LG LGC105 Owner's manual


Add to my manuals
82 Pages

advertisement

LG LGC105 Owner's manual | Manualzz

Bahasa Melayu

简 体 中 文

E N G L I S H

Panduan Pengguna

LG-C105

P/NO : MMBB0392810(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016785

Panduan Pengguna LG-C105

Panduan ini akan membantu anda memahami telefon mudah alih baru anda. Ia akan memberikan anda penjelasan berguna bagi ciri pada telefon anda. Sesetengah kandungan manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

2

Kandungan

Mengenali Telefon Anda ......................4

Memasang Kad SIM dan Mengecas

Bateri ...........................................................6

Panggilan ..................................................7

Membuat Panggilan ..............................7

Membuat Panggilan dari

Kenalan Anda ...........................................7

Menjawab dan Menolak Pangilan ....7

Dailan Pantas ............................................7

Melihat Sejarah Panggilan anda ........7

Menukar tetapan panggilan ...............8

Kenalan ......................................................8

Cari kenalan ..............................................8

Tambah Kenalan Baru ...........................8

Tambah Kenalan pada Kumpulan.....9

Mesej ...........................................................9

Menghantar Mesej .................................9

Menyediakan E-mel Anda ....................9

Menghantar E-mel Menggunakan

Akaun Baru anda .....................................9

Memasukkan Teks................................ 10

Mod Manual ABC ................................. 10

Mod 123 .................................................. 10

Folder Mesej .......................................... 10

Media ....................................................... 11

Muzik ........................................................

11

Memainkan Lagu .................................

11

Membuat Senarai Main .....................

11

Kamera .................................................... 12

Mengambil Gambar Pantas .............

12

Kamera Video ........................................ 12

Menangkap Video Pantas .................

12

Radio FM ................................................. 12

Mendengar Radio ................................

12

Rakaman Suara ..................................... 13

Galeri ........................................................ 13

Kad Memori Saya ................................. 13

Imej Saya ................................................. 13

Bunyi Saya .............................................. 13

Video Saya .............................................. 13

Lain-lain ................................................... 13

Permainan & Aplikasi Saya ............... 13

Pengatur ................................................. 14

Menetapkan Penggera anda ........... 14

Menggunakan Kalendar .................... 14

Menambah Item pada Senarai

Tugasan Anda........................................ 14

Menggunakan Kalkulator ................. 14

Menggunakan Jam Randik ............... 14

Unit Penukaran ..................................... 14

Menambah Bandar pada Masa

Dunia Anda ............................................ 14

Web ...............................................................

14

Mengakses Web....................................

14

Kesambungan ..........................................

15

Menukar Tetapan Kesambungan anda ..........................................................

15

Menukar Tetapan Bluetooth

Anda .........................................................

15

Pasangkan dengan Peranti

Bluetooth Lain.......................................

15

Tetapan ................................................... 16

Menukar Profi l Anda ........................... 16

Menggunakan Mod Penerbangan 16

Menukar Tetapan Keselamatan

Anda ......................................................... 16

Melihat Status Memori....................... 17

Kemas kini perisian ............................. 17

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap .................. 18

Aksesori ................................................... 24

Data Teknikal ......................................... 25

Penyelesaian masalah ........................ 26

3

Mengenali Telefon Anda

Cuping telinga

LCD Utama

Kekunci Hantar

• buat panggilan ke nombor telefon dan menjawab panggilan masukncoming calls.

• Dalam mod siap sedia : Tunjukkan sejarah panggilan.

4

Kekunci abjad angka

• Dalam mod siap sedia : Masukkan nombor untuk didail Tahan

- Panggilan antarabangsa

- Sambungkan pusat mel suara

kepada - Dail cepat

- Tahan kekunci ke bawah untuk ke mod Senyap

• Dalam mod mengedit : Masukkan nombor & aksara

Kekunci lembut

(Kekunci kiri lembut /

Kekunci kanan lembut)

• Kekunci ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

Kekunci menu / kekunci

OK

• Memilih pilihan menu dan mengesahkan tindakan.

Kekunci tamat

• Menghidupkan/ mematikan (tekan dan tahan).

• Menamatkan atau menolak panggilan.

Kekunci navigasi

Pengecas/penyambung kabel USB

PETUA : Sila pastikan telefon dihidupkan, kad memori luaran dimasukkan dan di dalam mod melahu sebelum menyambung kabel USB untuk

Penyimpanan

Massa.

Lubang Tali

Kekunci sisi

• Dalam mod siap sedia: Kawal kelantangan deringan.

• Semasa panggilan:

Pelarasan kelantangan alat cuping telinga

• Semasa memainkan muzik MP3: Pelarasan kelantangan audio

Alat dengar

5

6

4

1

Memasang Kad SIM dan Mengecas Bateri

Memasang Kad SIM

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda disediakan dengan kad SIM plug-in yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, sebarang perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.

Penting!

› Kad SIM plug-in boleh mudah rosak dengan calar atau bengkok, jadi berhati-hati semasa memegang, memasukkan atau mengeluarkan kad. Simpan semua kad SIM jauh dari capaian kanak-kanak kecil.

Ilustrasi

1 Buka penutup bateri

2 Keluarkan bateri

3

4

5

Masukkan SIM anda

Masukkan bateri anda

Tutup penutup bateri

AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dimatikan, kerana ini boleh merosakkan telefon.

6 Caskan bateri anda

> Jika telefon tidak mahu hidup, atau jika paparan terhenti atau tidak respons, ikut arahan untuk memasang bateri sekali lagi.

2 3

5 6

Panggilan

Membuat Panggilan

1 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam digit, tekan CLR .

2 Tekan untuk memulakan panggilan.

3 Untuk menamatkan panggilan, tekan .

PETUA! Untuk memasukkan + semasa membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan 0.

Menjawab dan Menolak

Pangilan

Apabila telefon anda berdering, tekan untuk menjawab panggilan. Anda boleh mengawal kelantangan dengan menekan kekunci Navigasi Atas dan Bawah.

Tekan atau pilih Tolak untuk menolak panggilan masuk.

PETUA!

Anda boleh mengubah tetapan pada telefon anda untuk menjawab panggilan dengan cara yang berbeza. Tekan Menu , pilih

Tetapan dan pilih Panggil . Pilih

Mod jawab dan pilih dari Tekan kekunci hantar , Gelangsar ke atas dan Tekan kekunci sebarang .

Membuat Panggilan dari

Kenalan Anda

1 Pilih Nama dari skrin Siap Sedia.

2 Menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda hendak hubungi.

3 Pilih Panggil atau tekan untuk memulakan panggilan.

Dailan Pantas

Anda boleh memperuntukkan nombor dail cepat pada seorang kenalan yang kerap anda hubungi.

Melihat Sejarah Panggilan anda

Anda hanya boleh memeriksa log panggilan tidak dijawab, diterima dan didail jika rangkaian menyokong

Pengenalan Talian Panggilan (CLI) di dalam kawasan perkhidmatan.

7

8

Menukar tetapan panggilan

Anda boleh menetapkan fungsi panggilan khusus. Tekan Menu , pilih

Tetapan dan pilih Panggil .

• Alihan panggilan - Pilih sama ada mahu mengalih panggilan anda.

• Sekatan panggilan - Pilih bila anda mahu panggilan disekat.

• Nombor dailan tetap - Pilih senarai nombor yang boleh didail dari telefon anda. Anda akan memerlukan kod PIN2 anda dari operator. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

• Panggilan menunggu - Beritahu jika anda mempunyai panggilan menunggu. Ini bergantung kepada pembekal rangkaian anda.

• Panggilan ditolak - Tetapkan senarai panggilan ditolak.

• Hantar nombor saya - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang.

Ini bergantung kepada pembekal rangkaian anda.

• Dail semula auto - Pilih Hidup atau Mati .

• Mod jawab - Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan kekunci Sebarang, kekunci Hantar sahaja atau Gelangsar ke atas.

• Pemasa panggilan percuma

- Pilih sama ada atau tidak untuk memaparkan masa panggilan.

• Penjaga minit - Pilih Hidup untuk mendengar nada setiap minit semasa panggilan.

• Mod jawab BT - Tetapkan ke Bebas tangan atau Telefon.

• Simpan nombor baru - Pilih Ya atau Tidak .

Kenalan

Cari kenalan

1 Pilih Nama dari skrin siap sedia.

2 Menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda hendak hubungi.

3 Untuk menatal melalui kenalan, guna kekunci navigasi.

Tambah Kenalan Baru

1 Tekan Menu, kemudian pilih

Kenalan dan pilih Nama .

Kemudian tekan Pilihan - Tambah kenalan baru .

2 Masukkan semua maklumat yang anda ada di dalam medan yang diberikan dan pilih Pilihan-

Simpan .

Tambah Kenalan pada

Kumpulan

Anda boleh simpan kenalan anda dalam kumpulan; sebagai contoh, untuk memastikan rakan sekerja anda dan keluarga dipisahkan.

Terdapat sebilangan kumpulan termasuk Keluarga , Rakan , Rakan sekerja , Sekolah dab VIP telah ditetapkan pada telefon.

Mesej

LG-C105 anda termasuk pemesejan teks, pemesejan multimedia dan fungsi E-mel, dan juga boleh menerima mesej perkhidmatan rangkaian.

Menghantar Mesej

1 Tekan Menu , pilih Pemesejan dan pilih Buat mesej .

2 Editor mesej baru akan terbuka.

Editor mesej menggabungkan

Mesej teks dan Mesej multimedia ke dalam satu cara intuitif dan mudah untuk bertukar antara editor. Tetapan lalai untuk editor mesej ialah mesej teks.

3 Masukkan mesej anda.

4 Pilih Pilihan - Masukkan ke Imej ,

Klip video , Klip bunyi , Jadual , Kad niaga , Nota , Medan teks , Tugasan atau Templat teks .

5 Tekan Pilihan - Hantar .

Menyediakan E-mel Anda

Anda boleh kekal berhubung semasa bergerak menggunakan e-mel pada LG-C105 anda. Ia cepat dan mudah untuk menyediakan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.

1 Tekan Menu , pilih Pemesejan , dan pilih Tetapan Mesej .

2 Pilih E-mel kemudian akaun

E-mel .

3 Tekan Tambah kemudian tetapkan Akaun E-mel .

Menghantar E-mel

Menggunakan Akaun Baru anda

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda hendaklah menyediakan akaun e-mel.

1 Pilih Menu , pilih Pemesejan dan pilih Buat mesej .

9

10

2 Pilih E-mel dan e-mel baru akan dibuka.

3 Masukkan subjek.

4 Masukkan mesej anda.

5 Tekan Pilihan dan pilih Masukkan untuk menambah Imej , Klip

Video , Klip Bunyi , Kad niaga ,

Jadual atau Nota .

6 Tekan Hantar ke dan masukkan alamat penerima, atau tekan

Pilihan dan pilih Masukkan -

Butiran Kenalan untuk membuka senarai kenalan anda .

7 Tekan Hantar dan e-mel anda akan dihantar.

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon. Kaedah input teks berikut tersedia pada telefon:

Mod ramalan T9, mod manual ABC dan mod 123.

Nota : Sesetengah medan mungkin membenarkan hanya satu mod teks input (cth. nombor telefon dalam medan buku alamat).

Mod Manual ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf dengan menekan kekunci yang dilabelkan dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua, tiga, atau empat kali sehingga hurufnya dipaparkan.

Mod 123

Taip nombor menggunakan satu strok kekunci setiap nombor. Anda juga boleh menambah nombor sambil mengekalkan dalam mod huruf dengan menekan dan menahan kekunci yang dikehendaki.

Folder Mesej

Tekan Menu dan pilih Pemesejan .

Struktur folder yang digunakan pada

LG-C105 anda agak mudah difahami.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima ditempatkan di dalam

Peti Masuk anda.

Peti mel saya - mengandungi semua mesej e-mel anda.

Draf - Jika anda tidak mempunyai masa untuk menulis mesej sehingga habis, anda boleh simpan apa yang telah anda tulis di sini.

Peti keluar - Ini ialah folder penyimpanan sementara sementara mesej sedang dihantar. Ia juga menyimpan sebarang mesej yang gagal dihantar.

Item dihantar - Semua mesej yang anda hantar ditempatkan di dalam folder Dihantar anda.

Item disimpan - Anda boleh mengakses mesej disimpan anda, templat teks dan templat multimedia di sini.

Emotikon - Senarai emotikon pratulis berguna yang boleh digunakan untuk balasan pantas.

Media

melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sila periksa perundangan nasional negara yang terlibat berkaitan penggunaan bahan tersebut.

Memainkan Lagu

1 Tekan Menu dan pilih Media , kemudian, tekan Muzik .

2 Pilih Semua trek kemudian pilih lagu yang anda mahu mainkan.

3 Pilih untuk menjeda lagu.

4 Pilih untuk melangkau ke lagu seterusnya.

5 Pilih untuk melangkau ke lagu sebelumnya.

6 Pilih Kembali untuk menghentikan muzik dan kembali ke menu pemain muzik.

Muzik

LG-C105 anda mempunyai pemain

Muzik binaan dalam agar anda boleh memainkan semua muzik kegemaran anda.

Nota : Muzik ialah hak cipta dilindungi dalam perjanjian antarabangsa dan undangundang hak cipta nasional. Mungkin perlu untuk mendapatkan kebenaran atau lesen untuk menghasilkan semula atau salin muzik. Dalam sesetengah negara, undangundang nasionalnya

Membuat Senarai Main

Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu daripada folder Semua lagu.

1 Tekan Menu dan pilih Media .

2 Pilih Muzik , kemudian pilih

Senarai main .

3 Tekan Pilihan dan pilih Tambah , kemudian masukkan nama senarai main dan tekan Simpan .

11

12

4 Folder Semua semua trek akan dipaparkan. Pilih semua lagu yang anda hendak masukkan dalam senarai main anda dengan menatal kepadanya dan memilih

.

5 Pilih Selesai untuk menyimpan senarai main.

Kamera

Mengambil Gambar Pantas

1 Pilih Menu dan pilih Media . Pilih

Kamera untuk membuka pencari pandangan.

2 Memegang telefon, halakan lensa ke arah subjek gambar.

3 Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto anda.

4 Tekan kekunci Tengah untuk mengambil gambar.

Kamera Video

Menangkap Video Pantas

1 Di dalam skrin siap sedia, pilih

Menu dan pilih Media .

2 Pilih Video .

3 Halakan lensa kamera ke arah subjek video.

4 Tekan untuk memulakan rakaman.

5 ”Rec” akan muncul dalam sudut kiri bawah pencari pandangan dan pemasa akan menunjukkan panjang video anda.

6 Pilih Berhenti untuk berhenti merakam.

Radio FM

Mendengar Radio

1 Tekan Menu dan pilih Media , kemudian, tekan radio FM .

2 Pilih nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.

Nota : Jika anda berada di kawasan dengan penerimaan radio yang teruk, anda mungkin mempunyai kesukaran mendengar radio .

Adalah disarankan agar anda memasukkan alat fon kepala ke dalam penyambung bebas tangan semasa mendengar radio bagi memastikan penerimaan radio yang baik.

Rakaman Suara

Gunakan perakam Suara anda untuk merakam memo atau bunyi lain.

Galeri

Anda boleh menyimpan pelbagai jenis fail media pada memori telefon anda untuk memberikan anda akses ke semua imej, bunyi, video, permainan anda dll. Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Kelebihan menggunakan kad memori adalah anda boleh mengosongkan ruang pada memori telefon anda. Semua fail multimedia anda akan disimpan dalam Galeri .

Tekan Menu kemudian pilih Galeri untuk membuka senarai folder.

Kad Memori Saya

Jika anda telah memasukkan kad memori, ia akan dipaparkan sebagai folder di dalam Galeri .

Imej Saya

Folder Imej mengandungi folder imej lalai pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda, dan imej yang diambil pada kamera telefon anda.

Bunyi Saya

Folder Bunyi mengandungi bunyi lalai, rakaman suara anda, rakaman radio dan fail bunyi yang dimuat turun oleh anda. Dari sini anda boleh mengurus dan menghantar bunyi, atau tetapkannya sebagai nada dering.

Video Saya

Folder Video menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam pada telefon anda.

Lain-lain

Dalam folder Lain , anda boleh melihat fail yang tidak disimpan di dalam Imej, Bunyi atau folder video .

Permainan & Aplikasi Saya

LG-C105 anda datang dengan permainan pramuat untuk memastikan anda terhibur pada masa lapang anda. Jika anda memilih untuk memuat turun sebarang permainan tambahan atau aplikasi ia akan disimpan di dalam folder ini.

13

14

Pengatur

Menetapkan Penggera anda

Anda boleh menetapkan sehingga lima penggera pada masa yang ditentukan

Menggunakan Kalendar

Apabila anda masuk ke menu ini, kalendar muncul. Kursor empat persegi terletak pada tarikh semasa.

Anda boleh mengalihkan kursor ke tarikh lain menggunakan kekunci navigasi.

Menambah Item pada Senarai

Tugasan Anda

Anda boleh lihat, edit dan tambah tugasan yang hendak dilakukan.

Menggunakan Kalkulator

Kalkulator memberikan anda fungsi asas aritmetik-penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian-juga fungsi saintifik.

Menggunakan Jam Randik

Pilihan ini membenarkan anda menggunakan fungsi jam randik.

Unit Penukaran

Ini boleh menukar banyak pengukuran ke dalam unit yang anda mahu.

Menambah Bandar pada Masa

Dunia Anda

Anda boleh menambah bandar yang anda mahu ke dalam senarai jam dunia. Anda juga boleh memeriksa

Masa Greenwich Mean (GMT) semasa dan masa bandar utama di seluruh dunia.

Web

Mengakses Web

Anda boleh melancarkan penyemak imbas WAP dan mengakses laman utama profil diaktifkan pada tetapan web. Anda juga boleh memasukkan secara manual alamat URL dan mengakses halaman WAP yang berkaitan.

1 Tekan Menu dan pilih Web .

2 Untuk mengakses laman web secara terus, pilih Laman utama .

Secara alternatif, pilih Pergi ke alamat dan taipkan URL yang anda ingini.

Kesambungan

Menukar Tetapan

Kesambungan anda

Mod sambungan USB

1 Penyimpanan massa: Pilih penyimpanan Massa dan sambungkan telefon ke komputer anda. Anda boleh menyeret dan menjatuhkan fail ke folder peranti boleh tanggal LG-C105.

2 PC Suite: Pilih PC Suite dan sambung telefon ke komputer dalam mod PCSegerak.

3 Selalu tanya: Memilih pilihan ini akan membolehkan anda memilih kaedah yang mana untuk digunakan setiap kali anda menyambung telefon anda ke komputer.

Nota : Untuk menggunakan fungsi penyimpanan massa, anda akan perlu memasukkan kad memori luaran di dalam telefon anda.

Menukar Tetapan Bluetooth

Anda

1 Tekan Menu dan pilih Tetapan -

Kesambungan . Pilih Bluetooth .

2 Pilih Tetapan untuk pilihan yang berikut:

• Keterlihatan telefon saya - Pilih sama ada untuk menunjukkan atau menyembunyikan peranti anda kepada orang lain.

• Nama telefon saya - Masukkan nama untuk LG-C105 anda.

• Perkhidmatan disokong

- Menunjukkan perkhidmatan apakah yang disokong.

• Alamat saya - Lihat alamat

Bluetooth anda.

Pasangkan dengan Peranti

Bluetooth Lain

Dengan memasangkan LG-C105 anda dan peranti lain, telefon anda akan membuat kata laluan secara lalai setiap kali anda menyambung ke telefon lain melalui Bluetooth.

1 Periksa Bluetooth anda Hidup dan Kelihatan. Anda boleh menukar keterlihatan anda dalam menu Tetapan dengan memilih

Keterlihatan telefon saya dan kemudian Boleh dilihat.

2 Pilih Peranti aktif dari menu

Bluetooth.

15

16

3 LG-C105 anda akan mencari peranti lain. Apabila carian telah lengkap, Tambah dan Segar semula akan muncul pada skrin.

4 Pilih peranti yang anda mahu pasangkan, pilih Tambah, masukkan kod laluan dan kemudian tekan Kekunci tengah.

5 Telefon anda akan menyambung kepada peranti lain. Kod laluan yang sama akan perlu dimasukkan pada peranti ini.

Apabila anda telah memilih peranti yang anda mahu pasangkan dengan, telefon kemudiannya akan membuat kata laluan dengan lalai setiap kali anda menyambung.

6 Sambungan Bluetooth anda yang dilindungi kata laluan kini sudah sedia.

Tetapan

Menukar Profil Anda

Anda boleh peribadikan setiap tetapan profil.

1 Pilih Profil yang anda mahu dan pilih Edit dari Pilihan.

2 Jika anda aktifkan mod Senyap, telefon hanya akan bergetar.

Menggunakan Mod

Penerbangan

Apabila Mod penerbangan diaktifkan, anda tidak akan dapat membuat panggilan, menyambung kepada Internet atau menghantar mesej.

Menukar Tetapan

Keselamatan Anda

Tukar tetapan keselamatan anda untuk memastikan maklumat penting LG-C105 anda dilindungi.

• Permintaan kod PIN - Pilih kod

PIN untuk diminta apabila anda menghidupkan telefon anda.

• Kunci telefon - Pilih kod keselamatan untuk mengunci telefon anda: Semasa dihidupkan ,

Semasa SIM ditukar atau Sertamerta .

• Pengesan mudah alih antikecurian - Apabila telefon dicuri, telefon menghantar SMS ke nombor yang dikonfigurasikan oleh pemilik sebenar. Untuk mengaktifkan ciri ATMT, anda perlu menghidupkan ATMT, dan

mengkonfigurasikan ATMT dengan nama, nombor utama dan nombor kedua. Kod ATMT lalai ialah “0000.”

SMS ATMT akan mengandungi maklumat mengenai IMEI telefon yang dicuri, lokasi terkini (dianggap sebagai mesej Siaran Sel) & nombor orang yang sedang menggunakan telefon tersebut.

• Menukar kod - Menukar kod keselamatan anda, kod PIN, kod

PIN2, kod Keselamatan atau kod

Anti-kecurian.

Melihat Status Memori

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan bagaimana setiap memori digunakan dan melihat berapa banyak ruang tersedia di dalam

Memori umum telefon , Memori simpanan telefon , memori SIM atau Tetapan penyimpanan utama .

Anda juga boleh menetapkan

Memori luaran apabila kad memori dimasukkan.

Kemas kini perisian

Kemas kini Perisian Telefon

Kemas kini dari internet Perisian

Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat selanjutnya mengenai penggunaan fungsi ini, sila lawati http://update.lgmobile. com atau http://www.lg.com/ common/index.jsp p pilih negara p

Sokongan.

Ciri Ini membenarkan anda untuk mengemas kini telefon anda ke versi terkini dan memudahkan dari internet tanpa perlu untuk melawat pusat servis. Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya.

Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius.

17

Garis Panduan bagi

Penggunaan yang

Selamat dan Cekap

Pendedahan kepada Tenaga

Frekuensi Radio

Maklumat Pendedahan kepada Gelombang Radio dan

Kadar Penyerapan Khusus

(SAR)

LG-C105 ini ialah model telefon mudah alih yang telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan untuk pendedahan kepada gelombang radio.

Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang memasukkan margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua pengguna tanpa mengira umur dan kesihatan.

18

• Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar

Penyerapan Khusus, atau

SAR. Ujian SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

• Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

• Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai

Perlindungan Sinaran Bukan-Ion

Antarabangsa (ICNIRP) ialah

2 W/kg dipuratakan ke atas 10 g tisu.

• Nilai SAR tertinggi untuk model telefon ini yang diuji oleh DASY4 untuk kegunaan berdekatan telinga ialah 0.908 W/kg (10 g), dan semasa dipakai pada badan ialah 0.599W/kg (10 g).

• Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut

Jurutera Elektrik dan Elektronik

(IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas 1 g tisu.

Penjagaan dan Penyenggaraan

Produk

AMARAN : Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diberikan untuk kegunaan dengan model telefon ini.

Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

• Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.

• Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.

• Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.

• Jangan jatuhkan.

• Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.

• Matikan telefon di tempat larangan telefon bimbit.

Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.

• Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembap semasa telefon sedang dicas.

Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.

• Jangan cas telefon berhampiran dengan bahan yang mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.

• Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.

• Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.

• Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.

• Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.

19

• Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

• Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.

• Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.

• Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati.

Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.

Operasi Telefon yang Cekap

Peranti Elektronik

• Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.

• Sesetengah alat pendengaran mungkin mengalami gangguan kerana telefon mudah alih.

20

• Gangguan yang sedikit boleh menjejas TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

• Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.

• Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.

• Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.

• Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

• Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.

• Jika kenderaan anda dlengkapi dengan beg udara, jangan letakkan barang-barang dengan kelengkapan wayarles yang dipasangkan atau mudah alih.

Ini boleh menyebabkan beg udara gagal berfungsi atau menyebabkan kecederaan yang

serius kerana prestasi yang tidak betul.

• Jika anda sedang mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Persekitaran Boleh Meletup

• Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.

• Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.

• Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Elakkan Kerosakan pada

Pendengaran Anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda erdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama.

Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon terlalu hampir dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Dalam Pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan pada pesawat.

• Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.

• Jangan gunakannya semasa di dalam pesawat tanpa kebeneran daripada anak kapal.

Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikuti peraturan dan undang-undang.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanakkanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

21

Panggilan Kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu anda harus tidak hanya bergantung kepada telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan Penjagaan

Bateri

• Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.

• Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.

• Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.

• Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.

22

• Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.

• Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.

• Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.

• Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaslan prestasi bateri.

• Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.

• Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan buang bateri dalam sampah buangan rumah.

• Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis

LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.

• Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.

• Hayat bateri sebenar bergantung kepada skrol rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

23

Aksesori

Pelbagai aksesori tersedia untuk telefon mudah alih anda.

Ini diterangkan secara terperinci di bawah.

Pengecas Bateri

24

NOTA

• Sentiasa gunakan aksesori LG tulen. Gagal untuk melakukannya mungkin akan mentak sahkan waranti anda.

• Aksesori mungkin berlainan dalam wilayah berlainan. Sila periksa dengan syarikat perkhidmatan wilayah atau ejen kami untuk pertanyaan selanjutnya.

Data Teknikal

Suhu Ambien

› Maks : +55°C (menyahcas) +45°C (mengecas)

› Min : -10°C

25

Penyelesaian masalah

Bahagian ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah memerlukan anda menghubungi pembekal khidmat anda tetapi kebanyakan daripada masalah yang hadapi mudah diperbetulkan oleh anda sendiri.

Simptom Sebab berkemungkinan

Tiada pembetulan pada rangkaian

Isyarat lemah atau anda di luar rangkaian pembawa.

Langkah Pembetulan yang

Berkemungkinan

Berpindah ke tingkap atau ruang terbuka.

Semak peta liputan pembekal khidmat.

Kod tidak sepadan Apabila anda ingin menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya semula.

Kedua-dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.

Hubungi pembekal khidmat anda.

26

Fungsi tidak dapat ditetapkan

Tidak disokong oleh Pembekal

Khidmat atau pendaftaran diperlukan.

Panggilan tidak tersedia

Panggilan tidak tersedia

Telefon tidak boleh dihidupkan

Ralat mendail atau pengehadan perkhidmatan.

Hubungi pembekal khidmat anda.

Periksa nombor didail dan periksa penerimaan. Hubungi pembekal khidmat anda.

Ralat mendail kad SIM Baru dimasukkan had Caj Prabayar dicapai

Kekunci Hidup/Matikan ditekan terlalu sebentar.

Bateri tidak dicaj.

Rangkaian baru tidak disahkan.

Semak sekatan baru.

Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had PIN 2.

Tekan kekunci Hidup/Matikan sekurangkurangnya dua saat.

Mengecas bateri. Periksa penunjuk pengecasan dalam paparan.

Permukaan sentuhan bateri kotor.

Bersihkan permukaan sentuhan bateri.

Simptom Sebab berkemungkinan

Ralat pengecasan Bateri kosong keseluruhannya.

Masalah sentuhan.

Langkah Pembetulan yang

Berkemungkinan

Mengecas bateri.

Periksa bekalan kuasa dan sambungan pada telefon. Periksa sesentuh bateri, bersihkannya jika perlu.

Sambungan rangkaian hilang.

Tiada kuasa daripada alur keluar.

Pengecas rosak.

Pengecas yang salah.

Bateri rosak.

Isyarat terlalu lemah.

Pasangkan pada soket yang berbeza atau periksa voltan.

Uji dengan pengecas lain.

Hanya gunakan aksesori LG asal.

Gantikan bateri.

Menyambung semula ke pembekal khidmat lain jika mod rangkaian automatik.

Nombor tidak dibenarkan

Fungsi Nombor Dailan Tetap dihidupkan.

Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.

27

此手册有助于您了解您的新手机。 它将提供关于手机功能的有用说

明。视话机软件或服务提供商而定,本手册中的部分内容可能与您的手

机有所不同。

2

音乐 ........................

播放歌曲 ....................

创建播放列表 ................

10

10

10

拨打电话 ..................... 7

从电话本拨打电话 ............. 7

接听和拒绝电话 ............... 7

快速拨号 ..................... 7

查看您的通话记录 ............. 7

更改呼叫设置 ................. 7

快速拍照 ....................

11

快速摄像 ....................

11

收听收音机 ..................

11

搜索联系人 ................... 8

添加新联系人 ................. 8

将联系人添加到群组 ........... 8

发送信息 ..................... 8

设置您的电子邮件 ............. 9

使用新帐户发送电子邮件 ....... 9

输入文本 ..................... 9

ABC 手动模式 ................. 9

123 模式 ..................... 9

信息文件夹 ................... 9

我的存储卡 .................. 11

我的图像 .................... 12

我的声音 .................... 12

我的视频 .................... 12

其它 ........................ 12

我的游戏和应用程序 .......... 12

设置闹钟 .................... 12

使用日历 .................... 12

向任务列表添加项目 .......... 12

使用计算器 .................. 12

使用秒表 .................... 12

换算单位 .................... 12

向世界时间添加城市 .......... 13

网络

.........................

13

访问网页 ....................

13

连接

.........................

13

更改连接设置 ................

13

更改蓝牙设置 ................

13

与其它蓝牙设备配对 ..........

13

更改情景模式 ................ 14

使用飞行模式 ................ 14

更改安全设置 ................ 14

查看内存状态 ................ 14

3

• 拨号及接听来

电。

在待机模式下:

显示通话记录。

4

在待机模式下:输入号码以

便拨号

– 国际电话

– 连接语音邮件中心

至 – 快速拨号

- 长按该键以进入静音模式

• 这些按键执行显示屏

底部所示的功能。

• 选择菜单选项并确认

操作。

结束键

• 开机/关机(长按)

• 结束通话或拒接来

电。

数据线以进行批量

存储前,请确保手

机已开机,外部存

储卡已插入并处于

待机模式。

控制铃声音量。

耳机音量调节

音频音量调节

5

6

4

当您预定了手机网络后,您将得到一个插入式 SIM 卡,该卡上载入了您的

预定详细信息,如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

› 插入式 SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏,因此,在处理、插

入或移除卡时,请小心谨慎。 请将所有 SIM 卡置于儿童无法

接触的地方。

1 打开电池盖

2 卸下电池

3 插入 SIM 卡

4 插入电池

5 关闭电池盖

6 充电

> 如果手机未开机、显示屏死机或无响应,请根据说明重新安装电池。

警告 手机开机时,不要取出电池,这可能会损坏手机。

1 2 3

5 6

您可以为常用联系人指定快速拨

号号码。

1 使用键盘键入号码。 要删除

2 按 开始通话。

3 要结束通话,请按 。

仅当网络支持服务区内的主叫线

路识别 (CLI) 时,您才能检查未

接来电、已接来电和已拨电话。

话,请按住 0。

您可以设置通话特定功能 按菜

1

2 使用键盘输入您要呼叫的联系

3

人的第一个字母。

选择通话 开始通

话。

当手机响铃时,请按 接听

来电。 您可以通过按向上和向下

导航键控制音量。 按 或选

置以不同方式接听来电。 按菜

呼叫。

呼叫。

手机拨出的号码列表。 您需要

运营商提供的 PIN2 码。 仅

可以使用手机拨打此号码列表

中的号码。

收到通知。 这取决于网络提

供商。

列表。

对方时是否显示您的号码。 这

取决于网络提供商。

7

8

方式:任意键、仅发送键或滑

盖接听。

示通话时间。

通话过程中每一分钟将听到一

次提示音。

提”或“手机”。

您可以将联系人保存到群组,例

如,将工作同事和家人分开。 手机

LG-C105 提供了文本信息、多媒

体信息和电子邮件功能,您还可

以接收网络服务信息。

1

2 使用键盘输入您要呼叫的联系

人的第一个字母。

3 要在联系人间滚动,请使用导

航键。

1 按菜单

2 此时将打开新信息编辑器。 信息

编辑器是一款直观易用的工具,

起,可轻松切换。 信息编辑器的

默认设置为短信模式。

3 输入您的信息。

4

1

5

2 在提供的字段中输入所有信

使用 LG-C105 中的电子邮件,您

可以在旅途中随时与他人保持联

系。 设置 POP3 或 IMAP4 电子

邮件帐户非常快捷。

1

7

发送。

您可以使用手机键盘输入字母数字

字符。 手机中可以使用以下文本输

入法:T9 预测模式、ABC 手动模式

和 123 模式。

2

3

种文本输入模式输入(如在地址

簿字段输入电话号码)。

要发送/接收电子邮件,您应先设置

电子邮件帐户。

1

在此模式中,输入字母时,按标示

为所需字母的按键一次、两次、三

次或四次,直到显示该字母。

2

打开。

3 输入主题。

4 输入您的信息。

5 按“选项”,选择“插入”以

以每个数字一次击键的方式输入数

字。 在字母模式下,通过按住相应

按键,也可以输入数字。

6

人列表。

上使用的文件夹结构无需进行

说明。

放置在收件箱中。

电子邮件信息。

9

10

条信息,您可以将已写信息保

存在此。

1 按菜单

储存文件夹。 它还保存有发送失

败的信息。

置在已发送文件夹中。

存的信息、文本模板和多媒体

模板。

2

放的歌曲。

3 选择 暂停歌曲。

4 选择 跳到下一首歌曲。

5 选择 跳到上一首歌曲。

6

回“音乐播放器”菜单。

表,用于快速回复。

选择,以创建自己的播放列表。

1

2

此,您可以播放所有喜爱的曲目。

3

国际条约和国家版权法保护。

因此,可能需要获得许可或许

可证才能复制音乐。

在某些国家,国际法禁止私人

复制版权所有的材料。 在下

载或复制文件之前,请检查相

应国家关于使用此类材料的国

家立法。

4

5

选择要包括在播放列表中的所

有歌曲:滚动到这些歌曲,然

后选择 。

1

2 握住手机,将镜头对准要拍摄

的物体。

3 调整手机位置以便您看到要拍

摄的物品。

4 按中间键 拍照。

1

2 选择您要收听的电台的频道

编号。

或其它声音。

1

2

3 将相机镜头对准要拍摄的物

体。

4 按 开始拍摄。

5 “Rec”出现在取景器的左下

角,计时器将显示视频长度。

6

您可以将任意媒体文件存储到手

机内存中,这样,您可以轻松访

问所有图片、声音、视频和游戏

等。您也可以将文件保存到存储

卡中。 使用存储卡的优点是:您

可以释放手机内存的存储空间。

开文件夹列表。

如果已插入存储卡,存储卡将显

11

12

中包括手机中的默认图像、您

下载的图像以及手机相机拍摄

的图像。

您最多可以将 5 个闹钟设置为在指

定时间停止响铃。

音、收音机录音以及下载的声音

文件。 您可以在此管理并发送

声音,或将其设为铃声。

当进入此菜单时,屏幕上出现日

历。 当前日期上有一方形光标。

您可以使用导航键将光标移到另

一日期。

及手机中录制的视频列表。

您可以查看、编辑和添加要执行

的任务。

计算器提供基本的数学运算功能

- 加、减、乘、除 - 以及一些科学

计算函数。 件夹中的文件。

LG-C105 中预安装了多款游戏,

供您在闲暇时娱乐。 如果选择

要下载其它游戏或应用程序,它

们将保存到此文件夹中。

通过此选项可使用秒表功能。

可将多种度量单位换算为所需

单位。

您可以将所需的城市添加到世界

时列表。 您还可以查看格林威治

标准时间 (GMT) 和世界各地主要

城市的时间。

3 始终询问:通过此选项,您可以

选择每次将手机连接到电脑时使

用的方式。

能,您需要在手机中插入外部

存储卡。

您可以启动 WAP 浏览器并访问

在“网络设置”中激活的网络设

定的主页。 您也可以手动输入

URL 地址并访问相关 WAP 页面。

1

2 要直接访问浏览器主页,请选

1

2

他人显示还是隐藏您的设备。

LG-C105 输入一个名称。

或键入所需 URL。

服务。

址。

USB 连接模式

1 数据存储:选择“数据存储”,

将手机连接到电脑。 随后,您可

以将文件拖放至 LG-C105 可移动

设备文件夹。

2 PC 套件:选择“PC 套件”,

以 PC Sync 模式将手机连接到

电脑。

通过将 LG-C105 与其它设备配

对,每次通过蓝牙连接其它手

机时,LG-C105 会默认创建一

个密码。

1 查看蓝牙是否为开且可见。 您

可以在设置菜单中更改可见

性:选择我的设备可见性,然

后选择可见。

13

2 从蓝牙菜单中选择激活设备。

3 LG-C105 将搜索设备。 搜索

完成时,屏幕上将显示添加和

刷新。

4 选择您要与之配对的设备,然

后选择“添加”,输入通行

码,然后按中间键。

5 随后,手机将连接到其它设

备。 需要在此设备商输入相同

的通行码。

选择了要与之配对的设备后,

手机将在您每次连接时默认创

建一个密码。

6 现在,受通行码保护的蓝牙连

接已经准备就绪了。

更改安全设置以保护 LG-C105 及

重要信息。

请求的 PIN 码。

码以锁定手机:开机时、更换

手机将发送一条短信至真正的

手机主人所配置的号码。 要

激活 ATMT 功能,您将需要将

ATMT 设置为开,并使用名称、

主要号码和辅助号码来配置防

盗追踪设置。 默认 ATMT 密码

为“0000”。ATMT 短信将包含

有关被盗手机的相关信息:IMEI

号、目前使用该手机的人所在的

位置(根据小区广播信息获取)

和所用的号码。

您可以自定义每种情景模式。

1 码、PIN2 码或防盗密码。

2 如果激活“静音”模式,手机

将仅振动。 您可以使用内存管理器确定每个

存储器的使用情况以及剩余可用

14

拨打电话、连接互联网或发送

信息。

有关使用此功能的详细信息,

请访问 http://update.

lgmobile.com 或 http://www.

lg.com/common/index.jsp → 选

择国家/地区 → 支持。

此功能帮助您方便地从互联网将

手机固件更新为最新版本,而无

需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更

新过程期间保持全部注意力,因

此,在继续执行操作之前,请留

意每一个步骤中出现的所有说明

和提示。 请注意,在升级过程中

移除 USB数据线或取出电池将严

重损坏您的手机。

15

• 电气电子工程师协会 (IEEE) 建

议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg,

平均值超过 1 克薄纸,此 SAR

数据适用于各个国家/地区的居

民。

此款 LG-C105 型手机已设计为遵

守有关适用的无线电波暴露安全

要求。 此要求基于相关的科学准

则,其中包括为确保所有用户(无

论年龄和健康状况)安全而设计的

安全裕量。

• 无线电波暴露准则采用一种称

为“特定吸收率”或 SAR 的测量

单位。 SAR 测试是在所有用到的

频带中以手机的最高认可功率电

平进行发射时使用标准化方法执

行的。

• 不同的 LG 手机型号可能有不同

的 SAR 能级,但它们均符合相关

的无线电波暴露准则。

• 国际非游离辐射防护委员会

(ICNIRP) 建议的 SAR 上限值

为:每 10 g 重的人体组织吸收

的能量平均值不超过 2 W/Kg。

16

• 由 DASY4 对该型号手机进行的测

试,人耳能够承受的 SAR 最大值

为 0.908 W/kg(10 克),戴在

身体上时,其值为 0.599 W/kg(

10 克)。

警告

此特定手机型号的电池、充电器

和配件。 使用任何其它类型可

能导致适用于此手机的许可或保

修失效,并可能造成危险。

• 不要拆解本机。 当需要维修

时,请将手机送往合格的服务技

术人员处。

• 远离诸如电视、收音机或个人计

算机之类的电器。

• 远离诸如暖气片或厨灶之类的

热源。

• 小心不要让手机摔落。

• 不要让手机受到机械振动或撞

击。

• 在任何有特殊条例要求的区域关

闭手机。 例如,请勿在医院使

用手机,因为它可能影响敏感的

医疗装置。

• 手机充电时,请勿用湿手操作手

机。 这可能会导致电击或手机

严重受损。

• 请勿在靠近易燃物体的位置充

电,因为手机可能因加热而引

发火灾。

• 用包装材料或乙烯基包装纸包裹

手机可能会损坏手机涂层。

• 如果手机置于柔软物体之上,请

不要充电。

• 应将手机放在完全通风的位置

充电。

• 不要在烟雾或灰尘过多的环境中

使用或存放手机。

• 不要将手机放在信用卡或卡式车

票旁边,它可能会影响磁条上

的信息。

• 不要用尖锐物体敲击屏幕,这可

能会损坏手机。

• 不要将手机暴露在液体或潮气

中。

• 谨慎使用诸如耳机之类的配件。

在不必要的情况下,不要触摸

天线。

查阅有关在驾驶时使用手机的本地

法律法规。

• 不要在驾驶时使用手持式手机。

• 将注意力完全集中在驾驶上。

• 如果有免提装置,请使用免提

装置。

• 如果行驶条件需要,请在拨打或

接听电话之前将车辆驶离道路

并停车。

• 射频能量可能影响车辆内的电子

系统,例如立体声音响、安全

设备等。

• 如果车辆配备气囊,不要让安装

的或便携式的无线设备阻挡气

囊。 由于不适当的个人行为,

可能造成严重伤害。

• 如果您在外出时使用耳机收听音

乐,请确保将音量设置为合理的

音量级别,以便注意周围的情

况。 在过马路时,尤其要注意

这一点。

• 在未经允许的情况下,不得在医

疗装置附近使用手机。 不要将

手机放在心脏起搏点上,即胸前

的口袋内。

• 手机可能会对某些助听器造成

干扰。

• 微弱的干扰可能会影响电视、收

音机、个人计算机等。

如果您长时间置于高音环境中,那

么您的听力可能会遭到伤害。 因

此,我们建议您在开机或关机时不

要将手机置于耳边。 同时,我们

还建议您将音乐和通话音量设置为

合理的音量级别。

17

18

不要在正进行爆破的地区使用手

机。 请依照有关限制,并遵守任

何规定或规章。

• 不要在加油站内使用手机。

• 不要在靠近燃料或化学制品处使

用手机。

• 不要在放有手机和配件的车厢内

运输或存放可燃气体、液体或

爆炸品。

无线设备可能对飞机造成干扰。

• 登机前,请关机。

• 未经机务人员允许,不得在飞机

上使用手机。

将手机放在儿童接触不到的安全地

方。 手机中包含细小零件,如果

脱落可能导致窒息危险。

并非在所有手机网络中均可使用紧

急电话。 因此,您不应仅依赖于

手机的紧急呼叫功能。 请向本地

的服务提供商核准。

• 您无需在再次充电前对电池进行

完全放电。 与其它电池系统不

同,本机电池不具有可能影响电

池性能的记忆效应。

• 只能使用 LG 电池和充电器。

LG 充电器设计为最大程度地延

长电池使用寿命。

• 不要拆解电池组或将其短路。

• 保持电池组的金属触点清洁。

• 当电池不再提供合乎要求的性

能时,请更换电池。 在需要更

换之前,电池组可以反复充电

数百次。

• 如果电池已经使用很长一段时

间,请对电池再次进行充电以保

持最佳使用状态。

• 不要将电池充电器暴露在直射阳

光下,也不要在诸如浴室之类的

高湿环境中使用。

• 不要将电池存放在过热或过冷的

地方,这可能损害电池的性能。

• 替换电池类型不当时可能会有爆

炸危险。

• 请按制造商的说明处置用过的

电池。 如果可能,请循环使用

电池。 不要将电池当作家用废

物丢弃。

• 如果要更换电池,请将其携带至

LG Electronics 授权服务点或

经销商处以寻求帮助。

• 手机充好电后,请务必将充电器

从墙上插座拔下,以避免不必要

的耗电。

• 实际的电池寿命将取决于网络配

置、产品设置、使用方式、电池

和环境条件。

19

有多种配件可用于您的手机。

下面列出详细信息。

20

• 务必使用原装 LG 配件。 否则可能导致保修失效。

• 在不同地区提供的配件可能不同。 如需要进一步查询有关情

况,请与我们的地区服务公司或代理联系。

21

22

本节列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。 对于某些问题,

您可能需要致电服务提供商,但是大部分问题,您都可以执行解决。

无网络连接 信号弱,或者您在运

营商网络范围之外。

移到靠近窗户或空旷地区的

位置。

检查服务提供商覆盖图。

请与服务提供商联系。 代码不匹配 更改安全码时,您需

要在输入后再确认一

次新的安全码。

两次输入的代码不

匹配。

无法设置功能 服务提供商不支持或

需要注册。

无法拨打电话 拨号错误或服务限

制。

无法拨打电话 拨号错误,插入新

SIM 卡,达到预付

费限制

请与服务提供商联系。

检查所拨的号码并检查接收。

请与服务提供商联系。

新网络未获得授权。

查看新的限制。

与服务提供商联系或重新设置

PIN 2 的限制。

手机无法打开 按开/关键时间过短。

电池未充电。

电池触点脏。

请按开/关键至少两秒钟。

为电池充电。 检查显示屏上的

充电指示灯。

清洁电池触点。

充电错误 电池电量空。

触点问题。

插座没电。

充电器故障。

错误充电器。

电池故障。

为电池充电。

检查电源,连接到手机。 检

查电池触点,如果需要,请

清洁。

插入其它插口,或检查电压。

使用另一个充电器进行测试。

请仅使用原装 LG 配件。

替换电池。

网络连接断

开。

不允许输入

号码

信号太弱。

已打开固定拨号功

能。

如果网络模式为自动,连接到

其它服务提供商。

检查“设置”菜单并关闭该

功能。

23

LG-C105 User Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

2

Contents

Getting to Know Your Phone..............4

Installing the SIM Card and Charging the Battery ................................................6

Calls .............................................................7

Making a Call ............................................7

Making a Call from Your Contacts .....7

Answering and Rejecting a Call .........7

Speed Dialing ...........................................7

Viewing your Call Log ............................7

Changing the call settings ...................7

Contacts .....................................................8

Searching for a Contact ........................8

Adding a New Contact ..........................8

Adding a Contact to a Group ..............8

Messaging .................................................9

Sending a Message ................................9

Setting up Your E-mail ...........................9

Sending an E-mail Using your New Account ..................................9

Entering Text .......................................... 10

Abc Mode ............................................... 10

123 Mode ................................................ 10

Message Folders ................................... 10

Media ....................................................... 10

Music ........................................................

10

Playing a Song ......................................

11

Creating a Playlist ................................

11

Camera .................................................... 11

Taking a Quick Photo ..........................

11

Video Camera........................................ 11

Shooting a Quick Video .....................

11

FM Radio ................................................. 12

Listening to the Radio ........................

12

Voice Recorder ...................................... 12

Recording your voice memo ...........

12

Gallery ..................................................... 12

My memory card .................................. 12

My images .............................................. 13

My sounds .............................................. 13

My videos ................................................ 13

Others ...................................................... 13

My games & apps ................................. 13

Organiser ................................................ 13

Setting your Alarm .............................. 13

Using the Calendar .............................. 13

Adding an Item to Your

To-Do List ................................................ 13

Using the Calculator ........................... 13

Using the Stopwatch .......................... 13

Converting Units .................................. 13

Adding a City to Your World

Time .......................................................... 14

Web ...............................................................

14

Accessing the Web ..............................

14

Connectivity .............................................

14

Changing your Connectivity

Settings.................................................... 14

Changing Your Bluetooth

Settings.................................................... 14

Pairing with Another

Bluetooth Device ................................. 15

Settings ................................................... 15

Changing Your Profi les ....................... 15

Using Flight Mode ............................... 15

Changing Your Security

Settings.................................................... 16

Viewing memory status ..................... 16

Synchronise your phone with your

PC .......................................................... 16

PC Suite ................................................... 16

Backing up and restoring your phone’s information ....................... 16

Viewing your phone fi les on your

PC .......................................................... 17

Software update .................................. 17

Guidelines for Safe and

Effi cient Use ........................................... 18

Accessories ............................................ 23

Technical Data ...................................... 24

Troubleshooting .................................. 25

3

Getting to Know Your Phone

Earpiece

Main LCD

Send key

• make call to a phone number and answers incoming calls.

• In standby mode :

Shows the Call log.

4

Alpha numeric keys

• In standby mode : Input numbers to dial Hold down

– International calls

– Connect voice mail centre

to – Speed dials

- Hold the key down to go Silent mode

• In editing mode : Enter numbers & characters

Soft keys

(Left soft key / Right soft key)

• These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

Menu key / OK key

• Selects menu options and confirms actions.

End key

• Switch on/off (hold down)

• End or reject a call.

• Ends Music player in

Music Palyer screen

Navigation keys

Charger/USB cable connector

TIP : Please ensure the phone is powered on , external memory card is inserted and in idle mode before connecting the

USB cable for Mass

Storage.

Handstrap Hole

Side keys

• In standby mode:

Controls the ring volume.

• During a call:

Earpiece volume adjustment

• During playing MP3 music: Audio volume adjustment

Headset

5

6

4

Installing the SIM Card and Charging the

Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in

SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The plug-in SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

1 Open the battery cover

2 Remove the battery

3 Insert your SIM

4 Insert your battery

5 Close the battery cover

6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

> If the phone won’t turn on, or if the display freezes or doesn’t respond, follow the instructions for installing the battery again.

1 2 3

5 6

Calls

Making a Call

1 Key in the number using the keypad. To delete a digit, press

CLR .

2 Press to initiate the call.

3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

TIP!

You can change the settings on your phone to answer your calls using Answer Mode from

Call Settings .

Speed Dialing

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Making a Call from Your

Contacts

1 Select Names from the Standby screen.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.

3 Select View then Call or press

to initiate the call.

Answering and Rejecting a Call

When your phone rings, press to answer the call. You can control the volume by pressing the Up and

Down Navigation keys.

Press to reject the incoming call.

Viewing your Call Log

You can only check the log of missed, received and dialed calls if the network supports Calling

Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set call-specific functions.

Press Menu , select Settings and choose Call .

• Call divert - Choose whether to divert your calls.

• Call barring - Select when you would like calls to be barred.

• Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You will need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

7

8

• Call waiting - Be alerted when you have a call waiting. This depends on your network provider.

• Call reject - Set the rejected call list.

• Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. This depends on your network provider.

• Auto redial - Choose On or Off .

• Answer mode - Choose whether to answer the phone using Any key, Send key only.

• Free call timer - Choose whether or not to display the call time.

• Minute minder - Set the Minute

Minder to Don’t Use,30 Sec,1 minute,3 minutes, 5 minutes,Set time Manually to hear a tone during a call.

• BT answer mode - Set to Handsfree or Handset.

• Save new number - Choose Yes or No .

Contacts

Searching for a Contact

1 Select Names from the standby screen.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.

3 To scroll through the contacts, use navigation keys.

Adding a New Contact

1 Press Menu, then select Contacts and choose Names . Then press

Options - Add new contact .

2 Enter all the information you have in the fields provided and select Options-Done .

Adding a Contact to a Group

You can save your contacts in groups; for example, to keep your work colleagues and family separate. There are a number of groups including

Family , Friends , Colleagues , School and VIP already set up on the phone.

Messaging

Your LG-C105 includes text messaging, multimedia messaging and E-mail functions, and can also receive network service messages.

Sending a Message

1 Press Menu , select Messaging

- Create message and Choose

Message .

2 A new message editor will open.

The message editor combines

Text message and Multimedia messages into one intuitive and easy-to-switch-between editor. The default setting for the message editor is text messages.

3 Enter your message.

4 Choose Options - Insert to add an Image , Video clip , Sound clip , Schedule , Business card ,

Note , Text field , To-do or Text template .

5 Press Options - Send .

Setting up Your E-mail

You can stay in touch on the move using email on your LG-C105. It’s quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

1 Press Menu , select Messaging , and choose Message Settings .

2 Select E-mail then E-mail accounts .

3 Press Add then set the E-mail account .

Sending an E-mail Using your New Account

To send/receive an email, you should set up an email account.

1 Select Menu , select Messaging and choose Create message .

2 Choose E-mail and a new email will open.

3 Enter a subject.

4 Enter your message.

5 Press Options and select Insert to add an Image , Video Clip , Sound

Clip , Business card , Schedule or Note .

6 Press To and enter the recipient’s address, or add a recipient from

Recently Used, Call log, Contacts,

Contact groups using press

Options - Add Recipient -To.

7 Press Send and your email will be sent.

9

10

Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad.

The following text input methods are available on the phone: Abc mode and 123 mode.

Note : Some fi elds may allow only one text input mode (e.g. telephone numbers in the address book fi elds).

Abc Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled in Qwerty

Keypad.

123 Mode

Type numbers using one keystroke per number.

Message Folders

Press Menu and select Messaging .

The folder structure used on your

LG-C105 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed in your Inbox.

My mailbox - Contains all your email messages.

Drafts - If you don’t have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent. It also stores any messages that have failed to send.

Sent items - All the messages you send are placed in your Sent folder.

Saved items - You can access your saved messages, text templates and multimedia templates here.

Emoticons - A list of useful prewritten emoticons that can be used for a quick reply.

Media

Music

Your LG-C105 has a built-in Music player so you can play all your favorite music.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying

of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Playing a Song

1 Press Menu and select Media , then choose Music .

2 Choose All tracks then select the song you want to play.

3 Select to pause the song.

4 Select to skip to the next song.

5 Select to skip to the previous song.

6 Select Back to stop the music and return to the All tracks .

4 The All tracks folder will be displayed. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting Mark.

5 Select Done to store the playlist.

Camera

Taking a Quick Photo

1 Select Menu and select Media .

Select Camera to open the viewfinder.

2 Holding the phone, point the lens toward the subject of the photo.

3 Position the phone so you can see the subject of your photo.

4 Press the Center key to take a photo.

Creating a Playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the All tracks folder.

1 Press Menu and select Media .

2 Choose Music , then select

Playlists .

3 Press Options and select Add new playlist, then enter the playlist name and press Save .

Video Camera

Shooting a Quick Video

1 In the standby screen, select

Menu and select Media .

2 Choose Video .

3 Point the camera lens toward the subject of the video.

4 Press to start recording.

11

5 ”Rec” will appear on the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6 Select Stop to stop recording.

FM Radio

Your LG-C105 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

1 Press Menu and select Media, then choose FM radio.

2 Select Option and choose

Auto scan then select Yes. You can also use the left and right navigation keys to search for stations.

12

Listening to the Radio

1 Press Menu and select Media , then choose FM radio .

2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note : You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Voice Recorder

Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1 Press Menu and select Media, then choose Voice recorder.

2 Select Rec. to begin recording.

3 Choose Stop key to end the recording.

4 Press Options and select Play to listen to the recording.

Gallery

You can store any kind of media file on your phone’s memory to give you easy access to all of your images, sounds, videos, games etc. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone’s memory. All your multimedia files will be saved in the Gallery . Press

Menu then select Gallery to open a list of folders.

My memory card

If you have inserted a memory card, it will be displayed as a folder in the Gallery .

My images

The Images folder contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone’s camera.

Organiser

Setting your Alarm

You can set up to five alarms to go off at a specified time

My sounds

The Sounds folder contains default sounds, your voice recordings, radio recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage and send sounds, or set them as ringtones.

Using the Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

My videos

The Videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Adding an Item to Your To-

Do List

You can view, edit and add tasks to do.

Others

In the Others folder , you can view files that are not saved in the

Images, Sounds or Videos folders .

Using the Calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions-addition, subtraction, multiplication and division-as well as scientific functions.

My games & apps

Your LG-C105 comes with preloaded games to keep you amused in your spare time. If you choose to download any additional games or applications they will be saved in this folder.

Using the Stopwatch

This option allows you to use stopwatch functions.

Converting Units

This can convert many measurements into the unit you want.

13

Adding a City to Your World

Time

You can add a required city to the list of world clocks. You can also check the current Greenwich Mean

Time (GMT) and the time in major cities around the world.

Web

Accessing the Web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings.

You can also manually enter a URL address and access the associated

WAP page.

1 Press Menu and select Web .

2 To access the web homepage directly, select Home . Alternately, select Go to address and type in your desired URL.

Connectivity

14

Changing your Connectivity

Settings

USB connection mode

1 Mass storage: Select Mass storage and connect the handset to your computer. You can then drag and drop files to the LG-C105 removable device folder.

2 PC Suite: Select PC Suite and connect the handset to your computer in PCSync mode.

3 Always ask: Selecting this option will allow you to choose which method to use every time you connect your handset to your computer.

Note : To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing Your Bluetooth

Settings

1 Press Menu and select Settings -

Connectivity . Choose Bluetooth .

2 Choose Settings for the following options:

• My device visibility - Choose whether to show or hide your device to others.

• My device name - Enter a name for your LG-C105.

• Supported services - Shows what services are supported.

• My address - View your Bluetooth address.

Pairing with Another

Bluetooth Device

By pairing your LG-C105 and another device, your handset will create a password by default every time you connect to another handset via Bluetooth.

1 Check your Bluetooth is On and

Visible. You can change your visibility in the Settings menu by selecting My phone’s visibility and then Visible.

2 Select Active devices from the

Bluetooth menu.

3 Your LG-C105 will search for devices. When the search is complete, Add and Refresh will appear on the screen.

4 Choose the device you want to pair with, select Add, enter the passcode and then press the

Center key.

5 Your phone will then connect to the other device. The same passcode will need to be entered on this device.

When you have chosen a device you want to pair with, the handset will then create a password by default every time you connect.

6 Your passcode-protected

Bluetooth connection is now ready.

Settings

Changing Your Profiles

You can personalize each profile setting.

1 Choose the Profiles you want and select Edit from Options.

2 If you activate Silent mode, the phone will vibrate only.

Using Flight Mode (Menu >

Settings > Profiles > Flight mode)

Use this function to switch the flight mode on. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages when flight mode is switched on.

15

16

Changing Your Security

Settings

Change your security settings to keep your LG-C105 and the important information it holds protected.

• PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

• Handset lock - Choose a security code to lock your phone: When power on , When SIM changed or

Immediately .

• Anti-theft mobile tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is “0000.” ATMT SMS will contain information about the stolen phone

IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

• Change codes - Change your security code, PIN code, PIN2 code,

Security code or Anti-theft code.

Viewing memory status

(Menu > Settings > Memory info)

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available in the Handset common memory, Handset reserved memory, SIM memory or Primary storage setting . You can also set the External memory when the memory card is inserted.

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

PC Suite

Backing up and restoring your phone’s information

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select the PC suite from the popup menu in your phone.

3 After searching to phone, it will be connected automatically.

4 Click on the Backup icon, and select Backup or Restore .

5 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click OK.

6 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

1 Connect the USB cable to your phone and your PC.

2 Select the PC suite from the popup menu in your phone.

3 After searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange fi les, organise documents and remove contents you no longer need.

Software update

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the http:// update.lgmobile.com or http:// www.lg.com/common/index.jsp p select country p Support.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.

As the mobile phone firmware update requires the user’s full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

17

18

Guidelines for Safe

Exposure to Radio Frequency

Energy

Radio Wave Exposure and

Specific Absorption Rate

(SAR) Information

This LG-C105 mobile phone model has been designed to comply with the applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all users, regardless of age and health.

• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the

Specific Absorption Rate, or SAR.

SAR tests are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

• While there may be differences between the SAR levels for various

LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

• The SAR limit recommended by the International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection

(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over

10 g of tissue.

• The highest SAR value for this phone model tested by DASY4 for use close to the ear is 0.908 W/kg

(10 g), and when worn on the body is 0.599W/kg (10 g).

• SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of

Electrical and Electronics Engineers

(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

Product Care and

Maintenance

WARNING : Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.

• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

• Do not drop.

• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

• Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

• Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

• The phone should be charged in a well-ventilated area.

• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

• Do not expose the phone to liquid or moisture.

• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient Phone Operation

Electronic Devices

• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.

Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.

• Some hearing aids might experience disturbance due to mobile phones.

• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

19

20

Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

• Do not use a hand-held phone while driving.

• Give your full attention to driving.

• Use a hands-free kit, if available.

• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.

• If your vehicle is equipped with an airbag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. This may cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.

• If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid Damage to Your

Hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting Area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially Explosive

Atmospheres

• Do not use the phone at a refueling point.

• Do not use near fuel or chemicals.

• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In Aircraft

Wireless devices can cause interference to aircraft.

• Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

• Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency Calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. You should therefore never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery Information and Care

• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s performance.

• Use only LG batteries and chargers.

LG chargers are designed to maximize the battery life.

• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

• Keep the metal contacts of the battery pack clean.

• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as in the bathroom.

• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate the battery performance.

• There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

• Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.

Please recycle when possible. Do not dispose of batteries in the household waste.

• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG

Electronics service point or dealer for assistance.

21

22

• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

• Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

Various accessories are available for your mobile phone.

These are detailed below.

Charger Battery

NOTE

• Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate your warranty.

• Accessories may be diff erent in diff erent regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

23

24

Technical Data

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging) +45°C (charging)

› Min : -10°C

Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Symptom

No connection to the network

Possible causes

Signal is weak or you’re outside of the carrier network.

Possible Corrective measures

Move to a window or open space.

Check service provider coverage map.

Contact your Service Provider.

Codes do not match When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again.

The two codes that you have entered do not match.

Function cannot be set

Calls not available

Not supported by

Service Provider or registration required.

Contact your Service Provider.

Dialing error or service limitations.

Check the number dialed and check the reception. Contact your service provider.

Calls not available

Phone cannot be switched on

Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached

New network not authorized.

Check for new restrictions.

Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

On/Off key pressed too briefly.

Battery is not charged.

Battery contacts are dirty.

Press On/Off key for at least two seconds.

Charge battery. Check charging indicator in the display.

Clean the battery contacts.

25

26

Symptom

Charging error

Possible causes

Battery totally empty.

Contact problem.

No power from outlet.

Network connection is lost.

Number not permitted

Charger defective.

Wrong charger.

Battery defective.

Signal too weak.

The Fixed Dial Number function is on.

Possible Corrective measures

Charge battery.

Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.

Plug in to a different socket or check voltage.

Test with another charger.

Only use original LG accessories.

Replace battery.

Reconnection to another service provider if network mode is automatic.

Check the Settings menu and turn the function off.

Memo

Memo

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals