PE242SHI010 | Honda PE242SHI010 PETROL GENERATOR instruction manual

HONDA
GX LINIJA
1
1.UPUTE ZA SIGURAN RAD
! UPOZORENJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Honda motori napravljeni su tako da pružaju siguran rad ukoliko se držite pravila i uputa za
rad. Molimo dobro pročitajte upute prije korištenja motora. Ukoliko ne pročitate upute možete
dovesti u opasnost sebe i Ijude oko vas, a isto tako i oštetiti motor.
Često izvodite provjere prije korištenja motora. Na taj način možete izbjeći oštećivanje motora
i tjelesne ozljede.
Za sprječavanje požara prilikom rada s motorom udaljite ga najmanje 1 m od zidova ili nekih
drugih predmeta. Ne držite nikakve zapaljive predmete u njegovoj blizini.
Djeca i životinje ne smiju imati pristup prostoru u kojem radi motor radi vrućih dijelova motora
koji mogu prouzročiti opekotine.
Morate znati kako ćete motor na brzinu ugasiti. Osim toga trebate se upoznati i sa svim drugim
dijelovima i funkcijama motora. Nikad ne ostavljajte osobu koja nije pročitala upute za
korištenje samu pokraj motora.
Ne držite lako zapaljive materijale kao što su benzin, drva i slično u blizini motora, dok on radi.
Nadolijevanje goriva mora se vršiti u dobro prozračenoj prostoriji i pri ugasenom motoru.
Benzin je vrlo zapaljiv i u nekim uvjetima i eksplozivan.
Spremnik nikad nemojte prepuniti. Benzin ne smije curiti van. Provjerite da li je zatvarač
spremnika čvrsto zatvoren.
Ukoliko se benzin prolije, odmah obrišite dijelove motora po kojima je curio. Pare benzina
moraju se prozračiti.
Prilikom dolijevanja goriva ne smije se pušiti ili paliti vatra.
Ispušni plinovi sadrže otrovan ugljični dioksid; udisanje može dovesti do nesvjestice pa čak i
do smrti. Motor nikad ne smije raditi u zatvorenom prostoru.
°
Motor postavite na čvrstu podlogu. Ne naginjite ga više od 20 . Ukoliko se previše nagne može
se izliti gorivo.
Sigurnosne upute
! UPOZORENJE
Sigurniji rad
•
•
•
Na motor ne stavljajte nikakve predmete da ne bi došlo do zapaljenja.
Za ovaj motor predviñena je dodatna oprema sakupljač iskri. U mnogim područjima rada ovaj
ureñaj je neophodan.
Prigušivač zvuka je za vrijeme rada izuzetno vruć. Pazite da ne dodirnete
taj dio motora dok je vruć. Za izbjegavanje ozljeda preporučujemo da se
motor ohladi prije prenošenja ili spremanja.
2
POLOŽAJ NALJEPNICE ZA SIGURAN RAD
Ova naljepnica ukazuje na moguća mjesta opasnosti, koja bi mogla dovesti do ozbiljnih
povreda. Upute pažljivo pročitati i upamtiti.
Ukoliko se naljepnica toliko istroši da postane nečitka, odnesite motor vašem serviseru da
nalijepi novu.
PROČITATI UPUTE ZA KORIŠTENJE
2.PRIKLJUČIVANJE AKUMULATORA (Za električni anlaser)
Koristite 12-voltni akumulator od najmanje 18Ah kapaciteta. Pozitivan pol (+) priključite na
klemu anlasera kako je prikazano na crtežu. Negativan pol (-) priključite na sigurnosni vijak
motora, vijak okvira ili neki drugi dio mase na motoru. Provjerite da li su svi priključci čvrsto
priključeni i nisu zahrñali, naznake hrñe očistite i zaštitite ih.
NEGATIVAN POL (-)
(Kučište motor)
PREKIDAČ POKRETAČA
POZITIVAN POL (+)
! UPOZORENJE
•
Akumulator proizvodi eksplozivne smjese; iskre, otvorenu vatru i cigarete nemojte držati
u blizini akumulatora.
• Akumulator sadrži sumpornu kiselinu (elektrolit); duži dodir s kožom ili očima može
dovesti do ozbiljnih povreda. Nosite zaštitnu odjeću i masku za lice.
• Ukoliko koža doñe u dodir s kiselinom odmah je isperite vodom.
• Ukoliko doñe u dodir s očima ispirite vodom najmanje 15 minuta i potražite liječničku
pomoć.
• Kiselina iz akumulatora je otrovna.
• Ukoliko se proguta kiselina popijte puno vode ili mlijeka, a nakon toga magnezij oksid ili
ulje za salatu i otiñite odmah k liječniku.
• DRŽITE IZVAN DOHVATA H DJECE
3
UPUTA
•
•
•
Za nadolijevanje koristiti samo destiliranu vodu. Obična voda smanjuje vijek trajanja
motora.
Akumulator nemojte napuniti više od dozvoljene oznake jer prolivena tekućina može
dovesti do hrñanja motora ili drugih dijelova. Prolivenu kiselinu odmah isperite vodom.
Pazite da je akumulator pravilno spojen. Nepravilno spajanje dovodi do kratkog spoja i čep
iskače van.
3. PROVJERE PRIJE UKLJUČIVANJA MOTORA
1. Razina motornog ulja
OPREZ:
• Ukoliko motor radi bez dovoljne količine ulja može doći do velikih oštećenja na
motoru.
• Provjerite stanje generatora na ravnoj podlozi dok je motor u mirovanju.
1. Otvorite zatvarač spremnika za ulje i obrišite krpom mjerač.
2. mjerač uvedite u ulaz u spremnik ali ne zatvarajte.
3. Ukoliko treba dolijte ulje do ruba oznake.
Koristite ulje za četverotaktne Honda motore ili neko drugo
prvoklasno motorno ulje SG,SF američke proizvodnje. SAE
10W-30 je ulje za opću namjenu i za sve temperature.
Ukoliko koristite jednonamjensko ulje za odreñenu
temperaturu odaberite odgovarajući viskozitet.
1 jednonamjensko ulje
2 višenamjensko ulje
OPREZ:
Nisu preporučljiva netopiva ili 2-taktna ulja jer su loša za trajnost motora.
ZATVARAČ SPREMNIKA
ZA ULJE MJERAČ
GORNJA GRANICA RAZINE ULJA
4
2. Ulje u mjenjačkoj kutiji
Kontrolirajte ulje u mjenjačkoj kutiji. Po potrebi nadolijte motorno ulje klase SG ili SF.
(1/2 ulje za podmazivanje s automatskim kvačilom)
1. Izvucite zatvarač s mjeračem i obrišite ga čistom krpom. 2. Mjerač ponovo uvedite u
spremnik ali nemojte zatvoriti. 3.
Ukoliko je potrebno dolijte motorno. ulje do gornje
granice.
Kapacitet spremnika: 0,30 I
ZATVARAČ SPREMNIKA
ZA ULJE MJERAČ
GORNJA POLUGA
3. Zračni filter
OPREZ:
Motor nikada ne smije raditi bez zračnog filtera jer može doći
do zagušenja motora.
(Dvo elementna izvedba)
1. Pregledajte zračni filter i uložak.
Uložak mora biti čist i u dobrom stanju.
2. Uloške očistite ili ih zamjenite.
ULOŠCI
(Samo u izvedbi sa
prigušivačem)
5
(Tip ciklon)
1. Provjerite da uložak. filtera nije zaprljan i da nema
oštećenja.
2. Ukoliko ima nečistoće u kućištu filtera treba ga očistiti.
KUĆIŠTE CIKLONA
ULOŠCI
(Polusuhi)
Pregledati da filter nije prljav ili da nema oštećenja.
ULOZAK
( izvedba uljna kupka)
1.
2.
Pregledati da filter nije prljav ili da nema oštećenja. Ukoliko je potrebno očistite ga
ili zamjenite.
Provjeriti razinu ulja i polugu.
OPREZ:
Motor nikada ne smije raditi bez zračnog filtera jer može doći do zagušenja motora.
ULOŽAK
(spužva)
RAZINA ULJA
ULOŽAK (staklena vuna)
6
4. Gorivo
Koristite benzin za motorna vozila. Po mogućnosti bezolovni ili s malim postotkom olova
(radi manje štete od ispušnih plinova). Ne koristite mješavinu ulja i benzina ili zaprljani
benzin. Spriječite ulazak nečistoće u spremnik za gorivo.
! UPOZORENJE
•
Benzin je lako zapaljiv i u odreñenim uvjetima i eksplozivan.
•
Dolijevajte gorivo u prostorima u kojima ima dovoljno zraka, a motor mora biti
isključen. Na mjestima na kojima se dolijeva gorivo ne smije se pušiti ili paliti vatra.
Spremnik nikad nemojte prepuniti. Benzin ne smije curiti van. Provjerite da li je
zatvarač spremnika čvrsto zatvoren.
Ukoliko se benzin prolije, odmah obrišite dijelove motora po kojim je on curio. Pare
benzina moraju se prouačiti.
•
•
•
•
Isputni plinovi sadrže otrovan ugljični dioksid; udisanje mate dovesti do nesvjestice pa
čak i do smrti. Motor nikad ne smije raditi u zatvorenom prostoru.
DRŽITE IZVAN DOHVATA DJECE
Volumen spremnika :
GX160
... 3,1L
GX240 - GX270 ... 5,3L
GX340 - GX390 ... 6,1L
ALKOHOLNI BENZIN
Ukoliko ste se odlučili za alkoholni benzin (tj. Gasohol) provjerite da li je broj oktana barem
toliko visok koliko je preporučeno za bezolovni benzin. Postoje dvije vrste ((Gasohol)) : jedna
sadrži etanol, a druga metanol. Nemojte koristiti gasohol koji sadrži vise od 10 % etanola. Ne
koristite benzin s umiješanim metanolom (metilom ili drvenim alkoholom), koji ne sadrži
otopine i sredstva protiv hrñanja s metanolom. Ne koristite benzin koji sadrži vise od 5 %
metanola, pa čak ako i sadrži otopinu ili sredstvo protiv hrñe.
UPAMTITE:
•
•
Oštećenja prouzročena korištenjem ne odobrenih pogonskih goriva ili kvarove na
motoru ne podliježu garanciji. Honda ne odobrava korištenje goriva s udjelom
metanofa.
Prije kupovanja goriva na benzinskoj postaji saznajte da li on sadrži alkohol, ukoliko
sadrži koliko i koji. Ukoliko nakon korištenja benzina a alkoholom uočite bilo kakve
nepravilnosti, koristite benzin za koji ste sigurni da ne sadrži alkohol.
7
4. POKRETANJE MOTORA
1. Polugu za startanje povući na ON.
2. Polugu za čok staviti u CLOSE položaj. (zatvoreno)
DOVOD GORIVA
UPAMTITE:
Čok se ne koristi ukoliko je motor zagrijan ili je temperatura zraka visoka.
ZATVORITI
RUČICA ČOKA
3. Ručicu gasa povućši ulijevo.
RUČICA GASA
8
4. Pokrenuti motor
•
S povratnom sajlom
Prekidač motora staviti na ON položaj.
PREKIDAČ MOTORA
SPORO povućši anlasersku sajlu, dok se ne osjeti otpor, tada naglo povućši OPREZ:
Polugu ne puštajte prenaglo. Lagano pustite radi očuvanja motora.
RUČKA POKRETAČA
•
S elektro pokreračem:
Prekidač motora staviti na START i tamo ga ostaviti dok se motor ne pokrene.
9
UPAMTITE:
Elektro pokretač ne držati duže od 5 sekundi. Ukoliko se motor ne pokrene, ostavite 10 s
paljenje, zatim ponovo pokušajte.
POKRETANJE
PREKIDAČ MOTORA
•
Pokretanje u višim predjelima
U višim predjelima iznad nadmorske visine koristi se masnije gorivo. To uzrokuje takoñer
manji radni učinak i takoder veću potrošnju goriva. Paljenje motora u takvim predjelima vrši
se na različite načine pritiskanja na ručicu gasa. Ukoliko se motor stalno koristi na 1.830 m
nadmorskoj visini, odnesite motor u servis Honde da ga oni preprave. Sukladno s
podešavanjem gasa učinak se spusta za 3,5 % za svako povećanje nadmorske visine od 305
m.
OPREZ:
Ukoliko se u ovim nadmorskim visinama koristi razvodnjena mješavima sa zrakom, može doći
do pregrijavanja i oštećenja a takoder i ozbiljnih oštećenja motora.
5. KORIŠTENJE
1. Za vrijeme zagrijavanja motora čok često stavljajte u položaj OTVORENO.
RUČICA ČOKA
OTVORENO
2. Pomoću ručice za gas podesiti željeni broj okretaja.
RUČICA GASA
10
Sistem za javljanje manjka ulja
Ovaj sistem služi za zaštitu motora. Prije spuštanja razine motornog ulja u sistemu ovaj
ureñaj isključuje motor. (u tom slučaju prekidač na motoru ostaje u položaju ON).
UPUTA:
Ukoliko se motor isključi i vise se ne može upaliti, pregledajte razinu ulja u spremniku.
Zaštitni prekidač (za električni anlaser)
-
Ovaj prekidač štiti akumulator. Ukoliko se dogodi kratak spoj zbog krivo spojenih polova na
akumulatoru ovaj prekidač isključuje akumulator.
Zelena lampica iskače van, to je znak da je zaštitni prekidač zaustavio akumulator. Ukoliko
se to dogodi uklonite kvar prije vraćanja prekidača u prvobitni položaj.
ZAŠTITNI
PREKIDAČ
6. ZAUSTAVLJANJE MOTORA
Za zaustavljanje motora u slučaju nuŽde stavite prekidač motora na položaj. OFF. U
normalnim slučajevima motor se isključuje na sljedeći način:
1. Ručicu gasa povući skroz udesno.
RUČICA GASA
11
3. Prekidač motora okrenuti na OFF.
PREKIDAČ MOTORA
3. Ručicu za gorivo staviti u položaj OFF.
RUČICA ZA GORIVO
7.ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
•
Prije radova na motoru treba ga isključiti:
• Da bi se izbjeglo neželjeno paljenje motora treba isključiti: prekidač motora i izvaditi
svjećice.
• Motor održava stručnjak iz Honda servisa.
OPREZ
Koristite isključivo originalne Honda zamjenske dijelove. Prilikom korištenja zamjenskih
dijelova koji su loše kvalitete možete oštetiti svoj motor. Redovit pregled i servisiranje
Honda motora u redovitim razmacima uvjetuju dug vijek motora i besprijekoran rad.
Vremenske razmake za održavanje i servisiranje motora naći ćete u ovoj tablici:
12
Plan održavanja:
Vremenski razmaci za održavanje
Nakon svakog mjesečnog intervala ili
odreñeno broja sati rada, sto rije dode.
DIO
Motorno ulje
Ulje za
podmazivanje
samo neki modeli
Zračni filter
Spremnik filtera
Svjećice
lovac iskri
dodatna oprema
Ventilski zazor
Spremnik i lijevak
za gorivo I
Crijevo za gorivo
Nakon
mjesec
Prvi
pregled dana ili
svakih 20
sati rada
Provjeriti razinu ulja
O
Promijeniti
Provjeriti razinu ulja
Promijeniti
Provjeriti
Očistiti
Očistiti
Provjeriti-očistiti
Očistiti
Nakon 3
mjeseca
ili 50 sati
rada
Nakon 6
mjeseci
ili 100
sati rada
0
Jednom
godišnje
i
300
sati
rada
0
0
0
0
0
I
0(1)
0
0
Ispitati-podesiti
0(2)
_
Očistiti
Provjeriti
(ukoliko je potrebno
zamjenititi
0(2)
Svake 2 godine (2)
PAŽNJA:
(1): u jako zaprljanim uvjetima rada češće izvoditi
(2): ove dijelove održava stručnjak iz Honda servisa ukoliko vlasnik motora nema potrebno
znanje za izvoñenje tih radova
13
1. Izmjena ulja
Ulje se ispušta dok je motor još topao radi bržeg i potpunijeg izlijevanja.
1. Otvorite zatvarač uljnog spremnika i vijak za ispuštanje ulja.
2. Vijak ponovo vratiti i zategnuti.
4. Uliti preporučeno ulje i provjeriti razinu ulja.
5. 4. Zatvoriti poklopcem.
" KOLIČINA MOTORNOG ULJA: 1,10 L
1/2 POGONSKO ULJE : 0,30 L
(MOTORNO ULJE)
ZATVARAČ SPREMNIKA
VIJAK ZA ISPUŠTANJE
RAZINA ULJA
ULJE ZA PODMAZIVANJE
ZATVARAČ
VIJAK ZA ISPUŠTANJE
OPREZ:
Ukoliko je motorno ulje u dužem kontaktu s kožom može dovesti do raka kože. lako se to
rijetko dogaña potrebno je nakon kontakta s motornim uljem dobro oprati ruke vodom i
sapunom.
14
UPAMTITE:
Molimo kada bacate staro ulje obratite pozornost na okolinu bacajte ulje na zemlju ili u
kanalizaciju. Preporučujemo vam plastičnu posudu i odnesete na odlagalište za staro ulje.
u kojoj živite. Ne da ga odložite u
3. Čišćenje zračnog filtera
Prljavi filter sprečava dovod zraka za gas. Filter treba često čistiti, a posebno ako motor radi u
vrlo prašnjavim uvjetima.
! UPOZORENJE
Za čišćenje filtera nemojte koristiti benzin ili tekućine sa niskom zaštitom od zapaljenja da ne
doñe do požara ili eksplozije.
OPREZ:
Motor ne smije raditi bez filtera, jer to dovodi do zagušenja motora.
(Dvo elementna izvedba)
Ukloniti krilatu maticu i poklopac filtera. Izvadite uloške i rastavite ih. Oba uloška dobro
pregledati da nemaju rupe ili kakva druga oštećenja. Ukoliko su pokidani treba ih
zamijeniti.
Spužvasti dio.: uložak oprati u otopini s deterdžentom u toploj vodi i temeljito isprati ili ga
oprati u nezapaljivoj tekućini za čišćenje ili nekoj drugoj sa visokom zaštitom od
zapaljenja. Uložak osušiti. Umočiti u motorno ulje i iscijediti višak ulja. Motor se guši
ukoliko ima previše ulja.
Papirnati uložak uložak nekoliko puta udariti o tvrdu površinu da se istrese suvišna
prljavština. Ne pokušavajte papirnati. uložak četkati jer će se prijavština uvući u vlakna
filtera. Ukoliko je uložak previše zaprljan zamjenite ga.
POKLOPAC FILTERA
PAPIRNATI ULOŽAK
SPUŽVASTI ULOŽAK
(samo u izvedbi s prigušivačem zvuka)
15
(Tip ciklon)
1. Ukloniti krilatu maticu i poklopac filtera. Izvadite uloške i rastavite ih. Oba uloška dobro
pregledati da nemaju rupe ili kakva druga oštećenja. Ukoliko su pokidani treba ih
zamijeniti.
2. Spužvasti dio.: uložak oprati u otopini s detrdžentom u toploj vodi i temeljito isprati ili
ga oprati u nezapaljivoj tekućini za čišćenje ili nekoj drugoj sa visokom zaštitom od
zapaljenja. Uložak osušiti. Umočiti u motorno ulje i iscijediti višak ulja. Motor se guši
ukoliko ima previše ulja.
3. Papirnati uložak uložak nekoliko puta udariti o tvrdu površinu da se istrese suvišna
prljavština. Ne pokušavajte papirnati uložak četkati jer će se prljavština. uvući u
vlakna filtera. Ukoliko je uložak previše zaprljan zamjenite ga.
1. čišćenje kućišta ciklona)
ukoliko se nakupi prljavštine u kućištu ciklona, odvrtite tri posebna plosnata vijka, i
očistite kućište ili ga isperite vodom. Naposljetku dijelove dobro posušite i ponovo
sastavite.
OPREZ:
•
•
prilikom vraćanja dijelova na svoje mjesto obratite pozornost da tkanina
za propuštanje zraka dode točno na izdanak poklopca.
Umetak filtera uvesti pravilno u kućište
POKLOPAC PREDFILTERA
POKLOPAC FILTERA
POSEBNI PLOSNATI VIJAK (3)
UMETAK ZA ZRAK
PAPIRNATI ULOŽAK
KUĆIŠTE
SPUŽVASTI ULOŽAK
IZDANAK
16
(polusuhi tip)
1. Ukloniti krilatu maticu i poklopac filtera. Izvadite uložak.
2. Uložak oprati u otopini s detrdžentom u toploj vodi i temeljito isprati ili ga oprati u nezapaljivoj
tekućini za čišćenje ili nekoj drugoj sa visokom zaštitom od zapaljenja. Uložak osušiti. Umociti u
motorno ulje i iscijediti višak ulja. Motor se guši ukoliko ima previše ulja.
POKLOPAC FILTERA
ULOŽAK FILTERA
(uljna kupka)
1. Ukloniti krilatu maticu i poklopac filtera. Izvadite uložak.
2. Uložak oprati u otopini s detrdžentom u toploj vodi i temeljito isprati ili ga oprati u nezapaljivoj
tekućini za čišćenje ili nekoj drugoj sa visokom zaštitom od zapaljenja. Uložak osušiti. Umociti u
motorno ulje i iscijediti višak ulja. Motor se guši ukoliko ima previše ulja i proizvodi puno dima.
3. Očistite kućište filtera i osušite ga.
4. Kućište napunite do oznake motornim uljem.
5. Vratite nazad uložak. filtera i poklopac.
KOLIČINA ULJA: GX240- GX270 ... 0,60 L
GX340- GX390 ... 0,80 L
POKLOPAC FILTERA
ULOŽAK FILTERA
(staklena vuna)
ULOŽAK FILTERA
(spužva)
RAZINA ULJA
17
3. Čišćenje spremnika filtera
! UPOZORENJE
•
Benzin je vrlo lako zapaljiv i u nekim uvjetima je i eksplozivan. U prostorima u kojima
radi motor ne smije se pušiti ili paliti vatra.
• Nakon stavljanja spremnika filtera ispitati da li on dobro sjedi i dali je to područje suho.
Tek tada se može paliti motor.
Ventil za gorivo stavite na OFF. Izvadite spremnik filtera sa prstenom i operite ga u
nezapaljivoj tekućini ili u tekućini s visokom zaštitom od zapaljenja. Temeljito osušite i
ponovo vratite na mjesto. Ventil za gorivo stavite na ON i ispitajte da li dobro sjedi.
O-prsten
Spremnik filtera
4. Održavanje svjećica
Preporučene svjećice:
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)
OPREZ:
Ne koristite svjećice: sa neodgovarajućom toplinskom vrijednosti. Da bi se dobio
besprijekoran rad svjećice: moraju biti čiste i pravilno postavljene.
1. izvući prekidač svjećice: i izvadite je pomoću posebnog ključa.
OPREZ:
ukoliko je motor tek nedavno ugašen, prigušivač zvuka može biti jako vruć. Pazite da ga ne
dodirujete prilikom vañenja svjećica
KLJUČ ZA SVJEĆICE
2. Ispitati svjećicu izvana. Bacite ju ukoliko je vidljivo oštećena ill je izolator iskidan ili
rascvjetan. Ukoliko koristite staru svjećicu iščetkajte ju četkicom.
3. Izmjerite mjeračem razmak izmeñu elektroda. Ispravite ga ukoliko je potrebno.
Razmak izmeñu elektroda:
18
4. Provjerite da li brtva dobro stoji i tada vratite svjećicu rukom na svoje mjesto.
5. Nakon što je svjećica sjela na mjesto učvrstite je ključem da se pritisne brtva.
UPAMTITE:
Nova svjećica mora se zakrenuti za 1/2 kruga da se pritisne brtva. Stare svjećice se okreću
za 1/8 -1/4 okretaja.
PAŽNJA
Svjećica mora biti dobro zategnuta. Nepravilno postavljena svjećica može dovesti do
pregrijavanja i oštećenja motora.
5. Čišćenje lovca iskri (dodatna oprema)
UPOZORENJE
Prilikom rada motora auspuh je vrlo vruć. Prije radova na motoru sačekajte da se auspuh
ohladi.
PAŽNJA
Sakupljač iskri mora se čistiti svakih 100 sati rada radi učinkovitijeg rada.
1. Odvrtiti oba 8 mm vijka i odvojiti prigušivač od cilindra.
2. Tri 4 mm vijka izvaditi iz auspuha i skinuti poklopac.
3. Ukloniti četiri 5 mm vijka iz zaštitnog poklopca prigušivača i skinuti zaštitni dio.
4. 4 mm vijak izvaditi iz skupljač iskri i izvaditi ga iz prigušivača
'
5 MM VIJCI
POKLOPAC AUSPUHA
ZAŠTITNIK
PRIGUŠIVAČA
4 MM VIJCI
4 MM VIJCI
SAKUPLJAČ ISKRI
8 MM MATICA
5. Četkicom očistite naslage ugljika.
PAŽNJA
Pazite da prilikom čišćenja ne oštetite sakupljač iskri.
SAKUPLJAČ ISKRI
6. Sakupljač iskri mora biti bez rupica i oštećenja Ukoliko je potrebno zamjenite ga
novim.
19
6. Rašprsivač goriva - ler položaj
1. Motor pokrenuti i zagrijati.
2. Dok motor radi podesite klapnu da bi dobili standardni ler broj okretaja.
Uobičajeni ler: 1400 + 150 U/min
VIJAK ZA PODEŠAVANJE LERA
8. KLAPNA i ČOK (DODATNA OPREMA)
Klapna i ručica za čok imaju rupice kroz koje se provlače kablovi za postavljanje dodatne
opreme. Sljedeći prikaz prikazuje način spajanja dodatne opreme na motor. Ukoliko se
koristi pleteni nastavak mora se dodatno ugraditi povratna opruga.
Ukoliko se koristi kabel treba popustiti maticu na ručici klapne.
(RUČICA GASA NA DALJINSKO UPRAVLJANJE)
POVRATNA OPRUGA
MATICA NA KLAPNI
PLETENI KABEL
4 MM VIJAK
MATICA ZA ŽICU
RUČICA GASA
5 MM KLEMA
KABEL
(ČOK S DALJINSKIM UPRAVLJANJEM)
MATICA ZA. ŽICU
(RUČICA ČOKA
20
9. PRENOŠENJE/SPREMANJE
UPOZORENJE
Prilikom prenošenja motora ventil za gorivo uvijek stavite na OFF i motor držite
uspravno da se ne proljeva gorivo. Proliveno gorivo ili pare benzina mogu se lako
zapaliti.
Prije spremanja motora na duže vrijeme:
1. Odaberite mjesto koje je suho i nije previše
prašnjavo.
2. Ispustite gorivo...
UPOZORENJE
VIJAK ZA
ISPUŠTANJE
Benzin je lako zapaljiv i u odredenim uvjetima i
eksplozivan. U prostorijama u kojima radi motor
nije dozvoljeno pušenje ili paljenje vatre.
a. Ventil za gorivo stavite na OFF.
b. Spremnik filtera izvaditi I očistite
c. Ventil za gorivo stavite na ON i gorivo ispustite u
odgovarajuću posudu.
d. Ponovo vratite poklopac filtera i dobro ga
učvrstite.
e. Otvorite vijak za ispuštanje goriva i ispustite ga
van. Gorivo ispustite u odgovarajuću posudu. 3.
Izmijeniti motorno ulje.
4. Izvaditi svjećice i cilindar namazati jednom punom
žlicom motomog ulja. Motor nekoliko puta
okrenuti da se ulja razlije, vratiti nazad svjećicu.
5. Povući sajlu za startanje dok se utor na poklopcu
anlasera ne poklopi sa oznakom na povratnoj
sajli. Tada povuci još malo na taj način su ventili
zatvoreni i bolje zaštićeni od hrñanja.
SPREMNIK
FILTERA
" ' b. Spremnik filtera izva
Oznake na anlaser sajli i gornjem dijelu anlasera se podudaraju.
6. Kod modela s električnim anlaserom: akumulator otpojite i čuvajte ga na suhom i
hladnom mjestu. Akumulator jednom mjesečno napunite.
7. Motor pokrijte da ga zaštite od prašine.
21
10. UKLANJANJE KVAROVA
Motor se ne pali nakon anlasiranja sa povratnom sajlom: 1. Da li je
prekidač motora postavljen na ON?
2. Da li ima dovoljno ulja u motoru?
3.
Da li je ventil za gorivo na ON?
-
4. Da li ima goriva u spremniku za gorivo? 5. Da li
gorivo dolazi u rasplinjač?
Za provjeru otpustiti vijak za ispuštanje goriva dok je ventil za gorivo otvoren.
UPOZORENJE
Ukoliko je proliveno gorivo, to mjesto odmah osušite prije paljenja motora provjere svjećica.
Proliveno gorivo ili pare goriva mogu se zapaliti.
VIJAK ZA ISPUŠTANJE
6. Da i ima iskrenja na svjećicama?
a. Uklonite poklopac svjećice. Očistite svjećicu od prljavštine i izvadite svjećicu
b. Svjećicu vratiti na mjesto.
c. Prekidač za paljenje uključiti.
d. Svjećicu držati za okvir da se elektrode sa strane uzemlje, tada povući povratnu
sajlu za anlasiranje i provjerite da li ima iskrenja.
e. Ukoliko nema iskrenja zamijenitie svjećicu
7. Ukoliko motor još uvijek ne pali odnesite ga na servis.
Motor ne pali (električni pokretač)
1.
2.
Da li je kabel akumulatora dobro priključen i nije zahrñao?
Da li je akumulator pun?
UPAMTITE:
Ukoliko motor ne puni akumulator provjerite zaštitnik.
2. Kada motor starta ali se ne pali, postupite po pravilima opisanim u području
"pokretanje pomoću poteznog užeta s ručicom".
22
SPECIFIKACIJE
Dimenzije
Opisni kod
Dužina
Širina
Visina
<Duzina>
<Sirina >
<Visina >
Tezina
GX120
GC01
300 mm ( 11,8I n )
345 mm ( 13,6 in )
320 mm ( 12,6 in )
12,0 kg ( 26,5 Ibs )
GX160
GX200
GC02
GCAE
305 mm ( 12,0 in )
313mm ( 12,3 in )
365 mm ( 14,4 in )
376mm ( 14,8 in )
335 mm ( 13,2 in )
335 mm ( 13,2 in )
< 305 mm ( 12,0 in ) > < 313mm ( 12,3 in ) >
< 385 mm ( 15,2 in ) > < 395mm ( 15,6 in ) >
< 335 mm ( 13,2 in ) > < 335mm ( 13,2 in ) >
14,0 kg ( 30,9 Ibs )
16,0 kg ( 35,3 ibs )
<16,0 kg ( 35,3 ibs ) >
<17,9 kg ( 39,5 ibs) >
< >:motori sa elektro pokretanjem
MOTOR
Tip motora
Zapremina
Promjer x Visina
(cilindra)
Max. snaga
Max. okretni moment
N
N
N
Potrosnja goriva
Sistem za hladjenje
Sistem pobude
Pto vratilo/ Smjer vrtnje
radilice
N
4-taktni OHV , 1 cilindrični
118 cm3 (7,2 cu-in)
163 cm3 (9,9 cu-in)
60 x 42 mm
68 x 54 mm
( 2,4 x 1,7 in )
( 2,7 x 2,1 in )
2,6 kW /3,600 rpm
3,6kW /3,600 rpm
0,74 kg-m ( 5,4 ft-lb)/
1,05 kg-m (8,0 ft-lb)/
2,500 rpm
2,500 rpm
1.0 l / h /3,600 rpm
1,4 t /h /3,600 rpm
Zrakom hladjeno
Magnetno tranzistorski
Obrnuto od smjera vrtnje kazaljke na satu
N
3
N
196 cm# (12,0 cu-in)
68 x54 mm
( 2,7 x 2,1 in )
4,1kW /3,600 rpm
1,26 kg-m (9,8 ft-lb )/
2,500 rpm
1,7 l /h /3,600 rpm
N
23
SPECIFIKACIJE
Dimensins
Opisni kod
Duzina
Sirina
Visina
Tezina
GX240
GC04
360mm ( 14,2 in )
420 mm ( 16,5 in )
410 mm ( 16,1 in )
23,5kg ( 51.8 lbs)
GX270
GCAB
MOTOR
Tip motora
Zapremina
Promjer x Visina
Max. snaga
Max. okretni moment
N
4-taktni , OHV , jednocilindrični
242 cm3 (14,8 cu-in)
270 cm3 (16,5 cu-in)
73x58 mm (2,9x2,3in)
77x58mm(3,0x2,3in)
7,2KS/ 3,600 rpm
8,2KS/3,600 rpm
1,56kg-m(11,3 ft-lb)/
1,80kg-m (13,1 ft-lb)/
2,500rpm
2,500 rpm
2,1 l /h /3,600 rpm
2,5 l /h /3,600 rpm
Zrakom hladjeno
Magnetno tranzistorski
Obrnuto od smjera kretanja kazaljkie na satu
N
N
Potrošnja goriva
Sistem Hladjenja
Sistem Pobude
PTO , smjer rotacije
N
PAZNJA:
Specifikacija moze varirati ovisno o tipu modela motora , te se promjene mogu izvršiti bez
najave
SPECIFIKACIJE
Dimensins
Opisni kod
Duzina
Sirina
Visina
Tezina
GX340
GC05
39mm ( 15,4 in )
450mm ( 17,7in)
435mm ( 17,1in)
31kg (68 lbs)
GX390
GCAA
MOTOR
Tip motora
Zapremina
Promjer x Visina
Max. snaga
Max. okretni moment
N
Potrošnja goriva
Sistem Hladjenja
Sistem Pobude
PTO , smjer rotacije
N
4-taktni , OHV , jednocilindrični
337cm3 (20,6 cu-in)
389cm3 (23,7 cu-ln)
82x64 mm (32x2,5 in)
88x64 mm (3,5x2,5 in)
9,7 KS / 3,600 rpm
12,4KS / 3,600 rpm
2,25 kg-m (16,3 ft-lb)/
2,55kg-m (18,4 ft-lb)/
2,500rpm
2,500 rpm
3,0 l /h /3,600 rpm
3,6 l /h /3,600 rpm
Zrakom hladjeno
Magnetno tranzistorski
Obrnuto od smjera kretanja kazaljkie na satu
N
N
PAZNJA:
Specifikacija moze varirati ovisno o tipu modela motora , te se promjene mogu izvršiti bez
najave
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising