LG BH3, NP8340B User guide

LG BH3, NP8340B User guide

SMART Hi-Fi AUDIO

Wireless Multi-room

Modell : BH3

SWE

DAN

NOR

FIN

SVENSKA |

FÖRENKLAD BRUKSANVISNING

Den faktiska produkten kan skilja sig åt från den som återges på bilden.

1 Komma igång

1

2

Komma igång

Säkerhetsinformation

VAR FÖRSIKTIG

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- ÖPPNA INTE

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE

BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER

INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL

UTFÖRA ALL SERVICE.

Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.

Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA

STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VIKTIGT:

Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

VARNING:

Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

VARNING:

Använd inga högspänningsprodukter I närheten av denna produkt (t.ex. elektriska insektsdödare). Denna produkt kan gå sönder på grund av elektrisk stöt.

VARNING:

Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från

överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

Komma igång

3

OBS:

För säkerhetsmärkningsinformation inklusive produktidentifiering och elspecifikationer, se huvudetiketten på apparatens undersida eller bakre.

VIKTIGT angående elkabeln

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets.

Det innebär en enda utgångskrets för enbart den här apparaten och som inte har några andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull.

Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel. Om det finns några tecken på skada eller försämring kopplar du ur den, slutar använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk skada som vridning, böjning och klämning (till exempel i en dörr eller för att någon trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten. Den frånkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.

1

1

4

Komma igång

Konformitetsförklaring

LG Electronics European Shared Service Center B.V., deklarerar härmed att denna trådlösa Wireless Multi-room Audio-enhet efterlever grundläggande krav samt andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC.

Den fullständiga Konformitetsförklaringen kan beställas från följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederländerna eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denna enhet är ett 2.4 GHz/5 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder, med inomhusrestriktioner för 5 GHz band. (5150 – 5250 MHz).

Denna enhet bör installeras och användas inom minst 20 cm avstånd mellan enheten och din kropp. Denna fras är avsedd för det allmänna utlåtandet avseende användarmiljön.

Komma igång

5

Kassera den gamla apparaten

1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.

2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.

3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

1

6

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation

8 Packa upp

9 Övre panel

10 Bakpanel

2 Använda Multi-Room

11 Nätverkskonfiguration för Multi-Room

11 – Steg 1. Krav för hemmanätverk

12 – Steg 2. Installera programmet “Music Flow Player” och mediaservern

14 – Steg 3. Initial Multi-Room-konfigurering

19 – Steg 4. Lägga till högtalare (tillval)

21 – Använda brygga

23 Avnjuta flera MUSICflow-produkter

23 – 1. Hemmabioläge (läge för surroundljud)

24 – 2. Grupperingsläge

24 – 3. Stereoläge V/H

Innehållsförteckning

7

3 Använda extern enhet

25 Använda extern enhet

25 – BLUETOOTH®-anslutning

4 Felsökning

26 Felsökning

5 Bilaga

31 Om lysdiods(LED)-statusindikatorn

32 Specifikation

33 Information om programvara med öppen källkod

3

4

1

2

5

y

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, gå till

http://www.lg.com

och ladda sedan ner Användarhandboken.

En del av innehållet i denna bruksanvisning kan skilja sig åt från din enhet.

y

Vissa delar av innehållet i den här manualen kan skilja sig åt från programmet Music Flow Player, beroende på programversion.

1

8

Komma igång

Packa upp

Enhet

Strömsladd

Förenklad bruksanvisning y

Medföljande tillbehör kan variera beroende på region.

Övre panel

a b

Komma igång

9

1

f c d e a 1 / !/

F

-knapp

- Påslagnings-/ändringsläge

- Växla till standby-läge b

Volymratt

Vrid ratten medurs för att

öka volymen eller moturs för att minska den.

c

LED-lampa för

Bluetooth-status

(sidan

31) d

LED-lampa för nätverksstatus

(sidan 31) e

NFC-tagg

(sidan 25) f

Högtalare

1

10

Komma igång

Bakpanel

b c a a

POWER IN

b

-knapp

Ansluter initial

MUSICflow-produkt trådlöst till ditt nätverk.

d c

-knapp

Lägger till ytterligare

MUSICflow-produkt i ditt nätverk (om en eller flera

MUSICflow-produkter har anslutits).

d

ETHERNET (LAN)-port

2 Använda Multi-Room

Använda Multi-Room

11

Nätverkskonfiguration för

Multi-Room

Steg 1. Krav för hemmanätverk

a d c

2

b a

Se till att en trådlös nätverksmiljö med router finns installerad i ditt hem. Hemmaroutern måste anslutas till Internet.

b

Anslut din smarta enhet till ditt hemmanätverk.

c Anslut högtalaren till strömförsörjningen.

d Om du vill avnjuta musiken på en mediaserver (PC-, Mac- eller nätverkslagring), anslut då mediaservern till ditt hemmanätverk.

.

Beakta följande krav för hemmanätverk

y

MUSICflow-systemet kommunicerar via både 2,4 GHz och 5

GHz hemmanätverk som stöder 802.11b/g/n trådlös teknik. y

Störningar i den trådlösa signalen kan leda till att nätverket kopplas ifrån eller att uppspelningen stoppas.

y

Beroende på hastigheten i ditt nätverk kanske uppspelningen av online-innehåll inte fungerar som den ska.

y

Nätverksanslutning kanske ej kan göras med vissa routrar (eller modem) som vissa internetleverantörer tillhandahåller. Om så sker, köp en router i handeln och använd den.

y

En brandvägg på din dator kan göra att datorprogramvaran för Music Flow inte fungerar korrekt. Om så sker, avaktivera samtliga dina brandväggar och försök ansluta på nytt. Se instruktionerna eller webbplatsen för brandväggen.

2

12

Använda Multi-Room

Steg 2. Installera programmet “Music

Flow Player” och mediaservern

Installera programmet “Music Flow Player”

Hämta “Music Flow Player” i App Store eller Google Play Store.

A B

ELLER

A

Skriv in “Music Flow Player” i sökfältet och tryck på

“Search”(Sök).

B

Skanna QR-koden med skanningprogrammet.

,

Innan du använder “Music Flow Player”-appen

y

Beroende på enheten kanske programmet “Music Flow

Player” inte fungerar.

y

Appen Music Flow Player finns tillgänglig i följande programversioner;

Android O/S : Ver 4.0 (eller senare) iOS O/S : Ver 6.0 (eller senare)

Använda Multi-Room

13

Installera mediaserverprogramvaran på din PC eller Mac

Mediaserverprogramvaran gör det möjligt för dig att öppna ljudfiler som finns lagrade på mediaservern (PC-, Mac- eller nätverkslagring) och att avnjuta dem i högtalaren via ditt hemmanätverk.

På webbplatsen www.lg.com skriver du in modellnamn i sökfältet och letar efter mediaserverprogramvaran under supportfliken.

y

Windows : Music Flow PC Software y

Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

2

,

Information vid användning av mediaserver

y

Du måste dela den mapp som innehåller ljudinnehåll på din

PC eller Mac för att spela upp det på ditt MUSICflow-system.

y

På din NAS-enhet måste du också ändra inställningarna för din NAS-tjänst i syfte att säkerställa att DLNA-servern har aktiverats.

y

Du kan också komma att behöva ändra inställningarna i din brandvägg i syfte att säkerställa att Windows-fildelningen inte blockeras.

2

14

Använda Multi-Room

Steg 3. Initial Multi-Room-konfigurering

När du installerar din MUSICflow-produkt för första gången, kan du välja mellan två olika typer av anslutning enligt nedan.

Alternativ 1. Kabelanslutning

(MUSICflow-anslutning via meshnätverk)

Anslut en av MUSICflow-produkterna (soundbar, högtalare eller brygga) till hemmaroutern via LAN-kabel.

Du kan sedan ansluta ytterligare MUSICflow-produkter (tillval) trådlöst till ditt hemmanätverk (MUSICflow-meshnätverk). Se

“Steg 4. Lägga till högtalare (tillval)” på sid. 19.

Om du har en brygga

Brygga (kabelanslutning)

à

Högtalare (Lägg till högtalare)

à

Ytterligare högtalare (Lägg till högtalare)

Om du ej har en brygga

Högtalare

à

Ytterligare högtalare (Lägg till högtalare)

LAN-kabel

Använda Multi-Room

15

Förenklad konfigurationsguide (kabelanslutning)

1. Säkerställ att din smarta enhet har anslutits till ditt trådlösa nätverk.

2. Välj den produkt du vill ansluta.

3. Starta appen Music Flow Player och följ instruktionerna för

“Trådlös anslutning" i konfigurationsassistenten.

4. Anslut LAN-kabeln från routern till valfri MUSICflow-produkt

(soundbar, högtalare eller brygga).

5. Slå på din MUSICflow-produkt och vänta tills en vit lysdiodlampa (LED) lyser konstant.

6. Vid lyckad installation, uppdatera högtalarprogramvaran till den senaste versionen:

[Hem

à

Inställningar

à

Versionsinfo]

2

m

Tips

Utanför routerns trådlösa nätverksmiljö skapas ett trådlöst nätverk mellan MUSICflow-produkterna.

Via MUSICflow-meshnätverket utökas den trådlösa räckvidden, vilket ger en stabil musikströmningstjänst.

I nedanstående fall rekommenderas en MUSICflowmeshnätverksanslutning.

1. När den trådlösa nätverkstäckningen ej kan nå hela huset eftersom routerns prestanda är instabil.

(Om ditt hemmanätverk endast stöder 802.11 b/g 2,4 GHz.)

2. När du vill avnjuta ditt MUSICflow-system i en stabil, trådlös nätverksmiljö.

3. När du vill använda nedanstående läge.

1) Flerrums- & gruppuppspelningsläge

2) Hemmabioläge

Hi-Fi(24 bit/192 kHz)-läge : När du avnjuter en

högkvalitativ ljudkälla

(t.ex: flac)

2

16

Använda Multi-Room

Alternativ 2. Trådlös anslutning

(vanlig trådlös anslutning)

Om kabelanslutningen mellan MUSICflow-produkter och hemmaroutern ej är tillgänglig, erbjuder MUSICflow-produkten en musikströmningstjänst inom hemmarouterns trådlösa nätverkstäckning.

Anslut en av MUSICflow-produkterna (soundbar eller högtalare) trådlöst till hemmaroutern.

(Tillval)

Du kan sedan ansluta ytterligare MUSICflow-produkter trådlöst till ditt trådlösa hemmanätverk.

Se “Steg 4. Lägga till högtalare (Tillval)” på sid. 19.

Trådlös signal

Använda Multi-Room

17

Förenklad konfigurationsguide (trådlös anslutning)

1. Säkerställ att din smarta enhet har anslutits till ditt trådlösa nätverk.

2. Välj den produkt du vill ansluta.

3. Starta appen Music Flow Player och följ instruktionerna för

“Trådlös anslutning" i konfigurationsassistenten.

4. Tryck på knappen (ikonen för trådlös nätverkskonfiguration) på baksidan av eller ovanpå

MUSICflow-produkten (soundbar, högtalare eller brygga).

5. Kontrollera om -lysdiodindikatorn (LED) för nätverk blinkar i rött och vitt.

6. Var god ange lösenordet för hemmaroutern i syfte att ansluta din MUSICflow-produkt till hemmaroutern.

Om du har en iOS-enhet, måste du vidta de tre stegen nedan (6-1~6-3)

6-1. Tryck på iOS-enhetens hemknapp och gå till

[Inställningar].

Om du kan välja “MusicFlow_Setup” bland de trådlösa nätverksinställningarna. Appen och MUSICflow-produkten ansluts.

6-2. Gå till appen Music Flow Player och ange lösenordet till hemmaroutern i syfte att ansluta din MUSICflow-produkt till hemmaroutern.

6-3. Tryck på hemknappen på din iOS-enhet och välj

[Inställningar].

Återanslut till ditt trådlösa hemmanätverk. Gå tillbaka till appen Music Flow Player.

7. Vid lyckad installation, uppdatera högtalarprogramvaran till den senaste versionen:

[Hem à Inställningar à Versionsinfo]

,

Obs!

y

Om konfiguration av “Trådlös anslutning" misslyckats. Om den nya platsen är för långt från routern, kanske den ej kan anslutas. Placera och använd den på en plats som är tillräckligt nära routern.

2

2

18

Använda Multi-Room

y

Datorprogramvaran Music Flow som installerats på skrivbordet stöder ej trådlöst anslutningsförfarande. I detta fall, använd Music Flow Player på din smarta enhet.

y

Om routerns prestanda ej är tillräckligt hög (ex. 802.11g 2,4

GHz) kan ljudet komma att avbrytas vid gruppuppspelning eller surrounduppspelningsläge. Om så sker, anslut högtalaren i MUSICflow-meshnätverk.

m

Tips

Erbjuder en musikströmningstjänst i MUSICflow-systemet inom hemmanätverkets trådlösa täckning.

I nedanstående fall rekommenderas en vanlig trådlös anslutning.

1. När samtliga högtalare befinner sig inom hemmarouterns trådlösa nätverkstäckning.

(Om din hemmarouter stöder 802.11n 2,4/5 GHz )

2. Om kabelanslutning ej finns mellan MUSICflow-produkt och hemmarouter.

3. När du vill använda nedanstående läge.

1) När du använder ett MUSICflow-system med en enda

högtalare.

2) Gruppuppspelning i hemmarouterns trådlösa täckning

3) Stereoläge V/H

Använda Multi-Room

19

Steg 4. Lägga till högtalare (tillval)

Om du ansluter din ursprungliga MUSICflow-produkt till ditt hemmanätverk, så kan du ansluta ytterligare MUSICflowprodukter (soundbar, högtalare eller brygga) till ditt hemmanätverk.

2

Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)

1. Om du har ytterligare högtalare, sätt på högtalarna.

2. Starta den smarta enheten eller datorprogrammet, och följ konfigurationsassistentens instruktioner.

[Hem

à

Lägg till högtalare]

3. Tryck på -knappen (ikonen Lägg till) på baksidan av eller ovanpå den MUSICflow-produkt (soundbar, högtalare eller brygga) som du vill ansluta.

4. Kontrollera om -nätverksindikatorn (LED) blinkar i rött.

5. Vid lyckad installation, uppdatera högtalarprogramvaran till den senaste versionen:

[Hem

à

Inställningar

à

Versionsinfo]

,

Obs!

Om konfiguration av "Lägg till högtalare" misslyckats. Om den nya platsen är för långt från routern, kanske den ej kan anslutas.

Placera och använd den på en plats som är tillräckligt nära routern.

2

20

Använda Multi-Room

,

Information vid konfiguration av Multi-Room

y

Du kan skapa alla kabelanslutna/trådlösa anslutningar beroende på routerns placering. Vi rekommenderar emellertid att du ansluter den första högtalaren eller bryggan till routern via LAN-kabel och sedan ansluter ytterligare högtalare för nätverksstabilitet.

y

När popup-rutan “Firmwareuppdatering" visas i appen Music

Flow Player, tryck då för att starta uppdateringen.

y

Om du anslutit en högtalare via LAN-kabel och installerar ytterligare högtalare: Om högtalaren som ofta drabbas av ljudavbrott inte står nära nog den kabelanslutna högtalaren, tilläggsinstallera då en brygga eller en ytterligare högtalare mitt emellan den LAN-kabelanslutna högtalaren och högtalaren med ljudavbrott, och försök på nytt.

y

Även om har anslutit högtalare via ett MUSICflow-meshnätverk, kan musikavbrott förorsakade av omgivande signalstörningar förorsaka att ett trådlöst nätverk ej fungerar. Om så sker kan du försöka byta MUSICflow-systemets Meshnätverkskanal via

[Inställningar

à

Avancerade inställningar

à

Kanal för Meshnätverk].

y

I samband med anslutning kan “Meshnätverkskonfigurering" visas, vilket tar cirka 30 sekunder. Detta meddelande syns en gång vid den första installationen, men syns igen om du byter nätverksmiljö.

Använda Multi-Room

21

Använda brygga

1. Använd som rotenhet

(kabelansluten till hemmarouter)

När din hemmarouter befinner sig för långt ifrån högtalaren för att anslutas via kabelanslutningsläge: a Anslut bryggan till din hemmarouter via LAN-kabel, i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (kabelanslutning)", b Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)“.

2

b a

Brygga

2

22

Använda Multi-Room

2. Använda som en trådlös förlängare

Om du vill expandera täckningen för MUSICflow-meshnätverket:

Förberedelse:

Den ursprungliga MUSICflow-produkten ansluts till ditt hemmanätverk via LAN-kabel.

a Anslut bryggan till ditt hemmanätverk i enlighet med

"Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)“. b

Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)“.

a b

Brygga

2. Använda som en trådlös förlängare

Om du vill expandera täckningen för MUSICflow-meshnätverket:

Förberedelse:

Den ursprungliga MUSICflow-produkten ansluts till ditt hemmanätverk via LAN-kabel.

a Anslut bryggan till ditt hemmanätverk i enlighet med

"Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)“. b

Anslut dina MUSICflow-produkter till ditt hemmanätverk i enlighet med "Förenklad konfigurationsguide (Lägg till högtalare)“.

a b

Använda Multi-Room

23

Avnjuta flera MUSICflowprodukter

1. Hemmabioläge (läge för surroundljud)

Lägg helt enkelt till en LG MUSICflow-soundbar till ditt nätverk och synkronisera den med dina LG MUSICflow-högtalare för att avnjuta en hemmabioupplevelse.

Om du har en brygga

Brygga (kabelanslutning)

à

Soundbar (Lägg till högtalare)

à Ytterligare högtalare (Lägg till högtalare)

Om du ej har en brygga

Soundbar (kabelanslutning)

à

Ytterligare högtalare (Lägg till högtalare)

,

Obs!

Om du ansluter dina MUSICflow-högtalare till din hemmabio, måste dessa högtalare vara av samma modell.

Krav

y MUSICflow-soundbar x 1 y

MUSICflow-högtalare x 2 (samma modell) y

Nätverksbrygga (tillval)

2

Brygga

2

24

Använda Multi-Room

2. Grupperingsläge

Högtalare som placeras i separata rum kan spela upp samma eller olika musik efter dina behov.

Synkronisera dina flerrumshögtalare tillsammans för att spela upp samma låt i varje rum.

Krav

y

Fler än 2 st. MUSICflow y Nätverksbrygga (tillval)

3. Stereoläge V/H

Ställ in dina högtalare på stereoljud via appen Music Flow Player för att avnjuta filmer och dina favoritspår.

Krav

y

MUSICflow-högtalare x 2 y

Nätverksbrygga (tillval)

3 Använda extern enhet

Använda extern enhet

25

Använda extern enhet

BLUETOOTH®-anslutning

1. Välj Bluetooth-läge med knappen 1 / !/

F

på högtalaren.

2. På din Bluetooth-enhet ska du se till att Bluetooth är aktiverat och välja “Music Flow H3 (XX:XX)“. Högtalaren visas som “Music Flow H3 (XX:XX)”.

3

H3 (XX:XX)

Music Flow H3 (XX:XX)

3. Spela upp musik på Bluetooth-enheten.

NFC för enkel hopparning (endast Android)

Du kan enkelt para ihop genom taggning på märkningen.

,

Obs

INär du lyssnar på musik med programmet Music Flow Player aktiveras sömlös uppspelning istället för BT-hopparning.

4 Felsökning

26

Felsökning

Felsökning

4

Programvaruuppdatering

När MUSICflow-produkten anslutits till ditt hemmanätverk, kontrollera om firmwareversionen är den senaste på samtliga högtalare samt i Music Flow Player-applikationen.

MUSICflow-produkten kan komma att kräva att den senaste firmwaren installeras i syfte att erhålla en optimal prestanda.

[Inställningar à Versionsinfo]: Du kan kontrollera om din högtalare besitter den senaste firmwaren.

Hur kan jag initialisera högtalaren?

Om du trycker på knappen " (Lägg till)" tills ett pipljud hörs en gång, kommer nätverksrelaterade inställningar att initialiseras

(för soundbaren visas "DISABLED" i displayfönstret).

Om du trycker på knappen “ (Lägg till)” tills ett pipljud hörs två gånger, kommer fabriksinitialisering att utföras. (För soundbaren visas "RESET" i displayfönstret).

Högtalare ej ansluten.

1. För högtalare som redan anslutits, kontrollera om telefonen anslutits till samma router som högtalaren, anslut därefter till samma router och kontrollera följande.

1-1. Stäng av/sätt på strömmen och kontrollera anslutningen.

1-2. Om detta ej lösts med 1-1, avsluta appen och kör den på nytt.

1-3. Om detta ej lösts med 1-2, återställ högtalaren och

återanslut.

1-4. Om detta ej lösts med 1-3, radera appen, ominstallera, och försök på nytt. För att återställa, tryck samt håll nere knappen "(Lägg till)" i 8 sekunder, tills en pipsignal hörs.

Felsökning

27

2. Om du byter plats för den högtalare som används.

2-1. Om den nya platsen är för långt från hemmaroutern, kanske den ej kan anslutas. Placera och använd den på en plats som är tillräckligt nära routern.

2-2. Anslut högtalaren via LAN-kabel. För ytterligare högtalare, om dessa ej befinner sig tillräckligt nära den högtalare som installerats via LAN-kabel, installera en ytterligare brygga eller högtalare i mitten mellan högtalaren ansluten via LAN-kabel och högtalaren med ljudavbrott.

Ibland försvinner högtalaren från programmet

1. Om den blinkande lampan på högtalaren inte blinkar, utan förblir vit: Om problemet består till och med när högtalaren stängts av och slagits på igen, måste du återställa högtalaren

(för att återställa, tryck samt håll nere knappen "(Lägg till)" i 8 sekunder, tills ett pipljud hörs en gång) och registrera den på nytt. Utföra högtalarinstallation eller ytterligare åtgärder.

2. Om högtalarens blinkande lampa blinkar i vitt - instabil nätverkssignal. Vänta en stund eller flytta högtalaren till en annan plats närmare någon annan högtalare eller router.

3. Tryck på menyknappen eller menyn högst upp till höger på hemmaskärmen för att avsluta appen Music Flow Player, och kör den sedan igen.

Musiken avbryts och MUSICflow-systemet uppträder instabilt

1. Om högtalaren med ljudavbrott anslutits via trådlöst anslutningsläge, y

Om avståndet mellan högtalaren och hemmaroutern inte nära nog, kan motsvarande situation uppstå. Flytta högtalaren närmare hemmaroutern och försök igen.

y

Om enheten med ljudkällan som ska spelas upp (t.ex. telefon eller laptop) befinner sig på en plats utan stabil hemmaroutersignal, flytta motsvarande enhet närmare hemmaroutern och försök igen.

4

4

28

Felsökning

2. Om du anslutit en högtalare via kabel och sedan installerat ytterligare högtalare:

Om du anslutit en högtalare via kabel och installerar ytterligare högtalare: Om högtalaren som ofta drabbas av ljudavbrott inte står nära nog den kabelanslutna högtalaren, tilläggsinstallera då en brygga eller en ytterligare högtalare mitt emellan den kabelanslutna högtalaren och högtalaren med ljudavbrott, och försök på nytt.

3. Även om har anslutit högtalare via ett MUSICflowmeshnätverk, kan musikavbrott förorsakade av omgivande signalstörningar förorsaka att ett trådlöst nätverk ej fungerar.

Om så sker kan du försöka byta MUSICflow-systemets Meshnätverkskanal via [Inställningar

à

Avancerade inställningar

à

Kanal för Mesh-nätverk].

Hur kan jag komponera mitt musikbibliotek?

/ Låten läggs ej till, fastän biblioteket uppdaterats.

Musikbiblioteket uppdateras inte automatiskt bara genom att lägga till en låt på DLNA-servern. När du lägger till en låt på servern, kör då musikbibliotekssynkroniseringen igen via

[Inställningar

à

Musikbibliotek

à

Synkronisera]. Om låten inte läggs till ens efter en musikbibliotekssynkronisering, kontrollera då följande.

1. Kontrollera om DLNA-server eller delad mapp för datorprogramvara har tilldelats.

2. Kontrollera om DLNA-serverlistan har förnyats.

y

Även om du kopierar filen till servern, kanske serverns innehållslista inte uppdateras omedelbart. Kontrollera därför serverinställningarna.

y

Om du kopierar en låt till telefonen med en annan metod

än MTP, kanske filen ej speglas i serverns innehållslista.

Om så sker, sök igenom telefonens innehåll eller stäng av och starta om telefonen på nytt.

Felsökning

29

3. Delningen kan ha blockerats, så kontrollera inställningen för

DLNA-serverprogrammet eller brandväggen.

y

Om du använder datorprogramvaran LG Musicflow kommer, när du tilldelar en delad mapp, motsvarande mapp strax att läggas till automatiskt i musikbiblioteket.

LG MUSICflow-produkten stängs av automatiskt.

I vissa fall kan produkten stängas av om ingen ljudsignal tas emot: y

Optiskt, HDMI ARC-, Bluetooth- trådlöst nätverks(DLNA)-läge: om ingen ljudsignal inkommer under 20 minuter.

y

Portable-In(bärbar in): Ingen ljudsignal under 6 timmar.

Om nätverksansluten, kommer nätverksvänteläget att aktiveras (vit lysdiod(LED)).

Om ej nätverksansluten, kommer vänteläget att aktiveras (röd lysdiod (LED)).

Vilka typer av musikfiler kan spelas upp?

y

Du kan spela upp filer med filtilläggen mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg och wav.

y

För formaten mp3 och wma är samplingsfrekvensen 32 - 48 kHz, och för flac stöds upp till 192 kHz, 24 bit.

y

Även om ovanstående villkor uppfylls, kanske inte uppspelning sker i enlighet med filens eller mediaserverns egenskaper.

y

Tillämpad DRM-fil kan ej spelas upp.

4

4

30

Felsökning

Hur kan jag använda Spotify?

LG MUSICflow-produkter stöder anslutningsmetoden för Spotify som Spotify tillhandahåller. Via detta kan du använda den funktion som Spotify stöder genom att ansluta till högtalaren via Spotify-appen. Om Music Flow-högtalaren finns på nätverket som utgörs av samma router, förändras den högtalarformade ikonen för Spotify-appen, och när du trycker på denna ikon kan du kontrollera och välja högtalare i samma nätverk (när högtalaren valts, färgas ikonen grön).

Hur kan jag använda HomeChat?

Du kan börja använda HomeChat så fort du har registrerat din

HomeChat-enhet.

Samtliga familjemedlemmar kan registrera sig och använda en högtalare i HomeChat, och en person kan registrera flera högtalare.

För mer information, se http://www.lghomechat.com.

,

Obs!

Beroende på region är vissa tjänster (t.ex. Spotify,

Homechat, osv.) ej tillgängliga.

5 Bilaga

Bilaga

31

Om lysdiods(LED)statusindikatorn

Bluetooth

Färg

(Av) (Vit)

(Vit)

Nätverk

Färg

(Av) (Vit)

(Vit) (Röd)

(Vit)

(Av) (Röd)

(Dimmad vit)

Status

Enheten inväntar Bluetoothsynkronisering

Bluetooth-anslutningen synkroniseras

Status

Enheten inväntar Bluetoothanslutning

Initialenheten ansluts till nätverket

( -knappen trycks)

Nätverksstatus

Enheten ansluts till nätverket

Den ytterligare enheten ansluts till nätverket

( -knappen trycks)

Nätverksvänteläge

Status för vänteläge

Vänteläge

(Röd)

5

32

Bilaga

,

Information för skicket på Status-lysdiod (LED)

y

När du ställer in gruppen för första gången, lyser lysdioden(LED) för Nätverk i grönt.

y

Om ytterligare grupper ställs in, ändras lysdiodens (LED) färg i gruppordning.

[grön > magenta > cyan > blå > gul] y

Om de grupperade högtalarna växlar till vänteläge, kommer ljusstyrkan i lysdioden för nätverksstatus att avta.

5

Specifikation

Strömkrav:

200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Strömförbrukning:

14 W

Nätverksvänteläge: 5,4 W

(om samtliga nätverksportar aktiverats.)

Bluetooth:

Codec SBC

Dimensioner (B x H x D):

Cirka (125 x 175 x 115) mm utan fot

Nettovikt (ca):

2,0 kg y Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bilaga

33

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG

Electroncis via e-post på [email protected]: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

5

For more product details check the following webpage

Sweden http://www.lg.com/se/musicflow

*MFL69144670*

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs flerrumslyd

Model : BH3

DANSK |

SIMPEL VEJLEDNING

Det aktuelle produkt kan afvige fra billedet.

DAN

1 Kom godt i gang

1

2

Kom godt i gang

Sikkerhedsoplysninger

FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK

STØD - MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL:

FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR

LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE,

SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF

KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.

Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.

Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligehol- delsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL:

FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK

STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG:

Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

ADVARSEL:

Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG:

Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt

(f.eks. elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG:

Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne.

Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning.

Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

Kom godt i gang

3

BEMÆRK:

For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller bagsiden af apparatet.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb: dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Strømstikket er adskillet enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømstikket være let tilgængelig.

1

1

4

Kom godt i gang

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V., at denne bærbare Bluetooth-højttaler er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan rekvireres på følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.,

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holland eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enhed er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til anvendelse i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande, med begrænsninger af indendørs anvendelse af 5 GHz-båndbredden. (5150 –

5250 MHz)

Denne enhed skal installeres og anvendes ved en mindsteafstand på

20 cm mellem enheden og din krop. Denne sætning er til den generelle erklæring vedrørende hensynet til brugerens omgivelser.

Kom godt i gang

5

Bortskaffelse af dit gamle apparat

1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.

2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.

3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEEsamlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

1

6

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

2 Sikkerhedsoplysninger

8 Udpakning

9 Toppanel

10 Bagpanel

2 Sådan bruges Multirum

11 Netværksopsætning med Multirum

11 – Trin 1. Krav til lokalnetværk

12 – Trin 2. Installation af appen ”Music Flow Player” og medieserver

14 – Trin 3. Vejledning til opsætning af Multirum

19 – Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)

21 – Brug af en netværksbro

23 Flere MUSICflow-produkter

23 – 1. Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf)

(surroundsound)

24 – 2. Gruppe-tilstand

24 – 3. L/R Stereo-tilstand

Indholdsfortegnelse

7

3 Brug af ekstern enhed

25 Brug af ekstern enhed

25 – BLUETOOTH®-forbindelse

4 Fejlfinding

26 Fejlfinding

5 Bilag

31 Om tilstandene for LED’rne

32 Specifikationer

33 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

3

4

1

2

5

y

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du se

http://www.lg.com

og derefter hente vejledningen.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

y

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i applikationen Music Flow Player afhængigt af programmets version.

1

8

Kom godt i gang

Udpakning

Enhed

Strømkabel

Simpel brugervejledning y

Tilbehøret, der medfølger, kan variere, afhængigt af region.

Toppanel

a b

Kom godt i gang

9

1

f c d e a

Knappen

1 / !/

F

- Tænding/tilstandsskift

- Sådan skifter du til

standby- tilstanden b

Lydstyrkehjul

Drej hjulet med uret for at skrue lyden op, eller mod uret for at skrue lyden ned.

c

Lysdiode for

Bluetooth-status

(side 31) d

Lysdiode for netværksstatus

(side 31) e

NFC Tag

f

Højttaler

(side 25)

1

10

Kom godt i gang

Bagpanel

b c a d a

POWER IN

b

Knappen

Opretter forbindelse fra det primære MUSICflowprodukt til dit Wi-Finetværk.

c

Knappen

Føjer et MUSICflowprodukt til dit netværk

(hvis et eller flere allerede er tilsluttet).

d

ETHERNET-port (LAN)

2 Sådan bruges Multirum

Sådan bruges Multirum

11

Netværksopsætning med

Multirum

Trin 1. Krav til lokalnetværk

a d c b

2

a Sørg for, at det trådløse netværksmiljø ved brug af en router er installeret i dit hjem. Den trådløse router skal være forbundet til internettet.

b Slut din smart-enhed til dit hjemmenetværk.

c Slut højttalerne til strømforsyningen.

d

Hvis du ønsker at lytte til musik på en medieserver (pc, Mac eller netværksdrev), skal du kontrollere, at medieserveren har forbindelse til dit lokalnetværk.

.

Vær opmærksom på kravene til hjemmenetværket

y

MUSICflow anvender både 2,4 GHz- og 5 GHz-frekvensbåndet og understøtter den trådløse netværksstandard 802.11b/g/n. y

Forstyrrelse af det trådløse signal kan føre til afbrydelse af forbindelsen til netværket eller standsning af afspilningen.

y

Afhængigt at netværkets hastighed virker afspilning af onlineindhold muligvis ikke godt.

y

Netværksforbindelsen kan muligvis ikke oprettes med nogle routere (eller modemmer) fra visse internetudbydere. I så fald anbefales det at købe en generel router.

y

En firewall på din pc kan forhindre Music Flow-pc-softwaren i at fungere optimalt. I dette tilfælde skal du deaktivere alle firewalls og genoprette forbindelsen. Henvis til firewallens vejledning eller websted.

2

12

Sådan bruges Multirum

Trin 2. Installation af appen ”Music Flow

Player” og medieserver

Installation af appen “Music Flow Player”

Hent “Music Flow Player” fra App Store eller Google Play Store.

A B

ELLER

A

Skriv “Music Flow Player” i søgelinjen, og tryk på “ Search

(Søg)”.

B

Scan QR-koden ved hjælp af scanningsprogrammet.

,

Bemærkning til appen Music Flow Player

y

Afhængigt af enheden fungerer appen “Music Flow Player” muligvis ikke.

y

Appen Music Flow Player er tilgængelig i følgende versioner:

Android O/S: version 4.0 (eller nyere), iOS O/S: version 6.0 (eller nyere).

Sådan bruges Multirum

13

Installation af medieserversoftware på pc eller

Mac

Med medieserver software kan du få adgang til lydfiler, der er gemt på medieserveren (PC, Mac eller Network storage), og nyde dem på din højttaler via dit hjemmenetværk. På webstedet www.lg.com skal du skrive modelnavnet i søgelinjen og finde medieserversoftwaren på supportfanen.

y

Windows : Music Flow PC Software y

Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials

2

,

Bemærkning til brug af Media Server

y

Del mappen med dine musikfiler på din pc eller Mac i lokalnetværket for at afspille dem på MUSICflow-systemet.

y

Du skal også ændre indstillingerne på din NAS-enhed for at sikre, at DLNA-serveren er aktiveret.

y

Det kan også være nødvendigt at ændre indstillingerne i din firewall for at sikre, at Windows-fildeling ikke er blokeret.

2

14

Sådan bruges Multirum

Trin 3. Vejledning til opsætning af

Multirum

Når MUSICflow-produktet installeres, har du to typer valgmuligheder som vist nedenfor.

Valgmulighed 1. Kabelforbindelse

(MUSICflow Mesh-netværksforbindelse)

Tilslut et af MUSICflow-produkterne (sound bar, højttaler eller netværksbro) til hjemmerouteren ved hjælp af LAN-kablet.

Derefter kan du trådløst tilslutte yderligere MUSICflowprodukter (Ekstraudstyr) til dit hjemmenetværk (MUSICflow

Mesh-netværk). Se “Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr) ” på side

19.

Hvis du har en netværksbro

Netværksbro (Kabelforbindelse)

à

Højttaler (Tilføj højttaler)

à

Aandre højttalere (Tilføj højttaler)

Hvis du ikke har en netværksbro

Højttaler (Kabelforbindelse) à Andre højttalere (Tilføj højttaler)

LAN-kabel

Sådan bruges Multirum

15

Simpel opsætningsvejledning (Kabelforbindelse)

1. Kontrollér, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.

2. Vælg det produkt du vil forbinde.

3. Åbn appen Music Flow Player, og følg opsætningsvejledningen “Kabelforbindelse”.

4. Tilslut LAN-kablet fra routeren til et af MUSICflowprodukterne (sound bar, højttaler eller netværksbro).

5. Tænd for MUSICflow-produktet, og vent, indtil du ser dioden lyse hvidt konstant.

6. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:

[Hjem

à

Indstillinger

à

Version Info.]

2

m

Tip

Det trådløse netværk, som er et af MUSICflow-produkterne, er adskilt fra routerens Wi-Fi-miljø. MUSICflow Mesh-netværket udvider dækningsområdet fortrådløs forbindelse, og det giver en stabil musikstreaming.

I eksemplet nedenfor anbefales en MUSICflow Meshnetværksforbindelse.

1. Når Wi-Fi-dækningsområdet ikke omfatter hele huset, fordi hjemmerouterens ydelse er ustabil (i tilfælde af at din hjemmerouter kun understøtter 802.11 b/g 2,4 GHz).

2. Når du vil nyde godt af MUSICflow-systemet i et stabilt, trådløst netværksmiljø.

3. Når du ønsker at bruge enheden til følgende:

1) Funktionen Multirum & Group Play

2) Funktionen Home Cinema (Hjemmebiograf )

3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz) : Når du lytter til en kvalitetslydkilde

(fx: flac)

2

16

Sådan bruges Multirum

Valgmulighed 2. Trådløs forbindelse

(alm. Wi-Fi-forbindelse)

Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem MUSICflowprodukterne og hjemmerouteren, giver MUSICflow-produktet streaming inden for hjemmerouterens Wi-Fi-dækningsområde.

Tilslut et af MUSICflow-produkterne (sound bar eller højttaler) trådløst til hjemmerouteren.

(Valgmulighed)

Derefter kan du tilslutte ekstra MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

Se trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)” på side 19.

Trådløst signal

Sådan bruges Multirum

17

Simpel opsætningsvejledning (Trådløs forbindelse)

1. Kontrollér, at din smartenhed er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.

2. Vælg det produkt du vil forbinde.

3. Åbn appen Music Flow Player, og følg opsætningsvejledningen ”Trådløs forbindelse”.

4. Tryk på knappen (Wi-Fi-opsætnings-ikonet) bagerst eller

øverst på MUSICflow-produktet (sound bar, højttaler eller netværksbro).

5. Kontrollér, om LED’en til netværksindikatoren blinker hvidt og rødt.

6. Indtast adgangskoden til hjemmerouteren, når du skal oprette forbindelse med MUSICflow-produktet.

Hvis du har en iOS-enhed, skal du følge trin 6.1 til 6.3 herunder.

6-1. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn

[Indstillinger].

Gå til Wi-Fi, og vælg MusicFlow_Setup. Dermed har dit

MUSICflow-produkt og appen forbindelse.

6-2. Åbn appen Music Flow Player, og indtast adgangskoden til hjemmerouteren for at oprette forbindelse med

MUSICflow-produktet.

6-3. Tryk på Hjem-knappen på din iOS-enhed, og åbn

[Indstillinger].

Genopret forbindelsen til dit hjemme-Wi-Fi-netværk, og gå tilbage til appen Music Flow Player.

7. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:

[Hjem

à

Indstillinger

à

Version Info.]

2

,

Bemærk

y

Hvis ”Trådløs forbindelse” mislykkedes. Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang.

Placer produktet tættere på routeren.

2

18

Sådan bruges Multirum

y

Music Flow PC-softwaren, der er installeret på den stationære computer, understøtter ikke den trådløse forbindelsesprocedure. I dette tilfælde skal Music Flow Player bruges på smartenheden.

y

Hvis routerens ydeevne er utilstrækkelig (fx 802.11g 2,4 GHz), vil lyden muligvis blive afbrudt i funktionerne Group Play eller surroundafspilning. I dette tilfælde tilsluttes højttaleren i

MUSICflow Mesh-netværket.

m

Tip

Musikstreaming i MUSICflow-systemet inden for routerens Wi-

Fi-dækning.

I nedenstående tilfælde anbefales den alm. trådløse forbindelse.

1. Når alle højttalere er inden for hjemmerouterens Wi-Fidækningsområde (hvis din hjemmerouter understøtter

802.11n 2,4/5 GHz).

2. Når kabelforbindelsen ikke er til stede mellem MUSICflowprodukterne og hjemmerouteren,

3. Når du ønsker at bruge enheden til følgende:

1) Når du bruger et MUSICflow-system med én højttaler.

Group Play-tilstand (gruppeafspilning) inden for

hjemmerouterens Wi-Fi-dækning.

3) L/R Stereo-tilstand.

Sådan bruges Multirum

19

Trin 4. Tilføj højttalere (Ekstraudstyr)

Hvis du opretter forbindelse fra det primære MUSICflowprodukt til dit lokalnetværk, kan du også føje de ekstra

MUSICflow-produkter (soundbar, højttaler eller netværksbro) til lokalnetværket.

2

Simpel vejledning (tilføj højttalere)

1. Hvis du har ekstra højttalere, så tænd først for højttaleren.

2. Åbn din smartenhed eller pc-programmet, og følg opsætningsguiden.

[Hjem

à

Tilføj højttaler]

3. Tryk på knappen (ADD -ikonet) bagerst eller øverst på MUSICflow-produktet (sound bar, højttaler eller netværksbro), som du ønsker at tilslutte.

4. Kontrollér, om LED’en til netværksindikatoren blinker rødt.

5. Hvis installationen lykkedes, skal højttalerens software opgraderes til den seneste version:

[Hjem à Indstillinger à Version Info.]

,

Bemærk

Hvis konfigurationen af ”Tilføj højttaler” mislykkedes: Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren og de øvrige højttalere.

2

20

Sådan bruges Multirum

,

Bemærkning til opsætning af Multirum

y

Alle trådløse eller kablede forbindelser kan oprettes i forhold til placeringen af routeren, Men vi anbefaler, at du tilslutter den første højttaler eller netværksbro til routeren ved hjælp af et LAN-kabel og tilslutter yderligere højttalere af hensyn til netværkets stabilitet.

y

Når meddelelsen “Firmwareopdatering” vises i appen Music

Flow Player, skal du trykke for at begynde opdateringen.

y

Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og installeret øvrige højttalere: Hvis højttaleren med hyppige lydudfald ikke står tæt nok på den kablede højttaler, skal du installere en netværksbro eller tilføje en ekstra højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren med lydudfaldene.

y

Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflow Meshnetværk, kan musikafspilning afbrydes pga. interferens på

Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre Meshnetværkets kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger

à

Avancerede indstillinger à Mesh-netværkskanal].

y

Når du tilslutter højttaleren, vises meddelelsen “Meshnetværkssammensætning” muligvis. Tilslutningen tager ca. 30 sekunder. Meddelelsen vises én gang ved første installation, men vises igen, hvis du skifter netværksmiljø.

Brug af en netværksbro

Sådan bruges Multirum

21

1. Brug netværksbroen som en rodenhed

(kablet til routeren)

Hvis routeren er placeret langt fra højttaleren, der skal tilsluttes via kabel: a Følg “Simpel opsætningsvejledning (Kabelforbindelse)” for at tilslutte netværksbroen til din hjemmerouter med et LANkabel.

b

Følg “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

2

b a

Netværksbro

2

22

Sådan bruges Multirum

2. Brug som en forlænger af Wi-Fi-signalet

Hvis du vil udvide MUSICflow Mesh-netværkets dækning:

Inden installation:

Slut det primære MUSICflow-produkt til routeren via netværkskabel.

a Følg “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at føje netværksbroen til dit hjemmenetværk.

b Følg den “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

a b

Netværksbro

2. Brug som en forlænger af Wi-Fi-signalet

Hvis du vil udvide MUSICflow Mesh-netværkets dækning:

Inden installation:

Slut det primære MUSICflow-produkt til routeren via netværkskabel.

a Følg “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at føje netværksbroen til dit hjemmenetværk.

b Følg den “Simpel opsætningsvejledning (Tilføj højttalere)“ for at føje MUSICflow-produkter til dit lokalnetværk.

a b

Sådan bruges Multirum

23

Flere MUSICflow-produkter

1. Funktionen Home Cinema

(Hjemmebiograf) (surroundsound)

Føj en LG MUSICflow-sound bar til lokalnetværket, og synkroniser den med LG MUSICflow-højttalerne for at få en hjemmebiografoplevelse.

Hvis du har en netværksbro

Netværksbro (Kabelforbindelse)

à

soundbar (Tilføj højttaler)

à

andre højttalere (Tilføj højttaler)

Hvis du ikke har en netværksbro

Soundbar (Kabelforbindelse) à Andre højttalere (Tilføj højttaler)

,

Bemærk

Hvis du slutter MUSICflow-højttalere til din hjemmebiografopsætning, skal de være af samme model.

Påkrævet

y

MUSICflow-soundbar x 1 y

MUSICflow-højttaler x 2 (samme model) y

Netværksbro (Ekstraudstyr)

2

Netværksbro

2

24

Sådan bruges Multirum

2. Gruppe-tilstand

Højttalere, der er placeret i separate rum, kan spille den samme musik eller forskellig musik afhængigt af dine behov. Synkroniser dine multirum-højttalere, så de kan spille samme musik i hvert rum.

Påkrævet

y

Mere end to MUSICflow-produkter y Netværksbro (Ekstraudstyr)

3. L/R Stereo-tilstand

Indstil dine højttalere til stereolyd med appen Music Flow Player, og nyd film og yndlingsmusik med god lyd.

Påkrævet

y

MUSICflow-højttaler x 2 y Netværksbro (Ekstraudstyr)

3 Brug af ekstern enhed

Brug af ekstern enhed

25

Brug af ekstern enhed

BLUETOOTH®-forbindelse

1. Vælg tilstanden Bluetooth med knappen 1 / !/ højttaleren.

F

2. Sørg for at Bluetooth er slået til på din Bluetooth-enhed, og vælg ”Music Flow H3 (XX:XX)“. Højttaleren vises som ”Music

Flow H3 (XX:XX)”.

3

H3 (XX:XX)

Music Flow H3 (XX:XX)

3. Afspil musik på din Bluetooth-enhed.

NFC for Easy Pairing (nem parring) (kun

Android)

Du kan nemt parre ved at trykke på mærket.

,

Bemærk

Når du lytter til musik med applikationen Music Flow Player, aktiveres problemfri afspilning i stedet for BT-parring.

4 Fejlfinding

4

26

Fejlfinding

Fejlfinding

Softwareopdatering

Når MUSICflow-produktet er tilsluttet dit hjemmenetværk, skal du først og fremmest kontrollere, om firmwareversionen er den nyeste på alle højttalere og appen Music Flow Player.

MUSICflow-produktet kan kræve, at den nyeste firmware er installeret for at sikre optimal funktion.

[Indstillinger

à

Version Info.]: Her kan du kontrollere, om højttaleren har den nyeste firmware.

Hvordan initialiserer jeg højttaleren?

Hvis du holder knappen “ (Tilføj)” nede, indtil der lyder ét bip, initialiseres de netværksrelaterede indstillinger (Soundbar:

“DISABLED” vises i displayet).

Hvis du holder knappen “ (Tilføj)” nede, indtil der lyder to bip, udføres fabriksinitialiseringen (Soundbar: “RESET” vises i displayet)

Højttaleren er ikke tilsluttet.

1. For højttalere, der allerede er tilsluttet: Kontrollér, at smartenheden er tilsluttet samme router som højttaleren, opret forbindelse til samme router, og kontrollér følgende:

1-1. Tænd og sluk for produktet, og kontrollér netværksforbindelsen.

1-2. Hvis problemet ikke er løst efter 1.1, skal du lukke appen og prøve igen.

1-3. Hvis problemet stadig ikke er løst efter 1.2, skal du nulstille højttaleren og genoprette netværksforbindelsen.

1-4. Hvis problemet ikke er løst efter 1.3, skal du slette appen, geninstallere den og genoprette netværksforbindelsen. For at nulstille skal du holde knappen “ADD” nede i 8 sekunder, indtil du hører ét bip.

Fejlfinding

27

2. Hvis du ændrer placeringen af højttaleren, der er i brug:

2-1. Produktet kan ikke oprette forbindelse, hvis afstanden til routeren er for lang. Placer produktet tættere på routeren.

2-2. Hvis den afspillende højttaler har lydudfald, skal du slutte højttaleren til routeren via et netværkskabel og installere en netværksbro eller ekstra højttaler imellem de eksisterende højttalere, hvis de står for langt fra den kablede højttaler.

Højttaleren kan indimellem forsvinde fra oversigten i appen

1. Hvis højttalerens LED ikke blinker, men lyser konstant hvidt: Hvis du har slukket højttaleren og tændt den igen, men problemet fortsætter, skal du nulstille den (nulstil ved at holde knappen “ADD” nede i 8 sekunder, indtil du hører ét bip ). Derefter skal du genoprette højttalerens netværksforbindelse. Geninstallér højttaleren og foretag evt.

øvrige procedurer.

2. Hvis højttalerens LED blinker hvidt, er netværkssignalet ustabilt. Vent et øjeblik, eller flyt højttaleren tættere på en anden højttaler eller routeren.

3. Tryk på Hjem-knappen på din smartenhed, eller tryk på menuikonet i øverste højre hjørne af startskærmen for at afslutte appen Music Flow Player og prøve forfra.

Musikken falder ud, og MUSICflow-systemet er ustabilt

1. Hvis højttaleren med lydudfaldene er tilsluttet via Wi-Fi: y Hvis afstanden mellem højttaler og router er for stor, kan det medføre udfald i lyden. Flyt højttaleren tættere på routeren.

y

Hvis lydkilden, fx en smartenhed eller bærbar computer, står i udkanten af routerens Wi-Fi-signalområde, skal du flytte den tættere på routeren.

4

4

28

Fejlfinding

2. Hvis du har tilsluttet en højttaler via netværkskabel og installeret øvrige højttalere:

Hvis højttaleren med hyppige lydudfald ikke står tæt nok på den kablede højttaler, skal du installere en netværksbro eller anden højttaler mellem den kablede højttaler og højttaleren med lydudfaldene.

3. Selvom du har tilsluttet højttalere i et MUSICflow Meshnetværk, kan musikafspilning afbrydes pga. interferens på Wi-Fi-netværket. I så fald kan du prøve at ændre Meshnetværkets kanal til MUSICflow-systemet i [Indstillinger

à

Avancerede indstillinger à Mesh-netværkskanal].

Hvordan opretter jeg et musikbibliotek?

/ Sangen vises ikke, selvom biblioteket er opdateret.

Musikbiblioteket opdateres ikke automatisk blot ved at føje en sang til en DLNA-server. Hvis du føjer en sang til serveren, skal du gå til [Indstillinger à Musik bibliotek à Synkronisering] og køre synkroniseringen af musikbiblioteket igen. Hvis du har tilføjet en sang, som ikke vises efter synkronisering af musikbiblioteket, skal du gøre følgende:

1. Kontrollér, at DLNA-serveren eller PC SW-delt mappe er designeret.

2. Kontrollér, at DLNA-serverens indholdsliste opdateres.

y

Selvom du kopierer filen over på serveren, opdateres indholdet muligvis ikke med det samme, så kontrollér serverens indstillinger.

y Hvis du kopierer en sang over på en smartenhed på en anden måde end almindelig medieoverførsel, vises den muligvis ikke på serverindholdet. I så fald skal du genscanne indholdet på smartenheden eller genstarte den.

Fejlfinding

29

3. Delingen kan være blokeret, så kontrollér indstillingerne i

DLNA-programmet eller din firewall.

y

Hvis du bruger LG Musicflow-programmet på en computer og vælger at dele en mappe på netværket, føjes mappen til musikbiblioteket inden for et minut.

LG MUSICflow-produktet er slukket automatisk.

I nogle tilfælde sættes produktet på standby, hvis det ikke modtager et lydsignal: y

Optical, HDMI ARC-, Bluetooth- og Wi-Fi (DLNA)-tilstand: Intet lydsignal i 20 minutter.

y

Portable In: Intet lydsignal i 6 timer.

Hvis der er netværksforbindelse, skifter det til netværksstandby (hvid LED).

Hvis forbindelsen til netværket er afbrudt, skifter produktet til standby (rød LED).

Hvilke musikfilformater kan afspilles?

y

Produktet kan afspille filer med filtypenavnene mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg og wav.

y

For mp3 og wma er samplingfrekvensen 32 - 48 kHz, og for flac op til 192 kHz i 24 bit.

y

Visse filer med disse specifikationer kan dog ikke afspilles, afhængigt af filernes eller medieserverens egenskaber.

y

Ophavsretligt beskyttede filer (DRM) kan ikke afspilles.

4

4

30

Fejlfinding

Kan jeg bruge Spotify med produktet?

LG MUSICflow-produktet understøtter Spotify Connect, der leveres af Spotify. Med denne funktion kan du streame musik fra Spotify til produktet. Hvis Music Flow-højttaleren har forbindelse til lokalnetværket med den samme router, ændres højttalerikonet i Spotify, og du kan nu trykke på det for at vælge højttalerne i lokalnetværket. (N år højttaleren vælges, bliver ikonet grønt.)

Kan jeg bruge HomeChat med produktet?

Efter enhedsregistrering af HomeChat kan du bruge HomeChat.

Hvert familiemedlem kan registrere og bruge én højttaler i

HomeChat, og én person kan registrere adskillige højttalere.

Læs mere på http://www.lghomechat.com.

,

Bemærk

Afhængigt af regionen er nogle tjenester (fx Spotify og

HomeChat) ikke tilgængelige.

5 Bilag

Om tilstandene for LED’rne

Bilag

31

Bluetooth

Farve

(slukket) (hvid)

(hvid)

Netværk

Farve

(slukket) (hvid)

(hvid) (rød))

(hvid)

(slukket) (rød)

(dæmpet hvid)

Status

Produktet afventer Bluetoothparring

Parret med Bluetooth-enhed

Status

Produktet afventer netværksforbindelse

Den primære enhed opretter forbindelse til netværket

( knappen trykkes ned)

Netværksstatus

Enheden har forbindelse til netværket

(

Den ekstra enhed opretter forbindelse til netværket

knappen trykkes ned)

Tilstanden Netværk i standby

Standbytilstand

Standby-tilstand

(rød)

5

32

Bilag

,

Bemærkning til status-LED

y

Når du indstiller den første gruppe, lyser LED’en for netværksstatus grønt.

y

Yderligere grupper indstilles, og LED-farven for netværksstatus

ændres i grupperækkefølgen.

[Grøn > Magenta > Cyanblå > Blå > Gul] y

Hvis de grupperede højttalere skifter til netværksstandbytilstand, dæmpes LED’en for netværksstatus.

5

Specifikationer

Krav til strømforsyning:

200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Strømforbrug:

14 W

Netværksstandby: 5,4 W

(Hvis alle netværksporte er aktiveret)

Bluetooth:

Codec SBC

Dimensioner (B x H x D):

Ca. (125 x 175 x 115) mm uden fod

Nettovægt (ca.):

2,0 kg y

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Bilag

33

Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.

lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en

CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til [email protected] lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

5

For more product details check the following webpage

Sweden http://www.lg.com/se/musicflow

*MFL69144670*

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløst multiroom

Modell : BH3

NOR

NORSK |

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Det aktuelle apparatet kan avvike fra tegningen.

1 Komme i gang

1

2

Komme i gang

Sikkerhetsinformasjon

FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ

IKKE ÅPNES

MERK:

FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER

BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET

SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ

REPARERES.

Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.

Utropstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL:

FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE

DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG:

Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

ADVARSEL:

Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG:

Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet.

(f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG:

Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

Komme i gang

3

MERK:

Se hovedmerkingen under eller bak apparatet for sikkerhetsinformasjon, inkludert identifikasjon av produktet og strømforsyning.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs, dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet være lett tilgjengelig.

1

1

4

Komme i gang

Samsvarserklæring

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer herved at denne bærbare Bluetooth-høyttaleren er i samsvar med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Hele samsvarserklæringen kan bestilles gjennom den følgende postadressen:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nederland eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettsiden vår: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denne enheten er et 2,4 GHz og 5 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land, med begrensning på innendørsbruk for 5 GHz-båndet. (5150 - 5250 MHz)

Denne enheten bør installeres og brukes med min. 20 cm avstand mellom enheten og kroppen din. Dette rådet er et generelt utsagn for vurdering av brukermiljøet.

Komme i gang

5

Avhending av gamle apparater

1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.

2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.

3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

1

6

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

2 Sikkerhetsinformasjon

8 Utpakking

9 Topp-panel

10 Baksidepanel

2 Bruke multiroom

11 Nettverksoppsett av multi-rom

11 – Trinn 1. Krav til hjemmenettverk

12 – Trinn 2. Installere «Music Flow Player»-app og mediaserver

14 – Trinn 3. Første oppsett av multiroom

19 – Trinn 4. Legg til høyttalere (Valgfri)

21 – Bruke broen

23 Nyt Multiple MUSICflow-produktet

23 – 1. Hjemmekinomodus

(surround-lydmodus)

24 – 2. Grupperingsmodus

24 – 3. L/R-stereomodus

Innholdsfortegnelse

7

3 Bruk av eksterne enheter

25 Bruk av eksterne enheter

25 – BLUETOOTH®-tilkobling

4 Feilsøking

26 Feilsøking

5 Vedlegg

31 Om tilstanden til status-LED

32 Spesifikasjoner

33 Melding med informasjon om programvare med åpen

kildekode

1

2

3

4

5

y

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk

http://www.lg.com

, og last så ned Brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

y Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan avvike fra Music Flow Player-appen avhengig av applikasjonsversjon.

1

8

Komme i gang

Utpakking

Enhet

Strømledning

Enkel brukermanual y

Medfølgende tilbehør kan variere avhengig av region.

Topp-panel

a b

Komme i gang

9

1

f c d e a 1 / !/

F knapp

- Strøm På / Endre modus

- Bytte til standby-modus b

Volumhjul

Drei hjulet med urviseren for å øke volumet eller mot urviseren for å dempe volumet.

c

Bluetooth status

LED

(side 31) d

Nettverksstatus

LED

(side 31) e

NFC Tag

(side 25) f

Høyttaler

1

10

Komme i gang

Baksidepanel

b c a d a

POWER IN

b

-knapp

Kobler innledende

MUSICflow-produkt trådløst til nettverket ditt.

c

-knapp

Legger det ekstra

MUSICflow-produktet til nettverket ditt.

(I tilfelle en eller flere

MUSICflow-produkter er tilkoblet) d

ETHERNET (LAN)-port

2 Bruke multiroom

Bruke multiroom

11

Nettverksoppsett av multi-rom

Trinn 1. Krav til hjemmenettverk

a d c b a Påse at et trådløst nettverksmiljø med ruter er installert i hjemmet ditt. Den trådløse ruteren må være koblet til

Internett.

b Koble smartenheten din til hjemmenettverket.

c

Koble høyttaleren til strømforsyningen.

d Hvis du ønsker å spille av musikken på en mediaserver (PC,

Mac eller nettverkslagring), kobler du mediaserveren til hjemmenettverket ditt.

.

Forsiktighetsvarsel for krav til hjemmenettverk

y

MUSICflow-systemet kommuniserer over både 2,4 GHz og

5 GHz-hjemmenettverk som støtter 802.11b/g/n trådløs teknologi. y

Forstyrrelser av det trådløse signalet kan føre til at nettverket kobles fra eller at avspilling stoppes.

y

Avhengig av hastigheten av nettverket kan avspilling av nettinnhold kanskje ikke virke så godt.

y

Det er mulig nettverkstilkobling ikke lar seg gjøre med noen rutere (eller modem) fra visse Internett-tjenesteleverandører. I dette tilfellet, kjøp en vanlig ruter og bruk den.

y

En brannmur på PC-en din kan føre til at Music Flow PCprogramvaren ikke fungerer som den skal. Deaktiver i så tilfelle alle brannmurene og prøv å koble til på nytt. Se instruksjonene eller nettsiden for din brannmur.

2

2

12

Bruke multiroom

Trinn 2. Installere «Music Flow Player»app og mediaserver

Installere ”Music Flow Player”-app

Last ned »Music Flow Player» på App Store eller Google Play

Store.

A B

ELLER

A

Skriv inn »Music Flow Player» i søkefeltet og trykk på »Søk».

B

Scan QR-koden med skanning-applikasjonen.

,

merknad for «Music Flow Player»-app

y

Det er ikke sikkert ”Music Flow Player” virker på alle enheter.

y

Music Flow Player-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner:

Android O/S : Ver. 4.0 (eller nyere) iOS O/S : Ver 6.0 (eller nyere)

Bruke multiroom

13

Installere programvare for mediaserver på PC eller Mac

Med programvare for mediaserver, har du tilgang til lydfiler lagret på mediaserveren (PC, Mac eller nettverkslagring) slik at du kan lytte til dem via høyttaler via hjemmenettverket.

På nettstedet www.lg.com kan du skrive inn modellnavnet i søkefeltet og finne programvare til mediaserveren under støttefanen.

y

Windows : Music Flow PC Software y

Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

2

,

Merknad for bruk av mediaserver

y

Du må dele mappen med lydinnhold på PC-en eller Mac-en for å spille dem av på MUSICflow-systemet. y

På NAS-enheten din må du også endre innstillingene på NASenheten din for å sikre at DLNA-serveren er aktivert.

y

Du må også endre innstillingene på brannmurprogramvaren for å sikre at Windows-fildeling ikke er blokkert.

2

14

Bruke multiroom

Trinn 3. Første oppsett av multiroom

Når du installerer MUSICflow-produktet for første gang, kan du velge mellom to typer tilkoblinger som nedenfor.

Alternativ 1. Kablet tilkobling

(MUSICflow Mesh-nettverkstilkobling)

Koble en av MUSICflow-produktene (lydplanke, høyttaler eller bro) til hjemmeruteren med en LAN-kabel.

Deretter kan du koble de andre MUSICflow-produktene

(alternativt) trådløst til hjemmenettverket ditt (MUSICflow Meshnettverk). Se «Trinn 4. Legg til høyttalere (Valgfri)» på side 19.

Hvis du har en bro

Bro (Kablet tilkobling)

à

Høyttaler (Legg til høyttaler)

à

Andre høyttalere (Legg til høyttaler)

Hvis du ikke har en bro

Høyttaler (Kablet tilkobling)

à

Andre høyttalere (Legg til høyttaler)

LAN-kabel

Bruke multiroom

15

Enkel oppsettsveiledning (Kablet tilkobling)

1. Kontroller at smartenheten din er koblet til WiFi-nettverket ditt.

2. Velg produktet du vil koble til.

3. Start Music Flow Player-appen og følg «Kablet tilkobling»instruksjonene til oppsettsveiviseren.

4. Koble en av MUSICflow-produktene (lydplanke, høyttaler eller bro) til hjemmeruteren med en LAN-kabel.

5. Slå på MUSICflow-produktet og vent inntil du ser at et hvitt

LED-lys lyser konstant.

6. Ved vellykket installering, oppdater høyttalerprogramvaren til siste versjon:

[Startskjerm

à

Innstillinger

à

Versjonsinfo.]

2

m

Tips

Et trådløst nettverk opprettes blant MUSICflow-produktene, separat fra ruterens WiFi-miljø.

Bruk av MUSICflow-maskenettverket utvider den trådløse dekningen og gir en mer stabil musikkstrømmetjeneste.

MUSICflow-maskenettverket anbefales for nedenstående tilfelle.

1. Når den trådløse dekningen ikke dekker hele huset fordi ytelsen til ruteren er ustabil

(i tilfelle ruteren bare støtter 802.11 b/g 2,4 GHz).

2. Når du ønsker å nyte MUSICflow-systemet i et stabilt trådløst nettverksmiljø.

3. Når du ønsker å bruke det i nedenstående modus.

1) Multiroom- og gruppeavspillingsmodus

2) Hjemmekinomodus

Hi-Fi (24 bit/192 kHz)-modus : Når du hører på en lydkilde

av høy kvalitet (f.eks. flac)

2

16

Bruke multiroom

Alternativ 2. Trådløs tilkobling

(Standard trådløs tilkobling)

Når kablet tilkobling ikke er tilgjengelig mellom MUSICflowprodukter og hjemmeruter, tilbyr MUSICflow-produktet musikkstreamingtjenesten innenfor ruterens WiFi-dekning.

Koble en av MUSICflow-produktene (lydplanke eller høyttaler) trådløst til hjemmeruteren.

(Alternativ)

Deretter kan du koble de andre MUSICflow-produktene trådløst til WiFi-hjemmenettverket ditt.

Se «Trinn 4. Legg til høyttalere (Valgfri)» på side 19.

Trådløst signal

Bruke multiroom

17

Enkel oppsettsveiledning (trådløs tilkobling)

1. Kontroller at smartenheten er koblet til det trådløse nettverket ditt.

2. Velg produktet du vil koble til.

3. Start Music Flow Player-appen og følg «Trådløs forbindelse»instruksjonene til oppsettsveiviseren.

4. Trykk på (WiFi-oppsettsikon)-knappen oppe eller bak på

MUSICflow-produktet (lydplanke, høyttaler eller bro).

5. Sjekk om nettverksindikator-LED blinker hvitt og rødt.

6. Skriv inn passordet til hjemmeruteren for å koble til

MUSICflow-produktet.

Hvis du har en iOS-enhet, må du følge de tre trinnene nedenfor (6-1~6-3)

6-1. Trykk på hjem-knappen på iOS-enheten og gå til

[Innstillinger].

Velg «MusicFlow_Setup» i Wi-Fi-innstillingene. Appen og

MUSICflow-produktet vil tilkobles.

6-2. Flytt Music Flow Player-appen og skriv inn passordet til hjemmeruteren for å koble MUSICflow-produktet til hjemmeruteren.

6-3. Trykk på hjem-knappen på iOS-enheten og gå til

[Innstillinger]. Koble til WiFi-nettverket ditt på nytt. Og gå til Music Flow Player-appen en gang til.

7. Ved vellykket installering, oppdater høyttalerprogramvaren til siste versjon:

[Startskjerm

à

Innstillinger

à

Versjonsinfo.]

2

,

Merk

y

Hvis konfigurasjonen for «Trådløs forbindelse» mislyktes. Det kan se ut til at enheten er for langt unna ruteren, det kan være den ikke er tilkoblet. Plasser og bruk den på et sted som er nær nok ruteren.

y

Music Flow PC-programvare installert på skrivebordet støtter ikke trådløs tilkoblingsprosedyre. Bruk i så tilfelle Music Flow

Player på en smartenhet.

2

18

Bruke multiroom

y

Hvis ytelsen til ruteren ikke er god nok (f.eks. 802.11g 2,4 GHz), kan lyden brytes opp i modus for gruppe- eller surroundavspilling Koble i så tilfelle høyttaleren til MUSICflow Meshnettverket.

m

Tips

Tilbyr musikkstreamingtjeneste i MUSICflow-systemet innenfor hjemmeruterens WiFi-dekning.

Standard trådløs forbindelse anbefales for nedenstående tilfelle.

1. Når alle høyttalerne er innenfor hjemmeruterens trådløse dekning

(hvis hjemmeruteren støtter 802.11n 2,4/5 GHz)

2. Når kablet tilkobling ikke er tilgjengelig mellom MUSICflowprodukter og hjemmeruter.

3. Når du ønsker å bruke det i nedenstående modus.

1) når du bruker et MUSICflow-system med en enkelt

høyttaler.

2) Gruppeavspilling på hjemmeruterens WiFi-dekning

3) L/R-stereomodus

Bruke multiroom

19

Trinn 4. Legg til høyttalere (Valgfri)

Hvis du kobler det innledende MUSICflow-produktet til hjemmenettverket, kan du koble de ekstra MUSICflowproduktene (lydplanke, høyttaler eller bro) til hjemmenettverket.

2

Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)

1. Hvis du har ekstra høyttalere, slå dem på.

2. Start smartenheten eller PC-programmet og følg instruksjonene på oppsettsveiviseren.

[Startskjerm

à

Legg til Høyttaler]

3. Trykk på (LEGG TIL-ikon)-knappen oppe eller bak på

MUSICflow-produktet (lydplanke, høyttaler eller bro) som du

ønsker å koble til.

4. Kontroller at nettverksindikatorlampen blinker rødt.

5. Ved vellykket installering, oppdater høyttalerprogramvaren til siste versjon:

[Startskjerm

à

Innstillinger

à

Versjonsinfo.]

,

Merk

Hvis konfigurasjonen for «Legg til høyttalere» mislyktes. Det kan se ut til at høyttalerne er for langt unna hverandre, det kan være de ikke er tilkoblet. Plasser den på et sted som er nær nok ruteren og hver av høyttalerne.

2

20

Bruke multiroom

,

Merknad for oppsett av multiroom

y

Du kan sette opp all trådløs/kablet tilkobling i henhold til plasseringen av ruteren. Men vi anbefaler at du kobler den første høyttaleren eller broen til ruteren med LAN-kabel og kobler til flere høyttalere for et stabilt nettverk.

y

Når pop-up-meldingen «Fastvare-oppdatering» vises på

Music Flow Player-appen, trykk for å starte oppdateringen.

y

Hvis du har koblet til en høyttaler med en LAN-kabel og installert andre høytalere i tillegg: Dersom høyttaleren med lydproblemer ikke er nær nok til den kabeltilkoblede høyttaleren, installer en bro eller en ekstra høyttaler i midten mellom høyttaleren med LAN-kabelen og høyttaleren med lydproblemer, og prøv på nytt.

y

Selv om du har koblet høyttalere til MUSICflow meshnettverket, vil musikklyden bryte opp ved omgivelsessignaler som forstyrrer det trådløse nettverket. I dette tilfellet kan du prøve å endre mesh-nettverkskanalen til MUSICflowsystemet på [Innstillinger

à

Avanserte innstillinger

à

Kanal for maskenettverk].

y

Når du oppretter en tilkobling, kan

«Maskenettverkskomposisjon» vises, og dette tar ca. 30 sekunder. Denne meldingen vises en gang i løpet av den første installasjonen, men dukker opp igjen når du endrer nettverksmiljøet.

Bruke multiroom

21

Bruke broen

1. Bruk en rotenhet (kablet til hjemmeruteren)

Når hjemmeruteren er plassert langt fra høyttalerne for tilkobling med kabel: a Koble broen til hjemmeruteren med LAN-kabel i henhold til

«Enkel oppsettsveiledning (Kablet tilkobling)».

b Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i henhold til «Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)».

2

b a

Bro

2

22

Bruke multiroom

2. Bruk en trådløs forlenger

Når du ønsker å utvide mesh-nettverksdekningen til MUSICflow:

Forberedelse:

Innledende MUSICflow-produkt kobles til hjemmeruteren med LAN-kabel.

a Legg broen til hjemmenettverket ditt i henhold til «Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)». b

Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i henhold til «Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)».

a b

Bro

2. Bruk en trådløs forlenger

Når du ønsker å utvide mesh-nettverksdekningen til MUSICflow:

Forberedelse:

Innledende MUSICflow-produkt kobles til hjemmeruteren med LAN-kabel.

a Legg broen til hjemmenettverket ditt i henhold til «Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)». b

Legg MUSICflow-produkter til hjemmenettverket ditt i henhold til «Enkel oppsettsveiledning (Legg til høyttalere)».

a b

Bruke multiroom

23

Nyt Multiple MUSICflowproduktet

1. Hjemmekinomodus

(surround-lydmodus)

Bare legg en LG MUSICflow-lydplanke til nettverket og synkroniser det med LG MUSICflow-høyttalerne dine for å få en hjemmekinoopplevelse.

Hvis du har en bro

Bro (Kablet tilkobling)

à

Lydplanke (Legg til høyttaler)

à

Andre høyttalere (Legg til høyttaler)

Hvis du ikke har en bro

Lydplanke (Kablet tilkobling) à Andre høyttalere (Legg til høyttaler)

,

Merk

Hvis du kobler MUSICflow-høyttalere til hjemmekinoen, må de høyttalerne være av samme modell.

Krav

y

MUSICflow-lydplanke x 1 y

MUSICflow-høyttaler x 2 (samme modell) y

Nettverksbro (alternativt)

2

Bro

2

24

Bruke multiroom

2. Grupperingsmodus

Høyttalere som er plassert i separate rom, kan spille av den samme musikken eller forskjellig musikk basert på dine behov.

Synkroniser multiroom-høyttalerne for å spille av den samme sangen i alle rom.

Krav

y

Mer enn 2 MUSICflow y Nettverksbro (alternativt)

3. L/R-stereomodus

Sett høyttalerne til stereolyd med Music Flow Player-appen for å se på filmer og høre på favorittlåtene dine.

Krav

y

MUSICflow-høyttaler x 2 y Nettverksbro (alternativt)

3 Bruk av eksterne enheter

Bruk av eksterne enheter

25

Bruk av eksterne enheter

BLUETOOTH®-tilkobling

1. Velg Bluetooth-modus med 1 / !/

F

-tasten på høyttaleren.

2. Forsikre deg om at Bluetooth er valgt på Bluetooth-enheten, og velg ”Music Flow H3 (XX:XX)“. Høyttaleren vises som

“Music Flow H3 (XX:XX)”.

3

H3 (XX:XX)

Music Flow H3 (XX:XX)

3. Spill musikk på din Bluetooth-enhet.

NFC for enkel paring (kun Android)

Det er enkelt å pare ved å merke på merket.

,

Merk

Når du hører på musikk med Music Flow Player-appen er sømløs avspilling aktivert i stedet for BT-paring.

4 Feilsøking

26

Feilsøking

Feilsøking

4

Programvareoppdatering

Når MUSICflow-produktet er koblet til hjemmenettverket, først av alt, sjekk om alle høyttalerne og Music Flow Player-appen har siste fastvareversjon.

MUSICflow-produktet kan kreve at ny fastvare installeres for optimal drift.

[Innstillinger à Versjonsinfo.]: du kan sjekke om høyttaleren din har den nyeste fastvaren.

Hvordan kan jeg starte opp høyttaleren?

Hvis du trykker på « (Legg til)»-knappen inntil et pip-signal lyder, er nettverksrelaterte innstillinger initialiserte. («DISABLED» vises i displayet for lydplanke.)

Hvis du trykker på « (Legg til)»-knappen inntil to pip-signaler lyder, er fabrikkinitialisering utført. («RESET» vises i displayet for lydplanke.)

Høyttaler er ikke tilkoblet.

.

1. For høyttalere som allerede er tilkoblet, sjekk om telefonen er koblet til samme ruteren som høyttaleren, koble deretter til samme ruter og sjekk følgende.

1-1. Slå strømmen av/på og sjekk tilkoblingen.

1-2. Hvis det ikke løses med 1-1, lukk programmet og kjør det på nytt.

1-3. Hvis det ikke løses med 1-2, nullstill høyttaleren og koble til på nytt.

1-4. Hvis det ikke løses med 1-3, slett appen, installer på nytt og prøv igjen. Trykk og hold «LEGG TIL»-knappen i

8 sekunder til du hører et pip-signal for å nullstille.

Feilsøking

27

2. Hvis du endrer plasseringen til høyttaleren som er i bruk,

2-1. Hvis endret plassering er for langt fra hjemmeruteren, er det mulig at den ikke kobles til. Plasser og bruk den på et sted som er nær nok ruteren.

2-2. Koble til høyttaleren med en LAN-kabel og for ekstra installerte høyttalere. Hvis de ikke er nær nok høyttaleren som er tilkoblet med en LAN-kabel, kan du installere en bro eller en annen høyttaler mellom høyttaleren koblet til med LAN-kabel og høyttaleren med lyd som blir avbrutt.

Noen ganger forsvinner høyttaleren fra programmet.

1. Hvis høyttalerens blinkelampe ikke blinker og forbli hvit:

Hvis problemet fortsetter selv etter at høyttaleren er slått av og på, må du nullstille høyttaleren (trykk på og hold «LEGG

TIL»-knappen inne i 8 sekunder til du hører et pip-signal.) og registrere på nytt. Utfør installering av høyttaler eller tilleggsprosedyrer.

2. Hvis blinkelampen til høyttaleren blinker hvitt, er nettverkssignalet ustabilt. Vent en stund, eller flytt høyttaleren nærmere en annen høyttaler eller ruteren.

3. Trykk på menytasten eller menyen øverst til høyre side av

Hjem-skjermen for å avslutte Music Flow Player-appen og kjøre den på nytt.

Musikklyden bryter opp og ustabilt MUSICflowsystem

1. Hvis høyttaleren med lyd som bryter opp er tilkoblet gjennom trådløs modus, y

Hvis avstanden mellom høyttaler og hjemmeruter ikke er nær nok, kan den korresponderende situasjonen oppstå.

Flytt høyttaleren nærmere hjemmeruteren og prøv på nytt.

y

Hvis enheten, hvor lyden skal avspilles fra (f.eks. telefon eller bærbar datamaskin) er på et sted uten godt rutersignal, flytt enheten nærmere hjemmeruteren og prøv på nytt.

4

4

28

Feilsøking

2. Hvis du har koblet en høyttaler med en kabel og installert andre høyttalere i tillegg:

Dersom høyttaleren, hvor lyden bryter opp, ikke er tilstrekkelig nær den kabeltilkoblede høyttaleren, installer en bro eller en ekstra høyttaler mellom de to høyttalerne, og prøv på nytt.

3. Selv om du har koblet høyttalere til MUSICflow meshnettverket, vil musikklyden bryte opp ved omgivelsessignaler som forstyrrer det trådløse nettverket. I dette tilfellet kan du prøve å endre mesh-nettverkskanalen til MUSICflowsystemet på [Innstillinger à Avanserte innstillinger à Kanal for maskenettverk].

Hvordan kan jeg komponere et Musikkbibliotek?

/ Sang legges ikke til selv om biblioteket er oppdatert.

Music Library blir ikke automatisk oppdatert bare ved å legge til en sang på DLNA-serveren. Kjør Music Library-synkronisering i

[Innstillinger

à

Musikkbibliotek

à

Synkronisering] på nytt etter at du har lagt til en sang på serveren. Kontroller følgende hvis sangen ikke legges til etter synkronisering av Musikkbibliotek.

1. Sjekk om DLNA-serveren eller delt mappe på PC SW er spesifisert.

2. Sjekk om innholdslisten på DLNA-serveren er oppdatert.

y

Selv om du kopierer filen til serveren, er det ikke sikkert at innholdslisten på serveren oppdateres umiddelbart. Sjekk derfor serverinnstillingene.

y Hvis du bruker en annen metode enn MTP til å kopiere en sang til telefonen, er det mulig at det ikke gjenspeiles i innholdslisten på serveren. I slike tilfeller, skann telefoninnholdet en gang til, eller slå av og start telefon på nytt.

Feilsøking

29

3. Deling kan være blokkert, sjekk derfor innstillingene på

DLNA-serveren eller brannmuren.

y

Hvis du bruker LG Musicflow PC-programvare, vil den tilsvarende mappen automatisk bli lagt til Music Library i løpet av et minutt når du angir den delte mappen.

LG MUSICflow-produktet slås av automatisk.

I noen tilfeller vil strømmen slå seg av hvis lydsignaler ikke mottas: y

Optisk, HDMI ARC, Bluetooth, WiFi (DLNA)-modus: ingen lydsignal i 20 minutter.

y

Bærbar inngang: ingen lydsignal i løpet av 6 timer.

Hvis nettverket er tilkoblet, vil det gå til nettverkets standbymodus (hvitt LED).

Hvis nettverket er frakoblet, vil det gå til standby-modus (rødt

LED).

Hva slags type musikkfiler kan avspilles?

y

Du kan spille av følgeden filformater: mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg og wav.

y

Samplingfrekvensen for mp3 og wma er 32- 48 kHz, og det støttes opp til 192 kHz, 24 bit for flac.

y

Selv om de ovennevnte vilkår er oppfylt, er det mulig at den ikke kan avspilles på grunn av filens eller mediaserverens egenskaper.

y

DRM-filen kan ikke spilles av.

4

4

30

Feilsøking

Hvordan kan jeg bruke Spotify?

LG MUSICflow-produktet støtter tilkoblingsmetoden som er levert av Spotify. Du kan bruke denne funksjonen til å koble

Spotify-programmet til høyttaleren. Hvis Music Flow-høyttaleren er i samme nettverk som ruteren, endres høyttalerikonet til Spotify. Når du trykker på dette ikonet, kan du sjekke og velge høyttalere i samme nettverk. (ikonet endres til grønt når høyttaleren er valgt)

Hvordan kan jeg bruke HomeChat?

Du kan bruke HomeChat etter at du har registrert HomeChatenheten.

Hvert av familiemedlemmene kan registrere seg og bruke en høyttaler i HomeChat, og en person kan registrere flere høyttalere.

Du finner flere opplysninger på http://www.lghomechat.com.

,

Merk

Visse tjenester (som Spotify, Homechat, osv.) kan være utilgjengelige, avhengig av region.

5 Vedlegg

Vedlegg

31

Om tilstanden til status-LED

Bluetooth

Farge

(Av) (Hvit)

(Hvit)

Nettverk

Farge

(Av) (Hvit)

(Hvit) (Rød)

(Hvit)

(Av) (Rød)

(Dempet hvit)

Status

Enheten venter på Bluetoothparing

Bluetooth-koblingen er paret

Status

Enheten venter på nettverkstilkobling.

Den første enheten kobles til nettverket

( knapp trykkes)

Nettverksstatus

Enheten er koblet til nettverket

Den ekstra enheten kobles til nettverket

( knapp trykkes)

Nettverkets standby-modus

Status for standbymodus

Standby-modus

(Rød)

5

32

Vedlegg

,

merknad for tilstanden til LED-lyset

y

Når den første gruppen er stilt inn, vil LED-lyset for nettverksstatus lyse grønt.

y

De ekstra gruppene stilles inn, LED-fargen for nettverksstatus endres i grupperekkefølge

[Grønn > Magenta > Cyan > Blå > Gul] y

Hvis de grupperte høyttalerne bytter til nettverkets standbymodus, blir lysstyrken til LED-lyset for nettverksstatus svakere.

5

Spesifikasjoner

Strømkrav:

200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Strømforbruk:

14 W

Nettverkets standby: 5,4 W

(hvis alle nettverksportene er aktiverte.)

Bluetooth:

Kodeks SBC

Dimensjoner (B x H x D):

Ca. (125 x 175 x 115) mm uten fot

Nettovekt (ca.):

2,0 kg y

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Vedlegg

33

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-

ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til [email protected] Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

5

For more product details check the following webpage

Sweden http://www.lg.com/se/musicflow

*MFL69144670*

SMART Hi-Fi AUDIO

Langaton monihuone

Malli : BH3

FIN

SUOMI |

YKSINKERTAINEN OHJEKIRJA

Varsinainen laite voi poiketa kuvasta.

1 Aloitus

1

2

Aloitus

Turvallisuustiedot

VAARA

SÄHKÖISKUN VAARA

ÄLÄ AVAA

VAARA:

ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ). JOTTA VÄLTTYISIT

SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA

OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.

Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.

Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tuotedokumentaation sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS:

TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ

JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAARA:

Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.

VAROITUS:

Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.

VAARA:

Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän laitteen läheisyydessä

(esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

VAARA:

Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Aloitus

3

HUOMAUTUS:

Turvallisuusmerkinnän tiedot, mukaan lukien tuotetiedot ja jännitemerkintä, ole hyvä ja katso laitteiston pohjassa vai taka.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;

Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.

Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin, puristuksiin oven väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta.

Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

1

1

4

Aloitus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä langaton monihuoneäänilaite noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

European Standard Team

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Tämä laite on 2,4 GHz ja 5 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa, sisäkäyttörajoituksella 5 GHz kaistalle. (5150 – 5250 MHz)

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi. Tämä lause on yleinen julistus käyttöympäristön huomioimiseksi.

Aloitus

5

Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. KTämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.

2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja.

Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.

3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä.

Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

1

6

Sisältö

Sisältö

1 Aloitus

2 Turvallisuustiedot

8 Pakkauksen purku

9 Yläpaneeli

10 Takapaneeli

2 Monihuoneen käyttö

11 Monihuoneverkon asetus

11 – Vaihe 1. Kotiverkon vaatimukset

12 – Vaihe 2. “Music Flow Player” -sovelluksen ja mediapalvelimen asennus

14 – Vaihe 3. Monihuoneen alkuasetukset

19 – Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen (lisätoiminto)

21 – Sillan käyttö

23 Usean MUSICflow-tuotteen käyttö

23 – 1. Home Cinema -tila (Surround-äänitila)

24 – 2. Ryhmätila

24 – 3. L/R stereo-tila

Sisältö

7

3 Ulkoisen laitteen käyttö

25 Ulkoisen laitteen käyttö

25 – BLUETOOTH®-yhteys

4 Vianetsintä

26 Vianetsintä

5 Liite

31 Tietoja tilan LED-valon olosuhteista

32 Tekniset tiedot

33 Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

3

4

1

2

5

y

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta

http://www.lg.com

ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

y

Osa tämän oppaan sisällöstä voi erota Music Flow Player

-sovelluksesta versiosta riippuen.

1

8

Aloitus

Pakkauksen purku

Virtajohto

Yksikkö

Pikakäyttöohje y

Kaikki lisävarusteet eivät ehkä ole käytettävissä alueesta riippuen.

Yläpaneeli

a b

Aloitus

9

1

f c d e a 1 / !/

F

-painike

- Virta Päällä / tilan muutos

- Vaihto lepotilaan b

Äänenvoimakkuuden kiertosäädin

Käännä kiertosäädintä myötäpäivään lisätäksesi

äänenvoimakkuutta, tai vastapäivään vähentääksesi

äänenvoimakkuutta.

c

Bluetooth-tilan

LED-valo

(sivu 31) d

Verkon tilan LEDvalo

(sivu 31) e

NFC-merkintä

(sivu 25) f

Kaiutin

1

10

Aloitus

Takapaneeli

b c a d a

POWER IN

b

-painike

Yhdistää ensimmäisen

MUSICflow-tuotteen langattomasti verkkoon.

c

-painike

Lisää MUSICflowtuotteen verkkoon.

(jos yksi tai useampi

MUSICflow-tuote on liitetty) d

ETHERNET (LAN) portti

2 Monihuoneen käyttö

Monihuoneen käyttö

11

Monihuoneverkon asetus

Vaihe 1. Kotiverkon vaatimukset

a d c b

2

a Varmista, että langaton verkkoympäristö joka käyttää reititintä on asennettu kotiisi. Reitittimen on oltava yhdistettynä Internetiin.

b Yhdistä älylaite kotiverkkoosi.

c Liitä kaiutin virtalähteeseen.

d

Jos haluat kuunnella musiikkia mediapalvelimelta (tietokone,

Mac tai verkkotallennus), liitä mediapalvelin kotiverkkoon.

.

Huomautukset kotiverkon vaatimuksista

y

MUSICflow-järjestelmä toimii 2,4 GHz ja 5 GHz kotiverkoissa, jotka tukevat 802,11b/g/n langatonta tekniikkaa. y

Langattoman signaalin häiriö voi johtaa verkon irtikytkentään tai pysäyttää toiston.

y

Riippuen verkkoyhteyden nopeudesta. verkossa sijaitsevien sisältöjen toisto ei ehkä toimi hyvin.

y

Verkkoyhteyttä ei voida muodostaa joidenkin Internetpalvelutarjoajien modeemeilla tai reitittimillä. Osta se tässä tapauksessa alan liikkeestä.

y

Music Flow PC Software ei ehkä toimi oikein johtuen tietokoneen palomuurista. Kytke tässä tilanteessa palomuuri pois päältä ja yritä uudestaan Ks. palomuurisi tai verkkosivun ohjeita.

2

12

Monihuoneen käyttö

Vaihe 2. “Music Flow Player”

-sovelluksen ja mediapalvelimen asennus

Asentaa “Music Flow Player” -sovellusta

Lataa ”Music Flow Player” -sovellus App Store tai Google Play

Store -sivustoilta.

A B

TAI

A

Kirjoita ”Music Flow Player” hakupalkkiin ja napauta

”Search(Hae)”.

B

Skannaa QR-koodi käyttämällä skannaus-sovellusta.

,

Huomautukset “Music Flow Player” -sovellukselle

y

Laitteesta riippuen, “Music Flow Player” -sovellus ei ehkä toimi.

y

Music Flow Player -sovellus on saatavissa ohjelmistoversion mukaan seuraavasti;

Android O/S : Versio 4.0 (tai uudempi) iOS O/S : Versio 6.0 (tai uudempi)

Monihuoneen käyttö

13

Mediapalvelinohjelmiston asennus tietokoneeseen tai Mac-tietokoneeseen.

Mediapalvelinohjelmiston avulla voit käyttää äänitiedostoja, jotka ovat tallennettuina mediapalvelimeen (tietokone, Mac tai mediapalvelin) ja nauttia niistä kaiuttimesi kautta kotiverkossa.

Sivustolla www.lg.com, kirjoita mallin nimi hakukenttään ja etsi mediapalvelinohjelmisto tuki-välilehdellä.

y

Windows : Music Flow PC Software y

Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

2

,

Huomautukset mediapalvelimen käytöstä

y

Tietokoneessa tai Mac-tietokoneessa äänisisällön sisältävä kansio on jaettava sen toistamiseksi MUSICflow

-järjestelmässä.

y

NAS-laitteen asetuksia on muutettava varmistaaksesi, että

DLNA-palvelin on käytössä.

y

Palomuuriohjelman asetuksia on muutettava varmistaaksesi, että Windows-tiedostonjako ei ole estetty.

2

14

Monihuoneen käyttö

Vaihe 3. Monihuoneen alkuasetukset

Kun asennat MUSICflow-tuotteen ensimmäisen kerran, voit valita kaksi liitäntätapaa.

Vaihtoehto 1. Langallinen yhteys

(MUSICflow solmuverkkoyhteys)

Liitä yksi MUSICflow-tuotteista (äänipalkki, kaiutin tai silta) reitittimeen LAN-kaapelilla.

Voit sitten liittää muita MUSICflow-tuotteita (lisävaruste) kotiverkkoon langattomasti (MUSICflow solmuverkko). Katso

“Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen (lisävaruste)” sivulla 19.

Jos silta on käytettävissä

Silta (Langallinen yhteys)

à

Kaiutin (lisää kaiutin)

à

Muut kaiuttimet (lisää kaiutin)

Jos siltaa ei ole käytettävissä

Kaiutin (langallinen yhteys)

à

Muut kaiuttimet (lisää kaiutin)

LAN-kaapeli

Monihuoneen käyttö

15

Pika-asennusopas (langallinen yhteys)

1. Varmista, että älylaite on liitetty Wi-Fi -verkkoon.

2. Valitse tuote, jonka haluat liittää.

3. Avaa Music Flow Player-sovellus ja noudata “Langallinen yhteys”ohjatun asennuksen ohjeita.

4. Yhdistä LAN-kaapeli reitittimestä yhteen MUSICflowtuotteeseen (äänipalkki, kaiutin tai silta).

5. Kytke MUSICflow-tuote päälle ja odota että näet valkoisen

LED-valon syttyvän.

6. Jos asennus onnistui, päivitä kaiutinohjelmisto uusimpaan versioon:

[Aloitusnäyttö

à

Asetukset

à

Versiotiedot]

2

m

Vihje

Erotettuna reitittimen Wi-Fi -ympäristöstä muodostaa

MUSICflow-tuotteiden langattoman verkon.

Käyttämällä MUSICflow -solmuverkkoa voidaan langatonta katealuetta laajentaa, mikä parantaa musiikin suoratoistopalvelua.

Tässä tilanteessa suosittelemme MUSICflow solmuverkon käyttämistä.

1. Kun Wi-Fi -katealue ei yllä kaikkiin huoneisiin, koska reitittimen toiminta on epävakaa.

(reititin tukee vain 802,11 b/g 2,4 GHz -tilaa.)

2. Kun haluat käyttää MUSICflow-järjestelmää vakaassa langattomassa verkkoympäristössä.

3. Kun haluat käyttää alla olevassa tilassa.

1) Monihuone ja ryhmätoistotila

2) Home Cinema -tila

Hi-Fi (24 bitin/192 kHz) tila : kun kuuntelet korkealaatuista

äänilähdettä (esim: flac)you enjoying the high-quality

audio source (ex: flac)

2

16

Monihuoneen käyttö

Vaihtoehto 2.Langaton yhteys

(Langaton vakioyhteys)

Kun langallista yhteyttä ei voida muodostaa MUSICflowtuotteiden ja reitittimen välille, MUSICflow-tuote tarjoaa musiikin suoratoistopalvelun reitittimen Wi-Fi -katealueen kautta.

Liitä yksi MUSICflow-tuotteista (äänipalkki, kaiutin tai silta) reitittimeen langattomasti.

(Vaihtoehto)

Voit sitten liittää muita MUSICflow-tuotteita Wi-Fi -verkkoon langattomasti.Katso “Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen

(Lisätoiminto) ”sivulla 19.

Langaton signaali

Monihuoneen käyttö

17

Pika-asennusopas (langaton yhteys)

1. Varmista, että älylaite on liitetty Wi-Fi -verkkoon.

2. Valitse tuote, jonka haluat liittää.

3. Avaa Music Flow Player-sovellus ja noudata “Langaton yhteys” ohjatun asennuksen ohjeita.

4. Paina (Wi-Fi -asetuskuvake) painiketta MUSICflowtuotteen takana tai päällä (äänipalkki, kaiutin tai silta).

5. Tarkista vilkkuuko verkon LED-valo valkoisena ja punaisena

6. Anna reitittimen salasana MUSICflow-tuotteen liittämiseksi reitittimeen.

Jos käytössä on iOS-laite, on seuraavat kolme vaihetta suoritettava (6-1~6-3)

6-1. Paina iOS-laitteen aloituspainiketta ja siirry kohtaan

[Asetukset].

Jos voit valita “MusicFlow_Setup” Wi-Fi -asetuksissa

Sovellus ja MUSICflow-tuote liitetään.

6-2. Siirry Music Flow Player-sovellukseen ja anna reitittimen salasana MUSICflow-tuotteen liittämiseksi reitittimeen

6-3. Paina iOS-laitteen aloituspainiketta ja siirry kohtaan

[Asetukset]

Yhdistä Wi-Fi -kotiverkko uudestaan Ja siirry Music Flow

Player-sovellukseen uudestaan.

7. Jos asennus onnistui, päivitä kaiutinohjelmisto uusimpaan versioon:

[Aloitusnäyttö

à

Asetukset

à

Versiotiedot]

2

,

Huomaa

y

Jos “langattoman yhteyden” asettaminen epäonnistui On laite liian kaukana reitittimestä, tai sitä ei ole liitetty. Sijoita se lähemmäksi reititintä.

y Työpöydälle asennettua Music Flow PC Software -ohjelmaa ei tueta langattomassa yhteydessä. Käytä tässä tilanteessa Music

Flow Player -sovellusta älylaitteesta.

2

18

Monihuoneen käyttö

y

Jos reitittimen suorituskyky ei ole riittävän hyvä (esim. 802,11g

2,4GHz), voi äänihäiriöitä esiintyä ryhmä- tai surroundtoistotilassa. Liitä tässä tilanteessa kaiutin MUSICflowsolmuverkkoon.

m

Vihje

Mahdollistaa musiikin suoratoistopalvelun MUSICflow-tuotteen kautta reitittimen Wi-Fi -yhteydellä.

Tässä tilanteessa suosittelemme langatonta vakioyhteyttä.

1. Kun kaikki kaiuttimet ovat reitittimen Wi-Fi -yhteysalueella.

(jos reititin tukee 802,11n 2,4/5 GHz -tilaa)

2. Jos langallista yhteyttä ei voida muodostaa MUSICflowtuotteiden ja reitittimen välille.

3. Kun haluat käyttää alla olevassa tilassa.

1) kun käytät yhden kaiuttimen MUSICflow-järjestelmää

2) Ryhmätoisto Wi-Fi -yhteysalueella reitittimessä

3) L/R stereo-tila

Monihuoneen käyttö

19

Vaihe 4. Kaiuttimien lisääminen

(lisätoiminto)

Jos liität ensimmäisen MUSICflow-tuotteen kotiverkkoon, voit liittää muita MUSICflow-tuotteita (äänipalkki, kaiutin tai silta) kotiverkkoon.

2

Pika-asennusopas (kaiuttimien lisääminen)

1. Jos lisäkaiuttimia on olemassa, kytke niiden virta päälle.

2. Avaa älylaite tai tietokonesovellus ja noudata ohjatun asennuksen ohjeita.

[Aloitusnäyttö

à

Lisää kaiutin]

3. Paina (ADD-kuvake) painiketta liitettävän MUSICflowtuotteen takana tai päällä (äänipalkki, kaiutin tai silta).

4. Tarkista vilkkuuko verkon LED-valo punaisena

5. Jos asennus onnistui, päivitä kaiutinohjelmisto uusimpaan versioon:

[Aloitusnäyttö

à

Asetukset

à

Versiotiedot]

,

Huomaa

Jos “kaiuttimien lisääminen” epäonnistui Etäisyys kaiuttimien välillä on liian pitkä, yhteyttä ei voida muodostaa. Sijoita se lähemmäksi reititintä ja toisia kaiuttimia.

2

20

Monihuoneen käyttö

,

Huomautukset monihuoneasetuksista

y

Voit muodostaa lanka/langattoman yhteyden reitittimen sijainnin mukaan. Mutta suosittelemme, että liität ensimmäisen kaiuttimen tai sillan reitittimeen LAN-kaapelilla ja liität sitten lisäkaiuttimia verkon vakauden varmistamiseksi.

y

Kun “Firmware update” -ponnahdusikkuna avautuu

Music Flow Player -sovelluksessa kosketa sitä päivityksen käynnistämiseksi.

y

Jos liitit kaiuttimen LAN-kaapelilla ja asensit lisäkaiuttimia: Jos kaiutin toistuvilla äänihäiriöillä ei ole riittävän lähellä kaapelilla liitettyä kaiutinta, asenna silta tai yksi kaiutin LAN-kaapelilla liitetyn ja äänihäiriöitä sisältävän kaiuttimen väliin ja yritä uudestaan.

y Vaikka liitit kaiuttimet MUSICflow-solmuverkolla, äänihäiriöitä voi esiintyä johtuen ulkoisesta signaalihäiriöstä, joka johtaa

Wi-Fi -verkon vikaan. Voit tässä tilanteessa vaihtaa MUSICflowjärjestelmän solmuverkkokanavaa kohdassa [Asetukset

à

Lisäasetukset

à

Solmuverkkokanava].

y

Kun yhteyttä muodostetaan, “Mesh network composition” voi tulla esiin, ja tämä kestää 30 sekuntia. Tämä viesti tulee esiin alkuasennuksen yhteydessä ja jos verkkoympäristöä muutetaan myöhemmin.

Monihuoneen käyttö

21

Sillan käyttö

1. Käytä juurilaitteena (lankayhteys reitittimeen)

Kun reititin sijaitsee kaukana lankayhteydellä liitettävästä kaiuttimesta.

a Lisää silta LAN-kaapelilla reitittimeen “Pika-asennusopas

(langallinen yhteys)“ ohjeiden mukaan.

b Lisää MUSICflow-tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas

(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.

2

b a

Silta

2

22

Monihuoneen käyttö

2. Käytä langatonta laajenninta

kun haluat laajentaa MUSICflow-solmuverkon käyttöaluetta:

Preperation:

Ensimmäinenl MUSICflow-tuote liitetään reitittimeen LAN-kaapelilla.

a Lisää silta kotiverkkoon “Pika-asennusopas (Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan. b Lisää MUSICflow-tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas

(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.

a b

Silta

2. Käytä langatonta laajenninta

kun haluat laajentaa MUSICflow-solmuverkon käyttöaluetta:

Preperation:

Ensimmäinenl MUSICflow-tuote liitetään reitittimeen LAN-kaapelilla.

a Lisää silta kotiverkkoon “Pika-asennusopas (Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan. b Lisää MUSICflow-tuotteet kotiverkkoon “Pika-asennusopas

(Lisää kaiuttimet)“ ohjeiden mukaan.

a b

Monihuoneen käyttö

23

Usean MUSICflow-tuotteen käyttö

1. Home Cinema -tila (Surround-äänitila)

Lisää LG MUSICflow-äänipalkki verkkoon ja synkronoi se

LG MUSICflow -kaiuttimien kanssa kotiteatterijärjestelmän muodostamiseksi.

Jos silta on käytettävissä

Silta (Langallinen yhteys)

à

Äänipalkki (lisää kaiutin)

à

Muut kaiuttimet (lisää kaiutin)

Jos siltaa ei ole käytettävissä

Äänipalkki (Langallinen yhteys) à Muut kaiuttimet (lisää kaiutin)

,

Huomaa

Jos liität MUSICflow-kaiuttimet Home Cinemaan, on näiden oltava samanmallisia.

Vaatimukset

y

MUSICflow-äänipalkki x 1 y

MUSICflow-kaiutin x 2 (Sama malli) y

Verkkosilta (lisävaruste)

2

Silta

2

24

Monihuoneen käyttö

2. Ryhmätila

Eri huoneisiin sijoitetuilla kaiuttimilla voidaan toistaa samaa tai eri musiikkia mieltymysten mukaan.

Synkronoi monihuonekaiuttimet yhteen saman kappaleen toistamiseksi jokaisessa huoneessa.

Vaatimukset

y

Yli 2 MUSICflow-tuotetta y Verkkosilta (lisävaruste)

3. L/R stereo-tila

Aseta kaiuttimet stereo-äänelle Music Flow Player -sovelluksesta elokuvien ja suosikkikappaleiden kuuntelemiseksi.

Vaatimukset

y

MUSICflow-kaiutin x 2 y

Verkkosilta (lisävaruste)

3 Ulkoisen laitteen käyttö

Ulkoisen laitteen käyttö

25

Ulkoisen laitteen käyttö

BLUETOOTH®-yhteys

1. Valitse Bluetooth-tila

1

/

!/

F

-painikkeella kaiuttimessa.

2. Varmista Bluetooth-laitteessasi että Bluetooth on käytössä ja valitse “Music Flow H3 (XX:XX)“. Kaiutin näkyy muodossa

“Music Flow H3 (XX:XX)”.

3

H3 (XX:XX)

Music Flow H3 (XX:XX)

3. Toista musiikkia Bluetooth-laitteellasi.

NFC helpon laitepariutuksen muodostamiseksi

(vain Android)

Voit suorittaa parinmuodostuksen helposti ja yksinkertaisesti merkitsemällä tämän merkin.

,

Huomaa

Kuunnellessasi musiikkia Music Flow Player -sovelluksella, saumaton toisto aktivoituu BT-parinmuodostuksen sijaan.

4 Vianetsintä

26

Vianetsintä

Vianetsintä

4

Ohjelmistopäivitys

Kun MUSICflow-tuote on liitetty kotiverkkoon tarkista, onko kaikki kaiuttimet ja Music Flow Player -sovellus päivitetty uusimpaan laitteistoversioon.

MUSICflow-tuote voi vaatia uusimman laitteistoversion toimiakseen kunnolla.

[Asetukset à Versiotiedot]: voit tarkistaa onko kaiuttimessa uusin laitteistoversio.

Miten alustan kaiuttimen?

Jos painat “ (Lisää)” -painiketta kunnes äänimerkki kuuluu kerran, alustetaan verkkoon liittyvät asetukset. (Äänipalkissa näkyy “DISABLED” näytössä.)

Jos painat “ (Lisää)” -painiketta kunnes äänimerkki kuuluu kahdesti, alustetaan tehdasasetukset. (Äänipalkissa näkyy “RESET” näytössä.)

Kaiutinta ei ole liitetty.

1. Kaiuttimilla, jotka on jo liitetty, tarkista onko puhelin liitetty samaan reitittimeen kuin kaiutin, liitä samaan reitittimeen ja tarkista seuraavat:

1-1. Aseta virta päälle / pois ja tarkista yhteys.

1-2. Jos kohta 1-1 ei korjaa ongelmaa, sulje sovellus ja avaa se uudelleen.

1-3. Jos kohta 1-2 ei korjaa ongelmaa, nollaa kaiutin ja asenna se uudelleen.

1-4. Jos kohta 1-3 ei korjaa ongelmaa, poista sovellus, asenna se uudelleen ja yritä uudestaan. Nollaa pitämällä ”LISÄÄ” -painike painettuna 8 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.

Vianetsintä

27

2. Jos vaihdat käytössä olevan kaiuttimen sijaintia,

2-1. Jos uusi sijainti on liian kaukana reitittimestä, ei yhteyttä voida muodostaa. Sijoita se lähemmäksi reititintä.

2-2. Liitä kaiutin LAN-kaapelilla ja muille kaiuttimille, jos ne eivät ole riittävän lähellä LAN-kaapelilla liitettyä kaiutinta, asenna silta tai toinen kaiutin LAN-kaapelilla liitetyn kaiuttimen ja kaiuttimen katkeavalla äänellä väliin.

Kaiutin katoaa ajoittain sovelluksesta

1. Jos kaiuttimen vilkkuva valo ei vilku vaan palaa valkoisena: vaikka se on kytketty pois ja päälle ja ongelma jatkuu, on kaiutin nollattava. (Nollaa pitämällä ”LISÄÄ” -painike painettuna 8 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.)

Rekisteröi se sitten uudestaan. Suorita kaiuttimen liitäntä tai lisätoimenpiteet.

2. Jos kaiuttimen valo vilkkuu valkoisena - verkkosignaali on epävakaa. Odota hetki tai siirrä kaiutin lähemmäksi toista kaiutinta tai reititintä.

3. Paina menu-näppäintä tai menu aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa Music Flow Player -sovelluksen sulkemiseksi ja avaa se uudestaan.

Musiikki katkeilee ja epävakaa MUSICflowjärjestelmä.

1. Jos katkeileva kaiutin on liitetty langattomasti, y

Jos kaiuttimen ja reitittimen etäisyys on liian suuri, kyseinen vika voi tapahtua. Siirrä kaiutin lähemmäksi reititintä ja yritä uudestaan.

y

Jos laite toistettavalla äänilähteellä (Esim. puhelin tai kannettava tietokone) on sijoitettu kohtaan, jossa signaali reitittimestä on heikko, siirrä vastaava laite lähemmäksi reititintä ja yritä uudestaan.

4

4

28

Vianetsintä

2. Jos kaiutin on liitetty kaapelilla ja muita kaiuttimia on asennettu:

Jos kaiutin toistuvilla äänihäiriöillä ei ole riittävän lähellä kaapelilla liitettyä kaiutinta, asenna silta tai yksi kaiutin kaapelilla liitetyn ja äänihäiriöitä sisältävän kaiuttimen väliin ja yritä uudestaan

3. Vaikka liitit kaiuttimet MUSICflow-solmuverkolla, äänihäiriöitä voi esiintyä johtuen ulkoisesta signaalihäiriöstä, joka johtaa Wi-Fi -verkon vikaan. Voit tässä tilanteessa vaihtaa

MUSICflow-järjestelmän solmuverkkokanavaa kohdassa

[Asetukset à Lisäasetukset à Solmuverkkokanava].

Miten laadin musiikkikirjaston? / kappaleita ei lisätä, vaikka kirjasto on päivitetty.

Kappaleen lisääminen DLNA-palvelimeen ei päivitä musiikkikirjastoa automaattisesti. Kun lisäät kappaleen kohdassa [Asetukset à Musiikkikirjasto à Synkronoi], synkronoi musiikkikirjasto uudestaan. Jos kappaletta ei lisätä musiikkikirjaston synkronoinnin jälkeen, tarkista seuraavat:

1. Tarkista, onko DLNA-palvelin tai tietokoneohjelman jaettu kansio määritetty.

2. Tarkista, onko DLNA-palvelimen sisältöluettelo uudistettu.

y

Vaikka kopioisit tiedoston palvelimelle, ei palvelimen sisältöluettelo uudisteta välittömästi, joten tarkista palvelinasetukset.

y

Jos kopioit laulun puhelimeen muulla tavalla kuin MTP:llä, ei se ehkä ilmesty palvelimen sisältöluetteloon. Skannaa tässä tilanteessa sisältö uudelleen puhelimeen tai sammuta ja käynnistä puhelin uudelleen.

3. Jako voidaan estää, joten tarkista DLNA-palvelimen ohjelmaasetukset tai palomuurin asetukset.

y

Jos käytät LG Musicflow -tietokoneohjelmaa kun määrität jaetun kansion, lisätään vastaava kansio automaattisesti musiikkikirjastoon minuutin kuluessa.

Vianetsintä

29

LG MUSICflow-tuote sammutetaan automaattisesti.

Joissakin tilanteissa laite sammutetaan, jos äänisignaalia ei vastaanoteta.

y

Optical, HDMI ARC, Bluetooth, Wi-Fi (DLNA) tila: jos

äänisignaalia ei vastaanoteta 20 minuutin aikana.

y

Portable-In : ei äänisignaalia 6 tuntiin.

Jos verkko on liitetty, siirtyy se verkon valmiustilaan (valkoinen

LED)

Jos verkko ei ole liitetty, siirtyy se valmiustilaan (punainen

LED)

Mitä musiikkitiedostotyyppejä voidaan toistaa?

y

Voit toistaa tiedostoja jatkeella mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg, ja wav.

y mp3 ja wma-tiedostoille, näytteenottotaajuus on 32-48kHz, ja flac-tiedostoille, se tukee 192 kHz, 24-bittiin saakka y

Vaikka yllä kuvatut olosuhteet täytettäisiin, ei toisto ehkä onnistu johtuen tiedoston tai mediapalvelimen ominaisuuksista.

y

DRM-tiedostoa ei voida toistaa.

4

4

30

Vianetsintä

Miten käytän Spotify-sovellusta?

LG MUSICflow -tuote tukee Spotifyn toimittamaa liitäntämenetelmää. Tämän kautta voit käyttää Spotifyn tukemia toimintoja liittämällä kaiuttimen Spotify-sovelluksen kautta

Jos Music Flow kaiutin on saman reitittimen verkossa kuin

Spotify-sovellus, kaiuttimen kuvake muuttuu ja kun painat tätä kuvaketta, voit etsiä ja valita tässä verkossa olevat kaiuttimet.

(Kun kaiutin on valittu, muuttuu kuvake vihreäksi).

Miten käytän HomeChat-sovellusta?

Kun HomeChat-laite on rekisteröity, voit käyttää HomeChattoimintoa.

Jokainen perheenjäsen voi rekisteröidä yhden kaiuttimen

HomeChat-toimintoon ja yksi henkilö voi rekisteröidä usean kaiuttimen.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.lghomechat.com.

,

Huomaa

Osa toiminnoista (esim. Spotify, Homechat, jne.) ei ehkä toimi alueesta riippuen.

5 Liite

Liite

31

Tietoja tilan LED-valon olosuhteista

Bluetooth

Väri

(Pois) (Valkoinen)

(Valkoinen)

Tila

Laite odottaa Bluetoothparinmuodostusta

Bluetooth-yhteys on pariutettu

Verkko

Väri

(Pois) (Valkoinen)

Tila

Laite odottaa verkkoyhteyttä

(Valkoinen)

(Punainen)

(

Ensimmäistä laitetta liitetään verkkoon

painiketta on painettu)

(Valkoinen)

Laite on yhdistetty verkkoon

(Pois) (Punainen)

(

Lisälaitetta liitetään verkkoon

painiketta on painettu)

(Himmennetty valkoinen)

Verkon valmiustila

Verkon tila

Valmiustilan tila

Valmiustila

(Punainen)

5

32

Liite

,

Huomaotus tila-LED-valojen tilasta

y

Kun ryhmä asetetaan ensimmäisen kerran, verkon tilan LED muuttuu vihreäksi.

y

Kun lisäryhmiä asetetaan LED väri muuttuu ryhmäjärjestyksessä.

[Vihreä > Turkoosi > Vaaleansininen > Sininen > Keltainen] y

Jos ryhmitetyt kaiuttimet vaihtuvat verkon valmiustilaan, verkon tilan LED-valon kirkkaus himmenee.

5

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:

200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Virrankulutus:

14 W

Verkotettu valmiustila: 5,4 W

(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)

Bluetooth:

Codec SBC

Mitat (L x K x S):

N. (125 x 175 x 115) mm ilman jalkaa

Nettopaino (N.):

2,0 kg y

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Liite

33

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-,

LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta http://opensource.lge.com.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CDlevyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

5

For more product details check the following webpage

Sweden http://www.lg.com/se/musicflow

*MFL69144670*

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project