BCASBL71B | Black&Decker BCASBL71B ATTACHMENT instruction manual

1
3
2
402116 - 66 RO
Traducerea instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BCASBL71B
4
5a
Încărcare
Încărcat complet
Decalajul de întârziere
acumulator fierbinte/rece
5
Acumulator defect
A
1
4a
4
3
C
D
7
1
1
E
2
6
8
6
F
9
9
11
10
12
G
H
I
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Suflanta BLACK+DECKER BCASBL71B SEASONMASTER™
a fost realizată pentru curăţarea frunzelor. Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
e.
f.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările enumerate
mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de
la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
а.
b.
c.
d.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele
dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă,
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot
aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru
ştechere împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate
precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dumneavoastră este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD).
Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz de
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie. Purtaţi
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de
protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că comutatorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul
pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au comutatorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte
rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice
în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte
largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea
şi mănuşile faţă de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea
prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt
conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
ROMÂNĂ
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică
adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
comutatorul nu comută în poziţia pornit şi oprit. Orice
unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
comutatorului este periculoasă şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Astfel de măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi
alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite şi
întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea
fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând cont
de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii
diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea
conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specificat
de către producător. Un încărcător adecvat pentru un
anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu
atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l
ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe
de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact
conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina
arsuri sau incendii.
d.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie
evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul cu
acesta. În cazul în care survine contactul accidental,
clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact
cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau arsuri.
6.
a.
Service
Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de către
o persoană calificată şi folosind exclusiv piese de
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că se menţine
siguranţa în folosirea uneltei.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru suflante.
Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările enumerate
mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de
la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pentru a vă proteja picioarele şi tălpile în timpul
utilizării aparatului, purtaţi întotdeauna încălţăminte
adecvată de protecţie şi pantaloni lungi.
Opriţi întotdeauna produsul, lăsaţi ventilatorul să se
oprească şi îndepărtaţi acumulatorul atunci când:
♦ Lăsaţi produsul nesupravegheat.
♦ Eliminaţi un blocaj.
♦ Verificaţi, reglaţi, curăţaţi sau efectuaţi lucrări asupra
produsului.
♦ Dacă aparatul începe să vibreze anormal.
În timpul funcţionării, nu poziţionaţi admisia sau
evacuarea aspiratorului în apropierea ochilor sau
a urechilor. Nu suflaţi niciodată reziduurile în direcţia
persoanelor din jur.
Nu utilizaţi în ploaie sau nu lăsaţi aparatul afară
atunci când plouă.
Nu traversaţi alei sau străzi cu pietriş atunci când
produsul este pornit. Mergeţi şi nu alergaţi niciodată.
Nu aşezaţi unitatea pe jos pe pietriş atunci când este
pornită.
Asiguraţi-vă că adoptaţi o poziţie stabilă, mai ales
când lucraţi în pantă. Nu vă întindeţi atunci când utilizaţi
aparatul şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
Nu aşezaţi obiecte pe deschiderile aparatului. Nu
utilizaţi niciodată dacă deschiderile sunt blocate curăţaţi-le de păr, scame, praf şi de orice altceva care ar
putea reduce fluxul de aer.
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de
elementele tăietoare.
5
ROMÂNĂ
Siguranţa persoanelor din jur
Etichetele prezente pe unealtă
♦
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă, împreună cu
codul de data:
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea uneltei de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor,
lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţivă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi a MDF-ului.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte.
Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată,
de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa
expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina
măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare
a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
6
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
şi ochi
Purtaţi mănuşi de protecţie
Purtaţi cască de protecţie
Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparat
înainte de a efectua orice operaţie de curăţare
sau întreţinere.
Aveţi grijă la obiectele proiectate. Ţineţi trecătorii
la distanţă de zona de tăiere
Nu expuneţi maşina la ploaie sau umiditate
ridicată.
Purtaţi încălţăminte de protecţie antiderapantă.
Aveţi grijă la obiectele care cad.
Pericol de electrocutare. Păstraţi o distanţă de
cel puţin 10m faţă de liniile electrice aeriene.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare (nu sunt furnizate)
Acumulatorii (nu sunt furnizaţi)
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru
niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi
40 °C.
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună
cu unealta.
Atunci când aruncaţi acumulatorii, respectaţi instrucţiunile
furnizate în secţiunea „Protejarea mediului înconjurător”.
♦
LED-ul (5a) va lumina intermitent, indicând
faptul că acumulatorul se încarcă.
Finalizarea încărcării este indicată de LED-ul
care va rămâne aprins continuu. Acumulatorul
este complet încărcat şi poate fi utilizat
imediat sau poate fi lăsat în încărcător.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoarele (nu sunt furnizate)
♦ Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi baterii neîncărcabile.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în
spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru
a evita orice pericol.
Descriere
Această maşină dispune de unele sau de toate caracteristicile
următoare.
1. Accesoriu suflantă
2. Buton de detaşare a suflantei
3. Tub suflantă
Încărcarea acumulatorului (nu este furnizat) (fig. A)
Încărcătoarele BLACK+DECKER sunt concepute să încarce
acumulatori BLACK+DECKER.
♦ Conectaţi încărcătorul (5) la o priză corespunzătoare
înainte de a introduce un acumulator (4).
Introduceţi acumulatorul (4) în încărcător, asigurânduvă că acesta este poziţionat corect în fantele pentru
acumulator (Figura A).
♦
Reîncărcaţi acumulatorii descărcaţi cât mai curând
posibil după utilizare, în caz contrar durata de viaţă
a acumulatorului poate fi mult diminuată. Pentru cea mai
lungă de viaţă a acumulatorului, nu-l descărcaţi complet.
Se recomandă încărcarea acumulatorilor după fiecare
utilizare.
Diagnosticare încărcător (fig. B)
Acest încărcător este conceput pentru a detecta anumite
probleme care pot apărea cu acumulatorii sau sursa de
alimentare. Problemele sunt indicate printr-un LED intermitent
în diferite modele.
Acumulator defect
Încărcătorul poate detecta un acumulator
slab sau deteriorat. LED-ul luminează
intermitent în modelul indicat pe etichetă.
Dacă identificaţi acest model, nu continuaţi
să încărcaţi acumulatorul. Returnaţi-l la un
centru de service sau un centru de colectare
pentru reciclare.
Decalaj acumulator fierbinte/rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge
la o temperatură normală. În acest caz,
încărcătorul comută automat în modul de
încărcare. Această funcţie asigură o durată
maximă de viaţă a acumulatorului. Lumina
clipeşte în modelul indicat pe etichetă.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LED-ul
aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menţine
acumulatorul pregătit şi încărcat complet. Acest încărcător
este dotat cu mod de reglare fină automat care egalizează
sau echilibrează celulele individuale din acumulator pentru
a-i permite să funcţioneze la capacitate maximă. Acumulatorii
ar trebui reglat săptămânal sau ori de câte ori acumulatorul nu
mai oferă acelaşi randament. Pentru a utiliza modul automat
7
ROMÂNĂ
de reglare fină, aşezaţi acumulatorul în încărcător şi lăsaţi-l
aşa timp de cel puţin 8 ore.
Observaţii importante cu privire la încărcare
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Cea mai lungă durată de viaţă şi cea mai bună
performanţă pot fi obţinute în cazul în care acumulatorul
este încărcat atunci când temperatura aerului este
între 18 °C şi 24°C. NU încărcaţi acumulatorul la
o temperatură a aerului sub +4,5 °C) sau peste +40 °C.
Această recomandare este importantă şi va preveni
deteriorarea gravă a acumulatorului.
Încărcătorul şi acumulatorul pot deveni calde la atingere
în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu indică
existenţa vreunei probleme. Pentru a facilita răcirea
acumulatorului după utilizare, evitaţi introducerea
încărcătorului sau a acumulatorului într-un mediu
cald, cum ar fi într-un depozit metalic sau o remorcă
neacoperită.
În cazul în care acumulatorul nu se încarcă în mod
corespunzător:
♦ Verificaţi funcţionarea prizei prin conectarea unei
lămpi sau a altui aparat;
♦ Verificaţi pentru a vedea dacă priza este conectată
la un comutator de lumină care opreşte alimentarea
atunci când opriţi lumina;
♦ Mutaţi încărcătorul şi bateria într-o locaţie în care
temperatura aerului din jur să fie aproximativ
18 °C – 24 °C;
♦ Dacă problemele de încărcare persistă, predaţi
unealta, acumulatorul şi încărcătorul la centrul de
service local.
Acumulatorul trebuie să fie reîncărcat atunci când nu
reuşeşte să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. NU CONTINUAŢI SĂ
UTILIZAŢI UNEALTA ÎN ACESTE CONDIŢII. Respectaţi
procedura de încărcare. Aţi putea, de asemenea, încărca
un acumulator utilizat parţial ori de câte ori doriţi, fără
efecte adverse asupra acumulatorului.
Materialele străine conductibile precum, fără a se limita
însă la, praf de la polizare, aşchii metalice, vată minerală,
folie de aluminiu sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi încărcătorul înainte de
a încerca să îl curăţaţi.
Nu îngheţaţi sau nu scufundaţi în apă sau alte lichide.
♦
Utilizarea accesoriului pentru suflantă
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi acumulatorul este scos.
Asamblarea tubului (fig. D)
♦
♦
8
Pentru a monta acumulatorul (4), aliniaţi-l cu baza de pe
unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi până
când face clic pe poziţie.
Pentru a ataşa tubul la suflantă, aliniaţi tubul cu carcasa,
aşa cum se arată în figura D.
Împingeţi tubul în carcasa suflantei, până când butonul
de blocare se cuplează la gaura de blocare din tub.
Montarea şi demontarea accesoriilor (fig. E, F)
♦
Pentru a monta un accesoriu (1) sau tija de extindere
(7) (nu este furnizată) la unitatea de bază (6), aliniaţi
accesoriul/tija cu capul de alimentare, aşa cum este
prezentat în figurile E şi F.
♦ Împingeţi cu putere accesoriul sau tija de extindere în
unitatea de bază până când acestea se fixează în poziţie
şi se aude un clic.
Observaţie: Accesoriile se montează pe tija de extindere în
acelaşi mod ca unitatea de bază.
♦ Asiguraţi-vă că accesoriul este montat bine pe unitatea
de bază sau pe tija de extindere, trăgând uşor de acesta
în afară. Accesoriul sau tija de extindere trebuie să
rămână pe poziţie.
♦ Pentru a demonta un accesoriu sau tija de extindere,
apăsaţi butoanele de detaşare (2) sau (8) aflate pe
lateralul accesoriului sau al tijei de extindere şi trageţi
accesoriul sau tija de extindere din unitatea de bază sau
din tija de extindere.
Observaţie: Utilizaţi numai accesorii care sunt special
concepute pentru şi sunt compatibile cu capul de alimentare.
Poziţia corectă a mâinii (fig. G)
Modul de bază: Poziţia corectă a mâinilor presupune ca
o mână să fie ţinută pe mânerul principal (9).
Modul cu tijă/Modul cu extensie: Poziţia corectă a mâinilor
presupune poziţionarea unei mâini pe mânerul central (9) şi
a celeilalte mâini pe mânerul tijei (10).
Pornirea (fig. H)
♦
Montarea si demontarea acumulatorului (nu este
furnizat) (fig. C)
♦
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare a acumulatorului (4a), extrăgând în acelaşi timp
acumulatorul afară din bază.
♦
Împingeţi butonul de blocare (11) în jos şi strângeţi
comutatorul de pornire/oprire (12). De îndată ce unealta
este în funcţiune, eliberaţi butonul de blocare. Cu cât
este apăsat mai mult comutatorul de pornire/oprire (12),
cu atât este mai mare viteza unităţii de bază.
Pentru a păstra starea de funcţionare, trebuie să
strângeţi continuu comutatorul de pornire/oprire (12).
Pentru a opri unitatea, eliberaţi comutatorul de pornire/
oprire (12).
ROMÂNĂ
Măturarea (fig. I)
♦
♦
♦
Ţineţi suflanta cu o mână aşa cum se arată în figura I şi
suflaţi dintr-o parte în alta cu ajutorul duzei la o distanţă
de câţiva centimetri deasupra suprafeţei.
Avansaţi încet menţinând în grămadă depunerile
acumulate în faţă.
Curăţaţi în mod regulat aparatul, folosind o cârpă umedă.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază
de solvenţi. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui
lichid în aparat şi nu scufundaţi niciodată vreo parte
a acestuia în lichid.
Protejarea mediului înconjurător
Accesorii suplimentare
Sunt disponibile alte accesorii pentru a vă transforma unealta
într-un Strimmer®, fierăstrău sau într-un trimmer pentru gard viu.
BCASST91B – Strimmer®
BCASCS61B – Fierstrău.
Contactaţi centrul de service BLACK+DECKER local sau
vizitaţi www.blackanddecker.co.uk. pentru detalii.
Depanarea
Problemă
Cauza posibilă
Soluţia eventuală
Unitatea nu va
porni.
Acumulatorul nu este
instalat corect.
Verificaţi instalarea
acumulatorului
Acumulatorul nu este
încărcat.
Verificaţi cerinţele de
încărcare a acumulatorului.
Componentele interne sunt
prea fierbinţi.
Lăsaţi unealta să se
răcească.
Accesoriul sau tija de
extindere nu sunt montate
pe unitatea de bază.
Asiguraţi-vă că accesoriul
este montat corect şi
blocat pe poziţie pe tija de
extindere.
Asiguraţi-vă că tija de
extindere este montată
corect şi blocată pe poziţie
pe unitatea de bază.
Acumulatorul nu
se încarcă.
Acumulatorul nu este
introdus în încărcător.
Încărcătorul nu este
conectat.
Unitatea se
opreşte brusc.
Introduceţi acumulatorul în
încărcător, până când LEDul se aprinde.
Conectaţi încărcătorul
la o priză funcţională.
Consultaţi „Observaţii
importante privind
încărcarea” pentru mai
multe detalii.
Temperatura aerului din jur
prea mare sau prea mică
Mutaţi încărcătorul şi
acumulatorul într-un loc cu
o temperatură a aerului de
peste aproximativ 4,5 °C
(40 de grade F) sau mai
mică de +40,5 °C (105 de
grade F)
Acumulatorul a ajuns la
limita termică maximă.
Lăsaţi acumulatorul să se
răcească.
Nu se încarcă. (Pentru
a maximiza durata de viaţă,
acumulatorul este proiectat
să se oprească când
încărcarea este epuizată.)
Puneţi-l pe încărcător şi
lăsaţi-l să se încarce.
Colectarea selectivă. Produsele şi acumulatorii marcaţi
cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu
gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot fi recuperate
sau reciclate, reducând cererea de materii prime.
Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi bateriile în
conformitate cu prevederile locale.
Mai multe informaţii sunt disponibile la www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
BCASBL71B - Suflantă
Tensiune de intrare
Vc.c
18
Turaţie în gol
CFM
MPH
77
126
Tensiune
Vc.c
18
Capacitate
Ah
Acumulatorul (nu este
furnizat)
90617054
Tip
2
Li-Ion
Încărcător (nu este
furnizat)
90634971
Tensiune de intrare
Vc.a
Curent
R
Timp aprox. de încărcare min
230
1
120
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 82 dB(A), marjă (K) 1,9 dB(A)
putere sonoră (LWA) 99,5 dB(A), marjă (K) 0,6 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745:
2,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Întreţinerea
Aparatul dvs. BLACK+DECKER a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare şi de curăţarea în mod regulat.
9
ROMÂNĂ
BCASBL71B SEASONMASTERTM
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„Specificaţii tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,
EN 50636-2-100:2014
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE.
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
Nivel de putere acustică conform cu 2000/14/CE
(Anexa V):
Putere sonoră măsurată (LwA) 99 dB(A)
Marjă (K) 1,5 dB(A)
Putere sonoră garantată (LwA) 101 dB(A)
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black
& Decker la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
04.01.2018
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi
le oferă clienţilor o garanţie de 24 de luni de la data achiziţiei.
Această garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
Pentru a revendica garanţia, cererea trebuie să fie în
conformitate cu Termenii şi condiţiile Black & Decker şi clientul
va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la
un agent de reparaţii autorizat. Termenii şi condiţiile garanţiei
Black & Decker de 2 ani şi localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat pot fi obţinute de pe Internet la
www.2helpU.com, sau contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul produs
Black & Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele
noi şi ofertele speciale.
10
zst00363693 - 05-02-2018
11
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising