LG SJ4R Användarguide
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
ENKEL HANDBOK
Trådlös
Sound Bar
Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för
framtida bruk.
För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan http://www.
lg.com och hämta sedan användarhandboken.
Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.
MODELL
SJ4R
www.lg.com
MFL70205122
SJ4R.DSWELLZ_SIM_SWE_MFL70205122.indd 1
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.
2018-04-26
3:26:05
Frampanel
Knapparna är placerade på baksidan.
1
Subwoofer-anslutning
Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren
och följ stegen nedan.
a Anslut den trådlösa subwoofern och
soundbarens strömsladd till uttaget.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vänteläge / På
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Väljer funktion
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Justerar volymen
Bakpanel
b Slå på soundbaren.
Soundbaren och den trådlösa subwoofern
ansluts automatiskt. Subwooferns gröna
lysdiod tänds.
Ansluta subwoofern manuellt
Om subwoofern inte alstrar ljud, prova att ansluta
manuellt.
a Tryck på Pairing-knappen på baksidan av den
trådlösa subwoofern.
yy Den gröna LED-lampan på baksidan av den
trådlösa subwoofern blinkar snabbt.
b Sätt på huvudenheten.
c Pairingen är slutförd.
DC IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Anslut till nätadaptern
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · · · · Anslut till en optisk enhet
PORTABLE IN · · · · · · · · · · · Anslut till en bärbar enhet
USB (endast service) · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kontakt för
programvarunedladdning
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · · · · Anslut till TV
HDMI IN · · · · · · · · · · · Anslut till HDMI Ut på en enhet
yy Den gröna LED-lampan på baksidan av den
trådlösa subwoofern tänds.
Håll soundbar och subwoofer på minst 1
m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös
router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra
störningar på den trådlösa anslutningen.
>1m
SJ4R.DSWELLZ_SIM_SWE_MFL70205122.indd 2
2018-04-26
3:26:07
2
TV-anslutning
Anslut Soundbar till TV:n med
Optical ( ) eller HDMI ARC (
Fjärrkontroll
).
Optisk anslutning
a Anslut soundbar till TV:n med den optiska
kabeln.
b Konfigurera [Extern högtalare (Optisk)] på
TV:ns inställningsmeny.
TV
ASC/STANDARD/CINEMA: Väljer ljudeffekt.
REAR LEVEL +/-: Justerar de bakre högtalarnas ljudnivå.
(För bakre högtalare)
WOOFER LEVEL +/-: Justerar volymen för subwoofer.
HDMI-anslutning (ARC)
a Anslut soundbar till TV:n med HDMI-kabeln.
b Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] på
TV:ns inställningsmeny.
AUTO POWER ON/OFF: Slås på automatiskt av en
ingångskälla.
Byta batteri
TV
yy HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte
stöder HDMI ARC.
yy Om enheten är ansluten med OPTICAL och
ARC samtidigt, prioriteras ARC-signalen.
Ytterligare enhetsanslutning
a Anslut till extern enhet på följande sätt.
(digitalbox,
spelare osv.)
TV
Eller
OR
b Välj ingångskälla genom att trycka på F upprepade
gånger på fjärrkontroll eller enhet.
SJ4R.DSWELLZ_SIM_SWE_MFL70205122.indd 3
2018-04-26
3:26:07
Extra information
Specifikationer
Se huvudströmsetiketten.
Strömförbrukning
Standby-läge för nätverk: 1,5 W
(Om alla nätverksportar är
aktiverade).
Nätadapter
yy Modell : DA-38A25
yy Tillverkare: Asian Power Devices
Inc.
yy Ingång :
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
1,2 A
yy Uteffekt : 25 V 0 1,52 A
Mått
(B x H x D)
Cirka.
890 mm x 55 mm x 85 mm
Med fot
Förstärkare (total
utgående RMSström)
420 W RMS
Design och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
Så här kopplar du från den trådlösa
nätverksanslutningen eller trådlösa enheten
Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och
sedan stäng av enheten.
Bakre inneslutande ljud
Trådlöst kit för bakre högtalare inkluderar
verklighetstroget inneslutande ljud.(SPJ4-S)
SJ4R.DSWELLZ_SIM_SWE_MFL70205122.indd 4
Information om programvara med öppen
källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta
källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkodlicenser som ingår för den här produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande
licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och
upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på
CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra
sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och
hantering) efter e-postbegäran till [email protected]
Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår
sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla
som tar emot denna information.
Försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Ljudlimpa av
radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv
2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande Internetadress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och
användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten
och kroppen.
Frekvensomfång
2402 till 2480 MHz
5730 till 5821 MHz
Uteffekt (Max.)
10 dBm
13 dBm
2018-04-26
3:26:08
SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI
ENKEL HANDBOK
Trådlöst kit för
bakre högtalare
Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för
framtida bruk.
För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan http://www.
lg.com och hämta sedan användarhandboken.
Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.
MODELL
SPJ4-S
www.lg.com
MFL70205123
SJ4R(SPJ4-S).DSWELLZ_SIM_SWE_MFL70205123.indd 1
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.
2018-04-26
3:27:03
1
Anslutning av de bakre högtalarna
Högtalarnas design och anslutningsmetod kan
skilja sig mellan olika modeller.
2
Anslutning av den trådlösa mottagaren
aAnslut den trådlösa mottagaren med elkabel till
eluttaget.
b Sätt på enheten: Enheten och den trådlösa
mottagaren kommer att anslutas automatiskt.
Mottagarens gulgröna LED-lampa sätts på.
Manuell anslutning av den trådlösa
mottagaren
Transparent
Svart rand
Om det inte kommer något ljud från de bakre
högtalarna, försök ansluta manuellt.
Bakre
högtalare
(vänster)
Trådlös
mottagare
Bakre
högtalare
(höger)
Svart rand
Transparent
aAnslut högtalarkablarna till de bakre högtalarna
på korrekt sätt
a Tryck på PAIRING knappen på baksidan av den
trådlösa mottagaren.
yy Gulgrön LED-lampa på den trådlösa
mottagaren blinkar snabbt.
b Sätt på huvudenheten
c Pairing-anslutningen är klar.
yy Gulgrön LED-lampa på den trådlösa
mottagaren lyser.
b Anslut den trådlösa mottagaren och de bakre
högtalarna (Grå: höger ; Blå: vänster) med
högtalarkablarna.
c Sätt på funktionen Inneslutande för att njuta av
inneslutande ljud.
SJ4R(SPJ4-S).DSWELLZ_SIM_SWE_MFL70205123.indd 2
2018-04-26
3:27:04
Extra information
Inneslutande ljud På/Av
När du sätter på funktionen Inneslutande, kommer du
att kunna njuta av magnifikt inneslutande ljud från alla
anslutna ljudkällor med de bakre högtalarna.
Grundinställningen för funktionen Inneslutande
är AV, för att använda funktionen Inneslutande
ändra den till PÅ .
SJ4R/SJ4Y
Inneslutande På: Tryck och håll nere REAR LEVEL o
knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder.
Inneslutande Av: Tryck och håll nere REAR LEVEL p
knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder.
Beskrivning av den trådlösa mottagaren
Strömkrav
Se märkesetiketten på den
trådlösa mottagaren.
Strömförbrukning
Se märkesetiketten på den
trådlösa mottagaren.
Mått
Cirka.
(B x H x D)
60 mm x 220 mm x 175 mm
Design och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
Om ferritkärnan (tillval)
två gånger
SJ5Y
Inneslutande På: Tryck och håll nere AUTO VOL
knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder, och
tryck sedan på AUTO VOL knappen upprepade gånger
för att välja ON - SURROUND på skärmen.
Inneslutande Av: Tryck och håll nere AUTO VOL
knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder, och
tryck sedan på AUTO VOL knappen upprepade gånger
för att välja OFF - SURROUND på skärmen.
Försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar LG Electronics att RECEIVER av
radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv
2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande Internetadress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras
och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan
enheten och kroppen.
Frekvensomfång
5730 till 5821 MHz
SJ4R(SPJ4-S).DSWELLZ_SIM_SWE_MFL70205123.indd 3
Uteffekt (Max.)
13 dBm
2018-04-26
3:27:04
SJ4R(SPJ4-S).DSWELLZ_SIM_SWE_MFL70205123.indd 4
2018-04-26
3:27:04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement