SXFPW28E | Stanley SXFPW28E PRESSURE WASHER instruction manual

SXFPW25E
SXFPW25PE
SXFPW28E
SXFPW28PE
SXFPW30E
SXFPW30PE
SXFPW25E
SXFPW25PE
SXFPW28E
SXFPW28PE
SXFPW30E
SXFPW30PE
is a registred trademark of The Stanley Black & Decker Corporation used under license.
The product is manufactured and distributed by:
Annovi Reverberi S.p.A. Via M.L. King, 3 - 41122 Modena (Italy).
All the rights reserved.
© 2016 Stanley Black & Decker Corporation
cod. 93675 - GP
stanleytools.com
EN Please read these instructions carefully before use. Please retain these instructions for future reference. In case of problems or
High pressure washer
Original instructions
EN
Idropulitrice alta pressione
Istruzioni originali
IT
Водоструйна машина
Превод на оригиналните инструкции
BG
CS
Vysokotlaký čistič
Překlad originálního návodu
CS
DA
Højtryksrenser
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DA
DE
Hochdruckreiniger
Übersetzung der Originalanleitung
DE
Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
Μετάφραση των γνήσιων οδηγιών
EL
Hidrolimpiadora de alta presión
Traducción de las instrucciones originales
ES
Kõrgsurvepesur
Originaaljuhendi tõlge
ET
Korkeapainepesuri
Alkuperäisten ohjeiden käännös
FI
Nettoyeur haute pression
Traduction des instructions originales
FR
HR
Visokotlačni uređaj za pranje
Prijevod izvorne upute
HR
HU
Nagynyomású tisztítóberendezés
Az eredeti utasítások fordítása
HU
LT
Aukšto slėgio plautuvas
Originalių instrukcijų vertimas
LT
Augstspiediena mazgātājs
Oriģinālās rokasgrāmatas tulkojums
LV
Hogedrukreiniger
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
NL
Høytrykksvasker
Oversettelse av den originale bruksanvisningen
NO
Myjka ciśnieniowa
Tłumaczenie oryginału instrukcji
PL
Lavadora a alta pressão
Tradução das instruções originais
PT
Aparat de spălat cu înaltă presiune
Traducerea instrucţiunilor originale
RO
Моечная машина высокого давления
Перевод оригинальных инструкций
RU
Vysokotlakový čistič
Preklad pôvodného návodu
SK
Visokotlačni čistilec
Prevod izvirnih navodil
SL
TR
Högtryckstvätt
Översättning av bruksanvisning i original
SV
UK
Yüksek basınçlı yıkama makinesi
Orijinal talimatların tercümesi
TR
Мийка високого тиску
Переклад оригінальна інструкція
UK
IT
BG
EL
ES
ET
FI
FR
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SV
difficulties, please contact the consumer helpline: www.2helpu.com
Page: 7-16
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell’uso. Conservare queste istruzioni per future consultazioni. In caso di problemi o
difficoltà, contattate l’helpline consumatori: www.2helpu.com
Pagina: 17-27
Прочетете внимателно тези указания преди употреба. Запазете тези указания за справка. При проблеми или
затруднения се обърнете към отдела за обслужване на клиенти: www.2helpu.com
Страница: 28-37
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Laskavě si uložte tento návod pro budoucí použití. V případě jakýchkoli problémů
nebo potíží laskavě kontaktujte linku pomoci zákazníkům: www.2helpu.com
Strana: 38-47
Læs disse instruktioner omhyggeligt inden brug. Opbevar disse instruktioner til senere brug. Kontakt kundeservicetelefonen i tilfælde
af problemer eller vanskeligheder: www.2helpu.com
Side: 48-57
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf,
damit Sie sie auch später zu Rate ziehen können. Wenden Sie sich im Falle von Problemen bitte an die Verbraucher-Hotline:
www.2helpu.com
Seite: 58-68
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντικές αναφορές. Σε περίπτωση
προβλημάτων ή δυσκολιών, επικοινωνήστε με τη γραμμή helpline υποστήριξης καταναλωτών:
www.2helpu.com
Σελίδα: 69-79
Leer atentamente estas instrucciones antes de usar el equipo. Guardar estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.
En caso de problemas o dificultades, ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente:
www.2helpu.com
Página: 80-90
Enne kasutamist lugege see juhend tähelepanelikult läbi. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. Probleemide või raskuste
ilmnemisel pöörduge klienditoe poole: www.2helpu.com
Lk: 91-100
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteys kuluttajien
helpline-palveluun: www.2helpu.com
Sivu: 101-110
Lire attentivement ces instructions avant emploi. Conserver ces instructions pour toute consultation à venir. En cas de problèmes ou
de difficultés, contacter l’assistance consommateur : www.2helpu.com
Page : 111-121
Molimo vas da prije uporabe pažljivo pročitate ovaj priručnik. Sačuvajte ove upute za buduće korištenje. Ako naiđete na kakve
probleme ili poteškoće, molimo vas da se obratite službi za podršku korisnicima:www.2helpu.com
Stranica: 122-131
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el az útmutatót. A későbbi hivatkozások érdekében őrizze meg az útmutatót.
Kérdés vagy probléma esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: www.2helpu.com
132-141. oldal
Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas vėl
perskaityti. Jei kyla problemų arba sunkumų, kreipkitės į klientų pagalbos liniją: www.2helpu.com
Puslapiai: 142-151
Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību. Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus turpmākai uzziņai. Ja rodas kādas problēmas
vai grūtības, lūdzu, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu: www.2helpu.com
Lappuse: 152-161
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het gebruik aandachtig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Contacteer bij problemen of moeilijkheden de hulplijn voor de gebruikers: www.2helpu.com
Pagina: 162-172
Les disse instruksjonene nøye før bruk. Ta vare på instruksjonene for senere bruk. Ved problemer eller vanskeligheter, kontakt
kundeservice: www.2helpu.com
Side: 173-182
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.
W razie jakichkolwiek problemów lub trudności można skontaktować się z działem pomocy technicznej pod adresem:
www.2helpu.com
Strona: 183-187
Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho. Conserve estas instruções para consultas futuras. Em caso de
problemas ou dificuldades, contacte a helpline de atendimento aos consumidores: www.2helpu.com
Página: 194-204
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de utilizare. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultarea pe
viitor. În caz de probleme sau dificultăţi, vă rugăm să contactaţi linia de asistenţă a clienţilor:
www.2helpu.com
Pagina: 205-214
Внимательно прочитайте эти инструкции до начала использования. Сохраните инструкции для пользования ими в
будущем. При появлении проблем или затруднений обращайтесь в отдел обслуживания клиентов:
www.2helpu.com
Страница: 215-225
Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod. Tento návod si odložte na použitie v budúcnosti. Ak narazíte na akékoľvek
problémy alebo ťažkosti, obráťte sa na linku pomoci pre zákazníkov: www.2helpu.com
Strana: 226-235
Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila. Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo. Če naletite na težave, se obrnite na službo za
pomoč kupcem: www.2helpu.com
Stran: 236-245
Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk. Vid ev. problem eller frågeställningar,
kontakta kundtjänst på www.2helpu.com
Sid.: 246-255
Kullanmadan önce, bu talimatları dikkatlice okuyunuz. Bu talimatları, ileride danışmak için saklayınız. Problem veya zorluk
durumunda, tüketici yardım hattına başvurunuz: www.2helpu.com
Sayfa: 256-265
Перед експлуатацією уважно прочитайте цю інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання в
довідкових цілях. У разі виникнення проблем або труднощів звертайтеся до нашої служби підтримки:
www.2helpu.com
Сторінки: 266-275
E3
C3
C5
E1
C3
C5
SXFPW28E
SXFPW28PE
SXFPW30E
SXFPW30PE
SXFPW25E
SXFPW25PE
C12
B6
B5
C12
B6
B5
F
F
G
H
H
C16
C14
B4
C14
B4
SXFPW25PE
SXFPW28PE
SXFPW30PE
C4
C17
A1-A2-A3-A4
C17
C1
B2
C9
E
C10
L
C2
B3
C8
I
D
1
3
Copertina_stesa.indd 1
16/11/23 ��11:34
1
6
2
SXFPW25PE
SXFPW28PE
SXFPW30PE
C4
C4
SXFPW28E
SXFPW28PE
SXFPW30E
SXFPW30PE
C12
C9
SXFPW25E
SXFPW25PE
B2
G
C8
psi
C9
0
F
max
bar
B2
Ø13
Ø13
C9
C10
C16
C9
SXFPW28E
SXFPW28PE
SXFPW30E
SXFPW30PE
C1
3
SXFPW25PE
SXFPW28PE
SXFPW30PE
C17
C2
C1
E
7
E
B6
B3
C9
SXFPW25E
SXFPW25PE
L
2
C4
C17
C9
1
SXFPW28E
SXFPW28PE
SXFPW30E
SXFPW30PE
3
C8
3
B3
B3
C17
D
B3
C8
B5
5
4
11
C17
H
SXFPW28E
SXFPW28PE
SXFPW30E
SXFPW30PE
SXFPW25E
SXFPW25PE
C8
B2
I
0
I
B3
5
C2
E
B4
2
4
Copertina_stesa.indd 2
I
I
2
4
5
6
1 ÷ 25 m
Volt
D
3 x 1,5 mm 2
220 - 240 1~
25 ÷ 50 m
3 x 2,5 mm 2
I
279
16/11/23 ��11:34
Download PDF

advertising