DHS780 | DeWalt DHS780 MITRE SAW Type 20 instruction manual

DHS780
Final Page Size: 210 x 297 mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)8
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)19
English (original instructions)31
Español (traducido de las instrucciones originales)41
Français (traduction de la notice d’instructions originale)53
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)65
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)77
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)89
Português (traduzido das instruções originais)99
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)111
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)121
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)131
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)142
Fig. A
32
4
3
2
19
1
20
18
17
16
7
7
15
7
14
13
12
11
10
9
8
3
6
21
5
4
32
34
33
36
22
24
25
23
35
30
29
28
26
27
1
Fig. C1
Fig. B
22
32
22
32
39
37
Fig. C2
Fig. D
40
Fig. E
38
41
39
Fig. F
31
37
41
42
Fig. G1
Fig. G
2
4
1
2
Fig. G2a
Fig. G2b
1
1
67
68
43
43
27
27
DHS780
DHS780-XE
Fig. G4
Fig. G3
46
47
48
45
44
43
27
Fig. H
Fig. I
50
18
17
51
52
53
54
14
13
49
12
9
57
8
55
56
3
Fig. K
Fig. J
20
Fig. L
Fig. M
59
Fig. N1
4
Fig. N2
58
Fig. P
Fig. O
1
2
3
Fig. R
Fig. Q
1
2
Fig. T
Fig. S
“A”
5
Fig. U2
Fig. U1
16
60
60
16
Fig. V2
Fig. V1
46
46
16
Fig. W1
6
16
Fig. W2
Fig. X
1
Fig. Y2
Fig. Y1
63
62
61
Fig. Z
7
Dansk
GERINGSSAV
DHS780
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DeWALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
UK & Ireland
Type
Strømstyrke
Batteritype
Batterispænding
Klingediameter
Huldiameter
Klingens tykkelse
Maksimal klingehastighed
Maks. tværsavningskapacitet 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Maksimal savedybde 90°
Maks. smigtværsavning 45°
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks.-positioner)
0° gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 112 mm
Maksimal savbredde ved maks. højde 110 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
45° venstre gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 112 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 244 mm
45° højre gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 112 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 244 mm
45° venstre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 63 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
45° højre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 62 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 345 mm
Automatisk klingebremstid
Vægt (uden batteripakker eller ledningsført
strømforsyning)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
venstre
højre
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25,4
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
193
28
<5
193
28
<5
kg
25,5
25,5
VAC
VAC
AAC
Støjværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029-2-9
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
91
91
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
102
102
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3
3
ADVARSEL: Vibrationsniveauet repræsenterer de vigtigste anvendelser af værktøjet. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt, kan
vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage højde for de gange,
værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod
vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne
varme, organisation af arbejdsmønstre.
8
Geringssav
DHS780
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder denne erklæring på
vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
28.02.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre den undgås, vil resultere i
død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, kunne
resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den undgås, kan
resultere i mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men som
kan resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der tages grundliggende
sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere risiko for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene dette produkt; disse
anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle Sikkerhedsbestemmelser
1 . Hold arbejdsområdet ryddet.
ʵʵ Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
2 . Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
ʵʵ Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under våde eller fugtige
forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt oplyst (250 - 300 Lux). Værktøjet må
ikke bruges, hvor der er brand- eller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
3 . Værn mod elektrisk stød.
ʵʵ Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe). Når værktøjet bruges under ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der
produceres metalspåner osv.), kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en
isolerende transformer eller en fejlstrømsafbryder.
4 . Hold uvedkommende væk.
ʵʵ Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet, røre værktøjet eller
forlængerledningen, og hold dem væk fra arbejdsområdet.
5 . Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
ʵʵ Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt aflåst sted
utilgængeligt for børn.
6 . Undlad at overbelaste værktøjet.
ʵʵ Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede hastighed.
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
7 . Brug det korrekte værktøj.
ʵʵ Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde som et værktøj
til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til ikke-tiltænkte formål; brug f.eks. ikke en
rundsav til at skære i grene eller træstammer.
8 . Vær hensigtsmæssigt klædt på.
ʵʵ Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele. Det anbefales at der
bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på
langt hår.
9 . Brug beskyttelsesudstyr.
ʵʵ Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis arbejdet skaber støv
og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan være varmt, skal der også bæres et
varmebestandigt forklæde. Bær høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver
en tid.
10 . Tilslut støvudsugningsudstyr.
ʵʵ Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes korrekt.
11 . Misbrug ikke opladerledningen eller DCB500-ledningen til den
ledningsførte strømforsyning.
ʵʵ Træk aldrig i ledningen for at frakoble den fra stikket. Hold ledningen på afstand af
varme, olie og skarpe kanter. Bær aldrig værktøjet i ledningen.
12 . Fastgør arbejdsemnet.
ʵʵ Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads. Det er sikrere end
at bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at betjene værktøjet.
13 . Undlad at række for langt.
ʵʵ Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14 . Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
ʵʵ For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe og rene. Følg
anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller værktøjerne regelmæssigt,
og hvis de er beskadigede, få dem repareret af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at
alle håndtag og kontakter er tørre, rene og fri for fedt og olie.
15 . Frakobl værktøjer.
ʵʵ Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør, som for eksempel
klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra strømforsyningen.
16 . Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
ʵʵ Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler er fjernet fra
værktøjet inden det betjenes.
17 . Undgå utilsigtet tilkobling.
ʵʵ Bær ikke værktøjet med en finger på kontakten. Sørg for at værktøjet er i “fra” position, før
det tilsluttes strømforsyningen.
18 . Brug udendørs forlængerledninger.
ʵʵ Før brug skal forlængerledningen inspiceres og udskiftes, hvis den er beskadiget. Når
værktøjet bruges udendørs, brug kun de forlængerledninger, der er beregnet til udendørs
brug og er tilsvarende afmærket.
19 . Vær altid forsigtig.
ʵʵ Vær opmærksom på, hvad du gør. Brug almindelig fornuft. Arbejd ikke med værktøjet, hvis
du er træt eller er påvirket af medicin eller alkohol.
20 . Kontrollér for beskadigede dele.
ʵʵ Kontrollér værktøjet og strømforsyningen omhyggeligt for at sikre at det fungerer korrekt
og hensigtsmæssigt inden brug. Kontrollér om de bevægelige dele sidder skævt eller
binder, om dele er knækkede, montering og alle andre forhold, som kan påvirke ydeevnen.
En beskyttelsesskærm eller anden del, der er beskadiget, skal repareres eller udskiftes
korrekt af et autoriseret værksted, undtagen andet er anført i betjeningsvejledningen.
Lad alle defekte kontakter blive udskiftet af et autoriseret værksted. Undlad at
benytte værktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker for det. Forsøg aldrig selv at
reparere noget.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller udføres en opgave med dette
værktøj ud over hvad der er anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko
for personskade.
21 . Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
ʵʵ Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer må kun udføres af
kvalificerede personer med originale reservedele, da det ellers kan bringe brugeren i fare.
Yderligere Sikkerhedsregler for Geringssave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen er udstyret med en specielt konfigurret el-ledning, som kun må udskiftes af
fabrikanten eller en autoriseret servicerepræsentant.
Saven må ikke bruges til at save andre materialer, som ikke anbefales af fabrikanten.
Maskinen må ikke betjenes hvis skærmene ikke er på plads, eller hvis de ikke fungerer eller
vedligeholdes korrekt.
Sørg for at armene sidder forsvarligt fast når der foretages smigskæringer.
Hold gulvområdet omkring maskinens niveau ryddet og fri for løse materialer, f.eks. skaller
og afskæringer.
Brug savklinger, som er korrekt skærpede. Observer det maksimale hastighedsmærke
på savklingen.
Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
Sørg for at alle låseknapper og klemmehåndtag er stramme inden betjeningen sættes i gang.
Placer aldrig en hånd i klingeområdet når saven er koblet til strømforsyningen.
Ræk ikke bagved anslaget med hænderne tættere end 100 mm fra begge sider af savklingen
for at fjerne affaldstræ eller af anden årsag, mens klingen roterer. Det kan være svært at
vurdere afstanden fra den roterende savklinge til din hånd, og du kan komme alvorligt
til skade.
Forsøg aldrig at stoppe en kørende maskine hurtigt ved at sætte et værktøj eller andre
genstande mod klinken; dette kan medføre alvorlige ulykker.
Rådfør med betjeningsvejledningen inden noget tilbehør tages i brug. Ukorrekt brug af
tilbehør kan medføre beskadigelser.
Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
Sørg for at savklingen er installeret korrekt inden brug.
Sørg for at klingen drejer i den korrekte retning.
Undlad at bruge klinger med større eller mindre diameter end anbef
alet. Den rette
klingekapacitet opnås ved at se de tekniske data. Brug kun de i denne vejledning angivne
klinger, som opfylder
EN 847-1.
Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
Brug aldrig saven uden savpladen.
Før hvert savsnit kontrollér, at maskinen er stabil.
Løft klingen fra savpladen i arbejdsemnet inden kontakten slippes.
Fastgør ikke noget imod ventilatoren for at holde motorakslen fast.
Klingens beskyttelsesskærm på din sav vil automatisk blive hævet, når der trykkes på
hovedlåsens udløsergreb, og armen føres nedad; den vil blive sænket over hele klingen, når
armen hæves.
Klingeskærmen må ikke løftes manuelt, medmindre saven er slukket. Skærmen kan løftes med
hånden, når savklingerne monteres eller fjernes, eller når saven inspiceres.
Kontroller med jævne mellemrum om motorens luftspalter er rene og uden skaller.
Udskift savsnitpladen hvis den er slidt. Se vedlagte liste over reservedele.
Kobl maskinen fra hovedforsyningen, inden der foretages vedligeholdelse eller når
klingerne udskiftes.
Udfør aldrig noget rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når maskinen stadig kører, og
hovedet ikke er i øverste position.
Hvis du bruger en LED til at angive skærelinjen, sørg for at LED er af klasse 2 i henhold til EN
62471. Udskift ikke en LED diode med en anden type. Hvis den er beskadiget, få LED repareret
af et autoriseret værksted.
Skærmens forreste afsnit har lameller for at lette visibiliteten når der saves. Selvom lamellerne
i høj grad reducerer flyvende rester, er der åbninger i skærmen, og der skal altid bæres
sikkerhedsbriller, når der kigges gennem lamellerne.
Når der saves træ, skal saven kobles til en støvopsamlingsanordning. Tag altid hensyn til
faktorer, som påvirker støvudsættelse, som for eksempel:
ʵʵ den type materiale der skal bearbejdes (spånplader producerer mere støv end træ);
ʵʵ savklingens skarphed;
ʵʵ korrekt indstilling af savklingen;
ʵʵ støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
Sørg for at den lokale udsugning, hætter, skærme og slisker er justeret korrekt.
9
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vær opmærksom på følgende faktorer, som påvirker udsættelse
til støj:
ʵʵ brug savklinger, som er designet til at reducere den
udsendte støj;
ʵʵ brug kun savklinger, som er korrekt skærpede.
Vedligeholdelse af maskinen skal foretages med jævne mellemrum.
Sørg for at have tilstrækkelig almindelig og lokal belysning.
Sørg for at alle afstandsskiver og spindelringe passer til formålet som angivet i denne manual.
Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele af arbejdsemnet fra
skæreområdet, mens maskinen kører, og savhovedet ikke er i hvileposition;
Skær aldrig arbejdsemner kortere end 200 mm.
Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale arbejdsemnestørrelser for
skråskæring:
ʵʵ Maksimal højde: 112 mm
ʵʵ Maksimal bredde: 345 mm
ʵʵ Maksimal længde: 600 mm
ʵʵ Længere arbejdsemner skal understøttes af passende ekstra understøtning som fx
DE7023-XJ eller DE7033-XJ benstativ. Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen og tag strømstikket ud.
Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den fejlbehæftede maskine.
Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig fremføringskraft under skæring, sluk
for maskinen og tag strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit.
Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat fremføringskraft.
Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en bænk ved hjælp af bolte med en
diameter på 8 mm og 80 mm i længden.
Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i maskinens brug, justering og betjening.
Før du starter, vælg den korrekte savklinge til det materiale, der skal saves.
Brug kun savklinger hvor den afmærkede hastighed på savklingen mindst svarer til den
hastighed, der er afmærket på klassificeringsklingen.
Kontrollér før hver savning, at maskinen er placeret på en jævn og stabil overflade for at
forhindre bevægelse.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
El-sikkerhed
Denne maskine er designet til forskellige spændinger – batteriforsyning 2 x 54V og
AC-forsyning 115V eller 230V. Kontrollér altid, at batteripakkens spænding svarer til
spændingen på mærkepladen. Sørg også for at spændingen på din ledningsførte
strømforsyning og oplader svarer til spændingen på dit værktøj.
Dit værktøj, oplader og ledningsførte strømforsyning fra DeWALT er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN61029 og EN60335, og der kræves derfor ingen jordleder.
ADVARSEL: 115 V-enheder skal betjenes
via en fejlsikret isolerende transformer med
en jordskærm mellem den primære og
sekundære vikling.
Udskiftning af lysnetstik (kun U.K. &
Irland)
Hvis et nyt lysnetstik skal monteres:
• Bortskaf det gamle stik på en sikker måde.
• Tilslut den brune ledning til polklemmen i stikket.
• Tilslut den blå ledning til den neutrale klemme.
ADVARSEL: Der skal ikke tilsluttes til jordklemmen.
Følg de monteringsinstruktioner, der følger med stik af god kvalitet. Anbefalet sikring til
opladeren: 3 A. Anbefalet sikring til den ledningsførte strømforsyning: 13A.
Brug af en forlængerledning til din oplader eller ledningsførte
strømforsyning
En forlængerledning bør ikke anvendes, undtagen det er absolut nødvendigt. Brug en
godkendt forlængerledning, som er egnet til din opladers indgangsstrøm (se tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en ledningstromle skal ledningen altid rulles helt ud.
Brug af den ledningsførte strømforsyning DCB500
Den ledningsførte strømforsyning fra DeWALT er beregnet til at levere strøm til DeWALT
2x 54 V FLEXVOLT™-værktøjer uden ledning. Sæt den ledningsførte strømforsyning
ind i geringssavsbatterisprækken (se Installation og fjernelse af den ledningsførte
strømforsyningog figur D) og sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Strømforsyningen vil
10
fungere som strømkilde til værktøjet. Din DeWALT-ledningsførte strømforsyning bør kun
anvendes med standard 230V husstands elektrisk strømforsyning. UK 115 V-enheder bør
sættes ind i en 115 V-transformer.
Den ledningsførte strømforsyning er beregnet til brug med dobbelt isolerede 2 x 54V
vekselstrømsværktøjer. EU-modellen for DCB500 har ingen jordkontakt.
Din ledningsførte strømforsyning fra DeWALT bør kun anvendes med en strømforsyning,
der svarer til spændingen på mærkepladen af DCB500 og ikke med jævnstrømforsyninger.
Kontroller, at den aktuelle mærkning af værktøjet er mindre eller lig med den nuværende
mærkning af strømforsyningsadapteren.
Yderligere anvisninger til specifik anvendelse
Den ledningsførte strømforsyning kan blive varm at røre ved under brug. Dette er normalt og
angiver ikke et problem.
VIGTIGT. Strømforsyningen kan ikke repareres af brugeren. Der findes ingen dele inde
i strømforsyningen, som kan repareres af brugeren. Ledningen kan udskiftes ved et
autoriseret servicecenter.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at være så brugervenlige
som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
driftsinstruktioner for kompatible batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende væsker komme ind i opladeren. Det
kan resultere i et elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning med en reststrømskapacitet på
30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen for kvæstelser, oplad kun DeWALT
genopladelige batterier. Andre batterityper kan eksplodere og forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren er tilsluttet til strømforsyningen, kan
blotlagte opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer. Fremmede materialer
af en ledende art som for eksempel, men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på afstand af opladerens huller.
Tag altid stikket til opladeren ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke. Tag
stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end opladning af DeWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut nødvendigt. Anvendelse af
en ukorrekt forlængerledning kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring opladeren på et blødt underlag,
der kan blokere ventilationshullerne og medføre for megen intern varme. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres gennem huller i toppen og
bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget—få dem
omgående udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret værksted, når service eller
reparation er påkrævet. Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på nogen form for rengøring.
Dette vil reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard 230V husholdningsstrøm. Forsøg ikke
at bruge den med en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 22 i opladeren og kontrollér, at pakken sidder godt fast i opladeren.
Det røde (opladnings) lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er startet.
Dansk
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde lampe, som vil lyse konstant
på ON. Batteripakken er fuldt opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 32 på batteripakken for at udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion batteripakker skal batteripakken
lades helt op, før den anvendes første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys vil blive tændt under denne
handling. Når batteriet har opnået en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke. Opladeren vil angive defekt
batteri ved at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for koldt, starter den automatisk en
varm/kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk til pakkeopladningsfunktion. Denne
funktion sikrer maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed end en varm batteripakke.
Batteripakken vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet til at nedkøle batteripakken.
Blæseren tændes automatisk, når batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig
opladeren, hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne er blokerede. Tillad
ikke at fremmedlegemer trænger ind i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk beskyttelsessystem, der vil beskytte
batteriet imod overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette
sker, anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at stå oprejst på et bord eller en
arbejdsflade. Hvis vægmontering anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt
og på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre luftstrømmen. Brug
bagsiden af opladeren som skabelon for placering af monteringsskruerne på væggen. Monter
opladeren sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm langemed en
skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i træ til en optimal dybde, der efterlader ca.
5,5 mm af skruen blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de blotlagte skruer
og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller en
blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre rengøringsmidler. Lad aldrig væske
trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs nedenstående sikkerhedsvejledning, før
batteripakke og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken
kan blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden, skal området omgående
vaskes med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over
det åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det er nødvendigt at søge
•
lægehjælp, består batterielektrolytten af en blanding af flydende organiske karbonater
og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan være brændbar, hvis den udsættes
for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget, indsæt den ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader, der har fået et hårdt slag, er
blevet tabt, kørt over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en nål, slået
med en hammer, trådt på). Det kan medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig batteripakker, så
metalgenstande kan komme i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring for
eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer, værktøjskasser, produktkasser, skuffer
osv. med løse søm, skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på siden på en stabil overflade,
hvor det ikke vil vælte eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker vil stå
lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan muligvis forårsage brand, hvis
batteripolerne uforvarende kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport af
batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt isoleret fra materialer, der kan
komme i kontakt med dem og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler som foreskrevet af industrien
og juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods, den
internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer, de internationale maritime
farligt gods (IMDG) regler og den europæiske konvention om international transport af farligt
gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier er blevet testet i henhold til afsnit 38,3
i FN´s anbefalinger om tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke være undtaget fra at blive
klassificeret som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være
forsendelser, der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på over 100 watt
timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt
time vurdering markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers kompleksiteter,
anbefaler DeWALT, at man ikke sender litium-ion-batteripakker med luftfragt uanset watt time
vurdering. Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som eneste undtagelse
sendes med luftfragt, hvis batteripakkens watt time vurdering ikke er højere end 100
watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller fuldt reguleret, er det
speditørernes ansvar at rådføre sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro og menes at være korrekte
på det tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt
eller underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene eller er i et DeWALT 18V produkt,
vil den fungere som et 18V batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når dækslet er fastgjort til FLEXVOLTTM
batteriet, er batteriet i transportfunktion. Behold dækslet til
forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde i pakken, og det resulterer
i 3 batterier med en lavere watt time (Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt
timeydelse. Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt timeydelse kan fritage
pakken fra visse forsendelsesforordninger, der er batterier
Eksempel på mærkning af anvendelses- og
med højere watt timer.
transportlabel
Eksempelvis kan transport Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3 batterier hver på 36 watt timer.
Anvendelses Wh ydelsen kan angive 108 watt timer
(forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke udsættes for direkte sollys og
ekstrem varme eller kulde. For optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt opladet batteripakke et køligt,
tørt sted uden for opladeren for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for opladning. Batteripakken skal
genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
11
Dansk
Datakodeposition (Fig. D)
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
Berør aldrig kontaktflader med strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de specielle DeWALT opladere. Opladning
af andre typer batteripakker end de specielle DeWALT batterier med en DeWALT
oplader, kan få dem til at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel: Wh ydelsen angiver 108 Wh (1
batteri med 108 watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel). Eksempel: Wh ydelsen angiver 3
x 36 Wh (3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DHS780 kører på to 54 volt-batteripakker.
Disse batteripakker kan bruges: DCB546, DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 DHS780 geringssav
1savklinge
I tasken:
1klingeskruenøgle
1 skruetvinge til materiale
1støvpose
1betjeningsvejledning
Indeholder evt.:
1 DCB500 ledningsført strømforsyning fra DeWALT
254V-batterer
1Dobbeltport-oplader
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være opstået
under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt inden betjeningen.
Piktogrammer på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs betjeningsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Bær øjenværn.
Bærepunkt.
Hold hænderne væk fra klingen.
Kig ikke direkte ind i lyskilden.
12
Datakoden 31 , der også inkluderer produktionsåret, er trykt på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller dele på det. Det kan medføre
materiale- eller personskade.
1 Nederste beskyttelsesskærm
19 Låsestift
2 Hovedlåsens udløsergreb
20 Glidelåsegreb
3 Driftshåndtag
21 XPS™ tænd/sluk-kontakt
4 Bærehåndtag
22 Batteripakker
5 Udløserkontakt
23 Skinner
6 Udløserens startspærreknap
24 Skinnelåsegreb
7 Bænkmonteringshuller
25 Skinnejusteringsskrue
8 Geringlåsehåndtag
26 Støvåbning
9 Geringsudløserknap
27 Sekskantnøgle
10 Geringsudløsers tilsidesættelsesarm
28 Låsegreb til smigsnit
11 Savsnitsplade
29 Klemmehul
12 Geringsskalamarkør
30 Smigstoptilsidesættelsesgreb
13 Geringsskala
31 Datakode (Fig. D)
14 Geringsskalaskruer
32 Batteriets udløsningsknapper
15 Håndindsnit
33 Vingemøtrik
16 Anslag
34 Dybdejusteringsskrue
17 Hældningsvinkelskala
35 Kanalsavningsstop
18 Fasskalamarkør
Tilsigtet anvendelse
Din DeWALT DHS780 geringssav er designet for professionel skæring af træ, træprodukter og
plastik. Den udfører let, præcis og sikker savning på tværs, gerings- og smigskæring.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter 305 mm klinge med
hårdtmetalskær.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne geringssav er professionelt elværktøj. LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Uerfarne brugere må ikke anvende dette værktøj uden opsyn.
ADVARSEL: Anvend ikke maskinen til andre formål end de tilsigtede.
• Små børn og personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Dette
værktøj er ikke beregnet til at blive brugt af små børn og personer med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse uden opsyn.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsnedsættelse; mangel på erfaringer, viden eller færdigheder,
medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må
aldrig efterlades alene med dette produkt.
Udpakning (Fig. A, G)
1. Åbn æsken og løft saven ud ved hjælp af det komfortable bærehåndtag 4 , som vist i
figur G.
2. Anbring saven på en jævn, flad overflade.
3. Udløs skinnelåsegrebet 24 , og skub savhovedet tilbage for at låse det i bagerste position.
4. Tryk let på betjeningshåndtaget 3 og træk låsestiften ud 19 .
5. Udløs forsigtigt det nedadgående tryk og hold driftshåndtaget, så det kan hæves til dets
fulde højde.
SAMLING
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal du slukke
for værktøjet og tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller fjerner/
installerer tilbehør. En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT batteripakker, ledningsført strømforsyning og opladere.
Montering på bænk (Fig. A, Z)
Der findes huller 7 i alle fire fødder for at lette montering på bænk. Der findes huller i to
forskellige størrelser som hjælp til forskellige skrue- og boltestørrelser. Brug et af hullerne; det
er ikke nødvendigt at bruge begge.
Montér altid din sav på en stabil overflade, så den sidder godt fast, så bevægelse undgås.
For at gøre transporten lettere kan værktøjet monteres på et stykke krydsfinér på 12,7 mm
eller tykkere, som derefter kan fastgøres til dit arbejdsunderlag eller kan flyttes til andre
arbejdspladser og igen fastgøres.
BEMÆRK: Når du monterer din sav til et stykke krydsfinér, skal du sørge for at
monteringsskruerne eller -boltene ikke stikker ud fra bunden af træet. Krydsfinéren skal hvile
fladt på arbejdsunderlaget. Saven må kun fastspændes på de fastspændingssteder, hvor
monteringsskruehullerne befinder sig, på arbejdsoverfladerne. En fastspænding på andre
steder vil kollidere med den korrekte betjening af saven.
FORSIGTIG: For at hindre binding og unøjagtigheder, skal man sikre, at
monteringsoverfladen ikke er vindskæv eller på anden måde ujævn. Hvis saven vipper på
overfladen, anbring et tyndt stykke material under den ene savfod, indtil saven sidder godt
fast på monteringsoverfladen.
Indsættelse og udtagning af batteripakkerne fra værktøjet
(Fig. C1)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakkerne er fuldt opladet før brug.
For at indsætte batteripakkerne 22 i værktøjet skal du justere batteripakkerne med skinnerne
på siden af motorhuset og skubbe dem ind, indtil de sidder helt fast i værktøjet og sikre dig, at
de ikke frigør sig. Sæt støvdækslet 39 ind i den ledningsførte strømforsynings stikforbindelse 37 imellem batterierne.
BEMÆRK: Hold støvdækslet på plads, når den ledningsførte strømforsyning ikke
er i brug.
Du fjerner batteripakkerne fra værktøjet ved at trykke på batteriudløserknappen 32 og trække
batteripakkerne ud. Isæt dem i opladeren som beskrevet i opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. C2)
Nogle DeWALT batteripakker har en indikator, som består af tre grønne LED lamper, der angiver
niveauet for den resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde brændstofmålerknappen nede.
En kombination af de tre grønne LED lamper vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under den brugbare grænse, lyser
indikatoren ikke, og batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Indikatoren indikerer blot den resterende opladning i batteripakken. Den angiver
ikke værktøjets funktionalitet og varierer afhængigt af produktkomponenter, temperatur
og slutbrugeranvendelse.
Installation og fjernelse af den ledningsførte strømforsyning i og
fra værktøjet (Fig. D–F)
Inden du indsætter den ledningsførte strømforsyning i værktøjet, skal du fjerne enden
af støvdækslet 39 fra værktøjets ledningsførte strømforsynings stikforbindelse 37 . Træk
støvdækslet væk fra værktøjets ledningsførte strømforsynings stikforbindelse, så det
ikke forstyrrer indsætningen af den ledningsførte strømforsyning. Se den ledningsførte
strømforsynings stikforbindelse efter for rester. Rester i stikforbindelsen kan forhindre den
ledningsførte strømforsyning i at sætte sig korrekt fast. Hvis der er rester, skal den rengøres
med lavtryksluft. Se Rengøring af den ledningsførte strømforsynings stikforbindelse.
BEMÆRK: Den ledningsførte strømforsyning er kun til vekselstrømkilder, når den bruges
med dette værktøj. Brug med jævnstrømkilder kan resultere i beskadigelse af værktøjet.
Sådan installerer du den ledningsførte strømforsyning i værktøjet:
1. Mens den ledningsførte strømforsyning er frakoblet, skal vekselstrømstikket nivelleres med
værktøjets ledningsførte strømforsynings stikforbindelse 37 og derefter trykkes på plads.
2. Sørg for, at den sidder helt på plads i værktøjet og ikke bliver frakoblet.
3. Fastsæt støvdækslet 39 på støvdækselholderen ( 40 , fig. E) i den
ledningsførte strømforsyning.
4. Fastgør ledningsklemmen 41 i værktøjets ledningsklemmeholder ( 42 , fig. F). Tryk
klemmen godt ind i holderen.
5. Mens værktøjet er slukket, skal du slutte den ledningsførte strømforsyning til en almindelig
230 V elektrisk stikkontakt. UK 115 V-enheder bør sættes ind i en 115 V-transformer. Forsøg
ikke at bruge den ledningsførte strømforsyning med en anden strømstyrke.
6. Brug værktøjet i overensstemmelse med værktøjets anvisninger, mens du kontrollerer,
at ledningen er placeret således, at der ikke trædes på den, faldes over den, eller den på
anden måde udsættes for skader eller belastning.
7. For at fjerne den ledningsførte strømforsyning fra værktøjet skal du først trække den
ledningsførte strømforsyning ud af kontakten og derefter trykke på udløserknappen 38 og trække den ledningsførte strømforsyning godt ud af værktøjet. Tryk enden af
støvdækslet 39 godt ind i værktøjets ledningsførte strømforsynings stikforbindelse 37 .
Ændring eller montering af en ny savklinge
Afmontering af klingen (Fig. A, G1–G4)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal du slukke
for værktøjet og tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller fjerner/
installerer tilbehør. Kontrollér at udløserkontakten er på position OFF. En utilsigtet start
kan forårsage kvæstelser.
• Tryk aldrig på spindlens låseknap, når strømmen er tilsluttet til klingen eller
under friløb.
• Skær ikke lette legeringer og jernholdigt metal (indeholdende jern eller stål) eller
murværk eller støbte cementprodukter med denne geringsav.
DHS780 (FIG. G1, G2A, G3, G4)
1. Afbryd strømforsyningen til saven eller tag batterierne ud.
2. •Tryk på hovedlåsens udløsergreb 2 på beskyttelsesskærmen for at udløse den
nederste beskyttelsesskærm 1 , hæv derefter den nederste beskyttelsesskærm så meget
som muligt.
3. Tryk spindellåseknappen 48 ned, mens savklingen drejes forsigtigt, indtil låsen falder
i hak.
4. Mens knappen holdes nede, brug den anden hånd og skruetrækkeren 27 til at løsne
klingeskruen. (drej venstre gevind med uret.)
5. Afmontér klingeskruen 43 , den udvendige spændeskive 44 , adapteren 45 og klingen 46 . Den indvendige spændeskive 47 kan blive siddende på spindlen.
Dansk
DHS780-XE ONLY (FIG. G1, G2B, G4)
1. Afbryd strømforsyningen til saven eller tag batterierne ud.
2. Tryk på hovedlåsens udløsergreb 2 på beskyttelsesskærmen for at udløse den nederste
beskyttelsesskærm 1 , hæv derefter den nederste beskyttelsesskærm så meget
som muligt.
3. Løsn, men fjern ikke skruen på afskærmningsbeslaget 67 , før beslaget 68 kan hæves
tilstrækkeligt, så der er adgang til klingeskruen 43 . Den nederste afskærmning vil forsat
være hævet på grund af skruens position på afskærmningsbeslaget.
4. Tryk spindellåseknappen 48 ned, mens savklingen drejes forsigtigt, indtil låsen falder
i hak.
5. Mens knappen holdes nede, brug den anden hånd og den leverede skruetrækker 27 til at
løsne klingeskruen 43 . (drej venstre gevind med uret.)
6. Afmontér klingeskruen 43 , den udvendige spændeskive 44 , adapteren 45 og klingen 46 . Den indvendige spændeskive 47 kan blive siddende på spindlen.
BEMÆRK: For klinger med et klingehul på 15,88 mm bruges den 25,4 mm klingeadapter ikke.
Installation af en klinge (Fig. A, G1–G4)
1. Afbryd strømforsyningen til saven eller tag batterierne ud.
2. Med armen hævet og den nederste beskyttelseskærm åben, anbring klingen på spindlen,
og anbring den på den indvendige klingeholder med tænderne nederste på klingen
pegende imod savens bagside.
3. Saml den udvendige holdespændeskive på spindlen.
4. Installér klingeskruen og spænd, idet spindellåsen aktiveres, skruen godt fast med den
leverede skruetrækker (drej venstre gevind mod uret).
5. DSH780-XE ONLY, GIG G2b: Returnér afskærmningsbeslaget 68 til dets originale
position og spænd skruen på afskærmningsbeslaget 67 for at holde beslaget på plads.
ADVARSEL: Afskærmningsbeslaget skal være returneret til dets originale
fulde nedeposition, og skruerne på afskærmningsbeslaget til være spændt før
aktivering af saven. Hvis ikke kan skjoldet berøre det roterende savblad med
beskadigelse af saven og alvorlig personskade til følge.
ADVARSEL:! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan udskiftes på den beskrevne
måde. Brug kun de savklinger, der er specificerede under Tekniske data; Cat. no.:
DT4260 foreslås.
Transport af saven (Fig. A)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade , LÅS altid
skinnellåsegrebet, geringslåsehåndtag, smiglåsehåndtag, låsestift og anslagets
justeringsgreb, før saven transporteres. Brug aldrig beskyttelsesskærme til transport eller
til løft.
For komfortabel transport af geringssaven er der anbragt et bærehåndtag 4 øverst
på savarmen.
• Saven transporteres ved at sænke hovedet og trykke låsestift 19 ned.
• Lås skinnelåsegrebet med savhovedet i den forreste position, lås geringsarmen i den
fulde venstre geringsvinkel, skub anslaget 16 helt ind og lås smiglåsegrebet 28 med
savhovedet i vertikal position for at gøre værktøjet så kompakt som muligt.
• Brug altid bærehåndtaget 4 eller håndindsnittene 15 .
Funktioner og reguleringer
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal du slukke
for værktøjet og tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller fjerner/
installerer tilbehør. Kontrollér at udløserkontakten er på position OFF. En utilsigtet start
kan forårsage kvæstelser.
Geringsregulering (Fig. H)
Med geringslåsehåndtaget 8 og geringsudløserknappen 9 kan du save i gering til 60°
til højre og 50° til venstre. Du saver i gering ved at løfte geringslåsehåndtaget, skubbe
geringsudløserknappen og indstille den ønskede geringsvinkel på geringsskalaen 13 . Skub
geringslåsehåndtaget ned for at låse geringsvinklen.
Smiglåsegreb (Fig. A)
Med smiglåsen kan du save i smig 49° til venstre eller højre. Du justerer smigindstillingen ved
at dreje grebet 28 mod uret. Savhovedet indstilles let til venstre eller til højre, når der trækkes i
0° smigtilsidesættelsesgrebet. Du spænder ved at dreje smiglåsegrebet med uret.
0° smigtilsidesættelse (Fig. A)
Med tilsidesættelse af smigstoppet 30 kan du save i smig til højre forbi 0° mærket.
Når den er aktiveret, vil saven automatisk stoppe ved 0°, når den føres op fra venstre. Du
flytter midlertidigt forbi 0° mod højre ved at trække i smiglåsegreb 28 . Når grebet er udløst,
genaktiveres tilsidesættelsen. Smiglåsegrebet kan låses ved at dreje grebet 180°.
Når den står ved 0°, låses tilsidesættelsen på plads. Tilsidesættelsen betjenes ved at stille saven
let i smig mod venstre.
45° smigstoptilsidesættelse (Fig. I)
Der finde to greb til tilsidesættelse af smigstop, en på hver side af saven. Saven stilles i smig til
venstre eller højre forbi 45° ved at skubbe 45° smigtilsidesættelsesgreb 52 bagud. Når den står
I baglænsposition kan saven stilles i smig forbi disse stop. Når 45° stop er nødvendige, træk 45°
smigtilsidesættelsesgrebet fremad.
Kronesmighager (Fig. I)
BEMÆRK: Kronesmigsnit kan foretages ved hjælp af hårde stop for en hurtig og præcis
indstilling ved 30 ° og 33,9 °.
13
Dansk
Din sav er udstyret til nøjagtigt og hurtigt at kunne indsætte et kronestop til venstre eller højre
ved savning i fladt liggende kronekantprofiler (se Vejledninger for savning af fladt liggende
kronekantprofiler og brug af kombinerede funktioner). .
Den 30° kronesmigspærrehage 54 kan roteres for at komme i kontakt med
kronejusteringsskruen 51 .
For at vende den 30° kronesmigspærrehage til 33.9° skal du fjerne holdeskruen 56 ,
den 22,5° smigspærrehage 53 og den 30° kronesmigspærrehage 54 . Tryk på den 30°
kronesmigspærrehagen 54 , så 33,9° teksten vender opad. Fastgør igen holdeskruen 56 for at
sikre 22,5° smigspærrehagen og 33.9° kronesmigspærrehagen. Præcisionsindstillingen vil ikke
blive påvirket.
Sådan justeres venstre 45° smigstop:
1. Løsn smiglåsegrebet 28 og vip hovedet mod venstre.
2. Hvis smigmarkøren 18 ikke angiver nøjagtig 45°, drej højre 45° smigjusteringsskrue 55 ,
indtil smigmarkøren viser 45°.
Justering af smigstop til 22,5° (eller 30°) (Fig. A, I)
Med skinnelåsegrebet 24 kan du låse savhovedet fast, så det ikke glider på skinnerne 23 .
Dette er nødvendigt ved udførelse af bestemte savninger eller ved transport af saven.
BEMÆRK: Justér først smigvinklerne efter udførelse af 0° smigvinkel og justering
af smigmarkør.
Du indstiller venstre 22,5° smigvinkel ved at vende den venstre 22,5° smigspærrehage 53
. Løsn smiglåsegrebet 28 og vip hovedet helt mod venstre. Hvis smigmarkøren 18 ikke
angiver nøjagtigt 22,5°, drej kronejusteringsskrue 51 mod spærrehagen med en 10 mm
skruenøgle (medfølger ikke), indtil smigmarkøren viser 22,5°.
Du justerer venstre 22,5° smigvinkel ved at vende den højre 22,5° smigspærrehage 53 . Løsn
smiglåsegrebet 28 og træk tilsidesættelse af smigstop-knappen 30 for at tilsidesætte 0°
smigstop. Når saven er helt mod højre, hvis smigmarkøren ikke angiver nøjagtigt 22,5°, drej
kronejusteringsskrue 51 mod spærrehagen med en 10 mm skruenøgle, indtil smigmarkøren
viser nøjagtigt 22,5°.
Kanalskæringsstop (Fig. A)
Justering af anslag (Fig. A, Y2)
22,5° smigspærrehager (Fig. I)
Din sav er udstyret til hurtigt og nøjagtigt at indstille en 22,5° smig til venstre eller højre. Den
22,5° smigspærrehage 53 kan roteres for at komme i kontakt med kronejusteringsskruen 51 .
Skinnelåsegreb (Fig. A)
Med kanalskæringsstop 35 begrænses klingens savedybde. Stoppet er nyttigt for anvendelse
som fx kanalsavning eller høje vertikale snit. Drej kanalskæringsstoppet fremad, og justér
dybdejusteringsskruen 34 for at indstille den ønskede savedybde. Justeringen sikres ved
at spænde vingemøtrikken 33 . Drejning af kanalskæringsstoppet til savens bagende vil gå
uden om kanalskæringsstopfunktionen. Hvis dybdejusteringsskruen er for stram til, at den kan
løsnes med hånden, kan den medleverede skruetrækker 27 bruges til at løsne skruerne.
Låsestift (Fig. A)
ADVARSEL: Låsestiften må kun bruges under transport af eller under opbevaring af
saven. Brug ALDRIG låsestiften til nogen savning.
Du laser savhovedet i nedadvendt position ved at skubbe savhovedet nedad, skubbe
låsestiften 19 ind og udløse savhovedet. Dette vil holde savhovedet sikkert nede for flytning
af saven fra et sted til et andet. Du udløser ved at trykke savhovedet nedad og trække
stiften ud.
Justering
Din geringssav blev fuldstændigt og nøjagtigt justeret på fabrikken under produktionen. Hvis
omjustering er nødvendigt på grund af forsendelse og håndtering eller af anden årsag, følg
instruktionerne nedenfor til at justere din sav. Når de først er foretaget, bør disse justeringer
forblive nøjagtige.
Justering af geringsskala (Fig. H, L)
1. Lås geringslåsehåndtaget op 8 og sving geringsarmen, indtil geringsudløsernappen 9
låser den i 0° geringsposition. Lås ikke geringslåsehåndtaget.
2. Placer en firkant mod savens anslag og klinge, som vist i figur L. (Rør ikke ved spidsen af
klingens tænder med firkanten. Hvis du gør det, medfører det unøjagtige målinger.)
3. Hvis savklingen ikke står vinkelret i forhold til anslaget, så løsn de fire skruer 14 , der holder
geringsskalaen 13 og flyt geringslåsehåndtaget og skalaen til venstre eller højre, indtil
klingen står vinkelret i forhold til anslaget, som målt med firkanten.
4. Spæng igen de fire skruer. Vær ikke opmærksom på aflæsningen af geringsmarkøren 12
på dette tidspunkt.
Justering af geringsmarkør (Fig. H)
1. Lås geringslåsehåndtaget 8 op for at flytte geringsarmen til nulposition.
2. Med geringshåndtaget låst op skal du lade geringslåsen falde på plads, når du drejer
geringsarmen til nul.
3. Observér geringsmarkøren 12 og geringsskalaen 13 vist i figur H. Hvis markøren ikke
nøjagtigt angiver nul, løsn geringsmarkørskrue 49 , der holder markøren på plads,
omplacér markøren og spænd skruen.
Justering af smigfirkanten i forhold til bordet (Fig. A, I, L)
1. Du retter klingefirkanten til efter bordet ved at låse armen i nedadvendt position med
låsestiften 19 .
2. Anbring en firkant imod klingen, idet du sikrer, at firkanten ikke sidder på toppen af en
tand. (Fig. L)
3. Løsn smiglåsegrebet 28 og kontrollér, at armen siddet fast imod 0° smigstoppet.
4. Drej 0° smigjusteringsskruen ( 57 fig. I) med 13 mm klingeskruenøglen 27 om
nødvendigt, så klingen er ved 0° smig i forhold til bordet.
Justering af smigmarkør (Fig. I)
Hvis smigmarkører 18 ikke angiver nul, løsn hver skrue 50 , som holder hver smigmarkør
på plads og flyt dem om nødvendigt. Kontrollér at 0° smig er korrekt, og at smigmarkører er
indstillet, før justering af nogle af de andre smigvinkelskruer.
Justering af smigstop 45º til højre og til venstre (Fig. A, I)
Sådan justeres højre 45° smigstop:
1. Løsn smiglåsegrebet 28 og træk tilsidesættelse af smigstopsknappen 30 for at
tilsidesætte 0° smigstop.
2. Hvis smigmarkøren 18 ikke angiver nøjagtigt 45°, når saven er helt mod højre og 45°
smigjusteringsskruen 55 har kontakt med 45° smigtilsidesættelsesgrebet, så drej venstre
45° smigjusteringsskrue 55 med den 13 mm klingeskruenøgle 27 (leveret med nogle
enheder) indtil smigmarkør angiver 45° Sikr, at 45° smigtilsidesættelsesgrebet 52 har
kontakt med 45° smigjusteringsskruen 55 .
14
Den øverste del af anslaget kan justeres til at give frigang og gøre det muligt at save i smig til
fuld 49° både til venstre og højre.
1. Hvert anslag 16 justeres ved at løsne anslagets justeringsgreb 63 og skubbe anslaget udad.
2. Foretag en tørkørsel med saven slået fra og kontrollér for frigang.
3. Justér anslaget, så det kommer så tæt på klingen som praktisk muligt for at yde maksimal
støtte til arbejdsemnet uden at forstyrre arm op- og nedbevægelsen.
4. Stram justeringsgrebet til anslaget godt.
5. Når smigopgaverne er afsluttede, omplacér anslaget.
For bestemte snit kan det være en fordel at anbringe anslaggene tættere på klingen. Du gør
det ved at skrue justeringsgrebene 63 til anslaget to omgange tilbage og flytte anslagene
tættere på klingen forbi den normale grænse og derefter spænde justeringsgrebene til
anslaget. Lav først et tørt snit for at sikre, at klingen ikke kommer i berøring med anslagene.
BEMÆRK: Anslaggenes spor kan blive fyldt med savstøv. Brug en børste eller luft under lavt
tryk til at rengøre styrerillerne.
Afskærmningens aktivering og sigtbarhed (Fig. A)
Den nederste beskyttelsesskærm 1 på din sav er designet til automatisk at afdække klingen,
når armen køres ned og til at dække klingen, når armen hæves.
Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved af- eller påmontering af savklinger eller ved
inspektion af saven. HÆV ALDRIG DEN NEDERSTE AFSKÆRMNING MANUELT MEDMINDRE
KLINGEN ER STOPPET.
Justering af savsnitplade (Fig. A)
Du justerer savsnitpladen 11 ved at løsne de 6 skruer, der holder savsnitpladen på plads.
Justér så savsnitpladerne er så tætte som muligt uden at gribe ind i klingens bevægelser.
Hvis der ønskes en nul savsnitbredde, justér savsnitpladerne så tæt til hinanden som muligt.
De kan nu skæres langsomt med savklingen til at give det mindst mulige mellemrum mellem
klingen og savsnitpladerne.
Justering af styreskinne (Fig. A)
Kontrollér skinnerne 23 regelmæssigt for slør eller frigang. Sikr, at skinnelåsegrebet 24
er løsnet.
Den højre skinne kan justeres med skinnejusteringsskruen 25 . Du reducerer frigangen ved
brug af en 4 mm sekskantnøgle (medfølger ikke) og ved at dreje stilleskruen gradvist med uret,
mens savhovedet skubbes tilbage og frem.
Justering af geringslås (Fig. A, M)
Geringslåsestangen 59 skal justeres, hvis savbordet kan flyttes, når geringslåsehåndtaget er
låst (nedad) og i en ikke-låst position.
1. Anbring geringslåsehåndtaget 8 i ikke låst (opad) position.
2. Ved hjælp af en 13 mm låsemøtrik løsnes låsemøtrik 58 på geringslåsestangen.
3. Ved hjælp af en kærvskruetrækker strammes geringslåsestangen ved at dreje den med
uret som vist i figur M. Drej låsestangen, indtil den er stram, drej mod uret én omgang.
4. Lås igen geringslåsen til en ikke låst måling på geringsskalen – for eksempel , 34º – og
kontrollér, at bordet ikke drejer.
5. Spænd låsemøtrik.
Før brugen
• Installér den passende savklinge. Anvend ikke meget slidte klinger. Værktøjets maksimale
rotation må ikke overstige savklingens. Anvend ingen slibelameller.
• Undgå at skære meget små stykker.
• Tillad klingen at skære frit. Overbelast den ikke.
• Lad motoren opnå fuldt omdrejningstal, inden skæringen påbegyndes.
• Kontrollér at alle låseknapper og -greb er fastspændte.
• Fastgør arbejdsemnet.
• Selv om denne sav kan skære træ og mange ikke jernholdige materialer, henviser disse
driftsinstruktioner kun til skæring af træ. De samme retningslinjer gælder for de øvrige
materialer. Skær ikke jernholdige (jern og stål) materialer, støbt cement eller murværk med
denne sav!
• Sørg for at bruge savsnitpladen. Betjen ikke maskinen, hvis savsnitkærven er bredere end
10 mm.
Dansk
DRIFT
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og de gældende regler.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal du slukke
for værktøjet og tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller fjerner/
installerer tilbehør. Kontrollér at udløserkontakten er på position OFF. En utilsigtet start
kan forårsage kvæstelser.
Se Savklinger under Valgfrit tilbehør for at vælge den klinge, der bedst passer til dine behov.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med hensyn til bordhøjde
og stabilitet. Ved placeringen af maskinen skal brugeren være opmærksom på, at der er
mulighed for et godt overblik og der er tilstrækkelig plads omkring maskinen til bearbejdning
af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur ikke er for lav, at maskine
og tilbehør er godt vedligeholdt, og at arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
Brugere i Storbritannien skal være opmærksom på “woodworking machines regulations 1974” og
de derefter følgende ændringer.
Korrekt krops- og håndposition (Fig. N1, N2)
•
•
•
•
•
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade, skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist Fig. 1.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade skal du ALTID holde godt
fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Hold hænderne på afstand af skæreområdet. Anbring ikke dine hænder tættere end
100 mm fra klingen.
Hold arbejdsemnet tæt imod bordet og anslaget under skæring. Hold dine hænder i
denne position, indtil udløseren er blevet udløst, og klingen helt er stoppet.
FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN
KONTROLLERE KLINGENS STI. KRYDS IKKE HÆNDERNE, SOM VIST I FIGUR N2.
Hold begge fødder solidt plantet på gulvet og oprethold en korrekt balance. Når du flytter
geringsarmen til venstre og højre, følg den og stå lidt til siden for savklingen.
Kig gennem beskyttelsesskærmens spjæld, når du følger en blyantstreg.
Sådan tændes og slukkes (Fig. A)
Tryk udløserkontakten 5 ned for at starte saven. Tryk på udløserkontakten for at slå værktøjet fra.
Lad klingen komme op på fuld driftshastighed, før du starter.
Udløs udløserkontakten og lad bremsen stoppe klingen, før savhovedet hæves.
Der er et hul i udløserkontakten til indsættelse af en lås til aflåsning af saven.
Anvendelse af XPS™ LED arbejdslyssystem (Fig. A, R)
BEMÆRK: Geringssaven skal være tilsluttet til en strømkilde.
XPS™ LED arbejdslyssystem kan tændes med momentankontakten 21 . Lyset vil automatisk
slå fra indenfor 20 sekunder, hvis saven ikke er i brug. Lyset aktiveres automatisk hver gang
værktøjets hovedudløser 5 udløses.
Sådan skærer du gennem en eksisterende blyantstreg på et stykke træ:
1. Tænd for XPS™ systemet, træk derefter ned i driftshåndtaget 3 for at bringe savklingen tæt
til træet. Klingens skygge viser sig på træet.
2. Ret blyantstregen ind efter hjørnet på klingens skygge. Det kan være nødvendigt at justere
gerings- eller hældningsvinklerne til nøjagtigt at matche blyantstregen.
Støvopsamling (Fig. A)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal du slukke
for værktøjet og tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller fjerner/
installerer tilbehør. En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
ADVARSEL: Visse støvtyper såsom ege- eller bøgestøv er kræftfremkaldende, især i
forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling.
ʵʵ Brug altid støvudsugning.
ʵʵ Sørg for god udluftning af arbejdsområdet.
ʵʵ Det anbefales at bære et passende åndedrætsværn.
Din sav har en indbygget støvåbning 26 , der gør det muligt at tilslutte den medfølgende
støvpose eller en værkstedsstøvsuger ved hjælp af enten et AirLock™ -system (DWV9000-XJ)
eller en standard 35 mm-støvopsamler.
ADVARSEL: Anvend ALTID en vakuumopsamler, der er designet i overensstemmelse med
gældende direktiver vedrørende støvemission, ved savning af træ. Vakuumslanger til de
fleste støvsugere vil passe direkte ind i støvopsamlingsåbningen.
Sådan fastgøres støvposen
1. Tilpas støvposen til støvåbningen 26 .
Sådan tømmes støvposen
1. Fjern støvposen fra saven, og ryst eller tryk forsigtigt på støvposen for at tømme den.
2. Fastgør igen støvposen på støvåbningen 26 .
Du vil måske bemærke, at ikke alt støv kommer fri af posen. Dette vil ikke påvirke skæreydelsen,
men vil reducere effektiviteten af savens støvopsamling. Hvis du vil gendanne effektiviteten
for din savs støvopsamling, skal du trykke på fjederen inde i støvposen, når du tømmer den og
banke den på siden af skraldespanden eller støvbeholderen.
FORSIGTIG: Arbejd aldrig med denne sav, undtagen støvposen eller DeWALT
støvopsamler er på plads. Træstøv kan skabe fare for vejrtrækning.
Grundsavsnit
Hvis skubbefunktionen ikke anvendes, kontrollér at savhovedet er skubbet så langt tilbage som
muligt, og at skinnelåsegrebet 24 er strammet. Dette vil forhindre, at saven glider langs med
skinnerne, når arbejdsemnet tilkobles.
Savning af flere stykker anbefales ikke, men kan gøres sikkert ved at sikre, at hvert stykke
holdes fast imod bordet og anslaget.
Vertikalt tværsnit. (Fig. A)
1. Indstil og lås smigarmen ved nul, og hold træet fast til bordet og imod anslaget 16 .
2. Med skinnelåsegrebet 24 spændt, tænd for saven ved at trykke på udløserkontakt 5 .
3. Når saven kommer op i hastighed, sænk armen jævnt og sav langsomt gennem træet. Lad
klingen komme til et fuldt stop, før armen hæves.
Glidende tværsnit (Fig. A, O)
Når du skærer noget større end et 51 x 150 mm (51 x 105 mm ved 45° gering) arbejdsemne,
skal du bruge en ud-ned-og-tilbage-bevægelse med løsnet skinnelåsegreb 24 .
1. Træk saven ud mod dig.
2. Sænk savhovedet ned mod arbejdsemnet.
3. Skub langsomt saven tilbage for at fuldføre snittet.
Lad ikke saven komme i kontakt med det øverste af arbejdsemnet, når det trækkes ud. Saven
kan køre imod dig og kan forårsage personskade eller beskadigelse af arbejdsemnet.
Geringstværsnit (Fig. P)
Geringsvinklen er tit 45º for savning af hjørner, men kan indstilles overalt fra nul til 50º
venstre eller 60° højre. Fortsæt som for lige vertikalt tværsnit.
Under udførelse af et snit på arbejdsemner der er bredere end 51 x 105 mm, der er kortere i
længden, anbring altid den længste side imod anslaget.
Smigsnit (Fig. A, Y2)
Smigvinkler kan indstilles fra 49º højre til 49º venstre og kan saves med smigarmen indstillet
mellem 50º venstre eller 60º højre. Se afsnittetFunktioner og reguleringer for detaljerede
instruktioner om smigsystemet.
1. Løsn smiglåsegrebet 28 , og flyt saven til venstre eller højre som ønsket. Det er nødvendigt
at flytte anslaget 16 for at muliggøre frigang. Spænd anslagets justeringsgreb 63 efter
placering af anslagene.
2. Spænd smiglåsen godt.
Ved ekstreme vinkler kan det være nødvendigt at fjerne højre eller venstre sides anslag. Se
Justering af anslag i afsnittet Justeringer for vigtige informationer om justering af anslagene
for bestemte smigsnit.
Du fjerner venstre eller højre anslag ved at skrue anslagets justeringsgreb 63 flere omgang og
skubbe anslaget ud.
Kanalskæring (Fig. A )
Din sav er udstyret med et kanalskæringsstop 35 , dybde justeringsskrue 34 og vingemøtrik 33 til kanalskæring.
• Tryk på kanalskæringsstop 35 imod savens forende.
• Justér vingemøtrik 33 og dybde justeringsskrue 34 for at indstille dybden på kanalsnittet.
Snitkvalitet
Glatheden af alle snit afhænger af et antal variabler som fx det materiale, der saves i,
klingetype, klingens skarphed og snithastigheden.
Hvis du ønsker meget glatte snit til kantprofiler og andet præcisionsarbejde, vil en skarp
(60-tandet hårdtmetal) klinge og en langsommere, jævn snithastighed frembringe de
ønskede resultater.
ADVARSEL: Kontrollér at materialet ikke bevæger sig eller kryber under skæring;
fastspænd det godt på plads. Lad altid klingen komme til et fuldt stop, før armen hæves.
Hvis der stadig er små træsplinter, som stikker ud af enden på arbejdsemnet, sæt et stykke
afdækningstape på træet, hvor snittet skal være. Sav gennem tapen og fjern omhyggeligt
tapen, når skæringen er afsluttet.
Fastgørelse af arbejdsemnet
ADVARSEL: Et arbejdsemne, der er fastspændt, afbalanceret og sikkert før et snit, kan
komme ud af balance, efter snittet er afsluttet. En last ude af balance kan vippe saven
eller det, saven er fastgjort til, som fx et bord eller en arbejdsbænk. Ved udførelse af et snit,
der kan komme ud af balance, understøt arbejdsemnet korrekt og kontrollér, at saven er
fastboltet til en stabil overflade. Det kan resultere i personskade.
ADVARSEL: Fastspændingsfoden skal forblive fastspændt over savfundamentet, hver
gang holder anvendes. Fastspænd altid arbejdsemnet til savfundamentet – ikke til andre
dele af arbejdsområdet. Kontrollér at fastspændingsfoden ikke er fastspændt på hjørnet
af savfundamentet.
FORSIGTIG: Anvend altid en arbejdsklemme til at opretholde kontrollen og nedsætte
risikoen for personskade og ødelæggelse af arbejdsemnet.
Brug den materialeklemme, der blev leveret sammen med din sav. Venstre eller højre anslag
vil glide fra side til side som hjælp til fastspænding. Andre hjælpemidler som fx fjederholdere,
stangholdere eller C-holdere kan være velegnede for bestemte materialestørrelser og -former.
Sådan monteres holderen
1. Indsæt den i hullet 29 bag ved anslaget. Holderen skal vende imod geringssavens
bagside. Rillen på holderstangen skal være helt indsat I fundamentet. Kontrollér at
rillen er helt indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, er holderen ikke
sikkert fastgjort.
2. Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
15
Dansk
UNDERSTØTTER ALTID LANGE STYKKER.
For bedste resultater, brug DE7023-XJ eller DE7033-XJ benholdere til at udvide din savs
bordbredde. Understøt lange arbejdsemner ved hjælp af passende anordninger som fx
savbukke eller lignende, så enderne ikke falder ned.
Skæring af billedrammer, skyggebokse og andre firesidede
projekter (Fig. R)
Afprøv et par enkle projekter ved brug af affaldsmateriale, indtil du udvikler en ”fornemmelse”
for saven. Din sav er det perfekte værktøj til geringssavning af hjørner som dem, der er vist i
figur R.
Skitse 1 i figur R viser en samling lavet med smigjusteringsmetoden. Den viste samling kan
laves ved hjælp af en af metoderne.
• Ved hjælp af smigjustering:
-- Smiget for de to plader er justeret til 45° for hver og giver et 90° hjørne.
-- Geringsarmen er låst I nul position, og smigjusteringen er låst ved 45º.
-- Træet er placeret med den brede flade side imod bordet og det snævre hjørne
imod anslaget.
• Ved hjælp af geringsjustering:
-- Det samme snit kan laves med geringskæring til højre og ventre med den brede
overflade imod anslaget.
Skæring af kantprofiler og andre rammer (Fig. R)
Skitse 2 i figur R viser en samling, der er lavet ved at indstille geringsarmen ved 45º til at gere
de to plader sammen til at danne et 90º hjørne. Du laver denne type sammenføjning ved at
indstille smigjusteringen til nul og geringsarmen til 45º. Anbring igen træet med den brede
flade side imod bordet og det snævre hjørne imod anslaget.
De to skitser i figur R er kun for firesidede genstande. Når antallet af sider ændres, ændres
også gerings- og smigvinklerne. Oversigten nedenfor angiver korrekte vinkler for mange
forskellige former, idet der tages udgangspunkt i, at alle siderne har samme længde.
ANTAL SIDER
4
GERINGS- ELLER SMIGVINKEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Til en form, der ikke vises i oversigten, brug følgende formular: 180º delt med antallet af sider
svarer til geringen (hvis materialet skæres vertikalt) eller til smigvinkel (hvis materialet skæres
fladtliggende).
Skæring af kombinerede geringsnit (Fig. Q, R, S, Z)
Et kombineret geringsnit er et snit, der laves ved brug af en geringsvinkel og en smigvinkel på
same tid. Det er denne type skæring, der bruges til at lave rammer eller kasser med skrånende
sider som den, der vises i figur Q.
ADVARSEL: Hvis skærevinklen varierer fra snit til snit, kontrollér at smiglåsegrebet og
geringslåsehåndtaget er korrekt låste. De skal være låste, efter der er foretaget nogen
ændringer af smig eller gering.
ADVARSEL: Saven skal fastgøres på en støttebase, når du udfører kombinerede snit for at
forhindre, at den vælter over. Se Montering på bænk og fig. Z.
Efterfølgende skema kan hjælpe dig med at vælge de korrekte vinkel- og geringsindstillinger
til gængse dobbeltgeringssnit.
Indstil denne geringsvinkel på saven
Understøtning af lange stykker
FIRKANTET KASSE
6-SIDET KASSE
Vinkel på kassens side (vinkel "A")
3. Løsn knappen for at justere holderen op eller ned, og anvend derefter
finjusteringsknappen til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på den modsatte side af fundamentet under smigskæring.
FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN
KONTROLLERE KLINGENS STI. SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
8-SIDET KASSE
Indstil denne hældningsvinkel på saven
• Vælg den ønskede vinkel A (Fig. S) på dit projekt og find denne vinkel på den passende
bue i oversigten.
• Fra dette punkt skal du følge linjen lige nedad på tegningen for at finde den korrekte
hældningsvinkel og lige tværs over for at finde den korrekte geringsvinkel.
• Indstil din sav til de foreskrevne vinkler og foretag et par prøvesnit. Øv dig i at sætte de
skårne stykker sammen.
Eksempel: Du laver en 4-sidet kasse med 26º udvendige vinkler (vinkel A, fig. S), ved at bruge
den øverste højre bue. Find 26° på kurveskalaen. Følg den horisontale gennemskårne linje
til den ene af siderne for at få geringsvinkelindstillingen på saven (42°). Følg på same måde
den vertikale gennemskårne linje til toppen eller bunden for at få smigvinkelindstillingen på
saven (18°). Foretag altid prøvesnit på nogle stykker affaldstræ for at kontrollere indstillingerne
på saven.
Skæring af bundkantlister (Fig. J, T)
FORETAG ALTID EN TØRKØRSEL UDEN STRØM INDEN DU FORETAGER NOGEN SNIT.
For at fuldføre rene 90° snit, placér træet mod hegnet og hold det på plads som vist på figur T.
Tænd saven, lad klingen nå fuld hastighed, og sænk armen blødt gennem snittet.
Skæring af bundkantlister fra 76 mm til 171 mm højde vertikalt imod
anslaget
BEMÆRK: Brug glidelåsegrebet 20 , vist i figur J, ved skæring af bundkantlister fra 76 mm til
171 mm højde vertikalt imod anslaget.
Anbring materialet som vist i figur T.
Indvendigt hjørne
Udvendigt hjørne
Venstre side
Venstre gering 45°
Gem venstre snitside
Højre gering 45°
Gem venstre snitside
Højre side
Højre gering 45°
Gem højre snitside
Venstre gering 45°
Gem højre snitside
Materiale op til 171 mm (6,75") kan skæres som beskrevet ovenfor.
Skæring af kronekantlister (Fig. A, U1, U2)
Din geringssav er velegnet til opgaven med at skære kronekantlister. For korrekt tilpasning skal
kronekantlister være kombineret geret sammen med stor nøjagtighed.
Din geringssav har specielt forhåndsindstillede låsepunkter ved 31,62º til venstre og højre for
skæring af kronekantlister ved den korrekte vinkel og smigstophager ved 33,86º til venstre og
højre. Der findes også et mærke på smigskalaen 17 ved 33,9°. Skemaet nedenfor angiver de
korrekte indstillinger for skæring af kronekantlister.
BEMÆRK: Forprøve med affaldsmateriale er meget vigtig!
Instruktioner om skæring af fladtliggende kronekantlister og
brug af kombinerede funktioner (Fig. U1)
1. Kantlister skal ligge fladt med den brede bagoverflade nedad på savbordet 60 .
2. Anbring toppen af kantlisterne imod anslaget 16 .
3. Indstillingerne nedenfor er for 45° fjederkronekantlister.
Indvendigt hjørne
Udvendigt hjørne
Venstre side
Venstre smig30°
Smigbordet indstillet til højre
til35.26°
Gem venstre snitende
Højre smig30°
Geringsbordet indstillet til højre
til 35.26°
Gem venstre snitende
Højre side
Højre smig30°
Geringsbord indstillet til venstre
til 35.26°
Gem højre snitende
Venstre smig30°
Smigbordet indstillet til højre til
35.26°
Gem højre snitende
Indstillingerne nedenfor er for kronekantlister med 52° vinkler øverst og 38° vinkler nederst.
16
Dansk
Indvendigt hjørne
Udvendigt hjørne
Venstre side
Venstre smig 33,9°
Geringsbord indstillet til højre
til 31,62°
Gem venstre snitende
Højre smig 33,9°
Geringsbord indstillet til venstre
til 31,62°
Gem venstre snitende
Højre side
Højre smig 33,9°
Geringsbord indstillet til højre
til 31,62°
Gem højre snitende
Venstre smig 33,9°
Smigbordet indstillet til højre til
31,62°
Gem højre snitende
Alternativ metode for skæring af kronekantlister
Skæring af kantlister ved hjælp af denne metode kræver ikke et smigsnit. Sidste øjebliks
ændringer af geringsvinklen kan laves uden at berøre smigvinklen. Når du støder på andre
hjørner end 90º, kan saven hurtigt og let justeres til dem.
Instruktioner for skæring af kantlister vinklet mellem anslaget
og savfundamentet for alle snit (Fig. U2)
1. Anbring kantlisten på skrå, så bunden på kantlisten (den del der går imod væggen,
når den er installeret) vender imod anslaget 16 , og det øverste af kantlisten hviler på
savbordet 60 .
2. De skråtstillede ”flader” bag på kantlisten skal hvile kvadratisk på anslaget og savbordet.
3. s” on the back of the moulding must rest squarely on the fence and saw table.
Indvendigt hjørne
Udvendigt hjørne
Venstre
side
Højre gering ved 45°
Gem højre snitside
Venstre gering ved 45°
Gem højre snitside
Højre
side
Venstre gering ved 45°
Gem venstre snitside
Højre gering ved 45°
Gem venstre snitside
5. Fastgør materialet før skæring. Skær langsomt igennem materialet ved hjælp af en ud-ned
og tilbage bevægelse. Hvis du ikke fastspænder korrekt eller skærer langsomt, kan det
medføre, at materialet går løs og medfører personskader.
Efter flere snit lavet på andre end 0° geringsvinkler kan platformen blive svækket og ikke
støtte arbejdet korrekt. Installer en ny, ubrugt platform til saven efter forindstilling af den
ønskede geringsvinkel.
FORSIGTIG: Fortsat brug af en platform med flere fuger kan medføre tab af
materialekontrol og mulig skade.
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige personskader, skal du slukke
for værktøjet og tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller fjerner/
installerer tilbehør. En utilsigtet start kan forårsage kvæstelser.
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE, BERØRIKKE
de skarpe punkter på klingen med fingrene eller hænder under udførelsen af
nogen vedligeholdelse.
Anvend IKKE smøremidler eller rensere (specielt spray eller aerosol) i nærheden af
plastikbeskyttelsesskærmen. Det polykarbonat materiale, der anvendes i beskyttelsesskærmen,
kan angribes af bestemte kemikalier.
Smøring
Dit elværktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
Ved skæring i bøjet materiale, anbring det altid som vist i figur W1 og aldrig som vist i figur W2.
Ukorrekt anbringelse af materialet vil få klingen til at blokere.
Før brug kontrollér omhyggeligt den øverst beskyttelsesskærm, den nederste
beskyttelsesskærm og støvkanal for at fastslå, at de vil køre korrekt. Sørg for at skår, støv eller
partikler fra arbejdsemnet ikke blokerer en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen og
beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg de instruktioner,
der findes i afsnittet Ændring eller montering af savklingen. Fjern de fastklemte dele og
genmontér savklingen.
Udrens med mellemrum al støv og alle træspåner fra rundt om OG UNDER fundamentet
og rotationsbordet.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft, lige så snart der samler
sig snavs i og omkring luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske
trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig dele af værktøjet i en væske.
Skæring i plastikrør eller andre runde materialer
Rengøring af den ledningsførte strømforsyning fra DeWALT
Specielle snit
ADVARSEL: Lav aldrig nogen snit undtagen materialet er sikret på bordet og
imod anslaget.
Skæring i aluminium (Fig. V1, V2)
ANVEND ALTID PASSENDE SAVKLINGE, LAVET SPECIELT TIL SKÆRING I ALUMINIUM.
Nogle arbejdsemner kan kræve brug af en holder eller fastspænding for at forhindre
bevægelse under skæringen. Anbring materialet, så du skærer det tyndeste tværsnit som vist i
figur V1. Figur V2 illustrerer den forkerte måde på at skære disse ekstruderinger.
Brug en stang voks skæresmørelse ved skæring i aluminium. Anvend voksstangen direkte på
savklingen (46) før skæring. Anvend aldrig voksstangen på en klinge i bevægelse. Voksen giver
korrekt smøring og forhindrer, at spåner klæber sig fast til klingen.
Bøjet materiale (Fig. W1, W2)
Plastikrør kan let skæres med din sav. Det skal skæres som træ og VÆRE FASTSGJORT ELLER
HOLDT FAST TIL ANSLAGET FOR AT FORHINDRE DET I AT RULLE.. Dette er meget vigtigt
ved udførelse af vinkelsnit.
Skæring af lange materialer (Fig. X)
En gang imellem vil du støde på et stykke træ, der er lidt for stort til at passeind under
den laveste beskyttelsesskærm. Hvis dette sker, skal du placere din højre tommelfinger på
den øvre side af beskyttelsesskærmen 1 og rulle beskyttelsesskærmen op lige nok til at
rydde arbejdsemnet, som vist i figur X. Undgå så meget som muligt at gøre dette, men om
nødvendigt, vil saven fungere korrekt og lave et større snit. BIND, TAPE ELLER FASTHOLD
ALDRIG BESKYTTELSESSKÆRMEN ÅBEN UNDER ARBEJDE MED DENNE SAV.
Speciel indstilling for brede tværsnit (Fig. Y1, Y2)
Din sav kan skære meget bredt (op til 409 mm) arbejdsemner, når en speciel indstilling
anvendes. Du indstiller saven til disse arbejdsemner ved at følge disse trin:
1. Fjern både venstre og højre glidende anslag fra saven og sæt dem til side. Du fjerner dem
ved at dreje adskillige omgange på anslagsjusteringsgrebet 63 og skubbe hvert anslag
udad. Justér og lås geringskontrollen, så den står på 0º gering.
2. Lav en platform ved hjælp af et stykke på 38 mm tyk partikelplade eller lignende fladt
stærkt 38 mm tykt træ med dimensionerne: 368 x 660 mm. Platformen skal være flad, ellers
kan materialet flytte sig under skæring og medføre personskader.
3. Montér platformen på 368 x 660 mm til saven ved hjælp af fire 76,2 mm lange træskruer
igennem hullerne 62 i det nederste anslag 61 (Fig. Y1). Der skal anvendes fire skruer til at
sikre materialet korrekt. Når den specielle indstilling anvendes, vil platformen blive skåret i
to stykker. Sørg for at skruerne er strammet korrekt, ellers kan materialet gå løs og medføre
personskader. Kontrollér at platformen ligger fladt på bordet, imod anslaget og er centreret
fra venstre mod højre.
ADVARSEL: Sørg for at saven er monteret fast til en stabil flad overflade. I modsat fald
kan saven blive ustabil og falde ned, hvilket kan forårsage personskade.
4. Anbring arbejdsemnet, der skal skæres, øverst på platformen monteret til bordet.
Kontrollér at arbejdsemnet ligger fast imod bagsiden af det nederste anslag 61 (Fig. Y2).
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengøre
værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan svække de plastikmaterialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig
væske trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig dele af værktøjet i en væske.
Rengøring af den ledningsførte strømforsynings
stikforbindelse til værktøjet (Fig. D)
ADVARSEL: Blæs snavs ud af den ledningsførte strømforsynings stikforbindelse 37 med
ren, tør luft. Bær altid beskyttelsesbriller og åndedrætsværn for at minimere risikoen for
øjenskader, når du udfører dette.
Rengøring af støvkanal
Afhængig af dit skæringsmiljø kan savsmuld tilstoppe støvkanalen og forhindre støv i
at strømme ordentligt væk fra skæreområdet. Når batteripakken eller den ledningsførte
strømforsyning er fjernet, og savhovedet helt hævet, kan lavtryksluft eller en dyvelstang med
en stor diameter bruges til at rense støvet ud af støvkanalen.
XPS™ LED arbejdslyssystem
For den bedste arbejdslysydeevne skal du udføre følgende vedligeholdelse regelmæssigt med
batteriet eller den ledningsførte strømforsyning fjernet.
• Fjern omhyggeligt savstøv og efterladenskaber fra arbejdslysets linser med en vatpind.
• Brug ALDRIG nogen former for opløsningsmidler, da de kan ødelægge linserne.
• Støvsamlinger kan blokere for arbejdslyset og forhindre det i at angive skærelinjen præcist.
• Følg geringssavens brugsvejledning til at fjerne og installere klingen.
• Med klingen fjernet fra saven, rengør bane og samlinger fra klingen. Beg og affald kan
blokere for arbejdslyset og forhindre det i at angive skærelinjen præcist.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Eftersom andet tilbehør, end det, der tilbydes af DeWALT, ikke er afprøvet
med dette produkt, kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For
at reducere risikoen for kvæstelser, må dette produkt kun anvendes med tilbehør, som
anbefales af DeWALT.
17
Dansk
Følgende tilbehør, designet til din sav, kan være nyttigt. I nogle tilfælde kan andre lokalt
producerede arbejdsunderstøtninger, længdestoppere, klemmer osv. kan være mere passende.
Vær omhyggelig med at udvælge og bruge tilbehør.
Skruetvinge: DE7082
(liggende model
inkluderet)
Anvendes til fastspænding
af arbejdsemne til savbordet
for præcisionsskæring.
Støvpose: DE7053
(inkluderet med
nogle modeller)
Den er udstyret med en
lynlås til let tømning, så
støvposen vil opfange
størstedelen af det
producerede savstøv.
SAVKLINGER: BRUG ALTID 305 mm SAVKLINGER MED 25.4 mm/30 mm SPÆNDEHULLER
HASTIGHEDSMÆRKNINGEN SKAL VÆRE MINDST 4800 O/MIN. Brug aldrig en klinge med en
mindre diameter. Den vil ikke blive korrekt beskyttet. Brug kun tværsnitsklinger! Anvend ikke
klinger designet for langsnitning, kombinationsklinger eller klinger med krogvinkler over  7°.
KLINGEBESKRIVELSER
OPGAVE
DIAMETER
Konstruktionssavklinger (tyndt savsnit med anti-skubbekant)
Generelle formål
305 mm
Fine tværsnit
305 mm
Savklinger til træbearbejdning(giver jævne, rene snit)
Fine tværsnit
305 mm
Ikke jernholdige metaller
305 mm
TÆNDER
40
60
80
96
Ret henvendelse til din forhandler vedr. yderligere oplysninger mhp. det passende tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt
werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie
elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din forhandler eller til den lokale
genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
18
Deutsch
GEHRUNGSSÄGE
DHS780
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Spannung
UK & Ireland
Type
Stromstärke
Akkutyp
Batteriespannung
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Stärke des Sägeblattkörpers
Max. Sägeblattdrehzahl
Max. Querschnitt bei 90°
Max. Gehrungsschnitt bei 45°
Max. Schnitttiefe bei 90°
Max. Neigungsquerschnittiefe bei 45°
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
0° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 112 mm
Resultierende Breite bei max. Höhe 110 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
Gehrung 45° links
Resultierende Breite bei max. Höhe 112 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 244 mm
Gehrung 45° rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 112 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 244 mm
45° Neigung links
Resultierende Breite bei max. Höhe 63 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
45° Neigung rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 62 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 345 mm
Bremszeit der automatischen elektronischen
Blattbremse
Gewicht (ohne Akkus oder netzbetriebene
Stromversorgung)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
rechts
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25,4
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
193
28
193
28
s
<5
<5
kg
25,5
25,5
VAC
VAC
AAC
Lärmwerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029-2-9
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
91
91
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
102
102
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3
3
Schallpegel)
WARNUNG: Das Vibrationsemissionsniveau stellt die Hauptanwendungen des
Werkzeugs dar. Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen, wie oft das Gerät
ausgeschaltet wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist.
Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und des
Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation des Arbeitsablaufes.
Gehrungssäge
DHS780
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der folgenden Adresse oder
schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
28.02.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das
Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, u. U. zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber,
wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sollten stets die grundlegenden
Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und
Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1 . Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
ʵʵ Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2 . Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
ʵʵ Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie es nicht unter feuchten
oder nassen Bedingungen. Halten Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux).
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen, wie
z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 . Schutz vor elektrischem Schlag.
ʵʵ Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper,
Herde und Kühlschränke). Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit,
wenn Schleifschlamm erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines (FI)- Fehlerstrom-Schutzschalters
erhöht werden.
4 . Halten Sie andere Personen fern.
ʵʵ Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht beteiligt sind, das
Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht anfassen und halten Sie sie vom
Arbeitsbereich fern.
5 . Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
ʵʵ Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter Verschluss außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
19
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
6 . Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
ʵʵ Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird es die Arbeit besser und
sicherer ausführen.
7 . Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
ʵʵ Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von Hochleistungswerkzeugen
zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres vorgesehenen
Zwecks; verwenden Sie beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen
keine Kreissäge.
8 . Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
ʵʵ Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den beweglichen Teilen des
Werkzeugs erfasst werden können. Beim Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu
empfehlen. Tragen Sie ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9 . Verwenden Sie Schutzausrüstung.
ʵʵ Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder Staubschutzmaske, falls
die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß
sind, sollte auch ein hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10 . Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
ʵʵ Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln angeschlossen werden
können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß
verwendet werden.
11 . Missbrauchen Sie das Ladekabel oder die netzbetriebene Stromversorgung
DCB500 nicht.
ʵʵ Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel von Hitzequellen, Öl und scharfen Kanten fern. Tragen Sie das Gerät
keinesfalls am Kabel.
12 . Sichern Sie das Werkstück.
ʵʵ Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück in Position zu halten. Das ist sicherer, als Ihre Hände zu benutzen, und es hält
beide Hände für die Bedienung des Werkzeugs frei.
13 . Achten Sie auf einen sicheren Stand.
ʵʵ Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das Gleichgewicht
zu halten.
14 . Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
ʵʵ Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Schmiervorschriften und die Hinweise für Werkzeugwechsel.
Überprüfen Sie Ihr Werkzeug in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren. Halten Sie alle Griffe
und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Schmierfett.
15 . Ziehen Sie den Netzstecker.
ʵʵ Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für Werkzeuge vor ihrer
Wartung und beim Auswechseln von Zubehör wie etwa Sägeblättern, Bits und
Schneidwerkzeug unterbrochen werden.
16 . Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
ʵʵ Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme des Werkzeugs visuell
prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel vom Werkzeug abgezogen sind.
17 . Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
ʵʵ Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
Schalter. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der OFF-Position befindet, bevor Sie
das Gerät mit der Stromversorgung verbinden.
18 . Verwenden Sie im Freien geeignete Verlängerungskabel.
ʵʵ Kontrollieren Sie das Verlängerungskabel vor der Verwendung. Ersetzen Sie beschädigte
Kabel. Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel.
19 . Seien Sie stets aufmerksam.
ʵʵ Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie vernünftig vor. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen.
20 . Kontrollieren Sie das Produkt auf Beschädigungen.
ʵʵ Vor Gebrauch sind Werkzeug und netzbetriebene Stromversorgung auf einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile verzogen
oder ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den Betrieb des
Elektrogerätes beeinträchtigen kann. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen
vorschriftsmäßig in einer Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden,
20
außer wenn es in diesem Anleitung anders angegeben ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen Zubehörteilen/Zusatzteilen
oder bei der Durchführung von Arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind, besteht Verletzungsgefahr.
21 . Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person reparieren.
ʵʵ Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen
dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer wesentliche
Gefahren entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien für Kapp- und Gehrungssägen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Die Maschine ist mit einem speziell gestalteten Stromzuführungskabel ausgestattet, das nur
vom Hersteller oder von einem von ihm autorisierten Servicebetrieb ersetzt werden darf.
Verwenden Sie die Säge nicht, um andere als die vom Hersteller empfohlenen Materialien
zu schneiden.
Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn die Schutzhauben nicht am Platz sind oder
wenn die Schutzhauben nicht funktionieren oder ordnungsgemäß gewartet werden.
Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Schrägschnitten, dass der Arm sicher
befestigt ist.
Halten Sie den Bodenbereich im Umkreis der Maschine in einem guten Zustand und frei von
losem Material, z.B. Spänen und Abschnitten.
Verwenden Sie ordnungsgemäß geschärfte Sägeblätter. Beachten Sie die auf dem Sägeblatt
angegebene Höchstgeschwindigkeit.
Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel fest angezogen sind, bevor Sie mit
der Arbeit beginnen.
Halten Sie ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge an der
Stromversorgung angeschlossen ist.
Greifen Sie beim Entfernen von Holzabfällen oder aus anderen Gründen mit den Händen auf
beiden Seiten des Sägeblatts nicht näher als 100 mm hinter die Schutzabdeckung, während
das Sägeblatt dreht. Die unmittelbare Nähe des drehenden Sägeblatts ist unter Umständen
nicht für Sie erkennbar und kann zu schweren Verletzungen führen.
Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell abzubremsen, indem Sie
ein Werkzeug oder etwas anderes gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere
Verletzungen verursacht werden könnten.
Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach. Die
falsche Verwendung von Zubehör kann Sachschäden verursachen.
Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem Material einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt ordnungsgemäß montiert ist.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Sägeblatt in die richtige Richtung dreht.
Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser verwenden, der größer oder kleiner ist als
empfohlen. Die richtigen Schnittkapazitäten sind den technischen Daten zu entnehmen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter, die der Bestimmung EN
847-1 entsprechen.
Ziehen Sie unbedingt den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden Sägeblättern
in Erwägung.
Verwenden Sie keine Sägeblätter für HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
Verwenden Sie keine gesprungenen oder beschädigten Sägeblätter.
Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Schlitzplatte.
Vergewissern Sie sich vor jedem Sägevorgang, dass die Maschine stabil steht.
Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den Schalter loslassen.
Klemmen Sie nie etwas gegen den Ventilator, um die Antriebswelle anzuhalten.
Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn der KopfblockierungsFreigabehebel gedrückt und der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge
in die Ausgangsposition zurückkehrt.
Ziehen Sie den Blattschutz niemals per Hand hoch, außer wenn die Säge abgeschaltet ist. Der
Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn Sägeblätter installiert oder entfernt
werden, oder zur Inspektion der Säge.
Prüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors sauber und spanfrei sind.
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ersetzen Sie abgenutzte Schlitzplatten. Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in
der Bedienungsanleitung nach.
Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten und vor dem
Sägeblattwechsel vom Netz.
Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange die Maschine noch
läuft und sich der Kopf nicht in der oberen Stellung befindet.
Falls Sie zur Anzeige der Schnittlinie einen Laser verwenden, vergewissern Sie sich, dass es
sich um einen Laser der Klasse 2 gemäß EN 62471 handelt. Tauschen Sie die Laserdiode
nicht gegen eine Diode eines anderen Typs aus. Lassen Sie einen defekten Laser von einer
autorisierten Kundendienstwerkstatt reparieren.
Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen, die eine gute Sicht auf
das Werkstück ermöglichen. Obwohl die Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich
reduzieren, handelt es sind doch um Öffnungen im Blattschutz; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie durch die Schlitze schauen.
Schließen Sie die Säge beim Sägen von Holz an eine Staubsammelvorrichtung an. Bedenken
Sie stets die Faktoren, die Einfluss auf die Staubbelastung haben:
ʵʵ Typ des bearbeiteten Materials (Spanplatten produzieren mehr Staub als Holz);
ʵʵ Schärfe des Sägeblatts;
ʵʵ richtige Einstellung des Sägeblatts;
ʵʵ Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens
20 m/s.
Vergewissern Sie sich, dass die Absaugvorrichtung vor Ort sowie die Abzugshauben,
Absaugleitungen und Transportschächte ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
Seien Sie sich der folgenden Faktoren bewusst, die Einfluss auf die Belastung durch Lärm
haben:
Verwenden Sie Sägeblätter, die dazu konstruiert sind, den emittierten Lärm zu vermindern;
ʵʵ Verwenden Sie nur gut geschärfte Sägeblätter.
ʵʵ Die Wartung der Maschine sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.
Sorgen Sie für angemessene allgemeine oder ortsgebundene Beleuchtung.
Vergewissern Sie sich, dass alle Distanz- und Spindelringe dem in dieser Anleitung
angegebenen Zweck entsprechen.
Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des Werkstücks aus dem
Schneidebereich, während die Maschine läuft und der Sägekopf sich nicht in oberen
Stellung befindet.
Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 200 mm sind.
Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine bei Querschnitten die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
ʵʵ Maximale Höhe: 112 mm
ʵʵ Maximale Breite: 345 mm
ʵʵ Maximale Länge: 600 mm
ʵʵ Längere Werkstücke müssen durch eine geeigneten zusätzliche Stütze gehalten werden,
z.B. die Stütze DE7023-XJ oder das Untergestell DE7033-XJ. Klemmen Sie das Werkstück
immer gut fest.
Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine sofort ab und trennen Sie sie
von der Stromquelle.
Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in geeigneter Form, damit andere
Personen die defekte Maschine nicht verwenden.
Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft blockiert, schalten Sie die
Maschine ab und trennen Sie sie von der Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen
Sie sicher, dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten Sie
einen neuen Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine an eine Werkbank, und
verwenden Sie dazu Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Länge von
80 mm.
Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer für den Gebrauch, die Einstellung und den Betrieb der
Maschine angemessen ausgebildet ist.
Wählen Sie vor der Arbeit das korrekte Sägeblatt für das jeweilige Material.
Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren Drehzahl mindestens so hoch ist wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Drehzahl.
Stellen Sie vor jedem Schnitt sichre, dass die Maschine auf einer ebenen und stabilen Fläche
steht, so dass sie sich nicht bewegen kann.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Diese Maschine wurde für verschiedene Spannungen konzipiert: Akku-Versorgung 2x 54V
und AC-Versorgung 115V oder 230V. Überprüfen Sie immer, dass die Spannung des Akkus
der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Überprüfen Sie auch, dass die Spannung der
netzbetriebenen Stromversorgung und des Ladegeräts der Ihres Stromnetzes entspricht.
Ihr DeWALT Werkzeug, das Ladegerät und die netzbetriebene Stromversorgung
sind gemäß EN61029 und EN60335 doppelt isoliert. Sie müssen deshalb nicht
geerdet werden.
WARNUNG: 115 V-Geräte müssen über einen ausfallsicheren Trenntransformator
mit einer Abschirmung gegen Erde zwischen Primär- und Sekundärwicklung
betrieben werden.
Austausch des Netzsteckers
(nur GB und Irland)
Wenn ein neuer Netzstecker angebracht werden muss:
• Sorgen Sie für eine sichere Entsorgung des alten Steckers.
• Verbinden Sie den braunen Draht mit dem spannungsführenden Anschluss im Stecker.
• Verbinden Sie den blauen Draht mit dem neutralen Anschluss.
WARNUNG: Stellen Sie keine Verbindung mit dem Erdungsanschluss her.
Befolgen Sie die Montageanweisungen, die mit hochwertigen Steckern mitgeliefert werden.
Empfohlene Sicherung für das Ladegerät: 3 A. Empfohlene Sicherung für die netzbetriebene
Stromversorgung: 13 A.
Verwenden von Ladegerät oder netzbetriebener
Stromversorgung mit einem Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur wenn unbedingt nötig verwendet werden. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres Ladegeräts
oder der netzbetriebenen Stromversorgung geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5 mm2; die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel vollständig ab.
Reinigung der netzbetriebenen Stromversorgung DCB500
Die DeWALT Netzbetriebene Stromversorgung ist
dazu vorgesehen, DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™Akkuwerkzeuge mit Strom zu versorgen. Setzen Sie
die netzbetriebene Stromversorgung in Ihr Gerät ein
(siehe Anbringen und Entfernen der netzbetriebenen
Stromversorgung und Abbildung D) und stecken Sie
den Stecker der netzbetriebenen Stromversorgung in
eine Steckdose. Die netzbetriebene Stromversorgung
dient als Stromquelle für das Werkzeug. Ihre DeWALT
Netzbetriebene Stromversorgung darf nur mit einer Standardsteckdose mit 230 V betrieben
werden. 115 V-Geräte (GB) sollten in einen 115 V-Transformator eingesteckt werden.
Die netzbetriebene Stromversorgung ist für den Einsatz mit doppelt isolierten
2x 54V-Wechselstromwerkzeugen geeignet. Die EU-Version des DCB500 besitzt
keinen Schutzkontakt.
Ihre DeWALT Netzbetriebene Stromversorgung darf nur mit einer Stromquelle betrieben
werden, deren Spannung derjenigen auf dem Typenschild der DCB500 entspricht, und nicht
mit Gleichstromquellen. Bitte überprüfen Sie, ob die Stromstärke des Geräts kleiner oder gleich
der Stromstärke des Netzteils ist.
Zusätzliche spezifische Benutzungshinweise
Die netzbetriebene Stromversorgung kann während der Verwendung warm werden. Dies ist
ein normaler Umstand und weist nicht auf ein Problem hin.
WICHTIG: Die Stromversorgung kann nicht vom Anwender gewartet werden. Es gibt keine
vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren der Stromversorgung. Der Austausch des Kabels
kann in einer autorisierten Kundendienststelle vorgenommen werden.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen vorgenommen werden, und sie wurden
für eine möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsund Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen lassen.
Dies kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung mi
einemt Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr sollten
nur Akkus von DeWALT verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose gesteckt wird, können die Ladekontakte
im Ladegerät unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn
kein Akku in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
21
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät, außer dem in diesem
Handbuch beschriebenen, aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von DeWALT Akkus bestimmt.
Eine anderweitige Verwendung kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern
kann, und dass es keinen sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet werden, wenn es absolut
notwendig ist. Ein ungeeignetes Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht
auf eine weiche Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder
Netzstecker—beschädigte Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen harten Stoß erlitten hat,
fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder repariert werden muss. Ein
unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom Hersteller,
einer Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen
des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit standardmäßigem 230V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht für
das Fahrzeugladegerät.
oder die Lüftungsschlitze blockiert sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder aufrecht auf einem Tisch oder
einer Arbeitsoberfläche montiert werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder anderen Hindernissen, die den
Luftstrom beeinträchtigen könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand. Montieren Sie das Ladegerät mit
Schnellbauschrauben (separat erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen in optimaler Tiefe in das Holz
geschraubt werden, sodass ca. 5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf
der Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus, und führen Sie diese
vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von
der Steckdose. Schmutz und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts entfernt werden. Keinesfalls Wasser
oder irgendwelche Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in
eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die Katalognummer und die
Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie
die unten aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose, bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 22 in das Ladegerät ein und vergewissern Sie sich, dass es
vollständig eingerastet ist. Die rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt
dadurch an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus dem Ladegerät zu entnehmen,
drücken Sie den Akku-Löseknopf 32 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten,
laden Sie das Akkupack vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
•
•
•
•
•
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
•
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe Anzeige leuchtet bei diesem
Vorgang dauerhaft. Sobald der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus. Diese Funktion gewährleistet
eine maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit als ein warmer Akku geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit geladen,
die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse ausgestattet, um das Akkupack zu
kühlen. Das Gebläse wird automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht ordnungsgemäß funktioniert
22
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Beim
Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines LithiumionenAkkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in
ärztliche Behandlung begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn sie
Funken oder einer Flamme ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen Umständen, den Akku zu öffnen.
Wenn das Akkugehäuse Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen, fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten Schlag
erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn
sie mit einem Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein Stromunfall oder ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren oder transportieren,
dass metallische Gegenstände die offenen Pole berühren können. Platzieren
Sie das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen, Werkzeugkästen,
Produktverpackungen, Schubladen, usw. mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, muss es seitlich auf eine
stabile Fläche gelegt werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit großen Akkus stehen aufrecht auf dem
Akku und können leicht umgeworfen werden.
Deutsch
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus können Brände entstehen, wenn
die Batterieanschlüsse unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien bekommen.
Stellen Sie beim Transportieren von Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien kommen können, durch
die ein Kurzschluss entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter
der International Air Transport Association (IATA), der International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen Übereinkommens über
die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines DeWALT-Akkus von der
Klassifizierung als Gefahrstoff der voll regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel
müssen nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Energiekennzahl von
mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten, als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden.
Bei allen Lithium-Ionen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung angegeben.
Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund
der komplexen Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der WattstundenBewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme
per Luftfracht versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus nicht mehr als
100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf
die Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung und Dokumentation
zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs werden in gutem Glauben zur
Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit,
gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine Tätigkeiten den
geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten: Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig steht oder sich in einem
DeWALT 18 V-Produkt befindet, funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku
in einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet, funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn die Abdeckkappe am FLEXVOLTTM-Akku angebracht ist, befindet sich
der Akku im Transportmodus. Bewahren Sie die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das Akkupack bei bestimmten
Transportvorschriften außen vor lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
für use- und
Zum Beispiel kann für den Transport Wh-Wert 3 x 36 Wh Anwendungsbeispiele
transport-kennzeichnungen
angegeben sein, das bedeutet 3 Akkus mit je 36 Wh. Der
Verwendung Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht direktem Sonnenlicht sowie
übermäßiger Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig aufgeladener Akku an einem kühlen,
trockenen Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale Ergebnisse
zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Die Ladezeit ist den Technischen Daten zu entnehmen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu bestimmten DeWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALT-Akkus mit einem
DeWALT-Ladegerät aufgeladen, können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der Wh-Wert lautet 108 Wh
(1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe). Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x
36 Wh (3 Akkus mit 36 Wh).
Akkutyp
Für das Modell DHS780 wird ein 54-Volt-Akku eingesetzt.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den
technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 DHS780 Gehrungssäge
1Sägeblatt
Im Beutel:
1Sägeblattschlüssel
1Schraubstock
1Staubsack
1Betriebsanleitung
Optionales Zubehör:
1DCB500 DeWALT Netzbetriebene Stromversorgung
254V-Akkus
1Dual-Port-Ladegerät
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Tragepunkt.
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts.
Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
Lage des Datumscodes (Abb. D)
Der Datumscode 31 , der auch das Herstellungsjahr enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
23
Deutsch
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug oder dessen Teilen
vor. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen.
1 Untere Schutzvorrichtung
19 Arretierstift
2 Kopfblockierungs-Freigabehebel
20 Verriegelungshebel gegen Verschieben
3 Bediengriff
21 XPS™-Ein-/Aus-Schalter
4 Transportgriff
22 Akkus
5 Auslöseschalter
23 Schienen
6 Schalterarretierung des Auslösers
24 Schienenverriegelungsknopf
7 Bankbefestigungsbohrungen
25 Schieneneinstellschraube
8 Gehrungsverriegelungsgriff
26 Staubabsauganschluss
9 Gehrungsfreigabeknopf
27 Innensechskantschlüssel
10 Hebel zum Umgehen der Gehrungssperre 28 Neigungsverriegelungsknopf
11 Schlitzplatte
29 Klemmloch
12 Gehrungsskalaanzeige
30 Knopf zum Umgehen des
Neigungsanschlags
13 Gehrungsskala
31 Datumscode (Abb. D)
14 Schrauben der Gehrungsskala
32 Akku-Löseknöpfe
15 Griffmulde
33 Flügelmutter
16 Anschlag
34 Tiefeneinstellschraube
17 Neigungsskala
35 Fräsanschlag
18 Anschrägwinkelskalaanzeige
Verwendungszweck
Ihre DeWALT DHS780 Gehrungssäge wurde zum professionellen Schneiden von Holz,
Holzprodukten und Kunststoffen entwickelt. Sie führt die Sägearbeiten für Querschnitte,
Schrägschnitte und Gehrungsschnitte einfach, präzise und sicher durch.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen Sägeblattdurchmesser von 305 mm
mit Hartmetallschneide vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den professionellen Gebrauch. LASSEN SIE
NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene Personen
dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
VORSICHT: Um ein Blockieren der Maschine und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert werden. Wenn die Säge
auf der Fläche kippelt, legen Sie eine dünne Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die
Säge fest auf der Montagefläche steht.
Einsetzen und Entfernen von Akkus aus dem Werkzeug (Abb. C1)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Akkus vollständig aufgeladen werden.
Um die Akkus 22 in das Werkzeug einzusetzen, richten Sie die Akkus an den Schienen an der
Seite des Motorgehäuses aus und schieben Sie sie hinein, bis sie fest im Werkzeug sitzen und
sich nicht lösen können. Setzen Sie den Staubschutz 39 in die Buchse der netzbetriebenen
Stromversorgung 37 zwischen den Batterien ein.
HINWEIS: Lassen Sie den Staubschutz immer angebracht, wenn die
netzbetriebene Stromversorgung nicht benutzt wird.
Um die Akkus aus dem Werkzeug zu entnehmen, drücken Sie den Akku-Löseknopf 32 und ziehen die Akkus kräftig heraus. Stecken Sie sie wie im Abschnitt „Ladegerät“ dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. C2)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für die Ladestandsanzeige gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden Ladestand
an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu
verwenden, leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt Unterschieden, die auf
Bauteilen, Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Anbringen und Entfernen der netzbetriebenen Stromversorgung
am bzw. vom Werkzeug (Abb. D–F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie Akkus oder Netzteil, bevor Sie das
Gerät transportieren, Einstellungen vornehmen, es reinigen, reparieren oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
Bevor Sie die netzbetriebene Stromversorgung in Ihr Gerät einsetzen, entfernen Sie das
Endstück des Staubschutzes 39 aus der Buchse der netzbetriebenen Stromversorgung 37 .
Ziehen Sie den Staubschutz von der Buchse der netzbetriebenen Stromversorgung weg, damit
sie das Einsetzen der netzbetriebenen Stromversorgung nicht beeinträchtigt. Überprüfen Sie
die Buchse der netzbetriebenen Stromversorgung auf Verschmutzungen. Verschmutzungen
in der Buchse können verhindern, dass die netzbetriebene Stromversorgung richtig sitzt.
Wenn Verschmutzungen vorhanden sind, entfernen Sie diese mit schwacher Druckluft. Siehe
Reinigung der Buchse für die netzbetriebene Stromversorgung.
HINWEIS: Die netzbetriebene Stromversorgung darf bei der Verwendung mit diesem
Werkzeug nur an Wechselstromquellen angeschlossen werden. Die Verwendung von
Gleichstromquellen kann zu Schäden am Werkzeug führen.
So setzen Sie die netzbetriebene Stromversorgung in Ihr Gerät ein:
1. Ziehen Sie den Stecker der netzbetriebenen Stromversorgung aus der Steckdose, richten
Sie den Netzanschluss an der Buchse für die netzbetriebene Stromversorgung des
Werkzeugs 37 aus und lassen Sie sie einrasten.
2. Stellen Sie sicher, dass sie vollständig im Werkzeug sitzt und sich nicht lösen kann.
3. Bringen Sie den Staubschutz 39 am Staubschutzhalter 40 in der netzbetriebenen
Stromversorgung an.
4. Sichern Sie den Kabelclip 41 im Kabelhalteclip des Werkzeugs ( 42 , Abb. F). Drücken Sie
den Clip fest in den Halter.
5. Wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, stecken Sie die netzbetriebene Stromversorgung in
eine 230 V-Steckdose. 115 V-Geräte (GB) sollten in einen 115 V-Transformator eingesteckt
werden. Die netzbetriebene Stromversorgung darf mit keiner anderen Spannung
verwendet werden.
6. Verwenden Sie das Werkzeug entsprechend seiner Anleitung und stellen Sie sicher, dass
das Kabel so verlegt wird, dass nicht darauf getreten bzw. darüber gestolpert oder es
anderweitig beschädigt oder belastet wird.
7. Um die netzbetriebene Stromversorgung vom Werkzeug zu entfernen, ziehen Sie
zuerst ihr Kabel aus der Steckdose, dann drücken Sie den Löseknopf 38 und ziehen
die netzbetriebene Stromversorgung kräftig aus dem Werkzeug heraus. Drücken
Sie das Endstück des Staubschutzes 39 fest in die Buchse der netzbetriebenen
Stromversorgung 37 .
WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich Akkus, netzbetriebene Stromversorgungen und
Ladegeräte von DeWALT.
Wechsel oder Montage eines neuen Sägeblatts
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks.
• Kleine Kinder und behinderte Personen. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch
kleine Kinder oder behinderte Personen ohne Aufsicht gedacht.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen werden.
Auspacken (Abb. A, G)
1. Öffnen Sie den Kasten und heben Sie die Säge am Transportgriff 4 heraus, siehe
Abbildung G.
2. Setzen Sie die Säge auf eine glatte, ebene Oberfläche.
3. Lösen Sie den Schienenverriegelungsknopf 24 und drücken Sie den Sägekopf zurück, um
ihn der hinteren Position zu verriegeln.
4. Drücken Sie den Bedienungsgriff 3 leicht nach unten, und ziehen Sie den
Arretierstift 19 heraus.
5. Lösen Sie vorsichtig den Druck nach unten und halten Sie den Bedienungsgriff, so dass er
ganz nach oben kommen kann.
MONTAGE
Montage auf der Werkbank (Abb. A, Z)
Alle vier Füße sind mit Löchern 7 versehen, die eine leichte Befestigung an der
Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in zwei verschiedenen Größen vorhanden, so dass
unterschiedliche Schrauben- oder Bolzengrößen verwendet werden können. Verwenden Sie
eines der beiden Löcher; es ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden.
Befestigen Sie die Säge immer auf einer stabilen Oberfläche, damit sie sich nicht bewegen
kann. Um die Mobilität Ihrer Säge zu verbessern, können Sie sie an einer mindestens 12,7 mm
Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun leicht an der Werkbank festklemmen
und wieder abnehmen, um sie anderenorts zu befestigen.
HINWEIS: Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie sicherstellen,
dass die Befestigungsschrauben oder -bolzen nicht aus dem Plattenboden herausragen. Die
Sperrholzplatte muss mit der Auflageplatte der Werkbank bündig liegen. Bei Befestigung
der Säge auf Arbeitsflächen ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur an den Spannstellen, wo
sich die Befestigungslöcher befinden, festgespannt wird. Ein Festspannen der Säge an einer
anderen Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.
24
Entfernen des Sägeblatts (Abb. A, G1–G4)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie Akkus oder Netzteil, bevor Sie das
Gerät transportieren, Einstellungen vornehmen, es reinigen, reparieren oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen. Stellen Sie sicher, dass
sich der Auslöseschalter in der OFF-Position befindet. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
• Drücken Sie niemals den Spindelarretierungsknopf herunter, wenn das Sägeblatt
unter Strom steht oder am Auslaufen ist.
• Schneiden Sie mit dieser Kapp- und Gehrungssäge kein Leichtmetall und Eisenmetall
(eisen- oder stahlhaltig) oder Mauerwerks- oder Zementfasererzeugnisse.
DHS780 (ABB. G1, G2A, G3, G4)
1. Trennen Sie die Säge von der Stromversorgung oder entfernen Sie die Akkus.
2. Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel 2 , um den unteren Blattschutz 1 freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so weit hoch wie möglich.
Deutsch
3. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf 48 und drehen Sie das Sägeblatt vorsichtig
von Hand, bis die Arretierung einrastet.
4. Halten Sie den Knopf gedrückt und lösen Sie mit der anderen Hand und dem
mitgelieferten Schlüssel 27 die Sägeblattschraube. (Im Uhrzeigersinn drehen,
Linksgewinde.)
5. Sägeblattschraube 43 , äußere Unterlegscheibe der Schraubklemme 44 , Adapter 45 und
Sägeblatt 46 entfernen. Die innere Unterlegscheibe der Schraubklemme 47 kann auf der
Spindel bleiben.
NUR DHS780-XE (ABB. G1, G2B, G4)
1. Trennen Sie die Säge von der Stromversorgung oder entfernen Sie die Akkus.
2. Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel 2 , um den unteren Blattschutz 1 freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so weit hoch wie möglich.
3. Lösen Sie die vordere Schraube der Schutzvorrichtungshalterung 67 , bis die
Schutzvorrichtungshalterung 68 weit genug angehoben werden kann, um
auf die Sägeblattschraube 43 zuzugreifen, aber entfernen Sie diese nicht.
Die untere Schutzvorrichtung wird aufgrund der Schraubenposition an der
Schutzvorrichtungshalterung angehoben bleiben.
4. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf 48 und drehen Sie das Sägeblatt vorsichtig
von Hand, bis die Arretierung einrastet.
5. Halten Sie den Knopf gedrückt und lösen Sie mit der anderen Hand und dem
mitgelieferten Schlüssel 27 die Sägeblattschraube 43 . (Im Uhrzeigersinn drehen,
Linksgewinde.)
6. Sägeblattschraube 43 , äußere Unterlegscheibe der Schraubklemme 44 , Adapter 45 und
Sägeblatt 46 entfernen. Die innere Unterlegscheibe der Schraubklemme 47 kann auf der
Spindel bleiben.
HINWEIS: Für Sägeblätter mit einer Öffnung von 15,88 mm wird der 25.4 mm
Sägeblattadapter nicht verwendet.
Einbau eines Sägeblatts (Abb. A, G1–G4)
1. Trennen Sie die Säge von der Stromversorgung oder entfernen Sie die Akkus.
2. Setzen Sie bei gehobenem Arm und offen gehaltener unterer Schutzvorrichtung das
Sägeblatt auf die Spindel, und setzen Sie es auf die innere Sägeblattklemme, wobei die
Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der Säge zeigen.
3. Befestigen Sie die Unterlegscheibe der äußeren Schraubklemme auf der Spindel.
4. Montieren Sie die Sägeblattschraube und, während Sie die Spindelarretierung betätigen,
ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Schlüssel fest (gegen den Uhrzeigersinn
drehen, Linksgewinde).
5. NUR DSH780-XE, GIG G2b: Bringen Sie die Schutzvorrichtungshalterung 68 wieder in deren ursprüngliche Position und ziehen Sie die Schraube der
Schutzvorrichtungshalterung 67 fest, um die Halterung zu arretieren.
WARNUNG: Die Schutzvorrichtungshaltung muss in ihre ursprüngliche Position
zurückgebracht und deren Schraube muss fest gezogen werden, bevor die
Säge aktiviert wird. Bei einer Nichtbeachtung berührt das rotierende Sägeblatt
möglicherweise die Schutzvorrichtung. Dies kann eine Beschädigung der Säge
sowie ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene Art und Weise ausgetauscht
werden. Verwenden Sie nur Sägeblätter gemäß den Technische Daten; Kat.-Nr.: DT4260
wird empfohlen.
Transport der Säge (Abb. A)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, arretieren Sie
vor dem Transportieren der Säge IMMER den Schienenverriegelungsknopf, den
Gehrungsverriegelungsgriff, den Gehrungsverriegelungsgriff, den Arretierstift und die
Anschlageinstellknöpfe. Heben oder transportieren Sie das Werkzeug nicht, indem Sie es
an den Schutzvorrichtungen festhalten.
Für den Transport der Gehrungssäge ist oben am Sägearm ein Transportgriff 4 vorhanden.
• Senken Sie zum Transportieren der Säge den Kopf und drücken Sie den
Arretierstift 19 herein.
• Verriegeln Sie den Schienenverriegelungsknopf mit dem Sägekopf in der vorderen
Position, verriegeln Sie den Gehrungsarm im ganz linken Gehrungswinkel,
schieben Sie den Anschlag 16 vollständig herein und verriegeln Sie den
Neigungsverriegelungsknopf 28 mit dem Sägekopf in vertikaler Position, damit das
Werkzeug so kompakt wie möglich wird.
• Verwenden Sie immer den Transportgriff 4 oder die Griffmulden 15 .
Merkmale und Steuerelemente
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie Akkus oder Netzteil, bevor Sie das
Gerät transportieren, Einstellungen vornehmen, es reinigen, reparieren oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen. Stellen Sie sicher, dass
sich der Auslöseschalter in der OFF-Position befindet. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
Gehrungssteuerung (Abb. H)
Mit dem Gehrungsverriegelungsgriff 8 und dem Gehrungsfreigabeknopf 9 können Sie die
Säge auf Winkel von 60° nach rechts und 50° nach links gehren. Heben Sie zum Gehren der
Säge den Gehrungsfreigabeknopf an, drücken Sie den Gehrungsfreigabeknopf und stellen
Sie den gewünschten Gehrungswinkel auf der Gehrungsskala 13 ein. Drücken Sie den
Gehrungsverriegelungsgriff nach unten, um den Gehrungswinkel zu verriegeln.
Neigungswinkel-Arretierungsknopf (Abb. A)
Mit der Neigungsverriegelung kann die Säge um 49° nach links oder rechts geneigt werden.
Drehen Sie zum Einstellen der Neigung den Knopf 28 gegen den Uhrzeigersinn. Der
Sägekopf lässt sich einfach nach links oder rechts neigen, wenn der Umgehungsknopf für
die 0°-Neigung herausgezogen wird. Drehen Sie den Neigungsverriegelungsknopf zum
Festziehen im Uhrzeigersinn.
Umgehen der Neigung bei 0° (Abb. A)
Die Neigungsumgehung 30 ermöglicht es, die Säge nach rechts über die 0°-Markierung
zu neigen.
Wenn sie aktiviert wurde, stoppt die Säge automatisch bei 0° wenn Sie von links kommt.
Um die Bewegung nach rechts über 0° dauerhaft zu ermöglichen, ziehen Sie den
Neigungsverriegelungsknopf 28 heraus. Wird der Knopf gelöst, wird die Umgehung wieder
aktiviert. Der Neigungsverriegelungsknopf kann durch Drehen um 180° arretiert werden.
Beim Erreichen von 0° arretiert der Umgehungsknopf. Um die Umgehung zu aktivieren, kippen
Sie die Säge etwas nach links.
Neigungsanschlagumgehung bei 45° (Abb. I)
Es gibt zwei Hebel zur Umgehung des Neigungsanschlags, einen auf jeder Seite der Säge. Zum
Neigen der Säge, nach links oder rechts, vorbei an 45°, schieben Sie den Hebel zum Umgehen
der Neigung bei 45° 52 nach hinten. In der hinteren Position kann die Säge über diese
Anschläge hinweg geneigt werden. Wenn die 45° Anschläge erforderlich sind, ziehen Sie den
Hebel zum Umgehen der Neigung bei 45° nach vorne.
Sperrklinken für die Abschlussleistenneigung (Abb. I)
HINWEIS: Für Schnitte für Abschlussleisten können mit Hilfe von harten Anschlägen schnelle
und genaue Einstellungen bei 30° und 33,9° vorgenommen werden.
Beim Schneiden von Abschlussleisten kann Ihre Säge einen genauen und schnellen Anschlag
festlegen, links oder rechts (siehe Anweisungen zum Schneiden von Zierleisten und
Verwendung der Verbundfunktionen).
Die Sperrklinke für die Abschlussleistenneigung bei 30° 54 kann so gedreht werden, dass sie
die Einstellschraube 51 der Leiste berührt.
Um die Sperrklinke für die Abschlussleistenneigung bei 30° umzudrehen, entfernen
Sie die Halteschraube 56 , die Sperrklinke bei 22,5° 53 und die Sperrklinke für die
Abschlussleistenneigung bei 30° 54 . Drehen Sie die Abschlussleistenneigung bei 30° 54 so,
dass die Beschriftung 33,9° nach oben zeigt. Bringen Sie die Halteschraube 56 wieder an, um
die Sperrklinke bei 22,5° und die Sperrklinke für die Zierleistenneigung bei 33,9° zu befestigen.
Die Genauigkeitseinstellung wird davon nicht betroffen.
Sperrklinken bei 22,5° (Abb. I)
Ihre Säge kann schnell und genau auf Neigungen von 22,5° eingestellt werden, nach links oder
rechts. Die Sperrklinke bei 22,5° 53 kann so gedreht werden, dass sie die Einstellschraube der
Krone 51 berührt.
Schienenverriegelungsknopf (Abb. A)
Mit dem Schienenverriegelungsknopf 24 können Sie den Sägekopf fest verriegeln, damit
er sich nicht auf den Schienen 23 verschiebt. Dies ist für bestimmte Schnitte oder beim
Transport der Säge notwendig.
Fräsanschlag (Abb. A)
Mit dem Fräsanschlag 35 kann die Schnitttiefe des Sägeblatts beschränkt werden. Der
Anschlag ist nützlich bei Anwendungen wie Einstechen und großen senkrechten Schnitten.
Drehen Sie den Fräsanschlag nach vorne und stellen Sie die Tiefeneinstellschraube 34 auf die
gewünschte Schnitttiefe ein. Zur Sicherung der Einstellung ziehen Sie die Flügelmutter 33 fest. Drehen des Fräsanschlags auf der Rückseite der Säge umgeht die Fräsanschlagsfunktion.
Wenn die Tiefeneinstellschraube zu fest ist, um sie von Hand zu lösen, kann der vorgesehene
Schlüssel 27 verwendet werden, um die Schraube zu lockern.
Arretierstift (Abb. A)
WARNUNG: Der Arretierstift darf nur beim Transportieren und Aufbewahren der Säge
eingesetzt werden. Verwenden Sie den Arretierstift NIEMALS bei Schneidevorgängen.
Zum Sperren des Sägekopfes in der unteren Position schieben Sie den Sägekopf nach unten,
drücken den Arretierstift 19 herein und lassen den Sägekopf los. Dadurch wird der Sägekopf
sicher nach unten gehalten, um die Säge zu transportieren. Zum Lösen drücken Sie den
Sägekopf nach unten und ziehen den Stift heraus.
Einstellen
Ihre Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt. Sollte wegen des Transports oder
aus irgendeinem anderen Grund eine erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie
folgendermaßen vor, um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig
bestehen bleiben.
Einstellung der Gehrungsskala (Abb. H, L)
1. Entriegeln Sie Gehrungsverriegelungsgriff 8 und schwenken Sie den Gehrungsarm, bis
der Gehrungsfreigabeknopf 9 an der Gehrungsposition 0° einrastet. Verriegeln Sie nicht
den Gehrungsverriegelungsgriff.
2. Legen Sie ein Winkelmaß an den Anschlag und das Sägeblatt, wie in Abbildung L gezeigt.
(Berühren Sie nicht die Spitzen der Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß. Dies kann zu
ungenauen Messungen führen.)
3. Wenn das Sägeblatt nicht genau senkrecht auf dem Anschlag sitzt, lösen Sie die
vier Schrauben 14 , die die Gehrungsskala 13 halten, und bewegen Sie den
Gehrungsverriegelungsgriff und die Skala nach links oder rechts, bis das Sägeblatt
senkrecht so auf dem Anschlag sitzt, wie es mit dem Winkelmaß gemessen wurde.
4. Ziehen Sie die vier Schrauben wieder an. Achten Sie dabei nicht auf die Angaben auf dem
Gehrungszeiger 12 .
25
Deutsch
Einstellung des Gehrungszeigers (Abb. H)
1. Lösen Sie den Gehrungsverriegelungsgriff 8 , um den Gehrungsarm in die Nullstellung
zu bringen.
2. Lassen Sie bei gelöstem Gehrungsverriegelungsgriff den Gehrungsriegel einrasten,
während Sie den Gehrungsarm auf Null drehen.
3. Beobachten Sie den Gehrungszeiger 12 und die Gehrungsskala 13 , die in Abbildung H
gezeigt werden. Wenn der Zeiger nicht genau auf Null zeigt, lösen Sie die Schraube des
Gehrungszeigers 49 , die den Zeiger an seiner Position hält, stellen Sie den Zeiger neu ein
und ziehen Sei die Schraube an.
Neigung rechtwinklig zum Tisch einstellen (Abb. A, I, L)
1. Zum Ausrichten des Winkelmaßes auf den Tisch, verriegeln Sie den Arm mit dem
Arretierstift 19 in der unteren Position.
2. Setzen Sie ein Winkelmaß gegen das Sägeblatt, stellen Sie dabei sicher, dass das
Winkelmaß nicht auf einem Zahn sitzt (Abb. L).
3. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf 28 und stellen Sie sicher, dass der Arm fest
gegen den 0° Neigungsanschlag sitzt.
4. Drehen Sie die 0° Neigungseinstellschraube ( 57 Abb. I) mit dem 13 mm
Sägeblattschlüssel 27 so weit, dass das Sägeblatt eine 0° Neigung zum Tisch hat.
Einstellung des Neigungszeigers (Abb. I)
Wenn die Neigungszeiger 18 nicht auf null stehen, lösen Sie jede Schraube 50 , die den
jeweiligen Neigungszeiger an seiner Position hält und verstellen Sie diesen wie erforderlich.
Stellen Sie sicher, dass die 0° Neigung korrekt ist und die Neigungszeiger eingestellt sind, bevor
andere Neigungswinkelschrauben angepasst werden.
Einstellung des Neigungsanschlag 45º rechts und links
(Abb. A, I)
So stellen Sie den rechten 45° Neigungsanschlag ein:
1. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf 28 und ziehen Sie den Knopf zum Umgehen
des Neigungsanschlags 30 heraus, um den 0° Neigungsanschlag zu umgehen.
2. Wenn der Neigungszeiger 18 nicht genau 45° anzeigt, wenn die Säge ganz rechts
steht und die 45° Neigungseinstellschraube 55 den Hebel zum Umgehen der Neigung
bei 45° berührt, drehen Sie die 45° Neigungseinstellschraube 55 mit dem 13 mm
Sägeblattschlüssel 27 (im Lieferumfang einiger Geräte enthalten) so weit, bis der
Neigungszeiger 45° anzeigt. Stellen Sie sicher, dass der Hebel zum Umgehen der Neigung
bei 45° 52 mit der 45° Neigungseinstellschraube 55 Kontakt hat.
So stellen Sie den linken 45° Neigungsanschlag ein:
1. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf 28 und kippen Sie den Kopf nach links.
2. Wenn der Neigungszeiger 18 nicht genau 45° anzeigt, drehen Sie die rechte 45°
Neigungseinstellschraube 55 , bis der Neigungszeiger 45° anzeigt.
Einstellen des Neigungsanschlags auf 22,5° (oder 30°)
(Abb. A, I)
HINWEIS: Stellen Sie den Neigungswinkel erst ein, nachdem Sie den 0° Neigungswinkel und
den Neigungszeiger angepasst haben.
Zum Einstellen des linken 22,5° Neigungswinkels drehen Sie die linke 22,5°
Neigungssperrklinke 53 um. Lösen Sie den Neigungsverriegelungsknopf 28 und kippen Sie
den Kopf ganz nach links. Wenn der Neigungszeiger 18 nicht genau 22,5° zeigt, drehen Sie
die Einstellschraube der Leiste 51 , die die Sperrklinke berührt, mit einem 10 mm Schlüssel
(nicht mitgeliefert), bis der Neigungszeiger 22,5° anzeigt.
Zum Einstellen des rechten 22,5° Neigungswinkels drehen Sie die rechten 22,5°
Neigungssperrklinke 53 um. Lösen Sie den Gehrungsverriegelungsknopf 28 und ziehen Sie
den Knopf zum Umgehen des Gehrungsanschlags 30 heraus, um den 0° Neigungsanschlag
zu umgehen. Wenn die Säge ganz rechts steht und der Neigungszeiger nicht genau 22,5°
zeigt, drehen Sie die Einstellschraube der Leiste 51 , die die Sperrklinke berührt, mit einem
10 mm Schlüssel, bis der Neigungszeiger genau 22,5° anzeigt.
Einstellung des Anschlags (Abb. A, Y2)
Der obere Teil des Anschlags kann so eingestellt werden, dass er einen Freiraum bietet, so dass
die Säge links und rechts eine Neigung von vollen 49° erhält.
1. Zur Einstellung der Anschläge 16 , lösen Sie den Anschlageinstellknopf 63 und schieben Sie
den Anschlag nach außen.
2. Führen Sie einen Probelauf mit abgeschalteter Säge durch und prüfen Sie den
vorhandenen Freiraum.
3. Stellen Sie den Anschlag so nah an das Sägeblatt ein, wie es praktisch ist, um das
Werkstück bestmöglich zu stützen, ohne die Auf- und Abwärtsbewegung des Arms
zu stören.
4. Drehen Sie den Anschlageinstellungsknopf gut fest.
5. Wenn die Arbeiten mit der Neigung abgeschlossen sind, bringen Sie den Anschlag
wieder an.
Für bestimmte Schnitte ist es besser, die Anschläge näher an das Sägeblatt heranzubringen.
Drehen Sie hierzu die Anschlageinstellknöpfe 63 zwei Umdrehungen heraus und bringen
Sie die Anschläge näher als gewöhnlich an das Sägeblatt heran, ziehen Sie dann die
Anschlageinstellknöpfe fest. Führen Sie zuerst einen Probeschnitt durch, so stellen Sie sicher,
dass das Sägeblatt nicht die Anschläge berührt.
HINWEIS: Die Rillen der Anschläge können durch Sägemehl verstopfen. Reinigen Sie die
Führungsrillen mit einer Bürste oder mit schwacher Druckluft.
26
Betätigung und Sichtbarkeit der Schutzvorrichtung (Abb. A)
Die untere Schutzvorrichtung 1 an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; sie schwenkt wieder zurück, wenn die Säge wieder in die obere
Position zurückkehrt.
Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt
werden und wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll. HEBEN SIE NIEMALS DIE UNTERE
SCHUTZVORRICHTUNG MIT DER HAND AN, WENN DAS SÄGEBLATT NOCH LÄUFT.
Einstellung der Schlitzplatte (Abb. A)
Zur Einstellung der Schlitzplatten 11 lösen Sie die 6 Schrauben, die die Schlitzplatten in ihrer
Position halten. Nehmen Sie die Einstellung so vor, dass die Schlitzplatten so dicht wie möglich
sitzen, ohne die Bewegung des Sägeblatts zu behindern.
Wenn die Schlitzplatte eine Breite von null haben soll, stellen Sie die Schlitzplatten so dicht wie
möglich an einander ein. Sie können jetzt langsam so mit dem Sägeblatt geschnitten werden,
dass die kleinstmögliche Lücke zwischen Sägeblatt und Schlitzplatten besteht.
Einstellung der Schienenführung (Abb. A)
Prüfen Sie regelmäßig die Schienen 23 auf Spiel oder Freiraum. Stellen Sie sicher, dass der
Schienenverriegelungsknopf 24 gelöst wurde.
Die rechte Schiene kann mit der Schieneneinstellschraube 25 eingestellt werden. Zur
Reduzierung des Freiraums verwenden Sie einen 4 mm Inbusschlüssel (nicht mitgeliefert) und
drehen Sie die Einstellschraube schrittweise im Uhrzeigersinn, während Sie den Sägekopf vor
und zurück schieben.
Einstellung der Gehrungsverriegelung (Abb. A, M)
Die Gehrungsverriegelungsstange 59 muss eingestellt werden, wenn der Tisch der Säge
beweglich ist, wenn der Gehrungsverriegelungsgriff arretiert ist (unten) sich in einer nicht
markierten Position befindet.
1. Bringen Sie den Gehrungsverriegelungsgriff 8 in die entsperrte Position (oben).
2. Lösen Sie mit einem 13 mm Maulschlüssel die Sicherungsmutter 58 an
der Gehrungsverriegelungsstange.
3. Ziehen Sie die Gehrungsverriegelungsstange mit einem Schlitzschraubendreher an, indem
Sie sie wie in Abbildung M gezeigt im Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie die Sperrstange,
bis sie fest sitzt, und drehen Sie sie dann um eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
4. Arretieren Sie die Gehrungsverriegelung wieder in eine nicht markierte Messstelle an der
Gehrungsskala – zum Beispiel, 34º – und sorgen Sie dafür, dass sich der Tisch nicht dreht.
5. Ziehen Sie die Sicherungsmutter fest.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf nicht höher sein als die des
Sägeblattes. Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie
den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, dass alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe schneidet, bezieht sich
diese Bedienungsanleitung nur auf das Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien
gelten auch für andere Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe
(Eisen und Stahl), Faserzement oder Mauerwerk!
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge nicht, wenn der Schlitz in
der Schlitzplatte breiter ist als 10 mm.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie Akkus oder Netzteil, bevor Sie das
Gerät transportieren, Einstellungen vornehmen, es reinigen, reparieren oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen. Stellen Sie sicher, dass
sich der Auslöseschalter in der OFF-Position befindet. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
Siehe Sägeblätter unter Optionales Zubehör, um das am besten geeignete Sägeblatt
zu finden.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe und -stabilität.
Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass der Bediener einen guten
Überblick sowie genügend Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne
Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass die
Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör gut gewartet sind und
sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
Benutzer in GB müssen die “Woodworking machines regulations 1974” sowie nachfolgende
Ergänzungen beachten.
Deutsch
Ordnungsgemäße Körper- und Handposition (Abb. N1, N2)
•
•
•
•
•
WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer Verletzungen muss IMMER die richtige
Handstellung eingehalten werden, wie in Abbildung N1 gezeigt.
WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer Verletzungen muss das Gerät IMMER
fest in den Händen gehalten werden, damit jederzeit richtig reagiert werden kann.
Halten Sie die Hände aus dem Schnittbereich fern. Halten Sie mit Ihren Händen immer
einen Sicherheitsabstand zum Sägeblatt von mindestens 100 mm ein.
Halten Sie das Werkstück beim Sägen dicht am Tisch und Anschlag. Halten Sie Ihre Hände
in der Position, bis der Schalter losgelassen wurde und das Sägeblatt vollständig zum
Stillstand gekommen ist.
MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR SIE MIT
DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES SÄGEBLATTS
ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. KREUZEN SIE IHRE HÄNDE NICHT, SIEHE ABB. N2.
Halten Sie beide Füße fest auf dem Boden und achten Sie darauf, das Gleichgewicht zu
behalten. Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und rechts. Stehen Sie
dabei ein wenig seitlich des Sägeblattes.
Blicken Sie durch die Schutzvorrichtungsgitter, wenn Sie einer vorgezeichneten
Linie folgen.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Um die Säge einzuschalten, drücken Sie den Auslöseschalter 5 . Zum Ausschalten des Gerätes
lassen Sie den Auslöseschalter los.
Lassen Sie das Sägeblatt die volle Betriebsdrehzahl erreichen, bevor Sie mit den
Schnitten beginnen.
Lassen Sie den Auslöseschalter los und lassen Sie die Bremse das Sägeblatt anhalten, bevor Sie
den Sägekopf anheben.
Im Auslöseschalter ist eine Öffnung vorhanden, um die Säge mit einem Vorhängeschloss
sichern zu können.
ist. Das verhindert, dass die Säge sich auf den Schienen verschiebt, wenn das Werkstück
aufgelegt wird.
Das Schneiden mehrerer Stücke wird nicht empfohlen, kann aber sicher erfolgen, wenn Sie
dabei sicherstellen, dass jedes Stück fest gegen Tisch und Anschlag gedrückt wird.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. A)
1. Stellen Sie den Gehrungsarm auf Null ein und verriegeln Sie ihn, und drücken Sie das Holz
fest auf dem Tisch und gegen den Anschlag 16 .
2. Schalten Sie bei festgezogenem Schienenverriegelungsknopf 24 die Säge ein, indem Sie
den Auslöseschalter 5 drücken.
3. Wenn die Säge schneller wird, senken Sie den Arm gleichmäßig und langsam ab, um das
Holz zu schneiden. Lassen Sie das Sägeblatt vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie
den Arm heben.
Querschnitte verschieben (Abb. A, O)
Wenn Sie einen Bereich größer als 51 x 150 mm (51 x 105 mm bei 45° Gehrung)
schneiden, machen Sie eine außen-unten-zurück-Bewegung bei gelöstem
Schienenverriegelungsknopf 24 .
1. Ziehen Sie die Säge zu sich heraus.
2. Senken Sie den Sägekopf nach unten in Richtung Werkstück ab.
3. Schieben Sie die Säge langsam zurück, um den Schnitt zu vervollständigen.
Lassen Sie die Säge beim Herausziehen nicht die Oberseite des Werkstücks berühren. Die Säge
kann auf Sie zulaufen, was zu Verletzungen oder Schäden am Werkstück führen kann.
Gehrungsquerschnitt (Abb. P)
Der Gehrungwinkel ist häufig 45° für Ecken, kann aber auf jeden Wert zwischen
50° links oder 60° rechts eingestellt werden. Verfahren Sie wie bei einem geraden
vertikalen Querschnitt.
Bei einem Gehrungsschnitt an Werkstücken, die breiter als 51 x 105 mm aber kürzer sind,
setzen Sie die längere Seite gegen den Anschlag.
Verwendung des XPSXPS™-LED-Arbeitsleuchtensystems (Abb. A)
Neigungsschnitt (Abb. A, Y2)
HINWEIS: Die Gehrungssäge muss an eine Stromquelle angeschlossen sein.
Das XPS™ LED-Arbeitsleuchtensystem kann mit dem Taster 21 eingeschaltet werden. Die
Leuchte wird sich bei Nichtverwendung der Säge innerhalb von 20 Sekunden automatisch
ausschalten. Die Leuchte wird automatisch aktiviert, wenn der Hauptauslöser des
Werkzeugs 5 gezogen wird.
Neigungswinkel können von 49° rechts bis 49° links eingestellt werden und mit dem
Gehrungsarm zwischen 50° links oder 60° rechts geschnitten werden. Siehe Abschnitt
Merkmale und Steuerelemente für ausführliche Anweisungen zum Neigungssystem.
1. Lösen Sie die Neigungsverriegelung 28 und bewegen Sie die Säge wie gewünscht
nach links oder rechts. Der Anschlag 16 muss bewegt werden, um Freiraum zu bieten.
Ziehen Sie den Anschlageinstellknopf 63 an, nachdem Sie die Anschläge in Position
gebracht haben.
2. Ziehen Sie die Neigungsverriegelung gut fest.
In einigen extremen Winkeln kann es nötig sein, den rechten oder linken Anschlag
zu entfernen. Siehe Anschlageinstellung im Abschnitt Einstellungen für wichtige
Informationen zum Einstellen der Anschläge für bestimmte Neigungsschnitte.
Zum Entfernen des linken oder rechten Anschlags lösen Sie den Anschlageinstellknopf 63 einige Umdrehungen und schieben Sie den Anschlag heraus.
So schneiden Sie entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem Holzstück:
1. Schalten Sie das XPS™-System ein, ziehen Sie dann den Bedienungsgriff 3 nach unten,
um das Sägeblatt dicht ans Holz zu bringen. Der Schatten des Sägeblatts erscheint auf
dem Holz.
2. Richten Sie die vorgezeichnete Linie an der Kante des Schattens des Sägeblatts aus.
Eventuell müssen Sie den Gehrungs- oder Neigungswinkel anpassen, damit er der Linie
genau entspricht.
Staubabsaugung (Abb. A)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie Akkus oder Netzteil, bevor Sie das
Gerät transportieren, Einstellungen vornehmen, es reinigen, reparieren oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Bestimmte Staubpartikel, beispielsweise von Eiche oder Buche, werden als
krebserregend betrachtet, besonders in Verbindung mit einer Holzbehandlung.
ʵʵ Verwenden Sie stets eine Staubabsaugung.
ʵʵ Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
ʵʵ Es wird empfohlen, ein angemessenes Atemschutzgerät zu tragen.
Ihre Säge hat einen eingebauten Staubabsauganschluss 26 , über den Sie den mitgelieferten
Staubsack oder ein handelsübliches Staubabsaugsystem entweder mit dem AirLock™-System
(DWV9000-XJ) oder einem 35 mm-Standardanschluss zur Spanabsaugung verbinden können.
WARNUNG: Verwenden Sie NUR eine Spanabsaugung, die den gültigen
Richtlinien für das Sägen von Holz entspricht. Der Absaugschlauch der meisten
handelsüblichen Staubsauger kann direkt an den Anschluss für die Spanabsaugung
angeschlossen werden.
Anbringen des Staubsacks
1. Montieren Sie den Staubsack am Staubabsauganschluss 26 .
Leeren des Staubsacks
1. Nehmen Sie den Staubsack von der Säge und schütteln oder klopfen Sie ihn vorsichtig aus.
2. Bringen Sie den Staubsack wieder am Staubanschluss 26 an.
Eventuell löst sich nicht der gesamte Staub aus dem Sack. Dies wirkt sich nicht auf
die Schnittleistung aus, reduziert aber die Staubsammeleffizienz der Säge. Um die
Staubsammeleffizienz der Säge wiederherzustellen, drücken Sie beim Leeren des Staubsacks
auf die Feder im Inneren und klopfen Sie ihn gegen den Rand der Mülltonne oder
Staubabsaugung.
VORSICHT: Betreiben Sie diese Säge niemals, wenn der Staubsack oder
die DeWALT-Staubabsaugung nicht montiert sind. Sägestaub kann zu
Atmungsproblemen führen.
Grundschnitte
Wenn die Schiebefunktion nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Sägekopf soweit
wie möglich zurückgeschoben und der Schienenverriegelungsknopf 24 festgezogen
Fräsen (Abb. A)
Ihre Säge besitzt einen Fräsanschlag 35 , eine Tiefeneinstellschraube 34 und eine
Flügelmutter 33 , um Frässchnitte zu ermöglichen.
• Drehen Sie den Fräsanschlag 35 zur Vorderseite der Säge.
• Stellen Sie die Flügelmutter 33 und die Tiefeneinstellschraube 34 ein, um die Tiefe des
Frässchnitts festzulegen.
Schnittqualität
Wie glatt ein Schnitt wird, hängt von mehreren Variablen ab, zum Beispiel vom geschnittenen
Material, vom Sägeblatttyp, der Schärfe des Sägeblatts und der Schnittgeschwindigkeit.
Wenn besonders glatte Schnitte für Präzisionsarbeiten benötigt werden, erzeugen
ein scharfes (60-zahniges Hartmetall) Sägeblatt und eine langsamere, gleichmäßige
Schnittgeschwindigkeit die gewünschten Ergebnisse.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Werkstück beim Schneiden nicht verrutschen
kann; klemmen Sie dieses sicher fest. Lassen Sie das Sägeblatt vollständig zum Stillstand
kommen, bevor Sie den Arm heben. Wenn am hinteren Ende des Werkstücks noch kleine
Fasern oder Holzstücke herausbrechen, kleben Sie Abdeckband auf die Stelle, wo der
Schnitt vorgenommen werden soll. Sägen Sie durch das Band und entfernen Sie es nach
dem Sägen sorgfältig.
Einspannen des Werkstücks
WARNUNG: Ein eingespanntes Werkstück, das vor einem Schnitt symmetrisch und
sicher war, kann danach unsymmetrisch sein. Bei unsymmetrischer Belastung kann die
Säge oder alles, worauf die Säge befestigt ist, kippen, z.B. ein Tisch oder eine Werkbank.
Bei einem Schnitt, der evtl. unsymmetrisch wird, muss das Werkstück korrekt abgestützt
werden, stellen Sie dabei sicher, dass die Säge fest auf einer stabilen Fläche befestigt ist.
Dies könnte zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Der Fuß der Schraubklemme muss immer über dem Unterteil der Säge
festgeklemmt werden, wenn die Schraubklemme verwendet wird. Klemmen Sie das
Werkstück immer am Unterteil der Säge fest – und nirgendwo sonst am Arbeitsbereich.
Stellen Sie sicher, dass der Fuß der Schraubklemme nicht am Rand des Unterteils der Säge
festgeklemmt wird.
VORSICHT: Verwenden Sie immer eine Werkstückklemme, um die Kontrolle zu behalten
und das Risiko von Verletzungen und Beschädigungen des Werkstücks zu reduzieren.
Verwenden Sie die Materialklemme, die mit Ihrer Säge geliefert wird. Der linke oder rechte
Anschlag lässt sich seitlich verschieben, um das Einspannen zu vereinfachen. Andere
27
Deutsch
Hilfen wie Federklammern oder Schraubklemmen können für bestimmte Größen und
Werkstückformen geeignet sein.
Das Diagramm unten hilft Ihnen dabei, die korrekten Neigungs- und Gehrungseinstellungen
für allgemeine Verbundgehrungsschnitte zu finden.
VIERECKIGER
KASTEN
Seitenwinkel des Kastens (Winkel A)
1. Setzen Sie ihn in die Öffnung 29 hinter dem Anschlag ein. Die Schraubklemme muss
zur Rückseite der Gehrungssäge zeigen. Die Rille an der Schraubstockstange muss
vollständig in das Unterteil eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Rille vollständig
in das Unterteil der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist die
Schraubklemme nicht sicher.
2. Drehen Sie die Schraubklemme 180° zur Vorderseite der Gehrungssäge.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder unten einzustellen,
verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf, um die Schraubklemme am
Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die gegenüberliegende Seite des
Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER EINEN
VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN
GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN.
STELLEN SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER SÄGE ODER DIE
SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
Einstellung des Gehrungswinkels an der Säge
Befestigung des Schraubstocks
6-SEITIGER
KASTEN
8-SEITIGER
KASTEN
Stütze für lange Werkstücke
STÜTZEN SIE LANGE STÜCKE IMMER AB.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Untergestelle DE7023-XJ oder DE7033-XJ, um die
Tischbreite Ihrer Säge zu erhöhen. Stützen Sie lange Werkstücke mit einem geeigneten Mittel,
zum Beispiel einem Sägebock, damit die Enden nicht herunterfallen.
Schneiden von Bilderrahmen, Schaukästen und anderen
vierseitigen Projekten (Abb. R)
Führen sie zunächst einige einfache Schnitte an Abfallmaterial durch, um ein „Gefühl“ für die
Maschine zu entwickeln. Ihre Säge ist das perfekte Werkzeug für das Gehren von Ecken wie in
Abbildung R dargestellt.
Skizze 1 in Abbildung R zeigt eine Verbindung, die mit der Neigungseinstellmethode gemacht
wurde. Die gezeigte Verbindung kann mit einer beliebigen Methode hergestellt werden.
• Mit der Neigungseinstellung:
-- Die Neigung für die beiden Bretter ist auf jeweils 45° eingestellt, was eine 90°
Ecke ergibt.
-- Der Gehrungsarm ist in der Nullposition verriegelt und die Neigungseinstellung bei
45°.
-- Das Holz wird mit der breiten flachen Seite gegen den Tisch und der schmalen Kante
gegen den Anschlag gelegt.
• Mit Gehrungseinstellung:
-- Derselbe Schnitt kann durch Gehren der rechten und linken Seite mit der breiten
Fläche gegen den Anschlag gemacht werden.
Schneiden von Zierleisten und anderen Rahmen (Abb. R)
Skizze 2 in Abbildung R zeigt eine Verbindung, die mit dem Gehrungsarm bei 45° gemacht
wurde, um die beiden Bretter für eine 90° Ecke zu gehren. Stellen Sie für diese Art von
Verbindung die Neigungseinstellung auf null und den Gehrungsarm auf 45°. Setzen Sie
das Holz wieder mit der breiten flachen Seite auf den Tisch und der schmalen Kante gegen
den Anschlag.
Die beiden Skizzen in Abbildung R sind nur vierseitige Objekte. Wenn sich die Anzahl der
Seiten ändert, gilt dies auch für die Gehrungs- und Neigungswinkel. Das Diagramm unten
zeigt die korrekten Winkel für verschiedene Formen, davon ausgehend, dass alle Seiten gleich
lang sind.
ANZAHL AN SEITEN
4
GEHRUNGS- ODER NEIGUNGSWINKEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Für eine Form, die nicht im Diagramm enthalten ist, verwenden Sie folgende Formel: 180°
geteilt durch die Anzahl der Seiten entspricht der Gehrung (wenn das Werkstück vertikal
geschnitten wird) oder der Neigungswinkel (wenn das Werkstück flach liegend geschnitten
wird).
Doppelgehrungsschnitte (Abb. Q, R, S, Z)
Ein Doppelgehrungsschnitt ist ein Schnitt mit einem Gehrungswinkel und einem
Neigungswinkel gleichzeitig. Diesen Schnitttyp verwendet man für Rahmen oder Kästen mit
schrägen Seiten wie der in Abbildung Q.
WARNUNG: Wenn der Schnittwinkel von Schnitt zu Schnitt variiert, überprüfen Sie, dass
der Neigungsverriegelungsknopf und der Gehrungsverriegelungsgriff sicher verriegelt
sind. Sie müssen verriegelt werden, nachdem Änderungen an Neigung oder Gehrung
vorgenommen wurden.
WARNUNG: Die Säge muss auf einer Stütze befestigt werden, wenn Sie Verbundschnitte
durchführen, um ein Umkippen zu verhindern. Siehe Montage auf der Werkbank und
Abb. Z.
28
Einstellung des Neigungswinkels an der Säge
• Wählen Sie den gewünschten Winkel A (Abb. S) Ihres Projekts und finden Sie den Winkel
auf dem entsprechenden Bogen im Diagramm.
• Folgen Sie von dem Punkt der Tabelle gerade nach unten, um den korrekten
Neigungswinkel zu finden, und gerade zur Seite, um den korrekten Gehrungswinkel
zu finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf den angegebenen Winkel ein und machen Sie einige
Probeschnitte. Versuchen Sie, die geschnittenen Stücke zusammenzusetzen.
Beispiel: Für einen 4-seitigen Kasten mit 26° Außenwinkel (Winkel A, Abb. S), verwenden
Sie den Bogen oben rechts. Suchen Sie 26° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen
Schnittlinie an jeder Seite, um die Gehrungswinkeleinstellung an Säge (42°) zu erhalten.
Folgen Sie entsprechend der vertikalen Schnittlinie nach oben oder unten, um die
Neigungswinkeleinstellung an der Säge (18°) zu erhalten. Führen Sie immer Probeschnitte an
einigen Reststücken durch, um die Einstellungen der Säge zu prüfen.
Schneiden von Grundformen (Abb. J, T)
MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR SIE
SCHNITTE VORNEHMEN.
Für gerade 90°-Schnitte setzen Sie das Werkstück gegen den Anschlag und halten es
wie in Abbildung T gezeigt fest. Schalten Sie die Säge ein, lassen Sie die Klinge die volle
Geschwindigkeit erreichen und senken Sie den Arm gleichmäßig durch den Schnitt.
Schneiden von Grundformen von 76 mm bis 171 mm vertikal gegen den
Anschlag hochgestellt
HINWEIS: Verwenden Sie den Verriegelungshebel gegen Verschieben 20 , gezeigt in
Abbildung J, wenn Sie Grundformen von 76 mm bis 171 mm schneiden, die vertikal gegen
den Anschlag liegen.
Positionieren Sie das Werkstück wie in Abbildung T dargestellt.
Innenkante
Außenkante
Linke Seite
Gehrung links 45°
Sichere linke Seite des
Schnitts
Gehrung rechts 45°
Sichere linke Seite des
Schnitts
Rechte
Seite
Gehrung rechts 45°
Sichere rechte Seite des
Schnitts
Gehrung links 45°
Sichere rechte Seite des
Schnitts
Material bis zu 171 mm kann wie oben beschrieben geschnitten werden.
Schneiden von Abschlussleisten (Abb. A, U1, U2)
Ihre Gehrungssäge eignet sich gut zum Schneiden von Abschlussleisten. Damit sie
ordnungsgemäß montiert werden können, müssen Abschlussleisten mit extremer Genauigkeit
mit einer Doppelgehrung geschnitten werden.
Ihre Gehrungssäge hat spezielle voreingestellte Punkte zum Einrasten bei Gehrungsschnitten,
die links und rechts bei 31,62° liegen, um Abschlussleisten mit dem richtigen Winkel
herzustellen, und sie besitzt Sperrklinken für den Neigungsanschlag bei 33,86° links und rechts.
Es gibt auch eine Markierung auf der Neigungsskala 17 bei 33,9°. Das Diagramm unten zeigt
die korrekten Einstellungen zum Schneiden Abschlussleisten.
HINWEIS: Tests mit Abfallstücken sind extreme wichtig!
Anweisungen zum Schneiden von Abschlussleisten, die flach
liegen, und Verwendung der Verbundfunktionen (Abb. U1)
1. Das Werkstück muss flach mit der breiten Rückseite auf dem Sägetisch 60 liegen.
2. Bringen Sie den oberen Teil des Werkstücks gegen the Anschlag 16 .
3. Die Einstellungen unten gelten für 45° gefederte Abschlussleisten.
Deutsch
Innenkante
Außenkante
Linke Seite
Neigung links 30°
Gehrungstisch eingestellt auf
rechts 35,26°
Sicheres linkes Ende des Schnitts
Neigung rechts 30°
Gehrungstisch eingestellt auf
links 35,26°
Sicheres linkes Ende des Schnitts
Rechte
Seite
Neigung rechts 30°
Gehrungstisch eingestellt auf
links 35,26°
Sicheres rechtes Ende des
Schnitts
Neigung links 30°
Gehrungstisch eingestellt auf
rechts 35,26°
Sicheres rechtes Ende des
Schnitts
Die Einstellungen unten gelten für Abschlussleisten mit 52° Winkel oben und und 38°
Winkel unten.
Innenkante
Außenkante
Linke Seite
Neigung links 33,9°
Gehrungstisch eingestellt auf
rechts 31,62°
Sicheres linkes Ende des Schnitts
Neigung rechts 33,9°
Gehrungstisch eingestellt auf
links 31,62°
Sicheres linkes Ende des Schnitts
Rechte
Seite
Neigung rechts 33,9°
Gehrungstisch eingestellt auf
links 31,62°
Sicheres rechtes Ende des
Schnitts
Neigung links 33,9°
Gehrungstisch eingestellt auf
rechts 31,62°
Sicheres rechtes Ende des
Schnitts
Alternative Methode zum Schneiden von Abschlussleisten
Schneiden von Abschlussleisten mit dieser Methode erfordert keinen Neigungsschnitt. Genaue
Änderungen am Gehrungswinkel können ohne Beeinträchtigung des Neigungswinkels
erfolgen. Wenn andere Ecken als solche mit 90º vorhanden sind, kann die Säge schnell und
einfach darauf eingestellt werden.
Anweisungen zum Schneiden von Abschlussleisten, die
winkelig zwischen Anschlag und Unterteil der Säge liegen, für
alle Schnitte (Abb. U2)
1. Legen Sie das Werkstück so an, dass der untere Teil (der beim Einbau gegen die Wand
gerichtet ist) gegen den Anschlag 16 liegt und der obere Teil auf dem Sägetisch 60 liegt.
2. Die winkeligen “flachen” Teile an der Rückseite des Werkstücks müssen rechtwinklig auf
Anschlag und Sägetisch liegen.
Innenkante
Außenkante
Linke
Seite
Gehrung rechts bei 45°
Sichere rechte Seite des Schnitts
Gehrung links bei 45°
Sichere rechte Seite des Schnitts
Rechte
Seite
Gehrung links bei 45°
Sichere linke Seite des Schnitts
Gehrung rechts bei 45°
Sichere linke Seite des Schnitts
Spezialschnitte
Spezielle Einrichtung für breite Querschnitte (Abb. Y1, Y2)
Ihre Säge kann sehr breite Werkstücke schneiden (bis zu 409 mm), wenn eine spezielle
Einrichtung verwendet wird. So richten Sie die Säge für solche Werkstücke ein:
1. Entfernen Sie die verschiebbaren linken und rechten Anschläge von der Säge und
legen Sie sie weg. Zum Entfernen schrauben Sie die Anschlageinstellknöpfe 63 mehrere Umdrehungen los und schieben Sie jeden Anschlag heraus. Stellen Sie die
Gehrungssteuerung ein und verriegeln Sie sie bei einer Gehrung von 0°.
2. Machen Sie eine Plattform aus eine 38 mm dicken Spanplatte oder ähnlichem flachen
und starken Holz, das 38 mm dick ist und folgende Maße hat: 368 x 660 mm. Die Plattform
muss flach sein, sonst kann sich das Material während des Schneidens bewegen und
Verletzungen verursachen.
3. Befestigen Sie die 368 x 660 mm Plattform mit vier 76,2 mm langen Holzschrauben durch
die Bohrungen 62 im Boden des Anschlags 61 an der Säge (Abb. Y1). Es müssen vier
Schrauben verwendet werden, um das Material ordnungsgemäß abzusichern. Wenn die
Spezialeinrichtung verwendet wird, wird die Plattform in zwei Stücke geschnitten. Stellen
Sie sicher, dass die Schrauben ordnungsgemäß festgezogen sind, sonst kann sich das
Material lösen und Verletzungen verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Plattform fest
flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag liegt, und gleichmäßig von links nach rechts
zentriert ist.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die Säge fest auf einer stabilen, ebenen Fläche
montiert ist. Andernfalls könnte die Säge instabil sein und Verletzungen verursachen.
4. Setzen Sie das zu schneidende Werkstück oben auf die am Tisch befestigte Plattform.
Stellen Sie sicher, dass das Werkstück fest gegen die Rückseite des Anschlags am
Sockel 61 liegt (Abb. Y2).
5. Sichern Sie das Material vor dem Schneiden. Schneiden Sie langsam durch das Material,
und verwenden Sie eine Bewegung nach außen-unten-zurück. Wenn das Werkstück
nicht gesichert und nicht langsam geschnitten wird, kann sich das Material lösen und
Verletzungen verursachen.
Nachdem mehrere Schnitte bei verschiedenen Gehrungswinkeln von 0° gemacht wurden,
kann die Plattform schwächer werden und das Werkstück nicht mehr richtig unterstützen.
Setzen Sie nach der Voreinstellung des gewünschten Gehrungswinkels eine neue, unbenutzte
Plattform an der Säge ein.
VORSICHT: Die weitere Benutzung einer Plattform mit mehreren Kerben kann zu einem
Verlust der Kontrolle über das Werkstück und zu möglichen Verletzungen führen.
WARTUNG
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie Akkus oder Netzteil, bevor Sie das
Gerät transportieren, Einstellungen vornehmen, es reinigen, reparieren oder
Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden,berühren Sie NICHT
die scharfen Stellen am Sägeblatt mit den Fingern oder Händen, wenn Sie
Wartungsarbeiten durchführen.
Verwenden Sie KEINE Schmiermittel oder andere Reinigungsmittel (besonders Spray oder
Aerosole) in der Nähe der Kunststoff-Schutzvorrichtung. Das verwendete Polycarbonatmaterial
der Schutzvorrichtung reagiert empfindlich auf bestimmte Chemikalien.
WARNUNG: Führen Sie nur dann Schnitte durch, wenn das Material am Tisch und
Anschlag gesichert wurde.
Schneiden von Aluminium (Abb. V1, V2)
VERWENDEN SIE IMMER EIN SÄGEBLATT, DAS SPZEIELL ZUM SCHNEIDEN VON
ALUMINIUM VORGESEHEN IST.
Für bestimmte Werkstücke kann ein Schraubstock oder eine andere Vorrichtung Bewegungen
während des Schnitts verhindern. Positionieren Sie das Material so, dass Sie den dünnsten
Querschnitt schneiden, siehe Abbildung V1. Abbildung V2 zeigt die falsche Methode beim
Schneiden dieser Formen.
Verwenden Sie Wachs als Schmiermittel, wenn Sie Aluminium schneiden. Tragen Sie das
Wachs vor dem Schneiden direkt auf das Sägeblatt 46 auf. Tragen Sie niemals Wachs auf
ein sich bewegendes Sägeblatt auf. Das Wachs sorgt für die geeignete Schmierung und
verhindert, dass Späne am Sägeblatt kleben bleiben.
Bogenförmige Werkstücke (Abb. W1, W2)
Beim Schneiden von bogenförmigen Werkstücken diese immer wie in Abbildung W1 gezeigt
auflegen, niemals wie in Abbildung W2 dargestellt. Falsches Auflegen verursacht Schäden
am Sägeblatt.
Schneiden von Kunststoffrohren oder anderen runden Stoffen
Kunststoffrohre lassen sich mit Ihrer Säge einfach schneiden. Verfahren Sie wie bei Holz und
SPANNEN SIE SIE FEST ODER HALTEN SIE SIE AM ANSCHLAG FEST, DAMIT SIE NICHT
WEGROLLEN. Dies ist extrem wichtig bei Winkelschnitten.
Schneiden großer Werkstücke (Abb. X)
Gelegentlich haben Sie mit Holzstücken zu tun, die etwas zu groß sind, um unter die untere
Schutzvorrichtung zu passen. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie den rechten Daumen auf die
Oberseite der Schutzvorrichtung 1 und rollen Sie die Schutzvorrichtung so weit wie nötig
nach oben, um das Werkstück zu entfernen, siehe Abbildung X. Vermeiden Sie dieses Verfahren
so weit wie möglich, allerdings funktioniert die Säge danach wieder ordnungsgemäß, und Sie
können einen größeren Schnitt machen. BINDEN ODER KLEBEN SIE DIE SCHUTZVORRICHTUNG
NIEMALS FEST ODER HALTEN SIE SIE AUF ANDERE WEISE OFFEN, WENN SIE DIESE
SÄGE BETREIBEN.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig die obere und untere Schutzvorrichtung sowie
die Staubabsaugung, damit diese korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass Späne, Staub oder
Werkstückteilchen keine der Funktionen blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen steckenbleiben,
trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und befolgen Sie die Anweisungen im
Abschnitt Wechsel oder Montage eines Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen
Teile und montieren Sie das Sägeband wieder.
Entfernen Sie regelmäßig alle Staub und Holzspäne aus dem Bereich um UND UNTER
dem Drehtisch.
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine
zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien für
die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können das in
diesen Teilen verwendete Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten in das
Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
29
Deutsch
Umweltschutz
Reinigung der Buchse für die netzbetriebene Stromversorgung
(Abb. D)
Akku
Reinigung der DeWALT Netzbetriebenen Stromversorgung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien
für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Kunststoffmaterial aufweichen. Verwenden Sie ein nur
mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in
eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Blasen Sie die Buchse für die netzbetriebene Stromversorgung 37 mit
sauberer, trockener Luft aus. Tragen Sie bei dieser Arbeit immer Augenschutz, um
Augenverletzungen zu vermeiden, sowie Atemschutz.
Reinigen der Staubabsaugung
Abhängig von der Umgebung kann Sägemehl die Staubabsaugung verstopfen, was
verhindert, dass Staub richtig aus dem Sägebereich entfernt wird. Wenn Akku oder
netzbetriebene Stromversorgung entfernt wurden und der Sägekopf vollständig angehoben
ist, kann Luft mit geringem Druck oder eine Holzstange mit großem Durchmesser verwendet
werden, um Staub aus der Staubabsaugung zu entfernen.
Reinigen der XPS™ LED-Arbeitsleuchte
Für die bestmögliche Leistung der Arbeitsleuchte führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten
regelmäßig durch, wenn der Akku oder die netzbetriebene Stromversorgung entfernt wurde.
• Entfernen Sie mit einem Baumwollstäbchen sorgfältig Sägemehl und Schmutz von der
Linse der Arbeitsleuchte.
• Verwenden Sie KEINERLEI Lösungsmittel, diese können die Linse beschädigen.
• Angesammelter Staub kann die Arbeitsleuchte blockieren und verhindern, dass sie die
Schnittlinie genau anzeigt.
• Beachten Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung der Gehrungssäge zum Ausund Einbau des Sägeblatts.
• Reinigen Sie bei entferntem Sägeblatt die Führungen und das Sägeblatt von Schmutz.
Angesammelter Schmutz und Staub kann die Arbeitsleuchte stören und verhindern, dass
sie die Schnittlinie genau anzeigt.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten wird, nicht mit diesem
Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem Gerät
gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DeWALT, empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Die folgenden Zubehörteile, die speziell für Ihre Säge konstruiert wurden, können sehr hilfreich
sein. In einigen Fällen können andere lokal erworbene Werkstückstützen, Längenanschläge,
Schraubzwingen, usw. besser geeignet sein. Gehen Sie sorgfältig bei der Auswahl und
Anwendung von Zubehör vor.
Schraubstock: DE7082
(ähnliches Modell
enthalten)
Zum Festspannen von
Werkstücken am Sägetisch
für Präzisionsschnitte.
Staubbeutel: DE7053
(im Lieferumfang
einiger Modelle
enthalten)
Der Staubbeutel mit
Reißverschluss zum
einfachen Entleeren nimmt
den Großteil des erzeugten
Sägemehls auf.
SÄGEBLÄTTER: VERWENDEN SIE IMMER 305 mm SÄGEBLÄTTER MIT 25,4 mm/30 mm
WELLENBOHRUNGEN. DIE DREHZAHL MUSS MINDESTENS 4800 U/MIN BETRAGEN. Verwenden
Sie niemals ein Sägeblatt mit geringerem Durchmesser. Es wird nicht ordnungsgemäß
geschützt. Verwenden Sie nur Querschnitt-Sägeblätter! Verwenden Sie keine Sägeblätter,
die für Längsschnitte vorgesehen sind, Kombinationsblätter oder Blätter mit Hakenwinkeln
über 7°.
SÄGEBLATT-BESCHREIBUNGEN
ANWENDUNG
DURCHMESSER
Sägeblätter für den Bau (dünner Schlitz mit Antihaftfelge)
Allgemeine Anwendungen
305 mm
Feine Querschnitte
305 mm
Sägeblätter für Holzarbeiten (für glatte, saubere Schnitte)
Feine Querschnitte
305 mm
Nichteisenmetalle
305 mm
ZÄHNE
40
60
80
96
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem Zubehör.
30
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und Batterien
enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um
den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte
und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.2helpU.com.
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für
Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des
technischen Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler
oder bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die gesammelten
Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
English
MITRE SAW
DHS780
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration
on behalf of DeWALT.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Current
Battery Type
Battery Voltage
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity 90°
Max. mitre capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cross-cut 45°
Mitre (max. positions)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
left
right
left
right
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1.6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25.4
1.6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
193
28
<5
193
28
<5
kg
25.5
25.5
VAC
VAC
AAC
Bevel (max. positions)
0° mitre
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting width at max. height 110 mm
Resulting height at max. width 345 mm
45° mitre left
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting height at max. width 244 mm
45° mitre right
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting height at max. width 244 mm
45° bevel left
Resulting width at max. height 63 mm
Resulting height at max. width 345 mm
45° bevel right
Resulting width at max. height 62 mm
Resulting height at max. width 345 mm
Automatic blade brake time
Weight (without battery packs or corded power
supply)
Noise values (triax vector sum) according to EN61029-2-9
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
91
91
LWA (sound power level)
dB(A)
102
102
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
3
WARNING: The vibration emission level represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times
when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This
may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration
such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of
work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Mitre Saw
DHS780
DeWALT declares that these products described under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or refer to the back of the manual.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.02.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the
manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result
in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result
in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result
in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may
result in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety precautions should always be followed
to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1 . Keep work area clear.
ʵʵ Cluttered areas and benches invite injuries.
2 . Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet conditions. Keep the
work area well lit (250–300 Lux). Do not use the tool where there is a risk of causing fire or
explosion, e.g., in the presence of flammable liquids and gases.
3 . Guard against electric shock.
ʵʵ Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is
being produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating transformer
or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4 . Keep other persons away.
ʵʵ Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch the tool or the
extension cord and keep them away from the work area.
5 . Store idle tools.
ʵʵ When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 . Do not force the tool.
ʵʵ It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7 . Use the right tool.
ʵʵ Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for purposes
not intended; for example do not use circular saws to cut tree limbs or logs.
8 . Dress properly.
ʵʵ Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in moving parts. Non-skid
footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to
contain long hair.
9 . Use protective equipment.
ʵʵ Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working operations create dust or
flying particles. If these particles might be considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10 . Connect dust extraction equipment.
ʵʵ If devices are provided for the connection of dust extraction and collecting equipment,
ensure these are connected and properly used.
11 . Do not abuse the charger cord or the DCB500 corded power supply cord.
ʵʵ Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat,
oil and sharp edges. Never carry the tool by its cord.
31
Weight
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
12 . Secure work.
ʵʵ Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hand and
it frees both hands to operate the tool.
13 . Do not overreach.
ʵʵ Keep proper footing and balance at all times.
14 . Maintain tools with care.
ʵʵ Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions
for lubricating and changing accessories. Inspect tools periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles and switches dry, clean and
free from oil and grease.
15 . Disconnect tools.
ʵʵ When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits and
cutters, disconnect tools from the power supply.
16 . Remove adjusting keys and wrenches.
ʵʵ Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
17 . Avoid unintentional starting.
ʵʵ Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is in the “off”
position before connecting to the power supply.
18 . Use outdoor extension leads.
ʵʵ Before use, inspect the extension cable and replace if damaged. When the tool is used
outdoors, use only extension cords intended for outdoor use and marked accordingly.
19 . Stay alert.
ʵʵ Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool when you are
tired or under the influence of drugs or alcohol.
20 . Check for damaged parts.
ʵʵ Before use, carefully check the tool and power supply to determine that it will operate
properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding
of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its
operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced
by an authorized service centre unless otherwise indicated in this instruction manual.
Have defective switches replaced by an authorized service centre. Do not use the tool if the
switch does not turn it on and off. Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or performance of any operation
with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a
risk of personal injury.
21 . Have your tool repaired by a qualified person.
ʵʵ This electric tool complies with relevant safety rules. Repairs should only be carried out
by qualified persons using original spare parts; otherwise this may result in considerable
danger to the user.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
The machine is provided with a special configured power supply cord which can only be
replaced by the manufacturer or its authorised service agent.
Do not use the saw to cut other materials than those recommended by the manufacturer.
Do not operate the machine without guards in position, or if guards do not function or are not
maintained properly.
Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
Keep the floor area around the machine level, well-maintained and free of loose materials,
e.g., chips and cut-offs.
Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed mark on the saw blade.
Select the correct blade for the material to be cut.
Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting any operation.
Never place either hand in the blade area when the saw is connected to the electrical
power source.
Do not reach behind the fence with either hand closer than 100 mm from either side of
the saw blade, to remove wood scraps, or for any other reason while the blade is spinning.
The proximity of the spinning saw blade to your hand may not be obvious and you may be
seriously injured.
Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or other means against
the blade; serious accidents can occur.
Before using any accessory consult the instruction manual. The improper use of an accessory
can cause damage.
Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough material.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
Make sure that the blade rotates in the correct direction.
Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended. For the proper blade
rating refer to the technical data. Use only the blades specified in this manual, complying
with EN 847-1.
Do consider applying specially designed noise-reduction blades.
Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
Do not use cracked or damaged saw blades.
Do not use any abrasive or diamond discs.
Never use your saw without the kerf plate.
Before each cut ensure that the machine is stable.
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.
Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
The blade guard on your saw will automatically raise when the head up-lock release lever is
pushed and the arm is brought down; it will lower over the blade as the arm is raised.
Never raise the blade guard manually unless the saw is switched off. The guard can be raised
by hand when installing or removing saw blades or for inspection of the saw.
Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
Replace the kerf plate when worn. Refer to service parts list included.
Disconnect the machine from the mains before carrying out any maintenance work or when
changing the blade.
Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is still running and the
head is not in the upper position.
If you use an LED to indicate the cutting line, make sure that the LED is of class 2 according
to EN62471. Do not replace an LED diode with a different type. If damaged, have the LED
repaired by an authorised repair agent.
The front section of the guard is louvered for visibility while cutting. Although the louvers
dramatically reduce flying debris, they are openings in the guard and safety glasses should be
worn at all times when viewing through the louvers.
Connect the saw to a dust collection device when sawing wood. Always consider factors
which influence exposure of dust such as:
ʵʵ type of material to be machined (chip board produces more dust than wood);
ʵʵ sharpness of the saw blade;
ʵʵ correct adjustment of the saw blade;
ʵʵ dust extractor with air velocity not less than 20m/s.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and chutes are properly adjusted.
Please be aware of the following factors influencing exposure to noise:
ʵʵ use saw blades designed to reduce the emitted noise;
ʵʵ use only well sharpened saw blades.
Machine maintenance shall be conducted periodically.
Provide adequate general or localized lighting.
Ensure that any spacers and spindle rings are suitable for the purpose as stated in this manual.
Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from the cutting area while
the machine is running and the saw head is not in the upper position.
Never cut workpieces shorter than 200 mm.
Without additional support the machine is designed to accept the maximum workpiece size
for cross-cutting:
ʵʵ Maximum height: 112 mm
ʵʵ Maximum width: 345 mm
ʵʵ Maximum length: 600 mm
ʵʵ Longer workpiece needs to be supported by suitable additional support, e.g. DE7023-XJ or
DE7033-XJ legstand. Always clamp the workpiece safely.
In case of an accident or machine failure, immediately turn the machine off and disconnect
machine from the power source.
Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent other people from using
the defective machine.
When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during cutting, turn the machine
off and disconnect it from power supply. Remove the workpiece and ensure that the saw
blade runs free. Turn the machine on and start new cutting operation with reduced feed force.
Never cut light alloy, especially magnesium.
Whenever the situation allows, mount the machine to a bench using bolts with a diameter of
8 mm and 80 mm in length.
•
•
•
•
Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment and operation of the machine.
Before working select the correct saw blade for the material to be cut.
Use only saw blades where the speed marked on the saw blade is at least equal to the speed
marked on the rating blade.
Ensure before each cut that the machine is located on an even and stable surface to
prevent movement.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
This machine has been designed to different voltages—battery supply 2x 54V and AC supply
115V or 230V. Always check that the battery pack voltage corresponds to the voltage on
the rating plate. Also make sure that the voltage of your corded power supply and charger
corresponds to that of your mains.
Your DeWALT tool, charger and corded power supply are double insulated in
accordance with EN61029 and EN60335; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe isolating transformer with an
earth screen between the primary and secondary winding.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs. Recommended fuse for the
charger: 3 A. Recommended fuse for the corded power supply: 13A.
•
Using an Extension Cable for Your Charger or Corded Power
Supply
•
•
An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger or corded power supply (see Technical
Data). The minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Using the DCB500 Corded Power Supply
The DeWALT corded power supply is designed to
provide power for DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™ cordless
tools. Insert the corded power supply into the mitre
saw battery slot (refer to Installing and Removing the
Corded Power Supply and Figure D) and plug the
power supply into an AC outlet. The power supply will
act as the power source to the tool. Your DeWALT
corded power supply should only be used with
standard 230V household electric power supply. UK 115V units should be plugged into a
115V transformer.
The corded power supply is suitable for use with double insulated 2x 54V AC tools. The EU
model of DCB500 has no ground contact.
Your DeWALT corded power supply should only be used with a power supply corresponding
to the voltage on the rating plate of the DCB500 and not with DC power sources. Please
check that the current rating of the tool is smaller or equal to the current rating of the power
supply adapter.
Additional Specific Usage Instructions
The corded power supply may become warm to the touch during use. This is a normal
condition and does not indicate a problem.
IMPORTANT. The power supply is not user serviceable. There are no user serviceable parts
inside the power supply. Cord replacement may be conducted at an authorized service centre.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important safety and operating
instructions for compatible battery chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock
may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current device with a residual current
rating of 30mA or less.
English
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge only DeWALT rechargeable
batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged into the power supply, the
exposed charging contacts inside the charger can be shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum foil
or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Always
unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than charging DeWALT
rechargeable batteries. Any other uses may result in risk of fire, electric shock
or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place the charger on a soft surface
that might block the ventilation slots and result in excessive internal heat. Place the
charger in a position away from any heat source. The charger is ventilated through slots in the
top and the bottom of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must be replaced immediately by the
manufacturer, its service agent or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard 230V household electrical power. Do
not attempt to use it on any other voltage. This does not apply to the vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack 22 into the charger, making sure the battery pack is fully seated
in the charger. The red (charging) light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red light remaining ON continuously.
The battery pack is fully charged and may be used at this time or left in the charger. To
remove the battery pack from the charger, push the battery release button 32 on the
battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion battery packs, charge the
battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light will be illuminated during this
operation. Once the battery pack has reached an appropriate temperature, the yellow light
will turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack. The charger will indicate faulty
battery by refusing to light or by displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to be tested at an
authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too cold, it automatically starts a
Hot/Cold Pack Delay, suspending charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the pack charging mode. This feature
ensures maximum battery pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm battery pack. The battery pack
will charge at that slower rate throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed to cool the battery pack. The
fan will turn on automatically when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
33
English
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots are blocked. Do not permit
foreign objects to enter the interior of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection System that will protect the battery
pack against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs,
place the lithium-ion battery pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit upright on a table or work surface.
If wall mounting, locate the charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use the back of the charger as a
template for the location of the mounting screws on the wall. Mount the charger securely
using drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long with a screw head diameter
of 7–9 mm, screwed into wood to an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the
screw exposed. Align the slots on the back of the charger with the exposed screws and fully
engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth
or soft non-metallic brush. Do not use water or any cleaning solutions. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.
Battery Packs
Important Safety Instructions for All Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the battery pack and
charger, read the safety instructions below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify battery pack in any way to
fit into a non-compatible charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings in
summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely
worn out. The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with
mild soap and water. If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is
composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for any reason. If battery pack case
is cracked or damaged, do not insert into charger. Do not crush, drop or damage battery
pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped,
run over or damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on).
Electric shock or electrocution may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the battery pack so that metal
objects can contact exposed battery terminals. For example, do not place the battery
pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, etc., with loose nails,
screws, keys, etc.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can possibly cause fire if the battery
terminals inadvertently come in contact with conductive materials. When transporting
batteries, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from
materials that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping regulations as prescribed by industry
and legal standards which include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations,
International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, and the European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion cells
and batteries have been tested to section 38.3 of the UN Recommendations on the Transport
of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be excepted from being classified as a
fully regulated Class 9 Hazardous Material. In general, only shipments containing a lithium-ion
battery with an energy rating greater than 100 Watt Hours (Wh) will require being shipped
as fully regulated Class 9. All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on the
pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT does not recommend air shipping
lithium-ion battery packs alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
34
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt Hour rating of the battery
pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted or fully regulated, it is the
shipper's responsibility to consult the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is provided in good faith and believed
to be accurate at the time the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its activities comply with the
applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in a DeWALT 18V product, it will
operate as an 18V battery. When the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 2x 54V product, it will
operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM battery, the battery is in
Transport mode. Keep the cap for shipping.
When in Transport mode, strings of cells are electrically
disconnected within the pack resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from certain shipping regulations that
are imposed upon the higher Watt hour batteries.
For example, the Transport Wh rating might indicate
Example of Use and Transport Label Marking
3 x 36 Wh, meaning 3 batteries of 36 Wh each. The Use
Wh rating might indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away from direct sunlight and excess
heat or cold. For optimum battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged battery pack in a cool, dry
place out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted of charge. The battery pack
will need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels on the charger and the battery
pack may show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated DeWALT batteries with a DeWALT charger
may make them burst or lead to other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating indicates 108 Wh (1 battery with
108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example: Wh rating indicates 3 x 36 Wh
(3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DHS780 operates on two 54 volt battery packs.
These battery packs may be used: DCB546, DCB547. Refer to Technical Data for
more information.
English
Package Contents
The package contains:
1 DHS780 miter saw
1 Saw blade
In bag:
1 Blade wrench
1 Material clamp
1Dustbag
1 Instruction manual
May include:
1DCB500 DeWALT corded power supply
2 54V batteries
1 Dual port charger
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Carrying point.
Keep hands away from blade.
Do not stare directly into the light source.
Date Code Position (Fig. D)
The date code 31 , which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury
could result.
1 Lower guard
19 Lock down pin
2 Head up-lock release lever
20 Slide lock lever
3 Operating handle
21 XPS™ on/off switch
4 Carrying handle
22 Battery packs
5 Trigger switch
23 Rails
6 Trigger lock-off button
24 Rail lock knob
7 Bench mounting holes
25 Rail adjustment screw
8 Mitre lock handle
26 Dust port
9 Mitre release button
27 Hex wrench
10 Mitre detent override lever
28 Bevel lock knob
11 Kerf plate
29 Clamp hole
12 Mitre scale pointer
30 Bevel stop override knob
13 Mitre scale
31 Date code (Fig. D)
14 Mitre scale screws
32 Battery release buttons
15 Hand indentations
33 Wing nut
16 Fence
34 Depth adjustment screw
17 Bevel scale
35 Grooving stop
18 Bevel scale pointer
Intended Use
Your DeWALT DHS780 Mitre Saw has been designed for professional cutting of wood, wood
products and plastics. It performs the sawing operations of cross-cutting, bevelling and
mitring easily, accurately and safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 305 mm carbide tip blade.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids or gases.
This mitre saw is professional power tools. DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.
WARNING! Do not use the machine for purposes other than intended.
• Young children and the infirm. This appliance is not intended for use by young children
or infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including children) suffering from
diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never
be left alone with this product.
Unpacking (Fig. A, G)
1. Open the box and lift the saw out by the con­venient carrying handle 4 , as shown in
Figure G.
2. Place the saw on a smooth, flat surface.
3. Release the rail lock knob 24 , and push the saw head back to lock it in the rear position.
4. Press down lightly on the operating handle 3 and pull out the lock down pin 19 .
5. Gently release the downward pressure and hold the operating handle, allowing it to rise
to its full height.
ASSEMBLY
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and remove
the battery packs or power supply before transporting, making any adjustments,
cleaning, repairing, or removing/installing attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs, corded power supply and chargers.
Bench Mounting (Fig. A, Z)
Holes 7 are provided in all four feet to facilitate bench mounting. Two different-sized holes
are provided to accommodate different sizes of screws or bolts. Use either hole; it is not
necessary to use both.
Always mount your saw firmly to a stable surface to prevent movement. To enhance the tool’s
portability, it can be mounted to a piece of 12.7 mm or thicker plywood which can then be
clamped to your work support or moved to other job sites and reclamped.
NOTE: If you elect to mount your saw to a piece of plywood, make sure that the mounting
screws or bolts don’t protrude from the bottom of the wood. The plywood must sit flush on
the work support. When clamping the saw to any work surface, clamp only on the clamping
bosses where the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will interfere
with the proper operation of the saw.
CAUTION: To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a thin piece of material
under one saw foot until the saw sits firmly on the mounting surface.
Installing and Removing the Battery Packs from the Tool (Fig. C1)
NOTE: For best results, make sure your battery packs are fully charged.
To install the battery packs 22 into the tool, align the battery packs with the rails on the side
of the motor housing and slide them in until they are firmly seated in the tool and ensure that
they do not disengage. Insert the dust cover 39 into the corded power supply receptacle 37 in between the batteries.
NOTICE: Keep the dust cover in place whenever the corded power supply is not
in use.
To remove the battery packs from the tool, press the battery release button 32 and firmly
pull the battery packs out. Insert them into the charger as described in the charger section of
this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. C2)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button. A combination of the three
green LED lights will illuminate designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not illuminate and the battery will
need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on the battery pack. It does
not indicate tool functionality and is subject to variation based on product components,
temperature and end-user application.
Installing and Removing the Corded Power Supply into and from
Tool (Fig. D–F)
Before inserting the corded power supply into your tool, remove the end of the dust cover 39 from the tool's corded power supply receptacle 37 . Pull the dust cover away from the tool’s
corded power supply receptacle so that it does not interfere with insertion of the corded
power supply. Inspect the corded power supply receptacle for debris. Debris inside the
receptacle can prevent the corded power supply from fully seating. If debris is present, clean it
using low pressure air. Refer to Cleaning the Corded Power Supply Receptacle.
NOTICE: The corded power supply is for AC power sources only when used with this tool.
Use with DC power sources could result in damage to the tool.
To install the corded power supply into your tool:
1. With the corded power supply unplugged, align its AC connector with the tool's corded
power supply receptacle 37 then snap into place.
2. Ensure that it is fully seated in the tool and does not disengage.
3. Attach the dust cover 39 to the dust cover holder ( 40 , Fig. E) in the corded power supply.
4. Secure the cord clip 41 into the tool's cord clip holder ( 42 , Fig. F). Firmly press the clip
into the holder.
35
English
5. With the tool turned off, plug the corded power supply into a standard 230 V household
electric power outlet. UK 115V units should be plugged into a 115V transformer. Do not
attempt to use the corded power supply on any other voltage.
6. Use the tool according to the tool instructions, making sure the cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
7. To remove the corded power supply from the tool, first unplug the corded power supply
from the outlet, then press the release button 38 and firmly pull the corded power supply
out of the tool. Firmly press the end of the dust cover 39 into the tool’s corded power
supply receptacle 37 .
Changing or Installing a New Saw Blade
Removing the Blade (Fig. A, G1–G4)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and remove
the battery packs or power supply before transporting, making any adjustments,
cleaning, repairing, or removing/installing attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
• Never depress the spindle lock button while the blade is under power or coasting.
• Do not cut light alloy and ferrous metal (containing iron or steel) or masonry or fibre
cement product with this mitre saw.
DHS780 (FIG. G1, G2a, G3, G4)
1. Disconnect the saw from the power supply or remove batteries.
2. Depress the head up-lock release lever 2 to release the lower guard 1 , then raise the
lower guard as far as possible.
3. Depress the spindle lock button 48 while carefully rotating the saw blade by hand until
the lock engages.
4. Keeping the button depressed, use the other hand and the wrench 27 provided to loosen
the blade screw. (Turn clockwise, left-hand threads.)
5. Remove the blade screw 43 , outer clamp washer 44 , adapter 45 and blade 46 . The
inner clamp washer 47 may be left on the spindle.
DHS780-XE ONLY (FIG. G1, G2b, G4)
1. Disconnect the saw from the power supply or remove batteries.
2. Depress the head up-lock release lever 2 to release the lower guard 1 , then raise the
lower guard as far as possible.
3. Loosen, but do not remove guard bracket screw 67 until the guard bracket 68 can be
raised far enough to access the blade screw 43 . Lower guard will remain raised due to the
position of the guard bracket screw.
4. Depress the spindle lock button 48 while carefully rotating the saw blade by hand until
the lock engages.
5. Keeping the button depressed, use the other hand and the wrench provided 27 to loosen
the blade screw 43 . (Turn clockwise, left-hand threads.)
6. Remove the blade screw 43 , outer clamp washer 44 , adapter 45 and blade 46 . The
inner clamp washer 47 may be left on the spindle.
NOTE: For blades with a blade hole of 15.88 mm, the 25.4 mm blade adapter is not used.
Installing a Blade (Fig. A, G1–G4)
1. Disconnect the saw from the power supply or remove batteries.
2. With the arm raised and the lower guard held open, place the adapter and blade on the
spindle, and seat it on the inner blade clamp with the teeth at the bottom of the blade
pointing toward the back of the saw.
3. Assemble the outer clamp washer onto the spindle.
4. Install the blade screw and, engaging the spindle lock, tighten the screw firmly with
wrench provided (turn counterclockwise, left-hand threads).
5. DSH780-XE ONLY, GIG G2b: Return the guard bracket 68 to its original position and
firmly tighten the guard bracket screw 67 to hold bracket in place.
WARNING: The guard bracket must be returned to its original position and the
guard bracket screw tightened before activating the saw. Failure to do so may
allow the guard to contact the spinning saw blade resulting in damage to the
saw and severe personal injury.
WARNING! Be aware the saw blade shall be replaced in the described way only. Only use
saw blades as specified under Technical Data; Cat. no.: DT4260 is suggested.
Transporting the Saw (Fig. A)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS lock the rail lock
knob, mitre lock handle, bevel lock handle, lock down pin and fence adjustment knobs
before transporting saw. Never use guards for transporting or lift up.
In order to conveniently carry the mitre saw, a carrying handle 4 has been included on the
top of the saw arm.
• To transport the saw, lower the head and depress the lock down pin 19 .
• Lock the rail lock knob with the saw head in the front position, lock the mitre arm
in the full left mitre angle, slide the fence 16 completely inward and lock the bevel
lock knob 28 with the saw head in the vertical position to make the tool as compact
as possible.
• Always use the carrying handle 4 or the hand indentations 15 .
Features and Controls
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and remove
the battery packs or power supply before transporting, making any adjustments,
cleaning, repairing, or removing/installing attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
36
Mitre Control (Fig. H)
The mitre lock handle 8 and mitre release button 9 allow you to mitre your saw to 60° right
and 50° left. To mitre the saw, lift the mitre lock handle, push the mitre release button and set
the mitre angle desired on the mitre scale 13 . Push down on the mitre lock handle to lock the
mitre angle.
Bevel Lock Knob (Fig. A)
The bevel lock allows you to bevel the saw 49° left or right. To adjust the bevel setting, turn
the knob 28 counterclockwise. The saw head bevels easily to the left or to the right once the
0° bevel override knob is pulled. To tighten, turn the bevel lock knob clockwise.
0° Bevel Override (Fig. A)
The bevel stop override 30 allows you to bevel the saw to the right past the 0° mark.
When engaged, the saw will automatically stop at 0° when brought up from the left. To
temporarily move past 0° to the right, pull the bevel lock knob 28 . Once the knob is released,
the override will be reengaged. The bevel lock knob can be locked out by twisting the
knob 180°.
When at 0°, the override locks in place. To operate the override, bevel the saw slightly to
the left.
45° Bevel Stop Override (Fig. I)
There are two bevel stop override levers, one on each side of the saw. To bevel the saw, left or
right, past 45°, push the 45° bevel override lever 52 rearward. When in the rearward position,
the saw can bevel past these stops. When the 45° stops are needed, pull the 45° bevel override
lever forward.
Crown Bevel Pawls (Fig. I)
NOTE: Crown bevel cuts can be made using hard stops for a fast and accurate setting at 30°
and 33.9°.
When cutting crown molding laying flat, your saw is equipped to accurately and rapidly set
a crown stop, left or right (refer to Instructions for Cutting Crown Molding Laying Flat and
Using the Compound Features).
The 30° crown bevel pawl 54 can be rotated to contact the crown adjustment screw 51 .
To reverse the 30° crown bevel pawl to 33.9°, remove the retaining screw 56 , the 22.5° bevel
pawl 53 and the 30° crown bevel pawl 54 . Flip the 30° crown bevel pawl 54 so the 33.9°
text is facing up. Reattach the retaining screw 56 to secure the 22.5° bevel pawl and the 33.9°
crown bevel pawl. The accuracy setting will not be affected.
22.5° Bevel Pawls (Fig. I)
Your saw is equipped to rapidly and accurately set a 22.5° bevel, left or right. The 22.5° bevel
pawl 53 can be rotated to contact the crown adjustment screw 51 .
Rail Lock Knob (Fig. A)
The rail lock knob 24 allows you to lock the saw head firmly to keep it from sliding on the
rails 23 . This is necessary when making certain cuts or when transporting the saw.
Grooving Stop (Fig. A)
The grooving stop 35 allows the depth of cut of the blade to be limited. The stop is useful
for applications such as grooving and tall vertical cuts. Rotate the grooving stop forward
and adjust the depth adjustment screw 34 to set the desired depth of cut. To secure the
adjustment, tighten the wing nut 33 . Rotating the grooving stop to the rear of the saw will
bypass the grooving stop feature. If the depth adjustment screw is too tight to loosen by hand,
the provided wrench 27 can be used to loosen the screw.
Lock Down Pin (Fig. A)
WARNING: The lock down pin should be used only when carrying or storing the saw.
NEVER use the lock down pin for any cutting operation.
To lock the saw head in the down position, push the saw head down, push the lock down
pin 19 in and release the saw head. This will hold the saw head safely down for moving the
saw from place to place. To release, press the saw head down and pull the pin out.
Adjustment
Your mitre saw is fully and accurately adjusted at the factory at the time of manufacture.
If readjustment due to shipping and handling or any other reason is required, follow the
instructions below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain accurate.
Mitre Scale Adjustment (Fig. H, L)
1. Unlock the mitre lock handle 8 and swing the mitre arm until the mitre release button 9 locks it at the 0° mitre position. Do not lock the mitre lock handle.
2. Place a square against the saw’s fence and blade, as shown in Figure L. (Do not touch the
tips of the blade teeth with the square. To do so will cause an inaccurate measure­ment.)
3. If the saw blade is not exactly perpendicular to the fence, loosen the four screws 14 that
hold the mitre scale 13 and move the mitre lock handle and the scale left or right until
the blade is perpendicular to the fence, as measured with the square.
4. Retighten the four screws. Pay no attention to the reading of the mitre pointer 12 at
this time.
Mitre Pointer Adjustment (Fig. H)
1. Unlock the mitre lock handle 8 to move the mitre arm to the zero position.
2. With the mitre lock handle unlocked, allow the mitre latch to snap into place as you rotate
the mitre arm to zero.
3. Observe the mitre pointer 12 and mitre scale 13 shown in Figure H. If the pointer does
not indicate exactly zero, loosen the mitre pointer screw 49 holding the pointer in place,
reposition the pointer and tighten the screw.
English
Bevel Square to Table Adjustment (Fig. A, I, L)
1. To align the blade square to the table, lock the arm in the down position with the lock
down pin 19 .
2. Place a square against the blade, ensuring the square is not on top of a tooth (Fig. L).
3. Loosen the bevel lock knob 28 and ensure the arm is firmly against the 0° bevel stop.
4. Rotate the 0° bevel adjustment screw ( 57 Fig. I) with the 13 mm blade hex wrench 27 as
necessary so that the blade is at 0° bevel to the table.
Bevel Pointer Adjustment (Fig. I)
If the bevel pointers 18 do not indicate zero, loosen each screw 50 that holds each bevel
pointer in place and move them as necessary. Ensure the 0° bevel is correct and the bevel
pointers are set before adjusting any other bevel angle screws.
Bevel Stop 45° Right and Left Adjustment (Fig. A, I)
To adjust the right 45° bevel stop:
1. Loosen the bevel lock knob 28 and pull the bevel stop override knob 30 to override the
0° bevel stop.
2. if the bevel pointer 18 does not indicate exactly 45° when the saw is fully to the right and
the 45° bevel adjustment screw 55 is contacting the 45° bevel override lever, turn the left
45° bevel adjustment screw 55 with the 13 mm blade hex wrench 27 (provided with
some units) until the bevel pointer indicates 45°. Ensure the 45° bevel override lever 52 is
in contact with the 45° bevel adjustment screw 55 .
To adjust the left 45° bevel stop:
1. Loosen the bevel lock knob 28 and tilt the head to the left.
2. If the bevel pointer 18 does not indicate exactly 45°, turn the right 45° bevel adjustment
screw 55 until the bevel pointer reads 45°.
Adjusting the Bevel Stop to 22.5° (or 30°) (Fig. A, I)
NOTE: Adjust the bevel angles only after performing the 0° bevel angle and bevel
pointer adjustment.
To set the left 22.5° bevel angle, flip out the left 22.5° bevel pawl 53 . Loosen the bevel lock
knob 28 and tilt the head fully to the left. If the bevel pointer 18 does not indicate exactly
22.5°, turn the crown adjustment screw 51 contacting the pawl with a 10 mm wrench (not
provided) until the bevel pointer reads 22.5°.
To adjust the right 22.5° bevel angle, flip out the right 22.5° bevel pawl 53 . Loosen the bevel
lock knob 28 and pull the bevel stop override knob 30 to override the 0° bevel stop. When
the saw is fully to the right, if the bevel pointer does not indicate exactly 22.5°, turn the crown
adjustment screw 51 contacting the pawl with a 10 mm wrench until the bevel pointer
indicates exactly 22.5°.
Fence Adjustment (Fig. A, Y2)
The upper part of the fence can be adjusted to provide clearance, allowing the saw to bevel to
a full 49° both left and right.
1. To adjust each fence 16 , loosen the fence adjustment knob 63 and slide the fence outward.
2. Make a dry run with the saw turned off and check for clearance.
3. Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide maximum workpiece
support, without interfering with arm up and down movement.
4. Tighten the fence adjustment knob securely.
5. When the bevel operations are complete, relocate the fence.
For certain cuts, it may be desirable to bring the fences closer to the blade. To do so, back the
fence adjustment knobs 63 out two turns and move the fences closer to the blade past the
normal limit, then tighten the fence adjustment knobs. Make a dry cut first to ensure the blade
does not contact the fences.
NOTE: The tracks of the fences can become clogged with sawdust. Use a brush or some low
pressure air to clear the guide grooves.
Guard Actuation and Visibility (Fig. A)
The lower guard 1 on your saw has been designed to automatically uncover the blade when
the arm is brought down and to cover the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw blades or for inspection of
the saw. NEVER RAISE THE LOWER GUARD MANUALLY UN­LESS THE BLADE IS STOPPED.
Kerf Plate Adjustment (Fig. A)
To adjust the kerf plates 11 , loosen the 6 screws holding the kerf plates in place. Adjust so
that the kerf plates are as close as possible without interfering with the blade’s movement.
If a zero kerf width is desired, adjust the kerf plates as close to each other as possible. They can
now be cut slowly with the saw blade to give the smallest gap possible between the blade
and the kerf plates.
Rail Guide Adjustment (Fig. A)
Regularly check the rails 23 for play or clearance. Ensure the rail lock knob 24 is loosened.
The right rail can be adjusted with the rail adjustment screw 25 . To reduce clearance, use a
4 mm hex wrench (not provided) and rotate the set screw clockwise gradually while sliding
the saw head back and forth.
Mitre Lock Adjustment (Fig. A, M)
The mitre lock rod 59 should be adjusted if the table of the saw can be moved when the
mitre lock handle is locked (down) and in a non-detented position.
1. Put the mitre lock handle 8 in the unlocked (up) position.
2. Using a 13 mm open end wrench, loosen the lock nut 58 on the mitre lock rod.
3. Using a slotted screwdriver, tighten the mitre lock rod by turning it clockwise as shown in
Figure M. Turn the lock rod until it is snug, then turn counterclockwise one turn.
4. Re-lock the mitre lock to a non-detented measurement on the mitre scale – for example,
34° – and make sure the table will not rotate.
5. Tighten lock nut.
Prior to Operation
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades. The maximum
rotation speed of the tool must not exceed that of the saw blade. Do not use any
abrasive blades.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials, these operating
instructions refer to the cutting of wood only. The same guidelines apply to the other
materials. Do not cut ferrous (iron and steel) materials, fibre cement or masonry with this saw!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf slot is wider than
10 mm.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and remove
the battery packs or power supply before transporting, making any adjustments,
cleaning, repairing, or removing/installing attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up can cause injury.
Refer to Saw Blades under Optional Accessories to select the blade that best fits your needs.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms of table height
and stability. The machine site shall be chosen so that the operator has a good overview and
enough free surrounding space around the machine that allows handling of the workpiece
without any restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment temperature is not too cold, the
machine and accessories are well maintained and the workpiece size is suitable for this machine.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines regulations 1974” and any
subsequent amendments.
Proper Body and Hand Position (Fig. N1, N2)
•
•
•
•
•
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS use proper hand
position as shown in Figure N1.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Never place hands near cutting area. Place hands no closer than 100 mm from the blade.
Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting. Keep hands in
position until the trigger has been released and the blade has completely stopped.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS SO THAT YOU CAN CHECK
THE PATH OF THE BLADE. DO NOT CROSS HANDS, AS SHOWN IN FIGURE N2.
Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance. As you move the mitre
arm left and right, follow it and stand slightly to the side of the saw blade.
Sight through the guard louvers when following a pencil line.
Switching On and Off (Fig. A)
To turn the saw on, depress the trigger switch 5 . To turn the tool off, release the trigger switch.
Allow the blade to spin up to full operating speed before making the cut.
Release the trigger switch and allow the brake to stop the blade before raising the saw head.
A hole is provided in the trigger switch for insertion of a padlock to lock the saw off.
Use of XPS™ LED Worklight System (Fig. A)
NOTE: The mitre saw must be connected to a power source.
The XPS™ LED Worklight System can be turned on by the momentary switch 21 . The light
will automatically turn off within 20 seconds if the saw is not in use. The light will activate
automatically every time the tool's main trigger 5 is pulled.
To cut through an existing pencil line on a piece of wood:
1. Turn on the XPS™ system, then pull down on the operating handle 3 to bring the saw
blade close to the wood. The shadow of the blade will appear on the wood.
2. Align the pencil line with the edge of the blade’s shadow. You may have to adjust the
mitre or bevel angles in order to match the pencil line exactly.
Dust Extraction (Fig. A)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and remove
the battery packs or power supply before transporting, making any adjustments,
cleaning, repairing, or removing/installing attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carcinogenic, especially
in connection with wood-treatment additives.
ʵʵ Always use dust extraction.
ʵʵ Provide for good ventilation of the work space.
ʵʵ It is recommended to wear an appropriate respirator.
37
English
Your saw has a built-in dust port 26 that allows you to connect the supplied dust bag or a
shop vacuum system using either the AirLock™ system (DWV9000-XJ) or a standard 35 mm
dust extractor fitment.
WARNING: ALWAYS use a vacuum extractor designed in compliance with the applicable
directives regardig dust emission when sawing wood. Vacuum hoses of most common
vacuum cleaners will fit directly into the dust extraction port.
To Attach the Dust Bag
1. Fit the dust bag to the dust port 26 ..
To Empty the Dust Bag
1. Remove dust bag from the saw and gently shake or tap the dust bag to empty.
2. Reattach the dust bag back onto the dust port 26 .
You may notice that all the dust will not come free from the bag. This will not affect cutting
performance but will reduce the saw’s dust collection efficiency. To restore your saw’s dust
collection efficiency, depress the spring inside the dust bag when you are emptying it and tap
it on the side of the trash can or dust receptacle.
CAUTION: Never operate this saw unless the dust bag or DeWALT dust extractor is
in place. Wood dust may create a breathing hazard.
Basic Saw Cuts
If the slide feature is not used, ensure the saw head is pushed back as far as possible and the
rail lock knob 24 is tightened. This will prevent the saw from sliding along its rails as the
workpiece is engaged.
Cutting of multiple pieces is not recommended but can be done safely by ensuring that each
piece is held firmly against the table and fence.
Straight Vertical Crosscut (Fig. A)
1. Set and lock the mitre arm at zero, and hold the wood firmly on the table and against the
fence 16 .
2. With the rail lock knob 24 tightened, turn on the saw by squeezing the trigger switch 5 .
3. When the saw comes up to speed, lower the arm smoothly and slowly to cut through the
wood. Let the blade come to a full stop before raising arm.
Sliding Crosscut (Fig. A, O)
When cutting anything larger than a 51 x 150 mm (51 x 105 mm at 45° mitre) workpiece, use
an out-down-back motion with the rail lock knob 24 loosened.
1. Pull the saw out toward you.
2. Lower the saw head down toward the workpiece.
3. Slowly push the saw back to complete the cut.
Do not allow the saw to contact the top of the workpiece while pulling out. The saw may run
toward you, possibly causing personal injury or damage to the workpiece.
Mitre Crosscut (Fig. P)
The mitre angle is often 45° for making corners, but can be set anywhere from zero to 50° left
or 60° right. Proceed as for a straight vertical crosscut.
When performing a mitre cut on workpieces wider than 51 x 105 mm that are shorter in
length, always place the longer side against the fence.
Bevel Cut (Fig. A, Y2)
Bevel angles can be set from 49° right to 49° left and can be cut with the mitre arm set
between 50° left or 60° right. Refer to the Features and Controls section for detailed
instructions on the bevel system.
1. Loosen the bevel lock knob 28 , and move the saw to the left or right as desired. It is
necessary to move the fence 16 to allow clearance. Tighten the fence adjustment
knob 63 after positioning the fences.
2. Tighten the bevel lock firmly.
At some extreme angles, the right or left side fence might have to be removed. Refer to Fence
Adjustment in the Adjustments section for important information on adjusting the fences
for certain bevel cuts.
To remove the left or right fence, unscrew the fence adjustment knob 63 several turns and
slide the fence out.
saw is attached to, such as a table or workbench. When making a cut that may become
unbalanced, properly support the workpiece and ensure the saw is firmly bolted to a
stable surface. Personal injury may occur.
WARNING: The clamp foot must remain clamped above the base of the saw whenever
the clamp is used. Always clamp the workpiece to the base of the saw – not to any other
part of the work area. Ensure the clamp foot is not clamped on the edge of the base of
the saw.
CAUTION: Always use a work clamp to maintain control and reduce the risk of personal
injury and workpiece damage.
Use the material clamp provided with your saw. The left or right fence will slide from side to
side to aid in clamping. Other aids such as spring clamps, bar clamps or C-clamps may be
appropriate for certain sizes and shapes of material.
To Install Clamp
1. Insert it into the hole 29 behind the fence. The clamp should be facing toward the back of
the mitre saw. The groove on the clamp rod should be fully inserted into the base. Ensure
this groove is fully inserted into the base of the mitre saw. If the groove is visible, the
clamp will not be secure.
2. Rotate the clamp 180° toward the front of the mitre saw.
3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine adjust knob to firmly
clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the opposite side of the base when beveling. ALWAYS MAKE DRY
RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE
CLAMP DOES NOT INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
Support for Long Pieces
ALWAYS SUPPORT LONG PIECES.
For best results, use the DE7023-XJ or DE7033-XJ leg stands to extend the table width of
your saw. Support long workpieces using any convenient means such as sawhorses or similar
devices to keep the ends from dropping.
Cutting Picture Frames, Shadow Boxes and Other Four-Sided
Projects (Fig. R)
Try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel” for your saw. Your saw is
the perfect tool for mitring corners like the one shown in Figure R.
Sketch 1 in Figure R shows a joint made with the bevel adjustment method. The joint shown
can be made using either method.
• Using bevel adjustment:
-- The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing a 90° corner.
-- The mitre arm is locked in the zero position and the bevel adjustment is locked at 45°.
-- The wood is positioned with the broad flat side against the table and the narrow edge
against the fence.
• Using mitre adjustment:
-- The same cut can be made by mitring right and left with the broad surface against
the fence.
Cutting Trim Molding and Other Frames (Fig. R)
Sketch 2 in Figure R shows a joint made by setting the mitre arm at 45° to mitre the two
boards to form a 90° corner. To make this type of joint, set the bevel adjustment to zero and
the mitre arm to 45°. Once again, position the wood with the broad flat side on the table and
the narrow edge against the fence.
The two sketches in Figure R are for four-sided objects only. As the number of sides changes,
so do the mitre and bevel angles. The chart below gives the proper angles for a variety of
shapes, assuming that all sides are of equal length.
Grooving (Fig. A)
Your saw is equipped with a grooving stop 35 , depth adjustment screw 34 and wing
nut 33 to allow for groove cutting.
• Flip the grooving stop 35 towards the front of the saw.
• Adjust the wing nut 33 and depth adjustment screw 34 to set the depth of the
groove cut.
Quality of Cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, such as the material being cut,
blade type, blade sharpness and rate of cut.
When smoothest cuts are desired for molding and other precision work, a sharp (60 tooth
carbide) blade and a slower, even cutting rate will produce the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not move or creep while cutting; clamp it
securely in place. Always let the blade come to a full stop before raising arm. If small
fibers of wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on
the wood where the cut will be made. Saw through the tape and carefully remove tape
when finished.
Clamping the Workpiece
WARNING: A workpiece that is clamped, balanced and secure before a cut may become
unbalanced after a cut is completed. An unbalanced load may tip the saw or anything the
38
Number of Sides
4
Mitre or Bevel Angle
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
For a shape that is not shown in the chart, use the following formula: 180° divided by the
number of sides equals the mitre (if the material is cut vertically) or bevel angle (if the material
is cut laying flat).
Cutting Compound Mitres (Fig. Q, R, S, Z)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle and a bevel angle at the same time.
This is the type of cut used to make frames or boxes with slanting sides like the one shown in
Figure Q.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel lock knob and
the mitre lock handle are securely locked. These must be locked after making any changes
in bevel or mitre.
WARNING: The saw must be fixed on a base support when performing compound cuts to
prevent tip over. Refer to Bench Mounting and Fig. Z.
The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and mitre settings for
common compound mitre cuts.
English
The settings below are for crown moulding with 52° angles at the top and 38° angles at
the bottom.
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
SQUARE BOX
6 SIDED BOX
Inside corner
Outside corner
Left
side
Bevel left 33.9°
Mitre table set at right 31.62°
Save left end of cut
Bevel right 33.9°
Mitre table set at left 31.62°
Save left end of cut
Right
side
Bevel right 33.9°
Mitre table set at left 31.62°
Save right end of cut
Bevel left 33.9°
Mitre table set at right 31.62°
Save right end of cut
Alternative Method for Cutting Crown Moulding
Cutting crown moulding using this method does not require a bevel cut. Minute changes in
the mitre angle can be made without affecting the bevel angle. When corners other than 90°
are encountered, the saw can be quickly and easily adjusted for them.
Instructions for Cutting Crown Moulding Angled Between the
Fence and Base of the Saw for All Cuts (Fig. U2)
8 SIDED BOX
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
• Select the desired angle A (Fig. S) of your project and locate that angle on the appropriate
arc in the chart.
• From that point follow the chart straight down to find the correct bevel angle and straight
across to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts. Practise fitting the cut
pieces together.
Example: To make a 4-sided box with 26° exterior angles (Angle A, Fig. S), use the upper right
arc. Find 26° on the arc scale. Follow the horizontal intersecting line to either side to get mitre
angle setting on saw (42°). Likewise, follow the vertical intersecting line to the top or bottom
to get the bevel angle setting on the saw (18°). Always try cuts on a few scrap pieces of wood
to verify the settings on the saw.
Cutting Base Moulding (Fig. J, T)
1. Angle the moulding so the bottom of the moulding (the part which goes against the wall
when installed) is against the fence 16 and the top of the moulding is resting on the saw
table 60 .
2. The angled “flats” on the back of the moulding must rest squarely on the fence and
saw table.
Inside corner
Outside corner
Left side
Mitre right at 45°
Save right side of cut
Mitre left at 45°
Save right side of cut
Right
side
Mitre left at 45°
Save left side of cut
Mitre right at 45°
Save left side of cut
Special Cuts
WARNING: Never make any cut unless the material is secured on the table and
against the fence.
Aluminum Cutting (Fig. V1, V2)
ALWAYS MAKE A DRY RUN WITHOUT POWER BEFORE MAKING ANY CUTS.
To complete straight 90° cuts, position the wood against the fence and hold it in place as
shown in Figure T. Turn on the saw, allow the blade to reach full speed and lower the arm
smoothly through the cut.
Cutting Base Molding from 76 mm to 171 mm High Vertically Against
the Fence
NOTE: Use the slide lock lever 20 , shown in Figure J, when cutting base molding measuring
from 76 mm to 171 mm high vertically against the fence.
Position material as shown in Figure T.
Inside corner
Outside corner
Left side
Mitre left 45°
Save left side of cut
Mitre right 45°
Save left side of cut
Right side
Mitre right 45°
Save right side of cut
Mitre left 45°
Save right side of cut
Material up to 171 mm (6.75") can be cut as described above.
Cutting Crown Moulding (Fig. A, U1, U2)
Your mitre saw is well suited to the task of cutting crown moulding. In order to fit properly,
crown moulding must be compound mitred with extreme accuracy.
Your mitre saw has special pre-set mitre latch points at 31.62° left and right for cutting crown
moulding at the proper angle and bevel stop pawls at 33.86° left and right. There is also a
mark on the bevel scale 17 at 33.9°. The chart below gives the proper settings for cutting
crown moulding.
NOTE: Pretesting with scrap material is extremely important!
Instructions for Cutting Crown Moulding Laying Flat and Using
the Compound Features (Fig. U1)
1. Moulding should lay flat with the broad back surface down on the saw table 60 .
2. Place the top of the moulding against the fence 16 .
3. The settings below are for 45° sprung crown moulding.
Inside corner
Outside corner
Left
side
Bevel left 30°
Mitre table set at right 35.26°
Save left end of cut
Bevel right 30°
Mitre table set at left 35.26°
Save left end of cut
Right
side
Bevel right 30°
Mitre table set at left 35.26°
Save right end of cut
Bevel left 30°
Mitre table set at right 35.26°
Save right end of cut
ALWAYS USE THE APPROPRIATE SAW BLADE MADE ESPECIALLY FOR CUTTING ALUMINUM.
Certain workpieces may require the use of a clamp or fixture to prevent movement during the
cut. Position the material so that you will be cutting the thinnest cross section, as shown in
Figure V1. Figure V2 illustrates the wrong way to cut these extrusions.
Use a stick wax cutting lubricant when cutting aluminum. Apply the stick wax directly to the
saw blade 46 before cutting. Never apply stick wax to a moving blade. The wax provides
proper lubrication and keeps chips from adhering to the blade.
Bowed Material (Fig. W1, W2)
When cutting bowed material always position it as shown in Figure W1 and never like that
shown in Figure W2. Positioning the material incorrectly will cause it to pinch the blade.
Cutting Plastic Pipe or Other Round Material
Plastic pipe can be easily cut with your saw. It should be cut just like wood and CLAMPED OR
HELD FIRMLY TO THE FENCE TO KEEP IT FROM ROLLING. This is extremely important when
making angle cuts.
Cutting Large Material (Fig. X)
Occasionally you will encounter a piece of wood a little too large to fit beneath the lower
guard. If this occurs, place your right thumb on the upper side of the guard 1 and roll the
guard up just enough to clear the workpiece, as shown in Figure X. Avoid doing this as much
as possible, but if need be, the saw will operate properly and make the bigger cut. NEVER TIE,
TAPE, OR OTHERWISE HOLD THE GUARD OPEN WHEN OPERATING THIS SAW.
Special Set-up for Wide Crosscuts (Fig. Y1, Y2)
Your saw can cut very wide (up to 409 mm) workpieces when a special set-up is used. To set
the saw up for these workpieces, follow these steps:
1. Remove both left and right sliding fences from the saw and set aside. To remove them,
unscrew the fence adjustment knobs 63 several turns and slide each fence outward.
Adjust and lock the mitre control so that it is at 0° mitre.
2. Make a platform using a piece of 38 mm thick particleboard or similar flat strong 38 mm
thick wood to the dimensions: 368 x 660 mm. The platform must be flat, otherwise the
material could move during cutting and cause injury.
3. Mount the 368 x 660 mm platform to the saw using four 76.2 mm long wood screws
through the holes 62 in the base fence 61 (Fig. Y1). Four screws must be used to
properly secure the material. When the special set-up is used, the platform will be cut into
two pieces. Ensure the screws are tightened properly, otherwise material could loosen and
cause injury. Ensure the platform is firmly flat on the table, against the fence, and centred
evenly from left to right.
WARNING: Ensure the saw is mounted firmly to a stable flat surface. Failure to do so
could cause the saw to be unstable and fall causing personal injury.
4. Place the workpiece to be cut on top of the platform mounted to the table. Ensure the
workpiece is firmly against the back of the base fence 61 (Fig. Y2).
5. Secure the material before cutting. Cut slowly through the material using a out-downand-back motion. Failure to clamp securely or cut slowly could result in the material
coming loose and causing injury.
39
English
After several cuts are made at various mitre angles other than 0°, the platform may weaken
and not properly support the work. Install a new, unused platform to the saw after presetting
the desired mitre angle.
CAUTION: Continued use of a platform with several kerfs may cause loss of material
control and possible injury.
Clamp: DE7082
(similar model
included)
Used for firmly clamping
workpiece to the saw table
for precision cutting.
Dust Bag: DE7053
(included with some
models)
Equipped with a zipper for
easy emptying, the dust bag
will capture the majority of
the sawdust produced.
MAINTENANCE
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and remove
the battery packs or power supply before transporting, making any adjustments,
cleaning, repairing, or removing/installing attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, DO NOT touch the sharp
points on the blade with fingers or hands while performing any maintenance.
DO NOT use lubricants or cleaners (particularly spray or aerosol) in the vicinity of the plastic
guard. The polycarbonate material used in the guard is subject to attack by certain chemicals.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Before use, carefully check the upper guard, lower guard and dust duct to determine that they
will operate properly. Ensure that chips, dust or workpiece particles do not block of one of
the functions.
In case of workpiece fragments jammed between the saw blade and guards, disconnect the
machine from the power supply and follow the instructions given in Changing or Installing a
New Saw Blade. Remove the jammed parts and reassemble the saw blade.
Periodically clean all dust and wood chips from around AND UNDER the base and the
rotary table.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen
collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust
mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic
parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a
cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Cleaning the DeWALT Corded Power Supply
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic
parts of the tool. These chemicals may weaken the plastic materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool into a liquid.
Cleaning the Corded Power Supply Receptacle (Fig. D)
WARNING: Blow debris out of the corded power supply receptacle 37 with clean, dry air.
To minimize the risk of eye injury, always wear eye protection and respiratory protection
when performing this.
Dust Duct Cleaning
Depending on your cutting environment, saw dust can clog the dust duct and may prevent
dust from flowing away from the cutting area properly. With the battery pack or corded power
supply removed and the saw head raised fully, low pressure air or a large diameter dowel rod
can be used to clear the dust out of the dust duct.
XPS™ LED Worklight Cleaning
For the best worklight performance, perform the following maintenance regularly with the
battery or corded power supply removed.
• Carefully clean saw dust and debris from worklight lens with a cotton swab.
• DO NOT use solvents of any kind, they may damage the lens.
• Dust build-up can block the worklight and prevent it from accurately indicating the line
of cut.
• Follow mitre saw’s instruction manual to remove and install blade.
• With blade removed from saw, clean pitch and build-up from blade. Pitch and debris can
interfere with the worklight and prevent it from accurately indicating the line of cut.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT, have not been tested
with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DeWALT recommended accessories should be used with this product.
The following accessories, designed for your saw, may be helpful. In some cases, other locally
obtained work supports, length stops, clamps, etc., may be more appropriate. Use care in
selecting and using accessories.
40
SAW BLADES: ALWAYS USE 305 mm SAW BLADES WITH 25.4 mm/30 mm ARBOUR HOLES.
SPEED RATING MUST BE AT LEAST 4800 RPM. Never use a smaller diameter blade. It will
not be guarded properly. Use crosscut blades only! Do not use blades designed for ripping,
combination blades or blades with hook angles in excess of 7°.
BLADE DESCRIPTIONS
APPLICATION
DIAMETER
Construction Saw Blades (thin kerf with anti-stick rim)
General Purpose
305 mm
Fine Crosscuts
305 mm
Woodworking Saw Blades (provide smooth, clean cuts)
Fine crosscuts
305 mm
Non-ferrous metals
305 mm
TEETH
40
60
80
96
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be
disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing
the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs
which were easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our
environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or disposed of properly.
Español
SIERRA DE INGLETES
DHS780
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo
desarrollo de productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los
usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Voltaje
UK & Ireland
Tipo
Corriente
Tipo de batería
Voltaje de batería
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grueso del cuerpo del disco
Velocidad máxima de la hoja
Capacidad máxima de corte transversal 90°
Capacidad máxima de inglete 45°
Máxima profundidad de corte a 90°
Profundidad máxima de corte transversal en bisel
45°
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máximas)
Inglete de 0°
Anchura resultante a la altura máxima 112 mm
Anchura resultante a la altura máxima 110 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
45° inglete izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 112 mm
Altura resultante a la anchura máxima 244 mm
45° inglete derecho
Anchura resultante a la altura máxima 112 mm
Altura resultante a la anchura máxima 244 mm
45° bisel izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 63 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
45° bisel derecho
Anchura resultante a la altura máxima 62 mm
Altura resultante a la anchura máxima 345 mm
Tiempo que tarda en funcionar el freno de la hoja
electrónica automática
Peso (sin los paquetes de baterías ni la fuente de
alimentación con cable)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1,6
3 800
345
244
112
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25,4
1,6
3 800
345
244
112
mm
56
56
izquierda
derecha
izquierda
derecha
50°
60°
49°
49°
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
193
28
193
28
s
<5
<5
kg
25,5
25,5
VAC
VAC
AAC
Valores de ruido (suma vectores triaxiales) de acuerdo EN61029-2-9
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
91
91
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
102
102
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
3
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibraciones representa las aplicaciones principales
de la herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar. Esto
puede aumentar considerablemente el nivel de exposición durante el período total
de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería tener en cuenta también
las veces en que la herramienta está apagada o cuando está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de
la vibración tales como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y los accesorios,
mantener las manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
Sierra de ingletes
DHS780
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea
más información, póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a continuación o
bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y realiza esta declaración
en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
28.02.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las señales. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que si no se evita, provocará la
muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro que, si no se evita, puede provocar
lesiones leves o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones personales que, de no
evitarse, puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas eléctricas, se deberán tomar
precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y
lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN
EL FUTURO.
Normas Generales de Seguridad
1 . Mantenga despejada el área de trabajo.
ʵʵ Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2 . Tenga presente el entorno de la zona de trabajo
ʵʵ No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en condiciones de
humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien iluminada (250 - 300 lux). No utilice
la herramienta allí donde haya riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de
líquidos y gases inflamables.
3 . Evite las descargas eléctricas.
ʵʵ Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra (por ejemplo:
tuberías, radiadores, cocinas y neveras). Cuando use la herramienta en condiciones
extremas (por ejemplo, humedad elevada, con producción de virutas metálicas, etc.), la
seguridad eléctrica se puede mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor
con derivación a tierra (FI).
4 . No permita que se acerquen otras personas.
ʵʵ No permita que personas, especialmente niños, que no intervengan en el trabajo, toquen
la herramienta o el cable de extensión y manténgalos fuera del área de trabajo.
5 . Guarde las herramientas inactivas.
ʵʵ Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un lugar seco y bien cerrado,
fuera del alcance de los niños.
6 . No fuerce la herramienta.
ʵʵ Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las condiciones para las que
fue diseñada.
41
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
7 . Utilice la herramienta apropiada.
ʵʵ No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan el trabajo de una
herramienta pesada. No use las herramientas para otros fines distintos de los previstos;
por ejemplo, no use la sierra circular para cortar ramas ni troncos de árboles.
8 . Lleve ropa de trabajo adecuada.
ʵʵ No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas en
movimiento. Se recomienda utilizar calzado antideslizante para trabajos en exteriores.
Use protector de cabello para sujetar el cabello largo.
9 . Use equipos de protección.
ʵʵ Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz antipolvo cuando trabaje
en condiciones que produzcan polvo o despidan partículas. Si esas partículas pueden
estar muy calientes, lleve además un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos
auriculares de protección. Lleve puesto siempre un casco de seguridad.
10 . Conecte el equipo extractor de polvo.
ʵʵ Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios de recolección y extracción
de polvo, asegúrese de que estén conectados y que se utilicen correctamente.
11 . No haga un mal uso del cable del cargador ni del cable de la fuente de
alimentación DCB500.
ʵʵ Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Mantenga el cable alejado de
fuentes de calor, aceite y aristas vivas. No lleve nunca la herramienta asida por el cable.
12 . Proteja el trabajo.
ʵʵ Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más seguro que hacerlo con
las manos, quedando éstas libres para operar la herramienta.
13 . No se estire demasiado.
ʵʵ Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo momento.
14 . Mantenga las herramientas con cuidado.
ʵʵ Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para un mejor y más seguro
rendimiento. Siga las instrucciones de lubricación y reemplazo de piezas. Inspeccione
las herramientas periódicamente y, si están estropeadas, hágalas reparar por un
establecimiento de servicio autorizado. Mantenga todos los mangos e interruptores secos,
limpios y libres de aceite y de grasa.
15 . Desconecte las herramientas.
ʵʵ Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se encuentren en uso,
antes de darles mantenimiento y cada vez que se reemplacen accesorios tales como
hojas, brocas y cuchillas.
16 . Quite las llaves y herramientas de ajuste.
ʵʵ Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de la herramienta antes
de hacerla funcionar.
17 . Evite que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente.
ʵʵ No traslade la herramienta con el dedo colocado en el interruptor. Asegúrese de
que la herramienta esté en posición de “apagado” antes de conectarla a la fuente
de alimentación.
18 . Utilice cables de extensión para exteriores.
ʵʵ Antes de utilizar el cable prolongador, compruebe que no esté dañado y cámbielo si lo
estuviera. Cuando utilice la herramienta en el exterior, utilice solo cables de extensión
previstos para el uso en exteriores y con el voltaje correspondiente.
19 . Permanezca atento.
ʵʵ Tenga cuidado con lo que hace. Utilice el sentido común. No opere la herramienta
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas o del alcohol.
20 . Compruebe si existen piezas dañadas.
ʵʵ Antes del uso, compruebe con cuidado la herramienta y la fuente de alimentación para
cerciorarse de que funcionará adecuadamente y realizará su función prevista. Compruebe
la alineación de las piezas en movimiento, la unión de las mismas, la rotura de las
piezas, el montaje y cualesquiera condiciones que puedan afectar al funcionamiento
de la herramienta. Un protector u otra pieza que esté dañada deberá ser reparada
adecuadamente o sustituida por un centro de servicios autorizado a menos que se
indique lo contrario en el presente manual de instrucciones. Haga reparar o sustituir
cualquier interruptor defectuoso o dañado por un centro de servicios autorizado. No
utilice la herramienta si esta no puede encenderse y apagarse con el interruptor. No
intente realizar nunca las reparaciones usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo auxiliar, o la realización de
cualquier operación, con esta herramienta que no coincidan con los recomendados en
este manual de instrucciones puede entrañar riesgo de lesiones.
42
21 . Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
ʵʵ Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las
reparaciones solo deben efectuarlas personas cualificadas mediante el empleo de
repuestos originales; en caso contrario pudiera producirse un riesgo considerable para
el usuario.
Normas de Seguridad Adicionales para Ingletadoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El equipo está provisto de un cable de suministro de electricidad con una configuración
especial y que únicamente puede ser reemplazado por el fabricante o por un agente de
servicio técnico autorizado.
No utilice la sierra para cortar materiales distintos a los recomendados por el fabricante.
No opere el equipo sin que la protección se encuentre en posición, si la protección está
bloqueada o sin que tenga el debido mantenimiento.
Asegúrese de que el brazo esté fijado correctamente cuando lleve a cabo cortes para biselado.
Mantenga el área del piso adyacente al nivel de la máquina limpia y libre de materiales
sueltos, por ejemplo, virutas o pedazos de material.
Utilice hojas de sierra correctamente afiladas. Respete el nivel de velocidad máximo indicado
en la hoja de sierra.
Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
Asegúrese de que todas las palancas de cierre y los mangos de la abrazadera estén ajustados
antes de iniciar cualquier operación.
Nunca coloque las manos dentro del área de la hoja cuando la sierra esté conectada a la
toma de corriente eléctrica.
No meta las manos detrás del tope-guía, a una distancia inferior a 100 mm a cada lado de
la hoja de la sierra para eliminar fragmentos de madera ni por ningún otro motivo, mientras
esté girando la hoja. La proximidad de la mano a la hoja de la sierra cuando esta está girando
puede no ser obvia y pueden producirse lesiones graves.
Nunca intente detener una máquina en movimiento bruscamente mediante el forcejeo de
una herramienta o cualquier otro instrumento contra la hoja, ya que podría ocasionar un
accidente grave.
Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de instrucciones. El uso inapropiado
de cualquier accesorio puede causar daños.
Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de una sierra o un
material duro.
Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de cada uso.
Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta.
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado. Para conocer la capacidad
de corte exacta, consulte las Datos técnicos. Utilice sólo las hojas que se mencionan en este
manual, que cumplen con la EN 847-1.
Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente diseñadas para reducir el ruido.
No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
No utilice hojas rajadas o dañadas.
No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
Nunca utilice su sierra sin el platillo de ranura.
Antes de empezar a cortar, compruebe que la máquina está estable.
Levante la hoja de la ranura en la pieza a trabajar antes de encender el interruptor.
No inserte nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
La protección de la cuchilla de su sierra se elevará automáticamente cuando pulse la palanca
de liberación del bloqueo del cabezal y baje el brazo; se ubicará por debajo de la cuchilla
cuando levante el brazo.
Nunca levante el protector de la hoja manualmente salvo que la cierra esté apagada. El
protector podrá levantarse con la mano cuando se instalen o remuevan las hojas o cuando se
inspeccione la sierra.
Verifique periódicamente que los compartimentos de aire del motor estén limpios y libres
de partículas.
Sustituya el plato de separación cuando esté gastado. Véase la lista incluida de piezas
de recambio.
Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de llevar a cabo cualquier trabajo de
mantenimiento o al cambiar las hojas.
No realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento cuando la máquina siga
girando y el cabezal no se haya ubicado en la posición superior.
Si utiliza una LED para indicar la línea de corte, compruebe que la LED sea de clase 2 de
conformidad con la norma EN 62471. No sustituya un diodo LED por un tipo distinto.
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Si está dañada, acuda a un agente de reparaciones habilitado para que repare la
LED correspondiente.
La sección frontal de la protección está transparentada para tener visibilidad durante el corte.
Si bien el transparentado reduce drásticamente la expulsión de partículas, existen aberturas
en la protección, por lo que se recomienda usar anteojos de seguridad en todo momento al
mirar a través del transparentado.
Cuando corte madera, conecte la sierra a un dispositivo de recolección de polvo. Tenga en
cuenta siempre los factores que propicien la exposición al polvo tales como:
ʵʵ tipo de material a trabajar (el tablero de astillado produce más polvo que la madera);
ʵʵ afilamiento de la hoja de sierra;
ʵʵ ajuste correcto de la hoja de sierra;
ʵʵ extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a los 20 m/s.
Asegúrese de que los dispositivos de extracción local tales como cobertores, deflectores y
trampillas estén debidamente ajustados.
Tome conocimiento de los siguientes factores que propician la exposición al ruido:
ʵʵ utilice hojas diseñadas para reducir la producción de ruidos;
ʵʵ utilice únicamente hojas bien afiladas.
Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de la máquina.
Habilite sistemas de iluminación general o focalizados apropiados.
Compruebe que los espaciadores y las anillas de eje son adecuados para el uso indicado en el
presente manual.
No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza de trabajo en la zona de corte
mientras que la máquina esté funcionando y el cabezal de la sierra se haya ubicado en
posición superior.
No corte nunca piezas de una longitud inferior a 200 mm.
Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas de trabajo cuyo
tamaño máximo para el corte transversal sea de:
ʵʵ Altura máxima: 112 mm
ʵʵ Ancho máximo: 345 mm
ʵʵ Largo máximo: 600 mm
ʵʵ Las piezas de trabajo más grandes deberán ser soportadas con un soporte adicional
adecuado, como por ejemplo, el soporte DE7023-XJ o el soporte de pie DE7033-XJ. Fije
siempre la pieza de trabajo con seguridad.
Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague inmediatamente la máquina y
desconéctela de la red.
Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar que los demás utilicen
una máquina defectuosa.
Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza de alimentación anormal,
apague la máquina y desconéctela de la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la
cuchilla de la sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar con
una fuerza de alimentación reducida.
No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco utilizando pernos con un
diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm.
Asegúrese de que el operador esté adecuadamente capacitado para el uso, ajuste y operación
de la máquina.
Antes de operar, seleccione la cuchilla de sierra adecuada para el material que va a cortar;
Utilice sólo cuchillas de sierra cuya velocidad indicada en la misma sea como mínimo
equivalente a la velocidad indicada en la placa de datos.
Compruebe, antes de realizar cada corte, que la máquina se encuentra ubicada en una
superficie lisa y estable para evitar los movimientos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del uso de dispositivos
de seguridad, existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos riesgos
son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se calientan durante
el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
Esta máquina se ha diseñado para que funcione con distintas tensiones: fuente de la batería
2 x 54 V y fuente de CA de 115 V o 230 V. Compruebe siempre que el voltaje del paquete
de baterías corresponda al indicado en la placa de características. Asegúrese también de
que el voltaje de la fuente de alimentación con cable y del cargador corresponda al de la
red eléctrica.
Su herramienta, el cargador y la fuente de alimentación con cable DEWALT tienen
doble aislamiento, conforme a las normas EN 61029 y EN 60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
ADVERTENCIA: Las unidades de 115 V deben operarse mediante un transformador
aislante con seguridad antifallos, con una pantalla de tierra entre la unión primaria
y secundaria.
Sustitución del enchufe de red
(solo para el Reino Unido e Irlanda)
Si debe colocarse un nuevo enchufe de red:
• Deseche el enchufe anterior según las normas de seguridad.
• Conecte el extremo marrón al terminal vivo del enchufe.
• Conecte el terminal azul al terminal neutro.
ADVERTENCIA: No deberá realizar ninguna conexión con el terminal de tierra.
Siga las instrucciones de ajuste suministradas con enchufes de buena calidad. Fusible
recomendado para el cargador: 3 A. Fusible recomendado para la fuente de alimentación con
cable: 13 A.
Uso de un cable prolongador para el cargador o la fuente de
alimentación con cable
No deberán usarse cables prolongadores excepto cuando sea absolutamente necesario. Utilice
un cable prolongador adecuado para la potencia de
entrada del cargador o la fuente de alimentación con
cable (véase Datos técnicos). El tamaño mínimo del
conductor es de 1,5 mm2; la longitud máxima es de
30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Uso de la fuente de alimentación con
cable DCB500
La fuente de alimentación con cable de DeWALT se ha diseñado para proporcionar corriente
a las herramientas sin cable DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™. Introduzca la fuente de alimentación
con cable en la ranura de la batería de la sierra ingletadora (consulte Instalación y extracción
de la fuente de alimentación con cable y la figura D) y enchufe la fuente de alimentación
a una toma de corriente CA. La fuente de alimentación actuará como fuente de suministro
de la herramienta. Su fuente de alimentación con cable DeWALT debe utilizarse únicamente
con una corriente eléctrica doméstica de 230 V. Las unidades de 115 V de Reino Unido deben
enchufarse a un transformador de 115 V.
La fuente de alimentación con cable es apta para usarla con las herramientas 2 x 54 V CA con
doble aislamiento. El modelo UE de la DCB500 no tiene contacto de tierra.
La fuente de alimentación con cable DeWALT debe usarse únicamente con una fuente de
suministro que corresponda a la tensión indicada en la placa de características de la DCB500,
y no con fuentes de suministro de corriente continua. Compruebe que la corriente nominal
de la herramienta sea inferior o igual a la corriente nominal del adaptador de la fuente
de alimentación.
Instrucciones de uso específicas adicionales
La fuente de alimentación con cable puede calentarse durante el uso. Esto es normal y no
indica ningún problema.
IMPORTANTE. La fuente de alimentación no puede ser reparada por el usuario. No hay piezas
que el usuario pueda reparar dentro de la fuente de alimentación. La sustitución del cable
puede ser realizada en un centro de servicios autorizado.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están diseñados para ofrecer el
funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene instrucciones importantes
de seguridad y funcionamiento para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita que ningún líquido penetre en el
cargador. Podrá conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual con
corrientes residuales de 30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de daños, cargue sólo
las baterías recargables de DeWALT. Otros tipos de baterías podrán provocar daños
materiales y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para garantizar que no jueguen con
el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador enchufado a la alimentación
eléctrica, los contactos de carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados por
materiales extraños. Los materiales conductores extraños como, a título enunciativo pero
no limitativo, lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación de partículas
metálicas deben mantenerse alejados de las cavidades del cargador. Desconecte
siempre el cargador de la red cuando no haya ningún paquete de baterías en la cavidad.
Desconecte el cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
43
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estos cargadores no han sido diseñados para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el cargador. De este modo, reducirá
el riesgo de daños a la toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea estrictamente necesario. El uso de
un cable de extensión inadecuado podrá provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado— haga que se lo reparen
de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar limpiarlo. Esto reducirá el
riesgo de electrocución. La retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 22 en el cargador, comprobando que quede bien
colocado en el cargador. La luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que se
ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja permanecerá encendida de
manera continua. La batería está totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el
cargador. Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga pulsado el botón de
liberación de la batería 32 del paquete de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima duración de sus baterías de iones
de litio, cárguelas completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el sistema de protección electrónica.
Si esto ocurre, coloque la batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la pared o para dejarlos en pie
sobre una mesa o una superficie de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador al
alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas u otras obstrucciones que impidan
la circulación de aire. Use la parte posterior del cargador como una plantilla para colocar los
tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador firmemente usando tornillos para paredes
de cartón yeso (comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con un tornillo con
cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en madera a un profundidad óptima, dejando
aproximadamente 5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte posterior del
cargador con los tornillos expuestos y engánchelos completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el cargador de la toma de CA
antes de la limpieza. La grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando un
paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni otros productos limpiadores. Nunca
permita que entre ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna parte de la
misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada. Antes de utilizar la batería y el
cargador, lea las instrucciones de seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla queda encendido durante
esta operación. Cuando la batería está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y
el cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a un centro de reparación
autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o caliente, automáticamente inicia un
retardo de batería fría / caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya alcanzado la
temperatura adecuada. El cargador cambiará automáticamente al modo de carga de batería.
Esta característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería caliente. La batería se cargará
a una velocidad inferior mediante el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior diseñado para enfriar el paquete
de baterías. El ventilador se enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador no funciona correctamente o
si las ranuras de ventilación están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un sistema de protección
electrónica que protege la batería contra la sobrecarga, el recalentamiento o las
grandes descargas.
44
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas explosivas, como ambientes donde
haya polvo, gases o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la batería del
cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de baterías en lugares en los que la
temperatura pueda alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la batería puede ser inflamable si se
expone a chispas o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de baterías por ningún motivo. Si la
carcasa del paquete de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el cargador. No
golpe, tire ni dañe el paquete de baterías. No utilice un paquete de baterías o cargador
que haya recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado de algún modo (por
ejemplo, perforado con un clavo, golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de baterías dañadas deberán llevarse
al centro de servicio para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni transporte paquetes de
baterías de modo que algún objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el paquete de baterías en delantales,
bolsillos, cajas de herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos, llaves,
etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la herramienta de forma lateral en una
superficie estable que no presente ningún peligro de caídas u obstáculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de baterías podría ser causa
de incendios si los terminales de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías, compruebe que los terminales de
las mismas estén protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran entrar en
contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de transporte aplicables según lo
dispuesto en los estándares industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones relativas
al transporte de mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos de Mercancías Peligrosas
de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo Internacional
de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones de litio han sido
Español
comprobadas de acuerdo a lo establecido en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios
de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de baterías DeWALT está exenta
de la clasificación de material peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una potencia energética superior
a 100 vatios-hora (Wh) deben ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora marcadas en el paquete. Además,
debido a la complejidad de las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte aéreo
de paquetes de baterías de iones de litio solas, independientemente de la potencia en vatioshoras que tengan. La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede hacerse por
transporte aéreo excepto que la potencia en vatios-hora del paquete de baterías sea superior
a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento o completamente regulado, el
expedidor será responsable de consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se proporciona de buena fe y se
considera exacta en el momento de creación del documento. No obstante, no se ofrece
ninguna garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del comprador comprobar que
todas sus actividades se ajusten a las normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLT
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola o en un producto de 18 V
DeWALT, funciona como una batería de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un
producto de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene colocada la tapa, está en modo de
transporte. Mantenga la tapa durante el transporte.
Cuando está en modo de transporte, los cables de las células
están eléctricamente desconectados dentro del paquete,
resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de vatios hora
(Wh) inferior en relación con una capacidad de vatios hora
superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con una capacidad de vatios hora inferior
puede eximir la batería de ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios hora
superiores.
Por ejemplo, la capacidad en Wh para el transporte
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
debería indicar 3 x 36 Wh, lo que significa 3 baterías de
36 Wh cada una. La capacidad en Wh para el uso debería
indicar 108 Wh (1 batería).
TM
Cargue los paquetes de baterías DeWALT únicamente con los cargadores DeWALT
indicados. Cargar los paquetes de baterías con baterías distintas a las indicadas por
DeWALT en un cargador DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o causar
otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la capacidad en Wh indica 108 Wh (1
batería de 108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada). Ejemplo: la capacidad en Wh
indica 3 x 36 Wh (3 baterías de Wh).
Tipo de batería
La DHS780 funciona con paquetes de baterías de 54 voltios.
Se pueden usar estos paquetes de baterías DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para
más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 sierra ingletadora DHS780
1 cuchilla de sierra
En la bolsa:
1 llave de cuchilla
1 mordaza del material
1 bolsa para el polvo
1 manual de instrucciones
Puede incluir:
1 fuente de alimentación con cable DeWALT DCB500
2 baterías de 54 V
1 cargador de puerto doble
• Compruebe si la herramienta, las piezas o los accesorios han sufrido algún daño durante
el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer íntegramente y comprender este manual antes de
utilizar el producto.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Recomendaciones para el
almacenamiento
Antes de usar el aparato, lea el manual de instrucciones.
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura ambiente cuando no
esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse completamente descargados. El paquete
de pilas deberá recargarse antes de utilizarse.
Use protección auditiva.
Use protección para los ojos.
Punto de traslado.
Mantenga las manos alejadas de la cuchilla.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual, las etiquetas del cargador y del
paquete de pilas muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al medio ambiente.
No fije la mirada directamente en la fuente de luz.
Posición del código de fecha (Fig. D)
El código de fecha 31 , que incluye también el año de fabricación, viene impreso en la carcasa.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni ninguna de sus piezas. Podrían
producirse lesiones personales o daños.
1 Protector inferior
15 Muescas manuales
2 Palanca de liberación de bloqueo del
16 Hendidura
cabezal
17 Escala de bisel
3 Empuñadura de funcionamiento
18 Puntero de la escala del bisel
4 Asa de transporte
19 Pasador de seguridad
5 Interruptor del disparador
20 Palanca de bloqueo de deslizamiento
6 Botón de bloqueo del disparador
21 Interruptor de encendido/apagado XPS™
7 Orificios de instalación del banco
22 Paquetes de baterías
8 Asa de bloqueo de inglete
23 Rieles
9 Botón de liberación de inglete
24 Botón de bloqueo de rieles
10 Lengüeta de control del trinquete de la
25 Tornillo de ajuste de rieles
sierra ingletadora
26 Orificio de salida de polvo
11 Plato de separación
27 Llave hexagonal
12 Puntero de la escala de inglete
28 Perilla de bloqueo del bisel
13 Escala de inglete
29 Orificio de sujeción
14 Tornillos de escala de inglete
45
Español
30 Botón de control del tope del bisel
33 Perno en ala
31 Código de fecha (Fig. D)
34 Tornillo de ajuste de profundidad
32 Botones de liberación de la batería
Uso previsto
La sierra ingletadora DHS780 de DeWALT se ha diseñado para el corte profesional de madera,
productos de madera y plásticos. Realiza operaciones de corte transversal, biselado e
ingleteado de forma fácil, precisa y segura.
Esta unidad está diseñada para usarla con una cuchilla de 305 mm de diámetro nominal de
punta de carburo.
NO debe usarse en condiciones de humedad ni en presencia de líquidos o gases inflamables.
Esta sierra ingletadora es una herramienta eléctrica profesional. NO permita que los niños
toquen la herramienta. El uso de la herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos a los previstos.
• Niños pequeños y personas con discapacidades. Este aparato no está destinado al uso
por parte de niños pequeños o personas con discapacidades sin supervisión.
• Este producto no se ha diseñado para ser utilizado por personas (niños incluidos) que
presenten discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias, a menos que estén supervisadas por una persona
que se haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca a los niños solos con
este producto.
Desembalaje (Fig. A y G)
1. Abra la caja y levante la sierra por la cómoda asa de transporte 4 , tal como se muestra en
la figura G.
2. Coloque la sierra en una superficie plana y lisa.
3. Suelte el botón de bloqueo del riel 24 y empuje el cabezal de la sierra hacia atrás, para
bloquearlo en la posición trasera.
4. Empuje ligeramente hacia abajo la empuñadura de funcionamiento 3 y extraiga el
pasador de seguridad 19 .
5. Afloje suavemente la presión hacia abajo y sujete la empuñadura de funcionamiento,
dejando que se levante completamente.
ENSAMBLAJE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la herramienta y retire los paquetes de baterías antes de transportarla, realizar
ajustes, limpiar, reparar o quitar o instalar acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente los paquetes de baterías, las fuentes de
alimentación con cable y los cargadores de DeWALT.
Montaje en el banco (Fig. A y Z)
Los orificios 7 se suministran en los cuatro pies para facilitar el montaje en el banco. Se
suministran dos orificios de tamaños distintos para adaptarse a los distintos tamaños de los
tornillos o pernos. Utilice cualquiera de los dos; no es necesario utilizar ambos.
Monte siempre la sierra con firmeza en una superficie estable para que no se mueva. Para
mejorar su portabilidad, la herramienta puede montarse en una pieza de 12,7 mm o un tablero
contrachapado más grueso que pueda fijarse en su soporte de trabajo o desplazarse a otros
lugares de trabajo y volverse a ajustar.
NOTA: Cuando decida montar la sierra en una pieza de contrachapado, compruebe que los
tornillos o los pernos de montaje no sobresalgan por debajo de la madera. El contrachapado
debe coincidir con el soporte de trabajo. Cuando fije la sierra en cualquier superficie de trabajo,
fíjela solamente en los tetones de fijación en los que se encuentran ubicados los orificios de los
tornillos de montaje. Si la fija en cualquier otro punto, esto interferirá con el funcionamiento
adecuado de la sierra.
ATENCIÓN: Para evitar deformaciones y defectos, compruebe que la superficie de
montaje no esté combada y que sea uniforme. Si la sierra daña la superficie, coloque una
pieza fina de material debajo de un pie de la sierra, hasta que esta quede firme sobre la
superficie de montaje.
Instalación y extracción de los paquetes de baterías de la
herramienta (Fig. C1)
NOTA: Para obtener los mejores resultados, compruebe que los paquetes de baterías estén
completamente cargados.
Para instalar los paquetes de baterías 22 en la herramienta, alinéelos con los rieles que se
encuentran en el lateral de la carcasa del motor y deslícelos hasta que queden colocados
firmemente en la herramienta. Asegúrese de que no se desenganchen. Introduzca la tapa
antipolvo 39 en el alojamiento de la fuente de alimentación con cable 37 , entre las baterías.
AVISO: Mantenga colocada la tapa antipolvo cuando no utilice la fuente de
alimentación con cable.
Para extraer los paquetes de baterías de la herramienta, pulse el botón de liberación de las
baterías 32 y extraiga con fuerza los paquetes de baterías. Introdúzcalos en el cargador tal y
como se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de carga (Fig. C2)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador de carga que consiste en tres
luces LED de color verde que indican el nivel de carga restante del paquete de baterías.
46
Para activar el indicador de carga, mantenga pulsado el botón del indicador de carga. Un
grupo de tres luces LED verdes se iluminará, indicando el nivel de carga restante. Cuando el
nivel de carga de la batería esté por debajo del límite necesario para el uso, el indicador de
carga no se iluminará y deberá recargar la batería.
NOTA: El indicador de carga tan solo constituye una indicación de la carga que queda en
el paquete de baterías. No indica ninguna funcionalidad de la herramienta y podrá registrar
variaciones en función de los componentes del producto, la temperatura y la aplicación del
usuario final.
Instalación y extracción de la fuente de alimentación con cable de
la herramienta (Fig. D–F)
Antes de introducir la fuente de alimentación con cable en la herramienta, extraiga el
extremo de la tapa antipolvo 39 del alojamiento de la fuente de alimentación con cable de
la herramienta 37 . Saque la tapa antipolvo del alojamiento de la fuente de alimentación con
cable de la herramienta, para que no interfiera con la inserción de la fuente de alimentación
con cable. Compruebe que el alojamiento de la fuente de alimentación con cable no tenga
residuos. Los residuos que quedan en el interior del alojamiento pueden impedir la colocación
correcta de la fuente de alimentación con cable. En caso de que tenga residuos, límpielos
usando aire a baja presión. Consulte Limpieza del alojamiento de la fuente de alimentación
con cable.
AVISO: La fuente de alimentación con cable está prevista solo para fuentes de
suministro de corriente alterna cuando se usa con esta herramienta. Si se usan fuentes de
alimentación de corriente continua se pueden causar daños a la herramienta.
Para instalar la fuente de alimentación con cable en la herramienta:
1. Con la fuente de alimentación con cable desenchufada, alinee el conector de CA con el
alojamiento de la fuente de alimentación con cable de la herramienta 37 y hágala encajar
en su lugar.
2. Compruebe que esté bien colocada en la herramienta y que no se desenganche.
3. Coloque la tapa antipolvo 39 en la fijación de la tapa antipolvo ( 40 , fig. E) en la fuente de
alimentación con cable.
4. Fije la abrazadera del cable 41 en el sujetacable de la herramienta ( 42 , fig. F). Apriete
bien la abrazadera en el sujetacable.
5. Con la herramienta apagada, enchufe la fuente de alimentación con cable en una toma
de corriente doméstica estándar de 230 V. Las unidades de 115 V de Reino Unido deben
enchufarse a un transformador de 115 V. No intente utilizar la fuente de alimentación con
cable con ningún otro voltaje.
6. Use la herramienta de acuerdo con sus instrucciones y compruebe que el cable esté
colocado de forma que no se pueda pisar o tropezar con él, o causarle cualquier otro daño
o tirón.
7. Para extraer la fuente de alimentación con cable de la herramienta, primero desenchufe la
fuente de alimentación con cable de la toma, después apriete el botón de liberación 38 y tire firmemente la fuente de alimentación con cable para extraerla de la herramienta.
Apriete firmemente el extremo de la tapa antipolvo 39 en el alojamiento de la fuente de
alimentación con cable de la herramienta 37 .
Cambio o instalación de una cuchilla de sierra nueva
Extracción de la cuchilla (Fig. A, G1–G4)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la herramienta y retire los paquetes de baterías antes de transportarla, realizar
ajustes, limpiar, reparar o quitar o instalar acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor del disparador esté en posición APAGADO. El encendido
accidental puede causar lesiones.
• No suelte nunca el botón de bloqueo del eje mientras esté funcionando la cuchilla o
se esté frenando.
• No corte aleaciones ligeras y metales férricos (que contengan acero o hierro), ni
ladrillos o productos de fibra de cemento, con esta sierra ingletadora.
DHS780 (FIG. G1, G2A, G3, G4)
1. Desconecte la sierra de la fuente de alimentación o extraiga las baterías.
2. Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal 2 para liberar el protector
inferior 1 y, a continuación, levante el protector todo lo que pueda.
3. Pulse el botón de bloqueo del eje 48 mientras gira detenidamente la cuchilla de la sierra
con la mano, hasta que se active el bloqueo.
4. Manteniendo pulsado el botón, utilice la otra mano y la llave suministrada 27 para aflojar
el tornillo de la cuchilla. (Gire en el sentido de las agujas del reloj, roscas hacia la izquierda).
5. Extraiga el tornillo de la cuchilla 43 , la arandela de fijación exterior 44 , el adaptador 45 y
la cuchilla 46 . La arandela de fijación interior 47 podrá dejarse en el eje.
SOLO DHS780-XE (FIG. G1, G2B, G4)
1. Desconecte la sierra de la fuente de alimentación o extraiga las baterías.
2. Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal 2 para liberar el protector
inferior 1 y, a continuación, levante el protector todo lo que pueda.
3. Afloje, sin sacarlo, el tornillo del soporte del protector delantero 67 , hasta que el
soporte 68 pueda levantarse lo suficiente para acceder al tornillo de la cuchilla 43 . El
protector inferior se mantendrá levantado debido a la posición del tornillo del soporte
del protector.
4. Pulse el botón de bloqueo del eje 48 mientras gira detenidamente la cuchilla de la sierra
con la mano, hasta que se active el bloqueo.
Español
5. Manteniendo pulsado el botón, utilice la otra mano y la llave suministrada 27 para aflojar
el tornillo de la cuchilla 43 . (Gire en el sentido de las agujas del reloj, roscas hacia la
izquierda).
6. Extraiga el tornillo de la cuchilla 43 , la arandela de fijación exterior 44 , el adaptador 45 y
la cuchilla 46 . La arandela de fijación interior 47 podrá dejarse en el eje.
NOTA: Con las cuchillas que tengan un orificio de 15,88 mm, no se utiliza el adaptador de
cuchilla de 25,4 mm.
Instalación de una cuchilla (Fig. A, G1–G4)
1. Desconecte la sierra de la fuente de alimentación o extraiga las baterías.
2. Con el brazo levantado y el protector inferior abierto, coloque el adaptador y la cuchilla
sobre el eje, y colóquelo en la fijación de la cuchilla interior, de forma que los dientes
situados en la parte inferior de la cuchilla señalen hacia la parte trasera de la sierra.
3. Una la arandela de fijación exterior con el eje.
4. Instale el tornillo de la cuchilla y, activando el bloqueo del eje, apriete el tornillo
firmemente con la llave suministrada (gire en sentido contrario a las agujas del reloj, roscas
hacia la izquierda).
5. SOLO DSH780-XE, FIG. G2b: Vuelva a colocar el soporte del protector 68 en su posición
original y apriete bien el tornillo del soporte del protector 67 para sujetar el soporte.
ADVERTENCIA: Hay que volver a colocar el soporte del protector en su posición
original y apretar el tornillo del soporte del protector antes de encender la
sierra. De lo contrario, es posible que el protector entre en contacto con la
cuchilla de la sierra mientras gira, lo que provocaría daños en la sierra y lesiones
personales graves.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra se vuelva a colocar en su sitio,
exclusivamente en el modo indicado. Utilice solo las cuchillas de sierra indicadas en el
apartado Datos técnicos; cat. n.º: se sugiere la DT4260.
Transporte de la sierra (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños personales graves, BLOQUEE
SIEMPRE el perno de bloqueo del riel, el asa de bloqueo de inglete, el asa de bloqueo de
bisel, el pasador de seguridad y los pernos de ajuste de la hendidura antes de transportar
la sierra. No utilice nunca los protectores para transportar o levantar.
Para transportar adecuadamente la sierra ingletadora, se ha incluido un asa de transporte 4 en la parte superior del brazo de la sierra.
• Para transportar la sierra, baje el cabezal y presione el pasador de seguridad 19 .
• Bloquee el perno de bloqueo del riel con el cabezal de la sierra en posición frontal,
bloquee el brazo de inglete en el ángulo de inglete máximo a la izquierda, deslice la
hendidura 16 completamente hacia el interior y bloquee el perno de bloqueo de
bisel 28 con el cabezal de la sierra en posición vertical, para que la herramienta sea lo más
compacta posible.
• Utilice siempre el asa de transporte 4 o las muescas manuales 15 .
Funciones y mandos
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la herramienta y retire los paquetes de baterías antes de transportarla, realizar
ajustes, limpiar, reparar o quitar o instalar acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor del disparador esté en posición APAGADO. El encendido
accidental puede causar lesiones.
Control de ingletes (Fig. H)
El asa de bloqueo de inglete 8 y el botón de liberación de inglete 9 le permiten poner
la sierra en 60° a la derecha y 50° a la izquierda. Para configurar la sierra, levante el asa de
ingletes, pulse el botón de liberación de inglete y fije el ángulo de inglete deseado en la escala
de inglete 13 . Empuje hacia abajo el asa de bloqueo de inglete para bloquear el ángulo
de inglete.
Botón de bloqueo de bisel (Fig. A)
El bloqueo de bisel le permite biselar la sierra en 49° a la izquierda o a la derecha. Para ajustar
la configuración del bisel, gire el perno 28 en sentido contrario a las agujas del reloj. El
cabezal de la sierra bisela fácilmente hacia la izquierda o a la derecha al pulsar el perno de
control del bisel en 0°. Para apretarlo, gire el perno de bloqueo del bisel en sentido de las
agujas del reloj.
Control del bisel en 0° (Fig. A)
El control de tope de bisel 30 le permite biselar la sierra hacia la derecha, una vez pasada la
marca de 0°.
Cuando se activa, la sierra se detendrá automáticamente en 0°, al llevarla desde la izquierda.
Para pasar temporalmente el ángulo de 0° hacia la derecha, tire del perno de bloqueo de
bisel 28 . Una vez soltado el perno, el control se reactivará. El perno de bloqueo del bisel
puede desbloquearse girando el perno 180°.
Cuando se encuentre en 0°, el control se bloquea en su lugar. Para operar el control, incline la
sierra ligeramente hacia la izquierda.
Control del bisel en 45° (Fig. I)
Hay dos palancas de control del tope del bisel, una a cada lado de la sierra. Para biselar la sierra
hacia la izquierda o la derecha, más allá de los 45°, empuje la palanca de control del bisel de
45° 52 hacia atrás. Cuando se encuentre en posición trasera, la sierra podrá biselar más allá de
dichos topes. Cuando necesite los topes de 45°, tire de la palanca de control del bisel de 45°
hacia delante.
Linguetes de bisel de corona (Fig. I)
NOTA: Se pueden hacer cortes de bisel de corona mediante topes rígidos para una
configuración rápida y precisa en 30° y 33,9°.
Cuando corte un molde de corona en superficie plana, la sierra está equipada para fijar
con precisión y rápidamente un tope de corona, hacia la izquierda o la derecha (consulte
Instrucciones para cortar moldes de corona en superficie plana y Uso de funciones
compuestas).
El linguete del bisel de corona de 30° 54 puede girarse para que entre en contacto con el
tornillo de ajuste de corona 51 .
Para invertir el linguete del bisel de corona de 30° en 33,9°, extraiga el tornillo de sujeción 56 ,
el linguete de bisel de 22,5° 53 y el linguete de bisel de 30° 54 . Introduzca el linguete de
bisel de corona de 30° 54 de forma que el texto de 33,9° quede boca arriba. Vuelva a colocar
el tornillo de sujeción 56 para fijar el linguete de bisel de 22,5° y el linguete de bisel de corona
de 33,9°. La configuración de la precisión no se verá afectada.
Linguetes de bisel de 22,5° (Fig. I)
La sierra está equipada para fijar de forma rápida y precisa un bisel de 22,5°, hacia la izquierda
o la derecha. El linguete del bisel de corona de 22,5° 53 puede girarse para que entre en
contacto con el tornillo de ajuste de corona 51 .
Botón de bloqueo del riel (Fig. A)
El botón de bloqueo del riel 24 le permite bloquear el cabezal de la sierra firmemente para
que no se deslice por los rieles 23 . Esto es necesario cuando se realizan determinados cortes o
cuando se transporta la sierra.
Tope de ranurado (Fig. A)
El tope de ranurado 35 permite limitar la profundidad de corte de la cuchilla. El tope es
útil para las aplicaciones como los ranurados y los cortes verticales erguidos. Gire el tope
de ranurado hacia delante y ajuste el tornillo de ajuste de profundidad 34 para fijar la
profundidad deseada de corte. Para asegurar el ajuste, apriete el perno de ala 33 . Si gira el
tope de ranurado hasta la parte trasera de la sierra, anulará la función del tope de ranurado.
Si el tornillo de ajuste de profundidad está demasiado apretado para aflojarlo manualmente,
puede utilizar la llave suministrada 27 para aflojar el tornillo.
Pasador de seguridad (Fig. A)
ADVERTENCIA: El pasador de seguridad debe utilizarse exclusivamente cuando
transporte o almacene la sierra. No utilice NUNCA el pasador de seguridad para ninguna
operación de corte.
Para bloquear el cabezal de la sierra en posición baja, empújelo hacia abajo, introduzca el
pasador de seguridad 19 y suelte el cabezal de la sierra. De este modo, el cabezal de la sierra
se sujetará hacia abajo de forma segura, evitando que la sierra desplace. Para soltarlo, empuje
el cabezal de la sierra hacia abajo y extraiga el pasador.
Ajuste
La sierra ingletadora se ha ajustado totalmente en fábrica, con precisión, en el momento de
su fabricación. Si necesita un reajuste debido al transporte, la manipulación o cualquier otro
motivo, siga las instrucciones mencionadas más abajo para ajustar la sierra. Una vez realizados,
estos ajustes deberían mantener su precisión.
Ajuste de escala de ingletes (Fig. H y L)
1. Desbloquee el asa de bloqueo de ingletes 8 y haga oscilar el brazo de ingletes hasta que
el botón de liberación de inglete 9 se bloquee en la posición de ingletes a 0°. No bloquee
el asa de bloqueo de ingletes.
2. Coloque una escuadra frente a la hendidura y la cuchilla de la sierra, como se muestra en la
figura L. (No toque las puntas de los dientes de la cuchilla con la escuadra; de lo contrario,
la medición será incorrecta).
3. Si la cuchilla de la sierra no queda exactamente perpendicular a la hendidura, afloje los
cuatro tornillos 14 que sostienen la escala de ingletes 13 y mueva el asa de bloqueo
de ingletes y la escala hacia la izquierda o la derecha, hasta que la cuchilla quede
perpendicular a la hendidura, tal y como se mida con la escuadra.
4. Vuelva a apretar los cuatro tornillos. No preste atención a la lectura del indicador de
inglete 12 en ese momento.
Ajuste del indicador de ingletes (Fig. H)
1. Desbloquee el asa de bloqueo de ingletes 8 para desplazar el brazo de ingletes hacia la
posición cero.
2. Con el asa de bloqueo de ingletes desbloqueada, deje que el pestillo de inglete se coloque
en su lugar, a medida que va girando el brazo de inglete hasta cero.
3. Observe el indicador de ingletes 12 y la escala de ingletes 13 que se muestran en
la figura H. Si el indicador no indica exactamente cero, afloje el tornillo del indicador
de ingletes 49 , sujetando el indicador en su lugar, reposicione el indicador y apriete
el tornillo.
Ajuste de escuadra del bisel con la mesa (Fig. A, I y L)
1. Para alinear la escuadra de la cuchilla con la mesa, bloquee el brazo en posición inferior
con el pasador de seguridad 19 .
2. Coloque una escuadra contra la cuchilla, comprobando que la escuadra no quede encima
de un diente (Fig. L).
3. Afloje el perno de bloqueo de bisel 28 y compruebe que el brazo se fija firmemente
frente al tope de bisel de 0°.
4. Gire el tornillo de ajuste de bisel de 0° ( 57 fig. I) con la llave hexagonal de la cuchilla de
13 mm 27 , según resulte necesario, para que la cuchilla se encuentre en un bisel de 0°
con la mesa.
47
Español
Ajuste del indicador de bisel (Fig. I)
Si los indicadores de bisel 18 no indican cero, afloje cada tornillo 50 que sujeta cada
indicador de bisel en su lugar y muévalos según resulte necesario. Compruebe que el bisel de
0° sea correcto y que los indicadores de bisel se establezcan antes de ajustar cualquier otro
tornillo de ángulo de bisel.
Ajuste del tope de bisel en 45° hacia la derecha o la izquierda
(Fig. A e I)
Para ajustar el tope de bisel en 45° a la derecha:
1. Afloje el perno de bloqueo de bisel 28 y tire del botón de control del tope de bisel 30 para anular el tope de bisel de 0°.
2. Si el indicador de bisel 18 no indica exactamente 45° cuando la sierra se encuentra
completamente a la derecha y el tornillo de ajuste de bisel de 45° 55 está en contacto
con la palanca de control del bisel de 45°, gire el tornillo de ajuste de bisel de 45° 55 con
la llave hexagonal de la cuchilla de 13 mm 27 (suministrada con algunas unidades), hasta
que el indicador de bisel indique 45°. Asegúrese de que la palanca de control de bisel de
45° 52 esté en contacto con el tornillo de ajuste de bisel de 45° 55 .
Para ajustar el tope de bisel en 45° a la izquierda:
1. Afloje el perno de bloqueo de bisel 28 e incline el cabezal hacia la izquierda.
2. Si el indicador de bisel 18 no indica exactamente 45°, gire el tornillo de ajuste de bisel de
45° 55 a la derecha hasta que el indicador de bisel indique 45°.
Ajuste del tope de bisel en 22,5° (o 30°) (Fig. A e I)
NOTA: Ajuste los ángulos de bisel únicamente tras realizar el ajuste del ángulo de bisel de 0° y
del indicador de bisel.
Para fijar el ángulo de bisel izquierdo en 22,5°, deslice el linguete de bisel de 22,5° a la
izquierda 53 . Afloje el perno de bloqueo de bisel 28 e incline el cabezal completamente
hacia la izquierda. Si el indicador de bisel 18 no indica exactamente 22,5°, gire el tornillo
de ajuste de corona 51 que está en contacto con el linguete con una llave de 10 mm (no
incluida), hasta que el indicador de bisel lea 22,5°.
Para ajustar el ángulo de bisel derecho en 22,5°, deslice el linguete de bisel de 22,5° a la
derecha 53 . Afloje el perno de bloqueo de bisel 28 y tire del botón de control del tope de
bisel 30 para anular el tope de bisel de 0°. Cuando la sierra esté enteramente hacia la derecha,
si el indicador de bisel no indica exactamente 22,5°, gire el tornillo de ajuste de corona 51 que está en contacto con el linguete con una llave de 10 mm, hasta que el indicador de bisel
indique exactamente 22,5°.
Ajuste de hendidura (Fig. A e Y2)
La parte superior de la hendidura puede ajustarse para dejar espacio, para permitir que la sierra
pueda biselar en un ángulo completo de 49° tanto hacia la izquierda como hacia la derecha.
1. Para ajustar cada hendidura 16 , afloje el perno de ajuste de hendidura 63 y deslice la
hendidura hacia fuera.
2. Realice un corte seco con la sierra apagada y compruebe el espacio.
3. El ajuste de la hendidura debe quedar lo más cerca posible de la cuchilla, para ofrecer
el máximo soporte a la pieza de trabajo, sin interferir con el movimiento del brazo hacia
arriba y hacia abajo.
4. Apriete bien el perno de ajuste de hendidura.
5. Cuando haya terminado las operaciones de bisel, vuelva a colocar la hendidura.
Para determinados cortes, quizás sea conveniente acercar las hendiduras a la cuchilla. Para
ello, gire hacia atrás los pernos de ajuste de hendidura 63 dos vueltas y mueva las hendiduras,
acercándolas a la cuchilla hasta que superar el límite normal; a continuación, apriete los pernos
de ajuste de hendidura. Realice un corte en seco en primer lugar para comprobar que la
cuchilla no entra en contacto con las hendiduras.
NOTA: Las pistas de las hendiduras pueden bloquearse con el polvo de la sierra. Utilice un
cepillo o aire a baja presión para limpiar las ranuras de la guía.
2. Con una llave de extremo abierto de 13 mm, afloje el perno de bloqueo 58 en la varilla de
bloqueo de ingletes.
3. Con un destornillador ranurado, apriete la varilla de bloqueo de ingletes, girándolo en el
sentido de las agujas del reloj, tal como se muestra en la figura M. Gire la varilla de bloqueo
hasta que quede bien sujeta y, a continuación, gire una vuelta en sentido contrario a las
agujas del reloj.
4. Vuelva a bloquear el bloqueo de inglete en una medida no indicada de la escala de
ingletes (por ejemplo, en 34°) y compruebe que la mesa no gire.
5. Apriete el perno de bloqueo.
Antes de usar la máquina
• Instale la cuchilla de sierra adecuada. No utilice cuchillas excesivamente desgastadas. La
velocidad máxima de giro de la herramienta no deberá superar la de la cuchilla de la sierra.
No utilice cuchillas abrasivas.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la cuchilla corte libremente. No la fuerce.
• Deje que el motor alcance plena velocidad antes de cortar.
• Compruebe que todos los botones de bloqueo y las asas de sujeción estén apretados.
• Sujete la pieza de trabajo.
• A pesar de que esta sierra cortará madera y muchos otros materiales no férricos, estas
instrucciones de funcionamiento se refieren al corte de madera exclusivamente. Las
mismas pautas se aplican a los demás materiales. No corte materiales férricos (acero y
hierro) ni materiales de fibra de cemento o mampostería con esta sierra.
• Compruebe que utiliza el plato de separación. No utilice la máquina si la ranura de
separación tiene un ancho superior a 10 mm.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la herramienta y retire los paquetes de baterías antes de transportarla, realizar
ajustes, limpiar, reparar o quitar o instalar acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor del disparador esté en posición APAGADO. El encendido
accidental puede causar lesiones.
Véase el apartado Cuchillas de sierra, en Accesorios opcionales, para seleccionar la cuchilla
más adecuada para sus necesidades.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus condiciones
ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas. Deberá elegir la ubicación
de la máquina para que el operador goce de una buena visión y de suficiente espacio libre
alrededor de la máquina, que le permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de las vibraciones, compruebe que la temperatura ambiente no sea
demasiado baja, que tanto la máquina como sus accesorios estén en buen estado y que la pieza
de trabajo sea adecuada para esta máquina.
Cabe recordar a los usuarios del Reino Unido la “normativa de 1974 sobre máquinas para trabajar
la madera” y sus posteriores modificaciones.
Posición correcta del cuerpo y de las manos (Fig. N1 y N2)
•
Función y visibilidad de los protectores (Fig. A)
•
El protector inferior 1 de la sierra ha sido diseñado para descubrir automáticamente la cuchilla
cuando se baja el brazo y para cubrir la cuchilla cuando se levanta el brazo.
El protector puede levantarse manualmente cuando coloque o extraiga las cuchillas de
la sierra o cuando inspeccione la sierra. NO LEVANTE NUNCA EL PROTECTOR INFERIOR
MANUALMENTE A MENOS QUE LA CUCHILLA SE HAYA DETENIDO.
•
Ajuste del plato de hendidura (Fig. A)
•
Para ajustar los platos de hendidura 11 , afloje los seis tornillos que sujetan los platos de
hendidura en su lugar. Realice el ajuste para que los platos de hendidura estén lo más cerca
posible sin interferir con el movimiento de la cuchilla.
Si se desea obtener una profundidad cero de la hendidura, ajuste los platos de hendidura lo
más cerca posible entre sí. Así se podrán cortar lentamente con la cuchilla de la sierra para
ofrecer el espacio más pequeño posible entre la cuchilla y los platos de hendidura.
Ajuste de la guía de riel (Fig. A)
Compruebe frecuentemente el juego o el espacio de los rieles 23 . Asegúrese de que el botón
de bloqueo del riel 24 se haya aflojado.
El riel derecho puede ajustarse con tornillo de ajuste del riel 25 . Para reducir la separación,
utilice una llave hexagonal de 4 mm (no incluida) y gire el tornillo gradualmente en sentido de
las agujas del reloj, mientras desliza el cabezal de la sierra hacia delante y hacia atrás.
Ajuste del bloqueo de ingletes (Fig. A y M)
La varilla de bloqueo de ingletes 59 debe ajustarse si la mesa de la sierra puede moverse
cuando el asa de bloqueo de ingletes está bloqueada (hacia abajo) y se encuentra en una
posición no indicada.
1. Ponga el asa de bloqueo de ingletes 8 en posición desbloqueada (hacia arriba).
48
•
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal grave, mantenga SIEMPRE las
manos en una posición adecuada, como la que se muestra en la fig. N1.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal grave, sujete SIEMPRE bien en
caso de que haya una reacción repentina.
No coloque nunca las manos cerca del área de corte. Mantenga una separación mínima de
100 mm entre las manos y la cuchilla.
Mantenga la pieza de trabajo firmemente a la mesa y a la guía cuando corte. Mantenga
las manos en posición hasta que haya soltado el disparador y la cuchilla se haya detenido
por completo.
REALICE SIEMPRE OPERACIONES DE PRUEBA (CON LA MÁQUINA DESCONECTADA) ANTES
DE REALIZAR LOS CORTES, PARA COMPROBAR EL TRAYECTO DE LA CUCHILLA. NO CRUCE
LAS MANOS, TAL Y COMO SE INDICA EN LA FIGURA N2.
Mantenga ambos pies con firmeza en el suelo y mantenga un equilibrio adecuado. A
medida que vaya moviendo el brazo de ingletes hacia la izquierda y hacia la derecha,
sígalo y permanezca ligeramente al lado de la cuchilla de la sierra.
Observe a través de las rejillas del protector cuando siga una línea trazada con lápiz.
Encendido y apagado (Fig. A)
Para poner en marcha la sierra, presione el interruptor del disparador 5 . Para apagar la
herramienta, suelte el interruptor del disparador.
Deje que la cuchilla acelere hasta alcanzar su máxima velocidad de funcionamiento antes de
realizar el corte.
Suelte el interruptor del disparador y deje que el freno detenga la cuchilla antes de levantar el
cabezal de la sierra.
En el interruptor del disparador hay un orificio para introducir un soporte que bloquee la
sierra apagada.
Uso del sistema de luz de trabajo XPS™ (Fig. A)
NOTA: La sierra ingletadora debe conectarse a una fuente de alimentación.
El sistema de luz de trabajo por LED XPS™ puede encenderse con el interruptor
momentáneo 21 . La luz se apaga automáticamente al cabo de 20 segundos si no se usa la
Español
sierra. La luz también se activa automáticamente cada vez que se tira del disparador principal
de la herramienta 5 .
Para cortar siguiendo una línea existente trazada en una pieza de madera:
1. Encienda el sistema XPS™ y, a continuación, empuje hacia abajo el asa de
funcionamiento 3 para hacer que la cuchilla de la sierra se acerque a la madera. La
sombra de la cuchilla aparecerá en la madera.
2. Alinee la línea trazada con el borde de la sombra de la cuchilla. Quizás tenga que
ajustar los ángulos de bisel o de inglete para hacer que coincidan exactamente con la
línea trazada.
Extracción de polvo (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la herramienta y retire los paquetes de baterías antes de transportarla, realizar
ajustes, limpiar, reparar o quitar o instalar acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Algunos tipos de polvo, como el de roble o haya, son considerados
cancerígenos, especialmente debido a los aditivos de tratamiento de la madera
que contienen.
ʵʵ Utilice siempre el extractor de polvo.
ʵʵ Proporcione una buena ventilación al lugar de trabajo.
ʵʵ Se recomienda usar un aparato de respiración apropiado.
La sierra cuenta con un orificio de salida de polvo incorporado 26 que le permite conectar la
bolsa para el polvo suministrada, o un sistema de aspiración comercial, mediante el sistema
AirLock™ (DWV900-XJ) o un accesorio extractor de polvo estándar de 35 mm.
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE un extractor de aspiración diseñado de conformidad con
las directivas aplicables relativas a la emisión de polvo durante el aserrado de madera.
Las campanas de extracción de la mayoría de las aspiradoras se ajustarán directamente
al orificio de extracción de polvo.
Colocación de la bolsa para el polvo
1. Coloque la bolsa para el polvo 26 en el orificio de salida de polvo.
Vaciado de la bolsa para el polvo
1. Extraiga la bolsa para el polvo de la sierra y sacuda o agite suavemente la bolsa para el
polvo para vaciarla.
2. Vuelva a colocar la bolsa para el polvo en el orificio de salida de polvo 26 .
Notará que no saldrá todo el polvo de la bolsa. Esto no afectará al procedimiento de corte,
pero reducirá la eficacia de la recogida de polvo de la sierra. Para restablecer la eficacia de la
recogida de polvo de la sierra, apriete el muelle interior de la bolsa para el polvo cuando la
vacíe y golpéela suavemente junto al cubo de la basura o el contenedor de polvo.
PRECAUCIÓN: Nunca debe utilizar la sierra si no se ha colocado la bolsa para el
polvo o el extractor de polvo DeWALT. El polvo de madera puede crear riesgos para
la respiración.
Cortes básicos de la sierra
Si no utiliza la función de deslizamiento, compruebe que la cabeza de la sierra esté lo más
hacia atrás posible y que el botón de bloqueo del riel 24 esté apretado. Así evitará que la
sierra se deslice por los rieles a medida que vaya introduciéndose la pieza de trabajo.
No se aconseja el corte de varias piezas, pero se puede realizar con toda seguridad,
comprobando que cada pieza se sujete con firmeza frente a la mesa y la hendidura.
Corte transversal vertical recto (Fig. A)
1. Coloque y bloquee el brazo de ingletes en cero y sostenga firmemente la madera sobre la
mesa y frente a la hendidura 16 .
2. Con el botón de bloqueo del riel 24 apretado, encienda la sierra apretando el interruptor
del disparador 5 .
3. Cuando la sierra alcance la velocidad, baje suavemente el brazo y empiece a cortar poco a
poco la madera. Deje que la cuchilla se detenga al completo antes de levantar el brazo.
Corte transversal deslizante (Fig. A y O)
Cuando corte piezas que superen los 51 x 150 mm (51 x 105 mm en un inglete a 45°), realice
un movimiento hacia afuera-abajo-atrás con el botón de bloqueo del riel 24 no presionado.
1. Tire de la sierra hacia fuera, hacia usted.
2. Baje el cabezal de la sierra hacia la pieza de trabajo.
3. Empuje lentamente la sierra hacia atrás para terminar el corte.
No permita que la sierra entre en contacto con la parte superior de la pieza de trabajo mientras
tira de ella. Puede que la sierra funcione en dirección hacia usted, causando posibles daños
personales o daños en la pieza de trabajo.
Corte transversal de inglete (Fig. P)
El ángulo de inglete se fija a menudo en 45° para realizar esquinas, aunque puede fijarse
en cualquier posición desde cero hasta 50° a la izquierda o 60° a la derecha. Proceda de la
misma forma que con el corte transversal vertical recto.
Cuando realice un corte de inglete en piezas de trabajo con un ancho superior a 51 x 105 mm
y de menor longitud, coloque siempre la parte más larga frente a la hendidura.
Corte biselado (Fig. A e Y2)
Los ángulos biselados pueden fijarse desde 49° a la derecha hasta 49° a la izquierda, y
pueden cortarse con el brazo de ingletes fijado entre 50° a la izquierda y 60° a la derecha.
Véase la sección de Funciones y mandos para obtener instrucciones detalladas sobre el
sistema biselado.
1. Afloje el botón de bloqueo de bisel 28 y mueva la sierra hacia la izquierda o la derecha, en
función de sus necesidades. Es necesario mover la hendidura 16 para facilitar el espacio.
Apriete el perno de ajuste de hendidura 63 tras posicionar las hendiduras.
2. Apriete el bloqueo de bisel firmemente.
En algunos ángulos extremos, la hendidura del lado derecho o izquierdo deberá retirarse.
Véase el Ajuste de hendidura en la sección Ajustes para obtener información importante
sobre el ajuste de las hendiduras para realizar determinados cortes biselados.
Para retirar la hendidura izquierda o derecha, afloje el perno de ajuste de hendidura 63 varias
vueltas y deslice la hendidura hacia fuera.
Ranurado (Fig. A)
La sierra está equipada con un tope de ranurado 35 , un tornillo de ajuste de profundidad 34 y un perno de ala 33 para facilitar el corte ranurado.
• Deslice el tope ranurado 35 hacia la parte delantera de la sierra.
• Ajuste el perno de ala 33 y el tornillo de ajuste de profundidad 34 para fijar la
profundidad del corte ranurado.
Calidad del corte
La calidad de cualquier corte depende de una serie de factores, como, por ejemplo, el material
que se está cortando, el tipo de cuchilla, si la cuchilla está afilada y la velocidad de corte.
Cuando desee realizar cortes más suaves para trabajos de moldeado u otras operaciones de
precisión, una cuchilla afilada (punta de carbón de 60 dientes) y una velocidad de corte lenta y
uniforme, darán los resultados deseados.
ADVERTENCIA: Compruebe que el material no se mueva ni se deslice mientras corta;
fíjelo bien en su posición. Deje siempre que la cuchilla se detenga completamente antes
de levantar el brazo. Si se separan pequeñas fibras de madera en la parte posterior de
la pieza de trabajo, pegue un trozo de cinta adhesiva sobre la madera en la que vaya a
realizar el corte. Sierre encima de la cinta y retírela con cuidados cuando haya terminado.
Fijación de la pieza de trabajo
ADVERTENCIA: Una pieza de trabajo que haya sido fijada y esté equilibrada y bien
firme antes de realizar un corte puede desequilibrarse tras finalizar el corte. Una carga
desequilibrada puede desequilibrar la sierra o cualquier complemento unido a la sierra,
como una mesa o un banco de trabajo. Cuando realice un corte que pueda dar lugar a
un desequilibrio, sujete adecuadamente la pieza de trabajo y compruebe que la sierra esté
fijada con seguridad a una superficie estable. Pueden producirse lesiones personales.
ADVERTENCIA: El pie de fijación deberá permanecer fijado sobre la base de la sierra
cuando se utilice la fijación. Fije siempre la pieza de trabajo en la base de la sierra y no a
ninguna otra parte de la zona de trabajo. Compruebe que el pie de fijación no esté fijado
en el borde de la base de la sierra.
ATENCIÓN: Utilice siempre una sujeción para mantener el control y reducir el riesgo de
provocar daños personales y daños en la pieza de trabajo.
Utilice la mordaza de material suministrada con la sierra. La hendidura izquierda o derecha
se deslizarán de lado a lado para facilitar la fijación. Otras ayudas como las fijaciones de
anillas, las fijaciones de barras o las fijaciones en C pueden ser adecuadas para materiales de
determinados tamaños y formas.
Instalación de la fijación
1. Introdúzcala en el orificio 29 que se encuentra detrás de la hendidura. La fijación deberá
orientarse hacia la parte trasera de la sierra ingletadora. La hendidura en la varilla de
fijación debe introducirse completamente en la base. Compruebe que esta hendidura esté
completamente introducida en la base de la sierra ingletadora. Si la hendidura está visible,
la fijación no estará segura.
2. Gire la fijación 180° hacia la parte delantera de la sierra ingletadora.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, utilice el
perno de ajuste preciso para fijar bien la pieza de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado opuesto de la base cuando bisele. REALICE SIEMPRE
PRUEBAS (CON LA MÁQUINA DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR LOS CORTES, PARA
COMPROBAR LA TRAYECTORIA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA MORDAZA NO
INTERFIERA CON EL TRABAJO DE LA SIERRA O CON LOS PROTECTORES.
Soporte para piezas largas
SUJETE SIEMPRE LAS PIEZAS LARGAS.
Para lograr los mejores resultados, utilice los soportes de pie DE7023-XJ o DE7033-XJ para
ampliar el ancho de la mesa de la sierra. Sostenga las piezas de trabajo largas utilizando
medios adecuados, como caballetes de aserrar o dispositivos similares, para evitar que los
extremos se caigan.
Corte de marcos de cuadros, cajas selladas y otros proyectos
cuadrilaterales (Fig. R)
Intente varios proyectos simples utilizando restos de madera hasta que se familiarice con su
sierra. La sierra es la herramienta ideal para realizar cortes angulares, como el que se muestra
en la figura R.
El croquis 1 de la figura R muestra una junta hecha con el método de ajuste de bisel. La junta
mostrada puede realizarse utilizando cualquier método.
• Uso del ajuste de bisel:
-- El bisel para los dos paneles se ajusta en 45° cada uno, produciendo una esquina de
90°.
-- El brazo de inglete se bloquea en la posición cero y el ajuste de bisel se bloquea en
45°.
49
Español
-- La madera se posiciona con el lado plano del panel frente a la mesa y el borde
estrecho frente a la hendidura.
• Uso del ajuste de inglete:
-- El mismo corte puede realizarse realizando un corte de inglete hacia la derecha y hacia
la izquierda con la superficie del panel frente a la hendidura.
Corte de molduras y otros marcos (Fig. R)
El croquis 2 de la figura R muestra una junta hecha colocando el brazo de inglete a 45° para
cortar las dos tablas y formar una esquina de 90°. Para realizar este tipo de junta, coloque el
ajuste de bisel en cero y el brazo de inglete a 45°. Una vez más, coloque la madera con el lado
plano ancho sobre la mesa y el borde estrecho frente a la hendidura.
Los dos croquis de la figura R se destinan exclusivamente a los objetos de cuatro caras. A
medida que cambie el número de caras, también cambiarán los ángulos de inglete y bisel.
La tabla siguiente presenta los ángulos correctos para una amplia variedad de formas,
suponiendo que todas las caras tengan la misma longitud.
NÚMERO DE CARAS
4
INGLETE O ÁNGULO DE BISEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de inglete y de bisel al
mismo tiempo. Es el tipo de corte utilizado para realizar marcos o cajas con lados inclinados,
como se muestra en la figura Q.
ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de un corte a otro, compruebe que el botón
de bloqueo de bisel y el asa de bloqueo de inglete estén bloqueados firmemente. Estos
deberán quedar bloqueados tras realizar cualquier cambio en el bisel o el inglete.
ADVERTENCIA: La sierra debe fijarse a un soporte de base cuando se realicen cortes
compuestos, para evitar que vuelque. Consulte Montaje en el banco y la fig. Z.
El gráfico que se muestra abajo le ayudará a elegir la configuración adecuada para el bisel y el
inglete para los cortes de ingletes compuestos más comunes.
CAJA
CUADRADA
Ángulo de lado de la caja (ángulo ”A”)
Establezca este ángulo de inglete en la sierra
Corte de molde de base de altura de 76 mm a 171 mm en vertical frente a
la hendidura
NOTA: Utilice la palanca de bloqueo lateral 20 , mostrada en la figura J, cuando realice cortes
de molde de base con una altura de entre 76 mm a 171 mm en vertical frente a la hendidura.
Coloque el material como se indica en la figura T.
Esquina interior
Esquina exterior
Lado
izquierdo
Inglete izquierdo de 45°
Guarde el lado izquierdo
del corte
Inglete derecho de 45°
Guarde el lado izquierdo
del corte
Lado
derecho
Mitre right 45°
Save right side of cut
Mitre left 45°
Save right side of cut
Corte de molde en corona (Fig. A, U1 y U2)
Corte de ingletes compuestos (Fig. Q, R, S y Z)
CAJA DE 8
LADOS
REALICE SIEMPRE UNA PRUEBA CON LA MÁQUINA DESCONECTADA ANTES DE
REALIZAR CORTES.
Para realizar cortes rectos de 90°, coloque la madera frente a la hendidura y sujétela, tal y como
se muestra en la figura T. Encienda la sierra, deje que la cuchilla alcance plena velocidad y baje
el brazo suavemente a lo largo del corte.
El material de hasta 171 mm (6,75") puede cortarse tal y como se ha
indicado previamente.
For a shape that is not shown in the chart, use the following formula: 180° divided by the
number of sides equals the mitre (if the material is cut vertically) or bevel angle (if the material
is cut laying flat).
Para una forma que no se indique en la gráfica, utilice la siguiente fórmula: 180° dividido por el
número de caras equivale al inglete (si el material se corta verticalmente) o al ángulo de bisel
(si el material se corta horizontalmente).
CAJA DE 6
LADOS
Corte de moldes de base (Fig. J y T)
Su sierra de ingletes está adaptada a los cortes de molde en corona. Para ajustarse
adecuadamente, el molde en corona debe realizarse mediante un corte compuesto de
ingletes, con extrema precisión.
La sierra de ingletes cuenta con una serie de puntos especiales de seguros de ingletes
preconfigurados en 31,62° a la izquierda y a la derecha para realizar cortes de molde en
corona en el ángulo adecuado y con linguetes de tope de bisel en 33,86°, a la izquierda y a la
derecha. Hay también una marca en la escala de bisel 17 a 33,9°. La tabla siguiente muestra la
configuración adecuada para los cortes de molde en corona.
NOTA: ¡La realización de pruebas previas con restos de material es muy importante!
Instrucciones para realizar cortes de molde en corona en
superficie horizontal y utilizando funciones compuestas
(Fig. U1)
1. El molde debe permanecer en posición horizontal, con la superficie trasera amplia sobre la
mesa de la sierra 60 .
2. Coloque la parte superior del molde frente a la hendidura 16 .
3. Los parámetros indicados a continuación son para un molde de corona de muelles en 45°.
Esquina interior
Esquina exterior
Lado
izquierdo
Bisel izquierdo 30°
Mesa de ingletes fijada a la
derecha a 35,26°
Guarde el extremo izquierdo
del corte
Bisel derecho 30°
Mesa de ingletes fijada a la
izquierda a 35,26°
Guarde el extremo izquierdo
del corte
Lado
derecho
Bisel derecho 30°
Mesa de ingletes fijada a la
izquierda a 35,26°
Guarde el extremo derecho del
corte
Bisel izquierdo 30°
Mesa de ingletes fijada a la
derecha a 35,26°
Guarde el extremo derecho del
corte
Los parámetros indicados a continuación corresponden a un molde en corona de ángulos de
52° en la parte superior y ángulos de 38° en la parte inferior.
Esquina interior
Esquina exterior
Lado
izquierdo
Bisel izquierdo 33,9°
Mesa de ingletes fijada a la
derecha a 31,62°
Guarde el extremo izquierdo
del corte
Bisel derecho 33,9°
Mesa de ingletes fijada a la
izquierda a 31,62°
Guarde el extremo izquierdo
del corte
Lado
derecho
Bisel derecho 33,9°
Mesa de ingletes fijada a la
izquierda a 31,62°
Guarde el extremo derecho del
corte
Bisel izquierdo 33,9°
Mesa de ingletes fijada a la
derecha a 31,62°
Guarde el extremo derecho del
corte
Establecer este ángulo de bisel en la sierra
• Seleccione el ángulo A deseado (Fig. S) de su proyecto y localice dicho ángulo en el arco
adecuado de la gráfica.
• A partir de dicho punto, siga la gráfica en línea recta hacia abajo para encontrar el ángulo
de bisel correcto y en línea recta de forma transversal para encontrar el ángulo de
inglete correcto.
• Fije la sierra en los ángulos indicados y realice varios cortes de prueba. Practique ajustando
las piezas cortadas entre sí.
Ejemplo: Para realizar una caja de 4 caras con ángulos exteriores de 26° (ángulo A, fig. S),
utilice el arco superior derecho. Encuentre el ángulo de 26° en la escala del arco. Siga la línea
de intersección horizontal a ambos lados para obtener la configuración del ángulo de inglete
en la sierra (42°). Del mismo modo, siga la línea vertical que se cruza con la parte superior o
inferior para obtener la configuración del ángulo de bisel en la sierra (18°). Intente siempre
realizar cortes en restos de piezas de madera para comprobar las configuraciones de la sierra.
50
Método alternativo para cortar moldes en corona
El corte de moldes en corona que utiliza este método no exige un corte biselado. Los cambios
de minutos en el ángulo de ingletes pueden realizarse sin que ello afecte al ángulo de bisel.
Cuando se encuentran esquinas con un ángulo distinto a 90°, la sierra puede ajustarse a ellas
de forma rápida y fácil.
Español
Instrucciones para el corte de moldes en corona angulados
entre la hendidura y la base de la sierra para todos los cortes
(Fig. U2)
1. Coloque el molde en ángulo, de forma que la parte inferior del molde (la parte que queda
contra la pared cuando se instala) quede frente a la hendidura 16 y la parte superior del
molde permanezca sobre la mesa de la sierra 60 .
2. Las “caras” anguladas de la parte trasera del molde deben permanecer encuadradas con la
hendidura y la mesa de la sierra.
Esquina interior
Esquina exterior
Lado
izquierdo
Inglete derecho en 45°
Guarde el lado derecho del
corte
Inglete izquierdo en 45°
Guarde el lado derecho del
corte
Lado derecho
Inglete izquierdo en 45°
Guarde el lado izquierdo del
corte
Inglete derecho en 45°
Guarde el lado izquierdo del
corte
Cortes especiales
ADVERTENCIA: No realice nunca cortes a menos que el material esté fijado en la
mesa y frente a la hendidura.
5. Fije el material antes de cortarlo. Corte lentamente el material, realizando un movimiento
de vaivén. Si no fija firmemente o si corta lentamente, el material se podría soltar y
provocar lesiones.
Después de hacer varios cortes en varios ángulos de inglete distintos a 0°, la plataforma puede
aflojarse, de modo que no sujete correctamente la pieza de trabajo. Instale una plataforma
nueva, sin usar, para la sierra, después de preconfigurar el ángulo de inglete deseado.
ATENCIÓN: El uso continuado de una plataforma con varias hendiduras puede provocar
la pérdida del control del material y, posiblemente, lesiones.
MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague
la herramienta y retire los paquetes de baterías antes de transportarla, realizar
ajustes, limpiar, reparar o quitar o instalar acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales graves, NO
toque las puntas afiladas de la cuchilla con los dedos o las manos mientras
realiza cualquier operación de mantenimiento.
NO utilice lubricantes o limpiadores (concretamente de tipo spray o aerosoles) cerca del
protector de plástico. El material de policarbonato utilizado en el protector puede resultar
dañado por determinados agentes químicos.
Corte de aluminio (Fig. V1 y V2)
UTILICE SIEMPRE LA CUCHILLA DE SIERRA ADECUADA, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA
EL CORTE DE ALUMINIO.
Determinadas piezas de trabajo pueden exigir el uso de una fijación o un agarre para evitar
movimientos durante el corte. Coloque el material de forma que pueda cortar la sección
transversal más fina, tal y como se muestra en la figura V1. La figura V2 ilustra la forma
incorrecta de realizar dichos cortes.
Utilice un lubricante de corte de cera en barra cuando corte aluminio. Aplique la cera en barra
directamente en la cuchilla de la sierra 46 antes de cortar. No aplique nunca la cera en una
cuchilla en movimiento. La cera proporciona la lubricación adecuada y evita que las astillas se
peguen a la cuchilla.
Material curvado (Fig. W1 y W2)
Cuando corte un material curvado, colóquelo siempre tal y como se indica en la figura W1,
nunca como se muestra en la figura W2. Si posiciona el material de forma incorrecta, se
enganchará en la cuchilla.
Corte de tubos de plástico u otros materiales redondos
Los tubos de plástico pueden cortarse con gran facilidad con su sierra. Deben cortarse de la
misma forma que la madera y FIJARSE O SOSTENERSE FIRMEMENTE A LA HENDIDURA PARA
EVITAR QUE RUEDEN. Esto es muy importante a la hora de realizar cortes angulares.
Corte de materiales grandes (Fig. X)
Ocasionalmente, encontrará piezas de madera demasiado grandes para colocarlas debajo
del protector inferior. Si sucede esto, coloque el pulgar derecho en el lado superior del
protector 1 y haga rodar el protector hacia arriba, lo suficiente para retirar la pieza de trabajo,
como se muestra en la figura X. Evite hacer esto en la medida de lo posible; si es necesario, la
sierra funcionará correctamente y realizará el corte de mayor tamaño. NUNCA ATE, UNA CON
CINTA NI MANTENGA DE NINGÚN OTRO MODO EL PROTECTOR ABIERTO CUANDO TRABAJE
CON LA SIERRA.
Configuración especial para cortes transversales amplios
(Fig. Y1 e Y2)
La sierra puede cortar piezas de trabajo muy anchas (de hasta 409 mm) cuando se utiliza una
configuración especial. Para fijar la sierra de cara a dichas piezas de trabajo, siga las siguientes
etapas:
1. Retire las hendiduras laterales derecha e izquierda de la sierra y déjelas a un lado. Para
retirarlas, afloje los pernos de ajuste de hendiduras 63 , dando varias vueltas, y deslice
cada hendidura hacia fuera. Ajuste y bloquee el control de inglete para que se fije en un
inglete de 0°.
2. Cree una plataforma utilizando un tablero de partículas de 38 mm de grosor o una pieza
sólida de madera de un grosor de 38 mm con las siguientes dimensiones: 368 x 660 mm.
La plataforma debe ser plana, ya que, de lo contrario, el material podría moverse durante
el corte y provocar daños.
3. Monte la plataforma de 368 x 660 mm en la sierra colocando cuatro tornillos largos de
madera de 76,2 mm a través de los orificios 62 ubicados en la hendidura de base 61 (Fig. Y1). Deberán utilizarse cuatro tornillos para fijar adecuadamente el material. Cuando
se utilice la configuración especial, la plataforma será cortada en dos piezas. Compruebe
que los tornillos están apretados correctamente, ya que de lo contrario, podrían aflojarse
y provocar daños. Compruebe que la plataforma quede firmemente plana sobre la mesa,
frente a la hendidura, y centrada uniformemente de izquierda a derecha.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que la sierra esté montada firmemente en una superficie
plana y estable. De lo contrario, la sierra podría quedar inestable y caerse, provocando
lesiones personales.
4. Coloque la pieza de trabajo que va a cortar en la parte superior de la plataforma instalada
sobre la mesa. Compruebe que la pieza de trabajo esté firmemente ajustada frente a la
parte trasera de la hendidura de base 61 (Fig. Y2).
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
Antes de utilizar la herramienta, compruebe el protector superior, el protector inferior y el
conducto de polvo para determinar que funcionan correctamente. Compruebe que las astillas,
el polvo y las partículas de la pieza de trabajo no pueden bloquear ninguna de sus funciones.
Si se han atascado fragmentos de la pieza de trabajo entre la cuchilla de la sierra y los
protectores, desconecte la máquina de la corriente y siga las instrucciones ofrecidas en el
apartado Cambio o instalación de una nueva cuchilla de sierra. Retire las partes atascadas y
vuelva a montar la cuchilla de la sierra.
Limpie periódicamente todo el polvo y las astillas de madera que se encuentren alrededor Y
DEBAJO de la base y la mesa giratoria.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal tan
pronto como advierta que se acumulan en las rejillas de ventilación o alrededor de ellas.
Cuando lleve a cabo este procedimiento, póngase una protección ocular y una mascarilla
contra el polvo homologadas.
ADVERTENCIA: No utilice nunca disolventes u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la herramienta. Estos productos químicos pueden
debilitar los materiales usados en estas partes. Use un paño humedecido únicamente
con agua y jabón suave. Nunca permita que entre ningún líquido en la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en ningún líquido.
Limpieza de la fuente de alimentación con cable DeWALT
ADVERTENCIA: No utilice nunca disolventes u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la herramienta. Estos productos químicos pueden
debilitar los materiales de plástico usados en esas piezas. Use un paño humedecido
únicamente con agua y jabón suave. Nunca permita que entre ningún líquido en la
herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en ningún líquido.
Limpieza del alojamiento de la fuente de alimentación con
cable (Fig. D)
ADVERTENCIA: Sople aire limpio y seco para retirar los residuos del alojamiento de la
fuente de alimentación con cable 37 . Para reducir los riesgos de daños visuales, use
siempre protección ocular y respiratoria al realizar esta tarea.
Limpieza del conducto de polvo
Dependiendo del entorno de corte, el polvo de madera puede obstruir el conducto de polvo
y puede impedir que el polvo se retire correctamente de la zona de corte. Una vez se haya
extraído el paquete de baterías o la fuente de alimentación con cable, y se haya levantado
completamente el cabezal de la sierra, puede utilizar aire a baja presión o una varilla espiga de
gran diámetro para retirar el polvo del conducto de polvo.
Limpieza de la luz de trabajo LED XPS™
Para conseguir el mejor rendimiento de la luz de trabajo, realice la siguiente operación de
mantenimiento periódicamente, después de extraer la batería o la fuente de alimentación
con cable.
• Limpie bien el polvo de la sierra y los restos de las lentes de la luz de trabajo con un hisopo
de algodón.
• NO utilice disolventes de ningún tipo, ya que pueden dañar las lentes.
• El polvo acumulado puede bloquear la luz de trabajo y evitar que indique con precisión la
línea de corte.
• Siga las instrucciones del manual de la sierra ingletadora para extraer e instalar la cuchilla.
• Cuando retire la cuchilla de la sierra, limpie los escombros y acumulaciones de la cuchilla.
Los restos acumulados pueden bloquear la luz de trabajo y evitar que indique con
precisión la línea de corte.
51
Español
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Puesto que los accesorios que no son suministrados por DeWALT no
han sido sometidos a pruebas con este producto, su uso con esta herramienta podría
ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Los siguientes accesorios, que han sido diseñados para la sierra, pueden ser de utilidad. En
algunos casos, puede obtener otros soportes de trabajo, topes de largo, sujeciones, etc. más
apropiados. Tenga cuidado al seleccionar y usar accesorios.
Fijación: DE7082
(modelo similar
incluido)
Se utiliza para sujetar
firmemente la pieza de
trabajo a la mesa de la
sierra para realizar cortes
de precisión.
Bolsa para el polvo:
DE7053 (incluida con
algunos modelos)
Equipada con una cremallera
para facilitar su vaciado, la
bolsa para el polvo recogerá
la mayor parte del polvo de
sierra producido.
CUCHILLAS DE SIERRA: UTILICE SIEMPRE CUCHILLAS DE SIERRA DE 305 mm CON ORIFICIOS
DE EJE DE 25,4 mm/30 mm. LA VELOCIDAD DEBE SER COMO MÍNIMO DE 4800 RPM. No utilice
nunca una cuchilla de diámetro inferior. No estará protegida correctamente. Utilice solo
cuchillas de corte transversal. No utilice cuchillas diseñadas para operaciones de aserrado al
hilo, cuchillas combinadas o cuchillas con ángulos de gancho que superen los 7°.
DESCRIPCIONES DE LA CUCHILLA
APLICACIÓN
DIÁMETRO
DIENTES
Cuchillas de sierra de construcción (entalladura fina con borde antiadherente)
Fines generales
305 mm
40
Cortes transversales finos
305 mm
60
Cuchillas de sierra para madera (ofrecen cortes limpios y suaves)
Cortes transversales finos
305 mm
80
Metales no férricos
305 mm
96
Consulte a su distribuidor para obtener más información acerca de los accesorios adecuados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con este símbolo no deben
desecharse junto con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden ser recuparados
y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas. Recicle los productos
eléctricos y las baterías de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información, vaya a
www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su distribuidor o punto de reciclaje local.
Los paquetes de batería recogidos serán reciclados o eliminados adecuadamente.
52
Français
SCIE À ONGLETS
DHS780
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et
l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs
professionnels d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Tension
UK & Ireland
Type
Courant
Type de batterie
Tension de la batterie
Diamètre de lame
Alésage
Epaisseur de lame
Vitesse maximum de la lame
Largeur maximale de coupe transversale à 90°
Largeur maximale de coupe en onglet à 45°
Profondeur maximum de coupe 90°
Profondeur maximale de chanfrein transversal à 45°
Onglet (positions maximales)
Inclinaison (positions maximales)
Onglet 0°
Largeur résultante à hauteur maxi 112 mm
Largeur résultante à hauteur maxi 110 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
Onglet gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 112 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 244 mm
Onglet droit 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 112 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 244 mm
Chanfrein gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 63 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
Chanfrein droite 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 62 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 345 mm
Temps d’arrêt de la lame
Poids (sans les blocs-batteries ou le bloc
d’alimentation électrique par câble)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
gauche
droite
gauche
droite
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25,4
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
193
28
<5
193
28
<5
kg
25,5
25,5
dB(A)
dB(A)
91
102
91
102
dB(A)
3
3
VAC
VAC
AAC
Valeurs acoustiques (somme vectorielle triax) selon EN61029-2-9
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
LWA (niveau de puissance acoustique)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
AVERTISSEMENT :Le niveau d’émission de vibrations correspond aux applications
principales de l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes applications ou
est mal entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent
augmenter considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit également prendre en
compte les heures où l’outil est mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition sur la durée totale
de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l’opérateur contre les
effets nocifs des vibrations telles que : maintenance de l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée, organisation du travail.
Scie à onglets
DHS780
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche technique sont conformes
aux normes :
2006/42/CE, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos de
cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait cette déclaration au
nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
28.02.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot signalétique. Lisez le
manuel de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée,
entraînera des blessures graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas évitée,
pourrait entraîner des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels,
mais qui par contre, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de Sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils électriques, des précautions de sécurité
simples doivent toujours être respectées afin de réduire le risque d’incendie, de choc
électrique et de blessures corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit et conservez
ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT
Instructions Générales de Sécurité
1 . Maintenez la zone de travail propre.
ʵʵ Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
2 . Inspectez l’environnement de la zone de travail.
ʵʵ Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des conditions humides. Éclairez
convenablement la zone de travail (250–300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque
d’incendie ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz inflammables.
3 . Se protéger contre les chocs électriques.
ʵʵ Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (par exemple, tuyaux,
radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs). Lors de l’utilisation de l’outil dans des
conditions extrêmes (c’est-à-dire, une forte humidité, en cas de production de copeaux
de métaux, etc.) la sécurité électrique peut être améliorée en insérant un transformateur
isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la terre.
4 . Maintenez les autres à distance.
ʵʵ Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne participant pas aux travaux
toucher l’outil ou le cordon électrique et maintenez-les à distance de la zone de travail.
5 . Rangez les outils non utilisés.
ʵʵ Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des enfants, lorsque vous ne
les utilisez pas.
6 . Ne forcez pas l’outil.
ʵʵ Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour laquelle il a été conçu.
53
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
7 . Utilisez l’outil approprié.
ʵʵ Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour des outils très résistants.
N’utilisez pas des outils à des fins pour lesquelles ils n’ont pas été conçus, par exemple,
n’utilisez pas de scies circulaires pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
8 . Portez des vêtements adéquats.
ʵʵ Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se prendre dans les pièces
mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recommandées en cas de travail à
l’extérieur. Portez une protection pour recouvrir les cheveux longs.
9 . Utilisez des équipements de protection.
ʵʵ Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou un masque antipoussière si le travail effectué crée de la poussière ou des particules volantes. Si ces
particules peuvent être chaudes, portez également un tablier résistant à la chaleur. Portez
à tout moment une protection auditive. Portez à tout moment un casque de sécurité.
10 . Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
ʵʵ Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs d’aspiration et de collecte de
la poussière, vérifiez s’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
11 . Ne tirez pas sur le cordon du chargeur ou le cordon d'alimentation DCB500.
ʵʵ Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher de la prise. Gardez le cordon
éloigné de la chaleur, de graisse et de bords tranchants. Ne portez jamais l’outil par
son cordon.
12 . Sécurisez le travail.
ʵʵ Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail. Ceci est plus sûr que
d’utiliser vos mains et les libère pour actionner l’outil.
13 . Ne vous penchez pas trop loin.
ʵʵ Maintenez constamment votre équilibre.
14 . Entretenez vos outils avec soin.
ʵʵ Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des performances plus sûres et
optimisées. Respectez les instructions de lubrification et de remplacement des accessoires.
Inspectez régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les réparer par un
centre de réparation agréé. Maintenez les poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d’huile et de graisse.
15 . Débranchez les outils.
ʵʵ Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des accessoires tels que les
lames, mèches et fraises, débranchez les outils de l’alimentation électrique.
16 . Enlevez les clés de réglages et les clés.
ʵʵ Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien retirées de l’outil avant
de l’actionner.
17 . Évitez tout démarrage accidentel.
ʵʵ Ne portez pas l’outil le doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous que l’interrupteur est en
position Arrêt avant de brancher l’outil.
18 . Utiliser des rallonges homologuées pour l'extérieur.
ʵʵ Avant d’utiliser la rallonge, assurez-vous qu’elle est en bon état. Remplacez-la si ce n’est
pas le cas. Lorsque l’outil est utilisé à l’extérieur, n’utilisez que des rallonges prévues pour
une utilisation à l’extérieur et marquées en conséquence.
19 . Restez vigilant.
ʵʵ Faites attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N’utilisez pas l’outil si vous
êtes fatigué ou sous l’influence de médicaments ou d’alcool.
20 . Contrôlez l'absence de pièces endommagées.
ʵʵ Avant utilisation, contrôlez soigneusement la machine et l’alimentation électrique afin
de vous assurer qu’elles fonctionnent correctement et de la façon prévue. Contrôlez que
les pièces mobiles sont bien alignées, qu’elles ne sont pas coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée, qu’elles sont bien assemblées et vérifiez l’absence de toute autre condition qui
pourrait nuire au bon fonctionnement. Un carter ou toute autre pièce endommagée doit
être correctement réparé ou remplacé par un centre de d’assistance agréé sauf indication
contraire dans ce manuel d’utilisation. Faites remplacer les interrupteurs défectueux dans
un centre d’assistance agréé. N’utilisez pas l’outil si son interrupteur ne permet plus de le
mettre en marche et de l’éteindre. Ne tentez jamais d’effectuer vous-même les réparations.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou équipement et la réalisation de
toute opération différente de celles qui sont recommandées dans ce manuel d’instruction
avec cet outil peuvent entraîner un risque de blessure corporelle.
21 . Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
ʵʵ Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables. Les réparations ne
doivent être effectuées que par des personnes qualifiées utilisant des pièces détachées
d’origine ; dans le cas contraire, l’utilisateur peut courir un grave danger.
54
Règles de Sécurité additionnelles pour les Scies à Onglets
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil est fourni avec un cordon électrique à configuration particulière qui ne peut être
remplacé que par le fabricant ou son agent agréé.
Ne pas utiliser la scie pour couper tout matériau différent de ceux qui sont recommandés par
le fabricant.
Ne pas faire fonctionner la machine sans les protections en place, si les protections ne
fonctionnent pas ou sont mal entretenues.
Assurez-vous que le bras est bien fixé en cas de découpes en biseau.
Nettoyez l’aire de travail autour de l’appareil ; enlevez tous les matériaux qui se sont détachés,
tels que les copeaux et rognures de bois.
Utilisez des lames de scie bien aiguisées. Respectez la vitesse maximum inscrite sur la lame
de scie.
Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage et poignées de verrouillage sont bien serrés
avant de commencer toute opération.
Ne posez jamais la main sur l’aire de la lame lorsque la scie est raccordée à
l’alimentation électrique.
Ne dépassez pas la garde avec vos mains de plus de 100 mm des deux côtés de la lame de
scie, que ce soit pour retirer les copeaux de bois ou pour toute autre raison, pendant que la
lame tourne. La proximité de la lame de scie en mouvement avec vos mains peut ne pas être
évidente et vous exposer à de graves blessures.
Ne tentez jamais d’arrêter rapidement une machine en mouvement en coinçant la lame de
l’outil ou par tout autre moyen ; des accidents graves pourraient survenir.
Avant d’utiliser tout accessoire, consultez le manuel d’instructions. Toute utilisation impropre
d’un accessoire peut entraîner des dégâts matériels.
Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un supporto o
indossare guanti.
Assurez-vous que la lame de scie est bien montée avant l’utilisation.
Assurez-vous que les lames tournent dans la direction appropriée.
N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus petit ou plus grand que celui qui est recommandé.
Reportez-vous aux données Caractéristiques techniques pour obtenir la nomenclature des
lames. N’utilisez que les lames spécifiées dans ce mode d’emploi, en conformité avec EN 847-1.
Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour réduire le bruit.
N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
Ne pas utiliser de lames de scie fendues ou endommagées.
Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
Ne jamais utiliser votre scie sans la plaquette amovible.
Prima di ogni taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
Relevez la lame de la plaquette amovible dans la pièce de fabrication avant de relâcher
l’interrupteur.
Ne jamais caler quoi que ce soit contre le ventilateur pour tenir l’arbre du moteur.
Le carter de protection de votre scie s’ouvre automatiquement lorsque la tête du levier
de déverrouillage est poussée et le bras est abaissé ; elle se referme sur la lame quand le
bras remonte.
Ne jamais relever la protection de la lame manuellement avant d’éteindre la scie. Il est
possible de relever la protection manuellement lors de l’installation ou du retrait de lames de
scie ou pour inspecter la scie.
Vérifiez régulièrement que les encoches d’aération du moteur sont exemptes de copeaux.
Remplacer l’insert lorsqu’il est usé. Se reporter à la liste des pièces de rechange incluse.
Débranchez la machine du secteur avant de procéder à tout travail d’entretien ou lors du
remplacement de la lame.
Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est en cours de
fonctionnement ou si la tête n’est pas en position haute.
Si vous utilisez un laser pour indiquer la ligne de découpe, assurez-vous que le laser appartient
à la classe 2 conformément à
EN 62471. Ne remplacez pas une diode laser par une diode d’un autre type. En cas
d’endommagement, faites réparer le laser par un agent de réparation agréé.
La section avant de la protection est équipée de fentes pour une meilleure visibilité lors de la
découpe. Bien que les fentes réduisent largement les débris volants, ce sont des ouvertures
dans la protection, et des lunettes de sécurité doivent toujours être portées lorsque l’on
procède à une observation au travers des fentes.
Raccordez la scie à un dispositif de collecte de poussière en cas de sciage de bois. Tenez
toujours compte des facteurs qui influencent l’exposition à la poussière tels que les suivants :
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ le type de matériel à usiner (les panneaux d’aggloméré produisent plus de poussière que
le bois) ;
ʵʵ l’aiguisage de la lame de scie ;
ʵʵ le réglage correct de la lame de scie ;
ʵʵ extracteur de poussière avec une vitesse de l’air inférieure à 20 m/s.
Vérifiez que l’extraction locale ainsi que les hottes, les séparateurs et les conduits d’éjection
sont bien réglés.
Veuillez faire attention aux facteurs suivants favorisant l’exposition au bruit :
ʵʵ utilisez des lames de scie conçues pour réduire le bruit ;
ʵʵ n’utilisez que des lames de scie bien aiguisées.
Procédez à un entretien régulier de la machine.
Prévoyez un éclairage localisé ou général approprié.
Assurez-vous que toutes les entretoises et les bagues d’axe sont adaptées au but indiqué dans
ce manuel.
Évitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce de la zone de coupe lorsque
la machine fonctionne et que la tête de la scie n’est pas en position haute.
Ne coupez jamais de pièces inférieures à 200 mm.
Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une taille de pièce maximale
pour une coupe transversale :
ʵʵ Hauteur maximale : 112 mm
ʵʵ Largeur maximale : 345 mm
ʵʵ Longueur maximale : 600 mm
ʵʵ Une pièce plus longue doit être soutenue par un support supplémentaire adapté, par
exemple; le support DE7023-XJ ou DE7033-XJ. Serrez toujours solidement les pièces.
En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez immédiatement la machine et
débranchez-la de la source d’alimentation.
Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire approprié pour éviter que d’autres
personnes n’utilisent la machine défectueuse.
Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une force d’avance anormale pendant la
coupe, arrêtez la machine et débranchez-la de l’alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous
que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous tension et commencez une
nouvelle opération de coupe avec une force d’avance réduite.
Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment en magnésium.
Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en utilisant des boulons de 8
mm de diamètre et de 80 mm de long.
Assurez-vous que l’opérateur est bien formé à l’utilisation, au réglage et à l’opération de
la machine.
Avant de travailler, sélectionnez la lame de scie adéquate pour le matériel à découper.
Utilisez uniquement des lames de scie où la vitesse indiquée sur la lame de scie est au moins
égale à la vitesse indiquée sur la lame de notation.
Assurez-vous avant chaque coupe que la machine se trouve sur une surface plane et stable
pour éviter tout mouvement.
Sécurité électrique
Cette machine a été conçue pour différentes tensions, alimentation par batterie 2 x 54 V et
alimentation CA 115 V ou 230 V. Vérifiez toujours que la tension du bloc-batterie correspond
bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Assurez-vous également que la tension
de votre bloc d’alimentation électrique par câble et du chargeur correspondent à celle
du secteur.
Votre outil, votre chargeur et votre bloc d’alimentation électrique par câble DeWALT
disposent d’une double isolation conformément aux normes EN61029 et EN60335 ;
aucun raccordement à la terre n’est donc nécessaire.
AVERTISSEMENT : Les appareils fonctionnant en 115 V doivent être utilisés avec des
transformateurs d’isolement de sécurité galvaniques entre la bobine primaire et la
bobine secondaire.
Remplacement de la prise secteur (RU et Irlande uniquement)
Si une nouvelle prise secteur doit être installée :
• Jetez l’ancienne prise de façon appropriée.
• Raccordez le fil marron à la borne de phase de la prise.
• Raccordez le fil bleu à la borne du neutre.
AVERTISSEMENT : Aucun branchement ne doit être fait à la fiche de terre.
Suivez les instructions d’installation fournies avec les prises de bonne qualité. Fusible
recommandé pour le chargeur : 3A. Fusible recommandé pour le bloc d’alimentation
électrique par câble : 13A.
Utilisation d’une rallonge pour votre chargeur ou votre bloc
d’alimentation électrique par câble
L’utilisation d’une rallonge doit être limitée aux cas strictement nécessaires. Utilisez une
rallonge homologuée adaptée à la puissance absorbée de votre chargeur ou de votre bloc
d’alimentation électrique par câble (consultez les Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un enrouleur de câble, déroulez toujours le câble complètement.
Utilisation du bloc d’alimentation électrique par câble DCB500
Le bloc d’alimentation électrique par câble DeWALT DCB500 est conçu pour alimenter les
outils sans fil DeWALT FLEXVOLT™ 2 x 54 V. Insérez le bloc d’alimentation électrique par câble
dans le compartiment à batterie de la scie à onglet (consultez la section Installation et retrait
du bloc d’alimentation électrique par câble et la figure D) et branchez l’alimentation dans
une prise de courant. Le bloc d’alimentation devient la source électrique de l’outil. Votre bloc
d’alimentation électrique par câble DeWALT ne doit être
utilisé que sur un réseau électrique domestique de 230
V. Les modèles 115V britanniques doivent être branchés
dans un transformateur 115V.
Le bloc d’alimentation électrique par câble est conçu
pour être utilisé avec les outils CA à double isolation
2x 54V. Le modèle européen du DCB500 n’a pas de
contact de massa.
Votre bloc d’alimentation électrique par câble DeWALT ne doit être utilisé qu’avec une source
d’alimentation électrique correspondant à la tension indiquée sur la plaque signalétique du
DCB500 et non avec des sources électriques CC. Veuillez contrôlez que le courant nominal de
l’outil est inférieur ou égal au courant nominal de l’adaptateur électrique.
Instructions d’utilisation spécifiques supplémentaires
Le bloc d’alimentation électrique peut devenir chaud au toucher au cours d’une utilisation
normale. Ceci est normal et n’indique pas un problème.
IMPORTANT. L’alimentation électrique n’est pas réparable par l’utilisateur. Elle ne contient
aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. Le remplacement du cordon ne peut être
réalisé que par un centre d’assistance agréé.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont conçus pour une utilisation la
plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres à tous les
chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient d’importantes consignes de sécurité
et de fonctionnement concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les marquages d’avertissement sur le
chargeur, le bloc batterie et le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser les liquides pénétrer dans le chargeur.
Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un disjoncteur différentiel avec un
seuil de déclenchement de 30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque de blessures, ne charger que des
batteries rechargeables DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et causer
des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est branché à l’alimentation
électrique, les contacts de charge exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de nature conductrice tels que,
mais ne se limitant pas à, la laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation de
particules métalliques doivent être tenus éloignés des cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un chargeur différent de ceux
indiqués dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas sur une surface molle qui
pourrait obstruer les fentes d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche endommagés—les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter tout risque.
55
Français
•
•
•
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira pas
les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette directive ne
concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 22 dans le chargeur en vous assurant qu’il soit parfaitement
bien en place. Le voyant rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant fixe en continu. Le blocbatterie est alors complètement rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez le bouton de libération de la
batterie 32 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances et la durée de vie des blocs-batteries
Li-Ion, rechargez-les complètement avant la première utilisation.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire
les consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
•
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune s’allume durant cette opération.
Lorsque la batterie a retrouvé une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie défectueux. Le chargeur indique
que la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou trop froide, il démarre
automatiquement un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite directement en mode Charge.
Cette fonctionnalité permet une durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc
batterie se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau de
charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour refroidir le bloc-batterie. Le
ventilateur se met automatiquement en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi.
Ne faites jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne pas correctement ou
si les fentes d’aération sont bouchées. Ne laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur
du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection électronique qui protège la
batterie des surcharges, surchauffes ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection électronique se déclenche.
Si cela se produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour être posés à la verticale sur une
table ou un établi. En cas de fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique et
loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner le flux d’air. Utilisez l’arrière du
chargeur comme gabarit pour l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de vis
pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins 25,4 mm de long avec un diamètre
de tête de 7 et 9 mm,vissées dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir environ
5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du chargeur avec les vis qui dépassent et insérezles complètement ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le chargeur de la prise de courant
avant le nettoyage. La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur du
chargeur avec un chiffon ou une brosse souple non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre
solution de nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à l’intérieur de l’appareil et
n’immergez jamais aucune pièce de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres à toutes les
batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et
sa tension.
56
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible, car
le bloc batterie peut se casser et causer de graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement endommagée ou
complètement usagée, car elle pourrait exploser au contact des flammes. Au cours de
l’incinération des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la batterie pourrait s’enflammer
s’il est exposé à des étincelles ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier du bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser
un bloc batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant tombé, ayant été écrasé
ou endommagé de quelque façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne transportez pas le blocbatterie s’il est possible que des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le bloc-batterie dans des tabliers,
poches, boîtes à outils, boîtes de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat, sur une surface stable là où
il ne pourra ni faire tomber ni faire trébucher personne. Certains outils équipés d’un
gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement en contact avec des matériaux
conducteurs. Lors du transport des batteries, assurez-vous que les bornes de la batterie
sont protégées et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient entrer en
contact et qui pourraient provoquer un court-circuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises dangereuses, les réglementations relatives
aux marchandises dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG) et l’accord
européen concernant le transport international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées conformément à la section
38,3 des recommandations de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne sera pas soumis à la classification
réglementée de classe 9 pour les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale supérieure à 100 Watts/heure
(Wh) nécessitent une expédition réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/
heure de toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De plus, en raison de la
complexité de la réglementation, DeWALT ne recommande pas l’expédition aérienne de blocsbatteries seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil avec batterie (kit
combiné) peuvent être faits par avion si le wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède
pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur a la responsabilité intégrale de
consulter les dernières réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au marquage et
aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la responsabilité de s’assurer que ses
activités sont conformes aux réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes : Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule ou dans un produit DeWALT
18V, elle fonctionne comme une batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne comme une batterie de 54V.
Français
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie FLEXVOLTTM, elle est en mode
Transport. Gardez le cache en place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh) comparées à une seule batterie
au wattage-heure plus élevé. Le fait de répartir l’énergie
consommée du bloc en 3 batteries peut exempter le bloc de certaines réglementations en
matière de transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie consommée est plus
élevée.
Exemple de marquage pour l’utilisation et
La puissance en Wh pour le transport peut par exemple
le transport
être de 3 x 36 Wh, représentant 3 batteries de 36 Wh
chacune. La puissance d'utilisation en Wh peut être de
108 Wh (sous entendue, 1 batterie).
1 chargeur à deux ports
• Vérifiez que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été endommagés pendant
le transport.
• Prenez le temps de lire complètement ce manuel et de parfaitement le comprendre
avant utilisation.
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont présents sur l’outil :
Veuillez lire le manuel d’utilisation avant utilisation.
Portez une protection auditive.
Recommandations de stockage
Portez une protection oculaire.
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver la batterie complètement
chargée dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés complètement déchargés. Le bloc
batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Point de transport.
Gardez les mains loin de la lame.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
Ne pas regardez directement la source lumineuse.
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les étiquettes sur le chargeur et le bloc
batterie peuvent montrer les pictogrammes suivants :
Emplacement du code date (Fig. D)
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps de charge.
Le code date 31 qui inclut également l’année de fabrication, est imprimé sur le corps de
l’outil.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Descriptif (Fig. A)
Ne pas mettre en contact avec des objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la réglementation en matière
M
d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement avec les chargeurs DeWALT
appropriés. La recharge des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple : Puissance en Wh de 108 Wh (1
batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré). Exemple : Puissance en Wh de 3 x
36 Wh (3 batteries de 36 Wh).
Type de batterie
Le modèle DHS780 fonctionne grâce à deux blocs-batteries de 54 volts.
Ces blocs-batteries peuvent être utilisés : DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques
techniques pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 scie à onglet DHS780
1 lame de scie
Dans le sachet :
1 clé pour la lame
1 fixation pour matériau
1 sac à poussières
1 manuel d’utilisation
Peuvent être inclus :
1 bloc d’alimentation électrique par câble DCB500 DeWALT
2 batteries 54V
AVERTISSEMENT : Ne modifiez jamais l’outil électrique ou l’une de ses pièces. Des
dommages ou des blessures pourraient sinon en résulter.
1 Carter de protection inférieur
18 Pointeur pour l’échelle de graduation du
biseau
2 Levier de libération du soulèvement de
19 Goupille de verrouillage en position basse
la tête
3 Poignée de manœuvre
20 Levier de verrouillage de la glissière
4 Poignée de transport
21 Interrupteur Marche/Arrêt XPS™
5 Interrupteur à gâchette
22 Blocs-batteries
6 Bouton de verrouillage de la gâchette
23 Rails
7 Trous de montage sur établi
24 Bouton de verrouillage du rail
8 Poignée de verrouillage de l’onglet
25 Vis de réglage du rail
9 Bouton de libération de l’onglet
26 Raccord pour extracteur de poussières
10 Levier de neutralisation des crans de
27 Clé hexagonale
l’onglet
28 Bouton de verrouillage du biseau
11 Plaque de saignée
29 Trou d’attache
12 Pointeur pour l’échelle de graduation de
30 Bouton de neutralisation de la butée du
l’onglet
biseau
13 Échelle de graduation de l’onglet
31 Code date (Fig. D)
14 Vis de l’échelle de graduation de l’onglet
32 Boutons de libération de la batterie
15 Emplacements prévus pour les mains
33 Écrou papillon
16 Garde
34 Vis de réglage de profondeur
17 Échelle de graduation du biseau
35 Butée de rainurage en plongée
Utilisation prévue
Votre scie à onglet DeWALT DHS780 a été conçue pour la découpe professionnelle du bois, des
produits en bois et du plastique. Elle permet de réaliser des opérations de coupes transversales,
coupes en biseau et coupes à onglet facilement, avec précision et en toute sécurité.
Cette machine est conçue pour être utilisée avec une lame à pointes en carbure de 305 mm de
diamètre nominal.
NE L’UTILISEZ PAS dans un environnement humide ou en présence de liquides ou de
gaz inflammables.
Cette scie à onglet est un outil électrique professionnel. NE LAISSEZ PAS les enfants
manipuler l’outil. La surveillance des utilisateurs inexpérimentés est nécessaire.
AVERTISSEMENT ! N’utilisez pas la machine pour d’autres applications que
celles prévues.
• Jeunes enfants et personnes handicapées. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé
par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent
d’expérience, de connaissances ou d’aptitudes, à moins qu’elles ne soient surveillées
par une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez jamais les enfants seuls avec
ce produit.
57
Français
Déballage (Fig. A, G)
1. Ouvrez le carton et soulevez la scie par la poignée de transport pratique 4 , comme illustré
par la G.
2. Placez la scie sur une surface lisse et plane.
3. Relâchez le bouton de verrouillage du rail 24 , et poussez la tête de scie pour la verrouiller
en position arrière.
4. Appuyez légèrement sur la poignée de manœuvre 3 et retirez la goupille de verrouillage
en position basse 19 .
5. Relâchez doucement votre appui et maintenez la poignée de manœuvre en la laissant
remonter à sa pleine hauteur.
ASSEMBLAGE
2. Assurez-vous qu’il est correctement inséré dans l’outil et qu’il ne peut pas se détacher.
3. Fixez le cache-poussière 39 sur le support du cache-poussière ( 40 , Fig. E) prévu dans le
bloc d’alimentation électrique par câble.
4. Fixez le serre-cable 41 dans le porte-câble de l’outil ( 42 , Fig. F). Enfoncez fermement le
clip dans le support.
5. Outil éteint, branchez le bloc d’alimentation électrique dans une prise de courant 230
V domestique standard. Les modèles 115V britanniques doivent être branchés dans un
transformateur 115V. Ne tentez pas d’utiliser le bloc d’alimentation électrique par câble à
une autre tension.
6. Utilisez l’outil conformément aux instructions le concernant, en vous assurant que
le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse pas marcher ou trébucher dessus ou
l’endommager d’une autre manière.
7. Pour retirer le bloc d’alimentation électrique par câble de l’outil, débranchez-le d’abord de
la prise de courant murale, puis enfoncez le bouton de libération 38 et tirez fermement le
bloc d’alimentation hors de l’outil. Enfoncez fermement l’extrémité du cache-poussière 39
dans la prise de branchement du bloc d’alimentation électrique par câble sur l’outil 37 .
Remplacement d’une lame ou installation d’une lame de scie
neuve
Montage sur un établi (Fig. A, Z)
Retrait de la lame (Fig. A, G1–G4)
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, arrêtez l'outil et
retirez les blocs-batteries avant de le transporter ou de procéder à des réglages,
au nettoyage, à des réparations ou avant retirer ou d'installer tout équipement
ou accessoire. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : N’utilisez que des blocs-batteries, des blocs d’alimentation électrique à
câble et des chargeurs DeWALT.
Des trous 7 dans les quatre pieds sont prévus pour faciliter le montage sur un établi. Deux
trous de dimensions différentes permettent l’utilisation de vis ou d’écrous de dimensions
différentes. Utilisez l’un ou l’autre ; il n’est pas nécessaire d’utiliser d’utiliser les deux.
Fixez toujours fermement la scie sur une surface stable afin d’éviter qu’elle ne bouge. Afin
de permettre son transport, la scie peut être fixée sur une planche en contre-plaqué de 12,7
mm ou plus, qu’il est ensuite possible de fixer sur l’établi ou de déplacer puis de fixer sur
d’autres sites.
REMARQUE : Si vous choisissez de monter votre scie sur un morceau de contreplaqué,
assurez-vous que les vis de montage ne dépassent pas sous le bois. Le contreplaqué doit être
à fleur du support de travail. Pour fixer la scie sur n’importe quelle surface de travail, n’utilisez
que les saillies prévues à cet effet, là où se trouvent les trous de vis. Le fait de fixer la scie par
d’autres points gênerait le bon fonctionnement de la scie.
ATTENTION : Afin d’éviter tout risque de grippage et le manque de précision, assurez-vous
que la surface de montage n’est pas déformée ou irrégulière. Si la scie se balance sur la
surface, placez un fin morceau de matériau sous l’un des pieds de la scie jusqu’à ce que
cette dernière repose fermement sur la surface de montage.
Installation et retrait des blocs-batteries dans l’outil (Fig. C1)
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurez-vous que les blocs-batteries sont
complètement chargés.
Pour installer les blocs-batteries 22 dans l’outil, alignez-les avec les rails sur le côté du blocmoteur et glissez-les jusqu’à ce qu’ils soient parfaitement en place dans l’outil et assurez-vous
qu’il ne peuvent pas se détacher. Insérez le cache-poussière 39 dans la prise de branchement
du bloc d’alimentation électrique par câble sur l’outil 37 entre les batteries.
REMARQUE : Gardez le cache-poussière en place tant vous n’utilisez pas le bloc
d’alimentation électrique par câble.
Pour retirer les blocs-batteries de l’outil, appuyez sur le bouton de libération de la batterie 32
et tirez fermement les blocs-batteries hors de l’outil. Insérez-les dans le chargeur comme décrit
dans la section Chargeur de ce manuel.
Jauge de puissance blocs-batteries (Fig. C2)
Certains blocs-batteries DeWALT sont équipés d’une jauge de puissance formée de trois
voyants verts qui indiquent le niveau de charge restant dans le bloc-batterie.
Pour activer la jauge de puissance, maintenez enfoncé le bouton de la jauge de puissance. Une
combinaison de trois voyants verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite permettant l’utilisation, la jauge
de puissance ne s’allume plus et la batterie doit être rechargée.
REMARQUE : La jauge de puissance ne donne qu’une indication de la charge restante dans
le bloc-batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
en fonction des composants du produit, de la température et de l’intervention réalisée par
l’utilisateur final.
Installation et retrait du bloc d’alimentation électrique par câble
dans l’outil (Fig. D–F)
Avant d’insérer le bloc d’alimentation électrique par câble dans votre outil, retirez l’extrémité
du cache-poussière 39 de la prise de branchement pour le bloc d’alimentation électrique
par câble 37 . Retirez le cache-poussière de la prise pour ne pas qu’il gêne l’insertion du
bloc d’alimentation électrique par câble. Contrôlez l’absence de débris dans la prise de
branchement. Des débris à l’intérieur la prise pourraient empêcher la bonne assise du bloc
d’alimentation électrique par câble. Si des débris s’y trouvent, retirez-les avec de l’air pulsé.
Consultez la section Nettoyage de la prise de branchement du bloc d’alimentation
électrique par câble.
REMARQUE : Le bloc d’alimentation électrique par câble n’est prévu que pour des sources
électriques CA lorsqu’il est utilisé avec cet outil. L’utilisation avec des sources de courant CC
peut endommager l’outil.
Pour installer le bloc d'alimentation électrique par câble dans votre outil :
1. Sans qu’il soit raccordé au secteur, alignez la prise mâle CA du bloc d’alimentation
électrique par câble avec la prise de branchement 37 sur l’outil avant d’enclencher le bloc
en place.
58
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, arrêtez l'outil et
retirez les blocs-batteries avant de le transporter ou de procéder à des réglages,
au nettoyage, à des réparations ou avant retirer ou d'installer tout équipement
ou accessoire. Assurez-vous que l’interrupteur est en position ARRÊT. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
• N’appuyez jamais sur le bouton de verrouillage de l’axe si la lame est sous tension en
roue libre.
• Ne découpez pas d’alliages légers et de métaux ferreux (contenant du fer ou de l’acier),
des matériaux de maçonnerie ou du fibrociment avec cette scie à onglets.
DHS780 (FIG. G1, G2A, G3, G4)
1. Débranchez la scie de l’alimentation électrique ou retirez les batteries.
2. Appuyez sur le levier de libération du soulèvement de la tête 2 pour libérer le carter de
protection inférieur 1 puis soulevez ce dernier aussi loin que possible.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l’axe 48 tout en tournant doucement la lame de
scie à la main jusqu’à ce que le verrou s’enclenche.
4. En gardant le bouton enfoncé, utilisez l’autre main et la clé fournie 27 pour desserrer la vis
de la lame. (Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre, filetage à gauche.)
5. Retirez la vis de lame 43 , la rondelle de serrage extérieure 44 , l’adaptateur 45 et la lame 46 . La rondelle de serrage intérieure 47 peut être laissée sur l’axe.
DHS780-XE UNIQUEMENT (FIG. G1, G2B, G4)
1. Débranchez la scie de l’alimentation électrique ou retirez les batteries.
2. Appuyez sur le levier de libération du soulèvement de la tête 2 pour libérer le carter de
protection inférieur 1 puis soulevez ce dernier aussi loin que possible.
3. Dévissez sans la retirer la vis du support du carter de protection 67 jusqu’à ce que le
support 68 puisse être soulevé suffisamment pour pouvoir accéder à la vis de lame 43 .
Le carter de protection inférieur reste soulevé grâce à la position de la vis de son support.
4. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l’axe 48 tout en tournant doucement la lame de
scie à la main jusqu’à ce que le verrou s’enclenche.
5. En gardant le bouton enfoncé, utilisez l’autre main et la clé fournie 27 pour desserrer la vis
de la lame 43 . (Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre, filetage à gauche.)
6. Retirez la vis de lame 43 , la rondelle de serrage extérieure 44 , l’adaptateur 45 et la lame 46 . La rondelle de serrage intérieure 47 peut être laissée sur l’axe.
REMARQUE : Pour les lames avec un trou de 15,88 mm, l’adaptateur de lame 25,4 mm n’est
pas utilisé.
Installation de la lame (Fig. A, G1–G4)
1. Débranchez la scie de l’alimentation électrique ou retirez les batteries.
2. Le bras levé et le carter de protection inférieur maintenu ouvert, placez l’adaptateur et la
lame la lame sur l’axe et placez-la sur la fixation de lame intérieure, les dents du bas de la
lame pointant vers l’arrière de la scie.
3. Installez la rondelle de fixation extérieure sur l’axe.
4. Installez la vis de la lame et, tout en engageant le bouton de verrouillage de l’axe, serrez
fermement la vis avec la clé fournie. (Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, filetage à gauche).
5. DSH780-XE UNIQUEMENT, GIG G2b : Abaissez le support du carter de protection 68
à sa position initiale et vissez fermement la vis du support du carter de fixation 67 pour
maintenir le support en place.
AVERTISSEMENT : Le support du carter de protection doit être remis à sa position
d’origine et la vis du support doit être serrée avant d’activer la scie. Le non
respect de cette consigne peut provoquer le contact du carter de protection
avec la lame de scie en mouvement et donc l’endommagement de la scie et de
graves blessures.
AVERTISSEMENT ! Notez que la lame de la scie ne doit être remplacée que de la façon
décrite. N’utilisez que les lames de scie spécifiées dans la section Caractéristiques
techniques ; N° de catégorie : DT4260 suggérée.
Français
Transport de la scie (Fig. A)
AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures graves, verrouillez
TOUJOURS le bouton de verrouillage du rail, la poignée de verrouillage de l’onglet, la
poignée de verrouillage du biseau, la goupille de verrouillage en position basse et les
boutons de réglage de la garde avant de transporter la scie. N’utilisez jamais les carters de
protection pour transporter ou soulever la scie.
Afin de transporter aisément la scie à onglet, une poignée de transport 4 se trouve au dessus
du bras de la scie.
• Pour transporter la scie, abaissez la tête et enfoncez la goupille de verrouillage en position
basse 19 .
• Bloquez le bouton de verrouillage du rail avec la tête de scie en position avant,
verrouillez le bras de l’onglet complètement sur l’angle gauche, faites glisser la garde 16
complètement vers l’intérieur et verrouillez le bouton de verrouillage du biseau 28 avec la
tête de scie en position verticale pour rendre l’outil le plus compact possible.
• Utilisez toujours la poignée de transport 4 ou les emplacements prévus pour les mains 15 .
Caractéristiques et commandes
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, arrêtez l'outil et
retirez les blocs-batteries avant de le transporter ou de procéder à des réglages,
au nettoyage, à des réparations ou avant retirer ou d'installer tout équipement
ou accessoire. Assurez-vous que l’interrupteur est en position ARRÊT. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Contrôle de l’onglet (Fig. H)
La poignée de verrouillage de l’onglet 8 et le bouton de libération de l’onglet 9 vous
permettent de régler l’angle de votre scie de 60° degrés à droite et de 50° à gauche. Pour
régler l’angle de la scie, soulevez la poignée de verrouillage de l’onglet, appuyez sur le bouton
de libération de l’onglet et réglez l’angle voulu sur l’échelle de graduation 13 . Enfoncez la
poignée de verrouillage de l’onglet pour verrouiller l’angle.
Bouton de verrouillage du biseau (Fig. A)
Le verrouillage du biseau vous permet de régler l’angle oblique de la scie à 49° à gauche ou
à droite. Pour ajuster le réglage du biseau, tournez le bouton 28 dans le sens inverse des
aiguille d’une montre. La tête de la scie biseaute facilement vers la gauche ou vers la droite
une fois que le bouton d’annulation du biseau à 0 ° est tiré. Pour serrer, tournez le bouton de
verrouillage du biseau dans le sens des aiguille d’une montre.
Neutralisation du 0° du biseau (Fig. A)
La neutralisation de la butée du biseau 30 vous permet de régler l’angle oblique de la scie
vers la droite après le repère du 0°.
Lorsqu’elle est verrouillée, la scie s’arrête automatiquement à 0° lorsqu’elle est ramenée
de la gauche. Pour pouvoir temporairement dépasser le 0° à droite, tirez sur le bouton de
verrouillage du biseau 28 . Une fois que le bouton relâché, la neutralisation est à nouveau
verrouillée. Le bouton de verrouillage du biseau peut être verrouillé en tournant le bouton de
180°.
Lorsqu’il est à 0°, la neutralisation se verrouille en place. Pour utiliser la neutralisation, inclinez la
scie légèrement vers la gauche.
Neutralisation du 45° du biseau (Fig. I)
Il existe deux leviers de neutralisation de la butée du biseau, un de chaque côté de la scie. Pour
régler l’angle oblique de la scie, vers la gauche ou la droite, au-delà de 45°, poussez le levier
de neutralisation du 45° du biseau 52 vers l’arrière. En position arrière, la scie peut biseauter
au-delà de ces butées. Lorsque les butées à 45° sont nécessaires, tirez le levier de neutralisation
du 45° vers l’avant.
Cliquets de biseau en couronne (Fig. I)
REMARQUE : Des coupes de moulures en biseau peuvent être réalisées à l’aide de butées
dures qui permettent un réglages rapide et précis à 30° et 33,9°.
Pour découper des moulures couronnées à plat, votre scie est équipée pour pouvoir régler
rapidement et précisément une butée de couronne, à gauche ou à droite (consultez la section
Instructions pour la découpe de moulures couronnées à plat et en utilisant la fonction
Coupe combinée).
Le cliquet de biseau en couronne à 30° 54 peut être tourné pour qu’il touche la vis de réglage
de la couronne 51 .
Pour passer le cliquet de biseau en couronne de 30° à 33,9°, retirez la vis de retenue 56 ,
le cliquet de biseau à 22,5° 53 et le cliquet de biseau en couronne à 30° 54 . Retournez le
cliquet de biseau en couronne à 30° 54 de sorte que le marquage «33.9°» soit tourné vers le
haut. Refixez la vis de retenue 56 pour fixer le cliquet de biseau à 22,5° et le cliquet de biseau
en couronne à 33,9°. Le réglage de précision n’est pas impacté.
Cliquets de biseau à 22,5° (Fig. I)
Votre scie est équipée pour pouvoir régler rapidement et avec précision un biseau à 22,5°, à
gauche ou à droite. Le cliquet de biseau à 22,5° 53 peut être tourné pour qu’il touche la vis de
réglage de la couronne 51 .
Bouton de verrouillage du rail (Fig. A)
Le bouton de verrouillage du rail 24 vous permet de parfaitement verrouiller la tête de scie
pour l’empêcher de glisser sur les rails 23 . Ceci est nécessaire pour certaines coupes ou
lorsque vous transportez la scie.
Butée de rainurage en plongée (Fig. A)
La butée de rainurage 35 permet de limiter la profondeur de coupe de la lame. La butée est
utile pour les applications telles que rainurage en plongée et les grandes coupes verticales.
Tournez la butée de rainurage vers l’avant et réglez la vis de réglage de profondeur 34 pour
régler la profondeur de coupe désirée. Pour verrouiller le réglage, serrez l’écrou papillon 33 .
La rotation de la butée de rainurage à l’arrière de la scie permet de neutraliser la de butée de
rainurage. Si la vis de réglage de la profondeur est trop serrée pour être desserrée à la main, la
clé fournie 27 peut être utilisée pour desserrer la vis.
Goupille de verrouillage en position basse (Fig. A)
AVERTISSEMENT : La goupille de verrouillage en position basse ne doit être utilisée que
pour le transport ou le stockage de la scie. N’utilisez JAMAIS la goupille de verrouillage en
position basse pendant une coupe quelle qu’elle soit.
Pour verrouiller la tête de scie en position basse, poussez la tête de scie vers le bas, enfoncez
la goupille de verrouillage en position basse 19 puis relâchez la tête de scie. Ceci permet de
maintenir la tête de scie en bas en toute sécurité vers le bas afin de pouvoir déplacer la scie
d’un endroit à l’autre. Pour la libérer, appuyez la tête de scie vers le bas et sortez la goupille.
Réglage
Votre scie à onglets est intégralement réglée en usine avec précision au moment de sa
fabrication. Si un nouveau réglage est nécessaire suite au transport, à la manutention ou pour
toute autre raison, suivez les instructions ci-dessous. Une fois effectués, ces réglages devraient
rester précis.
Réglage de l’échelle de graduation de l’onglet (Fig. H, L)
1. Déverrouillez la poignée de verrouillage de l’onglet 8 et faites tourner le bras à onglet
jusqu’à ce que le bouton de libération de l’onglet 9 se bloque sur la position 0°. Ne
bloquez pas la poignée de verrouillage de l’onglet.
2. Placez une équerre contre la garde de la scie et la lame, comme illustré par la figure L. (Ne
touchez pas les pointes des dents de la lame avec l’équerre. Les mesures seraient sinon
inexactes.)
3. Si la lame de scie n’est pas exactement perpendiculaire à la garde, desserrez les quatre
vis 14 qui retiennent l’échelle de graduation de l’onglet 13 et déplacez la poignée de
verrouillage de l’onglet et l’échelle de graduation à gauche ou à droite jusqu’à ce que la
lame soit perpendiculaire à la garde, telle que mesuré avec l’équerre.
4. Resserrez les quatre vis. Ne faites pour l’instant pas attention à la valeur lue sur le pointeur
de l’échelle de graduation de l’onglet 12 .
Réglage de l’échelle de graduation de l’onglet (Fig. H)
1. Déverrouillez la poignée de verrouillage de l’onglet 8 pour déplacer le bras d’onglet sur la
position zéro.
2. Une fois la poignée de verrouillage de l’onglet déverrouillée, laissez la fixation de l’onglet
s’enclencher en place au moment où vous pivoter le bras à onglet vers le zéro.
3. Contrôlez le pointeur de l’échelle de graduation de l’onglet 12 et l’échelle de graduation 13 montrés sur la figure H. Si le pointeur n’indique pas exactement zéro, desserrez la vis
du pointeur de l’échelle de graduation de l’onglet 49 en maintenant le pointeur en place,
repositionnez le pointeur et resserrez la vis.
Réglage de l’équerre du biseau par rapport au plateau
(Fig. A, I, L)
1. Pour aligner l’équerre de la lame avec le plateau, verrouillez le bras en position basse à
l’aide de la goupille de verrouillage 19 .
2. Placez une équerre contre la lame en prenant soin de ne pas la mettre sur le sommet
d’une dent (Fig. L).
3. Desserrez le bouton de verrouillage du biseau 28 et assurez-vous que le bras se trouve
contre le 0° de la butée du biseau.
4. Tournez la vis de réglage du 0° du biseau ( 57 Fig. I) avec la clé de lame à 6 pans de de
13 mm 27 autant que nécessaire pour que l’angle oblique de la lame par rapport au
plateau soit de 0°.
Réglage du pointeur de l’échelle de graduation du biseau
(Fig. I
Si les pointeurs de graduation du biseau 18 n’indiquent pas zéro, desserrez chaque vis 50
qui maintient chaque pointeur de graduation du biseau en place et déplacez-les en fonction.
Assurez-vous que le 0° du biseau est correct et que les pointeurs sont réglés avant d’ajuster les
autres vis de réglage de l’angle du biseau.
Réglage de la butée à 45° du biseau à droite et à gauche
(Fig. A, I)
Pour régler la butée du biseau à 45° à droite :
1. Desserrez le bouton de verrouillage du biseau 28 et tirez le bouton de neutralisation de la
butée de biseau 30 pour neutraliser la butée à 0°.
2. Si le pointeur de l’échelle de graduation du biseau 18 n’indique pas exactement 45°
lorsque la scie est complètement à droite et que la vie de réglage du biseau à 45° 55
touche le levier de neutralisation du biseau à 45°, tournez la vis de réglage du biseau
à 45° de gauche 55 à l’aide de la clé de lame à 6 pans de 13 mm 27 (fournie avec
certains modèles) jusqu’à ce que le pointeur indique 45°. Assurez-vous que le levier de
neutralisation du biseau à 45° 52 touche la vis de réglage du biseau à 45° 55 .
Pour régler la butée du biseau à 45° à gauche :
1. Desserrez le bouton de verrouillage du biseau 28 et incliner la tête vers la gauche.
2. Si le pointeur de l’échelle de graduation du biseau 18 n’indique pas exactement 45°,
tournez la vis de réglage du biseau à 45° 55 de droite jusqu’à ce que le pointeur de
indique 45°.
Réglage de la butée du biseau à 22,5° (ou 30°) (Fig. A, I)
REMARQUE : Ne réglez les angles de biseau qu’après avoir procéder au réglage du 0° de
l’angle de biseau et du pointeur de l’échelle de graduation du biseau.
59
Français
Pour régler l’angle de biseau gauche à 22,5°, retournez le cliquet de biseau à 22,5° de gauche 53 . Desserrez le bouton de verrouillage du biseau 28 et incliner complètement la tête vers la
gauche. Si le pointeur de l’échelle de graduation du biseau 18 n’indique pas exactement 22,5
°, tournez la vis de réglage de la couronne 51 en contact avec le cliquet à l’aide d’une clé de
10 mm (non fournie) jusqu’à ce que pointeur indique 22,5 °.
Pour régler l’angle de biseau droit à 22,5°, retournez le cliquet de biseau à 22,5° de droite 53
. Desserrez le bouton de verrouillage du biseau 28 et tirez le bouton de neutralisation de la
butée du biseau 30 pour neutraliser la butée à 0°. Lorsque la scie est complètement à droite,
si le pointeur de l’échelle de graduation du biseau n’indique pas exactement 22,5°, tournez
la vis de réglage de la couronne 51 en contact avec le cliquet à l’aide d’une clé de 10 mm
jusqu’à ce que le pointeur indique exactement 22,5°.
Réglage de la garde (Fig. A, Y2)
La partie supérieure de la garde peut être réglée pour fournir un dégagement, permettant à la
scie de biseauter complètement à 49° à gauche et à droite.
1. Pour régler chaque garde 16 , desserrez le bouton de réglage de la garde 63 et faites glisser
la garde vers l’extérieur.
2. Précédez à un essai vide, scie éteinte et contrôlez le dégagement.
3. Réglez la garde pour qu’elle soit aussi proche de la lame que possible et qu’elle apporte
un appui maximal à la pièce à scier, sans que le mouvement du bras vers le bas ou le haut
soit gêné.
4. Serrez fermement le bouton de réglage de la garde.
5. Lorsque les opérations de biseautage sont terminées, repositionnez la garde.
Pour certaines coupes, il peut être souhaitable de ramener les gardes plus près de la lame.
Pour ce faire, dévissez les boutons de réglage de la garde 63 de deux tours et déplacez les
gardes plus près de la lame, au-delà des limites normales, avant de resserrez les boutons de
réglage de la garde. Faire d’abord une coupe à vide pour vous assurer que la lame ne touche
pas les gardes.
REMARQUE : Les rails des gardes peuvent être bouchés par la sciure. Utilisez une brosse ou de
l’air à faible pression pour nettoyer les rainures de guidage.
Enclenchement du carter de protection et visibilité (Fig. A)
Le carter de protection inférieur 1 de votre scie est conçu pour automatiquement découvrir la
lame lorsque le bras est abaissé et pour recouvrir la lame lorsque le bras est relevé.
Le carter de protection peut être soulevé à la main pour installer ou retirer les lames de scie ou
pour inspecter la scie. NE SOULEVEZ JAMAIS LE CARTER DE PROTECTION INFÉRIEUR À LA MAIN,
TANT QUE LA LAME N’EST PAS À L’ARRÊT.
pour les autres matériaux. Ne sciez pas des métaux ferreux (fer ou acier), ni de fibrociment
ou de matériaux de maçonnerie avec cette scie !
• Assurez-vous de toujours utiliser la plaque de saignée. N’utilisez pas la machine si la largeur
du trait de coupe est supérieure à 10 mm.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : Respectez toujours les consignes de sécurité et la
réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, arrêtez l'outil et
retirez les blocs-batteries avant de le transporter ou de procéder à des réglages,
au nettoyage, à des réparations ou avant retirer ou d'installer tout équipement
ou accessoire. Assurez-vous que l’interrupteur est en position ARRÊT. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Consultez la section Lames de scie dans Accessoires en option pour sélectionner la lame
correspondant le mieux à vos besoins.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position ergonomique en
termes de hauteur de plateau et de stabilité. L’emplacement de la machine doit être choisi de
façon que l’utilisateur ait une bonne vue d’ensemble et suffisamment d’espace libre autour de
la machine pour permettre la manipulation sans gêne de la pièce à scier.
Afin de réduire l’effet des vibrations, assurez-vous que la température ambiante n’est pas trop
froide, que la machine et ses accessoires sont bien entretenus et que la taille de la pièce à scier est
adaptée à cette machine.
L’attention des utilisateurs du Royaume-Uni est attirée sur la réglementation relative aux machines
d’usinage du bois de 1974 et ses modifications ultérieures.
Position appropriée du corps et des mains (Fig. N1, N2)
•
•
Réglage de la plaque de saignée (Fig. A)
Pour régler les plaques de saignée 11 , desserrez les 6 vis tout en maintenant les plaques en
place. Réglez les plaques de saignée de façon qu’elles soient aussi proches que possible sans
entraver le mouvement de la lame.
Pour une largeur de trait de coupe à zéro, réglez les plaques aussi proches que possible l’une
de l’autre. Elles peuvent alors être coupées lentement avec la lame de scie pour donner le plus
petit écart possible entre la lame et les plaques de saignée.
•
Réglage du guide-rail (Fig. A)
•
Contrôlez régulièrement l’absence de jeu ou d’écart sur les rails 23 . Assurez-vous que le
bouton de verrouillage du rail 24 est desserré.
Le rail de droite peut être réglé à l’aide de la vis de réglage du rail 25 . Pour réduire l’écart,
utilisez une clé à 6 pans de 4 mm (non fournie) et faites graduellement tourner la vis la vis de
blocage dans le sens des aiguilles d’une montre tout en faisant glisser la tête de la scie d’avant
en arrière.
Réglage du verrouillage de l’onglet (Fig. A, M)
La tige de verrouillage de l’onglet 59 doit être réglée s’il est possible de déplacer le plateau
de la scie lorsque la poignée de verrouillage de l’onglet est verrouillée (vers le bas) et que le
verrouillage de l’onglet est en position verrouillé à un emplacement non cranté.
1. Placez la poignée de verrouillage de l’onglet 8 en position déverrouillée (en haut).
2. À l’aide d’une clé plate de 13 mm, dévissez le contre-écrou 58 sur la tige de verrouillage
de l’onglet.
3. À l’aide d’un tournevis plat, serrez la tige de verrouillage de l’onglet en tournant dans
le sens des aiguilles d’une montre comme illustré par la figure M. Tournez la tige de
verrouillage jusqu’à ce qu’elle soit serrée puis tournez d’un tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
4. Re-verrouillez l’onglet sur un emplacement non cranté de l’échelle de graduation, 34° par
exemple, et assurez-vous que le plateau de pivote pas.
5. Resserrez le contre-écrou.
Avant toute utilisation
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez pas de lames de scie excessivement usées.
La vitesse de rotation maximum de l’outil ne doit pas dépasser celle de la lame de scie.
N’utilisez pas de lames abrasives.
• N’essayez pas de scier des pièces trop petites.
• Laissez la lame scier librement. Ne forcez pas.
• Laissez le moteur atteindre son plein régime avant de procéder à la coupe.
• Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage et les poignées de fixation sont
bien serrés.
• Fixez la pièce à scier.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux non ferreux, ces instructions
d’utilisation ne concernant que le sciage du bois. Les mêmes directives sont applicables
60
•
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, respectez TOUJOURS
la position des mains illustrée par la figure N1.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, maintenez
TOUJOURS l’outil fermement afin de pouvoir anticiper toute réaction soudaine.
Ne placez jamais vos mains près de la zone de coupe. Ne placez pas les mains à moins de
100 mm de la lame.
Tenez fermement la pièce à scier contre le plateau et la garde pendant le sciage. Gardez
vos mains en position tant que la gâchette n’a pas été relâchée et que la lame ne s’est pas
complètement arrêtée.
EFFECTUEZ TOUJOURS DES ESSAIS À VIDE (MACHINE ÉTEINTE) AVANT DE RÉALISER VOS
COUPES FINALES AFIN DE VÉRIFIER LE PARCOURS DE LA LAME. NE CROISEZ PAS LES MAINS,
COMME ILLUSTRÉ PAR LA FIGURE N2.
Gardez vos deux pieds fermement ancrés au sol et conservez votre équilibre. Lorsque vous
déplacez le bras à onglet vers la gauche ou la droite, suivez-le et tenez-vous légèrement de
côté par rapport à la lame de la scie.
Contrôlez la découpe par les à jours du carter de protection lorsque vous suivez un trait tiré
au crayon.
Allumage et extinction (Fig. A)
Pour démarrer la scie, enfoncez l’interrupteur à gâchette 5 . Pour éteindre l’outil, relâchez
l’interrupteur à gâchette.
Laissez la lame atteindre sa pleine vitesse avant d’entamer la découpe.
Relâchez l’interrupteur à gâchette et laissez le frein arrêter complètement la lame avant de
soulever la tête de scie.
L’interrupteur à gâchette est équipé d’un trou qui permet d’insérer un cadenas pour verrouiller
la scie.
Utilisation du système d’éclairage XPS™ (Fig. A)
REMARQUE : La scie à onglets doit être raccordée à une source d’alimentation.
L’éclairage de travail à LED XPS™ est allumé grâce à l’interrupteur instantané 21 . L’éclairage
s’éteint automatiquement après 20 secondes si la scie n’est pas utilisée. L’éclairage est
également automatiquement allumé toutes les fois que la gâchette principale de l’outil 5
est enfoncée.
Pour scier selon une ligne de crayon existante sur un morceau de bois :
1. Mettez le système XPS™ en marche, puis tirez la poignée de manœuvre 3 vers le bas pour
approcher la lame du bois. L’ombre de la lame apparaît sur le bois.
2. Alignez le trait de crayon avec le bord de l’ombre de la lame. Il se peut que vous deviez
régler les angles d’onglet ou de biseau pour qu’ils correspondent exactement à la ligne
de crayon.
Aspiration des poussières (Fig. A)
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, arrêtez l’outil et
retirez les blocs-batteries avant de le transporter ou de procéder à des réglages,
au nettoyage, à des réparations ou avant retirer ou d’installer tout équipement
ou accessoire. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : Certaines poussières, comme celles de chêne ou de hêtre, sont
considérées comme étant cancérigènes, surtout si elles sont associées à des additifs pour
traiter le bois.
ʵʵ Utilisez toujours un système d’extraction des poussières.
ʵʵ Prévoyez la bonne aération de l’espace de travail.
ʵʵ Il est recommandé de porter un appareil respiratoire adapté.
Français
Votre scie est équipée d’un raccord pour extracteur de poussières 26 qui permet de raccorder
le sac à poussières fourni ou un aspirateur du commerce en utilisant soit le système AirLock™
(DWV9000-XJ) soit un adaptateur pour extracteur de poussières standard de 35 mm.
AVERTISSEMENT : Raccordez TOUJOURS un aspirateur conçu conformément aux
directives applicables relatives à l’émission de poussières lors du sciage du bois. La
plupart des tuyaux d’aspirateurs s’adaptent directement sur le raccord pour extracteur
de poussières.
Pour fixer le sac à poussières
1. Installez le sac à poussières sur le raccord 26 .
Pour vider le sac à poussières
1. Retirez le sac à poussières de la scie et secouez-le doucement ou tapotez-le pour le vider.
2. Refixez le sac à poussières sur le raccord 26 .
Il se peut que les poussières ne sortent pas librement du sac. Cela n’affecte pas les
performances de sciage mais réduit l’efficacité de la récupération des poussières par la scie.
Afin de restaurer l’efficacité de récupération des poussières de votre scie, appuyez sur le ressort
à l’intérieur du sac à poussières quand vous le videz et tapotez le sac sur le bord de la poubelle
ou du réceptacle à poussières.
ATTENTION : Ne faites jamais fonctionner la scie si le sac à poussières ou le
système d’extraction des poussières DeWALT n’est pas en place. Les poussières de
bois peuvent engendrer des problèmes respiratoires.
Coupes de base
Si la fonction coulissante n’est pas utilisée, assurez-vous que la tête de scie est reculée aussi
loin que possible et que le bouton de verrouillage du rail 24 est serré. Cela permet d’éviter
que la scie glisse le long de ses rails au moment où la pièce à scier est engagée.
La découpe de plusieurs pièces en même temps n’est pas recommandée mais elle peut être
effectuée en toute sécurité en s’assurant que chaque pièce est maintenue fermement en place
contre le plateau et la garde.
Coupe verticale transversale droite (Fig. A)
1. Réglez et verrouillez le bras d’onglet à zéro, maintenez fermement le bois sur le plateau et
contre la garde 16 .
2. Après avoir serré le bouton de verrouillage du rail 24 , allumez la scie en appuyant sur
l’interrupteur à gâchette 5 .
3. Lorsque la scie atteint son plein régime, baissez doucement et lentement le bras pour
découper le bois. Laissez la lame s’arrêter complètement avant de relever le bras.
Coupe transversale coulissante (Fig. A, O)
Lorsque vous sciez quelque pièce que ce soit dépassant 51 x 150 mm (51 x 105 mm à un angle
d’onglet à 45°), utilisez un mouvement traction-bas-arrière avec le bouton de verrouillage du
rail 24 en position déverrouillée.
1. Tirez la scie vers vous.
2. Abaissez la tête de scie vers la pièce à scier.
3. Poussez doucement la scie vers l’arrière pour terminer la coupe.
Ne laissez pas la scie entrer en contact avec le sommet de la pièce à scier lorsque vous tirez
dessus. La scie pourrait se déplacer rapidement vers vous et vous blesser ou endommager la
pièce à scier.
Coupe à onglet transversale (Fig. P)
L’angle d’onglet est souvent de 45° pour couper des coins, mais il peut être réglé sur
n’importe quelle valeur entre zéro à 50° à gauche ou 60° à droite. Procédez comme pour une
coupe transversale verticale.
Lorsque vous réalisez une coupe à onglet de pièces plus larges que 51 x 105 mm mais plus
courtes en longueur, placez toujours le côté le plus long contre la garde.
Coupe en biseau (Fig. A, Y2)
Les angles de biseau peuvent être réglés de 49° à droite à 49° à gauche et peuvent et la
découpe peut être effectuée avec le bras à onglet réglé entre 50° à gauche et 60° à droite.
Consultez à la section Fonctions et Commandes pour connaître les instructions détaillées
liées au système de biseau.
1. Dévissez le bouton de verrouillage du biseau 28 et déplacez la scie vers la gauche
ou la droite, comme voulu. Il est nécessaire de déplacer la garde 16 pour permettre
un dégagement. Serrez le bouton de réglage de la garde 63 après avoir positionné
les gardes.
2. Serrez fermement le système de verrouillage de biseau.
À certains angles extrêmes, la garde de droite ou de gauche doit être retirée. Consultez le
paragraphe Réglage de la garde dans la section Réglages pour connaître les informations
importantes liées au réglage des gardes pour certaines coupes en biseau.
Pour retirer la garde guide de gauche ou de droite, dévissez le bouton de réglage de la garde 63 de plusieurs tours et faites glisser la garde vers l’extérieur.
Rainurage en plongée (Fig. A)
Votre scie est équipée d’une butée de rainurage 35 , d’une vis de réglage de profondeur 34 et
d’un écrou papillon 33 pour permettre le rainurage.
• Faites basculer la butée de rainurage 35 vers l’avant de la scie.
• Réglez l’écrou papillon 33 et la vis de réglage de profondeur 34 pour régler la profondeur
de la rainure.
Lorsque des coupes plus affinées sont souhaitées, notamment dans le cas de moulures ou
d’autres travaux de précision, une lame affûtée (60 dents en carbure) et une vitesse de coupe
plus lente et plus régulière permettent d’arriver au résultat voulu.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la pièce à scier ne bouge et ne dévie pas durant la
coupe ; fixez-la solidement en position. Laissez toujours la lame s’arrêter complètement
avant de relever le bras. Si de petites fibres de bois se détachent de l’arrière de la pièce à
scier, collez un morceau de ruban de masquage sur le bois à l’endroit où la coupe doit être
réalisée. Sciez à travers le ruban et retirez-le soigneusement une fois l’opération terminée.
Fixation de la pièce à scier
AVERTISSEMENT : Une pièce attachée, équilibrée et sécurisée avant une coupe peut être
déséquilibrée après avoir été sciée. Une charge déséquilibrée peut faire basculer la scie
ou tout ce sur quoi la scie est fixée, comme une table ou un établi. Lorsque vous effectuez
une coupe qui peut créer un déséquilibre, soutenez correctement la pièce à scier et
assurez-vous que la scie est fermement boulonnée à une surface stable. Il y a sinon risque
de blessures.
AVERTISSEMENT : Le pied de fixation doit rester fixé au-dessus de la base de la scie
chaque fois que la fixation est utilisée. Fixez toujours la pièce à scier sur la base de la scie et
non sur une autre partie de la zone de travail. Assurez-vous que le pied de fixation n’est pas
fixé sur le bord de la base de la scie.
ATTENTION : Utilisez toujours une fixation pour la pièce à scier afin de garder le contrôle
et réduire le risque de blessures et d’endommagement de la pièce à scier.
Utilisez la fixation pour pièce à scier fournie avec la scie. Les gardes de gauche et de droite
peuvent coulisser d’un côté ou de l’autre pour aider à la fixation. D’autres accessoires tels
que des attaches à ressort, des brides de serrage ou des attaches en C peuvent être utiles en
fonction de la taille et de la forme de la pièce à scier.
Pour installer la fixation
1. Insérez-la dans le trou 29 situé derrière la garde. La fixation doit faire face à l’arrière de
la scie à onglets. La rainure sur la tige de fixation doit être complètement insérée dans la
base. Assurez-vous que cette rainure est complètement insérée dans la base de la scie à
onglets. Si la rainure est visible, cela signifie que la fixation est mal fixée.
2. Tournez la fixation de 180° vers l’avant de la scie à onglet.
3. Desserrez le bouton pour régler la fixation vers le haut ou le bas, puis utilisez le bouton de
réglage de précision pour fermement fixer la pièce à scier.
REMARQUE : Placez la fixation sur le côté opposé à la base pour le biseautage. EFFECTUEZ
TOUJOURS DES ESSAIS À VIDE (MACHINE ÉTEINTE) AVANT DE RÉALISER VOS DÉCOUPES AFIN
DE VÉRIFIER LE PARCOURS DE LA LAME. ASSUREZ-VOUS QUE LA FIXATION NE GÊNE PAS LE
MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES CARTERS DE PROTECTION.
Support pour les pièces longues
SOUTENEZ TOUJOURS LES PIÈCES LONGUES.
Pour de meilleurs résultats, utilisez les jambes-supports DE7023-XJ ou DE7033 pour
augmenter la largeur du plateau de la scie. Soutenez les longues pièces à découper en
utilisant des moyens appropriés comme un chevalet ou un dispositif similaire, afin d’empêcher
l’affaissement des extrémités.
Découpe d’encadrements, de boîtes occultantes ou de tout autre
objet à quatre faces (Fig. R)
Faites quelques coupes simples dans des chutes de bois pour bien «ressentir» votre scie. Votre
scie est l’outil parfait pour réaliser des coins à l’onglet comme celui illustré par la figure R.
Le schéma 1 de la figure R illustre un assemblage réalisé à l’aide de la méthode de réglage du
biseau. L’assemblage illustré peut être réalisé en utilisant les deux méthodes.
• En utilisant le réglage du biseau :
-- Le biseau pour chacun des deux panneaux est réglé à 45° pour donner un angle de
90°.
-- Le bras à onglet est bloqué en position zéro et le réglage du biseau est bloqué à 45°.
-- Le bois est positionné avec le large côté plat contre le plateau et le bord étroit contre
la garde.
• En utilisant le réglage de l’onglet :
-- La même coupe peut être faite par une coupe à onglet à droite et à gauche avec la
surface large contre la garde.
Découpe de moulures de garnissage et autres encadrements
(Fig. R)
Le schéma 2 de la figure R montre un assemblage réalisé en réglant le bras à onglet à 45° pour
couper deux planches afin de former un coin à 90°. Pour réaliser ce type d’assemblage, réglez
le biseau sur zéro et le bras à onglet sur 45°. Une fois encore, positionnez le bois avec le large
côté plat contre le plateau et le bord étroit contre la garde.
Les deux schémas de la figure R correspondent à des objets à quatre côtés uniquement.
Lorsque le nombre de côtés change, les angles d’onglet et de biseau changent aussi. Le
tableau ci-dessous indique les angles adéquats pour diverses formes, en supposant que tous
les côtés sont d’égale longueur.
Qualité de la coupe
La netteté de toute coupe dépend de plusieurs variables comme la matière qui est sciée, le
type de lame, l’affûtage de la lame et la vitesse de coupe.
61
Français
NOMBRE DE CÔTÉS
4
ONGLET OU ANGLE DE BISEAU
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
For a shape that is not shown in the chart, use the following formula: 180° divided by the
number of sides equals the mitre (if the material is cut vertically) or bevel angle (if the material
is cut laying flat).
Pour réaliser une forme qui n’apparaît pas dans le tableau, utilisez la formule suivante : 180°
divisé par le nombre de côtés donne l’angle de l’onglet (si le matériau est coupé verticalement)
ou du biseau (s’il est coupé à plat).
Coupe à onglet combinée (Fig. Q, R, S, Z)
Une découpe d’angle combinée est une découpe utilisant un angle d’onglet et un angle de
biseau en même temps. C’est le type de coupe utilisé pour fabriquer des cadres ou des boîtes
dont les côtés sont inclinés, comme illustré par la Figure Q.
AVERTISSEMENT : Si l’angle de coupe varie d’une coupe à l’autre, vérifiez que le bouton
de verrouillage du biseau et la poignée de verrouillage de l’onglet sont bien verrouillés. Ils
doivent être verrouillés après chaque réglage de l’onglet ou du biseau.
AVERTISSEMENT : La scie doit être fixée sur le support de base pour effectuer des coupes
combinées, afin d’éviter son basculement. Consultez la section Montage sur un établi et
la figure Z.
Le tableau ci-dessous vous aidera à sélectionner les réglages d’onglet et de biseau appropriés
pour des coupes à onglet combinées classiques.
BOÎTE À 6 FACES
Angle du coté de la boîte (angle «A»)
Réglez cet angle d’onglet sur la scie
BOÎTE CARRÉE
Coin intérieur
Coin extérieur
Côté
gauche
Onglet gauche à 45 °
Préservez le côté gauche
de la coupe
Onglet droit à 45 °
Préservez le côté gauche
de la coupe
Côté droit
Onglet droit à 45 °
Préservez le côté droit de
la coupe
Onglet gauche à 45 °
Préservez le côté droit de
la coupe
Les pièces jusqu’à 171 mm (6,75») peuvent être coupées comme indiqué
ci-dessus.
Coupe de moulures couronnées (Fig. A, U1, U2)
Votre scie à onglet est mieux adaptée à la tâche de découpe de moulures couronnées
qu’aucun autre outil. Afin de s’adapter correctement, les moulures en couronne doivent être
découpées à l’onglet de façon combinée avec une précision extrême.
Votre scie à onglet comporte des points crantés d’onglets prédéfinis à 31,62° à gauche et à
droite afin de découper des moulures couronnées au bon angle et des cliquets de butée de
biseau à 33,86° à gauche et à droite. Un repère est également présent à 33,9° sur l’échelle de
graduation du biseau 17 . Le tableau suivant indique les bons réglages pour les coupes de
moulures couronnées.
REMARQUE : Il est extrêmement important d’effectuer des tests préliminaires avec des
chutes de bois !
Instruction pour les coupes de moulures couronnées à plat et
en utilisant les fonctions de coupes combinées (Fig. U1)
1. La moulure doit être à plat, avec la large surface arrière posée sur le plateau de la scie 60 .
2. Placez le haut de la moulure contre la garde 16 .
3. Les réglages ci-dessous s’appliquent aux moulures couronnées avec des angles de 45°.
Coin intérieur
Coin extérieur
Côté
gauche
Biseau à gauche à 30°
Plateau à onglet de droite à
35,26°
Conservez l’extrémité gauche de
la coupe
Biseau à droite à 30°
Plateau à onglet de gauche à
35,26°
Conservez l’extrémité gauche de
la coupe
Côté droit
Biseau à droite à 30°
Plateau à onglet de gauche à
35,26°
Conservez l’extrémité droite de
la coupe
Biseau à gauche à 30°
Plateau à onglet de droite à
35,26°
Conservez l’extrémité droite de
la coupe
Les réglages ci-dessous s’appliquent aux moulures couronnées avec des angles de 52° en haut
et des angles de 38° en bas.
Coin intérieur
Coin extérieur
Côté
gauche
Biseau à gauche à 33,9°
Plateau à onglet de droite à
31,62°
Conservez l’extrémité gauche de
la coupe
Biseau à droite à 33,9°
Plateau à onglet de gauche à
31,62°
Conservez l’extrémité gauche de
la coupe
Côté droit
Biseau à droite à 33,9°
Plateau à onglet de gauche à
31,62°
Conservez l’extrémité droite de
la coupe
Biseau à gauche à 33,9°
Plateau à onglet de droite à
31,62°
Conservez l’extrémité droite de
la coupe
BOÎTE À 8 FACES
Réglez cet angle de biseau sur la scie
• Sélectionnez l’angle A voulu (Fig. S) pour votre projet et recherchez cet angle sur la courbe
correspondante du tableau.
• A partir de ce point, suivez le tableau jusqu’au bout à la verticale pour trouver l’angle de
biseau adapté et à l’horizontale pour trouver l’angle d’onglet.
• Réglez votre scie en fonction des angles prescrits et effectuez quelques coupes d’essai.
Entraînez-vous à assembler les pièces coupées.
Exemple : Pour fabriquer une boîte à quatre côtés avec des angles extérieurs à 26° (Angle A,
Fig. S), utilisez la courbe supérieure droite. Trouvez la valeur 26° sur la courbe de graduation.
Suivez la ligne horizontale d’intersection d’un côté ou de l’autre pour obtenir le réglage de
l’angle d’onglet pour votre scie (42°). Suivez de même la ligne verticale d’intersection vers le
bas ou le haut pour obtenir le réglage de l’angle de biseau pour la scie (18°). Testez toujours les
coupes sur des chutes de bois afin de vérifier les réglages de la scie.
Coupe de moulures d’embase (Fig. J, T)
ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS RÉALISER UNE COUPE À VIDE SANS ALLUMER LA SCIE AVANT DE
RÉALISER UNE QUELCONQUE COUPE.
Pour réaliser des coupes à 90° parfaitement droites, placez le bois contre la garde et
maintenez-le en place comme illustré par la figure T. Allumez la scie, laissez la lame atteindre sa
pleine vitesse et abaissez le bras sans à-coups à travers la matière.
Coupe de moulures d’embase de 76 à 171 mm de hauteur à la verticale
contre la garde
REMARQUE : Utilisez le levier de verrouillage de la glissière 20 , illustré par la figure J, lorsque
vous faites des coupes de moulures d’embase mesurant de 76 à 171 mm de hauteur à la
verticale contre la garde.
Placez la pièce à scier comme illustré par la figure T.
62
Méthode alternative de découpe de moulures couronnées
Avec cette méthode de découpe de moulure couronnée, aucune coupe biseautée n’est
requise. Des modifications minimes peuvent être apportées à l’angle d’onglet sans affecter
l’angle de biseau. En cas de coins autres qu’à 90°, il est possible de rapidement et facilement
régler la scie en conséquence.
Instructions pour des coupes de moulures couronnées mises
en angle entre la garde et le plateau de la scie quelque soit la
coupe (Fig. U2)
1. Orientez la moulure de sorte que le bas de cette dernière (la partie qui sera adossée au
mur une fois installée) se trouve contre la garde 16 que le haut de cette dernière repose
sur le plateau de la scie 60 .
2. Les parties «plates» formant un angle à l’arrière de la moulure doivent reposer à l’équerre
sur la garde et le plateau de la scie.
Coin intérieur
Coin extérieur
Côté
gauche
Onglet à droite à 45°
Conservez le côté droit de la
coupe
Onglet à gauche à 45°
Conservez le côté droit de la
coupe
Côté
droit
Onglet à gauche à 45°
Conservez le côté gauche de
la coupe
Onglet à droite à 45°
Conservez le côté gauche de
la coupe
Français
Coupes spéciales
AVERTISSEMENT : N’effectuez jamais aucune découpe si la pièce à scier n'est pas
maintenue en place sur le plateau et contre la garde.
Découpe de l’aluminium (Fig. V1, V2)
UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE APPROPRIÉES SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LA
DÉCOUPE DE L’ALUMINIUM.
Certaines pièces peuvent nécessiter l’utilisation d’attaches ou de fixations pour éviter tout
déplacement pendant la découpe. Positionnez la pièce à scier de façon que à couper la section
transversale la plus fine, comme illustré par la figure V1. La figure V2 illustre la mauvaise façon
de couper ces extrusions.
Utilisez un lubrifiant de coupe en cire en bâton lors pour scier de l’aluminium. Appliquez
directement le bâton de cire sur la lame de scie 46 avant d’entamer la coupe. N’appliquez
jamais de cire en bâton sur une lame en mouvement. La cire apporte une lubrification adaptée
et empêche l’adhérence des copeaux sur la lame.
Pièces courbes (Fig. W1, W2)
Pour scier des pièces voilées/courbes, positionnez-les toujours comme illustré par la figure
W1 et jamais comme illustré par la figure 23. Si vous ne positionnez pas la pièce à scier
correctement, le risque de coincement de la lame est augmenté.
Coupe de tuyaux en plastique ou d’autres pièces rondes
Il est facile de scier des tuyaux en plastique avec votre scie. Il faut les couper exactement de
la même manière que du bois et LES FIXER OU LES MAINTENIR CONTRE LA GARDE POUR
LES EMPÊCHER DE ROULER. C’est extrêmement important pour les la coupe d’angles.
Coupes de grandes pièces (Fig. X)
De temps à autre, vous serez confronté à une pièce de bois légèrement trop grande pour
passer sous le carter de protection inférieur. Si cela se produit, placez votre pouce droit sur la
partie supérieure du carter de protection 1 et faites rouler le carter vers le haut, suffisamment
pour dégager la pièce à scier, comme illustré par la figure X. Évitez autant que possible de le
faire, mais si c’est réellement nécessaire, la scie fonctionne correctement et réalise des coupes
plus grandes. N’ATTACHEZ, NE SCOTCHEZ ET NE RETENEZ JAMAIS LE CARTER DE PROTECTION
EN POSITION OUVERTE LORSQUE VOUS UTILISEZ LA SCIE.
Configuration spéciale pour les larges coupes transversales
(Fig. Y1, Y2)
Votre scie peut scier des pièces très larges (jusqu’à 409 mm) en utilisant une configuration
spéciale. Pour régler la scie pour ces pièces particulières, respectez les étapes suivantes :
1. Retirez les deux gardes coulissantes à gauche et à droite de la scie et mettez-les de côté.
Pour les retirer, dévissez de plusieurs tours les boutons de réglage de la garde 63 et
faites glisser chaque garde vers l’extérieur. Réglez et verrouillez le dispositif de contrôle de
l’onglet pour que l’onglet soit à 0°.
2. Façonnez une plateforme à l’aide d’un morceau d’aggloméré ou d’autre bois dur et plat de
38 mm d’épaisseur aux dimensions suivantes : 368 x 660 mm. La plateforme doit être plate
afin que le matériau ne puisse pas bouger durant la coupe et provoquer des blessures.
3. Montez la plateforme de 368 x 660 mm sur la scie en passant 4 vis à bois de 76,2 mm de
long à travers les trous 62 de la garde de base 61 (Fig. Y1). Il faut utiliser quatre vis pour
fixer la pièce à scier correctement. Si la configuration spéciale est utilisée, la plateforme est
découpée en deux morceaux. Assurez-vous que les vis sont bien serrées pour éviter que
la pièce à scier ne se dégage provoque des blessures. Assurez-vous que la plateforme est
fermement à plat sur le plateau, contre la garde et centrée de façon homogène entre la
gauche et la droite.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la scie est fermement installée sur une surface stable
et plate. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer l’instabilité et la chute de la
scie et engendrer des blessures.
4. Placez la pièce à scier sur la plateforme installée sur le plateau. Assurez-vous que la pièce
repose fermement contre l’arrière de la garde de base 61 (Fig. Y2).
5. Fixez la pièce à scier avant de la scier. Coupez lentement à travers la matière en utilisant un
mouvement extérieur-bas-et-retour. Tout manquement à fixer la pièce de façon sûre ou à
procéder lentement à la découpe pourrait provoquer le dégagement de la pièce à scier et
engendrer des blessures.
Après plusieurs coupes à des angles d’onglet autres que 0°, la plateforme peut être fragilisée et
ne plus soutenir la pièce à scier correctement. Installez une plateforme neuve sur la scie après
avoir préréglé le bon angle d’onglet.
ATTENTION : L’utilisation prolongée d’une plateforme avec plusieurs traits de coupe peut
provoquer une perte de contrôle de la pièce à scier et des blessures.
MAINTENANCE
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, arrêtez l'outil et
retirez les blocs-batteries avant de le transporter ou de procéder à des réglages,
au nettoyage, à des réparations ou avant retirer ou d'installer tout équipement
ou accessoire. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessure graves, NE TOUCHEZ
PAS les zones tranchantes de la lame avec vos doigts ou vos mains pendant les
opérations de maintenance.
N’UTILISEZ PAS de lubrifiants ou de produits de nettoyage (notamment en spray) à proximité
du carter de protection en plastique. Le polycarbonate utilisé pour le carter de protection peut
être attaqué par certains produits chimiques.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification supplémentaire.
Nettoyage
Avant toute utilisation, contrôlez soigneusement les carters de protection supérieur et inférieur
ainsi que la conduite d’extraction des poussières afin de vous assurer qu’ils fonctionnent
correctement. Assurez-vous que les copeaux, la poussière ou les particules provenant de la
pièce à scier ne bloquent aucune fonction.
Si des fragments de pièces à scier sont coincés entre la lame et les carters de protection,
débranchez la machine de l’alimentation électrique et suivez les instructions données dans
la section Remplacement ou installation d’une lame de scie neuve. Retirez les morceaux
coincés et remontez la lame de scie.
Nettoyez régulièrement l’intégralité de la poussière et des copeaux de bois autour ET SOUS la
base et le plateau tournant.
AVERTISSEMENT : Soufflez poussières et saletés sur le boîtier principal à l’aide d’air
sec chaque fois que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Portez des lunettes de
protection et un masque anti-poussières homologués pendant réaliser cette opération.
AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais aucun solvant ou autres produits chimiques
décapants pour nettoyer les parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient fragiliser la matière de ces pièces. Utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau
et un savon doux. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à l’intérieur de l’outil et
n’immergez jamais aucune pièce de l’outil dans aucun liquide.
Nettoyage du bloc d’alimentation électrique par câble DeWALT
AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais aucun solvant ou autres produits chimiques
décapants pour nettoyer les parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient fragiliser la matière plastique de ces pièces. Utilisez un chiffon humidifié avec
de l’eau et un savon doux. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à l’intérieur de l’outil et
n’immergez jamais aucune pièce de l’outil dans aucun liquide.
Nettoyage de la prise de branchement du bloc d’alimentation
électrique par câble sur l’outil (Fig. D)
AVERTISSEMENT : Soufflez les débris hors de la prise de branchement du bloc
d’alimentation électrique par câble sur l’outil 37 à l’aide d’air, propre et sec. Afin de réduire
le risque de blessures aux yeux, portez toujours une protection oculaire ainsi qu’une
protection respiratoire appropriées lors de cette opération.
Nettoyage de la conduite d’extraction des poussières
En fonction de l’environnement, les poussières de sciage peuvent bloquer la conduite
d’extraction des poussières et empêcher la poussière de s’éloigner correctement de la zone de
coupe. Une fois le bloc-batterie ou le bloc d’alimentation électrique par câble retirés et la tête
de scie complètement relevée, vous pouvez utiliser de l’air à faible pression ou pleinement
soulevée, de l’air à faible pression ou une tige de grand diamètre pour supprimer la poussière
du conduit d’extraction des poussières.
Nettoyage de l’éclairage de travail à LED XPS™
Pour que le niveau de performance de l’éclairage de travail soit optimal, réalisez régulièrement
les opérations de maintenance suivantes après avoir retiré la batterie ou le bloc d’alimentation
électrique par câble.
• Nettoyez soigneusement la sciure et les débris de la lampe de travail avec un coton-tige.
• N’UTILISEZ PAS aucun solvant d’aucune sorte qui pourrait endommager la lentille.
• L’accumulation de poussières peut bloquer l’éclairage de travail et l’empêcher d’indiquer
précisément la ligne de coupe.
• Respectez le manuel d’utilisation de la scie à onglet pour retirer et installer la lame.
• Une fois la lame retirée de la scie, nettoyez la résine et toutes les accumulations sur la
lame. La résine et les débris peuvent bloquer l’éclairage de travail et l’empêcher d’indiquer
précisément la ligne de coupe.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : Du fait que les accessoires, autres que ceux proposés par DeWALT,
n’ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet outil pourrait être dangereuse.
Afin de réduire le risque de blessure, n’utilisez que des accessoires DeWALT, recommandés
pour ce produit.
Les accessoires suivants, conçus pour votre scie, peuvent vous être utiles. Dans certains cas,
d’autres supports de pièces, butées de longueur, attaches, etc. proposés localement, peuvent
être mieux adaptés. Soyez prudent dans le choix et dans l’utilisation des accessoires.
63
Français
Fixation : DE7082
(identique au modèle
fourni)
Utilisée pour fermement fixer
la pièce à scier sur le plateau
de la scie afin que la coupe
soit précise.
Sac à poussières :
DE7053 (inclus avec
certains modèles)
Équipé d’une fermeture
éclair qui facilite le vidage,
le sac à poussières capture
la plus grande partie de la
sciure produite.
LAMES DE SCIE : UTILISEZ TOUJOURS DES LAMES DE SCIE DE 305 mm AVEC UN TROU D’AXE
DE 25,4 mm/30 . LE RÉGIME NOMINAL DOIT ÊTRE DE 4800 TR/MIN AU MOINS. N’utilisez jamais
de lame de diamètre inférieur. Elle ne serait pas correctement recouverte. N’utilisez que des
lames pour coupe transversale ! N’utilisez pas de lames conçues pour les coupes longitudinales
ni des lames combinées ni des lames avec des angles d’attaque de plus de 7°.
DESCRIPTIF DES LAMES
APPLICATION
DIAMÈTRE
Lames de scie construction (trait de scie fin avec rebord anti-adhésif)
Usage général
305 mm
Coupes transversales fines
305 mm
Lames de scie à bois (pour des coupes lisses et nettes)
Coupes transversales fines
305 mm
Métaux non ferreux
305 mm
DENTS
40
60
80
96
Contactez votre revendeur pour obtenir plus d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés
avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et
recyclées afin de réduire la demande en matières premières. Veuillez recycler les
produits électriques et les batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour
plus d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira plus assez de puissance pour
effectuer un travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au rebut correctement.
64
Italiano
TRONCATRICE
DHS780
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione
meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e rende questa
dichiarazione per conto di DeWALT.
Dati Tecnici
Tensione
UK & Ireland
Tipo
Corrente
Tipo batterie
Tensione batteria
Diametro lama
Alesatura lama
Spessore lama
Velocità max. lama
Capacità max. di taglio a 90°
Capacità max. di taglio a 45°
Profondità max. di taglio 90°
Profondità max. di taglio a 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
Taglio inclinato (posizioni max.)
Obliquo a 0°
Larghezza risultante ad altezza max. 112 mm
Larghezza risultante ad altezza max. 110 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Taglio obliquo 45° a sinistra
Larghezza risultante ad altezza max. 112 mm
Altezza risultante a larghezza max. 244 mm
Taglio obliquo 45° a destra
Larghezza risultante ad altezza max. 112 mm
Altezza risultante a larghezza max. 244 mm
Inclinato a sinistra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 63 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Inclinato a destra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 62 mm
Altezza risultante a larghezza max. 345 mm
Tempo di frenatura automatica della lama
Peso (senza i pacchi batteria o l’alimentatore)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
a sinistra
a destra
a sinistra
a destra
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25,4
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
<5
25,5
193
28
<5
25,5
dB(A)
dB(A)
91
102
91
102
dB(A)
3
3
VAC
VAC
AAC
Valori di rumorosità (somma vettore triassiale) secondo EN61029-2-9
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
LWA (livello potenza sonora)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
AVVERTENZA: Il livello di emissione di vibrazioni si riferisce alle applicazioni principali
dell’elettroutensile. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse,
con diversi accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di
esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche considerare i momenti in
cui l’apparato è spento o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l’operatore dagli
effetti delle vibrazioni. Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata dell’apparato e
degli accessori, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Troncatrice
DHS780
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
28.02.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna indicazione. Leggere il
manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata,
provoca il decesso o lesioni personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può provocare il decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata,
può provocare lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali ma che, se
non evitata, potrebbe provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Norme Generali di Sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare sempre le elementari norme
di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti, incluso
quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al presente manuale e
conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI
PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI
Regole Generali per la Sicurezza
1 . Tenere pulita l’area di lavoro.
ʵʵ Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di incidenti.
2 . Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
ʵʵ Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti in ambienti carichi
di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro (250 - 300 lux). Non usare l’utensile
quando vi sia il rischio di provocare un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa e infiammabile.
3 . Proteggersi da scariche elettriche.
ʵʵ Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio tubi, termosifoni,
cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere
metallica, ecc.), si può aumentare la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 . Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
ʵʵ Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro, specialmente bambini, di
toccare lo strumento o il cavo di prolunga e tenerle lontane dall’area di lavoro.
5 . Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso.
ʵʵ Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
6 . Non forzare l’utensile.
ʵʵ Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato secondo il
regime previsto.
7 . Usare l’utensile adatto.
ʵʵ Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi diversi da quelli dichiarati. Per esempio,
non montare seghe circolari dentate per tagliare rami o tronchi.
8 . Usare il vestiario appropriato.
ʵʵ Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero rimanere impigliati
nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda l’uso di scarpe antiscivolo quando si lavora
all’esterno. Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
9 . Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
ʵʵ Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera protettiva o una
mascherina contro la polvere se le operazioni da svolgere causano la creazione di polvere
65
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
o di particelle volatili. Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.
Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
10 . Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
ʵʵ Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegati e utilizzati correttamente.
11 . Non utilizzare il cavo del caricabatterie p il cavo dell’alimentatore DCB500 in
modo improprio.
ʵʵ Non disinserire la spina strattonando il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di
alimentazione lontano da fonti di calore, olio e spigoli appuntiti. Non trasportare mai
l’elettroutensile tenendolo dal cavo di alimentazione.
12 . Bloccare il pezzo da lavorare.
ʵʵ Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta la
sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e consente di mantenere entrambe le mani
libere per operare meglio.
13 . Non sbilanciarsi.
ʵʵ Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14 . Mantenere gli utensili con cura.
ʵʵ Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più sicuro utilizzo.
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Ispezionare
periodicamente gli strumenti e, in caso di danni, richiederne la riparazione da parte di un
centro di assistenza autorizzato. Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti
e senza tracce di olio e grassi.
15 . Scollegare gli utensili.
ʵʵ Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima di cambiare pezzi
quali lame, punte e parti taglienti, scollegare l’utensile dalla presa di alimentazione.
16 . Rimuovere chiavi ed altri utensili.
ʵʵ Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le brugole siano state
rimosse dallo strumento prima di mettere in funzione.
17 . Evitare l'avvio accidentale dell'utensile.
ʵʵ Non trasportare l’elettroutensile tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore dell’elettroutensile sia in posizione “off” prima di collegarlo alla rete di
alimentazione elettrica.
18 . Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
ʵʵ Prima dell’impiego, ispezionare il cavo di prolunga e sostituirlo se è danneggiato. Quando
si utilizza l’elettroutensile all’aperto, usare esclusivamente cavi di prolunga adatti per uso
esterno e specificamente marcati.
19 . Lavorare rimanendo concentrati.
ʵʵ Prestare sempre attenzione a ciò che si sta facendo. Usare il proprio buon senso.
Non utilizzare l’elettroutensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di alcol o
sostanze stupefacenti.
20 . Controllare che non vi siano parti danneggiate.
ʵʵ Prima dell’uso, controllare scrupolosamente che non vi siano parti danneggiate e che
l’elettroutensile sia in grado di svolgere le proprie funzioni in modo corretto. Controllare
che non vi siano parti mobili disallineate o inceppate, componenti rotti e altre condizioni
che possano influire sull’uso dell’elettroutensile. Un dispositivo di protezione o qualsiasi
altra parte dell’elettroutensile che risultino danneggiati devono essere riparati in
maniera adeguata o sostituiti presso un centro di assistenza autorizzato, a meno
che non sia diversamente indicato nel presente manuale d’istruzioni. Gli interruttori
difettosi devono essere sostituiti da un centro di assistenza autorizzato. Non usare
l’elettroutensile se l’interruttore non lo accende e spegne. Non tentare mai di effettuare
riparazioni personalmente.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego del presente utensile
per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d’uso comportano il rischio
di infortuni.
21 . Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
ʵʵ Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di sicurezza applicabili. Le
riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando
parti di ricambio originali per evitare possibili pericoli per l’utente.
Norme di Sicurezza Supplementari per le Troncatrici
•
•
66
La macchina è dotata di un cavo di alimentazione specificamente configurato dal produttore
o dall’agente autorizzato alla manutenzione.
Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli indicati dal produttore.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione, se le protezioni non funzionano o
se non è stata eseguita la corretta manutenzione delle protezioni.
Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia saldamente fissato.
Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano, omogenea e priva di materiali di
scarto quali trucioli o schegge.
Utilizzare lame accuratamente affilate. Rispettare il contrassegno della massima velocità
sulla lama.
Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di bloccaggio e le
impugnature di fissaggio siano ben serrate.
Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo strumento è collegato alla
fonte di alimentazione.
Non mettere le mani dietro il guidapezzo avvicinandosi a più di 100 mm da uno dei due
lati della lama, per rimuovere resti di legno o per qualsiasi altro motivo, mentre la lama sta
girando. La vicinanza della lama in rotazione alla mano potrebbe non essere evidente e
potrebbero verificarsi lesioni gravi.
Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in movimento incastrandovi
uno strumento o ponendo un altro oggetto contro la lama; tale azione potrebbe causare
incidenti gravi.
Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi accessorio. L’uso non corretto
di un accessorio può causare danni.
Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un supporto o
indossare guanti.
Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello consigliato. Fare riferimento ai
dati tecnici per le corrette capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente progettate per ridurre
la rumorosità.
Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
Non utilizzare mai la troncatrice senza la piastra di taglio.
Prima di ogni taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di rilasciare l’interruttore.
Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero motore.
La protezione della lama si solleva automaticamente quando viene premuta la leva di rilascio
del blocco della testa e quando il braccio viene abbassato; si abbassa sopra la lama quando il
braccio viene sollevato.
Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno che la troncatrice non sia
spenta. La protezione può essere sollevata manualmente durante l’installazione o la
rimozione delle lame oppure per ispezionare la lama.
Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del motore siano pulite e prive
di schegge.
Sostituire la tavola da taglio ove usurata. Consultare l’elenco delle parti soggette a
manutenzione fornito in dotazione.
Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama, scollegare sempre la
macchina dalla fonte di alimentazione.
Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è ancora accesa e la testa
non si trova nella posizione superiore.
Se si utilizza un LED per indicare la linea di taglio, assicurarsi che il LED sia di classe 2 in
conformità alla normativa EN 62471. Non sostituire un diodo LED con uno di tipo diverso. Se
danneggiato, far riparare il LED da un agente di manutenzione autorizzato.
La sezione anteriore della protezione è dotata di feritoie per consentire la visibilità durante
il taglio. Sebbene le feritoie riducano drasticamente la quantità di detriti volanti, sono pur
sempre delle aperture sulla protezione e pertanto si consiglia di indossare sempre occhiali di
sicurezza prima di guardare attraverso le feritoie.
Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la troncatrice a un dispositivo di raccolta della
polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori che condizionano l’esposizione alla polvere,
quali:
ʵʵ il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più polvere del legno);
ʵʵ l’affilatura della lama;
ʵʵ la regolazione corretta della lama;
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a 20 m/s.
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano regolati correttamente.
Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono sull’esposizione
al rumore:
ʵʵ utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
ʵʵ utilizzare solo lame ben affilate.
La manutenzione della macchina deve essere eseguita a intervalli regolari.
Fornire un’illuminazione generale o locale adeguata.
Assicurarsi che gli eventuali distanziatori e anelli dell’alberino siano adatti allo scopo indicato
nel presente manuale.
Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare dall’area di taglio mentre la
macchina è un funzione e la testa della sega non si trova nella posizione superiore.
Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 200 mm.
Senza ulteriore supporto, per il taglio trasversale la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
ʵʵ Altezza massima: 112 mm
ʵʵ Larghezza massima: 345 mm
ʵʵ Lunghezza massima: 600 mm
ʵʵ I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un adeguato supporto
aggiuntivo, es. il supporto DE7023-XJ o il supporto DE7033-XJ. Fissare sempre il pezzo da
lavorare in modo sicuro.
In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere immediatamente la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente.
Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato in modo da impedire ad
altre persone di utilizzare la macchina difettosa.
Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di alimentazione anormale durante
il taglio, spegnere la macchina e scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da
lavorare e assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere la macchina e
avviare una nuova operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando bulloni con un diametro di 8
mm e 80 mm di lunghezza.
accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la regolazione e il
funzionamento della macchina.
Prima della lavorazione, selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità contrassegnata sulla lama è almeno pari alla
velocità indicata nelle specifiche della lama.
Prima di ciascun taglio, assicurarsi che la macchina sia posizionata su una superficie stabile e
uniforme per impedire movimenti.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Questo elettroutensile è stata progettato per funzionare con tensioni di corrente diverse (2
batterie da 54 V e alimentatore da 115 V c.c. o 230 V c.c). Verificare sempre che la tensione
della batteria corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi inoltre che la tensione
dell’alimentatore con cavo e del caricabatterie corrisponda a quella della presa elettrica.
L’elettroutensile, l’alimentatore con cavo e il caricabatterie DeWALT possiedono un
doppio isolamento in conformità alle normative EN61029 ed EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
AVVERTENZA: le unità da 115 V devono essere alimentate tramite un trasformatore
di isolamento a prova di guasto con schermatura collegata a terra tra l’avvolgimento
primario e quello secondario.
Sostituzione della spina (solo per Regno Unito e Irlanda)
Se è necessario installare una nuova spina:
• smaltire la vecchia spina in modo sicuro;
• collegare il filo marrone al terminale sotto tensione nella spina;
• collegare il filo blu al terminale neutro.
AVVERTENZA: non deve essere effettuato nessun collegamento al terminale di messa
a terra.
Seguire le istruzioni di montaggio fornite con spine di buona qualità. Fusibile raccomandato
per il caricabatterie: 3 A. Fusibile raccomandato per l’alimentatore con cavo: 13 A.
Uso di un cavo di prolungamento per il caricabatterie o
l’alimentatore con cavo
Non deve essere utilizzato un cavo di prolunga a meno che non sia strettamente necessario.
Utilizzare un cavo di prolunga omologato, idoneo alla potenza di ingresso del caricabatterie
o dell’alimentatore con cavo (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è di
1,5 mm2; la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Uso dell’alimentatore con cavo DCB500
L’alimentatore con cavo DeWALT è concepito
per fornire corrente agli elettroutensili senza filo
FLEXVOLT™DeWALT con 2 pacchi batteria da 54 V.
Inserire l’alimentatore con cavo nella fessura delle
batterie della troncatrice (consultare il capitolo
Inserimento e rimozione dell’alimentatore con
cavo e la Figura D) e inserire la spina in una presa
elettrica c.a.. Sarà l’alimentatore a fornire corrente
all’elettroutensile. L’alimentatore con cavo DeWALT
dovrà essere collegato esclusivamente a una rete elettrica standard da 230 V. Le unità da 115 V
devono essere collegate a un trasformatore da 115 V.
L’alimentatore con cavo è adatto per l’uso con gli elettroutensili senza filo con doppio
isolamento FLEXVOLT™ DeWALT con 2 pacchi batteria da 54 V. Il modello del DCB500 per l’UE
non è dotato di un contatto di terra.
L’alimentatore con cavo DeWALT deve essere collegato esclusivamente a una rete elettrica con
una tensione corrispondente a quella indicata sulla targhetta dei valori nominali del DCB500
e non può essere usato con una fonte di alimentazione c.c. Verificare che la corrente nominale
dell’elettroutensile sia inferiore o uguale a quella dell’adattatore di corrente.
Istruzioni per l’uso aggiuntive specifiche
L’alimentatore con cavo potrebbe diventare caldo al tatto durante l’uso. Questa è una
condizione normale, e non indica un problema.
IMPORTANTE: l’alimentatore non richiede manutenzione da parte dell’utente e all’interno
non vi sono parti riparabili dall’utente. Il cavo di alimentazione può essere sostituito presso un
centro di assistenza autorizzato.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e sono progettati per funzionare
nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e di funzionamento per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far penetrare alcun liquido dentro al
caricabatterie. Pericolo di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di corrente residua con una
corrente nominale residua di 30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solamente
batterie ricaricabili DeWALT. Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con
l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore inserito nella presa di corrente,
i contatti di carica esposti all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva quali, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, lana d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche devono essere tenuti lontano dalle cavità del caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il pacco batteria non è in sede. Staccare il caricabatterie
dalla presa prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi altro caricabatteria diverso
da quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro utilizzo diverso dal caricare
le batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente necessario. L’utilizzo di cavi
di prolunga non idonei può dar luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non appoggiare il caricabatteria
su superfici morbide che potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore. Il
caricabatteria viene ventilato con le fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la spina danneggiati—farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo, è caduto o è stato
danneggiato in qualche altro modo. Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria assistenza o riparazione,
portarlo in un centro di assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta il
rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo agente o da persone qualificate per
evitare pericoli.
67
Italiano
•
•
•
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la corrente elettrica da 230V
standard di rete. Non tentare di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico completamente. Prima di utilizzare
il pacco batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire poi le
procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 22 nel caricabatteria, assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce rossa che rimane continuamente
accesa. Il pacco batteria è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il pacco batteria dal caricabatterie,
premere e tenere premuto il pulsante di sblocco della batteria 32 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle batterie Li-Ion, caricare
completamente il pacco batteria prima di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del pacco batteria.
•
•
•
•
•
•
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia dell’indicatore gialla sarà illuminata
durante questa operazione. Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante
con la dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e il pacco batteria presso un centro
di assistenza autorizzato per essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o troppo fredda avvia
automaticamente un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il caricamento finché
la batteria non ha raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi passa
automaticamente alla modalità di caricamento del pacco. Questa funzione garantisce la
massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta rispetto a un pacco batteria
caldo. Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e
non tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna progettata per raffreddare il pacco
batterie. La ventola si accende automaticamente quando il pacco batteria necessita di essere
raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se la ventola non funziona correttamente o se
le aperture di ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di entrare all’interno
del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a parete o per sedersi in posizione
verticale su un piano o una superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano da un angolo o altri ostacoli che
possano impedire il flusso d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il caricabatterie in modo sicuro
utilizzando viti per cartongesso (acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel legno a una profondità ottimale
lasciando circa 5,5 mm della vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti a
vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il caricabatteria dalla presa
di alimentazione CA prima della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o una spazzola morbida non
metallica. Non utilizzare acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di includere il loro numero di catalogo
e la tensione.
68
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non modificare il pacco batteria in
modo da farlo entrare in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco batteria
potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente danneggiato o è
completamente esausto. Il pacco batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la pelle, lavare immediatamente
con sapone delicato e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi, sciacquare con
acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure
mediche, l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di carbonati organici liquidi e
di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare irritazione delle vie
respiratorie. Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria si può incendiare se esposto a
scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco batteria per alcun motivo. Se
l’involucro del pacco batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel caricabatterie.
Non schiacciare, far cadere o danneggiare il pacco batteria. Non utilizzare un pacco
batteria o un caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto, sia stato
travolto o danneggiato in qualche modo (per esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I pacchi batteria
danneggiati dovrebbero essere inviati al centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o trasportare il pacco
batteria in modo tale che degli oggetti metallici possano entrare a contatto con i
terminali esposti della batteria. Per esempio, non riporre il pacco batteria in grembiuli,
tasche, cassette degli attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti, chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare l’apparato di fianco su una
superficie stabile, dove non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni apparati
con pacchi batterie grandi possono rimanere in piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle batterie può causare incendi se
i terminali della batteria entrano inavvertitamente a contatto con materiali conduttivi.
Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi che i terminali della batteria siano protetti
e ben isolati da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e causare un
corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di
merci pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione di trasporto aereo
internazionale (IATA), le normative internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di merci pericolose (ADR). Le
celle e le batterie agli ioni di litio sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria DeWALT sarà esentata dalla
classificazione di Materiale pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo le
spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una classe superiore a 100 wattore (Wh)
richiederà una spedizione Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni di litio
hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione. Inoltre, a causa della complessità della
regolamentazione, DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli ioni di litio a
prescindere dalla classificazione in wattora. Le spedizioni di utensili con batterie (kit combo)
possono essere effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in wattore della
batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o pienamente regolata, è di
responsabilità dei trasportatori consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in buona fede e si ritengono
accurate al momento della creazione del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna
garanzia implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi che le proprie
attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata autonomamente o si trova in un
prodotto DeWALT 18V, funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria FLEXVOLTTM
si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie da 54V),
funzionerà come batteria da 54V.
Italiano
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla batteria FLEXVOLTTM, la batteria
è in modalità trasporto. Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle sono elettricamente scollegate all’interno del pacco risultando
in 3 batterie con un wattora più basso (Wh) rispetto a 1 batteria con un wattora superiore. La
quantità superiore di 3 batterie con un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con wattora superiore.
Per esempio, la classificazione di Trasporto Wh potrebbe Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
e trasporto
indicare 3 x 36 Wh, ovvero 3 batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
1 caricabatterie a doppia porta
• Verificare la presenza di eventuali danni all’utensile, ai componenti o agli accessori che
possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, prendersi il tempo per leggere e comprendere a fondo
questo manuale.
Riferimenti sull’utensile
Sull’utensile compaiono i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Istruzioni per la conservazione
Indossare protezioni acustiche.
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere
il massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria a
temperatura ambiente quando non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per
risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Indossare protezioni oculari.
Punto di trasporto.
Tenere le mani lontane dalla lama.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
Non fissare direttamente la sorgente luminosa.
Posizione del codice data (Fig. D)
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta attenzione per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente con i caricabatteria designati da
C
DeWALT. Il caricamento di pacchi batteria diversi da quelli designati da DeWALT
con un caricabatteria DeWALT potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la classificazione Wh indica 108
Wh (1 batteria con 108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato). Esempio: la classificazione Wh
indica 3 x 36 Wh (3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DHS780 funziona con due pacchi batteria da 54 volt.
È possibile usare i pacchi batteria DCB546, DCB547. Fare riferimento ai Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 troncatrice DHS780
1lama
Nella borsa:
1 chiave per la lama
1 morsetto per il bloccaggio del materiale
1 sacchetto raccoglipolvere
1 manuale di istruzioni
Potrebbero essere inclusi:
1 alimentatore con cavo DCB500 DeWALT
2 pacchi batteria da 54 V
Il codice data (31), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato all’interno
dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury
could result.
1 Lower guard
19 Lock down pin
2 Head up-lock release lever
20 Slide lock lever
3 Operating handle
21 XPS™ on/off switch
4 Carrying handle
22 Battery packs
5 Trigger switch
23 Rails
6 Trigger lock-off button
24 Rail lock knob
7 Bench mounting holes
25 Rail adjustment screw
8 Mitre lock handle
26 Dust port
9 Mitre release button
27 Hex wrench
10 Mitre detent override lever
28 Bevel lock knob
11 Kerf plate
29 Clamp hole
12 Mitre scale pointer
30 Bevel stop override knob
13 Mitre scale
31 Date code (Fig. D)
14 Mitre scale screws
32 Battery release buttons
15 Hand indentations
33 Wing nut
16 Fence
34 Depth adjustment screw
17 Bevel scale
35 Grooving stop
18 Bevel scale pointer
Uso previsto
La troncatrice DeWALT DHS780vè stata progettata per il taglio professionale di legno, prodotti
in legno e plastica. Esegue operazioni di taglio incrociato, obliquo e a quartabuono in modo
semplice, accurato e sicuro.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal diametro nominale di 305 mm
e punta in metallo duro.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.
Questa troncatrice è un apparato elettrico professionale. NON consentire ai bambini di entrare
in contatto con l’elettroutensile. L’uso di questo utensile da parte di persone inesperte deve
avvenire sotto sorveglianza.
AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli previsti.
• Bambini e infermi. Questo elettroutensile non è previsto per l’uso da parte di bambini
piccoli o persone inferme senza adeguata supervisione.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non siano sottoposte sorveglianza o abbiano ottenuto istruzioni riguardo all’uso
dell’utensile da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non
devono mai essere lasciati da soli con questo prodotto.
Disimballaggio (Fig. A, G)
1. Aprire la scatola e rimuovere la troncatrice dal materiale d’imballaggio servendosi della
comoda impugnatura di trasporto 4 , come illustrato nella Figura G.
2. Disporre la troncatrice su una superficie liscia e piana.
69
Italiano
3. Liberare la manopola di bloccaggio guida 24 e spingere indietro la testa della troncatrice
per bloccarla nella posizione posteriore.
4. Premere leggermente l’impugnatura di azionamento 3 ed estrarre il perno di bloccaggio
in basso 19 .
5. Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e tenere l’impugnatura di azionamento,
lasciando che il braccio si sollevi fino alla massima altezza.
ASSEMBLAGGIO
4. Fissare il fermo del cavo dell’utensile 41 nel rispettivo supporto ( 42 , Fig. F). Premere con
forza il fermo del cavo all’interno del supporto.
5. Con l’elettroutensile spento, collegare l’alimentatore con cavo a una presa di corrente
standard da 230 V. Le unità da 115 V vendute nel Regno Unito devono essere collegate
a un trasformatore da 115 V. Non tentare di utilizzare l’alimentatore con cavo con una
tensione di rete diversa.
6. Utilizzare l’elettroutensile osservando le rispettive istruzioni d’uso, assicurandosi che il cavo
sia posizionato in modo che non venga calpestato, non causi intralcio e non sia altrimenti
soggetto a danni o sollecitazioni.
7. Per rimuovere l’alimentatore con cavo dall’utensile, scollegare per prima cosa la spina
dalla presa di corrente e premere il pulsante di rilascio 38 , quindi afferrare saldamente
l’alimentatore ed estrarlo dall’elettroutensile. Incastrare con forza la linguetta di copertura
antipolvere 39 nella presa per l’alimentatore con cavo dell’elettroutensile 37 .
Sostituzione o montaggio di una nuova lama
Montaggio sul banco (Fig. A, Z)
Rimozione della lama flessibile (Fig. A, G1–G4)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
l’elettroutensile e staccare i pacchi batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria, alimentatori con cavo e
caricabatterie DeWALT.
Tutti e quattro i piedini sono dotati di fori 7 per facilitare il montaggio sul banco. Sono
disponibili fori di due dimensioni diverse per adattarsi alle varie dimensioni delle viti. Utilizzare
uno dei due fori; non è necessario usarli entrambi.
Montare sempre la sega su una superficie stabile per impedire eventuali movimenti. Per
migliorare la portabilità dell’utensile, è possibile montarlo su un pezzo di compensato dello
spessore di 12,7 mm o superiore, che può poi essere fissato al supporto di lavoro oppure
spostato su altre postazioni di lavoro e nuovamente fissato.
NOTA: se si sceglie di fissare la troncatrice su un pezzo di compensato, accertarsi che le viti di
montaggio non sporgano dal lato inferiore del legno. Il compensato deve essere montato a
livello sul supporto di lavoro. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di lavoro,
bloccare solo le borchie dove si trovano i fori delle viti di fissaggio. Bloccaggi effettuati in altri
punti, infatti, interferiscono con il corretto funzionamento della macchina.
ATTENZIONE: per evitare inceppamenti e imprecisioni, accertarsi che la superficie di
montaggio non sia imbarcata o non uniforme in altro modo. Se la troncatrice oscilla sulla
superficie, infilare un pezzo sottile di materiale sotto uno dei piedini finché la macchina
non risulta salda sulla superficie di fissaggio.
Inserimento e rimozione dei pacchi batteria dall’utensile (Fig. C1)
NOTA: per ottenere risultati ottimali, assicurarsi che i pacchi batteria siano completamente
carichi prima dell’uso.
Per inserire i pacchi batteria 22 nell’elettroutensile, allinearli alle guide sul lato
dell’alloggiamento del motore e farli scorrere finché non si incastrano saldamente
nell’elettroutensile, assicurandosi che non si sgancino. Inserire la linguetta di copertura
antipolvere (39) nel vano dell’alimentatore con cavo 37 tra le batterie.
AVVISO: quando l’alimentatore con cavo non è in uso lasciare la linguetta di
copertura antipolvere al suo posto.
Per estrarre i pacchi batteria dall’elettroutensile, premere il pulsante di rilascio batterie (32) ed
estrarre con decisione il pacchi batteria, quindi inserirli nel caricabatterie come descritto nella
sezione riguardante il caricabatterie di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello di carica (Fig. C2)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore di carica, costituito da tre spie a
LED verdi che si illuminano mostrando il livello di carica residua della batteria.
Per azionare l’indicatore del livello di carica, tenere premuto il rispettivo pulsante. Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per indicare il livello di carica residua. Quando il
livello di carica nella batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, le spie dell’indicatore non
si illuminano e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore di carica mostra solamente il livello di carica residua della batteria. Non
indica la funzionalità dell’elettroutensile ed è soggetto a variazioni in base ai componenti del
prodotto, alla temperatura e all’applicazione dell’utilizzatore finale.
Inserimento e rimozione dell’alimentatore con cavo nel e
dall’elettroutensile (Fig. D–F)
Prima di installare l’alimentatore con cavo nell’elettroutensile rimuovere l’estremità
della linguetta di copertura antipolvere 39 , dalla presa per l’alimentatore con cavo
dell’elettroutensile, 37 . Rimuovere la linguetta di copertura antipolvere dalla presa per
l’alimentatore con cavo dell’elettroutensile in modo che non interferisca con l’installazione
dell’alimentatore con cavo. Ispezionare la presa per l’alimentatore con cavo dell’elettroutensile
per verificare che non siano presenti detriti. La presenza di detriti all’interno della presa
potrebbe impedire che l’alimentatore con cavo si inserisca completamente in sede. Qualora
fossero presenti detriti, rimuoverli con un getto d’aria compressa a bassa pressione. Fare
riferimento alla Sezione Pulizia della presa per l’alimentatore con cavo.
AVVISO: l’alimentatore con cavo può essere esclusivamente collegato a una fonte di
alimentazione c.a. quando viene usato con un elettroutensile. Il collegamento a fonti di
alimentazione c.c. potrebbe provocare danni all’elettroutensile.
Per installare l'alimentatore con cavo nel proprio elettroutensile procedere come
descritto di seguito.
1. Con l’alimentatore con cavo scollegato dalla corrente, allineare il rispettivo connettore
c.a. con la presa per l’alimentatore con cavo dell’elettroutensile 37 , quindi farlo scattare
in posizione.
2. Assicurarsi che sia completamente inserito nell’elettroutensile che non si sganci.
3. Inserire la linguetta di copertura antipolvere 39 nel rispettivo supporto ( 40 , Fig. E)
sull’alimentatore con cavo.
70
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
l’elettroutensile e staccare i pacchi batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Assicurarsi
che l’interruttore di azionamento sia in posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni a persone.
• Non premere mai il pulsante di blocco dell’alberino mentre la lama è sotto tensione o
in movimento.
• Non tagliare prodotti in leghe leggere e metallo ferroso (contenenti ferro o acciaio) o
prodotti in muratura o vetrocemento con questa troncatrice.
DHS780 (FIG. G1, G2A, G3, G4)
1. Scollegare la troncatrice dalla presa di corrente oppure rimuovere le batterie.
2. Premere la leva di sgancio del blocco testa 2 per sbloccare la protezione inferiore 1 ,
quindi sollevare la protezione inferiore il più possibile.
3. Premere il pulsante di blocco dell’alberino 48 facendo ruotare con cautela la lama della
troncatrice a mano fino a innestare il blocco.
4. Tenendo premuto il pulsante, usare l’altra mano e la chiave in dotazione 27 per allentare
la vite di fissaggio della lama. (Ruotare in senso orario, filettature a sinistra.)
5. Rimuovere la vite della lama 43 , la rondella del morsetto esterno 44 , l’adattatore 45 e la
lama 46 . La rondella del morsetto interno 47 può essere lasciata sull’alberino.
SOLO PER DHS780-XE (FIG. G1, G2B, G4)
1. Scollegare la troncatrice dalla presa di corrente oppure rimuovere le batterie.
2. Premere la leva di sgancio del blocco testa 2 per sbloccare la protezione inferiore 1 ,
quindi sollevare la protezione inferiore il più possibile.
3. Allentare, senza rimuoverla, la vite anteriore della staffa di protezione 67 fino a quando è
possibile sollevare a sufficienza la staffa di protezione 68 per accedere alla vite di fissaggio
della lama 43 . La protezione inferiore rimarrà sollevata a causa della posizione della vite
della staffa di protezione.
4. Premere il pulsante di blocco dell’alberino 48 facendo ruotare con cautela la lama della
troncatrice a mano fino a innestare il blocco.
5. Tenendo premuto il pulsante, usare l’altra mano e la chiave in dotazione 27 per allentare
la vite di fissaggio della lama 43 . (Ruotare in senso orario, filettature a sinistra.)
6. Rimuovere la vite della lama 43 , la rondella del morsetto esterno 44 , l’adattatore 45 e la
lama 46 . La rondella del morsetto interno 47 può essere lasciata sull’alberino.
NOTA: Per le lame con foro di 15,88 mm, non è necessario utilizzare l’adattatore lama di
25,4 mm.
Installazione della lama (Fig. A, G1–G4)
1. Scollegare la troncatrice dalla presa di corrente oppure rimuovere le batterie.
2. Con il braccio sollevato e la protezione inferiore mantenuta aperta, posizionare la lama
sull’alberino e fissarla sul morsetto interno della lama, con i denti sul fondo della lama
rivolti verso il retro della troncatrice.
3. Montare la rondella del morsetto esterno sull’alberino.
4. Installare la vite di fissaggio della lama e, innestando il blocco dell’alberino, serrare
saldamente la vite con la chiave in dotazione (ruotare in senso anti-orario, filettature a
sinistra).
5. SOLO PER DSH780-XE (Fig G2b): riportare la staffa di protezione 68 nella sua posizione
originale abbassata e serrare saldamente entrambe la vite della staffa di protezione 67 per
mantenere la staffa in posizione.
AVVERTENZA: prima di azionare la troncatrice la staffa di protezione deve essere
riportata nella sua posizione originale e la vite della staffa di protezione serrata.
In caso contrario, la protezione potrebbe venire a contatto della lama rotante
causando danni alla troncatrice e gravi lesioni personali.
AVVERTENZA! Tenere presente che la lama deve essere sostituita solamente nel modo
descritto. Utilizzare solamente lame come quelle specificate nei Dati tecnici;Cat. n.: si
consiglia la DT4260.
Trasporto della troncatrice (Fig. A)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali, bloccare SEMPREla
manopola di bloccaggio sulle guide, l’impugnatura di bloccaggio per taglio a
quartabuono, l’impugnatura di bloccaggio per taglio obliquo, il perno di bloccaggio e le
manopole di regolazione guidapezzo prima di trasportare la troncatrice. Non afferrare
mai le protezioni per il trasporto o il sollevamento.
Italiano
Per facilitarne il trasporto, la troncatrice è dotata di apposita impugnatura 4 sulla sommità
del braccio.
• Per trasportare la troncatrice, abbassare la testa e premere il perno di bloccaggio 19 .
• Bloccare la manopola di bloccaggio della guida con la testa della troncatrice in posizione
anteriore, bloccare il braccio per il taglio obliquo nell’angolo più a sinistra, fare scorrere
il guidapezzo 16 completamente all’interno e bloccare la manopola di bloccaggio
inclinazione 28 con la testa della troncatrice in posizione verticale per rendere
l’elettroutensile il più possibile compatto.
• Per la movimentazione della troncatrice utilizzare l’impugnatura di trasporto 4 o gli incavi
per le mani 15 .
Funzioni e controlli
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
l’elettroutensile e staccare i pacchi batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Assicurarsi
che l’interruttore di azionamento sia in posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni a persone.
Controllo taglio a quartabuono (Fig. H)
L’impugnatura di bloccaggio per taglio a quartabuono 8 e il pulsante di rilascio per taglio a
quartabuono 9 permettono di inclinare la troncatrice di 60° a destra e di 50° a sinistra. Per
inclinare la troncatrice, sollevare l’impugnatura di bloccaggio per taglio a quartabuono e
impostare l’inclinazione desiderata sulla scala graduata per taglio a quartabuono 13 . Premere
verso il basso l’impugnatura di bloccaggio per taglio a quartabuono per bloccare l’angolo
di inclinazione.
Manopola di bloccaggio per taglio obliquo (Fig. A)
La manopola di bloccaggio taglio obliquo consente di inclinare la troncatrice di 49° a sinistra
o a destra. Per regolare l’impostazione di inclinazione, ruotare la manopola 28 in senso
antiorario. La testa della troncatrice si inclina facilmente a sinistra o a destra una volta che viene
tirata la manopola di esclusione fermo per taglio obliquo a 0°. Per serrare, girare la manopola di
bloccaggio taglio obliquo in senso orario.
Esclusione fermo taglio obliquo a 0° (Fig. A)
La manopola di esclusione fermo taglio obliquo 30 consente di inclinare la troncatrice verso
destra oltre il segno 0°.
Quando il fermo è innestato, la troncatrice si arresta automaticamente a 0°, quando viene
sollevata da sinistra. Per andare provvisoriamente oltre lo 0° a destra, tirare la manopola di
bloccaggio taglio obliquo 28 . Una volta rilasciata la manopola, il fermo sarà nuovamente
innestato. È possibile escludere la manopola di bloccaggio taglio obliquo ruotando la
manopola di 180°.
A 0°, la manopola di esclusione fermo taglio obliquo si blocca in posizione. Per azionare la
manopola di esclusione fermo taglio obliquo, inclinare leggermente la troncatrice a sinistra.
Esclusione fermo taglio obliquo a 45° (Fig. I)
Sono disponibili due leve di esclusione fermo taglio obliquo, una su ciascun lato della
troncatrice. Per inclinare la troncatrice a sinistra o a destra oltre i 45°, premere la leva di
esclusione fermo taglio obliquo a 45° 52 all’indietro. Quando è in posizione arretrata, la
troncatrice può eseguire il taglio obliquo oltre questi fermi. Quando è necessario fare uso dei
fermi a 45°, tirare in avanti la leva di esclusione fermo taglio obliquo a 45°.
Denti di arresto per taglio obliquo a corona (Fig. I)
NOTA: È possibile effettuare tagli inclinati a corona utilizzando fermi rigidi per impostare in
modo rapido e accurato l’inclinazione a 30° e 33,9°.
Per il taglio a corona di sagome piatte, la troncatrice è in grado di impostare in modo rapido e
preciso un arresto corona, a sinistra o a destra (consultare le Istruzioni per il taglio di sagome
di piatto a corona e utilizzo delle funzioni per i tagli composti).
È possibile ruotare il dente di arresto taglio obliquo a corona a 30° 54 in modo che si trovi a
contatto con la vite di regolazione della corona 51 .
Per invertire il dente di arresto taglio obliquo a corona passando da 30° a 33,9°, rimuovere
la vite di fermo 56 , il dente di arresto taglio obliquo a 22,5° 53 e il dente di arresto taglio
obliquo a corona 30° 54 . Girare il dente di arresto taglio obliquo a corona a 30° 54 in modo
che l’indicazione 33,9° sia rivolta verso l’alto. Serrare nuovamente la vite 56 per fissare il dente
di arresto taglio obliquo a 22,5° e il dente di arresto taglio obliquo a corona a 33,9°. Questo non
influirà sull’impostazione della precisione.
Denti di arresto per taglio obliquo a 22,5° (Fig. I)
La troncatrice è in grado di impostare in modo rapido e preciso un taglio obliquo a 22,5°, a
sinistra o a destra. È possibile ruotare il dente di arresto taglio obliquo a corona a 22,5° 53 in
modo che si trovi a contatto con la vite di regolazione della corona 51 .
Manopola di bloccaggio sulle guide (Fig. A)
La manopola di bloccaggio sulle guide 24 serve a bloccare saldamente la testa della
troncatrice per evitare che scivoli sulle guide 23 . Questa operazione è necessaria quando si
effettuano alcuni tipi di tagli o durante il trasporto della troncatrice.
Arresto della scanalatura (Fig. A)
L’arresto della scanalatura 35 consente di limitare la profondità di taglio della lama. L’arresto
è utile per applicazioni come le scanalature e i tagli verticali in altezza. Ruotare l’arresto della
scanalatura in avanti e regolare la vite di regolazione della profondità 34 per impostare
la profondità del taglio desiderata. Per fermare la regolazione, serrare il dado ad alette 33
. Ruotando l’arresto della scanalatura sul retro della troncatrice sarà possibile bypassare la
funzione di arresto della scanalatura. Se la vite di regolazione della profondità è troppo stretta
da allentare a mano, è possibile utilizzare la chiave in dotazione 27 per allentare la vite.
Perno di bloccaggio (Fig. A)
AVVERTENZA: il perno di bloccaggio deve essere utilizzato solamente durante il trasporto
o l’immagazzinaggio della troncatrice. Non utilizzare MAI il perno di bloccaggio per
alcuna operazione di taglio.
Per bloccare la testa della troncatrice in posizione abbassata, spingere verso l’interno il perno di
bloccaggio 19 e rilasciare la testa della troncatrice. Questo manterrà la testa della troncatrice
abbassata e consentirà di spostarla in modo sicuro. Per sbloccare il dispositivo, premere verso il
basso la testa della troncatrice ed estrarre il perno di bloccaggio.
Regolazione
La troncatrice è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse necessario effettuare
di nuovo la regolazione a seguito della spedizione e della movimentazione, o per qualsiasi
altro motivo, attenersi alle istruzioni specifiche riportate di seguito. Una volta eseguite, tali
regolazioni devono essere mantenute precise.
Regolazione della scala graduata per taglio a quartabuono
(Fig. H, L)
1. Sganciare l’impugnatura di bloccaggio per taglio a quartabuono 8 e far oscillare il braccio
per taglio a quartabuono finché il pulsante di fermo del taglio a quartabuono 9 non lo
blocca in posizione di taglio a quartabuono 0°. Non bloccare l’impugnatura di bloccaggio
per taglio a quartabuono.
2. Posizionare una squadra contro il guidapezzo e la lama della troncatrice, come illustrato
nella Figura L. (Non toccare le punte dei denti della lama con la squadra, altrimenti si
effettuerà una misurazione imprecisa.)
3. Se la lama della troncatrice non è esattamente perpendicolare al guidapezzo, allentare
le quattro viti 14 che tengono ferma la scala graduata per taglio a quartabuono 13
e spostare l’impugnatura di bloccaggio per taglio a quartabuono e la scala graduata
a sinistra o a destra, finché la lama non è perpendicolare al guidapezzo, secondo la
misurazione effettuata con la squadra.
4. Serrare di nuovo le quattro viti. Per il momento, non prestare attenzione al valore di lettura
dell’indicatore sulla scala graduata per taglio a quartabuono 12 .
Regolazione dell’indicatore per taglio a quartabuono (Fig. H)
1. Sganciare l’impugnatura di bloccaggio per taglio a quartabuono 8 per spostare il braccio
per taglio a quartabuono in posizione zero.
2. Con la manopola di bloccaggio per taglio a quartabuono allentata, far scattare in posizione
il fermo per taglio a quartabuono, ruotando il braccio per taglio a quartabuono oltre
lo zero.
3. Osservare l’indicatore per taglio a quartabuono 12 e la scala graduata per taglio a
quartabuono 13 , come illustrato nella Figura H. Se l’indicatore non indica esattamente
lo zero, allentare la vite 49 che tiene l’indicatore in posizione, riposizionare l’indicatore e
stringere la vite.
Regolazione del taglio obliquo perpendicolare al banco (Fig. A,
I, L)
1. Per allineare la lama perpendicolarmente al banco, bloccare il braccio in posizione
abbassata con il perno di bloccaggio 19 .
2. Posizionare una squadra contro la lama, assicurandosi che la prima non si trovi sopra un
dente (Fig. L).
3. Allentare la manopola di blocco taglio obliquo 28 e assicurarsi che il braccio si trovi
saldamente contro il fermo taglio obliquo a 0°.
4. Ruotare la vite di regolazione taglio obliquo a 0° ( 57 , Fig. I) con la chiave esagonale per
la lama di 13 mm 27 secondo la necessità, in modo che la lama si trovi inclinata di 0°
rispetto al banco.
Regolazione dell’indicatore per taglio obliquo (Fig. I)
Se gli indicatori di taglio obliquo 18 non indicano lo zero, allentare ogni vite 50 che tiene in
posizione ciascun indicatore di taglio obliquo e spostarle secondo necessità. Assicurarsi che
l’inclinazione per il taglio obliquo a 0° sia corretta e che gli indicatori per taglio obliquo siano
impostati prima di regolare qualsiasi altra vite di angolo obliquo.
Regolazione del fermo per taglio obliquo a 45º a destra e a
sinistra (Fig. A, I)
Per regolare il fermo per taglio obliquo a 45° a destra:
1. Allentare la manopola di blocco del taglio obliquo 28 e tirare la manopola di bloccaggio
per taglio obliquo a 0° 30 per disinserire il fermo per taglio obliquo 0°.
2. Se l’indicatore di taglio obliquo 18 non indica esattamente i 45°, con la troncatrice
completamente a destra e la vite di regolazione dell’inclinazione a 45° 55 che tocca la leva
di esclusione fermo taglio obliquo a 45°, ruotare la vite di regolazione dell’inclinazione a
45° 55 con la chiave esagonale di 13 mm 27 (fornito in dotazione con alcuni modelli),
fino a quando l’indicatore di taglio obliquo indica 45°. Assicurarsi che la leva di esclusione
del fermo per taglio obliquo a 45° 52 tocchi la vite di regolazione dell’inclinazione a 45° 55 .
Regolazione del fermo per taglio obliquo a 45° a sinistra
1. Allentare la manopola di bloccaggio taglio obliquo 28 e inclinare la testa della troncatrice
a sinistra.
2. Se l’indicatore di taglio obliquo 18 non indica esattamente 45°, ruotare la vite di
regolazione taglio obliquo a 45° 55 finché l’indicatore taglio obliquo non indica 45°.
Regolazione del fermo taglio obliquo a 22,5° (o 30°) (Fig. A, I)
NOTA: regolare gli angoli del taglio obliquo solo dopo aver eseguito un taglio obliquo con un
angolo di 0° e la regolazione dell’indicatore taglio obliquo.
71
Italiano
Per impostare l’angolo di taglio obliquo a 22,5° a sinistra, estrarre il dente di arresto taglio
obliquo a 22,5° a sinistra 53 . Allentare la manopola di bloccaggio taglio obliquo 28 e
inclinare la testa della troncatrice completamente a sinistra. Se l’indicatore taglio obliquo 18
non indica esattamente 22,5°, ruotare la vite di regolazione della corona 51 toccando il dente
d’arresto con una chiave da 10 mm (non fornita), finché l’indicatore di taglio obliquo non
indica 22,5°.
Per regolare l’angolo di taglio obliquo a 22,5° a destra, estrarre il dente di arresto taglio obliquo
a 22,5° a destra 53 . Allentare la manopola di bloccaggio per taglio obliquo 28 e tirare la
manopola di esclusione fermo per taglio obliquo a 0° 30 per disinserire il fermo per taglio
obliquo a 0°. Quando la testa della troncatrice si trova completamente a destra, se l’indicatore
taglio obliquo non indica esattamente 22,5°, ruotare la vite di regolazione della corona 51
toccando il dente d’arresto con una chiave da 10 mm, finché l’indicatore di taglio obliquo non
indica 22,5°.
Regolazione del guidapezzo (Fig. A, Y2)
È possibile regolare la parte superiore del guidapezzo in modo da dare gioco alla troncatrice e
poterla inclinare fino a un massimo di 49° sia a sinistra che a destra.
1. Per regolare ciascun guidapezzo 16 , allentare la manopola di regolazione guidapezzo 63 e
far scorrere il guidapezzo verso l’esterno.
2. Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione (troncatrice disattivata) e
controllare la presenza di gioco.
3. Regolare quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino alla lama da
fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però interferire con il movimento
verso l’alto e verso il basso del braccio.
4. Serrare saldamente la manopola di regolazione del guidapezzo.
5. Una volta completate le operazioni di taglio obliquo, riposizionare il guidapezzo.
Per determinati tagli, è consigliabile avvicinare le guide alla lama. Per fare ciò, far arretrare le
manopole di regolazione del guidapezzo 63 di due giri e avvicinare le guide alla lama oltre il
limite normale, quindi stringere le manopole di regolazione del guidapezzo. Eseguire prima un
taglio a troncatrice disattivata per assicurarsi che la lama non venga a contatto con le guide.
NOTA: Le scanalature della guida si possono intasare di segatura. Per pulirle usare un
bastoncino o un getto di aria compressa a bassa pressione.
Azionamento della protezione e visibilità (Fig. A)
La protezione inferiore 1 sulla troncatrice è stata progettata in modo da scoprire
automaticamente la lama quando il braccio viene abbassato e coprirla quando viene sollevato.
La protezione può essere sollevata manualmente durante l’installazione o rimozione delle lame
o per l’ispezione della sega. NON SOLLEVARE MAI LA PROTEZIONE INFERIORE MANUALMENTE,
A MENO CHE LA LAMA NON VENGA ARRESTATA.
Regolazione delle piastre scanalate (Fig. A)
Per regolare le piastre scanalate 11 , allentare le 6 viti che le tengono ferme in posizione.
Regolare le piastre scanalate in modo che si trovino il più vicino possibile, senza interferire con
il movimento della lama.
Se si desidera una larghezza della piastra pari a zero, regolare le piastre scanalate il più vicino
possibile le une alle altre. Ora è possibile eseguire il taglio lentamente per ottenere la distanza
più ridotta possibile tra la lama e le piastre scanalate.
Regolazione delle guide (Fig. A)
Controllare regolarmente le guide 23 e verificarne il gioco. Accertarsi che la manopola di
bloccaggio sulle guide 24 sia allentata.
È possibile regolare la guida destra con la vite di regolazione 25 . Per ridurre il gioco,
utilizzare la chiave esagonali da 4 mm (non fornita) e ruotare la vite di fermo in senso orario
gradualmente, facendo scorrere la testa della troncatrice avanti e indietro.
Regolazione dell’asta di bloccaggio per taglio a quartabuono
(Fig. A, M)
È necessario regolare l’asta di bloccaggio per taglio a quartabuono 59 se è possibile spostare
il banco della troncatrice quando l’impugnatura di bloccaggio per taglio a quartabuono è
bloccata (verso il basso) e si trova in una posizione non agganciata.
1. Mettere l’impugnatura di bloccaggio per taglio a quartabuono 8 nella posizione sbloccata
(in su).
2. Servendosi di una chiave aperta di 13 mm, allentare il dado di bloccaggio 58 sull’asta di
bloccaggio per taglio a quartabuono.
3. Con un cacciavite a intaglio, serrare l’asta di bloccaggio per taglio a quartabuono
ruotandola in senso orario, come illustrato nella Figura M, finché è ben stretta, quindi farle
compiere un giro in senso antiorario.
4. Fissare di nuovo l’asta di bloccaggio per taglio a quartabuono su una misurazione non a
scatto sulla la scala graduata per taglio a quartabuono - per esempio, 34º – e assicurarsi
che il banco non ruoti.
5. Serrare il dado di bloccaggio.
Prima di cominciare
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente usurate. La
velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare quella della lama della
troncatrice. Non usare lame abrasive.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare che la lama esegua il taglio liberamente. Non forzare.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Fissare il pezzo da lavorare.
72
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non ferrosi oltre al legno,
le presenti istruzioni d’uso fanno riferimento esclusivamente al taglio del legno. Gli stessi
principi valgono per gli altri materiali. Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali
ferrosi (ghisa e acciaio) o laterizi!
• Assicurarsi di usare la tavola da taglio. Non azionare la troncatrice se la larghezza della
scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza e alle normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
l’elettroutensile e staccare i pacchi batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Assicurarsi
che l’interruttore di azionamento sia in posizione OFF. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni a persone.
Per selezionare la lama più adatta alle proprie esigenze, consultare le Lame per troncatrice
sotto a Accessori opzionali.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare le condizioni ergonomiche
di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di installazione della macchina deve essere selezionato
in modo che l’operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno all’utensile
in modo da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura ambiente non sia troppo
fredda, che la macchina e gli accessori siano mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del
pezzo da lavorare siano adatte a questa macchina.
Si invitano gli utilizzatori del Regno Unito ad attenersi alle “Woodworking machines regulations”
(Norme sulle macchine per la lavorazione del legno) 1974 e successive modifiche.
Posizione corretta del corpo e delle mani (Fig. N1, N2)
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere SEMPRE le mani
nella posizione corretta, come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, mantenere SEMPRE una
presa sicura per prevenire reazioni improvvise.
Non appoggiare mai le mani vicino alla zona di taglio. Posizionare le mani a una distanza
non inferiore a 100 mm dalla lama.
Fissare bene il pezzo da lavorare al banco e alla guida durante il taglio. Tenere le mani in
posizione finché non si rilascia l’interruttore e la lama non si è completamente arrestata.
PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI
ALIMENTAZIONE DI POTENZA IN MODO DA POTER CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA
LAMA. NON INCROCIARE LE MANI, COME ILLUSTRATO IN FIGURA N2.
Tenere entrambi i piedi saldamente per terra e mantenere l’equilibrio. Mentre si sposta il
braccio della troncatrice verso sinistra e verso destra, seguirlo e tenersi leggermente a lato
della lama.
Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare attraverso le feritoie
della protezione.
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Per avviare la troncatrice, premere l’interruttore di azionamento 5 . Per spegnere l’elettroutensile,
rilasciare l’interruttore di azionamento.
Lasciare che la lama raggiunga la massima velocità di funzionamento prima di effettuare
il taglio.
Rilasciare l’interruttore di azionamento e lasciare che il freno arresti la lama prima di sollevare la
testa della troncatrice.
L’interruttore di azionamento è provvisto di un foro per l’inserimento di un lucchetto per
bloccare la troncatrice.
Uso del sistema di tracciatura a LED XPS™ (Fig. A)
NOTA: è necessario collegare la troncatrice a una presa di corrente.
Il sistema di tracciatura a LED XPS™ può essere attivato dall’interruttore momentaneo 21
. La spia si spegnerà automaticamente dopo 20 secondi se la troncatrice non è in uso. La
spia inoltre si accende automaticamente ogni volta che aziona l’interruttore di azionamento
principale 5 dell’elettroutensile.
Per tagliare attraverso una linea esistente tracciata a matita su un pezzo di legno:
1. Avviare il sistema XPS™, quindi tirare l’impugnatura di azionamento 3 verso il basso
per avvicinare la lama della troncatrice al pezzo di legno. Comparirà l’ombra della lama
sul legno.
2. Allineare la linea tratteggiata a matita al bordo dell’ombra della lama. È possibile dover
regolare gli angoli di inclinazione per il taglio a quartabuono o il taglio obliquo, per seguire
esattamente la linea tratteggiata a matita.
Aspirazione polveri (Fig. A)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
l’elettroutensile e staccare i pacchi batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
AVVERTENZA: alcuni tipi di polvere, come quella proveniente dal legno di quercia o di
faggio, sono considerati cancerogeni, in special modo se sono combinati con additivi
chimici per il trattamento del legno.
ʵʵ Utilizzare sempre un sistema di aspirazione delle polveri.
Italiano
ʵʵ Provvedere a una buona ventilazione dell’ambiente di lavoro.
ʵʵ Si raccomanda di indossare un respiratore idoneo.
La troncatrice è dotata di una porta di aspirazione polveri 26 che può essere collegata al
sacchetto raccoglipolvere, fornito in dotazione, o all’aspirapolvere di un’officina che utilizzi il
sistema AirLock™ (DWV9000-XJ) o un aspiratore standard con sezione di 35 mm.
AVVERTENZA: durante le operazioni di segatura del legno, impiegare SEMPRE aspiratori
di polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle emissioni di polveri. I flessibili della
maggior parte degli aspirapolvere più diffusi si innestano direttamente nella bocchetta
per l’aspirazione delle polveri.
Per fissare il sacchetto raccoglipolvere
1. Collegare il sacchetto raccoglipolvere alla porta di aspirazione polveri 26 .
Per svuotare il sacchetto raccoglipolvere
1. Rimuovere il sacchetto raccoglipolvere dalla troncatrice e scuoterlo delicatamente oppure
picchiettare su di esso per svuotarlo.
2. Ricollegare il sacchetto raccoglipolvere alla porta di aspirazione polveri 26 .
Si potrebbe notare che non tutta la polvere fuoriesce dal sacchetto. Ciò non influirà sulle
prestazioni di taglio, ma ridurrà l’efficacia di raccolta della polvere della troncatrice. Per
ripristinare l’efficacia di raccolta della polvere della troncatrice, premere la molla all’interno del
sacchetto raccoglipolvere durante il suo svuotamento e picchiettarlo sul lato del cestino della
spazzatura o del contenitore della polvere.
ATTENZIONE: non utilizzare mai la troncatrice se il sacchetto raccoglipolvere
o l’aspiratore DeWALT non è collegato. La polvere di legno potrebbe causare danni
all’apparato respiratorio.
Tagli principali della sega
Se la funzione di scorrimento non viene utilizzata, assicurarsi di spingere la testa della
troncatrice il più indietro possibile e di serrare la manopola di bloccaggio sulle guide 24 . In
questo modo è possibile impedire alla troncatrice di scorrere lungo i binari mentre si innesta il
pezzo da lavorare.
Il taglio di più pezzi non è consigliato, ma può essere effettuato in sicurezza assicurandosi che
ciascun pezzo sia tenuto saldamente contro il banco e il guidapezzo.
Taglio trasversale rettilineo (Fig. A)
1. Settare e bloccare il braccio per il taglio a quartabuono sullo zero, e tenere saldamente il
pezzo di legno da tagliare sul banco e contro il guidapezzo 16 .
2. Con la manopola di bloccaggio sulle guide 24 serrata, accendere la troncatrice premendo
l’interruttore di azionamento 5 .
3. Quando la troncatrice prende velocità, abbassare il braccio ed eseguire lentamente il taglio
attraverso il pezzo di legno. Lasciare che la lama si fermi completamente prima di sollevare
il braccio.
Taglio trasversale scorrevole (Fig. A, O)
Quando si esegue un taglio su un pezzo più grande di 51 x 150 mm (51 x 105 mm a 45° ,
effettuare un movimento “fuori-giù-indietro” con la manopola di bloccaggio sulle guide 24
allentata.
1. Tirare la testa della troncatrice verso di sé
2. e abbassarla in direzione del pezzo da lavorare.
3. Spingere lentamente indietro la troncatrice per completare il taglio.
Non lasciare che la troncatrice venga a contatto con la parte superiore del pezzo da lavorare
durante l’estrazione. La troncatrice potrebbe avanzare verso l’operatore, provocando possibili
lesioni personali o danni al pezzo da lavorare.
Taglio trasversale a quartabuono (Fig. P)
Un taglio a quartabuono hanno spesso un’inclinazione di 45º per l’esecuzione degli angoli,
ma l’inclinazione può essere impostata in qualsiasi posizione da zero a 50º a sinistra o a 60° a
destra. Procedere come per un taglio trasversale rettilineo.
Quando si esegue un taglio a quartabuono su pezzi da lavorare di larghezza superiore a 51 x
105 mm e più corti in lunghezza, posizionare sempre il lato più lungo contro il guidapezzo.
Taglio obliqua (Fig. A, Y2)
Gli angoli per i tagli obliqui si possono impostare da 49° a destra a 49° a sinistra e si possono
eseguire impostando il braccio per taglio obliquo 50º a sinistra o 60º a destra. Consultare la
sezione Funzioni e controlli per istruzioni dettagliate sul sistema di inclinazione.
1. Allentare la manopola di bloccaggio per taglio obliquo 28 , e spostare la troncatrice
a sinistra o a destra secondo necessità. È necessario spostare il guidapezzo 16 per
consentire il gioco. Serrare la manopola di regolazione guidapezzo 63 dopo aver
posizionato i guidapezzo.
2. Serrare saldamente la manopola di bloccaggio taglio obliquo.
A talune angolature estreme, potrebbe essere necessario rimuovere il guidapezzo sul lato
destro o sinistro. Per informazioni importanti sulla regolazione dei guidapezzi per determinati
tagli obliqui, consultare il paragrafo Regolazione del guidapezzo nella sezione Regolazioni.
Per rimuovere il guidapezzo sinistro o destro, allentare la manopola di regolazione guidapezzo
(63) di diversi giri e far scorrere il guidapezzo verso l’esterno.
Scanalature (Fig. A)
La troncatrice è equipaggiata di un arresto scanalatura 35 , una vite di regolazione della
profondità 34 e di un dado ad alette 33 per consentire di intagliare delle scanalature.
• Ribaltare l’arresto scanalatura 35 verso il lato anteriore della sega.
• Regolare il dado ad alette 33 e la vite di regolazione della profondità 34 per impostare la
profondità della scanalatura.
Qualità del taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es. il materiale da
tagliare, il tipo di lama, l’affilatura della lama e la velocità di taglio.
Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati per modanature e altri lavori di precisione,
i migliori risultati si ottengono con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di
taglio più bassa e uniforme.
AVVERTENZA: Assicurarsi che il materiale non si sposti e non si deformi durante il taglio;
fissarlo saldamente in posizione. Lasciare sempre che la lama si fermi completamente
prima di sollevare il braccio. Qualora dei piccoli frammenti di legno dovessero spezzarsi
sul retro del pezzo da lavorare, attaccare un pezzo di nastro per mascherature sul
legno nel punto in cui verrà effettuato il taglio. Segare attraverso il nastro e rimuoverlo
attentamente al termine dell’operazione.
Fissaggio del pezzo da lavorare
AVVERTENZA: un pezzo da lavorare che risulta fissato, bilanciato e fermo prima di un
taglio, può risultare sbilanciato una volta completato il taglio. Un carico sbilanciato
potrebbe far sbilanciare la troncatrice o qualsiasi cosa a cui essa possa essere fissata,
come un tavolo o un banco di lavoro. Durante l’esecuzione di un taglio che potrebbe
risultare sbilanciato, sostenere adeguatamente il pezzo da lavorare e assicurare che
la troncatrice sia saldamente fissata a una superficie stabile. Potrebbero verificarsi
lesioni personali.
AVVERTENZA: il piedino di serraggio deve rimanere fissato sopra la base della troncatrice
ogni volta che viene utilizzato il morsetto. Serrare sempre il pezzo da lavorare alla base
della troncatrice - non a qualsiasi altra parte dell’area di lavoro. Assicurarsi che il piedino
di serraggio non sia fissato sul bordo della base della troncatrice.
ATTENZIONE: utilizzare sempre un fermo per mantenere il controllo e ridurre il rischio di
lesioni personali e danni al pezzo da lavorare.
Utilizzare il morsetto di fissaggio del materiale fornito in dotazione con la troncatrice. Il
guidapezzo sinistro o destro scorrerà da lato a lato per facilitare il serraggio. Altri supporti
come morsetti a molla, morsetti a barra e morsetti a C potrebbero essere consigliabili per
determinate dimensioni e forme di materiale.
Per montare il morsetto
1. Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo 29 . Il morsetto deve essere rivolto verso il retro
della troncatrice. La scanalatura sull’asta del morsetto deve essere completamente inserita
nella base. Assicurarsi che questa scanalatura sia completamente inserita nella base della
troncatrice. Se la scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2. Ruotare il morsetto di 180º verso la parte anteriore della troncatrice.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi utilizzare la manopola
di regolazione fine per serrare saldamente il pezzo da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato opposto della base durante il taglio obliquo. PRIMA
DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE
DI POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL
MORSETTO NON INTERFERISCA CON L’AZIONE DELLA TRONCATRICE O DELLE PROTEZIONI.
Supporto per pezzi lunghi
SOSTENERE SEMPRE I PEZZI LUNGHI.
Per l’ottimizzazione dei risultati, impiegare i supporti DE7023-XJ o DE7033 per estendere la
larghezza del banco della troncatrice. Sostenere i pezzi di lavorazione lunghi con un qualsiasi
supporto adeguato, come cavalletti o dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro e altri progetti a
quattro lati (Fig. R)
Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con del legno di scarto finché non si
sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti della troncatrice. La troncatrice è l’utensile perfetto
per eseguire angoli, come quello illustrato nella Figura R.
Il Disegno 1 nella Figura R illustra una giunzione realizzata con il metodo di regolazione
dell’inclinazione taglio obliquo. La giunzione illustrata può essere realizzata utilizzando
entrambi i metodi.
• Impiego della regolazione dell’inclinazione taglio obliquo:
-- L’inclinazione del taglio obliquo per i due pannelli è regolata a 45° in entrambi i casi,
permettendo di ottenere un angolo di 90°.
-- Il braccio per il taglio a quartabuono è bloccato in posizione zero e l’inclinazione del
taglio obliquo è bloccata a 45º.
-- Il legno pezzo di legno è posizionato con il lato ampio e piatto contro il banco e con il
margine stretto contro il guidapezzo.
• Impiego della regolazione del taglio a quartabuono:
-- Lo stesso taglio si può eseguire mediante taglio a quartabuono a destra o a sinistra,
con la superficie ampia del pezzo di legno contro il guidapezzo.
Taglio di modanature di finitura e altre intelaiature (Fig. R)
Il Disegno 2 alla Figura R illustra una giunzione realizzata impostando il braccio del taglio
a quartabuono a 45º per inclinare i due pannelli in modo da formare un angolo di 90º. Per
realizzare questo tipo di giunzione, impostare l’inclinazione del taglio a quartabuono zero e il
braccio del taglio a quartabuono su 45º. Ancora una volta, posizionare il pezzo di legno con il
lato ampio e piatto contro il banco e con il margine stretto contro il guidapezzo.
I due disegni nella Figura R valgono esclusivamente per oggetti quadrangolari. Al variare del
numero dei lati, variano anche l’angolo di taglio obliquo e l’angolo di taglio obliquo. Nella
tabella sottostante sono riportati gli angoli di inclinazione indicati per una varietà di forme,
presupponendo che tutti i lati siano di lunghezza uguale.
73
Italiano
NUMERO DI LATI
4
ANGOLO TAGLIO OBLIQUO O INCLINATO
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
In caso di forme non indicate in tabella, utilizzare la seguente formula: 180º suddivisi per il
numero di lati corrisponde all’angolo di taglio a quartabuono (se il materiale è tagliato in
verticale) o di taglio obliquo (se il materiale è tagliato di piatto).
Esecuzione di tagli a quartabuono composti (Fig. Q, R, S, Z)
Un taglio a quartabuono composto è un taglio eseguito utilizzando contemporaneamente un
angolo di taglio obliquo e un angolo a quartabuono. Si tratta del tipo di taglio utilizzato per la
fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati come quella illustrata nella Figura Q.
AVVERTENZA: Se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare che la manopola di
bloccaggio taglio obliquo e la manopola di bloccaggio taglio a quartabuono siano
saldamente serrate. Serrare nuovamente le manopole ogniqualvolta si modifica l’angolo
di taglio obliquo o a quartabuono.
AVVERTENZA: la troncatrice deve essere fissata su una base quando si eseguono tagli
composti, per evitare che si ribalti. Fare riferimento alla sezione Montaggio sul banco e
alla Fig. Z.
Il grafico seguente aiuterà nella scelta della regolazione dell’inclinazione e dell’angolazione
corretta per i comuni tagli in diagonale composti.
SCATOLA A 4 LATI
SCATOLA A 6 LATI
SCATOLA A 8 LATI
Impostare questo angolo di diagonale sulla troncatrice
• Selezionare l’angolo A desiderato (Fig. S) del progetto e individuare tale angolo sull’arco
appropriato della tabella.
• Da quel punto, scendere in linea retta sul grafico fino a incontrare l’angolo di inclinazione
corretto, e spostarsi lateralmente per trovare la diagonale dell’angolo corretto.
• Settare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di prova. Esercitarsi a
montare i pezzi.
Esempio: per costruire una scatola di 4 lati con angoli esterni di 26º (Angolo A, Fig. S),
utilizzare l’arco superiore di destra. Individuare il 26° sulla scala graduata dell’arco. Per ottenere
l’impostazione dell’angolo di taglio a quartabuono sulla troncatrice (42°), seguire la linea
orizzontale di intersezione fino all’uno o l’altro lato. Analogamente, per ottenere l’impostazione
angolo di taglio obliquo della troncatrice (18°), seguire la linea verticale di intersezione fino
alla sommità o al fondo. Al fine di verificare le impostazioni troncatrice, eseguire sempre alcuni
tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
Esecuzione di tagli su battiscopa (Fig. J, T)
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI TAGLIO FAR COMPIERE ALLA LAMA UN GIRO
SENZA ALIMENTAZIONE.
Per completare i tagli rettilinei a 90° posizionare il pezzo di legno contro il guidapezzo e
tenerlo in posizione come illustrato nella Figura T. Accendere la troncatrice, lasciare che la lama
raggiunga la piena velocità e abbassare con delicatezza il braccio attraverso il taglio.
Esecuzione di tagli di battiscopa da 76 mm a 171 mm di altezza in verticale
contro il guidapezzo
NOTA: Utilizzare la leva di blocco scorrimento 20 , illustrata nella Figura J, durante l’esecuzione
di tagli di battiscopa da 76 mm a 171 mm di altezza in verticale contro il guidapezzo.
Posizionare il materiale come illustrato nella Figura T.
74
Angolo esterno
Lato sinistro
Taglio a quartabuono a
sinistra a 45°
Tenere il lato sinistro del
taglio
Taglio a quartabuono a
destra a 45°
Tenere il lato sinistro del
taglio
Lato destro
Taglio a quartabuono a
destra a 45°
Tenere il lato destro del
taglio
Taglio a quartabuono a
sinistra a 45°
Tenere il lato destro del
taglio
I materiali fino a 171 mm possono essere tagliati secondo la procedura
descritta di sopra.
Taglio di sagome a corona (Fig. A, U1, U2)
La troncatrice è particolarmente adatta per il taglio di sagome a corona. Per fissarle
correttamente le modanature a corona devono essere tagliate con un taglio a quartabuono
composto con estrema precisione.
La troncatrice è dotata di punti di fermo preimpostati per il taglio a quartabuono a 31,62º a
sinistra e a destra per il taglio di sagome a corona all’angolazione corretta e denti di arresto del
taglio obliquo a 86º a sinistra e a destra. È inoltre presente una marcatura sulla scala graduata
per taglio obliquo 17 a 33,9º. La tabella di seguito fornisce le impostazioni corrette per il taglio
di sagome a corona.
NOTA: È estremamente importante effettuare delle prove con materiale di scarto!
istruzioni per il taglio di piatto di sagome a corona e l’utilizzo
delle funzioni per il taglio composto (Fig. U1)
1. La sagoma deve giacere piatta con la superficie posteriore ampia abbassata sul banco della
troncatrice 60 .
2. Posizionare la parte superiore della sagoma contro il guidapezzo 16 .
3. Le impostazioni di seguito sono per le sagome a corona a 45°.
Angolo del lato della scatola (angolo “A”)
Impostare questo angolo di inclinazione sulla troncatrice
Angolo interno
Angolo interno
Angolo esterno
Lato sinistro
Taglio obliquo a sinistra 30°
Piano di inclinazione per taglio a
quartabuono impostato a destra
a 35,26°
Tenere l’estremità sinistra del
taglio
Taglio obliquo a destra 30°
Piano di inclinazione per taglio a
quartabuono impostato a sinistra
a 35,26°
Tenere l’estremità sinistra del
taglio
Lato destro
Taglio obliquo a destra 30°
Piano di inclinazione per taglio a
quartabuono impostato a sinistra
a 35,26°
Tenere l’estremità destra del
taglio
Taglio obliquo a sinistra 30°
Piano di inclinazione per taglio a
quartabuono impostato a destra
a 35,26°
Tenere l’estremità destra del
taglio
Le impostazioni di seguito si riferiscono alle sagome a corona con angoli di 52° in alto e di 38°
in basso.
Angolo interno
Angolo esterno
Lato sinistro
Taglio obliquo a sinistra 33,9°
Piano di inclinazione per taglio a
quartabuono impostato a destra
a 31,62°
Tenere l’estremità sinistra del
taglio
Taglio obliquo a destra 33,9°
Piano di inclinazione per taglio a
quartabuono impostato a sinistra
a 31,62°
Tenere l’estremità sinistra del
taglio
Lato destro
Taglio obliquo a destra 33,9°
Piano di inclinazione per taglio a
quartabuono impostato a sinistra
a 31,62°
Tenere l’estremità destra del
taglio
Taglio obliquo a sinistra 33,9°
Piano di inclinazione per taglio a
quartabuono impostato a destra
a 31,62°
Tenere l’estremità destra del
taglio
Metodo alternativo per il taglio di sagome a corona
Il taglio di sagome a corona con l’uso di questo metodo non richiede un taglio obliquo.
È possibile effettuare regolazioni fini dell’angolo di taglio a quartabuono, senza influire
sull’angolo di taglio obliquo. Quando si affrontano angoli diversi da 90º, è possibile regolare la
troncatrice in modo rapido e semplice.
istruzioni per il taglio di sagome a corona angolato tra il
guidapezzo e la base della troncatrice per tutti i tagli (Fig. U2)
1. Angolare la sagoma in modo che la parte inferiore della sagoma (la parte che va contro
la parete una volta installata) si trovi contro il guidapezzo 16 e la parte superiore della
sagoma sia appoggiata sul banco della troncatrice 60 .
2. Le “parti piatte” angolate sul retro della sagoma devono rimanere perpendicolari sul
guidapezzo e il banco della troncatrice.
Italiano
Angolo interno
Angolo esterno
Lato sinistro
Taglio a quartabuono a destra
a 45°
Tenere il lato destro del taglio
Taglio a quartabuono a sinistra
a 45°
Tenere il lato destro del taglio
Lato destro
Taglio a quartabuono sinistra
a 45°
Tenere il lato sinistro del taglio
Taglio a quartabuono a destra
45°
Tenere il lato sinistro del taglio
Tagli speciali
AVVERTENZA: non effettuare mai alcun taglio se il materiale non è fissato al
banco e contro il guidapezzo.
MANUTENZIONE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere
l’elettroutensile e staccare i pacchi batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni a persone.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, NON toccare i punti
affilati sulla lama con le dita o le mani mentre si effettua qualsiasi intervento
di manutenzione.
NON utilizzare lubrificanti o detergenti (specialmente spray o aerosol) in prossimità della
protezione in plastica. Il materiale in policarbonato utilizzato nella protezione è soggetto
all’attacco da parte di determinati agenti chimici..
Taglio di alluminio (Fig. V1, V2)
UTILIZZARE SEMPRE LA LAMA DELLA TRONCATRICE ADEGUATA, REALIZZATA
APPOSITAMENTE PER IL TAGLIO DI ALLUMINIO.
È possibile che alcuni pezzi da lavorare richiedano l’uso di un morsetto o di un dispositivo
di fissaggio per impedire i movimenti durante il taglio. Posizionare il materiale in modo da
tagliare la sezione trasversale più sottile, come illustrato nella Figura V1. La Figura V2 mostra il
modo errato di tagliare queste estrusioni.
Usare un lubrificante di taglio a base di cera durante il taglio di alluminio. Applicare la cera
direttamente sulla lama della troncatrice 46 prima del taglio. Non applicare mai la cera a
una lama in movimento. La cera offre una lubrificazione adeguata e impedisce che i trucioli
rimangano attaccati alla lama.
Materiale piegato (Fig. W1, W2)
Per praticare tagli su materiali piegati, posizionare sempre i materiali come illustrato nella
Figura W1 e mai come nella Figura W2. Il posizionamento scorretto del materiale causa
l’incagliamento della lama.
Taglio di tubi di plastica o altro materiale rotondo
La troncatrice consente di tagliare agevolmente i tubi di plastica. Tale materiale viene tagliato
allo stesso modo del legno e FISSATO O TENUTO SALDAMENTE CONTRO IL GUIDAPEZZO
PER EVITARE CHE ROTOLI. Tale accorgimento è estremamente importante durante
l’esecuzione di tagli ad angolo.
Taglio di materiali di grandi dimensioni (Fig. X)
A volte un pezzo di legno può essere troppo largo per essere posizionato sotto la protezione
inferiore della lama. Se ciò si verifica, mettere il pollice destro sul lato superiore della
protezione 1 e sollevare la protezione a sufficienza per liberare il pezzo da lavorare, come
illustrato nella Figura X. Evitare di farlo il più possibile, ma se serve, la troncatrice funzionerà
correttamente e realizzerà il taglio più ampio. NON LEGARE, FERMARE CON NASTRO ADESIVO
O SALDARE IN ALTRO MODO LA PROTEZIONE IN POSIZIONE APERTA
DURANTE L’USO DELLA TRONCATRICE.
Configurazione speciali per i tagli trasversali larghi (Fig. Y1, Y2)
La troncatrice è in grado di tagliare pezzi molto larghi (fino a 409 mm) se viene utilizzata una
speciale configurazione. Per configurare la troncatrice per tali pezzi, seguire queste procedure:
1. Rimuovere entrambi i guidapezzo scorrevoli di sinistra e destra dalla troncatrice e spostarli
da un lato. Per rimuoverli, allentare le manopole di regolazione del guidapezzo 63
di diversi giri e far scorrere ciascuna guidapezzo verso l’esterno. Regolare e bloccare il
controllo del taglio a quartabuono in modo che sia posizionato a 0º.
2. Preparare una piattaforma utilizzando un pezzo di truciolato dello spessore di 38 mm o
un piano resistente in legno simile, dello spessore di 38 mm e con le seguenti dimensioni:
368 x 660 mm. La piattaforma deve essere piana altrimenti il materiale potrebbe muoversi
durante il taglio e provocare lesioni a persone.
3. Montare la piattaforma di 368 x 660 mm sulla troncatrice utilizzando quattro viti da legno
lunghe 76,2 mm attraverso i fori 62 nel guidapezzo base 61 (Fig. Y1). Occorre utilizzare
quattro viti in modo da fissare il materiale in modo appropriato. Se si utilizza questo assetto
speciale, la piattaforma viene tagliata in due pezzi. Assicurarsi che le viti siano serrate
saldamente, altrimenti il materiale potrebbe allentarsi e provocare lesioni. Assicurarsi
che la piattaforma rimanga saldamente piatta sul banco, contro il guidapezzo, e centrata
simmetricamente da destra a sinistra.
AVVERTENZA: assicurarsi che la sega sia fissata saldamente su una superficie
piana e stabile. In caso contrario la troncatrice potrebbe essere instabile e provocare
lesioni personali.
4. Posizionare il pezzo da lavorare sopra la piattaforma montata al banco. Assicurarsi che il
pezzo da lavorare sia appoggiato saldamento al retro del guidapezzo base 61 (Fig. Y2).
5. Fissare il materiale prima del taglio. Tagliare lentamente passando attraverso il materiale
e andando avanti e indietro con la lama. Se il materiale non viene fissato saldamente o il
taglio viene effettuato troppo velocemente, il materiale potrebbe spostarsi e provocare
lesioni a persone.
Dopo aver eseguito molti tagli a quartabuono con varie angolazioni diverse da 0°, la
piattaforma potrebbe indebolirsi e non supportare correttamente il lavoro. Installare sulla
troncatrice una piattaforma nuova, mai utilizzata dopo aver preimpostato l’angolo di
inclinazione desiderato.
ATTENZIONE: l’uso continuato di una piattaforma con varie piastre scanalate potrebbe
provocare la perdita di controllo del materiale e possibili lesioni a persone.
Lubrificazione
L’utensile non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
Prima dell’uso, ispezionare attentamente la protezione superiore, la protezione inferiore e il
condotto della polvere per determinarne il funzionamento corretto. Assicurarsi che i trucioli, la
polvere o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una delle funzioni.
In caso di frammenti del pezzo incastrati tra la lama della troncatrice e le protezioni, scollegare
la macchina dall’alimentazione e seguire le istruzioni fornite nella sezione Sostituzione o
montaggio di una nuova lama. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la lama.
Eliminare periodicamente tutta la polvere e i trucioli di legno attorno E SOTTO la base e il
piano rotante.
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento con aria compressa, non appena
vi sia sporco visibile all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali di protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire le parti
non metalliche dell’apparato. Tali prodotti chimici possono indebolire i materiali utilizzati
nelle parti suddette. Usare un panno inumidito solamente con acqua e sapone delicato.
Non far penetrare del liquido all’interno dell’utensile, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pulizia dell’alimentatore con cavo DeWALT
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire le parti
non metalliche dell’apparato. Tali prodotti chimici possono indebolire i materiali plastici
utilizzati nelle parti suddette. Usare un panno inumidito solamente con acqua e sapone
delicato. Non far penetrare del liquido all’interno dell’utensile, e non immergere alcuno dei
suoi componenti direttamente in un liquido.
Pulizia della presa dell’elettroutensile per l’alimentatore con
cavo (Fig. D)
AVVERTENZA: soffiare via i detriti dalla presa dell’alimentatore con cavo (37) con aria
asciutta e pulita. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni agli occhi durante l’operazione,
indossare una protezione oculare adeguata conforme allo standard.
Pulizia del condotto della polvere
A seconda dell’ambiente di lavoro, la segatura può ostruire il condotto di aspirazione della
polvere e potrebbe impedire alla polvere di defluire correttamente dall’area di taglio. Con la
troncatrice senza batterie o scollegata dall’alimentatore e la testa della troncatrice sollevata al
massimo, è possibile utilizzare dell’aria a bassa pressione o un’asta di centraggio a diametro
grande per eliminare la polvere dal condotto della polvere.
Pulizia della luce di lavoro a LED del sistema XPS™
Per le migliori prestazioni della luce di lavoro, eseguire regolarmente i seguenti interventi di
manutenzione con le batterie rimosse o l’alimentatore con cavo staccato.
• Rimuovere con cautela la segatura e i detriti dalla lente della torcia con uno strofinaccio
di cotone.
• NON utilizzare solventi di alcun tipo che potrebbero danneggiare la lente.
• L’accumulo di polvere può bloccare la torcia e impedire che indichi con precisione la linea
di taglio.
• Per rimuovere e installare la lama seguire le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni
della troncatrice.
• Con la lama rimossa dalla troncatrice, eliminare la pece e gli accumuli dalla lama.
L’accumulo di pece e detriti può interferire sul funzionamento della luce di lavoro
impedendo che indichi con precisione la linea di taglio.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti da DeWALT, non sono stati
testati con questo prodotto, l’utilizzo di tali poiché accessori potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori
DeWALT raccomandati.
I seguenti accessori, concepiti per questa troncatrice, potrebbero essere utili. In alcuni casi
potrebbero essere più adatti altri supporti di lavoro, finecorsa di lunghezza, morsetti, ecc.,
reperiti localmente. Prestare attenzione nella scelta e nell’uso degli accessori.
75
Italiano
Morsetto: DE7082
(modello simile
incluso)
Viene utilizzato per fissare
saldamente il pezzo da
lavorare al banco della
troncatrice per tagli
di precisione.
Sacchetto
raccoglipolvere:
DE7053 (incluso con
alcuni modelli)
Munito di una chiusura
a zip per facilitarne lo
svuotamento, il sacchetto
raccoglipolvere cattura
la maggior parte della
segatura prodotta.
LAME DELLA TRONCATRICE: UTILIZZARE SEMPRE LAME DA 305 mm CON FORI DELL’ALBERO
DI 25,4 mm/30 mm. LA VELOCITÀ NOMINALE DEVE ESSERE DI ALMENO 4800 RPM. Non
utilizzare mai una lama di diametro piccolo. Non sarà possibile proteggerla adeguatamente.
Utilizzare solamente lame per il taglio trasversale! Non utilizzare lame progettate per la
rifilatura, lame composte o lame con angoli di fissaggio superiori a 7°.
DESCRIZIONE LAME
APPLICAZIONE
DIAMETRO
Lame per costruzioni (per scanalature sottili e bordo antiaderente)
Impieghi generici
305 mm
Tagli trasversali sottili
305 mm
Lame per il taglio del legno (producono tagli uniformi e puliti)
Tagli trasversali sottili
305 mm
Metalli non ferrosi
305 mm
DENTI
40
60
80
96
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori idonei.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con questo simbolo non
devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere recuperati o riciclati
diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici
e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato quando non fornisce più energia
sufficiente per eseguire compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della sua
vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite in
modo appropriato.
76
Nederlands
VERSTEKZAAG
DHS780
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners
voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Spanning
UK & Ireland
Type
Laadstroom
Accutype
Accuspanning
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagbladdikte
Max. snelheid zaagblad
Max. zaagbreedte 90°
Max. verstek 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. afschuining 45°
Verstek (max. posities)
Afschuining (max. posities)
0° verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 112 mm
Eindbreedte bij max. hoogte 110 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
45° verstek naar links
Eindbreedte bij max. hoogte 112 mm
Eindhoogte bij max. breedte 244 mm
45° verstek naar rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 112 mm
Eindhoogte bij max. breedte 244 mm
45° afschuining links
Eindbreedte bij max. hoogte 63 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
45° afschuining rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 62 mm
Eindhoogte bij max. breedte 345 mm
Remtijd van zaagblad
Gewicht (zonder accu’s of voeding met netsnoer)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
rechts
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25,4
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
<5
25,5
193
28
<5
25,5
VAC
VAC
AAC
Lawaaiwaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029-2-9
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
91
91
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
102
102
K (onzekerheid voor het gegeven dB(A)
3
3
geluidsniveau)
WAARSCHUWING: Het vibratie-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen
van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te worden overwogen
wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te beschermen tegen de
effecten van vibratie, zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warm, organisatie van werkpatronen.
Verstekzaag
DHS780
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische bestand en
legt deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
28.02.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord. Gelieve de
handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden
tot de dood of ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden,
zou kunnen leiden tot de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan
leiden tot kleine of matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt die,
indien niet voorkomen, schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch gereedschap, is het
belangrijk dat u zich altijd houdt aan elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans
op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip van de
onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Algemene Veiligheidsregels
1 . Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
ʵʵ Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2 . Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
ʵʵ Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap niet in een vochtige of
natte omgeving. Houd de werkplek goed verlicht (250 - 300 Lux). Gebruik het gereedschap
niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van brandbare
vloeistoffen en gassen.
3 . Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
ʵʵ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld pijpen,
radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van het gereedschap onder
extreme omstandigheden (bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel
wordt geproduceerd enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
4 . Houd andere mensen uit de buurt.
ʵʵ Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn betrokken het
gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd ze uit de buurt van de werkplek.
5 . Berg ongebruikt gereedschap op.
ʵʵ Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een droge plek bewaard
worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van kinderen.
6 . Forceer het gereedschap niet.
ʵʵ Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de bedoelde wijze
wordt gebruikt.
77
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
7 . Maak gebruik van het juiste gereedschap.
ʵʵ Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines uit te voeren. Gebruik
het gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld
cirkelzagen niet om boomtakken of houtblokken te zagen.
8 . Draag geschikte kleding.
ʵʵ Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast komen te zitten in
bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn aanbevolen wanneer u buitenshuis
werkt. Houd lang haar bijeen.
9 . Gebruik beschermend materiaal.
ʵʵ Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen. Draag ook een hittebestendige schort
indien deze deeltjes heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd
een veiligheidshelm.
10 . Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
ʵʵ Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van voorzieningen voor afvoer en
opvang van stof, zorg dan dat deze zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 . Behandel het snoer van de lader en het netsnoer van de DCB500voeding voorzichtig.
ʵʵ Geef nooit een ruk aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken.
Houd het snoer weg bij warmtebronnen, olie en scherpe randen. Draag het gereedschap
nooit aan het snoer.
12 . Zeker het werkstuk.
ʵʵ Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te bewerken deel vast te
zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw handen gebruikt en bovendien kunt u de machine
dan met beide handen bedienen.
13 . Zorg voor een veilige houding.
ʵʵ Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14 . Onderhoud gereedschap met zorg.
ʵʵ Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere prestaties. Volg
aanwijzingen voor het smeren en verwisselen van hulpstukken. Inspecteer het
gereedschap regelmatig en laat het repareren door een bevoegde reparatieservice als het
is beschadigd. Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
15 . Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
ʵʵ Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt en wanneer
u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires als bladen, boren en
snijstukken verwisselt.
16 . Verwijder stel- en moersleutels.
ʵʵ Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en moersleutels zijn verwijderd
voordat u het gereedschap gebruikt.
17 . Voorkom dat het gereedschap onbedoeld wordt gestart.
ʵʵ Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Let er vooral op dat het
gereedschap op "off" (uit) staat voordat u de voeding aansluit.
18 . Gebruik verlengsnoeren voor buitenshuis.
ʵʵ Controleer het verlengsnoer vóór gebruik op beschadiging en gebruik een ander
snoer als u tekenen van beschadiging vindt. Gebruik wanneer u met het gereedschap
buitenshuis werkt, alleen verlengsnoeren die bedoeld zijn voor gebruik buitenshuis en die
overeenkomstig daarmee zijn gemarkeerd.
19 . Blijf alert.
ʵʵ Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Werk niet met het gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed van drugs of alcohol.
20 . Controleer op beschadigde onderdelen.
ʵʵ Controleer, vóór gebruik, het gereedschap en de voeding zodat u kunt vaststellen dat
het goed zal werken en de functie waarvoor het is bedoeld, zal uitvoeren. Controleer de
uitlijning van bewegende onderdelen, het vastlopen van bewegende onderdelen, breuk
van onderdelen, de montage en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op
de werking. Een beschermkap of een ander onderdeel dat beschadigd is, moet op juiste
wijze worden gerepareerd of vervangen door een erkende servicedienst, tenzij in deze
instructiehandleiding anders is vermeld. Laat beschadigde of niet goed functionerende
schakelaars vervangen door een erkende servicedienst. Gebruik het gereedschap niet als
de schakelaar het niet aan en uit kan zetten. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire of hulpstuk of het uitvoeren
van werkzaamheden met dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.
78
21 . Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
ʵʵ Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties
mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van
originele reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker.
Overige Veiligheidsvoorschriften voor Verstekzagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bij het apparaat wordt een speciaal geconfigureerd stroomsnoer geleverd dat alleen kan
worden vervangen door de fabrikant of door de bevoegde reparatieservice.
Gebruik de zaag niet om ander materiaal mee te zagen dan dat door de fabrikant
wordt aanbevolen.
Gebruik het apparaat niet zonder de beschermkappen of indien de beschermkappen niet
functioneren of niet goed zijn onderhouden.
Controleer of de arm goed is bevestigd wanneer u schuin zaagt.
Houd het werkoppervlak rond het apparaat horizontaal, goed onderhouden en verwijder
rondslingerende zaken zoals snippers en afgezaagde delen.
Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Houd u aan de op het zaagblad aangegeven
maximale snelheid.
Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
Controleer of alle bevestigingsschroeven en klemmen goed vastzitten voordat u het
gereedschap gebruikt.
Plaats nooit een hand in het zaaggebied wanneer de zaag op het stroomnet is aangesloten.
Reik niet met één van uw handen achter de langsgeleiding, op een afstand van minder dan
100 mm van een van de zijden van het zaagblad, bijv. om houtresten te verwijderen, of om
welke andere reden dan ook, terwijl het zaagblad draait. U zult dan misschien niet merken
hoe dicht uw hand bij het zaagblad is en u zult ernstig letsel kunnen oplopen.
Probeer nooit om een draaiende machine snel tot stilstand te brengen door gereedschap of
iets anders tegen het blad te houden; dit kan leiden tot ernstige ongelukken.
Raadpleeg de handleiding voordat u accessoires gebruikt.
Het verkeerde gebruik van accessoires kan leiden tot schade.
Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een zaagblad of ruw
materiaal hanteert.
Zorg ervoor dat het zaagblad correct is aangebracht voordat u het gebruikt.
Let erop dat het blad in de juiste richting draait.
Gebruik geen bladen met een grotere of kleinere diameter dan aanbevolen. Zie de technische
gegevens voor de juiste zaagcapaciteiten. Gebruik alleen de bladen die in deze handleiding
worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
Het is verstandig speciaal ontworpen geluidsarme zaagbladen toe te passen.
Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
Gebruik geen gebarsten of beschadigde zaagbladen.
Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
Gebruik uw zaag nooit zonder de snijplaat.
Controleer voor iedere zaagsnede dat de machine stabiel is.
Licht het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de schakelaar loslaat.
Zet geen wig tegen de ventilator om de motoras tegen te houden.
De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal automatisch omhoog gaan wanneer op de
vrijgavehefboom voor het omhoogbrengen van de kop wordt geduwd en de arm omlaag
wordt gebracht; de beschermkap zakt over het zaagblad wanneer de arm omhoog
wordt gebracht.
Breng de beschermkap van het blad nooit handmatig omhoog, tenzij de zaag is
uitgeschakeld. De beschermkap kan handmatig omhoog worden gebracht wanneer u
zaagbladen installeert of verwijdert of wanneer u deze inspecteert.
Controleer regelmatig of de ventilatieopeningen van de motor schoon zijn en vrij van snippers.
Vervang de zaagplaat wanneer deze versleten is. Raadpleeg de serviceonderdelenlijst die
is bijgevoegd.
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden
verricht of wanneer u het blad vervangt.
Voer nooit reinigings- of onderhoudswerk uit wanneer de machine nog loopt en de kop niet in
de hoogste positie staat.
Als u de snijlijn aanduidt met een LED, is het belangrijk dat de LED van klasse 2 is volgens EN
62471. Vervang niet een LED-diode door een diode van een ander type. Laat de LED, als deze
beschadigd is, repareren door een erkende reparatiemonteur.
In de voorzijde van de beschermkap bevindt zich een rooster voor een beter overzicht tijdens
het zagen. Ondanks het feit dat een rooster leidt tot aanzienlijk minder rondvliegende delen,
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zijn het wel openingen in de beschermkap en een veiligheidsbril dient altijd te worden
gedragen wanneer u door het rooster kijkt.
Verbind de zaag met een apparaat voor stofopname wanneer u hout zaagt. Denk altijd aan
factoren die invloed hebben op blootstelling aan stof, zoals:
ʵʵ het soort materiaal waarmee u werkt (spaanplaat produceert meer stof dan hout);
ʵʵ scherpte van het zaagblad;
ʵʵ juiste instellingen van het zaagblad;
ʵʵ stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
Controleer dat de afvoer ter plaatse, evenals de kappen, schermen en trechters op juiste wijze
zijn afgesteld.
Denk goed aan de volgende factoren die invloed uitoefenen op blootstelling aan lawaai:
ʵʵ gebruik zaagbladen die zijn ontworpen om het lawaai te verminderen;
ʵʵ gebruik alleen goed geslepen bladen.
Onderhoud aan het apparaat dient regelmatig te worden uitgevoerd.
Zorg voor gepaste algehele of plaatselijke verlichting.
Let erop dat eventuele tussenringen en asringen geschikt zijn voor het doel dat in deze
handleiding wordt vermeld.
Haal geen afgezaagde stukken of andere delen van het werkstuk weg uit het zaaggebied,
terwijl de machine loopt en de zaagkop niet in de hoogste positie staat.
Zaag nooit werkstukken korten dan 200 mm.
Zonder extra ondersteuning kan de machine werkstukken afkorten van de volgende
afmetingen:
ʵʵ Maximale hoogte: 112 mm
ʵʵ Maximale breedte: 345 mm
ʵʵ Maximale breedte: 600 mm
ʵʵ Langere werkstukken moeten worden ondersteund door middel van geschikte extra
ondersteuning, bijv. Ondersteuning of DE7023-XJ of DE7033-XJ schraag. Klem het
werkstuk altijd stevig vast.
In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet u de machine onmiddellijk
uitschakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de machine aan zodat andere
mensen niet proberen de niet (goed) functionerende machine te gebruiken.
Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale aanvoerdruk tijdens het
zagen, zet de machine dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en
zorg voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de zaagwerkzaamheden weer
met verminderde aanvoerdruk.
Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een werkbank met bouten van een
diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm.
Controleer of diegene die met het apparaat werkt goed getraind is in het gebruiken, het
instellen en het bedienen van het apparaat.
Selecteer, voordat u met uw werkzaamheden start, het juiste zaagblad voor het materiaal dat
moet worden gezaagd.
Gebruik alleen zaagbladen waarbij de snelheid die op het zaagblad wordt vermeld, ten minste
gelijk is aan de snelheid die op het referentiezaagblad wordt vermeld.
Zorg er voordat u een zaagsnede maakt steeds voor dat de machine is geplaatst op een vlak
en stabiel oppervlak zodat de machine op zijn plaats blijft.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
Deze machine is ontworpen voor verschillende spanningen—accuvoeding 2x 54V en
wisselstroomvoeding 115V of 230V. Controleer altijd dat het voltage van de accu overeenkomt
met de voltage op het typeplaatje. Let er ook op dat het voltage van uw voeding met netsnoer
overeenkomt met dat van uw netstroomvoorziening.
Het DeWALT-gereedschap, de lader en de voeding met netsnoer zijn dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met EN61029 en EN60335; daarom is een
aardedraad niet nodig.
WAARSCHUWING: 115 V-apparaten moeten worden gebruikt via een veilige isolerende
transformator met een aardeafscherming tussen de primaire en de secondaire winding.
Vervanging van de stekker
(alleen V.K. & Ierland)
Als er een nieuwe netstekker moet worden gemonteerd:
• Verwerk de oude stekker veilig bij het afval.
• Sluit de bruine draad aan op de faseaansluiting van de stekker.
• Sluit de blauwe draad aan op de nulaansluiting van de stekker.
WAARSCHUWING: Er moet niet een verbinding tot stand worden gebracht met
de aardeaansluiting.
Volg de montage-instructies die bij stekkers van goede kwaliteit worden geleverd. Aanbevolen
zekering voor de lader: 3 A. Aanbevolen zekering voor de voeding met netsnoer: 13A.
Een verlengkabel gebruiken voor de lader of de voeding met
netsnoer
Gebruik alleen een verlengsnoer als het absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor het ingangsvermogen van uw lader of voeding met
netsnoer (zie Technische gegevens). De minimumafmeting van de geleider is 1,5 mm 2; de
maximumlengte is 30 m.
Rol het snoer altijd volledig af, wanneer u een haspel gebruikt.
De voeding met netsnoer DCB500
De DeWALT voeding met netsnoer is ontworpen
voor het van stroom voorzien van snoerloos DeWALTgereedschap van het type 2x 54 V FLEXVOLT™. Steek
de voeding met netsnoer in de accusleuf van de
verstekzaag (raadpleeg De voeding met netsnoer
plaatsen en uitnemen en Afbeelding D) en steek de
stekker van de voeding in het stopcontact. De voeding
doet dan dienst als stroombron voor het gereedschap.
De DeWALT-voeding met netsnoer mag alleen worden gebruikt met een standaard
stroomvoorziening van een huisinstallatie van 230V. 115 V apparaten uit de UK moeten op een
transformator voor 115 V worden aangesloten.
De voeding met netsnoer is geschikt voor gebruik met dubbel geïsoleerd gereedschap van het
type 2x 54VAC. Het EU-model van de DCB500 heeft geen aarde-aansluiting.
De DeWALT-voeding met snoer mag alleen worden gebruikt met een stroomvoorziening
waarvan de spanning overeenkomt met het typeplaatje van de DCB500, en niet met
gelijkstroomvoedingen. Controleer dat de nominale stroom van het gereedschap kleiner dan
of gelijk aan de nominale stroom van de voedingsadapter.
Aanvullende specifieke gebruiksinstructies
De voeding met netsnoer kan tijdens gebruik warm aanvoelen. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem.
BELANGRIJK. De gebruiker kan geen onderhoudswerkzaamheden aan de voeding uitvoeren.
Er zitten geen onderdelen in de voeding waaraan de gebruiker onderhoud kan verrichten. Het
snoer kan worden vervangen in een officieel servicecentrum.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk
in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor de
veiligheid en voor de bediening van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische
Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en aanwijzingen voor de veiligheid op de
lader, de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat geen vloeistof in de lader dringen.
Dit zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met een reststroomwaarde van
30mA of minder te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk het risico van letsel, laad alleen
oplaadbare accu’s op van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit elkaar
kunnen springen en persoonlijk letsel en schade kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer de stekker van de lader in
het stopcontact zit, kunnen de niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde materialen die geleidend
zijn, zoals, maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de lader worden weggehouden.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand erop kan stappen of erover
kan struikelen, en het snoer niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk niet anders kan. Gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader niet op een zacht oppervlak
omdat hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de lader
binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van een warmtebron. De lader
wordt geventileerd door sleuven boven en onder in de behuizing.
79
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker—laat
deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een erkend servicecentrum
wanneer service of reparatie nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden vervangen door de fabrikant,
een servicemonteur van de fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van een elektrische schok. Het risico is niet
minder wanneer u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening van een woning. Probeer de
lader niet te gebruiken op een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de accu insteekt.
2. Plaats de accu 22 in de lader, en let er daarbij op dat de accu geheel in de lader komt
te zitten. Het rode lampje (opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het rode lampje dat constant AAN
blijft. De accu is nu volledig opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op de accu-vrijgaveknop 32 op
de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van lithium-ion-accu’s garanderen
door de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel indicatielampje wanneer de
functie actief is. Wanneer de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele
lampje uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de accu dan testen door een
geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/
Cold Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de accu-laadstand. Deze functie waarborgt
een maximale levensduur van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een warme accu. De accu zal minder
snel opladen gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan opladen,
ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor het koelen van de accu. De
ventilator gaat automatisch draaien wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader
nooit als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn geblokkeerd. Zorg ervoor
dat er geen voorwerpen in de lader kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor
zorgt dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het elektronisch beschermingssysteem
actief wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd of rechtop op een tafel of
werkoppervlak staan. Plaats bij wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming van lucht kunnen verhinderen.
Gebruik de achterzijde van de lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven (afzonderlijk aan te schaffen),
van tenminste 25,4 mm lang waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm,
in hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer 5,5 mm van de schroef
uitsteekt. Houd de sleuven aan de achterzijde van de lader tegenover de uitstekende
schroeven en steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Neem, voordat u met de
reiniging begint, de stekker van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet van
de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek of een zachte, niet-metalen borstel.
Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het gereedschap
komen; dompel nooit een onderdeel van het gereedschap onder in een vloeistof.
80
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het catalogusnummer en
voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking komt. Voordat u de accu en
oplader gebruikt, dient u de onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de
temperatuur 40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een
metalen loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen giftige
dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt, wast u dit onmiddellijk af
met water en een milde zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten met
water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig is dient u te
vermelden dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare organische
carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als
deze aan een vonk of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan ook de accu te openen. Als de
behuizing van de accu is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de lader. Klem
een accu niet vast, laat een accu niet vallen, beschadig een accu niet. Gebruik een accu of
lader waar hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is gereden of die op welke
manier dan ook is beschadigd (dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt met
een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng
beschadigde accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu niet op en vervoer de accu
niet op een manier dat metalen voorwerpen in contact kunnen komen met
de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld, steek de accu niet in een schortzak,
broekzakken, gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar een losse
spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer het niet in gebruik is, op z’n
zijkant op een stabiel oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu’s kunnen rechtop staan op de accu maar kunnen
gemakkelijk worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk
vlam vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen van de accu
afgeschermd zijn en goed geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn
bepaald door de bedrijfstak en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften voor Gevaarlijke Goederen van
de International Air Transport Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende het Internationale
Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest
in overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALT-accu deze naar verwachting
worden geclassificeerd als volledig gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het
algemeen zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten met een energieclassificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh), moeten worden verzonden als volledig gereguleerd
Klasse 9. Bij alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu vermeld. Verder
adviseert DeWALT in verband met complicaties met de voorschriften, lithium-ion-accu’s
niet als luchtvracht alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie. Zendingen van
gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen naar verwachting per luchtvracht worden
verzonden, als de Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling te hebben of volledig
voorgeschreven, is voor de verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt verstrekt, wordt verstrekt in
goed vertrouwen en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment dat het document
werd opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is voor de
verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming
zijn met de geldende voorschriften.
Nederlands
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiks- en Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in een DeWALT 18V-product
zit, werkt de accu als een 18V-accu. Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een
108V-product (twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is bevestigd, staat de accu in de
transport-stand. Houd de kap op de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd, waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s met een lagere Wattuurclassificatie kan de accu vrijgesteld zijn van bepaalde voorschriften voor verzending die
worden opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport Wh waarde kan 3 x 36 Wh
Voorbeeld van markering met etiket
aangeven, dit betekend 3 batterijen van elk 36 Wh. De Wh gebruik en transport
waarde tijdens gebruik kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
De verpakking kan bevatten:
1 DeWALT-voeding met netsnoer DCB500
254V-accu's
1 lader met twee poorten
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuur in gebruik neemt.
Markeringen op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is
koel en droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in
gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor optimale resultaten het beste
volledig opgeladen opslaan op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen worden opgeslagen. De accu moet
voor gebruik weer worden opgeladen.
Draag oogbescherming.
Draagpunt
Houd handen weg bij zaagblad.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Bied de accu als chemisch afval aan en houd rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen DeWALT-laders. Wanneer u
andere accu’s dan de aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een DeWALT-lader
dan kunnen deze barsten of kan dit leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh waarde geeft 108 Wh aan (1
batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop). Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x
36 Wh aan (3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DHS780 werkt op twee 54 V-accu’s.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens
voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 DHS780 verstekzaag
1Zaagblad
In zak:
1Zaagbladsleutel
1Materiaalklem
1Stofzak
1Gebruiksaanwijzing
Kijk niet direct in de lichtbron.
Positie Datumcode (Afb. D)
De Datumcode 31), die ook omvat het jaar van fabricage, is in de behuizing afgedrukt.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1 Onderste beschermkap
18 Verstekwijzer
2 Vrijgavehefboom voor het
19 Vergrendelpen
omhoogbrengen van de kop
20 Hendel schuifvergrendeling
3 Bedieningshandgreep
21 XPS™ aan/uit-schakelaar
4 Draaghandgreep
22 Accu’s
5 Aan/uit-schakelaar
23 Rails
6 Aan/Uit-schakelaar/Knop voor
24 Railvergrendelknop
vergrendeling in de Uit-stand
25 Railstelschroef
7 Montagegaten werkbank
26 Stofpoort
8 Handgreep verstekvergrendeling
27 Inbussleutel
9 Ontgrendelknop verstek
28 Vergrendelknop afschuinhoek
10 Verstekafkortstop
29 Klemgat
11 Zaagplaat
30 Knop opheffing verstekstop
12 Wijzer verstekschaalverdeling
31 Datumcode (Afb. D)
13 Verstekschaalverdeling
32 Accu-ontgrendelknoppen
14 Schroeven verstekschaalverdeling
33 Vleugelmoer
15 Inkepingen voor de hand
34 Diepteafstellingsschroef
16 Langsgeleiding
35 Groefstop
17 Schaalverdeling afschuinen
Bedoeld gebruik
De Verstekzaag DeWALT DHS780 is ontworpen voor het op professionele wijze zagen van
hout, houtproducten en kunststoffen. De zaag voert de werkzaamheden zoals afkorten,
afschuinen en verstekzagen gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een nominale
zaagbladdiameter van 305 mm.
NIET TE GEBRUIKEN onder natte omstandigheden of op een plaats waar brandbare
vloeistoffen of gassen zijn.
Deze verstekzaag is professioneel elektrisch gereedschap. LAAT NIET KINDERENin
contact met het apparaat komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
WAARSCHUWING! Gebruik deze machine niet voor andere doeleinden dan bedoeld.
• Jonge kinderen en personen met een zwakke gezondheid. Dit apparaat is niet
bedoeld voor gebruik door jonge kinderen en personen met een zwakke gezondheid,
zonder toezicht.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische mogelijkheden hebben; wanneer sprake
is van gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is gebruik alleen toegestaan onder
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van gebruikers. Laat
nooit kinderen alleen met dit product.
81
Nederlands
Uitpakken (Afb. A, G)
1. Open de doos en til de zaag aan de handige draaghandgreep 4 omhoog, zoals wordt
getoond in afbeelding G.
2. Plaats de zaag op een glad en vlak oppervlak.
3. Maak de railvergrendelknop 24 los en duw de zaagkop naar achter zodat deze wordt
vergrendeld in de achterste positie.
4. Duw de bedieningshandgreep 3 licht omlaag en trek de vergrendelpen 19 uit.
5. Duw voorzichtig wat minder op de bedieningshandgreep zodat deze geheel omhoog
kan komen.
MONTAGE
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel: zet het
gereedschap uit en neem de accu’s of de voeding uit, voordat u het gereedschap
vervoert, een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Wanneer het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden
tot letsel.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de accu’s, de voeding met netsnoer en de laders
van het merk DeWALT.
Montage op een werkbank (Afb. A, Z)
Er zitten gaten 7 in alle vier de voetjes zodat montage op een werkbank gemakkelijk is. Er
zijn twee gaten van verschillende grootte voor schroeven of bouten van verschillend formaat.
Gebruik één van de gaten; het is niet nodig beide te gebruiken.
Monteer uw zaag altijd op een stabiel oppervlak zodat de zaag niet kan bewegen. U kunt de
draagbaarheid van het gereedschap verbeteren door het te monteren op een stuk multiplex
van 12,7 mm of dikker dat u vervolgens op uw werkondersteuning kunt klemmen of naar
andere werklocaties kunt meenemen en vastklemmen.
OPMERKING: Als u besluit uw zaag op een stuk multiplex te monteren, is het belangrijk
dat u ervoor zorgt dat de montageschroeven niet onder uit het hout steken. Het multiplex
moet vlak op het draagvlak rusten. Wanneer u de zaag op een werkoppervlak klemt, zet de
klemmen dan alleen vast waar de gaten van de montageschroeven zich bevinden. Wanneer u
de klemmen op een ander punt vastzet, zal dat de werking van de zaag verstoren.
VOORZICHTIG: Voorkom vastlopen en onnauwkeurige resultaten, let er vooral op dat
het montageoppervlak niet krom of op een andere manier ongelijk is. Als de zaag heen en
weer beweegt op het oppervlak, plaats dan een dun stuk materiaal onder één voet van de
zaag, tot de zaag stevig op het montage-oppervlak rust.
De accu in het gereedschap plaatsen
De accu uit het gereedschap nemen (Afb. C1)
OPMERKING: U bereikt het beste resultaat wanneer de accu’s volledig is opgeladen.
Installeer de accu’s 22 in het gereedschap, houd de accu’s tegenover de rails aan de zijkant
van de motorbehuizing en schuif ze naar binnen tot ze stevig in het gereedschap vast zitten
en controleer dat ze niet los kunnen raken. Steek de stofkap 39 in het vak 37 voor de
voeding met netsnoer tussen de accu’s.
KENNISGEVING: Houd de stofkap op z’n plaats wanneer de voeding met netsnoer
niet wordt gebruikt.
U kunt de accu’s uit het gereedschap nemen door op de accu-ontgrendelknop 32 te drukken
en de accu stevig naar buiten te trekken. Plaats de accu’s in de lader zoals wordt beschreven in
het ladergedeelte van deze handleiding.
Accu's met Vermogenmeter (Afb. C2)
Er zijn DeWALT-accu's met een vermogenmeter en deze bestaat uit drie groene LED-lampjes
die een aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop van de vermogenmeter ingedrukt te
houden. Een combinatie van de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer de lading in de accu
onder het bruikbare niveau ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De accumeter geeft slechts een indicatie van de hoeveelheid lading die de accu
nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
De voeding met snoer in het gereedschap plaatsen en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. D-F)
Voordat u de voeding met netsnoer in uw gereedschap plaatst, moet u, indien van toepassing,
het uiteinde van de stofkap 39 van de voedingsaansluiting van het gereedschap nemen 39
. Trek de stofkap van de aansluiting van het gereedschap, zodat het inzetten van de voeding
niet wordt belemmerd. Inspecteer de aansluiting die is bedoeld voor de voeding op de
aanwezigheid van vuil. Als er vuil in de aansluiting zit kan dat verhinderen dat de voeding
geheel op z’n plaats komt. Als er vuil in de aansluiting zit, blaas dat dan weg met lucht onder
geringe druk. Raadpleeg De aansluiting van de voeding met snoer reinigen.
KENNISGEVING: De voeding met snoer is alleen bestemd voor wisselstroomvoeding bij
gebruik van gereedschap. Gebruik van gelijkstroomvoeding kan leiden tot beschadiging
van het gereedschap.
De voeding met snoer in het gereedschap plaatsen:
1. Houd, terwijl de stekker van de voeding uit het stopcontact is, de wisselstroomaansluiting
tegenover de aansluiting voor de voeding met snoer van het gereedschap 37 klik
vervolgens de voeding op z’n plaats.
82
2. Controleer dat de voeding volledig in het gereedschap zit en niet kan loskomen.
3. Bevestig eventueel de stofkap 39 op de stofkaphouder ( 40 , Afb. E) in de voeding
met snoer.
4. Zet eventueel de snoerklem 41 in de houder van het snoer van het gereedschap ( 42 ,
Afb. F). Druk de klem stevig in de houder.
5. Steek, terwijl het gereedschap is uitgeschakeld, de stekker van de voeding in een
standaard stopcontact van 230 V. 115 V apparaten uit de UK moeten op een transformator
voor 115 V worden aangesloten. Probeer niet de voeding met snoer op een andere
spanning te gebruiken.
6. Gebruik het gereedschap volgens de instructies bij het gereedschap, controleer dat het
snoer zo is geplaatst dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen of het snoer
op andere wijze beschadigd of bekneld raakt.
7. Neem de voeding met snoer uit het gereedschap door eerst de stekker van de voeding
uit het stopcontact te trekken 38 en vervolgens de voeding met snoer stevig uit het
gereedschap te trekken. Druk het uiteinde van de stofkap 39 stevig in de aansluiting voor
de voeding van het gereedschap 37 .
Een zaagblad verwisselen of een nieuw zaagblad plaatsen
Het zaagblad losnemen (Afb. A, G1–G4)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel: zet het
gereedschap uit en neem de accu’s of de voeding uit, voordat u het gereedschap
vervoert, een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Controleer dat de aan/uit-schakelaar in de stand OFF (UIT) staat. Wanneer
het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot letsel.
• Druk nooit de asvergrendelknop in terwijl het zaagblad wordt aangedreven
of uitloopt.
• Zaag geen lichte legeringen of ijzerhoudende metalen (ijzer of staal) of metselwerk of
vezelcementproducten met deze verstekzaag.
DHS780 (AFB. G1, G2A, G3, G4)
1. Koppel de zaag los van de voeding of neem de accu's uit.
2. Maak de onderste beschermkap 1 los door de vrijgavehendel 2 van de zaagkop in te
drukken, breng daarna de onderste beschermkap zover mogelijk omhoog.
3. Druk de asvergrendelknop 48 in terwijl uw voorzichtig het zaagblad met de hand
ronddraait tot het vaststaat.
4. Houd de knop ingedrukt, en draai met de andere hand en de bijgeleverde steeksleutel 27
de schroef van het zaagblad los. (Naar rechts draaien, linkse draad.)
5. Neem de zaagbladschroef 43 , de buitenste klemring 44 , de adapter 45 en het zaagblad 46 los. De binnenste klemring 47 kan op de as blijven zitten.
ALLEEN DHS780-XE (AFB. G1, G2B, G4)
1. Koppel de zaag los van de voeding of neem de accu's uit.
2. Maak de onderste beschermkap 1 los door de vrijgavehendel 2 van de zaagkop in te
drukken, breng daarna de onderste beschermkap zover mogelijk omhoog.
3. Draai de schroef 67 van de beschermkapbeugel los, maar verwijder de schroef niet, tot u
de beugel 68 zo ver omhoog kunt brengen dat u bij de zaagbladschroef 43 kunt komen.
De onderste beschermkap blijft omhoog als gevolg van de stand van de schroef van
de beschermkapbeugel.
4. Druk de asvergrendelknop 48 in terwijl uw voorzichtig het zaagblad met de hand
ronddraait tot het vaststaat.
5. Houd de knop ingedrukt, en draai met de andere hand en de bijgeleverde steeksleutel 27
de schroef 43 van het zaagblad los. (Naar rechts draaien, linkse draad.)
6. Neem de zaagbladschroef 43 , de buitenste klemring 44 , de adapter 45 en het zaagblad 46 los. De binnenste klemring 47 kan op de as blijven zitten.
OPMERKING: Voor zaagbladen met een zaagbladopening van 15,88 mm, wordt de
zaagbladadapter van 25,4 mm niet gebruikt.
Een zaagblad plaatsen (Afb. A, G1–G4)
1. Koppel de zaag los van de voeding of neem de accu's uit.
2. Plaats terwijl de arm omhoog staat en de onderste beschermkap openstaat, de adapter en
het zaagblad op de as, en zet het op de binnenste zaagbladklem met de tanden aan de
onderzijde van het zaagblad wijzend naar de achterzijde van de zaag.
3. Monteer de buitenste klemring op de as.
4. Plaats de zaagbladschroef en draai de schroef stevig vast met de bijgeleverde steeksleutel,
terwijl u de asvergrendeling vastzet (draai naar links, linkse draad).
5. ALLEEN DSH780-XE, GIG G2b: Breng de beschermkapbeugel 68 weer helemaal naar
beneden en zet de schroef 67 van de beschermkapbeugel stevig vast, zodat de beugel
op z'n plaats blijft.
WAARSCHUWING: De beschermkapbeugel moet weer geheel naar beneden
worden gezet en de schroef van de beschermkapbeugel moet worden vastgezet,
voordat de zaag in gebruik wordt genomen. Als u dit niet doet, kan de beugel
in contact komen met het ronddraaiende zaagblad, wat kan leiden tot
beschadiging van de zaag en ernstig lichamelijk letsel.
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de voorgeschreven manier moet
worden vervangen. Gebruik alleen zaagbladen die worden aangeduid bij Technische
Gegevens; Cat. nr.: DT4260 wordt geadviseerd.
De zaag vervoeren (Afb. A)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, ZIT ALTIJD
de railvergrendelknop, de handgreep verstekvergrendeling, de vergrendelpen en de
Nederlands
afstelknoppen van de langsgeleiding vast voordat u de zaag vervoert. Draag en til het
gereedschap nooit aan de beschermkappen.
Voor het gemakkelijk vervoeren van de verstekzaag is er bovenop de zaagarm een
draaghandgreep 4 gemonteerd.
• Breng de kop omlaag en druk de vergrendelpen 19 in als u de zaag wilt vervoeren.
• Zet de railvergrendelknop vast met de zaagkop in de voorste positie, vergrendel de
verstekarm in de uiterst linkse verstekhoek, schuif de langsgeleiding 16 geheel naar
binnen en zet de vergrendelknop van de afschuinhoek 28 vast met de zaagkop in de
verticale positie zodat het gereedschap zo compact mogelijk is.
• Gebruik altijd de draaghandgreep 4 of de uitsparingen voor de hand 15 .
Functies en bedieningsfuncties
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel: zet het
gereedschap uit en neem de accu’s of de voeding uit, voordat u het gereedschap
vervoert, een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Controleer dat de aan/uit-schakelaar in de stand OFF (UIT) staat. Wanneer
het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot letsel.
Afstellen van de verstekhoek (Fig. H)
Met de vergrendelhandgreep van de verstekhoek 8 en de verstekgrendelknop 9 kunt
u uw zaag in een verstek van 60° rechts en 50° links afstellen. Breng, als u de zaag in
verstek wilt zetten, de handgreep verstekvergrendeling omhoog, duw de vrijgave van de
verstekvergrendeling in en stel de gewenste verstekhoek in op de verstekschaalverdeling 13 .
Vergrendel de verstekhoek door de handgreep verstekvergrendeling omlaag te duwen.
Vergrendelknop voor afschuinhoek (Afb. A)
Met de vergrendeling van de afschuinhoek kunt u de zaag in een verstek van 49° links of rechts
instellen. U kunt de instelling van de afschuinhoek aanpassen door de knop 28 naar links te
draaien. De zaagkop kan gemakkelijk in een verstek naar links of naar rechts worden ingesteld
wanneer de uitschakelknop verstek 0° wordt opgetrokken. U kunt de vergrendelknop voor de
afschuinhoek vastzetten door deze naar rechts te draaien.
0° Afschuinhoek uitschakelen (Afb. A)
Met de uitschakelknop voor het afschuinen 30 kunt u de zaag naar rechts in verstek plaatsen
voorbij het merkteken van 0°.
Wanneer deze knop is ingeschakeld, stopt de zaag automatisch bij 0° wanneer deze stand
van links wordt benaderd. U kunt tijdelijk voorbij 0° komen door de vergrendelknop voor
de afschuinhoek op te trekken 28 . Wanneer u de knop loslaat, wordt de stand weer
ingeschakeld. De vergrendelknop voor de afschuinhoek kan worden vergrendeld door de
knop 180° te draaien.
Bij 0° wordt de stand weer vergrendeld. Zet de zag iets naar links in verstek als u de
uitschakeling wilt bedienen.
45° Afschuinhoek uitschakelen (Afb. I)
Er zijn twee hefbomen voor het uitschakelen van de stop van de verstekstand, één aan
iedere zijde van de zaag. U kunt de zaag, links of rechts, in verstek plaatsen voorbij 45° door
de hefboom voor het uitschakelen van de 45° verstekstand 52 naar achteren te duwen. In
deze stand naar achteren kan de zaag in verstek zagen voorbij deze stoppen. Wanneer de
45° stoppen nodig zijn, trekt u de hefboom voor het uitschakelen van de verstekstand 45°
naar voren.
Pallen kroonlijst afschuinen (Afb. I)
OPMERKING: Zaagsneden voor kroonlijsten kunnen snel en nauwkeurig worden ingesteld
30° end 33,9° met behulp van de vaste pallen.
Voor het zagen van een kroonlijst die vlak ligt kunt u op uw zaag nauwkeurig en snel een
kroonlijststop zetten, links of rechts (raadpleeg Instructies voor Het Zagen van een kroonlijst
die vlak ligt en samengestelde functies gebruiken).
U kunt de 30°-pal 54 voor het afschuinen van een kroonlijst draaien zodat de contact ontstaat
met de kroonafstelschroef 51 .
U kunt de 30°-pal voor het afschuinen van een kroonlijst omkeren naar 33,9° door de
borgschroef 56 , de pal voor de 22,5° afschuinhoek 53 en de pal voor de 30°-kroonlijsthoek 54 te verwijderen. Keer de pal voor de 30°-kroonlijsthoek 54 zo om dat de tekst 33,9°
omhoog wijst. Bevestig de borgschroef 56 weer zodat de 22,5°-pal voor het afschuinen en
pal voor een 33,9°-kroonlijsthoek vastzitten. De instelling van de nauwkeurigheid verandert
hierdoor niet.
Pallen 22,5° afschuinen (Afb. I)
U kunt met uw vraag snel en nauwkeurig een afschuinhoek van 22,5°, links of rechts, instellen.
U kunt de pal 53 voor de 22,5°-afschuinhoek draaien zodat de contact ontstaat met de
kroonafstelschroef 51 .
Railvergrendelknop (Afb. A)
Met de railvergrendelingsknop 24 kunt u de zaagkop stevig vastzetten zodat deze niet
over de rails 23 kan schuiven. Dit is noodzakelijk wanneer u bepaalde zaagsneden maakt of
wanneer u de zaag vervoert.
Groevenstop (afb. A)
Met de groevenstop 35 kan de diepte van de zaagsnede van het zaagblad worden beperkt.
Deze stop is handig voor bepaalde applicaties, zoals het maken van groeven en grote verticale
zaagsneden. Draai de groevenstop naar voren en stel de schroef voor de diepteafstelling 34
af op de gewenste diepte van de zaagsnede. Zet de aanpassing vast door de vleugelmoer 33
te draaien. Wanneer u de groevenstop naar de achterzijde van de zaag draait, wordt de functie
van de groevenstop uitgeschakeld. Als u de schroef voor de diepteafstelling niet met de hand
los kunt draaien, kunt u de schroef losdraaien met de geleverde steeksleutel 27 .
Vergrendelpen (Afb. A)
WAARSCHUWING: De vergrendelpen mag alleen worden gebruikt wanneer u de zaag
draagt of opbergt. Gebruik de vergrendelpen NOOIT bij uw zaagwerkzaamheden.
U kunt de zaagkop in de neerwaartse stand vergrendelen door de zaagkop omlaag te duwen,
de vergrendelpen 19 in te duwen en de zaagkop los te laten. Zo wordt de zaagkop veilig
omlaag gehouden en kan de zaag veilig van de ene plaats naar de andere worden vervoerd. U
kunt de zaagkop losmaken door de kop omlaag te duwen en de pen uit te trekken.
Aanpassing
Uw verstekzaag is in de fabriek ten tijde van de productie volledig en nauwkeurig afgesteld.
Als ten gevolge van het vervoer, van werkzaamheden of een andere oorzaak een nieuwe
afstelling nodig is, volg dan onderstaande instructies voor het afstellen van uw zaag. Wanneer
deze aanpassingen zijn uitgevoerd, zouden zij nauwkeurig moeten blijven.
Afstelling van de schaalverdeling voor verstekzagen (Afb. H, L)
1. Ontgrendel de handgreep voor de verstekvergrendeling 8 en zwaai de verstekarm tot
de verstekgrendelknop 9 wordt vergrendeld in de verstekstand voor 0°. Vergrendel de
handgreep voor de verstekvergrendeling niet.
2. Plaats het vierkant tegen de langs en het zaagblad van de zaag, zoals wordt getoond in
Afbeelding L. (Raak niet de punten van de tanden van het zaagblad met het vierkant aan.
Als u dat doet zal dat leiden tot een onnauwkeurige meting.)
3. Als het zaagblad niet precies haaks op de langsgeleiding staat, draai de vier schroeven 14
waarmee de verstekschaalverdeling 13 vastzit, dan los en verplaats de handgreep voor de
verstekvergrendeling naar links of naar rechts tot het zaagblad haaks op de langsgeleiding
staat, zoals gemeten met de winkelhaak.
4. Zet de vier schroeven weer vast. Let op dat moment niet op de uitlezing van de
verstekaanwijzer 12 .
Afstelling van de aanwijzer voor verstekzagen (Afb. H)
1. Ontgrendel de handgreep 8 van de verstekvergrendeling zodat u de verstekarm naar de
nulpositie kunt verplaatsen.
2. Laat terwijl de handgreep voor de verstrekvergrendeling ontgrendeld is, de verstekgrendel
op z'n plaats klikken wanneer u de verstekarm naar nul draait.
3. Let op de verstekwijzer 12 en de verstekschaalverdeling 13 , zoals in Afbeelding H wordt
getoond. Als de aanwijzer niet precies nul aangeeft, draai dan de schroef 49 van de
verstekaanwijzer die de aanwijzer op z'n plaats houdt, los, verplaats de aanwijzer en zet de
schroef vast.
Aanpassing afschuinen haaks op de tafel (Afb. A, I, L)
1. U kunt het zaagblad haaks op het tabelblad uitlijnen door de arm in de neerwaartse positie
te vergrendelen met behulp van de vergrendelpen 19 .
2. Plaats een rechte haak tegen het zaagblad, en let er daarbij op dat de haak niet boven op
een tand staat (Afb. L.).
3. Draai de vergrendelknop voor de afschuinhoek 28 los en zorg ervoor dat de arm stevig
tegen de 0° afschuinstop staat.
4. Draai de 0° afschuinstelschroef ( 57 Afb. I) met de zaagbladsleutel van 13 mm 27 zo veel
als nodig is om het zaagblad in een hoek van 0° ten opzichte van de tafel te zetten.
Afstelling van de aanwijzer voor afschuinen (Afb. I)
Als de aanwijzers van de afschuinhoek 18 niet op nul wijzen, draai dan elk van de schroeven 50 waarmee de aanwijzers vastzitten, los en verplaats ze zo veel als nodig is. Controleer dat de
0°-afschuinhoek juist is en dat de aanwijzers zijn ingesteld voordat u andere schroeven van de
afschuinhoek aanpast.
Aanpassing stop afschuinhoek 45º rechts en links (Afb. A, I)
De rechter stop afschuinhoek 45° aanpassen:
1. Draai de vergrendelknop voor de afschuinhoek 28 los en trek de knop 30 voor
uitschakeling van de afschuinhoek los zodat de 0°-afschuinstop wordt uitgeschakeld.
2. Als de afschuin-aanwijzer 18 niet precies 45° aangeeft wanneer de zaag geheel naar
rechts staat en de stelschroef 55 voor de afstelling van de 45°-afschuinhoek de hendel
voor uitschakeling van de 45°-afschuinhoek raakt, draai dan de stelschroef 55 voor de
afstelling van de 45°-afschuinhoek met de 13 mm-inbussleutel 27 voor het zaagblad
(wordt bij sommige modellen geleverd) tot de aanwijzer van de afschuinhoek op 45° staat.
Controleer dat de hendel 52 voor uitschakeling van de 45°-afschuinhoek contact maakt
met de stelschroef 55 voor de 45°-afschuinhoek.
De linker stop afschuinhoek 45° aanpassen:
1. Draai de vergrendelknop 28 voor de afschuinhoek los en kantel de kop naar links.
2. Als de aanwijzer van de afschuinhoek 18 niet precies 45° aangeeft, draai dan de rechter
stelschroef voor de 45°-afschuinhoek 55 tot de aanwijzer van de afschuinhoek van
45° aangeeft.
De stop van de afschuinhoek aanpassen op 22,5° (of 30°)
(Afb. A, I)
OPMERKING: Pas de afschuinhoek pas aan wanneer u de 0° afschuinhoek en de aanwijzer van
de afschuinhoek hebt aangepast.
Klap de pal 53 voor de 22,5° afschuinhoek uit als u de 22,5°- afschuinhoek wilt instellen. Draai
de vergrendelknop 28 voor de afschuinhoek los en kantel de kop geheel naar links. Als de
aanwijzer 18 van de afschuinhoek niet precies 22,5° aangeeft, draai dan de stelschroef 51
voor de kroonlijst met een 10 mm steeksleutel (niet meegeleverd) in contact met de pal tot de
aanwijzer van de afschuinhoek 22.5° aangeeft.
Klap de rechter pal voor de 22,5°-afschuinhoek uit als u de rechter 22,5°-afschuinhoek wilt
afstellen 53 . Draai de vergrendelknop voor de afschuinhoek 28 los en trek de knop 30
83
Nederlands
voor uitschakeling van de afschuinhoek los zodat de 0°-afschuinstop wordt uitgeschakeld.
Wanneer de zaag geheel naar rechts staat, draai dan, als de aanwijzer van de afschuinhoek niet
precies 22,5° aangeeft, de stelschroef van de kroonlijst 51 met de 10 mm steeksleutel tot de
aanwijzer van de afschuinhoek precies 22,5° aangeeft.
Aanpassing van de langsgeleiding (Afb. A, Y2)
Het bovenste gedeelte van de langsgeleiding kan worden aangepast zodat speling ontstaat
en de zaag een volledige afschuinhoek van 49° zowel links als rechts haalt.
1. U kunt de langsgeleidingen 16 aanpassen door de afstelknop 63 van de langsgeleiding los
te draaien en de langsgeleiding naar buiten te schuiven.
2. Probeer of de stand juist is door de speling te controleren met de zaag uitgeschakeld.
3. Stel de langsgeleiding zo dicht bij het zaagblad af als praktisch mogelijk is, voor een
maximale ondersteuning van het werkstuk, zonder dat de armbeweging omhoog en
omlaag wordt belemmerd.
4. Zet de afstelknop van de langsgeleiding stevig vast.
5. Zet de langsgeleiding weer terug, wanneer de werkzaamheden van het afschuinen
zijn voltooid.
Voor bepaalde zaagsneden kan het misschien beter zijn de langsgeleidingen dichter bij het
zaagblad te zetten. Zet hiervoor de afstellingsknoppen 63 van de langsgeleiding twee slagen
terug en verplaats de langsgeleidingen dichter bij het zaagblad, voorbij de normale limiet, en
draai vervolgens de afstelknoppen van de langsgeleiding vast. Probeer eerst of de stand juist
is, zodat u zeker weet dat het zaagblad de langsgeleidingen niet raakt.
OPMERKING: Het spoor van de langsgeleidingen kan verstopt raken met zaagsel. Reinig de
geleidingsgroeven met een borstel of lucht onder lage druk.
Activering van de beschermkap en zichtbaarheid (Afb. A)
De onderste beschermkap 1 is ontworpen voor het automatisch vrijgeven van het zaagblad
wanneer de arm omlaag wordt gebracht en het bedekken van de arm wanneer de arm
omhoog wordt gehaald.
U kunt de beschermkap met de hand omhoog brengen wanneer u zaagbladen monteert of
verwijdert of als u de zaag wilt inspecteren. BRENG DE ONDERSTE BESCHERMKAP NOOIT MET
DE HAND OMHOOG ALS HET ZAAGBLAD NIET STILSTAAT.
Aanpassing van de zaagplaat (Afb. A)
Draai, als u de zaagplaten 11 wilt aanpassen, de 6 schroeven die de zaagplaten op hun plaats
houden, los. Pas ze zo aan dat de zaagplaten zo dicht mogelijk bij het zaagblad staan zonder
dat de beweging van het zaagblad wordt belemmerd.
Als een zaagplaatbreedte van nul nodig is, stel de zaagplaten dan zo dicht mogelijk bij elkaar
af. Zij kunnen nu langzaam worden gezaagd met het zaagblad zodat de kleinst mogelijke
ruimte ontstaat tussen het zaagblad en de zaagplaten.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel: zet het
gereedschap uit en neem de accu’s of de voeding uit, voordat u het gereedschap
vervoert, een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Controleer dat de aan/uit-schakelaar in de stand OFF (UIT) staat. Wanneer
het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden tot letsel.
Raadpleeg Zaagbladen bij Als optie verkrijgbare accessoires en selecteer het zaagblad dat
het meest geschikt is voor uw werkzaamheden.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw ergonomische condities
waar het betreft hoogte en stabiliteit van het werkblad. De plaats van de machine moet zo
worden gekozen dat de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de
machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Beperk de gevolgen van trillingen, zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet te laag is, de
machine en de accessoires goed zijn onderhouden en het formaat van het werkstuk geschikt is
voor deze machine.
De aandacht van gebruikers in de UK wordt gevestigd op “Woodworking machines
regulations 1974” (Voorschriften voor machines voor houtbewerking 1974) en eventuele
daaropvolgende wijzigingen.
Juiste positie van lichaam en handen (Afb. N1–N2)
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Beperk het risico op ernstig persoonlijk letsel, plaats ALTIJD uw
handen in de juiste positie, zoals wordt getoond in Afbeelding N1.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, houd het gereedschap
ALTIJD stevig vast, zodat u bent voorbereid op een plotselinge terugslag.
Blijf met uw handen uit de buurt van het zaaggebied. Plaats uw handen niet op een
afstand van minder dan 100 mm van het zaagblad.
Houd het werkstuk wanneer u zaagt, stevig op de tafel en tegen de langsgeleiding. Houd
u handen in die positie totdat de Aan/Uit-schakelaar is vrijgegeven en het zaagblad
volledig tot stilstand is gekomen.
PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE
UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. ZET UW
HANDEN NIET KRUISLINGS, ZOALS IN AFBEELDING N2 WORDT GETOOND.
Houd uw voeten stevig op de vloer en bewaar goed uw evenwicht. Volg de verstekarm
wanneer u deze naar links of naar rechts verplaatst, en sta iets opzij van het zaagblad.
Kijk door de openingen in de beschermkap wanneer u een potloodlijn volgt.
Afstelling van de railvergrendeling (Afb. A)
•
Controleer de rails 23 regelmatig op speling of ruimte. Let erop dat de railvergrendelknop 24
los staat.
De rechter rail kan worden aangepast met de stelschroef 25 . U kunt de ruimte verkleinen
door met een 4 mm inbussleutel (niet meegeleverd) de stelschroef geleidelijk naar rechts te
draaien terwijl u de zaagkop naar voren en naar achteren schuift.
In- en uitschakelen (Afb. A)
Afstelling van de verstekvergrendeling (Afb. A, M)
De stang 59 voor de verstekvergrendeling moet worden aangepast als de tafel van de
zaag kan worden verplaatst wanneer de handgreep van de verstekvergrendeling vast staat
(omlaag).
1. Zet de handgreep van de verstekvergrendeling 8 in de niet-vergrendelde stand
(omhoog).
2. Draai met een 13 mm open steeksleutel, de vergrendelmoer 58 op de stang van de
verstekvergrendeling los.
3. Draai met een platte schroevendraaier de stang van de verstekvergrendeling naar rechts
vast, zoals wordt getoond in Afbeelding M. Draai de vergrendelstang tot deze vastzit, en
draai de stang vervolgens één slag naar links.
4. Zet de verstekvergrendeling weer vast op een niet-vooringestelde meting op de
verstekschaalverdeling – bijvoorbeeld, 34º – en controleer dat de tafel niet draait.
5. Zet de vergrendelmoer vast.
Voor ingebruikneming
• Plaats het juiste zaagblad. Gebruik geen zeer versleten zaagbladen. De maximale
rotatiesnelheid van het gereedschap mag niet hoger zijn dan die van het zaagblad.
Gebruik geen slijpschijven.
• Probeer niet werkstukken te zagen die heel klein zijn.
• Geef het zaagblad ruimte om te zagen. Oefen er geen kracht op uit.
• Laat de motor eerst geheel op snelheid komen voordat u met zagen begint.
• Controleer dat alle vergrendelknoppen en klemhandgrepen vastzitten.
• Zet het werkstuk goed vast.
• U kunt met deze zaag hout en vele nonferro-materialen zagen, maar deze
bedieningsinstructies gelden alleen voor het zagen van hout. Dezelfde richtlijnen gelden
voor de andere materialen. Zaag niet ferro-materialen (ijzer en staal), vezelcement of
metselwerk met deze zaag!
• Het is belangrijk dat u de zaagplaat gebruikt. Gebruik de machine niet als de zaagsleuf
breder is dan 10 mm.
84
U schakelt de zaag in door de Aan/Uit-schakelaar 5 in te drukken. U kunt het gereedschap
uitschakelen door de Aan/Uit-schakelaar los te laten.
Laat het zaagblad volledig op bedrijfssnelheid komen voordat u de zaagsnede maakt.
Laat de Aan/Uit-schakelaar los en haal de zaagkop pas omhoog als de rem het zaagblad
heeft afgeremd.
In de Aan/Uit-schakelaar zit een gat waarin u een hangslot kunt steken en zo kunt u de
zaag vergrendelen.
Gebruik van XPS™ LED-werklichtsysteem (Afb. A)
OPMERKING: De verstekzaag moet op de stroomvoorziening worden aangesloten.
Het XPS™ Werklichtsysteem kan worden ingeschakeld door middel van de
momentschakelaar 21 . Het licht gaat automatisch uit binnen 20 seconden, als de zaag niet in
gebruik is. Het licht wordt ook steeds automatisch geactiveerd wanneer de hoofdschakelaar 5
van het gereedschap wordt ingetrokken.
Door een bestaande potloodlijn zagen op een stuk hout:
1. Schakel het XPS™-systeem in en trek vervolgens de bedieningshandgreep 3 omlaag
zodat het zaagblad dicht bij het hout komt. De schaduw van het zaagblad verschijnt op
het hout.
2. Breng de potloodlijn op één lijn met de rand van de schaduw van het zaagblad.
Misschien moet u, om de potloodlijn nauwkeurig te kunnen volgen, de verstekhoek of de
afschuinhoek aanpassen.
Stofafzuiging (Afb. A)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel: zet het
gereedschap uit en neem de accu’s of de voeding uit, voordat u het gereedschap
vervoert, een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Wanneer het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden
tot letsel.
WAARSCHUWING: Bepaald stof, zoals van eiken- of beukenhout, wordt geacht
kankerverwekkend te zijn, vooral in combinatie met additieven voor houtbehandeling.
ʵʵ Maak altijd gebruik van stofafzuiging.
ʵʵ Zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
ʵʵ Aanbevolen wordt een geschikt stofmasker te dragen.
De zaag is voorzien van een ingebouwde stofpoort 26 waarmee u de meegeleverde stofzak
of een afzuigsysteem uit de winkel kunt aansluiten met behulp van het AirLock™-systeem
(DWV9000-XJ) of een standaard vatting voor stofafzuiging van 35 mm.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD stofafzuiging die ontworpen is in overeenstemming
met de van toepassing zijnde richtlijnen voor stofemissie bij het zagen van hout. Slangen
van de meeste gewone stofzuigers passen rechtstreeks in de stofafzuigpoort.
De stofzak bevestigen
1. Plaats de stofzak op de stofpoort 26 .
De stofzak leegmaken
1. Neem de stofzak los van de zaag en schud en klop de stofzak voorzichtig leeg.
2. Bevestig de stofzak weer op de stofpoort 26 .
U zult misschien merken dat niet alle stof uit de stofzak komt. Dit heeft geen gevolgen voor de
prestaties van de zaagmachine maar wel voor de doelmatigheid van de stofafzuiging. U kunt
de doelmatigheid van de stofafzuiging van de zaagmachine herstellen door de veer aan de
binnenzijde van de stofzak in te drukken wanneer u de stofzak leegmaakt, en door de zak leeg
te kloppen aan de binnenzijde van een afvalemmer of stofreservoir.
VOORZICHTIG: Werk nooit met deze zaagmachine als niet de stofzak of de
DeWALT-stofafzuiging is geplaatst. Houtstof kan een gevaar voor de ademhaling
doen ontstaan.
Nederlands
WAARSCHUWING: Zorg er vooral voor dat het materiaal niet kan bewegen of opkruipen
tijdens het zagen; klem het stevig op z'n plaats vast. Haal altijd de arm pas omhoog als
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als er nog kleine splinters hout aan de
achterzijde van het werkstuk uitsteken, plak dan een stuk afdekband op het hout waar
de zaagsnede wordt gemaakt. Zaag door de tape heen en verwijder de tape voorzichtig
wanneer u klaar bent.
Vastklemmen van het werkstuk
Als u de schuiffunctie niet gebruikt, is het belangrijk dat u de zaagkop zo ver mogelijk naar
achteren duwt en dat de knop van de railvergrendeling 24 is vastgezet. Zo voorkomt u dat de
zaag langs de rails verschuift wanneer het zaagblad op het werkstuk ingrijpt.
Het zagen van meerdere stukken wordt niet aanbevolen, maar het kan veilig worden
uitgevoerd, wanneer u ervoor zorgt dat ieder stuk stevig tegen de tafel en de langsgeleiding
wordt gedrukt.
WAARSCHUWING: Een werkstuk dat voor een zaagsnede is vastgeklemd,
uitgebalanceerd en bevestigd, kan uit balans raken wanneer de zaagsnede is voltooid.
Een niet-uitgebalanceerde belasting kan de zaag of alles waar de zaag op is bevestigd,
zoals een tafel of een werkbank, doen kantelen. Ondersteun, wanneer u een zaagsnede
maakt die het werkstuk uit de balans kan brengen, het werkstuk goed en zorg ervoor dat
de zaag stevig met bouten is vastgezet op een stabiel oppervlak. Persoonlijk letsel kan het
gevolg zijn.
WAARSCHUWING: De klemvoet moet steeds boven de grondplaat van de zaag
vastgeklemd blijven, wanneer de klem wordt gebruikt. Klem het werkstuk altijd vast op de
grondplaat van de zaag – niet op een andere onderdeel van het werkgebied. Controleer
dat de klemvoet niet op de rand van de grondplaat van de zaag is geklemd.
VOORZICHTIG: Zorg er met behulp van een werkklem altijd voor dat u de controle
behoudt en beperk zo het risico van persoonlijk letsel en beschadiging van het werkstuk.
Gebruik de materiaalklem die bij uw zaag wordt geleverd. De linkse en rechtse langsgeleiding
schuiven langs en kunnen helpen bij het vastklemmen. Andere hulpmiddelen zoals
veerklemmen, lijmklemmen of klemschroeven kunnen waarschijnlijk goed van pas komen bij
materiaal van bepaalde afmetingen en vormen.
Rechte verticale afkortzaagsnede (Afb. A)
Klem plaatsen
Eenvoudige zaagsneden
1. Stel de verstekarm in op nul en vergrendel de arm en houd het hout stevig op de tafel en
tegen de langsgeleiding 16 .
2. Schakel, terwijl de railvergrendelingsknop 24 is vastgezet, de zaag in door de aan/uitschakelaar 5 in te knijpen.
3. Laat, wanneer de zaag op snelheid komt, de arm gelijkmatig en langzaam zakken en
zaag door het hout. Haal de arm pas omhoog wanneer het zaagblad volledig tot stilstand
is gekomen.
Schuivende afkortzaagsnede (Afb. A, O)
Maak, wanneer u iets zaagt dat groter is dan 51mm x 150 mm (51 x 105 mm bij een verstek
van 45°), een beweging van uit-omlaag-terug met de railvergrendelingsknop 24 los.
1. Trek de zaag naar buiten naar u toe.
2. Breng de zaagkop omlaag naar het werkstuk.
3. Voltooi de zaagsnede door de zaag langzaam terug te duren.
Laat de zaag tijdens het naar buiten trekken niet in contact komen met de bovenzijde van
het werkstuk. De zaag kan dan naar u toe komen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel en
beschadiging van het werkstuk.
Afkort de onder verstek (Afb. P)
De verstekhoek is vaak 45º voor het maken van hoeken, maar kan worden ingesteld
in iedere stand tussen 50º links of 60° rechts. Verder werkt u als bij de rechte
verticale afkortzaagsnede.
Wanneer u een zaagsnede in verstek uitvoert op werkstukken die breder zijn dan 51 x 105 mm
die in lengte minder zijn, plaats dan altijd de langere zijde tegen de langsgeleiding.
Schuine zaagsneden (Afb. A, Y2)
Afschuinhoeken kunnen worden ingesteld van 49º rechts tot 49º links en kunnen
worden uitgevoerd met de verstekarm ingesteld tussen 50º links of 60º rechts. Raadpleeg
het hoofdstuk Functies en bedieningfuncties voor gedetailleerde instructies over
het afschuinsysteem.
1. Maak de knop van de afschuinvergrendeling 28 los en verplaats de zaag naar wens
naar links of naar rechts. De langsgeleiding 16 moet worden verplaatst zodat er ruimte
ontstaat. Zet de afstelknop van de langsgeleiding 63 vast wanneer u de langsgeleidingen
hebt geplaatst.
2. Zet de afschuinvergrendeling stevig vast.
Wanneer u bepaalde extreme hoeken wilt slagen, zult u de linker of rechter langsgeleiding
misschien moeten verwijderen. Raadpleeg Aanpassing van de langsgeleiding in
het hoofdstuk Aanpassingen voor belangrijke informatie over het aanpassen van de
langsgeleidingen voor bepaalde afschuinzaagsneden.
U kunt de linker of rechter langsgeleiding verwijderen door de afstelknop (63) enkele slagen
los te draaien en de langsgeleiding naar buiten te schuiven.
Groeven zagen (Afb. A)
Uw zaag is voorzien van een groevenstop 35 , diepteafstellingsschroef 34 en vleugelmoer 33
voor het zagen van groeven.
• Klap de groevenstop 35 naar de voorzijde van de zaag.
• Stel de vleugelmoer 33 en de diepteafstellingsschroef 34 af zodat u de diepte van de
groefzaagsnede kunt instellen.
Kwaliteit van de zaagsnede
1. Steek de klem in het gat 29 achter de langsgeleiding. De klem moet naar de achterzijde
van de verstekzaag wijzen. De groef op de klemstang moet geheel in de grondplaat
worden gestoken. Controleer dat deze groef volledig in de grondplaat van de verstekzaag
is gestoken. Als de groef zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2. Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt aanpassen, stel vervolgens de
klem nauwkeurig af op het werkstuk door middel van de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de tegenovergestelde zijde van de grondplaat bij het schuin
afzagen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE
UITVOERT, ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT
DE KLEM NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.
Lange werkstukken ondersteunen
ONDERSTEUN LANGE STUKKEN ALTIJD.
Gebruik voor de beste resultaten de schraag DE7023-XJ of DE7033-XJ voor het verbreden van
uw zaagtafel. Ondersteun lange werkstukken op allerlei geschikte manieren, zoals zaagbokken
of dergelijke, zodat afgezaagde gedeelten niet kunnen vallen.
Het zagen van schilderijlijsten, kleine vitrines en andere
vierzijdige elementen (Afb. R)
Begin met het uitvoeren van enkele eenvoudige projecten met afvalhout, zodat u het werken
met de zaag "in uw vingers krijgt". Uw zaag is het perfecte gereedschap voor in verstek zagen
van hoeken, zoals Afbeelding R laat zien.
Tekening 1 in afbeelding R toont een verbinding die is gemaakt met de methode voor het
aanpassen van de afschuinhoek. De verbinding die wordt getoond kan worden gemaakt met
één van beide methoden.
• Aanpassing van de afschuinhoek:
-- De afschuinhoek voor de twee platen wordt voor elk afgesteld op 45°, waardoor een
hoek van 90° ontstaat.
-- De verstekarm wordt vergrendeld in de nulpositie en de afschuinafstelling wordt
vergrendeld op 45º.
-- Het hout wordt met de brede vlakke zijde tegen de tafel geplaatst en de smalle zijde
tegen de langsgeleiding.
• Aanpassing van het verstek gebruiken:
-- Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en rechts verstek te zagen met de
brede zijde tegen de langsgeleiding.
Sierlijsten en andere lijsten zagen (Afb. R)
Tekening 2 in Afbeelding R toont een verbinding die is gemaakt door de verstekarm op 45º
te plaatsen en de twee platen in verstek te zagen zodat een hoek van 90º ontstaat. U kunt dit
type verbinding maken door de afschuinaanpassing op nul te stellen en de verstekarm op
45º. Plaats het hout weer met de brede vlakke zijde op de tafel en met de smalle zijde tegen
de langsgeleiding.
De twee tekeningen in afbeelding R zijn alleen voor vierzijdige objecten. Verandert het aantal
zijden, dan veranderen ook de verstekhoeken en de afschuinhoeken. Onderstaand schema
geeft de juiste hoeken voor een uiteenlopende reeks van vormen, ervan uitgaande dat alle
zijden een gelijke lengte hebben.
De gelijkmatigheid van zaagsneden hangt af van een aantal variabelen, zoals het materiaal dat
wordt gezaagd, het type zaagblad, de scherpte van het zaagblad en de zaagsnelheid.
Wanneer een zo gelijkmatig mogelijke zaagsnede is vereist, voor mallen en ander
precisiewerk, zullen een scherp zaagblad (60-tands carbide) en een langzamere, gelijkmatige
zaagsnelheid de gewenste resultaten geven.
85
Nederlands
AANTAL ZIJDEN
4
VERSTEKHOEK OF AFSCHUINHOEK
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Gebruik voor een vorm die niet in het schema wordt getoond, de volgende formule: 180º
gedeeld door het aantal zijden is gelijk aan het verstek (als het materiaal verticaal wordt
gezaagd) of de afschuinhoek (als het materiaal vlak wordt gezaagd).
Samengesteld verstek zagen (Afb. Q, R, S, Z)
Een samengesteld verstek is een zaagsnede die wordt gemaakt door een verstekhoek en een
afschuinhoek tegelijkertijd toe te passen. Dit is het type zaagsnede dat wordt gebruikt voor het
maken van lijsten of kisten met schuine zijde, zoals er een wordt getoond in afbeelding Q.
WAARSCHUWING: Als de zaaghoek verandert van zaagsnede tot zaagsnede,
controleer dan dat de vergrendelknop van de afschuinhoek en de handgreep voor de
verstekvergrendeling stevig zijn vergrendeld. Deze moeten worden vergrendeld nadat u
veranderingen hebt aangebracht in de afschuinhoek of het verstek.
WAARSCHUWING: Om omvallen te voorkomen moet de zaag worden vastgezet op een
grondplaat wanneer u samengestelde zaagsneden uitvoert. Raadpleeg Montage op een
werkbank en Afb. Z.
Het schema dat hieronder wordt getoond, helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinhoek en
instellingen van het verstek voor veelgebruikte samengestelde verstekzaagsneden.
6-ZIJDIG VAK
8-ZIJDIG VAK
Hoek van zijde van vak (hoek “A”)
Stel deze verstekhoek in op de zaag
VIERKANT VAK
Binnenhoek
Buitenhoek
Linkerzijde
Verstek links 45°
Veilige linkerzijde van de
zaagsnede
Verstek rechts 45°
Veilige linkerzijde van de
zaagsnede
Rechterzijde
Verstek rechts 45°
Veilige rechterzijde van de
zaagsnede
Verstek links 45°
Veilige rechterzijde van de
zaagsnede
Materiaal tot 171 mm kan worden gezaagd zoals hierboven wordt beschreven.
Kroonlijsten zagen (Afb. A, U1, U2)
Uw verstekzaag is zeer geschikt voor het zagen van kroonlijsten. Kroonlijsten passen alleen
goed als zij met uiterste precisie in samengesteld verstek worden gezaagd.
Uw verstekzaag heeft speciale vaste vooringestelde verstekpunten op 31,62º links en rechts
voor het zagen van kroonlijsten in de juiste hoek en pallen voor de afschuinhoekstop bij 33,86º
links en rechts. Er is ook een merkteken op de schaalverdeling 17 voor afschuinhoek op 33,9º.
Onderstaand schema geeft de juiste instellingen voor het zagen van kroonlijsten.
OPMERKING: Het vooraf proefzagen met afvalmateriaal is uiterst belangrijk!
instructies voor het zagen van kroonlijsten die vlak liggen en
de functies voor samengesteld
verstek gebruiken (Afb. U1)
1. De kroonlijst moet vlak liggen met de brede achterzijde op de zaagtafel 60 .
2. Plaats de bovenzijde van de kroonlijst tegen de langsgeleiding 16 .
Onderstaande instellingen zijn voor kroonlijsten van 45°.
Binnenhoek
Buitenhoek
Linkerzijde
Afschuinhoek links 30°
Verstektafel rechts ingesteld
35,26°
Veilige linker uiteinde van
zaagsnede
Afschuinhoek rechts 30°
Verstektafel links ingesteld 35,26°
Veilige linker uiteinde van
zaagsnede
Rechterzijde
Afschuinhoek rechts 30°
Verstektafel rechts ingesteld
35,26°
Veilige rechter uiteinde van de
zaagsnede
Afschuinhoek links 30°
Verstektafel rechts ingesteld
35,26°
Veilige rechter uiteinde van
zaagsnede
Onderstaande instellingen zijn voor kroonlijsten met hoeken van 52° aan de bovenzijde en 38°
aan de onderzijde.
Binnenhoek
Buitenhoek
Linkerzijde
Afschuinhoek links 33,9°
Verstektafel rechts ingesteld
31,62°
Veilige linker uiteinde van
zaagsnede
Afschuinhoek rechts 33,9°
Verstektafel links ingesteld 31,62°
Veilige linker uiteinde van
zaagsnede
Rechterzijde
Afschuinhoek rechts 33,9°
Verstektafel rechts ingesteld
31,62°
Veilige rechter uiteinde van de
zaagsnede
Afschuinhoek links 33,9°
Verstektafel rechts ingesteld
31,62°
Veilige rechter uiteinde van
zaagsnede
Stel deze schuine hoek in op de zaag.
• Selecteer de gewenste hoek A (Afb. S) van uw project en zoek deze hoek op de
bijbehorende parabool in het schema.
• Volg vanaf dat punt de grafiek recht naar beneden en kijk wat de juiste afschuinhoek is en
vind in een rechte lijn ook de juiste verstekhoek.
• Stel uw zaag af op de voorgeschreven hoeken en maak een aantal proef zaagsneden.
Oefen in het tegen elkaar plaatsen van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Als u een 4-zijdige kist wilt maken met buitenhoeken van 26º (Hoek A, Afb. S),
gebruik dan de parabool rechts boven. Zoek waar zich 26° bevindt op de schaalverdeling.
Volg de horizontale snijdende lijn naar beide zijden voor een instelling van de verstekhoek
op de zaag (42°). Volg op dezelfde wijze de verticale snijdende lijn naar de bovenzijde of
de onderzijde voor de instelling van de afschuinhoek van de zaag (18°). Probeer altijd de
zaagsneden uit op wat afvalhout zodat u de instellingen van de zaag kunt controleren.
Basissierlijsten zagen (Afb. J, T)
PROBEER VOOR U EEN ZAAGSNEDE MAAKT ALTIJD DE ZAAGSNEDE UIT ZONDER DE ZAAG IN
TE SCHAKELEN.
Plaats voor het maken van zaagsneden van 90° het hout tegen de langsgeleiding en houd het
op z’n plaats, zoals wordt getoond in Afbeelding T. Schakel de zaag in en laat het zaagblad
volledig op snelheid komen en laat de arm gelijkmatig zakken door de zaagsnede.
Alternatieve methode voor het zagen van kroonlijsten
Voor het zagen van kroonlijsten volgens deze methode is geen afschuinzaagsnede nodig. Er
kunnen zeer kleine veranderingen in de verstekhoek worden aangebracht zonder gevolgen
voor de afschuinhoek. Bij andere hoeken dan hoeken van 90° kan de zaag snel en gemakkelijk
worden aangepast.
instructies voor het zagen van kroonlijsten onder een
hoek tussen de langsgeleiding en de grondplaat voor alle
zaagsneden (Afb. U2)
1. Leg de kroonlijst zo neer dat de onderzijde van de kroonlijst (het gedeelte dat tegen de
wand uitkomt) tegen de langsgeleiding ligt 16 en de bovenzijde van de kroonlijst op de
zaagtafel 60 rust.
2. De gehoekte "vlakke gedeelten" aan de achterzijde van de kroonlijst moeten recht tegen
de langsgeleiding van de zaagtafel liggen.
Binnenhoek
Buitenhoek
Linkerzijde
Verstek rechts 45°
Veilige rechterzijde van de
zaagsnede
Verstek links 45°
Veilige rechterzijde van de
zaagsnede
Rechterzijde
Verstek links 45°
Veilige linkerzijde van de
zaagsnede
Verstek rechts 45°
Veilige linkerzijde van de
zaagsnede
Basissierlijsten zagen van 76 mm tot 171 mm Hoog Verticaal tegen de
langsgeleiding
OPMERKING: Gebruik de hefboom schuifvergrendeling 20 , die wordt getoond in
Afbeelding J, wanneer u basissierlijsten zaagt van 76 mm tot 171 mm hoog verticaal tegen
de langsgeleiding.
Plaats het materiaal zoals wordt getoond in Afbeelding T.
86
Nederlands
Speciale zaagsneden
WAARSCHUWING: Maak nooit een zaagsnede als het materiaal niet stevig
vastligt op de tafel en tegen de langsgeleiding.
Aluminium zagen (Afb. V1, V2)
GEBRUIK VOOR HET ZAGEN VAN ALUMINIUM ALTIJD HET SPECIAAL VOOR HET ZAGEN
VAN ALUMINIUM VERVAARDIGDE ZAAGBLAD.
Voor bepaalde werkstukken zal misschien een klem of een andere bevestigingsmethode
nodig zijn om te voorkomen dat het werkstuk tijdens het zagen wordt verplaatst. Plaats het
materiaal zo dat u de dunste dwarsdoorsnede zaagt, zoals in afbeelding V1 wordt getoond.
Afbeelding V2 laat zien hoe u deze geëxtrudeerde delen niet moet zagen.
Gebruik bij het zagen van aluminium een snijsmeermiddel. Breng het snijmiddel direct aan op
het zaagblad 46), voor het zagen. Breng het middel nooit aan op een bewegend zaagblad.
De was geeft een goede smering en zorgt ervoor dat er geen splinters aan het zaagblad
blijven plakken.
Gebogen Materiaal (Afb. W1, W2)
Wanneer u gebogen materiaal zaagt, moet u het altijd plaatsen zoals wordt getoond in
Afbeelding W1 en nooit zoals wordt getoond in Afbeelding W2. Wanneer u het materiaal niet
goed plaatst, zal dat ertoe leiden dat het zaagblad vastloopt.
Kunststof leiding of ander rond materiaal zagen
U kunt met uw zaag gemakkelijk kunststof leiding zagen. Het moet worden gezaagd als hout
en STEVIG TEGEN DE LANGSGELEIDING WORDEN GEKLEMD OF GEHOUDEN ZODAT HET
NIET KAN WEGROLLEN. Dit is uiterst belangrijk wanneer u zaagsnede onder een hoek maakt.
Groot materiaal zagen (Afb. X)
Zo nu en dan zult u een stuk hout willen zagen dat iets te groot is en niet onder de onderste
beschermkap past. Doet dit zich voor, plaats dan uw rechter duim op de bovenzijde van de
beschermkap 1 en rol de beschermkap zo ver omhoog dat de kap het werkstuk net niet raakt,
zoals wordt getoond in Afbeelding X. Doe dit niet te vaak, maar als het moet, doet de zaag
z’n werk en maakt de grotere zaagsnede. MAAK DE BESCHERMKAP NOOIT VAST MET TAPE OF
WAT DAN OOK, WANNEER U MET DEZE ZAAG WERKT.
Speciale instelling voor brede afkortzaagsneden (Afb. Y1, Y2)
Uw zaag kan zeer brede werkstukken (tot wel 409 mm) zagen wanneer een speciale instelling
wordt gebruikt. Volg deze stappen als u de instelling wilt gebruiken voor het zagen van
dergelijke werkstukken:
1. Verwijder zowel de linker als de rechter langsgeleiding van de zaag en zet deze opzij. U
kunt ze verwijderen door de afstelknoppen van de langsgeleiding 63 enkele slagen los te
draaien en de langsgeleidingen naar buiten te schuiven. Stel de verstekregeling af op 0º
en vergrendel.
2. Maak een plateau met een stuk spaanplaat van 38 mm dik of een dergelijk even sterk stuk
plaatmateriaal van 38 mm dik op maat: 368 x 660 mm. Het plateau moet vlak zijn, anders
kan het materiaal zich verplaatsen tijdens het zagen en letsel veroorzaken.
3. Monteer het plateau van 368 x 660 mm met vier houtschroeven van 76,2 mm lang
door de gaten 62 in de basislangsgeleiding 61 (afb. Y1). Het materiaal moet met vier
schroeven goed vast worden gezet. Wanneer de speciale instelling wordt gebruikt, wordt
het plateau in twee delen gezaagd. Controleer dat de schroeven stevig zijn vastgezet,
anders kan het materiaal losraken en letsel veroorzaken. Controleer dat het plateau stevig
vlak op de tafel ligt, tegen de langsgeleiding en gelijk gecentreerd tussen links en rechts.
WAARSCHUWING: Controleer dat de zaag stevig is gemonteerd op een stabiel, vlak
oppervlak. Als dat niet het geval is, zou de zaag kunnen vallen en persoonlijk letsel
kunnen veroorzaken.
4. Plaats het werkstuk bovenop het plateau dat op de tafel is gemonteerd. Controleer dat het
werkstuk stevig tegen de achterzijde van de basislangsgeleiding 61 ligt (Afb. Y2).
5. Zet het materiaal voor het zagen goed vast. Zaag langzaam door het materiaal volgens
een neerwaartse beweging naar achteren. Als u het materiaal niet stevig vastzet en niet
langzaam zaagt kan dat ertoe leiden dat het materiaal loskomt en letsel veroorzaakt.
Als u een aantal zaagsneden hebt gemaakt onder verschillende verstekhoeken, niet 0°, kan
het plateau zwakker worden en zal het misschien het werkstuk niet goed meer ondersteunen.
Installeer een nieuw, ongebruikt plateau voor de zaag en stel daarna een verstekhoek van uw
keuze in.
VOORZICHTIG: Wanneer u het plateau blijft gebruiken met diverse zaagplaten kan dat
leiden tot verlies van controle over het materiaal een persoonlijk letsel.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig persoonlijk letsel: zet het
gereedschap uit en neem de accu’s of de voeding uit, voordat u het gereedschap
vervoert, een aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Wanneer het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dat leiden
tot letsel.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, Raak niet de
scherpe punten van het zaagblad aan met uw vingers of handen tijdens het
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
Gebruik GEEN smeermiddelen of reinigingsmiddelen (vooral niet in spuitbussen) in de buurt
van de kunststof beschermkap. Het polycarbonaat materiaal dat in de beschermkap wordt
gebruikt, kan door bepaalde chemicaliën worden aangetast.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig.
Reiniging
Controleer, voor gebruik, nauwgezet de bovenste beschermkap, de onderste beschermkap en
de stofafvoer zodat u kunt bepalen of zij goed zullen werken. Zorg ervoor dat splinters, stof of
deeltjes van het werkstuk niet een van de functies blokkeren.
Als er gedeelten van het werkstuk tussen het zaagblad en de beschermkappen bekneld zitten,
trek de stekker van de machine dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden
gegeven bij Een zaagblad verwisselen of een nieuw zaagblad plaatsen. Verwijder de
vastgelopen delen en monteer het zaagblad opnieuw.
Verwijder zo nu en dan alle stof- en houtdeeltjes bij EN ONDER de basisplaat en
het draaiplateau.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met droge lucht, zo
vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde
oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker wanneer u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het
reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen de
materialen die in deze onderdelen worden gebruikt, week maken. Gebruik een doek die
uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Laat nooit vloeistof in het gereedschap
komen; dompel nooit een onderdeel van het gereedschap onder in een vloeistof.
De DeWALT voedingsadapter met snoer reinigen
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het
reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
de kunststof materialen die in deze onderdelen worden gebruikt, week maken. Gebruik
een doek die uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het gereedschap onder in
een vloeistof.
De aansluiting voor de voeding met snoer reinigen (Afb. D)
WAARSCHUWING: Blaas met schone, droge lucht vuil uit de aansluiting 37 voor de voeding met snoer. Beperk het risico van oogletsel, draag altijd
goedgekeurde oogbescherming en bescherming van de luchtwegen wanneer u deze
handelingen uitvoert.
Reiniging van de stofafvoer
Afhankelijk van de omgeving waarin u werkt, kan zaagsel de stofafvoer verstoppen en dat kan
het wegstromen van stof uit het zaaggebied belemmeren. Verwijder het stof uit de stofafvoer
nadat u de accu of de voeling met snoer hebt uitgenomen en de zaagkop volledig omhoog
hebt geplaatst en gebruik lucht onder weinig druk of een stang met een grote diameter.
Reiniging van het XPS™ LED Werklicht
Het werk ligt presteert optimaal wanneer u regelmatig het volgende onderhoud uitvoert
terwijl de accu of de voeding met snoer zijn uitgenomen.
• Verwijder voorzichtig zaagsel en vuil van de lens van het werklicht en gebruik daarvoor
een wattenstaafje.
• Gebruik vooral GEEN oplosmiddelen van welke aard dan ook, deze kunnen de
lens beschadigen.
• Stof kan het werklicht blokkeren en dan kan het licht de zaaglijn niet zorgvuldig aangeven.
• Volg de instructiehandleiding van de verstekzaag voor het verwijderen en plaatsen van
het zaagblad.
• Reinig terwijl het zaagblad is uitgenomen de aanslag en vuilresten van het zaagblad.
Aanslag en vuil kunnen het werklicht blokkeren en dan kan het licht de zaaglijn niet
zorgvuldig aangeven.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT worden aangeboden
niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Beperk het risico van letsel, gebruik alleen door DeWALT
aanbevolen accessoires met dit product.
De volgende accessoires die voor uw zaag zijn ontworpen, kunnen van pas komen. In
sommige gevallen kunnen andere lokaal te verkrijgen steunen, schragen, lengtestoppen, enz.
meer geschikt zijn. Ga zorgvuldig te werk bij het kiezen en plaatsen van deze accessoires.
87
Nederlands
Klem: DE7082
(vergelijkbaar model
inbegrepen)
Te gebruiken voor het
stevig vastklemmen van het
werkstuk op de zaagtafel,
voor precisie-zaagwerk.
Stofzak: DE7053
(inbegrepen bij
bepaalde modellen)
De stofzak vangt het
meeste stof dat wordt
geproduceerd op en is
voorzien van een ritssluiting
zodat u de zak gemakkelijk
kunt leegmaken.
ZAAGBLADEN: GEBRUIK ALTIJD 305 mm ZAAGBLADEN MET 25,4 mm/30 mm DOORNGATEN.
NOMINALE SNELHEID MOET TEN MINSTE 4800 TPM ZIJN. Gebruik nooit zaagbladen met
een kleinere diameter. Deze zullen nooit goed kunnen worden afgeschermd. Gebruik
alleen afkortzaagbladen! Gebruik geen zaagbladen die bedoeld zijn voor overlangse
verzaging, combinatiezaagbladen of zaagbladen met grotere hoeken dan  7°.
BESCHRIJVING VAN ZAAGBLADEN
TOEPASSING
DIAMETER
Constructiezaagbladen (dunne plaat met anti-kleef rand)
Algemene toepassing
305 mm
Fijne afkortzaagsneden
305 mm
Zaagbladen voor houtbewerking (geven gladde, schone zaagsneden)
Fijne afkortzaagsneden
305 mm
Non-ferrometalen
305 mm
TANDEN
40
60
80
96
Vraag uw dealer nadere informatie over de juiste accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden teruggewonnen
en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische
producten en batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig genoeg blijkt tijdens
het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde van zijn technische
levensduur dient u dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw leverancier of naar het milieupark bij
u in de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste wijze tot afval
worden verwerkt.
88
Norsk
GJÆRSAG
DHS780
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon
gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
UK & Ireland
Type
Strøm
Batteritype
Batterispenning
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Bladtykkelse
Maks bladhastighet
Maks. snittbredde 90°
Maks. gjæringskapasitet 45°
Maks kuttdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Skråsnitt (ytterstillinger)
0° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 112 mm
Snittbredde ved maks. høyde 110 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Venstregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 112 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 244 mm
Høyregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 112 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 244 mm
Venstreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 63 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Høyreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 62 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm
Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems
Vekt (uten batteripakker eller strømforsyningskabel)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
venstre
høyre
venstre
høyre
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25,4
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
kg
193
28
<5
25,5
193
28
<5
25,5
dB(A)
dB(A)
91
102
91
102
VAC
VAC
AAC
dB(A)
3
3
ADVARSEL: Utslippsverdiene for vibrasjon representerer hovedbruken av verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig
vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig
for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen
når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer
informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne
erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
28.02.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les
brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre
til skader på utstyr hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli
fulgt for å redusere risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta vare på
disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE
Generelle Sikkerhetsregler
Støyverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029-2-9
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
Gjærsag
DHS780
1 . Hold arbeidsområdet ryddig.
ʵʵ Rotete områder og benker kan føre til skader.
2 . Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
ʵʵ Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte forhold. Hold
arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke verktøyet på steder hvor det er risiko
for brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.
3 . Beskytt deg mot elektrisk støt.
ʵʵ Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir
produsert osv.), kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer
eller en (FI) jordfeilsbryter.
4 . Hold andre personer borte.
ʵʵ La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre verktøyet eller
skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
5 . Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
ʵʵ Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og være trygt låst, utenfor
barns rekkevidde.
6 . Press ikke verktøyet.
ʵʵ Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å operere i.
7 . Bruk det riktige verktøyet.
ʵʵ Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til
oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener
på trær eller tømmerstokker.
89
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
8 . Kle deg riktig.
ʵʵ Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklifritt
fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
9 . Bruk beskyttende utstyr.
ʵʵ Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidesoperasjonene
forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse partiklene er veldig varme, bruk også et
varmebestandig forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
10 . Koble til støvsugingsutstyr.
ʵʵ Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og oppsamlingsutstyr,
kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
11 . Ikke misbruk ladekabelen eller DCB500 strømforsyningskabelen.
ʵʵ Dra aldri i ledningen for å kople den fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme,
olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet i ledningen.
12 . Beskytt arbeidet.
ʵʵ Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste arbeidssstykket. Det er
tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp begge hendene til å operere verktøyet.
13 . Len deg ikke for mye over.
ʵʵ Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14 . Vedlikehold verktøyene godt.
ʵʵ Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg instruksjonene
for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene periodisk, og, hvis de har skader,
reparer dem på et autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for
olje og fett.
15 . Koble fra verktøyene.
ʵʵ Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og kniver blir skiftet,
koble verktøyene fra strømmen.
16 . Fjern justerings- og skrunøkler.
ʵʵ Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra verktøyet før
verktøyet blir tatt i bruk.
17 . Unngå utilsiktet oppstart.
ʵʵ Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at verktøyet er i "AV" posisjonen før
det plugges inn.
18 . Bruk utendørs skjøteledninger.
ʵʵ Før bruk må du undersøke skjøteledningen og bytte den hvis den er skadet. Når verktøyet
brukes utendørs bruk kun skjøteledninger beregnet for utendørs bruk og merket slikt.
19 . Vær årvåken.
ʵʵ Vær forsiktig med det du holder på med. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er
trøtt eller påvirket av narkotika eller alkohol.
20 . Kontroller for skadede deler.
ʵʵ Før bruk, kontroller verktøyet og strømkabelen nøye for å konstatere at det kommer til å
fungere riktig til funksjonen det er ment for. Kontroller for justering av bevegelige deler,
fastkiling av bevegelige deler, brekkasje på deler, montering og andre forhold som kan
påvirke bruken. En beskyttelse eller annen del som er skadd må repareres ordentlig eller
skiftes ut av et autorisert servicesenter med mindre annet angis i denne bruksanvisningen.
Defekte brytere må skiftes ut av et autorisert servicesenter. Ikke bruk verktøyet hvis
bryteren ikke kan slås av og på. Forsøk ikke reparasjoner selv.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av dette verktøyet sammen
med annet enn det som er anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko
for personskade.
21 . Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
ʵʵ Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner
skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det
resultere i vesentlig fare for brukeren.
Ytterligere Sikkerhetsforskrifter for Gjæringssager
•
•
•
•
•
•
90
Maskinen er utstyrt med en spesiell konfigurert strømledning som kun kan bli byttet ut av
produsenten eller en autorisert serviceagent.
Bruk ikke sagen til å skjære i andre materialer enn de som er anbefalt av produsenten.
Bruk ikke maskinen uten at beskyttelsesplatene er i posisjon, eller hvis beskyttelsesplatene ikke
fungerer eller ikke er ordentlig vedlikeholdt.
Vær sikker på at armen er forsvarlig festet ved skråskårne kutt.
Hold gulvområdet rundt maskinunderlaget godt vedlikeholdt og fritt for løst materiale, f.eks.
flis og avkutt.
Bruk riktig slipte sagblader. Følg maksimum hastighetsmerke på sagbladet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
Vær sikker på at alle låseknappene og klemmehåndtakene er stramme før en operasjon blir
satt igang.
Plasser ikke noen av hendene i bladområdet når sagen er koblet til den elektriske strømkilden.
Ikke grip bak anlegget med noen hånd nærmere enn 100 mm fra hver side av sagbladet,
hverken for å fjerne treflis eller av noen annen grunn når bladet roterer. Det er kanskje ikke
opplagt hvor nært sagbladet er hånden din, og du kan få alvorlig personskade.
Forsøk ikke brått å stoppe en maskin som er i gang, ved å presse et redskap eller noe annet
mot bladet, da alvorlige ulykker kan oppstå.
Før bruk av noe som helst ekstrautstyr, konsulter instruksjonsmanualen. Uriktig bruk av et
ekstrautstyr kan forårsake skade.
Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale.
Kontroller at sagbladet er riktig montert før bruk.
Kontroller at bladet roterer i riktig retning.
Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn det som er anbefalt. For riktig bladgrad,
referer til tekniske data. Bruk kun bladene som er spesifisert i denne manualen, som retter
seg etter EN 847-1.
Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
Ikke bruk sprukne eller skadde sagblader.
Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
Bruk aldri sagen din uten sagsnittplaten.
Før kapping, pass på at maskinen står støtt.
Løft bladet opp fra sagsnittet på arbeidsstykket før bryteren blir koblet ut.
Ikke kil noe mot viften for å holde motorakselen.
Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når hodelåsens låsespake trykkes inn og armen
tas ned; den senkes ned over bladet når armen løftes.
Løft aldri bladbeskytteren manuelt med mindre sagen er koblet fra. Bladbeskytteren kan løftes
med hånd når det blir installert eller fjernet sagblader eller når sagen blir inspisert.
Sjekk med jevne mellomrom at motorluftsåpningene er rene og fri for sagflis.
Skift ut kappeskiven dersom den er slitt. Se den vedlagte listen av reservedeler.
Koble maskinen fra nettet før det utføres vedlikeholdsarbeid eller når bladet skiftes.
Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og hodet ikke er i
øvre posisjon.
Dersom du bruker en LED for å vise kuttelinjen, pass på at LED-en er av klasse 2 i henhold til EN
62471. Ikke skift ut LED-dioden med en annen type. Dersom den er skadet, få LED-en reparert
av en autorisert reparatør.
Den fremre delen av beskytteren er spaltet slik at man kan se mens man kutter. Selv om
spaltene dramatisk reduserer flygende partikler, er de åpninger i beskytteren slik at man bør
ha på vernebriller hele tiden mens man ser gjennom spaltene.
Koble sagen til en støvsamleranordning når det skjæres i tre. Vurder alltid faktorer som
påvirker støvrisiko, som:
ʵʵ type materiale som det skal arbeides på (sponplate produserer mer støv enn tre);
ʵʵ hvor skarpt bladet er;
ʵʵ riktig justering av sagbladet;
ʵʵ støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s.
Vær sikker på at uttrekking på stedet så vel som deksel, bafler og sagflisrenner er riktig justert.
Vennligst vær klar over følgende faktorer som påvirker
utsatthet for støy:
ʵʵ bruk sagblader som er konstruert for å redusere utstedt støy;
ʵʵ bruk kun godt filte sagblader.
Maskinvedlikehold bør foretas med jevne mellomrom.
Skaff til veie passende normalt eller nært lys.
Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for bruken, som angitt i
denne håndboken.
Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet mens verktøyet
kjører og sagehodet ikke er øvre posisjon.
Ikke kapp arbeidsstykker som er under 200 mm.
Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse for tverrkapping.
ʵʵ Maks høyde: 112 mm
ʵʵ Maks bredde: 345 mm
ʵʵ Maks lengde: 600 mm
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ L engre arbeidsstykker må støttes av passende støtteemner f.eks. DE7023-XJ eller DE7033XJ understell. Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble verktøyet
fra strømforsyningen.
Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre bruker det
defekte verktøyet.
Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting, slå av verktøyet og
koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt.
Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter med diameter 8
mm og lengde 80 mm.
Pass på at operatøren er skikkelig trent til bruk, justering og drift av maskinen.
Før du begynner arbeidet, velg riktig sagblad tilpasset materialet som skal kappes.
Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende eller mer enn hastigheten
markert på typeskiltet.
Forsikre deg om at sagmaskinen står på plant underlag før hvert kapp, for å hindre bevegelser.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det
bestemte farer som ikke kan unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Denne maskinen er designet for ulike spenninger — batteri 2x 54V og AC forsyning 115V eller
230V. Kontroller alltid at batteripakkens spenning stemmer med spenningen på typeskiltet. Du
må også passe på at spenningen på strømforsyningen eller batteriladeren stemmer overnes
med strømnettet hos deg.
Ditt DeWALT verktøy, lader og strømforsyning med ledning er dobbeltisolert i
samsvar med EN61029 og EN60335, det trengs derfor ikke noen jordledning.
ADVARSEL: 115 V enheter må brukes med feilsikker isolert transformator med jording
mellom den primære og sekundære viklingen.
Strømstøpsel utskifting
(Kun U.K. & Irland)
Dersom du trenger å sette på et nytt støpsel:
• Kast det gamle støpsel på forsvarlig vis.
• Kople den brune ledningen til den strømførende lederen i støpselet.
• Kople den blå ledningen til den andre fasen.
ADVARSEL: Jordingslederen skal ikke kobles til.
Følg monteringsanvisningen som medfølger støpsler
av god kvalitet. Anbefalt sikring for laderen: 3 A.
Anbefalt sikring for strømforsyning med kabel: 13A.
Bruk av skjøteledning for laderen
eller strømforsyning med kabel
En skjøtelening skal ikke brukes med mindre det er helt nødvendig. Bruk en godkjent
skjøteledning egnet for laderens strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på
lederen er 1,5 mm2, maksimum lengde er 30 m.
Vikle alltid ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
Bruk av DCB500 strømforsyning med ledning
DeWALT strømforsyning med ledning er laget for å gi strøm til DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™
trådløse verktøy. Sett inn strømforsyningen med ledning i gjæringssagens batterispor (se
Installasjon og uttak av strømforsyning emd ledning og figur D) og sett strømforsyningen
inn i en stikkontakt. Strømforsyningen vil fungere som verktøyets strømkilde. Din DeWALT
strømforsyning med ledning skal kun brukes med standard 230V strømforyning for private
hjem. UK 115V enheter skal plugges inn i en 115V transformator.
Strømforsyning med ledning passer til dobbeltisolerte 2x 54V trådløse verktøy. EU-modellen
av DCB500 har ikke jordet kontakt.
Din DeWALT strømforsyning med ledning skal kun brukes med en strømtilførsel som
korresponderer med typeskiltet på DCB500, og ikke med likestrøms strømkilder. Vennligst
kontrollet at strømangivelsen på verktøyet er lavere eller lik den angitte strømmen
på strømadapteren.
Ekstra spesifikke bruksanvisninger
Strømforsyningen med ledning kan bli varm under bruk. Dette er normalt og er ikke et tegn på
et problem.
VIKTIG. Strømforsyningen med ledning kan ikke repareres av brukeren. Det er ingen deler
inne i strømforsyningen med ledning som trenger service. Ledningsbytte kan utføres ved et
autorisert servicesenter.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige
sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA
eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT
oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de
eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen
ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare
batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen
måte utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning
kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen
av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen
måte. Lever den på et autorisert serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service
eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer
faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 22 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde
(lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan
brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk
inn og hold låseknappen 32 på batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt
opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne
operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke
eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter
for testing.
91
Norsk
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte
en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade
langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv
om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle batteripakken.
Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom
viften ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at
fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet
mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic
Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt
oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom
den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som
mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må
kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til
optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av
laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss
og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk
vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen
del av verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen
måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan
nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man
brenner litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til
irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av
en blanding av organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for
gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen
dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i
gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til
servicesenteret for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at
batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg
batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse
spikere, skruer, nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate
der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker
kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom
batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan
komme i kontakt og føre til kortslutning.
92
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold
til avsnitt 38,3 i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests
and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som
en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et
litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse
som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på
gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med
fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett)
kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å
sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig
på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken
eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt,
fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet, er batteriet i transport-modus.
La hetten være på ved forsendelse.
I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne
endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være Eksemple på merking for bruk og
for transport
3 x 36 Wh, som betyr 3 batterier på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som
betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for
sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke
på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre
batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til
at de sprekker eller til andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Norsk
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette, nominell Wh er 3 x 36 Wh (3
batteri med 36 Wh).
Batteritype
DHS780 bruker to 54 volts batteripakker.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB546, DCB547. Se Tekniske data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 DHS780 gjæringssag
1Sagblad
I vesken:
1Bladnøkkel
1Materialklemme
1Støvpose
1Bruksanvisning
Kan inkludere:
1DCB500 DeWALT strømforsyning med ledning
2 54V batterier
1 To-ports lader
• Kontroller for skader på verktøy, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer er vist på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Bærepunkt.
Hold hendene unna bladet.
Ikke se direkte inn i lyskilden.
Datokode plassering (Fig. D)
Datokoden (31), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktøyet eller noen del av det. Det kan føre til
materielle skader eller personskader.
1 Nedre beskyttelse
19 Låsepinne
2 Hodelåsens låsespake
20 Skinnelåshendel
3 Betjeningshåndtak
21 XPS™ av/på bryter
4 Bærehåndtak
22 Batteripakker
5 Avtrekker-bryter
23 Skinner
6 Avtrekker-bryter låsebryter
24 Skinnelåsknapp
7 Benkmonteringshull
25 Skinnejusteringsskrue
8 Gjæringslåsehåndtak
26 Støvsugertilkobling
9 Festeknapp for gjæring
27 Sekskantnøkkel
10 Gjæringslås overstyringsspak
28 Skråvinkel låseknapp
11 Snittplate
29 Klemmehull
12 Peker for gjæringsskala
30 Skråvinkel overstyringsknapp
13 Gjæringsskala
31 Datokode (Fig. D)
14 Gjæringsskala skruer
32 Festeknapp for batteriet
15 Håndfordypninger
33 Vingemutter
16 Anlegg
34 Dybdejusteringsskrue
17 Vinkel skala
35 Sporing stopp
18 Peker for skråskjæringsskala
Tiltenkt bruk
Din DeWALT DHS780 gjæringssag er designet for profesjonell kapping av treverk, treprodukter
og plast. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og
gjæring.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på 305 mm, karbidtannet
blad.
SKAL IKKE BRUKES under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.
Denne gjæringssaken er et profesjonelt elektrisk verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med
verktøyet Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet.
• Små barn og uføre. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av små barn eller uføre
uten oppsyn.
• Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de
får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med
dette produktet.
Pakke ut (Fig.A og G)
1. Åpne boksen og løft sagen i det bruksvennlige bærehåndtaket 4 , som vist i figur G.
2. Plasser sagen på et glatt, flatt underlag.
3. Løsne skinnelåsen 24 , og skyv saghodet tilbake for å låse det i bakre posisjon.
4. Press lett ned på betjeningshåndtaket 3 og trekk ut låsepinnen 19 .
5. Slipp opp forsiktig og hold i betjeningshåndtaket, la det løfte seg til full høyde.
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og
koble fra batteripakker eller strømforsyning før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun DeWALT batteripakker, strømforsyning med ledning og ladere.
Benkmontering (Fig. A, Z)
Det er hull (7) i alle fire bena for montering på benk. Det er hull av to ulike størrelser for
bruk av ulike bolt- eller skruestørrelser. Bruk hvilket som helst hull, det er ikke nødvendig å
bruke begge.
Fest alltid sagen godt for å forhindre bevegelser. For å øke mobiliteten kan verktøyet monteres
på et stykke kryssfiner, tykkelse 12,5 mm eller mer, som deretter kan klemmes fast på
arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der.
MERK: Ved montering av maskinen på en kryssfinerplate, pass på at monteringsskruene
ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved
fastklemming av sagen til et arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med klempunktene der
hullene for monteringsskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt med korrekt
funksjon av sagen.
FORSIKTIG: For å forhindre låsing og unøyaktigheter, pass på at monteringsflaten ikke
er vridd eller ujevn. Dersom sagen vipper på underlaget, plassert et tynt stykke materiale
under en av sagens føtter til sagen sitter stabilt på monteringsflaten.
Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. C1)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk.
For å instalelre batteriepakkene 22 i verktøyet, rett inn batteripakkene med skinnene på siden
av motorhuset og skyv dem inn til de sitter godt i verktøyet, og sikre at de ikke løsner. Sett inn
støvdekselet 39 i åpningen for strømforsyning med ledning 37 mellom batteriene.
MERK: Hold støvdekselet på plass når strømforsyningen med ledning ikke er
i bruk.
For å fjerne batteripakken skal du trykke på utløserknappen 32 og dra batteripakken hardt ut.
Sett batteriene i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne bruksanvisningen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. C2)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som
indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen. En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under
brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare en indikasjon av gjenværende lading i batteripakken.
Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med
produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde.
Installere og fjerne strømforsyningen med ledning fra verktøyet
(Fig. D–F)
Før du setter strømforsyningen med ledning inn i verktøyet skal du fjerne enden på
støvdekselet 39 fra verktøyets stikkontakt 37). Dra støvdekselet vekk ra verktøyets
stikkontakt slik at den ikke forstyrrer med innsettingen av strømforsyningen med ledning.
Sjekk strømforsyningen med ledning for skitt. Skitt inne i stikkontakten kan forhindre
strømforsyningen med ledning fra å sitte på plass. Hvis du finner skitt skal du fjerne det ved
bruk av lavtrykksluft. Se Rengjøre kontakten for strømforsyning med ledning.
MERK: Strømforsyningen med ledning skal tilkobles vekselstrøm kun når den brukes med
et verktøy. Bruk av DC strømkilder kan skade verktøyet.
For å installere strømforsyningen med ledning i verktøyet:
1. Med strømforsyningen med ledning koblet fra, rett inn vekselstrømstøpselet med
verktøyets stikkontakt for strømforsyning med ledning 37 og klikk på plass.
2. Forsikre deg om at den sitter helt fast i verktøyet og at den ikke er løs.
3. Sett støvdekselet 39 på støvdekselholderen ( 40 , Fig. E) i strømforsyningen med ledning.
93
Norsk
4. Sikre ledningsklipsen 41 i verktøyets ledningholder ( 42 , Fig. F). Trykk klipsen hardt inn
i holderen.
5. Når verktøyet er av, skal du plugge strømforsyningen med ledning inn i en standard 230 V
elektrisk stikkontakt. UK 115V enheter skal plugges inn i en 115V transformator. Ikke forsøk
å bruke strømforsyningen med ledning på annen spenning.
6. I henhold til bruksanvisningen skal du påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning.
7. For å fjerne strømforsyningen med ledning fra verktøyet, skal du først koble
strømforsyningen fra kontakten, så trykke på utløserknappen 38 og dra bestemt
strømforsyningen med ledning ut fra verktøyet. Trykk enden på støvdekselet 39 inn i
verktøyets kontakt for strømtilførsel 37 .
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Se til at utløserbryteren er i AV-stilling. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Gjæringskontroll (Fig. H)
Gjæringslåshåndtaket 8 og gjæringslåsknappen 9 lar deg stille sagen til 60° høyre
og 50° venstre. For å stille gjæring på sagen, skyv inn gjæringslåsknappen og still inn
gjæringsvinkel som ønsket på gjæringsskalaen 13 . Skyv ned gjæringslåshåndtaket for å
låse gjæringsvinkelen.
Skråvinkel-låseknapp (Fig. A)
Skifte eller sette på et nytt sagblad
Skråvinkellåsen lar deg stille skråvinkel fra 49° venstre til høyre. For å justere skråvinkel,
vri knappen 28 mot klokka. Saghodet er lett å skråstille til venstre eller høyre når
overstyringsknotten for 0° skråvinkel er trukket ut. For stramme til, vri skråvinkellåsen
med klokka.
Ta av bladet (Fig. A, G1–G4)
0° skråvinkeloverstyring (Fig. A)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og
koble fra batteripakker eller strømforsyning før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Se til at utløserbryteren er i AV-stilling. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
• Trykk aldri inn knappen for spindellås når bladet er i bruk eller spinner fritt.
• Ikke bruk denne stikksagen til å kutte lettmetall-legeringer og jernholdige metaller
(som inneholder jern eller stål), eller murverk eller fibersementprodukter.
DHS780 (FIG. G1, G2A, G3, G4)
1. Koble sagen fra strømforsyningen eller ta ut batteriene.
2. Trykk ned utløseren for hodelåsen 2 for å løsne nedre beskyttelse 1 , løft deretter den
nedre beskyttelsen så langt det går.
3. Trykk ned spindellåsen 48 mens du forsiktig roterer bladet for hånd til det går i lås.
4. Hold knappen inntrykket, bruk den andre hånden og nøkkelen 27 for å løsne bladskruen.
(Vri med klokka, venstregjenget.)
5. Ta av bladnøkkelen 43 , ytre klemskiven 44 og blad 46 . Den indre klemskiven 47 kan du
la være på spindelen.
KUN DHS780-XE (FIG. G1, G2B, G4)
1. Koble sagen fra strømforsyningen eller ta ut batteriene.
2. Trykk ned utløseren for hodelåsen 2 for å løsne nedre beskyttelse 1 , løft deretter den
nedre beskyttelsen så langt det går.
3. Løsne, men ikke ta av fremre skrue på beskyttelsesbraketten 67 til braketten 68 kan løftes
langt nok til å komme til bladskruen 43 . Nedre beskyttelse vil holde seg oppe på grunn av
posisjonen til skruen på beskyttelsesbraketten.
4. Trykk ned spindellåsen 48 mens du forsiktig roterer bladet for hånd til det går i lås.
5. Hold knappen inntrykket, bruk den andre hånden og nøkkelen 27 for å løsne bladskruen
(43 . (Vri med klokka, venstregjenget.)
6. Ta av bladnøkkelen 43 , ytre klemskiven 44 og blad 46 . Den indre klemskiven 47 kan du
la være på spindelen.
MERK: For blad med bladhull på 15,88 mm, brukes ikke 25,4 mm bladadapter.
Installere bladet (Fig. A, G1–G4)
1. Koble sagen fra strømforsyningen eller ta ut batteriene.
2. Med armen løftet og nedre beskyttelse holdt åpen, plasser bladet på spindelen, ogsett
det på den indre bladklemmen med tennene nederst pekende bakover mot bakenden
av sagen.
3. Monter den ytre klemskiven på spindelen.
4. Installer bladskruen, engasjer spindellåsen, stram godt til skruen med nøkkelen (vri mot
klokka, venstregjenger).
5. KUN DSH780-XE, GIG G2b: Sett beskyttelsesbraketten 68 tilbake til original fullt nede
posisjon og stram godt til begge skruene 67 på beskyttelsesbraketten for å holde den
på plass.
ADVARSEL: Beskyttelsesbraketten skal være tilbake i original posisjon og skruene
på beskyttelsesbraketten skal være trukket til før du slår på sagen. Hvis du ikke
gjør dette, kan vernet komme i kontakt med det roterende sagbladet, og dette
kan føre til skade på sagen og alvorlig personskade.
ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Bruk KUN
sagblader som spesifisert under Technical Data; kat.nr.: DT4260 anbefales.
Transport av sagen (Fig. A)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, ALLTID lås
skinnelåsen, gjæringslåsehåndtaket, skråvinkellåsen, låsepinnen og anleggsjusteringene
før du transporterer sagen. Bruk aldri beskyttelsen for transport eller løfting.
For enkelt å kunne bære gjæringssagen, er det montert et bærehåndtak 4 på toppen
av sagarmen.
• For å transportere sagen ,senk hodet og trykk ned låsepinnen 19 .
• Lås skinnelåsknappen med saghodet i fremre posisjon, lås gjæringsarmen med full venstre
gjæring, skyv anlegget 16 helt inn og lås skråvinkellåsen 28 med saghodet i vertikal
posisjon; da blir sagen så kompakt som mulig.
• Bruk alltid bærehåndtaket 4 eller håndgrepet 15 .
Funksjoner og kontroller
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og
koble fra batteripakker eller strømforsyning før du gjør justeringer eller tar av/
94
Skråvinkel stopp overstyring 30 lar deg skråstille sagen til høyre forbi merket for 0°.
Når engsjert, vil sagen automatisk stoppe på 0° når den kommer fra venstre. For midlertidig å
beveges forbi 0° til høyre, trekk ut skråvinkellåsen 28 . Når knappen slippes vil overstyringen gå
på igjen. Skråvinkel låseknapp kan låses opp ved å vri knappen 180°.
På 0° er overstyringen på plass. For å bruke overstyringen, skråstill sagen litt til venstre.
45° skråvinkeloverstyring (Fig. I)
Det er to spaker for skråvinkelstopp overstyring, en på hver side av sagen For å skråstille
sagen, venstre eller høyre forbi 45°, skyv 45° skråvinkel overstyring spaken 52 bakover. I
bakre posisjon kan sagen skråstilles forbi disse stopperne. Dersom 45° stopp ønskes, trekk
overstyringsspak for 45° forover.
Taklistvinkelstoppere (Fig. I)
MERK: Kutt for taklistvinkel kan gjøres med harde stopp med rask og nøyaktig innstilling på
30° og 33,9°.
For saging av en flatt liggende taklist, er sagen utstyrt for raskt og nøyaktig å kunne stille inn
en liststopp, venstre eller høyre (se Instruksjoner for saging av taklister som ligger flatt og
bruk av sammensatt funksjon).
Taklistvinkelstopper 30° 54 kan roteres for å komme i kontakt med taklistjusteringsskruen (51 .
For å reversere 30° taklist skråvinkelstopper til 33,9°, fjern festeskruen, 22,5°
skråvinkelsstopperen 53 og 30° listskråvinkelstopperen 54 . Flipp 30° takliststopper 54 slik at
33.9° teksten vender opp. Fest skruen 56 på nytt for å sikre 22,5° skråvinkelstopperen og 33,9°
skråvinkelstopperen. Nøyaktighetsinnstillingen blir ikke påvirket.
22.5° taklistvinkelstoppere (Fig. I)
Sagen er utformet for raskt og nøyaktig å stille inn 22,5° skråstilling venstre og høyre.
Taklistvinkelstopper 22,5° 53 kan roteres for å komme i kontakt med taklistjusteringsskruen 51 .
Skinne-låseknapp (Fig. A)
Skinnelåsknappen 24 lar deg låse saghodet godt slik at det ikke sklir på skinnene (23). Dette er
nødvendig for visse typer kapp og når sagen transporteres.
Sporstopper (Fig. A)
Sporstopperen 35 lar deg begrense bladets kuttdybde. Stopperen er nyttige ved sporsaging
og høye vertikale kapp. Roter sporstopperen fremover og juster dybdejusteringsskruen 34
for å stille inn ønsket kappdybde. For låse justeringen, stram vingemutteren 33 . Rotering
av sporstopperen mot bakre delen av sagen omgår sporstopperfunksjonen. Dersom
dybdejusteringsskruen er for stram til å løsne for hånd, kan den medfølgende bladnøkkelen 27 brukes for å løsne skruen.
Låsepinne (Fig. A)
ADVARSEL: Låsepinnen skal kun brukes når sagen bæres eller oppbevares. Bruk ALDRI
låsepinnen for kapping.
For å låse saghodet i ned-stilling trykk saghodet ned, trykk låsepinnen 19 inn og slipp
saghodet. Dette holder saghodet trygt nede for flytting av sagen fra sted til sted. For å slippe
trykk saghodet ned og dra ut pinnen.
Justering
Gjæringssagen er helt og nøyaktig justert på fabrikken når den er produsert. Dersom en ny
justering trenges grunnet forsendelsen og håndtering eller annen årsak følg anvisningene
nedenfor for å justere sagen. Når disse justeringer er gjort skal sagen forbli nøyaktig.
Justering av gjæringsskala (Fig. H, L)
1. Lås opp gjæringslåsehåndtaket 8 og sving gjæringslåsen til gjæringslåsknappen 9 låser i
0° posisjon. Ikke lås gjæringslåshåndtaket.
2. Sett en vinkelhake mot sagens anlegg og blad, som vist i figur L. (Ikke berør sagtennene
med vinkkelhaken. Det vil i så fall føre til unøyaktig måling.)
3. IDersom sagbladet ikke er nøyaktig vinkelrett på anlegget, løsne de fire skruene 14 som
holder gjæringsskalaen 13 og beveg gjæringslåsehåndtaket og skalaen til venstre eller
høyre til bladet er vinkelrett på anlegget, som målt med vinkelhaken.
4. Stram til igjen de fire skruene. Ikke bry deg med plassering av gjæringspekeren 12 på
dette tidspunkt.
Justering av gjæringsskala (Fig. H)
1. Lås opp gjæringslåshåndtaket 8 for å flytte gjæringsarmen til null posisjonen.
2. Med gjæringslåshåndtaket låst opp la gjæringsklinken smekke på plass mens du roterer
gjæringsarmen til null.
Norsk
3. Se på gjæringspekeren (12 og gjæringsskalaen 13 som vist i figur H. Dersom pekeren
ikke viser nøyaktig null løsne gjæringspekerskruen 49 som holder pekeren på plass, flytt
pekeren og stram skruen.
Justering av skråvinkel normalt mot bordet (Fig. A, I, L)
1. For å rette inn bladet normalt mot bordet, lås armen i nedeposisjon med låsepinnen 19 .
2. Sett en vinkelhake mot bladet, pass på at vinkelhaken ikke står mot tuppen på en tann
(Fig. L).
3. Løsne skråvinkellåseknapp 28 og sikre at armen er fast mot 0° skråvinkelstopper.
4. Roter 0° skråvinkeljusteringskrue ((57) Fig. I) med 13 mm bladnøkkel 27 som nødvendig
for at bladet skal være på 0° mot bordet.
Justering av gjæringsskala (Fig. I)
Dersom skråvinkelpekeren 18 ikke viser null, løsne hver skrue 50 som holder hver
skråvinkelpeker på plass og flytt dem som nødvendig. Pass på at 0° skråvinkel er korrekt og at
skråvinkelpekerne er stilt inn før du justerer noen andre skråvinkelskruer.
Skråvinkelstopp 45º høyre og venstre, justering (Fig. A, I)
For å justere høyre 45° skråvinkelstopper:
1. Løsne skråvinkelstoppeknapp 28 e) og trekk ut 0° skråvinkelstopper 30 for å overstyre
0° skråvinkelstopper.
2. Dersom vinkelpekeren 18 ikke viser nøyaktig 45° når sagen er helt til høyre og 45°
vinkeljusteringsskrue 55 er i kontakt med 45° overstyringsspaken, vri den venstre 45°
vinkeljusteringsskruen 55 med 13 mm bladnøkkel 27 (følger med noen modeller) til
skråvinkelpekeren viser 45°. Pass på at 45° overstyringsspaken 52 er i kontakt med 45°
jinkeljusteringsskrue 55 .
For å justere venstre 45° skråvinkelstopper:
1. Løsne skråvinkel låseknapp 28 og vipp hodet til venstre.
2. Dersom skråvinkelpekeren 18 ikke viser nøyaktig 45°, vri høyre 45° skråvinkel
justeringsskrue 55 til skråvinkelpekeren viser 45°.
Juster skråvinkelstopper til 22.5° (eller 30°) (Fig. A, I)
MERK: Juster skråvinklene kun etter justering av 0° skråvinkel og skråvinkelpekeren.
For å stille inn venstre 22,5° skråvinkel, flipp ut venstre 22,5° skråvinkelstopper 53 . Løsne
skråvinkel låseknapp 28 og vipp hodet helt til venstre. Dersom skråvinkelpeker 18 ikke viser
nøyaktig 22,5°, vri justeringsskruen (zz) i kontakt med stopperen med en 10 mm nøkkel til
skråvinkelpekeren viser 22,5°.
For å stille inn høyre 22,5° skråvinkel, flipp ut høyre 22,5° skråvinkelstopper 53 . Løsne
skråvinkelstoppeknapp 28 og trekk ut 0° skråvinkelstopper 30 for å overstyre 0°
skråvinkelstopper. Når sagen er helt til høyre, dersom skråvinkelpekeren ikke viser nøyaktig
22,5°, vri justeringsskruen i kontakt med stopperen med en 10 mm nøkkel til skråvinkelpekeren
viser nøyaktig 22,5°.
Justering av anlegg (Fig. A, Y2)
Øvre del av anlegget kan justeres for å gi klaring, og lar sagen stilles skrått til hele 49° til venstre
og høyre.
1. For å justere hvert anlegg 16 , løsne anleggets justeringsskrue 63 og skyv anlegget utover.
2. Gjør en test med sagen avslått og kontroller klaringen.
3. Juster anlegget så nært til bladet som praktisk mulig for å gi maksimal støtte til
arbeidsstykket, uten å komme i konflikt med armens opp og ned bevegelse.
4. Stram til justeringsknappen for anlegget.
5. Når arbeidet med skråstilling er ferdig, sett på plass igjen anlegget.
For visse typer kutt, kan det være ønskelig å sette anlegget nærmere bladet. For å gjøre det,
skru ut anleggets justeringsknotter 63 to omdreininger og flytt anlegget nærmere bladet
forbi den vanlig grensen, og trekk til igjen anleggets justeringsknotter. Gjør en test først for å
sjekke at bladet ikke er i kontakt med anlegget.
MERK: Sporene på anlegget kan fylles med sagflis. Bruk børste eller lavtrykk luft for å
rengjøre anleggssporene.
Aktivering og synlighet av beskyttelse (Fig. A)
Nedre beskyttelse 1 på sagen er designet for automatisk å frilegge bladet når armen går ned,
og for å dekke bladet når armen løftes.
Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader for inspeksjon av
sagen. LØFT ALDRI BESKYTTELSE MANUELT UTEN AT BLADET STÅR STILLE.
Justering av sporplate (Fig. A)
For justering av sporplatene 11 , løsne de 6 skruene som holder sporplatene på plass. Juster
slik at sporplatene er så nære som mulig uten å påvirke bladets bevegelse.
Dersom det ønskes sporbredde på null, juster sporplatene så nær hverandre som mulig.
Du kan nå sage langsomt med sagbladet og få den smaleste åpningen mellom bladet
og sporplatene.
Justering av skinneføring (Fig. A)
Kontrollere skinnene 23 regelmessig for slark og klaring. Sikre at skinnelåsen 24 er løsnet.
Høyre skinne kan justreres med settskruen 25 . For å redusere klaringen, bruk en 4 mm
sekskantnøkkel (medfølger ikke) og roter settskruen med klokka gradvis, mens du skyver
saghodet frem og tilbake.
Justering av gjæringslås (Fig. A, M)
Gjæringslåsstangen 59 bør justeres dersom bordet på sagen kan beveges når
gjæringslåshåndtaket er låst (nede).
1. Sett gjæringslåshåndtaket 8 i åpen posisjon (opp).
2. Bruk en 13 mm fastnøkkel for å løsne låsemutteren 58 på gjæringslåsestangen.
3. Bruk en skrutrekker for å stramme gjæringslåsen, vri med klokken, som vist i figur M. Vri
låsestangen til den sitter godt, og vri så mot klokken en omdreining.
4. Lås gjæringslåsen til en ikke-fast måling på gjæringsskalen – for eksempel 34º – og pass på
at bordet da ikke roterer.
5. Trekk til låsemutteren.
Før bruk
• Installer passende sagblad. Ikke bruk svært slitte blader. Verktøyets maksimum
rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets. Ikke bruk slipeskiver.
• Ikke forsøk å kappe svært små biter.
• La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft.
• La motoren komme opp i full hastighet før saging.
• Påse all alle låseknotter og klemmehåndtak er stramme.
• Sikre arbeidsstykket.
• Selv om denne sagen kan kappe treverk og mange ikke-jernholdig materialer gjelder
denne bruksanvisning kun for saging av treverk. Samme retningslinjer gjelder de andre
materialer. Ikke sag jernholdige materialer (jern og stål) med denne sagen!
• Sørg for å bruke kappeskiven. Ikke bruk maskinen dersom spalteåpningen er bredere enn
10 mm.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og
koble fra batteripakker eller strømforsyning før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Se til at utløserbryteren er i AV-stilling. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Se Sagblader under Ekstra tilbehør for å velge et blad som best passer for dine behov.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde
og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har god oversikt og nok fri plass rundt
verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og
tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Brukere i UK skal være spesielt oppmerksom på "woodworking machines regulations 1974" og
eventuelle påfølgende endringer.
Korrekt posisjon av kropp og hender (Fig. N1, N2)
•
•
•
•
•
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade skal manALLTID ha hendene i
korrekt posisjon, som vist i figur N1.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID holde godt
fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon.
Plasser aldri hendene i nærheten av skjæreområdet. Ikke plasser hendene nærmere bladet
enn 100 mm.
Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under kapping. Hold hendene på plass
inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt.
GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE
BLADETS RUTE. IKKE KRYSS HENDENE, SOM VIST I FIGUR N2.
Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse. Når du beveger gjæringsarmen til
venstre og høyre, følg den og stå litt til siden for bladet.
Sikt gjennom sporene i beskyttelsen når du skal følge en linje.
Slå på og av (Fig.r A)
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren 5 . For å slå av verktøyet, slipp avtrekksbryteren.
La bladet komme til full hastighet før du starter å sage.
Slipp avtrekkerbryteren og la bremsen stoppe bladet helt før du løfter saghodet.
Det er et hull i avtrekkerbryteren for å kunne sette inn en hengelås for låsing av sagen.
Bruk av XPS™ LED arbeidslyssystem (Fig. A)
MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde.
XPS™ LED arbeidslyssystem kan slås på med indikatorlysbryteren 21 . Lyset slås av automatisk
etter 20 sekunder dersom sagen ikke brukes. Lyset aktiveres også automatisk hver gang
verktøyets hovedavtrekker 5 brukes.
For å kutte langs en trukket linje på et trestykke:
1. Slå på XPS™ systemet, trekk ned betjeningshåndtaket 3 for å sette sagbladet nært
trestykket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket.
2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte justere gjærings- eller
skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig.
Støvsuging (Fig.r A)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og
koble fra batteripakker eller strømforsyning før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Noen typer støv, så som eik og bøk, regnes som kreftfremkallende - spesielt i
samband med kjemikalier for trebehandling.
ʵʵ Bruk alltid støvsuger.
ʵʵ Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdet.
ʵʵ Det anbefales å bruke passende pustebeskyttelse.
95
Norsk
Sagen har en innebygget støvsugerport 26 som lar deg koble til den medfølgende støvposen
eller verkstedets støvsuger ved hjelp av enten AirLock™ system (DWV9000-XJ) eller standard
35 mm støvsugerrør.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger som er designet i samsvar med gjeldende direktiver
for støvutslipp ved saging av treverk. Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan
festes direkte på støvsugeruttaket.
For å feste støvposen
1. Sett støvposen på støvporten 26 .
For å tømme støvposen
1. Ta av støvposen fra sagen og rist eller bank støvposen forsiktig for å tømme den.
2. Sett på igjen støvposen på støvporten 26 .
Legg merke til at ikke alt støvet ikke vil løsne fra posen. Dette vil ikke påvirke sageeffekten, men
vil redusere effektiviteten av støvoppsamlingen. For å gjenopprette sagens støvsamlingseffekt,
trykk inn fjæren i støvposen når du tømmer den og bank den mot siden av søppelbøtten eller
støvsamleren.
FORSIKTIG: Bruk aldri denne sagen uten at støvpose eller DeWALT støvsuger er
satt på. Trestøv kan være farlig for åndedrettet.
Grunnleggende sagkutt
Dersom skyvefunksjonen ikke brukes, pass på at saghodet er skjøvet så langt tilbake som
mulig og at skinnelåsknappen 24 er strammet til. Dette vil hindre at sagen sklir langs skinnen
etterhvert som arbeidsstykket engasjeres.
Kapping av flere stykker anbefales ikke, men kan gjøres trygt ved å sikre at hvert stykke holdes
fast mot bordet og anlegget.
Rett vertikalt krysskutt (Fig. A)
1. Still inn og lås gjæringsarmen på null, og hold trestykket fast mot bordet og mot anlegget 16 .
2. Med skinnelåsknappen 24 strammet, slå på sagen ved å trykke inn avtrekkerbryteren 5 .
3. Når sagen er kommet i hastighet, senk armen mykt og langsomt for å kappe gjennom
trestykket. La bladet stoppe helt før du løfter armen.
Skyvende krysskapp (Fig. A, O)
Ved saging av noe større enn 51mm x 150 mm (51 x 105 mm ved 45° vinkel,bruk en ut-nedtilbake bevegelse med skinnelåsen 24 løsnet.
1. Trekk sagen ut mot deg.
2. Senk saghodet ned mot arbeidsstykket.
3. Skyv sagen sakte tilbake for å fullføre kuttet.
Ikke la sagen komme i direkte kontakt med toppen av arbeidsstykket når du trekker ut. Sagen
kan "løpe" mot deg, og føre til personskade eller skader på arbeidsstykket.
Gjærings-krysskutt (Fig. P)
Gjæringsvinkel er ofte 45º for å lage hjørner, men kan stilles inn hele veien fra null til 50º
venstre eller 60° høyre. Gå frem som for et rett vertikalt tverrkutt.
Når du utfører et gjæringskutt på arbeidsstykker bredere enn 51 x 105 mm som er kortere av
lengde, legg alltid den lengste siden mot anlegget.
Skråvinkelkutt (Fig. A)
Skråvinkler kan stilles fra 49º høyre til 49º venstre og kan kappes med gjæringsarmen satt
mellom 50º venstre eller 60º høyre. Se avsnittet Funksjoner og kontroller for detaljerte
instruksjoner om skråvinkelsystemet
1. Løsne skråstillingslåsen 28 , og beveg bladet til venstre eller høyre som ønsket. Det er
nødvendig å bevege anlegget 16 for å gi klaring. Stram anleggets justeringsskrue 63
etter posisjonering av anlegget.
2. Stram skråvinkellåsen godt.
Ved noen ekstreme vinkler, kan høyre eller venstre anlegg måtte tas av. Se Justering av
anlegg i avsnittet Justeringer for viktig informasjon om justering av føringer for visse skråkutt.
For å ta av venstre eller høyre anlegg, skru ut anleggets justeringsknapp 63 flere
omdreininger og skyv ut anlegget.
arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere
i personskade.
ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen når klemmen brukes. Klem
alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet.
Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på sagen.
FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder/klemme for å holde kontroll og redusere faren
for personskader og skader på arbeidsstykket.
Bruk materialklemmen som leveres med sagen. Venstre eller høyre anlegg kan skyves fra side
til side som hjelp ved fastklemmingen. Andre hjelpemidler som fjærklemmer, klemstenger
eller C-klemmer kan være passende for visse størrelser og former på materialet.
For å installere klemmen
1. Sett den inn i hullet 29 bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot bakenden av
gjæringssagen Sporet på klemstangen skal være helt innskjøvet i basisen. Pass på at sporet
er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen
være sikret.
2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk finjusteringsknappen for å
klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på motsatt side av basisen ved skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST
(UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT
KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Støtte for lange arbeidsstykker
STØTT ALLTID OPP LANGE STYKKER.
For best resultat, bruk DE7023-XJ eller DE7033-XJ understell for å utvide bordbredden på
sagen. Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske løsninger som en sagbukk eller
lignende, for å hindre at endene henger ned.
Saging av billedrammer, bokser og andre firkantede objekter
(Fig. R)
Prøv noen enkle prosjekter på skrap for å få "følelsen" med sagen. Denne sagen er perfekt for
gjæring av hjørner som vist i figur R.
Skisse 1 i figur R viser en skjøt laget med metode med skråvinkeljustering. Den viste skjøten
kan lages med begge metoder.
• Bruk av skråvinkeljustering:
-- Skråvinkel for de to platene justeres til 45° hver, som gir et hjørne på 90°.
-- Gjæringsarmen er låst på null og skråvinkel er låst på 45º.
-- Trestykket er posisjonert med den brede flate siden mot bordet, og den smale kanten
mot anlegget.
• Bruk av gjæringsjustering:
-- Samme kutt kan gjøres ved høyre eller venstre gjæring med den brede flaten
mot anlegget.
Kapping av lister og andre rammer (Fig. R)
Skisse 2 i figur R viser en skjøt laget ved å sette gjæringsarmen med 45º for å gjære
de to stykkene til et 90º hjørne. For å lage denne typen skjøt, sett skråvinkel til null og
gjæringsarmen 45º. Trestykket er også nå posisjonert med den brede flate siden mot bordet,
og den smale kanten mot anlegget.
De to skissene i figur R er kun for firkantede objekter. Når det er et annet antall sider, må
skråvinkel og gjæringsvinkel endres. Tabellen under gir korrekt vinkel for et utvalg former,
forutsatt at alle sidene har lik lengde.
Sporing (Fig. A)
Sagen er utstyrt med en sporstopper 35 , dybdejusteringsskrue 34 og vingemutter 33 for å
utføre sporsaging.
• Flipp sporstoperen 35 mot fronten av sagen.
• Juster vingemutteren 33 og dybdejusteringsskruen 34 for å stille inn dybden av sporet.
Kvalitet på kuttet
Glatthet av et kutt avhenger av flere variabler, så som materialet det sages i, bladtype,
bladskarphet og sagehastighet.
Når du ønsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeide, bruk et skarpt blad (60 tenner
carbide) og en langsom, jevn sagehastighet for å få best mulig resultat.
ADVARSEL: Påse at materialet ikke flytter seg eller kryper under saging; fest det godt
på plass. La alltid bladet stoppe helt før du løfter armen. Dersom små sagfliser stikker
ut bakerst på arbeidsstykket, fest et stykke maskeringsteip der kuttet skal gjøres. Sag
gjennom teipen og fjern den forsiktig når du er ferdig.
Feste av arbeidsstykket
ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et
kutt er utført. En ubalansert belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til,
så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse, støtt opp
96
ANTALL SIDER
4
GJÆRINGS- ELLER SKRÅ-VINKEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
For former som ikke vises i tabellen, bruk følgende formel: 180º dividert på antall sider gir deg
gjæringen (dersom materialet kappes vertikalt) eller skråvinkelen (dersom materialet kappes
når det ligger flatt).
Saging av sammensatte gjæringer (Fig. Q, R, S, Z)
En sammensatt gjæring er et kutt satt sammen av en gjæringsvinkel og en skråvinkel samtidig.
Dette er den typen kutt som brukes for å lage rammer eller bokser med skråstilte sider som
den vist i figur Q.
ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller at skråvinkellåseknappen og gjæringslåseknappen er godt festet. De skal låses etter hver endring som
gjøres på gjærings- eller skråvinkel.
ADVARSEL: Sagen må være låst på et underlag for å hindre at den tipper ved bruk av
sammesatt funksjon. Se Benkmontering og Fig. Z.
Tabellen vist under hjelper deg å sette korrekt gjæring og skråstilling for vanlige
sammensatte gjæringskutt.
Norsk
Innvendig hjørne
Utvendig hjørne
Venstre
Side
Gjæring venstre 33,9°
Gjæringsbord satt på høyre
31,62°
Bruk venstre ende av kappet
Gjæring høyre 33,9°
Gjæringsbord satt på venstre
31,62°
Bruk venstre ende av kappet
Høyre Side
Gjæring høyre 33,9°
Gjæringsbord satt på venstre
31,62°
Bruk høyre ende av kappet
Gjæring venstre 33,9°
Gjæringsbord satt på høyre
31,62°
Bruk høyre ende av kappet
6-SIDET BOKS
8-SIDET BOKS
Vinkel på siden av boksen (vinkel ”A”)
Sett denne gjæringsvinkelen på sagen
FIRKANTET BOKS
Alternativ metode for saging av taklister
Saging av taklister med denne metoden krever ikke gjæringskutt. Mindre endringer av
gjæringsvinkelen kan gjøres uten å påvirke skråvinkelen. Dersom det er andre hjørner enn 90º ,
kan sagen raskt og enkelt justeres for det.
Iinstrukser for saging av taklister med vinkling mellom anlegg
og bunnplaten på sagen for alle kapp (Fig. U2)
Sett denne skråvinkelen på sagen
• Velg ønsket vinkel A (Fig. S) for ditt prosjekt og finn den vinkelen på den aktuelle buen
i tabellen.
• Fra det punktet, følg tabellen rett ned for å finne korrekt skråvinkel, og rett over for å finne
korrekt gjæringsvinkel.
• Still inn sagen til de angitte vinklene og gjør et par prøvekapp. Øv deg på å sette sammen
de kappede bitene.
Eksempel: For å lage en boks med 4 sider med 26º ytre vinkler (vinkel A, fig S), bruk øvre
høyre bue. Finn 26° på bueskalaen. Følg den horisontale kryssende linjen til en av sidene for å
finne innstilling av gjæringsvinkel på sagen (42°). På samme måte følg den vertikalt kryssende
linjen til topp eller bunn for å finne innstilling av skråvinkel på sagen (18°). Gjør alltid noen
testkutt på skrapmateriale for å verifisere at innstillingene på sagen er korrekte.
1. Sett listen i vinkel slik at bunnen av listen (den delen som ligger mot veggen ved
montering) er mot anlegget 16 , og toppen av listen hviler mot sagbordet 60 .
2. De vinklede "flatene" på baksiden av taklisten skal ligge rett an mot anlegget og sagbordet.
Innvendig hjørne
Utvendig hjørne
Venstre
Side
Gjæring høyre 45°
Bruker høyre side av kuttet
Gjæring venstre 45°
Bruker høyre side av kuttet
Høyre
Side
Gjæring venstre 45°
Bruker venstre side av kuttet
Gjæring høyre 45°
Bruker venstre side av kuttet
Spesialkutt
ADVARSEL: Foreta aldri noen kutt uten at materialet er festet til bordet og
mot anlegget.
Saging av aluminum (Fig. V1, V2)
Saging av basis lister (Fig. J, T)
GJØR ALLTID EN TESTKJØRING UTEN STRØM PÅ FØR DU STARTER KAPPING.
For å fullføre rette 90° kutt, plasser trestykket mot anlegget og hold det på plass som vist i figur
T. Slå på sagen og labladet få full fart, senk så armen jevnt gjennom kuttet.
Saging av gulvlister fra 76 mm til 171 mm høyde vertikalt mot anlegget
MERK: Bruk skyvelåsen 20 , som vist i figur J ved saging av gulvlister med fra 76 mm til
171 mm høyde vertikalt mot anlegget.
Plasser materialet som vist i figur T.
BRUK ALLTID ET PASSENDE SAGBLAD SOM ER SPESIELT PRODUSERT FOR SAGING
AV ALUMINIUM.
Visse arbeidsstykker kan kreve bruk av en klemme for å hindre bevegelse under sagingen.
Posisjoner materialet slik at du kapper det tynneste tverrsnittet, som vist i figur V1. Figur V2
viser en feil måte å kutte slike tverrsnitt.
Bruk smøring med voksstift ved kapping av aluminium. Påfør voksstiften direkte på sagbladet 46 før saging. Bruk alri voksstiften på et blad i bevegelse. Voksen gir passende smøring og
holder spon fra å klebe til bladet.
Innvendig hjørne
Utvendig hjørne
Bøyd materiale (Fig. W1, W2)
Venstre
Side
Gjæring venstre 45°
Bruker venstre side av
kuttet
Gjæring høyre 45°
Bruker venstre side av
kuttet
Kapping av plastrør og andre runde materialer
Høyre Side
Gjæring høyre 45°
Bruker høyre side av kuttet
Gjæring venstre 45°
Bruker høyre side av kuttet
Materiale opp til 171 mm (6,75") kan kappes som beskrevet over.
Sage taklister (Fig. A, U1, U2)
Din gjæringssag er godt utstyrt for oppgaven med å sage taklister. For å passe godt, må
taklisten sages med sammensatt gjæring med ekstrem nøyaktighet.
Din gjæringssag har en sepsielt innstilt gjæringslås for gjæringsvinkel 31,62º venstre og høyre,
for korrekt saging av taklister med korrekt vinkel, og med skråvinkelstoppere på 33,86º venstre
og høyre. Det er også et merke på gjæringsskalaen 17 på 33,9º. Tabellen under gir deg
korrekte innstillinger for saging av taklister.
MERK: Testing med skrapmateriale er svært viktig!
instruksjoner for saging av taklister som ligger flatt, og bruk
av sammensatt funksjon (Fig. U1)
1. Taklisten skal ligge flatt med den brede baksiden ned mot bordet (60).
2. Legg toppen av taklisten mot anlegget 16 ).
3. Innstillingene under er for 45° vinklet taklist.
Innvendig hjørne
Utvendig hjørne
Venstre Side
Gjæring venstre 30°
Gjæringsbord satt på høyre
35,26°
Bruk venstre ende av kappet
Gjæring høyre 30°
Gjæringsbord satt på venstre
35,26°
Bruk venstre ende av kappet
Høyre Side
Gjæring høyre 30°
Gjæringsbord satt på venstre
35,26°
Bruk høyre ende av kappet
Gjæring venstre 30°
Gjæringsbord satt på høyre
35,26°
Bruk høyre ende av kappet
Innstillingene under er for taklist med 52° vinkler på toppen og 38° vinkler på bunnen.
Ved saging av bøyd materiale, plasser det alltid som vist i figur W1 og aldri som vist i figur W2.
Plassering av materialet på feil måte vi føre til at det klemmer bladet.
Plastrør kan enkelt kappes med sagen. Den kappes på same måte som treverk og KLEMMES
ELLER HOLDES FAST MOT ANLEGGET FOR Å HINDRE AT DEN RULLER. Dette er svært viktig
ved vinkelkutt.
Saging av store materialer (Fig. X)
Av og til vil du få et trestykke som er litt for stort for å passe under nedre beskyttelse. Dersom
det skjer, sett høyre tommel mot øvre side av beskyttelsen 1 og rull beskyttelsen opp akurat
nok til å gå klar av arbeidsstykket, som vist i figur X. Unngå helst å gjøre dette uten at det er
nødvendig for at sagen skal fungere ordentlig ved store kutt. ALDRI BIND, TAPE ELLER PÅ
ANNEN MÅTE HOLD BESKYTTELSEN PERMANENT ÅPEN VED BRUK AV SAGEN.
Spesielt oppsett for brede tverrkutt (Fig. Y1, Y2)
Du kan sage svært brede (opp til 409 mm) arbeidsstyller ved bruk av et spesielt oppsett. For å
sette opp sagen for slike arbeidsstykker, følg disse trinnene:
1. Ta av både venstre og høyre skyveanlegg fra sagen og legg bort. For å ta av, skru løs
anleggets justeringsknotter 63 flere omdreininger og skyv hvert anlegg utover. Juster og
lås gjæringskontrollen slik at den er på 0º gjæring.
2. Lag en plattform ved hjelp av et stykke av 38 mm sponplate eller tilsvarende flat sterk
38 mm treplate til dimensjonene: 368 x 660 mm.Plattformen må være flat, ellers kan
materialet bevege seg under saging og føre til personskade.
3. Monter 368 x 660 mm plattformen til sagen ved bruk av fire 76,2 mm lange treskruer
gjennom hullene 62 i basisanlegget 61 (Fig. Y1). Fire skruer må festes godt for å feste
materialet. Nåd det spesielle oppsettet benyttes, vil plattformen kappes i to deler. Pass på
at skruene er trukket godt til, ellers vil materialet løsne og kan føre til personskade. Pass på
at plattformen er fasst flatt mot bordet, mot anlegget og sentrert likt fra venstre til høyre.
ADVARSEL: Pass på at sagen er godt festet til stabilt flatt underlag. Dersom det ikke er
gjort, kan sagen bli ustabil og falle, og føre til personskade.
4. Legg arbeidsstykket som skal sages på toppen av plattformen som nå er montert på
bordet. Pass på at arbeidsstykket er fast mot baksiden av basisanlegget 61 (Fig. Y2).
5. Fest materialet for kapping. Sag langsomt gjennom materialet ved hjelp av en ut-nedtilbake bevegelse. Dersom det ikke er klemt ordentlig fast eller du sager for langsomt, kan
materialet løsne og føre til personskade.
Etter at du har foretatt flere kutt ved ulike gjæringsvinkler annet enn 0°, kan plattformen
svekkes og ikke støtte arbeidsstykket ordentlig. Installer en nym ubrukt plattform på sagen
etter å ha stilt inn ønsket gjæringsvinkel.
97
Norsk
FORSIKTIG: Fortsatt bruk av en plattform med flere kuttespor kan føre til tap av kontroll
på materialet og kanskje til personskade.
VEDLIKEHOLD
Klemme: DE7082
(tilsvarende modell
inkludert)
Brukes for godt feste av
arbeidsstykket til sagbordet
for presis saging.
Støvpose: DE7053
(inkludert ved noen
modeller)
Utstyrt med glidelås
for enkel tømming, og
støvposen vil samle
det meste av sagflisen
som produseres.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og
koble fra batteripakker eller strømforsyning før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, IKKE berør de skarpe
punktene på bladet med fingrer eller hender når du utfører vedlikehold.
IKKE bruk smøremidler eller rengjøringsmidler (spesielt spray eller aerosol) i nærheten av
plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat som brukes i beskyttelsen vil angripes av
visse kjemikalier.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Før bruk, sjekk nøye øvre beskyttelse, nedre beskyttelse og støvkanalen for å se at de fungerer
korrekt. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering
av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket jammes mellom sagbladet og beskyttelsen, koble
maskinen fra strømmen og følg instruksjonene i Skifte eller installere et nytt sagblad. Ta bort
de fastkilte delene og sett sagbladet på igjen.
Regelmessig rengjør alt støv og treflis fra rundt OG UNDER bunnplaten og det
roterende bordet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr luft når du ser at skitt samles
inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjente vernebriller og godkjent støvmaske når
prosedyren utføres.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske
deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene.
Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i
verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.
Rengjøring av DeWALT strømforsyning med ledning
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske
deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene.
Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i
verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.
Rengjøring av verktøyets stikkontakt for strømforsyning med
ledning (Fig. D)
ADVARSEL: Blås rusk ut av stikkontakten for strømforsyning med ledning 37 med ren,
tørr luft. For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid vernebriller og pustebeskyttelse når
dette utføres.
Rengjøring av støvkanal
Avhengig av arbeidsomgivelsene, kan sagflis tette til støvkanalen og kan hindre støv fra å
suges ordentlig ut av sageområdet. Med sagen frakoblet batteriet eller strømforsyningen med
ledning og saghodet løftet, bruk lavtrykk luft eller en stang med passe diameter for å fjerme
støv fra støvkanalen.
Rengjøring av XPS™ LED arbeidslys
For best funksjon av arbeidslyset, utfør følgende vedlikehold regelmessig med batteriet eller
strømforsyning med ledning tatt ut.
• Rengjør nøye sagflis og støv fra linsen på arbeidslyset med en bommullsklut.
• IKKE bruk løsemidler av noen type, de kan skade linsen.
• Oppbygging av støv kan blokkere arbeidslyset og forhindre nøyaktig visning
av kappelinjen.
• Følg gjæringssagens bruksanvisning for å ta av og installere blad.
• Med bladet tatt av sagen, rengjør festet og fjern støv fra bladet. Oppbygging av støv og
rusk kan blokkere arbeidslyset og forhindre nøyaktig visning av kappelinjen.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT, kan være farlig,
ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader,
bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT, brukes sammen med dette produktet.
Følgende tilbehør er designet for sagen og kan være til hjelp for deg. I noen tilfeller kan det
være bedre å kjøpe arbeidsstøtter, lengdestoppere, tvinger etc. lokalt. Vær nøye ved valg og
bruk av tilbehør.
98
SAGBLADER: BRUK ALLTID 305 mm STØYSVAKE SAGBLAD MED 30 mm FESTEHULL.
HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 4800 RPM. Bruk aldri blad med mindre diameter.
Det vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun blad for tverrkapping! Ikke bruk blader som er
designet for kløving, kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over  7°.
BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRÅDE
Bygningssagblader(tynt spor med anti-klebe kant)
Generelt bruk
Fine tverrkutt
Treverksagblader (gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt
Ikke jernholdige metaller
DIAMETER
TENNER
305 mm
305 mm
40
60
305 mm
305 mm
80
96
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes,
som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og
batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til
jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon.
De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
SERRA DE ESQUADRIA
DHS780
Gratulerer!
Declaração de conformidade da CE
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos
argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Directiva “máquinas”
Dados técnicos
Serra de esquadria
DHS780
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
left
right
left
right
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1.6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25.4
1.6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
mm
mm
299
303
76
299
303
76
mm
mm
200
76
200
76
mm
mm
211
76
211
76
mm
mm
268
44
268
44
mm
mm
s
193
28
<5
193
28
<5
kg
25.5
25.5
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
91
91
LWA (sound power level)
dB(A)
102
102
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
3
Voltage
UK & Ireland
Type
Corrente
Tipo de bateria
Tensão da bateria
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity 90°
Max. mitre capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cross-cut 45°
Mitre (max. positions)
VAC
VAC
AAC
Bevel (max. positions)
0° mitre
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting width at max. height 110 mm
Resulting height at max. width 345 mm
45° mitre left
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting height at max. width 244 mm
45° mitre right
Resulting width at max. height 112 mm
Resulting height at max. width 244 mm
45° bevel left
Resulting width at max. height 63 mm
Resulting height at max. width 345 mm
45° bevel right
Resulting width at max. height 62 mm
Resulting height at max. width 345 mm
Automatic blade brake time
Peso (sem baterias ou com fonte de alimentação
com fio)
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
28.02.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade correspondente a cada
palavra de advertência. Leia cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em morte ou lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em lesões ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com ferimentos) que, se não for evitada,
poderá resultar em danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Noise values (triax vector sum) according to EN61029-2-9
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se encontram em
conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva 2014/30/UE e a
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz esta declaração em
nome da DeWALT.
Indica risco de incêndio.
Instruções de Segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser seguidas normas de segurança
básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
ATENÇÃO: O nível de emissão de vibrações representa as aplicações principais da
ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com
outros acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o nível de emissão de vibrações
poderá ser diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível de exposição às
vibrações ao longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição às vibrações
ao longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o utilizador contra os efeitos
das vibrações, tais como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e organizar padrões de trabalho.
Regras Gerais de Segurança
1 . Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
ʵʵ Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os acidentes.
2 . Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
ʵʵ Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em condições húmidas ou
molhadas. Mantenha a área de trabalho bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a
ferramenta em locais onde exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo na
presença de gases e líquidos inflamáveis.
3 . Proteja-se de choques eléctricos.
ʵʵ Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo, tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos). Quando utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo,
humidade, quando estão a ser produzidas aparas metálicas, etc.), a segurança eléctrica
pode ser melhorada introduzindo um transformador de isolamento ou um disjuntor de
fuga à terra (FI).
4 . Mantenha as restantes pessoas afastadas.
ʵʵ Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas na tarefa, toquem na
ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenha-as afastadas da área de trabalho.
5 . Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
ʵʵ Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser guardadas num local seco
e fechado com segurança, fora do alcance de crianças.
6 . Não sobrecarregue a ferramenta.
ʵʵ Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a qual foi concebido.
99
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
7 . Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
ʵʵ Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem o trabalho de uma
ferramenta de alta resistência. Não utilize as ferramentas para outras finalidades que
não as indicadas; por exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos
de árvores.
8 . Use roupa adequada.
ʵʵ Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por partes em movimentos.
Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins, não deslizantes quando estiver a trabalhar no
exterior. Recorra a uma protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9 . Use equipamento de protecção.
ʵʵ Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara ou contra a serradura
se as tarefas em causa criarem serradura ou ejectarem partículas. Se estas partículas
estiverem quentes, use igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
10 . Ligue equipamento de aspiração de serradura.
ʵʵ Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de serradura e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estão ligados e são correctamente utilizados.
11 . Não utilize indevidamente o cabo do carregador ou o cabo da fonte de alimentação
com fio do DCB500.
ʵʵ Nunca puxe o cabo para desligá-lo da tomada. Mantenha o cabo afastado de fontes
de calor, óleo e de arestas afiadas. Nunca transporte a ferramenta pelo cabo.
12 . Fixe o trabalho de forma segura.
ʵʵ Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa. É mais seguro do que
usar as mãos e mantém as mãos livres para operar a ferramenta.
13 . Não se estique demasiado.
ʵʵ Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14 . Manutenção das ferramentas.
ʵʵ Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um desempenho melhor e mais
seguro. Siga as instruções para lubrificar e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas
de forma periódica e se estiverem danificadas faça-as reparar por um serviço de
assistência autorizado. Mantenha todas as pegas e interruptores secos, limpos e sem óleo
nem massa lubrificante.
15 . Desligue as ferramentas.
ʵʵ Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando trocar acessórios, tais
como lâminas, peças e cortadores, desligue as ferramentas da alimentação eléctrica.
16 . Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
ʵʵ Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves de porcas são retiradas
da ferramenta antes de a colocar em funcionamento.
17 . Evite um arranque não intencional.
ʵʵ Não transporte a ferramenta com um dedo no interruptor. Certifique-se de que a
ferramenta se encontra na posição de “desligado” antes de a ligar à fonte de alimentação.
18 . Utilize extensões para exterior.
ʵʵ Antes da utilização, verifique a extensão eléctrica e substitua-a se estiver danificada. Se
utilizar a ferramenta fora de casa, utilize apenas extensões destinadas para uso exterior e
devidamente assinaladas.
19 . Mantenha-se atento.
ʵʵ Preste atenção às suas acções. Faça uso de bom senso. Não utilize a ferramenta quando
estiver cansado ou sob o efeito de drogas ou álcool.
20 . Verifique se existem peças danificadas.
ʵʵ Antes de utilizar, verifique a ferramenta e a fonte de alimentação para determinar se
funciona correctamente e efectua a função pretendida. Verifique o alinhamento das
peças em movimento, o bloqueio das peças em movimento, ruptura de peças, montagem
e quaisquer outras situações que possam afectar o funcionamento. Qualquer resguardo
ou outra peça que apresente danos deve ser devidamente reparada ou substituída por um
centro de assistência autorizado, a menos que haja indicação em contrário neste manual
de instruções. Envie quaisquer interruptores defeituosos a um centro de assistência
autorizado para reparação. Não utilize a ferramenta se o respectivo interruptor não a ligar
e desligar. Nunca tente efectuar quaisquer reparações sozinho.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe suplementar ou o desempenho
de qualquer operação com esta ferramenta que não esteja em conformidade com as
recomendações deste manual de instruções podem acarretar risco de lesões.
21 . A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico qualificado.
ʵʵ Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança. As reparações
deverão ser efectuadas apenas por pessoal qualificado e só deverão ser utilizadas peças
100
sobresselentes originais; caso contrário, tal poderá resultar num perigo considerável para
o utilizador.
Instruções de Segurança Adicionais para Serras de Esquadria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A máquina inclui um cabo de alimentação eléctrica configurado de forma especial que
apenas pode ser substituído pelo fabricante ou por um agente de assistência autorizado.
Não utilize a serra para cortar outros materiais além dos recomendados pelo fabricante.
Não opere a máquina sem os resguardos colocados, ou se estes não funcionarem
devidamente ou não estiverem devidamente mantidos.
Assegure-se que o braço se encontra devidamente fixado quando estiver a efectuar cortes
em bisel.
Mantenha a área do solo em volta da máquina equilibrada, correctamente mantida e livre de
materiais soltos, por exemplo, lascas e desperdícios do corte.
Use lâminas para a serra correctamente afiadas. Atente na velocidade máxima aceitável pela
lâmina da serra.
Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de fixação se encontram
apertados antes de iniciar qualquer operação.
Nunca coloque a mão na área da lâmina enquanto a serra estiver ligada à corrente eléctrica.
Não se coloque por trás da guia com uma das mãos a uma distância inferior a 100 mm
de um dos lados da lâmina da serra para retirar aparas de madeira ou por qualquer outro
motivo enquanto a lâmina estiver a girar. A proximidade da lâmina da serra em movimento à
sua mão pode não ser óbvia e causar ferimentos graves.
Nunca tente deter uma máquina em acção rápida colocando obstáculos contra a serra;
podem ocorrer acidentes sérios.
Antes de usar qualquer dos acessórios, consulte o manual de instruções. O uso impróprio de
um acessório pode causar danos.
Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de serra ou material áspero.
Assegure-se de que a lâmina da serra se encontra correctamente fixada antes do uso.
Assegure-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
Não utilize lâminas com diâmetro superior ou inferior ao recomendado. Para saber as
medidas adequadas da lâmina, consulte os dados técnicos. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual, em conformidade com a norma EN 847-1.
Considere a utilização de lâminas de redução de ruído especialmente concebidas.
Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
Não use lâminas danificadas ou rachadas.
Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
Nunca use a sua serra sem a chapa da ranhura.
Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está estável.
Erga a serra da chapa de ranhura na peça de trabalho antes de soltar o interruptor.
Não enfie um obstáculo na saída da ventoinha para segurar o eixo da serra.
O resguardo da lâmina da serra irá erguer-se automaticamente quando a alavanca de
desengate do cabeçote for pressionada; irá descer sobre a serra quando a alavanca de
desengate do cabeçote for accionada.
Nunca erga manualmente o resguardo da lâmina, a não ser que a serra esteja desligada. O
resguardo pode ser erguido manualmente quando estiver a instalar ou remover as lâminas
da serra ou para inspecção da serra.
Verifique periodicamente que as aberturas de ar do motor se encontram limpas e livres
de lascas.
Substitua a placa de corte de serra quando estiver gasta. Consulte a lista de peças de
serviço incluídas.
Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de iniciar acções de manutenção ou
enquanto substituir a lâmina.
Nunca efectue qualquer acção de manutenção ou limpeza enquanto a máquina ainda
estiver a funcionar e o cabeçote não se encontrar na posição mais alta.
Se utilizar um LED para indicar a linha de corte, certifique-se que o LED é de classe 2 de acordo
com a directiva EN 62471. Não substitua um díodo de LED por um que seja diferente. Se
estiver danificado, peça a um agente de reparação autorizado para reparar o LED.
A secção dianteira do resguardo contém alhetas para permitir visibilidade enquanto
efectua o corte. Embora as alhetas reduzam dramaticamente a expulsão de aparas, existem
aberturas nas guardas, pelo que óculos de protecção devem ser usados sempre que espreitar
pelas alhetas.
Ligue a serra a um dispositivo de recolha de serradura quando estiver a serrar madeira. Tenha
sempre presente os factores que influenciam a exposição à serradura, tais como:
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ʵʵ o tipo de material a ser utilizado (contraplacado produz mais serradura que madeira);
ʵʵ grau em que se encontra afiada a lâmina;
ʵʵ ajuste correcto da lâmina;
extractor de poeira com velocidade do ar não inferior a 20 m/s.
Assegure-se de que a extracção local, bem como os resguardos, os defelectores e calhas de
descarga se encontram devidamente ajustados.
Tenha em atenção os seguintes factores que influenciam a exposição ao ruído:
ʵʵ use lâminas concebidas para reduzir a emissão de ruído;
ʵʵ use apenas lâminas bem afiadas.
Deverá ser efectuada a manutenção da máquina de forma periódica.
Providencie uma iluminação geral ou localizada adequada.
Certifique-se de que os espaçadores e anéis de eixo são adequados para o fim a que se
destina, tal como indicado neste manual.
Evite remover quaisquer desperdícios ou partes da área de corte da peça enquanto a
máquina estiver em funcionamento e a cabeça da serra não estiver na posição mais alta.
Nunca corte peças com menos de 200 mm.
Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o tamanho máximo da peça
para cortes transversais:
ʵʵ Altura máxima: 112 mm
ʵʵ Largura máxima: 345 mm
ʵʵ Comprimento máximo: 600 mm
ʵʵ As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por um apoio adicional adequado,
por exemplo, o apoio DE7023-XJ ou o suporte com pernas DE7033-XJ. Fixe sempre a peça
de trabalho em segurança.
Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de imediato e retire a ficha da
máquina da fonte de alimentação.
Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada, para evitar que outras
pessoas utilizem a máquina defeituosa.
Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço anormal durante o corte,
desligue a máquina e retire a ficha da fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e
certifique-se que a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e inicie a nova
operação de corte com força de avanço reduzida.
Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa bancada, utilizando parafusos
com 8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento.
Assegure-se de que o operador se encontra devidamente treinado no uso, ajuste e operação
da máquina.
Antes de começar a trabalhar, seleccione a lâmina de serra correcta para o material que
pretende cortar.
Utilize apenas lâminas de serra em que a velocidade assinalada na lâmina da serra seja, pelo
menos, igual à indicada na classificação da lâmina.
Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está instalada sobre uma superfície
nivelada e estável para evitar qualquer movimento.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma utilização prolongada.
Segurança eléctrica
Esta máquina foi concebida para tensões diferentes — alimentação da bateria de 54 V e fonte
de alimentação CA de 115 V ou 230 V. Verifique sempre se a voltagem da bateria corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da ferramenta. Certifique-se
também de que a tensão da fonte de alimentação com fio e do carregador corresponde à da
corrente eléctrica.
A ferramenta, carregador e fonte de alimentação com fio da DeWALT têm um
isolamento duplo em conformidade com a EN61029 e EN60335; por conseguinte,
não é necessário fio à terra.
AVISO: As unidades de 115 V devem ser utilizadas com um transformador de isolamento
de segurança com um filtro de terra entre o enrolamento principal e o secundário.
Substituição da ficha de alimentação (apenas no Reino Unido e
na Irlanda)
Se for necessário instalar uma nova ficha de alimentação:
• Elimine a ficha antiga de maneira segura.
• Ligue o fio castanho ao terminal com tensão eléctrica na ficha.
• Ligue o cabo azul ao terminal neutro.
AVISO: não deve ser efectuada qualquer ligação ao terminal de terra.
Siga as instruções de instalação fornecidas com fichas de boa qualidade. Fusível recomendado
para o carregador: 3 A. Fusível recomendado para a fonte de alimentação com fio: 13A.
Utilizar uma extensão para o seu carregador ou fonte de
alimentação com fio
Só deve utilizar a extensão se for absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência de alimentação do carregador ou da fonte de alimentação com fio
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo é de 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo por completo.
Limpar a fonte de alimentação com fio DCB500
A fonte de alimentação com fio da DeWALT foi
concebida para fornecer energia às ferramentas sem
fio DeWALT 2x 54 V FLEXVOLT™. Insira o cabo de
alimentação com fio na ranhura da bateria com serra
de esquadria (consulte Instalar e remover a fonte de
alimentação com fio e a Figura D) e ligue a fonte de
alimentação a uma tomada CA. A fonte de alimentação
funciona como fonte de alimentação para a ferramenta.
A fonte de alimentação com fio DeWALT só deve ser
utilizada com uma fonte de alimentação doméstica de 230 V padrão. As unidades de 115 V do
Reino Unido devem ser ligadas a um transformador de 115 V.
A fonte de alimentação com fio foi concebida para utilização com ferramentas sem fio 2x 54 V
de isolamento duplo. O modelo da UE do DCB500 não tem contacto com o solo.
A fonte de alimentação com fio da DeWALT só deve ser utilizada com uma fonte de
alimentação que corresponda à tensão indicada na placa da DCB500, e não com fontes de
alimentação CC. Verifique se a corrente nominal da ferramenta é inferior ou igual à corrente
nominal do adaptador da fonte de alimentação.
Instruções adicionais de utilização específica
A fonte de alimentação com fio pode ficar quente durante a utilização. Isto é normal e não
representa um problema.
IMPORTANTE. A fonte de alimentação não é passível de ser reparada pelo utilizador. A
fonte de alimentação não tem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. A
substituição do fio pode ser efectuada num centro de assistência autorizado.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram concebidos para uma operação tão
fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para Todos os
Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de líquidos no carregador. Pode
ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente residual com uma
corrente residual de 30mA ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de lesões, carregue apenas
baterias recarregáveis DeWALT. Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir que não brincam com
o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador está ligado à fonte de
alimentação, os contactos de carga expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais estranhos condutores como, por
exemplo, mas não limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer acumulação de
partículas metálicas devem ser removidos dos orifícios do carregador. Desligue sempre
o carregador da fonte de alimentação quando não estiver inserida uma bateria no
respectivo compartimento. Desligue o carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores além dos especificados neste
manual. O carregador e a bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para apenas para carregar baterias
recarregáveis DeWALT. Quaisquer outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado num local onde não possa ser pisado,
possa causar tropeções ou esteja sujeito a danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que seja estritamente necessário. O uso de uma
extensão inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de ventilação e causar calor interno
excessivo. Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O carregador é
ventilado através de ranhuras na parte superior e inferior da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem danificados—substitua-os
de imediato.
101
Português
•
•
•
•
•
•
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro de assistência autorizado, no
caso de ser necessário assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta pode
resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo de imediato para o fabricante,
agente de assistência ou um responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir a pilha.
2. Insira a bateria 22 no carregador, certificando-se de que fica totalmente encaixada no
carregador. O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando
que o processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador luminoso vermelho, que
permanece ligado de maneira contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para retirar a bateria do carregador,
prima o botão de libertação na bateria 32 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das baterias de iões de lítio, carregue
a bateria totalmente antes de utilizar o produto pela primeira vez.
Baterias
Instruções de segurança importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que inclui a referência do catálogo e
a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em seguida,
siga os procedimentos de carregamento indicados nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acende-se um indicador luminoso
amarelo durante esta operação. Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o
indicador luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria defeituosa. O carregador indica
que a bateria está defeituosa ao não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado quente ou fria, inicia
automaticamente a retardação de calor/frio, interrompendo o processo de carga até a bateria
atingir a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda automaticamente para o
modo de carga. Esta função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do que uma bateria quente. A
bateria irá carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa
de carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha interna para arrefecer a bateria. A
ventoinha liga-se automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida. Nunca utilize
o carregador se a ventoinha não funcionar correctamente ou se as aberturas de ventilação
estiverem obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de protecção electrónica for activado.
Se isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na parede ou para serem colocados
numa mesa ou numa superfície de trabalho. Se forem montados numa parede, coloque o
carregador perto de uma tomada eléctrica e afastado de cantos ou outras obstruções que
possam impedir a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como base para
a fixação dos parafusos de montagem na parede. Monte o carregador com firmeza com
parafusos de placa de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo menos
25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de diâmetro, aparafusado em madeira a
uma profundidade ideal de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na parte
de trás do carregador com os parafusos expostos e insira-os por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador da tomada de CA antes de
proceder à limpeza. A sujidade e gordura podem ser removidas a partir do exterior do
carregador com um pano ou uma escova suave não metálica. Não utilize água ou outros
produtos de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da ferramenta. Da
mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta num líquido.
102
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes explosivos, como, por exemplo, na
presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da bateria
do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua pele, lave imediatamente a
área afectada com sabão suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto com
os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15 minutos ou até a irritação passar. Se
for necessária assistência médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria poderá ser inflamável se for exposto
a faíscas ou a uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for o motivo. Se a bateria estiver
rachada ou danificada, não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair nem
danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um carregador que tenha sofrido um
golpe brusco, uma queda, atropelamento ou danificada de algum modo (por exemplo,
perfurada por um prego, atingida com um martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar ou transportar a bateria, não
deixe que objectos metálicos entrem em contacto com os terminais expostos
da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria dentro de aventais, bolsos, caixas de
ferramentas, caixas de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos, parafusos,
chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve colocá-la de lado numa
superfície estável, de modo a que ninguém tropece nem sofra uma queda.
Algumas ferramentas com baterias grandes ficam na vertical dentro da bateria, mas
podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas pode dar origem a um incêndio
se os terminais da pilha entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de que os terminais da pilha estão
protegidos e devidamente isolados de materiais que possam entrar em contacto com eles
e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas; disposições relativas a mercadorias
perigosas da Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG) e o Acordo
europeu relativo ao transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção 38,3 das Recomendações da
ONU no que respeita ao Transporte de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não terá de ser classificado como
Material perigoso de Classe 9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa energética superior a 100 watt-horas
(Wh) serão enviados como Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio têm
uma classificação de watt-horas assinalada na bateria. Além disso, devido às complexidades de
regulamentação, a DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por transporte
aéreo, independentemente da classificação de watt-horas. O envio de ferramentas com
baterias (conjunto) enviado por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas da
bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são fornecidas de boa fé e acredita-se que
são precisas aquando da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida qualquer
garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade do
comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Português
Exemplo de marca de etiqueta de utilização
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
e transporte
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos:
Utilização e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM
não está instalada ou está instalada num equipamento
DeWALT de 18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria FLEXVOLTTM está
instalada num equipamento de 54 V ou de 108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma
bateria de 54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na bateria FLEXVOLTTM, isso significa
que a bateria está no modo de transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar
a bateria.
No modo Transporte, os conjuntos de células são desligados electricamente da bateria, o
que dá origem a 3 baterias com uma capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida,
em comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de watt-hora. Esta capacidade
superior de 3 baterias com uma capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode
isentar a bateria de determinadas regras de transporte impostas às baterias de watt-hora de
maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Wh (watt-hora) de transporte pode indicar 3 x 36 Wh, o que
significa 3 pilhas de 36 Wh cada. A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria DHS780
1 Lâmina de serra
Na embalagem:
1 Chave inglesa da lâmina
1 Sistema de fixação do material
1 Saco para poeiras
1 Manual de instruções
Pode incluir:
1 Fonte de alimentação com fio DCB500 da DeWALT
2 baterias de 54 V
1 Carregador de porta dupla
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e seco, afastado da luz directa
do sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida
útil possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente quando não estiverem a
ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável armazenar a bateria
totalmente carregada num local fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem carga. É necessário recarregar
a bateria antes de a utilizar.
Use protecção auditiva.
Use protecção ocular.
Ponto de transporte.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
Mantenha as mãos afastadas da lâmina.
Não olhe directamente para a fonte de luz.
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
Posição do código de data (Fig. D)
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
Desfaça-se da bateria de uma forma ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os carregadores DeWALT concebidos
C
para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as baterias específicas DeWALT
com um carregador da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo: a classificação de Wh indica 108
Wh (1 pilha com 108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte incorporada). Exemplo: a classificação de
Wh indica 3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DHS780 funciona com baterias de 54 volt.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB546, DCB547. Consulte os Dados técnicos para
obter mais informações.
O Código de data 31 , que também inclui o ano de fabrico, está impresso na superfície
do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem qualquer um dos seus
componentes. Tal poderia resultar em danos ou ferimentos.
1 Resguardo inferior
18 Ponteiro da escala de bisel
2 Alavanca de desengate da cabeça
19 Pino de fixação
3 Punho
20 Alavanca de bloqueio de deslizamento
4 Pega de transporte
21 Interruptor para ligar/desligar XPS™
5 Interruptor de accionamento
22 Baterias
6 Botão de desbloqueio do interruptor de
23 Varões
accionamento
24 Botão de bloqueio do trilho
7 Orifícios para montagem
25 Parafuso de ajuste do trilho
8 Punho do engate do ângulo em esquadria 26 Porta para saída do pó
9 Botão de libertação da esquadria
27 Chave sextavada
10 Alavanca de sobreposição da esquadria
28 Botão de fixação do bisel
11 Placa de corte
29 Abertura da abraçadeira
12 Ponteiro da escala de esquadria
30 Botão de substituição do batente do bisel
13 Régua de esquadria
31 Código de data (Fig. D)
14 Parafusos da régua de esquadria
32 Patilha de libertação da bateria
15 Entalhe para as mãos
33 Porca de orelhas
16 Guia
34 Parafuso de ajuste de profundidade
17 Régua do ângulo de corte inclinado
35 Travamento do entalhe
Uso pretendido
A serra de esquadria DHS780 da DeWALT foi concebida para o corte profissional de madeira,
produtos de madeira e plásticos. Efectua as operações de serragem de corte transversal,
biselamento e em esquadria de maneira fácil, precisa e segura.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de carboneto com 305 mm de
diâmetro nominal.
NÃO UTILIZE a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases ou
líquidos inflamáveis.
Esta serra de esquadria é uma ferramenta eléctrica profissional. NÃO permita que crianças
entrem em contacto com a ferramenta. É necessária supervisão se estas ferramentas forem
manuseadas por utilizadores inexperientes.
103
Português
ATENÇÃO! Não utilize a máquina para fins que não sejam aqueles para os quais
foram concebidos.
• Crianças e pessoas inválidas. Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por
crianças e pessoas inválidas sem supervisão.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de experiência ou
conhecimentos, a menos que estejam acompanhados por uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com
este produto.
Desembalar (Fig. A, G)
1. Abra a embalagem e levante a serra pela pega de transporte 4 prática, tal como indicado
na Figura G.
2. Coloque a serra sobre uma superfície macia e plana.
3. Solte o botão de bloqueio do trilho 24 e empurre a cabeça da serra para trás para a
bloquear na posição traseira.
4. Prima o punho 3 ligeiramente para baixo e puxe o pino de fixação 19 para fora.
5. Diminua ligeiramente a pressão descendente e segure no punho, permitindo que suba até
à altura máxima.
MONTAGEM
AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire
as baterias ou a fonte de alimentação antes de transportá-la, efectuar quaisquer
ajustes, limpeza, reparação ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Um arranque acidental pode causar lesões.
AVISO: Utilize apenas baterias, fontes de alimentação com fio e carregadores da DeWALT.
Montagem em bancada (Fig. A, Z)
São fornecidos orifícios 7 nos quatro modelos para facilitar a montagem em bancada. São
fornecidos dois orifícios com tamanho diferente para acomodar parafusos ou cavilhas com
tamanho diferente. Utilize um dos orifícios; não é necessário utilizar os dois.
Monte sempre a serra com firmeza para evitar qualquer movimento. Para melhorar a
portabilidade, a ferramenta pode ser montada numa placa de contraplacado de 12,7 mm ou
mais grossa, que pode ser fixada no seu suporte de trabalho ou movida para outros locais de
trabalho e fixada novamente.
NOTA: se quiser montar a serra numa placa de contraplacado, certifique-se de que as
cavilhas ou parafusos de montagem não ficam salientes na parte inferior da placa. A placa de
contraplacado deve ficar nivelada no suporte de trabalho. Se fixar a serra numa superfície de
trabalho, faça-o apenas nas saliências de fixação onde se encontram os furos dos parafusos de
montagem. A fixação em qualquer outro local pode interferir com o funcionamento correcto
da serra.
CUIDADO: Para evitar qualquer bloqueio e incorrecção, certifique-se de que a superfície
de montagem não está torta ou irregular. Se a serra baloiçar sobre a superfície, coloque
uma peça fina de material debaixo de um pé da serra, até que a serra esteja firme sobre a
superfície de montagem.
Inserir e retirar as
baterias da ferramenta (Fig. C1)
NOTA: Para obter os melhores resultados, certifique-se de que as baterias estão
totalmente carregadas.
Para colocar as baterias 22 na ferramenta, alinhe as baterias com os trilhos com os trilhos na
parte lateral da carcaça do motor e deslize-os até encaixarem com firmeza na ferramenta e
certifique-se de que não se soltam. Insira a tampa de protecção contra o pó 39 na ficha da
fonte de alimentação com fio 37 entre as baterias.
AVISO: Coloque a tampa de protecção sempre que não utilizar a fonte de
alimentação com fio.
Para retirar as baterias da ferramenta, prima o botão de libertação 32 e puxe com firmeza
as baterias para fora. Insira-as no carregador, tal como descrito na secção sobre o carregador
neste manual.
Baterias para o indicador do nível de combustível (Fig. C2)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de combustível, composto por três
indicadores luminosos LED verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima e mantenha premido o botão do
indicador do nível de combustível. Uma combinação dos três indicadores luminosos LED
verdes acende-se, indicando o nível da carga restante. Se o nível da carga na bateria for inferior
ao limite utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é necessário voltar a
carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é apenas uma indicação da carga restante na
bateria. Não indica o funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com base nos
componentes do produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Instalar e remover a fonte de alimentação com fio da ferramenta
(Fig. D–F)
Antes de inserir a fonte de alimentação com fio na ferramenta, retire a extremidade da tampa
de protecção contra o pó 39 , da ficha da fonte de alimentação com fio da ferramenta 37 . Retire a tampa de protecção contra o pó da ficha da fonte de alimentação com fio da
ferramenta para que não interfira com a inserção da fonte de alimentação com fio. Inspeccione
se a ficha da fonte de alimentação com fio apresenta resíduos. Os resíduos no interior da ficha
104
podem impedir que a fonte de alimentação com fio fique totalmente encaixada. Se houver
resíduos, limpe a ficha com ar de baixa pressão. Consulte Limpeza da ficha da fonte de
alimentação com fio.
AVISO: A fonte de alimentação com fio foi concebida apenas para fontes de alimentação
CA quando são utilizadas com este ferramenta. A utilização com fontes de alimentação
CC pode causar danos na ferramenta.
Para instalar a fonte de alimentação com fio na ferramenta:
1. Com a fonte de alimentação com fio desligada, alinhe o respectivo conector CA com
a ficha da fonte de alimentação com fio da ferramenta 37 e depois encaixe-o no
respectivo local.
2. Certifique-se de que está totalmente encaixado e que não se solta.
3. Fixe a tampa de protecção contra o pó 39 contra o pó ( 40 , Fig. E) na fonte de
alimentação com fio.
4. Fixe a presilha do cabo 41 no suporte da presilha do cabo da ferramenta ( 42 , Fig. F).
Prima a presilha com firmeza no suporte.
5. Com a ferramenta desligada, ligue a fonte de alimentação com fio numa tomada eléctrica
doméstica de 230 V padrão. As unidades de 115 V do Reino Unido devem ser ligadas a um
transformador de 115 V. Não tente utilizar a fonte de alimentação com fio com qualquer
outro tipo de tensão.
6. Utilize a ferramenta de acordo com as instruções da ferramenta, certificando-se de que
o cabo é instalado num local onde não seja pisado, onde não tropecem no fio ou esteja
sujeito a danos ou esforço.
7. Para retirar a fonte de alimentação com fio da ferramenta, desligue primeiro a fonte de
alimentação com fio da tomada e depois prima o botão de libertação 38 e retire com
firmeza a fonte de alimentação com fio da ferramenta. Prima com firmeza a extremidade
da tampa de protecção contra o pó 39 na ficha da fonte de alimentação com fio da
ferramenta 37 .
Mudar ou instalar uma nova lâmina de serra
Remover a lâmina (Fig. A, G1–G4)
AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire
as baterias ou a fonte de alimentação antes de transportá-la, efectuar quaisquer
ajustes, limpeza, reparação ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Certifique-se de que o interruptor de activação está na posição de
desligar. Um arranque acidental pode causar lesões.
• Nunca pressione o botão de bloqueio do eixo enquanto a lâmina estiver em
funcionamento ou quando estiver a ser desligada.
• Não corte ligas leves nem metais ferrosos (que contenham ferro ou aço) ou produtos
com alvenaria ou fibrocimento com esta serra de esquadria.
DHS780 (FIG. G1, G2A, G3, G4)
1. Desligue a serra da fonte de alimentação ou retire as baterias.
2. Pressione a alavanca de libertação da protecção de bloqueio da cabeça 2 para libertar o
resguardo inferior 1 e levante o resguardo inferior o máximo possível.
3. Prima o botão de bloqueio do veio 48 enquanto roda manualmente a lâmina da serra
com cuidado até o engate ficar activado.
4. Mantendo o botão premido, utilize a outra mão e a chave de porcas 27 fornecida para
libertar o parafuso da lâmina. (Rode as roscas no lado esquerdo no sentido dos ponteiros
do relógio.)
5. Retire o parafuso da lâmina 43 , a anilha de fixação exterior 44 , o adaptador 45 e a
lâmina 46 . Pode deixar a anilha de fixação interna 47 no eixo.
APENAS NO MODELO DHS780-XE (FIG. G1, G2B, G4)
1. Desligue a serra da fonte de alimentação ou retire as baterias.
2. Pressione a alavanca de libertação da protecção de bloqueio da cabeça 2 para libertar o
resguardo inferior 1 e levante o resguardo inferior o máximo possível.
3. Afrouxe, mas não retire o parafuso dianteiro do suporte do resguardo 67 até ser possível
levantar o suporte 68 o suficiente para aceder ao parafuso da lâmina 43 . O resguardo
inferior permanece levantado devido à posição do parafuso do suporte do resguardo.
4. Prima o botão de bloqueio do veio 48 enquanto roda manualmente a lâmina da serra
com cuidado até o engate ficar activado.
5. Mantendo o botão premido, utilize a outra mão e a chave de porcas 27 fornecida para
libertar o parafuso da lâmina 43 . (Rode as roscas no lado esquerdo no sentido dos
ponteiros do relógio.)
6. Retire o parafuso da lâmina 43 , a anilha de fixação exterior 44 , o adaptador 45 e a
lâmina 46 . Pode deixar a anilha de fixação interna 47 no eixo.
NOTA: Para as lâminas com um orifício de 15,88 mm, o adaptador da lâmina de 25,4 mm não
é utilizado.
Instalar uma lâmina (Fig. A, G1–G4)
1. Desligue a serra da fonte de alimentação ou retire as baterias.
2. Com o braço levantado e o resguardo inferior aberto, coloque o adaptador e a lâmina
sobre o eixo e insira-o sobre o sistema de fixação da lâmina com os dentes na parte inferior
da lâmina virados para a parte de trás da serra.
3. Monte a anilha de fixação exterior no eixo.
4. Coloque o parafuso da lâmina e, fixando o bloqueio do eixo, aperte o parafuso com
firmeza com a chave de fendas fornecida (rode as roscas da esquerda no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio).
Português
5. APENAS NO MODELO DSH780-XE, GIG G2b: Coloque o suporte do resguardo 68 na
posição original e aperte com firmeza o parafusos de suporte do resguardo 67 para fixar o
suporte no respectivo local.
ATENÇÃO: O suporte do resguardo deve ser colocado de novo na posição inicial
e o parafuso do suporte do resguardo deve ser apertado antes de ligar a serra.
Se não o fizer, o resguardo poderá entrar em contacto com a lâmina de serra em
rotação, originando danos na serra e ferimentos graves.
ATENÇÃO! Certifique-se de que substitui a lâmina da serra apenas de acordo com o
procedimento descrito. Utilize apenas lâminas de serra tal como especificado em Dados
técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4260.
Transportar a serra (Fig. A)
AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, bloqueie SEMPRE o botão de
bloqueio do trilho, o punho de bloqueio do ângulo em esquadria, o punho de fixação de
inclinação, o pino de fixação e os botões de ajuste do bisel antes de transportar a serra.
Nunca utilize os resguardos para transporte ou içamento.
Para transportar convenientemente a serra de esquadria, foi colocada uma pega de transporte 4 na parte superior do braço da serra.
• Para transportar a serra, baixe a cabeça e prima o pino de fixação 19 .
• Trave o botão de bloqueio do trilho com a cabeça da serra na posição frontal, trave o
braço de esquadria no ângulo de esquadria totalmente à esquerda, faça deslizar a guia 16
totalmente para dentro e trave o botão de bloqueio de bisel 28 com a cabeça da serra na
posição vertical para tornar a ferramenta tão compacta quanto possível.
• Use sempre a pega de transporte 4 ou os entalhes para as mãos 15 .
Funções e comandos
AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire
as baterias ou a fonte de alimentação antes de transportá-la, efectuar quaisquer
ajustes, limpeza, reparação ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Certifique-se de que o interruptor de activação está na posição de
desligar. Um arranque acidental pode causar lesões.
Controlo de esquadria (Fig. H)
O punho de engate do ângulo em esquadria 8 e o botão do trinco de esquadria 9 permite
criar um ângulo de esquadria de 60° para a direita e de 50° para a esquerda. Para colocar a
serra em esquadria, levante empurre o botão de libertação de esquadria e regule o ângulo de
esquadria pretendido na régua de esquadria 13 . Prima o punho de bloqueio do ângulo em
esquadria para fixar o ângulo de esquadria.
Botão de bloqueio do bisel (Fig. A)
O bloqueio de bisel permite inclinar a serra num ângulo de 49° para a esquerda ou direita. Para
regular a definição do bisel, rode o botão 28 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
A cabeça da serra inclina-se para a esquerda ou direita quando puxa o botão de substituição
de bisel para um ângulo de 0°. Para apertá-la, rode o botão de bloqueio de bisel no sentido
dos ponteiros do relógio.
Substituição de bisel de 0° (Fig. A)
A substituição do batente de bisel 30 permite-lhe inclinar a serra para a direita depois de
passar pela 0°.
Quando está engatada, a serra pára automaticamente no ângulo 0° quando é regulada da
esquerda. Para deslocar temporariamente para além do valor de 0° para a direita, puxe o botão
de bloqueio de bisel 28 . Depois de libertar o botão, a sobreposição será engatada novamente.
O botão de bloqueio do bisel pode ser bloqueado rodando o botão para um ângulo de 180°.
Quando se encontra no ângulo 0°, a sobreposição fica fixada na respectiva posição. Para utilizar
a sobreposição, incline a serra ligeiramente para a esquerda.
Substituição de bisel de 45° (Fig. I)
Existem duas alavancas de sobreposição do batente de bisel, uma em cada lado da serra. Para
inclinar a serra para a esquerda ou direita, para um ângulo superior a 45°, empurre a alavanca
de sobreposição de bisel de 45° 52 para trás. Quando a serra se encontra na posição de
retaguarda, a serra consegue contornar estes batentes. Quando forem necessários batentes de
45°, puxe a alavanca de sobreposição de bisel de 45° para a frente.
Botão de bloqueio dos trilhos (Fig. A)
O botão de bloqueio dos trilhos 24 permite bloquear a cabeça da serra com firmeza, para
evitar que deslize nos trilhos 23 . Isto é necessário quando efectua determinados cortes ou
transporta a serra.
Travamento de entalhe (Fig. A)
O travamento de entalhe 35 permite limitar a profundidade de corte da lâmina. O batente
é útil para aplicações como fazer ranhuras e cortes verticais compridos. Rode o travamento
de entalhe para a frente e regule o parafuso de ajuste de profundidade 34 para especificar a
profundidade de corte pretendida. Para fixar o ajuste, aperte a porca com orelhas 33 . Se rodar
o travamento de entalhe para a parte traseira da serra, irá ultrapassar a função de travamento
de entalhe. Se o parafuso de ajuste de profundidade estiver demasiado apertado para afrouxálo à mão, pode utilizar a chave de fendas da lâmina 27 para desapertar o parafuso.
Pino de fixação (Fig. A)
AVISO: O pino de fixação só pode ser utilizado para o transporte ou armazenamento da
serra. NUNCA utilize o pino de fixação para qualquer operação de corte.
Para fixar a cabeça da serra na posição descendente, empurre a cabeça da serra para baixo,
empurre o pino de fixação 19 e liberte o braço da serra. Isto permite fixar a cabeça da serra
com firmeza, permitindo assim deslocar a serra de um local para outro. Para libertá-la, prima a
cabeça da serra para baixo e prima o pino para fora.
Ajuste
A serra de esquadria está totalmente ajustada e de maneira precisa de origem aquando
da altura de fabrico. Se for necessário ajustá-la novamente, em caso de transporte,
manuseamento ou qualquer outro motivo, siga as instruções indicadas abaixo para ajustar a
serra. Depois de os efectuar, estes ajustes devem permanecer precisos.
Ajuste da régua de esquadria (Fig. H, L)
1. Desbloqueie o punho de bloqueio do ângulo em esquadria 8 e rode o braço de esquadria
até o botão do libertação de esquadria 9 o bloquear na posição de esquadria de 0°. Não
bloqueie o punho de bloqueio do ângulo em esquadria.
2. Coloque um esquadro sobre a guia e a lâmina da serra, como indicado na Figura L. (Não
toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro. Se o fizer, a medição poderá não
ser precisa.)
3. Se a lâmina da serra não estiver totalmente perpendicular à guia, afrouxe os quatros
parafusos 14 que fixam a régua de esquadria 13 e desloque o punho de bloqueio do
ângulo em esquadria e a régua para a esquerda ou direita até a lâmina ficar perpendicular
à guia, tal como indicado pelo esquadro.
4. Volte a apertar os quatro parafusos. Neste momento, não preste atenção à indicação do
indicador da esquadria 12 .
Ajuste da régua de esquadria (Fig. H)
1. Desbloqueie o punho de bloqueio do ângulo em esquadria 8 para deslocar o braço de
esquadria para a posição zero.
2. Quando o punho de bloqueio do ângulo em esquadria estiver desbloqueado, deixe a
patilha de esquadria encaixar à medida que roda o braço de esquadria para a posição zero.
3. Tenha atenção ao ponteiro do indicador de esquadria 12 e à régua de esquadria 13
indicados na Figura H. Se o ponteiro não indicar exactamente zero, afrouxe o parafuso do
indicador de esquadria 49 mantendo o indicador fixo, posicione de novo o indicador e
aperte o parafuso.
Esquadro em bisel para o ajuste da tabela (Fig. A, I, L)
1. Para alinhar o esquadro da lâmina com a mesa, fixe o braço na posição descendente com
o pino de fixação 19 .
2. Coloque um esquadro sobre a lâmina, certificando-se de que o esquadro não fica em cima
dos dentes (Fig. L).
3. Afrouxe o botão de bloqueio de bisel 28 e certifique-se de que o braço fica assente com
firmeza contra o batente do bisel num ângulo de 0°.
4. Rode o parafuso de ajuste de bisel ( 57 Fig. I) com a chave hexagonal para lâminas de
13 mm 27 conforme necessário de modo a que a lâmina fique com um bisel de 0°
relativamente à mesa.
Gatilhos de bisel de coroa (Fig. I)
Ajuste da régua de esquadria (Fig. I)
NOTA: Os cortes em bisel em coroa podem ser efectuados com batentes duros para uma
definição rápida e precisa a um ângulo de 30° e 33,9°.
Quando cortar a moldura de coroa na horizontal, a serra está equipada para regular um
batente de coroa de maneira precisa e rápida, para a esquerda ou direita (consulte Instruções
para cortar molduras de coroa e utilizar as funções compostas).
Os gatilhos de bisel da coroa a 30° 54 podem ser rodados para entrar em contacto com o
parafuso de ajuste da coroa 51 .
Para inverter o gatilho de bisel de coroa de 30° para 33,9°, retire o parafuso de retenção 56) , o
gatilho de bisel com um ângulo de 22,5° ( 53 e o gatilho de bisel de coroa com um ângulo de
30° 54 . Rode o gatilho de bisel de coroa de 30° 54 de modo a que a parte com um ângulo
de 33,9° fique virada para cima. Volte a apertar o parafuso de fixação 56 para fixar o gatilho
de bisel com um ângulo de 22,5° e o gatilho de bisel de coroa com um ângulo de 33,9°. A
definição de precisão não será afectada.
Se os indicadores de bisel 18 não indicarem um valor igual a zero, afrouxe todos os parafusos 50 que fixam cada indicador de bisel e desloque-os, conforme necessário. Certifique-se de
que o ângulo de bisel de 0° é correcto e que os indicadores de bisel estão ajustados antes de
ajustar quaisquer outros parafusos de ângulo de bisel.
Gatilhos de bisel de 22,5° (Fig. I)
A sua serra está equipada para permitir, de maneira rápida e precisa, um bisel de 22,5°, para
a esquerda ou direita. Os gatilhos de bisel a 22,5° 53 podem ser rodados para entrar em
contacto com o parafuso de ajuste da coroa 51 .
Batente de bisel a 45º para a direita e ajuste para a esquerda
(Fig. A, I)
Para ajustar o batente de bisel para um ângulo de 45° à direita:
1. Afrouxe o botão de bloqueio de bisel 28 e empurre o botão de substituição do batente
do bisel 30 para substituir o batente de bisel num ângulo de 0°.
2. Se o indicador de bisel 18 não indicar precisamente 45° quando a serra estiver totalmente
à direita e o parafuso de ajuste do bisel a 45° 55 estiver em contacto com a alavanca de
sobreposição de bisel a 45°, rode o parafuso de ajuste do bisel 45° 55 para a esquerda
com a chave hexagonal da lâmina de 13 mm 27 (fornecida com algumas unidades) até o
indicador de bisel apresentar 45°. Certifique-se de que a alavanca de sobreposição de bisel
de 45° 52 está em contacto com o parafuso de ajuste de 45° 55 .
Para ajustar o batente de bisel esquerdo de 45°:
1. Afrouxe o botão de bloqueio de bisel 28 e incline a cabeça para a esquerda.
105
Português
2. Se o indicador de bisel 18 não indicar um ângulo exacto de 45°, rode o parafuso de ajuste
direito para um ângulo de 45° 55 até o indicador de bisel apresentar um valor de 45°.
Ajustar o batente de bisel para um ângulo de 22,5° (ou 30°)
(Fig. A, I)
NOTA: Só deve ajustar os ângulos de bisel depois de proceder ao ajuste do ângulo de bisel de
0° e do indicador de bisel.
Para regular o ângulo de bisel esquerdo para 22,5°, rode o gatilho de bisel esquerdo para um
ângulo de 22,5° 53 . Afrouxe o botão de bloqueio de bisel 28 e incline a cabeça totalmente
para a esquerda. Se o indicador de bisel 18 não indicar um valor preciso de 22,5°, rode o
parafuso de ajuste da coroa 51 que está em contacto com o gatilho com uma chave de
10 mm (não fornecida) até o indicador de bisel indicar 22,5°.
Para ajustar o ângulo de bisel direito para um ângulo de 22,5°, rode para fora o gatilho de bisel
direito para um ângulo de 22,5° 53 . Afrouxe o botão de bloqueio de bisel 28 e empurre o
botão de substituição do batente do bisel 30 para substituir o batente de bisel num ângulo
de 0°. Quando a serra estiver totalmente para a direita, se o indicador de bisel não indicar um
valor exacto de 22,5°, rode o parafuso de ajuste de coroa 51 que está em contacto o gatilho
com uma chave de 10 mm até o indicador de bisel indicar precisamente 22,5°.
Ajuste da guia (Fig. A, Y2)
A parte superior da guia pode ser ajustada para permitir uma folga, permitindo inclinar a serra
para um ângulo total de 49° tanto para a esquerda como para a direita.
1. Para ajustar cada guia 16 , regule o botão de ajuste da guia 63 e faça deslizar a guia para fora.
2. Efectue um teste com a serra desligada e verifique se existem folgas.
3. Ajuste a guia de modo a ficar o mais próxima possível da lâmina para proporcionar um
máximo de apoio à peça de trabalho, sem interferir com o movimento de subida e descida
do braço.
4. Aperte o botão de ajuste da guia com firmeza.
5. Quando as operações de bisel estiverem concluídas, instale a guia.
No que respeita a determinados tipos de corte, pode ser necessário aproximar as guias da
lâmina. Para tal, afrouxe os botões de ajuste da guia 63 duas voltas, aproxime as guias na
direcção da lâmina para além do limite normal e, em seguida, aperte os botões de ajuste da
guia. Faça primeiro um corte a seco para certificar-se de que a lâmina não entra em contacto
com as guias.
NOTA: As marcas das guias podem ficar obstruídas com serradura. Utilize uma escova ou ar de
baixa pressão para desobstruir as ranhuras da guia.
Activação do resguardo e visibilidade (Fig. A)
O resguardo inferior 1 que se encontra integrado na serra foi concebido para destapar
automaticamente a lâmina quando o braço está rebaixado e para tapar a lâmina quando o
braço está levantado.
O resguardo pode ser levantado com a mão durante a colocação ou remoção das lâminas de
serra ou a inspecção da serra. NUNCA LEVANTE O RESGUARDO INFERIOR MANUALMENTE, A
NÃO SER QUE A LÂMINA ESTEJA PARADA.
Ajuste da placa de corte (Fig. A)
Para ajustar as placas de corte 11 , afrouxe os 6 parafusos que fixam as placas no local
pretendido. Deve proceder ao ajuste de modo a que as placas de corte fiquem o mais próximo
possível sem interferir com o movimento da lâmina.
Se for necessária uma largura de corte igual a zero, ajuste as placas de corte de modo a que
fiquem o mais aproximadas possível. Em seguida, é possível cortar lentamente com a lâmina
da serra, com uma folga mínima entre a lâmina e as placas de corte.
•
•
•
•
Deixe o motor atingir a velocidade máxima antes de iniciar o corte.
Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos grampos estão fixos.
Fixe a peça de trabalho.
Embora esta serra permita a corte de madeira e de diversos materiais não ferrosos,
estas instruções de funcionamento dizem respeito apenas ao corte de madeira. Estas
orientações aplicam-se aos outros materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço),
fibrocimento ou alvenaria com esta serra!
• Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Não utilize a máquina se a ranhura de corte
for superior a 10 mm.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
AVISO: cumpra sempre as instruções de segurança e os regulamentos aplicáveis.
AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire
as baterias ou a fonte de alimentação antes de transportá-la, efectuar quaisquer
ajustes, limpeza, reparação ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Certifique-se de que o interruptor de activação está na posição de
desligar. Um arranque acidental pode causar lesões.
Consulte a secção Lâminas de serra em Acessórios opcionaispara seleccionar a lâmina que
melhor se adequada às suas necessidades.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas condições
ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa. O local de instalação da máquina
deve ser escolhido de modo a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço
em redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Para diminuir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura ambiente não é
demasiado baixa, a manutenção da máquina e dos acessórios foi devidamente efectuada e o
tamanho da peça de trabalho é adequado para esta máquina.
Chama-se a atenção dos utilizadores do Reino Unido para as “regulamentações de máquinas de
carpintaria de 1974” e quaisquer alterações subsequentes.
Posição adequada do corpo e das mãos (Fig. N1, N2)
•
•
•
•
•
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, utilize SEMPRE a ferramenta com
as suas mãos na posição correcta, tal como exemplificado na Figura N1.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, segure SEMPRE a ferramenta com
segurança, antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
Nunca coloque as mãos perto da área de corte. Não deve colocar as mãos a uma distância
superior a 100 mm da lâmina.
Quando fizer trabalhos de corte, fixe a peça a trabalhar firmemente na mesa e
na guia. Mantenha as mãos em posição, até o gatilho estar solto e a lâmina estar
completamente parada.
REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES DE CONCLUIR OS CORTES,
PARA QUE POSSA VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. NÃO CRUZE AS MÃOS, TAL
COMO INDICADO NA FIGURA N2.
Coloque os pés firmemente assentes no chão e mantenha o equilíbrio adequado. À
medida que desloca o braço de esquadria para a esquerda ou direita, acompanhe-o e
encoste-se ligeiramente na parte lateral da lâmina da serra.
Olhe através dos postigos, quando seguir uma linha do lápis.
Ajuste da guia do trilho (Fig. A)
Ligar e desligar (Fig. A)
Verifique regularmente os trilhos 23 em termos de folgas ou obstruções. Certifique-se de que
o botão de bloqueio dos trilhos 24 está afrouxado.
O trilho calha da direita pode ser regulado com o parafuso de ajuste do trilho 25 . Para
diminuir a folga, utilize uma chave hexagonal de 4 mm (não fornecida) e rode gradualmente
o parafuso de ajuste para a direita à medida que desliza a cabeça da serra para a frente e
para trás.
Para ligar a serra, prima o interruptor de activação 5 . Para desligar a ferramenta, liberte o
interruptor de accionamento.
Permita que a lâmina atinja a velocidade de funcionamento total antes de efectuar o corte.
Liberte o interruptor de activação e prima o travão para parar a lâmina antes de levantar a
cabeça da serra.
É disponibilizado um orifício no interruptor de activação para a colocação de um cadeado para
bloquear a ferramenta..
Ajuste do engate do ângulo em esquadria (Fig. A, M)
A haste de engate do ângulo em esquadria 59 deve ser ajustada se a mesa da serra se
deslocar quando o punho de bloqueio do ângulo em esquadria estiver bloqueado (para baixo)
e numa posição não regulada.
1. Coloque o punho de bloqueio do ângulo em esquadria 8 na posição de desbloqueio
(para cima).
2. Com uma chave de bocas de 13 mm, afrouxe a contra-porca 58 na haste de engate do
ângulo em esquadria.
3. Com uma chave de fendas ranhurada, aperte a haste de engate do ângulo em esquadria,
rodando-o para a direita como indicado na Figura M. Rode a haste de bloqueio até ficar
apertada e depois rode-a para a esquerda uma volta.
4. Volte a bloquear o engate de esquadria para um valor não regulado na régua de esquadria
– por exemplo, 34° – e certifique-se de que a mesa não roda.
5. Aperte a contra-porca.
Utilização do sistema de indicadores luminosos de funcionamento
XPS™ (Fig. A)
Antes de qualquer utilização
Extracção de serradura (Fig. A)
• Coloque a lâmina da serra adequada. Não utilize lâminas de aço muito gastas. A velocidade
máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a da lâmina da serra. Não utilize
quaisquer lâminas abrasivas.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina fazer o corte livremente. Não force o movimento de corte.
106
NOTA: A serra de esquadria deve ser ligada a uma fonte de alimentação.
O Sistema de luzes de funcionamento LED XPS™ pode ser ligado pelo interruptor temporário 21 . O indicador luminoso desliga-se automaticamente 20 segundos se a serra não for
utilizada. O indicador luminoso também é activado automaticamente sempre que o
interruptor principal da ferramenta 5 for accionado.
Para cortar ao longo de uma linha escrita a lápis numa placa de madeira:
1. Ligue o sistema XPS™ e, em seguida, puxe o punho para baixo 3 para aproximar a lâmina
da serra da placa de madeira. O tracejado da lâmina aparece na placa de madeira.
2. Alinhe o tracejado de lápis com o tracejado da lâmina. Pode ser necessário ajustar os
ângulos de esquadria ou bisel para que correspondam exactamente ao tracejado do lápis.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e
retire as baterias ou a fonte de alimentação antes de transportá-la, efectuar
quaisquer ajustes, limpeza, reparação ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: Alguma serradura, como a de carvalho ou faia, é considerada cancerígena,
em especial a que está ligada a aditivos com tratamento de madeiras.
Português
ʵʵ Utilize sempre o sistema de extracção de serradura.
ʵʵ Forneça uma ventilação adequada para o local de trabalho.
ʵʵ É recomendado usar uma máscara respiratória adequada.
A serra tem uma porta para saída do pó 26 integrada que permite ligar o saco para o pó ou
um sistema de vácuo de oficina que utiliza o sistema AirLock™ (DWV9000-XJ) ou um extractor
de pó de 35 mm padrão.
ATENÇÃO: Utilize SEMPRE um extractor de vácuo concebido em conformidade com
as directivas aplicáveis no que respeita à emissão de poeiras produzidas ao serrar
madeira. As mangueiras de vácuo da maior parte dos aspiradores de vácuo encaixam
directamente na porta de extracção de poeira.
Instalar o saco para o pó
1. Instale o saco para o pó à porta de saída do pó 26 .
Esvaziar o saco para o pó
1. Retire o saco para o pó da serra e agite ou bata ligeiramente no saco para esvaziá-lo.
2. Volte a montar o saco para o pó na porta de saída do pó 26 .
Irá verificar que não sai a totalidade da poeira do saco. Isto não afecta o desempenho de corte,
mas reduz a eficácia de recolha de pó da serra. Para repor a eficiência de recolha de pó da
serra, prima a mola no interior do saco para o pó quando o esvaziar e toque na parte lateral do
caixote do lixo ou do recipiente para o pó.
CUIDADO: Só deve utilizar esta serra se o saco para o pó ou sistema de extracção
de poeira da DeWALT estiverem instalados. A serradura pode dar origem a
problemas respiratórios.
Cortes com serra básicos
Se a função de deslizamento não for utilizada, certifique-se de que a cabeça da serra está
empurrada para trás o máximo possível e que o botão de bloqueio do varão 24 está apertado.
Isto impede que a serra deslize ao longo das calhas à medida que a peça é encaixada.
O corte de várias peças não é recomendado mas pode ser efectuado em segurança,
certificando-se de que cada peça está premida com firmeza contra a mesa e a guia.
Corte transversal a direito na vertical (Fig. A)
1. Regule e bloqueie o braço de esquadria para o valor zero e segure a placa de madeira com
firmeza sobre a mesa e contra a guia 16 .
2. Com o botão de bloqueio do varão 24 apertado, ligue a serra premindo o gatilho 5 .
3. Quando a serra atingir a velocidade pretendida, baixe o braço com cuidado e lentamente
para cortar a madeira. Deixe a lâmina parar por completo antes de levantar o braço.
Corte transversal deslizante (Fig. A, O)
Quando cortar material com uma dimensão superior a 51 x 150 mm (51 x 105 mm a uma
esquadria de 45°), utilize um movimento para baixo, baixo e para trás com o botão de
bloqueio dos trilhos 24 afrouxado.
1. Puxe a serra para fora na sua direcção.
2. Baixe a cabeça da serra para baixo na direcção da peça de trabalho.
3. Empurre a serra lentamente para trás para terminar o corte.
Não deixe que a serra entre em contacto com a parte superior da peça enquanto a puxa para
fora. A serra pode mover-se na sua direcção, podendo causar ferimentos ou danos na peça.
Corte transversal em esquadria (Fig. P)
O ângulo de esquadria é, normalmente, de 45º para fazer cantos, mas pode ser regulado
em qualquer local, desde a 50º para a esquerda ou 60° para a direita. Efectue o mesmo
procedimento que utilizou para um corte transversal a direito na vertical.
Se efectuar um corte de esquadria em peças com um tamanho superior a 51 x 105 mm que
sejam mais curtos em comprimento, coloque sempre o lado mais comprido contra a guia.
Corte em bisel (Fig. A, Y2)
Os ângulos em bisel podem ser para um ângulo entre 49º para a direita e 49º para a esquerda
e podem ser cortados com o braço de esquadria com um valor de regulação que varie entre
50º para a esquerda ou 60º para a direita. Consulte a secção Características e controlos para
obter instruções detalhadas acerca do sistema de bisel.
1. Afrouxe o botão de bloqueio de bisel 28 e mova a serra para a esquerda ou direita,
conforme pretendido. É necessário deslocar a guia 16 para permitir uma folga. Aperte o
botão de ajuste da guia 63 depois de posicionar as guias.
2. Aperte o bloqueio do bisel com firmeza.
Em alguns ângulos extremos, pode ser necessário remover a guia do lado direito ou esquerdo.
Consulte Ajuste da guia na secção Ajustes para obter informações importantes sobre como
ajustar guias para determinados cortes em bisel.
Para retirar a guia da esquerda ou direita, desaperte o botão de ajuste da guia 63 várias vezes
e faça deslizar a guia para fora.
Fazer entalhes (Fig. A)
A sua serra está equipada com um travamento de entalhe 35 , um parafuso de ajuste de
profundidade 34 e uma porca com orelhas 33 que permite o corte de entalhes.
• Rode o travamento de entalhe 35 na direcção da parte da frente da serra.
• Ajuste a porca de orelhas 33 e o parafuso de ajuste de profundidade 34 para regular a
profundidade do corte do entalhe.
Quando se precisa de cortes perfeitos para molduras e outros trabalhos de precisão,
uma lâmina (de 60 dentes de pastilhada) e um corte suave e uniforme produzem os
resultados desejados.
AVISO: Certifique-se de que o material não se desloca ou arrasta durante o corte; fixe-o
bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina pare por completo, antes de levantar o
braço. Se se formarem pequenas fibras de madeira na parte de trás da peça a trabalhar,
cole um pedaço de fita cola na madeira onde o corte vai ser efectuado. Serre através da
fita cola e retire-o depois cuidadosamente.
Fixar a peça
ATENÇÃO: uma peça que esteja fixada, equilibrada e segura antes de um corte pode
tornar-se desequilibrado depois de um corte ser concluído. Uma carga não equilibrada
pode fazer com que a serra fique inclinada ou qualquer acessório ao qual a serra
esteja montada, tal como uma mesa ou bancada. Quando fizer um corte que possa
ficar desequilibrado, apoie correctamente a peça e certifique-se de que a serra está
devidamente fixada numa superfície estável Podem ocorrer ferimentos.
ATENÇÃO: quando o sistema de fixação é utilizado, o pé de fixação pode ficar demasiado
fixo acima da base da serra. Fixe sempre a peça na base da serra – e não a qualquer outra
parte da área de trabalho. Certifique-se de que a base de fixação não está bloqueada na
extremidade da base da serra.
CUIDADO: Utilize sempre um sistema de fixação de trabalho para manter o controlo e
reduzir o risco de ferimentos pessoais e danos na peça de trabalho.
Utilize o sistema de fixação de material fornecido com a serra. A guia esquerda ou direita
desliza de um lado para outro para auxiliar a fixação. Outros sistemas de apoio, tais como
pinças com molas, gastalhos ou grampos em forma de C, podem ser adequados para
determinados tamanhos e tipos de material.
Instalação de grampos
1. Insira-o no orifício 29) atrás da guia. O grampo deve estar virado para a parte de trás da
serra de esquadria. A ranhura da haste do grampo deve estar totalmente inserida na base.
Certifique-se de que esta ranhura está totalmente inserida na base da serra de esquadria.
Se a ranhura for visível, significa que o grampo não está fixo.
2. Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de esquadria.
3. Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e depois utilize o botão de
ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: Coloque o grampo no lado oposto da base quando fizer trabalhos em bisel. REALIZE
SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR
A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE COM O
MOVIMENTO DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
Apoio para peças compridas
APOIE SEMPRE AS PEÇAS COMPRIDAS.
Para obter os melhores resultados, utilize os suportes com pernas DE7023-XJ ou DE7033-XJ
para aumentar a largura da mesa da sua serra. Apoie peças compridas, usando qualquer
meio conveniente como uma bancada ou um dispositivo semelhante, para evitar que a
extremidade tombe.
Cortar molduras, tracejados e outros objectos rectangulares
(Fig. R)
Exercite-se com trabalhos simples usando restos de madeira, até apanhar o jeito com a
sua serra. A sua serra é a ferramenta perfeita para fazer cortes angulares como indicado na
Figura R.
O esquema 1 na Figura R mostra uma junção feita com o método de ajuste de bisel. A união
mostrada pode ser efectuada utilizando um dos seguintes métodos.
• Através do ajuste de bisel:
-- A inclinação das duas peças feita em 45° cada, produz um ângulo de 90°.
-- O braço de esquadria foi colocado na posição zero e o ajuste de bisel foi colocado num
ângulo de 45º.
-- A madeira foi colocada com o lado largo sobre a mesa e a face mais estreita contra
a guia.
• Através de um ajuste angular:
-- O mesmo corte pode ser feito cortando em ângulo à direita e à esquerda, com a
superfície larga contra o apoio.
Corte de molduras e outras armações (Fig. R)
O esquema 2 na Figura R mostra uma união ao regular o braço de esquadria a um ângulo de
45° para fazer a esquadria em duas placas para formar um ângulo de 90°. Para criar este tipo de
junta, regule o ajuste de bisel para zero e o braço de esquadria para 45°. Posicione novamente
a placa de madeira com o lado largo e a face mais estreita contra o apoio.
Os dois esquemas indicados na Figura R dizem apenas respeito a objectos de quatro lados. Se
o número de lados mudar, mudam-se também os ângulos de bisel e de esquadria. A tabela
abaixo dá os ângulos correctos para uma variedade de modelos, partindo-se de que todos os
lados têm o mesmo comprimento.
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de factores, p.e. o material a
cortar, o tipo de lâmina, o grau em que se encontra afiada a lâmina e o grau de corte.
107
Português
NÚMERO DE LADOS
4
ESQUADRIA OU ÂNGULO DE BISEL
45°
5
6
7
8
9
10
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Para obter uma forma que não esteja indicada no gráfico, utilize o seguinte sistema: 180°
dividido pelo número de lados é igual ao ângulo de esquadria (se o material for cortado na
vertical) ou de bisel (se o material for cortado na horizontal).
Corte de meia-esquadria composta (Fig. Q, R, S, Z)
Uma esquadria composta é um corte feito utilizando ao mesmo tempo um ângulo de
esquadria e um ângulo de inclinação. Este é o tipo de corte utilizado para fazer armações ou
caixas com lados inclinados, como mostrado na Figura Q.
ATENÇÃO: Se o ângulo de corte variar de corte para corte, controle se o botão de
fixação de inclinação e o botão de fixação de esquadria estão bem seguros. Estes botões
devem estar bem apertados, depois de fazer qualquer modificação na inclinação ou
na esquadria.
ATENÇÃO: Quando efectuar um corte composto, a serra deve ser fixada num suporte de
base para evitar que a ferramenta tombe. Consulte Montagem em bancada e Fig. Z.
O gráfico indicado abaixo pode ajudá-lo a escolher as regulações de inclinação e esquadria
adequadas para cortes comuns de meia-esquadria composta.
CAIXA DE 6 LADOS
CAIXA DE 8 LADOS
Ângulo da parte lateral da caixa (ângulo “A”)
Regular este ângulo de esquadria na serra
CAIXA QUADRADA
Regular este ângulo de bisel na serra
• Seleccione o ângulo A (Fig. S) desejado do seu projecto e coloque esse ângulo no arco
apropriado na tabela.
• A partir desse ponto siga a tabela precisamente para encontrar o ângulo correcto da
inclinação e passe para o outro lado para encontrar o ângulo devido da esquadria.
• Coloque a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de experiência. Experimente
juntar as peças cortadas.
Exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com ângulos exteriores de 26° (Ângulo A, Fig. S), use
o ar de cima à direita. Procure 26° na régua do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de
cada lado, para obter a posição do ângulo de esquadria na serra (42°). Igualmente, siga a linha
de intersecção vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição do ângulo em bisel na
serra (18°). Experimente sempre os cortes em pedaços de madeira, para verificar as posições
na serra.
Corte da moldura base (Fig. J, T)
FAÇA SEMPRE UM TESTE SEM LIGAÇÃO À CORRENTE ANTES DE EFECTUAR
QUAISQUER CORTES.
Para fazer cortes direitos a um ângulo de 90°, coloque a madeira sobre a guia e mantenha-a
nessa posição, como indicado na Figura T. Ligue a serra, aguarde até a lâmina atingir a
velocidade máxima e baixe o braço com cuidado através do corte.
Corte da moldura base de 76 mm a 171 mm na vertical contra a guia
NOTA: Utilize a alavanca de bloqueio de deslizamento 20 , indicada na Figura J, quando cortar
uma moldura de base que meça entre 76 mm e 171 mm na vertical contra a guia.
Posicione o material, como indicado na Figura T.
108
Canto interior
Canto exterior
Lado
esquerdo
Esquadria à esquerda
de 45°
Resguarde o lado
esquerdo do corte
Esquadria à direita de 45°
Resguarde o lado
esquerdo do corte
Lado direito
Esquadria à direita de 45°
Resguarde o lado direito
do corte
Esquadria à esquerda
de 45°
Resguarde o lado direito
do corte
O material com um tamanho até 171 mm pode ser cortado de acordo
com o procedimento indicado acima.
Corte de molduras em coroa (Fig. A, U1, U2)
A sua serra de esquadria é adequada para cortar molduras em coroa. De modo a encaixar
correctamente, a moldura em coroa deve ser colocada em esquadria meia-composta.
A serra de esquadria inclui pontos de patilha de esquadria predefinidos especiais a um ângulo
de 31,62° à esquerda e à direita para o corte de moldura em coroa no ângulo adequado e os
gatilhos do batente de biséis a um ângulo de 33,86° para a esquerda e direita. Existe também
uma marca na régua de bisel 17 a 33,9°. O gráfico abaixo mostra as definições adequadas
para o corte de molduras em coroa.
NOTA: É muito efectuar um teste prévio do material de refugo!
Instruções para o corte de molduras em coroa na horizontal e
utilizando características compostas (Fig. U1)
1. A moldura deve permanecer na horizontal com a superfície posterior na mesa da serra 60 .
2. Coloque a parte superior da moldura contra a guia 16 .
3. As definições indicadas abaixo dizem respeito a molduras com coroa de mola a um ângulo
de 45°.
Canto interior
Canto exterior
Lado
esquerdo
Esquadria à esquerda a um
ângulo de 30°
Mesa de esquadria regulada à
direita a um ângulo de 35,26°
Resguarde a extremidade
esquerda do corte
Esquadria à direita a um ângulo
de 30°
Mesa de esquadria regulada à
esquerda a um ângulo de 35,26°
Resguarde a extremidade
esquerda de corte
Lado direito
Esquadria à direita a um ângulo
de 30°
Mesa de esquadria regulada à
esquerda a um ângulo de 35,26°
Resguarde a extremidade direita
de corte
Esquadria à esquerda a um
ângulo de 30°
Resguarde a extremidade
esquerda do corte a um ângulo
de 35.26°
Resguarde a extremidade direita
de corte
As definições indicadas abaixo dizem respeito a moldura em coroa com ângulos de 52° na
parte superior e ângulos de 38° na parte inferior.
Canto interior
Canto exterior
Lado
esquerdo
Esquadria à esquerda a um
ângulo de 33,9°
Mesa de esquadria regulada à
direita a um ângulo de 31,62°
Resguarde a extremidade
esquerda do corte
Esquadria à direita a um ângulo
de 33,9°
Mesa de esquadria regulada à
esquerda a um ângulo de 31,62°
Resguarde a extremidade
esquerda de corte
Lado direito
Esquadria à direita a um ângulo
de 33,9°
Mesa de esquadria regulada à
esquerda a um ângulo de 31,62°
Resguarde a extremidade direita
de corte
Esquadria à esquerda a um
ângulo de 33,9°
Resguarde a extremidade
esquerda do corte a um ângulo
de 31.62°
Resguarde a extremidade direita
de corte
Método alternativo para corte em moldura de coroa
O corte em moldura de coroa que utiliza este método não requer um corte em bisel. Podem
ser efectuadas pequenas alterações no ângulo de esquadria sem afectar o ângulo de bisel. Se
houver ângulos que tenham 90°, é possível ajustar a serra de maneira de maneira fácil e rápida.
Instruções para cortar moldes em coroa em ângulo entre a guia
e a base da serra para todos os cortes (Fig. U2)
1. Incline a moldura de modo a que a parte inferior da moldura (a parte que fica virada para a
parede quando é instalada) fica virada contra a guia 16 e a parte superior da moldura fica
encostada na mesa da serra 60 .
2. A “parte plana” na parte de trás da moldura deve permanecer em esquadria na guia e na
mesa da serra.
Português
Canto interior
Canto exterior
Lado
esquerdo
Inclinação à direita a um ângulo
de 45°
Resguarde a extremidade direita
do corte
Esquadria à esquerda a um
ângulo de 45°
Resguarde a extremidade direita
do corte
Lado direito
Esquadria à esquerda a um
ângulo de 45°
Resguarde a extremidade
esquerda do corte
Esquadria à direita a um ângulo
de 45°
Resguarde a extremidade
esquerda do corte
Cortes especiais
ATENÇÃO: Nunca faça quaisquer cortes a menos que o material esteja fixado na
mesa e contra a guia.
Corte de alumínio (Fig. V1, V2)
UTILIZE SEMPRE A LÂMINA DE SERRA ADEQUADA, CONCEBIDA ESPECIFICAMENTE PARA
CORTAR ALUMÍNIO.
Algumas peças podem solicitar o uso de um grampo ou de uma peça de fixação para impedir
qualquer movimento durante o corte. Posicione o material para para que possa cortar a secção
transversal mais fina, tal como indicado na Figura V1. A Figura V2 mostra a maneira incorrecta
de cortar estas saliências.
Utilize um lubrificante para cortar cera aderente quando cortar alumínio. Aplique a cera
na lâmina da serra 46 antes de proceder ao corte. Nunca aplique cera a uma lâmina em
movimento. A cera permite uma lubrificação adequada e impede que as aparas fiquem
coladas na lâmina.
Material dobrado (Fig. W1, W2)
Quando cortar material dobrado, posicione-o sempre conforme descrito na Figura W1 e
nunca como indicado na Figura W2. Se posicionar incorrectamente o material, a lâmina pode
ficar presa.
Cortar tubos de plástico ou outros materiais redondos
É muito fácil possível cortar tubos de plástico com a serra. Deve ser cortada como madeira e
FIXADA OU PRESA COM FIRMEZA À GUIA PARA IMPEDIR QUE SE DESLOQUE. Isto é muito
importante quando fizer cortes em ângulo.
Corte de material comprido (Fig. X)
Pode encontrar ocasionalmente pedaços de madeira um pouco maiores que se encaixem
debaixo do resguardo inferior. Se isto ocorrer, coloque o polegar direito na parte superior
do resguardo 1 e rode o resguardo para cima o suficiente até libertar a peça de trabalho,
como indicado na Figura X. Evite fazê-lo sempre que possível, mas, se for necessário, a serra
vai funcionar correctamente e o corte será maior. NUNCA AMARRE, COLE NEM MANTENHA O
RESGUARDO ABERTO QUANDO UTILIZAR ESTA SERRA.
Conjunto especial para cortes transversais largos (Fig. Y1, Y2)
A serra tem capacidade para cortar peças muito largas (até um máximo de 409 mm) quando é
utilizada uma configuração especial. Para configurar a serra para estas peças, siga estes passos:
1. Retire as guias de deslizamento do lado esquerdo e direito da serra e coloque-as de parte.
Para removê-las, desaparafuse os botões de ajuste da guia 63 várias vezes e deslize cada
guia para fora. Ajuste e bloqueie o controlo de esquadria para que fique a uma esquadria
de 0º.
2. Crie uma plataforma utilizando uma placa de partículas espessa de 38  mm ou uma placa
de madeira espessa e dura de 38 mm com as seguintes dimensões: 368 x 660 mm. A
plataforma deve ficar achatada, caso contrário o material pode deslocar-se durante o corte
e causar ferimentos.
3. Monte uma plataforma de 368 x 660 mm na serra utilizando quatro parafusos de madeira
compridos de 76,2 mm através dos furos 62 na guia da base 61 (Fig. Y1). Os quatro
parafusos devem ser utilizados para fixar o material. Quando é utilizada uma configuração
especial, a plataforma é cortada em dois pedaços. Certifique-se de que os parafusos estão
apertados correctamente, caso contrário o material pode soltar-se e causar ferimentos.
Assegure-se de que a plataforma está totalmente achatada sobre a mesa, contra a guia e
centrada de maneira uniforme da esquerda para a direita.
ATENÇÃO: Certifique-se de que a serra está devidamente montada numa superfície
estável e plana. Se não o fizer, a serra pode ficar instável e cair, dando origem a ferimentos.
4. Coloque a peça a cortar na parte superior da plataforma montada na mesa. Certifique-se
de que a peça está encostada com firmeza contra a parte traseira da guia da base 61 (Fig.
Y2).
5. Fixe o material antes de o cortar. Corte lentamente através do material utilizando um
movimento para fora, para baixo e depois para trás. Se não fixar a peça correctamente ou
cortá-la lentamente, esta pode ficar solta e causar ferimentos.
Depois de fazer vários cortes em vários ângulos de esquadria que não sejam a 0°, a
plataforma pode enfraquecer e não suportar devidamente a peça de trabalho. Instale
uma nova plataforma, não utilizada, na serra depois de definir previamente o ângulo de
esquadria pretendido.
CUIDADO: A utilização contínua de uma plataforma com várias placas de corte pode
resultar em perda de controlo do material e possíveis ferimentos.
MANUTENÇÃO
AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire
as baterias ou a fonte de alimentação antes de transportá-la, efectuar quaisquer
ajustes, limpeza, reparação ou de retirar/instalar dispositivos complementares
ou acessórios. Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, NÃO toque nas partes
afiadas da lâmina com os dedos ou mãos enquanto efectua qualquer trabalho
de manutenção.
NÃO utilize lubrificantes ou produtos de limpeza (especialmente pulverizantes ou aerossóis)
perto do resguardo de plástico. O material em policarbonato utilizado no resguardo pode ser
deteriorado por determinados produtos químicos.
Lubrificação
A ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
Limpeza
Antes de a utilizar, verifique com cuidado o resguardo superior, o resguardo inferior e a
conduta de poeiras para determinar se funcionam correctamente. Certifique-se de que as
aparas, partículas de pó ou da peça de trabalho não obstruem uma das funções.
Caso haja pedaços da peça de trabalho encravados entre a lâmina da serra e os resguardos,
desligue a máquina da fonte de alimentação e siga as instruções indicadas em Alterar ou
colocar uma nova lâmina de serra. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina
de serra.
Limpe periodicamente todas as aparas de madeira e pó em torno E DEBAIXO da base e da
mesa rotativa.
AVISO: retire os detritos e as partículas da caixa da unidade com ar comprimido seco
sempre que houver uma acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação e à
volta das mesmas. Use uma protecção ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
AVISO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos abrasivos para limpar as peças
não metálicas da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido dentro da ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num líquido.
Limpar a fonte de alimentação com fio da DeWALT
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros químicos abrasivos para limpar as peças
não metálicas da ferramenta. Estes produtos químicos poderão enfraquecer os materiais
de plástico utilizados nestas peças. Utilize um pano humedecido apenas com água e
sabão suave. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da ferramenta. Da mesma
forma, nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta num líquido.
Limpeza da ficha da fonte de alimentação com fio (Fig. D)
ATENÇÃO: Limpe os resíduos da ficha da fonte de alimentação com fio 37 com ar limpo
e seco. Quando efectuar esta operação, use sempre uma protecção ocular e respiratória
para minimizar o risco de lesões oculares.
Limpeza da conduta de poeira
Dependendo do seu ambiente de corte, a serradura pode obstruir a conduta de saída do
pó e impedir que este saia correctamente da área de corte. Com a bateria ou a fonte de
alimentação com fio retiradas e a cabeça da serra levantada por completo, pode utilizar ar de
baixa pressão ou uma haste de encaixe com um diâmetro comprido para remover o pó da
conduta de poeira.
Limpeza da luz de trabalho com LED XPS™
Para obter o melhor desempenho da luz de trabalho, efectue o seguinte procedimento de
manutenção com regularidade com a bateria ou a fonte de alimentação com fio removidas.
• Limpe com cuidado qualquer serradura e resíduos das lentes dos indicadores luminosos
com uma cotonete.
• NÃO utilize qualquer tipo de solventes; podem danificar a lente.
• A acumulação de poeira pode obstruir a luz de funcionamento e impedir uma indicação
rigorosa da linha de corte.
• Siga o manual de instruções da serra de esquadria para remover e colocar a lâmina.
• Depois de retirar a lâmina da serra, limpe o espaço entre os dentes e a acumulação de
sujidade da lâmina. O espaço entre os dentes e os resíduos podem interferir com a luz de
funcionamento e impedir uma indicação rigorosa da linha de corte.
Acessórios opcionais
AVISO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessórios
disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, só deve utilizar os acessórios
recomendados pela DeWALT neste equipamento.
Os seguintes acessórios, concebidos para a sua serra, podem ser úteis. Em alguns casos,
podem ser necessários suportes de trabalho obtidos a nível local, como batentes de
comprimento, abraçadeiras, etc. Tenha cuidado quando escolher e utilizar os acessórios.
109
Português
Grampo: DE7082
(modelo semelhante
incluído)
Utilizado para fixar a peça
de trabalho com firmeza
na mesa da serra para um
corte preciso.
Saco da serradura:
DE7053 (incluído em
alguns modelos)
O saco da serradura está
equipado com um fechoéclair para um esvaziamento
mais fácil, que permite
captar a maioria da
serradura produzida.
LÂMINAS DA SERRA: UTILIZE SEMPRE LÂMINAS DE SERRA DE 305 mm COM ORIFÍCIOS DE
MANDRIL de 25,4 mm/30 mm. O ÍNDICE DE VELOCIDADE DEVE SER, PELO MENOS, DE 4800
RPM. Nunca utilize uma lâmina com um diâmetro mais pequeno. Se o fizer, a lâmina não
fica devidamente protegida. Utilize apenas lâminas para corte cruzado! Não utilize lâminas
concebidas para serração ao comprido, lâminas de combinação com ângulos em gancho que
excedam  7°.
DESCRIÇÕES DA LÂMINA
APLICAÇÃO
DIÂMETRO
DENTES
Lâminas de serra de construção (placa fina com orla anti-aderente)
Utilização geral
305 mm
40
Corte transversais finos
305 mm
60
Lâminas de serra para trabalhos em madeira(permitem fazer cortes macios e
limpos)
Cortes transversais finos
305 mm
80
Metais não ferrosos
305 mm
96
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este símbolo não devem ser
eliminados em conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser recuperados ou
reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas. Recicle o equipamento
eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações em
www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
110
Suomi
JIIRISAHA
DHS780
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja
innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
UK & Ireland
Tyyppi
Virta
Akkutyyppi
Akkujännite
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahanterän leveys
Suurin terän nopeus
Suurin leikkuualue 90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
0°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus
112 mm
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus
110 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys
345 mm
45°:n jiiri vasempaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus
112 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys
244 mm
45°:n jiiri oikeaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus
112 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys
244 mm
45° vasen vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus
63 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys
345 mm
45° oikea vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus
62 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys
345 mm
Automaattinen terän jarrutusaika
Paino (ilman akkua tai johdollista
virransyöttöyksikköä)
VDC
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
vasen
oikea
vasen
oikea
DHS780
230
230/115
20
8/15
Li-Ion
2 x 54
305
30
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
DHS780-XE
230
–
20
8
Li-Ion
2 x 54
305
25,4
1,6
3 800
345
244
112
56
50°
60°
49°
49°
mm
299
299
mm
303
303
mm
76
76
mm
200
200
mm
76
76
VAC
VAC
AAC
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.02.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota
näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa
aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Turvaohjeet
mm
211
211
mm
76
76
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava perusvarotoimia
tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu
joitakin varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
mm
268
268
mm
44
44
mm
193
193
mm
28
28
s
<5
<5
kg
25,5
25,5
dB(A)
dB(A)
91
102
91
102
dB(A)
3
3
Ääni (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN61029-2-9 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
Jiirisaha
DHS780
VAROITUS: Tärinäpäästöarvo soveltuu työkalun ensisijaisiin käyttötarkoituksiin. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi
vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota
työn jaksottamiseen.
Yleiset turvallisuusohjeet
1 . Pidä työskentelyalue siistinä.
ʵʵ Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2 . Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
ʵʵ Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä olosuhteissa. Pidä
työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia). Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on
tulipalon tai räjähdyksen vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3 . Suojaudu sähköiskulta.
ʵʵ Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin,
lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua käytetään äärimmäisissä
olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuutta
voidaan parantaa kytkemällä eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4 . Pidä muut ihmiset etäällä.
ʵʵ Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai sähköjohtoa, ja pidä heidät
etäällä työskentelyalueesta.
5 . Laita joutilas työkalu varastoon.
ʵʵ Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja turvallisessa
paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6 . Älä käytä työkalua väkisin.
ʵʵ Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7 . Käytä oikeaa työkalua.
ʵʵ Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön. Käytä työkalua
vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai
tukkien katkaisemiseen.
111
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
8 . Pukeudu asianmukaisesti.
ʵʵ Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin osiin.
Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta ulkona. Käytä
suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät hiukset.
9 . Käytä suojavarusteita.
ʵʵ Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos työskenneltäessä syntyy
pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
kuumuudenkestävää suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10 . Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
ʵʵ Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä laitteita on,
varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
11 . Laturin johtoa tai johdollisen DCB500-virransyöttöyksikön johtoa ei saa
väärinkäyttää.
ʵʵ Älä koskaan vedä johdosta irrottaaksesi laitteen pistorasiasta. Pidä johto
poissa kuumasta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä koskaan kanna työkalua sen
virtajohdon varassa.
12 . Kiinnitä työstökappale paikalleen.
ʵʵ Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale paikoillaan. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
13 . Älä kurottele.
ʵʵ Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
14 . Huolla työkalua huolellisesti.
ʵʵ Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja
turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika
ajoin, ja jos havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat
ja kytkimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
15 . Katkaise työkalujen virta.
ʵʵ Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden huoltamista ja vaihtaessasi
lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
16 . Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
ʵʵ Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta ennen
sen käyttöä.
17 . Estä tahaton käynnistyminen.
ʵʵ Älä kanna työkalua niin, että sormesi on kytkimellä. Varmista, että työkalu on offasennossa ennen kuin liität se virtalähteeseen.
18 . Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
ʵʵ Tarkista jatkojohdon kunto ennen sen käyttämistä ja vaihda se tarvittaessa. Kun
työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja ja sen mukaisesti
merkittyjä jatkojohtoja.
19 . Pysy valppaana.
ʵʵ Kiinnitä huomiota suorittamiisi toimenpiteisiin. Käytä tervettä järkeä. Älä
käytä moottorityökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena.
20 . Tarkista vahingoittuneet osat.
ʵʵ Tarkista työkalu ja virransyöttöyksikkö huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, että
se toimii oikein ja suorittaa sille tarkoitetun toiminnon. Tarkista liikKuvat osat, niiden
kiinnitys, osien eheys, asennus ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Suojus tai muu
vaurioitunut osa tulee antaa valtuutetun huollon korjattavaksi tai vaihdettavaksi, jos
ohjekirjassa ei muuta mainita. Anna valtuutetun huollon vaihtaa vialliset kytkimet. Älä
käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Älä koskaan yritä korjata
laitetta itse.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle suositeltu lisävaruste tai
-laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa henkilövahingon.
21 . Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
ʵʵ Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä. Korjauksia saavat tehdä
vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa
käyttäjälle suuren vaaran.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Muita jiirisahan turvallisuussääntöjä
•
•
•
112
Laitteen mukana toimitetaan erityinen sähköjohto, jonka voi vaihtaa vain valmistaja tai
valtuutettu huoltoedustaja.
Sahalla ei saa leikata muita kuin valmistajan suosittelemia materiaaleja.
Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikallaan, ne eivät toimi tai niitä ei ole
ylläpidetty asianmukaisesti.
•
•
•
Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti kiinni.
Pidä konetta ympäröivä lattia-alue tasaisena, hoidetussa kunnossa ja puhtaana irtonaisista
materiaaleista, kuten lastuista ja leikkuujätteistä.
Käytä asianmukaisesti teroitettuja sahanteriä. Noudata sahanterään
merkittyä enimmäisnopeutta.
Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret ovat tiukasti kiinni ennen
laitteen käyttöä.
Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty sähköliitäntään.
Älä koskaan kurottele rajasuojan taakse pitämällä kättä alle 100 mm:n (4”) päässä
sahanterän reunasta puukappaleiden poistamiseksi tai muusta syystä terän pyöriessä.
Pyörivän terän ja käden pieni etäisyys ei välttämättä ole ilmiselvää, olemassa on vakavan
henkilövahingon vaara.
Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa laitetta työntämällä jotakin työkalua yms.
terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan onnettomuuteen.
Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä.
Lisävarusteen väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai karkeaa materiaalia.
Varmista ennen käyttöä, että sahanterä on asennettu oikein.
Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan.
Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien
ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa eriteltyjä, standardin
EN 847-1 mukaisia teriä.
Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa.
Ennen sahaamista tulee varmistaa, että kone on vakaa.
Nosta terä työkappaleen sahausurasta, ennen kuin vapautat virtakytkimen.
Älä yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen aukkoon.
Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun pään ylälukituksen vapautusvipua painetaan
ja varsi lasketaan alas, ja se laskeutuu terän päälle, kun vartta nostetaan.
Älä koskaan nosta sahanterää käsin, ellei sahaa ole sammutettu. Teränsuojuksen voi nostaa
kädellä, kun sahanterää vaihdetaan tai sahaa tarkistetaan.
Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat eikä niissä ole lastuja.
Vaihda kulunut uurroslevy. Katso mukana toimitettua huolto-osaluetteloa.
Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa.
Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on käynnissä ja teräosa ei
ole yläasennossa.
Jos käytät LED-valoa osoittamaan leikkuulinjaa, varmista, että LED on luokan 2 mukainen
LED-tuote EN 62471 -standardin mukaan. Älä vaihda LED-diodia toisen tyyppiseen. Jos LED
on vahingoittunut, pyydä valtuutettu korjaaja korjaamaan se.
Suojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi. Vaikka säleikkö vähentää
huomattavasti lastujen sinkoamista, suojuksessa on aukkoja ja sahatessa tulisi pitää
aina suojalaseja.
Kytke saha kiinni pölynkeräyslaitteeseen sahattaessa puuta. Ota aina huomioon tekijät, jotka
vaikuttavat altistumiseen pölylle, kuten:
ʵʵ Työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä kuin puu);
ʵʵ Sahanterän terävyys;
ʵʵ Oikea sahanterän säätö;
ʵʵ Pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s.
Varmista, että paikalliset pölynpoistolaitteet sekä suojukset, välilevyt ja kourut on
säädetty oikein.
Ota huomioon seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat altistukseen
melulle:
ʵʵ Käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua;
ʵʵ Käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä.
Laite on huollettava säännöllisin väliajoin.
Järjestä riittävä yleinen tai paikallinen valaistus.
Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä käyttöoppaassa osoitetun
tarkoituksen mukaisia.
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista leikkuualueelta, kun
kone on käynnissä ja kun saha ei ole yläasennossa.
Älä koskaan leikkaa 200 mm lyhyempiä työkappaleita.
Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille
poikkileikkausta varten:
ʵʵ Maksimikorkeus: 112 mm
ʵʵ Maksimileveys: 345 mm
ʵʵ Maksimipituus: 600 mm
ʵʵ Pitempää työkappaletta tulee tukea sopivalla lisätuella, esimerkiksi -tuella tai DE7023-XJ
tai DE7033-XJ -jalustalla. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja irrota
kone virtalähteestä.
Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista konetta.
Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi leikkauksen aikana, sammuta
kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu
vapaasti. Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden halkaisija on 8 mm
ja pituus 80 mm.
Varmista, että käyttäjä on kyllin koulutettu käyttämään ja säätämään laitetta.
Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille ennen työskentelyä.
Käytä ainoastaan sahanteriä, joihin on merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri kuin
nimellisterään merkitty nopeus.
Varmista ennen jokaista sahaustoimenpidettä, että kone on tasaisella ja vakaalla alustalla
sen liikkumisen estämiseksi.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja
ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Tämä kone on tarkoitettu toimimaan eri jännitteillä—akun virransyöttö 2 x 54V ja
AC-virransyöttö 115V tai 230V. Tarkista aina, että akun jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Varmista myös, että johdollisen virransyöttöyksikön ja laturin jännite vastaa
verkkovirran jännitettä.
DeWALT-kone, laturi ja johdollinen virransyöttöyksikkö on kaksoiseristetty standardin
EN61029 ja EN60335 mukaisesti. Se ei täten vaadi maadoitusjohtoa.
VAROITUS: 115 V -laitteita tulee käyttää sellaisen viankestävän eristysmuuntajan kanssa,
jossa maadoitus on ensisijaisen ja toissijaisen käämityksen välissä.
Pistokkeen vaihtaminen
(koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia)
Jos uusi verkkopistoke täytyy asentaa:
• Hävitä vanha pistoke turvallisesti.
• Liitä ruskea johdin pistokkeen jännitteiseen liittimeen.
• Liitä sininen johdin nollaliittimeen.
VAROITUS: Maadoitusliittimeen ei tule tehdä liitoksia.
Noudata korkealaatuisten pistokkeiden mukana toimitettuja asennusohjeita. Laturiin
suositeltava sulake: 3A. Johdolliseen virransyöttöyksikköön suositeltu sulake: 13A.
Jatkojohdon käyttäminen laturissa tai johdollisessa
virransyöttöyksikössä
Jatkojohtoa ei saa käyttää, ellei sen käyttö ole ehdottomasti tarpeen. Käytä laturin tai
johdollisen virransyöttöyksikön ottoteholle soveltuvaa jatkojohtoa (ks. Tekniset tiedot).
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Johdollisen DCB500-virransyöttöyksikön käyttäminen
Johdollinen DeWALT-virransyöttöyksikkö on
tarkoitettu syöttämään virtaa langattomiin DeWALT
2x 54 V FLEXVOLT™-työkaluihin. Aseta johdollinen
virransyöttöyksikkö jiirisahan akun asennuspaikkaan
(ks. kohta Johdollisen virransyöttöyksikön
asentaminen ja poistaminen ja Kuva D) ja liitä pistoke
AC-pistorasiaan. Virransyöttöyksikkö toimii työkalun
virtalähteenä. Johdollista DeWALT-virransyöttöyksikköä
tulee käyttää vain kotitalouksien 230V virtalähteellä. UK
115V -yksiköt tulee liittää 115V -muuntajaan.
Johdollinen virransyöttöyksikkö sopii käytettäväksi kaksoiseristettyjen 2x 54V AC -työkalujen
kanssa. DCB500:n EU-mallissa ei ole maasulkua.
Johdollista DeWALT-virransyöttöyksikköä tulee käyttää vain virtalähteissä, joiden jännite vastaa
DCB500:n tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. Sitä ei saa käyttää DC-virtalähteissä. Tarkista,
että työkalun nimellisvirta vastaa korkeintaan virransyöttösovittimen nimellisvirtaa.
Lisäkäyttöohjeita
Johdollinen virransyöttöyksikkö voi kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalia eikä se ole
merkki ongelmasta.
TÄRKEÄÄ: Virransyöttöyksikkö ei ole käyttäjän huollettavissa. Virransyöttöyksikön sisällä ei ole
huollettavia osia. Ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu voi vaihtaa virtajohdon.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita
yhteensopiviin akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän tuotteen ohjeet ja
varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan
laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lataa vain
ladattavia DeWALT-akkuja. Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai
metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi
tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi mihinkään muuhun tarkoitukseen
kuin ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen
käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien
aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa sitä. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä
yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun paikoilleen.
2. Aseta akku 22 laturiin ja varmista, että akku on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen
(latauksen) merkkivalo vilkkuu toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatKuvasti. Akku on täysin ladattu ja
sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 32 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
113
Suomi
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon
aikana. Kun akku on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty
tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa
akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku. Akku latautuu hitaammin koko latausjakson
ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten. Puhallin kytkeytyy
automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei
toimi oikein tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua ylikuormitukselta,
ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin
tapahtuu, laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai käytettäviksi pystyasennossa pöydän
tai työtason päällä. Jos laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville ja kauas
kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina
kiinnitysruuvien kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla (hankittava
erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm.
Kiinnitä ruuvit puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin 5,5 mm.
Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: SähköisKuvaara. Irrota laturi AC-pistorasiasta ennen puhdistusta.
Lika ja rasva voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä, ei-metallisella
harjalla. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun sisään.
Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa akkuyksikköä millään tavalla
saadaksesi sen sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö saattaa
murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa, jossa lämpötila voi
saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut
elinkaarensa päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa syntyy
myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon, ilmoita, että akun elektrolyytti on
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatKuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo
on murtunut tai vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota tai vahingoita
akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon on osunut terävä isku, joka on
pudotettu tai vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai kanna akkuja niin, että metalliesineet
pääsevät kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi asettaa liinojen
päälle, taskuihin, työkalukoteloihin, tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on
irtonaisia nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se sivulleen vakaalle alustalle,
jossa se ei aiheuta kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut työkalut,
joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä akkuyksikön varassa, mutta ne
kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee
varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat
päästä niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran mä