhetsventilen med fri tømming er utløst.
Kontakt et autorisert servicesenter.
For høy vanntemperatur.
Senk temperaturen (se tekniske data).
Slitte tetninger.
Kontakt et autorisert servicesenter.
Den justerbare sprøytedysen er innstilt på høyt trykk. Innstill sprøytedysen (E) i pos. " " (fig. 3).
Vaskemiddelet er for tyktflytende.
Bland ut med vann.
Det brukes forlengerslanger for høytrykksslangen.
Monter den originale slangen igjen.
Vaskemiddelkretsen er full av belegg eller innsnev- Skyll med rent vann og fjern ev. innsnevringer. Kontakt et
ringer.
autorisert servicesenter hvis problemet vedvarer.
Vanntemperaturen i sprøytedysen har oversteget
maks verdi angitt på typeskiltet.
Ikke avbryt vannstrålen i mer enn 5 minutter mens
maskinen er i drift.
NO
MODELL
SERIENUMMER
NO
179
-8
NORSK
12 HVORDAN UNNGÅ Å SKADE FLATENE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ADVARSEL
Bruk av maskinen til vasking av dekk kan skade dekkene og være farlig.
Ikke rett høytrykksvannstrålen direkte mot dekket.
Bruk alltid maskinen med laveste trykk ved vasking i nærheten av hjul og dekk.
Bruk aldri turbolansen til vasking av kjøretøy.
For mer informasjon les avsnittet: “8.7 Råd for korrekt vasking”.
EF-samsvarserklæring
Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italia, erklærer at følgende AR Blue Clean maskin/er:
MaskinbenevnelseHøytrykksvasker
Modellnr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Effektforbruk
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
er i samsvar med følgende europeiske direktiver:
2006/42/EF,2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EF (Italiensk lovdekret nr. 262/2002).
og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Navn og adresse på den personen som har fullmakt til å utferdige den tekniske dokumentasjonen: Stefano Reverberi / AR Daglig leder
Via M.L. King 3 - 41122 Modena, Italia
I henhold til direktiv 2000/14/EF har prosedyren for samsvarsvurderingen blitt utført i samsvar med Vedlegg V
Modellnr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Målt lydeffektnivå:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garantert lydeffektinivå:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
NO
Dato: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano ReverberiDaglig leder
Garanti
Garantiens gyldighet følger gjeldende lover i landet hvor produktet selges (hvis ikke annet er oppgitt av produsenten).
Dersom produktet er mangelfullt på grunn av material- eller konstruksjonsfeil eller manglende overensstemmelse med kravene, vil produsenten, i
garantiperioden, skifte ut defekte deler eller reparere/skifte ut rimelig slitte deler.
Garantien dekker ikke slitasjeutsatte deler (ventil, stempel, vanntetning, oljetetning, fjærer, O-ringer, tilbehør som slange, sprøytepistol, børster, hjul, osv.).
Garantien dekker ikke feil forårsaket av eller som resultat av:
- feil bruk, ikke tillatt bruk, skjødesløshet,
- utleie eller profesjonell bruk når produktet er solgt til hjemmebruk
- manglende overhold av vedlikeholdsforskriftene i bruksanvisningen,
- reparasjoner utført av uautorisert personale eller uautoriserte servicesenter,
- bruk av ikke originale reservedeler eller tilbehør,
- skader forårsaket av transporten, av fremmedlegemer eller ukjente stoffer, ulykker,
- problemer vedrørende lagring eller oppbevaring.
For en gyldig garanti må det fremvises kvittering.
For service, Side: 285.
For hjelp med HONDA-motoren, kontakt et Honda-servicesenter: www.engines.honda.com
180
NO - 9
NORSK
Tekniske data
Unit
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Kapasitet
Maks kapasitet
Trykk
Maks. trykk
Effekt
Maks. matetemperatur
Maks. matetrykk
Sprøytepistolens rekyl ved maks. trykk
Olje for pumpe
Motormodell
Tekniske data
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nominell effekt ved 3600 o/min
Driftsturtall
Drivstofftank
Drivstoff
Lydtrykknivå LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Lydeffektnivå LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Maskinens vibrasjoner (K = 1 m/s2):
Vekt
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 sylinder, 4-takt
3,6/4,8
3600±100
3,1
Bensin, blyfri
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 sylinder, 4-takt
6,3/8,4
3600±100
5,3
Bensin, blyfri
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 sylinder, 4-takt
8,7/11,7
1750±100
6,1
Bensin, blyfri
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 sylinder, 4-takt
8,7/11,7
3600±100
6,1
Bensin, blyfri
89,4
105
6,26
48
Med forbehold om tekniske endringer!
NO
NO
181
- 10
POLSKI
1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1.1 Zakupione urządzenie jest zaawansowanym technologicznie produktem zaprojektowanym
przez jednego z wiodących europejskich producentów myjek ciśnieniowych.
Aby zapewnić najwyższą skuteczność działania urządzenia, dokładnie przeczytaj niniejszą
instrukcję i przestrzegaj zawartych w niej zaleceń przy każdym użyciu urządzenia.
Podczas użytkowania i konserwacji urządzenia oraz podłączania jego elementów należy
zachować wszelkie możliwe środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo własne, jak
i osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu urządzenia. Należy dokładnie zapoznać się
ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. Niezastosowanie
się do zaleceń może być przyczyną urazów lub poważnego uszkodzenia sprzętu.
2 OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Przestrzegaj zaleceń wyróżnionych oznaczeniami i symbolami bezpieczeństwa zawartych w
instrukcji i umieszczonych na urządzeniu.
W instrukcji oraz na urządzeniu znajdują się tylko symbole dotyczące zakupionego modelu
urządzenia. Upewnij się, że symbole i znaki przymocowane do urządzenia są zawsze
dostępne i czytelne. W innym wypadku umieść symbole zastępcze w pierwotnym położeniu.
Ostrzeżenie - Przestroga - Niebezpieczeństwo
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Symbol E2 (o ile pojawi się w instrukcji) oznacza, że urządzenie jest przeznaczone do
użytku profesjonalnego, stworzone z myślą o doświadczonych użytkownikach dysponujących
wiedzą techniczną i prawną oraz zdolnych do wykonywania czynności związanych z obsługą
i konserwacją urządzenia. Urządzenie nie nadaje się do użytkowania przez dzieci oraz osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także przez osoby
bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy.
PL
Symbol E3 (o ile pojawi się w instrukcji) oznacza, że urządzenie jest przeznaczone
do użytku domowego. Urządzenie nadaje się do użytkowania przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także przez osoby bez niezbędnego
doświadczenia i wiedzy, o ile pracują one pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do
bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tym związane.
Ruchome części. Nie dotykać.
182
PL - 1
POLSKI
Niebezpieczeństwo oparzenia! Ostrzeżenie przed gorącymi elementami urządzenia.
Niebezpieczeństwo zatrucia! Nie wdychać spalin.
0 Przełącznik w pozycji wyłączonej
I Przełącznik w pozycji włączonej
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Znak zakazu informujący użytkowników o tym, że lokalne przepisy prawne mogą
zabraniać podłączania produktu do sieci wodociągowej.
Znak niebezpieczeństwa ostrzegający użytkowników o tym, że nie wolno
kierować strumienia wody na ludzi, sprzęt elektryczny lub na samo urządzenie.
Ten produkt jest oznaczony II klasą izolacji. Oznacza to, że izolacja jest wzmocniona
lub podwójna (dotyczy tylko urządzeń, na których znajduje się ten symbol).
Ten produkt jest oznaczony I klasą izolacji. Oznacza to, że jest wyposażony w
przewód uziemiający (dotyczy tylko urządzeń, na których znajduje się ten symbol).
Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami stosownych dyrektyw europejskich.
Symbol E1 oznacza, że urządzenie nie może być utylizowane wraz z odpadami
komunalnymi. Można przekazać je dystrybutorowi przy zakupie nowego urządzenia. Części
elektryczne i elektroniczne urządzenia nie nadają się do ponownego użycia lub innych
niewłaściwych form użytkowania ze względu na zawartość substancji groźnych dla zdrowia.
Stosuj ochronę słuchu.
Stosuj maskę ochronną.
Stosuj środki ochrony dróg oddechowych.
Stosuj rękawice ochronne.
PL
183
-2
PL
POLSKI
Stosuj obuwie ochronne.
Stosuj odzież ochronną.
3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA/RYZYKO RESZTKOWE
3.1 ZAKAZY BEZPIECZEŃSTWA
3.1.1 Ostrzeżenie. NIE WOLNO pozwalać dzieciom używać urządzenia. Nie pozostawiaj
dzieci bez opieki, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
3.1.2 Ostrzeżenie. Niewłaściwie użytkowane myjki ciśnieniowe mogą być niebezpieczne.
3.1.3 Ostrzeżenie. NIE WOLNO używać urządzenia wraz z cieczami palnymi i toksycznymi
ani innymi produktami niedostosowanymi do poprawnego sposobu użytkowania
urządzenia. Wykorzystywanie urządzenia w obszarze zagrożonym pożarem lub
wybuchem jest zabronione.
3.1.4 Ostrzeżenie. RYZYKO WYBUCHU. NIE WOLNO stosować urządzenia do rozpylania
cieczy łatwopalnych.
3.1.5 Ostrzeżenie. NIE WOLNO kierować strumienia wody na ludzi i zwierzęta.
3.1.6 Ostrzeżenie. NIE WOLNO kierować strumienia wody na samo urządzenie, części
elektryczne oraz sprzęt elektryczny.
3.1.7 Ostrzeżenie. NIE WOLNO korzystać z urządzenia, jeśli w zasięgu jego działania
znajdują się inne osoby, chyba że mają one na sobie ubiór ochronny.
3.1.8 Ostrzeżenie. NIE WOLNO kierować strumienia na siebie lub inne osoby w celu
wyczyszczenia odzieży lub obuwia.
3.1.9 Ostrzeżenie. NIE WOLNO używać urządzenia na wolnym powietrzu w czasie deszczu.
3.1.10 Ostrzeżenie. NIE WOLNO pozwalać używać urządzenia dzieciom, osobom
niekompetentnym lub osobom, które nie przeczytały instrukcji obsługi lub nie
zrozumiały jej.
3.1.11 Ostrzeżenie. NIE WOLNO blokować spustu w położeniu roboczym.
3.1.12 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że tabliczka znamionowa jest przymocowana do
urządzenia. W przeciwnym razie należy poinformować dystrybutora. NIE WOLNO
używać urządzeń bez tabliczki znamionowej, ponieważ nie będzie można ich
zidentyfikować, co jest potencjalnie niebezpieczne.
3.1.13 Ostrzeżenie. NIE WOLNO manipulować ustawieniami zaworu bezpieczeństwa ani
pozostałych zabezpieczeń.
PL
184
PL - 3
POLSKI
3.1.14 Ostrzeżenie. NIE WOLNO modyfikować pierwotnej średnicy otworu głowicy dyszy
spryskującej.
3.1.15 Ostrzeżenie. Nie wolno dopuszczać do przejeżdżania pojazdów po wężu
wysokociśnieniowym.
3.1.16 Ostrzeżenie. NIE WOLNO przemieszczać urządzenia, ciągnąc za wąż wysokiego
ciśnienia.
3.1.17 Ostrzeżenie. Dysza wysokiego ciśnienia może być szczególnie niebezpieczna po
skierowaniu jej w stronę opon, zaworów powietrza w oponach lub innych urządzeń
pod ciśnieniem. Nie należy korzystać z zestawu obrotowych dysz oraz należy
pilnować, aby podczas czyszczenia zawsze trzymać dyszę w odległości co najmniej
30 cm od powierzchni.
3.1.18 Ostrzeżenie. Stosowanie nieoryginalnych akcesoriów i części zamiennych
nieprzewidzianych specjalnie do tego modelu maszyny jest zabronione. Wszelkiego
rodzaju modyfikacje urządzenia są zabronione. Każda modyfikacja unieważnia
Deklarację zgodności i zwalania producenta z odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3.1.19 Ostrzeżenie. Nie nachylać się nad otworem spalin ani go nie dotykać.
(Niebezpieczeństwo poparzenia).
3.1.20 Ostrzeżenie. Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów ani żeber chłodzących.
(Niebezpieczeństwo poparzenia).
3.2 NAKAZY BEZPIECZEŃSTWA
3.2.1 Ostrzeżenie. Wszystkie przewody elektryczne MUSZĄ BYĆ CHRONIONE przed
strumieniem wody pod ciśnieniem.
3.2.2
Ostrzeżenie. Wysokie ciśnienie może spowodować odbijanie się części. Należy
korzystać z kompletnego zestawu odzieży ochronnej (PPE) i sprzętu niezbędnego
do zachowania bezpieczeństwa operatora.
3.2.3 Ostrzeżenie. Niebezpieczeństwo skaleczenia przez niezamierzone załączenie się
urządzenia. Przed pracami przy urządzeniu zdjąć końcówkę przewodu świecy
zapłonowej.
3.2.4 Ostrzeżenie. Przed wciśnięciem spustu CHWYĆ mocno pistolet, aby zapobiec
odrzutowi.
PL
185
-4
PL
POLSKI
3.2.5 Ostrzeżenie. PRZESTRZEGAJ lokalnych przepisów związanych z dostarczaniem
wody. Zgodnie z normą IEC 60335-2-79 urządzenie może być podłączane do sieci
wodociągowej tylko wtedy, gdy wąż jest wyposażony w przerywacz próżni ze
spustem zgodnym z wymogami normy EN 12729, typ BA. Przerywacz próżni można
zamówić u producenta.
3.2.6 Ostrzeżenie. Woda przechodząca przez przerywacz próżni nie nadaje się do picia.
3.2.7 Ostrzeżenie. Konserwacja i/lub naprawa urządzeń elektrycznych MUSI być
wykonywana przez wykwalifikowany personel.
3.2.8 Ostrzeżenie. USUŃ ciśnienie resztkowe przed odłączeniem węża od urządzenia.
3.2.9 Ostrzeżenie. SPRAWDZAJ przed każdym użyciem i okresowo, czy wszystkie śruby są
właściwie dokręcone, a części urządzenia nie są uszkodzone ani zużyte.
3.2.10 Ostrzeżenie. STOSUJ WYŁĄCZNIE detergenty, które nie są żrące dla materiałów
powierzchniowych węża wysokociśnieniowego i przewodu elektrycznego.
3.2.11 Ostrzeżenie. UPEWNIJ SIĘ, że wszystkie osoby i zwierzęta znajdują się w minimalnej
odległości 15 metrów.
3.2.12 Ostrzeżenie. Ze względów konstrukcyjnych z urządzeniem należy stosować
odpowiednie detergenty, dostarczone lub zalecane przez producenta.
W przypadku korzystania z innych detergentów lub środków chemicznych poziom
bezpieczeństwa urządzenia może ulec obniżeniu.
3.2.13 Ostrzeżenie. Nie dopuszczaj do kontaktu detergentu ze skórą, a szczególnie z oczami!
W przypadku kontaktu z oczami wypłucz oczy dużą ilością wody i niezwłocznie
uzyskaj pomoc medyczną!
3.2.14 Ostrzeżenie. Węże wysokociśnieniowe, elementy instalacyjne oraz złącza mają
największy wpływ na bezpieczeństwo korzystania z urządzenia. Należy korzystać
z węży, elementów instalacyjnych i złączy zalecanych przez producenta.
3.2.15 Ostrzeżenie. Aby utrzymać bezpieczeństwo korzystania z urządzenia, należy
stosować wyłącznie oryginalne części producenta lub inne części, które są przez
niego zalecane.
3.2.16 Ostrzeżenie. Przed włączeniem urządzenia wsuń zestaw z dyszą rurową aż po
czerwone oznaczenie.
PL
186
PL - 5
POLSKI
3.2.17 Ostrzeżenie. Używać można jedynie takiego rodzaju paliwa, które podane jest w
instrukcji obsługi.
Przy używaniu nieodpowiednich paliw istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
Przy tankowaniu urządzeń z silnikiem benzynowym należy zważać na to, by
benzyna nie dostała się na gorące powierzchnie.
3.2.18 Ostrzeżenie. Należy przestrzegać szczególnych wskazówek bezpieczeństwa w
instrukcji obsługi do urządzeń z silnikiem benzynowym.
3.2.19 Ostrzeżenie. Przy pracy z urządzeniem w pomieszczeniach należy zabezpieczyć
wystarczającą wentylację i odprowadzanie spalin (niebezpieczeństwo zatrucia).
Nie wolno zamykać otworu wydechowego.
Należy się upewnić, by w pobliżu wlotów powietrza nie było emisji spalin.
3.2.20 Ostrzeżenie. Podczas transportu urządzenia należy wyłączyć silnik i pewnie
zamocować urządzenie.
PL
PL
187
-6
POLSKI
4
INFORMACJE OGÓLNE (RYS. 1)/STRONA 3
6
MONTAŻ (RYS. 2)/STRONA 4
4.1 Korzystanie z instrukcji
6.1Montaż
4.2Dostawa
Przed pracami przy urządzeniu zdjąć końcówkę przewodu świecy zapłonowej.
Kolejność montażu przedstawiono na rys. 2.
6.2 Montaż korków ciśnieniowych (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję)
Aby zapobiec wyciekom oleju, w urządzeniu zastosowano wlewy
oleju zabezpieczone czerwonymi zaślepkami, które należy zastąpić
korkami z zaworem nadmiarowym ciśnienia.
Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia
i powinna zostać zachowana na przyszłość. Należy wnikliwie zapoznać się z nią przed montażem i użytkowaniem urządzenia. Przy
sprzedaży osoba sprzedająca musi przekazać instrukcję nowemu
właścicielowi wraz z urządzeniem.
Urządzenie jest dostarczane częściowo zmontowane w kartonowym opakowaniu.
Opakowanie przedstawiono na rys. 1.
4.2.1
Dokumentacja dostarczana z urządzeniem
A1
A2
A3
A4
A5
Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcje bezpieczeństwa
Deklaracja zgodności
Warunki gwarancji
Instrukcja obsługi i konserwacji silnika
4.3 Usuwanie opakowania
Materiały opakowaniowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska,
ale muszą być poddawane ponownemu przetworzeniu lub usuwane zgodnie z prawem obowiązującym w kraju użytkowania.
5
INFORMACJE TECHNICZNE (RYS. 1)/STRONA 3
5.1 Przeznaczenie użytkowe
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku indywidualnego, do czyszczenia pojazdów, maszyn, łodzi, murów i innych powierzchni, do usuwania
uporczywego brudu przy pomocy czystej wody lub detergentów podlegających biodegradacji.
Silniki pojazdów można myć myjką tylko wtedy, gdy brudna woda jest
utylizowana zgodnie z obowiązującym prawem.
- Temperatura wody wlotowej: patrz tabliczka znamionowa urządzenia.
- Ciśnienie wody wlotowej: min. 0,1 MPa – maks. 1 MPa.
- Temperatura robocza otoczenia: powyżej 0°C.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami norm IEC 60335-1 oraz IEC
60335-2-79.
5.2Operator
Symbol przedstawiony na rys. 1 wskazuje operatora, dla którego
przeznaczone jest urządzenie (operator profesjonalny lub amator).
5.3 Główne podzespoły
B1 - Silnik spalinowy o spalaniu wewnętrznym
B2 - Przekładnia redukcyjna (jeśli jest zamontowana)
B3 - Pompa
B4 - Pistolet z zamkiem bezpieczeństwa
B5 - Lanca
B6 - Wąż wysokociśnieniowy
B7 - Korki wlewu oleju (jeśli są zamontowane)
B8 - Dysze
B9 - Zbiornik detergentu (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
B10 - Końcówka węża z filtrem
PL
5.3.1
C1
C2
Akcesoria (o ile zostały dostarczone w pakiecie – patrz rys. 1)
Narzędzie do oczyszczania dyszy C3
Zestaw z dyszą obrotową
C4
Uchwyt
Śruby
5.4 Urządzenia zabezpieczające
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Nie wolno manipulować ustawieniami zaworu bezpieczeństwa.
- Zawór bezpieczeństwa i/lub zawór ograniczający ciśnienie.
Zawór bezpieczeństwa działa również jako zawór ograniczający
ciśnienie. Po zwolnieniu spustu zawór zostaje otwarty, co umożliwia recyrkulację wody przez wlot pompy lub jej wypuszczenie.
- Zawór termostatu (D1 jeśli jest zamontowany)
Jeśli temperatura wody przekracza temperaturę określoną przez
producenta, zawór termostatu wypuści nadmiar gorącej wody
i wpompuje odpowiednią ilość zimnej wody, równą ilości wody
usuniętej z urządzenia, aby uzyskać właściwą temperaturę.
- Zamek bezpieczeństwa (D): zapobiega przypadkowemu rozlewaniu wody.
188
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
6.3 Montaż dyszy obrotowej
(dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
Zestaw dysz obrotowych zapewnia większą siłę czyszczenia.
Zastosowanie dyszy obrotowej może spowodować spadek ciśnienia
o 25% w porównaniu z ciśnieniem roboczym uzyskanym przy pomocy dyszy regulowanej. Jednakże zestaw dysz obrotowych zapewnia
większą moc czyszczenia ze względu na obrót strumienia wody.
6.4Silnik
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Przestrzegać zaleceń z rozdziału „Wskazówki bezpieczeństwa“!
6.4.1Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi producenta silnika i przestrzegać w szczególności wskazówek bezpieczeństwa.
Sprawdzić stan oleju silnika. Nie używać urządzenia, jeżeli
stan oleju znajduje się poniżej „MIN“. W razie potrzeby
uzupełnić olej.
Napełnić zbiornik paliwa benzyną bezołowiową. Nie stosować mieszanek dla silników 2-suwowych.
6.5 Podłączenie do sieci wodociągowej
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Z urządzeniem należy stosować czystą bądź przefiltrowaną wodę. Natężenie przepływu wody w kranie wlotowym powinno być takie samo, jak wydatek pompy.
Urządzenie należy umieścić tak blisko źródła wody, jak to możliwe.
6.5.1Przyłącza
l Wylot wody (OUTLET)
n Wlot wody z filtrem (INLET)
6.5.2
6.5.3
Podłączenie do sieci wodociągowej
Urządzenie może być podłączane do sieci wodociągowej
tylko wtedy, gdy wąż jest wyposażony w przerywacz
próżni. Upewnij się, że średnica węża wynosi co najmniej
13 mm, że wąż jest wzmocniony i nie dłuższy niż 25 m.
Zasysanie wody z otwartych zbiorników
1) Przykręć wąż wlotowy z filtrem do złącza wlotu wody
(INLET) i wprowadź na dno zbiornika.
2) Usuń powietrze z urządzenia:
a) Odkręć lancę.
b) Uruchom urządzenie i trzymaj spust pistoletu wciśnięty
do momentu, gdy pęcherzyki powietrza przestaną uwalniać się wraz z wodą.
3) Wyłącz urządzenie i ponownie wkręć lancę.
Uwaga: maksymalna wysokość ssania to 0,5 m.
Wąż ssący powinien zostać wypełniony wodą przed użyciem.
PL - 7
POLSKI
7
7.1
REGULACJA (RYS. 3)/STRONA 5
8.6
Regulacja dyszy spryskującej (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję)
Regulacji natężenia przepływu wody dokonuje się poprzez regulację dyszy (E).
7.2 Regulowanie użycia detergentu
Aby dostarczać detergent pod właściwym ciśnieniem, ustaw dyszę
(E) (jeśli jest zamontowana) w pozycji „ ” lub zamontuj zestaw do
stosowania detergentu (C13) (jeśli jest dostępny), jak przedstawiono na rysunku.
Ustaw regulowaną dyszę (E) w pozycji „ ”, aby dostarczać detergent pod właściwym ciśnieniem (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję).
Do regulacji ilości dostarczanego detergentu służy regulator (F).
Rozpuszczaj brud, nakładając detergent z wodą na suche powierzchnie.
Na płaszczyznach pionowych pracuj od dołu do góry. Pozostaw czas
na działanie detergentu wynoszący 1-2 minuty, ale nie dopuść do
wyschnięcia powierzchni. Począwszy od dołu, pracuj strumieniem wody
z myjki przy minimalnej odległości wynoszącej 30 cm. Nie dopuszczaj,
by woda wykorzystywana do spłukiwania wkraczała na nieumyte
powierzchnie.
W niektórych przypadkach konieczne może być zeskrobanie zanieczyszczeń za pomocą szczotek.
Czyszczenie pod ciśnieniem nie zawsze jest najlepszą metodą czyszczenia, gdyż może doprowadzić do uszkodzenia niektórych powierzchni.
Najmniejsze ustawienie strumienia dla dyszy oraz dysze obrotowe
nie powinny być stosowane do czyszczenia delikatnych lub malowanych części, a także elementów pod ciśnieniem (np. opon, zaworów
powietrznych itp.).
Skuteczność czyszczenia w równym stopniu zależy od ciśnienia i ilości
użytej wody.
Do regulacji ciśnienia roboczego służy regulator (G). Wartość ciśnienia jest przedstawiona na manometrze (jeśli jest zamontowany).
INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA (RYS. 4)/STRONA 5
8.1Sterowanie
- Urządzenie uruchamiające (H)
Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.
- Dźwignia sterowania strumieniem wody (I).
9
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Podczas pracy urządzenie musi być ustawione w sposób
pokazany na rys. 4, na twardym, stabilnym podłożu.
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy właściwie przyjmuje ono wodę. Użycie urządzenia bez wody
spowoduje jego uszkodzenie. Nie zasłaniaj kratek wlotów
wentylacyjnych podczas użytkowania urządzenia.
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie należy uruchamiać go bez dopływu wody, a podczas pracy zapewnić odpowiedni dopływ wody.
8.3 Zatrzymywanie urządzenia
1) Nacisnąć dźwignię regulatora przy silniku na „STOP“, aż do
momentu zatrzymania silnika i przykręcić kurek paliwa.
2) Wciśnij spust pistoletu i zwolnij ciśnienie resztkowe z wnętrza
przewodów.
3) Zamknij zamek bezpieczeństwa (D).
8.4 Ponowne uruchomienie
1) Zwolnij zamek bezpieczeństwa (D).
2) Wciśnij spust pistoletu i zwolnij ciśnienie resztkowe z wnętrza
przewodów.
3) Uruchomić silnik zgodnie z instrukcją obsługi producenta silnika.
8.5Przechowywanie
1) Zakręć zawór źródła zasilania w wodę.
2) Zwolnij ciśnienie resztkowe z pistoletu do momentu usunięcia całej
pozostałej wody z urządzenia.
3) Nacisnąć dźwignię regulatora przy silniku na „STOP“, aż do
momentu zatrzymania silnika i przykręcić kurek paliwa.
4) Zdejmij końcówkę przewodu świecy zapłonowej.
5)Po zakończeniu pracy należy opróżnić i przemyć pojemnik na detergent.
Do tego celu najlepiej użyć czystej wody zamiast innego detergentu.
6) Zamknij zamek bezpieczeństwa pistoletu (D).
KONSERWACJA (RYS. 5)/STRONA 6
Wszystkie działania konserwacyjne opisane w tym rozdziale powinny
być wykonywane przez autoryzowane centrum sprzedaży i serwisu.
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Niebezpieczeństwo skaleczenia przez niezamierzone
załączenie się urządzenia. Przed pracami przy urządzeniu
zdjąć końcówkę przewodu świecy zapłonowej.
Ryzyko poparzeń! Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów ani żeber chłodzących.
8.2Uruchomienie (patrz rys. 4)
1) Całkowicie odkręć zawór źródła zasilania w wodę.
2) Zwolnij zamek bezpieczeństwa (D).
3) Wciśnij spust pistoletu na kilka sekund i uruchom silnik zgodnie
z instrukcją obsługi producenta silnika.
Detergent musi być dostarczany wraz z akcesoriami oraz zgodnie z procedurami opisanymi w punkcie 7.3.
Zastosowanie węża wysokociśnieniowego o długości większej niż ten
dostarczany z urządzeniem lub zastosowanie dodatkowego przedłużacza może ograniczyć lub całkowicie zatrzymać zasysanie detergentu.
Napełnij pojemnik (B6) wysoce biodegradowalnym detergentem.
8.7 Zalecana procedura czyszczenia
7.3 Regulacja ciśnienia roboczego (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
8
Uzupełnianie i używanie detergentu
9.1 Oczyszczanie dyszy
1) Odłącz lancę od dyszy.
2) Usuń wszelkie osady z brudu z wnętrza otworu dyszy przy pomocy narzędzia (C1).
9.2 Oczyszczanie filtra
Przed każdym użyciem należy sprawdzić filtr wlotowy (L) oraz filtr
detergentu (jeśli jest on zamontowany) i w razie potrzeby wyczyścić
je zgodnie z instrukcjami.
9.3 Usuwanie zacięcia silnika (dotyczy modeli wyposażonych
w tę funkcję)
9.4
W przypadku długotrwałych przestojów osad z kamienia może spowodować zacięcie silnika. Aby usunąć zacięcie, obróć wał napędowy
narzędziem (M).
Uzupełnianie oleju (dotyczy modeli wyposażonych w tę funkcję)
Dolewaj oleju przez otwór wlotowy, aby uzyskać właściwy poziom.
Charakterystykę oleju przedstawiono w tabeli „Dane techniczne”.
Olej powinien być wymieniany co 500 godzin pracy.
9.5 Przechowywanie po zakończeniu sezonu
Przed rozpoczęciem przechowywania na zimę uruchom na kilka
chwil urządzenie z nieżrącym, nietoksycznym środkiem zapobiegającym zamarzaniu.
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, w dodatniej
temperaturze.
10 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE (RYS. 5)/STRONA 6
Przechowuj akcesoria, jak pokazano w punkcie 5.
Transportuj urządzenie, jak pokazano w punkcie 5.
PL
189
-8
PL
POLSKI
11 USUWANIE PROBLEMÓW
Problem
Możliwe przyczyny
Zużyta dysza
Zanieczyszczony filtr wody
Niedostateczne zasoby wody
Do systemu dostaje się powietrze
Pompa nie osiąga ciśnienia roboczego.
Dochodzi do spadków ciśnienia
pompy w wyniku nagłego rozpoczęcia
użytkowania
Powietrze w pompie
Dysza regulowana jest niepoprawnie ustawiona
Zawór termostatu został aktywowany
Woda jest zasysana z otwartego zbiornika o wysokości przekraczającej 0,5 m.
Woda jest zasysana z zewnętrznego zbiornika
Wlot wody jest zbyt gorący
Dysza zablokowana
Filtr wlotowy (L) zanieczyszczony
Zużyte uszczelki
Wycieki wody
Urządzenie hałasuje
Wycieki oleju
Detergent nie jest zasysany
Zawór bezpieczeństwa został aktywowany, trwa wypuszczanie
Woda jest zbyt gorąca
Zużyte uszczelki
Końcówkę regulowaną ustawiono na wysokie ciśnienie
Detergent jest zbyt gęsty
Użyto przedłużacza węża wysokiego ciśnienia
Osad lub blokada w obwodzie detergentu
Woda wydostaje się z zaworu termostatu
Temperatura wody wewnątrz dyszy przekracza maksymalną
dopuszczalną temperaturę wody wskazaną na tabliczce
znamionowej
Rozwiązanie
Wymień dyszę
Wyczyść filtr (L) (rys. 5)
Odkręć do końca zawór źródła zasilania w wodę
Sprawdź szczelność mocowań węża
Wyłącz urządzenie, następnie wciskaj i zwalniaj spust pistoletu,
aż woda będzie się wydobywać równym strumieniem. Ponownie
włącz urządzenie.
Ustaw dyszę (E) w pozycji (+) (rys. 3)
Poczekaj na przywrócenie prawidłowej temperatury wody
Ogranicz wysokość zassania.
Podłącz urządzenie do sieci wodociągowej
Obniż temperaturę pracy
Wyczyść dyszę (Rys. 5)
Wyczyść filtr (L) (rys. 5)
Zleć wymianę uszczelek w najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Zmniejsz temperaturę (patrz dane techniczne)
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
Ustaw dyszę (E) w pozycji „ ” (rys. 3)
Rozcieńcz za pomocą wody
Użyj oryginalnego węża
Przemyj czystą wodą i usuń wszelkie elementy blokujące. Jeśli
problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym
centrum serwisowym
Podczas pracy urządzenia nie zatrzymuj strumienia wody na więcej
niż 5 minut na raz
PL
MODEL
190
NUMER SERYJNY
PL - 9
POLSKI
12 JAK UNIKNĄĆ USZKODZEŃ POWIERZCHNI
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
OSTRZEŻENIE
Stosowanie urządzenia do mycia opon może doprowadzić do ich uszkodzenia i być niebezpieczne.
Nigdy nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na opony.
Myjąc powierzchnie wokół kół i opon myjką ciśnieniową, należy zawsze korzystać z najniższego ustawienia ciśnienia.
Nie należy myć elementów pojazdu za pomocą „lancy Turbo”.
Więcej informacji znajduje się w części „8.7 Zalecana procedura czyszczenia”.
Deklaracja zgodności WE
W imieniu firmy Annovi Reverberi S.p.A, deklaruję, że następująca maszyna AR Blue Clean
Oznaczenie maszyny
Model
Moc znamionowa
Myjka ciśnieniowa
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
jest zgodna z wymogami następujących Dyrektyw Europejskich:
2006/42/WE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE i 2000/14/WE (Rozporządzenie Rządu Republiki Włoskiej 262/2002)
i jest wytwarzana zgodnie z wymaganiami następujących norm i dokumentów standaryzujących:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za wydanie dokumentacji technicznej: Stefano Reverberi / Dyrektor zarządzający AR
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Włochy
Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę 2000/14/WE została wykonana zgodnie z treścią Załącznika V.
Model
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Zmierzony poziom mocy akustycznej 103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej:105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Data: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Dyrektor zarządzający
Gwarancja
Okres obowiązywania gwarancji jest zgodny z obowiązującym prawem w kraju sprzedaży (chyba, że producent twierdzi inaczej).
Gwarancja obejmuje wady materiału, wyrobu i zgodności w okresie obowiązywania gwarancji, w którym to czasie producent zobowiązuje się do wymiany
uszkodzonych części i naprawy lub wymiany produktu, o ile nie jest on nadmiernie zużyty.
Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu (zawory, tłoki, uszczelnienie zapobiegające wyciekom wody i oleju, sprężyny,
pierścienie uszczelniające typu O-ring, akcesoria, takie jak węże, pistolety, szczotki, koła itp.).
Gwarancja nie dotyczy wad produktu spowodowanych lub będących wynikiem następujących zdarzeń:
- niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie;
- wynajem lub użytek profesjonalny produktu przeznaczonego do użytku domowego;
- nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji zawartej w niniejszej instrukcji;
- naprawa wykonana przez nieautoryzowany obiekt lub personel;
- zastosowanie nieoryginalnych części lub akcesoriów;
- uszkodzenia powstałe w transporcie, w wyniku zabrudzenia, wpływu ciał obcych, wypadku;
- problemy związane z przechowywaniem i magazynowaniem.
W celu zrealizowania gwarancji należy dostarczyć dowód sprzedaży.
Jeśli potrzebujesz pomocy, Strona: 285.
Jeśli zachodzi potrzeba konserwacji lub serwisowania silnika Honda, należy skontaktować się
z centrum serwisowym firmy Honda: www.engines.honda.com
191
PL - 10
PL
POLSKI
Dane techniczne
Dane techniczne
Urząd.
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Natężenie przepływu
Maksymalne natężenie przepływu
Ciśnienie
Ciśnienie maksymalne
Moc
Maksymalne temp. wlotowa
Maksymalne ciśnienie wlotowe
Siła odpychająca pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu
Typ oleju stosowanego do pompy
Typ silnika
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Moc znamionowa przy 3600 1/min
Robocza liczba obrotów
Zbiornik paliwa
Paliwo
kW/HP
1/min
l
-
Poziom ciśnienia akustycznej LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Wibracje wytwarzane przez urządzenie (K = 1 m/s2):
Masa
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
1-cylindrowy, 4-suwowy 1-cylindrowy, 4-suwowy 1-cylindrowy, 4-suwowy 1-cylindrowy, 4-suwowy
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
Benzyna,
Benzyna,
Benzyna,
Benzyna,
bezołowiowa
bezołowiowa
bezołowiowa
bezołowiowa
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
Dane mogą ulec zmianie w wyniku modyfikacji technicznych!
PL
192
PL - 11
PORTUGUÊS
1 INSTRUÇÕES PARA A SEGURANÇA
1.1 A máquina que adquiriu é um produto de elevado conteúdo tecnológico realizado por
uma das mais experientes empresas europeias no setor das lavadoras a alta pressão.
Para obter o máximo em termos de desempenho, fornecemos aqui algumas instruções
que devem ser lidas atentamente e respeitadas sempre que o aparelho for utilizado.
Durante as operações de ligação, uso e manutenção da máquina, adote todas as
precauções possíveis para salvaguardar a integridade física sua e das pessoas que se
encontram nas proximidades imediatas da máquina. Leia atentamente e respeite as
prescrições de segurança porque, se descuradas, podem colocar em risco a saúde e a
segurança das pessoas ou provocar danos económicos.
2 AVISOS DE INFORMAÇÃO
2.1 Respeite os avisos das placas e dos símbolos aplicados na máquina e reproduzidos
nestas instruções.
Na máquina e no manual estão presentes apenas os símbolos aplicáveis à máquina
adquirida. Verifique se os símbolos e placas aplicados na máquina estão sempre
íntegros e legíveis; caso contrário, substitua-os aplicando-os na posição original.
Atenção - Perigo
Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho.
Ícone E2 (se o símbolo estiver presente na fig. 1) - Indica que a máquina destina-se
a uso profissional, ou seja, a pessoas que tenham experiência, conhecimentos técnicos,
conhecimento das normas e da legislação, e que sejam capazes de realizar as operações
necessárias para usar e fazer a manutenção da máquina. Esta máquina não deve ser
utilizada por pessoas (incluindo as crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou
físicas reduzidas ou sem experiência ou discernimento.
Ícone E3 (se o símbolo estiver presente na fig. 1) - Indica que a máquina destina-se
a uso não profissional (doméstico). Pode ser utilizada por pessoas com capacidades
mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou sem experiência ou discernimento, se as
mesmas forem mantidas sob vigilância ou se tiverem recebido instruções sobre a
utilização segura da máquina e compreenderem os riscos que tal utilização acarreta.
Órgãos em movimento. Não tocar.
PT
193
-1
PT
PORTUGUÊS
Perigo de queimaduras! Advertência de módulos quentes.
Perigo de envenenamento! Não inalar os gases de escape.
0 Posição de interruptor desligado
I Posição de interruptor ligado
Nível de pressão acústica garantido
Proibição: assinala ao utilizador que existe a possibilidade de as normas nacionais
proibirem a conexão do produto à rede de distribuição de água potável.
Sinal de perigo: avisa o utilizador de que não deve dirigir o jato de água contra
pessoas, animais, equipamentos elétricos ou contra o próprio produto.
Este produto pertence à classe de isolamento II. Isso significa que possui um
isolamento reforçado ou um isolamento duplo (somente se o símbolo estiver presente
na máquina).
Este produto pertence à classe de isolamento I. Isso significa que está equipado
com um condutor de proteção de ligação à terra (somente se o símbolo estiver
presente na máquina).
Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias aplicáveis em matéria.
Ícone E1 - Indica que é proibido eliminar a máquina como lixo doméstico; ela
pode ser restituída ao distribuidor aquando da compra de uma nova máquina.
As partes elétricas e eletrónicas que constituem a máquina não devem ser reutilizadas
para usos impróprios porque contêm substâncias nocivas para a saúde.
PT
Utilizar protetores auriculares.
Utilizar máscara de proteção.
Utilizar equipamentos de proteção das vias respiratórias.
194
PT - 2
PORTUGUÊS
Utilizar luvas de proteção.
Utilizar calçados de segurança.
Utilizar vestuário de proteção.
PT
PT
195
-3
PORTUGUÊS
3 PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA/RISCOS RESIDUAIS
3.1 ADVERTÊNCIAS: O QUE NÃO FAZER
3.1.1 Atenção. NÃO deixe que as crianças usem a máquina e mantenha-as sob
vigilância para se certificar de que não brinquem com ela.
3.1.2 Atenção. Os jatos de alta pressão podem ser perigosos se forem utilizados de
forma imprópria.
3.1.3 Atenção. NÃO utilize a máquina com fluidos inflamáveis, tóxicos ou com
características não compatíveis com o funcionamento correto da própria
máquina. É proibido utilizar a máquina em atmosfera potencialmente inflamável
ou explosiva.
3.1.4 Atenção. PERIGO DE EXPLOSÃO. NÃO borrife líquidos inflamáveis.
3.1.5 Atenção. NÃO dirija o jato de água contra pessoas ou animais.
3.1.6 Atenção. NÃO dirija o jato de água contra a própria máquina, partes elétricas ou
em direção de outras aparelhagens elétricas.
3.1.7 Atenção. NÃO utilize a máquina dentro do raio no qual se encontram pessoas
que não estão a usar vestuário de proteção.
3.1.8 Atenção. NÃO dirija o jato contra si ou contra outras pessoas para limpar roupas
ou calçados.
3.1.9 Atenção. NÃO utilize a máquina ao ar livre em caso de chuva.
3.1.10 Atenção. A máquina NÃO pode ser acionada por crianças, pessoas incapazes ou
por quem não tiver lido e compreendido as instruções.
3.1.11 Atenção. NÃO bloqueie a alavanca da pistola na posição de funcionamento.
3.1.12 Atenção. Verifique se a máquina está provida da placa de características. Em caso
negativo, avise o revendedor. As máquinas sem a placa de características NÃO
devem ser utilizadas porque são anónimas e potencialmente perigosas.
3.1.13 Atenção. NÃO modifique ou varie a calibragem da válvula de regulação e dos
dispositivos de segurança.
3.1.14 Atenção. NÃO varie o diâmetro original do jato do bico.
3.1.15 Atenção. Evite passar com veículos sobre o tubo de alta pressão.
3.1.16 Atenção. NÃO desloque a máquina puxando-a pelo tubo de alta pressão.
3.1.17 Atenção. O jato de alta pressão dirigido contra pneus, válvulas de pneus e
outros componentes sob pressão é potencialmente perigoso. Evite utilizar o kit
bico giratório e mantenha sempre uma distância do jato de pelo menos 30 cm
durante a limpeza.
PT
196
PT - 4
PORTUGUÊS
3.1.18 Atenção. É proibido utilizar acessórios não originais e não específicos para o
modelo. É proibido efetuar modificações na máquina; a execução de modificações
anula os termos da Declaração de Conformidade e exonera o fabricante de toda
e qualquer responsabilidade civil e penal.
3.1.19 Atenção. Não se incline sobre nem aproxime a mão da abertura dos gases de
escape. (Perigo de queimadura).
3.1.20 Atenção. Não tocar em silenciadores, cilindros ou aletas de refrigeração muito
quentes. (Perigo de queimadura).
3.2 ADVERTÊNCIAS: O QUE FAZER
3.2.1 Atenção. Todas as partes condutoras de corrente DEVEM SER PROTEGIDAS
contra o jato de água.
3.2.2
Atenção. A alta pressão pode causar o ricochete de peças; por este motivo,
utilize vestuário e equipamentos de proteção (EPI) que permitam garantir a sua
segurança e integridade física.
3.2.3 Atenção. Perigo de ferimentos devido à activação inadvertida do aparelho.
Retirar o conector da vela de ignição antes de realizar trabalhos no aparelho.
3.2.4 Atenção. Por causa do recuo, SEGURE a pistola com firmeza ao puxar a alavanca.
3.2.5 Atenção. RESPEITE as prescrições da companhia local de abastecimento de
água. Segundo a norma IEC 60335-2-79, a máquina pode ser ligada diretamente
à rede pública de distribuição de água potável somente se na tubagem de
alimentação houver um dispositivo antirrefluxo com esvaziamento tipo BA,
em conformidade com a norma EN 12729. O dispositivo antirrefluxo pode ser
encomendado ao fabricante.
3.2.6 Atenção. A água que passa pelos dispositivos antirrefluxo não é considerada
potável.
3.2.7 Atenção. A manutenção e/ou a reparação dos componentes elétricos DEVE ser
feita por pessoal qualificado.
3.2.8 Atenção. DESCARREGUE a pressão residual antes de desligar o tubo da máquina.
3.2.9 Atenção. VERIFIQUE, antes de cada utilização e periodicamente, o aperto dos
parafusos e o bom estado das partes que compõem a máquina. Observe com
atenção se há peças partidas ou desgastadas.
3.2.10 Atenção. UTILIZE apenas detergentes compatíveis com os materiais de
revestimento do tubo de alta pressão/cabo elétrico.
PT
197
-5
PT
PORTUGUÊS
3.2.11 Atenção. MANTENHA as pessoas e animais à distância mínima de 15 m.
3.2.12 Atenção. Esta máquina foi concebida para ser utilizada com os detergentes
fornecidos ou recomendados pelo fabricante. A utilização de detergentes ou
produtos químicos diferentes pode afetar negativamente a sua segurança.
3.2.13 Atenção. Evite que o detergente entre em contacto com a pele, sobretudo com
os olhos! Em caso de contacto com os olhos, lave-os com água limpa e procure
atendimento médico imediato!
3.2.14 Atenção. Os tubos de alta pressão, conexões e juntas são importantes para a
segurança da máquina. Utilize exclusivamente tubos de alta pressão, conexões
e juntas aconselhados pelo fabricante.
3.2.15 Atenção. Para garantir a segurança da máquina, utilize apenas peças
sobressalentes genuínas do fabricante ou aprovadas por ele.
3.2.16 Atenção. Introduza o kit para limpeza das tubagens até à marca vermelha antes
de ligar a máquina.
3.2.17 Atenção. Só pode utilizar os combustíveis especificados no manual de instruções.
Existe perigo de explosão caso utilize combustíveis que não sejam adequados.
Durante o abastecimento do combustível nos aparelhos com motor a gasolina,
deve ter-se em atenção que o combustível não entre em contacto com
superfícies quentes.
3.2.18 Atenção. P. f. dê especial atenção aos avisos de segurança no manual de
instruções para aparelhos com motor a gasolina.
3.2.19 Atenção. Na operação deste aparelho em ambientes fechados deve-se
providenciar uma ventilação e evacuação adequada dos gases de escape
(perigo de intoxicação).
A abertura dos gases de escape não pode ser obstruída.
Deve ser assegurado que na proximidade de entradas de ar não existam
emissões de gases de escape.
3.2.20 Atenção. Durante o transporte o motor do aparelho deve estar imobilizado e o
aparelho deve ser fixado de modo seguro.
PT
198
PT - 6
PORTUGUÊS
4
INFORMAÇÕES GERAIS (FIG.1)/PÁGINA 3
4.1 Uso do manual
Este manual faz parte integrante da máquina e deve ser guardado
para toda futura consulta. Leia-o atentamente antes de instalar/usar
o aparelho. Em caso de venda do aparelho, é obrigatório entregar o
manual ao novo proprietário.
4.2Entrega
A máquina é entregue parcialmente desmontada dentro de uma
embalagem de cartão.
A composição do fornecimento está representada na fig.1.
4.2.1
Documentos fornecidos com a máquina
A1
A2
A3
A4
A5
Manual de uso e manutenção
Instruções para a segurança
Declaração de conformidade
Regras de garantia
Manual de uso e manutenção
4.3 Eliminação das embalagens
Os materiais que constituem a embalagem não são poluentes para
o ambiente, todavia devem ser reciclados ou eliminados de acordo
com as normas vigentes no país onde a máquina for utilizada.
5
6
INSTALAÇÃO (FIG.2)/PÁGINA 4
6.1Montagem
Atenção - perigo!
Retirar o conector da vela de ignição antes de realizar
trabalhos no aparelho.
Para a sequência de montagem ver a fig.2.
6.2
Montagem dos tampões de respiro (quando previsto)
Para evitar fugas de óleo, a máquina é entregue com os bocais
de introdução de óleo fechados com tampões vermelhos. Estes
últimos devem ser substituídos pelos tampões de respiro incluídos
no material fornecido.
6.3 Montagem do bico giratório
(Para os modelos que estiverem equipados com este acessório).
O kit bico giratório permite ter uma maior potência de lavagem.
A utilização do bico giratório pode coincidir com uma queda de
pressão de 25% relativamente à pressão obtida com o bico regulável. De qualquer maneira, a sua utilização permite ter uma maior
potência de lavagem graças ao efeito giratório que o jato de água
passa a ter.
6.4Motor
Atenção - perigo!
INFORMAÇÕES TÉCNICAS (FIG.1)/PÁGINA 3
5.1 Uso previsto
A máquina destina-se a uso individual para a limpeza de veículos,
carros, barcos, edifícios, etc. para remover a sujidade mais tenaz com
água limpa e detergentes químicos biodegradáveis.
É permitido lavar motores de veículos só se a água suja for eliminada
de acordo com as normas vigentes.
- Temperatura da água na entrada: ver a placa de características
aplicada na máquina.
- Pressão da água na entrada: mín. 0,1 MPa - máx. 1 MPa.
- Temperatura ambiente de funcionamento: superior a 0 °C.
A máquina cumpre os requisitos das normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-79.
5.2Operador
Para identificar o operador encarregado do uso da máquina (profissional ou não profissional), observe o ícone representado na fig. 1.
5.3 Partes principais
B1 - Motor de explosão
B2 - Redutor (quando previsto)
B3 - Bomba
B4 - Pistola com dispositivo de segurança
B5 - Lança
B6 - Tubo de alta pressão
B7 - Tampões de óleo (quando previsto)
B8 - Bicos
B9 - Tanque de detergente (quando previsto)
B10 - Conexão para mangueira com filtro
Observe a secção dos "Avisos de segurança"!
6.4.1Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler
o manual de instruções do fabricante do motor e dar
especial atenção aos avisos de segurança.
Controlar o nível de óleo do motor. Não coloque o
aparelho em funcionamento se o nível do óleo tiver
descido abaixo da marca "MIN". Em caso de necessidade
adicionar óleo.
Encher o depósito com gasolina sem chumbo. Não utilizar
qualquer mistura de dois tempos.
6.5 Ligação hídrica
Atenção - perigo!
Aspire somente água filtrada ou limpa. A torneira da
água deve garantir uma distribuição pelo menos igual ao
caudal da bomba.
Coloque a máquina o mais perto possível da rede hídrica da qual
se abastece.
6.5.1
6.5.2
5.3.1Acessórios (se previstos no fornecimento - ver a fig.1)
C1
C2
Ferramenta de limpeza do bico C3
Kit bico giratório
C4
Alça
Parafusos e porcas
5.4 Dispositivos de segurança
Atenção - perigo!
Não modifique ou varie a calibragem da válvula de
segurança.
- Válvula de segurança e/ou limitadora de pressão.
A válvula de segurança também é uma válvula limitadora de pressão. Quando se fecha a pistola, a válvula abre-se e a água circula
pela aspiração da bomba ou é descarregada para o chão.
- Válvula termostática (D1 quando prevista)
Se a temperatura da água ultrapassar o valor de temperatura
previsto pelo fabricante, a válvula termostática descarrega a água
quente e aspira uma quantidade de água fria igual à quantidade
de água descarregada, até a temperatura correta ser restabelecida.
- Dispositivo de segurança (D): evita o jato de água acidental.
6.5.3
Bocas de ligação
l Saída da água (OUTLET)
n Entrada da água com filtro (INLET)
Ligação à rede hídrica pública
A máquina pode ser ligada diretamente à rede pública
de distribuição de água potável somente se na tubagem
de alimentação houver um dispositivo antirrefluxo com
esvaziamento em conformidade com as normas vigentes.
Certifique-se de que o tubo tenha um diâmetro de pelo
menos 13 mm, que seja reforçado e que o seu comprimento não exceda 25 m.
Aspiração de água a partir de recipientes abertos
1) Enrosque o tubo de aspiração com o filtro à entrada da
água (INLET) e mergulhe-o até ao fundo no recipiente.
2) Faça a purga do ar presente na máquina:
a) Desenrosque a lança.
b) Ligue a máquina e abra a pistola para que a água saia
sem bolhas de ar.
3) Desligue a máquina e volte a enroscar a lança.
Nota: a altura máxima de aspiração é de 0,5 m. Aconselhase a encher o tubo de aspiração antes da utilização.
PT
199
-7
PT
PORTUGUÊS
7
REGULAÇÕES (FIG.3)/PÁGINA 5
8.7 Conselhos para a lavagem correta
Dissolva a sujidade aplicando o detergente na superfície seca.
Nas superfícies verticais, efetue a operação de baixo para cima.
Deixe agir por 1 ou 2 minutos, porém sem deixar a superfície secar.
Aplique o jato de alta pressão mantendo-se a mais de 30 cm e
começando pela parte inferior. Evite que a água de enxágue escorra
sobre as superfícies não lavadas.
Nestes casos, para remover a sujidade é necessária a ação mecânica
das escovas para lavagem.
Nem sempre a alta pressão é a melhor solução para obter uma boa
lavagem, porque pode causar danos em algumas superfícies. É
aaconselhável evitar o uso do jato puntiforme do bico regulável e o
uso do bico giratório em partes delicadas e pintadas e em componentes sob pressão (ex. pneus, válvulas de enchimento...).
Uma boa ação de lavagem depende, na mesma medida, da pressão
e do volume de água.
7.1 Regulação do bico(quando prevista)
Rode o bico (E) para regular o jato de água.
7.2 Regulação do fornecimento de detergente
Para que o detergente seja fornecido à pressão correta, ponha o bico (E)
(quando previsto) na posição " " ou monte o kit de detergente (C13)
(quando previsto) conforme ilustrado na figura.
Rode o regulador (F) para dosear a quantidade de detergente a fornecer.
7.3 Regulação da pressão de trabalho (quando prevista)
Rode o regulador (G) para alterar a pressão de trabalho. A pressão é
indicada no manómetro (se presente).
8
INFORMAÇÕES SOBRE O USO (FIG.4)/PÁGINA 5
8.1Comandos
- Dispositivo de arranque (H).
Ponha o motor em funcionamento, em conformidade com as instruções de serviço do fabricante.
- Alavanca de comando do jato de água (I).
9
Atenção - perigo!
Atenção - perigo!
A máquina deve trabalhar apoiada num plano seguro
e estável, na posição indicada na fig.4.
Perigo de ferimentos devido à activação inadvertida
do aparelho. Retirar o conector da vela de ignição antes de
realizar trabalhos no aparelho.
Perigo de queimaduras! Não tocar em silenciadores, cilindros ou aletas de refrigeração muito quentes.
8.2Arranque (ver a fig. 4)
1) Abra totalmente a torneira da rede hídrica.
2) Desative o dispositivo de segurança (D).
3) Mantenha a pistola aberta durante alguns segundos e ponha o
motor em funcionamento, em conformidade com as instruções
de serviço do fabricante.
Atenção - perigo!
Antes de ligar a máquina certifique-se de que está
alimentada corretamente com água; a utilização a seco
provoca danos na máquina. Durante o funcionamento, não
cubra as grades de proteção.
Para evitar danos na máquina, evite fazê-la funcionar a seco
e verifique se recebe sempre a alimentação correta de água.
9.1 Limpeza do bico
1) Desmonte a lança da pistola.
2) Remova a sujidade do furo do bico utilizando a ferramenta (C1).
9.2 Limpeza do filtro
Verifique o filtro de aspiração (L) e o filtro de detergente (quando
previsto) antes de cada utilização e, se for necessário, proceda à
respetiva limpeza conforme indicado.
9.3 Desbloqueio do motor (quando previsto)
Se a máquina ficar inativa durante muito tempo, os depósitos de
calcário podem causar o bloqueio do motor. Para desbloquear o
motor, rode o eixo motriz com uma ferramenta (M).
8.3Paragem
1) Ajuste a alavanca de regulação no motor em "STOP" até o motor
parar e fechar a torneira do combustível.
2) Abra a pistola e descarregue a pressão presente no interior das
tubagens.
3) Ative o dispositivo de segurança (D).
8.4 Novo arranque
1) Desative o dispositivo de segurança (D).
2) Abra a pistola e deixe descarregar o ar presente no interior das
tubagens.
3) Ponha o motor em funcionamento, em conformidade com as
instruções de serviço do fabricante.
PT
8.5 O que fazer ao desligar o aparelho
1) Feche a torneira da água.
2) Descarregue a pressão residual pela pistola até toda a água sair
da máquina.
3) Ajuste a alavanca de regulação no motor em "STOP" até o motor
parar e fechar a torneira do combustível.
4) Tire o conector das velas de ignição.
5) Esvazie e lave o tanque de detergente ao terminar o trabalho.
Para a lavagem do tanque, utilize água limpa no lugar do
detergente.
6) Ative o dispositivo de segurança (D) da pistola.
MANUTENÇÃO (FIG.5)/PÁGINA 6
Todas as operações de manutenção não incluídas neste capítulo
devem ser feitas por um centro de venda e assistência autorizado.
9.4 Abastecimento com óleo (quando previsto)
Abasteça com óleo deitando-o pelo furo de introdução até restabelecer o nível correto.
Relativamente às características do óleo, consulte a tabela “Dados
técnicos”.
Aconselha-se a substituir o óleo todas as 500 horas de uso.
9.5Armazenagem
Antes de guardar a máquina no período invernal, faça-a funcionar
com líquido antigelo não agressivo e não tóxico.
Coloque o aparelho em local seco e ao abrigo do gelo.
10 ESTOCAGEM E TRANSPORTE (FIG.5)/PÁGINA 6
Armazene os acessórios como previsto na fig. 5.
Transporte a máquina como previsto na fig. 5.
8.6 Abastecimento e uso do detergente
O detergente deve ser utilizado com os acessórios e respeitando
as instruções fornecidas no ponto 7.3.
O uso de um tubo de alta pressão mais comprido do que o fornecido
de série com a máquina ou o uso de uma extensão suplementar
para tubo pode diminuir ou interromper totalmente a aspiração
do detergente.
Encha o tanque (B6) com detergente de alta biodegrabilidade.
200
PT - 8
PORTUGUÊS
11 INFORMAÇÕES SOBRE AS AVARIAS
Problemas
Causas prováveis
Bico desgastado
Filtro de água sujo
Alimentação de água insuficiente
Aspiração de ar
A bomba não alcança a pressão
prescrita
Saltos de pressão na bomba
Fugas de água
Ruídos
Fugas de óleo
Não aspira detergente
Saída de água pela válvula termostática
Ar na bomba
Bico regulado em posição errada
Intervenção da válvula termostática
Altura de aspiração a partir de recipiente aberto superior
a 0,5 m
Aspiração de água a partir de tanque externo
Temperatura da água na entrada muito alta
Bico obstruído
Filtro de aspiração (L) sujo
Soluções
Substituir o bico
Limpar o filtro (L) (fig.5)
Abrir completamente a torneira
Controlar as juntas
Desligar a máquina e acionar a pistola até sair um jato de ar
contínuo. Ligar novamente.
Colocar o bico (E) na posição (+) (fig.3)
Aguardar o restabelecimento da temperatura correta da água
Reduzir a altura de aspiração
Ligar a máquina à rede hídrica
Abaixar a temperatura
Limpar o bico (fig.5)
Limpar o filtro (L) (fig.5)
Mandar substituir os vedantes num Centro de Assistência
Vedantes desgastados
Técnica autorizado
Intervenção da válvula de segurança com descarga livre Recorrer a um Centro de Assistência Técnica autorizado
Temperatura da água muito alta
Abaixar a temperatura (ver os dados técnicos)
Vedantes desgastados
Recorrer a um Centro de Assistência Técnica autorizado
Posição do bico regulável em alta pressão
Colocar o bico (E) na posição " " (fig.3)
Detergente demasiado denso
Diluir com água
Utilização de extensões para o tubo de alta pressão
Restabelecer o tubo original
Enxaguar com água limpa e eliminar os estrangulamentos
Circuito de detergente com incrustações ou estrangueventualmente presentes. Se o problema persistir, recorrer a
lamentos
um Centro de Assistência Técnica autorizado
A temperatura da água no interior da cabeça excedeu o
valor máximo indicado na placa de dados
Não interromper, com a máquina a funcionar, o jato de água
por um período superior a 5 minutos
PT
MODELO
NÚMERO DE SÉRIE
PT
201
-9
PORTUGUÊS
12 COMO NÃO DANIFICAR AS SUPERFÍCIES
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATENÇÃO
A utilização da máquina para a lavagem de pneus pode causar danos aos mesmos e ser perigosa.
Não dirija o jato de alta pressão diretamente contra o pneu.
Utilize sempre a máquina à pressão mais baixa ao realizar operações de limpeza perto de rodas e pneus.
Nunca utilize a “Lança turbo” para lavar uma parte qualquer do veículo.
Para obter mais informações, leia a secção: “8.7 Conselhos para a lavagem correta”.
Declaração de conformidade CE
Nós da Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Itália, declaramos que a(s) seguinte(s) máquina(s) AR Blue Clean:
Denominação da máquina
Lavadora a alta pressão
N.º do modelo
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Potência consumida
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
está(ão) em conformidade com as seguintes diretivas europeias:
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2000/14/CE (Decreto Legislativo da República Italiana D. Lgs. 262/2002).
e é(são) produzida(s) respeitando as seguintes normas ou os seguintes documentos normalizados:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Nome e endereço da pessoa encarregada da compilação do processo técnico: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Itália
O procedimento de avaliação da conformidade exigido pela diretiva 2000/14/CE foi realizado em cumprimento do Anexo V
N.º do modelo
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Nível de poder acústico medido:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Nível de poder acústico garantido:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Data: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Managing Director
PT
Garantia
A validade da garantia é regulamentada pelas normas vigentes no país em que o produto é comercializado (salvo indicações diferentes do fabricante).
Se, durante o período de validade da garantia, o produto apresentar defeitos por qualidade do material, de fabrico ou por não conformidade, o fabricante
garante a substituição das peças defeituosas, procede à reparação dos produtos se estiverem razoavelmente desgastados ou à sua substituição.
A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste normal (válvula, pistão, vedante para água, vedante para óleo, molas, anéis OR e acessórios, tais como
tubo, pistola, escovas, rodas, etc.).
A garantia não cobre defeitos causados por ou derivantes de:
- uso incorreto, uso não admitido, negligência;
- aluguel ou uso profissional se o produto tiver sido vendido para uso doméstico,
- não cumprimento das normas de manutenção previstas no manual de instruções;
- reparações feitas por pessoal ou centros não autorizados;
- emprego de sobressalentes ou acessórios não genuínos;
- danos provocados pelo transporte, por objetos ou substâncias estranhas, sinistro;
- problemas de armazenagem ou estocagem.
Para ativar a garantia, é necessário exibir o documento que comprova a compra.
Para obter assistência, Página: 285.
Para receber assistência relativa ao motor HONDA, contacte um centro de assistência
Honda: www.engines.honda.com
202
PT - 10
PORTUGUÊS
Dados técnicos
Unidade
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Caudal
Caudal máximo
Pressão
Pressão máxima
Potência
Temp. alimentação m.x.
Pressão máx. de alimentação
Força repulsiva da pistola à pressão máxima
Tipo de óleo da bomba
Modelo de motor
Dados técnicos
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Potência nominal a 3600 1/min
Rotações de serviço
Depósito de combustível
Combustível
kW/HP
1/min
l
-
Nível de pressão acústica LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Nível de poder acústico LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibrações do aparelho (K = 1 m/s2):
Peso
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 cilindro, 4 tempos
3,6/4,8
3600±100
3,1
Gasolina, sem
chumbo
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 cilindro, 4 tempos
6,3/8,4
3600±100
5,3
Gasolina, sem
chumbo
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilindro, 4 tempos
8,7/11,7
1750±100
6,1
Gasolina, sem
chumbo
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilindro, 4 tempos
8,7/11,7
3600±100
6,1
Gasolina, sem
chumbo
89,4
105
6,26
48
Reservados os direitos a alterações técnicas!
PT
PT
203
- 11
ROMÂNĂ
1 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
1.1 Aparatul pe care l-aţi achiziţionat este un produs avansat tehnologic, proiectat de unul
din producătorii de vârf din Europa de aparate de spălat cu înaltă presiune. Pentru a
obţine cele mai bune performanţe de la aparatul dvs., citiţi cu atenţie această broşură
şi respectaţi instrucţiunile de fiecare dată când îl utilizaţi. Pe durata racordării, utilizării
şi întreţinerii aparatului, luaţi toate măsurile de precauţie posibile pentru a proteja
siguranţa dvs. şi a persoanelor din imediata apropiere. Citiţi cu atenţie instrucţiunile
privind siguranţa şi respectaţi-le de fiecare dată; în caz contrar puteţi risca sănătatea şi
siguranţa sau puteţi cauza daune costisitoare.
2 SIMBOLURI DE SIGURANŢĂ
2.1 Respectaţi instrucţiunile furnizate prin intermediul semnelor şi simbolurilor ataşate de
aparat şi în acest manual.
Aparatul şi manualul prezintă numai simbolurile relevante pentru modelul achiziţionat.
Verificaţi dacă simbolurile şi semnele ataşate de aparat sunt întotdeauna prezente şi
lizibile; în caz contrar, ataşaţi unele de schimb în poziţiile originale.
Avertizare - Atenţie - Pericol
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de utilizare.
Simbolul E2 (dacă apare în manual) - Indică faptul că aparatul este destinat
utilizării profesionale, de exemplu pentru persoane cu experienţă familiarizate cu
factorii tehnici, de reglementare şi legislativi relevanţi şi capabile de a efectua operaţiile
necesare pentru utilizarea şi întreţinerea aparatului. Acest aparat nu este destinat a fi
utilizat de copii, persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
persoane lipsite de experienţa şi cunoştinţele necesare.
RO
Simbolul E3 (dacă apare în manual) - Indică faptul că aparatul este destinat
utilizării neprofesionale (casnice). Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu
deficienţe ale capacităţilor fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu au experienţa şi
cunoştinţele necesare, dacă acestea sunt sub supraveghere sau au fost instruite cu
privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile care pot apărea.
Componente în mişcare. Nu atingeţi.
204
RO - 1
ROMÂNĂ
Pericol de arsuri! Atenţie la piesele fierbinţi.
Pericol de otrăvire! Nu inspiraţi gazele de eşapament.
0 Poziţia „oprit”
I Poziţia „pornit”
Nivelul garantat al puterii acustice
Semnul de interzicere, informează utilizatorii asupra faptului că este posibil ca
reglementările locale să interzică racordarea produsului la sistemul de alimentare cu
apă potabilă.
Semnul de pericol, avertizează utilizatorii să nu îndrepte jetul de apă spre
persoane, animale, echipamente electrice sau spre aparatul în sine.
Acest produs este evaluat în clasa de izolaţie II. Aceasta înseamnă că are izolaţie
îmbunătăţită sau dublă (numai dacă simbolul există pe aparat).
Acest produs este evaluat în clasa de izolaţie I. Aceasta înseamnă că este echipat cu
un conductor de împământare de protecţie (numai dacă simbolul există pe aparat).
Produsul este în conformitate cu directivele europene relevante.
Simbolul E1 - Indică faptul că aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deşeurile
municipale; acesta poate fi predat distribuitorului la achiziţia unui aparat nou.
Componentele electrice şi electronice ale aparatului nu trebuie reutilizate în mod
necorespunzător, deoarece conţin substanţe periculoase pentru sănătate.
Purtaţi apărători pentru urechi.
Purtaţi o mască de protecţie.
Purtaţi protecţie respiratorie.
Purtaţi mănuşi de protecţie.
RO
205
-2
RO
ROMÂNĂ
Purtaţi încălţăminte de protecţie.
Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie.
3 REGULI DE SIGURANŢĂ/RISCURI REZIDUALE
3.1 OPERAŢII INTERZISE
3.1.1 Avertizare. NU permiteţi copiilor să utilizeze aparatul; supraveghiaţi copiii pentru a vă
asigura că nu se joacă cu acesta.
3.1.2 Avertizare. Jeturile cu înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt utilizate incorect.
3.1.3 Avertizare. NU utilizaţi aparatul cu lichide inflamabile sau toxice, sau cu orice fel
de produse necompatibile cu funcţionarea sa corectă. Utilizarea aparatului într-o
atmosferă potenţial inflamabilă sau explozivă este interzisă.
3.1.4 Avertizare. RISC DE EXPLOZIE. NU utilizaţi aparatul pentru a pulveriza lichide inflamabile.
3.1.5 Avertizare. NU îndreptaţi jetul de apă spre persoane sau animale.
3.1.6 Avertizare. NU îndreptaţi jetul de apă înspre aparat, componente electrice sau alt
echipament electric.
3.1.7 Avertizare. NU utilizaţi aparatul când alte persoane se află în raza sa de acţiune, decât
în cazul în care acestea poartă îmbrăcăminte de protecţie.
3.1.8 Avertizare. NU îndreptaţi jetul înspre dvs. înşivă sau alte persoane pentru a curăţa
îmbrăcăminte sau încălţăminte.
3.1.9 Avertizare. NU utilizaţi aparatul afară atunci când plouă.
3.1.10 Atenţie. NU permiteţi copiilor, persoanelor incompetente sau care nu au citit şi înţeles
instrucţiunile să utilizeze aparatul.
3.1.11 Avertizare. NU blocaţi dispozitivul de deblocare a pistolului în poziţia de funcţionare.
3.1.12 Avertizare. Verificaţi dacă plăcuţa cu datele de identificare este ataşată de aparat; dacă
nu este, informaţi distribuitorul dvs. Aparatele fără plăcuţe NU trebuie utilizate, pentru
că nu pot fi identificate şi sunt potenţial periculoase.
3.1.13 Avertizare. NU umblaţi şi nu efectuaţi modificări la reglarea supapei de siguranţă sau a
dispozitivelor de siguranţă.
3.1.14 Avertizare. NU modificaţi diametrul original al duzei capului de pulverizare.
3.1.15 Avertizare. Nu permiteţi vehiculelor să treacă peste furtunul de înaltă presiune.
3.1.16 Avertizare. NU mutaţi aparatul prin tragere de furtunul de înaltă presiune.
RO
206
RO - 3
ROMÂNĂ
3.1.17 Avertizare. Când este îndreptat înspre anvelope, supape de anvelopă sau alte
componente sub presiune, jetul de înaltă presiune este potenţial periculos. Nu utilizaţi
setul duzei rotative şi ţineţi întotdeauna jetul la o distanţă de cel puţin 30 cm pe durata
curăţării.
3.1.18 Avertizare. Este interzisă utilizarea de accesorii neoriginale şi piese de schimb care nu
sunt destinate în mod special pentru acest model. Modificarea aparatului este interzisă;
orice fel de modificare va face Declaraţia de conformitate nulă şi neavenită şi va elibera
producătorul de orice fel de răspundere în temeiul dreptului civil şi penal.
3.1.19 Avertizare. Nu vă aplecaţi deasupra orificiului de evacuare a gazelor şi nu puneţi mâna
pe acesta. (pericol de arsuri).
3.1.20 Avertizare. Nu atingeţi amortizoarele, cilindrii sau nervurile de răcire fierbinţi. (pericol
de arsuri).
3.2 MĂSURI DE SIGURANŢĂ OBLIGATORII
3.2.1 Avertizare. Toţi conductorii electrici TREBUIE PROTEJAŢI împotriva jetului de apă.
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
Avertizare. Presiunea înaltă poate cauza reculul componentelor: purtaţi toată
îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie necesare pentru asigurarea siguranţei
operatorului.
Avertizare. Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului. Înainte de a
efectua lucrări la aparat scoateţi fişa bujiei.
Avertizare. Înainte de a apăsa dispozitivul de deblocare a pistolului, ŢINEŢI pistolul bine
pentru a contracara reculul.
Avertizare. RESPECTAŢI reglementările autorităţilor locale în domeniul alimentării cu
apă. În conformitate cu IEC 60335-2-79, aparatul poate fi racordat la sursa de alimentare
cu apă potabilă numai dacă furtunul de alimentare este echipat cu o supapă de
reţinere de tipul BA, cu posibilitate de scurgere în conformitate cu EN 12729. Supapa
de reţinere poate fi comandată de la producător.
Avertizare. Apa care trece prin supapele de reţinere este considerată a fi nepotabilă.
Avertizare. Întreţinerea şi/sau repararea componentelor electrice TREBUIE efectuată de
personal calificat.
Avertizare. EVACUAŢI presiunea reziduală înainte de a deconecta furtunul de la aparat.
Avertizare. VERIFICAŢI înainte de fiecare utilizare şi la intervale regulate de timp ca
şuruburile să fie complet strânse şi să nu existe componente defecte sau uzate.
RO
207
-4
RO
ROMÂNĂ
3.2.10 Avertizare. UTILIZAŢI NUMAI detergenţi care nu vor coroda materialele de acoperire ale
furtunului de înaltă presiune / cablului electric.
3.2.11 Avertizare. ASIGURAŢI-VĂ că toate persoanele şi animalele se află la o distanţă minimă
de 15m.
3.2.12 Avertizare. Acest aparat este destinat utilizării cu detergentul furnizat sau recomandat
de producător. Utilizarea altor detergenţi sau substanţe chimice poate reduce în mod
negativ nivelul de siguranţă al aparatului.
3.2.13 Avertizare. Nu permiteţi ca detergentul să intre în contact cu pielea şi în special cu ochii!
În caz de contact cu ochii, clătiţi cu multă apă şi solicitaţi imediat asistenţă medicală!
3.2.14 Avertizare. Furtunurile de înaltă presiune, fitingurile şi racordurile sunt extrem de
importante pentru siguranţa aparatului. Utilizaţi numai furtunuri, fitinguri şi racorduri
recomandate de producător.
3.2.15 Avertizare. Pentru a asigura siguranţa aparatului, utilizaţi numai piese de schimb
originale ale producătorului, sau alte piese de schimb aprobate de acesta.
3.2.16 Avertizare. Introduceţi setul de curăţat conducte până la marcajul roşu înainte de a
porni aparatul.
3.2.17 Avertizare. Se va folosi numai combustibilul specificat în instrucţiunile de utilizare. În
cazul unor combustibili neadecvaţi există pericolul de explozie.
La aparatele cu motor pe benzină trebuie să aveţi grijă ca la alimentarea cu combustibil
să nu ajungă benzină pe suprafeţele fierbinţi.
3.2.18 Avertizare. Citiţi măsurile de siguranţă speciale pentru aparatele cu motor pe benzină
care se găsesc în instrucţiunile de utilizare.
3.2.19 Avertizare. În cazul folosirii aparatului în încăperi trebuie să se asigure o aerisire
corespunzătoare şi evacuarea gazelor de eşapament (pericol de intoxicare).
Nu este permisă obturarea orificiului de evacuare a gazelor.
Asiguraţi-vă că în apropierea fantelor de intrare a aerului să nu apară emisii de gaze de
eşapament.
3.2.20 Avertizare. În timpul transportării aparatului, motorul trebuie scos din funcţiune şi
aparatul trebuie fixat şi asigurat.
RO
208
RO - 5
ROMÂNĂ
4
INFORMAŢII GENERALE (FIG.1)/PAGINA 3
4.1 Utilizarea manualului
Manualul este parte integrantă a aparatului şi trebuie păstrat pentru
consultarea pe viitor. Vă rugăm să îl citiţi cu atenţie înainte de instalarea/utilizarea unităţii. Dacă aparatul este vândut, vânzătorul trebuie
să înmâneze acest manual noului proprietar împreună cu aparatul.
4.2Livrarea
Aparatul este livrat parţial asamblat într-o cutie de carton.
Pachetul livrat este ilustrat în fig.1.
4.2.1
Documentaţia livrată împreună cu aparatul
A1
A2
A3
A4
A5
Manualul de utilizare şi de întreţinere
Instrucţiuni de siguranţă
Declaraţia de conformitate
Reglementări privind garanţia
Manualul de utilizare şi de întreţinere a motorului
4.3 Eliminarea ambalajului
Materialele de ambalare nu poluează mediul, dar cu toate acestea
trebuie reciclate sau eliminate în conformitate cu legislaţia în vigoare din ţara de utilizare.
5
INFORMAŢII TEHNICE (FIG.1)/PAGINA 3
5.1 Utilizarea preconizată
Aparatul a fost proiectat pentru utilizarea individuală la curăţarea
vehiculelor, utilajelor, bărcilor, zidăriei etc., pentru îndepărtarea
murdăriei persistente cu ajutorul apei curate şi a detergenţilor
chimici biodegradabili.
Motoarele vehiculelor pot fi spălate numai dacă apa murdară este
eliminată în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Temperatura apei utilizate: vedeţi plăcuţa cu date de pe aparat.
- Presiunea apei utilizate: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Temperatura ambientă de funcţionare: peste 0°C.
Aparatul este conform cu standardele IEC 60335-1 şi IEC 60335-2-79.
5.2Operatorul
Simbolul prezentat în figura 1 identifică operatorul destinat aparatului (profesionist sau neprofesionist).
5.3 Componentele principale
B1 - Motor cu ardere internă
B2 - Reductor (acolo unde există)
B3 - Pompă
B4 - Pistol cu zăvor de siguranţă
B5 - Ţeavă
B6 - Furtun de înaltă presiune
B7 - Capace pentru ulei (acolo unde există)
B8 - Duze
B9 - Compartiment pentru detergent (la modelele cu această opţiune)
B10 - Coadă de furtun cu filtru
5.3.1
C1
C2
Accesorii (dacă sunt incluse în pachetul de livrare – vedeţi fig.1)
Unealtă de curăţare a duzei C3
Set duză rotativă
C4
Mâner
Şuruburi
5.4 Dispozitive de siguranţă
Avertizare - pericol!
Nu modificaţi şi nu reglaţi supapa de siguranţă.
- Supapa de siguranţă şi/sau supapa de limitare a presiunii.
Supapa de siguranţă este de asemenea o supapă de limitare a
presiunii. Atunci când dispozitivul de deblocare a pistolului este
eliberat, supapa se deschide şi apa recirculă prin orificiul de admisie al pompei sau este evacuată pe sol.
- Supapa termostatului (D1 unde este montată)
Dacă temperatura apei depăşeşte temperatura reglată de producător, supapa termostatului evacuează apa fierbinte şi absoarbe o
cantitate de apă rece egală cu cantitatea de apă evacuată, până la
restabilirea temperaturii corecte.
- Zăvorul de siguranţă (D): previne pulverizarea accidentală a apei.
6
INSTALAREA (FIG.2)/PAGINA 4
6.1Asamblarea
Avertizare - pericol!
Înainte de a efectua lucrări la aparat scoateţi fişa bujiei.
Secvenţa de asamblare este ilustrată în fig.2.
6.2 Montarea capacelor de eliberare a presiunii (la modelele cu
această opţiune)
Pentru a preveni scurgerile de ulei, aparatul este livrat cu orificiile
de admisie a uleiului sigilate cu capace roşii, care trebuie înlocuite
cu capacele de eliberare a presiunii furnizate.
6.3 Montarea duzei rotative
(La modelele cu această opţiune).
Setul duzei rotative asigură o putere de spălare mai mare.
Utilizarea duzei rotative poate cauza o reducere a presiunii cu 25%
comparativ cu presiunea obţinută cu duza reglabilă. Totuşi, setul
duzei rotative oferă o putere de spălare mai mare datorită rotirii
jetului de apă.
6.4Motorul
Avertizare - pericol!
Respectaţi indicaţiile din secţiunea „Măsuri de siguranţă”!
6.4.1Înainte de punerea în funcţiune, citiţi manualul de utilizare al producătorului motorului, acordând atenţie
specială măsurilor de siguranţă.
Controţi nivelul de ulei al motorului. Nu folosiţi aparatul
dacă nivelul de ulei a scăzut sub „MIN”. Dacă este nevoie,
adăugaţi ulei.
Umpleţi rezervorul de carburanţi cu benzină fără plumb.
Nu folosiţi un amestec pentru motoare în doi timpi.
6.5 Racordul pentru alimentarea cu apă
Avertizare - pericol!
Aparatul trebuie alimentat numai cu apă curată sau
filtrată. Debitul robinetului de alimentare cu apă trebuie să
fie egal cu debitul pompei.
Aşezaţi aparatul cât mai aproape posibil de sistemul de alimentare
cu apă.
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Puncte de racordare
l Orificiu de ieşire a apei (EVACUARE)
n Orificiu de intrare a apei cu filtru (ADMISIE)
Racordul la sursa de alimentare cu apă
Aparatul poate fi racordat direct la sursa de alimentare cu
apă potabilă numai dacă furtunul de alimentare este echipat cu o supapă de reţinere în conformitate cu reglementările în vigoare. Aveţi grijă ca furtunul să aibă cel puţin Ø
13 mm, să fie rigid şi cu o lungime de cel mult 25 m.
Aspirarea apei din recipiente deschise
1) Înşurubaţi furtunul de alimentare cu filtru la orificiul
de admisie a apei şi introduceţi-l în partea de jos a
recipientului.
2) Aerisiţi aerul din aparat:
a) Deşurubaţi ţeava.
b) Porniţi aparatul şi ţineţi pistolul deschis până când nu
mai există bule de aer în apa care iese afară.
3) Opriţi aparatul şi înşurubaţi ţeava la loc.
Notă: înălţimea maximă de aspirare este 0,5 m. Furtunul
de aspirare trebuie montat înainte de utilizare.
RO
209
-6
RO
ROMÂNĂ
7
7.1
REGLAJE (FIG.3)/PAGINA 5
8.7 Procedura de curăţare recomandată
Dizolvaţi murdăria prin aplicarea detergentului amestecat cu apă pe
suprafaţă cât încă este uscată.
În cazul suprafeţelor verticale, lucraţi de jos în sus. Lăsaţi detergentul
să acţioneze timp de 1-2 minute, dar nu lăsaţi suprafaţa să se usuce.
Începând din partea de jos, utilizaţi jetul cu înaltă presiune la o distanţă
minimă de 30 cm. Nu permiteţi curgerea apei pe suprafeţele nespălate.
În unele cazuri, este nevoie de frecarea cu peria pentru a îndepărta
murdăria.
Presiunea ridicată nu este întotdeauna cea mai bună soluţie pentru
rezultate bune la curăţare, deoarece poate deteriora unele suprafeţe.
Reglarea cea mai fină a jetului duzei reglabile sau duza rotativă nu trebuie utilizată pe componentele delicate sau vopsite, sau pe componentele sub presiune (de exemplu anvelope, supape pentru umflare etc.).
Eficienţa curăţării depinde atât de presiunea, cât şi de volumul de apă
utilizat, în aceeaşi măsură.
Reglarea duzei de pulverizare (la modelele cu această opţiune)
Debitul de apă este reglat cu ajutorul duzei (E).
7.2 Reglarea detergentului
Pentru a livra detergent la presiunea corectă, puneţi duza (E) (acolo
unde este montată) pe " " sau montaţi setul pentru detergent (C13)
(acolo unde este disponibil) aşa cum se prezintă.
Cantitatea de detergent livrată este reglată cu ajutorul regulatorului (F).
7.3 Reglarea presiunii de lucru (la modelele cu această opţiune)
Regulatorul (G) este utilizat pentru a regla presiunea de lucru.
Presiunea este prezentată pe manometru (acolo unde este montat).
8
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA APARATULUI (FIG.4)/PAGINA 5
8.1Comenzi
- Dispozitiv de pornire (H).
Porniţi motorul conform instrucţiunilor de utilizare ale producătorului
motorului.
- Maneta de comandă a jetului de apă (I).
9
Avertizare - pericol!
Avertizare - pericol!
Pe durata funcţionării, aparatul trebuie poziţionat aşa
cum se prezintă în fig. 4 pe o suprafaţă fermă, stabilă.
Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a
aparatului. Înainte de a efectua lucrări la aparat scoateţi
fişa bujiei.
Pericol de arsuri! Nu atingeţi amortizoarele, cilindrii sau
nervurile de răcire fierbinţi.
8.2Pornirea (vedeţi fig. 4)
1) Deschideţi complet robinetul de alimentare cu apă.
2) Eliberaţi zăvorul de siguranţă (D).
3) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului timp de câteva
secunde şi porniţi motorul conform instrucţiunilor de utilizare
ale producătorului motorului.
Avertizare - pericol!
Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă acesta primeşte apă în mod corect; utilizarea aparatului fără apă duce
la deteriorarea acestuia. Nu acoperiţi grilele de ventilaţie
atunci când aparatul este în uz.
Pentru a preveni deteriorarea aparatului, nu îl lăsaţi să funcţioneze uscat şi verificaţi dacă este bine alimentat cu apă.
9.1 Curăţarea duzei
1) Deconectaţi ţeava de la duză.
2) Îndepărtaţi toate depunerile de murdărie de la orificiul duzei cu
ajutorul uneltei (C1).
9.2 Curăţarea filtrului
Verificaţi filtrul de alimentare (L) şi filtrul pentru detergent (dacă
este montat) înainte de fiecare utilizare şi curăţaţi în conformitate
cu instrucţiunile dacă este necesar.
9.3 Deblocarea motorului (la modelele cu această opţiune)
8.3Oprirea
1) Împinfgeţi maneta de reglare de la motor în poziţia „STOP“ apoi
închideţi robinetul carburantului.
2) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului şi evacuaţi presiunea
reziduală din interiorul conductelor.
3) Cuplaţi zăvorul de siguranţă (D).
8.4Repornirea
1) Eliberaţi zăvorul de siguranţă (D).
2) Apăsaţi dispozitivul de deblocare a pistolului şi evacuaţi aerul
rezidual din interiorul conductelor.
3) Porniţi motorul conform instrucţiunilor de utilizare ale producătorului
motorului.
RO
8.5Depozitarea
1) Închideţi robinetul de alimentare cu apă.
2) Evacuaţi presiunea reziduală din pistol până când toată apa iese
afară din aparat.
3) Împinfgeţi maneta de reglare de la motor în poziţia „STOP“ apoi
închideţi robinetul carburantului.
4) Scoateţi fişa bujiei.
5) Goliţi şi spălaţi compartimentul pentru detergent la terminarea
sesiunii de lucru. Pentru a spăla rezervorul, utilizaţi apă curată în
loc de detergent.
6) Cuplaţi zăvorul de siguranţă al pistolului (D).
ÎNTREŢINEREA (FIG.5)/PAGINA 6
Toate operaţiile de întreţinere care nu sunt prezentate în acest
capitol trebuie efectuate la un centru autorizat de vânzări şi service.
9.4
În caz de întreruperi lungi, depunerile de calcar pot cauza griparea
motorului. Pentru a debloca motorul, învârtiţi arborele de antrenare
cu o unealtă (M).
Adăugarea de ulei (la modelele cu această opţiune)
Adăugaţi ulei prin orificiul de admisie pentru a restabili nivelul
corect.
Pentru caracteristicile uleiului, consultaţi tabelul „Date tehnice”.
Uleiul trebuie schimbat la fiecare 500 de ore de utilizare.
9.5 Depozitarea la sfârşitul sezonului
Înainte de depozitarea pe durata iernii, lăsaţi aparatul să funcţioneze
o perioadă de timp cu antigel necoroziv şi netoxic.
Puneţi aparatul într-un loc uscat, protejat de îngheţ.
10 DEPOZITAREA ŞI TRANSPORTUL (FIG. 5)/PAGINA 6
Depozitaţi accesoriile aşa cum se prezintă în fig. 5.
Transportaţi utilajul aşa cum se prezintă în fig. 5.
8.6 Reumplerea şi utilizarea detergentului
Detergentul trebuie livrat prin utilizarea accesoriilor şi a procedurilor descrise la punctul 7.3.
Utilizarea unui furtun cu înaltă presiune mai lung decât cel original
furnizat împreună cu aparatul, sau utilizarea unui furtun prelungitor
suplimentar poate reduce sau poate opri complet aspirarea de
detergent.
Umpleţi rezervorul (B6) cu detergent înalt biodegradabil.
210
RO - 7
ROMÂNĂ
11 DEPANAREA
Problemă
Cauze posibile
Duză uzată
Filtru de apă murdar
Alimentare insuficientă cu apă
Se absoarbe aer în sistem
Pompa nu ajunge la presiunea
de lucru
Presiunea pompei scade pe durata
utilizării bruşte
Scurgeri de apă
Aparatul face zgomot
Scurgeri de ulei
Nu se absoarbe detergent
Aer în pompă
Rezolvare
Înlocuiţi duza
Curăţaţi filtrul (L) (fig.5)
Deschideţi complet robinetul de alimentare cu apă
Verificaţi etanşeitatea fitingurilor de furtun
Opriţi aparatul şi apăsaţi şi eliberaţi dispozitivul de deblocare
a pistolului până când apa iese afară cu un debit constant.
Porniţi aparatul din nou.
Setaţi duza (E) pe reglarea (+) (fig.3)
Aşteptaţi restabilirea temperaturii corecte a apei
Duza reglabilă nu este poziţionată în mod corect
Supapa termostatică a declanșat
Apa este absorbită de la un recipient deschis aflat la o Reduceţi înălţimea de aspirare.
înălţime mai mare de 0,5 m.
Apa este absorbită de la un recipient extern
Racordaţi aparatul la sursa de alimentare cu apă
Apa de alimentare este prea caldă
Reduceţi temperatura
Duza este înfundată
Curăţaţi duza (fig.5)
Filtru de alimentare (L) murdar
Curăţaţi filtrul (L) (fig.5)
Înlocuiţi
garniturile de etanşare la cel mai apropiat centru de
Garnituri de etanşare uzate
service autorizat
Supapa de siguranţă a declanșat și evacuează
Contactaţi un centru de service autorizat
Apă prea caldă
Reduceţi temperatura (vedeţi datele tehnice)
Garnituri de etanşare uzate
Contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat
Duza reglabilă este pe setarea de înaltă presiune
Setaţi duza (E) pe reglarea " " (fig.3)
Detergentul este prea dens
Diluaţi cu apă
Este utilizată o prelungire a furtunului cu înaltă presiune
Montaţi furtunul original
Spălaţi cu apă curată şi eliminaţi toate restricţiile. Dacă probleDepuneri sau restricţionări în circuitul de detergent
ma persistă, contactaţi un centru de service autorizat
apei din interiorul duzei a depăşit valoarea
Apa scapă de la supapa termostatului Temperatura
maximă nominală menţionată pe plăcuţa de identificare
Cu aparatul în funcţiune, nu opriţi jetul de apă mai mult de 5
minute la un moment dat
RO
MODEL
NUMĂR DE SERIE
RO
211
-8
ROMÂNĂ
12 CUM SE EVITĂ DETERIORAREA SUPRAFEŢELOR
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ATENŢIE
Utilizarea aparatului pentru spălarea anvelopelor poate duce la deteriorarea acestora si poate fi periculos.
Nu îndreptaţi niciodată jetul de înaltă presiune direct spre anvelope.
Utilizaţi întotdeauna aparatul la reglajul cel mai redus al presiunii atunci când curăţaţi în jurul roţilor şi anvelopelor.
Nu utilizaţi niciodată ţeava turbo pentru spălarea niciunei părţi a vehiculului.
Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea: „8.7 Procedura de curăţare recomandată”.
Declaraţie de conformitate CE
Noi, Annovi Reverberi S.p.A, declarăm faptul că următorul utilaj (următoarele utilaje) AR Blue Clean:
Denumirea utilajului
Model nr.
Puterea nominală
Aparat de spălat cu înaltă presiune
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
este conform (sunt conforme) cu următoarele Directive europene:
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE şi 2000/14/CE (Decretul legislativ italian 262/2002)
şi este fabricat (sunt fabricate) în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Numele şi adresa persoanei desemnate a emite dosarul tehnic: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italia
Procedura de evaluare a conformităţii cerută de Directiva 2000/14/CE a fost efectuată în conformitate cu Anexa V
Model nr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Nivelul măsurat al puterii acustice:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Nivelul garantat al puterii acustice:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Data: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Director General
Garanţie
RO
Valabilitatea garanţiei este în conformitate cu legislaţia relevantă din ţara în care este vândut produsul (cu excepţia cazului în care se specifică altceva de către
producător).
Garanţia acoperă defecte de material, construcţie şi conformitate pe durata perioadei de garanţie, perioadă în care producătorul va înlocui subansamblele
defecte şi va repara produsul în cazul în care nu este excesiv de uzat, sau îl va înlocui.
Garanţia nu acoperă componentele supuse la uzură normală (supapă, piston, garnitură de apă, garnitură de ulei, arcuri, garnituri inelare, accesorii de genul
furtun, pistol, perii, roţi etc.);
Garanţia nu acoperă defecte cauzate de:
- utilizarea necorespunzătoare, greşită, neglijenţă,
- închirierea sau utilizarea profesională, dacă produsul a fost vândut pentru uz casnic,
- nerespectarea instrucţiunilor de întreţinere prezentate în acest manual,
- reparaţii efectuate de personal sau centre neautorizate,
- utilizarea de piese sau accesorii neoriginale,
- deteriorarea cauzată de transport, murdărie sau corpuri străine, accidente,
- probleme legate de depozitare.
Pentru a beneficia de garanţie, trebuie făcută dovada achiziţionării.
Pentru asistenţă, Pagina: 285.
Pentru lucrări de service la motorul HONDA, contactaţi un centru de service Honda: www.engines.
honda.com
212
RO - 9
ROMÂNĂ
Date tehnice
Unitate
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Debit
Debit maxim
Presiunea
Presiunea maximă
Puterea
Max. temperatura admisie
Presiunea maximă la admisie
Forţa de respingere a pistolului la presiunea maximă
Tip de ulei pentru pompă
Tipul de motor
Date tehnice
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Putere nominală la 3600 1/min
Turaţia
Rezervor de carburant
Carburant
Nivelul de presiune acustică LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Nivelul de putere acustică LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibraţia aparatului (K = 1 m/s2):
Greutatea
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 cilindru, 4 timpi
3,6/4,8
3600±100
3,1
Benzină fără plumb
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 cilindru, 4 timpi
6,3/8,4
3600±100
5,3
Benzină fără plumb
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilindru, 4 timpi
8,7/11,7
1750±100
6,1
Benzină fără plumb
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilindru, 4 timpi
8,7/11,7
3600±100
6,1
Benzină fără plumb
89,4
105
6,26
48
Sub rezerva modificărilor tehnice
RO
RO
213
- 10
РУССКИЙ
1 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Приобретенная вами машина - это высокотехнологичное изделие, выпущенное одним из
самых опытных европейских производителей моечных машин высокого давления. Для
достижения наилучших результатов мы составили данное руководство, которое следует
внимательно прочитать и соблюдать при каждом использовании машины. Во время
подключения, эксплуатации и обслуживания машины выполняйте все возможные меры
предосторожности для собственной безопасности, а также для безопасности людей,
находящихся в непосредственной близости. Внимательно прочитайте и соблюдайте
требования безопасности, так как их несоблюдение может поставить под угрозу здоровье
и безопасность людей или же нанести материальный ущерб.
2 ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
2.1 Соблюдайте требования табличек и знаков, которые имеются на моечной машине и в
данном руководстве.
На моечной машине и в руководстве приводятся лишь только знаки, уместные для
приобретенной вами машины. Убедитесь, что имеющиеся на моечной машине знаки и
таблички находятся всегда в сохранности и разборчивы. В противном случае замените,
устанавливая их в исходное положение.
Внимание - Опасность
Внимательно прочитайте эти инструкции до начала использования.
Значок Е2 (если этот значок имеется на рис. 1): обозначает, что моечная машина
предназначается для профессионального использования, то есть, для лиц,
обладающих опытом, техническими, нормативными и законодательными знаниями,
способных выполнять необходимые действия для эксплуатации и обслуживания
моечной машины. Данная машина не предназначена для эксплуатации людьми
(включая детей) с недостаточными физическими, сенсорными и умственными
способностями, а также не имеющими достаточного опыта и знаний.
RU
Значок Е3 (если этот значок имеется на рис. 1): обозначает, что эта моечная
машина предназначается для непрофессионального (бытового) использования.
Люди с недостаточными физическими, сенсорными и умственными способностями,
а также не имеющие достаточного опыта и знаний, могут использовать моечную
машину только находясь под надзором или только после прохождения инструктажа
по безопасной эксплуатации моечной машины и осознания опасности, связанной
с использованием.
214
RU - 1
РУССКИЙ
Движущиеся органы. Не прикасаться.
Опасность ожога! Предупреждение о горячих узлах.
Опасность отравления! Не вдыхать выхлопные газы.
0 Выключатель в выключенном положении
I Выключатель во включенном положении
Гарантированный уровень звуковой мощности
Запрет, сообщает пользователю, что государственные нормы могут запретить
подключение моечной машины к питьевой водопроводной сети.
Сигнал опасности, сообщает пользователю о недопустимости направления струи
воды на людей, животных, электрооборудование и на саму моечную машину.
Это изделие имеет класс изоляции II. Это означает, что оно имеет усиленную изоляцию
или же двойную изоляцию (только в том случае, если на машине имеется значок).
Это изделие имеет класс изоляции I. Это означает, что оно имеет проводник
заземления (только в том случае, если на машине имеется значок).
Это изделие соответствует европейским директивам, применимым в этой области.
Значок Е1: обозначает обязательство не утилизировать моечную машину
как городские отходы. Ее можно сдать дистрибьютору в момент покупки новой
моечной машины. Электрические и электронные части, из которых состоит
моечная машина, не должны использоваться в непредназначенных целях ввиду
наличия вредных для здоровья веществ.
Надевайте шумозащитные наушники.
Надевайте защитную маску.
Надевайте защитные средства для органов дыхания.
Надевайте защитные перчатки.
RU
215
-2
RU
РУССКИЙ
Надевайте спецобувь.
Надевайте спецодежду.
3 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ/ОСТАТОЧНАЯ ОПАСНОСТЬ
3.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ЗАПРЕТЫ
3.1.1 Внимание. Не позволяйте детям пользоваться моечной машиной, следите за
ними, чтобы они не стали играть с ней.
3.1.2 Внимание. Струи под давлением могут быть опасными в случае неправильного
пользования ими.
3.1.3 Внимание. НЕ используйте моечную машину с воспламеняющимися,
токсичными жидкостями или же если их характеристики несовместимы с
исправной работой машины. Запрещается использовать моечную машину в
потенциально пожароопасной или взрывоопасной атмосфере.
3.1.4 Внимание. ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. НЕ распыляйте воспламеняющиеся
жидкости.
3.1.5 Внимание. НЕ направляйте струю воды на людей или на саму моечную
машину.
3.1.6 Внимание. НЕ направляйте струю воды на моечную машину, электрические
части или же на другое электрическое оборудование.
3.1.7 Внимание. НЕ используйте моечную машину в радиусе, в котором находятся
люди без спецодежды.
3.1.8 Внимание. НЕ направляйте струю на себя или на других людей для очистки
одежды или обуви.
3.1.9 Внимание. НЕ используйте моечную машину на открытом воздухе, если идет
дождь.
3.1.10 Внимание. Моечная машина НЕ может использоваться детьми, людьми с
ограниченными способностями, а также теми, кто не прочитал и не усвоил
данные инструкции.
3.1.11 Внимание. НЕ блокируйте рычаг пистолета в рабочем положении.
3.1.12 Внимание. Проверяйте, чтобы машина имела паспортную табличку с
характеристиками. В случае ее отсутствия обращайтесь к дилеру. Моечные
машины без паспортной таблички НЕ должны эксплуатироваться, поскольку
они становятся неидентифицируемыми и потенциально опасными.
RU
216
RU - 3
РУССКИЙ
3.1.13 Внимание. НЕ нарушайте и не изменяйте настройку регулировочного
клапана и предохранительных устройств.
3.1.14 Внимание. НЕ изменяйте исходный диаметр струи форсунки.
3.1.15 Внимание. Не допускайте движение транспортных средств по шлангу
высокого давления.
3.1.16 Внимание. НЕ тяните за шланг высокого давления для перемещения моечной
машины.
3.1.17 Внимание. Струя высокого давления, направленная на шины, клапаны шин
или другие компоненты под давлением, вызывает потенциальную опасность.
Избегайте использование вращающейся форсунки и поддерживайте
расстояние до форсунки не менее 30 см во время чистки.
3.1.18 Внимание. Запрещается использовать нефирменные принадлежности, не
имеющие специального предназначения для данной модели. Запрещается
вносить изменения в конструкцию машины. Внесение изменений отменяет
действие декларации соответствия и освобождает изготовителя от
гражданской и уголовной ответственности.
3.1.19 Внимание. Не наклоняйтесь к выхлопному отверстию и не прикасайтесь к
нему. (опасность ожога).
3.1.20 Внимание. Не прикасаться к горячим глушителям, цилиндрам или
охлаждающим ребрам. (опасность ожога).
3.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.2.1 Внимание. Все токопроводящие части ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ от струй
воды.
3.2.2
Внимание. Высокое давление может вызвать отскок частей. Используйте
одежду и средства защиты (СИЗ), которые обеспечат безопасность
оператора.
3.2.3 Внимание. Опасность травмы вследствие неожиданно заработавшего
устройства. Перед началом работ с устройством снять наконечник провода
к свече зажигания.
3.2.4 Внимание. По причине отдачи надежно ДЕРЖИТЕ пистолет, когда вы
нажимаете на рычаг.
RU
217
-4
RU
РУССКИЙ
3.2.5 Внимание. СОБЛЮДАЙТЕ указания местного водоканала. В соответствии
со стандартом IEC 60335-2-79 моечная машина может быть подключена
непосредственно к городской водопроводной сети питьевой воды
лишь только в том случае, если на трубе питания установлено запорное
противовозвратное устройство со сливом типа ВА, соответствующее
стандарту EN 12729. Запорное противовозвратное устройство может быть
заказано у производителя.
3.2.6 Внимание. Вода, попавшая в противовозвратные устройства, считается
непитьевой.
3.2.7 Внимание. Обслуживание и/или ремонт электрических компонентов
ДОЛЖЕН производиться силами квалифицированного персонала.
3.2.8 Внимание. Перед отключением шланга от моечной машины СБРАСЫВАЙТЕ
давление.
3.2.9 Внимание. Перед каждым использованием, а также периодически
ПРОВЕРЯЙТЕ затяжку болтов и исправное состояние компонентов машины,
проверяйте отсутствие сломанных или изношенных частей.
3.2.10 Внимание. ИСПОЛЬЗУЙТЕ только те моющие средства, которые совместимы
с облицовочными материалами шланга высокого давления/электрического
кабеля.
3.2.11 Внимание. ДЕРЖИТЕ людей или животных на расстоянии минимум 15 м.
3.2.12 Внимание. Данная машина была разработана для эксплуатации с
поставляемыми или рекомендованными производителем моющими
средствами. Использование иных моющих средств или химических
продуктов может отрицательно сказаться на безопасности машины.
3.2.13 Внимание. Не допускайте попадания моющего средства на кожу, в
особенности в глаза! В случае попадания в глаза промойте их чистой водой
и немедленно обратитесь за медицинской помощью!
3.2.14 Внимание. Шланги высокого давления, соединения и муфты - это важные
компоненты для безопасности машины. Используйте лишь только
шланги высокого давления, соединения и муфты, рекомендованные
производителем.
3.2.15 Внимание. В целях безопасности машины используйте лишь только
фирменные запасные части производителя или же одобренные им.
RU
218
RU - 5
РУССКИЙ
3.2.16 Внимание. Вставьте аксессуар для чистки труб до красной отметки перед
тем, как включить моечную машину.
3.2.17 Внимание. Разрешается использовать только топливо, указанное в
руководстве по эксплуатации. При использовании неподходящих видов
топлива существует опасность взрыва.
При использовании устройств с бензиновыми двигателями во время
заправки необходимо обращать внимание на то, чтобы топливо не попало
на горячую поверхность.
3.2.18 Внимание. Пожалуйста, соблюдайте особые указания по технике
безопасности в руководстве по эксплуатации для приборов с бензиновым
двигателем.
3.2.19 Внимание. При использовании прибора в помещении необходимо
обеспечить достаточную вентиляцию и отвод отработанных газов (опасность
отравления).
Нельзя закрывать выхлопное отверстие.
Убедитесь, что вблизи впускного воздушного отверстия нет выхлопных
газов.
3.2.20 Внимание. При транспортировке прибора мотор необходимо остановить и
надежно закрепить прибор.
RU
RU
219
-6
РУССКИЙ
4
- Термостатический клапан (D1 там, где предусматривается)
Если температура воды превышает предусмотренную изготовителем температуру, термостатический клапан сбрасывает
горячую воду и забирает количество холодной воды, которое
равно количеству сброшенной воды вплоть до восстановления
правильной температуры.
- Предохранитель (D): предотвращает случайную подачу воды.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (РИС. 1)/СТРАНИЦА 3
4.1 Пользование руководством
Данное руководство является неотъемлемой частью машины.
Сохраните его для пользования им в будущем. Внимательно
прочитайте его перед установкой или эксплуатацией. В случае
перехода собственности на машину старый владелец обязан
передать руководство новому владельцу.
4.2Поставка
Машина поставляется в картонной коробке в частично разобранном состоянии.
Состав поставки изображен на рис.1.
4.2.1
A1 Руководство по эксплуатации и обслуживанию
A2Инструкции по безопасности
A3 Декларация соответствия
A4 Гарантийные положения
A5Руководство по эксплуатации и обслуживанию
двигателя
Материалы, из которых выполнена упаковка, не загрязняют
окружающую среду, тем не менее, они должны перерабатываться или утилизироваться в соответствии с действующими в
стране назначения правилами.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (РИС. 1)/СТРАНИЦА 3
5.1 Предусмотренная эксплуатация
Данная машина предназначена для бытовой мойки автомашин,
машин, плавсредств, каменной кладки и т.д., для удаления стойких загрязнений с помощью чистой воды и биоразлагающихся
химических моющих средств.
Мойка двигателей транспортных средств разрешается лишь
только в том случае, если грязная вода собирается для переработки согласно действующим нормам.
- Температура воды на входе: см. паспортную табличку на
машине.
- Давление воды на входе: мин. 0,1 МПа, макс. 1 МПа.
- Рабочая температура окружающей среды: выше 0°C.
Машина соответствует стандартам IEC 60335-1 и IEC 60335-2-79.
УСТАНОВКА (РИС. 2)/СТРАНИЦА 4
Внимание, опасность!
Сопроводительная документация
4.3 Утилизация упаковки
5
6
6.1Монтаж
6.2
Перед началом работ с устройством снять наконечник провода к свече зажигания.
Последовательность монтажа приводится на рис. 2.
Установка воздушных пробок (если предусматриваются)
Для предотвращения утечек масла машина поставляется с
заливными горловинами масла, закрытыми пробками красного
цвета, которые должны быть заменены воздушными пробками,
входящими в поставку.
6.3 Монтаж вращающейся форсунки
(Для моделей, которые оборудуются ею).
Комплект вращающейся форсунки обеспечивает большую мощность мойки.
Использование вращающейся форсунки может совпасть с падением давления, равным 25% по сравнению с давлением, полученным при использовании регулируемой форсунки. Тем не менее,
ее использование позволяет получать более высокую мощность
мойки благодаря эффекту вращения, придаваемому струе воды.
6.4Двигатель
Внимание, опасность!
Соблюдать раздел „Указания по безопасности“!
6.4.1Перед эксплуатацией прочитать руководство
производителя мотора по использованию и особенно принимать во внимание указания по безопасности.
Проверить уровень масла мотора. Не эксплуатировать
аппарат, если уровень масла опустился ниже отметки
„MIN“. При необходимости долить масло.
Топливный бак заправить неэтилированным бензином.
Не использовать двухтактную смесь.
5.2Оператор
Для определения типа оператора, который может использовать
моечную машину (профессиональный или непрофессиональный) см. значок, изображенный на рис. 1.
5.3 Основные узлы
B1 - Двигатель внутреннего сгорания
B2 - Редуктор (если предусматривается)
B3 - Насос
B4 - Пистолет с предохранителем
B5 - Струйная трубка
B6 - Шланг высокого давления
B7 - Пробки бачка для масла (если предусматривается)
B8 - Форсунки
B9 - Бачок моющего средства (если предусматривается)
B10 - Штуцер с фильтром
RU
6.5 Подключение воды
Внимание, опасность!
Используйте лишь только фильтрованную или
чистую воду. Водопроводный кран должен обеспечивать объем подачи, равный производительности насоса.
Разместите моечную машину как можно ближе к точке подключения водопроводной сети.
6.5.1
6.5.2
5.3.1Аксессуары (если предусматриваются поставкой - см. рис. 1)
C1
C2
Инструмент для чистки
форсунки
Вращающаяся форсунка
C3
C4
Ручка
Крепеж
5.4 Средства защиты
Внимание, опасность!
Не нарушайте и не изменяйте настройку предохранительного клапана.
- Предохранительный и/или ограничительный клапан давления. Предохранительный клапан является также ограничительным клапаном давления. Когда закрывается пистолет, клапан открывается и вода возвращается через линию всасывания
насоса или же сливается на пол.
220
6.5.3
Соединительные штуцеры
l Выход воды (OUTLET)
n Вход воды с фильтром (INLET)
Подключение к городской водопроводной сети
Моечная машина может быть подключена непосредственно к городской водопроводной сети питьевой
воды лишь только в том случае, если в трубе питания
установлено запорное противовозвратное устройство
со сливом, соответствующее действующим нормам.
Убедитесь, что диаметр шланга не менее 13 мм, что
шланг усилен, а его длина не превышает 25 м.
Всасывание воды из открытых емкостей
1) Привинтите всасывающий шланг с фильтром к входному штуцеру (INLET) и опустите его до дна емкости.
2) Выпустите воздух из машины:
а) О
твинтите струйную трубку.
b) Включите машину и откройте пистолет до тех пор,
пока не будет выходить вода без пузырей воздуха.
3) Выключите машину и привинтите струйную трубку.
Примечание: максимальная разница уровня всасывания составляет 0,5 м. Рекомендуется заполнить всасывающий шланг перед использованием.
RU - 7
РУССКИЙ
7
РЕГУЛИРОВКА (РИС. 3)/СТРАНИЦА 5
8.7 Рекомендации по правильной мойке
Растворите грязь, нанося на сухую поверхность моющее средство. На вертикальных поверхностях действуйте снизу вверх.
Оставьте на 1-2 минуты, не высушивая поверхность. Работайте
струей высокого давления с расстояния более 30 см, начиная
снизу. Не допускайте, чтобы вода промывки стекала на невымытые поверхности.
В некоторых случаях для удаления грязи необходимо механическое действие моечных щеток.
Высокое давление не всегда является наилучшим решением
для качественной мойки, так как может повредить некоторые
поверхности. Не рекомендуется использовать игольчатую струю
регулируемой форсунки и вращающуюся форсунку на легко
повреждаемых и окрашенных поверхностях, а также на компонентах под давлением (напр., шинах, клапанах накачивания...).
Хорошее моющее действие зависит в равной степени от давления и объема воды.
7.1 Регулировка форсунки (если предусматривается)
Вращайте форсунку (Е) для регулировки струи воды.
7.2 Регулировка подачи моющего средства
7.3
8
Для подачи моющего средства под правильным давлением
переключите форсунку (Е) (если предусматривается) в положение " " или же установите аксессуар для моющего средства
(С13) (если предусматривается), как показано на рисунке.
Воспользуйтесь регулятором (F) для дозировки количества
подаваемого моющего средства (если предусматривается).
Регулировка рабочего давления (если предусматривается)
Воспользуйтесь регулятором (G) для изменения рабочего давления. Давление указывается на манометре (при наличии).
СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РИС. 4)/СТРАНИЦА 5
8.1 Органы управления
- Выключатель (H).
Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации
производителя мотора.
- Рычаг управления подачей воды (I).
9
Внимание, опасность!
Внимание, опасность!
Моечная машина должна работать, находясь на
прочной и устойчивой поверхности, в положении, показанном на рис. 4.
Опасность травмы вследствие неожиданно заработавшего устройства. Перед началом работ с устройством снять наконечник провода к свече зажигания.
Опасность ожога! Не прикасаться к горячим глушителям, цилиндрам или охлаждающим ребрам.
8.2Запуск (см. рис. 4)
1) Полностью откройте водопроводный кран.
2) Снимите пистолет с предохранителя (D).
3) Откройте пистолет на несколько секунд и запустите двигатель
в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя двигателя.
Внимание, опасность!
Перед включением моечной машины убедитесь,
что она правильно питается водой. Работа всухую
повреждает машину. Во время работы не закрывайте
вентиляционные решетки.
Для предотвращения повреждений машины не допускайте ее работы всухую и проверяйте, чтобы машина
всегда правильно питалась водой.
9.1 Чистка форсунки
1) Снимите струйную трубку с пистолета.
2) Удалите загрязнение из отверстия форсунки инструментом (C1).
9.2 Чистка фильтра
Проверьте всасывающий фильтр (L) и фильтр моющего средства
(если предусматривается) до каждого использования и в случае
необходимости выполните чистку, как указывается.
9.3 Разблокировка двигателя (если предусматривается)
В случае продолжительных остановок известковые отложения
могут вызвать блокировку двигателя. Для разблокировки двигателя проверните вал двигателя инструментом (M).
9.4 Долив масла (если предусматривается)
8.3Остановка
1) Перевести рычаг регулятора двигателя в положение „STOP" и
удерживать его до остановки двигателя, затем закрутить кран
подачи топлива.
2) О
ткройте пистолет и сбросьте давление в шлангах.
3) Поставьте пистолет на предохранитель (D).
8.4 Повторный запуск
1) Снимите пистолет с предохранителя (D).
2) Откройте пистолет и выпустите воздух, имеющийся в шлангах.
3) Запустить мотор в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя мотора.
8.5 Прекращение использования
ОБСЛУЖИВАНИЕ (РИС. 5)/СТРАНИЦА 6
Все операции обслуживания, не описанные в данной главе,
должны выполняться в официальном сервисном центре.
Долейте масло через заливное отверстие вплоть до восстановления правильного уровня.
Характеристики масла см. в таблице "Технические данные”.
Рекомендуется заменять масло через каждые 500 часов работы.
9.5Хранение
Перед помещением на зимнее хранение включите моечную
машину, используя неедкий и нетоксичный антифриз.
Поместите машину в сухое и защищенное от мороза место.
10 ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА (РИС. 5)/СТРАНИЦА 6
Храните аксессуары так, как предусматривается на рис. 5.
Перевозите машину так, как предусматривается на рис. 5.
1) Закройте водопроводный кран.
2) Сбросьте остаточное давление при помощи пистолета, чтобы
вся вода вышла из машины.
3) Перевести рычаг регулятора двигателя в положение „STOP" и
удерживать его до остановки двигателя, затем закрутить кран
подачи топлива.
4) Снимите наконечник провода со свечей зажигания.
5) После работы опорожняйте и промывайте бак моющего средства. Для промывки бака используйте чистую воду вместо
моющего средства.
6) Поставьте пистолет на предохранитель (D).
8.6 Заправка и пользование моющим средством
Моющее средство должно подаваться при помощи аксессуаров, способами, предусмотренными в пункте 7.3.
Использование более длинного шланга высокого давления, чем
входящий в комплект с моечной машиной, или же использование дополнительного удлинителя шланга может уменьшить или
полностью прекратить всасывание моющего средства из бачка
(если предусматривается).
Наполните бачок (В6) моющим средством с высокой биоразлагаемостью.
RU
221
-8
RU
РУССКИЙ
11 ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ
Неисправности
Насос не достигает
предусмотренного давления
Насос обнаруживает скачки
давления
Утечка воды
Шум
Утечка масла
Не всасывается моющее средство
Возможные причины
Изношена форсунка
Водяной фильтр засорен
Недостаточное давление воды
Попадание воздуха
Воздух в насосе
Форсунка неправильно отрегулирована
Срабатывание термостатического клапана
Высота всасывания из открытой емкости превышает
0,5 м
Всасывание воды из внешнего резервуара
Температура воды на входе слишком высокая
Форсунка засорена
Всасывающий фильтр (L) грязный
Уплотнения изношены
Срабатывание предохранительного клапана со
свободным сбросом
Слишком высокая температура воды
Уплотнения изношены
Положение регулируемой форсунки на высоком
давлении
Слишком густое моющее средство
Использование удлинителей шланга высокого давления
Контур моющего средства засорен или пережат
Вытекание воды из
термостатического клапана
Способы устранения
Замените форсунку
Очистите фильтр (L) (рис. 5)
Полностью откройте кран
Проверить соединения
Выключите машину и включите пистолет до выхода
сплошной струи. Включите моечную машину.
Переведите форсунку (Е) в положение (+) (рис. 3)
Дождитесь восстановления правильной температуры воды
Уменьшите высоту всасывания
Подключите машину к водопроводной сети
Понизьте температуру
Очистите форсунку (рис. 5)
Очистите фильтр (L) (рис. 5)
Замените уплотнения в официальном сервисном центре
Обратитесь в официальный сервисный центр
Понизьте температуру (см. технические данные)
Обратитесь в официальный сервисный центр
Переведите форсунку (Е) в положение "
" (рис. 3)
Разбавьте водой
Восстановите исходный шланг
Промойте чистой водой и устраните пережатые участки
Если проблема не устранилась, обратитесь в официальный
сервисный центр.
Температура воды в головке превысила макс. значение, Не отключайте струю воды при работающей машине более
указанное на табличке данных .
чем на 5 минут.
RU
МОДЕЛЬ
222
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР
RU - 9
РУССКИЙ
12 КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОВЕРХНОСТИ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ВНИМАНИЕ
Использование моечной машины для мойки шин может нанести ущерб шинам и стать опасным.
Не направляйте струю высокого давления непосредственно на шину.
Используйте моечную машину с более низким давлением, когда мойка выполняется рядом с колесами и шинами.
Никогда не используйте "Струйную трубку турбо" для мойки каких-либо частей транспортного средства.
Более подробную информацию читайте в разделе: "8.7 Рекомендации по правильной мойке".
Декларация соответствия EC
Мы, компания Annovi Reverberi S.p.A., г. Модена, Италия, заявляем, что ниженазванная(ые) машина(ы) AR Blue Clean:
Наименование машины
Моечная машина высокого давления
№ модели
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Потребляемая мощность
3,6 кВт
6,3 кВт
8,7 кВт
8,7 кВт
соответствует(ют) следующим европейским директивам:
2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC (Законодательный Декрет Правительства Италии № 262/2002).
и производится(ятся) с соблюдением следующих норм или стандартизированных документов:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
ФИО и адрес лица, уполномоченного на выдачу технического досье: Стефано Ревербери / Управляющий директор AR
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Италия
Процедура оценки соответствия, требуемая директивой 2000/14/EC, была выполнена с соблюдением Приложения V
№ модели
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Измеренный уровень звуковой мощности : 103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
Гарантированный уровень звуковой мощности:105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Дата : 19.07.2016
МОДЕНА (ИТАЛИЯ)
Стефано Ревербери
Управляющий директор
ГАРАНТИЯ
Действие гарантии регулируется нормами, действующими в стране, в которой продается изделие (при отсутствии других указаний производителя).
Если изделие обнаруживает дефекты качества материалов, изготовления или же несоответствие в течение гарантийного периода, то изготовитель
гарантирует заменудефектных деталей, выполняет ремонт изделий, если они имеют умеренный износ, или же их замену.
Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу (клапан, поршень, уплотнение для воды, уплотнение для масла,
пружины, уплотнительные кольца, аксессуары, такие как шланг, пистолет, щетки, колеса и т.д.);
Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные или ставшие результатом:
- неправильной эксплуатации, недопустимого использования, небрежности,
- профессионального использования или аренды, если изделие было продано для непрофессионального использования,
- несоблюдения правил обслуживания, предусмотренных в этом руководстве,
- ремонта, выполненного неуполномоченным персоналом или центрами,
- использования нефирменных запасных частей или аксессуаров,
- ущерба, вызванного перевозкой, посторонними предметами или веществами, авариями,
- проблем со складированием или хранением.
Для активации гарантии необходимо предъявить документ, подтверждающий факт покупки.
Для получения обслуживания, Страница: 285.
За техпомощью по двигателю HONDA обращайтесь в сервисный центр Honda: www.engines.honda.com
RU
223
- 10
RU
РУССКИЙ
Технические данные
Технические данные
Единица
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Производительность
Максимальная производительность
Давление
Максимальное давление
Мощность
Максимальное температура питания
Максимальное давление питания
Сила отталкивания пистолета при максимальном давлении
Тип масла насоса
Модель двигателя
л/мин
л/мин
МПа
МПа
кВт
°C
МПа
Н
кг
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Номинальная мощность при 3600 об/мин
Рабочее число оборотов
Топливный бак
Топливо
кВт/л.с.
1/мин
л
-
Уровень звукового давления LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 дБ(A))
Уровень звуковой мощности LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 дБ(A))
Вибрация прибора (K = 1 м/с2):
Вес
дБ (A)
дБ (A)
м/с2
кг
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1-цилиндровый,
4-х тактовый
3,6/4,8
3600±100
3,1
Неэтилированный
бензин
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1-цилиндровый,
4-х тактовый
6,3/8,4
3600±100
5,3
Неэтилированный
бензин
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-цилиндровый,
4-х тактовый
8,7/11,7
1750±100
6,1
Неэтилированный
бензин
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-цилиндровый,
4-х тактовый
8,7/11,7
3600±100
6,1
Неэтилированный
бензин
89,4
105
6,26
48
С сохранением права на внесение технических изменений!
RU
224
RU - 11
SLOVENSKY
1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1.1 Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je technologicky vyspelý produkt skonštruovaný
jedným z popredných európskych výrobcov vysokotlakových čističov. Ak chcete, aby
zariadenie dosiahlo čo možno najlepší výkon, pozorne si prečítajte tento návod a
postupujte podľa pokynov zakaždým, keď ho používate. Počas pripájania, používania
a servisu spotrebiča urobte všetky možné opatrenia na ochranu svojej vlastnej
bezpečnosti a bezpečnosti ľudí v bezprostrednej blízkosti. Pozorne si prečítajte
bezpečnostné predpisy a dodržiavajte ich pri každej činnosti. V opačnom prípade
môžete ohroziť zdravie a bezpečnosť a spôsobiť škody spojené s vysokými nákladmi.
2 BEZPEČNOSTNÉ ZNAČKY
2.1 Dodržujte pokyny uvedené pomocou bezpečnostných značiek a symbolov na zariadení
a v tomto návode.
Na zariadení a v návode sú uvedené len symboly týkajúce sa zakúpeného modelu.
Skontrolujte, či sú symboly a značky umiestnené na zariadení vždy prítomné a čitateľné;
v opačnom prípade namontujte náhradné diely do pôvodnej polohy.
Upozornenie – Varovanie – Nebezpečenstvo
Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod.
Symbol E2 (ak sa symbol vyskytuje v návode) – signalizuje, že zariadenie je určené
na profesionálne použitie, t.j. pre skúsené osoby, oboznámené s príslušnými technickými,
regulačnými a právnymi faktormi a schopné vykonávať činnosti spojené s používaním
a údržbou zariadenia. Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi, osobami so
zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných
skúseností a znalostí.
Symbol E3 (ak sa symbol vyskytuje v návode) – signalizuje, že zariadenie je určené
pre neprofesionálne (domáce) použitie. Toto zariadené môže byť použité osobami so
zhoršenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez
potrebných skúseností a znalostí len vtedy, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o
bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli rizikám.
Pohyblivé časti. Nedotýkajte sa.
SK
225
-1
SK
SLOVENSKY
Nebezpečenstvo popálenia! Varovanie pred horúcimi konštrukčnými skupinami.
Nebezpečenstvo otrávenia! Nevdychovať odvádzané plyny.
0 Poloha vypínača „vypnuté“
I Poloha vypínača „zapnuté“
Zaručená hladina akustického výkonu
Značka zákazu informuje používateľa o tom, že miestne predpisy môžu zakazovať
pripojenie výrobku do systému zásobovania pitnou vodou.
Značka nebezpečenstva varuje používateľa, aby nemieril prúdom vody na
osoby, zvieratá, elektrické zariadenia alebo samotný výrobok.
Tento produkt je zaradený do triedy izolácie II. To znamená, že má zosilnenú alebo
dvojitú izoláciu (iba ak je symbol uvedený na zariadení).
Tento produkt je zaradený do triedy izolácie I. To znamená, že je vybavený
ochranným uzemňovacím vodičom (iba ak je symbol uvedený na zariadení).
Tento produkt je v súlade s príslušnými európskymi smernicami.
Symbol E1 – znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako komunálny
odpad; môže byť odovzdané predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Elektrické a
elektronické diely zariadenia sa nesmú opätovne používať na nesprávne účely, pretože
obsahujú látky, ktoré sú zdraviu nebezpečné.
Používajte chrániče sluchu.
SK
Používajte ochrannú masku.
Používajte ochranu dýchacích ciest.
Používajte ochranné rukavice.
226
SK - 2
SLOVENSKY
Používajte bezpečnostnú obuv.
Používajte ochranný odev.
3 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ/ZVYŠKOVÉ RIZIKÁ
3.1 BEZPEČNOSTNÉ ZÁKAZY
3.1.1 Upozornenie. NEDOVOĽTE deťom používať zariadenie; dohliadnite na to, aby sa
deti so zariadením nehrali.
3.1.2 Upozornenie. Vysokotlakové trysky môžu byť pri nesprávnom použití nebezpečné.
3.1.3 Upozornenie. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie s horľavými alebo toxickými kvapalinami
alebo s akýmikoľvek produktmi, ktoré nie sú kompatibilné s jeho správnou
prevádzkou. Použitie zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom horľavej alebo
výbušnej atmosféry je zakázané.
3.1.4 Upozornenie. NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. NEPOUŽÍVAJTE na rozstrekovanie
horľavých kvapalín.
3.1.5 Upozornenie. NEMIERTE prúdom vody na ľudí alebo zvieratá.
3.1.6 Upozornenie. NEMIERTE prúdom vody na samotné zariadenie, na elektrické
súčasti alebo iné elektrické zariadenia.
3.1.7 Upozornenie. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, keď sú v jeho prevádzkovom dosahu
ľudia bez ochranného odevu.
3.1.8 Upozornenie. NEMIERTE prúdom vody na seba ani na iných, aby ste očistili odev
alebo obuv.
3.1.9 Upozornenie. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie vonku, keď prší.
3.1.10 Upozornenie. NEDOVOĽTE používať zariadenie deťom, nespôsobilým osobám
alebo osobám, ktoré si neprečítali návod na použitie a neporozumeli mu.
3.1.11 Upozornenie. NEBLOKUJTE spúšť v prevádzkovej polohe.
3.1.12 Upozornenie. Skontrolujte, či je typový štítok pripevnený k zariadeniu; ak nie,
informujte predajcu. Zariadenia bez štítkov sa NESMÚ používať, pretože sú
neidentifikovateľné a potenciálne nebezpečné.
3.1.13 Upozornenie. NEMEŇTE ani neupravujte nastavenie bezpečnostného ventilu
alebo bezpečnostných zariadení.
3.1.14 Upozornenie. NEUPRAVUJTE pôvodný priemer hlavy trysky.
3.1.15 Upozornenie. Nedovoľte, aby po vysokotlakej hadici jazdili vozidlá.
3.1.16 Upozornenie. NEPREMIESTŇUJTE zariadenie ťahaním za vysokotlakovú hadicu.
SK
227
-3
SK
SLOVENSKY
3.1.17 Upozornenie. Keď sa vysokotlakový prúd namieri na pneumatiky, ventily pneumatík
alebo iné natlakované súčasti, je potenciálne nebezpečný. Nepoužívajte súpravu
rotačnej trysky a počas čistenia vždy držte hubicu vo vzdialenosti najmenej 30 cm.
3.1.18 Upozornenie. Používanie neoriginálneho príslušenstva a iných náhradných dielov,
ktoré nie sú špecificky určené pre príslušný model, je zakázané. Všetky úpravy
zariadenia sú zakázané; akékoľvek zmeny spôsobia neplatnosť Vyhlásenia o
zhode a podľa občianskeho a trestného práva zbavia výrobcu akejkoľvek
zodpovednosti.
3.1.19 Upozornenie. Nenahýbať sa nad otvor na odvod spalín alebo sa ho nedotýkať.
(Nebezpečenstvo popálenia).
3.1.20 Upozornenie. Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich
rebier. (Nebezpečenstvo popálenia).
3.2 BEZPEČNOSTNÉ PRÍKAZY
3.2.1 Upozornenie. Všetky elektrické vodiče MUSIA BYŤ CHRÁNENÉ proti prúdu vody.
3.2.2
Upozornenie. Vysoký tlak môže spôsobiť odskakovanie dielov: používajte kompletný
ochranný odev (OOP) a prostriedky potrebné na zaistenie bezpečnosti obsluhy.
3.2.3 Upozornenie. Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným spustením prístroja. Pred
prácami na prístroji vytiahnite zástrčku zapaľovania zo zásuvky.
3.2.4 Upozornenie. Pred stlačením spúšte pištoľ pevne UCHOPTE, aby ste udržali
spätný náraz.
3.2.5 Upozornenie. DODRŽUJTE predpisy miestnych úradov o dodávaní vody.
Podľa normy IEC 60335-2-79 môže byť zariadenie pripojené k prívodu pitnej
vody len vtedy, keď je prívodná hadica vybavená spätnou klapkou s vypúšťaním
podľa normy EN 12729 typu BA. Spätnú klapku možno objednať u výrobcu.
3.2.6 Upozornenie. Voda, ktorá prešla cez spätnú klapku, sa nepovažuje za pitnú.
3.2.7 Upozornenie. Údržba a/alebo oprava elektrických súčastí musí byť vykonávaná
kvalifikovaným pracovníkom.
3.2.8 Upozornenie. Pred odpojením hadice od zariadenia VYPUSTITE zvyškový tlak.
3.2.9 Upozornenie. Pred každým použitím a v pravidelných intervaloch SKONTROLUJTE,
či sú skrutky pevne utiahnuté a či nie sú žiadne diely zlomené alebo opotrebované.
3.2.10 Upozornenie. POUŽÍVAJTE LEN také čistiace prostriedky, ktoré nebudú spôsobovať
koróziu povrchových materiálov na vysokotlakovej hadici/elektrickom kábli.
SK
228
SK - 4
SLOVENSKY
3.2.11 Upozornenie. ZABEZPEČTE, aby sa všetky osoby alebo zvieratá zdržiavali vo
vzdialenosti minimálne 15 metrov.
3.2.12 Upozornenie. Toto zariadenie je určené na použitie s čistiacim prostriedkom
dodávaným alebo odporúčaným výrobcom. Použitie iných čistiacich prostriedkov
alebo chemikálií môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.
3.2.13 Upozornenie. Nedovoľte, aby sa čistiaci prostriedok dostal do styku s pokožkou
a najmä do očí! Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite vodou
a vyhľadajte lekársku pomoc!
3.2.14 Upozornenie. Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky sú dôležité pre bezpečnosť
zariadenia. Používajte len hadice, armatúry a spojky odporúčané výrobcom.
3.2.15 Upozornenie. V záujme zaistenia bezpečnosti spotrebiča používajte len originálne
diely od výrobcu alebo iné diely schválené výrobcom.
3.2.16 Upozornenie. Pred zapnutím zariadenia zasuňte prúdovú rúrku až po červenú
značku.
3.2.17 Upozornenie. Smie sa používať iba palivo uvedené v návode na obsluhu.
Pri nevhodných palivách hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
U prístrojov s benzínovým motorom je pri tankovaní nutné dbať na to, aby sa
benzín nedostal na horúci povrch.
3.2.18 Upozornenie. Dodržiavajte prosím špeciálne bezpečnostné pokyny uvedené v
návode na prevádzku pre prístroje s benzínovým motorom.
3.2.19 Upozornenie. Pri prevádzke prístroja v uzavretých miestnostiach je nutné zaistiť
dostatočné vetranie a odvod odpadových plynov (nebezpečie otravy).
Otvor na odvod spalín nesmie byť uzavretý.
Musíte sa ubezpečiť, že v blízkosti prívodu vzduchu nevznikajú žiadne odpadové
emisie.
3.2.20 Upozornenie. Počas prepravy prístroja je nutné motor zablokovať a prístroj
bezpečne upevniť.
SK
SK
229
-5
SLOVENSKY
4
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE (OBR. 1)/STRANA 3
4.1 Používanie návodu
Návod je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia a mal by sa uschovať
pre neskoršie použitie. Návod si pred inštaláciou/použitím zariadenia pozorne prečítajte. Ak sa zariadenie predáva, predávajúci musí
odovzdať tento návod novému majiteľovi spoločne so zariadením.
4.2Dodanie
Zariadenie sa dodáva čiastočne zmontované v kartónovej škatuli.
Dodané balenie je znázornené na obr. 1.
4.2.1
Dokumentácia dodávaná so zariadením
A1 Návod na použitie a údržbu
A2 Bezpečnostné pokyny
A3Vyhlásenie o zhode
A4 Záručné podmienky
A5 Návod na použitie a údržbu motora
4.3 Likvidácia obalov
Obalové materiály nie sú látky znečisťujúce životné prostredie, ale
musia byť recyklované alebo zlikvidované v súlade s príslušnými
právnymi predpismi v krajine použitia.
5
TECHNICKÉ INFORMÁCIE (OBR. 1)/STRANA 3
5.1 Predpokladané použitie
Toto zariadenie je určené pre individuálne použitie na čistenie
vozidiel, strojov, lodí, konštrukcií, atď., na odstránenie odolných
nečistôt čistou vodou a biologicky odbúrateľných chemických
čistiacich prostriedkov.
Motory vozidiel možno umývať len v prípade, že bude znečistená
voda zlikvidovaná podľa platných predpisov.
- Vstupná teplota vody: pozrite si typový štítok na zariadení.
- Vstupný tlak vody: min. 0,1 MPa – max. 1 MPa.
- Prevádzková teplota prostredia: nad 0 °C.
Zariadenie je v súlade s normami IEC 60335-1 a IEC 60335-2-79.
5.2Obsluha
Symbol znázornený na obr. 1 predstavuje, kto môže zariadenie obsluhovať (či už ide o profesionálnu alebo neprofesionálnu obsluhu).
5.3 Hlavné komponenty
B1 - Motor s vnútorným spaľovaním
B2 - Redukčná prevodovka (v modeloch s touto funkciou)
B3 - Čerpadlo
B4 - Pištoľ s bezpečnostnou poistkou
B5 - Nástavec
B6 - Vysokotlaková hadica
B7 - Uzávery oleja (v modeloch s touto funkciou)
B8 - Trysky
B9 - Nádrž na čistiaci prostriedok (v modeloch s touto funkciou)
B10 - Koniec hadice s filtrom
5.3.1
SK
C1
C2
Príslušenstvo (ak je súčasťou dodaného balenia – pozrite si obr. 1)
Nástroj na čistenie trysky
Súprava rotačnej trysky
C3
C4
Rukoväť
Skrutky
5.4 Bezpečnostné zariadenia
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Nemeňte ani neupravujte nastavenia poistného ventilu.
- Poistný ventil a/alebo ventil obmedzujúci tlak.
Poistný ventil je zároveň aj ventil obmedzujúci tlak. Keď sa uvoľní
spúšť pištole, ventil sa otvorí a voda cirkuluje cez prívod čerpadla
alebo sa vypúšťa na zem.
- Termostatický ventil (D1, ak je nainštalovaný)
Ak teplota vody prekročí teplotu nastavenú výrobcom, termostatický ventil vypúšťa horúcu vodu a napúšťa množstvo studenej
vody rovnajúce sa množstvu vypustenej vody, kým nedosiahne
správnu teplotu.
-Bezpečnostná poistka (D): zabraňuje náhodnému vystreknutiu
vody.
230
6
INŠTALÁCIA (OBR. 2)/STRANA 4
6.1Montáž
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Pred prácami na prístroji vytiahnite zástrčku zapaľovania zo zásuvky.
Postup montáže je znázornený na obr. 2.
6.2 Montáž uzáveru na uvoľnenie tlaku (v modeloch s touto funkciou)
Aby nedošlo k úniku oleja, zariadenie je dodávané s otvormi na olej
uzavretými pomocou červených uzáverov, ktoré musia byť nahradené dodanými uzávermi na uvoľnenie tlaku.
6.3 Montáž rotačnej trysky
(V modeloch s touto funkciou).
Súprava rotačnej trysky má vyšší čistiaci výkon.
Použitie rotačnej trysky môže spôsobiť zníženie tlaku o 25 % v
porovnaní s tlakom dosahovaným s nastaviteľnou tryskou. Rotačná
tryska má však vyšší čistiaci výkon v dôsledku rotácie prúdu vody.
6.4Motor
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Dodržte pokyny uvedené v odseku "Bezpečnostné pokyny"!
6.4.1Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na
obsluhu výrobcu motora a najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
Kontrolujte hladinu oleja motora. Neuvádzajte zariadenie
do prevádzky, akonáhle stav oleja poklesol pod "MIN". V
prípade potreby olej doplňte.
Palivovú nádrž naplňte bezolovnatým benzínom.
Nepoužívajte žiadnu zmes pre dvojtaktné motory.
6.5 Pripojenie prívodu vody
Upozornenie – nebezpečenstvo!
Do zariadenia môže byť privádzaná len čistá alebo
filtrovaná voda. Prietok vody vo vodovodnom kohútiku by
mal byť rovnaký ako prietok čerpadla.
Umiestnite zariadenie tak blízko k vodovodnej sieti, ako je možné.
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Prípojné body
l Vývod vody (OUTLET)
n Prívod vody s filtrom (INLET)
Pripojenie k hlavnému prívodu vody
Zariadenie môže byť pripojené priamo k prívodu pitnej
vody len vtedy, keď je prívodná hadica vybavená spätnou
klapkou podľa aktuálne platných predpisov. Uistite sa, či
má hadica priemer najmenej 13 mm, či je zosilnená a či
nie je dlhšia ako 25 m.
Nasávanie vody z otvorených nádob
1) Naskrutkujte prívodnú hadicu s filtrom k prívodu vody a
vložte ju na dno nádoby.
2) Odvzdušnite zariadenie:
a) Odskrutkujte nástavec.
b) Spustite zariadenie a držte pištoľ otvorenú, až kým vo
vytekajúcej vode nebudú žiadne vzduchové bubliny.
3) Vypnite zariadenie a naskrutkujte nástavec naspäť.
Poznámka: Maximálna výška nasávania je 0,5 m. Sacia
hadica musí byť pred použitím naplnená.
SK - 6
SLOVENSKY
7
NASTAVENIA (OBR. 3)/STRANA 5
8.6 Doplňovanie a použitie čistiaceho prostriedku
Čistiaci prostriedok musí byť privádzaný pomocou príslušenstva a postupmi opísanými v bode 7.3.
Použitie dlhšej vysokotlakovej hadice dodanej so zariadením alebo
predlžovacej hadice môže obmedziť alebo úplne zastaviť nasávanie
čistiaceho prostriedku.
Naplňte nádrž (B6) biologicky rozložiteľným čistiacim prostriedkom.
7.1 Nastavenie trysky (v modeloch s touto funkciou)
Prietok vody sa nastavuje reguláciou trysky (E).
7.2 Nastavenie čistiaceho prostriedku
Ak chcete, aby bol čistiaci prostriedok privádzaný pod správnym
tlakom, nastavte trysku (E) (ak je inštalovaná) na „ “, alebo nainštalujte súpravu na čistiaci prostriedok (C13) (ak je k dispozícii) tak, ako
je to znázornené.
Nastavte nastaviteľnú trysku (E) na „ “ tak, aby bol čistiaci prostriedok privádzaný pod správnym tlakom (v modeloch s touto
funkciou).
Množstvo privádzaného čistiaceho prostriedku sa nastavuje pomocou
regulátora (F).
8.7 Odporúčaný postup čistenia
Na suchý povrch naneste vodu zmiešanú s čistiacim prostriedkom,
aby sa nečistoty rozpustili.
Pri čistení zvislých plôch postupujte zdola nahor. Nechajte čistiaci
prostriedok pôsobiť 1–2 minúty, ale nenechajte povrch oschnúť.
Začnite zdola s použitím vysokotlakového prúdu v minimálnej
vzdialenosti 30 cm. Nenechávajte oplachovú vodu tiecť po neumytých povrchoch.
V niektorých prípadoch je na odstránenie nečistôt potrebné použiť
kefu.
Vysoký tlak nie je vždy optimálnym riešením, keďže môže poškodiť
niektoré povrchy. Najjemnejší nastaviteľný prúd trysky a rotačná
tryska by sa nemali používať na jemné alebo lakované povrchy ani
na natlakované komponenty (napr. pneumatiky, ventily pneumatík
atď.).
Účinné čistenie závisí v rovnakej miere od tlaku a objemu použitej
vody.
7.3 Nastavenie pracovného tlaku (v modeloch s touto funkciou)
Na nastavenie pracovného tlaku slúži regulátor (G). Tlak sa ukazuje
na tlakomeri (ak je nainštalovaný).
8
INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ ZARIADENIA (OBR. 4)/STRANA 5
8.1Ovládanie
- Štartovacie zariadenie (H).
Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.
- Páka na reguláciu prúdu vody (I).
Upozornenie – nebezpečenstvo!
9
Počas prevádzky musí byť zariadenie umiestnené na
pevnom a stabilnom povrchu tak, ako je to znázornené na
obr. 4.
8.2 Spustenie zariadenia (pozrite si obr. 4)
Upozornenie – nebezpečenstvo!
1) Úplne otvorte vodovodný kohútik.
2) Uvoľnite bezpečnostnú poistku (D).
3) Stlačte spúšť pištole na niekoľko sekúnd a naštartujte motor
podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.
Upozornenie – nebezpečenstvo!
ÚDRŽBA (OBR. 5)/STRANA 6
Všetky činnosti súvisiace s údržbou, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
kapitole, musí vykonať autorizované predajné a servisné centrum.
Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným spustením
prístroja. Pred prácami na prístroji vytiahnite zástrčku
zapaľovania zo zásuvky.
Nebezpečenstvo popálenia! Nedotýkajte sa horúceho tlmiča výfuku, valca alebo chladiacich rebier.
Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte,
či je do neho správne privádzaná voda. Zariadenie sa používaním bez vody poškodí. Nezakrývajte vetracie mriežky, keď
je zariadenie v prevádzke.
Ak chcete zabrániť poškodeniu zariadenia, nenechajte ho
bežať nasucho a skontrolujte, či je do neho riadne privádzaná voda.
9.1 Čistenie trysky
1) Regulačnú páčku na motore stláčajte v polohe "STOP", kým sa
nezastaví motor a neotočí palivový kohút.
2) Stlačte spúšť pištole a vypustite zvyškový tlak vo vnútri potrubia.
3) Zasuňte bezpečnostnú poistku (D).
9.3 Odblokovanie motora (pre modely s touto funkciou)
1) Odpojte nástavec od trysky.
2) Odstráňte usadené nečistoty z otvoru trysky pomocou nástroja
(C1).
9.2 Čistenie filtra
Pred každým použitím skontrolujte a prípadne podľa potreby
vyčistite vstupný filter (L ) a filter na čistiaci prostriedok (ak je nainštalovaný) v súlade s návodom.
8.3Zastavenie
8.4 Opätovné spustenie
1) Uvoľnite bezpečnostnú poistku (D).
2) Stlačte spúšť pištole a vypustite zvyškový vzduch vo vnútri
potrubia.
3) Naštartujte motor podľa návodu na obsluhu výrobcu motora.
8.5Skladovanie
1) Vypnite vodovodný kohútik prívodu vody.
2) Vypustite zvyškový tlak z pištole, kým zo zariadenia nevytečie
všetka voda.
3) Regulačnú páčku na motore stláčajte v polohe "STOP", kým sa
nezastaví motor a neotočí palivový kohút.
4) Vytiahnite zástrčku zapaľovania zo zásuvky.
5) Po skončení práce so zariadením vypustite a vypláchnite nádrž s
čistiacim prostriedkom. Pri vyplachovaní nádrže použite namiesto
čistiaceho prostriedku čistú vodu.
6) Zasuňte bezpečnostnú poistku (D) pištole.
9.4
V prípade dlhšej odstávky sa môže stať, že vápenaté usadeniny
spôsobia zaseknutie motora. Ak chcete odblokovať motor, otočte
hnací hriadeľ nástrojom (M).
Doplňovanie oleja (pre modely s touto funkciou)
Prilejte požadované množstvo oleja do prívodného otvoru.
Charakteristiky oleja nájdete v tabuľke „Technické údaje“.
Olej sa musí vymieňať každých 500 hodín prevádzky.
9.5 Skladovanie po sezóne
Zariadenie pred zimným uskladnením spustite s nekorozívnym a
netoxickým nemrznúcim prostriedkom, ktorým zariadenie prepláchnete.
Umiestnite zariadenie na suché miesto chránené pred mrazom.
10 SKLADOVANIE A DOPRAVA (OBR. 5)/STRANA 6
Skladujte príslušenstvo tak, ako je to znázornené na obr. 5.
Zariadenie prepravujte tak, ako je to znázornené na obr. 5.
SK
231
-7
SK
SLOVENSKY
11 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možné príčiny
Opotrebovaná tryska
Znečistený vodný filter
Nedostatočný prívod vody
Nasatie vzduchu do systému
Čerpadlo nedosiahne prevádzkový tlak
Tlak čerpadla počas prevádzky
náhle klesne
Únik vody
Zariadenie je hlučné
Únik oleja
Čistiaci prostriedok nie je nasávaný
Z termostatického ventilu uniká
voda
Vzduch v čerpadle
Nastaviteľná tryska nie je nastavená do správnej polohy
Termostatický ventil sa vypol
Voda je nasávaná z otvorenej nádoby z výšky viac ako
0,5 m.
Voda je nasávaná z externej nádrže
Vstupná voda je príliš horúca
Tryska je upchatá
Vstupný filter (L) je znečistený
Riešenie
Vymeňte trysku
Vyčistite filter (L) (obr. 5)
Úplne otvorte vodovodný kohútik
Skontrolujte tesnosť hadíc
Vypnite zariadenie a stláčajte a uvoľňujte spúšť pištole, až
kým voda nebude vytekať ustáleným prúdom. Zariadenie
opäť zapnite.
Nastavte trysku (E) na nastavenie (+) (obr. 3)
Počkajte na obnovenie správnej teploty vody
Znížte výšku nasávania.
Pripojte zariadenie k prívodu vody
Znížte teplotu
Vyčistite trysku (obr. 5)
Vyčistite filter (L) (obr. 5)
Nechajte vymeniť tesnenia v najbližšom autorizovanom
Opotrebované tesnenie
servise
Poistný ventil sa vypol a prepúšťa
Obráťte sa na autorizovaný servis
Voda je príliš horúca
Znížte teplotu (pozrite si technické údaje)
Opotrebované tesnenie
Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis
Nastaviteľná tryska je nastavená na vysoký tlak
Nastavte trysku (E) na nastavenie „ “ (obr. 3)
Čistiaci prostriedok je príliš hustý
Zriedenie vodou
Používa sa predlžovacia vysokotlaková hadica
Nasaďte originálnu hadicu
Usadeniny alebo upchatie v okruhu čistiaceho prostried- Vypláchnite čistou vodou a odstráňte akékoľvek prekážky. Ak
ku
problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis
Teplota vody vo vnútri trysky prekročila maximálne
menovité hodnoty uvedené na továrenskom štítku
Keď je zariadenie v prevádzke, nezastavujte prúd vody na
dlhšie než 5 minút naraz
SK
MODEL
232
SÉRIOVÉ ČÍSLO
SK - 8
SLOVENSKY
12 AKO SA VYHNÚŤ POŠKODENIU POVRCHOV
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
UPOZORNENIE
Pri použití zariadenia na umývanie pneumatík môže dôjsť k poškodeniu pneumatiky a takéto použitie môže byť nebezpečné.
Nikdy nesmerujte vysokotlakový prúd priamo na pneumatiku.
Pri čistení v blízkosti kolies a pneumatík vždy používajte zariadenie s nastavením najnižšieho tlaku.
„Turbo nadstavec“ nikdy nepoužívajte na čistenie častí vozidla.
Ďalšie informácie nájdete v oddiele: „8.7 Odporúčaný postup čistenia“.
Vyhlásenie ES o zhode
My, spoločnosť Annovi Reverberi S.p.A., vyhlasujeme, že nasledujúci stroj/nasledujúce stroje AR Blue Clean:
Označenie stroja
Vysokotlakový čistič
Č. modelu.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Menovitý výkon
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
je/sú v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:
2006/42/ES, 2014/35/EÚ, 2011/65/EÚ, 2012/19/EÚ, 2014/30/EÚ a 2000/14/ES (Talianske zákonné nariadenie 262/2002)
a je vyrobený/sú vyrobené v súlade s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Meno a adresa osoby zodpovednej na vydávanie technickej dokumentácie. Stefano Reverberi/generálny riaditeľ AR
Via ML King, 3 – 41122 Modena, Taliansko
Postup posudzovania zhody podľa požiadaviek smernice 2000/14/ES bol vykonaný v súlade s prílohou V
Č. modelu.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Nameraná hladina akustického výkonu: 103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu: 105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Dátum: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Generálny riaditeľ
Záruka
Platnosť záruky je v súlade s príslušnými právnymi predpismi v krajine, kde sa výrobok predáva, (ak výrobca neuvádza inak).
Záruka sa vzťahuje na materiály, konštrukciu a chyby zhody v priebehu záručnej doby, počas ktorej výrobca vymení chybné diely a opraví výrobok, ak nie je
príliš opotrebovaný, alebo ho vymení.
Záruka sa nevzťahuje na komponenty, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu (ventil, piest, vodné tesnenie, olejové tesnenie, pružiny, O-krúžky, príslušenstvo,
ako sú hadice, pištoľ, kefy, kolesá, atď.);
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nasledujúcimi alebo vyplývajúce z nasledujúcich:
- nesprávne použitie, zneužitie, nedbanlivosť,
- prenájom alebo profesionálne použitie, ak bol výrobok predaný na domáce použitie,
- nedodržanie pokynov pre údržbu uvedených v tomto návode,
- oprava neoprávneným pracovníkom alebo neautorizovaným servisným strediskom,
- použitie neoriginálnych dielov alebo príslušenstva,
- škody spôsobené dopravou, nečistotami alebo cudzími telesami, nehodami,
- problémy so skladovaním alebo uchovávaním.
Na uplatnenie záruky musí byť predložený doklad o nákupe.
Pre pomoc, Strana: 285.
V primeru potrebe po servisnih storitvah motorja HONDA se obrnite na servisni center www.
engines.honda.com
SK
233
-9
SK
SLOVENSKY
Technické údaje
Jednotka
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Prietok
Maximálny prietok
Tlak
Maximálny tlak
Výkon
Maximálny vstupný teplota
Maximálny vstupný tlak
Odpudivá sila pištole pri maximálnom tlaku
Druh čerpadlového oleja
Typ motora
Technické údaje
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Menovitý výkon pri 3600 ot/min
Prevádzkové otáčky
Palivová nádrž
Palivo
Hladina akustického tlaku LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Hladina akustického výkonu LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibrácie zariadenia (K = 1 m/s2):
Hmotnosť
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
6,3
8,7
8,7
60
60
60
60
1
1
1
1
28,90
39,70
51,50
51,50
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
1 valcový, 4 taktný 1 valcový, 4 taktný 1 valcový, 4 taktný 1 valcový, 4 taktný
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
Benzín, bezolovnatý Benzín, bezolovnatý Benzín, bezolovnatý Benzín, bezolovnatý
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
Technické zmeny vyhradené!
SK
234
SK - 10
SLOVENŠČINA
1 VARNOSTNA NAVODILA
1.1 Naprava, ki ste jo kupili, je tehnološko napreden izdelek, ki ga je zasnoval eden
od vodilnih evropskih proizvajalcev visokotlačnih čistilnikov. Da bi vaša enota kar
najbolje delovala, natančno preberite to knjižico in vedno upoštevajte navodila.
Med povezovanjem, uporabo in servisiranjem naprave poskrbite za vse varnostne
ukrepe, da poskrbite za svojo varnost in varnost ljudi v svoji neposredni okolici.
Pazljivo preberite varnostne predpise in jih vedno upoštevajte. V nasprotnem primeru
lahko pride do tveganja za zdravje in varnost ter do velike materialne škode.
2 VARNOSTNI ZNAKI
2.1 Upoštevajte navodila varnostnih znakov in simbolov, nameščenih na napravo in
navedenih v tem priročniku.
Naprava in priročnik vsebujeta samo simbole, ki se nanašajo na kupljeni model.
Preverite, da so simboli in znaki, pritrjeni na napravo, vedno prisotni in čitljivi.
V nasprotnem primeru na prvotne položaje namestite nadomestne znake.
Opozorilo - pozor - nevarnost
Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila.
Simbol E2 (če se pojavi v priročniku) - označuje, da je naprava namenjena
profesionalni uporabi, tj. osebam, ki imajo izkušnje s povezanimi tehničnimi,
regulatornimi in zakonskimi dejavniki in ki so sposobni izvajati postopke za uporabo in
vzdrževanje te naprave. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani otrok, oseb z
zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem.
Simbol E3 (če se pojavi v priročniku) - označuje, da je naprava namenjena
neprofesionalni (domači) uporabi. To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj in
znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila za uporabo naprave na varen način
in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
Premični deli. Prepovedano dotikanje.
SL
235
-1
SL
SLOVENŠČINA
Nevarnost opeklin! Opozorilo na vroče sklope.
Nevarnost zastrupitve! Ne vdihavajte odpadnih plinov.
0 Položaj za izklop
I Položaj za vklop
Zagotovljena raven moči zvoka
Znak za prepoved. Uporabnika obvešča, da lokalni predpisi lahko prepovedujejo
priklop tega izdelka na vodovod s pitno vodo.
Opozorilni znak, ki opozarja uporabnika, da ne usmerja vodnega curka proti
ljudem, živalim, električni opremi ali samemu izdelku.
Ta izdelek je uvrščen v razred izolacije II. To pomeni, da ima ojačano ali dvojno
izolacijo (samo če se simbol pojavi na napravi).
Ta izdelek je uvrščen v razred izolacije I. To pomeni, da ima zaščitni ozemljitveni
vodnik (samo če se simbol pojavi na napravi).
Izdelek je v skladu z zahtevami ustreznih evropskih direktiv.
Simbol E1 - označuje, da naprave ne smete odstraniti z gospodinjskimi odpadki.
Lahko jo predate prodajalcu ob nakupu nove naprave. Električnih in elektronskih delov
naprave ne smete znova uporabljati v napačne namene, saj vsebujejo snovi, ki so
nevarne za zdravje.
Nosite ščitnike sluha.
Nosite zaščitno masko.
SL
Nosite zaščito dihal.
Nosite zaščitne rokavice.
236
SL - 2
SLOVENŠČINA
Nosite zaščitno obutev.
Nosite zaščitna oblačila.
3 VARNOSTNA PRAVILA/PREOSTALA TVEGANJA
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
VARNOSTNE PREPOVEDI
Opozorilo. Otroci NE smejo uporabljati naprave. Nadzorujte jih, da se z njo ne bi igrali.
Opozorilo. Visokotlačni curki so lahko pri napačni uporabi nevarni.
Opozorilo. NE uporabljajte naprave z vnetljivimi ali strupenimi snovmi ali izdelki,
ki niso združljivi z njenim pravilnim delovanjem. Uporaba naprave v potencialno
vnetljivi ali eksplozivni atmosferi je prepovedana.
3.1.4 Opozorilo. NEVARNOST EKSPLOZIJE. NE uporabljajte naprave za pršenje vnetljivih
tekočin.
3.1.5 Opozorilo. Vodnega curka NE usmerjajte proti ljudem ali živalim.
3.1.6 Opozorilo. Vodnega curka NE usmerjajte proti enoti sami, električnim delom ali
drugi električni opremi.
3.1.7 Opozorilo. Naprave NE uporabljajte, kadar so v njenem delovnem območju
druge osebe, razen kadar nosijo zaščitna oblačila.
3.1.8 Opozorilo. Vodnega curka nikoli NE usmerjajte proti sebi ali drugim, da bi si
očistili oblačila ali obutev.
3.1.9 Opozorilo. NE uporabljajte naprave na prostem, če dežuje.
3.1.10 Opozorilo. NE pustite, da bi napravo uporabljali otroci, neusposobljene osebe ali
tisti, ki niso prebrali ali razumeli navodil za uporabo naprave.
3.1.11 Opozorilo. NE zatikajte sprožilca v položaj za delovanje.
3.1.12 Opozorilo. Preverite, da je na napravo nameščena tipska ploščica. Če ni,
obvestite prodajalca. Naprav brez ploščic NE smete uporabljati, saj jih ni mogoče
identificirati in so morda nevarne.
3.1.13 Opozorilo. NE modificirajte ali prilagajajte nastavitev varnostnega ventila ali
varnostnih naprav.
3.1.14 Opozorilo. NE spreminjajte prvotnega premera šobe pršilne glave.
3.1.15 Opozorilo. Vozila ne smejo zapeljati čez visokotlačno cev.
3.1.16 Opozorilo. NE premikajte naprave tako, da vlečete za visokotlačno cev.
SL
237
-3
SL
SLOVENŠČINA
3.1.17 Opozorilo. Ko visokotlačni curek usmerite proti pnevmatikam, ventilom
pnevmatik ali drugim komponentam pod tlakom, je potencialno nevaren.
Ne uporabljajte kompleta vrtljive šobe, curek pa naj bo med čiščenjem vedno
vsaj 30 cm stran od takih delov.
3.1.18 Opozorilo. Uporaba neoriginalne dodatne opreme ali drugih nadomestnih
delov, ki niso posebej namenjeni za ta model, ni dovoljena. Vse spremembe
naprave so prepovedane in izničijo izjavo o skladnosti, proizvajalca pa odvežejo
odgovornosti po civilnem in kazenskem pravu.
3.1.19 Opozorilo. Ne sklanjajte se nad odprtino odpadnih plinov in ne dotikajte se je.
(Nevarnost opeklin).
3.1.20 Opozorilo. Ne dotikajte se vročega dušilca zvoka, cilindrov ali hladilnih reber.
(Nevarnost opeklin).
3.2 VARNOSTNI UKREPI
3.2.1 Opozorilo. Vsi električni vodniki MORAJO BITI ZAŠČITENI pred vodnim curkom.
3.2.2
Opozorilo. Visok tlak lahko povzroči odboj delov: nositi morate zaščitna oblačila
in opremo, ki je potrebna za zagotavljanje varnosti uporabnika.
3.2.3 Opozorilo. Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave. Pred
popravili na napravi izvlecite vtič vžigalne svečke.
3.2.4 Opozorilo. Preden pritisnete sprožilec, trdno PRIMITE pištolo, da preprečite
povratni sunek.
3.2.5 Opozorilo. UPOŠTEVAJTE lokalne predpise glede vodovodnega omrežja.
Po IEC 60335-2-79 lahko napravo priključite neposredno na vodovod samo, če
je dovodna cev opremljena s protipovratnim ventilom z izpustom, kot to določa
EN 12729, tip BA. Protipovratni ventil lahko naročite pri proizvajalcu.
3.2.6 Opozorilo. Voda, ki priteče skozi protipovratni ventil, ni pitna.
3.2.7 Opozorilo. Vzdrževanje in/ali popravilo električnih komponent MORA izvajati
kvalificirano osebje.
3.2.8 Opozorilo. IZPUSTITE preostali tlak, preden odklopite cev z naprave.
3.2.9 Opozorilo. Pred vsako uporabo in v rednih intervalih PREVERITE, da so vijaki
pravilno zategnjeni in da deli niso pokvarjeni ali obrabljeni.
3.2.10 Opozorilo. UPORABLJAJTE SAMO detergente, ki ne bodo razjedli materiala
oblog na visokotlačni cevi/električnem kablu.
SL
238
SL - 4
SLOVENŠČINA
3.2.11 Opozorilo. PAZITE, da so ljudje in živali oddaljeni najmanj 15 m (16 yd).
3.2.12 Opozorilo. Ta naprava je zasnovana za uporabo s priloženim detergentom
oziroma detergentom, ki ga priporoča proizvajalec. Uporaba drugih detergentov
ali kemikalij lahko negativno vpliva na varnost naprave.
3.2.13 Opozorilo. Ne pustite, da detergent pride v stik s kožo, še posebej pa ne z očmi.
Če pride v neposreden stik z očmi, jih temeljito izperite z vodo in se takoj obrnite
na zdravnika.
3.2.14 Opozorilo. Visokotlačne cevi, objemke in spojke so pomembni za varnost
naprave. Uporabljajte samo tiste cevi, objemke in spojke za visok pritisk, ki jih
priporoča proizvajalec.
3.2.15 Opozorilo. Za zagotovitev varnosti naprave uporabljajte samo originalne
rezervne dele proizvajalca ali dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3.2.16 Opozorilo. Vstavite komplet cevi za curek do rdeče oznake, preden vklopite
napravo.
3.2.17 Opozorilo. Uporabljati se sme le gorivo, ki je navedeno v navodilu za obratovanje.
Pri neprimernih gorivih obstaja nevarnost eksplozije.
Pri aparatih na bencinski motor, je potrebno pri tankanju paziti na to, da gorivo
ne pride na vroče površine.
3.2.18 Opozorilo. Prosimo, da upoštevate posebne varnostne napotke v navodilu za
obratovanje za aparate na bencinski pogon.
3.2.19 Opozorilo. Pri obratovanju aparata v prostorih je potrebno skrbeti za zadostno
prezračevanje in odvajanje odpadnih plinov (nevarnost zastrupitve).
Izpušna odprtina ne sme biti zaprta.
Zagotoviti je potrebno, da v bližini dovodov zraka ne prihaja do emisij odpadnih
plinov.
3.2.20 Opozorilo. Pri transportu naprave se mora izklopiti motor in naprava varno
pritrditi.
SL
SL
239
-5
SLOVENŠČINA
4
SPLOŠNE INFORMACIJE (SLIKA 1) / 3. STRAN
4.1 Uporaba priročnika
Ta priročnik je sestavni del naprave in ga morate shraniti za prihodnjo uporabo. Pred namestitvijo in uporabo enote ga natančno
preberite. Če napravo prodate, mora prodajalec predati priročnik
novemu lastniku skupaj z napravo.
4.2Dobava
Naprava je dobavljena delno sestavljena v kartonasti škatli.
Vsebina kompleta je prikazana na sliki 1.
4.2.1
Dokumentacija, priložena napravi
A1
A2
A3
A4
A5
Priročnik za uporabo in vzdrževanje
Varnostna navodila
Izjava o skladnosti
Garancijska izjava
Priročnik za uporabo in vzdrževanje motorja
4.3 Odstranjevanje embalaže
Embalažni materiali ne onesnažujejo okolja, a jih morate reciklirati
ali odstraniti skladno z ustreznimi predpisi v vaši državi.
5
TEHNIČNE INFORMACIJE (SLIKA 1) / 3. STRAN
5.1 Predvidena uporaba
Ta naprava je bila narejena za individualno uporabo za čiščenje vozil,
strojev, čolnov, zidov itd. Namenjena je odstranjevanju trdovratne
umazanije s čisto vodo in biološko razgradljivimi detergenti.
Motorje vozil lahko čistite samo, če umazano vodo odstranite skladno z veljavnimi predpisi.
- Vstopna temperatura vode: glejte tipsko ploščico na napravi.
- Vstopni tlak vode: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Temperatura okolice med delovanjem: nad 0 °C.
Naprava je skladna s standardi IEC 60335-1 in IEC 60335-2-79.
5.2Upravljavec
Simbol, prikazan na sliki 1, označuje upravljavca (profesionalec ali
neprofesionalec).
6
NAMESTITEV (SLIKA 2)/STRAN 4
6.1Sestavljanje
Pozor - nevarnost!
Pred popravili na napravi izvlecite vtič vžigalne svečke.
Zaporedje sestavljanja je prikazano na sliki 2.
6.2 Nameščanje pokrovčkov za sproščanje tlaka (na modelih s to
funkcijo)
Za preprečitev puščanja olja je naprava opremljena z rdečimi
pokrovčki na vstopnikih za olje, ki jih morate zamenjati s priloženimi
pokrovčki za sproščanje tlaka.
6.3 Nameščanje vrtljive šobe
(Za modele s to funkcijo).
Komplet vrtljive šobe zagotavlja večjo moč pranja.
Z vrtljivo šobo se lahko tlak zmanjša za 25 % v primerjavi s tlakom
iz nastavljive šobe. Komplet vrtljive šobe pa zagotavlja večjo moč
pranja zaradi vrtenja vodnega curka.
6.4Motor
Pozor - nevarnost!
Upoštevajte poglavje "Varnostna navodila"!
6.4.1Pred zagonom preberite navodilo za obratovanje proizvajalca motorja, predvsem pa upoštevajte varnostna
navodila.
Preverite nivo olja v motorju. Naprave ne smete zagnati, če
je nivo olja padel pod oznako "MIN". Po potrebi olje dolijte.
Rezervoar za gorivo polnite z neosvinčenim bencinom. Ne
uporabljajte 2-taktne mešanice.
6.5 Priključek za vodo
Pozor - nevarnost!
Z napravo uporabljajte samo čisto ali filtrirano vodo.
Pretok na dovodu vode mora biti enak pretoku črpalke.
Napravo postavite čim bližje dovodu vode.
6.5.1Priključki
l Izpust za vodo (IZPUST)
n Dovod vode s filtrom (DOVOD)
5.3 Glavne komponente
B1 - Motor z notranjim zgorevanjem
B2 - Redukcijski menjalnik (kjer je vgrajen)
B3 - Črpalka
B4 - Pištola z varovalom
B5 - Cevni podaljšek
B6 - Visokotlačna cev
B7 - Pokrovčki za olje (kjer so nameščeni)
B8 - Šobe
B9 - Rezervoar za detergent (na modelih s to funkcijo)
B10 - Priključek smrekica s filtrom
5.3.1
C1
C2
Dodatna oprema (če je priložena v paketu - glejte sliko 1)
Orodje za čiščenje šob
Komplet vrtljive šobe
C3
C4
Ročaj
Vijaki
5.4 Varnostne naprave
Pozor - nevarnost!
6.5.2
6.5.3
Priključek na vodovod
Napravo lahko priključite neposredno na vodovod samo,
če je dovodna cev opremljena s protipovratnim ventilom,
kot to določajo veljavni predpisi. Pazite, da ima cev premer
najmanj Ø 13 mm, da je ojačana in da ni daljša od 25 m.
Črpanje vode iz odprtih posod
1) Privijte dovodno cev s filtrom na DOVOD vode in jo
vstavite na dno posode.
2) Spustite zrak iz naprave:
a) Odvijte nastavek.
b) Zaženite napravo in pustite pištolo odprto, dokler v
iztekajoči vodi ni več mehurčkov.
3) Izklopite napravo in znova privijte nastavek.
Opomba: največja sesalna višina je 0,5 m. Pred uporabo
napolnite sesalno cev.
Ne spreminjajte nastavitve varnostnega ventila in ne
modificirajte ventila.
- Varnostni ventil in/ali ventil za omejevanje tlaka.
Varnostni ventil je tudi ventil za omejevanje tlaka. Ko sprostite
sprožilec pištole, se ventil odpre, voda pa se spelje skozi dovod
črpalke ali odteče na tla.
- Termostatski ventil (D1, če je nameščen)
Če temperatura vode preseže temperaturo, ki jo je nastavil proizvajalec, termostatski ventil izpusti vročo vodo in vsesa enako količino
hladne vode, dokler se ne vzpostavi ustrezna temperatura.
- Varovalo (D): preprečuje nenamerno pršenje vode.
SL
240
SL - 6
SLOVENŠČINA
7
NASTAVITVE (SLIKA 3)/STRAN 5
8.7 Priporočeni postopek čiščenja
Umazanijo raztopite tako, da na suho površino nanesete detergent,
pomešan z vodo.
Pri delu z navpičnimi površinami čistite od spodaj navzgor. Pustite,
da detergent deluje 1-2 minuti, vendar ne pustite, da se površina
posuši. Začnite na dnu in z visokotlačnim curkom čistite na razdalji najmanj 30 cm. Voda od čiščenja ne sme zaiti na neočiščene
površine.
V nekaterih primerih boste morali umazanijo odstraniti s krtačo.
Visok tlak ni vedno najboljša rešitev za dobre rezultate čiščenja, saj
lahko nekatere površine poškoduje. Za občutljive ali pobarvane dele
oziroma komponente pod tlakom (npr. pnevmatike, ventile itd.) ne
uporabljajte najmanjše nastavitve nastavljive šobe ali vrtljive šobe.
Učinkovito čiščenje je enako odvisno od tlaka in prostornine uporabljene vode.
7.1 Nastavljanje šobe (za modele s to funkcijo)
Pretok vode nastavite s šobo (E).
7.2 Nastavljanje detergenta
Da se detergent doda s pravilnim tlakom, šobo (E) (če je nameščena)
nastavite na » « ali pa namestite komplet za detergent (C13) (če je
na voljo), kot je prikazano.
Količino dovedenega detergenta nastavite z regulatorjem (F).
7.3 Nastavljanje delovnega tlaka (na modelih s to funkcijo)
Regulator (G) se uporablja za nastavljanje delovnega tlaka. Tlak je
prikazan na manometru (če je nameščen).
8
INFORMACIJE O UPORABI NAPRAVE (SLIKA 4)/STRAN 5
8.1 Krmilni elementi
9
- Zaganjalnik (H).
Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca
motorja.
- Ročica za krmiljenje vodnega curka (I).
Pozor - nevarnost!
Pozor - nevarnost!
Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave. Pred popravili na napravi izvlecite vtič vžigalne svečke.
Nevarnost opeklin! Ne dotikajte se vročega dušilca zvoka,
cilindrov ali hladilnih reber.
Med delovanjem mora biti naprava postavljena na trdno
in stabilno površino, kot je prikazano na sliki 4.
8.2Zagon (glejte sliko 4)
1) Do konca odprite dovodni ventil.
2) Sprostite varovalo (D).
3) Za nekaj sekund pritiskajte sprožilec in zaženite motor v skladu z
navodilom za obratovanje proizvajalca motorja.
Pozor - nevarnost!
Pred zagonom naprave morate preveriti, da pravilno
dobiva vodo. Če jo boste uporabljali brez vode, se bo poškodovala. Ne pokrivajte ventilacijskih rešetk, ko je naprava
v uporabi.
Da bi preprečili poškodbe naprave, ne dopustite, da deluje
brez vode, in preverite, da ima pravilen dovod vode.
8.3Zaustavitev
1) Regulirno ročico na motorju pritisnite na „STOP“, dokler se motor
ne zaustavi in zaprite pipo za gorivo.
2) P ritisnite sprožilec in sprostite preostali tlak v ceveh.
3) Aktivirajte varovalo (D).
8.4 Vnovični zagon
1) Sprostite varovalo (D).
2) Pritisnite sprožilec in izpustite preostali zrak iz cevi.
3) Motor zaženite v skladu z navodilom za obratovanje proizvajalca
motorja.
8.5Shranjevanje
VZDRŽEVANJE (SLIKA 5)/STRAN 6
Vzdrževanje, ki ni opisano v tem poglavju, mora izvajati pooblaščen
prodajni in servisni center.
9.1 Čiščenje šobe
1) Odklopite nastavek s šobe.
2) Odstranite nanose umazanije na luknji šobe z orodjem (C1).
9.2 Čiščenje filtra
Pred vsako uporabo preglejte dovodni filter (L) in filter za detergent
(če je nameščen) in ga očistite skladno z navodili, če je potrebno.
9.3 Odpravljanje zastojev motorja (na modelih s to funkcijo)
9.4
Pri daljših zaustavitvah se lahko motor zatakne zaradi vodnega
kamna. Da ga sprostite, obrnite pogonsko gred z orodjem (M).
Dolivanje olja (za modele s to funkcijo)
Olje dolijte skozi odprtino, da obnovite pravilno raven.
Za karakteristike olja glejte tabelo »Tehnični podatki«.
Olje je treba zamenjati po vsakih 500 urah delovanja.
9.5 Shranjevanje po koncu sezone
Preden napravo shranite za čez zimo, naj nekaj časa deluje z nekorozivnim, nestrupenim sredstvom proti zmrzovanju.
Napravo postavite na suho mesto, kjer je zaščitena pred zmrzaljo.
10 SHRANJEVANJE IN TRANSPORT (SLIKA 5)/STRAN 6
Opremo shranite, kot kaže slika 5.
Stroj transportirajte, kot kaže slika 5.
1) Zaprite dovodni ventil.
2) Izpustite preostali tlak iz pištole, dokler iz naprave ne izteče
vsa voda.
3) Regulirno ročico na motorju pritisnite na „STOP“, dokler se motor
ne zaustavi in zaprite pipo za gorivo.
4) Izvlecite vtič vžigalne svečke.
5) Izpraznite in izperite rezervoar za detergent, ko končate z delom.
Za izpiranje rezervoarja uporabljajte čisto vodo in ne detergenta.
6) Aktivirajte varovalo pištole (D).
8.6 Polnjenje in uporaba detergenta
Detergent morate dovajati z dodatno opremo in skladno s
postopki, opisanimi v točki 7.3.
Uporaba visokotlačne cevi, ki je daljša kot originalna, ali uporaba
podaljška cevi lahko zmanjša ali povsem zaustavi sesanje detergenta.
Rezervoar (B6) napolnite z visoko biološko razgradljivim detergentom.
SL
241
-7
SL
SLOVENŠČINA
11 ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Morebitni razlog
Obrabljena šoba
Vodni filter je umazan
Nezadosten dovod vode
Sistem vsesava zrak
Črpalka ne doseže delovnega tlaka
Tlak črpalke med uporabo nenadoma pade
Voda pušča
Naprava je glasna
Olje pušča
Detergent se ne vsesava
Zrak v črpalki
Nastavljiva šoba ni pravilno nastavljena
Aktiviran termostatski ventil
Voda se sesa iz odprte posode z višine več kot 0,5 m.
Voda se sesa iz zunanjega rezervoarja
Dovodna voda je prevroča
Šoba je zamašena
Dovodni filter (L) je zamašen
Obrabljena tesnila
Varnostni ventil je sprožen in izpušča vodo
Prevroča voda
Obrabljena tesnila
Nastavljiva šoba je na nastavitvi za visok tlak
Pregost detergent
Uporabljate visokotlačni podaljšek cevi
Obloge ali zožanja v krogotoku detergenta
Voda izhaja iz termostatskega
ventila
Temperatura vode v šobi je presegla največjo
nazivno vrednost, navedeno na tipski ploščici
Ukrep
Zamenjajte šobo
Očistite filter (L) (slika 5)
Do konca odprite dovodni ventil
Preverite tesnost priključkov cevi
Izklopite napravo in pritiskajte ter sproščajte sprožilec,
dokler voda ne izteka enakomerno. Znova vklopite
napravo.
Šobo (E) nastavite na (+) (slika 3)
Počakajte, da se vzpostavi pravilna temperatura vode
Zmanjšajte višino sesanja.
Priključite napravo na vodovod
Znižajte temperaturo
Očistite šobo (slika 5)
Očistite filter (L) (slika 5)
Tesnila naj zamenja najbližji pooblaščeni servisni center
Obrnite se na pooblaščeni servisni center
Znižajte temperaturo (glejte tehnične podatke)
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center
Nastavite šobo (E) na » « (slika 3)
Razredčite ga z vodo
Namestite originalno cev
Izperite s čisto vodo in odstranite zožanja. Če težava ne
izgine, se obrnite na pooblaščeni servisni center
Ko naprava deluje, vodnega curka ne prekinjajte za
več kot 5 minut naenkrat
SL
MODEL
242
SERIJSKA ŠTEVILKA
SL - 8
SLOVENŠČINA
12 KAKO PREPREČITI POŠKODBE POVRŠIN
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
OPOZORILO
Naprava lahko pri pranju poškoduje pnevmatike, poleg tega pa je uporaba naprave za pranje pnevmatik nevarna.
Visokotlačnega curka nikoli ne usmerite neposredno v pnevmatiko.
Pri čiščenju okolice koles in pnevmatik vedno uporabljajte najnižjo nastavitev za tlak na napravi.
»Turbošobe« nikoli ne uporabljajte za pranje katerega koli dela vozila.
Za več informacij glejte poglavje: »8.7 Priporočeni postopek čiščenja«.
Izjava ES o skladnosti
Podjetje Annovi Reverbi S.p.A izjavlja, da so naslednji stroji AR Blue Clean:
Oznaka stroja
Visokotlačni čistilec
Št. modela
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Nazivna moč
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
skladni z naslednjimi evropskimi direktivami:
2006/42/ES, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU in 2000/14/ES (italijanska zakonodajna uredba 262/2002)
in da so proizvedeni skladno z naslednjimi standardi in standardiziranimi dokumenti:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Ime in naslov osebe, ki je bila pooblaščena za izdajo tehnične dokumentacije: Stefano Reverberi / generalni direktor AR
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italija
Postopek ocene skladnosti, ki ga zahteva direktiva 2000/14/ES, je bil izveden skladno s Prilogo V.
Št. modela.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Izmerjena raven moči zvoka:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Zagotovljena raven moči zvoka:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Datum: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Generalni direktor
Garancija
Veljavnost te garancije je skladna z ustreznimi predpisi v državi, kjer se ta izdelek prodaja, če proizvajalec ne navede drugače.
Ta garancija pokriva okvare materialov, konstrukcije in skladnosti med garancijskim obdobjem, v katerem bo proizvajalec zamenjal okvarjene dele in popravil
izdelek, če ni prekomerno obrabljen, ali ga zamenjal.
Garancija ne pokriva komponent, ki so izpostavljene običajni obrabi (ventil, bat, tesnilo za vodo, tesnilo za olje, vzmeti, tesnilni obročki, pripomočki, kot so
cev, pištola, ščetke, kolesa itd.);
Garancija ne pokriva okvar, ki bi jih povzročilo naslednje ali ki bi izhajale iz naslednjega:
- nepravilna uporaba, zloraba, zanemarjanje
- izposoja ali profesionalna uporaba, če je bil izdelek prodan za domačo uporabo,
- neupoštevanje navodil za vzdrževanje v tem priročniku,
- popravilo s strani nepooblaščenih oseb ali centrov,
- uporaba neoriginalnih delov ali dodatne opreme,
- poškodbe, ki jih povzročijo transport, umazanija ali tujki, nesreče
- težave pri shranjevanju ali skladiščenju.
Za pridobitev garancijskega kritja morate predložiti potrdilo o nakupu.
Za pomoč, Stran: 285.
Ohľadom potrebného servisu motora HONDA sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Honda:
www.engines.honda.com
SL
243
-9
SL
SLOVENŠČINA
Tehnični podatki
Enota
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Pretok
Maksimalni pretok
Tlak
Maksimalni tlak
Moč
Maksimalni vhodni temperatura
Maksimalni vhodni tlak
Povratna sila pištole pri največjem tlaku
Tip olja za črpalko
Vrsta motorja
Tehnični podatki
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Nazivna kapaciteta pri 3600 1/min
Obratovalno število obratov
Rezervoar za gorivo
Gorivo
Raven zvočnega tlaka LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Raven moči zvoka LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Vibracije naprave (K = 1 m/s2):
Masa
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 cilinder, 4-taktni
3,6/4,8
3600±100
3,1
Bencin, neosvinčen
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 cilinder, 4-taktni
6,3/8,4
3600±100
5,3
Bencin, neosvinčen
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilinder, 4-taktni
8,7/11,7
1750±100
6,1
Bencin, neosvinčen
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 cilinder, 4-taktni
8,7/11,7
3600±100
6,1
Bencin, neosvinčen
89,4
105
6,26
48
Predmet tehničnih sprememb
SL
244
SL - 10
SVENSKA
1 SÄKERHETSBESTÄMMELSER
1.1 Maskinen som du har införskaffat är en högteknologisk produkt som är konstruerad
av en av Europas ledande tillverkare av högtryckstvättar. För att få den bästa nyttan
av din maskin, läs noggrant dessa rader som vi har sammanställt och följ dem alltid
vid varje användningstillfälle. Vidta alla de försiktighetsåtgärder som erfordras för att
värna om din egen och andras säkerhet i maskinens omedelbara närhet i samband
med anslutning, användning och underhåll. Läs och iaktta säkerhetsanvisningarna
noggrant eftersom försummelse av dessa kan äventyra människors hälsa och säkerhet
eller orsaka ekonomiska skador.
2 INFORMATIONSSKYLTAR OCH SYMBOLER
2.1 Iaktta informationsskyltar och symboler på maskinen och i bruksanvisningen.
Endast de symboler som berör den införskaffade maskinen återfinns på maskinen och i
bruksanvisningen. Kontrollera att maskinens symboler och informationsskyltar alltid är
på plats och att de går att läsa. Byt ut dem om det behövs och se till att placera de nya
skyltarna där de gamla satt.
Varning - fara!
Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
Symbol E2 (om den finns i fig. 1) - anger att maskinen är avsedd för professionellt
bruk. Den som använder denna typ av maskin måste vara erfaren och känna till hur
maskinen fungerar, används och underhålls samt ha kännedom om gällande lagar och
standarder. Maskinen är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap.
Symbol E3 (fig. 1) - anger att maskinen är avsedd för icke professionellt bruk
(hushållsbruk). Maskinen får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental funktionsförmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de är under
uppsikt eller har blivit informerade om säker användning av maskinen och förstår vilka
risker denna användning medför.
Rörliga delar. Vidrör ej.
SK
245
-1
SV
SVENSKA
Förbränningsrisk! Varning för mycket varma enheter.
Risk för förgiftning! Andas inte in avgaser.
0 Frånslagen strömbrytare
I Tillslagen strömbrytare
Garanterad ljudeffektnivå
Förbudssymbol som informerar användaren om att nationella bestämmelser kan
förbjuda anslutning av maskinen till dricksvattennätet.
Varningssymbol som påminner användaren om att inte rikta vattenstrålen
mot personer, djur, elutrustning eller den använda maskinen.
Maskinen tillhör isolerklass II. Det betyder att den är försedd med en förstärkt eller
dubbel isolering (endast om symbolen finns på maskinen).
Maskinen tillhör isolerklass I. Det betyder att den är försedd med en jordledare
(endast om symbolen finns på maskinen).
Maskinen är i överensstämmelse med gällande EU-direktiv.
Symbol E1 - anger att maskinen inte får bortskaffas som hushållsavfall. Maskinen
kan lämnas tillbaka till återförsäljaren vid inköp av en ny maskin. Maskinens elektriska
och elektroniska komponenter får inte återanvändas för otillåtna ändamål eftersom de
innehåller hälsovådliga ämnen.
Använd hörselskydd.
Använd skyddsmask.
SV
Använd andningsskydd.
Använd skyddshandskar.
246
SK - 2
SVENSKA
Använd skyddsskor.
Använd skyddskläder.
3 SÄKERHETSANVISNINGAR/KVARSTÅENDE RISKER
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
VARNINGSFÖRESKRIFTER: VAD DU INTE FÅR GÖRA
Varning! Håll barn under uppsikt. De får INTE använda eller leka med maskinen.
Varning! Tryckstrålar kan vara farliga om de används på fel sätt.
Varning! Använd INTE maskinen tillsammans med vätskor som är lättantändliga,
giftiga eller vilkas egenskaper är oförenliga med en korrekt funktion av
maskinen. Det är förbjudet att använda maskinen i potentiellt lättantändliga
eller explosiva utrymmen.
3.1.4 Varning! EXPLOSIONSRISK Spruta INTE lättantändliga vätskor.
3.1.5 Varning! Rikta INTE vattenstrålen mot personer eller djur.
3.1.6 Varning! Rikta INTE vattenstrålen mot maskinen, elkomponenter eller mot andra
elutrustningar.
3.1.7 Varning! Använd INTE maskinen inom en aktionsradie där det befinner sig
personer som inte har på sig skyddskläder.
3.1.8 Varning! Rikta INTE strålen mot dig själv eller andra för att rengöra kläder eller
skor.
3.1.9 Varning! Använd INTE maskinen utomhus vid regn.
3.1.10 Varning! Maskinen får INTE användas av barn, okunniga personer eller av någon
som inte har läst och förstått bruksanvisningen.
3.1.11 Varning! Spärra INTE tvättpistolens spak i funktionsläge.
3.1.12 Varning! Kontrollera att maskinen är utrustad med typskylt. I annat fall måste
du kontakta återförsäljaren. Maskiner som saknar typskylt får INTE användas
eftersom de inte är godkända och därav potentiellt farliga.
3.1.13 Varning! Mixtra INTE med reglerventilen och säkerhetsanordningarna eller ändra
deras kalibrering.
3.1.14 Varning! Ändra INTE originaldiametern på munstyckets stråle.
3.1.15 Varning! Se till att inga motorfordon kör över högtrycksslangen.
3.1.16 Varning! Flytta INTE maskinen genom att dra i högtrycksslangen.
SK
247
-3
SV
SVENSKA
3.1.17 Varning! Det är potentiellt farligt att rikta högtrycksstrålen mot däck, däckventiler
och andra trycksatta delar. Undvik att använda det roterande munstycket och
håll strålen på min. 30 cm avstånd under rengöringen.
3.1.18 Varning! Det är förbjudet att använda piratreservdelar eller reservdelar som
inte är avsedda för modellen. Det är förbjudet att göra ändringar på maskinen.
Vid ändringar bortfaller EG-försäkran om överensstämmelse och tillverkaren
befrias från civil- och straffrättsligt ansvar.
3.1.19 Varning! Man ska inte böja sig över avgasutsläppet, eller ta i det. (risk för
brännskador).
3.1.20 Varning! Ta inte i heta ljuddämpare, cylindrar eller kylelement. (risk för
brännskador).
3.2 VARNINGSFÖRESKRIFTER: VAD DU SKA GÖRA
3.2.1 Varning! Samtliga strömförande delar SKA SKYDDAS mot vattenstrålen.
3.2.2
Varning! Högtrycksstrålen kan lossa delar som slungas iväg. Använd därför alltid
skyddskläder och personlig skyddsutrustning.
3.2.3 Varning! Risk för skador vid oavsiktlig start av maskinen. Ta bort tändstiftshattar
innan arbeten utförs på maskinen.
3.2.4 Varning! TA ETT STADIGT TAG om tvättpistolen innan du drar i spaken med tanke
på rekylen.
3.2.5 Varning! FÖLJ anvisningarna från det lokala vattenverket. Enligt standard
IEC 60335-2-79 får maskinen endast anslutas direkt till det allmänna
dricksvattennätet om vattenledningen omfattar en backventil med
tömningsmöjlighet av typ BA i överensstämmelse med standard EN 12729.
Backventilen kan beställas från tillverkaren.
3.2.6 Varning! Vattnet som har runnit genom backventilen är inte drickbart.
3.2.7 Varning! Underhåll och/eller reparation av elkomponenter får ENDAST göras av
behörig personal.
3.2.8 Varning! SLÄPP UT resttrycket innan slangen lossas från maskinen.
3.2.9 Varning! KONTROLLERA före varje användning av maskinen och med jämna
mellanrum att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna och att det inte finns
slitna eller skadade komponenter.
3.2.10 Varning! ANVÄND endast rengöringsmedel som är kompatibla med det material
som högtrycksslangens/elkabelns hölje är gjort av.
SV
248
SK - 4
SVENSKA
3.2.11 Varning! FÖRSÄKRA dig om att personer och djur befinner sig på minst
15 meters avstånd.
3.2.12 Varning! Maskinen är konstruerad för att användas tillsammans med de
rengöringsmedel som levereras eller rekommenderas av tillverkaren. Användning
av andra rengöringsmedel eller kemiska produkter kan påverka maskinens säkra
funktion negativt.
3.2.13 Varning! Undvik att rengöringsmedlet kommer i kontakt med huden och i
synnerhet med ögonen! Vid kontakt med ögonen, skölj med rent vatten och
uppsök omedelbart läkare!
3.2.14 Varning! Högtrycksslangar, kopplingar och skarvkopplingar är viktiga för
maskinens säkra funktion. Använd endast högtrycksslangar, kopplingar och
skarvkopplingar som rekommenderas av tillverkaren.
3.2.15 Varning! Garantera maskinens säkra funktion genom att endast använda
originalreservdelar som levereras av tillverkaren eller har godkänts av tillverkaren.
3.2.16 Varning! För in rörrensaren till det röda märket innan maskinen slås på.
3.2.17 Varning! Endast i bruksanvisningen angivet drivmedel får användas.
Med olämpligt bränsle föreligger explosionsrisk.
När aggregat med bensinmotor tankas är det viktigt att bränsle inte hamnar på
heta ytor.
3.2.18 Varning! Beakta de speciella säkerhetsanvisningar för aggregat med bensinmotor
som finns i bruksanvisningen.
3.2.19 Varning! När aggregatet används inomhus måste tillräcklig ventilation samt
utflöde för avgaser finnas (risk för förgiftning).
Avgasutsläppet får inte förslutas.
Se till att inga avgasutsläpp förekommer i närheten av luftintag.
3.2.20 Varning! Vid transport ska motorn stängas av och maskinen säkras ordentligt.
SV
SK
249
-5
SVENSKA
4
ALLMÄN INFORMATION (FIG. 1)/SID. 3
-
4.2Leverans
Maskinen levereras delvis nedmonterad i en kartong.
I fig. 1 visas vilka delar som medföljer vid leveransen.
Dokumentation som medföljer
A1 Bruks- och underhållsanvisning
A2Säkerhetsbestämmelser
A3 Försäkran om överensstämmelse
A4Garantivillkor
A5 Bruks- och underhållsanvisning för motor
4.3 Bortskaffande av emballage
Emballaget är miljövänligt och återvinningsbart. Bortskaffa det
enligt installationslandets gällande miljölagstiftning.
5
Ta bort tändstiftshattar innan arbeten utförs på maskinen.
Se fig. 2 för monteringssekvensen.
6.2
Montering av avluftningspluggar (beroende på modell)
För att undvika oljeläckage levereras maskinen med oljepåfyllningshålen igensatta med röda pluggar som ska ersättas med de
avluftningspluggar som medföljer vid leveransen.
6.3 Montering av roterande munstycke
(beroende på modell).
Det roterande munstycket ökar rengöringseffekten.
Användning av det roterande munstycket kan medföra en trycksänkning på 25 % i förhållande till det tryck som erhålls med det reglerbara munstycket. Användning av det roterande munstycket ökar
dock rengöringseffekten tack vare vattenstrålens roterande verkan.
6.4Motor
Varning - fara!
TEKNISK INFORMATION (FIG. 1)/SID. 3
5.1 Avsedd användning
Maskinen är avsedd för hushållsbruk för rengöring av fordon,
maskiner, båtar, byggnader o.s.v. Den tar bort ingrodd smuts med
hjälp av rent vatten och kemiska rengöringsmedel som är biologiskt
nedbrytbara.
Fordonsmotorer får endast rengöras om det använda vattnet bortskaffas enligt gällande miljölagstiftning.
- Vattentemperatur vid inloppet: Se maskinens typskylt.
- Vattentryck vid inloppet: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- Omgivningstemperatur vid funktion: över 0 °C.
Maskinen är i överensstämmelse med standard IEC 60335-1 och
IEC 60335-2-79.
5.2Användare
Symbolen i fig. 1 anger om maskinen är avsedd för professionellt
bruk eller hushållsbruk.
5.3Huvuddelar
B1 - Förbränningsmotor
B2 - Reducerväxel (beroende på modell)
B3 - Pump
B4 - Tvättpistol med spärr
B5 - Tryckrör
B6 - Högtrycksslang
B7 - Oljepluggar (beroende på modell)
B8 - Munstycken
B9 - Behållare för rengöringsmedel (beroende på modell)
B10 - Slanghållare med filter
5.3.1Tillbehör (om de medföljer vid leveransen - se fig. 1)
C1
C2
Rengöringsverktyg för
munstycke
Roterande munstycke
C3
C4
INSTALLATION (FIG. 2)/SID. 4
Varning - fara!
Bruksanvisningen är en viktig del av maskinen och ska sparas för
framtida bruk. Läs igenom bruksanvisningen före installation och
användning av maskinen. Bruksanvisningen ska alltid medfölja vid
ev. ägarbyte.
4.2.1
6
6.1Montering
4.1 Användning av bruksanvisningen
Handtag
Skruvar och muttrar
Beakta avsnitt "Säkerhetsanvisningar"!
6.4.1Läs motortillverkarens bruksanvisning före ibruktagning
och beakta säkerhetsanvisningarna speciellt.
Kontrollera motorns oljenivå. Starta inte apparaten om
oljenivån har sjunkit under "MIN“. Fyll på olja om så behövs.
Fyll drivmedelstanken med blyfri bensin. Använd inte
tvåtaktsblandning.
6.5Vattenanslutning
Varning - fara!
Sug endast in filtrerat eller rent vatten. Vattenkranens
kapacitet ska överensstämma med pumpens kapacitet.
Maskinen ska placeras så nära vattenledningen som möjligt.
6.5.1Anslutningshål
l Vattenutlopp (OUTLET)
n Vatteninlopp med filter (INLET)
6.5.2
6.5.3
Anslutning till det allmänna vattennätet
Maskinen får endast anslutas direkt till det allmänna
dricksvattennätet om vattenledningen omfattar en backventil med tömningsmöjlighet enligt gällande standarder.
Försäkra dig om att slangen har min. Ø 13 mm, är förstärkt
och är max. 25 m lång.
Insug av vatten från öppna behållare
1) Skruva fast sugslangen med filtret på vatteninloppet
(INLET) och sänk ned den helt i behållaren.
2) Avlufta maskinen:
a) Skruva loss tryckröret.
b) Slå på maskinen och öppna tvättpistolen tills vattnet
som kommer ut är utan luftbubblor.
3) Stäng av maskinen och skruva åter fast tryckröret.
Obs: Max. sughöjd är 0,5 m. Det rekommenderas att fylla
sugslangen före användningen.
5.4Säkerhetsanordningar
Varning - fara!
Mixtra inte med säkerhetsventilen eller ändra dess
kalibrering.
- Säkerhets- och/eller övertrycksventil.
Säkerhetsventilen är även en övertrycksventil.
När tvättpistolen stängs av öppnas säkerhetsventilen och vattnet
cirkulerar från pumpens insug eller töms ut på marken.
- Termostatisk ventil (D1 beroende på modell)
Om vattentemperaturen överskrider den temperatur som har
fastställts av tillverkaren, tömmer den termostatiska ventilen ut
det varma vattnet och suger in motsvarande mängd kallt vatten
tills korrekt temperatur har återställts.
- Spärr (D): Skyddar mot oavsiktliga vattenstrålar.
SV
250
SK - 6
SVENSKA
7
INSTÄLLNINGAR (FIG. 3)/SID. 5
8.7 Råd för korrekt rengöring
Lös upp smutsen genom att applicera rengöringsmedel på den
torra ytan. Rengör vertikala ytor nedifrån och upp. Låt verka i 1 - 2
minuter. Ytan får inte torka. Använd vattenstrålen med högt tryck
och på minst 30 cm avstånd. Börja nedifrån. Undvik att sköljvattnet
rinner på de ej rengjorda ytorna.
I vissa fall kan det behövas rengöringsborstar för att få bort smutsen.
Högtrycksstrålen är inte alltid det bästa rengöringssättet eftersom
den kan skada somliga ytor. Undvik att använda det reglerbara
munstyckets riktade stråle och det roterande munstycket på
ömtåliga och lackerade delar samt på trycksatta delar (däck,
däckventiler o.s.v.).
En bra rengöringseffekt beror lika mycket på vattentrycket som
vattenmängden.
7.1 Inställning av munstycke (beroende på modell)
Ställ in vattenstrålen med munstycket (E).
7.2 Reglage för fördelning av rengöringsmedel
Fördela rengöringsmedlet med korrekt tryck genom att sätta
munstycket (E) (beroende på modell) i läge " " eller montera
behållaren för rengöringsmedel (C13) (beroende på modell) enligt
anvisningarna i figuren.
Ställ in mängden rengöringsmedel som ska fördelas med reglaget
(F) (beroende på modell).
7.3 Reglage för arbetstryck (beroende på modell)
Ställ in arbetstrycket med reglaget (G). Trycket anges på manometern (beroende på modell).
8
9
INFORMATION OM ANVÄNDNING (FIG. 4)/SID. 5
- Startanordning (H).
Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
- Spak för vattenstråle (I).
Varning - fara!
Risk för skador vid oavsiktlig start av maskinen. Ta
bort tändstiftshattar innan arbeten utförs på maskinen.
Risk för brännskador! Ta inte i heta ljuddämpare, cylindrar
eller kylelement.
Varning - fara!
Maskinen ska placeras på ett säkert och stadigt underlag
enligt anvisningarna i fig. 4.
8.2Start (se fig. 4)
1) Öppna vattenkranen helt.
2) Frigör spärren (D).
3) Håll tvättpistolen öppen några sekunder och starta motorn
enligt motortillverkarens bruksanvisning.
9.1 Rengöring av munstycke
1) Lossa tryckröret från tvättpistolen.
2) Avlägsna smutsen i munstyckets hål med verktyget (C1).
9.2 Rengöring av filter
Kontrollera sugfiltret (L) och rengöringsmedlets filter (beroende
på modell) före varje användning och rengör vid behov enligt
anvisningarna.
Varning - fara!
Kontrollera före start av maskinen att den förses
korrekt med vatten. Användning av maskinen utan vatten
kan skada den. Täck inte över ventilationsöppningarna
under användning.
För att undvika skador på maskinen får den inte torrköras.
Kontrollera att maskinen alltid förses korrekt med vatten.
8.3Stopp
1) Tryck regleringsspaken på motorn till "STOP" tills motorn stannat
och stäng sedan drivmedelskranen.
2) Öppna tvättpistolen och släpp ut resttrycket från rörledningarna.
3) Inkoppla spärren (D).
8.4Återstart
1) Frigör spärren (D).
2) Öppna tvättpistolen och släpp ut resttrycket från rörledningarna.
3) Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
8.5Avställning
1) Stäng vattenkranen.
2) Släpp ut resttrycket från tvättpistolen tills allt vatten har kommit
ut från maskinen.
3) Tryck regleringsspaken på motorn till "STOP" tills motorn stannat
och stäng sedan drivmedelskranen.
4) Ta bort tändstiftshattarna.
5) Töm och rengör behållaren för rengöringsmedel efter användning. Rengör behållaren genom att använda rent vatten istället
för rengöringsmedel.
6) Inkoppla tvättpistolens spärr (D).
UNDERHÅLL (FIG. 5)/SID. 6
De underhållsmoment som inte tas upp i detta kapitel ska göras av
en auktoriserad serviceverkstad.
8.1Reglage
9.3 Frigöra motorn (beroende på modell)
Om maskinen inte används på en längre tid, kan det bildas kalkavlagringar som får motorn att kärva. Vrid på motoraxeln med
verktyget (M) för att frigöra motorn.
9.4 Påfyllning av olja (beroende på modell)
Fyll på olja genom oljepåfyllningshålet upp till korrekt nivå.
För oljeegenskaper, se tabellen Tekniska specifikationer.
Det rekommenderas att byta ut oljan var 500:e drifttimme.
9.5Förvaring
Kör igenom maskinen med icke korroderande och giftfri frostskyddsvätska före vinterförvaringen.
Förvara maskinen på en torr plats och skyddad från frost.
10 FÖRVARING OCH TRANSPORT (FIG. 5)/SID. 6
Förvara tillbehören enligt anvisningarna i fig. 5.
Transportera maskinen enligt anvisningarna i fig. 5.
8.6 Påfyllning och användning av rengöringsmedel
Rengöringsmedlet ska fördelas med de tillbehör och tillvägagångssätt som beskrivs i punkt 7.3.
Användning av en högtrycksslang som är längre än den i maskinens
originalutförande eller användning av en förlängningsslang, kan
medföra att insuget av rengöringsmedel från behållaren (beroende
på modell) minskar eller upphör helt.
Fyll på behållaren (B6) med rengöringsmedel med hög biologisk
nedbrytbarhet.
SK
251
-7
SV
SVENSKA
11 FELSÖKNING
Fel
Pumpen arbetar inte med inställt
tryck.
Pumpen har tryckvariationer.
Vattenläckage.
Oljud.
Oljeläckage.
Det sugs inte in rengöringsmedel.
Det kommer ut vatten från den
termostatiska ventilen.
SV
MODELL
252
Orsak
Åtgärd
Munstycket är utslitet.
Vattenfiltret är smutsigt.
Vattentillförseln är otillräcklig.
Luft sugs in.
Byt ut munstycket.
Rengör filtret (L) (fig. 5).
Öppna vattenkranen helt.
Kontrollera kopplingarna.
Stäng av maskinen och spruta ut vattnet ur tvättpistolen tills
Luft i pumpen.
det strömmar ut jämnt. Återstarta därefter maskinen.
Munstycket är felinställt.
Ställ in munstycket (E) i läge (+) (fig. 3).
Den termostatiska ventilen har utlösts.
Invänta återställningen av korrekt vattentemperatur.
Sughöjden från den öppna behållaren är över 0,5 m.
Minska sughöjden.
Vatten sugs in från en yttre behållare.
Anslut maskinen till vattennätet.
Vattentemperaturen vid inloppet är för hög.
Sänk temperaturen.
Munstycket är tilltäppt.
Rengör munstycket (fig. 5).
Sugfiltret (L) är smutsigt.
Rengör filtret (L) (fig. 5).
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för byte av
Utslitna packningar.
packningarna.
Säkerhetsventilen med fri tömning har utlösts.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Vattentemperaturen är för hög.
Sänk temperaturen (se tekniska specifikationer).
Utslitna packningar.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det reglerbara munstycket är inställt på högt tryck.
Ställ in munstycket (E) i läge " " (fig. 3).
Rengöringsmedlet är för trögflytande.
Späd med vatten.
Det används förlängningsslangar till högtrycksslangen.
Sätt tillbaka originalslangen.
Kretsen med rengöringsmedel är full av beläggningar Skölj med rent vatten och åtgärda ev. hopklämningar. Kontakta
eller hopklämd.
en auktoriserad serviceverkstad om problemet kvarstår.
Vattentemperaturen inuti munstycket har överskridit det
angivna max. värdet på typskylten.
Avbryt inte vattenstrålen i mer än 5 minuter när maskinen
används.
SERIENUMMER
SK - 8
SVENSKA
12 ANVISNINGAR FÖR ATT INTE SKADA YTORNA
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
VARNING!
Användning av maskinen för rengöring av däck kan skada däcken och vara farligt.
Rikta inte högtrycksstrålen direkt mot däcket.
Använd alltid maskinen med lägsta tryck vid rengöring i närheten av hjul och däck.
Använd aldrig turbotryckröret för att rengöra någon del av fordonet.
För ytterligare information, läs kapitel 8.7 Råd för korrekt rengöring.
EG-försäkran om överensstämmelse
Annovi Reverberi S.p.A., Modena, Italien, försäkrar att följande maskin/maskiner AR Blue Clean:
MaskinbenämningHögtryckstvätt
Modell nr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Effektförbrukning
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
överensstämmer med följande EU-direktiv:
2006/42/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EG (Italienskt lagstiftningsdekret nr 262/2002).
och att den/de är tillverkad/tillverkade enligt följande standarder eller standardiserade dokument:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen: Stefano Reverberi / AR Verkställande direktör
Via M.L. King 3 - 41122 Modena, Italien
Bedömningen av överensstämmelse enligt EU-direktivet 2000/14/EG har utförts enligt bilaga V.
Modell nr.
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Uppmätt ljudeffektnivå:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garanterad ljudeffektnivå:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Datum: 2016-07-19
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Verkställande direktör
Garanti
Garantins giltighet regleras av gällande bestämmelser i det land där produkten marknadsförs, om inte annat anges av tillverkaren.
Om produkten uppvisar material- eller tillverkningsfel samt fel som orsakas av bristande överensstämmelse med kraven under garantitiden, åtar sig
tillverkaren att byta ut defekta delar och reparera eller byta ut rimligt slitna produkter.
Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial (ventil, kolv, vattenpackning, oljepackning, fjädrar, O-ringar, tillbehör såsom slang, tvättpistol, borstar, hjul o.s.v.).
Garantin omfattar inte fel som orsakas av eller uppstår vid:
- felaktig, otillåten eller vårdslös användning,
- uthyrning eller professionellt bruk när maskinen har sålts för hushållsbruk,
- försummelse av underhållsanvisningarna i bruksanvisningen,
- reparationer utförda av icke auktoriserad personal eller serviceverkstäder,
- användning av reservdelar eller tillbehör som inte är original,
- transportskador, skador som orsakas av främmande föremål eller ämnen, olyckor,
- problem med magasinering eller förvaring.
För garantianspråk måste inköpskvittot uppvisas.
För assistans, Sid.: 285.
Kontakta en Honda serviceverkstad för service på HONDA motorn: www.engines.honda.com
SK
253
-9
SV
SVENSKA
Tekniska specifikationer
Måttenhet
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
Flöde
Max. flöde
Tryck
Max. tryck
Effekt
Max. inloppstemperatur
Max. inloppstryck
Tvättpistolens rekylkraft vid max. tryck
Typ av pumpolja
Motormodell
Tekniska specifikationer
l/min
l/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
Märkeffekt vid 3600 1/min
Varvtal vid drift
Bränsletank
Drivmedel
Ljudtrycksnivå LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Ljudeffektnivå LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Maskinens vibrationer (K = 1 m/s2):
Vikt
kW/HP
1/min
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1-cylinder, 4-takt
3,6/4,8
3600±100
3,1
Bensin, blyfri
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1-cylinder, 4-takt
6,3/8,4
3600±100
5,3
Bensin, blyfri
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-cylinder, 4-takt
8,7/11,7
1750±100
6,1
Bensin, blyfri
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1-cylinder, 4-takt
8,7/11,7
3600±100
6,1
Bensin, blyfri
89,4
105
6,26
48
Med förbehåll för tekniska ändringar!
SV
254
SK - 10
TÜRKÇE
1 GÜVENLİK BİLGİLERİ
1.1 Satın almış olduğunuz makine, yüksek basınçlı su ile yıkama makineleri hususunda
Avrupa'nın en uzman firmalarından biri tarafından gerçekleştirilmiş, yüksek teknoloji içerikli
bir üründür. Makinenizden en üstün performansı elde etmeniz için, dikkatlice okunması ve
kullanırken her defa uyulması gereken bu bilgileri sunmaktayız. Makinenin bağlanması,
kullanımı ve bakımı esnasında, kendi can güvenliğiniz ve hemen yakın alanlarda bulunan
kişilerin can güvenliğini korumak üzere mümkün tüm tedbirler alınmalıdır. Güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve bunları uygulayınız; bunların ihmal edilmesi, kişilerin
sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atabilir veya ekonomik hasarlara neden olabilir.
2 BİLGİ İŞARETLERİ
2.1 Makine üzerine uygulanmış olan plaka etiketleri ve semboller ile vurgulanan ve bu
talimatlar kapsamında belirtilen işaretlere uyunuz.
Makine ve elkitabında sadece satın alınmış makine açısından geçerli olan sembollere yer
verilmiştir. Makine üzerine uygulanmış olan plaka etiketleri ile sembollerin daima sağlam
ve okunabilir olduklarını kontrol ediniz; aksi takdirde, orijinal olarak bulundukları yerlere
uygulayarak, yenileriyle değiştiriniz.
Dikkat - Tehlike
Kullanmadan önce, bu talimatları dikkatlice okuyunuz.
E2 ikonu (bu sembol şekil 1'de mevcut ise) – makinenin profesyonel kullanıma
yönelik olduğunu belirtir, yani makine, deneyimi bulunan, teknik, normatif, yasal bilgi
sahibi ve makinenin kullanımı ve bakımı için gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilecek
kapasitede olan kişilere yöneliktir. Bu makine, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri
tam olmayan veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan (çocuklar dâhil) kişiler tarafından
kullanılmak için tasarlanmamıştır.
E3 ikonu (bu sembol şekil 1'de mevcut ise) - makinenin profesyonel kullanıma
yönelik olmadığını belirtir (ev kullanımı). Makine; denetim altında tutuluyor veya
makinenin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş ve söz konusu kullanımdan
kaynaklanan riskleri anlıyorlarsa, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam olmayan
veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Hareket halindeki organlar. Dokunmayınız.
TR
255
-1
TR
TÜRKÇE
Yanma tehlikesi! Sıcak yapı gruplarına dikkat edin.
Zehirlenme tehlikesi! Egzoz gazlarını solumayın.
0 Şalter kapalı pozisyonu
I Şalter açık pozisyonu
Garanti edilen ses gücü seviyesi
Yasak işareti, kullanıcıya ulusal yasal düzenlemelerin ürünün içme suyu dağıtım
şebekesine bağlanmasını yasaklayabileceklerini belirtir.
Tehlike işareti, kullanıcıya su jetlerini insanlara, hayvanlara, elektrikli
ekipmanlara veya ürünün kendisine doğru yönetilmemesi gerektiğini belirtir.
Bu ürün yalıtım sınıfı II çerçevesinde konumlanır. Bu, ürünün takviyeli bir yalıtım
veya çift yalıtımla (sadece bu sembol makine üzerinde mevcut ise) donatılmış olduğu
anlamına gelir.
Bu ürün yalıtım sınıfı I çerçevesinde konumlanır. Bu, ürünün topraklama koruyucu
bir iletkenle (sadece bu sembol makine üzerinde mevcut ise) donatılmış olduğu
anlamına gelir.
Bu ürün, mevzuata uygulanabilir Avrupa direktiflerine uygundur.
E1 ikonu - makineyi şehir atığı olarak bertaraf etmeme yükümlülüğünü belirtir;
eski makineniz, yeni bir makine satın alındığında distribütöre teslim edilebilir.
Makineyi oluşturan elektrik ve elektronik kısımlar, sağlık açısından tehlikeli maddeler
bulundurduklarından, uygun olmayan kullanımlarda yeniden kullanılmamalıdırlar.
Koruyucu kulaklık kullanınız.
Koruyucu maske kullanınız.
TR
Solunum koruma ekipmanlarını kullanınız.
256
TR - 2
TÜRKÇE
Koruyucu eldivenler kullanınız.
İş kazalarını önleyici ayakkabılar kullanınız.
Koruyucu giysiler kullanınız.
3 GÜVENLİK KURALLARI/ARTIK RİSKLER
3.1 UYARILAR: YAPILMAMASI GEREKENLER
3.1.1 Dikkat. Çocukların makineyi kullanmasına İZİN VERMEYİNİZ, çocukların makineyle
oynamadıklarından emin olmak için onları gözetim altında tutunuz.
3.1.2 Dikkat. Uygun kullanılmadıkları takdirde, basınçlı su jetleri tehlikeli olabilir.
3.1.3 Dikkat. Makineyi alevlenebilir, zehirli veya makinenin doğru işleyişi ile uyumlu olmayan
özelliklere sahip sıvılarla KULLANMAYINIZ. Makinenin potansiyel olarak alevlenebilir
veya patlayıcı atmosferde kullanılması yasaktır.
3.1.4 Dikkat. PATLAMA TEHLİKESİ. Alevlenebilir sıvıları PÜSKÜRTMEYİNİZ.
3.1.5 Dikkat. Su jetini insanlara veya hayvanlara doğru YÖNLENDİRMEYİNİZ.
3.1.6 Dikkat. Su jetini makinenin kendisine, elektrikli kısımlarına veya diğer elektrikli aparatlara
doğru YÖNLENDİRMEYİNİZ.
3.1.7 Dikkat. Makineyi makinenin etki alanı içinde koruyucu giysi giymemiş olan kişilerin
bulunması halinde KULLANMAYINIZ.
3.1.8 Dikkat. Makineyi elbise veya ayakkabı temizlemek için kendinize ve başkalarına doğru
YÖNLENDİRMEYİNİZ.
3.1.9 Dikkat. Makineyi yağmur halinde açık alanlarda KULLANMAYINIZ.
3.1.10 Dikkat. Makine, çocuklar, aciz kişiler ve talimatları okumamış ve anlamamış olan kişiler
tarafından HAREKETE GEÇİRİLEMEZ.
3.1.11 Dikkat. TABANCA TETIĞINI işler pozisyonda bloke ETMEYİNİZ.
3.1.12 Dikkat. Makinenin özellikler plaka etiketiyle donatılmış olduğunu kontrol ediniz, aksi
takdirde makineyi satın almış olduğunuz satıcıya haber veriniz. Plaka etiketi olmayan
makineler, potansiyel olarak tehlikeli ve anonim olduklarından KULLANILMAMALIDIR.
3.1.13 Dikkat. Ayarlama valfı ve güvenlik düzenlerini KURCALAMAYINIZ veya bunların ayarını
DEĞİŞTİRMEYİNİZ.
3.1.14 Dikkat. Meme jetinin orijinal çapını TADİL ETMEYİNİZ.
3.1.15 Dikkat. Taşıtların yüksek basınç hortumu üzerinden geçmesini önleyiniz.
TR
257
-3
TR
TÜRKÇE
3.1.16 Dikkat. Yüksek basınç hortumunu çekerek makineyi hareket ETTİRMEYİNİZ.
3.1.17 Dikkat. Lastikler, lastik supapları ve basınç altında bulunan diğer komponentler üzerine
yüksek basınçlı su jetlerinin yönlendirilmesi potansiyel tehlike oluşturur. Döner meme
kitini kullanmaktan kaçınınız ve temizlik işlemleri sırasında, her halükarda su jetinden en
az 30 cm’lik bir mesafeyi koruyunuz.
3.1.18 Dikkat. Orijinal olmayan ve özel olarak modele ait olmayan aksesuarların kullanımı
yasaktır. Makine üzerinde tadilat yapılması yasaktır; tadilat yapılması, Uygunluk Beyanının
geçerliliğini sona erdirir ve imalatçıyı medeni ve cezai sorumluluktan muaf kılar.
3.1.19 Dikkat. Egzoz gazı deliğine doğru eğilmeyin ya da deliği tutmayın. (Yanma tehlikesi!).
3.1.20 Dikkat. Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın. (Yanma
tehlikesi!).
3.2 UYARILAR: YAPILMASI GEREKENLER
3.2.1 Dikkat. Elektrik akımı ileten parçaların hepsinin su jetine karşı KORUNMALARI GEREKİR.
3.2.2
Dikkat. Yüksek basınç, parçaların sekmesine neden olabilir; operatörün güvenlik altına
alınmasını ve hasara uğramamasını sağlayacak tüm giysi ve koruyucu donanımlar (KKD)
kullanılmalıdır.
3.2.3 Dikkat. Kontrolsüz şekilde çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi.
Cihazdaki çalışmalardan önce buji soketini çekin.
3.2.4 Dikkat. Geri tepme nedeni, tetiğe basmadan önce tabancayı sağlam şekilde KAVRAYINIZ.
3.2.5 Dikkat. Yerel su dağıtım kurumunun talimatlarına göre HAREKET EDİNİZ. IEC 60335-2-79
standardı uyarınca, sadece su besleme hortumuna EN 12729 standardına uygun nitelikte
BA tipi boşaltma tesisatlı bir geri akış engelleme cihazı monte edilmiş ise, makine doğrudan
doğruya kamu içme suyu dağıtım şebekesine bağlanabilir. Geri akış engelleme cihazı
imalatçıya sipariş edilebilir.
3.2.6 Dikkat. Geri akış engelleme cihazlarından geçmiş olan su, içilmez su olarak kabul edilir.
3.2.7 Dikkat. Elektrikli komponentlerin bakımı ve/veya onarımı vasıflı personel tarafından
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
3.2.8 Dikkat. Kalan basıncı, hortumu makineden çözmeden önce BOŞALTINIZ.
3.2.9 Dikkat. Kullanmadan önce her defa ve düzenli aralıklar ile vidaların sıkılık durumlarını ve
makineyi oluşturan parçalarının iyi durumda olduklarını KONTROL EDİNİZ, kırılmış veya
aşınmış parçalar olup olmadığını gözden geçiriniz.
3.2.10 Dikkat. Sadece yüksek basınç hortumu / elektrik kablosu kaplama malzemeleriyle
uyumlu deterjanları KULLANINIZ.
TR
258
TR - 4
TÜRKÇE
3.2.11 Dikkat. İnsanları ve hayvanları en az 15 m uzaklıkta TUTUNUZ.
3.2.12 Dikkat. Bu makine, imalatçı tarafından temin veya önemle tavsiye edilen deterjanlarla
kullanılmak için tasarlanmıştır. Farklı deterjan veya kimya ürünlerinin kullanılması
makine güvenliği üzerinde olumsuz etki gösterebilir.
3.2.13 Dikkat. Deterjanın deri ve özellikle gözlerle temasından sakınınız. Gözle teması halinde,
temiz su ile yıkayarak durulayınız ve derhal doktor yardımına başvurunuz!
3.2.14 Dikkat. Yüksek basınçlı hortumlar, rakorlar ve bağlantı parçaları makinenin güvenliği
açısından önem taşırlar. Sadece imalatçı tarafından tavsiye edilen yüksek basınç
hortumları, rakorlar ve bağlantı parçalarını kullanınız.
3.2.15 Dikkat. Makinenin güvenliğini garanti etmek için sadece imalatçının orijinal yedek
parçalarını veya imalatçı tarafından onaylanmış olanları kullanınız.
3.2.16 Dikkat. Makineyi açmadan önce boru temizleme kitini kırmızı işarete kadar yerine
sokunuz.
3.2.17 Dikkat. Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen yakıt kullanılmalıdır.
Uygun olmayan yakıtlarda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
Benzin motorlu cihazlarda, depo doldurulurken sıcak yüzeylere yakıt gelmemesine
dikkat edilmelidir.
3.2.18 Dikkat. Benzin motorlu cihazların kullanım kılavuzundaki özel güvenlik uyarılarına lütfen
dikkat edin.
3.2.19 Dikkat. Cihazın kapalı alanlarda kullanılması sırasında, havalandırma ve egzoz gazlarının
yeterli oranda dışarı atılması sağlanmalıdır (zehirlenme tehlikesi).
Egzoz gazı deliği kapatılmamalıdır.
Hava girişlerinin yakınında egzoz emisyonlarının oluşmaması sağlanmalıdır.
3.2.20 Dikkat. Cihazın taşınması sırasında motor durdurulmalı ve cihaz güvenli bir şekilde
sabitlenmelidir.
TR
TR
259
-5
TÜRKÇE
4
GENEL BİLGİLER (ŞEKİL 1) SAYFA 3
4.1 Elkitabının kullanımı
Bu elkitabı makinenin bütünleyici bir parçasıdır; gelecekte danışmak
için muhafaza edilmelidir. Kurmadan/kullanmadan önce dikkatlice
okuyunuz. El değiştirme durumunda, devredenin, elkitabını makinenin yeni sahibine teslim etme zorunluluğu bulunur.
4.2Teslim
Makine, kısmen demonte edilmiş olarak bir karton ambalajın içinde
teslim edilir.
Tedarik kompozisyonu şekil 1’de gösterilmiştir.
4.2.1
Birlikte teslim edilen dokümantasyon
A1
A2
A3
A4
A5
Kullanım ve bakım elkitabı
Güvenlik bilgileri
Uygunluk beyanı
Garanti kuralları
Motor kullanım ve bakım elkitabı
4.3 Ambalajların imha edilmesi
Ambalajı oluşturan malzemeler çevre kirletici değillerdir, buna
rağmen malzemeler kullanıldıkları ülkenin yürürlükteki yönetmeliği
uyarınca dönüştürülmeli veya bertaraf edilmelidirler.
5
TEKNİK BİLGİLER (ŞEKİL 1) SAYFA 3
5.1 Öngörülen kullanım
Makine; taşıtların, makinelerin, su üstünde yüzen araçların, duvarcılık işlerinin temizlenmesi v.b. için, giderilmesi zor kirleri temiz su ve
biyolojik ayrışabilen kimyasal deterjanlar ile gidermek için bireysel
kullanıma yöneliktir.
Taşıtların motorlarının yıkanması, sadece kirli suyun yürürlükteki
kanunlar uyarınca giderilmesi halinde uygun görülmüştür.
- Su giriş sıcaklığı: makine üzerinde bulunan özellikler plaka
etiketine bakınız.
- Su giriş basıncı: min. 0,1 MPa - max. 1 MPa.
- İşleme ortamının sıcaklığı: 0°C üstünde.
Makine, IEC 60335-1 ve IEC 60335-2-79 standardına uygundur.
5.2Operatör
Makine (profesyonel veya profesyonel olmayan) kullanımından
sorumlu operatörü belirlemek için şekil 1'de gösterilen ikona bakınız.
5.3 Başlıca kısımlar
B1 - İçten yanmalı motor
B2 - Redüktör (bu özelliği bulunduran modellerde)
B3 - Pompa
B4 - Emniyet mandallı tabanca
B5 - Lans
B6 - Yüksek basınç hortumu
B7 - Yağ doldurma kapakları (bu özelliği bulunduran modellerde)
B8 - Nozüller
B9 - Deterjan haznesi (bu özelliği bulunduran modellerde)
B10 - Filtreli hortum rakoru
5.3.1Aksesuarlar (tedarik paketinde öngörülmüş ise - şekil 1’e bakınız)
C1
C2
Meme temizleme aleti
Döner meme kiti
C3
C4
Sap
Vida takımı
5.4 Güvenlik düzenleri
Dikkat - tehlike!
Emniyet vanasının ayarını kurcalamayınız veya
değiştirmeyiniz.
- Emniyet vanası ve/veya basınç sınırlayıcısı.
Emniyet vanası, aynı zamanda bir basınç sınırlama vanasıdır.
Tabanca kapatıldığı zaman vana açılır ve su, pompa emmesi aracılığı
ile devridaim eder veya yere boşaltılır.
- Termostatik vana (D1 bu özelliği bulunduran modellerde)
Su sıcaklığı üretici tarafından öngörülen sıcaklığı aşar ise, termostatik vana sıcak suyu tahliye eder ve doğru sıcaklığı yeniden düzenleyene kadar boşaltılmış olan suya eşit miktarda soğuk su emer.
- Emniyet mandalı (D): istenmeden tesadüfî su jetini önler.
TR
260
6
KURMA (ŞEKİL2)/SAYFA 4
6.1Montaj
Dikkat - tehlike!
Cihazdaki çalışmalardan önce buji soketini çekin.
Montaj sırası için bakınız şekil 2.
6.2
Basınç tahliye kapaklarının montajı (bu özelliği bulunduran
modellerde)
Yağ kaçaklarını önlemek amacıyla makine yağ doldurma ağızları
kırmızı renkli kapaklar ile kapatılmış olarak teslim edilir; bu kırmızı
kapakların, tedarik dâhilinde bulunan basınç tahliye kapakları ile
değiştirilmesi gerekir.
6.3 Döner memenin montajı
(Döner meme ile donatılmış modeller için)
Döner meme kiti daha yüksek bir yıkama gücü verilmesini sağlar.
Döner memenin kullanımı, ayarlanabilir meme ile elde edilen basınca göre %25’e eşit bir basınç düşüşüne karşılık gelebilir. Her halükarda döner memenin kullanımı, su jetinin dönme hareketi sayesinde
daha yüksek yıkama gücü sağlanmasına imkân tanır.
6.4Motor
Dikkat - tehlike!
"Güvenlik uyarıları" bölümüne dikkat edin!
6.4.1Cihazı kullanmaya başlamadan önce, motor üreticisinin
kullanım kılavuzunu okuyun ve özellikle güvenlik uyarılarına dikkat edin.
Motorun yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesinin "MIN"
seviyesinin altına inmiş olması durumunda cihazı çalıştırmayın. İhtiyaç anında yağ ekleyin.
Yakıt deposuna kurşunsuz benzin doldurun. 2-Zamanlı
karışım kullanmayın.
6.5 Su bağlantısı
Dikkat - tehlike!
Sadece filtreden geçirilmiş veya temiz suyu emdirin.
Su alma musluğunun debi oranı, pompanın debi oranına eş
değerde olmalıdır.
Makineyi mümkün olduğunca su besleme şebekesine yakın olarak
yerleştiriniz.
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Su besleme bağlantıları
l Su çıkışı (OUTLET)
n Filtreli su girişi (INLET)
Kamu su şebekesine bağlantı
Sadece su besleme hortumuna yürürlükteki standartlara
uygun nitelikte boşaltma tesisatlı bir geri akış engelleme
cihazı monte edilmiş ise, makine doğrudan doğruya kamu
içme suyu dağıtım şebekesine bağlanabilir. Hortumun; en
az Ø 13 mm, takviye edilmiş ve uzunluğunun 25 metreyi
aşmadığını kontrol ederek emin olunuz.
Açık kaplardan su emme
1) Filtreli su emme hortumunu su girişine (INLET) vidalayınız ve kap dibine kadar daldırınız.
2) Makinedeki havayı boşaltınız:
a) Lansı, vidalarını çözerek çıkarınız.
b) Makineyi çalıştırınız ve dışarı akan suda hava kabarcıkları kalmayana kadar tabancayı açık tutunuz.
3) Makineyi kapatınız ve lansı yeniden vidalayarak takınız.
Not: maksimum emme yüksekliği 0,5 m. olmalıdır. Emme
hortumunun kullanımdan önce doldurulması tavsiye edilir.
TR - 5
TÜRKÇE
7
AYARLAR (ŞEKİL 3)/SAYFA 5
8.6 Deterjan doldurulması ve kullanımı
Deterjan, 7.3 sayılı noktada öngörülen aksesuarlar ve yöntemlere göre verilmelidir.
Makinenin orijinal donatımında bulunandan daha uzun bir yüksek
basınç hortumunun kullanılması veya yedek bir hortum uzatmasının
kullanımı, hazneden (bu özelliği bulunduran modellerde) deterjan
emmesini azaltabilir veya tamamen durdurabilir.
Hazneyi (B6) yüksek biyolojik bozunma niteliğine sahip deterjan
ile doldurunuz.
7.1 Püskürtme memesinin ayarlanması (bu özelliği bulunduran
modellerde)
Su jeti (E) meme ayarlanarak düzenlenir.
7.2 Deterjan dağıtımını ayarlama
Doğru basınçta deterjan vermek için memeyi (E) (bu özelliği bulunduran modellerde) " " pozisyonuna getiriniz veya deterjan kitini
(C13) (bu özelliği bulunduran modellerde) şekil bağlamında gösterildiği gibi monte ediniz.
Verilecek deterjan miktarının doz ayarını regülâtörü (F) ile yapınız
(bu özelliği bulunduran modellerde).
8.7 Doğru yıkama için tavsiyeler
Kuru yüzey üzerine deterjan uygulayarak kirin çözülmesini sağlayınız. Dikey yüzeyler üzerinde aşağıdan yukarıya doğru çalışınız. Etki
göstermesi için 1÷2 dakika bekleyiniz, ancak yüzeyin kurumasına
izin vermeyiniz. Aşağıdan yukarıya doğru çalışmaya başlayarak,
yüksek basınçlı jeti en az 30 cm mesafeden uygulayınız. Durulama
sularının yıkanmamış yüzeyler üzerine akmasından kaçınınız.
Bazı durumlarda kir giderilmesi için yıkama fırçalarının mekanik
işlemi gereklidir.
Bazı yüzeyleri hasara uğratabileceğinden, yüksek basınç her zaman
iyi bir yıkama için en iyi çözümü temsil etmez. Ayarlanabilir memenin iğne memesinin kullanımından ve hassas ve vernikli parçalar üzerinde ve basınçlı komponentler (örneğin lastikler, şişirme
supapları..) üzerinde döner memenin kullanımından kaçınılması
tavsiye edilir.
İyi bir yıkama etkisinin elde edilmesi, eşit ölçüde, su basıncına ve
hacmine bağlıdır.
7.3 Çalışma basıncının ayarlanması (bu özelliği bulunduran
modellerde)
Çalışma basıncını değiştirmek için regülatörü (G) kullanınız. Basınç
manometre (mevcut olduğunda) üzerinde belirtilir.
8
KULLANIM BİLGİLERİ (ŞEKİL 4) SAYFA 5
8.1Kumandalar
- İlk hareket mekanizması (H).
Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
- Su jeti kumanda kolu (I).
Dikkat - tehlike!
Makine, şekil 4 bağlamında belirtilmiş olduğu gibi
güvenli ve sabit bir düzey üzerine yaslanmalıdır.
9
8.2 Harekete geçirme (bakınız şekil 4)
BAKIM (ŞEKİL 5)/SAYFA 6
Bu bölümde yer almayan tüm bakım müdahaleleri bir yetkili satış ve
Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
1) Su şebekesinin musluğunu tamamen açınız.
2) Emniyet mandalını serbest bırakınız (D).
3) Tabancayı birkaç saniye açık tuttuktan sonra motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırın.
Dikkat - tehlike!
Kontrolsüz şekilde çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki çalışmalardan önce
buji soketini çekin.
Yanma tehlikesi! Sıcak susturucular, silindirler ya da soğutma kanatlarına dokunmayın.
Dikkat - tehlike!
Makineyi çalışmaya başlatmadan önce, doğru olarak
su ile beslendiğini kontrol ediniz; kuruda çalışma makineye
zarar verir; işleme sırasında havalandırma ızgaraları kapatılmamalıdır.
Makineye zarar verilmesini önlemek için makinenin kuru
çalıştırılmasından kaçınılmalı ve makinenin daima uygun
şekilde suyla beslendiği kontrol edilmelidir.
9.1 Meme temizleme
1) Motor durana kadar motordaki ayar kolunu "STOP" konumuna
bastırın ve yakıt vanasın kapatın.
2) Tabancayı açınız ve boruların içindeki basıncı boşaltınız.
3) Emniyet mandalını devreye alınız (D).
9.3
1) Lansı tabancadan sökünüz.
2) Alet ile meme deliğinden kiri çıkarınız (C1).
9.2 Filtre temizliği
Her kullanımdan önce emme filtresini (L) ve deterjan filtresini (bu
özelliği bulunduran modellerde) kontrol ediniz ve gerekli olması
halinde, belirtilmiş olduğu gibi temizleyiniz .
8.3Stop
8.4 Yeniden çalıştırma
1) Emniyet mandalını serbest bırakınız (D).
2) Tabancayı açınız ve boruların içindeki havayı boşaltınız.
3) Motoru, motor üreticisinin kullanım kılavuzuna uygun olarak
çalıştırın.
8.5 Hizmet dışına çıkarma
1) Su musluğunu kapatınız.
2) Makineden bütün su dışarı akana kadar tabancadan artık basıncı
boşaltınız.
3) Motor durana kadar motordaki ayar kolunu "STOP" konumuna
bastırın ve yakıt vanasın kapatın.
4) Bujilerin soketini çekin.
5) Çalışma sonunda deterjan haznesini boşaltınız ve yıkayınız.
Haznenin yıkanması için deterjan yerine temiz su kullanınız.
6) Tabancanı emniyet mandalını (D) devreye alınız.
Motorun debloke edilmesi (bu özelliği bulunduran modellerde)
Makinenin uzun süre kullanılmadığı durumlarda, kireç birikimleri
motorun bloke olmasına neden olabilir. Motoru debloke etmek için
bir alet ile motor milini döndürünüz (M).
9.4 Yağ ilave edilmesi (bu özelliği bulunduran modellerde)
Doğru seviyeyi yeniden düzenleyene kadar dolum ağzından yağ
ilave ediniz.
Yağ özellikleri için "Teknik Veriler" tablosuna bakınız.
Her 500 kullanım saatinden sonra yağın değiştirilmesi tavsiye edilir.
9.5 Sezon sonu depolama
Kış mevsimi için depoya kaldırma öncesinde, makineyi korozif ve
zehirli olmayan donma önleyici sıvı ile çalıştırınız.
Cihazı kuru ve dondan korunan bir mekânda muhafaza ediniz.
10 DEPOLAMA VE TAŞIMA (ŞEKİL 5)/ SAYFA 6
Aksesuarları şekil 5 bağlamında öngörüldüğü gibi depolayınız.
Makineyi şekil 5 bağlamında öngörüldüğü gibi taşıyınız.
TR
261
-7
TR
TÜRKÇE
11 ARIZALAR HAKKINDA BİLGİLER
Problemler
Pompa öngörülen basınca
ulaşmıyor
Pompada ani basınç değişiklikleri
mevcut
Su sızıntıları
Gürültü
Yağ sızıntıları
Deterjan emmiyor
Olası nedenler
Meme aşınmış
Su filtresi kirli
Su beslemesi yetersiz
Hava emmesi
Pompada hava
Meme doğru olarak ayarlanmamış
Termostatik vana müdahalesi
Açık kaptan emme yüksekliği 0,5 m üstünde
Dış hazneden su emme
Girişteki su ısısı çok yüksek
Meme tıkanık
Emme filtresi (L) kirli
Sızdırmazlık contaları aşınmış
Serbest tahliye emniyet vanası müdahalesi
Su sıcaklığı çok yüksek
Sızdırmazlık contaları aşınmış
Ayarlanabilir meme pozisyonu yüksek basınçta
Deterjan aşırı yoğun
Yüksek basınç hortum uzatmaları kullanımı
Deterjan devresi kabuk bağlamış veya tıkanmış
Termostatik vanadan su dışarı
çıkıyor
MODEL
Çözümler
Memeyi değiştiriniz
Filtreyi temizleyiniz (L) (şekil 5)
Musluğu tamamen açınız
Rakorları kontrol ediniz
Makineyi kapatınız ve sürekli bir jet çıkışı oluşana kadar
tabancayı çalıştırınız. Makineyi tekrar çalıştırınız.
Memeyi (E) (+) pozisyonuna getiriniz (şekil 3)
Doğru su sıcaklığının yeniden düzenlenmesini bekleyiniz
Emme yüksekliğini azaltınız
Makineyi su şebekesine bağlayınız
Sıcaklığı azaltınız
Memeyi temizleyiniz (şekil 5)
Filtreyi temizleyiniz (L) (şekil 5)
Contaları bir yetkili Teknik Servis Merkezinde değiştiriniz
Yetkili bir Teknik Servis Merkezine başvurunuz
Sıcaklığı azaltınız (teknik verilere bakınız)
Yetkili bir Teknik Servis Merkezine başvurunuz
Memeyi (E) " " pozisyonuna getiriniz (şekil 3)
Su ile seyreltiniz
Orijinal hortumu yeniden düzenleyiniz
Temiz su ile durulayınız ve olası tıkanıklıları gideriniz.
Problemin devam etmesi halinde, yetkili bir Teknik Servis
Merkezine danışınız.
Meme içindeki su sıcaklığı veri plaka etiketinde belirti- Makine işler durumda olarak su jetini 5 dakikadan daha
len maksimum değeri aştı.
uzun bir süre boyunca kesmeyiniz.
SERİ NUMARASI
TR
262
TR - 8
TÜRKÇE
12 YÜZEYLERE ZARAR VERMEKTEN NASIL KAÇINABILIRIZ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
DİKKAT
Lastiklerin yıkanması için makinenin kullanımı, lastiklerde hasarlara neden olabilir ve tehlike yaratabilir.
Yüksek basınçlı jeti, doğrudan lastik üzerine yönlendirmeyiniz.
Tekerlekler ve lastikler yakınında temizlik işlemleri gerçekleştirildiğinde, makineyi daima en düşük basınçta kullanınız.
Aracın herhangi bir kısmını yıkamak için asla "Turbo lans"ı kullanmayınız.
Detaylı bilgiler için burada belirtilen bölümü okuyunuz: “8.7 Doğru yıkama tavsiyeleri”.
CE uygunluk beyanı
Biz, Modena, İtalya'da kâin Annovi Reverberi S.p.A., aşağıdaki AR Blue Clean makinesi/makinelerinin:
Makine adı
Model No. Emilen güç
Yüksek basınçlı yıkama makinesi
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
aşağıdaki Avrupa direktiflerine uygun olduğunu (olduklarını): 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC (Kanun
Hükmünde Kararname 262/2002);
ve aşağıdaki yönetmeliklere veya standartlaştırılmış aşağıdaki belgelere uygun olarak üretilmiş olduğunu (olduklarını) beyan ederiz: EN 60335-1; EN
60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Teknik fasikülün verilmesi konusunda yetkili kişinin ismi ve adresi: Stefano Reverberi / AR Managing Director
Via ML King, 3 - 41122 Modena, İtalya
2000/14/EC direktifi çerçevesinde talep edilen uygunluk değerlendirme prosedürü Ek V esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir
Model No. DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Ölçülmüş olan ses gücü seviyesi:
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
103,2 dB (A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi:
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
105 dB (A)
Tarih: 19.07.2016
MODENA (I)
Stefano Reverberi
Managing Director
Garanti
Garantinin geçerliliği, (üretici tarafından farklı şekilde belirtmesi dışında) ürünün piyasaya sürüldüğü ülkede geçerli kanunlar tarafından düzenlenir .
Ürünün, garanti geçerlilik süresinde, malzeme kalitesi, imalat veya uygunsuzluktan kaynaklanan nedenlerden ötürü hatalı çıkması halinde, imalatçı hatalı
kısımların değiştirilmesini garanti eder, haklı olarak aşınmış olmaları halinde, ürünlerin onarılmasını veya değiştirilmesini sağlar.
Garanti, normal aşınmaya tabi olan komponentleri kapsamaz (vanalar, piston, su contası, yağ contası, yaylar, OR ringler, hortum, tabanca, fırçalar, tekerlekler,
v.b. gibi aksesuarlar);
Garanti, aşağıdakilerin neden olduğu veya aşağıdakilerden kaynaklanan kusurları kapsamaz:
- doğru olmayan kullanım, izin verilmeyen kullanım, ihmalkârlık,
- ürünün evde kullanım için satılmış olduğu durumlarda, kiralama veya profesyonel kullanım,
- özel elkitabında öngörülen bakım kurallarına riayet edilmemesi,
- yetki sahibi olmayan personel veya merkezler tarafından yapılmış onarımlar,
- orijinal olmayan yedek parça veya aksesuarların kullanımı,
- taşıma, yabancı nesne veya maddeler, kaza nedeni hasarlar,
- ambar ve depolama problemleri.
Garantiyi geçerli kılmak için satın alma kanıtının ibraz edilmesi gerekir.
Teknik servis, Sayfa: 285.
HONDA motoru ile ilgili teknik servis için bir Honda teknik servis merkeziyle iletişim
kurun:www.engines.honda.com
TR
263
-9
TR
TÜRKÇE
Teknik Veriler
Teknik Veriler
Debi oranı
Maksimum debi oranı
Basınç
Maksimum basınç
Güç
Maksimum besleme sıcaklığı
Maksimum besleme basıncı
Maksimum basınçta tabancanın itme kuvveti
Pompa yağ tipi
Motor modeli
3600 devir/dakikada nominal güç
Çalışma devri
Yakıt deposu
Yakıt
Ses basınç seviyesi LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Ses gücü seviyesi LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 dB(A))
Cihazın titreşimleri (K = 1 m/s2):
Ağırlık
Birim
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
l/dk
l/dk
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
kg
-
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
3,6
60
1
28,90
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
1 silindir, 4 zamanlı
3,6/4,8
3600±100
3,1
Benzin, kurşunsuz
89,4
105
6,26
30
6,3
60
1
39,70
0,13 SAE 15W40
Honda GX 270,
1 silindir, 4 zamanlı
6,3/8,4
3600±100
5,3
Benzin, kurşunsuz
89,4
105
6,26
42
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 silindir, 4 zamanlı
8,7/11,7
1750±100
6,1
Benzin, kurşunsuz
89,4
105
6,26
50
8,7
60
1
51,50
0,13 SAE 15W40
Honda GX 390,
1 silindir, 4 zamanlı
8,7/11,7
3600±100
6,1
Benzin, kurşunsuz
89,4
105
6,26
48
kW/BG
d/dk
l
dB (A)
dB (A)
m/s2
kg
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
TR
264
TR - 10
УКРАЇНСЬКА
1 ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1.1 Придбаний вами пристрій є високотехнологічною розробкою одного з провідних
європейських виробників мийок високого тиску. Для того щоб пристрій працював
з максимальною ефективністю, уважно прочитайте цю брошуру та завжди
дотримуйтесь інструкцій під час експлуатації. Під час підключення, експлуатації та
обслуговування пристрою вживайте всіх можливих заходів безпеки для власного
захисту та захисту людей, які перебувають у безпосередній близькості. Уважно
прочитайте правила техніки безпеки та виконуйте їх за будь-яких обставин.
Невиконання цих положень може поставити під загрозу здоров’я та безпеку людей
або спричинити значні матеріальні збитки.
2 ЗНАКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Дотримуйтеся інструкцій на знаках та символах безпеки, розташованих на пристрої
та зображених у цьому посібнику.
На пристрої та в посібнику містяться лише ті символи, які відповідають придбаній
моделі. Прикріплені до пристрою символи та знаки завжди мають бути присутніми
та розбірливими; в іншому разі прикріпіть їхні замінники на вихідних місцях.
Попередження – Застереження – Ризик
Перед експлуатацією уважно прочитайте цю інструкцію.
Символ E2 (якщо він міститься в посібнику) означає, що пристрій призначено для
професійного вжитку, тобто для використання досвідченими людьми, ознайомленими з
відповідними технічними, нормативними та законодавчими факторами та спроможними
виконувати операції з експлуатації та обслуговування пристрою. Цей пристрій не
призначено для використання дітьми, особами з обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими можливостями чи людьми з браком досвіду та знань.
Символ E3 (якщо він міститься в посібнику) означає, що пристрій призначено для
непрофесійного (побутового) вжитку. Цей пристрій можуть використовувати особи з
обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або люди, яким
бракує досвіду чи знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані
щодо безпечного використання пристрою та розуміють зумовлені цим ризики.
Рухомі частини. Не торкатися.
265
UK - 1
UK
УКРАЇНСЬКА
Небезпека опектися! Попередження про гарячі вузли.
Небезпека отруєння! Не вдихати вихлопні гази.
0 Положення «Вимкнено».
I Положення «Увімкнено».
Гарантований рівень акустичної потужності.
Знак заборони, який інформує користувачів про те, що місцеві норми можуть
забороняти під’єднання виробу до системи постачання питної води.
виріб.
Знак небезпеки, який попереджає користувачів про те, що не можна
спрямовувати струмінь води на людей, тварин, електрообладнання та сам
Цей виріб має ізоляцію класу II. Це означає, що він має посилену чи подвійну
ізоляцію (лише якщо цей символ присутній на пристрої).
Цей виріб має ізоляцію класу I. Це означає, що його оснащено захисним
дротом заземлення (лише якщо символ присутній на пристрої).
Виріб відповідає вимогам належних європейських директив.
Символ E1 означає, що пристрій не слід утилізувати як комунальні відходи;
його можна віддати продавцю після придбання нового пристрою. Електричні та
електронні частини пристрою не слід повторно використовувати не за
призначенням, оскільки вони містять небезпечні для здоров’я речовини.
Надіньте засоби захисту органів слуху.
Надіньте захисну маску.
Надіньте засоби захисту органів дихання.
UK
Надіньте захисні рукавички.
266
UK - 2
УКРАЇНСЬКА
Надіньте захисне взуття.
Надіньте захисний одяг.
3 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ/ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ
3.1 ЗАБОРОНЕНО З МІРКУВАНЬ БЕЗПЕКИ
3.1.1 Попередження. НЕ дозволяйте дітям користуватися пристроєм; наглядайте за
дітьми, щоб переконатися, що вони з ним не грають.
3.1.2 Попередження. У разі неправильного застосування струмені високого тиску можуть
бути небезпечними.
3.1.3 Попередження. НЕ використовуйте пристрій із займистими чи токсичними рідинами
або будь-якими виробами, які не сумісні з його коректною роботою. Заборонено
використовувати пристрій у потенційно легкозаймистій або вибухонебезпечній атмосфері.
3.1.4 Попередження. РИЗИК ВИБУХУ. НЕ використовуйте пристрій для розбризкування
займистих рідин.
3.1.5 Попередження. НЕ спрямовуйте струмінь води на людей або тварин.
3.1.6 Попередження. НЕ спрямовуйте струмінь води на сам пристрій, електричні частини
або інше електричне обладнання.
3.1.7 Попередження. НЕ користуйтеся пристроєм, коли в діапазоні його дії знаходяться
люди, якщо вони не вдягнуті в захисний одяг.
3.1.8 Попередження. НЕ спрямовуйте струмінь води на себе або інших осіб для чищення
одягу чи взуття.
3.1.9 Попередження. НЕ користуйтеся пристроєм надворі, коли йде дощ.
3.1.10 Попередження. НЕ дозволяйте використовувати пристрій дітям, некомпетентним
особам або людям, які не прочитали та не зрозуміли інструкцій.
3.1.11 Попередження. НЕ блокуйте пусковий важіль в робочому положенні.
3.1.12 Попередження. Переконайтеся, що до пристрою прикріплена табличка
з технічними характеристиками; в іншому разі зверніться до продавця.
НЕ можна використовувати пристрої без табличок, оскільки вони не можуть бути
ідентифіковані та є потенційно небезпечними.
3.1.13 Попередження. НЕ змінюйте та не регулюйте налаштування запобіжного клапана чи
запобіжних пристроїв.
3.1.14 Попередження. НЕ змінюйте оригінальний діаметр насадки-розпилювача.
3.1.15 Попередження. Слідкуйте за тим, щоб транспортні засоби не переїжджали шланг
високого тиску.
3.1.16 Попередження. НЕ переміщуйте пристрій, тягнучи його за шланг високого тиску.
UK
267
-3
UK
УКРАЇНСЬКА
3.1.17 Попередження. Струмінь високого тиску, спрямований на шини, вентилі шин чи інші
компоненти під тиском, становить потенційну загрозу. Під час миття не використовуйте
комплект поворотної насадки та завжди тримайте струмінь на відстані принаймні 30 см.
3.1.18 Попередження. Заборонено використовувати неоригінальне приладдя та будьякі інші запасні частини, не призначені безпосередньо для відповідної моделі.
Заборонено вносити до пристрою будь-які модифікації; будь-які модифікації
анулюють Декларацію відповідності та звільняють виробника від усіх зобов’язань
згідно з цивільним і кримінальним правом.
3.1.19 Попередження. Не нахилятися і не братися за відвід газу. (небезпека опіку).
3.1.20 Попередження. Не торкатися гарячих глушників, циліндрів або охолоджувальних
ребер. (небезпека опіку).
3.2 ВИМАГАЄТЬСЯ З МІРКУВАНЬ БЕЗПЕКИ
3.2.1 Попередження. Усі електричні дроти МАЮТЬ БУТИ ЗАХИЩЕНІ від струменя води.
3.2.2
Попередження. Високий тиск може викликати віддачу в компонентах: одягайте весь
захисний одяг (ІЗЗ) та обладнання, необхідне для безпеки оператора.
3.2.3 Попередження. Небезпека травмування внаслідок того, що пристрій раптом
запрацював. Витягти наконечник свічки запалювання перед початком робіт із
пристроєм.
3.2.4 Попередження. Перш ніж натиснути на пусковий важіль, міцно ВІЗЬМІТЬСЯ за
пістолет-розпилювач для протидії віддачі.
3.2.5 Попередження. ДОТРИМУЙТЕСЯ місцевих норм із водопостачання. Згідно з вимогами
IEC 60335-2-79 пристрій можна під’єднувати до лінії постачання питної води, лише
якщо шланг подачі має зворотний клапан з дренажною здатністю відповідно до
стандарту EN 12729, тип BA. Зворотний клапан можна замовити у виробника.
3.2.6 Попередження. Вода, яка витікає через зворотні клапани, вважається непридатною
для пиття.
3.2.7 Попередження. Обслуговування та/або ремонт електричних компонентів МАЄ
проводити кваліфікований персонал.
3.2.8 Попередження. СКИНЬТЕ залишковий тиск, перш ніж від’єднувати шланг від пристрою.
3.2.9 Попередження. Перед кожним використанням та регулярно ПЕРЕВІРЯЙТЕ, чи всі
гвинти повністю затягнуто та чи немає зламаних або спрацьованих компонентів.
3.2.10 Попередження. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ті засоби для миття, які не пошкодять
покриття шланга високого тиску/електричного кабелю.
UK
268
UK - 4
УКРАЇНСЬКА
3.2.11 Попередження. Люди чи тварини МАЮТЬ перебувати на відстані щонайменше 15 м
від пристрою.
3.2.12 Попередження. Цей пристрій призначено для використання із засобами для миття, які
постачає чи рекомендує виробник пристрою. Використання інших засобів для миття
або хімічних речовин може негативно вплинути на безпечність експлуатації пристрою.
3.2.13 Попередження. Запобігайте контакту засобу для миття зі шкірою та особливо з
очима! У разі контакту з очима негайно промийте їх великою кількістю води та
зверніться за медичною допомогою!
3.2.14 Попередження. Шланги, фітинги та з’єднання високого тиску мають велике значення
для безпеки пристрою. Користуйтеся лише шлангами, фітингами та з’єднаннями
високого тиску, рекомендованими виробником.
3.2.15 Попередження. Для гарантування безпеки пристрою використовуйте лише
оригінальні частини від виробника або затверджені ним частини.
3.2.16 Попередження. Перш ніж вмикати пристрій, вставте комплект трубки для
розпилення до червоної позначки.
3.2.17 Попередження. Необхідно використовувати лише той тип пального, що зазначений
у інструкції з експлуатації. Під час використання непридатних видів палива існує
небезпека вибуху.
У приладах з бензиновим двигуном необхідно звертати увагу під час заправки на
те, щоб бензин не потрапив на горячу поверхню.
3.2.18 Попередження. Будь ласка, звертайте увагу на особливі вказівки з техніки безпеки в
інструкції з експлуатації для приладів з бензиновим двигуном.
3.2.19 Попередження. При експлуатації пристрою у приміщенні необхідно забезпечити
достатнє провітрювання та належний відвід виникаючих газів (небезпека
отруєння).
Вихід газів не повинен бути заблокованим.
Необхідно переконатись, що поблизу впускного повітряного отвору немає викидів
відпрацьованих газів.
3.2.20 Попередження. Під час транспортування приладу необхідно вивести з експлуатації
двигун та надійно закріпити прилад.
UK
UK
269
-5
УКРАЇНСЬКА
4
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (МАЛ. 1)/СТОР. 3
4.1 Користування посібником
Посібник є невід’ємною складовою комплекту постачання пристрою, тому його слід зберігати для використання в майбутньому. Уважно прочитайте посібник, перш ніж установлювати/
використовувати пристрій. Якщо пристрій продано, продавець
має передати цей посібник його новому власнику.
4.2Доставка
Пристрій доставляють частково зібраним у картонній коробці.
Комплект постачання зображено на мал. 1.
4.2.1
Документація, яка входить до комплекту постачання
пристрою
A1 Посібник з експлуатації та обслуговування
A2 Інструкції з техніки безпеки
A3 Декларація відповідності
A4 Гарантійні положення
A5
Посібник із користування та обслуговування
двигуна
4.3 Утилізація упаковки
Пакувальні матеріали не забруднюють навколишнього середовища, проте їх слід переробити чи утилізувати згідно з відповідними законодавчими нормами, які діють у країні використання.
5
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (МАЛ. 1)/СТОР. 3
5.1 Використання за призначенням
Цей пристрій призначено для індивідуального використання з
метою чищення транспортних засобів, машин, човнів, кам’яної кладки тощо для видалення складних забруднень за допомогою чистої
води та засобів для миття, що розкладаються біологічним шляхом.
Двигуни транспортних засобів можна мити лише за умови утилізації брудної води відповідно до чинних норм.
- Температура води на вході: див. табличку з технічними
характеристиками на пристрої.
- Тиск води на вході: мін. 0,1 МПа — макс. 1 МПа.
- Робоча температура навколишнього повітря: понад 0 °C.
Пристрій відповідає стандартам IEC 60335-1 і IEC 60335-2-79.
5.2Оператор
Символ, зображений на мал. 1, позначає призначеного для пристрою оператора (професіонала чи непрофесіонала).
5.3 Основні компоненти
B1 - Двигун внутрішнього згорання
B2 - Понижуючий редуктор (у моделях із відповідною комплектацією)
B3 - Насос
B4 - Пістолет-розпилювач із запобіжним стопором
B5 - Трубка
B6 - Шланг високого тиску
B7 - Ковпачки оливниці (у моделях із відповідною комплектацією)
B8 - Насадки
B9 - Бак засобу для миття (у моделях з відповідною комплектацією)
B10 - Штуцер з фільтром під шланг
5.3.1
C1
C2
Приладдя (якщо входить до комплекту постачання —
див. мал. 1)
Інструмент для чищення C3
Комплект поворотної насадки C4
Ручка
Гвинти
5.4 Запобіжні пристрої
Попередження — небезпечно!
Не змінюйте та не регулюйте налаштувань запобіжного клапана.
- Запобіжний клапан та/або клапан обмеження тиску.
Запобіжний клапан також є клапаном обмеження тиску. Якщо
відпустити пусковий важіль пістолета-розпилювача, клапан відкривається, й вода рециркулює через вхідний канал насоса або
виливається на підлогу.
- Клапан термостата (D1, якщо встановлено).
Якщо температура води перевищує температуру, передбачену
виробником, клапан термостата випускає гарячу воду та всмоктує
об’єм холодної води, який дорівнює об’єму випущеної води, доки
не буде відновлено нормальну температуру.
- Запобіжний стопор (D): запобігає випадковому розпиленню води.
UK
270
6
ВСТАНОВЛЕННЯ (МАЛ. 2)/СТОР. 4
6.1Збирання
Попередження — небезпечно!
Витягти наконечник свічки запалювання перед
початком робіт із пристроєм.
Послідовність збирання показано на мал. 2.
6.2 Встановлення декомпресійних ковпачків (у моделях з
відповідною комплектацією)
Для запобігання витоку мастила пристрій постачається з мастилозабірниками, герметизованими червоними ковпачками, які
слід замінити декомпресійними ковпачками, які входять до
комплекту постачання.
6.3 Установлення поворотної насадки
(у моделях з відповідною комплектацією)
Комплект поворотної насадки дозволяє підвищити потужність миття.
Використання поворотної насадки може спричинити зниження
тиску на 25 % порівняно з тиском, досягнутим за допомогою регульованої насадки. Проте комплект поворотної насадки забезпечує
більшу потужність миття завдяки обертанню струменя води.
6.4Двигун
Попередження — небезпечно!
Дотримуватись розділу "Вказівки з техніки безпеки"!
6.4.1Перед експлуатацією прочитати посібник з експлуатації виробника пристрою і особливо прийняти
до уваги вказівки щодо безпеки.
Перевірка рівня масла мотора. Не експлуатувати апарат, якщо рівень мастила опустився нижче позначки
"MІN". При необхідності, долити мастило.
Паливний бак заправити неетилованим бензином. Не
використовувати двотактну суміш.
6.5 З’єднання для постачання води
Попередження — небезпечно!
До пристрою має надходити лише чиста чи фільтрована вода. Швидкість потоку в крані подачі води має
дорівнювати швидкості потоку в насосі.
Розташуйте пристрій якнайближче до системи водопостачання.
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Точки з’єднання
l Випуск води (ВИХІДНИЙ ОТВІР)
n Водозабір з фільтром (ВХІДНИЙ ОТВІР)
Під’єднання до лінії водопостачання
Пристрій можна під’єднувати до лінії постачання питної води, лише якщо шланг подачі має зворотний клапан, який відповідає чинним нормам. Переконайтеся,
що шланг щонайменше 13 мм у діаметрі, що він міцний,
а його довжина не перевищує 25 м.
Всмоктування води з відкритих ємностей
1) Пригвинтіть шланг подачі води з фільтром до
ВХІДНОГО ОТВОРУ для води та опустіть шланг на
дно ємності.
2) Випустіть повітря з пристрою:
а) відгвинтіть трубку;
б) увімкніть пристрій і тримайте пістолет-розпилювач
відкритим, доки у воді, яка виливається, не зникнуть
бульбашки;
3) вимкніть пристрій і пригвинтіть трубку на місце.
Примітка. Максимальна висота всмоктування становить 0,5 м. Перед використанням шланг для всмоктування слід наповнити.
UK - 6
УКРАЇНСЬКА
7
НАЛАШТУВАННЯ (МАЛ. 3)/СТОР. 5
8.7 Рекомендована процедура чищення
Розчиняйте бруд, застосовуючи розбавлений водою засіб для
миття до сухої поверхні.
Обробляючи вертикальні поверхні, просувайтеся знизу вгору.
Залиште засіб для миття на 1-2 хвилини, проте не давайте
поверхні висохнути. Просуваючись знизу, застосовуйте струмінь
високого тиску з відстані щонайменше 30 см. Не застосовуйте
воду для ополіскування до немитих поверхонь.
В окремих випадках для видалення бруду необхідно використовувати щітки.
Високий тиск не завжди забезпечує задовільні результати чищення, оскільки може пошкодити окремі поверхні. Для
обробки делікатних або пофарбованих поверхонь, а також
компонентів під тиском (наприклад, шин, вентилів накачування
тощо) не слід користуватися найтоншим налаштуванням регульованої насадки для струменя води або поворотною насадкою.
Ефективність чищення залежить як від тиску, так і від кількості
використаної води.
7.1 Налаштування насадки-розпилювача (у моделях з відповідною комплектацією)
Потік води можна регулювати налаштуванням насадки (E).
7.2 Регулювання засобу для миття
Щоб налаштувати потрібний тиск подачі засобу для миття, встановіть
насадку (E) (якщо вона є) в положення « » або встановіть комплект
засобу для миття (C13) (за наявності), як показано на малюнку.
Кількість засобу для миття, який подається, можна налаштувати за
допомогою регулятора (F).
7.3 Налаштування робочого тиску (у моделях з відповідною
комплектацією)
За допомогою регулятора (G) можна налаштувати робочий тиск.
Тиск показується на манометрі (якщо встановлено).
8
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ (МАЛ. 4)/СТОР. 5
8.1 Елементи керування
- Стартер (H).
Запустити мотор відповідно до інструкції по експлуатації виробника мотора.
- Контрольний важіль струменя води (I).
9
Попередження — небезпечно!
Попередження — небезпечно!
Під час роботи пристрій має бути встановлений на
твердій стійкій поверхні, як показано на мал. 4.
Небезпека травмування внаслідок того, що пристрій
раптом запрацював. Витягти наконечник свічки запалювання
перед початком робіт із пристроєм.
Небезпека опіків! Не торкатися гарячих глушників, циліндрів
або охолоджувальних ребер.
8.2Запуск (див. мал. 4)
1) Повністю відкрийте кран подачі води.
2) Розблокуйте запобіжний стопор (D).
3) Натисніть на пусковий важіль пістолета-розпилювача й утримуйте його протягом кількох секунд, а потім запустіть двигун
відповідно до інструкції з експлуатації виробника двигуна.
Попередження — небезпечно!
Перед увімкненням пристрою переконайтеся, що
він отримує воду належним чином; використання пристрою без води призведе до його пошкодження. Не закривайте вентиляційних решіток, коли пристрій працює.
Щоб запобігти пошкодженню пристрою, не дозволяйте
йому працювати без води та перевіряйте, щоб вода надходила до нього належним чином.
9.1 Чищення насадки
1) Від’єднайте трубку від насадки.
2) Видаліть залишкове забруднення з отвору насадки за допомогою спеціального інструмента (C1).
9.2 Чищення фільтра
Перед кожним використанням виконуйте огляд всмоктувального фільтра (L) і фільтра засобу для миття (якщо встановлено) та
очищайте їх відповідно до інструкцій, у разі необхідності.
9.3 Розблокування мотора (у моделях з відповідною комплектацією)
8.3Вимкнення
1) Перевести важіль регулювальника двигуна в положення
„STOP" та утримувати його до зупинення двигуна, потім закрутити кран подачі палива.
2) Натисніть на пусковий важіль пістолета-розпилювача та скиньте залишковий тиск у трубах.
3) Заблокуйте запобіжний стопор (D).
8.4Перезапуск
1) Розблокуйте запобіжний стопор (D).
2) Натисніть на пусковий важіль пістолета-розпилювача та випустіть залишкове повітря з труб.
3) Запустити мотор відповідно до інструкції по експлуатації
виробника мотора.
8.5Зберігання
1) Закрийте кран подачі води.
2) Скиньте залишковий тиск з пістолета-розпилювача, поки з
пристрою не виллється вся вода.
3) Перевести важіль регулювальника двигуна в положення
„STOP" та утримувати його до зупинення двигуна, потім закрутити кран подачі палива.
4) Витягніть наконечник свічки запалювання.
5) Після закінчення роботи злийте залишки з баку засобу для миття
та промийте його. Для миття баку користуйтеся чистою водою
без засобу для миття.
6) Заблокуйте запобіжний стопор пістолета-розпилювача (D).
ОБСЛУГОВУВАННЯ (МАЛ. 5)/СТОР. 6
Операції з обслуговування, не описані в цьому розділі, має виконувати авторизований центр зі збуту та сервісу.
9.4
Тривалі зупинки можуть бути викликані вапняним нальотом,
який перешкоджає нормальній роботі мотора. Щоб розблокувати двигун, поверніть повідний вал за допомогою інструмента (M).
Доливання мастила (у моделях з відповідною комплектацією)
Долийте мастило через вхідний отвір, щоб відновити потрібний рівень.
Див. характеристики мастила в таблиці «Технічні характеристики».
Мастило треба міняти через кожні 500 годин роботи.
9.5 Зберігання після завершення сезону
Перед зберіганням впродовж зимового періоду запустіть пристрій з некорозійним та нетоксичним антифризом.
Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від морозу.
10 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ (МАЛ. 5)/СТОР. 6
Зберігайте приладдя, як показано на мал. 5.
Транспортуйте пристрій, як показано на мал. 5.
8.6 Доливання та використання засобу для миття
Засіб для миття має надходити за допомогою приладдя та
процедур, описаних у пункті 7.3.
Використання шланга високого тиску, довшого за той, який
входить до комплекту постачання пристрою, чи додаткового
подовжувача шланга може знизити чи повністю зупинити всмоктування засобу для миття.
Наповніть бак (B6) засобом для миття з високим рівнем біологічного розкладання.
UK
271
-7
UK
УКРАЇНСЬКА
11 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Несправність
Можливі причини
Спосіб усунення
Спрацювалася насадка
Забруднено водяний фільтр
Недостатнє водопостачання
До системи всмоктується повітря
Насос не досягає робочого тиску
Під час експлуатації тиск насоса
несподівано падає
Витоки води
Пристрій працює надто шумно
Витоки мастила
Засіб для миття не всмоктано
Із клапану термостата витікає вода
МОДЕЛЬ
Замініть насадку
Почистіть фільтр (L) (мал. 5)
Повністю відкрийте кран подачі води
Перевірте щільність фітингів шланга
Вимкніть пристрій, а потім натискайте та відпускайте пусковий
Повітря в насосі
важіль пістолета-розпилювача, поки вода не почне виливатися
рівномірним потоком. Знову ввімкніть пристрій
Неправильне положення регульованої насадки
Установіть насадку (E) в положення (+) (мал. 3)
Спрацював клапан термостата
Зачекайте відновлення нормальної температури води
Вода всмоктується з відкритої ємності з висоти понад 0,5 м. Зменшіть висоту всмоктування.
Вода всмоктується із зовнішнього бака
Під’єднайте пристрій до лінії водопостачання
Вода на вході надто гаряча
Зменшіть температуру
Засмічено насадку
Почистіть насадку (мал. 5)
Забруднено вхідний фільтр (L)
Почистіть фільтр (L) (мал. 5)
Замініть ущільнювачі в найближчому авторизованому сервісСпрацювалися ущільнювачі
ному центрі
Спрацював запобіжний клапан, і вода вилилася
Зверніться до авторизованого сервісного центру
Вода надто гаряча
Зменшіть температуру (див. технічні характеристики)
Спрацювалися ущільнювачі
Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру
Налаштування високого тиску регульованої насадки
Встановіть насадку (E) в положення « » (мал. 3)
Засіб для миття надто густий
Розбавте водою
Використовується подовжувач шланга високого тиску
Встановіть оригінальний шланг
Промийте чистою водою та видаліть усі перешкоди Якщо
Осад або перешкоди в трубопроводі засобу для миття
проблеми не усунено, зверніться до авторизованого сервісного центру
Температура води всередині насадки перевищила макПід час роботи пристрою не вимикайте струменя води на
симальне номінальне значення, вказане на табличці з
понад 5 хвилин за раз
технічними характеристиками
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
UK
272
UK - 8
УКРАЇНСЬКА
12 ЯК ЗАПОБІГТИ ПОШКОДЖЕННЮ ПОВЕРХОНЬ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Використання пристрою для миття шин може призвести до їх пошкодження та бути небезпечним.
Не спрямовуйте струмінь води під високим тиском безпосередньо на шину.
Завжди користуйтеся найнижчим налаштуванням тиску під час чищення поблизу коліс і шин.
Не користуйтеся турбонаконечником для миття будь-яких частин транспортного засобу.
Для отримання додаткової інформації див. розділ 8.7 «Рекомендована процедура чищення».
Декларація відповідності директивам ЄС
Ми, Annovi Reverberi S.p.A, заявляємо, що зазначений (-і) нижче пристрій (-ої) AR Blue Clean:
Призначення пристрою:
Номер моделі
Номінальна потужність
Мийка високого тиску
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
3,6 kW
6,3 kW
8,7 kW
8,7 kW
відповідає (-ють) таким європейським директивам:
2006/42/EC, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU та 2000/14/EC (Законодавчий декрет Італії № 262/2002)
та виготовлений (-і) відповідно до таких стандартів або стандартної документації:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1; EN 62233; EN 50581
Прізвище та адреса особи, відповідальної за випуск технічної документації: Стефано Ревербері, виконавчий директор AR
Via ML King, 3 - 41122 Modena, Italy (Італія)
Процедуру оцінки відповідності, якої вимагає директива 2000/14/EC, проведено згідно з додатком V.
Номер моделі
DXPW008DXPW009DXPW010DXPW011
Виміряний рівень акустичної потужності: 103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
103,2 дБ(A)
Гарантований рівень акустичної потужності: 105 дБ(A)
105 дБ(A)
105 дБ(A)
105 дБ(A)
Дата: 19.07.2016 р.
MODENA (I)
Стефано Ревербері
Виконавчий директор
Гарантія
Юридична сила даної гарантії діє згідно з відповідними законодавчими нормами країни, де було продано виріб (окрім випадків, визначених
виробником).
Гарантія розповсюджується на матеріали, конструкцію та дефекти відповідності впродовж свого терміну дії, під час якого виробник зобов’язаний
замінити дефектні частини та відремонтувати виріб, якщо він не занадто спрацьований, або замінити його.
Гарантія не розповсюджується на компоненти, які підлягають звичайному спрацюванню (клапан, поршень, прокладка для води, прокладка для
мастила, пружини, ущільнювальні кільця та приладдя, зокрема шланг, пістолет-розпилювач, щітки, колеса тощо).
Гарантія не розповсюджується на дефекти, що мають такі причини:
- неправильне використання, використання не за призначенням, недбалість;
- прокат або професійне використання, якщо виріб був проданий для побутового використання;
- недотримання інструкцій з обслуговування, які містяться в цьому посібнику;
- ремонт робітниками чи центрами, які не мають відповідного дозволу;
- використання неоригінальних частин або приладдя;
- пошкодження, спричинене транспортуванням, забрудненням або сторонніми предметами, нещасними випадками;
- проблеми зі зберіганням або складуванням.
Щоб скористатися гарантією, необхідно надати доказ покупки.
Звертайтеся за допомогою, Сторінки: 285.
З питань технічного обслуговування двигуна HONDA звертайтеся до сервісного центру Honda:
www.engines.honda.com
UK
273
-9
UK
УКРАЇНСЬКА
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Швидкість потоку
Максимальна швидкість потоку
Тиск
Максимальний тиск
Потужність
На вході
Максимальний тиск на вході
Сила відштовхування пістолета-розпилювача при
максимальному тиску
тип мастила для насоса
Тип двигуна
Один.
DXPW008
DXPW009
DXPW010
DXPW011
л/хв
л/хв
МПа
МПа
кВт
°C
МПа
Н
10
17
19
13
19
21
15
24
25
15
24
25
3,6
60
1
6,3
60
1
8,7
60
1
8,7
60
1
28,90
39,70
51,50
51,50
кг
-
Номінальна потужність при 3600 1/хв
Робоча кількість обертів
Паливний бак
Паливо
кВт/КС
1/хв.
л
-
Рівень звукового тиску LPA (EN 60704-1) (K = 2,5 дБ(A))
Рівень акустичної потужності LWA (EN 60704-1) (K = 2,5 дБ(A))
Вібрація пристрою (K = 1,5 м/с2):
Вага
дБ(A)
дБ(A)
м/с2
кг
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
0,13 SAE 15W40
Honda GX 160,
Honda GX 270,
Honda GX 390,
Honda GX 390,
1 чотирьохтактовий 1 чотирьохтактовий 1 чотирьохтактовий 1 чотирьохтактовий
циліндр
циліндр
циліндр
циліндр
3,6/4,8
6,3/8,4
8,7/11,7
8,7/11,7
3600±100
3600±100
1750±100
3600±100
3,1
5,3
6,1
6,1
Неетилований
Неетилований
Неетилований
Неетилований
бензин
бензин
бензин
бензин
89,4
89,4
89,4
89,4
105
105
105
105
6,26
6,26
6,26
6,26
30
42
50
48
Можливі технічні модифікації!
UK
274
UK - 10
‫العربية‬
‫البيانات الفنية‬
‫معدل التدفق‬
‫القدرة القصوى‬
‫الضغط‬
‫الضغط أالقىص‬
‫الطاقة‬
‫الحد أالقىص لحرارة ا إلمداد‬
‫الحد أالقىص ضغط ا إلمداد‬
‫قوة ارتداد المسدس الرشاش عند الضغط القصوي‬
‫نوع زيت المضخة‬
‫موديل المحرك‬
‫وحدة القياس‬
‫تل� ف ي� الدقيقة‬
‫تل� ف ي� الدقيقة‬
‫ميغاباسكال‬
‫ميغاباسكال‬
‫كيلو واط‬
‫‪°‬درجة مئوية‬
‫ميغاباسكال‬
‫‪N‬‬
‫كلغ‬
‫‪-‬‬
‫البيانات الفنية‬
‫القدرة ا إلسمية‪/1 3600 :‬دقيقة‬
‫عدد لفات التشغيل‬
‫خزان الوقود‬
‫وقود‬
‫كيلواط‪/‬حصان‬
‫‪/1‬دقيقة‬
‫تل�‬
‫‪-‬‬
‫منسوب ضغط الصوت ‪)EN 60704-1( LPA‬‬
‫(‪ 2.5 = K‬ديسيبل أ "(‪)"dB(A‬‬
‫منسوب قدرة الصوت ال ُمقاس ‪)EN 60704-1( LWA‬‬
‫(‪ 2.5 = K‬ديسيبل أ "(‪)"dB(A‬‬
‫تز‬
‫اه�ازات الجهاز‪K)‎‬‏ = ‪1‬م‪/‬ثا‪:)2‬‬
‫الوزن‬
‫ديسيبل أ "‪"dBA‬‬
‫‪89.4‬‬
‫ديسيبل أ "‪"dBA‬‬
‫‪105‬‬
‫‪105‬‬
‫‪6.26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪6.26‬‬
‫‪42‬‬
‫!ةينقت تاليدعت جاردإ قحب ظافتحالا عم‬
‫م‪/‬ثا‬
‫كلغ‬
‫‪2‬‬
‫‪DXPW008‬‬
‫‪DXPW009‬‬
‫‪DXPW010‬‬
‫‪DXPW011‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1‬‬
‫‪28.90‬‬
‫‪0.13 SAE 15W40‬‬
‫‪،Honda GX 160‬‬
‫‪ 1‬سلندر‪ 4 ،‬أشواط‬
‫‪3.6/4.8‬‬
‫‪100±3600‬‬
‫‪3.1‬‬
‫نز‬
‫خال من‬
‫ب�ين‪ ،‬ي‬
‫الرصاص‬
‫‪13‬‬
‫‬‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1‬‬
‫‪39.70‬‬
‫‪0.13 SAE 15W40‬‬
‫‪،Honda GX 270‬‬
‫‪ 1‬سلندر‪ 4 ،‬أشواط‬
‫‪8.4/6.3‬‬
‫‪100±3600‬‬
‫‪5.3‬‬
‫نز‬
‫خال من‬
‫ب�ين‪ ،‬ي‬
‫الرصاص‬
‫‪15‬‬
‫‬‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1‬‬
‫‪51.50‬‬
‫‪0.13 SAE 15W40‬‬
‫‪،Honda GX 390‬‬
‫‪ 1‬سلندر‪ 4 ،‬أشواط‬
‫‪11.7/8.7‬‬
‫‪100±1750‬‬
‫‪6.1‬‬
‫نز‬
‫خال من‬
‫ب�ين‪ ،‬ي‬
‫الرصاص‬
‫‪15‬‬
‫‬‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1‬‬
‫‪51.50‬‬
‫‪0.13 SAE 15W40‬‬
‫‪،Honda GX 390‬‬
‫‪ 1‬سلندر‪ 4 ،‬أشواط‬
‫‪11.7/8.7‬‬
‫‪100±3600‬‬
‫‪6.1‬‬
‫نز‬
‫خال من‬
‫ب�ين‪ ،‬ي‬
‫الرصاص‬
‫‪89.4‬‬
‫‪89.4‬‬
‫‪89.4‬‬
‫‪105‬‬
‫‪105‬‬
‫‪6.26‬‬
‫‪50‬‬
‫‪6.26‬‬
‫‪48‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪275‬‬
‫‪- 10‬‬
‫العربية‬
‫كيفية تفادي إلحاق الضرر أ‬
‫بالسطح‬
‫‪12‬‬
‫تنبيه‬
‫‪ 1 .12‬استخدام جهاز الغسيل لتنظيف ا إلطارات قد يلحق ضأ�ارا با إلطارات ويشكل مصدر خطر‪.‬‬
‫‪2.12‬ال توجه المياه النفاثة العالية الضغط ش‬
‫مبا�ة نحو ا إلطارات‪.‬‬
‫‪ 3 .12‬اضبط جهاز الغسيل عىل الضغط المنخفض عند العمل بالقرب من العجالت وا إلطارات‪.‬‬
‫‪4.12‬ال تستخدم أبدا "الذراع النفاث" لغسل أي جزء من السيارة‪.‬‬
‫‪ 5.12‬للمزيد من المعلومات يرجى قراءة الفصل‪ 7.8" :‬نصائح لغسيل جيد"‪.‬‬
‫ترصيح المطابقة أ‬
‫الوروبية (‪)CE‬‬
‫أ‬
‫ش‬
‫التال (التالية) ‪:Black+Decker‬‬
‫نحن‪� ،‬كة ‪ ،.Annovi Reverberi S.p.A‬بومبورتو (مودينا)‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬نُرصح أن الجهاز (الجهزة) ي‬
‫العال‬
‫ إسم الجها ز‬
‫غسالة بالضغط ي‬
‫‪D XPW010‬‬
‫‪DXPW009 DXPW008‬‬
‫ رقم الموديل‬
‫‪ 3.6‬كيلو واط ‪ 6.3‬أكيلو واط ‪ 8.7‬كيلو واط ‪ 8.7‬كيلو واط‬
‫ استهالك الطاقة‬
‫ورو� التالية‪:‬‬
‫ُمطابق ُ(مطابقة) لمتطلبات توجيهات االتحاد ال ب ي‬
‫ش‬
‫يطال رقم ‪.)262/2002‬‬
‫‪( 2000/14/EC ،2014/30/EU ،2012/19/EU ،2011/65/EU ،2014/35/EU ،2006/42/EC‬المرسوم الت�يعي إ‬
‫ال ي‬
‫‪DXPW011‬‬
‫وتم إنتاجه (إنتاجها) وفقا للوائح التالية أو الوثائق المعيارية التالية‪EN 60335-1 :‬؛ ‪EN 60335-2-79‬؛ ‪EN 55014-1‬؛ ‪EN 55014-2‬؛‬
‫‪EN 61000-3-2‬؛ ‪EN 61000-3-3‬؛ ‪EN 61000-3-11‬؛ ‪EN 60704-1‬؛ ‪EN 62233‬؛ ‪EN 50581‬؛‬
‫اسم وعنوان المسؤول عن إصدار الملف التقني‪:‬‬
‫‪ / Stefano Reverberi‬المدير العام‬
‫‪ ،41122 - Via ML King, 3‬مودينا‪ ،‬إيطاليا‬
‫أ‬
‫ف‬
‫ورو� رقم ‪ ‎2000/14/EC‬وفقا لمقتضيات الملحق الخامس‪.‬‬
‫نُفذت إجراءات تقييم المطابقة المنصوص عليها ي� التوجيه ال ب ي‬
‫‪DXPW011‬‬
‫‪D XPW010‬‬
‫‪DXPW009‬‬
‫‪DXPW008‬‬
‫ رقم الموديل ‬
‫‪ 103.2‬ديسيبل أ "‪ 103.2 " dBA‬ديسيبل أ "‪ 103.2 " dBA‬ديسيبل أ "‪ 103.2 " dBA‬ديسيبل أ "‪"dBA‬‬
‫المقاس‪:‬‬
‫منسوب قدرة الصوت ُ‬
‫منسوب قدرة الصوت المضمون‪ 105 :‬ديسيبل أ "‪ 105 " dBA‬ديسيبل أ "‪ 105 " dBA‬ديسيبل أ "‪ 105 " dBA‬ديسيبل أ "‪"dBA‬‬
‫التاريخ‪19.07.2016 :‬‬
‫مودينا (‪)I‬‬
‫‬
‫‪Stefano Reverberi‬‬
‫المدير العام‬
‫الضمان‬
‫يخضع الضمان ألحكام البلد المباع به المنتج (ما لم تنص ش‬
‫ال�كة المصنعة عىل خالف ذلك)‪.‬‬
‫ت‬
‫ش‬
‫ف ي� حالة وجود عيوب ف ي� المواد أو الصناعة أو مطابقة المواصفات القياسية أثناء ف�ة الضمان المحدود‪ ،‬فإن ال�كة المصنعة تضمن استبدال المكونات المعيبة‪ ،‬و إصالح المنتج‬
‫بسبب التآكل المعقول أو استبداله‪.‬‬
‫ال يغطي الضمان المكونات المعرضة للتآكل الطبيعي (الصمام‪ ،‬والمكبس‪ ،‬وختم المياه‪ ،‬وختم النفط‪ ،‬و الز بن�ك‪ ،‬و حلقات ‪ ،OR‬واالكسسوارات مثل الخرطوم ‪ ،‬و المسدس‬
‫الرشاش‪ ،‬و المكانس‪ ،‬والعجالت‪ ،‬الخ‪).‬‬
‫ال يغطي الضمان العيوب الناتجة عن أو بسبب‪:‬‬
‫الغ� مقبول‪ ،‬أو ا إلهمال‪،‬‬
‫الغ� السليم‪ ،‬أو االستخدام ي‬
‫ االستخدام ي‬‫ن‬
‫المه� إذا تم بيع المنتج لالستخدام نز‬
‫الم� يل‪.‬‬
‫‬‫ي‬
‫التأج� أو لالستخدام ي‬
‫ عدم التقيد بقواعد الصيانة المنصوص عليها بالكتيب الخاص‪،‬‬‫ إصالحات قام بها أشخاص أو مراكز يغ� مرصح لها بذلك‪،‬‬‫ استخدام قطع غيار أو اكسسوارات يغ� أصلية‪،‬‬‫ ضأ�ار ناجمة عن الشحن والنقل أو استعمال أجسام أو مواد غريبة أو الناتجة عن حوادث‪،‬‬‫ خلل ناتج عن ظروف التخزين والحفظ‪.‬‬‫لالستفادة من خدمة الضمان يلزم ا إلدالء بقسيمة ش‬
‫ال�اء‪.‬‬
‫للحصول على الدعم والمساعدة‪ ،‬يرجى االتصال بالمحل حيث تم اقتناء المنتج‪.‬‬
‫للحصول على الدعم والمساعدة حول محرك هوندا‪ ،‬يرجى االتصال بمركز خدمة هوندا‪www.engines.honda.com :‬‬
‫‪AR - 9‬‬
‫‪276‬‬
‫‪AR‬‬
‫العربية‬
‫‪ 11‬معلومات عن أالعطال‬
‫أالسباب المحتملة‬
‫أالعطال‬
‫ال يبلغ ضغط المضخة القيمة المحددة‬
‫تغييرات فجائية في قيمة الضغط بالمضخة‬
‫تسرب المياه‬
‫الضجيج‬
‫تسرب الزيت‬
‫الجهاز ال يشفط المنظف‬
‫خروج المياه من الصمام الحراري‬
‫الرقم التسلسلي‬
‫الحلول‬
‫استبدل الفوهة‬
‫فوهة متآكلة‬
‫نظافة الفلتر (‪( )L‬الشكل‪)5.‬‬
‫فلتر المياه متسخ‬
‫افتح صنبور المياه عن آخره‬
‫إمدادات المياه غير كافية‬
‫تحقق من موصالت الربط‬
‫شفط الهواء‬
‫إيقاف الجهاز و الضغط على المسدس الرشاش إلى حين خروج المياه بشكل‬
‫هواء بالمضخة‬
‫مستمر‪ .‬أعد تشغيل الجهاز‪.‬‬
‫حرك الفوهة (‪ )E‬نحو وضع (‪( )+‬الشكل ‪)3‬‬
‫الفوهة غير مضبوطة على الوجه السليم‬
‫االنتظار إلى غاية استعادة المياه درجة الحرارة المناسبة‬
‫دخول الصمام الحراري حيز العمل‬
‫ينبغي تخفيض ارتفاع الشفط‬
‫ارتفاع الشفط من حاوية مفتوحة أكبر من ‪ 0.5‬متر‪.‬‬
‫ربط الجهاز بشبكة المياه‬
‫شفط المياه من خزان خارجي‬
‫خفض درجة الحرارة‬
‫حرارة المياه الواردة جد مرتفعة‬
‫نظافة الفوهة (الشكل‪)5.‬‬
‫انسداد الفوهة‬
‫نظافة الفلتر (‪( )L‬الشكل‪)5.‬‬
‫فلتر الشفط (‪ )L‬متسخ‬
‫استبدال أالختام بأحد مراكز الخدمة المعتمد‬
‫تآكل أختام الربط‬
‫يرجى استشارة مركز خدمة معتمد‬
‫تدخل صمام أالمان للتفريغ الحر‬
‫خفض درجة الحرارة (انظر البيانات الفنية)‬
‫حرارة المياه جد مرتفعة‬
‫يرجى استشارة فني مركز خدمة معتمد‬
‫تآكل أختام الربط‬
‫حرك الفوهة (‪ )E‬نحو وضع " " (الشكل ‪)3‬‬
‫حرك الفوهة القابلة للتعديل نحو وضع الضغط العالي‬
‫إضافة مياه لتخفيفه‬
‫كثافة المنظف عالية‬
‫أعد استعمال الخرطوم أالصلي‬
‫استعمال خرطوم تمديد عالي الضغط‬
‫اشطفه بماء نظيف و اعمل على إزالة أي التواءات‪ .‬إذا استمر المشكل على حاله‬
‫التواء و انسداد دارة المنظف‬
‫يرجى استشارة مركز خدمة معتمد‪.‬‬
‫حرارة المياه داخل الفوهة تجاوزت القيمة القصوى المشار إليها في لوحة البيانات‪ .‬ال توقف نفث المياه‪ ،‬أثناء تشغيل الجهاز‪ ،‬لمدة تزيد عن ‪ 5‬دقائق ‪.‬‬
‫الموديل‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪277‬‬
‫‪- 8‬‬
‫العربية‬
‫‪ 9‬الصيانة (الشكل ‪ /)5‬الصفحة ‪19‬‬
‫جميع أنواع الصيانة الغير مدرجة بهذا الفصل يجب القيام بها لدى أحد‬
‫نقاط البيع والخدمة المعتمدة‪.‬‬
‫تحذير‪ -‬خطر!‬
‫خطر ا إلصابة نتيجة االنطالق العرضي للجهاز‪ .‬قبل إجراء أي‬
‫أعمال على الجهاز‪ ،‬يجب نزع قابس شمعة ا إلشعال‪.‬‬
‫خطر ا إلصابة بحروق! تجنب لمس نظام العادم‪ ،‬أو أسطوانات أو‬
‫زعانف التبريد عندما تكون ساخنة‪.‬‬
‫‪ 1.9‬تنظيف الفوهة‬
‫الرشاش عن المسدس‪.‬‬
‫‪)1‬فك‬
‫الفوهة مستعينا أ‬
‫بالداة (‪.)C1‬‬
‫‪)2‬إزالة أالوساخ من ثقب‬
‫‪ 2 .9‬تنظيف الفلتر‬
‫تحقق أوال من فلتر أالشفط (‪ )L‬و فلتر المنظفات (حيثما ورد) قبل كل‬
‫استعمال‪ ،‬وإذا لزم المر‪ ،‬يمكن تنظيفها كما هو مبين‪.‬‬
‫‪ 3.9‬تحرير المحرك (حيثما ورد)‬
‫الجيرية في‬
‫في حالة عدم استعمال الجهاز لمدة طويلة‪ ،‬قد تسبب الرواسب‬
‫إعاقة المحرك‪ .‬و لتحرير المحرك يجب تدوير العمود المرفقي بواسطة أالداة (‪.)M‬‬
‫‪ 4 .9‬تعبئة الزيت (حيثما ورد)‬
‫‬
‫تعبئة الزيت من الثقب إلى غاية بلوغ المستوى الصحيح‪.‬‬
‫لمعرفة خصائص الزيت يرجى ا إلطالع على الجدول "البيانات الفنية"‪.‬‬
‫‪ 5 .9‬التخزين‬
‫قبل تخزين الجهاز عند حلول فصل الشتاء‪ ،‬يجب تشغيلها باستعمال سائل‬
‫مذيب مقاوم للتجمد غير سام و غير مسبب للتآكل‪.‬‬
‫يجب تخزين الجهاز في مكان جاف و محمي من الصقيع‪.‬‬
‫‪ 10‬التخزين والمناولة (الشكل ‪ / )5‬الصفحة ‪19‬‬
‫ينبغي خزن ا إلكسسوارات على النحو المنصوص عليه في الشكل ‪.5‬‬
‫ينبغي نقل الجهاز على النحو المنصوص عليه في الشكل ‪.5‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR - 7‬‬
‫‪278‬‬
‫‪ 5.6‬التوصيل المائي‬
‫تحذير‪ -‬خطر!‬
‫يجب شفط مياه نظيفة أو ُم َصفاة فقط‪ .‬يجب أن يضمن‬
‫صبيب مياه آالصنبور ما يكفي لتغطية قدرة المضخة‪.‬‬
‫يجب وضع اللة في أقرب مكان ممكن المدادات المياه‪.‬‬
‫‪1.5.6‬‬
‫‪2.5.6‬‬
‫‪3 .5.6‬‬
‫فوهات التوصيل‬
‫‪ l‬مخرج المياه (‪)OUTLET‬‬
‫‬
‫‪ n‬مدخل المياه مزود بفلتر (‪)INLET‬‬
‫الربط بشبكة المياه العمومية‬
‫يمكن وصل آاللة مباشرة إلى الشبكة العمومية للمياه العذبة‪ ،‬فقط‬
‫إذا توفرت أنابيب المنبع على صمام عدم الرجوع مزود بجهاز‬
‫للإفراغ وفقا للوائح التنظيمية السارية‪ .‬تحقق من أن قطر الخرطوم‬
‫ال يقل عن ‪ 13‬ملم‪ ،‬و أنه ُمقوى وأال ّ يزيد طوله عن ‪ 25‬متر‪.‬‬
‫شفط المياه من الحاويات المفتوحة‬
‫‪ )1‬ركب خرطوم الشفط المزود بفلتر إلى مدخل المياه (‪)INLET‬‬
‫واغمره نحو قاع الحاوية‪.‬‬
‫‪ )2‬تنفيس الجهاز‪:‬‬
‫أ) فك الرشاش‪.‬‬
‫ب) شغل الجهاز وافتح المسدس الرشاش إلى حين خروج المياه‬
‫خالية من فقاعات الهواء‪.‬‬
‫‪ )3‬أوقف الجهاز أوأعد تركيب الرشاش‪.‬‬
‫ملحوظة‪ :‬الحد القصى الرتفاع الشفط ‪ 0.5‬متر‪ .‬يستحسن ملء‬
‫خرطوم الشفط قبل االستخدام‪.‬‬
‫‪ 7‬ا إلعدادات (الشكل ‪/)3‬الصفحة ‪6‬‬
‫‪ 1.7‬إعداد الفوهة (حيثما ورد)‬
‫قم بضبط الفوهة (‪ )E‬للتحكم في تدفق الماء‪.‬‬
‫‪ 2 .7‬إعداد تدفق المنظفات‬
‫لضبط تدفق المنظفات وفق الضغط الصحيح‪ ،‬ضع الفوهة (‪( )E‬إذا كانت‬
‫مرفقة) على الوضع " " أو قم بتركيب طقم التنظيف (‪( )C13‬حيثما ورد)‬
‫كما هو موضح في الشكل‪.‬‬
‫قم بضبط ال ُمنظم (‪ )F‬لتحديد كمية المنظفات المتدفقة (حيثما ورد)‪.‬‬
‫‪ 3.7‬إعداد ضغط العمل (حيثما ورد)‬
‫قم بضبط ال ُمنظم (‪ )G‬لتغيير ضغط التشغيل‪ .‬يشار إلى قيمة الضغط‬
‫بواسطة مقياس الضغط ‪ -‬المانومتر (إذا كان موجودا)‪.‬‬
‫‪ 8‬معلومات عن االستعمال (الشكل ‪/)4‬الصفحة ‪6‬‬
‫‪ 1 .8‬أالوامر‬
‫ مفتاح ا إلشعال (‪.)H‬‬‫بدء تشغل المحرك متبعاً تعليمات استعمال الشركة ال ُمصنعة المرفقة مع‬
‫المحرك‪.‬‬
‫ ذراع التحكم في تدفق المياه النفاثة (‪.)I‬‬‫تحذير‪ -‬خطر!‬
‫يجب تشغيل الجهاز بعد وضعه على سطح آمن ومستقر‪ ،‬كما‬
‫هو مبين في الشكل ‪.4‬‬
‫‪ 3.8‬توقيف الجهاز‬
‫العربية‬
‫‪ )1‬اضغط ذراع الضبط على المحرك على "‪ "STOP‬إلى غاية توقف المحرك‬
‫ثم أغلق صنبور الوقود‪.‬‬
‫المسدس الرشاش و أفرغ الضغط المتبقي داخل أالنابيب‪.‬‬
‫‪ )2‬افتح‬
‫‪ )3‬ضع قفل أالمان (‪.)D‬‬
‫‪ 4 .8‬إعادة التشغيل‬
‫‪ )1‬حرر قفل أالمان (‪.)D‬‬
‫أ‬
‫‪)2‬افتح المسدس الرشاش و أفرغ الهواء من داخل النابيب‪.‬‬
‫‪)3‬بدء تشغل المحرك متبعاً تعليمات استعمال الشركة ال ُمصنعة المرفقة‬
‫مع المحرك‪.‬‬
‫‪ 5 .8‬إيقاف التشغيل‬
‫‪)1‬غلق صنبور المياه‪.‬‬
‫‪ )2‬إفراغ الضغط المتبقي من المسدس الرشاش إلى حين تصريف المياه‬
‫عن آخرها من الفوهة‪.‬‬
‫‪)3‬اضغط ذراع الضبط على المحرك على "‪ "STOP‬إلى غاية توقف المحرك‬
‫ثم أغلق صنبور الوقود‪.‬‬
‫‪)4‬انزع القابس من الشموع‪.‬‬
‫‪)5‬إفراغ و غسل خزان المنظفات عند نهاية العمل‪ .‬لغسل الخزان استعملوا‬
‫مياها نظيفة بدل المنظفات‪.‬‬
‫‪ )6‬ضع قفل أالمان (‪ )D‬بالمسدس الرشاش‪.‬‬
‫‪ 6.8‬إمداد واستخدام المنظفات‬
‫يجب تزويد المنظفات بواسطة الملحقات وبالطريقة المنصوص عليها‬
‫في الفقرة ‪.3.7‬‬
‫استخدام خرطوم ضغط عال أطول من الخرطوم أالصلي للجهاز أو‬
‫استخدام أنبوب تمديد إضافي يمكن أن يقلل أو يوقف بالكامل تدفق‬
‫المنظف من الخزان (حيثما ورد)‪.‬‬
‫ملء الخزان (‪ )B6‬بالمنظفات القابلة للتحلل بسرعة عالية‪.‬‬
‫‪ 7 .8‬نصائح لغسيل جيد‬
‫إذابة أالوساخ عن طريق أتطبيق المنظف أ على أالسطح الجافة‪ .‬على أالسطح‬
‫الرأسية‪ ،‬إبدأ العمل من السفل نحو العلى‪ .‬اتركه لمدة ‪ 1-2‬دقائق ليقوم‬
‫بمفعوله‪ ،‬لكن دون أن يجف السطح‪ .‬أابدأ الغسل بالمياه النفاثة من على بعد‬
‫مسافة ال تقل عن ‪ 30‬سم‪ ،‬بدءا من السفل‪ .‬ال تترك مياه الشطف تقطر على‬
‫مغسولة‪.‬‬
‫المساحات‬
‫الغيربعض أ‬
‫الميكانيكية لمكانس الغسيل‪.‬‬
‫الحركة‬
‫استعمال‬
‫وساخ‬
‫ال‬
‫الة‬
‫ز‬
‫إ‬
‫قد يتطلب‬
‫ليست دائما الحل أالفضل للغسيل‪ ،‬لما قد‬
‫الضغط‬
‫العالية‬
‫النفاثة‬
‫المياه‬
‫التدفق‬
‫تلحقه من ضرر ببعض أنواع أالسطح‪ .‬يستحسن تفادي استعمال‬
‫أ‬
‫النفاث ا إلبري للفوهة القابلة للتعديل و الفوهة الدوارة على الجزاء‬
‫الحساسة و المكونات تحت الضغط (مثل ا إلطارات‪ ،‬و صمامات النفخ‪.).‬‬
‫الغسيل الجيد يتناسب إطرادا مع الضغط و كمية المياه‪.‬‬
‫‪ 2.8‬بدء التشغيل (انظر الشكل ‪)4‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪ )1‬افتح صنبور أ المياه عن آخره‪.‬‬
‫‪ )2‬حرر قفل المان (‪.)D‬‬
‫‪ )3‬امسك بالمسدس الرشاش مفتوحا لبضعة ثواني وبدء تشغل المحرك‬
‫متبعاً تعليمات استعمال الشركة ال ُمصنعة المرفقة مع المحرك‪.‬‬
‫تحذير‪ -‬خطر!‬
‫قبل تشغيل الجهاز‪ ،‬تأكد من تزويده بالمياه بشكل صحيح‪،‬‬
‫فاستخدام الجهاز على الجاف يلحق به أضرارا بالغة؛ كما ال يجب‬
‫تغطية فتحات التهوية خالل التشغيل‪.‬‬
‫لتفادي تلف الجهاز ينبغي تجنب تشغيله على الجاف وتحقق دائما‬
‫من توفر الجهاز على إمدادات مياه كافية‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪279‬‬
‫‪-6‬‬
‫العربية‬
‫‪ 4‬معلومات عامة (الشكل ‪ )1‬الصفحة ‪3‬‬
‫‪ 1 .4‬كيفية استعمال الكتيب‬
‫يعد هذا الدليل جزء ال يتجزء من الجهاز‪ ،‬و لهذا ننصح بالعناية به و‬
‫االحتفاظ به للرجوع إليه مستقبال‪ .‬و نؤكد على ضرورة قرائته بدقة وانتباه قبل‬
‫تركيب الجهاز واستخدامه‪ .‬في حالة انتقال ملكية الجهاز‪ ،‬على البائع تسليم‬
‫هذا الكتيب إلى المالك الجديد‪.‬‬
‫‪ 2 .4‬التسليم‬
‫يتم تسليم آاللة مفككة جزئيا داخل تغليف من ورق الكرتون‪.‬‬
‫يوفر الشكل ‪ 1‬مكونات الجهاز المسلمة داخل التغليف‪.‬‬
‫‪3 .4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1 .5‬‬
‫‪2 .5‬‬
‫‪3 .5‬‬
‫‪ 1.2.4‬الوثائق المرفقة بالجهاز‬
‫‪A1‬‬
‫‪A2‬‬
‫‪A3‬‬
‫‪A4‬‬
‫‪A5‬‬
‫التخلص من التعبئة والتغليف‬
‫مواد التعبئة والتغليف مصنوعة من مواد غير ملوثة للبيئة‪ ،‬و لهذا يجب‬
‫إعادة تدويرها أو التخلص منها وفقا للوائح التنظيمية السارية ببلدكم‪.‬‬
‫معلومات فنية (الشكل ‪ )1‬الصفحة ‪3‬‬
‫االستعمال المقصود‬
‫لتنظيف المركبات والسيارات والقوارب‪،‬‬
‫آال آلة مصممة لالستخدام الفردي‬
‫أ‬
‫والالت‪ ،‬و المباني‪ ،‬وما إلى ذلك‪ .‬إلزالة الوساخ العنيدة بواسطة مياه نظيفة‬
‫و مواد التنظيف الكيميائية القابلة للتحلل‪.‬‬
‫يسمح بغسل محركات السيارات فقط إذا تم التخلص من المياه القذرة وفقا‬
‫للوائح المحلية المعمول بها‪.‬‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫بلوحة‬
‫الواردة‬
‫البيانات‬
‫حرارة المياه الواردة‪ :‬انظر‬‫ضغط المياه الواردة‪ :‬الحد أالدنى ‪ 0.1‬ميغاباسكال ‪ -‬الحد أالقصى ‪1‬‬‫ميغاباسكا‪.‬‬
‫حرارة تشغيل البيئة المحيطة‪ :‬أعلى من ‪0°‬درجة مئوية‪.‬‬‫يتوافق الجهاز مع متطلبات واشتراطات المواصفات القياسية للجنة‬
‫الكهروتقنية الدولية (‪ )IEC‬رقم ‪ IEC 60335-1‬و ‪.IEC 60335-2-79‬‬
‫ُمشغل الجهاز‬
‫لتحديد المقصود من مشغل الجهاز (مهني أو غير مهني) يرجى ا إلطالع على‬
‫الرمز الممثل في الشكل ‪.1‬‬
‫أالجزاء الرئيسية‬
‫‪ B1‬محرك االحتراق الداخلي‬
‫‪ B2‬الترس ال ُمخفّض (حيثما ينطبق ذلك)‬
‫‪ B3‬المضخة‬
‫‪ B4‬مسدس رشاش مجهز بقفل أمان‬
‫‪ B5‬الرشاش‬
‫‪ B6‬خرطوم الضغط العالي‬
‫‪ B7‬سدادة الزيت (حيثما ينطبق ذلك)‬
‫‪ B8‬الفوهات‬
‫‪ B9‬خزان المنظفات (إذا كان مرفقا)‬
‫‪ B10‬خرطوم ملء مع فلتر‬
‫‪ 1.3.5‬إالكسسوارات (إذا كانت مرفقة بالجهاز ‪ -‬انظر الشكل ‪)1‬‬
‫‪ C1‬أداة تنظيف الفوهة ‪ C3‬ذراع‬
‫‪ C2‬طقم الفوهة الدوارة ‪ C4‬البراغي‬
‫االستعمال و الصيانة‬
‫كتيب‬
‫تعليمات أالمان‬
‫تصريح المطابقة‬
‫شروط الضمان‬
‫كتيب استعمال وصيانة المحرك‬
‫‪ 4.5‬أجهزة السالمة‬
‫خطر!‬
‫تحذير‪-‬‬
‫ال يجب العبث أو تغيير ضبط صمام أ‬
‫المان‪.‬‬
‫ صمام أال أمان و ‪/‬أو وحدة تخفيف الضغط‪.‬‬‫ صمام المان يعد أيضا وحدة للتخفيف من الضغط‪ .‬عند إغالق‬
‫المسدس‪ ،‬يفتح الصمام أو يتم إعادة تدوير المياه من خالل مدخل‬
‫المضخة‪ ،‬أو تفريغه إلى الرض‪.‬‬
‫ ‪-‬صمام حراري (‪( D1‬إذا كان مرفقا)‬‫ عند تجاوز حرارة المياه درجة الحرارة المحددة من قبل الشركة المصنعة‪،‬‬
‫يقوم الصمام الحراري بتصريف المياه الساخنة و يشطف كمية من المياه‬
‫الباردة أتعادل كمية المياه المصروفة الستعادة درجة الحرارة المناسبة‪.‬‬
‫ قفل المان (‪ :)D‬يمنع رش المياه عن غير قصد‪.‬‬‫‪ 6‬التركيب (الشكل‪/)2.‬الصفحة ‪4-5‬‬
‫‪ 1.6‬تركيب‬
‫تحذير‪ -‬خطر!‬
‫قبل إجراء أي أعمال على الجهاز‪ ،‬يجب نزع قابس شمعة‬
‫ا إلشعال‪.‬‬
‫انظر الشكل ‪ 2‬حول تسلسل مراحل التجميع‪.‬‬
‫‪ 2.6‬تركيب سدادات التنفيس (إذا كانت مرفقة)‬
‫لتجنب تسرب الزيوت‪ ،‬يتم تسليم الجهاز مزود بفوهات صب الزيت مغلقة‬
‫بسدادات حمراء‪ ،‬والتي يجب استبدالها بسدادات التنفيس المرفقة بالجهاز‪.‬‬
‫‪ 3.6‬تركيب الفوهة الدوارة‬
‫(للموديالت المجهزة بها)‬
‫يوفر طقم الفوهة الدوارة قدرة غسيل أكبر‪.‬‬
‫قد يتزامن استخدام الفوهة الدوارة مع انخفاض في ضغط المياه قدره‬
‫‪ 25٪‬مقارنة مع الضغط الناتج عن الفوهة القابلة للتعديل‪ .‬و مع ذلك يوفر‬
‫استعماله قدرة أكبر على الغسيل بفضل التأثير الدوار للمياه النفاثة‪.‬‬
‫‪ 4 .6‬المحرك‬
‫تحذير‪ -‬خطر!‬
‫يرجى االلتزام بمحتوى الفقرة "السالمة العامة"!‬
‫تعليمات استعمال الشركة ُالمصنعة المرفق‬
‫‪ 1.4.6‬يرجى قراءة كتيب‬
‫مع المحرك قبل البدء في تشغيله لأول مرة‪.‬‬
‫وااللتزام‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬بالتحذيرات المتعلقة بالسالمة‪.‬‬
‫افحص مستوى الزيت في المحرك‪ .‬ال تشغل الجهاز إذا نزل‬
‫مستوى أالزيت أقل من العالمة "‪ ."MIN‬قم بإضافة الزيت إذا‬
‫تطلب المر ذلك‪.‬‬
‫الرصاص‪ .‬ال تستعمل‬
‫قم بملء خزان الوقود ببنزين خالي من‬
‫أ‬
‫الوقود الممزوج الخاص بالمحركات الثنائية الشواط‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR - 5‬‬
‫‪280‬‬
‫العربية‬
‫‪9.2.3‬‬
‫‪10.2.3‬‬
‫‪11.2.3‬‬
‫‪12.2.3‬‬
‫‪13.2.3‬‬
‫‪14.2.3‬‬
‫‪15.2.3‬‬
‫‪16.2.3‬‬
‫‪17.2.3‬‬
‫‪18.2.3‬‬
‫‪19.2.3‬‬
‫‪20.2.3‬‬
‫تنبيــه‪ .‬تحقــق قبــل كل اســتعمال و بشــكل دوري مــن الشــد المحكــم للبراغــي و الحالــة الجيــدة لمختلــف مكونــات الجهــاز‪ ،‬و‬
‫تحقــق بالعيــن المجــردة مــن احتمــال تعــرض بعــض أالجـزاء للكســر أو التــآكل‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬استعمل فقط منظفات متوافقة مع المواد المكونة لغشاء الخرطوم العالي الضغط ‪ /‬الكابل الكهربائي‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬إبعاد أالشخاص والحيوانات لمسافة ال تقل عن ‪ 15‬متر‪.‬‬
‫تنبيــه‪ُ .‬صمــم هــذا الجهــاز لالســتخدام بمعيــة المنظفــات المــوردة أو الموصــى بهــا مــن قبــل الشــركة المصنعــة‪ .‬اســتخدام‬
‫منظفــات أو مـواد كيميائيــة ُمغايــرة قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى ســامته‪.‬‬
‫تنبيــه‪ .‬تجنــب مالمســة المنظفــات للجلــد واحــذر علــى الخصــوص مــن مالمســتها للعيــون! فــي حالــة مالمســتها للعيــون‪ ،‬يجــب‬
‫شــطفها فــورا بمــاء نظيــف ووافــر واتصــل حــاال بالطبيــب!‬
‫تنبيــه‪ .‬خراطيــم الضغــط العالــي‪ ،‬وموصــات الربــط والوصــات‪ ،‬كلهــا مهمــة لســامة الجهــاز‪ .‬اســتعمل فقــط خراطيــم‬
‫الضغــط العالــي وموصــات الربــط و وصــات موصــى بهــا مــن قبــل الشــركة المصنعــة‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬لضمان سالمة الجهاز‪ ،‬استخدم فقط قطع غيار أصلية من إنتاج الشركة المصنعة أو من ترخيصها‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬إدراج طقم تنظيف الخراطيم حتى بلوغ العالمة الحمراء قبل تشغيل الجهاز‪.‬‬
‫تنبيــه‪ .‬يجــب اســتخدام الوقــود المحــددة فــي دليــل المســتخدم فقــط‪ .‬اســتخدام وقــود غيــر مناســب ينطــوي علــى خطــر‬
‫وقــوع انفجــارات‪.‬‬
‫أ‬
‫توخي الحيطة أثناء تزويد محركات البنزين بالوقود‪ ،‬لتجنب مالمسة الوقود للسطح الساخنة‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬اتبع تعليمات السالمة المنصوص عليها في كتيبات استعمال محركات البنزين‪.‬‬
‫تنبيــه‪ .‬عنــد اســتخدام الجهــاز داخــل أماكــن مغلقــة‪ ،‬تحقــق مــن وجــود تهويــة كافيــة ومــن تصريــف غــازات العــادم نحــو‬
‫الخــارج (خطــر التســمم)‪.‬‬
‫أبدا‪.‬‬
‫ال ينبغي إغالق أو إعاقة فتحة مخرج غازات العادم ً‬
‫تحقق من ابتعاد غازات العادم عن منافذ التهوية‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬أثناء نقل الجهاز يجب إيقاف المحرك وتثبيت الجهاز بشكل آمن‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪281‬‬
‫‪-4‬‬
‫العربية‬
‫‪8.1.3‬‬
‫‪9.1.3‬‬
‫‪10.1.3‬‬
‫‪11.1.3‬‬
‫‪12.1.3‬‬
‫‪13.1.3‬‬
‫‪14.1.3‬‬
‫‪15.1.3‬‬
‫‪16.1.3‬‬
‫‪17.1.3‬‬
‫‪18.1.3‬‬
‫‪19.1.3‬‬
‫‪20.1.3‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪1.2.3‬‬
‫‪2.2.3‬‬
‫‪3.2.3‬‬
‫‪4.2.3‬‬
‫‪5.2.3‬‬
‫‪6.2.3‬‬
‫‪7.2.3‬‬
‫‪8.2.3‬‬
‫تنبيه‪ .‬ال توجه المياه النفاثة نحو شخصك أو نحو آخرين لتنظيف المالبس أو أالحذية‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬ال تستعمل الجهاز في الخارج تحت أالمطار‪.‬‬
‫تنبيه‪ :‬ال يجب السماح أ‬
‫للطفال و أالشخاص الغير مؤهلين أو الذين لم يطلعوا على كتيب التعليمات بتشغيل الجهاز‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬ال يجب قفل زناد الرشاش في وضع التشغيل‪.‬‬
‫تنبيــه‪ .‬تحقــق مــن وجــود لوحــة المواصفــات الفنيــة علــى الجهــاز‪ ،‬و تنبيــه البائــع فــي حالــة غيابهــا‪ .‬ال يجــب اســتخدام‬
‫أالجهــزة الغيــر مصحوبــة بلوحــة مواصفــات فنيــة ُملصقــة علــى هيكلهــا‪ ،‬لكونهــا مجهولــة المواصفــات و تشــكل بالتالــي مصــدرا‬
‫محتمــا للخطــر‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬ال يجب العبث أو تغيير معايرة صمام الضبط وأجهزة أالمان‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬ال تغير القطر أالصلي للفوهة النفاثة‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬تجنبوا مرور عربات فوق خرطوم الضغط العالي‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬ال يجب تحريك الجهاز بسحبه من خرطوم الضغط العالي‪.‬‬
‫تنبيــه‪ .‬ال يجــب توجيــه الميــاه النفاثــة العاليــة الضغــط نحــو إطــارات الســيارات أو صمامــات ا إلطــارات أو نحــو أي مكونــات‬
‫أخــرى تحــت الضغــط قــد يشــكل خط ـرا‪ .‬تجنب ـوا اســتخدام الفوهــة الــدوارة و ابتعــدوا لمســافة ال تقــل عــن ‪ 30‬ســم عــن‬
‫الميــاه النفاثــة أثنــاء التنظيــف‪.‬‬
‫أ‬
‫تنبيــه‪ .‬يحظــر اســتخدام أكسسـوارات غيــر الصليــة‪ ،‬أو غيــر منصــوص عليهــا لهــذا النمــوذج‪ .‬يمنــع إجـراء أي تعديــات علــى‬
‫الجهــاز‪ ،‬خــاف ذلــك يلغــي مصداقيــة تصريــح المطابقــة و يصبــح باطــا و يخلــي مســؤولية الصانــع مــن التبعــات القانونيــة‬
‫المدنيــة والجنائيــة‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬تجنب االنحناء فوق فوق فتحة مخرج غازات العادم أو لمسها‪( .‬خطر ا إلصابة بحروق)‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬تجنب لمس نظام العادم‪ ،‬أو أسطوانات أو زعانف التبريد عندما تكون ساخنة‪( .‬خطر ا إلصابة بحروق)‪.‬‬
‫تحذيرات‪ :‬ما ينبغي القيام به‬
‫تنبيه‪ .‬يجب حماية جميع الموصالت الكهربائية من المياه النفاثة‪.‬‬
‫تنبيــه‪ .‬قــد يســبب الضغــط العالــي فــي ثناثــر القطــع‪ ،‬و لهــذا يجــب ارتــداء مالبــس واقيــة (معــدات الحمايــة الشــخصية)‬
‫لتوفيــر الحمايــة والحفــاظ علــى ســامة العامــل‪.‬‬
‫تنبيــه‪ .‬تنبيــه‪ :‬قبــل إج ـراء أي أعمــال علــى الجهــاز‪ ،‬يجــب نــزع قابــس شــمعة ا إلشــعال‪ .‬خطــر ا إلصابــة نتيجــة االنطــاق‬
‫العرضــي للجهــاز‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬بسبب قوة االرتداد المضادة‪ ،‬يجب ا إلمساك الجيدبالرشاش عند الضغط على الزناد‪.‬‬
‫تنبيــه‪ .‬يرجــى مراعــاة تعليمــات الهيئــة المحليــة للميــاه‪ .‬وفقــا للوائــح اللجنــة الكهروتقنيــة الدوليــة (‪ )IEC‬رقــم‏‪،‎60335-2-79‬‬
‫يمكــن وصــل الجهــاز مباشــرة إلــى شــبكة الميــاه العموميــة العذبــة‪ ،‬فقــط إذا توفــرت أنابيــب المنبــع علــى صمــام عــدم الرجــوع‬
‫مــزود بجهــاز للإفـراغ مــن النــوع ‪ BA‬مطابــق لمواصفــات ‪ .EN 12729‬يمكــن طلــب صمــام عــدم الرجــوع المــزود بجهــاز للإفـراغ‬
‫مــن الشــركة المصنعــة‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬المياه المتدفقة داخل صمامات عدم الرجوع غير صالحة للشرب‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬صيانة و ‪ /‬أو إصالح المكونات الكهربائية يجب أن تتم على يد فنيين مؤهلين‪.‬‬
‫تنبيه‪ .‬يجب تفريغ الجهاز من الضغط المتبقي قبل فصل خرطوم الضغط العالي‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR - 3‬‬
‫‪282‬‬
‫العربية‬
‫ممنوع‪ ،‬تشير إلى أن القوانين الوطنية قد تمنع ربط الجهاز بشبكة توزيع مياه الشرب‪.‬‬
‫عالمة تحذير ‪ ،‬تشير إلى عدم توجيه المياه النفاثة نحو أالشخاص‪ ،‬أو الحيوانات‪ ،‬أو المعدات الكهربائية أو نحو المنتج نفسه‪.‬‬
‫يُصنف هذا المنتج ضمن درجة العزل من الفئة الثانية ‪ .II‬وهذا يعني أن الجهاز مزود بعزل ُمقوى أو عزل مزدوج (فقط إذا كان الرمز‬
‫موجودا على الجهاز)‪.‬‬
‫الجهاز ُمصنف في فئة العزل أالولى ‪ .I‬وهذا يعني أن الجهاز مزود بعزل ُمقوى أو عزل مزدوج (فقط إذا كان الرمز موجودا على‬
‫الجهاز)‪.‬‬
‫يُطابق هذا الجهاز التوجيهات أالوروبية السارية‪.‬‬
‫ضمن النفايات المنزلية‪ ،‬و إمكانية إعادة تسليمها إلى الموزع عند‬
‫أاليقونة ‪ - E1‬تشير إلى أن القانون يلزم بعدم التخلص من آاللة‬
‫آ‬
‫اقتناء آلة جديدة؛ ال يجب إعادة استعمال المكونات الكهربائية وا إللكترونية لللة بما ال يناسب‪ ،‬بسبب احتوائها على مواد ضارة بالصحة‪.‬‬
‫استخدام واقيات أالذن‪.‬‬
‫استخدام قناع واقي‪.‬‬
‫استخدام معدات وقاية الجهاز التنفسي‪.‬‬
‫استخدام قفازات واقية‪.‬‬
‫استخدام أحذية السالمة‪.‬‬
‫استخدام مالبس واقية‪.‬‬
‫‪ 3‬تعليمات أالمان‪/‬مخاطر كامنة‬
‫‪ 1.3‬تحذيرات‪ :‬ما ال ينبغي القيام به‬
‫‪ 1.1.3‬تنبيه‪ .‬ال تسمح أ‬
‫للطفال باستعمال الجهاز‪ ،‬بل ينبغي مراقبتهم والحؤول دون اللعب به‪.‬‬
‫‪ 2.1.3‬تنبيه‪ .‬يمكن للمياه النفاثة أن تتحول إلى مصدر خطر إذا ما استخدمت بشكل غير صحيح‪.‬‬
‫‪ 3.1.3‬تنبيــه‪ .‬ال تســتعمل آاللــة بمعيــة مـواد قابلــة لالشــتعال‪ ،‬أو مـواد ســامة أو مـواد ال تالئــم االســتعمال الســليم آ‬
‫لللــة نفســها‪.‬‬
‫يحظــر اســتعمال آاللــة بأماكــن قابلــة لالشــتعال أو االنفجــار‪.‬‬
‫‪ 4.1.3‬تنبيه‪ .‬خطر االنفجار‪ .‬ال تستعمل سوائل قابلة لالشتعال‪.‬‬
‫‪ 5.1.3‬تنبيه‪ .‬ال توجه المياه النفاثة نحو أالشخاص أو الحيوانات‪.‬‬
‫‪ 6.1.3‬تنبيه‪ .‬ال توجه المياه النفاثة نحو الجهاز نفسه‪ ،‬أو نحو مكوناتها الكهربائية أو أي أجهزة كهربائية أخرى‪.‬‬
‫‪ 7.1.3‬تنبيه‪ .‬ال تستعمل الجهاز داخل نطاق يتواجد به أشخاص ال يرتدون مالبس واقية‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪283‬‬
‫‪-2‬‬
‫العربية‬
‫‪ 1‬تعليمات أالمان‬
‫‪ 1.1‬الجهاز الذي بحوزتكم هو نتاج التكنولوجيا العالية المطورة على يد واحدة من الشركات أالوروبية الرائدة في مجال غساالت الضغط العالي‪.‬‬
‫و للحصول على أفضل النتائج‪ ،‬أعددنا هذا الكتيب ونرجو منكم قراءته بعناية والتقيد بمحتوياته عند كل استخدام‪ .‬عند توصيل آاللة‪،‬‬
‫واستخدامها أوصيانتها نرجو منكم اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لضمان سالمتكم وسالمة آالخرين المتواجدين بالقرب منكم‪ .‬نحثكم‬
‫على قراءة التعليمات بعناية واالمتثال لمتطلبات أالمان‪ ،‬فتجاهلها قد يشكل خطرا على صحة وسالمة أالشخاص أو التسبب في أضرار مادية‪.‬‬
‫‪ 2‬رموز المعلومات‬
‫‪ 1.2‬يرجى احترام جميع العالمات ال ُمشار إليها في اللويحات والرموز الملصقة على الجهاز وكذا جميع التعليمات الواردة في هذا الكتيب‪.‬‬
‫الرموز الملصقة على الجهاز والواردة في الكتيب مناسبة للجهاز الذي تم اقتناؤه فقط‪ .‬تأكد دائما من وجود الرموز واللويحات ملصقة على‬
‫الجهاز ومن سالمتها و وضوحها؛ خالف ذلك يرجى استبدالها بأخرى في نفس المكان أالصلي‪.‬‬
‫تحذير‪ -‬خطر‬
‫يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة وانتباه قبل االستعمال‪.‬‬
‫أاليقونة ‪( E2‬إذا كان الرمز موجود في الشكل ‪ - )1‬فهذا يعني أن الجهاز مخصص لالستخدام المهني‪ ،‬أي من قبل أشخاص تتوفر‬
‫لديهم الخبرة والمعرفة الفنية والجوانب التنظيمية والتشريعية والقدرة على أداء المهام الضرورية الستخدام وصيانة الجهاز‪ .‬ال يجوز‬
‫استخدام الجهاز من قبل أشخاص (بما في ذلك أالطفال) من ذوي القدرات البدنية‪ ،‬أو الحسية أو الذهنية المحدودة‪ ،‬أو الذين تعوزهم‬
‫الخبرة أو المعرفة‪.‬‬
‫أاليقونة ‪( E3‬إذا كان الرمز موجود في الشكل ‪ - )1‬فهذا يعني أن الجهاز مخصص لالستخدام الغير المهني (المنزلي)‪ .‬يجوز استخدام‬
‫الجهاز من قبل أشخاص من ذوي القدرات البدنية‪ ،‬أو الحسية أو الذهنية المحدودة‪ ،‬أو الذين تعوزهم الخبرة أو المعرفة‪ ،‬فقط تحت‬
‫المراقبة وإشراف مسؤول‪ ،‬وفقط في حالة تدريبهم وتأهيلهم الستخدام الجهاز على نحو سليم‪،‬و على دراية بالمخاطر المترتبة عن‬
‫استعماله‪.‬‬
‫مكونات متحركة ال تلمس‪.‬‬
‫خطر ا إلصابة بحروق! تنبيه‪ :‬مكونات ساخنة!‬
‫خطر التسم م! تجنب استنشاق غازات العادم‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫موضع قاطع التيار ُمطفأ‬
‫‪ I‬موضع قاطع التيار ُمشتعل‬
‫مستوى قوة الصوت مضمون‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR - 1‬‬
‫‪284‬‬
Services
Belgique et
Luxembourg
België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
Czech Republic
BAND SERVIS CZ S.R.O.
K PASEKAM 4440
760 01 ZLÍN, CZECH
REPUBLIC
Tel.: +420 577 008 550
Fax.: +420 577 008 559
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος
7
& Λ. Βουλιαγμένης,
Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος
2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00
Ασπρόπυργος
Τηλ:
00302108981616
Φαξ:
00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Tel:
Parc de Negocios “Mas Blau” Fax:
Edificio Muntadas, c/
Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Estonia
AS TALLMAC
MUSTAME TEE 44,
EE-10621 TALLINN
T: +372 6562999
F: +372 6562855
www.tallmac.ee/est
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
CS60105, 69579 Limonest
Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Hungary
ROTEL KFT.
1163 BUDAPEST,THÖKÖLY
ÚT 17.
Tel +36 1 404-0014
Fax+36 1 403-2260
www.dewalt.cz
www.bandservis.cz
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.
com
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@
sbdinc.com
service@rotelkft.hu
285
Ireland
DEWALT
210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD, UK
Tel: +44 (0)1753
511234
Fax: +44 (0)1753 512365
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039
9590200
Fax: 39 039
9590313
www.dewalt.it
Latvia
LIC GOTUS SIA
ULBROKAS STR.
LT - 1021 RĪGA
T: +371 67556949
F: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lithuania
UAB ELREMTA OU
NERIES KR. 16E
LT - 48402 KAUNAS
T+: 370-685-29035
F: +370-37-406540
info@elremta.lt
Nederlands
DEWALT Netherlands BV
Postbus 83
Tel:
Fax:
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges
m.b.H
Oberlaaerstrasse 248,
A-1230 Wien
Tel: Fax: 614
Poland
ERPATECH
UL. BAKALIOWA 26
05-080 MOŚCISKA
Tel.: +48 22 431 05 00
Fax.: +48 22 468 87 35
www.dewalt.pl
www.erpatech.pl/serwis
serwis@erpatech.pl
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de
Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho,
132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.
com
Romania
Bulgaria
STANLEY BLACK & DECKER
PHOENICIA BUSINESS
CENTER
STRADA TURTURELELOR,
NR 11A, ETAJ 6, MODUL 15,
SECTOR 3 BUCURESTI
T: +4021.320.61.04/05
F: +4037.225.36.84
286
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.
com
01 - 66116 - 0
01 - 66116 -
214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
www.dewalt.ro
Slovakia
BAND SERVIS S.R.O.
PAULINSKA 22
917 01 TRNAVA, SLOVAKIA
Tel.: +421 335 511 063
Fax.: +421 335 512 624
www.bandservis.sk
Slovenia
Croatia
BosniaHerzegovina
Serbia
G-M&M D.O.O.
BRVACE 11
1290 GROSUPLJE
SLOVENIJA
T: +386 01 78 66 500
F: +386 01 78 63 023
www.g-mm.si
gmm@g-mm.si
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.
com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina
A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar
Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp /
İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
EWALT
210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
287
✍
288
✍
289
✍
290
✍
291
✍
292
✍
293
✍
294
✍
295
©DeWalt Works 2016
Manufactured and distributed under licence by:
Annovi Reverberi S.p.A.
Via M.L. King 3
41122 Modena (Italy)
www.annovireverberi.it
Download PDF

advertising