779.EYE | Facom 779.EYE LAMP instruction manual

DEUTSCHLAND STANLEY BLACK & DECKER Deutschland
GmbH
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 21 2922
Fax +49 (0) 6126 21 21114
verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.com
FACOM Nordic
Flöjelbergsgatan 1c
SE-431 35 Mölndal, Sweden
Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden
Tel. +45 7020 1510
Tel. +46 (0)31 68 60 60
Tel.. +47 22 90 99 10
Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
Stanley Black&Decker BVBA
Divisie Facom
Egide Walschaerstraat 16
2800 Mechelen
Tel 0032 15 47 39 30
www.facom.be
BELGIQUE
LUXEMBOURG
Stanley Works Europe Gmbh
In der Luberzen 42
CH - 8902 Urdorf
Tel: 00 41 44 755 60 70
Fax: 00 41 44 755 70 67
SUISSE
The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101,
Zhulin Road PuDong District
Shanghai, 20122,China
Tel: 8621-6162 1858
Fax: 8621-5080 5101
ASIA
Stanley Black&Decker Netherlands BV
Facom Netherlands
Postbus 83
6120 AB Born
Nederland
Tel 0800 236 236 2
www.facom.nl
NETHERLANDS
NU-779.EYE_0117.indd 1
ESPAÑA
AVISOS
- Não utilize em banheiras, chuveiros, lavatórios, piscinas, jacuzis.
- Durante o carregamento, utilize apenas a tensão recomendada e os requisitos de frequência.
- Mantenha longe do alcance das crianças.
Dette produkt er udviklet og fremstillet ved hjælp af materialer og komponenter
af høj kvalitet, der kan genbruges og genanvendes. Symbolet med den overstregede affaldskurv, der er mærket på dette produkt, angiver, at produktet er i
overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/UE.
Indhent oplysninger om, hvordan elektriske og elektroniske produkter indsamles
på lokalt plan. Overhold gældende lokale regler. Smid ikke dette produkt ud
sammen med husholdningsaffald.
Ved bortskaffelse af 779 EYE lampen skal lokale bestemmelser overholdes.
STANLEY BLACK & DECKER Austria
GmbH
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1 66116-0
Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com
www.facom.at
779.EYE é uma luz zonal profissional e mãos-livres.
FUNCIONAMENTO
- Antes da primeira utilização, carregue a luz zonal 779.EYE. Permita à unidade carregar
por completo até a luz no carregador ficar verde.
- Carregue esta luz todos os meses se não for constantemente utilizada e após cada
utilização se for utilizada frequentemente, para garantir longevidade da bateria.
- Prima o botão:
- uma vez para modo eco,
- duas vezes para modo normal,
- três vezes para modo boost,
- quatro vezes para desligar a luz.
Lampens driftstid uden strømtilslutning er baseret på fuldt opladede batterier.
STANLEY BLACK & DECKER IBÉRICA
ÖSTERREICH
S.L.U
Parque de Negocios “Mas Blau” - Edificio
Muntadas - C/Berguedá 1, Of. A6 - 08820
- El Prat de Llobregat - Barcelona M +34 93 479 74 00
F +34 93 479 74 47
facomherramientas@sbdinc.com
1225 g
Boost 1500/normal 1000/Eco 500
Boost 500/normal 340/Eco 170
Boost 2,5/normal 4/Eco 8
sim
IP 67
IK07
sim
12,6V 1,3A
UNITED
KINGDOM EIRE
Peso
Lúmen
Lux a 1m
Tempo de funcionamento (h)
Corrente constante
Resistência ao pó e água
Nível IK
Íman
Carregador
779.EYE
PORTUGAL
CARACTERÍSTICAS
VEDLIGEHOLDELSE
- 779 EYE håndfri arbejdslampe må ikke nedsænkes i afvaskningsmiddel.
- Brug en tør klud med sæbevand til rengøring af din 779 EYE håndfri arbejdslygte.
Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court
Sheffield Business Park
Sheffield, S9 1XE
Tél. +44 1142 917266
Fax +44 1142 917131
www.facom.com
PT
-
BLACK & DECKER Limited SARL –
Sucursal em Portugal
Quinta da Fonte - Edifício Q55 D.
Diniz, Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso
2 Esquerdo 2770 - 071 Paço de Arcos
- Portugal
Tel.: +351 214 667 500
Fax: +351 214 667 580
facomherramientas@sbdinc.com
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta
qualità, riciclabili e riutilizzabili. Il simbolo del cestino di rifiuti barrato presente su
questo prodotto indica che è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE.
Informarsi sull’organizzazione locale di raccolta dei prodotti elettrici o elettronici.
Rispettare le normative locali. Non gettare questo prodotto fra i rifiuti domestici.
Prima di smaltire la lampada 779.EYE, rispettare le normative locali sul riciclaggio.
-
Αυτό το προιόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με την βοήθεια υλικών και συσταστικών
υψηλής ποιότητας, ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιούμενων. Το σύμβολο του
διαγεγραμμένου κάδου απορριμάτων που εμφανίζεται στο προιόν αυτό αναφέρει ότι είναι
σύμφωνο με την Ευρωπαική οδηγία 2012/19/EU.
Ενημερωθείτε από την τοπική οργάνωση περισυλλογής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών
προιόντων. Σεβαστείτε τις τοπικές διατάξεις. Μην πετάτε το προιόν αυτό στα οικιακά
απορρίματα.
Πριν από τη διάθεση του προβολέα 779.EYE, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς
ανακύκλωσης.
Česká Rep.
Slovakia
L’autonomia della lampada è limitata a batterie completamente cariche.
ADVARSLER
Må ikke bruges i eller omkring badekar, brusere, vaske, svømmebassiner eller
varmtvandsbassiner.
Ved opladning må der kun anvendes anbefalet strømstyrke og frekvens.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke betjenes med våde hænder.
Lampen må ikke komme tæt på varme genstande.
Må ikke brændes eller knuses.
Brug kun 779.EYECH adapter fra FACOM. Hvis der anvendes andre adaptere kan der
opstå elskade, eller den kan gå i brand.
Η καθοριζόμενη αυτονομία του προβολέα αντιστοιχεί σε πλήρως φορτισμένες
μπαταρίες.
ITALIA
MANUTENZIONE
- Non immergere mai la luce per ambiente 779.EYE in prodotti per la pulizia.
- Usare un panno asciutto con acqua e sapone per pulire la tua luce per ambiente 779.EYE.
779 EYE-lampen er en professionel, håndfri arbejdslampe.
BETJENING
- Før første anvendelse, oplad 779 EYE arbejdslampe. Lad enheden blive fuldt opladet.
Det er den, når lyset på laderen bliver grønt.
- Oplad lampen hver måned, hvis den ikker er i brug jævnligt, og efter hver gang den har været
i brug, for at forlænge batteriets levetid.
- Tryk på knappen:
- én gang for Øko brug
- to gange for normalt brug
- tre gange for boost-funktion
- fire gange for at slukke
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Ποτέ μην βυθίζετε τον προβολέα 779.EYE σε καθαριστικό προϊόν.
- Για να καθαρίσετε τον προβολέα 779.EYE, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί και νερό με σαπούνι.
Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784
AVVERTENZE
Non usare dentro o attorno a vasche, docce, lavandini, piscine, tubi a caldo.
Durante la carica, usare solo il voltaggio raccomandato e le frequenze necessarie.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare la luce con le mani bagnate.
Tenere la lampada lontano da oggetti caldi.
Non incenerire, non schiacciare.
Utilizzare solo l’adattatore di rete 779.EYECH fornito da FACOM. L’uso di altri adattatori
di rete può causare pericoli elettrici e incendi.
779.EYE
1225 g
Boost 1500 / normal 1000 / Øko 500
Boost 500 / normal 340 / Øko 170
Boost 2,5 / normal 4 / Øko 8
ja
IP 67
IK07
ja
12,6V 1,3A
SWK UTENSILERIE S.R.L.
Sede Operativa : Via Volta 3
21020 MONVALLE (VA) - ITALIA
Tel: 0332 790326
Fax: 0332 790307
-
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Vægt
Lumen
Lux @ 1m
Driftstid (t)
Jævnstrøm
Støv- og vandtæt
IK niveau
Magnet
Oplader
POLSKA
La lampada 779.EYE è una luce per ambiente professionale a mani libere.
FUNZIONAMENTO
- Prima del primo utilizzo, caricare la luce per ambiente 779.EYE. Lasciare che l’unità si
carichi completamente fino a quando la luce sul caricabatteria diventa verde.
- Caricare questa luce ogni mese se non la si usa costantemente e dopo ogni utilizzo,
quando viene usata spesso, per assicurarsi la longevità della batteria.
- Premi il tasto:
- una volta per modalità eco,
- due volte per modalità normale,
- tre volte per modalità boost,
- Quattro volte per spegnerla.
StanleyBlack&Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68- 00-838 Warszawa- Polska
Tel: +48 22 46 42 700
Fax: +48 22 46 42 701
DA
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα ή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νεροχύτες/νιπτήρες, πισίνες,
θερμαινόμενες μπανιέρες.
- Εφαρμόστε μόνο τις συνιστώμενες τιμές τάσης και συχνότητας.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Κρατήστε τον προβολέα μακριά από καυτά αντικείμενα.
- Μην υποβάλετε τη συσκευή σε καύση ή σύνθλιψη.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον μετασχηματιστή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
779.EYECH που παρέχεται από τη FACOM. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών παροχής ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
LATIN
AMERICA
Corrente Elettrica Costante
Resistenza alla polvere e all’acqua
Livello IK
Magnete
Carica
Este produto foi concebido e fabricado utilizando materiais e componentes de
alta qualidade, recicláveis e reutilizáveis.O símbolo do caixote do lixo com uma
cruz por cima marcado neste produto indica que está em conformidade com a
directiva europeia 2012/19/UE. Informe-se sobre a organização local e recolha
de produtos eléctricos ou electrónicos. Respeite a legislação local em vigor.
Não coloque este produto juntamente com os resíduos domésticos. Antes de
eliminar a luz 779.EYE, cumpra os regulamentos de reciclagem locais.
France et internationale
Orario di Lavoro (h)
A autonomia da luz é especificada para baterias totalmente carregadas.
FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152
Lux @ 1m
1225 g
luminosità modalità Boost 1500 /
luminosità modalità normale 1000 /
luminosità modalità Eco 500
luminosità modalità Boost 500/
luminosità modalità normale 340 /
luminosità modalità Eco 170
luminosità modalità Boost 2,5 /
luminosità modalità normale 4 /
luminosità modalità Eco 8
sì
IP 67
IK07
sì
12,6V 1,3A
FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com
Peso
Lumen
779.EYE
Ο προβολέας 779.EYE είναι ένας επαγγελματικός προβολέας για ‘ελεύθερα χέρια’.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τον προβολέα 779.EYE. Φορτίστε πλήρως τη μονάδα μέχρι
να ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία του φορτιστή.
- Φορτίζετε τη συσκευή κάθε μήνα αν δεν την χρησιμοποιείτε συνεχώς και μετά από κάθε χρήση αν
την χρησιμοποιείτε συχνά, για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής στην μπαταρία.
- Πιέστε το κουμπί:
- μία φορά για οικολογική λειτουργία,
- δύο φορές για κανονική λειτουργία,
- τρεις φορές για ενισχυμένη λειτουργία,
- τέσσερις φορές για να σβήσετε τον προβολέα.
NU-779.EYE_0117
CARACTTERISTICHE
- Não utilize a luz com as mãos molhadas.
- Mantenha a luz afastada de objetos quentes.
- Não incinere, não esmague.
MANUTENÇÃO
- Nunca imerja a luz zonal 779.EYE num produto de limpeza.
- Utilize um pano seco com água com sabão para limpar a luz zonal 779.EYE.
En France, pour tous renseignements techniques sur l’outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
IT
NOTA
Notice d’instructions
Instructions manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l’uso
Manuel de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
779.EYE
Lampe projecteur avec fil rechargeable
Rechargeable/Corded Area Light
Aufladbare/kabelgebundene Flächenleuchte
Oplaadbare inspectielamp met snoer
Lámpara proyector recargable con cable
Ricaricabile/ Luce per ambiente con fili
Luz zonal recarregável
Genopladelig/Arbejdslygte med kabel
EL
Προβολέας με καλώδιο/επαναφορτιζόμενος
XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
779.EYE
Βάρoς
1225 g
Lumen (φωτεινή ροή)
ενισχυμένη λειτουργία 1500 / κανονική λειτουργία 1000 / οικολογική λειτουργία 500
Lux (φωτεινότητα) @ 1m ενισχυμένη λειτουργία 500/ κανονική λειτουργία 340 / οικολογική λειτουργία 170
Χρόνος λειτουργίας (ώρες) ενισχυμένη λειτουργία 2,5/ κανονική λειτουργία 4 / οικολογική λειτουργία 8
Συνεχές ρεύμα
ναι
Αντοχή σε σκόνη και νερό IP 67
Βαθμός προστασίας IK
IK07
Μαγνήτης
ναι
Φορτιστής
12,6V 1,3A
12/01/2017 15:21:46
FR
➡
CARACTÉRISTIQUES
Li-ion
Poids
Lumen
Lux à 1m
Durée de fonctionnement (h)
Courant constant
Résistance à la poussière et à l’eau
Niveau IK
Aimant
Chargeur
27 mm
127mm
165 mm
+
+
779.EYE
Butoir en mousse de PU
Foamed PU Bumper
Stoßschutz aus PU-Schaum
Stootrand van PU-schuim
Paragolpes de espuma PU
PU espanso paraurti
Proteção PU com espuma
Skumpadded PU Kabinet
Αποσβεστήρας από αφρό
πολυουρεθάνης
DEL à COB
COB LED
COB LED
COB-led
COB LED
LED COB
LED COB
COB LED
LED (Ενδεικτική λυχνία) COB
Interrupteur
Switch Button
Schalter
Schakelaar
Botón interruptor
Interruttore a pulsante
Botão
Afbryder
779.EYE
1225 g
Boost 1500 / Normal 1000 / Eco 500
Boost 500/ Normal 340 / Eco 170
Boost 2,5 / Normal 4 / Eco 8
oui
IP 67
IK07
oui
12,6V 1,3A
La lampe 779.EYE est une lampe projecteur mains libres professionnelle.
UTILISATION
- Avant d’utiliser la lampe, mettre en charge la lampe. Laissez l’appareil se
charger complétement jusqu’à ce que le voyant sur le chargeur passe au vert.
- Chargez cette lampe tous les mois si vous ne l’utilisez pas de façon
constante, et après chaque utilisation pour garantir la longévité de la batterie.
- Appuyez sur l’interrupteur :
- une fois pour la luminosité en mode éco,
- deux fois pour la luminosité en mode normale,
- trois fois pour la luminosité en mode boost,
- quatre fois pour éteindre la lumière.
ATTENTION
- N’utilisez pas autour de baignoires, de douches, de lavabos, de piscine ou
de spas.
- Chargez seulement selon les exigences de tension et de fréquence
recommandées.
- Gardez hors de portée des enfants.
- N’utilisez pas la lampe avec les mains humides.
- Gardez la lampe loin des objets chauds.
- N’incinérez pas, n’écrasez pas.
- Utiliser exclusivement l’adaptateur secteur 779.EYECH fourni par FACOM.
L’emploi d’un adaptateur secteur inadapté peut entraîner un risque électrique
ou un début d’incendie.
ENTRETIEN
- Ne jamais immerger la lampe projecteur 779.EYE dans un produit nettoyant.
- Utiliser un chiffon sec avec de l’eau savonneuse pour entretenir votre lampe
projecteur 779.EYE.
Κουμπί διακόπτη
L'autonomie de la lampe est indiquée pour des batteries complètement
chargées.
Ce produit a été conçu et fabriqué à l’aide des matériaux et
composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole
de la poubelle barrée marqué sur ce produit indique qu’il est conforme
à la directive européenne 2012/19/UE.
Veuillez vous renseigner sur l’organisation locale de collecte des
produits électriques ou électroniques. Veillez à bien respecter les
réglementations locales. Ne mettez pas ce produit dans les déchets
ménagers. Avant la mise au rebus de la lampe 779.EYE, suivre les
réglementations locales de recyclage.
Support rotatif sur 180°
180° Rotating bracket
Um 180° drehbarer Halter
180° draaibare beugel
Soporte giratorio 180º
180° Supporto girevole
Suporte rotativo 180°
180° drejelig holder
Περιστρεφόμενη υποδοχή 180°
EN
Base aimantée avec patin en caoutchouc antidérapant
Magnet Base with anti-slip Rubber pad
Magnetischer Sockel mit rutschfestem Gummipolster
Magnetische voet met rubberen anti-slipbekleding
Base con imán y alfombrilla de goma anti deslizante
Base Magnetica con tappetino in gomma antiscivolo
Base magnética com suporte de borracha anti-deslizante
Magnetisk fod med skridsikker gummiplade
Μαγνητική βάση με αντιολισθητικό ελαστικό υπόθεμα
779.EYECH
SPECIFICATIONS
Weight
Lumen
Lux @ 1m
Working Time (h)
Constant Current
Dust and Water Resistance
IK Level
Magnet
Charger
779.EYE
1225 g
High 1500 / Middle 1000 / Low 500
High 500/ Middle 340 / Low 170
High 2,5 / Middle 4 / Low 8
yes
IP 67
IK07
yes
12,6V 1,3A
779.EYE lamp is a professional, hands-free area light.
OPERATION
- Before first use, charge the 779.EYE area light. Allow the unit to fully charge
until the light on the charger turns green.
- Charge this light every month if not in constant use, and after each use
when used often to insure battery longevity.
- Press the button :
- once for low brightness,
- twice for medium brightness,
- three times for high brightness
- four times to turn light off.
WARNINGS
- Do not use in or around tubs, showers, sinks, pools, hot tubs.
NU-779.EYE_0117.indd 2
- When charging, use only the recommended voltage and frequency
requirements.
- Keep out of the reach of children.
- Do not operate light with wet hands.
- Keep lamp away from hot objects.
- Do not incinerate, do not crush.
- Use only the 779.EYECH mains adapter supplied by FACOM. Using other
mains adapters can cause electrical hazard and start a fire.
MAINTENANCE
- Never immerse the 779.EYE area light in a cleaning product.
- Use a dry cloth with soapy water to clean your 779.EYE area light.
The lamp’s autonomy is specified for fully charged batteries.
This product has been designed and manufactured using
high quality, recyclable and reusable materials and components.
The crossed wheeled bin symbol applied to the product indicates
that it complies with European Directive 2012/19/UE. Please inquire
about the collection of electrical and electronic products in your
area. Please comply with the local regulations. Do not dispose of
this product with your normal household waste. Before disposing of
lamp 779.EYE, comply with local recycling regulations.
DE
TECHNISCHE DATEN
Gewicht
Lumen
Lux auf 1m
Arbeitszeit (h)
Konstantstrom
Staub- und Wasserfestigkeit
IK-Klassifizierung
Magnet
Ladegerät
779.EYE
De 779.EYE is een professionele, handsfree inspectielamp.
BEDIENING
- Laad de 779.EYE op voordat u de lamp voor de eerste keer gebruikt. Blijf laden tot het lampje
op de acculader groen oplicht.
- Laad deze lamp maandelijks op wanneer u deze niet voortdurend gebruikt, en na elk gebruik
wanneer u deze vaak gebruikt. Zo verlengt u de levensduur van de accu.
- Druk op de knop:
- eenmaal voor eco modus,
- tweemaal voor normale modus,
- driemaal voor de boostmodus,
- viermaal om de lamp uit te zetten.
-
ONDERHOUD
- Dompel de inspectielamp 779.EYE nooit onder in een reinigingsvloeistof.
- Gebruik een droge doek met zeepwater om de inspectielamp 779.EYE schoon te maken.
De gespecificeerde autonomie van de lamp geldt wanneer de accu volledig is
opgeladen.
1225 g
Boost 1500 / Normal 1000 / Eco 500
Boost 500/ Normal 340 / Eco 170
Boost 2,5/ Normal 4 / Eco 8
Ja
IP 67
IK07
Ja
12,6V 1,3A
Dit product werd ontworpen en gefabriceerd met materiaal en onderdelen van hoge kwaliteit, recycleerbaar en herbruikbaar. Het doorstreepte vuilnisbaksymbool op het product
duidt aan dat het product in overeenstemming is met de Europese richtlijn 2012/19/UE.
Gelieve bij uw plaatselijke organisatie voor het ophalen van elektrische en elektronische
producten te informeren. Gelieve de plaatselijke wetgeving goed na te leven. Gooi dit
product niet bij het huishoudafval. Houd u aan de plaatselijke regelgeving met betrekking
tot recycling wanneer u de 779.EYE weggooit.
ES
Die 779.EYE Lampe ist eine professionelle Freihand-Flächenleuchte.
BETRIEB
- Vor der ersten Benutzung muss die 779.EYE Flächenleuchte aufgeladen werden.
Die Leuchte vollständig aufladen, bis die Anzeige am Ladegerät grün leuchtet.
- Für eine lange Lebensdauer des Akkus, diese Leuchte monatlich aufladen, wenn
sie nicht konstant benutzt wird, und nach jeder Benutzung, wenn sie häufig benutzt
wird.
Den Schalter:
- ein Mal für Ecomodus,
- zwei Mal für Normalmodus,
- Drei Mal für Boostmodus,
- zum Ausschalten der Leuchte viermal drücken.
WARNUNGEN
- Nicht in oder in der Nähe von Badewannen, Duschen, Abflüssen, Pools oder heißen
Badewannen benutzen.
- Beim Laden nur die empfohlenen Spannungs- und Frequenzanforderungen
benutzen.
- Von Kindern fernhalten.
- Die Leuchte nicht mit nassen Händen bedienen.
- Die Lampe von heißen Objekten fernhalten.
- Nicht verbrennen, nicht zerdrücken.
- Nur das von FACOM mitgelieferte 779.EYECH Netzteil benutzen. Die Benutzung
anderer Netzteile kann zu elektrischen Gefahren und Bränden führen.
WAARSCHUWINGEN
Niet gebruiken in of rondom baden, douches, wastafels, zwembaden en hottubs.
Tijdens het opladen uitsluitend het aanbevolen voltage en de aanbevolen frequentie gebruiken.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet met natte handen gebruiken.
Uit de buurt van hete voorwerpen houden.
Niet verbranden of verbrijzelen.
Uitsluitend de door FACOM meegeleverde 779.EYECH netadapter gebruiken. Het gebruik van
andere netadapters kan elektrisch gevaar en brand veroorzaken.
CARACTERISTICAS
Peso
Lúmenes
Lux @ 1m
Tiempo de funcionamiento (h)
Corriente constante
Protección contra polvo y al agua
Nivel IK
Imán
Cargador
779.EYE
1225 g
Extra fuerte 1 500 / normal 1 000 / Eco 500
Extra fuerte 500/ normal 340 / Eco 170
Extra fuerte 2,5 / normal 4 / Eco 8
sí
IP 67
IK07
sí
12,6V 1,3A
La lámpara 779.EYE es un alumbrado profesional, manos libres.
FUNCIONAMIENTO
- Antes de su primer uso, cargue la lámpara 779.EYE. Deje que la unidad se cargue
completamente. Espere a que la luz del cargador tenga color verde.
- Cargue la lámpara todos los meses si no la emplea constantemente, y después de cada uso
si la utiliza a menudo, para garantizar la longevidad de la batería.
- Pulse el botón:
- una vez para modo eco,
- dos veces para modo normal,
- tres veces para modo extra fuerte,
- cuatro veces para apagar la luz.
WARTUNG
ADVERTENCIAS
- Die 779.EYE Flächenleuchte niemals in ein Reinigungsprodukt eintauchen.
- Die 779.EYE Flächenleuchte mit einem trockenen Tuch und Seifenwasser reinigen. - No utilizar en o cerca de la bañera, ducha, fregadero, piscina, jacuzzi.
Die Betriebsdauer der Leuchte wird für voll aufgeladene Akkus angegeben.
CE gekennzeichnetes Produkt gefertigt aus hochwertigen, recycel- und wiederverwertbaren Materialien und Bauteilen. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Mülleimer auf
diesem Produkt weist auf dessen Übereinstimmung mit der Europa-Richtlinie 2012/19/
UE hin. Das Produkt an den von den örtlichen Behörden organisierten Sammelstellen für
Elektro- und Elektronikmüll entsorgen. Bitte beachten Sie die Vorschriften der örtlichen
Behörden. Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bei der Entsorgung der
779.EYE Leuchte müssen die lokalen Recycling-Vorschriften erfüllt werden.
NL
EIGENSCHAPPEN
Gewicht
Lumen
Lux op 1 meter
Autonomie (u)
Constante stroom
Stof- en waterbestendigheid
IK-waarde
Magneet
Acculader
779.EYE
1225 g
Boost 1500 / Normaal 1000 / Eco 500
Boost 500/ Normaal 340 / Eco 170
Boost 2,5 / Normaal 4 / Eco 8
ja
IP 67
IK07
ja
12,6V 1,3A
-
Para su recarga, utilice siempre la tensión y frecuencia correctas.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No manipule la lámpara con las manos húmedas.
Mantenga la lámpara alejada de objetos calientes.
No incinerar, ni aplastar.
Utilice exclusivamente el conector 779.EYECH suministrado por FACOM. El empleo de
otra conexiones de red puede originar riesgos eléctricos y un principio de incendio.
MANTENIMIENTO
- Nunca sumergir la lámpara 779.EYE en un producto de limpieza.
- Utilizar un trapo seco humedecido con agua jabonosa para limpiar la lámpara 779.EYE.
La autonomía de la lámpara que se indica es con las baterías completamente
cargadas.
Este producto ha sido diseñado y fabricado mediante materiales y componentes de
alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo del cubo de basura rayado marcado
sobre este producto indica que es conforme a la Directiva europea 2012/19/UE.
Sírvase informarse sobre la organización local de recogida de los productos eléctricos
o electrónicos. Sírvase respetar las reglamentaciones locales. No coloque este producto en los residuos domésticos. Cuando vaya a deshacerse de la lámpara 779.EYE,
cumpla con la reglamentación de reciclaje local.
12/01/2017 15:21:56
Download PDF

advertising