BCASCS61B | Black&Decker BCASCS61B ATTACHMENT instruction manual

1
3
4
6
5
2
7
402116 - 63 RO
Traducerea instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BCASCS61B
8
9a
Se încarcă
Încărcat complet
Decalaj acumulator fierbinte/rece
9
Acumulator defect
B
A
8a
8
10
10a
D
C
11
12
6
13
5
10a
E
2
F
G
H
I
J
1
3
3
14
4
2
K
L
3
17
1
14
M
15
16
N
RETRAGERE
DIRECŢIA DE CĂDERE
DOBORÂRE CU CĂDERE
ÎN PARTEA OPUSĂ
COPAC
DIRECŢIA DE CĂDERE
TAPĂ
BALAMA
O
Q
4
RETRAGERE
P
R
S
T
U
V1
V2
V3
5
A
B
C
D
E
F
W
X
6a
Y
Z2
6
Z1
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Accesoriul pentru fierăstrăul dvs. cu lanţ BLACK+DECKER
BCASCS61B SEASONMASTER™ a fost conceput pentru
curăţarea crengilor, doborârea copacilor şi pentru debitarea
buştenilor. Această unealtă este destinată exclusiv uzului
casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
e.
f.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din toate
avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau
la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele
dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive,
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot
aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru
ştechere împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă).
Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate
precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dumneavoastră este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa care pătrunde într-o unealtă electrică
va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz de
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de
protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că comutatorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul
pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au comutatorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte
rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice
în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte
largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea
şi mănuşile faţă de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea
prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt
conectate şi utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
7
ROMÂNĂ
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
8
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică
adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
comutatorul nu comută în poziţia pornit şi oprit. Orice
unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
comutatorului este periculoasă şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Astfel de măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi
alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite şi
întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând cont
de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii
diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea
conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specificat
de către producător. Un încărcător adecvat pentru un
anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu
atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l
ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe
de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact
conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea
bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie
evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul cu
acesta. În cazul în care survine contactul accidental,
clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact
cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau arsuri.
6.
a.
Service
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că se menţine
siguranţa în folosirea uneltei.
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru fierăstraiele cu lanţ.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi toate părţile corpului departe de lanţul
fierăstrăului când acesta este în funcţiune. Înainte
de a porni fierăstrăul cu lanţ, asiguraţi-vă că lanţul
acestuia nu intră în contact cu niciun obiect.
Un moment de neatenţie în timpul operării fierăstrăului
cu lanţ poate cauza agăţarea hainelor sau a corpului în
fierăstrăul cu lanţ.
Țineți întotdeauna fierăstrăul cu mâna dreaptă pe
mânerul posterior și cu mâna stângă pe mânerul
frontal.Dacă țineți fierăstrăul învers decât s-a specificat,
crește riscul de vătămare personală și nu ar trebui să
faceți niciodată acest lucru.
Ţineţi unealta electrică exclusiv de suprafeţele izolate
pentru prindere deoarece lanţul fierăstrăului poate
atinge cabluri ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune
de către fierăstrăul cu lanţ ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Purtaţi ochelari de protecţie şi dispozitive de
protecţie pentru urechi. Se recomandă utilizarea de
echipament de protecţie suplimentar pentru cap,
mâini şi picioare. Îmbrăcămintea corespunzătoare de
protecţie va reduce vătămările corporale cauzate de
resturile proiectate sau contactul accidental cu fierăstrăul
cu lanţ.
Nu utilizaţi un fierăstrău cu lanţ căţăraţi în copac.
Utilizarea fierăstrăului cu lanţ atunci când sunteţi căţăraţi
în copac poate cauza vătămări corporale.
Staţi întotdeauna cu picioarele bine fixate pe
pământ şi operaţi fierăstrăul cu lanţ numai când
sunteţi poziţionaţi pe o suprafaţă sigură şi plană.
Suprafeţele alunecoase sau instabile precum scările
pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului asupra
fierăstrăului cu lanţ.
Atunci când tăiaţi o creangă tensionată, fiţi atenţi la
revenirea acesteia. Atunci când tensiunea din fibrele de
lemn este eliberată, creanga îndoită poate lovi operatorul
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
♦
şi/sau poate conduce la pierderea controlului asupra
fierăstrăului cu lanţ.
Fiţi foarte atenţi când tăiaţi arboret şi puieţi.
Materialele mici pot prinde lanţul fierăstrăului care poate
fi aruncat înspre dvs. sau poate să vă dezechilibreze.
Transportaţi fierăstrăul ţinându-l de mânerul frontal,
oprit şi îndreptat în direcţia opusă faţă de corpul dvs.
În cazul transportării sau depozitării fierăstrăului cu
lanţ, montaţi întotdeauna capacul barei de ghidare.
Manipularea corespunzătoare a fierăstrăului va reduce
probabilitatea producerii unui contact accidental cu lanţul
în mişcare al fierăstrăului.
Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere, tensionarea
lanţului şi de schimbare a accesoriilor. Un lanţ întins
sau lubrifiat necorespunzător se poate rupe sau poate
mări şansele de recul
Ţineţi mânerele uscate, curate şi lipsite de ulei şi
unsoare. Mânerele unsuroase, uleioase sunt alunecoase
şi determină pierderea controlului.
Tăiaţi numai lemn. Nu folosiţi fierăstrăul cu lanţ în
scopuri diferite de destinaţia sa de utilizare. Spre
exemplu: nu utilizaţi fierăstrăul cu lanţ pentru a tăia
plastic, zidărie sau materiale de construcţii care nu sunt
din lemn. Utilizarea fierăstrăului cu lanţ pentru operaţii
diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea
conduce la situaţii periculoase.
Cauzele şi măsurile de precauţie adoptate de operator
pentru recul
Poate surveni reculul atunci când vârful barei de ghidare
atinge un obiect sau atunci când lemnul se închide şi prinde
lanţul fierăstrăului în tăietură.
Contactul cu vârful poate cauza în unele cazuri o schimbare
bruscă a sensului de funcţionare, lovirea barei de ghidare şi
proiectarea spre operator.
Prinderea lanţului de fierăstrău pe partea superioară
a barei de ghidare poate împinge rapid bara de ghidare
înapoi spre operator. Ambele reacţii pot cauza pierderea
controlului asupra fierăstrăului cu lanţ, ceea ce ar putea
determina vătămări corporale grave. Nu vă bazaţi exclusiv
pe dispozitivele de siguranţă încorporate în fierăstrăul dvs.
cu lanţ.
În calitate de utilizator al fierăstrăului cu lanţ, trebuie să
urmaţi câţiva paşi pentru a beneficia de o utilizare lipsită de
accidente sau vătămări.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor
sau condiţiilor incorecte de operare a uneltei şi pot fi evitate
adoptând măsurile de precauţie menţionate în continuare:
♦ Ţineţi ferm unealta, cu degetele mâinilor în jurul
mânerelor fierăstrăului cu lanţ. Cu ambele mâini
pe fierăstrăul cu lanţ, poziţionaţi-vă corpul şi braţul
astfel încât să puteţi rezista forţei unui recul. Forţele
de recul pot fi controlate de operator, dacă se iau
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
măsurile de precauţie corespunzătoare. Nu daţi drumul
fierăstrăului cu lanţ.
Nu vă întindeţi după unealtă şi nu tăiaţi deasupra
nivelului umerilor. Acest lucru preîntâmpină contactul
neintenţionat al vârfului şi permite un control mai bun
asupra fierăstrăului cu lanţ în situaţii neaşteptate.
Utilizaţi exclusiv bare de ghidare şi lanţuri de schimb
specificate de producător. Înlocuirea barelor de ghidare
şi a lanţurilor cu produse necorespunzătoare poate cauza
ruperea şi/sau reculul lanţului.
Respectaţi instrucţiunile producătorului pentru
ascuţirea şi întreţinerea lanţului fierăstrăului.
Reducerea înălţimii calibrului de adâncime poate
conduce la un recul sporit.
Lovirea metalului, cimentului sau oricărui alt material
dur de lângă lemn sau încastrat în lemn poate cauza
reculul.
Un lanţ neascuţit sau slăbit poate cauza reculul.
Nu încercaţi să introduceţi lanţul printr-o tăietură
anterioară, deoarece acest lucru ar putea provoca un
recul. Efectuaţi de fiecare dată o tăietură nouă.
Recomandăm ferm ca persoanele care utilizează
pentru prima dată unealta să beneficieze de instruire
practică privind operarea fierăstrăului cu lanţ de la un
utilizator experimentat şi să primească echipament
de protecţie. Trebuie efectuată o exersare iniţială prin
tăierea cu fierăstrăul a buştenilor poziţionaţi pe o capră
sau cadru de tăiat.
Vă recomandăm ca, la transportul fierăstrăului cu
lanţ să îndepărtaţi acumulatorul și să vă asiguraţi că
lanţul fierăstrăului este poziţionat posterior.
Efectuaţi operaţii de întreţinere asupra fierăstrăului
cu lanţ atunci când nu este utilizat. Nu depozitaţi
fierăstrăul cu lanţ pe perioade scurte sau lungi de
timp fără a îndepărta mai întâi lanţul de fierăstrău
şi bara de ghidare care trebuie să fie păstrate
scufundate în ulei. Depozitaţi toate componentele
fierăstrăului cu lanţ într-un loc uscat, sigur şi nu la
îndemâna copiilor.
Vă recomandăm să goliţi rezervorul de ulei înainte de
depozitare.
Asiguraţi-vă că aveţi o poziţie stabilă şi planificaţi
dinainte evacuarea în siguranţă în cazul căderii unui
copac sau a crengilor.
Utilizaţi pene pentru a ajuta la controlarea căderii şi
pentru a preîntâmpina blocarea barei de ghidare şi
a lanţului de fierăstrău în tăietură.
Îngrijirea lanţului de fierăstrău. Păstraţi lanţul
fierăstrăului ascuţit şi fixat bine pe bara de ghidare.
Asiguraţi-vă că lanţul fierăstrăului şi bara de ghidare
sunt curate şi lipsite de ulei. Ţineţi mânerele uscate,
curate şi lipsite de ulei şi unsoare.
9
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
♦
Asiguraţi-vă că există persoane în apropiere (însă
la o distanţă sigură) în cazul în care survine un
accident.
În cazul în care, din orice motiv, se impune atingerea
lanţului de fierăstrău, asiguraţi-vă că fierăstrăul este
deconectat de la reţea.
Zgomotul generat de acest produs poate depăşi
85 dB(A). De aceea, vă recomandăm să adoptaţi
măsurile corespunzătoare de protejare a auzului.
În timpul manipulării produsului, bara lanţului poate
deveni fierbinte. Asiguraţi aşadar manipularea cu grija
cuvenită.
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de
elementele de tăiat.
Siguranţa persoanelor din jur
♦
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea uneltei de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina
măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare
a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă, împreună cu
codul de data:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
şi ochi
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor,
lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţivă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF).
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
10
Purtaţi mănuşi de protecţie
Purtaţi cască de protecţie
Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparat
înainte de a efectua orice operaţie de curăţare
sau întreţinere.
t
Aveţi grijă la obiectele proiectate. Ţineţi trecătorii
la distanţă de zona de tăiere
Nu expuneţi maşina la ploaie sau umiditate
ridicată.
Purtaţi încălţăminte de protecţie antiderapantă.
Aveţi grijă la obiectele care cad.
ROMÂNĂ
Pericol de electrocutare. Păstraţi o distanţă de
cel puţin 10 m faţă de liniile electrice aeriene.
Pentru a asigura exploatarea permanentă în
siguranţă, verificaţi tensionarea lanţului conform
descrierii din manual, după fiecare 10 minute de
utilizare şi reglaţi dacă este cazul, la o abatere
de 3 mm, conform cerinţelor. Lubrifiaţi lanţul la
fiecare 10 minute de utilizare.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
Direcţia de rotaţie a lanţului
Avertisment! Nu atingeţi lanţul în punctul de
evacuare a aşchiilor.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare (nu sunt furnizate)
Acumulatorii (nu sunt furnizaţi)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru
niciun fel de motiv.
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi
40 °C.
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambiantă
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună
cu unealta.
Atunci când aruncaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile
furnizate în secţiunea „Protejarea mediului înconjurător".
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoarele (nu sunt furnizate)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
Nu desfaceţi încărcătorul.
Nu perforaţi încărcătorul.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în
spaţii închise.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru
a evita orice pericol.
Descriere
Această maşină dispune de unele sau de toate caracteristicile
următoare.
1. Accesoriu pentru fierăstrău cu lanţ
2. Buton de detaşare a accesoriului fierăstrău cu lanţ
3. Protecţie împotriva reculului
4. Buton de detaşare a protecţiei împotriva reculului
5. Bară de ghidare
6. Lanţ fierăstrău
7. Teacă bară de ghidare
Încărcarea acumulatorului (nu este furnizat) (fig. A)
Încărcătoarele BLACK+DECKER sunt concepute să încarce
acumulatori BLACK+DECKER.
♦ Conectaţi încărcătorul (9) la o priză corespunzătoare
înainte de a introduce un acumulator (8).
♦ Introduceţi acumulatorul (8) în încărcător, asigurânduvă că acesta este poziţionat corect în fantele pentru
acumulator (Figura A).
LED-ul (9a) va lumina intermitent, indicând
faptul că acumulatorul se încarcă.
Finalizarea încărcării este indicată de LED-ul
care va rămâne aprins continuu.
Acumulatorul este complet încărcat şi poate fi
utilizat imediat sau poate fi lăsat în încărcător.
♦ Reîncărcaţi acumulatorii descărcaţi cât mai curând
posibil după utilizare, în caz contrar durata de viaţă
a acumulatorului poate fi mult diminuată.
Pentru cea mai lungă de viaţă a acumulatorului,
nu descărcaţi complet. Se recomandă încărcarea
acumulatorilor după fiecare utilizare.
Diagnosticare încărcător (fig. B)
Acest încărcător este conceput pentru a detecta anumite
probleme care pot apărea cu acumulatorii sau sursa de
11
ROMÂNĂ
alimentare. Problemele sunt indicate printr-un LED intermitent
în diferite modele.
Acumulator defect
Încărcătorul poate detecta un acumulator
slab sau deteriorat. LED-ul luminează
intermitent în modelul indicat pe etichetă.
Dacă identificaţi acest model, nu continuaţi să încărcaţi
acumulatorul. Returnaţi-l la un centru de service sau un centru
de colectare pentru reciclare.
♦
Decalaj acumulator fierbinte/rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură normală. În acest
caz, încărcătorul comută automat în modul de încărcare.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului. Lumina clipeşte în modelul indicat pe
etichetă.
♦
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LED-ul
aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menţine
acumulatorul pregătit şi încărcat complet. Acest încărcător
este dotat cu mod de reglare fină automat care egalizează
sau echilibrează celulele individuale din acumulator pentru
a-i permite să funcţioneze la capacitate maximă. Acumulatorii
ar trebui reglat săptămânal sau ori de câte ori acumulatorul nu
mai oferă acelaşi randament. Pentru a utiliza modul automat
de reglare fină, aşezaţi acumulatorul în încărcător şi lăsaţi-l
aşa timp de cel puţin 8 ore.
Verificaţi pentru a vedea dacă priza este conectată
la un comutator de lumină care opreşte alimentarea
atunci când opriţi lumina;
♦ Mutaţi încărcătorul şi bateria într-o locaţie în care
temperatura aerului din jur să fie aproximativ
18 °C - 24 °C.
♦ Dacă problemele de încărcare persistă, predaţi
unealta, acumulatorul şi încărcătorul la centrul de
service local.
Acumulatorul trebuie să fie reîncărcat atunci când nu
reuşeşte să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. NU CONTINUAŢI SĂ
UTILIZAŢI UNEALTA ÎN ACESTE CONDIŢII. Respectaţi
procedura de încărcare. Aţi putea, de asemenea, încărca
un acumulator utilizat parţial ori de câte ori doriţi, fără
efecte adverse asupra acumulatorului.
Materialele străine conductibile precum, fără a se limita
însă la, praf de la polizare, aşchii metalice, vată minerală,
folie de aluminiu sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi încărcătorul înainte de
a încerca să îl curăţaţi.
Nu îngheţaţi sau nu scufundaţi în apă sau alte lichide.
♦
♦
Montarea si demontarea acumulatorului (nu este
furnizat) (fig. C)
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (8), aliniaţi-l cu baza de pe
unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi până
când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare a acumulatorului (9a), extrăgând în acelaşi timp
acumulatorul afară din bază.
Observaţii importante cu privire la încărcare
Utilizarea accesoriului pentru fierăstrăul cu lanţ
♦
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi acumulatorul este scos.
♦
♦
12
Cea mai lungă durată de viaţă şi cea mai bună
performanţă pot fi obţinute în cazul în care acumulatorul
este încărcat atunci când temperatura aerului este
între 18 °C şi 24°C. NU încărcaţi acumulatorul la
o temperatură a aerului sub +4,5 °C sau peste +40 °C.
Această recomandare este importantă şi va preveni
deteriorarea gravă a acumulatorului.
Încărcătorul şi acumulatorul pot deveni calde la atingere
în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu indică
existenţa vreunei probleme.
Pentru a facilita răcirea acumulatorului după utilizare,
evitaţi introducerea încărcătorului sau a acumulatorului
într-un mediu cald, cum ar fi într-un depozit metalic sau
o remorcă neacoperită.
În cazul în care acumulatorul nu se încarcă în mod
corespunzător:
♦ Verificaţi funcţionarea prizei prin conectarea unei
lămpi sau a altui aparat;
Montarea barei de ghidare şi a lanţului
(fig. D, E, F, G, H)
Avertisment! Lanţul este ascuţit. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie când manipulaţi lanţul de fierăstrău. Lanţul de
fierăstrău este ascuţit şi vă poate tăia chiar şi atunci când nu
funcţionează.
În cazul în care lanţul fierăstrăului (6) şi bara de ghidare (5)
sunt ambalate separat în carton, lanţul va trebui ataşat la
bară, iar ambele vor trebuie ataşate la corpul uneltei.
♦ Aşezaţi fierăstrăul pe o suprafaţă netedă şi rigidă.
♦ Ridicaţi în sus maneta de blocare şi rotiţi butonul de
blocare a reglajului barei (10a) în sens invers acelor de
ceasornic, aşa cum este prezentat în figura D, pentru
a îndepărta capacul pinionului (10).
♦ Purtând mănuşi de protecţie, apucaţi lanţul fierăstrăului
(6) şi rotiţi-l în jurul barei de ghidare (5), asigurându-vă
ROMÂNĂ
că dinţii sunt îndreptaţi în direcţia corectă (consultaţi
figura G).
♦ Asiguraţi-vă că lanţul este aşezat corect în spaţiul din
jurul barei de ghidare.
♦ Plasaţi lanţul fierăstrăului în jurul pinionului (11), aliniind
în acelaşi timp fanta de pe bara de ghidare cu bulonul
(12) de la baza uneltei, conform ilustraţiei din figura E.
♦ Butonul de tensionare va trebui să fie rotit în direcţia
inversă acelor de ceasornic, până la blocare. Săgeţile
de pe capacul pinionului şi de pe butonul de tensionare
vor trebui să fie aliniate înainte de înlocuirea capacului.
Odată în poziţie, ţineţi bara nemişcată şi puneţi la loc
capacul pinionului (10).
♦ Asiguraţi-vă că orificiul şurubului ansamblului de
tensionare manuală de pe capac se aliniază cu bulonul
(12) de pe carcasa principală, conform ilustraţiei din
figura F.
♦ Rotiţi butonul de blocare a reglajului barei (10a) în
sensul acelor de ceasornic, până când se aude un clic,
apoi slăbiţi butonul cu o tură completă, aşa încât lanţul
fierăstrăului să poată fi tensionat corect.
Notă: În cazul în care capacul nu se potriveşte perfect,
asiguraţi-vă că agăţătoarea de tensionare de pe bară este
aliniată cu fanta de pe interiorul capacului pinionului.
♦ Țineți butonul de blocare a reglajului barei (10a), rotiți
butonul de tensionare a lanțului (13) în sens invers acelor
de ceasornic pentru a mări tensiunea, aşa cum este
prezentat în figura F. Asiguraţi-vă că lanţul fierăstrăului
(6) este aşezat bine în jurul barei de ghidare (5).
Reglarea tensionării lanţului (fig. G, H)
♦
♦
♦
♦
♦
Aşezaţi fierăstrăul pe o suprafaţă dreaptă şi rigidă şi
verificaţi tensionarea lanţului (6). Tensionarea este
corectă atunci când lanţul revine pe poziţia iniţială după
ce este tras uşor la 3 mm de bara de ghidare (5) cu
degetul mare şi cel arătător, aşa cum este prezentat în
figura G. Nu trebuie să existe nicio „burtă” între bara
de ghidare şi lanţ în partea de dedesubt, aşa cum este
prezentat în figura H.
Pentru a regla tensionarea lanţului de fierăstrău, slăbiţi
butonul de blocare a reglajului barei (10a) cu o rotaţie
completă şi urmaţi instrucţiunile pentru „Montarea barei
de ghidare şi a lanţului fierăstrăului.”
Nu tensionaţi prea tare lanţul, deoarece acest lucru va
antrena o uzură excesivă şi va reduce durata de viaţă
a barei de ghidare şi a lanţului.
Odată ce lanţul este tensionat corect, strângeţi bine
butonul de blocare a reglajului barei.
Când lanţul este nou, verificaţi frecvent tensionarea
sa (după ce aţi scos acumulatorul) în primele 2 ore de
utilizare deoarece un lanţ nou se întinde uşor.
Înlocuirea lanţului fierăstrăului (fig. I)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Rotiţi butonul de blocare a reglajului barei (10a) în sens
invers acelor de ceasornic pentru a detensiona lanţul.
Îndepărtaţi capacul pinionului (10) aşa cum este descris
în secţiunea „Montarea barei de ghidare şi a lanţului
fierăstrăului”.
Ridicaţi lanţul uzat (6) din canalul din bara de ghidare (5).
Aşezaţi lanţul nou în canalul din bara de ghidare,
asigurându-vă că dinţii fierăstrăului sunt îndreptaţi în
direcţia corectă, potrivind săgeata de pe lanţ cu desenul
de pe capacul roţii (10) prezentat în figura I.
Respectaţi instrucţiunile pentru „Montarea barei de
ghidare şi a lanţului fierăstrăului.”
Piesele de schimb pentru lanţul de fierăstrău şi bară
sunt disponibile la cel mai apropiat centru de service
BLACK+DECKER.
Transportarea fierăstrăului (fig. J)
♦
La transportarea fierăstrăului, scoateţi întotdeauna
acumulatorul din aparat şi acoperiţi bara de ghidare (5)
cu teaca barei de reglare (7), consultaţi figura J.
Montarea şi demontarea accesoriilor fierăstrăului cu
lanţ (fig. K, L)
♦
Pentru a monta un accesoriu sau tija de extindere
(nu este furnizată) la unitatea de bază (14), aliniaţi
accesoriul/tija cu capul de alimentare, aşa cum este
prezentat în figura K.
♦ Împingeţi cu putere accesoriul sau tija de extindere în
unitatea de bază până când acestea se fixează în poziţie
şi se aude un clic.
Notă: Accesoriile se montează pe tija de extindere în acelaşi
mod ca unitatea de bază.
Notă: Modul de bază impune ca protecţia (3) să fie în poziţie
verticală. Apăsaţi butonul de blocare a protecţiei (4) şi ridicaţi
protecţia în poziţia corespunzătoare, conform ilustraţiei din
figura L.
Modul cu extensie presupune ca protecţia împotriva reculului
(3) să fie în poziţie retrasă. Apăsaţi butonul de blocare
a protecţiei împotriva reculului (4) şi coborâţi protecţia în
poziţia corespunzătoare, conform ilustraţiei din Fig. L.
♦ Asiguraţi-vă că accesoriul este montat bine pe unitatea
de bază sau pe tija de extindere, trăgând uşor de acesta
în afară. Accesoriul sau tija de extindere trebuie să
rămână pe poziţie.
♦ Pentru a demonta un accesoriu sau tija de extindere,
apăsaţi butoanele de detaşare aflate pe lateralul
accesoriului sau al tijei de extindere şi trageţi accesoriul
sau tija de extindere din unitatea de bază sau din tija de
extindere.
Notă: Utilizaţi numai accesorii care sunt special concepute
pentru şi sunt compatibile cu capul de alimentare.
13
ROMÂNĂ
Poziţia corectă a mâinii (fig. M, N)
Modul de bază: Poziţia corectă a mâinilor presupune
poziţionarea unei mâini pe mânerul lateral (15) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (16).
Modul cu extensie: Lucraţi cu o mână pe mânerul principal
(15) şi cu cealaltă mână pe mânerul tijei (17).
♦
Pornirea (fig. M, N)
♦
♦
Împingeţi butonul de blocare în jos. Strângeţi butonul de
culisant (15) şi apoi apăsaţi comutatorul de pornire/oprire.
De îndată ce unealta este în funcţiune, eliberaţi butonul
de blocare. Cu cât este apăsat mai mult comutatorul de
pornire/oprire, cu atât este mai mare viteza unităţii de
bază.
Pentru a păstra starea de funcţionare, trebuie să
continuaţi să strângeţi atât mânerul culisant, cât şi
comutatorul de pornire/oprire în acelaşi timp. Pentru
a opri unealta, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire sau
mânerul culisant.
♦
Modul cu tijă/extensie
♦
Împingeţi butonul de blocare în jos.
Apucaţi mânerul tijei (17) şi apoi strângeţi comutatorul de
pornire/oprire.
♦ De îndată ce unealta este în funcţiune, eliberaţi butonul
de blocare. Cu cât este apăsat mai mult comutatorul de
pornire/oprire, cu atât este mai mare viteza unităţii de
bază.
♦ Pentru a păstra starea de funcţionare, trebuie să
strângeţi continuu comutatorul de pornire/oprire. Pentru
a opri unitatea, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire.
Notă: Dacă aplicaţi o forţă prea mare în timpul tăierii,
fierăstrăul se va opri. Pentru a reporni fierăstrăul, trebuie să
eliberaţi comutatorul de pornire/oprire înainte ca fierăstrăul să
pornească. Începeţi să tăiaţi din nou, de data aceasta aplicând
o forţă mai mică. Lăsaţi fierăstrăul să taie în ritmul său.
Utilizarea
Modul de bază pentru tăiere / curățarea crengilor
Tehnici uzuale de tăiere (fig. O, P, Q, R, S, T)
Doborârea
Procesul de punere la pământ a unui copac. Asiguraţi-vă că
acumulatorul este încărcat complet înainte de doborârea unui
copac, pentru a putea finaliza operaţiunea dintr-o singură
încercare. Nu doborâţi copaci dacă bate vântul foarte tare.
♦ Trebuie să vă planificaţi şi să eliberaţi o cale de retragere,
pentru orice eventualitate, înainte de a începe să tăiaţi.
Calea de retragere trebuie să se întindă în spate şi pe
diagonală faţă de partea posterioară a liniei pe care este
de aşteptat să cadă copacul, a se consulta figura O.
♦ Înainte de a începe doborârea, luaţi în calcul înclinaţia
naturală a copacului, poziţionarea crengilor mai mari şi
14
♦
direcţia vântului, pentru a determina în ce direcţie va
cădea copacul. Ţineţi la îndemână pene (din lemn, plastic
sau aluminiu) şi un ciocan de lemn greu. Îndepărtaţi
mizeria, pietrele, coaja desprinsă, cuiele, cârligele şi
cablurile de pe copac, acolo unde urmează să efectuaţi
tăietura pentru doborâre.
Tapa - Faceţi o tapă de 1/3 din diametrul copacului,
perpendicular pe direcţia de cădere. Efectuaţi mai întâi
tăietura orizontală inferioară. Acest lucru va ajuta la
evitarea ciupirii fie a lanţului de fierăstrău, fie a barei de
ghidare, atunci când este efectuată a doua tăietură, a se
consulta figura P.
Tăietură pentru doborâre în direcţia opusă - efectuaţi
tăietura pentru doborâre în direcţia opusă la cel puţin
51 mm mai sus faţă de tăietura orizontală a tapei.
Efectuaţi tăietura pentru doborâre în direcţia opusă
paralelă cu tăietura orizontală a tapei. Efectuaţi tăietura
pentru doborâre în direcţia opusă în aşa fel încât să
rămână suficient lemn care să acţioneze ca o balama.
Balamaua împiedică răsucirea copacului şi căderea
acestuia în direcţia greşită. Nu tăiaţi prin balama,
consultaţi figura P.
Pe măsură ce tăietura pentru doborâre se apropie de
balama, copacul ar trebui să înceapă să cadă. Dacă
există cea mai mică şansă ca acel copac să nu cadă în
direcţia dorită sau s-ar putea balansa spre spate, îndoind
lanţul fierăstrăului, opriţi-vă din tăiat înainte de a finaliza
tăietura de doborâre şi utilizaţi pene pentru a lărgi
tăietura şi a ghida căderea copacului în direcţia dorită.
Când copacul începe să cadă, scoateţi fierăstrăul din
tăietură, opriţi motorul, puneţi fierăstrăul jos, apoi utilizaţi
calea de retragere planificată. Fiţi atenţi la crengile de
deasupra capului care cad şi aveţi grijă pe unde călcaţi.
Curăţarea crengilor
Îndepărtarea crengilor de pe un copac doborât. Atunci când
curăţaţi crengile, lăsaţi-le pe cele mai mari să susţină buştenii
deasupra solului.
Îndepărtaţi crăcile de dimensiuni mici dintr-o tăiere. Crengile
tensionate trebuie tăiate de jos în sus, pentru a evita îndoirea
fierăstrăului, aşa cum este prezentat în figura Q. Tăiaţi
crengile de pe partea opusă, ţinând trunchiul copacului între
dvs. şi fierăstrău. Nu tăiaţi niciodată ţinând fierăstrăul între
picioare sau trăgând de creanga pe care urmează să o tăiaţi.
Secţionarea
Avertisment! Se recomandă ca utilizatorii începători să
exerseze tăiatul pe o capră pentru lemne.
Tăierea unui copac doborât sau a unui buştean în bucăţi.
Modul în care ar trebui să tăiaţi depinde de cum este susţinut
buşteanul. Utilizaţi o capră pentru tăiat lemne, consultaţi
figura R, ori de câte ori este posibil.
♦ Începeţi întotdeauna o tăietură cu lanţul funcţionând la
viteză maximă.
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Puneţi dornul inferior al fierăstrăului cu lanţ în spatele
zonei tăieturii iniţiale, aşa cum este prezentat în figura S.
Porniţi fierăstrăul, apoi mişcaţi fierăstrăul şi bara în jos, în
copac, utilizând dornul pe post de balama.
Odată ce fierăstrăul ajunge într-un unghi de 45 de grade,
îndreptaţi-l din nou şi repetaţi paşii până când tăietura
este completă.
Când copacul este sprijinit pe toată lungimea, efectuaţi
o tăietură din partea de sus, dar evitaţi să tăiaţi pământul
deoarece acest lucru va toci fierăstrăul rapid.
Figura T- Dacă trunchiul de copac este sprijinit la ambele
capete.
Tăiaţi mai întâi 1/3, începând din partea de jos (tăietura
finală). Apoi efectuaţi tăietura finală de sus în jos, pentru
ca cele două tăieturi să se întâlnească.
Figura U- Dacă trunchiul de copac este sprijinit la ambele
capete.
Tăiaţi mai întâi 1/3, începând din partea de sus. Apoi
efectuaţi tăietura finală, tăind de jos în sus cele 2/3
inferioare pentru ca cele două tăieturi să se întâlnească.
Când lucraţi în pantă, staţi întotdeauna în amonte de
buştean. Pentru a deţine pe deplin controlul în momentul
tăierii transversale, spre sfârşitul tăieturii reduceţi
presiunea de apăsare, fără a slăbi prinderea fermă
a mânerelor fierăstrăului cu lanţ. Aveţi grijă ca lanţul
fierăstrăului să nu atingă solul. După finalizarea tăierii
aşteptaţi ca lanţul de fierăstrău să se oprească complet
înainte de a mişca fierăstrăul. Opriţi întotdeauna motorul
fierăstrăului înainte de a trece de la o tăietură la alta.
Utilizarea
Modul cu tijă/Modul cu extensie pentru tăiere şi
curățarea crengilor
Avertisment! Nu staţi niciodată sub creanga pe care o tăiaţi.
Asiguraţi-vă că nu va poziţionaţi niciodată în calea reziduurilor
care ar putea cădea.
♦ Nu staţi niciodată pe o scară (fig. V1) sau pe un alt suport
instabil atunci când utilizaţi tija de extindere. Evitaţi
permanent orice poziţie care prezintă risc de pierdere
a echilibrului şi poate provoca accidentări serioase.
♦ Țineți alte persoane la cel puțin 15 m distanță de zona
de lucru. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți
controlul (fig. V2).
♦ Pericol de electrocutare. Pentru preîntâmpinarea şocului
electric, nu desfăşuraţi lucrări pe o rază de 15 m faţă de
liniile electrice suspendate. Verificaţi permanent zona
înconjurătoare de linii electrice ascunse (fig. V3).
♦ Nu extindeţi mânerul comutator al tijei de extensie mai
sus de înălţimea umărului.
Poziția de lucru (fig. W)
Purtați întotdeauna:
A. Cască de protecţie.
B. Echipament de protecţie pentru ochi.
C. Mânuşi de protecţie.
D. Centură.
E. Pantaloni lungi pentru lucrul cu fierăstrăul cu lanţ.
F. Încălţăminte de protecţie, cu vârf metalic.
Avertisment! La curăţarea de crengi a copacilor:
♦ Apărătoare împotriva reculului care poate să conducă
la vătămare gravă sau deces. A se consulta secţiunea
„RECUL” pentru a preveni riscul de recul.
♦ Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Asiguraţi-vă că staţi cu picioarele bine fixate pe sol. Ţineţi
picioarele depărtate. Distribuiţi-vă greutatea uniform pe
ambele picioare.
♦ Folosiţi ambele mâini pentru a apuca tija de extindere,
conform ilustraţiei din figura W. Țineți fierăstrăul bine.
Degetele mâinii vor înconjura mânerul tijei de extindere
şi tija.
♦ Nu operaţi niciodată fierăstrăul când sunteţi urcat într-un
copac, staţi într-o poziţie ciudată sau pe o scară sau altă
suprafaţă instabilă. Aţi putea pierde controlul fierăstrăului,
provocând accidentarea gravă.
Tăierea ramurilor unui copac (fig. X)
♦
Asiguraţi-vă că tija de extindere funcţionează la viteză
maximă înainte de a efectua o tăietură. La începerea
tăierii aşezaţi partea oscilantă a lanţului pe creangă.
Menţineţi ferm în poziţie tija de extindere, pentru
a preîntâmpina eventuala deplasare sau alunecare
(mişcare laterală) a tijei de extindere.
♦ Efectuaţi prima tăietură la distanţa de 150 mm de
trunchiul copacului, pe partea inferioară a crengii sau
ramurii. Utilizaţi partea de sus a barei de ghidare pentru
a realiza aceasta tăietură.
Ghidaţi tija de extensie aplicând o uşoară presiune pentru
a realiza o tăietură care să reprezinte 1/3 din diametrul
crengii. Apoi realizaţi tăietura finală, dinspre partea
superioară, conform ilustraţiei din figura X. Nu forțați tija
de extindere. Motorul se va supraîncălzi şi poate lua foc.
Unealta va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai sigur,
în ritmul pentru care a fost concepută.
Notă: Dacă încercaţi să tăiaţi ramuri groase dinspre partea
inferioară, ramura se va apleca în joc şi va agăţa lanţul
fierăstrăului în tăietură. Dacă încercaţi să tăiaţi ramuri
groase dinspre partea superioară, fără o tăietură inferioară
(tapă) superficială, ramura se va despica şi va aşchia coaja
copacului.
♦ Îndepărtaţi tija de extensie a fierăstrăului cu lanţ din
tăietură atunci când funcţionează la viteză maximă. Opriţi
tija de extensie prin eliberarea butonului pornire/oprire.
15
ROMÂNĂ
Asiguraţi-vă că lanţul s-a oprit înainte de a lăsa din mână
tija de extensie.
Lanţul şi bara
La fiecare câteva ore de utilizare, scoateţi capacul roţii
lanţului, bara de ghidare şi lanţul si curăţaţi-le cu o perie cu
păr moale. Asiguraţi-vă că orificiul de lubrifiere de pe bară nu
are urme de reziduuri. Când înlocuiţi lanţurile tocite cu unele
ascuţite, este bine să rotiţi bara lanţului de jos în sus.
Depanarea
Problemă
Cauza posibilă
Soluţia eventuală
Unitatea nu va
porni.
Acumulatorul nu este
instalat corect.
Verificaţi instalarea
acumulatorului.
Acumulatorul nu este
încărcat.
Verificaţi cerinţele de
încărcare a acumulatorului.
Componentele interne sunt
prea fierbinţi.
Lăsaţi unealta să se
răcească.
Accesoriul sau tija de
extindere nu sunt montate
pe unitatea de bază.
Asiguraţi-vă că accesoriul
este montat corect şi
blocat pe poziţie pe tija de
extindere.
Asiguraţi-vă că tija de
extindere este montată
corect şi blocată pe poziţie
pe unitatea de bază.
Acumulatorul nu este
introdus în încărcător.
Introduceţi acumulatorul în
încărcător, până când LEDul se aprinde.
Încărcătorul nu este
conectat.
Conectaţi încărcătorul
la o priză funcţională.
Consultaţi „Observaţii
importante privind
încărcarea” pentru mai
multe detalii.
Temperatura aerului din jur
prea mare sau prea mică.
Mutaţi încărcătorul şi
acumulatorul într-un loc cu
o temperatură a aerului de
peste aproximativ 4,5 °C
(40 de grade F) sau mai
jos de +40,5 °C (105 de
grade F)
Ascuţirea lanţului de fierăstrău
Notă: Dinţii se vor toci imediat dacă în timpul tăierii ating
pământul sau un cui. Pentru a obţine cele mai bune
performanţe de la fierăstrăul dvs., este important să menţineţi
dinţii lanţului ascuţiţi. Respectaţi aceste indicaţii utile pentru
ascuţirea corespunzătoare a lanţului:
♦ Pentru cele mai bune rezultate, utilizaţi o pilă de 4,5 mm
şi un suport pentru pilă sau un ghidaj de pilire pentru
a ascuţi lanţul dvs. În acest fel, vă veţi asigura că dinţii
sunt întotdeauna ascuţiţi la unghiul corect.
♦ Aşezaţi suportul pentru pilă la nivel plan pe placa
superioară şi indicatorul de adâncime al dinţilor.
♦ Figura Y- Păstraţi linia corectă a unghiului de ascuţire
a plăcii superioare (6a) la 30° pe ghidajul de pilire,
paralel cu lanţul (piliţi la 60° privind lanţul din lateral).
♦ Ascuţiţi dinţii de pe o parte a lanţului mai întâi. Piliţi
dinspre interiorul fiecărui dintre spre exterior. Apoi
întoarceţi fierăstrăul şi repetaţi procedura pentru dinţii de
pe cealaltă parte a lanţului.
Notă: Utilizaţi o pilă plată pentru a pili vârfurile racletelor
(porţiunea legăturii lanţului din faţa dintelui) aşa încât acestea
să fie cu aprox. 0,635 mm mai jos de vârfurile dinţilor, aşa
cum este prezentat în figura Z1.
♦ Figura Z2 - Păstraţi egală lungimea tuturor dinţilor.
♦ Dacă suprafaţa cromată a plăcilor superioare sau a celor
inferioare este deteriorată, piliţi până când defectul este
eliminat.
Notă: După pilire, dintele va fi ascuţit, prin urmare, fiţi foarte
atenţi în timpul procedurii.
Notă: De fiecare dată când ascuţiţi lanţul, acesta îşi pierde
unele dintre calităţile de reducere a reculului, prin urmare,
trebuie să fiţi foarte precauţi. Se recomandă să nu ascuţiţi
lanţul de mai mult de patru ori.
Accesorii
Sunt disponibile alte accesorii pentru a vă transforma unealta
într-un Strimmer® sau într-o suflantă pentru frunze.
BCASST91B – Strimmer®
BCASBL71B– Suflantă pentru frunze
Acumulatorul nu se
încarcă.
Unitatea se opreşte Acumulatorul a ajuns la
brusc.
limita termică maximă.
Lăsaţi acumulatorul să se
răcească.
Puneţi-l pe încărcător şi
Nu se încarcă. (Pentru
a maximiza durata de viaţă, lăsaţi-l să se încarce.
acumulatorul este proiectat
să se oprească când
încărcarea este epuizată.)
Întreţinerea
Aparatul dvs. BLACK+DECKER a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare şi de curăţarea în mod regulat.
♦ Curăţaţi în mod regulat aparatul, folosind o cârpă umedă.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază
de solvenţi. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în aparat şi nu scufundaţi niciodată vreo parte
a acestuia în lichid.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi acumulatorii
marcaţi cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate
împreună cu gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot fi recuperate
sau reciclate, reducând cererea de materii prime.
16
ROMÂNĂ
Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi bateriile în
conformitate cu prevederile locale.
Mai multe informaţii sunt disponibile la www.2helpU.com
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker.
Specificaţii tehnice
BCASCS61B – Fierăstrău
cu lanţ
Tensiune de intrare
Vc.c
18
Turaţie în gol
m/s
Turaţie lanţ = 3,8
rpm
Pinion = 2000
Acumulatorul (nu este furnizat)
R. Laverick
Director tehnic
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
14/12/2017
90617054
Tensiune
Vc.c
Capacitate
Ah
Tip
18
2
Li-Ion
Încărcător (nu este furnizat)
90634971
Tensiune de intrare
Vc.a
Curent
R
Timp aprox. de încărcare
min
230
1
120
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 83 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
putere acustică (LpA) 94 dB(A), marjă (K) 1,9 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745:
(ah,) 2,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
BCASCS61B SEASONMASTER™
Accesoriu pentru fierăstrău cu lanţ
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„Specificaţii tehnice” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE,
EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-13:2009+A1:2010,
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE.
2000/14/EC (anexa V)
Nivel putere sonoră măsurată (LwA) 94 dB(A)
Marjă (K) 1,9 dB(A)
Putere sonoră garantată (LwA) 96 dB(A)
Garanţie
Вlack & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi
le oferă clienţilor o garanţie de 24 de luni de la data achiziţiei.
Această garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
Pentru a revendica garanţia, cererea trebuie să fie în
conformitate cu Termenii şi condiţiile Вlack & Decker şi clientul
va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la
un agent de reparaţii autorizat. Termenii şi condiţiile garanţiei
Вlack & Decker de 2 ani şi localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat pot fi obţinute de pe Internet la
www.2helpU.com, sau contactând biroul Вlack & Decker la
adresa indicată în prezentul manual.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk
pentru a înregistra noul produs Black & Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320. 61. 04/05
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
zst00364358 - 01-02-2018
17
ROMÂNĂ
18
ROMÂNĂ
19
Download PDF

advertising