DCV584L | DeWalt DCV584L WET N'DRY VAC instruction manual

402115-14 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCV584L
Figura A
8
1
5
20
10
2
4
6
3
9
Figura B
8
11
9
7
6
3
2
2
Figura C
13
10
14
Figura D
Figura E
15
11
19
12
4
11
15
5
15
3
Figura F
2
16
6
3
Figura G
17
16
18
4
ASPIRATOR PENTRU CURĂŢARE UMEDĂ/USCATĂ CU FIR/
FĂRĂ FIR DCV584L Identificaţi măsuri suplimentare de siguranţă pentru
a proteja operatorul de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei și a accesoriilor, păstraţi
mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi
inovarea cu minuţiozitate fac ca DEWALT să fie unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de aspiratoare
profesionale.
Specificaţii tehnice
Tip
Sursa de alimentare
Tensiune de alimentare
Regatul Unit şi Irlanda
Tensiune acumulator
Putere
Volum rezervor
Debit max. de aer
Presiune negativă (per EN60335-2-69)
Clasa de protecţie
Diametru duză furtun
Greutate (fără acumulator)
Vc.a.
Vc.a.
Vc.c.
W
L
l/s
mbar
mm
kg
DCV584L
1
c.a. /c.c.
230
230/115
14,4/18
300
7,5
15,9
70
IPX4
32
4,8
Valorile totale ale zgomotului şi ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN60335
dB(A)
76
LPA (presiune sonoră)
dB(A)
3
KPA (marjă presiune sonoră)
dB(A)
87
LWA (putere sonoră)
dB(A)
3
KWA (marjă putere sonoră)
Valoarea emisiilor de vibraţii ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
0,6
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de informaţii
a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de
standardul EN60335-2-69 şi poate fi folosit pentru compararea
aspiratoarelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTIZARE: Nivelul declarat al vibraţiilor este valabil
pentru principalele aplicaţii ale aspiratorului. Totuși, în
cazul în care unealta este utilizată pentru aplicaţii diferite,
cu accesorii diferite sau întreţinute necorespunzător,
emisia de vibraţii poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare
a nivelului de expunere la vibraţii în cazurile în care
unealta este oprită sau atunci când funcţionează însă nu
efectuează practic nicio operaţie. Acest fapt poate reduce
semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii
perioade de lucru.
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulator
Tip acumulatori
Tensiune
Capacitate
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
Vc.c.
Ah
kg
Vc.c.
Ah
kg
Vc.c.
Ah
kg
Vc.c.
Ah
kg
Încărcător
Tensiune de alimentare Vc.a.
Tip acumulatori
Timp aproximativ de
min
încărcare a acumulatorilor
Greutate
kg
Încărcător
Tensiune de alimentare Vc.a.
Tip acumulatori
Timp aproximativ de
min
încărcare a acumulatorilor
Greutate
kg
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B
Li-Ion
18
2,0
0,40/0,45
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB184/B
Li-Ion
18
5,0
0,62/0,67
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
5
Încărcător
Tensiune de alimentare Vc.a.
Tip acumulatori
Timp aproximativ de
min
încărcare a acumulatorilor
Greutate
kg
Încărcător
Tensiune de alimentare Vc.a.
Tip acumulatori
Timp aproximativ de
min
încărcare a acumulatorilor
Greutate
kg
Încărcător
Tensiune de alimentare Vc.a.
Tip acumulatori
Timp aproximativ de
min
încărcare a acumulatorilor
Greutate
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Încărcătorul DCB107, DCB112, DCB113 şi DCB115 acceptă
acumulatori 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-Ion XR şi XR FLEXVOLT™
(DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185
şi DCB546).
Încărcătoarele DCB118 utilizează acumulatori 18 V Li-Ion XR şi
XR FLEXVOLT™ (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 şi DCB546).
Siguranţe:
Europa
Regatul Unit & Irlanda
Unelte cu alimentare
la 230 V
Unelte cu alimentare
la 230 V
10 amperi, la reţea electrică
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele DEWALT.
Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.05.2016
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui
cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi manualul şi să fiţi
atent la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă imediată
care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau
vătămarea gravă.
AVERTIZARE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau
vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial periculoasă care,
dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Indică risc de incendiu.
Avertismente generale de siguranţă
3 amperi, la fişe
Declaraţie de conformitate CE
Directiva pentru Utilaje
Aspirator pentru curăţare umedă/uscată
cu fir
DCV584L
DEWALT declară că aceste produse descrise în Specificaţiile
tehnice sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN60335-1:2012, EN60335-2-69:2012.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi DEWALT la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
6
Indică un pericol de șoc electric.
AVERTIZARE: Citiţi toate avertizările de siguranţă
și toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor și
a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare, incendii
și/sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
CITIŢI ŞI RESPECTAŢI TOATE
INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA
ACEST APARAT.
•
AVERTIZARE: Operatorii trebuie să fie instruiţi în mod
corespunzător în privinţa utilizării acestor aparate.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de electrocutare. Nu
expuneţi la ploaie. Depozitaţi în interior.
Înainte de utilizare, operatorii trebuie să primească informaţii,
instrucţiuni și instruire în ceea ce privește folosirea aparatului
și substanţele pentru care acesta este destinat, inclusiv
metoda sigură de eliminare și casare a materialului colectat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite de experienţă și
cunoștinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt
supravegheate de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest
produs.
Operatorii trebuie să respecte toate regulamentele de
siguranţă aferente materialelor manipulate.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este conectat
la o sursă de alimentare. Deconectaţi-l de la priză și scoateţi
acumulatorul atunci când nu îl folosiţi sau înainte de
a efectua operaţii de reparaţii.
Nu permiteţi utilizarea aparatului pe post de jucărie. Fiţi foarte
atenţi atunci când aparatul este folosit de copii sau atunci
când este folosit în apropierea acestora.
Utilizaţi acest aparat DOAR conform instrucţiunilor din
manual. Utilizaţi doar atașamente recomandate DEWALT.
Nu utilizaţi acest aparat împreună cu un cablu sau ștecher
deteriorat. Dacă aparatul nu funcţionează corect sau dacă
a fost scăpat pe jos, deteriorat, lăsat în aer liber sau scăpat în
apă, returnaţi-l la un centru de service.
Nu trageţi și nu transportaţi aparatul ţinându-l de cablu, nu
utilizaţi cablul pe post de mâner, nu închideţi o ușă prinzând
cablul și nu trageţi cablul peste margini ascuţite sau colţuri.
Nu treceţi aparatul peste cablu. Ţineţi cablul la distanţă faţă
de sursele de căldură.
Nu deconectaţi acest aparat de la priză trăgând de cablu.
Pentru a-l deconecta de la priză, ţineţi de ștecher și nu de
cablu.
Nu manipulaţi ștecherul, acumulatorul sau aparatul cu
mâinile ude.
Nu introduceţi obiecte în fantele aparatului. Nu utilizaţi
aparatul cu vreo fantă blocată; îndepărtaţi scamele, părul sau
orice altceva ce ar putea reduce fluxul de aer.
Ţineţi părul, îmbrăcămintea largă, degetele și toate părţile
corpului la distanţă de fante și componentele în mișcare.
Opriţi toate butoanele de control înainte de a deconecta
aparatul sau de a scoate acumulatorul.
Fiţi foarte atenţi atunci când curăţaţi scări.
Nu utilizaţi aparatul pentru aspirarea lichidelor inflamabile
sau combustibile, cum ar fi benzina, și nici în zone în care
acestea ar putea fi prezente.
Electroșocurile sunt posibile în zone uscate sau atunci când
umiditatea relativă a aerului este redusă. Această situaţie este
provizorie și nu afectează utilizarea aspiratorului.
Pentru a evita combustia spontană, goliţi rezervorul după
fiecare utilizare.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Reguli suplimentare de siguranţă
•
•
Nu aspiraţi niciun obiect care arde sau fumegă, cum ar fi
ţigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
Această unealtă este protejată contra stropirii conform clasei
de protecţie IPX4. Nu scufundaţi aparatul în apă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu utilizaţi pentru aspirarea de materiale explozive
combustibile, cum ar fi cărbunii, fibrele sau alte materiale
combustibile cu separaţie fină.
Pentru extractoarele de praf, trebuie să se asigure un raport L
adecvat de schimb al aerului în încăpere dacă aerul evacuat
este eliberat în încăperea respectivă. Trebuie să se consulte
regulamentele naţionale.
Nu utilizaţi pentru aspirarea de materiale periculoase, toxice
sau cancerigene, cum ar fi azbestul sau pesticidele.
Nu aspiraţi niciodată lichide explozive (de ex. benzină,
combustibil diesel, ulei de încălzire, diluant de vopsea etc.),
acizi sau solvenţi.
Nu aspiraţi fără a avea filtrele montate.
Unele tipuri de lemne conţin conservanţi ce pot fi toxici. Fiţi
foarte atenţi pentru a preîntâmpina inhalarea și contactul
cu pielea atunci când lucraţi cu aceste materiale. Solicitaţi
și respectaţi toate informaţiile de siguranţă disponibile la
furnizorul dvs. de materiale.
Nu folosiţi aspiratorul pe post de scară.
Nu așezaţi obiecte grele pe aspirator.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare
şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:
• Pericol de prindere sau de zdrobire a degetelor.
• Pericol de inhalare a vaporilor la lucrul cu adezivi.
• Pericol de inhalare a pulberilor periculoase.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un
singur nivel de tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea
acumulatorului să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii. De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în
conformitate cu standardul EN60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V trebuie să fie operate
printr-un transformator de izolare de siguranţă, cu ecrane
conectate la împământare între bobina principală și cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la
unitatea de service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai pentru
Marea Britanie şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la reţeaua
electrică:
• Eliminaţi în siguranţă ștecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din ștecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare.
7
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut
necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru
puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm²;
lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu, desfăşuraţi
întotdeauna complet cablul.
•
•
•
•
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare şi sunt
concepute să fie cât mai uşor posibil de operat.
•
Instrucţiuni importante de siguranţă
pentru toate încărcătoarele de
acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest manual conţine
instrucţiuni importante de siguranţă şi operare pentru
încărcătoarele de acumulatori (consultaţi Specificaţiile
tehnice).
• Înainte de a utiliza staţia de încărcare, citiţi toate instrucţiunile
și marcajele de atenţionare de pe încărcător, de pe acumulator
și de pe produsul cu acumulator.
AVERTIZARE: Pericol de șoc electric. Nu lăsaţi niciun
lichid să pătrundă în interiorul încărcătorului. Se poate
genera șoc electric.
AVERTIZARE: Vă recomandăm să folosiţi un dispozitiv
pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30mA
sau mai puţin.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru a reduce riscul de
vătămare, încărcaţi exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori pot exploda,
determinând vătămări și daune.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii, cu încărcătorul
conectat la sursa de alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot fi scurtcircuitate de
materiale străine. Materialele străine conductibile precum,
fără a se limita însă la, vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule metalice trebuie ţinute la
distanţă de compartimentele încărcătorului. Deconectaţi
întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare atunci
când nu există acumulator în compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl curăţaţi
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu alte
încărcătoare decât cele specificate în acest manual.
Încărcătorul și acumulatorul sunt special concepute să
funcţioneze împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate altor scopuri
decât cele de încărcare a acumulatorilor reîncărcabili
8
•
•
•
•
•
•
•
DEWALT. Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu, șoc
electric sau electrocutare.
Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau zăpadă.
Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de ștecher și nu
de cablu. Astfel se va reduce riscul de deteriorare a ștecherului
și a cablului electric.
Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce pe cablu, că
nimeni nu se poate împiedica de acesta și că nu este, de
altfel, supus deteriorării sau deformării.
Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă este
absolut necesar. Utilizarea unui cablu prelungitor
necorespunzător poate genera risc de incendiu, șoc electric
sau electrocutare.
Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra încărcătorului
sau nu poziţionaţi încărcătorul pe o suprafaţă moale
ce poate bloca fantele de aerisire și poate conduce
la o căldură internă excesivă. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură. Încărcătorul
este ventilat prin fantele din partea superioară și din partea
inferioară a carcasei.
Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau ștecher
deteriorat — prevedeţi imediat înlocuirea acestora.
Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit o lovitură
puternică, dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun
fel. Duceţi-l la un centru de service autorizat.
Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la un centru de
service autorizat atunci când sunt necesare operaţii de
service sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate genera
risc de șoc electric, electrocutare sau incendiu.
În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie
înlocuit imediat de către producător, agentul său de service
sau orice altă persoană calificată pentru a evita orice pericol.
Deconectaţi staţia de încărcare de la priză înainte de
a încerca orice operaţie de curăţare. Astfel se va reduce
riscul de șoc electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
NICIODATĂ nu încercaţi să conectaţi două încărcătoare
simultan.
Încărcătorul este conceput să opereze cu o tensiune
electrică standard de 230 V. Nu încercaţi să îl utilizaţi
cu nicio altă tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
Încărcarea bateriei (Fig. C)
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză corespunzătoare
înainte de a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător 13 , asigurându-vă
că acesta este poziţionat corect. Indicatorul luminos roşu
(încărcare) va lumina intermitent în mod repetat, indicând
că procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de indicatorul luminos
roşu care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul este
complet încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi lăsat
în încărcător. Pentru a scoate acumulatorul din încărcător,
apăsaţi butonul de eliberare de pe acumulator.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi durate de viaţă
maxime a acumulatorilor litiu-ion, încărcaţi complet înainte de
prima utilizare.
Operarea încărcătorului
Consultaţi indicatorii de mai jos privind starea de încărcare
a acumulatorului.
Indicatoare de încărcare
Încărcare
încărcat complet
Decalaj acumulator fierbinte/rece*
*Indicatorul luminos roşu va lumina intermitent continuu,
dar rămâne aprins un indicator luminos galben în timpul
acestei operaţii. După ce acumulatorul a atins o temperatură
corespunzătoare, indicatorul luminos galben se stinge şi
încărcătorul reia procedura de încărcare.
Încărcătorul(ele) compatibil(e) nu va/vor încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect refuzând să
lumineze sau semnalizând codul pentru problemă acumulator
sau încărcător.
OBSERVAŢIE: Aceasta ar putea însemna, de asemenea,
o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l împreună cu
acumulatorul la un centru de service autorizat pentru a fi testat.
Decalaj acumulator fierbinte/rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui acumulator
prea fierbinte sau prea rece, acesta porneşte automat un
decalaj pentru acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi automat în modul
de încărcare a acumulatorului. Această funcţie asigură o durată
maximă de viaţă a acumulatorului.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate din capacitate faţă
de unul cald. Acumulatorul se va încărca la acea viteză redusă
pe toată perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la viteza
maximă de încărcare chiar dacă acesta se încălzeşte.
Încărcătorul DCB118 este echipat cu un ventilator intern
proiectat să răcească acumulatorul. Ventilatorul va porni
automat atunci când acumulatorul trebuie să fie răcit. Nu
utilizaţi niciodată încărcătorul dacă ventilatorul nu funcţionează
corect sau dacă fantele de ventilaţie sunt blocate. Nu permiteţi
ca obiectele străine să pătrundă în interiorul încărcătorului.
pe o suprafaţă de lucru. În cazul montării pe perete, poziţionaţi
încărcătorul la îndemâna într-o priză electrică, şi departe de
un colţ sau alte obstacole care ar putea împiedica fluxul de
aer. Utilizaţi partea din spate a încărcătorului ca şablon pentru
amplasarea şuruburilor de fixare pe perete. Montaţi încărcătorul
în siguranţă, cu ajutorul unor şuruburi pentru gips-carton
(achiziţionate separat) de cel puţin 25,4 mm lungime, cu un
diametru al capului de şurub 7-9 mm, înşurubate în lemn la
o adâncime optimă, lăsând expus aproximativ 5,5 mm din
şurub. Aliniaţi fantele de pe partea din spate a încărcătorului cu
şuruburile expuse şi introduceţi pe deplin în sloturi.
Instrucţiuni de curăţare a încărcătorului
Acumulatori
Instrucţiuni importante de siguranţă
pentru toţi acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb, asiguraţi-vă că
includeţi numărul de catalog şi tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl scoateţi din
cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul şi încărcătorul, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedurile
de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
•
•
•
•
•
Sistemul electronic de protecţie
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute cu un sistem
de protecţie electronică ce va proteja acumulatorul împotriva
suprasarcinii, supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul de protecţie
electronic este activat. În acest caz, poziţionaţi acumulatorul
Li-Ion pe încărcător până când este încărcat complet.
•
Suport de perete
•
Aceste încărcătoare sunt proiectate pentru a fi montate pe
perete sau să stea în poziţie verticală pe o suprafaţă a mesei sau
AVERTIZARE: Pericol de șoc electric. Deconectaţi
încărcătorul de la priză înainte de curăţare.
Murdăria și unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind o cârpă sau o perie
moale nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie
de curăţare. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unealtă; nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde pulberile sau
vaporii.
Nu introduceţi niciodată acumulatorul forţat în
încărcător. Nu modificaţi acumulatorul în niciun
fel pentru a intra într-un încărcător necompatibil
deoarece acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare DEWALT.
NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte lichide.
Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta și acumulatorul
în locaţii în care temperatura poate atinge sau
depăși 40 °C (104 °F) (precum ateliere în aer liber sau
construcţii metalice pe timpul verii).
Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este foarte
deteriorat sau dacă este complet uzat. Acumulatorul
poate exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice
când acumulatorii litiu ion sunt arși.
În cazul în care lichidul din acumulator intră în contact
cu pielea, spălaţi imediat zona cu apă și săpun delicat.
În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi
ochii deschiși timp de 15 minute sau până când trece iritaţia.
9
•
În cazul în care este necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este compus dintr-un
amestec de carbonaţi organici lichizi și săruri de litiu.
Conţinutul celulelor deschise ale acumulatorului pot
cauza iritaţie respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în
care simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTIZARE: Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului
poate fi inflamabil dacă este expus la scântei sau flăcări.
AVERTISMENT: Nu încercaţi niciodată să deschideţi
acumulatorul sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau deteriorat, nu îl introduceţi
în încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi sau nu deterioraţi
acumulatorul. Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură puternică, a fost scăpat
pe jos, a fost călcat sau deteriorat în vreun fel (ex. înţepat
cu un cui, lovit cu un ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera șoc electric sau electrocutare. Acumulatorii
deterioraţi trebuie returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
AVERTIZARE: Pericol de incendiu. Nu depozitaţi și
nu transportaţi acumulatorul astfel încât obiectele
metalice să poată intra în contact cu bornele
expuse ale acumulatorului. De exemplu, nu așezaţi
acumulatorul în șorţuri, buzunare, cutii de scule, cutii de
produse, sertare etc, cu cuie, șuruburi, chei etc.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune, poziţionaţi
unealta pe partea laterală pe o suprafaţă stabilă
unde nu va cauza pericol de împiedicare sau cădere.
Unele unelte cu acumulatori mari vor sta vertical pe
acumulator, însă pot fi ușor răsturnate.
Transport
AVERTIZARE: Pericol de incendiu. Transportarea
acumulatorilor poate cauza eventual incendii dacă
bornele acestora intră accidental în contact cu materiale
conductoare. În cazul transportării acumulatorilor,
asiguraţi-vă că bornele acestora sunt protejate și bine
izolate de materialele cu care ar putea intra în contact și
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate normele
aplicabile privind expediţia, aşa cum sunt descrise de
standardele legale şi din domeniu, care includ Recomandările
ONU privind transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociaţiei Internazionale
de Transport Aerian (IATA), Codul Internaţional Maritim al
Mărfurilor Periculoase (IMDG) şi Acordul European privind
Transportul Internaţional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele şi acumulatorii cu ioni de litiu au fost
testaţi conform secţiunii 38.3 din Normele ONU privind
transportul mărfurilor periculoase, Manualul de teste şi criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui acumulator DEWALT
este scutită de la clasificarea ca material periculos complet
reglementat din Clasa 9. În general, numai transporturile
care conţin o baterie litiu-ion, cu un rating de energie mai
mare de 100 Watt/Ore (Wh), va necesita a fi expediată ca
fiind din clasa reglementată 9. Toţi acumulatorii cu ioni de
litiu prezintă clasificarea waţi oră pe ambalaj. Mai mult, din
10
cauza complexităţii de reglementare, DEWALT nu recomandă
transportul aerian al acumulatorilor litiu-ion singuri, indiferent
de caracteristicile de putere. Expedierile de unelte cu baterii
(kituri combinate) pot fi livrate pe calea aerului în cazul în care
caracteristicile de putere ale acumulatorului nu sunt mai mare
de 100 Whr.
Indiferent dacă o expediere este scutită sau complet
reglementată, expeditorul are responsabilitatea de a consulta
cele mai recente regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea şi cerinţele legate de documentaţie.
Informaţiile din această secţiune a manualului sunt oferite cu
bună credinţă şi sunt considerate exacte în momentul redactării
documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanţie
explicită sau implicită. Cumpărătorul are responsabilitatea
de a se asigura că activităţile sale sunt conforme cu normele
aplicabile.
Transportarea bateriei FLEXVOLT™
Bateria DEWALT FLEXVOLT™ are două moduri: Utilizare şi
Transport.
Modul de utilizare: Atunci când bateria FLEXVOLT™ este
singură sau se află într-un produs DEWALT 18 V, va funcţiona ca
o baterie de 18 V. Atunci când bateria este FLEXVOLT™ într-un
produs de 54 V sau un 108 V (54 V două baterii), va funcţiona ca
o baterie de 54 V.
Modul de transport: Când capacul este ataşat la baterie
FLEXVOLT™, bateria se află în modul de transport. A se păstra
capacul pentru expediere.
Atunci când este în modul de
transport, şirurile de celule sunt
deconectate electric în interiorul
ambalajului, rezultând în
3 baterii cu un rating mai mic Watt oră (Wh), comparativ cu
1 baterie cu un rating de Watt oră mai mare. Această creştere
a cantităţii de 3 baterii cu rating de Watt oră mai mic poate scuti
pachetul de anumite reglementări de transport maritim, care
sunt impuse asupra bateriilor cu caracteristici Watt oră mai mari.
Evaluarea de transport
exemplu al etichetei de marcare pentru utilizare
Wh indică 3 × 36 Wh,
şi transport
adică 3 baterii de 36 Watt
ore fiecare. Evaluarea
de utilizare Wh indică
108 waţi oră (1 baterie
implicită).
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu răcoros şi
uscat, ferit de lumina directă a soarelui şi de căldura sau
frigul excesive. Pentru performanţa şi durata de viaţă
optime ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii la
temperatura camerei atunci când nu sunt folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi pentru rezultate
optime, este recomandat să depozitaţi acumulatorul
încărcat complet într-un loc răcoros şi uscat, scos din
încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi descărcaţi complet.
Acesta va trebui reîncărcat înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi de pe
acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual, etichetele
de pe încărcător şi de pe acumulator pot indica următoarele
pictograme:
1
1
1
1
1
1
•
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
•
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru timpul de
încărcare.
Nu puneţi în contact cu obiecte conductibile.
Furtun de aspiraţie
Duză lată
Accesoriu pentru spaţii înguste
Adaptor de extragere a prafului
Filtru
Manual de instrucţiuni
Verificaţi eventualele deteriorări ale aparatului, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul
transportului.
Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral și pentru
a înţelege acest manual înaintea utilizării.
Marcajele de pe aspirator
Pictogramele următoare sunt afişate pe aparat:
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Nu expuneţi la apă.
AVERTIZARE: Acest aparat conţine praf periculos.
Golirea și întreţinerea, precum și demontarea sacului de
praf pot fi executate doar de către personal instruit, care
poartă echipamente de protecţie corespunzătoare. Nu
porniţi aparatul până când nu instalaţi întregul sistem
de filtre.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură de la 4 °C
la 40 °C.
Doar pentru utilizarea în interior.
Eliminaţi acumulatorul în mod responsabil cu privire
la mediul înconjurător.
Încărcaţi acumulatorii DEWALT numai cu
încărcătoarele DEWALT specificate. Încărcarea altor
acumulatori decât cei specificaţi DEWALT cu un
încărcător a DEWALT poate provoca explodarea
acestora sau poate duce la alte situaţii periculoase.
Nu incineraţi acumulatorii.
Utilizarea: La utilizarea fără capacul de transport,
evaluarea Wh indică 108 Wh (1 baterie de 108 Wh).
Extractoarele de praf din clasa L sunt adecvate pentru
extragerea pulberilor uscate, necombustibile, cu valori limită la
locul de muncă > 1 mg/m³.
Amplasarea codului pentru dată (Fig. A)
Codul pentru dată 20 , care include, de asemenea, anul de
fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2016 XX XX
Anul fabricaţiei
Descriere (Fig. A, B, E)
Transport: La transportul cu capacul de transport,
evaluarea Wh indică 3 × 36 Wh (3 baterii de 36 Wh).
Tip acumulator
DCV584L funcţionează pe un acumulator 14,4, 18 V XR sau
18 V/54 V FLEXVOLT™ XR.
Pot fi utilizaţi aceşti acumulatori: DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185, DCB546. Pentru mai multe informaţii citiţi
Specificaţiile tehnice.
AVERTIZARE: Nu modificaţi niciodată aspiratorul și nicio
componentă a acestuia. Acest fapt ar putea conduce la
deteriorări sau vătămări corporale.
1 Întrerupător de pornire/oprire
2 Cap de alimentare
3 Rezervor
4 Admisie vacuum
5 Orificiu de suflare
6 Prindere
Conţinutul ambalajului
7 Duză lată
Ambalajul conţine:
1 Aspirator
9 Furtun
8 Accesoriu pentru spaţii înguste
11
10 Port acumulator
11 Conector Air-lock
12 Adaptor de extragere a prafului (Fig. E)
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul pentru curăţare umedă/uscată cu fir/fără fir
DCV582L poate fi utilizat ca aspirator industrial şi extractor de
praf la operaţiile mobile, pentru aspirarea tuturor tipurilor de
pulberi uscate, necombustibile până la Clasa de praf L, cu valori
limită pentru expunerea operatorilor mai mari de 1 mg/m³.
Acest aparat poate fi utilizat, de asemenea, ca dispozitiv de
suflat pentru îndepărtarea resturilor din zona de lucru şi pentru
uscarea suprafeţelor umede. Fie că este cuplat la o priză
(varianta cu fir) sau funcţionează cu acumulator (varianta fără
fir), acest aparat poate fi folosit atât la interior cât şi la exterior.
NU folosiţi pentru îndepărtarea prafului periculos.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu acest aparat. Este
necesară supravegherea atunci când acest aparat este folosit de
operatori neexperimentaţi.
NU utilizaţi extractorul de praf pentru pulberi combustibile.
NU utilizaţi extractorul de praf în atmosfere explozive.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa lichidelor
sau a gazelor inflamabile.
OBSERVAŢIE: Acest aparat este adecvat pentru uz comercial,
de ex. în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici, magazine, birouri,
companii de închirieri şi şantiere de construcţii.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi aparatul și deconectaţi-l
de la sursa de alimentare și scoateţi acumulatorul
înainte de a efectua orice operaţiuni de reglare sau
de a demonta/instala atașamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai acumulatori și
încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea acumulatorului
din unealtă (fig. C)
OBSERVAŢIE: Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de
utilizare.
Pentru instalarea acumulatorului
1. Aliniaţi acumulatorul 13 cu canelurile din interiorul
portului pentru acumulator al aspiratorului 10 .
2. Împingeţi acumulatorul în portul pentru acumulator până
când acumulatorul este fixat bine în port şi asiguraţi-vă că
nu se decuplează.
Pentru a scoate acumulatorul
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului şi trageţi
ferm acumulatorul din port.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform descrierii
din secţiunea privind încărcătorul din acest manual.
Acumulatori cu indicator de nivel al
încărcării (Fig. C)
Unii acumulatori DEWALT sunt prevăzuţi cu un indicator pentru
nivelul de încărcare care este compus din trei LED-uri verzi care
indică nivelul de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul acestuia 14 . O combinaţie a celor
trei LED-uri verzi se va aprinde desemnând nivelul actual de
încărcare al acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare admisă, indicatorul
de nivel al încărcării nu se va aprinde iar acumulatorul va trebui
reîncărcat.
OBSERVAŢIE: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă doar
o estimare a nivelului de încărcare rămas al acumulatorului.
Acesta nu indică funcţionalitatea uneltei şi poate varia în
funcţie de componentele produsului, temperatură şi aplicaţia
utilizatorului final.
Conectarea furtunului (fig. D)
În modul de aspirare
1. Introduceţi piesa de conectare 15 în admisia de vacuum
4.
2. Rotiţi piesa de conectat în sens orar, pentru a fixa furtunul
la poziţie.
3. Conectaţi accesoriul corespunzător la duza furtunului 11 .
Modul de suflare
1. Introduceţi piesa de conectare 15 în ieşirea de suflare 5 .
2. Rotiţi piesa de conectat în sens orar, pentru a fixa furtunul
la poziţie.
3. Conectaţi accesoriul corespunzător la duza furtunului 11 .
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă și normele în vigoare.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi aparatul și deconectaţi-l
de la sursa de alimentare și scoateţi acumulatorul
înainte de a efectua orice operaţiuni de reglare sau
de a demonta/instala atașamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.
Pornirea şi oprirea (Fig. A)
Pentru a porni aparatul, setaţi comutatorul de pornire/oprire 1
în poziţia I.
Pentru a opri aparatul, setaţi comutatorul de pornire/oprire 1
în poziţia O.
Sursa de alimentare
Acest aspirator funcţionează alimentat la priză sau cu
acumulator. Aspiratorul va comuta automat între alimentarea
cu c.a. (priză) şi cea cu c.c.(acumulator).
Alimentarea la priză
1. Derulaţi cablul de alimentare.
12
2. Conectaţi ştecherul la priză înainte de a porni aparatul.
Opriţi întotdeauna aspiratorul atunci când aţi terminat lucrul
și înainte de a-l deconecta.
• Strângeţi cablul de alimentare atunci când aspiratorul nu este
folosit.
•
Alimentarea cu acumulatori
1. Strângeţi cablul de alimentare.
2. Introduceţi un acumulator 13 .
3. Asiguraţi-vă că acumulatorul este fixat corect.
OBSERVAŢIE: Cablul de alimentare de la priză este conceput
numai pentru asigurarea energiei pentru operaţiunile de
aspirare şi nu va încărca un acumulator montat.
Aspirarea (fig. A, E, F)
1. Goliţi şi curăţaţi rezervorul 3 înainte de utilizare.
2. conectaţi piesa de conectare 15 la admisia de vacuum 4 .
3. Alegeţi accesoriul corespunzător.
OBSERVAŢIE: Nu recomandăm combinarea substanţelor
uscate şi a celor ude. Când combinaţi substanţele, mai întâi
goliţi şi curăţaţi rezervorul.
Colectarea prafului (fig. E)
În modul de aspirare, aspiratorul DEWALT poate funcţiona, de
asemenea, ca un colector de praf pentru aplicaţii care produc
praf sau reziduuri.
Aspiratorul DEWALT este echipat cu un sistem de conectare
DEWALT AirLock. Acest sistem permite efectuarea unei
conectări rapide şi sigure între furtunul de aspiraţie 9 şi
unealta electrică. Conectorul AirLock 11 se conectează direct
la uneltele compatibile DEWALT sau prin utilizarea adaptorului
AirLock inclus 12 .
NOTĂ: Când utilizaţi un adaptor, asiguraţi-vă că este ataşat
bine la evacuarea uneltei înainte de a urma paşii de mai jos.
1. Asiguraţi-vă că manşonul conectorului AirLock este în
poziţia deblocat. Aliniaţi canelurile de pe conectorul
AirLock conform ilustraţiei pentru poziţia blocat şi deblocat.
2. Împingeţi conectorul AirLock în punctul de conectare al
adaptorului.
3. Rotiţi manşonul în poziţia blocat.
OBSERVAŢIE: Introduceţi rulmenţii din opritorul
manşonului în fantă şi fixaţi conexiunea. Unealta electrică
este acum conectată bine la extractorul de praf.
Filtrul umed/uscat (fig. F)
AVERTISMENT: Acţionaţi întotdeauna aparatul cu
filtrul de praf 16 instalat.
AVERTISMENT: Utilizaţi întotdeauna aparatul în
poziţie verticală. Nu înclinaţi aparatul, pentru
a preveni pătrunderea în carcasa motorului
a lichidelor colectate în rezervor.
AVERTISMENT: Opriţi imediat aparatul dacă din acest
curge spumă sau lichid.
ATENŢIE: Curăţaţi regulat dispozitivul de limitare
a nivelului de apă și examinaţi-l pentru a depista
eventualele semne de uzură.
Funcţia de închidere
Dacă, din greşeală, aparatul este utilizat fără a avea filtrul de
praf montat, va fi activată o funcţie de închidere atunci când
nivelul lichidului din rezervor a atins limita maximă. O supapă
cu plutitor va bloca deschiderea de aspirare, după care
aspirarea se opreşte şi viteza motorului creşte.
Suflarea (fig. A)
AVERTISMENT: Niciodată nu suflaţi praf periculos!
1. Goliţi şi curăţaţi rezervorul 3 înainte de utilizarea ca aparat
de suflat.
2. Conectaţi furtunul 9 la orificiul de suflare 5 .
3. Alegeţi accesoriul corespunzător.
Golirea rezervorului (fig. F)
Rezervorul trebuie golit când puterea de absorbţie se reduce
semnificativ.
1. Desfaceţi clapeta de blocare 6 şi scoateţi capul de
alimentare 2 din rezervor 3 .
2. Goliţi conţinutul rezervorului într-un container pentru
deşeuri, în conformitate cu orice regulament actual pentru
eliminarea acestor deşeuri.
3. Curăţaţi filtrul 16 conform instrucţiunilor din secţiunea
Curăţarea.
4. Montaţi la loc capul de alimentare pe rezervor şi închideţi
clapeta de blocare.
Curăţarea (Fig. F, G)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări
corporale grave, opriţi aparatul și deconectaţi-l
de la sursa de alimentare și scoateţi acumulatorul
înainte de a efectua orice operaţiuni de curăţire sau
reglare sau de a demonta/instala atașamente sau
accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări
corporale.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi cu regularitate carcasa cu o cârpă moale.
Curăţarea rezervorului
Rezervorul trebuie curăţat după fiecare utilizare sau la
schimbarea substanţelor în timpul utilizării.
1. Goliţi rezervorul 3 .
2. Curăţaţi rezervorul utilizând un săpun delicat şi o cârpă
moale.
3. Uscaţi rezervorul cu atenţie, utilizând o cârpă moale.
Curăţarea filtrului umed/uscat (fig. G)
Filtrul umed/uscat trebuie să fie curăţat după fiecare utilizare.
Dacă filtrul este deteriorat sau nu funcţionează corespunzător,
trebuie înlocuit.
1. Scoateţi filtrul umed/uscat 16 rotindu-l în sens antiorar şi
scoţându-l din gura de aspiraţie 17 .
2. Îndepărtaţi praful în exces scuturând filtrul deasupra unui
recipient de gunoi.
13
3. În funcţie de stare, curăţaţi partea exterioară a filtrului în
apă curgătoare călduţă.
4. Asiguraţi filtrul amplasându-l deasupra deschiderii de
absorbţie şi rotindu-l în sens orar.
AVERTISMENT:
• Nu spălaţi partea interioară a filtrului.
• Lăsaţi filtrul să se usuce bine dacă interiorul se
umezește.
• Nu utilizaţi o perie pentru curăţarea filtrului.
• Nu utilizaţi niciodată aer comprimat sau o perie
pentru a curăţa filtrele, altfel se va deteriora
membrana filtrelor, fapt ce va permite prafului să
treacă prin filtru.
Problemă
Aspiratorul se opreşte
Curăţarea filtrului gurii de aspirare (fig. G)
Filtrul gurii de aspirare trebuie curăţat dacă aparatul este utilizat
fără a avea montat filtrul de praf.
1. Daţi la o parte supapa cu plutitor 18 şi scoateţi filtrul din
gura de aspirare 17 .
2. Clătiţi filtrul în apă curgătoare călduţă.
3. Uscaţi filtrul înainte de a-l reinstala.
4. Curăţaţi supapa cu plutitor 18 cu ajutorul unei cârpe
umede.
Depanare
Dacă aspiratorul dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul dumneavoastră de
reparaţii.
Problemă
Motorul nu funcţionează
Capacitatea de aspiraţie
scade
14
Soluţie
Verificaţi cablul de
alimentare, ştecherul şi priza
sau contactul bateriei, starea
de încărcare a bateriei
Asiguraţi-vă că butonul de
pornire/oprire se află în
poziţia PORNIT I.
Îndepărtaţi blocajele din
duza de aspiraţie, din tubul
de aspiraţie, din furtunul de
aspiraţie, supapa cu plutitor
sau din filtre.
Verificaţi dacă filtrele au fost
instalate corect.
Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele.
Goliţi rezervorul, consultaţi
secţiunea Golirea
rezervorului din capitolul
Operare.
Iese praf în timpul aspirării
Soluţie
S-a declanşat protecţia la
suprasarcina termică:
1. Opriţi aspiratorul şi
deconectaţi-l de la sursa de
alimentare.
2. Goliţi rezervorul, dacă este
necesar.
3. Lăsaţi unitatea să se
răcească.
4. Conectaţi cablul de
alimentare la o priză
adecvată sau introduceţi
acumulatorul în port şi rotiţi
butonul de pornire/oprire
în poziţia PORNIT I pentru
testare. Dacă aspiratorul
nu porneşte, contactaţi
distribuitorul sau aflaţi locaţia
celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat DEWALT
consultând catalogul
DEWALT sau contactaţi biroul
DEWALT la adresa indicată în
acest manual
Verificaţi dacă filtrele şi
rezervorul de praf au fost
instalate corect.
Verificaţi dacă filtrul este
deteriorat; înlocuiţi-l dacă
este necesar.
Asiguraţi-vă că garniturile
filtrelor se află pe poziţie şi
sunt bine fixate.
În cazul în care praful iese
în tipul aspirării, contactaţi
distribuitorul sau aflaţi locaţia
celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat DEWALT
consultând catalogul
DEWALT sau contactaţi biroul
DEWALT la adresa indicată în
acest manual.
Dacă se activează funcţia de închidere
1. Opriţi imediat aspiratorul.
2. Goliţi rezervorul conform instrucţiunilor de mai sus.
3. Curăţaţi filtrul gurii de aspirare conform descrierii din
secţiunea Curăţarea filtrului gurii de aspirare.
4. Nu uitaţi să puneţi la loc filtrul de praf înainte de a termina
treaba.
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în unealtă; nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
ÎNTREŢINEREA
Aparatul dvs. DEWALT a fost conceput pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării,
opriţi aparatul și deconectaţi-l de la sursa
de alimentare înainte de a instala și a scoate
accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau
modificări de instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. O pornire accidentală poate cauza vătămări
corporale.
AVERTISMENT: Pentru reparaţiile efectuate de utilizator,
aparatul trebuie să fie demontat, curăţat și reparat pe
cât posibil, fără a da naștere la pericole pentru personalul
de întreţinere și alte persoane. Măsurile adecvate de
precauţie includ decontaminarea înainte de demontare,
pregătirea unui sistem de ventilaţie local cu filtre în spaţiile
în care se demontează aparatul, curăţarea zonei de
întreţinere și echipamente adecvate de protecţie.
• Producătorul sau o persoană calificată va efectua
inspecţia tehnică cel puţin în fiecare an, care
constă, spre exemplu, în inspecţia filtrelor pentru
depistarea deteriorărilor, verificarea etanșeităţii
aparatului și verificarea funcţionării corespunzătoare
a mecanismului de comandă.
• La efectuarea operaţiilor de service sau reparaţii, toate
obiectele contaminate ce nu pot fi curăţate în mod
satisfăcător trebuie să fie eliminate și introduse în saci
impermeabili, în conformitate cu normele în vigoare
pentru eliminarea deșeurilor de acest fel.
• Pentru extractoarele de praf, trebuie să se asigure un
raport L adecvat de schimb al aerului în încăpere dacă
aerul evacuat este eliberat în încăperea respectivă.
(NOTĂ: Trebuie să se consulte regulamentele
naţionale.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Lubrifiere
Aspiratorul dvs. nu necesită lubrifiere suplimentară.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele
oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs,
utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă.
Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai
utilizarea de accesorii DEWALT.
Filtrul de înlocuire (DCV5801 H) este disponibil ca accesoriu la
un cost suplimentar.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii suplimentare
despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi bateriile marcate cu
acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot
fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii
prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi bateriile în
conformitate cu prevederile locale. Mai multe informaţii sunt
disponibile la www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă trebuie să fie
reîncărcat atunci când nu reuşeşte să furnizeze putere
suficientă în cazul lucrărilor efectuate cu uşurinţă anterior. La
sfârşitul duratei sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
aspirator.
• Bateriile Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi acumulatorii la
reprezentantul dvs. sau la un centru local de reciclare.
Acumulatorii colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Curăţare
AVERTISMENT: Curăţarea cu suflare cu aer comprimat
nu este permisă pentru aspiratoare de praf din clasa L.
Purtaţi echipament de protecţie aprobat pentru ochi
și o mască aprobată de praf atunci când efectuaţi
procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată solvenţi sau
alte produse chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse
chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită doar cu apă și cu
zst00310792 - 29-07-2016
15
Download PDF

advertising