CS36BS | Black&Decker CS36BS CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

5
3
2
4
1
402115 - 48 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
CS36BS
3
A
3
4
1 2
6
7
B
5a
5
2
C
D
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
e.
Şurubelniţa dvs. BLACK+DECKER™ CS36BS a fost
concepută pentru aplicaţii de înşurubare. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică"
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
c.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dumneavoastră este în
contact cu suprafeţele împământate sau legate la
masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa care pătrunde într-o
unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
d.
e.
f.
g.
3
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior
reduce riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu dispozitiv de protecţie
la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă
electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când
vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate conduce la
vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile antipraf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă,
căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe comutator sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
comutatorul în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că aceste accesorii sunt conectate şi utilizate
în mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror reglaje,
modificării accesoriilor sau depozitării
uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive
de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta de
lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze.
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei
de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
d.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil
să fie evacuat lichid din acumulator; evitaţi
contactul cu acesta. În cazul în care survine
contactul accidental, clătiţi cu apă. În cazul
în care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau
arsuri.
6.
a.
Service
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că se
menţine siguranţa în folosirea uneltei.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru şurubelniţe şi chei cu impact
♦
♦
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care dispozitivul de strângere
poate să atingă cabluri ascunse. Contactul
dispozitivelor de strâns cu un cablu sub tensiune
ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în
mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă
şi poate conduce la pierderea controlului.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui
accesoriu sau ataşament sau efectuarea oricărei
operaţiuni cu această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de instrucţiuni
poate implica un risc de vătămare fizica şi/sau
daune asupra obiectelor.
Siguranţa terţilor
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate
determina arsuri sau incendii.
♦
Acest aparat poate fi utilizat de copiii peste 8 ani şi
de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe dacă acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
riscurile pe care le implică.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu unealta. Curăţarea
şi operaţiunile de întreţinere nu trebuie efectuate
de copii fără supraveghere.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi
determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită
etc.
4
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură
ambiantă cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu aparatul/unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător”.
♦
Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare
sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera
riscul de vătămare şi incendiu.
♦
Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din
acumulatori.
Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi
contactul pielii cu lichidul.
♦
În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza
vătămarea corporală sau deteriorarea obiectelor. În
cazul contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În
cazul apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi
medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu
apă curată şi consultaţi medicul.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării
dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu
pot fi evitate. Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:
- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF).
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate
în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate
au fost măsurate în conformitate cu metoda standard
de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea
declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de
asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită
tensiune.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER exclusiv
pentru a încărca acumulatorul din unealta
împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori
ar putea exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi baterii
neîncărcabile.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice
pericol.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
♦
Aparatul/unealta/acumulatorul trebuie să fie
poziţionat(ă) într-o zonă bine ventilată în timpul
încărcării
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de
Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor
ce folosesc periodic unelte electrice la locul de muncă,
trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la
vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi modalitatea
de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul toate
componentele ciclului de operare precum perioadele în
care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol,
pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Simbolurile următoare sunt afişate pe unealtă,
împreună cu codul de data:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
5
Siguranţa electrică
Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru eliberarea unui
burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi.
♦
Pentru a selecta direcţia înainte, apăsaţi cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia înainte.
♦
Pentru a selecta direcţia înapoi, apăsaţi cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia înapoi.
♦
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de
alimentare să corespundă tensiunii de pe
plăcuţa cu specificaţii. Nu încercaţi niciodată
să înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză
normală de alimentare.
♦
♦
Înşurubarea
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice
pericol.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
♦
♦
♦
Indicator luminos LED
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind
cursorul înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Indicatorul luminos cu LED (4) este activat automat la
apăsarea declanşatorului. LED-ul se va aprinde, de
asemenea, atunci când se apasă declanşatorul şi când
cursorul înainte/înapoi (2) se află în poziţie blocată
(poziţia centrală).
Întrerupător de pornire/oprire
Cursor înainte/înapoi
Portburghiu (tijă hex. de 1`/4“)
Indicator luminos LED
Compartiment stocare burghie
Suport burghiu/şurubelniţă magnetic
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Înşurubarea
♦
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul
şi dimensiunile corecte.
♦
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
♦
Utilizaţi blocarea axului pentru a slăbi şuruburile
foarte strânse sau pentru a strânge bine
şuruburile.
♦
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
♦
Atunci când înşurubaţi în lemn, se recomandă
efectuarea unei găuri de ghidare, cu o adâncime
egală cu lungimea şurubului.
O gaură de ghidare dirijează şurubul şi
preîntâmpină aşchierea sau deformarea lemnului.
Pentru dimensiunea optimă a găurii de ghidare,
consultaţi tabelul de mai jos.
♦
Atunci când înşurubaţi în lemn de esenţă tare,
efectuaţi, de asemenea, o gaură de degajare,
cu o adâncime egală cu jumătate din lungimea
şurubului.
Pentru dimensiunea optimă a găurii de degajare,
consultaţi tabelul de mai jos.
Asamblare
Montarea şi demontarea unui burghiu sau a
unui cap de şurubelniţă (fig. A)
Această unealtă foloseşte capete de şurubelniţă şi
burghie cu tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4"). Unealta
poate depozita 8 astfel de burghie în compartimentul
de stocare a burghielor (5) sau individual, în suportul
pentru burghiu/şurubelniţă magnetic (5a), aşa cum este
prezentat în figura D.
♦
Pentru a monta un cap de şurubelniţă, introduceţi
tija acestuia în portburghiu (3).
♦
Pentru a scoate un burghiu, trageţi tija acestuia
din portburghiu (3).
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritmul
propriu. Nu suprasolicitaţi.
♦
Înainte de prima utilizare, acumulatorul trebuie să
fie încărcat cel puţin 10 de ore.
Încărcarea acumulatorului (fig. B)
♦
Introduceţi ştecherul încărcătorului (7) în priza de
conectare (6).
♦
Conectaţi încărcătorul (7).
♦
Lăsaţi unealta conectată la încărcător timp de
10 ore
Încărcătorul poate produce un zgomot de alimentare
şi se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este
normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Selectarea direcţiei de rotire (fig. C)
Dimensiune
şurub
Gaură de
ghidare ø
(lemn moale)
Gaură de
ghidare ø
(lemn tare)
Gaură de
degajare
Nr. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Accesorii
Pentru strângerea şuruburilor, folosiţi direcţia de rotire
înainte.
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
6
Accesoriile BLACK+DECKER şi Piranha sunt
proiectate la standarde înalte de calitate şi
concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei
dumneavoastră. Folosind aceste accesorii, veţi obţine
rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
Baterie
Tensiune
V
Tip acumulatori
Capacitate
Această unealtă utilizează capete de şurubelniţă cu
tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4"). Accesoriile Piranha
Super-lok sunt concepute pentru a fi utilizate împreună
cu această unealtă.
Li-Ion
Ah
Încărcător
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER cu/fără
cablu de alimentare, a fost conceput pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea periodică. Încărcătorul nu necesită nicio
operaţie de întreţinere în afara curăţării periodice.
3,6
1,5
9062787X-01
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
Tensiune de ieşire
Vc.c.
3,6
Curent
mA
150
Timp aprox. de
încărcare
h
10
Greutate
kg
0,06
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 64,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 75,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Avertisment! Înainte de a efectua orice fel de
operaţiune de întreţinere asupra uneltei, opriţi şi
scoateţi unealta din priză sau îndepărtaţi bateria dacă
unealta dumneavoastră este dotată cu una separată.
Dacă bateria este încărcată, descărcaţi-o complet.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind
o cârpă umedă.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi periodic mandrina (dacă este montată)
şi îndepărtaţi praful din interior.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform EN 60745:
Înşurubare (ah) 0,3 m/s2,
marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
CS36BS - şurubelniţă
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„Specificaţii tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-2:2010
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi bateriile
marcate cu acest simbol nu trebuie să fie
aruncate împreună cu gunoiul menajer.
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC
(până la 19/04/2016) 2014/30/EU (de la 20/04/2016) şi
2011/65/EU.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot fi
recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii
prime.
Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi bateriile în
conformitate cu prevederile locale. Mai multe informaţii
sunt disponibile la www.2helpU.com.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black&Decker.
Specificaţii tehnice
CS36BS (H1)
Tensiune
Vc.c.
3,6
Turaţie în gol
min-1
180 rpm
Moment de torsiune
maxim
Nm
5,84 Nm
Cuplu max. PTI
Nm
5,5 Nm
Portburghiu
mm
6,35 (1/4")
Greutate
kg
0,42
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
04.05.2016
7
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi le oferă clienţilor o garanţie de 24 de luni de
la data achiziţiei. Această garanţie completează şi nu
prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră
legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre
ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ
Liber.
Pentru a revendica garanţia, cererea trebuie să fie în
conformitate cu Termenii şi condiţiile Black & Decker
şi clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare
la vânzător sau la un agent de reparaţii autorizat.
Termenii şi condiţiile garanţiei Black & Decker de
2 ani şi localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat pot fi obţinute de pe Internet
la www.2helpU.com, sau contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
produs BLACK+DECKER şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00327661 - 06-02-2017
8
Download PDF

advertising