DE7260 | DeWalt DE7260 FOLDING STAND instruction manual

DE7260
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)16
Español (traducido de las instrucciones originales)21
Français (traduction de la notice d’instructions originale)27
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)33
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)39
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)45
Português (traduzido das instruções originais)50
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)56
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)61
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)66
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)71
Copyright DeWALT
B
Fig. A
11
9
10
13
1
10
12
6
6
14
15
8
16
9
2
7
5
17
18
4
3
3
19
21
20
22
Fig. B
34
34
33
Fig. C
Fig. D
5
17
18
5
17
18
4
2
1
Fig. E
8
19
20
22
21
8
Fig. F
16
13
14
15
15
3
Fig. G
Fig. H
2
23
Fig. I
1
27
27
27
28
28
27
27
1
Fig. J
27
Fig. K
29
32
27
Fig. L
50 mm
25 mm
435 mm
50 mm
25 mm
9,5 mm
406 mm
25 mm
Fig. M
25 mm
Fig. N
34
3
Fig. O
Fig. P
24
9
25
4
12 8
Fig. Q
10
11
6
Fig. S
Fig. T
4
9
Fig. R
Dansk
RULLESTATIV TIL GERINGSAV
DE7260
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Maksimum arbejdsbelastning
Bredde (Forlænget)
Bredde (Foldet)
Højde (Forlænget)
Højde (Foldet)
Vægt
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner til rullestativet til geringsav og den
monterede geringsav. Manglende overholdelse af
advarsler og instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade..
EF-Konformitetserklæring
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Maskindirektiv
Sikkerhedsregler
Rullestativ til geringsav
DE7260
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger
eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
22.12.2017
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed, læs
betjeningsvejledningen for værktøjet, før du bruger noget
tilbehør. Hvis du undlader at følge disse advarsler, kan det
medføre personskade og alvorlig beskadigelse af værktøjet
og tilbehøret. Brug kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
ADVARSEL: Hvis disse regler ikke følges, kan der
opstå alvorlige personskader.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du holde begge hænder på håndtaget, når du
hæver og sænker stativet. Stativet har gashjulpet
løft og kan hæves uventet, når grebet slippes.
ADVARSEL: Undlad at åbne eller reparere noget
ved gastrykfjederen. Højt tryk indvendigt, risiko
for personskade.
Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
Hav altid rullestativet til geringsav efterset af
en kvalificeret reparatør, og benyt kun originale
reservedele. Dermed opretholdes sikkerheden.
Dette produkt blev udviklet til at blive anvendt som
et stativ til geringsave. Stativet kan holde op til 136 kg.
Misbrug eller forkert brug kan resultere i produktskade
eller personskade.
Undgå at stå på arbejdsbordet. Det er usikkert at klatre,
sidde eller stå på standeren. Brug ikke støtteforlængelser som
stige eller stillads.
Sæt geringsaven godt fast på stativet inden betjening.
Følg omhyggeligt monteringsinstruktionerne. Fastgør
værktøjet sikkert til savmonteringsskinnerne som instrueret.
•
•
•
•
•
5
Vægt
Dansk
•
•
•
•
•
Anbring stativet på en flad og plan overflade for at
forhindre, at det rokker eller vipper.
Pas på under hævning og sænkning af produktet for at
reducere risikoen for at få hænder og fingre klemt.
Kontrollér benene og andre støtter for at se, om de er
låst godt fast inden betjening.
Undlad at modificere eller bruge stativet til nogen
noget, det ikke er beregnet til.
Hvis beskyttelse eller justeringsenhed eller svejsning er
beskadiget, bør du ikke længere bruge dette rullestativ
til geringsav.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
2Monteringsskinner
1Fod
2Hjul
1Benforlænger
1Sekskantnøgle
1 Vertikale låsegreb
1 Horisontale låsegreb
1Håndtag
1Arbejdsstøtte-forlængerarm
1Arbejdsstøtte
1Stopplade
1Aktiveringsarm
Tilbehørspose 1:
2Aksler
2Bøsninger
4Skiver
2Møtrikker
Tilbehørspose 2:
4 M8 x 16 mm knaphovedskruer
4 Kurvede skiver
1 M6 x 10 mm knaphovedskrue
1 M6 låseskive
1 M8 x 21 mm knaphovedskrue med gevindlåselap
1 M8 låseskive
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Skær ikke pakkens indhold.
6
Fare for klemning og slag.
Datokodeposition (Fig. B)
Datokoden 33 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Monteringsskinner
13 Aksler
2 Fod
14 Bøsninger
3 Hjul
15 Skiver
4 Benforlænger
16 Møtrikker
5 Sekskantnøgle
17 M8 x 16 mm
knaphovedskruer
6 Vertikale låsegreb
18 Kurvede skiver
7 Horisontale låsegreb
19 M6 x 10 mm
8 Håndtag
knaphovedskrue
9 Arbejdsstøtte20 M6 låseskive
forlængerarm
21 M8 x 21 mm
10 Arbejdsstøtte
knaphovedskrue med
11 Stopplade
gevindlåselap
12 Aktiveringsarm
22 M8 låseskive
Tilsigtet anvendelse
Dette rullestativ med geringsav er udformet til brug med
DeWALT-geringsav. Hvis du har et problem med justgering eller
montering, kontakt et autoriseret DeWALT serviceværksted.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
Transporter IKKE personer eller anden last med RULLESTATIVET
TIL GERINGSAV.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: FARE FOR KLEMNING OG SLAG. Klip ikke
de store fastgørelseskabelbånd (34 Fig. B), indtil du
bliver instrueret til det senere i vejledningen. Den
fjederbelastede mekanisme er under spænding og kan
blive åbnet uventet, med høj kraft. For at reducere risikoen
for alvorlig personskade må du ikke hæve eller sænke
stativet, indtil monteringen er afsluttet.
Dansk
Værktøjer påkrævet til montering
• Unbrakonøgle 5 (medfølger, kommer i
nøgleopbevaringspladsen i stativets hjørne)
• Justerbar nøgle
• 13 mm topnøgle med åben ende
• 18 mm topnøgle med åben ende
• Bidetang til ledning
BEMÆRK: Dette rullestativ til geringsav er et stativ beregnet til
de fleste geringsave, og som giver disse enheder bevægelighed,
både i marken og i butikken.
Nøgleopbevaring (Fig. A)
Den medfølgende unbrakonøgle 5 kommer med i
nøgleopbevaringspladsen i stativets hjørne.
Montering af benforlængeren (Fig. B, C)
VIGTIGT: Placer stativet omvendt på gulvet eller på et plant,
stabilt bord, som vist i Figur B.
1. Med stativet på hovedet skal du indsætte
benforlængeren 4 i stativet.
2. Juster hullerne, og installér to M8 x 16 mm
knaphovedskruer 17 med kurvede skiver 18 .
3. Spænd godt fast med den medleverede unbrakonøgle 5 .
Fastgørelse af opbevaringsfod til stativ
(Fig. D)
1. Med stativet på hovedet skal du løfte enden modsat af
benforlængeren og indsætte opbevaringsfoden 2 i stativet
med det u-formede rør på hovedet.
2. Juster hullerne, og installér én M8 x 16 mm
knaphovedskrue 17 med én kurvet skive 18 på hver side.
3. Spænd godt fast med den medleverede unbrakonøgle 5 .
Montering af håndtag (Fig. E)
1. Med stativet på hovedet skal du fastgøre håndtaget 8 på
den ene ende af stativet modsat hjulene med én M8 x 21
mm knaphovedskrue 21 og låseskive 22 . Installér skrue
med den medfølgende unbrakonøgle, men stram den
ikke godt.
2. Drej stativet til højre op, så hjulene og benforlængeren
er placeret plant på gulvet eller et stabilt bor. Sørg for, at
stativet forbliver i den lukkede position, og hæv ikke stativet.
3. Installér én M6 x 10 mm knaphovedskrue 19 og
låseskive 20 på den anden side. Spænd godt fast med
den medleverede unbrakonøgle.
4. Spænd M8 x 21 mm knaphovedskrue 21 , som blev tilføjet i
TRIN 1, godt fast med den medfølgende unbrakonøgle.
Fastgørelse af hjulene (Fig. F, G)
1. Skub en skive 15 og bøsning 14 på akselbolten 13 .
2. Fortsæt med stativet på hovedet, og indsæt akselbolten
i hjulet 3 og hjulforlængeren 23 på rammen, som vist i
Fig. F. BEMÆRK: Sørg for, at den ribbede side af hjulnavet
vender indad mod rammesamlingen.
3. Anbring en flad skive 15 og en låsemøtrik 16 på
akselboltens gevindende.
4. Spænd akselbolten og møtrikken med en 18 mm nøgle og
en justerbar nøgle.
BEMÆRK: Overspænd ikke. Overspænding kan forårsage, at
hjulrotationen forringes.
5. Fastgør det andet hjul på samme måde.
Sådan hæves og sænkes stativet
(Fig. A, H, N–O)
ADVARSEL: FARE FOR KLEMNING OG SLAG. Den
fjederbelastede mekanisme er under spænding og kan
blive åbnet uventet, med høj kraft.
1. Drej stativet til højre op på gulvet.
VIGTIGT: Stativ skal være højre side op ved klipning af hvide
kabelbånd 34 .
2. Mens du holder stativrammens top nede, skal du bruge
bidetangen til ledning til at skære de hvide kabelbånd.
VIGTIGT: Skær IKKE de sorte kabelbånd, der fastholder
kablerne, som åbner stativet.
3. Anbring den ene fod på bunden af benforlængeren 4 .
Hold håndtaget nede med den ene hånd, og skub den røde
aktiveringsarm 12 for at deaktivere låsemekanismen.
4. Løft håndtaget 8 med begge hænder, mens du samtidigt
trykker på den røde arm.
Stativet har tre positioner: lukket, helt forlænget
og mellem
Sådan nås mellempositionen
Løft op på håndtaget, og hæv langsomt stativet. Stativet stopper
ved mellempositionen. Udløs grebet.
BEMÆRK: I mellempositionen sænkes stativet en smule, når
værktøjet er placeret på det. Mellempositionen låser ikke mod
opad-bevægelsen. Stativet afhænger af værktøjets vægt for at
forblive i mellempositionen.
Sådan forlænges stativet fuldstændigt
Start i mellempositionen. Gentag TRIN 3–4. Løft op på
håndtaget, og hæv stativet til den helt forlængede position.
Stativet låses i den fuldt forlængede position. Slip armen.
Sådan lukkes stativet
Gentag TRIN 3–4. Du skal løfte op på håndtaget og derefter
skubbe ned, indtil stativet er lukket. Udløs grebet.
VIGTIGT: Løft først håndtaget for at deaktivere lås, inden stativ
kan sænkes.
Fastgørelse af forlængerarme og
arbejdsstøtter (Fig. A, P, Q)
VIGTIGT: Sørg for, at den længste side af “T” i
arbejdsstøttearmen 9 vender nedad, som vist i Figur P. Sørg for,
at pilen på mærket vender nedad.
1. Indsæt den lange arbejdsstøttearm med den lille sorte
hætte ( 24 , Fig. P) i hullet 25 på stativet tættest på den
røde aktiveringsarm. Skub armen ind for at klikke på plads.
7
Dansk
2. Gentag for den anden arbejdsstøttearm på modsat side.
Skub armen ind for at klikke på plads. Stram de vandrette
låseknapper for at sikre.
3. Med stativet hævet til den ønskede højde skal du indsætte
arbejdsstøtten 10 i toppen af forlængerarmens 9 hul. Det
gevindskårne hul i arbejdsstøtten bør vende udad.
4. Indsæt den lodrette låseknap 6 i sidehullet af
arbejdsstøttearmen. Spænd den vertikale låseknap 6 .
5. Gentag med den anden arbejdsstøtte.
BEMÆRK: Den indvendige låsemekanisme forhindrer
arbejdsstøttearmen i at frakoble.
Fastgørelse af stoppladen
1. Flugt sprækken i stoppladen 11 med det udadvendte
gevindskårne hul i arbejdsstøtten 10 .
BEMÆRK: Stoppladen kan fastgøres til hver arbejdsstøtte.
2. Fastgør stoppladen til arbejdsstøtte ved at installere og
stramme knap vist i Figur Q.
Fastgørelse af værktøjet (Fig. A, H–M)
ADVARSEL: STABILITETSFARE. Se anvisningerne til
din værktøjsproducent vedrørende fastgørelse af din
geringsav til et stativ eller en støtteoverflade. Fastgør
værktøjet i overensstemmelse med både instruktionerne i
denne vejledning og dem i vejledningen fra producenten
til dit værktøj inden betjening. Hvis du undlader at følge
disse advarsler, kan det medføre alvorlig personskade og
alvorlig beskadigelse af værktøjet.
1. Drej stativet til højre op, og lad stativet være i lukket
position, inden du fastsætter saven.
2. Løsn de 6 skinneskruer 27 med den medfølgende
unbrakonøgle. Fjern de fire monteringsbolte/flade skiver 28 fra monteringsskinnerne 1 .
3. Skub monteringsskinnerne 1 til at passe til
værktøjets længde.
4. Anbring geringsaven på monteringsskinnerne 1 . Centrér
værkøjet, både fremad og tilbage samt side til side, på
stativet (Fig. K).
5. Sørg for, at monteringshullerne 29 i værktøjets fødder
flugter med skinnen (Fig. J).
6. Indsæt monteringsboltene/de flade skiver 28 (fjernet
i TRIN 2) gennem hvert af værktøjets fødder ind i
fastholdelsesmøtrikken 32 . Fastspænd.
7. Når saven er spændt på skinnerne, skal du spænde
skinneskruerne 27 , som blev løsnet i TRIN 2.
Hvis din sav ikke passer godt på
monteringsskinnerne
VIGTIGT: Geringsaven SKAL placeres således, at værktøjet bliver
skruet firkantet på monteringsskinnerne.
ADVARSEL: STABILITETSFARE. Hvis værktøjets
monteringshuller ikke flugter med sprækkerne i
monteringsskinnerne, bør du montere geringsaven til
et stykke 19 mm krydsfiner (Se Figur L for dimensioner).
Krydsfineren skal være mindst 102 mm bredere end
værktøjsbunden, der monteres, og have en minimal dybde
8
på 435 mm. Krydsfiner skal være mindst lige så dyb som
den værktøjsbund, der monteres. Bor 9,5 mm huller nær
begge ender af krydsfineren for at flugte med sprækkerne
i monteringsskinnerne, som beskrevet i Fastgørelse
af værktøjet. Anden hardware (leveres ikke) kan være
nødvendigt under disse omstændigheder.
ADVARSEL: STABILITETSFARE. Alt indkøbt hardware
skal være minimum Grade 2. Hardware bør være 31,8 mm
længere end tykkelsen af den værktøjsbund, du monterer.
BEMÆRK: For at hindre binding og/eller unøjagtigheder
skal man sikre, at fineren ikke er vindskæv eller ujævn.
Hvis der opstår binding og/eller unøjagtigheder, skal
krydsfineren udskiftes med et lige stykke krydsfiner, der
ikke er skæv.
Test af produktstabilitet (Fig. I, R, S)
VIGTIGT: Denne test skal udføres inden brug af stativet og
saven sammen.
Rullestativet til geringsav er udformet til brug sammen med
en lang række geringsave, sammensatte geringsave og
sammensatte glidegeringsave.
ADVARSEL: Af hensyn til din egen sikkerhed bør to
eller flere personer udføre stabilitetstesten, da der
ellers kan opstå alvorlig personskade.
ADVARSEL: Skærehovedet SKAL hæves på
alle geringsave, sammensatte geringsave og
sammensatte glidegeringsave. Alle sammensatte
glidegeringsave SKAL låses i bagpositionen. I
modsat fald kan der opstå alvorlig personskade.
ADVARSEL: STABILITETSFARE. Vær altid forsigtig.
Stativet kan vippe under denne procedure. Det kan
resultere i alvorlig personskade.
1. Mens en person står foran saven/stativet, og en anden
person står bag saven/stativet, og begge er klar til at
gribe saven, skal personen foran løfte begge forreste ben
ca. 65 mm og derefter slippe, så det falder. Har stativet
tendens til at vippe over mod forsiden? I så fald skal du
genjustere saven længere tilbage på stativet og spænde
fastgørelsesenhederne igen.
2. Personen bagved skal løfte de bageste ben ca. 65 mm
og tabe det. Har stativet tendens til at vippe over mod
bagsiden? I så fald skal du genjustere saven mod forsiden af
stativet og spænde fastgørelsesenhederne igen 27 .
DRIFT
Brugervejledning
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
tilskadekomst. Efter at have udført monteringen
og efter hver brug skal du sikre dig, at alle bolte og
møtrikker er korrekt spændt, og at alle mekanismer
fungerer korrekt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du holde begge hænder på håndtaget og den
højre fod på benforlængeren, når du hæver og
Dansk
sænker stativet. Stativet har gashjulpet løft og kan
hæves uventet, når grebet slippes.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
du må aldrig slippe aktiveringsarmen, når
rullestativet til geringsav er i lodret position (Fig. T).
Den fjederbelastede mekanisme er under spænding
og kan blive åbnet uventet, med høj kraft.
Se Sådan hæves og sænkes stativet under Montering for at
justere stativet til den ønskede højde.
Sådan udvides forlængerarbejdsstøtterne
(Fig. A)
1. Drej den horisontale låseknap 7 mod uret.
2. Skub arbejdsstøtte-forlængerarmen 9 ud eller ind,
afhængigt af arbejdsstykkets længde.
3. Spænd den horisontale låseknap.
4. Gentag med den anden side.
Sådan justeres forlængerarbejdsstøttens
højde (Fig. A)
1. Drej den vertikale låseknap 6 .
2. Juster arbejdsstøtten 10 op eller ned til den ønskede højde.
3. Spænd den vertikale låseknap.
4. Gentag med den anden forlængerarbejdsstøtte.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
DeWALT rullestativet til geringsav er udformet til brug sammen
med en lang række geringsave, sammensatte geringsave og
sammensatte glidegeringsave.
Sådan bruges stoppladen (Fig. A)
Rullestativet til geringsav er udstyret med stoppladen 11 . Brug
stoppladen, hvis det er nødvendigt med kontinuerlig drift.
1. Løsn stoppladens låseknap for at rotere stoppladen i en
vertikal position.
2. Spænd stoppladens låseknap.
OPBEVARING OG TRANSPORT (Fig. T)
ADVARSEL: FARE FOR VIPNING. Stativet kan vippe,
når det opbevares eller transporteres tæt på eller i
lodret position. Transporter eller opbevar stativet i
den vandrette position for at reducere risikoen for,
at stativet vipper.
For at sænke stativet til opbevaringstilstand skal du trykke ned
på den røde aktiveringsarm, løfte op på håndtaget og derefter
udøve nedadrettet tryk på håndtaget.
Se Figur T for korrekt transportposition.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit rullestativ til geringsav fra DeWALT er designet til at
fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse. Vedvarende
tilfredsstillende funktion er afhængig af, om værktøjet plejes
korrekt og rengøres regelmæssigt.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
9
Deutsch
ROLLBARES GEHRUNGSSÄGENGESTELL
DE7260
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Maximale Arbeitslast
Breite (erweitert)
Breite (zusammengeklappt)
Höhe (erweitert)
Höhe (zusammengeklappt)
Gewicht
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
EG-Konformitätserklärung
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen zum rollbaren
Gehrungssägengestell und der montierten
Gehrungssäge durch. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
Maschinenrichylinie
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Rollbares Gehrungssägengestell
DE7260
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite
dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
22.12.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
10
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die
Bedienungsanleitung des Werkzeugs, bevor Sie Zubehör
verwenden. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen kann
zu Verletzungen und Sachschäden am Werkzeug und
am Zubehör führen. Verwenden Sie zur Wartung dieses
Werkzeugs nur identische Austauschteile.
WARNUNG: Eine Nichtbeachtung dieser Hinweise
kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern,
halten Sie beim Anheben und Absenken des Gestells
beide Hände am Griff. Das Gestell besitzt eine
Gasunterstützung und kann sich unerwartet heben,
wenn der Hebel losgelassen wird.
WARNUNG: Öffnen Sie die Gasdruckfeder nicht und
nehmen Sie keine Reparaturen daran vor. Im Inneren
herrscht Hochdruck und dadurch Verletzungsgefahr.
Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
Lassen Sie das rollbare Gehrungssägengestell
nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. So wird der Erhalt der
Sicherheit gewährleistet.
Dieses Produkt wurde entwickelt, um als Gestell für
Gehrungssägen verwendet zu werden. Das Gestell
unterstützt bis zu 136 kg. Jede unsachgemäße oder
•
•
•
Gewicht
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
missbräuchliche Verwendung kann zu Produktschäden oder
Verletzungen führen.
Stellen Sie sich nicht auf die Arbeitsplatte. Auf dem
Sägegestell darf weder geklettert, gesessen, noch gestanden
werden. Verwenden Sie die Verlängerungen der Stütze nicht als
Leiter oder Gerüst.
Sichern Sie die Gehrungssäge vor dem Betrieb
ordnungsgemäß am Gestell. Befolgen Sie die
Montageanweisungen sorgfältig. Befestigen Sie das Werkzeug
gemäß den Anweisungen an den Montageschienen der Säge.
Stellen Sie das Gestell auf eine ebene Fläche, um
Wackeln oder Kippen zu verhindern.
Beim Heben und Senken des Produkts ist Vorsicht
geboten, um die Quetschgefahr für Hände und Finger
zu reduzieren.
Überprüfen Sie die Beine und andere Stützen vor dem
Betrieb dahingehend, dass sie richtig eingerastet sind.
Verändern Sie das Gestell nicht und verwenden Sie es
nicht für Arbeiten, für die es nicht vorgesehen ist.
Wenn ein Schutz- oder Einstellvorrichtung oder eine
Schweißnaht beschädigt ist, verwenden Sie dieses
rollbare Gehrungssägengestell nicht mehr.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
2Montageschienen
1Fuß
2Räder
1Beinverlängerung
1Innensechskantschlüssel
1 Vertikale Feststellknöpfe
1 Horizontale Feststellknöpfe
1Griff
1 Verlängerungsarm der Werkbank
1Werkbank
1Anschlagplatte
1Aktivierungshebel
Beutel mit Befestigungsmaterial 1:
2Achsen
2Buchsen
4Unterlegscheiben
2Muttern
Beutel mit Befestigungsmaterial 2:
4 M8 x 16 mm Halbrundschrauben
4 Gewölbte Unterlegscheiben
1 M6 x 10 mm Halbrundschraube
1 M6 Sicherungsscheibe
1 M8 x 21 mm Halbrundschraube mit Gewindesicherung
1 M8 Sicherungsscheibe
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
•
Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Tragen Sie Augenschutz.
Verpackungsinhalt nicht auf- oder durchschneiden.
Klemm- Und Quetschgefahr.
Lage des Datumscodes [Abb. (Fig.) B]
Der Datumscode 33 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Montageschienen
14 Buchsen
2 Fuß
15 Unterlegscheiben
3 Laufrollen
16 Muttern
4 Beinverlängerung
17 M8 x 16 mm
Halbrundschrauben
5 Innensechskantschlüssel
18 Gewölbte
6 Vertikale Feststellknöpfe
Unterlegscheiben
7 Horizontale Feststellknöpfe
19
M6 x 10 mm
8 Griff
Halbrundschraube
9 Verlängerungsarm
20 M6 Sicherungsscheibe
der Werkbank
21 M8 x 21 mm
10 Werkbank
Halbrundschraube mit
11 Anschlagplatte
Gewindesicherung
12 Aktivierungshebel
22 M8 Sicherungsscheibe
13 Achsen
Verwendungszweck
Dieses rollbare Gehrungssägengestell ist zur Verwendung mit
einer DeWALT-Gehrungssäge konzipiert. Bei Problemen mit
der Ausrichtung oder Montage wenden Sie sich bitte an eine
autorisierte DeWALT Kundendienststelle.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
Transportieren Sie mit dem ROLLBAREN
GEHRUNGSSÄGENSTÄNDER KEINE Personen oder
anderen Lasten.
11
Deutsch
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: KLEMM- UND QUETSCHGEFAHR.
Schneiden Sie die großen Sicherungskabelbinder
erst ab ( 34 Abb. B), wenn Sie später im Handbuch
dazu aufgefordert werden. Der federbelastete
Mechanismus steht unter Spannung und kann sich
unerwartet mit großer Kraft öffnen. Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu verringern, heben oder senken
Sie das Gestell erst, wenn die Montage abgeschlossen ist.
Für die Montage benötigte Werkzeuge
• Sechskantschlüssel 5 (mitgeliefert, im
Schlüsselaufbewahrungsfach in der Ecke des Gestells)
• Verstellbarer Schraubenschlüssel
• 13 mm-Maulschlüssel
• 18 mm-Maulschlüssel
• Drahtschneidezangen
HINWEIS: Dieses Gehrungssägengestell ist für die meisten
Gehrungssägen ausgelegt und kann mit diesen Geräten sowohl
auf der Baustelle als auch in der Werkstatt genutzt werden.
Schraubenschlüsselaufbewahrung (Abb. A)
Der mitgelieferte Sechskantschlüssel 5 befindet sich im
Schlüsselaufbewahrungsfach in der Ecke des Gestells.
Anbringen der Beinverlängerung (Abb. B, C)
WICHTIG: Stellen Sie das Gestell kopfüber auf den Boden oder
auf einen ebenen, stabilen Tisch, siehe Abbildung B.
1. Setzen Sie in das auf dem Kopf stehende Gestell die
Beinverlängerung 4 ein.
2. Richten Sie die Löcher aneinander aus und setzen Sie zwei
M8 x 16 mm Halbrundschrauben 17 zusammen mit den
gewölbten Unterlegscheiben 18 ein.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten
Sechskantschlüssel 5 fest.
Anbringen des Aufbewahrungsfußes am
Gestell (Abb. D)
1. Lassen Sie das Gestell auf den Kopf stehen, heben Sie das
Ende gegenüber der Beinverlängerung an und setzen
Sie den Aufbewahrungsfuß 2 mit dem umgedrehten
U-förmigen Rohr in das Gestell ein.
2. Richten Sie die Löcher aneinander aus und setzen Sie
auf jeder Seite eine M8 x 16 mm Halbrundschraube 17 zusammen mit einer gewölbten Unterlegscheibe 18 ein.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten
Sechskantschlüssel 5 fest.
12
Anbringen des Griffs (Abb. E)
1. Lassen Sie das Gestell auf den Kopf stehen und bringen Sie
den Griff 8 am Ende des Gestells gegenüber den Rädern an;
verwenden Sie dazu eine M8 x 21 mm Halbrundschraube
21 und eine Sicherungsscheibe 22 . Bringen Sie die
Schraube mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel an,
ziehen Sie sie aber noch nicht fest an.
2. Drehen Sie das Gestell mit der rechten Seite nach oben, so
dass die Räder und die Beinverlängerung waagerecht zum
Boden oder dem stabilen Tisch stehen. Stellen Sie sicher,
dass das Gestell geschlossen bleibt, und heben Sie das
Gestell nicht an.
3. Setzen Sie auf der anderen Seite eine M6 x 10 mm
Halbrundschraube 19 zusammen mit einer
Unterlegscheibe 20 ein. Ziehen Sie die Schraube mit dem
mitgelieferten Sechskantschlüssel fest.
4. Ziehen Sie die in SCHRITT 1 angebrachte M8 x 21 mm
Halbrundschraube 21 mit dem mitgelieferten
Sechskantschlüssel fest an.
Anbringen der Räder (Abb. F, G)
1. Schieben Sie eine Unterlegscheibe 15 und eine Buchse 14 auf den Achsbolzen 13 .
2. Lassen Sie das Gestell auf dem Kopf stehen und setzen Sie
den Achsbolzen wie in Abb. F gezeigt in das Rad 3 und die
Radverlängerung 23 am Rahmen ein. HINWEIS: Achten
Sie dabei darauf, dass die gerippte Seite der Radnabe nach
innen zur Rahmenbaugruppe zeigt.
3. Legen Sie eine Unterlegscheibe 15 und eine
Sicherungsmutter 16 auf das Gewindeende
des Achsbolzens.
4. Ziehen Sie den Achsbolzen und die Mutter mit
einem 18 mm-Schlüssel und einem verstellbaren
Schraubenschlüssel fest.
HINWEIS: Überdrehen Sie die Schraube nicht. Zu festes
Anziehen kann die Raddrehung beeinträchtigen.
5. Bringen Sie das andere Rad auf die gleiche Weise an.
Heben und Senken des Gestells
(Abb. A, H, N–O)
WARNUNG: KLEMM- UND QUETSCHGEFAHR. Der
federbelastete Mechanismus steht unter Spannung und
kann sich unerwartet mit großer Kraft öffnen.
1. Stellen Sie das Gestell richtig herum auf den Boden.
WICHTIG: Beim Abschneiden der weißen Kabelbinder 34 muss das Gestell richtig herum stehen.
2. Drücken Sie auf die Oberseite des Gestellrahmens
und schneiden Sie die weißen Kabelbinder mit einer
Drahtschneidezange ab.
WICHTIG: Schneiden Sie NICHT die schwarzen
Kabelbinder durch, da sie die Kabel sichern, die das
Gestell öffnen.
3. Setzen Sie einen Fuß auf die Unterseite der
Beinverlängerung 4 . Halten Sie den Griff mit einer Hand
Deutsch
gedrückt und drücken Sie den roten Aktivierungshebel 12 ,
um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
4. Heben Sie den Griff 8 mit beiden Händen an, während Sie
gleichzeitig den roten Hebel drücken.
Das Gestell hat drei Positionen: geschlossen,
vollständig erweitert und eine Zwischenposition
Einstellen in die Zwischenposition
Heben Sie den Griff an und ziehen Sie das Gestell langsam hoch.
Das Gestell stoppt dann an der Zwischenposition. Geben Sie
den Hebel frei.
HINWEIS: In der Zwischenposition senkt sich das Gestell
leicht ab, wenn ein Werkzeug darauf platziert wird. Von der
Zwischenposition aus gibt es bei der Aufwärtsbewegung keine
Sperre. Das Gestell bleibt durch das Gewicht des Werkzeugs in
der Zwischenposition.
Vollständige Erweiterung des Gestellt
Beginnen Sie in der Zwischenposition. Wiederholen Sie die
SCHRITTE 3–4. Heben Sie den Griff an und ziehen Sie das Gestell
in die vollständig erweiterte Position hoch. Das Gestell rastet
in der vollständig erweiterten Position ein. Geben Sie den
Hebel frei.
Schließen des Gestells
Wiederholen Sie die SCHRITTE 3–4. Sie müssen den Griff
anheben und dann nach unten drücken, bis das Gestell
geschlossen ist. Geben Sie den Hebel frei.
WICHTIG: Heben Sie zuerst den Griff an, um die Verriegelung
zu lösen, um das Gestell absenken zu können.
Anbringen der Verlängerungsarme und
Werkbank (Abb. A, P, Q)
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die längere Seite des „T“
im Werkbankarm 9 wie in Abbildung P gezeigt nach unten
zeigt. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf dem Etikett nach
unten zeigt.
1. Setzen Sie den langen Werkbankarm mit der kleinen
schwarzen Kappe ( 24 , Abb. P) in das Loch 25 des Gestells
ein, das dem roten Aktivierungshebel am nächsten ist.
Drücken Sie den Arm hinein, bis er einrastet.
2. Wiederholen Sie dies mit dem anderen Werkbankarm am
gegenüberliegenden Ende. Drücken Sie den Arm hinein,
bis er einrastet. Ziehen Sie zur Sicherung die horizontalen
Feststellknöpfe fest an.
3. Wenn das Gestell auf die gewünschte Höhe angehoben
ist, die Werkbank 10 von oben in das Loch des
Verlängerungsarms 9 einsetzen. Die Gewindebohrung in
der Werkbank muss dabei nach außen zeigen.
4. Stecken Sie den vertikalen Feststellknopf 6 in die seitliche
Öffnung des Werkbankarms. Ziehen Sie den vertikalen
Feststellknopf 6 fest.
5. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Werkbank.
HINWEIS: Der interne Verriegelungsmechanismus verhindert,
dass sich der Werkbankarm löst.
Anbringen der Anschlagplatte
1. Richten Sie den Schlitz in der Anschlagplatte 11 an der
nach außen zeigenden Gewindebohrung der Werkbank
10 aus.
HINWEIS: Die Anschlagplatte kann an jeder Werkbank
befestigt werden.
2. Befestigen Sie die Anschlagplatte an der Werkbank, indem
Sie den in Abbildung Q gezeigten Knopf anbringen
und festziehen.
Anbringen des Werkzeugs (Abb. A, H–M)
WARNUNG: GEFÄHRDUNG DER STABILITÄT.
Beachten Sie die Anweisungen Ihres Werkzeugherstellers
zum Befestigen Ihrer Gehrungssäge an einem Gestell
oder einer stützenden Auflagefläche. Sichern Sie das
Werkzeug vor der Verwendung gemäß den Anweisungen
in diesem Handbuch und gemäß der Bedienungsanleitung
Ihres Werkzeugherstellers. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen kann zu schweren Verletzungen und zu
Sachschäden am Werkzeug führen.
1. Stellen Sie das Gestell richtig herum hin und lassen
Sie es in geschlossener Position stehen, bevor Sie eine
Säge anbringen.
2. Lösen Sie die 6 Schienenschrauben 27 mit dem
mitgelieferten Sechskantschlüssel. Entfernen Sie die vier
Befestigungsschrauben/flachen Unterlegscheiben 28 von
den Befestigungsschienen 1 .
3. Verschieben Sie die Befestigungsschienen 1 , bis sie der
Breite des Werkzeugs entsprechen.
4. Setzen Sie die Gehrungssäge auf die Befestigungsschienen
1 . Zentrieren Sie das Werkzeug nach vorne, nach hinten
und an den Seiten auf dem Gestell (Abb. K).
5. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsbohrungen 29 in
den Füßen des Werkzeugs an der Schiene ausgerichtet sind
(Abb. J).
6. Setzen Sie die Befestigungsschrauben/flachen
Unterlegscheiben 28 (die in Schritt 2 entfernt wurden)
durch die einzelnen Füße des Werkzeugs in die Mutter 32 ein. Ziehen Sie sie gut fest.
7. Sobald die Säge fest an den Schienen anliegt, ziehen Sie die
in SCHRITT 2 gelösten Schienenschrauben 27 fest.
Falls die Säge nicht richtig in die
Befestigungsschienen passt
WICHTIG: Die Gehrungssäge MUSS so positioniert werden,
dass das Werkzeug direkt an den Befestigungsschienen
verschraubt wird.
WARNUNG: GEFÄHRDUNG DER STABILITÄT.
Wenn die Befestigungsbohrungen des Werkzeugs
nicht mit den Schlitzen in den Befestigungsschienen
übereinstimmen, montieren Sie die Gehrungssäge an
einem ca. 19 mm dicken Stück Sperrholz (Abmessungen
siehe Abbildung L). Das Sperrholz muss mindestens
102 mm breiter als der zu montierende Werkzeugträger
sein und eine Mindesttiefe von 435 mm haben. Sperrholz
muss mindestens so tief sein wie die zu montierende
13
Deutsch
Werkzeugbasis. Bohren Sie 9,5 mm-Löcher in der Nähe der
beiden Enden des Sperrholzes, die an den Schlitzen in den
Montageschienen ausgerichtet sind, siehe Anbringen
des Werkzeugs. Unter solchen Umständen kann anderes
Befestigungsmaterial (nicht mitgeliefert) erforderlich sein.
WARNUNG: GEFÄHRDUNG DER STABILITÄT. Alle
gekauften Befestigungsteile müssen mindestens Grad 2
entsprechen. Befestigungsteile sollten 31,8 mm länger als
die Dicke der zu montierenden Werkzeugbasis sein.
HINWEIS: Um ein Blockieren der Maschine bzw.
Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu vermeiden, sollte
das Sperrholz gleichmäßig und nicht verformt sein. Bei
einem Blockieren bzw. einer Ungenauigkeit ersetzen Sie
das Sperrholz durch ein nicht verformtes, gleichmäßiges
Stück Sperrholz.
Test der Produktstabilität (Abb. I, R, S)
WICHTIG: Dieser Test muss durchgeführt werden, bevor Gestell
und Säge zusammen verwendet werden.
Das rollbare Gehrungssägengestell ist für die Verwendung mit
einer Vielzahl von Gehrungssägen, Verbundgehrungssägen und
gleitenden Kappsägen ausgelegt.
WARNUNG: Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollte der
Stabilitätstest mit Hilfe von zwei oder mehr Personen
durchgeführt werden, anderenfalls können schwere
Verletzungen die Folge sein.
WARNUNG: Der Schneidkopf MUSS bei allen
Gehrungssägen, Verbundgehrungssägen und
gleitenden Kappsägen angehoben werden. Alle
gleitenden Kappsägen MÜSSEN in der hinteren
Position gesichert werden. Eine Nichtbeachtung
kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
WARNUNG: GEFÄHRDUNG DER STABILITÄT. Seien
Sie stets aufmerksam. Das Gestell kann während
dieses Vorgangs kippen. Dies könnte zu schweren
Verletzungen führen.
1. Eine Person stellt sich vor die Säge/das Gestell und einer
Person hinter die Säge/das Gestell, beide müssen bereit
sein, die Säge ggf. aufzufangen; die vordere Person hebt
die Vorderbeine um ca. 65 mm an und lässt sie dann los,
so dass sie herunterfallen. Neigt das Gestell jetzt dazu,
nach vorne zu kippen? Wenn das der Fall ist, stellen Sie
die Säge wieder zurück auf das Gestell und ziehen Sie die
Befestigungselemente wieder an.
2. Die Person am hinteren Teil hebt die hinteren Beine um ca.
65 mm an und lässt sie dann los, so dass sie herunterfallen.
Neigt das Gestell jetzt dazu, nach hinten zu kippen?
Wenn das der Fall ist, stellen Sie die Säge wieder in
Richtung der Vorderseite des Gestells ein und ziehen die
Befestigungselemente 27 wieder an.
14
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: So verringern Sie das Verletzungsrisiko.
Stellen Sie nach Abschluss der Montage und vor
jeder Verwendung sicher, dass alle Schrauben und
Muttern ordnungsgemäß angezogen sind und alle
Mechanismen ordnungsgemäß funktionieren.
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern,
halten Sie beim Anheben und Absenken des Gestells
beide Hände am Griff und den rechten Fuß auf
dem Verlängerungsbein. Das Gestell besitzt eine
Gasunterstützung und kann sich unerwartet heben,
wenn der Hebel losgelassen wird.
WARNUNG: So reduzieren Sie die Gefahr
von Verletzungen, lassen Sie niemals
den Aktivierungshebel los, wenn sich das
Gehrungssägengestell in vertikaler Position befindet
(Abb. T). Der federbelastete Mechanismus steht
unter Spannung und kann sich unerwartet mit
großer Kraft öffnen.
Siehe Abschnitt Heben und Senken des Gestells
unter Montage, um das Gestell auf die gewünschte
Höhe einzustellen.
Erweitern der Werkbankverlängerung
(Abb. A)
1. Drehen Sie den horizontalen Feststellknopf 7 entgegen
dem Uhrzeigersinn.
2. Schieben Sie den Verlängerungsarm der Werkbank 9 je
nach Werkstücklänge nach außen oder innen.
3. Ziehen Sie den horizontalen Feststellknopf fest.
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
Anpassen der Höhe der
Werkbankverlängerung (Abb. A)
1. Drehen Sie den vertikalen Feststellknopf 6 .
2. Stellen Sie die Werkbank 10 nach oben bzw. nach unten
ein, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
3. Ziehen Sie den vertikalen Feststellknopf fest.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit der
anderen Werkbankverlängerung.
Verwendung der Anschlagplatte (Abb. A)
Das rollbare Gehrungssägengestell ist mit einer Anschlagplatte
11 ausgestattet. Verwenden Sie die Anschlagplatte, wenn ein
kontinuierlicher Schneidvorgang erforderlich ist.
1. Lösen Sie den Feststellknopf der Anschlagplatte, um die
Anschlagplatte in die vertikale Position zu drehen.
2. Ziehen Sie den Feststellknopf der Anschlagplatte fest.
Deutsch
LAGERUNG UND TRANSPORT (Abb. T)
WARNUNG: KIPPGEFAHR. Das Gestell kann
umkippen, wenn es in vollständig oder nahezu
vertikaler Position gelagert oder transportiert
wird. Transportieren oder lagern Sie das Gestell
daher in horizontaler Position, um das Kipprisiko
zu verringern.
Um das Gestell in die Aufbewahrungsposition abzusenken,
drücken Sie den roten Aktivierungshebel nach unten, heben Sie
den Griff an und üben Sie dann abwärts gerichteten Druck auf
den Griff aus.
Abbildung T zeigt die richtige Transportposition.
WARTUNG
Ihr DeWALT rollbares Gehrungssägengestell wurde für
langfristigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb
hängt von der richtigen Pflege des Gerätes und seiner
regelmäßigen Reinigung ab.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Das DeWALT rollbare Gehrungssägengestell ist für die
Verwendung mit einer Vielzahl von Gehrungssägen,
Verbundgehrungssägen und gleitenden Kappsägen ausgelegt.
15
English
ROLLING MITRE SAW STAND
DE7260
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Maximum working load
Width (Extended)
Width (Folded)
Height (Extended)
Height (Folded)
Weight
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27.7
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Rolling Mitre Saw Stand
DE7260
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
For more information, please contact DeWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
22.12.2017
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
16
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions of the rolling mitre saw stand and the
mounted mitre saw. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
Safety Rules
WARNING: For your own safety, read the tool instruction
manual before using any accessory. Failure to heed
these warnings may result in personal injury and serious
damage to the tool and the accessory. When servicing this
tool, use only identical replacement parts.
WARNING: Failure to follow these rules may result in
serious personal injury.
WARNING: To reduce the risk of injury, keep both
hands on handle when raising and lowering the
stand. The stand has gas assist lifting and may raise
unexpectedly when lever is released.
WARNING: Do not open or repair anything at
the gas pressure spring. High pressure inside; risk of
personal injury.
Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
Always have the rolling mitre saw stand serviced by a
qualified repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety is maintained.
This product was designed to be used as a stand for
mitre saws. The stand will support up to 136 kg. Any misuse
or abuse can result in product damage or personal injury.
Do not stand on the work table. It is unsafe to climb, sit or
stand on the stand. Do not use the support extensions as a
ladder or scaffolding.
•
•
•
•
Weight
English
•
•
•
•
•
•
Properly secure the mitre saw to the stand before
operation. Follow the mounting instructions carefully. Fasten
the tool to the saw mounting rails securely as instructed.
Place the stand on a flat and level surface to prevent
rocking or tipping.
Take care during the raising and lowering of the product
to reduce the hazard of pinching hands and fingers.
Check the legs and other supports to see that they are
properly locked in place before operation.
Do not modify or use the stand for any operation for
which it is not intended.
If protection or adjustment device or weld is damaged,
no longer use this rolling mitre saw stand.
Package Contents
The package contains:
2 Mounting rails
1Foot
2Wheels
1 Leg extension
1 Hex wrench
1 Vertical lock knobs
1 Horizontal lock knobs
1Handle
1 Work support extension arm
1 Work support
1 Stop plate
1 Activating lever
Hardware bag 1:
2Axles
2Bushings
4Washers
2Nuts
Hardware bag 2:
4M8 x 16 mm button head screws
4 Curved washers
1M6 x 10 mm button head screw
1 M6 lock washer
1M8 x 21 mm button head screw with thread locking patch
1 M8 lock washer
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Do not cut packaging contents.
Pinch and Impact Hazard.
Date Code Position (Fig. B)
The date code 33 which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Mounting rails
13 Axles
2 Foot
14 Bushings
3 Wheels
15 Washers
4 Leg extension
16 Nuts
5 Hex wrench
17 M8 x 16 mm
button head screws
6 Vertical lock knobs
18 Curved washers
7 Horizontal lock knobs
19 M6 x 10 mm
8 Handle
button head screw
9 Work support
20 M6 lock washer
extension arm
21 M8 x 21 mm button
10 Work support
head screw with
11 Stop plate
thread locking patch
12 Activating lever
22 M8 lock washer
Intended Use
This rolling mitre saw stand is designed for use with DeWALT
mitre saws. If you have any problem with alignment or
mounting, consult an authorised DeWALT repair agent.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
DO NOT transport persons or other loads with the ROLLING
MITRE SAW STAND.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Read instruction manual before use.
17
English
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Pinch and impact hazard. Do not cut the
large securing cable ties ( 3 4 Fig. B) until instructed
to do so later in the manual. The spring loaded
mechanism is under tension and can open unexpectedly,
with high force. To reduce the risk of serious personal
injury, do not raise or lower stand until the assembly
is complete.
Tools Required for Assembly (Fig. A)
• Hex wrench 5 (supplied, comes in the wrench storage
location in the corner of the stand)
• Adjustable wrench
• 13 mm open end wrench
• 18 mm open end wrench
• Wire cutting pliers
NOTE: This rolling mitre saw stand is a stand designed to
accommodate most mitre saws and to provide portability for
those units, both in the field and in the shop.
Wrench Storage (Fig. A)
The supplied hex wrench 5 comes in the wrench storage
location in the corner of the stand.
Attaching the Leg Extension (Fig. B, C)
IMPORTANT: Place stand upside down on the floor or on a
level, stable table as shown in Figure B.
1. With stand upside down, insert the leg extension 4 in
the stand.
2. Align the holes and install two M8 x 16 mm button head
screws 17 with curved washers 18 .
3. Tighten securely with the supplied hex wrench 5 .
Attaching the Storage Foot to Stand (Fig. D)
1. With the stand upside down, lift the end opposite the leg
extension and insert the storage foot 2 into the stand with
the u-shape tube upside down.
2. Align the holes and install one M8 x 16 mm button head
screw 17 with one curved washer 18 on each side.
3. Tighten securely with the supplied hex wrench 5 .
Attaching the Handle (Fig. E)
1. With stand upside down, attach the handle 8 on the end of
the stand opposite the wheels with one M8 x 21 mm button
head screw 21 and lock washer 22 . Install screw using
supplied hex wrench, but do not tighten securely.
2. Turn the stand right side up so the wheels and leg extension
sit level on the floor or stable table. Ensure the stand
remains in the closed position, do not raise the stand.
3. Install one M6 x 10 mm button head screw 19 and lock
washer 20 on the other side. Tighten securely with the
supplied hex wrench.
4. Tighten M8 x 21 mm button head screw 21 added in STEP
1 securely with the supplied hex wrench.
18
Attaching the Wheels (Fig. F, G)
1. Slide a washer 15 and bushing 14 on to the axle bolt 13 .
2. Continuing with stand upside down, insert the axle bolt into
the wheel 3 and the wheel extension 23 on the frame as
shown in Figure F. NOTE: Ensure the ribbed side of wheel
hub is facing inward toward the frame assembly.
3. Place a washer 15 and locking nut 16 on the threaded end
of the axel bolt.
4. Tighten the axle bolt and nut using a 13 mm wrench and an
adjustable wrench.
NOTE: Do not overtighten. Overtightening may cause wheel
rotation to be impaired.
5. Attach the other wheel in the same manner.
To Raise and Lower the Stand
(Fig. A, H, N–O)
WARNING: PINCH AND IMPACT HAZARD. The spring
loaded mechanism is under tension and can open
unexpectedly, with high force.
1. Turn the stand right side up on the floor.
IMPORTANT: Stand must be right side up when cutting
white cable ties 34 .
2. While holding down on the top of the stand frame, use wire
cutting pliers to cut the white cable ties.
IMPORTANT: DO NOT cut the black cable ties securing
the cables that open the stand.
3. Place one foot on the bottom of the leg extension 4 . Hold
the handle down with one hand, push the red activating
lever 12 to disengage the latching mechanism.
4. Lift the handle 8 with both hands while simultaneously
pushing the red lever.
The Stand Has Three Positions: Closed, Fully
Extended and Intermediate
To Reach the Intermediate Position
Lift up on the handle and slowly raise the stand. The stand will
stop at the intermediate position. Release the lever.
NOTE: When in the intermediate position, the stand will lower
slightly when a tool is placed on it. The intermediate position
does not lock against upward motion. The stand relies on the
weight of the tool to remain in the intermediate position.
To Fully Extend Stand
Start in the intermediate position. Repeat STEPS 3–4. Lift up on
the handle and raise the stand to the fully extended position.
The stand will latch in the fully extended position. Release
the lever.
To Close Stand
Repeat STEPS 3–4. You must lift up on the handle and then
push down until the stand is closed. Release the lever.
IMPORTANT: Lift the handle first to disengage latch before
able to lower stand.
English
Attaching the Extension Arms and Work
Supports (Fig. A, P, Q)
IMPORTANT: Be sure the longer side of the “T” in the work
support arm 9 is oriented down as shown in Figure P. Ensure
the arrow on the label points down.
1. Insert the long work support arm with the small black
cap ( 24 , Fig. P) into the hole 25 of the stand closest to the
red activating lever. Push the arm in to snap in place.
2. Repeat for other work support arm on opposite end. Push
the arm in to snap in place. Tighten the horizontal locking
knobs to secure.
3. With the stand raised to desired height, insert the
work support 10 into the top of the extension arm 9 hole. The threaded hole in the work support should be
facing outward.
4. Insert the vertical locking knob 6 into the side hole of the
work support arm. Tighten the vertical lock knob 6 .
5. Repeat with the other work support.
NOTE: The internal locking mechanism keeps the work support
arm from disengaging.
Attaching the Stop Plate
1. Align the slot in the stoping plate 11 with the outward
facing threaded hole of the work support 10 .
NOTE: The stopping plate can be attached to either
work support.
2. Secure the stop plate to work support by installing and
tightening knob shown in Figure Q.
Attaching the Tool (Fig. A, H–M)
WARNING: STABILITY HAZARD. Refer to your tool
manufacturer’s instructions regarding the securing of
your mitre saw to a stand or supporting surface. Secure
the tool according to both the instructions in this manual
and those in your tool manufacturer’s manual before
operating. Failure to heed these warnings may result in
serious personal injury and serious damage to the tool.
1. Turn the stand right side up and leave stand in closed
position before attaching the saw.
2. Loosen the 6 rail screws 27 with the supplied hex wrench.
Remove the four mounting bolts/flat washers 28 from the
mounting rails 1 .
3. Slide the mounting rails 1 to fit the width of the tool.
4. Place mitre saw on the mounting rails 1 . Centre the
tool, both forward and backward and side to side, on the
stand (Fig. K).
5. Ensure the mounting holes 29 in the tool’s feet align with
the rail (Fig. J).
6. Insert the mounting bolts/flat washers 28 (removed
in STEP 2) through each of the tool’s feet into the captured
nut 32 . Tighten securely.
7. Once the saw is tight to the rails, tighten the rail screws 27 loosened in STEP 2.
If Your Saw Does Not Readily Fit the
Mounting Rails
IMPORTANT: The mitre saw MUST be positioned so the tool is
bolted squarely to the mounting rails.
WARNING: STABILITY HAZARD. If the tool’s mounting
holes do not line up with the slots in the mounting rails,
mount the mitre saw to a piece of 19 mm plywood (See
Figure L for dimensions). The plywood must be a minimum
of 102 mm wider than the tool base being mounted and a
minimum depth of 435 mm. Plywood must be at least as
deep as the tool base being mounted. Drill 9.5 mm holes
near both ends of the plywood to align with the slots in
the mounting rails as described in Attaching the Tool.
Other hardware (not supplied) may be necessary under
these circumstances.
WARNING: STABILITY HAZARD. All purchased hardware
must be a minimum of Grade 2. Hardware should be
31.8 mm longer than the thickness of the tool base you
are assembling.
NOTICE: To prevent binding and/or inaccuracy, ensure
the plywood is not warped or uneven. If binding and/
or inaccuracy occurs, replace the plywood with a nonwarped, even piece of plywood.
Product Stability Test (Fig. I, R, S)
IMPORTANT: This test must be performed prior to using stand
and saw together.
The rolling mitre saw stand is designed to be used in
conjunction with a wide variety of mitre saws, compound mitre
saws and sliding compound mitre saws.
WARNING: For your own safety, use two or more
people to perform the stability test or serious injury
could result.
WARNING: The cutting head MUST be raised on
all mitre saws, compound mitre saws and sliding
compound mitre saws. All sliding compound mitre
saws MUST be locked in the rear position. Failure to
do so may result in serious personal injury.
WARNING: STABILITY HAZARD. Stay alert. The
stand may tip during this procedure. Serious injury
may result.
1. With one person in front of saw/stand and one person in
back of saw/stand, both ready to catch saw, the person
in front lifts the front legs approximately 65 mm and
then lets it go, dropping it. Does stand tend to tip over
toward front? If so, re-adjust saw further back on stand and
retighten fasteners.
2. The person in back lifts rear legs approximately 65 mm and
drops it. Does stand tend to tip over toward back?
If so, readjust saw toward front of stand and
retighten fasteners 27 .
19
English
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: To reduce the risk of injury. After
completing assembly and before each use, ensure
all bolts and nuts are properly tightened and all
mechanisms operate properly.
WARNING: To reduce the risk of injury, keep both
hands on handle and the right foot on the extension
leg when raising and lowering the stand. The stand
has gas assist lifting and may raise unexpectedly
when lever is released.
WARNING: To reduce the risk of personal injury,
never release the activating lever when the rolling
mitre saw stand is in vertical position (Fig. T). The
spring loaded mechanism is under tension and can
open unexpectedly, with high force.
Refer to To Raise and Lower the Stand under Assembly to
adjust the stand to the desired height.
To Extend the Extension Work Supports
(Fig. A)
1. Turn the horizontal lock knob 7 counterclockwise.
2. Slide the work support extension arm 9 out or in,
depending on the length of the workpiece.
3. Tighten the horizontal lock knob.
4. Repeat with the other side.
To Adjust Extension Work Support Height
(Fig. A)
1. Turn the vertical lock knob 6 .
2. Adjust the work support 10 up or down to the
desired height.
3. Tighten the vertical lock knob.
4. Repeat with the other extension work support.
To Use the Stop Plate (Fig. A)
The rolling mitre saw stand equip with the stop plate 11 . Please
use the stop plate, if continuous cutting operation necessary.
1. Loosen the stop plate lock knob to rotate the stop plate into
a vertical position.
2. Tighten the stop plate lock knob.
STORAGE AND TRANSPORTATION (Fig. T)
WARNING: TIPPING HAZARD. The stand may tip
when storing or transporting the stand close to or
in the vertical position. Transport or store the stand
in the horizontal position to reduce the risk of the
stand tipping.
To lower the stand into the storage position, push down on the
red activating lever, lift up on the handle, then exert downward
pressure on the handle.
Refer to Figure T for proper transporting position.
20
MAINTENANCE
Your DeWALT rolling mitre saw stand has been designed
to operate over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon
proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
The rolling mitre saw stand is designed to be used in
conjunction with a wide variety of DeWALT mitre saws,
compound mitre saws and sliding compound mitre saws.
Español
BASE CON RUEDAS PARA INGLETADORA
DE7260
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Carga máxima de trabajo
Anchura (extendida)
Anchura (plegada)
Altura (extendida)
Altura (plegada)
Peso
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
Declaración de Conformidad CE
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias e
instrucciones de seguridad del soporte con ruedas
y solo después monte la ingletadora encima. El
incumplimiento de las advertencias e instrucciones
puede causar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesiones graves.
Directriz de la Maquinaria
Base con ruedas para ingletadora
DE7260
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Si desea más información, póngase en contacto con DeWALT
en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
22.12.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
Normas de seguridad
ADVERTENCIA: Para su seguridad, lea el manual
de instrucciones de la herramienta antes de utilizar
cualquier accesorio. Si se desatienden las advertencias,
pueden producirse lesiones personales y daños graves
en la herramienta y el accesorio. Cuando repare
esta herramienta, utilice exclusivamente piezas de
repuesto idénticas.
ADVERTENCIA: Si no sigue estas instrucciones
podrían ocasionarse lesiones personales graves.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
mantenga ambas manos en la empuñadura cuando
levante y baje la base. La base tiene una elevación
asistida a gas y puede subirse improvisamente al
soltar la palanca.
ADVERTENCIA: No abra ni repare ninguna parte del
resorte de presión a gas. Tiene una alta presión interior
que puede causar lesiones personales.
Mantenga su área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden
provocar accidentes.
Haga reparar la base con ruedas para ingletadora
siempre y exclusivamente por personal técnico
cualificado y que emplee solo piezas de repuesto
originales. De este modo se garantiza el mantenimiento
de la seguridad.
•
•
21
Peso
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
Este producto ha sido diseñado para ser usado como
base para ingletadoras. La base puede soportar hasta
136 kg. Cualquier uso incorrecto o indebido puede dañar el
producto o causar lesiones personales.
No se ponga de pie sobre la mesa de trabajo. No es
seguro subirse a la base ni sentarse o permanecer sobre ella.
No use las extensiones de la base como escaleras de mano ni
como andamios.
Fije correctamente la ingletadora a la base antes
de utilizarla. Siga las instrucciones de instalación
detenidamente. Sujete bien la herramienta a los rieles de
montaje de la sierra según se indica.
Coloque el soporte sobre una superficie plana y nivelada
para evitar que se balancee o se incline.
Tenga cuidado cuando levante o baje el producto
para reducir el riesgo de aplastamiento de las manos y
los dedos.
Compruebe que las patas y otros sostenes estén
correctamente trabados en su posición antes del uso.
No modifique la base ni la use para ninguna otra
finalidad que no sea la prevista.
Si la protección, el dispositivo de ajuste o la soldadura
están dañados, deje de usar esta base con ruedas
para ingletadora.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
2 rieles de montaje
1pie
2ruedas
1 prolongación de las patas
1 llave hexagonal
1 botón de bloqueo vertical
1 botón de bloqueo horizontal
1empuñadura
1 brazo prolongador de soporte de trabajo
1 soporte de trabajo
1 placa de tope
1 palanca de activación
Bolsa con materiales de ferretería 1:
2ejes
2casquillos
4arandelas
2tuercas
Bolsa con materiales de ferretería 2:
4 tornillos de cabeza redonda M8 x 16 mm
4 arandelas curvadas
1 tornillo de cabeza redonda M6 x 10 mm
1 arandela de seguridad M6
1tornillo con cabeza redonda M8 x 21 mm con parche de
bloqueo de rosca
1 arandela de seguridad M8
22
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
No cortar el contenido del embalaje.
Riesgo de aplastamiento y golpe.
Posición del Código de Fecha (Fig. B)
El Código de fecha 33 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Rieles de montaje
14 Casquillos
2 Pie
15 Arandelas
3 Ruedas
16 Tuercas
4 Prolongación de las patas
17 Tornillos de c
abeza redonda
5 Llave hexagonal
M8 x 16 mm
6 Botón de bloqueo vertical
18 Arandelas curvadas
7 Botón de bloqueo
19 Tornillo de cabeza redonda
horizontal
M6 x 10 mm
8 Empuñadura
20 Arandela de seguridad M6
9 Brazo prolongador
21 Tornillo con
de soporte de trabajo
cabeza redonda
10 Soporte de trabajo
M8 x 21 mm con parche
11 Placa de tope
de bloqueo de rosca
12 Palanca activadora
22 Arandela de seguridad M8
13 Ejes
Uso previsto
Esta base con ruedas para ingletadora ha sido diseñada para
usar con la sierra ingletadora DeWALT. Si tiene cualquier
problema con la alineación o el montaje, consulte a un agente
de reparaciones autorizado por DeWALT.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
Español
NO transporte personas ni otras cargas con la base con ruedas
para ingletadora
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: PELIGRO DE APLASTAMIENTO Y
GOLPE. No corte las ataduras de seguridad de
cable ( 3 4 Fig. B) hasta que se indique más adelante
en el manual. El mecanismo cargado por resorte está
bajo tensión y puede abrirse al improviso con gran fuerza.
Para reducir el riesgo de lesiones graves, no levante ni baje
la base hasta que esté totalmente montada.
Herramientas necesarias para el montaje
• Llave hexagonal 5 (se suministra y está colocada en su
respectivo lugar de almacenamiento situado en el ángulo
de la base)
• Llave ajustable
• Llave fija de 13 mm
• Llave fija de 18 mm
• Alicate cortacables
NOTA: Esta base con ruedas para ingletadoras ha sido diseñada
para alojar la mayoría de ingletadoras y facilita el transporte de
tales unidades tanto en el lugar de trabajo como en la tienda.
Almacenamiento de la llave (Fig. A)
La llave hexagonal 5 suministrada viene colocada en su
respectivo lugar de almacenamiento situado en el ángulo de
la base.
Colocar la prolongación de las patas
(Fig. B, C)
IMPORTANTE: Coloque la base dada vuelta en el suelo o
sobre una superficie nivelada y estable, como se muestra en la
Figura B.
1. Manteniendo la base dada vuelta, inserte la prolongación de
las patas 4 en la base.
2. Alinee los orificios y coloque los tornillos de cabeza redonda
M8 x 16 mm 17 con las arandelas curvadas 18 .
3. Apriete bien con la llave hexagonal suministrada 5 .
Colocar el pie de almacenamiento en la base
(Fig. D)
1. Manteniendo la base dada vuelta, levante el extremo
opuesto a la prolongación de las patas e inserte el pie de
almacenamiento 2 en la base con el tubo en forma de u
dado vuelta.
2. Alinee los orificios y coloque los tornillos de cabeza
redonda M8 x 16 mm 17 con una arandela curvada 18 en
cada lado.
3. Apriete bien con la llave hexagonal suministrada 5 .
Colocar la empuñadura (Fig. E)
1. Manteniendo la base dada vuelta, coloque la
empuñadura 8 en el extremo de la base opuesto a las
ruedas, con un tornillo de cabeza redonda M8 x 21 mm 21 y una tuerca de seguridad 22 . Coloque el tornillo usando la
llave hexagonal suministrada, pero no la apriete demasiado.
2. Gire el lado derecho de la base hacia arriba de modo que
las ruedas y la extensión de las patas queden niveladas en
el suelo o sobre una mesa estable. Compruebe que la base
quede en posición cerrada y no la levante.
3. Coloque un tornillo de cabeza redonda M6 x 10 mm 19 con
una arandela curvada 20 del otro lado. Apriete bien con la
llave hexagonal suministrada.
4. Apriete bien el tornillo de cabeza redonda
M8 x 21 mm 21 colocado en el PASO 1 utilizando la
llave hexagonal suministrada.
Colocar las ruedas (Fig. F, G)
1. Deslice la arandela 15 y el casquillo 14 por el perno
del eje 13 .
2. Manteniendo la base dada vuelta, inserte el perno del eje
en la rueda 3 y la extensión de la rueda 23 en el bastidor,
como se muestra en la Fig. F. NOTA: Compruebe que el
lado estriado del cubo de la rueda mire hacia adentro, hacia
el conjunto del bastidor.
3. Coloque una arandela 15 y una tuerca de seguridad 16 en
el extremo roscado del perno del eje.
4. Apriete el perno del eje y la tuerca usando una llave de
18 mm y una llave ajustable.
NOTA: No apriete demasiado. Si lo aprieta demasiado
puede obstaculizar la rotación de la rueda.
5. Coloque la otra rueda siguiendo el mismo procedimiento.
Levantar y bajar la base (Fig. A, H, N–O)
ADVERTENCIA: PELIGRO DE APLASTAMIENTO Y
GOLPE. El mecanismo cargado por resorte está bajo
tensión y puede abrirse al improviso con gran fuerza.
1. Gire la parte derecha de la base hacia arriba en el suelo.
IMPORTANTE: La base debe estar bien derecha hacia arriba
cuando corte las ataduras de cable blanco 34 .
2. Mientras mantiene presionada la parte superior del bastidor
de la base, con un alicate cortacables, corte las ataduras de
cable blanco.
IMPORTANTE: NO corte las ataduras de cable negro
que tienen sujetos los cables que abren la base.
3. Coloque un pie en el fondo de la prolongación de las
patas 4 . Mantenga la empuñadura hacia abajo con
una mano, apriete la palanca de activación 12 para
desenganchar el mecanismo de enganche.
23
Español
4. Levante la empuñadura 8 con ambas manos y apriete al
mismo tiempo la palanca roja.
La base tiene tres posiciones: cerrada,
totalmente extendida e intermedia
Para alcanzar la posición intermedia
Levante la empuñadura y baje lentamente la base. La base se
detendrá en la posición intermedia. Suelte la palanca.
NOTA: Cuando está en posición intermedia, la base se bajará
ligeramente cuando se le coloque encima una herramienta. La
posición intermedia no bloquea el movimiento hacia arriba. La
base depende del peso de la herramienta para permanecer en
la posición intermedia.
Para extender totalmente la base
Parta de la posición intermedia. Repita los PASOS 3–4. Levante
la empuñadura y la base hacia la posición totalmente extendida.
La base se enganchará en la posición totalmente extendida.
Suelte la palanca.
Para cerrar la base
Repita los PASOS 3–4. Debe levantar la empuñadura y
después empujar hacia abajo hasta que la base se cierre. Suelte
la palanca.
IMPORTANTE: Levante primero la empuñadura para
desenganchar el enganche antes de poder bajar la base.
Colocar los brazos prolongadores y los
soportes del trabajo (Fig. A, P, Q)
IMPORTANTE: Compruebe que el lado más largo de la “T”
del brazo de soporte del trabajo 9 esté orientado hacia abajo,
como se muestra en la Figura P. Compruebe que la flecha de la
etiqueta apunte hacia abajo.
1. Inserte el brazo de soporte de trabajo largo con el pequeño
tapón negro ( 24 , Fig. P) en el orificio 25 de la base más
cercano a la palanca de activación roja. Empuje el brazo
hasta que encaje en su posición.
2. Repita la operación con el otro brazo de soporte del trabajo
del extremo opuesto. Empuje el brazo hasta que encaje
en su posición. Apriete los botones de bloqueo horizontal
para fijarlos.
3. Con la base levantada a la altura deseada, inserte el soporte
del trabajo 10 en la parte superior del orificio del brazo
prolongador 9 . El orificio roscado del soporte del trabajo
debe mirar hacia afuera.
4. Inserte el botón de bloqueo vertical 6 en el orificio lateral
del brazo de soporte del trabajo. Apriete el botón de
bloqueo vertical 6 .
5. Repita con el otro soporte del trabajo.
NOTA: El mecanismo de bloqueo interno evita que el brazo de
soporte del trabajo se desenganche.
Colocar la placa de tope
1. Alinee la ranura de la placa de tope 11 con el orificio
roscado que mira hacia afuera del soporte del trabajo 10 .
NOTA: La placa de tope puede colocarse en cualquiera de
los soportes del trabajo.
24
2. Fije la placa de tope al soporte del trabajo instalando y
apretando el botón que se muestra en la Figura Q.
Colocación de la herramienta (Fig. A, H–K)
ADVERTENCIA: PELIGRO DE INESTABILIDAD. Consulte
las instrucciones del fabricante de la herramienta
sobre la fijación de la ingletadora sobre un soporte o
superficie de apoyo. Fije la herramienta de acuerdo
con las instrucciones de este manual y las del manual
del fabricante de la herramienta, antes del uso. Si se
desatienden estas advertencias, pueden producirse
lesiones personales y daños graves en la herramienta.
1. Gire el lado derecho de la base hacia arriba y déjela en
posición cerrada antes de colocar la sierra.
2. Afloje los 6 tornillos del riel 27 con la llave hexagonal
suministrada. Extraiga los cuatro pernos de montaje/tuercas
planas 28 de los rieles de montaje 1 .
3. Deslice los rieles de montaje 1 para adaptarlos a la anchura
de la herramienta.
4. Coloque la ingletadora sobre los rieles de montaje 1 . Centre
la herramienta, adelante, atrás y a ambos lados sobre la base
(Fig. K).
5. Compruebe que los orificios de montaje 29 del pie de la
herramienta queden alineados con el riel (Fig. J).
6. Inserte los pernos de montaje/arandelas planas 28 (extraídas en el PASO 2) en cada pie de la herramienta en la
tuerca capturada 32 . Apriete con firmeza.
7. Una vez que la sierra está sujeta a los rieles, apriete los
tornillos de los rieles 27 aflojados en el PASO 2.
Si la sierra no se adapta prontamente a los rieles
de montaje
IMPORTANTE: DEBE colocar la sierra ingletadora de modo que
quede empernada directamente a los rieles de montaje.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE INESTABILIDAD. Si los
orificios de montaje de la herramienta no coinciden
con las ranuras de los rieles de montaje, monte la sierra
ingletadora en una pieza de chapado de madera de
19 mm (Ver las dimensiones en la Figura L). El chapado
de madera debe ser por lo menos 102 mm más ancho
que la base de la herramienta que vaya a montar y debe
tener una profundidad mínima de 435 mm. El chapado de
madera debe tener una profundidad por lo menos igual
a la base de la herramienta que vaya a montar. Perfore
orificios de 9,5 mm cerca de ambos extremos del chapado
de madera para alinearlos con las ranuras de los rieles de
montaje, como se describe en Colocar la herramienta.
Puede que sean necesarios otros materiales de ferretería
(no suministrados) en estas circunstancias.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE INESTABILIDAD. Todo el
material adquirido deberá ser como mínimo de Grado 2. El
material debe ser 31,8 mm más largo que el espesor de la
base de la herramienta que vaya a montar.
AVISO: Para evitar agarrotamientos y/o defectos,
compruebe que el chapado de madera no esté combado
Español
ni desnivelado. En caso de agarrotamiento y/o defectos,
sustituya el chapado de madera con otro no combado
y uniforme.
Prueba de estabilidad del producto
(Fig. I, R, S)
IMPORTANTE: Esta prueba debe ser realizada usando la base y
la sierra juntas.
La base con ruedas para ingletadora ha sido diseñada
para ser usada junto con una amplia variedad de
ingletadoras, ingletadoras compuestas e ingletadoras
compuestas deslizantes.
ADVERTENCIA: Para su seguridad, se requieren dos o
más personas para realizar la prueba de estabilidad,
de lo contrario pueden producirse lesiones graves.
ADVERTENCIA: La cabeza de corte DEBE levantarse
en todas las sierras ingletadoras, las sierras
ingletadoras compuestas y las sierras ingletadoras
compuestas deslizantes. Todas las sierras
ingletadoras compuestas deslizantes DEBEN
bloquearse en la posición trasera. Si no lo hace,
podrían ocasionarse lesiones graves.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE INESTABILIDAD.
Permanezca atento. La base puede volcarse al
realizar este procedimiento. Pueden producirse
lesiones graves.
1. Con una persona frente a la sierra/base y otra persona
atrás de la sierra/base, ambos listos a sostener la sierra, la
persona que está de frente levanta las patas delanteras
aproximadamente 65 mm y las suelta dejándolas caer. ¿La
base tiende a volcarse hacia adelante? Si la respuesta es sí,
vuelva a ajustar la sierra hacia atrás en la base y vuelva a
apretar las sujeciones.
2. La persona que está atrás levanta las patas posteriores
aproximadamente 65 mm y la suelta. ¿La base tiende a
volcarse hacia atrás? Si la respuesta es sí, vuelva a ajustar
la sierra en la base hacia adelante y vuelva a apretar las
sujeciones 27 .
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Reducir el riesgo de lesiones.
Después de finalizar el montaje y antes de cada
uso, compruebe que todos los pernos y tuercas
estén bien apretados y que los mecanismos
funcionen correctamente.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
mantenga ambas manos en la empuñadura y el pie
derecho en la pata prolongadora cuando levante
y baje la base. La base tiene una elevación asistida
a gas y puede subirse improvisamente al soltar
la palanca.
ADVERTENCIA: Reducir el riesgo de lesiones, nunca
suelte la palanca de activación cuando la base de
la ingletadora esté en posición vertical (Fig. T). El
mecanismo cargado por resorte está bajo tensión y
puede abrirse al improviso con gran fuerza.
Consulte Levantar y bajar la base en Montaje para ajustar la
base a la altura deseada.
Extender los soportes prolongadores del
trabajo (Fig. A)
1. Gire el botón de bloqueo horizontal 7 en
sentido antihorario.
2. Deslice el brazo prolongador de soporte del trabajo 9 hacia
adentro o hacia afuera, dependiendo de la longitud de la
pieza de trabajo.
3. Apriete el botón de bloqueo horizontal.
4. Repita con el otro lado.
Ajustar la altura de los soportes
prolongadores del trabajo (Fig. A)
1. Gire el botón de bloqueo vertical 6 .
2. Ajuste el soporte del trabajo 10 hacia arriba o hacia abajo
hasta que quede a la altura deseada.
3. Apriete el botón de bloqueo vertical.
4. Repita con el otro soporte prolongador del trabajo.
Usar la placa de tope (Fig. A)
La base con ruedas para ingletadora está dotada de una placa
de tope 11 . Use la placa de tope si necesita hacer trabajos de
corte continuo.
1. Afloje el botón de bloqueo de la placa de tope para girar la
placa de tope hacia la posición vertical.
2. Apriete el botón de bloqueo de la placa de tope.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (Fig. T)
ADVERTENCIA: PELIGRO DE VUELCO. La base puede
volcarse cuando se guarda o se transporta en
posición vertical o casi vertical. Transporte o guarde
la base en posición horizontal para reducir el riesgo
de vuelco de la base.
Para bajar la base a la posición de almacenamiento, empuje
hacia abajo la palanca activadora roja, levante la empuñadura y
haga presión hacia abajo en la empuñadura.
Consulte la Figura T para ver la posición correcta de transporte.
MANTENIMIENTO
La base con ruedas para ingletadora DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio y continuo
depende del buen cuidado de la herramienta y de una
limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
25
Español
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
La DeWALT base con ruedas para ingletadora ha sido
diseñada para ser usada junto con una amplia variedad
de ingletadoras, ingletadoras compuestas e ingletadoras
compuestas deslizantes.
26
Français
SUPPORT ROULANT POUR SCIE À ONGLET
DE7260
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Charge maximale de travail
Largeur (déplié)
Largeur (replié)
Hauteur (déplié)
Hauteur (replié)
Poids
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements et toutes les consignes liées à la
sécurité du support roulant pour scie à onglet et de
la scie à onglet à installer. Tout manquement au respect
des avertissements et des instructions peut entraîner un
choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Support roulant pour scie à onglet
DE7260
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Pour plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
22.12.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : pour votre propre sécurité, lisez
le manuel d’utilisation de l’outil avant d’utiliser tout
accessoire. Le non-respect de ces avertissements peut
entraîner de graves blessures et l’endommagement grave
de l’outil et de ses accessoires. Lors de la révision de cet
outil, n’utilisez que des pièces de rechange d’origine.
AVERTISSEMENT : le non-respect de ces consignes
peut entraîner de graves blessures.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessures, gardez vos deux mains sur la poignée
lorsque vous relevez ou que vous abaissez le support.
Le support dispose d’un système d’aide au relevage
au gaz et il peut se relever de façon inattendue
lorsque le levier est relâché.
AVERTISSEMENT : n’ouvrez pas et ne procédez à
aucune réparation sur le ressort de pression de gaz.
Présence de substance à haute pression, risque de blessure.
Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones sombres ou encombrées sont propices
aux accidents.
Ne faites réparer le support roulant pour scie à onglet
que par un réparateur qualifié qui n’utilise que des
pièces de rechange d’origine. Cela permet de garantir la
sûreté de l’appareil.
•
•
27
Poids
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
Ce produit a été conçu pour être utilisé comme support
pour une scie à onglet. Le support peut soutenir jusqu’à
136 kg. Toute mauvaise utilisation ou utilisation abusive peut
conduire à l’endommagement du produit ou à des blessures.
Ne montez pas sur le plateau de travail. Il est dangereux
de grimper sur le support, de s’asseoir dessus ou de se tenir
debout dessus. N’utilisez pas les rallonges du support comme
échelle ou échafaudage.
Sécurisez parfaitement la scie à onglet sur le support
avant utilisation. Suivez attentivement les instructions de
montage. Fixez solidement l’outil sur les rails de fixation de la
scie comme indiqué.
Positionnez le support sur une surface plate et de
niveau afin d’empêcher tout risque de balancement ou
de basculement.
Pendant le relevage ou l’abaissement du produit, prenez
soin d’éviter de vous pincer les mains et les doigts.
Contrôlez les pieds et les autres supports afin de vérifier
qu’ils sont correctement fixés en place avant utilisation.
Ne modifiez pas le support et ne l’utilisez pas pour des
opérations pour lesquelles il n’est pas prévu.
Si les dispositifs de protection ou de réglage ou des
soudures sont endommagés, cessez toute utilisation de
ce support roulant pour scie à onglet.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
2 rails de fixation
1pied
2roues
1pied-rallonge
1 clé hexagonale
1 bouton de verrouillage vertical
1 bouton de verrouillage horizontal
1poignée
1 bras-rallonge de console de travail
1 console de travail
1 plaque de butée
1 levier d’actionnement
Quincaillerie sac 1 :
2axes
2bagues
4rondelles
2écrous
Quincaillerie sac 2 :
4 vis à tête ronde M8 x 16 mm
4 rondelles incurvées
1 vis à tête ronde M6 x 10 mm
1 rondelle de blocage
1 vis à tête ronde M8 x 21 mm avec patch de fixation
1 rondelle de blocage M8
1 Notice d’instructions
28
•
•
Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Ne découpez pas le contenu de l’emballage.
Risque de pincement et de choc.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. B)
La date codée de fabrication 33 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Rails de fixation
12 Levier d’actionnement
2 Pied
13 Axes
3 Roues
14 Bagues
4 Pied-rallonge
15 Rondelles
5 Clé hexagonale
16 Écrous
6 Bouton de
17 Vis à tête ronde
verrouillage vertical
M8 x 16 mm
7 Bouton de verrouillage
18 Rondelles incurvées
horizontal
19 Vis à tête ronde
8 Poignée
M6 x 10 mm
9 Bras-rallonge
20 Rondelle de blocage M6
console de travail
21 Vis à tête ronde
10 Console de travail
M8 x 21 mm avec
patch de fixation
11 Plaque de butée
22 Rondelle de blocage M8
Utilisation prévue
Ce support roulant pour scie à onglet est conçu pour être
utilisé avec une scie à onglet DeWALT. Si vous rencontrez des
problèmes pour l’alignement ou le montage, consultez un
réparateur DeWALT agréé.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
Ne transportez aucune personne ou autres charges sur le
SUPPORT ROULANT POUR SCIE À ONGLET.
Français
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou
d’aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les
enfants seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : RISQUE DE PINCEMENT ET DE
CHOC. Ne coupez pas les grands liens fixant les
câbles ( 3 4 Fig. B) avant d›y être invité plus loin
dans ce manuel. Le mécanisme à ressort est sous tension
et il pourrait s’ouvrir de façon inattendue en cas de force
excessive. Afin de réduire le risque de blessures graves, ne
relevez et n’abaissez pas le support avant que l’installation
ne soit complètement terminée.
Outils nécessaires pour le montage
• Clé hexagonale 5 (fournie dans le compartiment de
rangement dans le coin du support)
• Clé à molette
• Clé plate 13 mm
• Clé plate 18 mm
• Pince coupante
REMARQUE : Ce support roulant pour scie à onglet est conçu
pour y installer la plupart des scies à onglet et pour apporter
de la mobilité à ces machines, à la fois sur le terrain et dans
les ateliers.
Rangement de la clé (Fig. A)
La clé hexagonale 5 se trouve dans le compartiment de
rangement dans le coin du support.
Fixer le pied-rallonge (Fig. B, C)
IMPORTANT : Placez le support à l’envers sur le sol ou sur une
surface de niveau et stable comme illustré par la Figure B.
1. Le support ainsi à l’envers, insérez le pied-rallonge 4 dans
le support.
2. Alignez les trous et installez les deux vis à tête ronde
M8 x 16 mm 17 avec les rondelles incurvées 18 .
3. Serrez parfaitement à l’aide de la clé hexagonale 5 .
Fixer le pied de rangement au support
(Fig. D)
1. Avec le support à l’envers, soulevez le côté opposé du piedrallonge et insérez le pied de rangement 2 dans le support,
le tube en U à l’envers.
2. Alignez les trous et installez une vis à tête ronde
M8 x 16 mm 17 avec une rondelle incurvée 18 .
3. Serrez parfaitement à l’aide de la clé hexagonale 5 .
Fixer la poignée (Fig. E)
1. Avec le support à l’envers, fixez la poignée 8 sur l’extrémité
du support à l’opposé des roues à l’aide d’une vis à tête
ronde M8 x 21 mm 21 et d’une rondelle de blocage 22
. Fixez la vis à l’aide de la clé hexagonale fournie, mais ne
serrez pas trop fort.
2. Retournez le support à l’endroit de façon que les roues et
le pied-rallonge reposent de niveau sur le sol ou la surface
stable. Assurez-vous que le support reste en position repliée,
ne relevez pas le support.
3. Installez une vis à tête ronde M6 x 10 mm 19 avec une
rondelle incurvée 20 de l’autre côté. Serrez parfaitement à
l’aide de la clé hexagonale fournie.
4. Serrez parfaitement la vis à tête ronde M8 x 21 mm 21
ajoutée à l’ÉTAPE 1 à l’aide de la clé hexagonale fournie.
Fixer les roues (Fig. F, G)
1. Faites glisser une rondelle 15 et une bague 14 sur le
boulon de l’axe 13 .
2. En poursuivant support à l’envers, insérez le boulon de
l’axe sur la roue 3 et la rallonge de roue 23 sur le châssis
comme illustré par la Fig. F . NOTE : Assurez-vous que le
côté rainuré du moyeu de la roue pointe vers l’intérieur, vers
l’ensemble châssis.
3. Placez une rondelle 15 et un contre-écrou 16 sur
l’extrémité filetée du boulon de l’axe.
4. Serrez le boulon de l’axe et l’écrou à l’aide d’une clé 18 mm
et d’une clé à molette.
REMARQUE : Ne serrez pas trop fort. Un serrage excessif
pourrait altérer la rotation de la roue.
5. Fixez l’autre roue de la même manière.
Pour relever ou abaisser le support
(Fig. A, H, N–O)
AVERTISSEMENT : RISQUE DE PINCEMENT ET
DE CHOC. Le mécanisme à ressort est sous tension
et il pourrait s’ouvrir de façon inattendue en cas de
force excessive.
1. Retournez le support à l’endroit sur le sol.
IMPORTANT : Le support doit être à l’endroit au moment de
découper les liens de câbles 34 .
2. Tout en maintenant le haut du châssis du support vers
le bas, utilisez une pince coupante pour couper les liens
de câbles.
IMPORTANT : NE COUPEZ PAS le lien de câble noir qui
fixe les câbles qui ouvrent le support.
3. Placez un pied à la base du pied-rallonge 4 . Maintenez
la poignée à l’aide d’une main, poussez le levier
d’actionnement rouge 12 pour désengager le mécanisme
de verrouillage.
4. Relevez la poignée 8 à deux mains tout en poussant
simultanément le levier rouge.
Le support propose trois positions : fermé,
complètement déplié et intermédiaire
Pour atteindre la position Intermédiaire
Soulevez la poignée et relevez doucement le support. Le
support s’arrête dans la position Intermédiaire. Relâchez le levier.
29
Français
REMARQUE : En position Intermédiaire, le support s’abaisse
légèrement lorsqu’un outil est posé dessus. La position
Intermédiaire ne bloque pas le mouvement vers le haut.
Le support dépend du poids de l’outil pour rester en
position Intermédiaire.
Pour complètement déplier le support
Démarrez en position Intermédiaire. Répétez les ÉTAPES 3–4.
Soulevez la poignée et relevez le support jusqu’à sa position
la plus dépliée. Le support se verrouille en position Dépliée.
Relâchez le levier.
Pour fermer le support
Répétez les ÉTAPES 3–4. Vous devez soulever la poignée
puis poussez jusqu’à ce que le support soit refermé. Relâchez
le levier.
IMPORTANT : Relevez d’abord la poignée afin de désengager le
système de verrouillage avant de pouvoir abaisser le support.
Fixer les rallonges et les consoles de travail
(Fig. A, P, Q)
IMPORTANT : Assurez-vous que le côté le plus long du «T»
de la rallonge de la console de travail 9 est orienté vers le bas
comme illustré par la Figure P. Assurez-vous que la flèche sur
l’étiquette pointe vers le bas.
1. Insérez la longue rallonge de la console de travail avec le
petit capuchon noir ( 24 , Fig. P) dans le trou 25 du support
au plus près du levier d’actionnement rouge. Poussez le bras
pour le fixer en place.
2. Répétez l’opération pour l’autre console de travail de
l’autre côté. Poussez le bras pour le fixer en place. Serrez les
boutons de verrouillage horizontal pour fixer.
3. Avec le support relevé à la hauteur voulue, insérez la
console 10 en haut du trou de la rallonge 9 . Le trou
fileté dans la console doit pointer vers le haut.
4. Insérez le bouton de verrouillage verticale 6 dans le trou sur
le côté du bras de la console de travail. Serrez le bouton de
verrouillage vertical 6 .
5. Répétez l’opération avec l’autre console.
REMARQUE : Le mécanisme de verrouillage interne permet au
bras de la console de travail de rester en place.
Fixer la plaque de butée
1. Alignez la fente de la plaque de butée 11 avec le trou fileté
pointant vers l’extérieur sur la console 10 .
REMARQUE : La plaque de butée peut être fixée sur l’une
ou l’autre des consoles.
2. Fixez la plaque de butée sur la console en installant et en
fixant le bouton comme illustré par la Figure Q.
Fixer l’outil (Fig. A, H–M)
AVERTISSEMENT : RISQUE LIÉ À LA STABILITÉ.
Consultez les instructions du fabricant de votre outil
liées à la fixation de votre scie à onglet sur un support
ou un établi. Fixez l’outil conformément aux instructions
de ce manuel et à celles du manuel du fabricant de
30
votre outil avant toute utilisation. Le non-respect de ces
avertissements peut entraîner de graves blessures et
l’endommagement grave de l’outil.
1. Placez le support à l’endroit et laissez-le en position repliée
avant de fixer la scie.
2. Dévissez les 6 vis des rails 27 à l’aide de la clé hexagonale
fournie. Retirez les quatre boulons de fixation/rondelles
plates 28 des rails de fixation 1 .
3. Faites coulisser les rails de fixation 1 pour les adapter à la
largeur de l’outil.
4. Placez la scie à onglet sur les rails de fixation 1 . Centrez
l’outil, à l’avant, à l’arrière et de chaque côté sur le support
(Fig. K).
5. Assurez-vous que les trous pour le montage 29 dans les
pieds de l’outil soient alignés avec le rail (Fig. J).
6. Insérez les boulons de fixation/rondelles plates 28 (retirés à
l›ÉTAPE 2) à travers chacun des pieds de l›outil, dans l›écrou
intégré 32 . Serrez fermement.
7. Une fois la scie fermement fixée sur les rails, serrez les vis des
rails 27 desserrées à l’ÉTAPE 2.
Si votre scie ne s’adapte pas parfaitement sur les
rails de fixation
IMPORTANT : La scie à onglet DOIT ÊTRE positionnée de façon
que l’outil soit parfaitement boulonné sur les rails de fixation.
AVERTISSEMENT : RISQUE LIÉ À LA STABILITÉ. Si les
trous de fixation de l’outil ne sont pas alignés avec les
fentes des rails de fixation, fixez la scie à onglet sur un
morceau de contreplaqué de 19 mm (voir la Figure L pour
connaître les dimensions exactes). Le contreplaqué doit
être au moins 102 mm plus large que la base de l’outil
à installer et avoir une profondeur d’au moins 435 mm.
Le contreplaqué doit être au moins aussi profond que
la base de l’outil à installer. Percez des trous de 9,5 mm
près de chaque extrémité sur le contreplaqué alignés
avec les fentes des rails de fixation, comme illustré dans
la section Fixer l’outil. Il se peut que d’autres éléments
de quincaillerie (non fournis) soient nécessaires dans
ces circonstances.
AVERTISSEMENT : RISQUE LIÉ À LA STABILITÉ. Toute
la quincaillerie achetée doit être au minimum de classe
2. La quincaillerie doit être 31,8 mm plus longue que
l’épaisseur de la base de l’outil à installer.
AVIS : afin d’éviter tout risque de grippage et le manque
de précision, assurez-vous que le contreplaqué ne soit ni
voilé, ni irrégulier. En cas de grippage et/ou d’inexactitude,
remplacez le contreplaqué par un autre, non voilé
et régulier.
Test de stabilité du produit (Fig. I, R, S)
IMPORTANT : Ce test doit être réalisé avant d’utiliser le support
et la scie ensemble.
Le support roulant pour scie à onglet est conçu pour être utilisé
avec un grand nombre de scies à onglet, scies à onglet mixtes et
scies à onglet mixtes coulissantes.
AVERTISSEMENT : pour votre propre sécurité, utilisez
une ou deux personnes pour procéder au test de
stabilité afin d’éviter de graves blessures.
AVERTISSEMENT : la tête de coupe DOIT être relevée
sur toutes les scies à onglet, scies à onglet mixtes
et scies à onglet mixtes coulissantes. Toutes les
scies à onglet mixtes et coulissantes DOIVENT être
verrouillées en position arrière. Le non-respect de
cette consigne peut entraîner de graves blessures.
AVERTISSEMENT : RISQUE LIÉ À LA STABILITÉ.
Restez vigilant. Le support peut basculer pendant
cette opération. De graves blessures peuvent
en résulter.
1. Une personne devant la scie/le support et une personne à
l’arrière de la scie/du support, les deux prêtes à rattraper la
scie, la personne à l’avant soulève les pieds avant d’environ
65 mm avant de laisser retomber la scie/le support. Le
support tend à basculer vers l’avant ? Si c’est le cas, ajustez
le positionnement de la scie plus en arrière et resserrez
les fixations.
2. La personne à l’arrière soulève les pieds d’environ 65 mm
avant de laisser retomber la scie/le support. Le support
tend à basculer vers l’arrière ? Si c’est le cas, ajustez le
positionnement de la scie plus en avant et resserrez les
fixations 27 .
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques
de blessure. Après avoir procéder au montage
et avant chaque utilisation, assurez-vous
que tous les boulons et tous les écrous sont
correctement serrés et que tous les mécanismes
fonctionnement correctement.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessures, gardez vos deux mains sur la poignée et
votre pied droit sur le pied-rallonge lorsque vous
relevez ou que vous abaissez le support. Le support
dispose d’un système d’aide au relevage au gaz et il
peut se relever de façon inattendue lorsque le levier
est relâché.
AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques
de blessure, ne relâchez jamais le levier
d’actionnement lorsque le support roulant pour
scie à onglet est à la verticale (Fig. T). Le mécanisme
à ressort est sous tension et il pourrait s’ouvrir de
façon inattendue en cas de force excessive.
Consultez la section Pour relever et abaisser le support sous
Assemblage pour régler le support à la hauteur voulue.
Pour déplier les consoles rallonges (Fig. A)
1. Tournez le bouton de verrouillage horizontal 7 dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
Français
2. Faites coulisser le bras-rallonge de la console de travail 9
vers l’extérieur ou l’intérieur, en fonction de la longueur de
la pièce à scier.
3. Resserrez le bouton de verrouillage horizontal.
4. Répétez l’opération de l’autre côté.
Pour régler la hauteur de la console rallonge
(Fig. A)
1. Tournez le bouton de verrouillage vertical 6 .
2. Réglez la console 10 vers le haut ou vers le bas jusqu’à la
hauteur voulue.
3. Resserrez le bouton de verrouillage vertical.
4. Répétez l’opération avec l’autre console rallonge.
Pour utiliser la plaque de butée (Fig. A)
Le support roulant pour scie à onglet est équipé d’une plaque
de butée 11 . Utilisez cette plaque de butée pour les opérations
de sciage continues.
1. Desserrez le bouton de verrouillage de la plaque de butée
pour faire pivoter la plaque à la verticale.
2. Resserrez le bouton de verrouillage de la plaque de butée.
RANGEMENT ET TRANSPORT (FIG. T)
AVERTISSEMENT : RISQUE DE BASCULEMENT. Le
support peut basculer au moment de son rangement
ou de son transport à la position verticale ou
presque. Transportez et rangez le support en
position horizontale afin de réduire le risque de
basculement du support.
Pour abaisser le support dans sa position de rangement,
enfoncez le levier d’actionnement rouge, soulevez la poignée
puis exercez une pression vers le bas sur la poignée.
Consultez la Figure T pour connaître la bonne position pour
le transport.
MAINTENANCE
Votre support roulant pour scie à onglet DeWALT a été conçu
pour fonctionner longtemps avec un minimum de maintenance.
Le fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépend de
son bon entretien et de son nettoyage régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
31
Français
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Le DeWALT support roulant pour scie à onglet est conçu pour
être utilisé avec un grand nombre de scies à onglet, scies à
onglet mixtes et scies à onglet mixtes coulissantes.
32
Italiano
CAVALLETTO PER TRONCATRICE RADIALE CON RUOTE
DE7260
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Carico di lavoro massimo
Larghezza (aperto)
Larghezza (chiuso)
Altezza (aperto)
Altezza (chiuso)
Peso
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
Dichiarazione di conformità CE
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni del cavalletto
per troncatrice radiale con ruote e della troncatrice
fissata su di esso. L’inosservanza delle istruzioni seguenti
può dar luogo a scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni personali.
Direttiva Macchine
Cavalletto per troncatrice radiale con ruote
DE7260
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
22.12.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Norme di sicurezza
AVVERTENZA: per la propria sicurezza, leggere il manuale
d’istruzioni dell’utensile prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. La mancata osservanza di queste avvertenze
potrebbe causare lesioni personali o danni all’utensile
e all’accessorio. Durante gli interventi di manutenzione
e assistenza tecnica, utilizzare solamente parti di
ricambio originali.
AVVERTENZA: la mancata osservanza di queste
istruzioni potrebbe causare gravi lesioni a persone.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali, quando si alza o si abbassa il cavalletto
tenere entrambe le mani sull’impugnatura. Il
cavalletto è dotato di un sistema di sollevamento
assistito a gas e potrebbe salire improvvisamente
quando viene rilasciata la leva.
AVVERTENZA: non aprire né riparare nulla
nell’ammortizzatore a gas. Alta pressione all’interno;
rischio di lesioni personali.
Tenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
Fare riparare il cavalletto per troncatrice radiale con
ruote esclusivamente da personale specializzato
e utilizzando solo pezzi di ricambio originali, per
mantenere la sua sicurezza.
•
•
33
Peso
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
Questo prodotto è stato concepito per essere utilizzato
come cavalletto per troncatrici. Il cavalletto è in grado di
sostenere fino a 136 kg di peso. Qualsiasi utilizzo scorretto o
abuso possono avere come conseguenza il danneggiamento
del prodotto o lesioni a persone.
Non salire in piedi sul cavalletto. Scavalcare il cavalletto
per troncatrice radiale e utilizzarlo come appoggio per sedersi
o per salirvi in piedi è pericoloso. Non utilizzare le prolunghe
del cavalletto come scaletta o impalcatura.
Prima dell’uso fissare opportunamente la troncatrice
radiale al cavalletto. Seguire attentamente le istruzioni di
fissaggio. Fissare saldamente la troncatrice radiale alle guide di
fissaggio, seguendo le istruzioni.
Collocare il cavalletto su una superficie liscia e piana per
evitarne l’oscillazione o il ribaltamento.
Prestare attenzione durante il sollevamento e
l’abbassamento del prodotto per ridurre il rischio di
schiacciarsi le mani e le dita.
Prima dell’uso controllare che le gambe del cavalletto
e gli altri supporti siano correttamente bloccati
in posizione.
Non modificare né utilizzare il cavalletto per usi per i
quali non è destinato.
Nel caso in cui la protezione, il dispositivo di regolazione
o la saldatura dovessero essere danneggiati, non
utilizzare più il cavalletto.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
2 Guide di fissaggio
1Piede
2Ruote
1 Prolunga delle gambe
1 Chiave a brugola
1 Pomelli di bloccaggio in posizione verticale
1 Pomelli di bloccaggio in posizione orizzontale
1Impugnatura
1 Braccio di prolunga sostegno pezzo
1 Sostegno pezzo
1 Piastra di fermo
1 Leva di attivazione
Sacchetto di dispositivi di fissaggio 1:
2Assi
2Boccole
4Rondelle
2Dadi
Sacchetto di dispositivi di fissaggio 2:
4 Viti a testa tonda M8 x 16 mm
4 Rondelle curve
1 Vite a testa tonda M6 x 10 mm
1 Rondella di bloccaggio M6
1 Vite a testa tonda M8 x 21 mm con bloccaggio a filetto
1 Rondella di bloccaggio M8
34
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non tagliare il contenuto della confezione.
Pericolo di schiacciamento e urto.
Posizione del Codice Data (Fig. B)
Il codice data 33 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Guide di fissaggio
12 Leva di attivazione
2 Piede
13 Assi
3 Ruote
14 Boccole
4 Prolunga delle gambe
15 Rondelle
5 Chiave a brugola
16 Dadi
6 Pomelli di bloccaggio
17 Viti a testa tonda
verticale
M8 x 16 mm
7 Pomelli di bloccaggio
18 Rondelle curve
orizzontale
19 Vite a testa tonda
8 Impugnatura
M6 x 10 mm
9 Braccio di prolunga
20 Rondella di bloccaggio M6
sostegno pezzo
21 Vite a testa tonda
10 Sostegno pezzo
M8 x 21 mm con
bloccaggio a filetto
11 Piastra di fermo
22 Rondella di bloccaggio M8
Uso previsto
Questo cavalletto per troncatrice radiale con ruote è progettato
per l’uso con le troncatrici DeWALT. In caso di problemi
con l’allineamento o il montaggio, consultare un riparatore
autorizzato DeWALT.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
NON trasportare persone o altri carichi con il SUPPORTO MOBILE
DELLA SEGA CIRCOLARE.
Italiano
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
E URTO. Non tagliare le grosse fascette
fermacavo ( 3 4 Fig. B) fino a quando non viene
indicato di farlo nel manuale. Il meccanismo caricato a
molla è sotto tensione e potrebbe aprirsi improvvisamente,
con grande forza. Per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, non alzare o abbassare il cavalletto finché
non è stato assemblato completamente.
Attrezzi richiesti per il montaggio
• Chiave a brugola 5 (fornita in dotazione, conservata
nell’apposita sede nell’angolo del cavalletto)
• Chiave regolabile
• Chiave a bocca da 13 mm
• Chiave a bocca da 18 mm
• Tronchesi per filo metallico
NOTA: Questo cavalletto per troncatrice radiale con ruote è
progettato per supportare la maggior parte delle troncatrici e
permettere di trasportarle, sia sul campo che in officina.
Sede della chiave (Fig. A)
La chiave a brugola 5 fornita in dotazione è conservata
nell’apposita sede, nell’angolo del cavalletto.
Montaggio della prolunga delle gambe
(Fig. B, C)
IMPORTANTE: appoggiare il cavalletto capovolto sul
pavimento oppure su un tavolo piano e stabile, come
illustrato nella Figura B.
1. Con il cavalletto in questa posizione, infilare la prolunga
delle gambe 4 nel cavalletto.
2. Allineare i fori e inserire due viti a testa tonda
M8 x 16 mm 17 con le rondelle curve 18 .
3. Serrare saldamente con la chiave a brugola 5 fornita
in dotazione.
Montaggio del piede (Fig. D)
1. Con il cavalletto capovolto, sollevare l’estremità opposta alla
prolunga delle gambe e infilare il piede 2 nel cavalletto con
il tubo a U sottosopra.
2. Allineare i fori e inserire una vite a testa tonda
M8 x 16 mm 17 con le rondelle curve 18 .
3. Serrare saldamente con la chiave a brugola 5 fornita
in dotazione.
Montaggio dell’impugnatura (Fig. E)
1. Con il cavalletto capovolto, montare l’impugnatura 8
sull’estremità del cavalletto opposta alle ruote con una
vite a testa tonda M8 x 21 mm 21 e la rondella di
bloccaggio 22 . Inserire la vite con la chiave a brugola in
dotazione, ma senza serrarla saldamente.
2. Rimettere dritto il cavalletto in modo che le ruote e
la prolunga delle gambe siano appoggiate in modo
perfettamente orizzontale sul pavimento o sul tavolo stabile.
Assicurarsi che il cavalletto rimanga in posizione chiusa e
non alzare il cavalletto.
3. Inserire una vite a testa tonda M6 x 10 mm 19 e la rondella
di bloccaggio 20 sull’altro lato. Serrare saldamente con la
chiave a brugola fornita in dotazione.
4. Serrare saldamente la vite a testa tonda M8 x 21 mm 21
aggiunta nel PASSAGGIO 1 con la chiave a brugola fornita
in dotazione.
Montaggio delle ruote (Fig. F, G)
1. Fare scorrere una rondella 15 e la boccola 14 sul bullone
dell’asse 13 .
2. Proseguendo con il cavalletto capovolto, inserire il bullone
dell’asse nella ruota 3 e la prolunga della ruota 23 sul
telaio, come illustrato nella Fig. F. NOTA: Assicurarsi che
il lato scanalato del mozzo della ruota sia rivolto verso
l’interno, nella direzione del telaio.
3. Collocare una rondella 15 e il dado di bloccaggio 16 sull’estremità filettata del bullone dell’asse.
4. Serrare il bullone dell’asse e il dado con una chiave da
18 mm e una chiave regolabile.
NOTA: non serrare eccessivamente, altrimenti la rotazione
della ruota potrebbe essere compromessa.
5. Montare l’altra ruota nello stesso modo.
Come alzare e abbassare il cavalletto
(Fig. A, H, N–O))
AVVERTENZA: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO E
URTO. Il meccanismo caricato a molla è sotto tensione e
potrebbe aprirsi improvvisamente, con grande forza.
1. Mettere dritto il cavalletto sul pavimento.
IMPORTANTE: quando si tagliano le fascette fermacavi 34
il cavalletto deve essere diritto.
2. Tenendo giù la parte superiore del telaio del cavalletto,
utilizzare dei tronchesi per filo metallico per tagliare le
fascette fermacavi bianche.
IMPORTANTE: NON tagliare le fascette fermacavi nere
che tengono stretti i cavi che aprono il cavalletto.
3. Appoggiare un piede sulla parte inferiore della prolunga
delle gambe 4 . Tenere giù l’impugnatura con l’altra mano
e premere la leva di attivazione rossa 12 per disinnestare il
meccanismo di aggancio.
4. Sollevare l’impugnatura 8 con entrambe le mani e spingere
contemporaneamente la leva rossa.
35
Italiano
Il cavalletto ha tre posizioni: chiusa,
completamente aperta e intermedia
Per sistemarlo in posizione intermedia
Sollevare l’impugnatura e alzare lentamente il cavalletto. Il
cavalletto si fermerà nella posizione intermedia. Rilasciare la leva.
NOTA: quando si trova in posizione intermedia il cavalletto si
abbassa leggermente se vi si appoggia sopra un utensile. Nella
posizione intermedia non è bloccato contro lo spostamento
verso l’alto. Il cavalletto rimane nella posizione intermedia grazie
al peso dell’utensile.
Per sistemarlo in posizione completamente aperta
Iniziare dalla posizione intermedia. Ripetere i PASSAGGI 3-4.
Sollevare l’impugnatura e alzare il cavalletto nella posizione
completamente aperta. Il cavalletto si blocca nella posizione
completamente aperta. Rilasciare la leva.
Per chiudere il cavalletto
Ripetere i PASSAGGI 3-4. Sollevare l’impugnatura e spingere giù
finché il cavalletto si chiude. Rilasciare la leva.
IMPORTANTE: Per potere abbassare il cavalletto, occorre prima
sollevare l’impugnatura per disinserire il fermo.
Montaggio dei bracci di prolunga e dei
sostegni pezzo (Fig. A, P, Q)
IMPORTANTE: Assicurarsi che il lato più lungo della “T” del
braccio del sostegno pezzo 9 sia orientata verso il basso,
come illustrato nella Figura P. Assicurarsi che la freccia riportata
sull’etichetta sia rivolta verso il basso.
1. Inserire il braccio del sostegno pezzo lungo con l’estremità a
punta nera ( 24 , Fig. P) nel foro 25 del cavalletto più vicino
alla leva di attivazione rossa. Spingere dentro il braccio per
incastrarlo in sede.
2. Ripetere la procedura con il braccio del sostegno pezzo
all’estremità opposta. Spingere dentro il braccio per
incastrarlo in sede. Serrare le manopole di bloccaggio in
posizione orizzontale per bloccarlo.
3. Con il cavalletto alzato, inserire il sostegno pezzo 10
nella pare superiore del foro del braccio del sostegno
pezzo 9 . Il foro filettato del sostegno pezzo deve essere
rivolto verso l’esterno.
4. Inserire il pomello di bloccaggio in posizione verticale 6 nel foro laterale del braccio del sostegno pezzo. Serrare il
pomello di bloccaggio in posizione verticale 6 .
5. Ripetere la procedura per l’altro sostegno pezzo.
NOTA: il meccanismo di bloccaggio interno impedisce al
braccio del sostegno pezzo di sganciarsi.
Montaggio della piastra di fermo
1. Allineare la scanalatura sulla piastra di fermo 11 con il foro
filettato del sostegno pezzo 10 rivolto verso l’esterno.
NOTA: la piastra di fermo può essere montata su ciascuno
dei due sostegni pezzo.
2. Fissare la piastra di fermo al sostegno pezzo inserendo e
serrando il pomello, come illustrato nella Figura Q.
36
Montaggio della troncatrice radiale
(Fig. A, H–M)
AVVERTENZA: PERICOLO RELATIVO ALLA STABILITÀ.
Consultare le istruzioni del costruttore della troncatrice
radiale per indicazioni su come fissarla a un cavalletto o a
un supporto diverso. Prima dell’uso, fissare la troncatrice
radiale seguendo le istruzioni riportate in questo manuale
e nel manuale del costruttore. La mancata osservanza di
queste avvertenze potrebbe causare gravi lesioni personali
o gravi danni alla troncatrice.
1. Prima di montare la troncatrice, capovolgere il cavalletto e
lasciarlo in posizione chiusa.
2. Allentare le 6 viti delle guide di fissaggio 27 con la chiave a
brugola fornita in dotazione. Rimuovere i quattro bulloni di
fissaggio/le quattro rondelle piatte 28 dalle guide
di fissaggio 1 .
3. Far scorrere le guide di fissaggio 1 in modo da adattarle alla
larghezza della troncatrice.
4. Collocare la troncatrice sulle guide di fissaggio 1 . Centrare
la troncatrice radiale davanti, dietro e lateralmente,
sul cavalletto (Fig. K).
5. Assicurarsi che i fori di fissaggio 29 nei piedini della
troncatrice radiale siano allineati alla guida (Fig. J).
6. Inserire i bulloni di fissaggio/le quattro rondelle piatte 28
(rimosse nel PASSAGGIO 2) attraverso ciascuno dei piedini
della troncatrice radiale nel dado quadro 32 . Serrare in
modo sicuro.
7. Una volta fissata saldamente la troncatrice radiale alle guide,
serrare le viti delle guide 27 allentate nel PASSAGGIO 2.
Se le guide non sono subito nella posizione
adatta per la troncatrice radiale
IMPORTANTE: La troncatrice radiale DEVE essere posizionata in
modo da essere fissata ad angolo retto alle guide di fissaggio.
AVVERTENZA: PERICOLO RELATIVO ALLA STABILITÀ.
Se i fori di fissaggio della troncatrice radiale non sono
allineati alle scanalature delle guide di fissaggio, fissare la
troncatrice a un pezzo di compensato dello spessore di 19
mm (per le dimensioni vedere la Figura L). Il compensato
deve essere come minimo 102 mm più largo della base
della troncatrice e avere una profondità minima di
435 mm. Il compensato deve essere profondo almeno
quanto la base della troncatrice radiale. Realizzare dei fori
di 9,5 mm vicino ad entrambe le estremità del compensato
e allinearli alle scanalature delle guide di fissaggio, come
descritto nel capitolo Montaggio della troncatrice
radiale. In questi casi potrebbero essere necessari altri
dispositivi di fissaggio (non forniti in dotazione).
AVVERTENZA: PERICOLO RELATIVO ALLA STABILITÀ.
Tutti i dispositivi di fissaggio acquistati devono avere come
minimo un Grado di sicurezza 2. I dispositivi di fissaggio
devono essere più lunghi di 31,8 mm dello spessore della
troncatrice radiale da fissare.
Italiano
AVVISO: per evitare inceppamenti e imprecisioni,
accertarsi che la superficie del compensato non sia
imbarcata o non livellato in altro modo. In caso di
inceppamenti e imprecisioni, sostituire il compensato con
un altro pezzo livellato e non imbarcato.
Prova di stabilità del prodotto (Fig. I, R, S)
IMPORTANTE: Questa prova deve essere effettuata prima di
utilizzare insieme il cavalletto e la troncatrice radiale.
Il cavalletto per troncatrice radiale con ruote è concepito per
l’uso con un’ampia gamma di troncatrici radiali, troncatrici radiali
composte e troncatrici radiali composte scorrevoli.
AVVERTENZA: per assicurare la propria incolumità,
effettuare la prova di stabilità in uno o due
persone,altrimenti potrebbero verificarsi gravi
lesioni personali.
AVVERTENZA: la testa di taglio DEVE essere
sollevata in tutte le troncatrici radiali, le troncatrici
radiali composte e le troncatrici radiali composte
scorrevoli. Tutte le troncatrici radiali composte
scorrevoli DEVONO essere bloccate nella posizione
posteriore. In caso contrario potrebbero verificarsi
gravi lesioni personali.
AVVERTENZA: PERICOLO RELATIVO ALLA
STABILITÀ. Lavorare rimanendo concentrati.
Durante l’esecuzione di questa procedura il
cavalletto potrebbe ribaltarsi. Potrebbero verificarsi
gravi lesioni personali.
1. Con una persona posizionata davanti alla troncatrice/
al cavalletto e una dietro alla troncatrice/al cavalletto,
entrambe pronte ad afferrare la troncatrice, la persona che si
trova davanti deve sollevare le gambe anteriori del cavalletto
di 65 mm circa e lasciarlo andare. Se il cavalletto tende a
ribaltarsi in avanti, regolare di nuovo la posizione posteriore
della troncatrice sul cavalletto e serrare nuovamente i
dispositivi di fissaggio.
2. La persona che si trova dietro deve sollevare le gambe
posteriori del cavalletto di 65 mm circa e lasciarlo andare. Se
il cavalletto tende a ribaltarsi all’indietro,
regolare di nuovo la posizione anteriore della troncatrice sul
cavalletto e serrare nuovamente i dispositivi di fissaggio 27 .
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali, dopo avere completato l’assemblaggio e
prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tutti i bulloni
e i dadi siano adeguatamente serrati e che tutti i
meccanismi funzionino correttamente.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali, quando si alza o si abbassa il cavalletto
tenere entrambe le mani sull’impugnatura e il piede
destro sulla prolunga delle gambe. Il cavalletto è
dotato di un sistema di sollevamento assistito a gas
e potrebbe salire improvvisamente quando viene
rilasciata la leva.
AVVERTENZA: . per ridurre il rischio di
lesioni personali, non rilasciare mai la leva di
attivazione se il cavalletto per troncatrice radiale si
trova in posizione verticale (Fig. T). Il meccanismo
caricato a molla è sotto tensione e potrebbe aprirsi
improvvisamente, con grande forza.
Per regolare il cavalletto all’altezza desiderata, vedere il
paragrafo Come alzare e abbassare il cavalletto nel capitolo
Assemblaggio e regolazione.
Come estendere i sostegni pezzo con
prolunga (Fig. A)
1. Ruotare il pomello di bloccaggio in posizione orizzontale 7 in senso antiorario.
2. Fare scorrere il braccio di prolunga del sostegno pezzo 9
verso l’esterno o verso l’interno, a seconda della lunghezza
del pezzo in lavorazione.
3. Serrare il pomello di bloccaggio in posizione orizzontale.
4. Ripetere la procedura dall’altro lato.
Come regolare l’altezza dei sostegni pezzo
con prolunga (Fig. A)
1. Ruotare il pomello di bloccaggio in posizione verticale 6 .
2. Far scorrere il sostegno pezzo 10 in su o in giù, fino a
ottenere l’altezza desiderata.
3. Serrare il pomello di bloccaggio in posizione verticale.
4. Ripetere la procedura per l’altro sostegno pezzo.
Come utilizzare la piastra di fermo (Fig. A)
Il cavalletto per troncatrice radiale con ruote è dotato di una
piastra di fermo 11 . Utilizzare la piastra di fermo se si deve
tagliare in modo continuo.
1. Allentare il pomello di bloccaggio della piastra di fermo per
ruotare la piastra di fermo in posizione verticale.
2. Serrare il pomello di bloccaggio della piastra di fermo.
CONSERVAZIONE E TRASPORTO (Fig. T)
AVVERTENZA: RISCHIO DI RIBALTAMENTO. Il
cavalletto potrebbe ribaltarsi quando viene
conservato o trasportato in posizione verticale o
prossima alla posizione verticale. Trasportare o
conservare il cavalletto in posizione orizzontale per
ridurre il rischio che si ribalti.
Per abbassare il cavalletto in posizione di conservazione,
premere in giù sulla leva di attivazione rossa, sollevare
l’impugnatura, quindi esercitare una pressione verso il basso
sull’impugnatura.
Per conoscere la posizione di trasporto corretta, fare riferimento
alla Figura T.
37
Italiano
MANUTENZIONE
Il cavalletto per troncatrice radiale con ruote DeWalt è stato
progettato per essere utilizzato a lungo con una manutenzione
minima. Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Il DeWALT cavalletto per troncatrice radiale con ruote è
concepito per l’uso con un’ampia gamma di troncatrici
radiali, troncatrici radiali composte e troncatrici radiali
composte scorrevoli.
38
Nederlands
VERSTEKZAAGSTANDAARD OP WIELEN
DE7260
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Maximale werkbelasting
Breedte (Uitgeschoven)
Breedte (Ingeschoven)
Hoogte (Uitgeschoven)
Hoogte (Ingeschoven)
Gewicht
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
EG-conformiteitsverklaring
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies
van de verstekzaagstandaard op wielen en van
de gemonteerde verstekzaag. Het niet opvolgen van
de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een
elektrische schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.
Richtlijn Voor Machines
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
Verstekzaagstandaard op wielen
DE7260
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Neem voor meer informatie contact op met DeWALT
via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
22.12.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
Veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING: Lees voor uw eigen veiligheid de
instructiehandleiding van het gereedschap voordat u
een accessoire in gebruik neemt. Als u deze aanwijzingen
niet in acht neemt, kan dat leiden tot persoonlijk
letsel en ernstige beschadiging van het gereedschap
en het accessoire. Gebruik, wanneer u onderhoud
aan dit gereedschap verricht, uitsluitend identieke
vervangende onderdelen.
WAARSCHUWING: Als u deze regels niet volgt, kan
dat tot ernstig persoonlijk letsel leiden.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, houd
met beide handen de handgreep vast wanneer u
de standaard hoger of lager zet. De standaard is
voorzien van een gaslift en kan onverwacht omhoog
gaan wanneer u de hendel loslaat.
WAARSCHUWING: Open de gasdrukveer niet en
repareer niet een onderdeel ervan. Hoge druk
binnenin, risico van persoonlijk letsel.
Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Op
rommelige of donkere plekken kunnen gemakkelijk
ongelukken gebeuren.
Laat de verstekzaagstandaard altijd repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met
originele vervangende onderdelen. Daarmee blijft de
veiligheid gewaarborgd.
•
•
39
Gewicht
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit product is ontworpen voor gebruik als standaard
voor verstekzagen. De standaard kan maximaal 136 kg
dragen. Verkeerd gebruik of een onzorgvuldige manier van
werken kan leiden tot beschadiging van het product of
persoonlijk letsel.
Ga niet op het werkblad staan. Het is onveilig op
de standaard te klimmen, zitten of staan. Gebruik de
verlengstukken van de steun niet als ladder of stelling.
Bevestig de verstekzaag op juiste wijze op de standaard
voordat u aan het werk gaat. Volg de montage-instructies
nauwgezet. Zet het gereedschap volgens de instructies stevig
vast op de montagerails.
Plaats de standaard op vlakke en rechte ondergrond
zodat heen en weer bewegen en kantelen niet
mogelijk is.
Ga bij het omhoog en omlaag zetten van het product
voorzichtig te werk zodat het risico van het beknellen
van handen en vinger wordt beperkt.
Controleer voordat u aan het werk gaat de poten en de
andere steunen zodat u zeker weer dat ze goed op hun
plaats zijn vergrendeld.
Wijzig of gebruik de standaard niet voor een toepassing
waarvoor de standaard niet is bedoeld.
Als een beveiligings- of afstellingsvoorziening
of een laspunt is beschadigd, gebruik deze
verstekzaagstandaard dan niet meer.
Verpakking Inhoud
De verpakking bevat:
2Montagerails
1Voet
2Wielen
1 Verleng deel van poot
1Inbussleutel
1 Verticale vergrendelknoppen
1 Horizontale vergrendelknoppen
1Handgreep
1 Verlengarm werkondersteuning
1Werkondersteuning
1Stopplaat
1Activeringshendel
Zakje met bevestigingsmateriaal 1:
2Assen
2Bussen
4Ringen
2Moeren
Zakje met bevestigingsmateriaal 2:
4 M8 x 16 mm bolkopschroeven
4 Gebogen ringen
1 M6 x 10 mm bolkopschroef
1 M6 borgring
40
1 M8 x 21 mm bolkopschroef met draadvergrendelstuk
1 M8 borgring
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Snij niet in de inhoud van de verpakking.
Risico van beknellen en stoten.
Positie Datumcode [Afb. (Fig.) B]
De datumcode 33 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Montagerails
12 Activeringshendel
2 Voet
13 Assen
3 Wielen
14 Bussen
4 Verleng deel van poot
15 Ringen
5 Inbussleutel
16 Moeren
6 Verticale
17 M8 x 16 mm
vergrendelknoppen
bolkopschroeven
7 Horizontale
18 Gebogen ringen
vergrendelknoppen
19 M6 x 10 mm
8 Handgreep
bolkopschroef
9 Verlengarm
20 M6 borgring
werkondersteuning
21 M8 x 21 mm
10 Werkondersteuning
bolkopschroef met
draadvergrendelstuk
11 Stopplaat
22 M8 borgring
Bedoeld gebruik
Deze zaagtafel op wielen is bedoeld voor gebruik met
een DeWALT verstekzaag. Heeft u een probleem met de
uitlijning of de montage, vraag dan advies aan een officiële
DeWALT reparateur.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Nederlands
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
Vervoer GEEN personen of ladingen met de
VERSTEKZAAGSTANDAARD OP WIELEN.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: RISICO VAN BEKNELLEN EN
STOTEN. Knip de grote kabelbinders ( 3 4 Afb. B) pas
door wanneer u de instructies daartoe krijgt later in
de handleiding. Het geveerde mechanisme staat onder
spanning en kan onverwacht, met grote kracht,
openspringen. Beperk het risico van ernstig persoonlijk
letsel, breng de standaardpas omhoog of omlaag
wanneer deze volledig is gemonteerd.
Voor de montage benodigd gereedschap
• Inbussleutel 5 (meegeleverd, vindt u in het opbergvak van
de steeksleutel in de hoek van de standaard)
• Verstelbare sleutel
• Steeksleutel 13 mm
• Steeksleutel 18 mm
• Draadkniptang
OPMERKING: De verstekzaagstandaard op wielen is
ontworpen voor plaatsing van de meeste verstekzagen en
voor het verplaatsen van de apparaten, zowel op locatie als in
de werkplaats.
Opbergvak steeksleutel (Afb. A)
De meegeleverde inbussleutel 5 vindt u in het opbergvak van
de steeksleutel in de hoek van de standaard.
De uitschuifpoot bevestigen (Afb. B, C)
BELANGRIJK: Plaats de standaard ondersteboven op de
vloer of op een vlakke, stabiele tafel, zoals wordt getoond
in Afbeelding B.
1. Wanneer de standaard ondersteboven ligt, steekt u de
uitschuifpoot 4 in de standaard.
2. Zet de gaten tegenover elkaar en plaats twee
bolkopschroeven M8 x 16 mm 17 met de gebogen
ringen 18 .
3. Draai stevig vast met de meegeleverde inbussleutel 5 .
De opbergvoet aan de standaard bevestigen
(Afb. D)
1. Wanneer de standaard ondersteboven ligt, tilt u het uiteinde
tegenover de uitschuifpoot op en steekt u de opbergvoet 2
in de standaard met de u-vormige buis ondersteboven.
2. Zet de gaten tegenover elkaar en plaats één bolkopschroef
M8 x 16 mm 17 met één gebogen ring 18 aan iedere zijde.
3. Draai stevig vast met de meegeleverde inbussleutel 5 .
De handgreep vastmaken (Afb. E)
1. Wanneer de standaard ondersteboven ligt, bevestigt u de
handgreep 8 aan het uiteinde van de standaard tegenover
de wielen, met één bolkopschroef M8 x 21 mm 21 en
een borgring 22 . Plaats de schroef met de meegeleverde
inbussleutel, maar zet de schroef niet vast.
2. Draai de standaard rechtop zodat de wielen en de
uitschuifpoot vlak op de vloer of op een stabiele tafel staan.
Zorg ervoor dat de standaard in de gesloten stand blijft
staan, breng de standaard niet omhoog.
3. Plaats één bolkopschroef M6 x 10 mm 19 en
borgring 20 aan iedere zijde. Draai de schroef stevig
vast met de meegeleverde inbussleutel.
4. Zet de bolkopschroef M8 x 21 mm 21 die u in STAP 1 hebt
geplaatst, stevig vast met de meegeleverde inbussleutel.
De wielen bevestigen (Afb. F, G)
1. Schuif de ring 15 en de bus 14 op de asbout 13 .
2. Werk verder met de standaard ondersteboven en plaats
de asbout in het wiel 3 en het wielverlengstuk 23 op het
frame, zoals wordt getoond in Afb. F. OPMERKING: Let er
op dat de geribbelde zijde van de wielnaaf naar binnen wijst
naar het gemonteerde frame toe.
3. Plaats een ring 15 en een borgmoer 16 op het draadeind
van de asbout.
4. Zet de asbout en de moer vast met een steeksleutel 18 mm
en een verstelbare steeksleutel.
OPMERKING: Zet de bout en moer niet te vast. Wanneer u
de bout en moer te vast zet, zal het wiel misschien minder
goed draaien.
5. Bevestig het andere wiel op dezelfde wijze.
De standaard hoger en lager zetten
(Afb. A, H, N–O)
WAARSCHUWING: RISICO VAN BEKNELLEN EN
STOTEN. Het geveerde mechanisme staat onder spanning
en kan onverwacht, met grote kracht, openspringen.
1. Draai de standaard weer rechtop op de vloer.
BELANGRIJK: U mag de witte kabelbinders 34 pas
doorknippen wanneer de standaard rechtop staat.
2. Houd de bovenzijde van het frame van de standaard vast en
knip de witte kabelbinders door met een draadkniptang.
BELANGRIJK: KNIP NIET de zwarte kabelbinders
door waarmee de kabels vastzitten die de
standaard openen.
3. Plaats één voet op de onderzijde van de uitschuifpoot 4 .
Houd de handgrepen met één hand omlaag, ontgrendel
het vergrendelmechanisme door op de rode
bedieningshendel 12 te duwen.
4. Til de handgreep 8 met beide handen op terwijl u
tegelijkertijd op de rode hendel duwt.
41
Nederlands
De standaard heeft drie posities: gesloten,
volledig uitgeklapt en een tussenstand
Zo bereikt u de tussenstand
Til de hand greep op en breng de standaard langzaam omhoog.
De standaard stopt in de tussenstand. Laat de hendel los.
OPMERKING: Wanneer de standaard in de tussenstand staat,
zal hij wat omlaag gaan wanneer er gereedschap op wordt
geplaatst. De tussenstand is niet vergrendeld tegen een
opwaartse beweging. De standaard blijft door het gewicht van
het gereedschap in de tussenstand staan.
De standaard volledig uitklappen
Begin in de tussenstand. Herhaal STAP 3 tot en met 4. Til de
handgreep op en breng de standaard omhoog naar de volledig
uitgeklapte stand. De standaard zal worden vergrendeld in de
volledig uitgeklapte stand. Laat de hendel los.
De standaard sluiten
Herhaal STAP 3 tot en met 4. U moet de handgreep optillen en
vervolgens omlaag duwen tot de standaard is gesloten. Laat de
hendel los.
BELANGRIJK: U kunt de standaard pas omlaag brengen
wanneer u de handgreep hebt opgetild en de vergrendeling
hebt opgeheven.
De verlengarmen en werksteunen
bevestigen (Afb. A, P, Q)
BELANGRIJK: Let erop dat de langere zijde van de ”T” in de
arm 9 van de werksteun omlaag is gericht, zoals wordt
getoond in Afbeelding P. Zorg ervoor dat de pijl op de label
omlaag wijst.
1. Steek de lange arm van de werksteun met de kleine zwarte
kap 24 , (Afb. P) in het gat 25 op de standaard dat zich het
dichtst bij de rode bedieningshendel bevindt. Duw de arm
aan tot deze op zijn plaats klikt.
2. Herhaal dit voor de andere arm van de werksteun aan de
tegenovergestelde zijde. Duw de arm aan tot deze op zijn
plaats klikt. Zet vast met de horizontale vergrendelknoppen.
3. Breng de standaard naar de gewenste hoogte, steek de
werksteun 10 boven in het gat van de uitschuifarm 9 .
Het gat met schroefdraad in de werksteun moet naar
buiten wijzen.
4. Steek de verticale vergrendelknop 6 in het gat opzij
van de arm van de werksteun. Zet de verticale
vergrendelknop 6 vast.
5. Herhaal dit met de andere werksteun.
OPMERKING: Het interne vergrendelmechanisme zorgt ervoor
dat de arm van de werksteun niet los raakt.
De stopplaat bevestigen
1. Houd de sleuf van de stopplaat 11 tegenover het naar
buiten wijzende gat met schroefdraad van
de werksteun 10 .
OPMERKING: De stopplaat kan aan één van beide
werksteunen worden bevestigd.
42
2. Zet de stopplaat vast aan de werksteun door de knop
die wordt getoond in Afbeelding Q, te plaatsen en vast
te draaien.
Het gereedschap bevestigen (Afb. A, H–M)
WAARSCHUWING: RISICO VOOR DE STABILITEIT.
Raadpleeg de instructies van de fabrikant van het
gereedschap voor het vastzetten van de verstekzaag op
een standaard of een steunvlak. Zet het gereedschap vast
volgens de instructies in deze handleiding en volgens de
instructies in de handleiding van de fabrikant van het
gereedschap, voordat u het gereedschap in gebruik neemt.
Als u deze aanwijzingen niet in acht neemt, kan dat leiden
tot ernstig persoonlijk letsel en ernstige beschadiging van
het gereedschap.
1. Zet de standaard recht op en in een gesloten stand voordat
u de zaag bevestigt.
2. Draai de 6 railschroeven 27 los met de meegeleverde
inbussleutel. Verwijder de vier montagebouten/platte
ringen 28 van de montagerails 1 .
3. Schuif de montagerails 1 op de breedte van
het gereedschap.
4. Plaats de verstekzaag op de montagerails 1 . Centreer het
gereedschap, een voorwaartse/achterwaartse en zijwaartse
richting, op de standaard (Afb. K).
5. Controleer dat de montagegaten 29 in de voeten van het
gereedschap goed uitkomen op de rails (Afb. J).
6. Steek de montagebouten/platte ringen 28 (verwijderd
in STAP 2) door elk van de voeten van het gereedschap in
de vaste moeren 32 . Zet stevig vast.
7. Wanneer de zaag eenmaal vaststaat op de rails, zet
u de schroeven 27 van de rails vast, die u in STAP 2
hebt losgedraaid.
Als uw zaag niet gemakkelijk op de
montagerails past
BELANGRIJK: De verstekzaag MOET zo worden geplaatst dat
het gereedschap vierkant met de bouten op de montagerails
is vastgezet.
WAARSCHUWING: RISICO VOOR DE STABILITEIT.
Als de montagegaten van het gereedschap niet tegen
over de sleuven in de montagerails uitkomen, monteer
dan de verstekzaag op een stuk multiplex van 19 mm
(Zie Afbeelding L voor de afmetingen). Het stuk multiplex
moet minimaal 102 mm breder zijn dan de grondplaat
van het gereedschap dat wordt gemonteerd en minimaal
435 mm diep zijn. Het multiplex moet ten minste even
diep zijn als de grondplaat van het gereedschap dat
wordt gemonteerd. Boor gaten van 9,5 mm dichtbij de
uiteinden van het stuk multiplex tegenover de sleuven
in de montagerails zoals wordt beschreven in Het
gereedschap bevestigen. Hiervoor zal misschien nog
ander bevestigingsmateriaal (niet meegeleverd) nodig zijn.
WAARSCHUWING: RISICO VOOR DE STABILITEIT. Alle
aangeschafte bevestigingsmateriaal moet minimaal van
Kwaliteit 2 zijn. Het bevestigingsmateriaal moet
31,8 mm langer zijn dan de grondplaat van het
gereedschap dat u monteert, dik is.
OPMERKING: Voorkom vastlopen en/of onnauwkeurige
resultaten, let er vooral op dat het stuk multiplex niet krom
of ongelijk is. Als de zaag vastloopt en/of de resultaten
onnauwkeurig zijn, vervang het stuk multiplex dan door
een ander stuk dat niet krom of ongelijk is.
Stabiliteitstest van het product (Afb. I, R, S)
BELANGRIJK: U moet deze test uitvoeren voordat u de
standaard en de zaag samen gebruikt.
De verstekzaagstandaard op wielen is ontworpen voor
gebruik in combinatie met een uiteenlopende reeks van
verstekzagen, samengesteld-verstekzagen en verstelbare
samengesteld verstekzagen.
WAARSCHUWING: Voor uw eigen veiligheid is het
belangrijk dat u de stabiliteitstest met twee mensen
uitvoert, omdat anders ernstig letsel het gevolg
kan zijn.
WAARSCHUWING: De zaagkop MOET op alle
verstekzagen, samengesteld-verstekzagen en
verstelbare samengesteld-verstekzagen omhoog
gezet worden. Alle verstelbare samengesteldverstekzagen MOETEN in de achterste stand worden
vergrendeld. Als u dat niet doet, kan dat tot ernstig
persoonlijk letsel leiden.
WAARSCHUWING: RISICO VOOR DE STABILITEIT.
Blijf alert. Tijdens deze procedure kan de standaard
omvallen. Ernstig persoonlijk letsel zou het gevolg
kunnen zijn.
1. Met één persoon voor de zaag/standaard en één persoon
achter de zaag/standaard, die beide de zaag kunnen
tegenhouden, tilt degene die voor staat de voorste poten
ongeveer 65 mm op en laat ze dan vallen. Lijkt de standaard
naar voren te kantelen? Als dat zo is, moet u de zaag verder
naar achteren op de standaard plaatsen en de bouten
weer vastzetten.
2. Degene die achter staat tilt de achterste poten ongeveer
65 mm op en laat ze vervolgens los. Lijkt de standaard naar
achteren te kantelen?
Als dat zo is, moet u de zaag verder naar voren op de
standaard plaatsen en de bouten 27 weer vastzetten.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel.
Controleer na het voltooien van de montage en
voor ieder gebruik dat alle bouten en moeren goed
vastzitten en alle mechanismen goed werken.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, houd
met beide handen de handgreep en de rechtervoet
van de uitschuifpoot vast wanneer u de standaard
hoger of lager zet. De standaard is voorzien van een
gaslift en kan onverwacht omhoog gaan wanneer u
de hendel loslaat.
Nederlands
WAARSCHUWING: Beperk het risico van
persoonlijk letsel, maak nooit de bedieningshendel
los wanneer de verstekzaagstandaard op wielen
in een verticale stand staat (Afb. T). Het geveerde
mechanisme staat onder spanning en kan
onverwacht, met grote kracht, openspringen.
Raadpleeg De standaard hoger en lager zetten bij Montage
voor het op de gewenste hoogte zetten van de standaard.
De verlengstukken van de werksteunen
uitschuiven (Afb. A)
1. Draai de knop voor de horizontale vergrendeling 7 naar links.
2. Schuif de verlengarm 9 van de werksteun in of uit,
afhankelijk van de lengte van het werkstuk.
3. Zet de knop voor de horizontale vergrendeling vast.
4. Herhaal dit aan de andere zijde.
De hoogte van het verlengstuk van de
werksteun aanpassen (Afb. A)
1. Zet de knop voor de verticale vergrendeling 6 .
2. Schuif de werksteun 10 omhoog of omlaag tot deze de
gewenste hoogte heeft.
3. Zet de knop voor de verticale vergrendeling vast.
4. Herhaal dit met het verlengstuk van de andere werksteun.
De stopplaat gebruiken (Afb. A)
De verstekzaagstandaard op wielen is voorzien van een
stopplaat 11 . Gebruik de stopplaat als u zonder onderbreking
moet zagen.
1. Draai de vergrendelknop van de stopplaat los zodat u de
stopplaat in een verticale stand kunt draaien.
2. Zet de knop voor de vergrendeling van de stopplaat vast.
OPSLAG EN TRANSPORT (Afb. T)
WAARSCHUWING: RISICO VAN KANTELEN. De
standaard zou kunnen kantelen wanneer u deze in
of bijna in een verticale stand opslaat of vervoert. U
kunt de standaard het beste in de horizontale stand
vervoeren of opbergen zodat het risico van kantelen
wordt beperkt.
Breng de standaard omlaag in de opslagstand door de rode
bedieningshendel omlaag te duwen, de handgreep op te
tillen en vervolgens neerwaartse druk uit te oefenen op
de handgreep.
Raadpleeg Afbeelding T voor de juiste transportstand.
ONDERHOUD
De DEWALT verstekzaagstandaard op wielen is ontworpen
om gedurende lange tijd te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Het continu naar tevredenheid functioneren
hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en
regelmatige reiniging.
43
Nederlands
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
De DeWALT verstekzaagstandaard op wielen is ontworpen
voor gebruik in combinatie met een uiteenlopende reeks
van verstekzagen, samengesteld-verstekzagen en verstelbare
samengesteld verstekzagen.
44
Norsk
RULLESTATIV FOR GJÆRINGSSAG
DE7260
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Maksimum arbeidslast
Bredde (uttrukket)
Bredde (foldet)
Høyde (uttrukket)
Høyde (foldet)
Vekt
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Rullestativ for gjæringssag
DE7260
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende
adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
22.12.2017
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisningene og alle
instruksjonene til rullestativet for gjæringssagen og
den monterte gjæringssagen. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk
støt, brann og/eller alvorlig personskade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Sikkerhetsregler
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les verktøyets
bruksanvisning før bruk av tilbehør. Å se bort fra disse
advarsler kan resultere i personskade og alvorlig skade på
verktøyet og tilbehøret. Når verktøyet vedlikeholdes skal
kun identiske reservedeler brukes.
ADVARSEL: Hvis du ikke følger disse reglene, kan det
føre til alvorlig personskade.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade
skal du holde begge hender på håndtaket når du
hever og senker rullestativet. Rullestativet har
gassassistert løfting og kan heve seg uventet når
håndtaket slippes.
ADVARSEL: Du skal ikke åpne eller reparere noe ved
gasstrykkfjæren. Det er høyt trykk inni som kan føre
til personskade.
Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller
mørke områder er en invitasjon til ulykker.
Rullestativet for gjæringssagen skal alltid repareres av
kvalifisert personell og bare med originale reservedeler.
Dette sørger for at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
Dette produktet er designet for å bli brukt som
rullestativ for gjæringssager. Rullestativet tåler opp til
136 kg. Misbruk eller feil bruk kan føre til skade på produktet
eller personskade.
Ikke stå på arbeidsbenken. Det er utrygt å klatre i, sitte på
eller stå på stativet. Du skal ikke bruke støtteforlengerne som
stige eller stillas.
•
•
•
•
45
Vekt
Norsk
•
•
•
•
•
•
Før bruk skal du sikre gjæringssagen til rullestativet.
Følg monteringsanvisningen nøye. Fest redskapet godt til
sagens monteringsbraketter som anvist.
Plasser rullestativet på en flat og jevn overflate for å
unngå rugging eller at den tipper over.
Vær forsiktig når du hever og senker produktet slik at du
unngår klemming av hender og fingre.
Kontroller ben og andre støtter for å se til at de er sikret
på plass før bruk.
Ikke modifiser eller bruk stativet til operasjoner det ikke
er tiltenkt.
Hvis beskyttelser, justeringsenhet eller sveisesøm
er skadet skal du ikke lenger bruke rullestativet
for gjæringssagen.
Pakkens Innhold
Pakken inneholder:
2Monteringsbraketter
1Fot
2Hjul
1Benforlengelse
1Sekskantnøkkel
1 Vertikale låseknotter
1 Horisontale låseknotter
1Håndtak
1 Arbeidsstøtte forlengelsesarm
1Arbeidsstøtte
1Stoppeplate
1Aktiveringshåndtak
Utstyrspose 1:
2Aksler
2Hylser
4Skiver
2Muttere
Utstyrspose 2:
4 M8 x 16 mm knapphodeskruer
4 Buede skiver
1 M8 x 10 mm knapphodeskrue
1 M6 låseskiver
1 M8 x 21 mm knapphodeskrue med wirelåseplate
1 M8 låseskiver
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
46
Ikke kutt pakkeinnhold.
Klem og slagfare.
Datokode plassering (Fig. B)
Datokoden 33 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Monteringsbraketter
13 Aksler
2 Fot
14 Hylser
3 Hjul
15 Skiver
4 Benforlengelse
16 Muttere
5 Sekskantnøkkel
17 M8 x 16 mm
knapphodeskruer
6 Vertikale låseknotter
18 Buede skiver
7 Horisontale låseknotter
19 M6 x 10 mm
8 Håndtak
knapphodeskruer
9 Arbeidsstøtte
20 M6 låseskiver
forlengelsesarm
21 M8 x 21 mm
10 Arbeidsstøtte
knapphodeskruer med
11 Stoppeplate
wirelåsplate
12 Aktiveringshåndtak
22 M8 låseskive
Tiltenkt bruk
Dette rullestativet for gjæringssag er designet for bruk
med DeWALT gjæringssag. Om du har problemer med
innstilling eller montering, konsulter en autorisert DeWALTreparasjonsrepresentant.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
IKKE transporter personer eller last med RULLESTATIVET
FOR GJĺRSAG
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: KLEM OG SLAGFARE. Ikke kutt de store
kabelklipsene ( 3 4 Fig. B) før du blir instruert om det
senere i denne bruksanvisningen. Den fjærbelastede
mekanismen er under spenning og kan åpne seg uventet
med høy kraft. For å redusere risikoen for alvorlige
Norsk
personskader, ikke hev eller senk stativet før monteringen
er komplett.
Verktøy som trengs for montering
• Sekskantnøkkel 5 (følger med, ligger i nøkkelboksen i
hjørnet på stativet)
• Justerbar nøkkel
• 13 mm åpen fastnøkkel
• 18 mm åpen fastnøkkel
• Wirekuttetang
MERK: Dette rullestativet for gjæringssag er designet for å passe
de fleste gjæringssager og sørge for mobilitet for enhetene,
både i felten og i verkstedet.
Nøkkeloppbevaring (Fig. A)
Sekskantnøkkel 5 følger med og ligger i nøkkelboksen i hjørnet
på stativet.
Feste benforlengeren (Fig. B, C)
VIKTIG: Plasser stativet opp ned på gulvet på et flatt stabilt bord
som vist på Figur B.
1. Med stativet opp ned skal du sette på benforlengeren 4
på stativet.
2. Rett inn hullene og installer to M8 x 16 mm
knapphodeskruer 17 med buede skiver 18 .
3. Stram med sekskantnøkkelen 5 .
Feste lagringsbenet til stativet (Fig. D)
1. Med stativet opp ned, løft enden motsatt av benforlengeren
og sett inn lagringsbenet 2 i stativet med det u-formede
røret opp ned.
2. Rett inn hullene og installer en M8 x 16 mm
knapphodeskrue 17 med en buet skive 18 på hver side.
3. Stram med sekskantnøkkelen 5 .
Feste håndtaket (Fig. E)
1. Med stativet opp ned skal du feste håndtaket 8 på enden
av stativet på andre side av hjulene med en M8 x 21 mm
knapphodeskrue 21 og låseskive 22 . Installer skruen ved
hjelp av sekskantnøkkelen, men ikke stram til.
2. Sett stativet riktig vei slik at hjulene og benforlengeren er på
linje med gulvet eller det stabile bordet. Sikre at stativet er i
lukket posisjon og ikke hev stativet.
3. Installer en M6 x 10 mm knapphodeskrue 19 og
en låseskive 20 på den andre siden. Stram til med
sekskantnøkkelen som følger med.
4. Stram M8 x 21 mm knapphodeskruen 21 lagt til i TRINN 1
stramt med sekskantnøkkelen.
Sette på hjulene (Fig. F, G)
1. Skyv en skive 15 and hylse 14 på akselbolten 13 .
2. Fortsett med stativet opp ned og sett inn akselbolten i
hjulet 3 og hjulforlengeren 23 på rammen som vist på
Figur F. MERK: Pass på at den riflede siden av hjulmutteren
er rettet innover mot rammen.
3. Legg skive 15 og låsemutteren 16 på den gjengede enden
av akselbolten.
4. Stram til akselbolten og mutteren ved bruk av en 18 mm
nøkkel og en skiftenøkkel.
MERK: Ikke stram for mye. Overstramming kan føre til at
hjulrotasjonen blir forringet.
5. Fest det andre hjulet på samme måte.
Heve og senke stativet (Fig. A, H, N–O)
ADVARSEL: KLEM OG SLAGFARE. Den fjærbelastede
mekanismen er under spenning og kan åpne seg uventet
med høy kraft.
1. Vri stativet til riktig vei på gulvet.
VIKTIG: Stativet må være riktig vei når du kutter hvite
kabler 34 .
2. Når du holder ned toppen av stativrammen skal du bruke en
tang til å kutte de hvite kabelstripsene.
VIKTIG: IKKE kutt de svarte kabelstripsene som
sikrer kablene som åpner stativet.
3. Plasser en fot nederst på benet til benforlengeren
4 . Hold håndtaket nede med en hånd, dytt det røde
aktiveringshåndtaket 12 for å åpne låsemekanismen.
4. Løft håndtaket 8 med begge hender mens du samtidig
dytter det røde håndtaket.
Stativet har tre posisjoner: lukket, fullstendig
uttrukket og mellomposisjon
For å nå mellomposisjon
Løft opp håndtaket og senk stativet sakte. Stativet vil stoppe i
mellomposisjon. Slipp spaken.
MERK: Når det er i mellomposisjon vil stativet senkes litt når
et verktøy plasseres på det. Mellomposisjon låser ikke for
bevegelse oppover. Stativet bruker vekten av verktøyet for å
opprettholde mellomposisjon.
For å strekke stativet helt ut
Start i mellomposisjon. Gjenta TRINNENE 3 til 4. Løft
opp håndtaket og hev stativet til fullstendig uttrukket
posisjon. Stativet vil låse seg i fullstendig uttrukket posisjon.
Slipp håndtaket.
Lukke stativet
Gjenta TRINNENE 3 til 4. Du må løfte opp håndtaket og så dytte
ned til stativet er lukket. Slipp spaken.
VIKTIG: Løft håndtaket først for å åpne låsen før du kan
senke stativet.
Feste forlengelsesarmer og arbeidsstøtter
(Fig. A, P, Q)
VIKTIG: Forsikre deg om at den lengre siden av ”T” i
støttearmen 9 er rettet nedover som vist på Figur P. Forsikre
deg om at pilen på merket peker ned.
1. Sett inn den lange støttearmen med det lille svarte l
okket ( 24 , Figur P) inn i hullet 25 på stativet nærmest
det røde aktiveringshåndtaket. Dytt armen til den klikker
på plass.
47
Norsk
2. Repeter for den andre støttearmen på den andre
siden. Dytt armen til den klikker på plass. Stram de
horisontale låseknottene.
3. Med stativet hevet til ønsket høyde skal du sette inn
arbeidsstøtten 10 på toppen av forlengelsesarm 9 hullet.
Det gjengede hullet i arbeidsstøtten skal peke utover.
4. Sett inn den vertikale låseknotten 6 i sidehullet på
støttearmen. Stram den vertikale låseknotten 6 .
5. Repeter med den andre arbeidsstøtten.
MERK: Den indre låsemekanismen forhindrer støttearmen fra
å løsne.
Feste stoppeplate
1. Rett inn sporet i stoppeplaten 11 med det utvendige
gjengede hullet i arbeidsstøtten 10 .
MERK: Stoppeplaten kan festes til en av arbeidsstøttene.
2. Sikre stoppeplaten til arbeidsstøtten ved å installere og
stramme knotten som vist på Figur Q.
Feste verktøyet (Fig. A, H –M)
ADVARSEL: STABILITETSFARE. Følg
verktøyprodusentens instruksjoner når det gjelder
sikring av gjæringssagen til et stativ eller støtteoverflate.
Sikre verktøyet både i henhold instruksjonene i
denne bruksanvisningen og i verktøyprodusentens
bruksanvisning før du bruker verktøyet. Å se bort fra
disse advarsler kan resultere i personskade og alvorlig
skade verktøyet.
1. Sett stativet riktig side opp og la stativet være lukket før du
fester sagen.
2. Løsne de 6 skinneskruene 27 med sekskantnøkkelen
som følger med. Fjern de fire monteringsboltene/flate
skivene 28 fra monteringsskinnene 1 .
3. Skyv monteringsbrakettene 1 slik at de passer med
bredden på verktøyet.
4. Plasser gjæringssagen på monteringsbrakettene 1 . Sentrer
verktøyet både fremover og bakover og fra side til side på
stativet (Fig. K).
5. Forsikre deg om at monteringshullene 29 i verktøyets føtter
rettes inn med braketten (Fig. J).
6. Sett inn monteringsboltene/flate skivene 28 (tatt
av i TRINN 2) gjennom hvert av verktøyets ben inn i
festemutteren 32 . Stram godt til.
7. Når sagen sitter fast på brakettene skal du stramme
brakettskruene 27 som ble løsnet i TRINN 2.
Hvis sagen ikke passer i monteringsbrakettene
VIKTIG: Gjæringssagen MÅ være posisjoner slik at verktøyet er
boltet rettvinklet i monteringsbrakettene.
ADVARSEL: STABILITETSFARE. Hvis verktøyets
monteringshull ikke rettes inn med sporene i
monteringsbrakettene, skal du montere gjæringssagen
til et stykke kryssfiner på 19 mm (se Figur L for
dimensjoner). Kryssfinerstykket må være minimum 102
mm bredere en verktøybasen som skal monteres og ha en
48
minimumsdybde på 435mm. Kryssfinerstykket må være
minst så dypt som verktøybasen som skal monteres. Bore
9,5 mm hull nær begge ender på kryssfinerstykket for å
rette inn sporene i monteringsbrakettene som beskrevet i
Feste verktøyet. Andre bolter etc. (følger ikke med) kan
være nødvendig under slike forhold.
ADVARSEL: STABILITETSFARE. Alle innkjøpte bolter etc.
må være minimum grad 2. Boltene skal være 31,8 mm
lengre enn tykkelsen på verktøybasen du skal montere på.
MERK: For å forhindre låsing og unøyaktigheter, pass
på at kryssfinerstykket ikke er vridd eller ujevnt. Hvis
vridning eller unøyaktighet oppstår skal du bytte ut
kryssfinerstykket med et jevnt stykke kryssfiner.
Produktstabilitetsstest (Fig. R og S)
VIKTIG: Denne testen må utføres før du bruker stativet og
sagen sammen.
Rullestativet for gjæringssag er designet for å brukes sammen
med en rekke ulike gjæringssager, justerbare gjæringssager og
radialarm-gjæringssager.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet skal to eller flere
personer utføre stabilitetetsstesten, da det kan
oppstå personskader.
ADVARSEL: Kuttehodet MÅ heves på alle
gjæringssager, justerbare gjæringssager og
radialarm-gjæringssager. Alle gæringssager med
radialarm MÅ være låst i bakre posisjon. Unnlatelse
kan føre til personskade.
ADVARSEL: STABILITETSFARE. Vær årvåken. Stativet
kan tippe over under denne prosedyren. Det kan
resultere i alvorlig personskade.
1. Med en person foran sagen/stativet og en person bak
sagen/stativet skal begge være klar for å ta imot sagen,
personen foran løfter forbena omtrent 65 mm og slipper
sagen. Tenderer stativet å tippe over mot fronten? Hvis ja,
skal du justere sagen lengre bak på stativet og stramme til.
2. Personen bak løfter bakbena omtrent 65 mm og slippe
sagen. Tenderer stativet å tippe over bakover?
Hvis ja, skal du justere sagen lengre frem på stativet og
stramme til 27 .
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade. Når du har montert ferdig og før hver
bruk skal du stramme alle bolter og muttere og
kontrollere at alle mekanismer fungerer skikkelig.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade skal
du holde begge hender på håndtaket og høyre fot på
forlengerbena når du hever og senker rullestativet.
Rullestativet har gassassistert løfting og kan heve
seg uventet når håndtaket slippes.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlig personskade, du skal aldri slippe
aktiveringshåndtaket når rullestativet for
gjæringssagen er i vertikal posisjon (Fig. T). Den
fjærbelastede mekanismen er under spenning og
kan åpne seg uventet med høy kraft.
Se Heve og senke stativet under montering for å justere
stativet til ønsket høyde.
Forlenge arbeidstøttene (Fig. A)
1. Drei den horisontale låseknotten 7 mot klokken.
2. Skyv støtteforlengerarmen 9 ut eller inn avhengig av
lengden på arbeidsstykket.
3. Stram den horisontale låseknotten.
4. Repeter på den andre siden.
Justere forlengerstøttehøyde (Fig. A)
1. Vri den vertikale låseknotten 6 .
2. Juster arbeidsstøtten 10 opp eller ned til ønsket høyde.
3. Stram den vertikale låseknotten.
4. Repeter med den andre arbeidsstøtteforlengeren.
Norsk
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Rullestativet for gjæringssag er designet for å brukes sammen
med en rekke ulike gjæringssager, justerbare gjæringssager og
radialarm-gjæringssager.
Bruke stoppeplaten (Fig. A)
Rullestativet for gjæringssagen er utstyrt med stoppeplate 11 .
Bruk stoppeplaten hvis fortsatt kutting er nødvendig.
1. Løsne stoppeplatens låseknott for å rotere stoppeplaten til
vertikal posisjon.
2. Stram stoppeplatens låseknott.
LAGRING OG TRANSPORT(Fig. T)
ADVARSEL: VIPPEFARE. Stativet kan tippe over når
det lagres eller transporteres i eller nær vertikal
posisjon. Transporter eller lagre stativet i horisontal
posisjon for å redusere faren for at stativet
tipper over.
For å senke stativet til lagringsposisjon skal du trykke ned det
røde aktiveringshåndtaket, løfte opp håndtaket og trykke ned
håndtaket med kraft.
Se Figur T for riktig transportposisjon.
VEDLIKEHOLD
DeWALT rullestativ for gjæringssag er designet for å virke over
en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. For at den
skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig å sørge for
riktig stell og regelmessig renhold.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
49
Português
SUPORTE PARA SERRA DE ESQUADRIA ROTATIVA
DE7260
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Carga máxima de trabalho
Largura (aberta)
Largura (dobrada)
Peso (aberta)
Altura (dobrada)
Peso
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Suporte para serra de esquadria rotativa
DE7260
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Para obter mais informações, contacte a DeWALT através da
morada indicada em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
22.12.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
50
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções do suporte da serra de esquadria
rotativa e a serra de esquadria montada. O não
seguimento dos avisos e das instruções poderá resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Regras de segurança
ATENÇÃO: para sua segurança, leia o manual de
instruções da ferramenta antes de utilizar qualquer
acessório. Se não cumprir estes avisos, podem ocorrer
ferimentos e danos graves na ferramenta e no acessório.
Quando reparar esta ferramenta, utilize apenas peças de
substituição idênticas.
ATENÇÃO: se não seguir estas regras, podem ocorrer
ferimentos graves.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
mantenha ambas as mãos no punho quando
levantar e baixar o suporte. O suporte tem um
sistema de elevação com jacto de gás e pode subir de
maneira inesperada quando a alavanca é libertada.
ATENÇÃO: não abra ou repare quaisquer peças na
mola de pressão a gás. Elevada pressão no interior, risco
de ferimentos.
Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.
As áreas desorganizadas ou escuras são propensas
a acidentes.
O suporte da serra de esquadria rotativa deve ser
sempre reparada por pessoal qualificado e só devem ser
colocadas peças sobressalentes idênticas. Isso garante a
manutenção da segurança.
•
•
Peso
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
Este produto foi concebido para ser utilizado como
suporte para serras de esquadria. O suporte tem
capacidade para suportar 136 kg. Qualquer uso indevido ou
abuso pode resultar em danos ou ferimentos.
Não se apoie na mesa de suporte da peça. Não é seguro
trepar, sentar-se ou colocar-se em cima da bancada. Não
utilize extensões de suporte como escadote ou andaime.
Antes da operação, fixe a serra de esquadria
corretamente no suporte. Siga as instruções de montagem
com cuidado. Aperte a ferramenta nas calhas de montagem
da serra, tal como indicado.
Coloque o suporte numa superfície plana e nivelada
para impedir que baloice ou caia.
Tenha cuidado quando levantar e baixar o produto para
reduzir o risco das mãos e dos dedos ficarem entalados.
Antes de a utilizar, verifique as pernas e outros suportes
para verificar se estão bloqueados corretamente.
Não modifique ou utilize o suporte por qualquer
operação para a qual não foi concebida.
Se a solda ou o dispositivo de protecção ou ajuste
tiverem sido danificados, deixe de utilizar o suporte da
serra de esquadria rotativa.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
2 Calhas de montagem
1Pé
2Rodas
1 Extensão da perna
1 Chave hexagonal
1 Botão de bloqueio vertical
1 Botão de bloqueio horizontal
1Punho
1 Braço de extensão do suporte de trabalho
1 Suporte de trabalho
1 Placa de batente
1 Alavanca de activação
Saco dos acessórios 1:
2Eixos
2Casquilhos
4Anilhas
2Porcas
Saco dos acessórios 2:
4 Parafusos de cabeça redonda fendida M8 x 16 mm
4 Anilhas curvas
1 Parafuso de cabeça redonda fendida M6 x 10 mm
1 Arruela de pressão M6
1 Remendo com travamento por rosca M8 x 21 mm
1 Arruela de pressão M8
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
•
Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Não corte o conteúdo da embalagem.
Risco de entalamento e impacto.
Posição do Código de data (Fig. B)
O código de data 33 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Calhas de montagem
14 Casquilhos
2 Pé
15 Anilhas
3 Rodas
16 Porcas
4 Extensão da perna
17 Parafusos de cabeça
redonda fendida
5 Chave sextavada
M8 x 16 mm
6 Botões de bloqueio vertical
18
Anilhas curvas
7 Botões de bloqueio
19 Parafuso de cabeça
horizontal
redonda fendida
8 Punho
M6 x 10 mm
9 Braço de extensão
20 Arruela de pressão M6
do suporte de trabalho
21 Parafuso de cabeça
10 Suporte de trabalho
redonda fendida M8 x 21
11 Placa de batente
mm com remendo com
12 Alavanca de activação
travamento por rosca
13 Eixos
22 Arruela de pressão M8
Uso pretendido
O suporte da serra de esquadria rotativa foi concebido para uso
com a serra de esquadria da DeWALT. Se tiver dificuldade com o
alinhamento ou a montagem, contacte um agente de reparação
autorizado da DeWALT.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
NÃO transporte pessoas ou outras cargas com o SUPORTE DA
SERRA DE ESQUADRIA ROLANTE.
51
Português
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: RISCO DE ENTALAMENTO E
IMPACTO. Só deve cortar as braçadeiras de cabos
grandes (34 Fig. B) quando receber indicação para
fazê-lo mais à frente no manual. O mecanismo
accionado por mola está sob tensão e pode abrir-se de
maneira inesperadamente, com muita força. Para reduzir
o risco de ferimentos graves, não levante ou baixe o
suporte enquanto a montagem não for concluída.
Ferramentas necessárias para montagem
• A chave sextavada 5 (é fornecida no local de
armazenamento da chave no canto do suporte)
• Chave ajustável
• Chave de boca única de 13 mm
• Chave de boca única de 13 mm
• Alicate universal
NOTA: Este suporte para serra de esquadria rotativa foi
concebido para alojar a maioria das serras de esquadria e
fornecer a mobilidade para estas unidades, tanto no campo
como na loja.
Armazenamento de chaves (Fig. A)
A chave sextavada 5 fornecida vem incluída no local de
armazenamento da chave no canto do suporte.
Fixar a extensão da perna (Fig. B, C)
IMPORTANTE: Coloque o suporte ao contrário no chão ou
sobre uma mesa nivelada ou estável, como indicado na Figura B.
1. Com o suporte virado ao contrário, insira a extensão da
perna 4 no suporte.
2. Alinhe os orifícios e coloque dois parafusos de cabeça
redonda fendida M8 x 16 mm 17 com anilhas curvas 18 .
3. Aperte com firmeza com a chave sextavada fornecida 5 .
Fixar o pé de armazenamento no suporte
(Fig. D)
1. Com o suporte virado ao contrário, levante a extremidade
oposta à da extensão da perna e insira o pé de
armazenamento 2 no suporte com o tubo em forma de U
virado ao contrário.
2. Alinhe os orifícios e coloque um parafuso de cabeça
redonda fendida M8 x 16 mm 17 com uma anilha
curva 18 em cada lado.
3. Aperte com firmeza com a chave sextavada fornecida 5 .
Fixar o punho (Fig. E)
1. Com o suporte virado ao contrário, fixe o punho 8 na
extremidade do suporte oposto às rodas com um parafuso
52
de cabeça redonda fendida M8 x 21 mm 21 e a arruela
de pressão 22 . Insira um parafuso com a chave sextavada
fornecida, mas não o aperte com firmeza.
2. Vire o suporte com o lado direito para cima para que as
rodas e a extensão da perna fiquem niveladas no chão
ou para que a mesa fique estável. Certifique-se de que
o suporte permanece na posição fechada, não levante
o suporte.
3. Insira um parafuso de cabeça redonda fendida
M6 x 10 mm 19 e a arruela de pressão 20 no outro lado.
Aperte com firmeza com a chave sextavada fornecida.
4. Aperte o parafuso de cabeça redonda fendida
M8 x 21 mm 21 indicado no PASSO 1 com a chave
sextavada fornecida.
Fixar as rodas (Fig. F, G)
1. Insira uma anilha 15 e o casquilho 14 no parafuso
de eixo 13 .
2. Com o suporte virado para baixo, insira o parafuso de
eixo na roda 3 e a extensão da roda 23 na armação,
como indicado na Fig. F. NOTA: Certifique-se de que o
lado estriado do cubo de roda está virado para dentro na
direcção do conjunto da armação.
3. Coloque uma anilha 15 e uma porca de bloqueio 16 na
extremidade ranhurada do parafuso de eixo.
4. Aperte o parafuso de eixo e a porca utilizando uma chave de
18 mm e uma chave ajustável.
NOTA: Não aperte demasiado. O excesso de aperto pode
impedir a rotação da roda.
5. Fixe a outra roda da mesma maneira.
Levantar e baixar o suporte (Fig. A, H, N–O)
ATENÇÃO: RISCO DE ENTALAMENTO E IMPACTO. O
mecanismo accionado por mola está sob tensão e pode
abrir-se de maneira inesperadamente, com muita força.
1. Vire o suporte com o lado direito para cima no chão.
IMPORTANTE: O suporte deve estar com o lado direito
virado para cima quando cortar braçadeiras de cabos
brancas 34 .
2. Enquanto segura a parte superior da armação do suporte,
utilize o alicate universal para cortar as abraçadeiras de
cabos brancas.
IMPORTANTE: NÃO corte as abraçadeiras de cabos
pretas que fixam os cabos que abrem o suporte.
3. Coloque um pé na parte inferior da extensão da perna 4 .
Segure o punho com uma mão, empurre a alavanca de
activação 12 para libertar o mecanismo de travamento.
4. Levante o punho 8 com ambas as mãos enquanto empurra
a alavanca vermelha.
O suporte tem três posições: fechada, totalmente
aberta e intermédia
Atingir a posição intermédia
Levante o punho e puxe o suporte lentamente para cima. O
suporte pára na posição intermédia. Liberte a alavanca.
Português
NOTA: Na posição intermédia, o suporte baixa ligeiramente
quando uma ferramenta é colocada sobre ela. A posição
intermédia não bloqueada se o movimento for ascendente.
O suporte depende do peso da ferramenta para ficar na
posição intermédia.
Abrir o suporte por completo
Comece na posição intermédia. Repita os PASSOS 3 e 4. Levante
o punho e puxe o suporte para a posição totalmente aberta.
O suporte fica fixado na posição totalmente aberta. Liberte
a alavanca.
Fechar o suporte
Repita os PASSOS 3 e 4. Deve levantar o punho e depois
empurrá-lo para baixo até o suporte fechar. Liberte a alavanca.
IMPORTANTE: Levante primeiro o punho para levantar o trinco
antes de baixar o suporte.
Fixar os braços de extensão e os suportes de
trabalho (Fig. A, P, Q)
IMPORTANTE: Certifique-se de que o lado mais comprido do
“T” no braço de suporte de trabalho 9 fica virado para baixo,
como indicado na Figura P. Certifique-se de que a seta na
etiqueta aponta para baixo.
1. Insira o braço de suporte de trabalho comprido na tampa
preta pequena 24 , (Fig. P) no orifício 25 do suporte, o mais
perto possível da alavanca de activação vermelha. Empurre
o braço para encaixá-lo no respetivo local.
2. Repita o procedimento para o outro braço de suporte de
trabalho no lado oposto. Empurre o braço para encaixá-lo
no respetivo local. Aperte os botões de bloqueio horizontal
para fixar.
3. Com o suporte levantado para a altura pretendida, insira
o suporte de trabalho 10 na parte superior do orifício do
braço de extensão 9 . O orifício roscado no suporte de
trabalho deve ficar virado para fora.
4. Insira o botões de bloqueio vertical 6 no orifício lateral do
braço de suporte de trabalho. Aperte o botão de bloqueio
vertical 6 .
5. Repita o procedimento para o outro suporte de trabalho.
NOTA: O mecanismo de bloqueio interno impede que o braço
de suporte de trabalho se liberte.
Fixar a placa de batente
1. Alinhe a ranhura da placa de batente 11 com o orifício
roscado virado para fora do suporte de trabalho 10 .
NOTA: A placa de batente pode ser fixada em qualquer um
dos suportes de trabalho.
2. Para fixar a placa de batente no suporte de trabalho insira e
aperte o botão, como indicado na Figura Q.
Fixar a ferramenta (Fig. A, H–M)
ATENÇÃO: RISCO DE ESTABILIDADE. Consulte as
instruções do fabricante da ferramenta sobre a fixação
da serra de esquadria num suporte ou numa superfície de
apoio. Antes de utilizar a ferramenta, fixe-a de acordo com
as instruções indicadas neste manual e com as instruções
do manual do fabricante e ferramentas. Se não cumprir
estes avisos, podem ocorrer ferimentos e danos graves
na ferramenta.
1. Antes de fixar a serra, vire o suporte com o lado direito para
cima e deixe o suporte na posição fechada.
2. Desaperte os 6 parafusos de calha 27 com a chave
sextavada fornecida. Retire os quatro parafusos de fixação/
arruelas achatadas 28 das calhas de montagem 1 .
3. Deslize as calhas de montagem 1 para se ajustarem à
largura da ferramenta.
4. Coloque a serra de esquadria nas calhas de montagem 1 .
Centre a ferramenta, tanto à frente como atrás e em ambos
os lados, no suporte (Fig. K).
5. Certifique-se de que os orifícios de montagem 29 nos pés
da ferramenta ficam alinhados com a calha (Fig. J).
6. Insira os parafusos de fixação/arruelas achatadas 28 (removidos no PASSO 2) através de cada um dos pés da
ferramenta na porca retirada 32 . Aperte com firmeza.
7. Quando a serra estiver apertada nas calhas, apete os
parafusos de calha 27 que desapertou no PASSO 2.
Se a serra não se ajustar de imediato nas calhas
de montagem
IMPORTANTE: A serra de esquadria DEVE estar posicionada de
modo a que a ferramenta seja aparafusada precisamente nas
calhas de montagem.
ATENÇÃO: RISCO DE ESTABILIDADE. Se os orifícios de
montagem da ferramenta não ficarem alinhados com
as ranhuras nas calhas de montagem, monte a serra
de esquadria num pedaço de contraplacado de 19 mm
(consulte a Figura L para saber quais são as dimensões). O
contraplacado deve ser, no mínimo, 102 mais largo do que
a base da ferramenta que está a ser montada e ter uma
profundidade mínima de 435 mm. O contraplacado deve
ser pelo menos tão profundo como a base da ferramenta
que está a ser montada. Faça furos de 9,5 mm perto de
ambas as extremidades do contraplacado para alinhar
com as ranhuras nas calhas de montagem, como descrito
em Fixar a ferramenta. Nestas circunstâncias, pode ser
necessário utilizar outro material (não fornecido).
ATENÇÃO: RISCO DE ESTABILIDADE. Todo o material
adquirido deve ter um mínimo de Classe 2. O material
deve ter 31,8 mm de espessura do que a base da
ferramenta que pretende montar.
AVISO: Para evitar qualquer bloqueio e incorrecção,
certifique-se de que o contraplacado não está torcido ou
irregular. Se ocorrer bloqueio e/ou incorreção, substitua
o contraplacado por um pedaço de contraplacado não
torcido e nivelado.
Teste de estabilidade do produto (Fig. I, R, S)
IMPORTANTE: Este teste deve ser efectuado antes de utilizar o
suporte e a serra em conjunto.
O suporte para serra de esquadria rotativa foi concebido para ser
utilizado em conjunto com vários tipos de serras de esquadria,
serras de esquadria composta e serras de esquadria radiais.
53
Português
ATENÇÃO: para sua segurança, peça a duas ou mais
pessoas para efectuar o teste de estabilidade, caso
contrário podem ocorrer ferimentos graves.
ATENÇÃO: a cabeça de corte DEVE ser levantada em
todas as serras de esquadria, serras de esquadria
compostas e serras de esquadria radiais. Todas as
serras de esquadria radiais DEVEM ser bloqueadas
na posição traseira. Se não o fizer, podem ocorrer
ferimentos graves.
ATENÇÃO: RISCO DE ESTABILIDADE. Mantenhase atento. O suporte pode cair durante este
procedimento. Podem ocorrer ferimentos graves.
1. Com uma pessoa à frente da serra/suporte e outra na parte
de trás da serra/suporte, ambas prontas para segurar a
serra, a pessoa que está à frente levanta as pernas dianteiras
cerca de 65 mm e depois larga-as e deixa-as cair. O suporte
tem tendência para inclinar para a frente? Se for o caso,
volte a ajustar a serra para trás no suporte e volte a apertar
os fechos.
2. A pessoa que está atrás levanta as pernas traseiras cerca de
65 mm e deixa-as cair. O suporte tem tendência para inclinar
para trás? Se for o caso, volte a ajustar a serra para a parte da
frente do suporte e volte a apertar os fechos 27 .
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos. Depois
de efectuar a montagem e antes de cada utilização,
certifique-se de que todos os parafusos e porcas
estão bem apertados e que todos os mecanismos
funcionam correctamente.
ATENÇÃO: Ppra reduzir o risco de ferimentos,
mantenha ambas as mãos no punho e o pé direito
na perna da extensão quando levantar e baixar o
suporte. O suporte tem um sistema de elevação com
jacto de gás e pode subir de maneira inesperada
quando a alavanca é libertada.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, nunca
liberte a alavanca de activação se o suporte da serra
de esquadria rotativa estiver na vertical (Fig. T). O
mecanismo accionado por mola está sob tensão e
pode abrir-se de maneira inesperadamente, com
muita força.
Consulte Levantar e baixar o suporte em Montagem para
ajustar o suporte para a altura pretendida.
Abrir os suportes de trabalho de extensão
(Fig. A)
1. Rode o botão de bloqueio horizontal 7 no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio.
2. Deslize o braço de extensão
do suporte de trabalho do suporte de trabalho 9 para fora
ou para dentro, dependendo do comprimento da peça
de trabalho.
54
3. Aperte o botão de bloqueio horizontal.
4. Repita o procedimento para o outro lado.
Ajustar a altura do suporte de trabalho
da extensão (Fig. A)
1. Rode o botão de bloqueio vertical 6 .
2. Ajuste o suporte de trabalho 10 para cima ou para baixo
até à altura pretendida.
3. Aperte o botão de bloqueio vertical.
4. Repita o procedimento para a outro suporte de trabalho
de extensão.
Utilizar a placa de batente (Fig. A)
O suporte da serra de esquadria rotativa é instalado com a placa
de batente 11 . Utilize a placa de batente se for necessário uma
operação de corte contínuo.
1. Desaperte o botão de bloqueio da placa de batente para
rodar a placa de batente na vertical.
2. Aperte o botão de bloqueio da placa de batente.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE (Fig. T)
ATENÇÃO: RISCO DE QUEDA. O suporte pode cair
se o armazenar ou transportar perto ou na posição
vertical. Transporte ou armazene o suporte na
horizontal para reduzir o risco de queda do suporte.
Para baixo o suporte para a posição de armazenamento,
empurre a alavanca de activação vermelha para baixo, levante o
punho e depois exerça pressão no punho para baixo.
Consulte a Figura T para saber qual é a posição de
transporte adequada.
MANUTENÇÃO
O suporte para serra de esquadria rotativa da DeWALT foi
concebido para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização continuamente
satisfatória depende de uma manutenção apropriada da
ferramenta e de uma limpeza regular.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
Português
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
O DeWALT suporte para serra de esquadria rotativa foi
concebido para ser utilizado em conjunto com vários tipos de
serras de esquadria, serras de esquadria composta e serras de
esquadria radiais.
55
Suomi
JIIRISAHAN RULLATELINE
DE7260
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Maksimikuormitus
Leveys (pidennettynä)
Leveys (taitettuna)
Korkeus (pidennettynä)
Korkeus (taitettuna)
Paino
kg
mm
mm
mm
mm
kg
Konedirektiivi
Jiirisahan rullateline
DE7260
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
22.12.2017
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
56
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Yleisiä turvallisuutta koskevia varoituksia
VAROITUS: Lue kaikki jiirisahan rullatelineen
ja siihen asennetun jiirisahan varoitukset ja
ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Turvallisuusohjeet
VAROITUS: Lue työkalun ohjekirja ennen lisävarusteiden
käyttämistä oman turvallisuutesi takaamiseksi. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja työkalun sekä lisävarusteen
vaurioitumiseen. Tätä työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
VAROITUS: Jos näitä ohjeita ei noudateta,
seurauksena voi olla vakava tapaturma.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaraa voidaan
pienentää pitämällä molemmat kädet kahvassa
telinettä nostaessa ja laskiessa. Telineen
nostomekanismi toimii kaasulla ja se voi nousta
odottamattomasti, kun vipu vapautetaan.
VAROITUS: Älä avaa tai korjaa mitään
kaasunpainejousen osaa. Sisällä on suuri paine,
olemassa on henkilövahinkovaara.
Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai
huonosti valaistussa ympäristössä.
Korjauta jiirisahan rullateline koulutetulla
ja ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy
korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten
varmistat turvallisuuden.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi jiirisahojen
telineenä. Telineen kuormituskyky on 136 kg. Väärinkäyttö
tai virheellinen käyttö voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen
tai henkilövahinkoon.
Älä seiso työtason päällä. Telineeseen kiipeäminen, sen
päällä istuminen tai seisominen on vaarallista. Älä käytä
tukiosia tikapuina tai telineenä.
Kiinnitä jiirisaha hyvin paikoilleen telineeseen ennen
käyttöä. Noudata asennusohjeita tarkasti. Kiinnitä työkalu
tiukasti sahan asennuskiskoihin ohjeiden mukaisesti.
•
•
•
•
•
Paino
Suomi
•
•
•
•
•
Aseta teline tasaiselle alustalle sen heilumisen ja
kaatumisen välttämiseksi.
Varo tuotteen nostamisen ja laskemisen aikana, etteivät
sormet tai kädet jää puristuksiin.
Tarkista, että jalat ja muut tukikappaleet on lukittu
paikoilleen ennen käyttöä.
Telinettä ei saa muokata tai käyttää muuhun kuin sen
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Tätä jiirisahan rullatelinettä ei saa käyttää, jos suojassa
tai säätölaitteessa tai hitsausosissa havaitaan vaurioita.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
2Asennuskiskot
1Jalka
2Pyörät
1 Jalan pidennysosa
1Kuusiokulma-avain
1 Pystysuunnan lukitusnupit
1 Vaakasuunnan lukitusnupit
1Kahva
1 Työtuen pidennysvarsi
1Työtuki
1Pysäytyslevy
1Käynnistysvipu
Tarvikepussi 1:
2Akselit
2Laakerit
4Aluslevyt
2Mutterit
Tarvikepussi 2:
4 M8 x 16 mm pyöreäkantaiset ruuvit
4 Kaarevat aluslevyt
1 M6 x 10 mm pyöreäkantainen ruuvi
1 M6 lukituslevy
1 M8 x 21 mm pyöreäkantainen ruuvi kierrelukituksella
1 M8 lukituslevy
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Pakkauksen sisältöä ei saa leikata.
Puristumis- ja iskeytymisvaara.
Päivämääräkoodin Sijainti [Kuva (Fig.) B]
Päivämääräkoodi 33 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Asennuskiskot
13 Akselit
2 Jalka
14 Laakerit
3 Pyörät
15 Aluslevyt
4 Jalan pidennysosa
16 Mutterit
5 Kuusiokoloavain
17 M8 x 16 mm
pyöreäkantaiset ruuvit
6 Pystysuunnan lukitusnupit
7 Vaakasuunnan lukitusnupit 18 Kaarevat aluslevyt
19 M6 x 10 mm
8 Kahva
pyöreäkantainen ruuvi
9 Työtuen
20 M6 lukituslevy
pidennysvarsi
21 M8 x 21 mm
10 Työtuki
pyöreäkantainen ruuvi
11 Pysäytyslevy
kierrelukituksella
12 Käynnistysvipu
22 M8 lukituslevy
Käyttötarkoitus
Tämä jiirisahan rullateline on suunniteltu käytettäväksi DeWALTjiirisahalla. Jos kohdistuksessa tai asennuksessa esiintyy
ongelmia, ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjaajaan.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
VIERIVÄLLÄ JIIRISAHATELINEELLÄ EI SAA kuljettaa henkilöitä tai
muita kuormia.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: PURISTUMIS- JA ISKEYTYMISVAARA. Älä
leikkaa suuria nippusiteitä ( 3 4 Kuva B) ennen kuin
ohjekirjassa annetaan siihen ohjeet. Jousikuormitettu
mekanismi on jännitteenalainen ja se voi avautua
odottamattomasti suurella voimalla. Älä nosta tai laske
telinettä ennen kuin kaikki asennustoimenpiteet on
suoritettu. Muutoin seurauksena voi olla
vakava henkilövahinko.
57
Suomi
Asennukseen vaaditut työkalut
• Kuusiokoloavain 5 (kuuluu pakkaukseen, sijaitsee telineen
nurkassa olevassa avaimen säilytyskotelossa)
• Säädettävä avain
• 13 mm avopäinen avain
• 18 mm avopäinen avain
• Lankapihdit
HUOMAA: Jiirisahan rullateline on tarkoitettu useimpiin
jiirisahoihin ja niiden siirtämiseen niin työmaalla kuin liikkeessä.
Avaimen säilytyskotelo (Kuva A)
Pakkaukseen kuuluva kuusiokoloavain 5 sijaitsee telineen
nurkassa olevassa avaimen säilytyskotelossa.
Jalan pidennysosan kiinnittäminen
(Kuvat B, C)
TÄRKEÄÄ: Aseta teline ylösalaisin lattialle tai tasaiselle ja
vakaalle alustalle Kuvan B mukaisesti.
1. Aseta jalan pidennysosa 4 telineeseen sen
ollessa ylösalaisin.
2. Kohdista reiät ja asenna kaksi M8 x 16 mm pyöreäkantaista
ruuvia 17 kaarevilla aluslevyillä 18 .
3. Kiristä hyvin pakkaukseen kuuluvalla kuusiokoloavaimella 5 .
Säilytyskotelon jalan kiinnittäminen
telineeseen (Kuva D)
1. Nosta jalan pidennysosan vastakkaista päätä telineen ollessa
ylösalaisin ja aseta säilytyskotelon jalka 2 telineeseen
u-muotoisen putken ollessa ylösalaisin.
2. Kohdista reiät ja asenna yksi M8 x 16 mm pyöreäkantainen
ruuvi 17 kaarevalla aluslevyllä 18 kullekin puolelle.
3. Kiristä hyvin pakkaukseen kuuluvalla kuusiokoloavaimella 5 .
Kahvan kiinnittäminen (Kuva E)
1. Kun teline on ylösalaisin, kiinnitä kahva 8 telineen päähän
pyörien vastakkaiselle puolelle yhdellä M8 x 21 mm
pyöreäkantaisella ruuvilla 21 ja lukituslevyllä 22 . Asenna
ruuvi pakkaukseen kuuluvalla avaimella, älä kuitenkaan
kiristä sitä.
2. Käännä telineen oikea puoli ylös, jotta pyörät ja jalan
pidennysosa ovat tasaisesti lattialla tai vakaalla alustalla.
Varmista, että teline jää suljettuun asentoon. Älä
nosta telinettä.
3. Asenna yksi M8 x 10 mm pyöreäkantainen ruuvi 19 lukituslevyllä 20 toiselle puolelle. Kiristä hyvin pakkaukseen
kuuluvalla kuusiokoloavaimella.
4. Kiristä VAIHEESSA 1 lisätty M8 x 21 mm pyöreäkantainen
ruuvi 21 pakkaukseen kuuluvalla kuusiokoloavaimella.
Pyörien kiinnittäminen (Kuvat F, G)
1. Liu’uta aluslevy 15 ja laakeri 14 akselin pulttiin 13 .
2. Kun teline on ylösalaisin, aseta akselin pultti pyörään 3 ja
pyörän pidennysosa 23 kehykseen kuvan E mukaisesti.
HUOMAA: Varmista, että pyörännavan rihlapintainen puoli
osoittaa sisäänpäin kehyskokoonpanoa kohti.
58
3. Aseta aluslevy 15 ja lukitusmutteri 16 akselin pultin
kierteiseen päähän.
4. Kiristä akselin pultti ja mutteri 3/4 tuuman avaimella ja
säädettävällä avaimella.
HUOMAA: Älä kiristä liikaa. Jos osia kiristetään liikaa, pyörän
pyörintä voi heikentyä.
5. Kiinnitä toinen pyörä samalla tavalla.
Telineen nostaminen ja laskeminen
(Kuvat A, H, N–O)
VAROITUS: PURISTUMIS- JA ISKEYTYMISVAARA.
Jousikuormitettu mekanismi on jännitteenalainen ja se voi
avautua odottamattomasti suurella voimalla.
1. Käännä teline oikea puoli ylöspäin lattialle.
TÄRKEÄÄ: Telineen on oltava oikea puoli ylöspäin valkoisia
nippusiteitä 34 leikatessa.
2. Leikkaa valkoiset nippusiteet lankapihdeillä pitämällä
samalla telineen kehystä alhaalla.
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ leikkaa mustia nippusiteitä,
jotka pitävät telineen avaamiseen tarkoitetut
kaapelit paikoillaan.
3. Aseta yksi jalka jalan pidennysosan 4 alaosaan. Pidä kahvaa
alhaalla yhdellä kädellä, paina punaista käynnistysvipua 12 lukitusmekanismin vapauttamiseksi.
4. Nosta kahvaa 8 molemmilla käsillä painamalla samalla
punaista vipua.
Telineessä on kolme eri asentoa: suljettu, täysin
pidennetty ja väliasento
Väliasennon asettaminen
Nosta kahva ylös ja nosta telinettä hitaasti. Teline pysähtyy
väliasentoon. Vapauta vipu.
HUOMAA: Kun teline on väliasennossa, se laskeutuu hiukan
työkalun asentamisen yhteydessä. Väliasento ei lukitse ylöspäin
suuntautuvaa liikettä. Teline jää väliasentoon hyödyntäen
työkalun painoa.
Telineen pidentäminen ääriasentoon
Aloita väliasennosta. Toista VAIHEET 3–4. Nosta kahva ylös ja
nosta teline täysin pidennettyyn asentoon. Teline lukittuu täysin
pidennettyyn asentoon. Vapauta vipu.
Telineen sulkeminen
Toista VAIHEET 3–4. Kahva on nostettava ylös ja painettava
sitten alas, kunnes teline sulkeutuu. Vapauta vipu.
TÄRKEÄÄ: Nosta kahva ylös lukituksen avaamiseksi ennen kuin
teline voidaan laskea.
Pidennysvarsien ja työtukien kiinnittäminen
(Kuvat A, P, Q)
TÄRKEÄÄ: Varmista, että pidempi “T”-puoli työtuen varressa 9 osoittaa alaspäin Kuvan P mukaisesti. Varmista, että merkin nuoli
osoittaa alaspäin.
1. Aseta pitkä työtuen varsi pienellä mustalla
korkilla ( 24 , Kuva P) telineen reikään 25 , joka
on lähinnä punaista käynnistysvipua. Paina varsi
sisään sen asettamiseksi paikoilleen.
Suomi
2. Toista toimenpiteet toisen työtuen varren kohdalla
vastakkaisessa päässä. Paina varsi sisään sen asettamiseksi
paikoilleen. Kiristä vaakasuunnan lukitusnupit.
3. Kun teline on nostettu halutulle korkeudelle, aseta
työtuki 10 pidennysvarren 9 reiän päälle. Työtuen
kierteisen reiän tulee osoittaa ulospäin.
4. Aseta pystysuunnan lukitusnuppi 6 työtuen varren sivussa
olevaan reikään. Kiristä pystysuunnan lukitusnuppi 6 .
5. Toista toimenpide toisen työtuen kohdalla.
HUOMAA: Sisäinen lukitusmekanismi pitää työtuen
varren paikoillaan.
Pysäytyslevyn kiinnittäminen
1. Kohdista pysäytyslevyn 11 aukko työtuen 10 ulospäin
osoittavaan kierteiseen reikään.
HUOMAA: Pysäytyslevy voidaan kiinnittää jompaan
kumpaan työtukeen.
2. Kiinnitä pysäytyslevy työtukeen asentamalla ja kiristämällä
nuppi Kuvan Q mukaisesti.
Työkalun kiinnittäminen (Kuvat A, H–M)
VAROITUS: VAKAUSVAARA. Katso jiirisahan
kiinnitysohjeet telineeseen tai tukipintaan työkalun
valmistajan toimittamista ohjeista. Kiinnitä työkalu tämän
ohjekirjan ja työkalun valmistajan ohjekirjan ohjeita
noudattaen ennen sen käyttöä. Näiden varoituksien
noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin ja työkalun vaurioitumiseen.
1. Käännä telineen oikea puoli ylöspäin ja jätä se suljettuun
asentoon ennen sahan kiinnittämistä.
2. Löysää 6 kiskon ruuvia 27 pakkaukseen kuuluvalla
kuusiokoloavaimella. Irrota neljä asennuspulttia / tasaista
aluslevyä 28 asennuskiskoista 1 .
3. Liu’uta asennuskiskot 1 työkalun leveyden mukaan.
4. Aseta jiirisaha asennuskiskoille 1 . Keskitä
työkalu telineeseen etu- ja takasuunnassa sekä
sivusuunnassa (Kuva K).
5. Varmista, että työkalun jaloissa olevat asennusreiät 29 kohdistuvat kiskoon (Kuva J).
6. Aseta asennusruuvit / tasaiset aluslevyt 28 (irrotettu
VAIHEESSA 2) työkalun jalkojen läpi kiinnitysmutteriin 32 .
Kiristä huolellisesti.
7. Kun saha on kiristetty kiskoihin, kiristä kiskon ruuvit 27 ,
jotka löysättiin VAIHEESSA 2.
Jos saha ei sovi hyvin asennuskiskoihin
TÄRKEÄÄ: Jiirisaha TÄYTYY asettaa niin, että työkalu on
kiinnitetty pultein suoraan asennuskiskoihin.
VAROITUS: VAKAUSVAARA. Jos työkalun asennusreiät
eivät kohdistu asennuskiskojen aukkoihin, asenna jiirisaha
19 mm:n vanerikappaleeseen (ks. mitat Kuvasta L).
Vanerin on oltava vähintään 102 mm asennettavan
työkalun pohjaa leveämpi sekä vähintään 435 mm syvä.
Vanerin on oltava vähintään yhtä syvä kuin asennettava
työkalu. Poraa vanerin molempien päiden lähelle
9,5 mm:n reiät asennuskiskojen aukkojen kohdistamiseksi
osion Työkalun kiinnittäminen mukaisesti. Muut
laitteistot voivat olla näissä olosuhteissa tarpeen (eivät
kuulu pakkaukseen).
VAROITUS: VAKAUSVAARA. Kaikkien uusien
laitteistojen tulee kuulua vähintään luokkaan 2.
Laitteistojen tulee olla 31,8 mm asennettavan työkalun
pohjan paksuutta pitempiä.
HUOMAUTUS: Kiinnijuuttumisen ja/tai epätarkkojen
tuloksien välttämiseksi on varmistettava, ettei vaneri ole
vääntynyt tai epätasainen. Jos kiinnijuuttumista ja/tai
epätarkkoja tuloksia esiintyy, vaihda vaneri suoraan ja
tasaiseen vaneriin.
Tuotteen vakauden testaaminen
(Kuvat I, R, S)
TÄRKEÄÄ: Tämä testi on suoritettava ennen telineen ja sahan
käyttämistä yhdessä.
Jiirisahan rullateline on tarkoitettu käytettäväksi
erilaisten jiirisahojen, yhdistelmäjiirisahojen ja liukuvien
yhdistelmäjiirisahojen kanssa.
VAROITUS: Turvallisuuden takaamiseksi
vakauden testaaminen edellyttää kahta tai
useampaa henkilöä. Muutoin vaarana ovat
vakavat henkilövahingot.
VAROITUS: Leikkuupää TÄYTYY nostaa kaikissa
jiirisahoissa, yhdistelmäjiirisahoissa ja liukuvissa
yhdistelmäjiirisahoissa. Kaikki liukuvat
yhdistelmäjiirisahat TÄYTYY lukita taka-asentoon.
Muutoin vaarana ovat vakavat henkilövahingot.
VAROITUS: VAKAUSVAARA. Pysy valppaana. Teline
voi kaatua tämän toimenpiteen aikana. Se voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
1. Yhden henkilön on oltava sahan/telineen edessä ja toisen
henkilön on oltava sahan/telineen takana valmiina ottamaan
saha vastaan. Edessä oleva henkilö nostaa etujalkoja
noin 65 mm ja päästää niistä sitten irti. Kaatuuko teline
enimmäkseen eteenpäin? Säädä tässä tapauksessa sahaa
telineessä taaksepäin ja kiristä kiinnitysosat.
2. Takana oleva henkilö nostaa takajalkoja noin 65 mm:n
verran ja pudottaa telineen. Kaatuuko teline enimmäkseen
taaksepäin? Säädä tässä tapauksessa sahaa telineen etuosaa
kohti ja kiristä kiinnitysosat 27 uudelleen.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran välttäminen:
Varmista, että kaikki pultit ja mutterit on kiristetty
hyvin ja kaikki mekanismit toimivat virheettömästi
asennustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen ja
aina ennen käyttöä.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaraa voidaan
pienentää pitämällä molemmat kädet kahvassa ja
oikea jalka lajan pidennysosassa telinettä nostaessa
ja laskiessa. Telineen nostomekanismi toimii
59
Suomi
kaasulla ja se voi nousta odottamattomasti, kun
vipu vapautetaan.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran välttäminen,
älä koskaan vapauta käynnistysvipua jiirisahan
rullatelineen ollessa pystyasennossa (Kuva T).
Jousikuormitettu mekanismi on jännitteenalainen ja
se voi avautua odottamattomasti suurella voimalla.
Säädä teline oikealle korkeudelle katsomalla ohjeet kohdasta
Telineen nostaminen ja laskeminen osiossa Kokoaminen .
Työtukien jatkeen pidentäminen (Kuva A)
1. Kierrä vaakasuunnan lukitusnuppia 7 vastapäivään.
2. Liu’uta työtuen pidennysvarsi 9 ulos tai sisään työkappaleen
pituuden mukaan.
3. Kiristä vaakasuunnan lukitusnuppi.
4. Toista toimenpide toisella puolella.
Työtuen pidennyksen korkeuden
säätäminen (Kuva A)
1. Käännä pystysuunnan lukitusnuppia 6 .
2. Säädä työtuki 10 haluamallesi korkeudelle siirtäen sitä ylöstai alaspäin.
3. Kiristä pystysuunnan lukitusnuppi.
4. Toista toimenpide toisen työtuen jatkeen kohdalla.
Pysäytyslevyn käyttäminen (Kuva A)
Jiirisahan rullateline pysäytyslevyllä 11 . Käytä pysäytyslevyä, jos
jatkuva leikkaustoimenpide on tarpeen.
1. Löysää pysäytyslevyn lukitusnuppia levyn
kiertämiseksi pystyasentoon.
2. Kiristä pysäytyslevyn lukitusnuppi.
SÄILYTYS JA KULJETUS (Kuva T)
VAROITUS: KAATUMISVAARA. Teline voi kaatua,
kun sitä säilytetään tai kuljetetaan pystyasennossa
tai lähes pystyasennossa. Telinettä tulee
kuljettaa ja säilyttää vaaka-asennossa telineen
kaatumisen välttämiseksi.
Teline voidaan laskea säilytysasentoon painamalla punainen
käynnistysvipu alas, nostamalla kahva ylös ja kohdistamalla
kahvaan alaspäin suuntautuvaa painetta.
Katso oikeaoppinen kuljetusasento kuvasta T.
KUNNOSSAPITO
Jiirisahan DeWALT-rullateline on tarkoitettu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
60
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Jiirisahan DeWALT rullateline on tarkoitettu käytettäväksi
erilaisten jiirisahojen, yhdistelmäjiirisahojen ja liukuvien
yhdistelmäjiirisahojen kanssa.
Svenska
RULLSTÄLLNING GERINGSSÅG
DE7260
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Maximal arbetsbelastning
Bredd (utökad)
Bredd (ihopvikt)
Höjd (utökad)
Höjd (ihopvikt)
Vikt
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
EC-Följsamhetsdeklaration
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Generella säkerhetsvarningar
VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvarningar
och alla instruktioner för rullställningen för
geringssågen och den monterade geringssågen.
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna
kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
Maskindirektiv
Rullställning geringssåg
DE7260
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
För mer information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
22.12.2017
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Säkerhetsregler
VARNING: För din egen säkerhet, läs igenom verktygets
bruksanvisningen innan tillbehöret används. Om inte
dessa varningar följs kan det leda till personskador och
allvarliga skador på arbetsställningen och tillbehören. Vid
service på detta verktyg använd identiska reservdelar.
VARNING: Om inte dessa regler följs kan det leda till
allvarliga personskador.
VARNING: För att minska risken för skador skall
båda händerna hållas på handtaget vid höjning
eller sänkning av ställningen. Ställningen har
gashjälp för lyftning och den kan höjas oväntat när
spaken lossas.
VARNING: Öppna inte eller reparera något vid
gastryckfjädern. De tär högt tryck på insidan, risk
för personskador.
Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
Låt en kvalificerad reparatör som bara använder
originaldelar utföra service på rullställningen för
geringssågen. Detta garanterar att säkerheten behålls.
Denna produkt har designats för att användas som
en ställning för geringssågar. Ställningen stöder upp
till 136 kg. Allt missbruk eller felanvändning kan resultera i
produktskador eller personskador.
Stå inte på arbetsbordet. Det är riskabelt att klättra, sitta
eller stå på ställningen. Använd inte stödförlängningen som
en ställning eller stege.
•
•
•
•
61
Vikt
Svenska
•
•
•
•
•
•
Fäst geringssågen korrekt till ställningen innan arbetet
börjar. Följ monteringsinstruktionerna noga. Fäst verktyget
säkert på sågmonteringsskenorna såsom instruerats.
Placera ställningen på en plan och jämn yta för att
förhindra att den gungar eller tippar.
Var försiktig vid höjning eller sänkning av produkten för
att minska risken för att händer eller fingrar kläms.
Kontrollera benen och andra stöd för att se till att de är
korrekt låsta på plats innan arbetet.
Modifiera inte eller använd ställningen för något annat
än den är avsedd för.
Om skydds- eller inställningsenheten eller svetsningen
är skadad skall denna rullställning för geringssågen
längre användas.
Förpackningens innehåll
Klipp inte paketinnehåll.
Fara för klämning och slag.
Datumkodplacering [Bild (Fig.) B]
Datumkoden 33 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Monteringsskenor
13 Axlar
2 Fot
14 Bussningar
3 Hjul
15 Brickor
4 Benförlängning
16 Muttrar
5 Insexnyckel
17 M8 x 16 mm skruvar med
runt huvud
6 Vertikal låsratt
18 Böjda brickor
7 Horisontell låsratt
19 M6 x 10 mm skruv med
8 Handtag
runt huvud
9 Arbetsstöd
20 M6 låsbricka
förlängningsarm
21 M8 x 21 mm skruv
10 Arbetsstöd
med runt huvud med
11 Stopplatta
gängad låsbit
12 Aktiveringsspak
22 M8 låsbricka
Förpackningen innehåller:
2Monteringsskenor
1Fot
2Hjul
1Benförlängning
1Insexnyckel
1 Vertikal låsratt
1 Horisontell låsratt
1Handtag
1 Arbetsstöd förlängningsarm
1Arbetsstöd
1Stopplatta
1Aktiveringsspak
Hårdvaruväska 1:
2Axlar
2Bussningar
4Brickor
2Muttrar
Hårdvaruväska 2:
4 M8 x 16 mm skruvar med runt huvud
4 Böjda brickor
1 M6 x 10 mm skruv med runt huvud
1 M6 låsbricka
1 M8 x 21 mm skruv med runt huvud med gängad låsbit
1 M8 låsbricka
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Denna rullställning för geringssåg är designad för att
användas med DeWALT geringssåg. Om du har problem
med inriktningen eller monteringen rådfråga ett auktoriserat
DeWALT reparatörsombud.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
Transportera INTE personer eller last med GERINGSSÅGENS
RULLSTÄLLNING.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Märkningar på verktyg
MONTERING OCH JUSTERING
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
62
Avsedd användning
VARNING: FARA FÖR KLÄMNING OCH SLAG. Klipp
inte av den stora säkerhetskabelns band ( 3 4 Bild B)
innan du instrueras så senare i manualen. Den
fjäderbelastade mekanismen är under spänning och kan
öppnas oväntat med hög kraft. För att minska risken för
Svenska
allvarliga personskador, höj inte eller sänk ställningen
innan monteringen är klar.
Verktyg som krävs för monteringen
• Insexnyckel 5 (medföljer, finns i nyckelförvaringsplatsen i
hörnet på ställningen)
• Skiftnyckel
• 13 mm nyckel med öppen ände
• 18 mm nyckel med öppen ände
• Trådavbitare
NOTERA: Denna rullställning för geringssåg är en ställning
som designats för inhysa de flesta geringssågar och för att vara
portabel för dessa enheter, både i fält och i verkstaden.
Nyckelförvaring (Bild A)
Den medföljande insexnyckeln 5 finns i nyckelförvaringsplatsen
i hörnet på ställningen.
Montera benförlängningen (Bild B, C)
VIKTIGT: Placera ställningen upp och ned på golvet eller på ett
plant och stabilt bord såsom visas i Bild B.
1. Med ställningen upp och ned, sätt in benförlängningen 4 i ställningen.
2. Rikta in hålen och installera två M8 x 16 mm skruvar med
runt huvud 17 med böjda brickor 18 .
3. Dra åt med den medföljande insexnyckeln 5 .
Montera förvaringsfoten på ställningen
(Bild D)
1. Med ställningen upp och ned. lyft änden på motsatt sida
mot benförlängningen och sätt in förvaringsfoten 2 i
ställningen med det u-formade röret upp och ned.
2. Rikta in hålen och montera en M8 x 16 mm skruv med runt
huvud 17 med en böjd bricka 18 på var sida.
3. Dra åt med den medföljande insexnyckeln 5 .
Sätta fast handtaget (Bild E)
1. Med ställningen upp och ned, montera handtaget 8 på ena
sidan av ställningen mitt emot hjulet med en M8 x 21 mm
skruv med runt huvud 21 och låsbricka 22 . Fäst skruven
med medföljande insexnyckel men dra inte åt helt.
2. Vänd ställningen med rätt sida upp så att hjulen och
benförlängningen står plant på golvet eller på ett stabilt
bord. Se till att ställningen är i låst läge, höj inte ställningen.
3. Montera en M6 x 10 mm skruv med runt huvud 19 med en böjd bricka 20 på andra sidan. Dra åt med den
medföljande insexnyckeln.
4. Dra åt M8 x 21 mm skruven med runt huvud 21 tillagd i
STEG 1 med den medföljande insexnyckeln.
Montera hjulen (Bild F, G)
1. Skjut en bricka 15 och bussning 14 på axelbulten 13 .
2. Fortsätt med ställningen upp och ned, sätt in axelbulten i
hjulet 3 och hjulförlängningen 23 på ramen såsom visas i
Bild F. NOTERA: Se till att den räfflade sidan på hjulhubben
är riktad inåt mot rammontaget.
3. Placera en bricka 15 och en låsmutter 16 på axelbultens
gängade ände.
4. Dra åt axelbulten och muttern med en 18 mm nyckel och
en skiftnyckel.
NOTERA: Dra inte åt för hårt. Om det dras åt för hårt kan det
påverka hjulrotationen.
5. Fäst det andra hjulet på samma sätt.
Höja och sänka ställningen (Bild A, H, N–O)
VARNING: FARA FÖR KLÄMNING OCH SLAG. Den
fjäderbelastade mekanismen är under spänning och kan
öppnas oväntat med hög kraft.
1. Vänd ställningen upprätt på golvet.
VIKTIGT: Ställningen måste stå upprätt när
kabelbindningen klipps 34 .
2. Medan ovansidan av ställningsramen hålls ned används en
avbitartång för att klippa av den vita kabelbindningen.
VIKTIGT: Klipp INTE av den svarta kabelbindningen
som fäster kablarna som öppnar ställningen.
3. Placera en fot på nederkanten av benförlängningen 4 .
Håll ned handtaget med ena handen, tryck på den röda
aktiveringsspaken 12 för att avaktivera hakmekanismen.
4. Lyft handtaget 8 med båda händerna medan den röda
spaken samtidigt trycks in.
Ställningen har tre positioner: stängd, fullt
utökad och mellanliggande position
För att nå den mellanliggande positionen
Lyft upp handtaget och höj sakta ställningen. Ställningen
stannar på den mellanliggande positionen. Släpp spaken.
NOTERA: I den mellanliggand positionen kommer ställningen
att sänkas något när ett verktyg placeras på den. Den
mellanliggande positionen låser inte mot uppåtriktade rörelsen.
Ställningen är beroende av vikten på verktyget för att bli kvar i
den mellanliggande positionen.
Fullt utökad ställning
Starta i mellanliggande positionen. Upprepa STEG 3-4. Lyft upp
handtaget och höj ställningen till den fullt utökade positionen.
Ställningen kommer att haka i den fullt utökade positionen.
Släpp spaken.
För att stänga ställningen
Upprepa STEG 3-4. Du måste lyfta upp handtaget och sedan
skjuta ned tills ställningen är låst. Släpp spaken.
VIKTIGT: Lyft första handtaget för att avaktivera haken innan
ställningen kan sänkas.
Montera förlängningsarmarna och
arbetsstödet (Bild A, P, Q)
VIKTIGT: Se till att den längre sidan av ”T” i arbetsstödsarmen 9 är riktad nedåt såsom visas i Bild P. Se till att pilen på etiketten
pekar nedåt.
1. För in den långa arbetsstödsarmen med det lilla svarta
locket ( 24 , Bild P) i hålet 25 på ställningen närmast den
röda aktiveringsspaken. Skjut in armen tills den snäpper
på plats.
63
Svenska
2. Upprepa med en andra arbetsstödsarmarna på motsatt
sida. Skjut in armen tills den snäpper på plats. Dra åt den
horisontella låsratten för att fästa.
3. Med ställningen upphöjd till önskad höjd, för in
arbetsstödet 10 i ovansidan av förlängningsarmens 9 hål.
Det gängade hålet i arbetsstödet skall vara riktad utåt.
4. För inte den vertikala låsratten 6 in i sidohålet på
arbetsstödsarmen. Dra åt den vertikala låsratten 6 .
5. Upprepa med de andra arbetsstöden.
NOTERA: Den interna låsmekanismen ser till att
arbetsstödsarmen inte lossnar.
Montera stopplattan
1. Rikta in öppningen på stopplattan 11 mot de utåtriktade
gängade hålen på arbetsstödet 10 .
NOTERA: Stopplattan kan fästas på valfritt arbetsstöd.
2. Fäst stopplattan på arbetsstödet genom att installera och
dra åt ratten såsom visas i Bild Q.
Montera verktyget (Bild A, H–K)
VARNING: STABILITETSFARA. Se verktygstillverkarens
instruktioner beträffande montering av din geringssåg
på en ställning eller stödyta. Fäst verktyget i enlighet
med båda instruktionerna i denna manual och de
i verktygstillverkarens innan arbetet. Om inte dessa
varningar följs kan det leda till allvarliga personskador och
allvarliga skador på verktyget.
1. Vänd ställningen upprätt och lämna ställningen i låst
position innan sågen monteras.
2. Lossa de 6 skenskruvarna 27 med den medföljande
insexnyckeln. Ta bort de fyra monteringsbultarna/platta
brickorna 28 från monteringssskenorna 1 .
3. Skjut monteringsskenorna 1 så att de passar bredden
på verktyget.
4. Placera geringssågen på monteringsskenorna 1 .
Centrera verktyget framåt och bakåt och i sidled på
ställningen (Bild K).
5. Se till att monteringshålen 29 i verktygets fötter är i linje
med skenan (Bild J).
6. Sätt in monteringsbultarna/platta brickorna 28 (som togs
bort i STEG 2) genom vart och ett av verktygets fötter in i
infångade muttern 32 . Dra åt.
7. När sågen sitter fast på skenorna, dra åt alla skenskruvar 27 som lossades i STEG 2.
Om sågen inte lätt passar på
monteringsskenorna
VIKTIGT: Geringssågen MÅSTE placeras så att verktyget kan
skruvas fast i rät vinkel på monteringsskenorna.
VARNING: STABILITETSFARA. Om verktygets
monteringshål inte är i linje med öppningarna i
monteringsskenorna, montera geringssågen på en bit
19 mm plywood (Se Bild L för mått). Plywooden måste
vara minst 102 mm bredare än verktygets bas som
skall monteras och med ett minimidjup på 435 mm.
64
Plywooden måste var minst så djup som verktygsbasen
som monteras. Borra 9,5 mm hål nära båda ändarna
av plywooden för att rikta in mot öppningarna i
monteringsskenorna såsom beskrivs i Montera
verktyget. Annan hårdvara (medföljer inte) kan behövas
under dessa förhållanden.
VARNING: STABILITETSFARA. All köpt hårdvara bör vara
av minst grad 2. Hårdvara skall vara 31,8 mm längre än
tjockleken på verktygsbasen du monterar.
OBSERVERA: För att förhindra kärvning och/eller
felaktigheter får plywooden inte vara skev eller på annat
sätt ojämn. Om kärvning och/eller felaktigheter uppstår,
byt ut plywooden mot en icke-skev, jämn bit plywood.
Produktstabilitetstest (Bild I, R, S)
VIKTIGT: Detta test måste utföras innan ställningen och sågen
används tillsammans.
Rullställningen för geringssågen är designad för att användas
tillsammans med flera olika geringssågar, sammansatta
geringssågar och sammansatta skjutbara geringssågar.
VARNING: För din egen säkerhet, var två eller flera
personer som utför stabilitetstestet annars kan det
resultera i allvarliga skador.
VARNING: Kaphuvudet MÅSTE vara upphöjd på
alla geringssågar, sammansatta geringssågar
och skjutbara sammansatta geringssågar. En
sammansatt skjutbar geringssåg MÅSTE vara låst
i den bakre positionen. Om du inte gör det kan det
resultera i allvarliga skador.
VARNING: STABILITETSFARA. Var uppmärksam.
Ställningen kan tippa under denna procedur.
Allvarliga skador kan uppstå.
1. Med en person framför sågen/ställningen och en person
bakom sågen/ställningen är båda redo att fånga sågen,
personen fram lyfter de främre benen ungefär 65 mm och
släpper den sedan. Tenderar ställningen att tippa över
framåt? Om så, justera sågen ytterligare bakåt på ställningen
och dra åt fästena.
2. Personen bakom lyfter de bakre benen ungefär 65 mm och
släpper dem. Tenderar ställningen att tippa över bakåt?
Om så, justera om sågen framåt på ställningen och dra
åt fästena 27 .
DRIFT
Bruksanvisning
VARNING: För att minska risken för skador. Efter att
monteringen är klar och innan varje användning,
kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna
och att all mekanism fungerar korrekt.
VARNING: För att minska risken för skador skall
båda händerna hållas på handtaget och högra foten
på förlängningsbenen vid höjning eller sänkning av
ställningen. Ställningen har gashjälp för lyftning och
den kan höjas oväntat när spaken lossas.
VARNING: För att minska risken för personskador,
släpp aldrig aktiveringsspaken när rullställningen
för geringssågen är i vertikal position (Bild T). Den
fjäderbelastade mekanismen är under spänning och
kan öppnas oväntat med hög kraft.
Se Höja och sänka ställningen under Montering för att ställa
in ställningen på önskad höjd.
Förlänga förlängningsarbetsstödet (Bild A)
1. Vrid den horisontella låsratten 7 moturs.
2. Skjut arbetsstödets förlängningsarm 9 ut eller in, beroende
på längden på arbetsstycket.
3. Dra åt den horisontella låsratten.
4. Upprepa på andra sidan.
Justera förlängda arbetsstödet höjd (Bild A)
1. Vrid den vertikala låsratten 6 .
2. Justera arbetsstödet 10 uppåt eller nedåt till önskad höjd.
3. Dra åt den vertikala låsratten.
4. Upprepa med de andra förlängda arbetsstöden.
Svenska
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
DeWALT rullställningen för geringssågen är designad för
att användas tillsammans med flera olika geringssågar,
sammansatta geringssågar och sammansatta
skjutbara geringssågar.
Använda stopplattan (Bild A)
Rullställningen för geringssåg är utrustad med en stopplatta 11
. Använd stopplattan, om kontinuerliga sågarbeten behövs.
1. Lossa stopplattans låsratt för att vrida stopplattan till en
vertikal position.
2. Dra åt stopplattans låsratt.
FÖRVARING OCH TRANSPORT (Bild T)
VARNING: TIPPNINGSRISK. Ställningen kan tippa
när den förvaras eller vid transport av ställningen
nära eller i vertikala positionen. Transportera eller
förvara ställningen i den horisontella positionen för
att minska risken att ställningen skall tippa.
Sänk ned ställningen till förvaringsposition genom att skjuta ned
den röda aktiveringsspaken, lyft upp handtaget och tryck sedan
nedåt på handtaget.
Se Bild T för korrekt transportposition.
UNDERHÅLL
Din DeWALT rullställning för geringssåg har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt underhåll.
Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
65
Türkçe
TEKERLEKLI GÖNYE TESTERE TEZGAHI
DE7260
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Maksimum çalışma yükü
Genişlik (Açılmış)
Genişlik (Katlanmış)
Uzunluk (Açılmış)
Uzunluk (Katlanmış)
Ağırlık
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
AT Uygunluk Beyanatı
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Genel Güvenlik Talimatları
UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve tekerlekli
gönye testere tezgahının ve üzerine monte edilmiş
gönye testere ile ilgili tüm talimatları okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine uyulmadığı takdirde
elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilir.
Makıne Dırektıfı
Tekerlekli Gönye Testere Tezgahı
DE7260
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile
temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
22.12.2017
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
66
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
Güvenlik Önlemleri
UYARI: Kendi güvenliğiniz için herhangi bir aksesuarı
kullanmadan önce elektrikli alet kullanma kılavuzunu
okuyun. Bu uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve aletin ve aksesuarın hasar görmesine
neden olabilir. Bu alete bakım yaparken, yalnızca aynı
yedek parçaları kullanın.
UYARI: Bu kurallara uyulmaması ciddi fiziksel
yaralanmaya yol açabilir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahı
kaldırıp indirirken her iki elinizi de tutma yeri
üzerinde tutun. Tezgahta gaz yardımıyla kaldırma
özelliği mevcuttur ve kol serbest bırakıldığında
beklenmedik şekilde yükselebilir.
UYARI: Gaz basınçlı yayda herhangi bir şey açmayın
veya onarmayın. İçeride yüksek basınç ve fiziksel
yaralanma riski vardır.
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Tekerlekli gönye testere tezgahınızı sadece
orijinal yedek parçaların kullanıldığı yetkili servis
personeline tamir ettirin. Bu, güvenliğin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Bu ürün, gönye testereler için tezgah olarak kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Tezgah, 136 kg’a kadar yükleri taşır.
•
•
•
Ağırlık
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
Hatalı veya kötü kullanım ürünün hasar görmesine veya
fiziksel yaralanmalara neden olabilir.
Tezgah üzerine basmayın. Tezgaha tırmanmak, oturmak
veya üzerinde durmak tehlikelidir. Destek uzantılarını basmak
için merdiven veya iskele olarak kullanmayın.
Çalışma öncesi gönye testereyi tezgaha uygun bir
şekilde sabitleyin. Montaj talimatlarını dikkatli bir şekilde
izleyin. Aleti testere montaj raylarına belirtildiği gibi sağlam bir
şekilde sabitleyin.
Sallanmayı veya devrilmeyi önlemek için tezgahı düz ve
dengeli bir yüzeye yerleştirin.
El ve parmakların sıkışma riskini azaltmak için ürünün
kaldırılması ve indirilmesi sırasında dikkatli olun.
Çalıştırmadan önce düzgün şekilde yerine kilitlendiğini
görmek için bacakları ve diğer destekleri kontrol edin.
Tezgahı, üretim amacı dışında herhangi bir işlem için
değiştirmeyin veya kullanmayın.
Koruma veya ayarlama cihazı veya kaynak hasarlıysa,
bu tekerlekli gönye testere tezgahını artık kullanmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
2 Montaj rayları
1Ayak
2Tekerlek
1 Bacak uzantısı
1 Altıgen anahtar
1 Dikey kilit düğmeleri
1 Yatay kilit düğmeleri
1Tutamak
1 Çalışma desteği uzatma kolu
1 Çalışma desteği
1 Durdurma plakası
1 Hareket kolu
Donanım çantası 1:
2Aks
2Burç
4Rondela
2Somun
Donanım çantası 2:
4 M8 x 16 mm düğme başlı vida
4 Bombe rondela
1 M6 x 10 mm düğme başlı vida
1 M6 kilit rondelası
1 M8 x 21 mm diş kilitleme yamalı düğme başlı vida
1 M8 kilit rondelası
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Ambalaj içeriğini kesmeyin.
Sıkışma ve Vurma Tehlikesi.
Tarih Kodu Konumu [Şek. (Fig.) B]
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 33 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Montaj rayları
13 Akslar
2 Ayak
14 Burçlar
3 Tekerlekler
15 Rondelalar
4 Bacak uzantısı
16 Somunlar
5 Altıgen anahtar
17 M8 x 16 mm
düğme başlı vida
6 Dikey kilit düğmeleri
18 Bombe rondela
7 Yatay kilit düğmeleri
19 M6 x 10 mm
8 Tutamak
düğme başlı vida
9 Çalışma desteği uzatma
20 M6 kilit rondelası
kolu
21 M8 x 21 mm diş kilitleme
10 Çalışma desteği
yamalı düğme başlı vida
11 Durdurma plakası
22 M8 kilit rondelası
12 Hareket kolu
Kullanım Amacı
Bu tekerlekli gönye testere tezgahı DeWALT gönye testereyle
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hizalama veya montajla ilgili
herhangi bir sorun yaşarsanız, yetkili DeWALT servisine danışın.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
Bu DÖNER GÖNYE TESTERE TEZGAHINI insan veya eşya taşımak
için KULLANMAYIN.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
67
Türkçe
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI: SIKIŞMA VE VURMA TEHLIKESI. Büyük
emniyet kablo bağlantılarını ( 3 4 Şek. B) daha sonra
kullanma kılavuzunda belirtilene kadar kesmeyin.
Yaylı mekanizma gerginlik yüklüdür ve beklenmedik
şekilde yüksek kuvvetle fırlayabilir. Ciddi fiziksel yaralanma
riskini azaltmak için, montaj tamamlanıncaya tezgahı
kadar yükseltmeyin veya alçaltmayın.
Montaj İçin Gerekli Araçlar
• Somun anahtarı 5 (ürünle birlikte gelir, tezgahın köşesindeki
anahtarı saklama yerinde bulunur)
• Ayarlanabilir anahtar
• 13 mm açık uçlu anahtar
• 18 mm açık uçlu anahtar
• Tel kesme penseleri
NOT: Bu tekerlekli gönye testere tezgahı, çoğu gönye testereyi
barındıracak ve hem şantiye hem de dükkanda bu birimler için
taşınabilirlik sağlamak üzere tasarlanmış bir tezgahtır.
Anahtar Saklama Yeri (Şek. A)
Ürünle birlikte gelen somun anahtarı 5 tezgahın köşesindeki
anahtar saklama yerinde bulunur.
Bacak Uzantısının Takılması (Şek. B, C)
ÖNEMLİ: Şek. B›de gösterildiği gibi zeminde yere veya dengeli
bir masa üzerine ters yerleştirin.
1. Baş aşağı durduğu konumda bacak uzantısını 4 tezgaha takın.
2. Delikleri hizalayın ve iki adet M8 x 16 mm düğme başlı
vidayı 17 bombeli rondelalarla 18 takın.
3. Ürünle birlikte gelen somun anahtarını 5) kullanarak
iyice sıkın.
Depolama Ayağının Tezgaha Takılması
(Şek. D)
1. Tezgah baş aşağı durumdayken bacak uzantısının ters ucunu
kaldırın ve saklama ayağını 2 , u-şekilli boruyu ters şekilde
standa yerleştirin.
2. Delikleri hizalayın ve bir adet M8 x 16 mm düğme başlı
vidayı 17 bir adet bombeli rondelayla 18 takın.
3. Ürünle birlikte gelen somun anahtarını 5) kullanarak
iyice sıkın.
Tutamağın Takılması (Şek. E)
1. Tezgah baş aşağı durumdayken, tutamağı 8 bir M8 x
21 mm düğme başlı vida 21 ve kilit rondelası 22 ile
tezgahın tekerleğin karşısındaki ucuna takın. Ürünle birlikte
gelen somun anahtarını kullanarak vidayı takın, ancak
çok sıkmayın.
2. Tekerlekler ve bacak uzantısı yerde veya dengeli bir tezgah
üzerinde duracak şekilde tezgahın sağ tarafını yukarı
çevirin. Tezgahın kapalı konumda kalmasını sağlayın,
tezgahı yükseltmeyin.
68
3. Diğer tarafa bir M6 x 10 mm düğme başlı vida 19 ve kilit
rondelası 20 takın. Ürünle birlikte gelen somun anahtarıyla
iyice sıkın.
4. Ürünle birlikte verilen somun anahtarıyla ADIM 1›de eklenen
M8 x 21 mm düğme başlı vida 21 sıkın.
Tekerleklerin Takılması (Şek. F, G)
1. Bir rondela 15 ve burcu 14 aks cıvatasına 13 kaydırın.
2. Baş aşağı konumda tutmaya devam ederek aks cıvatasını
Şek. F’de gösterildiği gibi şasi üzerindeki tekerleğe 3 ve
tekerlek uzantısına 23 yerleştirin. NOT: Tekerlek göbeğinin
oluklu tarafının şasi düzeneğine doğru içeri baktığından
emin olun.
3. Aks cıvatasının dişli uçlarına bir rondela 15 ve bir kilitleme
somunu 16 yerleştirin.
4. Aks cıvatasını ve somunu bir 18 mm anahtarı ve ayarlanabilir
bir anahtar kullanarak sıkın.
NOT: Gereğinden fazla sıkmayın. Aşırı sıkılması, tekerleğin
dönüşünün bozulmasına neden olabilir.
5. Diğer tekerleği de aynı şekilde takın.
Tezgahın Yükseltilmesi ve Alçaltılması
(Şek. A, H, N–O)
UYARI: SIKIŞMA VE VURMA TEHLİKESİ. Yaylı
mekanizma gerginlik yüklüdür ve beklenmedik şekilde
yüksek kuvvetle fırlayabilir.
1. Tezgahın sağ tarafını yere doğru çevirin.
ÖNEMLİ: Beyaz kablo bağlantılarını 34 keserken tezgah sağ
kenarı üzerinde dik durmalıdır.
2. Tezgah çerçevesinin üst kısmı aşağıda tutulurken
beyaz kabloların bağlantılarını kesmek için tel kesme
pensesini kullanın.
ÖNEMLİ: Tezgahı açacak kabloları tutan siyah kablo
bağlantılarını KESMEYİN.
3. Bir bacağı, bacak uzantısının 4 altına koyun. Tutamağı bir
elinizle tutun, kilitleme mekanizmasını ayırmak için kırmızı
hareket kolunu 12 itin.
4. Tutamağı 8 iki elinizle kaldırın ve aynı anda kırmızı
kola bastırın.
Tezgah üç konuma sahiptir: kapalı, tamamen
uzatılmış ve orta
Orta Konuma Erişmek İçin
Tutamağı yukarı kaldırın ve tezgahı yavaşça yükseltin. Tezgah
orta konumda duracaktır. Kolu bırakın.
NOT: Orta konumdayken, üzerine bir alet yerleştirildiğinde
tezgah biraz alçalır. Orta konum, yukarı doğru harekete karşı
tezgahı kilitlemez. Tezgah, aletin ağırlığına dayanarak orta
konumda kalır.
Tam Uzatılmış Tezgah
Orta konumda başlatın. ADIM 3–4’ü tekrarlayın. Tutamağı
kaldırın ve tezgahı tamamen uzatılmış konuma yükseltin. Tezgah
tamamen açılmış konumda kilitlenir. Kolu bırakın.
Türkçe
Tezgahın Kapatılması
ADIM 3–4’ü tekrarlayın. Kolu yukarı kaldırın ve ardından tezgah
kapatılana kadar aşağı bastırın. Kolu bırakın.
ÖNEMLI: Tezgahı alçaltabilmeniz için önce tutamağı kaldırarak
mandalı devre dışı bırakın.
Uzatma Kolları ve Çalışma Desteklerinin
Takılması (Şek. A, P, Q)
ÖNEMLI: Çalışma destek kolundaki 9 «T» uzun kenarının
Şek. P›de gösterildiği gibi aşağıya bakmasını sağlayın. Etiketteki
okun aşağıyı gösterdiğinden emin olun.
1. Küçük siyah kapaklı ( 24 , Şek. P) uzun çalışma destek kolunu,
tezgahın kırmızı hareket koluna en yakın deliğine 25 yerleştirin. Yerine oturtmak için kolu itin.
2. Ters ucundaki diğer çalışma destek kolu için bu işlemi
tekrarlayın. Yerine oturtmak için kolu itin. Yatay kilitleme
düğmelerini iyice sıkarak sabitleyin.
3. Tezgah istenilen yükseklikteyken çalışma desteğini 10 uzatma kolu 9 deliğinin tepesine yerleştirin. Çalışma
desteğinde bulunan dişli delik dışarı doğru bakmalıdır.
4. Dikey kilitleme düğmesini 6 çalışma destek kolunun yan
deliğine yerleştirin. Dikey kilitleme düğmesini 6 sıkın.
5. Bu işlemi diğer çalışma desteğiyle tekrarlayın.
NOT: Dahili kilitleme mekanizması, çalışma destek kolunun
devreden çıkmasını engeller.
Durdurma Plakasının Takılması
1. Durdurma plakasındaki 11 yuvayı, çalışma desteğinin 10 dışa bakan dişli deliği ile hizalayın.
NOT: Durdurma plakası her iki çalışma desteğine
de bağlanabilir.
2. Şek. Q›da gösterilen düğmeyi takıp sıkıştırarak durma
plakasını çalışma desteğine sabitleyin.
Aletin Takılması (Şek. A, H–M)
UYARI: DENGE TEHLİKESİ. Gönye testerenizi bir tezgaha
veya destekleyici zemine sabitleme konusunda alet
üreticinizin talimatlarına bakın. Çalıştırmadan önce aleti
bu kılavuzdaki talimatlara ve alet üreticinizin kılavuzunda
belirtilen talimatlara uygun bir şekilde sabitleyin. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi ciddi fiziksel yaralanmalara ve
aletin hasar görmesine neden olabilir.
1. Tezgahın sağ tarafını yukarı çevirin ve testereyi takmadan
önce tezgahı kapalı konumda bırakın.
2. Ürünle birlikte verilen somun anahtarıyla 6 ray vidasını 27 gevşetin. Dört montaj cıvatasını/düz rondelayı 28 montaj
raylarından 1 sökün.
3. Alet genişliğine uyması için montaj raylarını 1 kaydırın.
4. Gönye testereyi taşıyıcı rayların 1 üzerine yerleştirin. Aleti
tezgah üzerinde hem öne arkaya ve hem de yana doğru
ortalayın (Şek. K).
5. Aletin ayaklarındaki montaj deliklerinin 29 rayla
hizalandığından emin olun (Şek. J).
6. Montaj cıvatalarını/düz rondeları 28 (ADIM 2›de çıkarılmıştı)
tezgah ayaklarının her birinden kilitlenen somunun 32 içine
sokun. İyice sıkın.
7. Testere raylara tam yerleştikten sonra 2. adımda gevşetilmiş
ray vidalarını 27 sıkın.
Testereniz montaj raylarına yerleşmezse
ÖNEMLİ: Gönye testere, montaj raylarına dik olarak vidalanacak
şekilde YERLEŞTİRİLMELİDİR.
UYARI: DENGE TEHLIKESI. Aletin montaj delikleri montaj
raylarındaki deliklere uymuyorsa, gönye testereyi 19 mm’lik
bir kontrplak parçasına monte edin (Boyutlar için bkz. Şek.
L). Kontrplak, takılan alet tabanından en az 102 mm daha
geniş ve en az 435 mm derinliğe sahip olmalıdır. Kontrplak,
en az monte edilen alet tabanı kadar derin olmalıdır.
Kontrplağın her iki ucunun yanında 9.5 mm’lik delikler açın
ve Aletin Takılması bölümünde açıklandığı gibi montaj
raylarındaki deliklerle hizalayın. Bu koşullar altında başka
aletler (ürünle birlikte gelmeyen) gerekli olabilir.
UYARI: DENGE TEHLIKESI. Satın alınan tüm donanım
en az Derece 2 olmalıdır. Donanım, monte ettiğiniz tezgah
tabanının kalınlığına göre 31,8 mm daha uzun olmalıdır.
İKAZ: Takılma ve/veya tutarsızlıkları önlemek için,
kontrplağın eğri veya dengesiz olmadığından emin olun.
Takılma ve/veya tutarsızlıklar oluşursa kontrplağı eğri veya
dengesiz olmayan, düz bir parça ile değiştirin.
Ürün Denge Testi (Şek. I, R, S)
ÖNEMLI: Bu test, tezgah ve testereyi birlikte kullanmadan
önce gerçekleştirilmelidir.
Tekerlekli gönye testere tezgahı çok çeşitli gönye testereler,
bileşik gönye testereler ve kayar bileşik gönye testerelerle birlikte
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
UYARI: Kendi güvenliğiniz için denge testi sırasında
iki veya daha fazla insan kullanın aksi takdirde ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
UYARI: Tüm gönye kesme testerelerde, bileşik gönye
testerelerde ve kayar bileşik gönye testerelerde
kesme başlığı YÜKSELTİLMELİDİR. Tüm kayar bileşik
gönye testereler arka konumda KİLİTLENMELİDİR.
Buna uyulmaması ciddi fiziksel yaralanmalara
yol açabilir.
UYARI: DENGE TEHLIKESI. Daima dikkatli olun.
Bu işlem sırasında tezgah devrilebilir. Ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1. Testere/tezgahın önünde bir kişi ve testere/tezgahın
arkasında bir kişi olmak, her ikisi de testereyi tutmaya hazır
olmak üzere, öndeki kişi ön bacakları yaklaşık 65 mm kaldırır
ve sonra bırakarak gitmesini sağlar. Tezgah öne doğru
devrilme eğilimi mi gösteriyor? Eğer öyleyse, testereyi
tezgah üzerinde arkaya doğru tekrar ayarlayın ve bağlantı
elemanlarını yeniden sıkın.
2. Arkadaki kişi arka ayakları yaklaşık 65 mm kaldırır ve indirir.
Tezgah arkaya doğru devrilme eğilimi mi gösteriyor?
Eğer öyleyse, testereyi tezgahta öne doğru tekrar ayarlayın
ve bağlantı elemanları 27 yeniden sıkın.
69
Türkçe
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için. Montajı
tamamladıktan sonra ve her kullanımdan önce
tüm cıvataların ve somunların uygun şekilde
sıkıldığından ve tüm mekanizmaların düzgün çalışıp
çalışmadığından emin olun.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahı
kaldırıp indirirken her iki elinizi de tutma yeri
üzerinde ve sağ ayağınızı uzatma bacağı üzerinde
tutun. Tezgahta gaz yardımıyla kaldırma özelliği
mevcuttur ve kol serbest bırakıldığında beklenmedik
şekilde yükselebilir.
UYARI: Fiziksel yaralanma riskini azaltmak için,
tekerlekli gönye testere tezgahı dikey konumdayken
hareket kolunu hiçbir zaman serbest bırakmayın
(Şek. T). Yaylı mekanizma gerginlik yüklüdür ve
beklenmedik şekilde yüksek kuvvetle fırlayabilir.
Tezgahı istediğiniz yüksekliğe ayarlamak için Montaj
başlığı altındaki Tezgahın Yükseltilmesi ve Alçaltılması
konusuna bakın.
Uzatma Çalışma Desteklerinin Uzatılması
(Şek. A)
1. Yatay kilitleme düğmesini 7 saatin tersi yönde çevirin.
2. İş parçası uzatma kolunu 9 , iş parçasının uzunluğuna bağlı
olarak dışarıya veya içeriye kaydırın.
3. Yatay kilit düğmesini sıkın.
4. Bu işlemi diğer tarafta tekrarlayın.
Uzatma Çalışma Desteği Yüksekliğinin
Ayarlanması (Şek. A)
1. Dikey kilitleme düğmesini 6 çevirin.
2. Çalışma desteğini 10 yukarı veya aşağı yönde istenen
yüksekliğe ayarlayın.
3. Dikey kilit düğmesini sıkın.
4. Bu işlemi diğer uzatma çalışma desteğiyle tekrarlayın.
Durdurma Plakası Kullanımı (Şek. A)
Tekerlekli gönye testere tezgahında durdurma plakası 11
mevcuttur. Kesintisiz bir kesme işlemi gerekliyse lütfen durdurma
plakasını kullanın.
1. Durma plakasını dikey bir konuma döndürmek için
durdurma plakası kilitleme düğmesini gevşetin.
2. Durdurma plakası kilitleme düğmesini sıkın.
DEPOLAMA VE TAŞIMA (Şek. T)
UYARI: DEVRİLME TEHLİKESİ. Tezgah dikey konumda
veya ona yakın şekilde depolandığında veya
taşındığında devrilebilir. Devrilme riskini azaltmak
için tezgahı yatay konumda depoya kaldırın
veya taşıyın.
70
Tezgahı depolama pozisyonuna indirmek için, kırmızı hareket
kolunu aşağı bastırın, tutamağı kaldırın ve tutamak üzerinde
aşağıya doğru güç uygulayın.
Doğru taşıma pozisyonu için Şek. T’ye bakın.
BAKIM
DeWALT tekerlekli gönye testere tezgahınız uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun
süre boyunca verimli bir şekilde çalışması, uygun bakım ve
düzenli temizlik yapılmasına bağlıdır.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Tekerlekli gönye testere tezgahı çok çeşitli gönye testereler,
bileşik gönye testereler ve kayar bileşik gönye testerelerle birlikte
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ελληνικά
ΚΥΛΙΌΜΕΝΟΣ ΠΆΓΚΟΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΊΟΝΟΥ
DE7260
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Μέγιστο φορτίο εργασίας
Πλάτος (εκτεταμένος)
Πλάτος (διπλωμένος)
Ύψος (εκτεταμένος)
Ύψος (διπλωμένος)
Βάρος
kg
mm
mm
mm
mm
kg
DE7260
136
2469
1488
813
419
27,7
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Κυλιόμενος πάγκος φαλτσοπρίονου
DE7260
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN ISO 12100: 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω
μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
22.12.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες
του κυλιόμενου πάγκου φαλτσοπρίονου και του
εγκατεστημένου φαλτσοπρίονου. Η μη τήρηση
των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Κανόνες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε
το εγχειρίδιο οδηγιών του εργαλείου πριν χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε αξεσουάρ. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει σωματική
βλάβη και σοβαρή ζημιά στο εργαλείο και στο αξεσουάρ.
Όταν διενεργείτε σέρβις στο εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείτε
μόνο ανταλλακτικά πανομοιότυπα με το αρχικό εξάρτημα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση μη τήρησης
αυτών των κανόνων μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός ατόμων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, κρατάτε και τα δύο χέρια στη
λαβή όταν ανυψώνετε και χαμηλώνετε τον πάγκο
πριονιού. Ο πάγκος έχει σύστημα ανύψωσης με
υποβοήθηση μέσω ελατηρίου αερίου και μπορεί να
ανυψωθεί αιφνίδια όταν ελευθερωθεί ο μοχλός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίξετε ή επισκευάσετε
οτιδήποτε στο ελατήριο πίεσης αερίου. Υψηλή πίεση
εσωτερικά, κίνδυνος τραυματισμού ατόμων.
71
Βάρος
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι ατακτοποίητοι ή σκοτεινοί χώροι γίνονται
αιτίες ατυχημάτων.
Πάντα να αναθέτετε το σέρβις του κυλιόμενου πάγκου
φαλτσοπρίονου σε πιστοποιημένο τεχνικό επισκευών
που χρησιμοποιεί μόνο ανταλλακτικά πανομοιότυπα με
τα αρχικά εξαρτήματα. Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση
της ασφάλειας.
Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε για χρήση ως πάγκος για
φαλτσοπρίονα. Ο πάγκος μπορεί να υποστηρίξει έως και
136 kg. Οποιαδήποτε λανθασμένη ή κακή χρήση μπορεί να
επιφέρει ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό ατόμων.
Μην πατάτε πάνω στο τραπέζι εργασίας. Είναι ανασφαλές
να ανεβαίνετε, να κάθεστε ή να στέκεστε πάνω στον πάγκο.
Μη χρησιμοποιείτε τις επεκτάσεις υποστηριγμάτων ως σκάλα
ή σκαλωσιά.
Στερεώνετε σωστά το φαλτσοπρίονο στον πάγκο πριν
τη λειτουργία του. Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες
στερέωσης του εργαλείου. Στερεώστε το εργαλείο καλά στις
ράγες στερέωσης του πριονιού σύμφωνα με τις οδηγίες.
Τοποθετήστε τον πάγκο πάνω σε μια επίπεδη και
οριζόντια επιφάνεια, για αποτροπή ταλάντευσης
ή ανατροπής.
Προσέχετε κατά την ανύψωση και το χαμήλωμα του
προϊόντος για να μειώσετε τον κίνδυνο σύνθλιψης
χεριών και δακτύλων.
Πριν τη λειτουργία ελέγξτε τα πόδια και άλλα
υποστηρίγματα για να δείτε ότι έχουν ασφαλίσει σωστά
στη θέση τους.
Μην τροποποιήσετε τον πάγκο και μην τον
χρησιμοποιήσετε για καμία εργασία για την οποία
δεν προορίζεται.
Αν υποστεί ζημιά κάποια διάταξη προστασίας ή
ρύθμισης ή συγκόλληση, μη χρησιμοποιήσετε πια τον
κυλιόμενο πάγκο φαλτσοπρίονου.
Περιεχόμενα Συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
2 Ράγες στερέωσης
1Πέλμα
2Τροχούς
1 Επέκταση ποδιού
1 Κλειδί Άλεν
1 Κουμπιά κάθετης ασφάλισης
1 Κουμπιά οριζόντιας ασφάλισης
1Λαβή
1 Βραχίονα επέκτασης υποστηρίγματος εργασίας
1 Υποστήριγμα εργασίας
1 Πλάκα αναστολέα
1 Μοχλό ενεργοποίησης
Σάκος υλικού εξοπλισμού 1:
2Άξονες
2Κουζινέτα
4Ροδέλες
72
2Παξιμάδια
Σάκος υλικού εξοπλισμού 2:
4 Βίδες M8 x 16 mm φακοειδούς κεφαλής
4 Καμπυλωτές ροδέλες
1 Βίδα M6 x 10 mm φακοειδούς κεφαλής
1 Ασφαλιστική ροδέλα M6
1Βίδα M8 x 21 mm φακοειδούς κεφαλής με περιοχή
ασφάλισης σπειρώματος
1 Ασφαλιστική ροδέλα M8
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Μην κόψετε τα περιεχόμενα των συσκευασιών.
Κίνδυνος σύνθλιψης και πρόσκρουσης.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας [Εικ. (Fig.) B]
Ο κωδικός ημερομηνίας 33 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Ράγες στερέωσης
13 Άξονες
2 Πέλμα
14 Κουζινέτα
3 Τροχοί
15 Ροδέλες
4 Επέκταση ποδιού
16 Παξιμάδια
5 Κλειδί Άλεν
17 Βίδες M8 x 16 mm
φακοειδούς κεφαλής
6 Κουμπιά κάθετης
18 Καμπυλωτές ροδέλες
ασφάλισης
7 Κουμπιά οριζόντιας
19 Βίδα M6 x 10 mm
ασφάλισης
φακοειδούς κεφαλής
8 Λαβή
20 Ασφαλιστική ροδέλα M6
9 Βραχίονας επέκτασης
21 Βίδα M8 x 21 mm
υποστηρίγματος εργασίας
φακοειδούς κεφαλής
με περιοχή ασφάλισης
10 Υποστήριγμα εργασίας
σπειρώματος
11 Πλάκα αναστολέα
22 Ασφαλιστική ροδέλα M8
12 Μοχλός ενεργοποίησης
Ελληνικά
Προβλεπόμενη χρήση
Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος φαλτσοπρίονου έχει σχεδιαστεί
για χρήση με φαλτσοπρίονο DeWALT. Αν έχετε οποιοδήποτε
πρόβλημα με την ευθυγράμμιση ή τη στερέωση,
συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο επισκευών
της DeWALT.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
ΜΗ μεταφέρετε άτομα ή άλλα φορτία με τον ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ
ΠΑΓΚΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΣΎΝΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΌΣΚΡΟΥΣΗΣ. Μην κόψετε τα μεγάλα δεματικά
καλωδίων που ασφαλίζουν τον πάγκο ( 3 4 Εικ. B)
έως ότου σας δοθεί σχετική οδηγία παρακάτω στο
εγχειρίδιο. Ο μηχανισμός με φόρτιση ελατηρίου
βρίσκεται υπό μηχανική τάση και μπορεί να ανοίξει
αιφνίδια με μεγάλη δύναμη. Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, μην ανυψώσετε ή χαμηλώσετε
τον πάγκο μέχρι να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση.
Εργαλεία που απαιτούνται για τη
συναρμολόγηση
• Κλειδί Άλεν 5 (παρέχεται, τοποθετημένο στη θέση φύλαξης
κλειδιού στη γωνία του πάγκου)
• Γαλλικό κλειδί
• Γερμανικό κλειδί 13 mm
• Γερμανικό κλειδί 18 mm
• Πένσα κοπής συρμάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο κυλιόμενος πάγκος φαλτσοπρίονου έχει
σχεδιαστεί ώστε να δέχεται τα περισσότερα φαλτσοπρίονα και
να παρέχει φορητότητα για τις μονάδες αυτές, τόσο στο πεδίο
όσο και στο συνεργείο.
Φύλαξη κλειδιού (Εικ. A)
Το παρεχόμενο κλειδί Άλεν 5 είναι τοποθετημένο στη θέση
φύλαξης κλειδιού στη γωνία του πάγκου.
Τοποθέτηση της επέκτασης ποδιού (Εικ. B, C)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τοποθετήστε τον πάγκο ανάποδα στο δάπεδο ή
πάνω σε ένα επίπεδο, σταθερό τραπέζι, όπως δείχνει η Εικόνα B.
1. Με τον πάγκο ανάποδα, εισαγάγετε την επέκταση ποδιού 4 στον πάγκο.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές και εγκαταστήστε δύο βίδες
φακοειδούς κεφαλής M8 x 16 mm 17 με καμπυλωτές
ροδέλες 18 .
3. Σφίξτε καλά με το παρεχόμενο κλειδί Άλεν 5 .
Τοποθέτηση του πέλματος φύλαξης στον
πάγκο (Εικ. D)
1. Με τον πάγκο ανάποδα, ανυψώστε το άκρο που είναι
απέναντι από την επέκταση ποδιού και εισαγάγετε το πέλμα
φύλαξης 2 στον πάγκο με το σωλήνα σχήματος U ανάποδα.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές και εγκαταστήστε δύο βίδες
φακοειδούς κεφαλής M8 x 16 mm 17 με καμπυλωτές
ροδέλες 18 σε κάθε πλευρά.
3. Σφίξτε καλά με το παρεχόμενο κλειδί Άλεν 5 .
Τοποθέτηση της λαβής (Εικ. E)
1. Με τον πάγκο ανάποδα τοποθετήστε τη λαβή 8 στο
άκρο του πάγκου απέναντι από τους τροχούς με μια βίδα
M8 x 21 mm φακοειδούς κεφαλής 21 και ασφαλιστική
ροδέλα 22 . Εγκαταστήστε τη βίδα χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο κλειδί Άλεν, αλλά μη σφίξετε καλά.
2. Γυρίστε τον πάγκο κανονικά ώστε οι τροχοί και η επέκταση
ποδιού να βρίσκονται σε καλή επαφή με το δάπεδο ή
σταθερό τραπέζι. Βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος παραμένει στην
κλειστή θέση, μην ανυψώσετε τον πάγκο.
3. Εγκαταστήστε μία βίδα φακοειδούς κεφαλής
M6 x 10 mm 19 και ασφαλιστική ροδέλα 20 στην άλλη
πλευρά. Σφίξτε καλά με το παρεχόμενο κλειδί Άλεν.
4. Σφίξτε τη βίδα φακοειδούς κεφαλής M8 x 21 mm 21 που
προστέθηκε στο ΒΗΜΑ 1 με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο κλειδί Άλεν.
Τοποθέτηση των τροχών (Εικ. F, G)
1. Περάστε μια ροδέλα 15 και ένα κουζινέτο 14 στο μπουλόνι
άξονα 13 .
2. Συνεχίζοντας με τον πάγκο ανάποδα, εισάγετε τον κοχλία
άξονα στον τροχό 3 και την επέκταση τροχού 23 πάνω στο
πλαίσιο όπως δείχνει η Εικ. F. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι
η πλευρά πλήμνης τροχού με τις νευρώσεις κοιτάζει προς τα
μέσα προς το συγκρότημα πλαισίου.
3. Τοποθετήστε μια ροδέλα 15 και ένα ασφαλιστικό
παξιμάδι 16 στο άκρο με σπείρωμα του μπουλονιού άξονα.
4. Σφίξτε το μπουλόνι άξονα και το παξιμάδι χρω ένα κλειδί 3/4
ίντσας και ένα γαλλικό κλειδί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίξετε υπερβολικά. Η υπερβολική
σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει παρεμπόδιση της
περιστροφής του τροχού.
5. Τοποθετήστε τον άλλο τροχό με τον ίδιο τρόπο.
Για να ανυψώνετε και να χαμηλώνετε τον
πάγκο (Εικ. A, H, N–O)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ. Ο μηχανισμός με φόρτιση ελατηρίου
βρίσκεται υπό μηχανική τάση και μπορεί να ανοίξει
αιφνίδια με μεγάλη δύναμη.
73
Ελληνικά
1. Γυρίστε τον πάγκο ανάποδα πάνω στο έδαφος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο πάγκος πρέπει να κανονικά και όχι
ανάποδα όταν κόβετε τα λευκά δεματικά καλωδίων 34 .
2. Ενώ κρατάτε κάτω το πάνω μέρος του πλαισίου του πάγκου,
χρησιμοποιήστε πένσα κοπής συρμάτων για να κόψετε τα
λευκά δεματικά καλωδίων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ κόψετε τα μαύρα δεματικά
καλωδίων που στερεώνουν τα συρματόσχοινα που
ανοίγουν τον πάγκο.
3. Τοποθετήστε ένα πέλμα στο κάτω μέρος της επέκτασης
ποδιού 4 . Κρατήστε τη λαβή κάτω με το ένα χέρι,
σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό ενεργοποίησης 12 για να
αποσυμπλέξετε το μηχανισμό ασφάλισης.
4. Ανυψώστε τη λαβή 8 και με τα δύο χέρια ενώ ταυτόχρονα
σπρώχνετε τον κόκκινο μοχλό.
Ο πάγκος έχει τρεις θέσεις: κλειστός, πλήρως
εκτεταμένος και ενδιάμεση θέση
Για να φθάσετε στην ενδιάμεση θέση
Τραβήξτε πάνω τη λαβή και ανυψώστε αργά τον πάγκο. Ο
πάγκος θα σταματήσει στην ενδιάμεση θέση. Ελευθερώστε
το μοχλό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι στην ενδιάμεση θέση, ο πάγκος θα
χαμηλώσει αργά όταν τοποθετηθεί εργαλείο πάνω του. Η
ενδιάμεση θέση δεν ασφαλίζει τον πάγκο έναντι της κίνησης
προς τα πάνω. Ο πάγκος βασίζεται στο βάρος του εργαλείου για
να παραμείνει στην ενδιάμεση θέση.
Για να εκτείνετε πλήρως τον πάγκος
Ξεκινήστε από την ενδιάμεση θέση. Επαναλάβετε τα ΒΗΜΑΤΑ
3–4. Τραβήξτε πάνω τη λαβή και ανυψώστε τον πάγκο στην
πλήρως εκτεταμένη θέση. Ο πάγκος θα ασφαλίσει στην πλήρως
εκτεταμένη θέση. Ελευθερώστε το μοχλό.
Για να κλείσετε τον πάγκο
Επαναλάβετε τα ΒΗΜΑΤΑ 3–4. Πρέπει να τραβήξετε πάνω τη
λαβή και κατόπιν να πιέσετε τον πάγκο προς τα κάτω έως ότου
κλείσει. Ελευθερώστε το μοχλό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρώτα ανυψώστε τη λαβή για να αποσυμπλεχτεί
η ασφάλιση πριν μπορέσετε να κατεβάσετε τον πάγκο.
Τοποθέτηση των βραχιόνων επέκτασης και
υποστηριγμάτων εργασίας (Εικ. A, P, Q)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η μακρύτερη πλευρά του «T» στο
βραχίονα υποστηρίγματος εργασίας 9 είναι προσανατολισμένη
προς τα κάτω όπως δείχνει η Εικόνα P. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος
στην ετικέτα δείχνει προς τα κάτω.
1. Εισάγετε το μεγάλο βραχίονα υποστηρίγματος εργασίας
με το μικρό μαύρο καπάκι ( 24 , Εικ. P) μέσα στην οπή
25 του πάγκου που είναι πιο κοντά στον κόκκινο μοχλό
ενεργοποίησης. Σπρώξτε το βραχίονα μέσα για να ασφαλίσει
στη θέση του.
2. Επαναλάβετε για τον άλλο βραχίονα υποστηρίγματος
εργασίας στο απέναντι άκρο. Σπρώξτε το βραχίονα μέσα για
να ασφαλίσει στη θέση του. Σφίξτε για ασφάλιση τα κουμπιά
οριζόντιας ασφάλισης.
74
3. Με τον πάγκο ανυψωμένο στο επιθυμητό ύψος, εισάγετε
το υποστήριγμα εργασίας 10 στην οπή στο πάνω μέρος
του βραχίονα επέκτασης 9 . Η οπή με σπείρωμα στο
υποστήριγμα εργασίας θα πρέπει να βλέπει προς τα έξω.
4. Εισάγετε το κουμπί κάθετης ασφάλισης 6 στην πλευρική
οπή του βραχίονα υποστηρίγματος εργασίας. Σφίξτε το
κουμπί κάθετης ασφάλισης 6 .
5. Επαναλάβετε με το άλλο υποστήριγμα εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εσωτερικός μηχανισμός ασφάλισης εμποδίζει
την αποσύμπλεξη του βραχίονα υποστηρίγματος εργασίας.
Τοποθέτηση της πλάκας αναστολέα
1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στην πλάκα αναστολέα 11 με την οπή με σπείρωμα που κοιτάζει προς τα έξω στο
υποστήριγμα εργασίας 10 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλάκα αναστολέα μπορεί να τοποθετηθεί σε
οποιοδήποτε από τα δύο υποστηρίγματα εργασίας.
2. Στερεώστε την πλάκα αναστολέα στο υποστήριγμα εργασίας
εγκαθιστώντας και συσφίγγοντας το κουμπί που φαίνεται
στην Εικόνα Q.
Τοποθέτηση του εργαλείου (Εικ. A, H–M)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή
του εργαλείου σας σχετικά με την ασφάλιση του
φαλτσοπρίονού σας σε πάγκο ή σε επιφάνεια υποστήριξης.
Ασφαλίστε το εργαλείο σύμφωνα με τις οδηγίες τόσο στο
παρόν εγχειρίδιο όσο και στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή
του εργαλείου σας πριν τη χρήση του. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή
σωματική βλάβη και σοβαρή ζημιά στο εργαλείο.
1. Γυρίστε τον πάγκο κανονικά και αφήστε τον σε κλειστή θέση
πριν συνδέσετε το πριόνι.
2. Λασκάρετε τις 6 βίδες ράγας 27 με το παρεχόμενο κλειδί
Άλεν. Αφαιρέστε τα τέσσερα μπουλόνια στερέωσης/τις
επίπεδες ροδέλες 28 από τις ράγες στερέωσης 1 .
3. Μετακινήστε τις ράγες στερέωσης 1 ώστε να αντιστοιχούν
στο πλάτος του εργαλείου.
4. Τοποθετήστε το φαλτσοπρίονο στις ράγες στερέωσης 1 .
Κεντράρετε το εργαλείο, εμπρός-πίσω και από πλευρά σε
πλευρά πάνω στον πάγκο (Εικ. K).
5. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές στερέωσης 29 στα πόδια του
εργαλείου ευθυγραμμίζονται με τη ράγα (Εικ. J).
6. Εισάγετε τα μπουλόνια στερέωσης/τις επίπεδες ροδέλες
28 (που αφαιρέθηκαν στο ΒΗΜΑ 2) σε κάθε ένα από τα
πόδια του εργαλείου στο μόνιμα συνδεδεμένο παξιμάδι 32 .
Σφίξτε καλά.
7. Αφού το πριόνι έχει συσφιχτεί στις ράγες, σφίξτε τις
βίδες 27 στις ράγες που λασκάρατε στο ΒΗΜΑ 2.
Αν το πριόνι σας δεν ταιριάζει εύκολα στις
ράγες στερέωσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το φαλτσοπρίονο ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί έτσι
ώστε το εργαλείο να έχει βιδωθεί γωνιασμένο ως προς τις
ράγες στερέωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ. Αν οι οπές στερέωσης του εργαλείου δεν
ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές στις ράγες στερέωσης,
στερεώστε το φαλτσοπρίονο σε ένα κομμάτι κόντρα
πλακέ πάχους 19 mm (Βλ. Εικόνα L για διαστάσεις). Το
κόντρα πλακέ πρέπει να είναι τουλάχιστον 102 mm πιο
πλατύ από τη βάση του εργαλείου που στερεώνεται
και να έχει ελάχιστο βάθος 435 mm. Το κόντρα πλακέ
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιου βάθους με τη βάση
του εργαλείου που στερεώνεται. Διανοίξτε με τρυπάνι
δύο οπές 9,5 mm κοντά και στα δύο άκρα του κόντρα
πλακέ για να ευθυγραμμιστούν με τις εγκοπές στις ράγες
στερέωσης όπως περιγράφεται στο τμήμα Τοποθέτηση
του εργαλείου. Υπό τις συνθήκες αυτές ενδέχεται να είναι
απαραίτητα και άλλα υλικά στερέωσης (δεν παρέχονται).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ. Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης που θα
προμηθευτείτε θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Βαθμού 2.
Τα υλικά στερέωσης θα πρέπει να έχουν μήκος 31,8 mm
μεγαλύτερο από το πάχος της βάσης του εργαλείου
που τοποθετείτε.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την αποφυγή μαγκώματος και/ή μη
ακριβούς εργασίας, διασφαλίζετε ότι το κόντρα πλακέ δεν
είναι στρεβλωμένο ή μη επίπεδο. Αν προκύψει πρόβλημα
από μάγκωμα και/ή μη ακριβή εργασία, αντικαταστήστε το
χρησιμοποιούμενο κόντρα πλακέ με ένα μη στρεβλωμένο,
επίπεδο κομμάτι κόντρα πλακέ.
Δοκιμή ευστάθειας προϊόντος (Εικ. I, R, S)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η δοκιμή πρέπει να γίνει πριν
χρησιμοποιήσετε μαζί τον πάγκο και το πριόνι.
Ο κυλιόμενος πάγκος φαλτσοπρίονου έχει σχεδιαστεί να
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία
φαλτσοπρίονων, σύνθετων φαλτσοπρίονων και συρόμενων
σύνθετων φαλτσοπρίονων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια,
χρησιμοποιήστε δύο ή περισσότερα άτομα για
να πραγματοποιήσετε τη δοκιμή σταθερότητας,
διαφορετικά θα μπορούσε να προκύψει
σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κεφαλή κοπής ΠΡΕΠΕΙ
να είναι ανυψωμένη σε όλα τα φαλτσοπρίονα,
σύνθετα φαλτσοπρίονα και συρόμενα σύνθετα
φαλτσοπρίονα. Όλα τα συρόμενα σύνθετα
φαλτσοπρίονα ΠΡΕΠΕΙ να είναι ασφαλισμένα στην
πίσω θέση. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ατόμων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ. Να είστε σε εγρήγορση. Ο
πάγκος μπορεί να ανατραπεί κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.
1. Με ένα άτομο στο μπροστινό μέρος του πριονιού/πάγκου
και ένα άτομο στο πίσω μέρος του πριονιού/πάγκου, ενώ
και τα δύο άτομα είναι έτοιμα να πιάσουν το πριόνι, το
άτομο στο μπροστινό μέρος ανυψώνει τα μπροστινά πόδια
Ελληνικά
κατά περίπου 65 mm και κατόπιν τα αφήνει, ώστε να πέσει.
Τείνει ο πάγκος να ανατραπεί προς τα εμπρός; Αν ναι,
επαναρρυθμίστε το πριόνι πιο πίσω πάνω στον πάγκο και
σφίξτε πάλι τα στοιχεία στερέωσης.
2. Το άτομο στο πίσω μέρος ανυψώνει τα πίσω πόδια περίπου
65 mm και τα αφήνει. Τείνει ο πάγκος να ανατραπεί
προς τα πίσω; Αν ναι, επαναρρυθμίστε το πριόνι προς το
μπροστινό μέρος του πάγκου και σφίξτε πάλι τα στοιχεία
στερέωσης 27 .
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού. Αφού ολοκληρώστε
τη συναρμολόγηση και πριν από κάθε χρήση,
βεβαιωθείτε ότι όλα τα μπουλόνια και τα παξιμάδια
έχουν συσφιχτεί σωστά και όλοι οι μηχανισμοί
λειτουργούν σωστά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, κρατάτε και τα δύο χέρια στη λαβή
και το δεξιό πόδι σας στο πόδι επέκτασης του
πάγκου όταν ανυψώνετε και χαμηλώνετε τον πάγκο.
Ο πάγκος έχει σύστημα ανύψωσης με υποβοήθηση
μέσω ελατηρίου αερίου και μπορεί να ανυψωθεί
αιφνίδια όταν ελευθερωθεί ο μοχλός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού ατόμων, σε καμία περίπτωση μην
ελευθερώσετε το μοχλό ενεργοποίησης όταν ο
κυλιόμενος πάγκος φαλτσοπρίονου είναι στην
κάθετη θέση (Εικ. T). Ο μηχανισμός με φόρτιση
ελατηρίου βρίσκεται υπό μηχανική τάση και μπορεί
να ανοίξει αιφνίδια με μεγάλη δύναμη.
Ανατρέξτε στο τμήμα Για ανύψωση και χαμήλωμα του
πάγκου στην ενότητα Συναρμολόγηση για να ρυθμίσετε τον
πάγκο στο επιθυμητό ύψος.
Για να εκτείνετε τις επεκτάσεις
υποστηριγμάτων εργασίας (εικ. A)
1. Περιστρέψτε το κουμπί οριζόντιας
ασφάλισης 7 αριστερόστροφα.
2. Μετακινήστε το βραχίονα επέκτασης υποστηρίγματος
εργασίας 9 προς τα έξω ή μέσα, ανάλογα με το μήκος του
τεμαχίου εργασίας.
3. Σφίξτε το κουμπί οριζόντιας ασφάλισης.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά.
Για να ρυθμίσετε το ύψος των επεκτάσεων
υποστηριγμάτων εργασίας (εικ. A)
1. Περιστρέψτε το κουμπί κάθετης ασφάλισης 6 .
2. Ρυθμίστε το υποστήριγμα εργασίας 10 προς τα πάνω ή
προς τα κάτω στο ύψος που επιθυμείτε.
3. Σφίξτε το κουμπί κάθετης ασφάλισης.
4. Επαναλάβετε με την άλλη επέκταση
υποστηρίγματος εργασίας.
75
Ελληνικά
Για να χρησιμοποιήσετε την πλάκα
αναστολέα (εικ. A)
Ο κυλιόμενος πάγκος φαλτσοπρίονου είναι εξοπλισμένος με
πλάκα αναστολέα 11 . Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την
πλάκα αναστολέα αν είναι απαραίτητη συνεχής εργασία κοπής.
1. Λασκάρετε το κουμπί ασφάλισης της πλάκας αναστολέα για
να περιστρέψετε την πλάκα αναστολέα σε κάθετη θέση.
2. Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης πλάκας αναστολέα.
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Εικ. T)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ. Ο
πάγκος μπορεί να ανατραπεί κατά τη φύλαξη ή
μεταφορά του σε κάθετη θέση ή κοντά στη θέση
αυτή. Μεταφέρετε ή φυλάσσετε τον πάγκο σε
οριζόντια θέση, για μείωση του κινδύνου ανατροπής
του πάγκου.
Για να χαμηλώσετε τον πάγκο στη θέση φύλαξης, πιέστε προς
τα κάτω τον κόκκινο μοχλό ενεργοποίησης, τραβήξτε πάνω τη
λαβή και κατόπιν ασκήστε πίεση προς τα κάτω στη λαβή.
Ανατρέξτε στην Εικόνα T για τη σωστή θέση μεταφοράς.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Ο κυλιόμενος πάγκος φαλτσοπρίονου, προϊόν της DeWALT,
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με
την ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία
του εργαλείου εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον
τακτικό καθαρισμό του.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
76
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Ο DeWALT κυλιόμενος πάγκος φαλτσοπρίονου έχει σχεδιαστεί
να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία
φαλτσοπρίονων, σύνθετων φαλτσοπρίονων και συρόμενων
σύνθετων φαλτσοπρίονων.
77
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N562963 70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
12/17
Download PDF

advertising