BCASK81D | Black&Decker BCASK81D MULTITOOL instruction manual

3
5
2
13
1
6
4
8
7
9
11
10
12
A kéziszerszám iparszerű
használatra nem ajánlott.
533226 - 88 H
Fordítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült
www.blackanddecker.eu
BCASK81D
13
14a
Töltés
Teljesen feltöltve
Meleg/hideg késleltetés
14
Rossz akkumulátor
B
A
13a
6
13
C
E
2
7
1
D
F
H
G
I
J
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER BCASK81D SEASONMASTER™
típusú akkumulátoros, 2 az 1-ben többfunkciós rendszerét
sövény, cserjék és bokrok nyírásához terveztük. Iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai útmutatások
Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
elektromos szerszámokhoz
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági
figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen kívül
hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi
sérülést okozhat.
f.
3.
a.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót későbbi
használatra.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
Ne használja az elektromos szerszámokat
robbanásveszélyes légtérben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak
jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázt.
A szerszám használata közben tartsa távol
a gyerekeket és a nézelődőket. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám csatlakozódugója
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha, semmilyen módon ne
alakítsa át a csatlakozódugót. Földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozódugó és ahhoz
illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszámba,
nagyobb az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne a tápkábelnél fogva hordozza
vagy húzza, a dugaszát pedig ne a kábelnél fogva
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles szélektől és mozgó alkatrészektől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata mellett
nagyobb az áramütés veszélye.
A szabadban kizárólag csak az arra alkalmas
hosszabbító kábelt szabad használni. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság
növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Annak használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne veszítse
el éberségét, figyeljen mindig a munkájára, a józan
eszét használja. Ne dolgozzon a szerszámmal,
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy
hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja,
a kezébe veszi vagy magával viszi a szerszámot.
Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját
a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez
áram alá, balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye
le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert vagy
laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe.
Ha a szerszámon van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használata
során szerzett tapasztalatai túlzott biztonságérzetet
MAGYAR
keltsenek Önben, és amiatt elhanyagolja a biztonsági
alapelveket. Gondatlan cselekvés már a másodperc
törtrésze alatt is súlyos sérülést okozhat.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak
megfelelő elektromos szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően
az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy
válassza le az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá;
és ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik nem ismerik a szerszámot vagy ezeket
a használati útmutatásokat. Az elektromos szerszámok
nem képzett felhasználó kezében veszélyt jelentenek.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
amely befolyásolhatja a szerszám használatát. Ha
a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
A fogantyúkat és a markolási felületeket tartsa
szárazon és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
Váratlan helyzetekben nem kezelhető és irányítható
biztonságosan a szerszám, ha a fogantyúja vagy egyéb
markolási felülete csúszós.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
6.
a.
b.
Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely egy bizonyos
fajta akkucsomag töltésére alkalmas, más típusú
akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá kijelölt akkucsomaggal használja. Másfajta
akkucsomag használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Amikor az akkucsomagot nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki; kerülje
a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe
folyadék került, ezenkívül forduljon orvoshoz is.
Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
Sérült vagy átalakított akkucsomagot vagy
szerszámot ne használjon. Sérült vagy átalakított
akkumulátor kiszámíthatatlanul viselkedhet, tüzet,
robbanást vagy sérülést okozhat.
Tűztől és szélsőséges hőmérséklettől védje. Tűz vagy
130 °C feletti hőmérséklet hatására felrobbanhat.
Tartson be minden töltési útmutatást, és ne töltse
az akkucsomagot az útmutatóban megadott
tartományon kívüli hőmérséklet mellett. A helytelen
töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérséklet
melletti töltés károsíthatja az akkumulátort, és tűzveszélyt
okoz.
Szerviz
A szerszámot csak képzett szakemberrel javíttassa,
és csak eredeti gyári alkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan
biztonságos működését.
Sérült akkucsomagot soha ne szervizeljen. Az
akkucsomagok szervizelését csak a gyártó vagy
megbízott szerviz végezheti.
Biztonságtechnikai útmutatások sövényvágókhoz és
teleszkópos sövényvágókhoz
Figyelmeztetés! Biztonsági figyelmeztetések
sövényvágókhoz
♦
Testének minden egyes részét tartsa távol
a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anyagot,
vagy tartsa a vágni kívánt anyagot addig, amíg
a vágókések mozgásban vannak. A vágókések
a szerszám kikapcsolása után is egy ideig még
5
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
♦
mozgásban vannak. A sövényvágó használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyes
sérülést okozhat.
A sövényvágót a fogantyújánál tartva hordozza,
amikor a vágókés már leállt, és vigyázzon, hogy
ne működtesse a kapcsolóit. A szerszám helyes
hordozásával csökkenti annak kockázatát, hogy az
véletlenül beinduljon, és a vágókés személyi sérülést
okozzon.
Ha a kezében hordozza vagy eltárolja, mindig
helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre. A szerszám
helyes kezelésével csökkenti annak kockázatát, hogy
az véletlenül beinduljon, és a vágókés személyi sérülést
okozzon.
Mielőtt eltávolítja az eltömődést okozó anyagot,
vagy szervizeli a szerszámot, győződjön meg arról,
hogy minden kapcsolója ki van kapcsolva, és az
akkucsomag el van távolítva, vagy le van választva.
Ha az eltömődést okozó anyag eltávolítása vagy
szervizelés közben a sövényvágó véletlenül beindul,
súlyos személyi sérülést okozhat.
Az sövényvágót csak a szigetelt markolati felületeinél
fogja, mert előfordulhat, hogy a vágókés rejtett
vezetéket ér. Ha a vágókés áram alatt lévő vezetéket ér,
a sövényvágó szabadon álló fém alkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
A tápkábelt és egyéb kábeleket tartsa távol a vágási
területtől. Használat közben a tápkábelt a sövény
vagy bokor eltakarhatja, így azt a vágókés véletlenül
elvághatja.
Rossz időjárási körülmények között, különösen
villámlásveszély idején ne használja a sövényvágót.
Azzal csökkenti a villámcsapás kockázatát.
Figyelmeztetés! Biztonsági figyelmeztetések
teleszkópos sövényvágókhoz
♦
♦
♦
Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében
elektromos vezetékek közelében soha ne használjon
teleszkópos sövényvágót. Ha elektromos vezetékek
közelében használja, vagy hozzájuk ér, súlyos sérülést
vagy halálos áramütést szenvedhet.
A teleszkópos sövényvágót mindig mindkét kezével
működtesse. A teleszkópos sövényvágót mindkét
kezével tartsa, hogy el ne veszítse felette az uralmát.
Amikor fejmagasság felett vág, mindig használjon
fejvédőt. A lehulló törmelék súlyos személyi sérülést
okozhat.
Mások biztonsága
♦
6
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel
♦
rájuk, vagy megtanítja őket a szerszám helyes
használatára.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések
között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal
is járhat. Ezek nem rendeltetésszerű, vagy hosszú idejű
használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. A következők lehetnek:
♦ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
♦ alkatrészek, vágótartozékok vagy egyéb tartozékok
cseréje közben bekövetkező sérülések;
♦ a szerszám hosszú idejű használata miatti sérülések
- ha hosszú ideig használja, rendszeresen iktasson be
szüneteket;
♦ halláskárosodás;
♦ a használat közben keletkező por belégzése miatti
egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és
rétegelt lemez anyagok esetén.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is.
A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív
rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során a használat módjától függően eltérhet a feltüntetett
értéktől. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje
az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a szerszámmal rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség értékelésénél a napi
kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges
használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen jár.
MAGYAR
Címkék a szerszámon
♦
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő piktogramok
láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
végett olvassa el a kezelési útmutatót.
Viseljen hallás- és szemvédő eszközt.
Viseljen kesztyűt.
Elhasznált akkumulátorok ártalmatlanításánál tartsa be
a „Környezetvédelem“ című fejezet útmutatásait.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
Töltők
♦
♦
♦
♦
♦
♦
BLACK+DECKER töltőjével csak a szerszámhoz
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.
Víztől óvja a töltőt.
Ne bontsa szét.
Ne próbálgassa mérőműszerrel.
Viseljen sisakot.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Tisztítás és karbantartás előtt mindig vegye ki az
akkumulátort a szerszámból.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
t
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a töltő adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbálja a töltőt
hagyományos hálózati dugasszal helyettesíteni.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. A nézelődőket tartsa
távol a vágási területtől.
Esőtől és egyéb nedvességtől védje a szerszámot.
Viseljen csúszásmentes lábbelit.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
Részegységek
Óvakodjon a lehulló tárgyaktól.
Hangteljesítmény a 2000/14/EK irányelv szerint
garantálva.
További biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és
töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
♦
♦
♦
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
Víztől óvja.
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 40°C fölé
emelkedhet.
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten
töltse.
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Motorblokk
2. Főfogantyú
3. Segédfogantyú
4. Billenő kapcsoló
5. Biztonsági kapcsoló
6. Sövényvágó szerelvény
7. Sövényvágó kioldógombja
8. Sövényvágó kés
9. Védőburkolat
10. Kihúzható nyél
11. Nyél markolata
12. Kihúzható nyél kioldógombja
13. Akkumulátor
7
MAGYAR
Akkumulátor töltése (A ábra)
A BLACK+DECKER töltők BLACK+DECKER akkucsomagok
töltéséhez készültek.
♦ Az akkucsomag (13) behelyezése előtt dugaszolja a töltőt
(14) egy megfelelő konnektorra.
♦ Helyezze az akkucsomagot (13) a töltőbe, ügyelve arra,
hogy teljes mértékben illeszkedjen a vájatokban (A ábra).
Az automatikus beszabályozó mód használatához tegye
az akkucsomagot a töltőbe, és hagyja ott legalább 8 órán
keresztül.
Fontos tudnivalók a töltéshez
♦
A LED (14a) villogása jelzi, hogy az akku
töltése folyamatban van.
♦
A töltés befejezését a LED folyamatos fénye
jelzi. Az akkucsomag ilyenkor már teljesen
feltöltődött; használhatja vagy benn is
hagyhatja a töltőben.
A lemerült akkumulátorokat minél hamarabb töltse fel,
mert különben jelentősen megrövidülhet az élettartamuk.
A leghosszabb élettartam érdekében ne hagyja az
akkumulátorokat teljesen lemerülni.
Ajánlatos az akkumulátorokat minden egyes használat
után feltölteni.
♦
♦
Töltő diagnosztika (B ábra)
Ezt a töltőt úgy terveztük, hogy érzékelje az akkucsomagok
vagy az áramforrás bizonyos hibáit. Azokat úgy jelzi, hogy egy
LED különböző sémák szerint villog.
Rossz akkumulátor
A töltő érzékeli, ha az akkumulátor gyenge
vagy sérült. A LED a címkén bemutatott séma
szerint villog. Ha ezt a rossz akkura utaló
villogási sémát látja, ne töltse tovább az akkut. Juttassa el egy
szervizbe vagy újrahasznosítás céljából egy hulladékgyűjtő
létesítménybe.
Meleg/hideg késleltetés
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor
túl meleg vagy túl hideg, automatikusan
elindítja a meleg/hideg késleltetést,
felfüggesztve a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
normál hőmérsékletet nem ér el. Miután ez megtörtént, a töltő
automatikusan töltés módra kapcsol.
Ez a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
A LED a címkén bemutatott séma szerint villog.
♦
♦
♦
Az akkumulátor be- és kiszerelése (C ábra)
♦
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkucsomag korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkucsomagot.
Ezen a töltőn automatikus beszabályozó funkció van,
amely kiegyenlíti az egyes cellák közötti különbözőségeket,
hogy csúcskapacitáson működhessen az akkucsomag.
Az akkucsomagot hetenként be kell szabályozni, valamint
akkor is, amikor már nem adja le a korábbi teljesítményt.
8
A leghosszabb élettartam és a legjobb teljesítmény úgy
érhető el, hogy az akkumulátort olyankor töltik, amikor
a környező levegő hőmérséklete 18 és 24°C között van.
NE töltse, ha a környező levegő hőmérséklete +4,5 °C
alatt vagy +40 °C felett van. Ezt fontos tudnia, mert
különben súlyosan károsodhat az akkucsomag.
Töltés közben melegedhet a töltő és az akkucsomag.
Ez természetes jelenség, nem jelent hibát. Használat
után az akku hűlését elősegítendő, ne tegye a töltőt
vagy az akkucsomagot meleg helyre (pl. fémbarakk vagy
szigeteletlen utánfutó).
Ha az akkucsomag nem kellően töltődik:
♦ Lámpával vagy más készülékkel ellenőrizze,
van-e áram a konnektorban.
♦ Ellenőrizze, nincs-e a konnektor egy világítás
kapcsolóra csatlakoztatva, amely a világítás
kikapcsolásakor a konnektort is áramtalanítja.
♦ Vigye át a töltőt és az akkucsomagot olyan
helyre, ahol a környező levegő hőmérséklete kb.
18 – 24 °C.
♦ Ha a hiba továbbra sem szűnik meg, juttassa el
a szerszámot, az akkucsomagot és a töltőt a helyi
szervizbe.
Az akkucsomagot fel kell tölteni, amikor már nem
szolgáltat elegendő energiát olyan munkákhoz,
amelyeket korábban könnyen el lehetett vele végezni.
Ilyen körülmények között NE HASZNÁLJA TOVÁBB.
Folytassa a töltést. Részben lemerült akkucsomagot is
bármikor tölthet, az nem árt az akkucsomagnak.
A töltő üregeitől távol kell tartani az áramot jól vezető
idegen anyagokat, például (a teljesség igénye
nélkül) a csiszolásnál keletkező port, fémszilánkokat,
acélforgácsot, alufóliát és egyéb fémrészecskéket.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból.
Ne tegye a töltőt hűtőbe, és ne merítse vízbe vagy más
folyadékba.
♦
♦
Beszereléshez az akkut (13) igazítsa a szerszámon
kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa be
a tartórekeszbe, és addig tolja, amíg be nem pattan
a helyére.
Az akku kiszereléséhez nyomja le a kioldógombját (13a),
közben pedig húzza ki az akkut a tartórekeszéből.
Nyomja be a csövet a házba, amíg a rögzítőgomb össze
nem kapcsolódik a cső rögzítőfuratával.
MAGYAR
Szerelvények felszerelése és eltávolítása (A5, A6 ábra)
Munkahelyzetek (E, F ábra)
♦
Amikor szerelvényt felszerel, vagy a kihúzható nyelet
az alapgépre (1) szereli, a szerelvényt/kihúzható nyelet
igazítsa a motorblokkhoz, amint a D ábrán látható.
♦ A szerelvényt vagy a kihúzható nyelet nyomja erősen az
alapgépre, amíg be nem pattan a helyére, és kattanást
nem hall.
Tartsa szem előtt: A szerelvényeket ugyanúgy illessze
a kihúzható nyélre, mint az alapgépre.
♦ A szerelvényt vagy a kihúzható nyelet enyhén
meghúzogatva győződjön meg arról, hogy
az biztonságosan rögzítődik az alapgéphez.
A szerelvénynek vagy a kihúzható nyélnek a helyén kell
maradnia.
♦ A szerelvény vagy a kihúzható nyél eltávolításához
nyomja a szerelvény vagy a kihúzható nyél oldalán
elhelyezett kioldógombot (7) vagy (12), majd húzza le
a szerelvényt vagy a kihúzható nyelet az alapgépről vagy
a szerelvényt a kihúzható nyélről.
Tartsa szem előtt: Csak kimondottan erre a célra tervezett és
a motorblokkal kompatibilis szerelvényt használjon.
Biztonságosan álljon a lábán, tartsa meg az egyensúlyát,
és ne nyúljon ki túl messzire. Sövényvágás közben viseljen
biztonsági szemüveget és csúszásmentes lábbelit. Tartsa
a szerszámot erősen, mindkét kezével, majd kapcsolja
be. Mindig úgy tartsa a sövényvágót, ahogyan az E és
F ábra szemlélteti: egyik keze a főfogantyún (2), másik
pedig a segédfogantyún (3) vagy a nyél markolatán (11)
legyen. A szerszámot soha ne a védőburkolatnál (9) vagy
a vágókésnél (8) tartsa.
Helyes kéztartás (E, F ábra)
Tartsa úgy a sövényvágót, ahogyan az ábra szemlélteti, és
lentről felfelé vágjon.
Tartsa szem előtt: A vágókések kiváló minőségű, edzett
acélból készülnek, normál használat mellett nem igényelnek
újraélezést. Ha viszont véletlenül drótkerítésbe, kőbe, üvegbe
vagy más kemény tárgyba akad a vágókés (ahogy a J ábrán
látható), kicsorbulhat az éle. A csorbát addig nem szükséges
kiköszörülni, amíg nem zavarja a vágókés mozgását. Ha
zavarja, akkor vegye ki az akkumulátort a szerszámból,
majd finom fogazású reszelővel vagy köszörűkővel
köszörülje ki a csorbát. Ha leejtette a sövényvágót, alaposan
vizsgálja át, nem sérült-e meg. Ha a vágókés meggörbült,
a szerszámház megrepedt, a fogantyúk eltörtek, vagy
ha bármilyen körülményt észlel, amely befolyásolhatja
a szerszám működését, lépjen kapcsolatba a helyi megbízott
BLACK+DECKER szervizzel, hogy megjavítsák, és ismét
használhassa.
A műtrágyák és a kertekben használatos egyéb vegyszerek
tartalmaznak olyan reagenseket, amelyek nagyon felgyorsítják
a fémek korrózióját. Ne tárolja a szerszámot műtrágyákon,
vegyszereken vagy azok mellett.
Csak kímélő szappanos vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa, miután kivette belőle az akkumulátort. Soha ne
hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és
ne is merítse egyik részét sem folyadékba. A rozsdásodás
megelőzése végett tisztítás után kenjen egy vékony
olajréteget a vágókésekre.
Alapmódban a helyes kéztartás az, ha bal keze
a segédfogantyún (3), jobb keze pedig a főfogantyún (2) van.
Teleszkópos módban jobb keze a főfogantyún (2), bal keze
pedig a nyél markolatán (11) legyen.
Bekapcsolás
♦
♦
Nyomja le a biztonsági kapcsolót ( 5 ). Húzza be
a segédfogantyút (3), majd húzza be a billenő kapcsolót
(4). A szerszám beindulása után elengedheti a biztonsági
kapcsolót. Minél jobban behúzza a biztonsági kapcsolót,
annál nagyobb fordulatszámon jár az alapgép.
Folyamatos működéséhez tartsa a segédfogantyút és
a billenő kapcsolót is behúzva. A szerszámot a billenő
kapcsoló vagy a segédfogantyú elengedésével
kapcsolhatja ki.
Megnövelt munkatávolság/Teleszkópos mód
♦
♦
♦
Nyomja le a biztonsági kapcsolót (5). Fogja meg a nyél
markolatát (21), majd húzza be a billenő kapcsolót (4).
Amikor a szerszám már beindult, elengedheti
a biztonsági kapcsolót. Minél jobban behúzza a billenő
kapcsolót, annál nagyobb fordulatszámon jár az alapgép.
A folyamatos működéshez tartsa behúzva a billenő
kapcsolót. A szerszámot a billenő kapcsoló
elengedésével kapcsolhatja ki.
Friss hajtások vágása (G ábra)
A leghatékonyabban úgy vághat, hogy a vágókés fogait
széles, seprő mozdulatokkal áttolja a gallyakon. A vágókést
a mozgatás irányában kissé lefelé billentve éri el a legjobb
eredményt.
A sövény egyenesre vágása (H ábra)
A sövény tökéletesen egyenesre vágásához feszítsen ki egy
vezetőzsineget a sövény mentén.
A sövény oldalának kiigazítása (I ábra)
Útmutatások sövényvágáshoz (E, F, G, H, I ábra)
Tartsa szem előtt: Kezét a vágókésektől távol tartsa.
A vágókés a szerszám kikapcsolása után még egy ideig
foroghat.
9
MAGYAR
Hibaelhárítás
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A szerszám nem
indul be.
Az akkucsomag
helytelenül van
behelyezve.
Ellenőrizze az
akkucsomag
behelyezését
Az akkucsomag nincs
feltöltve.
Ellenőrizze, milyen
követelmények
vonatkoznak az
akkucsomag töltésére.
Belső alkatrészek
túlságosan
felmelegedtek.
Hagyja lehűlni
a szerszámot.
Az alapgéphez
nincs csatlakoztatva
szerelvény vagy
kihúzható nyél.
Győződjön meg arról,
hogy a szerelvény
helyesen illeszkedik,
és a helyén rögzítődik
a kihúzható nyélen.
Győződjön meg arról,
hogy a kihúzható nyél
helyesen illeszkedik, és
a helyén rögzítődik az
alapgépen.
Az akkucsomag nincs
a töltőbe helyezve.
Illessze az
akkucsomagot a töltőbe,
amíg a LED világítani
nem kezd.
A töltő nincs
áramforrásra
dugaszolva.
Dugaszolja töltőt egy
működő konnektorra.
Bővebb tájékoztatást
a „Fontos tudnivalók
a töltéshez” című
részben talál.
Az akkucsomag nem
töltődik.
A környező levegő túl
meleg vagy túl hideg.
A szerszám hirtelen leáll. Az akkucsomag
hőmérséklete elérte
a felső határértéket.
Lemerült az akku.
(Az akkucsomagot
maximális élettartama
érdekében úgy
terveztük, hogy hirtelen
lezárjon, amint lemerült
a töltése.)
Vigye a töltőt és az
akkumulátort olyan
környezetbe, ahol
a levegő hőmérséklete
4,5 °C és +40,5 °C
között van.
Hagyja lehűlni az
akkucsomagot.
Helyezze a töltőre, és
hagyja töltődni.
Tartozékok
Beszerezhetők olyan tartozékok is, amelyekkel a szerszámot
Strimmer®-ré, láncfűrésszé vagy lombfúvóvá alakíthatja át.
BCASST91B – Strimmer®
BCASBL71B – Lombfúvó
BCACSC61B – Láncfűrész
Forduljon a helyi BLACK+DECKER szervizhez, vagy
részletesebb tájékoztatásért látogasson el
a www.blackanddecker.co.uk. honlapra.
kielégítő működése a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is függ.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le. Ne használjon
dörzsölőszert vagy oldószer alapú tisztítószert. Ne
hagyja, hogy a belsejébe folyadék kerüljön, és soha ne is
merítse folyadékba egyik részét sem.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt
termékeket és akkumulátorokat tilos a normál
háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető
vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik
a nyersanyagigényt.
Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően
gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulátorok
újrahasznosításáról.
További tájékoztatást a www.2helpU.com honlapon talál.
Műszaki adatok
BCASK81D
BCAS81B – Sövényvágó
Felvett feszültség
VDC
Üresjárati fordulatszám
CSPM
18
3575
Akkumulátor
90617054
Feszültség
VDC
Kapacitás
Ah
18
2
Típus
Li-ion
Töltő
90634971
Felvett feszültség
VAC
Áramerősség
A
Töltési idő kb. idő kb.
perc
230
1
120
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Sövényvágó hangnyomása (LpA) 84,5 dB(A), toleranciafaktor (K)
1,4 dB(A)
Sövényvágó akusztikus teljesítménye (LWA) 94,5 dB(A),
toleranciafaktor (K) 0,8 dB(A)
Teleszkópos sövényvágó hangnyomása (LpA) 83,3 dB(A),
toleranciafaktor (K) 4 dB(A)
Teleszkópos sövényvágó akusztikus teljesítménye (LWA) 99,1 dB(A),
toleranciafaktor (K) 1,5 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (három tengely
vektorösszege) az EN 60745 szabvány szerint:
Sövényvágó (ah) 2,5 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Teleszkópos sövényvágó (ah) <2,5 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
Karbantartás
Az Ön BLACK+DECKER szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatos és
10
zst00294152 - 30-01-2018
MAGYAR
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV
BCASK81D SEASONMASTER™
2 az 1-ben akkumulátoros többfunkciós rendszer
A Вlack & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN ISO 10517:2009+A1:2013
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek.
V. függelék
Mért hangteljesítmény (LwA 99) dB(A)
Toleranciafaktor (K) 1,5 dB(A)
Garantált hangteljesítmény (LwA) 101 dB(A)
További tájékoztatásért forduljon a Вlack & Decker vállalathoz
az alábbi címen vagy a kézikönyv végén megadott
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Вlack & Decker vállalat
nevében adja.
R. Laverick
Műszaki igazgató
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2018/01/09
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising