DCB132 | DeWalt DCB132 CHARGER instruction manual

402115-12 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCB132
Figura 1
A
2
ÎNCĂRCĂTOR RAPID LITIU-ION XR DUAL
DCB132
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţii tehnice
Încărcător
Ieşire
Tensiune reţea
Tip
Tip acumulator
Durată aproximativă de încărcare
a acumulatorilor
Vc.c.
Vc.a.
min
Curent încărcător
Input
Ieşire port singular
Greutate
Siguranţe
Europa
Marea Britanie şi Irlanda
A
A
kg
Unelte la 230 V
Unelte la 230 V
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
DCB132
10,8, 14,4, 18
230
1
Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
90 (6,0 Ah)
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
1,5
4,0
1,2
10 Amperi, reţea electrică
3 Amperi, ştechere introduse
Indică riscul de electrocutare.
Indică riscul de incendiu.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE
AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
3
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
• Înainte de a utiliza încărcătorul,
citiţi toate instrucţiunile şi
marcajele de atenţionare de pe
acesta, de pe acumulator şi de
pe produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol
de şoc electric. Nu lăsaţi
niciun lichid să pătrundă
în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc
electric.
AVERTIZARE: Vă
recomandăm să folosiţi
un dispozitiv pentru
curentul rezidual cu un
curent nominal de 30 mA
sau mai puţin.
ATENŢIE: Pericol de
arsuri. Pentru a reduce
riscul de vătămare,
încărcaţi exclusiv
acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de
acumulatori pot exploda,
determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: Copiii trebuie
să fie supravegheaţi,
pentru a vă asigura că nu
se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În
anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat
la sursa de alimentare,
încărcătorul poate fi
scurtcircuitat de materiale
străine. Materialele străine
conductibile precum,
fără a se limita însă
4
•
•
•
•
la, praf de la polizare,
aşchii metalice, vată
minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere
de particule metalice
trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele
încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa
de alimentare atunci când
nu există acumulator
în compartiment.
Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
Copii mici şi persoane infirme.
Acest aparat nu este destinat
utilizării de către copii mici
sau persoane infirme fără
supraveghere.
Acest aparat nu este destinat
utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată să se
joace cu acest produs.
NU încercaţi să încărcaţi
acumulatorul cu alte
încărcătoare decât cele
specificate în acest manual.
Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să
funcţioneze împreună.
Aceste încărcătoare nu
sunt destinate altor scopuri
decât cele de încărcare
•
•
•
•
•
•
a acumulatorilor reîncărcabili
DEWALT. Orice alte utilizări pot
genera risc de incendiu, şoc
electric sau electrocutare.
Nu expuneţi staţia de
încărcare la ploaie sau
zăpadă.
Când deconectaţi
încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu.
Astfel se va reduce riscul de
deteriorare a ştecherului şi
cablului electric.
Asiguraţi-vă că nu este
posibil să se calce pe cablu,
că nimeni nu se poate
împiedica de acesta şi că
nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
Nu utilizaţi un cablu
prelungitor decât dacă este
absolut necesar. Utilizarea
unui cablu prelungitor
necorespunzător poate genera
risc de incendiu, şoc electric
sau electrocutare.
Nu poziţionaţi niciun obiect
deasupra încărcătorului sau
nu poziţionaţi încărcătorul
pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de
aerisire şi poate conduce la
o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice
sursă de căldură. Încărcătorul
este ventilat prin fantele din
partea superioară şi din partea
inferioară a carcasei.
Nu operaţi încărcătorul
cu un cablu sau ştecher
deteriorat — prevedeţi imediat
înlocuirea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul
dacă a suferit o lovitură
puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel.
Duceţi-l la un centru de service
autorizat.
• Nu demontaţi încărcătorul;
duceţi-l la un centru de
service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii
de service sau reparaţii.
Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric,
electrocutare sau incendiu.
• În cazul deteriorării cablului
de alimentare, acesta trebuie
înlocuit imediat de către
producător, agentul său de
service sau orice altă persoană
calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul
de la priză înainte de orice
operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul
de şoc electric. Scoaterea
acumulatorului nu va reduce
acest risc.
• NU încercaţi să conectaţi
2 încărcătoare simultan.
• Staţia de încărcare este
concepută să opereze
cu o tensiune electrică
standard de 230 V. Nu
încercaţi să îl utilizaţi cu
nicio altă tensiune. Această
recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
• Asiguraţi-vă că încărcătorul
este într-o poziţie stabilă,
sigură. Un acumulator sau
încărcător care cade poate
prezenta un risc de rănire
5
pentru dumneavoastră şi/sau
alte persoane.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătorul DCB132 DCB115 acceptă
acumulatori Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-Ion
XR şi XR FLEXVOLT (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546).
Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Încărcarea unui acumulator
(Fig. 1)
1. Conectaţi staţia de încărcare la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în staţia de
încărcare. Indicatorul luminos roşu (încărcare)
va lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor litiu-ion,
încărcaţi complet înainte de prima utilizare.
Operarea încărcătorului
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Indicatoare de încărcare
Încărcare
încărcat complet
Decalaj acumulator
fierbinte/rece*
*Indicatorul luminos roşu va lumina intermitent
continuu, dar rămâne aprins un indicator
luminos galben în timpul acestei operaţii.
După ce acumulatorul a atins o temperatură
corespunzătoare, indicatorul luminos galben
se stinge şi încărcătorul reia procedura de
încărcare.
Încărcătorul nu va încărca un acumulator defect.
Încărcătorul va indica acumulator defect atunci
când nu luminează.
OBSERVAŢIE: Aceasta ar putea însemna, de
asemenea, o problemă la încărcător.
În cazul în care încărcătorul indică o problemă,
duceţi-l împreună cu acumulatorul la un centru de
service autorizat pentru a fi testat.
DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi
automat în modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
NUMAI LA PACHETELE DE BATERII LITIU-ION
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Suport de perete
Aceste încărcătoare sunt proiectate pentru a fi
montate pe perete sau să stea în poziţie verticală
pe o suprafaţă a mesei sau pe o suprafaţă de
lucru. În cazul montării pe perete, poziţionaţi
încărcătorul la îndemâna într-o priză electrică,
şi departe de un colţ sau alte obstacole care ar
putea împiedica fluxul de aer. Utilizaţi partea
din spate a încărcătorului ca şablon pentru
amplasarea şuruburilor de fixare pe perete.
Montaţi încărcătorul în siguranţă, cu ajutorul unor
şuruburi pentru gips-carton (achiziţionate separat)
de cel puţin 25,4 mm lungime, cu un diametru al
capului de şurub 7-9 mm, înşurubate în lemn la
o adâncime optimă, lăsând expus aproximativ
5,5 mm din şurub. Aliniaţi fantele de pe partea
din spate a încărcătorului cu şuruburile expuse şi
introduceţi pe deplin în sloturi.
Instrucţiuni de curăţare
a încărcătorului
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul
6
de la priză înainte de curăţare.
Murdăria şi unsoarea pot fi
eliminate de pe partea exterioară
a încărcătorului folosind o cârpă sau
o perie moale nemetalică. Nu folosiţi
apă sau orice altă soluţie de curăţare.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere inflamabile, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi 40 °C
(105 °F) (precum ateliere în aer liber sau
construcţii metalice pe timpul verii).
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi sau
nu deterioraţi acumulatorul. Nu utilizaţi
un acumulator sau un încărcător care
a primit o lovitură puternică, un şoc
electric sau o electrocutare poate
rezulta. Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
AVERTISMENT: Pericol de
incendiu. Nu depozitaţi şi nu
transportaţi acumulatorul astfel
încât obiectele metalice să poată
intra în contact cu bornele expuse
ale acumulatorului. De exemplu,
nu aşezaţi acumulatorul în şorţuri,
buzunare, cutii de scule, cutii de
produse, sertare etc, cu cuie,
şuruburi, chei etc.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi uşor
răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU-ION (LI-ION)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona cu
apă şi săpun delicat. În cazul în care lichidul
acumulatorului intră în ochi, clătiţi ochii
deschişi timp de 15 minute sau până când
trece iritaţia. În cazul în care este necesară
asistenţă medicală, informaţi medicul că
electrolitul acumulatorului este compus dintrun amestec de carbonaţi organici lichizi şi
săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
AVERTISMENT: Pericol
de incendiu. Transportarea
acumulatorilor poate cauza eventual
incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale
conductoare. În cazul transportării
acumulatorilor, asiguraţi-vă că bornele
7
acestora sunt protejate şi bine izolate
de materialele cu care ar putea intra
în contact şi care ar putea cauza un
scurtcircuit.
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediţia, aşa cum
sunt descrise de standardele legale şi din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociaţiei
Internazionale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) şi Acordul European privind Transportul
Internaţional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele şi acumulatorii cu ioni
de litiu au fost testaţi conform secţiunii 38.3
din Normele ONU privind transportul mărfurilor
periculoase, Manualul de teste şi criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la clasificarea
ca material periculos complet reglementat din
Clasa 9. În general, numai transporturile care
conţin o baterie litiu-ion, cu un rating de energie
mai mare de 100 Watt/Ore (Wh), va necesita a fi
expediată ca fiind din clasa reglementată 9. Toţi
acumulatorii cu ioni de litiu prezintă clasificarea
waţi oră pe ambalaj. Mai mult, din cauza
complexităţii de reglementare, DEWALT nu
recomandă transportul aerian al acumulatorilor
litiu-ion singuri, indiferent de caracteristicile de
putere. Expedierile de unelte cu baterii (kituri
combinate) pot fi livrate pe calea aerului în
cazul în care care caracteristicile de putere ale
acumulatorului nu sunt mai mare de 100 Whr.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea şi cerinţele legate de documentaţie.
Informaţiile din această secţiune a manualului
sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanţie
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activităţile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
TRANSPORTAREA BATERIEI FLEXVOLT
Bateria DEWALT FLEXVOLT are două moduri:
Utilizare şi transport.
Modul de utilizare: Atunci când bateria
FLEXVOLT este singură sau se află într-un
produs DEWALT 18 V, va funcţiona ca o baterie de
18 V. Atunci când bateria este FLEXVOLT într-un
produs de 54 V sau un 108 V (54 V două baterii),
va funcţiona ca o baterie de 54 V.
8
Modul de transport: Când capacul este ataşat
la baterie FLEXVOLT, bateria se află în modul de
transport. A se păstra capacul pentru expediere.
Atunci când este în
modul de transport,
şirurile de celule sunt
deconectate electric în
interiorul ambalajului,
rezultând în 3 baterii cu un rating mai mic Watt
oră (Wh), comparativ cu 1 baterie cu un rating de
Watt oră mai mare. Această creştere a cantităţii
de 3 baterii cu rating de Watt oră mai mic
poate scuti pachetul de anumite reglementări
de transport maritim, care sunt impuse asupra
bateriilor cu caracteristici Watt oră mai mari.
EXEMPLU AL ETICHETEI DE MAREvaluarea de
CARE UTILIZARE ŞI TRANSPORT
transport Wh
indică 3 × 36 Wh,
adică 3 baterii de
36 Watt ore fiecare.
Evaluarea de utilizare Wh indică 108 waţi oră
(1 baterie implicită).
Acumulator
RECOMANDĂRI DE DEPOZITARE
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat, scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
pot indica următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
Încărcaţi doar când temperatura
ambientală este între 4 °C şi 40 °C.
Doar pentru utilizare la interior.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încărcaţi acumulatorii DEWALT numai
cu încărcătoarele DEWALT specificate.
Încărcarea altor acumulatori decât cei
specificaţi DEWALT cu un încărcător
a DEWALT poate provoca explodarea
acestora sau poate duce la alte situaţii
periculoase.
Nu incineraţi acumulatorii.
Utilizarea: La utilizarea fără capacul de
transport, evaluarea Wh indică 108 Wh
(1 baterie de 108 Wh).
Transport: La transportul cu capacul
de transport, evaluarea Wh indică
3 × 36 Wh (3 baterii de 36 Wh).
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Încărcător acumulator
1 Manual de instrucţiuni
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (a), care include, de asemenea
anul de fabricaţie este imprimat pe partea de
dedesubt a carcasei.
Exemplu:
2016 XX XX
Anul fabricaţiei
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Încărcătorul DCB132 este realizat pentru
încărcarea acumulatorilor 10,8 V, 14,4 V,
18 V Li-Ion XR şi XR FLEXVOLT (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB546).
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste încărcătoare şi acumulatori sunt unelte
profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu
încărcătorul. Este necesară supravegherea
atunci când încărcătorul este folosit de operatori
neexperimentaţi.
• Folosiţi doar acumulatori reîncărcabili cu
acest încărcător.
TIP
TENSIUNE
ACUMULATOR
DCB123
10,8
CELULĂ
CAPACITATE
3 × Li-Ion
1,5 Ah
DCB125
10,8
3 × Li-Ion
1,3 Ah
DCB127
10,8
3 × Li-Ion
2,0 Ah
DCB141
14,4
4 × Li-Ion
1,5 Ah
DCB142
14,4
8 × Li-Ion
4,0 Ah
DCB143
14,4
4 × Li-Ion
2,0 Ah
DCB144
14,4
8 × Li-Ion
5,0 Ah
DCB145
14,4
4 × Li-Ion
1,3 Ah
DCB181
18
5 × Li-Ion
1,5 Ah
DCB182
18
10 × Li-Ion
4,0 Ah
DCB183
18
5 × Li-Ion
2,0 Ah
DCB184
18
10 × Li-Ion
5,0 Ah
DCB185
18
5 × Li-Ion
1,3 Ah
DCB546
18/54
15 × Li-Ion 6,0 Ah / 2,0 Ah
Siguranţa electrică
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea acumulatorului
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. De asemenea, asiguraţi-vă că
9
tensiunea încărcătorului corespunde cu aceea
a sursei de alimentare.
Încărcătorul DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60335; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
În cazul în care trebuie instalat un ştecher de
alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Încărcătorul nu poate fi reparat. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
încărcătorului.
• Nu încercaţi să reparaţi încărcătorul. Pentru
asigurarea siguranţei şi fiabilităţii produsului,
reparaţiile, întreţinerea şi reglajele trebuiesc
efectuate de centrele de service autorizate
DEWALT.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din ştecher.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. electrică DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
10
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi
bateriile marcate cu acest simbol nu
trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot
fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de
materii prime. Vă rugăm să reciclaţi produsele
electrice şi bateriile în conformitate cu prevederile
locale. Mai multe informaţii sunt disponibile la
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărca bil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Bateriile Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00310729 - 26-07-2016
11
Download PDF

advertising