1300E | Facom 1300E MEASURING INSTRUMENT instruction manual

Características:
PRODUTO CONFORME A NORMA DIN 862
1. Quatro tipos de medidas: de internos, de externos, de altura (degraus) e de profundidade.
2. Medida directa e medida relativa.
3. Visualizador a cristal líquidos: Sinal “-» e 5 cifras; “5» pequeno e “in” para as medidas em polegadas.
4. Botões:
SOLUZIONE
Il visualizzatore non funziona o lampeggia.
Cambiare la batteria o sistemarne il connettore .
Non funziona.
Reinstallare la batteria.
Visualizzatore disturbato.
Pulire il calibro.
PO
150 mm / 6’’
Resolução
0,01 mm
(0.0005’’)
Temperat.trabalho
Misurazione
esterna
0,01 mm
(0.0005’’)
Humidade
0 - 40 °C
Misurazione interna
Repetibilidade
< 80 %
Selezione
mm/pollici
Pulsante Off/On
Velocid.máx.
1,5 m/s
Potência
3 V (CR 2032)
Vite di
bloccaggio
Pulsante
azzeramento
Coperchio
batteria
ΙΣΧΥΣ
Visualizador alterado.
Limpar o calibrador.
0 - 40 °C
< 80 %
3 V (CR 2032)
Smaltimento delle apparecchiature obsolete
• Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla
Direttiva Europea 20002/96/EC.
• Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante
impianti di raccolta specifici designati dal Governo o dalle autorità locali.
• Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull’ambiente.
• Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il Comune, il Servizio di smaltimento rifiuti o
il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
PL
Opis
Rozdzielczość
Dokładność
Powtórzenia
Prędkość
maks.
150 mm / 6’’
0,01 mm
(0.0005’’)
0,01 mm
(0.0005’’)
1,5 m/s
Temperatura pracy
Wilgotność
Moc
0 - 40 °C
< 80 %
3 V (CR 2032)
Pomiar wewnętrzny
Smaltimento delle apparecchiature obsolete
• Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla
Direttiva Europea 20002/96/EC.
• Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante
impianti di raccolta specifici designati dal Governo o dalle autorità locali.
• Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e
sull’ambiente.
• Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il Comune, il Servizio di smaltimento rifiuti o
il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Especificação
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΓΡΑΣΙΑ
Reinstalar a bateria.
Barra di profondità
Rotella
avanzamento
Misurazione
profondità
Pomiar
zewnętrzny
Przełącznik
mm / cale
Włączanie
/ Wyłączenie
Śruba
blokująca
Zerowanie
Pokrywa baterii
Pomiar
głębokości
Dane techniczne:
PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ DIN 862
1. Cztery typy pomiaru: wewnętrzny, zewnętrzny, wysokości i głębokości.
2. Pomiar bezpośredni i pośredni.
3. Cyfrowy wyświetlacz LCD: znak “-” i 5 cyfr; małe “5» i “in” dla pomiarów w calach.
4. Przyciski:
NAZWA
FUNKCJA
mm / in
Aby zmienić system metryczny na brytyjski
ZERO.
Aby zerować wyświetlacz
OFF / ON.
Wyłączony lub włączony
Μέτρηση
mm / inch
Εξωτερική
μέτρηση
Διακόπτης
λειτουργίας
Βίδα μπλοκαρίσματος
Κάλυμμα μπαταρίας
Ακίδα βάθους
Μηδενισμός
Παξιμάδι
Μέτρηση
βάθους
Χαρακτηριστικά :
ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ DIN 862
1. Τέσσερις τύποι μέτρησης : εσωτερική, εξωτερική, ύψους (βήμα) και βάθους.
2. Μέτρηση απ’ευθείας και συγκριτική.
3. Οθόνη υγρών κρυστάλλων: ένδειξη “-” και 5 ψηφία, μικρό “5» και “in” για μετρήσεις σε ίντσες.
4. Πλήκτρα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Wysuwka
głębokościomierza
Pokrętło
Εσωτερική μέτρηση
Jak posługiwać się suwmiarką z odczytem cyfrowym:
1. Otworzyć pokrywę baterii w kierunku zaznaczonym strzałką i wstawić baterię, następnie zamknąć pokrywę.
2. Przed użyciem, należy odblokować śrubę blokującą; powoli przemieszczać suwak i czyścić czołowe
powierzchnie pomiarowe i prowadnicę czystą i miękką szmatą. Następnie, zamknąć szczęki i skontrolować, czy
odczytywana wartość równa się zero lub ustawić na zero.
3. Przy pomiarze wymiarów zewnętrznych, powierzchnie pomiarowe powinny dotykać mierzonej powierzchni.
Aby zmierzyć otwór, szczęki należy ustawić w taki sposób, aby otrzymać najlepszy wynik. Przy pomiarze
głębokości, wysuwkę głębokościomierza należy ustawić pionowo do powierzchni odniesienia.
4. Pomiar bezpośredni i pośredni: Przy pomiarze bezpośrednim wynik jest odczytywany bezpośrednio, natomiast przy pomiarze pośrednim, najpierw należy zmierzyć przedmiot obrabiany (wzorzec) i ustawić na zero,
następnie zmierzyć różnicę innych przedmiotów w porównaniu ze wzorcem.
Uwaga:
1. Nie wystawiać suwmiarki na działanie pyłu, promieniowania ultrafioletowego (promienie słoneczne), ani na
działanie wysokich temperatur.
2. Użycie suwmiarki powinno być stabilne. Należy chronić ją przed upadkiem i uderzeniem.
mm / in
Για να αλλάξετε από το μετρικό στο αγγλοσαξωνικό σύστημα
ZERO.
Για να μηδενίσετε την οθόνη
OFF / ON.
Παύση ή λειτουργία
NEDERLAND
PROBLEMA
Mudar a bateria ou ajustar o conector.
Não funciona.
1300E
Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό παχύμετρο:
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας ακολουθώντας την ένδειξη του βέλους και τοποθετήστε τη μπαταρία, μετά κλείστε το.
2. Πριν τη χρήση, πρέπει να ξεμπλοκάρετε τη βίδα μπλοκαρίσματος. Μετακινήστε αργά τη γλίστρα και καθαρίστε τις πλευρές μέτρησης
και τις γλίστρες με ένα καθαρό μαλακό πανί. Κατόπιν κλείστε τις σιαγώνες για να ελέγξετε ότι η αξία που αναγράφεται είναι μηδενική, ή
για να τη ρυθμίσετε στο μηδέν.
3. Κατά την εξωτερική μέτρηση, οι επιφάνειες μέτρησης πρέπει να ακουμπούν την επιφάνεια προς μέτρηση. Για τη μέτρηση μιας τρύπας,
οι σιαγώνες θα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένες ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Κατά την μέτρηση βάθους, η ακίδα βάθους θα
πρέπει να είναι κάθετα τοποθετημένη σε σχέση με την επιφάνεια αναφοράς.
4. Μέτρηση απ’ευθείας και συγκριτική μέτρηση: Κατά τη μέτρηση απ’ευθείας το αποτέλεσμα διαβάζεται αμέσως, ενώ κατά τη
συγκριτική μέτρηση, θα πρέπει κατ’αρχή να μετρήσετε το αντικείμενο αναφοράς (σταθερό) και να μηδενίσετε, έπειτα να μετρήσετε τη
διαφορά στα άλλα αντικείμενα του σταθερού.
Προσοχή:
1. Μην αφήνετε το παχύμετρο κοντά σε σκόνες, ούτε κοντά σε υπεριώδεις ακτίνες (ηλιακές ακτίνες), ή υψηλές θερμοκρασίες.
2. Η χρήση του παχύμετρου θα πρέπει να είναι σταθερή. Αποφεύγετε τις πτώσεις ή τα κτυπήματα σε άλλα αντικείμενα.
3. Μην αφήνετε το παχύμετρο πάνω σε μαγνητικά αντικείμενα : θα πρέπει να τα απομαγνητίζετε πριν τη μέτρηση.
4. Οι επιφάνειες μπορούν να καθαρίζονται με βενζίνη, η ακίδα βάθους με λάδι ωρολογοποιίας. Μη χρησιμοποιείτε ασετόν ή οινόπνευμα.
ΠΡΌΒΛΗΜΑ
ΛΎΣΗ
Η οθόνη δε λειτουργεί ή αναβοσβήνει.
Αντικαταστήστε τη μπαταρία ή τοποθετήστε τη σωστά
Δε λειτουργεί
Ξανατοποθετήστε τη μπαταρία
Οθόνη μη ευκρινής
Καθαρίστε το παχύμετρο
Απόρριψη κατεστραμένων συσκευών
• Όταν σε ένα προϊόν αναγράφεται το σχήμα ενός διαγεγραμμένου κάδου, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 20002/96/EC.
• Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα προϊόντα, σε εξειδικευμένες
εγκαταστάσεις που έχει ορίσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
• Η σωστή απόρριψη των κατεστραμένων συσκευών συμβάλλει στην πρόληψη από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην σωματική υγεία
και στο περιβάλλον.
• Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόρριψη των κατεστραμένων συσκευών , επικοινωνήστε με το Δήμο , την υπηρεσία
καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή αυτή.
Notice d’instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l’utilizzo
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Oδηγίες χρήσεως
NU-1300E/0908
BELGIQUE
LUXEMBOURG
Come far funzionare il calibro digitale:
1. Aprire il coperchio della batteria girandolo nel senso della freccia ed inserire la batteria, quindi richiuderlo.
2. Prima dell’uso, la vite di bloccaggio deve essere sbloccata; muovere il corsoio lentamente e pulire le facce di misurazione e le guide di
scorrimento con un panno morbido e pulito. Chiudere quindi le ganasce per controllare che il valore letto sia zero, o regolarlo sullo zero.
3. Misurando dimensioni esterne, le superfici di misurazione devono toccare la superficie da misurare. Per misurare un foro, le ganasce
devono essere posizionate in vista del miglior risultato. Quando si misura una profondità, la Barra della Profondità deve essere tenuta
verticale alla superficie di riferimento.
4. Misurazione diretta e misurazione relativa:
nella misurazione diretta leggere direttamente il risultato; nella misurazione relativa bisogna prima misurare il pezzo di riferimento
(standard) e regolare sullo zero, quindi misurare la differenza degli altri pezzi dallo standard.
Attenzione:
1. Non esporre il calibro in luogo dove possa prendere polvere, a radiazioni ultraviolette (raggi solari) o ad alte temperature.
2. L’utilizzo del calibro deve essere stabile. Evitare che il calibro cada o prenda colpi.
3. Non lasciare il calibro su oggetti magnetici: bisogna smagnetizzare il pezzo prima di misurarlo.
4. Le superfici possono essere pulite con benzina; l’astina di profondità può essere lubrificata con olio per orologi. Non usare acetone o alcool.
O visualizador não funciona ou lampeja.
FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
✆ : (0347) 362 362
: (0347) 376 020
Acceso o spento
1,5 m/s
Fax
OFF / ON.
0,01 mm
(0.0005’’)
FACOM Belgie B.V.B.A.
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 MECHELEN
BELGIQUE
: +32 (0) 15 47 39 35
: +32 (0) 15 47 39 71
Per azzerare il visualizzatore.
0,01 mm
(0.0005’’)
✆
Per cambiare dal sistema metrico a quello britannico.
ZERO.
150 mm / 6’’
RESOLUÇÃO
Fax
mm / in
ΜΕΓ.ΤΑΧΥΤΗΤΑ
SINGAPORE
FAR EAST
FUNZIONE
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
FACOM TOOLS FAR EAST
N° 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
SINGAPORE
✆ : (65) 6752 2001
: (65) 6752 2697
NOME
ΑΝΑΛΥΣΗ
Fax
PROBLEMA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
FACOM NORDEN
Nordre Strandvej 119B
3150 HELLEBÆK
DENMARK
: +45 49 76 27 77
: +45 49 76 27 66
PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA DIN 862
1. Quattro tipi di misurazione: di interni, di esterni, di altezza (gradini) e di profondità.
2. Misurazione diretta e misurazione relativa.
3. Visualizzatore a cristalli liquidi: Segno “-» e 5 cifre; “5» piccolo e “in” per le misure in pollici.
4. Pulsanti:
GR
✆
Caratteristiche
Fax
Misurazione
profondità
Rotella
avanzamento
Pulsante
azzeramento
Como fazer funcionar o calibrador digital:
1. Abrir a tampa da bateria girando-o no sentido da seta e inserir a bateria e fechá-lo.
2. Antes do uso, o parafuso de bloqueio deve ser desbloqueado; mover o cursor lentamente e limpar as faces de medição e as guias de
escorrimento com um pano suave e limpo. Fechar as maxilas para controlar se o valor lido é zero, ou regulá-lo no zero.
3. Medindo dimensões externas, as superfícies de medição devem tocar a superfície a medir. Para medir um furo, as maxilas devem ser
posicionadas de modo a obter o melhor resultado. Quando se mede uma profundidade, a Barra da Profundidade deve ser mantida vertical à
superfície de referência.
4. Medida directa e medida relativa:
A medida directa, ler directamente o resultado; no caso de medida relativa, primeiro medir a peça de referência (standard) e pôr no zero, por
isso medir a diferença das outras peças do standard.
Atenção:
1. Não expor o calibrador em lugar onde possa ganhar pó, a radiações ultravioletas (raios solares) ou a altas temperaturas.
2. O uso do calibrador deve ser estável. Evitar que o calibrador caía ou prenda choques.
3. Não deixar o calibrador sobre objectos magnéticos: é necessário desmagnetizar a peça antes de medi-la.
4. As superfícies podem ser limpas com gasolina; a haste de profundidade pode ser lubrificada com óleo para relógios. Não usar acetona ou álcool.
Usuwanie zużytych urządzeń
• Symbol przekreślonego kosza na produkcie oznacza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą Europejską
20002/96/WE.
• Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddawać
do specjalnych punktów zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami.
• Prawidłowe usuwanie zużytych urządzeń chroni przed zagrożeniem zdrowia ludzkiego i zanieczyszczeniem
środowiska.
• Dla dalszych informacji na temat usuwania zużytych urządzeń, skontaktuj się z urzędem miejskim, Biuro
zbiórki odpadów lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
Barra di profondità
Limpar o calibrador.
Aceso ou apagado.
DEUTSCHLAND
Pulsante Off/On
Coperchio
batteria
Visualizador alterado.
OFF / ON.
FACOM WERKZEUGE GMBH
Ringstrasse 14
8600 DÜBENDORF
SUISSE
✆ : 41 44 802 8093
: 41 44 802 8091
Misurazione
esterna
Vite di
bloccaggio
Para meter a zero o visualizador .
Fax
Selezione
mm/pollici
ZERO.
FACOM GmbH
SUISSE
Otto-Hahn-Straße 9
ÖSTERREICH
42369 Wuppertal
MAGYARORSZAG
DEUTSCHLAND
ČESKÁ REP.
✆ : +49 202 69 819-329
Fax : +49 202 69 819-350
Misurazione interna
Reinstalar a bateria.
UNITED
KINGDOM
EIRE
3 V (CR 2032)
Não funciona.
ESPAÑA
PORTUGAL
< 80 %
Mudar a bateria ou ajustar o conector.
Para mudar do sistema métrico aquele britânico.
FACOM-UK
Europa view
SHEFFIELD BUSINESS PARK
Europa link
SHEFFIELD 59 1 XH
ENGLAND
✆ : (44) 114 244 8883
: (44) 114 273 9038
0 - 40 °C
O visualizador não funciona ou lampeja.
mm / in
Fax
Potenza
FACOM Herramientas S.L.
Poligono industrial de Vallecas
C/Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
: +34 91 778 21 13
: + 34 91 380 65 33
Umiditá
RESOLUÇÃO
FUNÇÃO
✆
Temperatura
di esercizio
PROBLEMA
NOME
Fax
1,5 m/s
ul.Modlińska 190
0,01 mm
(0.0005’’)
FACOM Tools Polska Sp. zo.o.
0,01 mm
(0.0005’’)
POLSKA
150 mm / 6’’
ITALIA
Velocitá
massima.
03-119 Warszawa
POLSKA
✆ : (00 48 22) 510 36 55
Fax : (00 48 22) 510 36 56
Riproducibilitá
SWK Utensilerie S.r.l.
Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
✆ : (0332) 790 381
Fax : (0332) 790 307
Resoluzione
FRANCE & INTERNATIONAL
Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE
✆ : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http:/ /www.facom.com
Descrizione
3. Nie pozostawiać suwmiarki na przedmiotach magnetycznych: przed pomiarem, należy odmagnesować
mierzony przedmiot.
4. Powierzchnie można czyścić benzyną; wysuwkę głębokościomierza można smarować olejem do zegarków.
Nie używać acetonu, ani alkoholu.
En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main,
téléphonez au : 01 64 54 45 14
IT
Features:
FR
Description
Résolution
Reproductibilité
Vitesse maxi
150 mm / 6’’
0,01 mm
(0.0005’’)
0,01 mm
(0.0005’’)
1,5 m/s
Humidité
Température de
fonctionnment
0 - 40 °C
Mesure intérieure
Choix mm/in
3 V (CR 2032)
Couvercle de batterie
Vis de blocage
Interrupteur
Marche/Arrêt
Mesure
extérieure
CONFORMING PRODUCT DIN 862
1. Four measuring purposes: inside, outside, step, and depth.
2. Direct measurement and relative measurement.
3. LCD screen: Sign “-” and 5 digits; small “5 and “in” for inch system.
4. Buttons
Puissance
< 80 %
Molette
Mise à zéro
4. Direkte und relative Messung: Bei einer direkten Messung ist das Ergebnis direkt abzulesen. Bei einer relativen Messung ist zunächst das
Bezugsteil zu messen (Standard), danach ist auf Null zu stellen und die Differenz der anderen Teile gegenüber dem Standard zu ermitteln.
Pige de profondeur
Mesure
de profondeur
Caractéristiques:
PRODUIT CONFORME A LA NORME DIN 862
1. Quatre types de mesure: intérieur, extérieur, hauteur (marche) et profondeur.
2. Mesure directe et mesure relative.
3. Afficheur à cristaux liquides: signe “-” et 5 chiffres; petit “5» et “in” pour mesures en pouces.
4. Touches:
Hinweis:
1. Messschieber vor Staub, UV-Strahlung (Sonnenstrahlen) und hohen Temperaturen schützen
2. Messschieber sicher verwenden. Nicht fallen lassen oder gegen andere Gegenstände schlagen.
3. Messschieber von magnetischen Gegenständen fern halten. Soll dieser Gegenstand gemessen werden, ist er zunächst zu entmagnetisieren.
4. Oberflächen mit Benzin reinigen, das Tiefenmaß mit Uhrmacheröl. Weder Azeton noch Alkohol verwenden.
NAME
FUNCTION
mm / in
Transference between Metric and British.
PROBLEM
LÖSUNG
ZERO.
To set the display to zero.
Die Anzeige funktioniert nicht oder blinkt.
Batterie austauschen oder Kontaktfläche ausrichten.
OFF / ON.
Power on or power off
Der Messschieber funktioniert nicht.
Batterie neu einsetzen.
Anzeige gestört
Messschieber reinigen
How to operate:
1. Open the battery cover in the arrow direction and put the battery in, then close it.
2. Before use, the locking screw should be released, move the slider slowly and clean the measuring faces and the guiding faces with clean
soft clothes. Then close the jaws to check if the reading is zero, or set zero.
3. In measuring of outside dimension, the measuring surfaces should touch closely on to the surface to be measured. To measure a hole, the
jaws should be positioned for the maximum result. And when measure a depth, the depth rod should be kept vertical to the reference surface.
4. Direct measurement and relative measurement;
Read the result directly in direct measurement, but in relative measurement, firstly the reference work piece (standard) must be measured
and set zero, then measure the difference of the other work pieces from the standard.
Warning:
1. Don’t expose the caliper in the environment of dusting, and the radiation from ultraviolet (sun shining) or high temperature.
2. The operation of the caliper should be stable, and the caliper should be avoided from dropping and shocking.
3. Don’t leave the caliper on any magnetic thing; the magnetized work piece should be demagnetized before measuring.
4. Surfaces can be cleaned by petrol; the beam may be lubricated by a little clock oil. Acetone and alcohol mustn’t be used.
TROUBLE
Without display or display blinking.
Change battery or adjust the battery connector.
mm / in
Pour passer du système métrique au système britannique.
No functions.
Re-install the battery.
ZERO.
Pour remettre à zéro l’afficheur.
Disordered display.
Clean the caliper.
OFF / ON.
Arrêt / Marche
Comment utiliser le pied à coulisse digital:
1. Ouvrir le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche et introduire la batterie, ensuite le refermer.
2. Avant utilisation, la vis de blocage doit être débloquée; déplacer le coulisseau lentement et nettoyer les faces de mesure et les glissières
avec un chiffon moelleux et propre. Ensuite, fermer les mâchoires pour contrôler que la valeur qu’on lit soit zéro, ou bien régler à zéro.
3. En mesurant des dimensions extérieures, les surfaces de mesure doivent toucher la surface à mesurer. Pour mesurer un trou, les mâchoires
doivent être positionnées afin d’obtenir le meilleur résultat. Quand on mesure une profondeur, la barre de profondeur doit être positionnée
verticalement par rapport à la surface de référence.
4. Mesure directe et mesure relative: Dans la mesure directe lire le résultat directement alors que, dans la mesure relative, il faut tout
d’abord mesurer la dimension de référence et régler à zéro, ensuite mesurer la différence des autres pièces par rapport à la référence.
Attention:
1. N’exposer le pied à coulisse ni à la poussière, ni aux radiations ultraviolettes (rayons solaires), ni à de hautes températures.
2. L’utilisation du pied à coulisse doit être stable. Eviter tous les chocs contre d’autres objets ou de faire tomber l’instrument.
3. Ne pas laisser le pied à coulisse sur des objets magnétiques: il faut démagnétiser la pièce avant de la mesurer.
4. Les surfaces peuvent être nettoyées avec de l’essence; la barre de profondeur avec de l’huile pour montres. N’utiliser ni d’acétone ni d’alcool.
PROBLEME
SOLUTION
L’afficheur ne fonctionne pas ou clignote.
Remplacer la batterie ou vérifier sa connexion.
Aucune fonction.
Réinstaller la batterie.
L’afficheur est brouillé.
Nettoyer le pied à coulisse.
EN
Resolution
Repeatability
Beschreibung
Auflösung
Reproduzierbarkeit
Max.
geschwindigkeit
150 mm / 6’’
0,01 mm
(0.0005’’)
0,01 mm
(0.0005’’)
1,5 m/s
Betriebstemperatur
Innenmaß
Feuchtigkeit
1,5 m/s
0,01 mm
(0.0005’’)
Humidity
Power
0 - 40 °C
< 80 %
3 V (CR 2032)
mm/in swich
Pwer Off/On
Locking screw
Battery cover
Zero setting
Roller
Herhalingsfactor
Verplaatsingssnelheid
Maak de schuifmaat schoon
ES
Descripción
Resolución
Reproducibilidad
Velocidad max.
150 mm / 6’’
0,01 mm
(0.0005’’)
0,01 mm
(0.0005’’)
1,5 m/s
Temp. de trabajo
Humedad
Potencia
0 - 40 °C
< 80 %
3 V (CR 2032)
150 mm / 6’’
0,01 mm
(0.0005’’)
0,01 mm
(0.0005’’)
1,5 m/s
Bedrijfstemperatuur
Vochtigheid
Voeding
0 - 40 °C
< 80 %
3 V (CR 2032)
Medida interior
Medida
exterior
< 80 %
Modus mm/in Feststell schraube
Schakelaar mm/in
Blokkeerschroef
Batterij klep
Dieptemaat
3 V (CR 2032)
Batterie deckel
Schakelaar
Off/On
Uitwendig
meting
Tiefenmess stange
Nul
calibratie
Verplaatsingswiel
Diepte meting
Eigenschappen:
PRODUCT CONFORM DE NORM DIN 862
1. Vier types van meting: inwendig, uitwendig, hoogtemeting en dieptemeting
2. Directe en relatieve meting
3. LCD scherm: symbool “-“ en 5 cijfers, kleine “5” en “in” voor de meting in inch
4. Toetsen
Ein-/Ausschalter
NAME
Depth measure
Vervang de batterij
Scherm onduidelijk
Elección mm/in Tornillo de bloqueoo
Interruptor
Off/On
Tapa de bateria
Puesta a cero
Rueda
Calibre de profundidad
Medida de
profondidad
Nullstellung
Rändel
PRODUCTO CONFORME A LA NORMA DIN 862
1. Cuatro tipos de medida: interna, externa, profundidad y de escalón
2. Medida directa y relativa.
3. Visualizador LCD: Signo “-” y 5 dígitos; “5” pequeño e “in” para medidas en pulgadas
4. Pulsadores:
NOMBRE
Tiefenmaß
DAS PRODUKT ENTSPRICHT DER NORM DIN 862
1. Vier Messarten: innen, außen, Höhe (Stufe) und Tiefe.
2. Direkte und relative Messung.
3. Flüssigkeitskristallanzeige: Zeichen „-» und 5 Ziffern; klein „5“ und „in” für Messung in Zoll.
4. Tasten:
Depth rod
Resolutie
Leistung
Max. speed
Working
temperature
Inside measure
Outside
measure
0,01 mm
(0.0005’’)
Specificatie
Inwendig meting
Merkmale:
150 mm / 6’’
De schuifmaat werkt niet
Características:
DE
Außenmaß
Specification
Vervang de batterij en controleer de plaatsing
NL
Disposal of your old appliance
• When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
• All electrical and electronic products should be disposed of separately from the Municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the Government or the local authorities.
• The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
• For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your City office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
0 - 40 °C
Elimination des appareils obsolètes
• Lorsque le symbole d’une poubelle barré d’une croix est représenté sur un produit, cela signifie que le produit est en conformité avec la
Directive Européenne 20002/96/EC.
• Tous les produits électriques et électroniques devraient être éliminés séparément par rapport à la collecte sélective municipale, au moyen
d’installations de ramassage spécifiques désignées par le Gouvernement ou par les autorités locales.
• L’élimination correcte des appareils obsolètes contribue à prévenir de possibles conséquences négatives sur la santé humaine et sur l’environnement.
• Pour des renseignements plus détaillés sur l’élimination des appareils obsolètes, contacter la Mairie, le Service d’élimination des déchets
ou le magasin où l’on a acheté le produit.
OPLOSSING
Het LCD scherm werkt niet of knippert
Verwijderen van defecte apparaten
• Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisbak op een product afgebeeld staat betekent dit dat het onderworpen is aan de
Europese richtlijn 2002/96EC.
• Alle elektrische en elektronische producten moet apart verwijderd worden en mogen niet met het normale huisvuil worden meegegeven.
• Het correct verwijderen vermijdt problemen met de gezondheid en het milieu.
• Gelieve uw dealer te raadplegen over de plaatselijk geldende regels voor het verwijderen van defecte apparaten.
TREATMENT
FONCTION
NOM
Entsorgung von Altgeräten
• Wenn das Symbol eines mit einem Kreuz durchgestrichenen Mülleimers auf einem Produkt abgebildet ist, bedeutet dies, dass das Produkt
der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG entspricht.
• Elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind in Übereinstimmung mit den nationalen oder örtlichen
Vorschriften gesondert zu entsorgen.
• Eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten trägt zum Gesundheits- und Umweltschutz bei.
• Für detailliertere Auskünfte zur Entsorgung von Altgeräten wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, das Entsorgungsunternehmen
oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
PROBLEEM
FUNKTION
mm / in
Wechsel zwischen dem metrischen und britischen System
NULL
Nullstellen der Anzeige
OFF / ON.
Aus- oder eingeschaltet
Benutzung des digitalen Messschiebers:
1. Batteriedeckel in Pfeilrichtung öffnen und Batterie einlegen, danach wieder verschließen.
2. Feststellschraube vor der Benutzung zu lösen. Schieber langsam verschieben, Mess- und Führungsflächen mit einem weichen, sauberen
Tuch reinigen. Danach Schenkel schließen, um zu überprüfen, ob der abgelesene Wert Null ist, oder auf Null stellen.
3. Beim Messen von Außenmaßen müssen die Messflächen die zu messende Fläche berühren. Zum Messen einer Vertiefung sind die Schenkel
so zu positionieren, dass das größte Ergebnis ermittelt wird. Zum Messen einer Tiefe ist das Tiefenmaß in Bezug zur Bezugsfläche senkrecht
zu positionieren.
NAAM
FUNCTIE
Mm / in
Omschakelen van mm naar inch.
ZERO.
Nul calibratie toets.
OFF / ON.
Aan/uit toets
Aan de slag met de digitale schuifmaat:
1. Verwijder de batterij klep, volg de pijlrichting, en plaats de batterij. Sluit de batterij klep
2. Voor het gebruik, maak de blokkeerschroef los, open langzaam de meetbekken en maak de meetvlakken schoon. Sluit de meetbekken
en controleer of deze op 0 terug komen. Indien niet kalibreer de schuifmaat.
3. Bij een uitwendige meting moeten de meetbekken het te meten oppervlak raken. Bij een inwendige meting moeten de bekken zodanig
geplaatst worden zodat een optimale meting wordt verkregen. Bij een dieptemeting moet de meetstang loodrecht staan op het referentievlak.
4. Directe en relatieve meting: Bij een directe meting wordt de waarde rechtstreeks van het scherm afgelezen, bij een relatieve meting
wordt eerst een referentiemaat (standaard) gemeten, waarna de schuifmaat op 0 wordt gezet en daarna de verschillen worden gemeten ten
opzichte van de referentiemaat.
Opgepast :
1. Leg de schuifmaat niet in het stof, stel de schuifmaat zoweinig mogelijk bloot aan ultraviolette straling en vermijdt hoge bedrijfstemperaturen.
2. Het gebruik moet zo stabiel mogelijk zijn. Laat de schuifmaat niet vallen en sla er niet mee tegen de werkstukken.
3. Gebruik de schuifmaat niet op magnetische werkstukken, deze eerst demagnetiseren en dan pas opmeten.
4. De oppervlakten mogen met wasbenzine schoon worden gemaakt, voor de dieptestang gebruikt men horlogeolie. Gebruik geen aceton of
alcohol.
FUNCIÓN
mm / in
Para pasar del sistema métrico al anglosajón.
ZERO.
Para poner a cero el visualizador.
OFF / ON.
Encendido o apagado
Cómo hacer funcionar el calibre digital:
1. Abrir la cobertura de la batería girándola en el sentido indicado por la flecha, introducir la batería y cerrarla.
2. Antes del uso, el tornillo de bloqueo debe estar desbloqueado; desplazar el cursor lentamente y limpiar las caras de medida y las guías de
deslizamiento con un paño suave y limpio. Cerrar las patillas para verificar que el valor leido corresponda a cero o ponerlo a cero.
3. En el caso de medidas externas, las superficies de medida deben tocar la superficie a medir. Para medir un agujero, las patillas se deben
posicionar para obtener el resultado mejor.
Cuando se mide un valor de profundidad, la varilla correspondiente se debe mantener en posición vertical con respecto a la superficie de referencia.
4. Medida directa y medida relativa:
En la medida directa, leer directamente el resultado; en el caso de medida relativa, primero hay que medir la pieza de referencia (estándar) y
poner a cero; sucesivamente se debe medir la diferencia entre las demás piezas y la estándar.
Advertencia:
1. No guardar el calibre en un lugar polvoriento, evitar su exposición a rayos ultravioletas (rayos solares) o altas temperaturas.
2. El uso del calibre debe ser estable. Evitar que el mismo caiga o choque contra otros objetos.
3. No dejar el calibre sobre objetos magnéticos: hay que desmagnetizar la pieza antes de medirla.
4. Las superficies se pueden limpiar con gasolina; la varilla de profundidad se puede lubricar con aceite para relojes.
PROBLEMA
SOLUCIÓN
El visualizador no funciona o parpadea.
Sustituir la batería o ajustar el conector.
No funciona.
Instalar nuevamente la batería.
Visualizador no claro.
Limpiar el calibre.
Eliminación de los aparatos obsoletos
• Cuando un producto lleva el símbolo de un cubo de basura tachado, esto significa que el producto sigue la Directiva Europea 20002/96/EC.
• Todos los productos eléctricos y electrónicos se deberían eliminar por separado con respecto a la recogida selectiva municipal, mediante
instalaciones de recogida específicas indicadas por el Gobierno o por las autoridades locales.
• La eliminación correcta de los apartos obsoletos permite prevenir posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente.
• Para informaciones más detalladas acerca de la eliminación de los apartos obsoletos, contactar con el Ayuntamiento, el Servicio de
eliminación de residuos o la tienda donde se ha adquirido el producto.
Download PDF

advertising