DWST1-81078 | DeWalt DWST1-81078 SITE RADIO instruction manual

DWST1-81078-QW
DWST1-81079-GB
DWST1-81080-XE
DanskSikkerhedsinstruktioner
DeutchSicherheitsanleitung
3
14
English
Safety guide
25
Espanol
Guía de seguridad
36
Francais
Guide de sécurité
47
Italiano
Guida alla sicurezza
58
NederlandsVeiligheidsgids
69
NorskSikkerhetsinstruksjoner
80
Portugues
91
Guia de segurança
SuomiTurvallisuusopas
102
Svenska
Säkerhets instruktioner
113
Turkce
Güvenlik kilavuzu
124
Ελληνικά
Οδηγος ασφαλειας
135
2
DanskBrugervejledninger
DA
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO+CHARGER
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO indeholder en indbygget FM- og DAB-radio, Bluetooth support,
3,5 mm AUX-forbindelsesport til at afspille lyd/musik fra en ekstern enhed og en intuitiv applikation til
at fjernstyre systemet via en smartphone eller tablet, der er Bluetooth-aktiveret. Systemet inkluderer
opladningsmuligheder for DEWALT® slide pack batterier. TSTAK™ CONNECT RADIO'en vil oplade de
fleste DEWALT® lithium-ion-batterier. Batterier sælges særskilt.
NØGLEFUNKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM-stereo med manuel/automatisk scanning og hukommelse for forudindstillede stationer
Avanceret Digital Audio Broadcasting (DAB) med en informationskærm om udsendelse og station
Foretrukne - forudindstillede digitale stationer. 12 DAB stationer og 12 FM stationer.
Bluetooth-tilslutningsmuligheder
3,5 mm Aux-jackstik stik til tilslutning af eksterne lydenheder
USB-strøm/opladningsport (5 V/2,1 A)
Stor belyst farve LDC-skærm
Oplyste, soft-touch-knapper
Fire mellem-drivere og to subwoofere til fyldig lydevne
Volumenkontrol og tonejustering
Robust design
Kompatibel med alle TSTAK™-enheder
Vand- og støvtæt – IP54-testet
Smartphone/tablet applikation for fjernstyring af enheden
3
DA
EN
TEKNISKE DATA
STRØMFORSYNING (AC/DC-STRØMADAPTER) MODEL:
S048HM2400200
Strømindgang
100–240 VAC 50-60 Hz (klasse II)
Strømudgang
24 V DC
Strømstyrke ud
2A
Vægt
0,3 kg (0,66 lb.)
APPARAT
Strømindgang
24 V DC
Strømudgang
USB-opladning (5 V/2,1 A)
BLE
BATTERI - 7 dage, Strømstik ON altid
Tidsrum nødvendigt til tænding af den
automatiske strømstyringsfunktion for
netværks‑standby
< 20 min.
IP-klasse
IP54*
Vægt
5,9 kg (13,2 lb.) uden batteripakke
Stablingsvægt (brutto)
60 kg (132 lb.)
BATTERIPAKKE-OPLADER
Batteripakke-spænding
10,8 VDC/18 VDC (herunder
XR FLEXVOLT‑batteripakker) 1Ah-9Ah
Batteritype
Li-ion (Slider Pack)
Omtrentlig opladningstid
90-300 min.
Ladestrøm
1,5 A
AUDIOEGENSKABER
Lydkilde
DAB/FM, 3,5 mm Aux-jackstik, Bluetooth
Lyd SPL
100 dB @ 1 m
Lydstyrke
45 W (klasse D)
Brugstid
8 timer (cirka) for et fuldt opladet premium
18 V Li-ion-batteri
Driftsfrekvens
2402-2480 MHz
Sende
4 dBm maks.
*Beskytter mod arbejdspladsstøv, snavs og let regn
4
DA
EN
DEFINITIONER: SIKKERHEDSMÆSSIGE RETNINGSLINJER
Nedenstående definitioner beskriver alvorlighedsgraden for hvert signalord. Læs vejledningen, og
vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, resulterer i død
eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere
i død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere
i mindre eller moderate skader.
 Bemærk: Angiver en praksis, der ikke er relateret til personskader, som, hvis den ikke undgås,
kan resultere i ejendomsskade.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for skader, læs hele brugsanvisningen.
BEMÆRK: Produktets ADVARSELS findes på undersiden af apparatet.
VIGTIGE OPLYSNINGER OM
SIKKERHED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Læs disse instruktioner.
Opbevar disse instruktioner.
Vær opmærksom, og følg alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Brug IKKE dette apparat i nærheden af vand.
Læs og forstå alle sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Manglende overholdelse af
advarsler og instruktioner kan resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
7. Dette apparat må ikke udsættes for direkte
vand og ingen genstande fyldt med væske,
såsom flasker må anbringes på apparatet.
8. Rengør kun med en tør eller fugtig klud.
9. For at beskytte apparatet mod vand og støv
skal du altid lukke dækslet og gummi-dæksel
på DC-indgangsstikket.
10.Anvendes i overensstemmelse med
fabrikantens anvisninger.
11.Placer IKKE apparatet i nærheden af nogen
form for åben ild, såsom tændte stearinlys,
varmekilder såsom radiatorer, varmeovne,
komfurer eller andre apparater (herunder
forstærkere), der producerer varme.
12.Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller
klemt, specielt ved stik og stikdåser.
13.Brug kun tilbehør/ekstraudstyr angivet af
fabrikanten.
14.Når der benyttes vogn, skal der
udvises forsigtighed, når du flytter
kombinationen vogn/apparat for
at undgå, at vognen tipper over og
forårsager skader. Brug kun en vogn, stativ,
trefod, konsol eller bord anvist af fabrikanten,
eller som sælges sammen med apparatet.
15.AC/DC-strømadapteren bør kun bruges som
strømkilde til apparatet, og til batteriopladning.
For at afbryde apparatet helt, skal AC/DCstrømadapteren afbrydes fra stikkontakten.
16.Tag stikket ud for dette apparat under
tordenvejr, eller når det ikke benyttes
i længere tid.
17.AC/DC-strømadapter skal være let
tilgængelige og må ikke tildækkes under brug.
18.Henvis al servicering til kvalificeret
servicepersonale. Service er påkrævet,
når apparatet er blevet beskadiget uanset
hvordan, såsom hvis el-ledningen eller stikket
er beskadiget, væske eller direkte regn har
nået stikkene, apparatet har været udsat for
omfattende fugt, ikke fungerer normalt eller er
blevet tabt og ikke fungerer.
19.Dette apparat er ikke beregnet til brug af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
manglende erfaring og viden, medmindre de
er blevet vejledt eller instrueret i brugen af ​​
apparatet af en person med ansvar for deres
sikkerhed.
5
DA
EN
20.Små børn skal holdes under opsyn for at sikre,
at de IKKE leger med anlægget.
21.Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra
8 år og derover, samt personer med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans
eller manglende erfaring og viden, når de
er blevet vejledt eller instrueret i apparatets
anvendelse på en sikker måde og forstår de
implicerede risici. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må
ikke foretages af børn uden opsyn.
22.Brug kun med specifikt designede DEWALT®
batterier (se Vigtige sikkerhedsinstruktioner
for alle batteripakker nedenfor for
DEWALT®-godkendte batterier). Brug af andre
batteripakker end dem, der er godkendt af
DEWALT®, kan skabe risiko for personskade
og brand.
Et lyn med pilehoved i en trekant gør
brugeren opmærksom på, at dele inde
i produktet giver risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet i en trekant er beregnet til at
fortælle brugeren, at vigtige instruktioner
for drifts- og serviceaftaler findes
i brugermanualen, der følger med apparatet.
Det dobbelte isoleringssymbol (et kvadrat i et
kvadrat) angiver et klasse II elektrisk apparat,
og skal advare kvalificeret servicepersonale
om kun at bruge originale reservedele i dette
apparat.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
brand eller elektrisk stød må dette apparat
ikke udsættes for direkte regn eller fugt.
Må kun bruges i tørre omgivelser.
FORSIGTIG: For at forhindre elektrisk stød,
skal det brede blad i adapterstikket passe
til den brede åbning og sættes helt ind.
LISTE OVER STANDARDER
DEWALT® TSTAK™ efterkommer følgende
standarder:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
6
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
LISTE OVER SYMBOLER
Etiketterne på dette apparat kan indeholde
følgende symboler:
VVolt
AAmpere
WWatt
htimer
Jævnstrøm
Klasse II-konstruktion (dobbeltisoleret)
CE-mærke
Sikkerhedsadvarselssymbol
VIGTIGE OPLYSNINGER OM
SIKKERHED
FOR ALLE BATTERIPAKKER
Ved bestilling af reservebatteripakker skal
man sørge for at inkludere katalognummer og
spænding. TSTAK™ CONNECT RADIO'en skal
anvendes kun med DEWALT® DCB-seriens
10,8 V/18 V Li-ion genopladelig batteripakke,
herunder DEWALT® XR FLEXVOLT-batteripakker
på op til 9 Ah. Brug af andre batteripakker kan
medføre en risiko for personskade og brand.
Genoplad kun med TSTAK™ CONNECT
RADIO'ens medfølgende oplader eller
tilsvarende. En oplader, der er velegnet til en type
batteripakke, kan udgøre en brandfare, hvis den
bruges til en anden batteripakke.
 Bemærk: Batteripakken er ikke fuldt opladet,
når du køber den. Før du bruger batteripakken og
oplader, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne
i det følgende afsnit, og derefter følge
procedurerne for opladning.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
DA
EN
• Oplad eller brug ikke batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Indsættelse eller fjernelse af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Batteripakken må ALDRIG tvinges ned
i opladeren. Du må IKKE modificere
batteripakken på nogen måde, så den kan
passe ned i ikke-kompatible opladere, da
batteriet kan gå i stykker og forårsage
alvorlig personskade.
• Oplad kun batteripakker i de beregnede
DEWALT® opladere.
• Sænk IKKE ned i vand eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke apparatet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 °F) (som f.eks. udendørs skure eller
metalbygninger om sommeren). For den
bedste holdbarhed, opbevar batteripakker på
et køligt, tørt sted.
ADVARSEL: Brandfare. Forsøg aldrig at åbne
batteripakken af nogen
​​
årsag. Hvis batteriet
er revnet eller beskadiget, må det ikke
indsættes i opladeren. Du må ikke knuse,
tabe eller beskadige batteriet. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har fået et
hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller blevet
beskadiget på nogen måde (f.eks. stukket
med et søm, slået med en hammer, trådt på).
Beskadigede batteripakker bør sendes til
servicecenteret til genbrug.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær
ikke batteriet, så metalgenstande kan
komme i kontakt med udsatte batteripoler.
For eksempel, placer ikke batteripakke
i forklæder, lommer, værktøjskasser,
produktkasser, skuffer, osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv. Transport af batterier
kan forårsage pludselig brand, hvis
batteripolerne ved et uheld kommer i
kontakt med ledende materialer, såsom
nøgler, mønter, håndværktøj og lignende.
US Department of Transportation Hazardous
Material Regulations (HMR) forbyder for
tiden transport af batterier i butikker eller på
fly (f.eks. pakket i kufferter og håndbagage),
UNDTAGEN hvis de er korrekt beskyttet mod
kortslutninger. Derfor skal batteripolerne være
beskyttet og godt isoleret fra materialer, som
kan komme i kontakt med dem og forårsage
en kortslutning, når de transporteres.
SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUM-ION (LI-ION)
• Batteripakken må ikke brændes, selv hvis
den er kraftigt beskadiget eller er helt
udslidt. Batteripakken kan eksplodere i åben
ild. Der dannes giftige dampe og materialer, når
lithium-ion-batteripakker brændes.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal du straks vaske med mild
sæbe og vand. Hvis batteriets væske kommer
i øjet, skyl det åbne øje under rindende vand
i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Søg derefter lægehjælp. Batteriets elektrolyt
er sammensat af en blanding af flydende
organiske karbonater og litiumsalte.
• Indholdet i åbnede battericeller kan
forårsage irritation af luftvejene. Sørg for
frisk luft. Hvis symptomerne vedvarer, så søg
lægehjælp.
• Udsæt ikke en batteripakke eller apparatet
for brand eller overdreven temperatur.
Udsættelse for brand eller temperatur over
130 °C (265 °F) kan forårsage eksplosion.
ADVARSEL: Risiko for forbrænding.
Batterivæske kan være brandfarlig, hvis den
udsættes for gnister eller flammer.
VIGTIGE OPLYSNINGER OM
SIKKERHED FOR ALLE BATTERIOPLADERE
Gem disse instruktioner: Denne håndbog
indeholder vigtige sikkerheds- og
driftsinstruktioner for batteriopladere.
• Før du bruger opladeren, skal du læse og
forstå alle instruktioner og advarselsetiketter
på opladeren, batteripakken og produktet ved
brug af batteriet.
7
DA
EN
ADVARSEL: Risiko for stød. Lad ikke væsker
trænge ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Risiko for forbrænding. For
at reducere risikoen for skade må du kun
genoplade DEWALT® genopladelige batterier.
Andre typer batterier kan overophede og
gå i stykker og resultere i personskade og
tingskade.
Bemærk: Når batteripakken ikke er i brug, så
hold den væk fra andre metalgenstande. Mens
opladeren er tilsluttet strømforsyningen, kan den
kortsluttes eller antændes af fremmed materiale.
Fremmedlegemer af en ledende art som for
eksempel, men ikke begrænset til slibestøv,
metalspåner, ståluld, aluminiumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler, skal til
enhver tid holdes på afstand af opladerens huller.
Tag altid AC/DC-strømadapteren ud
af stikkontakten, og fjern batteriet fra
batteriholderen, før du rengør opladeren.
• Forsøg IKKE at oplade batteripakken med
andre end en kompatibel DEWALT® oplader.
Opladeren og batteripakken er specielt
designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af benævnte DEWALT®
genopladelige batterier. Al anden brug
kan medføre risiko for brand eller livsfarligt
elektrisk stød.
• Udsæt ikke opladeren for en direkte
vandkilde og sænk den ALDRIG ned i vand.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil mindske
risikoen for beskadigelse af det elektriske
stik og ledningen.
• Sørg for, at ledningen er placeret således, at
den ikke vil blive trådt på, at man ikke falder
over den eller den på anden måde udsættes
for skade eller overbelastning.
• Brug ikke en forlængerledning, medmindre
det er absolut nødvendigt. Brug af en forkert
forlængerledning kan medføre risiko for brand
eller livsfarligt elektrisk stød.
• Ved brug af en oplader udendørs, sørg altid
for et tørt sted, og brug en forlængerledning
til udendørs brug. Anvendelse af en
forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
• Anbring ikke nogen genstande oven på
udstyret. Placer opladeren i en position væk
8
fra enhver varmekilde.
• Brug ikke opladeren med beskadiget
ledning eller stik.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et kraftigt slag, er blevet tabt eller på
anden måde er beskadiget. Send den til et
autoriseret servicecenter.
DA
EN
• Demonter ikke opladeren. Tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er nødvendig. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for livsfarligt
elektrisk stød eller brand.
• Tag opladeren ud af stikkontakten, før du
gør den rent. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk stød. Fjernelse af batteripakken vil
ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
24 V jævnstrøm. Forsøg ikke at bruge den
med enhver anden AC/DC-strømadapter,
end den, der følger med apparatet.
2.
3.
4.
OPBEVARINGSSANBEFALINGER
1. Når det er muligt, så opbevar i kølige og tørre
forhold væk fra direkte sollys og for meget
varme og kulde.
2. Til langtidsopbevaring anbefales det at
gemme en fuldt opladet batteripakke på et
køligt tørt sted uden for opladeren for at opnå
optimale resultater.
 Bemærk: Batteripakker bør ikke opbevares
helt afladet. Batteripakken skal lades op før brug.
5.
OPLADNING
TSTAK™ CONNECT RADIO'en kan kun oplade
DEWALT® DCB-seriens 10,8 V/18 V Li-ion
genopladelig batteripakke, herunder DEWALT®
XR FLEXVOLT-batteripakker op til 9 Ah. Brug
af anden batteripakke kan medføre en risiko
for personskade og brand. Sørg for at læse
alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger dette
apparat til opladning af din batteripakke.
6.
7.
VIGTIGE OPLYSNINGER OM
OPLADNING
1. Den længste levetid og bedste ydeevne
kan opnås, hvis batteripakken oplades, når
temperaturen er mellem 18 °C og 24 °C.
Oplad IKKE batteripakken under 4,5 °C eller
over 40,5 °C. Dette er vigtigt, og vil forhindre
alvorlige skader på batteriet.
Opladeren og batteripakken kan blive varme
under opladning. Dette er helt normalt og ikke
tegn på et problem. For at lette nedkøling af
batteripakken efter brug, undgå at placere
opladeren eller batteripakken i et varmt miljø,
såsom et metalskur eller en anhænger uden
isolering.
En kold batteripakke vil oplade på omkring
halvdelen af hastigheden sammenlignet
med en varm batteripakke. Batteriet oplades
ved denne langsommere hastighed gennem
hele opladningscyklussen og vil ikke vende
tilbage til maksimalt opladningsniveau, selvom
batteriet opvarmes.
Hvis batteripakken ikke oplader korrekt:
a. Sørg for, at strømkilden fungerer ved at
tilslutte et andet apparat til den samme kilde;
b. Kontroller for at se, om stikket er tilsluttet
en afbryder, som slukker for strømmen,
når du slukker for lyset;
c. Flyt opladeren og batteripakken til et
sted, hvor lufttemperaturen er mellem 18 °C
og 24 °C;
d. Hvis der er problemer med opladningen,
skal værktøjet, batteripakken og opladeren
bringes til dit lokale servicecenter.
Batteripakken skal genoplades, når den ikke
giver tilstrækkelig strøm til de opgaver, som
tidligere let blev udført. FORTSÆT IKKE med
at bruge batteriet under disse forhold. Du
kan også oplade en batteripakke delvist, når
som helst, uden nogen skadelig virkning for
batteripakken.
Fremmedlegemer af ledende art som for
eksempel, men ikke begrænset til slibestøv,
metalspåner, ståluld, aluminiumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens huller.
Tag altid opladeren ud af stikkontakten, før du
gør den rent.
Nedfrys eller sænk ikke opladeren ned i vand
eller anden væske.
ADVARSEL: Risiko for stød. Lad ikke væske
trænge ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk stød.
9
DA
EN
ADVARSEL: Risiko for forbrænding.
Nedsænk ikke batteripakken i nogen form
for væske og tillad ikke væske at trænge
ind i batteripakken. Forsøg aldrig at
åbne batteripakken af nogen
​​
årsag. Hvis
plastikhuset til batteripakken går i stykker
eller revner, skal den leveres tilbage til et
servicecenter til genbrug.
for varm eller for kold, starter den automatisk
en varme/kulde-pakkeforsinkelse og afbryder
opladningen, indtil batteripakken er nået en
passende temperatur. Opladeren skifter da
automatisk til tilstanden pakkeopladning. Denne
funktion sikrer maksimal batteripakkelevetid.
LED-INDIKATORER
FORSIGTIG: Fare for eksplosion hvis
batteriet udskiftes forkert. Udskift kun
med samme eller tilsvarende type.
OPLADNING AF EN BATTERIPAKKE
TSTAK™ CONNECT RADIO'en inkluderer et stort
opbevaringsrum. Rummet opbevare og beskytter
også AC/DC-strømadapteren, når den ikke
er i brug.
1. Åbn rummet for at tage AC/DC-strømadapteren
ud (se figur 1 og figur 3).
2. Tilslut opladerens AC/DC-strømadapter til
en passende stikkontakt og forbind den til
TSTAK™ CONNECT RADIO'ens strømport
før batteripakken indsættes.
Hovedadapterens LED-indikator vil lyse rød.
3. Åbn apparatets dæksel ved at løsne låselågen.
4. Indsæt batteripakken (medfølger ikke)
i radioen, og sørg for at pakken holdes
sikkert på plads i holderen (se figur 4).
Batteriindikatorens LED blinker konstant,
hvilket indikerer, at opladning af batteriet
er i gang.
AC-adapterens LED lyser rødt. Batteriets LED
lyser i forhold til batteriopladningsstatussen
(grøn, gul, rød).
 Bemærk: Luk dækslet og kontroller om det
er lukket helt.
5. Afslutningen af opladningen vil indikeres ved
et konstant batteriindikator-LED. Pakken er
fuldt opladet og kan bruges på dette tidspunkt
eller efterlades i opladeren.
VARM/KOLD-PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren konstaterer, at batteripakken er
10
BATTERI-LED
En trekølende LED indikerer batteripakkens
status
Grøn
Batteripakken er fuldt
opladet
Gul
Batteripakken er delvist
opladet
Rød
Batteripakken er tom
BATTERI-LED
En trekølende LED indikerer batteripakkens
status
Langsom blink og
netadapter-LED
er tændt
Batteriet lader op
Hurtigt rødt blink
Fejl/Fejlbehæftede
batteripakke
NETADAPTER-LED
En rød LED indikerer batteri-netadapter
Rød
Netadapteren er tilsluttet
BLUETOOTH LED
En blå LED indikerer Bluetooth-statussen
Blå
Bluetooth forbundet til
mobilapp
Fra
Ikke forbundet (lys
behøver ikke at være
tændt for at forbindes
til enheden)
DA
EN
POPUP FOR BATTERISTATUS PÅ SKÆRMEN
Når en batteripakke oplades, vises et stort batterisymbol på midten af LCD-skærmen, som viser
batteripakkens opladningsstatus.
Grøn
Batteripakken er fuldt opladet
Gul
Batteripakken er delvist opladet
Rød
Batteripakken er tom
Turkis og rød
Varm/kold-forsinkelse
Denne oplader har en varm/koldforsinkelsesfunktion: når opladeren konstaterer,
at batteriet er varmt, starter den automatisk
en forsinkelse og afbryder opladningen, indtil
batteriet er afkølet. Efter at batteriet er kølet
ned, skifter opladeren automatisk til tilstanden
pakkeopladning. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
Fejlbehæftede batteripakker
Denne oplader vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil indikere en defekt
batteripakke ved at vise et X over batterisymbolet
på LCD-skærmen. Hvis dette sker, skal
batteripakken sættes ind i opladeren forfra. Hvis
det ikke løser problemet, skal du sætte en anden
batteripakke i opladeren for at finde ud af, om
opladeren er i orden. Hvis den nye batteripakke
oplades korrekt, er den oprindelige batteripakke
defekt og skal indleveres til et servicecenter eller
en genbrugsplads. Hvis den nye batteripakke
giver samme fejlvisning som den oprindelige,
skal opladeren testes på et autoriseret
servicecenter.
BEMÆRK: Dette kunne også være tegn på et
problem med opladeren.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskader, sluk for apparatet og afbryd det fra
stikkontakten, når det ikke er i brug, og når du foretager reparationer. Forsøg ikke at afmontere
opladeren. Tag den med til et autoriseret værksted, når service eller reparation er nødvendig.
GEM DISSE ANVISNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE
Du kan downloade den komplette brugsanvsining på www.2helpu.com/DEWALT
11
DA
EN
BESKRIVELSE AF APPARATET
5
7
6
Figur 1. Forfra
1. Fronthøjttalere (2x)
2. Bærehåndtag
3. Betjeningspanel;
4. LCD-skærm
5. Stak-låger (2x);
6. Rumlås
7. Rumdæksel
5
1
2
3
4
• Løsn dækslets låselåge og
åbn det for at åbne rummet.
• Åbn rummets øverste
dæksel for at nå
batteripakkens holder.
• Skub dækslet ned indtil det
er låst på plads for at lukke
rummet.
1
 Bemærk: N
år det er lukket korrekt, vil rummet
beskytte dets indhold fra støv, snavs og let regn.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figur 2. Bagside
1. Strømstik (24 VDC)
2. Bageste højttalere (2x)
Figur 3. Opbevaringsrum
1. USB-strøm/opladningsport
2. Aux-jackstik (3,5 mm)
3. AC/DC strømadapter-rum
4. Rumdæksel
5. Batteripakke-holder
6. Opbevaringskapacitet
6
1
12
2
3
4
5
Figur 4. Kontrolpanel
1. Tilbage-knap
2. Venstre knap
3. Vælge-knap
4. Højre knap
5. Hjem-knap
6. Berøringsknapper (×6)
DA
EN
FEJLFINDING
SVAGE BATTERIPAKKER
Svage batterier vil fortsætte med at fungere, men
bør ikke forventes at virke godt. Når apparatet
er drevet af en batteripakke og dens opladning
falder til under 20 %, vises indikatoren for
lavt batteri.
BATTERIPAKKE-BESKYTTELSE
For at beskytte batteripakkens levetid vil
apparatet slukke, når batteriets opladning
bliver for lavt. Hvis dette sker, forbind da
TSTAK™ CONNECT RADIO'en til et udgang med
AC/DC‑strømadapteren og oplad batteripakken.
MUSIKKEN STOPPER
Når apparatet vendes i lodret position, kan
batteripakken afbrydes fra dens holder. Hvis
radioen er batteridrevet, vil musikken stoppe.
For at opsummere, så åbn dækslet og genplacer
batteri pakken.
kemikalier kan svække de plastikmaterialer,
der er anvendt i delene. Brug en klud, som
er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig
væske trænge ind i apparatet; du må aldrig
nedsænke nogen del af apparatet i væske.
TILBEHØR
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT®, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør. For at
mindske risikoen for personskade må dette
produkt kun anvendes sammen med tilbehør,
som anbefales af DEWALT®.
Tilbehør for brug sammen med
TSTAK™ CONNECT RADIO'en er tilgængelig
for ekstra omkostninger fra din lokale forhandler
eller autoriseret servicecenter.
REPARATIONER
Batteripakker kan ikke repareres.
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskader, sluk for apparatet og afbryd
det fra stikkontakten, før du foretager
vedligeholdelses-procedurer. Forsøg ikke
at afmontere opladeren. Tag den med til
et autoriseret værksted, når service eller
reparation er nødvendig.
RENGØRING
ADVARSEL: Tag opladeren ud af
stikkontakten, før rengøring. Snavs og fedt
kan fjernes fra ydersiden af opladeren med
en klud eller en blød ikke-metallisk børste.
ADVARSEL: Blæs snavs og støv væk med
ren, tør luft mindst en gang om ugen. For at
minimere risikoen for øjenskader, skal du altid
bære ANSI Z87.1 godkendt øjenværn, når du
udfører dette.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler
eller andre stærke kemikalier til rengøring af
ikke-metalliske dele af apparatet. Sådanne
For at sikre produktets SIKKERHED og
HOLDBARHED, skal enhver reparation udføres af
et DEWALT® fabriks-servicecenter, et DEWALT®
autoriseret servicecenter eller andet kvalificeret
servicepersonale. Brug altid identiske reservedele.
REGISTRER ONLINE
Tak for dit køb. Registrer dit produkt nu til:
• Garantiservice: Registrering af dit produkt vil
hjælpe dig med at få en mere effektiv service
i garantiperioden, hvis der er et problem med
dit produkt.
• Bekræftelse af ejerskab: Hvis du mister dit
garantibevis f.eks. ved brand, oversvømmelse
eller tyveri, vil din registrering af ejerskab
fungere som dit købsbevis.
• Af sikkerhedsmæssige årsager: Registrering
af dit produkt vil gøre det muligt for os at
kontakte dig i det usandsynlige tilfælde at en
sikkerhedsanmeldelse er påkrævet i henhold til
Federal Consumer Safety Act.
13
DeutchBedienungsanleitung
DE
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO+LADEGERÄT
Das DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO verfügt über ein eingebautes FM- und DAB-Radio,
Bluetooth-Unterstützung, einen 3,5 mm AUX-Anschluss zur Wiedergabe von Audio/Musik von einem
externen Gerät und eine intuitive Anwendung zur Fernsteuerung des Systems über ein bluetoothfähiges
Smartphone oder Tablet. Das System bietet Lademöglichkeiten für DEWALT® Slide-Pack-Akkus. Das
TSTAK™ CONNECT RADIO lädt die meisten DEWALT® Li-Ion Akkus auf. Akkus sind separat erhältlich.
SCHLÜSSELMERKMALE
• FM-Stereo-Radio mit manueller/automatischer Sendersuche und Speicherfunktion für Radiosender
• Fortschrittliches Digital Audio Broadcasting (DAB) mit nach Radiosendern sortierter Anzeige der
Senderinformationen
• Favoriten – voreingestellte Digitalradiosender. 12 DAB-Sender und 12 FM-Sender.
• Bluetooth-Verbindung
• 3,5-mm-Aux-Buchse zum Anschluss externer Audiogeräte
• USB-Strom-/Ladeanschluss (5 V/2,1A)
• Großes, beleuchtetes LCD-Farbdisplay
• Beleuchtete Soft-Touch-Schalter
• Vier Mitteltöner und zwei Basslautsprecher für satten Klang
• Lautstärken- und Toneinstellung
• Robustes Design
• Kompatibel mit jedem TSTAK™-Gerät
• Wasser- und staubbeständig – geprüft gemäß IP54
• Smartphone-/Tablet-Anwendung zur Fernverwaltung des Geräts
14
DE
EN
TECHNISCHE DATEN
STROMVERSORGUNG (AC/DC-STROMADAPTER) MODELL:
S048HM2400200
Stromeingang
100-240 V AC 50-60 Hz (Klasse II)
Abgabeleistung
24 V DC
Stromabgabe
2A
Gewicht
0,3 kg (0,66 Pfund)
GERÄT
Stromeingang
24 V DC
Abgabeleistung
USB-Ladeanschluss (5 V/2,1A)
BLE
AKKUFACH - 7 Tage, Stromeingang AC immer
Zeitraum bis zur Einschaltung der automatischen
Netzwerk-Standby-Strommanagementfunktion
< 20 Minuten
IP-Klasse
IP 54*
Gewicht
6,9 kg (15,2 Pfund) ohne Akku
Stapelgewicht (brutto)
60 kg (132 Pfund)
AKKU-LADEGERÄT
Akku-Spannung
10,8 VDC / 18 VDC (einschließlich
XR FLEXVOLT‑Akkus) 1Ah-9Ah
Akkutyp
Li-Ion (Slider-Pack)
Ungefähre Ladedauer
90-300 min
Ladestrom
1,5A
AUDIOEIGENSCHAFTEN
Audioquelle
DAB/FM, 3,5-mm-AUX-Anschlussbuchse, Bluetooth
Schalldruck
100 dB bei 1 m
Schallleistung
45 W (Klasse D)
Betriebsdauer
8 Stunden (ca.) mit einen voll aufgeladenen Premium
18 V Li-Ion Akku
Arbeitsfrequenz
2402-2480 MHz
Senden
4 dBm max.
*Schützt vor Staub, Schmutz und leichtem Regen am Arbeitsplatz
15
DE
EN
DEFINITIONEN: SICHERHEITSRICHTLINIEN
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise drohende gefährliche Situation hin, die, sofern
nicht vermieden, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
Hinweis: Weist auf ein Verhalten hin, bei dem zwar kein Verletzungsrisiko besteht, was unter
Umständen aber zu Sachschäden führen kann, falls es nicht vermieden wird.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die Betriebsanleitung lesen.
ANMERKUNG: Die WARNetiketten des Produkts befinden sich auf der Unterseite des Geräts.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
1.
2.
3.
4.
5.
Lesen Sie diese Anweisungen.
Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
Beachten und befolgen Sie alle Warnhinweise.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verwenden Sie dieses Gerät NICHT in
Wassernähe.
6. Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise und
Anweisungen gründlich. Das Nichtbeachten
der Warnhinweise und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
7. Dieses Gerät darf nicht direkt Wasser
ausgesetzt werden, und es dürfen keine
wassergefüllten Gegenstände wie Flaschen
auf dem Gerät abgestellt werden.
8. Nur mit trockenen oder angefeuchteten
Tüchern reinigen.
9. Um das Gerät vor Wasser oder Staub zu
schützen, schließen Sie stets die Abdeckung
des Fachs und die Gummiabdeckung des
DC‑Stromeingangs.
10.Stets gemäß der Herstelleranleitung
verwenden.
11.NICHT in der Nähe offener Flammen wie
brennender Kerzen, Wärmequellen wie
Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderer
wärmeproduzierender Geräte (einschließlich
Verstärkern) platzieren.
12.Die Stromkabel vor Tritt- und Knickschäden
schützen, vor allem an den Steckern.
13.Nur vom Hersteller angegebene Zubehör-/
16
Anbauteile verwenden.
14.Wird ein Wagen verwendet, bei der
Bewegung von Wagen/Gerät Vorsicht
walten lassen, um Verletzungen
durch Umfallen zu vermeiden. Nur zusammen
mit einem vom Hersteller angegebenen
oder zusammen mit dem Gerät verkauften
Wagen, Ständer, Dreibein, Halter oder Tisch
verwenden.
15.Der AC/DC-Stromadapter darf nur als
Stromquelle für das Gerät und zum Aufladen
des Akkus verwendet werden. Um das Gerät
vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss
der AC/DC-Stromadapter von der Steckdose
getrennt werden.
16.Das Gerät bei Gewittern oder bei längerer
Nichtnutzung vom Stromnetz trennen.
17.Der AC/DC-Stromadapter muss leicht
zugänglich sein und darf während des
Betriebs nicht blockiert werden.
18.Alle Wartungsarbeiten müssen von
qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt
werden. Eine Wartung ist erforderlich, wenn
das Gerät auf eine jegliche Weise beschädigt
wurde, z. B. wenn das Stromkabel oder der
Stecker beschädigt sind, wenn Flüssigkeiten
oder direkter Regenfall mit den Anschlüssen
in Kontakt gekommen sind, das Gerät
übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,
nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen
gelassen wurde und nicht funktioniert.
19.Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
DE
EN
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden.
20.Lassen Sie NICHT zu, dass Kinder mit dem
Gerät spielen.
21.Dieses Gerät kann von Kindern ab 8
Jahren und Personen mit eingeschränkten
körperlichen,sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen
und Kenntnissenbedient werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder über die sichere
Verwendung des Geräts und die möglichen
Gefahren informiert wurden. Kinder sollten
nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung
und Wartung durch den Benutzer darf nicht
von unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen
werden.
22.Nur speziell angegebene DEWALT®‑Akkus
verwenden (siehe Wichtige
Sicherheitsvorschriften für alle Akkus im
Folgenden für eine Aufführung der DEWALT®genehmigten Akkus). Eine Verwendung von
anderen als von DEWALT® genehmigten
Akkus stellt ein Verletzungs- und Brandrisiko
dar.
Das Blitzsymbol im Dreieck weist den
Benutzer darauf hin, dass Teile innerhalb des
Produkts ein Stromschlagrisiko darstellen.
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den
Benutzer darauf hin, dass das dem Gerät
beigelegte Handbuch wichtige Anweisungen
zu Betrieb und Wartung enthält.
Das Doppel-Isolierungs-Symbol (Quadrat
im Quadrat) bezeichnet ein Elektrogerät
der Klasse II und weist qualifiziertes
Wartungspersonal darauf hin, bei diesem
Gerät nur identische Ersatzteile zu
verwenden.
WARNUNG: Um das Brand- und
Stromschlagrisiko zu vermindern, das Gerät
nicht direktem Regen oder Feuchtigkeit
aussetzen. Nur an trockenen Orten verwenden.
VORSICHT: Um einen Stromschlag zu
verhindern, den breiten Kontakt des
Adaptersteckers vollständig in den breiten
Schlitz einführen.
NORMENLISTE
Das DEWALT® TSTAK™ entspricht folgenden
Normen:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
SYMBOLLISTE
Die Etiketten auf dem Gerät könnten folgende
Symbole umfassen:
VVolt
AAmpere
WWatt
hStunden
Gleichstrom
Gerät Klasse II (doppelt isoliert)
CE-Zeichen
Gefahrenzeichen
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ALLE AKKUS
Achten Sie bei der Bestellung von Ersatzakkus
darauf, Katalognummer und Spannung anzugeben.
Das TSTAK™ CONNECT RADIO darf nur mit
DEWALT® Akkus der Serie DEWALT® DCB
10,8V/18V Li-Ion verwendet werden, einschließlich
DEWALT® XR FLEXVOLT Akkus bis 9Ah. Die
Verwendung anderer Akkus oder nicht aufladbarer
Batterien kann zu Verletzungen oder Bränden
führen.
Laden Sie nur Akku nur mit dem eingebauten
Ladegerät TSTAK™ CONNECT RADIO oder
einem gleichwertigen Gerät auf. Die Verwendung
von Ladegeräten, die für eine andere Art von Akku
bestimmt sind, kann dazu führen, dass sich der
Akku beim Laden entzündet.
17
DE
EN
Hinweis: Der Akku ist bei der Lieferung
nicht vollständig aufgeladen. Lesen Sie vor
Verwendung des Akkus und Ladegeräts die
Sicherheitsvorschriften im folgenden Abschnitt
und befolgen Sie die Ladeverfahren.
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN
• Laden oder betreiben Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Setzen Sie den Akku NIEMALS mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie NIEMALS
Änderungen am Akku durch, damit er in
ein nicht kompatibles Ladegerät passt.
Der Akku könnte bersten, was zu schweren
Verletzungen führen kann.
• Die Akkus nur in dazu bestimmten
DEWALT®‑Ladegeräten aufladen.
• Das Gerät NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät und den Akku nicht bei
Temperaturen über 40 °C lagern oder
verwenden (wie in Schuppen oder
Metallgebäuden im Sommer). Akkus für
eine längere Lebensdauer an einem kühlen,
trockenen Ort lagern.
WARNUNG: Brandgefahr. Versuchen Sie
niemals und unter keinen Umständen, den
Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf
es nicht in das Ladegerät gelegt werden.
Den Akku nicht quetschen, fallen lassen oder
beschädigen. Verwenden Sie niemals einen
Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder auf andere Weise beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten wurde).
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling bei
einer Kundendienststelle abgegeben werden.
WARNUNG: Brandgefahr. Den Akku nicht
so aufbewahren oder transportieren,
dass metallische Gegenstände die
offenen Pole berühren können. Bewahren
Sie Akkus nicht in Schürzen, Taschen,
18
Werkzeugkästen, Gerätekoffern, Schränken
usw. mit losen Nägeln, Schrauben,
Schlüsseln usw. auf. Beim Transport von
Akkus können Brände entstehen, wenn
die Batteriepole unbeabsichtigt in Kontakt
mit leitfähigen Materialien wie etwa
Schlüsseln, Münzen, Handwerkzeugen
oder Ähnlichem kommen. Den Vorschriften
des US-amerikanischen Ministeriums für
den Gefahrenstofftransport (Department of
Transportation Hazardous Material) zufolge
ist der Transport von Akkus im Verkehr
oder in Flugzeugen (z. B. in Koffern und
Handgepäck) untersagt, ES SEI DENN, sie
sind ordnungsgemäß vor Kurzschlüssen
geschützt. Stellen Sie beim Transport von
einzelnen Akkus dementsprechend sicher,
dass die Batterieanschlüsse geschützt und
gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUM ION (LI-ION)
• Verbrennen Sie den Akku nicht, auch
wenn er stark beschädigt oder vollständig
verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Es entstehen giftige Dämpfe und
Stoffe, wenn Lithium-Ionen-Akkus verbrannt
werden.
• Wenn der Inhalt des Akkus mit der Haut in
Berührung kommt, den Bereich sofort mit
milder Seife und Wasser abwaschen. Falls
die Flüssigkeit in die Augen gelangt, das offene
Auge 15 Minuten lang spülen oder bis die
Reizung aufhört. Rufen Sie zudem einen Arzt.
Das Elektrolyt des Akkus besteht aus flüssigen
organischen Carbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt von geöffneten Akkuzellen kann
die Atemwege reizen. Für Frischluft sorgen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt
aufsuchen.
• Setzen Sie den Akku oder das Gerät weder
Feuer noch übermäßigen Temperaturen
aus. Eine Exposition gegenüber Feuer oder
Temperaturen über 130 °C kann zu Explosion
führen.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder Flammen ausgesetzt wird.
DE
EN
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ALLE AKKULADEGERÄTE
Bewahren Sie diese Anweisungen auf: Dieses
Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für Ladegeräte.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise
auf dem Ladegerät, dem Akku, und dem
Produkt, das den Akku verwendet.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen Schlag
zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr sollten
nur Akkus von DEWALT® aufgeladen werden.
Andere Akkutypen können überhitzen und
bersten und Verletzungen und Sachschäden
verursachen.
Hinweis: Wird der Akku nicht verwendet,
halten Sie ihn von anderen Metallobjekten fern.
Alternativ kann es zu einem Kurzschluss oder
einer Entzündung durch Fremdstoffe kommen,
wenn das Ladegerät am Stromanschluss
eingeschlossen ist. Leitfähige Fremdstoffe oder
Metallgegenstände, darunter unter anderem
Schleifstaub, Metallspäne, Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten stets von
Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten werden.
Trennen Sie den AC/DC-Stromadapter immer von
der Steckdose und nehmen Sie den Akku aus
dem Akkufach, bevor Sie das Ladegerät reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät außer einem kompatiblen
DEWALT®-Ladegerät aufgeladen werden.
Das Ladegerät und der Akku wurden speziell
zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Dieses Ladegerät ist ausschließlich
für das Aufladen von DEWALT®-Akkus
bestimmt. Eine anderweitige Verwendung kann
zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten
Wasserquelle aus und tauchen Sie es NICHT
in Wasser.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann,
und dass es keinen sonstigen schädlichen
Einflüssen oder Belastungen ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
Wird ein Ladegerät im Freien verwendet,
nutzen Sie stets einen trockenen Ort und
ein für die Verwendung im Freien geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung
eines für den Außenbereich geeigneten
Verlängerungskabels verringert das Risiko
eines elektrischen Schlags.
Platzieren Sie keinen Gegenstand auf dem
Ladegerät. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen
des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
Das Ladegerät ist zur Verwendung mit
24 V DC ausgelegt. Versuchen Sie nicht,
andere Stromquellen oder andere AC/
DC‑Stromadapter als den mitgelieferten
zu verwenden.
AUFBEWAHRUNGSEMPFEHLUNGEN
1. Wenn möglich, kühl und trocken lagern, vor
19
DE
EN
direkter Sonneneinstrahlung und Hitze oder
Kälte schützen.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein
vollständig aufgeladener Akku an einem
kühlen, trockenen Ort und außerhalb des
Ladegeräts aufbewahrt werden, um die
optimale Lebenszeit zu erhalten.
Hinweis: Akkus sollten nicht vollständig
entladen aufbewahrt werden. Der Akku muss vor
der Verwendung aufgeladen werden.
AUFLADEN
Das TSTAK™ CONNECT RADIO kann nur
DEWALT® Akkus der Serie DEWALT® DCB
10,8V/18V Li-Ion aufladen, einschließlich
DEWALT® XR FLEXVOLT Akkus bis 9Ah. Die
Verwendung anderer Akkus oder nicht aufladbarer
Batterien kann zu Verletzungen oder Bränden
führen. Lesen Sie alle Sicherheitsvorschriften,
bevor Sie dieses Gerät zum Auswechseln Ihres
Akkus verwenden.
WICHTIGE LADEHINWEISE
1. Ein Akku erzielt die längste Lebensdauer
und beste Leistung, wenn die Temperatur
beim Aufladen bei 18°–24 °C liegt. Laden Sie
den Akku NICHT unterhalb von 4,5 °C oder
oberhalb von 40,5 °C auf. Dies ist wichtig und
kann ernsthafte Schäden am Akku verhindern.
2. Das Ladegerät und der Akku können sich
beim Aufladen warm anfühlen. Dies ist normal
und weist nicht auf ein Problem hin. Damit der
Akku nach dem Gebrauch schneller abkühlen
kann, sollten das Ladegerät bzw. der Akku
nicht in einer warmen Umgebung wie z. B.
in einem Blechschuppen oder einem nicht
isolierten Bauwagen gelagert werden.
3. Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus
geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren
Geschwindigkeit geladen, die sich auch nicht
erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
4. Falls der Akku nicht ordnungsgemäß lädt:
a. Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle
funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an
dieselbe Quelle anschließen;
b. Prüfen Sie, ob die Steckdose an einen
Lichtschalter angeschlossen ist, der
20
beim Ausschalten des Lichts auch die
Stromversorgung ausschaltet;
c. Bringen Sie das Ladegerät und den Akku an
einen Ort, an dem die Umgebungstemperatur
bei ungefähr 18 bis 24 °C liegt;
d. Bestehen die Ladeprobleme weiterhin,
bringen Sie den Akku und das Ladegerät zu
Ihrer lokalen Kundendienststelle.
5. Der Akku sollte aufgeladen werden, wenn
er nicht mehr ausreichend Energie erzeugt,
um Arbeiten so gut wie zuvor zu erledigen.
Verwenden Sie den Akku in diesem Fall NICHT
WEITER. Sie können auch einen teilentladenen
Akku aufladen. Dies hat keine nachteilige
Auswirkung auf den Akku.
6. Leitfähige Fremdmaterialien, z. B. unter
anderem Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des
Ladegeräts ferngehalten werden. Trennen Sie
das Ladegerät immer von der Stromquelle,
bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
7. Das Ladegerät nicht einfrieren und nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen Schlag
zur Folge haben.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Den Akku
nicht in Flüssigkeit tauchen oder Flüssigkeit
in den Akku gelangen lassen. Versuchen
Sie niemals und unter keinen Umständen,
den Akku zu öffnen. Geben Sie den Akku
zum Recycling bei einem Servicezentrum
ab, wenn das Kunststoffgehäuse des Akkus
Brüche oder Risse aufweist.
VORSICHT: Bei falschem Austausch
eines Akkus besteht Explosionsgefahr.
Nur durch denselben oder einen
gleichwertigen Typ ersetzen.
AUFLADEN EINES AKKUS
Das TSTAK™ CONNECT RADIO verfügt über
ein großes Ablagefach. Dieses Fach enthält und
schützt zudem auch den AC/DC-Stromadapter,
wenn er nicht verwendet wird.
1. Öffnen Sie das Fach, um den AC/DCStromadapter zu entnehmen (siehe
Abbildung 1 und Abbildung 3).
DE
EN
2. Stecken Sie den AC/DC-Stromadapter des
Ladegeräts in eine geeignete Steckdose und
schließen Sie ihn an den TSTAK™ CONNECT
RADIO-Stromanschluss an, bevor Sie den
Akku einlegen.
Die LED-Anzeige des Netzteils leuchtet rot.
3. Öffnen Sie die Geräteabdeckung, indem
Sie deren Verriegelung lösen.
4. Legen Sie den Akku (nicht im Lieferumfang)
in das Radio ein und stellen Sie sicher, dass
der Akku sicher im Ladegerät sitzt (siehe
Abbildung 4). Die Batteriestand-LED blinkt
kontinuierlich und zeigt so an, dass der
Ladevorgang läuft.
Die Stromadapter-LED leuchtet rot. Die AkkuLED leuchtet entsprechend dem Ladezustand
des Akkus (Grün, Gelb, Rot).
Hinweis: Schließen Sie die Abdeckung und
überprüfen Sie, ob sie fest verschlossen ist.
5. Der Ladevorgang wird durch eine
gleichmäßige Batteriestandsanzeige-LED
angezeigt. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in dem
Ladegerät gelassen werden.
AKKUVERZÖGERUNG BEI
HEIS/KALT
Wenn das Ladegerät einen Akku erkennt, der
zu heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch
eine Heiß/Kalt-Akkuverzögerung, so dass der
Ladevorgang unterbrochen wird, bis der Akku
eine entsprechende Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät wechselt dann automatisch
in den Akku-Lademodus. Diese Funktion
gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
LED-ANZEIGEN
AKKU-LED
Eine dreifarbige LED zeigt den Status des
Akkus an
Grün
Der Akku ist voll
aufgeladen
Gelb
Der Akku ist teilweise
aufgeladen
Rot
Der Akku ist leer
AKKU-LED
Eine dreifarbige LED zeigt den Status des
Akkus an
Langsames
Blinken und
NetzstromadapterLED ist an
Akku wird geladen
Schnelles rotes
Blinken
Fehler/Fehlerhafter Akku
STROMADAPTER-LED
Eine rote LED zeigt den Akku-Stromadapter an
Rot
Stromadapter
angeschlossen
BLUETOOTH-LED
Eine blaue LED zeigt den Bluetooth-Status an
Blau
Bluetooth mit der
mobilen App verbunden
Aus
Nicht verbunden
(das Licht muss zum
Verbinden mit dem Gerät
nicht eingeschaltet sein)
21
DE
EN
AKKUSTATUS-POPUP AUF DEM BILDSCHIRM
Beim Laden eines Akkus wird in der Mitte des LCD-Bildschirms ein großes Akkusymbol angezeigt,
das den Ladezustand des Akkus anzeigt.
Grün
Der Akku ist voll aufgeladen
Gelb
Der Akku ist teilweise aufgeladen
Rot
Der Akku ist leer
Cyan und Rot
Heiß/Kalt-Verzögerung
Dieses Ladegerät verfügt über eine Heiß/KaltVerzögerung: wenn das Ladegerät erkennt,
dass ein Akku zu heiß ist, startet es automatisch
eine Verzögerung, bis sich der Akku abgekühlt
hat. Nachdem der Akku abgekühlt ist, schaltet
das Ladegerät automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale
Lebensdauer des Akkus.
Fehlerhafte Akkus
Dieses Ladegerät lädt keinen fehlerhaften Akku
auf. Das Ladegerät weist durch Anzeige eines X
auf dem LCD-Akkusymbol auf einen fehlerhaften
Akku hin. Ist dies der Fall, nehmen Sie den
Akku heraus und setzen Sie ihn wieder in das
Ladegerät ein. Besteht das Problem weiterhin,
versuchen Sie es mit einem anderen Akku, um
festzustellen, ob das Ladegerät in Ordnung
ist. Sollte der neue Akku richtig laden, dann
ist der ursprüngliche Akku defekt und sollte
bei einem Servicezentrum oder einer anderen
Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden.
Sollte der neue Akku die gleiche Fehleranzeige
wie der ursprüngliche Akku liefern, geben Sie
das Ladegerät und den Akku zur Überprüfung
an ein autorisiertes Servicezentrum.
ANMERKUNG: Dies kann auch auf ein Problem
mit dem Ladegerät hinweisen.
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
von der Steckdose, wenn es nicht in Betrieb ist und wenn Sie Reparaturen vornehmen. Das Gerät
darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF
Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie auf
www.2helpu.com/DEWALT HERUNTERLADEN.
22
DE
EN
GERÄTEBESCHREIBUNG
5
7
6
Abbildung 1. Vorderansicht • Um das Fach zu öffnen,
1. Frontlautsprecher (2x)
lösen Sie die Verriegelung
2. Transportgriff
der Abdeckung und öffnen
3. Bedienfeld;
Sie diese.
4. LCD-Anzeigebildschirm
• Um den Akkuanschluss
5. Stapel-Verriegelungen (2x);
zu erreichen, öffnen Sie
6. Fachverriegelung
die obere Abdeckung des
7. Fachabdeckung
Fachs.
• Um das Fach zu schließen,
drücken Sie die Abdeckung
nach unten, bis sie einrastet.
5
1
2
3
4
1
Hinweis: Wenn es richtig verschlossen ist, schützt das Fach
Seinen Inhalt vor Staub, Schutt und leichtem Regen.
3
2
4
1
5
6
2
1
Abbildung 2. Rückansicht
1. Stromeingang (24 V DC)
2. Rückseitige Lautsprecher (2x)
Abbildung 3. Aufbewahrungsfach
1. USB-Strom-/Ladeanschluss
2. Aux-Buchse (3,5 mm)
3. AC/DC-Stromadapterfach
4. Fachabdeckung
5. Akkuanschluss
6. Lagerraum
6
1
2
3
4
Abbildung 4. Bedienfeld
1. Schalter „Zurück“
2. Linker Knopf
3. Auswahlknopf
4.Rechte Taste
5. Home-Taste
6. Touch-Tasten (× 6)
5
23
DE
EN
FEHLERBEHEBUNG
SCHWACHE AKKUS
Schwache Akkus funktionieren weiterhin, werden
aber keine volle Leistung erbringen. Wenn das
Gerät Strom durch einen Akku erhält und der
Ladestand unter 20% fällt, wird die Anzeige
„niedriger Ladestand“ angezeigt.
AKKU-SCHUTZ
Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern,
schaltet sich das Gerät aus, wenn der
Akkuladestand zu niedrig wird. Schließen Sie in
diesem Fall das TSTAK™ CONNECT RADIO mit
dem Stromadapter an eine Steckdose an und
laden Sie den Akku auf.
DIE MUSIK STOPPT
Wurde das Gerät in vertikale Position abgesetzt,
kann der Akku von seinem Anschluss getrennt
werden. Wird das Gerät vom Akku mit Strom
versorgt, stoppt die Musik daraufhin. Um
fortzufahren, öffnen Sie die Abdeckung und
positionieren Sie den Akku neu.
WARTUNG
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu
reduzieren, schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es von der Stromquelle, bevor
Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten
durchführen. Das Gerät darf nicht zerlegt
werden. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss.
REINIGUNG
WARNUNG: Trennen Sie das Gerät vor der
Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer
weichen, nicht metallischen Bürste vom
Äußeren des Geräts entfernt werden.
WARNUNG: Blasen Sie den Staub und
Schmutz mindestens einmal wöchentlich
mit sauberer, trockener Luft aus. Um das
Risiko einer Augenverletzung zu minimieren,
tragen Sie hierbei immer einen ANSI
Z87.1‑genehmigten Augenschutz.
WARNUNG: Verwenden Sie zum Reinigen
der nicht metallischen Geräteteile NIEMALS
Lösungsmittel oder aggressive Chemikalien.
24
Diese Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Kunststoffmaterial
schädigen. Verwenden Sie ausschließlich ein
angefeuchtetes Tuch mit milder Seifenlösung.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in
das Geräteinnere gelangt; tauchen Sie keine
Teile der Einheit in eine Flüssigkeit.
ZUBEHÖR
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von
DEWALT® angeboten wird, nicht mit
diesem Gerät geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur
DEWALT®‑Zubehör verwendet werden.
Zubehör zur Verwendung mit dem TSTAK™
CONNECT RADIO ist gegen Aufpreis von
Ihrem örtlichen Händler oder autorisierten
Service‑Center erhältlich.
REPARATUR
Die Akkus können nicht gewartet werden.
Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des
Produkts sicherzustellen, müssen Reparaturen,
Wartungen und Einstellungen vom werkseigenen
DEWALT®-Kundendienst, einem autorisierten
DEWALT®-Servicezentrum oder anderen
qualifizierten Kundendiensttechnikern ausgeführt
werden. Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile.
ONLINE-REGISTRIERUNG
Danke für Ihren Einkauf. Registrieren Sie Ihr
Produkt jetzt für:
• Garantieleistungen: Registrieren Sie
Ihr Produkt, um effizientere GarantieDienstleistungen zu erhalten, wenn ein
Problem mit dem Produkt auftritt.
• Eigentumsbestätigung: Bei einem
Versicherungsverlust wie Brand, Flut oder
Diebstahl dient die Eigentumsbestätigung als
Kaufnachweis.
• Für Ihre Sicherheit: Registrieren
Sie Ihr Produkt, damit wir Sie in dem
unwahrscheinlichen Fall kontaktieren können,
dass eine Sicherheitsmitteilung gemäß dem
US-amerikanischen Federal Consumer Safety
Act erforderlich ist.
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO+CHARGER
The DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO includes a built-in FM and DAB radio, Bluetooth
support, 3.5mm AUX connector port to play audio/music from an external appliance, and an
intuitive application for remote controlling the system via a Bluetooth-enabled smartphone
or tablet. The system includes charging capabilities for DEWALT® slide pack batteries. The
TSTAK™ CONNECT RADIO will charge most DEWALT® Li-ion batteries. Batteries sold
separately.
KEY FEATURES
• FM-stereo with manual/auto scanning and memory preset of stations
• Advanced Digital Audio Broadcasting (DAB) with information broadcast display by station
• Favorites – preset digital stations. 12 DAB stations and 12 FM stations.
• Bluetooth connectivity
• 3.5mm Auxiliary input jack for connecting external audio devices
• USB power/charging port (5V/2.1A)
• Large Colour LCD illuminated display
• Illuminated, soft-touch buttons
• Four mid-range drivers and two subwoofers for rich sound performance
• Volume control and sound tone adjustment
• Heavy-duty design
• Compatible with any TSTAK™ unit
• Water and dust-resistant – IP54 tested
• Smartphone/tablet Application for remote management of the appliance
25
EN
TECHNICAL DATA
POWER SUPPLY UNIT (AC/DC POWER ADAPTOR) MODEL:
S048HM2400200
Power input
100–240VAC 50-60 Hz (Class II)
Power output
24 VDC
Current output
2A
Weight
0.3 kg (0.66 lb.)
APPLIANCE
Power input
24 VDC
Power output
USB charge (5V/2.1A)
BLE Standby
7 Days on Battery, Always on when connected
to mains
Period of time for switching on the automatic
network standby power management function
< 20 mins
IP rating
IP54*
Weight
5.9 kg (13.2 lb.) not including battery pack
Stacking weight (gross)
60 kg (132 lb.)
BATTERY PACK CHARGER
Battery packs voltage
10.8 VDC / 18 VDC (including XR FLEXVOLT
Battery Packs) 1Ah-9Ah
Battery type
Li-ion (Slider Pack)
Approx. charging time
90–300 min
Charge current
1.5A
AUDIO CHARACTERISTICS
Audio source
DAB/FM, 3.5mm Auxiliary input jack, Bluetooth
Sound SPL
100 dB @ 1 m
Sound power
45 W (class D)
Operation time
8 hours (approx.) for a fully-charged Premium
18 V Li-ion battery
Operating Frequency
2402–2480 MHz
Transmit
4dBm max
*Protects from work-site dust, debris and light rain
26
EN
DEFINITIONS: SAFETY GUIDELINES
The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the
manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result
in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could
result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result
in minor or moderate injury.
 Notice: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may
result in property damage.
WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual entirely.
NOTE: Product WARNING labels are located on the bottom of the appliance.
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Read these instructions.
Keep these instructions.
Pay attention and follow all warnings.
Follow all instructions.
DO NOT use this appliance near water.
Read and understand all safety warnings
and instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
7. This appliance shall not be exposed to
direct water and no objects filled with
liquids, such as bottles, shall be placed on
the appliance.
8. Clean only with a dry or damp cloth.
9. To protect the appliance from water or dust,
always close the compartment cover, and
the rubber cover of the DC power input port.
10.Use in accordance with the manufacturer’s
instructions.
11.DO NOT place near any naked flame
sources, such as lighted candles, heat
sources such as radiators, heat registers,
stoves or other apparatus (including
amplifiers) that produce heat.
12.Protect the power cord from being walked
on or pinched particularly at plug and
receptacle.
13.Only use attachments/accessories
specified by the manufacturer.
14.When a cart is used, use caution
when moving the cart/appliance
combination to avoid injury from
tip-over. Use only with a cart,
stand, tripod, bracket, or table specified
by the manufacturer, or sold with the
apparatus.
15.The AC/DC power adaptor should only be
used as the power source for the appliance
and for battery charging. To disconnect the
appliance completely, the AC/DC power
adaptor should be disconnected from the
outlet.
16.Unplug this appliance during lightning
storms or when unused for long periods
of time.
17.The AC/DC power adaptor should be easily
accessible and not obstructed while in use.
18.Refer all servicing to qualified service
personnel. Servicing is required when
the appliance has been damaged in any
way, such as power-supply cord or plug is
damaged, liquid or direct rain has reached
the connectors, the appliance has been
exposed to extensive moisture, does not
operate normally, or has been dropped and
does not operate.
19.This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
27
EN
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
20.Children should be supervised to ensure
that they DO NOT play with the appliance.
21.This transformer can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the transformer in a safe way and
understand the hazards involved.
22.Children shall not play with the appliance
23.Cleaning and user maintenance shall not be
made by Children without supervision
24.Use only with specifically designated
DEWALT® battery packs (see Important
Safety Instructions for All Battery Packs
below for DEWALT®-approved battery
packs). Use of any battery packs other than
those approved by DEWALT® may create a
risk of injury and fire.
LIST OF SYMBOLS
The labels on this appliance may include the
following symbols:
VVolts
AAmperes
WWatts
hhours
The lightning flash with arrow head within
a triangle is intended to tell the user that
parts inside the product are a risk of
electric shock to persons.
Direct current
Class II Construction (double insulated)
The exclamation point within a triangle
is intended to tell the user that important
operating and servicing instructions are
in the user manual supplied with the
appliance.
The double insulation symbol (a square
within a square) indicates a Class II
electrical appliance and is intended to
alert qualified service personnel to use
only identical replacement parts in this
appliance.
WARNING: To reduce the risk of fire
or electric shock, do not expose this
appliance to direct rain or moisture. Use
only in dry locations.
CAUTION: To prevent electric shock,
match the wide blade of the adaptor plug
to the wide slot and fully insert.
LIST OF STANDARDS
The DEWALT® TSTAK™ complies with the
28
following standards:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
CE Mark
Safety alert symbol
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
FOR ALL BATTERY PACKS
When ordering replacement battery packs,
be sure to include the catalog number and
voltage. The TSTAK™ CONNECT RADIO is
to be used only with DEWALT® DCB series
10.8V/18V Li-ion rechargeable battery packs,
including DEWALT® XR FLEXVOLT battery
packs of up to 9Ah. Use of any other battery
packs or any non-rechargeable batteries may
create a risk of injury or fire.
Recharge only with the TSTAK™ CONNECT
RADIO integrated charger, or equivalent. A
charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
 Note: The battery pack is not fully charged
EN
out of the carton. Before using the battery
pack and charger, read the safety instructions
in the following section and then follow the
charging procedures.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack in
explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases
or dust. Inserting or removing the battery
pack from the charger may ignite the dust
or fumes.
• NEVER force the battery pack into the
charger. DO NOT modify the battery pack
in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture
causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT® chargers.
• DO NOT immerse in water or other liquids.
• Do not store or use the appliance and
battery pack in locations where the
temperature may reach or exceed 105 °F
(40 °C) (such as outside sheds or metal
buildings in summer). For best life store
battery packs in a cool, dry location.
WARNING: Fire hazard. Never attempt
to open the battery pack for any reason.
If the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert into the charger.
Do not crush, drop or damage the battery
pack. Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (e.g., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Damaged battery
packs should be returned to the service
center for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store
or carry the battery pack so that metal
objects can contact exposed battery
terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets,
toolboxes, product kit boxes, drawers,
etc., with loose nails, screws, keys, etc.
Transporting batteries can possibly
cause fires if the battery terminals
inadvertently come in contact with
conductive materials such as keys,
coins, hand tools and the like. The US
Department of Transportation Hazardous
Material Regulations (HMR) actually
prohibits transporting batteries in
commerce or on airplanes (e.g., packed in
suitcases and carry-on luggage) UNLESS
they are properly protected from short
circuits. So when transporting individual
battery packs, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated
from materials that could contact them
and cause a short circuit.
SPECIFIC SAFETY
INSTRUCTIONS
FOR LITHIUM ION (LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even
if it is severely damaged or is completely
worn out. The battery pack can explode in
a fire. Toxic fumes and materials are created
when lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact
with the skin, immediately wash area
with mild soap and water. If battery liquid
gets into the eye, rinse water over the open
eye for 15 minutes or until irritation ceases.
Additionally, seek medical attention. The
battery electrolyte is composed of a mixture
of liquid organic carbonates and lithium
salts.
• Contents of opened battery cells may
cause respiratory irritation. Provide fresh
air. If symptoms persist, seek medical
attention.
• Do not expose a battery pack
or appliance to fire or excessive
temperature. Exposure to fire or
temperature above 265 °F (130 °C) may
cause explosion.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
29
EN
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS FOR ALL
BATTERY CHARGERS
Save these instructions: This manual
contains important safety and operating
instructions for battery chargers.
• Before using the charger, read and
understand all instructions and cautionary
markings on the charger, battery pack and
product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside the charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the
risk of injury, charge only DEWALT®
rechargeable battery packs. Other types of
batteries may overheat and burst resulting
in personal injury and property damage.
Notice: When battery pack is not in use,
keep it away from other metal objects.
Alternatively, with the charger plugged into the
power supply, the charger can be shorted or
ignited by foreign material. Foreign materials
or metal objects of a conductive nature, such
as, but not limited to, grinding dust, metal
chips, steel wool, aluminum foil or any buildup
of metallic particles should be kept away from
the charger cavities at all times.
Always unplug the AC/DC power adaptor from
the outlet and remove the battery pack from
the battery pack receptacle before attempting
to clean the charger.
• DO NOT attempt to charge the battery
pack with any charger other than a
compatible DEWALT® charger. The
charger and battery pack are specifically
designed to work together.
• This charger is not intended for any
uses other than charging designated
DEWALT® rechargeable batteries. Any
other uses may result in risk of fire, electric
shock or electrocution.
• Do not expose the charger to direct water
source and DO NOT immerse in water.
• Pull by the plug rather than the cord
when disconnecting the charger. This will
reduce the risk of damage to the electric
plug and cord.
30
• Make sure that the cord is located so that
it will not be stepped on, tripped over or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors,
always provide a dry location and use
an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
• Do not place any object on top of the
charger. Place the charger in a position
away from any heat source.
• Do not operate the charger with a
damaged cord or plug.
• Do not operate the charger if it has
received a sharp blow, been dropped or
otherwise damaged in any way. Take it to
an authorized service center.
• Do not disassemble the charger; take
it to an authorized service center when
service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric
shock, electrocution or fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers
together.
• The charger is designed to operate on
24 VDC. Do not attempt to use it with
any other power supply AC/DC power
adaptor other than that supplied with the
appliance.
STORAGE
RECOMMENDATIONS
1. When possible store in cool and dry
conditions, away from direct sunlight and
excess heat or cold.
2. For long-term storage, it is recommended
storing a fully charged battery pack in
a cool dry place, out of the charger, for
optimal battery life.
 Note: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery
pack will need to be recharged before use.
EN
CHARGING
The TSTAK™ CONNECT RADIO can charge
only DEWALT® DCB series 10.8V/18V Liion rechargeable battery packs including
DEWALT® XR FLEXVOLT Battery packs up
to 9Ah. Use of any other battery pack or any
non-rechargeable batteries may create a
risk of injury or fire. Be sure to read all safety
instructions before using this appliance for
charging your battery pack.
IMPORTANT CHARGING
NOTES
1. Longest life and best performance can
be obtained if the battery pack is charged
when temperature is between 18°C and 24
°C. DO NOT charge the battery pack below
4.5 °C, or above 40.5 °C. This is important
and will prevent serious damage to the
battery pack.
2. The charger and battery pack may become
warm to the touch while charging. This is
a normal condition, and does not indicate
a problem. To facilitate the cooling of
the battery pack after use, avoid placing
the charger or battery pack in a warm
environment such as in a metal shed or an
uninsulated trailer.
3. A cold battery pack will charge at about
half the rate of a warm battery pack. The
battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and
will not return to maximum charge rate
even if the battery pack warms.
4. If the battery pack does not charge
properly:
a. Make sure power source is working by
plugging a different appliance to the same
source;
b. Check to see if receptacle is connected
to a light switch which turns power off
when you turn out the lights;
c. Move the charger and battery pack
to a location where the surrounding air
temperature is between 18°C and 24 °C;
d. If charging problems persist, take the
battery pack and charger to your local
service center.
5. The battery pack should be recharged
when it fails to produce sufficient power
on jobs which were easily done previously.
DO NOT CONTINUE to use the pack under
these conditions. You may also charge a
partially used pack with no adverse effect
on the battery pack.
6. Foreign materials of a conductive nature
such as, but not limited to, grinding dust,
metal chips, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should be
kept away from charger cavities. Always
unplug the charger from the power supply
before attempting to clean.
7. Do not freeze or immerse the charger in
water or any other liquid.
WARNING: Shock hazard. Don’t allow any
liquid to get inside the charger. Electric
shock may result.
WARNING: Burn hazard. Do not submerge
the battery pack in any liquid or allow any
liquid to enter the battery pack. Never
attempt to open the battery pack for any
reason. If the plastic housing of the battery
pack breaks or cracks, return to a service
center for recycling.
CAUTION: Danger of explosion if battery
is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type.
CHARGING A BATTERY PACK
The TSTAK™ CONNECT RADIO includes a
large storage compartment. This compartment
also stores and protects the AC/DC power
adaptor when not in-use.
1. Open the compartment to take out the
AC/DC power adaptor (see Figure 1 and
Figure 3).
2. Plug the charger AC/DC power adaptor into
an appropriate outlet and connect it to the
TSTAK™ CONNECT RADIO power-in port
before inserting the battery pack.
The Mains Adapter indicator LED will light
in red.
3. Open the appliance cover by releasing its
locking latch.
4. Insert the battery pack (not included)
into the radio, making sure the pack
is securely held in the receptacle (see
Figure 4). The battery indicator LED will
31
EN
blink continuously, indicating that battery
charging is in process.
The AC adapter LED lights in red. The
battery LED will light in accordance with
battery charging status (Green, Yellow,
Red).
 Note: Close the cover and check it is
tightly closed.
5. The charging completion will be indicated
by a steady battery indicator LED. The
pack is fully charged and may be used at
this time or left in the charger.
BATTERY LED
A three-color LED indicates the battery pack
status
Slow Blink &
Mains Adapter
LED is on
Battery is charging
Fast Red Blink
Error / Faulty battery
pack
MAINS ADAPTER LED
A red LED indicates battery Mains Adapter
Red
Mains Adapter
Connected
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery pack
that is too hot or too cold, it automatically
starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached
an appropriate temperature. The charger then
automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
LED INDICATORS
BATTERY LED
A three-color LED indicates the battery pack
status
Green
Battery pack is fully
charged
Yellow
Battery pack is partially
charged
Red
Battery pack is empty
32
BLUETOOTH LED
A blue LED indicates the Bluetooth status
Blue
Bluetooth connected
to Mobile App
Off
Not connected (light
does not need to be on
for connecting to the
device)
EN
ON SCREEN BATTERY STATUS POPUP
When charging a battery pack, a large battery image is displayed in the center of the LCD
screen showing the battery pack charging status.
Green
Battery pack is fully charged
Yellow
Battery pack is partially charged
Red
Battery pack is empty
Cyan and Red
Hot/Cold Delay
This charger has a hot/cold delay feature:
when the charger detects a battery that
is hot, it automatically starts a delay,
suspending charging until the battery has
cooled. After the battery has cooled down,
the charger automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures
maximum battery life.
Faulty Battery Packs
This charger will not charge a faulty battery
pack. The charger will indicate faulty battery
pack by displaying an X on the LCD battery
image. If this occurs, re-insert the battery
pack into the charger. If the problem persists,
try a different battery pack to determine if the
charger is working properly. If the new pack
charges correctly, then the original pack is
defective and should be returned to a service
center or other collection site for recycling. If
the new battery pack elicits the same trouble
indication as the original, have the charger
and the battery pack tested at an authorized
service center.
NOTE: This could also mean a problem with
a charger.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn the appliance off and disconnect it from the
power outlet when not in use and when making repairs. Do not attempt to disassemble the
unit; take it to an authorized service center when service or repair is required.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
The full user manual is available on www.2Helpu.Com/DEWALT
33
EN
APPLIANCE DESCRIPTION
5
1
2
7
6
3
Figure 1. Front View
1. Front speakers (2x)
2. Carrying handle
3. Control panel; 4. LCD Display Screen
5. Stacking latches (2x);
6. Compartment latch
7. Compartment cover
5
4
1
 Note: When correctly closed, the compartment protects
its contents from dust, debris and light rain.
•To open the compartment,
release the cover locking
latch and open it.
•To reach the battery pack
receptacle, open the
compartment top cover.
•To close the compartment,
push the cover down until
it is locked in place.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figure 3. Storage Compartment
1. USB power/charging port
2. Auxiliary jack (3.5 mm)
3. AC/DC power adaptor compartment
4. Compartment cover
5. Battery Pack Receptacle
6.Storage space
Figure 2. Rear View
1. Power-in port (24 VDC)
2. Rear loudspeakers (2x)
6
1
34
2
3
4
5
Figure 4. Control Panel
1. Back button
2. Left button
3. Selection knob
4. Right button
5. Home button
6. Touch buttons (×6)
EN
TROUBLESHOOTING
WEAK BATTERY PACKS
Weak batteries will continue to function but
should not be expected to perform as well.
When the appliance is powered by a battery
pack and its charging level falls below 20%,
the low battery indicator is displayed.
BATTERY PACK PROTECTION
To protect the life of the battery pack, the
appliance will shut off when the battery’s
charging level becomes too low. If this
happens, connect the TSTAK™ CONNECT
RADIO to an outlet with the AC/DC power
adaptor and charge the battery pack.
MUSIC STOPS
When dropping the appliance in its vertical
position the battery pack may disconnect from
its receptacle. If the music is operated by the
battery pack, the music will stop. To resume,
open the cover and reposition the battery
pack.
MAINTENANCE
WARNING: To reduce the risk of injury,
turn appliance off and disconnect it from
power source before performing any
maintenance procedures or when making
repairs. Do not attempt to disassemble the
unit; take it to an authorized service center
when service or repair is required.
CLEANING
WARNING: Disconnect the charger from
the AC outlet before cleaning. Dirt and
grease may be removed from the exterior
of the appliance using a cloth or soft nonmetallic brush.
WARNING: Blow out dirt and dust with
clean, dry air at least once a week. To
minimize the risk of eye injury, always wear
ANSI Z87.1 approved eye protection when
performing this.
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the appliance. These
chemicals may weaken the plastic
materials used in these parts. Use a
cloth dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
appliance; never immerse any part of the
appliance into a liquid.
ACCESSORIES
WARNING: Since accessories, other than
those offered by DEWALT®, have not been
tested with this appliance, use of other
such accessories could be hazardous. To
reduce the risk of injury, only DEWALT®
accessories should be used with this
appliance.
Accessories for use with the TSTAK™
CONNECT RADIO are available at extra cost
from your local dealer or authorized service
center.
REPAIRS
The battery packs are not serviceable.
To assure product SAFETY and RELIABILITY,
any repairs, maintenance and adjustment
should be performed by a DEWALT® factory
service center, a DEWALT® authorized service
center or other qualified service personnel.
Always use identical replacement parts.
REGISTER ONLINE
Thank you for your purchase. Register your
product now for:
• Warranty Service: Registering your product
will help you obtain more efficient warranty
service in case there is a problem with your
product.
• Confirmation of Ownership: In case of an
insurance loss, such as fire, flood or theft,
your registration of ownership will serve as
your proof of purchase.
• For Your Safety: Registering your product
will allow us to contact you in the unlikely
event a safety notification is required under
the Federal Consumer Safety Act.
35
EspanolManual de instrucciones
ES
EN
RADIO + CARGADOR DEWALT® TSTAK™ CONNECT
La RADIO DEWALT® TSTAK™ CONNECT incluye una radio FM y DAB integrada, compatibilidad
con Bluetooth, puerto de conector AUX de 3,5 mm para reproducir audio y música desde un aparato
externo y una aplicación intuitiva para controlar a distancia el sistema a través de un teléfono
inteligente o tableta habilitados para Bluetooth. El sistema incluye capacidades de carga para las
baterías DEWALT® de tipo carril. La RADIO TSTAK™ CONNECT carga la mayoría de las baterías
DEWALT® de iones de litio. Las baterías se venden por separado.
FUNCIONES CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
Radio FM estéreo con escaneo manual/automático y memoria de emisoras predefinidas
Radiodifusión sonora digital (DAB) avanzada con difusión de información visualizada por emisora
Favoritos: emisoras digitales presintonizadas. 12 emisoras DAB y 12 emisoras FM.
Conectividad Bluetooth
Toma de entrada auxiliar de 3,5 mm para conectar dispositivos de audio externos
Puerto de corriente/carga USB (5 V/2,1 A)
Gran pantalla LCD a color iluminada
Botones iluminados de funciones
Cuatro controladores rango medio y dos subwoofers para unas prestaciones amplias de sonido
Control del volumen y ajuste del tono del sonido
Diseño de servicio pesado
Compatible con cualquier unidad TSTAK™
Resistente al agua y al polvo: aprobado por IP54
Aplicación de teléfono inteligente/tableta para la gestión remota del aparato
ES
EN
DATOS TÉCNICOS
MODELO DE LA UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
(ADAPTADOR DE CORRIENTE CA/CC): S048HM2400200
Entrada de corriente
100-240 VCA 50-60 Hz (Clase II)
Salida de corriente
24 VCC
Salida de corriente
2 A
Peso
0,3 kg (0,66 lb)
APARATO
Entrada de corriente
24 VCC
Salida de corriente
Carga USB (5 V/2,1 A)
BLE
Baterías 7 dias, Puerto de entrada de corriente
ON siempre
Periodo de tiempo para activar la función
de administración automática de energía de
espera en red
< 20 min
Clasificación IP
IP54*
Peso
5,9 kg (13,2 lb) sin incluir el paquete de baterías
Peso apilado (bruto)
60 kg (132 lb)
CARGADOR DEL PAQUETE DE BATERÍAS
Voltaje de los paquetes de baterías
10,8 VCC/18 VCC (incluidos los paquetes de batería
XR FLEXVOLT) 1Ah-9Ah
Tipo de batería
Iones de litio (paquete de tipo carril)
Tiempo aproximado de carga
90–300 min.
Corriente de carga
1,5 A
AUDIO CHARACTERISTICS
Fuente de audio
DAB/FM, toma de entrada auxiliar de 3,5 mm,
Bluetooth
SPL de sonido
100 dB a 1 m
Potencia de sonido
45 W (Clase D)
Tiempo de funcionamiento
8 horas (aproximadamente) para una batería de iones
de litio premium de 18 V completamente cargada
Frecuencia de funcionamiento
2402–2480 MHz
Transmisión
4 dBm máx.
*Protegido contra polvo, suciedad y lluvias ligeras en el sitio de trabajo
37
ES
EN
DEFINICIONES: DIRECTRICES DE SEGURIDAD
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de cada advertencia. Lea el manual
y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, resultará en la
muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar
lesiones leves o moderadas.
 Aviso: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede
resultar en daños a los bienes.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones entero.
NOTA: Las etiquetas de ADVERTENCIA del producto se ubican en la parte inferior del aparato.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Preste atención y siga todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
NO use este aparato cerca del agua.
Lea y comprenda todas las advertencias e
instrucciones de seguridad. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones puede
provocar descargas eléctricas, incendios
o lesiones graves.
7. Este aparato no debe exponerse al agua
directa y no deben colocarse sobre el aparato
objetos rellenos de líquidos, como botellas.
8. Limpie solo con un paño seco o húmedo.
9. Para proteger el aparato contra el agua
o el polvo, siempre cierre la cubierta del
compartimento superior y la cubierta de goma
del puerto de entrada de corriente de CC.
10.Use de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
11.NO lo coloque cerca de fuentes de llamas
abiertas como velas encendidas, fuentes
de calor como radiadores, registradores
de calor, estufas u otros aparatos (incluidos
amplificadores) que producen calor.
12.Proteja el cable de alimentación para que
no se pise ni aplaste, especialmente en
el enchufe y el receptáculo.
13.Use solo las conexiones y accesorios
especificados por el fabricante.
38
14.Cuando se usa un carro, tenga
precaución al mover la combinación
del carro y aparato para evitar
lesiones en caso de vuelco. Use solo
con un carro, pie, trípode, soporte o mesa
especificados por el fabricante, o vendidos
con el aparato.
15.El adaptador de corriente CA/CC solo debe
usarse como fuente de alimentación para
el aparato y para cargar la batería. Para
desconectar por completo el aparato, el
adaptador de corriente de CA/CC debe
desconectarse del tomacorriente.
16.Desenchufe este aparato durante tormentas
eléctricas y cuando no se use por un periodo
prolongado de tiempo.
17.Se debe poder acceder fácilmente al
adaptador de corriente de CA/CC y no debe
obstruirse durante el uso.
18.Derive todas las tareas de servicio al personal
de servicio cualificado. Se requieren tareas de
servicio cuando el aparato ha sido dañado de
alguna forma, como por ejemplo si el cable de
suministro de corriente o el enchufe han sido
dañados, líquido o lluvia directa han llegado
a los conectores, el aparato ha sido expuesto
a gran cantidad de humedad, no funciona
normalmente o se ha caído y no funciona.
19.Este aparato no se destina al uso por
parte de personas (incluidos los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que carezcan de experiencia
o del conocimiento necesario, a menos que
estén supervisadas o reciban las instrucciones
relativas al uso del aparato por una persona
encargada de su seguridad.
ES
EN
20.Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que NO jueguen con el aparato.
21.Este aparato puede ser usado por
niños a partir de los 8 años y personas
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia
y conocimiento si reciben supervisión o
instrucción con respecto al uso del aparato
de forma segura y comprenden los riesgos
involucrados. Los niños no deben jugar con
el aparato. La limpieza y el mantenimiento
por parte del usuario no deben realizarse por
niños sin supervisión.
22.Use solo con paquetes de baterías
DEWALT® específicamente designados (vea
Instrucciones importantes de seguridad para
todos los paquetes de baterías a continuación
para conocer los paquetes de baterías
aprobados por DEWALT®). El uso de paquetes
de baterías no aprobados por DEWALT® puede
crear un riesgo de lesiones e incendios.
El rayo con una flecha dentro de
un triángulo está destinado a indicar al
usuario que las piezas dentro del producto
representan un riesgo de descarga eléctrica
para las personas.
El signo de exclamación dentro de un
triángulo está destinado a indicar al usuario
que el manual del usuario provisto con el
aparato contiene instrucciones importantes
de operación y servicio.
El símbolo de doble aislamiento (un cuadrado
dentro de un cuadrado) indica un aparato
eléctrico de Clase II y está destinado a alertar
al personal de servicio calificado que debe
usar solo piezas de repuesto idénticas en
este aparato.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
incendio o descarga eléctrica, no exponga
este aparato a la lluvia directa o la humedad.
Use solo en lugares secos.
PRECAUCIÓN: Para prevenir una descarga
eléctrica, coloque la patilla ancha del enchufe
adaptador en la ranura ancha e inserte por
completo.
LISTA DE ESTÁNDARES
DEWALT® TSTAK™ cumple con las siguientes
normas:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
LISTA DE SÍMBOLOS
Las etiquetas en este aparato pueden incluir los
siguientes símbolos:
VVoltios
AAmperios
WVatios
hhoras
Corriente directa
Construcción de Clase II (doble aislamiento)
Marca CE
Símbolo de alerta de seguridad
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA
TODOS LOS PAQUETES DE
BATERÍAS
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje. La RADIO TSTAK™ CONNECT solo se
debe usar con los paquetes de baterías de la serie
DEWALT® DCB de iones de litio de 10,8 V/18 V,
incluidos los paquetes de baterías DEWALT® XR
FLEXVOLT de hasta 9 Ah. El uso de otro paquete
de baterías o baterías no recargables puede crear
un riesgo de lesiones o incendios.
Recargue solo con el cargador integrado de la
RADIO TSTAK™ CONNECT, o equivalente. Un
cargador apropiado para un tipo de paquete de
baterías puede generar un riesgo de incendio si
se utiliza con otro paquete de baterías.
 Nota: El paquete de baterías no viene
completamente cargado. Antes de usar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad en la sección siguiente y luego siga los
procedimientos de carga.
39
ES
EN
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use el paquete de baterías
en ambientes explosivos como ante la
presencia de líquidos, gases o polvos
inflamables. Insertar o extraer el paquete de
baterías del cargador puede encender el polvo
o los gases.
• NUNCA fuerce el paquete de baterías para
meterlo en el cargador. NO modifique el
paquete de baterías de ninguna forma para
que encaje en un cargador no compatible,
dado que el paquete de baterías puede
romperse y causar lesiones personales
graves.
• Cargue los paquetes de baterías solo en
cargadores designados de DEWALT®.
• NO sumerja en agua ni en otros líquidos.
• No almacene ni use el aparato y el paquete
de baterías en ubicaciones donde la
temperatura pueda alcanzar o superar los
40 °C (105 °F) (tales como en cobertizos
o construcciones de metal en verano). Para
una duración más prologada, almacene los
paquetes de baterías en un lugar fresco y seco.
ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No
intente nunca abrir el paquete de baterías por
ningún motivo. Si el alojamiento del paquete
de la batería está quebrado o dañado, no lo
inserte en el cargador. No aplaste el paquete
de baterías, ni lo dañe o deje caer al suelo. No
utilice un paquete de baterías o cargador que
haya recibido un golpe fuerte, que se haya
caído, al que le haya pasado por encima un
vehículo o que se haya dañado de otra manera
(por ej., perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Los paquetes de baterías
dañados deben ser devueltos al centro de
reparaciones para su reciclaje.
ADVERTENCIA: Riesgo de incendio.
No almacene ni trasporte el paquete de
baterías de un modo en que los objetos de
metal puedan entrar en contacto con los
terminales expuestos de las baterías. Por
ejemplo, no coloque el paquete de baterías
en delantales, bolsillos, cajas de herramientas,
cajas de kits de productos, cajones, etc.,
con objetos sueltos como clavos, tornillos,
llaves, etc. El transporte de baterías puede
generar posibles incendios si los terminales
40
de la batería entran en contacto de forma
inadvertida con materiales conductivos,
tales como llaves, monedas, herramientas
de mano y similares. Las Reglamentaciones
sobre Materiales Peligrosos (HMR) del
Departamento de Transporte de los EE. UU.
en realidad prohíben transportar baterías
en vehículos comerciales o en aviones (por
ej., en valijas y en el equipaje de mano) A
MENOS QUE estén debidamente protegidas
contra cortocircuitos. Entonces, al transportar
paquetes de baterías individuales, asegúrese
de que los terminales de la batería estén
protegidos y bien aislados de los materiales
que podrían entrar en contacto con ellos
y provocar un cortocircuito.
NSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
DE SEGURIDAD PARA LAS
BATERÍAS DE IONES DE LITIO
(LI-ION)
• No incinere el paquete de baterías, incluso
si estuviera muy dañado o completamente
agotado. El paquete de baterías podría
explotar con el fuego. Se generan humos
y materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lave de inmediato el
área con jabón neutro y agua. Si el líquido de
la batería entra en el ojo, enjuague con agua
el ojo abierto durante 15 minutos o hasta que
cese la irritación. Adicionalmente, obtenga
atención médica. El electrolito de la batería
está formado por una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las celdas abiertas de la
batería puede causar irritación en las vías
respiratorias. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas continúan, busque ayuda médica.
• No exponga un paquete de baterías
o aparato al fuego o a una temperatura
excesiva. La exposición al fuego o a
temperaturas superiores a los 130 °C
(265 °F) puede causar una explosión.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras.
El líquido de la batería puede ser inflamable
si se expone a chispas o llamas.
ES
EN
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA
TODOS LOS CARGADORES DE
BATERÍA
Guarde estas instrucciones: Este manual
contiene importantes instrucciones de
funcionamiento y seguridad para cargadores de
baterías.
• Antes de usar el cargador, lea y comprenda
todas las instrucciones y marcas de precaución
en el cargador, el paquete de baterías y el
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita la entrada de líquido en
el cargador. Puede producirse una descarga
eléctrica.
PRECAUCIÓN: Riesgo de quemaduras. A fin
de disminuir el riesgo de lesiones, recargue
solo los paquetes de baterías recargables de
DEWALT®. Otros tipos de baterías pueden
recalentarse y explotar, lo que derivará en
lesiones físicas y daños materiales.
Aviso: Cuando el paquete de baterías
no está en uso, manténgalo alejado de
otros objetos de metal. Alternativamente,
con el cargador enchufado en la fuente de
alimentación, el cargador puede entrar en
cortocircuito o encenderse con materiales
extraños. Los materiales extraños u objetos
de metal de naturaleza conductiva, tales
como, entre otros, el polvo de amolado,
virutas de metal, lana de acero, papel aluminio
o cualquier otra acumulación de partículas
metálicas, deben mantenerse alejados de las
cavidades del cargador en todo momento.
Siempre desenchufe el adaptador de corriente de
CA/CC del tomacorriente y quite el paquete de
baterías del receptáculo del paquete de baterías
antes de intentar limpiar el cargador.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con cargadores que no sean un cargador
compatible de DEWALT®. El cargador y el
paquete de baterías están especialmente
diseñados para funcionar en conjunto.
• Este cargador no está diseñado para usos
diferentes de cargar baterías recargables
DEWALT® designadas. Otros usos pueden
resultar en un riesgo de incendio, descarga
eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a una fuente
directa de agua y NO lo sumerja en agua.
• Tire del enchufe, no del cable, cuando
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
desconecte el cargador. Esto disminuirá
el riesgo de daños en el enchufe y cable
eléctricos.
Asegúrese de que el cable esté ubicado de
forma tal que no se pise o se tropiece con él
y que no está sujeto a daños o tensiones de
alguna otra manera.
No use un cable de extensión, a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable de extensión inapropiado podría resultar
en riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
Al utilizar un cargador en el exterior,
siempre colóquelo en un lugar limpio
y utilice un cable de extensión adecuado
para uso en exteriores. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
No coloque ningún objeto sobre el cargador.
Coloque el cargador en un sitio alejado de las
fuentes de calor.
No utilice el cargador con el cable o el
enchufe dañados.
No utilice el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado
de alguna forma. Llévelo a un centro de
reparaciones autorizado.
No desarme el cargador, llévelo a un centro
de reparaciones autorizado cuando se
requiera mantenimiento o una reparación.
El reensamblaje incorrecto puede resultar en
riesgo de descarga eléctrica, electrocución
o incendio.
Desconecte el cargador del tomacorriente
antes de intentar limpiarlo. Esto disminuirá el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar el paquete
de baterías no reducirá este riesgo.
NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
El cargador está diseñado para funcionar
con 24 VCC. No intente usarlo con otro
adaptador de CA/CC de la fuente de
alimentación que el provisto con el aparato.
RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO
1. Cuando sea posible, guárdelo en un lugar
fresco y seco, alejado de la luz solar directa
y del exceso de calor o frío.
2. Para un almacenamiento prolongado, se
recomienda almacenar un paquete de
baterías totalmente cargado en un lugar freso
y seco fuera del cargador para obtener una
vida útil óptima de la batería.
41
ES
EN
 Nota: Los paquetes de baterías no deben
almacenarse con la carga totalmente agotada.
El paquete de baterías deberá recargarse antes
de usar.
CARGA
La RADIO TSTAK™ CONNECT solo se puede
cargar con los paquetes de baterías de la serie
DEWALT® DCB de iones de litio recargables de
10,8 V/18 V, incluidos los paquetes de baterías
DEWALT® XR FLEXVOLT de hasta 9 Ah. El
uso de otro paquete de baterías o baterías no
recargables puede crear riesgo de lesiones
o incendios. Asegúrese de leer todas las
instrucciones de seguridad antes de usar este
aparato para cargar su paquete de baterías.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE
LA CARGA
1. Se puede obtener una mayor vida útil y un
mejor rendimiento si el paquete de baterías
se carga cuando la temperatura ambiente se
encuentra entre los 18 y 24 °C. NO cargue la
batería por debajo de 4,5 °C, ni por encima
de 40,5 °C. Esto es de importancia y evitará
daños graves al paquete de baterías.
2. El cargador y el paquete de baterías pueden
estar calientes al tacto cuando se están
cargando. Esta es una condición normal
y no indica un problema. Para facilitar el
enfriamiento del paquete de baterías después
de usarlo, evite colocar el cargador o el
paquete de baterías en un entorno cálido,
como un cobertizo de metal o un tráiler sin
aislamiento.
3. Un paquete de baterías frío se cargará a
aproximadamente la mitad de velocidad que
un paquete de baterías caliente. Un paquete
de baterías se cargará a una velocidad más
lenta durante todo el ciclo de carga y no
volverá a la velocidad de carga máxima,
incluso si el paquete de baterías se calienta.
4. Si el paquete de baterías no se carga
correctamente:
a. Asegúrese de que la fuente de alimentación
funciona, para ello conecte un aparato diferente
a la misma fuente.
b. Compruebe si el receptáculo está conectado
a un interruptor de luz que desconecte la
electricidad cuando se apagan las luces.
42
c. Traslade el cargador y el paquete de baterías
a una ubicación donde la temperatura ambiente
sea de aproximadamente 18 °C a 24 °C.
d. Si los problemas de carga persisten, lleve el
paquete de baterías y el cargador a su centro
de reparaciones local.
5. El paquete de baterías debe recargarse cuando
no produce suficiente energía en trabajos que
previamente se realizaban fácilmente. NO
CONTINÚE usando el paquete de baterías en
estas condiciones. También puede cargar un
paquete de baterías parcialmente usado sin
efectos adversos en el mismo.
6. Los materiales extraños de naturaleza
conductiva, tales como, entre otros, polvo
de amolado, virutas de metal, lana de acero,
papel aluminio o cualquier otra acumulación
de partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Siempre desenchufe el cargador de la fuente
de alimentación antes de intentar limpiarlo.
7. No congele ni sumerja el cargador en agua ni
en ningún otro líquido.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica.
No permita la entrada de líquido en el cargador.
Puede producirse una descarga eléctrica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras. No
sumerja el paquete de baterías en líquido ni
permita que el líquido entre en el paquete de
baterías. No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si el alojamiento
de plástico del paquete de baterías se
quiebra o parte, llévelo a un centro técnico
para que lo reciclen.
PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la
batería se reemplaza incorrectamente.
Reemplace solo con el mismo tipo o uno
equivalente.
CARGAR UN PAQUETE DE BATERÍAS
La RADIO TSTAK™ CONNECT incluye un
gran compartimento de almacenamiento. Este
compartimento también almacena y protege el
adaptador de alimentación de CA/CC cuando no
está en uso.
1. Abra el compartimento superior para sacar
el adaptador de corriente de CA/CC (vea la
Figura 1 y la Figura 3).
2. Enchufe el adaptador de corriente CA/CC del
ES
EN
cargador en un tomacorriente adecuado y
conéctelo al puerto de entrada de la RADIO
TSTAK™ CONNECT antes de insertar el
paquete de baterías.
El indicador LED del adaptador de red se
iluminará en rojo.
3. Abra la cubierta del aparato liberando su
seguro de bloqueo.
4. Inserte el paquete de baterías (no incluido) en
la radio, asegurándose de que esté totalmente
asentado en el receptáculo (vea la Figura 4).
El indicador LED de batería parpadeará
continuamente, indicando que la carga de
batería está en curso.
El LED del adaptador de CA se ilumina en
rojo. El LED de la batería se encenderá de
acuerdo con el estado de carga de la batería
(verde, amarillo, rojo).
 Nota: Cierre la tapa y verifique que esté
bien cerrada.
5. La finalización de la carga se indicará mediante
el LED de batería encendido fijo. El paquete
de baterías está totalmente cargado y puede
usarse en este momento o dejarse en el
cargador.
RETARDO POR PAQUETE CALIENTE O FRÍO
Cuando el cargador detecta un paquete de
baterías que está demasiado caliente o frío, inicia
automáticamente un retardo por paquete caliente
o frío, y suspende la carga hasta que el paquete
de baterías haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambia en ese momento
automáticamente al modo de carga del paquete.
Esta función garantiza una máxima vida útil del
paquete de baterías.
INDICADORES LED
LED DE BATERÍA
Un LED de tres colores indica el estado del
paquete de baterías
Verde
El paquete de baterías
está totalmente cargado
Amarillo
El paquete de baterías
está parcialmente
cargado
Rojo
El paquete de baterías
está vacío
LED DE BATERÍA
Un LED de tres colores indica el estado del
paquete de baterías
El LED de
adaptador de red
y luz de advertencia
están encendidos
y parpadean
lentamente
La batería se está
cargando
Parpadeo rojo
rápido
Error/paquete de
baterías defectuoso
LED DE ADAPTADOR DE
RED
Un LED rojo indica el adaptador de red de la
batería
Rojo
Adaptador de red
conectado
LED DE BLUETOOTH
Un LED azul indica el estado de Bluetooth
Azul
Bluetooth conectado
a la aplicación móvil
Apagado
No conectado (la luz no
necesita estar encendida
para conectarse al
dispositivo)
43
ES
EN
MENSAJE EMERGENTE DE ESTADO DE LA BATERÍA EN LA
PANTALLA
Al cargar un paquete de baterías, se muestra una gran imagen de la batería en el centro de la
pantalla LCD que muestra el estado de carga del paquete de baterías.
Verde
El paquete de baterías está totalmente cargado
Amarillo
El paquete de baterías está parcialmente cargado
Rojo
El paquete de baterías está vacío
Cian y rojo
Retardo en frío/caliente
Este cargador tiene una función de retraso en
frío/caliente: cuando el cargador detecta que
una batería está caliente, automáticamente inicia
un retardo y suspende la recarga hasta que la
batería esté fría. Una vez que la batería se ha
enfriado, el cargador pasa automáticamente
al modo de carga de paquete. Esta función
garantiza una máxima vida útil de la batería.
Paquetes de baterías defectuosos
Este cargador no cargará una batería defectuosa.
El cargador indicará un paquete de baterías
defectuoso mostrando una X en la imagen de la
batería LCD. Si esto ocurre, reinserte el paquete
de baterías en el cargador. Si el problema
persiste, intente con un paquete de baterías
diferente para determinar si el cargador funciona
adecuadamente. Si el nuevo paquete se carga
de forma correcta, entonces el paquete original
es defectuoso y debe llevarlo a un centro de
reparaciones u otro sitio de recolección para
su reciclaje. Si el nuevo paquete de baterías
produce la misma indicación de error que
el original, lleve el cargador y el paquete de
baterías a un centro de reparación autorizado
para su comprobación.
NOTA: Esto también podría significar un
problema con el cargador.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato y desconéctelo del
tomacorriente cuando no esté en uso y al realizar reparaciones. No intente desarmar la unidad;
llévela a un centro de reparaciones autorizado cuando se requiera mantenimiento o una reparación.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
Para descargar el manual de usuario completo, vaya a www.2helpu.com/DEWALT
44
ES
EN
DESCRIPCIÓN DEL APARATO
5
7
6
Figura 1. Vista frontal
1. Altavoces delanteros (x 2)
2. Asa de traslado
3. Panel de control
4. Pantalla LCD
5. Fijaciones de
apilamiento (x 2)
6. Pestillo del compartimento
7. Cubierta del
compartimento
5
1
2
3
4
1
 Nota: Cuando está correctamente cerrado, el compartimento
protege su contenido del polvo, la suciedad y la lluvia ligera.
• Para abrir el compartimento,
suelte el pestillo de bloqueo
de la cubierta y ábralo.
• Para tener acceso al
receptáculo del paquete
de baterías, abra la tapa
superior del compartimento.
• Para cerrar el compartimento,
empuje la tapa hacia abajo
hasta que quede bloqueada
en su lugar.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figura 2. Vista trasera
1. Puerto de entrada de corriente (24 VCC)
2. Altavoces traseros (x 2)
Figura 3. Compartimento de almacenaje
1. Puerto de corriente/carga USB
2. Enchufe auxiliar (3,5 mm)
3. Compartimento del adaptador de
corriente CA/CC
4. Cubierta del compartimento
5. Receptáculo del paquete de baterías
6. Espacio de almacenamiento
6
1
2
3
4
Figura 4. Panel de control
1. Botón de retroceso
2. Botón izquierdo
3. Mando de selección
4. Botón derecho
5. Botón de inicio
6. Botones táctiles (× 6)
5
45
ES
EN
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PAQUETES DE BATERÍAS DÉBILES
Las baterías débiles continuarán funcionando,
pero no se debe esperar que funcionen tan bien.
Cuando el aparato se alimenta con un paquete de
baterías y su nivel de carga es inferior al 20 %, se
muestra el indicador de batería baja.
PROTECCIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS
Para proteger la duración del paquete de
baterías, el aparato se apagará cuando el nivel
de carga de la batería es demasiado bajo. Si esto
ocurre, conecte la RADIO TSTAK™ CONNECT a
un tomacorriente con el adaptador de corriente
CA/CC y cargue el paquete de baterías.
LA MÚSICA SE DETIENE
Al colocar el aparato en posición vertical, el
paquete de baterías puede desconectarse del
receptáculo. Si la música está funcionando con el
paquete de baterías, la música se detendrá. Para
reanudar, abra la cubierta y vuelva a colocar el
paquete de baterías.
MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
lesiones, apague el aparato y desconéctelo
de la fuente de alimentación antes de realizar
procedimientos de mantenimiento o realizar
reparaciones. No intente desarmar la unidad;
llévela a un centro de reparaciones autorizado
cuando se requiera mantenimiento o una
reparación.
LIMPIEZA
ADVERTENCIA: Desconecte el cargador
del tomacorriente de CA antes de limpiarlo.
Puede eliminar la grasa y la suciedad del
exterior del aparato con un paño o un cepillo
suave no metálico.
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo
con aire seco y limpio al menos una vez por
semana. Para minimizar el riesgo de lesión
ocular, siempre utilice protección ocular
aprobada por ANSI Z87.1 al realizar esto.
ADVERTENCIA: Nunca use disolventes
ni otros productos químicos abrasivos
para limpiar las partes no metálicas del
aparato. Estos productos químicos pueden
46
debilitar los materiales plásticos utilizados
en estas piezas. Use un trapo humedecido
solo con agua y jabón suave. No deje que
penetre ningún líquido dentro del aparato
y no sumerja ninguna pieza del aparato en
líquidos.
ACCESORIOS
ADVERTENCIA: Como los accesorios,
distintos de los ofrecidos por DEWALT®, no
han sido probados con este aparato, el uso
de tales accesorios podría ser peligroso. Para
reducir el riesgo de lesiones, solo debe usar
accesorios DEWALT® con este aparato.
Los accesorios para uso con la RADIO TSTAK™
CONNECT están disponibles a la venta por
separado en su distribuidor local o centro de
servicio autorizado.
REPARACIONES
Los paquetes de baterías no se pueden reparar.
Para garantizar la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD
del producto, las reparaciones, mantenimiento
y ajustes deben ser realizados por un centro de
servicio de fábrica de DEWALT®, un centro de
reparaciones autorizado de DEWALT® u otro
personal de servicio cualificado. Utilice siempre
piezas de repuesto idénticas.
REGÍSTRESE EN LÍNEA
Gracias por su compra. Registre su producto
ahora para obtener lo siguiente:
• Servicio de garantía: Registrar su producto lo
ayudará a obtener un servicio de garantía más
eficiente en caso de que exista un problema
con su producto.
• Confirmación de propiedad: En caso de
una pérdida que cubra el seguro, como un
incendio, una inundación o un robo, el registro
de propiedad servirá como comprobante de
compra.
• Por su seguridad: Si registra el producto,
podremos comunicarnos con usted en el caso
improbable que se deba enviar una notificación
de seguridad conforme a la Federal Consumer
Safety Act (Ley Federal de Seguridad de
Productos para el Consumidor).
Francais
Manuel d’instructions
FR
EN
RADIO CONNECTÉE TSTAK™ + CHARGEUR DE DEWALT®
La RADIO CONNECTÉE TSTAK™ de DEWALT® comprend une radio intégrée FM et DAB, une prise en
charge Bluetooth, un port de connexion auxiliaire de 3,5 mm pour lire des fichiers audio/de la musique
depuis un appareil externe, ainsi qu’une application intuitive pour contrôler le système à distance au
moyen d’un smartphone ou d’une tablette compatibles Bluetooth. Le système est prévu pour recharger
des batteries coulissantes DEWALT®. La RADIO CONNECTÉE TSTAK™ recharge la plupart des
batteries au lithium-ion DEWALT®. Les batteries sont vendues séparément.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM stéréo avec balayage manuel/automatique et présélection de stations en mémoire
Radiodiffusion numérique (DAB) avancée avec affichage de la diffusion d’informations par station
Favoris : stations numériques présélectionnées. 12 stations DAB et 12 stations FM.
Connectivité Bluetooth
Entrée de prise jack auxiliaire de 3,5 mm pour le branchement des appareils audio externes
Port USB d’alimentation/de charge (5 V/2,1 A)
Grand écran LCD éclairé couleur
Touches éclairées et tactiles
Quatre haut-parleurs de gamme de médium et deux caissons de basses pour un son puissant et riche
Contrôle du volume et réglage de la tonalité
Conception robuste
Compatible avec n’importe quel appareil TSTAK™
Résistant à l’eau et à la poussière : testé selon la norme IP54
Application pour smartphone/tablette pour la gestion à distance de l’appareil
47
FR
EN
FICHE TECHNIQUE
UNITÉ D’ALIMENTATION (ADAPTATEUR D’ALIMENTATION
CA/CC) MODÈLE : S048HM2400200
Alimentation électrique
100-240 V CA, 50-60 Hz (Classe II)
Sortie d’alimentation
24 VCC
Sortie de courant
2A
Poids
0,3 kg (0,66 lb)
APPAREIL
Alimentation électrique
24 VCC
Sortie d’alimentation
Charge USB (5 V/2,1 A)
BLE
BATTERIE - 7 jours, Port d'alimentation
ON toujours
Délai avant basculement sur la fonction de
gestion automatique de la puissance en mode
veille sur réseau
< 20 min
Indice de protection IP
IP54*
Poids
5,9 kg (13.2 lb) sans le bloc-batterie
Poids de l’empilage (brut)
60 kg (132 lb)
CHARGEUR DU BLOC-BATTERIE
Tension du bloc-batterie
10,8 VCC/18 VCC (y compris les
blocs-batteries XR FLEXVOLT) 1Ah-9Ah
Type de batterie
Lithium-ion (coulissante)
Temps de charge approx.
90-300 min
Courant de charge
1,5 A
AUDIO CHARACTERISTICS
Source audio
DAB/FM, entrée auxiliaire jack de 3,5 mm, Bluetooth
Niveau acoustique
100 dB à 1 m
Puissance acoustique
45 W (classe D)
Autonomie
8 heures (env.) pour une batterie au lithium-ion 18 V
haut de gamme entièrement chargée
Fréquence de fonctionnement
2 402-2 480 MHz
Diffusion
4 dB max
*Protège de la poussière et des débris du chantier, ainsi que de la pluie fine.
48
FR
EN
DÉFINITIONS : CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot signalétique. Veuillez lire
le manuel d’utilisation et être attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si rien n’est fait pour l’éviter,
entraînera des blessures graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel qui, si rien n’est fait pour
l’éviter, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si rien n’est fait pour l’éviter,
pourrait entraîner des blessures minimes ou modérées.
 Mise en garde : indique une pratique ne posant aucun risque de blessures, mais qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait entraîner des dégâts matériels.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures, lisez complètement le manuel d’instructions.
REMARQUE : les étiquettes d’AVERTISSEMENT de produits sont situées sur la partie inférieure de
l’appareil.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Lisez avec attention et respectez tous les
avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.
5. N’utilisez PAS cet appareil près d’une source
d’eau.
6. Lisez et assimilez tous les avertissements
et toutes les consignes de sécurité. Le
non‑respect des instructions indiquées
ci‑dessous peut entraîner une électrocution,
un incendie et/ou de graves blessures.
7. Cet appareil ne doit pas être exposé
directement à de l’eau, et aucun objet
contenant du liquide, comme une bouteille,
ne doit être placé sur l’appareil.
8. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec
ou humide.
9. Pour protéger l’appareil contre l’eau ou la
poussière, fermez toujours le couvercle du
compartiment et le couvercle en caoutchouc
du port d’alimentation CC.
10.Utilisez l’appareil conformément aux
instructions du fabricant.
11.NE le placez PAS à côté de flammes nues
telles que des bougies allumées, des
sources de chaleur comme des radiateurs,
des bouches de chaleur, des cuisinières
ou d’autres appareils (y compris des
amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
12.Protégez le cordon d’alimentation contre le
piétinement et le pincement, en particulier au
niveau de la prise de courant et de la fiche
d’alimentation.
13.N’utilisez que les accessoires/fixations
indiqués par le fabricant.
14.En cas d’utilisation d’un chariot,
faites attention pendant le
déplacement de l’ensemble chariot/
appareil pour éviter toute blessure
provoquée par un renversement. N’utilisez
l’appareil qu’avec un chariot, un support, un
trépied, une fixation ou une table spécifiés par
le fabricant, ou vendus avec l’appareil.
15.L’adaptateur d’alimentation CA/CC ne doit
être utilisé que pour alimenter l’appareil et
recharger la batterie. Pour débrancher l’appareil
complètement, l’adaptateur d’alimentation
CA/CC doit être débranché de la prise.
16.Débranchez cet appareil en cas d’orage ou
lorsqu’il n’est pas utilisé pendant de longues
périodes.
17.L’adaptateur d’alimentation CA/CC doit être
facilement accessible pendant l’utilisation.
18.Faites réaliser tout l’entretien par des
réparateurs qualifiés. Un entretien est nécessaire
lorsque l’appareil a été endommagé pour une
raison quelconque, par exemple si le cordon
d’alimentation ou la prise est abîmé, si du liquide
ou la pluie directe a atteint les connecteurs,
si l’appareil a été exposé à une humidité
importante, s’il ne fonctionne pas normalement
ou s’il est tombé et ne fonctionne plus.
19.L’utilisation de cet appareil n’est pas prévue
par des personnes (y compris les enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales limitées, ou qui manquent
d’expérience et de connaissances, sauf si
ces personnes sont surveillées ou instruites
sur l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
49
FR
EN
20.Ne laissez jamais les enfants sans surveillance
pour éviter qu’ils NE jouent avec cet appareil.
21.Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus et des personnes
ayant des déficiences physiques, mentales
ou sensorielles. Cette consigne s’applique
aux personnes ayant reçu les instructions
appropriées d’utilisation fiable et ayant
connaissance des dangers existants. Ne
laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
Les enfants ne peuvent en aucun cas assurer
le nettoyage et l’entretien sans surveillance.
22.Utilisez l’appareil uniquement avec les
blocs-batteries DEWALT® spécifiquement
mentionnés (voir ci-dessous les Consignes
de sécurité importantes relatives à tous
les blocs-batteries pour les blocs-batteries
approuvés par DEWALT®). L’utilisation de
blocs-batteries autres que ceux approuvés par
DEWALT® peut créer un risque de blessures
et d’incendie.
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
LISTE DES SYMBOLES
Les étiquettes de cet appareil peuvent comporter
les symboles suivants :
VVolts
AAmpères
WWatts
hheures
L’éclair avec une pointe de flèche inscrit dans
un triangle sert à informer l’utilisateur que les
pièces situées à l’intérieur du produit peuvent
créer un risque d’électrocution pour les
personnes.
Le point d’exclamation inscrit dans un
triangle sert à informer l’utilisateur que des
instructions de fonctionnement et d’entretien
importantes figurent dans le manuel
utilisateur fourni avec l’appareil.
Le symbole de double isolation (un carré
inscrit dans un carré) désigne un appareil
électrique de classe II ; il sert à indiquer au
personnel d’entretien qualifié qu’il ne doit
utiliser que des pièces de rechange d’origine
pour cet appareil.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque
d’incendie ou d’électrocution, n’exposez
pas cet appareil à la pluie directe ou à
l’humidité. Il doit toujours être utilisé dans
des endroits secs.
ATTENTION : pour prévenir toute
électrocution, placez la lame large de la fiche
de l’adaptateur en face de la fente large et
insérez-la totalement.
LISTE DES NORMES
La radio TSTAK™ de DEWALT® est conforme aux
normes suivantes :
50
Courant continu
Construction classe II (double isolation)
Certifié CE
Symbole d’alerte sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES POUR TOUS
LES BLOCS-BATTERIES
Lors de la commande d’un bloc-batterie de
rechange, veillez à préciser sa référence et sa
tension. La RADIO CONNECTÉE TSTAK™ ne
doit être utilisée qu’avec les blocs-batteries
rechargeables au lithium-ion de 10,8 V/18 V de
série DCB de DEWALT®, dont les blocs-batteries
XR FLEXVOLT de DEWALT® de 9 Ah maximum.
L’utilisation d’autres blocs-batteries ou de
batteries non rechargeables peut entraîner un
risque de blessures et d’incendie.
Rechargez l’appareil uniquement avec le chargeur
intégré de la RADIO CONNECTÉE TSTAK™ ou un
produit équivalent. Un chargeur adapté pour un
type de bloc-batterie peut provoquer un incendie
s’il est utilisé avec un bloc-batterie différent.
 Remarque : le bloc-batterie n’est pas
complètement chargé à la livraison. Avant
d’utiliser le bloc-batterie et le chargeur, lisez les
instructions de sécurité dans la section suivante
et respectez les procédures de charge.
FR
EN
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
• N
e chargez pas et n’utilisez pas le
bloc‑batterie dans un milieu déflagrant,
comme en présence de liquides, de gaz
ou de poussières inflammables. L’insertion
ou le retrait du bloc-batterie dans ou hors du
chargeur peut enflammer la poussière ou les
émanations.
• Ne forcez JAMAIS le bloc-batterie dans
le chargeur. Ne modifiez EN AUCUN CAS
le bloc-batterie pour le faire entrer dans
un chargeur incompatible, au risque de le
casser et de causer de graves blessures.
Chargez le bloc-batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT® prévus.
• NE l’immergez PAS dans de l’eau ou d’autres
liquides.
• Ne rangez pas et n’utilisez pas l’appareil
et le bloc-batterie dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder 40 °C
(105 °F) (comme dans les remises extérieures
ou les bâtiments métalliques en été). Pour
prolonger la durée de vie des blocs-batteries,
stockez-les dans un endroit frais et sec.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie.
Ne tentez jamais d’ouvrir le bloc-batterie.
Si le boîtier du bloc-batterie est fissuré
ou endommagé, ne l’insérez pas dans
le chargeur. N’écrasez pas, ne laissez
pas tomber et n’endommagez pas le
bloc‑batterie. N’utilisez pas un bloc-batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc violent,
est tombé ou a été écrasé ou endommagé
de quelque façon que ce soit (p. ex., percé
par un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Les blocs-batteries endommagés
doivent être renvoyés à un centre de
réparation pour y être recyclés.
AVERTISSEMENT : Risque d’incendie.
Lors du stockage ou du transport du
bloc-batterie, aucun objet métallique ne
doit toucher les bornes exposées de la
batterie. Par exemple, ne mettez pas le bloc
batterie dans des tabliers, poches, boîtes
à outils, boîtes de kit du produit, tiroirs,
etc., avec des clous, vis, clés, etc., non
maintenus. Le transport des batteries peut
provoquer des incendies si les bornes
entrent par inadvertance en contact avec
des matériaux conducteurs tels que des
clés, pièces, outils portatifs et autres
objets similaires. Les règlements sur les
matières dangereuses (HMR) du Département
américain des transports interdisent de fait
le transport de batteries pour des besoins
commerciaux ou dans un avion (p. ex.,
emballées dans des valises ou des bagages
de cabine), SAUF si elles sont protégées
correctement contre les courts-circuits.
Lors du transport des blocs-batteries, vous
devez donc vous assurer que les bornes de
la batterie sont protégées et bien isolées
des matériaux qui pourraient les toucher et
entraîner un court-circuit.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SPÉCIFIQUES POUR BATTERIE
AU LITHIUM-ION (LI‑ION)
• N’incinérez pas le bloc-batterie même
s’il est sévèrement endommagé ou
complètement usagé, car il pourrait exploser
au contact des flammes. Des fumées et
matières toxiques sont générées lorsque les
blocs-batteries au lithium-ion sont brûlés.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, rincez-la immédiatement au
savon doux et à l’eau claire. Si le liquide de la
batterie entre en contact avec les yeux, rincez
l’œil ouvert pendant 15 minutes ou jusqu’à
ce que cesse l’irritation. Consultez également
un médecin. L’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte peut entraîner l’irritation des voies
respiratoires. Aérez correctement. Si les
symptômes persistent, consultez un médecin.
• N’exposez pas le bloc-batterie ou l’appareil
au feu ou à une température excessive.
L’exposition au feu ou à une température
supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer
une explosion.
AVERTISSEMENT : risque de brûlures. Le
liquide de la batterie pourrait s’enflammer s’il
est exposé à des étincelles ou à une flamme.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR TOUS LES
CHARGEURS DE BATTERIE
Conserver ces instructions : ce manuel contient
des consignes de sécurité et des instructions
51
FR
EN
d’utilisation importantes relatives aux chargeurs
de batterie.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez et assimilez
toutes les instructions et consignes de sécurité
présentées sur le chargeur, le bloc-batterie et le
produit utilisant le bloc-batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc électrique.
Ne laissez pas de liquides pénétrer dans
le chargeur. Cela pourrait provoquer une
électrocution.
ATTENTION : risque de brûlures. Pour réduire
le risque de blessures, ne chargez que des
blocs-batteries rechargeables DEWALT®. Les
autres types de batterie peuvent surchauffer
et exploser, entraînant des blessures et des
dommages.
Mise en garde : lorsque le bloc-batterie n’est
pas utilisé, tenez-le éloigné de tout autre objet
métallique. Il pourrait sinon, lorsque le chargeur
est branché sur l’alimentation électrique, être
mis en court-circuit ou enflammé par un corps
étranger. Les matériaux étrangers ou les objets
métalliques de nature conductrice – comme,
entre autres, la limaille, les copeaux métalliques,
la laine d’acier, les feuilles d’aluminium ou les
accumulations de particules métalliques – doivent
toujours être tenus à distance des cavités du
chargeur.
Débranchez toujours l’adaptateur d’alimentation
CA/CC de la prise et retirez le bloc-batterie de
son socle avant de nettoyer le chargeur.
• N
E chargez PAS le bloc-batterie avec un
chargeur autre qu’un chargeur DEWALT®
compatible. Le chargeur et le bloc-batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ce chargeur n’est pas prévu pour d’autres
utilisations que le chargement des batteries
rechargeables DEWALT® spécifiques. Toute
autre utilisation peut provoquer un incendie,
une décharge électrique ou une électrocution.
• N’exposez pas le chargeur à une source
d’eau directe et NE l’immergez PAS dans
l’eau.
• Pour débrancher le chargeur, tirez sur la
fiche et non sur le cordon. Cette précaution
réduit le risque de dommages à la fiche et
au cordon.
• Assurez-vous que le cordon est placé
de sorte à ne pas marcher ou trébucher
dessus, et à ne pas l’endommager.
• N’utilisez pas de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
52
•
•
•
•
•
•
•
•
inadéquate d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de décharge électrique ou
d’électrocution.
Si le chargeur doit servir à l’extérieur,
mettez-le dans un emplacement sec,
et utilisez une rallonge adaptée à une
utilisation en extérieur. L’utilisation d’une
rallonge électrique adaptée pour les travaux
en extérieur réduit le risque d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le dessus du
chargeur. Éloignez le chargeur de toute source
de chaleur.
N’utilisez pas le chargeur s’il a un cordon ou
une fiche endommagés.
N’utilisez pas le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
endommagé de quelque manière que ce
soit. Portez l’appareil dans un centre de
réparation agréé.
Ne démontez pas le chargeur : rapportez‑le
dans un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal remonté peut entraîner un
risque d’incendie, de décharge électrique ou
d’électrocution.
Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque d’électrocution.
Le retrait du bloc-batterie ne limitera toutefois
pas ce risque.
Ne reliez JAMAIS deux chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour fonctionner
sur 24 VCC. Ne l’utilisez pas avec un autre
adaptateur d’alimentation CA/CC que celui
fourni avec l’appareil.
RECOMMANDATIONS DE RANGEMENT
1. Lorsque cela est possible, stockez l’appareil
dans un endroit frais et sec, à l’abri de la
lumière directe du soleil et de températures
excessivement élevées ou basses.
2. Pour un stockage prolongé, il est
recommandé de conserver le bloc-batterie
complètement chargé dans un lieu frais et
sec, hors du chargeur, pour une durée de vie
de la batterie optimale.
 Remarque : les blocs-batteries ne doivent
pas être stockés complètement déchargés. La
batterie devra être rechargée avant l’utilisation.
FR
EN
RECHARGE
La RADIO CONNECTÉE TSTAK™ ne peut
recharger que les blocs-batteries rechargeables
au lithium-ion de 10,8 V/18 V de série DCB de
DEWALT® dont les blocs-batteries XR FLEXVOLT
de DEWALT® de 9 Ah maximum. L’utilisation
d’un autre bloc-batterie ou de batteries non
rechargeables peut entraîner un risque de
blessures et d’incendie. Assurez-vous d’avoir lu
toutes les instructions de sécurité avant d’utiliser
cet appareil pour charger votre bloc-batterie.
REMARQUES IMPORTANTES
RELATIVES À LA RECHARGE
1. Une durée de vie plus longue et de meilleures
performances peuvent être obtenues si le
bloc-batterie est rechargé à une température
ambiante comprise entre 18 et 24 °C. NE
chargez PAS le bloc-batterie à une température
inférieure à 4,5 °C ou supérieure à 40,5 °C.
Ceci est important et permettra d’éviter
l’endommagement grave du bloc-batterie.
2. Le chargeur et le bloc-batterie peuvent être
chauds au toucher pendant la charge. Ceci
est un phénomène normal qui n’indique aucun
problème. Pour faciliter le refroidissement du
bloc-batterie après utilisation, évitez de placer
le chargeur ou le bloc-batterie dans un endroit
chaud tel qu’une remise métallique ou une
remorque non isolée.
3. Un bloc-batterie froid se recharge deux fois
moins vite qu’un bloc-batterie chaud. Lorsqu’il
est froid, le bloc-batterie se charge plus
lentement tout au long du cycle de charge et
n’atteint jamais le niveau de charge maximum,
même s’il se réchauffe.
4. Si le bloc-batterie ne se charge pas
correctement :
a. Assurez-vous que la source d’alimentation
électrique fonctionne en branchant un autre
appareil à la même source ;
b. Vérifiez que le réceptacle n’est pas raccordé
à un interrupteur qui coupe le courant lorsque
vous éteignez les lumières ;
c. Déplacez le chargeur et le bloc-batterie
dans un environnement où la température
ambiante est comprise entre 18 et 24 °C ;
d. Si des problèmes de charge persistent,
apportez le bloc-batterie et le chargeur
au centre de réparation le plus proche de
chez vous.
5. Le bloc-batterie doit être rechargé lorsqu’il ne
parvient plus à fournir la puissance nécessaire
aux opérations qui étaient aisément réalisées
auparavant. NE POURSUIVEZ PAS l’utilisation
du bloc dans ces conditions. Vous pouvez
aussi charger un bloc partiellement déchargé
sans aucun effet néfaste sur le bloc-batterie.
6. Les matériaux étrangers de nature conductrice
comme, mais sans s’y limiter, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les feuilles
d’aluminium ou les accumulations de particules
métalliques doivent être tenus à distance des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le
chargeur de l’alimentation avant de le nettoyer.
7. Ne laissez pas geler le chargeur et ne
l’immergez pas dans l’eau ou tout autre liquide.
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquides pénétrer
dans le chargeur. Cela pourrait provoquer une
électrocution.
AVERTISSEMENT : risque de brûlures. Ne
plongez le bloc-batterie dans aucun liquide
et ne laissez aucun liquide y pénétrer. Ne
tentez jamais d’ouvrir le bloc batterie. Si le
boîtier plastique du bloc-batterie est fissuré
ou endommagé, rapportez-le à un centre de
réparation pour être recyclé.
ATTENTION : une batterie replacée
incorrectement représente un danger
d’explosion. Remplacez-la uniquement par
un modèle identique ou équivalent.
RECHARGE D’UN BLOCBATTERIE
La RADIO CONNECTÉE TSTAK™ comprend
un grand compartiment de rangement. Ce
compartiment sert également à stocker et protéger
l’adaptateur d’alimentation CA/CC lorsqu’il n’est
pas utilisé.
1. Ouvrez le compartiment pour retirer l’adaptateur
d’alimentation CA/CC (voir Figure 1 et Figure 3).
2. Branchez l’adaptateur d’alimentation CA/CC
du chargeur dans une prise appropriée et
branchez-le au port d’alimentation de la
RADIO CONNECTÉE TSTAK™ avant d’insérer
le bloc-batterie.
Le voyant DEL de l’adaptateur secteur
s’allume en rouge.
3. Ouvrez le couvercle de l’appareil en desserrant
son loquet de verrouillage.
4. Insérez le bloc-batterie (non fourni) dans la
radio, en vous assurant que le bloc-batterie
53
FR
EN
est parfaitement positionné dans le socle
(voir Figure 4). Le voyant DEL de la batterie
clignotera en continu pour signaler que le
rechargement est en cours.
Le voyant DEL de l’adaptateur CA s’allume en
rouge. Le voyant DEL de la batterie s’allume
conformément à l’état de charge de la batterie
(vert, jaune, rouge).
 Remarque : fermez le couvercle et vérifiez
qu’il est bien fermé.
5. La fin du rechargement est identifiable grâce
à un voyant DEL de batterie fixe. Le bloc est
alors complètement chargé et peut être utilisé
ou laissé dans le chargeur.
TEMPORISATION DU
BLOC-BATTERIE CHAUD/
FROID
Lorsque le chargeur détecte que le bloc-batterie
est trop chaud ou trop froid, il entreprend
automatiquement une temporisation de bloc
chaud/froid, interrompant le rechargement
jusqu’à ce que le bloc-batterie ait atteint la
température adéquate. Le chargeur passe
alors automatiquement en mode de charge du
bloc‑batterie. Cette fonctionnalité assure une
durée de vie maximale du bloc-batterie.
VOYANTS DEL
VOYANT
DEL DE LA
BATTERIE
Un voyant DEL à trois couleurs indique le statut
de la batterie
Vert
Le bloc-batterie est
entièrement chargé
Jaune
Le bloc-batterie est
partiellement chargé
Rouge
Le bloc-batterie est
déchargé
54
VOYANT DEL DE LA
BATTERIE
Un voyant DEL à trois couleurs indique le statut
de la batterie
Clignotement faible
et voyant DEL de
l’adaptateur secteur
allumé
La batterie est en cours
de chargement
Clignotement rouge
rapide
Erreur/bloc-batterie
défectueux
VOYANT
DEL DE
L’ADAPTATEUR SECTEUR
Un voyant DEL rouge indique l’état de la
batterie de l’adaptateur secteur
Rouge
Adaptateur secteur
branché
VOYANT DEL BLUETOOTH
Un voyant DEL bleu indique l’état du Bluetooth
Bleu
Le Bluetooth est
connecté à l’application
mobile
Éteint
Non connecté (la
lumière ne doit pas
nécessairement être
allumée pour connecter
l’appareil au Bluetooth)
FR
EN
AFFICHAGE INSTANTANÉ DE L’ÉTAT DE LA BATTERIE À
L’ÉCRAN
Lors du chargement d’un bloc-batterie, une grande image de la batterie s’affiche au centre de
l’écran LCD représentant l’état de charge du bloc-batterie.
Vert
Le bloc-batterie est entièrement chargé
Jaune
Le bloc-batterie est partiellement chargé
Rouge
Le bloc-batterie est déchargé
Cyan et rouge
Temporisation chaud/froid
Ce chargeur dispose d’une fonction de
temporisation chaud/froid : lorsque le chargeur
détecte que la batterie est chaude, il retarde
automatiquement le chargement jusqu’à ce
que la batterie ait refroidi. Une fois la batterie
refroidie, le chargeur passe automatiquement en
mode chargement du bloc. Cette fonctionnalité
assure une durée de vie maximale de la batterie.
Bloc-batterie défectueux
Ce chargeur ne recharge pas un bloc-batterie
défectueux. Le chargeur signale un bloc-batterie
défectueux en affichant un X sur l’image de
la batterie sur l’écran LCD. Si cela se produit,
réinsérez le bloc-batterie dans le chargeur. Si
le problème persiste, insérez un bloc-batterie
différent dans le chargeur pour déterminer
si le chargeur fonctionne correctement. Si le
nouveau bloc-batterie se charge correctement, le
bloc‑batterie d’origine est défectueux et doit être
renvoyé au centre de réparation ou à un autre
site de collecte pour être recyclé. Si le nouveau
bloc-batterie indique le même problème,
demandez à un centre de réparation agréé
de tester le chargeur et le bloc-batterie.
REMARQUE : ce dessin peut également
signaler un problème lié au chargeur.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessures, arrêtez l’appareil et débranchez-le de
la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé ou lors de réparations. Ne démontez pas l’appareil ;
rapportez-le dans un centre de réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation est nécessaire.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT
Pour télécharger le manuel de l'utilisateur, rendez-vous sur www.2helpu.com/DEWALT
55
FR
EN
DESCRIPTION DE L’APPAREIL
5
Figure 1. Vue de face
1. Haut-parleurs avant (2)
2. Poignée de transport
3. Panneau de commande
4. Écran d’affichage LCD
5. Verrous d’empilage (2)
6. Verrous de compartiment
7. C
ouvercle de
compartiment
7
6
5
1
2
3
4
1
• Pour ouvrir le compartiment,
relâchez le loquet de
verrouillage du couvercle et
ouvrez-le.
• Pour atteindre le socle
du bloc-batterie, ouvrez
le couvercle supérieur du
compartiment.
• Pour fermer le compartiment,
poussez le couvercle vers
le bas jusqu’à ce qu’il soit
verrouillé en place.
 Remarque :
lorsqu’il est correctement fermé, le compartiment protège son contenu
de la poussière, des saletés et de la pluie fine.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figure 2. Vue arrière
1. Port d’alimentation (24 VCC)
2. Haut-parleurs arrière (2)
Figure 3. Compartiment de stockage
1. Port USB d’alimentation/port de charge
2. Prise auxiliaire Jack (3,5 mm)
3. Compartiment de l’adaptateur
d’alimentation CA/CC
4. Couvercle de compartiment
5. Socle du bloc-batterie
6. Espace de stockage
6
1
56
2
3
4
5
Figure 4. Panneau de
commande
1. Touche Retour
2. Bouton gauche
3. Molette de sélection
4. Bouton de droite
5. Touche Paramètres
6. Touches tactiles (6)
FR
EN
RÉSOLUTION DES
PROBLÈMES
BLOCS-BATTERIES FAIBLES
Des batteries faibles continueront à fonctionner
mais ne peuvent pas fournir la même
performance. Lorsque l’appareil est alimenté par
un bloc-batterie et que son niveau de charge
tombe en dessous de 20 %, l’indicateur de
batterie faible s’affiche.
PROTECTION DU BLOC-BATTERIE
Pour prolonger la durée de vie du bloc-batterie,
l’appareil se coupe lorsque le niveau de charge
de la batterie devient trop faible. Si tel est le cas,
branchez la RADIO CONNECTÉE TSTAK™ à une
prise avec l’adaptateur d’alimentation CA/CC et
chargez le bloc-batterie.
LA MUSIQUE S’ARRÊTE
Si vous laissez tomber l’appareil en position
verticale, le bloc-batterie peut se débrancher
de son socle. Si l’appareil fonctionne avec
le bloc‑batterie, la musique s’arrêtera. Pour
reprendre, ouvrez le couvercle et repositionnez
le bloc-batterie.
ENTRETIEN
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessures, arrêtez l’appareil et
débranchez-le de la source d’alimentation
avant d’effectuer un entretien ou une
réparation. Ne démontez pas l’appareil ;
rapportez-le dans un centre de réparation
agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire.
NETTOYAGE
AVERTISSEMENT : débranchez le chargeur
de la prise de courant alternatif avant le
nettoyage. Éliminez toute saleté ou graisse
de la surface externe du chargeur à l’aide
d’un chiffon ou d’une brosse non métallique
douce.
AVERTISSEMENT : soufflez la saleté et la
poussière avec un air propre et sec au moins
une fois par semaine. Pour limiter le risque
de lésions oculaires, portez toujours une
protection oculaire approuvée ANSI Z87.1
lors du nettoyage.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de
solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non
métalliques de l’appareil. Ces produits
chimiques peuvent affaiblir les matériaux
plastiques utilisés dans ces pièces. Utilisez
un chiffon humidifié avec de l’eau et un savon
doux. Protégez l’appareil de tout liquide et
n’immergez aucune de ses pièces dans un
liquide.
ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT : comme les accessoires
autres que ceux proposés par DEWALT®
n’ont pas été testés avec cet appareil, leur
utilisation pourrait être dangereuse. Afin
de réduire le risque de blessures, seuls les
accessoires DEWALT® doivent être utilisés
avec cet appareil.
Les accessoires pouvant être utilisés avec la
RADIO CONNECTÉE TSTAK™ sont disponibles
moyennant un coût supplémentaire chez votre
revendeur local ou un centre d’entretien agréé.
RÉPARATIONS
Les blocs-batteries ne peuvent être réparés.
Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du
produit, tout entretien, réparation ou réglage
doit être effectué par un centre de réparation
d’usine DEWALT®, un centre de réparation agréé
DEWALT® ou un autre réparateur qualifié. Utilisez
toujours des pièces de rechange d’origine.
ENREGISTREZ-VOUS EN LIGNE
Merci pour votre achat. Enregistrez votre produit
maintenant pour :
• Service de garantie : l’enregistrement de votre
produit vous permettra d’obtenir un service de
garantie plus efficace en cas de problème avec
votre produit.
• Confirmation de propriété : en cas de sinistre,
comme un incendie, une inondation ou un vol,
l’enregistrement de propriété vous servira de
preuve d’achat.
• Pour votre sécurité : l’enregistrement de votre
produit nous permettra de vous contacter dans
l’éventualité improbable où une notification de
sécurité est requise au titre de la Loi fédérale
sur la sécurité des consommateurs.
57
Italiano Manuale di istruzioni
IT
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO+CARICABATTERIE
L'apparecchio DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO include una radio FM e DAB integrata, supporto
Bluetooth, porta per connettore AUX di 3,5 mm per riprodurre audio/musica da un dispositivo esterno
e un'applicazione intuitiva per controllare in remoto il sistema tramite uno smartphone o un tablet
con tecnologia Bluetooth. Il sistema è in grado di ricaricare i gruppi batteria scorrevoli DEWALT®.
L'apparecchio TSTAK™ CONNECT RADIO ricarica la maggior parte delle batterie DEWALT® agli ioni di
litio. Le batterie sono vendute separatamente.
PRINCIPALI FUNZIONI
• Radio FM stereo con scansione manuale/automatica e memoria di preselezione delle stazioni
• Diffusione audio digitale avanzata (DAB, Advanced Digital Audio Broadcasting) con visualizzazione
delle informazioni trasmesse dalla stazione
• Preferiti: stazioni digitali preselezionate. 12 stazioni DAB e 12 stazioni FM.
• Connettività Bluetooth
• Jack di ingresso ausiliario di 3,5 mm per il collegamento di dispositivi audio esterni
• Porta di caricamento/alimentazione USB (5 V/2,1 A)
• Display LCD a colori e illuminato di grandi dimensioni
• Pulsanti soft-touch illuminati
• Quattro driver midrange e due subwoofer per prestazioni sonore eccellenti
• Controllo del volume e regolazione della tonalità del suono
• Design resistente
• Compatibile con qualsiasi unità TSTAK™
• Resistente ad acqua e polvere – Sottoposto a test IP54
• Applicazione per smartphone/tablet per la gestione remota dell'apparecchio
58
IT
EN
DATI TECNICI
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE (ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE
CA/CC) MODELLO: S048HM2400200
Potenza assorbita
100-240 V CA 50-60 Hz (classe II)
Erogazione di potenza
24 V CC
Corrente di uscita
2A
Peso
0,3 kg (0,66 lb)
APPARECCHIO
Potenza assorbita
24 V CC
Erogazione di potenza
Caricamento USB (5 V/2,1 A)
BLE
Batteria - 7 giorni, Porta di ingresso
alimentazione ON sempre
Periodo di tempo per attivare la funzione di
gestione dell'alimentazione automatica in
standby in rete
< 20 min
Classificazione IP
IP54*
Peso
5,9 kg (13,2 lb) escluso il gruppo batteria
Peso sovrapponibile (complessivo)
60 kg (132 lb)
CARICATORE DEL GRUPPO BATTERIA
Tensione dei gruppi batteria
10,8 V CC/18 V CC (inclusi gruppi batteria
XR FLEXVOLT) 1Ah-9Ah
Tipo di batteria
Agli ioni di litio (gruppo batteria scorrevole)
Tempo di caricamento approssimativo
90–300 minuti
Corrente di carica
1,5 A
CARATTERISTICHE AUDIO
Sorgente audio
DAB/FM, jack di ingresso ausiliario di 3,5 mm,
Bluetooth
Audio SPL
100 dB a 1 m
Potenza sonora
45 W (classe D)
Tempo di funzionamento
8 ore (ca.) con una batteria agli ioni di litio Premium
da 18 V completamente carica
Frequenza di esercizio
2402–2480 MHz
Trasmissione
4dBm max.
*Protezione da pioggia leggera e da polvere e detriti presenti nell'area di lavoro
59
IT
EN
DEFINIZIONI: LINEE GUIDA DI SICUREZZA
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna indicazione. Leggere il manuale
e fare attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca lesioni
gravi o addirittura mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può
provocare lesioni gravi o mortali.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può
provocare lesioni lievi o moderate.
 Avviso: indica una pratica non associata al rischio di lesioni personali ma che, se non evitata,
può provocare danni materiali.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere per intero il manuale di istruzioni.
NOTA: le etichette AVVERTENZA del prodotto sono situate sulla parte inferiore dell'apparecchio.
IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione e seguire tutte le
avvertenze.
4. Attenersi a tutte le istruzioni.
5. NON usare l'apparecchio vicino all'acqua.
6. Leggere attentamente tutte le avvertenze di
sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza
di avvertenze e istruzioni potrebbe causare
scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.
7. Evitare di esporre l'apparecchio direttamente
ad acqua e di collocarvi oggetti pieni di liquidi,
quali bottiglie.
8. Pulire esclusivamente con un panno asciutto
o inumidito.
9. Per proteggere l'apparecchio da acqua o
polvere, chiudere sempre il coperchio del vano
e il coperchio in gomma della porta di ingresso
dell'alimentazione CC.
10.Utilizzare in conformità alle istruzioni del
produttore.
11.NON collocare in prossimità di sorgenti di
fiamme libere, quali candele accese, fonti
di calore quali radiatori, caloriferi, stufe o
altri apparecchi (inclusi amplificatori) che
producono calore.
12.Adottare misure volte a evitare che il cavo di
alimentazione venga calpestato o schiacciato,
soprattutto in corrispondenza della spina e
della presa.
13.Utilizzare solo dotazioni/accessori specificati
dal produttore.
60
14.Se si utilizza un carrello, prestare
attenzione durante gli spostamenti
del gruppo carrello/apparecchio
per evitare lesioni in caso di ribaltamento.
Utilizzare solo con un carrello, supporto,
treppiede, staffa o tavolo specificato dal
produttore o venduto insieme all'apparecchio.
15.L'adattatore di alimentazione CA/CC
deve essere utilizzato solo come fonte di
alimentazione per l'apparecchio e per il
caricamento della batteria. Per scollegare
completamente l'apparecchio, l'adattatore
di alimentazione CA/CC deve essere estratto
dalla presa.
16.Scollegare l'apparecchio durante i temporali
o se si prevede di non utilizzarlo per periodi
prolungati.
17.L'adattatore di alimentazione CA/CC deve
essere facilmente accessibile durante l'uso.
18.Per qualsiasi intervento di manutenzione,
fare riferimento a personale di assistenza
qualificato. Gli interventi di manutenzione
sono necessari quando l'apparecchio è
stato danneggiato in qualsiasi modo, ad
esempio in caso di danni alla spina o al cavo
di alimentazione, se i connettori sono stati
bagnati da liquidi o pioggia o se l'apparecchio
è stato esposto a eccessiva umidità, non
funziona normalmente o è stato fatto cadere
e non funziona.
19.Questo apparecchio non è destinato all'uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
IT
EN
o prive di esperienza e conoscenze, a meno
che non siano sorvegliate o istruite sull'uso
dell'apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza.
20.I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che NON giochino con
l'apparecchio.
21.Questo apparecchio può essere usato da
bambini dagli 8 anni in su e da persone
portatrici di handicap fisici, psichici o
sensoriali o che non abbiano la dovuta
esperienza o conoscenza, sempre che
siano seguite o opportunamente istruite
sull'uso sicuro e comprendano i pericoli
inerenti. I bambini non devono giocare con
l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e di
manutenzione da parte dell'utente non
devono essere eseguiti da bambini senza
supervisione.
22.Utilizzare solo con gruppi batteria DEWALT®
appositamente realizzati (consultare di seguito
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i gruppi batteria per i gruppi batteria
approvati da DEWALT®). L'uso di qualsiasi
gruppo batteria diverso da quelli approvati da
DEWALT® può comportare il rischio di lesioni
e incendi.
Il fulmine con freccia all'interno di un triangolo
indica la presenza di parti interne al prodotto
che possono comportare il rischio di scosse
elettriche per le persone.
Il punto esclamativo all'interno di un triangolo
indica che nel manuale per l'utente fornito
con l'apparecchio sono presenti importanti
istruzioni operative e di manutenzione.
Il simbolo di doppio isolamento (un quadrato
all'interno di un altro quadrato) indica un
apparecchio elettrico di classe II e intende
avvisare il personale di assistenza qualificato
in merito all'uso esclusivo di parti di ricambio
identiche.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi
o scosse elettriche, non esporre direttamente
l'apparecchio a pioggia o umidità. Utilizzare
solo in luoghi asciutti.
ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche,
abbinare il contatto di grandi dimensioni della
spina dell'adattatore all'apertura più grande e
inserire completamente.
ELENCO DI STANDARD
L'apparecchio DEWALT® TSTAK™ è conforme ai
seguenti standard:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
ELENCO DEI SIMBOLI
Le etichette di questo apparecchio possono
includere i seguenti simboli:
VVolt
AAmpere
WWatt
hOre
Corrente continua
Struttura classe II (doppio isolamento)
Marchio CE
Simbolo allarme di sicurezza
IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA PER TUTTI I
GRUPPI BATTERIA
Quando si ordinano gruppi batteria sostitutivi,
assicurarsi di includere il numero di catalogo e
la tensione. L'apparecchio TSTAK™ CONNECT
RADIO va utilizzato solo con gruppi batteria
ricaricabili agli ioni di litio da 10,8 V/18 V
serie DEWALT® DCB, inclusi i gruppi batteria
DEWALT® XR FLEXVOLT fino a 9 Ah. L'impiego di
gruppi batteria di qualsiasi altro tipo o di batterie
non ricaricabili può comportare il rischio di lesioni
o incendi.
Ricaricare esclusivamente con il caricabatterie
TSTAK™ CONNECT RADIO integrato o con un
modello equivalente. Un caricabatterie idoneo
a un determinato gruppo batteria può comportare
61
IT
EN
il rischio di incendio se usato con un gruppo
batteria diverso.
 Nota: al momento dell'acquisto il gruppo
batteria non è completamente carico. Prima di
usare il gruppo batteria e il caricabatterie, leggere
le istruzioni di sicurezza nella sezione seguente,
quindi attenersi alle procedure di ricarica.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il gruppo batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, ad
esempio in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L'inserimento o la rimozione
del gruppo batteria dal caricabatterie può
incendiare le polveri o i fumi.
• Non forzare MAI il gruppo batteria nel
caricabatterie. NON modificare il gruppo
batteria in alcun modo per farlo entrare in
un caricabatterie non compatibile, poiché
il gruppo batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i gruppi batteria solo con
i caricabatterie indicati da DEWALT®.
• NON immergere in acqua o altri liquidi.
• Non riporre o utilizzare l'apparecchio
e il gruppo batteria in luoghi dove la
temperatura raggiunga o superi 40 °C
(105 °F), come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate. Per una
migliore durata, conservare i gruppi batteria
in un luogo fresco e asciutto.
AVVERTENZA: pericolo di incendio. Non
cercare mai di aprire il gruppo batteria per
alcun motivo. Se l'involucro del gruppo
batteria è rotto o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o
danneggiare il gruppo batteria. Non utilizzare
un gruppo batteria o un caricabatterie che
abbia subito un forte colpo, sia caduto, sia
stato travolto o danneggiato in qualsiasi modo
(ad esempio forato con un chiodo, colpito
con un martello, calpestato). I gruppi batteria
danneggiati devono essere restituiti al centro
di assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo di incendio. Non
riporre o trasportare il gruppo batteria in
modo tale che oggetti metallici possano
62
entrare in contatto con i morsetti esposti
della batteria. Ad esempio, non collocare
il gruppo batteria in grembiuli, tasche,
cassette per gli attrezzi, scatole di kit di
prodotti, ecc. in cui vi siano chiodi, viti,
chiavi, ecc. sfusi. Il trasporto delle batterie
può causare incendi se i morsetti entrano
inavvertitamente in contatto con materiali
conduttivi quali chiavi, monete, utensili e
simili. Le normative sui materiali pericolosi
(Hazardous Material Regulations, HMR) del
dipartimento dei trasporti statunitense vietano
il trasporto di batterie sugli aerei passeggeri
(ad es., in valigia o nel bagaglio a mano)
A MENO CHE non siano adeguatamente
protette dai cortocircuiti. Pertanto, durante il
trasporto di singoli gruppi batteria, assicurarsi
che i morsetti siano protetti e ben isolati da
materiali che potrebbero entrare in contatto
con essi e causare un cortocircuito.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO (LI-ION)
• Non bruciare il gruppo batteria, nemmeno
se risulta gravemente danneggiato
o completamente esaurito. Il gruppo batteria
può esplodere se gettato nel fuoco. Quando
i gruppi batteria agli ioni di litio vengono
bruciati si generano fumi e materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene a contatto
con la pelle, lavare immediatamente con
acqua e sapone neutro. Se il liquido della
batteria penetra negli occhi, sciacquare l'occhio
aperto per 15 minuti o fino a quando l'irritazione
non passa. Quindi, consultare un medico.
L'elettrolita della batteria è composto da una
miscela di carbonati organici liquidi e sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperta può causare l'irritazione delle vie
respiratorie. Far circolare aria fresca. Se i
sintomi persistono, consultare un medico.
• Non esporre un gruppo batteria o un
apparecchio a fiamme o temperature
eccessive. L'esposizione a fiamme o
temperature superiori a 130 °C (265 °F) può
causare esplosioni.
IT
EN
AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Il liquido
della batteria può essere infiammabile se
esposto a una scintilla o fiamma.
IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA PER TUTTI I
CARICABATTERIE
Conservare queste istruzioni: il presente
manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e di funzionamento per i caricabatterie.
• Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere
attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze
relative al caricabatterie, al gruppo batteria e al
prodotto a batteria.
AVVERTENZA: pericolo di scossa
elettrica. Evitare che penetrino liquidi nel
caricabatterie. Pericolo di scossa elettrica.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per ridurre
il rischio di lesioni, caricare esclusivamente
batterie ricaricabili DEWALT®. Le batterie di
altri tipi possono surriscaldarsi e scoppiare
provocando lesioni personali e danni
materiali.
Avviso: quando il gruppo batteria non viene
usato, tenerlo lontano da altri oggetti metallici.
In alternativa, con il caricabatterie collegato alla
sorgente di alimentazione, è possibile che questo
vada in cortocircuito o prenda fuoco a causa di
corpi estranei. Corpi estranei o oggetti metallici
di natura conduttiva come, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio, lamine
di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, devono sempre essere eliminati dalle
cavità del caricabatterie.
Scollegare sempre l'adattatore di alimentazione
CA/CC dalla presa ed estrarre il gruppo batteria
dal relativo alloggiamento prima di tentare di
pulire il caricabatterie.
• NON tentare di caricare il gruppo batteria con
caricabatterie diversi da quelli compatibili
DEWALT®. Il caricabatterie e il gruppo batteria
sono progettati specificamente per operare
insieme.
• Questo caricabatterie non è destinato
a utilizzi diversi dal caricamento di batterie
ricaricabili DEWALT®. Ogni utilizzo diverso
comporta rischio di incendi, scosse elettriche
o folgorazione.
• Non lasciare che il caricabatterie si bagni
e NON immergerlo in acqua.
• Per scollegare il caricabatterie, tirare la
spina e non il cavo. In questo modo si riduce
il rischio di danneggiarli.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se
non è strettamente necessario. L'uso di
prolunghe non idonee può dar luogo a rischio
di incendi, scosse elettriche o folgorazione.
• Se il caricabatterie viene adoperato
all'aperto, assicurarsi sempre che
l'ambiente sia asciutto e usare
esclusivamente prolunghe omologate per
l'impiego all'esterno. Un cavo adatto per uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non collocare oggetti sopra il caricabatterie.
Tenere il caricabatterie lontano da qualsiasi
fonte di calore.
• Non azionare il caricabatterie se il cavo o la
spina sono danneggiati.
• Non azionare il caricabatterie se ha
subito un forte colpo, è caduto o è stato
danneggiato in altri modi. Portarlo presso un
centro di assistenza autorizzato.Non smontare
il caricabatterie; se sono necessari
interventi di riparazione o assistenza,
portarlo presso un centro di assistenza
autorizzato. Il riassemblaggio non corretto
potrebbe comportare il rischio di scosse
elettriche, folgorazione o incendi.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio
di scosse elettriche. La rimozione del gruppo
batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro
2 caricabatterie.
• Il caricabatterie è progettato per funzionare
a 24 V CC. Non tentare di utilizzarlo con
adattatori di alimentazione CA/CC diversi
da quello fornito con l'apparecchio.
CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE
1. Quando possibile, conservare in un luogo
fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta
del sole ed evitando sbalzi di temperatura
eccessivi.
63
IT
EN
2. Per mantenere la batteria in condizioni
ottimali se il prodotto deve essere
conservato a lungo termine, è consigliabile
riporla completamente carica in un luogo
fresco e asciutto, tenendola separata dal
caricabatterie.
 Nota: i gruppi batteria non devono essere
conservati completamente scarichi. La batteria
dovrà essere ricaricata prima dell'uso.
CARICAMENTO
L'apparecchio TSTAK™ CONNECT RADIO è in
grado di ricaricare solo i gruppi batteria ricaricabili
agli ioni di litio da 10,8 V/18 V serie DEWALT®
DCB, inclusi i gruppi batteria DEWALT® XR
FLEXVOLT fino a 9 Ah. L'impiego di gruppi batteria
di qualsiasi altro tipo o di batterie non ricaricabili
può comportare il rischio di lesioni o incendi.
Leggere attentamente tutte le istruzioni sulla
sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio per
ricaricare il gruppo batteria.
NOTE IMPORTANTI SUL CARICAMENTO
1. È possibile ottenere la massima durata
e prestazioni ottimali del gruppo batteria
caricandolo a temperature comprese tra 18 °C
e 24 °C. NON caricare il gruppo batteria a
temperature inferiori a 4,5 °C o superiori a
40,5 °C. Si tratta di un accorgimento importante
che eviterà gravi danni al gruppo batteria.
2. Il caricabatterie e il gruppo batteria possono
scaldarsi durante il caricamento; si tratta
di una condizione normale che non indica
la presenza di un problema. Per favorire il
raffreddamento del gruppo batteria dopo
l'uso, evitare di collocare il caricabatterie o il
gruppo batteria in un ambiente caldo, come
ad esempio un capannone in metallo o un
rimorchio non isolato.
3. Una batteria fredda si carica a una velocità
circa dimezzata rispetto a una batteria calda.
La batteria si carica a una velocità inferiore
per l'intero ciclo di ricarica e non torna alla
velocità di ricarica massima nemmeno quando
la batteria si scalda.
4. Se il gruppo batteria non si carica
correttamente:
64
a. Accertarsi che la sorgente di alimentazione
funzioni, provando a collegare un altro
apparecchio;
b. Controllare che la presa sia collegata
a un interruttore della luce che disattiva
l'alimentazione quando si spengono le luci;
c. Spostare il caricabatterie e il gruppo batteria
in un luogo in cui la temperatura dell'aria
circostante sia compresa tra 18 °C e 24 °C;
d. Se il problema di ricarica persiste,
portare l'apparecchio, il gruppo batteria e il
caricabatterie al centro di assistenza locale.
5. Il gruppo batteria deve essere ricaricato se
non riesce a produrre energia sufficiente per
lavorazioni che prima venivano svolte con
facilità. NON CONTINUARE a utilizzare il
gruppo in queste condizioni. È inoltre possibile
caricare un gruppo parzialmente utilizzato
senza alcun effetto negativo sul gruppo
batteria.
6. Corpi estranei di natura conduttiva come,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
polvere di smerigliatura, schegge metalliche,
lana di acciaio, lamine di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche, devono
essere eliminati dalle cavità del caricabatterie.
Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa
elettrica prima di tentare di pulirlo.
7. Non congelare il caricabatterie né immergerlo
in acqua o altri liquidi.
AVVERTENZA: pericolo di scossa elettrica.
Non far penetrare alcun liquido all'interno del
caricabatterie. Pericolo di scossa elettrica.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Non
immergere il gruppo batteria in liquidi ed
evitare che questi ultimi penetrino all'interno
del gruppo. Non cercare mai di aprire
il gruppo batteria per alcun motivo. Se
l'alloggiamento di plastica del gruppo batteria
si rompe o si incrina, restituirlo a un centro di
assistenza per il riciclaggio.
ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la
batteria non è posizionata correttamente.
Sostituire esclusivamente con un tipo
identico o equivalente.
CARICAMENTO DI UN GRUPPO
BATTERIA
L'apparecchio TSTAK™ CONNECT RADIO
IT
EN
include un capiente vano portaoggetti, che serve
anche per riporre e proteggere l'adattatore di
alimentazione CA/CC quando non viene utilizzato.
1. Aprire il vano per estrarre l'adattatore di
alimentazione CA/CC (vedere Figura 1
e Figura 3).
2. Inserire in una presa l'adattatore di
alimentazione CA/CC del caricabatterie e
collegarlo alla porta di ingresso alimentazione
dell'apparecchio TSTAK™ CONNECT RADIO
prima di inserire il gruppo batteria.
La spia LED dell'adattatore di rete diventa
rossa.
3. Aprire il vano dell'apparecchio sganciando
la relativa chiusura.
4. Inserire il gruppo batteria (non incluso)
nella radio, assicurandosi di collocarlo
completamente all'interno dell'alloggiamento
(vedere Figura 4). La spia LED della batteria
lampeggia continuamente, indicando che il
caricamento della batteria è in corso.
La spia LED dell'adattatore CA diventa rossa.
La spia LED della batteria cambia colore in
base allo stato del caricamento (verde, gialla,
rossa).
 Nota: chiudere bene il coperchio.
5. La spia LED della batteria smette di
lampeggiare al termine del caricamento.
A questo punto il gruppo è completamente
carico e può essere utilizzato o lasciato nel
caricabatterie.
RITARDO PER GRUPPO BATTERIA CALDO/FREDDO
Quando il caricabatterie rileva un gruppo
batteria troppo caldo o troppo freddo, avvia
automaticamente un ritardo per gruppo batteria
caldo/freddo, sospendendo il caricamento finché
il gruppo batteria non raggiunge la temperatura
appropriata. Il caricabatterie passa quindi
automaticamente alla modalità di ricarica del
gruppo batteria. Questa funzione garantisce la
massima durata del gruppo batteria.
SPIE LED
SPIA LED DELLA BATTERIA
I tre colori della spia LED indicano lo stato del
gruppo batteria
Verde
Il gruppo batteria
è completamente carico
Giallo
Il gruppo batteria
è parzialmente carico
Rosso
Il gruppo batteria
è scarico
SPIA LED DELLA BATTERIA
I tre colori della spia LED indicano lo stato del
gruppo batteria
Spia LED
dell'adattatore
di rete accesa e
lampeggiamento
lento
La batteria si sta
ricaricando
Luce rossa
che lampeggia
rapidamente
Errore/Guasto del
gruppo batteria
SPIA LED DELL'ADATTATORE
DI RETE
Una spia LED di colore rosso indica lo stato
dell'adattatore di rete delle batteria
Rosso
Adattatore di rete
collegato
SPIA LED DEL BLUETOOTH
Una spia LED di colore blu indica lo stato del
Bluetooth
Blu
Bluetooth connesso
all'app mobile
Spenta
Non collegato (non
è necessario che la
luce sia accesa per
collegare il dispositivo)
65
IT
EN
POPUP A SCHERMO DELLO STATO DELLA BATTERIA
Durante la ricarica di un gruppo batteria, al centro dello schermo LCD viene visualizzata un'immagine
grande della batteria indicante lo stato della ricarica del gruppo batteria.
Verde
Il gruppo batteria è completamente carico
Giallo
Il gruppo batteria è parzialmente carico
Rosso
Il gruppo batteria è scarico
Ciano e rosso
Ritardo dovuto a batteria calda/fredda
Questo caricabatterie ha una funzione di
ritardo dovuto a batteria calda/fredda: quando
il caricabatterie rileva una batteria molto
calda, avvia automaticamente un ritardo e
sospende la ricarica finché la batteria non si
è raffreddata. Una volta raffreddatasi la batteria,
il caricabatterie passa automaticamente alla
modalità di ricarica del gruppo. Questa funzione
garantisce la massima durata della batteria.
Gruppi batteria guasti
Questo caricabatterie non ricarica gruppi
batteria difettosi. Il caricabatterie indicherà
un gruppo batteria guasto visualizzando una
X sull'immagine della batteria LCD. In questo
caso, inserire nuovamente il gruppo batteria
all'interno del caricabatterie. Se il problema
persiste, provare un gruppo batteria diverso
per determinare se il caricabatterie funziona
correttamente. Se il nuovo gruppo batteria
si ricarica correttamente, significa che quello
originale è difettoso e che deve essere restituito
a un centro di assistenza o a un altro punto
di raccolta per il riciclaggio. Se anche con il
nuovo gruppo batteria viene segnalato lo stesso
problema, far controllare il caricabatterie e il
gruppo batteria presso un centro di assistenza
autorizzato.
NOTA: il problema potrebbe riguardare anche il
caricabatterie.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di
alimentazione quando non è in uso e quando si eseguono interventi di riparazione. Non tentare di
smontare l'unità; se è necessaria assistenza o riparazione, portarla presso un centro di assistenza
autorizzato.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI COME RIFERIMENTO FUTURO
Per scaricare l'intero Manuale per l'utente visiti il sito www.2helpu.com/DEWALT
66
IT
EN
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO
5
7
6
Figura 1. Vista anteriore
1. Altoparlanti frontali (2x)
2. Impugnatura di trasporto
3. Pannello di controllo 4. Schermo LCD
5. Chiusure di
sovrapposizione (2x)
6. Chiusura del vano
7. Coperchio del vano
5
1
2
3
4
1
• Per aprire il vano,
sganciare la chiusura
del coperchio e aprirlo.
• Per raggiungere
l'alloggiamento del gruppo
batteria, aprire il coperchio
superiore del vano.
• Per chiudere il vano,
abbassare il coperchio
e premere finché non
scatta in posizione.
 Nota: quando ben chiuso, il vano protegge il suo
contenuto da polvere, detriti e pioggia leggera.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figura 2. Vista posteriore
1. Porta di ingresso alimentazione (24 V CC)
2. Altoparlanti posteriori (2x)
Figura 3. Vano portaoggetti
1. Porta di caricamento/alimentazione USB
2. Jack ausiliario (3,5 mm)
3. Vano dell'adattatore di alimentazione CA/CC
4. Coperchio del vano
5. Alloggiamento del gruppo batteria
6. Spazio di stoccaggio
6
1
2
3
4
Figura 4. Pannello di
controllo
1. Pulsante per tornare indietro
2. Pulsante di sinistra
3. Selettore
4. Bottone giusto
5. Pulsante di ritorno alla
schermata iniziale
6. Pulsanti a sfioramento (×6)
5
67
IT
EN
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
GRUPPI BATTERIA DEBOLI
Le batterie deboli sono ancora utilizzabili ma
non assicurano prestazioni ottimali. Quando
l'apparecchio è alimentato da un gruppo batteria
il cui livello di carica scende al di sotto del 20%,
viene visualizzato l'indicatore di batteria debole.
PROTEZIONE DEL GRUPPO BATTERIA
Per proteggere la durata del gruppo batteria,
l'apparecchio si spegne quando il livello di
carica della batteria diventa troppo debole.
In tal caso, collegare l'apparecchio TSTAK™
CONNECT RADIO a una presa con l'adattatore di
alimentazione CA/CC e caricare il gruppo batteria.
INTERRUZIONE DELLA MUSICA
Quando si pone l'apparecchio in posizione
verticale, il gruppo batteria può uscire
dall'alloggiamento. Se l'apparecchio sta
funzionando a batteria, la musica si interrompe.
Per riprendere l'esecuzione, aprire il coperchio
e riposizionare il gruppo batteria.
MANUTENZIONE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla
sorgente di alimentazione prima di eseguire
qualsiasi procedura di manutenzione o
quando si effettuano riparazioni. Non
tentare di smontare l'unità; se è necessaria
assistenza o riparazione, portarla presso un
centro di assistenza autorizzato.
PULIZIA
AVVERTENZA: scollegare il caricabatterie
dalla presa CA prima della pulizia. La
sporcizia e il grasso possono essere rimossi
dall'esterno dell'apparecchio utilizzando un
panno o una spazzola morbida non metallica.
AVVERTENZA: eliminare lo sporco e la polvere
con getti d'aria asciutta e pulita almeno una
volta alla settimana. Per ridurre al minimo il
rischio di lesioni agli occhi, indossare sempre
una protezione oculare approvata ANSI Z87.1
durante tale operazione.
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi
o altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell'apparecchio. Tali
68
prodotti chimici possono indebolire i materiali
plastici utilizzati nelle parti suddette. Utilizzare
un panno inumidito solamente con acqua
e sapone neutro. Non far penetrare alcun
liquido all'interno dell'apparecchio e non
immergerne mai le parti in un liquido.
ACCESSORI
AVVERTENZA: su questo apparecchio sono
stati collaudati soltanto gli accessori offerti
da DEWALT®, pertanto l'utilizzo di accessori
diversi potrebbe risultare pericoloso. Per
ridurre il rischio di infortuni, utilizzare con
questo apparecchio esclusivamente gli
accessori DEWALT®.
Gli accessori da utilizzare con l'apparecchio
TSTAK™ CONNECT RADIO sono disponibili a
un costo aggiuntivo presso il rivenditore locale
di zona o il centro di assistenza autorizzato.
RIPARAZIONI
I gruppi batteria non contengono parti riparabili.
Per garantire la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ
del prodotto, la riparazione, manutenzione e
regolazione devono essere effettuate da un centro
di assistenza in fabbrica DEWALT®, da un centro
di assistenza autorizzato DEWALT® o da altro
personale di assistenza qualificato. Usare sempre
pezzi di ricambio identici.
REGISTRAZIONE ONLINE
Grazie per l'acquisto. Registrare il prodotto per:
• Assistenza in garanzia: la registrazione del
prodotto consente di ottenere un'assistenza in
garanzia più efficiente in caso di problemi con
il dispositivo.
• Conferma di proprietà: in caso di perdita
dell'assicurazione, ad esempio a causa di
incendi, alluvioni o furto, la registrazione della
proprietà fungerà da prova di acquisto.
• Per la sicurezza dell'acquirente: la
registrazione del prodotto ci consente di
contattare l'utente nell'improbabile eventualità
in cui sia necessaria una comunicazione
sulla sicurezza ai sensi del Federal Consumer
Safety Act (legge federale sulla sicurezza del
consumatore).
NederlandsGebruikershandleiding
NL
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO + LADER
De DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO bevat een ingebouwde FM- en DAB-radio, Bluetoothondersteuning, AUX-aansluiting van 3,5 mm voor het afspelen van audio/muziek vanaf een extern
apparaat en een intuïtieve toepassing om het systeem op afstand te bedienen via een smartphone of
tablet met ingeschakelde Bluetooth. Het systeem bevat oplaadmogelijkheden voor schuifaccusystemen
van DEWALT®. Met de TSTAK™ CONNECT RADIO kunnen de meeste Li-ion-accu's van DEWALT®
worden opgeladen. De accu’s worden afzonderlijk verkocht.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• FM-stereo met handmatig/automatisch scannen en geheugen voor voorkeuzezenders
• Geavanceerde Digital Audio Broadcasting (DAB) met informatieweergave voor uitzendingen per
zender
• Favorieten: digitale voorkeuzezenders. 12 DAB-zenders en 12 FM-zenders.
• Bluetooth-connectiviteit
• AUX-ingangsaansluiting van 3,5 mm voor het verbinden van externe audioapparaten
• USB-voeding/laadpoort (5 V/2,1 A)
• Groot verlicht LCD-scherm in kleur
• Verlichte soft-touchknoppen
• Vier mid-range drivers en twee subwoofers voor een rijk geluid
• Volumeregeling en afstelling van de geluidstonen
• Robuust design
• Compatibel met elke TSTAK™-eenheid
• Waterdicht en stofbestendig - IP54-getest
• Toepassing voor smartphone/tablet voor het op afstand bedienen van het apparaat
69
NL
EN
TECHNISCHE GEGEVENS
VOEDINGSEENHEID (AC/DC-NETADAPTER) MODEL:
S048HM2400200
Ingangsvermogen
100-240 VAC 50-60 Hz (Klasse II)
Uitgangsvermogen
24 VDC
Uitgangsstroom
2A
Gewicht
0,3 kg (0,66 lb.)
APPARAAT
Ingangsvermogen
24 VDC
Uitgangsvermogen
USB-lading (5 V/2,1 A)
BLE
Accu - 7 dagen, Voedingsaansluiting ON altijd
Tijdsduur voor inschakeling van beheerfunctie
van het automatisch genetwerkte standbyvermogen
< 20 min.
IP-classificatie:
IP54*
Gewicht
5,9 kg (13,2 lb.) exclusief accu
Stapelgewicht (bruto)
60 kg (132 lb.)
ACCULADER
Accuspanning
10,8 VDC/18 VDC (inclusief XR FLEXVOLT-accu's)
1Ah-9Ah
Type accu
Li-ion (schuifsysteem)
Oplaadtijd bij benadering
90-300 min.
Laadstroom
1,5 A
AUDIO-EIGENSCHAPPEN
Audiobron
DAB/FM, AUX-ingangsaansluiting van 3,5 mm,
Bluetooth
SPL geluid
100 dB bij 1 m
Geluidsvermogen
45 W (klasse D)
Werkingsduur
8 uur (ongeveer) voor een volledig opgeladen
Premium 18 V Li-ion-accu
Bedieningsfrequentie
2402-2480 MHz
Overdracht
Max. 4 dBm
*Beschermt tegen stof op de werkplaats, vuil en lichte regen
70
NL
EN
DEFINITIES: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Onderstaande definities beschrijven de ernst voor elk signaalwoord. Lees de handleiding en
besteed aandacht aan deze symbolen.
GEVAAR: geeft een ophanden zijnde gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt
vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, tot de dood of ernstig letsel kan leiden.
OPGELET: duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden,
kan leiden tot licht of middelmatig letsel.
 Mededeling: duidt op een handeling die geen verband houdt met een persoonlijk letsel,
maar die, indien deze niet wordt vermeden, tot materiële schade kan leiden.
WAARSCHUWING: Lees de gebruikershandleiding volledig door om het risico op letsel te beperken.
OPMERKING: Product WAARSCHUWINGSLABELS bevinden zich aan de onderkant van het
apparaat.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. Lees deze gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
3. Volg en houd rekening met alle
waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat NIET in de buurt van
water.
6. Lees en begrijp alle veiligheidswaarschuwingen
en -instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
7. Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks
water en plaats geen voorwerpen gevuld met
vloeistof, zoals een fles, op het apparaat.
8. Maak het apparaat alleen schoon met een
droge of vochtige doek.
9. Om het apparaat tegen water of stof te
beschermen, dient u altijd het klepje van het
opbergvak en de rubberen afdekking van de
DC-voedingsaansluiting te sluiten.
10.Gebruik het apparaat volgens de aanwijzingen
van de fabrikant.
11.Plaats het apparaat NIET in de buurt van
open vlammen, zoals een brandende
kaars, warmtebronnen zoals een radiator,
verwarmingsrooster, kachel of andere
warmteproducerende apparaten (waaronder
versterkers).
12.Bescherm het snoer tegen knikken, vooral bij
de stekker en het stopcontact, en zorg dat er
niet over het snoer kan worden gelopen.
13.Gebruik alleen hulpstukken/
accessoires die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
14.Wanneer een wagen wordt gebruikt,
dient u voorzichtig te zijn wanneer u het
wagen/apparaat-samenstel verplaatst,
om letsel veroorzaakt door kanteling te
voorkomen. Gebruik het apparaat alleen met
een wagen, standaard, driepoot, console of
tafel die door de fabrikant wordt aangegeven
of die samen met het apparaat wordt
verkocht.
15.Gebruik alleen de AC/DC-netadapter als
de voedingsbron voor het apparaat en voor
het opladen van de accu. Om het apparaat
volledig los te koppelen, haalt u de stekker
van de AC/DC-netadapter uit het stopcontact.
16.Haal de stekker uit het stopcontact bij bliksem
of als u het apparaat gedurende een lange
periode niet zult gebruiken.
17.De AC/DC-netadapter moet makkelijk
bereikbaar zijn en mag tijdens het gebruik niet
worden belemmerd.
18.Laat alle reparaties door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel uitvoeren. Reparaties
zijn nodig als het apparaat beschadigd is, bijv.
als het snoer of de stekker beschadigd is, als
er vloeistof of regen rechtstreeks in contact
gekomen is met de connectoren, als het
apparaat aan overmatig vocht is blootgesteld,
niet naar behoren functioneert, als het
apparaat is gevallen of niet werkt.
19.Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met beperkte
71
NL
EN
fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden
of met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij
ze onder toezicht staan van of instructies
gekregen hebben inzake het gebruik van het
apparaat door iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
20.Houd toezicht op kinderen zodat ze NIET met
het apparaat kunnen spelen.
21.Dit apparaat mag worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en personen met
beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of met een gebrek aan ervaring
en kennis, indien ze onder toezicht staan
of gepaste instructies hebben gekregen
zodat ze het apparaat op een veilige manier
kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van
de gevaren die het gebruik van het apparaat
met zich meebrengt. Laat kinderen niet met
het apparaat spelen. Kinderen mogen het
apparaat niet zonder toezicht reinigen en
onderhouden.
22.Gebruik alleen met de specifiek aangegeven
DEWALT®-accu’s (zie Belangrijke
veiligheidsinstructies voor alle accu's
hieronder voor door DEWALT® goedgekeurde
accu's). Het gebruik van andere accu's dan
deze die door DEWALT® zijn goedgekeurd,
kan risico op letsel en brandgevaar opleveren.
Het bliksemschichtsymbool in een driehoek
is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
voor de aanwezigheid van onderdelen die een
risico op elektrische schokken bij personen
inhouden.
Het uitroepteken in een driehoek is
bedoeld om de gebruiker te wijzen
op de aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhoudsinstructies in de
gebruikershandleiding die bij het apparaat
geleverd wordt.
Het dubbel isolatiesymbool (een vierkant
binnen een vierkant) geeft een Klasse II
elektrisch apparaat aan en is bestemd om
het gekwalificeerde onderhoudspersoneel
te waarschuwen om alleen identieke
reserveonderdelen in dit apparaat te gebruiken.
WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet
rechtstreeks bloot aan regen of vocht om
brandgevaar of elektrische schokken te
voorkomen. Alleen voor gebruik in droge
ruimtes.
OPGELET: Om elektrische schokken te
vermijden, dient u te zorgen dat het breed
72
blad van de adapterstekker volledig in de
brede sleuf wordt ingebracht.
LIJST MET NORMEN
De DEWALT® TSTAK™ voldoet aan de volgende
normen:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
LIJST MET SYMBOLEN
De labels op dit apparaat kunnen de volgende
symbolen bevatten:
VVolt
AAmpère
WWatt
huren
Gelijkstroom
Klasse II-constructie (dubbel geïsoleerd)
CE-markering
Veiligheidssymbool
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE ACCU'S
Wanneer u een nieuwe accu bestelt, dient u
zeker het catalogusnummer en de spanning
te vermelden. De TSTAK™ CONNECT RADIO
mag alleen worden gebruikt met de DEWALT®
DCB-serie van 10,8 V/18 V oplaadbare Li-ionaccu's, inclusief DEWALT® XR FLEXVOLTaccu's tot 9 Ah. Het gebruik van andere accu’s
of wegwerpbatterijen kan risico op letsel of
brandgevaar veroorzaken.
Laad het apparaat alleen op met de geïntegreerde
NL
EN
oplader van de TSTAK™ CONNECT RADIO of
een gelijkwaardige oplader. Een lader die geschikt
is voor één type accu kan tot brandgevaar leiden
wanneer gebruikt met een andere accu.
 Opmerking: de accu is bij levering niet volledig
opgeladen. Voordat u de accu en lader gebruikt,
leest u de veiligheidsinstructies in de volgende
rubriek en volgt u vervolgens de laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Gebruik of laad de accu niet op in
een explosieve omgeving, zoals in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen of verwijderen
van de accu in/uit de lader kan stof of dampen
doen ontbranden.
• Gebruik NOOIT geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op GEEN
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, aangezien de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op met de aangewezen
DEWALT®-laders.
• Dompel het apparaat NOOIT onder in water
of een andere vloeistof.
• Gebruik of bewaar het apparaat en de accu
niet op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C
(105 °F) of meer kan bereiken (bijvoorbeeld
in een schuurtje of een metalen loods in de
zomer). Bewaar de accu in een koele en droge
ruimte voor een optimale levensduur.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Probeer
nooit om de accu te openen, ongeacht de
reden. Plaats de accu niet in de lader als
deze gebarsten of beschadigd is. U dient de
accu niet in ineen te drukken, te laten vallen
of te beschadigen. Gebruik geen accu of
lader die een harde klap heeft gehad, die is
gevallen, waar overheen is gereden of die
enigszins beschadigd is (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt met een
hamer, vertrapt). Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Bewaar
of draag de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen met de blootgestelde
accupolen in aanraking kunnen komen.
Steek bijvoorbeeld geen accu in een schort,
zak, gereedschapskoffer, doos, lade, etc.
die tevens losse nagels, schroeven, sleutels,
etc. bevat. Het transporteren van accu’s
kan brandgevaar opleveren wanneer de
accupolen per ongeluk in contact komen
met geleidende materialen zoals sleutels,
muntstukken, handgereedschap, etc. De
voorschriften inzake gevaarlijke materialen
(HMR) van het Amerikaanse Ministerie van
Vervoer verbiedt het transporteren van accu’s
in economisch verkeer of op vliegtuigen (bijv.
verpakt in koffers en handbagage) TENZIJ
ze op een juiste manier tegen kortsluiting
zijn beveiligd. Als u aldus individuele accu’s
transporteert, zorg dan dat de accupolen
beschermd en goed geïsoleerd zijn tegen
materialen die de polen kunnen aanraken en
een kortsluiting kunnen veroorzaken.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION (LI-ION)
• Gooi de accu niet in vuur, zelfs al is deze
ernstig beschadigd of volledig versleten. De
accu kan ontploffen in vuur. Er ontstaan giftige
dampen en materialen wanneer lithium-ionaccu's worden verbrand.
• Als er inhoud van de accu met de huid in
aanraking komt, was de getroffen zone dan
onmiddellijk met milde zeep en water. Als
er accuvloeistof in het oog terechtkomt, spoel
het open oog dan gedurende 15 minuten met
water of totdat de irritatie stopt. Raadpleeg
vervolgens een arts. De accu-elektrolyt bestaat
uit een mengsel van vloeibare organische
carbonaten en lithiumzouten.
• De inhoud van open accucellen kunnen
ademhalingsproblemen veroorzaken. Zorg
voor verse lucht. Raadpleeg een arts als de
symptomen aanhouden.
• Stel geen accu of apparaat bloot aan vuur of
een buitensporige temperatuur. Blootstelling
aan vuur of een temperatuur hoger dan 130 °C
(265 °F) kan een explosie veroorzaken.
WAARSCHUWING: Gevaar op brandwonden.
Accuvloeistof kan vuur vatten wanneer
blootgesteld aan vonken of vlammen.
73
NL
EN
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE ACCULADERS
Bewaar deze instructies: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en
gebruiksinstructies voor acculaders.
• Voordat u de lader gebruikt, dient u alle
instructies en waarschuwingen op de lader,
accu en het product dat de accu gebruikt te
lezen en begrijpen.
WAARSCHUWING: Gevaar op elektrische
schokken. Zorg dat er geen vloeistof in de
lader terechtkomt, dit kan leiden tot een
elektrische schok.
OPGELET: Gevaar op brandwonden. Beperk
het risico op letsel, laad alleen oplaadbare
accu's op van het merk DEWALT®.
Andere soorten batterijen/accu’s kunnen
oververhitten, barsten en persoonlijk letsel of
materiële schade veroorzaken.
Mededeling: Als de accu niet wordt gebruikt,
dient u deze uit de buurt te houden van metalen
voorwerpen. Een kortsluiting of ontsteking door
vreemd materiaal kan zich anders voordoen
wanneer de lader op de voeding is aangesloten.
Houd vreemde materialen of metalen geleidende
voorwerpen, zoals maar niet beperkt tot, slijpstof,
metalen schilfers, staalwol, aluminiumfolie of
ophoping van metalen deeltjes te allen tijde uit de
buurt van de openingen in de lader.
Haal altijd de stekker van de AC/DC-netadapter
uit het stopcontact en haal de accu uit de
accuhouder voordat u de lader reinigt.
• Probeer NIET om de accu op te laden met
een lader die geen compatibele DEWALT®lader is. De lader en accu zijn specifiek
ontworpen om samen te werken.
• Deze lader is niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het laden van oplaadbare
accu's van DEWALT®. Andere toepassingen
kunnen leiden tot het risico op brand,
elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan een directe
waterbron en dompel de lader NIET onder
in water.
• Haal de stekker uit het stopcontact via de
stekker zelf en niet door aan het snoer van
74
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
de lader te trekken. Dit beperkt het risico op
schade aan de elektrische stekker en snoer.
Zorg dat het snoer zo ligt dat er niemand
op kan stappen of over kan vallen om
schade of overbelasting van het snoer te
voorkomen.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het
absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van
een defect verlengsnoer kan brandgevaar
en gevaar voor elektrische schokken of
elektrocutie veroorzaken.
Wanneer u een lader buitenshuis gebruikt,
doe dit dan altijd in een droge omgeving en
gebruik een verlengsnoer die voor gebruik
buitenshuis geschikt is. Het gebruik van een
snoer dat voor gebruik buitenshuis is geschikt
verkleint het risico op elektrische schokken.
Plaats geen voorwerpen op de lader. Houd
de lader uit de buurt van warmtebronnen.
Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of stekker.
Gebruik de lader niet als die een harde
klap heeft gehad, is gevallen of enigszins is
beschadigd. Breng de lader in dit geval naar
een servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de
lader naar een erkend servicecentrum
wanneer service of reparatie nodig is. Een
verkeerde hermontage kan leiden tot gevaar
op elektrische schokken, elektrocutie of brand.
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Dit beperkt het risico
op elektrische schokken. Alleen de accu
verwijderen zorgt niet voor een kleiner risico.
Sluit NOOIT 2 laders op elkaar aan.
De lader is ontworpen om te werken op
24 VDC. Gebruik de lader niet met een
andere AC/DC-netadapter dan deze die
met het apparaat is meegeleverd.
AANBEVELINGEN VOOR OPSLAG
1. Indien mogelijk, bewaren in koele en droge
omstandigheden, weg van direct zonlicht en
overmatige hitte of koude.
2. In geval van een langdurige opslag wordt het
aanbevolen om een volledig opgeladen accu
in een koele en droge ruimte en uit de lader
op te bergen om de langste levensduur te
behouden.
 Opmerking: Berg geen volledig ontladen
NL
EN
accu’s op. Laad de accu opnieuw op voor
gebruik.
OPLADEN
De TSTAK™ CONNECT RADIO kan alleen
10,8 V/18 V oplaadbare Li-ion-accu's van
de DEWALT® DCB-serie opladen, inclusief
DEWALT® XR FLEXVOLT-accu's tot 9 Ah. Het
gebruik van andere accu’s of wegwerpbatterijen
kan risico op letsel of brandgevaar veroorzaken.
Lees alle veiligheidsinstructies voordat u dit
apparaat voor het opladen van uw accu gebruikt.
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN OVER HET LADEN
1. De langste levensduur en de beste prestaties
kunnen worden behaald als de accu wordt
opgeladen bij een temperatuur tussen
18 °C en 24 °C. Laad de accu NIET op bij
een temperatuur onder de 4,5 °C of bij
een temperatuur hoger dan 40,5 °C. Dit is
belangrijk en voorkomt ernstige schade aan
de accu.
2. De lader en accu kunnen tijdens het laden
warm worden. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem. Om het afkoelen van de accu
na gebruik sneller te laten verlopen, dient u
de lader of accu niet in een warme ruimte te
brengen, zoals een metalen schuurtje of een
niet-geïsoleerde trailer.
3. Een koude accu laadt in vergelijking met een
warme accu slechts half zo snel op. De accu
laadt gedurende de volledige laadcyclus
langzamer op en keert niet terug naar een
maximale laadsnelheid, zelfs al is de accu warm.
4. Als de accu niet naar behoren oplaadt:
a. Controleer of de voedingsbron werkt door een
ander apparaat aan te sluiten op dezelfde bron;
b. Controleer of het stopcontact met een
lichtschakelaar is verbonden die de stroom
uitschakelt wanneer het licht wordt gedoofd;
c. Breng de lader en accu naar een ruimte met
een kamertemperatuur tussen de 18 °C en 24 °C;
d. Als u nog steeds problemen ondervindt bij
het laden, brengt u de accu en lader naar het
servicecentrum in uw buurt.
5. De accu moet worden opgeladen wanneer
de accu niet voldoende vermogen levert
voor werkzaamheden die eerder zonder veel
moeite werden gedaan. GEBRUIK DE ACCU
NIET LANGER onder deze omstandigheden.
U kunt tevens een gedeeltelijk gebruikte accu
opladen, dit heeft geen negatieve impact op
de accu.
6. Houd vreemde materialen of metalen
geleidende voorwerpen, zoals maar niet
beperkt tot, slijpstof, metalen schilfers,
staalwol, aluminiumfolie of ophoping van
metalen deeltjes, te allen tijde uit de buurt
van de openingen in de lader. Haal de stekker
van de lader altijd uit het stopcontact voordat
u deze schoonmaakt.
7. Bevries of dompel de lader niet onder in water
of een andere vloeistof.
WAARSCHUWING: Gevaar op elektrische
schokken. Zorg dat er geen vloeistof in de
lader terechtkomt, dit kan leiden tot een
elektrische schok.
WAARSCHUWING: Gevaar op
brandwonden. Dompel de accu niet onder in
een vloeistof of zorg dat er geen vloeistof in
de accu terechtkomt. Probeer nooit om de
accu te openen, ongeacht de reden. Als de
plastic behuizing van de accu breekt of barst,
brengt u de accu naar een servicecentrum
voor recycling.
OPGELET: Er is explosiegevaar als de
accu op een verkeerde manier wordt
teruggeplaatst. Vervang alleen door een accu
van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
EEN ACCU OPLADEN
De TSTAK™ CONNECT RADIO bevat een groot
opbergvak. Dit opbergvak bewaart en beschermt
de AC/DC-netadapter ook wanneer die niet in
gebruik is.
1. Open het vak om de AC/DC-netadapter eruit te
halen (zie Figuur 1 en Figuur 3).
2. Steek de AC/DC-netadapter in een geschikt
stopcontact en sluit hem aan op de TSTAK™
CONNECT RADIO-voedingsaansluiting,
voordat u de accu plaatst.
De LED van de netadapter zal rood oplichten.
3. Open de kap van het apparaat door het
vergrendelslot te ontgrendelen.
4. Steek de accu (niet meegeleverd) in de radio.
Zorg dat de accu volledig in de lader zit (zie
Figuur 4). Het LED-controlelampje van de accu
knippert continu om aan te geven dat de accu
aan het opladen is.
75
NL
EN
De AC-netadapter licht rood op. Het LEDcontrolelampje van de accu brandt in
overeenstemming met de oplaadstatus van de
accu (groen, geel, rood).
 Opmerking: Sluit het deksel en controleer of
het goed is gesloten.
5. De laadvoltooiing wordt aangegeven door
middel van een continu brandend LEDcontrolelampje van de accu. De accu is
volledig opgeladen en kan nu worden gebruikt
of in de lader blijven.
WARME/KOUDE ACCU-VERTRAGING
Wanneer de lader een te warme of te koude accu
detecteert, start het automatisch een warme/
koude-accuvertraging, waardoor het opladen
wordt uitgesteld totdat de batterij een geschikte
temperatuur heeft bereikt. De oplader schakelt
dan automatisch over naar de oplaadmodus voor
accu's. Deze functie zorgt voor een maximale
levensduur van de accu.
LED-CONTROLELAMPJES
ACCU-LED
Een driekleuren-LED geeft de status van de
accu aan
Groen
Accu is volledig
opgeladen
Geel
Accu is gedeeltelijk
opgeladen
Rood
Accu is leeg
ACCU-LED
Een driekleuren-LED geeft de status van de
accu aan
Langzaam
knipperen en
de LED van de
netadapter is
ingeschakeld
Accu is aan het opladen
Snel rood knipperen
Fout/defecte accu
76
LED VAN DE NETADAPTER
De netadapter wordt aangegeven door een
rode LED
Netadapter is
aangesloten
Rood
BLUETOOTH-LED
Een blauwe LED toont de Bluetooth-status
Blauw
Bluetooth is verbonden
met mobiele app
Uit
Niet aangesloten (het
licht hoeft niet aan te zijn
voor het aansluiten van
het apparaat)
NL
EN
POP-UP VAN ACCUSTATUS OP HET SCHERM
Tijdens het opladen van een accu wordt een grote accu-afbeelding weergegeven in het midden van
het LCD-scherm dat de laadstatus van de accu toont.
Groen
Accu is volledig opgeladen
Geel
Accu is gedeeltelijk opgeladen
Rood
Accu is leeg
Cyaan en rood
Warme/koude accu-vertraging
Deze lader is voorzien van een warme/
koude vertragingsfunctie: Wanneer de lader
detecteert dat een accu warm is, wordt de
warme accuvertraging automatisch gestart en
wordt het laden onderbroken totdat de accu
voldoende is afgekoeld. Zodra de accu is
afgekoeld, schakelt de lader automatisch naar
de acculaadmodus. Deze functie zorgt voor een
maximale levensduur van de accu.
Defecte accu's
Deze lader zal geen defecte accu’s opladen. De
lader geeft een defecte accu aan door een X op
het lcd-beeld van de accu weer te geven. Als
dit zich voordoet, steekt u de accu opnieuw in
de lader. Als het probleem blijft bestaan, plaatst
u een andere accu in de lader om na te gaan of
de lader goed functioneert. Als de nieuwe accu
goed worden geladen, is de oorspronkelijke accu
defect. Breng de accu naar een servicecentrum of
inzamelpunt voor recycling. Als de nieuwe accu
dezelfde probleemaanduiding als de originele
accu weergeeft, brengt u de lader en accu naar
een erkend servicecentrum voor controle.
OPMERKING: Dit kan tevens wijzen op een
probleem met de lader.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te beperken, schakelt u het apparaat uit en
haalt u de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik of voor het uitvoeren van
reparatiewerkzaamheden. Probeer de lader niet uit elkaar te halen; breng de lader naar een erkend
servicecentrum wanneer service of reparatie nodig is.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING
Ga naar www.2helpu.com/DEWALT om de volledige gebruikershandleiding te downloaden.
77
NL
EN
APPARAATBESCHRIJVING
5
7
6
Figuur 1. Vooraanzicht
• Om het opbergvak te openen,
1. Luidsprekers vooraan (2x)
maakt u het vergrendelslot
2. Draagbeugel
van het deksel los en opent
3. Bedieningspaneel;
u het deksel.
4. LCD-scherm
• Om de accuhouder te
5. Stapelbare veersloten (2x)
openen, opent u de
6. Veerslot van het opbergvak
bovenklep van het opbergvak.
7. Deksel van het opbergvak • Om het opbergvak te sluiten,
duwt u het deksel naar
beneden totdat het op zijn
plaats is vergrendeld.
5
1
2
3
4
1
 Opmerking: Wanneer het juist is gesloten, beschermt het opbergvak de
inhoud ervan tegen stof, puin en lichte regen.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figuur 2. Achteraanzicht
1. Voedingsaansluiting (24 VDC)
2. Luidsprekers achteraan (2x)
Figuur 3. Opbergvak voor opslag
1. USB-voeding/laadpoort
2. AUX-aansluiting (3,5 mm)
3. Opbergvak voor AC/DC-netadapter
4. Deksel van het opbergvak
5. Accuhouder
6. Opslagruimte
6
1
78
2
3
4
5
Figuur 4. Bedieningspaneel
1. Terugknop
2. Linker knop
3. Selectieknop
4. Rechter knop
5. Thuisknop
6. Aanraakknoppen (6x)
NL
EN
PROBLEEMOPLOSSING
ZWAKKE ACCU'S
Zwakke accu’s zullen nog steeds werken, maar
zullen niet zo goed presteren. Als het apparaat
door een accu van stroom wordt voorzien en het
laadvermogen onder de 20% komt, wordt het
controlelampje van de lage accu weergegeven.
BESCHERMING VAN DE ACCU
Om de levensduur van de accu te beschermen,
wordt het apparaat uitgeschakeld waanneer
het laadvermogen van de accu te laag wordt.
Als dit gebeurt, sluit u de TSTAK™ CONNECT
RADIO aan op een stopcontact met de AC/DCnetadapter en laadt u de batterij op.
DE MUZIEK STOPT
Als u het apparaat in de verticale positie laat
vallen, kan de accu of houder de verbinding
verliezen met het apparaat. De muziek stopt
met afspelen als het apparaat door de accu van
stroom wordt voorzien. Om te hervatten, opent
u het deksel en plaatst u de accu
opnieuw.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel
te beperken, schakelt u het apparaat uit en
koppelt u het los van de voeding voordat u
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
uitvoert. Probeer de lader niet uit elkaar
te halen; breng de lader naar een erkend
servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is.
REINIGING
WAARSCHUWING: Koppel de lader los
van de AC-voeding voordat u deze reinigt.
Verwijder vuil en vet van de buitenkant van
het apparaat met behulp van een doek of
zachte, niet metalen borstel.
WAARSCHUWING: Blaas minstens eenmaal
per week vuil en stof uit met schone, droge
lucht. Om het risico op oogletsel te beperken,
dient u altijd ANSI Z87.1 goedgekeurde
oogbescherming te dragen wanneer u deze
handeling uitvoert.
WAARSCHUWING: Reinig de nietmetalen delen van het apparaat nooit met
oplosmiddelen of agressieve chemische
middelen. Deze chemicaliën verzwakken de
plastic materialen die in deze onderdelen
worden gebruikt. Gebruik alleen een vochtige
doek met een mengsel van milde zeep en
water. Zorg dat er geen vloeistof het apparaat
binnendringt. Dompel nooit een deel van het
apparaat onder in een vloeistof.
ACCESSOIRES
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires
die niet door DEWALT® zijn aangeboden niet
met dit product zijn getest, kan het gebruik
van dergelijke accessoires met dit apparaat
gevaarlijk zijn. Beperk het risico op letsel
tot een minimum, gebruik uitsluitend door
DEWALT® aanbevolen accessoires met dit
apparaat.
Accessoires voor gebruik bij de TSTAK™
CONNECT RADIO zijn apart verkrijgbaar bij uw
lokale dealer of bij een erkend servicecentrum.
REPARATIES
De accu’s kunnen niet worden gerepareerd.
Voor een VEILIG en BETROUWBAAR product
moeten reparaties, onderhoud en afstelling
worden uitgevoerd door een DEWALT®fabrieksservicecentrum, een door de DEWALT®
erkend servicecentrum of ander gekwalificeerd
onderhoudspersoneel. Gebruik altijd identieke
reserveonderdelen.
REGISTREER ONLINE
Bedankt voor uw aankoop. Registreer uw product
nu voor:
• Servicegarantie: Registreer uw product om te
kunnen genieten van een meer doeltreffende
servicegarantie in geval er een probleem met
uw product optreedt.
• Eigendomsbevestiging: In geval van verlies
van een verzekering, zoals een brand,
overstroming of diefstal, zal uw registratie van
eigenaarschap gelden als uw aankoopbewijs.
• Voor uw veiligheid: Het registreren van uw
product stelt ons in staat om contact met u op
te nemen in het onwaarschijnlijke geval dat dit
door de wettelijke instanties wordt vereist.
79
NorskBruksanvisning
NO
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO+LADER
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO inkluderer en innebygd FM- og DAB-radio, Bluetooth‑støtte,
3,5 mm hjelpetilkoblingsport for å spille av lyd/musikk fra et eksternt apparat, og en intuitiv applikasjon
for fjernkontroll av systemet via Bluetooth-aktivert smarttelefon eller nettbrett. Systemet omfatter
lademuligheter for DEWALT® glidepakkebatterier. TSTAK™ CONNECT RADIO lader de fleste
DEWALT® Li‑ionbatterier. Batterier selges separat.
NØKKELFUNKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
80
FM-stereo med manuell/automatisk søk og minne for forhåndsinnstilling av stasjoner
Avansert Digital Audio Broadcasting (DAB) med informasjonskringkastingsdisplay etter stasjon
Favoritter – forhåndsinnstilling av digitale stasjoner. 12 DAB-stasjoner og 12 FM-stasjoner.
Bluetooth-tilkobling
3,5 mm Aux-plugg for tilkobling av eksterne lydenheter
USB strøm/ladeport (5 V/2,1 A)
Stort opplyst fargedisplay med LCD
Opplyste soft-touch-knapper
Fire mellomtonedrivere og to subwoofere for rik lydgjengivelse
Volumkontroll og tonejustering
Kraftig utførelse
Kompatibel med alle TSTAK™-enheter
Vann- og støvavvisende – IP54-testet
Smarttelefon-/nettbrettapplikasjon for ekstern administrasjon av apparatet
NO
EN
TEKNISKE DATA
STRØMFORSYNINGSENHET (AC/DC STRØMTRANSFORMATOR)
MODELL: S048HM2400200
Effektopptak
100-240 VAC 50-60 Hz (Klasse II)
Utgangseffekt
24 VDC
Utgangsstrøm
2A
Vekt
0,3 kg (0,66 lb.)
APPARAT
Effektopptak
24 VDC
Utgangseffekt
USB-lading (5 V/2,1 A)
BLE
Batteri - 7 päivää, Strømforsyningsport ON
opend
Tidsperiode for innkobling av automatisk
nettverks standby strømsparingsfunksjonen
< 20 minutter
IP-grad
IP54*
Vekt
5,9 kg (13,2 lb.) ikke inkludert batteripakke
Stablevekt (brutto)
60 kg (132 lb.)
LADER FOR BATTERIPAKKE
Spenning i batteripakke
10,8 VDC / 18 VDC (inkludert XR FLEXVOLT
batteripakker) 1Ah-9Ah
Batteritype
Li-ion (skyvekontrollpakke)
Omtrentlig ladetid
90–300 min
Ladespenning
1,5 A
LYDEGENSKAPER
Lydkilde
DAB/FM, 3,5 mm tilkobling av tilleggsutstyr,
Bluetooth
Lydtrykksnivå SPL
100 dB @ 1 m
Lydstyrke
45 W (klasse D)
Brukstid
8 timer (om lag) for et fulladet Premium
18 V Li‑ionbatteri
Arbeidsfrekvens
2402–2480 MHz
Overfør
4 dBm maks
*Beskyttet mot byggestøv, smuss og lett regn
81
NO
EN
DEFINISJONER: RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalord. Les manualen og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Angir en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall
eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til
død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
 Merknad: Indikerer en praksis som ikke er relatert til personskade som, hvis den ikke unngås,
kan føre til skade på eiendom.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, les hele instruksjonsmanualen.
MERK: Produktets ADVARSEL-etiketter er plassert på undersiden av apparatet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Les disse instruksene.
Ta vare på disse instruksene.
Vær oppmerksom og følg alle advarsler.
Følg alle instrukser.
IKKE bruk dette apparatet i nærheten av vann.
Les og forstå alle sikkerhetsadvarsler og
instrukser. Dersom man unnlater å følge
advarslene og instruksjonene kan det føre
til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
personskade.
7. Dette apparatet må ikke utsettes for direkte
vannsprøyt og gjenstander som inneholder
væske, som flasker, må ikke plasseres på
apparatet.
8. Rengjør bare med en fuktig klut.
9. For å beskytte apparatet mot vann eller
støv må du alltid lukke kammerdekslet og
gummidekselet til DC-strømforsyningsporten.
10.Brukes i henhold til produsentens
bruksanvisninger.
11.MÅ IKKE plasseres i nærheten av en åpen
flamme som tente stearinlys, varmekilder
som radiatorer, varmevekslere, ovner eller
andre apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
12.Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på
eller klemt, spesielt ved støpsel og stikkontakt.
13.Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er
82
spesifisert av produsenten.
14.Ved bruk av tralle, vær forsiktig når du
flytter kombinasjonen tralle/apparat
for å unngå skader som følge av velt.
Må bare brukes sammen med tralle, stativ,
tripod, brakett eller bord som er spesifisert av
produsenten eller som selges sammen med
apparatet.
15.AC/DC-strømtransformatoren bør bare bruke
som strømkilde til apparatet og batteriladeren.
For å koble fra apparatet fullstendig bør
strømadapteren kobles fra stikkontakten.
16.Koble fra apparatet ved tordenvær eller
dersom apparatet står ubrukt over lengre tid.
17.Strømadapteren bør være lett tilgjengelig og
ikke blokkert under bruk.
18.Henvis all service til kvalifisert
servicepersonell. Service er nødvendig når
apparatet har blitt skadet på noen som helst
måte, for eksempel hvis strømledningen eller
støpselet er skadet, væske eller regn kommer
på kontaktene, apparatet har vært utsatt for
omfattende fuktighet, ikke fungerer normalt
eller har blitt mistet i bakken og ikke virker.
19.Dette apparatet er ikke beregnet for bruk
av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre
de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av
apparatet av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
NO
EN
20.Hold øye med små barn slik at de IKKE leker
med apparatet.
21.Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år
og oppover og av personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
med manglende erfaring og kunnskap dersom
de har tilstrekkelig tilsyn eller instruksjon
vedrørende bruk av apparatet på en sikker
måte og forstår de farer det kan medføre.
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring
og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten
tilsyn.
22.Må bare brukes med spesielt dedikerte
DEWALT® batteripakker (se Viktige
sikkerhetsinstrukser for alle batteripakker
nedenfor for DEWALT®-godkjente
batteripakker). Bruk av noen andre
batteripakker enn de som er godkjent av
DEWALT® kan føre til fare for skade og brann.
Symbolet som viser et lyn med en pil i en
trekant er ment som en advarsel til brukeren
om at deler inne i produktet utgjør en fare for
elektrisk støt for mennesker.
Utropstegn i en trekant er ment å
fortelle brukeren at viktige bruks- og
serviceinstrukser finnes i brukermanualen
som medfølger apparatet.
Symbolet for dobbel isolering (en firkant inne
i en firkant) indikerer et elektrisk apparat
i klasse II og er ment å varsle kvalifisert
servicepersonell om å bare bruke identiske
reservedeler i dette apparatet.
ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk
støt må apparatet ikke utsettes for direkte
regn eller fuktighet. Må bare brukes på tørre
steder.
FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må
det brede bladet på transformatorpluggen
passes til det brede sporet og settes helt inn.
LISTE OVER STANDARDER
DEWALT® TSTAK™ samsvarer med følgende
standarder:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
LIST OVER SYMBOLER
Merkingen på dette apparatet kan inkludere
følgende symboler:
VVolt
AAmpere
WWatt
ttimer
Likestrøm
Klasse II konstruksjon (dobbeltisolert)
CE-merking
Symboler for sikkerhetsvarsel
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER FOR ALLE BATTERIPAKKER
Når du bestiller nye batteripakker, pass på
å inkludere katalognummer og spenning.
TSTAK™ CONNECT RADIO skal bare brukes
med DEWALT® DCB-serien 10,8 V/18 V Li-ion
oppladbare batteripakker inkludert DEWALT®
XR FLEXVOLT batteripakker på opp til 9 Ah.
Buk av andre batteripakker eller ikke oppladbare
batterier kan føre til fare for skade eller brann.
Lad bare opp med TSTAK™ CONNECT RADIO
integrert lader, eller tilsvarende. En lader som
passer for én type batteripakke kan føre til
brannfare hvis den brukes med en annen
batteripakke.
 Merk: Batteripakken er ikke fulladet når det tas
ut av kartongen. Les sikkerhetsinstruksene i det
følgende avsnittet og følg ladeprosedyrene før
batteripakken og laderen tas i bruk.
83
NO
EN
LES HELE BRUKSANVISNINGEN
• Batteripakken må ikke lades eller brukes
i eksplosive atmosfærer, som for eksempel
i nærheten av brannfarlige væsker, gasser
eller støv. Å sette batteripakken inn i eller
ta den ut av laderen kan antenne støv eller
damper.
• Batteripakken må ALDRI tvinges inn
i laderen. Batteripakken må IKKE endres
på noen måte for å passe inn i en annen
lader, fordi batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
• Batteripakken må bare lades i godkjente
DEWALT®-ladere.
• MÅ IKKE senkes i vann eller annen væske.
• Ikke lagre eller bruk apparatet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som
uthus eller metallbygninger på sommeren).
For beste levetid bør batteripakken lagres kjølig
og tørt.
ADVARSEL: Brannfare. Prøv aldri å
åpne batteripakken, uansett grunn. Hvis
batteripakkens deksel har sprekker eller
er skadet, må den ikke settes i laderen.
Batteripakken må ikke klemmes, slippes ned
eller skades. Ikke bruk en batteripakke eller
lader som har fått et hardt slag, blitt sluppet,
kjørt over eller skadet på noen måte (f.eks.
fått en spiker i seg, blitt slått med en hammer,
blitt tråkket på). Batteripakker med skade må
returneres til servicesenteret for resirkulering.
ADVARSEL: Brannfare. Batteriet
må ikke lagres eller bæres slik at
metallgjenstander kan få kontakt med
eksponerte batteripoler. Legg for eksempel
ikke batteriet i forkle, lommer, verktøykasser,
produktsettbokser, skuffer osv., sammen med
løse spiker, skruer, nøkler osv. Transport av
batteriene kan kanskje forårsake brann
hvis batteripolene ved et uhell kommer
i kontakt med ledende materialer slik som
nøkler, mynter, håndverktøy og lignende.
Regulativet for farlige materialer (HMR) fra
transportdepartementet i USA forbyr faktisk
transport av batterier i handel eller på fly
(f.eks. pakket i kofferter og håndbagasje)
med mindre de er ordentlig beskyttet mot
84
kortslutning. Så, ved transport av individuelle
batteripakker, påse at batteriterminalene er
beskyttet og godt isolert fra materialer som
kan komme i kontakt med dem og medføre
kortslutning.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM-ION (LI-ION)
• Batteripakken må ikke brennes selv om
den er alvorlig skadet eller totalt utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i ild. Giftige
gasser og materialer dannes når litium-ion
batteripakker brennes.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vask umiddelbart området med
mild såpe og vann. Hvis batterivæske kommer
inn i øyet, skyll med vann over åpent øye
i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. Søk
deretter medisinsk hjelp. Batteriets elektrolytt
består av en blanding av flytende organiske
karbonater og litiumsalter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon i luftveiene. Sørg for frisk luft. Hvis
symptomene vedvarer, kontakt lege.
• Ikke utsett batteripakken eller apparatet for
ild eller ekstreme temperaturer. Utsettelse for
ild eller temperaturer over 130°C (265°F) kan
forårsake eksplosjon.
ADVARSEL: Brannfare. Batterivæsken kan
være brannfarlig hvis den utsettes for gnister
eller flammer.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
FOR ALLE BATTERILADERE
Ta vare på disse instruksjonene: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhets- og
driftsinstrukser for batteriladere.
• Før laderen brukes, les og forstå alle
instrukser og forsiktighetsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la noen væske
trenge inn i laderen. Det kan føre til elektriske
støt.
FORSIKTIG: Brannfare. For å redusere
NO
EN
faren for skade må du bare lade DEWALT®
oppladbare batteripakker. Andre typer batterier
kan overopphetes og sprekke hvilket kan
resultere i personskade og materiell skade.
Merknad: Når batteripakken ikke er i bruk
må den holdes unna andre metallgjenstander.
Alternativt, med batteriladeren plugget inn
i stikkontakten kan laderen kortsluttes eller
antennes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer
eller metallgjenstander som er strømførende,
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, stålull, aluminiumsfolie eller enhver
oppbygning av metallpartikler må holdes unna
laderens åpninger til enhver tid.
Trekk alltid AC/DC strømtransformatoren ut av
stikkontakten og fjern batteripakken fra sporet før
rengjøring av laderen utføres.
• IKKE prøv å lade batteripakken med
noen andre ladere enn en kompatibel
DEWALT®-lader. Laderen og batteripakken er
spesialkonstruert for å virke sammen.
• Denne laderen er ikke tiltenkt til noe
annet bruk enn å lade DEWALT®-utpekte
oppladbare batterier. All annen bruk kan føre
til fare for brann, elektriske støt eller dødelige
elektrosjokk.
• Laderen må ikke utsettes for en direkte
vannkilde og IKKE nedsenkes i vann.
• Dra i støpselet og ikke ledningen når du
kobler fra laderen. Dette vil redusere faren
for skader på det elektriske støpselet og
ledningen.
• Pass på at ledningen plasseres slik at
den ikke vil bli tråkket på, snublet i eller
på annen måte utsatt for skader eller
påkjenninger.
• Ikke bruk en skjøteledning med mindre
det er absolutt nødvendig. Å bruke feil
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektriske støt eller dødelige elektrosjokk.
• Ved bruk av lader utendørs må du alltid
påse at ladere står på et tørt sted og bruke
en skjøteledning som er egnet for utendørs
bruk. Bruk av en ledning som passer til
utendørs bruk reduserer faren for elektriske støt.
• Ikke plasser noen gjenstander på laderen.
Plasser laderen på et sted som ikke er
i nærheten av en varmekilde.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel.
• Ikke bruk laderen hvis den har fått et hardt
slag, blitt mistet eller skadet på noen annen
måte. Lever den til et autorisert servicesenter.
• Ikke ta laderen fra hverandre; ta den til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er nødvendig. Feil montering
kan føre til fare for elektriske støt, dødelig
elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra veggkontakten før du
prøver å rengjøre den. Dette vil minske faren
for elektriske støt. Å ta ut batteripakken vil ikke
redusere denne faren.
• Prøv ALDRI å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er beregnet for å operere
på 24 VDC. Ikke forsøk å bruke noen
annen strømforsyning enn den AC/
DC‑strømtransformatoren som følger
med‑apparatet.
ANBEFALINGER FOR LAGRING
1. Bør når det er mulig lagres under kalde og
tørre forhold, borte fra direkte sollys og
overdreven varme eller kulde.
2. For langvarig lagring, anbefales det å lagre
en fullstendig lagret batteripakke på et kjølig
og tørt sted og ute av laderen for optimal
batterilevetid.
 Merk: Batteripakken må ikke lagres helt
utladet. Batteripakken må lades opp før bruk.
LADING
TSTAK™ CONNECT RADIO kan bare lade
DEWALT® DCB-serien 10,8 V/18 V Li-ion
oppladbare batteripakker inkludert DEWALT®
XR FLEXVOLT batteripakker opp til 9 Ah. Buk av
andre batteripakker eller ikke oppladbare batterier
kan føre til fare for skade eller brann. Sørg for å
lese alle sikkerhetsinstrukser før du bruker dette
apparatet til å lade din batteripakke.
VIKTIGE MERKNADER TIL LADING
1. Lengste levetid og beste ytelse oppnås dersom
batteripakken lades når temperaturen er
85
NO
EN
2.
3.
4.
5.
6.
7.
mellom 18 °C og 24 °C. IKKE lad batteripakken
under 4,5 °C eller over 40,5 °C. Dette er viktig
og vil forhindre alvorlig skade på batteripakken.
Laderen og batteripakken kan bli varme å ta
på under lading. Denne tilstanden er normal,
og indikerer ikke et problem. For å forenkle
nedkjølingen av batteripakken etter bruk,
unngå å sette laderen eller batteripakken i
varme omgivelser slik som et metallskur eller
en uisolert henger.
En kald batteripakke vil lade omtrent
halvparten så raskt som en varm batteripakke.
Batteripakken vil lade tregere gjennom hele
ladesyklusen og vil ikke gå tilbake til maksimal
ladeeffekt selv om batteripakken varmes opp.
Hvis batteripakken ikke lades skikkelig:
a. Sørg for at strømkilden virker ved å plugge
i et annet apparat til samme kilde;
b. Se etter om stikkontakten er koblet til en
lysbryter som slår av strømmen når du slår
av lyset;
c. Flytt laderen og batteripakken til et sted
hvor den omliggende lufttemperaturen er
mellom 18°C og 24°C;
d. Hvis ladeproblemene vedvarer, ta
batteripakken og laderen til ditt lokale
servicesenter.
Batteripakken må lades opp når den ikke
lenger gir tilstrekkelig kraft i arbeid som lett
ble gjort tidligere. IKKE FORTSETT å bruke
den under disse forholdene. Du kan også lade
en pakke som er delvis brukt når som helst
du ønsker uten at det påvirker batteripakken
negativt.
Fremmedlegemer som er ledende slik som,
men ikke begrenset til, slipestøv, metallfliser,
stålull, aluminiumsfolie eller all opphoping
av metalliske partikler, må holdes unna
tomrommene i laderen. Koble alltid laderen
fra strømforsyningen før rengjøring.
Laderen må ikke fryses eller dyppes i vann
eller annen væske.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la noen
væske trenge inn i laderen. Det kan føre til
elektriske støt.
ADVARSEL: Brannfare. Ikke senk
batteripakken i væske eller la noen væske
trenge inn i batteripakken. Prøv aldri å åpne
batteripakken, uansett grunn. Hvis plasthuset
til batteripakken brekker eller sprekker,
86
send den tilbake til et servicesenter for
resirkulering.
FORSIKTIG: Fare for eksplosjon dersom
batteriet skiftes ut feil. Skift bare ut med
samme eller tilsvarende type.
LADE EN BATTERIPAKKE
TSTAK™ CONNECT RADIO inkluderer et stort
lagringskammer. Kammeret oppbevarer og
beskytter også strømadapteren når den ikke
er i bruk.
1. Åpne det øvre kammeret og ta ut AC/DCstrømtransformatoren (se Figur 1 og Figur 3).
2. Plugg laderen til strømadapteren i et passende
uttak og koble den til TSTAK™ CONNECT
RADIO strøm inn-porten før du setter inn
batteripakken.
Nettadapterens indikator-LED vil lyse rødt.
3. Åpne apparatdekselet ved å frigjøre
låsehaken.
4. Sett batteripakken (ikke inkludert) i radion
og sørg for at pakken holdes sikkert
i stikkontakten (se Figur 4). Batteriets
indikatorlampe vil blinke og indikere at
lading av batteriet pågår.
Vekselstrømadapterens LED lyser rødt.
Batteriets LED lyser i samsvar med
batteriladestatusen (grønn, gul, rød).
 Merk: Lukk dekselet og sjekk at det er godt
lukket.
5. Fullført lading indikeres av en jevn
batteriindikator-LED. Pakken er fulladet og kan
brukes på dette tidspunktet eller stå i laderen.
FORSINKELSE FOR VARM/
KALD PAKKE
Når laderen registrerer en batteripakke som er
for varm eller for kald, starter den automatisk
en forsinkelse for varm/kald pakke, og utsetter
lading til batteripakken har nådd en passende
temperatur. Laderen skifter automatisk til
lademodus for pakke. Denne funksjonen sikrer
maksimal batteripakkelevetid.
NO
EN
LED-INDIKATORER
BATTERI-LED
LED med tre farger indikerer batteripakkens
status
Grønn
Batteripakken er fulladet
Gul
Batteripakken er delvis
ladet
Rød
Batteripakke er tom
BATTERI-LED
LED med tre farger indikerer batteripakkens
status
Langsom blinking
og LED nettadapter
er på
Batteriet lader
Hurtig rød blinking
Feil/defekt batteripakke
LED NETTADAPTER
Rød LED indikerer nettadapter for batteri
Rød
Nettadapter tilkoblet
BLUETOOTH-LED
Blå LED indikerer Bluetooth-status
Blå
Bluetooth koblet til
mobilapp
Av
Ikke tilkoblet (lys prøver
ikke å være på for
tilkobling til enheten)
87
NO
EN
BATTERISTATUS PÅ SKJERMEN VISES
Når man lader en batteripakke, vises et stort batteribilde i midten av LCD-skjermen som viser
batteripakkens ladestatus.
Grønn
Batteripakken er fulladet
Gul
Batteripakken er delvis ladet
Rød
Batteripakke er tom
Cyan og rød
Varm/kald forsinkelse
Denne laderen har en varm/kald
forsinkelsesfunksjon: når laderen registrerer
et batteri som er varmt, starter automatisk en
forsinkelse, som utsetter ladingen til batteriet
har kjølt seg ned. Etter at batteriet er avkjølt,
skifter laderen automatisk til lademodus for
pakke. Denne funksjonen sikrer maksimal
batterilevetid.
Defekte batteripakker
Denne laderen vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere defekt
batteripakke ved å vise en X på LCD-skjermens
batteritegn. Hvis dette skjer, sett batteripakken
inn i laderen på nytt. Hvis problemet vedvarer,
prøv en annen batteripakke for å fastslå om
laderen fungerer som den skal. Hvis den
nye pakken lades på riktig måte, så er den
opprinnelige pakken defekt og bør returneres til
et servicesenter eller et annet oppsamlingssted
for resirkulering. Hvis den nye batteripakken
gir de samme feilindikasjonene som den
opprinnelige, få laderen og batteripakken testet
på et autorisert servicesenter.
MERK: Dette kan også være et laderproblem.
ADVARSEL: For å redusere faren for skade må du slå av apparatet og koble det fra stikkontakten
når det ikke er i bruk eller reparasjoner utføres. Ikke forsøk å demontere enheten; ta den til et
autorisert servicesenter når service eller reparasjon er nødvendig.
OPPBEVAR DISSE BRUKSANVISNINGENE FOR FREMTIDIG REFERANSE
Du kan laste ned den fullstendige brukerhåndboken på www.2helpu.com/DEWALT
88
NO
EN
APPARATBESKRIVELSE
5
7
6
Figur 1. Sett forfra
1. Fremre høyttalere (2x)
2. Bærehåndtak
3. Kontrollpanel;
4. LCD-displayskjerm
5. Stablelåser (2x);
6. Kammerlås
7. Kammerdeksel
5
1
2
3
4
• For å åpne kammeret
frigjør du dekselets
låsehake og åpner det.
• For å åpne stikkontakt
for batteripakke åpner du
kammerets øverste deksel.
• For å lukke kammeret
skyver du dekselet ned
til det låses på plass.
1
 Merk: Når det lukkes korrekt, beskytter kammeret
innholdet mot støv, smuss og lett regn.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figur 2. Sett bakfra
1. Strømforsyningsport (24 VDC)
2. Bakre høyttalere (2x)
Figur 3. Oppbevaringsrom
1. USB-strøm/ladeport
2. Aux-plugg (3,5 mm)
3. Strømadapterrom
4. Kammerdeksel
5. Stikkontakt for batteripakke
6. Lagringsplass
6
1
2
3
4
Figur 4. Kontrollpanel
1. Tilbake-knapp
2. Venstre knapp
3. Velgerknott
4. Høyre knapp
5. Hjem-knapp
6. Berøringsknapp (×6)
5
89
NO
EN
PROBLEMLØSNING
SVAKE BATTERIPAKKER
Svake batterier vil fortsette å fungere, men kan
ikke forventes å virke like godt. Når enheten
brukes på batteri og ladenivået faller under 20 %,
vil indikator for lavt batterinivå vises.
BESKYTTELSE AV BATTERIPAKKE
For å beskytte batteriets levetid vil apparatet slå
seg av når batteriets ladenivå blir for lavt. Hvis
dette skjer, kobler du til TSTAK™ CONNECT
RADIO til et uttak med strømadapteren og lader
batteripakken.
MUSIKK STOPPER
Når apparatet settes i vertikal posisjon kan
batteripakken kobles fra beholderen. Dersom
musikk spilles på batteri vil musikken stoppe. For
å fortsette åpner du dekselet og reposisjonerer
batteripakken.
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: For å redusere faren for skade,
slå av apparatet og koble fra strømkilden
før du utfører noen form for vedlikehold eller
reparasjon. Ikke forsøk å demontere enheten;
ta den til et autorisert servicesenter når
service eller reparasjon er nødvendig.
RENGJØRING
ADVARSEL: Koble laderen fra
vekselstrømkilden før du prøver å rengjøre
den. Skitt og smørefett kan fjernes fra utsiden
av apparatet med en klut eller en myk,
ikke‑metallisk børste.
ADVARSEL: Blås ut smuss og støv med
ren, tørr trykkluft minst en gang i uken. For
å minimere faren for øyeskade, bruk alltid
ANSI Z87.1-godkjente vernebriller når dette
utføres.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller
andre sterke kjemikalier for å rengjøre de
ikke-metalliske delene i apparatet. Disse
kjemikaliene kan svekke plastmaterialene
90
som brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe. La det
aldri komme væske inn i apparatet; senk aldri
noen del av apparatet ned i en væske.
TILBEHØR
ADVARSEL: Siden annet tilbehør enn de
som tilbys av DEWALT®, ikke har blitt testet
med dette apparatet, kan bruk av slikt
tilbehør medføre fare. For å redusere faren
for personskader, bør bare tilbehør som er
anbefalt av DEWALT® brukes sammen med
dette produktet.
Tilbehør for bruk med TSTAK™ CONNECT RADIO
er tilgjengelig fra din lokale forhandler eller ditt
lokale autoriserte servicesenter.
REPARASJON
Service kan ikke utføres på batteripakker.
For å sikre produktets SIKKERHET og
PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold
og justeringer utføres av et DEWALT®
fabrikkservicesenter, et DEWALT® autorisert
servicesenter eller annet kvalifisert
servicepersonell. Bruk bestandig identiske
reservedeler.
REGISTRERING PÅ NETT
Takk for kjøpet. Registrer produktet ditt nå for:
• Garantiservice: Å registrere ditt produkt
vil gjøre det lettere for deg å få mer effektiv
garantiservice dersom det oppstår et problem
med ditt produkt.
• Bekreftelse av eierskap: Ved et
forsikringskrav, som brann, oversvømmelse
eller tyveri, vil din registrering av eierskap
fungere som kjøpsbevis.
• For din sikkerhet: Registrering av ditt produkt
vil gjøre det mulig for oss å kontakte deg
dersom, dog usannsynlig, et sikkerhetsvarsel
er påkrevd i henhold til Federal Consumer
Safety Act.
Portugues
Manual de instruções
PT
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RÁDIO + CARREGADOR
O DEWALT® TSTAK™ CONNECT RÁDIO inclui um rádio FM e DAB incorporado, suporte Bluetooth,
porta de ligação AUX de 3,5 mm para reproduzir áudio/música através de um dispositivo externo e uma
aplicação intuitiva para controlo remoto do sistema através de um smartphone ou tablet compatível
com Bluetooth. O sistema inclui capacidades de carregamento para baterias carril DEWALT®. O
TSTAK™ CONNECT RÁDIO irá carregar a maioria das baterias Li-ion DEWALT®. Baterias vendidas
em separado.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM-stereo com pesquisa manual/automática e memória predefinida de estações
Radiodifusão áudio digital (DAB) avançada com apresentação de informações por estação
Favoritos – estações digitais predefinidas. 12 estações DAB e 12 estações FM.
Conectividade Bluetooth
Entrada auxiliar de 3,5 mm para ligar dispositivos de áudio externos
Portas de carga/alimentação USB (5 V/2,1 A)
Ecrã com iluminação LCD a cores e de grandes dimensões
Botões de toque suave com iluminação
Excelente desempenho de som graças a quatro controladores de semi-amplitude e dois subwoofers
Ajuste de tons sonoros e controlo de volume
Design robusto
Compatível com qualquer unidade TSTAK™
Resistente à poeira e água – Submetido ao teste IP54
Aplicação de smartphone/tablet para gestão remota do aparelho
91
PT
EN
DADOS TÉCNICOS
UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (ADAPTADOR DE ALI‑
MENTAÇÃO CA/CC) MODELO: S048HM2400200
Alimentação
100-240 VCA 50-60 Hz (Classe II)
Saída de potência
24 VCC
Saída de corrente
2A
Peso
0,3 kg (0,66 lb.)
APARELHO
Alimentação
24 VCC
Saída de potência
Carga USB (5 V/2,1 A)
BLE
Pateria - 7 dias, Porta de entrada de alimentação
ON sempre
Período de tempo para ligar a função de gestão
de alimentação em espera da rede automática
< 20 min.
Classificação IP
IP54*
Peso
5,9 kg (13,2 lb.) sem incluir a bateria
Peso de empilhamento (bruto)
60 kg (132 lb.)
CARREGADOR DA BATERIA
Tensão das baterias
10,8 VCC / 18 VCC (incluindo as baterias
XR FLEXVOLT) 1Ah-9Ah
Tipo de bateria
Li-ion (Carril)
Tempo aproximado de carregamento
90-300 min.
Corrente de carga
1,5 A
CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO
Fonte de áudio
DAB/FM, entrada auxiliar de 3,5 mm, Bluetooth
SPL (Nível de pressão sonora) do som
100 dB @ 1 m
Potência sonora
45 W (classe D)
Tempo de funcionamento
8 horas (aprox.) para uma bateria Li-ion Premium
de 18 V totalmente carregada
Frequência de funcionamento
2402–2480 MHz
Transmissão
Máximo 4 dBm
**Protege contra poeiras, resíduos e chuva fraca no local de trabalho
92
PT
EN
DEFINIÇÕES: DIRETRIZES DE SEGURANÇA
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não for evitada, irá resultar em
morte ou ferimentos graves.
ADVERTÊNCIA: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
 Aviso: indica uma prática não relacionada com ferimentos pessoais que, se não for evitada,
poderá resultar em danos materiais.
ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual de instruções na íntegra.
NOTA: as etiqueta de ADVERTÊNCIA encontram-se na parte inferior do aparelho.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Tome atenção e siga todos os avisos.
Siga todas as instruções.
NÃO utilize este aparelho perto da água.
Leia e assimile todas as instruções e avisos
de segurança. O não seguimento dos avisos
e das instruções enumeradas abaixo poderá
resultar em choque elétrico, incêndio e/ou
ferimentos graves.
7. Este aparelho não deve ser exposto a água
direta e nenhum objeto com líquido, tal como
garrafas, deve ser colocado sobre o aparelho.
8. Apenas limpe com um pano seco ou húmido.
9. Para proteger o aparelho contra água
ou poeiras, feche sempre a tampa do
compartimento e a tampa de borracha da porta
de entrada de alimentação CC.
10.Utilize de acordo com as instruções do
fabricante.
11.NÃO coloque perto de quaisquer fontes de
chamas livres, como velas acesas, fontes
de calor, como radiadores, bocais de
aquecimento, fornos ou outros aparelhos
(incluindo amplificadores) que produzam calor.
12.Proteja o cabo de alimentação para que não
seja pisado ou se enrosque, principalmente no
conector e na tomada elétrica.
13.Apenas utilize os acessórios especificados
pelo fabricante.
14.Quando for utilizado um carrinho,
tenha cuidado ao deslocar o
carrinho/conjunto do aparelho para
evitar ferimentos no caso de este
virar. Apenas utilize com um carrinho, banca,
tripé, suporte ou mesa especificada pelo
fabricante ou vendida com o aparelho.
15.O adaptador de alimentação CA/CC apenas
deve ser utilizado como fonte de alimentação
do aparelho e para carregar a bateria. Para
desligar completamente o aparelho, o
adaptador de alimentação CA/CC deve ser
desligado da tomada.
16.Desligue este aparelho da tomada durante
trovoadas ou quando não for utilizado durante
longos períodos de tempo.
17.O adaptador de alimentação CA/CC deve ser
facilmente acessível e não obstruído durante
a utilização.
18.Encaminhe toda a assistência para o pessoal
de assistência qualificado. É necessária
assistência quando o aparelho tiver sido
danificado de qualquer forma, tal como a ficha
ou o cabo da fonte de alimentação danificado,
líquido ou chuva direta ter entrado em contacto
com os conectores, o aparelho ter sido
exposto a grande humidade, não funcionar
normalmente, ou ter caído e não funcionar.
19.Este aparelho não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
com falta de experiência e conhecimentos, a
menos que sejam acompanhadas ou tenham
recebido formação sobre a utilização deste
93
PT
EN
equipamento por uma pessoa responsável
pela sua segurança.
20.As crianças devem ser vigiadas para garantir
que NÃO brincam com o aparelho.
21.Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com mais de 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e
conhecimentos, caso sejam acompanhadas
ou tenham recebido formação sobre a
utilização deste aparelho de uma forma
segura e entendam os perigos envolvidos. As
crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e manutenção não devem ser
realizadas por crianças sem supervisão.
22.Apenas utilize baterias especificamente
designadas pela DEWALT® (consulte
Instruções de segurança importantes
acerca de todas as baterias abaixo quanto
às baterias aprovadas pela DEWALT®). A
utilização de outro tipo de baterias para além
das aprovadas pela DEWALT® pode criar um
risco de ferimentos e incêndio.
com as seguintes normas:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
LISTA DE SÍMBOLOS
As etiquetas deste aparelho podem incluir os
seguintes símbolos:
VVolts
AAmperes
WWatts
hhoras
O raio com uma seta dentro de um triângulo
destina-se a indicar ao utilizador que as
peças no interior do produto possuem um
risco de choque elétrico para as pessoas.
O ponto de exclamação dentro de um
triângulo destina-se a indicar ao utilizador que
as instruções de assistência e funcionamento
importantes se encontram no manual do
utilizador fornecido com o aparelho.
O símbolo de duplo isolamento (um quadrado
dentro de um quadrado) indica um aparelho
elétrico de Classe II e destina-se a alertar
o pessoal de assistência qualificado para
apenas utilizar peças de substituição
idênticas neste aparelho.
ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de
incêndio ou choque elétrico, não exponha
este aparelho a humidade ou chuva direta.
Apenas utilize em locais secos.
ATENÇÃO: para evitar choques elétricos,
corresponda a lâmina ampla da ficha
adaptadora à ranhura ampla e introduza
completamente.
LISTA DE NORMAS
O DEWALT® TSTAK™ está em conformidade
94
Corrente direta
Construção de classe II (duplo isolamento)
Marcação CE
Símbolo de alerta de segurança
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES PARA TODAS
AS BATERIAS
Quando encomendar baterias sobresselentes,
certifique-se de que inclui o número de catálogo
e a tensão. O TSTAK™ CONNECT RÁDIO deve
ser utilizado apenas com baterias recarregáveis
Li-ion de 10,8 V/18 V DEWALT® Série DCB,
incluindo baterias DEWALT® XR FLEXVOLT de
até 9 Ah. A utilização de outro tipo de baterias ou
baterias não recarregáveis pode causar lesões ou
incêndios.
Recarregue apenas com o carregador integrado
TSTAK™ CONNECT RÁDIO ou equivalente. Um
carregador adequado para um tipo de bateria
pode causar um incêndio se for utilizado com
outra bateria.
 Nota: A bateria não é fornecida totalmente
carregada. Antes de utilizar a bateria e o
PT
EN
carregador, leia as instruções de segurança da
secção seguinte e siga os procedimentos de carga.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de poeiras, gases ou líquidos
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• NUNCA force a entrada da bateria no
carregador. NÃO modifique a bateria de
modo a que se encaixe num carregador
não compatível, já que esta pode romper
e causar lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas com carregadores
DEWALT® concebidos para o efeito.
• NÃO coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
• Não armazene nem utilize o aparelho e a
bateria em locais onde a temperatura possa
atingir ou exceder 40 °C (105 °F) (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o verão). Para uma maior
durabilidade, armazene as baterias num local
fresco e seco.
ADVERTÊNCIA: Risco de incêndio. Nunca
tente abrir a bateria, seja qual for o motivo.
Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador que
tenha sofrido um golpe brusco, uma queda,
atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada). As
baterias danificadas devem ser devolvidas ao
centro de assistência para reciclagem.
ADVERTÊNCIA: Risco de incêndio. Quando
armazenar ou transportar a bateria, não
deixe que objetos metálicos entrem em
contacto com os terminais expostos da
bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
em aventais, bolsos, caixas de ferramentas,
caixas de transporte, gavetas, etc., onde se
encontrem soltos pregos, parafusos, chaves,
etc. O transporte das baterias pode dar
origem a incêndio se os terminais da
bateria entrarem inadvertidamente em
contacto com materiais condutores tais
como chaves, moedas, ferramentas e
outros semelhantes. Os Regulamentos para
Materiais Perigosos (Hazardous Material
Regulations, HMR) do Departamento dos
Transportes dos EUA proíbe o transporte
de baterias a nível de comércio ou por via
aérea (ou seja, em malas e bagagem de
mão) EXCETO se estiverem devidamente
protegidas contra curto-circuito. Quando
transportar as baterias, certifique-se de que
os terminais da bateria estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que
possam entrar em contacto com os mesmos
e causar um curto-circuito.
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DE
SEGURANÇA PARA IÕES DE
LÍTIO (LI‑ION)
• Não queime a bateria, mesmo que esteja
bastante danificada ou completamente
gasta. A bateria pode explodir se for colocada
numa fogueira. Quando as baterias de iões de
lítio são queimadas, são produzidos vapores
e materiais tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave a área de
imediato com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com
os olhos, enxague os olhos abertos com
água durante 15 minutos ou até a irritação
passar. Para além disso, consulte um médico.
O eletrólito da bateria é composto por uma
mistura de carbonetos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células da bateria aberta
pode causar irritação das vias respiratórias.
Respire ar fresco. Se os sintomas continuarem,
consulte um médico.
• Não exponha uma bateria ou aparelho a
fogo ou temperatura excessiva. A exposição
a fogo ou temperaturas acima de 130 °C
(265 °F) pode resultar em explosão.
ADVERTÊNCIA: Risco de queimadura.
O líquido da bateria pode ser inflamável
se estiver exposto a faíscas ou chamas.
95
PT
EN
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES PARA TODOS OS
CARREGADORES DE BATERIA
Guarde estas instruções: este manual contém
instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria.
• Antes de utilizar o carregador, leia e assimile
todas as instruções e sinais de aviso indicados
no carregador, na bateria e no aparelho que
utiliza a bateria.
ADVERTÊNCIA: Risco de choque. Não
permita a entrada de líquidos no carregador.
Pode ocorrer um choque elétrico.
ATENÇÃO: Risco de queimadura. Para
reduzir o risco de lesões, carregue apenas
baterias recarregáveis DEWALT®. Outros
tipos de baterias podem sobreaquecer e
rebentar, resultando em lesões pessoais e
danos de propriedade.
Aviso: Quando não utilizar a bateria, mantenha-a
afastada de outros objetos metálicos. Como
alternativa, quando o carregador está ligado
à fonte de alimentação, o carregador pode
entrar em curto-circuito ou incendiar devido a
material estranho. Objetos metálicos ou materiais
estranhos de natureza condutora, tais como, mas
não limitados a, pó polido, aparas de metal, lã de
aço, alumínio em folha ou qualquer acumulação de
partículas metálicas, devem ser sempre mantidos
afastados do compartimento do carregador.
Desligue sempre o adaptador de alimentação CA/
CC da tomada e remova a bateria do recetáculo
da bateria antes de tentar limpar o carregador.
• NÃO carregue a bateria com qualquer
carregador que não seja um carregador
compatível da DEWALT®. O carregador e
a bateria foram concebidos especificamente
para funcionarem em conjunto.
• Este carregador foi concebido apenas para
carregar baterias recarregáveis DEWALT®
designadas. Quaisquer outras utilizações
podem resultar em incêndio, choque elétrico
ou eletrocussão.
• Não exponha o carregador a uma fonte de
água direta e NÃO coloque dentro de água.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação elétrica e no cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
96
•
•
•
•
•
•
•
•
•
num local onde não possa ser pisado,
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio, choque elétrico ou eletrocussão.
Ao utilizar um carregador no exterior,
proporcione sempre um local seco e utilize
uma extensão adequada para utilização ao
ar livre. A utilização de um cabo adequado para
uso ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.
Não coloque quaisquer objetos sobre o
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
Não utilize o carregador se este apresentar
danos no cabo ou na ficha.
Não utilize o carregador se este tiver sofrido
um golpe brusco, se o deixar cair ou se este
ficar de algum modo danificado. Leve-o para
um centro de assistência autorizado.
No caso de ser necessário assistência ou
reparação, não desmonte o carregador,
leve-o para um centro de assistência
autorizado. Uma nova montagem incorreta
pode resultar em choque elétrico, eletrocussão
ou incêndio.
Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza. Isto
reduz o risco de choque elétrico. A remoção da
bateria não reduz este tipo de risco.
NUNCA tente ligar dois carregadores ao
mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar
em 24 VCC. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro adaptador de alimentação
CA/CC da fonte de alimentação além
daquele que é fornecido com o aparelho.
RECOMENDAÇÕES DE ARMA‑
ZENAMENTO
1. Quando possível, armazene em condições
frescas e secas, longe da luz solar direta
e excesso de calor ou frio.
2. Para um armazenamento de longo prazo,
recomenda-se armazenar a bateria
totalmente carregada num local fresco, seco
e afastado do carregador para preservar
a vida da bateria.
 Nota: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar
a bateria antes de a utilizar.
PT
EN
CARREGAMENTO
O TSTAK™ CONNECT RÁDIO só pode carregar
baterias recarregáveis Li-ion de 10,8 V/18 V
DEWALT® Série DCB, incluindo baterias
DEWALT® XR FLEXVOLT de até 9 Ah. A utilização
de outro tipo de baterias ou baterias não
recarregáveis pode causar lesões ou incêndios.
Certifique-se de que lê todas as instruções de
segurança antes de utilizar este aparelho para
carregar a sua bateria.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE
O CARREGAMENTO
1. É possível aumentar a duração e o
desempenho da bateria se a carregar quando
a temperatura ambiente se situar entre os
18 °C e os 24 °C. NÃO carregue a bateria
abaixo de 4,5 °C ou acima de 40,5 °C. Isto
é importante e irá impedir a ocorrência de
danos graves na bateria.
2. O carregador e a bateria podem estar quentes
durante o processo de carga. Isto é normal e
não indica qualquer problema. Para facilitar
o arrefecimento da bateria após o uso,
evite colocar o carregador ou a bateria em
ambientes quentes tais como barracões de
metal ou atrelados que não estejam isolados.
3. Uma bateria fria fica carregada a cerca de
metade da taxa de uma bateria quente.
A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não
recupera a taxa de carga máxima, mesmo
que a bateria aqueça.
4. Se a bateria não carregar de forma correta:
a. Certifique-se de que a fonte de alimentação
está a funcionar ao ligar um aparelho diferente
à mesma fonte;
b. Verifique se o recetáculo está ligado a um
interruptor de luz que desliga a alimentação
quando desliga as luzes;
c. Coloque o carregador e a bateria num local
onde a temperatura ambiente esteja entre
o intervalo 18-24 °C;
d. Se os problemas de carregamento
persistirem, leve a bateria e carregador ao
centro de assistência mais próximo.
5. Esta bateria deve ser recarregada se não
fornecer energia suficiente durante trabalhos
que tenham, anteriormente, sido efetuados
facilmente. NÃO CONTINUE a utilizar a bateria
nestas condições. É também possível carregar
uma bateria parcialmente usada sem que tal
seja prejudicial para a bateria.
6. Materiais estranhos de natureza condutora,
tais como, mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio em
folha ou qualquer acumulação de partículas
metálicas, devem ser mantidos afastados
do compartimento do carregador. Desligue
sempre o carregador da fonte de alimentação
antes de tentar limpar.
7. Não congele nem coloque o carregador
dentro de água ou de qualquer outro líquido.
ADVERTÊNCIA: Risco de choque. Não
permita a entrada de líquidos no carregador.
Pode ocorrer um choque elétrico.
ADVERTÊNCIA: Risco de queimadura. Não
coloque a bateria em qualquer líquido ou
permita a entrada de qualquer líquido na
bateria. Nunca tente abrir a bateria, seja qual
for o motivo. Se o invólucro de plástico da
bateria se partir ou rachar, leve-o a um centro
de assistência para ser reciclado.
ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria
for incorretamente substituída. Apenas
substitua pelo mesmo tipo ou equivalente.
CARREGAR UMA BATERIA
O TSTAK™ CONNECT RÁDIO inclui um grande
compartimento de armazenamento. Este
compartimento também armazena e protege o
adaptador de alimentação CA/CC quando este
não estiver a ser utilizado.
1. Abra o compartimento para retirar o adaptador
de alimentação CA/CC (consulte a Figura 1 e a
Figura 3).
2. Ligue o adaptador de alimentação CA/CC
do carregador a uma tomada apropriada
e ligue-o à porta de alimentação do
TSTAK™ CONNECT RÁDIO antes de
introduzir a bateria.
O LED do indicador do adaptador de rede
elétrica vai acender-se a vermelho.
3. Abra a tampa do aparelho ao soltar a lingueta
de bloqueio.
4. Introduza a bateria (não incluída) no rádio,
certificando-se de que está totalmente fixa
no recetáculo (consulte a Figura 4). O LED do
indicador da bateria irá piscar continuamente,
indicando o processo de carga da bateria.
O LED do adaptador CA acende a vermelho.
O LED da bateria acender-se-á de acordo
97
PT
EN
com o estado de carga da bateria (Verde,
Amarelo, Vermelho).
 Nota: Feche a tampa e verifique se está
bem fechada.
5. A conclusão do carregamento será indicada
por um LED indicador de bateria constante.
A bateria fica totalmente carregada e pode
ser utilizada nesta altura ou pode deixá-la no
carregador.
LED
DO ADAPTADOR DE
REDE ELÉTRICA
Um LED vermelho indica o adaptador de rede
elétrica da bateria
Vermelho
Adaptador de rede
elétrica ligado
LED DO BLUETOOTH
Um LED azul indica o estado do Bluetooth
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
DA BATERIA
Ao detetar uma bateria muito quente ou muito
fria, o carregador inicia automaticamente uma
Retardação calor/frio da bateria, suspendendo
o carregamento até a bateria atingir uma
temperatura apropriada. Depois o carregador
muda automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura
a duração máxima da vida útil da bateria.
INDICADORES LED
LED DA BATERIA
Um LED de três cores indica o estado
da bateria
Verde
A bateria está totalmente
carregada
Amarelo
A bateria está
parcialmente carregada
Vermelho
A bateria está
descarregada
LED DA BATERIA
Um LED de três cores indica o estado da
bateria
Piscar lento e LED
do adaptador de
rede elétrica ligado
A bateria está a carregar
Piscar vermelho
rápido
Bateria com erro/avaria
98
Azul
Bluetooth ligado
à aplicação móvel
Desligado
Não ligado (não
é necessário a luz
estar ligada para ligar
o dispositivo)
PT
EN
POP-UP DO ESTADO DA BATERIA NO ECRÃ
Ao carregar uma bateria, é apresentada uma imagem de uma bateria grande no centro do ecrã LCD
mostrando o estado de carga da bateria.
Verde
A bateria está totalmente carregada
Amarelo
A bateria está parcialmente carregada
Vermelho
A bateria está descarregada
Ciano e vermelho
Retardação de calor/frio
Este carregador possui uma função de
retardação de calor/frio: ao detetar uma bateria
quente, o carregador inicia automaticamente
a retardação, interrompendo o processo
de carregamento até a bateria arrefecer.
Depois de a bateria arrefecer, o carregador
muda automaticamente para o modo de
carregamento. Esta função assegura a duração
máxima da vida útil da bateria.
Baterias defeituosas
Este carregador não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria
está defeituosa ao apresentar um X na imagem
de bateria do LCD. Se tal ocorrer, volte a colocar
a bateria no carregador. Se o problema persistir,
insira uma bateria diferente no carregador para
determinar se este último está a funcionar
corretamente. Se a nova bateria carregar
corretamente, significa que a bateria original
está defeituosa e deve ser entregue num centro
de assistência ou noutro local de recolha para
reciclagem. Se a bateria nova der a mesma
indicação da bateria original, leve o carregador e
a bateria até um centro de assistência autorizado
para serem testados.
NOTA: Isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de lesões, desligue o aparelho e desligue-o da tomada quando
não estiver a ser utilizado e estiver a fazer reparações. No caso de ser necessário assistência ou
reparação, não tente desmontar a unidade, leve-a para um centro de assistência autorizado.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA
Para transferir o Manual do Utilizador completo, aceda a www.2helpu.com/DEWALT
99
PT
EN
DESCRIÇÃO DO APARELHO
5
7
6
Figura 1. Vista frontal
• Para abrir o compartimento,
1. Colunas frontais (2x)
solte a lingueta de bloqueio
2. Pega de transporte
da tampa e abra-o.
3. Painel de controlo
• Para aceder ao recetáculo
4. Ecrã LCD
da bateria, abra a tampa
5. Linguetas de
superior do compartimento.
empilhamento (2x)
• Para fechar o
6. Lingueta do
compartimento, empurre
compartimento
a tampa para baixo até
7. Tampa do compartimento
encaixá-la.
5
1
2
3
4
1
 Nota: Quando fechado corretamente, o compartimento protege
o conteúdo de poeiras, detritos e chuva fraca.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figura 2. Visão traseira
1. Porta de entrada de alimentação (24 VCC)
2. Colunas posteriores (2x)
Figura 3. Compartimento de armazenamento
1. Porta de carga/alimentação USB
2. Entrada auxiliar (3,5 mm)
3. Compartimento do adaptador de
alimentação CA/CC
4. Tampa do compartimento
5. Recetáculo da bateria
6. Espaço de armazenamento
6
1
100
2
3
4
5
Figura 4. Painel de controlo
1. Botão de retroceder
2. Botão esquerdo
3. Botão de seleção
4. Botão direito
5. Botão de início
6. Botões de toque (×6)
PT
EN
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
BATERIAS FRACAS
As baterias fracas irão continuar a funcionar,
mas não deve esperar-se que tenham o mesmo
desempenho. Quando o aparelho é alimentado por
uma bateria e o respetivo nível de carga for inferior
a 20%, é apresentado o indicador de bateria fraca.
PROTEÇÃO DA BATERIA
Para proteger a vida da bateria, o aparelho irá
desligar-se quando o nível de carga da bateria
ficar demasiado fraco. Se isso acontecer, ligue
o TSTAK™ CONNECT RÁDIO a uma tomada
elétrica com o adaptador de alimentação CA/CC
e carregue a bateria.
A MÚSICA PARA
Quando coloca o aparelho na respetiva posição
vertical, a bateria pode desligar-se do respetivo
recetáculo. A música irá parar caso esteja a
ser reproduzida graças à bateria. Para voltar
a reproduzir música, abra a tampa e reposicione
a bateria.
MANUTENÇÃO
ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de
lesões, desligue o aparelho e desligue-o
da fonte de alimentação antes de realizar
quaisquer procedimentos de manutenção
ou quando realizar reparações. No caso de
ser necessário assistência ou reparação, não
tente desmontar a unidade, leve-a para um
centro de assistência autorizado.
LIMPEZA
ADVERTÊNCIA: Desligue o carregador da
tomada de CA antes de proceder à limpeza.
A sujidade e a gordura podem ser removidas
a partir do exterior do aparelho com um pano
ou uma escova suave não metálica.
ADVERTÊNCIA: Sopre a sujidade e poeira
com ar seco e limpo, pelo menos uma vez
por semana. Para minimizar o risco de lesões
nos olhos, use sempre proteção ocular
aprovada pela ANSI Z87.1 quando realizar
isto.
ADVERTÊNCIA: Nunca utilize solventes ou
outros produtos químicos abrasivos para
limpar peças não metálicas do equipamento.
Estes produtos químicos podem danificar os
materiais utilizados nestas peças. Utilize um
pano humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer líquido
para dentro do aparelho. Da mesma forma,
nunca mergulhe qualquer peça do aparelho
num líquido.
ACESSÓRIOS
ADVERTÊNCIA: Uma vez que apenas foram
testados com este aparelho os acessórios
disponibilizados pela DEWALT®, a utilização
de outros acessórios poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de ferimentos, apenas
deverão ser utilizados acessórios da
DEWALT® neste aparelho.
O revendedor local ou centro de assistência
autorizado têm disponíveis acessórios para serem
utilizados com o TSTAK™ CONNECT RÁDIO a
um custo adicional.
REPARAÇÕES
As baterias não são passíveis de reparação.
Para assegurar a SEGURANÇA e a FIABILIDADE
do produto, as reparações, manutenção e ajustes
devem ser realizados pelos centros de assistência
técnica da DEWALT®, pelos centros autorizados
da DEWALT® ou outros serviços qualificados.
Utilize sempre peças sobresselentes originais.
REGISTO ONLINE
Obrigado pela sua compra. Registe agora o seu
produto para:
• Serviço de garantia: o registo do seu produto
irá ajudá-lo a obter um serviço de garantia
mais eficiente no caso de haver um problema
com o seu produto.
• Confirmação de propriedade: em caso
de uma perda segurada, tal como incêndio,
inundação ou roubo, o seu registo de
propriedade servirá como prova de compra.
• Sua segurança: o registo do seu produto irá
permitir que entremos em contacto consigo
no caso improvável de ser necessário enviar
uma notificação de segurança ao abrigo da
lei federal relativa à segurança do consumidor
(Federal Consumer Safety Act).
101
SuomiOhjekirja
FI
EN
DEWALT® TSTAK™-YHTEYSRADIO JA LATURI
DEWALT® TSTAK™-YHTEYSRADIOSSA on sisäänrakennettu FM- ja DAB-radio, Bluetooth-tuki, 3,5
mm:n AUX-liitinportti ulkoisesta laitteesta tulevan äänen ja musiikin toistamiseen sekä intuitiivinen
sovellus järjestelmän kauko-ohjaukseen Bluetooth-yhteensopivalla älypuhelimella tai tabletilla.
Liu'utettavien DEWALT®-akkujen latausominaisuudet sisältyvät järjestelmään. TSTAK™‑YHTEYSRADIO
lataa useimmat DEWALT® Li-ion -akut. Akut myydään erikseen.
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• FM-stereoradio manuaalisella/automaattisella skannauksella ja kanavien esiasetustoiminnolla
• Edistyneet digitaaliset radiolähetykset (Digital Audio Broadcasting, DAB) sekä kanavan mukainen
lähetystietojen näyttö
• Suosikit – esiasetetut digitaalikanavat. 12 DAB-kanavaa ja 12 FM-kanavaa.
• Bluetooth-liitettävyys
• 3,5 mm:n AUX-sisääntulojakki ulkoisten äänilaitteiden liittämiseen
• USB-virtaportti/-latausportti (5 V / 2,1 A)
• Suuri valaistu LCD-värinäyttö
• Valoilla varustetut, pehmeät kosketuspainikkeet
• Neljä keskitason ajuria ja kaksi subwooferia takaavat korkealuokkaisen äänentoiston
• Äänenvoimakkuuden ja -sävyn säätö
• Suunniteltu raskaaseen käyttöön
• Yhteensopiva TSTAK™-laitteiden kanssa
• Veden- ja pölynkestävä – IP54-testattu
• Älypuhelin-/tablettisovellus laitteen kauko-ohjaukseen
102
FI
EN
TEKNISET TIEDOT
VIRTALÄHDE (AC/DC-VIRTAMUUNTAJA) MALLI: S048HM2400200
Sisääntuloteho
100–240 VAC 50-60 Hz (luokka II)
Ulostuloteho
24 V DC
Ulostulovirta
2A
Paino
0,3 kg (0,66 paunaa)
LAITE
Sisääntuloteho
24 V DC
Ulostuloteho
USB-lataus (5 V / 2,1 A)
BLE
Akku - 7 päivää, Virran sisääntulo ON aina
Automaattisen verkon valmiustilan
virranhallintatoiminnon päällekytkentäaika
< 20 min
IP-luokka
IP54*
Paino
5,9 kg (13,2 paunaa) ilman akkua
Pinoamispaino (bruttopaino)
60 kg (132 paunaa)
AKKULATURI
Akkujen jännite
10,8 V DC / 18 V DC (mukaan lukien
XR FLEXVOLT -akut) 1Ah-9Ah
Akkutyyppi
Li-ion (liu'utettava)
Keskimääräinen latausaika
90–300 min
Latausvirta
1,5 A
ÄÄNENTOISTO-OMINAISUUDET
Äänilähde
DAB/FM, 3,5 mm AUX-sisääntulojakki, Bluetooth
Äänenpainetaso
100 dB / 1 m
Äänitehotaso
45 W (luokka D)
Käyttöaika
8 tuntia (noin) täysin ladatulla Premium
18 V‑Li‑ion ‑akulla
Käyttötaajuus
2 402 – 2 480 MHz
Lähetys
4 dBm maks.
*Suojattu työympäristön pölyltä, roskilta ja kevyeltä sateelta
103
FI
EN
MÄÄRITELMÄT: TURVAOHJEET
Seuraavissa määritelmissä kuvataan kuhunkin huomiosanaan liittyvän vaaran vakavuus.
Lue ohjekirja huolellisesti ja kiinnitä huomiota näihin varoitusmerkkeihin.
VAARA: varoittaa välittömästä vaaratilanteesta, joka toteutuessaan aiheuttaa kuoleman tai
vakavan vamman.
VAROITUS: varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka toteutuessaan saattaa aiheuttaa
kuoleman tai vakavan vamman.
VAROITUS: ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka toteutuessaan saattaa aiheuttaa
lievän tai keskivaikean vamman.
 Huomautus: ilmoittaa käyttötavoista, joista ei aiheudu vaaraa ihmisille, mutta jotka saattavat
aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
VAROITUS: lue ohjekirja huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti.
HUOMAUTUS: tuotteen VAROITUSMERKINNÄT on kiinnitetty laitteen pohjaan.
TÄRKEÄT TURVAOHJEET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Huomioi kaikki varoitukset ja noudata niitä.
Noudata kaikkia ohjeita.
ÄLÄ käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
Lue kaikki turvaohjeet ja varoitukset
huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt
ne. Ellei varoituksia ja ohjeita noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
7. Laitetta ei saa asettaa veteen, eikä laitteen
päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä,
kuten pulloja.
8. Puhdista vain kuivalla tai kostealla kankaalla.
9. Jotta laite pysyy suojassa vedeltä ja pölyltä,
muista aina sulkea lokeron kansi sekä DCvirran sisääntuloportin kumisuojus.
10.Käytä laitetta ainoastaan valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
11.ÄLÄ aseta laitetta lähelle avotulta, kuten
kynttilöitä, tai lähelle lämpöä tuottavia kohteita,
kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä tai
muita laitteita (mukaan lukien vahvistimet).
12.Varmista, ettei laitteen virtajohdon päälle
astuta, eikä se puristu, erityisesti pistokkeen
tai pistorasian kohdalla.
13.Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia
ja -varusteita.
14.Kun käytät laitetta yhdessä kärryn kanssa, ole
varovainen siirtäessäsi kärryä/yhdistelmää,
104
jotta vältät kärryn kaatumisen
aiheuttamat vammat. Käytä
ainoastaan sellaisten kärryjen,
jalustojen, kolmijalkojen, kiinnittimien
ja pöytien kanssa, jotka ovat valmistajan
määrittelemiä tai jotka myydään yhdessä
laitteen kanssa.
15.AC/DC-virtasovitinta tulee käyttää vain
laitteen ja akkulaturin virtalähteenä. Kun haluat
varmistaa, ettei laitteeseen tule virtaa, irrota
AC/DC-virtasovitin pistorasiasta.
16.Irrota laite pistorasiasta myös ukkosmyrskyjen
ajaksi ja silloin, kun et käytä sitä pitkään
aikaan.
17.AC/DC-virtasovittimen luo tulee olla esteetön
pääsy käytön aikana.
18.Anna laite huollettavaksi pätevälle
henkilöstölle. Laite on vietävä huoltoon aina,
kun se on vaurioitunut tai toimii viallisesti.
Huolto on tarpeen esimerkiksi silloin, kun
laitteen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut,
nestettä tai sadevettä on päässyt laitteen
liittimiin, laite on altistunut kosteudelle, ei toimi
normaalisti tai on pudonnut, eikä tämän vuoksi
toimi.
19.Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden
fyysinen, psyykkinen tai aisteihin liittyvä
suorituskyky on tavanomaista heikompi tai
joilla ei ole laitteen käyttöön vaadittavaa
kokemusta tai tietoja, ellei käyttöä valvo ja
opasta kyseisen henkilön turvallisuudesta
FI
EN
vastuussa oleva henkilö.
20.Lapsia on valvottava, jotta he EIVÄT leikkisi
laitteella.
21.Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen, psyykkinen tai
aisteihin liittyvä suorituskyky on tavanomaista
heikompi tai joilla ei ole laitteen käyttöön
vaadittavaa kokemusta tai tietoja, saavat
käyttää laitetta, mikäli heitä on opastettu
laitteen turvalliseen käyttöön tai käyttöä
valvotaan ja mikäli he ymmärtävät käyttöön
liittyvät riskit. Älä anna lapsen leikkiä laitteella.
Lasten ei tule antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta omatoimisesti.
22.Laitteessa tulee käyttää ainoastaan
asianmukaisia DEWALT®-akkuja (kts. alta
DEWALT®-hyväksyttyjä akkuja koskeva
kohta Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvaohjeet). Muiden kuin DEWALT®-akkujen
käyttö saattaa aiheuttaa vamman tai tulipalon.
Kolmion sisällä oleva nuolikärkinen
salama varoittaa käyttäjää laitteen sisällä
olevista osista, jotka voivat aiheuttaa
sähköiskuvaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki kehottaa
käyttäjää huomioimaan laitteen käyttöohjeissa
olevat tärkeät käyttö- ja/tai huolto-ohjeet.
Kaksoiseristyksen symboli (neliön sisällä
oleva neliö), ilmoittaa laitteen olevan luokan
II suojaeristetty sähkölaite. Symbolin
tarkoituksena on tiedottaa päteville
huoltohenkilöille, että tässä laitteessa on
käytettävä vain samanlaisia varaosia.
VAROITUS: Sähköiskun tai tulipalon
välttämiseksi laitetta ei tule kastella tai
pitää sateessa. Käytä laitetta vain kuivassa
ympäristössä.
HUOMIO: sähköiskun välttämiseksi
sovittimen pistokkeen leveä pää tulee työntää
leveään reikään kokonaan.
STANDARDILUETTELO
DEWALT® TSTAK™ täyttää seuraavat standardit:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
SYMBOLILUETTELO
Tämän laitteen etiketeissä käytetään seuraavia
symboleja:
VVolttia
AAmpeeria
WWattia
htuntia
Tasavirta
Suojausluokkaan II kuuluva laite
(kaksoiseristetty)
CE-merkintä
Turvahälytyssymboli
TÄRKEÄT TURVAOHJEET
KAIKKIA AKKUJA VARTEN
Kun tilaat uusia akkuja, muista ilmoittaa
akun luettelonumero ja jännite. TSTAK™YHTEYSRADIOTA on käytettävä vain DEWALT®
DCB -sarjan 10,8 V / 18 V Li-ion-akkujen kanssa,
mukaan lukien DEWALT® XR FLEXVOLT -akut,
joiden kapasiteetti on enintään 9 Ah. Muiden
kuin yllä mainittujen akkujen tai paristojen
käyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumis- tai
tulipalovaaran.
Lataa vain TSTAK™-YHTEYSRADIOON
integroidulla laturilla tai vastaavalla. Akun
lataaminen toisen tyyppiselle akulle tarkoitetulla
laturilla saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
105
FI
EN
 Huomautus: pakkauksesta otettavia akkuja ei
ole ladattu täyteen. Ennen kuin käytät akkua tai
laturia, lue seuraavassa osiossa olevat turvaohjeet
huolellisesti ja lataa akku näiden ohjeiden kaisesti.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkuja räjähdysalttiissa
ympäristössä, kuten tilassa, jossa on
helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Akun kiinnittäminen laturiin tai irrottaminen siitä
saattaa saada pölyn tai kaasut syttymään.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä asettaa akkua
laturiin väkisin. ÄLÄ muokkaa akkua
millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akku
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilövahingon.
• Akut tulee ladata ainoastaan tehtävään
nimetyillä DEWALT®-latureilla.
• ÄLÄ upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä laitetta ja akkua
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa
tai ylittää 40 °C:n (105 °F) (kuten kesällä
ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Käyttöiän maksimoimiseksi akkuja tulee
säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa.
VAROITUS: Tulipalon vaara. Älä missään
tapauksessa yritä avata akkua. Älä aseta
akkua laturiin, mikäli sen kuori on haljennut
tai vaurioitunut. Älä murskaa, pudota tai
muutoin vahingoita akkua. Älä käytä akkua
tai laturia, johon on osunut terävä isku,
joka on pudotettu, jonka yli on ajettu tai
joka on vahingoittunut jollain muulla tavalla
(esimerkiksi lävistetty naulalla, isketty
vasaralla, astuttu päälle). Vahingoittuneet akut
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalon vaara. Varmista, ettei
mikään metalliesine pääse koskettamaan
akun napoja säilytyksen tai kuljetuksen
aikana. Älä sijoita akkua esimerkiksi
esiliinaan, taskuun, työkalulaatikkoon,
tuotepakkaukseen tai vetolaatikkoon, jossa
on esimerkiksi irtonaisia nauloja, ruuveja
tai avaimia. Akkujen kuljettaminen voi
aiheuttaa tulipalon, jos akun navat
pääsevät kosketuksiin sähköä johtavien
materiaalien, kuten avainten, kolikoiden
tai käsityökalujen, kanssa. Yhdysvaltain
106
liikenneministeriön ympäristölle vaarallisia
aineita koskevat säännökset (HMR)
kieltävät akkujen kaupallisen kuljetuksen
tai kuljetuksen lentokoneessa (toisin
sanoen pakattuna matkalaukkuun tai
käsimatkatavaroihin), ELLEI niitä ole
asianmukaisesti suojattu oikosulkujen
estämiseksi. Varmista yksittäisiä akkuja
kuljettaessasi, että akun navat on suojattu
ja eristetty hyvin esineiltä, jotka voisivat
koskettaa niitä ja aiheuttaa oikosulun.
ERITYISTURVAOHJEET LITHIUM ION (LI-ION)
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se
olisikin pahasti vaurioitunut tai kulunut. Akku
voi räjähtää tulessa. Litiumioniakun palaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja materiaaleja.
• Jos akun sisällä olevaa ainetta pääsee
iholle, pese altistunut alue välittömästi
vedellä ja miedolla saippualla. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele
altistunutta silmää vedellä 15 minuutin ajan
tai kunnes ärsytys häviää. Ota lisäksi yhteys
lääkäriin. Akkuhappo on sekoitus nestemäisiä
orgaanisia karbonaatteja ja litiumsuoloja.
• Avatun akkukennon sisältö saattaa
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Altistunut
tulisi toimittaa raittiiseen ilmaan. Jos oireet
jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.
• Pidä akku ja laite etäällä avotulesta
tai kuumista lämpötiloista. Tuli tai yli
130 °C:n (265 °F) lämpötila saattaa aiheuttaa
räjähdyksen.
VAROITUS: Palovaara. Kipinä tai liekki
saattaa sytyttää akkunesteen palamaan.
TÄRKEÄT TURVAOHJEET KAIKKIA AKKUJA VARTEN
Säilytä nämä ohjeet: Tässä ohjekirjassa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita akkulatureille.
• Ennen kuin käytät laturia, lue kaikki laturia,
akkua ja akkukäyttöistä laitetta koskevat
ohjeet ja turvamerkinnät, ja varmista, että olet
ymmärtänyt ne.
FI
EN
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Varmista, ettei
mitään nestettä pääse laturin sisään. Tämä
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovaara. Vammojen välttämiseksi
käytä ainoastaan ladattavia DEWALT®akkuja. Muuntyyppiset akut saattavat
ylikuumentua ja haljeta, mikä voi aiheuttaa
henkilövahingon tai aineellisen vahingon.
 Huomautus: Kun akku on poissa käytöstä,
pidä se etäällä muista metalliesineistä. Mikäli
laturi on kytkettynä virtalähteeseen, siihen osuva
esine saattaa aiheuttaa oikosulun ja/tai tulipalon.
Sähköä johtavat vieraat aineet ja metalliesineet,
mukaan lukien, muttei näihin rajoittuen hiontapöly,
metallilastut, teräsvilla, alumiinifolio tai mitkä
tahansa kerääntyneet metallihiukkaset, tulee pitää
poissa laturin aukoista.
Ennen kuin puhdistat laturia, irrota AC/DCvirtasovitin pistorasiasta ja poista laitteeseen
kytketty akku akkupesästä.
• Älä käytä laturia, jos sen johto tai pistoke on
vahingoittunut.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai se on
muuten vahingoittunut millään tavalla. Mikäli
näin on tapahtunut, vie laite valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• ÄLÄ yritä ladata akkua millään muilla kuin
DEWALT®-yhteensopivilla latureilla. Akku
ja laturi on erityisesti suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Tätä laturia ei ole suunniteltu mihinkään
muuhun käyttöön kuin DEWALT®yhteensopivien akkujen lataamiseen. Muu
käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
sähkötapaturman.
• Älä aseta laturia veden alle ÄLÄKÄ upota
sitä veteen.
• Vedä mieluummin pistokkeesta kuin
johdosta, kun kytket laturin irti. Näin
pienennät sähköjohdon tai pistokkeen
vaurioitumisriskiä.
• Varmista, että johto on sijoitettu niin, ettei
sen päälle astuta, eikä siihen kompastuta,
ja ettei se muuten altistu vaurioille tai
rasitukselle.
• Älä käytä jatkojohtoa, ellei se ole täysin
välttämätöntä. Vääränlaisen jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai sähkötapaturman.
• Mikäli käytät laturia ulkotilassa, varmista,
että tila on kuiva ja käytä vain ulkokäyttöön
soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskuvaaraa.
• Älä aseta esineitä laturin päälle. Aseta laturi
etäälle lämmönlähteistä.
107
FI
EN
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos se tarvitsee
huoltoa tai korjausta. Jos kokoat laitteen
väärin, seurauksena voi olla sähköisku,
sähkötapaturma tai tulipalo.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin
puhdistamista. Näin pienennät sähköiskun
vaaraa. Akun irrottaminen laitteesta ei poista
tätä vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan 24 V:n
tasavirralla. Älä yritä käyttää laitetta
minkään muun AC/DC-virtasovittimen
kanssa kuin sen, joka on toimitettu
laitteen mukana.
2.
3.
4.
VARASTOINTISUOSITUKSET
1. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa etäällä
suorasta auringonvalosta ja liiallisesta
kuumuudesta tai kylmästä, mikäli mahdollista.
2. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, on
suositeltavaa säilyttää täyteen ladattu akku
kuivassa ja viileässä paikassa sekä laturista
irrotettuna käyttöajan maksimoimiseksi.
5.
 Huomautus: Akkuja ei tulisi säilyttää pitkiä
aikoja täysin tyhjinä. Ennen käyttöä akku pitää
ladata.
6.
LATAAMINEN
TSTAK™-YHTEYSRADIOTA voi ladata vain
DEWALT® DCB -sarjan 10,8 V / 18 V Li-ionakuilla, mukaan lukien DEWALT® XR FLEXVOLT
-akut, joiden kapasiteetti on enintään 9 Ah.
Muunlaisten akkujen tai paristojen käyttö voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai tulipalon. Muista
lukea kaikki turvaohjeet, ennen kuin käytät tätä
laitetta akkujen lataamiseen.
LATAAMISEEN LIITTYVIÄ
TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA
1. Pisin käyttöikä ja paras suorituskyky
saavutetaan, kun akkua ladataan lämpötilan
ollessa 18–24 °C. ÄLÄ lataa akkua alle
108
7.
4,5 °C:ssa tai yli 40,5 °C:ssa. Tämä on tärkeä
ohje, jonka noudattaminen estää akun vakavia
vaurioita.
Akku ja laturi voivat tuntua kuumilta latauksen
aikana. Tämä on normaali tila, ei merkki
ongelmasta. Jotta akku voi jäähtyä käytön
jälkeen, älä aseta laturia tai akkua lämpimään
ympäristöön, kuten metallikatokseen tai
eristämättömään perävaunuun.
Kylmän akun lataaminen kestää noin kaksi
kertaa pidempään kuin lämpimän akun.
Kylmä akku latautuu hitaammin latauksen
alusta loppuun asti eikä latausnopeus saavuta
maksimitasoaan, vaikka akun lämpötila
latauksen aikana nousisi.
Jos akku ei lataudu oikein:
a. Varmista, että virtalähde toimii liittämällä
toinen laite samaan lähteeseen.
b. Tarkista, onko pistorasia kytketty
valokytkimeen, joka katkaisee virran, kun
valot sammutetaan.
c. Siirrä laturi ja akku paikkaan, jossa
ympäröivän ilman lämpötila on noin
18–24 °C (65–75 °F).
d. Jos latausongelmat jatkuvat, vie akku ja
laturi paikalliseen huoltoliikkeeseen.
Akku on ladattava, kun se ei enää tuota
riittävää tehoa töissä, jotka voitiin aikaisemmin
tehdä helposti. ÄLÄ JATKA akun käyttöä
näissä olosuhteissa. Voit ladata myös osittain
latautunutta akkua milloin tahansa ilman, että
tästä koituisi haittaa akulle.
Vieraat sähköä johtavat materiaalit, mukaan
lukien, muttei näihin rajoittuen hiomapöly,
metallilastut, teräsvilla, alumiinifolio tai
metallihiukkaskertymät on pidettävä
poissa laturin aukoista. Kytke laturi aina irti
virtalähteestä ennen laturin puhdistamista.
Älä anna laturin jäätyä äläkä upota sitä veteen
tai muuhun nesteeseen.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Varmista, ettei
mitään nestettä pääse laturin sisään. Tämä
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Palovaara. Älä upota akkua
mihinkään nesteeseen tai päästä nestettä
kulkeutumaan akun sisään. Älä missään
tapauksessa yritä avata akkua. Jos akun
muovikotelo rikkoutuu tai murtuu, palauta se
huoltoliikkeeseen kierrätettäväksi.
FI
EN
HUOMIO: Jos akku asetetaan väärin
takaisin, se voi räjähtää. Vaihda tilalle
vain samanlainen tai vastaava akku.
LED-MERKKIVALOT
AKUN LED-VALO
AKUN LATAAMINEN
Kolmivärinen LED-valo ilmaisee akun tilan
TSTAK™-YHTEYSRADIOSSA on suuri
säilytyslokero. Tässä lokerossa myös säilöö
ja suojaa AC/DC-virtasovittimen, kun se ei ole
käytössä.
1. Avaa lokero ja ota AC/DC-virtasovitin esiin
(kts. kuva 1 ja kuva 3).
2. Työnnä laturin AC/DC-virtasovitin sopivaan
pistorasiaan ja liitä laturi TSTAK™YHTEYSRADION virtaporttiin ennen akun
asettamista paikalleen.
Verkkosovittimen LED-merkkivalo palaa
punaisena.
3. Avaa laitteen kansi irrottamalla lukitussalpa.
4. Aseta akku (ei tule mukana) paikalleen
radioon ja varmista, että se on kunnolla
kiinni akkupesässä (kts. kuva 4). Akun
LED‑merkkivalo alkaa vilkkua tauotta
ilmoittaen akun lataamisen olevan käynnissä.
Vihreä
Akku on ladattu täyteen
Keltainen
Akku on osittain ladattu
Punainen
Akku on tyhjä
Vaihtovirtasovittimen LED-valo palaa
punaisena. Akun LED-valo palaa akun
lataustilan mukaisesti (vihreänä, keltaisena,
punaisena).
 Huomautus: Sulje kansi ja tarkista, että se
on tiukasti kiinni.
AKUN LED-VALO
Kolmivärinen LED-valo ilmaisee akun tilan
Vilkkuu hitaasti ja
verkkosovittimen
LED-valo on päällä
Akku latautuu
Nopeasti vilkkuva
punainen valo
Virhe / viallinen akku
VERKKOSOVITTIMEN
LED-VALO
Punainen LED-valo ilmaisee akun
verkkosovittimen tilan
Punainen
Verkkosovitin liitetty
BLUETOOTH-LED-VALO
Sininen LED-valo ilmaisee Bluetooth-tilan
5. Kun lataus on suoritettu loppuun, vakaan
akun LED-merkkivalo syttyy. Akku on täysin
latautunut, ja sen voi ottaa käyttöön tai jättää
laturiin.
KUUMAN/KYLMÄN AKUN
VIIVETOIMINTO
Sininen
Liitetty
mobiilisovellukseen
Bluetoothin avulla
Pois päältä
Ei liitetty (valon ei
tarvitse olla päällä
laitteeseen liittämistä
varten)
Kun laturi havaitsee liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti kuuman/kylmän
akun viivetoiminnon ja aloittaa lataamisen vasta,
kun akku on sopivan lämpöinen. Tämän jälkeen
laturi siirtyy automaattisesti akunlataustilaan.
Tämä toiminto takaa akulle mahdollisimman
pitkän käyttöiän.
109
FI
EN
AKUN TILA -KUVARUUTUPONNAHDUSIKKUNA
Kun akkua ladataan, LCD-näytön keskellä näkyy suuri akun kuva, joka näyttää akun lataustilan.
Vihreä
Akku on ladattu täyteen
Keltainen
Akku on osittain ladattu
Punainen
Akku on tyhjä
Syaani ja punainen
Kuuman/kylmän akun viivetoiminto
Tässä laturissa on kuuman/kylmän akun
viivetoiminto: Kun laturi havaitsee kuuman akun,
se käynnistää automaattisesti kuuman akun
viivetoiminnon ja aloittaa lataamisen vasta, kun
akku on jäähtynyt. Kun akku on jäähtynyt, laturi
siirtyy automaattisesti akunlataustilaan. Tämä
toiminto takaa akulle mahdollisimman pitkän
käyttöiän.
Vialliset akut
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Laturi ilmoittaa
akun olevan viallinen LCD-näytössä näkyvän
akun kuvan sisään ilmestyvällä X-merkillä. Jos
näin käy, aseta akku uudelleen laturiin. Jos
ongelma ei poistu, kokeile toista akkua. Näin
voit todeta, toimiiko laturi oikein. Jos toinen
akku latautuu normaalisti, alkuperäinen akku on
viallinen ja se tulee viedä huoltoliikkeeseen tai
muuhun keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Jos
laturi ilmoittaa myös toisen akun olevan viallinen,
vie laturi ja akku valtuutettuun huoltoliikkeeseen
testattaviksi.
HUOMAUTUS: Tämä saattaa merkitä myös, että
laturiin on tullut vika.
VAROITUS: Vammojen välttämiseksi sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun laite ei ole
käytössä ja kun korjaat laitetta. Älä yritä purkaa laitetta. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos
se tarvitsee huoltoa tai korjausta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN
Lataa koko käyttöopas osoitteesta www.2helpu.com/DEWALT®
110
FI
EN
LAITTEEN KUVAUS
5
7
6
Kuva 1. Näkymä edestä
1. Etukaiuttimet (2×)
2. Kantokahva
3. Ohjauspaneeli; 4. LCD-näyttö
5. Salvat pinoamista
varten (2×);
6. Lokeron salpa
7. Lokeron kansi
5
1
2
3
4
• Avaa lokero vapauttamalla
kannen lukitussalpa ja
avaamalle kansi.
• Avaa lokeron yläkansi
yltääksesi akkupesään.
• Sulje lokero työntämällä
kantta alas, kunnes se
lukittuu paikalleen.
1
 Huomautus: Kun lokero on suljettu oikein, se suojaa sisältöään
pölyltä, roskilta ja kevyeltä sateelta.
3
2
4
1
5
6
2
1
Kuva 2. Näkymä takaa
1. Virran sisääntulo (24 V DC)
2. Takakaiuttimet (2×)
Kuva 3. Säilytyslokero
1. USB-virtaportti/-latausportti
2. Lisäjakkiliitin (3,5 mm)
3. AC/DC-virtasovittimen lokero
4. Lokeron kansi
5. Akkupesä
6. Säilytystila
6
1
2
3
4
Kuva 4. Ohjauspaneeli
1. Paluupainike
2. Vasen nappi
3. Valintanuppi
4. Oikea painike
5. Kotipainike
6. Kosketuspainikkeet (×6)
5
111
FI
EN
VIANETSINTÄ
HEIKENTYNEET AKUT
Heikentyneet akut jatkavat toimimista, mutta
niiltä ei tule odottaa tavanomaisten akkujen
suorituskykyä. Kun laite toimii akkuvirralla, ja sen
akun lataus laskee 20 %:n alapuolelle, akku lähes
tyhjä -merkkivalo syttyy.
AKUN SUOJAUS
Akun suojaamiseksi laite sammuu, jos akun
lataustaso laskee liian matalalle tasolle. Jos näin
käy, kytke TSTAK™-YHTEYSRADIO pistorasiaan
AC/DC-virtasovittimella ja lataa akku.
MUSIIKKI LAKKAA KUULUMASTA
Kun laite käännetään kyljelleen, sen sisään
asetettu akku saattaa irrota akkupesästä. Mikäli
laite on toistanut musiikkia akkuvirralla, musiikki
lakkaa tällöin kuulumasta. Jatka toistoa avaamalla
kansi ja asettamalla akku takaisin paikalleen.
HUOLTO
VAROITUS: Vammojen välttämiseksi on
tärkeää, että sammutat laitteen ja irrotat
virtajohdon pistorasiasta, ennen kuin korjaat
tai huollat laitetta. Älä yritä purkaa laitetta.
Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos
se tarvitsee huoltoa tai korjausta.
PUHDISTUS
VAROITUS: Irrota laturin virtajohto
AC‑pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista. Voit puhdistaa lian ja rasvan
laitteen ulkopinnoilta kankaalla tai pehmeällä
(ei metallisella) harjalla.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly pois
laitteen pinnoilta puhtaalla ja kuivalla ilmalla
vähintään kerran viikossa. Silmävammojen
välttämiseksi suosittelemme, että suojaat
silmäsi ANSI Z87.1 -standardin mukaisilla
suojalaseilla puhdistaessasi laitetta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista laitteen
metallittomia osia liuottimilla tai muilla
voimakkailla kemikaaleilla. Nämä kemikaalit
voivat haurastuttaa osissa käytettyjä
muovimateriaaleja. Käytä puhdistukseen
112
ainoastaan vedellä ja miedolla saippualla
kostutettua kangasta. Varmista, ettei mitään
nestettä pääse laitteen sisään. Älä koskaan
upota mitään laitteen osista nesteeseen.
LISÄVARUSTEET
VAROITUS: Koska muita kuin DEWALT®lisävarusteita ei ole testattu yhdessä
tämän laitteen kanssa, niiden käyttö
saattaa olla vaarallista. Henkilövahinkojen
välttämiseksi suosittelemme, ettei tätä laitetta
käytetä yhdessä muiden kuin DEWALT®lisävarusteiden kanssa.
TSTAK™-YHTEYSRADION kanssa käytettävät
lisävarusteet ovat saatavilla lisähintaan
paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetusta
huoltokeskuksesta.
KORJAUKSET
Akut eivät ole huollettavissa.
Tuotteen TURVALLISUUDEN ja
LUOTETTAVUUDEN varmistamiseksi korjaukset,
huolto ja säätötoimet tulee antaa DEWALT®tehtaan huoltokeskuksen, valtuutetun DEWALT®huoltoliikkeen tai muun pätevän huoltohenkilöstön
suoritettaviksi. Käytä aina täysin entisiä vastaavia
varaosia.
REKISTERÖIDY VERKOSSA
Kiitos, että valitsit tuotteemme. Rekisteröi
tuotteesi heti, jotta saat seuraavat edut:
• Takuuhuolto: jos rekisteröit tuotteesi, saat
kattavammat takuupalvelut. Niiden avulla saat
paremman turvan sen varalle, että tuotteessasi
on jokin vika.
• Vahvistus omistajuudesta: mikäli haluat
anoa korvausta vakuutusyhtiöltäsi esimerkiksi
tulipalon, tulvan tai varkauden perusteella,
tuotteen rekisteröinti vastaa tositetta, jolla voit
todistaa ostoksesi.
• Turvallisuus: jos rekisteröit tuotteesi, saamme
sinuun yhteyden siinä (epätodennäköisessä)
tapauksessa, että meidän on Federal
Consumer Safety Act ‑lain nojalla annettava
tuotteesi turvallisuutta koskevia lisätietoja.
SvenskaInstruktionsmanual
SV
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO+LADDARE
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO innehåller en inbyggd FM- och DAB-radio, Bluetooth-stöd,
3,5 mm AUX-port för att spela upp ljud/musik från en extern apparat och en intuitiv applikation för
fjärrstyrning av systemet via en Bluetooth-aktiverad smartphone eller surfplatta. Systemet innehåller
laddningsfunktioner för DEWALT®-glidpaketbatterier. TSTAK™ CONNECT RADIO laddar de flesta
DEWALT® Li-ion-batterier. Batterier säljs separat.
HUVUDEGENSKAPER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM-radio med stereo som har manuell/automatisk sökning och minne för förinställda stationer
Advanced Digital Audio Broadcasting (DAB) med informationsutsändningsskärm enligt station
Favoriter – förinställda digitala stationer. 12 DAB-stationer och 12 FM-stationer.
Bluetooth-anslutning
3,5 mm extra ingångsuttag för anslutning av externa ljudenheter
Ström-/laddningsingång för USB (5 V/2,1 A)
Stor LCD-upplyst skärm
Upplysta, mjuka knappar
Fyra diskanthögtalare och två subwoofers för en rik ljudprestanda
Volymkontroll och tonjustering
Slitstark konstruktion
Kompatibel med alla TSTAK™-enheter
Vatten- och dammtålig – IP54-testad
Applikation för smarttelefon/surfplatta för fjärrstyrning av apparaten
113
SV
EN
TEKNISKA DATA
STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET (AC/DC-NÄTADAPTER), MODELL: S048HM2400200
Ineffekt
100–240 VAC 50-60 Hz (klass II)
Uteffekt
24 V DC
Utström
2A
Vikt
0,3 kg (0,66 lb)
APPARAT
Ineffekt
24 V DC
Uteffekt
USB-laddning (5 V/2,1 A)
BLE
Batteri - 7 dagar, Strömingång ON alltid
Tidsperiod för att slå på den automatiska och
nätverksbaserade strömhanteringsfunktionen
< 20 minuter
IP-klassning
IP54*
Vikt
5,9 kg (13,2 lb) exklusive batteripaket
Staplingsvikt (brutto)
60 kg (132 lb)
BATTERILADDARE
Batterispänning
10,8 VDC/18 VDC (inklusive XR FLEXVOLTbatteripaket) 1Ah-9Ah
Batterityp
Li-ion (glidpaket)
Ungefärlig laddningstid
90–300 min
Laddningsström
1,5 A
LJUDEGENSKAPER
Ljudkälla
DAB/FM, 3,5 mm extra ingång, Bluetooth
Ljud SPL
100 dB @ 1 m
Ljudeffekt
45 W (klass D)
Drifttid
8 timmar (ca) för ett fulladdat Premium
18 V Li‑ion-batteri
Driftfrekvens
2402–2480 MHz
Sända
4 dBm max
*Skyddar mot arbetsplatsdamm, skräp och lätt regn
114
SV
EN
DEFINITIONER: SÄKERHETSRIKTLINJER
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden för varje signalord. Läs bruksanvisningen och
var uppmärksam på dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbar farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i dödsfall
eller allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera
i dödsfall eller allvarlig personskada.
FÖRSIKTIGHET: Pekar på en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan
resultera i lättare eller lindrig personskada.
 Anmärkning: Indikerar en tillämpning som inte förknippas med personskada men som, om
den inte undviks, kan resultera i materiella skador.
VARNING: Läs igenom denna handbok fullständigt för att minska risken för skador.
OBS! Produktetiketten VARNING är placerad under denna apparat.
VIKTIGA
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Läs dessa instruktioner.
Behåll dessa anvisningar.
Var uppmärksam och följ alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Använd INTE denna apparat nära vatten.
Läs och förstå alla säkerhetsvarningar och
anvisningar. Om du inte följer varningar och
anvisningar kan det resultera i elchock, brand
och/eller allvarlig personskada.
7. Denna apparat får inte utsättas direkt för
vatten och inga vätskefyllda föremål, t.ex.
flaskor, får ställas på apparaten.
8. Rengör endast med en torr eller fuktig trasa.
9. För att skydda apparaten mot vatten eller
damm ska du alltid stänga utrymmets hölje
och gummiskyddet till likströmsingången.
10.Använd i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
11.Placera den INTE i närheten av öppna lågor
såsom tända ljus, värmekällor som element,
varmluftsfläkt, spisar eller andra apparater
(inklusive förstärkare) som producerar värme.
12.Skydda strömsladden så att den inte trampas
på eller kläms, i synnerhet vid kontaktuttag
eller ingång.
13.Använd endast tillbehör som har godkänts
av tillverkaren.
14.När man använder en vagn ska man
vara försiktig vid förflyttning av vagnen/
apparatkombinationer för att undvika skador
om den välter. Använd endast med
vagn, ställ, stativ, hållare eller bord
som är angivna av tillverkaren eller
som säljs med apparaten.
15.AC/DC-nätadaptern får endast användas
som strömkälla till apparaten och för
batteriladdning. För att koppla bort apparaten
helt och hållet ska man dra ut AC/DCnätadaptern från uttaget.
16.Dra ut apparatens kontakt när det åskar
eller när den inte ska användas under längre
perioder.
17.AC/DC-nätadaptern ska vara lättillgänglig och
inte blockeras under drift.
18.All service ska utföras av kvalificerad
servicepersonal. Service är nödvändigt när
apparaten har skadats, t.ex. när strömsladden
eller kontakten är skadad, vätska eller direkt
regn har nått kontakter, apparaten har utsatts
för betydande fukt, inte fungerar normalt eller
har tappats och inte längre fungerar.
19.Denna apparat är inte avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med reducerad fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller med
begränsad erfarenhet och kunskap, såvida de
inte är under uppsikt eller har fått anvisningar
om hur man använder appar aten av en person
som är ansvarig för deras säkerhet.
20.Barn ska hållas under uppsikt för att se till att
de INTE leker med apparaten.
21.Denna apparat kan användas av barn från
och med åtta års ålder och av personer med
115
SV
EN
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller med begränsad erfarenhet och kunskap
så länge som de är under uppsikt eller har fått
anvisningar om hur man använder apparaten
på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll får ej utföras av barn som inte är
under uppsikt.
22.Använd endast med särskilt godkända
DEWALT®-batteripaket (se Viktiga
säkerhetsanvisningar för alla batteripaket
nedan för information om godkända
DEWALT®-batteripaket). Användning av
andra batteripaket än de som är godkända av
DEWALT® kan orsaka risker för personskador
och brand.
Blixten med ett pilhuvud inuti en triangel
är avsedd att upplysa användaren om att
produkten innehåller komponenter som kan
ge personer elchocker.
Utropstecknet i en triangel är avsett att
upplysa användaren om att handboken som
medföljer apparaten innehåller viktiga driftsoch serviceanvisningar.
Den dubbla isoleringssymbolen (en fyrkant
inuti en fyrkant) anger att det är en elektrisk
apparat av klass II och är avsedd att påminna
kvalificerad servicepersonal om att endast
använda identiska reservdelar i denna
apparat.
VARNING: För att minska risken för brand
eller elchock ska man inte utsätta denna
apparat för regn eller fukt. Använd endast
på torra platser.
FÖRSIKTIGHET: För att förhindra elchock
ska man passa in det breda kontaktstiftet på
adapterns kontakt med den breda springan
och sätta i den helt och hållet.
LISTA ÖVER STANDARDER
DEWALT® TSTAK™ uppfyller följande standarder:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
116
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
LISTA MED SYMBOLER
Etiketterna på denna apparat kan inkludera
följande symboler:
VVolt
AAmpere
WWatt
htimmar
Likström
Klass II-konstruktion (dubbelisolerad)
CE-märkning
Säkerhetsvarningssymbol
VIKTIGA
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR ALLA BATTERIPAKET
Vid beställning av ersättningsbatteripaket ska du
se till att inkludera katalognummer och spänning.
TSTAK™ CONNECT RADIO ska endast användas
med DEWALT® DCB-serie 10,8 V/18 V Li-ion
uppladdningsbara batterier, inklusive DEWALT®
XR FLEXVOLT-batterier med upp till 9 Ah.
Användning av andra batteripaket eller batterier
som inte är uppladdningsbara kan skapa en risk
för skada eller brand.
Ladda endast med TSTAK™ CONNECT RADIO
integrerad laddare, eller motsvarande. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
skapa brandrisker vid användning med ett annat
batteripaket.
 Observera: Batteripaketet levereras inte
fulladdat. Läs säkerhetsanvisningarna i följande
avsnitt och följ sedan laddningsförfarandet innan
du använder batteripaketet och laddaren.
LÄS ALLA ANVISNINGAR
• Du ska inte ladda eller använda
batteripaketet i explosiva atmosfärer, såsom
SV
EN
i närhet av lättantändliga vätskor, gaser
eller damm. Damm eller ångor kan antändas
när batteripaketet sätts i eller avlägsnas från
laddaren.
•
• Tvinga ALDRIG in batteripaketet i laddaren.
Modifiera INTE batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare eftersom batteripaket kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaket i avsedda
DEWALT®‑laddare.
• Sänk INTE ner i vatten eller i andra vätskor.
• Du ska inte förvara eller använda apparat och
batteripaket på platser där temperaturen kan
överstiga 40 ˚C (105 ˚F) (såsom utomhusskjul
eller metallbyggnader under sommaren).
Förvara på en sval och torr plats för bästa
batterilivslängd.
VARNING: Brandfara. Försök aldrig öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batterihöljet har spruckit eller är skadat ska
du inte sätta i batteriet i laddaren. Du ska
inte krossa, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte batteripaket eller laddare som
har utsatts för kraftiga stötar, tappats,
blivit överkörda eller skadats på annat sätt
(t.ex. genomborrats med en spik, slagits
på med en hammare eller trampats på).
Skadade batteripaket ska returneras till ett
servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Du ska inte lagra
eller bära batteripaket så att metallobjekt
kan komma i kontakt med de exponerade
batteripolerna. Exempelvis ska du inte
placera batteripaket i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktsatslådor, byrålådor
eller liknande tillsammans med lösa spikar,
skruvar, nycklar o.s.v. Om batteriet förflyttas
och batteripolerna då kommer i kontakt
med ledande material såsom nycklar,
mynt, handverktyg och liknande kan
det leda till eldsvådor. US Department
of Transportation Hazardous Material
Regulations (HMR) förbjuder transport av
batterier för näringsverksamhet eller på
flygplan (t.ex. förpackade i väskor och
handbagage) SÅVIDA DE INTE är korrekt
skyddade från kortslutning. Därför ska du
vid transport av individuella batteripaket
säkerställa att batteripolerna är skyddade och
välisolerade från material som kan komma i
kontakt med dem och orsaka en kortslutning.
SÄRSKILDA
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR LITIUMJON (LI-ION)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
allvarligt skadat eller helt utslitet. Batteriet
kan explodera vid brand. Giftiga ångor och
material skapas när litiumjonbatteripaket
bränns.
• Om batteriinnehållet kommer i kontakt
med huden ska du omedelbart tvätta av
området med vatten och mild tvål. Om du får
batterivätska i ögat ska du skölja ögat under
rinnande vatten i minst 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Dessutom ska du uppsöka
läkarvård. Batteriets elektrolyt består av en
blandning av flytande organiska karbonater
och litiumsalter.
• Innehållet i ett öppnat batteri kan orsaka
luftvägsirritation. Sörj för frisk luft. Uppsök
läkarvård om symptomen består.
• Utsätt inte batteripaket eller apparat för
eld eller överhettning. Kontakt med eld eller
temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka
en explosion.
VARNING: Risk för brännskada.
Batterivätskan är lättantändlig om den utsätts
för gnistor eller öppen eldslåga.
VIKTIGA
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR ALLA BATTERILADDARE
Spara dessa anvisningar: Denna handbok
innehåller viktiga säkerhets- och driftsanvisningar
för batteriladdare.
• Innan man använder laddaren ska
man läsa och förstå alla anvisningar
och varningsmarkeringar på laddaren,
batteripaketet och produkten som använder
batteripaketet.
VARNING: Risk för elstötar. Låt inga vätskor
komma in i laddaren. Det kan resultera i en
elchock.
117
SV
EN
FÖRSIKTIGHET: Risk för brännskada. För
att minska skaderisken ska man endast
ladda uppladdningsbara batteripaket
från DEWALT®. Andra batterityper kan
överhettas och brista med person- eller
egendomsskador som följd.
Anmärkning: När batteripaket inte används
ska det hållas borta från andra metallföremål.
Alternativt kan laddaren kortslutas eller antändas
av främmande material när den är ansluten till
strömförsörjningen. Främmande material eller
metallobjekt som är ledande, såsom men inte
begränsat till, slipdamm, metallflisor, stålull,
aluminiumfolie och ansamlingar av metallpartiklar
ska alltid hållas borta från laddarens öppningar.
Dra alltid ur AC/DC-nätadaptern från vägguttaget
och avlägsna batteripaketet från batteribehållaren
innan du försöker rengöra laddaren.
• Du SKA INTE försöka ladda batteripaket
med någon annan laddare än en kompatibel
DEWALT®-laddare. Laddaren och
batteripaketet är specifikt konstruerade för att
arbeta tillsammans.
• Denna laddare är endast avsedd att
användas för laddning av uppladdningsbara
batterier från DEWALT®. All annan
användning kan resultera i brand, elchock eller
dödande elchock.
• Utsätt inte laddaren direkt för vatten och
sänk INTE ner den i vatten.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta minskar risken
för skador på elkontakten och sladden.
• Se till att sladden placeras så att man inte
går på den, snubblar på den eller på annat
sätt riskerar att skada eller utsätta den för
påfrestningar.
• Använd bara en förlängningssladd om det är
absolut nödvändigt. Användning av olämpliga
förlängningssladdar kan resultera i brand,
elchock eller dödande elchock.
• När laddaren används utomhus ska du
tillhandahålla en torr plats och använda en
lämplig förlängningssladd för utomhusbruk.
Att använda en sladd som är lämplig för
utomhusbruk minskar risken för elchock.
• Placera inte några föremål på laddaren.
Placera laddaren på avstånd från alla
värmekällor.
118
• Använd inte laddaren med en sladd eller
kontakt som är skadad.
• Använd inte laddaren om den har tagit emot
ett kraftigt slag, tappats eller skadats på
något annat sätt. Ta den till ett auktoriserat
servicecenter.
• Montera inte isär laddaren utan ta den till
ett auktoriserat servicecenter när service
eller reparation krävs. Felaktig montering kan
innebära risk för elektriska stötar med dödlig
utgång eller eldsvåda.
• Koppla från laddaren från uttaget innan den
rengörs. Detta minskar risken för elektriska
stötar. Avlägsnande av batteripaketet minskar
inte risken för detta.
• Försök ALDRIG ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för 24 V DC.
Försök inte använda den med någon annan
AC/DC-nätadapter än den som medföljer
apparaten.
FÖRVARINGSREKOMMENDATIONER
1. Om möjligt ska förvaring ske under svala och
torra förhållanden, utom räckhåll för direkt
solljus och överdriven värme eller kyla.
2. För att uppnå optimalt batteriliv vid
långtidsförvaring rekommenderas att
fulladdade batteripaket förvaras på en sval
och torr plats snarare än i laddaren.
 Observera: Batteripaket ska inte lagras helt
urladdade. Batteripaketet måste laddas innan
det används.
LADDNING
TSTAK™ CONNECT RADIO kan endast ladda
DEWALT® DCB-serie 10,8 V/18 V Li-ion
uppladdningsbara batterier inklusive DEWALT®
XR FLEXVOLT-batterier med upp till 9 Ah.
Användning av andra batteripaket eller batterier
som inte är uppladdningsbara kan innebära
risk för skada eller brand. Se till att läsa alla
säkerhetsanvisningar innan du använder denna
apparat för att ladda ditt batteripaket.
SV
EN
VIKTIG
LADDNINGSINFORMATION
1. Du får den bästa livslängden och prestandan
om batteripaketet laddas vid en temperatur som
är mellan 18–24 °C. Ladda inte batteriet under
4,5 °C eller över 40,5 °C. Detta är viktigt och
förhindrar att batteripaketet blir allvarligt skadat.
2. Laddare och batteripaket kan bli varma vid
beröring under laddningen. Det är normalt och
innebär inte att något är fel. För att underlätta
kylning av batteripaketet efter användning
ska du undvika att placera laddaren eller
batteripaketet i varma miljöer som metallskjul
eller en oisolerad trailer.
3. Ett kallt batteripaket laddas ungefär hälften
så snabbt som ett varmt batteripaket.
Batteripaket laddas i den långsammare takten
under hela laddningscykeln och återgår inte till
maximal laddningstakt även om batteripaketet
blir varmare.
4. Om batteripaketet inte laddas som det ska:
a. Se till att strömkällan fungerar genom att
ansluta en annan apparat till samma källa;
b. Kontrollera att eluttaget inte är kopplat
till en lampknapp som slår av strömmen när
lamporna släcks;
c. Flytta laddaren och batteripaketet till en
plats där omgivningens lufttemperatur är
ca 18–24 °C;
d. Om laddningsproblemen består ska du
ta batteripaketet och laddaren till ditt lokala
servicecenter.
5. Batteripaketet bör laddas när det inte längre
kan producera tillräckligt med energi för
tillämpningar som enkelt kunde utföras
tidigare. FORTSÄTT INTE att använda paketet
under dessa tillstånd. Du kan också ladda
ett delvis urladdat paket utan någon negativ
effekt på batteripaketet.
6. Främmande material med ledande
egenskaper, exempelvis sådant som
slipdamm, metallspån, stålull, aluminiumfolie
och övriga ansamlingar av metallpartiklar ska
hållas borta från laddarens hålrum. Dra alltid
ur laddaren från strömförsörjningen innan
den rengörs.
7. Du ska inte frysa eller sänka ner laddaren i
vatten eller annan vätska.
VARNING: Risk för elstötar. Låt inga vätskor
komma in i laddaren. Det kan resultera i en
elchock.
VARNING: Risk för brännskada. Sänk inte
ner batteripaketet i någon vätska eller låt
någon vätska komma in i batteripaketet.
Försök aldrig öppna batteripaketet av
någon anledning. Om plasthöljet som omger
batteriet går sönder eller spricker ska det
lämnas till ett servicecenter för återvinning.
FÖRSIKTIGHET: Explosionsfara om
batteriet är inkorrekt utbytt. Byt endast
ut med samma eller ekvivalent
motsvarande typ.
LADDNING AV BATTERIPAKET
TSTAK™ CONNECT RADIO innehåller ett stort
förvaringsutrymme. Detta utrymme förvarar och
skyddar även AC/DC nätadaptern när den inte
används.
1. Öppna det övre utrymmet för att ta ut AC/
DC‑nätadaptern (se figur 1 och 3).
2. Anslut laddarens AC/DC-nätadapter till ett
lämpligt uttag och anslut den till TSTAK™
CONNECT RADIO-ingången innan du sätter
i batteripaketet.
LED-indikatorlampan för nätadaptern
lyser rött.
3. Öppna apparatens hölje genom att frigöra låset.
4. Sätt i batteripaketet (medföljer ej) i radion
och säkerställ att paketet sitter ordentligt
på plats (se figur 4). Batteriindikatorn blinkar
kontinuerligt vilket indikerar att batteriladdning
pågår.
LED-lampan för nätadaptern lyser rött.
LED-lampan för batteri lyser i enlighet
med batteriladdningsstatus (grön, gul, röd).
 Observera: Stäng höljet och kontrollera
att det är ordentligt stängt.
5. Slutförd laddning kommer att indikeras av
att LED-lampan för batteriet lyser med ett
fast sken. Batteriet är fulladdat och kan nu
användas eller lämnas i laddaren.
VARM/KALL
PAKETFÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker att ett batteripaket
är för varmt kommer den automatiskt att
119
SV
EN
starta en varm/kall-paketfördröjning och
stoppa laddningen tills batteriet nått lämplig
temperatur. Sedan växlar laddaren automatiskt till
paketladdningsläge. Denna funktion säkerställer
maximal batterilivslängd.
LED-INDIKATORER
LED-LAMPA FÖR BATTERI
En trefärgad LED-lampa indikerar status för
batteripaketet
Grön
Batteripaketet är helt
laddat
Gult
Batteripaketet är delvis
laddat
Rött
Batteripaket är urladdat
LED-LAMPA FÖR BATTERI
En trefärgad LED-lampa indikerar status för
batteripaketet
Långsam blinkning
och nätadapterns
lampa lyser
Batteriet laddas
Snabb röd blinkning
Felaktiga/Defekta
batteripaket
LED-LAMPA FÖR NÄTADAPTER
En röd LED-lampa indikerar batteriets
nätadapter
Rött
Nätadapter ansluten
LED-LAMPA FÖR BLUETOOTH
En blå LED-lampa indikerar Bluetooth-status
Blå
Bluetooth ansluten till
mobilapp
Av
Ej ansluten (lampan
behöver inte vara på för
anslutning till enheten)
120
SV
EN
SKÄRM-POPUP FÖR BATTERISTATUS
När du laddar ett batteripaket visas en stor batteribild i mitten av LCD-skärmen som visar
laddningsstatus för batteriet.
Grön
Batteripaketet är helt laddat
Gult
Batteripaketet är delvis laddat
Rött
Batteripaket är urladdat
Cyan och rött
Varm/kall fördröjning
Denna laddare har en varm/kall
fördröjningsfunktion: när laddaren upptäcker
att ett batteri är varmt kommer den automatiskt
att starta en fördröjning och stoppa laddningen
tills batteriet har svalnat. Efter att batteriet
har svalnat kommer laddaren automatiskt att
växla till paketladdningsläge. Denna funktion
säkerställer maximal batterilivslängd.
Defekta batteripaket
Denna laddare kommer inte ladda defekta
batteripaket. Laddaren indikerar ett defekta
batteripaket genom att visa ett X på
LCD‑batteribilden. Om detta sker ska du
sätta i batteripaketet i laddaren igen. Om
problemet kvarstår ska du försöka med ett annat
batteripaket för att avgöra om laddaren fungerar
korrekt. Om det andra batteripaketet kan laddas
utan problem är det gamla batteriet defekt och
ska lämnas till ett servicecenter för återvinning.
Om det nya batteripaketet visar samma fel som
det ursprungliga ska du testa laddaren och
batteripaketet på ett auktoriserat servicecenter.
OBS! Detta kan också innebära ett problem med
en laddare.
VARNING: För att minska risken för skador, slå av apparaten och koppla bort den från strömuttaget
när den inte används eller när man utför reparationer. Försök inte demontera enheten. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller reparation krävs.
SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK
Hämta den fullständiga användarhandboken www.2helpu.com/DEWALT
121
SV
EN
APPARATBESKRIVNING
5
7
6
Figur 1. Frontvy
• För att öppna utrymmet
1. Fronthögtalare (2x)
lossar du låsspärren för
2. Bärhandtag
höljet och öppna det.
3. Kontrollpanel;
• För att nå batteripaketets
4. LCD-visningsskärm
öppning öppnar du
5. Låshakar för stapling (2x);
utrymmets övre hölje.
6. Lås för utrymme
• För att stänga utrymmet
7. Områdeshölje
trycker du på locket tills
det är låst på plats.
5
1
2
3
4
1
 Observera: När det är korrekt stängt skyddar utrymmet dess
innehåll från damm, skräp och lätt regn.
3
2
4
1
5
6
2
1
Figur 2. Bakvy
1. Strömingång (24 V DC)
2. Bakre högtalare (2x)
Figur 3. Förvaringsutrymme
1. Ström-/laddningsingång för USB
2. Extra uttag (3,5 mm)
3. Område för AC/DC-nätadapter
4. Områdeshölje
5. Batteriuttag för batteripaket
6. Förvaringsutrymme
6
1
122
2
3
4
5
Figur 4. Kontrollpanel
1. Knappen Tillbaka
2. Vänster knapp
3. Väljarratt
4. Höger knapp
5. Hemknapp
6. Pekknappar (×6)
SV
EN
FELSÖKNING
DÅLIGA BATTERIPAKET
Dåliga batterier fortsätter att fungera, men man
ska inte förväntas sig att de fungerar lika bra.
När en apparat drivs av ett batteripaket och
dess laddningsnivå faller under 20 % kommer
indikatorn för lågt batteri att visas.
SKYDD FÖR BATTERIPAKET
För att skydda batteripaketets livslängd ska
apparaten stängas av när batteriets laddningsnivå
blir för låg. Om detta inträffar ansluter du
TSTAK™ CONNECT RADIO till ett uttag med
nätadaptern och laddar batteriet.
MUSIKEN STANNAR
När man släpper apparaten från dess vertikala
position kan batteripaketet frånkopplas från dess
ingång. Om musiken drivs med batteripaketet
kommer musiken att sluta. För att återuppta
öppnar du höljet och sätter tillbaka batteripaketet.
UNDERHÅLL
VARNING: För att minska skaderisken
ska man slå av apparaten och koppla
bort den från strömkällan innan man utför
underhållsåtgärder eller reparationer. Försök
inte demontera enheten. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation krävs.
RENGÖRING
VARNING: Koppla ur laddaren från
strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan tas bort från apparatens utsidan med en
trasa eller en borste som inte är av metall.
VARNING: Blås ut smuts och damm minst
en gång i veckan med ren och torr luft.
För att minimera risken för ögonskador
ska man alltid bära ANSI Z87.1-godkända
skyddsglasögon när man gör detta.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller
starka kemikalier för att rengöra apparatens
delar som inte är av metall. Sådana kemikalier
kan försvaga plastmaterialen i dessa delar.
Använd en trasa som enbart har fuktats med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon vätska
komma in i apparaten och sänk aldrig ner
någon del av apparaten i en vätska.
TILLBEHÖR
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT® inte har testats
med denna apparat, kan användning av
andra sådana tillbehör vara riskabelt. För
att minska risken för skador ska endast
tillbehör från DEWALT® användas med denna
apparat.
Tillbehör för användning med TSTAK™
CONNECT RADIO finns tillgängliga mot extra
kostnad hos din lokala återförsäljare eller ditt
auktoriserade servicecenter.
REPARATIONER
Man kan inte utföra service på batteripaket.
För att säkerställa produktens SÄKERHET
och TILLFÖRLITLIGHET ska alla reparationer,
underhåll och justeringar utföras av ett
DEWALT®-fabriksservicecenter, ett DEWALT®auktoriserat servicecenter eller annan kvalificerad
personal. Använd alltid identiska reservdelar.
REGISTRERA DIG ONLINE
Tack för ditt köp. Registrera din produkt för:
• Garantiservice: Att registrera din produkt
hjälper dig att få en effektivare garantiservice
ifall det uppstår ett problem med din produkt.
• Bekräftelse av ägandeskap: I fall av
försäkringsskada som brand, översvämning
eller stöld kommer ditt registrerade ägarskap
att fungera som inköpsbevis.
• För din säkerhet: Registrering av din produkt
kommer göra det möjligt för oss att kontakta
dig i den osannolika händelsen att det krävs
en underrättelse enligt Federal Consumer
Safety Act.
123
Turkce Kullanim Kilavuzu
TR
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADYO+ŞARJ CİHAZI
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADYO; yerleşik FM ve DAB radyo, Bluetooth desteği, harici bir
cihazdan ses/müzik çalmak için 3,5 mm AUX konnektör bağlantı noktası ve sistemin Bluetooth özellikli
bir akıllı telefon ya da tablet üzerinden uzaktan kumanda edilmesi için sezgisel bir uygulama içerir.
Sistem, sürgülü raya sahip DEWALT® aküleri şarj etme özelliğine sahiptir. TSTAK™ CONNECT RADYO
çoğu DEWALT® Lityum iyon aküyü şarj edebilir. Aküler ayrıca satılır.
TEMEL ÖZELLIKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM-stereo radyoda, manuel/otomatik tarama yapılabilir ve istasyonlar ön ayar olarak belleğe atılabilir
İstasyona göre yayınla ilgili bilgileri gösteren Gelişmiş Dijital Ses Yayını (DAB) ekranı
Sık Kullanılanlar: ön ayarlı dijital istasyonlar. 12 DAB istasyonu ve 12 FM istasyonu.
Bluetooth bağlantısı
Harici ses cihazlarına bağlamak için 3,5 mm yardımcı giriş jakı
USB güç/şarj girişi (5 V/2,1 A)
Geniş Renkli LCD aydınlatmalı ekran
Aydınlatmalı, yumuşak dokunmatik düğmeler
Zengin ses performansı için dört orta seviye hoparlör sürücüsü ve iki subwoofer
Ses seviyesi kontrolü ve ses tonu ayarı
Ağır işe uygun tasarım
Herhangi bir TSTAK™ ünitesi ile uyumludur
Suya ve toza dayanıklı (IP54 testi yapılmıştır)
Cihazın uzaktan yönetimi için akıllı telefon/tablet uygulaması
124
TR
EN
TEKNIK VERILER
GÜÇ KAYNAĞI ÜNITESI (AC/DC GÜÇ ADAPTÖRÜ) MODEL:
S048HM2400200
Güç girişi
100–240 VAC 50-60 Hz (Sınıf II)
Güç çıkışı
24 VDC
Akım çıkışı
2A
Ağırlık
0,3 kg (0,66 lb.)
CIHAZ
Güç girişi
24 VDC
Güç çıkışı
USB şarjı (5 V/2,1 A)
BLE
Aküde 7 Gün, Şebekeye bağlıyken daima yanık
Otomatik ağ bekleme güç yönetim fonksiyonu için
zaman dilimi
< 20 dakika
IP derecesi
IP54*
Ağırlık
5,9 kg (13,2 lb.) akü hariç
İstifleme ağırlığı (brüt)
60 kg (132 lb.)
AKÜ ŞARJ CIHAZI
Akü voltajı
10,8 VDC / 18 VDC (XR FLEXVOLT Akü dahil)
1Ah-9Ah
Akü türü
Lityum İyon (Sürgülü Ray)
Yaklaşık şarj süresi
90-300 dk.
Şarj akımı
1,5 A
SES ÖZELLİKLERİ
Ses kaynağı
DAB/FM, 3,5 mm Yardımcı giriş jakı, Bluetooth
Ses SPL
100 dB @ 1 m
Ses gücü
45 W (sınıf D)
Çalışma süresi
Tam şarj ile Premium 18 V Lityum iyon akü için
8 saat (yaklaşık)
Çalışma Frekansı
2402–2480 MHz
İletim
Maks. 4 dBm
*Çalışma alanındaki toz, kir ve hafif yağmurdan korur
125
TR
EN
TANIMLAR: GÜVENLIK YÖNERGELERI
Aşağıdaki tanımlar, her sinyal sözcüğünün önem seviyesini açıklar. Lütfen kılavuzu okuyun ve bu
sembollere dikkat edin.
TEHLIKE: Önlenmemesi halinde, ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanacak, tehdit
oluşturan tehlikeli bir duruma işaret eder.
UYARI: Önlenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek, potansiyel
olarak tehlikeli bir duruma işaret eder.
DIKKAT: Önlenmemesi halinde, küçük veya orta düzeyde yaralanma ile sonuçlanabilecek,
potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret eder.
 Bildirim: Fiziksel yaralanma ile ilgili olmayan, ancak önlenmemesi halinde hasar ile
sonuçlanabilecek bir uygulamaya işaret eder.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak amacıyla kullanım kılavuzunu tamamen okuyun.
NOT: Ürüne ait UYARI etiketleri cihazın altında yer alır.
ÖNEMLI GÜVENLIK
TALIMATLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarılara dikkat edin ve uyun.
Tüm talimatlara uyun.
Bu cihazı suya yakın şekilde KULLANMAYIN.
Tüm güvenlik uyarı ve talimatlarını okuyup
anlayın. Uyarı ve talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya sebep olabilir.
7. Bu cihaz doğrudan suya maruz bırakılmamalı
ve şişe gibi sıvıyla dolu nesneler cihaz üzerine
yerleştirilmemelidir.
8. Sadece kuru veya nemli bir bez ile temizleyin.
9. Cihazı su veya tozdan korumak amacıyla her
zaman bölme kapağını ve DC güç girişinin lastik
kapağını kapatın.
10.İmalatçı talimatlarına uygun olarak kullanın.
11.Yanmakta olan mum gibi çıplak alev
kaynakları, radyatör, kalorifer ızgarası,
şömine veya (amplifikatör gibi) diğer cihazlar
gibi ısı üreten ısı kaynakları yakınına
YERLEŞTİRMEYİN.
12.Güç kablosunun üzerinde yürünmesini veya
özellikle fiş ve priz kısımlarında sıkıştırılmasını
önleyin.
13.Sadece imalatçı tarafından belirtilen ekleri/
aksesuarları kullanın.
14.Bir taşıma aracı kullanıldığında, devrilmeden
kaynaklanan yaralanmayı önlemek için cihazı
126
taşıma aracıyla taşırken dikkatli olun.
Sadece imalatçı tarafından belirtilen
veya cihaz ile birlikte satılan taşıma
aracı, stant, sehpa, destek veya masa ile
birlikte kullanın.
15.AC/DC güç adaptörü, cihaz ve akü şarjı için
güç kaynağı olarak kullanılmalıdır. Cihazın
bağlantısını tümüyle kesmek için AC/DC güç
adaptörünün priz ile bağlantısının kesilmesi
gerekir.
16.Gök gürültülü sağanak sırasında veya uzun
süre kullanılmayacaksa cihazı prizden çıkarın.
17.AC/DC güç adaptörüne kolayca erişilebilmeli
ve kullanım sırasında etrafına engel
konulmamalıdır.
18.Tüm servis işlemlerini kalifiye servis
personeline yönlendirin. Güç kaynağı
kablosunun veya prizinin hasar görmesi,
sıvının veya doğrudan yağmurun konnektörlere
ulaşması, cihazın aşırı neme maruz kalması,
normal bir şekilde çalışmaması veya düşmesi
ve çalışmaması gibi durumlarda cihaz
herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis
yapılması gerekir.
19.Bu cihaz, gözetim altında olmayan, kullanımla
ilgili talimat verilmemiş veya emniyetinden
sorumlu bir kişi olmadığında, çocuklar dahil
olmak üzere fiziksel, algısal kapasitesi az
veya deneyimi ve bilgisi yetersiz olarak kişiler
tarafından kullanmak üzere tasarlanmamıştır.
20.Cihazla OYNAMAMALARI için çocuklar
gözetim altında bulundurulmalıdır.
TR
EN
21.Bu cihaz, gözetlenmeleri veya cihazın
kullanımı ile ilgili talimatların güvenli bir şekilde
verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamaları halinde
8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve fiziksel,
duyusal veya zihinsel becerileri düşük veya
deneyimsiz ve tecrübesiz kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve
bakım gözetim olmaksızın çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
22.Sadece özel olarak belirtilen DEWALT®
aküleri ile birlikte kullanın (DEWALT® onaylı
aküler için aşağıdaki Tüm Aküler için Önemli
Güvenlik Talimatları’na bakın). DEWALT®
tarafından onaylananlar dışında akülerin
kullanımı yaralanma ve yangın riski ortaya
çıkarır.
Üçgen içinde ok uçlu şimşek, kullanıcıya ürün
içindeki parçaların elektrik çarpması riskine
sahip olduğunu belirtir.
Üçgen içinde ünlem işareti, kullanıcıya önemli
çalıştırma ve servis talimatlarının cihaz ile
birlikte verilen kullanım kılavuzunda yer
aldığını anlatır.
Çift yalıtım sembolü (kare içerisinde kare)
Sınıf II elektrik cihazı olduğuna işaret eder ve
kalifiye servis personelinin cihazda sadece
aynı yedek parçaları kullanması gerektiği
konusunda uyarır.
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması
riskinden korunmak için bu cihazı doğrudan
yağmur veya neme maruz bırakmayın.
Sadece kuru yerlerde kullanın.
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için
adaptör fişinin geniş ağzını geniş yuvayla
eşleştirin ve tam olarak yerleştirin.
STANDARTLAR LISTESI
DEWALT® TSTAK™ aşağıdaki standartlara
uygundur:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
SEMBOLLER LISTESI
Bu cihaz üzerindeki etiketler aşağıdaki sembolleri
içerebilir:
V
Volt
A
Amper
W
Watt
h
saat
Doğru akım
Sınıf II Yapı (çift kat izolasyonlu)
CE İşareti
Güvenlik uyarısı sembolü
TÜM AKÜLER İÇİN ÖNEMLİ
GÜVENLİK TALİMATLARI
Değişim amacıyla akü sipariş ederken katalog
numarası ve voltaj bilgilerini eklemeyi unutmayın.
TSTAK™ CONNECT RADYO, 9 Ah'ye kadar
DEWALT® XR FLEXVOLT aküler dahil olmak üzere
yalnızca DEWALT® DCB serisi 10,8 V/18 V Lityum
iyon şarj edilebilir akülerle kullanılmalıdır. Diğer
akülerin veya diğer şarj edilmeyen akülerin kullanımı
yaralanma veya yangın riskine sebep olabilir.
Sadece TSTAK™ CONNECT RADYO entegre şarj
cihazı veya eşdeğeri bir şarj cihazı ile şarj edin.
Bir akü tipi için uygun olan şarj diğer bir akü ile
kullanıldığında yangın riskine neden olabilir.
 Not: Akü ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Aküyü ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki bölümde
güvenlik talimatlarını okuyun ve ardından şarj
prosedürlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• A
küyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
127
TR
EN
•
•
•
•
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akünün şarj
cihazına takılması veya buradan çıkarılması
tozu veya dumanı ateşleyebilir.
ASLA aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi fiziksel
yaralanmaya neden olabileceğinden uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için akünün
üzerinde hiçbir şekilde değişiklik YAPMAYIN.
Aküleri sadece belirtilen DEWALT® şarj
cihazları ile şarj edin.
Suya veya diğer sıvılara DALDIRMAYIN.
Cihazı ve aküyü sıcaklığın 40 °C'ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı (yazın
dışarıdaki barakalar veya metal yapılar gibi)
yerlerde saklamayın veya kullanmayın. En
iyi kullanım ömrü için aküleri serin ve kuru bir
yerde saklayın.
UYARI: Yangın tehlikesi. Aküyü herhangi bir
nedenle açmaya çalışmayın. Akü çatlamış
veya hasar görmüşse şarj cihazına takmayın.
Aküyü ezmeyin, düşürmeyin veya aküye
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi bir şekilde
hasar görmüş (ör. çiviyle delinmiş, çekiçle
vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için yetkili servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Aküyü, metal
nesneler akü terminallerine temas
etmeyecek şekilde saklayın veya taşıyın.
Örneğin aküyü içinde serbest çivi, vida,
anahtar vb. bulunan önlük, cep, alet kutusu,
ürün kiti kutusu, çekmece ve benzeri yerlere
koymayın. Aküler taşınırken kutupları
dikkatsizlik sonucu anahtar, madeni para,
el aletleri gibi iletken malzemelere temas
ederse yangın çıkabilir. ABD Ulaştırma
Bakanlığı Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği
(HMR), kısa devrelerden düzgün bir şekilde
KORUNMADIKÇA şu anda akülerin ticari
amaçla veya uçaklarda (ör. bavulda ve
bagajda paketlenmiş bir şekilde) taşınmasını
yasaklamaktadır. Bu yüzden aküleri taşırken,
akü kutuplarının bunlara temas edebilecek
ve kısa devre yapabilecek malzemelere
karşı korunduğundan ve doğru bir şekilde
yalıtıldığından emin olun.
128
LİTYUM İYON (Lİ-İYON) İÇİN
ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI
• A
küyü ciddi şekilde hasar görmüş veya
tamamen aşınmış olsa bile ateşe atmayın.
Ateşe atıldığında akü patlayabilir. Lityum iyon
aküler yakıldıklarında zehirli gazlar ve maddeler
açığa çıkar.
• Akü içerikleri deriyle temas ederse derhal
yumuşak sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözünüze temas ederse 15 dakika boyunca
veya tahriş geçene kadar gözünüzü yıkayın.
Ayrıca bir doktora başvurun. Akü elektroliti sıvı
organik karbonat ve lityum tuzlarından oluşur.
• Açık akü hücreleri solunum yollarında
tahrişe sebep olabilir. Temiz havaya çıkarın.
Belirtiler devam ederse bir doktora başvurun.
• Aküyü veya cihazı ateşe ya da aşırı sıcaklığa
maruz bırakmayın. Ateşe veya 130 °C
(265 °F) üzerindeki sıcaklığa maruz bırakılması
patlamaya sebep olabilir.
UYARI: Yanma tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcım
veya aleve maruz bırakıldığında yanabilir.
TÜM AKÜ ŞARJ CİHAZLARI
İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Bu talimatları saklayın: Bu kılavuz, şarj
cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazı,
akü ve akünün kullanıldığı ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun
ve anlayın.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi. Şarj
cihazının içine herhangi bir sıvı girmesine
izin vermeyin. Elektrik çarpabilir.
DİKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini
azaltmak için yalnızca DEWALT® şarj
edilebilir aküleri şarj edin. Diğer akü türleri
aşırı ısınabilir ve patlayabilir, bu da fiziksel
yaralanmaya ve mülk hasarına sebep olabilir.
TR
EN
Bildirim: Akü kullanımda değilken, diğer metal
nesnelerin uzağında tutun. Alternatif olarak, güç
kaynağına şarj cihazı takılı durumdayken şarj
cihazı kısa devre yapabilir veya yabancı maddeler
nedeniyle tutuşabilir. Herhangi bir sınırlama
olmaksızın öğütme tozu, metal talaşı, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metalik partiküllerin
birikmesi gibi iletken yapıya sahip yabancı
maddeler veya metal nesneler her zaman için şarj
cihazı oyuklarından uzakta tutulmalıdır.
AC/DC güç adaptörünü her zaman prizden çıkarın
ve şarj cihazını temizlemeye çalışmadan önce
aküyü akü yuvasından çıkarın.
• U
yumlu DEWALT® şarj cihazı yerine, aküyü
herhangi bir şarj cihazı ile şarj etmeye
ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü özellikle
birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazı belirtilen DEWALT® şarj
edilebilir akülerini şarj etmekten başka bir
amaçla tasarlanmamıştır. Başka bir amaçla
kullanım yangın veya elektrik çarpmasına ve
ölüme yol açabilir.
• Şarj cihazını doğrudan su kaynağına maruz
bırakmayın ve suya DALDIRMAYIN.
• Şarj cihazını prizden ayırırken kablodan
değil, fişten tutarak çekin. Bu işlem, elektrik
fişinin ve kablosunun zarar görme riskini
azaltır.
• Kablonun ayakla üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek, hasara veya
zorlamaya maruz bırakılmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Gerçekten gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Uygun olmayan bir
uzatma kablosunun kullanılması yangın, elektrik
çarpması veya ölüme yol açabilir.
• Şarj cihazını dış mekanda çalıştırırken, her
zaman kuru bir konum bulun ve dış mekan
kullanımına uygun uzatma kablosu kullanın.
Dış mekan kullanımına uygun bir kablo
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
• Şarj cihazının üst kısmına herhangi bir
nesne yerleştirmeyin. Şarj cihazını ısı
kaynaklarından uzak bir yere koyun.
• Kablosu ve fişi hasarlı şarj cihazlarını
çalıştırmayın.
• Şarj cihazı sert bir darbe aldıysa, düştüyse
veya herhangi bir şekilde hasar gördüyse
çalıştırmayın. Yetkili servis merkezine götürün.
• Ş
arj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Cihazın yanlış biçimde monte
edilmesi, elektrik çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
• Temizlik öncesinde şarj cihazını elektrik
prizinden çıkarın. Bu şekilde elektrik çarpması
riski azalır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 farklı şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı 24 VDC'de çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Cihaz ile birlikte verilen
dışında diğer AC/DC güç adaptörleriyle
kullanmaya çalışmayın.
SAKLAMA ÖNERİLERİ
1.Mümkünse serin ve kuru koşullarda, doğrudan
güneş ışığına veya aşırı sıcak veya soğuğa
maruz bırakmadan saklayın.
2. Uzun süreli depolama için en iyi akü ömrünü
elde etmek amacıyla tam şarj edilmiş akünün
serin ve kuru bir yerde şarj cihazının uzağında
saklanması önerilir.
 Not: Akünün şarjı tükenmiş bir şekilde
saklanması önerilmemektedir. Kullanımdan önce
akünün şarj edilmesi gerekir.
ŞARJ ETME
TSTAK™ CONNECT RADYO, 9 Ah'ye kadar
DEWALT® XR FLEXVOLT aküler dahil olmak
üzere yalnızca DEWALT® DCB serisi 10,8
V/18 V Lityum iyon şarj edilebilir aküleri şarj
edebilir. Diğer akülerin veya diğer şarj edilmeyen
akülerin kullanımı yaralanma ya da yangın riskine
sebep olabilir. Akünüzü şarj etmek için bu cihazı
kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını
okuduğunuzdan emin olun.
ŞARJ İLE İLGILI ÖNEMLI
NOTLAR
1. En uzun ömür ve en iyi performans, akü
18 °C ila 24 °C arasındaki sıcaklıklarda
şarj edildiğinde elde edilebilir. Aküyü
4,5 °C’nin altında veya 40,5 °C’nin üstündeki
sıcaklıklarda şarj ETMEYİN. Bu önemlidir ve
akünün ciddi hasar görmesini engelleyecektir.
129
TR
EN
2. Şarj etme sırasında akü ve şarj cihazı
ısınabilir. Bu durum normaldir ve bir sorun
belirtisi değildir. Kullandıktan sonra akünün
soğumasını sağlamak için, şarj cihazını veya
aküyü metal barakaların veya yalıtımsız
römorkların içi gibi sıcak ortamlarda
bırakmayın.
3. Soğuk akü, sıcak akünün şarj olma hızının
yarı hızında şarj olur. Akü, tüm şarj döngüsü
boyunca daha yavaş bir hızda şarj olur ve akü
ısınsa bile maksimum şarj hızına dönmez.
4. Akü doğru şekilde şarj olmuyorsa:
a. Aynı kaynağa farklı bir cihaz takarak
güç kaynağının çalıştığından emin olun;
b. Prizin, lambayı kapattığınızda gücü kesen
bir lamba anahtarına bağlı olup olmadığını
kontrol edin;
c. Şarj cihazını ve aküyü ortamdaki hava
sıcaklığının yaklaşık 18 - 24 °C olduğu bir
konuma getirin;
d. Şarj etme sorunu devam ederse aküyü ve
şarj cihazını yerel servis merkezine götürün.
5. Akü, daha önce kolaylıkla gerçekleştirdiği
işlerde yeterli güç üretememeye başladığında
şarj edilmelidir. Bu koşullar altında aküyü
kullanmaya DEVAM ETMEYİN. Ayrıca kısmen
kullanılmış bir aküyü şarj ettiğinizde akü
üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz.
6. Herhangi bir sınırlama olmaksızın öğütme
tozu, metal talaşı, çelik yünü, alüminyum
folyo veya metalik partiküllerin birikmesi gibi
iletken yapıya sahip yabancı maddeler her
zaman için şarj cihazı oyuklarından uzakta
tutulmalıdır. Temizleme işlemine başlamadan
önce her zaman şarj cihazının güç kaynağı
ile bağlantısını kesin.
7. Şarj cihazını su veya başka bir sıvıya
daldırmayın.
DİKKAT: Akü yanlış bir şekilde
değiştirildiğinde patlama tehlikesi bulunur.
Sadece aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
AKÜYÜ ŞARJ ETME
TSTAK™ CONNECT RADYO, geniş bir saklama
bölmesi içerir. Bu bölme ayrıca kullanımda
olmadığında AC/DC güç adaptörünü saklar
ve korur.
1. AC/DC güç adaptörünü çıkarmak için bölmeyi
açın (bkz. Şekil 1 ve Şekil 3).
2. Şarj cihazının AC/DC güç adaptörünü uygun
bir prize takın ve aküyü takmadan önce
TSTAK™ CONNECT RADYO güç giriş
bağlantı noktasına bağlayın.
Şebeke Adaptörünün gösterge LED'i kırmızı
renkte yanar.
3. Kilitleme mandalını serbest bırakarak cihaz
kapağını açın.
4. Aküyü (pakete dahil değildir) radyoya takın
ve yuvaya tam olarak oturduğundan emin
olun (bkz. Şekil 4). Akü gösterge LED’i sürekli
olarak yanıp söner, akü şarjının devam ettiğini
gösterir.
AC adaptörün LED'i kırmızı renkte yanar.
Akü LED’i akünün şarj durumuna (Yeşil, Sarı,
Kırmızı) uygun olarak yanar.
 Not: Kapağı kapatın ve sıkıca
kapandığından emin olun.
5. Şarj işlemi tamamlandığında sabit akünün
gösterge LED'i ile gösterilir. Akü tam olarak şarj
edildikten sonra hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi. Şarj
cihazının içine herhangi bir sıvı girmesine
izin vermeyin. Elektrik çarpabilir.
SICAK/SOĞUK AKÜ
GECIKMESI
UYARI: Yanma tehlikesi. Aküyü herhangi
bir sıvıya batırmayın veya sıvının aküye
girmesine izin vermeyin. Aküyü herhangi bir
nedenle açmaya çalışmayın. Akünün plastik
gövdesi kırılır veya çatlarsa geri dönüşüm için
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazı, akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ettiğinde akü uygun bir sıcaklığa
ulaşıncaya kadar şarj işlemini askıya alır ve
otomatik olarak bir Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
başlatır. Şarj cihazı daha sonra otomatik olarak
akü şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum akü
ömrü sağlar.
130
TR
EN
LED GÖSTERGELERI
AKÜ LED'I
Üç renkli bir LED, akünün durumunu gösterir
Yeşil
Akü tam olarak şarj
olmuş
Sarı
Akü kısmen şarj olmuş
Kırmızı
Akü boş
AKÜ LED'I
Üç renkli bir LED, akünün durumunu gösterir
Yavaş Yanıp Söner
ve Şebeke Adaptörü
LED'i açıktır
Pil şarj oluyor
Kırmızı Renkte Hızlı
Yanıp Söner
Hatalı/Arızalı akü
ŞEBEKE ADAPTÖRÜ LED'I
Akü Şebeke Adaptörü kırmızı bir LED ile
gösterilir
Kırmızı
Şebeke Adaptörü
Bağlandı
BLUETOOTH LED
Mavi bir LED, Bluetooth durumunu gösterir
Mavi
Bluetooth, Mobil
Uygulamaya bağlı
Kapalı
Bağlı değil (cihaza
bağlanmak için ışığın
açık olması gerekmez)
131
TR
EN
EKRANDA AKÜ DURUMU AÇILIR PENCERESI
Bir aküyü şarj ederken LCD ekranın ortasında akünün şarj durumunu gösteren büyük bir akü resmi
gösterilir.
Yeşil
Akü tam olarak şarj olmuş
Sarı
Akü kısmen şarj olmuş
Kırmızı
Akü boş
Camgöbeği ve Kırmızı
Sıcak/Soğuk Gecikmesi
Bu şarj cihazında sıcak/soğuk gecikme özelliği
vardır: Şarj cihazı akünün sıcak olduğunu tespit
ettiğinde, akü soğuyana kadar şarjı askıya alıp
otomatik olarak şarjı geciktirir. Akü soğuduktan
sonra şarj cihazı otomatik olarak akü şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü
ömrünü garanti eder.
Arızalı Aküler
Şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmez. Şarj
cihazı, LCD ekranda akü resmi üzerinde X
göstererek arızalı aküyü belirtir. Böyle bir
durumda aküyü tekrar şarj cihazına yerleştirin.
Sorun devam ederse şarj cihazında sorun
olup olmadığını tespit etmek için farklı bir akü
deneyin. Yeni akü doğru bir şekilde şarj oluyorsa
bir önceki akü arızalıdır. Servis merkezine veya
başka bir geri dönüşüm toplama noktasına teslim
edilmelidir. Yeni akü bir öncekiyle aynı soruna yol
açıyorsa, yetkili bir servis merkezinin şarj cihazını
ve aküyü test etmesini sağlayın.
NOT: Bu durum, şarj cihazının sorunlu olduğu
anlamına gelir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için cihazı kapatın. Kullanımda değilken ve onarım yaparken
elektrik prizi ile bağlantısını kesin. Üniteyi sökmeye çalışmayın; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün.
BU TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
Kullanıcı Kılavuzunun tamamını indirmek için www.2helpu.com/DEWALT adresine gidin
132
TR
EN
CİHAZ AÇIKLAMASI
5
1
2
7
6
3
Şekil 1. Önden Görünüm
1. Ön hoparlörler (2 adet)
2. Taşıma sapı
3. Kontrol paneli;
4. LCD Ekran
5. İstifleme mandalları
(2 adet);
6. Bölme mandalı
7. Bölme kapağı
5
4
1
• Bölmeyi açmak için kapak
kilitleme mandalını serbest
bırakıp açın.
• Akü yuvasına erişmek için
bölmenin üst kapağını açın.
• Bölmeyi kapatmak için
yerine oturana kadar
kapağı itin.
 Not: Doğru şekilde kapatıldığında, bölme
içeriği toz, birikinti ve hafif yağmurdan korunur.
3
2
4
1
5
6
2
1
Şekil 2. Arkadan Görünüm
1. Güç girişi (24 VDC)
2. Arka hoparlörler (2 adet)
Şekil 3. Saklama Bölmesi
1. USB güç/şarj girişi
2. Yardımcı jak (3,5 mm)
3. AC/DC güç adaptörü bölmesi
4. Bölme kapağı
5. Akü Yuvası
6. Saklama alanı
6
1
2
3
4
Şekil 4. Kontrol Paneli
1. Geri düğmesi
2. Sol düğme
3. Seçim düğmesi
4. Sağ düğme
5. Ana menü düğmesi
6. Dokunmatik düğmeler (6 adet)
5
133
TR
EN
SORUN GİDERME
ZAYIF AKÜLER
Zayıf aküler çalışmaya devam eder, ancak aynı
performansta olması beklenmemelidir. Cihaz
aküyle çalışırken şarj düzeyi %20’nin altına
düşerse, düşük akü göstergesi görünür.
AKÜ KORUMASI
Akünün ömrünü korumak amacıyla akünün şarj
düzeyi çok düşük olduğunda cihaz kapanır. Böyle
bir durumda, TSTAK™ CONNECT RADYO'yu
AC/DC güç adaptörü bulunan bir prize bağlayın
ve aküyü şarj edin.
MÜZIĞIN DURMASI
Cihaz dikey konumdayken düşürüldüğünde, akü
yuvasından dışarıya çıkabilir. Müziğin akü ile
çalınıyorsa müzik durur. Çalışmayı sürdürmek için
kapağı açın ve aküyü yerine
takın.
BAKIM
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için cihazı
kapatın ve bakım prosedürüne başlamadan
önce veya onarım sırasında güç kaynağı
ile bağlantısını kesin. Üniteyi sökmeye
çalışmayın; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün.
TEMIZLIK
UYARI: Temizlik öncesinde elektrik prizinden
çıkarın. Cihazın dış yüzeyindeki kir ve yağ,
bir bez parçası ya da metal olmayan bir fırça
kullanılarak çıkarılabilir.
UYARI: Haftada en az bir kez kiri ve tozu
temiz ve kuru havayla püskürtün. Göz
yaralanması riskini minimum düzeye indirmek
amacıyla bu işlemi gerçekleştirirken her
zaman ANSI Z87.1 onaylı göz koruması giyin.
UYARI: Cihazın metalik olmayan parçalarını
temizlemek için solvent veya diğer sert
kimyasalları kesinlikle kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
134
malzemeleri güçsüzleştirir. Sadece su ve
hafif sabun ile ıslatılmış bez kullanın. Cihazın
iç kısmına sıvı girmesine izin vermeyin ve
cihazın herhangi bir parçasını sıvıya kesinlikle
daldırmayın.
AKSESUARLAR
UYARI: DEWALT® tarafından tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu cihaz
ile test edilmediğinden, diğer aksesuarların
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini
azaltmak amacıyla bu cihazla birlikte sadece
DEWALT® aksesuarları kullanılmalıdır.
TSTAK™ CONNECT RADYO ile kullanılabilecek
aksesuarlara yerel satıcınızdan veya yetkili
servis merkezinizden ek bir ücret karşılığında
erişebilirsiniz.
ONARIMLAR
Akülere servis işlemi uygulanmaz.
Ürünün GÜVENLİĞİNİ ve GÜVENİLİRLİĞİNİ
garantilemek için onarımlar, bakım ve ayarlama
işlemleri DEWALT® fabrika servis merkezi,
DEWALT® yetkili servis merkezi veya diğer
kalifiye servis personeli tarafından yapılmalıdır.
Daima aynı yedek parçaları kullanın.
ÇEVRIMIÇI KAYIT
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Ürününüzü şimdi kaydettirin:
• Garanti Hizmeti: Ürününüzü kaydettiğinizde,
ürününüz ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda
daha verimli bir garanti hizmeti alabilirsiniz.
• Sahiplik Onayı: Yangın, sel veya hırsızlık gibi
herhangi bir sigorta kaybı olduğunda mülkiyet
kaydınız satın alma kanıtı olarak kullanılabilir.
• Güvenliğiniz için: Ürününüzü kaydettiğinizde,
düşük bir olasılıkla da olsa Federal Tüketici
Güvenliği Yasası uyarınca bir güvenlik
bildiriminin gerekli olduğu durumda sizinle
iletişime geçeriz.
Ελληνικά
Εγχειριδιο Οδηγιων
EL
EN
DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO+CHARGER
Το DEWALT® TSTAK™ CONNECT RADIO διαθέτει ενσωματωμένο ραδιοφωνικό δέκτη FM και
DAB, υποστήριξη Bluetooth, υποδοχή 3,5mm AUX για αναπαραγωγή ήχου/μουσικής από εξωτερική
συσκευή και εύχρηστη εφαρμογή για τηλεχειρισμό του συστήματος από smartphone ή tablet μέσω
Bluetooth. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα φόρτισης μπαταριών DEWALT® συρόμενου τύπου.
Το TSTAK™ CONNECT RADIO φορτίζει τις περισσότερες μπαταρίες ιόντων λιθίου της DEWALT®.
Οι μπαταρίες πωλούνται ξεχωριστά.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ραδιόφωνο FM-stereo με χειροκίνητη/αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων και αποθήκευση σταθμών
• Προηγμένη λειτουργία Ψηφιακής Εκπομπής Ήχου (DAB) με ένδειξη πληροφοριών εκπομπής
ανά σταθμό
• Προεπιλογή των αγαπημένων ψηφιακών σταθμών. 12 σταθμούς DAB και 12 σταθμούς FM.
• Σύνδεση μέσω Bluetooth
• Δευτερεύουσα υποδοχή 3,5mm για σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου.
• Θύρα τροφοδοσίας/φόρτισης USB (5V/2,1A)
• Μεγάλη, φωτιζόμενη, έγχρωμη οθόνη LCD
• Φωτιζόμενα, εύχρηστα κουμπιά
• Τέσσερα ηχεία μεσαίων συχνοτήτων και δύο ηχεία subwoofer για πλούσια ηχητική απόδοση
• Ρύθμιση έντασης και τονικότητας ήχου
• Ανθεκτική σχεδίαση
• Συμβατότητα με οποιαδήποτε μονάδα TSTAK™
• Αντοχή σε νερό και σκόνη, κατηγορίας IP54
• Εφαρμογή smartphone/tablet για τηλεχειρισμό της συσκευής
135
EL
EN
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΡΕΎΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ AC/DC),
ΜΟΝΤΈΛΟ: S048HM2400200
Ρεύμα εισόδου
100–240 VAC 50-60 Hz (Κατηγορία II)
Ρεύμα εξόδου
24 VDC
Ένταση ρεύματος εξόδου
2A
Βάρος
0,3 kg (0,66 lb.)
ΣΥΣΚΕΥΗ
Ρεύμα εισόδου
24 VDC
Ρεύμα εξόδου
Φορτιστής USB (5 V/2.1 A)
BLE
μπαταρία - 7 ημέρες, Υποδοχή τροφοδοτικού
ON πάντα
Καθυστέρηση ενεργοποίησης της αυτόματης
λειτουργίας αναμονής
< 20 λεπτά
Κατηγορία προστασίας IP
IP54*
Βάρος
5,9 kg (13,2 lb.) χωρίς την μπαταρία
Βάρος στοίβαξης άνωθεν (μικτό)
60 kg (132 lb.)
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Τάση μπαταρίας
10,8 VDC / 18 VDC (συμπερ. των μπαταριών
XR FLEXVOLT) 1Ah-9Ah
Τύπος μπαταρίας
Li-ion (συρόμενου τύπου)
Χρόνος φόρτισης, περίπου
90–300 λεπτά
Ένταση ρεύματος φόρτισης
1,5A
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΉΧΟΥ
Πηγή ήχου
DAB/FM, δευτερεύουσα υποδοχή εισόδου 3,5mm,
Bluetooth
Στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL)
100 dB @ 1 m
Ηχητική ισχύς
45 W (κατηγορίας D)
Αυτονομία λειτουργίας
8 ώρες (περίπου) με πλήρως φορτισμένη
μπαταρία Premium 18 V Li-ion
Συχνότητα λειτουργίας
2402–2480 MHz
Μετάδοση
4dBm μέγ.
*Προστασία από σκόνη και ακαθαρσίες εργοταξίου και ελαφριά διαβροχή
136
EL
EN
ΟΡΙΣΜΟΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι πιο κάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο της σοβαρότητας για κάθε λέξη-σύμβολο. Διαβάστε
το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδηλώνει μία άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα
επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδηλώνει μία δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί,
μπορεί να επιφέρει μικρής ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό.
 Επισήμανση: Υποδηλώνει μια πρακτική μη σχετιζόμενη με τραυματισμό, η οποία εάν δεν
αποφευχθεί ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε ολόκληρο το
εγχειρίδιο οδηγιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ του προϊόντος βρίσκεται στην κάτω πλευρά της
συσκευής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Δίνετε προσοχή και τηρείτε όλες τις
προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
5. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά
σε νερό.
6. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες.
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
7. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να
εκτίθεται απευθείας σε νερό και επάνω της
δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, π.χ. φιάλες.
8. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρά νωπό πανί.
9. Για την προστασία της συσκευής από το νερό
και τη σκόνη, να κλείνετε πάντα το κάλυμμα
του διαμερίσματος και το ελαστικό κάλυμμα της
υποδοχής του τροφοδοτικού DC.
10.Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
11.ΝΑ ΜΗΝ τοποθετείται κοντά σε γυμνή φλόγα.
(π.χ. αναμμένα κεριά), πηγές θερμότητας
(π.χ. καλοριφέρ, θερμοπομπούς, φούρνους)
ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των
ενισχυτών ήχου) που παράγουν θερμότητα.
12.Προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας από
πατήματα ή φθορές, ειδικά στην περιοχή του
φις ή της πρίζας.
13.Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρελκόμενα/
αξεσουάρ που καθορίζει ο
κατασκευαστής.
14.Εάν χρησιμοποιείτε τρόλεϊ, να είστε
προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση
του συνδυασμού τρόλεϊ/συσκευής ώστε
να αποφύγετε τραυματισμούς από τυχόν
ανατροπή. Να χρησιμοποιείται μόνο με το
τρόλεϊ, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα
ή το τραπέζι που καθορίζει ο κατασκευαστής
ή συνοδεύει το προϊόν.
15.Το τροφοδοτικό ρεύματος AC/DC πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για την τροφοδοσία της
συσκευής και τη φόρτιση της μπαταρίας της.
Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή από
το ρεύμα, πρέπει να αποσυνδέσετε από την
πρίζα το τροφοδοτικό AC/DC.
16.Αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια
καταιγίδων με πτώση κεραυνών ή εάν
πρόκειται να μείνει εκτός χρήσης για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
17.Το τροφοδοτικό AC/DC πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιμο, χωρίς να αποκρύπτεται από
τυχόν εμπόδια, κατά τη χρήση του.
18.Για οποιαδήποτε εργασία σέρβις, να
απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό
σέρβις. Σέρβις απαιτείται όταν η συσκευή
υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη,
για παράδειγμα: φθορά του καλωδίου
τροφοδοσίας ή του φις, είσοδος υγρών
ή βρόχινου νερού στις υποδοχές, έκθεση της
συσκευής σε υπερβολικά υψηλή υγρασία, μη
κανονική λειτουργία ή διακοπή λειτουργίας
μετά από πτώση.
19.Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
137
EL
EN
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται
ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
20.Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι ΔΕΝ
παίζουν με τη συσκευή.
21.Αυτή η συσκευή είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των
8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες,
ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την
προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή τους έχουν
παρασχεθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει
τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη
δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
22.Να χρησιμοποιείται μόνο με τις καθορισμένες
μπαταρίες DEWALT® (βλ. την παρακάτω
ενότητα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για Όλες τις μπαταρίες για τις εγκεκριμένες
μπαταρίες DEWALT®). Η χρήση
οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών εκτός των
εγκεκριμένων από την DEWALT® μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
Το σύμβολο του κεραυνού-βέλους εντός
τριγώνου προειδοποιεί τον χρήστη ότι στο
προϊόν υπάρχουν εξαρτήματα που ενδέχεται
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
Το σύμβολο του θαυμαστικού εντός τριγώνου
υποδεικνύει στον χρήστη ότι το εγχειρίδιο
οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή
περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας
και σέρβις.
Το σύμβολο διπλής μόνωσης (ένα
τετράγωνο μέσα σε άλλο τετράγωνο)
υποδεικνύει ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας
ΙΙ και έχει σκοπό να προειδοποιήσει το
εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις για τη
χρήση πανομοιότυπων ανταλλακτικών στην
παρούσα συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας βροχή ή
υγρασία. Να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνάξηρά μέρη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τυχόν
138
ηλεκτροπληξία, τοποθετήστε την πλατιά επαφή
του βύσματος του τροφοδοτικού στην πλατιά
υποδοχή και εφαρμόστε το μέχρι τέρμα.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Η συσκευή DEWALT® TSTAK™ συμμορφώνεται
με τα εξής πρότυπα:
EN 300328
EN 55024
EN 301489-17
EN 55032
EN 55014-1
EN 60065
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 55020
EN 61000-3-3
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Οι ετικέτες που υπάρχουν επάνω στη συσκευή
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής σύμβολα:
V
Volt
A
Amper
W
Watt
h
ώρες
Συνεχές ρεύμα
Κατασκευή Κατηγορίας ΙΙ (με διπλή
μόνωση)
Σήμανση CE
Σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικές μπαταρίες, να
βεβαιώνεστε ότι έχετε συμπεριλάβει τον αριθμό
καταλόγου και την τάση. Η συσκευή TSTAK™
CONNECT RADIO προορίζεται για χρήση μόνο
με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων
λιθίου σειράς DCB 10,8 V/18 V της DEWALT®,
συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών DEWALT®
XR FLEXVOLT χωρητικότητας έως και 9 Ah. Η
χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών μπορεί να
δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
Φορτίζετε μόνο με τον ενσωματωμένο φορτιστή
της συσκευής TSTAK™ CONNECT RADIO ή
κάποιον αντίστοιχο. Ένας φορτιστής που είναι
EL
EN
κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν
χρησιμοποιείται με άλλη μπαταρία.
 Σημείωση: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως
φορτισμένη όταν τη βγάζετε από τη συσκευασία
της. Πριν από τη χρήση της μπαταρίας και
του φορτιστή, διαβάστε τις οδηγίες για την
ασφάλεια στην παρακάτω ενότητα και, κατόπιν,
ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μ
η φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε την μπαταρία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, για παράδειγμα
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή
σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας
από τον φορτιστή μπορεί να προκαλέσει
ανάφλεξη της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
• Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την μπαταρία
στον φορτιστή ασκώντας δύναμη.
ΜΗΝ τροποποιήσετε την μπαταρία με
οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάξει με
μη συμβατό φορτιστή, διότι η μπαταρία
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό
τραυματισμό.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT®.
• ΜΗ βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη
συσκευή και την μπαταρία σε χώρους όπου
η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει ή να
υπερβεί τους 40 °C (105 °F) (όπως εξωτερικά
στέγαστρα ή μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
Για να επιτύχετε τη βέλτιστη διάρκεια ζωής των
μπαταριών, αποθηκεύετέ τις σε ξηρό, δροσερό
χώρο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς.
Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την
μπαταρία για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα της μπαταρίας είναι ραγισμένο
ή έχει υποστεί ζημιά, μην την τοποθετείτε
στον φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε κάτω
ή προξενήσετε ζημιά στην μπαταρία. Μη
χρησιμοποιήσετε μπαταρία ή φορτιστή που
έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ. τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με
σφυρί, πατηθεί). Οι μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς.
Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τις
μπαταρίες με τρόπο που θα επιτρέψει
σε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε
επαφή με τους εκτεθειμένους πόλους
της μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην
τοποθετείτε την μπαταρία σε ποδιές, τσέπες,
εργαλειοθήκες, συρτάρια κ.λπ. μαζί με
καρφιά, βίδες, κλειδιά κ.λπ. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς εάν οι πόλοι
της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε
επαφή με αγώγιμα υλικά, π.χ. κλειδιά,
κέρματα, εργαλεία και άλλα παρόμοια
αντικείμενα. Οι Κανονισμοί Μεταφοράς
Επικίνδυνων Υλικών (HMR) του Υπουργείου
Μεταφορών των ΗΠΑ επιτρέπει τη μεταφορά
μπαταριών με τα μαζικά μέσα μεταφοράς ή
αεροσκάφη (δηλαδή μέσα σε αποσκευές ή
χειραποσκευές) ΜΟΝΟΝ εάν είναι κατάλληλα
προστατευμένες από βραχυκύκλωμα. Κατά
την μεταφορά μεμονωμένων μπαταριών να
βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών
είναι προστατευμένοι και καλά μονωμένοι
από υλικά που θα μπορούσαν να έρθουν
σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μ
ην ρίξετε την μπαταρία στη φωτιά ακόμα
και αν έχει σοβαρή βλάβη ή έχει αχρηστευθεί
εντελώς. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε
φωτιά. Κατά την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου
παράγονται τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έρθουν
σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό. Εάν
το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα
μάτια, κρατήστε τα ανοικτά και ξεπλύνετέ τα
με νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Στη συνέχεια, ζητήστε ιατρική
βοήθεια. Ενημερώστε ότι ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από υγρές οργανικές
ανθρακικές ενώσεις και άλατα λιθίου.
• Τα περιεχόμενα μιας ανοιγμένης μπαταρίας
μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του
αναπνευστικού συστήματος. Παρέχετε
καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν,
ζητήστε ιατρική βοήθεια.
• Μην εκθέτετε την μπαταρία ή τη συσκευή σε
φωτιά ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασίες άνω των
130 °C (265 °F) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να αναφλεγεί
αν εκτεθεί σε σπινθήρα ή φλόγα.
139
EL
EN
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες: Το παρόν εγχειρίδιο
περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και χρήσης
για τους φορτιστές μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή, διαβάστε
και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και τις
επισημάνσεις προσοχής που υπάρχουν επάνω
στον φορτιστή, την μπαταρία και το προϊόν
όπου χρησιμοποιείται η μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό
μέσα στον φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
DEWALT®. Άλλοι τύποι μπαταριών μπορεί
να υπερθερμανθούν και να εκραγούν,
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
Επισήμανση: Όταν μια μπαταρία δεν
χρησιμοποιείται, διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα. Υπό ορισμένες συνθήκες,
όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στην παροχή
ρεύματος, υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος
από ξένα υλικά και ανάφλεξής του. Τα ξένα υλικά ή
τα μεταλλικά αντικείμενα με αγώγιμες ιδιότητες, για
παράδειγμα ρινίσματα, κατάλοιπα τροχίσματος,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή οποιαδήποτε
συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα πρέπει
πάντα να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες
του φορτιστή.
Αποσυνδέετε πάντα το τροφοδοτικό AC/DC από
την πρίζα και αφαιρείτε την μπαταρία από την
υποδοχή της προτού επιχειρήσετε να καθαρίσετε
τον φορτιστή.
• Μ
ΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε την μπαταρία
με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές εκτός
από τους συμβατούς φορτιστές DEWALT®.
Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
• Αυτός ο φορτιστής δεν προορίζεται
για άλλες χρήσεις εκτός από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT®.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε άμεση επαφή
με νερό και ΜΗΝ τον βυθίσετε σε νερό.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε τον φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
140
• Ν
α βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος
ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Κατά τη χρήση του φορτιστή σε εξωτερικούς
χώρους, τοποθετείτε τον σε ξηρό σημείο
και χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης που
είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για
χρήση σε εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
επάνω στον φορτιστή. Τοποθετείτε τον
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά.
• Μη χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή έχει
υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή. Εάν
απαιτείται σέρβις ή επισκευή, παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή
θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέετε τον φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση της
μπαταρίας δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε
2 φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να
λειτουργεί με τάση 24 VDC. Μην
επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή με οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό
ή προσαρμογέα AC/DC εκτός από αυτόν
που την συνοδεύει.
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1. Εάν είναι δυνατό αποθηκεύετε τη συσκευή σε
δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεση
ηλιακή ακτινοβολία και από υπερβολική ζέστη
ή κρύο.
2. Για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας,
συνιστάται να αποθηκεύετε την μπαταρία
πλήρως φορτισμένη, σε δροσερό, ξηρό
μέρος, εκτός του φορτιστή.
EL
EN
 Σημείωση: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένες. Η μπαταρία
θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
ΦΟΡΤΙΣΗ
Η συσκευή TSTAK™ CONNECT RADIO
έχει τη δυνατότητα να φορτίζει μόνο τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
σειράς DCB 10,8 V/18 V της DEWALT®,
συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών
DEWALT® XR FLEXVOLT χωρητικότητας έως και
9 Ah. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού
και πυρκαγιάς. Φροντίστε να διαβάσετε όλες
τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν
τη συσκευή για φόρτιση της μπαταρίας σας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
1. Η μέγιστη διάρκεια ζωής και η βέλτιστη απόδοση
μπορεί να επιτευχθεί όταν η μπαταρία φορτίζεται
σε θερμοκρασίες αέρα περιβάλλοντος μεταξύ
18 °-24 °C. ΜΗ φορτίζετε την μπαταρία σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 4,5 °C
ή πάνω από 40,5 °C. Αυτό είναι σημαντικό και
θα αποτρέψει σοβαρή ζημιά στην μπαταρία.
2. Η θερμοκρασία του φορτιστή και της μπαταρίας
ενδέχεται να αυξηθεί κατά την φόρτιση. Αυτό
είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει κάποιο
πρόβλημα. Για να διευκολύνετε την ψύξη της
μπαταρίας μετά τη χρήση, αποφεύγετε την
τοποθέτηση του φορτιστή ή της μπαταρίας σε
σημεία με υψηλή θερμοκρασία, π.χ. μεταλλικά
στέγαστρα ή κουτιά χωρίς μόνωση.
3. Μια κρύα μπαταρία θα φορτίζεται με περίπου
τη μισή ταχύτητα από μια ζεστή μπαταρία. Η
μπαταρία θα φορτίζεται με αυτήν τη μικρότερη
ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και δεν
θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης
ακόμα και όταν η μπαταρία ζεσταθεί.
4. Εάν η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά:
α. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί
συνδέοντας μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα·
β. Ελέγξτε εάν η πρίζα τροφοδοτείται μέσω
διακόπτη φώτων, ο οποίος ενδεχομένως
διακόπτει την παροχή ρεύματος·
γ. Μετακινήστε τον φορτιστή και την μπαταρία
σε σημείο με θερμοκρασία περιβάλλοντος
μεταξύ 18 ° - 24 °C·
δ. Εάν το πρόβλημα με τη φόρτιση παραμένει,
παραδώστε την μπαταρία και τον φορτιστή σε
ένα κέντρο σέρβις.
5. Αυτή η μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται
όταν δεν είναι σε θέση να παράγει επαρκή
ισχύ σε εργασίες που γινόντουσαν εύκολα πιο
πριν. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΙΑΚΟΨΤΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ της μπαταρίας. Επίσης, μπορείτε
να επαναφορτίσετε μια μπαταρία που δεν έχει
εξαντληθεί εντελώς, χωρίς να επηρεάσετε την
απόδοσή της.
6. Τα ξένα υλικά με αγώγιμες ιδιότητες, για
παράδειγμα ρινίσματα, κατάλοιπα τροχίσματος,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, θα πρέπει πάντα να διατηρούνται
μακριά από τις κοιλότητες του φορτιστή.
Αποσυνδέετε πάντα τον φορτιστή από την
πρίζα προτού τον καθαρίσετε.
7. Μην παγώνετε και μην βυθίζετε τον φορτιστή
σε νερό ή άλλα υγρά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό
μέσα στον φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Μη βυθίζετε την μπαταρία σε οποιοδήποτε
υγρό και μην επιτρέψετε την είσοδο
οποιουδήποτε υγρού σε αυτήν. Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε την μπαταρία
για οποιονδήποτε λόγο. Εάν το πλαστικό
περίβλημα της μπαταρίας σπάσει ή ραγίσει,
παραδώστε τη σε ένα κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί
σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον
ίδιο ή αντίστοιχο τύπο.
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η συσκευή TSTAK™ CONNECT RADIO διαθέτει
ένα μεγάλο διαμέρισμα αποθήκευσης. Το
συγκεκριμένο διαμέρισμα χρησιμεύει επίσης για
αποθήκευση και προστασία του τροφοδοτικού
ρεύματος AC/DC όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.
1. Ανοίξτε το διαμέρισμα για να βγάλετε το
τροφοδοτικό AC/DC (βλ. Εικόνα 1 και Εικόνα 3).
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC του φορτιστή
σε κατάλληλη πρίζα και συνδέστε τον στην
υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής TSTAK™
CONNECT RADIO, προτού τοποθετήσετε την
μπαταρία.
Η λυχνία LED του τροφοδοτικού θα ανάψει με
κόκκινο χρώμα.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα της συσκευής
ελευθερώνοντας την ασφάλεια.
4. Τοποθετήστε την μπαταρία (δεν
περιλαμβάνεται) στο ραδιόφωνο και βεβαιωθείτε
ότι έχει εφαρμόσει πλήρως στην υποδοχή
της (βλ. Εικόνα 4). Η ενδεικτική λυχνία LED
141
EL
EN
της μπαταρίας θα αναβοσβήνει συνεχώς,
υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται.
ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η λυχνία LED του τροφοδοτικού AC θα
ανάψει με κόκκινο χρώμα. Η λυχνία LED της
μπαταρίας θα ανάψει με χρώμα ανάλογο
της κατάστασης φόρτισης (Πράσινο, Κίτρινο
ή Κόκκινο).
Τα τρία χρώματα της ενδεικτικής λυχνίας LED
υποδεικνύουν την κατάσταση της μπαταρίας
Αργό αναβόσβησμα
και αναμμένη λυχνία
LED τροφοδοτικού
Η μπαταρία φορτίζεται
 Σημείωση: Κλείστε το κάλυμμα και
βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σφιχτά.
Γρήγορο
αναβόσβησμα με
Κόκκινο χρώμα
Σφάλμα / Ελαττωματική
μπαταρία
5.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση η ενδεικτική
λυχνία LED της μπαταρίας θα ανάβει σταθερά.
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και
μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ή να την
αφήσετε τοποθετημένη στον φορτιστή.
ΛΥΧΝΙΑ LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ
Η κόκκινη λυχνία LED υποδεικνύει χρήση του
τροφοδοτικού
Κόκκινο
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΖΕΣΤΗΣ/ΚΡΥΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση ζεστής/κρύας
μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση έως ότου
η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση
της μπαταρίας. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED
ΛΥΧΝΙΑ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Τα τρία χρώματα της ενδεικτικής λυχνίας LED
υποδεικνύουν την κατάσταση της μπαταρίας
Πράσινο
Η μπαταρία είναι
πλήρως φορτισμένη
Κίτρινο
Η μπαταρία είναι
μερικώς φορτισμένη
Κόκκινο
Η μπαταρία είναι
εξαντλημένη
142
Συνδεδεμένο
τροφοδοτικό
ΛΥΧΝΙΑ LED BLUETOOTH
Η μπλε λυχνία LED υποδεικνύει την κατάσταση
του Bluetooth
Μπλε
Το Bluetooth συνδέθηκε
με την εφαρμογή του
κινητού
Σβηστή
Εκτός σύνδεσης
(η λυχνία δεν χρειάζεται
να είναι αναμμένη για
σύνδεση με τη συσκευή)
EL
EN
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας στο κέντρο της οθόνης LCD εμφανίζεται ένα μεγάλο εικονίδιο
μπαταρίας που υποδεικνύει την κατάσταση της φόρτισης της μπαταρίας.
Πράσινο
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
Κίτρινο
Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη
Κόκκινο
Η μπαταρία είναι εξαντλημένη
Γαλάζιο και Κόκκινο
Καθυστέρηση ζεστής/κρύας μπαταρίας
Αυτός ο φορτιστής διαθέτει λειτουργία
καθυστέρησης ζεστής/κρύας μπαταρίας: εάν
ο φορτιστής ανιχνεύσει μια μπαταρία που
είναι πολύ ζεστή, τότε καθυστερεί αυτόματα τη
φόρτιση έως ότου κρυώσει η μπαταρία. Μόλις η
μπαταρία κρυώσει ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα
τη φόρτιση της μπαταρίας. Αυτή η λειτουργία
διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
Ελαττωματικές μπαταρίες
Αυτός ο φορτιστής δεν θα φορτίσει μια μπαταρία
που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα
υποδείξει βλάβη της μπαταρίας εμφανίζοντας
το εικονίδιο X στην ένδειξη της μπαταρίας
της οθόνης LCD. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στον φορτιστή.
Εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να εμφανίζεται,
τοποθετήστε μια άλλη μπαταρία στον φορτιστή
για να εξακριβώσετε εάν ο φορτιστής λειτουργεί
σωστά. Εάν η νέα μπαταρία φορτίζεται σωστά,
αυτό σημαίνει ότι η αρχική μπαταρία είναι
ελαττωματική και θα πρέπει να επιστραφεί σε
ένα κέντρο σέρβις ή άλλο σημείο περισυλλογής
για ανακύκλωση. Εάν η νέα μπαταρία δίνει
την ίδια ένδειξη σφάλματος με την αρχική, τότε
παραδώστε τον φορτιστή και την μπαταρία για
έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται
ή κατά την εκτέλεση επισκευών, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την πρίζα.
Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα. Εάν απαιτείται σέρβις ή επισκευή, παραδώστε
την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Για να κάνετε λήψη του πλήρους Εγχειριδίου Χρήστη μεταβείτε στη διεύθυνση www.2helpu.com/
DEWALT
143
EL
EN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
5
1
2
7
6
3
Εικόνα 1. Εμπρόσθια όψη
1. Εμπρόσθια ηχεία (2x)
2. Λαβή μεταφοράς
3. Πίνακας χειρισμού·
4. Οθόνη LCD
5. Ασφάλειες στοίβαξης (2x)
6. Ασφάλεια διαμερίσματος
7. Κάλυμμα διαμερίσματος
5
4
1
• Για να ανοίξετε το
διαμέρισμα, ελευθερώστε
την ασφάλεια και ανοίξτε το.
• Για να χρησιμοποιήσετε την
υποδοχή της μπαταρίας,
ανοίξτε το άνω κάλυμμα
του διαμερίσματος.
• Για να κλείσετε το
διαμέρισμα, πιέστε το
κάλυμμα προς τα κάτω
μέχρι να ασφαλίσει.
 Σημείωση:Όταν το διαμέρισμα είναι κλεισμένο σωστά προστατεύει τα περιεχόμενά
του από τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και την ελαφριά διαβροχή.
3
2
4
1
5
6
2
1
Εικόνα 2. Οπίσθια όψη
1. Υποδοχή τροφοδοτικού (24 VDC)
2. Οπίσθια ηχεία (2x)
Εικόνα 3. Διαμέρισμα αποθήκευσης
1. Θύρα τροφοδοσίας/φόρτισης USB
2. Υποδοχή δευτερεύουσας πηγής (3,5 mm)
3. Διαμέρισμα τροφοδοτικού ρεύματος AC/DC
4. Κάλυμμα διαμερίσματος
5. Υποδοχή μπαταρίας
6. Αποθηκευτικός χώρος
6
1
144
2
3
4
5
Εικόνα 4. Πίνακας
χειρισμού
1. Κουμπί Πίσω
2. Αριστερό κουμπί
3. Επιλογέας
4. Δεξί κουμπί
5. Κουμπί Αρχική οθόνη
6. Κουμπιά αφής (×6)
EL
EN
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Οι εξασθενημένες μπαταρίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αλλά δεν αναμένεται να
αποδίδουν το ίδιο αποτελεσματικά. Εάν η συσκευή
τροφοδοτείται από μπαταρία και η φόρτισή της
πέσει κάτω από το 20% τότε εμφανίζεται η ένδειξη
χαμηλής μπαταρίας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για να προστατευθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας,
η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν το
φορτίο της μπαταρίας πέσει πολύ χαμηλά. Σε
αυτήν την περίπτωση συνδέστε τη συσκευή
TSTAK™ CONNECT RADIO στην πρίζα μέσω του
τροφοδοτικού AC/DC για να φορτίσετε την μπαταρία.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Εάν η συσκευή πέσει ενώ βρίσκεται στην κατακόρυφη
θέση, τότε η μπαταρία ενδέχεται να αποσυνδεθεί από
την υποδοχή της. Εάν η αναπαραγωγή μουσικής
τροφοδοτείται από την μπαταρία, τότε η μουσική θα
σταματήσει. Για να συνεχίσετε, ανοίξτε το κάλυμμα και
τοποθετήστε την μπαταρία ξανά στη θέση της.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη
συσκευή και αποσυνδέετέ την από την πρίζα
προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης ή επισκευής σε αυτήν. Μην
επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα.
Εάν απαιτείται σέρβις ή επισκευή, παραδώστε
την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέετε τον
φορτιστή από την πρίζα ρεύματος πριν τον
καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο μπορούν
να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
της συσκευής χρησιμοποιώντας πανί ή
μαλακή, μη μεταλλική βούρτσα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απομακρύνετε τη σκόνη
και τους ρύπους με καθαρό πεπιεσμένο αέρα,
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα Για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού
των ματιών κατά τη συγκεκριμένη εργασία,
χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά
εγκεκριμένα κατά ANSI Z87.1.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά για τον
καθαρισμό των μη μεταλλικών εξαρτημάτων
της συσκευής. Τα χημικά αυτά μπορεί να
εξασθενήσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται
σε αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε ένα
πανί που έχει υγρανθεί μόνο με νερό και ήπιο
σαπούνι. Ποτέ μην αφήσετε οποιοδήποτε υγρό
να εισέλθει στη συσκευή. Ποτέ μη βυθίσετε
οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής σε υγρό.
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή τα αξεσουάρ
που δεν προσφέρει η DEWALT® δεν έχουν
δοκιμαστεί σε αυτήν τη συσκευή, η χρήση
τους μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για να
μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, με τη
συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
αξεσουάρ που συνιστά η DEWALT®.
Τα αξεσουάρ που συνιστώνται για χρήση με τη
συσκευή TSTAK™ CONNECT RADIO διατίθενται
έναντι πρόσθετης χρέωσης από τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Οι μπαταρίες δεν επιδέχονται σέρβις.
Για να διασφαλίσετε την ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του προϊόντος, οι εργασίες
επισκευής, συντήρησης και ρύθμισης θα πρέπει
να εκτελούνται από εργοστασιακό κέντρο σέρβις
της DΕWalt, εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της
DΕWalt ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
Χρησιμοποιείτε πάντα ίδια, γνήσια ανταλλακτικά.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Καταχωρήστε
τώρα το προϊόν σας για τις εξής υπηρεσίες:
• Υ
πηρεσία Εγγύησης: Με την καταχώρηση
του προϊόντος σας θα εξυπηρετηθείτε
αποτελεσματικότερα στα πλαίσια της εγγύησης
εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
• Ε
πιβεβαίωση Ιδιοκτήτη: Σε περίπτωση
ασφαλιστικής αποζημίωσης για απώλεια,
π.χ. φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή, η καταχώρηση
του ιδιοκτήτη θα χρησιμεύσει ως αποδεικτικό
ιδιοκτησίας.
• Γ
ια τη δική σας Ασφάλεια: Η καταχώρηση
του προϊόντος σας θα μας επιτρέψει να
επικοινωνήσουμε μαζί σας στην σπάνια
περίπτωση που εκδοθεί κάποια οδηγία
ασφαλείας στα πλαίσια της ομοσπονδιακής
νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.
145
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA Egide
Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR t32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
enduser.BE@SBDinc.com
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22 2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
kundeservice.dk@sbdinc.com
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-0
Fax: 06126-21-2770
infodwge@sbdinc.com
www.dewalt.de
Ελλάς
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε. E∆ΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ :
Στράβωνος 7 & Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166
74, Αθήνα SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι
Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ: 00302108981616
Φαξ: 00302108983570
España
DEWALT Ibérica, S.C.A. Parc de Negocios
“Mas Blau” Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1,
Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT 5, allée des Hêtres BP 60105, 69579
Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT In der Luberzen 42 8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT Building 4500, Kinsale RoadCork
Airport Business ParkCork, Ireland
Tel: 00353-2781800
Fax: 01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DEWALT via Energypark 6 20871 Vimercate
(MB), IT
Tel: 800-014353
39 039-9590200
Fax: 39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DEWALT Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel: 31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT Postboks 46130405 Oslo, Norge
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
EEWALT Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Ed. D Dinis, Quina da FonteRua
dos Malhoes 2 2A 2º Esq.Oeiras
e S. Juliao da Barra, paço de Arcos
e Caxias 2770 071 Paço de Arcos
Tel: +351 214667500
Fax: +351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT PL4700521 Helsinki, Suomi
Pu h: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
BOX 94
43122 Mölndal Sverige
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince
kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet
Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 665 2900
Faks: +90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
Kingdom
United
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT 810 Whitehorse Road
Box Hill VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East
Africa
DEWALT P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 282276
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
(APR15) Part No. DWST1-81078-QW, DWST1-81079-GB, DWST1-81080-XE
Copyright © 2017 DEWALT
The following are trademarks for one or more DEWALT power tools:
the yellow and black color scheme; the kit box configuration.
DEWALT Industrial Tool Co.
D-65509 IDSTEIN,
GERMANY
www.dewalt.com
V1.0
15224 12/2017
Download PDF

advertising