LG SJ9 Användarguide
SVENSKA
FÖRENKLAD BRUKSANVISNING
SJ9
SMART Hi-Fi
AUDIO
Trådlös soundbar för flera rum
Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten, och
behåll den för framtida användning.
För att läsa instruktionerna för avancerade egenskaper, gå till http://www.lg.com och ladda
sedan ned Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din
enhet.
MODELL
SJ9
*MFL70269614*
SJ9.DWEULLZ_SIMPLE_SWE_MFL70269614.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.
2017-07-13 �� 5:05:54
Frampanel
Knapparna är placerade på baksidan.
Subwoofer-anslutning
Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och
följ stegen nedan.
a Anslut soundbarens och den trådlösa
subwooferns nätkabel till ett nätuttag.
b Slå på soundbaren. :
Lysdiodindikator (LED)
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Standby
F · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Väljer funktion
-/+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Justerar volym
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ansluter trådlöst nätverk.
Soundbaren och den trådlösa subwoofern
kommer att anslutas automatiskt. Subwooferns
gröna lysdiod tänds.
Manuell subwooferanslutning
Om inget ljud hörs från subwoofern, försök ansluta
manuellt.
· · · Lägger till ytterligare Music Flow-produkt i
ditt nätverk. (Om en eller fler Music Flow-produkter
har anslutits.)
a Tryck på Pairing på subwooferns baksida.
Lysdiodindikator (LED): Anger anslutningsstatus.
b Slå på soundbaren.
• Vitt (Blinkar): Väntar på nätverksanslutning
c Ihopkoppling är klar.
• Vitt (Lyser konstant): Nätverksanslutning slutförd.
• Vitt (Dimmat): Vänteläge med nätverksanslutning.
• Grönt (Lyser konstant): Första gruppen
konfigurerad.
• Rött (Lyser konstant): Vänteläge utan
nätverksanslutning.
Bakpanel
•
•
Den gröna lampan på subwooferns framsida
blinkar snabbt.
Den gröna lampan på subwooferns framsida
lyser med ett stadigt sken.
Se till att hålla soundbaren och subwoofern
minst 1 meter från enheten (t.ex. trådlös
router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förebygga
trådlösa störningar.
>1m
USB (endast service) · · · · · · · · · · · · · · · · · Kontakt för
programvarunedladdning.
LAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Anslut till router.
PORTABLE IN · · · · · · · · · · · · · · · · · Anslut bärbar enhet.
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · · Anslut till en optisk enhet.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · Anslut till en TV.
HDMI IN · · · · · · · · · Anslut till enhet med HDMI OUT.
SJ9.DWEULLZ_SIMPLE_SWE_MFL70269614.indd 2
2017-07-13 �� 5:05:54
TV-anslutning
Nätverksanslutning
Anslut soundbaren och teven via optisk anslutning
( ) eller HDMI ARC-anslutning ( ).
Optisk anslutning
d
c
a
a Anslut soundbaren till teven via optisk kabel.
b Konfigurera [Extern högtalare (optisk)] i
inställningsmenyn på din TV.
b
a Kontrollera nätverkets status. En nätverksansluten
router bör installeras.
b Anslut din smarta enhet till ditt hemmanätverk.
c Anslut soundbaren till ett nätuttag.
d Anslut mediaservern till ditt hemmanätverk för att
lyssna på musik.
HDMI(ARC)-anslutning
a Anslut soundbaren till teven via HDMI-kabel.
b Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] i
inställningsmenyn på din TV.
Alla enheter ska anslutas till samma router.
•
Ladda ned appen LG Music Flow
Hämta ”Music Flow Player”-appen från App Store
eller Google Play Store.
• HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV
inte stöder HDMI ARC.
• Om enheten är ansluten via både OPTICAL
och ARC prioriteras ARC-signalen.
Ytterligare enhetsanslutning
•
Kör appen Music Flow Player
Följ stegen för kabelansluten eller trådlös anslutning
som visas på skärmen.
a Anslut till den externa enheten enligt följande.
(Digitalbox,
spelare osv.)
ELLER
b Välj ingångskälla genom att trycka upprepade
gånger på F på fjärrkontrollen eller på enheten.
SJ9.DWEULLZ_SIMPLE_SWE_MFL70269614.indd 3
2017-07-13 �� 5:05:55
Fjärrkontroll
Byta batteri
Information om programvara med öppen
källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden
för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för
den här produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor,
samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.
Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa
från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt
och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via
e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från
produktens inköpsdatum.
SOUND EFFECT: Väljer ett ljudeffektläge.
F: Väljer funktion och ingångskälla.
8: Sänker volymen på natten.
Så här ansluter du den trådlösa
nätverksanslutningen eller den trådlösa
enheten
Håll in knappen "
(Lägg till)" tills du hör signalen två gånger.
: Justerar ljudnivån för diskant, bas och subwoofer.
INFO: Visar information om programkällan.
Försäkran om överensstämmelse
AV Sync: Synkroniserar ljud och video.
SLEEP: Ställer in systemet för automatisk avstängning vid en
angiven tid.
AUTO VOL: Sänker volymen för höga ljudnivåer och höjer volymen
för låga ljudnivåer.
AUTO POWER: Slås automatiskt på av en ingångskälla.
Härmed försäkrar LG Electronics att TRÅDLÖS MULTI-ROOM
LJUDLIMPA av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med
Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande Internetadress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ytterligare information
Specifikation
Strömkrav
Se huvudetiketten.
Se huvudetiketten.
Strömförbrukning Nätverks-standbyläge : 6,5 W
(Om alla nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner
(B x H x D)
Cirka 1200 mm x 58 mm x 145 mm
Förstärkare
500 W RMS
(total utgående
RMS-ström)
Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
SJ9.DWEULLZ_SIMPLE_SWE_MFL70269614.indd 4
Användningen av 5150 - 5350 MHz bandet är begränsat till
endast inomhusbruk. Denna begränsning existerar i länderna
Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark
(DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien
(ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland
(LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT),
Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT),
Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige
(SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein
(LI) och Norge (NO).
Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas
med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.
Frekvensomfång
Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz
10 dBm
2412 till 2472 MHz
19 dBm
5180 till 5240 MHz
20 dBm
5730 till 5821 MHz
13 dBm
2017-07-13 �� 5:05:55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising