LG 32CS460,32LS3500 Panduan pengguna


Add to my manuals
74 Pages

advertisement

LG 32CS460,32LS3500 Panduan pengguna | Manualzz

Panduan Pengguna

Ini adalah 「Panduan Pengguna」 yang dipasang pada TV.

Kandungan bagi panduan ini tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan awal untuk pembaikan kualiti.

GP2 may

Untuk menetapkan program kegemaran

SETTINGS

PERSEDIAAN

Edit Utama

1 Tekan butang Q.MENU

pada skrin Edit Rancangan dan pilih Kegemaran

Kumpulan .

2 Pilih program yang dikehendaki.

3 Tekan butang FAV . Program yang dipilih akan disimpan ke kegemaran anda.

Untuk menggunakan Kegemaran

Tekan butang FAV .

Senarai kegemaran akan muncul. Pilih porgram kegemaran pratetap yang dikehendaki dari Senarai Kegemaran A-D.

GP2 may

Menyediakan Rancangan Secara Automatik

SETTINGS ➾

PERSEDIAAN

Penalaan Auto

Menala rancangan secara automatik.

1 Pilih Negara di mana TV digunakan. Tetapan rancangan berubah mengikut negara yang anda pilih.

2 Memulakan Penalaan Auto.

3 Pilih Sumber Input pilihan anda.

4 Tetapkan Penalaan Auto mengikut arahan skrin berikut.

✎ Jika Sumber Input tidak disambungkan dengan betul, pendaftaran rancangan tidak akan berfungsi.

✎ Penalaan Auto hanya menetapkan rancangan yang sedang disiarkan.

✎ Jika Sistem Kunci dihidupkan, tetingkap pop timbul akan muncul dan meminta kata laluan.

GP2 may

Untuk menggunakan Penalaan Manual

SETTINGS ➾

PERSEDIAAN

Penalaan Manual

Melaras rancangan secara manual dan menyimpan hasilnya.

Bagi siaran digital, kekuatan isyarat dan kualiti isyarat boleh diperiksa.

GP2 may

Untuk mengedit rancangan

SETTINGS ➾

PERSEDIAAN

Edit Rancangan

Mengedit rancangan yang telah disimpan.

Tetapkan sebagai rancangan kegemaran, sekat/buka sekatan rancangan, langkaui rancangan dsb, bagi rancangan yang dipilih.

GP2 may

Tekan butang TEXT .

[bergantung pada negara]

Teletext adalah perkhidmatan percuma yang disediakan oleh stesen TV yang menawarkan maklumat berasaskan teks mengenai rancangan TV, berita dan cuaca.

Penyahkod teletext TV ini boleh menyokong sistem SIMPLE, TOP dan

FASTEXT.

• Butang warna: Untuk memilih halaman sebelumnya atau seterusnya.

• Butang nombor: Memasukkan nombor halaman yang dikehendaki.

• ꔵ : Untuk memilih halaman sebelumnya atau seterusnya.

GP2 may

Fungsi Teletext Khusus

Tekan butang T. OPT .

Pilih menu Pilihan Teks .

• ꔻ Indeks : Pilih setiap halaman indeks.

• ꔾ Masa : Semasa menonton rancangan TV, pilih menu ini untuk memaparkan masa di sudut kanan atas skrin.

• ꕀ Tunda : Menghentikan perubahan halaman automatik yang akan berlaku jika halaman teletext mengandungi 2 atau lebih subhalaman.

GP2 may

• ꔽ Dedahkan : Pilih menu ini untuk memaparkan maklumat yang tersembunyi, seperti penyelesaian kepada teka-teki.

• ꔼ Kemas kini : Memaparkan gambar TV pada skrin semasa menunggu halaman teletext baru.

• Bahasa [Dalam Mod Digital Sahaja] : Mengeset bahasa Teletext.

GP2 may

Tekan butang GUIDE .

[Bergantung kepada Negara] [Dalam Mod digitaI Sahaja]

Sistem ini mempunyai MHEG (Kumpulan pakar pengekod maklumat multimedia dan hipermedia) untuk membantu navigasi anda menerusi semua pilihan tontonan yang mungkin.

GP2 may

SETTINGS

PILIHAN

Servis Data

[Bergantung kepada negara]

Fungsi ini membolehkan pengguna untuk memilih antara MHEG (Digital

Teletext) dan Teletext jika kedua-duanya wujud pada masa yang sama.

Jika hanya satu daripadanya wujud, sama ada MHEG atau Teletext didayakan tanpa mengira pilihan mana yang telah anda pilih.

GP2 may

SETTINGS

GAMBAR

Nisbah Aspek

Memilih nisbah aspek skrin.

• 16:9 : Mengubah saiz imej untuk muat dalam lebar skrin.

• Hanya mengimbas : Memaparkan imej video dalam saiz asal tanpa mengeluarkan bahagian-bahagian pinggir imej.

✎ Dalam mod DTV, Komponen, HDMI dan DVI (melebihi 720p), Hanya

Imbas adalah tersedia.

• Asal : Apabila TV anda menerima isyarat skrin lebar, ia akan secara automatik bertukar kepada format gambar yang disiarkan.

GP2 may

• Lebar Penuh : Apabila TV menerima isyarat skrin lebar, ia akan membenarkan anda melaraskan gambar secara mendatar atau menegak, dalam perkadaran linear, untuk mengisi keseluruhan skrin sepenuhnya.

Video 4:3 dan 14:9 disokong dalam skrin penuh tanpa sebarang herotan video menerusi input DTV.

✎ Dalam mod DTV, Lebar Penuh tersedia.

• 4:3 : Mengubah saiz imej kepada standard 4:3 sebelumnya.

• 14:9 : Anda boleh melihat format gambar 14:9 atau rancangan TV umum dalam mod 14:9. Skrin 14:9 dipaparkan dalam cara yang sama seperti dalam 4:3, tetapi digerakkan ke atas dan ke bawah.

• Zum : Mengubah saiz imej agar muat dalam lebar skrin. Bahagian atas dan bawah imej mungkin terpotong.

GP2 may

• Zum Pawagam : Pilih Zum Pawagam apabila anda ingin membesarkan gambar dalam perkadaran yang betul.

✎ Semasa melihat peranti luaran, kes-kes ini boleh menyebabkan pembakaran imej:

- video dengan kapsyen pegun (seperti nama rangkaian)

- mod nisbah aspek 4:3 untuk tempoh yang panjang

Berhati-hati semasa menggunakan fungsi ini.

✎ Mod gambar yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada isyarat input.

✎ Nisbah aspek skrin pada input HDMI/RGB-PC hanya tersedia dalam 4:3 dan 16:9. (Hanya untuk model yang menyokong sambungan PC)

GP2 may

❐ ❐

Untuk❐melaras❐gambar❐dalam❐mod❐input❐PC

SETTINGS

❐➾

❐GAMBAR❐

❐Skrin

Melaraskan❐gambar❐dalam❐mod❐RGB-PC.

•❐ Resolusi :❐Mengesetkan❐resolusi❐yang❐diingini.

✎ Pilihan❐hanya❐boleh❐dipilih❐semasa❐resolusi❐PC❐ditetapkan❐kepada❐❐

1024❐x❐768,❐1280❐x❐768,❐atau❐1360❐x❐768.❐

•❐ Tatarajah❐Automatik :❐Mengoptimumkan❐gambar.

•❐ Kedudukan/Saiz/Fasa :❐Melaraskan❐saiz❐skrin❐dan❐kedudukan❐untuk❐ tontonan❐optimum.

•❐ Set❐semula :❐Memulakan❐persediaan❐skrin❐dalam❐mod❐input❐PC.

GP2 may

❐ ❐

Untuk❐mengesetkan❐resolusi❐PC

1❐ Klik❐kanan❐pada❐desktop❐PC❐dan❐pilih❐「Ciri」.

2❐ Klik❐pada❐「Tetapan」❐dan❐rujuk❐format❐yang❐disokong❐untuk❐menetapkan❐ resolusinya.

3❐ Pilih❐「Lanjutan❐→❐Monitor❐→❐Persediaan❐Monitor」❐pada❐tetingkap❐ persediaan.❐Rujuk❐format❐yang❐disokong❐untuk❐memilih❐frekuensi❐menegak❐ yang❐optimum.

✎ Dalam❐mod❐PC,❐resolusi❐1360❐x❐768❐menyampaikan❐kualiti❐gambar❐yang❐ optimum.

✎ Kaedah❐untuk❐menyediakan❐resolusi❐yang❐berlainan❐bergantung❐pada❐jenis❐

PC.

GP2 may

Mod❐Input❐PC

❐ HDMI,❐RGB-PC❐

Resolusi

640x350❐

720x400❐

640x480❐

800x600❐

1024x768❐

1152x864❐

1360x768❐

Frekuensi❐Mendatar❐(kHz)

Frekuensi❐Menegak❐(Hz)

31.468❐

31.469❐

31.469❐

37.879❐

48.363❐

54.348❐

47.712❐

70.09

70.08

59.94

60.31

60.00

60.053

60.015

GP2 may

[Bergantung pada model]

Tekan butang AV MODE .

Menetapkan GAMBAR / AUDIO terbaik yang dioptimumkan untuk mod AV yang berbeza.

• Mati : Mengendalikan set nilai dalam Menu GAMBAR / AUDIO.

• Pawagam : Mengoptimumkan tetapan gambar dan audio untuk filem.

• Sukan : Mengoptimumkan tetapan gambar dan audio untuk sukan.

• Permainan : Mengoptimumkan tetapan gambar dan audio untuk permainan.

GP2 may

❐ ❐

Untuk❐melaraskan❐gambar❐dengan❐Wizard❐Gambar

SETTINGS ❐➾❐

GAMBAR

❐➙❐

Wizard❐Gambar❐II

Menentukurkan❐dan❐melaraskan❐untuk❐kualiti❐gambar❐yang❐optimum❐ menggunakan❐kawalan❐jauh❐dan❐Wizard❐Gambar❐tanpa❐peranti❐corak❐yang❐ mahal❐atau❐mendapatkan❐bantuan❐daripada❐pakar.

Ikuti❐arahan❐pada❐skrin❐untuk❐mendapatkan❐kualiti❐gambar❐yang❐optimum.

GP2 may

❐ ❐

Untuk❐memilih❐Mod❐Gambar

SETTINGS ❐➾❐

GAMBAR

❐➙❐

Mod❐Gambar

Memilih❐mod❐gambar❐yang❐dioptimumkan❐untuk❐persekitaran❐tontonan❐atau❐ program.

•❐ Intelligent❐Sensor :❐Mengesan❐iluminasi❐ambien❐dan❐melaraskan❐paras❐ kecerahan❐TV❐untuk❐mengurangkan❐penggunaan❐tenaga.❐Melaraskan❐ secara❐automatik❐kecerahan,❐ketajaman,❐warna❐atau❐keserian❐untuk❐kualiti❐ gambar❐yang❐optimum.

GP2 may

•❐ ꕋ❐Pakar :❐Menu❐untuk❐melaraskan❐kualiti❐gambar❐yang❐membolehkan❐ pakar❐dan❐peminat❐untuk❐menikmati❐tontontan❐TV❐yang❐terbaik.❐Ini❐adalah❐ menu❐pelarasan❐yang❐disediakan❐untuk❐profesional❐penalaan❐gambar❐yang❐ diperakui❐ISF.❐(Logo❐ISF❐hanya❐boleh❐digunakan❐pada❐TV❐yang❐diperakui❐

ISF.)❐

ISFccc:❐Imaging❐Science❐Foundation❐Certified❐Calibration❐Control❐(Kawalan❐

Penentukuran❐Diperakui❐Yayasan❐Sains❐Pengimejan)

✎ Bergantung❐pada❐isyarat❐input,❐julat❐mod❐gambar❐yang❐tersedia❐mungkin❐ berbeza-beza.

❐ ꕋ❐pakar ❐untuk❐profesional❐penalaan❐gambar❐untuk❐mengawal❐dan❐ menala❐halus❐menggunakan❐imej❐khusus.❐Untuk❐imej❐biasa,❐kesannya❐ mungkin❐tidak❐dramatik

GP2 may

❐ ❐

Untuk❐menala❐halus❐mod❐gambar

SETTINGS ❐➾❐

GAMBAR

❐➙❐

Mod❐Gambar

❐➙

❐Cahaya❐latar❐/❐Kontras❐/❐

Kecerahan❐/❐Ketajaman❐/❐Warna❐/❐Keserian❐/❐Suhu❐Warna

Select❐the❐desired❐ Picture❐Mode .

•❐ Lampu❐latar :❐Melaraskan❐kecerahan❐paparan❐mengikut❐kecerahan❐panel❐

LCD❐yang❐berbeza-beza.

✎ Bergantung❐pada❐isyarat❐input❐atau❐tetapan❐gambar❐yang❐lain,❐julat❐item❐ yang❐terperinci❐untuk❐pelarasan❐mungkin❐berbeza.

GP2 may

❐ ❐

Untuk❐menetapkan❐kawalan❐lanjutan

SETTINGS ❐➾❐

GAMBAR

❐➙❐

Mod❐Gambar

❐➙

❐Kawalan❐Lanjutan❐/❐Kawalan❐

Pakar

Menentukur❐skrin❐bagi❐setiap❐❐mod❐gambar;❐atau❐melaraskan❐tetapan❐gambar❐ untuk❐skrin❐khusus.

Pilih❐ Mod❐Gambar ❐yang❐diingini.

•❐ Kontras❐Dinamik :❐Melaraskan❐kontras❐ke❐paras❐optimum❐mengikut❐ kecerahan❐imej.

•❐ Warna❐Dinamik :❐Melaraskan❐warna❐untuk❐menjadikan❐imej❐dipaparkan❐ dalam❐warna❐yang❐lebih❐semula❐jadi.

•❐ Clear❐White :❐Meningkatkan❐warna❐putih❐pada❐skrin❐untuk❐menjadikan❐imej❐ lebih❐terang❐dan❐lebih❐tajam.

GP2 may

•❐ Warna❐Kulit :❐Menetapkan❐spektrum❐warna❐kulit❐secara❐berasingan❐bagi❐ melaksanakan❐warna❐kulit❐seperti❐yang❐ditetapkan❐oleh❐pengguna.

•❐ Pengurangan❐Bunyi :❐Menyingkirkan❐bunyi❐dalam❐gambar.

•❐ Pgrgn❐Hngr❐Dgtal :❐Menyingkirkan❐bunyi❐sambil❐membuat❐isyarat❐gambar❐ digital.

•❐ Gamma :❐Menetapkan❐lengkung❐peringkatan❐mengikut❐output❐isyarat❐ gambar❐yang❐berkaitan❐dengan❐isyarat❐input.

•❐ Paras❐Hitam :❐Melaraskan❐kecerahan❐dan❐kontras❐skrin❐untuk❐disesuaikan❐ dengan❐paras❐hitam❐bagi❐gambar❐input❐dengan❐menggunakan❐kehitaman❐

(paras❐hitam)❐skrin.

GP2 may

•❐ Penjagaan❐Mata❐/❐Penjagaan❐Gerakan❐Mata :❐Melindungi❐anda❐daripada❐ silauan❐dengan❐melaraskan❐kecerahan❐skrin.

✎ ❐ Penjagaan❐Gerakan❐Mata :❐Bergantung❐pada❐model

•❐ Pawagam❐Sebenar :❐Membantu❐memastikan❐skrin❐dalam❐keadaan❐optimum.

•❐ Gamut❐Warna :❐Memilih❐julat❐warna❐yang❐boleh❐diungkapkan.

•❐ Peningkatan❐Sisi :❐Menunjukkan❐sisi❐yang❐lebih❐tajam❐dan❐menonjol❐tetapi❐ semula❐jadi❐video.

•❐ Corak❐Pakar :❐Corak❐yang❐digunakan❐untuk❐pelarasan❐pakar

•❐ Penapis❐Warna :❐Menapis❐spektrum❐warna❐khusus❐dalam❐warna❐RGB❐untuk❐

GP2 may menala❐halus❐penepuan❐dan❐rona❐warna❐dengan❐tepat.

•❐ Suhu❐Warna :❐Melaraskan❐keseluruhan❐ton❐skrin❐seperti❐yang❐dikehendaki.❐

Dalam❐mod❐Pakar,❐penalaan❐halus❐terperinci❐boleh❐ditetapkan❐melalui❐ kaedah❐Gamma,❐dsb.

•❐ Sistem❐Pengurusan❐Warna :❐Ini❐adalah❐sistem❐yang❐digunakan❐oleh❐pakar❐ semasa❐mereka❐melaraskan❐warna❐dengan❐corak❐ujian.❐Mereka❐boleh❐ memilih❐daripada❐enam❐bahagian❐warna❐(Merah❐/❐Hijau❐/❐Biru❐/❐Biru❐

Kehijauan❐/❐Mgt❐/❐Kuning)❐tanpa❐menjejaskan❐warna❐lain.❐Untuk❐imej❐biasa,❐ pelarasan❐mungkin❐tidak❐menghasilkan❐perubahan❐warna❐yang❐ketara.

✎ Bergantung❐pada❐isyarat❐input❐atau❐tetapan❐gambar❐yang❐lain,❐julat❐item❐ yang❐terperinci❐untuk❐pelarasan❐mungkin❐berbeza.

GP2 may

❐ ❐

Untuk❐mengeset❐semula❐tetapan❐gambar

SETTINGS ❐➾❐

GAMBAR

❐➙❐

Mod❐Gambar

❐➙❐

Set❐semula❐Gambar

Menetapkan❐semula❐tetapan❐gambar❐yang❐disesuaikan❐oleh❐pengguna.

Setiap❐mod❐gambar❐diset❐semula.❐Pilih❐mod❐gambar❐yang❐anda❐mahu❐set❐ semula.

GP2 may

Untuk menggunakan Mod Bunyi

SETTINGS

AUDIO

Mod Bunyi

Melaraskan audio TV kepada paras optimum menurut mod bunyi yang dipilih.

GP2 may

Untuk melaraskan Mod Bunyi secara manual

SETTINGS

AUDIO

Mod Bunyi

Infinite Surround / Nada Tinggi /

Bes / Set semula

Anda boleh menetapkan pilihan minit untuk setiap mod bunyi.

Pertama sekali pilih Mod Bunyi pilihan anda.

• Infinite Surround : Teknologi pemprosesan audio proprietari LG membolehkan bunyi keliling seakan-akan 5 saluran daripada dua pembesar suara.

✎ Jika Suara Jelas II ditetapkan kepada Hidup, Infinite Surround tidak akan dipilih.

• Nada Tinggi/Bes : Melaraskan nada tinggi dan bes dalam Bunyi.

• Set semula : Mengeset semula pilihan suara yang telah ditukar pengguna.

Mengeset semula setiap mod suara. Pilih mod bunyi yang hendak anda set semula.

GP2 may

Untuk menetapkan Kelantangan Auto

SETTINGS ➾

AUDIO

Kelantangan Auto

Kelantangan Auto kepada Hidup .

Pengubahan output kelantangan dari saluran ke saluran dilaraskan secara automatik untuk memudahkan tontonan TV apabila mengklik melalui saluran berbeza.

Untuk melaraskan fungsi Suara Jelas II

SETTINGS ➾

AUDIO

Clear Voice ll

Merangsang kejelasan audio dari TV.

Untuk melaraskan imbangan audio

SETTINGS ➾

AUDIO

Imbangan

Melaraskan imbangan audio kiri/kanan.

GP2 may

Untuk menggunakan pembesar suara TV

SETTINGS ➾

AUDIO

Pembesar Suara TV

[Bergantung pada model]

Apabila mendengar melalui pembesar suara pada peranti audio luaran yang disambungkan kepada TV seperti peralatan teater rumah, pembesar suara TV mungkin dimatikan. Apabila terdapat peranti teater rumah sambungan SIMPLINK, penetapan pembesar suara TV kepada MATIKAN akan menghidupkan peralatan teater rumah secara automatik.

• Matikan : Pembesar suara TV tidak memainkan bunyi. Bunyi TV boleh dimainkan melalui pembesar suara peranti audio luaran.

✎ Dalam mod ini, kelantangan dilaraskan pada peranti audio luaran yang disambungkan kepada TV.

• Hidupkan : Pembesar suara dalaman TV memainkan bunyi TV.

GP2 may

Untuk menggunakan Audio Keluar Digital

SETTINGS ➾

AUDIO

Audio Keluar Digital

[Bergantung pada model]

Menyediakan Audio Keluar Digital.

Item Input Audio Output Audio Digital

Auto

PCM

MPEG

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

HE-AAC

All

PCM

Dolby Digital

Dolby Digital

Dolby Digital

PCM

GP2 may

Penetapan Audio DTV

SETTINGS ➾

AUDIO

Penetapan Audio DTV

[Bergantung pada model]

Apabila isyarat input membentuk isyarat audio berbeza, fungsi ini membenarkan anda memilih jenis audio yang anda kehendaki.

Jika ditetapkan kepada AUTO , urutan carian ialah HE-AAC → Dolby Digital+

→ Dolby Digital → MPEG dan output dihasilkan dalam Format Audio yang pertama dijumpai.

✎ Di Itali sahaja, urutan carian ialah HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG →

Dolby Digital.

✎ Jika Format Audio yang dipilih tidak disokong, Format Audio yang lain mungkin digunakan untuk output.

GP2 may

Untuk memilih input luaran

Tekan butang INPUT .

Memilih input luaran.

✎ Edit nama peranti: Anda boleh mengedit nama peranti luaran yang bersambung dengan pangkalan input luaran.

GP2 may

Untuk menggunakan SIMPLINK

SIMPLINK adalah ciri yang membolehkan anda mengawal dan menguruskan pelbagai peranti multimedia dengan mudah dengan hanya menggunakan alat kawalan jauh TV melalui menu SIMPLINK.

1 Sambungkan terminal HDMI IN TV dan terminal output HDMI peranti

SIMPLINK menggunakan kabel HDMI.

• [Bergantung pada model] Bagi unit teater rumah dengan fungsi SIMPLINK, sambungkan terminal HDMI seperti di atas dan gunakan kabel optik untuk menyambungkan Audio Keluar Digital Optik dari TV ke Audio Masuk Digital

Optik pada peranti SIMPLINK.

2 Pilih INPUT ➾ SimpLink . Tetingkap menu SIMPLINK akan muncul.

3 Dalam tetingkap Tetapan SIMPLINK, menetapkan fungsi SIMPLINK kepada

HIDUP .

4 Dalam tetingkap menu SIMPLINK, memilih peranti yang hendak anda kawal.

GP2 may

✎ Fungsi ini hanya serasi dengan peranti dengan logo SIMPLINK.

Sahkan bahawa peranti luaran mempunyai logo SIMPLINK.

✎ Untuk menggunakan fungsi SIMPLINK, anda perlu menggunakan kabel

HDMIⓇ berkelajuan tinggi (dengan ciri CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) ditambah). Kabel HDMIⓇ berkelajuan tinggi mempunyai pin No. 13 yang disambungkan untuk pertukaran maklumat antara peranti.

✎ Jika anda beralih kepada input lain, peranti SIMPLINK akan berhenti.

✎ Jika peranti pihak ketiga dengan fungsi HDMI-CEC turut digunakan, peranti

SIMPLINK mungkin tidak berfungsi dengan normal.

✎ [Bergantung pada model] Jika anda memilih atau memainkan media dari peranti dengan fungsi teater rumah, Pembesar Suara HT disambungkan secara automatik.

Pastikan anda menyambungkan kabel optik (dijual secara berasingan) agar anda dapat menggunakan fungsi Pembesar Suara HT .

GP2 may

Penerangan fungsi SIMPLINK

• Main Langsung : Memainkan peranti multimedia pada TV dengan sertamerta.

• Pilih peranti multimedia : Memilih peranti yang diinginkan melalui menu

SIMPLINK untuk mengawalnya daripada skrin TV dengan serta-merta.

• Main balik cakera : Menguruskan peranti multimedia dengan alat kawalan jauh TV.

• Matikan semua peranti : Apabila anda mematikan TV, semua peranti yang tersambung akan turut dimatikan.

• Hidupkan Sync : Apabila kelengkapan dengan fungsi SIMPLINK yang bersambung dengan terminal HDMI mula dimainkan, TV akan hidup secara automatik.

• Pembesar suara : [Bergantung pada model] Pilih pembesar suara sama ada pada unit teater rumah atau TV.

GP2 may

SETTINGS

GAMBAR

Penjimatan Tenaga

Menjimatkan kuasa elektrik dengan melaraskan kecerahan skrin.

• Auto : Sensor TV mengesan cahaya sekitar dan melaraskan kecerahan skrin secara automatik.

• Matikan : Mematikan Penjimatan Tenaga.

• Minimum/Sederhana/Maksimum : Menggunakan Penjimatan Tenaga yang dipraset.

• Matikan Skrin : Skrin dimatikan dan hanya bunyi yang dimainkan. Tekan sebarang butang pada alat kawalan jauh untuk menghidupkan kembali skrin.

GP2 may

Untuk menggunakan Pemasa Tidur

SETTINGS ➾

WAKTU

Pemasa Tidur

Mematikan TV selepas jumlah minit yang ditentukan.

Untuk menyahaktifkan Pemasa Tidur , pilih Matikan .

GP2 may

Untuk menetapkan waktu semasa

SETTINGS ➾

WAKTU

Jam

Menyemak atau menukar waktu semasa menonton TV.

• Auto : Menyelaraskan jam TV dengan maklumat waktu digital yang dihantar oleh stesen TV.

• Manual : Menetapkan waktu dan tarikh secara manual jika persediaan auto tidak sepadan dengan waktu semasa.

GP2 may

Untuk menghidupkan/mematikan TV

SETTINGS ➾

WAKTU

Masa Buka / Masa Tutup

Menetapkan masa Buka/Tutup.

Untuk menyahaktifkan fungsi masa Buka/Tutup, pilih Tutup pada Ulang .

✎ Untuk menetapkan masa Buka/Tutup, tetapkan waktu semasa dengan betul.

✎ Apabila TV dihidupkan menggunakan fungsi Masa Buka , ia akan dimatikan secara automatik jika mana-mana butang tidak disentuh dalam masa 120 minit.

GP2 may

Untuk mengesetkan kata laluan

SETTINGS ➾

KUNCI

Set Kata laluan

Mengeset atau menukar kata laluan TV.

✎ Kata laluan awal disetkan kepada 「0000」.

Apabila Perancis dilipilih untuk Negara, kata laluannya bukan 「0000」 tetapi

「1234」.

Apabila Perancis dipilih untuk Negara, kata laluannya tidak boleh disetkan kepada 「0000」.

GP2 may

Untuk mengunci sistem

SETTINGS ➾

KUNCI

Sistem Kunci

Mengunci saluan atau input luaran yang dipilih.

Pertama sekali, setkan Sistem Kunci kepada Buka .

• Sekat Rancangan : Menyekat rancangan dengan kandungan yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. Rancangan boleh dipilih tetapi skrinnya kosong dan audionya disenyapkan. Untuk menonton rancangan yang dikunci, masukkan kata laluan.

GP2 may

• Panduan Ibu Bapa : Fungsi ini beroperasi mengikut maklumat daripada penyiar. Oleh itu jika isyaratnya mempunyai maklumat yang salah, fungsi ini tidak beroperasi. Mengelakkan kanak-kanak daripada menonton rancangan TV dewasa yang tertentu mengikut had penilaian yang telah disetkan. Masukkan kata laluan untuk menonton rancangan yang disekat.

Penilaian berbeza-beza mengikut negara.

• Sekatan Input : Sekat sumber input.

GP2 may

Untuk menggunakan Kunci Kekunci

SETTINGS ➾

KUNCI

Kunci Kekunci

Mengunci butang kawalan pada TV.

✎ Fungsi Kunci Kekunci kekal kukuh sekiranya berlaku bocoran kuasa atau apabila kord kuasa ditanggalkan dari soket dinding.

✎ Fungsi Kunci Kekunci hanya boleh disetkan dengan kawalan jauh, dan bukan oleh butang pada TV.

✎ Jika anda memilih BUKA , TV boleh dibuka melalui kuasa TV, saluran dan

TV/butang input dan kawalan jauh apabila TV berada dalam status siap sedia.

GP2 may

SETTINGS

PILIHAN

Bahasa

Anda boleh memilih bahasa menu yang dipaparkan pada skrin dan penyiaran bunyi digital.

• Bahasa Menu : Pilih bahasa untuk teks paparan.

• Bahasa Audio [Dalam mod Digital Sahaja] : Pilih bahasa dikehendaki apabila menonton penyiaran digital yang mengandungi beberapa bahasa suara.

• Bahasa Sari Kata [Dalam mod Digital Sahaja] : Gunakan fungsi Sari Kata apabila dua bahasa sari kata atau lebih disiarkan.

✎ Jika data sari kata dalam bahasa yang dipilih tidak disiarkan, sari kata bahasa lalai akan dipaparkan.

GP2 may

• Bahasa Teks [Dalam mod Digital Sahaja] : Gunakan fungsi Teks apabila dua bahasa Teks atau lebih disiarkan.

✎ Jika data teletext dalam bahasa yang dipilih tidak disiarkan, bahasa

Teks lalai akan dipaparkan.

✎ Jika anda memilih negara setempat yang salah, teletext mungkin tidak kelihatan dengan betul di skrin dan beberapa masalah mungkin berlaku semasa operasi teletext.

GP2 may

SETTINGS

PILIHAN

Negara

Menetapkan negara yang digunakan oleh TV.

Tetapan TV ditukar berpandukan persekitaran siaran bagi negara yang dipilih.

✎ Jika tetapan negara ditukar, skrin maklumat Penalaan Auto mungkin akan muncul.

✎ Di negara yang peraturan Siaran digitalnya tidak ditetapkan, beberapa fungsi DTV mungkin tidak berfungsi bergantung pada keadaan siaran digital.

✎ Jika tetapan negara ditetapkan kepada "--", hanya saluran analog boleh ditetapkan.

GP4 may

Untuk menetapkan Sukar Mendengar

SETTINGS

PILIHAN

Sukar Mendengar

Fungsi ini adalah untuk mereka yang kurang daya pendengarannya.

Jika ditetapkan kepada hidup, sari katanya akan dipaparkan secara lalai.

GP2 may

SETTINGS

PILIHAN

Pemilihan Audio Tambahan

Ulasan audio atau sari kata ada disediakan bagi mereka yang bermasalah pendengaran atau penglihatan.

• Tiada : Memilih Audio lalai.

• Huraian Audio : [Bagi yang bermasalah penglihatan] Memilih Audio lalai yang lebih diutamakan, digabungkan dengan Audio Bermasalah Penglihatan.

• Clean Audio : [Bagi yang bermasalah pendengaran] Memilih Kesan Bersih yang lebih diutamakan dan Audio Bermasalah Pendengaran.

• Sari Kata Yang Disebut : [Bagi yang bermasalah penglihatan] Memilih Audio

Bermasalah Penglihatan yang lebih diutamakan sahaja.

GP2 may

Untuk menetapkan Penunjuk Kuasa

SETTINGS ➾

PILIHAN

Lampu Bersedia

Menghidupkan/mematikan lampu tunggu sedia pada panel hadapan TV.

GP2 may

Untuk menukar mod TV

SETTINGS ➾

PILIHAN

Tetapan Mod

Memilih Kegunaan Rumah atau Demo Kedai .

Apabila digunakan di rumah, sila pilih Kegunaan Rumah .

Mod Demo Kedai adalah untuk pameran di kedai.

GP2 may

Untuk menentukan Set Semula Kilang

SETTINGS ➾

PILIHAN

Set Semula Kilang

Semua maklumat yang disimpan akan dipadamkan dan tetapan TV diset semula.

TV mati dan kembali hidup dengan sendirinya dan semua tetapan diset semula.

✎ Apabila Sistem Kunci telah sedia ada dan berfungsi, tetingkap pop timbul akan muncul dan meminta kata laluan.

✎ Jangan matikan kuasa semasa pemulaan.

GP2 may

Memainkan kandungan yang disimpan pada peranti USB (HDD luaran, peranti memori USB) terus pada TV, dengan senang dan mudah.

Untuk menyambungkan peranti USB

Sambungkan peranti simpanan USB kepada terminal USB IN TV.

Peranti storan USB yang disambungkan boleh digunakan dengan serta-merta.

Untuk menanggalkan peranti USB

Q.MENU

Peranti USB

Pilih peranti storan USB yang hendak anda tanggalkan.

Apabila anda melihat mesej bahawa peranti USB telah ditanggalkan, asingkan peranti dari TV.

✎ Setelah peranti USB dipilih untuk ditanggalkan, ia tidak lagi boleh dibaca.

Tanggalkan peranti storan USB dan kemudian sambungkannya semula.

GP2 may

Menggunakan peranti storan USB - amaran

✎ Jika peranti storan USB mempunyai program pengecaman auto terbina dalam atau menggunakan pemacunya sendiri, ia mungkin tidak berfungsi.

✎ Sesetengah peranti storan USB mungkin tidak berfungsi sama sekali atau tidak berfungsi dengan betul.

✎ Hanya gunakan peranti storan USB yang diformatkan dengan Sistem Fail

Windows FAT32 atau NTFS.

✎ Untuk HDD USB luaran, anda disyorkan untuk menggunakan peranti dengan voltan terkadar kurang daripada 5 V dan arus terkadar kurang daripada 500 mA.

GP2 may

✎ Anda disyorkan untuk menggunakan peranti memori USB 32 GB atau kurang dan HDD USB 1 TB atau kurang.

✎ Jika HDD USB dengan fungsi penjimatan kuasa tidak berfungsi dengan betul, matikan ia lalu hidupkan semula. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, rujuk manual pengguna bagi HDD USB.

✎ Data dalam peranti storan USB boleh rosak, jadi pastikan anda menyandarkan fail penting ke peranti lain. Penyenggaraan data adalah tanggungjawab pengguna dan pengilang tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan data.

GP2 may

Untuk menggunakan Media Saya

SETTINGS

MEDIA SAYA

Semua Media / Senarai Filem / Senarai Foto

/ Senarai Muzik

Memilih fail daripada senarai. Memaparkan fail yang anda pilih.

Menetapkan tetapan berkaitan main dengan menyemak pilihan semasa main balik cakera.

GP2 may

Untuk menyediakan Media Saya

SETTINGS

PILIHAN

Tetapan Media Saya

• Kod Daftr. DivX : Memeriksa Pendaftaran DivX Kod untuk memainkan semula video DivX yang dilindungi. Daftar di http://vod.divx.com. Gunakan

Kod Pendaftaran untuk menyewa atau membeli filem di www.divx.com/ vod.

✎ Fail DivX yang disewa/dibeli tidak boleh dimainkan jika Kod

Pendaftaran DivX bagi peranti lain digunakan. Hanya gunakan Kod

Pendaftaran DivX yang diperuntukkan kepada peranti ini sahaja.

✎ Fail yang ditukar yang tidak mematuhi Standard Codec DivX mungkin tidak dapat dimainkan atau mungkin mengeluarkan bunyi luar biasa.

• Nyah Aktif DivX : Membatalkan pendaftaran DivX.

GP2 may

Fail sokongan Media Saya

Kadar pemindahan data maksimum

20 Mbps (megabit per saat)

Format sari kata luaran yang disokong:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),

*.psb (PowerDivX)

Format sari kata luaran yang disokong:

XSUB (menyokong sari kata dalaman yang dijana dari DivX6)

GP2 may

Fail video yang tersedia

Maksimum: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)

.asf, .wmv

[Video] Profil Lanjutan VC-1, Profil Mudah dan Utama VC-1

[Audio] Standard WMA

.divx, .avi

[Video] DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG

[Audio] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.mp4, .m4v, .mov

[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD

[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)

GP2 may

.mkv

[Video] H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2

[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)

.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts

[Video] H.264/AVC, MPEG-2

[Audio] MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,

Dolby Digital Plus, AAC

.vob

[Video] MPEG-1, MPEG-2

[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

.mpg, .mpeg, .mpe

[Video] MPEG-1

[Audio] MPEG-1 Layer I, II

GP2 may

Fail muzik yang tersedia

Jenis fail: mp3

[Kadar bit] 32 Kbps - 320 Kbps

[Frekuensi sampel.] 16 kHz - 48 kHz

[Sokongan] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

GP2 may

Fail foto yang tersedia

Kategori : 2D(jpeg, jpg, jpe)

[Jenis fail tersedia] SOF0: garis dasar,

SOF1: Jujukan Lanjutan,

SOF2: Progresif

[Saiz foto] Minimum: 64 x 64

Maksimum: Jenis Biasa: 15360 (W) x 8640 (H)

Jenis Progresif: 1920 (W) x 1440 (H)

GP2 may

Perkara yang perlu diambil perhatian semasa memainkan video

✎ Sesetengah sari kata yang dibuat oleh pengguna mungkin tidak berfungsi dengan betul.

✎ Fail video dan sari kata hendaklah diletakkan dalam folder yang sama.

Untuk membolehkan sari kata dipaparkan dengan betul, fail video dan sari kata mesti mempunyai nama yang sama.

✎ Kami tidak menyokong sebarang strim yang mengandungi GMC (Global

Motion Compensation - Pampasan Gerakan Global) atau Qpel (Quarterpel

Motion Estimation - Penganggaran Pergerakan Quarterpel).

✎ Hanya tahap profil H.264/AVC 4.1 dan lebih rendah yang disokong.

✎ Fail video yang melebihi 50 GB (gigabait) tidak disokong untuk dimainkan balik. Had saiz fail bergantung kepada persekitaran pengekodan.

GP2 may

Jika gejala berikut berlaku, sila jalankan pemeriksaan dan pelarasan yang diterangkan di bawah. Mungkin tiada pincang tugas berlaku.

Masalah pengendalian

ꕢ Tidak dapat menonton saluran tertentu.

• Laraskan lokasi atau orientasi antena.

• Simpan saluran yang anda ingin tonton menggunakan Penalaan Auto atau Edit

Rancangan .

ꕢ Terdapat kelewatan selepas TV dihidupkan sebelum imej kelihatan sepenuhnya.

• Ini adalah biasa. Sebarang kelewatan adalah disebabkan proses pemadaman imej yang membersihkan hingar imej yang mungkin berlaku apabila TV mula-mula dihidupkan.

GP2 may

Masalah imej

SETTINGS

Sokongan Pelanggan

Ujian Gambar

Jalankan Ujian Gambar terlebih dahulu untuk mengesahkan bahawa output isyarat imej adalah normal.

Jika imej ujian tidak bermasalah, periksa peranti luaran yang disambung dan isyarat siaran.

ꕢ Imej daripada saluran sebelumnya atau saluran lain masih kekal atau skrin memaparkan garisan yang menjengkelkan.

• Laraskan orientasi antena kepada pemancar TV, atau rujuk manual untuk mendapatkan arahan mengenai cara menyambungkan antena.

GP2 may

ꕢ Garis horizontal /vertikal yang bergetar dan corak jaring ikan muncul seketika.

• Ini mungkin disebabkan oleh gangguan elektronik yang kuat. Jika ini sebabnya, matikan sebarang telefon mudah alih, pengering rambut atau gerudi elektrik.

ꕢ Paparan skrin membeku atau tidak berfungsi dengan betul semasa siaran digital.

• Ini mungkin berlaku kerana isyarat yang lemah atau penerimaan yang tidak stabil.

Laraskan orientasi antena dan sambungan kabel.

• Jika kekuatan atau kualiti isyarat adalah rendah pada Penalaan Manual , semak dengan stesen TV atau pejabat pentadbiran.

GP2 may

ꕢ Siaran digital tidak tersedia walaupun kabel disambungkan.

• Semak dengan operator kabel yang menyediakan langganan anda dan/ atau isyarat. (Bergantung pada langganan anda, siaran digital mungkin tidak disokong.)

ꕢ Paparan adalah tidak aktif atau tidak jelas apabila disambungkan kepada sumber HDMIⓇ.

• Semak spesifikasi kabel HDMIⓇ. Jika kabel HDMIⓇ anda bukan yang tulen, imej mungkin tenggelam timbul atau tidak dipaparkan dengan betul.

• Pastikan semua kabel disambungkan dengan kukuh. Apabila sambungan tidak kukuh, imej mungkin tidak dipaparkan dengan betul.

ꕢ Tidak berfungsi dengan peranti storan USB.

• Sahkan bahawa versi peranti dan kabel USB adalah 2.0 atau lebih tinggi.

GP2 may

Masalah bunyi

SETTINGS

Sokongan Pelanggan

Ujian Bunyi

Jalankan Ujian Bunyi terlebih dahulu untuk mengesahkan bahawa output isyarat bunyi adalah normal.

Jika bunyi ujian tidak bermasalah, periksa peranti luaran yang disambungkan dan isyarat siaran.

ꕢ Paparan skrin adalah aktif tetapi bunyi tidak kedengaran.

• Semak saluran TV lain.

• [Bergantung pada model] Pastikan bahawa Pembesar suara TV ditetapkan pada Hidup .

GP2 may

ꕢ Bagi siaran analog, stereo tidak jelas atau bunyi keluar dari satu pembesar suara sahaja.

• Di kawasan penerimaan yang kurang baik (kawasan dengan isyarat lemah atau tidak stabil) atau jika Multi Audio tidak stabil, pilih Mono pada Multi Audio .

• Laraskan Imbangan menggunakan Butang Navigasi.

ꕢ Bunyi TV tidak selaras dengan imej atau bunyinya terputus-putus dari semasa ke semasa.

• Jika isu ini menjejaskan saluran TV tertentu sahaja, ia mungkin disebabkan oleh masalah pada isyarat siaran pada stesen tersebut. Tanyakan kepada stesen TV atau operator kabel anda.

GP2 may

ꕢ Kelantangan berubah apabila saya menukar saluran.

• Kelantangan mungkin berbeza-beza antara saluran yang berlainan.

• Tetapkan Kelantangan Auto kepada Hidup .

ꕢ Pada rancangan tertentu tiada bunyi langsung, atau hanya muzik latar belakang yang kedengaran (pada rancangan yang dibuat untuk penonton luar negara).

• Pada Bahasa, tetapkan Bahasa ➙ Bahasa Audio kepada bahasa pilihan anda.

Walaupun anda menukar bahasa pada Multi Audio , anda boleh kembali ke persediaan lalai selepas anda mematikan kuasa atau menukar rancangan.

GP2 may

ꕢ Tiada bunyi apabila disambungkan kepada sumber HDMIⓇ / USB.

• Pastikan bahawa kabel HDMIⓇ adalah kabel berkelajuan tinggi.

• Periksa sama ada peranti dan kabel USB adalah versi 2.0 atau lebih tinggi.

• Hanya gunakan fail muzik (*mp3) biasa.

GP2 may

Masalah sambungan PC (Hanya untuk model yang menyokong sambungan PC)

ꕢ Paparan skrin tidak muncul selepas menyambung kepada komputer.

• Pastikan komputer dan TV disambungkan dengan betul.

• Periksa sama ada resolusi ditetapkan dengan betul untuk input PC.

• Untuk menggunakan TV sebagai monitor kedua, semak sama ada desktop atau komputer riba yang disambung menyokong paparan dwimonitor.

ꕢ Tiada bunyi selepas menyambungkan komputer dengan kabel HDMI.

• Tanyakan pengilang kad video anda untuk memastikan ia menyokong output suara

HDMI. (Kad video dalam format DVI memerlukan sambungan kabel bunyi yang berasingan.)

GP2 may

ꕢ Apabila disambungkan ke komputer, paparan terpotong sebahagiannya atau beranjak ke tepi.

• Tetapkan resolusi untuk menyokong input PC. (Jika ini tidak berfungsi, but semula komputer.)

• Pilih Skrin dan laraskan Kedudukan / Saiz / Fasa .

GP2 may

Menghadapi masalah memainkan semula filem dalam

Media Saya

ꕢ Saya tidak dapat melihat fail dalam Senarai Filem .

• Semak sama ada fail pada peranti storan USB boleh dibaca pada komputer.

• Semak sama ada sambungan fail adalah disokong.

ꕢ Fail tak sah. Mesej ralat di atas muncul. Bunyi, video atau sari kata tidak normal.

• Pastikan bahawa fail dimainkan semula secara normal pada pemain video komputer. (Semak kalau-kalau terdapat fail yang rosak.)

• Periksa sama ada Media Saya menyokong fail tersebut.

✎ Untuk mendapatkan maklumat tentang meminta perkhidmatan, rujuk pada menu berikut.

SETTINGS ➾ Sokongan Pelanggan ➙ Makl. Produk/P'khidmtn

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 81.3 cm (32") LCD
  • HD 1366 x 768 pixels 16:9
  • DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Related manuals