DCS778 | DeWalt DCS778 MITRE SAW instruction manual

DCS778
Final Page Size: 172 x 240 mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
B
6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
16
English (original instructions)
27
Español (traducido de las instrucciones originales)
37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
48
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
59
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
70
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
81
Português (traduzido das instruções originais)
91
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
102
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
112
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
122
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
132
Fig. A
33
2
1
26
3
4
5
6
17
7
9
16
12
8
31
13
10
15
Fig. B
34
14
18
29
11
23
57
00–00-0000
24
22
25
27
30
21
19
21
20
31
21
1
Fig. C
Fig. D
28
26
27
25
Fig. E
36
Fig. F
5
32
8
5
7
6
14
Fig. G
Fig. H
48
37
39
38
2
Fig. I
Fig. J
16
42
14
13
9
40
12
15
Fig. K
Fig. L
19
43
8
16
46
41
30
Fig. M
Fig. N
47
45
8
44
20
45
41
3
Fig. O
Fig. P
Fig. Q
Fig. R
34
XPS
Fig. S
4
Fig. T
Fig. U
1
17
2
3
Fig. V
5
Dansk
KAP-/GERINGSSAV UDEN KABEL
DCS778
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
XPS
Klingediameter
Klingeboring
Maks. klingeomdrejningstal
Geringssnit (maks. positioner)
Skråsnit (maks. positioner)
Dobbeltgering
mm
mm
min-1
venstre og højre
venstre
skråsnit
geringssnit
DCS778
54
1
Ja
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
VDC
Kapaciteter
tværskæring 90°
geringssnit 45°
geringssnit 48°
skråsnit 45°
skråsnit 48°
Samlede dimensioner
Vægt (uden batterier)
Støjværdier i henhold til EN61029:
LPA(lydtryk)
LWA (akustisk effekt)
K (akustisk effekt usikkerhed)
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
VAC
min
91
100
3
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
30 (2,0 Ah)
60 (4,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB118 opladeren accepterer 18V li-ion XR og XR FLEXVOLTTM batteripakker
(DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 og
DCB546).
Sikringer:
Europa
6
230V værktøj
10 Amp, el-net
Kap-/geringssav uden kabel
DCS778
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Disse produkter overholder også direktivet, 2014/30/EU og 2011/65/EU.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere risikoen
for personskader.
Sikkerhedsvejledning
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner.
Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsregler
1 . Sørg for, at arbejdsområdet er uden forhindringer.
Overfyldte arbejdsområder og -bænke giver anledning til kvæstelser.
2 . Tag højde for arbejdsomgivelserne.
Udsæt ikke værktøjet for regn. Brug ikke værktøjet under fugtige
eller våde forhold. Hold arbejdsområdet godt oplyst (250–300 lux).
Anvend ikke værktøjet, hvor der er risiko for at antænde en brand eller
udløse en eksplosion, fx i nærheden af brændbare væsker og gasarter.
Arbejdsområdet skal være godt ventileret.
3 . Beskyttelsesskærm imod elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader (fx rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når værktøjet anvendes under ekstreme forhold
(fx høj fugtighed, når der produceres metalspåner osv.), kan den elektriske
sikkerhed forøges ved at anvende en isolerende transformer eller en
fejlstrømsafbryder (FI).
4 . Hold andre personer på afstand.
Lad ikke uvedkommende, her især børn, røre ved værktøjet eller batteriet
og hold dem på afstand af arbejdsområdet.
5 . Opbevar værktøjet på et sikkert sted, når det ikke er i brug.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted og skal låses
inde, uden for børns rækkevidde.
6 . Overbelast ikke værktøjet.
Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere sikkert inden for det
ydelsesområde, som det er beregnet til.
Dansk
7 . Brug det korrekte værktøj.
Overbelast ikke værktøj med mindre kapacitet ved at udføre opgaver, hvor
der kræves værktøj med stor kapacitet. Brug ikke værktøj til formål, som de
ikke er beregnet til; for eksempel anvend ikke rundsave til at skære i træer
eller grene.
8 . Bær hensigtsmæssig påklædning.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da disse kan blive fanget af bevægelige dele.
Skridsikkert fodtøj anbefales ved udendørs arbejde. Bær et hårnet, hvis du
har langt hår.
9 . Anvend beskyttelsesudstyr.
Brug altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaskine, hvis
arbejdsopgaverne danner støv eller flyvende partikler. Hvis disse partikler
kan blive temmelig varme, bær også et varmebestandigt forklæde. Bær
altid høreværn. Bær altid en sikkerhedshjelm.
10 . Tilslut støvopsamlingsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes korrekt.
11 . Fastgør arbejdsemnet.
Hvor det er muligt, skal der anvendes skruetvingere eller skruestik til at
fastholde arbejdsemnet. Det er mere sikkert end at bruge hånden, og gør
det muligt at betjene værktøjet begge hænder.
12 . Undlad at række for langt.
Sørg altid for at stå sikkert og hold balancen.
13 . Vedligehold værktøjet omhyggeligt.
Sørg for at skæreværktøjer er skarpe og rene for at opnå bedre og mere
sikre resultater. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af udstyr.
Kontrollér værktøjet med jævne mellemrum, og hvis de er beskadiget,
skal de repareres på et autoriseret værksted. Hold håndtag
og kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
14 . Frakobl værktøjet.
Frakobl værktøjet, når det ikke bruges, før servicearbejde og ved
udskiftning af udstyr som fx klinger, bor og fræsere.
15 . Fjern justerings- og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere, at justerings- og skruenøgler er fjernet fra
værktøjet, før du arbejder med det.
16 . Undgå utilsigtet tilkobling.
Bær ikke værktøjet med en finger på kontakten. Sørg for at værktøjet er i
ìfraî position, før strømmen tilsluttes.
17 . Vær altid forsigtig.
Vær opmærksom på, hvad du gør. Brug almindelig fornuft. Arbejd ikke
med værktøjet, hvis du er træt eller er påvirket af medicin eller alkohol.
18 . Kontrollér for beskadigede dele.
Kontrollér værktøjet omhyggeligt for at sikre at det fungerer korrekt og
hensigtsmæssigt inden brugen. Kontrollér om de bevægelige dele sidder
skævt eller binder, om dele er knækkede, montering og alle andre forhold,
som kan påvirke ydeevnen. En beskyttelsesskærm eller anden del, der er
beskadiget, skal repareres eller udskiftes korrekt af et autoriseret værksted,
undtagen andet er anført i betjeningsvejledningen. Lad alle defekte
kontakter blive udskiftet af et autoriseret værksted.
Undlad at benytte værktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker for det.
Forsøg aldrig selv at reparere noget.
ADVARSEL! Hvis der udføres andre opgaver end dem, der anbefales
i denne betjeningsvejledning med dette værktøj eller tilbehør eller
udstyr, kan det medføre risiko for kvæstelser.
19 . Værktøjet skal repareres af en kvalificeret person.
Dette elektriske værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer
bør kun udføres af kvalificerede personer, og der må kun anvendes
originale reservedele, i modsat fald udsættes brugeren for alvorlig fare.
Yderligere sikkerhedsregler for geringsave
•
•
Anvend ikke saven til at skære i andre materialer end dem, der anbefales
af producenten.
Arbejd ikke med maskinen uden beskyttelsesskærme, eller hvis
beskyttelsesskærmene ikke fungerer, eller ikke er i upåklagelig tilstand.
•
•
Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af skrå skæringer.
Gulvområdet rundt om maskinen skal være jævnt, ryddet op og fri for løse
materialer, fx spåner og afskårne dele.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
• Brug korrekt slebne savklinger. Overhold det maksimale omdrejningstal,
der er afmærket på savklingen.
• Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er stramme, før
der arbejdes med værktøjet.
• Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet til den
elektriske strømkilde.
• Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse hurtigt ved at presse et
værktøj eller andre emner imod klingen; der kan opstå alvorlige ulykker.
• Før noget tilbehør anvendes, læs instruktionsmanualen.
Ukorrekt anvendelse af tilbehør kan medføre skader.
• Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge eller
groft materiale.
• Sørg for at savklingen er korrekt monteret før anvendelse.
• Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning.
• Anvend ikke klinger med længere eller mindre diameter end anbefalet.
Angivelser vedr. korrekt klinge findes i Teknisk data. Anvend kun klinger,
som er angivet i denne vejledning og er i overensstemmelse med EN847-1.
• Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
• Brug ikke klinger af STÅL TIL HØJE OMDREJNINGSTAL.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
• Anvend ingen slibe- eller diamantskiver.
• Brug kun savklinger, hvor det angivne omdrejningstal mindst svarer til det
omdrejningstal, der er angivet på saven.
• Anvend aldrig din sav uden savsnitpladen.
• Løft klingen op fra savsnittet i arbejdsemnet, før du slukker for kontakten.
• Før hvert savsnit skal det kontrolleres, at maskinen er stabil.
• Blokér aldrig blæseren for at standse motorakslen.
• Beskyttelsesskærmen til klingen på din sav åbnes, når der trykkes på
skærmens udløsergreb 2 .
• Hæv aldrig klingens beskyttelsesskærm manuelt, medmindre der er
slukket for saven. Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved af- eller
påmontering af savklinger eller ved inspektion af saven.
• Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens ventilationshuller er rene
og fri for spåner.
• Udskift savsnitpladen, hvis den er slidt.
• Fjern batteriet fra maskinen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde eller
udskifter klingen.
• Udfør aldrig rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når maskinen stadig
kører, og hovedet ikke er i hvileposition.
• Når den er udstyret med LED, er det ikke tilladt at skifte mellem forskellige
LED typer. Reparationer må kun udføres af producenten eller et
autoriseret værksted.
• Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ. Vær altid
opmærksom på de faktorer, der medfører udvikling af støv som fx:
ʵʵ materialetype, der skal forarbejdes (spånplader frembringer mere støv
end træ);
ʵʵ savklingens skarphed;
ʵʵ korrekt justering af savklingen;
ʵʵ støvsugeanordning med en lufthastighed på ikke mindre end 20 m sek.
Sørg for at den lokale udsugning så vel som beskyttelseshætter, blænder
og skakter er korrekt justerede.
• Vær venligst opmærksom på de følgende faktorer, som har indflydelse på
udviklingen af støj:
ʵʵ anvend kun savklinger, der er konstrueret til reduktion af støjudvikling;
ʵʵ anvend kun savklinger, der er slebet korrekt;
• Maskinen skal vedligeholdes med jævne mellemrum;
7
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sørg for passende almindelig eller punktuel belysning;
Vær sikker på, at brugeren er instrueret tilstrækkeligt mhp. brug, justering
og drift af maskinen;
Vær sikker på, at alle afstandsskiver og spindelringe er i overensstemmelse
med angivelser i denne vejledning.
Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele af
arbejdsemnet fra skæreområdet, mens maskinen kører, og savhovedet ikke
er i hvileposition.
Skær aldrig arbejdsemner kortere end 150 mm.
Uden ekstra støtte er maskinen konstrueret til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
ʵʵ Højde 60 mm x bredde 216 mm x længde 500 mm
ʵʵ Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra bord, fx
DE7023. Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
I tilfælde af et uheld eller maskinfejl skal maskinen slukkes omgående og
frakobles strømforsyningen.
Rapportér fejlen og sørg for at kendetegne maskinen på passende vis, for
at undgå at andre anvender den fejlbehæftede maskine.
Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig fremføringskraft
under skæring, skal maskinen slukkes og frakobles strømforsyningen. Fjern
arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit. Tænd for maskinen og
begynd at skære igen med nedsat fremføringskraft.
Skær aldrig i letmetallegeringer, her især magnesium.
Hver gang situationen tillader det, skal maskinen fastgøres på en
arbejdsbænk vha. bolte med en diameter på 8 mm og 80 mm i længden.
Restrisici
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen af save:
• kvæstelser som følge af berøring af roterende dele
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse er:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for ulykker på grund af udækkede dele ved den roterende savklinge.
• Risiko for kvæstelse ved udskiftning af ubeskyttede savklinger.
• Risiko for at klemme fingre ved åbning af beskyttelsesskærme.
• Sundhedsfare på grund af indånding af støv, der udvikles ved savning i
træ, specielt eg, bøg og MDF.
De følgende faktorer forøger risikoen for åndedrætsproblemer:
• Ingen støvsugeanordning er tilsluttet ved savning af træ
• Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede udsugningsfiltre
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding. Kontrollér altid,
at batteripakken svarer til spændingen på mærkepladen. Kontrollér også, at
spændingen på din oplader svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN60335. Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af en specialfremstillet
ledning, der fås gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er absolut
nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
8
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at være så
brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder vigtige
sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible batteriopladere se
Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de sikkerhedsmæssige
afmærkninger på opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DeWALT genopladelige batterier. Andre batterityper kan
eksplodere og forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren er tilsluttet til
strømforsyningen, kan blotlagte opladerkontakter blive kortsluttet af
fremmede materialer. Fremmede materialer af en ledende art som
for eksempel, men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på afstand
af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren ud fra kontakten,
når der ikke er indsat en batteripakke. Tag stikket til opladeren ud før
forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre opladere end
dem, der er omtalt i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end opladning af
DeWALT genopladelige batterier. Al anden brug kan medføre risiko for
brand, elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren frakobles. Dette
vil reducere risikoen for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt på,
snublet over eller på anden måde bliver genstand for skader
eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut nødvendigt.
Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring opladeren
på et blødt underlag, der kan blokere ventilationshullerne og
medføre for megen intern varme. Anbring opladeren på afstand af
alle varmekilder. Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget—få
dem omgående udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er blevet
tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret værksted,
når service eller reparation er påkrævet. Ukorrekt genmontering kan
medføre risiko for elektrisk chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af producenten,
hans forhandler eller lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på nogen form
for rengøring. Dette vil reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Dansk
•
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med en anden
strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. C)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 26 i opladeren og kontrollér, at pakken sidder
godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke hele tiden og
angive, at opladningsprocessen er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde lampe,
som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt opladet og
kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren. Skub batteriets
udløserknap 27 på batteripakken for at udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion batteripakker
skal batteripakken lades helt op, før den anvendes første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
opladeren sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i træ til en
optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen blotlagt. Ret hullerne på
bagsiden af opladeren ind efter de blotlagte skruer og skru dem helt ind
i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren ud af
kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra det ydersiden
af opladeren med en klud eller en blød ikke-metallisk børste. Brug
ikke vand eller andre rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i
værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs nedenstående
sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader tages i brug. Følg derefter
den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået en
passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og opladeren vil
genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(E) vil ikke oplade en defekt batteripakke. Opladeren vil
angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke
eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og batteripakken med
hen til et autoriseret servicecenter for at blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for koldt, starter
den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur. Opladeren skifter
derefter automatisk til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed end en
varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den lavere hastighed
gennem hele opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til maksimal
opladningshastighed, selvom batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet til at nedkøle
batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når batteripakken trænger til
at blive afkølet. Brug aldrig opladeren, hvis blæseren ikke virker korrekt, eller
hvis blæseråbningerne er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger
ind i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk beskyttelsessystem,
der vil beskytte batteriet imod overbelastning, overopvarmning eller
dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske beskyttelsessystem
aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er
helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at stå oprejst
på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering anbring opladeren
inden for rækkevidde af en stikkontakt og på afstand af et hjørne eller andre
forhindringer, der kan hindre luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren
som skabelon for placering af monteringsskruerne på væggen. Monter
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig atmosfære,
som f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Isætning eller udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke nogen
ændringer på batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan blive sprængt og kan
medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken på steder, hvor
temperaturen kan nå op på eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks.
uden for skure eller metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært beskadiget eller
helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der dannes giftige
dampe og stoffer ved forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden, skal området
omgående vaskes med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne øje i 15 minutter, eller indtil
irritationen ophører. Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp, består
batterielektrolytten af en blanding af flydende organiske karbonater
og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage luftvejsirritation.
Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan være brændbar,
hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis batteripakken
er revnet eller beskadiget, indsæt den ikke i opladeren. Undgå at mase,
tabe eller beskadige batteripakken. Anvend ikke en batteripakke
eller oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over
eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en nål, slået
med en hammer, trådt på). Det kan medføre elektriske chok eller
livsfarlige elektriske stød. Beskadigede batteripakker skal returneres til
forhandleren for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig batteripakker,
så metalgenstande kan komme i kontakt med udsatte
batteriklemmer. Anbring for eksempel ikke batteripakker i forklæder,
lommer, værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på siden på en
stabil overflade, hvor det ikke vil vælte eller falde ned. Nogle
værktøjer med store batteripakker vil stå lodret på batteripakken, men
kan let væltes.
9
Dansk
Transport
Mærkater på oplader og batteripakke
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan muligvis forårsage
brand, hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt med ledende
materialer. Ved transport af batterier sørg for, at batteriets poler er
beskyttet og godt isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler som foreskrevet
af industrien og juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger om
transport af farligt gods, den internationale lufttransportforening (IATA),
farligt gods regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG)
regler og den europæiske konvention om international transport af farligt
gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier er blevet testet i
henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier for transport
af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke være undtaget
fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt vil det kun være forsendelser, der indeholder et litium-ion batteri
med en energivurdering på over 100 watt timer (wt), der skal sendes som
fuldt reguleret klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers kompleksiteter,
anbefaler DeWALT, at man ikke sender litium-ion-batteripakker med luftfragt
uanset watt time vurdering. Forsendelser af værktøj med batterier (combo
sæt) kan som eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller fuldt reguleret,
er det speditørernes ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro og menes
at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men
der gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers ansvar
at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i overensstemmelse med de
gældende regulativer.
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning, kan mærkater
på opladeren og battteripakken vise de følgende piktogrammer:
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene eller er i et
DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V batteri. Når FLEXVOLTTM
batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere
som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når dækslet er fastgjort til FLEXVOLTTM batteriet, er
batteriet i transportfunktion. Behold dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge
elektrisk afbrudt inde i pakken, og det
resulterer i 3 batterier med en lavere watt
time (Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med
en højere watt timeydelse. Denne øgede mængde på 3 batterier med den
lavere watt timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Wh ydelsen Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
angive 3 x 36 Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt timer.
Anvendelses Wh ydelsen kan angive
108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke udsættes
for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For optimal batteriydelse
og -liv skal du opbevare batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke
er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren for
optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for opladning.
Batteripakken skal genoplades før brug.
10
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
Berør aldrig kontaktflader med strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de specielle DeWALT
opladere. Opladning af andre typer batteripakker end de
specielle DeWALT batterier med en DeWALT oplader, kan få
dem til at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel: Wh ydelsen
angiver 108 Wh (1 batteri med 108 watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel). Eksempel: Wh
ydelsen angiver 3 x 36 Wh (3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCS778 skal anvendes med batteripakker på 54 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB546. SeTekniske data for
flere informationer.
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 delvist samlet maskine
2 unbrakonøgler (4 mm og 6 mm)
1 250 mm TCT savklinge
1 skruetvinge til materiale
2 batteripakker (T2 model)
1 oplader (T2 model)
1betjeningsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være
opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt inden betjeningen.
Piktogrammer på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs betjeningsvejledningen før brug.
Dansk
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT batteripakker og opladere.
Bær høreværn.
Bær øjenværn.
Synlig stråling. Kig ikke ind i lysstrålen.
Bærepunkt
Datakodeposition (Fig. B)
Datakoden 57 , der også inkluderer produktionsåret, er trykt på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Beskrivelse (Fig. A–C, E)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller dele på det. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
1 Udløserkontakt
17 Skruetvinge til materiale
2 Frigørelsesgreb til
18 Tværspærre
spærremekanisme for
19 Vinkellåsegreb
beskyttelsesskærm
20 Hældningsvinkelskala
3 Driftshåndtag
21 Bænkmonteringshuller
4 Fast beskyttelsesskærm øverst
22 Spærreknap
5 Udvendig flange
23 Tværstænger
6 Klingebolt
24 Savhoved
7 Beskyttelsesskærm til klinge
25 Unbrakonøgler
nederst
26 Batteripakke
8 Savklinge
27 Udløserknap til batteripakke
9 Låseknap til anslag
28 Brændstofmålerknap
10 Fast bord
29 Spærrekontakt
11 Savsnitsplade
30 Tilsidesættelsesknap
12 Geringsarm
31 Bærehåndtag (venstre og højre)
13 Geringslås
32 Indvendig flange (Fig. E)
14 Roterende bord/geringsarm
33 Støvudsugningsåbning
15 Geringsskala
34 XPS-knap
16 Anslag
Tilsigtet anvendelse
Din batteridrevne, kompakte DeWALT geringssav er konstrueret til
professionel skæring i træ, træprodukter, aluminum og plastik. Den udfører
let, præcis og sikker savning på tværs, vinkel- og geringsskæring.
Denne enhed er konstrueret til brug med en nominel savklingediameter på
250 mm med hårdmetalskær.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Disse geringssave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Uerfarne brugere må ikke
anvende dette værktøj uden opsyn.
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål end de tilsigtede.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsnedsættelse; mangel
på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de er under opsyn af
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig efterlades
alene med dette produkt.
SAMLING
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader,
skal maskinen slukkes og batteriet tages ud, inden der
foretages justeringer eller tilbehør eller udstyr af- eller
påmonteres. Start ved et uheld kan medføre skader.
Udpakning
Motoren og beskyttelsesskærmene er allerede monteret på basen.
Isætning og udtagning af batteripakke fra værktøjet
(Fig. A–C)
BEMÆRK: Kontrollér om din batteripakke 26 er helt opladet.
Sådan installeres batteripakken i værktøjet
1. Batteripakken 26 skal udrettes ift. skinnerne inde i værktøjets håndtag
(Fig. A).
2. Skub det ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt fast i
værktøjet og sørg for at du hører, at den klikker på plads.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknap 27 og træk batteripakken ud af
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i opladerafsnittet i
denne vejledning.
Batteripakker med indikator (Fig. C)
Nogle DeWALT batteripakker har en indikator, som består af tre grønne LED
lamper, der angiver niveauet for den resterende opladning i batteripakken.
Indikatoren aktiveres ved at trykke på og holde indikatorknappen 28 nede.
En kombination af de tre grønne LED lamper vil lyse og angive niveauet
for den resterende opladning. Når niveauet for opladning i batteriet
ligger under den brugbare grænse, lyser indikatoren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Indikatoren indikerer blot den resterende opladning i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets funktionalitet og varierer
afhængigt af produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Montering på arbejdsbænk (Fig. B) 
1. Der findes huller 21 i alle fire fødder til montering på en arbejdsbænk.
Bolte med en diameter på 8 mm og en længde på 80 mm anbefales.
Montér altid din sav, så den sidder godt fast, så bevægelse undgås.
For at gøre transporten lettere kan værktøjet monteres på et stykke
krydsfinér på 12,5 mm eller tykkere, som derefter kan fastgøres
på dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre arbejdspladser og
igen fastgøres.
2. Når du monterer din sav på et stykke krydsfinér, skal du sørge for at
monteringsskruerne ikke stikker ud på undersiden af træstykket.
Krydsfinéren skal hvile fladt på arbejdsunderlaget. Saven må kun
fastspændes på de fastspændingssteder, hvor monteringsskruehullerne
befinder sig, på arbejdsoverfladerne. En fastspænding på andre steder
vil kollidere med den korrekte betjening af saven.
3. For at hindre binding og unøjagtigheder, skal man sikre, at
monteringsoverfladen ikke er vindskæv eller på anden måde
ujævn. Hvis saven vipper på overfladen, skal der anbringes et tyndt
stykke materiale under den ene savfod, indtil saven sidder godt fast
på monteringsoverfladen.
Montering af savklingen (Fig. A, D, E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser, skal
enheden slukkes, og maskinen frakobles strømforsyningen
inden på- eller afmontering af tilbehør, justering eller ændring
af indstillinger eller udførelse af reparationer. Kontrollér at
udløserkontakten er på position OFF. En utilsigtet
start kan forårsage kvæstelser.
ADVARSEL: Tænderne på et nyt blad er meget skarpe og kan
være farlige.
ADVARSEL: Vær opmærksom på, at savklingen kun kan udskiftes,
som beskrevet. Anvend kun savklinger iht. specifikationerne i Tekniske
data; kat.-nr.: DT4320 anbefales.
11
Dansk
1. Indsæt 6 mm unbrakonøglen 25 på den anden side af savklingeakslen,
og hold den fast (Fig. D).
2. Anvend den anden unbrakonøgle som vist på fig. D
som spindellåseanordning.
3. Løsn savklingebolten 6 ved at dreje den med uret. Fjern
savklingebolten og den udvendige flange 5 .
4. Tryk på frigørelsesgrebet 2 til spærremekanismen for den nederste
beskyttelsesskærm, hæv den nederste beskyttelsesskærm til
savklingen 7 og fjern savklingen 8 .
5. Montér den nye savklinge på ansatsen, som befinder sig på den
indvendige flange 32 . Sørg for at tænderne på den nederste kant af
savklingen pejer mod anslaget (væk fra operatøren).
6. Sæt den udvendige flange 5 på igen, og vær sikker på at
styretapperne 36 går korrekt i indgreb, én på hver side af motorakslen.
7. Spænd savklingebolt 6 fast ved at dreje den mod uret, mens du holder
unbrakonøglen på 6 mm 25 isat med den anden hand (Fig. D).
JUSTERINGER
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader,
skal maskinen slukkes og batteriet tages ud, inden der
foretages justeringer eller tilbehør eller udstyr af- eller
påmonteres. En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
Din geringssav blev nøjagtigt justeret på fabrikken. Hvis det bliver
nødvendigt at foretage en justering igen pga. forsendelse og håndtering
eller af andre årsager, skal følgende trin udføres for at justere din sav. Når de
først er foretaget, bør disse justeringer forblive nøjagtige.
Justering af tværstænger til konstant skæredybde
(Fig. A, B, F, H)
Savklingen skal køre med en konstant skæredybde langs hele bordets
længde og må ikke røre ved det faste bord bagved udskæringen eller
forsiden af den roterende arm. For at opnå dette skal tværstængerne være
helt parallelle med bordet, når savhovedet er trykket helt ind.
1. Tryk på frigørelsesgrebet 2 til spærremekanismen for den nedre
beskyttelsesskærm (Fig. A).
2. Tryk savhovedet helt hen til den bageste position og mål højden fra det
roterende bord 14 til bunden af den udvendige flange 5 (Fig. F).
3. Drej savhovedets tværspærre 18 (Fig. B).
4. Idet du holder savhovedet helt i bund, skal du trække hovedet til enden
af dets bevægelsesområde.
5. Mål igen højden, som angives i figur F. Begge værdier bør
være identiske.
6. Hvis en justering er nødvendig, skal følgende (Fig. H) udføres:
a. Løsn låsemøtrik 37 i beslaget 38 , og justér skrue 39 som påkrævet;
udfør dette i små trin.
b. Spænd låsemøtrikken 37 fast.
ADVARSEL: Kontrollér altid, at klingen ikke kommer i berøring med
bordet på bagved notgangen eller på forsiden af den roterende arm
ved 90° vertikale og 45° skråsnitpositioner. Tænd ikke før du har
kontrolleret dette!
Justering af anslaget (Fig. I)
Drej anslagets låseknap 9 mod uret for at løsne den. Flyt anslaget 16 til en
position, hvor det ikke kommer i berøring med klingen, og spænd derefter
anslagets låseknap ved at dreje den med uret.
Kontrol og justering af klingen ift. anslaget
(Fig. B, J, K)
1. Slæk geringslåsen 13 .
2. Anbring din tommelfinger på geringsarmen 12 og tryk på
geringslåsen 13 for at løsne det roterende bord/geringsarmen 14 .
3. Drej geringsarmen, indtil låsen fastholder den i 0° geringspositionen.
12
4. Træk hovedet ned og lås det i denne position vha. låseknap 22 .
5. Kontrollér at de to 0° markeringer 40 på geringsskalaen 15 netop
er synlige.
6. Anbring en vinkelmåler 41 mod den venstre side af anslaget 16 og
mod klingen 8 .
ADVARSEL: Berør ikke savklingens spidser med vinkelmåleren.
7. Hvis en justering er nødvendig, skal følgende udføres:
a. Løsn skruerne 42 og flyt skalaen/geringsarmenheden til venstre
eller højre, indtil klingen er på 90° ift. anslaget, som blev fastlagt med
vinkelmåleren (Fig. J).
b. Spænd skruerne 42 fast igen.
Kontrol og justering af klingen ift. bordet (Fig. L–N)
1. Løsn vinkellåsegrebet 19 (Fig. L).
2. Tryk savhovedet mod højre for at sikre, at det er helt lodret, og spænd
vinkellåsegrebet fast.
3. Anbring en vinkelmåler 41 på bordet og op imod klingen 8 (Fig. M).
ADVARSEL: Berør ikke savklingens spidser med vinkelmåleren.
4. Hvis en justering er nødvendig, skal følgende udføres:
a. Løsn vinkellåsegrebet 19 og skru indstillingsskruen for den lodrette
position 43 ind eller ud, indtil klingen er på 90° ift. bordet, som det
blev målt med vinkelmåleren.
b. Hvis vinkelmarkøren 44 ikke viser nul på vinkel
skalaen 20 , skal skalaens låseskruer 45 løsnes og skalaen om
nødvendigt forskydes.
Kontrol og justering af hældningsvinklen
(Fig. A, L, N)
Vinkeltilsidesættelsen gør det muligt, at maks. hældningsvinkel kan
indstilles til 45° eller 48° efter behov.
• Venstre = 45°
• Højre = 48°
1. Kontrollér at tilsidesættelsesknappen 46 befinder sig i den
venstre position.
2. Løsn vinkellåsegrebet 19 og bevæg savhovedet til venstre.
3. Dette er 45° vinkelpositionen.
4. Hvis en justering er nødvendig, skal stopskruen 47 om nødvendigt
skrues ind eller ud, indtil markøren 44 viser 45°.
ADVARSEL: Styrerillerne kan blive fyldt med savstøv. Brug en pind eller
luft under lavt tryk til at rengøre styrerillerne.
Før brugen
ADVARSEL:
• Installér den passende savklinge. Anvend ikke meget slidte klinger.
Værktøjets maks. omdrejningstal må ikke overstige savklingens
maks. omdrejningstal.
• Undgå at skære meget små stykker.
• Tillad klingen at skære frit. Overbelast den ikke.
• Lad motoren opnå fuldt omdrejningstal, inden
skæringen påbegyndes.
• Kontrollér at alle låseknapper og -greb er fastspændte.
• Fastgør arbejdsemnet.
• Selv om denne sav kan skære træ og mange ikke jernholdige
materialer, omhandler disse driftsinstruktioner kun skæring af træ.
De samme retningslinjer gælder for de øvrige materialer. Skær ikke
jernholdige (jern og stål) materialer eller murværk med denne sav!
Anvend ingen slibeskiver!
• Sørg for at bruge savsnitpladen. Betjen ikke maskinen, hvis
savsnitkærven er bredere end 10 mm.
Dansk
•
Ved at placere arbejdsemnet på et stykke træ, er det muligt at
forøge kapaciteten til 300 mm.
DRIFT
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader,
skal du slukke for værktøjet og tage batteriet ud, før du
foretager justeringer eller fjerner/installerer tilbehør. En
utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med
hensyn til bordhøjde og stabilitet. Ved placeringen af maskinen skal
brugeren være opmærksom på, at der er mulighed for et godt overblik
og der er tilstrækkelig plads omkring maskinen til bearbejdning af
arbejdsemner uden begrænsninger.
For at reducere vibrationseffekter, skal det kontrolleres, at
omgivelsestemperaturen ikke er for lav, at maskine og tilbehør er i
upåklagelig tilstand, og at arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
Til- og frakobling (Fig. A)
Spærrekontakten 29 , som findes på til-/frakoblingskontakten 1 skal vippes
for at kunne tænde for saven.
1. Vip spærrekontakten 29 for at kunne starte saven, og tryk på til-/
frakoblingskontakten 1 .
2. Slip kontakten for at stoppe værktøjet. Spærrekontakten aktiveres
automatisk igen.
Anvendelse af XPS™ LED arbejdslyssystem (Fig. A, R)
BEMÆRK: Geringssaven skal være tilsluttet til en strømkilde.
XPS™ LED arbejdslyssystemet aktiveres ved trykke på udløseren eller trykke
på XPS-knappen 34 øverst på savens kabinet.
Sådan skærer du langs en forhåndenværende blyantstreg på et stykke træ:
1. Tryk driftshåndtaget 3 ned med XPS-lyset tændt for at kunne placere
savklingen 8 tæt mod træet. Klingens skygge viser sig på træet.
2. Ret blyantstregen ind efter hjørnet på klingens skygge. Det kan være
nødvendigt at justere gerings- eller hældningsvinklerne til nøjagtigt at
matche blyantstregen.
Din sav er udstyret med en batterifejlfunktion. XPS™ arbejdslyset begynder
at blinke, når batteriet er tæt ved at være afladet, eller når batteriet er
for varmt. Oplad batteriet før du fortsætter med skæreopgaverne. Se
Opladning af et batteri mhp. instruktioner om opladning af batterier.
Krops- og håndposition
Korrekt placering af din krop og hænder under arbejdet med geringssaven,
vil gøre det lettere at skære mere nøjagtigt og mere sikkert.
ADVARSEL:
• Anbring aldrig dine hænder tæt ved skæreområdet.
• Anbring ikke dine hænder tættere end på end 150 mm fra klingen.
• Hold arbejdsemnet tæt imod bordet og anslaget under skæring.
Hold dine hænder i denne position, indtil kontakten er blevet
udløst, og klingen helt er stoppet.
• Test altid først med slukket maskine (uden strøm), inden du
udfører snittet
, så du kan kontrollere klingens sti.
• Kryds ikke dine hænder.
• Hold begge fødder solidt plantet på jorden og forbliv ordentligt
i balance.
• Når du bevæger savarmen til venstre og højre, skal du følge den
bevægelse og stå lidt til siden for savklingen.
Grundsavsnit
Lige lodret snit (Fig. A, O)
BEMÆRK: Brug 250 mm savklinger med 30 mm spændehuller for at
opnå de ønskede skærekapacitater.
1. Slæk på geringslåsen 13 og hæv den derefter den en smule.
2. Sæt geringslåsen 13 på 0° positionen, og fastgør geringslåsen.
3. Anbring det træ, der skal skæres, imod anslaget 16 .
4. Tag fat i bærehåndtaget 3 og tryk på frigørelsesgrebet til
spærremekanismen for beskyttelsesskærmen 2 for at frigøre
beskyttelsesskærmen. Kør savhovedet helt ud.
5. Tryk på udløserkontakten 1 for at starte motoren.
6. Tryk hovedet ned så klingen kan skære gennem træet og komme ind i
plastik-savsnitpladen 11 .
7. Når savhovedet er helt nede, skal det trækkes langsomt for at
afslutte skæringen.
8. Efter afslutningen af snittet, skal kontakten slippes, og vent, indtil
savklingen står helt stille, inden du lader hovedet vende tilbage til dens
øverste hvilestilling.
ADVARSEL:
• Den nederste beskyttelsesskærm til klingen er kontrueret til at lukke
hurtigt , når håndtaget 2 slippes. Hvis den ikke lukker inden for
1 sekund, skal saven serviceres af et godkendt DeWALT værksted.
Lodret geringsskæring (Fig. A, P)
1. Tryk på geringslåsen 13 . Flyt armen til venstre eller højre hen på den
ønskede vinkel.
2. Geringslåsen går automatisk i indgreb ved 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45°
og 50° såvel til venstre som til højre. Hvis der ønskes en vinkel mellem
disse værdier, skal hovedet holdes ordentligt fast ved dette punkt og
geringslåsen låses fast.
3. Sørg altid for at geringslåsegrebet er korrekt låst før skæring.
4. Fortsæt som ved den lige lodrette skæring.
ADVARSEL: Ved geringskæring af enden af et stykke træ
med en lille afskæring, skal træet placeres således, at afskæringen sker
på den side af klingen, der har den største vinkel ift. anslaget, som
f.eks.:
• venstre gering, skæring til højre
• højre gering, skæring til venstre
Udførelse af et glidende snit (Fig. A, B, R)
1. Drej savhovedets tværstykkelås 18 for at løsne.
2. Skub savhovedet 24 ned, træk låseknappen 22 ud og lad saven hæve
til dens højeste position.
3. Anbring det træ, der skal skæres imod den glidende afskærmning 16 og fastgør den med en materialeholder 17 .
4. Sænk savhovedet og træk den til enden på dens vandring.
5. Tryk på beskyttelsesskærmens udløsergreb 2 for at udløse
beskyttelsesskærmen. Tryk på udløserkontakten 1 for at starte motoren.
6. Tryk hovedet helt ned for at tillade klingen at skære gennem træet og
skub hovedet tilbage for at fuldføre snittet.
7. Efter færdiggørelse af snittet, sluk for kontakten og vent,
indtil savklingen står helt stille, før hovedet returneres til dens
øverste hvilestilling.
ADVARSEL: Husk at låse savhovedet i den bageste position, når de
glidende snit er afsluttede.
13
Dansk
Skrå skæringer (Fig. L, Q)
Skrå vinkler kan indstilles fra 0° til 48° til venstre. Der kan skæres skrå
vinkler op til 45° med geringsarmen indstillet mellem nul og maks. 45°
geringsposition til højre eller venstre.
1. Løsn vinkellåsegrebet 19 og indstil den ønskede vinkel.
2. Indstil om nødvendigt tilsidesættelsesknappen 30 .
3. Hold hovedet fast og lad det ikke falde.
4. Spænd vinkellåsegrebet 19 fast.
5. Fortsæt som ved den lige lodrette skæring.
• Efterfølgende skema kan hjælpe dig med at vælge de korrekte vinkelog geringsindstillinger til gængse dobbeltgeringssnit.
• For at kunne anvende skemaet skal du vælge den ønskede vinkel "A"
(Fig. S) til dit projekt og finde denne vinkel på den passende kurve i
oversigten. Fra dette punkt skal du følge linjen lige nedad på tegningen
for at finde den korrekte hældningsvinkel og lige tværs over for at finde
den korrekte geringsvinkel.
FIRKANTET KASSE
Skæring af ikke jernholdigt metaller
Ved skæring i ikke jernholdige metaller skal maskinen kun bruges til at
udføre vertikale lige og geringstværsnit i geringssavfunktionen. Vi anbefaler,
at smig- og kombinerede geringssnit ikke udføres i ikke jernholdige
metaller. Maskinen er ikke beregnet til skæring i jernholdige metaller.
• Brug altid en materialeholder ved skæring i ikke jernholdige metaller.
Kontrollér at arbejdsemnet er forsvarligt fastgjort.
• Anvend udelukkende savklinger, der er kvalificeret til skæring i ikke
jernholdige metaller.
• Ved brug af smøremidler anvend udelukkende voks eller
adskillelsesspray. Brug ikke emulsioner eller lignende væsker.
Fastspænding af arbejdsemnet (Fig. U)
ADVARSEL: Brug altid en materialeholder.
For at opnå det bedste resultater skal der anvendes en materialeholder 17 ,
som er blevet konstrueret til anvendelse med din sav.
Sådan monteres holderen
1. Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen 17 skal vende imod
geringssavens bagside. Kontrollér at rillen på holderstangen er helt
indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, er holderen ikke
sikkert fastgjort.
2. Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
3. Løsn knappen for at justere holderen op eller ned, og anvend derefter
finjusteringsknappen til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under
vinkelskæring. TEST ALTID FØRST MED SLUKKET MASKINE (UDEN STRØM),
INDEN DU UDFØRER SKÆRINGER, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI.
HOLDEREN SKAL FASTGØRES SÅLEDES, AT DEN IKKE HAR INDFLYDELSE PÅ
SAVENS ELLER BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Dobbeltgering (Fig. S, T)
Denne skæring er en kombination af et gerings- og vinkelsnit. Det er denne
type skæring, der bruges til at lave rammer eller kasser med skrånende sider
som den, der vises i figur S.
ADVARSEL: Hvis skærevinklen varierer fra snit til snit, skal det
kontrolleres at vinkellåsegrebet og geringslåseknappen er spændt
korrekt. De skal spændes fast, efter der er foretaget ændringer af vinkler
eller gering.
ADVARSEL: Saven skal fastsættes på en basestøtte ved udførelse af
kombinationssnit for at forhindre, at den vælter. Se Bænkmontering.
14
6-SIDET KASSE
Vinkel på kassens side (vinkel "A")
Glatheden af alle snit er afhængigt af adskillige variabler, som f.eks. det
materiale der skæres. Hvis du ønsker meget glatte snit til kantprofiler og
andet præcisionsarbejde, vil en skarp (60-tandet hårdtmetal) klinge og en
langsommere, jævn snithastighed frembringe de ønskede resultater.
ADVARSEL: Kontrollér at materialet ikke kryber under skæring;
fastspænd det godt på plads. Lad altid klingen komme til et fuldt stop,
før armen hæves. Hvis der stadig er små træsplinter, som stikker ud af
enden på arbejdsemnet, skal der anbringes et stykke afdækningstape
på træet, hvor snittet skal være. Sav gennem tapen og fjern
omhyggeligt tapen, når skæringen er afsluttet.
Indstil denne geringsvinkel på saven
Snitkvalitet
8-SIDET KASSE
Indstil denne hældningsvinkel på saven
1. Indstil din sav til de foreskrevne vinkler og foretag et par prøvesnit.
2. Øv dig i at sætte de skårne stykker sammen.
Eksempel: For at lave en 4-sidet kasse med 25º udvendige vinkler
(vinkel "A") (Fig. S) skal den øverste højre kurve anvendes. Find 25°
på kurveskalaen. Følg den vandrette skæringslinje til en af siderne
for at finde geringsvinkelindstillingen på saven (23°). Følg på same
måde den lodrette skæringslinje opad eller nedad for at finde
hældningsvinkelindstillingen på saven (40°). Foretag altid prøvesnit på
nogle stykker affaldstræ
for at kontrollere indstillingerne på saven.
ADVARSEL: Overskrid aldrig dobbeltgeringsgrænserne på 45° vinkel
med 45° gering til venstre eller højre.
Støvopsamling (Fig. A, G)
ADVARSEL: Tilslut, hver gang det er muligt, en støvopsamlingsenhed,
der er konstrueret i henhold til de relevante bestemmelser med hensyn
til støvemission.
Tilslut en støvopsamlingsenhed, der er konstrueret i henhold til de relevante
bestemmelser. Lufthastigheden på eksternt tilsluttede systemer skal
være 20m/sek +/- 2 m/sek. Hastigheden skal måles i tilslutningsrøret på
tilslutningspunktet, med tilsluttet værktøj, men ikke i drift.
BEMÆRK: Det anbefales at anvende en hurtigforbindelse
DWV9000 med drejetilslutning 48 som valgfrit tilbehør til at
tilslutte støvopsamlingsenheden.
Overhold de relevante bestemmelser i dit land for de materialer, der
skal bearbejdes.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale, der bearbejdes.
Ved støvsugning af tørt støv, der er særligt sundhedsskadeligt eller
kræftfremkaldende, skal der anvendes en speciel støvsuger.
Dansk
Transport (Fig. A, B)
ADVARSEL: For at kunne bære geringsaven komfortabelt findes
der to fordybninger 31 til hænderne i bunden. Anvend aldrig
beskyttelsesskærme til at løfte eller transportere geringsaven.
1. Når saven skal transporteres skal hældningsvinkel- og
geringspositionerne indstilles til 0°.
2. Skub savhovedet helt tilbage.
3. Tryk på frigørelsesgrebet 2 til spærremekanismen for den nedre
beskyttelsesskærm (Fig. A).
4. Tryk hovedet nedad og tryk på spærreknappen 22 (Fig. B).
5. Bring savklingen i hvileposition og tryk på tværspærren 18 .
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT el-værktøj er konstrueret til at fungere i lang tid med minimal
vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende funktion er afhængig af, om
værktøjet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader,
skal maskinen slukkes og batteriet tages ud, inden der
foretages justeringer eller tilbehør eller udstyr af- eller
påmonteres. En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
for kvæstelser, må dette produkt kun anvendes med tilbehør, som
anbefales af DeWALT.
Understøtning af lange stykker (Fig. U)
• Understøt altid lange stykker.
• For bedste resultater, brug forlængerholderen (DE7023) til at udvide din
savs bordbredde (fås hos din forhandler som ekstraudstyr). Understøt
lange arbejdsemner ved hjælp af passende anordninger so
Type savklinger til rådighed (anbefalede klinger)
Klingetype
DT1158-serien 30
DT4282-serien 40
DT4226-serien 40
DT4287-serien 40
DT99571-QZ
ADVARSEL: Hvis savklingen er slidt, skal den udskiftes.
Smøring
Dit el-værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengørin
Kontrollér omhyggeligt savklingens øverste beskyttelsesskærm, den
bevægelige nedre beskyttelsesskærm såvel som støvopsamlingsrøret for at
være sikker på, at de fungerer korrekt. Sørg for at spåner, støv eller partikler
fra arbejdsemnet ikke kan føre til blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, skal maskinen frakobles strømforsyningen og de
instruktioner, der findes i afsnittet Montering af savklingen følges. Fjern de
fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft,
lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket. Bær
godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved udførelse af
denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der
kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i
værktøjet, og nedsænk aldrig dele af værktøjet i en væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
bordpladen rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser skal
støvopsamlingssystemet rengøres regelmæssigt.
DT99572-QZ
DT99573-QZ
Klingedimensioner
Brug
(diameter x boring x antal
tænder)
250x30x24
T il generel anvendelse, længdesavning og
afkortning af træ og plastic
250x30x96
TCG til brug til aluminium
250x30x30
ATB til finsavning af bearbejdet og naturligt
træ
250x30x80
TCG til ekstra fin savning af bearbejdet og
naturligt træ
250x30x24
24T Flexvolt klinge til generelle formål,
snitning og tværsnitning
250x30x36
36T Flexvolt klinge til finsnitning
250x30x60
60T Flexvolt klinge til ultrafin snitning
Ret henvendelse til din forhandler vedr. yderligere oplysninger mhp. det
passende tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf an
Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und
Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det ikke afgiver
tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå ud
af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din forhandler
eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Eftersom andet tilbehør, end det, der tilbydes af
DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det være farligt at
bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For at reducere risikoen
15
Deutsch
AKKU-KAPP-/GEHRUNGSSÄGE
DCS778
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender
von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Akku-Kapp-/Gehrungssäge
DCS778
Spannung
Typ
XPS
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Max. Messerdrehzahl
Gehre (max. Positionen)
Gehrung (max. Positionen)
Doppelgehrungsschnitte
mm
mm
U/min
links und rechts
links
Neigung
Gehrung
DCS778
54
1
Ja
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
VGS
Leistungsfähigkeit
Querschnitt 90°
Gehrung 45°
Gehrung 48°
Neigung 45°
Neigung 48°
Gesamtabmessungen
Gewicht (ohne Batterie)
Lärmwerte gemäß EN61029:
LPA(Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistung)
K (Schallleistung Unsicherheit)
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VGS
Ah
kg
VWS
min
91
100
3
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
30 (2,0 Ah)
60 (4,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Das DCB118-Ladegerät kann mit 18V Li-Ion XR und XR FLEXVOLTTMAkkupacks verwendet werden (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 und DCB546).
Sicherungen:
Europa
16
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen
Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie, 2014/30/
EU und 2011/65/EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite
dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.04.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Sicherheitsanweisungen
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise und
alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen und
Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren
Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeines
1 . Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 . Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden Sie
Elektrowerkzeuge nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 bis
300 Lux). Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in feuer- oder
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten und Gase befinden. Der Arbeitsbereich sollte gut
belüftet werden.
3 . Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte). Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B.
hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische
Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 . Halten Sie andere Personen fern.
Sorgen Sie dafür, dass andere Personen, besonders Kinder, die nicht mit
dem Werkzeug arbeiten, das Werkzeug oder den Akku nicht berühren, und
halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
Deutsch
5 . Bewahren Sie ungenutzte Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
6 . Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Durch die richtige Verwendung erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
7 . Benutzen Sie das richtige Werkzeug.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge für schwere Arbeiten.
Führen Sie mit diesem Elektrowerkzeug nur Arbeiten aus, die der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen; verwenden Sie z.B. keine
Kreissäge zum Sägen von Holzstämmen oder -stücken.
8 . Tragen Sie geeignete Kleidung.
Lose sitzende Kleidung oder Schmuck können sich in den beweglichen
Teilen verfangen. Beim Arbeiten im Freien sind rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
9 . Tragen Sie Schutzausrüstung.
Verwenden Sie immer eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine Atemmaske
bei staub- und spanerzeugenden Arbeiten. Wenn diese Teilchen sehr heiß
werden können, tragen Sie auch eine hitzefeste Schürze. Tragen Sie immer
einen Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10 . Bringen Sie eine Spanabsaugvorrichtung an.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine Staubabsaugung und
Staubsammlung vorgesehen sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden.
11 . Sichern Sie das Werkstück.
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeugs mit beiden Händen.
12 . Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht.
13 . Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten
zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise für
den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie das Werkzeug regelmäßig und
lassen Sie es im Falle einer Beschädigung von einer Kundendienstwerkstatt
reparieren. Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von
Öl und Fett.
14 . Trennen Sie das Werkzeug vom Netz.
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie irgendwelche Zubehörteile wie
Sägeblätter, Bits und Messer auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
15 . Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten immer, ob die Schlüssel und
Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 . Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit
dem Finger am Schalter. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFFPosition befindet, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
17 . Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie vernünftig vor. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.
18 . Kontrollieren Sie das Produkt auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist die Maschine auf einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob Teile gebrochen
oder in einem Zustand sind, der den Betrieb des Elektrogerätes
beeinträchtigen kann. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsmäßig in einer Kundendienstwerkstatt repariert
oder ausgewechselt werden, außer wenn es in diesem Anleitung
anders angegeben ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.
Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch.
WARNUNG! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung
empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die
Ausführung von Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht
der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu
Unfallgefahren führen.
19 . Lassen Sie Ihr Werkzeug von einem Fachmann reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsvorschriften. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen durchgeführt
werden; anderenfalls kann der Benutzer beträchtlichen Gefahren
ausgesetzt werden.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwenden Sie Werkzeuge nur zum Sägen von Materialien, die vom
Hersteller angegeben wurden;
Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Schutzvorrichtungen
angebracht sind, funktionieren und sich in einem einwandfreien
Wartungszustand befinden.
Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten, dass
der Arm sicher befestigt ist.
Halten Sie den Bereich um die Maschine herum eben, aufgeräumt und frei
von losem Material, wie beispielsweise Späne und Schnittreste.
Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl.
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen sind,
bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge an
der Stromversorgung angeschlossen ist.
Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen das
Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden können.
Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach. Die falsche Verwendung von Zubehör kann
Sachschäden verursachen.
Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem
Material einen Halter oder tragen Sie Handschuhe.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt ordnungsgemäß
montiert ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige
Richtung dreht.
Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren
Durchmesser als empfohlen. Angaben über die richtigen Sägeblätter sind
den Technischen Daten zu entnehmen. Verwenden Sie nur die in diesem
Handbuch spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit EN847-1.
Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
Verwenden Sie keine Sägeblätter für HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren angegebene Drehzahl mindestens so
hoch ist wie die auf der Säge angegebene Drehzahl.
Verwenden Sie immer die Schlitzplatte.
Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den
Schalter loslassen.
Vergewissern Sie sich vor jedem Sägevorgang, dass die Maschine
stabil steht.
Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
17
Deutsch
•
Der Blattschutz an Ihrer Säge wird sich öffnen, wenn der Lösehebel des
Schutzes 2 gedrückt wird.
• Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge
ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde. Der Blattschutz kann
von Hand hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt werden
und wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors sauber
und spanfrei sind.
• Ersetzen Sie abgenutzte Schlitzplatten.
• Entfernen Sie den Akku vor der Durchführung von Wartungsarbeiten und
vor dem Sägeblattwechsel aus der Maschine.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange die
Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung befindet.
• Bei Ausstattung mit LED ist ein Austausch durch einen anderen LED-Typ
nicht gestattet. Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller oder von einer
autorisierten Kundendienstwerkstatt vornehmen.
• Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine Absaugvorrichtung.
Bedenken Sie immer Faktoren, die zu Staubentwicklung führen
können, z. B.:
ʵʵ Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen mehr
Staub als Holz);
ʵʵ Schärfe des Sägeblatts;
ʵʵ Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
ʵʵ Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens 20 m/s.
Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben, Blenden und
Rinnen korrekt ausgerichtet sind.
• Beachten Sie die folgenden Faktoren, die sich
auf die Lärmexposition auswirken:
ʵʵ verwenden Sie speziell konstruierte, Lärm mindernde Sägeblätter;
ʵʵ verwenden Sie nur richtig geschärfte Sägeblätter;
• Die Maschine muss regelmäßig gewartet werden;
• Sorgen Sie für geeignete allgemeine oder punktuelle Beleuchtung;
• Stellen Sie sicher, dass die Benutzer in geeigneter Weise in der Verwendung,
Justierung und im Betrieb dieses Gerätes geschult sind;
• Vergewissern Sie sich, dass alle Distanz- und Spindelringe dem in dieser
Anleitung angegebenen Zweck entsprechen.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des Werkstücks aus
dem Schneidebereich, während die Maschine läuft und der Sägekopf sich
nicht in Ruheposition befindet.
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 150 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
ʵʵ Höhe 60 mm, Breite 216 mm, Länge 500 mm
ʵʵ Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch gestützt
werden, z.B. DE7023. Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine sofort ab
und trennen Sie sie von der Stromquelle.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in geeigneter
Form, damit andere Personen die defekte Maschine nicht verwenden.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft
blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der
Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher, dass sich
das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten Sie
einen neuen Arbeitsvorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
• Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine an eine
Werkbank, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem Durchmesser
von 8 mm und einer Länge von 80 mm.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar verbunden:
• Verletzungen durch Berühren rotierender Teile
18
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Das
sind:
• Schwerhörigkeit.
• Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des
rotierenden Sägeblatts.
• Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
• Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
• Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim Sägen von
Holz entsteht, insbesondere Eiche, Buche und MDF.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
• Keine Absaugvorrichtung beim Sägen von Holz angebracht.
• Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert. Überprüfen
Sie immer, ob die Spannung des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt isoliert. Es
muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn es absolut
notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen vorgenommen
werden, und sie wurden für eine möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle AkkuLadegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch enthält
wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte
(siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle Anweisungen und
Warnhinweise auf dem Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten in das Ladegerät
gelangen lassen. Dies kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom von
maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT verwendet
werden. Andere Akkutypen können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose gesteckt wird, können
die Ladekontakte im Ladegerät unter bestimmten Bedingungen durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien,
z.B. unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät, außer
dem in diesem Handbuch beschriebenen, aufgeladen werden.
Das Ladegerät und der Akku wurden speziell zur gemeinsamen
Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung kann
zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, um das
Ladegerät von der Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das Risiko
einer Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder
darüber stolpern kann, und dass es keinen sonstigen schädlichen
Einflüssen oder Belastungen ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes Verlängerungskabel kann
zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät bzw. stellen Sie
das Ladegerät nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch könnten
die Lüftungsschlitze blockiert und das Gerät überhitzt werden.
Stellen Sie das Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten
Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen harten Stoß
erlitten hat, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
Bringen Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle, wenn es gewartet oder repariert
werden muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen oder zu
Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel
unverzüglich vom Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer anderen
qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor dem Reinigen
aus der Steckdose. Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko
nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit standardmäßigem
230V Netzstrom konzipiert. Es darf mit keiner anderen Spannung
verwendet werden. Dies gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] C)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose, bevor Sie das
Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 26 in das Ladegerät ein und vergewissern
Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt wiederholt und zeigt dadurch an, dass der Ladevorgang
begonnen wurde.
Deutsch
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt, dass das
rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen und
kann jetzt verwendet oder in der Ladestation gelassen werden. Um das
Akkupack aus dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 27 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der Li-Ionen-Akkus
zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor der ersten Verwendung
vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe Anzeige leuchtet
bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der Akku eine angemessene
Temperatur erreicht hat, geht die gelbe Leuchte aus und das Ladegerät
nimmt den Ladevorgang wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus auf. Das
Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät
angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen Sie es zusammen
mit dem Akku zur Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu kalt ist,
startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät schaltet
dann automatisch in den Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit als ein warmer
Akku geladen. Der Akku wird während des gesamten Ladevorgangs mit der
geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der
Akku wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse ausgestattet, um das
Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird automatisch eingeschaltet, wenn das
Akkupack gekühlt werden muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
das Gebläse nicht ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze
blockiert sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen Schutzsystem
ausgestattet, das den Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder aufrecht auf
einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert werden. Positionieren Sie
das Ladegerät bei Wandmontage in Reichweite einer Steckdose und abseits
von Kanten oder anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone für die
Position der Montageschrauben an der Wand. Montieren Sie das Ladegerät
mit Schnellbauschrauben (separat erhältlich), die mindestens 25,4 mm
lang sind und einen Schraubenkopfdurchmesser von 7–9 mm haben.
Diese müssen in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der Rückseite
19
Deutsch
des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus, und führen Sie diese
vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das Gerät vor der
Reinigung von der Steckdose. Schmutz und Fett können mit einem
Tuch oder einer weichen, nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des
Ladegeräts entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein
Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht vollständig
geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor
Sie den Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus
dem Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das Ladegerät ein.
Führen Sie niemals Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku reißen kann, was zu
schweren Verletzungen führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in Wasser oder
andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen lagern oder
verwenden, in denen die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte (z.
B. Scheunen oder Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark beschädigt oder
vollkommen verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer explodieren.
Beim Verbrennen eines Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen
Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie das offene Auge für 15
Minuten, oder bis die Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in
ärztliche Behandlung begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus
einer Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann Atemwegsreizungen
verursachen. Sorgen Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit kann brennbar
sein, wenn sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen Umständen, den
Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse oder Beschädigungen
aufweist, darf es nicht in das Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht
quetschen, fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten Schlag erlitten
haben, fallen gelassen, überfahren oder sonst wie beschädigt wurden
(z. B. wenn sie mit einem Nagel durchlöchert wurden, mit einem
Hammer darauf geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte Akkus
sollten zum Recycling zur Kundendienststelle zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren oder
transportieren, dass metallische Gegenstände die offenen
Pole berühren können. Platzieren Sie das Akkupack beispielsweise
20
nicht in Schürzen, Taschen, Werkzeugkästen, Produktverpackungen,
Schubladen, usw. mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, muss
es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht herunterfallen kann.
Bestimmte Werkzeuge mit großen Akkus stehen aufrecht auf dem
Akku und können leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse unbeabsichtigt Kontakt mit
leitfähigen Materialien bekommen. Stellen Sie beim Transportieren
von Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut isoliert
sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien kommen können,
durch die ein Kurzschluss entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so wie sie von
den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben werden, einschließlich
der UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter; der
Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter der International
Air Transport Association (IATA), der International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus wurden gemäß
Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur Beförderung
gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines DeWALTAkkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll regulierten Klasse
9 ausgenommen wird. In der Regel müssen nur Sendungen, die einen
Lithium-Ionen-Akku mit einer Energiekennzahl von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten, als voll regulierte Klasse 9 verschickt
werden. Bei allen Lithium-Ionen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung
auf der Packung angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den
alleinigen Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der WattstundenBewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit Batterien (Combo-Kits)
können als Ausnahme per Luftfracht versandt werden, wenn die
Wattstunden-Bewertung des Akkus nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder vollständig
reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des Versenders, sich über die
aktuellen Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen für Verpackung,
Etikettierung/Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs werden in gutem
Glauben zur Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie
zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments genau sind. Jedoch wird
keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine Tätigkeiten den
geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten: Anwendung
und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig steht oder
sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet, funktioniert er als 18 V-Akku.
Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei
54 V-Akkus) befindet, funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn die Abdeckkappe am FLEXVOLTTM-Akku
angebracht ist, befindet sich der Akku im Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden
Zellensegmente im Akkupack elektrisch
voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit
einer geringeren Wattstundenzahl (Wh)
entstehen, statt 1 Akku mit einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere
Anzahl von 3 Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor lassen, die bei
anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl gelten können.
Deutsch
Zum Beispiel kann für den Transport
Wh-Wert 3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit je 36 Wh.
Der Verwendung Wh-Wert kann
108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht direktem
Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine
optimale Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei
Raumtemperatur, wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig aufgeladener Akku an
einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt werden. Der
Akku muss vor der Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf dem
Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Vormontierte Maschine
2 Inbusschlüssel (4 mm und 6 mm)
1 250 mm TCT Sägeblatt
1Schraubstock
2 Akkupacks (T2-Modell)
1 Ladegerät (T2-Modell)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen, die
beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig
zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Augenschutz.
Die Ladezeit ist den Technischen Daten zu entnehmen.
Sichtbare Strahlung. Blicken Sie nicht in den Strahl.
Nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu bestimmten
DeWALT-Ladegeräten auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem DeWALT-Ladegerät
aufgeladen, können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der Wh-Wert
lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus mit 36 Wh).
Akkutyp
Für das Modell DCS778 wird ein 54 Volt-Akku eingesetzt.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB546. Weitere Angaben sind
den Technischen Daten zu entnehmen.
Tragpunkt
Lage des Datumscodes (Abb. B)
Der Datumscode 57 , der auch das Herstellungsjahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Beschreibung (Abb. A–C, E)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug
oder dessen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
1 Auslöseschalter
18 Querverriegelung
2 Lösehebel der Arretierung der
19 Neigungsspannhebel
Schutzvorrichtung
20 Neigungsskala
3 Bediengriff
21 Bankbefestigungsbohrungen
4 Feste obere Schutzvorrichtung
22 Sperrknopf
5 Außenflansch
23 Querstangen
6 Sägeblattschraube
24 Sägekopf
7 Untere
25 Inbusschlüssel
Sägeblattschutzvorrichtung
26 Akku
8 Sägeblatt
27 Akku-Löseknopf
9 Verriegelungsknopf des
28 Taste Kraftstoffanzeige
Gleitanschlags
29 Verriegelungsschalter
10 Fester Tisch
30 Überbrückungstaste
11 Schlitzplatte
31 Transportgriff (links und rechts)
12 Gehrungsarm
32 Innenflansch (Abb. E)
13 Gehrungsarretierung
33 Spanabsauganschluss
14 Drehtellers/Gehrungsarm
34 XPS-Taste
15 Gehrungsskala
16 Gleitanschlag
17 Schraubstock
21
Deutsch
Verwendungszweck
Ihre kabellose DeWALT Gehrungssäge wurde zum professionellen Schneiden
von Holz, Holzprodukten, Aluminium und Kunststoff ausgelegt. Sie führt
die Sägearbeiten für Querschnitte, Schrägschnitte und Gehrungsschnitte
einfach, präzise und sicher durch.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen
Sägeblattdurchmesser von 250 mm mit Hartmetallschneide vorgesehen.
NICHT in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren
Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
Diese Gehrungssägen sind Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE nicht zu, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug kommen.
Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres
vorgesehenen Zwecks.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden,
außer wenn diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt
werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein
gelassen werden.
MONTAGE
An der Werkbank befestigen (Abb. B) 
1. Alle vier Füße sind mit Löchern 21 versehen, die eine leichte
Befestigung an der Werkbank ermöglichen.
Es werden Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und 80 mm
Länge empfohlen. Sichern Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend,
damit sie sich nicht bewegen kann. Um die Mobilität Ihrer Säge zu
verbessern, können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm starken
Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun leicht an der
Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie anderenorts
zu befestigen.
2. Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten
Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden hervorstehen.
Die Sperrholzplatte muss mit der Auflageplatte der Werkbank
bündig liegen. Bei Befestigung der Säge auf Arbeitsflächen ist immer
dafür zu sorgen, dass sie nur an den Spannstellen, wo sich die
Befestigungslöcher befinden, festgespannt wird. Ein Festspannen der
Säge an einer anderen Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.
3. Um ein Blockieren der Maschine und Ungenauigkeiten beim Arbeiten
zu vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert
werden. Wenn die Säge auf der Fläche kippelt, legen Sie eine
dünne Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die Säge fest auf der
Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. A, D, E)
Auspacken
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich DeWALT Akkus
und Ladegeräte.
Der Motor und die Schutzvorrichtungen sind bereits am Sockel montiert.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. A–C)
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku 26 vollständig geladen ist.
Einsetzen des Akkus in das Werkzeug
1. Richten Sie den Akku 26 an der Aussparung im Inneren des
Werkzeuggriffs (Abb. A) aus.
2. Schieben Sie den Akku in den Griff, bis er fest im Werkzeug sitzt, und
stellen Sie sicher, dass Sie das Einrasten der Sicherung hören.
Entfernen des Akkus aus dem Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Löseknopf 27 und ziehen Sie den Akku kräftig aus
dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt ÑLadegerätì dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. C)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit drei grünen
LEDs, die den verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für die
Ladestandsanzeige 28 gedrückt. Eine Kombination der drei grünen
LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn der
verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu
verwenden, leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung des verbleibenden
Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
22
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz,
bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich der
Auslöseschalter in der OFF-Position befindet. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
WARNUNG: Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene Art und
Weise ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur Sägeblätter gemäß
den Technische Daten; Kat.nr.: DT4320 wird empfohlen.
1. Stecken Sie den 6 mm Inbusschlüssel 25 auf die andere Seite der
Sägeblattwelle und halten Sie ihn fest (Abb. D).
2. Verwenden Sie wie in Abbildung D dargestellt einen zweiten
Inbusschlüssel als Spindelarretierung.
3. Lösen Sie die Sägeblattschraube 6 durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn. Entfernen Sie die Sägeblattschraube und den
Außenflansch 5 .
4. Drücken Sie den Lösehebel der unteren Schutzvorrichtung 2 , um
die untere Schutzvorrichtung 7 anzuheben, und entfernen Sie das
Sägeblatt 8 .
5. Montieren Sie das Sägeblatt auf dem Ansatz, der sich am
Innenflansch 32 befindet. Sorgen Sie dafür, dass die Zähne am unteren
Blattrand in Richtung des Anschlags zeigen (vom Benutzer weg).
6. Bringen Sie den Außenflansch 5 wieder an und vergewissern Sie sich
dabei , dass die Ausrichtungsnasen 36 auf jeder Seite der Motorwelle
richtig eingreifen.
7. Ziehen Sie die Spannschraube 6 durch Drehen entgegen dem
Uhrzeigersinn fest, und halten Sie dabei mit der anderen Hand den
6 mm Inbusschlüssel 25 fest (Abb. D).
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Ihre Gehrungssäge wurde im Werk präzise eingestellt. Sollte wegen
des Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine erneute
Deutsch
Einstellung erforderlich sein, gehen Sie gemäß den folgenden Schritten
vor, um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig
bestehen bleiben.
Einstellen der Querstangen für eine Konstante
Schnitttiefe (Abb. A, B, F, H)
Das Sägeblatt muss über die gesamte Länge des Tisches mit konstanter
Schnitttiefe laufen darf nicht den feststehenden Tisch im hinteren Teil des
Schlitzes oder an der Vorderseite des Dreharms berühren. Hierzu müssen
die Querarme genau parallel zum Tisch liegen, wenn der Sägekopf ganz
heruntergedrückt ist.
1. Drücken Sie den Lösehebel der unteren Schutzvorrichtung 2 (Abb. A).
2. Drücken Sie den Sägekopf ganz in die hintere Position und messen Sie
die Höhe vom Drehteller 14 bis zum Unterteil des Außenflansches 5
(Abb. F).
3. Drehen Sie die Querverriegelung des Sägekopfes 18 (Abb. B).
4. Lassen Sie den Sägekopf ganz heruntergedrückt und ziehen Sie dabei
den Kopf bis zu seiner Endposition.
5. Messen Sie erneut die in Abbildung F angegebene Höhe. Beide Werte
müssen identisch sein.
6. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor (Abb. H):
a. Lösen Sie die Kontermutter 37 in der Halterung 38 und stellen Sie
die Schraube 39 nach Bedarf ein, gehen Sie in kleinen Schritten vor.
b. Ziehen Sie die Kontermutter fest 37 .
WARNUNG: Stellen Sie immer sicher, dass das Sägeblatt in den 90°
senkrechten und 45° Neigungspositionen nicht am Ende des Schlitzes
den Tisch oder am vorderen Ende den Dreharm berührt. Das Gerät darf
nicht eingeschaltet werden, bevor das überprüft wurde!
Einstellen des Anschlags (Abb. I)
Drehen Sie zum Lösen den Verriegelungshebel des Gleitanschlags 9
gegen den Uhrzeigersinn. Schieben Sie den Gleitanschlag 16 in eine
Position, in der das Sägeblatt diesen nicht schneidet, ziehen Sie dann den
Verriegelungsknopf des Anschlags im Uhrzeigersinn fest.
Prüfen und Einstellen des Sägeblatts auf den
Anschlag (Abb. B, J, K)
1. Lockern Sie die Gehrungsarretierung 13 .
2. Legen Sie den Daumen auf den Gehrungsarm 12 und drücken Sie
die Gehrungsarretierung 13 , um den Drehteller/Gehrungsarm 14
freizugeben.
3. Bewegen Sie den Gehrungsarm, bis die Arretierung in der
0°-Gehrungsposition ist.
4. Ziehen Sie den Kopf nach unten und sichern Sie ihn in dieser Position
mit dem Verriegelungsknopf 22 .
5. Stellen Sie sicher, dass die beiden 0°-Markierungen 40 an der
Gehrungsskala 15 gerade sichtbar sind.
6. Setzen Sie ein Winkelmaß 41 gegen die linke Seite des Anschlags 16
und das Sägeblatt 8 .
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit
dem Winkel.
7. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Lösen Sie die Schrauben 42 und bewegen Sie die Skala/
Gehrungsarmgruppe nach links oder rechts, bis sich das Sägeblatt
entsprechend der Messung mit dem Winkelmaß in einem Winkel von
90° zum Anschlag befindet (Abb. J).
b. Festziehen der Schrauben 42 .
Prüfen und Einstellen des Sägeblatts auf den Tisch
(Abb. L–N)
2. Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzustellen, dass dieser
vollkommen senkrecht ist. Ziehen Sie den Neigungsspannhebel
anschließend an.
3. Stellen Sie einen Winkel 41 auf den Tisch und gegen das Sägeblatt 8
(Abb. M).
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit
dem Winkel.
4. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Lösen Sie den Neigungsspannhebel 19 und drehen Sie (mit
dem T30 Sternschlüssel) die Anschlagschraube für die senkrechte
Stellung 43 herein bzw. heraus, bis sich das Sägeblatt 90° zum Tisch
befindet, wenn mit dem Winkel gemessen wird.
b. Wenn der Winkelzeiger 44 auf der Winkelskala
20 nicht Null anzeigt, lösen Sie die Schrauben 45 , die die Skala
sichern, und justieren Sie diese nach Bedarf.
Prüfen und Einstellen des Neigungswinkels
(Abb. A, L, N)
Die Neigungsüberbrückung ermöglicht es, den max. Neigungswinkel nach
Bedarf auf 45° oder 48° einzustellen.
• Links = 45°
• Rechts = 48°
1. Stellen Sie sicher, dass sich der Überbrückungsknopf 46 in der linken
Stellung befindet.
2. Lösen Sie den Neigungsspannhebel 19 und bewegen Sie den
Sägekopf ganz nach links.
3. Dies ist die 45° Neigungsposition.
4. Falls eine Einstellung erforderlich ist, drehen Sie die
Anschlagschraube 47 nach Bedarf hinein oder heraus, bis der
Zeiger 44 45° anzeigt.
WARNUNG: Die Führungsrillen können durch Sägemehl
verstopfen. Reinigen Sie die Führungsrillen mit einem Stock oder mit
schwacher Druckluft.
Vor dem Betrieb
WARNUNG:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige
Drehzahl des Werkzeugs darf nicht höher sein als die
des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das
Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, dass alle Feststellknöpfe und Hebel
angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele Nichteisen-Werkstoffe schneidet,
bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur auf das Schneiden
von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch für andere
Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe
(Eisen und Stahl), Faserzement oder Mauerwerk! Verwenden Sie
keine Schleifscheiben!
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge
nicht, wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 10 mm.
• Die Positionierung eines Werkzeug auf Holz wird die Leistung auf
300 mm erhöhen.
1. Lösen Sie den Neigungsspannhebel 19 (Abb. L).
23
Deutsch
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe
und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass
der Bediener einen guten Überblick sowie genügend Platz um die Maschine
herum hat, dass er die Werkstücke ohne Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen höherer Vibrationen sicher,
dass die Umgebung nicht zu kalt ist, dass Maschine und Zubehör gut
gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Verriegelungsschalter 29 am Ein-/Aus-Schalter 1 muss gedrückt
werden, damit die Säge eingeschaltet werden kann.
1. Um das Elektrowerkzeug einzuschalten, drücken Sie die
Schalterarretierung 29 und den EIN-/AUS-Schalter 1 .
2. Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Auslöseschalter los. Der
Verriegelungsschalter wird automatisch wieder einrasten.
Verwendung des XPS™ LED-Arbeitsleuchtensystems
(Abb. A, R)
HINWEIS: Die Gehrungssäge muss an eine Stromquelle
angeschlossen sein.
Das XPS™ LED-Arbeitsleuchtensystem wird durch Auslösen oder Drücken
der XPS-Taste 34 auf dem Sägegehäuse aktiviert.
So schneiden Sie entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem Holzstück:
1. Wenn die XPS-Arbeitsleuchte eingeschaltet ist, ziehen Sie dann den
Betätigungsgriff nach unten 3 , um das Sägeblatt 8 nah an das Holz zu
bringen. Der Schatten des Sägeblatts erscheint auf dem Holz.
2. Richten Sie die vorgezeichnete Linie an der Kante des Schattens
des Sägeblatts aus. Eventuell müssen Sie den Gehrungs- oder
Neigungswinkel anpassen, damit er der Linie genau entspricht.
Ihre Säge ist mit einer Batterieschutzfunktion ausgestattet. Die XPS™Arbeitsleuchte blinkt, wenn der Ladestand des Akkus sehr niedrig oder der
Akku zu heiß ist. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie die Schneidarbeiten
fortsetzen. Siehe Aufladen des Akkus für Ladeanweisungen des Akkus.
Position von Körper und Händen
Die richtige Positionierung von Körper und Händen beim Betrieb der
Gehrungssäge macht das Sägen einfacher, genauer und sicherer.
WARNUNG:
• Halten Sie Ihre Hände vom Schneidbereich fern.
• Bringen Sie Ihre Hände nicht näher als 150 mm an das
Sägeblatt heran.
• Halten Sie das Werkstück beim Sägen dicht am Tisch und
Anschlag. Halten Sie Ihre Hände in der Position, bis der Schalter
losgelassen wurde und das Sägeblatt vollständig zum Stillstand
gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit ausgeschalteter Säge),
bevor Sie mit dem eingeschalteten Gerät arbeiten, sodass Sie die
Bahn des Sägeblatts überprüfen können.
• Halten Sie Ihre Hände nicht über Kreuz.
• Halten Sie beide Füße fest auf dem Boden und achten Sie darauf,
das Gleichgewicht zu behalten.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und rechts.
Stehen Sie dabei ein wenig seitlich des Sägeblattes.
24
Grundschnitte
Vertikaler gerader Querschnitt (Abb. A, O)
HINWEIS: Verwenden Sie 250 mm-Sägeblätter mit
30 mm-Aufnahmelöchern, um die gewünschte Sägeleistung
zu erhalten.
1. Lockern Sie die Gehrungsarretierung 13 und heben Sie die
anschließend nach oben.
2. Lassen Sie die Gehrungsarretierung 13 an der 0°-Position einrasten und
ziehen Sie den Gehrungsknopf an.
3. Legen Sie das zu sägende Holzstück gegen den Anschlag 16 .
4. Halten Sie den Bediengriff 3 fest und drücken Sie den Lösehebel 2 , um
die Schutzvorrichtung freizugeben. Erweitern Sie den Sägekopf ganz
nach außen.
5. Drücken Sie den Auslöseschalter 1 , um den Motor zu starten.
6. Drücken Sie den Kopf herunter, so dass das Sägeblatt das Holz sägen
kann und in die Kunststoffschlitzplatte 11 eingreift.
7. Wenn der Kopf vollständig nach unten gedrückt ist, ziehen Sie ihn
langsam zurück, um den Schnitt durchzuführen.
8. Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Taste los und warten Sie,
bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in die obere
Ruheposition zurückstellen.
WARNUNG:
• Die untere Sägeblattschutzvorrichtung ist so konzipiert, dass sie
sich schnell schließt, wenn der Hebel 2 freigegeben wird. Wenn
Sie sich nicht innerhalb 1 Sekunde schließt, lassen Sie die Säge von
einer autorisierten DeWALT Reparaturwerkstatt warten.
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. A, P)
1. Drücken Sie die Gehrungsarretierung 13 zusammen. Bewegen Sie den
Arm im benötigten Winkel nach links oder rechts.
2. Die Gehrungsarretierung rastet automatisch links und rechts bei 0°,
15°, 22,5°, 31,62°, 45° und 50° ein. Wenn ein dazwischen liegendes
Winkelmaß benötigt wird, halten Sie den Kopf gut fest und arretieren
Sie ihn an der Stelle durch Festziehen der Gehrungsarretierung.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Sägen immer, dass der Gehrungshebel
gut festgezogen ist.
4. Verfahren Sie wie bei einem vertikalen geraden Querschnitt.
WARNUNG: Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück Holz
mit einer unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das Holz so in
die Säge, dass die unebene Kante sich an der Seite des Sägeblattes
befindet, wo der Winkel zum Anschlag am größten ist, d.h.:
• Gehrung links, unebene Kante nach rechts
• Gehrung rechts, unebene Kante nach links.
Durchführen von Gleitschnitten (Abb. A, B, R)
1. Drehen Sie zum Lösen die Querverriegelung des Sägekopfes 18 .
2. Drücken Sie den Sägekopf 24 nach unten, ziehen Sie den
Verriegelungsknopf 22 heraus und lassen Sie den Sägekopf seine
höchste Position erreichen.
3. Legen Sie das zu sägende Holz gegen den Gleitanschlag 16 und
sichern Sie es mit der Materialklemme 17 .
4. Senken Sie den Sägekopf ab und ziehen Sie ihn dann bis zu
seiner Endposition.
5. Drücken Sie Lösehebel 2 der Arretierung der Schutzvorrichtung, um
die Schutzvorrichtung freizugeben. Drücken Sie den Auslöseschalter 1 ,
um den Motor einzuschalten.
6. Drücken Sie den Kopf ganz herunter, so dass das Sägeblatt das
Holz sägen kann und schieben Sie den Kopf zurück, um den
Schnitt fertigzustellen.
7. Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Taste los und warten Sie,
bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in die obere
Ruheposition zurückstellen.
WARNUNG: Vergessen Sie nicht, den Sägekopf in der hinteren Position
zu sichern, wenn die Gleitschnitte beendet sind.
Neigungsquerschnitte (Abb. L, Q)
Neigungswinkel nach links können von 0° bis 48° eingestellt werden.
Neigungen bis 45° können gesägt werden, wenn der Gehrungsarm
zwischen Null und einer Gehrungsposition von maximal 45° nach rechts
oder links eingestellt ist.
1. Lösen Sie den Neigungsspannhebel 19 und stellen Sie die gewünschte
Neigung ein.
2. Stellen Sie bei Bedarf die Überbrückungstaste 30 ein.
3. Halten Sie den Kopf gut fest und lassen Sie ihn nicht herunterfallen.
4. Ziehen Sie den Neigungsspannhebel 19 gut fest.
5. Verfahren Sie wie bei einem vertikalen geraden Querschnitt.
Schnittqualität
Sägen von Nichteisenmetallen
Beim Sägen von Nichteisenmetallen darf die Maschine nur für vertikale
gerade und Gehrungsquerschnitte im Gehrungsmodus verwendet
werden. Wir empfehlen, bei Nichteisenmetallen keine Neigungs- und
Verbundgehrungsschnitte durchzuführen. Das Werkzeug darf nicht zum
Sägen von eisenhaltigen Metallen verwendet werden.
• Verwenden Sie beim Sägen von Nichteisenmetallen immer eine
Materialklemme. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug gut befestigt ist.
• Verwenden Sie nur Sägeblätter, die für das Sägen von
Nichteisenmetallen geeignet sind.
• Bei der Verwendung von Schmiermitteln nur Wachs oder Trennspray
auftragen. Keine Emulsionen oder ähnliche Flüssigkeiten verwenden.
Einspannen des Werkstücks (Abb. U)
WARNUNG: Verwenden Sie immer eine Materialklemme.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie die spezielle Materialklemme 17 für
Ihre Säge.
Befestigung des Schraubstocks
1. Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die Klemme 17
muss zur Rückseite der Gehrungssäge zeigen. Stellen Sie sicher, dass die
Rille des Schraubstocks vollständig in das Unterteil der Gehrungssäge
eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist die Schraubklemme
nicht sicher.
2. Drehen Sie die Schraubklemme 180º zur Vorderseite der Gehrungssäge.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder unten
einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf, um die
Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des
Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE
IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR
SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SODASS SIE DIE
BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE SICHER,
DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SÄGE ODER DIE
SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung
kombinieren. Diesen Schnitttyp verwendet man für Rahmen oder Kästen
mit schrägen Seiten wie der in Abbildung S.
WARNUNG: Wenn der Schnittwinkel von Schnitt zu Schnitt
variiert, überprüfen Sie, dass der Neigungsspannhebel und der
Gehrungsklemmknopf sicher befestigt sind. Sie müssen befestigt
werden, nachdem Änderungen an Neigung oder Gehrung
vorgenommen wurden.
WARNUNG: Damit sie nicht umkippen kann, muss die Säge an
einer Stützvorrichtung befestigt werden, wenn Gehrungsschnitte
durchgeführt werden sollen. Siehe Werkbankmontage.
• Das Diagramm unten hilft Ihnen dabei, die korrekten Neigungs- und
Gehrungseinstellungen für allgemeine Verbundgehrungsschnitte
zu finden.
• Wählen Sie in dem Diagramm den gewünschten Winkel A (Abb. S) Ihres
Projekts und finden Sie den Winkel auf dem entsprechenden Bogen im
Diagramm. Folgen Sie von dem Punkt der Tabelle gerade nach unten,
um den korrekten Neigungswinkel zu finden, und gerade zur Seite, um
den korrekten Gehrungswinkel zu finden.
VIERECKIGER
KASTEN
6-SEITIGER
KASTEN
8-SEITIGER
KASTEN
Seitenwinkel des Kastens (Winkel A)
Die Glätte von jedem Schnitt hängt von einer Anzahl von Variablen
des zu schneidenden Materials ab. Wenn besonders glatte Schnitte
für Präzisionsarbeiten benötigt werden, erzeugen ein scharfes
(60-zahniges Hartmetall) Sägeblatt und eine langsamere, gleichmäßige
Schnittgeschwindigkeit die gewünschten Ergebnisse.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich das Material beim Sägen
nicht wandern kann; spannen Sie es daher gut fest. Lassen Sie das
Sägeblatt vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Arm
heben. Wenn am hinteren Ende des Werkstücks noch kleine Fasern
oder Holzstücke herausbrechen, kleben Sie Abdeckband auf die Stelle
am Holz, wo der Schnitt vorgenommen werden soll. Sägen Sie durch
das Band und entfernen Sie es nach dem Sägen sorgfältig.
Doppelgehrungsschnitte (Abb. S, T)
Einstellung des Gehrungswinkels an der Säge
Deutsch
Einstellung des Neigungswinkels an der Säge
1. Stellen Sie Ihre Säge auf den angegebenen Winkel ein und machen Sie
einige Probeschnitte.
2. Versuchen Sie, die geschnittenen Stücke zusammenzusetzen.
Beispiel: Für einen vierseitigen Kasten mit 25º Außenwinkeln
(Winkel A, Abb. S) verwenden Sie den Bogen oben rechts. Suchen Sie
25° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen Schnittlinie an jeder
Seite, um die Gehrungswinkeleinstellung an der Säge (23°) zu erhalten.
Folgen Sie entsprechend der vertikalen Schnittlinie nach oben oder
unten, um die Neigungswinkeleinstellung an der Säge (40°) zu erhalten.
Führen Sie immer Probeschnitte an einigen Abfallstücken durch,
um die Einstellungen der Säge zu prüfen.
WARNUNG: Keinesfalls die Grenzen für Verbundgehrungsschnitte von
45° Neigung mit 45° Gehrung nach links oder rechts überschreiten.
Staubabsaugung (Abb. A, G)
WARNUNG: Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung an, die
den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht.
Bringen Sie eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden Bestimmungen
entspricht. Die Luftgeschwindigkeit von extern angeschlossenen
Systemen muss 20m/s +/- 2 m/s betragen. Die Geschwindigkeit wird im
25
Deutsch
Verbindungsrohr an der Verbindungsstelle gemessen, wobei das Werkzeug
angeschlossen ist, aber nicht in Betrieb ist.
HINWEIS: Es wird der DWV9000 Schnellverbinder mit Drehanschluss 48 als Zubehör empfohlen, um die Absaugvorrichtung anzubringen.
Beachten Sie die geltenden Vorschriften in Ihrem Land für die zu
bearbeitenden Materialien.
Die Staubabsaugvorrichtung muss für das zu bearbeitende Material
geeignet sein.
Zum Absaugen von trockenem Staub, der besonders gesundheitsschädlich
oder krebserregend ist, sollte eine spezielle Staubabsaugvorrichtung
verwendet werden.
Transport (Abb. A, B)
WARNUNG: Für den praktischen Transport der Gehrungssäge
befinden sich am Unterteil zwei Vertiefungen 31 für die Hände. Heben
oder transportieren Sie die Gehrungssäge nicht, indem Sie sie an den
Schutzvorrichtungen festhalten.
1. Stellen Sie zum Transport der Säge die Neigungs- und
Gehrungspositionen auf 0°.
2. Drücken Sie den Sägekopf vollständig zurück.
3. Drücken Sie den Lösehebel der unteren Schutzvorrichtung 2 (Abb. A).
4. Drücken Sie den Kopf nach unten und drücken Sie den
Verriegelungsknopf 22 (Abb. B).
5. Bringen Sie das Sägeblatt in die Ruheposition, und drücken Sie die
Querverriegelung 18 .
milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein
Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, reinigen Sie
die Tischoberfläche regelmäßig.
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, reinigen Sie
die Arbeitsplatte regelmäßig.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten wird,
nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung
von solchem Zubehör an diesem Gerät gefährlich sein. Um das
Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DeWALT, empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Stütze für lange werkstücke (Abb. U)
• Stützen Sie lange Stücke immer ab.
• Verwenden Sie für beste Ergebnisse die Verlängerung der
Werkstückstütze (DE7023), um die Tischbreite der Säge zu erhöhen (als
Zubehör bei Ihrem Händler erhältlich). Stützen Sie lange Werkstücke
mit einem geeigneten Mittel, zum Beispiel einem Sägebock, damit die
Enden nicht herunterfallen.
Verfügbare Sägeblätter (empfohlene Blätter)
Sägebandtyp
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Gerätes und seiner regelmäßigen
Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Wenn das Sägeband verschlissen ist, ersetzen Sie es
durch ein neues scharfes Sägeband.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen Sägeblattschutz,
den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das Staubabsaugrohr,
damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Späne noch Staub
oder Werkstückteilchen eine der Funktionen blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und
befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Montage des Sägeblatts.
Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren Sie das
Sägeband wieder.
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und
Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und
um die Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten
zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere
scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des
Gerätes. Diese Chemikalien können das in diesen Teilen verwendete
Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer
26
DT1158 Serien 30
DT4282 Serien 40
DT4226 Serien 40
DT4287 Serien 40
DT99571-QZ
DT99572-QZ
DT99573-QZ
Blattabmessungen
Verwendung
(Durchmesser x Bohrung x
Anz. der Zähne)
250x30x24
A llgemeine Zwecke, Ablängen und gerades
Schneiden von Holz und Kunststoffen
250x30x96
TCG für Aluminiumbearbeitung
250x30x30
ATB für Feinsägen von künstlichem und
natürlichem Holz
250x30x80
TCG für Extra-Feinsägen von künstlichem
und natürlichem Holz
250x30x24
24T Flexvolt-Klinge für allgemeine Zwecke,
Längs- und Querschnitte
250x30x36
36T Flexvolt-Klinge für feine Schnitte
250x30x60
60T Flexvolt-Klinge für ultra-feine Schnitte
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll
entsorgt werden. Produkte und Batterien enthalten Materialien,
die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den
Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte
und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht
mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt
werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der Akku
umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die gebrauchten
Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen RecyclingSammelstelle ab. Dort werden die gesammelten Akkus recycelt oder
ordnungsgemäß entsorgt.
English
CORDLESS CROSS-CUT MITRE SAW
DCS778 Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
XPS
Blade diameter
Blade bore
Max. blade speed
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Compound mitre
Noise values according to EN61029:
LPA (sound pressure)
LWA (acoustic power)
K (acoustic power uncertainty)
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time of
battery packs
Weight
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15.8
VDC
Capacities
cross-cut 90°
mitre 45°
mitre 48°
bevel 45°
bevel 48°
Overall dimensions
Weight (without battery)
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
mm
mm
min-1
left and right
left
bevel
mitre
DCS778
54
1
Yes
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
dB(A)
dB(A)
dB(A)
VAC
22 (1.3 Ah)
45 (3.0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1.5 Ah)
60 (4.0 Ah)
60 (6.0 Ah)
0,66
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
The DCB118 charger accepts 18V Li-Ion XR and XR FLEXVOLTTM battery
packs (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185
and DCB546).
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
DeWALT declares that these products described under Technical Data are
in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
These products also comply with Directive, 2014/30/EU and 2011/65/EU.
For more information, please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.
Safety Instructions
WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure
to follow the warnings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
DCB546
Li-Ion
18/54
6.0/2.0
1.05
VDC
Ah
kg
min
91
100
3
Cordless Cross-cut Mitre Saw
DCS778
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
1 . Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2 . Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250–300 Lux). Do not use the tool
where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the presence of
flammable liquids and gases. Work area should be well ventilated.
3 . Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators, cookers
and refrigerators). When using the tool under extreme conditions (e.g.,
high humidity, when metal swarf is being produced, etc.), electric safety
can be improved by inserting an isolating transformer or a (FI) earthleakage circuit-breaker.
4 . Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch the
tool or the battery and keep them away from the work area.
5 . Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked
up securely, out of reach of children.
6 . Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7 . Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools
27
English
for purposes not intended; for example do not use circular saws to cut tree
limbs or logs.
8 . Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in moving
parts. Non-skid footwear is recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
9 . Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working operations
create dust or flying particles. If these particles might be considerably hot,
also wear a heat-resistant apron. Wear ear protection at all times. Wear a
safety helmet at all times.
10 . Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and collecting
equipment, ensure these are connected and properly used.
11 . Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using
your hand and it frees both hands to operate the tool.
12 . Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
13 . Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance.
Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect tools
periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles
and switches dry, clean and free from oil and grease.
14 . Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories such as
blades, bits and cutters, disconnect tools from the power supply.
15 . Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 . Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is in
the “off” position before plugging in.
17 . Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool
when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
18 . Check for damaged parts.
Before use, carefully check the machine to determine that it will operate
properly and perform its intended function. Check for alignment of moving
parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation. A guard or other part that
is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized
service centre unless otherwise indicated in this instruction manual. Have
defective switches replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or performance
of any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
19 . Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should only be
carried out by qualified persons using original spare parts; otherwise this
may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
•
•
•
•
•
28
Do not use the saw to cut other materials than those recommended by
the manufacturer.
Do not operate the machine without guards in position, or if guards do not
function or are not maintained properly.
Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
Keep the floor area around the machine level, well-maintained and free of
loose materials, e.g., chips and cut-offs.
Select the correct blade for the material to be cut.
•
Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed mark on
the saw blade.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected to
the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the blade; serious accidents can occur.
• Before using any accessory consult the instruction manual. The improper
use of an accessory can cause damage.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough material.
• Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended. For
the proper blade rating refer to the technical data. Use only the blades
specified in this manual, complying with EN847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive or diamond discs.
• Use only saw blades where the marked speed is at least equal to the speed
marked on the saw.
• Never use your saw without the kerf plate.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.
• Before each cut ensure that the machine is stable.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• The blade guard on your saw will open when the guard release lever 2
is pushed.
• Never raise the blade guard manually unless the saw is switched off. The
guard can be raised by hand when installing or removing saw blades or
for inspection of the saw.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
• Replace the kerf plate when worn.
• Remove the battery from the machine before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the rest position.
• When fitted with LED, no exchange with different type of LED
permitted. Repairs shall only be carried out by the manufacturer or an
authorized agent.
• Connect the saw to a dust collection device when sawing wood. Always
consider factors which influence exposure of dust such as:
ʵʵ type of material to be machined (chip board produces more dust than
wood);
ʵʵ sharpness of the saw blade;
ʵʵ correct adjustment of the saw blade,
ʵʵ dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and chutes are
properly adjusted.
• Please be aware of the following factors influencing exposure
to noise:
ʵʵ use saw blades designed to reduce the emitted noise;
ʵʵ use only well sharpened saw blades;
• Machine maintenance shall be conducted periodically;
• Provide adequate general or localized lighting;
• Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment and
operation of the machine;
• Ensure that any spacers and spindle rings are suitable for the purpose as
stated in this manual.
English
•
•
•
•
•
•
•
•
Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from
the cutting area while the machine is running and the saw head is not in
the rest position
Never cut workpieces shorter than 150 mm.
Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
ʵʵ Height 60 mm by width 216 mm by length 500 mm
ʵʵ Longer workpieces need to be supported by suitable additional table,
e.g. DE7023. Always clamp the workpiece safely.
In case of an accident or machine failure, immediately turn the machine
off and disconnect machine from the power source.
Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent other
people from using the defective machine.
When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during cutting,
turn the machine off and disconnect it from power supply. Remove the
workpiece and ensure that the saw blade runs free. Turn the machine on
and start new cutting operation with reduced feed force.
Never cut light alloy, especially magnesium.
Whenever the situation allows, mount the machine to a bench using bolts
with a diameter of 8 mm and 80 mm in length.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
• injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw blade.
• Risk of injury when changing the unprotected saw blade.
• Risk of squeezing fingers when opening the guards.
• Health hazards caused by breathing dust developed when sawing wood,
especially oak, beech and MDF.
The following factors increases the risk of breathing problems:
• No dust extractor connected when sawing wood
• Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the battery pack voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your charger corresponds to that
of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in accordance with
EN60335; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen between the primary and
secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared
cord available through the DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an
approved extension cable suitable for the power input of your charger (see
Technical Data). The minimum conductor size is 1 mm2; the maximum
length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be as easy as
possible to operate.
Important Safety Instructions for All Battery
Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important safety
and operating instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary markings on
charger, battery pack, and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside
charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current device with a
residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge only
DeWALT rechargeable batteries. Other types of batteries may burst
causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged into the
power supply, the exposed charging contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature
such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any buildup of
metallic particles should be kept away from charger cavities. Always
unplug the charger from the power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers
other than the ones in this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses other than charging
DeWALT rechargeable batteries. Any other uses may result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when disconnecting charger. This will
reduce risk of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will not be stepped on,
tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary.
Use of improper extension cord could result in risk of fire,electric shock,
or electrocution.
• Do not place any object on top of charger or place the charger on
a soft surface that might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a position away from any
heat source. The charger is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord or plug—have them
replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received a sharp blow, been
dropped, or otherwise damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an authorised service centre
when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a
risk of electric shock, electrocution or fire.
29
English
•
•
•
•
In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced
immediately by the manufacturer, its service agent or similar qualified
person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before attempting any
cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing the
battery pack will not reduce this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard 230V household
electrical power. Do not attempt to use it on any other voltage. This
does not apply to the vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. C)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 26 into the charger, making sure the battery
pack is fully seated in the charger. The red (charging) light will blink
repeatedly indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red light remaining
ON continuously. The battery pack is fully charged and may be used
at this time or left in the charger. To remove the battery pack from the
charger, push the battery release button 27 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion battery
packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System
engages. If this occurs, place the lithium-ion battery pack on the charger
until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit upright on a
table or work surface. If wall mounting, locate the charger within reach of an
electrical outlet, and away from a corner or other obstructions which may
impede air flow. Use the back of the charger as a template for the location
of the mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long with a screw
head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to an optimal depth leaving
approximately 5.5 mm of the screw exposed. Align the slots on the back of
the charger with the exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from the AC
outlet before cleaning. Dirt and grease may be removed from the
exterior of the charger using a cloth or soft non-metallic brush. Do not
use water or any cleaning solutions. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool into a liquid.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include catalog
number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the
battery pack and charger, read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light will be
illuminated during this operation. Once the battery pack has reached an
appropriate temperature, the yellow light will turn off and the charger will
resume the charging procedure.
The compatible charger(S) will not charge a faulty battery pack. The charger
will indicate faulty battery by refusing to light or by displaying problem
pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to be
tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too cold, it
automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending charging until the
battery pack has reached an appropriate temperature. The charger then
automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures
maximum battery pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm battery pack.
The battery pack will charge at that slower rate throughout the entire
charging cycle and will not return to maximum charge rate even if the
battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed to cool
the battery pack. The fan will turn on automatically when the battery pack
needs to be cooled. Never operate the charger if the fan does not operate
properly or if ventilation slots are blocked. Do not permit foreign objects to
enter the interior of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection System
that will protect the battery pack against overloading, overheating or
deep discharge.
30
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as
in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify battery pack
in any way to fit into a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in locations where the
temperature may reach or exceed 40 ˚C (104 ˚F) (such as outside
sheds or metal buildings in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged
or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when lithium-ion battery packs
are burned.
If battery contents come into contact with the skin, immediately
wash area with mild soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases.
If medical attention is needed, the battery electrolyte is composed of a
mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory irritation.
Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable if exposed
to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for any reason. If
battery pack case is cracked or damaged, do not insert into charger.
Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack
or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with a hammer,
stepped on). Electric shock or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the battery pack so
that metal objects can contact exposed battery terminals. For
English
example, do not place the battery pack in aprons, pockets, tool boxes,
product kit boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on a stable
surface where it will not cause a tripping or falling hazard. Some
tools with large battery packs will stand upright on the battery pack
but may be easily knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can possibly cause
fire if the battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries, make sure that the
battery terminals are protected and well insulated from materials that
could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping regulations
as prescribed by industry and legal standards which include UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by
Road (ADR). Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual
of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be excepted
from being classified as a fully regulated Class 9 Hazardous Material. In
general, only shipments containing a lithium-ion battery with an energy
rating greater than 100 Watt Hours (Wh) will require being shipped
as fully regulated Class 9. All lithium-ion batteries have the Watt Hour
rating marked on the pack. Furthermore, due to regulation complexities,
DeWALT does not recommend air shipping lithium-ion battery packs alone
regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with batteries (combo
kits) can be air shipped as excepted if the Watt Hour rating of the battery
pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted or fully regulated,
it is the shipper's responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is provided
in good faith and believed to be accurate at the time the document
was created. However, no warranty, expressed or implied, is given. It is
the buyer’s responsibility to ensure that its activities comply with the
applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in a DeWALT
18V product, it will operate as an 18V battery. When the FLEXVOLTTM
battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries) product, it will operate as a
54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM battery, the
battery is in transport mode. Keep the cap for shipping.
When in Transport mode, strings of cells are
electrically disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a lower Watt
hour (Wh) rating as compared to 1 battery
with a higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries with
the lower Watt hour rating can exempt the pack from certain shipping
regulations that are imposed upon the higher Watt hour batteries.
For example, the Transport Wh rating Example of Use and Transport Label Marking
might indicate 3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each. The Use Wh
rating might indicate 108 Wh
(1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away from direct
sunlight and excess heat or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged battery
pack in a cool, dry place out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted of charge.
The battery pack will need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels on the charger
and the battery pack may show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated DeWALT
chargers. Charging battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT charger may make them burst
or lead to other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating indicates 108
Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example: Wh rating
indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCS778 operates on a 54 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB546. Refer to Technical Data for
more information.
Package Contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
2 hex key (4 mm and 6 mm)
1 250 mm TCT saw blade
1 Material clamp
2 Battery packs (T2 model)
1 Charger (T2 model)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
31
English
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Visible radiation. Do not stare into light.
Carrying point
responsible for their safety. Children should never be left alone with
this product.
ASSEMBLY
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn
machine off and disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Unpacking
The motor and guards are already assembled onto the base.
Inserting and Removing the Battery Pack from the
Tool (Fig. A–C)
Date Code Position (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 26 is fully charged.
The Date Code 57 , which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.
Example:
2016 XX XX
To Install the Battery Pack into the Tool
Description (Fig. A–C, E)
To Remove the Battery Pack from the Tool
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
1 Trigger switch
18 Traverse lock
2 Guard lock-up release lever
19 Bevel clamp handle
3 Operating handle
20 Bevel scale
4 Fixed upper guard
21 Bench mounting holes
5 Outer flange
22 Lock down button
6 Blade bolt
23 Traverse bars
7 Lower blade guard
24 Saw head
8 Saw blade
25 Hex keys
9 Sliding fence lock knob
26 Battery pack
10 Fixed table
27 Battery pack release button
11 Kerf plate
28 Fuel gauge button
12 Mitre arm
29 Lock off switch
13 Mitre latch
30 Override button
14 Rotating table/mitre arm
31 Carrying handle (left and right)
15 Mitre scale
32 Inner flange (Fig. E)
16 Sliding fence
33 Dust extraction port
17 Material clamp
34 XPS™ Button
Intended Use
Your DeWALT Cordless Compact Mitre Saw has been designed for
professional cutting wood, wood products, aluminum and plastics. It
performs the sawing operations of cross-cutting, bevelling and mitring
easily, accurately and safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 250 mm carbide
tip blade.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids
or gases.
These miter saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
WARNING! Do not use the machine for purposes other than intended.
• Young children and the infirm. This appliance is not intended for use
by young children or infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
32
1. Align the battery pack 26 with the rails inside the tool’s handle (Fig. A).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated in the tool
and ensure that you hear the lock snap into place.
1. Press the release button 27 and firmly pull the battery pack out of the
tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the charger section
of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. C)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which consists of
three green LED lights that indicate the level of charge remaining in the
battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button 28 . A
combination of the three green LED lights will illuminate designating the
level of charge left. When the level of charge in the battery is below the
usable limit, the fuel gauge will not illuminate and the battery will need to
be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on the battery
pack. It does not indicate tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user application.
Bench Mounting (Fig. B, T) 
1. Holes 21 are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length is suggested.
Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance the
portability, the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker
plywood which can then be clamped to your work support or moved to
other job sites and reclamped.
2. When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the
saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where
the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will
interfere with the proper operation of the saw.
3. To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is
not warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place
a thin piece of material under one saw foot until the saw is firm on the
mounting surface.
Mounting the Saw Blade (Fig. A, D, E)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing and
removing accessories, before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
English
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and can
be dangerous.
WARNING: Be aware the saw blade shall be replaced in the described
way only. Only use saw blades as specified under Technical Data;
Cat.no.: DT4320 is suggested.
1. Insert the 6 mm hex key 25 into the opposite location of the blade
shaft and hold it (Fig. D).
2. Use second hex key as shown in Figure D as spindle lock.
3. Loosen the blade bolt 6 by turning clockwise. Remove the blade bolt
and the outer flange 5 .
4. Press the lower guard lock up release lever 2 to raise the lower blade
guard 7 and remove the saw blade 8 .
5. Install the new saw blade onto the shoulder provided on the inner
flange 32 making sure that the teeth at the bottom edge of the blade
are pointing towards the fence (away from the operator).
6. Replace the outer flange 5 , making sure that the location lugs are
engaged correctly, one on each side of the motor shaft 36 .
7. Tighten the blade bolt 6 by turning anti-clockwise while holding the
6 mm hex key 25 engaged with your other hand (Fig. D).
ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn
machine off and disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment
due to shipping and handling or any other reason is required, follow the
steps below to adjust your saw. Once made, these adjustments should
remain accurate.
Adjusting the Traverse Bars for Constant Cutting
Depth (Fig. A, B, F, H)
The blade must run at a constant cutting depth along the full length of the
table and must not touch the fixed table at the rear of the slot or at the front
of the rotating arm. To achieve this, the traverse arms must be perfectly
parallel to the table when the saw head is fully depressed.
1. Press the lower guard lock up release lever 2 (Fig. A).
2. Press the saw head fully to the rear position and measure the height
from the rotating table 14 to the bottom of the outer flange 5 (Fig. F).
3. Turn the saw head traverse lock 18 (Fig. B).
4. Keeping the saw head fully depressed, pull the head to the end of
its travel.
5. Measure the height indicated in figure F again. Both values should
be identical.
6. If adjustment is required, proceed as follows (Fig. H):
a. Loosen the locknut 37 in the bracket 38 and adjust the screw 39
as required, proceeding in small steps.
b. Tighten the locknut 37 .
WARNING: Always check that the blade does not touch the table at
the rear of the slot or at the front of the rotating arm at 90° vertical
and 45° bevel positions. Do not switch on before having checked this!
Adjusting the Fence (Fig. I)
Turn the sliding fence lock knob 9 anti-clockwise to loosen. Move the
sliding fence 16 to a position that avoids the blade cuts it,then tighten the
fence lock knob by turning clockwise.
Checking and Adjusting the Blade to the Fence
(Fig. B, J, K)
1. Slacken the mitre latch 13 .
2. Place your thumb on the mitre arm 12 and squeeze the mitre latch 13
to release the rotating table/mitre arm 14 .
3. Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
4. Pull down the head and lock it in this position using the lock down
button 22 .
5. Check that the two 0° markings 40 on the mitre scale 15 are
just visible.
6. Place a square 41 against the left side of the fence 16 and blade 8 .
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
7. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the screws 42 and move the scale/mitre arm assembly left
or right until the blade is at 90° to the fence as measured with the
square (Fig. J).
b. Retighten the screws 42 .
Checking and Adjusting the Blade to the Table
(Fig. L–N)
1. Loosen the bevel clamp handle 19 (Fig. L).
2. Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten
the bevel clamp handle.
3. Place a set square 41 on the table and up against the blade 8 (Fig. M).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
4. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the bevel clamp handle 19 and turn the vertical position
adjustment stop screw 43 in or out until the blade is at 90° to the
table as measured with the square.
b. If the bevel pointer 44 does not indicate zero on the bevel scale 20 ,
loosen the screws 45 that secure the scale and move the scale
as necessary.
Checking and Adjusting the Bevel Angle (Fig. A, L, N)
The bevel override allows the max. bevel angle to be set at 45° or 48°
as required.
• Left = 45°
• Right = 48°
1. Make sure the override knob 46 is located in the left position.
2. Loosen the bevel clamp handle 19 and move the saw head to the left.
3. This is the 45° bevel position.
4. If adjustment is required, turn the stopscrew 47 in or out as necessary
until the pointer 44 indicates 45°.
WARNING: The guide grooves can become clogged with sawdust. Use
a stick or some low pressure air to clear the guide grooves.
Prior to Operation
WARNING:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn
blades. The maximum rotation speed of the tool must not exceed
that of thesaw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous
materials,these operating instructions refer to the cutting of wood
only. The sameguide-lines apply to the other materials. Do not cut
ferrous (iron and steel) materials or masonry with this saw! Do not
use any abrasive discs!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the
kerf slot is wider than 10 mm.
• Placing the workpiece on a piece of wood will increase the
capacities to 300 mm.
33
English
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn
tool off and disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines regulations
1974” and any subsequent amendments.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms
of table height and stability. The machine site shall be chosen so that the
operator has a good overview and enough free surrounding space around
the machine that allows handling of the workpiece without any restrictions.
To reduce effects of increased vibration, make sure the environment is not
too cold, the machine and accessory are well maintained and the workpiece
size is suitable for this machine.
Switching On and Off (Fig. A)
The lock off switch 29 located on the the on/off trigger switch 1 must be
flipped in order for the saw to turn on.
1. To run the tool, flip the lock off switch 29 and press the on/off trigger
switch 1 .
2. To stop the tool, release the trigger switch. The lock off switch will
re-engage automatically.
Use of XPS™ LED Worklight System (Fig. A, R)
NOTE: The mitre saw must be connected to a power source.
The XPS™ LED Worklight System is activated by engaging the trigger or
pressing the XPS button 34 on top of the saw housing.
To cut through an existing pencil line on a piece of wood:
1. With the XPS light on, pull down on the operating handle 3 to bring
the saw blade 8 close to the wood. The shadow of the blade will
appear on the wood.
2. Align the pencil line with the edge of the blade’s shadow. You may
have to adjust the mitre or bevel angles in order to match the pencil
line exactly.
Your saw is equipped with a battery fault feature. The XPS™ worklight
begins to flash when the battery is near the end of its useful charge, or
when the battery is too hot. Charge the battery prior to continuing cutting
applications. Refer to Charging A Battery for battery charging instructions.
Body and Hand Position
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre saw
will make cutting easier, more accurate and safer.
WARNING:
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep your hands in position until the switch has been released and
the blade has completely stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish
cuts so that you can check the path of the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and stand slightly
to the side of the saw blade.
34
Basic Saw Cuts
Vertical straight cross cut (Fig. A, O)
NOTE: Use 250 mm saw blades with 30 mm arbor holes to obtain the
desired cutting capacities.
1. Slacken the mitre latch 13 and subsequently lift it up.
2. Engage the mitre latch 13 at the 0° position and fasten the mitre latch.
3. Place the wood to be cut against the fence 16 .
4. Take hold of the carrying handle 3 and press the guard lock up release
lever 2 to release the guard. Extend head of the saw all the way out.
5. Press the trigger switch 1 to start the motor.
6. Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate 11 .
7. When the head is fully depressed, slowly push it back across to
complete the cut.
8. After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete standstill before returning the head to its upper
rest position.
WARNING:
• The lower blade guard is designed to close quickly
when the lever 2 is released. If it does not close within
1 second, have the saw serviced by an authorized DeWALT
repair agent.
Vertical mitre cross-cut (Fig. A, P)
1. Squeeze the mitre latch 13 . Move the arm left or right to the
required angle.
2. The mitre latch will automatically locate at 0°, 15°, 22.5°, 31.62°, 45° and
50° both left and right. If any intermediate angle is required hold the
head firmly and lock by fastening the mitre latch.
3. Always ensure that the mitre lock lever is locked tightly before cutting.
4. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood
with a small off-cut, position the wood to ensure that the off-cut is to
the side of the blade with the greater angle to the fence, i.e.:
• left mitre, off-cut to the right
• right mitre, off-cut to the left
Performing a sliding cut (Fig. A, B, R)
1. Turn the saw head traverse lock 18 to loosen.
2. Push down the saw head 24 , pull out the lock-down button 22 and
let the saw head rise to it’s highest position.
3. Place the wood to be cut against the sliding fence 16 and secure it
with the material clamp 17 .
4. Lower the saw head then pull it to the end of its travel.
5. Press the guard lock-up release lever 2 to release the guard. Press the
trigger switch 1 to start the motor.
6. Totally depress the head to allow the blade to cut through the timber
and push the head back to complete the cut.
7. After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete standstill before returning the head to its upper
rest position.
WARNING: Remember to lock the saw head in the rear position when
the sliding cuts are finished.
Bevel cross-cuts (Fig. L, Q)
Bevel angles can be set from 0° to 48° to the left. Bevels up to 45° can be cut
with the mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre position
right or left.
1. Loosen the bevel clamp handle 19 and set the bevel as desired.
2. Set the override button 30 if required.
3. Hold the head firmly and do not allow it to fall.
4. Tighten the bevel clamp handle 19 firmly.
English
5. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Quality of Cut
Cutting Non-Ferrous Metals
When cutting non-ferrous metals, the machine is only to be used to
perform vertical straight and mitre cross-cuts in the mitre saw mode.
We recommend that bevel and compound mitre cuts should not be
performed in non-ferrous metals. The machine is not to be used for cutting
ferrous metals.
• Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals. Make
sure that the workpiece is clamped securely.
• Only apply saw blades that are qualified for cutting non-ferrous metals.
• When using lubricants, only apply wax or separation spray. Do not use
emulsions or similar fluids.
Clamping the Workpiece (Fig. U)
WARNING: Always use a material clamp.
For best results use the material clamp 17 made for use with your saw.
To Install clamp
1. Insert it into the hole behind the fence. The clamp 17 should be facing
toward the back of the mitre saw. Ensure the groove on the clamp rod
is fully inserted into the base of the mitre saw. If the groove is visible,
the clamp will not be secure.
2. Rotate the clamp 180º toward the front of the mitre saw.
3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine
adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO CHECK
THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT INTERFERE WITH
THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
Compound Mitre (Fig. S, T)
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut. This is the type of cut
used to make frames or boxes with slanting sides like the one shown in
figure S.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut, check that
the bevel clamp handle and the mitre clamping knob are securely
tightened. These must be tightened after making any changes in bevel
or mitre.
WARNING: The saw must be fixed on a base support when
performing compound cuts to prevent tip over. Refer to Bench
Mounting.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and
mitre settings for common compound mitre cuts.
• To use the chart, select the desired angle “A” (Fig. S) of your project
and locate that angle on the appropriate arc in the chart. From that
point follow the chart straight down to find the correct bevel angle and
straight across to find the correct mitre angle.
Set this miter angle on saw
SQUARE BOX
6 SIDED BOX
Angle of side of box (angle ”A”)
The smoothness of any cut depends on a number of variables, i.e. the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding
andother precision work, a sharp (60-tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not creep while cutting;
clamp it securely in place. Always let the blade come to a full stop
before raising the arm. If small fibres of wood still split out at the rear
of the workpiece, stick a piece of masking tape on the wood where
the cut will be made. Saw through the tape and carefully remove tape
when finished.
8 SIDED BOX
Set this bevel angle on saw
1. Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
2. Practice fitting the cut pieces together.
Example: To make a four-sided box with 25° exterior angles (angle “A”)
(Fig. S), use the upper right arc. Find 25° on the arc scale. Follow the
horizontal intersecting line to either side to get the mitre angle setting
on the saw (23°). Likewise follow the vertical intersecting line to the top
or bottom to get the bevel angle setting on the saw (40°). Always try
cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
WARNING: Never exceed the compound mitre limits of 45° bevel with
45° left or right mitre.
Dust Extraction (Fig. A, G)
WARNING: Whenever possible, connect a dust extraction device
designed in accordance with the relevant regulations regarding
dust emission.
Connect a dust collection device designed in accordance with the relevant
regulations. The air velocity of externally connected systems shall be 20m/s
+/- 2 m/s. Velocity to be measured in the connection tube at the point of
connection, with the tool connected but not running.
NOTE: The DWV9000 twist-lock quick connector 48 is recommended as an
optional accessory to connect to the dust extraction device.
Observe the relevant regulations in your country for the materials to
be worked.
The vacuum cleaner must be suitable for the material being worked.
When vacuuming dry dust that is especially detrimental to health or
carcinogenic, use a special vacuum cleaner.
Transporting (Fig. A, B)
WARNING: In order to conveniently carry the mitre saw, the base is
provided with two hand indentations 31 . Never use guards to lift or
transport the mitre saw.
1. To transport the saw, set the bevel and mitre positions to 0°.
2. Push the saw head all the way back.
3. Press the lower guard lock up release lever 2 (Fig. A).
4. Press the head down and press the lock down button 22 (Fig. B).
5. Bring the saw blade to rest position and press the traverse lock 18 .
35
English
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn
machine off and disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING: If the saw blade is worn replace it with a new sharp blade.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower blade
guard as well as the dust extraction tube to determine that it will operate
properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot lead to
blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and guards
disconnect the machine from the power supply and follow the instructions
given in section Mounting the saw blade. Remove the jammed parts and
reassembling the saw blade.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air
as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear
approved eye protection and approved dust mask when performing
this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning
the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the
materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water
and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse
any part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the
table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the dust
collection system.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT,
have not been tested with this product, use of such accessories with
this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DeWALT,
recommended accessories should be used with this product.
Support For Long Pieces (Fig. V)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (DE7023) to extend
the table width of your saw (available from your dealer as an option).
Support long workpieces using any convenient means such as sawhorses or similar devices to keep the ends from dropping.
36
Range of saw blades available (recommended
blades)
Type of blade
Blade dimensions
Usage
(diameter x bore x no. of teeth)
DT1158 series 30
250x30x24
F or general purpose, ripping and crosscutting of wood and plastics
DT4282 series 40
250x30x96
TCG for use with aluminum
DT4226 series 40
250x30x30
ATB for fine cutting of ` manmade and
natural wood
DT4287 series 40
250x30x80
TCG for extra fine cutting of manmade and
natural wood
DT99571-QZ
250x30x24
24T Flexvolt blade for general purpose,
ripping and cross cutting
DT99572-QZ
250x30x36
36T Flexvolt blade for fine cutting
DT99573-QZ
250x30x60
60T Flexvolt blade for ultra-fine cutting
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this
symbol must not be disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or
recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle
electrical products and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails to produce
sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of its
technical life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling
station. The collected battery packs will be recycled or disposed
of properly.
Español
SIERRA INGLETADORA DE CORTE TRANSVERSAL SIN CABLE
DCS778
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación
y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT sea
una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Sierra ingletadora de corte transversal sin cable
DCS778
Tensión
Tipo
XPS
Diámetro de la hoja
Orificio de la hoja
Máx. espesor hoja
Inglete (máx. posiciones)
Bisel (máx. posiciones)
Inglete compuesto
mm
mm
mín.-1
derecha e izquierda
izquierda
bisel
inglete
DCS778
54
1
Sí
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
VDC
Capacidades
corte transversal 90°
inglete 45°
inglete 48°
bisel 45°
bisel 48°
Dimensiones totales
Peso (sin batería)
Valores de ruido de acuerdo con EN61029:
LPA (presión acústica)
LWA (presión acústica)
K (incertidumbre presión acústica)
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
100
3
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
kg
0,66
VAC
El cargador DCB118 acepta paquetes de baterías de iones de litio XR y
FLEXVOLTTM XR de 18 V (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 y DCB546).
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos Técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas, 2014/30/UE y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DeWALT
en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual
de instrucciones.
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y
todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e
instrucciones podría provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
Instrucciones generales de seguridad
1 . Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumenta el riesgo
de accidentes.
2 . Cuide el entorno del área de trabajo.
No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia. No utilice la herramienta
en ambientes húmedos o mojados. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250-300 Lux). No utilice la herramienta cuando exista el riesgo
de provocar incendios o explosiones, como por ejemplo, en presencia de
gases o líquidos inflamables. El área de trabajo debe estar bien ventilada.
3 . Protéjase de las descargas eléctricas.
Evite el contacto corporal con superficies con toma a tierra (como por
ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores). Cuando utilice
la herramienta en condiciones extremas (por ejemplo, de alta humedad,
cuando se produzcan virutas metálicas, etc.), podrá mejorar la seguridad
eléctrica introduciendo un transformador aislante o un disyuntor
diferencial eléctrico (FI).
4 . Mantenga alejadas a las demás personas.
No deje que terceros, y especialmente los niños, no implicados en el
trabajo toquen la herramienta o el cable prolongador, y manténgalos
alejados de la zona de trabajo.
37
Español
5 . Guarde las herramientas cuando no las utilice.
Cuando no utilice las herramientas, deberá guardarlas en un lugar seco y
bajo llave, lejos del alcance de los niños
6 . No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y en modo más seguro si se utiliza a la
velocidad prevista.
7 . Utilice la herramienta adecuada.
No fuerce las herramientas de baja potencia para ejecutar trabajos
pesados. No utilice herramientas para fines no previstos; por ejemplo,
sierras circulares para cortar ramas o troncos de árboles.
8 . Use una vestimenta adecuada.
No lleve ropa suelta ni joyas, pues pueden ser capturadas por las piezas en
movimiento. El calzado antideslizante se aconseja cuando trabaje en el
exterior. Lleve protectores para el cabello para recoger el cabello largo.
9 . Utilice equipos de protección.
Utilice siempre gafas de seguridad. Utilice una máscara facial o de
polvo si sus operaciones crean polvo o partículas volátiles. Si dichas
partículas pueden alcanzar temperaturas considerablemente altas, lleve
también una plataforma resistente al calor. Lleve protección acústica
constantemente. Lleve un casco de seguridad en todo momento.
10 . Conecte un equipo de extracción de polvo.
Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo de extracción
y recogida de polvo, asegúrese de que estén conectados y de que se
usen adecuadamente.
11 . Sujete bien la pieza de trabajo.
Cuando sea posible, utilice fijaciones o un tornillo para sujetar la pieza de
trabajo. Es más seguro que utilizar las manos y las liberará para operar
la herramienta.
12 . No se estire demasiado.
Mantenga un equilibrio adecuado y la estabilidad constantemente.
13 . Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias para lograr
resultados mejores y más seguros. Siga las instrucciones para lubricar y
cambiar los accesorios. Revise las herramientas periódicamente y, si están
dañadas, hágalas
reparar por un centro de servicios autorizado. Mantenga las empuñaduras
y los interruptores secos, limpios y sin aceite ni grasa.
14 . Desconecte las herramientas.
Cuando no utilice las herramientas, antes de repararlas y cuando cambie
accesorios tales como las hojas, brocas y hojas, desconéctelas de la red.
15 . Retire las herramientas de ajuste y las llaves.
Adopte la costumbre de comprobar haber retirado las herramientas y
llaves de ajuste antes de utilizar la herramienta.
16 . Evite los arranques no intencionales.
No traslade la herramienta con el dedo colocado en el interruptor.
Compruebe que la herramienta esté en posición de ”apagado” antes
de enchufarla.
17 . Permanezca atento.
Tenga cuidado con lo que hace. Utilice el sentido común. No opere
la herramienta cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas o
del alcohol.
18 . Compruebe si existen piezas dañadas.
Antes del uso, compruebe con cuidado la herramienta para cerciorarse
de que funcionará adecuadamente y realizará su función prevista.
Compruebe la alineación de las piezas en movimiento, la unión de las
mismas, la rotura de las piezas, el montaje y cualesquiera condiciones
que puedan afectar al funcionamiento de la herramienta. Un protector
u otra pieza que esté dañada deberá ser reparada adecuadamente o
sustituida por un centro de reparaciones habilitado a menos que se
indique lo contrario en el presente manual de instrucciones. Haga reparar
o sustituir cualquier interruptor defectuoso o dañado por un centro de
servicios autorizado.
38
No utilice la herramienta si esta no puede encenderse y apagarse con
el interruptor.
No intente realizar nunca las reparaciones usted mismo.
ADVERTENCIA. El uso de accesorios o acoplamientos o la realización
de cualquier operación con esta herramienta distintos a los
recomendados en este manual de instrucciones pueden dar lugar a
lesiones personales.
19 . Haga repara la herramienta por una persona cualificada.
Esta herramienta eléctrica cumple las normas de seguridad pertinentes.
Las reparaciones deberán ser realizadas solo por personas cualificadas
que utilicen piezas de recambio originales; de lo contrario, representan un
peligro importante para el usuario.
Normas adicionales de seguridad para las sierras
ingletadoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No utilice la sierra para cortar otros materiales distintos a los aconsejados
por el fabricante.
No opere la máquina sin las protecciones puestas, si no funcionan o
cuando no estén adecuadamente mantenidas.
Compruebe que el brazo está bien fijado cuando realice cortes biselados.
Mantenga la zona del suelo que rodea la máquina bien mantenida y libre
de materiales sueltos, como astillas y elementos de corte.
Seleccione la hoja adecuada para el material que va a cortar.
Utilice hojas de sierra correctamente afiladas. Respete la velocidad
máxima indicada en la hoja de la sierra.
Compruebe que todos los pernos de bloqueo y las asas de fijación están
apretados antes de iniciar cualquier operación.
No coloque nunca las manos en la zona de la hoja cuando la sierra esté
conectada a la alimentación eléctrica.
No intente detener nunca una máquina en movimiento rápidamente
obstruyendo una herramienta u otros medios contra la hoja, pues pueden
dar lugar a accidentes graves.
Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de instrucciones.
El uso inadecuado de un accesorio puede provocar daños.
Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la hoja de la sierra o
un material duro.
Compruebe que la hoja de la sierra está instalada adecuadamente antes
de usarla.
Compruebe que la hoja gire en la dirección correcta.
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado. Para
conocer la capacidad de corte exacta, consulte las especificaciones
técnicas. Utilice solo las hojas especificadas en este manual, que cumplen
lo dispuesto en la norma EN847-1.
Considere el uso de hojas especialmente diseñadas para reducir el ruido.
No utilice hojas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
No utilice hojas de sierra rotas o dañadas.
No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
Utilice solo hojas de sierra con una indicación de velocidad que sea como
mínimo equivalente a la velocidad indicada en la sierra.
Nunca utilice la sierra sin la placa de corte.
Levante la hoja del corte de la pieza de trabajo antes de soltar
el interruptor.
Antes de empezar a cortar, compruebe que la máquina está estable.
No ponga nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
El protector de la hoja de la sierra se abrirá al empujar la palanca de
liberación 2 .
No levante nunca la protección de la hoja manualmente a menos que la
sierra esté apagada. El protector puede levantarse manualmente cuando
coloque o extraiga las hojas de la sierra o cuando inspeccione la sierra.
Compruebe frecuentemente que las ranuras de ventilación del motor no
tengan astillas.
Español
•
•
Sustituya la placa de corte cuando esté gastada.
Extraiga la batería de la máquina antes de llevar a cabo cualquier
operación de mantenimiento o cuando cambie la hoja.
• Nunca realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento
cuando la máquina siga girando y el cabezal no se haya ubicado en la
posición de descanso.
• Cuando está dotada de LED, no está permitido cambiar con un tipo de
LED diferente. Las reparaciones deberán ser realizadas únicamente por el
fabricante o por un agente autorizado.
• Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando corte
madera. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen en la
exposición al polvo tales como:
ʵʵ el tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip producen
mucho más polvo que la madera);
ʵʵ el afilado de la hoja de la sierra;
ʵʵ corrija el ajuste de la hoja de la sierra;
ʵʵ extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a los
20 m/s.
Compruebe que el extractor local, así como las campanas, deflectores y
tolvas están correctamente ajustados.
• Tenga en cuenta de los siguientes factores que afectan la exposición
al ruido:
ʵʵ Utilice hojas de sierra diseñadas para reducir las emisiones de ruido.
ʵʵ Utilice solo hojas de sierra afiladas.
• El mantenimiento de la máquina deberá realizarse periódicamente.
• Dótese de una iluminación general o localizada adecuada.
• Compruebe que el operador ha recibido la formación necesaria para
utilizar, ajustar y operar la máquina;
• Compruebe que los espaciadores y las anillas de eje sean adecuados para
el uso indicado en el presente manual.
• No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza de trabajo en
la zona de corte mientras que la máquina esté funcionando y el cabezal de
la sierra se haya ubicado en posición de parada.
• No corte nunca piezas de una longitud inferior a 150 mm.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas de
trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
ʵʵ 60 mm de alto por 216 mm de ancho por 500 mm de largo
ʵʵ Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada, como por ejemplo, la DE7023. Fije siempre la
pieza de trabajo en modo seguro.
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague inmediatamente la
máquina y desconéctela de la red.
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar que
los demás utilicen una máquina defectuosa.
• Cuando la hoja de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza de
alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de la red. Retire
la pieza de trabajo y compruebe que la hoja de la sierra gire libremente.
Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar con una fuerza de
alimentación reducida.
• No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
• Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco utilizando
pernos de 8 mm diámetro y de 80 mm de largo.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de las sierras:
• daños causados por contacto con las piezas giratorias
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del uso
de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos residuales que no
pueden evitarse. Ellos son:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de accidentes causados por partes descubiertas de la hoja giratoria.
•
•
•
Riesgo de daños al cambiar la hoja de sierra sin protección.
Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir los protectores.
Daños a la salud, provocados por la respiración del polvo emitido al cortar
madera, especialmente haya, roble y tableros de fibra de densidad media.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas respiratorios:
• Ausencia de un extractor de polvo conectado mientras se sierra la madera.
• Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción sucios.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje. Compruebe siempre
que el voltaje de la batería coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el voltaje del cargador coincida
con el de la red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento conforme a la
norma EN60335, por lo que no se requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de servicios
de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario.
Use un alargador adecuado a la potencia del cargador (consulte los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es 1 mm2; la longitud máxima
es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están diseñados para
ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes para
todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para los
cargadores de batería compatibles (Consultar Datos Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y advertencias del
cargador, del paquete de baterías y del producto que utiliza el paquete
de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de 30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables de DeWALT. Otros tipos de
baterías podrán provocar daños materiales y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador enchufado
a la alimentación eléctrica, los contactos de carga interiores del
cargador pueden ser cortocicuitados por materiales extraños. Los
materiales conductores extraños como, a título enunciativo pero no
limitativo, lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados de las cavidades
del cargador. Desconecte siempre el cargador de la red cuando
no haya ningún paquete de baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros cargadores
distintos a los indicados en el presente manual. El cargador
y el paquete de baterías han sido específicamente diseñados para
funcionar juntos.
39
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estos cargadores no han sido diseñados para fines distintos a la
recarga de las baterías recargables de DeWALT. Cualquier otro uso
provocará un riesgo de incendio, electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el cargador. De
este modo, reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo que no
pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea estrictamente
necesario. El uso de un cable de extensión inadecuado podrá provocar
riesgos de incendios, electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del cargador ni lo
coloque en una superficie blanda que pueda bloquear las ranuras
de ventilación y dar lugar a un calentamiento interno excesivo.
Coloque el cargador en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El
cargador se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado— haga que se
lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si se ha caído
o si se ha dañado de cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio autorizado
cuando necesite repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá provocar
riesgos de electrocución, choques o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de inmediato por
otro del fabricante, su agente de servicio o una personal cualificada similar
para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar limpiarlo.
Esto reducirá el riesgo de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la red eléctrica
normal de 230 V. No intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
Cargar la batería (Fig. C)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir el paquete
de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 26 en el cargador, comprobando
que quede bien colocado en el cargador. La luz roja (carga) parpadeará
continuamente, indicando que se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja permanecerá
encendida de manera continua. La batería está totalmente cargada y
puede usarla o dejarla en el cargador. Para sacar el paquete de baterías
del cargador, mantenga pulsado el botón de liberación de la batería 27 del paquete de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima duración de sus
baterías de iones de litio, cárguelas completamente antes de utilizarlas.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas. El cargador
indicará la batería defectuosa no encendiéndola o mostrando el problema
de la batería o del cargador mediante un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a un centro
de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o caliente,
automáticamente inicia un retardo de batería fría / caliente, suspendiendo
la carga hasta que la batería haya alcanzado la temperatura adecuada. El
cargador cambiará automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería caliente. La
batería se cargará a una velocidad inferior mediante el ciclo completo de
recarga y no regresará a la máxima velocidad recarga incluso cuando la
batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior diseñado para
enfriar el paquete de baterías. El ventilador se enciende automáticamente
cuando hay que enfriar el paquete de baterías. Nunca haga funcionar el
cargador si el ventilador no funciona correctamente o si las ranuras de
ventilación están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un sistema
de protección electrónica que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el sistema de
protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la batería de iones de litio en
el cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la pared o
para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie de trabajo. Si tiene
montaje de pared, coloque el cargador al alcance de una toma de corriente,
y alejado de esquinas u otras obstrucciones que impidan la circulación de
aire. Use la parte posterior del cargador como una plantilla para colocar los
tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador firmemente usando
tornillos para paredes de cartón yeso (comprados aparte) de por lo menos
25,4 mm de largo con un tornillo con cabeza de 7–9 mm de diámetro,
enroscado en madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte posterior del
cargador con los tornillos expuestos y engánchelos completamente en
las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el cargador de
la toma de CA antes de la limpieza. La grasa y la suciedad externas
pueden eliminarse utilizando un paño o un cepillo no metálico suave.
No use agua ni otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna parte de la
misma en ningún líquido.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de carga de
la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla queda
encendido durante esta operación. Cuando la batería está a una
temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el cargador retoma el
procedimiento de carga.
40
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes para
todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el número de
catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada. Antes
de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de seguridad a
continuación. Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o líquidos inflamables. La
Español
•
•
•
•
•
•
•
introducción o la retirada de la batería del cargador podrá incendiar el
polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador. No cambie
el paquete de baterías de ningún modo para introducirlo en un
cargador no compatible ya que el paquete de baterías podrá
romperse y provocar daños personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de baterías en
lugares en los que la temperatura pueda alcanzar o superar los
40 C (104 ˚F) (como por ejemplo, en los cobertizos de exterior o en
las instalaciones metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastada. La batería puede explotar en un fuego. Se
generan gases y materiales tóxicos cuando se queman baterías de iones
de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con jabón suave y agua. Si el líquido de la batería
entra en contacto con los ojos, enjuague con agua los ojos abiertos
durante 15 minutos o hasta que cese la irritación. Si se necesita atención
médica, el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede causar
irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los síntomas persisten,
obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la batería puede
ser inflamable si se expone a chispas o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de baterías por
ningún motivo. Si la carcasa del paquete de baterías está rota o
dañada, no lo introduzca en el cargador. No golpe, tire ni dañe el
paquete de baterías. No utilice un paquete de baterías o cargador que
haya recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado de algún
modo (por ejemplo, perforado con un clavo, golpeado con un martillo
o pisado). Podrá conllevar electrocuciones o choques eléctricos. Los
paquetes de baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni transporte
paquetes de baterías de modo que algún objeto metálico entre
en contacto con los terminales expuestos de la batería. Por
ejemplo, no coloque el paquete de baterías en delantales, bolsillos,
cajas de herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la herramienta de
forma lateral en una superficie estable que no presente ningún
peligro de caídas u obstáculos. Algunas herramientas con grandes
paquetes de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de baterías
podría ser causa de incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales conductores. Cuando
transporte baterías, compruebe que los terminales de las mismas
estén protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran entrar
en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de transporte aplicables
según lo dispuesto en los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas
de la ONU; los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo Internacional
de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas
y las baterías de iones de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo
establecido en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de baterías
DeWALT está exenta de la clasificación de material peligroso de Clase 9
totalmente regulado. En general, solo las expediciones que contienen
baterías de iones de litio con una potencia energética superior a 100 vatioshora (Wh) deben ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas
las baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora marcadas
en el paquete. Además, debido a la complejidad de las reglamentaciones,
DeWALT no recomienda el transporte aéreo de paquetes de baterías de
iones de litio solas, independientemente de la potencia en vatios-horas que
tengan. La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatios-hora del
paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento o
completamente regulado, el expedidor será responsable de consultar las
normas recientes sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o marcado
y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se proporciona de
buena fe y se considera exacta en el momento de creación del documento.
No obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita ni explícita. Es
responsabilidad del comprador comprobar que todas sus actividades se
ajusten a las normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola o en un
producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería de 18 V. Cuando la
batería FLEXVOLTTM está en un producto de 54 V o de 108 V (dos baterías de
54 V), funciona como una batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene colocada la
tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa durante el transporte.
Cuando está en modo de transporte, los
cables de las células están eléctricamente
desconectados dentro del paquete,
resultando 3 baterías con 1 batería de
capacidad de vatios hora (Wh) inferior en
relación con una capacidad de vatios hora superior. Esta cantidad
aumentada de 3 baterías con una capacidad de vatios hora inferior puede
eximir la batería de ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de
vatios hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad en Wh para Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
el transporte debería indicar 3 x 36
Wh, lo que significa 3 baterías de 36
Wh cada una. La capacidad en Wh
para el uso debería indicar 108 Wh
(1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y seco, que no
esté expuesto directamente a la luz del sol ni a un exceso de frío o calor.
Para un rendimiento y vida útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja que guarde un
paquete de pilas completamente cargado en un lugar frío y seco para
obtener los máximos resultados del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse completamente
descargados. El paquete de pilas deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual, las etiquetas
del cargador y del paquete de pilas muestran los siguientes pictogramas:
41
Español
Use protección auditiva.
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Use protección para los ojos.
Consultar los Datos técnicos para informarse del tiempo
de carga.
Radiación invisible. No fije la mirada en la luz.
No realizar pruebas con objetos conductores.
Punto de traslado
No cargar baterías deterioradas.
Posición del código de fecha (Fig. B)
No exponer al agua.
El código de fecha 57 , que incluye también el año de fabricación, viene
impreso en la carcasa.
Ejemplo:
2016 XX XX
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT únicamente con
los cargadores DeWALT indicados. Cargar los paquetes de
baterías con baterías distintas a las indicadas por DeWALT en
un cargador DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la capacidad en Wh
indica 108 Wh (1 batería de 108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada). Ejemplo: la
capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh (3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
La DCS778 funciona con paquetes de baterías de 54 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB546. Véanse los Datos
técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 máquina parcialmente ensamblada
2 llaves hexagonales (4 mm y 6 mm)
1 hoja de sierra TCT de 250 mm
1 mordaza del material
2 paquetes de baterías (modelo T2)
1 cargador (solo modelo T2)
1 manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún daño
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer íntegramente y comprender este
manual antes de utilizar el producto.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usar el aparato, lea el manual de instrucciones.
42
Descripción (Fig. A–C, E)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni ninguna de
sus piezas. Podrían producirse lesiones personales o daños.
1 Interruptor de activación
18 Bloqueo de carrera
2 Palanca de liberación del
19 Asa de fijación del bisel
bloqueo del protector
20 Escala de bisel
3 Empuñadura de funcionamiento 21 Orificios de instalación del banco
4 Protector superior fijo
22 Botón de bloqueo
5 Pestaña exterior
23 Barras de carrera
6 Perno de la hoja
24 Cabezal de la sierra
7 Protector de hoja inferior
25 Llaves hexagonales
8 Hoja de sierra
26 Bloque de baterías
9 Botón de bloqueo de la guía
27 Botón de liberación del paquete
deslizante
de batería
10 Mesa fija
28 Botón de nivel de combustible
11 Plato de separación
29 Interruptor de bloqueo
12 Brazo de inglete
30 Botón de conmutación
13 Pestillo de inglete
31 Empuñadura de transporte
14 Mesa giratoria/brazo de inglete
(derecha e izquierda)
15 Escala de inglete
32 Pestaña interior (Fig. E)
16 Protección deslizante
33 Puerto de extracción de polvo
17 Sujeción del material
34 Botón XPS
Uso previsto
La sierra ingletadora sin cable DeWALT ha sido diseñada para el corte
profesional de madera, productos de madera y plásticos. Realiza las
operaciones de corte transversal, biselado e ingleteado de forma fácil,
precisa y segura.
Esta unidad está diseñada para ser usada con una hoja de 250 mm de
diámetro nominal con punta de carburo.
NO DEBE usarse en lugares húmedos ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estas sierras ingletadoras son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de la herramienta
por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
ADVERTENCIA. No utilice la máquina para fines distintos a
los previstos.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas
(incluyendo los niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o
mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca a los niños
solos con este producto.
Español
ENSAMBLAJE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconecte la batería antes de
realizar cualquier ajuste o de poner o quitar acoplamientos o
accesorios. El encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente los paquetes de baterías y los
cargadores de DeWALT.
Desembalaje
El motor y los protectores ya vienen montados en la base.
Introducir y retirar la
batería de la herramienta (Fig. A–C)
NOTA: Compruebe que el paquete de baterías 26 esté
completamente cargado.
Instalar la batería en la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 26 con las barras ubicadas en el interior
de la empuñadura de la herramienta (Fig. A).
2. Deslice el paquete de baterías en la empuñadura hasta que quede bien
colocado y asegúrese de que haga clic cuando encaje.
Retirar la batería de la herramienta
1. Pulse el botón de liberación 27 y tire firmemente del paquete de
baterías para sacarlo de la empuñadura de la herramienta.
2. Introduzca la batería en el cargador como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
Baterías con indicador de carga (Fig. C)
Algunas baterías de DeWALT incluyen un indicador de carga que consiste
en tres luces LED que indican el nivel de carga restante en la batería.
Para activar el indicador de carga, mantenga pulsado el botón del indicador
de carga 28 . Un grupo de tres luces LED verdes se iluminará, indicando
el nivel de carga restante. Cuando el nivel de carga de la batería esté por
debajo del límite necesario para el uso, el indicador de carga no se iluminará
y deberá recargar la batería.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación de la carga
que queda en la batería. No indica ninguna funcionalidad de la herramienta
y podrá registrar variaciones en función de los componentes del producto,
la temperatura y la aplicación del usuario final.
Montaje del banco (Fig. B) 
1. Los orificios 21 se suministran en los cuatro pies para facilitar el
montaje del banco.
Se aconseja el uso de pernos con diámetro de 8 mm y 80 mm de largo.
Monte siempre su sierra con firmeza para evitar su movimiento. Para
mejorar su portabilidad, la herramienta puede montarse en una pieza
de 12.5 mm o un tablero contrachapado más grueso que pueda fijarse
en su soporte de trabajo o desplazarse a otros lugares de trabajo y
volverse a ajustar.
2. Cuando monte la sierra en una pieza de contrachapado, compruebe
que los tornillos de montaje no sobresalen por la parte inferior de la
madera.
El contrachapado debe coincidir con el soporte de trabajo. Cuando
fije la sierra en cualquier superficie de trabajo, fíjela solamente en los
tetones de fijación en los que se encuentran ubicados los orificios de
los tornillos de montaje. Si la fija en cualquier otro punto, esto interferirá
con el funcionamiento adecuado de la sierra.
3. Para evitar deformaciones y defectos, compruebe que la superficie
de montaje no esté combada y que sea uniforme. Si la sierra daña la
superficie, coloque una pieza fina de material bajo un pie de la sierra
hasta que la sierra esté firme sobre la superficie de instalación.
Montaje de la hoja de la sierra (Fig. A, D, E)
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños personales,
apague y desconecte la máquina del enchufe de alimentación
antes de colocar y extraer los accesorios, antes de ajustar
o cambiar los parámetros y cuando realice reparaciones.
Compruebe que el interruptor de encendido esté en posición
APAGADO. El encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Los dientes de la nueva hoja son muy afilados y
pueden resultar peligrosos.
ADVERTENCIA: Compruebe que la hoja de la sierra se vuelva a
colocar en su sitio exclusivamente en el modo indicado. Utilice
exclusivamente las hojas de sierra indicadas en Datos técnicos; n.º de
categoría: DT4320 aconsejada.
1. Introduzca la llave hexagonal de 6 mm 25 en la ubicación opuesta del
eje de la hoja y sosténgala (Fig. D).
2. Use la segunda llave hexagonal como se muestra en la Figure D como
bloqueo del eje.
3. Afloje el perno de la hoja 6 girándolo en sentido contrario al de las
agujas del reloj. Quite el perno de la hoja y la pestaña exterior 5 .
4. Apriete la palanca de liberación del bloqueo del protector inferior 2
para levantar el protector inferior de la hoja 7 y extraiga la hoja de la
sierra 8 .
5. Instale la nueva hoja de la sierra en el reborde de la pestaña interior 32 comprobando que los dientes del borde inferior de la hoja estén
orientados hacia la protección (lejos del operador).
6. Vuelva a colocar la pestaña exterior 5 , comprobando que las orejetas
de posición 36 encajen correctamente, una a cada lado del eje
del motor.
7. Apriete el perno de la hoja 6 girando en sentido contrario al de las
agujas del reloj mientras sostiene la llave hexagonal de 6 mm 25 con la
otra mano (Fig. D).
AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconecte la batería antes de
realizar cualquier ajuste o de poner o quitar acoplamientos o
accesorios. El encendido accidental puede causar lesiones.
La sierra ingletadora ha sido cuidadosamente ajustada en la fábrica. Si
se requiere un reajuste a causa del transporte y la manipulación o por
cualquier otro motivo, siga las instrucciones que se indican a continuación
para ajustar la sierra. Una vez realizados, estos ajustes deberían mantener
su precisión.
Ajuste de las barras de carrera para una profundidad
de corte constante (Fig. A, B, F, H)
La hoja debe funcionar a una profundidad de corte constante a lo largo de
toda la profundidad de la mesa y nunca debe tocar la mesa fija en la parte
trasera de la ranura o en la parte delantera del brazo giratorio. Para lograrlo,
las barras de carrera deben estar perfectamente paralelas a la mesa cuando
el cabezal de la sierra está completamente hundido.
1. Apriete la palanca de liberación del bloqueo del protector inferior 2
(Fig. A).
2. Apriete el cabezal de la sierra completamente hasta la posición trasera
y mida la altura desde la mesa giratoria 14 hasta el fondo de la pestaña
exterior 5 (Fig. F).
3. Gire el bloqueo de recorrido del cabezal de la sierra 18 (Fig. B).
4. Manteniendo el cabezal de la sierra completamente hundido, tírelo
hasta el final de carrera.
5. Mida nuevamente la altura indicada en la figura F. Ambos valores
deberían ser idénticos.
6. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo (Fig. H):
a. Afloje la contratuerca 37 del soporte 38 y ajuste el tornillo 39
como requerido, procediendo a pequeños pasos.
43
Español
b. Apriete la contratuerca 37 .
ADVERTENCIA: Controle siempre que la hoja no toque la parte
posterior de la ranura o la parte delantera del brazo giratorio en las
posiciones a 90° en vertical y a 45° en bisel. No encienda antes de
efectuar este control.
Ajuste de la guía (Fig. I)
Gire el tornillo de la guía deslizante 9 en sentido contrario a las agujas del
reloj para aflojarla. Desplace la guía deslizante 16 hacia una posición en
que se evite que la corte la sierra, apriete el tornillo girando en el sentido de
las agujas del reloj.
Comprobar y ajustar la hoja a la guía (Fig. B, J, K)
1. Afloje el pestillo del inglete 13 .
2. Ponga el pulgar en el brazo del inglete 12 y apriete el pestillo de
inglete 13 para soltar la mesa giratoria/brazo del inglete 14 .
3. Mueva el brazo de la ingletadora hasta que el pestillo se ubique en la
posición de inglete con ángulo de 0°.
4. Tire hacia abajo el brazo y bloquéelo en su posición utilizando el botón
de bloqueo 22 .
5. Controle que las dos marcas 0° 40 de la escala de inglete 15
estén visibles.
6. Coloque una escuadra 41 contra el lado izquierdo de la guía 16 y la
hoja 8 .
ADVERTENCIA: No toque las puntas de los dientes de la hoja con
la escuadra.
7. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje los tornillos 42 y mueva el conjunto escala/brazo de inglete
hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja quede a 90° de
la guía como medido con la escuadra (Fig. J).
b. Vuelva a ajustar los tornillos 42 .
Comprobar y ajustar la hoja a la mesa (Fig. L–N)
1. Afloje el asa de fijación del bisel 19 (Fig. L).
2. Pulse el cabezal de la sierra hacia la derecha para asegurarse de que esté
completamente vertical y apriete el asa de fijación de bisel.
3. Coloque una escuadra 41 en la mesa y contra la hoja 8 (Fig. M).
ADVERTENCIA: No toque las puntas de los dientes de la hoja con
la escuadra.
4. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje el asa de fijación del bisel 19 y gire el tornillo de tope de
ajuste de posición vertical 43 hacia dentro o hacia fuera hasta que
la hoja forme un ángulo de 90º con la mesa, como medido con
la escuadra.
b. Si el puntero del bisel 44 no indica cero en la
escala de bisel 20 , afloje el tornillo 45 que fija la escala y mueva la
escala según sea necesario.
Comprobar y ajustar el ángulo de bisel (Fig. A, L, N)
La corrección de bisel permite establecer el máximo ángulo de bisel a 45° o
48° según se requiera.
• Izquierda = 45°
• Derecha = 48°
1. Compruebe de que el botón de corrección 46 esté a la izquierda.
2. Afloje el asa de fijación del bisel 19 y mueva el cabezal de la sierra
hacia la izquierda.
3. Esta es la posición del bisel a 45º.
4. Si se requiere un ajuste, gire el tornillo de tope 47 hacia dentro o hacia
fuera según sea necesario hasta que el puntero 44 indique 45°.
44
ADVERTENCIA: La ranura de guía de la hendidura puede atascarse
con el polvo de la sierra. Utilice un palillo o aire a baja presión para
limpiar las ranuras de la guía.
Antes de usar la máquina
ADVERTENCIA:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas excesivamente
gastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no
deberá superar la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Deje que el motor alcance plena velocidad antes de cortar.
• Compruebe que todos los botones de bloqueo y asas de sujeción
estén apretados.
• Sujete la pieza de trabajo.
• A pesar de que esta sierra corta madera y muchos otros materiales
no férricos, estas instrucciones de funcionamiento se refieren al
corte de la madera exclusivamente. Las mismas directrices se
aplican a los demás materiales. No corte materiales férricos (acero
y hierro) o materiales de mampostería con esta herramienta. No
utilice discos abrasivos.
• Compruebe que utiliza el plato de separación. No opere la
máquina si la ranura de separación tiene un ancho superior a
10 mm.
• Colocar la pieza de trabajo en una pieza de madera aumenta la
capacidad a 300 mm.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconecte la batería antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar acoplamientos o
accesorios. El encendido accidental puede causar lesiones.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus
condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas.
Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el operador goce de una
buena visión y de suficiente espacio libre alrededor de la máquina, que le
permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración aumentada, compruebe que la
temperatura ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como
sus accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea adecuada
para esta máquina.
Encendido y apagado (Fig. A)
Hay que desplazar el interruptor de bloqueo 29 situado en el interruptor
de encendido/apagado 1 para que la sierra se encienda.
1. Para hacer funcionar la herramienta, desplace el botón de bloqueo 29 y apriete el interruptor de encendido/apagado 1 .
2. Para detener la herramienta, suelte el interruptor de activación. El
interruptor de bloqueo se volverá a activar automáticamente.
Uso del sistema de luz de trabajo de LED XPS™
(Fig. A, R)
NOTA: La sierra ingletadora debe conectarse a una fuente de alimentación.
El sistema de luz trabajo de LED XPS™ se activa pulsando el disparador o el
botón XPS 34 en la parte superior de la carcasa de la sierra.
Para cortar a través de una línea existente trazada en una pieza de madera:
1. Con la luz XPS encendida, tire hacia abajo la empuñadura de
funcionamiento 3 para acercar la hoja de la sierra 8 a la madera. La
sombra de la hoja aparecerá en la madera.
2. Alinee la línea trazada con el borde de la sombra de la hoja. Quizás
tenga que ajustar los ángulos de bisel o de inglete para hacer que
coincidan exactamente con la línea trazada.
La sierra está equipada con una función de fallo de batería. La luz de trabajo
XPS™ comienza a parpadear cuando se está por acabar la carga útil de la
batería o cuando la batería se recalienta. Cargue la batería antes de seguir
con las aplicaciones de corte. Consulte Cargar la batería para instrucciones
sobre cómo cargar la batería.
Posición del cuerpo y de las manos
Una posición adecuada del cuerpo y las manos durante el funcionamiento
de la ingletadora facilitará el corte permitiendo que este sea más preciso
y seguro.
ADVERTENCIA:
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de corte.
• Coloque las manos a una distancia mínima de 150 mm de la hoja.
• Mantenga la pieza de trabajo firmemente a la mesa y a la guía
cuando corte. Mantenga las manos en posición hasta que haya
soltado el interruptor y la hoja se haya detenido por completo.
• Realice siempre operaciones en vacío (con la máquina
desconectada) antes de realizar cortes acabados, para comprobar
el recorrido de la hoja.
• No cruce las manos.
• Mantenga ambos pies firmes en el suelo y mantenga un
equilibrio adecuado.
• A medida que mueva el brazo del inglete a la izquierda y a la
derecha, sígalo y permanezca ligeramente al lado de la hoja de
la sierra.
Cortes básicos de la sierra
Corte transversal derecho vertical (Fig. A, O)
NOTA: Use hojas de sierra de 250 mm con orificios de eje de 30 mm
para obtener las prestaciones de corte deseadas.
1. Afloje el pestillo de ingletes 13 y después levántelo.
2. Coloque el pestillo de ingletes 13 en la posición 0º y ciérrelo.
3. Coloque la madera que va a cortar contra la guía 16 .
4. Aferre el asa de funcionamiento 3 y pulse la palanca de liberación de
bloqueo del cabezal 2 para liberar el protector. Extienda el cabezal de
la sierra mientras la saca.
5. Pulse el interruptor disparador 1 para arrancar el motor.
6. Apriete el cabezal para hacer que la cuchilla traspase la madera y entre
en el placa de corte de plástico 11 .
7. Cuando el cabezal está totalmente hundido, vuelva a apretarlo
lentamente para completar el corte.
8. Después de terminar el corte, suelte el interruptor y espere a que la
cuchilla de la sierra se pare por completo antes de colocar el cabezal en
su posición elevada de descanso.
ADVERTENCIA:
• La protección inferior de la cuchilla ha sido diseñada para cerrarse
velozmente al soltar la palanca 2 . Si no se cierra en 1 segundo,
hágala reparar por un agente de reparaciones autorizado
de DeWALT.
Corte transversal vertical de ingletes (Fig. A, P)
1. Apriete el pestillo del inglete 13 . Mueva el brazo de ingletes hacia la
derecha o hacia la izquierda hasta alcanzar el ángulo deseado.
2. El pestillo de inglete se colocará automáticamente a 0°, 15°, 22.5°,
31.62°, 45° y 50°, a la izquierda y a la derecha. Si necesita un ángulo
intermedio, sostenga el cabezal firmemente y bloquéelo apretando el
pestillo de ingletes.
3. Compruebe siempre que la palanca de bloqueo de ingletes bien
apretada antes de realizar el corte.
4. Proceda igual que para el corte transversal recto.
Español
ADVERTENCIA: Cuando ingletee el extremo de una pieza de madera
con un corte pequeño, coloque la madera en una posición que
garantice que el recorte se realice en el lado de la hoja que tenga un
mayor ángulo con respecto a la protección, p. ej.:
• inglete izquierdo, corte a la derecha
• inglete derecho, corte a la izquierda.
Efectúe un corte deslizante (Fig. A, B, R)
1. Girar el bloqueo de recorrido del cabezal de la sierra 18 para aflojarlo.
2. Empuje hacia abajo el cabezal de la sierra 24 , tire hacia fuera el botón
de desbloqueo 22 y deje que el cabezal de la sierra se levante hasta su
máxima posición.
3. Coloque la madera que deberá cortar contra la protección
deslizante 16 y fíjela con una sujeción de material 17 .
4. Manteniendo el cabezal de la sierra completamente hundido, tirarlo
hasta el final de carrera.
5. Apretar la palanca de liberación del bloqueo de la protección 2 para
soltar la protección. Pulse el interruptor de activación 1 para encender
el motor.
6. Apriete completamente el cabezal para hacer que la cuchilla traspase la
madera y haga retroceder el cabezal para completar el corte.
7. Después de terminar el corte, suelte el interruptor y espere a que la
cuchilla de sierra se pare por completo antes de volver a colocar el
cabezal en su posición elevada de descanso.
ADVERTENCIA: Acuérdese de bloquear el cabezal de la sierra en
posición trasera después de terminar los cortes deslizantes.
Cortes transversales de bisel (Fig. L, Q)
Los ángulos biselados se pueden configurar de 0° a 48° a la izquierda.
Los biseles a 45° pueden cortarse con el brazo de ingletes establecido
entre cero y una posición máxima de ingleteado de 45° a la derecha o a
la izquierda.
1. Afloje el asa de fijación de bisel 19 y establezca el bisel en los grados
que desee.
2. Establezca el botón de bloqueo 30 si es necesario.
3. Tenga firme el cabezal y no lo deje caer.
4. Apriete bien el asa de fijación del bisel 19 .
5. Proceda igual que para el corte transversal recto.
Calidad del corte
La homogeneidad de los cortes depende de un número de factores
variables tales como el material que se va a cortar. Cuando desee realizar
cortes más homogéneos para trabajos de moldeado u otras operaciones
de precisión, podrá obtener los resultados deseados con una hoja afilada
(punta de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte lenta y uniforme.
ADVERTENCIA: Compruebe que el material no se mueva mientras
corta; fíjelo en modo seguro en su lugar. Deje siempre que la hoja
se detenga completamente antes de levantar el brazo. Si se rompen
pequeñas fibras de madera en la parte trasera de la pieza de trabajo,
pegue un trozo de cinta protectora sobre la madera, en donde se
realizará el corte. Sierre encima de la cinta y retírela con cuidados
cuando haya terminado.
Corte de metales no ferrosos
Cuando se trata de cortar materiales no ferrosos, la máquina se deberá
usar únicamente para efectuar cortes verticales derechos y transversales
ingleteados en modo sierra de inglete. Recomendamos no efectuar biseles
y cortes de ingletes complejos en metales no ferrosos. La herramienta no
debe utilizarse para cortar metales ferrosos.
• Use siempre una sujeción de materiales cuando se cortan metales no
ferrosos. Compruebe que la pieza de trabajo está fijada correctamente.
• Aplicar únicamente cuchillas aptas para el corte de metales no ferrosos.
45
Español
• Si usa lubricantes, aplique solamente cera o spray de separación. No use
emulsiones o líquidos semejantes.
para encontrar el ángulo de bisel correcto y en línea recta de forma
transversal para encontrar el ángulo de inglete correcto.
Fijación de la pieza de trabajo (Fig. U)
Para instalar la fijación
1. Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación 17
deberá orientarse hacia la parte trasera de la sierra de ingletes.
Compruebe que la hendidura sobre la varilla de fijación está
completamente introducida en la base de la sierra ingletadora. Si la
hendidura está visible, la fijación no estará segura.
2. Gire la fijación a 180º hacia la parte frontal de la sierra ingletadora.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a
continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar bien la pieza
de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele.
REALICE SIEMPRE PRUEBAS (CON LA MÁQUINA DESCONECTADA) ANTES DE
REALIZAR LOS CORTES, PARA COMPROBAR LA TRAYECTORIA DE LA HOJA.
COMPRUEBE QUE LA MORDAZA NO INTERFIERA CON EL TRABAJO DE LA
SIERRA O CON LOS PROTECTORES.
Inglete complejo (Fig. S, T)
Este corte es una combinación de un corte biselado y de ingletes. Es el tipo
de corte utilizado para realizar marcos o cajas con lados inclinados, como se
muestra en la figura S.
ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de corte a corte,
compruebe que el perno de bloqueo de bisel y el asa de bloqueo de
ingletes estén bien bloqueados. Estos deberán bloquearse después de
realizar cualquier cambio en el bisel o el inglete.
ADVERTENCIA: La sierra debe estar fijada sobre un soporte de base
cuando se efectúen cortes complejos, para evitar vuelcos. Consulte
Montaje en el banco de trabajo.
• El gráfico que se muestra abajo le ayudará a elegir la configuración
adecuada para el bisel y el inglete para los cortes de ingletes complejos
más comunes.
• Para usar el gráfico, seleccione el ángulo ”A” deseado (Fig. S) de su
proyecto y localice dicho ángulo en el arco adecuado del gráfico.
A partir de dicho punto, siga el gráfico en línea recta hacia abajo
Establezca este ángulo de inglete en la sierra
Para obtener mejores resultados, use la fijación para el material 17 creada
para usar con la sierra.
CAJA DE 6
LADOS
CAJA DE 8
LADOS
Ángulo de lado de la caja (ángulo ”A”)
CAJA
CUADRADA
ADVERTENCIA: Utilice siempre un dispositivo de fijación del material.
Establecer este ángulo de bisel en la sierra
1. Establezca en la sierra en los ángulos indicados y realice algunos cortes
de prueba.
2. Practique haciendo encajar las piezas cortadas entre sí.
Ejemplo: Para realizar una caja de 4 lados con ángulos exteriores de 25º
(ángulo "A") (Fig. S), use el arco superior derecho. Encuentre el ángulo
de 25° en la escala del arco. Siga la línea de intersección horizontal a
ambos lados para obtener la configuración del ángulo de inglete en la
sierra (23º). Del mismo modo, siga la línea de intersección vertical hacia
arriba o hacia abajo para obtener la configuración del ángulo de bisel
en la sierra (40º). lntente siempre hacer cortes en restos de piezas de
madera para comprobar las configuraciones de la sierra.
ADVERTENCIA: No exceda nunca los límites de inglete complejo de
45° de bisel con 45° de inglete izquierdo o derecho.
Extracción de polvo (Fig. A, G)
ADVERTENCIA: Cuando sea posible, conecte un dispositivo de
extracción de polvo adecuado de conformidad con las normas
correspondientes acerca de emisión de polvos.
Conecte un dispositivo de extracción de polvo diseñado conforme a las
normativas pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas exteriores
conectados será de 20 m/s +/- 2 m/s. La velocidad se medirá en el tubo de
conexión y en el punto de conexión, con la herramienta conectada pero no
en funcionamiento.
NOTA: El conector rápido de rosca DWV9000 48 se recomienda como
accesorio opcional para conectar al dispositivo de extracción de polvo.
Respete las respectivas normas vigentes en su país para los materiales con
los que va a trabajar.
La aspiradora debe ser adecuada para el material con el que se
está trabajando.
Cuando aspire polvo seco particularmente nocivo para la salud o
cancerígeno, use una aspiradora especial.
Transporte (Fig. A, B)
1. ADVERTENCIA: Para poder transportar cómodamente la
sierra ingletadora, la base dispone de dos entalladuras para su
manipulación 31 . No utilice nunca los protectores para levantar o
transportar la sierra ingletadora.
Para transportar la sierra, coloque las
posiciones de bisel e inglete en 0°.
2. Empuje la cabeza de la sierra durante todo el retorno.
46
Español
3. Apriete la palanca de liberación del bloqueo del protector inferior 2
(Fig. A).
4. Apriete el cabezal hacia abajo y apriete el botón de bloqueo 22 (Fig. B).
5. Coloque la hoja de la sierra en posición de descanso y apriete el
bloqueo transversal 18 .
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
y continuo depende del buen cuidado de la herramienta y de una
limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconecte la batería antes de
realizar cualquier ajuste o de poner o quitar acoplamientos o
accesorios. El encendido accidental puede causar lesiones.
los andamios o dispositivos similares para evitar que los extremos
se caigan.
Gama de hojas de sierra disponibles (hojas
recomendadas)
Tipo de hoja
Serie DT1158 30
Dimensiones de la hoja
Uso
(diámetro x calibre x n.º de
dientes)
250x30x24
P ara uso general, despedazado y corte
transversal de madera y plásticos
250x30x96
TCG para corte de aluminio
250x30x30
ATB para cortes precisos de maderas
naturales y procesadas
250x30x80
TCG para cortes ultraprecisos de maderas
naturales y procesadas
250x30x24
Hoja Flexvolt 24T para uso general, corte
longitudinal y corte transversal
250x30x36
Hoja Flexvolt 36T para corte fino
250x30x60
Hoja Flexvolt 60T para corte ultra-fino
Serie DT4282 40
Serie DT4226 40
Lubricación
Consulte a su distribuidor para obtener más información acerca de los
accesorios adecuados.
ADVERTENCIA: Si la hoja de la sierra está gastada, sustitúyala con
otra nueva hoja afilada.
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Serie DT4287 40
DT99571-QZ
DT99572-QZ
DT99573-QZ
Proteger el medio ambiente
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente el protector superior de la hoja,
el protector móvil inferior y el tubo de extracción de polvo para cerciorarse
de que funcionen adecuadamente. Compruebe que las astillas, el polvo y
las partículas de la pieza de trabajo no bloqueen ninguna de sus funciones.
Si se han atascado fragmentos de la pieza de trabajo entre la hoja de la
sierra y los protectores, desconecte la máquina de la fuente de alimentación
y siga las instrucciones suministradas en la sección Montaje de la hoja de
la sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la hoja de la sierra.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la
carcasa principal tan pronto como advierta que se acumulan en las
rejillas de ventilación o alrededor de ellas. Cuando lleve a cabo este
procedimiento, póngase una protección ocular y una mascarilla
contra el polvo homologadas.
ADVERTENCIA: No utilice nunca disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Estos productos químicos pueden debilitar los materiales
usados en estas partes. Use un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Nunca permita que entre ningún líquido en la
herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en ningún líquido.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente la encimera de la mesa.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente el sistema de recogida de polvo.
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con
este símbolo no deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden
ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de materias
primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías de acuerdo con las
disposiciones locales. Para más información, vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de producir
la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela con el debido respeto
al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su distribuidor o punto
de reciclaje local. Los paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Puesto que los accesorios que no son suministrados
por DeWALT, no han sido sometidos a pruebas con este producto,
su uso con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir el
riesgo de lesiones, con este producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Soporte para piezas largas (Fig. U)
• Proporcione siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener mejores resultados, use una soporte de trabajo con
extensión (DE7023) para extender el ancho de la mesa de la sierra
(disponible en lo de su distribuidor como opcional). Soporte de largas
piezas de trabajo utilizando cualesquiera medios convenientes como
47
Français
SCIE À ONGLET SANS FIL POUR COUPES TRANSVERSALES
DCS778
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le
développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT, le
partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Tension
Type
XPS
Diamètre de lame
Alésage
Vitesse max. de lame
Onglet (positions max)
Biseau (positions max)
Coupe composée
mm
mm
min-1
gauche et droit
gauche
biseau
onglet
DCS778
54
1
Oui
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
VDC
Capacités
Coupe transversale à 90°
Onglet à 45°
Onglet à 48°
Biseau à 45°
Biseau à 48°
Dimensions générales
Poids (sans batterie)
Valeurs acoustiques selon la norme EN61029 :
LPA (pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
K (incertitude puissance acoustique)
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
91
100
3
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
VAC
min
dB(A)
dB(A)
dB(A)
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
48
Outils de 230 V
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche
technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives, 2014/30/UE et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et consignes de
sécurité. Tout manquement aux directives et consignes ci-incluses
comporte des risques de décharges électriques, d’incendie et/ou de
dommages corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Consignes de sécurité générales
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Le chargeur DCB118 est compatible avec les blocs-batteries 18V Li-Ion XR
et XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 and DCB546).
Fusibles :
Europe
Scie à onglet sans fil pour coupes transversales
DCS778
10 ampères, secteur
1 . Gardez la zone de travail bien rangée.
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 . Tenez compte de l’environnement de votre zone de travail.
N’exposez pas l’outil à la pluie. N’utilisez pas l’outil dans des conditions
humides ou mouillées. Gardez la zone de travail bien éclairée (250–300
Lux). N’utilisez pas l’outil lorsqu’il existe un risque de provoquer un incendie
ou une explosion, par ex. en présence de liquides et de gaz inflammables.
La zone de travail doit être bien aérée.
3 . Protection contre les chocs électriques.
Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées à la terre (tuyaux,
radiateurs, fours et réfrigérateurs). Lorsque l’outil est utilisé dans des
conditions extrêmes (ex : forte humidité, production de copeaux de
métal, etc.), la sécurité électrique peut être améliorée en introduisant un
transformateur d’isolement ou un disjoncteur différentiel de fuite de terre.
4 . Tenez les autres personnes éloignées.
Ne laissez personne, notamment les enfants, non concerné par
l’intervention, toucher l’outil ou la batterie et gardez-les éloignés de l’espace
de travail.
5 . Rangez les outils inutilisés.
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être rangés dans un lieu sec
et correctement verrouillé
, hors de portée des enfants.
6 . Ne forcez pas sur l’outil.
Il fonctionnera mieux et de façon plus sûre à la cadence pour laquelle il a
été prévu.
7 . Utilisez l’outil approprié.
Ne forcez pas sur de petits outils pour réaliser des tâches devant être
exécutées avec des outils de plus grande capacité. N’utilisez pas les outils
à d’autres fins que celles pour lesquelles ils sont prévus ; n’utilisez par
exemple pas des scies circulaires pour découper des branches ou des
buches d’arbres.
8 . Portez des vêtements appropriés.
Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Ils pourraient être happés
par les pièces mobiles. Lors de travaux à l’extérieur, il est recommandé de
porter des chaussures à semelle anti-dérapante. Portez un équipement de
style charlotte pour retenir les cheveux longs.
9 . Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de protection. Utilisez un masque facial
ou anti-poussières si le travail génère de la poussière ou des particules
volantes. Si ces particules peuvent être très chaudes, portez également
un tablier résistant à la chaleur. Portez en permanence une protection
auditive. Portez en permanence un casque de sécurité.
10 . Raccordez un équipement d’extraction des poussières.
Si des dispositifs pour l’extraction des poussières ou des installations pour la
récupération sont présents, assurez-vous qu’ils sont correctement raccordés
et utilisés.
11 . Fixez la pièce à travailler.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour tenir la pièce à travailler.
Cela est plus sûr que de vous servir de vos mains qui sont ainsi libérées pour
utiliser l’outil.
12 . Adoptez une position stable.
Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez votre équilibre
en permanence.
13 . Entretenez soigneusement vos outils.
Maintenez les outils de coupe affutés et propres pour améliorer leurs
performances et leur sûreté. Respectez les instructions concernant la
lubrification et le remplacement des accessoires. Contrôlez périodiquement
les outils et s’ils sont endommagés, faites-les réparer par un centre de
service agréé. Gardez les poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d’huile ou de graisse.
14 . Débranchez les outils.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, avant des réparations et pendant les
changements d’accessoires comme les lames, les embouts ou les couteaux
par exemple, débranchez l’outil de l’alimentation électrique.
15 . Retirez les clés et pinces de réglage.
Prenez l’habitude de vérifier que les clés et pinces de réglage ont été retirées
de l’outil avant de le mettre en marche.
16 . Évitez tout démarrage accidentel.
Ne portez pas l’outil le doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous que
l’interrupteur est en position Arrêt avant de brancher l’outil.
17 . Restez vigilant.
Faites attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N’utilisez
pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de médicaments ou
de l’alcool.
18 . Contrôlez l’absence de pièces endommagées.
Avant utilisation, contrôlez soigneusement la machine afin de vous assurez
qu’elle fonctionne correctement et de façon attendue. Contrôlez que les
pièces mobiles sont bien alignées, qu’elles ne sont pas tordues, qu’aucune
pièce n’est cassée, qu’elles sont bien assemblées et vérifiez l’absence de
toute autre condition qui pourrait nuire au bon fonctionnement. Un carter
ou toute autre pièce endommagée doivent être correctement réparés ou
remplacés par un centre de service agréé sauf indication contraire dans
cette notice d’instructions. Faites remplacer les interrupteurs défectueux
dans un centre de service agréé.
N’utilisez pas l’outil si sont interrupteur est défectueux.
Ne tentez jamais aucune réparation vous-même.
Français
AVERTISSEMENT ! L’utilisation d’accessoires ou la réalisation de
travaux avec cet outil autres que ceux recommandés dans le présent
manuel pourrait entraîner un risque de blessure.
19 . Faites réparer votre outil par un professionnel qualifié.
Cet outil électrique est conforme aux normes de sécurité pertinentes. Les
réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées
utilisant des pièces de rechange d’origine. Dans le cas contraire, cela
pourrait être particulièrement dangereux pour l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires concernant
les scies à onglet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N’utilisez pas la scie pour couper des matériaux différents de ceux
recommandés par le fabricant.
Ne faites pas fonctionner la machine appareil si les carters de protection
ne sont pas en place, s’ils ne fonctionnent pas ou s’ils n’ont pas été
correctement entretenus.
Prenez soin de fixer le bras solidement pour les coupes en biseau.
Gardez le sol autour de la machine plane, bien entretenu et exempt de
matériaux en vrac, comme des copeaux ou des chutes par exemple.
Sélectionnez la lame adéquate pour la matière à découper.
Utilisez des lames de scie correctement affûtées. Respectez la vitesse
maximale indiquée sur la lame de scie.
Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et poignées de blocage sont
bien serrés avant toute utilisation.
Ne placez jamais les mains dans la zone de la lame lorsque la scie est
branchée à la source d’alimentation électrique.
Ne tentez jamais d’arrêter rapidement la machine en mouvement en
appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves accidents
pourraient se produire.
Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout accessoire.
Le mauvais usage d’un accessoire peut provoquer des dommages.
Utilisez un support ou portez des gants lorsque cous manipulez la lame de
scie ou de la matière brute.
Avant l’utilisation, assurez-vous que la lame a été correctement montée.
Assurez-vous que la lame tourne dans le bon sens.
N’utilisez pas de lames de diamètres plus grands ou plus petits que ceux
recommandés. Afin de connaître les caractéristiques correctes des lames,
consultez les données techniques. N’utilisez que les lames spécifiées dans
ce manuel, conformes à la norme EN847-1.
Envisagez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
N’utilisez pas de lames en ACIER À COUPE RAPIDE.
N’utilisez pas de lames de scies fissurées ou endommagées.
N’utilisez pas de disques abrasifs ou de disques en diamant.
N’utilisez que des lames de scie sur lesquelles la vitesse indiquée est au
moins égale à la vitesse indiquée sur la scie.
N’utilisez jamais la scie sans la plaque taraudée.
Sortez la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur.
Avant chaque coupe, assurez-vous que la machine est stable.
Ne coincez jamais rien contre le ventilateur pour retenir l’arbre moteur.
Le carter de lame de votre scie s’ouvre lorsque le levier de libération du
carter 2 est enfoncé.
Ne relevez jamais le carter de lame à la main tant que la scie n’est pas
éteinte. Le carter peut être soulevé à la main pour installer ou retirer les
lames de scie ou pour inspecter la scie.
Vérifiez périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont propres
et exempts de copeaux.
Remplacez la plaque taraudée si elle est usée.
Retirez la batterie de la machine avant d‘effectuer tout travail d’entretien
ou de changement de lame.
49
Français
•
N’effectuez jamais le nettoyage ou l’entretien lorsque la machine est en
marche et que la tête n’est pas immobile.
• Si une LED équipe la machine, son remplacement par un autre type de LED
est interdit. Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant
ou un agent agréé.
• Raccordez la scie à un dispositif de récupération des poussières lorsque
vous sciez du bois. Tenez toujours compte des facteurs qui influencent
l’exposition aux poussières, comme :
ʵʵ le type de matière à usiner (les panneaux de particules produisent plus
de poussières que le bois) ;
ʵʵ l’affûtage de la lame de scie ;
ʵʵ le réglage correct de la lame de scie,
ʵʵ la présence d’un extracteur de poussière avec une vitesse d’air d’au
moins 20 m/s.
Assurez-vous que l’extraction locale ainsi que les hottes, les déflecteurs et
les goulottes de descente sont correctement ajustés.
• Tenez compte des facteurs suivants qui influencent l’exposition au bruit :
ʵʵ Utilisez des lames de scie conçues pour réduire l’émission de bruit ;
ʵʵ N’utilisez que des lames de scie bien affûtées ;
• L’entretien de la machine doit être effectué périodiquement ;
• L’éclairage général et localisé doit être suffisant ;
• Assurez-vous que l’utilisateur est correctement formé à l’utilisation, au
réglage et au fonctionnement de la machine ;
• Assurez-vous que toutes les entretoises et les bagues d’axe sont adaptées
comme indiqué dans ce manuel.
• Évitez de retirer toute chutes de bois ou autre partie de la pièce à travailler
de la zone de coupe lorsque la machine est en marche et que la tête de la
scie n’est pas immobile
• Ne coupez jamais de pièces inférieures à 150 mm.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une taille
de pièce maximum de :
ʵʵ Hauteur 60 mm x largeur 216 mm x longueur 500 mm
ʵʵ Les pièces plus longues doivent être soutenues par un plateau
supplémentaire adapté, par ex. DE7023. Fixez toujours solidement les
pièces à travailler.
• En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez immédiatement la
machine et débranchez-la de la source d’alimentation.
• Signalez la panne et consignez la machine de façon appropriée pour éviter
que d’autres personnes n’utilisent cette machine défectueuse.
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une puissance de poussée
anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et débranchez-la de
l’alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous que la lame de scie tourne
librement. Mettez la machine en marche et commencez une nouvelle
opération de coupe avec une puissance de poussée réduite.
• Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment du magnésium.
• Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en utilisant
des boulons de 8 mm de diamètre et de 80 mm de long.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
• Blessures provoquées par le contact avec les pièces rotatives
Malgré l’application de la réglementation de sécurité en vigueur et la mise en
œuvre de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas être
évités. Ils comprennent :
• La diminution de l’acuité auditive.
• Les risques d’accidents provoqués par les parties non protégées de la lame
de scie en rotation.
• Les risques de blessures lors du remplacement de la lame de scie
sans protection.
• Les risques de coincements de doigts lors de l’ouverture des carters
de protection.
50
•
Les risques sanitaires provoqués par la respiration des poussières émises
lors du sciage du bois, notamment le chêne, le hêtre et les panneaux de
fibre MDF.
Les facteurs suivants augmentent les risques de problèmes respiratoires :
• Absence d’extracteur de poussières pendant le sciage de bois
• Extraction de poussière insuffisante due à des filtres extraction sales
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension de la batterie correspond bien
à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier également que la
tension du chargeur correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est conforme à
la norme EN60335 ; un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service aprèsvente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser une rallonge
homologuée compatible avec la tension nominale du chargeur (consulter
la Caractéristiques techniques). La section minimale du conducteur est de
1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur
toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont conçus pour
une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres à tous
les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient d’importantes
consignes de sécurité et de fonctionnement concernant les chargeurs de
batterie compatibles (consulter les Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les marquages
d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et le produit utilisant le
bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser les liquides pénétrer
dans le chargeur. Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un disjoncteur
différentiel avec un seuil de déclenchement de 30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque de blessures, ne
charger que des batteries rechargeables DeWALT. Les autres types de
batteries peuvent exploser et causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est branché à
l’alimentation électrique, les contacts de charge exposés à l’intérieur
du chargeur peuvent être mis en court-circuit par un corps étranger.
Les corps étrangers de nature conductrice tels que, mais ne se limitant
pas à, la laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des cavités du
chargeur. Débranchez toujours le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de pack batterie dans la cavité. Débranchez le chargeur avant de
le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un chargeur différent
de ceux indiqués dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie sont
spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres utilisation que la
charge des batteries rechargeables DeWALT. Toute autre utilisation
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non sur le cordon.
Cela réduira le risque de dégât à la fiche et au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse pas
marcher dessus, trébucher ou l’endommager d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument nécessaire.
Toute utilisation impropre d’une rallonge peut causer un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas sur
une surface molle qui pourrait obstruer les fentes d’aération et
entraîner une chaleur interne excessive. Éloignez le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus et
au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent, s’il est tombé,
ou s’il a été autrement endommagé de quelque manière que ce
soit. Apporter le chargeur à un centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de réparation
agréé lorsqu’un entretien ou une réparation est nécessaire Un
chargeur mal réassemblé peut entraîner un risque de choc électrique,
d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
immédiatement par le fabricant, un agent de réparation ou une personne
qualifiée similaire pour éviter tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Cette précaution réduira le risque de choc électrique. Le
retrait du bloc batterie ne réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant électrique
domestique standard 230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive ne concerne pas le
chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. C)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant d’insérer le blocbatterie.
2. Insérez le bloc-batterie 26 dans le chargeur en vous assurant qu’il soit
parfaitement bien en place. Le voyant rouge (charge) clignote de façon
répétée pour indiquer que le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant fixe en
continu. Le bloc-batterie est alors complètement rechargé et il peut soit
être utilisé, soit être laissé dans le chargeur. Pour retirer le bloc-batterie
du chargeur, enfoncez le bouton de libération de la batterie 27 sur le
bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances et la durée
de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les complètement avant la
première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de charge du
bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune s’allume
durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé une température
appropriée, le voyant jaune s’éteint et le chargeur reprend la procédure
de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie défectueux.
Le chargeur indique que la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un problème sur le bloc ou
le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc batterie
pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou trop froide,
il démarre automatiquement un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la
charge jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température adéquate. Le
chargeur passe ensuite directement en mode Charge. Cette fonctionnalité
permet une durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente qu’un blocbatterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux réduit pendant tout le
cycle de charge et n’atteint pas le niveau de charge maximum même si la
batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour refroidir le
bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement en marche si le blocbatterie a besoin d’être refroidi. Ne faites jamais fonctionner le chargeur si
le ventilateur ne fonctionne pas correctement ou si les fentes d’aération
sont bouchées. Ne laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur
du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection électronique
se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour être posés à la
verticale sur une table ou un établi. En cas de fixation au mur, placez le
chargeur près d’une prise électrique et loin d’un coin ou de toute autre
obstacle qui pourrait gêner le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme
gabarit pour l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins 25,4 mm de
long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées dans du bois à une
profondeur optimale laissant ressortir environ 5,5 mm de la vis. Alignez
les fentes à l’arrière du chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les
complètement ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le chargeur de la
prise de courant avant le nettoyage. La saleté et la graisse peuvent
être éliminées de l’extérieur du chargeur avec un chiffon ou une brosse
souple non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de nettoyage.
Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à l’intérieur de l’appareil et
n’immergez jamais aucune pièce de l’appareil dans aucun liquide.
51
Français
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres à
toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure son numéro
de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant d’utiliser la batterie
et le chargeur, lire les consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu déflagrant,
comme en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur. Ne modifier le
bloc batterie d’aucune manière que ce soit pour le faire entrer sur
un chargeur incompatible, car le bloc batterie peut se casser et
causer de graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des endroits où
la température peut atteindre ou excéder 40 ˚C (104 ˚F) (comme
dans les remises extérieures ou les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait exploser au
contact des flammes. Au cours de l’incinération des batteries au lithiumion, des vapeurs et matières toxiques sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, la rincer
immédiatement au savon doux et à l’eau claire. En cas de contact
oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une quinzaine de minutes, ou
jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont nécessaires,
noter que l’électrolyte de la batterie est composé d’un mélange de
carbonates organiques liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait causer
une irritation des voies respiratoires. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc batterie pour
quelque raison que ce soit. Si le boîtier du bloc batterie est fissuré
ou endommagé, ne pas l’insérer dans un chargeur Ne pas écraser,
laisser tomber, ou endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un
bloc batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant tombé,
ayant été écrasé ou endommagé de quelque façon que ce soit (par
ex. percé par un clou, frappé d’un coup de marteau, piétiné). Risque
de choc électrique ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que des objets
métalliques entrent en contact avec les bornes de la batterie.
Ne placez par exemple pas le bloc-batterie dans des tabliers, poches,
boîtes à outils, boîtes de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de
clous, vis, clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat, sur
une surface stable là où il ne pourra ni faire tomber ni faire
trébucher personne. Certains outils équipés d’un gros bloc batterie
peuvent tenir à la verticale sur celui-ci, mais manquent alors
de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport des batteries peut
causer un incendie si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors du transport des
batteries, assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
52
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient entrer en
contact et qui pourraient provoquer un court-circuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les réglementations
d’expédition applicables comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations de l’ONU pour le transport des
marchandises dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA), les
réglementations de l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG) et
l’accord européen concernant le transport international de marchandises
dangereuses sur route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne sera pas
soumis à la classification réglementée de classe 9 pour les matières
dangereuses. En règle générale, seuls les envois contenant une batterie
Lithium-Ion d’une énergie nominale supérieure à 100 Watts/heure (Wh)
nécessitent une expédition réglementée de classe 9. L’énergie nominale
en Watts/heure de toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur
l’emballage. De plus, en raison de la complexité de la réglementation,
DeWALT ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries seuls,
peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil avec batterie (kit
combiné) peuvent être faits par avion si le wattage/heure nominal du blocbatterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur a la
responsabilité intégrale de consulter les dernières réglementations
relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au marquage et aux exigences
de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont fournies en
bonne foi et sont considérées précises au moment de la rédaction de ce
document. Toutefois, aucune garantie explicite ou implicite ne peut être
fournie. L’acheteur a la responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes : Utilisation
et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule ou dans un
produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une batterie de 18 V. Lorsque
la batterie FLEXVOLTTM est dans un produit 54V ou 108V (deux batteries de
54V), elle fonctionne comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie FLEXVOLTTM, elle
est en mode Transport. Gardez le cache en place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes des cellules
sont déconnectées électriquement à
l’intérieur du bloc pour en faire 3 batteries
de plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au
wattage-heure plus élevé. Le fait de répartir l’énergie consommée du bloc
en 3 batteries peut exempter le bloc de certaines réglementations en
matière de transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour le transport
Exemple de marquage pour l’utilisation et
peut par exemple être de 3 x 36 Wh, le transport
représentant 3 batteries de 36 Wh
chacune. La puissance d'utilisation
en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri de toute
lumière solaire directe et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales, entreposer les batteries à
température ambiante après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver la batterie
complètement chargée dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Français
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés complètement
déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont présents sur l’outil :
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les étiquettes sur le
chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les pictogrammes suivants :
Lisez la notice d’instructions avant l’utilisation.
Portez une protection auditive.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Portez une protection oculaire.
Rayonnement visible. Ne regardez pas directement
la lumière.
Consulter la Fiche technique pour les temps de charge.
Point de transport
Ne pas mettre en contact avec des objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Emplacement du code date (Fig. B)
Ne pas exposer à l’eau.
Le code date 57 qui inclut également l’année de fabrication, est imprimé
sur le corps de l’outil.
Exemple :
2016 XX XX
Remplacer systématiquement tout cordon endommagé.
Descriptif (Fig. A–C, E)
Le modèle DCS778 fonctionne avec un bloc-batterie de 54 volts.
Ces blocs-batteries peuvent être utilisés : DCB546. Consultez les Données
techniques pour plus d’informations.
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais l’outil électrique ou l’une de ses
pièces. Des dommages ou des blessures pourraient sinon en résulter.
1 Interrupteur à gâchette
18 Verrou transversal
2 Levier de déverrouillage du
19 Poignée de serrage du biseau
carter de protection
20 Échelle de biseau
3 Poignée de commande
21 Trous de montage sur table
4 Carter de protection supérieur
22 Bouton de verrouillage
fixe
23 Barres transversales
5 Bride extérieure
24 Tête de scie
6 Boulon de lame
25 Clés hexagonales
7 Carter de protection de lame
26 Bloc-batterie
inférieur
27 Bouton de libération du bloc8 Lame de scie
batterie
9 Bouton de verrouillage du guide 28 Bouton de témoin de batterie
coulissant
29 Interrupteur de déverrouillage
10 Table fixe
30 Bouton de neutralisation
11 Support de table
31 Poignée de transport (gauche
12 Bras d’onglet
et droite)
13 Gâche de l’onglet
32 Bride interne (Fig. E)
14 Table rotative/bras d’onglet
33 Port pour l’extraction des
15 Échelle d’onglet
poussières
16 Guide coulissant
34 Bouton XPS
17 Étau
Contenu de l’emballage
Utilisation prévue
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la réglementation
M
en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement avec
les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DeWALT appropriées avec un
chargeur DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple : Puissance en
Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré). Exemple :
Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3 batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
L’emballage contient :
1 Machine partiellement assemblée
2 Clés hexagonales (4 et 6 mm)
1 Lame de scie TCT 250 mm
1 Fixation pour matériau
2 Blocs-batterie s(modèle T2)
1 Chargeur (modèles T2)
1 Manuel d’utilisation
• Vérifiez que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés pendant le transport.
• Prenez le temps de lire complètement ce manuel et de parfaitement le
comprendre avant utilisation.
Votre scie à onglet compacte sans fil DeWALT a été conçue pour la découpe
professionnelle du bois, produits en bois, aluminium et plastique. Elle
permet de réaliser des opérations de coupes transversales, coupes en biseau
et coupes de biais facilement, avec précision et en toute sécurité.
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une lame avec pointe en
carbure de 250 mm de diamètre nominal.
NE L’UTILISEZ pas dans des environnements humides ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies à onglet sont des outils électriques professionnels.
NE LAISSEZ PAS les enfants entrer en contact avec l’outil. La surveillance
des utilisateurs inexpérimentés est nécessaire.
AVERTISSEMENT ! n’utilisez pas la machine pour d’autres
applications que celles prévues.
53
Français
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience, de connaissances ou
d’aptitudes, à moins qu’elles ne soient surveillées par une personne
responsable de leur sécurité. Ne laissez jamais les enfants seuls avec
ce produit.
ASSEMBLAGE
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves
dommages corporels, arrêtez et débranchez la machine
du bloc-batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout accessoire. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : n’utilisez que des blocs-batteries et des
chargeurs DeWALT.
Déballage
Le moteur et les carters sont déjà assemblés sur la base.
Insertion et retrait du bloc-batterie de l’outil
(Fig. A–C)
REMARQUE : Assurez-vous que le bloc-batterie 26 est
complètement chargé.
Pour installer le bloc-batterie dans l’outil
1. Alignez le bloc batterie 26 avec les rails à l’intérieur de la poignée de
l’outil (Fig. A).
2. Glissez-le dans la poignée jusqu’à ce qu’il se fixe en place dans l’outil et
assurez-vous d’entendre le clic de verrouillage.
Pour retirer le bloc batterie de l’outil
1. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie 27 et tirez
fermement le bloc-batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérez le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans la section
du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs-batteries (Fig. C)
Certains blocs-batteries DeWALT incluent un témoin de charge composé
par trois voyants verts qui indiquent le niveau de charge restant dans le
bloc-batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenez enfoncé le bouton du témoin
de charge 28 . Une combinaison de trois voyants verts s’allume pour
indiquer le niveau de charge restant. Lorsque le niveau de charge de la
batterie est au-dessous de la limite utilisable, le témoin de charge ne
s’allume pas et la batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge ne donne qu’une indication de la
charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon les composants du produit, la
température et l’application de l’utilisateur final.
Montage sur l’établi (Fig. B) 
1. Des trous 21 sont présents dans les quatre pieds afin de faciliter le
montage sur un établi.
Des boulons de 8 mm de diamètre et 80 mm de long sont conseillés.
Fixez toujours fermement la scie pour éviter tout mouvement. Pour
faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en contreplaqué de 12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément monter sur le lieu
de travail ou transporter en différents lieux.
2. Si vous montez votre scie sur un morceau de contreplaqué, assurez-vous
que les vis de montage ne dépassent à partir du fond du bois.
Le contreplaqué doit être à fleur du support de travail. Lors de la fixation
de la scie sur n’importe quelle surface de travail, n’utilisez que les
saillies prévues pour la fixation, là où se trouvent les trous de vis, pour
fixer la scie. Le fait de fixer la scie par d’autres points gênerait le bon
fonctionnement de la scie.
54
3. Afin d’éviter tout risque de grippage et le manque de précision, assurezvous que la surface de montage n’est pas déformée ou irrégulière. Si
la scie balance sur la surface, placez une pièce de matériel mince sous
un pied de scie jusqu’à ce que la scie repose fermement sur la surface
de montage.
Montage de la lame de scie (Fig. A, D, E)
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures, arrêtez
l’appareil et débranchez-le de la source d’alimentation avant
d’installer ou de retirer des accessoires, avant d’y effectuer
des réglages ou d’en changer la configuration ou lors de
réparations. Assurez-vous que l’interrupteur est en position ARRÊT. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : les dents d’une lame neuve sont très tranchantes
et peuvent être dangereuses.
AVERTISSEMENT : notez que la lame de la scie doit être remplacée
uniquement selon la procédure décrite. N’utilisez que des lames de scie
telles que spécifiées dans la section Caractéristiques Techniques ; n°
de catégorie : DT4320 suggéré.
1. Insérez la clé hexagonale de 6 mm 25 dans l’emplacement opposé de
l’axe de la lame et maintenez-la (Fig. D).
2. Utilisez une seconde clé hexagonale comme indiqué par la figure D
pour verrouiller l’axe.
3. Serrez le boulon de la lame 6 en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre. Retirez le boulon de la lame et la bride extérieure 5 .
4. Appuyez sur le levier de libération du carter inférieur 2 pour soulever le
carter 7 et retirez la lame de scie 8 .
5. Installez la lame neuve sur l’épaulement de la bride intérieure 32 , en
vous assurant que les dents sur le bord inférieur de la lame pointent vers
la garde (à l’opposé de l’utilisateur).
6. Remontez la bride extérieure 5 en prenant soin d’engager
correctement les pattes de positionnement 36 , une de chaque côté de
l’arbre du moteur.
7. Serrez le boulon de lame 6 en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre et en maintenant la clé hexagonale de 6 mm 25 engagée avec votre autre main (Fig. D).
RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves
dommages corporels, arrêtez et débranchez la machine
du bloc-batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout accessoire. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Votre scie à onglet a été réglée de manière précise en usine. Si un nouveau
réglage en raison du transport et de la manutention ou de toute autre
raison est nécessaire, suivez les étapes ci-dessous pour régler la scie. Une
fois effectués, ces réglages devraient rester précis.
Réglage des barres transversales pour une
profondeur de coupe constante (Fig. A, B, F, H)
La lame doit fonctionner à une profondeur de coupe constante sur toute
la longueur de la table et ne doit pas toucher la table fixe à l’arrière de
l’encoche ou à l’avant du bras pivotant. Pour ce faire, les bras transversaux
doivent être parfaitement parallèles à la table lorsque la tête de scie est
complètement enfoncée.
1. Appuyez sur le levier de libération du carter inférieur 2 (Fig. A).
2. Enfoncez la tête de scie complètement vers l’arrière et mesurez
la hauteur depuis la table pivotante 14 jusqu’au bas de la bride
extérieure 5 (Fig. F).
3. Tournez le dispositif de verrouillage transversal de la tête de scie 18
(Fig. B).
4. Tout en maintenant la tête de scie complètement enfoncée et tirez la
tête jusqu’en fin de course.
Français
5. Mesurez à nouveau la hauteur indiquée sur la figure F. Les deux valeurs
doivent être identiques.
6. Si un réglage s’impose, procédez comme suit (Fig. H) :
a. Dévissez l’écrou de blocage 37 dans le support 38 et réglez la
vis 39 comme nécessaire en plusieurs petites étapes.
b. Serrez l’écrou de blocage 37 .
AVERTISSEMENT : vérifiez toujours que la lame ne touche pas
la table à l’arrière de l’encoche ou à l’avant du bras pivotant dans
les positions à 90° à la verticale et à 45° en biseau. Ne mettez pas
l’appareil en marche avant d’avoir effectué ce contrôle !
Réglage de la garde (Fig. I)
Tournez le bouton de verrouillage de la garde coulissante 9 dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre pour le desserrer. Déplacez la garde
coulissante 16 à une position qui empêche qu’elle soit coupée par la lame,
puis resserrez le bouton de verrouillage de la garde en le tournant dans le
sens des aiguilles d’une montre.
Vérification et réglage de la lame par rapport à la
garde (Fig. B, J, K)
1. Desserrez la gâche de l’onglet 13 .
2. Placez votre pouce sur le bras de l’onglet 12 et pincez la gâche de
l’onglet 13 pour libérer la table rotative/l’arbre de l’onglet 14 .
3. Basculez le bras de l’onglet jusqu’à ce que la gâche se trouve à une
position d’onglet de 0°.
4. Abaissez la tête et bloquez-la dans cette position en utilisant le bouton
de verrouillage 22 .
5. Vérifiez que les deux repères du 0° 40 sur la graduation de l’onglet 15
sont juste visibles.
6. Placez une équerre 41 contre le côté gauche de la garde 16 et de la
lame 8 .
AVERTISSEMENT : ne touchez pas les pointes des dents de la lame
avec l’équerre.
7. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
a. Desserrez les vis 42 et déplacez la graduation/l’ensemble du bras de
l’onglet vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame soit à 90°
de la garde en mesurant à l’aide de l’équerre (Fig. J).
b. Resserrez les vis 42 .
Vérification et réglage de la lame par rapport à la
table (Fig. L–N)
1. Desserrez la poignée de blocage du biseau 19 (Fig. L).
2. Appuyez sur la tête de scie vers la droite pour s’assurer qu’il soit bien
vertical et bloquez la poignée de serrage du biseau.
3. Placez une équerre 41 sur la table et relevée contre la lame 8 (Fig. M).
AVERTISSEMENT : ne touchez pas les pointes des dents de la lame
avec l’équerre.
4. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
a. Desserrez la poignée de blocage du biseau 19 et tournez la vis
de butée de réglage de position verticale 43 dans un sens ou
dans l’autre jusqu’à ce la lame soit à 90° de la table en mesurant
avec l’équerre.
b. Si le pointeur de biseau 44 n’indique pas zéro sur la graduation du
biseau 20 , desserrez les vis 45 qui fixent la graduation et déplacez
cette dernière selon les besoins.
Vérification et réglage de l’angle de biseau
(Fig. A, L, N)
Le dispositif de neutralisation du biseau permet de régler l’angle de biseau
maxi à 45° ou 48° selon les besoins.
• Gauche = 45°
• Droite = 48°
1. Assurez-vous que le bouton de neutralisation 46 se trouve à gauche.
2. Desserrez la poignée de blocage du biseau 19 et déplacez la tête de
scie vers la gauche.
3. Il s’agit de la position de biseau à 45°.
4. Si des réglages s’imposent, tournez la vis de butée 47 dans un sens ou
dans l’autre selon les besoins jusqu’à ce que le pointeur 44 indique 45°.
AVERTISSEMENT : les rainures du guide peuvent se boucher avec de
la sciure. Utilisez un bâton ou de l’air à faible pression pour nettoyer les
rainures de guidage.
Avant toute utilisation
AVERTISSEMENT :
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez pas de lames de scie
excessivement usagées. La vitesse de rotation maximum de l’outil
ne doit pas dépasser celle de la lame de scie.
• N’essayez pas de couper des pièces trop petites.
• Laissez la lame couper librement. Ne forcez pas.
• Laissez le moteur atteindre son plein régime avant de procéder à
la coupe.
• Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage et les poignées
de blocage sont bien serrés.
• Fixez la pièce à travailler.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux non
ferreux, ces instructions d’utilisation ne se rapportent qu’à la
coupe du bois. Les mêmes directives sont applicables aux autres
matériaux. Ne sciez pas des métaux ferreux (contenant du fer ou
de l’acier) ni les matériaux utilisés en maçonnerie avec cette scie !
N’utilisez pas de disques abrasifs !
• Utilisez toujours la plaque taraudée. N’utilisez pas la machine si la
largeur de l’encoche de coupe est supérieure à 10 mm.
• Le positionnement de la pièce à travailler sur un morceau de bois
augmente les capacités de 300 mm.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de sécurité et la
réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves
dommages corporels, arrêtez et débranchez l’outil du bloc
batterie avant tout réglage ou avant de retirer ou d’installer
toute pièce ou tout accessoire. Un démarrage accidentel peut
provoquer des blessures.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position
ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité. L’emplacement
de la machine doit être choisi afin que l’opérateur possède une bonne
vue d’ensemble et suffisamment d’espace libre autour de la machine pour
permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
Afin de réduire l’effet des vibrations, assurez-vous que la température
ambiante n’est pas trop froide, que la machine et les accessoires sont
bien entretenus et que la taille de la pièce à travailler est adaptée à
cette machine.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
L’interrupteur de déverrouillage 29 situé sur la gâchette Marche/Arrêt 1
doit être basculé pour que la scie démarre.
1. Pour allumer l’outil, basculez l’interrupteur de déverrouillage 29 et
appuyez sur la gâchette Marche/Arrêt 1 .
2. Pour arrêter l’outil, relâchez la gâchette. L’interrupteur de déverrouillage
se réengage automatiquement.
55
Français
Utilisation du système d’éclairage XPS™ (Fig. A, R)
REMARQUE : La scie à onglets doit être connectée à une source
d’alimentation.
Le système d’éclairage à LED XPS™ est activé en appuyant sur la gâchette ou
sur le bouton XPS 34 sur le haut du corps de la scie.
Pour découper en suivant une ligne tracée sur un morceau de bois :
1. Éclairage XPS allumé, enfoncez la poignée de fonctionnement 3 pour
approcher la lame de scie 8 du bois. L’ombre de la lame apparaît sur
le bois.
2. Aligner le trait de crayon sur le bord de l’ombre de la lame. Vous pourriez
avoir à ajuster l’onglet ou les angles de biseau pour correspondre
exactement à la ligne de crayon.
Votre scie est équipée d’une fonction Défaillance batterie. L’éclairage de
travail XPS™ se met à clignoter si la batterie est presque déchargée ou
proche de sa charge utile ou si elle est trop chaude. Rechargez la batterie
avant de poursuivre vos découpes. Consultez la section Chargement
d’une batterie pour connaître les instructions relatives au chargement de
la batterie.
Position du corps et des mains
Un positionnement correct de votre corps et de vos mains lors de
l’utilisation de la scie à onglet facilite la coupe et améliore la précision et
la sécurité.
AVERTISSEMENT :
• Ne placez jamais vos mains à proximité de la zone de coupe.
• Placez vos mains à 150 mm minimum de la lame.
• Tenez fermement la pièce à travaille sur la table et la garde
pendant la coupe. Gardez vos mains en position tant que
l’interrupteur n’a pas été relâché et que la lame n’est pas
complètement immobile.
• Effectuez toujours des essais à vide (sans alimentation) avant de
réaliser vos coupes définitives afin de vérifier le parcours de la lame.
• Ne croisez pas les mains.
• Gardez vos deux pieds fermement ancrés au sol et conservez
votre équilibre.
• Lorsque vous déplacez le bras de la scie vers la gauche ou la droite,
suivez-le et tenez-vous légèrement sur le côté de la lame de la scie.
Coupes de base
Coupe transversale droite verticale (Fig. A, O)
REMARQUE : Utilisez des lames de scie de 250 mm avec un trou
d’arbre de 30 mm pour obtenir les capacités de coupe désirées.
1. Desserrez la gâche de l’onglet 13 et soulevez-le ensuite.
2. Engagez la gâche de l’onglet 13 en position 0° et fixez-la.
3. Placez le bois à couper contre la garde 16 .
4. Saisissez la poignée de maintien 3 et enfoncez le levier de libération
du carter 2 pour déverrouiller le carter. Étendez complètement la tête
de scie.
5. Appuyez sur la gâchette 1 pour démarrer le moteur.
6. Appuyez sur la tête pour permettre à la lame de couper le bois et de
pénétrer dans la plaque taraudée 11 .
7. Une fois la tête complètement enfoncée, poussez-la doucement vers
l’arrière pour terminer la coupe.
8. Une fois la coupe terminée, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans sa
position de repos supérieure.
AVERTISSEMENT :
• Le carter de lame inférieur est conçu pour se fermer rapidement
lorsque le levier est 2 relâché. S’il ne se ferme pas dans un délai
d’une seconde, faites réparer la scie par un agent DeWALT agréé.
56
Coupe d’onglet transversale verticale (Fig. A, P)
1. Serrez la gâche de l’onglet 13 . Déplacez le bras à gauche ou à droite
selon l’angle désiré.
2. La gâche de l’onglet se positionne automatique à 0°, 15°, 22.5°, 31.62°,
45° et 50° à gauche comme à droite. Si un angle intermédiaire est
requis, tenez la tête fermement et bloquez-la en serrant la gâche
d’onglet.
3. Assurez-vous toujours que le levier de l’onglet est fermement bloqué
avant d’effectuer la coupe.
4. Procédez comme pour une coupe transversale droite verticale.
AVERTISSEMENT : lors d’une coupe d’onglet à l’extrémité d’un
morceau de bois avec une petite chute, positionnez le bois de sorte
que la chute se trouve du côté de la lame avec le plus grand angle par
rapport au guide, par ex :
• onglet à gauche, chute à droite
• onglet à droite, chute à gauche
Réalisation d’une coupe coulissante (Fig. A, B, R)
1. Tournez le verrou transversal de la tête de scie 18 pour le desserrer.
2. Enfoncez la tête de scie 24 , sortez le bouton de verrouillage 22 et
laissez la tête de scie monter dans sa position la plus haute.
3. Placez le bois à couper contre le guide coulissant 16 et fixez-le avec
l’étau 17 .
4. Abaissez la tête de scie et tirez la tête jusqu’en fin de course.
5. Appuyez sur le levier de déverrouillage du carter de protection 2 pour
libérer le carter de protection. Appuyer sur la gâchette 1 pour mettre le
moteur en marche.
6. Enfoncez totalement la tête pour permettre à la lame de couper le bois
et poussez la tête en arrière pour terminer la coupe.
7. Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans sa
position de repos supérieure.
AVERTISSEMENT : souvenez-vous de verrouiller la tête de scie dans la
position arrière lorsque les coupes coulissantes sont terminées.
Coupe transversale en biseau (Fig. L, Q)
Les angles biseautés peuvent être réglés de 0° à 48° à gauche. Les biseaux
jusqu’à 45° peuvent être réalisés avec le bras d’onglet réglé entre zéro et 45°
maximum à droite ou à gauche.
1. Dévissez la poignée de blocage du biseau 19 et réglez-le au choix.
2. Réglez le bouton de neutralisation 30 si nécessaire.
3. Tenez la tête fermement et ne la laissez pas tomber.
4. Serrez fermement la poignée de blocage du biseau 19 .
5. Procédez comme pour une coupe transversale droite verticale.
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend de nombreuses variables, parmi lesquelles
le matériau découpé. Lorsque des coupes plus régulières sont souhaitées,
notamment dans le cas de moulures ou d’autres travaux de précision, une
lame aiguisée (60 dents en carbure) et une vitesse de coupe plus lente et
plus régulière produiront le résultat souhaité.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que le matériau ne glisse pas
durant la coupe ; fixez-le solidement en position. Laissez toujours la
lame s’arrêter complètement avant de relever le bras. Si de petites
fibres de bois se détachent de l’arrière de l’ouvrage, collez un morceau
de ruban de masquage sur le bois à l’endroit où la coupe sera
réalisée. Sciez à travers le ruban et retirez-le soigneusement une fois
l’opération terminée.
Coupe de métaux non ferreux
Lors de la coupe de métaux non ferreux, la machine ne doit être utilisée
que pour la coupe verticale et la coupe transversale à onglet en mode scie
à onglet. Nous déconseillons d’effectuer des coupes de chanfrein et des
Français
AVERTISSEMENT : utilisez toujours un dispositif d’attache pour la
pièce à travailler.
Pour obtenir de meilleurs résultats,utilisez le dispositif d’attache 17 fait
pour être utilisé avec votre scie.
Pour installer l’attache
1. L’insérer dans le trou situé derrière le guide. L’attache 17 doit pointer
vers l’arrière de la scie à onglet. Assurez-vous que la rainure sur la tige de
l’attache est bien insérée dans la base de la scie à onglet. Si la rainure est
visible, cela signifie que l’attache est mal fixée.
2. Tournez l’attache de 180° vers l’avant de la scie à onglet.
3. Desserrez le bouton pour régler l’attache vers le haut ou le bas, puis
utilisez le bouton de réglage de précision pour fermement fixer la pièce
à travailler.
REMARQUE : Placez l’attache à droite de la base pendant le biseautage.
EFFECTUEZ TOUJOURS DES ESSAIS À VIDE (SANS ALIMENTATION) AVANT
DE RÉALISER VOS COUPES DÉFINITIVES AFIN DE VÉRIFIER LE PARCOURS
DE LA LAME. ASSUREZ-VOUS QUE L’ATTACHE N’ENTRAVE PAS L’ACTION DE
LA SCIE OU DES CARTERS.
Onglet composé (Fig. S, T)
Cette coupe est une combinaison de coupe d’onglet et de coupe biseautée.
C’est le type de coupe utilisé pour fabriquer des cadres ou des boîtes dont
les côtés sont inclinés, comme illustré dans la Figure S.
AVERTISSEMENT : si l’angle de coupe varie d’une coupe à l’autre,
vérifiez que la poignée de blocage du biseau et le bouton de blocage
de l’onglet sont bien serrés. Ils doivent être resserrés après chaque
réglage d’onglet ou de biseau.
AVERTISSEMENT : La scie doit être fixée sur un support de base
pour l’exécution de coupes combinées afin d’éviter qu’elle ne bascule.
Consultez la section Installation sur un établi.
• Le tableau ci-dessous vous aidera à sélectionner les réglages d’onglet et
de biseau adéquats pour des coupes à onglet mixte classiques.
• Pour utiliser le tableau, sélectionnez l’angle A souhaité (Fig. S) pour votre
projet et recherchez cet angle sur l’arc adéquat dans le tableau. A partir
de ce point, suivez le tableau jusqu’au bout à la verticale pour trouver
l’angle de biseau adapté et à l’horizontale pour trouver l’angle d’onglet.
Réglez cet angle d’onglet sur la scie
Fixation de la pièce à travailler (Fig. U)
BOÎTE CARRÉE
BOÎTE À 6 FACES
Angle du coté de la boîte (angle «A»)
coupes d’onglet composées dans les métaux non ferreux. La machine ne
doit jamais être utilisée pour la coupe de métaux ferreux.
• Utilisez toujours un étau lors de la coupe de métaux non ferreux.
Assurez-vous que l’ouvrage est solidement serré.
• N’utilisez que des lames de scie spécialisées pour la coupe des métaux
non ferreux.
• En cas d’utilisation de lubrifiants, n’utilisez pas de cire ou de produit de
séparation en spray. N’utilisez pas d’émulsion ou de fluides similaires.
BOÎTE À 8 FACES
Réglez cet angle de biseau sur la scie
1. Réglez votre scie en fonction des angles prescrits et effectuez quelques
coupes d’essai.
2. Entraînez-vous à assembler les pièces coupées.
Exemple : Pour fabriquer une boîte à quatre côtés avec des angles
extérieurs à 25° (Angle «A») (Fig. S), utilisez l’arc supérieur droit.
Trouvez la valeur 25° sur l’échelle de l’arc. Suivez la ligne horizontale
d’intersection jusqu’à l’un des deux axes pour obtenir le réglage de
l’angle d’onglet pour votre scie (23°). Suivez de même la ligne verticale
d’intersection vers le bas ou vers le haut pour obtenir le réglage de
l’angle de biseau pour la scie (40°). Essayez toujours les coupes sur des
chutes de bois
afin de vérifier les réglages de la scie.
AVERTISSEMENT : ne dépassez jamais les limites d’onglet combiné
de 45° en biseau avec l’onglet à 45° à gauche ou à droite.
Extraction des poussières (Fig. A, G)
AVERTISSEMENT : chaque fois que possible, connectez un aspirateur
à poussière conçu conformément aux normes en vigueur en matière
d’émissions de poussières.
Raccordez un dispositif d’aspiration des poussières conçu selon les
réglementations en vigueur. La vitesse de l’air des systèmes raccordés à
l’externe doit être de 20m/s +/- 2 m/s. La vitesse doit être mesurée dans
le tuyau de raccord au point de raccord avec l’outil raccordé mais pas
en marche.
REMARQUE : Le raccord rapide de fixation tournante DWV9000 48
est recommandé comme accessoire en option pour le raccordement à
l’appareil d’extraction des poussières.
Respectez la réglementation pertinente dans votre pays concernant les
matières à travailler.
L’aspirateur à poussière doit être approprié au matériau qui est scié.
Lors de l’aspiration de poussière sèche particulièrement nuisible à la santé
voire cancérigène, utilisez un aspirateur spécial.
Transport (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : pour transporter la scie à onglet de façon
pratique, la base est équipée de deux emplacements pour les
mains 31 . N’utilisez jamais les carters pour soulever ou transporter la
scie à onglet.
1. Pour transporter la scie, régler l’onglet ou le biseau sur 0°.
2. Poussez la tête de scie complètement vers l’arrière.
3. Appuyez sur le levier de libération du carter inférieur 2 (Fig. A).
57
Français
4. Abaissez la tête et enfoncez le bouton de verrouillage en position
basse 22 (Fig. B).
5. Amenez la lame de scie en position initiale et enfoncez le dispositif de
verrouillage transversal 18 .
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec
un minimum d’entretien. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil
dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire tout risque de graves
dommages corporels, arrêtez et débranchez la machine
du bloc-batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout accessoire. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : si la lame de scie est usée, remplacez-la par une
lame neuve affûtée.
Gamme de lames de scie disponible (lames
recommandées)
Type de lame
Séries DT1158 30
Séries DT4282 40
Séries DT4226 40
DT99571-QZ
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Entretien
Avant l’utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage pour
déterminer s’ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les copeaux,
la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas provoquer le
blocage de l’une des fonctions.
Dans le cas où les fragments de la pièce se coincent entre la lame et les
carters de protection, débranchez la machine de l’alimentation électrique
et suivez les instructions fournies à la section Montage de la lame de scie.
Retirez les parties coincées et remontez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à
l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices d’aération semblent
s’encrasser. Portez des lunettes de protection et un masque antipoussières homologués pendant cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais aucun solvant ou autres produits
chimiques décapants pour nettoyer les parties non métalliques de
l’outil. Ces produits chimiques pourraient abîmer les matières utilisées.
Utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Ne laissez
jamais aucun liquide pénétrer à l’intérieur de l’outil et n’immergez
jamais aucune pièce de l’outil dans aucun liquide.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, nettoyez
régulièrement le plateau de la table.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, nettoyez
régulièrement le système de récupération des poussières.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : du fait que les accessoires, autres que ceux
proposés par DeWALT, n’ont pas été testés avec ce produit, leur
utilisation pourrait être dangereuse. Afin de réduire le risque de
blessure, n’utilisez que des accessoires DeWALT, recommandés avec
ce produit.
Support pour les pièces longues (Fig. U)
• Soutenez toujours les pièces longues.
• Pour de meilleurs résultats, utiliser le support de travail rallongé
(DE7023) pour prolonger la largeur de la table de votre scie (disponible
chez vos concessionnaire en option). Soutenez les longues pièces à
l’aide de tout moyen commode, par exemple un chevalet de sciage ou
un appareil similaire, afin d’empêcher les extrémités de tomber.
58
Séries DT4287 40
DT99572-QZ
DT99573-QZ
Dimensions de la lame
Utilisation
(diamètre x orifice x Nb. de
dents)
250x30x24
Utilisation générale, coupe en long et
tronçonnage du bois et des plastiques
250x30x96
TCG à utiliser avec l’aluminium
250x30x30
ATB pour la coupe de précision de bois
naturels ou synthétiques
250x30x80
TCG pour la coupe ultra précise de bois
naturels ou synthétiques.
250x30x24
Lame Flexvolt 24T à usage général, pour
les coupes longitudinales et transversales
250x30x36
Lame Flexvolt 36T pour les
découpes fines
250x30x60
Lame Flexvolt 60T pour les découpes
ultra-fines
Contactez votre revendeur pour obtenir plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne
doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent
être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en
matières premières. Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour plus
d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira plus assez
de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait facilement auparavant.
En fin de vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à la
réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter au revendeur ou
dans un centre de recyclage local. Les blocs batterie collectés seront
recyclés ou mis au rebut correctement.
Italiano
TRONCATRICE PER TAGLIO TRASVERSALE A BATTERIA
DCS778
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e
l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più
affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
XPS
Diametro lama
Alesatura lama
Max. velocità della lama
Taglio obliquo (posizioni max.)
Taglio inclinato (posizioni max.)
Taglio composto
mm
mm
min-1
sinistra e destra
sinistra
taglio inclinato
taglio obliquo
DCS778
54
1
Sì
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
VDC
Capacità
taglio trasversale 90°
taglio obliquo 45°
taglio obliquo 48°
taglio a smusso 45°
taglio a smusso 48°
Dimensioni complessive
Peso (senza batteria)
Valori di rumorosità ai sensi della normativa EN61029:
LPA (pressione sonora)
dB(A)
LWA (potenza sonora)
dB(A)
K (incertezza della potenza acustica)
dB(A)
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
VAC
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Il caricabatterie DCB118 accetta pacchi batteria da 18V Li-Ion XR e
XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 e DCB546).
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi
alle normative:
2006/42/CE, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva, 2014/30/UE e 2011/65/
UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo seguente o
vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere attentamente il
manuale di istruzioni.
Norme di sicurezza
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le avvertenze e le
istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni seguenti può
causare scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Norme generali di sicurezza
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
min
91
100
3
Troncatrice per taglio trasversale a batteria
DCS778
10 A, rete elettrica
1 . Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 . Tenere presenti le caratteristiche ambientali dell’area di lavoro.
Non esporre l’utensile alla pioggia. Non usare l’apparato in ambienti
carichi di umidità. Tenere l’area di lavoro ben illuminata (250-300 Lux).
Non usare l’elettroutensile in un luogo soggetto al rischio di incendi o
esplosioni, come ad es. dove sono presenti liquidi e gas infiammabili. L’area
di lavoro deve essere ben ventilata.
3 . Predisporre una protezione contro le scosse elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es.
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante l’uso in condizioni estreme
(quali per esempio un livello elevato di umidità, la produzione di polvere
metallica, ecc.) è possibile aumentare la sicurezza elettrica collegando in
serie un trasformatore d’isolamento o un interruttore differenziale (FI).
4 . Tenere lontano le altre persone.
Non permettere alle persone non coinvolte nel lavoro (in modo particolare
ai bambini), di toccare l’utensile o la batteria e tenerli lontano dall’area
di lavoro.
5 . Stoccare gli utensili non utilizzati.
Quando gli utensili non vengono utilizzati si consiglia di riporli in un luogo
asciutto e chiuso a chiave, lontano dalla portata dei bambini.
6 . Non forzare l’utensile.
L’utensile funzionerà meglio e in modo più sicuro se utilizzato alla
velocità prevista.
59
Italiano
7 . Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili con potenza limitata per svolgere lavori per i quali
dovrebbero essere usati utensili per impieghi gravosi. Non usare gli utensili
per scopi non previsti: per esempio, non usare le seghe circolari per tagliare
tronchi o rami.
8 . Indossare indumenti adeguati.
Evitare di indossare indumenti ampi, gioielli, ecc. che potrebbero rimanere
impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Se si lavora all’aperto, indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo. Indossare un
copricapo protettivo che possa raccogliere i capelli lunghi.
9 . Usare dispositivi di protezione individuale.
Indossare sempre occhiali di sicurezza. Usare inoltre una maschera
antipolvere qualora si producano polvere o particelle volatili. Se queste
particelle dovessero diventare molto calde, indossare anche un grembiule
resistente al calore. Indossare sempre protezioni acustiche Indossare
sempre un casco di sicurezza.
10 . Collegare un sistema di aspirazione delle polveri.
Se sono previsti dispositivi per il collegamento di sistemi di aspirazione
e raccolta delle polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati in
maniera adeguata.
11 . Fissare il pezzo da lavorare.
Usare dei morsetti o una morsa per tenere fermo il pezzo da lavorare. Ciò
aumenta la sicurezza, consentendo di avere entrambe le mani libere per
usare l’utensile.
12 . Non sporgersi troppo.
Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
13 . Manutenere gli utensili con cura.
Tenere gli utensili da taglio sempre ben affilati e puliti per un utilizzo
migliore e più sicuro. Seguire le istruzioni in merito alla lubrificazione e al
ricambio degli accessori. Controllare periodicamente gli utensili e,.qualora
siano danneggiati, farli riparare presso un centro di assistenza tecnica
autorizzato. Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e
senza tracce di olio o grasso.
14 . Scollegare gli utensili.
Scollegare gli utensili dalla corrente elettrica quando non vengono
utilizzati, prima della manutenzione e per sostituire accessori come lame,
punte e taglierine.
15 . Rimuovere le chiavi regolabili e meccaniche.
Prendere l’abitudine di controllare sempre che le chiavi regolabili e
meccaniche siano state rimosse dall’apparato prima di accenderlo.
16 . Evitare l’avvio accidentale dell’utensile.
Non trasportare l’elettroutensile tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi
che l’interruttore dell’utensile sia in posizione “off” prima di collegarlo alla
rete di alimentazione elettrica.
17 . Lavorare con attenzione.
Prestare sempre attenzione a ciò che si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non usare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di alcol
o stupefacenti.
18 . Controllare che non vi siano parti danneggiate.
Prima dell’uso, controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di svolgere le proprie funzioni
in modo corretto. Verificare eventuali disallineamenti o inceppamenti
delle parti mobili, la rottura di componenti e qualsiasi altra condizione
che possa influire sull’uso dell’utensile. Un dispositivo o qualsiasi altra
parte dell’utensile che risultino danneggiati devono essere riparati in
maniera adeguata o sostituiti presso un centro di assistenza autorizzato,
a meno che non sia indicato diversamente nel presente manuale
d’istruzioni. Gli interruttori difettosi devono essere sostituiti da un centro di
assistenza autorizzato,
Non usare l’utensile se l’interruttore non si accende e spegne.
Non tentare mai di effettuare delle riparazioni personalmente.
AVVERTENZA! l’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego
di questo utensile per scopi diversi da quelli raccomandati in questo
manuale di istruzioni possono comportare il rischio di infortuni.
60
19 . Fare riparare l’utensile da personale qualificato.
Questo utensile è conforme alle norme di sicurezza pertinenti. Le
riparazioni devono essere eseguite solamente da personale qualificato,
utilizzando ricambi originali; in caso contrario l’utilizzatore potrebbe
trovarsi in serio pericolo.
Regole di sicurezza aggiuntive per le troncatrici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli
raccomandati dal costruttore.
Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione o con le
protezioni non funzionanti o non sottoposte a una corretta manutenzione.
Quando si effettuano tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia
saldamente fissato.
Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano, omogenea e libera
da materiali di scarto, quali trucioli o schegge.
Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
Utilizzare lame correttamente affilate. Rispettare il contrassegno della
massima velocità sulla lama.
Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando la troncatrice
è collegata alla fonte di alimentazione elettrica.
Non tentare mai di arrestare rapidamente una macchina in movimento
incastrandovi uno strumento o ponendo un altro oggetto contro la lama;
tale azione potrebbe causare incidenti gravi.
Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi accessorio.
L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un
supporto o indossare dei guanti.
Prima dell’uso accertarsi che la lama della troncatrice sia
montata correttamente.
Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello consigliato.
Consultare la sezione Dati tecniciper conoscere le corrette capacità di
taglio. Utilizzare esclusivamente le lame specificate in questo manuale,
conformi alla normativa EN 847-1.
Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
Non usare lame in acciaio per lavorazioni a alta velocità (HSS).
Non utilizzare lame spaccate o danneggiate.
Non utilizzare mole abrasive o diamantate.
Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità contrassegnata è almeno
pari alla velocità indicata sulla troncatrice.
Non usare mai la troncatrice senza la tavola da taglio.
Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di rilasciare
l’interruttore.
Prima di eseguire un taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
Non incuneare oggetti contro la ventola per bloccare l’albero motore.
La protezione della lama sulla troncatrice si apre premendo la rispettiva
leva di rilascio 2 .
Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno che
la troncatrice non sia spenta. La protezione può essere sollevata
manualmente durante l’installazione o rimozione delle lame o per
l’ispezione della troncatrice.
Controllare a intervalli regolari che le prese d’aria del motore siano pulite e
libere da schegge.
Sostituire la tavola da taglio se usurata.
Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama,
scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione.
Non eseguire mai operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
ancora in funzione e la testa non si trova in posizione di riposo.
Italiano
•
Se si utilizza un LED, non è consentito sostituirlo con un LED di tipo diverso.
Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal costruttore o da
un agente autorizzato per l’assistenza.
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la troncatrice a un dispositivo
di raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori che
condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
ʵʵ il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
ʵʵ l’affilatura della lama;
ʵʵ la regolazione corretta della lama,
ʵʵ dispositivo di aspirazione delle polveri con velocità non inferiore a
20 m/s.
Accertarsi che il sistemi di aspirazione locale, le cappe, i deflettori e i camini
siano regolati correttamente.
• Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono sull’esposizione
al rumore:
ʵʵ utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
ʵʵ utilizzare solo lame ben affilate;
• La manutenzione della macchina deve essere eseguita a intervalli regolari;
• Fornire un’illuminazione generale o locale adeguata;
• Accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la
regolazione e il funzionamento della macchina;
• Assicurarsi che gli eventuali distanziatori e anelli dell’alberino siano adatti
allo scopo indicato nel presente manuale.
• Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare dall’area
di taglio mentre la macchina è un funzione e la testa della sega non si
trova nella posizione di riposo
• Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 150 mm.
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare pezzi da
lavorare con dimensioni massime di
ʵʵ 60 x 216 x 500 mm (altezza x larghezza x lunghezza).
ʵʵ I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano
aggiuntivo adatto, per es. DE7023. Fissare sempre il pezzo da lavorare
in modo sicuro.
• In caso di incidente o guasto della macchina, spegnerla immediatamente
e scollegarla dalla fonte di alimentazione.
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato per
impedire ad altre persone di utilizzare la macchina difettosa.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di alimentazione
anormale durante il taglio, spegnere la macchina e scollegarla dalla presa
di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e assicurarsi che la lama della
sega sia libera di muoversi. Accendere la macchina e avviare una nuova
operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
• Non tagliare mai pezzi realizzati in leghe leggere, specialmente
il magnesio.
• Ove possibile, fissare la macchina a un banco utilizzando bulloni con un
diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso delle troncatrici:
• lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e l’implementazione
di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere evitati. Tali
rischi sono:
• menomazioni uditive;
• rischi di infortuni causati da parti ;
• rischio di lesioni durante la sostituzione della lama non protetta;
• rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle protezioni;
• polvere formatasi durante il taglio del legno, specialmente di quercia,
faggio e MDF.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
•
•
assenza di un dispositivo di aspirazione delle polveri collegato durante la
segatura del legno;
aspirazione della polvere insufficiente dovuta a filtri di scarico non puliti.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con un solo
livello di tensione. Verificare sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi anche che la tensione
del caricabatterie corrisponda a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento secondo la
normativa EN60335, perciò non è necessario il collegamento
a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di
assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non assolutamente
necessario. Utilizzare un cavo di prolunga omologato, adatto alla presa di
ingresso del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e sono
progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale contiene
importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento per caricabatterie
compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti
contrassegnati sul caricatore, la batteria e il prodotto che funziona con
la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far penetrare alcun
liquido dentro al caricabatterie. Pericolo di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di corrente
residua con una corrente nominale residua di 30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di lesioni,
caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT. Tipi diversi di batterie
potrebbero scoppiare provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore inserito
nella presa di corrente, i contatti di carica esposti all’interno del
caricabatterie possono essere circuitati da materiale estraneo.
Materiali estranei di natura conduttiva quali, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, lana d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede. Staccare il caricabatterie dalla
presa prima di cominciare a pulirlo.
61
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi altro
caricabatteria diverso da quelli di questo manuale. Il caricabatterie e
il pacco batteria sono progettati specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro utilizzo
diverso dal caricare le batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e non il
cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere calpestato,
non faccia inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar luogo a
rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che potrebbero
bloccare le fessure di ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore. Il
caricabatteria viene ventilato con le fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la spina
danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo, è caduto
o è stato danneggiato in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria assistenza
o riparazione, portarlo in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa elettrica, folgorazione
o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è necessario
farlo sostituire immediatamente dal produttore, o dal suo agente o da
persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi tipo di
pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La rimozione del pacco
batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la corrente
elettrica da 230V standard di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. C)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 26 nel caricabatteria, assicurandosi che sia
completamente posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in carica)
lampeggia ripetutamente, indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce rossa che rimane
continuamente accesa. Il pacco batteria è completamente carico e può
essere utilizzato in questo momento o lasciato nel caricabatterie. Per
rimuovere il pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 27 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle batterie
Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima di utilizzarlo per la
prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia dell’indicatore gialla
sarà illuminata durante questa operazione. Una volta che la batteria
avrà raggiunto una temperatura adeguata, la spia gialla si spegnerà e il
caricabatteria riprenderà la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria difettoso.
Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura pacco batteria o
caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e il pacco
batteria presso un centro di assistenza autorizzato per essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o troppo fredda
avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto la temperatura appropriata.
Il caricabatteria quindi passa automaticamente alla modalità di caricamento
del pacco. Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta rispetto a un
pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla velocità di caricamento
massima anche se la batteria si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna progettata per
raffreddare il pacco batterie. La ventola si accende automaticamente
quando il pacco batteria necessita di essere raffreddato. Non utilizzare mai
il caricabatterie se la ventola non funziona correttamente o se le aperture
di ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di entrare
all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un sistema
di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il Sistema
di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria agli ioni di litio sul
caricatore finché non è completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a parete o per
sedersi in posizione verticale su un piano o una superficie di lavoro. Durante
il montaggio a parete, individuare il caricabatterie a portata di una presa
elettrica, e lontano da un angolo o altri ostacoli che possano impedire
il flusso d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per la
posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il caricabatterie in
modo sicuro utilizzando viti per cartongesso (acquistate separatamente)
di almeno 25,4 mm di lunghezza con un diametro della testa della vite di
7–9 mm, fissata nel legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm
della vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti a vista
e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima della
pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso dall’esterno del
caricabatteria utilizzando un panno o una spazzola morbida non
metallica. Non utilizzare acqua o soluzioni detergenti. Non far
penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non immergere
alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del pacco batteria.
Pacco batteria
Indicatori di carica
in carica
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i pacchi
batteria
carica completa
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di includere il loro
numero di catalogo e la tensione.
ritardo per pacco caldo/freddo*
62
Italiano
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico completamente.
Prima di utilizzare il pacco batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della batteria dal
caricabatterie può incendiare le polveri o i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non modificare
il pacco batteria in modo da farlo entrare in un caricabatteria
non compatibile siccome il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il pacco batteria
in posti dove la temperatura raggiunge o supera 40 ˚C (104 ˚F)
(come nei capannoni o nelle costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente danneggiato
o è completamente esausto. Il pacco batteria può esplodere se gettato
nel fuoco. Se vengono bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano
fumi e materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e acqua. Se il liquido della
batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15
minuti o fino a quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di carbonati organici
liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare irritazione
delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria si può
incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco batteria per alcun
motivo. Se l’involucro del pacco batteria è lesionato o danneggiato,
non inserirlo nel caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o
danneggiare il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto, sia stato
travolto o danneggiato in qualche modo (per esempio forato con
un chiodo, battuto con un martello, calpestato). Pericolo di scossa
elettrica o folgorazione. I pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli oggetti
metallici possano entrare a contatto con i terminali esposti
della batteria. Per esempio, non riporre il pacco batteria in grembiuli,
tasche, cassette degli attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con
chiodi, viti, chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare l’apparato
di fianco su una superficie stabile, dove non ci sia rischio
di inciampare o di cadere. Alcuni apparati con pacchi batterie
grandi possono rimanere in piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle batterie può
causare incendi se i terminali della batteria entrano inavvertitamente
a contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto delle batterie,
assicurarsi che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati da
materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e causare un
corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto in vigore
come prescritte dalle normative del settore e legali che includono la
Raccomandazione NU sul trasporto di merci pericolose; le normative
sulle merci pericolose dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle merci (IMDG) e
l’Accordo europeo concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state testate
conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni NU sul Manuale di
Test e Criteri per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria DeWALT sarà
esentata dalla classificazione di Materiale pericoloso Classe 9 pienamente
regolamentato. In generale, solo le spedizioni contenenti una batteria agli
ioni di litio con una classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una
spedizione Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni di
litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione. Inoltre, a causa
della complessità della regolamentazione, DeWALT sconsiglia la spedizione
aerea delle sole batterie agli ioni di litio a prescindere dalla classificazione
in wattora. Le spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in wattore della
batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o pienamente
regolata, è di responsabilità dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/contrassegno
e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in buona
fede e si ritengono accurate al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita. È di
responsabilità dell’acquirente assicurarsi che le proprie attività sia conformi
alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata autonomamente
o si trova in un prodotto DeWALT 18V, funzionerà come batteria da 18V.
Quando la batteria FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due
batterie da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla batteria
FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto. Conservare il coperchio per
la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle sono
elettricamente scollegate all’interno del
pacco risultando in 3 batterie con un wattora
più basso (Wh) rispetto a 1 batteria con un
wattora superiore. La quantità superiore di 3
batterie con un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con wattora superiore.
Per esempio, la classificazione di
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Trasporto Wh potrebbe indicare 3 x 36 e trasporto
Wh, ovvero 3 batterie di 36 Wh
ciascuna. La classificazione di Utilizzo
Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e asciutto, non
illuminato direttamente dal sole e protetto da eccessive temperature
calde o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di durata dalla
batteria, conservare i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di ritirare un
pacco batteria completamente carico in un luogo fresco e asciutto fuori
dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati completamente privi
di carica. Il pacco batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul caricabatteria
e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
63
Italiano
Indossare protezioni acustiche.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Indossare protezioni oculari.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Radiazioni visibili. Non fissare la luce.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Punto di trasporto
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Posizione del codice data (Fig. B)
Non esporre all’acqua.
Il codice data 57 , che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato all’interno dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione per
l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente con i
C
caricabatteria designati da DeWALT. Il caricamento di pacchi
batteria diversi da quelli designati da DeWALT con un
caricabatteria DeWALT potrebbero causare un’esplosione o
comportare altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con 108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato). Esempio: la
classificazione Wh indica 3 x 36 Wh (3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCS778 funziona con una batteria da 54 volt.
È possibile usare le batterie DCB546. Per maggiori informazioni, consultare a
sezione Dati tecnici.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Macchina parzialmente assemblata
2 Chiavi esagonali (da 4 mm e 6 mm)
1 Lama TCT da 250 mm
1 Morsetto per il bloccaggio del materiale
2 Batterie (modello T2)
1 Caricabatterie (modello T2)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare la presenza di eventuali danni all’utensile, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, prendersi il tempo per leggere e comprendere
a fondo questo manuale.
Riferimenti sull’utensile
Sull’utensile compaiono i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
64
Descrizione (Fig. A–C, E)
AVVERTENZA: non modificare mai l’utensile o alcuna sua parte. Ne
potrebbero derivare danni o lesioni a persone.
1 Interruttore di azionamento
18 Blocco taglio in diagonale
2 Leva di rilascio blocco protezione 19 Leva di bloccaggio inclinazione
3 Impugnatura di azionamento
20 Scala di inclinazione
4 Protezione superiore fissa
21 Fori di fissaggio al banco
5 Flangia esterna
22 Pulsante di blocco
6 Bullone della lama
23 Barre taglio in diagonale
7 Protezione inferiore
24 Testa della sega
8 Lama
25 Chiavi esagonali
9 Leva di blocco della guida
26 Gruppo batterie
scorrevole
27 Pulsante di rilascio del pacco
10 Piano fisso
batteria
11 Piastra scanalata
28 Pulsante dell’indicatore di
carburante
12 Braccio taglio obliquo
29 Interruttore di sblocco
13 Blocco dell’angolazione
30 Pulsante di controllo manuale
14 Piano rotante/braccio taglio
31 Impugnatura per il trasporto
obliquo
(sinistra e destra)
15 Scala per regolazione
32 Flangia interna (Fig. E)
inclinazione
16 Guida scorrevole
33 Porta di aspirazione polveri
17 Morsetto per il bloccaggio del
34 Pulsante XPS
materiale
Uso previsto
La Troncatrice compatta senza filo DeWALTè stata progettata per il taglio
professionale di legno, prodotti in legno, alluminio e plastica. Esegue le
operazioni di taglio trasversale, smussatura e taglio a quartabuono in modo
semplice, accurato e sicuro.
Questa unità è destinata all’uso con una lama dal diametro nominale di
250 mm e con punta in metallo duro.
NON utilizzare l’utensile in condizioni di umidità o in presenza di liquidi
infiammabili o gas.
Queste troncatrici sono elettroutensili professionali.
NON consentire ai bambini di entrare in contatto con l’utensile.
L’uso di questo utensile da parte di persone inesperte deve avvenire
sotto sorveglianza.
AVVERTENZA: non utilizzare la macchina per scopi diversi da
quelli previsti.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sottoposte
sorveglianza o abbiano ottenuto istruzioni riguardo all’uso dell’utensile
Italiano
da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non
devono mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo dalla batteria prima di
eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe provocare
lesioni a persone.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente batterie e
caricabatterie DeWALT.
Apertura dell’imballo
Il motore e le protezioni sono già assembalti sulla base.
Inserimento e rimozione della batteria dall’utensile
(Fig. A–C)
NOTA: assicurarsi che la batteria 26 sia completamente carica.
Installazione della batteria all’interno
dell’impugnatura dell’utensile
1. Allineare la batteria 26 alle guide all’interno dell’impugnatura
dell’utensile (Fig. A).
2. Far scorrere la batteria nell’impugnatura finché non è saldamente
alloggiato all’interno dell’utensile e assicurarsi di avverire lo scatto del
blocco in posizione.
Rimozione della batteria dall’utensile
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 27 ed estrarre la batteria
dall’impugnatura dellutensile.
2. Inserire la batteria nel caricabatterie come descritto nella sezione relativa
ai caricabatterie di questo manuale.
Batterie con indicatore del livello di carica (Fig. C)
Alcune batterie DeWALT comprendono un indicatore di carica , costituito
da tre spie a LED verdi che si illuminano mostrando il livello di carica residua
della batteria.
Per azionare l’indicatore di carica mantenere premuto il rispettivo
pulsante 28 . Una combinazione di tre spie LED verdi si illumina per indicare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella batteria scende al
di sotto del limite utilizzabile, le spie dell’indicatore non si illuminano e sarà
necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore di carica mostra solamente livello di carica residua della
batteria. Non indica la funzionalità dell’utensile ed è soggetto a variazioni
in base ai componenti del prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utilizzatore finale.
Montaggio al banco (Fig. B) 
1. Tutti e quattro i piedini sono provvisti di fori 21 per facilitare il
montaggio al banco.
Si consigliano bulloni con un diametro di 8 mm e una lunghezza di 80
mm. Fissare sempre la troncatrice in modo sicuro per impedire che si
sposti. Per migliorare la portabilità, è possibile montare l’utensile su un
piano di compensato dello spessore di 12,5 mm o superiore, che può
poi essere fissato al supporto di lavoro o spostato verso altre postazioni
di lavoro e rifissato.
2. Durante il fissaggio della troncatrice su un piano di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del
legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di
lavoro. Per il fissaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di lavoro,
bloccare solo le borchie dei fori delle viti di fissaggio. Bloccaggi effettuati
in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto funzionamento
della macchina.
3. Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie
di montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme. Se la
troncatrice oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di materiale
sotto uno dei piedini finché la macchina non risulta salda sulla superficie
di fissaggio.
Montaggio della lama (Fig. A, D, E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’unità
e scollegare la macchina dalla fonte di alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori, prima di regolare
o modificare le configurazioni o quando si eseguono le
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore di azionamento sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni
a persone.
AVVERTENZA: i denti di una nuova lama sono molto affilati e
possono essere pericolosi.
AVVERTENZA: tenere presente che la lama deve essere sostituita
solamente nel modo descritto. Utilizzare solamente lame come quelle
specificate nella sezione Dati tecnici; si consigliano le lame di Cat.n.
DT4323.
1. Inserire la chiave esagonale da 6 mm 25 sul lato opposto dell’albero
della lama e tenerla in posizione (Fig. D).
2. Utilizzare la seconda chiave esagonale come blocco dell’alberino, come
illustrato nella Figura D.
3. Allentare il bullone della lama 6 ruotandolo in senso orario. Rimuovere
il bullone della lama e la flangia esterna 5 .
4. Premere la la leva di rilascio del blocco della protezione inferiore 2 per
sollevare la protezione inferiore della lama 7 e rimuovere la lama della
troncatrice 8 .
5. Montare la nuova lama della troncatrice sullo spallamento previsto sulla
flangia interna 32 , accertandosi che i denti del bordo inferiore della
lama siano rivolti verso la guida (lato opposto operatore).
6. Riposizionare la flangia esterna 5 , assicurandosi che le alette di
posizionamento 36 siano innestate correttamente, una su ciascun lato
dell’albero del motore.
7. Serrare il bullone della lama 6 ruotandolo in senso antiorario mentre si
tiene la chiave esagonale da 6 mm 25 inserita con l’altra mano (Fig. D).
REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo dalla batteria prima di
eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni.
La sega per tagli obliqui è stata regolata con precisione in fabbrica. Qualora
fosse necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e
dellamovimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi ai passaggi in
merito riportati di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono essere
mantenute precise.
Regolazione delle barre di taglio in diagonale per
una profondità di taglio costante (Fig. A, B, F, H)
La lama deve funzionare a una profondità di taglio costante per tutta la
lunghezza del piano e non deve toccare il piano fisso dietro l’alloggiamento
o davanti al braccio rotante. Per fare ciò, le barre di taglio in diagonale
devono essere perfettamente parallele al piano quando la testa della
troncatrice è completamente premuta.
1. Premere la leva di rilascio del blocco della protezione inferiore 2 (Fig. A).
2. Premere completamente la testa della troncatrice nella posizione
posteriore e misurare l’altezza dal piano rotante 14 al fondo della
flangia esterna 5 (Fig. F).
3. Ruotare il blocco di taglio trasversale della testa della troncatrice 18 (Fig. B).
4. Tenendo la testa della troncatrice completamente premuta, tirarla fino
alla fine della sua corsa.
65
Italiano
5. Misurare nuovamente l’altezza indicata nella Figura F. Entrambi i valori
devono essere identici.
6. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue (Fig. H):
a. Allentare il dado di bloccaggio 37 nella staffa 38 e regolare la
vite 39 in base alla necessità, procedendo a piccoli passi.
b. Stringere il dado di bloccaggio 37 .
AVVERTENZA: controllare sempre che la lama non tocchi il piano
dietro l’alloggiamento o davanti al braccio rotante nelle posizioni di
taglio obliquo a 90° in verticale e a 45° di inclinazione. Non accendere
prima di aver verificato quanto sopra!
Regolazione della battuta (Fig. I)
Ruotare la manopola di blocco della battuta scorrevole 9 in senso
antiorario per allentarla. Spostare la battuta scorrevole 16 in una posizione
in cui non venga tagliata dalla lama, quindi stringere la manopola di blocco
della battuta ruotandola in senso orario.
Controllo e regolazione della lama rispetto alla
battuta scorrevole (Fig. B, J, K)
1. Allentare il blocco dell’angolazione 13 .
2. Mettere il pollice sul braccio girevole 12 e spingere il blocco
dell’angolazione 13 per rilasciare il braccio e il tavolo girevole 14 .
3. Ruotare il braccio girevole fino a quando il perno si colloca nella
posizione angolata a 0°.
4. Abbassare la testa e fermarla in questa posizione utilizzando il tasto di
blocco nella posizione inferiore 22 .
5. Verificare che i due riferimenti 0° 40 sulla scala di regolazione
dell’inclinazione 15 siano appena visibili.
6. Posizionare una squadretta 41 contro il lato sinistro della battuta 16 e
della lama 8 .
AVVERTENZA: evitare il contatto della squadretta con la punta dei
denti della lama.
7. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. Allentare le viti 42 e spostare il gruppo piano dell’angolazione/
braccio girevole a sinistra o a destra finché la lama si trova a 90°
rispetto alla battuta, come misurato con la squadretta (Fig. J).
b. Stringere di nuovo le viti 42 .
Verifica e e regolazione della lama rispetto al tavolo
(Fig. L–N)
1. Allentare la leva di blocco inclinazione 19 (Fig. L).
2. Spingere la testa della sega verso destra per assicurarsi che sia
perfettamente verticale e serrare la leva di blocco inclinazione.
3. Appoggiare una squadretta 41 sul tavolo e contro la lama 8 (Fig. M).
AVVERTENZA: evitare il contatto della squadretta con la punta dei
denti della lama.
4. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. Allentare la leva di blocco inclinazione 19 e ruotare la vite di arresto
della regolazione in verticale 43 in dentro o in fuori fino a quando la
lama è a 90°, come misurato con la squadretta.
b. Se l’indicatore d’inclinazione 44 non punta sullo zero della scala di
inclinazione 20 , allentare le viti 45 che assicurano la scala e
posizionarla correttamente.
Controllo e regolazione dell’angolo di inclinazione
(Fig. A, L, N)
L’esclusione dell’inclinazione consente di impostare l’angolazione massima a
45° o 48°, secondo necessità.
• Sinistra = 45°
• Destra = 48°
1. Assicurarsi che la levetta di esclusione 46 sia posta in posizione sinistra.
66
2. Allentare la leva di blocco inclinazione 19 e spostare la testa della
troncatrice a sinistra.
3. Questa è la posizione per il taglio inclinato a 45°.
4. Se è necessaria una regolazione, ruotare la vite di fermo 47 in dentro o
in fuori fino a quando l’indicatore 44 punta su 45°.
AVVERTENZA: le scanalature della guida possono ostruirsi con la
segatura. Per pulirle usare un bastoncino o un getto di aria compressa
a bassa pressione.
Prima di cominciare
AVVERTENZA:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame
eccessivamente usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile
non deve superare quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare che la lama esegua il taglio liberamente. Non forzare.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio
siano serrate.
• Fissare il pezzo da lavorare.
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali
non ferrosi oltre al legno, le presenti istruzioni d’uso fanno
riferimento esclusivamente al taglio del legno. Gli stessi principi
valgono per gli altri materiali. Non impiegare la troncatrice per
tagliare materiali ferrosi (ghisa e acciaio) o per laterizi! Non usare
mole abrasive!
• Assicurarsi di usare la tavola da taglio. Non azionare la troncatrice
se la larghezza della scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
• Posizionando il pezzo da lavorare su un pezzo di legno le capacità
aumenteranno a 300.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza e alle
normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare la batteria o dalla presa di
corrente prima di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare le
condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che
l’operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno
all’utensile in modo da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare
senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura ambiente
non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano mantenuti in
modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare siano adatte a
questa macchina.
Accensione e spegnimento (Fig. A–C)
L’interruttore di blocco 29 posto sull’interruttore di azionamento 1 deve
essere ribaltato per avviare la troncatrice
1. Per avviare l’utensile, ribaltare l’interruttore di blocco 29 e premere
l’interruttore di azionamento 1 .
2. Per arrestare l’utensile, rilasciare l’interruttore di azionamento.
L’interruttore di blocco si reinserirà automaticamente.
Italiano
Uso del sistema di tracciatura a LED XPS™ (Fig. A, R)
NOTA: È necessario collegare la troncatrice a una presa di corrente.
Il sistema di tracciatura a LED XPS™ viene attivato con l’interruttore di
azionamento oppure premendo il pulsante XPS 34 posto nella parte
superiore dell’alloggiamento della .troncatrice.
Per tagliare attraverso una linea esistente tracciata a matita su un pezzo di
legno:
1. Con la luce del sistema XPS accesa, abbassare la leva di azionamento 3 avvicinando la lama 8 al pezzo di legno da tagliare. Comparirà l’ombra
della lama sul legno.
2. Allineare la linea tratteggiata a matita al bordo dell’ombra della lama. È
possibile dover regolare gli angoli di inclinazione per il taglio inclinato o
del taglio obliquo per seguire esattamente la linea tratteggiata a matita.
La troncatrice è provvista di una funzione di allarme per batteria difettosa.
La luce del sistema di tracciatura XPS inizia a lampeggiare quando la batteria
è prossima all’esaurimento della propria carica utile, oppure quando si
surriscalda. Prima di proseguire le applicazioni di taglio, caricare la batteria.
Per le istruzioni su come ricaricare la batteria, consultare la sezione Ricarica
di una batteria.
Posizione del corpo e delle mani
Il posizionamento corretto del corpo e delle mani durante l’uso della
troncatrice faciliterà il taglio, rendendolo più accurato e sicuro.
AVVERTENZA:
• Non avvicinare mai le mani alla zona di taglio.
• Collocare le mani a non meno di 150 mm dalla lama.
• Fissare bene il pezzo da lavorare al piano e alla guida durante il
taglio. Tenere le mani in posizione finché l’interruttore non è stato
rilasciato e la lama non si è completamente arrestata.
• Eseguire sempre delle prove a vuoto (senza accendere) prima di
terminare il taglio, In modo da verificare Il percorso della lama.
• Non incrociare le mani.
• Tenere i piedi ben appoggiati a terra e mantenere un
corretto equilibrio.
• Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso sinistra e verso
destra, seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
Tagli principali della sega
Taglio a troncare verticale dritto (Fig. A, O)
NOTA: utilizzare lame da 250 mm con foro per albero da 30 mm per
ottenere le capacità di taglio desiderate.
1. Allentare il blocco dell’angolazione 13 e successivamente sollevarlo.
2. Inserire il blocco dell’angolazione 13 nella posizione 0° e stringere
il blocco.
3. Posizionare il legno da tagliare contro la battuta 16 .
4. Impugnare la maniglia di trasporto 3 e premere la leva di rilascio
del blocco della protezione 2 per rilasciare quest’ultima. Sollevare al
massimo la testa della troncatrice.
5. Premere l’interruttore di azionamento 1 per avviare il motore.
6. Abbassare la testa della troncatrice per consentire alla lama di eseguire il
taglio nel legno e di penetrare nella tavola di taglio in plastica . 11 .
7. Quando la testa è completamente abbassaa tirarla indietro lentamente
per completare il taglio.
8. Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e attendere che
la lama della si arresti completamente prima di riportare la testa in
posizione di riposo.
AVVERTENZA:
• La protezione della lama inferiore è progettata per chiudersi
rapidamente quando viene rilasciata la leva 2 . Se non si chiude
entro 1 secondo, far riparare la sega da un tecnico autorizzato per
la riparazione da DeWALT.
Taglio a troncare verticale in diagonale (Fig. A, P)
1. Stringere il blocco dell’angolazione 13 . Spostare il braccio verso sinistra
o verso destra, nell’angolazione desiderata.
2. Il blocco dell’angolazione si posizionerà automaticamente a 0°, 15°,
22.5°, 31,62°, 45° e 50° sia a sinistra che a destra. Qualora si desideri
un qualsiasi angolo intermedio, tenere saldamente la testa e bloccarla
serrando il blocco dell’angolazione.
3. Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la manopola del blocco
dell’angolazione sia saldamente serrata.
4. Procedere come per un taglio verticale a troncare.
AVVERTENZA: quando si taglia in diagonale l’estremità di un pezzo
di legno con un piccolo fuori taglio, posizionare il legno in modo che il
fuori taglio sia dalla parte della lama con l’angolo più grande rivolto
verso la battuta:
• taglio obliquo a sinistra, fuori taglio a destra
• taglio obliquo a destra, fuori taglio a sinistra.
Esecuzione di un taglio a scorrimento (Fig. A, B, R)
1. Ruotare il blocco di taglio trasversale della testa della troncatrice 18 per
allentarlo.
2. Premere la testa della troncatrice verso il basso 24 , tirare il pulsante di
blocco 22 e lasciare che la troncatrice si sollevi alla sua posizione più
elevata.
3. Posizionare il legno da tagliare contro la guida di scorrimento 16 e
fissarlo con il morsetto del materiale 17 .
4. Abbassare la testa della troncatrice, quindi tirarla fino alla fine della sua
corsa.
5. Premere la leva di rilasco del blocco della protezione 2 per rilasciare la
protezione. Premere l’interruttore di azionamento 1 per accendere il
motore.
6. Premere completamente la testa per consentire alla lama di eseguire il
taglio nel legno e spingere la testa indietro per completare il taglio.
7. Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
in posizione di riposo.
AVVERTENZA: ricordarsi di bloccare la testa della troncatrice nella
posizione posteriore quando i tagli a scorrimento sono terminati.
Taglio a troncare Inclinato (Fig. L, Q)
L’angolo di inclinazione può essere regolato da 0° a 48° verso sinistra. Si
possono eseguire tagli con inclinazioni fino a 45° e con il braccio girevole
posto tra zero e un massimo di 45°della posizione angolare, a destra o
a sinistra.
1. Allentare la leva di blocco inclinazione 19 e regolare l’inclinazione
come desiderato.
2. Agire sul pulsante di esclusione 30 se necessario.
3. Tenere saldamente la testa per non farla cadere.
4. Stringere saldamente la leva di blocco inclinazione 19 .
5. Procedere come per un taglio a troncare verticale.
Qualità del taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da una serie di variabili, ad es. il tipo
di materiale da tagliare. Quando sono richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono
con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più
bassa e uniforme.
AVVERTENZA: assicurarsi che il materiale non si deformi durante il
taglio; fissarlo saldamente in posizione. Lasciare sempre che la lama si
arresti completamente prima di sollevare il braccio. Qualora dei piccoli
frammenti di legno dovessero spezzarsi sul retro del pezzo da lavorare,
attaccare un pezzo di nastro per mascherature sul legno nel punto in
cui verrà effettuato il taglio. Segare attraverso il nastro e rimuoverlo
attentamente al termine dell’operazione.
67
Italiano
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (Fig. U)
AVVERTENZA: utilizzare sempre un fermo per il materiale.
Per i migliori risultati, utilizzare il morsetto di fissaggio 17 costruito proprio
per questa troncatrice.
Per montare il morsetto
1. Inserirlo nel foro dietro la battuta. Il morsetto 17 deve essere rivolto
verso il retro della troncatrice. . Assicurarsi che la scanalatura sull’asta di
bloccaggio sia completamente inserita nella base della troncatrice. Se la
scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2. Ruotare il morsetto di 180º verso la parte anteriore della troncatrice.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il
pezzo da lavorare.
NOTA: posizionare il morsetto sul lato destro della base durante il taglio
obliquo. ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE A VUOTO (SENZA ACCENDERE)
PRIMA DI TERMINARE IL TAGLIO, IN MODO DA VERIFICARE IL PERCORSO
DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL MORSETTO NON INTERFERISCA CON
L’AZIONE DELLA LAMA O DELLE PROTEZIONI.
Taglio in diagonale composto (Fig. S, T)
Questo taglio è una combinazione di un taglio in diagonale e uno inclinato.
Si tratta del tipo di taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture
con lati inclinati come quella illustrata nella Figura S.
AVVERTENZA: se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare che la
leva di blocco inclinazione e la manopola di blocco dell’angolazione
siano saldamente serrate. Occorre stringerle dopo aver fatto apportato
qualsiasi modifica dell’inclinazione o dell’angolazione.
AVVERTENZA: la sega deve essere fissata su un supporto di base
durante l‘esecuzione di tagli misti per prevenirne il ribaltamento. Fare
riferimento alla sezione Montaggio sul banco.
• Il grafico seguente aiuterà nella scelta della regolazione dell’inclinazione
e dell’angolazione corretta per i comuni tagli in diagonale composti.
• Per utilizzare il grafico, scegliere l’angolo desiderato “A” (Fig. S) del
proprio progetto e individuare tale angolo sull’arco appropriato
del grafico. Da quel punto, scendere in linea retta sul grafico fino a
incontrare l’angolo di inclinazione corretto , e spostarsi lateralmente per
trovare la diagonale dell’angolo corretto .
SCATOLA A 4 LATI
SCATOLA A 6 LATI
SCATOLA A 8 LATI
Angolo del lato della scatola (angolo “A”)
Durante il taglio di metalli non ferrosi, la macchina deve essere utilizzata
esclusivamente per eseguire tagli trasversali diritti e obliqui in modalità
troncatrice per tagli obliqui. Si consiglia di non eseguire i tagli inclinati
e obliqui composti sui metalli non ferrosi. La macchina non deve essere
utilizzata per il taglio di metalli ferrosi.
• Utilizzare sempre un fermo per materiali durante il taglio di metalli non
ferrosi. Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia saldamente fissato.
• Applicare soltanto lame adatte per il taglio di metalli non ferrosi.
• Quando si utilizzano lubrificanti, applicare soltanto la cera o uno spray di
separazione. Non utilizzare emulsioni o fluidi simili.
Impostare questo angolo di inclinazione sulla troncatrice
Taglio di metalli non ferrosi
Impostare questo angolo di diagonale sulla troncatrice
1. Impostare la troncatrice con i predetti angoli ed eseguire alcuni tagli
di prova.
2. Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a 4 lati con angoli esterni di 25°
(angolo “A”) (Fig. S), utilizzare l’arco superiore di destra. Individuare
il 25° sulla scala dell’arco. Seguire la linea di intersezione orizzontale
con ciascuno dei lati per ricavare l’angolo di angolazione da impostare
sulla troncatrice (23°). Allo stesso modo, seguire la linea di intersezione
verticale fino alla sommità o alla base per ricavare l’angolo di
inclinazione da impostare sulla troncatrice (40°). Al fine di verificare le
impostazioni troncatrice,
eseguire sempre alcuni tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
AVVERTENZA: nel taglio in diagonale composto non superare mai i
limiti di 45° di inclinazione e 45° di angolazione a sinistra o destra.
Aspirazione polveri (Fig. A, G)
AVVERTENZA: ove possibile, collegare un dispositivo di aspirazione
polveri progettato in conformità alle normative riguardanti l’emissione
di polveri.
Collegare un dispositivo di raccolta delle polveri progettato in conformità
alle rispettive normative. La velocità dell’aria dei sistemi collegati
esternamente è di 20m/s +/- 2 m/s. Velocità da misurare nel tubo di
collegamento al punto di connessione, con l’apparato collegato ma non
in funzione.
NOTA: il connettore rapido con bloccaggio ad avvitamento DWV9000 48 è consigliato come accessorio opzionale per collegare il dispositivo di
aspirazioe polveri.
Osservare le norme in vigore nel proprio paese per i materiali da lavorare.
L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.
Durante l’aspirazione di polveri secche, particolarmente dannose per la
salute o cancerogene, utilizzare un aspirapolvere speciale.
Trasporto (Fig. A, B)
AVVERTENZA: Per trasportare comodamente la troncatrice, la base
è provvista di due incavi per infilarvi le mani 31 . Non utilizzare mai le
protezioni per sollevare o trasportare la troncatrice.
1. Per trasportare la troncatrice, impostare l’inclinazione e l’angolazione
sulla posizione 0°.
2. Abbassare completamente la testa della troncatrice.
3. Premere la leva di rilascio del blocco della protezione inferiore 2 (Fig. A).
68
Italiano
4. Premere in giù la testa e premere il tasto di blocco nella posizione
inferiore 22 (Fig. B).
5. Portare la lama alla posizione di riposo e premere il perno di arresto
trasversale 18 .
MANUTENZIONE
L’elettroutensile DeWALT è stato progettato per lavorare a lungo con una
minima manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo dalla batteria prima di
eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni.
AVVERTENZA: se la lama della troncatrice è usurata, sostituirla con
una lama nuova e affilata.
Lubrificazione
L’utensile non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
Prima dell’uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il portalama
mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per verificarne il
corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere o le particelle
del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una delle funzioni.
In caso di frammenti del pezzo incastrati tra la lama e le protezioni,
scollegare la macchina dall’alimentazione e seguire le istruzioni fornite nella
sezione Montaggio della lama. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare
la lama.
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento con aria
compressa, non appena vi sia sporco visibile all’interno e intorno
alle prese d’aria di ventilazione. Quando si esegue questa procedura
indossare occhiali di protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici
aggressivi per pulire le parti non metalliche dell’apparato. Tali prodotti
chimici possono indebolire i materiali utilizzati nelle parti suddette.
Usare un panno inumidito solamente con acqua e sapone delicato.
Non far penetrare del liquido all’interno dell’utensile, e non immergere
alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire regolarmente
la superficie del tavolo.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire regolarmente
il sistema di raccolta polveri.
Lame disponibili (raccomandate)
Tipo di lama
serie DT1158 30
serie DT4282 40
serie DT4226 40
serie DT4287 40
DT99571-QZ
DT99572-QZ
DT99573-QZ
Dimensioni lama
Impiego
(diametro x foro x n° denti)
250x30x24
P er uso generale, taglio lungovena e a
troncare di legno e plastica
250x30x96
TCG da usare con alluminio
250x30x30
ATB per tagli fini di manufatti e legno
naturale
250x30x80
TCG per tagli ultrafini di manufatti e legno
naturale
250x30x24
Lama Flexvolt 24T multiuso per il taglio a
filo e trasversale
250x30x36
Lama Flexvolt 36T per il taglio fine
250x30x60
Lama Flexvolt 60T per il taglio ultra-fine
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori idonei.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati
con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali
rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere
recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di
riciclare prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori
informazioni sono disponibili all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato quando non
fornisce più energia sufficiente per eseguire compiti che prima erano
eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il pacco batteria
va smaltito con la dovuta cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi rimuoverlo
dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al proprio
concessionario o presso un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo appropriato.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti da
DeWALT, non sono stati testati con questo prodotto, l’utilizzo
di tali poiché accessori potrebbe essere pericoloso. Per ridurre
il rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli
accessori DeWALTraccomandati.
Supporto per pezzi lunghi (Fig. U)
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per risultati ottimali, utilizzare il supporto di estensione (DE7023) per
estendere la larghezza del piano della troncatrice (disponibile presso
il proprio rivenditore come opzione). Sostenere i pezzi di lavorazione
lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come cavalletti o dispositivi
analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
69
Nederlands
SNOERLOZE AFKORT/VERSTEK-ZAAG
DCS778
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring,
grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een van
de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Spanning
Type
XPS
Zaagbladdiameter
Zaagbladboring
Max. zaagbladsnelheid
Verstek (max. posities)
Afschuinen (max. posities)
Samengesteld verstek
mm
mm
min-1
links en rechts
links
schuin
versterk
DCS778
54
1
Ja
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
VDC
Capaciteit
afkorten 90°
verstek 45°
verstek 48°
schuin 45°
schuin 48°
Totale afmetingen
Gewicht (zonder batterij)
Geluidswaarden volgens EN61029:
LPA(geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
K (akoestisch vermogen onzekerheid)
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
91
100
3
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
VAC
min
dB(A)
dB(A)
dB(A)
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
70
230 V-gereedschap
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische
gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn, 2014/30/EU en 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met DeWALT via het volgende adres
of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en
alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
Algemene regels voor de veiligheid
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
De lader van het type DCB118 is geschikt voor accu’s van het type 18V
Li-Ion XR en XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 en DCB546).
Zekeringen:
Europa
Snoerloze afkort/verstek-zaag
DCS778
10 ampère, stroomnet
1 . Houd de werkplek opgeruimd.
Wanneer werkplekken en werkbanken rommelig zijn, kan dat
verwondingen tot gevolg hebben.
2 . Wees alert op de juiste werkomstandigheden
Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in vochtige of natte omstandigheden. Zorg voor goede
verlichting op de werkplek (250 - -300 Lux). Gebruik het gereedschap niet
waar er een risico is van brand of explosie, bijv. in de aanwezigheid van
brandbare vloeistoffen en gassen. Werkplek moet goed geventileerd zijn.
3 . Wees op uw hoede voor een elektrische schok.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators, cookers
and refrigerators). Wanneer u het gereedschap gebruikt onder extreme
omstandigheden (bijv. hoge luchtvochtigheid of wanneer metaalsnippers
worden geproduceerd, enz.), kunt u de elektrische veiligheid verhogen door
een isolerende trafo of aardlekschakelaar te monteren.
4 . Houd andere personen op afstand.
Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch the
tool or the battery and keep them away from the work area.
5 . Berg gereedschap dat u niet gebruikt, op.
een droge plaats en stevig achter slot en grendel buiten bereik van
kinderen worden bewaard.
Nederlands
6 . Oefen geen grote kracht op het gereedschap uit.
Het geeft een beter resultaat en werkt veiliger bij de snelheid waarvoor het
is bedoeld.
7 . Gebruik het juiste gereedschap.
Probeer niet met klein gereedschap het werk van zwaar gereedschap
te doen. Gebruik niet gereedschap voor doeleinden waarvoor het niet
is bedoeld; zaag, bijvoorbeeld, geen boomtakken of houtblokken met
een cirkelzaag.
8 . Draag de juiste kleding.
Draag geen losse kleding of sieraden, omdat deze bekneld kunnen raken
in bewegende delen. Schoeisel met anti-slipzolen wordt aanbevolen
wanneer u buiten werkt. Draag beschermende haarbedekking als u lang
haar hebt.
9 . Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker als u
werkzaamheden doet waarbij stof en rondvliegende deeltjes ontstaan.
Als deze deeltjes flink heet kunnen zijn, draag dan ook een hittebestendig
schort. Draag te allen tijde gehoorbescherming. Draag te allen tijde
een veiligheidshelm.
10 . Sluit apparatuur voor stofafzuiging aan.
Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van apparatuur
voor stofverwijdering en stofverzameling, zorg er dan voor dat deze goed
worden aangesloten en gebruikt.
11 . Zet het werkstuk vast.
Zet wanneer mogelijk het werkstuk vast met klemmen of een bankschroef.
Dat is veiliger dan het werkstuk vasthouden met de hand en u hebt uw
handen vrij voor het bedienen van het gereedschap.
12 . Reik niet buiten uw macht.
Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
13 . Onderhoud gereedschap zorgvuldig.
Houd zaaggereedschap scherp en schoon zodat het beter en veiliger
presteert. Volg de instructies voor smering en voor het verwisselen
van accessoires. Inspecteer gereedschap van tijd tot tijd en laat het,
als het beschadigd is, repareren door een erkende servicedienst. Houd
handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
14 . Trek de stekker van het gereedschap uit het stopcontact.
Trek de stekker van het gereedschap uit het stopcontact, wanneer het
gereedschap niet in gebruik is, en voordat u onderhoud verricht of
accessoires, zoals zaagbladen, boortjes en zaagjes verwisselt.
15 . Verwijder stelsleutels en steeksleutels.
Wen uzelf aan te controleren dat stelsleutels en steeksleutels zijn
verwijderd van het gereedschap, voordat u met het gereedschap
gaat werken.
16 . Voorkom dat het gereedschap onbedoeld wordt gestart.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Let er vooral
op dat het gereedschap op “off” (uit) staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
17 . Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Werk niet met het
gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed van drugs of alcohol.
18 . Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer, vóór gebruik, het gereedschap en de stroomkabel zodat u kunt
vaststellen dat het goed zal werken en de functie waarvoor het is bedoeld,
zal uitvoeren. Controleer de uitlijning van bewegende onderdelen, het
vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen, de montage
en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de werking.
Een beschermkap of een ander onderdeel dat beschadigd is, moet op juiste
wijze worden gerepareerd of vervangen door een erkende servicedienst,
tenzij in deze instructiehandleiding anders is vermeld. Laat beschadigde
of niet goed functionerende schakelaars vervangen door een erkende
servicedienst. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet aan
en uit kan zetten. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire of hulpstuk of
het uitvoeren van een handeling met dit gereedschap voor andere
doeleinden dan wordt geadviseerd in deze gebruiksaanwijzing, kan
leiden tot gevaar voor persoonlijk letsel.
19 . Laat uw gereedschap repareren door een gekwalificeerd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante veiligheidsregels.
Reparaties dienen uitgevoerd te worden door gekwalifieerde personen,
met originele reserve-onderdelen. Anders kan de gebruiker aanzienlijk
gevaar lopen.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Verstekzagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik de zaag niet voor het zagen van andere materialen dan die de
fabrikant aanbeveelt.
Gebruik de machine niet zonder dat de beschermkappen op hun
plaats zitten, of als de beschermkappen niet werken of niet goed
zijn onderhouden.
Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine
zaagsneden uitvoert.
Houd vloeroppervlak rond de machine vlak, opgeruimd en vrij van losse
materialen, zoals zaagsel en spaanders.
Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Let op het merkteken van de
maximumsnelheid op het zaagblad.
Het is belangrijk dat alle vergrendelingsknoppen en klemhandgrepen
vastzitten voordat u een bedieningshandeling start.
Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het zaagblad wanneer de
zaag is aangesloten op de stroomvoorziening.
Probeer nooit een machine die loopt, snel te stoppen door een stuk
gereedschap of een ander voorwerp tegen het zaagblad te houden; er
kunnen zich dan ernstige ongelukken voordoen.
Raadpleeg de instructiehandleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een zaagblad of
ruw materiaal hanteert.
Controleer vóór gebruik dat het zaagblad goed is gemonteerd.
Het is belangrijk dat het zaagblad in de juiste richting draait.
Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan wordt
aanbevolen. Raadpleeg de technische gegevens voor de juiste maten van
het zaagblad. Gebruik alleen de zaagbladen die worden opgegeven in
deze handleiding, en die voldoen aan EN 847-1.
U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen die
minder lawaai maken.
Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
Werk alleen met zaagbladen waarvan de vermelde snelheid ten minste
gelijk is aan de snelheid die op de zaag staat vermeld.
Gebruik uw zaag nooit zonder de zaagplaat.
Til het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de
schakelaar loslaat.
Controleer voor iedere zaagsnede dat de machine stabiel is.
Zet niet iets vast tegen de ventilator om de motoras vast te zetten.
De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal opengaan wanneer u op de
vrijgavehendel 2 van de beschermkap duwt.
Breng nooit de zaagbladbeschermkap met de hand omhoog als de zaag
niet is uitgeschakeld. U kunt de beschermkap met de hand omhoog
brengen wanneer u zaagbladen monteert of verwijdert of als u de zaag
wilt inspecteren.
Controleer zo nu en dan dat de luchtsleuven van de motor schoon zijn en
dat er geen spaanders in zitten.
Vervang de zaagplaat wanneer deze versleten is.
Haal de accu uit de machine voordat u onderhoudswerk uitvoert of het
zaagblad verwisselt.
71
Nederlands
•
Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit wanneer de
machine nog loopt en de kop niet in de ruststand staat.
• Wanneer de machine is voorzien van een LED, is het monteren van een
LED van een ander type niet toegestaan. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door de fabrikant of door een officiële reparateur.
• Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout zaagt.
Houd altijd rekening met factoren die van invloed zijn op de blootstelling
aan stof, zoals:
ʵʵ type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat produceert
meer stof dan hout);
ʵʵ scherpte van het zaagblad;
ʵʵ juiste afstelling van het zaagblad,
ʵʵ stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
Controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en kokers
goed zijn afgesteld.
• Houd rekening met de volgende factoren die van invloed zijn bij de
blootstelling aan lawaai:
ʵʵ gebruik zaagbladen die zo zijn ontworpen dat zij minder lawaai
maken;
ʵʵ gebruik alleen goede, scherpe zaagbladen;
• De machine moet regelmatig worden onderhouden;
• Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke verlichting;
• Het is belangrijk dat de gebruiker voldoende getraind is in het gebruik, de
aanpassing en de bediening van de machine;
• Let erop dat eventuele tussenringen en asringen geschikt zijn voor het doel
dat in deze handleiding wordt vermeld.
• Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit
het zaaggebied terwijl de machine loopt en de zaagkop niet in
rustpositie staat.
• Zaag nooit werkstukken korten dan 150 mm.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
ʵʵ Hoogte 60 mm bij breedte 216 mm bij lengte 500 mm
ʵʵ Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een geschikte
aanvullende tafel, bijv. DE7023. Klem het werkstuk altijd stevig vast.
• In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet u de
machine onmiddellijk uitschakelen en de accu uit de machine nemen.
• Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet zullen proberen de niet (goed)
functionerende machine te gebruiken.
• Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek de stekker
uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg voor vrijloop van het
zaagblad. Zet de machine aan en start de zaagwerkzaamheden weer met
verminderde aanvoerdruk.
• Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
• Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een werkbank
met bouten van een diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van zagen:
• letsel dat wordt veroorzaakt door het aanraken van draaiende delen
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het
toepassen van veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging.
• Risico van ongelukken veroorzaakt door onbedekte delen van het
roterende zaagblad.
• Risico van letsel bij het verwisselen van het onbeschermde zaagblad.
• Risico van het knellen van vingers bij het openen van de beschermkappen.
72
•
Gezondheidsrisico’s door het inademen van stof dat ontstaat bij het zagen
van hout, vooral eikenhout, beukenhout en MDF.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
• Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt
• Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer
altijd of het voltage van de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader overeenkomt
met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in overeenstemming
met EN60335; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut noodzakelijk
is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroominvoer van uw oplader (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo ontworpen dat
zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke
instructies voor de veiligheid en voor de bediening van geschikte
batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en aanwijzingen voor de
veiligheid op de lader, de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat geen vloeistof
in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op van het merk DeWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en
schade kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het
apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer de
stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de niet-afgedekte
laadcontacten binnenin de lader door materiaal of een voorwerp
worden kortgesloten. Bepaalde materialen die geleidend zijn, zoals,
maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping
van metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de lader
worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het stopcontact
wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit
het stopcontact voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan die in deze
handleiding worden beschreven. De lader en de accu zijn speciaal voor
elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere toepassing dan het
opladen van oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere toepassingen
kunnen leiden tot het gevaar van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de stekker
van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan minder risico op
beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk niet anders
kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan het risico van brand,
elektrische schok of elektrocutie tot gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader niet op een
zacht oppervlak omdat hierdoor de ventilatiesleuven kunnen
worden geblokkeerd en de lader binnenin veel te heet wordt. Plaats
de lader niet in de buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een beschadigde
stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de lader is
gevallen of op een andere manier beschadigd is. Breng de lader naar
een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een erkend
servicecentrum wanneer service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een elektrische schok, elektrocutie
of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen
door de fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant of een dergelijk
vakbekwaam persoon, zodat risico is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat schoonmaken. Er is dan minder risico van een elektrische
schok. Het risico is niet minder wanneer u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening van
een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] C)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de accu insteekt.
2. Plaats de accu 26 in de lader, en let er daarbij op dat de accu geheel
in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het rode lampje
dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig opgeladen en kan
worden gebruikt of kan in de acculader blijven zitten. Duw, als u de
accu uit de lader wilt nemen, op de accu-vrijgaveknop 27 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van lithium-ionaccu’s garanderen door de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu een
geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat de
lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het lampje zal niet
of onregelmatig gaan branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de accu dan
testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud is, wordt
onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het laden uitgesteld
tot de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De lader schakelt
dan automatisch over op de accu-laadstand. Deze functie waarborgt een
maximale levensduur van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een warme
accu. De accu zal minder snel opladen gedurende de gehele laadcyclus
en zal niet op maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de accu
warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor het koelen
van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien wanneer de accu
moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit als de ventilator niet goed
werkt of als de ventilatiesleuven zijn geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen
voorwerpen in de lader kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel wordt
geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het elektronisch
beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ionaccu op de lader, totdat deze volledig geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd of rechtop op een
tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij wandmontage de accu dichtbij
een stopcontact en uit de buurt van een hoek of andere obstakels die de
doorstroming van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van
de lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven aan de
wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven (afzonderlijk aan
te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang waarvan de schroefkop een
diameter heeft van of 7 – 9 mm, in hout geschroefd tot op een optimale
diepte, waarbij ongeveer 5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven
aan de achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Neem,
voordat u met de reiniging begint, de stekker van de lader
uit het stopcontact. U kunt stof en vet van de buitenzijde van de
lader verwijderen met een doek of een zachte, niet-metalen borstel.
Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof
in het gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking komt.
Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de oplaadprocedures zoals
die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan
het stof of de damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de lader.
Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan openbarsten waardoor
ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.
73
Nederlands
•
•
•
•
•
•
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water of
andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen
waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd is of
volledig verbruikt. De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion accu‘s
worden verbrand, komen giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt, wast u dit
onmiddellijk af met water en een milde zeep. Als accuvloeistof in de
ogen komt spoelt u 15 minuten met water in het geopende oog, of totdat
de irritatie stopt. Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare organische
carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan ook de accu
te openen. Als de behuizing van de accu is gescheurd of beschadigd,
zet de accu dan niet in de lader. Klem een accu niet vast, laat een accu
niet vallen, beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is gereden of die
op welke manier dan ook is beschadigd (dat wil zeggen, doorboord
met een spijker, geraakt met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische
schok of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu niet op en
vervoer de accu niet op een manier dat metalen voorwerpen
in contact kunnen komen met de aansluitpunten van de
accu. Bijvoorbeeld, steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar een losse
spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel oppervlak waar het
niet kan vallen of omvallen. Sommige gereedschappen met grote
accu’s kunnen rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport kunnen
accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen van de accu
onbedoeld in aanraking komen met geleidende materialen. Controleer
dat tijdens het transport de aansluitingen van de accu afgeschermd
zijn en goed geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn verzendvoorschriften
zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke Goederen van
de UN; Voorschriften voor Gevaarlijke Goederen van de International Air
Transport Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg (ADR).
Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in overeenstemming met Hoofdstuk
38,3 van de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke Goederen
Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALT-accu deze
naar verwachting worden geclassificeerd als volledig gereguleerd Klasse
9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen zullen alleen verzendingen die
een lithium-ion-accu bevatten met een energie-classificatie hoger dan 100
Wattuur (Wh), moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse
9. Bij alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties met de
74
voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht alleen te verzenden,
ongeacht de Wattuur-classificatie. Zendingen van gereedschap met accu’s
(combo-sets) kunnen naar verwachting per luchtvracht worden verzonden,
als de Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling te hebben of
volledig voorgeschreven, is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking, labeling/markering en
vereisten ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt verstrekt,
wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht nauwkeurig te zijn
op het moment dat het document werd opgesteld. Er wordt echter geen
garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid
van de koper ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiks- en
Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in een DeWALT
18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu. Wanneer de FLEXVOLTTMaccu in een 54V- of een 108V-product (twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu
als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is bevestigd,
staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen van cellen
binnen in de accu elektrisch van elkaar
geïsoleerd, waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh),
vergeleken bij 1 accu met een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere
aantal van 3 accu’s met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu
vrijgesteld zijn van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport Wh waarde kan Voorbeeld van markering met etiket
3 x 36 Wh aangeven, dit betekend 3
gebruik en transport
batterijen van elk 36 Wh. De Wh
waarde tijdens gebruik kan 108 Wh
aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en droog, uit
direct zonlicht en niet in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op bij kamertemperatuur
als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor optimale
resultaten het beste volledig opgeladen opslaan op een koele, droge
plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen worden
opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt,
kunnen de volgende pictogrammen op de labels op de lader en op de accu
staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Nederlands
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd rekening met
het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen DeWALTladers. Wanneer u andere accu’s dan de aangewezen DeWALTaccu’s oplaadt met een DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh waarde geeft
108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 3 x 36 Wh aan (3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCS778 werkt op een 54 V-accu.
Deze accu’s kunnen worden gebruikt: DCB546. Raadpleeg Technische
gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
2 Inbussleutels (4mm en 6mm)
1 250 mm TCT-zaagblad
1.Materiaalklem
2 Accu’s (T2-model)
1 Lader (T2-model)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn
beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen
voordat u de apparatuur in gebruik neemt.
Markeringen op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Zichtbare straling. Kijk niet in de lichtstraal.
Draagpunt
Positie Datumcode (Afb. B)
De Datumcode 57 , die ook omvat het jaar van fabricage, is in de behuizing
afgedrukt
Voorbeeld:
2016 XX XX
Beschrijving (Afb. Afb. A–C, E)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit
aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar
17 Materiaalklem
2 Vrijgavehendel van
18 Overdwarse vergrendeling
vergrendeling van de
19 Klemhandgreep afschuining
beschermkap
20 Schaalverdeling afschuinen
3 Bedieningshandgreep
21 Montagegaten werkbank
4 Vaste bovenste beschermkap
22 Knop vergrendeling laag
5 Buitenste flens
23 Overdwarse balken
6 Bout zaagblad
24 Zaagkop
7 Onderste zaagbladbeschermkap 25 Inbussleutels
8 Zaagblad
26 Accu
9 Hendel vergrendeling
27 Accu-vrijgaveknop
schuivende langsgeleiding
28 Accumeter-knop
10 Vaste tafel
29 Vergrendeling schakelaar
11 Zaagplaat
30 Override-knop
12 Verstekarm
31 Draaghandgreep (links en
13 Verstekgrendel
rechts)
14 Roterende tafel/verstekarm
32 Binnenste flens (Afb. E)
15 Verstekschaalverdeling
33 Stofafzuigpoort
16 Schuivende langsgeleiding
34 XPS-knop
Bedoeld gebruik
Deze DeWALT Snoerloze Compacte Verstekzaag his ontworpen voor het
op professionele wijze zagen van hout, houtproducten, aluminium en
kunststoffen. De zaag voert de werkzaamheden zoals afkorten, afschuinen
en verstekzagen gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een
nominale zaagbladdiameter van 250 mm.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze verstekzagen zijn elektrisch gereedschap voor
professionele toepassingen.
LAAT NIET KINDEREN in contact met het gereedschap komen. Toezicht is
vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
WAARSCHUWING! Gebruik deze machine niet voor andere
doeleinden dan wordt bedoeld.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische
mogelijkheden hebben; wanneer sprake is van gebrek aan ervaring,
kennis of vaardigheden is gebruik alleen toegestaan onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van gebruikers.
Laat nooit kinderen alleen met dit product.
MONTAGE
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet de machine uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Wanneer de machine per
ongeluk wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend accu’s en laders van het
merk DeWALT.
Uitpakken
De motor en de beschermkappen zijn al gemonteerd.
75
Nederlands
De accu in het gereedschap plaatsenDe accu uit het
gereedschap nemen (Afb. A)
OPMERKING: Controleer dat de accu 26 geheel is opgeladen.
De accu in het gereedschap plaatsen
1. Houd de accu 26 tegenover de rails in de handgreep (Afb. A) van
het gereedschap.
2. Schuif de accu in de handgreep tot deze stevig vastzit en let er vooral
op dat u de accu hoort vastklikken.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 27 en trek de accu stevig uit de
handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het ladergedeelte van
deze handleiding.
Accu’s met Vermogenmeter (Afb. C)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat uit drie
groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de hoeveelheid lading
die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop 28 van de
vermogenmeter ingedrukt te houden. Een combinatie van de drie groene
LED-lampjes gaat branden en dat geeft een aanduiding van de hoeveelheid
lading die de accu nog heeft. Wanneer de lading in de accu onder het
bruikbare niveau ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De accumeter geeft slechts een indicatie van de hoeveelheid
lading die de accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen over de
functionaliteit van het gereedschap en is onderhevig aan schommelingen
afhankelijk van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Montage op een werkbank (Afb. B) 
1. Er zitten gaten 21 in alle vier de voetjes zodat montage op een
werkbank gemakkelijk is.
Geadviseerd wordt bouten met een diameter van 8 mm en een
lengte van 80 mm te gebruiken. Monteer uw zaag altijd stevig zodat
beweging wordt voorkomen. Voor een betere draagbaarheid kunt u het
gereedschap monteren op een stuk multiplex van een dikte van 12,5
millimeter of meer, wat u vervolgens op uw werkbank kunt klemmen of
kunt meenemen naar andere locaties en daar weer kunt vastklemmen.
2. Wanneer u uw zaag op een stuk multiplex monteert, let er dan vooral
op dat de montageschroeven niet onder uit het hout steken.
Het multiplex moet vlak op het draagvlak rusten. Wanneer u de
zaag op een werkoppervlak klemt, zet de klemmen dan alleen vast
waar de gaten van de montageschroeven zich bevinden. Wanneer
u de klemmen op een ander punt vastzet, zal dat de werking van de
zaag verstoren.
3. Voorkom vastlopen en onnauwkeurige resultaten, let er vooral op dat
het montageoppervlak niet krom of op een andere manier ongelijk is.
Als de zaag heen en weer beweegt op het oppervlak, plaats dan een
dun stuk materiaal onder een voet van de zaag, totdat de zaag stevig op
het montage-oppervlak zit.
Het zaagblad monteren (Afb. A, D, E)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet de unit uit en
trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires plaatst
of verwijdert, voordat u aanpassingen aanbrengt of een andere
opstelling kiest of wanneer u reparaties uitvoert. Controleer
dat de aan/uit-schakelaar in de stand OFF (UIT) staat. Wanneer de
machine per ongeluk wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad zijn zeer
scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING:Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik alleen
76
zaagbladen die worden aangeduid bij Technische Gegevens; Cat.
nr.: Geadviseerd wordt DT4320 te gebruiken.
1. Steek de 6 mm inbussleutel 25 in de positie tegenover de zaagas en
houd de sleutel vast (Afb. D).
2. Vergrendel met behulp van de tweede inbussleutel de as, zoals wordt
getoond in Afbeelding D.
3. Draai de zaagbladbout 6 los door deze naar rechts te draaien. Verwijder
de zaagbladbout en de buitenste flens 5 .
4. Druk op de vrijgavehendel van de onderste beschermkap 2 zodat de
onderste zaagbladbeschermkap 7 omhoog komt en verwijder het
zaagblad 8 .
5. Plaats het nieuwe zaagblad op de binnenste flens 32 en let er daarbij
op dat de tanden van de onderste rand van het zaagblad naar de
langsgeleiding wijzen (weg van de gebruiker).
6. Plaats de buitenste flens 5 weer, en let er daarbij op dat de
locatieogen 36 goed zijn vastgezet, aan iedere zijde van de
motoras één.
7. Draai de bout van het zaagblad 6 vast door de bout naar links te
draaien terwijl u de 6 mm inbussleutel 25 met uw andere hand
vasthoudt (Afb. D).
AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet de machine uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Wanneer de machine per
ongeluk wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
Uw verstekzaag is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als ten gevolge
van het vervoer, van werkzaamheden of een andere oorzaak een nieuwe
afstelling nodig is, volg dan onderstaande stappen voor het afstellen
van uw zaag. Wanneer deze aanpassingen zijn uitgevoerd, zouden zij
nauwkeurig moeten blijven.
De dwarsbalken afstellen voor een Constante
Zaagdiepte (Afb. A, B, F, H)
Het zaagblad moet over de gehele lengte van de tafel op een constante
zaagdiepte zagen en mag niet de vaste tafel aan de achterzijde van de sleuf
of aan de voorzijde van de roterende arm raken. Om dit te bewerkstelligen
moet de dwarsbalken volkomen parallel aan de tafel zijn afgesteld, wanneer
de zaagkop volledig wordt ingedrukt.
1. Druk op de vrijgavehendel van de onderste beschermkap 2 (Afb. A).
2. Druk de zaagkop geheel naar de achterste stand en meet de hoogte
van de roterende tafel 14 tot de onderzijde van de buitenste flens 5
(Afb. F).
3. Draai de dwarsvergrendeling van de zaagkop 18 (Afb. B).
4. Houd de zaagkop volledig ingedrukt en duw de kop naar de
uiterste stand.
5. Meet de hoogte die wordt aangeduid in afbeelding F opnieuw. De twee
waarden moeten gelijk zijn.
6. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is (Afb. H):
a. Draai de borgmoer 37 in de beugel 38 LOS en stel de schroef 39 af, ga in kleine stappen te werk.
b. Zet de borgmoer 37 VAST.
WAARSCHUWING: Controleer altijd dat het zaagblad de tafel niet
raakt aan de achterzijde van de sleuf of aan voorzijde van de roterende
arm, op de schuine posities van 90° verticaal en 45°. Zet de zaag pas
aan als u dat hebt gecontroleerd!
De langsgeleiding aanpassen (Afb. l)
Draai de vergrendelknop van de schuivende langsgeleiding 9 naar links
los. Verplaats de schuivende langsgeleiding 16 naar een positie waar
het zaagblad deze niet raakt, zet vervolgens de vergrendelknop van de
langsgeleiding vast door deze naar rechts te draaien.
Nederlands
Het zaagblad controleren en aanpassen aan de
langsgeleiding (Afb. B, J, K)
1. Maak de verstekgrendel 13 LOS.
2. Plaats uw duim op de verstekarm 12 en knijp de verstekgrendel 13
zodat de roterende tafel/verstekarm 14 LOSKOMT.
3. Zwaai de verstekarm tot de vergrendeling zich in de verstekpositie voor
de zaagsnede op 0° bevindt.
4. Trek de kop naar beneden en vergrendel de kop met de knop voor
vergrendeling in neerwaartse stand 22 .
5. Controleer dat de twee 0°-markeringen 40 op de
verstekschaalverdeling 15 net zichtbaar zijn.
6. Plaats de verstekhaak 41 tegen de linkerzijde van de
langsgeleiding 16 en het zaagblad 8 .
WAARSCHUWING: Raak de punten van de tanden van het zaagblad
niet met de verstekhaak aan.
7. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
a. Draai de schroeven 42 los en verplaats de schaalverdeling/
verstekarm in z’n geheel naar links of naar rechts tot het zaagblad
in een hoek van 90° staat ten opzichte van de langsgeleiding, zoals
wordt gemeten met de verstekhaak (Afb. J).
b. Zet de schroeven weer vast 42 .
Het zaagblad controleren en aanpassen aan de tafel
(Afb. L–N)
1. Maak de klemhandgreep van de schuine hoek 19 los (Afb. L).
2. Druk de zaagkop naar rechts zodat deze volledig verticaal is en zet de
klemhandgreep van de hoek vast.
3. Plaats de verstekhaak 41 op de tafel en tegen het zaagblad (8) (Afb. M).
WAARSCHUWING: Raak de punten van de tanden van het zaagblad
niet met de verstekhaak aan.
4. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
a. Draai de klemhandgreep van de schuine hoek 19 los en draai de
schroef van de stop voor de aanpassing van de verticale positie 43 in of uit tot het zaagblad in een hoek van 90° staat ten opzichte van
de tafel, gemeten door de verstekhaak.
b. Als de aanwijzer van de schuine zaagsnede 44 niet op nul staat op
de schaalverdeling 20 , draai dan de schroeven 45 waarmee de
schaalverdeling vaststaat, los en verplaats de schaalverdeling.
De afschuinhoek controleren en aanpassen
(Afb. A, O, Q)
Met de override van de schuine hoek kan de maximale afschuinhoek, op 45°
of 48° worden ingesteld.
• Links = 45°
• Rechts = 48°
1. Controleer dat de override-knop 46 in de linkerpositie staat.
2. Maak de klemhandgreep van de schuine hoek 19 en verplaats de
zaagkop naar links.
3. Dit is de positie voor de schuine hoek van 45°.
4. Als aanpassing nodig is, draai dan de stopschroef 47 in of uit, tot de
aanwijzer (44) op 45° staat.
WAARSCHUWING:De geleidingsgroeven kunnen verstopt raken
met zaagsel. Reinig de geleidingsgroeven met een stok of lucht onder
lage druk.
Voor ingebruikneming
WAARSCHUWING:
• Plaats het juiste zaagblad.. Gebruik geen zeer versleten
zaagbladen. De maximale rotatiesnelheid van het gereedschap
mag niet hoger zijn dan die van het zaagblad.
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer niet werkstukken te zagen die heel klein zijn.
Geef het zaagblad ruimte om te zagen. Oefen er geen kracht
op uit.
Laat de motor eerst geheel op snelheid komen voordat u met
zagen begint.
Controleer dat alle vergrendelingsknoppen en
klemhandgrepen vastzitten.
Zet het werkstuk goed vast.
U kunt met deze zaag hout en vele nonferro-materialen zagen,
maar deze bedieningsinstructies gelden alleen voor het zagen van
hout. Dezelfde richtlijnen gelden voor de andere materialen. Zaag
niet ferro-materialen (ijzer en staal) of metselwerk met deze zaag!
Gebruik geen slijpschrijven!
Het is belangrijk dat u de zaagplaat gebruikt. Gebruik de machine
niet als de zaagsleuf breder is dan 10 mm.
Door het werkstuk op een stuk hout te plaatsen, kunt u de
capaciteit laten toenemen tot 300 mm.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het gereedschap uit en neem de
accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert. Wanneer de machine per
ongeluk wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat de
gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de machine
heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Beperk de gevolgen van toegenomen trillingen, zorg ervoor dat de
omgevingstemperatuur niet te laag is, de machine en de accessoires
goed zijn onderhouden en het formaat van het werkstuk geschikt is voor
deze machine.
In- en uitschakelen (Afb. A)
U moet de schakelaar voor vergrendeling in de Uit-stand 29 die zich
bevindt op de Aan/Uit-schakelaar 1 , omzetten wanneer u de zaag
wilt inschakelen.
1. U kunt het gereedschap in gebruik nemen door de vergrendelknop 29 om te zetten en de Aan/Uit-schakelaar 1 in te drukken.
2. U kunt het gereedschap stilzetten door de Aan/Uit-schakelaar los te
laten. De schakelaar voor vergrendeling in de Uit-stand wordt dan
automatisch weer geactiveerd.
Gebruik van XPS™ LED-werklichtsysteem (Afb. A, R)
OPMERKING: De verstekzaag moet op de stroomvoorziening
worden aangesloten.
U kunt het XPS™ LED-werklichtsysteem activeren door middel van de Aan/
Uit-knop of door de XPS-knop op de behuizing van de zaag in te drukken.
Door een bestaande potloodlijn zagen op een stuk hout:
1. Trek, met het XPS-licht ingeschakeld, de bedieningshendel 3 en breng
het zaagblad 8 naar het hout toe. De schaduw van het zaagblad
verschijnt op het hout.
2. Breng de potloodlijn op één lijn met de rand van de schaduw van het
zaagblad. Misschien moet u, om de potloodlijn nauwkeurig te kunnen
volgen, de verstekhoek of de afschuinhoek aanpassen.
Uw zaag is voorzien van een storingsfunctie voor de accu. Het XPS™werklicht begint te knipperen wanneer de accu het einde van zijn bruikbare
lading nadert, of wanneer de accu te heet is geworden. Ga pas weer verder
77
Nederlands
met zagen wanneer u de accu hebt opgeladen. Raadpleeg Een accu
opladen voor instructies voor het opladen van de accu.
Positie van lichaam en handen
Plaats uw lichaam en handen bij het bedienen van de verstekzaag in de
juiste positie, dat maakt het zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger.
WAARSCHUWING:
• Plaats uw handen nooit in de buurt van het zaaggebied.
• Plaats uw handen niet op minder dan 150 mm afstand van
het zaagblad.
• Houd het werkstuk wanneer u zaagt, stevig op de tafel en tegen
de langsgeleiding. Houd uw hand in deze positie totdat u de
schakelaar hebt losgelaten en het zaagblad volledig tot stilstand
is gekomen.
• Probeer altijd eerst zaagsneden uit (zaag uitgeschakeld) voordat u
ze uitvoert zodat u het pad van het zaagblad kunt controleren.
• Zet uw handen niet kruislings.
• Houd beide voeten stevig op de vloer en blijf goed in evenwicht.
• Volg de zaagarm wanneer u deze naar links of naar rechts
verplaatst, en sta iets opzij van het zaagblad.
Eenvoudige zaagsneden
Verticale rechte afkortzaagsnede (Afb. A, O)
OPMERKING: Werk met zaagbladen van 250 mm met een 30 mm
doorngat voor de gevraagde zaagcapaciteit.
1. Geef de verstekvergrendeling 13 wat ruimte en breng deze
vervolgens omhoog.
2. Zet de verstekvergrendeling 13 in de positie 0° en zet de
verstekvergrendeling vast.
3. Plaats het te zagen hout tegen de langsgeleiding 16 .
4. Pak de draaghandgreep 3 vast en druk de vrijgavehendel van de
beschermkap 2 in zodat de beschermkap loskomt. Schuif de kop van
de zaag helemaal uit.
5. Druk op de Aan/Uit-schakelaar 1 en start de motor.
6. Druk de kop omlaag en laat het zaagblad door het hout zagen en in de
kunststof zaagplaat 11 doordringen.
7. Wanneer de kop volledig omlaag is gedrukt, duw de kop dan terug over
de gehele zaagsnede.
8. Wanneer de zaagsnede is voltooid, laat u de schakelaar los en wacht u
tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat u de kop laat
terugkeren in de bovenste ruststand.
WAARSCHUWING:
• De onderste beschermkap moet snel sluiten wanneer de hendel 2
wordt losgelaten. Als de beschermkap niet binnen 11 seconde
sluit, laat de zaag dan door een officieel erkende DeWALTreparatiemonteur nazien.
Verticaal afkorten in verstek (Afb. A, Q)
1. Knijp de verstekgrendel 13 IN. Verplaats de arm naar links of naar
rechts in de gewenste hoek.
2. De verstekgrendel grijpt automatisch in op 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° en
50°, zowel links als rechts. Houd, als een hoek daartussen nodig is, de
kop stevig vast en vergrendel de kop door de verstekgrendel stevig vast
te zetten.
3. Controleer altijd dat de hendel van de verstekvergrendeling stevig is
vergrendeld voordat u gaat zagen.
4. Verder werkt u als bij de rechte verticale afkortzaagsnede.
WAARSCHUWING: Plaats, wanneer u een klein stuk in verstek afzaagt
het hout zo, dat het afgezaagde stuk is aan de zijde van het zaagblad
met de grootste hoek, dat wil zeggen:
• links verstek, afzagen naar rechts
• rechts verstek, afzagen naar links
78
Een glijdende zaagsnede uitvoeren (Afb. A, B, R)
1. Draai de dwarsvergrendeling van de zaagkop 18 los.
2. Duw de zaagkop 24 omlaag, trek de vergrendelknop 22 uit en laat de
zaagkop omhoogkomen in de hoogste stand.
3. Plaats het te zagen hout tegen de schuivende langsgeleding 16 en zet
vast met de materiaalklem 17 .
4. Breng de zaagkop omlaag en duw de kop naar de uiterste stand.
5. Maak de beschermkap los door de vrijgavehendel 2 van de
vergrendeling van de beschermkap in te drukken Start de motor door
de Aan/Uit-schakelaar 1 in te drukken.
6. Druk de kop geheel omlaag zodat het zaagblad het hout kan doorzagen
en voltooi de zaagsnede door de kop terug te duwen.
7. Wanneer de zaagsnede is voltooid, laat u de schakelaar los en wacht u
tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat u de kop laat
terugkeren in de bovenste ruststand.
WAARSCHUWING: Denk eraan de zaagkop in de achterste stand te
vergrendelen wanneer de glijdende zaagsneden zijn voltooid.
Schuin afkorten (Afb. L, Q)
De hoek voor het schuin afkorten kan worden ingesteld van 0° tot 48°
naar links. Schuine zaagsneden tot 45° kunnen worden ingesteld met de
verstekarm tussen nul en een maximale verstekstand van 45° naar links of
naar rechts.
1. Maak de klemhandgreep van de schuine hoek 19 los en stel de schuine
hoek in.
2. Stel de override-knop 30 in als dat nodig is.
3. Houd de kop stevig vast en laat de kop niet vallen.
4. Zet de hendel van de klem van de schuine zaagsnede 19 stevig vast.
5. Verder werkt u als bij de rechte verticale afkortzaagsnede.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt af van een aantal variabelen, dat wil
zeggen, het materiaal dat wordt gezaagd. Wanneer een zo gelijkmatig
mogelijke zaagsnede is vereist, voor mallen en ander precisiewerk, zullen
een scherp zaagblad (60-tands carbide) en een langzamere, gelijkmatige
zaagsnelheid de gewenste resultaten geven.
WAARSCHUWING: Zorg er vooral voor dat het materiaal niet kan
opkruipen tijdens het zagen; klem het stevig op z’n plaats vast. Haal
altijd de arm pas omhoog als het zaagblad volledig tot stilstand is
gekomen. Als er nog kleine splinters hout aan de achterzijde van het
werkstuk uitsteken, plak dan een stuk afdekband op het hout waar de
zaagsnede wordt gemaakt. Zaag door de tape heen en verwijder de
tape voorzichtig wanneer u klaar bent.
Non-ferrometalen zagen
Wanneer u non-ferrometalen zaagt, kunt u met de machine alleen
verticale rechte zaagsneden en zaagsneden in verstek uitvoeren in de
verstekzaagstand. Wij adviseren u geen schuine zaagsneden en zaagsneden
in samengesteld verstek uit te voeren bij non-ferrometalen. De machine
mag niet worden gebruikt voor het zagen van ferrometalen.
• Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van non-ferrometalen.
Let erop dat het werkstuk stevig is vastgeklemd.
• Werk alleen met zaagbladen die geschikt zijn voor het zagen van nonferrometalen.
• Breng, als u smeermiddelen gebruikt, alleen was of scheidingsspray aan.
Gebruik geen emulsies of dergelijke vloeistoffen.
Het werkstuk vastklemmen (Afb. U)
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een materiaalklem.
U bereikt de beste resultaten wanneer u de materiaalklem 17 gebruikt, die
voor deze zaag is gemaakt.
Nederlands
Klem plaatsen
1. Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem 17 moet
naar de achterzijde van de verstekzaag wijzen. Controleer dat de groef
volledig in de grondplaat van de verstekzaag is gestoken. Als de groef
zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2. Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt aanpassen,
stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk door middel van
de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat bij
het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG
UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET
ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM NIET DE
WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP BELEMMERT.
Samengesteld Verstek (Afb. S, T)
Deze zaagsnede is een combinatie van verstek en schuine zaagsnede. Dit is
het type zaagsnede dat wordt gebruikt voor het maken van lijsten of kisten
met schuine zijde, zoals er een wordt getoond in afbeelding S.
WAARSCHUWING: Als de zaaghoek verandert van zaagsnede tot
zaagsnede, controleer dan dat de klemhandgreep van de schuine
hoek en de verstekklemknop stevig zijn vastgezet. Deze moeten
worden vastgezet nadat u veranderingen hebt aangebracht in de
afschuinhoek of het verstek.
WAARSCHUWING: Wanneer u samengestelde zaagsneden uitvoert,
moet u de zaag op een stevige ondergrond vastzetten, zodat
het apparaat niet kan omvallen. Raadpleeg Monteren op een
werkbank.
• Het schema dat hieronder wordt getoond, helpt u bij het kiezen van de
juiste afschuinhoek en instellingen van het verstek voor veelgebruikte
samengestelde verstekzaagsneden.
• Selecteer de gewenste hoek “A” (Afb. S) van uw project en zoek deze
hoek op de bijbehorende parabool in het schema. Volg vanaf dat punt
de grafiek recht naar beneden en kijk wat de juiste afschuinhoek is en
vind in een rechte lijn ook de juiste verstekhoek.
6-ZIJDIG VAK
Hoek van zijde van vak (hoek “A”)
Stel deze verstekhoek in op de zaag.
VIERKANT VAK
8-ZIJDIG VAK
Stel deze schuine hoek in op de zaag.
1. Stel uw zaag af op de voorgeschreven hoeken en maak een
aantal proefzaagsneden.
2. Oefen in het tegen elkaar plaatsen van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Als u een vierzijdige kist wilt maken met buitenhoeken
van 25º (hoek “A”) (Afb. S), gebruik dan de parabool rechts boven.
Zoek waar zich 25° bevindt op de schaalverdeling. Volg de horizontale
snijdende lijn naar beide zijden voor een instelling van de verstekhoek
op de zaag (23°). Volg op dezelfde wijze de verticale snijdende lijn naar
de bovenzijde of de onderzijde voor de instelling van de afschuinhoek
van de zaag (40°). Probeer altijd de zaagsneden uit op wat afvalhout
zodat u de instellingen van de zaag kunt controleren.
WAARSCHUWING: Overschrijd nooit de grenzen van het
samengesteld verstek van 45° afschuinhoek 45° links of recht verstek.
Stofafzuiging (Afb. A, G)
WAARSCHUWING: Sluit, wanneer dat maar mogelijk is, een toestel
voor stofafzuiging aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
relevante voorschriften voor stofemissie.
Sluit een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen volgens de
geldende voorschriften. De snelheid moet worden gemeten in de
aansluitbuis op het aansluitpunt, terwijl het gereedschap is aangesloten
maar niet werkt.
OPMERKING: De DWV9000 Twist-lock Quick Connector (Connector
met Snelle Draaivergrendeling) 48 wordt aanbevolen als een als
optie verkrijgbaar accessoire voor het aansluiten van het toestel
voor stofafzuiging.
Neem de in uw land relevante voorschriften in acht voor de materialen
waarmee u werkt
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het materiaal waarmee u werkt.
Gebruik een speciale stofzuiger, wanneer u droog stof opzuigt dat erg
schadelijk voor de gezondheid (kankerverwekkend) is.
Vervoer (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: U kunt de verstekzaag gemakkelijk dragen
wanneer u uw handen plaatst in de twee uitsparingen in
de bodemplaat 31 . Til of draag de verstekzaag nooit aan
de beschermkappen.
1. Zet, als u de zaag vervoert, de instelling voor de schuine hoek en die
voor het verstek op 0°.
2. Duw de zaagkop helemaal naar achteren.
3. Druk op de vrijgavehendel van de onderste beschermkap 2 (Afb. A).
4. Duw de kop omlaag en druk op de knop voor de vergrendeling in de
onderste stand 22 (Afb. B).
5. Zet het zaagblad in de rustpositie en zet de overdwarse
vergrendeling 18 vast.
ONDERHOUD
Elektrisch gereedschap van DeWALT is ontworpen om gedurende lange
tijd te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu
naar tevredenheid functioneren hangt af van de juiste zorg voor het
gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet de machine uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Wanneer de machine per
ongeluk wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
WAARSCHUWING: Als het zaagblad is versleten, vervang het dan
door een nieuw scherp zaagblad.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig.
Reiniging
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en ook
de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren. Zorg
79
Nederlands
ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet kunnen leiden
tot blokkering van één van de functies.
Als er delen van het werkstuk tussen het zaagblad en de beschermkappen
bekneld zitten, onderbreek dan de stroomvoorziening van de
machine en volg de instructies die worden gegeven in hoofdstuk Het
zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen delen en monteer het
zaagblad opnieuw.
WAARSCHUWING:Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met
droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen
ophoopt. Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze
onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het gereedschap
onder in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, maak het blad van
de werkbank regelmatig schoon.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, maak Het systeem
voor stofverzameling regelmatig schoon.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING:Aangezien accessoires die niet door DeWALT,
worden aangeboden niet met dit product zijn getest, kan het gebruik
van dergelijke accessoires met dit gereedschap gevaarlijk zijn.
Beperk het risico van letsel, gebruik alleen door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product.
Ondersteuning voor lange werkstukken (Afb. U)
• Zorg altijd voor ondersteuning van lange werkstukken.
• U bereikt de beste resultaten met de uitschuifbare werksteun (DE7023),
waarmee u de tafelbreedte van uw zaag kunt uitbreiden (als optie
verkrijgbaar bij uw dealer). Ondersteun lange werkstukken op allerlei
geschikte manieren, zoals zaagbokken of dergelijke, zodat afgezaagde
gedeelten niet kunnen vallen.
Assortiment van zaagbladen dat leverbaar is
(aanbevolen zaagbladen)
Type zaagblad
DT1158 serie 30
DT4282 serie 40
DT4226 serie 40
DT4287 serie 40
FLEXVOLT-zaagblad
FLEXVOLT-zaagblad
FLEXVOLT-zaagblad
Afmetingen zaagblad
Gebruik
(diameter x boring x aantal
tanden)
250x30x24
V oor algemeen gebruik, snijden en
dwarssneden van hout en plastic
250x30x96
TCG voor gebruik met aluminium
250x30x30
ATB voor fijnsnijden van door de mens
gemaakt en natuurlijk hout
250x30x80
TCG voor extra fijnsnijden van door de
mens gemaakt en natuurlijk hout
250x30x24
24T Flexvolt-zaagblad voor algemene
toepassingen,overlangszagen en afkorten
250x30x36
36T Flexvolt-zaagblad voor fijn zaagwerk
250x30x60
60T Flexvolt-zaagblad voor ultra-fijn
zaagwerk
Vraag uw dealer nadere informatie over de juiste accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien
van dit symbool, mogen niet bij het normale huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt.
80
Recycle elektrische producten en batterijen volgens de lokale voorschriften.
Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig genoeg
blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het
einde van zijn technische levensduur dient u dit werktuig weg te gooien
met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens uit
het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw leverancier of naar
het milieupark bij u in de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden verwerkt.
Norsk
BATTERIDREVET KRYSSAG FRA MITRE
DCS778
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner
for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Batteridrevet kryssag fra Mitre
Tekniske data
Spenning
Type
XPS
Bladdiameter
Bladåpning
Maks. bladhastighet
Gjæring (maks. posisjoner)
Skråstilling (maks. posisjoner)
Kombinert gjæring
mm
mm
o/min
venstre og høyre
venstre
Skråstilling
Gjæring
DCS778
54
1
Ja
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
VDC
Kapasitet
tverrkutt 90°
gjæring 45°
gjæring 48°
skråvinkel 45°
skråvinkel 48°
Dimensjoner
Vekt (uten batteri)
Støyverdier i henhold til EN61029:
LPA(lydtrykk)
LWA(lydeffekt)
K (lydeffekt usikkerhet)
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
VAC
min
91
100
3
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
230V verktøy
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data
er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv, 2014/30/EF og 2011/65/EF.
For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.04.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres.
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.
Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere
i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Generelle sikkerhetsregler
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Laderen DCB118 kan bruke 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM batteripakker
(DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 og
DCB546).
Sikringer:
Europa
Batteridrevet kryssag fra mitre
DCS778
10 A, nettspenning
1 . Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker gir tendens til ulykker.
2 . Ta hensyn til arbeidsområdets miljø.
Ikke utsett verktøyet for regn. Ikke bruk verktøyet ved fuktige eller våte
forhold. Sørg for at arbeidsområdet er godt belyst (250–300 Lux). Ikke
bruk verktøyet når det er fare for brann eller eksplosjon, f.eks. i nærvær av
brennbare væsker og gasser. Arbeidsområdet bør ha god ventilasjon.
3 . Beskyttelse mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når du bruker verktøy under ekstreme forhold
(f.eks. høy fuktighet, når metallspon produseres osv.), kan elektrisk
sikkerhet forbedres ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FI)
lekkstrøm overbelastningsbryter.
4 . Hold andre personer unna.
La ikke andre personer, særlig barn, berøre verktøyet eller batteriet og hold
dem unna arbeidsområdet.
5 . Rydd unna verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk må verktøy låses på forsvarlig måte på et tørt sted
utilgjengelig for barn.
6 . Ikke bruk makt på verktøyet.
Verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastighet det
er tiltenkt.
7 . Bruk riktig verktøy.
Ikke tving små verktøy til å gjøre en jobb beregnet på et kraftigere verktøy.
81
Norsk
Ikke bruk verktøy til formål de ikke er tiltenkt; for eksempel ikke bruk en
sirkelsag til kapping av greiner eller kubber.
8 . Bruk egnet antrekk.
Bruk ikke løssittende klær eller smykker siden disse kan hektes fast i
bevegelige deler. Sklisikkert fottøy anbefales når du jobber utendørs. Bruk
hårbeskyttelse for langt hår.
9 . Bruk verneutstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske dersom bruken
danner støv eller flygende partikler. Dersom disse partikler kan være veldig
varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk alltid hørselvern. Bruk
alltid vernehjelm.
10 . Kople til støvavsugingsutstyr.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.
11 . Sikkert arbeid.
Der det er mulig bruk klemmer eller skruestikke til å holde arbeidsstykket.
Det er sikrere enn å bruke hendene, og du kan da bruke begge hender
på verktøyet.
12 . Ikke strekk deg for langt.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
13 . Vedlikehold verktøy nøye.
Hold kutteutstyr skarpt og rent for bedre og sikrere ytelse. Følg
instruksjonene for smøring og bytting av tilbehør. Kontroller verktøy
periodisk og dersom det er skadet, få de reparert av en autorisert
servicefasilitet. Hold håndtakene og bryterne tørre, rene og frie for olje
og fett.
14 . Frakopling av verktøy.
Når verktøyet ikke er i bruk, før service og når du skifter tilbehør slik som
blader, bor og kutteutstyr, kople det fra strømforsyningen.
15 . Fjern justeringsnøkler.
Bli vant med å sjekke at justeringsnøklene er fjernet fra verktøyet før bruk.
16 . Unngå utilsiktet oppstart.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at verktøyet er i ”AV”
posisjonen før det plugges inn.
17 . Vær årvåken.
Vær forsiktig med det du holder på med. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
verktøyet når du er trøtt eller påvirket av narkotika eller alkohol.
18 . Kontroller for skadede deler.
Før bruk kontroller verktøyet og strømkabelen nøye for å konstatere at det
kommer til å fungere riktig til funksjonen det er ment for. Kontroller for
justering av bevegelige deler, fastkiling av bevegelige deler, brekkasje på
deler, montering og andre forhold som kan påvirke bruken. En beskyttelse
eller annen del som er skadd må repareres ordentlig eller skiftes ut av et
autorisert servicesenter med mindre annet angis i denne bruksanvisningen.
Defekte brytere må skiftes ut av et autorisert servicesenter. Ikke bruk
verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av og på. Forsøk ikke reparasjoner selv.
ADVARSEL! Bruk av noe tilbehør eller ekstrautstyr, eller andre
operasjoner med dette verktøy, annet enn det som er beskrevet i denne
bruksanvisningen, kan gi risiko for personskader.
19 . Verktøyet skal repareres av en kvalifisert person.
Dette elektriske verktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler.
Reparasjoner skal utføres kun av kvalifiserte personer ved bruk av originale
reseervedeler, ellers kan det føre til stor fare for brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager
•
•
•
•
•
82
Ikke bruk sagen til kapping av andre materialer enn de som er anbefalt
av produsenten.
Ikke bruk verktøyet uten beskyttelsen på plass, eller dersom beskyttelsen
ikke fungerer eller er dårlig vedlikeholdt.
Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel kutt.
Hold gulvområdet rundt verktøyet jevnt, godt vedlikeholdt og fritt for løse
materialer, f.eks. spon og rester.
Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
•
Bruk sagblader som er riktig slipt. Følg merkingen for maks hastighet
på bladet.
• Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før bruk.
• Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet strømmen.
• Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å stoppe et
verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker.
• Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr. Feil bruk av tilleggsutstyr
kan forårsake skade.
• Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale.
• Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk.
• Sørg for at bladet roterer i riktig retning.
• Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For
opplysninger om riktig skjærekapasitet på bladet, se tekniske data.
Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar
med EN 847‑1.
• Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
• Ikke bruk blad av HØYHASTIGHETSSTÅL.
• Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader.
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
• Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende eller
mer enn hastigheten markert på sagen.
• Bruk aldri sagen uten sporføreren.
• Løft bladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
• Før kapping, pass på at maskinen står støtt.
• Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen.
• Bladbeskyttelsen på sagen vil åpnes når bladbeskyttelsesspaken 2 skyves.
• Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er skrudd av.
Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader for
inspeksjon av sagen.
• Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for spon.
• Skift ut sporføreren dersom den er slitt.
• Ta batteriet av verktøyet før vedlikeholdsarbeid og når du skifter blad.
• Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og
hodet ikke er i hvilestillingen.
• Dersom den er utstyrt med LED er det ikke tillatt å skifte ut med en
annen type LED. Reparasjoner skal kun utføres av produsenten eller en
autorisert reparatør.
• Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid hensyn til
faktorer som påvirker støveksponeringen, så som:
ʵʵ type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv
enn treverk);
ʵʵ skarpheten av sagbladet;
ʵʵ korrekt justering av sagbladet,
ʵʵ støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s.
Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er
korrekt justert.
• Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som påvirker
belastningen fra støy:
ʵʵ bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling;
ʵʵ bruk kun godt skjerpede sagblader;
• Vedlikehold av verktøyet skal utføres regelmessig;
• Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning;
• Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, justering og
operasjon av verktøyet;
• Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for bruken, som
angitt i denne håndboken.
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet
mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke er i hvilestilling
• Ikke kapp arbeidsstykker som er under 150 mm.
•
•
•
•
•
•
Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
ʵʵ Høyde 60 mm, bredde 216 mm, lengde 500 mm
ʵʵ Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord, f.eks.
DE7023. Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre
bruker det defekte verktøyet.
Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting,
slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og
forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny
kapping med redusert skyvekraft.
Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter
med diameter 8 mm og lengde 80 mm.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager:
• skader som følge av å berøre roterende deler
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet.
• Fare for skader ved skifte av ubeskyttet sagblad.
• Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelsene.
• Helsefare ved innånding av støv fra saging av treverk, spesielt eik, bøk
og MDF.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
• Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk
• Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid
kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen
på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med
spenningen på strømnettet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det
trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som
fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en
godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde
er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle
som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder
viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible
batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker batteripakken.
•
•
•
•
Norsk
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan
resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad
kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og
forårsake personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker
med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes
av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert
,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er
nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet
for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT
oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra
strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i,
eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av
feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk
overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for
høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder.
Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med
en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet
eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den
sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av
produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å
unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken
reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke
forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. C)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 26 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt
i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da
fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta
batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 27 på batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad
batteripakken helt opp før første gangs bruk.
83
Norsk
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg
deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under
denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli
slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil
indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere
blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et
servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil
den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk
skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke.
Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke
gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle
batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å
kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer korrekt eller dersom
ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke
kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som
vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres
(Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på
laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller
arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen
rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som
kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull
i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må
kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som
skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som
stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende
skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller
nye batteripakker.
84
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i
nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller
uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der
temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor
skur eller metallbygg på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller
fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du
området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet,
skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det
trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding
av organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis
den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke
sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke
knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer,
tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal
leveres til servicesenteret for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter
batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med
metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer,
verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere,
skruer, nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på
en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller
fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken,
men kan lettes slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje
føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med
elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at
batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan
komme i kontakt og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som
angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association
(IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler
og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ” UN Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt
fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis
vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere
energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som
fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
Norsk
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å
sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering.
Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis
sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det
senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/
merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett
som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at
aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er montert i et
DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTMbatteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere
som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet, er batteriet i
transport-modus. La hetten være på ved forsendelse.
I transportmodus blir rekker av celler elektrisk
frakoblet i pakken slik at det dannes 3
batterier med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med høyere
watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at
pakken er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder
batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen Eksemple på merking for bruk og
for transport
for Transport være 3 x 36 Wh, som
betyr 3 batterier på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE (bruk) kan
være 108 Wh (som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte
solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt
ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades
opp igjen før bruk.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT
laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT
batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller
til andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108 Wh (1
batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette, nominell Wh
er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCS778 bruker en 54 volts batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB546. Se Tekniske data for
mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
2 sekskantnøkkel (4 mm og 6 mm)
1 250 mm TCT sagblad
1Materialklemme
2 Batteripakker (T2-modell)
1 Lader (T2-modeller)
1Bruksanvisning
• Kontroller for skader på verktøy, deler eller tilbehør som kan ha oppstått
under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer er vist på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene
på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer:
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Bærepunkt
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Datokode plassering (Fig. B)
Datokoden 57 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Beskrivelse (Fig. A–C, E)
1
2
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
3
4
ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktøyet eller noen del av
det. Det kan føre til materielle skader eller personskader.
5 Ytre flens
Vippebryter
6 Bladbolt
Beskyttelse åpnehendel
7 Nedre bladbeskyttelse
Betjeningshåndtak
8 Sagblad
Fast øvre beskyttelse
85
Norsk
9 Låsehendel for skyvbart anlegg
23 Låseknapp
10 Fast bord
24 Traversbjelker
11 Snittplate
25 Saghode
12 Gjæringsarm
26 Sekskantnøkkel
13 Gjæringslås
27 Batteripakke
14 Roterende bord/gjæringsarm
28 Festeknapp for batteriet
15 Gjæringsskala
29 Ladeindikatorknapp
16 Skyvbart anlegg
30 Låsebryter
17 Materialklemme
31 Overstyringsknapp
18 Traverslås
32 Bærehåndtak (høyre og venstre)
19 Beskyttelse låsekrok
33 Innvendig flens (Fig. E)
20 Skråfestehåndtak
34 Støvsugertilkobling
21 Vinkel skala
35 XPS-knappen
22 Benkmonteringshull
Tiltenkt bruk
Din DeWALT trådløse gjæringssak er designet for profesjonell kapping av
treverk, treprodukter og plast. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og
trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på
250 mm, karbidtannet blad.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller i nærheten av antennelige
væsker eller gasser.
Denne gjæringssagen er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når
uerfarne brukere skal bruke dette verktøy.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet.
• Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå
av maskinen og koble fra batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun DeWALT batteripakker og ladere.
Pakke ut
Motor og beskyttelse er montert på basisen.
Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet
(Fig. A–C)
MERK: Sørg for at batteripakken 26 er fullt ladet.
Installer batteripakken i verktøyet
1. Rett inn batteripakken 26 mot fordypningen i håndtaket.
2. Sett den inn i håndtaket til batteripakken sitter godt og forsikre deg om
at du hører at låsen klikker på plass.
Fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 27 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne bruksanvisningen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. C)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre
grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen 28 . En
kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading.
86
Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen
lys tennes og batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare en indikasjon av gjenværende lading
i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan
brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og
brukerens bruksområde.
Benkmontering (Fig. B) 
1. Hull 21 i alle fire bena for montering på benk.
Bolter med en diameter på 8 mm og lendge 80 mm anbefales. Fest
alltid sagen godt for å fohindre bevegelser. For å øke mobiliteten kan
verktøyet monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 12.5 mm eller mer,
som deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre
arbeidssteder og festes der.
2. Ved montering av maskinen på en kryssfinerplate, påse at
monteringsskruene ikke stikker ned under platen.
Kryssfinerplaten skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved
fastklemming av sagen til et arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med
klempunktene der hullene for monteringsskruene er. Fastklemming
andre steder vil komme i konflikt med korrekt funksjon av sagen.
3. For å forhindre låsing og unøyaktigheter, pass på at monteringsflaten
ikke er vridd eller ujevn. Dersom sagen vipper på underlaget, plassert
et tynt stykke materiale under en av sagens føtter til sagen sitter stabilt
på monteringsflaten.
Montering av sagbladet (Fig. A, D, E)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av
maskinen og koble den fra strømmen før du setter på eller tar
av tilbehør, før justering eller endring av opp- sett eller ved
reparasjon. Se til at utløserbryteren er i AV-stilling. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er meget skarpe og kan
være farlige.
ADVARSEL: Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne
måten. Bruk kun sagblad som spesifisert under Tekniske data; kat.nr.:
DT4320 anbefales.
1. Sett inn 6 mm sekskantnøkkel 25 i motsatt posisjon av bladskaftet og
hold den (Fig. D).
2. Bruk den andre sekskantnøkkelen som vist i figur D som spindellås.
3. Løsne bladbolten 6 ved å skru med klokken. Ta av bladbolten og ytre
flens 5 .
4. Trykk inn låsehendelen på nedre beskyttelse 2 for å løfte nedre
bladbeskyttelse 7 og ta av sagbladet 8 .
5. Installer det nye sagbladet på skulderen på den indre flensen 32 og
påse at tennene på nedre kant av bladet peker mot anlegget (bort fra
operatøren).
6. Reinstaller ytre flens 5 , pass på at styrepinnene 36 er i korrekt inngrep,
en på hver side av motorakelsen.
7. Stram til bladbolten 6 ved å skru mot klokka mens du holder 6 mm
sekskantnøkkelen 25 på plass med andre hånden (Fig. D).
JUSTERINGER
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå
av maskinen og koble fra batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Gjæringssagen er nøyaktig justert fra fabrikken. Dersom en ny justering
trenges grunnet forsendelsen og håndtering eller annen årsak følg
anvisningene nedenfor for å justere sagen. Når disse justeringer er gjort skal
sagen forbli nøyaktig.
Norsk
Justering av traversbjelkene for konstant
kappedybde (Fig. A, B, F, H)
Bladet må kjøres med konstant kappedybde langs bordets fulle lengde, og
skal ikke berøre det faste bordet bak sporet eller foran den roterende armen.
For å oppnå dette må traversbjelkene være fullstendig parallell med bordet
når saghodet er trykket helt ned.
1. Trykk inn låsehendelen på nedre beskyttelse 2 (Fig. A).
2. Trykk saghodet helt inn til bakre posisjon og mål høyden fra det
roterende bordet 14 til bunnen av ytre flens 5 (Fig. F).
3. Vri saghodets traverslås 18 (Fig. B).
4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av anlegget.
5. Mål høyden som vist i figur F igjen. De to verdiene skal være identiske.
6. Dersom det kreves justering, gå frem som følger (Fig. H):
a. Løsne låsemutteren 37 i braketten 38 og juster skruen 39 som det
trengs, bruk små trinn.
b. Stram til låemutteren 37 .
ADVARSEL: Kontroller alltid at bladet ikke berører bordet bak sporet
eller foran den roterende armen ved posisjonene 90° vertikal og 45°
gjæring. Ikke slå på uten å ha kontrollert dette!
Justering av anlegget (Fig. I)
Løft låsehendelen på det skyvbare anlegget 9 mot klokken for å løsne.
Beveg det skyvbare anlegget 16 til en posisjon som unngår bladet, og
trekk til anleggets låsehendel ved å vri med klokken.
Kontrollere og tilpasse bladet til anlegget
(Fig. B, J, K)
1. Løsne gjæringslåsen 13 .
2. Legg tommelen din på gjæringsarmen 12 og trykk gjæringslåsen 13
for å løsne det roterende bordet/gjæringsarmen 14 .
3. Flytt gjæringsarmen til låsen er plassert i gjæringsposisjon 0°.
4. Trekk ned hodet og lås det i denne posisjonen ved hjelp av
låseknappen 22 .
5. Kontroller at de to 0° merkene 40 på gjæringsskalaen 15 så vidt
er synlige.
6. Plasser en vinkelhake 41 mot venstre siden av anlegget 16 og
bladet 8 .
ADVARSEL: (Ikke berør tuppene på bladtennene med vinkelhaken.
7. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
a. Løsne skruene til gjæringsskalaen 42 og flytt skalaen/
gjæringsarmen til venstre eller høyre til bladet er på 90° mot
anlegget, som målt med vinkelhaken (Fig. J).
b. Stram til igjen skruene 42 .
Kontrollere og tilpasse bladet til bordet (Fig. L–N)
1. Løsne skråfestehåndtaket 19 (Fig. L).
2. Trykk saghodet til høyre for å sikre at den står helt vertikalt, og
stram skråfestehåndtaket.
3. Sett en vinkelhake 41 på bordet og mot bladet 8 (Fig. M).
ADVARSEL: (Ikke berør tuppene på bladtennene med vinkelhaken.
4. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
a. Løsne skråfestehåndtaket 19 og drei stoppeskruen for vertikal
justering 43 inn eller ut til bladet er 90° mot bladet som målt
med vinkelhaken.
b. Dersom skrå-pekeren 44 ikke peker mot null på
skalaen 20 , løsne skruen 45 som holder pekeren, og beveg pekeren
som nødvendig.
Kontrollere og tilpasse skråvinkelen (Fig. A, L, N)
Skrå-overstyringen tillater en maksimal skråvinkel på 45° eller 48°
om nødvendig.
• Venstre = 45°
• Høyre = 48°
1. Forsikre deg om at overstyrinsknotten 46 er satt til venstre posisjon.
2. Løsne skråfestehåndtaket 19 og flytt saghodet helt til venstre.
3. Dette er 45° skråposisjonen.
4. Dersom det trengs justering, vri stoppeskruen 47 inn eller ut etter
behov til pekeren 44 viser 45°.
ADVARSEL: Styresporene kan tilstoppes med sagflis. Bruk en pinne
eller lavtrykk luft for å rengjøre styresporene.
Før bruk
ADVARSEL:
• Installer gjeldende sagblad. Ikke bruk svært slitte blader. Verktøyets
maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets.
• Ikke forsøk å kappe svært små biter.
• La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft.
• La motoren komme opp i full hastighet før saging.
• Påse all alle låseknotter og klemmehåndtak er stramme.
• Sikre arbeidsstykket.
• Selv om denne sagen kan kappe treverk og mange ikke-jernholdig
materialer gjelder denne bruksanvisning kun for saging av treverk.
Samme retningslinjer gjelder andre materialer. Ikke sag materialer
av jern og stål med denne sagen! Ikke bruk slipeskiver!
• Sørg for å bruke kappeskiven. Ikke bruk maskinen dersom
spalteåpningen er bredere enn 10 mm.
• Ved å plassere arbeidsstykket på et trestykke vil øke kapasiteten til
300 mm.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå
av verktøy og koble fra batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det
gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren
har god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan
håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for
kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket
størrelse er passende for dette verktøyet.
Slå på og av (Fig. A)
Låseknappen 29 på på/av avtrekkeren 1 må vippes over for at sagen
skal starte.
1. For å kjøre verktøyet, vipp låseknappen 29 og trykk inn på/av
avtrekkeren 1 .
2. For å stoppe verktøyet, slipp avtrekkeren. Låseknappen vil
låses automatisk.
Bruk av XPS™ LED arbeidslyssystem (Fig. A, R)
MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde.
XPS™ LED arbeidslyssystem aktiveres ved å trykke på avtrekkeren eller ved å
trykke på XPS-knappen 34 oppe på saghuset.
For å kutte langs en trukket linje på et trestykke:
1. Med XPS-lyset på, trekk ned driftshåndtaket 3 for å sette sagbladet 8
nært treverket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket.
87
Norsk
2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte justere
gjærings- eller skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig.
Sagen har en funksjon for batterifeil. XPS™ arbeidslyset begynner å blinke
når batteriet er nesten utladet, eller dersom batteriet er for varmt. Lad opp
batteriet før du fortsetter sagingen. Se Skifte batteri for lading av batteriet.
Plassering av kropp og hender
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjæringssagen vil gjøre
sagingen, enklere, mer nøyaktig og tryggere.
ADVARSEL:
• Plasser aldri hendene nær kappeområdet.
• Plasser ikke hendene nærmere enn 150 mm fra bladet.
• Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under kapping.
Hold hendene på plass inntil bryteren er sluppet og bladet har
stoppet helt.
• Gjør alltid en test (uten strøm) før et virkelig
kutt, slik at du kan sjekke bladets rute.
• Ikke kryss hendene.
• Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse.
• Når du beveger gjæringsarmen til venstre og høyre, følg den og stå
litt til siden for bladet.
Grunnleggende sagkutt
Vertikalt rett tverrkapp (Fig. A, O)
MERK: Bruk 250 mm sagblad med 30 mm festehull for å oppnå
ønsket kappeeffekt.
1. Løsne gjæringslåsen 13 og løft den så opp.
2. Sett gjæringslåsen 13 på 0˚ posisjonen og stram gjæringsknotten.
3. Plasser trestykket som skal sages mot anlegget 16 .
4. Hold i håndtaket 3 og trykk inn beskyttelsens låsehendel 2 for å løsne
beskyttelsen. Trekk saghodet helt ut.
5. Trykk inn avtrekkeren 1 for å starte motoren.
6. Trykk hodet for å la bladet skjære gjennom trestykket og gå inn i
snittplaten av plast 11 .
7. Når hodet er trykket helt inn, skyv det langspomt tilbake gjennom
hele kuttet.
8. Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet stopper
helt før du vrir hodet til øvre hvile-stilling.
ADVARSEL:
• Nedre bladbeskyttelse er designet for raskt å lukke seg
når hendelen 2 slippes. Dersom den ikke lukkes innen
1 sekund, lever sagen til service hos et autorisert
DeWALT serviceverksted.
Vertikal tverrkapping (Fig. A, P)
1. Trykk inn gjæringslåsen 13 . Flytt armen til venstre eller høyre til
ønsket vinkel.
2. Gjæringslåsen vil automatisk låse i 0°, 15°, 22.5°, 31.62°, 45° og 50° både
til venstre og høyre. Dersom du vil ha mellomliggende vinkler, hold
hodet godt fast og lås ved å skru gjæringslåsen.
3. Pass alltid på at gjæringslåsen er låst godt fast før saging.
4. Gå frem som for et vertikalt rett tverrkutt.
ADVARSEL: Ved gjæring på enden av trestykker
med et lite avkapp, plasser trestykket slik at avkappet er på den siden
av bladet som gir størst vinkel mot anleggsplaten, f.eks.:
• venstre gjæring, avkapp til høyre
• høyre gjæring, avkapp til venstre
Utføre et glidende kutt (Fig. A, B, R)
1. Vri saghodets traverslås 18 for å løsne.
2. Trykk ned saghodet 24 , trekk ut låseknappen 22 og la saghodet gå til
høyeste posisjon.
88
3. Plasser trestykket som skal sages mot det skyvbare anlegget 16 og fest
med materialklemmen 17 .
4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av anlegget.
5. Trykk beskyttelsens åpnehendel 2 for å løsne beskyttelsen. Trekk i
avtrekkerbryteren 1 for å starte motoren.
6. Trykk hodet helt ned for å la bladet skjære gjennom trestykket og skyv
hodet tilbake for å fullføre kuttet.
7. Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet stopper
helt før du vrir hodet til øvre hvile-stilling.
ADVARSEL: Husk å låse saghodet i bakre posisjon når glidende kutt
er avsluttet.
Skråvinkel tverrkapping (Fig. L, Q)
Skråvinkler kan stilles fra 0° til 48° til venstre. Skråvinkler opp til 45° kan
sages med gjæringsarmen satt mellom null og maks 45° gjæring til høyre
eller venstre.
1. Løsne gjæringsklemmen 19 og sett gjæringsvinkel som ønsket.
2. Sett overstyringsknappen 30 om nødvendig.
3. Hold hodet fast og ikke la det falle.
4. Stram gjæringsklemmen 19 godt.
5. Gå frem som for et vertikalt rett tverrkutt.
Kvalitet på kuttet
Glatthet av kuttene avhenger av mange variabler, f.eks. hva slags materiale
som sages. Når du ønsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeide,
bruk et skarpt blad (60 tenner karbid) og en langsom, jevn sagehastighet for
å få best mulig resultat.
ADVARSEL: Påse at materialet ikke kryper under saging; fest det
godt på plass. La bladet stoppe helt før du løfter armen. Dersom
små sagfliser stikker ut bakerst på arbeidsstykket fest et stykke
maskeringsteip der kutten skal gjøres. Sag gjennom teipen og fjern den
forsiktig når du er ferdig.
Saging av ikke-jernholdige metaller
Ved saging av ikke-jernholdige metaller, skal maskinen bare brukes for
vertikale rette kutt og gjæring tverrkutt når sagen brukes som gjæringssag.
Vi anbefaler at skråkutt og gjæringskutt ikke utføres på ikke-jernholdige
metaller. Verktøyet skal aldri brukes til kapping av jernholdige metaller.
• Bruk alltid en materialklemme ved saging av ikke-jernholdige metaller.
Pass på at arbeidsstykket er godt festet.
• Bruk bare sagblader som er godkjente for ikke-jernholdige metaller.
• Ved bruk av smørevæske, bruk bare voks eller skillespray. Ikke bruk
emulsjoner eller tilsvarende væsker.
Feste av arbeidsstykket (Fig. U)
ADVARSEL: Bruk alltid en materialholder.
For best resultat, bruk materialklemmen 17 som er tilpasset din sag.
For å installere klemmen
1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen 17 skal peke bakover mot
bakenden av gjæringssagen. Pass på at sporet på festestangen er fullt
innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke
klemmen være sikret.
2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR
ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN
SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR
FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Norsk
Sammensatt gjæring (Fig. S, T)
Transport (Fig. A, B)
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing. Dette er den
typen kutt som brukes for å lage rammer eller bokser med skråstilte sider
som den vist i figur S.
ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller
at gjæringslåseknotten og gjæringslåsehåndtaket er godt festet. De
skal låses etter hver endring som gjøres på gjærings- eller skråvinkel.
ADVARSEL: Sagen skal festet til et fast underlag ved sammensatte
kutt, for å hindre at den velter. Se Benkmontering.
• Tabellen vist under hjelper deg å sette korrekt gjæring og skråstilling for
vanlige sammensatte gjæringskutt.
• Velg ønsket vinkel ”A” (Fig. S) for ditt prosjekt og finn den vinkelen på
den aktuelle buen i tabellen. Fra det punktet, følg tabellen rett ned for å
finne korrekt skråvinkel, og rett over for å finne korrekt gjæringsvinkel.
6-SIDET BOKS
8-SIDET BOKS
Vinkel på siden av boksen (vinkel ”A”)
Sett denne gjæringsvinkelen på sagen
FIRKANTET BOKS
Sett denne skråvinkelen på sagen
1. Still inn sagen til de angitte vinklene og gjør et par prøvekapp.
2. Øv deg på å sette sammen de kappede bitene.
Eksempel: For å lage en boks med 4 sider med 25º ytre vinkler (vinkel
”A”) (Fig. S), bruk øvre høyre bue. Finn 25° på bueskalaen. Følg den
horisontale kryssende linjen til en av sidene for å finne innstilling
av gjæringsvinkel på sagen (23°). På samme måte følg den vertikalt
kryssende linjen til topp eller bunn for å finne innstilling av skråvinkel på
sagen (40°). Gjør alltid noen testkutt på skrapmateriale
for å sjekke innstilling av sagen.
ADVARSEL: Overskrid aldri grensen for sammensatt gjæringskutt på
45° skråvinkel med 45° venstre eller høyre gjæringsvinkel.
Støvsuging (Fig. A, G)
ADVARSEL: Om mulig, koble til støvavsug som er designet i henhold
til de relevante reglene for støvavsug.
Koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene.
Lufthastigheten på det eksterne systemet skal være 20m/s +/- 2 m/s.
Hastigheten skal måles i tilkoblingsrøret ved tilkoblingspunktet, med
verktøyet tilkoblet men ikke startet.
MERK: DWV9000 vri-lås kobling 48 anbefales som ekstra tilbehør for å
koble til støvsugeren.
Følg gjeldende nasjonale retningslinjer for materialene som brukes.
Støvsugeren skal være passende for materialet som behandles.
Ved støvsuging av tørt støv som er spesielt helsefarlig eller
kreftfremkallende, bruk en støvsuger som er tilpasset dette.
ADVARSEL: For enkelt å transportere gjæringssagen har sagen to
gripefordypninger for hånden 31 . Bruk aldri beskyttelsen for å løfte
eller transportere gjæringssagen.
1. For å transportere sagen, sett skråvinkel og gjæringsvinkel til 0°.
2. Skyv saghodet helt tilbake.
3. Trykk inn låsehendelen på nedre beskyttelse 2 (Fig. A).
4. Trykk ned hodet og trykk inn låseknappen 22 (Fig. B).
5. Sett saghodet i hvileposisjon og stram til traverslåsen 18 .
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. For at den skal fungere
tilfredsstillende over tid, er det viktig å sørge for riktig stell og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå
av maskinen og koble fra batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
ADVARSEL: Dersom sagbladet er utslitt, bytt ut med et nytt eller
nyslipt blad.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv og partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre
til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
i avsnitt Montere sagblad. Ta bort de fastkilte delene og sett sagbladet
på igjen.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr luft når
du ser at skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjente
vernebriller og godkjent støvmaske når prosedyren utføres.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke
materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet
med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri
dypp noen del av verktøyet i en væske.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, rengjør
bordplaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, rengjør
støvsugersystemet regelmessig.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av
DeWALT, kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med
dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr
som er anbefalt av DeWALT, brukes sammen med dette produktet.
Støtte for lange stykker (Fig. U)
• Støtt alltid opp lange stykker.
• For best resultat, bruk forlengerstøtten (DE7023) for å forlenge bordets
bredde på sagen (kan kjøpes hos din forhandler som ekstrautstyr).
Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske løsninger som en
sagbukk eller lignende, for å hindre at endene henger ned.
89
Norsk
Tilgjengelige sagblader (anbefalte blader)
Type av blad
Bladdimensjoner
Bruk
(diameter x festehull x antall
tenner)
DT1158 serien 30
250x30x24
For generelt bruk, kløyving og tverrsaging
av tre og plast
DT4282 serien 40
250x30x96
TCG for bruk med aluminium
DT4226 serien 40
250x30x30
ATB for finsaging av fabrikkert og naturlig
treverk
DT4287 serien 40
250x30x80
TCG for ekstra fin saging av fabrikkert og
naturlig treverk
DT99571-QZ
250x30x24
24T Flexvolt blad for generelt bruk,
langskutting og tverrkutting
DT99572-QZ
250x30x36
36T Flexvolt blad for finkutting
DT99573-QZ
250x30x60
60T Flexvolt blad for ultra-finkutting
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette
symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes
eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst
lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler.
Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger
produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta
hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en
lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
90
Português
SERRA DE ESQUADRIA DE CORTE TRANSVERSAL SEM FIO
DCS778
Gratulerer!
Declaração de conformidade da CE
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um
desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT
um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Directiva “máquinas”
Dados técnicos
Tensão
Tipo
XPS
Diâmetro da lâmina
Diâmetro interno da lâmina
Velocidade máx. da lâmina
Esquadria (posições máx.)
Bisel (posições máx.)
Esquadria composta
mm
mm
mín. -1
esquerda e direita
esquerda
bisel
esquadria
DCS778
54
1
Sim
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
dB (A)
dB (A)
dB (A)
91
100
3
VCC
Capacidade
corte transversal de 90°
esquadria de 45°
esquadria de 48°
bisel de 45°
bisel de 48°
Dimensões globais
Peso (sem bateria)
Valores de ruído de acordo com a EN61029:
LPA (pressão sonora)
LWA (potência acústica)
K (variabilidade da potência acústica)
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
VCC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VAC
DCB118
230
min
kg
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
O carregador DCB118 é compatível com baterias de iões de lítio XR e
XR FLEXVOLTTM de 18 V (modelos DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 e DCB546).
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Serra de esquadria de corte transversal sem fio
DCS778
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva,
2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a
DeWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual
de instruções.
Instruções de segurança
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas as
instruções. O não seguimento dos avisos e das instruções poderá
resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Regras gerais de segurança
1 . Mantenha a área de trabalho limpa.
Áreas e bancadas obstruídas podem provocar ferimentos.
2 . Tenha em conta o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta eléctrica a chuva. Não utilize a ferramenta
em ambientes húmidos. Mantenha a área de trabalho devidamente
iluminada (250–300 lux). Não utilize a ferramenta se houver o risco de
incêndio ou explosão, por exemplo, na presença de líquidos inflamáveis ou
gases. A área de trabalho deve ser bem ventilada.
3 . Protecção contra choque eléctrico.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo, tubos,
radiadores, fogões e frigoríficos). Se utilizar a ferramenta em condições
extremas (por exemplo, elevada humidade, em que se verifique a presença
de limalha de ferro, etc.), pode aumentar a segurança eléctrica através
da instalação de um transformador de isolamento ou de um disjuntor de
ligação à terra (FI).
4 . Mantenha as outras pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, especialmente crianças, que não participem no
trabalho, toquem na ferramenta ou na bateria e mantenha-as afastadas
da área de trabalho.
5 . Guarde ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, as ferramentas devem ser
armazenadas num local seco e devidamente fechado, fora do alcance
das crianças.
91
Português
6 . Não force a ferramenta.
Isso irá permitir realizar um melhor trabalho e em segurança ao ritmo para
o qual foi concebido.
7 . Utilize a ferramenta adequada.
Não utilize pequenas ferramentas para realizar as tarefas de uma
ferramenta para trabalhos pesados. Não utilize ferramentas para fins que
não sejam aqueles para os quais foram concebidos; por exemplo, não
utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos.
8 . Use vestuário adequado.
Não use roupa larga nem jóias, uma vez que podem ficar presas nas
peças em movimento. É recomendável o uso de calçado antiderrapante se
trabalhar fora de casa. Se tiver cabelo comprido, deve usar uma rede para
o cabelo.
9 . Utilize equipamento de protecção.
Utilize sempre óculos de protecção. Use uma máscara facial ou contra o
pó, caso haja poeira ou partículas voadoras resultantes das operações
de trabalho. Se estas partículas forem consideravelmente quentes, use
também um avental resistente ao calor. Use sempre protecção auditiva.
Use sempre um capacete de segurança.
10 . Ligue o equipamento de extracção de serradura.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de equipamentos de
extracção e equipamento de recolha, certifique-se de que estes são ligados
e utilizados correctamente.
11 . Fixe a peça de trabalho.
Sempre que possível, utilize grampos ou tornos para fixar a peça de
trabalho. É mais seguro do que utilizar as mãos, podendo assim utilizá-las
para trabalhar com a ferramenta.
12 . Não se estique demasiado ao trabalhar com a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um equilíbrio apropriado.
13 . Efectue a manutenção cuidada das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas para um
desempenho de maior qualidade e segurança. Siga as instruções relativas
à lubrificação e mudança de acessórios. Inspeccione as ferramentas
periodicamente e, caso apresentem danos, envie-as
para uma loja de assistência autorizada para reparação. Mantenha as
pegas e interruptores secos, limpos e sem óleo ou massa lubrificante.
14 . Desligue as ferramentas.
Desligue a ferramenta da fonte de alimentação quando não a utilizar,
antes da reparação e quando mudar acessórios como lâminas, brocas
e cortadores.
15 . Retire chaves de ajuste ou de porcas.
Verifique com regularidade se as chaves de ajuste e de porcas foram
retiradas da ferramentas antes de utilizar a ferramenta.
16 . Evite um arranque não intencional.
Não transporte a ferramenta com um dedo no interruptor. Certifique-se de
que a ferramenta se encontra na posição de “desligado” antes de a ligar.
17 . Mantenha-se atento.
Preste atenção às suas acções. Faça uso de bom senso. Não utilize a
ferramenta quando estiver cansado ou sob o efeito de drogas ou álcool.
18 . Verifique se existem peças danificadas.
Antes de utilizar a ferramenta, verifique a máquina com cuidado, bem
como o cabo de alimentação para determinar se funciona correctamente
e efectua a função pretendida. Verifique o alinhamento das peças
em movimento, o bloqueio das peças em movimento, ruptura de
peças, montagem e quaisquer outras situações que possam afectar
o funcionamento. Qualquer protecção ou outra peça que apresente
danos deve ser devidamente reparada ou substituída por um centro de
assistência autorizado, a menos que haja indicação em contrário neste
manual de instruções. Envie quaisquer interruptores defeituosos a um
centro de assistência autorizado para reparação.
Não utilize a ferramenta se o respectivo interruptor não a ligar e desligar.
Nunca tente efectuar quaisquer reparações sozinho.
ATENÇÃO! o uso de qualquer acessório ou o desempenho de
qualquer operação com esta ferramenta, que não seja o recomendado
92
neste manual de instruções pode constituir um risco em termos
de ferimentos.
19 . A ferramenta deve ser reparada por pessoal qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança. As
reparações devem ser apenas realizadas por pessoal qualificado utilizando
as peças sobresselentes originais; caso contrário, podem ocorrer ferimentos
consideráveis no utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras de
esquadria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize a serra para cortar materiais diferentes dos recomendados
pelo fabricante.
Não utilize a máquina sem os resguardos devidamente posicionados, se
não estiverem a funcionar ou se não tiveram uma manutenção adequada.
Certifique-se de que o suporte está devidamente fixado quando realizar
cortes de biselamento.
Mantenha a área em torno da máquina em bom estado e sem materiais
soltos, isto é, aparas e pedaços de material.
Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
Utilize as lâminas de serra devidamente afiadas. Tenha em atenção a
marca de velocidade máxima na lâmina da serra.
Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de fixação se
encontram apertados antes de iniciar qualquer operação.
Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local onde a serra está ligada
à fonte de energia eléctrica.
Nunca tente parar a máquina rapidamente, inserindo uma ferramenta
ou qualquer outro meio para parar a lâmina; se o fizer, pode ocorrer um
acidente grave.
Consulte o manual de instruções antes de utilizar qualquer acessório.
A utilização incorrecta de um acessório pode causar danos.
Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de serra ou
material áspero.
Certifique-se de que a lâmina da serra está montada correctamente antes
de a utilizar.
Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
Não utilize lâminas com um diâmetro superior ou inferior ao
recomendado. Consulte os dados técnicos para obter a classificação
da lâmina. Utilize apenas as lâminas especificadas neste manual e em
conformidade com a norma EN847-1.
Considere a utilização de lâminas de redução de ruído
especialmente concebidas.
Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
Não use lâminas danificadas ou rachadas.
Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
Utilize apenas lâminas de serra em que a velocidade assinalada seja, pelo
menos, igual à indicada na serra.
Nunca utilize a serra sem a placa de corte.
Levante a lâmina da zona de corte na peça antes de libertar o interruptor.
Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está estável.
Não introduza nenhum objecto contra a ventoinha para fixar o eixo
do motor.
O resguardo da lâmina na serra é aberto quando empurra a alavanca de
desengate do resguardo 2 .
Nunca levante o resguardo da lâmina, a menos que a serra esteja
desligada. O resguardo pode ser levantado com a mão durante a
colocação ou remoção das lâminas de serra ou a inspecção da serra.
Verifique periodicamente se as entradas de ventilação do motor estão
limpas e sem aparas.
Substitua a placa de corte de serra quando estiver gasta.
Retire a bateria da máquina antes de realizar qualquer trabalho de
manutenção ou mudar a lâmina.
Português
•
Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção quando a
máquina estiver em funcionamento e se a cabeça não estiver na posição
de repouso.
• Se estiver equipada com um LED, não é permitido substituir por outro tipo
de LED. As reparações devem ser realizadas pelo fabricante ou por um
agente autorizado.
• Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha de
serradura. Tenha sempre em conta os seguintes factores que influenciam a
exposição à serradura:
ʵʵ tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada
produzem mais serradura do que a madeira);
ʵʵ lâmina da serra afiada;
ʵʵ regule o ajuste da lâmina da serra;
ʵʵ a velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser inferior a
20 m/s.
Certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores e calhas
estão devidamente regulados.
• Tenha em conta os seguintes factores que influenciam a exposição
ao ruído:
ʵʵ utilize lâminas de serra concebidas para reduzir o ruído produzido;
ʵʵ utilize apenas lâminas de serra bem afiadas;
• A manutenção da máquina deve ser realizada periodicamente;
• Disponha de uma adequada iluminação geral ou localizada;
• Certifique-se de que o operador tem formação adequada sobre a
utilização, ajuste e funcionamento da máquina;
• Certifique-se de que os espaçadores e anéis de eixo são adequados para o
fim a que se destina, tal como indicado neste manual.
• Evite remover quaisquer cortes ou outras partes da peça de trabalho da
área de corte enquanto a máquina estiver em funcionamento e a cabeça
da serra não estiver na posição de repouso
• Nunca corte peças com menos de 150 mm.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o tamanho
máximo da peça de trabalho de:
ʵʵ 60 mm de peso por 216 mm de largura por 500 mm de comprimento
ʵʵ As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma mesa
adicional adequada, por exemplo o modelo DE7023. Fixe sempre a
peça de trabalho em segurança.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da máquina da fonte de alimentação.
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada, para
evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço anormal
durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da fonte de
alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que a lâmina da
serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e inicie a nova operação
de corte com força de avanço reduzida.
• Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
• Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa bancada,
utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização das serras:
• ferimentos causados ao tocar nas partes rotativas
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não
podem ser evitados. Os riscos são:
• Danos auditivos.
• Risco de acidentes causados por partes descobertas da lâmina da serra
em rotação.
• Risco de ferimento ao mudar a lâmina da serra sem protecção.
• Risco de entalar os dedos quando abrir os resguardos.
•
Perigos de saúde provocados pela inalação de poeiras produzidas durante
o corte de madeira, especialmente carvalho, faia e placas de fibra de
densidade média.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
• O extractor de serradura não está ligado durante o corte da madeira
• Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão sujos
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a voltagem da bateria corresponde à indicada na placa
com os requisitos de alimentação. Além disso, certifique-se também de que
a voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento duplo, em
conformidade com a norma EN60335. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser substituído
por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja absolutamente
necessário. Utilize uma extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados técnicos). O diâmetro
mínimo do fio condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram concebidos para
uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para Todos
os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais de aviso
indicados no carregador, na bateria e no aparelho que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de 30mA ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de lesões,
carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT. Outros tipos de
baterias podem rebentar, causando lesões pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir que não
brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador está
ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga expostos
no interior do carregador podem entrar em curto-circuito devido
a material estranho. Os materiais estranhos condutores como,
por exemplo, mas não limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou
qualquer acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador da fonte de
alimentação quando não estiver inserida uma bateria no respectivo
compartimento. Desligue o carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores além dos
especificados neste manual. O carregador e a bateria foram concebidas
especificamente para funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para carregar
baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
93
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela ficha e não
pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos na ficha de alimentação
eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local onde não
possa ser pisado, possa causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja estritamente
necessário. O uso de uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque em
cima de uma superfície macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo. Coloque o carregador
num local afastado de fontes de calor. O carregador é ventilado através de
ranhuras na parte superior e inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe brusco, se o
deixar cair ou se ficar de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro de assistência
autorizado, no caso de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar em choque eléctrico,
electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo de imediato
para o fabricante, agente de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de modo a evitar qualquer
situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder a qualquer
trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma potência
eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se aplica ao carregador
do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. C)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir a pilha.
2. Insira a bateria 26 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso vermelho
(de carga) pisca repetidamente, indicando que o processo de carga
foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador luminoso
vermelho, que permanece ligado de maneira contínua. A bateria fica
totalmente carregada e pode ser utilizada nesta altura ou pode deixá-la
no carregador. Para retirar a bateria do carregador, prima o botão de
libertação na bateria 27 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das baterias de
iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de utilizar o produto pela
primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do processo de
carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acende-se um
indicador luminoso amarelo durante esta operação. Quando a bateria
atingir a temperatura adequada, o indicador luminoso amarelo desliga-se
e o carregador continua o processo de carga.
94
O(S) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria defeituosa.
O carregador indica que a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece um padrão intermitente
no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria um centro
de assistência autorizado para que sejam submetidos a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado quente
ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/frio, interrompendo
o processo de carga até a bateria atingir a temperatura adequada. Em
seguida, o carregador muda automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do que uma
bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais lenta durante todo
o ciclo de carga e não recupera a taxa de carga máxima, mesmo que a
bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha interna para
arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se automaticamente quando a
ventoinha tem de ser arrefecida. Nunca utilize o carregador se a ventoinha
não funcionar correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no interior
do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um Sistema
de protecção electrónica que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de protecção
electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na parede ou para
serem colocados numa mesa ou numa superfície de trabalho. Se forem
montados numa parede, coloque o carregador perto de uma tomada
eléctrica e afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como base para a
fixação dos parafusos de montagem na parede. Monte o carregador com
firmeza com parafusos de placa de gesso (adquiridos em separado) a uma
distância de pelo menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com
7–9 mm de diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na parte de
trás do carregador com os parafusos expostos e insira-os por completo
nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador da tomada
de CA antes de proceder à limpeza. A sujidade e gordura podem
ser removidas a partir do exterior do carregador com um pano ou uma
escova suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos de
limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para todas
as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que inclui a
referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar da
embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia
as instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga os procedimentos de
carregamento indicados nas instruções.
Português
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes explosivos,
como, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da bateria do carregador pode
inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador. Nunca modifique
a bateria de modo a encaixá-la num carregador não compatível,
porque pode romper, causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em locais onde
a temperatura possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como barracões
ao ar livre ou construções de metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver gravemente
danificada ou completamente esgotada. A bateria pode explodir se
for exposta a uma chama. São produzidos vapores e materiais tóxicos
quando as baterias de iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua pele,
lave imediatamente a área afectada com sabão suave e água.
Se o líquido da bateria entrar em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá causar
irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria poderá ser
inflamável se for exposto a faíscas ou a uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada, não a insira no carregador.
Não esmague, deixe cair nem danifique a bateria. Não utilize uma
bateria ou um carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo (por exemplo,
perfurada por um prego, atingida com um martelo ou pisada). Pode
ocorrer um choque eléctrico ou electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar ou
transportar a bateria, não deixe que objectos metálicos
entrem em contacto com os terminais expostos da bateria. Por
exemplo, não coloque a bateria dentro de aventais, bolsos, caixas
de ferramentas, caixas de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos
soltos, parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve colocá-la
de lado numa superfície estável, de modo a que ninguém
tropece nem sofra uma queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes ficam na vertical dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas pode dar
origem a um incêndio se os terminais da pilha entrarem em contacto
inadvertidamente com os materiais condutores. Quando transportar
as pilhas, certifique-se de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam entrar em contacto
com eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os padrões
jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições relativas a mercadorias
perigosas da Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional para o transporte de
mercadorias perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As pilhas de iões
de lítio foram testadas de acordo com a secção 38,3 das Recomendações da
ONU no que respeita ao Transporte de Mercadorias Perigosas: Manual de
Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não terá de ser
classificado como Material perigoso de Classe 9 totalmente regulado. Em
geral, apenas os envios que contenham uma bateria de iões de lítio com
uma taxa energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio têm uma
classificação de watt-horas assinalada na bateria. Além disso, devido às
complexidades de regulamentação, a DeWALT não recomenda o envio
de baterias de iões de lítio por transporte aéreo, independentemente da
classificação de watt-horas. O envio de ferramentas com baterias (conjunto)
enviado por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas da
bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada isenta ou
totalmente regulamentada, é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a embalagem, etiquetagem/
marcação e exigências de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são fornecidas de boa
fé e acredita-se que são precisas aquando da elaboração do documento.
No entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa ou implícita. É da
responsabilidade do comprador garantir que as respectivas actividades
estão em conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está instalada
ou está instalada num equipamento DeWALT de 18 V, funciona como
uma bateria de 18 V. Quando a bateria FLEXVOLTTM está instalada num
equipamento de 54 V ou de 108 V (duas baterias de 54 V), funciona como
uma bateria de 54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na bateria
FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de transporte.
Mantenha a tampa colocada quando transportar a bateria.
No modo Transporte, os conjuntos de células
são desligados electricamente da bateria, o
que dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais
reduzida, em comparação com 1 bateria com
uma capacidade nominal de watt-hora. Esta capacidade superior de 3
baterias com uma capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode
isentar a bateria de determinadas regras de transporte impostas às baterias
de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Wh (watt- Exemplo de marca de etiqueta de utilização
hora) de transporte pode indicar 3 x e transporte
36 Wh, o que significa 3 pilhas de 36
Wh cada. A classificação de Wh de
utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e seco, afastado
da luz directa do sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das baterias, guarde-as à
temperatura ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável armazenar
a bateria totalmente carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem carga. É
necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no carregador e na
bateria podem apresentam os seguintes símbolos:
95
Português
Use uma protecção auditiva.
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
Use uma protecção ocular.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o tempo
de carregamento.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Ponto de transporte
Não carregue baterias danificadas.
Posição do código de data (Fig. B)
Não exponha o equipamento à água.
O Código de data 57 , que também inclui o ano de fabrico, está impresso
na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Mande substituir imediatamente quaisquer cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura ambiente
C
entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os carregadores
C
DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as baterias
específicas DeWALT com um carregador da DeWALT pode fazer
com que rebentem ou dar origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo: a
classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com 108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte incorporada). Exemplo:
a classificação de Wh indica 3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCS778 funciona com pilhas de 54 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB546. Consulte os Dados
técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
2 Chaves hexagonais (4 mm e 6 mm)
1 Lâmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio de 250 mm
1 Sistema de fixação do material
2 Baterias (modelo T2)
1 Carregador (apenas no modelo T2)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados
durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender todas as
instruções neste manual antes de utilizar o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
96
Descrição (Fig. A–C, E)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia resultar em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de accionamento
18 Bloqueio transversal
2 Alavanca de desengate do
19 Punho de fixação de inclinação
resguardo
20 Régua do ângulo de corte
3 Punho
inclinado
4 Resguardo superior fixo
21 Orifícios para montagem
5 Flange exterior
22 Botão de bloqueio
6 Parafuso da lâmina
23 Barras transversais
7 Resguardo inferior da lâmina
24 Cabeça da serra
8 Lâmina da serra
25 Chaves hexagonais
9 Botão de bloqueio da barra de
26 Compartimento das pilhas
deslizamento
27 Patilha de libertação das pilhas
10 Mesa fixa
28 Botão do indicador do nível de
11 Placa de corte
carga
12 Braço de esquadria
29 Dispositivo de segurança
13 Trinco de esquadria
30 Botão de reposição
14 Mesa rotativa/braço de
31 Pega de transporte (esquerda
esquadria
e direita)
15 Régua de esquadria
32 Flange interna (Fig. E)
16 Barra de deslizamento
33 Porta de extracção de serradura
17 Sistema de fixação do material
34 Botão XPS
Uso pretendido
A serra de esquadria compacta sem fio DeWALT foi concebida para o corte
profissional de madeira, produtos de madeira, alumínio e plásticos. Efectua
as operações de serragem de corte transversal, biselamento e em esquadria
de maneira fácil, precisa e segura.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de
carboneto com 250 mm de diâmetro nominal.
NÃO A utilize em locais húmidos ou na presença de líquidos ou gases
inflamáveis
Estas serras de esquadria são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com a ferramenta.
É necessária supervisão se estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
ATENÇÃO: não utilize a máquina para fins que não sejam aqueles
para os quais foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que
sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência ou conhecimentos, a menos que estejam acompanhados
por uma pessoa que se responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Português
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e a bateria antes de efectuar quaisquer ajustes ou
de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: utilize apenas pilhas e carregadores daDeWALT.
Desembalagem
O motor e os resguardos já estão montados na base.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta (Fig. A–C)
NOTA: Certifique-se de que a bateria 26 está totalmente carregada.
Instalar a bateria na ferramenta
1. Alinhe a bateria 26 com as calhas no interior da pega da ferramenta
(Fig. A).
2. Deslize-a para dentro da pega até a bateria encaixar com firmeza na
ferramenta e ouvir um som de encaixe no respectivo local.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação 27 e puxe a bateria com firmeza para fora
da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção do
carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de combustível
(Fig. C)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de combustível,
composto por três indicadores luminosos LED verdes que indicam o nível
de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima e mantenha
premido o botão do indicador do nível de combustível 28 . Uma
combinação dos três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da carga na bateria for inferior
ao limite utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é apenas uma indicação da
carga restante na bateria. Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do produto, temperatura e
aplicação do utilizador final.
Montagem em bancada (Fig. B) 
1. Os quatro modelos têm orifícios 21 nos quatros pés para facilitar a
montagem em bancada.
Recomenda-se o uso de parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de
comprimento. Monte sempre a serra com firmeza para evitar qualquer
movimento. Para melhorar a portabilidade, a ferramenta pode ser
montada numa placa de contraplacado de 12,5 mm ou mais grossa,
que pode ser fixada no seu suporte de trabalho ou movida para outros
locais de trabalho e fixada novamente.
2. Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que
os parafusos de montagem não sobressaem debaixo da madeira.
A placa de contraplacado deve ficar nivelada no suporte de trabalho. Se
fixar a serra numa superfície de trabalho, faça-o apenas nas saliências
de fixação onde se encontram os furos dos parafusos de montagem. A
fixação em qualquer outro local pode interferir com o funcionamento
correcto da serra.
3. Para evitar qualquer bloqueio e incorrecção, certifique-se de que a
superfície de montagem não está torta ou irregular. Se a serra baloiçar
sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de um
pé da serra, até que a serra esteja firme sobre a superfície de montagem.
Montagem da lâmina da serra (Fig. A, D, E)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue a unidade
e retire a ficha da fonte de alimentação antes de instalar
ou remover acessórios, antes de fazer ajustes ou alterar
configurações ou fizer reparações. Certifique-se de que o
interruptor de activação está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: os dentes de uma nova lâmina são muito afiados e podem
ser perigosos.
ATENÇÃO: certifique-se de que substitui a lâmina da serra apenas
de acordo com o procedimento descrito. Utilize apenas lâminas de
serra tal como especificado em Dados técnicos; Cat.n.º: Sugere-se o
modelo DT4320.
1. Insira a chave hexagonal de 6 mm 25 no local oposto ao do eixo da
lâmina e fixe-a (Fig. D).
2. Utilize uma segunda chave hexagonal, como indicado na Figura D,
como desbloqueio do eixo.
3. Afrouxe o parafuso da lâmina 6 rodando-o para a direita. Retire o
parafuso da lâmina e a flange exterior 5 .
4. Prima a alavanca de desengate do resguardo inferior 2 para levantar o
resguardo da lâmina inferior 7 e retire a lâmina da serra 8 .
5. Instale a nova lâmina da serra na alça que se encontra na flange
interior 32 certificando-se de que os dentes na extremidade inferior da
lâmina estão virados para a guia (afastados do operador).
6. Instale novamente a flange exterior 5 , certificando-se de que as alças
de localização 36 estão engatadas correctamente, uma em cada lado
do eixo do motor.
7. Aperte o parafuso da lâmina 6 rodando-o para a esquerda, ao mesmo
tempo que fixa com a outra mão a chave hexagonal de 6 mm 25 (Fig. D).
AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e a bateria antes de efectuar quaisquer ajustes ou
de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um arranque acidental pode causar lesões.
A sua serra de esquadria foi ajustada correctamente de origem. Se for
necessário ajustá-la novamente, em caso de transporte, manuseamento ou
qualquer outro motivo, siga os passos indicados abaixo para ajustar a serra.
Depois de os efectuar, estes ajustes devem permanecer precisos.
Ajustar as barras transversais para obter uma
profundidade de corte constante (Fig. A, B, F, H)
A lâmina deve funcionar a uma profundidade de corte constante ao longo
do comprimento total da mesa e não deve tocar na mesa fixada na parte
de trás da ranhura ou na parte da frente do braço rotativo. Para consegui-lo,
as barras transversais devem estar totalmente paralelas em relação à mesa
quando a cabeça da serra for totalmente premida.
1. Prima a alavanca de desengate do resguardo inferior 2 (Fig. A).
2. Prima a cabeça da serra totalmente na direcção da posição traseira
e meça a altura entre a mesa rotativa 14 e a parte inferior da flange
exterior 5 (Fig. F).
3. Accione o bloqueio transversal da cabeça da serra 18 (Fig. B).
4. Mantendo a cabeça da serra totalmente premida, puxe a cabeça para a
extremidade até ao fim do curso.
5. Meça novamente a altura indicada na Figura F. Os valores devem
ser idênticos.
6. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo (Fig. H):
a. Desaperte a contraporca 37 no suporte 38 e ajuste o parafuso 39
conforme necessário, avançando em pequenos passos.
b. Aperte a contraporca 37 .
ATENÇÃO: verifique sempre se a lâmina não toca na mesa na
parte de trás da ranhura ou na parte da frente do braço rotativo nas
posições a um ângulo de 90° na vertical e de 45° de inclinação. Não
ligue a ferramenta antes de verificar estas regulações!
97
Português
Ajustar a guia (Fig. I)
Rode o botão de bloqueio da barra de deslizamento 9 para a esquerda
para desapertá-la. Desloque a barra de deslizamento 16 para uma posição
para evitar que a lâmina seja cortada e, em seguida, aperte o botão de
bloqueio da guia, rodando-a para a direita.
Verificação e ajuste da lâmina na guia (Fig. B, J, K)
1. Afrouxe o trinco de esquadria 13 .
2. Coloque o polegar no braço de esquadria 12 e prima o trinco de
esquadria 13 para libertar a mesa rotativa/braço de esquadria 14 .
3. Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição de
corte em esquadria de 0°.
4. Puxe a cabeça para baixo e bloqueie-a nesta posição utilizando o botão
de bloqueio 22 .
5. Verifique se as duas marcas de 0° 40 na régua de esquadria 15 estão
ligeiramente visíveis.
6. Coloque um esquadro 41 contra o lado esquerdo da guia 16 e da
lâmina 8 .
ATENÇÃO: não toque com o esquadro nas pontas dos dentes
da lâmina.
7. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
a. Desaperte os parafusos 42 e desloque a régua/braço de esquadria
para a esquerda ou direita até a lâmina estar a um ângulo de 90° em
relação à guia, como medido com o esquadro (Fig. J).
b. Volte a apertar os parafusos 42 .
Verificação e ajuste da lâmina na mesa (Fig. L–N)
1. Solte o punho de fixação de inclinação 19 (Fig. L).
2. Pressione a cabeça da serra para a direita para certificar-se de que está
totalmente vertical e aperte o punho de fixação de inclinação.
3. Coloque um esquadro 41 em cima da mesa e contra a lâmina 8
(Fig. M).
ATENÇÃO: não toque com o esquadro nas pontas dos dentes
da lâmina.
4. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
a. Solte o punho de fixação de inclinação 19 e rode o parafuso de
fixação de ajuste da posição vertical 43 para dentro ou para fora até
a lâmina atingir um ângulo de 90° com a mesa, tal como indicado
pelo esquadro.
b. Se o indicador da inclinação 44 não indicar zero na escala do ângulo
de corte
inclinado 20 , solte os parafusos 45 que fixam o indicador e mova o
indicador conforme necessário.
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação
(Fig. A, L, N)
A reposição da inclinação permite regular o ângulo de inclinação máx. para
45° ou 48°, conforme necessário.
• Esquerda = 45°
• Direita = 48°
1. Certifique-se de que o botão de reposição 46 está localizado no
lado esquerdo.
2. Afrouxe o punho de fixação de inclinação 19 e desloque a cabeça da
serra totalmente para a esquerda.
3. Esta é a posição de inclinação de 45°.
4. Se for necessário efectuar o ajuste, rode o parafuso de fixação 47
para dentro ou para fora conforme necessário até o indicador 44
mostrar 45°.
ATENÇÃO: os entalhes da guia podem ficar obstruídos com serradura.
Utilize uma vareta ou ar de baixa pressão para desobstruir as ranhuras
da guia.
98
Antes de qualquer utilização
ATENÇÃO:
• Coloque a lâmina da serra adequada. Não utilize lâminas de aço
muito gastas. A velocidade máxima de rotação da ferramenta não
deve exceder a da lâmina da serra.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina fazer o corte livremente. Não force o movimento
de corte.
• Deixe o motor atingir a velocidade máxima antes de iniciar
o corte.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
• Fixe a peça de trabalho.
• Embora esta serra permita o corte de madeira e de diversos
materiais não ferrosos, estas instruções de funcionamento dizem
respeito apenas ao corte de madeira. Estas orientações aplicam-se
aos outros materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço) ou
de alvenaria com esta serra! Não utilize discos abrasivos!
• Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Não utilize a máquina
se a ranhura de corte for superior a 10 mm.
• Colocar a peça de trabalho sobre um pedaço de madeira aumenta
a capacidade para 300 mm.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e desligue a bateria antes de efectuar quaisquer
ajustes ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou
acessórios. Um arranque acidental pode causar lesões.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas
condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa.
O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo a que o
operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em redor à volta
da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Para diminuir os efeitos do aumento da vibração, certifique-se de que
a temperatura não é demasiado baixa, a manutenção da máquina e do
acessório foi devidamente efectuada e o tamanho da peça de trabalho é
adequado para esta máquina.
Ligar e desligar (Fig. A)
O dispositivo de segurança 29 localizado no interruptor de ligar/desligar 1
deve ser rodado para ligar a serra.
1. Para ligar a ferramenta, rode o dispositivo de segurança 29 e prima o
interruptor para ligar/desligar 1 .
2. Para parar a ferramenta, liberte o interruptor de activação. O dispositivo
de segurança é engatado de novo automaticamente.
Utilização do sistema de indicadores luminosos de
funcionamento XPS™ (Fig. A, R)
NOTA: A serra de esquadria deve ser ligada a uma fonte de alimentação.
O sistema de indicadores luminosos de funcionamento XPS™ é activado
através do engate do gatilho ou premindo o botão XPS 34 na parte
superior da caixa da serra.
Para cortar ao longo de uma linha escrita a lápis numa placa de madeira:
1. Com o sistema de luzes XPS ligado, empurre para baixo a alavanca
de desengate 3 para aproximar a lâmina da serra 8 da madeira. O
tracejado da lâmina aparece na placa de madeira.
Português
2. Alinhe o tracejado de lápis com o tracejado da lâmina. Pode ser
necessário ajustar os ângulos de esquadria ou bisel para que
correspondam exactamente ao tracejado do lápis.
A serra está equipada com uma função de detecção de avarias na bateria.
O sistema de luzes de funcionamento XPS™ começa a piscar quando a
carga da bateria está prestes a chegar ao fim da carga útil ou demasiado
quente. Carregue a bateria antes de continuar a efectuar trabalhos de corte.
Consulte Carregar uma bateria para obter instruções sobre como carregar
uma bateria.
Posição do corpo e da mão
O posicionamento correcto do corpo e das mãos durante o trabalho com a
serra de esquadria torna o corte mais fácil, preciso e seguro.
ATENÇÃO:
• Nunca coloque as mãos perto da área de corte.
• Nunca coloque as mãos a uma distância inferior a 150 mm
da lâmina.
• Quando fizer trabalhos de corte, fixe a peça a trabalhar
firmemente na mesa e na guia. Mantenha as mãos na posição
adequada até o interruptor ter sido libertado e a lâmina parar
por completo.
• Efectue sempre testes (sem ligação à corrente) antes de concluir
os cortes, para que possa verificar a trajectória da lâmina.
• Não cruze as mãos.
• Coloque os pés firmemente assentes no chão e mantenha o
equilíbrio adequado.
• À medida que desloca o braço da serra para a esquerda ou direita,
acompanhe-o e encoste-se ligeiramente na parte lateral da
lâmina da serra.
Cortes com serra básicos
Corte transversal direito na vertical (Fig. A, O)
NOTA: utilize lâminas de serra de 250 mm com orifícios do eixo de
30 mm para obter as capacidades de corte pretendidas.
1. Afrouxe o trinco de esquadria 13 e depois levante-o.
2. Fixe o trinco da esquadria 13 na posição 0° e aperte o parafuso
da esquadria.
3. Coloque a madeira que pretende serrar encostada à guia 16 .
4. Agarre a pega de transporte 3 e carregue na alavanca de desengate
do resguardo 2 para libertar o resguardo. Estique a cabeça da serra
por completo.
5. Prima o interruptor de activação 1 para iniciar o motor.
6. Liberte a cabeça para permitir que a lâmina penetre a madeira e entre
na placa de corte de plástico 11 .
7. Quando a cabeça estiver totalmente premida, puxe-a lentamente para
trás para finalizar o corte.
8. Depois de concluir o corte, liberte o interruptor e aguarde que a lâmina
da serra pare de rodar por completo antes de colocar novamente a
cabeça na posição de repouso superior.
ATENÇÃO:
• O resguardo da lâmina inferior foi concebido para se fechar
rapidamente quando a alavanca 2 for libertada. Se não se fechar
após 1 segundo, envie a serra para ser reparada por um agente de
reparação autorizado da DeWALT.
Corte transversal em esquadria vertical (Fig. A, P)
1. Afrouxe o trinco de esquadria 13 . Desloque o braço para a esquerda ou
direita para obter o ângulo pretendido.
2. O trinco de esquadria será localizado automaticamente a um ângulo
de 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° e 50°, tanto para a esquerda como para a
direita. Se for necessário um ângulo intermédio, segure a cabeça com
firmeza e bloqueia-a, apertando o trinco de esquadria.
3. Certifique-se sempre de que a alavanca de bloqueio da esquadria está
bloqueada com firmeza antes de proceder ao corte.
4. Proceda como se quisesse fazer um corte perpendicular a
direito vertical.
ATENÇÃO: quando fizer cortes em esquadria na extremidade de um
pedaço de madeira
com uma pequena parte pequena a ser cortada, posicione a madeira
para se certificar de que o recorte fica na parte lateral da lâmina com o
ângulo maior virado para a guia, isto é:
• esquadria no lado esquerdo, recorte no lado direito
• esquadria no lado direito, recorte no lado esquerdo
Realização de um corte de deslizamento
(Fig. A, B, R)
1. Accione o bloqueio transversal da cabeça da serra 18 para afrouxá-la.
2. Empurre a cabeça da serra 24 para baixo, puxe o botão de bloqueio
22 e deixe a cabeça da serra levantar-se para a posição mais elevada.
3. Coloque a madeira que pretende serrar encostada à barra de
deslizamento 16 e fixe-a com o sistema de fixação do material 17 .
4. Baixe a cabeça da serra e depois puxe-a até ao fim do curso.
5. Prima a alavanca de desengate do resguardo 2 para libertar o
resguardo. Pressione o interruptor de activação 1 para ligar o motor.
6. Liberte totalmente a cabeça para permitir que a lâmina penetre a
madeira e empurre a cabeça para trás para concluir o corte.
7. Quando concluir o corte, liberte o interruptor e aguarde que a lâmina da
serra pare de rodar por completo antes de colocar novamente a cabeça
na posição de repouso.
ATENÇÃO: não se esqueça de bloquear a cabeça da serra na posição
traseira depois de terminar os cortes de deslizamento.
Cortes transversais em bisel (Fig. L, Q)
Os ângulos de inclinação podem ser regulados entre 0° e 48° para a
esquerda. Os ângulos de inclinação superiores a 45° podem ser cortados
com o braço de esquadria, com uma regulação entre zero e uma posição
máxima de esquadria de 45° para a direita ou esquerda.
1. Solte o punho de fixação de inclinação 19 e ajuste o bisel
conforme pretendido.
2. Regule o botão de reposição 30 se necessário.
3. Segure a cabeça com firmeza e não a deixe cair.
4. Aperte o punho de fixação de inclinação 19 com firmeza.
5. Proceda como se quisesse fazer um corte perpendicular a
direito vertical.
Qualidade do corte
A suavidade do corte depende de vários factores, por exemplo, do material
que vai ser cortado. Quando se precisa de cortes perfeitos para molduras e
outros trabalhos de precisão, uma lâmina (de 60 dentes de carboneto) e um
corte suave e uniforme produzem os resultados desejados.
ATENÇÃO: certifique-se de que o material não se desloca durante
o corte; fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina pare
por completo, antes de levantar o braço. Se se formarem pequenos
fragmentos de madeira na parte de trás da peça a trabalhar, cole um
pedaço de fita cola na madeira onde o corte vai ser efectuado. Serre
através da fita cola e retire-o depois cuidadosamente.
Corte de metais não ferrosos
Quando cortar metais não ferrosos, o equipamento só pode ser utilizado
para fazer cortes transversais directos na vertical e em esquadria no
modo de serra em esquadria. Não recomendamos a realização de cortes
em esquadria compostos e com inclinação em metais não ferrosos. O
equipamento nunca deve ser utilizado para cortar metais ferrosos.
• Utilize sempre um sistema de fixação do material quando cortar metais
não ferrosos. Certifique-se de que a peça de trabalho está bem fixada.
99
Português
• Utilize apenas lâminas de serra adequadas para o corte de metais não
ferrosos.
• Quando utilizar lubrificantes, aplique apenas cera ou um spray. Não
utilize emulsões ou líquidos semelhantes.
Fixação da peça de trabalho (Fig. U)
ATENÇÃO: utilize sempre um sistema de fixação do material.
Para obter os melhores resultados, utilize o sistema de fixação do
material 17 concebido para utilização na sua serra.
Instalação de grampos
1. Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo 17 deve estar virado para
a parte de trás da serra de esquadria. Certifique-se de que o entalhe no
grampo está totalmente inserido na base da serra de esquadria. Se a
ranhura for visível, significa que o grampo não está fixo.
2. Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de esquadria.
3. Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e depois
utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado direito da
base. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES DE
TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA.
CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE COM O MOVIMENTO
DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
Esquadria composta (Fig. S, T)
Este corte é uma combinação de um corte de esquadria e com bisel. Este é
o tipo de corte utilizado para fazer armações ou caixas com lados inclinados,
como mostrado na Figura S.
ATENÇÃO: se o ângulo de corte variar de corte para corte, verifique
se o punho de fixação de inclinação e o botão de fixação de esquadria
estão bem seguros. Estes devem estar bem apertados, depois de fazer
qualquer modificação na inclinação ou na esquadria.
AVISO: a serra deve ser fixada num suporte de base quando efectuar
cortes compostos para que não seja derrubada. Consulte a secção
Montagem na bancada.
• O gráfico indicado abaixo pode ajudá-lo a escolher as regulações
de inclinação e esquadria adequadas para cortes comuns de meiaesquadria composta.
• Para utilizar o gráfico, seleccione o ângulo “A” (Fig. S) pretendido para
o seu projecto e coloque esse ângulo no arco apropriado na tabela. A
partir desse ponto siga a tabela precisamente para encontrar o ângulo
correcto da inclinação e passe para o outro lado para encontrar o
ângulo devido da esquadria.
Regular este ângulo de esquadria na serra
Ângulo da parte lateral da caixa (ângulo “A”)
CAIXA DE 8 LADOS
Extracção de serradura (Fig. A, G)
ATENÇÃO: sempre que possível, ligue um dispositivo de extracção
de poeira, concebido em conformidade com as respectivas
regulamentações no que respeita a emissão de poeiras.
Ligue um dispositivo de recolha de serradura concebido em conformidade
com as regulamentações adequadas. A velocidade do ar dos sistemas
ligados externamente deve ser 20m/s +/- 2 m/s. A velocidade deve ser
medida no tubo de ligação no ponto da ligação com a ferramenta ligada,
mas não em funcionamento.
NOTA: O conector rápido de fecho rotativo DWV9000 48 é recomendado
como acessório opcional para ligação ao dispositivo de extracção
das poeiras.
Respeite os regulamentos aplicáveis no seu país relativos aos materiais que
vão ser trabalhados.
O aspirador deve ser adequado para o material que vai ser trabalhado.
Quando aspirar o pó seco, que é especialmente nocivo para a saúde ou
cancerígeno, utilize um aspirador especial.
Transporte (Fig. A, B)
ATENÇÃO: para transportar convenientemente a serra de esquadria,
a base inclui duas saliências para as mãos 31 . Nunca utilize
protecções para levantar ou transportar a serra de esquadria.
1. Para transportar a serra, é necessário regular as posições de inclinação e
esquadria para um ângulo de 0°.
2. Puxe a cabeça da serra totalmente para trás.
3. Prima a alavanca de desengate do resguardo inferior 2 (Fig. A).
4. Empurre a cabeça para baixo e prima o botão de bloqueio 22 (Fig. B).
5. Coloque a cabeça da serra na posição de repouso e aperte o bloqueio
transversal 18 .
MANUTENÇÃO
CAIXA QUADRADA
CAIXA DE 6 LADOS
1. Coloque a serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de teste.
2. Experimente juntar as peças cortadas.
Exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com ângulos exteriores de 25°
(ângulo “A”) (Fig. S), use o arco superior à direita. Procure 25° na régua
do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de cada lado, para obter a
posição do ângulo de esquadria na serra (23°). Igualmente, siga a linha
de intersecção vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição
do ângulo em bisel na serra (40°). Experimente sempre os cortes em
pedaços de madeira para verificar as posições na serra.
ATENÇÃO: nunca exceda os limites de esquadria da esquadria
composta de 45° de inclinação com uma esquadria de 45° para a
esquerda ou direita.
A ferramenta eléctrica DeWALT foi concebida para funcionar durante um
longo período de tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma manutenção apropriada da
ferramenta e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e a bateria antes de efectuar quaisquer ajustes ou
de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: Se a lâmina de serra estiver gasta, substitua-a por uma
nova lâmina afiada.
Lubrificação
A ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
Regular este ângulo de bisel na serra
100
Português
Proteger o meio ambiente
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior, a
protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção de
poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de que
aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a bloqueios
de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina da
serra e os resguardos, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga
as instruções indicadas na secção Montagem da lâmina de serra. Retire as
partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da unidade com
ar comprimido seco sempre que houver uma acumulação de detritos
dentro das aberturas de ventilação e à volta das mesmas. Use uma
protecção ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos abrasivos
para limpar as peças não metálicas da ferramenta. Estes químicos
poderão enfraquecer os materiais utilizados nestas peças. Utilize um
pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido dentro da ferramenta. Da mesma forma,
nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta num líquido.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe o tampo da
mesa com regularidade.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe o sistema de
recolha de serradura com regularidade.
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este
símbolo não devem ser eliminados em conjunto com resíduos
domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser
recuperados ou reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão
disponíveis mais informações em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada quando deixar de
produzir energia suficiente nas tarefas que anteriormente eram realizadas
com facilidade. No fim da sua vida útil, elimine-a com o devido respeito
pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao seu fornecedor
ou coloque-as num ecoponto. As baterias recolhidas serão recicladas ou
eliminadas correctamente.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir o
risco de ferimentos, só deve utilizar os acessórios recomendados pela
DeWALT neste equipamento.
Apoio para peças compridas (Fig. U)
• Apoie sempre as peças compridas.
• Para obter os melhores resultados, use o suporte de extensão (DE7023)
para ampliar a superfície da mesa da sua serra (pode ser adquirido no
seu concessionário, como opção). Apoie as peças compridas, usando
qualquer meio conveniente como uma bancada ou um dispositivo
semelhante, para evitar que a extremidade tombe.
Gama de lâminas de serra disponíveis (lâminas
recomendadas)
Tipo de lâmina
Série DT1158 30
Série DT4282 40
Série DT4226 40
Série DT4287 40
DT99571-QZ
DT99572-QZ
DT99573-QZ
Dimensões da lâmina
Utilização
(diâmetro externo x diâmetro
interno x n.º de dentes)
250x30x24
Para a serração ao comprido e o corte
transversal de madeira e plástico
250x30x96
TCG para utilização com alumínio
250x30x30
ATB para o corte preciso de madeira
natural e artificial
250x30x80
TCG para o corte extra preciso de madeira
natural e artificial
250x30x24
Lâmina Flexvolt 24T para utilização geral,
corte longitudinal e corte transversal
250x30x36
Lâmina Flexvolt 36T para corte fino
250x30x60
Lâmina Flexvolt 60T para corte ultra-fino
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios apropriados.
101
Suomi
LANGATON JIIRISAHA POIKKILEIKKAUKSEEN
DCS778
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen
tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia
kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
mm
mm
min-1
vasen ja oikea
vasen
viistekulma
jiirikulma
DCS778
54
1
Kyllä
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
Kapasiteetit
poikkileikkaus 90°
jiiri 45°
jiiri 48°
viiste 45°
viiste 48°
Yleiset mitat
Paino (ilman akkua)
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
Ääni standardin EN61029 mukaisesti:
LPA(äänenpaine)
LWA(ääniteho)
K (äänitehon epävarmuus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
100
3
Jännite
Tyyppi
XPS
Terän läpimitta
Terän reikä
Terän maksiminopeus
Viisteytys (maks. asennot)
Viistekulma (maks. asennot)
Yhdistelmäsahaus
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
Paino
VDC
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
VAC
min
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18 V litiumioniakkuja XR ja XR FLEXVOLTTM
(DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ja
DCB546).
Sulakkeet
Eurooppa
102
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Langaton jiirisaha poikkileikkaukseen
DCS778
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin, 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon
ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Yleiset turvaohjeet
1 . Pidä työskentelyalue siistinä.
Loukkaantumisia tapahtuu herkemmin epäsiisteillä alueilla ja työpöydillä.
2 . Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työalue hyvin valaistuna (250–300 Lux). Älä käytä
työkalua tilassa, jossa on tulipalon tai räjähdyksen vaara, esim. syttyvien
nesteiden ja kaasujen lähellä. Työalueella on oltava hyvä tuuletus.
3 . Sähköiskusuoja.
Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja (esim. putkia, lämpöpattereita,
liesiä tai jääkaappeja). Kun käytät työkalua äärimmäisissä olosuhteissa
(esim. korkeassa kosteudessa, kun tuotetaan metallilastuja jne.),
sähköturvallisuutta voidaan parantaa käyttämällä eristysmuunninta tai
(FI) maavuodon suojakatkaisinta.
4 . Pidä ulkopuoliset poissa.
Älä anna muiden henkilöiden, erityisesti lasten, osallistua
työskentelyyn, koskea työkaluun tai akkuun ja pidä ulkopuoliset
poissa työskentelyalueelta.
5 . Varastoi käyttämättömät työkalut.
Kun työkaluja ei käytetä, ne täytyy säilyttää kuivassa paikassa ja lukita
huolellisesti pois lasten ulottuvilta.
6 . Älä käytä työkalua väkisin.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille
tarkoitetulla nopeudella.
7 . Käytä sopivaa työkalua.
Älä käytä pieniä työkaluja raskaiden töiden tekemiseen. Älä käytä
Suomi
työkalua tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Älä esimerkiksi käytä
pyörösahaa puun oksien tai tukkien katkomiseen.
8 . Pukeudu oikein.
Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin. Ulkotöihin
suositellaan liukumattomia jalkineita. Kiinnitä pitkät hiukset.
9 . Käytä henkilösuojaimia.
Käytä aina suojalaseja. Käytä hengitys- tai pölysuojainta, jos työskentelet
töiden kanssa, joissa syntyy pölyä tai lentäviä partikkeleita. Jos partikkelit
saattavat olla huomattavan kuumia, käytä myös kuumuutta kestävää
esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10 . Liitä pölynpoistolaite.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn poistamiseksi ja ottamiseksi talteen,
käytä niitä.
11 . Kiinnitä työkappale.
Käytä mahdollisuuksien mukaan kiinnikkeitä ja ruuvipuristimia
työkappaleen kiinnittämiseen varmasti. Se on turvallisempaa kuin käsiesi
käyttäminen ja se vapauttaa molemmat kädet työkalun käyttämiseen.
12 . Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
13 . Ylläpidä työkaluja huolella.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina, jotta niiden suorituskyky
olisi parempi ja turvallisempi. Noudata voitelu- ja lisävarusteiden vaihtoohjeita. Tarkista työkalut säännöllisesti ja jos ne ovat vaurioituneita,
korjauta ne valtuutetussa huollossa. Pidä kahvat ja kytkimet kuivina,
puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina.
14 . Irrota työkalut verkkovirrasta.
Kun työkaluja ei käytetä, ennen huoltoa ja lisävarusteiden kuten
sahan ja poran terien ja leikkureiden vaihdon yhteydessä, irrota
työkalut verkkovirrasta.
15 . Poista säätö- tai kiintoavaimet.
Tee tavaksi tarkistaa, että säätö- tai kiintoavaimet on poistettu työkalusta
ennen kuin käytät työkalua.
16 . Estä tahaton käynnistyminen.
Älä kanna työkalua niin, että sormesi on kytkimellä. Varmista, että työkalu
on off-asennossa ennen kuin liität se verkkovirtaan.
17 . Pysy valppaana.
Kiinnitä huomiota suorittamiisi toimenpiteisiin. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
18 . Tarkista vahingoittuneet osat.
Tarkista kone huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, että se toimii
oikein ja suorittaa sille tarkoitetun toiminnon. Tarkista liikkuvat osat,
niiden kiinnitys, osien eheys, asennus ja muut toimintaan vaikuttavat
tekijät. Suojus tai muu vaurioitunut osa tulee antaa valtuutetun huollon
korjattavaksi tai vaihdettavaksi, jos ohjekirjassa ei muuta mainita. Anna
valtuutetun huollon vaihtaa vialliset kytkimet. Älä käytä työkalua, jos
virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Älä koskaan yritä korjata
laitetta itse.
VAROITUS! Laitteen tai lisävarusteen käyttö tai toiminnon
suoritus muuhun kuin tässä käyttöohjeessa suositeltuun
käyttöön tai toimintoon voi tämän työkalun kanssa aiheuttaa
henkilövahingon vaaran.
19 . Vie työkalu asiantuntevan henkilön korjattavaksi.
Tämä sähkötyökalu täyttää vastaavat turvamääräykset. Vain valtuutetut
henkilöt saavat suorittaa korjaukset käyttämällä alkuperäisiä varaosia,
muussa tapauksessa käyttäjä voi altistua huomattavaan vaaraan.
Jiirisahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
Älä käytä sahaa leikkaamaan muita materiaaleja kuin
valmistajan suosittelemia.
Älä käytä konetta, ilman että suojukset ovat paikallaan, jos suojukset eivät
toimi tai jos suojuksia ei ole huollettu oikein.
Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin
suoritat viistoleikkauksia.
•
Pidä lattia-alue koneen ympärillä tasaisena, puhtaana ja vapaana
materiaaleista esim. lastuista ja muista leikkuujätteistä.
• Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
• Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Huomioi sahan terään
merkitty enimmäisnopeus.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen
minkään toiminnon aloittamista.
• Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on
liitetty verkkolähteeseen.
• Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti
jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi
aiheuttaa vakavan tapaturman.
• Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje.
Lisävarusteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.
• Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai
karkeaa materiaalia.
• Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä.
• Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan.
• Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai pienempi.
Katso terän sopivat tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain
ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN847-1-standardin mukaisesti.
• Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
• Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
• Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
• Käytä ainoastaan sahanteriä, joihin merkitty nopeus on vähintään yhtä
suuri kuin sahaan merkitty nopeus.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman uurroslevyä.
• Nosta terä työkappaleen uurroksesta ennen kytkimen vapauttamista.
• Ennen sahaamista tulee varmistaa, että kone on vakaa.
• Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi.
• Sahan terän suojus avautuu, kun suojuksen vapautusvipua 2 painetaan.
• Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti, jos sahaa ei ole
sammutettu. Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai
poistetaan tai sahaa halutaan tutkia.
• Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat
ja lastuttomat.
• Vaihda kulunut uurroslevy.
• Irrota koneen akku ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai kun
vaihdat terää.
• Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on käynnissä ja
teräosa ei ole lepoasennossa.
• Jos koneeseen on asennettu LED-valo, sitä ei saa vaihtaa toisen tyyppiseen
LED-valoon. Vain valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa suorittaa
korjaukset.
• Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina huomioon
tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle:
ʵʵ työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu);
ʵʵ sahanterän terävyys
ʵʵ sahanterän oikea säätö
ʵʵ pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s.
Varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut on
asennettu oikein.
• Huomioi seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat melulle
altistumiseen:
ʵʵ käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua;
ʵʵ käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä;
• koneen huolto tulee suorittaa säännöllisesti;
• Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus;
103
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen
toimintaan;
Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä käyttöoppaassa
osoitetun tarkoituksen mukaisia.
Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista
leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun saha ei ole lepoasennossa.
Älä koskaan leikkaa 150 mm lyhyempiä työkappaleita.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
ʵʵ Korkeus 60 mm x leveys 216 mm x pituus 500 mm
ʵʵ Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla , esim.
DE7023. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja
irrota kone virtalähteestä.
Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä
viallista konetta.
Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi leikkauksen
aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista työkappale ja
varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Sammuta kone ja aloita uusi
leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden
halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät sahojen käyttöön:
• työkalun pyörivien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Niihin kuuluvat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Pyörivien sahanterien suojaamattomien osien
aiheuttama onnettomuusriski.
• Suojaamattoman sahanterän vaihtamisen aiheuttama onnettomuusriski.
• Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa.
• Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä sahattaessa puuta,
erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
• Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta.
• Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama
riittämätön pölynpoisto.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että akun
jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi
hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Käytä
latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja
on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus
30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
104
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja
käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet
ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se
voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat
haljeta ja aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi aiheuttaa
oikosulkuja laturin sisällä oleviin suojaamattomiin latauskontakteihin
laturin ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet,
kuten teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota
laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi
tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin
tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei
kompastu tai että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
Jatkojohdon virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle
pinnalle, joka saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä.
Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata
ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on
pudotettu tai muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan
tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan
pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei
vähennä riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden
sähkövirralla. Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] C)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun paikoilleen.
Suomi
2. Aseta akku 26 laturiin ja varmista, että akku on hyvin paikoillaan
laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu toistuvasti ilmoittaen,
että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti. Akku on
täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää laturiin. Poista
akku laturista painamalla akun vapautuspainiketta 27 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen
suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Akkuyksikkö
Laturin toiminta
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue
seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
•
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo palaa
kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan,
keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen
merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta
sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan. Laturi siirtyy
tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku. Akku latautuu
hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten. Puhallin
kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on tarpeen. Älä
koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai jos tuuletusaukot on
tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä
käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on
kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai käytettäviksi
pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos laturi asennetaan seinään,
sijoita laturi pistorasian lähettyville ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka
voivat haitata ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla (hankittava
erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm ruuvin kannan halkaisijan
ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen
ruuvista näkyville noin 5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin
ja kiinnitä ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi AC-pistorasiasta
ennen puhdistusta. Lika ja rasva voidaan poistaa laturin
ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä
käytä vettä tai puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä
millään tavalla saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan
laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä
ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti
tai tullut elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla
ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää
vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava
lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu
raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä.
Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai vahingoittunut, älä laita
sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä. Älä
käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on
pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan
sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai kanna akkuja niin,
että metalliesineet pääsevät kosketuksiin akun napoihin.
Laturia ei saa esimerkiksi asettaa liinojen päälle, taskuihin,
työkalukoteloihin, tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on
irtonaisia nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen
vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta kompastumisen tai
putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt,
seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon,
jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen
navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä
niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien
ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun
muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen
ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset
sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen
105
Suomi
tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien testausohjeita
ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät kuulu luokan
9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin. Yleisesti ottaen luokan 9
määräykset soveltuvat vain toimituksiin, jotka sisältävät energialuokaltaan
yli 100 wattitunnin (Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty
kaikkiin litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta ilmateitse
niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät työkalupakkaukset
(yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa ilmateitse määräyksien
soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun merkityt wattitunnit ovat
korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla
on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden
uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä
tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on
soveltuvien määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai se on DeWALT
18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai
108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa, se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on katkaistu akussa
sähköisesti, jolloin ne vastaavat kolmea
alhaisemman Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon
omaavaan akkuun. Kun kolmen akun Wh-arvo
on pienempi, tietyt suurempaa Wh-arvoa koskevat akkujen
kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo voi esimerkiksi
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
ilmoittaa 3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa. Käytön
Wh-arvo voi ilmoittaa 108 Wh (koskee
yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa
suorasta auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai
kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun
sitä säilytetään huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on suositeltavaa säilyttää
viileässä ja kuivassa paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on ladattava
ennen käyttöä.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla DeWALTlatureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja ladataan
DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai aiheuttaa
muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa
108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla). Esimerkki:
Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCS778 toimii 54 voltin akuilla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB546. Katso lisätietoa osiosta
Tekniset tiedot.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Osittain koottu kone
2 Kuusiokoloavain (4 mm ja 6 mm)
1 250 mm TCT-sahanterä
1Materiaalinpidike
2 Akut (T2-malli)
1 Laturi (T2-malli)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa voi olla
seuraavat merkit:
Käytä kuulonsuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
106
Näkyvää säteilyä. Älä katso valoon.
Kantokohta
Päivämääräkoodin paikka (Kuva B)
Päivämääräkoodi 57 , joka sisältää myös valmistusvuoden, painettu
tuotteen koteloon.
Esimerkki:
2016 XX XX
Suomi
Kuvaus (Kuva A–C, E)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia.
Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
1 Liipaisukytkin
18 Poikittainen lukitsin
2 Suojuksen lukituksen
19 Viisteen lukitusvipu
vapautusvipu
20 Viistoasteikko
3 Käyttökahva
21 Penkin asennusreiät
4 Pysyvä yläsuoja
22 Lukituspainike
5 Ulkoinen laippa
23 Poikkitangot
6 Terän pultti
24 Sahan pää
7 Alempi teräsuojus
25 Kuusiokulma-avaimet
8 Sahanterä
26 Akku
9 Liukuvan ohjaimen lukitusnuppi
27 Akun vapautuspainike
10 Pysyvä pöytä
28 Polttoainemittarin painike
11 Uurroslevy
29 Lukituksen vapautuskytkin
12 Kulmavarsi
30 Ohituspainike
13 Kulman lukitsin
31 Kuljetuskahva (vasen ja oikea)
14 Pyörivä pöytä/kulmavarsi
32 Sisälaippa (Kuva E)
15 Kulma-asteikko
33 Pölynpoistoportti
16 Liukuva ohjain
34 XPS-painike
17 Materiaalinpidike
Käyttötarkoitus
Kompakti langaton DeWALT -jiirisaha on suunniteltu ammattimaiseen
puun, puutuotteiden, alumiinin ja muovin leikkaamiseen. Se suorittaa
poikkileikkaus-, viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti
ja turvallisesti.
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan
250 mm:n karbiditerän kanssa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä
tai kaasuja.
Nämä jiirisahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta vain valvotusti.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin
suunniteltuun tarkoitukseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää
yksin tämän tuotteen kanssa.
ASENNUS
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise koneesta virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkuja ja latureita.
Pakkauksesta poistaminen
Moottori ja suojukset on asennettu jo pohjaan.
Akun asentaminen ja poistaminen työkalusta
(Kuvat A–C)
HUOMAA: Varmista, että akku 26 on täysin ladattu.
Akun asentaminen työkaluun
1. Kohdista akku 26 työkalun kahvan sisällä oleviin kiskoihin (Kuva A).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan työkalussa ja
varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Akun poistaminen työkalusta
1. Paina vapautuspainiketta 27 ja vedä akku ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla varustetut akut (Kuva C)
Joissakin DeWALT -akuissa on tasomittari, jossa on kolme vihreää LEDmerkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin painiketta 28 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran taso on käyttörajan
alapuolella, tasomittari ei syty ja akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan viitteellisesti.
Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Penkin asentaminen (Kuva B) 
1. Reiät 21 kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu helpottamaan penkin
asennusta.
Suosittelemme pultteja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
Asenna saha aina tukevasti liikkumisen estämiseksi. Kannettavuuden
parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,5 mm paksuun tai
paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai siirtää toisille
työpaikoille ja kiinnittää uudelleen.
2. Kun saha asennetaan vaneriin, varmista, etteivät kiinnitysruuvit tule ulos
puukappaleen pohjasta.
Vanerin on oltava tasaisesti työtasoon nähden. Kun saha kiinnitetään
työtasoon, kiinnitä vain kiinnitysnavat, joissa sijaitsevat kiinnitysruuvit.
Muiden kohtien kiinnitys häiritsee sahan toimintaa.
3. Kiinni juuttumisen ja epätarkkojen tuloksien välttämiseksi on
varmistettava, ettei asennustaso ole vääntynyt tai muutoin epätasainen.
Jos saha heiluu alustalla, aseta ohut materiaalikappale sahan jalan
alapuolelle, kunnes saha on kiinnittynyt hyvin asennustasoon.
Sahanterän asentaminen (Kuvat A, D, E)
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö
pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai
muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on
OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät ja ne voivat
olla vaaralliset.
VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain
kuvatulla tavalla. Käytä vain osiossa Tekniset tiedot määritettyjä
sahanteriä; luettelonro: DT4320 on suositeltava.
1. Laita 6 mm:n kuusiokulma-avain 25 teräakselin päinvastaiseen
paikkaan ja pidä sitä paikallaan (Kuva D).
2. Käytä toista kuusiokoloavainta akselilukkona kuvan D mukaisesti.
3. Kiristä terän pultti 6 kääntämällä vastapäivään. Poista terän pultti ja
ulkoinen laippa 5 .
4. Paina alasuojan lukituksen vapautusvipua 2 alemman teräsuojuksen 7 nostamiseksi ja poista sahanterä 8 .
5. Asenna uusi sahanterä sisälaipan 32 tukiosaan varmistaen, että terän
alareunan hammastus osoittaa ohjainta kohti (poispäin käyttäjästä).
6. Asenna ulompi laippa 5 takaisin ja varmista, että kohdistusulokkeet 36 lukittuvat oikein, yksi moottorin akselin kummallekin puolelle.
7. Kiristä terän pultti 6 kääntämällä sitä vastapäivään pitämällä samalla 6
mm:n kuusiokulma-avainta 25 toisella kädelläsi (Kuva D).
SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise koneesta virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
107
Suomi
Jiirisahasi on säädetty tarkoin tehtaalla. Jos lisäsäädöt ovat tarpeen
kuljetuksen tai käsittelyn tai muun syyn vuoksi, säädä saha noudattamalla
alla olevia ohjeita. Kun säädöt on suoritettu, ne jäävät tarkoiksi.
b. Jos viisteen osoitin 44 ei ole viisteasteikon
20 nollakohdassa, löysää asteikon ruuveja 45 ja siirrä asteikkoa
tarpeen mukaan.
Poikkitankojen säätäminen pysyvää
leikkaussyvyyttä varten (Kuvat A, B, F, H)
Viistekulman tarkistaminen ja säätäminen
(Kuvat A, L, N)
Terän on liikuttava pysyvällä leikkaussyvyydellä pöydän koko pituudelta
eikä se saa koskettaa pysyvää pöytää aukon takaosassa tai pyörivän varren
etuosassa. Voit saavuttaa tämän asettamalla poikkitangot samansuuntaisesti
pöytään, kun sahan pää on painettu kokonaan.
1. Paina alemman suojuksen lukituksen vapautusvipua 2 (Kuva A).
2. Paina sahan pää kokonaan taka-asentoon ja mittaa korkeus pyörivästä
pöydästä 14 ulkoisen laipan 5 alaosaan (Kuva F).
3. Käännä sahan pään poikittaista lukitusta 18 (Kuva B).
4. Pidä sahan pää kokonaan painettuna, vedä pää sen liikealueen päähän.
5. Mittaa kuvassa F esitetty korkeus uudelleen. Molempien arvojen on
oltava sama.
6. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla (Kuva H):
a. Löysää lukkomutteria 37 kannakkeessa 38 ja säädä ruuvia 39 vähän kerrallaan tarpeen mukaan.
b. Kiristä lukkomutteri 37 .
VAROITUS: Tarkista aina, että terä ei kosketa pöytää aukon
takaosassa tai pyörivän varren edessä 90° pystykulmassa ja
45° viisteasennossa. Älä kytke laitetta päälle ennen kuin olet
tarkistanut tämän!
Viisteen ohitus mahdollistaa maksimiviistekulman asettamisen arvoon 45°
tai 48° tarpeen mukaan.
• Vasen = 45°
• Oikea = 48°
1. Varmista, että ohitusnuppi 46 on säädetty vasemmalle.
2. Löysää viisteen lukitusvipu 19 ja siirrä sahan pää vasemmalle.
3. Tämä on 45° viisteasento.
4. Jos säätö on tarpeen, käännä pysäytysruuvi 47 sisään tai ulos tarpeen
mukaan, kunnes osoitin 44 osoittaa 45°.
VAROITUS: Ohjausuriin voi mennä sahanpurua. Käytä tikkua tai
paineilmaa alhaisella paineella puhdistaaksesi ohjaimen urat.
Ohjaimen säätö (Kuva I)
Käännä liukuvan ohjaimen lukitusnuppia 9 vastapäivään sen löysäämiseksi.
Aseta liukuva ohjain 16 asentoon, jossa se ei osu terään, kiristä sitten
ohjaimen lukitusnuppi kääntämällä sitä myötäpäivään.
Terän tarkistaminen ja ohjaimeen säätäminen
(Kuvat B, J, K)
1. Löysää kulman lukitsin 13 .
2. Aseta peukalo kulmavarteen 12 ja purista kulman lukitsinta 13 pyörivän pöydän/kulmavarren 14 vapauttamiseksi.
3. Siirrä kulmavartta, kunnes salpa on 0° kulmakohdassa.
4. Vedä pää alas ja lukitse se paikoilleen käyttäen lukituspainiketta 22 .
5. Tarkista, että kaksi 0° merkintää 40 ovat näkyvissä kulma-asteikolla 15 .
6. Aseta kulmaviivain 41 ohjaimen vasenta puolta 16 ja terää 8 vasten.
VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella.
7. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
a. Löysää ruuvit 42 ja siirrä asteikkoa/kulmavartta vasemmalle tai
oikealle, kunnes terä on 90° ohjaimeen nähden kulmaviivaimella
(Kuva J) mitattuna.
b. Kiristä ruuvit uudelleen 42 .
Terän tarkistaminen ja pöytään säätäminen
(Kuvat L–N)
1. Löysää viisteen lukitusvipu 19 (Kuva L).
2. Paina sahan päätä oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
pystysuorassa ja kiristä viisteen lukitusvipu.
3. Aseta suorakulmain 41 pöytää ja terää 8 vasten (Kuva M).
VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella.
4. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
a. Löysää viisteen lukitusvipua 19 ja kierrä pystysuoran asennon
lukitusruuvia 43 sisään tai ulos, kunnes terä on 90°:n kulmassa
pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa.
108
Ennen käyttämistä
VAROITUS:
• Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita
teriä. Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää
sahanterän enimmäispyörimisnopeutta.
• Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty.
• Kiinnitä työkappale.
• Vaikka saha leikkaa puuta ja monia raudattomia materiaaleja,
nämä käyttöohjeet viittaavat vain puun leikkaamiseen.
Samat ohjeet sopivat muihin materiaaleihin. Älä leikkaa
rautamateriaaleja (rauta ja teräs) tai kivimateriaaleja tällä
sahalla! Älä käytä hiomalaikkoja!
• Muista käyttää uurroslevyä. Älä käytä konetta, jos uurros on
leveämpi kuin 10 mm.
• Kun asetat työstökappaleen puukappaleen päälle, järjestelmän
kapasiteetti on 300 mm.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus
huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä
yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa
työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään suuremman tärinän vaikutukset, varmista, että ympäristö
ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen
koko on sopiva tälle koneelle.
Kytkeminen päälle ja pois päältä (Kuva A)
Lukituksen vapautuskytkin 29 virtakytkimessä 1 tulee kääntää sisään
sahan käynnistämiseksi.
1. Käynnistä työkalu kääntämällä lukituksen vapautuskytkintä 29 ja
painamalla virtakytkintä 1 .
2. Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakytkin. Lukituksen vapautuskytkin
kytkeytyy automaattisesti takaisin.
XPS™ LED-työvalojärjestelmän (Kuvat A, R) käyttö
HUOMAA: Jiirisaha tulee kytkeä virtalähteeseen.
XPS™ LED-työvalojärjestelmä aktivoidaan kytkemällä kytkin tai painamalla
sahan kotelon päällä olevaa XPS-painiketta 34 .
Puukappaleen viivamerkintää pitkin sahaaminen:
1. Kun XPS-valo on päällä, vedä käyttökahva 3 alas sahanterän 8 viemiseksi puun lähelle. Terän varjo tulee näkyviin puukappaleeseen.
2. Kohdista piirretty linja terän varjon reunaan. Jiiriä tai viistekulmia voi olla
tarpeen säätää, jotta terä kohdistuisi tarkalleen piirrettyyn linjaan.
Saha ilmoittaa akkuvirheestä. XPS™-työvalo alkaa vilkkua, kun akkuvirta on
loppumaisillaan tai akku on liian kuuma. Vaihda akku ennen leikkaamisen
jatkamista. Katso akun latausohjeet osiosta Akun lataaminen.
Kehon ja käden asento
Kehon ja käsien oikeaoppinen asento jiirisahan käytön aikana tekee
sahaamisesta helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa.
VAROITUS:
• Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle.
• Pidä kädet käytön aikana vähintään 150 mm:n päässä terästä.
• Pidä työkappaletta tiukasti pöydällä ja ohjaimessa katkaistessasi.
Pidä kätesi paikallaan, kunnes kytkin on vapautettu ja terä
pysähtynyt kokonaan.
• Suorita aina kokeita (ilman virtaa) ennen leikkaamista
niin, että voit tarkistaa terän reitin.
• Älä laita käsiäsi ristiin.
• Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea tasapaino.
• Kun siirrät sahaa vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja seiso
hiukan sahanterän vieressä.
Perussahaleikkaukset
Pystysuuntainen suora poikkileikkaus (Kuva A, O)
HUOMAA: Käytä 250 mm:n sahanteriä 30 mm:n akselin reikiin
haluamasi leikkaustehon saavuttamiseksi.
1. Löysää kulman lukitsinta 13 ja nosta se sitten ylös.
2. Kytke kulmalukitsin 13 asentoon 0° ja kiinnitä kulmalukitsin.
3. Aseta leikattava puukappale ohjainta 16 vasten.
4. Tartu käyttökahvaan 3 ja paina suojuksen lukituksen vapautusvipua 2 suojuksen vapauttamiseksi. Vie sahan pää kokonaan ulos.
5. Paina virtakytkintä 1 moottorin käynnistämiseksi.
6. Paina päätä, jotta terä leikkaa puun läpi ja siirtyy muoviseen
uurroslevyyn 11 .
7. Kun pää on kokonaan alhaalla, paina se hitaasti takaisin koko
leikkauksen pituudelta.
8. Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota,
että sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään
teräosan ylälepoasentoon.
VAROITUS:
• Alempi terän suojus on tarkoitettu sulkeutumaan nopeasti,
kun vipu 2 vapautetaan. Jos se ei sulkeudu
yhden sekunnin kuluessa, saha tulee toimittaa huoltoon
valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun.
Pystysuuntainen poikkiviisteleikkaus (Kuvat A, P)
1. Purista kulman lukitsinta 13 . Siirrä varsi vasemmalle tai oikealle
vaadittuun kulmaan.
2. Kulman lukitsin on automaattisesti asennossa 0°; 15°; 22,5°; 31,62°; 45° ja
50° sekä vasemmalla että oikealla. Jos välikulma on tarpeen, pidä päätä
tiukasti ja lukitse se kiinnittämällä kulman lukitsin.
3. Varmista aina, että kulman lukitusvipu on lukittu hyvin
ennen leikkaamista.
4. Toimi samalla tavoin kuin pystysuuntaisessa
suorassa poikkileikkauksessa.
Suomi
VAROITUS: Kun puukappaleen päästä leikataan pois pieni pala,
aseta puukappale niin, että pois leikattava osa on terän sillä puolella,
jossa on suurempi ohjaimen kulma, ts.:
• vasen viisto, pois leikattava osa oikealla.
• oikea viisto, pois leikattava osa vasemmalla.
Liukuvan leikkauksen suorittaminen
(Kuvat A, B, R)
1. Käännä sahan pään poikittaista lukitsinta 18 sen löysäämiseksi.
2. Paina sahan pää 24 alas, vedä lukituspainike 22 ulos ja anna sahan
pään nousta korkeimpaan asentoon.
3. Aseta leikattava puukappale liukuvaa ohjainta 16 vasten ja lukitse se
materiaalinpidikkeellä 17 .
4. Laske sahan pää ja vedä pää sen liikealueen päähän.
5. Paina suojuksen lukituksen vapautusvipua 2 suojan irrottamiseksi.
Paina liipaisukytkintä 1 moottorin käynnistämiseksi.
6. Paina pää kokonaan alas, jotta terä leikkaa puun, ja paina pää takaisin
leikkauksen loppuun suorittamiseksi.
7. Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota, että
sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan
ylälepoasentoon.
VAROITUS: Muista lukita sahan pää taka-asentoon liukuvien
leikkauksien loppuun suorittamisen jälkeen.
Poikkiviisteleikkaus (Kuvat L, Q)
Viistekulmat voidaan asettaa 0° - 48° vasemmalle. Jopa 45° viistekulmia
voidaan leikata kulmavarren ollessa nollan ja enintään 45° välisessä
viisteessä oikealla tai vasemmalla.
1. Löysää viisteen lukitusvipu 19 ja aseta viiste haluttuun kulmaan.
2. Aseta ohituspainike 30 tarvittaessa.
3. Pidä päätä tiukasti, älä anna sen pudota.
4. Kiristä viisteen lukitusvipu 19 hyvin.
5. Toimi samalla tavoin kuin pystysuuntaisessa
suorassa poikkileikkauksessa.
Sahauksen laatu
Leikkauksen tasaisuus riippuu eri tekijöistä, esimerkiksi leikattavasta
materiaalista. Kun haluat suorittaa mahdollisimman tasaisia sahauksia
päällyslistoihin ja muihin tarkkuustöihin, terävä (60 hampaan karbidi) terä ja
hitaampi ja tasainen sahausnopeus tuottavat odotetut tulokset.
VAROITUS: Varmista, ettei materiaali valu leikkauksen aikana,
kiinnitä se hyvin paikoilleen. Anna terän aina pysähtyä kokonaan
ennen varren nostamista. Jos pieniä puukuituja tulee edelleen ulos
työstökappaleen takaosasta, aseta puun leikkauskohtaan teippipala.
Sahaa teipin läpi ja poista teippi varoen sahauksen jälkeen.
Ei-rautametallien leikkaaminen
Ei-rautametalleja leikatessa konetta saa käyttää vain pystysuuntaisien
suorien ja poikkiviisteleikkauksien suorittamiseen jäärisahatilassa.
Suosittelemme, ettei viiste- ja yhdistelmäviisteleikkauksia suoriteta
ei-rautametalleihin. Työkalua ei saa käyttää rautametallien leikkaamiseen.
• Käytä aina materiaalinpidikettä, kun leikkaat ei-rautametalleja. Varmista,
että työkappale on kiinnitetty hyvin.
• Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka sopivat ei-rautametallien
leikkaamiseen.
• Voiteluaineita käytettäessä on kätettävä vain vahaa tai erotussuihketta.
Älä käytä emulsioita tai vastaavia nesteitä.
Työkappaleen kiinnittäminen (Kuva U)
VAROITUS: Käytä aina materiaalin lukitsinta.
Käytä sahan kanssa käytettävää materiaalinpidikettä 17 parhaiden
tuloksien saavuttamiseksi.
109
Suomi
Pidikkeen asentaminen
1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen 17 on
oltava jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on
asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole
tiukasti kiinni.
2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin.
3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä
työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi.
SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN
VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI
PIDIKE OLE SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Yhdistelmäviisteleikkaus (Kuva S, T)
Tämä leikkaus on viistosahauksen ja vinoleikkauksen yhdistelmä. Tätä
sahaustyyppiä käytetään kehyksien tai laatikoiden sahaamiseen viistoilla
sivuilla, katso esimerkki kuvasta S.
VAROITUS: Jos sahauskulma vaihtelee kappalekohtaisesti, tarkista,
että viisteen lukitusvipu ja jiirisahan lukitusnuppi on kiinnitetty
hyvin. Ne on kiristettävä sen jälkeen, kun viistekulmaa tai jiirikulmaa
on muutettu.
VAROITUS: yhdistelmäleikkausta suorittaessa saha tulee kiinnittää
alatukeen, jotta se ei voisi kaatua. Katso lisätietoa osiosta Sahan
kiinnittäminen.
• Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan oikean viistekulman ja jiirisahan
asetukset yleisissä yhdistelmäsahauksissa.
• Käytä taulukkoa valitsemalla haluamasi kulma ”A” (Kuva S) ja määritä
sen sijainti taulukon kaaressa. Katso siitä kohdasta suoraan alas ja näet
oikean viistekulman ja suoraan toisella puolella näet oikean jiirikulman.
6-PUOLINEN
LAATIKKO
8-PUOLINEN
LAATIKKO
Laatikon puolen kulma (kulma ”A”)
Aseta tämä jiirikulma sahaan
NELIÖLAATIKKO
Aseta tämä viistekulma sahaan
1. Aseta saha määritettyihin kulmiin ja suorita muutama
harjoitus koekappaleisiin.
2. Harjoittele leikattujen kappaleiden yhdessä pitämistä.
Esimerkki: Voit toteuttaa nelipuolisen laatikon 25° ulkoisilla kulmilla
(kulma ”A”) (Kuva S) käyttämällä ylhäällä oikealla olevaa kaarta.
Määritä 25° sijainti kaaren asteikossa. Seuraa vaakasuoraa viivaa pitkin
kummallakin puolella määrittääksesi sahan jiirikulman (23°). Seuraa
samalla tavoin pystysuoraa viivaa pitkin ylös tai alas määrittääksesi
viistekulman sahaan (40°). Kokeile sahausta aina muutamaan
koekappaleeseen
sahan virheettömien asetuksien varmistamiseksi.
VAROITUS: Älä koskaan ylitä yhdistelmäviisteleikkauksen rajoja: 45°
viiste 45° vasemmalla tai oikealla viisteellä.
110
Pölyn poisto (Kuvat A, G)
VAROITUS: Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen
pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan.
Liitä pölynkeräyslaite, joka on suunniteltu asiaankuuluvien säännösten
mukaan. Ulkoisesti liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden on oltava 20
m/s +/- 2 m/s. Nopeus on mitattava liitännän liitosputken kohdalla työkalun
ollessa liitettynä, mutta ei käynnissä.
HUOMAA: DWV9000 kääntölukituksen pikaliitintä 48 suositellaan
valinnaisena lisävarusteena pölynpoistolaitteen liittämiseen.
Noudata työstettäviin materiaaleihin soveltuvia paikallisia määräyksiä.
Pölynimurin tulee sopia työstettävään materiaaliin.
Käytä erityistä pölynimuria, kun haluat imuroida terveydelle erityisen
haitallista tai karsinogeenista kuivaa pölyä.
Kuljetus (Kuvat A, B)
VAROITUS: Jiirisahan oikeaoppista kuljettamista varten sen pohjassa
on kaksi käden paikkaa 31 . Älä koskaan nosta tai kuljeta jiirisahaa
sen suojista kiinni pitäen.
1. Kuljeta sahaa asettamalla viisteasennoiksi 0°.
2. Paina sahan pää kokonaan takaisin.
3. Paina alemman suojuksen lukituksen vapautusvipua 2 (Kuva A).
4. Paina pää alas ja paina lukituspainiketta 22 (Kuva B).
5. Vie sahanterä lepoasentoon ja paina poikittaista lukitusta 18 .
HUOLTO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus
varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
katkaise koneesta virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Jos sahanterä on kulunut, vaihda se uuteen
terävään terään.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein.
Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa
tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen paloja jää sahanterän ja suojuksien väliin, irrota kone
virtalähteestä ja noudata kohdan Sahanterän asentaminen ohjeita. Poista
jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä
kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin
hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja
liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä
päästä mitään nestettä työkalun sisään. Älä upota mitään työkalun
osaa nesteeseen.
VAROITUS: Siivoa työtaso säännöllisesti
henkilövahinkojen välttämiseksi.
Suomi
VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä säännöllisesti
henkilövahinkojen välttämiseksi.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTin lisävarusteita ei ole testattu
tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Pitkien kappaleiden tukeminen (Kuva U)
• Tue aina pitkiä kappaleita.
• Käytä lisätukea (DE7023) sahan pöydän leveyden suurentamiseksi
(saatavilla jälleenmyyjältä lisävarusteena). Tue pitkiä työkappaleita
kaikkia hyödyllisiä tapoja käyttäen, kuten sahapukkia tai vastaavaa
laitetta käyttäen päiden alas putoamisen välttämiseksi.
Saatavilla olevat sahanterät (suositeltavat terät)
Terän tyyppi
Terän mitat
Käyttö
(halkaisija x reikä x hampaiden
määrä)
DT1158-sarja 30
250x30x24
Yleiskäyttöinen, puun ja muovin sahaaminen
DT4282-sarja 40
250x30x96
TCG, alumiinin sahaaminen
DT4226-sarja 40
250x30x30
ATB, hienosahaaminen keinotekoinen ja
luonnollinen puu
DT4287-sarja 40
250x30x80
TCG, keinotekoisen ja luonnollisen puun
erittäin hieno sahaaminen
DT99571-QZ
250x30x24
24T Flexvolt-terä yleiskäyttöön, jyrsintään ja
poikkileikkaukseen
DT99572-QZ
250x30x36
36T Flexvolt-terä hienoleikkaukseen
DT99573-QZ
250x30x60
60T Flexvolt-terä erittäin hienoon
leikkaukseen
Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai
kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut
paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta
www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota
riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai
paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt kierrätetään tai
hävitetään oikein.
111
Svenska
SLADDLÖS KAP-/GERINGSSÅG
DCS778
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Spänning
Typ
XPS
Klingdiameter
Håldiameter
Max klinghastighet
Gering (max. positioner)
Fasning (max. positioner)
Sammansatt geringssnitt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
VDC
Kapaciteter
kapning 90°
gering 45°
gering 48°
fas 45°
fas 48°
Totalmått
Vikt (utan batteri)
Buller i enlighet med EN61029:
LPA(ljudtryck)
LWA (akustiskt effekt)
K (akustisk effektosäkerhet)
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
dB(A)
dB(A)
dB(A)
VAC
min
kg
91
100
3
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
Vikt
mm
mm
min-1
vänster och höger
vänster
fasning
gering
DCS778
54
1
Ja
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB118 laddaren accepterar 18V Li-jon XR och XR FLEXVOLTTM batteripaket
(DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 och
DCB546).
Säkringar
Europa
112
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Sladdlös kap-/geringssåg
DCS778
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data
uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2004/108/EC, 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör
denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Säkerhetsinstruktioner
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Allmänna säkerhetsregler
1 . Håll arbetsområdet rent.
Belamrade områden och bänkar inbjuder till skador.
2 . Tänk på arbetsmiljön.
Utsätt den inte för regn. Använd inte verktyget under våta eller fuktiga
förhållanden. Håll arbetsområdet väl upplyst (250 - -300 Lux). Använd
inte elverktyg där finns risk för att orsaka brand eller explosion, t.ex. i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Arbetsområdet skall vara
väl ventilerat.
3 . Skydda mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp). Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas med koppling av en
skiljetransformator eller en (FI) jordfelsbrytare.
4 . Håll andra personer borta.
Låt inte personer, särskilt barn som inte är involverade i arbetet vidröra
verktyget eller batteriet och håll dem borta från arbetsområdet.
5 . Förvara verktyg säkert.
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt, högt placerat
ställe, inlåst utom räckhåll för barn.
6 . Överbelasta inte verktyget.
Verktyget kommer att göra jobbet bättre och säkrare vid avsedd hastighet.
7 . Använd rätt elverktyg.
Tvinga inte små verktyg eller tillsatser att göra kraftiga verktygs jobb.
Svenska
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för: använd t.ex. inte
handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
8 . Klä dig på lämpligt sätt.
Bär inte löst hängande kläder eller smycken eftersom de kan fastna i
rörliga delar. Halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd
hårnät om du har långt hår.
9 . Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller dammask om
arbetet skapar damm eller flygande partiklar. Eftersom dessa partiklar kan
bli avsevärt heta bör du använda värmebeständigt förkläde. Använd alltid
hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm.
10 . Anslut dammutsugningsutrustning.
Om det finns anordningar för anslutning av apparater för
dammutsugning och uppsamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt.
11 . Säkert arbete.
Där så är möjligt använd skruvtving eller ett skruvstäd för att hålla fast
arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du får bägge
händerna fria för arbetet.
12 . Sträck dig inte för långt.
Ha ordentligt fotfäste och balans hela tiden.
13 . Sköt verktygen med omsorg.
Håll sågverktygen vassa och rena för bättre och säkrare prestanda. Följ
instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera elverktyget
regelbundet och få den reparerad hos en auktoriserad fackverkstad vid
skada. Se till att handtagen och greppytorna är torra och fria från olja
och fett.
14 . Koppla ifrån verktyget.
Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte är i bruk, innan service och
vid byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
15 . Tag bort inställningsnycklar och skruvnycklar.
Ta för vana att kontrollera att inställningsnycklar och skruvnycklar är
borttagna från verktyget innan verktyget används.
16 . Undvik oavsiktligt start.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Se till att verktyget är i
positionen ”off” innan inkoppling.
17 . Var uppmärksam.
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när du är
trött eller påverkad av medicin eller alkohol.
18 . Kontrollera om det finns skadade delar.
Innan användning kontrollera maskinen noggrant för att fastställa om
den kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen.
Kontrollera inriktningen av rörliga delar, inklämning av rörliga delar,
bristning hos delar och andra förhållanden som kan påverka dess arbete.
Ett skydd eller andra delar som är skadade bör repareras på ett korrekt
sätt eller bytas av ett auktoriserat servicecenter såvida inte annat anges i
bruksanvisningen. Defekta strömbrytare måste bytas hos ett auktoriserat
servicecenter.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slås på eller stängas av.
Försök inte göra några reparationer själv.
VARNING! Användning av tillbehör, tillsatser eller utförande av
arbete med detta verktyg annat än vad som rekommenderas i denna
bruksanvisning kan utgöra en risk för personskador.
19 . Låt en kvalificerad person reparera ditt verktyg.
Detta elektriska verktyg uppfyller relevanta säkerhetsregler.
Reparationer bör endast utföras av kvalificerade personer som
använder originalreservdelar, i annat fall kan det resultera i allvarlig fara
för användaren.
Ytterligare säkerhetsregler för geringssågar
•
•
Använd inte sågen för att såga andra material än de som rekommenderas
av tillverkaren.
Använd inte maskinen utan att skydden finns på plats eller om skydden
inte fungerar eller inte underhållits korrekt.
•
•
Se till att armen sitter säkert fast vid geringssågning.
Håll golvområdet runt maskinnivån väl underhållen och fri från löst
material såsom spån och kapade bitar.
• Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
• Använd korrekt slipade sågklingor. Observera den maximala hastigheten
som är märkt på sågklingan.
• Se till att alla låsrattar och skruvhandtag är åtdragna innan
arbetet startar.
• Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till den
elektriska strömkällan.
• Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabb genom att pressa ett
verktyg eller något annat mot klingan, allvarliga olyckor kan ske oavsiktligt
på detta sätt.
• Innan något tillbehör används se först bruksanvisningen.
Felaktig användning av ett tillbehör kan orsaka skador.
• Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
• Se till att sågklingan är korrekt monterad innan användning.
• Se till att klingan roterar i korrekt riktning.
• Använd inte klingor med större eller mindre diameter än rekommenderat.
För korrekt klingklassificering se tekniska data. Använd endast klingor
som specificeras i denna manual som uppfyller EN847-1.
• Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande klingor.
• Använd inte klingor av HÖGHASTIGHETSSTÅL.
• Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd inte några slip- eller diamantskivor.
• Använd endast sågklingor där den markerade hastigheten är minst lika
med den hastighet som är markerad på sågen.
• Använd aldrig sågen utan sågplattan.
• Lyft upp klingan från sågsnittet i arbetsstycket innan brytaren släpps.
• Innan varje sågning se till att maskinen är stabil.
• Kila aldrig fast något mot fläkten för att hålla motoraxeln.
• Klingskyddet på sågen öppnas när skyddets låsspak 2 trycks in.
• Lyft aldrig klingskyddet manuellt såvida inte sågen är avstängd. Skyddet
kan lyftas för hand vid installation eller borttagning av klingor eller för
inspektion av sågen.
• Kontrollera regelbundet att motorns luftöppningar är rena och fria
från spån.
• Byt sågplattan när den är sliten.
• Ta bort batteriet innan något underhållsarbete utförs eller när klingan byts.
• Utför aldrig någon rengöring eller något underhåll när maskinen
fortfarande körs och huvudet inte är lyft i viloläge.
• När den är utrustad med LED är byte till annan typ av LED inte tillåten.
Reparationer skall endast utföras av tillverkaren eller ett auktoriserat
ombud.
• Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhet när trä sågas. Överväg alltid
faktorer som påverkar utsattheten för damm såsom:
ʵʵ typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor producerar
med damm än trä);
ʵʵ sågklingas skärpa;
ʵʵ korrekt inställning av sågbladet,
ʵʵ dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s.
Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar och
glidbanor är korrekt inställda.
• Var uppmärksam på följande faktorer som påverkar exponeringen
av för buller:
ʵʵ använd sågklingor som konstruerats för att minska bullernivån;
ʵʵ använd endast väl slipade sågklingor;
• Maskinunderhåll skall genomföras regelbundet;
• Ha alltid tillräcklig allmän eller riktad belysning;
113
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att operatören är tillräckligt utbildad i användningen, inställningar
och hantering av maskinen;
Se till att distansbrickor och spindelringar är lämpliga för det syfte som
anges i denna manual.
Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från arbetsstycket
från sågområdet medan maskinen körs och när såghuvudet inte är
i viloläge.
Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 150 mm.
Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med
följande maximala storlek utan extra stöd:
ʵʵ Höjd 60 mm med bredden 216 mm och längden 500 mm
ʵʵ Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex. DE7023.
Spänn alltid fast arbetsstycket ordentligt.
Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen och
koppla bort den från strömkällan.
Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att förhindra
att personer använder den defekta maskinen.
När sågklingan blockeras på grund av onormal matarkraft under
sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från strömkällan. Ta
bort arbetsstycket och se till att sågklingan kan köras fritt. Slå på maskinen
och påbörja en ny sågning med minskad matarkraft.
Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
När så är möjligt, montera maskinen på en bänk med bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa.
Återstående risker
Följande risker följer med användning av sågar:
• skador kan uppstår vid kontakt med rörliga delar
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och användning
av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte undvikas. Dessa är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande sågklingan.
• Risk för skador vid byte av den oskyddade sågklingan.
• Risk att fingrar kläms när skydden öppnas.
• Hälsofara orsakade av inandning av damm som uppkommer vid sågning
av trä, särskilt ek, bok och MDF.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
• Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä
• Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar spänningen på
klassificeringsplattan. Se också till att spänningen hos din laddare motsvarar
den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet med EN60335;
därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt
preparerad sladd som finns att få genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är absolut
nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd, lämplig för din laddares
strömmatning (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1 mm2;
maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att vara så enkla
som möjligt att hantera.
114
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller viktiga
säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla batteriladdare (se tekniska
data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och varningar om
laddaren, batteripaket och produkten för användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i laddaren. Det
kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken för skador ladda
endast DeWALT laddningsbara batterier. Olika typer av batterier kan
brista och orsaka personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker
med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när laddaren är inkopplad
i eluttaget kan de exponerade laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren från eluttaget när
det inte finns något batteripaket i hålrummet. Koppla ifrån laddaren
vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med någon annan laddare
än den som tas upp i denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat än
laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren kopplas ur.
Detta kommer att minska risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går på den, snubblar på den
eller att det på annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte det är absolut
nödvändigt. Användning av en olämplig förlängningssladd kan resultera
i risk för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera inte
laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera i intern överhettning.
Placera laddaren undan från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—byt ut
dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa stötar, tappats
eller skadats på annat sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat servicecenter
när service eller reparation behövs. Felaktig montering kan resultera i
risker för elektriska stötar, dödsfall via elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at tillverkaren, dess
serviceombud eller liknande kvalificerad person för att förhindra alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs. Detta
kommer att minska risken för elektriska stötar. Borttagning av
batteripaketet kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard 230V
hushållsström. Försök inte att använda någon annan spänning.
Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] C)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet sätts i.
Svenska
2. Sätt i batteripaketet 26 i laddaren, se till att batteripaketet är helt isatt i
laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka upprepade gånger för
att indikera att laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den röda lampan lyser
kontinuerligt. Batteripaketet är fulladdat och kan nu användas eller
lämnas i laddaren. För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll
nere batterifrigöringsknappen 27 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd för Litium-jon
batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan första användning.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
Laddning
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Se nedanstående tabell angående batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren från
strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas från
utsidan av laddaren med en trasa eller med en mjuk, icke-metallisk
borste. Använd inte vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera katalognummer
och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur kartongen. Innan du
använder batteripaketet och laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här
nedan. Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul indikatorlampa
kommer att lysa under denna operation. När batteriet har nått lämplig
temperatur kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda ett felaktigt
batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett felaktigt batteri genom
att vägra att tända eller genom att visa blinkmönster för problempaket
eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och batteripaketet
hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt, kommer
den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren växlar sedan automatiskt
till paketladdningsläge. Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett varmt
batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en lägre hastighet
genom hela laddningscykeln och kommer inte att återgå till maximal
laddningshastighet även om batteriet blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är designad att kyla
batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt när batteripaketet behöver
svalkas. Använd aldrig laddaren om fläkten inte fungerar korrekt eller
om ventilationsöppningarna är blockerade. Låt inga främmande föremål
komma in på insidan av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt skyddssystem
som kommer att skydda batteriet mot överladdning, överhettning eller
kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon batteriet i
laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt på ett
bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren inom räckhåll
för ett elektriskt uttag och borta från hörn och andra hinder som kan
påverka luftflödet. Använd baksidan av laddaren som mall för placering av
monteringsskruvarna på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar
(köps separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som lämnar
ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna på baksidan av
laddaren mot de exponerade skruvarna och för in dem helt i öppningarna.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär, såsom
i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Isättning
och borttagning av batteriet från laddaren kan antända dammet
eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en ickekompatibel laddare då batteripaketet kan brista och orsaka
allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet på platser
där temperaturen kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat och helt
utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden, tvätta
omedelbart området med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över det öppna ögat under 15 minuter
eller tills irritationen upphör. Om medicinsk omsorg behövs består
batteri-elektrolyten av en blandning av flytande organiska karbonater
och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom kvarstår, sök
medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av någon
anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller är skadat sätt inte in
det i laddaren. Krossa inte, tappa eller skada batteripaketet. Använd
inte ett batteripaket som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller
skadats på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska stötar eller
dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket skall returneras till
servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte batteripaketen
på så sätt att metallföremål kan komma i kontakt med de
oskyddade batteripolerna. Exempelvis placera inte batteripaketet
i förkläden, fickor, verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns
lösa spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas på sidan på en
stabil plats så att ingen riskerar att någon snubblar på den.
Vissa verktyg med stora batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet
men lätt kan vältas.
115
Svenska
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till eldsvåda
om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med ledande material.
Se vid transport av batterier till att batteripolerna är skyddade och väl
isolerade från material som eventuellt kan komma i kontakt med dem
och orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport av farligt
gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt gods; International Air
Transport Associations (IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av farligt gods till sjöss (IMDG),
samt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt 38,3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att undantas
från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt material. Generellt
kommer endast transporter som innehåller ett litium-jonbatteri
med en nominell energimärkning större än 100 Watt (Wh) krävas
att de transporteras som fullt reglerat klass 9. Alla litium-jonbatterier
har wattimmarna markerat på förpackningen. Vidare, på grund av
bestämmelsens komplexitet rekommenderar inte DeWALT flygtransport av
endast litium-jonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans av
verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för flygtransporter om
märkningen av wattimmarna inte är större än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen eller
helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att de aktuella
bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given enligt bästa
vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten som dokumentet
skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som vidtas uppfyller
gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i en DeWALT
18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När FLEXVOLTTM batteriet
är i en 54 V eller en 108 V (två 54V batterier) produkt, fungerar det som ett
54 V batteri.
Transport-läge: När locket är fäst på FLEXVOLTTM batteriet är batteriet i
transport-läge. Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt
frånkopplade i paketet vilket resulterar i tre
batterier med lägre märkning av watt-timmar
(Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre batterier med
den lägre märkningen av watt-timmar kan undanta paketet från visa
transportbestämmelser som införts för batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport Wh-klassificering
Exempel på etikettmärkning för
kan indikera 3 x 36 Wh, vilket betyder användning och transport
tre batterier på 36 Wh var.
Användningen av Wh-klassificeringen
indikerar 108 Wh (underförstått
ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr, långt bort
från direkt solljus och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara batteripaket vid
rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett fulladdata
batteripaket på en kall och torr plats utan laddare för optimalt resultat.
116
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade. Batteripaketet
behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual kan etiketterna på
laddaren och batteripaketet visa följande bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
Kassera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda DeWALT
laddare. Laddning av batteripaket med andra än de avsedda
DeWALT batterierna med en DeWALT laddare kan göra att de
brister eller så kan det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på 36 Wh).
Batterityp
DCS778 arbetar med 54 volts batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB546. Se Tekniska data för
mer information.
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
2 Insexnyckel (4 mm och 6 mm)
1 250 mm TCT sågklinga
1Materialklämma
2 Batteripaket (T2 modell)
1 Laddare (endast T2 modeller)
1Bruksanvisning
• Kontrollera om verktyget, delar eller tillbehör fått skador som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa igenom och förstå denna bruksanvisning
innan den tas i bruk.
Svenska
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning.
Använd hörselskydd.
Använd skyddsglasögon.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Bärpunkt
Placering av datumkod (Bild A)
Datumkoden 57 som också inkluderar tillverkningsår finns tryck i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Beskrivning (Bild A–C, E)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av det. Skada
eller personskada kan uppstå.
1 Avtryckare
18 Lås längdrörelse
2 Upplåsningsspak för skydd
19 Klämhandtag för anslaget
3 Drifthandtag
20 Vinkelskala
4 Fast övre skydd
21 Bänkmonteringshål
5 Yttre fläns
22 Knapplås
6 Klingbult
23 Traversskenor
7 Nedre klingskydd
24 Såghuvud
8 Sågklinga
25 Sexkantsnycklar
9 Låsratt glidanhåll
26 Batteripaket
10 Fast bord
27 Låsknapp batteripaket
11 Geringsskiva
28 Laddningsmätarknapp
12 Geringsarm
29 Låsomkopplare
13 Geringshake
30 Åsidosättningsknapp
14 Roterande bord/geringsarm
31 Bärhandtag (vänster och höger)
15 Geringsskala
32 Inre fläns (Bild E)
16 Glidanhåll
33 Dammutsugningsöppning
17 Materialklämma
34 XPS knapp
Avsedd användning
Din DeWALT sladdlösa kompakta geringssåg har designats för professionell
kapning av trä, träprodukter och plast. Den utför sågoperationer såsom
kapning, fassågning och geringssågning enkelt, korrekt och säkert.
Denna enhet är konstruerad för användning med en nominell bladdiameter
på 250 mm med karbidbladspets.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa geringssågar är professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs när
oerfarna användare använder detta verktyg.
VARNING! Använd inte denna maskin för andra syften än vad
som avsetts.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under uppsikt av
en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas
ensamma med denna produkt.
MONTERING
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
stäng av maskinen och koppla bort batteripaketet innan du
gör några justeringar eller tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Använd endast DeWALT batteripaket och laddare.
Uppackning
Motorn och skydden är redan monterade på basen.
Montering och borttagning av batteripaketet från
verktyget (Bild A–C)
NOTERA: Se till att batteripaketet 26 är fulladdat.
Installation av batteripaketet i verktyget
1. Rikta in batteripaketet 26 mot skenorna inuti verktygets handtag
(Bild A).
2. Glid den in i handtaget tills batteripaketet sitter fast i verktyget, se till att
du hör att den snäpper på plats.
Borttagning av batteripaketet från verktyget
1. Tryck på låsknappen 27 och dra med en fast rörelse batteripaketet bort
från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet i
denna manual.
Laddningsmätare batteripaket (Bild C)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket består
av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån som finns kvar
i batteripaketet.
För att slå till laddningsmätaren tryck in och håll kvar
laddningsmätarknappen 28 . En kombination av de tre LED-lamporna
kommer att lysa för att ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer inte laddningsmätaren
att lysa och batteriet behöver laddas.
NOTERA: Laddningsmätaren är endast en indikering på laddning som
finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets funktionalitet
och kan variera baserat på produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Bänkmontering (Bild B) 
1. Hålen 21 i alla fyra fötterna är till för att möjliggöra bänkmontering.
Bultar med en diameter på 8 mm och 80 mm långa föreslås. Montera
alltid fast sågen för att förhindra rörelser. För att förbättra bärbarheten
kan verktyget monteras på en bit plywood som är 12,5 mm eller
tjockare vilken kan klämmas fast på ditt arbetsbord eller flyttas till andra
arbetsplatser och klämmas fast.
2. När sågen monteras på plywood, se till att monteringsskruvarna inte
sticker ut ur skivans undersida.
Plywoodskivan måste ligga plant på underlaget. När sågen kläms
fasta på någon arbetsyta, kläm endast på fastspänningsbasen där
monteringsskruvarna är placerade. Fastklämning vid andra punkter
kommer att störa den korrekta hanteringen av sågen.
3. För att förhindra kärvning och felaktigheter får monteringsytan aldrig
vara skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen gungar på arbetsytan,
placera en tunn bit av något material under ena sågfoten tills sågen
sitter fast på monteringsytan.
Montering av sågklinga (Bild A, D, E)
VARNING: För att minska risken för skador måste maskinen
alltid stängas av och kopplas bort från strömkällan innan
tillbehör monteras eller tas bort, innan inställningar genomförs
eller ändras och innan reparationer utförs. Se till att avtryckaren
är i läget OFF. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
117
Svenska
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa och kan
vara farliga.
VARNING: Var medveten om att sågklingan endast kan bytas såsom
beskrivits. Använd endast klingor som specificeras under Tekniska
data; kat.nr.: DT4320 föreslås.
1. För in den 6 mm insexnyckeln 25 på motsatt sida av klingaxeln och håll
kvar (Bild D).
2. Använd en andra insexnyckel såsom visas i bild D som spindellås.
3. Lossa klingbulten 6 genom att vrida moturs. Ta bort klingbulten och
den yttre flänsen 5 .
4. Tryck nedre skyddslåset uppåt med låsspaken 2 för att höja upp det
nedre klingskyddet 7 och ta bort sågklingan 8 .
5. Montera den nya sågklingan på axeln placerad på inre flänsen 32 se till
att tänderna på nedre kanten av klingan pekar mot anhållet (bort från
användaren).
6. Sätt tillbaka den yttre flänsen 5 , se till att styrklacken 36 griper in
korrekt, en på varje sida om motoraxeln.
7. Dra åt klingbulten 6 genom att vrida den moturs medan 6 mm
insexnyckeln 25 hålls fast med den andra handen (Bild D).
INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
stäng av maskinen och koppla bort batteripaketet innan du
gör några justeringar eller tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Geringssågen har ställts in korrekt från fabrik. Om omjustering krävs på
grund av transport och hantering eller av någon annan anledning, följ
instruktionerna nedan för att ställa in din såg. När det är gjort bör dessa
inställningar förbli korrekta.
Inställning av traversskenorna för konstant sågdjup
(Bild A, B, F, H)
Klingan måste köras med ett konstant sågdjup längs hela längden av
bordet och får inte vidröra det fasta bordet på baksidan av öppningen
eller på framsidan av den roterande armen. För att uppnå detta måste
traversarmarna vara perfekt parallella till bordet när såghuvudet är
helt nedtryckt.
1. Tryck på det nedre skyddets låsspak 2 (Bild A).
2. Tryck såghuvudet helt till den bakre positionen och mät höjden från det
roterande bordet 14 till botten av den yttre flänsen 5 (Bild F).
3. Vrid på såghuvudets traverslås 18 (Bild B).
4. Håll såghuvudet helt nedtryckt, dra huvudet till slutet av skenan.
5. Mät höjden, såsom indikeras i bild F, igen. Båda värdena bör
vara identiska.
6. Om justering krävs går inställningen till så här (Bild H):
a. Lossa låsmuttern 37 i konsolen 38 och ställ in skruven 39 såsom
krävs i små steg.
b. Dra åt låsmuttern 37 .
VARNING: Kontrollera alltid att klingan inte vidrör bordet på
baksidan av öppningen eller på framsidan av den roterande armen
vid 90° vertikala och 45° vinkelpositionerna. Starta inte innan du har
kontrollerat detta!
Inställning av anslaget (Bild I)
Vrid glidanslagets låsratt 9 moturs för att lossa. Flytta glidanslaget 16 till
en position undan från klingan, dra sedan åt anslagets låsratt genom att
vrida medurs.
Kontrollera och justera klingan mot anslaget
(Bild B, J, K)
1. Lossa geringshaken 13 .
118
2. Placera tummen på geringsarmen 12 och kläm på geringshaken 13
för att lossa roterande bordet/geringsarmen 14 .
3. Sväng geringsarmen tills haken placerar den vid geringspositionen 0°.
4. Dra ned huvudet och lås det i denna position med låsknappen 22 .
5. Kontrollera att de två 0° markeringarna 40 på geringsskalan 15 är
precis synliga.
6. Placera en vinkelhake 41 mot vänstra sidan av anslaget 16 och
klingan 8 .
VARNING: Vidrör inte spetsen på klingans tänder med vinkelhaken.
7. Om justering krävs går inställningen till så här:
a. Lossa geringsskalans skruvar 42 och flytta skalan/
geringsarmmontaget åt vänster eller höger tills klingan är i 90° mot
anslaget mätt med vinkelhaken (Bild J).
b. Dra åt skruvarna igen 42 .
Kontrollera och justera klingan mot bordet
(Bild L–N)
1. Lossa vinkelklämhandtaget 19 (Bild L).
2. Tryck såghuvudet åt höger så att den står helt vertikalt och drag
åt vinkelklämhandtaget.
3. Placera en vinkelhake 41 på bordet och mot klingan 8 (Bild M).
VARNING: Vidrör inte spetsen på klingans tänder med vinkelhaken.
4. Om justering krävs går inställningen till så här:
a. Lossa vinkelklämhandtaget 19 och vrid stoppskruven för vertikalt
läge 43 inåt eller utåt tills vinkeln visar att anslaget står i 90°
gentemot bordet.
b. Om geringspekaren 44 inte indikerar noll på vinkelskalan 20 ,
lossa skruvarna 45 som fäster skalan och flytta skalan så mycket
som behövs.
Kontrollera och justera geringsvinkeln (Bild A, L, N)
Åsidosättning av geringen möjliggör att max geringsvinkel kan ställas in på
45° eller 48° såsom krävs.
• Vänster = 45°
• Höger = 48°
1. Se till att åsidosättningsratten 46 är placerad i den vänstra positionen.
2. Lossa vinkelklämhandtaget 19 och flytta såghuvudet åt vänster.
3. Detta är 45° geringsposition.
4. Om justering krävs, vrid stoppskruven 47 in eller ut såsom behövs tills
pekaren 44 indikerar 45°.
VARNING: Styrspåren kan bli tilltäppt med sågspån. Använd en pinne
eller lågt lufttryck för att rensa styrspåren.
Innan du börjar
VARNING:
• Installera lämplig sågklinga. Använd inte mycket slitna klingor.
Den maximala rotationshastigheten hos verktyget får inte
överstiga det för sågklingan.
• Försök inte att såga mycket små bitar.
• Låt klingan såga fritt. Tvinga inte.
• Låt motorn nå dess fulla hastighet innan sågningen sker.
• Se till att alla låsrattar och låshandtagen är åtdragna.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Även om denna såg kan såga trä och många andra järnfria
material refererar dessa instruktioner endast till sågning av
trä. Samma riktlinjet gäller för de andra materialen. Såga inte
järnhaltiga (järn och stål) material eller murverk med denna såg!
Använd inte någon slipskiva!
• Se till att använda sågplattan. Använd inte maskinen om
sågplattans öppning är bredare än 10 mm.
Svenska
•
Placering av arbetsstycket på en bit trä kommer att öka
kapaciteten till 300 mm.
DRIFT
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
stäng av verktyget och koppla bort batteripaketet innan du
gör några justeringar eller tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att operatören har god översikt och
tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan hanteras
utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att miljön inte är för kall, att
maskinen och tillbehör är väl underhållna och att arbetsstyckets storlek är
lämpligt för denna maskin.
Påslagning och avstängning (Bild A)
Låsknappen 29 placerad på strömbrytaren 1 måste vippas för att sågen
skall slås på.
1. För att köra verktyget, vippa låsknappen 29 och tryck på avtryckaren 1 .
2. För att stoppa verktyget, släpp avtryckaren. Låsknappen kommer att
aktiveras automatiskt.
Användning av XPS™ LED-arbetsbelysningssystem
(Bild A, R)
NOTERA: Geringssågen måste anslutas till en strömkälla.
XPS™ LED-arbetsbelysningssystem aktiveras via avtryckaren eller genom
tryckning på XPS-knappen 34 ovanpå såghöljet.
Sågning efter ett befintligt pennstreck på ett arbetsstycke:
1. Med XPS -belysningen tänd, dra ned drifthandtaget 3 för att föra
sågklingan 8 närma arbetsstycket. Skuggan från klingan kommer att
visas på arbetsstycket.
2. Rikta in pennstrecket mot klingans skugga. Du kan behöva ställa in
gerings- eller fasvinkeln så att den exakt matchar pennstrecket.
Din såg är utrustad med en batterifel-funktion. XPS™ arbetsbelysningen
börjar blinka när batteriets användbara laddning nästan är slut, eller när
batteriet är för hett. Ladda batteriet innan du fortsätter sågarbetena. Se
Laddning av ett batteri för batteriladdningsinstruktioner.
Placering av kroppen och händer
Korrekt placering av kroppen och händerna när geringssågen hanteras gör
sågningen enklare, mer korrekt och säkrare.
VARNING:
• Placera aldrig händerna i närheten av sågområdet.
• Placera inte dina händer närmare än 150 mm från klingan.
• Håll arbetsstycket tätt mot bordet och anslaget under sågningen.
Håll händerna i positionerna tills strömbrytaren frigjorts och
klingan stannat helt och hållet.
• Gör alltid tomkörningar (utan ström) innan den slutliga
sågningen så att du kan kontrollera klingans väg.
• Korsa inte dina händer.
• Ha båda fötterna stadigt på golvet och bibehåll en bra balans.
• När du flyttar sågarmen åt vänster och höger. följ den och stå
något på sidan om sågklingan.
Grundläggande sågning
Vertikal rak kapning (Bild A, O)
NOTERA: Använd 250 mm sågklingor med 30 mm axelhål för att få
önskad kapningskapacitet.
1. Lossa geringshaken 13 och lyft därefter upp den.
2. Aktivera geringshaken 13 vid 0° positionen och fäst geringshaken.
3. Placera det trä som skall sågas mot anslaget 16 .
4. Ta tag i bärhandtaget 3 och tryck upp låsspaken 2 för att lossa
skyddet. Dra ut sågens huvud hela vägen ut.
5. Tryck på avtryckaren 1 för att starta motorn.
6. Tryck ned huvudet för att låta klingan såga genom trät och komma till
plastsågplattan 11 .
7. När huvudet är helt nedtryckt, skjut det sakta rakt över för att
avsluta sågningen.
8. Efter att sågningen fullföljts släpp brytaren och vänta tills sågklingan
stannat helt och hållet innan huvudet återförs till dess övre viloläge.
VARNING:
• • Det nedre klingskyddet är designat att stängas snabbt
när spaken 2 släpps. Om det inte stänger inom
en sekund, lämna sågen på service hos en auktoriserad
DeWALT reparatör.
Vertikal geringskapning (Bild A, P)
1. Kläm på geringshaken 13 . Flytta geringsarmen åt vänster eller höger till
önskad vinkel.
2. Geringshaken kommer automatiskt att låsas vid 0°, 15°, 22.5°, 31.62°, 45°
och 50° åt både höger och vänster. Om någon vinkel däremellan krävs,
håll fast huvudet och lås genom att dra åt geringshaken.
3. Se alltid till att geringslåsspaken är låst innan sågningen.
4. Fortsätt såsom med en rak kapning.
VARNING: Vid geringsågning av en bit trä
med en liten kapning, placera träbiten så att kapningen sker på den
sida av klingan som har störst vinkel mot anhållet:, d.v.s.:
• vänster gering, kapning åt höger
• höger gering, kapning åt vänster
Genomföra en glidande sågning (Fig. A, B, R)
1. Vrid på såghuvudets traverslås 18 för att lossa.
2. Tryck ned såghuvudet 24 , dra ut låsknappen 22 och låt såghuvudet
återgå till dess högsta position.
3. Placera arbetsstycket som skall sågas mot glidanslaget 16 och fäst det
med materialklämman 17 .
4. Sänk ned såghuvudet och dra huvudet till slutet av skenan.
5. Tryck på skyddets låsspak 2 för att lossa skyddet. Tryck på
strömbrytaren 1 för att slå på motorn.
6. Tryck ned huvudet helt och låt klingan såga genom materialet och skjut
tillbaka huvudet helt för att fullfölja kapningen.
7. Efter att sågningen fullföljts släpp brytaren och vänta tills sågklingan
stannat helt och hållet innan huvudet återförs till dess övre viloläge.
VARNING: Kom ihåg att låsa såghuvudet in den bakre positionen när
den glidande sågningen är klar.
Faskapning (Bild L, Q)
Fasvinklar kan ställas in från 0° till 48° åt vänster. Fasningar upp till 45° kan
sågas med geringsarmen mellan noll och maximalt 45° geringsposition åt
höger eller vänster.
1. Lossa vinkelklämhandtaget 19 och ställ in vinkeln såsom önskas.
2. Ställ in åsidosättningsknappen 30 om så krävs.
3. Håll fast huvudet och låt det inte falla ned.
4. Dra åt vinkelklämhandtaget 19 .
5. Fortsätt såsom med en rak kapning.
119
Svenska
Sågkvalitet
Sågning av icke-järnhaltig metall
Vid sågning av icke-järnhaltig metall kan maskinen endast användas
för att göra vertikala raka och geringskapningar i geringssågläge. Vi
rekommenderar att inte utföra fas- och sammansatta geringssågningar
i icke-järnhaltig metall. Maskinen skall inte användas för kapning av
arbetsstycken av järn-haltig metall.
• Använd alltid en materialklämma när icke-järnhaltig metall kapas. Se till
att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.
• Används endast klingor som är avsedda för kapning av icke-järnhaltig
metall.
• När smörjmedel används, använd endast vax eller separationssprej.
Använd inte emulsioner eller liknande vätskor.
Fastklämning av arbetsstycket (Bild U)
VARNING: Använd alltid en materialklämma.
För bästa resultat använd materialklämman 17 som tillverkats för sågen.
Installation av klämman
1. Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman 17 måste vara riktad mot
baksidan av geringssågen. Se till att skåran på klämstången är helt isatt i
basen hos geringssågen. Om skåran är synlig är klämman inte fastsatt.
2. Rotera klämman 180º mot fronten på geringssågen.
3. Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd sedan
fininställningsratten för att fästa klämman på arbetsstycket.
NOTERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fasning. GÖR ALLTID
TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA SÅGNINGEN SÅ
ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS VÄG. SE TILL ATT KLÄMMAN INTE
ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER SKYDDEN.
Sammansatt gering (Bild S, T)
Det här är en kombination av ett geringssnitt och ett vinklat snitt. Denna typ
av sågning används för att göra ramar eller lådor med lutande sidor såsom
den som visas i bild S.
VARNING: Om sågvinkeln varierar mellan sågningarna kontrollera att
geringshandtaget och geringsklämratten är låsta. Dessa måste dras åt
efter att ändringar gjorts i fasvinkeln eller geringen.
VARNING: Sågen måste fästas på ett basstöd när sammansatt
sågning genomförs för att förhindra att den tippar över. Se
Bänkmontering.
• Tabellen som visas nedan hjälper dig att välja korrekt inställning för
fasning och gering för vanliga sammansatta geringssågningar.
• För att använda tabellen, välj önskad vinkel ”A” ( bild S) för ditt projekt
och leta reda på den vinkeln i lämplig båge i tabellen. Från den punkten
följ tabellen rakt ned för att hitta korrekt fasvinkel och rakt över hitta
korrekt geringsvinkel.
120
Ställ in denna geringsvinkel på sågen
FYRKANTIG LÅGA
6-SIDIG LÅGA
Vinkel på ådan sida (vinkel ”A”)
Slätaste kapningarna beror på ett antal variabler, dvs. materialet som sågas.
När slätaste sågningen önskas för formning och andra precisionsarbeten
kommer en vass (60-tandad karbid) klinga och en långsammare och jämn
sågning ge det bästa resultatet.
VARNING: Se till att materialet inte rör sig under sågningen, kläm fast
det på plats. Låt alltid klingan stanna helt innan armen lyfts upp. Om
små fibrer från trä fortfarande sticker ut från arbetsstycket, fäst en bit
maskeringstejp på trät där sågningen skall ske. Såga genom tejpen
och ta noggrant bort tejpen när du är klar.
8-SIDIG LÅDA
Ställ in denna fasvinkel på sågen
1. Ställ in sågen enligt de beskrivna vinklarna och gör några provsågningar.
2. Prova att sätta ihop de sågade bitarna.
Exempel: För att göra en fyrsidig låda med 25º yttre vinklar (vinkel
”A”) (Bild S), använd den övre högra bågen. Leta reda på 25° på
bågskalan. Följ den horisontella korsande linjen till någon sida för att
få inställningen för geringsvinkeln för sågen (23°). På samma sätt följ
den vertikala korsande linjen upp eller ned för att få inställningen för
fasvinkeln för sågen (40°). Gör några provsågningar på några skräpbitar
för att verifiera inställningarna på sågen.
VARNING: Överskrid aldrig de sammansatta geringsgränserna på 45°
fas med 45° gering åt höger eller vänster.
Dammutsugning (Bild A, G)
VARNING: När så är möjligt anslut dammutsugningsenheten
som konstruerats i enlighet med relevanta bestämmelser
beträffande dammutsläpp.
Anslut dammuppsamlarenheten som konstruerats i enlighet med relevanta
bestämmelser. Luftflödet hos externa anslutna system skall vara 20 m/s +/2 m/s. Luftflödet mäts i anslutningsröret vid anslutningen med verktyget
anslutet men avstängt.
NOTERA: DWV9000 vridlås snabbanslutning 48 rekommenderas som ett
tillvalt tillbehör för att ansluta dammutsugningsenheten.
Notera de relevanta bestämmelser i ditt land för material som du
arbetar med.
Dammsugaren måste vara lämplig för det material som arbetas med.
Vid dammsugning av torrt damm som är särskilt hälsovådligt eller
cancerframnkallande, använd en specialdammsugare.
Transport (Bild A, B)
VARNING: För att bekvämt kunna bära geringssågen har basen
försetts med två handfördjupningar 31 . Använd aldrig skydden för
att lyfta eller transportera geringssågen.
1. För att transportera sågen ställ in fas- och geringspositionerna till 0°.
2. Skjut såghuvudet hela vägen tillbaka.
3. Tryck på det nedre skyddets låsspak 2 (Bild A).
4. Tryck ned huvudet och låsknappen 22 (Bild B).
5. För såghuvudet till vilopositonen och dra åt traverslåset 18 .
Svenska
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta över en lång
tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror
på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
stäng av maskinen och koppla bort batteripaketet innan du
gör några justeringar eller tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
VARNING: Om sågklingan är sliten byt den mot en ny eller
slipad klinga.
Sortiment av tillgängliga sågklingor
(rekommenderade klingor)
Typ av klinga
DT1158-serien 30
DT4282-serien 40
DT4226-serien 40
DT4287-serien 40
Smörjning
DT99571-QZ
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
DT99572-QZ
DT99573-QZ
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att det övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskyddet samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om bitar från arbetsstycket fastnar mellan sågklingan och skydden, koppla
ifrån maskinen från strömförsörjningen och följ instruktionerna som ges
i sektionen Montering av sågklingan. Ta bort de bitar som fastnat och
montera tillbaka sågklingan.
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudhöljet med
torr luft varje gång du ser smuts samlas i och runt lufthålen. Bär
godkända ögonskydd och godkänt dammfilterskydd när du utför
denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa kemikalier
för att rengöra de icke-metalliska delarna på verktyget. Dessa
kemikalier kan försvaga de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt
aldrig någon vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del
av verktyget i en vätska.
VARNING: För att minska risken för skador, rengör regelbundet
bordets ovansida.
VARNING: För att minska risken för skador, rengör
regelbundet dammuppsamlingssystemet.
Klingmått
Användning
(diameter x hål x antal tänder)
250x30x24
F ör vanliga tillämpningar, sågning
och kapning av trä och plast
250x30x96
TCG för användning med aluminum
250x30x30
ATB för finsågning av
maskintillverkad och naturligt trä
250x30x80
TCG för extrafin sågning av fabricerat
och naturligt trä
250x30x24
24T Flexvolt klinga för allmän
användning, rivning och kapning
250x30x36
36T Flexvolt klinga för finsågning
250x30x60
60T Flexvolt klinga för ultra-fin
sågning
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med
denna symbol får inte kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas
och återanvändas vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte längre
producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av dess fungerande
livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna dem hos
din återförsäljare eller på en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
Extra tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds av DeWALT
inte har testats med denna produkt, kan användningen av sådana
tillbehör med detta verktyg vara riskabelt. För att minska risken
för personskada bör endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALTanvändas med denna produkt.
Stöd för låga arbetsstycken (Fig. U)
• Stöd alltid långa arbetsstycken.
• För bästa resultat använd det förlänga stödet för arbetsstycken (DE7023)
för att utöka bordets bredd för sågen (tillgänglig hos din återförsäljare
som tillval). Stöd långa arbetsstycken med något bekvämt hjälpmedel
såsom sågbock eller likande enheter för att förhindra att änden
faller ned.
121
Türkçe
ŞARJLI ENINE KESME GÖNYE TESTERE
DCS778
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve
yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
XPS
Bıçak çapı
Bıçak deliği
Maks. bıçak hızı
Gönye (maks. konumlar)
Eğim (maks. konumlar)
Bileşik gönye kesme işlemleri
EN61029 uyarınca gürültü değerleri:
LPA (ses basıncı)
LWA (akustik güç)
K (akustik güç belirsizliği)
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
100
3
VAC
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
DCB118 şarj cihazı 18V Li-İyon XR ve XR FLEXVOLTTM (DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ve DCB546)
bataryalarla çalışır.
Sigortalar
Avrupa
122
230V aletler
Şarjlı Enine Kesme Gönye Testere
DCS778
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda
belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Bu ürünler ayrıca, 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun
veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Güvenlik talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka
okuyun. Bu talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Genel Güvenlik Talimatları
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
min
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
VDC
Kapasiteler
çapraz kesim 90°
gönye 45°
gönye 48°
eğim 45°
eğim 48°
Genel boyutlar
Ağırlık (bataryasız)
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
mm
mm
min-1
sol ve sağ
sol
eğim
gönye
DCS778
54
1
Evet
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
10 Amper, şebeke
1 . Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alan ve tezgahlar yaralanmalara davetiye çıkartır.
2 . Çalışma alanı çevresini değerlendirin.
Elektrikli aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanını aydınlık (250–300 Lüks) tutun. Örneğin
yanıcı sıvı ve gazların varlığı gibi yangın veya patlama riski olan bir yerde
aleti kullanmayın. Çalışılan yer en iyi şekilde havalandırılmalıdır.
3 . Elektrik çarpmasına karşı koruma.
Topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının (örneğin borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolapları). Aleti zorlu koşullarda kullanırken
(örneğin yüksek nem, metal talaşı oluşurken vs.) bir izolasyon
transformatörü veya bir (FI) toprak kaçağı devre kesicisi yerleştirerek elektrik
güvenliği arttırılabilir.
4 . Diğer personeli uzak tutun.
İşle ilgili olmayan personelin, özellikle de çocukların alete veya bataryaya
dokunmasına izin vermeyin ve çalışma alanından uzak tutun.
5 . Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Kullanılmadığında aletler kuru bir yerde saklanmalı ve çocuklardan
uzakta, güvenli bir şekilde kilit altına alınmalıdır.
6 . Aleti zorlamayın.
Alet, belirlenen kapasite aralığında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
Türkçe
7 . Doğru aleti kullanın.
Ağır hizmet tipi aletin işini yapması için küçük aletleri zorlamayın. Aletleri,
tasarlanmadıkları amaçlar için kullanmayın; örneğin dairesel testereleri
ağaç dalı veya kütük kesmek için kullanmayın.
8 . Uygun şekilde giyinin.
Hareketli parçalara takılabileceğinden bol elbiseler veya takılar
kullanmayın. Dış mekanda çalışırken kaymayan ayakkabı tavsiye edilir.
Uzun saçları toplamak için koruyucu saç ağı kullanın.
9 . Koruyucu ekipman kullanın.
Daima güvenlik gözlüğü kullanın. Toz veya uçan parçacık çıkan işlemlerde
çalışıyorsanız yüz veya toz maskesi kullanın. Bu parçacıklar çok sıcaksa
aynı zamanda ısıya dayanıklı önlük kullanın. Her zaman kulak koruması
kullanın. Her zaman kask kullanın.
10 . Toz emme ekipmanını bağlayın.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama özellikleri olan
ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde
kullanıldığından emin olun.
11 . İş parçasını sabitleyin.
Uygun olan tüm durumlarda, iş parçasını tutmak için kelepçe veya
mengene kullanın. Ellerinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti
çalıştırmak için her iki elinizi de serbest bırakır.
12 . Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın.
13 . Aletlerin bakımını dikkatle yapın.
Daha iyi ve güvenli performans için kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Aksesuarların yağlanması ve değiştirilmesi için talimatları takip edin.
Aletleri düzenli olarak inceleyin ve hasarlıysa yetkili bir servise tamir ettirin.
Tüm tutamakları ve şalterleri kuru, temiz ve yağsız tutun.
14 . Aletleri ayırın.
Aletler kullanılmadığında, bıçak, uç ve kesici gibi aksesuarlara servis
yapmadan veya değiştirmeden önce aletleri güç beslemesinden ayırın.
15 . Ayarlama anahtarlarını çıkartın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarlarının çıkartıldığını kontrol
etmeyi alışkanlık haline getirin.
16 . İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Aleti parmağınız düğmenin üzerindeyken taşımayın. Fişe takmadan önce
aletin “kapalı” konumda olduğundan emin olun.
17 . Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu olun. Aleti yorgunken veya ilaç ya da
alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
18 . Hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün çalışıp çalışmayacağını ve tasarlanan işlevini yerine getirip
getirmeyeceğini anlamak için kullanmadan önce makineyi dikkatlice
kontrol edin. Hareketli parçalardaki hizalamayı, hareketli parçaların
takılmasını, parçalardaki kırılmaları, montajı ve aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin. Bu kullanım kılavuzunda
aksi belirtilmediği sürece hasarlı bir koruma veya başka bir parça yetkili
servis merkezi tarafından doğru şekilde onarılmalı veya değiştirilmelidir.
Kusurlu düğmeleri yetkili servis merkezinden değiştirin. Düğme açmıyor
ve kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Kendi başınıza herhangi bir
onarım denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında herhangi bir
aksesuar veya parçanın kullanımı veya bu aletle yapılacak her hangi
bir işlem yaralanma riski taşıyabilir.
19 . Aletinizi vasıflı bir kişiye tamir ettirin.
Bu elektronik alet, ilgili güvenlik kurallarına uygundur. Onarımlar orijinal
yedek parçalar kullanılarak kalifiye kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir,
aksi takdirde bu durumdan kullanıcı zarar görebilir.
Gönye Testereler için Ek Güvenlik Kuralları
•
•
Testereyi üreticinin önerdiği malzemeler dışındaki malzemeleri kesmek
için kullanmayın.
Makineyi siperler yerinde değilken, doğru çalışmıyorken veya bakımları
düzgün yapılmamışsa kullanmayın.
•
•
Açılı kesim yaparken kolun emniyetli biçimde sabitlendiğinden emin olun.
Makine çevresindeki zemin düz, bakımlı ve malzeme parçalarından
arındırılmış (örn. talaş ve kırpıntı) olmalıdır.
• Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
• Doğru şekilde bilenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağı üzerindeki
maksimum hız işaretini göz önünde bulundurun.
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme topuzlarının ve
kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin olun.
• Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla bıçak alanına koymayın.
• Asla makine hızlı şekilde hareket halindeyken bıçağa doğru bir alet
veya başka bir araç sokarak durdurmaya çalışmayın; ciddi kazalar
meydana gelebilir.
• Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat kılavuzuna başvurun.
Bir aksesuarın uygunsuz biçimde kullanılması hasara neden olabilir.
• Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu kullanın veya
eldiven takın.
• Kullanmadan önce testere bıçağının düzgün monte edildiğinden
emin olun.
• Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun.
• Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar kullanmayın. Uygun bıçak
sınıfı için teknik verilere başvurun. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen,
EN847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
• Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı dikkate alın.
• YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
• Çatlamış ya da hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
• Aşındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
• İşaretli olan hız; değerlendirme bıçağında işaretli olan hıza en azından eşit
olduğunda yalnızca testere bıçaklarını kullanın.
• Testerenizi asla kesim plakası olmadan kullanmayın.
• Anahtarı bırakmadan önce bıçağı üzerinde çalıştığınız parçadaki
kesikten çıkarın.
• Her kesimden önce makinenin sabit olduğundan emin olun.
• Motor şaftını tutmak için fanın karşısına herhangi bir şey sıkıştırmayın.
• Testerenizdeki bıçak siperi, siper serbest bırakma kolu 2
basıldığında açılacaktır.
• Testere kapanana kadar bıçak siperini elle kaldırmayın. Siper, testere
bıçakları takılırken veya sökülürken ya da testerenin incelenmesi için
elle kaldırılabilir.
• Periyodik olarak motor hava deliklerinin temiz ve talaştan arındırılmış
olduğundan emin olun.
• Kesim plakasını aşınmışsa değiştirin.
• Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce veya bıçağı değiştirirken
bataryayı makineden çıkartın.
• Makine hala çalışıyorken ve kafa bekleme konumunda değilken asla
temizlik veya bakım çalışması yapmayın.
• LED takılıyken, farklı tipte LED ile değişime izin verilmez. Onarım yalnızca
üretici veya yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
• Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı takın. Toza
maruz kalmayı etkileyen etmenleri daima göz önünde bulundurun.
Bu etmenler:
ʵʵ makinede işlenecek malzeme tipi (sunta ahşaba göre daha fazla toz
üretir);
ʵʵ testere bıçağının keskinliği;
ʵʵ testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması,
ʵʵ 20 m/sn’den az olmayan hava hızına sahip toz toplama elemanı.
Lokal toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların doğru
şekilde ayarlandığından emin olun.
• Aşağıdaki faktörler gürültüye maruz kalmayı etkiler:
ʵʵ yayılan gürültüyü azaltan bıçaklar kullanın;
ʵʵ yalnızca iyice bilenmiş testere bıçakları kullanın;
• Makine bakımı belirli aralıklarla yapılmalıdır;
123
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yeterli miktarda genel veya yerel ışıklandırma sağlayın;
Operatörün makinenin kullanımı, ayarı ve çalıştırılması konusunda yeterli
eğitime sahip olduğundan emin olun;
Kullanılan aralayıcılar ve mil halkalarının bu kılavuzda belirtilen amaçlara
uygun olduğundan emin olun.
Makine çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda olmadığı
durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen kısımlarını veya diğer
parçalarını kesim alanından çıkarmaya çalışmayın.
150 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği maksimum
parça boyutu:
ʵʵ Yükseklik 60 mm, genişlik 216 mm, uzunluk 500 mm
ʵʵ Daha uzun parçaların, örneğin DE7023 gibi uygun ek tabla ile
desteklenmesi gerekir. Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir
şekilde kelepçeleyin.
Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp güç
kaynağıyla bağlantısını kesin.
Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından kullanılmaya
çalışılmasını önlemek için uygun şekilde işaretleyin.
Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti nedeniyle
bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Üzerinde
çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere bıçağının rahatça döndüğünden emin
olun. Makineyi açın ve daha az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni
kesim işlemini başlatın.
Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla kesmeyin.
Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80 mm
uzunluğunda cıvatalar kullanarak tezgaha monte edin.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın doğasında vardır:
• dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının
kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
• İşitme kaybı.
• Dönen testere bıçağının kapatılmamış parçalarından kaynaklanan
kaza riski.
• Korumasız testere bıçağını değiştirirken yaralanma riski.
• Siperleri açarken parmakların sıkışması riski.
• Ahşap, özellikle meşe, kayın ve MDF keserken ortaya çıkan tozun
solunmasından kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
• Ahşap keserken toz toplama elemanının bağlanmaması
• Tıkalı egzoz filtrelerinin neden olduğu yetersiz toz emme
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Her
zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup
uymadığını kontrol edin. Aynı zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke
voltajınızla aynı olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun olarak çift
yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin edilebilen özel
olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Daima şarj
cihazınızın elektrik girişine uygun (Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı
bir uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
124
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince kolay
çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları hakkında
önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik Özellikleri bölümüne
bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve üründe
kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına
izin vermeyin. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla beraber
kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak için, yalnızca
DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin. Diğer akü tipleri patlayarak
yaralanmanıza veya hasar meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek amacıyla kontrol
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
içindeki açık şarj kontakları yabancı maddeler tarafından kısa devre
yapılabilir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada akü
yokken şarj cihazını daima güç kaynağından çıkarın. Şarj cihazının
fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka cihazlarla şarj
etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj etmekten
başka kullanımlar için tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten tutarak çekin.
Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta gezinmeyecek veya
başka şekilde hasara ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu kullanmayın. Yanlış
uzatma kablosu kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın veya şarj
cihazını havalandırma deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa neden
olabilecek yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi
bir ısı kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın
üstündeki ve altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—bunları
derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya herhangi
bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde yetkili bir
servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma elektrik çarpmasına
veya yangına yol açabilir.
• Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da
yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj cihazının fişini
prizden çekin. Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü çıkarmak
bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj ile kullanmayı
denemeyin. Bu araba şarj cihazı için geçerli değildir.
Türkçe
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] C)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 26 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına tamamen
oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir. Batarya
tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir veya şarj cihazından
bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından çıkarmak için, bataryanın
üzerindeki batarya bırakma düğmesine 27 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak ve
bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım öncesinde tam
olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik öncesinde AC
çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının dış yüzeyindeki kir ve yağ
bir bez parçası yada metal olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir.
Su veya temizlik solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı eklediğinizden
emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını kullanmadan
önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra
belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek, fakat bir sarı
ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve
şarj aleti şarj işlemine devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı
geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme şablonunu
görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test edilmek
üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde, otomatik
olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa gelene
kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında otomatik olarak şarj moduna geçer.
Bu özellik maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla şarj olacaktır.
Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj olacaktır ve
akü ısındığında bile maksimum şarj oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir dahili fan
bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde bu fan otomatik
olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde çalışmıyorsa veya havalandırma
yuvaları tıkanmışsa şarj cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine
yabancı maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen boşalmadan
koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü tamamen şarj olana
dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya çalışma tezgahı
üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır. Duvara monte edilecekse
şarj aletini bir elektrik prizinin yakınında veya bir köşe veya hava akımını
engelleyebilecek diğer engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının
arka tarafını montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az 25,4 mm
uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip, ahşap üzerine
vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı yaklaşık 5,5 mm optimal bir
derinlik bırakacak şekilde vidalayarak monte edin. Şarj cihazının arkasındaki
yuvaları vidaların açıkta olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam
olarak oturtun.
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj cihazına
takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın. Akü kırılarak
ciddi kişisel yaralanmaya neden olabileceğinden akünün
üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105° F) ulaştığı veya bu sıcaklığı
aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile aküyü ateşe
atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler yanınca zehirli
buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı derhal yumuşak
bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü
açık tutarak 15 dakika boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş edebilir.
Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş,
çiğnenmiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü veya şarj
cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin batarya
terminallerine değmeyecekleri şekilde saklayın veya taşıyın.
Örneğin, bataryayı içerisinde gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb.
bulunan kayışlı taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece
vb. içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye yan tarafının
üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı aletler akünün üzerinde
dik durabilir, ancak bunlar kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının
istemsiz şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına sebep
vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı yaparken, batarya
kutuplarının iyi korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden emin olun.
125
Türkçe
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri;
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde Düzenlemeleri,
Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması
içeriklerinde belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3. bölümüne kadar
test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam olarak düzenlenmiş
bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında sınıflandırılması beklenir. Genelde
sadece 100 Watt Saat (Wh) üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon
bataryayı içeren taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9
Tehlikeli Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati değeri
mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar nedeniyle, DeWALT
lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri göz önünde bulundurulmaksızın
havayolu kargosuyla tek başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan
aletlerin (kombo setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip
olduğu Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş de olsa,
paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle yazılmıştır ve
kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır.
Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği
işlemlerin geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLT Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve Taşıma
modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda veya bir
DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V batarya olarak
çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V (ika adet 54V batarya) ürün
olduğunda, bir 54V batarya olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında batarya taşıma
modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3 bataryanın
daha yüksek bir Watt saati (Wh) değerine
sahip 1 bataryaya kıyasla daha düşük bir Watt
saatiyle sonuçlanacak şekilde elektriksel olarak
birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha yüksek bir
Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu belirli taşımacılık
düzenlemelerinden muaf olmasına neden olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh olarak belirtilen Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
Transport (Taşıma) Wh değeri, her
biri 36 Wh olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use
(Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış olan DeWALT
şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT aküleri haricindeki akülerin
DeWALT şarj cihazlarıyla şarj edilmesi patlamalarına veya diğer
tehlikeli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
TM
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı almayan, aşırı
sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun akü performansı ve ömrü
için kullanımda değilken aküleri oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından uzak serin, kuru
bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır. Akünün
kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek: Wh
değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile). Örnek: Wh
değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCS778, 54 volt aküyle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB546. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler
bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1 Kısmen monte edilmiş makine
2 Altıgen anahtar (4 mm ve 6 mm)
1 250 mm TCT testere bıçağı
1 Malzeme kelepçesi
2 Batarya (T2 modeli)
1 Şarj aleti (T2 modeli)
1 Kullanım kılavuzu
• Nakliye sırasında alet, parçalar ve aksesuarlarda hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü üzerinde
bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
126
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Türkçe
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Gözle görülür radyasyon. Işığa doğru bakmayın.
Taşıma noktası
Tarih Kodu Konumu (Şek. B)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 57 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
Tanım (Şek. A–C, E)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik düğmesi
18 Çapraz kilit
2 Siper kilit kolunu serbest bırakma 19 Açılama çalıştırma kolu
kolu
20 Açılama ölçeği
3 Çalıştırma kolu
21 Tezgah montaj delikleri
4 Sabit üst siper
22 Kilitleme düğmesi
5 Dış flanş
23 Çapraz çubuklar
6 Bıçak cıvatası
24 Testere kafası
7 Alt bıçak siperi
25 Altıgen anahtar
8 Testere Bıçağı
26 Batarya
9 Kayma korkuluğu kilit topuzu
27 Akü paketi serbest bırakma
10 Sabit masa
düğmesi
11 Kertik plakası
28 Pil göstergesi düğmesi
12 Gönye kolu
29 Kilit anahtarı
13 Gönye tutamağı
30 İptal düğmesi
14 Dönen masa/gönye kolu
31 Taşıma kolu (sol ve sağ)
15 Gönye ölçeği
32 İç flanş (Şek. E)
16 Kayma korkuluğu
33 Toz emme portu
17 Malzeme mengenesi
34 XPS Düğmesi
Kullanım Amacı
DeWALT KablosuzKompakt Gönye Testere profesyonel ahşap, ahşap ürünleri
ve plastik kesmek için tasarlanmıştır. Çapraz kesim, eğik kesim ve gönyeli
kesim işlemlerini basit, doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirir.
Bu ünite, karpit uçlu, nominal 250 mm bıçak çapına sahip bir bıçakla
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların bulunduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu gönye testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
ÇOCUKLARIN alete erişmesine izin vermeyin. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında kullanmayın.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde olmadıklarında,
fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı yaşamış
deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Çocuklar asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
MONTAJ
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce makineyi kapatın ve bataryaları çıkartın. Kazara çalıştırma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DeWALT batarya paketlerini ve şarj
cihazlarını kullanın.
Ambalajından Çıkarma
Motor ve siperler temele monte edilmiş olarak gelir.
Bataryanın Alete Takılması ve Çıkarılması (Şek. A–C)
NOT: Bataryanın 26 tamamen dolu olduğundan emin olun.
Bataryanın Alete Takılması
1. Batarya paketini 26 alet kolunun içindeki raylara hizalayın (Şek. A).
2. Batarya tam olarak aletteki yerine oturana kadar tutma koluna kaydırın
ve kilit tırnağının yerine yerleşme sesini duyduğunuzdan emin olun.
Bataryanın Aletten Çıkartılması
1. Serbest bırakma düğmesine 27 basın ve bataryayı sıkıca çekerek aletin
tutma kolundan çıkarın.
2. Bataryayı bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Yakıt Göstergesi Akü Grupları (Şek. C)
Bazı DeWALT akü grupları, akü grubununda kalan şarj seviyesini gösteren ve
üç yeşil LED lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi düğmesine 28 basın ve
basılı tutun. Üç yeşil LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini
gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj seviyesi kullanılabilir limitin
altındayken, yakıt göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan şarjın bir göstergesidir.
Ürün bileşenleri, sıcaklık ve son kullanıcı uygulamasına dayalı
varyasyonlarına tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Tezgaha Montaj (Şek. B) 
1. Tezgaha monte etmeyi kolaylaştırmak için dört ayakta da delikler 21 mevcuttur. 8 mm çapa ve 80 mm uzunluğa sahip cıvatalar önerilir.
Hareket etmesini önlemek için testerenizi her zaman sağlam bir şekilde
monte edin. Taşınabilirliği iyileştirmek için, alet, daha sonra çalışma
desteğinize kelepçelenebilecek veya başka tesislere taşınıp orada
kelepçeyle sabitlenebilecek 12,5 mm veya daha kalın bir kontrplak
parçasının üzerine monte edilebilir.
2. Testerenizi bir kontrplak parçasına monte ederken, montaj vidalarının
ahşabın altından çıkıntı oluşturmadığından emin olun.
Kontrplak çalışma desteği üzerine düzgünce oturmalıdır. Testereyi
herhangi bir çalışma yüzeyine kelepçelerken, yalnızca montaj vida
deliklerinin bulunduğu kelepçeleme yuvalarına kelepçeleyin. Başka
herhangi bir noktaya kelepçelemek testerenin düzgün çalışmasına
müdahale edecektir.
3. Bağlanma ve yanlışlığı önlemek için, montaj yüzeyinin eğri veya
dengesiz olmadığından emin olun. Testere yüzeyde titrerse, testere
montaj yüzeyine sağlam durumda oluncaya kadar bir testere ayağının
altına ince bir parça malzeme yerleştirin.
Testere Bıçağının Takılması (Şek. A, D, E)
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları değiştirirken
veya onarım yaparken aksesuarları takıp ve çıkarmadan önce,
yaralanma riskini azaltmak için üniteyi kapatın ve makineyi
prizden çıkarın. Tetikleme düğmesinin OFF (KAPALI) konumda
olduğundan emin olun. Kazara çalıştırma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli olabilir.
UYARI: Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde değiştirilmesi
gerektiğini unutmayın. Yalnızca Teknik Veriler bölümünde belirtilen
testere bıçaklarını kullanın Kat.no.: DT4320 önerilir.
1. 6 mm altıgen anahtarı 25 bıçak milinin aksi yönünde takın ve öyle
tutun (Şek. D).
2. İkinci altıgen anahtarı Şek. D’de gösterilen şekilde milli kilit
olarak kullanın.
3. Bıçak cıvatasını 6 saat yönü istikametinde çevirerek gevşetin. Bıçak
cıvatasını ve dış flanşı 5 çıkarın.
127
Türkçe
4. Alt bıçak siperini 7 kaldırmak için alt siper kilit koluna 2 basın ve
testere bıçağını 8 çıkarın.
5. Yeni testere bıçağını iç flanşın 32 üstünde bulunan tespit parçasına
takın; bu işlem sırasında bıçağın alt ucundaki dişlerin korkuluğa
(operatörden uzağa) baktığından emin olun.
6. Motor şaftının her iki yanındaki tırnakların 36 doğru yerleştiğinden emin
olup, dış flanşı 5 değiştirin.
7. Bir elinizle 6 mm altıgen anahtarı 25 tutarken diğer elinizle bıçak
somununu 6 saat yönü tersi istikametinde çevirerek sıkın (Şek. D).
AYARLAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce makineyi kapatın ve bataryaları çıkartın. Kazara çalıştırma
yaralanmaya neden olabilir.
Gönye testerenin fabrikada kesin şekilde ayarlanmıştır. Nakliye ve kullanım
veya başka herhangi bir nedenden ötürü yeniden ayarlama gerekliyse,
testerenizi ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edin. Bir kez yapıldığında,
bu ayarlamalar doğru olarak kalacaktır.
Sürekli Kesim Derinliği için Çapraz Çubukların
Ayarlanması (Şek. A, B, F, H)
Bıçak masanın tamamı boyunca sürekli kesim derinliğinde çalışmalıdır
ve arka slottaki sabit masaya veya dönen kolun önüne dokunmamalıdır.
Bunu sağlamak için testere kafası tamamen basılıyken çapraz kollar masaya
şaşmaz bir paralellikte olmalıdır.
1. Alt siper kilit koluna 2 basın (Şek. A).
2. Testere kafasını arka pozisyona doğru tamamen basın ve dönen
masadan 14 dış flanşa 5 olan uzaklığı ölçün (Şek. F).
3. Testere kafası çapraz kilidini 18 çevirin (Şek. B).
4. Testere kafasını tamamen basılı tutarak, kafayı gideceği yere çekin.
5. Şek. F’de belirtilen mesafeyi tekrar ölçün. İki değer eşit olmalıdır.
6. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin (Şek. H):
a. Kelepçedeki 38 kilit somununu 37 gevşetin ve vidayo 39 küçük
adımlarla gereken şekilde ayarlayın.
b. Kilit somununu sıkın 37 .
UYARI: Bıçağın masaya slotun arkasında veya dönen kolun önünde
90° dikey ve 45° eğimli pozisyonlarda masaya değmediğinden emin
olun. Bu kontrolü yapmadan çalıştırmayın!
Korkuluğun ayarlanması (Şek. I)
Kayma korkuluğu kilit kolunu 9 gevşetmek için saat yönünün tersinde
döndürün. Kayma korkuluğunu 16 bıçağa değmeyecek bir pozisyona
getirin, sonrasında korkuluk kilit kolunu saat yönünde döndürerek sıkın.
Bıçağın Kontrol Edilmesi ve Korkuluğa Göre
Ayarlanması (Şek. B, J, K)
1. Gönye tutamağını gevşetin. 13 .
2. Baş parmağınızı gönye koluna 12 yerleştirin ve gönye kolunu 14
döndürmek için masa/gönye tutamağını sıkın 13 .
3. Tutamak, gönye kolunu 0° gönye pozisyonunda konumlandırana kadar
gönye kolunu hareket ettirin.
4. Kafayı aşağıya doğru çekin ve kilitleme düğmesini kullanarak yerine
kilitleyin 22 .
5. Gönye ölçekteki 15 iki 0° işaretin 40 görünür olup olmadığını
kontrol edin. 6. Korkuluğun 16) ve bıçağın 8 sol tarafına bir gönye yerleştirin 41 .
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
7. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
128
a. Vidaları 42 gevşetin ve ölçek/gönye kolu montajını, gönye ile
ölçüldüğü üzere, bıçak korkuluğa 90° olacak şekilde sağa veya sola
doğru hareket ettirin.
b. Vidaları 42 tekrar sıkın.
Bıçağın Kontrol Edilmesi ve Masaya Göre
Ayarlanması (Şek. L–N)
1. Açılama kelepçesi kolunu 19 gevşetin (Şek. L).
2. Testere kafasını, tamamen dikey hale gelene kadar sağa doğru bastırın
ve açılama kelepçesi kolunu sıkın.
3. Tabla üzerine ve bıçağın 8 karşısına bir gönye 41 yerleştirin (Şek. M).
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
4. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
a. Açılama kelepçesi topuzunu 19 gevşetin ve dikey konum ayar tespit
vidasını 43 gönye ile ölçüldüğü gibi çit tablaya 90° olana kadar içeri
veya dışarı doğru çevirin.
b. İletkinin ibresi 44 iletki ölçeğinde 20 sıfırı göstermiyorsa, ibreyi
tutan vidayı 45 gevşetin ve ibreyi gerektiği şekilde hareket ettirin.
Açılama Açısının Kontrol Edilmesi ve Ayarlanması
(Şek. A, L, N)
Açılama iptali maksimum açının 45° veya 48° olarak ayarlanmasına
imkan verir.
• Sol = 45°
• Sağ = 48°
1. İptal düğmesinin 46 sol tarafta olduğundan emin olun.
2. Açılama kelepçesi kolunu 19 gevşetin ve testere kafasını boylu boyunca
sola doğru hareket ettirin.
3. Bu, 45° açılama konumudur.
4. Eğer ayar gerekirse, tespit vidasını 47 işaret 44 45° gösterene kadar
içeri veya dışarı çevirin.
UYARI: Rehber kanallar testere tozu ile tıkalı hale gelebilir. Rehber
olukları temizlemek için bir çubuk ya da düşük basınçlı hava kullanın.
Çalıştırmadan Önce
UYARI:
• Uygun testere bıçağını takın. Aşırı derecede aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin maksimum dönüş hızı testere bıçağının
hızını aşmamalıdır.
• Aşırı derecede küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeden önce motorun tam hıza erişmesini bekleyin.
• Tüm kilitleme topuzlarının ve kelepçe kollarının sıkı olduğundan
emin olun.
• Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitleyin.
• Bu testere ahşabı ve birçok demir harici malzemeyi kestiği halde,
bu kullanım talimatları yalnızca ahşap kesme ile ilgilidir. Aynı
yönergeler diğer malzemeler için de geçerlidir. Bu testere ile demir
türevi (demiz ve çelik) malzemeleri veya duvar malzemelerini
kesmeyin. Aşındırıcı disk kullanmayın!
• Kesim plakası kullandığınızdan emin olun. Kesim yuvası
10 mm’den daha genişse makineyi çalıştırmayın.
• İşi bir tahta parçasının üzerine yerleştirmek kapasiteleri 300
mm’ye yükseltecektir.
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere her
zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce aleti kapatın ve bataryaları çıkartın. Kazara çalıştırma
yaralanmaya neden olabilir.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik durumunuza
uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin yerleştirileceği
bölge, operatörün görüş açısının iyi olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın
herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli
serbest alan bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Artan titreşim etkilerini azaltmak için çevre sıcaklığının çok düşük
olmadığından, makine ve aksesuarların bakımının iyi yapıldığından ve iş
parçası boyutunun bu makineye uygun olduğundan emin olun.
Açma ve Kapatma (Şek. A)
Kilit açık anahtarı 29 açma/kapama tetik anahtarının 1 üzerinde bulunur
ve testerenin çalışması için çevrilmelidir.
1. Aleti çalıştırmak için lock-off (kilit-açık) 29 ve on/off (açma/kapama)
düğmesine basın 1 .
2. Aleti durdurmak için tetik düğmesini bırakın. Kilit açık anahtarı otomatik
olarak eski haline gelecektir.
XPS™ LED Çalışma Işığı Sisteminin Kullanılması
(Şek. A, R)
NOT: Gönye testeresi bir güç kaynağına bağlı olmalıdır.
XPS™ LED Çalışma Işığı Sistemi, tetiğe basılarak veya testere gövdesindeki
XPS düğmesine 34 basılarak etkinleştirilir.
Bir ahşap parçası üzerinde mevcut bir kalem hattından kesim yapmak için:
1. XPS şığı açıkken çalıştırma kolunu 3 çekerek ahşaba yakın olan testere
bıçağını 8 alın. Bıçağın gölgesi ahşapta görünecektir.
2. Kalem hattını bıçağın gölgesinin kenarı ile hizalayın. Kalem
hattıyla tam olarak denk getirmek için gönyeyi veya eğik açıları
ayarlamanız gerekebilir.
Testerede bir batarya uyarı özelliği mevcuttur. Batarya kullanım şarjının
sonuna yaklaştığında veya batarya çok ısındığında XPS™ çalışma ışığı yanıp
sönmeye başlar. Kesme işlemine devam etmeden önce bataryayı şarj edin.
Batarya şarj talimatları için Bataryayı Şarj Etmek bölümüne bakın.
Vücut ve El Pozisyonu
Gönye testereyi kullanırken vücudunuzun ve ellerinizin doğru şekilde
konumlandırılması, kesimi daha kolay, daha kesin ve daha güvenli
hale getirecektir.
UYARI:
• Ellerinizi asla kesim alanının yakınına koymayın.
• Asla ellerinizi bıçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştırmayın.
• Kesim yaparken iş parçasını tablaya ve çite doğru sıkıca tutun.
Düğmeyi bırakana ve bıçak tamamen duruncaya kadar ellerinizi
konumunda tutun.
• Bıçağın yolunu kontrol edebilmeniz için kesimleri bitirmeden önce
daima kuru çalıştırma (elektriksiz) gerçekleştirin.
• Ellerinizi çapraz pozisyona getirmeyin.
• İki ayağın da sıkıca zeminde olmasını sağlayın ve uygun
dengeyi koruyun.
• Testere kolunu sola ve sağa hareket ettirdikçe, onu takip edin ve
testere bıçağının hafifçe yanında durun.
Temel Testere Kesim İşlemleri
Dikey düz çapraz kesim (Şek. A, O)
NOT: İstenen kesim kapasitesini elde etmek için 30 mm çark deliğine
sahip 250 mm testere bıçağı kullanın.
1. Gönye tutamağını gevşetin 13 ve arkasından kaldırın.
2. Gönye tutamağını 13 0° pozisyonunda konumlandırın ve gönye
kolunu sıkın.
Türkçe
3. Kesilecek ahşabı, korkuluğun 16 karşısına yerleştirin.
4. Taşıma kolunu kavrayın 3 ve siperi serbest bırakmak için siper kilit
kolunu 2 bastırın. Testere başlığını sonuna kadar uzatın.
5. Motoru çalıştırmak için tetiğe 1 basın.
6. Bıçağın keresteyi kesmesine ve plastik kesim plakasına 11 girmesini
sağlamak için başı bastırın.
7. Başlığa tamamen basıldığında kesimi tamamlamak için yavaşça geriye
doğru ittirin.
8. Kesimi tamamladıktan sonra, düğmeyi bırakın ve testere bıçağının
kafayı üst bekleme konumuna döndürmeden önce tamamen hareketsiz
kalmasını bekleyin.
UYARI:
• Alt bıçak siperi kol 2 bırakıldığında hızlıca
kapanacak şekilde tasarlanmıştır. 1 saniye içerisinde kapanmıyorsa
testereyi yetkili bir DeWALT servisine götürün.
Dikey gönye çapraz kesim (Şek. A, P)
1. Gönye tutamağını sıkın. 13 . Kolu sağa veya sola doğru hareket ettirerek
gerekli açıya getirin.
2. Gönye kolu hem solda hem de sağda otomatik olarak 0°, 15°, 22.5°,
31.62°, 45° ve 50°’yi bulacaktır. Arada bir açı gerekirse, başı sıkıca tutun
ve gönye kolunu sıkarak kilitleyin.
3. Kesmeden önce, her zaman gönye kilit kolunun sıkıca kilitlenmiş
olduğundan emin olun.
4. İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Bir ahşap parçasını küçük bir kesikle gönyeleme sırasında
ahşap parçasını kesim yeri bıçak kenarı sipere en büyük açıyla olacak
şekilde konumlandırın, ör:
• sol gönye, sağa kesik
• sağ gönye, sola kesik
Kayma kesimi yapılması (Şek. A, B, R)
1. Testere kafası çapraz kilidini 18 açmak için çevirin.
2. Testere kafasını 24 bastırın, kilit düğmesini 22 çekin ve testerenin en
yüksek konumuna yükselmesini bekleyin.
3. Kesilecek ahşabı kayma korkuluğuna 16 yerleştirin ve malzeme
mandalıyla 17 sabitleyin.
4. Testere kafasını indirin, sonrasında kafayı gideceği yere çekin.
5. Siperi bırakmak için siper kilit düğmesine 2 basın. Motoru çalıştırmak
için tetiğe 1 basın.
6. Bıçağın keresteyi kesmesine izin vermek için kafayı tamamen bastırın ve
kesimi tamamlamak için kafayı geri itin.
7. Kesimi tamamladıktan sonra, svici bırakın ve testere bıçağının kafayı
üst bekleme konumuna döndürmeden önce tamamen hareketsiz
kalmasını bekleyin.
UYARI: Kayma kesimleri bittiğinde testere kafasını arka pozisyona
kilitlemeyi unutmayın.
Açılama çapraz-kesim (Şek. L, Q)
Açılar sola doğru 0° ila 48° arasına ayarlanabilir. 45°’ye kadar olan açılar
gönye kolu sağa ve sola sıfır ve maksimum 45° gönye pozisyonuna
ayarlanarak elde edilebilir.
1. Açılama kelepçesi kolunu 19 gevşetin ve açıyı istenen şekilde ayarlayın.
2. Gerekliyse iptal düğmesi 30 ayarlayın.
3. Kafayı sıkıca tutun ve düşmesine izin vermeyin.
4. Açılama kelepçesi kolunu 19 sıkıca sıkıştırın.
5. İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Kesim kalitesi
Tüm kesimlerin düzgünlüğü bir dizi değişkene bağlıdır, ör: kesilen malzeme.
Kalıplama ve diğer hassas çalışmalar için en pürüzsüz kesimler istenildiğinde,
keskin bir (60 diş karbür) bıçak ve daha yavaş, dengeli bir kesme hızı
istenilen sonuçları verecektir.
129
Türkçe
Demir içermeyen metalleri keserken, makine gönye testere modunda
yalnızca dikey düz ve gönye boydan boya kesim yapmak için kullanılmalıdır.
Açılı ve bileşik gönye kesimlerin demir içermeyen metaller üzerinde
yapılmaması tavsiye edilmektedir. Makine asla demir içermeyen metallerin
kesimi için kullanılmamalıdır.
• Demir içermeyen metalleri keserken her zaman malzeme mandalı
kullanın. Çalışılan malzemenin iyice sabitlendiğinden emin olun.
• Yalnızca demir içermeyen metalleri kesmek için kullanılabilen testere
bıçaklarını kullanın.
• Yağ kullanırken, yalnızca cila veya ayırma spreyi uygulayın. Emülsiyon
veya benzer sıvılar kullanmayın.
Testerede bu gönye açısını ayarlayın
Demir İçermeyen Metallerin Kesimi
KARE KUTU
6 KENARLI KUTU
8 KENARLI KUTU
İş Parçasının Kelepçelenmesi (Şek. U)
UYARI: Daima, bir malzeme kelepçesi kullanın.
En iyi sonuçlar için testereniz için yapılan malzeme mandalını 17 kullanın.
Kelepçeyi takmak için
1. Korkuluğun arkasındaki deliğe takın. Kelepçe 17 gönye testerenin
arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğu üzerindeki oluğun gönye
testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin olun. Oluk görünür
durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180º döndürün.
3. Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi gevşetin,
ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek için ince ayar
düğmesini kullanın.
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin. BIÇAĞIN
YOLUNU KONTROL EDEBILMENIZ IÇIN KESIMLERI BITIRMEDEN ÖNCE
DAIMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRIKSIZ) GERÇEKLEŞTIRIN. KELEPÇENIN
TESTERE VEYA SIPERLERIN HAREKETINE MÜDAHALE ETMEDIĞINDEN
EMIN OLUN.
Bileşik Gönye (Şek. S, T)
Bu kesim işlemi gönye ve açılı kesim işlemlerinin bir kombinasyonudur.
Bu, Şek. S’de gösterilen gibi verev kenarlara sahip çerçeveler veya kutular
yapmak için kullanılan kesim tipidir.
UYARI: Kesme açısı kesimden kesime değişiklik gösteriyorsa, açılama
mandal kolunu ve gönye mandallama düğmesini güvenli şekilde
kilitlendiğini kontrol edin. Açılamada veya gönyede herhangi bir
değişiklik yaptıktan sonra bunlar sıkılmalıdır.
UYARI: Devrilmeyi önlemek için bileşik kesimler yaparken
testere mutlaka bir desteğe sabitlenmelidir. Tezgah Montajı
bölümüne bakın.
• Aşağıda gösterilen çizelge yaygın bileşik gönye kesimleri için düzgün
eğim ve gönye ayarlarını seçmekte size yardımcı olacaktır.
• Çizelgeyi kullanmak için, çizelgedeki uygun kavisteki o açıyı bularak,
istenilen “A” açısını (Şek. S) seçin. Doğru açılama açısını bulmak için o
noktadan itibaren çizelgeyi aşağıya doğru düz, doğru gönye açısını
bulmak için düz çapraz takip edin.
Kutu kenarının açısı (açı “A”)
UYARI: Kesme sırasında malzemelerin kaymamasını sağlayın; güvenli
bir şekilde yerine tutturun. Kolu yükseltmeden önce, her zaman bıçağın
tam olarak durmasına izin verin. Parçanın arkasından hala küçük
ahşap paraları dökülüyorsa, kesiğin olacağı yerde ahşabın üzerine bir
parça maskeleme bandı yapıştırın. Bandın üzerinden kesin ve işiniz
bittiğinde bandı dikkatli bir şekilde çıkarın.
Testerede bu açılama açısını ayarlayın
1. Testerenizi saptanan açılara ayarlayın ve birkaç deneme kesimi yapın.
2. Kesim parçalarını birlikte takmak üzerine çalışın.
Örnek: 25º dış açılı 4 kenarlı bir kutu yapmak için (Açı “A”) (Şek. S) sağ
üst kavisi kullanın. Kavis ölçeğinde 25°’i bulun. Testerede gönye açısı
ayarını elde etmek için (23°) herhangi bir kenardan yatay kesişim hattını
takip edin. Aynı şekilde, testeredeki açılama açısını elde etmek için
(40°) üst veya alttan dikey kesişim hattını takip edin. Testeredeki ayarları
doğrulamak için daima birkaç hurda ahşap parçasında kesmeyi deneyin.
UYARI: 445° sol veya sağ gönye ile 45° olan bileşik gönye sınırını
asla geçmeyin.
Toz Emme (Şek. A, G)
UYARI: Mümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla ilgili
yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
İlgili yasal mevzuata uygun tasarlanmış bir toz toplama cihazını bağlayın.
Harici olarak bağlanan sistemlerin hava hızı 20m/s +/- 2 m/s olmalıdır.
Alet bağlı fakat çalışmazken bağlantı noktasındaki bağlantı tüpünde
ölçülecek hız.
NOT: DWV9000 dönme kilit hızlı bağlantısı 48 toz toplama cihazına
bağlanmak üzere tavsiye edilen bir opsiyonel aksesuardır.
Çalışılan malzeme için ülkenizde geçerli olan düzenlemelere uyun.
Vakumlu süpürge, çalışılacak malzeme için uygun olmalıdır.
Özellikle sağlığa zararlı veya kanserojen olan kuru tozları vakumla çekerken
özel bir vakumlu temizleyici kullanın.
Taşıma (Şek. A, B)
UYARI: Gönye testereyi doğru şekilde taşımak için,
tabanda iki el çentiği 31 mevcuttur. Mitre testereyi kaldırmak veya
taşımak için asla koruyucuları kullanmayın.
1. Testereyi taşımak için açı ve gönye pozisyonunu 0°’ye ayarlayın.
2. Testere başlığını sonuna kadar ittirin.
3. Alt siper kilit koluna 2 basın (Şek. A).
4. Kafayı aşağı bastırın ve kilit düğmesine basın 22 (Şek. B).
5. Testere bıçağını hareketsiz pozisyona getirin ve çapraz kilidi sıkın. 18 .
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışması,
uygun bakım ve düzenli temizlik yapılmasına bağlıdır.
130
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce makineyi kapatın ve bataryaları çıkartın. Kazara çalıştırma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Testere bıçağı aşınmışsa yeni ve bilenmiş bir bıçakla değiştirin.
Yağlama
Türkçe
Mevcut testere bıçağı skalası (önerilen bıçaklar)
bıçak tipi
DT1158 serisi 30
DT4282 serisi 40
DT4226 serisi 40
DT4287 serisi 40
Bıçak boyutlar
(çap x iç çap x diş sayısı)
250x30x24
250x30x96
250x30x30
250x30x80
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
DT99571-QZ
250x30x24
Temizleme
DT99572-QZ
DT99573-QZ
250x30x36
250x30x60
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak siperini ve uygun
şekilde çalışacağından emin olmak için toz toplama borusunu dikkatli bir
şekilde kontrol edin. Yongalar, toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan
küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
İş parçası bölümlerinin testere bıçağı ve siperler arasında sıkışması
durumunda, makineyi güç kaynağından sökün ve Testere bıçağının
takılmasıbölümünde verilen talimatları takip edin. Sıkışmış parçaları çıkartın
ve testere bıçağını takın.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması
halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden
uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması ve
onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için asla
çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın. Bu kimyasallar bu
parçalarda kullanılan malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su ve
yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
UYARI: Yaralanma tehlikesini azaltmak için, masa üstünü düzenli
olarak temizleyin
Kullanım
G enel amaçlı, ahşap ve plastik kesimi
TCG alüminyumla kullanmak için
Suni ve doğal ahşabın ince kesimi için ATB
Suni ve doğal ahşabın çok ince kesimi
için TCG
Genel amaçlı kesim, yarma ve enine kesim
işleri için 24T Flexvolt bıçak
Hassas kesim işleri için 36T Flexvolt bıçak
Ultra hassas kesim işleri için 60T Flexvolt
bıçak
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller normal evsel
atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya
geri kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir.
Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri
dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince güç
üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik ömürlerinin
sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili servise
veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan aküler geri
dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
UYARI: Yaralanma tehlikesini azaltmak için, toz toplama sistemini
düzenli olarak temizleyin
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uzun parçalari destekleyin (Şek. U)
• Uzun parçaları her zaman destekleyin.
• En iyi sonuçlar için, testerenizin tablo genişliğini artırmak için harici iş
desteğini (DE7023) kullanın (opsiyonel olarak satıcınızda mevcuttur).
Uçların düşmesini önlemek için testere tezgahları veya benzeri aletler
gibi kullanışlı yollarla uzun iş parçalarını destekleyin.
131
Ελληνικά
ΦΑΛΤΣΟΠΡΊΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΆΡΣΙΕΣ ΚΟΠΈΣ
DCS778
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη
προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από
τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών
ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Φαλτσοπρίονο μπαταρίας για εγκάρσιες κοπές
DCS778
mm
mm
min-1
αριστερά και δεξιά
αριστερά
φαλτσοκοπή
λοξή κοπή
DCS778
54
1
Ναι
250
30
4100
50°
48°
45°
45°
Δυνατότητες
εγκάρσια κοπή 90°
λοξή κοπή 45°
λοξή κοπή 48°
φαλτσοκοπή 45°
φαλτσοκοπή 48°
Συνολικές διαστάσεις
Βάρος (χωρίς μπαταρία)
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
15,8
Τιμές θορύβου σύμφωνα με το EN61029:
LPA (ακουστική πίεση)
LWA (ακουστική ισχύς)
K (αβεβαιότητα ακουστικής ισχύος)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
100
3
Τάση
Τύπος
XPS
Διάμετρος λεπίδας
Οπή λεπίδας
Μέγ. ταχύτητα λεπίδας
Λοξή κοπή (μέγ. γωνία)
Φαλτσοκοπή (μέγ. γωνία)
Σύνθετη λοξή κοπή
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VAC
min
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
132
Εργαλεία 230 V
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των
προειδοποιήσεων και των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
Γενικοί κανόνες ασφαλείας
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Ο φορτιστής DCB118 δέχεται πακέτα μπαταριών 18 V λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
XR και XR FLEXVOLTTM (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 και DCB546).
Ασφάλειες
Ευρώπη
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN61029-1:2009+A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες, 2014/30/ΕΕ και
2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου
και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας DeWALT.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
VDC
Ah
kg
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
VDC
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
1 . Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή.
Οι ακατάστατοι χώροι και πάγκοι ευνοούν τους τραυματισμούς.
2 . Προσέχετε το περιβάλλον της περιοχής εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε
συνθήκες υγρασίας ή διαβροχής. Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καλά
φωτισμένη (250 - 300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όπου υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. με την παρουσία εύφλεκτων
υγρών και αερίων. Η περιοχή εργασίας πρέπει να είναι καλά φωτισμένη.
3 . Προφυλαχθείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωληνώσεις, σώματα καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία). Όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε ακραίες συνθήκες (π.χ. υψηλής υγρασίας,
όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα, κλπ.), η ηλεκτρική ασφάλεια
μπορεί να βελτιωθεί εισάγοντας ένα μετασχηματιστή απομόνωσης ή έναν
ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης (FI).
4 . Διατηρείτε άλλα άτομα μακριά.
Μην αφήνετε άτομα που δεν συμμετέχουν στην εργασία, και ειδικά παιδιά,
να αγγίζουν το εργαλείο ή τη μπαταρία και κρατάτε τα μακριά από την
περιοχή εργασίας.
Ελληνικά
5 . Φυλάσσετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό
μέρος και να κλειδώνονται με ασφαλή τρόπο, μακριά από παιδιά.
6 . Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο.
Το εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα με την
προβλεπόμενη ένταση χρήσης.
7 . Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην αναγκάζετε μικρά εργαλεία να εκτελέσουν την εργασία εργαλείου
βαρέως τύπου. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για τους οποίους
δεν προβλέπονται. Για παράδειγμα μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για να
κόψετε κλαδιά ή κορμούς δένδρων.
8 . Να είστε ενδεδυμένοι κατάλληλα.
Μη φοράτε χαλαρά ενδύματα ή κοσμήματα, γιατί αυτά μπορεί να πιαστούν
σε κινούμενα μέρη. Συνιστώνται αντιολισθητικά υποδήματα όταν
εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο. Φοράτε προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών
για να περιορίζετε τα μακριά μαλλιά.
9 . Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προστασίας.
Πάντα χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μάσκα
προσώπου ή μάσκα σκόνης αν οι συνθήκες εργασίας παράγουν σκόνη
ή εκτινασσόμενα σωματίδια. Αν αυτά τα σωματίδια μπορεί να είναι
αρκετά θερμά, φοράτε και ποδιά ανθεκτική σε θερμότητα. Φοράτε πάντα
προστατευτικά ακοής. Φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
10 . Συνδέετε εξοπλισμό απομάκρυνσης της σκόνης.
Αν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση εξοπλισμού απομάκρυνσης
και συλλογής της σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και
χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11 . Ασφαλής εργασία.
Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για να συγκρατείτε
το τεμάχιο εργασίας. Είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι
σας και ελευθερώνει και τα δύο χέρια για το χειρισμό του εργαλείου.
12 . Μην τεντώνεστε υπερβολικά.
Διατηρείτε πάντα σταθερή στήριξη στα πόδια σας και καλή ισορροπία.
13 . Συντηρείτε τα εργαλεία προσεκτικά.
Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά, για καλύτερη και
ασφαλέστερη λειτουργία. Τηρείτε τις οδηγίες για λίπανση και αλλαγή των
αξεσουάρ. Επιθεωρείτε περιοδικά τα εργαλεία και, αν έχουν υποστεί ζημιά,
αναθέτετε την επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις.
Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος στεγνές, καθαρές και
απαλλαγμένες από λάδι και γράσο.
14 . Αποσυνδέστε τα εργαλεία.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν το σέρβις και όταν αλλάζετε αξεσουάρ
όπως λεπίδες, μύτες και κοπτικά, αποσυνδέετε το εργαλείο από την
τροφοδοσία ρεύματος.
15 . Αφαιρείτε τα κλειδιά ρύθμισης.
Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε για να επαληθεύετε ότι τα κλειδιά
ρύθμισης έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο πριν τη χρήση του εργαλείου.
16 . Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλο στο διακόπτη. Να βεβαιώνεστε
ότι το εργαλείο είναι στη θέση «απενεργοποίησης» πριν το συνδέσετε
στην πρίζα.
17 . Να είστε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/η ή υπό την επήρεια ναρκωτικών
ή οινοπνεύματος.
18 . Ελέγχετε για εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά
Πριν τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το μηχάνημα για να
βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργεί κανονικά και θα εκτελεί τη
λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ελέγχετε για την ευθυγράμμιση
των κινούμενων μερών, το μάγκωμα κινούμενων μερών, τη θραύση
εξαρτημάτων, τη στερέωση και οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες μπορεί να
επηρεάσουν τη λειτουργία του. Ένας προφυλακτήρας ή οποιοδήποτε άλλο
εξάρτημα θα πρέπει να επισκευάζεται κατάλληλα ή να αντικαθίσταται από
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις εκτός αν υποδεικνύεται αλλιώς στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση των ελαττωματικών
διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί ή δεν
το απενεργοποιεί. Ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου ή
προσαρτήματος ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το
εργαλείο, πέραν των όσων συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών,
μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο τραυματισμού.
19 . Να επισκευάζετε τα εργαλεία σας σε κάποιο
καταρτισμένο πρόσωπο.
Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες
ασφαλείας. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα
άτομα με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Αλλιώς μπορεί να προκύψει
σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για φαλτσοπρίονα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόβετε άλλα υλικά από αυτά που
συνιστά ο κατασκευαστής.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τα προστατευτικά στη θέση τους ή
αν οι προφυλακτήρες δεν λειτουργούν ή δεν συντηρούνται σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν εκτελείτε
λοξές κοπές.
Διατηρείτε την περιοχή του δαπέδου γύρω από το μηχάνημα επίπεδη, σε
καλή κατάσταση και απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά όπως πριονίδια και
υπολείμματα κοπής.
Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
Χρησιμοποιείτε σωστά τροχισμένες λάμες πριονιού. Τηρείτε το μέγιστο
αριθμό στροφών που αναφέρεται στη λεπίδα πριονιού.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά
ασφάλισης και οι λαβές σύσφιξης έχουν σφιχτεί καλά.
Ποτέ μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε από τα χέρια σας στην περιοχή της
λεπίδας όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ποτέ μην επιχειρήσετε τα σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα που είναι
σε κίνηση σφηνώνοντας ένα εργαλείο ή άλλο μέσο ώστε να σταματήσει η
λεπίδα. Μπορούν να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.
Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών. Η ακατάλληλη χρήση ενός αξεσουάρ μπορεί να
προκαλέσει ζημιά.
Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε
μια λεπίδα πριονιού ή ένα τραχύ υλικό.
Πριν τη χρήση να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα πριονιού έχει
εγκατασταθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση,.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου από
τη συνιστώμενη. Για τη σωστή διαβάθμιση της λεπίδας ανατρέξτε
στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που
προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, σε συμμόρφωση με το
πρότυπο EN 847-1.
Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων
μειωμένου θορύβου.
Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες από ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που είναι ραγισμένες ή έχουν
υποστεί ζημιά.
Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή διαμαντοδίσκο.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού όπου η ταχύτητα που αναφέρεται
πάνω στη λεπίδα είναι τουλάχιστον ίση με την ταχύτητα που αναφέρεται
πάνω στο πριόνι.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι σας χωρίς την πλάκα πριονισμού.
Ανυψώνετε τη λεπίδα από την εγκοπή στο τεμάχιο εργασίας πριν την
απελευθέρωση του διακόπτη.
Πριν από κάθε κοπή, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σταθερό.
Μη σφηνώνετε οτιδήποτε στον ανεμιστήρα για να συγκρατήσετε τον άξονα
του μοτέρ.
133
Ελληνικά
•
Ο προφυλακτήρας της λεπίδας στο πριόνι σας θα ανοίξει όταν πατήσετε
τον μοχλό απελευθέρωσης του προφυλακτήρα 2 .
• Ποτέ μην ανυψώνετε τον προφυλακτήρα της λεπίδας με το χέρι, εκτός αν
το πριόνι είναι απενεργοποιημένο. Ο προφυλακτήρας μπορεί να ανυψωθεί
με το χέρι όταν εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε λεπίδες πριονιού ή για έλεγχο
του πριονιού.
• Περιοδικά ελέγχετε ότι τα ανοίγματα αερισμού του μοτέρ είναι καθαρά και
απαλλαγμένα από πριονίδια.
• Αντικαταστήστε την πλάκα εντομής όταν φθαρεί.
• Αφαιρέστε τη μπαταρία από το μηχάνημα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης ή όταν αλλάζετε τη λεπίδα.
• Ποτέ μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης
όταν το μηχάνημα κινείται ακόμα και η κεφαλή δεν είναι στη θέση ηρεμίας.
• Όταν η συσκευή διαθέτει LED, δεν επιτρέπεται αντικατάσταση με
διαφορετικό τύπο LED. Επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο από τον
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη συλλογής σκόνης. Πάντα
λαμβάνετε υπόψη σας παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση στη σκόνη,
όπως:
ʵʵ τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει
περισσότερη σκόνη από το ξύλο)
ʵʵ αν είναι κοφτερή η λεπίδα πριονιού,
ʵʵ τη σωστή ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού.
ʵʵ σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον
20 m/s.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη απομάκρυνση
σκόνης, καθώς και απορροφητήρες, διαφράγματα και αγωγοί.
• Λαμβάνετε υπόψη σας τους εξής παράγοντες που επηρεάζουντην έκθεση
σε θόρυβο:
ʵʵ χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού σχεδιασμένες να μειώνουν τον
εκπεμπόμενο θόρυβο,
ʵʵ χρησιμοποιείτε μόνο καλά τροχισμένες λεπίδες πριονιού.
• Θα πρέπει να διενεργείται τακτικά συντήρηση του μηχανήματος.
• Παρέχετε επαρκή γενικό ή τοπικό φωτισμό;
• Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για τη
χρήση, τη ρύθμιση και το χειρισμό του μηχανήματος;
• Διασφαλίστε ότι τυχόν αποστάτες και δακτύλιοι ατράκτου είναι κατάλληλοι
για το σκοπό αυτό όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου
εργασίας αντικειμένου από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το μηχάνημα
και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι στη θέση ηρεμίας
• Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από 150 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται το
εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
ʵʵ Ύψος 60 mm επί πλάτος 216 mm επί μήκος 500 mm
ʵʵ Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να υποστηρίζονται από
κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ. DE7023. Πάντα συσφίγγετε σταθερά
το τεμάχιο εργασίας.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος, απενεργοποιήστε
άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
• Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο τρόπο ώστε
να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα που έχει
υποστεί βλάβη.
• Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και
αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας
και διασφαλίστε ότι η λεπίδα πριονιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε
το μηχάνημα και ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη
δύναμη προώθησης.
• Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
• Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο χρησιμοποιώντας
μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm.
134
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση πριονιών:
• τραυματισμοί λόγω επαφής με περιστρεφόμενα μέρη
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την εφαρμογή
διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος ατυχημάτων από τα μη καλυπτόμενα μέρη της περιστρεφόμενης
λεπίδας πριονιού.
• Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αντικατάσταση της μη προστατευόμενης
λεπίδας πριονιού.
• Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων κατά το άνοιγμα των προφυλακτήρων.
• Κίνδυνοι για την υγεία προκαλούμενοι από την εισπνοή σκόνης που
παράγεται κατά την κοπή ξύλου, ειδικά βελανιδιάς, οξιάς και MDF.
Οι παράγοντες που ακολουθούν αυξάνουν των κίνδυνο αναπνευστικών
προβλημάτων:
• Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν κόβετε ξύλο
• Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από ακαθάριστα
φίλτρα εξαγωγής
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία τάση.
Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση
του φορτιστή αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα
με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί
από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν είναι απολύτως
απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την
είσοδο ρεύματος του φορτιστή σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν σχεδιαστεί για
να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε τύπο
φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές
οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς φορτιστές μπαταριών
(ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις
επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και το
προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο φορτιστή. Μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης ρεύματος διαρροής 30mA
ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
DeWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή συνδεδεμένο
στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης μέσα στο
φορτιστή μπορεί να βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά
με αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός σε αυτά,
το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή οποιαδήποτε συσσώρευση
μεταλλικών σωματιδίων, θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις
κοιλότητες των φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από
την παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών στην
κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα πριν επιχειρήσετε
να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών με
οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους αναφερόμενους
στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες από
φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT. Οποιεσδήποτε
άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς ή
θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το φορτιστή.
Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί έτσι ώστε να μην
πατηθεί, να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή να υποβληθεί με
άλλο τρόπο σε ζημιά ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι απολύτως
απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα μπορούσε να
επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο φορτιστή
και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα αερισμού και να έχει ως
αποτέλεσμα έντονη εσωτερική θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή
μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω
ανοιγμάτων στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο ή το φις του έχει
υποστεί ζημιά— φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί δυνατό χτύπημα,
έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή επισκευή.
Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει
να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό
του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν επιχειρήσετε
οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται
αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] A, B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν τοποθετήσετε το
πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 26 μέσα στο φορτιστή και βεβαιωθείτε
ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική του
θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει
επανειλημμένα υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
Ελληνικά
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι μόνιμα
αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως φορτισμένο και
μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να το αφήσετε τοποθετημένο
στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας από το
φορτιστή, πατήστε το κουμπί απασφάλισης της μπαταρίας 27 στο
πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη ωφέλιμη
ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε πλήρως το πακέτο
μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση φόρτισης του
πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει να
αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού
η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει
και ο φορτιστής θα συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια μπαταρία που
παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας την ακολουθία
αναβοσβησίματος: πρόβλημα μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και το πακέτο
μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή
θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/ψυχρού πακέτου
μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει
σε κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη
φόρτιση του πακέτου. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε το πακέτο
μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε αυτή τη μικρότερη
ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό ανεμιστήρα
σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο ανεμιστήρας θα
ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας.
Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας
δεν λειτουργεί σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό
Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν σε τοίχο ή
να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια εργασίας. Αν πρόκειται
να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος
και μακριά από γωνίες ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή
του αέρα. Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο για
τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο. Στερεώστε το
135
Ελληνικά
φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες γυψοσανίδας (αγοράζονται
ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον 25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου
τουλάχιστον 7–9 mm, βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε
κάθε βίδα να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και συμπλέξτε τις
βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος AC πριν τον καθαρισμό.
Οι ρύποι και το γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές
επιφάνειες του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε οποιοδήποτε υγρό να
εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου
σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε τύπο
μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να συμπεριλάβετε τον
αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από τη
συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον
φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας. Στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε εκρηκτική
ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή
σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί
να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει με τη
βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών με
οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει με μη συμβατό φορτιστή,
γιατί το πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει προκαλώντας
σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και το πακέτο
μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει ή να
υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F) (όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν έχει υποστεί
σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου
δημιουργούνται τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα,
ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό. Εάν το
υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15
λεπτά ή έως ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι
απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα
υγρών οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας μπορούν
να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε
ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το
πακέτο στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε
ζημιά στο πακέτο μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών
ή φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει πατηθεί
136
από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ τρυπηθεί
με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί, πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί
ελαφρά ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που
έχουν υποστεί ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αποθηκεύετε ή
μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας με τρόπο ώστε μεταλλικά
αντικείμενα να μπορούν να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους
ακροδέκτες μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες, κουτιά μεταφοράς
προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη στερεωμένα καρφιά, βίδες,
κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο, τοποθετείτε
το με την πλευρά του σε σταθερή επιφάνεια, όπου δεν θα
αποτελέσει κίνδυνο λόγω παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται
όρθια πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν εύκολα
αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά μπαταριών
μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά
μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμόσιμους
κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από
τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία περιλαμβάνονται ο
Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς
Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς
οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και οι μπαταρίες
λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου μπαταρίας DeWALT
δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου
υλικού Κλάσης 9. Γενικά, μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίουιόντων με ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης 9. Σε όλες τις
μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή σε βατώρες επισημαίνεται
πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον, λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT
δεν συνιστά τη μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι μεταφορές
εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα κιτ) μπορούν να γίνουν
δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική τιμή σε βατώρες του πακέτου
μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή πλήρως
ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις συσκευασίας, σήμανσης
και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του εγχειριδίου,
παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το χρόνο
της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν παρέχεται καμία εγγύηση,
ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι
δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις: Χρήσης
και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει τοποθετηθεί
σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT 18 V, θα λειτουργεί σαν
μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν
54 V ή 108 V (δύο μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Ελληνικά
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι στην μπαταρία
FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι
για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση Μεταφοράς, οι
σειρές των κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο πακέτο
μπαταρίας, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως
3 μπαταρίες με χαμηλότερη ονομαστική
τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών. Αυτή η αυξημένη ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη
ονομαστική τιμή βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του
πακέτου μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Μεταφοράς Παραδειγμα σημανσης χρησης και
μεταφορας στην ετικετα
μπορεί να είναι 3 x 36 Wh, που
σημαίνει 3 μπαταρίες των 36 Wh η μία.
Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί να είναι
108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο με τους
Φ
προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT. Η φόρτιση πακέτων
μπαταριών άλλων από τις προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT
με χρήση φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους
ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι
108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες των 36
Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCS778 λειτουργεί με πακέτο μπαταρίας των 54 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω πακέτα μπαταριών: DCB546.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Συστάσεις για την αποθήκευση
Περιεχόμενα συσκευασίας
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και στεγνό μέρος,
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για
βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε
θερμοκρασία δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται
να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται
τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Η συσκευασία περιέχει:
1 Εν μέρει συναρμολογημένο μηχάνημα
2 κλειδιά Άλεν (4 mm και 6 mm)
1 Λεπίδα πριονιού 250 mm TCT
1 Σφιγκτήρα υλικού
2 Πακέτα μπαταριών (μοντέλο T2)
1 Φορτιστής (μοντέλο T2)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για ζημιές στο εργαλείο, τα εξαρτήματα ή τα παρελκόμενα, που
μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε σχολαστικά και να κατανοήσετε αυτό το
εγχειρίδιο πριν τη χρήση του προϊόντος.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών μπορεί να
δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Σημάνσεις στο εργαλείο
Στο εργαλείο εμφανίζονται τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.
Φοράτε προστασία αυτιών.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο φόρτισης.
Φοράτε προστασία ματιών.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Ορατή ακτινοβολία. Μην κοιτάζετε τη δέσμη.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Σημείο μεταφοράς
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Θέση κωδικού ημερομηνίας (εικ. Β)
Ο Κωδικός ημερομηνίας 57 , ο οποίος περιλαμβάνει και το έτος κατασκευής,
είναι σταμπαρισμένος στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Περιγραφή (Εικ. A–C, E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην τροποποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο
ή οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε να προκύψει ζημιά
ή τραυματισμός.
1 Διακόπτης σκανδάλης
4 Σταθερός πάνω προφυλακτήρας
2 Μοχλός απελευθέρωσης
5 Εξωτερική φλάντζα
ασφάλισης προφυλακτήρα στην
6 Μπουλόνι λεπίδας
πάνω θέση
7 Κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
3 Λαβή χειρισμού
8 Λεπίδα πριονιού
137
Ελληνικά
9 Λαβή ασφάλισης οδηγού
23 Κουμπί ασφάλισης στην κάτω
ολίσθησης
10 Σταθερό τραπέζι
11 Πλάκα εντομής
12 Βραχίονας λοξής κοπής
13 Ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής
14 Περιστρεφόμενο τραπέζι/
βραχίονας λοξής κοπής
15 Κλίμακα γωνίας λοξής κοπής
16 Οδηγός συρόμενης κοπής
17 Σφιγκτήρας υλικού
18 Ασφάλιση τραβέρσας
19 Άγκιστρο ασφάλισης
προφυλακτήρα στην πάνω θέση
20 Λαβή σύσφιξης φαλτσοκοπής
21 Κλίμακα γωνίας φαλτσοκοπής
22 Οπές για στερέωση σε πάγκο
θέση
24 Μπάρες τραβέρσας
25 Κεφαλή πριονιού
26 Κλειδιά Άλεν
27 Πακέτο μπαταριών
28 Κουμπί απασφάλισης πακέτου
μπαταριών
29 Κουμπί ένδειξης στάθμης
μπαταρίας
30 Διακόπτης κλειδώματος σε
απενεργοποίηση
31 Κουμπί παράκαμψης
32 Λαβή μεταφοράς (αριστερά και
δεξιά)
33 Εσωτερική φλάντζα (Εικ. Ε)
34 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
35 Κουμπί XPS
Προβλεπόμενη χρήση
Το ασύρματο, φορητό πριόνι λοξής κοπήςDeWALT έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματική κοπή ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών. Εκτελεί
εργασίες εγκάρσιας κοπής, λοξής κοπής και φαλτσοκοπής με ακρίβεια
και ασφάλεια.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα ονομαστικής διαμέτρου
250 mm που φέρει μύτες από καρβίδιο.
ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε σε υγρές συνθήκες ή με την παρουσία εύφλεκτων
υγρών ή αερίων.
Αυτά τα φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρθουν σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για σκοπούς
άλλους από τους προβλεπόμενους.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και/ή
γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το μηχάνημα και αποσυνδέετε
το πακέτο μπαταριών πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο πακέτα μπαταριών και
φορτιστές DeWALT.
Αφαίρεση από τη συσκευασία
Ο κινητήρας και οι προφυλακτήρες έχουν ήδη συναρμολογηθεί στη βάση.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου μπαταριών από
το εργαλείο (Εικ. Α–C)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών 26 είναι
πλήρως φορτισμένο.
Για να τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας στο
εργαλείο
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 26 με τις ράγες μέσα στη λαβή
του εργαλείου (Εικ. Α).
138
2. Εισάγετέ το πακέτο μπαταρίας στη λαβή έως ότου εδράσει σταθερά
μέσα στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι ακούτε να ασφαλίζει στη
θέση του.
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας από το
εργαλείο
1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης 27 και τραβήξτε σταθερά το
πακέτο μπαταρίας ώστε να βγει από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας μέσα στο φορτιστή όπως περιγράφεται
στο τμήμα περί φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου (εικ. C)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου.
Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED που υποδηλώνουν το
επίπεδο του φορτίου που απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί (t) του δείκτη φορτίου 28 . Θα ανάψει ένας συνδυασμός των
τριών πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του
φορτίου που απομένει. Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι
κάτω από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του φορτίου
που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα
του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των εξαρτημάτων του
προϊόντος, της θερμοκρασίας και της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Στερέωση σε πάγκο (Εικ. B) 
1. Έχουν προβλεφθεί οπές 21 και στα τέσσερα πόδια προκειμένου να
διευκολυνθεί η τοποθέτηση σε πάγκο.
Συνιστώνται μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm. Πάντα
στερεώνετε σταθερά το πριόνι για να αποτρέψετε τη μετακίνησή του. Για
διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς του, το εργαλείο μπορεί να
τοποθετηθεί σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 12,5 mm ή μεγαλύτερου,
το οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί με σύσφιξη επάνω στη
βάση εργασίας που χρησιμοποιείτε ή να μετακινηθεί σε άλλους χώρους
εργασίας και να στερεωθεί εκ νέου με σύσφιξη.
2. Όταν στερεώνετε το πριόνι σας σε τεμάχιο κόντρα πλακέ, να
βεβαιώνεστε ότι οι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν από την κάτω
επιφάνεια του ξύλου.
Το κόντρα πλακέ θα πρέπει να εδράζεται τέλεια στη διάταξη στήριξης
του συστήματος εργασίας. Όταν συσφίγγετε το πριόνι σε οποιαδήποτε
επιφάνεια εργασίας, συσφίγγετε μόνο στις προεξοχές σύσφιξης όπου
βρίσκονται οι οπές για τις βίδες στερέωσης. Η σύσφιξη σε οποιοδήποτε
άλλο σημείο θα εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του πριονιού.
3. Για την αποφυγή μαγκώματος ή μη ακριβούς εργασίας, διασφαλίζετε
ότι η επιφάνεια στερέωσης δεν είναι στρεβλωμένη ή μη επίπεδη. Αν
το πριόνι ταλαντεύεται πάνω στην επιφάνεια, τοποθετήστε ένα λεπτό
τεμάχιο υλικού κάτω από ένα πέλμα του πριονιού έως ότου το πριόνι να
εδράζεται σταθερά πάνω στην επιφάνεια στερέωσης.
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού (Εικ. A, D, E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε το μηχάνημα
από την πηγή ρεύματος πριν την εγκατάσταση και την αφαίρεση
αξεσουάρ, πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης
παραμέτρων ή όταν εκτελείτε επισκευές. Να βεβαιώνεστε ότι ο
διακόπτης σκανδάλης είναι στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα δόντια μιας νέας λεπίδας είναι πολύ αιχμηρά
και μπορούν να είναι επικίνδυνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έχετε υπόψη σας ότι η λεπίδα πριονιού
πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον περιγραφόμενο τρόπο.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που καθορίζονται στα Τεχνικά
χαρακτηριστικά, αρ. καταλόγου: Συνίσταται το DT4320.
1. Εισάγετε το κλειδί Άλεν 6 mm 25 στην αντίθετη θέση του άξονα της
λεπίδας και συγκρατήστε τον (Εικ. D).
Ελληνικά
2. Χρησιμοποιήστε το δεύτερο εξαγωγικό κλειδί όπως στην Εικόνα D ως
κλειδαριά ατράκτου.
3. Σφίξτε το μπουλόνι 6 της λεπίδας, περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
Αφαιρέστε το μπουλόνι 6 της λεπίδας και την εξωτερική φλάντζα 5 .
4. Πιέστε τον μοχλό απελευθέρωσης κλειδώματος του κάτω
προφυλακτήρα 2 για να ανασηκώσετε τον κάτω προφυλακτήρα της
λεπίδας 7 και αφαιρέστε τη λεπίδα του πριονιού 8 .
5. Τοποθετήστε την καινούργια λεπίδα πριονιού πάνω στον αυχένα που
παρέχεται στην εσωτερική φλάντζα 32 , αφού βεβαιωθείτε ότι τα δόντια
στην κάτω άκρη της λεπίδας δείχνουν προς τον οδηγό (αντίθετα προς
το χειριστή).
6. Επανατοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα 5 , αφού βεβαιωθείτε ότι τα
ωτία τοποθέτησης 36 έχουν συμπλεχτεί σωστά, ένα σε κάθε πλευρά
του άξονα του μοτέρ.
7. Σφίξτε το μπουλόνι 6 της λεπίδας περιστρέφοντας αντίθετα με τη φορά
των δεικτών του ρολογιού, ενώ συγκρατείτε το κλειδί 25 Άλεν 6 mm με
το άλλο σας χέρι (Εικ. D).
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το μηχάνημα και αποσυνδέετε
το πακέτο μπαταριών πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Το φαλτσοπρίονό σας ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο. Αν χρειαστεί
επαναρρύθμιση λόγω μεταφοράς και χειρισμών ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα για να ρυθμίσετε το πριόνι σας.
Όταν γίνει αυτό, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
Ρύθμιση των ράβδων τραβέρσας για σταθερό βάθος
κοπής (Εικ. A, B, F, H)
Η λεπίδα πρέπει να κινείται σε σταθερό βάθος κοπής σε όλο το μήκος του
τραπεζιού και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σταθερό τραπέζι στο
πίσω μέρος της εντομής ή στο μπροστινό μέρος του περιστρεφόμενου
βραχίονα. Για να το επιτύχετε αυτό, πρέπει οι βραχίονες της τραβέρσας να
είναι ακριβώς παράλληλες ως προς το τραπέζι όταν η κεφαλή του πριονιού
έχει πιεστεί τελείως κάτω.
1. Πιέστε τον μοχλό απελευθέρωσης κλειδώματος του κάτω
προφυλακτήρα 2 (Fig. A).
2. Πιέστε την κεφαλή του πριονιού πλήρως στην πίσω θέση και μετρήστε
το ύψος από το περιστρεφόμενο τραπέζι 14 ως το κάτω μέρος της
εξωτερικής φλάντζας 5 (Εικ. F).
3. Στρίψτε την ασφάλιση 18 της τραβέρσας της κεφαλής πριονιού (Εικ. B).
4. Κρατώντας την κεφαλή του πριονιού τελείως πιεσμένη, τραβήξτε την
κεφαλή στο άκρο της διαδρομής της.
5. Μετρήστε πάλι το ύψος που αναφέρεται στην Εικόνα F. Και οι δύο τιμές
πρέπει να είναι ακριβώς ίδιες.
6. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής (Εικ. H):
a. Λασκάρετε το παξιμάδι ασφάλισης 37 στο πλαίσιο 38 και
προσαρμόστε τη βίδα 39 όσο χρειάζεται, προχωρώντας με
μικρά βήματα.
b. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης 37 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να ελέγχετε ότι η λεπίδα δεν έρχεται σε
επαφή με το τραπέζι στο πίσω μέρος της εντομής ή στο μπροστινό
μέρος του περιστρεφόμενου βραχίονα στην κάθετη θέση 90° και 45°
φαλτσοκοπής. Μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν το ελέγξετε αυτό!
Ρύθμιση του οδηγού (Εικ. I)
Περιστρέψτε τον μοχλό ασφάλισης του οδηγού συρόμενης κοπής 9
αριστερόστροφα για να τον λασκάρετε. Μετακινήστε τον οδηγό συρόμενης
κοπής 16 σε μια θέση που αποφεύγει τη λεπίδα και κατόπιν σφίξτε το μοχλό
ασφάλισης του οδηγού περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα.
Έλεγχος και προσαρμογή της λεπίδας ως προς τον
οδηγό (Εικ. B, J, K)
1. Λασκάρετε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής 13 .
2. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας πάνω στο βραχίονα λοξής κοπής 12 και
πιέστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής 13 για να απελευθερώσετε το
περιστρεφόμενο τραπέζι/βραχίονα λοξής κοπής 14 .
3. Μετακινήστε το βραχίονα λοξής κοπής έως ότου η ασφάλιση τον
σταθεροποιήσει στη θέση λοξής κοπής 0°.
4. Τραβήξτε κάτω την κεφαλή και ασφαλίστε τη στη θέση αυτή
χρησιμοποιώντας το κουμπί ασφάλισης στην κάτω θέση. 22 .
5. Ελέγξτε ότι οι δύο σημάνσεις 0° 40 πάνω στην κλίμακα 15 της γωνίας
λοξής κοπής είναι μόλις ορατές.
6. Τοποθετήστε μια γωνιά 41 ώστε να έρθει σε επαφή με την αριστερή
πλευρά του οδηγού 16 και με τη λεπίδα 8 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών της λεπίδας
με τη γωνιά.
7. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
a. Ξεσφίξτε τις βίδες 42 και μετακινήστε το συγκρότημα κλίμακας/
βραχίονα λοξής κοπής προς τα αριστερά ή δεξιά έως ότου η λεπίδα
είναι στις 90° ως προς τον οδηγό όπως εξακριβώνεται με τη γωνιά.
(Eik. J).
b. Σφίξτε πάλι τις βίδες 42 .
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας ως προς το τραπέζι
(Εικ. L–N)
1. Λασκάρετε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς 19 (Εικ. L).
2. Πιέστε την κεφαλή πριονιού προς τα δεξιά για να βεβαιωθείτε ότι είναι
τελείως κάθετη και σφίξτε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς.
3. Τοποθετήστε μια γωνιά 41 πάνω στο τραπέζι και σε επαφή με τη
λεπίδα 8 (Εικ. M).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών της λεπίδας
με τη γωνιά.
4. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
a. Λασκάρετε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνίας 19 και γυρίστε τη βίδα
διακοπής της οριζόντιας προσαρμογής θέσης 43 προς τα μέσα και
έξω μέχρι η γωνία να δείχνει ότι η λεπίδα βρίσκεται στις 90° από
το τραπέζι.
b. Αν ο δείκτης φαλτσογωνιάς 44 δεν δείχνει μηδέν στην κλίμακα
φαλτσογωνιάς 20 , ξεσφίξτε τις βίδες 45 που στερεώνουν το δείκτη
και μετακινήστε το δείκτη όπως χρειάζεται.
Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας φαλτσοκοπής
(Εικ. A, L, N)
Η παράκαμψη φαλτσοκοπής επιτρέπει στη μέγιστη γωνία φαλτσοκοπής να
ρυθμιστεί στις 45° ή 48° όπως απαιτείται.
• Αριστερά = 45°
• Δεξιά = 48°
1. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί παράκαμψης 46 βρίσκεται στην
αριστερή θέση.
2. Ξεσφίξτε τη λαβή σύσφιξης φαλτσογωνιάς 19 και μετακινήστε την
κεφαλή πριονιού πλήρως αριστερά.
3. Αυτή είναι η θέση φαλτσογωνιάς 45°.
4. Εάν απαιτείται προσαρμογή, γυρίστε τη βίδα τέρματος 47 μέσα ή έξω
όπως είναι απαραίτητο μέχρι να δείχνει ο μετρητής 44 45°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Οι αυλακώσεις κίνησης μπορεί να φράξουν από
πριονίδι. Χρησιμοποιήστε ένα ραβδάκι ή αέρα χαμηλής πίεσης για να
καθαρίσετε τις αυλακώσεις κίνησης.
139
Ελληνικά
Πριν τη λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Εγκαταστήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
του εργαλείου δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τη μέγιστη ταχύτητα
περιστροφής της λεπίδας πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Επιτρέπετε στη λεπίδα να κόβει ελεύθερα. Μην ασκείτε
άσκοπη δύναμη.
• Επιτρέψτε στο μοτέρ να φθάσει σε πλήρεις στροφές πριν την κοπή.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές
σφιγκτήρων έχουν σφιχτεί καλά.
• Στερεώστε καλά το τεμάχιο εργασίας.
• Παρόλο που το πριόνι αυτό μπορεί να κόψει ξύλο και πολλά μη
σιδηρούχα υλικά, οι παρούσες οδηγίες χρήσης αναφέρονται μόνο
στην κοπή ξύλου. Οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν και για
τα άλλα υλικά. Μην κόβετε σιδηρούχα υλικά (σίδηρο και χάλυβα) ή
τοιχοποιία με το πριόνι αυτό! Μη χρησιμοποιήσετε κανενός είδους
δίσκο λείανσης!
• Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε την πλάκα πριονισμού. Μη
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα αν η εγκοπή της πλάκας εντομής
είναι πλατύτερη από 10 mm.
• Η τοποθέτηση του τεμαχίου επάνω σε ένα κομμάτι ξύλο θα αυξήσει
τη χωρητικότητα σε 300 mm.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
το πακέτο μπαταριών πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο ώστε να ικανοποιεί τις
εργονομικές σας απαιτήσεις ως προς το ύψος τραπεζιού και την ευστάθειά
του. Η θέση του μηχανήματος πρέπει να επιλεγεί ώστε ο χειριστής να έχει
καλή εποπτεία και αρκετό ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο γύρω από το
μηχάνημα ώστε να επιτρέπεται χειρισμός του τεμαχίου εργασίας χωρίς
οποιονδήποτε περιορισμό.
Για να μειώσετε την επίδραση των κραδασμών βεβαιωθείτε ότι η
θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πολύ ψυχρή, το μηχάνημα και τα
παρελκόμενά του συντηρούνται καλά και το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας
είναι κατάλληλο για το μηχάνημα αυτό.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. A)
Ο διακόπτης ασφάλισης 29 που βρίσκεται επάνω στον διακόπτη
σκανδάλης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 πρέπει να πατηθεί ώστε να
ενεργοποιηθεί το πριόνι.
1. Για να εκκινήσετε το εργαλείο, γυρίστε τον διακόπτη ασφάλισης 29 και
πατήστε τον διακόπτη σκανδάλης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 .
2. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη σκανδάλης. Ο
διακόπτης ασφάλισης θα επανέλθει αυτόματα.
Χρήση του συστήματος φωτισμού εργασίας LED XPS™
(Εικ. A, R)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαλτσοπρίονο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε
πηγή ρεύματος.
Το σύστημα φωτισμού εργασίας LED XPS™ ενεργοποιείται γυρνώντας
τον διακόπτη ή πατώντας το κουμπί XPS 34 στο επάνω μέρος του
περιβλήματος του πριονιού.
140
Για να επιτύχετε κοπή μέσω υπάρχουσας γραμμής μολυβιού σε ένα κομμάτι
ξύλου:
1. Με ενεργοποιημένο τον φωτισμό XPS σπρώξτε προς τα κάτω τη λαβή
χειρισμού 3 για να φέρετε τη λεπίδα του πριονιού 8 κοντά στο ξύλο. Η
σκιά της λεπίδας θα εμφανιστεί πάνω στο ξύλο.
2. Ευθυγραμμίστε τη γραμμή μολυβιού με την άκρη της σκιάς της λεπίδας.
Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τις γωνίες λοξής κοπής ή φαλτσοκοπής
ώστε να ταιριάξετε ακριβώς τη γραμμή μολυβιού.
Το πριόνι σας είναι εξοπλισμένο με λειτουργία ανίχνευσης βλάβης της
μπαταρίας. Ο φωτισμός εργασίας XPS™ αρχίζει να αναβοσβήνει όταν
η μπαταρία πλησιάζει το τέλος της ωφέλιμης φόρτισής της ή όταν έχει
υπερθερμανθεί η μπαταρία. Φορτίστε την μπαταρία πριν συνεχίσετε με
τις εφαρμογές κοπής. Ανατρέξτε στο Φόρτιση μπαταρίας για οδηγίες
αναφορικά με τη φόρτιση μπαταριών.
Θέση σώματος και χεριών
Η σωστή τοποθέτηση του σώματος και των χεριών σας όταν χρησιμοποιείτε
το φαλτσοπρίονο θα διευκολύνει να γίνει η κοπή με μεγαλύτερη ακρίβεια
και ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Ποτέ μην τοποθετήσετε τα χέρια σας κοντά στην περιοχή κοπής.
• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας πιο κοντά από 150 mm από
τη λεπίδα.
• Κρατάτε το τεμάχιο εργασίας σφικτά σε επαφή με το τραπέζι και
τον οδηγό όταν κόβετε. Κρατάτε τα χέρια σας στη θέση τους έως
ότου έχει ελευθερωθεί ο διακόπτης και έχει σταματήσει τελείως η
κίνηση της λεπίδας.
• Πάντα πριν τις τελικές κοπές να κάνετε δοκιμές με
απενεργοποιημένο πριόνι (χωρίς τροφοδοσία),
ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τη διαδρομή της λεπίδας.
• Μη διασταυρώνετε τα χέρια σας.
• Κρατάτε το πόδια σταθερά στο δάπεδο και διατηρείτε
σωστή ισορροπία.
• Καθώς μετακινείτε το βραχίονα πριονιού προς τα αριστερά και
δεξιά, ακολουθείτε τον και σταθείτε ελαφρά προς το πλάι της
λεπίδας πριονιού.
Βασικά είδη κοπής με το πριόνι
Κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή (Εικ. A, O)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού 250 mm με οπές άξονα
30 mm για να επιτυγχάνετε τις επιθυμητές δυναμικότητες κοπής.
1. Λασκάρετε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής 13 και στη συνέχεια
ανασηκώστε την.
2. Ενεργοποιήστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής 13 στη θέση 0˚ και
σφίξτε το κουμπί γωνίας λοξής κοπής.
3. Τοποθετήστε το ξύλο που πρόκειται να κοπεί ώστε να είναι σε επαφή με
τον οδηγό 16 .
4. Πιάστε τη λαβή χειρισμού 3 και πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης 2
της ασφάλισης κεφαλής στην πάνω θέση για να απελευθερώσετε την
κεφαλή. Επεκτείνετε την κεφαλή του πριονιού ως το τέλος.
5. Πιέστε τον διακόπτη σκανδάλης 1 για να θέσετε σε λειτουργία το μοτέρ.
6. Πιέστε την κεφαλή για να επιτρέψετε στη λεπίδα να κόψει το ξύλο και να
εισέλθει στην πλαστική πλάκα εντομής 11 .
7. Όταν έχετε αποσυμπιέσει πλήρως την κεφαλή, πιέστε την αργά προς την
άλλη κατεύθυνση για να ολοκληρώσετε την κοπή.
8. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, ελευθερώστε το διακόπτη και
περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως η λεπίδα πριονιού πριν
επαναφέρετε την κεφαλή στην πάνω θέση ηρεμίας της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Ο κάτω προφυλακτήρας λεπίδας έχει σχεδιαστεί να κλείνει
γρήγορα όταν απελευθερώνεται ο μοχλός 2 . Αν δεν κλείνει
μέσα σε 1 δευτερόλεπτο, παραδώστε το πριόνι σας για σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών DeWALT
Ελληνικά
Κάθετη λοξή εγκάρσια κοπή (Εικ. A, P)
1. Πιέστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής 13 . Μετακινήστε το βραχίονα
προς τα αριστερά ή δεξιά στην απαιτούμενη γωνία.
2. Η ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής θα λάβει αυτόματα τις θέσεις
0°, 15°, 22.5°, 31,62°, 45° και 50° τόσο στα αριστερά όσο και στα
δεξιά. Αν απαιτείται οποιαδήποτε ενδιάμεση γωνία, κρατήστε την
κεφαλή σταθερά και ασφαλίστε τη σφίγγοντας την ασφάλιση γωνίας
λοξής κοπής.
3. Πάντα να βεβαιώνεστε πριν τη κοπή ότι ο μοχλός ασφάλισης γωνίας
λοξής κοπής είναι σφιχτά ασφαλισμένος.
4. Προχωρήστε όπως και για μια κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Όταν εκτελείτε λοξή κοπή στο άκρο ενός τεμαχίου
ξύλου με μικρό υπόλοιπο κοπής, τοποθετήστε το ξύλο ώστε να
εξασφαλίσετε ότι το υπόλοιπο κοπής είναι προς την πλευρά της λεπίδας
με τη μεγαλύτερη γωνία ως προς τον οδηγό, δηλ.:
• αριστερή λοξή κοπή, υπόλοιπο κοπής προς τα δεξιά
• δεξιά λοξή κοπή, υπόλοιπο κοπής προς τα αριστερά
Εκτελεση Συρομενης Κοπης (ΕΙΚ. A, B, R)
1. Στρίψτε την ασφάλιση 18 της τραβέρσας της κεφαλής πριονιού για να
τη λασκάρετε.
2. Κινήστε προς τα κάτω την κεφαλή 24 του πριονιού, τραβήξτε έξω το
κουμπί 22 ασφάλισης στην κάτω θέση και αφήστε την κεφαλή του
πριονιού να υψωθεί στην ανώτατη θέση της.
3. Τοποθετήστε το ξύλο που πρόκειται να κοπεί σε επαφή με τον οδηγό
συρόμενης κοπής 16 και στερεώστε το με το σφιγκτήρα υλικού 17 .
4. Κατεβάστε την κεφαλή του πριονιού και κατόπιν τραβήξτε την ως το
τέλος της διαδρομής της.
5. Πιέστε το μοχλό 2 απελευθέρωσης της ασφάλισης στην πάνω θέση του
προφυλακτήρα για να απελευθερώσετε τον προφυλακτήρα. Πιέστε το
διακόπτη σκανδάλης 1 για να θέσετε σε λειτουργία το μοτέρ.
6. Πιέστε πλήρως την κεφαλή για να επιτρέψετε στη λεπίδα να κόψει
μέσα από το ξύλο και κινήστε την κεφαλή πίσω για να ολοκληρώσετε
την κοπή.
7. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, απελευθερώστε το διακόπτη
και περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως η λεπίδα πριονιού πριν
επαναφέρετε την κεφαλή στην πάνω θέση ηρεμίας της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην παραλείψετε να ασφαλίσετε την κεφαλή
πριονιού στην πίσω θέση όταν ολοκληρωθούν οι συρόμενες κοπές.
Εγκάρσιες γωνίες φαλτσοκοπής (Εικ. L, Q)
Οι γωνίες φαλτσοκοπής μπορούν να ρυθμιστούν από 0° έως 48° προς τα
αριστερά. Φαλτσοκοπές έως 45° μπορούν να κοπούν με το βραχίονα λοξής
κοπής ρυθμισμένο μεταξύ του μηδέν και μέγιστης θέσης λοξής κοπής 45°
δεξιά ή αριστερά.
1. Λασκάρετε τη λαβή σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής 19 και ρυθμίστε την
επιθυμητή γωνία φαλτσοκοπής.
2. Ρυθμίστε το κουμπί παράκαμψης 30 αν απαιτείται.
3. Κρατήστε την κεφαλή σταθερά και μην επιτρέψετε να πέσει.
4. Σφίξτε καλά τη λαβή σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής 19 .
5. Προχωρήστε όπως και για μια κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή.
Ποιότητα της κοπής
Η ομαλότητα των ακμών και επιφανειών μιας κοπής εξαρτάται από έναν
αριθμό μεταβλητών, δηλ. από το υλικό που κόβεται. Όταν απαιτούνται οι πιο
ομαλές κοπές, για δημιουργία κορνιζών και για άλλες εργασίας ακριβείας, θα
έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα αν χρησιμοποιήσετε μια αιχμηρή λεπίδα
(60 δοντιών καρβιδίου) και έναν πιο αργό, ομοιόμορφο ρυθμό κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν μετακινείται κατά
την κοπή. Στερεώνετέ το καλά στη θέση του. Αφήνετε πάντα τη λεπίδα
να σταματήσει τελείως πριν ανυψώσετε το βραχίονα. Αν στο πίσω
μέρος του τεμαχίου εργασίας εξακολουθούν να διαχωρίζονται μικρές
ίνες ξύλου, κολλήστε ένα κομμάτι κολλητικής χαρτοταινίας στο ξύλο
εκεί που θα γίνει η κοπή. Εκτελέστε την κοπή μέσα από την ταινία και
αφαιρέστε προσεκτικά την ταινία όταν τελειώσετε.
Κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων
Όταν κόβετε μη σιδηρούχα μέταλλα, το μηχάνημα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για την πραγματοποίηση κάθετων ευθειών και
λοξών κοπών σε λειτουργία λοξής κοπής. Συνιστούμε να μην εκτελούνται
φαλτσοκοπές και σύνθετες κοπές σε μη σιδηρούχα μέταλλα. Το μηχάνημα
δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για κοπή σιδηρούχων μετάλλων.
• Πάντα να χρησιμοποιείτε σφιγκτήρα υλικού όταν κόβετε μη σιδηρούχα
μέταλλα. Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά συσφιγμένο.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που είναι πιστοποιημένες για
κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων.
• Όταν χρησιμοποιείτε λιπαντικά, εφαρμόζεται μόνο κερί ή σπρέι
διαχωρισμού. Μη χρησιμοποιείτε γαλακτώματα ή παρόμοια υγρά.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας (Εικ. U)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε διάταξη σύσφιξης
του υλικού.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε το σφιγκτήρα υλικού 17 ο
οποίος έχει κατασκευαστεί για χρήση με το πριόνι σας.
Για τοποθετηση του σφιγκτηρα
1. Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο σφιγκτήρας 17 θα πρέπει
να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του φαλτσοπρίονου. Βεβαιωθείτε ότι
η αυλάκωση στη ράβδο σύσφιξης έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση του
φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η αυλάκωση, ο σφιγκτήρας δεν θα είναι
σταθερά στερεωμένος.
2. Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180º προς το μπροστινό μέρος
του φαλτσοπρίονου.
3. Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς τα πάνω ή
κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμισης για να
συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στη δεξιά πλευρά της
βάσης όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΆΝΤΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΈΣ ΜΕ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΠΡΙΌΝΙ (ΧΩΡΊΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ) ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΈΣ
ΚΟΠΈΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΛΈΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΤΗΣ ΛΕΠΊΔΑΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ
ΌΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΉΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΊΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΎ Ή
ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΉΡΩΝ.
Σύνθετη λοξή κοπή (Εικ. S, T)
Αυτή η κοπή είναι συνδυασμός λοξής κοπής και φαλτσοκοπής. Αυτός είναι
ο τύπος της κοπής που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλαισίων ή
κιβωτίων με κεκλιμένες πλευρές όπως αυτό που φαίνεται στην εικόνα S.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η γωνία κοπής διαφέρει από κοπή σε
κοπή, ελέγξτε ότι έχουν ασφαλίσει καλά η λαβή σύσφιξης γωνίας
φαλτσοκοπής και το κουμπί σύσφιξης γωνίας λοξής κοπής. Αυτά πρέπει
να συσφίγγονται μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ρύθμισης
γωνίας φαλτσοκοπής ή λοξής κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εκτελείτε σύνθετη κοπή, το πριόνι πρέπει να
είναι στερεωμένο πάνω σε ένα στήριγμα βάσης για να μην ανατραπεί.
Ανατρέξτε στην ενότητα Στερέωση σε πάγκο.
• Το πιο κάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις σωστές
ρυθμίσεις γωνίας φαλτσοκοπής και λοξής κοπής για συνηθισμένες
σύνθετες λοξές κοπές.
• Για να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα, επιλέξτε την επιθυμητή γωνία
«A» (Εικ. S) για την κατασκευή σας και εντοπίστε τη γωνία αυτή στο
κατάλληλο τόξο στο διάγραμμα. Από το σημείο αυτό ακολουθήστε
το διάγραμμα ευθεία προς τα κάτω για να βρείτε τη σωστή γωνία
φαλτσοκοπής και ευθεία οριζόντια για να βρείτε τη σωστή γωνία
λοξής κοπής.
141
Ελληνικά
Ρυθμίστε αυτή τη γωνία λοξής κοπής στο πριόνι
ΚΙΒΏΤΙΟ 6
ΠΛΕΥΡΏΝ
ΚΙΒΏΤΙΟ 8
ΠΛΕΥΡΏΝ
Γωνία της πλευράς του κιβωτίου (γωνία «A»)
ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ
ΚΙΒΏΤΙΟ
Ρυθμίστε αυτή τη γωνία φαλτσοκοπής στο πριόνι
1. Ρυθμίστε το πριόνι σας στις προβλεπόμενες γωνίες και κάνετε λίγες
δοκιμαστικές κοπές.
2. Εξασκηθείτε στη συναρμογή των κομματιών.
Παράδειγμα: Για να κατασκευάσετε ένα τετράπλευρο κιβώτιο με
εξωτερικές γωνίες 25° (γωνία «A») (Εικ. S), χρησιμοποιήστε το πάνω
δεξιό τόξο. Βρείτε τις 25° πάνω στην κλίμακα του τόξου. Ακολουθήστε
την οριζόντια τέμνουσα γραμμή προς οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές
για να βρείτε τη ρύθμιση γωνίας λοξής κοπής για το πριόνι (23°).
Παρομοίως, ακολουθήστε την κάθετη τέμνουσα γραμμή προς το πάνω
ή το κάτω μέρος για να αποκτήσετε τη ρύθμιση γωνίας φαλτσοκοπής για
το πριόνι (40°). Δοκιμάζετε πάντα τις κοπές σε λίγα κομμάτια άχρηστου
ξύλου για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις του πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση μην υπερβείτε τα όρια
σύνθετης λοξής κοπής για γωνίες 45° φαλτσοκοπής με 45° αριστερή ή
δεξιά λοξή κοπή.
ξαγωγή σκόνης (Εικ. A, G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε σύστημα
αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
Συνδέστε μια διάταξη απομάκρυνσης της σκόνης που έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα αέρα των εξωτερικών
συνδεδεμένων συστημάτων θα πρέπει να είναι 20m/s +/- 2 m/s. Η ταχύτητα
πρέπει να μετράται στο σωλήνα σύνδεσης στο σημείο της σύνδεσης, με το
εργαλείο συνδεδεμένο αλλά όχι σε λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ταχυσύνδεσμος DWV9000 48 τύπου ασφάλισης με
περιστροφή συνιστάται ως προαιρετικό αξεσουάρ για τη σύνδεση της
διάταξης απομάκρυνσης της σκόνης.
Τηρείτε τους σχετικούς κανονισμού στη χώρα σας για τα προς
επεξεργασία υλικά.
Η συσκευή αναρρόφησης πρέπει να είναι κατάλληλη για το υλικό το οποίο
υφίσταται επεξεργασία.
Όταν καθαρίζετε με αναρρόφηση σκόνη που είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για
την υγεία ή καρκινογόνος, χρησιμοποιήστε ειδική συσκευή καθαρισμού
με αναρρόφηση.
Μεταφορά (Εικ. A, B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα το
φαλτσοπρίονο, η βάση διαθέτει δύο εσοχές για τα χέρια. 31 . Ποτέ
μην ανυψώσετε ή μεταφέρετε το φαλτσοπρίονο χρησιμοποιώντας
τους προφυλακτήρες.
142
1. Για να μεταφέρετε το πριόνι, ρυθμίστε τις θέσεις γωνίας φαλτσοκοπής
και λοξής κοπής στην τιμή 0°.
2. Πιέστε την κεφαλή του πριονιού ως το τέλος.
3. Πιέστε τον μοχλό απελευθέρωσης κλειδώματος του κάτω
προφυλακτήρα 2 (Fig. A).
4. Πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω και πιέστε το κουμπί ασφάλισης 22 (Εικ. B).
5. Φέρτε τη λεπίδα του πριονιού σε θέση ηρεμίας και πατήστε την
ασφάλιση τραβέρσας 18 .
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο DeWALT έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα με την ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία του εργαλείου εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον
τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το μηχάνημα και αποσυνδέετε
το πακέτο μπαταριών πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η λεπίδα πριονιού είναι φθαρμένη,
αντικαταστήστε την με νέα αιχμηρή λεπίδα.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί πρόσθετη λίπανση.
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα
απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από το τεμάχιο εργασίας δεν
μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που τμήματα του τεμαχίου εργασίας έχουν σφηνώσει
ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τους προφυλακτήρες, αποσυνδέστε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία ρεύματος και ακολουθήστε τις οδηγίες που
αναφέρονται στην ενότητα Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε
τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Φυσήξτε βρομιές και σκόνη από το κύριο
περίβλημα με ξηρό αέρα όποτε βλέπετε να συλλέγονται ακαθαρσίες
μέσα και γύρω από τα ανοίγματα αερισμού. Φοράτε εγκεκριμένη
προστασία ματιών και εγκεκριμένη μάσκα προστασίας από τη σκόνη
όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαλύτες ή άλλα
σκληρά χημικά για τον καθαρισμό μη μεταλλικών εξαρτημάτων του
εργαλείου. Τα χημικά αυτά μπορεί να εξασθενήσουν τα υλικά που
χρησιμοποιούνται σ΄ αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει υγρανθεί μόνο με νερό και ήπιο σαπούνι. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη βυθίσετε κανένα
μέρος του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια του τραπεζιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής σκόνης.
Ελληνικά
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή τα αξεσουάρ, εκτός αυτών που προσφέρει
η DeWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό το προΪόν, η χρήση τέτοιων
αξεσουάρ με αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Για να
μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, με τη συσκευή αυτή, θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστά η DeWALT.
Υποστηριξη Για Τεμαχια Μεγαλου Μηκους (Εικ. U)
• Πάντα να υποστηρίζετε τα τεμάχια μεγάλου μήκους.
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το υποστήριγμα
επέκτασης του τεμαχίου εργασίας (DE7023) για να επεκτείνετε το
πλάτος του τραπεζιού του πριονιού σας (διατίθεται από το τοπικό σας
κατάστημα ως προαιρετικός εξοπλισμός). Υποστηρίζετε τα μεγάλου
μήκους τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο όπως πάγκους πριονιού ή παρόμοιες διατάξεις για να αποτρέψετε
την πτώση των άκρων.
Εύρος διαθέσιμων λεπίδων πριονιών
(συνιστώμενες λεπίδες)
Τύπος λεπίδας
DT1158 Σειρά 30
DT4282 Σειρά 40
DT4226 Σειρά 40
DT4287 Σειρά 40
DT99571-QZ
DT99572-QZ
DT99573-QZ
Διαστάσεις λεπίδας
Χρήση
(διάμετρος x διαμέτρημα x
αριθμός δοντιών)
250x30x24
Γ ια γενική χρήση, σχίσιμο και εγκάρσια κοπή
ξύλου και πλαστικών
250x30x96
TCG για χρήση με αλουμίνιο
250x30x30
ATB για λεπτή κοπή τεχνητού και φυσικού
ξύλου
250x30x80
TCG για εξαιρετικά λεπτή κοπή τεχνητού και
φυσικού ξύλου
250x30x24
Λεπίδα 24T Flexvolt για γενική χρήση,
διαμήκη κοπή και εγκάρσια κοπή
250x30x36
Λεπίδα 36T Flexvolt για κοπή υψηλής
ποιότητας
250x30x60
Λεπίδα 60T Flexvolt για κοπή πολύ υψηλής
ποιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ
συμβουλευτείτε το συνεργαζόμενο κατάστημα.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν
να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για
πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά προϊόντα και
τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες
πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να επαναφορτίζεται,
όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής της, απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε
την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ
τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα ανακυκλώνονται ή θα
απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
143
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: 214 66 75 00
Fax: 214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
70 20 15 10
70 22 49 10
31 164 283 063
31 164 283 200
N50121211/16
Download PDF

advertising