LG BL40.AKPNBK, BL40.AO2UBK, BL40.AESPBK, BL40.ACSMBK, BL40.ATMDBK, BL40.APRTBK, BL40.AGRCBK, BL40.ANLDBK, BL40.ANEUBK, BL40.AFRABK Owner's manual

LG BL40.AKPNBK, BL40.AO2UBK, BL40.AESPBK, BL40.ACSMBK, BL40.ATMDBK, BL40.APRTBK, BL40.AGRCBK, BL40.ANLDBK, BL40.ANEUBK, BL40.AFRABK Owner's manual

P/N : MMBB0352229 (1.0) G

BL40

Naudotojo vadovas

Lietuveų

L a t v i e š u

E e s t i

Wi-Fi (WLAN)

FM siųstuvas

Šis prietaisas naudoja nesuderintą dažnį ir yra numatytas naudoti visose

Europos šalyse.

WLAN galima naudoti patalpose Europos Sąjungos šalyse be apribojimų, bet jo negalima naudoti lauke Prancūzijoje.

FM siųstuvo naudojimas numatytas visose Europos šalyse, išskyrus Prancūziją,

Latviją, Rusiją, Slovakiją ir Slovėniją, kur taikomas ribotas naudojimas.

WiFi

(bezvadu lokālais tīkls)

FM raidītājs

Ierīce izmanto nesaskaņotu frekvenci, un to ir paredzēts lietot visās Eiropas valstīs.

Bezvadu lokālo tīklu Eiropas Savienībā var bez ierobežojuma izmantot iekštelpās, taču to nevar lietot ārpus telpām Francijā.

FM raidītāju var lietot visās Eiropas valstīs, izņemot Franciju, Latviju, Krieviju,

Slovākijas Republiku un Slovēniju, kurās ir spēkā šie ierobežojumi.

WiFi (WLAN)

FM-saatja

See seade kasutab ühtlustamata sagedust ja on mõeldud kasutamiseks kõigis

Euroopa riikides.

WLAN-i saab Euroopa Liidus siseruumides kasutada piiranguteta, kuid

Prantsusmaal ei saa seda kasutada väljaspool ruume.

FM-saatja on mõeldud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides, välja arvatud

Prantsusmaa, Läti, Venemaa, Slovakkia ja Sloveenia, kus kasutamine on piiratud.

BRĪDINĀJUMS! FM raidītājs nav pieejams valstīs, kurām ir atšķirīgi standarti.

ĮSPĖJIMAS: FM siųstuvas neskirtas naudoti šalyse, kuriose galioja kitokie standartai.

HOIATUS! FM-raadiosaatja ei ole saadaval riikides, kus on kasutusel teistsugused standardid.

Bluetooth QD ID B015514

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką

LG telefoną BL40, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.

Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.

Seno prietaiso utilizavimas

1

Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta

šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.

2

Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.

3

Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

4

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso

šalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų

šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

BL40

Naudotojo vadovas

Turinys

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos...............3

Susipažinimas su jūsų telefonu ...................................... 10

Bendras vaizdas....................... 11

USIM ir akumuliatoriaus įdėjimas ..................................... 12

Atminties kortelė .................... 13

Jūsų pradinis ekranas ............ 15

Skambučiai ............................... 19

Adresatai .................................... 23

Žinutės........................................ 26

Fotoaparatas ............................ 35

Vaizdo kamera ......................... 43

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai ............................................ 49

Multimedija .............................. 57

Užrašinė ..................................... 65

Žiniatinklis ................................ 68

Kompiuterio programų paketas ....................................... 71

Parametrai ................................. 76

„Wi-Fi“ ......................................... 82

Telefono programinės įrangos naujinimas ................................ 82

Priedai ......................................... 83

Techniniai duomenys ............ 84

Trikčių šalinimas ...................... 85

2 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific

Absorption Rate) informacija Šis

BL40 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

Mobiliųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu

(angl. Specific Absorption

Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbines padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu

• sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.

Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.

Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASY4, skirtą naudoti prie ausies, 0,757

W/kg (10 g), o laikant arti kūno

– 0,842 W/kg (10 g).

SAR duomenų informacija

šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/ kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

3

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

Telefono negalima ardyti.

Jei jį reikia taisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.

Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.

• Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.

Nemėtykite.

• Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.

4 LG BL40 | Naudotojo vadovas

• Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.

Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.

Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.

Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).

Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.

Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.

Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.

Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.

Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.

Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.

Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Nenaudokite telefono ir priedų vietose, kur labai drėgna, pavyzdžiui, baseinuose,

šiltnamiuose, soliariumuose ar karštoje aplinkoje; tai gali pakenkti telefonui ir anuliuoti garantiją.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Prašome pasitarti su gydytoju apie tai, ar telefonas netrikdo jūsų medicininio prietaiso darbo.

Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.

Gali atsirasti nežymūs trukdžiai televizoriams, radijams, kompiuteriui ir t. t.

5

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Širdies stimuliatoriai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti

širdies stimuliatoriaus darbą gerokai sumažėja, jei tarp mobiliojo ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Kad taip būtų, dėkite telefoną prie ausies kitoje pusėje, nei yra jūsų širdies stimuliatorius, ir nesinešiokite telefono viršutinėje kišenėje.

Ligoninės

Jei ligoninėje, klinikoje ar sveikatos priežiūros įstaigoje reikalaujama, išjunkite savo belaidžio ryšio prietaisą. Šie reikalavimai yra skirti apsaugoti jautrią medicinos įrangą nuo galimų trikdžių.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.

Visą dėmesį skirkite vairavimui.

Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.

Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.

Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.

Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės

6 LG BL40 | Naudotojo vadovas

• arba dėl netinkamo veikimo gali sukelti rimtų sužeidimų.

Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate

šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti.

Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotame priežiūros centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai.

Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.

Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.

Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

7

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.

Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu.

Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Akumuliatoriaus informacija ir priežiūra

Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia.

Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.

Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.

Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.

Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.

Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai.

Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.

8 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.

Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.

Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.

Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.

Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG

Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.

Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.

Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

9

Susipažinimas su jūsų telefonu

Laisvų rankų įrangos arba stereofoninių ausinių jungtis

Maitinimo mygtukas (Užrakinimo / atrakinimo mygtukas)

Įjungia arba išjungia telefoną.

Ausinė

Vidinis fotoaparatas

Artumo jutiklis

(Daugiau informacijos rasite 15 p.)

ĮSPĖJIMAS:

ant telefono padėjus sunkų daiktą ar atsisėdus, gali būti sugadintas telefono skystųjų kristalų ekranas ir jutiklinio ekrano funkcionalumas. Jokiu būdu neklijuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

Kroviklio, duomenų kabelis (USB kabelis)

PATARIMAS:

prieš prijungdami USB kabelį palaukite, kol telefonas įsijungs ir prisiregistruos tinkle.

Muzikos mygtukas

10 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Garsumo mygtukai

• Budėjimo ekrane:

klaviatūros ar skambėjimo tono garsumas.

Norėdami įjungti ir (arba) išjungti tylųjį režimą, palaikykite nuspaudę apatinį mygtuką.

• Skambučio metu:

ausinės garsumas.

• Kai leidžiamas kūrinys:

nuolat reguliuojamas garsumas.

Fotoaparato mygtukas

Paspaudus ir palaikius šį mygtuką pereinama tiesiai į fotoaparato meniu.

Bendras vaizdas

Telefono įkrovimas

Atidarykite kroviklio jungties dangtelį, esantį BL40 telefono šone.

Prijunkite kroviklį ir įjunkite į lizdą elektros tinkle. Jūsų BL40 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas: „Akumuliatorius pilnas“.

USIM kortelės lizdas

Akumuliatoriaus dangtelis

Blykstės lemputė

Fotoaparato objektyvas

Atminties kortelės lizdas

Akumuliatorius

11

USIM ir akumuliatoriaus įdėjimas

1 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių.

Nustumkite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių. išimti USIM kortelę, švelniai patraukite į išorę.

ĮSPĖJIMAS:

negalima išimti akumuliatoriaus, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumuliatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumuliatoriaus kampą. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone.

Paspauskite žemyn akumuliatoriaus apačią, kad jis patektų į vietą.

2 USIM kortelės įdėjimas

Įstumkite USIM kortelę į jos laikiklį.

Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami

12 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Atminties kortelė

Atminties kortelės įdėjimas

Naudodami atminties kortelę, galite padidinti galimos telefono atminties

(„microSD“) talpą. Telefonas BL40 palaiko iki 32 GB talpos atminties kortelę.

PASTABA:

atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.

Stumkite atminties kortelę į angą viršuje, kad ji patektų į vietą.

Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

ĮSPĖJIMAS:

įstumkite atminties kortelę į angą; kitaip kortelė gali būti sugadinta.

13

Atminties kortelė

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradedant naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA:

formatuojant bus ištrintos visos rinkmenos.

1

Pradiniame ekrane pasirinkite ir rinkitės

Telefono parametrai

skirtuke Parametrai.

2

Slinkite ir palieskite

Atminties inf.

, o tada slinkite ir palieskite

Išorinė atmintis

.

3

Palieskite

Formatuoti

ir patvirtinkite savo pasirinkimą.

4

Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.

PASTABA:

jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Kontaktų perkėlimas

2

3

Norėdami adresatus perkelti iš USIM į telefoną:

1

Skirtuke Ryšys slinkite

Adresų knygele

ir rinkitės , tada

Keisti vietą

.

Palieskite

Kopijuoti į telefoną

.

Pasirinkite

Žymėti visus

arba po vieną pasirinkite vardus ir palieskite

Kopijuoti į telefoną

.

14 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Jūsų pradinis ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Pradinis ekranas taip pat yra tinkama vieta įprasti prie jutiklinio ekrano.

Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.

Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.

Reikiamą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Kai išjungtas ekrano apšvietimas, norėdami grįžti į pradinį ekraną spauskite maitinimo mygtuką.

Jei jūsų BL40 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakinimo ekraną.

Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridedate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinę klaviatūrą.

Taip taupoma akumuliatoriaus energija ir apsaugoma nuo trikčių, kurios kyla dėl automatinio klavišų užrakinimo tuo metu, kai kalbate telefonu.

Todėl naudotojai nepatiria nepatogumų, kai paskambinę nori atrakinti telefoną ir surasti reikalingą numerį.

15

Jūsų pradinis ekranas

Pradinio ekrano pritaikymas

Pradinio ekrano nuoroda

Naršyklės pradinis ekranas

Kontaktų pradinis ekranas

Valdiklio pradinis ekranas (įjungtas)

Užmegzkite ryšį su savo BL40

– Vartotojo sąsaja paremta keturių tipų pradiniais ekranais.

Norėdami perjungti pradinius ekranus, tiesiog greitai persikelkite ekrane iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.

Pradinio ekrano pritaikymas

– Kiekvieno tipo pradžios ekrane galite pridėti arba pašalinti objektus, paspausdami ir palaikydami pirštą ekrane arba, jei jau pridėta, paliesdami ir palaikydami vieną iš objektų.

Jutiklinis ekranas

Valdikliai BL40 jutikliniame ekrane keičiasi dinamiškai priklausomai nuo jūsų atliekamos užduoties.

Poslinkis

Norėdami persikelti slinkite iš vienos pusės į kitą. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, svetainėse, jūs taip pat galite keltis aukštyn arba žemyn.

Priartinimas arba atitolinimas

Kai peržiūrite nuotraukas, žiniatinklio puslapius arba žemėlapius, galite padidinti arba sumažinti mastelį. Suspauskite arba išskirkite savo pirštus.

Daugiaprogramio režimo funkcijos naudojimas

Palieskite daugiaprogramio režimo mygtuką , kad atidarytumėte

Daugiaprogramį

meniu. Čia galite peržiūrėti kai kurias tuo metu

16 LG BL40 | Naudotojo vadovas

veikiančias programas ir pasirinkti jas vienu palietimu.

Būsenos juostos peržiūra

Piktograma

Aprašymas

Paslauga neteikiama

2G

3G

EDGE

HSDPA

„Wi-Fi“ įjungta

„Bluetooth“ žinutė

„Bluetooth“ monofoninė laisvų rankų įranga

„Bluetooth“ monofoninės/ stereofoninės ausinės

„Bluetooth“ stereofoninės ausinės

„Bluetooth“ monofoninės ausinės

„Bluetooth“ įjungta

Spausdinimas per

„Bluetooth“

Piktograma Aprašymas

„Bluetooth“ perkėlimas

„Bluetooth“ matomumas

„Bluetooth“ muzika

Atsisiunčiama

Atsisiuntimas baigtas.

Atsisiuntimas atšauktas.

Gaunamų skambučių parinktis

Internetas

Ieškoma

Skambučio nukreipimas

Skambučio atmetimas

Sauga

Ausinės

Namų zona

Tarptinklinis ryšys

Signalas

Tvarkaraštis (Kalendorius)

Daugiaprogramis režimas

Muzika pristabdyta

17

Jūsų pradinis ekranas

Piktograma Aprašymas

Muzikos grojimas

FM radijo grojimas

FM transliacija

Siunčiamas el. laiškas

Gautas el. laiškas

Nepavyko nusiųsti MMS žinutės

Siunčiama MMS

Gauta MMS

Nauja MMS žinutė

Siunčiama SMS

Gaunama SMS žinutė

Naujas balso paštas

Nauja žinutė

Nepavyko nusiųsti SMS žinutės

Naujas el. laiškas

Naujienų žinutė

Skrydžio režimas

Įprastas

Lauke

18 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Piktograma Aprašymas

Tylusis

-

Pritaikyti skambėjimo tonai 1–10

Skambėjimo tonas po vibravimo

Skambėjimo tonas su vibravimu

Išorinė atmintis

Akumuliatoriaus būsena

Microsoft Exchange

Skambučiai

PATARIMAS!

Trumpai paspausdami maitinimo mygtuką užrakinkite jutiklinį ekraną; taip išvengsite skambinimo per klaidą.

Skambinimas arba vaizdo skambutis

1

Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .

2

Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį spauskite išvalymo mygtuką.

3

Norėdami paskambinti palieskite

Vaizdo skambutis

.

4

Norėdami baigti pokalbį palieskite

Baigti skambutį

.

PATARIMAS!

Norėdami įvesti + ir skambinti į užsienį, palieskite du kartus arba nuspauskite ir palaikykite .

PATARIMAS!

Bakstelėdami

galite Įrašyti numerį, Siųsti žinutę, Ieškoti adresatų.

Gaunamų skambučių parinktys

Atidėkite

– norėdami atidėti skambutį palieskite .

Išjungti garsą

– norėdami išjunkti mikrofoną, kad pašnekovas negalėtų jūsų girdėti, palieskite .

Garsiakalbis

– norėdami įjunkti telefono garsiakalbį palieskite .

Parinktys

– pasirinkite iš papildomų gaunamų skambučių parinkčių sąrašo, įskaitant naujos pastabos kūrimą ir perėjimą prie žinučių, kad pokalbio metu galėtumėte tikrinti žinutes ir pridėti adresatus. Skambutį baigti galite ir paliesdami Baigti skambutį.

– Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite numerį, skirtą įvesti,

19

Skambučiai pavyzdžiui, rinkdami centro ar kitų automatizuotų telefono paslaugų numerį.

– Pridėti pastabą pokalbio metu.

– Ieškoti kontaktų pokalbio metu.

Spartusis rinkimas

1

Pradiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte

Adresatai

.

2

Palieskite ir pasirinkite

Spartieji rinkimai

.

3

Jūsų kontaktų sąrašas bus atidarytas. Vieną kartą paliesdami telefono numerį, pasirinkite kontaktą, kurį norite priskirti tai pozicijai.

Norėdami paskambinti greitojo rinkimo numeriu, palieskite

pradiniame ekrane, o tada paspauskite ir laikykite priskirtą numerį, kol ekrane atsiras kontaktas.

Bus skambinama automatiškai

20 LG BL40 | Naudotojo vadovas nepaliečiant

Balso skambutis

.

DTMF išjungimas

DTMF leidžia jums naudoti skaitmenines komandas, kad galėtumėte naršyti per automatinius skambučius. Pagal numatytuosius parametrus DTMF įjungta.

Norėdami išjungti pokalbio metu

(pvz., norėdami pažymėti numerį) palieskite ir pasirinkite

Išjungti

DTMF

.

Antrasis skambutis

1

Pradinio skambučio metu palieskite ir išrinkite numerį, kuriuo norite skambinti.

2

Surinkite numerį ar ieškokite tarp adresatų.

3

Norėdami sujungti skambutį palieskite

Balso skambutis

.

4

Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.

5

Norėdami sukeisti skambučius palieskite sukeitimo piktogramą

.

6

Palieskite simbolį

+

, kad atidarytumėte gaunamų skambučių meniu, ir pasirinkite

Sujungti skambučius, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.

7

Norėdami baigti vieną arba abu skambučius paspauskite

End

.

PASTABA:

bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučio uždraudimas

1

Palieskite ir pasirinkite

Skambučių parametrai

skirtuke

Parametrai.

2

Palieskite

Skambučių draudimas

ir rinkitės

Balso skambučiai

ir

(arba)

Vaizdo skambučiai

.

3

Pasirinkite bet kurią arba visas iš penkių parinkčių:

4

Įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

PATARIMAS!

Norėdami įjungti, pasirinkite Fiksuotieji numeriai ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums reikės iš savo operatoriaus gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fi ksuotųjų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.

Bendrųjų skambučių parametrų keitimas

1

Palieskite ir pasirinkite

Skambučių parametrai

skirtuke

Parametrai.

2

Palieskite

Bendrieji parametrai

.

Suteikia jums galimybę keisti

šiuos parametrus:

Skambučio atmetimas

21

Skambučiai

Siųsti mano numerį

– pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Automatinis perrinkimas

– pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte

Įjungta

arba į dešinę, kad pasirinktumėte

Išjungta

.

Minutės signalas

– pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte

Įjungta

, jei norite pokalbio metu kas minutę išgirsti signalą.

BT atsiliepimo režimas

– pasirinkite

Laisvų rankų

, kad galėtumėte atsiliepti naudodami

„Bluetooth“ ausines, arba pasirinkite

Telefonas

, kad į skambutį atsilieptumėte telefono mygtuku.

Įrašyti naują numerį

– norėdami įrašyti naują numerį pasirinkite

Įjungta

arba

Išjungta

.

Balso aiškumas

– norėdami panaikinti aplinkos triukšmą pasirinkite

Įjungta

arba

Išjungta

.

Dėl šios funkcijos jūsų balsas skamba garsiau ir aiškiau.

22 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Adresatai

Adresato paieška

Yra du kontakto paieškos būdai:

Pradiniame ekrane

1

Pradiniame ekrane palieskite

, kad atidarytumėte

Adresatai

.

Palieskite ir naudodamiesi klaviatūra įrašykite kontakto vardą.

2

Norėdami paskambinti palieskite

Vaizdo skambutis

arba

Balso skambutis

.

Pagrindiniame meniu

1

Palieskite , tada skirtuke Ryšys palieskite

Adresų knygelė

.

Naujo adresato pridėjimas

1

Pradiniame ekrane palieskite , tada palieskite

Naujas adresatas

.

2

Pasirinkite, ar adresatą išsaugoti

Telefone

ar

USIM

.

3

Jei kiekvienam adresatui norite pridėti paveikslėlį, palieskite

Pridėti paveikslėlį

.

4

Įveskite naujojo adresato vardą ir pavardę. Abiejų įvesti nereikia, galite įvesti tik vardą arba tik pavardę.

5

6

Nustatykite kitus.

Palieskite norėdami įrašyti adresatą.

PATARIMAS!

Galite sukurti savo adresatų grupes. Žr. Grupės sukūrimas.

Grupės sukūrimas

1

Pradiniame ekrane palieskite

, tada skirtuke Ryšys palieskite

Adresų knygelė

.

2

Ekrano viršuje palieskite

Adresatai, o tada

Grupės

ir pasirinkite

Nauja grupė

.

3

Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat sukurkite grupės paveikslėlį, pavadinimą, nustatykite grupės skambėjimo toną ir vibraciją.

23

Adresatai

4

Palieskite norėdami įrašyti grupę.

PASTABA:

ištrynę grupę jai priskirtų adresatų neprarasite. Jie išliks jūsų adresatuose.

PATARIMAS!

Galite keisti egzistuojančią grupę vieną kartą paliesdami pasirinktą grupę. Pasirinkite Narių peržiūra,

Redaguoti grupę, Siųsti žinutę,

Siųsti vizitinę kortelę arba Ištrinti grupę.

Adresato parametrų keitimas

Jūs galite pritaikyti adresato parametrus pagal savo pageidavimus.

1

Skirtuke Ryšys palieskite

Adresų knygelė

, pasirinkite

ir pereikite prie

Adresato parametrai

.

2

Čia jūs galite pakeisti tokius parametrus:

24 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Vardų rodymas

Kopijuoti

– nukopijuokite savo adresatus iš USIM į telefoną arba atvirkščiai. Tai padaryti galite pasirinkdami po vieną adresatą arba visus iš karto.

Perkelti

– veikia taip pat kaip ir kopijavimas, tačiau adresatai bus išsaugot tik naujoje vietoje.

Valyti adresatus

– pašalinkite visus adresatus.

Atminties inf.

Sinchronizuoti adresatus

– prisijunkite prie serverio, kad galėtumėte sinchronizuoti savo adresatus.

Siųsti visus adresatus per

„Bluetooth“

– nusiųskite adresatų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus paprašyta įjungti

„Bluetooth“.

Informacijos peržiūra

PATARIMAS!

Norėdami pridėti savo vizitinę kortelę pasirinkite

Mano vizitinė kortelė ir įveskite norimą bet kurio adresato informaciją. Norėdami baigti palieskite .

25

Žinutės

Žinutės

Jūsų BL40 suderina SMS ir MMS į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu.

Yra du žinučių centro numerio įvedimo būdai:

1

arba , tada slinkite prie

Žinutės

skirtuke Ryšiai.

Žinutės siuntimas

1

Palieskite , tada

Rašyti žinutę

norėdami atidaryti tuščią žinutę.

2

Palieskite

Kam

, kad įvestumėte gavėjo numerį, arba atidarykite adresatus ar parankinius. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

Baigę palieskite žinučių dėžutę žemiau, kad pradėtumėte kurti žinutės tekstą.

3

Parašę tekstą jūs galite išsiųsti

SMS, paliesdami siuntimo mygtuką žinutės viršuje.

PATARIMAS!

Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apribota iki 160 ženklų.

4

Palieskite

Įterpti

, jei norite pridėti vaizdą, vaizdo įrašą, garsą,

SMS šabloną, MMS šabloną, emociją, vardą ir numerį, naują skaidrę, temą arba parašą ir

Daugiau

(vizitinę kortelę / tvarkaraštį / pastabą / užduočių).

ĮSPĖJIMAS:

160 ženklų riba gali skirtis kitose šalyse atsižvelgiant į SMS kodavimą.

ĮSPĖJIMAS:

jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į

MMS ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

26 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Teksto įvedimas

Paliesdami įjunkite T9 nuspėjamąjį tekstą.

Paliesdami pakeiskite skaičių, simbolių ir teksto klaviatūras.

Norėdami sukeisti skirtingus klaviatūros tipus kiekvienu teksto įvedimo režimu (pavyzdžiui, didžiosios ar mažosios raidės) naudokite .

Norėdami padaryti tarpą palieskite

.

Nuspėjamasis įvedimas T9

T9 režimu pamatysite , oranžinės spalvos apskritimą.

Tiesiog palieskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas bandys nuspėti jūsų norimą naudoti žodį.

Rankinis įvedimas Abc

Norėdami Abc režimu įvesti raidę, mygtuką turėsite liesti dar kartą.

Pavyzdžiui, norėdami parašyti

„hello“, du kartus palieskite 4, tris kartus palieskite 3, tris kartus palieskite 5, dar kartą tris kartus palieskite 5, o tada tris kartus palieskite 6.

El. pašto konfigūravimas

1

Palieskite pradiniame ekrane ir pereikite prie

El. paštas

skirtuke Ryšys.

2

Palieskite

Rašyti el. laišką

. Jei el. pašto paskyra nenustatyta, paleiskite el. pašto konfigūravimo vedlį.

PATARIMAS!

Jei el. pašto paskyra jau nustatyta, vedlys nebus suaktyvintas automatiškai.

Taip pat jūs galite redaguoti konkrečios paskyros parametrus pasirinkdami

Ryšys

>

El. paštas

> >

Nauja el. pašto paskyra

.

Jie yra:

27

Žinutės

Pavadinimas

– įveskite paskyros pavadinimą.

Vartotojo vardas

– įveskite paskyros vartotojo vardą.

Slaptažodis

– įveskite paskyros slaptažodį.

El. pašto adresas

– įveskite paskyros el. pašto adresą.

Atsakymo el. pašto adresas

– įveskite „atsakyti kam“ el. pašto adresą.

Siunčiamo pašto serveris

– įveskite siunčiamo pašto serverio adresą

Gaunamo pašto serveris

– įveskite gaunamo pašto serverio adresą

Didžiausias gaunamas dydis

– pasirinkite el. pašto dėžutės dydį; didžiausia yra 2 MB.

Pašto dėžutės tipas

– įveskite el. pašto dėžutės tipą – POP3 ar

IMAP4.

Išsaugoti serveryje

– pasirinkite, ar jūsų elektroninius laiškus išsaugoti serveryje. IMAP4 paskyrų kopijos visada išsaugomos.

Saug. išsiųs. paš.

– pasirinkite, kur išsaugoti jūsų elektroninius laiškus, skirtus IMAP4 pašto dėžutėms. POP3 pašto dėžutėms išsiųsti laiškai visada išsaugomi telefone.

Atsisiuntimo parinktis

pasirinkite el. laiškų atsisiuntimo būdą. Išrinkite Tik antraštės arba

Viską, įskaitant POP3 skirtą turinį, tik antraštę, antraštę ir turinį arba viską, kas skirta IMAP4.

Prieigos taškas

– pasirinkite interneto prieigos tašką.

El. paštas gavimui

– pasirinkite el. laiškų atsisiuntimo būdą. POP3 išrinkite Tik antraštės arba Viską įskaitant turinį, o IMAP4 – tik antraštė, antraštė + turinys arba viskas.

28 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Automatinis atkūrimas

– pasirinkite, ar naujus elektroninius laiškus gausite automatiškai.

Gauti tik naują

– pasirinkite, ar pašalinti anksčiau atsisiųstus laiškus.

Papildomi parametrai

– pasirinkite, ar naudosite papildomus parametrus.

SMTP prievado numeris

– paprastai jis turėtų būti 25.

SMTP TLS/SSL

– pasirinkite, ar naudoti TLS/SSL siunčiamo pašto serveriui.

Gaunamų serverio prievadas

– paprastai tai yra 110, skirtas

POP3 paskyroms, ir 143, skirtas

IMAP4 paskyroms.

Gavimo TLS/SSL

– pasirinkite, ar naudoti TLS/SSL gaunamo pašto serveriui.

SMTP tapat. nustat.

– pasirinkite saugos parametrus siunčiamo pašto serveriui

SMTP vartotojo vardas

– įveskite

SMTP vartotojo vardą.

SMTP slaptažodis

– įveskite

SMTP slaptažodį.

APOP saug. jungim.

– pasirinkę suaktyvinkite saugų APOP prisijungimą prie POP3 paskyros.

IMAP4 paskyra tai yra išjungta.

Nustačius paskyrą, ji atsiras elektroninio pašto aplanko paskyrų sąraše.

„Microsoft Exchange“ el. pašto paskyra

El. pašto adresas

– įveskite paskyros el. pašto adresą.

Serverio adresas

– įveskite serverio adresą.

Vartotojo vardas

– įveskite paskyros vartotojo vardą.

Slaptažodis

– įveskite paskyros slaptažodį.

Domenas

– įveskite paskyros domeną (neprivaloma).

29

Žinutės

Automatinis naujienų gavimas

– pasirinkite, ar naudosite naujienų el. laiškus.

Dabar jūsų abonentas yra nustatytas ir atsiras elektroninio pašto aplanko abonentų sąraše.

Norėdami sinch. pašto dienas

– pasirinkite el. laiškų sinchronizavimo laikotarpį.

Sinch. elementai

– pasirinkite, ar naudosite sinch. elementus

(adresatus, tvarkaraščius, užduotis).

Adresatai

– pasirinkite sinch. adresatus.

Tvarkaraščiai

– pasirinkite sinch. tvarkaraščius.

Užduotys

– pasirinkite sinch. užduotis.

Naudoti SSL

– pasirinkite, ar naudoti SSL, skirtą „Microsoft

Exchange“.

Interneto profilis

– pasirinkite interneto pofilį.

Išsaugoti išsiųstų laiškų aplanke

– pasirinkite, ar išsiųstus el. laiškus išsaugoti serveryje.

El. laiškų gavimas

1

Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo naujojo el. pašto abonementą.Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:

Pradiniame ekrane palieskite

ir pereikite prie

El. paštas

skirtuke Ryšys.

2

3

Pasirinkite

El. laiškas

.

Palieskite norimą naudoti abonementą, tada .

4

Pasirinkite Atkurti / Žinučių sinchronizavimas, ir BL40 prisijungs prie jūsų el. pašto paskyros bei atkurs naujas žinutes.

30 LG BL40 | Naudotojo vadovas

El. laiškų siuntimas naudojant naują paskyrą

1

2

Pradiniame ekrane palieskite ir, norėdami atidaryti naują tuščią žinutę, pereikite prie

El. paštas

– Kurti el. laišką

skirtuke Ryšys.

Įveskite gavėjo adresą ir parašykite savo žinutę. Taip pat galite pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, garso ir kitokias rinkmenas.

3

Palieskite

Siųsti el. laišką

, kad išsiųstumėte savo el. laišką.

PATARIMAS!

Aktyvaus

„Wi-Fi“ ryšio metu el. laiškai siunčiami ir gaunami per „Wi-Fi“.

El. pašto parametrų keitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto parametrus pagal savo pageidavimus.

1

Pradiniame ekrane palieskite

ir pereikite prie

El. paštas

skirtuke Ryšys.

2

Pasirinkite ir pereikite prie

El. pašto nustatymai

.

3

Jūs galite keisti šiuos parametrus:

El. pašto paskyros

– tvarkykite savo el. pašto paskyras.

Leisti atsakyti į el. laiškus

– pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo žinutes.

Užklausos ir atsakymo el. laiškas

– pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Gavimo intervalas

– pasirinkite, kaip dažnai jūsų BL40 tikrins naujas el. pašto žinutes.

Gaunamų skaičius

– pasirinkite, kiek laiškų bus gaunama vienu metu.

Įtraukti žinutę persiunčiant ir atsakant

– pasirinkite, ar įtraukti į atsakymą originalią žinutę.

Įtraukti priedą

– pasirinkite, ar įtraukti originalų priedą bet kokiame atsakyme.

31

Žinutės

Automatiškai gauti, kai naudojate tarptinklinį ryšį

– pasirinkite, ar norite gauti žinutes automatiškai, kai esate užsienyje (naudojate tarptinklinį ryšį).

Pranešimas apie naują el. laišką

– pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus nenaudojant iškylančios žinutės.

Parašas

– sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose ir įjunkite šią funkciją.

Pirmenybė

– pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

Siun.el.laiško d.

– pasirinkite siunčiamų laiškų dydį.

Šablonų naudojimas

Dažniausiai siunčiamoms SMS ir

MMS žinutėms sukurkite šablonus.

Jūsų telefone jau yra keletas

šablonų, kuriuos galite redaguoti.

1

Kai rašote naują žinutę, galite įvesti

Šablonai

Įterpti

2

parinkčių meniu.

Pasirinkite

SMS šablonas

arba

MMS šablonas

. Tada palieskite

, kad pasirinktumėte šablonus

Naujas šablonas

,

Trinti

ar

Trinti viską

. Jei norite redaguoti žinutę, tiesiog pasirinkite ją, pakeiskite ir palieskite

Įrašyti

.

Emocijų naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas. Telefone jau yra kelios bendrai naudojamos emocijos.

Jūs galite pridėti naują emociją, paliesdami

Nauja emocija

.

Teksto žinutės parametrų keitimas

Šiuos parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

Pereikite prie

Žinutės

skirtuke

Ryšys. Palieskite , tada pasirinkite

Žinučių nustatymai

ir

Teksto žinutė

. Pridėti galite:

32 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Žinučių centro numeris

– įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita

– pastumkite jungiklį į kairę, jei norite gauti informaciją apie žinutės pristatymą.

Galiojimo laikotarpis

– pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai

– konvertuokite savo tekstą į

balso pranešimą

,

faksimilę

,

X.400

ar

el. laišką

.

Simbolių koduotė

– pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės dydį ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą tekstą kaip

– pasirinkite siųsti ilgą žinutę kaip kelias SMS arba kaip MMS.

Multimedijos žinučių parametrų keitimas

Šiuos parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

Pereikite prie

Žinutės

skirtuke

Ryšys. Palieskite , tada pasirinkite

Žinučių nustatymai

ir

MMS žinutė

.

Pakeisti galite:

Gavimo režimas

– pasirinkite

Namų tinklas

arba

Tarptinklinis ryšys

. Jei po to pasirinksite Rankinis, pranešimus gausite tik apie MMS žinutes. Vėliau galėsite nuspręsti, ar atsisiųsti juos pilnus, ar ne.

Pristatymo ataskaita

– pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Perskaitymo atsakymas

– pasirinkite, ar leisti ir (ar) siųsti atsakymą apie perskaitymą.

Pirmenybė

– pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

33

Žinutės

Galiojimo laikas

– pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė

– pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrės bus rodomos ekrane.

Kūrimo režimas

– pasirinkite kurį nors iš režimų: Apribotas /

Įspėjimas/ Laisvas.

Apriboti

– neįmanoma prie MMS pridėti nepalaikomo tipo rinkmenos.

ĮSPĖJIMAS:

naudodami iššokantį patvirtinimo langą galite pasirinkti riboti arba pridėti nepalaikomo tipo rinkmenas prie MMS.

MMS centro numeris

– įveskite žinučių centro informaciją.

Laisvas

– juo galima prie MMS pridėti nepalaikomo tipo rinkmeną, kuri neviršija leistino dydžio.

Pristatymo laikas

– pasirinkite, kiek laiko turi praeiti, kol bus pristatyta žinutė.

34 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Fotoaparatas

Greitas fotografavimas

1

Nuspauskite ir laikykite telefono dešinėje esantį fotoaparato mygtuką.

2

3

Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link nuotraukos objekto.

Spustelėkite fotografavimo mygtuką ir vaizdo ieškiklio ekrano centre atsiras fokusavimo rėmelis.

4

Telefoną laikykite taip, kad fotografuojamą subjektą matytumėte fokusavimo rėmelyje.

5

Fotoaparatui sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.

6

Paspauskite fotografavimo mygtuką ir palaikykite.

Padarius nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane.

Vaizdo pavadinimas bus rodomas su keturiomis piktogramomis dešinėje pusėje.

Send

Palieskite norėdami siųsti nuotrauką

žinute

,

el. paštu

ar naudodami

„Bluetooth“

.

PASTABA:

siunčiant MMS, kai naudojamas tarptinklinis ryšys, gali būti taikomas papildomas mokestis.

Use as

Palieskite, jei vaizdą norite naudoti kaip ekrano foną.

Rename

Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto paveikslėlio pavadinimą.

Edit

Palieskite, jei norite keisti vaizdą naudodamiesi įvairiais įrankiais.

Palieskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Delete

vaizdą.

Palieskite norėdami ištrinti

New picture

Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.

Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.

35

Fotoaparatas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Mastelio keitimas –

norėdami padidinti palieskite , o norėdami sumažinti palieskite . Taip pat galite naudotis ir šone esančiais garsumo mygtukais.

Vaizdo dydis

Išsaugojimas telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje

Palieskite norėdami fotografuoti

Šviesumas –

žr. Šviesumo reguliavimas.

Palieskite norėdami patekti į scenos režimą

Blykstės būsena

– įjunkite arba išjunkite blykstę.

Makro

– įjunkite, jei norite fotografuoti iš arti.

Kokybė

– (standartinė/ gera / itin gera).

Parametrai

– palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. Žr. Papildomų parametrų naudojimas.

36 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Atgal

– palieskite čia, jei norite grįžti į pradinį ekraną.

Fotoaparato režimas

1. Pasirinktas fotoaparato režimas.

2. Palieskite norėdami fotografuoti

3. Tempkite žemyn, jei norite įjungti vaizdo kamerą

Vaizdo įrašų

Galerija

Blykstės naudojimas

Pagal numatytuosius parametrus blykstei nustatyta automatinė, tačiau jūs galite pasirinkti ir kitas parinktis.

1

Pasirinkite vaizdo ieškiklio kairėje ir įjunkite papildomą blykstės meniu.

2

Čia yra keturi blykstės parinktys:

Automatinė

– jūsų fotoaparatas nustatys apšvietimą, kad vaizdo kokybė būtų gera, ir naudos blykstę, jei to reikės.

Raudonų akių efekto mažinimas

– kad panaikintų raudonų akių efektą, fotoaparato blykstė suveiks du kartus.

Visuomet išjungta

– fotoaparatas blykstės nenaudos. Tai yra naudinga, kai norite taupyti akumuliatoriaus energiją.

Visuomet įjungta

– fotoaparatas visada naudos blykstę.

3

Kai paliesite pageidaujamą parinktį, blykstės meniu automatiškai užsidarys ir jūs tuoj pat galėsite fotografuoti.

4

Blykstės būsenos piktograma vaizdo ieškiklyje pasikeis pagal naujai nustatytą blykstės režimą.

Fotografavimo būdo parinkimas

1

Norėdami atverti fotografavimo tipus palieskite ir pasirinkite

Fotografavimo tipas

.

2

Pasirinkite iš aštuonių parinkčių:

Įprastas kadras

– tai yra numatytasis fotografavimo tipas, nuotrauka bus fotografuojama įprastu būdu, kaip aprašyta greitas fotografavimas skyriuje.

Nepertr.fotog.

– galite automatiškai nufotografuoti iki

šešių kadrų sparčia seka.

Nuotraukų sujungimas

– po fotografavimo serijomis suteikia

37

Fotoaparatas galimybę sujungti atskiras nuotraukas į vieną vaizdą. Iš

šešių–aštuonių nuotraukų galima sukurti panoraminę nuotrauką, kurią galėsite peržiūrėti visame savo BL40 ekrane.

Šypsenos fotografavimas

Fotoaparatui aptikus šypseną automatiškai suveikia užraktas.

Panorama

– šis fotografavimo tipas idealiai tinka didelei žmonių grupei ar panoraminiam vaizdui fotografuoti.

Gražus kadras

– tai leidžia padaryti aiškią ir ryškią žmogaus veido nuotrauką. Ypač patogu naudoti, kai fotografuojate iš artį.

Meninis kadras

– pasirinkite skirtingus nuotraukos efektus.

(Originalus, Juodai baltas, Šiltas,

Šaltas.)

Kadro įrašymas

– pasirinkite vieną linksmiausių rėmelių, transformuokite savo draugą ar tiesiog papuoškite aplinką.

38 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Išorinio fokusavimo nuotrauka

– šis tipas reiškia pasirinktinį fokusavimą.

Galite fokusuoti vaizdo centrą.

Panoraminio vaizdo fotografavimas

Kurdami panoramines nuotraukas fiksuokite gyvenimą tokį, koks jis yra.

Didžiulis BL40 ekranas su 360 laipsnių panoramos režimu puikiai tinka norint peržiūrėti vaizdo medžiagą.

PATARIMAS!

360 laipsnių panoramos režimas: sujungiama net iki 12 nuotraukų

ir sukuriamas vienas vaizdas.

Nuspaudę mygtuką sukite fotoaparato objektyvą norima fotografuoti kryptimi (dešinėn / kairėn / aukštyn / žemyn). Tuomet jis fotografuos automatiškai.

Ekrano viduryje esančiame baltame langelyje pasirodys raudonas langelis, o tai reiškia, kad jis yra pasirengęs fotografuoti.

Papildomų parametrų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų parametrų parinktis.

Fotoaparato parametrus galite keisti sukdami ratuką. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką .

PATARIMAS!

Galite peržiūrėti pagalbos meniu apie šio fotoaparato funkcijas paliesdami

Sukeisti fot.

– norėdami fotografuoti autoportretus, perjunkite į LG BL40 vidinį fotoaparatą.

Dydis

– pakeiskite nuotraukos dydį, kad taupytumėte vietą atmintyje ar padarytumėte reikalingo dydžio adresato nuotrauką. Žr.

Vaizdo dydžio pakeitimas

.

Scenos režimas

– nustatykite, kad fotoaparatas būtų sureguliuotas pagal aplinką. Pasirinkite kurį norite režimą: Automatinis, Portretas,

Peizažas, Sportas ar Naktinis.

Spalvų efektas

– pasirinkite atspalvį, kurį naudosite darydami naują nuotrauką. Žr.

Spalvų efekto parinkimas

.

Baltos spalvos balansas

– pasirinkite iš

Automatinis, Dienos

šviesa, Saulėta, Spindintis

arba

Debesuota

.

Laikmatis

– laikmatis suteikia galimybę nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Pasirinkite

Išjungta

,

3 sekundės

,

5 sekundės

arba

10 sekundžių

. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.

Fotografavimo režimas

– pasirinkite nepertraukiamo fotografavimo režimą.

39

Fotoaparatas

ISO

– ISO nustato fotoaparato

šviesos jutiklio jautrumą. Kuo didesnė ISO reikšmė, tuo fotoaparatas bus jautresnis.

Tai naudinga esant prastam apšvietimui, kai negalima naudoti blykstės. ISO parinkite reikšmę iš

Automatinis

,

100, 200, 400

arba

800

.

Kokybė

– pasirinkite abai puiki,

Puiki ir Normali. Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė.

Dėl to padidėja ir rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad atmintyje galėsite išsaugoti mažiau nuotraukų.

Atmintis

– pasirinkite nuotraukas išsaugoti

telefono atmintyje

ar

išorinėje atmintyje

.

Vaizdo stabilizavimas

– suteikia galimybę fotografuoti, kai fotoaparatas nėra stabilus ar juda.

Fokusavimo režimas

– pasirinkite fokusavimo būdą. Pasirinkite iš

40 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Taškinis, Rankinis fokusavimas

ir

Veido sekimas

.

Užrakto garsas

– pasirinkite vieną iš 3 užrakto garsų.

Ekrano tinklelis

– pasirinkite iš

Išjungta, Paprastas kryžius

ar

Trijų skyrių

.

Geografinis žymėjimas

– pasirinkite, ar įjungti EXIF informaciją nuotraukai, kad būtų įrašyta GPS informacija.

Nustatyti iš naujo

– atkurkite visus fotoaparato parametrus.

PATARIMAS!

Išjungus fotoaparatą, atkuriami visi numatytieji parametrai, išskyrus vaizdo dydį ir kokybę. Bet kurio nenumatytojo parametro reikšmę, pavyzdžiui, spalvos tono ir ISO, jums reikės nustatyti iš naujo. Patikrinkite jas prieš darydami kitą nuotrauką.

PATARIMAS!

Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.

Vaizdo dydžio keitimas

Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnė rinkmena, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje.

Jei telefone norite išsaugoti daugiau nuotraukų, galite pakeisti pikselių skaičių ir taip sumažinti rinkmenas.

1

2

3

Vaizdo ieškiklyje palieskite kairiajame kampe.

Pasirinkite

Dydis

iš meniu

Peržiūra.

Pasirinkite pikselius (

5 M (2560 x 1920)

,

3 M (2048 x 1536)

,

2 M

(1600 x 1200)

,

1 M (1280 x 960),

VGA (640 x 480), QVGA (320 x

240), adresatus

) arba pasirinkite iš anksto nustatytą fono dydį.

Spalvų efekto parinkimas

1

Vaizdo ieškiklyje palieskite kairiajame kampe.

3

4

2

Pasirinkite

Spalvų efektas

iš meniu Peržiūra.

Yra penkios atspalvio parinktys.

Pasirinkę atspalvio meniu galite uždaryti pasirinkdami

; fotoaparatas bus parengtas fotografuoti.

PATARIMAS!

Galite pakeisti padarytos spalvotos nuotraukos spalvą į juodą ir baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti nespalvoto ar tamsiai rusvo sukurto vaizdo.

Vidinio fotoaparato naudojimas

Jūsų LG BL40 telefonas turi vidinį

640 x 480 fotoaparatą, skirtą vaizdo skambučiams atlikti ir nuotraukoms daryti.

41

Fotoaparatas

1

Norėdami įjungti vidinį fotoaparatą, palieskite , tuomet pasirinkite

Naudoti pagalbinį fotoaparatą

iš meniu

Sukeisti fot.

.

2

Po kelių sekundžių vaizdo ieškiklyje pamatysite save.

Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite mygtuką šone kaip įprastai.

PATARIMAS! Papildomas fotoaparatas turi kelis reguliuojamus nustatymus, tačiau neturi blykstės ir ISO.

Jūs vis dar galite keisti vaizdo dydžio, spalvos efekto, vaizdo kokybės, baltos spalvos balanso reikšmes ir nustatyti vidinį laikmatį, paliesdami taip pat, kaip naudodamiesi pagrindiniu fotoaparatu.

3

Padarius nuotrauką jums bus pasiūlytos tos pačios parinktys

42 LG BL40 | Naudotojo vadovas

4

kaip ir su pagrindiniu fotoaparatu nufotografuotam vaizdui.

Norėdami grįžti prie pagrindinio fotoaparato palieskite ir pasirinkite

Naudoti pagrindinį fotoaparatą

iš meniu

Sukeisti fot.

.

Įrašytų nuotraukų peržiūra

1

Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu.

Tiesiog palieskite , ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas

1

Palaikykite nuspaudę fotoaparato mygtuką telefono dešinėje.

2

Taip pat, norėdami įjungti vaizdo įrašymo režimą, vaizdo ieškiklyje, kai įjungtas fotoaparato režimas, eikite žemyn .

3

4

Norėdami pradėti įrašyti, vieną kartą paspauskite fotografavimo mygtuką arba vaizdo ieškiklyje palieskite .

ĮRAŠYMAS

atsiras vaizdo ieškiklio apačioje ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.

5

Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą palieskite ir tęskite įrašymą pasirinkdami.

6

Palieskite ekrane, jei norite sustabdyti įrašymą.

Įrašius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas bus rodomas ekrano apačioje kartu su keturiomis piktogramomis dešinėje pusėje.

Play

Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

Send

Palieskite norėdami siųsti nuotrauką

žinute

,

el. paštu

ar naudodami

„Bluetooth“

. Žr.

Žinutės siuntimas ir Rinkmenų siuntimas ir gavimas naudojant

„Bluetooth“.

Use as

Palieskite norėdami naudoti vaizdo įrašą kaip skambučio toną.

Rename

Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto paveikslėlio pavadinimą.

Edit

Palieskite, jei norite keisti vaizdą naudodamiesi įvairiais įrankiais.

43

Vaizdo kamera

Palieskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Delete

Palieskite norėdami ištrinti ką tik padarytą vaizdo įrašą, o paliesdami

Taip

patvirtinkite.

New video

Palieskite, kad nedelsdami įrašytumėte kitą vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.

44 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Mastelio keitimas –

norėdami padidinti palieskite , o norėdami sumažinti palieskite . Taip pat galite naudotis šone esančiais garsumo mygtukais.

Vaizdo įrašo dydis

Išsaugojimas telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje

Palieskite norėdami redaguoti vaizdo įrašą

Šviesumas –

žr. Šviesumo reguliavimas.

Palieskite norėdami patekti į scenos režimą

Blykstės būsena

– įjunkite arba išjunkite blykstę.

Trukmė

Kokybė

– (standartinė/ gera / itin gera).

Parametrai

– palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. Žr. Papildomų parametrų naudojimas.

Atgal

– palieskite čia, jei norite grįžti į pradinį ekraną.

Fotoaparatas

Vaizdo kameros režimas

1. Pasirinktas vaizdo kameros režimas.

2. Palieskite, kad baigtumėte įrašyti.

3. Tempkite žemyn, kad įjungtumėte fotoaparatą

Galerija

45

Vaizdo kamera

Papildomų parametrų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų nustatymų parinktis.

Papildomas fotoaparato parametrų reikšmes žr. 37 p.

Trukmė

– jūs galite nustatyti ribinę vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite iš

Normali ir MMS, jei norite apriboti didžiausią vaizdo įrašo dydį taip, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS.

PATARIMAS!

Jei rinksitės MMS trukmę, bandykite pasirinkti mažesnę vaizdo kokybę, nes tada galėsite ilgiau filmuoti.

Atmintis

– pasirinkite vaizdo įrašus išsaugoti telefono atmintyje arba išorinėje atmintyje.

Balsas

– kad vaizdo įrašas būtų įrašomas be garso arba norėdami įrašyti garsą, rinkitės iš meniu

Išjungti garsą.

46 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Vaizdo įrašo dydžio keitimas

Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnė rinkmena, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefone norite išsaugoti daugiau vaizdo įrašų, galite pakeisti pikselių skaičių ir taip sumažinti rinkmenas.

1

Vaizdo ieškiklyje palieskite kairiajame kampe.

2

Pasirinkite

Vaizdo įr. dydis

.

ĮSPĖJIMAS:

puiki redagavimui skirta programinė įranga jūsų LG BL40 yra suderinama su visų tipų vaizdo įrašais, išskyrus 640x480.

Nenaudokite šio formato vaizdui įrašyti, jei ketinate redaguoti savo vaizdo filmus.

PATARIMAS!

Informacijos apie vaizdo įrašo formato konvertavimo programinę įrangą ieškokite su

BL40 pridedamame CD diske.

Pagalbinės vaizdo kameros naudojimas

Jūsų LG BL40 telefonas turi vidinę

320 x 240 vaizdo kamerą, skirtą vaizdo skambučiams ir vaizdui įrašyti.

1

Norėdami įjungti vidinę kamerą, palieskite tuomet pasirinkite

Naudoti pagalbinę kamerą

Sukeisti kam.

meniu.

2

Po kelių sekundžių vaizdo ieškiklyje pamatysite save.

Norėdami pradėti vaizdo įrašymą paspauskite fotografavimo mygtuką kaip įprastą; paspausdami dar kartą įrašymą sustabdykite.

3

Įrašius vaizdą jums bus pasiūlytos tokios pat parinktys, kaip tos, kurios naudojamos pagrindine vaizdo kamera įrašytam vaizdui.

4

Norėdami grįžti prie pagrindinės kameros palieskite , o tada

Naudoti pagrindinę kamerą

.

PATARIMAS!

Jūs vis dar galite keisti vaizdo dydžio, spalvos efekto, baltos spalvos balanso ir kokybės reikšmes, paliesdami

Parametrai taip pat, kaip naudodamiesi pagrindiniu fotoaparatu.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

1

Vaizdo ieškiklyje palieskite .

2

3

Ekrane atsiras jūsų galerija.

Vieną kartą palietę norimą peržiūrėti vaizdo įrašą, perkelkite jį į galerijos pradžią. Palieskite norėdami jį atkurti.

47

Vaizdo kamera

Vaizdo įrašų peržiūra televizoriaus ekrane

Prijunkite BL40 prie televizoriaus naudodami TV išvesties kabelį.

PASTABA:

TV išvesties kabelis įsigyjamas atskirai.

Tinkamiausia skiriamoji geba:

WVGA

(800 x 480) 2 mbps, 30 k/s

CIF

(352 x 288) 384 kbps, 30 k/s

(„Window Media“)

VGA

(640 x 480) 384 kbps, 30 k/s

Daugiau informacijos apie tai rasite parinkčių meniu esančioje dalyje

„Informacija apie rinkmeną“ vaizdo įrašo atkūrimo metu.

(Vaizdo įrašo kokybė gali būti nenurodyta.)

48 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Palieskite fotoaparato peržiūros ekrane.

2

3

Ekrane atsiras jūsų galerija.

Palieskite vaizdo įrašą ar nuotrauką, kad atidarytumėte.

arba išskirdami savo pirštus.

Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Norėdami reguliuoti vaizdo įrašo garsumą atkūrimo metu, palieskite garsumo juostą ekrano kairėje. Taip pat galite naudoti telefono šone esančius garsumo mygtukus.

PATARIMAS!

Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą, krestelėkite telefoną į kairę ar dešinę.

PATARIMAS!

Norėdami ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą, atidarykite ją ir išrinkite .

Paliesdami Taip patvirtinkite.

Priartinimo funkcijos naudojimas žiūrint vaizdo įrašus ar nuotraukas

Kai darote nuotraukas ar įrašote vaizdo įrašus, jūs galite priartinti arba atitolinti vaizdą, suspausdami

Nuotraukos naudojimas ekrano fone

3

4

1

Palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną, kad atidarytumėte.

2

Paliesdami ekraną, atidarykite parinkčių meniu.

Palieskite

Naudoti kaip

.

Ekranas persijungs į portreto režimą. Jūs galite priartinti ir atitolinti vaizdą ir perkelti apkirptą dalį, naudodamiesi ekrano apačioje esančia miniatiūra.

49

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Nuotraukų keitimas

1

Atidarykite norimą redaguoti nuotrauką ir, norėdami pasirinkti

Redaguoti

, palieskite parinkčių piktogramą.

2

Paliesdami piktogramas, pritaikykite nuotraukai:

Undo

Ištrinkite nuotraukos pakeitimus.

Pasirinkite sritį

Save

Pasirinkite išsaugoti pakeitimus kaip

Atnaujinti esamą

ar

Nauja rinkmena

.

Pasirinkę

Nauja rinkmena

įveskite rinkmenos pavadinimą.

Nupieškite ką nors ranka.

Pasirinkite linijos storį iš keturių parinkčių, o tada norimą naudoti spalvą.

Image

Paliesdami atidarykite kitas efektų parinktis, įskaitant

Pasukti

.

Filter

Paliesdami pritaikykite nuotraukai efekto parinktis.

Padėkite užrašą ant vaizdo.

Papuoškite savo nuotrauką ženklais.

Adjustment

Tai padės reguliuoti nuotrauką, nufotografuotą naudojant automatines spalvas, ryškumą ir pan.

Ištrinkite nuotraukos keitimus. Jūs galite pasirinkti naudojamo trintuko dydį.

Palieskite norėdami grįžti į galeriją.

Teksto pridėjimas prie nuotraukos

1

Redagavimo ekrane palieskite

.

50 LG BL40 | Naudotojo vadovas

2

Pasirinkite

Parašo tekstas

ar

Burbulo formos tekstas

.

3

Naudodamiesi klaviatūra įrašykite tekstą ir palieskite

Įrašyti

.

4

Stumdami padėkite tekstą į norimą vietą nuotraukoje. Tekstą palieskite, ir klaviatūra bus įjungta, kad galėtumėte jį skaityti.

Efekto taikymas nuotraukai

1

Redagavimo ekrane palieskite

Filter

.

2

Jūs galite pritaikyti nuotraukai bet kurią iš įvairių parinkčių

3

Norėdami atšaukti efektą, tiesiog palieskite

Undo

.

Nuotraukos apkirpimas

1

Redagavimo ekrane palieskite

.

2

Pasirinkite formą, kurią norėsite naudoti apkirpdami paveikslėlį.

3

Vilkite langelį virš srities, kurią norite apkirpti.

4

Palieskite, jei jums patinka jūsų pasirinkimas

Save

.

Spalvos išryškinimas nuotraukoje

1

2

Redagavimo ekrane palieskite

Image

.

Pasirinkite

Spalvų išryškinimas

.

3

Pasirinkite nuotraukos dalį. Apie tos pačios ar panašios spalvos objektus, kurie yra nurodytoje srityje, atsiras brūkšninė linija, pavyzdžiui, kieno nors plaukai ar džemperis.

4

Keiskite išryškinimo intensyvumą paliesdami

Intensity

ir liesdami

„+“ arba „–“ mygtuką.

5

6

Palieskite

Gerai

.

Visos spalvos bus pašalintos iš nuotraukos, išskyrus pažymėtą dalį, kurios spalvą norite išryškinti.

7

Pasirinkite

Save

, kad išsaugotumėte pakeitimus.

51

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Spalvų sukeitimas nuotraukoje

1

Redagavimo ekrane palieskite

Image

.

2

3

Pasirinkite

Spalvų sukeitimas

.

Pasirinkite nuotraukos dalį. Apie tos pačios ar panašios spalvos objektus, kurie yra nurodytoje srityje, atsiras brūkšninė linija,pavyzdžiui, kieno nors plaukai ar džemperis.

4

5

6

Pasirinkite spalvą.

Paspauskite

Gerai

.

Spalvoms sukeisti pasirinkta nuotraukos dalis pasikeis į išrinktą spalvą.

7

Pasirinkite

Save

, kad išsaugotumėte pakeitimus.

3

Norėdami paveikslėlį padengti rūku pūstelėkite į mikrofoną ir pirštu pieškite ant paveikslėlio.

4

Kai paveikslėlį padengsite rūku, galėsite keisti spalvą ir rūko intensyvumą bei ištrinti plotį.

2

3

4

Lietaus lašai

1

Norėdami ant paveikslėlio uždėti lietaus lašų pasirinkite meniu

Vaizdas.

Rinkitės efektą

Lietaus lašai

.

Ant vaizdo pasirodo burbuliukai.

Galite nustatyti lašelių intensyvumą / dydį atitinkamai pareguliuodami intensyvumo / dydžio meniu juostą.

5

Taip pat sukdami telefono aparatą galite pareguliuoti lašų kritimo kryptį.

Piešinys per rūką

1

Palietus vaizdą pritaiko ant piešinio rūko efektą.

2

Pasirinkite

Piešinys per rūką

.

Judesio suliejimas

1

Palieskite

Image

norėdami panaudoti efektą Judesio suliejimas.

52 LG BL40 | Naudotojo vadovas

2

Pasirinkite

Judesio suliejimas

.

3

Pasirinkite vietą, kurioje norite įtraukti Judesio suliejimą, nupiešdami kontūrą. Palieskite mygtuką Gerai, tuomet patrinkite norima kryptimi.

4

Suliejimo intensyvumą galima nustatyti naudojant intensyvumo reguliavimo juostą.

Meniškas

1

Redagavimo ekrane palieskite

Filter

.

2

3

Rinkitės

Meniškas

.

Pasirinkite efektą Meniškas – ir galėsite stebėti savo piešinį.

4

Sukurtas piešinys bus automatiškai išsaugotas. Jei norite padaryti pauzę, palieskite mygtuką Atšaukti.

Vaizdo įrašų keitimas

Vaizdo įrašo keitimo funkcijos gali būti naudojamos MPEG4 tipo vaizdo įrašams atlikti, išskyrus 640x480

(VGA) raišką.

Nenaudokite šių formatų vaizdui įrašyti, jei ketinate savo vaizdo filmus redaguoti.

Vaizdo įrašo trukmės sumažinimas

1

Atidarykite norimą keisti vaizdo įrašą ir palieskite parinkties mygtuką.

2

3

Pasirinkite

Edit

ir nurodykite

Apkarpyti / apkarpyti keletą

.

Palieskite ir nustatykite naują pradžios ir pabaigos tašką naudodamiesi

Trim

.

4

5

Palieskite

Preview

ir įsitikinkite, kad esate patenkinti nauju trumpinimu.

Palieskite

Save

arba palieskite

, kad grįžtumėte į galeriją ir atmestumėte pakeitimus.

53

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Dviejų vaizdo įrašų sujungimas

1

Atidarykite norimą keisti vaizdo įrašą ir palieskite parinkties mygtuką.

2

Pasirinkite

Edit

ir išrinkite

Vaizdo įrašo sujungimas

.

3

Bus atidarytas aplankas Mano vaizdo įrašai. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite sujungti.

4

Palieskite ir stumkite nuotrauką, kad perkeltumėte prie vaizdo įrašo pradžios ar pabaigos.

5

Palieskite

Peržiūra

ir pasirinkite, kaip vaizdo įrašai bus sujungti kartu.

6

Paspauskite

Įrašyti

, o norėdami išsaugoti naujai sujungtą vaizdą spauskite

Taip

. Pakeiskite esama rinkmena arba įrašykite kaip naują rinkmeną.

7

Pakartodami šiuos veiksmus, sujunkite daugiau vaizdo įrašų.

Nuotraukos sujungimas su vaizdo įrašu

1

Atidarykite norimą keisti vaizdo įrašą ir palieskite parinkties mygtuką.

2

Pasirinkite

Edit

ir išrinkite

Vaizdo sujungimas

.

3

4

Bus atidarytas vaizdų aplankas.

Pasirinkite nuotrauką, kurią norite sujungti su vaizdo įrašu, ir palieskite

Pasirinkti

.

Palieskite ir stumkite nuotrauką, kad perkeltumėte prie vaizdo įrašo pradžios ar pabaigos.

5

6

Palieskite

Peržiūra

ir pasirinkite, kaip nuotrauka ir vaizdo įrašas bus sujungti kartu.

Paspauskite

Įrašyti

, tada pasirinkite išsaugoti vietoj esamos rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.

7

Pakartodami šiuos veiksmus, sujunkite daugiau nuotraukų.

54 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Teksto pridėjimas prie vaizdo įrašo

1

Atidarykite norimą keisti vaizdo įrašą ir palieskite parinkties mygtuką.

2

Pasirinkite

Edit

ir išrinkite

Teksto trafaretas

.

3

Palieskite ir laikinai sustabdykite leidimą, kad nustatytumėte teksto atsiradimo pradžios tašką.

4

Palieskite Pradėti ir pasirinkite teksto stilių. Naudodamiesi klaviatūra įveskite tekstą ir pasirinkite

Gerai

.

5

6

Palieskite sritį ekrane, kurioje turi atsirasti tekstas, ir palieskite

Gerai

.

Palieskite

Įrašyti

. Pakeiskite esama rinkmena arba įrašykite kaip naują rinkmeną.

7

Pakartodami šiuos veiksmus pridėkite daugiau teksto.

Nuotraukos perdanga

1

Atidarykite norimą keisti vaizdo įrašą ir palieskite parinkties mygtuką.

2

Pasirinkite

Edit

ir išrinkite

Vaizdo trafaretas

.

3

Bus atidarytas vaizdų aplankas.

Pasirinkite nuotrauką, kurią norite matyti kartu su vaizdo įrašu.

4

Palieskite ir laikinai sustabdykite vietoje, kur turi atsirasti nuotrauka, o tada pasirinkite Neskaidrumas palietę

Pradėti mygtuką.

5

Palieskite

Gerai

ir paspauskite

Baigti

, kai nuotraukos uždėjimas turėtų sustoti.

6

Palieskite sritį ekrane, kurioje turi atsirasti tekstas. Jei nuotrauka yra per didelė, ji uždengs visą ekraną, o ne tik pasirinktą sritį.

7

Palieskite

Įrašyti

. Pakeiskite esama rinkmena arba įrašykite kaip naują rinkmeną.

55

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

8

Pakartodami šiuos veiksmus pridėkite daugiau nuotraukų.

Garso takelio pridėjimas prie vaizdo įrašo

1

Atidarykite norimą keisti vaizdo įrašą ir palieskite parinkties mygtuką.

2

Išrinkite

Edit

ir pasirinkite

Garso dubliavimas

.

3

Bus atidarytas aplankas Mano garsai. Pasirinkite garso įrašą, kurį norite pridėti prie vaizdo įrašo.

4

Originalaus vaizdo įrašo garso takelis bus ištrintas.

5

Jei garso įrašas yra trumpesnis už vaizdo įrašą, pasirinkite, ar atkurti jį

Vieną kartą,

ar

Kartoti

.

6

Pakeiskite esama rinkmena arba įrašykite kaip naują rinkmeną.

įrašą ir palieskite parinkties mygtuką.

2

Pasirinkite

Edit

ir nurodykite

Tiesioginis dubliavimas

.

3

Garso reikšmę nustatykite originaliam garsui arba įrašomam garsui.

Pritemdymo efekto pridėjimas

1

Atidarykite norimą keisti vaizdo įrašą ir palieskite parinkties mygtuką.

2

3

Parinkite

Edit

ir nurodykite

Pritemdymo efektas

.

Jūsų vaizdo įrašas pradžioje pamažu atsiras, o pabaigoje pamažu išnyks.

4

Pakeiskite originalia rinkmena arba įrašykite kaip naują rinkmeną.

Tiesioginio garso pridėjimas prie jūsų vaizdo įrašo

1

Atidarykite norimą keisti vaizdo

56 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Multimedija

Telefono atmintyje galite išsaugoti daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje.

Naudodami atminties korteles jūs galite padaryti daugiau vietos telefono atmintyje.

palieskite , pasirinkite

Mano aplankas

iš skirtuko Pramogos.

Jūs galite atidaryti aplankų sąrašą, kuriame saugomos visos jūsų daugialypės terpės rinkmenos.

PATARIMAS!

Jei norite ištrinti bet kurią rinkmeną, esančią aplanke Mano, palieskite

, tada Trinti.

Nuotraukos

Vaizdai

yra sąrašas nuotraukų, įskaitant numatytuosius vaizdus, iš anksto įkeltus į jūsų telefoną, jūsų atsisiųstus vaizdus ir vaizdus, kuriuos nufotografavote telefono fotoaparatu.

Nuotraukos siuntimas

1

Jei norite nusiųsti nuotrauką, tiesiog pasirinkite pageidaujamą nuotrauką.

2

Palieskite

Siųsti

. Pasirinkite iš

Žinutė

,

El. paštas, „Bluetooth“

ar

Įkelti į žiniatinklį

.

3

Jei pasirinkote

Žinutė

arba

El. paštas

, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta.

Jei pasirinkote

„Bluetooth“

, jūsų telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdą.

Vaizdo naudojimas

Jūs galite pasirinkti vaizdus naudoti kaip ekrano fonus ir ekrano užsklandas ar net skambintojui atpažinti.

57

Multimedija

Nuotraukos spausdinimas

1

Palieskite

Vaizdai

.

2

Pasirinkite vaizdą ir palieskite

.

3

Palieskite

Spausdinti naudojant

„Bluetooth“

.

Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas

Galite perkelti ar kopijuoti vaizdus iš telefono atminties į atminties kortelę ir atvirkščiai. Jūs galite tai padaryti, kad atsirastų šiek tiek daugiau vietos vienoje iš atminčių arba būtų apsaugoti ir neprarasti vaizdai.

Skaidrių demonstravimo sukūrimas

Jei norite peržiūrėti visus vaizdus savo telefone, galite sukurti skaidrių demonstravimą, kad nereikėtų atidaryti ir uždaryti kiekvieno paveikslėlio.

58 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Geografinis žymėjimas

Įjunkite fotoaparatą ir mėgaukitės savo telefono vietos nustatymo paslaugų galimybėmis. Darykite nuotraukas kad ir kur esate ir pažymėkite buvimo vietą.Jei pažymėtas nuotraukas įkelsite į tinklaraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, galėsite matyti žemėlapyje rodomas nuotraukas.

Garsai

Aplanke

Mano garsai

yra Atsisiųsti garsai,

Numatytieji garsai

ir

Balso įrašai

. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

Vaizdo įrašai

Aplanke

Mano vaizdo įrašai

rodomas jūsų atsisiųstų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

PATARIMAS!

BL40 palaiko

„DivX“ ir „Xvid“ formato vaizdo įrašų leidimą, kad užtikrintų didesnes turinio galimybes.

Žaidimai ir programos

Į telefoną galite atsisiųsti naujų žaidimų ir programų, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.

PASTABA:

TV išvesties kabelis įsigyjamas atskirai.

Vaizdo klipo siuntimas

1

Pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite .

2

3

Palieskite

Siųsti

ir pasirinkite iš

Žinutė

,

El. laiškas

ir

„Bluetooth“

.

Jei pasirinkote

Žinutė

arba

El. laiškas

, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta.

Jei pasirinkote

„Bluetooth“

, jūsų telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdo įrašą.

„Java“ žaidimo ir programos diegimas

1

Palieskite , tada pasirinkite

Mano aplankas

iš skirtuko

Pramogos.

2

Palieskite elementą Visa atmintis, esantį šoniniame meniu viršuje.

3

Pasirinkite Visa atmintis arba

Telefono atmintis. Jei įdėsite naują atminties kortelę, palieskite meniu Išorinė atmintis.

Naudokite meniu Smagūs įrašai

Smagių įrašų aplanke yra iš anksto įkeltų „flash“ žaidimų, kuriuose įtaisytas judesio jutiklis.

59

Multimedija

„Flash“ turinys

„Flash“ turinio aplanke yra visos atsisiųstos SWF ir SVG rinkmenos.

SWF/SVG rinkmenos peržiūra

1

2

3

Palieskite , tada pasirinkite

Mano aplankas

iš skirtuko

Pramogos.

Palieskite

„Flash“ turinys

.

Pasirinkite norimą peržiūrėti rinkmeną.

Dokumentai

Tai įmanoma su „Excel“, „PowerPoint“,

„Word“, „Text“ ir „pdf“ rinkmenomis.

Rinkmenos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“, ko gero, yra paprasčiausia perkelti rinkmeną iš kompiuterio į telefoną.

Taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą su sinchronizavimo kabeliu.

Jei norite perkelti rinkmenas (pvz., muziką) naudodami „Bluetooth“:

1

Patikrinkite, ar telefone ir kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir jie yra sujungti vienas su kitu.

2

Nusiųskite rinkmeną naudodamiesi kompiuteriu ir

„Bluetooth“.

3

Kai rinkmena bus nusiųsta, priimkite ją savo telefone paliesdami

Taip

.

4

Jei tai yra vaizdo rinkmena, ji turėtų būti jūsų aplanke Vaizdai, o jei tai yra muzikos rinkmena, ji turi būti aplanke Garsai.

Aplankas Kiti

Aplankas

Kiti

yra naudojamas kitoms rinkmenoms – ne vaizdo, garso ar vaizdo įrašų rinkmenoms, žaidimams ar programoms

– saugoti. Šis aplankas naudojamas taip pat kaip ir aplankas

Dokumentai

.

60 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Filmo sukūrimas

1

Palieskite , tada pasirinkite

Mano aplankas

iš skirtuko

Pramogos.

2

Palieskite

Įterpti

norėdami pridėti vaizdą.

3

Norėdami pasirinkti filmo stilių palieskite stilių.

4

Norėdami pakeisti garsą, pvz., darydami balso įrašą, palieskite ekrane esantį skirtuką

Garsas

.

5

Palieskite

Peržiūra

mygtuką, kad pamatytumėte rezultatus.

6

Norėdami pakeisti tvarką palieskite ekrane esantį skirtuką

Atkūrimo tvarka

.

7

Norėdami pasirinkti palaikymą arba MMS palieskite

Naudojimas

.

8

Norėdami įrašyti savo filmuką palieskite

Įrašyti filmuką

.

Muzika

Jūsų LG BL40 yra vidinis muzikos grotuvas, kuriuo galima atkurti savo mėgstamus kūrinius. Norėdami pasirinkti muzikos grotuvą palieskite meniu mygtuką , tada pasirinkite

Muzika

iš skirtuko

Pramogos.

PATARIMAS!

BL40 yra vienas iš nedaugelio mobiliųjų telefonų, kuriuose muzikos įrašams pritaikyta sistema „Dolby

Mobile™“, garantuojanti jūsų telefone tikrą „Dolby™“ garso kokybę.

Muzikos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“ ar sinchronizavimo kabeliu yra lengviausia perkelti muziką į savo telefoną.

Taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą.

Jei norite perkelti naudodami

„Bluetooth“:

61

Multimedija

1

Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir jie sujungti vienas su kitu.

2

Pasirinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir pažymėkite ją, kad galėtumėte siųsti naudodami

„Bluetooth“ ryšį.

3

Kai rinkmena bus nusiųsta, priimkite ją savo telefone paliesdami

Taip

.

4

Rinkmena turi atsirasti aplanke

Muzika

>

Visi įrašai

.

Dainos grojimas

1

Palieskite , tada pasirinkite

Muzika

iš skirtuko Pramogos.

2

3

Palieskite

Visi įrašai

.

Pasirinkite norimą kūrinį, o tada palieskite .

4

Paliesdami pristabdykite dainos grojimą.

5

Paliesdami persikelkite į kitą dainą. (Paspauskite ir palaikykite, jei norite pereiti į FF)

62 LG BL40 | Naudotojo vadovas

6

Paliesdami persikelkite į ankstesnę dainą. (Paspauskite ir palaikykite, jei norite pereiti į

REW)

7

Palieskite meniu

Muzika

.

norėdami grįžti į

PATARIMAS!

Norėdami keisti garso stiprumą, kai klausotės muzikos, palieskite .

Pastaba:

muzikos rinkmenų autorių teisės yra saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais. Todėl gali tekti įsigyti leidimą arba licenciją klausytis ar kopijuoti norimą muzikos įrašą. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisėmis saugomus kūrinius kopijuoti ir naudoti asmeniškai.

Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną patikrinkite konkrečios

šalies nacionalinius įstatymus, ar jie leidžia naudoti tokią medžiagą.

Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius pasirinkdami dainas iš aplanko

Visi kūriniai

.

Norėdami atkurti grojaraštį pasirinkite vieną kurį nors jame esantį kūrinį.

PASTABA:

norėdami pridėti antrą grojaraštį palieskite , tada Pridėti grojaraštį.

Radijo imtuvo naudojimas

Jūsų LG BL40 yra vidinis FM radijas, todėl net keliaudami galite klausytis mėgstamų radijo stočių.

PASTABA:

kad galėtumėte klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines.

Junkite jas į ausinių lizdą.

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatiškai ar rankomis. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės dar kartą derinti. Telefone galite išsaugoti iki

48 kanalų.

2

3

Automatinis derinimas:

1

Palieskite ir pasirinkite

FM radijas

iš skirtuko Pramogos.

Palieskite .

Palieskite

Automatinė paieška

.

Stotys bus surastos ir priskirtos atitinkamiems kanalo numeriams telefone.

PASTABA:

stotis galite suderinti ir rankomis, naudodamiesi ratuku, rodomu šalia radijo dažnio.

63

Multimedija

Radijo klausymas

1

Palieskite ir pasirinkite

FM radijas

iš skirtuko Pramogos.

2

Palieskite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

PATARIMAS!

Norėdami pagerinti radijo transliacijų priėmimą, išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip radijo antena.

ĮSPĖJIMAS:

Jei prijungsite ne specialiai šiam telefonui pagamintas ausines, radijo transliacijos gali būti priimamos su trukdžiais.

64 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Užrašinė

Įvykio įtraukimas į kalendorių

1

2

3

, tada pereikite prie skirtuke

Parankiniai esančios

Užrašinės

.

Pasirinkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį.

Palieskite , tada

Naujas tvarkaraštis

.

PATARIMAS! Kalendoriuje galite įvesti atostogas. Atskirai palieskite kiekvieną atostogų dieną, tada palieskite ir pasirinkite Nustatyti atostogas.

Kiekviena diena bus pažymėta raudonu tekstu.

Numatytojo kalendoriaus rodinio keitimas

1

, tada pereikite prie skirtuke

Parankiniai esančios

Užrašinės

.

Pasirinkite

Parametrai

.

2

Palieskite

Numatytasis rodinys

ir pasirinkite Mėnuo, Savaitė,

Kalendorinis planas, Sąrašas arba

Visos užduotys.

Datos ieškiklio naudojimas

1

, tada pereikite prie skirtuke

Parankiniai esančios

Užrašinės

.

2

Parinkčių meniu pasirinkite

Datos ieškiklis

.

3

Skirtuke

Nuo

nustatykite reikiamą datą.

4

Skirtuke

Po

nustatykite dienų skaičių.

5

Bus rodoma

Paskirta data

.

Žadintuvo nustatymas

1

, tada pereikite prie skirtuke

Parankiniai esančių

Signalų

.

2

Jei norite pridėti naują signalą, palieskite

Naujas signalas

. Jei norite nustatyti, kad signalas

65

Užrašinė per valandą skambėtų dar kartą, palieskite

Spartusis signalas

.

PATARIMAS!

Norėdami įjungti žadintuvą, palieskite mygtuką

Įjungti arba nustatykite .

Diktofonas

Naudodamiesi garso diktofonu įrašykite pastabas ar kitas garso rinkmenas.

Garso ar balso įrašymas

1

Pradiniame ekrane pasirinkite

, tada pereikite prie

Diktofonas

skirtuke Parankiniai.

2

Palieskite

Record

, kad pradėtumėte įrašyti.

3

4

Palieskite

Stop

, kad baigtumėte įrašyti.

Jei norite iš naujo įrašyti garsą, palieskite

New

.

Balso įrašo siuntimas

1

2

Baigę įrašyti palieskite

Siųsti

.

Pasirinkite

Žinutė

,

El. laiškas

arba

„Bluetooth“

. Jei pasirinksite

Žinutė

ar

El. paštas

, įrašytasis kūrinys bus pridėtas prie žinutės ir išsiųstas kaip MMS. Jei pasirinkote

„Bluetooth“

, jūsų telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų balso įrašą.

FM siųstuvo naudojimas muzikai leisti

BL40, kuriame yra FM radijo siųstuvas, suteikia galimybę klausytis savo kūrinių per bet kurį FM radiją, esantį telefono veikimo ribose, pvz., namuose ar automobilyje.

1

Palieskite , tuomet

Įrankiai

ir pasirinkite

FM siųstuvas

skirtuke

Parankiniai.

66 LG BL40 | Naudotojo vadovas

2

Pasirinkite dažnį, kuriuo jūsų telefonas transliuos muzikos įrašus FM signalu.

3

Palieskite

Siųsti

.

PASTABA:

FM siųstuvas veikia ne didesniu kaip 2 m (6,5 pėdos) atstumu.

Imtuvo darbą gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos, kitų elektroninių prietaisų ar radijo stočių skleidžiami signalai.

Jei norite apsisaugoti nuo tokių trikdžių, prieš naudodami FM siųstuvą imtuvu ieškokite laisvų FM dažnių.

FM siųstuvo ir jūsų prietaise esančio

FM imtuvo negalima naudoti vienu metu.

67

Žiniatinklis

Naršyklė

Dėl Naršyklės

jūs galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

Žymų pridėjimas ir prisijungimas

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti adresus ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

1

2

Pradiniame ekrane pasirinkite

, tada pereikite prie skirtuke

Parankiniai esančios

Naršyklės

.

Pasirinkite

Žymės

. Ekrane atsiras

Žymų sąrašas.

3

Norėdami pridėti naują žymą palieskite

Nauja žyma

. Įrašykite žymos pavadinimą ir URL adresą.

4

Palieskite . Jūsų žyma atsiras

Žymų sąraše.

RSS skaitytuvo naudojimas

RSS (Really Simple Syndication) yra tinklalapio sklaidos kanalų formatų

šeima, naudojama publikuojant dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar internetinės transliacijos. RSS dokumentas, kuris yra vadinamas informacijos santrauka, tinklalapio ar naujienų kanalu, apima turinio iš susieto tinklalapio ar viso teksto santrauką. RSS leidžia žmonėms automatiškai susisiekti su mėgstamais tinklalapiais, o tai paprasčiau negu juos tikrinti rankiniu būdu.

Vartotojas užsisako sklaidos kanalą, skaitytuve įvesdamas jo nuorodą ar spragtelėdamas RSS piktogramą naršyklėje, kuri inicijuoja užsisakymo procesą. Skaitytuvas tikrina vartotojo užsakytas

68 LG BL40 | Naudotojo vadovas

informacijos santraukas, ieškodamas naujo turinio, ir atsiunčia rastus atnaujinimus.

Telefono naudojimas vietoj modemo

Jūsų BL40 gali veikti ir kaip kompiuterio modemas, suteikdamas jums elektroninio pašto ir interneto prieigą, net kai negalima sujungti naudojant laidus. Jūs galite tai atlikti naudodami USB kabelį arba

„Bluetooth“.

USB kabelio naudojimas:

1

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegėte LG kompiuterio programų paketą.

2

BL40 ir kompiuterį sujunkite

USB kabeliu ir paleiskite LG kompiuterio programų paketą.

3

Spragtelėkite

Ryšys

kompiuteryje. Tada spragtelėkite

Parametrai

ir pasirinkite

Modemas

.

4

Pasirinkite

LG mobilusis USB modemas

ir pasirinkite

Gerai

.

Dabar jis atsiras ekrane.

5

Spustelėkite Jungtis, ir kompiuteris prisijungs per jūsų

BL40.

Naudojant „Bluetooth“:

1

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ yra

Įjungta

ir

Matoma

kompiuteriui ir BL40.

2

Susiekite savo kompiuterį ir BL40 taip, kad, norint prisijungti, būtų reikalaujama slaptažodžio.

3

Naudokite

Sujungimo vedlį

savo LG kompiuterio programų pakete, kad suaktyvintumėte

„Bluetooth“ ryšį.

4

5

Spragtelėkite

Ryšys

kompiuteryje. Tada spragtelėkite

Parametras

.

Spragtelėkite

Modemas

.

69

Žiniatinklis

6

Pasirinkite

Įprastas modemas per „Bluetooth“ sąsają

ir spragtelėkite

Gerai

. Dabar jis atsiras ekrane.

7

Spustelėkite

Jungtis

, ir kompiuteris prisijungs per jūsų

BL40.

Prieiga prie „Google“ tarnybos

Šioje programoje galite naudoti

„Google“ tarnybas. Palieskite

„Google“

skirtuke Parankiniai.

Žemėlapiai

: savo mobiliuosiuose prietaisuose galite naudoti žemėlapius.

Paieška

: „Google“ mobiliojo tinklo paieška suteikia galimybę ieškoti žiniatinklio svetainių, specialiai sukurtų mobiliesiems telefonams ir prietaisams.

Siuntimas paštu

: mobiliesiems telefonams skirta pašto sistema

„Gmail“ yra „Java“ programa ir

70 LG BL40 | Naudotojo vadovas ją galima atsisiųsti; ją kuriant panaudota geriausia palaikomiems mobiliesiems prietaisams skirta

„Gmail“ patirtis. Norėdami atsisiųsti iš naršyklės savo mobiliajame prietaise eikite į http://gmail.com/ app.

„YouTube“

: savo mobiliuosiuose prietaisuose galite žiūrėti „YouTube

Mobile“ rodomus vaizdo filmukus.

Jei norite daugiau informacijos apie duomenų transliavimą mobiliuoju prietaisu, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.

„Blogger“

: galite tvarkyti savo paskyrą ir dalytis tinklaraščiu. Į jį galima įkelti paveikslėlį ar vaizdo įrašą.

Kompiuterio programų paketas

Galite sinchronizuoti savo kompiuterį su telefonu. Taip jūs galite suderinti visus svarbius duomenis ir datas, sukurti atsarginių kopijų, kad nereikėtų visko atsiminti.

2

Pasirinkite

USB ryšys

ir spustelėkite

PC programų paketas

.

3

Telefoną ir kompiuterį sujunkite

USB kabeliu ir šiek tiek palaukite.

4

Bus rodomas įdiegimo vadovo pranešimas.

PATARIMAS!

Jums reikės įdiegti kompiuterio programų paketą iš CD-ROM disko arba atsisiuntus iš http://update.

lgmobile.com. (iš www.lgmobile.

com PRODUCTS (PRODUKTAI) >

Manual & Software (Instrukcijos ir programinė įranga) > Eikite į Manual & S/W Download

(Instrukcijų ir programinės įrangos atsisiuntimas)

LG kompiuterio programų paketo įdiegimas jūsų kompiuteryje

1

Pradiniame ekrane palieskite , tada palieskite

Jungiamumas

.

Atsargiai!

Jei įdiegimo vadovo pranešimas nėra rodomas kompiuterio ekrane, patikrinkite

CD-ROM parametrus per

„Windows” sistemą.

5

Norėdami atsisiųsti LG kompiuterio programų paketą tiesiai iš svetainės įdėkite pridedamą CD-ROM diską arba spustelėkite siuntimosi mygtuką.

6

Spustelėkite „LG kompiuterio programų paketo diegimas“ ekrane.

71

Kompiuterio programų paketas

Telefono ir kompiuterio sujungimas

1

Meniu Jungiamumas pasirinkite

Kompiuterio paketo režimas, o tada kompiuterį ir telefoną sujunkite USB kabeliu.

2

LG kompiuterio programų paketas bus automatiškai suaktyvintas jūsų kompiuteryje.

3

Dabar telefonas ir kompiuteris yra sujungti.

sąrašas

/

Pastabų duomenys

.

Išrinkite vietą, kurioje norite išsaugoti atsarginę informacijos kopiją, arba vietą, kurios informaciją norite atkurti.

Spragtelėkite

Gerai

.

4

Bus sukurta atsarginė jūsų informacijos kopija.

Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas

1

2

3

Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.

Spustelėkite

Įrašyti atsarginę kopiją

piktogramą ir pasirinkite

Įrašyti atsarginę kopiją

arba

Atkurti

.

Pasirinkite atkurti

Turinio duomenys

ir (arba)

Telefonų knyga

/

Tvarkaraštis

/

Darbų

72 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu

1

Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.

2

Spustelėkite Tvarkyti nuotraukas,

Vaizdo įrašai ar muzikos piktogramą.

3

Jūsų telefone išsaugoti vaizdai, garso rinkmenos ir vaizdo įrašai bus rodomi ekrane LG telefono aplanke.

PATARIMAS!

Telefono turinio peržiūra kompiuteriu padeda klasifikuoti rinkmenas, kurių jums daugiau nebereikia.

Kontaktų sinchronizavimas

1

Prijunkite telefoną prie kompiuterio.

2

Spustelėkite

Adresatai

piktogramą.

3

Spustelėkite mygtuką

Sinch. adresatus

, ir jūsų kompiuteris perkels ir parodys visus telefone išsaugotus adresatus.

4

Spustelėkite

Meniu

ir pasirinkite

Eksportuoti

. Dabar galite pasirinkti, kur norite išsaugoti adresatus.

Žinučių sinchronizavimas

1

Prijunkite telefoną prie kompiuterio.

2

3

Spustelėkite piktogramą Žinutės.

Visos jūsų telefono žinutės bus rodomos aplankuose ekrane.

4

Naudodamiesi įrankių juosta ekrano viršuje galite redaguoti ir pertvarkyti žinutes.

Muzikos sinchronizavimas

Šis meniu suteikia galimybę įkelti muziką į BL40. Prieš pradėdami perkelti muziką iš savo kompiuterio į telefoną įsitikinkite, kad kompiuteryje yra toliau pateikta sąranka ir priedai:

„Microsoft Windows XP“ arba

„Vista“

„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

USB kabelis

73

Kompiuterio programų paketas

„microSD“ kortelė (jei muzikai saugoti norite naudoti išorinę atmintį)

ĮSPĖJIMAS

Draudžiama atjungti telefoną perkėlimo metu.

Muzikos perkėlimas naudojant „Windows Media

Player“

1

2

, tuomet pereikite prie

Jungiamumas

, esantį skirtuke

Nustatymai

.

Pasirinkite

USB ryšio režimas

ir pasirinkite

Muzikos sinchr.

.

3

Sujunkite telefoną ir kompiuterį, naudodami suderinamą USB kabelį.

4

Kai bandysite prie kompiuterio prijungti telefoną, telefone galėsite skaityti: Muzikos sinch., tada Sujungta.

5

Kompiuteris paragins jus paleisti pageidaujamą muzikos tvarkymo programinę įrangą.

6

Pasirinkite „Windows Media

Player“.

7

8

Eikite į skirtuką Sinch., tada pažymėkite ir perneškite muzikos įrašus, kuriuos norite perkelti į telefoną, į skydelį

Sinch. sąrašas

.

Spustelėkite mygtuką

Pradėti sinch.

. Prasidės perkėlimo procesas.

ĮSPĖJIMAS

Draudžiama atjungti telefoną perkėlimo metu.

74 LG BL40 | Naudotojo vadovas

„DivX“ keitiklis

Įdiekite „DivX“ keitiklį, kuris yra tame pačiame CD-ROM kaip ir sinchronizavimo su kompiuteriu programų paketas. „DivX“ konvertuos medijos rinkmenas jūsų kompiuteryje į formatą, dėl kurio jūs galėsite įkelti ir žiūrėti šias rinkmenas savo telefone.

Kai įdiegsite, pasirinkite

„DivX“

savo kompiuterio ekrane Programų rinkmenos, o tada

„DivX“ keitiklis

ir

Keitiklis.

Naudodamiesi rodyklėmis programoje pakeiskite keitimo formatą įMobilusis. Jei programos laukelį spragtelėsite dešiniu pelės klavišu ir pasirinksite

Nuostatos

, jūs galėsite pakeisti keičiamų rinkmenų išsaugojimo vietą.

Nutempkite ir palikite rinkmenas programoje, ten bus atlikta jų pirminė analizė. Tada pasirinkite

Keisti

, kad būtų pradėtas procesas. Kai procesas bus baigtas, bus parodytas pranešimas

Konvertavimas baigtas.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by

DivX,Inc. This is an official DivX

Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX

Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX

VOD.

Pat. 7,295,673

75

Parametrai

Profilių pritaikymas asmeniniams poreikiams

Jūs galite greitai pakeisti profilį pradiniame ekrane. Tiesiog palieskite būsenos piktogramą viršuje, o tada palieskite profilio skirtuką.

Telefono parametrų keitimas

Mėgaukitės laisve pritaikydami BL40 savo poreikiams.

1

Pradiniame ekrane pasirinkite

, tada pereikite prie

Telefono parametrai

skirtuke Nustatymai.

2

Pasirinkite meniu iš sąrašo, esančio toliau:

Data ir laikas

Taupymo režimas

Kalbos

Automatinis užraktas

– užrakinkite klaviatūrą automatiškai pradiniame ekrane.

Sauga

– reguliuojami saugos parametrai, įskaitant PIN kodus ir telefono užrakinimą. (Saugos kodas – 0000)

Atminties inf.

Iš naujo nustatyti parametrus

– visiems parametrams grąžinamos gamyklinės reikšmės.

Informacija

Lietimo parametrų pakeitimas

Pradiniame ekrane pasirinkite

, tada pereikite prie

Jutikliniai parametrai

skirtuke Nustatymai.

Galimybės prisijungti parametrų keitimas

Norėdami pakeisti šiuos parametrus, naudokite šį meniu:

Pradiniame ekrane pasirinkite

, tada pereikite prie

Jungiamumas

skirtuke Parametrai.

76 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Tinklo pasirinkimas

– jūsų

BL40 prie pageidaujamo tinklo prijungiamas automatiškai.

Interneto profiliai –

nustatykite profilius, kad galėtumėte prisijungti prie interneto.

Prieigos taškai

– jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

Serverio sinchronizavimas

– naudodami sinch. paslaugą galite turėti atsarginę savo kontaktų kopiją ar juos atkurti kompiuteryje.

Namų tinklas

– galite perkelti savo telefono turinį į namų tinklą. Galite pasiekti savo aplanką – muzikos, vaizdo įrašų, taip pat išorinę atmintį.

Įjunkite norėdami paleisti namų tinklą, patvirtinkite prietaiso pavadinimą ir pažymėkite elementus, kuriais dalysitės.

pridėti galite šias rinkmenas.

Muzikos: mp3, vaizdo įr.:

H.264(AVC)/ AAC/ MP4; vaizdo: jpeg.

Jei namų tinklo funkciją įjungsite, kai „Wi-Fi“ yra išjungtas, jis automatiškai bus prijungtas įjungus

„Wi-Fi“.

GPS tipas

– pasirinkite

Pagalbinis

GPS

arba

Savarankiškas

.

77

Parametrai

GPS

– GPS technologija ieškodama vietų naudoja žemės palydovų informaciją.

– Imtuvas apskaičiuoja apytikrį atstumą iki GPS palydovų, atsižvelgdamas į laiką, per kurį jį pasiekia signalas, o tada

šią informaciją naudoja vietai nustatyti.

– Visa tai gali užtrukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių.

– Pagalbinis GPS (A-GPS ) šiame mobiliojo ryšio telefone naudojamas atkuriant vietos duomenis per paketinių duomenų ryšį su antžeminiais tinklais.

– Pagalbiniai duomenys gaunami iš paslaugos teikėjo serverio, kai tinklo teikėjas tai siūlo ir jums to reikia.

Pastaba

: GPS tarnyba leidžia paklaidą ir ji neveiks pastatuose ar po žeme.

78 LG BL40 | Naudotojo vadovas

USB ryšio režimas

– sinchronizuokite BL40 naudodami

LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms kopijuoti iš telefono.

TV išvestis

– kai BL40 jungiate prie televizoriaus, pasirinkite

PAL

ar

NTSC

.

„DivX VOD“ registracija

– šis meniu naudojamas norint generuoti

„DivX VOD“ registracijos kodą. Dėl registracijos ir techninės pagalbos apsilankykite adresu http://vod.

divx.com.

Duomenų ryšio paketas

– nustatykite paketinių duomenų ryšį.

Naršyklės parametrai

– nustatykite su naršykle susijusias reikšmes.

Transliavimo parametrai

– jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą

šią informaciją. Norėdami ką nors pakeisti galite redaguoti.

Dėl „Java“ parametrų

– galite nustatyti profilius, skirtus „Java“ programų ryšiams, ir peržiūrėti sertifikatus.

Skrydžio režimo naudojimas

pasirinkdami , tada

Parametrai

>

Profiliai

ir pasirinkite

Skrydžio režimas

. Įjungus skrydžio režimą jums nebus leidžiama skambinti, prisijungti prie interneto, siųsti žinutes ar naudotis „Bluetooth“.

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“

„Bluetooth“ jūs galite siųsti ir priimti rinkmenas paprastai ir greitai, be jokių laidinių sujungimų. Taip pat jūs galite prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius.

Norėdami siųsti rinkmeną:

1

Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna

3

4

nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.

2

Palieskite ir pasirinkite

Siųsti

.

Pasirinkite

„Bluetooth“

.

Jei jau turite susietą „Bluetooth“ prietaisą, jūsų BL40 nevykdys automatinės kitų „Bluetooth“ prietaisų paieškos. Kitu atveju jūsų BL40 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių savo veikimo diapazone.

Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną, ir palieskite

Pasirinkti

.

5

Jūsų rinkmena bus išsiųsta.

PATARIMAS!

Patikrinkite vykdymo juostą ir įsitikinkite, kad rinkmena buvo nusiųsta.

Norėdami priimti rinkmeną:

1

Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti nustatyta

Įjungta

.

Žr.

„Bluetooth“ parametrų keitimas

toliau.

79

Parametrai

2

Pranešimu jums bus pranešta, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami

Taip

priimkite rinkmeną.

3

Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota, tada pasirinkite

Peržiūrėti

rinkmeną ar

Naudoti kaip ekrano foną

(tik vaizdo failą). Paprastai rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke Mano rinkmenose.

„Bluetooth“ parametrų keitimas

1

, tada pereikite prie

„Bluetooth“

skirtuke Parametrai.

2

Palieskite .

Pakeisti galite:

Mano įrenginio informacija

– įrašykite pavadinimą, skirtą BL40.

Mano matomumas

– pasirinkite

Matomas

,

Paslėptas

arba

Matoma 1 min.

.

80 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Įjungtas nuotolinis USIM režimas

– suaktyvinkite nuotolinį

USIM režimą.

Palaikomos paslaugos

– pasirinkite, kaip naudoti

„Bluetooth“ su skirtingomis paslaugomis.

Trinti

– pasirinkite trinti susietų prietaisų sąrašą.

Trinti

– pasirinkite trinti visų susietų prietaisų sąrašus.

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Norėdami sujungti BL40 su kitu prietaisu turėsite nustatyti praleidimo kodu saugomą ryšį. Toks susiejimas yra saugesnis.

1

2

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra

Įjungtas

. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi

Parametrai

meniu.

Norėdami ieškoti palieskite

Naujas prietaisas

.

3

Jūsų BL40 pradės ieškoti

„Bluetooth“ įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras piktograma

Atnaujinti

.

4

5

Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite leidimo kodą, o tada palieskite

Gerai

.

Jūsų telefonas prisijungs prie kito prietaiso, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį leidimo kodą.

6

Leidimo kodu apsaugotas

„Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

1

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra

Įjungtas

.

2

Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į sujungimo režimą ir sujunkite prietaisus.

81

„Wi-Fi“

Belaidžio ryšio tvarkykle savo telefone galite tvarkyti „Wi-Fi“ (belaidis LAN) interneto ryšius. Ji suteikia galimybę jūsų telefonui prisijungti prie vietos belaidžių tinklų arba belaidžiu tinklu prisijungti prie interneto. „Wi-Fi“ yra greitesnis ir didesnio diapazono nei

„Bluetooth“ belaidė technologija ir gali būti naudojamas norint greičiau siųsti el. laiškus bei naršyti internete.

PASTABA:

BL40 palaiko WEP,

WPA-PSK/2 kodavimas nėra EAP ir WPS kodavimas. Jei jūsų „Wi-

Fi“ paslaugų teikėjas arba tinklo administratorius dėl tinklo saugumo nustato kodavimą, pasirodžiusiame lange įveskite raktą. Jei kodavimas nėra nustatomas, iškylantis langas nebus rodomas. Raktą galite gauti iš

„Wi-Fi“ paslaugų teikėjo arba tinklo administratoriaus.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimo programa iš interneto

Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą ieškokite svetainėje „LG Mobile“

kelias: http://www.lgmobile.com

– pasirinkite šalį – meniu PRODUCTS

(PRODUKTAI) – meniu Manual & software (Instrukcijos ir programinė įranga)

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą patogiai gaunant naujausią versiją internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje.

Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų ryšio kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

82 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Priedai

Jūsų telefonui yra skirta įvairių priedų, kuriuos galite įsigyti atskirai. Šiuos atskirai įsigyjamus priedus galite pasirinkti atsižvelgdami į asmeninius poreikius. Dėl galimybės juos įsigyti pasitarkite su prekybos atstovu.

(

Dėžutėje būna toliau aprašyti priedai

)

Kroviklis

Akumuliatorius

Stereofoninės ausinės

Duomenų kabelis ir

CD–ROM

, kad galėtumėte sujungti ir sinchronizuoti BL40 su kompiuteriu.

CD-ROM taip pat yra šio Naudotojo vadovo elektroninė versija.

Naudotojo vadovas

BL40 Naudotojo vadovas

PASTABA:

• naudokite tik LG kompanijos priedus.

• Priešingu atveju negalios garantija.

• Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

83

Techniniai duomenys

Bendra informacija

Produkto pavadinimas: BL40

Sistema: GSM / WCDMA

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas),

+45°C (įkrovimas)

Min.: –10 °C

DivX VOD registracija

Generuokite DivX VOD registracijos kodą.

Dėl registracijos ir techninės pagalbos apsilankykite adresu

<http://vod.divx.com/>.

Atitikties deklaracija

Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,

Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

BL40

Prekės ženklas

LG

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Balfour House, Churchfi eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notifi ed Body Identifi cation Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

European Standard Center

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794 e-mail : jacob @ lge.com

Vardas, pavardė Išdavimo data

Seung Hyoun, Ji / Director 31.Jul. 2009

Atstovo parašas

84 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje yra išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį problemų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė Galimos priežastys Galimi sprendimai

USIM kortelės klaida

Neįdėta USIM kortelė telefone arba ji įdėta netinkamai.

Patikrinkite, ar USIM kortelė įdėta tinkamai.

Nėra tinklo ryšio

Silpnas signalas

Už GSM tinklo ribų

Eikite prie lango ar į atvirą vietą.

Patikrinkite tinklo operatoriaus veiklos zonos žemėlapį.

Nesutampa kodai

Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai neatitinka.

Kreipkitės į savo ryšio operatorių.

Šios funkcijos negalima nustatyti

Skambinti negalima

Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti

Kreipkitės į savo ryšio operatorių.

Neteisingai surinktas numeris

Įdėta nauja USIM kortelė

Pasiekta didžiausia įkrova

Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.

Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.

Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN

2 kodą.

85

Trikčių šalinimas

Žinutė

Negalima įjungti telefono

Įkrovimo klaida

Nėra tinklo

Šis numeris blokuojamas

Galimos priežastys

Nepakankamai ilgai spaudėte įjungimo/išjungimo mygtuką

Akumuliatorius išsikrovė

Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai

Akumuliatorius visiškai tuščias

Pažeisti temperatūros apribojimai

Kontaktų problema

Nėra įtampos maitinimo tinkle

Sugedęs kroviklis

Netinkamas kroviklis

Sugedęs akumuliatorius

Signalas per silpnas

Galimi sprendimai

Įjungimo/išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.

Prijungtą kroviklį palaikykite ilgiau.

Nuvalykite kontaktus.

Akumuliatorius kraunamas.

Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra tinkama, truputį palaukite, o tada pamėginkite dar kartą.

Patikrinkite maitinimo tinklą ir ar gerai prijungėte prie telefono. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite.

Įjunkite į kitą lizdą arba patikrinkite įtampą.

Jei kroviklis nekaista, jį pakeiskite.

Naudokite tik originalius LG priedus.

Pakeiskite akumuliatorių.

Jungimasis prie kito ryšio operatoriaus vyksta automatiškai.

Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.

Patikrinkite parametrus.

86 LG BL40 | Naudotojo vadovas

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto tālruni LG BL40, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.

Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.

Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

1.

Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas

Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.

2.

Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.

3.

Pareiza atbrīvošanās no nolietotās ierīces palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

4.

Lai iegūtu plašāku informāciju par atbrīvošanos no nolietotajām ierīcēm, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

BL40

Lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi ..................................3

Iepazīšanās ar tālruni ........... 10

Skats uz atvērtu tālruni ........ 11

USIM kartes un akumulatora ievietošana ................................ 12

Atmiņas karte ........................... 13

Sākuma ekrāns ....................... 15

Zvani ........................................... 19

Kontakti ...................................... 23

Ziņapmaiņa .............................. 26

Kamera ....................................... 35

Videokamera ............................ 43

Fotoattēli un videoklipi ........ 49

Multivide.................................... 57

Plānotājs .................................... 64

Tīmeklis ..................................... 67

Programma PC Suite ............. 70

Iestatījumi ................................. 75

Wi-Fi ............................................. 80

Tālruņa programmatūras atjaunināšana .......................... 80

Piederumi .................................. 81

Tehniskie dati ........................... 82

Problēmu novēršana ............. 83

2 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu

(SAR). Šis tālruņa modelis BL40 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR

(Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot

• standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

SAR ierobežojums, ko ieteikusi

Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.

Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā

SAR vērtība šai ierīcei ir 0,757 W/ kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,842 W/ kg (10 g).

SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos,

3

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.

Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.

• Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītīm.

Nemetiet tālruni zemē.

Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.

Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi.

Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.

Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.

Neuzlādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.

Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu

(nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).

4 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.

Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.

Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.

Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.

Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.

Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.

Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Nelietojiet tālruni un tā piederumus mitrās vietās, piemēram, peldbaseinā, siltumnīcā, solārijā vai tropiskā vidē, jo šādi var sabojāt tālruni un anulēt garantiju.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās un medicīniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Lūdzu, sazinieties ar ārstu, lai noskaidrotu, vai tālruņa lietošana ietekmē jūsu lietotās medicīniskās iekārtas darbību.

Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.

Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.

5

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimula toru. Lai to nodrošinātu, turiet tālruni pie pretējās auss no elektrokardiostimulatora un nenēsājiet to krūšu kabatā.

Slimnīcas

Izslēdziet savu bezvada ierīci, ja to pieprasa slimnīcu, klīniku vai citu veselības aprūpes iestāžu noteikumi.

Šie noteikumi ir ieviesti, lai novērstu iespējamos traucējumus jūtīgu medicīnisku iekārtu darbībā.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.

Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.

Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.

Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.

Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.

Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru.

6 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.

Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā.

Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.

Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.

Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi,

šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

7

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.

Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami.

Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē.

Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.

Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.

Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.

Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.

Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša.

Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.

8 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.

Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.

Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.

Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.

Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.

Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG

Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.

Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

Faktiskais akumulatora lietošanas ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

9

Iepazīšanās ar tālruni

Brīvroku vai stereo austiņu savienotājs

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (Bloķēšanas/ atbloķēšanas taustiņš)

Ieslēdz vai izslēdz tālruni.

Klausules skaļrunis

Iekšējā kamera

Klātbūtnes sensors

(Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet 15. lpp.)

BRĪDINĀJUMS.

Novietojot uz tālruņa smagus priekšmetus vai sēžot uz tā, var sabojāt šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti. Nepārklājiet

šķidro kristālu displeja klātbūtnes sensora aizsargplēvi.

Tas var negatīvi ietekmēt sensora darbību.

Lādētājs, datu kabelis

(USB kabelis)

PADOMS.

Pirms USB kabeļa pievienošanas, uzgaidiet, līdz tālrunis tiek ieslēgts un reģistrēts tīklā.

Mūzikas taustiņš

10 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Skaļuma regulēšanas taustiņi

• Gaidīšanas režīma ekrānā:

taustiņu toņa vai zvana signāla skaļums. Lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma režīmu, nospiediet un turiet lejupvērsto taustiņu.

• Sarunas laikā:

klausules skaļums.

• Ieraksta atskaņošanas laikā:

plūdeni pielāgo skaļumu.

Kameras taustiņš

Nospiežot un turot taustiņu, atveriet kameras izvēlni.

Skats uz atvērtu tālruni

Tālruņa uzlādēšana

Atveriet lādētāja savienotāja pārsegu tālruņa BL40 sānā.

Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktligzdai. Tālrunis BL40 ir jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums "Akumulators pilns".

USIM kartes ligzda

Akumulatora pārsegs

Zibspuldze

Kameras objektīvs

Atmiņas kartes ligzda

Akumulators

11

USIM kartes un akumulatora ievietošana

1 Akumulatora pārsega noņemšana un akumulatora izņemšana

Pabīdiet uz leju akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru. izņemtu USIM karti, viegli pavelciet to uz ārpusi.

BRĪDINĀJUMS.

Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

2.

USIM kartes ievietošana

Iebīdiet USIM karti USIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai

12 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

3 Akumulatora ievietošana

Vispirms ievietojiet akumulatora augšdaļu pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai.

Pārliecinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet lejup akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.

Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunī pieejamo atmiņu var palielināt, izmantojot atmiņas karti (microSD). Tālrunī BL40 tiek atbalstīta atmiņas karte, kuras ietilpība ir līdz pat 32 GB.

PIEZĪME.

Atmiņas karte ir papildu piederums.

Iebīdiet atmiņas karti tālruņa augšdaļā esošajā slotā, līdz tā ar klikšķi tiek nostiprināta savā vietā.

Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

BRĪDINĀJUMS.

Iebīdiet atmiņas karti slotā; pretējā gadījumā var sabojāt karti.

13

Atmiņas karte

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā jāformatē.

PIEZĪME.

Formatēšanas laikā tiek izdzēsti visi faili.

1

Sākuma ekrānā izvēlieties un cilnē Iestatījumi izvēlieties

Tālruņa iestatījumi

.

2.

Ritiniet un pieskarieties pie

Informācija par atmiņu

un pēc tam ritiniet un pieskarieties pie

Ārējā atmiņa

.

3

Pieskarieties pie

Formatēt

un apstipriniet izvēli.

4

Ievadiet paroli, ja tāda ir iestatīta.

Karte tiks automātiski formatēta un būs gatava lietošanai.

PIEZĪME.

Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili tiks izdzēsti.

Kontaktu pārsūtīšana

Lai pārsūtītu kontaktus no USIM kartes uz tālruni:

1

2.

3

Cilnē Saziņa ritiniet līdz

Adrešu grāmata

un izvēlieties , pēc tam izvēlieties

Mainīt atrašanās vietu

.

Pieskarieties pie

Kopēt uz tālruni

.

Izvēlieties

Atzīmēt visu

vai izvēlieties vārdus pa vienam un pieskarieties pie

Kopēt uz tālruni

.

14 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Sākuma ekrāns

Skārienekrāna padomi

Sākuma ekrānā var ērti iepazīties ar skārienekrāna iespējām.

Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centrā.

Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.

Pieskarieties nepieciešamajai iespējai ar pirksta galu.

Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Kad ekrāna apgaismojums ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Ja tālrunis BL40 netiek lietots, ekrāns pārslēdzas bloķēšanas režīmā.

Klātbūtnes sensors

Saņemot vai veicot zvanus,

šis sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārientastatūru, kad sajūt, ka tālrunis atrodas tuvāk ausij.

Tas paildzina akumulatora kalpošanas ilgumu un novērš skārientastatūras nepareizu darbību, izmantojot automātisko taustiņu bloķēšanu sarunas laikā.

Tādējādi lietotājiem nav jāatbloķē tālrunis, lai sarunu laikā veiktu meklēšanu tālruņu katalogā.

15

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna pielāgošana

Īsceļu sākuma ekrāns

Pārlūka sākuma ekrāns

Kontaktu sākuma ekrāns

Logrīku sākuma ekrāns (aktīvs)

Iepazīstiet tālruni BL40

— lietotāja interfeisa pamatā ir četri sākuma ekrāna veidi.

Lai pārslēgtos starp sākuma ekrāniem, vienkārši ātri pārvelciet pāri ekrānam no kreisās uz labo vai no labās uz kreiso pusi.

Sākuma ekrāna pielāgošana

— katrā sākuma ekrānā, nospiežot un turot pirkstu uz ekrāna, varat pievienot un noņemt objektus vai arī, ja tie jau pievienoti, pieskaroties un turot kādu no objektiem.

Skārienekrāns

Tālruņa BL40 skārienekrāna vadīklas mainās dinamiski atkarībā no uzdevuma, kuru veicat.

Ritināšana

Lai ritinātu, velciet no vienas malas uz otru. Dažos ekrānos, piemēram, tīmekļa lapās, varat arī ritināt uz augšu vai uz leju.

Tuvināšana vai tālināšana

Skatot fotoattēlus, tīmekļa lapas, e-pasta ziņas vai kartes, varat tās tuvināt vai tālināt. Saspiediet pirkstus kopā vai atvirziet tos.

Vairākuzdevumu režīma funkcijas izmantošana

Pieskarieties pie vairākuzdevumu taustiņa, lai atvērtu izvēlni

Vairākuzdevumu režīms

. Šeit varat apskatīt dažas programmas, kas

16 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

pašlaik darbojas, un piekļūt tām, veicot vienu pieskārienu.

Statusa joslas skatīšana

Ikona Apraksts

Nav pakalpojuma

2G

3G

EDGE

HSDPA

Wi-Fi ir aktivizēts

Bluetooth ziņa

Bluetooth mono brīvroku austiņas

Bluetooth mono/stereo austiņas

Bluetooth stereo austiņas

Bluetooth mono austiņas

Bluetooth ir aktivizēts

Bluetooth printeris

Pārsūtīšana, izmantojot

Bluetooth

Bluetooth uztveramība

Ikona Apraksts

Bluetooth mūzika

Lejupielāde

Lejupielāde ir pabeigta.

Lejupielāde ir atcelta.

Iespējas sarunas laikā

Internets

Meklēšana

Zvanu pāradresācija

Zvanu noraidīšana

Drošība

Austiņas

Sākuma zona

Viesabonēšana

Modinātājs

Grafiks (Kalendārs)

Vairākuzdevumu režīms

Mūzika ir apturēta

Tiek atskaņota mūzika

Skan FM radio

FM pārraide

17

Sākuma ekrāns

Ikona Apraksts

Tiek sūtīta e-pasta ziņa

Saņemta e-pasta ziņa

MMS sūtīšana neizdevās

Multiziņas sūtīšana

Saņemta multiziņa

Jauna MMS ziņa

Īsziņas sūtīšana

SMS saņemšana

Jauns balss pasts

Jauna ziņa

SMS sūtīšana neizdevās

Jauna e-pasta ziņa

Pašpiegādes ziņa

Lidojuma režīms

Parasts

Ārā

Klusums

-

Pielāgoti zvana signāli (1-10)

Zvana signāls pēc vibrācijas

Zvana signāls ar vibrāciju

18 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Ikona Apraksts

Ārējā atmiņa

Akumulatora statuss

Microsoft Exchange

Zvani

PADOMS.

Lai bloķētu skārienekrānu un novērstu nejaušu zvanu veikšanu, īsi nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu.

PADOMS.

Pieskaroties pie

, varat Saglabāt numuru,

Sūtīt ziņu vai Meklēt kontaktus.

Zvana vai videozvana veikšana

1

Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.

2

Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai izdzēstu ciparu, nospiediet dzēšanas taustiņu.

3

Pieskarieties pie

Balss zvans

, lai veiktu zvanu.

4

Lai beigtu zvanu, pieskarieties pie

Beigt zvanu

.

PADOMS.

Lai ievadītu pluszīmi (+) un tādējādi veiktu starptautiskus zvanus, divreiz pieskarieties pie ai nospiediet un turiet .

Iespējas sarunas laikā

Aizturēt

: pieskarieties pie , lai aizturētu zvanu.

Izslēgt skaņu

: pieskarieties pie , lai izslēgtu mikrofonu un persona, ar kuru sarunājaties, nevarētu jūs dzirdēt.

Skaļrunis

: pieskarieties pie , lai ieslēgtu skaļruni.

Iespējas

: izvēlieties kādu no sarunas papildiespējām, piemēram, jaunas piezīmes izveidošanu un došanos uz ziņām, lai sarunas laikā varētu apskatīt ziņas un pievienot kontaktus. Šeit var arī beigt sarunu, pieskaroties pie Beigt sarunu.

- Pieskarieties, lai atvērtu ciparu tastatūru un ierakstītu skaitļus, piemēram, zvanot zvanu

19

Zvani centriem vai citiem automatizētiem tālruņu pakalpojumiem.

- Zvana laikā pievienojiet piezīmi.

- Zvana laikā meklējiet kontaktus.

Ātro numuru sastādīšana

1

Sākuma ekrānā pieskarieties pie

lai atvērtu izvēlni

Kontakti

.

2

Pieskarieties pie un izvēlieties

Ātrie zvani

.

3

Tiek atvērts kontaktu saraksts.

Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirsit šo numuru, vienreiz pieskaroties tālruņa numuram.

Lai izsauktu ātrā zvana numuru, sākuma ekrānā pieskarieties pie un pēc tam nospiediet un turiet piešķirto numuru, līdz ekrānā tiek parādīts kontakts. Zvans tiks sākts automātiski, nepieskaroties pie

Balss zvans

.

DTMF izslēgšana

DTMF ļauj izmantot ciparu komandas, lai pārvietotos automatizētu zvanu sarakstā. DTMF noklusējums ir iestatīts stāvoklī

Ieslēgt. Lai sarunas laikā to izslēgtu

(piemēram, lai pierakstītu numuru), pieskarieties pie un izvēlieties

Deaktivizēt DTMF

.

Otra zvana veikšana

1

Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie un izvēlieties numuru, kuram zvanīt.

2

Sastādiet numuru vai meklējiet kontaktos.

3

Pieskarieties pie

Balss zvans

, lai savienotu zvanu.

4

Zvanīšanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.

5

Pieskarieties pie pārslēgšanās ikonas , lai pārslēgtos starp zvaniem.

20 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

6

Pieskarieties pie

+

zīmes, lai atvērtu sarunas laika izvēlni un izvēlieties iespēju Savienot zvanus, lai izveidotu konferences zvanu.

7

Lai beigtu vienu vai abas sarunas, nospiediet .

PIEZĪME.

Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu liegumi

1

2

Pieskarieties pie un cilnē

Iestatījumi izvēlieties

Zvanu iestatījumi

.

Pieskarieties pie

Zvanu liegums

un izvēlieties

Balss zvani

un/vai

Videozvani

.

3

Izvēlieties kādu no piecām iespējām vai visas:

4

Ievadiet zvanu lieguma paroli.

Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.

PADOMS.

Lai aktivizētu un izveidotu tālrunī izsaucamo numuru sarakstu, izvēlieties

Fiksētās zvanīšanas numuri.

Pieprasiet savam operatoram

PIN2 kodu. No tālruņa var sastādīt tikai fi ksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Vispārīgo zvanu iestatījumu mainīšana

1

Pieskarieties pie un cilnē

Iestatījumi izvēlieties

Zvanu iestatījumi

.

2

Pieskarieties pie

Vispārīgi iestatījumi

. Šī iespēja ļauj mainīt

šādus iestatījumus:

Zvanu noraidīšana

Sūtīt manu numuru:

izvēlieties, vai parādīt numuru izejošam zvanam.

21

Zvani

Autom. zvana atkārtošana:

bīdiet pārslēgu pa kreisi, lai izvēlētos

Ieslēgts

, vai pa labi, lai izvēlētos

Izslēgts

.

Minūtes atgādinājums:

bīdiet pārslēgu pa kreisi un izvēlieties

Ieslēgts

, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

Bluetooth atbildes režīms:

izvēlieties

Brīvroku

, lai uz zvanu varētu atbildēt, izmantojot

Bluetooth austiņas, vai izvēlieties

Tālrunis

, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot tālruņa taustiņu.

Saglabāt jaunu numuru:

izvēlieties

Ieslēgts

vai

Izslēgts

, lai saglabātu jaunu numuru.

Balss skaidrums

: izvēlieties

Ieslēgts

vai

Izslēgts

, lai atbrīvotos no apkārtējiem trokšņiem. Šī iespēja padara balsi skaļāku un skaidrāku.

22 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Kontakti

Kontakta meklēšana

Kontaktus var meklēt divējādi.

Sākuma ekrānā:

1

Sākuma ekrānā pieskarieties pie

, lai atvērtu izvēlni

Kontakti

.

Pieskarieties pie un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.

2

Pieskarieties pie

Videozvans

vai

Balss zvans

, lai veiktu zvanu.

Galvenajā izvēlnē

1

Pieskarieties pie un pēc tam cilnē Saziņa pieskarieties pie

Adrešu grāmata

.

Jauna kontakta pievienošana

1

Sākuma ekrānā pieskarieties pie un pēc tam pie

Jauns kontakts

.

2

3

Norādiet kontakta saglabāšanas vietu:

Tālrunis

vai

USIM

.

Ja katram kontaktam vēlaties pievienot attēlu, pieskarieties pie

Pievienot attēlu

.

5

6

4

Ievadiet jaunā kontakta vārdu un uzvārdu. Nav jāievada abi, nepieciešams ievadīt vai nu vārdu, vai uzvārdu.

Iestatiet citus.

Pieskarieties pie , lai saglabātu kontaktu.

PADOMS.

Varat izveidot pielāgotas kontaktu grupas. Sk. sadaļu Grupas izveide.

Grupas izveide

1

Sākuma ekrānā pieskarieties pie un pēc tam cilnē

Saziņa pieskarieties pie

Adrešu grāmata

.

2

Ekrāna augšdaļā pieskarieties pie

Kontakti, pēc tam pie

Grupas

un izvēlieties

Jauna grupa

.

23

Kontakti

3

Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Iestatiet arī grupas attēlu, grupas nosaukumu, grupas zvana signālu un grupas vibrāciju.

4

Pieskarieties pie , lai saglabātu grupu.

PIEZĪME.

Izdzēšot grupu, tai piešķirtie kontakti netiek izdzēsti. Tie paliek saglabāti kontaktu sarakstā.

PADOMS.

Varat rediģēt esošu grupu, vienreiz pieskaroties izvēlētajai grupai. Izvēlieties

Skatīt dalībniekus, Rediģēt grupu, Sūtīt ziņu, Sūtīt vizītkarti vai Dzēst grupu.

Kontaktu iestatījumu maiņa

Varat pielāgot kontakta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

1

Cilnē Saziņa pieskarieties pie

Adrešu grāmata

, izvēlieties

un ritiniet līdz

Kontaktu iestatījumi

.

24 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

2

Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:

Vārda rādīšana

Kopēt:

kopējiet kontaktus no

USIM kartes tālrunī vai otrādi.

Varat kopēt pa vienam kontaktam vai visus uzreiz.

Pārvietot:

šī iespēja darbojas tāpat kā iespēja Kopēt, taču kontakts tiks saglabāts tikai jaunajā atrašanās vietā.

Dzēst kontaktus:

izdzēsiet visus kontaktus.

Informācija par atmiņu:

Sinhronizēt kontaktus:

lai sinhronizētu kontaktus, izveidojiet savienojumu ar serveri.

Sūtīt visus kontaktus, izmantojot Bluetooth:

sūtiet visus kontaktus uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izvēloties šo iespēju, tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

Informācijas apskate

PADOMS.

Lai pievienotu savu vizītkarti, izvēlieties Mana vizītkarte un ievadiet datus, tāpat kā to veicāt jebkuram citam kontaktam. Lai pabeigtu darbību, piekarieties pie .

25

Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņa

Tālrunis BL40 apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņapmaiņas centru var atvērt divējādi:

1

vai pieskarieties pie un pēc tam cilnē Saziņa ritiniet līdz

Ziņapmaiņa

.

Ziņas sūtīšana

1

2

Pieskarieties pie un pēc tam pie

Rakstīt ziņu

, lai atvērtu tukšu ziņu.

Pieskarieties pie

Kam

, lai ievadītu adresāta numuru vai atvērtu kontaktus vai izlases. Varat pievienot vairākus kontaktus. Kad esat pabeidzis, pieskarieties tālāk pie ziņas lodziņa, lai sāktu rakstīt ziņas tekstu.

3

Pēc teksta ievadīšanas varat sūtīt īsziņu, pieskaroties sūtīšanas pogai, kas atrodas ziņas augšdaļā.

PADOMS.

Samaksa tiek piemērota par katru atsevišķai personai nosūtīto īsziņu, kurā ir

160 rakstzīmes.

4

Pieskarieties pie

Ievietot

, lai pievienotu attēlu, video, skaņu, īsziņas veidni, multiziņas veidni, emocijzīmi, vārdu un numuru, jaunu slaidu, objektu vai parakstu, un

Vairāk

(Vizītkarte/

Grafiks/Piezīme/Uzdevumi).

BRĪDINĀJUMS.

160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma.

26 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

BRĪDINĀJUMS.

Ja īsziņai tiek pievienots attēls, videoklips vai audio fails, tā automātiski tiks pārvērsta par multiziņu, par kuru tiks piemērota attiecīga samaksa.

Teksta ievade

Pieskarieties, lai ieslēgtu T9 intuitīvo tekstu.

Pieskarieties, lai pārslēgtos no skaitļiem uz simboliem vai tekstu tastatūrām.

Izmantojiet , lai katrā teksta ievades režīmā pārslēgtos starp dažādām tastatūrām (piemēram, lielie burti vai mazie burti).

Lai ievadītu atstarpi, pieskarieties pie .

T9 intuitīvais režīms

T9 režīmā jūs redzēsiet , apli oranžā krāsā.

Pieskarieties cipara taustiņam, kas atbilst vajadzīgajam burtam, un vārdnīca mēģinās atpazīt, kādu vārdu vēlaties lietot.

Abc manuālais režīms

Lai Abc režīmā ievadītu burtu, taustiņiem ir jāpieskaras atkārtoti.

Piemēram, lai uzrakstītu angļu vārdu "hello", divreiz pieskarieties taustiņam 4, divreiz taustiņam 3, trīs reizes taustiņam 5, vēl trīs reizes taustiņam 5 un pēc tam trīs reizes taustiņam 6.

E-pasta iestatīšana

1

2

Sākuma ekrānā pieskarieties pie

un cilnē Saziņa ritiniet līdz

E-pasts

.

Pieskarieties pie

Rakstīt epasta ziņu

. Ja e-pasta konts nav iestatīts, aktivizējiet e-pasta iestatīšanas vedni.

27

Ziņapmaiņa

PADOMS.

Ja e-pasta konts jau ir iestatīts, vednis netiks automātiski aktivizēts.

Varat arī rediģēt konkrētus konta iestatījumus, atverot

Saziņa

>

E-pasts

> >

Jauns e-pasta konts

. Tie ir šādi:

Nosaukums:

ievadiet konta nosaukumu.

Lietotājvārds:

ievadiet konta lietotājvārdu.

Parole:

ievadiet konta paroli.

E-pasta adrese:

ievadiet konta e-pasta adresi.

Atbildes e-pasta adrese:

ievadiet e-pasta atpakaļadresi.

Izejošā pasta serveris:

ievadiet izejošā e-pasta servera adresi.

Ienākošā pasta serveris:

ievadiet ienākošā e-pasta servera adresi.

Maksimālais saņemšanas apjoms:

norādiet e-pasta ziņu

28 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata lieluma ierobežojumu (ne vairāk kā 2 MB).

Pastkastes veids:

izvēlieties pastkastes veidu — POP3 vai

IMAP4.

Saglabāt serverī:

izvēlieties, vai e-pasta ziņas ir jāsaglabā serverī.

Vienmēr tiek saglabātas IMAP4 kontu kopijas.

Saglabāt nosūtītās ziņas:

izvēlieties, kur jāsaglabā nosūtītās e-pasta ziņas (IMAP4 pastkastēm).

Ja pastkastes veids ir POP3, nosūtītās e-pasta ziņas tiek saglabātas tālrunī.

Lejupielādes iespēja:

izvēlieties veidu, kādā lejupielādēt e-pasta ziņas. POP3 ziņām izvēlieties iespēju Tikai iesākumu vai

Visu, ieskaitot pamattekstu;

IMAP4 ziņām — Tikai iesākumu,

Iesākumu un pamattekstu vai

Visu.

Piekļuves punkts:

izvēlieties interneta piekļuves punktu.

E-pasta izgūšana:

izvēlieties e-pasta ziņu lejupielādes veidu.

POP3 ziņām izvēlieties iespēju

Tikai iesākumu vai Visu, ieskaitot pamattekstu; IMAP4 ziņām —

Tikai iesākumu, Iesākumu un pamattekstu vai Visu.

Automātiski izgūt:

izvēlieties, vai e-pasta ziņas ir jāizgūst automātiski.

Izgūt tikai jaunās ziņas:

izvēlieties, vai izmest jau iepriekš lejupielādētās e-pasta ziņas.

Papildu iestatījumi:

izvēlieties, vai jālieto papildu iestatījumi.

SMPT porta numurs:

parasti tas ir 25.

SMTP TLS/SSL

: izvēlieties, vai izejošajam serverim izmantot

TLS/SSL.

Ienākošā servera ports:

parasti

POP3 kontiem tas ir 110 un

IMAP4 kontiem — 143.

Ienākošais SMTP TLS/SSL

: izvēlieties, vai ienākošajam serverim izmantot TLS/SSL.

SMTP autentifikācija:

izvēlieties izejošā pasta servera drošības iestatījumus.

SMTP lietotājvārds:

ievadiet

SMTP lietotājvārdu.

SMTP parole:

ievadiet SMTP paroli.

APOP drošā pieteikšanās:

izvēlieties, lai aktivizētu APOP drošo pieteikšanos POP3 kontā.

IMAP4 kontiem šī iespēja vienmēr ir izslēgta.

Kad konts ir iestatīts, tas tiek parādīts e-pasta mapes kontu sarakstā.

Microsoft Exchange e-pasta konts

E-pasta adrese:

ievadiet konta e-pasta adresi.

Servera adrese:

ievadiet e-pasta servera adresi.

29

Ziņapmaiņa

Lietotājvārds:

ievadiet konta lietotājvārdu.

Parole:

ievadiet konta paroli.

Domēns:

ievadiet konta domēna nosaukumu (papildiespēja).

Automātiskās pašpiegādes ziņas:

izvēlieties, vai lietot e-pasta pašpiegādes ziņas.

Kad konts ir iestatīts, tas tiek parādīts e-pasta mapes kontu sarakstā.

E-pasta sinhronizēšanas dienas:

izvēlieties periodu e-pastu sinhronizēšanai.

Sinhronizācijas objekti:

izvēlieties, vai sinhronizēt objektus (kontaktus, grafikus, uzdevumus).

Kontakti:

izvēlieties sinhronizēt kontaktus.

Grafiki:

izvēlieties sinhronizēt grafikus.

Uzdevumi:

izvēlieties sinhronizēt uzdevumus.

Izmantot SSL:

izvēlieties, vai serverim Microsoft Exchange izmantot SSL.

Interneta profils:

izvēlieties savu interneta profilu.

Saglabāt nosūtītajās ziņās:

izvēlieties, vai nosūtītās e-pasta ziņas ir jāsaglabā serverī.

2

3

E-pasta ziņu izgūšana

1

Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu.Lai pārbaudītu manuāli:Sākuma ekrānā pieskarieties pie un cilnē

Saziņa ritiniet līdz

E-pasts

.

Izvēlieties

E-pasts

.

Pieskarieties pie konta, kuru lietosit, un pēc tam pie .

4

Izvēlieties Izgūt/Ziņu sinhronizācija, un tālrunis BL40 izveidos savienojumu ar jūsu epasta kontu un izgūs jaunās ziņas.

30 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu

1

un cilnē Saziņa ritiniet līdz

E-pasts- Rakstīt e-pasta ziņu

, lai atvērtu jaunu, tukšu ziņu.

2

Ievadiet adresāta adresi un rakstiet ziņu. Varat arī pievienot attēlus, videoklipus, audio failus un citus failu veidus.

3

Lai sūtītu e-pasta ziņu, pieskarieties pie

Sūtīt e-pasta ziņu

.

PADOMS.

Aktīva Wi-Fi savienojuma laikā e-pasta ziņas tiek sūtītas un saņemtas, izmantojot Wi-Fi.

E-pasta iestatījumu maiņa

Varat mainīt e-pasta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

1

Sākuma ekrānā pieskarieties pie

un cilnē Saziņa ritiniet līdz

E-pasts

.

2

Izvēlieties un ritiniet līdz

E-pasta iestatījumi

.

3

Varat mainīt šādus iestatījumus.

E-pasta konti:

pārvaldiet e-pasta kontus.

Atļaut atbildes e-pastu:

norādiet, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu:

norādiet, vai pieprasīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Izgūšanas intervāls:

izvēlieties, cik bieži tālrunim BL40 ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Izgūšanas apjoms:

norādiet epasta ziņu skaitu, ko izgūt vienā reizē.

Iekļaut ziņu pārsūtāmajā un atbildes ziņā:

norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējā ziņa.

Iekļaut pielikumu:

izvēlieties, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

31

Ziņapmaiņa

Automātiska izgūšana viesabonējot:

izvēlieties, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs (viesabonējot).

Paziņojums par jaunu e-pastu:

izvēlieties, vai saņemt paziņojumu par jaunām e-pasta ziņām bez uznirstošā paziņojuma.

Paraksts:

izveidojiet e-pasta parakstu un ieslēdziet šo funkciju.

Prioritāte:

izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

Nosūtāmās e-pasta ziņas lielums:

norādiet e-pasta ziņas lielumu, kuru vēlaties sūtīt.

2

Izvēlieties

Īsziņas veidne

vai

Multiziņas veidne

. Pēc tam pieskarieties pie un pēc tam pie

Jauna veidne

,

Dzēst

vai

Dzēst visas

veidnes. Lai rediģētu ziņu, izvēlieties to, veiciet izmaiņas un pieskarieties pie

Saglabāt

.

Emocijzīmes

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes. Dažas no visbiežāk lietotajām emocijzīmēm jau ir pieejamas tālrunī.

Varat pievienot jaunu emocijzīmi, pieskaroties pie

Jauna emocijzīme

.

Veidņu lietošana

Varat izveidot biežāk sūtīto īsziņu vai multiziņu veidnes. Tālrunī jau ir pieejamas vairākas veidnes, kuras varat rediģēt.

1

Rakstot jaunu ziņu, varat ievietot

Veidnes

, izmantojot iespēju izvēlni

Ievietot

.

32 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Īsziņu iestatījumu maiņa

Šos iestatījumus var mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

Cilnē Saziņa ritiniet līdz

Ziņapmaiņa

. Pieskarieties pie

un pēc tam izvēlieties

Ziņas iestatījumi

un

Īsziņa

. Varat mainīt

šādus iestatījumus:

Īsziņu centrs:

ievadiet ziņu centra datus.

Piegādes atskaite:

bīdiet pārslēgu pa kreisi, lai saņemtu apstiprinājumu par ziņu nosūtīšanu.

Derīguma termiņš:

norādiet, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņu veidi:

tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās:

Balss

,

Fakss

,

X.400

vai

E-pasts

.

Rakstzīmju kodējums:

izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņu lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā:

norādiet, vai sūtīt ziņu kā vairākas īsziņas vai kā multiziņu.

Multiziņu iestatījumu maiņa

Šos iestatījumus var mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

Cilnē Saziņa ritiniet līdz

Ziņapmaiņa

. Pieskarieties pie

un pēc tam izvēlieties

Ziņas iestatījumi

un

Multiziņa

.

Varat mainīt šādus iestatījumus:

Izgūšanas režīms:

izvēlieties

Mājas tīkls

vai

Viesabonēšanas tīkls

. Izvēloties iespēju Manuāli, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām. Pēc tam varēsit izlemt, vai lejupielādēt ziņas pilnībā.

Piegādes atskaite:

norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa piegādes atskaite.

Lasīšanas atskaite:

norādiet, vai jāatļauj un/vai jāsūta lasīšanas atskaite.

Prioritāte:

izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

33

Ziņapmaiņa

Derīguma termiņš:

norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Slaida ilgums:

norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

Izveides režīms:

izvēlieties režīmu:

Ierobežots/Brīdinājums/Brīvs.

Ierobežots:

multiziņām nevar pievienot neatbalstītus faila veidus.

BRĪDINĀJUMS.

Varat izvēlēties aizliegt vai pievienot multiziņai neatbalstīta tipa failus, izmantojot apstiprinājuma uznirstošo izvēlni.

Brīvs

multiziņām var pievienot neatbalstītus faila veidus, kas nepārsniedz pieejamo apjomu.

Piegādes laiks:

norādiet, cik ilgi jāgaida pirms ziņas piegādes.

Multiziņu centrs:

ievadiet ziņu centra datus.

34 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Kamera

Ātrā fotografēšana

1

Nospiediet un turiet taustiņu

Kamera tālruņa labajā pusē.

2

Turiet tālruni horizontāli un pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.

3

Nedaudz nospiediet fotografēšanas pogu, un skatu meklētāja ekrānā tiks parādīts fokusa lodziņš.

4

Novietojiet tālruni tā, lai fokusa lodziņā būtu redzams fotografējamais objekts.

5

Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.

6

Nospiediet fotografēšanas pogu un turiet to nospiestu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Attēla nosaukums tiek parādīts kopā ar četrām ikonām labajā pusē.

Send

Pieskarieties, lai nosūtītu fotoattēlu, izmantojot iespēju

Īsziņa

,

E-pasta ziņa

vai

Bluetooth

.

PIEZĪME.

Ja viesabonēšanas laikā tiek lejupielādētas multiziņas, var tikt piemērota papildu samaksa.

Use as

Pieskarieties, lai izmantotu attēlu kā fona attēlu.

Rename

Pieskarieties, lai rediģētu izvēlētā attēla nosaukumu.

Edit

Pieskarieties, lai rediģētu attēlu, izmantojot dažādus rīkus.

Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Delete

attēlu.

Pieskarieties, lai dzēstu

New picture

Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.

Pieskarieties, lai aplūkotu saglabāto fotoattēlu galeriju.

35

Kamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Tālummaiņa:

pieskarieties pie , lai tuvinātu, vai pie tālinātu. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā.

Attēla lielums

, lai

Saglabāšana tālruņa atmiņā/ ārējā atmiņā

Pieskarieties, lai fotografētu

Spilgtums:

skatiet sadaļu Spilgtuma pielāgošana.

Pieskarieties, lai piekļūtu Sižetu režīmam.

Zibspuldzes statuss

: iestatiet vai izslēdziet zibspuldzi.

Makro

: ieslēdziet, lai uzņemtu tuvplānu.

Kvalitāte

(Parasta/Laba/Ļoti laba)

Iestatījumi

: pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Sk. sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Atpakaļ:

pieskarieties šeit, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Kameras režīms

1. Ir izvēlēts Kameras režīms.

2. Pieskarieties, lai fotografētu.

3. Velciet uz leju, lai pārslēgtos uz videokameru.

Video

Galerija

36 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Zibspuldzes lietošana

Zibspuldze pēc noklusējuma ir iestatīta režīmā Automātiski, bet ir pieejamas arī citas iespējas.

1

Skatu meklētāja kreisajā malā izvēlieties , lai atvērtu zibspuldzes apakšizvēlni.

2

Ir pieejamas četri zibspuldzes iespējas:

Automātiski:

kamera izmanto apgaismojumu, kas nepieciešams laba fotoattēla uzņemšanai, un vajadzības gadījumā lieto zibspuldzi.

Sarkano acu efekta noņemšana:

lai noņemtu sarkano acu efektu, kamera nozibsnī divreiz.

Vienmēr izslēgta:

zibspuldze netiek lietota. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties taupīt akumulatora jaudu.

Vienmēr ieslēgta:

zibspuldze tiks vienmēr lietota.

3

Pieskaroties vajadzīgajai iespējai, zibspuldzes izvēlne tiks automātiski aizvērta, ļaujot uzņemt fotoattēlu tūlīt.

4

Zibspuldzes statusa ikona skatu meklētājā mainīsies atkarībā no jaunā zibspuldzes režīma.

Fotografēšanas veida izvēle

1

Pieskarieties pie un izvēlieties

Fotografēšanas režīms

, lai atvērtu pieejamos fotografēšanas veidus.

2

Izvēlieties kādu no astoņām iespējām:

Parasts uzņēmums:

šis ir noklusējuma fotografēšanas veids, kurā fotoattēls tiek uzņemts parastā veidā, kā norādīts sadaļā

Ātrā fotografēšana.

Vairāku kadru uzņemšana:

izmantojot šo funkciju, ļoti ātrā secībā var automātiski uzņemt sešus fotoattēlus.

37

Kamera

Savienoti fotoattēli:

izmantojot

šo funkciju, pēc vairāku kadru uzņemšanas var savienot fotoattēlus. Panorāmas attēlā var savienot sešus līdz astoņus fotoattēlus, tādējādi ļaujot izbaudīt tālruņa BL40 pilnekrānu.

Smaida uzņēmums:

Automātiski aktivizē aizslēgu, kad kamera nosaka smaidu.

Panorāma:

šis fotografēšanas veids ir noderīgs, fotografējot lielu cilvēku grupu vai uzņemot panorāmas skatu.

Kosmētiskais uzņēmums:

šī iespēja ļauj uzņemt personas sejas fotoattēlu skaidri un spilgti.

Noderīga īpaši tad, ja atrodaties ļoti tuvu.

Mākslinieciskais uzņēmums:

izvēlieties dažādos attēla efektus

(parasts, melnbalts, silts, auksts).

Rāmja uzņēmums:

izvēlieties kādu no rāmjiem, lai pārvērstu savu draugu vai vienkārši

38 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata izgreznotu apkārtni.

Ārpus fokusa uzņēmums:

šis fotografēšanas veids nozīmē selektīvu fokusēšanu.

Varat fokusēt attēla centru.

Panorāmas uzņemšana

Fotografējiet, izmantojot panorāmas uzņēmumu. Ļauj izbaudīt tālruņa

BL40 pilnekrānu ar 360 grādu panorāmu.

PADOMS.

360° panorāma

: izmantojot

šo funkciju, varat savienot 12 fotoattēlus, tādējādi iegūstot vienu veselu attēlu. Nospiediet un pagrieziet kameras objektīvu vajadzīgajā virzienā (pa labi/pa kreisi/uz augšu/uz leju), lai uzņemtu attēlu. Fotoattēls tiks uzņemts automātiski. Kad ekrāna vidū baltajā lodziņā parādās sarkans lodziņš, kamera ir gatava fotografēšanai.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Varat mainīt kameras iestatījumu, ritinot ripu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties pie pogas .

PADOMS.

Pieskaroties pie

, skatiet palīdzības izvēlni, lai uzzinātu par kameras funkcijām.

Pārslēgt kameru:

lai uzņemtu pašportretu, pārslēdzieties uz tālruņa LG BL40 iekšējo kameru.

Lielums:

mainiet fotoattēla lielumu, lai ietaupītu atmiņas vietu vai lai uzņemtu piemērota lieluma kontakta fotoattēlu. Sk. sadaļu

Attēla lieluma mainīšana

.

Skata režīms:

pielāgojiet kameru fotografējamai videi. Izvēlieties no iespējām: Automātiski, Portrets,

Ainava, Sports vai Nakts.

Krāsas efekts:

izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir uzņemtajam fotoattēlam. Sk. sadaļu

Krāsas efekta izvēle

.

Baltā balanss:

izvēlieties

Automātiski, Kvēlspuldze,

Saulains, Dienasgaismas lampa

vai

Mākoņains

.

Taimeris:

taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties

Izslēgts

,

3 sekundes

,

5 sekundes

vai

10 sekundes

. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.

Fotografēšanas režīms:

izvēlieties fotografēšanas režīmu.

ISO:

ISO nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jutīgāka kamera. Šis iestatījums ir noderīgs tumšākos apstākļos, kad nevar izmantot zibspuldzi. Izvēlieties

ISO vērtību:

Automātiski

,

100, 200,

400

, vai

800

.

39

Kamera

Kvalitāte:

izvēlieties Ļoti laba, Laba vai Parasta. Jo labāka kvalitāte, jo asāks fotouzņēmums. Taču tādējādi palielinās faila lielums, un atmiņā var saglabāt mazāk fotoattēlu.

Atmiņa:

izvēlieties vietu, kur jāsaglabā fotoattēli:

Tālruņa atmiņa

vai

Ārējā atmiņa

.

Attēla stabilizēšana:

ļauj uzņemt fotoattēlu bez kameras izkustēšanās.

Fokusēšanas režīms:

izvēlieties veidu, kā fokusēt kameru. Izvēlieties

Punkts, Manuālais fokuss

un

Sejas izsekošana

.

Aizslēga skaņa:

izvēlieties kādu no trim aizslēga skaņām.

Režģa ekrāns:

izvēlieties

Izslēgts,

Vienkāršs krustojums

vai

Trīsdaļīgs

.

Ģeogr. atzīmes:

izvēlieties ieslēgt fotoattēla EXIF informāciju, lai pierakstītu GPS informāciju.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus:

atjaunojiet visus rūpnīcas iestatījumus.

PADOMS.

Aizverot kameras režīmu, tiek atjaunoti visi noklusējuma iestatījumi, izņemot attēla lieluma un kvalitātes iestatījumus. Visi iestatījumi, kas nav noklusējuma iestatījumi, būs jāiestata atkārtoti, piemēram, krāsas tonis un ISO. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.

PADOMS.

Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

40 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Attēla lieluma maiņa

Jo vairāk pikseļu, jo lielāks fails, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālruņa atmiņā vēlaties saglabāt vairāk attēlu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu failu lielumu.

1

Skatu meklētājā kreisajā stūrī pieskarieties pie .

2

Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties

Lielums

.

3

Izvēlieties kādu no pikseļu vērtībām: (

5M(2560x1920)

,

3M(2048x1536)

,

2M(1600x1200)

,

1M(1280x960), VGA(640x480),

QVGA(320x240), Kontakti

) vai izvēlieties iepriekš noteikto fona attēla lielumu.

Krāsas efekta izvēle

1

Skatu meklētājā kreisajā stūrī pieskarieties pie .

2

Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties

Krāsas efekts

.

3

Ir pieejamas vairākas krāsu toņu iespējas.

4

Kad esat izvēlējies, aizveriet krāsas toņu izvēlni, izvēloties , lai varētu uzņemt fotoattēlu.

PADOMS.

Varat mainīt fotoattēla krāsu no krāsaina uz melnbaltu vai sēpiju, taču melnbaltu vai sēpijas krāsu nevar mainīt uz krāsainu.

Sekundārās kameras lietošana

Tālrunim LG BL40 ir iekšējā

640x480 kamera, ar kuru var veikt gan videozvanus, gan uzņemt fotoattēlus.

41

Kamera

1

Lai pārslēgtos uz iekšējo kameru, pieskarieties pie un pēc tam izvēlnē

Pārslēgt kameru

izvēlieties

Lietot sekundāro kameru

.

2

Pēc dažām sekundēm ieraudzīsit sevi skatu meklētājā. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet sānu pogu kā parasti.

PADOMS.

Sekundārajai kamerai ir mazāk iestatījumu, jo tai nav pieejama ne zibspuldze, ne ISO.

Tomēr jūs varat mainīt attēla lielumu, krāsu efektu, baltā balansu, kā arī iestatīt taimeri, pieskaroties pie , tieši tādā pašā veidā kā, lietojot galveno kameru.

4

Lai atgrieztos galvenajā kamerā, pieskarieties pie un pēc tam izvēlnē

Pārslēgt kameru

izvēlieties

Lietot galveno kameru

.

Saglabāto fotoattēlu apskate

1

Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā.

Pieskarieties pie , un ekrānā tiks atvērta galerija.

3

Pēc fotoattēla uzņemšanas jums tiks piedāvātas visas tās pašas iespējas, kas pieejamas pēc attēla uzņemšanas ar galveno kameru.

42 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

1

Nospiediet un turiet taustiņu

Kamera tālruņa labajā pusē.

2

Varat arī vilkt uz leju skatu meklētājā kameras režīmā, lai pārslēgtos uz video režīmu.

3

Vienreiz nospiediet fotografēšanas pogu vai skatu meklētājā pieskarieties pie , lai sāktu ierakstu.

4

Skatu meklētāja apakšdaļā tiek parādīts simbols

REC

un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.

5

Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, pieskarieties pie

un, lai atsāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

6

Lai apturētu ierakstīšanu, ekrānā pieskarieties pie .

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam. Videoklipa nosaukums tiek parādīts ekrāna apakšdaļā, un ekrāna labajā pusē ir redzamas četras ikonas.

Play

Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.

Send

Pieskarieties, lai nosūtītu fotoattēlu, izmantojot iespēju

Īsziņa

,

E-pasta ziņa

vai

Bluetooth

.

Sk. sadaļu Ziņas sūtīšana un Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot

Bluetooth.

Use as

Pieskarieties, lai lietotu videoklipu kā zvana signālu.

Rename

Pieskarieties, lai rediģētu izvēlētā attēla nosaukumu.

Edit

Pieskarieties, lai rediģētu attēlu, izmantojot dažādus rīkus.

Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

43

Videokamera

Delete

Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie

.

New video

Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.

Pieskarieties, lai skatītu saglabātos videoklipus un attēlu galeriju.

44 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Tālummaiņa:

pieskarieties pie , lai tuvinātu, vai pie , lai tālinātu.

Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā.

Videoklipa lielums

Saglabāšana tālruņa atmiņā/ ārējā atmiņā

Pieskarieties, lai uzņemtu videoklipu

Spilgtums:

skatiet sadaļu Spilgtuma pielāgošana.

Pieskarieties, lai piekļūtu Sižetu režīmam.

Zibspuldzes statuss

: iestatiet vai izslēdziet zibspuldzi.

Ilgums

Kvalitāte

(Parasta/Laba/Ļoti laba)

Iestatījumi

: pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Sk. sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Atpakaļ:

pieskarieties šeit, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Kamera

Video kameras režīms

1. Ir izvēlēts Video kameras režīms.

2. Pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.

3. Velciet uz augšu, lai pārslēgtos uz kameru.

Galerija

45

Videokamera

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Sk. sadaļu par kameras papildu iestatījumiem 35. lpp.

Ilgums:

iestatiet videoklipa ilguma ierobežojumu. Izvēlieties Parasts vai

Multiziņa, lai noteiktu videoklipa maksimālo lielumu sūtīšanai multiziņas formātā.

PADOMS.

Ja izvēlaties multiziņas ilgumu, izvēloties zemāku attēla kvalitāti, varēsit uzņemt garāku videoklipu.

Atmiņa:

izvēlieties vietu, kur jāsaglabā videoklipi: Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Balss:

izvēlieties Izslēgta skaņa, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas, vai

Ieslēgta skaņa, lai iekļautu arī skaņu.

Video attēla lieluma mainīšana

Jo vairāk pikseļu, jo lielāks fails, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālruņa atmiņā vēlaties saglabāt vairāk videoklipu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu failu lielumu.

1

Skatu meklētājā kreisajā stūrī pieskarieties pie .

2

Izvēlieties

Videoklipa lielums

.

BRĪDINĀJUMS.

Lieliskā rediģēšanas programmatūra, kas pieejama tālrunī LG BL40, ir saderīga ar visiem videoklipu veidiem, izņemot 640x480. Neierakstiet videoklipus šajā formātā, ja plānojat tos rediģēt.

46 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

PADOMS.

Lai uzzinātu vairāk par videoklipu pārvēršanas programmatūru, skatiet kompaktdisku, ko saņēmāt kopā ar tālruni BL40.

Sekundārās videokameras lietošana

Tālrunim LG BL40 ir iekšējā

320x240 kamera, ar kuru var veikt gan videozvanus, gan ierakstīt videoklipus.

1

Lai pārslēgtos uz iekšējo kameru, pieskarieties pie un pēc tam izvēlnē

Pārslēgt kameru

izvēlieties

Lietot sekundāro kameru

.

2

Pēc dažām sekundēm ieraudzīsit sevi skatu meklētājā. Lai ierakstītu attēlu, nospiediet fotografēšanas pogu kā parasti; lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet to vēlreiz.

3

Pēc videoklipa uzņemšanas jums tiks piedāvātas visas pieejamās iespējas videoklipu ierakstīšanai, izmantojot galveno kameru.

4

Lai atgrieztos galvenajā kamerā, pieskarieties pie un pēc tam pie

Lietot galveno kameru

.

PADOMS.

Tomēr jūs varat mainīt attēla lielumu, krāsas efektu, baltā balansu un kvalitāti, pieskaroties pie

Iestatījumi, tāpat kā lietojot galveno kameru.

Saglabāto videoklipu apskate

1

Skatu meklētājā pieskarieties pie

.

2

Ekrānā tiks atvērta galerija.

3

Pieskarieties videoklipam, kuru skatīsit, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē. Pieskarieties pie , lai to atskaņotu.

47

Videokamera

Videoklipu apskatīšana TV ekrānā

Pievienojiet tālruni BL40 televizoram, izmantojot TV izvades kabeli.

PIEZĪME.

TV izejas kabeli var iegādāties atsevišķi.

Vispiemērotākā izšķirtspēja ir norādīta tālāk:

WVGA

800x480 2 MB/sek.

30 kadri/sek.

CIF

352x288 384 KB/sek.

30 kadri/sek.

(Window Media)

VGA

640x480 384 KB/sek.

30 kadri/sek.

Plašāku informāciju skatiet video atskaņošanas laikā iespēju izvēlnē

Faila informācija.

(Video kvalitāti nevar parādīt.)

48 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēlu un videoklipu apskate

1

Kameras priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie .

2

3

Ekrānā tiks atvērta galerija.

Pieskarieties pie videoklipa vai fotoattēla, lai atvērtu to pilnībā.

Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, pieskarieties skaļuma joslai ekrāna kreisajā pusē.

Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā.

PADOMS.

Pabīdiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus fotoattēlus vai videoklipus.

PADOMS.

Lai dzēstu fotoattēlu vai videoklipu, atveriet to un izvēlieties

. Pieskarieties pie Jā, lai apstiprinātu.

Tālummaiņas lietošana videoklipa vai fotoattēla apskates laikā

Skatot fotoattēlus vai videoklipus, varat tos tuvināt vai tālināt, sakļaujot vai atvirzot pirkstus.

Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana

3

4

1

Pieskarieties fotoattēlam, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu, lai to atvērtu.

2

Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu iespēju izvēlni.

Pieskarieties pie

Lietot kā

.

Ekrāns tiks pārslēgts portreta režīmā. Varat tuvināt un tālināt attēlu, kā arī pārvietot apgriezto attēla daļu, izmantojot sīktēlu ekrāna apakšpusē.

49

Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēlu rediģēšana

1

Atveriet rediģējamo fotoattēlu, pieskarieties pie iespēju ikonas un izvēlieties

Rediģēt

.

2

Pieskarieties ikonām, lai pārveidotu fotoattēlu:

Izvēlēties apgabalu

Ar roku uzzīmējiet kaut ko uz fotoattēla. Izvēlieties kādu no četrām līnijas biezuma iespējām un krāsu, ko izmantosit.

Pievienojiet attēlam uzrakstu.

Papildiniet fotoattēlu ar spiedogiem.

Izdzēsiet attēlam veikto rediģējumu. Varat izvēlēties izmantojamās dzēšgumijas lielumu.

Pieskarieties, lai atgrieztos galerijā.

50 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Save

Izvēlieties, vai saglabāt izmaiņas kā

Sākotnējā faila atjauninājums

vai

Jauns fails

.

Izvēloties

Jauns fails

, ievadiet faila nosaukumu.

Undo

Izdzēsiet fotoattēlam veikto rediģējumu.

Image

Pieskarieties, lai atvērtu efektu papildu iespējas, tostarp iespēju

Pagriezt

.

Filter

Pieskarieties, lai lietotu fotoattēlam paredzētās efektu papildiespējas.

Adjustment

Tas palīdzēs pielāgot uzņemto fotoattēlu, izmantojot automātisku krāsas izvēles funkciju, spilgtumu un citas iespējas.

Teksta pievienošana fotoattēlam

1

Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .

2

Izvēlieties

Paraksta teksts

vai

Burbuļa teksts

.

3

Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru, un pieskarieties pie

Saglabāt

.

4

Novietojiet tekstu attēla vēlamajā vietā, to pabīdot.Pieskarieties tekstam, un tastatūra būs iespējota atkārtotai rediģēšanai.

Efekta pievienošana fotoattēlam

1

Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie

Filter

.

2

Varat lietot kādu no dažādajām fotoattēlu apstrādes iespējām

3

Lai atsauktu efektu, pieskarieties pie

Undo

.

Fotoattēla apgriešana

1

Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .

2

Izvēlieties nepieciešamo attēla apgriešanas formu.

3

Velciet lodziņu pāri apgabalam, kuru vēlaties apgriezt.

4

Kad esat apmierināts ar izvēli, pieskarieties pie

Save

.

Krāsas akcenta pievienošana fotoattēlam

1

Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie

Image

.

2

3

Izvēlieties

Krāsas akcents

.

Izvēlieties fotoattēla daļu. Iezīmēta līnija parādīsies apkārt visam, kas

šajā daļā ir tādā pašā vai līdzīgā krāsā, piemēram, personas matu vai džempera krāsa.

4

Akcenta intensitāti var mainīt, pieskaroties pie

Intensity

pogas

‘+’ vai ‘-’.

51

Fotoattēli un videoklipi

5

Pieskarieties pie

Labi

.

6

Visas pārējās krāsas, kuras netika atzīmētas ar krāsu akcentu, tiks noņemtas no fotoattēla.

7

Izvēlieties

Save

, lai saglabātu izmaiņas.

Krāsu pārnešana fotoattēlā

1

2

Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .

Izvēlieties

Krāsu pārnešana

.

3

Izvēlieties fotoattēla daļu.

Iezīmēta līnija parādīsies apkārt visam, kas šajā apgabalā ir tādā pašā vai līdzīgā krāsā, piemēram, personas matu vai džempera krāsa.

4

5

6

Izvēlieties krāsu.

Nospiediet

Labi

.

Krāsu akcentēšanai izvēlētā fotoattēla daļa tiks pārveidota izvēlētajā krāsā.

7

Izvēlieties

Save

, lai saglabātu izmaiņas.

52 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

2

3

Aizplīvurojums

1

Lai attēlā izmantotu iespēju

Aizplīvurojums, pieskarieties pie

Attēls.

Izvēlieties

Aizplīvurojums

.

Iepūtiet mikrofonā, lai attēlam uzliktu aizplīvurojumu, un ar pirkstu pārvelciet tam pāri.

4

Kad attēlam ir uzlikts aizplīvurojums, varat mainīt aizplīvurojuma krāsu un intensitāti, kā arī dzēst platumu.

2

3

4

Lietus lāse

1

5

Lai attēlam uzliktu lietus lāses, izvēlieties izvēlni Attēls.

Izvēlieties

Lietus lāse

.

Uz attēla parādīsies burbuļi.

Varat iestatīt lietus lāšu intensitāti/apjomu, attiecīgi mainot intensitātes/apjoma izvēlnes joslu.

Varat mainīt arī lietus lāšu virzienu, pagriežot tālruni.

Kustību izplūšana

1

Lai lietotu kustību izplūšanas iespēju, pieskarieties pie

Image

.

2

3

Izvēlieties

Kustību izplūšana

.

Izvēlieties vietu, kur izpludināt kustību, novelkot kontūru.

Pieskarieties pie Labi, un tad velciet vajadzīgajā virzienā.

4

Izpludinājuma intensitāti var iestatīt, izmantojot intensitātes maiņas joslu.

Māksliniecisks pieskāriens

1

Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie

Filter

.

2

Izvēlieties

Māksliniecisks pieskāriens

.

3

Izvēlieties Mākslinieciskā pieskāriena efektu, un skatiet zīmējumu.

4

Zīmējums tiks izveidots un automātiski saglabāts. Lai procesa laikā darbību apstādinātu, pieskarieties pie Atcelt.

Videoklipu rediģēšana

Videoklipu rediģēšanas funkcijas ir pieejamas MPEG4 veidiem, izņemot tos, kuru izšķirtspēja ir 640x480

(VGA).

Neierakstiet videoklipus šajos formātos, ja plānojat tos rediģēt.

Videoklipa apgriešana

1

Atveriet videoklipu, kuru rediģēsit, un pieskarieties pie iespēju taustiņa .

2

3

Atlasiet

Edit

un izvēlieties funkciju

Apgriezt/Apgriezt vairākas reizes

.

Pieskarieties pie un iestatiet jauno sākuma un beigu punktu, izmantojot

Trim

.

4

Pieskarieties pie

Preview

, lai apstiprinātu, ka esat apmierināts ar griešanas rezultātu.

5

Pieskarieties pie

Save

vai arī pieskarieties pie , lai atgrieztos galerijā un atteiktos no izmaiņām.

53

Fotoattēli un videoklipi

Divu videoklipu sapludināšana

1

Atveriet videoklipu, kuru rediģēsit, un pieskarieties pie iespēju taustiņa .

2

Atlasiet

Edit

un izvēlieties

Video sapludināšana

.

3

Tiek atvērta mape Mani videoklipi. Izvēlieties videoklipu, kas jāsapludina.

4

Pieskarieties fotoattēlam un bīdiet to uz videoklipa sākumu vai beigām.

5

Pieskarieties pie

Priekšskatījums

, lai izvēlētos videoklipu sapludināšanas veidu.

6

Nospiediet

Saglabāt

un pēc tam

, lai saglabātu jauno sapludināto videoklipu. Aizstājiet esošo failu vai saglabājiet kā jaunu.

7

Atkārtojiet šīs darbības, lai sapludinātu citus videoklipus.

Fotoattēla un videoklipa sapludināšana

1

Atveriet videoklipu, kuru rediģēsit, un pieskarieties pie iespēju taustiņa .

2

Atlasiet

Edit

un izvēlieties

Attēlu sapludināšana

.

3

4

Tiek atvērta mape Attēli.

Izvēlieties fotoattēlu, kuru iepludināt videoklipā, un pieskarieties pie

Izvēlēties

.

Pieskarieties fotoattēlam un bīdiet to uz videoklipa sākumu vai beigām.

5

6

Pieskarieties pie

Priekšskatījums

, lai izvēlētos fotoattēla un videoklipa sapludināšanas veidu.

Nospiediet

Saglabāt

un pēc tam izvēlieties aizstāt esošo failu vai saglabāt kā jaunu.

7

Atkārtojiet šīs darbības, lai sapludinātu citus fotoattēlus.

54 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Teksta pievienošana videoklipam

1

Atveriet videoklipu, kuru rediģēsit, un pieskarieties pie iespēju taustiņa .

2

Atlasiet

Edit

un izvēlieties

Teksta pārklājums

.

3

Pieskarieties pie un apturiet demonstrēšanu, lai iestatītu teksta parādīšanas sākuma punktu.

4

Pieskarieties pie Sākt un izvēlieties teksta veidus. Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru, un izvēlieties

Labi

.

5

6

Pieskarieties pie ekrāna apgabala, kurā jāparāda teksts, un pieskarieties pie

Labi

.

Pieskarieties pie

Saglabāt

.

Aizstājiet esošo failu vai saglabājiet kā jaunu.

7

Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu citus tekstus.

Fotoattēla pārklājums

1

Atveriet videoklipu, kuru rediģēsit, un pieskarieties pie iespēju taustiņa .

2

Atlasiet

Edit

un izvēlieties

Attēla pārklājums

.

3

Tiek atvērta mape Attēli.

Izvēlieties fotoattēlu, ko pārklāsit videoklipam.

4

Pieskarieties pie un apturiet darbību, ja vēlaties, lai tiktu parādīts attēls. Pēc tam, kad esat pieskāries pie pogas Sākt, izvēlieties Caurspīdīgums.

5

Pieskarieties pie

Labi

un pēc tam nospiediet

Beigt

, ja fotoattēlu pārklāšana jāaptur.

6

7

Pieskarieties pie ekrāna apgabala, kurā jāparāda teksts. Ja fotoattēls ir par lielu, tas pārklās ne vien izvēlēto apgabalu, bet arī visu ekrānu.

Pieskarieties pie

Saglabāt

.

Aizstājiet esošo failu vai

55

Fotoattēli un videoklipi

8

saglabājiet kā jaunu.

Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu citus fotoattēlus.

Skaņu ieraksta pievienošana videoklipam

1

Atveriet videoklipu, kuru rediģēsit, un pieskarieties pie iespēju taustiņa .

2

Atlasiet

Edit

un izvēlieties

Skaņas dublēšana

.

3

Tiek atvērta mape Manas skaņas.

Izvēlieties ierakstu, kas jāpievieno videoklipam.

4

Sākotnējais videoklipa audioieraksts tiks dzēsts.

5

Ja audioieraksts ir īsāks par videoklipu, izvēlieties, vai to atskaņot

Vienreiz

vai

Atkārtot

.

6

Aizstājiet esošo failu vai saglabājiet kā jaunu.

Dabiskas skaņas pievienošana videoklipam

1

Atveriet videoklipu, kuru rediģēsit, un pieskarieties pie iespēju taustiņa .

2

Atlasiet

Edit

un izvēlieties

Skaņas dublēšana

.

3

Iestatiet skaņas vērtību, kas līdzvērtīga sākotnējai skaņai vai ieraksta skaņai.

Blāvuma efekta pievienošana

1

Atveriet videoklipu, kuru rediģēsit, un pieskarieties pie iespēju taustiņa .

2

Atlasiet

Edit

un izvēlieties

Blāvuma efekts

.

3

Tagad videoklipa attēls sākumā pakāpeniski parādīsies un beigās pakāpeniski izzudīs.

4

Aizstājiet sākotnējo failu vai saglabājiet kā jaunu.

56 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Multivide

Tālruņa atmiņā var saglabāt multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Atmiņas kartes lietošana ļauj atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

pieskarieties pie un cilnē

Izklaide izvēlieties

Lietas

. Varat atvērt to mapju sarakstu, kurā tiek saglabāti visi multivides faili.

PADOMS.

Lai mapē Lietas izdzēstu kādu failu, pieskarieties pie un pēc tam pie Dzēst.

Attēli

Attēli

ir attēlu saraksts, kurā ir sākotnēji ielādētie noklusējuma attēli, lejupielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

Fotoattēla sūtīšana

1

Lai nosūtītu fotoattēlu, izvēlieties vajadzīgo attēlu.

2

3

Pieskarieties pie

Sūtīt

. Izvēlieties

Ziņa

,

E-pasta ziņa, Bluetooth

vai

Augšupielādēt tīmeklī

.

Izvēloties

Ziņa

vai

E-pasta ziņa

, fotoattēls tiek pievienots ziņai, un ziņu var rakstīt un sūtīt kā parasti.

Izvēloties

Bluetooth

, tālrunis meklēs ierīci, uz kuru sūtīt attēlu.

Attēla lietošana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantosit kā fona attēlus, ekrānsaudzētājus vai pat kā zvanītāju identificētājus.

Attēlu drukāšana

1

2

Pieskarieties pie

Attēli

.

Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie .

3

Pieskarieties pie

Drukāt, izmantojot Bluetooth

.

57

Multivide

Attēla pārvietošana vai kopēšana

Varat pārvietot attēlu vai kopēt to no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti un pretēji. Tas ir vajadzīgs, lai atbrīvotu vietu kādā no atmiņām vai lai aizsargātu attēlus no to zaudēšanas.

Slaidrādes izveide

Ja vēlaties skatīt tālruņa atmiņā saglabātos attēlus, varat izveidot slaidrādi, lai nebūtu jāatver un jāaizver katrs attēls atsevišķi.

Ģeogrāfiskās atzīmes

Ieslēdziet kameru un izmantojiet tālrunī ietvertās atrašanās vietas noteikšanas funkcijas pakalpojumus.

Uzņemiet attēlus un atzīmējiet to atrašanās vietu.Ja augšupielādējat atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsit redzēt attēlus kartē.

Skaņas

Mapē

Manas skaņas

ir

Lejupielādētās skaņas,

Noklusējuma skaņas

un

Balss ieraksti

. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

Videoklipi

Mapē

Mani videoklipi

ir saraksts ar lejupielādētiem un tālrunī ierakstītiem videoklipiem.

PADOMS.

Lai nodrošinātu plašāka satura pieejamību,

BL40 atbalsta gan DivX, gan

Xvid formāta videoklipu demonstrēšanu.

PIEZĪME.

TV izejas kabeli var iegādāties atsevišķi.

58 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Videoklipa sūtīšana

1

Izvēlieties videoklipu un pieskarieties pie .

2

3

Pieskarieties pie

Sūtīt

un izvēlieties

Ziņa

,

E-pasta ziņa

vai

Bluetooth

.

Izvēloties

Ziņa

vai

E-pasta ziņa

, videoklips tiks pievienots ziņai, kuru var rakstīt un sūtīt kā parasti.

Izvēloties

Bluetooth

, tālrunis meklēs ierīci, uz kuru sūtīt attēlu.

Spēles un programmas

Tālrunī varat lejupielādēt jaunas spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

Java spēļu un programmu instalēšana

1

Pieskarieties pie un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties

Lietas

.

2

Pieskarieties pie elementa Visa atmiņa, kas atrodas augšējā izvēlnē.

3

Izvēlieties Visa atmiņa vai Tālruņa atmiņa. Ievietojot jaunu atmiņas karti, pieskarieties pie izvēlnes

Ārējā atmiņa.

Izvēlnes Izklaides lietas lietošana

Izvēlnē Izklaides lietas ir iekļautas sākotnēji ielādētās Flash spēles, kas izmanto integrēto kustību sensoru.

Zibatmiņas saturs

Mapē Zibatmiņas saturs atrodas visi lejupielādētie SWF un SVG faili.

SWF/SVG faila apskatīšana

1

2

Pieskarieties pie un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties

Lietas

.

Pieskarieties pie

Zibatmiņas saturs

.

3

Izvēlieties failu, kuru skatīsit.

59

Multivide

Dokumenti

Ir iespējams skatīt Excel, PowerPoint,

Word, Text, kā arī PDF formāta failus.

Faila pārsūtīšana uz tālruni

Bluetooth savienojums, iespējams, ir ērtākais veids, kā failu no datora pārsūtīt uz tālruni. Varat arī lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojot savu sinhronizācijas kabeli.

Lai pārsūtītu failus (piemēram, mūziku), lietojot Bluetooth:

1

Pārliecinieties, vai tālrunī un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces ir savstarpēji savienotas.

2

Lietojiet datoru, lai sūtītu failu, izmantojot Bluetooth.

3

Kad fails ir nosūtīts, apstipriniet to, pieskaroties pie

.

4

Failam ir jābūt jūsu mapē Attēli, ja tas ir attēla fails, un mapē Skaņas, ja tas ir mūzikas fails.

60 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Citi

Mape

Citi

tiek izmantota, lai saglabātu failus, kas nav attēli, audiofaili, videoklipi, spēles vai programmas. Tā tiek izmantota tāpat kā mape

Dokumenti

. .

Filmas izveide

1

Pieskarieties pie un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties

Filmu veidotājs

.

2

Lai pievienotu attēlu, pieskarieties pie

Ievietot

.

3

Lai izvēlētos filmas stilu, pieskarieties pie iespējas Stils.

4

Lai mainītu skaņu, piemēram, balss ierakstīšanai, ekrānā pieskarieties pie

Skaņa

.

5

Lai redzētu rezultātu, pieskarieties pogai

Priekšskatījums

.

6

Pieskarieties pie

Atskaņošanas secība

, lai mainītu atskaņošanas secību.

7

Pieskarieties pie

Lietojums

, lai izvēlētos Saglabāšana vai

Multiziņa.

8

Lai saglabātu filmu, pieskarieties pie

Saglabāt filmu

.

Mūzika

Tālrunī LG BL40 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam,

un cilnē Izklaide izvēlieties

Mūzika

.

PADOMS.

BL40 ir viens no dažiem tālruņiem, kas izmanto

Dolby Mobile™ pakalpojumu mūzikas atskaņošanai, nodrošinot Dolby™ skaņas kvalitāti jūsu mobilajā tālrunī.

Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni ir, izmantojot tehnoloģiju

Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli.

Varat arī izmantot programmatūru

LG PC Suite. Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

1

Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un tās ir savstarpēji uztveramas.

2

Izvēlieties otrajā ierīcē mūzikas failu un izvēlieties sūtīt to, izmantojot Bluetooth.

3

Kad fails ir nosūtīts, apstipriniet to, pieskaroties pie

.

4

Failam jābūt redzamam mapē

Mūzika

>

Visi ieraksti

.

61

Multivide

Dziesmas atskaņošana

1

Pieskarieties pie un cilnē

Izklaide izvēlieties

Mūzika

.

2

3

Pieskarieties pie

Visi ieraksti

.

Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un pēc tam pieskarieties pie .

4

Lai apturētu atskaņošanu, pieskarieties pie .

5

Lai pārietu pie nākamās dziesmas, pieskarieties pie .

(Lai tītu uz priekšu, pieskarieties un turiet)

6

Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, pieskarieties pie .

(Lai attītu, pieskarieties un turiet)

7

Pieskarieties pie , lai atgrieztos izvēlnē

Mūzika

.

PADOMS.

Lai mūzikas klausīšanās laikā mainītu skaļumu, pieskarieties pie .

Piezīme.

Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi.

Tādēļ, lai pavairotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

Atskaņošanas saraksta izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē

Visi ieraksti

.

Lai atskaņotu atskaņošanas sarakstu, izvēlieties to un pieskarieties pie kādas no dziesmām.

PIEZĪME.

Lai pievienotu otru atskaņošanas sarakstu, pieskarieties pie un pēc tam pie Jauns atsk. sar.

62 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Radio lietošana

Tālrunī LG BL40 ir iebūvēts FM radio, lai jūs varētu klausīties savas iemīļotās stacijas, atrodoties ceļā.

PIEZĪME.

Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Ievietojiet tās austiņu ligzdā.

Radiostaciju meklēšana

Radio stacijas tālrunī var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana. Tālrunī var saglabāt līdz pat 48 radio stacijām.

Automātiskā meklēšana:

2

3

1

Pieskarieties pie un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties

FM radio

.

Pieskarieties pie .

Pieskarieties pie

Automātiskā meklēšana

. Atrastajām stacijām tālrunī tiks piešķirti kanālu numuri.

PIEZĪME.

Varat arī manuāli iestatīt radio stacijas, izmantojot ripu, kas redzama blakus radio frekvencēm.

Radio klausīšanās

1

Pieskarieties pie un pēc tam cilnē Izklaide izvēlieties

FM radio

.

2

Pieskarieties tās stacijas kanāla numuram, kuru klausīsities.

PADOMS.

Lai uzlabotu radiosignālu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā radiosignālu uztvērējs.

BRĪDINĀJUMS.

Ja pievienojat tālrunim nepiemērotas austiņas, radiosignālu uztveršana var būt traucēta.

63

Plānotājs

Notikuma pievienošana kalendāram

1

2

3

Sākuma ekrānā izvēlieties un pēc tam cilnē Utilītas ritiniet līdz

Plānotājs

.

Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.

Pieskarieties pie un pēc tam pie

Jauns grafiks

.

PADOMS.

Kalendārā var ievadīt brīvdienas. Pieskarieties katrai brīvdienai un pēc tam pieskarieties pie un izvēlieties Iestatīt brīvdienu. Katra diena tiks iezīmēta sarkanā krāsā.

Noklusējuma kalendāra skata mainīšana

1

Sākuma ekrānā izvēlieties un pēc tam cilnē Utilītas ritiniet līdz

Plānotājs

. Izvēlieties

Iestatījumi

izvēlnē .

2

Pieskarieties pie

Noklusējuma skats

un izvēlieties Mēnesis,

Nedēļa, Darba grafiks, Saraksts vai

Visi uzdevumi.

Datuma meklētāja lietošana

1

Sākuma ekrānā izvēlieties un pēc tam cilnē Utilītas ritiniet līdz

Plānotājs

.

2

Iespēju izvēlnē izvēlieties

Datuma meklētājs

.

3

Cilnē

No

iestatiet vajadzīgo datumu.

4

5

Cilnē

Pēc

iestatiet dienu skaitu.

Tiks parādīts

Mērķa datums

.

Modinātāja iestatīšana

1

2

Sākuma ekrānā izvēlieties un pēc tam cilnē Utilītas ritiniet līdz

Modinātājs

.

Ja vēlaties pievienot jaunu modinātāju, pieskarieties pie

Jauns modinātājs

. Ja vēlaties iestatīt, lai modinātājs

64 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

skan atkārtoti vienas stundas laikā, pieskarieties pie

Ātrais modinātājs

.

PADOMS.

Pieskarieties pie ikonas Ieslēgt vai iestatiet , lai aktivizētu modinātāju.

Balss ieraksts

Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audiofailus, izmantojiet iespēju Balss ieraksts.

Skaņas vai balss ierakstīšana

1

2

Sākuma ekrānā izvēlieties un pēc tam cilnē Utilītas ritiniet līdz

Balss ieraksts

.

Pieskarieties pie

Record

, lai sāktu ierakstīšanu.

3

Pieskarieties pie

Stop

, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

4

Ja vēlaties pārrakstīt balsi, pieskarieties pie

New

.

Balss ieraksta sūtīšana

1

2

Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, pieskarieties pie

Sūtīt

.

Izvēlieties šādas iespējas:

Ziņa

,

E-pasta ziņa

vai

Bluetooth

.

Izvēloties

Ziņa

vai

E-pasta ziņa

, ierakstītā dziesma tika pievienota ziņai un nosūtīta kā multiziņa.

Izvēloties

Bluetooth

, tālrunis meklēs ierīci, uz kuru sūtīt balss ierakstu.

FM raidītāja lietošana mūzikas atskaņošanai

Izmantojot tālruņa BL40 FM raidītāju, varat tālrunī klausīties FM radio mūziku, atrodoties, piemēram, mājās vai mašīnā.

1

Pieskarieties pie , pēc tam pie

Rīki

un cilnē Utilītas izvēlieties

FM raidītājs

.

2

Izvēlieties frekvenci, kurā tālrunim pārraidīt FM signālu.

3

Pieskarieties pie

Pārraidīt

.

65

Plānotājs

PIEZĪME.

FM raidītāja darbības attālums ir līdz pat 2 metriem (6,5 pēdas).

Pārraidi var ietekmēt traucējumi, ko rada tādi šķēršļi kā sienas, citas elektroniskas ierīces vai publiskās radio stacijas.

Lai izvairītos no traucējumiem, pirms FM raidītāja lietošanas vienmēr uztvērējā sameklējiet brīvu

FM frekvenci.

FM raidītāju nevar lietot vienlaicīgi ar ierīces FM radio.

66 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Tīmeklis

Pārlūks

Pārlūks:

ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

1

2

Sākuma ekrānā izvēlieties un pēc tam cilnē Utilītas ritiniet līdz

Pārlūks

.

Izvēlieties

Grāmatzīmes

. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.

3

Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, pieskarieties pie

Jauna grāmatzīme

. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un vietrādi URL.

4

Pieskarieties pie . Grāmatzīme tiek saglabāta grāmatzīmju sarakstā.

RSS lasītāja lietošana

RSS (Really Simple Syndication — satura vienkāršā sindicēšana) ir tīmekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai tīmekļa apraides programmas.

RSS dokumentā, kuru dēvē par plūsmu, tīmekļa plūsmu vai kanālu, ir saistītās tīmekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts. RSS ļauj iegūt jaunāko informāciju no iecienītākajām tīmekļa vietnēm automatizētā veidā, kas ir daudz ērtāk nekā manuāla pārbaudīšana.

Lietotājs abonē plūsmu, ievadot lasītājā plūsmas saiti vai noklikšķinot pārlūkā uz RSS ikonas, tādējādi uzsākot abonēšanas procesu.

Lasītājs regulāri pārbauda lietotāja

67

Tīmeklis abonētās plūsmas, piedāvājot jaunāko saturu un lejupielādējot visus atrastos atjauninājumus.

Tālruņa kā modema lietošana

Tālrunis BL40 var darboties kā jūsu datora modems, nodrošinot piekļuvi e-pastam un internetam arī tad, ja jums nav vadu savienojumu. Varat izmantot USB kabeli vai Bluetooth.

Izmantojot USB kabeli:

1

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programmatūra LG PC

Suite.

2

Pievienojiet tālruni BL40 savam datoram, izmantojot USB kabeli, un palaidiet programmatūru LG

PC Suite.

3

Datora ekrānā noklikšķiniet uz

Saziņa

. Pēc tam noklikšķiniet uz

Iestatījumi

un izvēlieties

Modems

.

4

Izvēlieties

LG Mobile USB

Modem

un pēc tam

Labi

. Tas tiks parādīts ekrānā.

5

Noklikšķiniet uz Izveidot savienojumu, un dators izveidos savienojumu, izmantojot tālruni

BL40.

Izmantojot Bluetooth:

1

Pārliecinieties, vai Bluetooth ir

Ieslēgts

un

Redzams

gan datorā, gan tālrunī BL40.

2

Veiciet datora un tālruņa BL40 savienošanu pārī, lai, izveidojot starp tiem savienojumu, būtu nepieciešams ieejas kods.

3

Izmantojiet programmatūras LG

PC Suite

Connection wizard

(Savienojuma vedni), lai izveidotu aktīvu Bluetooth savienojumu.

4

5

Datora ekrānā noklikšķiniet uz

Saziņa

. Pēc tam noklikšķiniet uz

Iestatīšana

.

Noklikšķiniet uz

Modems

.

68 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

6

Izvēlieties

Standard Modem over Bluetooth link

(Standarta modems, izmantojot Bluetooth saiti) un noklikšķiniet uz

OK

(Labi). Tas tiks parādīts ekrānā.

7

Noklikšķiniet uz

Izveidot savienojumu

, un dators tiks pievienots, izmantojot tālruni

BL40.

Piekļuve Google pakalpojumam

Šajā programmā varat palaist

Google pakalpojumus. Cilnē Utilītas pieskarieties pie

Google

.

Maps

: Varat piekļūt kartēm no savas mobilās ierīces.

Search

: Pakalpojums Google

Mobile Web Search ļauj meklēt tīmekļa vietnes, kas ir īpaši veidotas mobilajiem tālruņiem un ierīcēm.

Mail

: Pakalpojums Gmail mobilajām programmām ir lejupielādējama Java programma, kas nodrošina vislabāko iespējamo

Gmail pakalpojuma kvalitāti atbalstītajām mobilajām ierīcēm.

Lai lejupielādētu, apmeklējiet vietni http://gmail.com/app, izmantojot savu mobilo pārlūku.

YouTube

: Izmantojot pakalpojumu

YouTube Mobile, varat skatīties videoklipus savā mobilajā ierīcē.

Kontaktējieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par datu straumēšanas iespējām savā mobilajā ierīcē.

Blogger

: Varat pārvaldīt savu kontu un koplietot savu emuāru. Ir iespējams augšupielādēt attēlu vai videoklipu.

69

Programma PC Suite

Varat sinhronizēt datoru ar tālruni.

Tas nodrošinās visu svarīgo datu un datumu atbilstību un informācijas dublēšanu, lai jūs varētu justies droši.

PADOMS.

Lai to paveiktu, instalējiet tālruņa komplektācijā ietvertā kompaktdiska programmu

PC Suite vai arī ielādējiet to vietnē http://update.lgmobile.

com (vietnē www.lgmobile.

com PRODUCTS > Manual &

Software (Rokasgrāmata un programmatūra) > dodieties uz sadaļu Manual & S/W

Download (Rokasgrāmatu un programmatūru lejupielāde)).

2

Izvēlieties

USB savienojums

un noklikšķiniet uz

PC Suite

.

3

Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli, un uzgaidiet kādu brīdi.

4

Tiks parādīts instalēšanas norādījumu ziņojums.

Uzmanību!

Ja datora monitorā netiek parādīts instalēšanas norādījumu ziņojums, lūdzu, pārbaudiet operētājsistēmas

Windows kompaktdiska iestatījumu.

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

1

un pēc tam pieskarieties pie

Savienojumi

.

70 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

5

Ievietojiet komplektācijā esošo kompaktdisku vai noklikšķiniet uz pogas Lejupielādēt, lai lejupielādētu programmu LG PC

Suite tieši no vietnes.

6

Noklikšķiniet uz ekrānā redzamo tekstu "LG PC Suite Installer".

Tālruņa pievienošana datoram

1

Izvēlnē Savienojumi izvēlieties

PC Suite un pēc tam pievienojiet

USB kabeli tālrunim un datoram.

2

Datorā tiks automātiski aktivizēta programma LG PC Suite.

3

Tagad tālrunis ir pievienots datoram.

Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana

1

Savienojiet tālruni ar datoru, kā norādīts iepriekš.

2

3

Noklikšķiniet uz ikonas

Dublēšana

un izvēlieties

Dublēt

vai

Atjaunot

.

Izvēlieties dublēt šādu informāciju:

Satura dati

un/vai

Tālruņa katalogs

/

Grafiks

/

Uzdevumi

/

Piezīmes dati

.

Norādiet vietu, kur vēlaties dublēt informāciju vai no kuras vēlaties atjaunot informāciju.

4

Noklikšķiniet uz

Labi

.

Informācija tiks dublēta.

Tālruņa failu apskate datorā

1

Savienojiet tālruni ar datoru, kā norādīts iepriekš.

2

Noklikšķiniet uz ikonas Pārvaldīt fotoattēlus, Videoklipu vai

Mūziku.

3

Tālrunī saglabātie attēli, audio faili un videoklipi ekrānā tiks parādīti mapē LG tālrunis.

PADOMS.

Tālruņa satura apskate datorā ļauj sakārtot failus, kas vairs nav vajadzīgi.

Kontaktu sinhronizēšana

1

Savienojiet tālruni ar datoru.

2

3

Noklikšķiniet uz ikonas

Kontakti

.

Noklikšķiniet uz pogas

Sinhronizēt kontaktus

, un dators importēs un attēlos visus tālrunī saglabātos kontaktus.

71

Programma PC Suite

4

Noklikšķiniet uz

Izvēlne

un izvēlieties iespēju

Eksportēt

.

Varat izvēlēties vietu, kur jāsaglabā kontakti.

1

2

3

Ziņu sinhronizēšana

Savienojiet tālruni ar datoru.

Noklikšķiniet uz ikonas Ziņas.

Visas tālruņa ziņas tiks attēlotas mapēs uz ekrāna.

4

Lai rediģētu un pārkārtotu ziņas, izmantojiet rīkjoslu ekrāna augšējā daļā.

Mūzikas sinhronizēšana

Šī izvēlne ļauj pievienot mūziku tālrunim BL40. Pirms mūzikas pārsūtīšanas no datora uz tālruni pārliecieties, ka jūsu datoram ir šādi iestatījumi un piederumi: operētājsistēma Windows XP vai

Vista programma Windows Media Player

10 vai jaunāka versija

• USB datu kabelis karte microSD (ja vēlaties izmantot ārējo atmiņu mūzikas glabāšanai.)

BRĪDINĀJUMS!

Informācijas pārsūtīšanas laikā neatvienojiet tālruni.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot programmu

Windows Media Player

1

2

3

Sākuma ekrānā izvēlieties un pēc tam cilnē Iestatījumi ritiniet līdz

Savienojumi

.

Izvēlieties

USB savienojuma režīms

un izvēlieties

Mūzikas sinhronizēšana

.

Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot saderīgu USB kabeli.

72 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

4

Mēģinot pievienot tālruni datoram, tālrunī tiks parādīta

šāda informācija: "Mūzikas sinhronizācija" un pēc tam

"Savienojums ir izveidots".

6

7

5

Dators piedāvās palaist vajadzīgo mūzikas pārvaldības programmatūru.

Izvēlieties Windows Media Player.

8

Atveriet cilni Sinhronizācija, pēc tam velciet un nometiet mūziku, kuru vēlaties pārsūtīt uz tālruni, panelī

Sinhronizācijas saraksts

.

Noklikšķiniet uz pogas

Sākt sinhronizāciju

. Tiks sākta pārsūtīšana.

BRĪDINĀJUMS!

Informācijas pārsūtīšanas laikā neatvienojiet tālruni.

DivX konvertētājs

Instalējiet DivX konvertētāju, kas ir iekļauts tajā pašā programmatūras

PC Sync kompaktdiskā. DivX pārveidos datora multivides failus formātā, kas ļaus augšupielādēt un skatīt tos tālrunī.

Kad instalēšana pabeigta, datora mapē Programmu faili izvēlieties

DivX

, pēc tam

DivX konvertētājs

un Konvertētājs.

Izmantojiet programmas bultiņas, lai mainītu konvertēšanas formātu uz Mobilais. Ar peles labo pogu noklikšķinot uz programmas lodziņa un izvēloties

Preferences,

varat mainīt vietu, kur jāsaglabā konvertētie faili.

Velciet un nometiet tos programmā, lai veiktu sākotnējo analīzi. Pēc tam izvēlieties

Konvertēt

, lai sāktu procesu. Kad process ir pabeigts, tiek parādīts uznirstošais paziņojums Konvertēšana pabeigta.

73

Programma PC Suite

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by

DivX,Inc. This is an official DivX

Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX

Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX

VOD.

Pat. 7,295,673

74 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Iestatījumi

Profilu personalizēšana

Sākuma ekrānā var ātri mainīt profilus. Pieskarieties augšdaļā pie statusa pārskata ikonas un pieskarieties pie profila cilnes.

Tālruņa iestatījumu maiņa

Brīvi pielāgojiet tālruni, lai tas darbotos atbilstoši jūsu vēlmēm.

1

Sākuma ekrānā izvēlieties un cilnē Iestatījumi ritiniet līdz

Tālruņa iestatījumi

.

2

Izvēlieties izvēlni no tālāk minētā saraksta:

Datums un laiks

Enerģijas taupīšana

Valodas

Automātiskā bloķēšana:

sākuma ekrānā bloķējiet taustiņus automātiski.

Drošība:

pielāgojiet drošības iestatījumus, tostarp PIN kodus un tālruņa bloķēšanu. (Drošības kods

“0000”)

Informācija par atmiņu

Atjaunot iestatījumus:

atjaunojiet visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Informācija

Pieskāriena iestatījumu mainīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties un cilnē Iestatījumi ritiniet līdz

Pieskāriena iestatījumi

.

Savienojumu iestatījumu maiņa

Lai mainītu šos iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni:

Sākuma ekrānā izvēlieties un cilnē Iestatījumi ritiniet līdz

Savienojumi

.

Tīkla izvēle:

tālrunis BL40 tiek automātiski savienots ar vajadzīgo tīklu.

Interneta profils:

iestatiet interneta savienojuma profilus.

75

Iestatījumi

Piekļuves punkti:

jūsu tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

Servera sinhronizācija:

varat dublēt un atjaunot kontaktus datorā, izmantojot sinhronizācijas pakalpojumu.

Mājas tīkls:

varat koplietot tālruņa saturu, izmantojot mājas tīklu.

Varat piekļūt mapes Lietas izvēlnei:

Mūzika, Videoklipi, Attēli, kā arī ārējā atmiņa.

Ieslēdziet, lai sāktu izmantot

Mājas tīklu, apstipriniet iekārtas nosaukumu un pārbaudiet koplietojamos objektus.

Var atbalstīt šādus failus. Mūzika: mp3, Video: H.264(AVC)/ AAC/ MP4,

Attēls: jpeg.

Ieslēdzot funkciju Mājas tīkls režīmā

Wi-Fi izslēgts, savienojums tiks automātiski izveidots, ieslēdzot

Wi-Fi.

76 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

GPS veids:

izvēlieties

Atbalstīts

GPS

vai

Atsevišķs

.

GPS

– Lai noteiktu atrašanās vietu, GPS tehnoloģija izmanto informāciju, kas tiek saņemta no Zemes orbītā riņķojošiem pavadoņiem.

– Uztvērējs nosaka attālumu līdz GPS pavadoņiem, ņemot vērā laiku, kurā signāls to sasniedz, un pēc tam izmanto iegūto informāciju, lai noteiktu atrašanās vietu.

– Tas var ilgt dažas sekundes vai minūtes.

GPS palīdzības funkcija (A-GPS)

šajā mobilajā tālrunī tiek lietota, lai saņemtu palīdzības datus par atrašanās vietām, izmantojot pakešdatu savienojumu ar zemeslodes tīkliem.

Palīdzības dati tiek izgūti no pakalpojuma servera tikai tad, ja to nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs un jums tie ir nepieciešami.

Piezīme

. GPS pakalpojumam ir stabilitātes kļūdas un tas nevar darboties ēkās vai zem zemes.

USB savienojums:

sinhronizējiet tālruni BL40, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa.

TV izeja:

savienojot tālruni BL40 ar televizoru, izvēlieties

PAL

vai

NTSC

.

DivX VOD reģistrācija:

šī izvēlne tiek izmantota DivX VOD reģistrācijas koda ģenerēšanai.

Lai iegūtu plašāku informāciju par reģistrēšanos un tehnisko atbalstu, apmeklējiet vietni http://vod.divx.

com.

Pakešu datu sav.:

iestatiet pakešu datu savienojumu.

Pārlūka iestatījumi:

iestatiet ar pārlūku saistītās vērtības.

Straumēšanas iestatījumi:

tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Varat to rediģēt, ja vēlaties veikt izmaiņas.

Java iestatījumi:

ļauj iestatīt profilus savienojumiem, kurus izveido Java programmas, kā arī ļauj skatīt sertifikātus.

Lidojuma režīma lietošana

un pēc tam

Iestatījumi

>

Profili

un izvēlieties

Lidojuma režīms

. Lidojuma režīms nepieļauj zvanu veikšanu, savienojuma izveidi ar internetu, ziņu sūtīšanu vai

Bluetooth lietošanu.

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth sniedz lielisku iespēju sūtīt un saņemt failus, neizmantojot vadus, turklāt savienojuma izveide ir ātra un vienkārša. Varat arī pievienot

Bluetooth austiņas, lai veiktu un saņemtu zvanus.

77

Iestatījumi

Lai nosūtītu failu:

1

Atveriet nosūtāmo failu, kas parasti ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails.

2

Pieskarieties pie un izvēlieties

Sūtīt

.Izvēlieties

Bluetooth

.

3

Ja Bluetooth ierīce jau ir savienota pārī, tālrunis BL40 automātiski nemeklēs citas

Bluetooth ierīces. Ja nav, tālrunis

BL40 meklēs citas pieejamās

Bluetooth ierīces.

4

Izvēlieties ierīci, uz kuru sūtīt failu, un pieskarieties pie

Izvēlēties

.

5

Fails tiek nosūtīts.

PADOMS.

Pārbaudiet norises joslu, lai pārliecinātos, vai fails ir nosūtīts.

Lai saņemtu failu:

1

Lai saņemtu failus, Bluetooth jāiestata stāvoklī

Ieslēgts

.

Plašāku informāciju skatiet

2

sadaļā

Bluetooth iestatījumu mainīšana

.

Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Pieskarieties pie

, lai saņemtu failu.

3

Tiks parādīta faila saglabāšanas vieta, un failam varēsit izvēlēties iespēju

Skatīt

vai

Lietot kā fona attēlu

(tikai attēla failu). Faili parasti tiek saglabāti kādā no mapes Mani faili atbilstošajām mapēm.

Bluetooth iestatījumu maiņa

1

Sākuma ekrānā izvēlieties un cilnē Iestatījumi ritiniet līdz

Bluetooth

.

2

Pieskarieties pie .

Mainiet šādus iestatījumus:

Manas ierīces informācija:

ievadiet tālruņa BL40 nosaukumu.

Manas ierīces uztveramība:

izvēlieties

Redzams

vai

Slēpts

vai

Redzams 1 min

.

78 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Attālais USIM režīms ieslēgts:

aktivizējiet attālo USIM režīmu.

Atbalstītie pakalpojumi:

izvēlieties veidu, kādā lietot

Bluetooth saistībā ar dažādiem pakalpojumiem.

Dzēst:

izvēlieties dzēst sapāroto ierīču sarakstus.

Dzēst visu:

izvēlieties dzēst visus sapāroto ierīču sarakstus.

Savienošana pārī ar citu

Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni BL40 pārī ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu. Tas ļauj veikt drošāku ierīču savienošanu pārī.

1

2

Pārliecinieties, vai Bluetooth ir

Ieslēgts

. Redzamību var mainīt izvēlnē

Iestatījumi

.

Pieskarieties pie

Jauna ierīce

, lai to sameklētu.

3

Tālrunis BL40 meklēs Bluetooth ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta ikona

Atsvaidzināt

.

4

5

Izvēlieties pārošanai paredzēto ierīci, ievadiet ieejas kodu un pēc tam pieskarieties pie

Labi

.

Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.

6

Ir izveidots ar paroli aizsargāts

Bluetooth savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

1

2

Pārliecinieties, vai Bluetooth ir

Ieslēgts

.

Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pārī.

79

Wi-Fi

Izmantojot programmu Wireless

Manager, ierīcē var pārvaldīt

Wi-Fi interneta (bezvadu LAN) savienojumus. Tas ļauj tālrunim izveidot savienojumu ar vietējiem bezvadu tīkliem vai piekļūt internetam ar bezvadu savienojumu.

Wi-Fi savienojums ir ātrāks, un tam ir lielāks diapazons nekā bezvadu tehnoloģijai Bluetooth, un to var lietot ātrai e-pasta ziņu sūtīšanai un interneta pārlūkošanai.

PIEZĪME.

Tālrunis BL40 atbalsta WEP,

WPA-PSK/2 šifrēšanu un neatbalsta

EAP, WPS šifrēšanu. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators ir iestatījis tīkla drošības šifrēšanu, uznirstošajā logā ievadiet atslēgu. Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uznirstošais logs netiek parādīts. Varat iegūt atslēgu no Wi-Fi pakalpojuma sniedzēja vai tīkla administratora.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu skatiet LG Mobile tīmekļa vietnē

ceļš: http://www.lgmobile.com

- izvēlieties valsti – Produktu izvēlne - Rokasgrāmata un programmatūra

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot servisa centru.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes.

Ņemiet vērā, ka USB datu pārraides kabeļa vai akumulatora atvienošana atjaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

80 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Piederumi

Šim mobilajam tālrunim ir pieejami dažādi piederumi, kas ir jāiegādājas atsevišķi. Varat izvēlēties šos papildu piederumus atbilstoši savām saziņas prasībām. Lai uzzinātu par piederumu pieejamību, sazinieties ar vietējo izplatītāju. (

Tālāk aprakstītie piederumi tiek piegādāti kastē

)

Lādētājs

Akumulators

Stereo austiņas

Datu kabelis un kompaktdisks

Savienojiet un sinhronizējiet tālruni

BL40 ar personālo datoru. Kompaktdiskā ir pieejama arī

Lietotāja rokasgrāmata elektroniskā formātā.

Lietotāja rokasgrāmata

PIEZĪME.

• Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.

• Ja neievērosit šo nosacījumu, var tikt anulēta ierīces garantija.

• Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

BL40 Lietotāja rokasgrāmata

81

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: BL40

Sistēma: GSM / WCDMA

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts),

+45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

DivX VOD reģistrācija

Izveidojiet DivX VOD reģistrācijas kodu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par reģistrēšanos un tehnisko atbalstu, apmeklējiet vietni <http://vod.divx.

com/>.

Paziņojums par atbilstību

Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,

Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

BL40

Tirdzniecības nosaukums

LG

Informācija par piemērojamajiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Balfour House, Churchfi eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notifi ed Body Identifi cation Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Eiropas standartu centrs

LG Electronics Logistics and Services B. V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tālr.: +313-654-789-40, Fakss +313-654-787-94

E-pasts: [email protected]

Vārds, uzvārds Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 31.Jul. 2009

Pārstāvja paraksts

82 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņa Iespējamie risinājumi

USIM kļūme

Iespējamie cēloņi

Tālrunī nav ievietota USIM karte vai tā ir ievietota nepareizi.

Pārliecinieties, vai USIM karte ir ievietota pareizi.

Nav savienojuma ar tīklu

Vājš signāls

Ārpus GSM tīkla zonas

Pārvietojieties tuvāk pie loga vai atvērtas telpas. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.

Kodi neatbilst

Lai mainītu drošības kodu, jāapstiprina jaunais kods, to atkārtoti ievadot. Abi ievadītie kodi neatbilst.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Funkciju nevar iestatīt

Zvani nav pieejami

Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.

Numura sastādīšanas kļūme

Ievietota jauna USIM karte

Ir sasniegts maksas ierobežojums

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jaunais tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet jaunos ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju vai atceliet ierobežojumu, izmantojot PIN 2 kodu.

83

Problēmu novēršana

Ziņa

Tālruni nevar ieslēgt

Iespējamie cēloņi

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš nospiests pārāk īsu laiku

Akumulators ir tukšs

Netīri akumulatora kontakti

Akumulators ir pilnīgi tukšs

Temperatūra pārsniedz atļauto diapazonu

Uzlādes kļūme

Tālrunis zaudē savienojumu ar tīklu

Numurs nav atļauts

Ir ieslēgta funkcija Fiksēto zvanu numurs.

Iespējamie risinājumi

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.

Neatvienojiet lādētāju ilgāku laiku.

Notīriet kontaktus.

Ar kontaktu saistīta problēma

Nav strāvas padeves

Bojāts lādētājs

Nepareizs lādētājs

Bojāts akumulators

Pārāk vājš signāls

Uzlādējiet akumulatoru.

Pārliecinieties, vai vides temperatūra ir atbilstoša, uzgaidiet kādu brīdi un pēc tam uzlādējiet vēlreiz.

Pārbaudiet barošanu un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams.

Pievienojiet citai kontaktligzdai vai pārbaudiet sprieguma piegādi.

Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to.

Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.

Nomainiet akumulatoru.

Savienojuma izveidošana ar citu pakalpojumu sniedzēju notiek automātiski.

Pārbaudiet iestatījumus.

84 LG BL40 | Lietotāja rokasgrāmata

Õnnitleme teid täiustatud ja kompaktse LG telefoni

BL40 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilisidetehnoloogi atega.

Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.

Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

1

Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

2

Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.

3

Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.

4

Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

BL40

Kasutusjuhend

Sisukord

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks ............3

Oma telefoniga tutvumine . 10

Avatud vaade ........................... 11

USIM-kaardi ja aku paigaldamine ........................... 12

Mälukaart .................................. 13

Teie avaekraan ......................... 15

Kõned ......................................... 19

Kontaktid ................................... 23

Sõnumid .................................... 26

Kaamera ..................................... 35

Videokaamera .......................... 43

Teie fotod ja videod ............... 49

Multimeedium ......................... 57

Märkmik ..................................... 64

Veeb ............................................ 67

PC Suite ...................................... 70

Seaded........................................ 75

Wi-Fi ............................................. 80

Telefoni tarkvara värskendamine ........................ 80

Lisatarvikud .............................. 81

Tehnilised andmed ................ 82

Tõrkeotsing ............................... 83

2 LG BL40 | Kasutusjuhend

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid.

Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific

Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave.

Selle mobiiltelefoni mudeli BL40 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut

SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SARtestide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel

• kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

Kuigi erinevate LG telefonide

SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.

Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures 0,757

W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,842 W/kg (10 g).

SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics

3

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Engineers – Elektri- ja

Elektroonikainseneride

Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt

1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks.

Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

Ärge võtke seadet ise lahti.

Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.

Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.

• Ärge asetage toodet soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.

Ärge pillake seadet maha.

Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.

Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.

Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.

Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.

Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage

4 LG BL40 | Kasutusjuhend

• lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).

Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.

Telefoni tuleb laadida hea

õhutusega kohas.

Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.

Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.

Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.

Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.

Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Ärge kasutage telefoni ega selle lisatarvikuid väga niiskes kohas, näiteks basseinis, kasvuhoones, solaariumis või troopilises keskkonnas, kuna see võib kahjustada telefoni ja muuta garantii kehtetuks.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonika- ja meditsiiniseadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Palun konsulteerige oma arstiga, kas telefoni kasutamine võib häirida teie meditsiiniseadme töötamist.

Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.

Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

5

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt

15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Selleks kasutage telefoni südamestimulaatorist vastaskõrva juures ja ärge kandke seda rinnataskus.

Haiglad

Lülitage oma traadita seade välja, kui seda nõutakse haiglates, kliinikutes või tervisekeskustes.

Need nõuded on kehtestatud selleks, et vältida tundlike meditsiiniseadmete häirimist.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

• Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.

Keskenduge täielikult auto juhtimisele.

Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.

Kui liiklusolud seda nõuavad, sõitke teelt kõrvale ja parkige enne, kui kõne vastu võtate.

RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.

Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda

6 LG BL40 | Kasutusjuhend

ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda.

Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised.

Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.

Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.

Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.

Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

7

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas.

Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mäluefekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.

• Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.

Ärge demonteerige ega lühistage akut.

Hoidke aku metallkontaktid puhtad.

Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.

Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks.

Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).

Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.

8 LG BL40 | Kasutusjuhend

Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.

Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut

ära koos tavalise olmeprügiga.

Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG

Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.

Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

9

Oma telefoniga tutvumine

Käed-vabad seadme või stereo-kõrvaklappide pesa

Toitenupp (Lukustamise/avamise nupp)

Telefoni sisse-/väljalülitamine.

Kuular

Sisekaamera

Lähedusandur

(Vaadake märkusi lk 15.)

HOIATUS!

Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist. Ärge katke vedelkristallekraanil olevat lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori häireid.

Laadija, andmesidekaabel

(USB-kaabel)

NÄPUNÄIDE!

Enne USB-kaabli

ühendamist oodake, kuni telefon on sisse lülitunud ning võrku registreerunud.

Muusika nupp

10 LG BL40 | Kasutusjuhend

Helitugevusnupud

• Ooteekraanil:

klahvitooni või helina helitugevuse reguleerimine.

Vajutage ja hoidke alumist nuppu all, et vaigistust sisse/välja lülitada.

• Kõne ajal:

kuulari helitugevuse reguleerimine.

• Muusika kuulamise ajal:

helitugevuse pidev reguleerimine.

Kaamera nupp

Vajutage ja hoidke nuppu all, et avada kaamera menüüd.

Avatud vaade

Telefoni laadimine

Lükake tagasi oma BL40 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie BL40 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade

„Aku täis”.

USIM-kaardi pesa

Aku kaas

Välk

Kaamera objektiiv

Mälukaardi pesa

Aku

11

USIM-kaardi ja aku paigaldamine

1 Aku kaane ja aku eemaldamine

Libistage aku kaas alla ja tõmmake aku välja.

HOIATUS!

Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

2 USIM-kaardi paigaldamine

Libistage USIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

USIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake see ettevaatlikult välja.

3 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku ülemine osa akupesa ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

12 LG BL40 | Kasutusjuhend

Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Te saate mälukaardi (microSD) abil oma telefoni mälumahtu suurendada. Mudel BL40 toetab mälukaarte mahuga kuni 32 GB.

MÄRKUS.

Mälukaart on valikuline lisatarvik.

Libistage mälukaart ülaosas asuvasse pessa, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

HOIATUS!

Libistage mälukaart pessa, muidu võite kaarti kahjustada.

13

Mälukaart

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS.

Vormindamise ajal kustutatakse kõik failid.

1

2

Avaekraanil valige ja seejärel valige Seadete vahekaardil

Telefoni seaded

.

Kerige ja puudutage valikut

Mäluteave

ning seejärel kerige ja puudutage valikut

Välismälu

.

3

Puudutage käsku

Vorminda

ning seejärel kinnitage oma valik.

4

Sisestage parool, kui see on määratud. Kaart vormindatakse ning on seejärel kasutusvalmis.

MÄRKUS.

Kui kaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

Kontaktide edastamine

Kontaktide ülekandmiseks USIMkaardilt telefoni tehke järgmist.

1

2

3

Vahekaardil Sidepidamine kerige valikuni

Aadressiraamat

ja valige

ning

Muuda asukohta

.

Puudutage käsku

Kopeeri telefoni

.

Valige

Märgi kõik

või valige nimed ükshaaval ning seejärel puudutage käsku

Kopeeri telefoni

.

14 LG BL40 | Kasutusjuhend

Teie avaekraan

Puuteekraani näpunäited

Avaekraan on ka suurepärane koht puuteekraaniga harjumiseks.

Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkohta.

Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.

Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa.

Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Kui ekraani valgustus on välja lülitatud, vajutage toitenuppu, et naasta avaekraanile.

Kui te ei kasuta oma BL40 telefoni, naaseb see teie lukustatud ekraanile.

Lähedusandur

Kõnesid vastu võttes ja helistades lülitab see andur taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puuteklahvid, tajudes objekte, kui telefon on kõrva läheduses.

Tänu automaatsele klahvilukustusele kõnede ajal kestab aku kauem ja välditakse puuteklahvide väärtalitlust.

Kasutaja ei pea seega hakkama telefoni avama, kui soovib kõnede ajal telefoniraamatust kontakte otsida.

15

Teie avaekraan

Avaekraani kohandamine

Otsetee avaekraan

Brauseri avaekraan

Kontaktide avaekraan

Vidina avaekraan

(aktiivne)

Tutvuge oma BL40 telefoniga

Kasutajaliides põhineb neljal avaekraani tüübil. Avaekraanide vahetamiseks lohistage oma sõrme kiiresti üle ekraani vasakult paremale või paremalt vasakule

Avaekraani kohandamine

Kõikide avaekraani tüüpide puhul saate lisada ja eemaldada objekte, kui vajutate ja hoiate oma sõrme ekraani peal või kui objekt on juba lisatud, siis puudutades ja hoides oma sõrme peal mõnel neist.

16 LG BL40 | Kasutusjuhend

Puuteekraan

BL40 puuteekraani juhtnupud muutuvad dünaamiliselt, sõltuvalt läbiviidavast ülesandest.

Kerimine

Kerimiseks lohistage oma sõrme

ühelt küljelt teisele. Mõnedel ekraanidel, näiteks veebilehtedel, saate kerida ka üles või alla.

Suurendamine/vähendamine

Fotode, veebilehtede, e-kirjade või kaartide vaatamisel saate neid suurendada ja vähendada. Liigutage sõrmi üksteisele lähemale või

üksteisest kaugemale.

Multitegumtöötluse funktsioon

Puudutage multitegumtöötluse klahvi , et avada

Multitegumtöötluse

menüüd.

Siin saate vaadata osasid töötavaid rakendusi ja pääsete neile ligi ühe puudutusega.

Olekuriba kuvamine

Ikoon Kirjeldus

Teenus puudub

2G

3G

EDGE

HSDPA

Wi-Fi on sees

Bluetoothi sõnum

Bluetoothi mono käed-vabad peakomplekt

Bluetoothi mono stereopeakomplekt

Bluetoothi stereopeakomplekt

Bluetoothi monopeakomplekt

Bluetooth on sees

Printimine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi edastamine

Bluetoothi nähtavus

Bluetoothi muusika

Allalaadimine

Ikoon Kirjeldus

Allalaadimine on lõpetatud.

Allalaadimine on tühistatud.

Valikud kõne ajal

Internet

Otsimine

Kõne suunamine

Kõnest keeldumine

Turvalisus

Peakomplekt

Kodutsoon

Rändlus

Meeldetuletus

Ajakava (kalender)

Multitegumtöötlus

Muusika on ajutiselt peatatud

Muusika esitamine

FM-raadio esitamine

FM-ringhääling

E-kirja saatmine

E-kiri on vastu võetud

17

Teie avaekraan

Ikoon Kirjeldus

MMS-i saatmine ebaõnnestus

MMS-i saatmine

MMS on vastu võetud

Uus MMS-sõnum

SMS-i saatmine

SMS-i vastuvõtmine

Uus kõnepostiteade

Uus sõnum

SMS-i saatmine ebaõnnestus

Uus e-kiri

Kommertssõnum

Lennurežiim

Tavaline

Välitingimused

Vaikne

-

Kohandatud helinad 1–10

Välismälu

Aku olek

Microsoft Exchange

18 LG BL40 | Kasutusjuhend

Kõned

NÄPUNÄIDE!

Selleks, et vältida kogemata helistamist, vajutage puuteekraani lukustamiseks korraks toitenuppu.

NÄPUNÄIDE!

Kui toksate , saate kasutada valikuid Salvesta number, Saada sõnum ja Otsi kontakte..

Helistamine ja videokõne tegemine

1

Klahvistiku avamiseks puudutage

.

2

Sisestage klahvistiku abil number.

Numbri kustutamiseks vajutage kustutamise klahvi.

3

4

Numbrile helistamiseks puudutage valikut

Häälkõne

.

Kõne lõpetamiseks puudutage käsku

Lõpeta kõne

.

NÄPUNÄIDE!

Rahvusvaheliste kõnede puhul + märgi sisestamiseks puudutage kaks korda või vajutage ja hoidke all .

Valikud kõne ajal

Ootele

– puudutage , et panna kõne ootele.

Vaigista

– puudutage , et mikrofoni välja lülitada, nii et inimene, kellega räägite, ei kuule teid.

Valjuhääldi

– puudutage , et lülitada valjuhääldi sisse.

Valikud

– saate vaadata ja teha muid kõne ajal saadaolevaid valikuid, sealhulgas uue memo loomine ja sõnumite menüü avamine, et kõne ajal sõnumeid vaadata ja kontakte lisada. Siin võite te kõne ka lõpetada, puudutades käsku Lõpeta kõne.

19

Kõned

– puudutage, et avada numbriklahve, näiteks, kui soovite helistada kõnekeskusesse või automaatvastajale.

– saate lisada kõne ajal memo.

– saate kõne ajal otsida kontakte.

Kiirvalimine

1

Avaekraanil puudutage , et avada

Kontakte

.

2

Puudutage ja valige

Kiirvalikud

.

3

Avaneb kontaktiloend. Valige kontakt, mida soovite selle kiirvalikunumbriga seostada, puudutades korra kontakti telefoninumbrit.

Kiirvalikunumbrile helistamiseks puudutage avaekraanil ning seejärel vajutage ja hoidke all vastavat kiirvalikunumbrit, kuni kontakt ilmub ekraanile. Kõne algab automaatselt, enam pole vaja

20 LG BL40 | Kasutusjuhend puudutada valikut

Häälkõne

.

DTMF-i väljalülitamine

DTMF võimaldab teil kasutada numbrilisi käske, et liikuda automaatkõnedes. Vaikimisi on DTMF sisse lülitatud. Selle väljalülitamiseks kõne ajal (nt et teha numbrist näiteks märget) puudutage

ja valige

Keela DTMF

.

Teise kõne tegemine

1

Algse kõne ajal puudutage ja valige number, millele soovite helistada.

2

Valige number või otsige seda kontaktide hulgast.

3

Numbrile helistamiseks puudutage valikut

Häälkõne

.

4

Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.

5

Kõnede vahetamiseks puudutage vahetamisikooni .

6

Puudutage sümbolit

+

, et avada menüüd Kõne ajal ning valige

„Ühenda kõned”, et alustada konverentskõnet.

7

Ühe või mõlema kõne lõpetamiseks vajutage .

MÄRKUS.

Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnepiirang

1

Puudutage ja valige vahekaardil Seaded valik

Kõneseaded

.

2

Puudutage valikut

Kõnepiirang

ja valige

Häälkõned

ja/või

Videokõned

.

3

Valige üks järgnevast viiest valikust.

4

Sisestage kõnepiirangu parool.

Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.

NÄPUNÄIDE!

Valige

Fikseeritud numbrid, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefoniga helistada saab. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud

PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult fi kseeritud numbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Üldiste kõneseadete muutmine

1

Puudutage ja valige vahekaardil Seaded valik

Kõneseaded

.

2

Puudutage valikut

Üldised seaded

. Saate muuta järgmisi seadeid.

Kõnest keeldumine

Saada minu number

– saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.

21

Kõned

Automaatne kordusvalimine

– libistage lülitit vasakule olekusse

SEES

või paremale olekusse

VÄLJAS

.

Minutipiiks

– libistage lülitit vasakule olekusse

SEES

, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim

– valige

Käed-vabad seade

, et vastata kõnele Bluetoothi peakomplekti kasutades või valige

Telefon

, et vastata kõnele telefoni klahvi vajutusega.

Salvestada uus number

– valige

SEES

või

VÄLJAS

, et salvestada uut numbrit.

Hääle selgus

– valige

SEES

või

VÄLJAS

, et puhastada ümbritsev müra. See funktsioon muudab teie hääle valjemaks ja selgemaks.

22 LG BL40 | Kasutusjuhend

Kontaktid

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks on kaks võimalust.

Avaekraanil

1

Avaekraanil puudutage avada

Kontakte

. Puudutage

ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.

, et

2

Numbrile helistamiseks puudutage valikut

Videokõne

või

Häälkõne

.

Peamenüüs

1

Puudutage ja seejärel puudutage vahekaardil

Sidepidamine valikut

Aadressiraamat

.

Uue kontakti lisamine

1

Avaekraanil puudutage ning seejärel puudutage valikut

Uus kontakt

.

2

Valige, kas soovite salvestada kontakti oma

Telefoni

või

USIMile

.

3

Kui soovite igale kontaktile lisada pildi, puudutage käsku

Lisa pilt

.

4

Sisestage uue kontakti ees- ja perekonnanimi. Te ei pea sisestama mõlemat.

5

Määrake teised andmed.

6

Kontakti salvestamiseks puudutage .

NÄPUNÄIDE!

Saate luua oma kontaktide jaoks kohandatud rühmasid. Vaadake peatükki „Rühma loomine”.

Rühma loomine

1

Avaekraanil puudutage ning seejärel puudutage vahekaardil Sidepidamine valikut

Aadressiraamat

.

2

3

Puudutage ekraanil ülaosas valikut Kontaktid ning seejärel

Rühmad

ja valige

Uus rühm

.

Sisestage uuele rühmale nimi.

Seejärel määrake rühma pilt,

23

Kontaktid

4

rühma nimi, rühma helin ja rühma värin.

Rühma salvestamiseks puudutage .

MÄRKUS.

Kui kustutate rühma, ei kao sinna rühma määratud kontaktid. Need jäävad endiselt teie kontaktidesse.

NÄPUNÄIDE!

Saate redigeerida olemasolevat rühma, kui puudutate ühe korra valitud rühma. Valige Kuva liikmed,

Redigeeri rühma, Saada sõnum,

Saada visiitkaart või Kustuta rühm.

Kontakti seadete muutmine

Saate kontakti seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

1

Vahekaardil Sidepidamine puudutage valikut

Aadressiraamat

ja valige ning seejärel kerige valikuni

Kontakti seaded

.

24 LG BL40 | Kasutusjuhend

2

Siin saate kohandada järgmisi seadeid.

Kuvanimi

Kopeeri

– saate kopeerida oma kontaktid USIM-kaardilt telefoni või telefonist USIM-kaardile. Saate teha seda ükshaaval või kõik korraga.

Teisalda

– see valik töötab samamoodi kui valik Kopeeri, kuid kontakt jääb ainult uude asukohta.

Kustuta kontaktid

– saate kõik oma kontaktid kustutada.

Mäluteave

Sünkrooni kontaktid

– saate luua ühenduse serveriga, et sünkroonida oma kontakte.

Saada kõik kontaktid Bluetoothi kaudu

– saate kõik kontaktid saata teise seadmesse Bluetoothi kaudu. Kui valite selle, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada.

Andmete vaatamine

NÄPUNÄIDE!

Oma visiitkaardi lisamiseks valige Minu visiitkaart ja sisestage kõik üksikasjad samamoodi nagu lisate neid teistele kontaktidele.

Lõpetamiseks puudutage .

25

Sõnumid

Sõnumid

Teie BL40 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuitiivsesse ning kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumikeskusesse sisenemiseks on kaks võimalust:

1

Avaekraanil puudutage või ning seejärel kerige vahekaardil Sidepidamine valikut

Sõnumid

.

Sõnumi saatmine

1

2

Puudutage ning seejärel valikut

Kirjuta sõnum

, et avada tühja sõnumit.

Puudutage valikut

Saaja

, et sisestada saaja numbrit või avage oma kontaktid või lemmikud.

Saate lisada mitu kontakti. Kui olete lõpetanud, puudutage allpool olevat sõnumikasti, et alustada sõnumi teksti sisestamist.

3

Pärast teksti sisestamist saate saata SMS-i, kui puudutate sõnumi kohal olevat saatmisnuppu.

NÄPUNÄIDE!

Teilt võetakse tasu iga 160tähemärgilise tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

4

Puudutage

Sisesta

, et lisada pilti, videot, heli, tekstimalli, multimeediummalli, emotikoni, nime ja numbrit, uut slaidi, teemat või allkirja ning puudutage

Veel

(visiitkaart/ ajakava/memo/ülesanded).

HOIATUS!

160tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist ja SMS-i kodeerimise viisist.

26 LG BL40 | Kasutusjuhend

HOIATUS!

Kui SMSile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Teksti sisestamine

Puudutage, et lülitada sisse

T9-ennustusrežiimi.

Toksake, et vahetada numbrite, sümbolite ja teksti klahvistikke.

Kasutage ikooni , et vahetada erinevaid klaviatuure igas tekstisisestusrežiimis (näiteks suurtähed ja väiketähed).

Tühiku sisestamiseks puudutage

.

T9-ennustusrežiim

T9-režiimis näete te ikooni , milles olev ring on oranž.

Lihtsalt puudutage numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada ja sõnastik tunneb sõna

ära.

Abc-käsitsirežiim

Abc-režiimis peate te tähe sisestamiseks vastavat klahvi korduvalt vajutama. Näiteks „tere” kirjutamiseks puudutage üks kord klahvi 8, kaks korda klahvi 3, kolm korda klahvi 7 ja uuesti kaks korda klahvi 3.

E-posti seadistamine

1

2

Avaekraanil puudutage ning seejärel kerige vahekaardil

Sidepidamine valikuni

E-kiri

.

Puudutage käsku

Kirjuta ekiri

. Kui e-posti konto ei ole seadistatud, käivitage e-posti seadistusviisard.

27

Sõnumid

NÄPUNÄIDE!

Kui e-posti konto on juba seadistatud, ei aktiveerita viisardit automaatselt.

Täpsemaid konto seadeid saate redigeerida menüüs

Sidepidamine

>

E-kiri

> >

Uus e-posti konto

. Seaded on järgmised.

Pealkiri

– sisestage konto jaoks nimi.

Kasutajanimi

– sisestage konto kasutajanimi.

Parool

– sisestage konto parool.

E-posti aadress

– sisestage konto e-posti aadress.

E-posti vastusaadress

– sisestage vastuse jaoks e-posti aadress.

Väljamineva e-posti server

– sisestage väljamineva e-posti serveri aadress.

Sissetuleva e-posti server

– sisestage sissetuleva e-posti serveri aadress.

Maksimaalne vastuvõetav maht

– valige oma e-kirjadele suuruse piirang, maksimaalne suurus on

2 MB.

Postkasti tüüp

– valige postkasti tüüp, POP3 või IMAP4.

Salvesta serverisse

– valige, kas soovite salvestada oma e-kirjad serverisse. IMAP4-kontode puhul salvestatakse alati koopiad.

Salv. saadet. e-kiri

– valige, kuhu soovite oma saadetud e-kirjad salvestada IMAP4-postkastide puhul. POP3-postkastide puhul salvestatakse saadetud e-kirjad alati telefoni.

Allalaadimise valik

– valige viis, kuidas soovite e-kirju alla laadida.

POP3 puhul saate valida ainult päise või kõik, k.a keha ning

IMAP4 puhul saate valida ainult päise, päise + keha või kõik.

28 LG BL40 | Kasutusjuhend

Pääsupunkt

– valige oma interneti pääsupunkt.

E-kiri, mida alla laadida

– valige e-kirjade allalaadimise viis. POP3 puhul saate valida ainult päise või kõik, k.a keha ning IMAP4 puhul saate valida ainult päise, päise + keha või kõik.

Automaatne allalaadimine

– valige, kas soovite uute e-kirjade automaatset allalaadimist.

Laadi ainult uued alla

– valige, kas juba eelnevalt allalaaditud ekirju eiratakse.

Lisaseaded

– valige, kas kasutada lisaseadeid.

SMTP pordinumber

– tavaliselt on see 25.

SMTP TLS/SSL

– valige, kas väljamineva serveri jaoks kasutatakse TLS-i/SSL-i.

Sissetuleva serveri port

– tavaliselt on see POP3-kontode puhul 110 ja IMAP4-kontode puhul 143.

Sissetulev SMTP TLS/SSL

– valige, kas sissetuleva serveri jaoks kasutatakse TLS-i/SSL-i.

SMTP-autentimine

– valige turvaseaded väljaminevale e-posti serverile.

SMTP-kasutajanimi

– sisestage

SMTP-kasutajanimi.

SMTP-parool

– sisestage SMTPparool.

APOP turvaline sisselogimine

– valige APOP-turvalogimise aktiveerimine POP3-konto jaoks.

IMAP4-kontod lülitatakse alati välja.

Kui konto on seadistatud, ilmub see teie kontode loendisse kaustas

E-kiri.

Microsoft Exchange'i e-posti konto

E-posti aadress

e-posti aadress.

Serveri aadress

aadress.

– sisestage konto

– sisestage serveri

29

Sõnumid

Kasutajanimi

– sisestage konto kasutajanimi.

Parool

– sisestage konto parool.

Domeen

– sisestage konto domeen

(valikuline).

Automaatne kommerts

– valige, kas kasutada e-kommertsi.

Nüüd, kui konto on seadistatud, ilmub see teie kontode loendisse kaustas E-kiri.

Päevi e-kirjade sünkroonimiseni

– valige periood e-kirjade sünkroonimiseks.

Sünkrooni üksusi

– valige, kas kasutada üksuste sünkroonimist

(kontaktid, ajakavad, ülesanded).

Kontaktid

– valige kontaktide sünkroonimine.

Ajakavad

– valige ajakavade sünkroonimine.

Ülesanded

– valige ülesannete sünkroonimine.

Kasuta SSL-i

– valige, kas Microsoft

Exchange'i jaoks kasutatakse SSL-i.

Interneti profiil

– valige oma interneti profiil.

Salvesta kausta Saadetud

– valige, kas soovite salvestada oma saadetud e-kirjad serverisse.

E-kirjade allalaadimine

1

Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi.Käsitsi kontrollimiseks tehke järgmist.Avaekraanil puudutage ja seejärel kerige vahekaardil Sidepidamine valikuni

E-kiri

.

2

3

Valige

E-kiri

.

Puudutage kontot, mida soovite kasutada ning seejärel puudutage .

4

Valige Laadi alla/Sõnumi sünkroonimine ning BL40 loob

ühenduse teie e-posti kontoga ja laadib alla uued sõnumid.

30 LG BL40 | Kasutusjuhend

E-kirja saatmine oma uue konto abil

1

Avaekraanil puudutage ning seejärel puudutage vahekaardil

Sidepidamine valikut

E-kiri

– Kirjuta e-kiri

, et avada tühja sõnumit.

2

Sisestage saaja aadress ja kirjutage oma sõnum. Samuti saate lisada pilte, videoid, helifaile ja muud tüüpi faile.

3

E-kirja saatmiseks puudutage käsku

Saada e-kiri

.

NÄPUNÄIDE!

Aktiivse

Wi-Fi ühenduse ajal saadetakse ja võetakse vastu e-kirju Wi-Fi kaudu.

E-posti seadete muutmine

Saate e-posti seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

1

2

Avaekraanil puudutage ja seejärel kerige vahekaardil

Sidepidamine valikuni

E-kiri

.

Valige ja kerige valikuni

Eposti seaded

.

3

Saate muuta järgmisi seadeid.

E-posti kontod

– saate hallata oma e-posti kontosid.

Luba vastata e-kirjale

– valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi e-kirjale vastust

– valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Allalaadimise intervall

– valige, kui sageli teie BL40 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Allalaadimise kogus

– valige ekirjade arv, mis laaditakse korraga alla.

31

Sõnumid

Lisa originaalsõnum edastamisel ja vastamisel

– valige, kas originaalsõnum lisatakse teie vastusele.

Lisa manus

– valige, kas manus lisatakse ükskõik millisele vastusele.

Automaatne allalaadimine rändluse ajal

– valige, kas sõnumeid laaditakse automaatselt alla, kui olete välismaal (rändlus).

Uue e-kirja teatis

– valige, kas teid teavitatakse uuest sõnumist hüpikteatega.

Allkiri

– looge oma e-kirjale allkiri ja lülitage see funktsioon sisse.

Tähtsus

– saate valida oma ekirjade tähtsusastme.

E-kirja saatmissuurus

– valige saadetava e-kirja suurus.

Mallid

Saate luua SMS- ja MMS-sõnumite jaoks malle, mida kasutate kõige sagedamini. Mõned mallid on teie telefonis juba olemas, soovi korral saate neid muuta.

1

Sõnumit kirjutades saate sisestada

Malle

, kasutades valikute menüüs käsku

Sisesta

.

2

Valige

Tekstimallid

või

Multimeediummallid

. Seejärel võite puudutada , et kasutada valikuid

Uus mall

,

Kustuta

mall või

Kustuta kõik

mallid.

Sõnumi redigeerimiseks valige see ja muutke seda vastavalt oma soovile ning seejärel puudutage käsku

Salvesta

.

32 LG BL40 | Kasutusjuhend

Emotikonid

Elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone. Kõige üldisemalt kasutatavad emotikonid on teie telefonis juba olemas.

Saate lisada uue emotikoni, kui puudutate valikut

Uus emotikon

.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

Vahekaardil Sidepidamine kerige valikuni

Sõnumid

. Puudutage ning seejärel valige

Sõnumi seaded

ja

Tekstsõnum

. Teil on võimalik muuta järgmisi seadeid.

Tekstsõnumi keskus

– sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kohaletoimetamisraport

– libistage lülitit vasakule, et saada kinnitust sõnumite kohaletoimetamise kohta.

Kehtivusperiood

– saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumi tüübid

– saate teksti teisendada vormingustesse

Hääl

,

Faks

,

X.400

või

E-kiri

.

Tähemärgi kodeerimine

– valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumite suurust ja seega ka andmeedastuse tasusid.

Saada pikk tekst

– valige saatmisviisiks kas mitu SMS-i või

MMS.

Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

Vahekaardil Sidepidamine kerige valikuni

Sõnumid

. Puudutage ning seejärel valige

Sõnumi seaded

ja

Multimeediumsõnum

.

Teil on võimalik muuta järgmisi seadeid.

33

Sõnumid

Allalaadimisrežiim

– valige

Koduvõrk

või

Rändlusvõrk

. Kui te valite režiimiks Käsitsi, saate MMSsõnumite kohta ainult teavitusi.

Seejärel saate otsustada, kas need täielikult alla laadida.

Kohaletoimetamisraport

– saate valida kohaletoimetamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Lugemisraport

– saate valida lugemisraporti lubamise ja/või saatmise.

Tähtsus

– saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsusastme.

Kehtivusperiood

– saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus

– saate valida, kui kaua slaide ekraanil kuvatakse.

Loomisrežiim

– valige režiimiks

Piiratud/Hoiatus/Vaba.

Piira

– te ei saa MMS-ile manustada mittetoetatud tüüpi faile.

34 LG BL40 | Kasutusjuhend

HOIATUS!

Saate manustada mittetoetatud tüüpi faile

MMS-sõnumile või seda piirata kinnitava hüpikteate kaudu.

Vaba

– saate manustada mittetoetatud tüüpi faili MMS-ile saadaoleva suuruse ulatuses.

Kohaletoimetamisaeg

– valige, kui kiiresti sõnumid kohale toimetatakse.

Multimeediumsõnumi keskus

– sisestage oma sõnumikeskuse

üksikasjad.

Kaamera

Kiire foto tegemine

1

Vajutage ja hoidke all telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu.

2

Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava suunas.

3

Vajutage kergelt pildistamise nuppu ja kaadrinäidiku ekraani keskele ilmub fookuse kast.

4

Seadke telefon nii, et pildistatav objekt asuks fookuse kastis.

5

Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fokuseerinud.

6

Vajutage ja hoidke all pildistamise nuppu.

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile.

Pildi nimi kuvatakse koos nelja ikooniga paremas servas.

Send

Puudutage, et saata fotot

Sõnumiga

,

E-kirjaga

või

Bluetoothi

kaudu.

MÄRKUS.

Rändluse ajal MMSide allalaadimine võib olla lisatasustatud.

Use as

Puudutage, et kasutada pilti taustapildina.

Rename

Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime.

Edit

Puudutage, et redigeerida pilti erinevate vahendite abil.

Puudutage, et naasta eelmisesse menüüsse.

Delete

Puudutage, et pilti kustutada.

New picture

Puudutage, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.

Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid.

35

Kaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Suum –

puudutage , et suurendada või

Või kasutage külgmist helitugevusnuppu.

Pildi suurus

, et vähendada.

Telefoni mällu/välismällu salvestamine

Puudutage, et pildistada

Heledus –

vaadake peatükki „Heleduse reguleerimine”.

Puudutage, et avada Stseenirežiimi.

Välgu olek

– saate välgu sisse või välja lülitada.

Makro

– lülitage sisse, et teha lähivõtet.

Kvaliteet

– (ülipeen/peen/ tavaline).

Seaded

– puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki „Lisaseadete kasutamine”.

36 LG BL40 | Kasutusjuhend

Tagasi

– puudutage, et naasta avaekraanile.

Kaamerarežiim

1. Kaamerarežiim on valitud.

2. Puudutage, et pildistada.

3. Lohistage alla, et lülituda videokaamerale.

Video

Galerii

Välgu kasutamine

Välk on vaikimisi seatud automaatsesse olekusse, kuid on ka teisi valikuid.

1

Välgu alammenüüsse sisenemiseks valige kaadrinäidiku vasakul küljel .

2

Välgu puhul on saadaval neli valikut:

Automaatne

– teie kaamera hindab hea pildi tegemiseks vajaliku valgutuse määra ja kasutab vajadusel välku.

Punasilmsuse vähendamine

– kaamera teeb kaks välku, et eemaldada punasilmsust.

Alati väljas

– kaamera ei kasuta välku. See on otstarbekas valik, kui soovite säästa akut.

3

Alati sees

– kaamera kasutab alati välku.

Kui puudutate soovitud valikut, sulgub välgu menüü

4

automaatselt ning kaamera on pildistamiseks valmis.

Vastavalt teie poolt valitud välgurežiimile muutub kaadrinäidikul kuvatav välgu ikoon.

Võttetüübi valimine

1

Saadaolevate võttetüüpide avamiseks puudutage ja valige

Võtterežiim

.

2

Kokku on kaheksa valikut.

Tavaline võte

– see on vaikimisi võttetüüp; foto tehakse tavalisel viisil, nagu on kirjeldatud kiire foto tegemise peatükis.

Sarivõte

– see võimaldab teil teha automaatselt kuus võtet järjestikku.

Õmblustega võte

– see võimaldab teil pärast sarivõtet fotod üksteise külge „õmmelda”.

Panoraampildil saate ühendada kuus kuni kaheksa pilti, mis

37

Kaamera võimaldab teil nautida oma BL40 ekraani täissuuruses.

Naeratusevõte

– Katik päästetakse valla automaatselt, kui kaamera tuvastab naeratuse.

Panoraam

– see võttetüüp on hea, kui soovite teha pilti suurest rühmast inimestest või panoraamvaate pildistamisel.

Iluvõte

– see valik võimaldab teil teha inimese näost selget ja säravat pilti. See on kasulik, kui pildistate lähedalt.

Kunstivõte

– saate valida erinevaid pildiefekte. (Originaalne, mustvalge, soe, külm.)

Raamvõte

– valige üks lõbusatest raamidest, et muuta oma sõpra või lihtsalt kaunistada ümbrust.

Fookusest väljas võte

– see võttetüüp tähendab, et saate valida fokuseerimise.

Saate fokuseerida pildi keskmist osa.

38 LG BL40 | Kasutusjuhend

Panoraamvõtte tegemine

Jäädvustage panoraamvõtet kasutades elu nii, nagu see tegelikult välja näeb. Saate nautida oma BL40 telefoni ekraani täissuuruses koos 360° panoraamiga.

NÄPUNÄIDE!

360° panoraam

: võimaldab teil foto kokku „õmmelda” kuni 12 osast. Pärast nupu vajutamist pöörake kaamerat soovitud suunas (paremale/vasakule/

üles/alla). Jäädvustamine toimub automaatselt. Kui ekraani keskel olevasse valgesse kasti ilmub punane kast, on pildistamine võimalik.

Lisaseaded

Kaadrinäidikul puudutage , et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Saate muuta kaamera seadeid, kui

kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage nuppu .

NÄPUNÄIDE!

Kaamera funktsioonide kohta spikrimenüü vaatamiseks puudutage

Vaheta kaamerat

– autoportree tegemiseks lülitage sisse LG BL40-i sisekaamera.

Suurus

– muutke mällu salvestamiseks foto suurust või tehke kontakti jaoks sobiliku suurusega pilt. Vt peatükki

Pildi suuruse muutmine

.

Stseenirežiim

– saate kohandada kaamera ümbruskonna jaoks.

Valikud on Automaatne, Portree,

Maastik, Sport ja Öö.

Värviefekt

– saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul. Vt peatükki

Värviefekti valimine

.

Valge tasakaal

– valikud on

Automaatne, Lambivalgus,

Päikseline, Kiiskav

ja

Pilvine

.

Taimer

– taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb katikunupu vajutamisele. Valikud on

Väljas

,

3 sekundit

,

5 sekundit

ja

10 sekundit

. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.

Võtterežiim

– saate valida võtterežiimi.

ISO

– ISO-suurus määrab ära kaamera valgussensori tundlikkuse.

Mida suurem on ISO-väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedates oludes, kui välku ei saa kasutada. ISO-väärtuse valikud on

Automaatne

,

100, 200,

400

ja

800

.

Kvaliteet

– valikud on Ülihea, Hea ja Tavaline. Mida parem kvaliteet, seda teravam foto tuleb. Kuid selle tulemusel suureneb faili suurus, mistõttu on teil võimalik

39

Kaamera vähem fotosid oma telefoni mällu salvestada.

Mälu

– valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks

Telefoni mälu

või

Välismälu

.

Pildi stabilisaator

– saate pildistada nii, et kaamera ei värise.

Fookuse režiim

– valige viis, kuidas kaamera fokuseerib. Valikud on

Täpp, Käsitsi fookus

ja

Näo jälgimine

.

Katikuheli

– valige üks kolmest katikuhelist.

Tabelkuva

– valikud on

Väljas

,

Lihtjaotus

ja

Kolmikjaotus

.

Geosildistamine

– valige see valik, et lülitada sisse foto EXIF-teave GPSi teabe kirjutamiseks.

Lähtesta seaded

– saate taastada kõik kaamera seaded.

NÄPUNÄIDE!

Kaamerarežiimist väljudes taastatakse kõik vaikeseaded, v.a pildi suurus ja kvaliteet. Kõik mittevaikeseaded peate lähtestama, näiteks värvitooni ja ISO.

Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.

NÄPUNÄIDE!

Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Pildi suuruse muutmine

Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail, mis tähendab, et seda rohkem hõivavad failid mäluruumi.

Kui soovite oma telefoni rohkem pilte mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

40 LG BL40 | Kasutusjuhend

1

Kaadrinäidiku vasakus nurgas puudutage .

2

3

Valige Eelvaate menüüs

Suurus

.

Valige pikslite väärtus

(valikud on

5M(2560x1920)

,

3M(2048x1536)

,

2M(1600x1200)

,

1M(1280x960), VGA(640x480),

QVGA(320x240), Kontaktid

) või valige eelmääratletud taustapildi suurus.

Värviefekti valimine

1

Kaadrinäidiku vasakus nurgas puudutage .

2

Valige Eelvaate menüüs

Värviefekt

.

3

Saadaval on värvitooni valikud.

4

Kui olete valiku teinud, valige värvitooni menüü sulgemiseks

ning kaamera on pildistamiseks valmis.

NÄPUNÄIDE!

Saate rakendada värviliselt tehtud pildile mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga tehtud pilti ei saa muuta värviliseks.

Teise kaamera kasutamine

Teie LG BL40 telefonil on 640x480 sisekaamera nii videokõnede jaoks kui ka pildistamiseks.

1

Sisekaamerale lülitumiseks puudutage ning valige menüüs

Vaheta kaamerat

käsk

Kasuta teist kaamerat

.

2

Mõne hetke pärast näete ennast kaadrinäidikus. Pildistamiseks vajutage telefoni küljel olevat nuppu nagu tavaliselt.

41

Kaamera

NÄPUNÄIDE!

Teisel kaameral on vähem seadeid, kuna sellel ei saa seadistada välku ega ISO-t.

Siiski on teil võimalik muuta pildi suurust, värviefekti, pildi kvaliteeti, valget tasakaalu ning määrata taimerit, kui puudutate

ja seadistate need samal viisil nagu põhikaamera puhul.

3

Pärast pildistamist on saadaval samad valikud, mis on saadaval põhikaameraga tehtud piltide puhul.

4

Põhikaamerasse naasmiseks puudutage ning valige menüüs

Vaheta kaamerat

käsk

Kasuta põhikaamerat

.

Salvestatud fotode vaatamine

1

Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis.

Lihtsalt puudutage ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

42 LG BL40 | Kasutusjuhend

Videokaamera

Kiire video tegemine

1

Vajutage ja hoidke all telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu.

2

Või puudutage kaamerarežiimis kaadrinäidikul , et lülituda videorežiimile.

3

Salvestamise alustamiseks vajutage üks kord pildistamise nuppu või puudutage kaardinäidikus .

4 REC

ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.

5

Salvestamise peatamiseks puudutage ja jätkamiseks valige .

6

Salvestamise lõpetamiseks puudutage .

Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub salvestatud videot tähistav liikumatu pilt. Ekraani alaserva ilmub video nimi ning paremale küljele ilmub neli ikooni.

Play

Puudutage, et videot esitada.

Send

Puudutage, et saata fotot

Sõnumiga

,

E-kirjaga

või

Bluetoothi

kaudu. Vaadake peatükke „Sõnumi saatmine” ja

„Failide saatmine ja vastuvõtmine

Bluetoothi kaudu”.

Use as

Puudutage, et kasutada videot helinana.

Rename

Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime.

Edit

Puudutage, et redigeerida pilti erinevate vahendite abil.

Puudutage, et naasta eelmisesse menüüsse.

43

Videokaamera

Delete

Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja toimingu kinnitamiseks puudutage valikut

Jah

.

New video

Puudutage, et salvestada kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.

44 LG BL40 | Kasutusjuhend

Kaadrinäidikuga tutvumine

Suum –

puudutage , et suurendada või

Või kasutage külgmist helitugevusnuppu.

Video suurus

, et vähendada.

Telefoni mällu/välismällu salvestamine

Puudutage, et videot salvestada.

Heledus –

vaadake peatükki „Heleduse reguleerimine”.

Puudutage, et avada

Stseenirežiimi.

Välgu olek

– saate välgu sisse või välja lülitada.

Kestus

Kvaliteet

– (ülipeen/peen/ tavaline).

Seaded

– puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd.

Vaadake peatükki „Lisaseadete kasutamine”.

Tagasi

Videokaamerarežiim

1. Videokaamerarežiim on valitud.

2. Puudutage, et alustada salvestamist.

3. Lohistage üles, et lülituda kaamerale.

Galerii

– puudutage, et naasta avaekraanile.

Kaamera

45

Videokaamera

Lisaseaded

Kaadrinäidikul puudutage , et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Kaamera lisaseaded leiate lk 35.

Kestus

– saate määrata videole kestuspiirangu. Valikud on Tavaline ja MMS, et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga.

NÄPUNÄIDE!

Kui valite MMS-i kestuse, proovige valida madalam pildi kvaliteet, et saaksite salvestada pikema video.

Mälu

– valige, kas soovite oma videote salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Hääl

– valige Vaigista, et salvestada video ilma helita, või Taasta helid, et salvestada helisid.

Videopildi suuruse muutmine

Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail, mis tähendab, et seda rohkem hõivavad failid mäluruumi.

Kui soovite oma telefoni rohkem videoid mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

1

Kaadrinäidiku vasakus nurgas puudutage .

2

Valige

Video suurus

.

HOIATUS!

LG

BL40 suurepärane redigeerimistarkvara ühildub kõikide videotüüpidega, välja arvatud 640x480. Ärge salvestage selles vormingus, kui kavatsete videot redigeerida.

NÄPUNÄIDE!

Teavet videovormingu töötlemise tarkvara kohta vaadake BL40-ga kaasasolevalt CD-lt.

46 LG BL40 | Kasutusjuhend

Teise videokaamera kasutamine

Teie LG BL40 telefonil on 320x240 sisekaamera nii videokõnede jaoks kui ka videote salvestamiseks.

1

2

Sisekaamerale lülitumiseks puudutage ning valige menüüs

Vaheta kaamerat

käsk

Kasuta teist kaamerat

.

Mõne hetke pärast näete ennast kaadrinäidikus. Pildi salvestamise alustamiseks vajutage pildistamise nuppu nagu tavaliselt; salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu veel kord.

3

4

Pärast video tegemist pakutakse teile samasid valikuid, mis on saadaval põhikaameraga tehtud videote puhul.

Põhikaamerasse naasmiseks puudutage ning seejärel käsku

Kasuta põhikaamerat

.

NÄPUNÄIDE!

Siiski on teil võimalik muuta pildi suurust, värviefekti, valget tasakaalu ja kvaliteeti, kui puudutate valikut

Seaded ja seadistate need samal viisil nagu põhikaamera puhul.

Salvestatud videote vaatamine

1

Kaadrinäidikul puudutage .

2

3

Ekraanile ilmub teie galerii.

Galeriis asuva video vaatamiseks puudutage seda korra, et tuua seda galerii esiotsa. Video esitamiseks puudutage .

47

Videokaamera

Oma videote vaatamine teleriekraanil

Ühendage oma BL40 TVväljundkaabli abil oma teleriga.

MÄRKUS.

TV-väljundkaabli saate osta eraldi.

Kõige paremini sobivad eraldusvõimed on toodud allpool:

WVGA

800x480 2 Mbit/s

30 kaadrit sekundis

CIF

352x288 384 kbit/s

30 kaadrit sekundis

(Window Media)

VGA

640x480 384 kbit/s

30 kaadrit sekundis

Videoklipi taasesitamise ajal leiate

üksikasjalikumat teavet valikute menüüst failiteabe alt.

(Videoklipi kvaliteeti ei kuvata.)

48 LG BL40 | Kasutusjuhend

Teie fotod ja videod

Fotode ja videote vaatamine

1

Kaamera eelvaate ekraanil puudutage .

2

3

Ekraanile ilmub teie galerii.

Video või foto täielikuks kuvamiseks valige see.

NÄPUNÄIDE!

Liigutage kiiresti vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

NÄPUNÄIDE!

Foto või video kustutamiseks avage see ja valige . Kinnitamiseks puudutage valikut Jah.

Videote või fotode suurendamine ja vähendamine

Vaadates fotosid või videoid, saate neid suurendada ja vähendada, kui liigutate sõrmi üksteisele lähemale või üksteisest kaugemale.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal puudutage ekraani vasakus servas olevat helitugevuse riba. Või kasutage telefoni küljel olevaid helitugevusnuppe.

Foto määramine taustapildiks

1

Puudutage fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada.

3

4

2

Puudutage ekraani, et avada valikute menüüd.

Puudutage käsku

Kasuta

.

Ekraan lülitub püstpaigutusrežiimi. Saate pilti suurendada ja vähendada ning kärbitud piirkonda liigutada, kasutades ekraani allosas olevat pisipilti.

49

Teie fotod ja videod

Fotode redigeerimine

1

2

Avage foto, mida soovite redigeerida ning seejärel puudutage valikute ikooni, et valida

Redigeeri

.

Foto muutmiseks puudutage järgmisi ikoone.

Valige piirkond

Joonistage vaba käega oma fotole midagi juurde. Valige nelja valiku hulgast joone paksus ning värv, mida soovite kasutada.

Lisage pildile tekst.

Kaunistage foto templitega.

Kustutage pildile tehtud redigeerimised. Saate valida kasutatava kustutuskummi suuruse.

Puudutage, et naasta galeriisse.

Save

Valige muudatustega pildi salvestamise viis –

Värskenda olemasolevat

või

Uus fail

. Kui valite

Uus fail

, sisestage failile nimi.

Undo

Kustutage pildile tehtud redigeerimised.

Image

Puudutage, et avada efektide lisavalikud, sealhulgas

Pööra

.

Filter

Puudutage, et rakendada fotole efektide valikuid.

Adjustment

See aitab tehtud pilti kohandada, kasutades automaatset värvi, heledust jne.

Teksti lisamine fotole

1

Redigeerimise ekraanil puudutage .

2

Valige

Allkiri

või

Jutumull

.

50 LG BL40 | Kasutusjuhend

3

Sisestage klahvistiku abil oma tekst ja puudutage käsku

Salvesta

.

4

Libistage tekst soovitud asukohta pildil.Kui puudutate teksti, saate klahvistiku abil seda veel redigeerida.

Efekti lisamine fotole

1

Redigeerimise ekraanil puudutage

Filter

.

2

Saate rakendada fotole erinevaid valikuid.

3

Efekti tühistamiseks puudutage lihtsalt

Undo

.

Foto kärpimine

1

Redigeerimise ekraanil puudutage .

2

Valige kuju, mida soovite kasutada pildi kärpimiseks.

3

Lohistage kasti üle piirkonna, mida soovite kärpida.

4

Kui olete rahul, puudutage

Save

.

Värvirõhu lisamine fotole

1

2

Redigeerimise ekraanil puudutage

Image

.

Valige

Värvi rõhutamine

.

3

Valige osa fotost. Joon kuvatakse kõige ümber, mis selles piirkonnas on sama värvi või sarnast värvi, näiteks kellegi juuksevärv või kampsun.

4

Rõhutamise tugevuse muutmiseks puudutage

Intensity

ning seejärel puudutage nuppu

„+” või „-”.

5

6

Puudutage valikut

OK

.

Kõik värvid eemaldatakse fotolt, välja arvatud piirkonnast, mis on märgistatud värvi rõhutamiseks.

7

Muudatuste salvestamiseks valige

Save

.

51

Teie fotod ja videod

Värvide vahetamine fotol

1

Redigeerimise ekraanil puudutage

Image

.

2

3

6

Valige

Värvi vahetamine

.

Valige osa fotost. Joon kuvatakse kõige ümber, mis selles piirkonnas on sama värvi või sarnast värvi.Näiteks kellegi juuksevärv või kampsun.Valige värv.Vajutage

OK

.

Värvi rõhutamiseks valitud foto osal muudetakse valitud värvi.

7

Muudatuste salvestamiseks valige

Save

.

Udu joonistamine

1

Puudutage valikut Pilt, et joonistada oma pildile udu.

2

3

Valige

Udu joonistamine

.

Puhuge mikrofoni, et panna pildile udu ning joonistage oma sõrmega üle selle.

4

Kui udu on pildile pandud, saate muuta udu värvi ja tugevust ning kustutada laiust.

2

3

4

Vihmapiisad

1

5

Valige menüü Pildid, et lisada oma pildile vihmapiisku.

Valige

Vihmapiisad

.

Pildile ilmuvad mullid.

Saate määrata piiskade tugevust/ skaalat vastavalt tugevuse/skaala menüüriba reguleerimisele.

Lisaks saate reguleerida piiskade suunda vastavalt telefoni suunale.

Liikumise hägusus

1

Liikumise hägususe rakendamiseks puudutage

Image

.

2

3

Valige

Liikumise hägusus

.

Valige piirjoone joonistamisega asukoht, millele soovite lisada liikumise hägususe. Puudutage valikut OK ning seejärel hõõruge soovitud suunas.

52 LG BL40 | Kasutusjuhend

4

Hägususe tugevust saate määrata, kasutades tugevuse reguleerimise riba.

Kunstiline varjund

1

Redigeerimise ekraanil puudutage

Filter

.

2

3

Valige

Kunstiline varjund

.

Valige kunstilise varjundi efekt ning saate vaadata joonistust.

4

Joonistus luuakse ja salvestatakse automaatselt. Vahepeal lõpetamiseks puudutage valikut

Tühista.

Videote redigeerimine

Redigeerimisfunktsioonid on saadaval MPEG4-tüübi puhul, välja arvatud eraldusvõimega 640x480

(VGA).

Ärge salvestage selles vormingus, kui kavatsete oma videot redigeerida.

Video pikkuse muutmine

1

Avage video, mida soovite redigeerida ja puudutage valikuklahvi .

2

Valige

Edit

ning seejärel

Lõika/Lõika mitu

.

3

Puudutage ja määrake

Trim

abil ära uus algus- ja lõpp-punkt.

4

Kui olete uue lõikega rahul, puudutage

Preview

kinnitamiseks .

5

Puudutage

Save

või , et naasta galeriisse ja tühistada muudatused.

Kahe video ühendamine

1

Avage video, mida soovite redigeerida ja puudutage valikuklahvi .

2

3

Valige

Edit

ning seejärel

Video

ühendamine

.

Avaneb kaust Minu videod. Valige video, mida soovite ühendada.

53

Teie fotod ja videod

4

Puudutage ja libistage fotot, et viia seda video algusesse või lõppu.

5

Puudutage valikut

Eelvaade

, et valida, kuidas videod kokku

ühendatakse.

6

Vajutage

Salvesta

ning seejärel

Jah

, et salvestada uut ühendatud videot. Asendage olemasolev fail või salvestage see uue failina.

7

Korrake neid samme rohkemate videote ühendamiseks.

Foto ja video ühendamine

1

Avage video, mida soovite redigeerida ja puudutage valikuklahvi .

2

Valige

Edit

ning seejärel

Pildi

ühendamine

.

3

4

Avaneb kaust Pildid. Valige foto, mida soovite oma videoga

ühendada ning seejärel puudutage käsku

Vali

.

Puudutage ja libistage fotot, et

54 LG BL40 | Kasutusjuhend

5

6

viia seda video algusesse või lõppu.

Puudutage valikut

Eelvaade

, et valida, kuidas foto ja video kokku

ühendatakse.

Vajutage

Salvesta

ning seejärel valige, kas asendada olemasolev fail või salvestada see uue failina.

7

Korrake neid samme rohkemate fotode ühendamiseks.

Teksti lisamine videole

1

Avage video, mida soovite redigeerida ja puudutage valikuklahvi .

2

3

Valige

Edit

ning seejärel

Teksti kate

.

Puudutage ning peatage taasesitus kohas, kus soovite, et teksti hakatakse kuvama.

4

Puudutage valikut Algus ning valige tekstilaad. Sisestage klahvistiku abil oma tekst ja valige

OK

.

5

6

Puudutage ekraanil piirkonda, kuhu soovite teksti kuvada ning puudutage valikut

OK

.

Puudutage käsku

Salvesta

.

Asendage olemasolev fail või salvestage see uue failina.

7

Korrake neid samme, et lisada rohkem teksti.

Foto katmine

1

Avage video, mida soovite redigeerida ja puudutage valikuklahvi .

2

3

Valige

Edit

ning seejärel

Pildi kate

.

Avaneb kaust Pildid. Valige foto, millega soovite video katta.

4

Puudutage ja peatage taasesitus kohas, kus soovite, et pilt kuvatakse ning seejärel puudutage nuppu Algus ja valige

Läbipaistmatus.

5

Puudutage valikut

OK

ning seejärel vajutage

Lõpp

kohas,

6

kus soovite, et foto katmine lõpetatakse.

Puudutage ekraanil piirkonda, kuhu soovite teksti kuvada. Kui foto on liiga suur, katab see terve ekraani, mitte ainult valitud piirkonna.

7

Puudutage käsku

Salvesta

.

Asendage olemasolev fail või salvestage see uue failina.

8

Korrake neid samme, et lisada rohkem fotosid.

Taustamuusika lisamine videole

1

Avage video, mida soovite redigeerida ja puudutage valikuklahvi .

2

Valige

Edit

ning seejärel

Heli dubleerimine

.

3

Avaneb kaust Minu helid. Valige lugu, mida soovite videole lisada.

4

Teie video originaalheli kustutatakse.

55

Teie fotod ja videod

5

Kui helifail on lühem kui video, valige kas soovite lugu esitada

Üks kord

või valige loo kordamiseks

Korda

.

6

Asendage olemasolev fail või salvestage see uue failina.

Reaalajas heli lisamine videole

1

Avage video, mida soovite redigeerida ja puudutage valikuklahvi .

2

Valige

Edit

ning seejärel

Reaalajas dubleerimine

.

3

Määrake heli väärtuseks originaalheli või salvestusheli.

Tuhmumisefekti lisamine

1

Avage video, mida soovite redigeerida ja puudutage valikuklahvi .

2

Valige

Edit

ning seejärel

Tuhmumisefekt

.

3

Teie video algab ja lõppeb tuhmilt.

4

Asendage originaalfail või salvestage see uue failina.

56 LG BL40 | Kasutusjuhend

Multimeedium

Saate oma telefoni mällu salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaarti kasutades on teil võimalik vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Meelelahutuse menüüsse pääsemiseks puudutage ja valige vahekaardil Meelelahutus valik

Asjad

. Saate avada loendi kaustadest, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.

ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

Foto saatmine

1

2

3

Foto saatmiseks lihtsalt valige see.

Puudutage käsku

Saada

. Valikud on

Sõnum

,

E-kiri, Bluetooth

ja

Laadi üles veebi

.

Kui teie valik on

Sõnum

või

Ekiri

, lisatakse teie foto sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui teie valik on

Bluetooth

, hakkab telefon otsima seadet, kuhu pilt saata.

NÄPUNÄIDE!

Kaustas

Asjad mõne faili kustutamiseks puudutage ning seejärel käsku Kustuta.

Pildid

Pildid

sisaldab piltide loendit teie telefoni eellaaditud piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest

Pildi kasutamine

Te võite pilte kasutada taustapildina ja ekraanisäästjana ning isegi helistaja tähistamiseks.

Pildi printimine

1

2

Puudutage valikut

Pildid

.

Valige pilt ning puudutage .

57

Multimeedium

3

Puudutage käsku

Prindi

Bluetoothi kaudu

.

Pildi teisaldamine või kopeerimine

Saate teisaldada või kopeerida pilte telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi. See on hea juhul, kui soovite vabastada mäluruumi või kaitsta oma pilte kadumise eest.

Slaidiseansi loomine

Kui soovite oma telefonis kõiki pilte vaadata, saate luua slaidiseansi, et säästa end iga pildi eraldi avamisest ja sulgemisest.

Geosildistamine

Lülitage kaamera sisse ning nautige oma telefoni asukohapõhiste teenuste võimalusi. Pildistage

ükskõik kus ning sildistage need vastava asukohaga.Kui laadite pildid üles ajaveebi, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte

58 LG BL40 | Kasutusjuhend kaardil.Helid

Kaust

Minu helid

sisaldab

Allalaaditud helisid,

Vaikehelisid

ja

Helisalvestisi

. Siin saate helisid hallata, saata või määrata telefoni helinaks.

Videod

Kaust

Minu videod

näitab loendit allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

NÄPUNÄIDE!

BL40 toetab nii DivX kui ka Xvid videovormingus taasesitamist, et tagada suurem sisu kättesaadavus.

MÄRKUS.

TV-väljundkaabli saate osta eraldi.

1

2

Videoklipi saatmine

Valige video ja puudutage .

Puudutage käsku

Saada

ja valige

3

kas

Sõnum

,

E-kiri

või

Bluetooth

.

Kui teie valik on

Sõnum

või

E-kiri

, lisatakse teie videoklipp sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt.

Kui teie valik on

Bluetooth

, hakkab telefon otsima seadet, kuhu video saata.

Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni alla laadida mänge ja rakendusi, mis aitavad vabal hetkel aega viita.

Java-mängude ja -rakenduste installimine

1

Puudutage ning valige vahekaardil Meelelahutus valik

Asjad

.

2

Puudutage ülemises menüüs valikut Kogu mälu.

3

Valige Kogu mälu või Telefoni mälu. Kui sisestate mälukaardi, puudutage menüüd Välismälu.

Menüü Lõbusad asjad

Menüü Lõbusad asjad sisaldab endas eellaaditud välkmänge, mis kasutavad sisseehitatud liikumisandureid.

Välksisu

Kaust Välksisud sisaldab kõiki teie allalaaditud SWF- ja SVG-faile.

SWF-/SVG-faili vaatamine

1

Puudutage ning valige vahekaardil Meelelahutus valik

Asjad

.

2

3

Puudutage valikut

Välksisu

.

Valige fail, mida soovite vaadata.

Dokumendid

Siin saate vaadata programmide

Excel, PowerPoint ja Word faile, teksti- ning PDF-faile.

59

Multimeedium

Faili edastamine telefoni

Bluetoothi kasutamine on tõenäoliselt kõige lihtsam viis faili edastamiseks arvutist telefoni. Te võite ka kasutada LG

PC Suite komplekti koos oma sünkroonimiskaabliga.

Failide (nt muusika) edastamiseks

Bluetoothi kaudu tehke järgmist.

1

Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on omavahel seotud.

2

Kasutage arvutit, et faili

Bluetoothi kaudu saata.

3

Kui fail on teele saadetud, andke selle telefoni vastuvõtmiseks nõusolek, puudutades valikut

Jah

.

4

Pildifailid ilmuvad teie Piltide kausta ja muusikafailid ilmuvad

Helide kausta.

Muud

Kausta

Muud

kasutatakse failide salvestamiseks, mis ei ole pildid, helid, videod, mängud ega rakendused. Seda kasutatakse samal viisil nagu kausta

Dokumendid

. .

Filmi tegemine

1

2

Puudutage ning valige vahekaardil Meelelahutus valik

Filmitegija

.

Puudutage käsku

Sisesta

, et lisada pilti.

3

4

Filmile stiili valimiseks puudutage seda.

Puudutage ekraanil valikut

Heli

, et muuta heli, nt helisalvestise vastu.

5

6

7

Puudutage nuppu

Eelvaade

, et näha tulemust.

Puudutage ekraanil valikut

Esitusjärjekord

, et muuta järjekorda.

Puudutage valikut

Kasutus

, et

60 LG BL40 | Kasutusjuhend

8

valida kas Säilitamine või MMS.

Filmi salvestamiseks puudutage käsku

Salvesta film

.

Muusika

Teie LG BL40-l on sisseehitatud

MP3-mängija, mille abil saate oma lemmiklugusid mängida. MP3menüüklahvi ning valige vahekaardil Meelelahutus valik

Muusika

.

NÄPUNÄIDE!

BL40 on üks vähesest mobiiltelefonidest, mis rakendab muusika jaoks tehnoloogiat Dolby Mobile™, pakkudes teie mobiiltelefonile

Dolby™ helikvaliteeti.

Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetoothi või vastava sünkroonimiskaabli abil.

Te võite ka kasutada LG PC Suite komplekti. Muusika edastamiseks

Bluetoothi kaudu tehke järgmist.

1

Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on üksteisega seotud.

2

Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetoothi kaudu.

3

Kui fail on teele saadetud, andke selle telefoni vastuvõtmiseks nõusolek, puudutades valikut

Jah

.

4

Fail ilmub kausta

Muusika

>

Kõik lood

.

Laulu esitamine

1

Puudutage ning valige vahekaardil Meelelahutus valik

Muusika

.

Puudutage valikut

Kõik lood

.

2

3

4

Valige laul, mida soovite esitada ning seejärel puudutage .

Laulu peatamiseks puudutage

.

61

Multimeedium

5

Järgmisele laulu esitamiseks puudutage . (Edasi kerimiseks puudutage pikalt)

6

Eelmise laulu esitamiseks puudutage . (Tagasi kerimiseks puudutage pikalt)

7

Puudutage , et naasta menüüsse

Muusika

.

NÄPUNÄIDE!

Helitugevuse muutmiseks muusika kuulamise ajal puudutage .

Märkus.

Muusikafailide autoriõigust saab kaitsta rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõiguse seadustega. Seega võib muusika reprodutseerimiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast

Kõik lood

.

Esitusloendi mängimiseks valige see ning puudutage ühte loendis olevatest paladest.

MÄRKUS.

Teise esitusloendi lisamiseks puudutage ja seejärel valikut Uus esitusloend.

Raadio kasutamine

Teie LG BL40 telefonil on sisseehitatud FM-raadiotuuner, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

MÄRKUS.

Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid.

Ühendage need kõrvaklappide pesaga.

62 LG BL40 | Kasutusjuhend

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanalinumbri alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima.

Saate telefoni salvestada kuni 48 raadiojaama.

Automaatseks häälestamiseks tehke järgmist.

1

Puudutage ja valige vahekaardil Meelelahutus valik

FM-raadio

.

2

Puudutage .

3

Puudutage valikut

Automaatne otsing

. Leitud jaamad määratakse teie telefonis olevatele kanali numbritele.

MÄRKUS.

Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ketast, mis kuvatakse raadiojaama sageduse kõrval.

Raadio kuulamine

1

Puudutage ja valige vahekaardil Meelelahutus valik

FM-raadio

.

2

Puudutage raadiojaama kanalinumbrit, mida soovite kuulata.

NÄPUNÄIDE!

Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage raadioantennina toimivat peakomplekti juhet.

HOIATUS!

Kui ühendate peakomplekti, mis ei ole valmistatud selle telefoni jaoks, võib esineda raadiovastuvõtus häireid.

63

Märkmik

Sündmuse lisamine kalendrisse

1

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Rakendused valikuni

Märkmik

.

2

Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.

3

Puudutage ning seejärel valikut

Uus ajakava

.

NÄPUNÄIDE!

Te saate oma kalendrisse määrata puhkuse.

Puudutage ükshaaval iga puhkuse päeva ning seejärel puudutage ja valige Määra puhkus. Kõik päevad märgitakse punase tekstiga.

Vaikimisi kalendrivaate muutmine

1

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Rakendused valikuni

Märkmik

.

Valige

Seaded

valikute menüüs

.

2

Puudutage valikut

Vaikevaade

ning valige Kuu, Nädal, Graafik,

Loend või Kõik ülesanded.

Kuupäeva otsija

1

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Rakendused valikuni

Märkmik

.

2

Valikute menüüs valige

Kuupäeva otsija

.

3

4

Määrake soovitud kuupäev vahekaardil

Alates

.

Vahekaardil

Pärast

määrake päevade arv.

5

Kuvatakse

Sihtkuupäev

.

64 LG BL40 | Kasutusjuhend

Meeldetuletuse määramine

1

2

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Rakendused valikuni

Meeldetuletused

.

Kui soovite lisada uue meeldetuletuse, puudutage valikut

Uus meeldetuletus

. Kui soovite määrata meeldetuletuse kõlama uuesti tunni möödudes, puudutage valikut

Kiire meeldetuletus

.

NÄPUNÄIDE!

Meeldetuletuse käivitamiseks puudutage ikooni

Sees või määrake .

Heli või hääle salvestamine

1

2

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Rakendused valikuni

Helisalvesti

.

Puudutage

Record

, et alustada salvestamist.

3

Puudutage

Stop

, et lõpetada salvestamist.

4

Kui soovite häält uuesti salvestada, puudutage

New

.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helifaile.

Helisalvestuse saatmine

1

Kui olete salvestamise lõpetanud, puudutage käsku

Saada

.

2

Valige

Sõnum

,

E-kiri

või

Bluetooth

. Kui teie valik on

Sõnum

või

E-kiri

, lisatakse salvestatud pala sõnumile ning see saadetakse MMS-sõnumina.

Kui teie valik on

Bluetooth

, hakkab telefon otsima seadet, kuhu helisalvestis saata.

65

Märkmik

FM-raadiosaatja kasutamine muusika esitamiseks

BL40 telefoni sisseehitatud FMraadiosaatja abil saate kuulata muusikat ükskõik millise telefoni tööulatuses oleva FM-tuuneri kaudu näiteks kodus või autos.

1

Puudutage ja seejärel

Vahendid

ning vahekaardil

Rakendused valige

FMraadiosaatja

.

2

Valige sagedus, millel telefon hakkab muusika FM-signaali edastama.

3

Puudutage käsku

Edasta

.

MÄRKUS.

FM-raadiosaatja tööulatus on maksimaalselt kuni 2 meetrit.

Edastust võivad häirida näiteks seinad, teised elektroonilised seadmed või avalikud raadiojaamad.

Häirete vältimiseks otsige enne FMraadiosaatja kasutamist vastuvõtjal alati vaba FM-sagedust.

FM-raadiosaatjat ei saa kasutada samaaegselt seadme FM-raadioga.

66 LG BL40 | Kasutusjuhend

Veeb

Brauser

Brauser

toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mida teete.

Järjehoidjate lisamine ja avamine

Lihtsa ja kiire juurdepääsu tagamiseks oma lemmiksaitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

1

2

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Rakendused valikuni

Brauser

.

Valige

Järjehoidjad

. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.

3

Uue järjehoidja lisamiseks puudutage valikut

Uus järjehoidja

. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel internetiaadress.

4

Puudutage . Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.

RSS-lugeja kasutamine

RSS on veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks ajaveebide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid.

RSS-dokument, mida kutsutakse toiteks, veebitoiteks või kanaliks, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti.

RSS võimaldab inimestel kursis olla oma lemmikveebisaitidega automatiseeritud viisil, mis on lihtsam, kui kontrollida neid käsitsi.

Kasutaja tellib toite, sisestades toitelingi lugejasse või klõpsates RSS ikoonil selles brauseris, mis käivitab tellimise protsessi. Lugeja kontrollib kasutaja tellitud toiteid regulaarselt uue sisu poolest ning laadib alla kõik leitud värskendused.

67

Veeb

Telefoni kasutamine modemina

Teie BL40 võib teie arvuti jaoks modemina töötada, andes teile juurdepääsu e-postile ja internetile ka siis, kui teil pole võimalik arvutit juhtmeid pidi võrku ühendada.

Modemifunktsiooni käivitamiseks võite kasutada USB-kaablit või

Bluetoothi.

USB-kaabli kasutamiseks tehke järgmist.

1

Veenduge, et olete arvutisse installinud LG PC Suite komplekti.

2

Ühendage oma BL40 ja arvuti

USB-kaabliga ning käivitage LG

PC Suite komplekti tarkvara.

3

4

Klõpsake arvuti ekraanil

Sidepidamine

. Seejärel klõpsake

Seaded

ja valige

Modem

.

Valige

LG mobiili USB-modem

ning seejärel

OK

. Seejärel ilmub see ekraanile.

5

Klõpsake Ühenda ning teie arvuti

ühendab end BL40 kaudu võrku.

68 LG BL40 | Kasutusjuhend

Bluetoothi kasutamiseks tehke järgmist.

1

Veenduge, et Bluetooth on nii arvuti kui BL40 puhul lülitatud olekusse

Sees

ja

Nähtav

.

2

Ühendage oma arvuti ja BL40 nii, et ühenduse jaoks on vaja pääsukoodi.

3

Kasutage oma LG PC

Suite komplektis valikut

Ühenduseviisard

, et luua aktiivset Bluetoothi ühendust.

5

6

4

Klõpsake arvuti ekraanil

Sidepidamine

. Seejärel klõpsake

Seaded

.

Klõpsake

Modem

.

Valige

Standardmodem

Bluetoothi kaudu

ja klõpsake

OK

. Seejärel ilmub see ekraanile.

7

Klõpsake

Ühenda

ning teie arvuti

ühendab end BL40 kaudu võrku.

Juurdepääs Google'i teenusele

Selles rakenduses saate käivitada

Google'i teenuseid. Vahekaardil

Rakendused puudutage valikut

Google

.

Maps

: pääsete oma mobiilseadmetega ligi kaartidele.

Otsing

: Google Mobile veebiotsingu abil saate otsida veebisaite, mis on kujundatud spetsiaalselt mobiiltelefonide ja -seadmete jaoks.

E-post

: Gmaili mobiilne rakendus on allalaaditav Java-rakendus, mis pakub parimat võimalikku

Gmaili kogemust seda toetavatele mobiilseadmetele. Allalaadimiseks külastage oma mobiilse brauseriga veebiaadressi http://gmail.com/app.

YouTube

: saate vaadata oma mobiilseadmega videoid rakendusest YouTube Mobile.

Lisateavet oma mobiilseadme andmevoogude kättesaadavuse kohta saate oma operaatorilt.

Blogger

: saate hallata oma kontot ja jagada oma ajaveebi.

See on saadaval piltide ja videote

üleslaadimiseks.

69

PC Suite

Saate sünkroonida oma arvuti ja telefoni. Sellega tagate, et kõik teie tähtsad üksikasjad ja kohtumised kattuvad ning lisaks tehakse failidest varukoopiad, et te ei peaks muretsema.

NÄPUNÄIDE!

Peate installima

PC Suite’i rakenduse, mis on

CD-ROM-il või mille saate alla laadida veebilehelt http://update.lgmobile.com.

(Veebilehel www.lgmobile.

com PRODUCTS > Manual &

Software > Go to Manual & S/W

Download Section)

4

Kuvatakse installimisjuhise teade.

Ettevaatust!

Kui arvuti ekraanil ei kuvata installimisjuhise teadet, kontrollige Windowsis oma CD-ROM-i seadeid.

5

Sisestage kaasasolev CD-ROM või klõpsake allalaadimise nuppu, et laadida alla LG PC Suite programmi otse internetist.

6

Klõpsake LG PC Suite Installerit, kui see kuvatakse ekraanile.

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

1

Avaekraanil puudutage ning seejärel klõpsake

Ühenduvus

.

2

Valige

USB-ühendus

ja klõpsake

PC Suite

.

3

Ühendage USB-kaabli abil telefon ja arvuti ning oodake veidi.

70 LG BL40 | Kasutusjuhend

Telefoni ja arvuti ühendamine

1

Valige menüüs Ühenduvus

PC Suite režiim ning seejärel

ühendage USB-kaabel telefoni ja arvutiga.

2

LG PC Suite aktiveeritakse teie arvutis automaatselt.

3

Teie telefon ja arvuti on nüüd

ühendatud.

Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine

1

Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.

2

Klõpsake ikoonil

Varukoopia

ja valige

Varunda

või

Taasta

.

3

Valige, mida soovite varundada

Sisuandmed

ja/või

Telefoniraamat

/

Ajakava

/

Plaanid

/

Memo andmed

. Valige koht, kuhu soovite andmeid varundada või kust soovite neid taastada. Klõpsake

OK

.

4

Teie andmetest tehakse varukoopia.

Telefonis olevate failide vaatamine arvutis

1

Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.

2

Klõpsake ikoonil Halda fotosid, videoid või muusikat.

3

Teie telefoni salvestatud pildid, heli- ja videofailid kuvatakse ekraanile kausta LG telefon.

NÄPUNÄIDE!

Telefoni sisu vaatamine arvuti ekraanil aitab teil ebavajalikke faile korraldada.

1

2

Kontaktide sünkroonimine

Ühendage telefon ja arvuti.

Klõpsake ikoonil

Kontaktid

.

3

Klõpsake nuppu

Sünkrooni kontaktid

ning arvuti impordib ja kuvab kõik teie telefoni salvestatud kontaktid.

4

Klõpsake valikut

Menüü

ja valige

Ekspordi

. Nüüd saate valida, kuhu te soovite oma kontaktid salvestada.

71

PC Suite

Sõnumite sünkroonimine

1

Ühendage telefon ja arvuti.

2

3

Klõpsake ikoonil Sõnumid.

4

Kõik teie telefonis olevad sõnumid kuvatakse ekraanil olevates kaustades.

Kasutage ekraani ülaosas olevat tööriistariba, et sõnumeid redigeerida ja ümber korraldada.

Muusika sünkroonimine

Selle menüü abil saate lisada muusikat oma BL40 telefoni. Enne kui alustate muusika edastamist oma arvutist telefoni, veenduge, et arvutis on tehtud järgmised seadistused ja lisatarvikud oleksid käepärast.

Microsoft Windows XP või Vista

Windows Media Player 10 või kõrgem

USB-andmesidekaabel

• microSD mälukaart (kui soovite muusika hoiustamiseks kasutada välismälu)

HOIATUS!

Ärge katkestage edastamise ajal

ühendust.

Muusika edastamine

Windows Media Playeri abil

1

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Seaded

valikuni

Ühenduvus

.

2

Valige

USB-ühenduse režiim

ning seejärel

Muusika sünkroonimine

.

3

Ühendage USB-kaabli abil oma telefon ja arvuti.

4

Kui proovite ühendada telefoni arvutiga, kuvatakse telefonis teade: „Muusika sünkroonimine” ning seejärel Ühendatud.

72 LG BL40 | Kasutusjuhend

5

Arvuti palub teil käivitada teie eelistatud muusika haldustarkvara.

6

Valige Windows Media Player.

7

8

Avage vahekaart Sünkroonimine ning seejärel lohistage muusika, mida soovite oma telefoni edastada paanile

Sünkroonimisloend

.

Klõpsake nuppu

Alusta sünkroonimist

. Alustatakse edastusprotsessi.

HOIATUS!

Ärge katkestage edastamise ajal

ühendust.

DivX-konverter

Installige DivX-konverter, mille leiate samalt CD-ROM-ilt, kust PC

Suite'i tarkvaragi. DivX konverdib teie arvutis olevad meediumifailid vormingusse, mis võimaldab teil neid üles laadida ning vaadata oma telefonis.

Pärast installimist valige oma arvuti kaustast Programmifailid kaust

DivX

ning seejärel

DivX-konverter

ja siis Konverter.

Muutke rakenduses noolte abil konvertimisvorminguks Mobiil.

Kui paremklõpsate rakenduse kastil ja valite

Eelistused

, saate muuta konverditavate failide salvestamiskohta.

Lohistage failid rakendusse, et alustada esialgset analüüsi. Seejärel valige

Konverdi

, et alustada protsessi. Kui protsess on lõpuni jõudnud, kuvatakse hüpikaken teatega Konvertimine lõpetatud.

73

PC Suite

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by

DivX,Inc. This is an official DivX

Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX

Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX

VOD.

Pat. 7,295,673

74 LG BL40 | Kasutusjuhend

Seaded

Profiilide isikupärastamine

Te saate avaekraanil kiiresti muuta oma profiili. Lihtsalt puudutage

üleval olevat oleku kokkuvõtte ikooni ja seejärel profiili vahekaarti.

Telefoni seadete muutmine

Saate nautida vabadust kohandada oma BL40 telefoni vastavalt oma eelistustele.

1

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Seaded valikuni

Telefoni seaded

.

2

Valige allolevast loendist menüü.

Kuupäev ja kellaaeg

Energia säästmine

Keeled

Automaatne klahvilukk

– saate avaekraanil klahve automaatselt lukustada.

Turvalisus

– saate muuta oma turvaseadeid, sealhulgas

PIN-koode ja telefoni lukku.

(Turvakood „0000”)

Mäluteave

Lähtesta seaded

– saate taastada kõik tehase vaikeseaded.

Teave

Puuteseadete muutmine

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil Seaded valikuni

Puuteseaded

.

Ühenduvuse seadete muutmine

Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd.

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil Seaded valikuni

Ühenduvus

.

Võrgu valik

– teie BL40 loob automaatselt ühenduse teie poolt eelistatud võrguga.

Interneti profiil

– saate määrata profiile, et luua internetiühendust.

Pääsupunktid

– teie võrguoperaator on selle teabe juba

75

Seaded salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

Serveri sünkroonimine

– saate varundada ja taastada kontaktid arvutisse sünkroonimisteenuse kaudu.

Koduvõrk

– saate jagada oma telefoni sisu koduvõrgu kaudu.

Siia alla kuulub Asjade menüü

– muusika, videod, pildid ja ka välismälu.

Lülitage koduvõrk sisse, kinnitage oma seadme nimi ning kontrollige jagatavaid üksuseid.

See toetab järgmisi faile. Muusika: mp3. Video: H.264(AVC)/ AAC/ MP4.

Pilt: jpeg.

Kui lülitate koduvõrgu funktsiooni sisse sel ajal kui Wi-Fi on välja lülitatud, ühendatakse see automaatselt pärast Wi-Fi sisselülitamist.

GPS-i tüüp

– valige kas

Toetatud

GPS

või

Autonoomne

.

76 LG BL40 | Kasutusjuhend

GPS

– GPS-tehnoloogia kasutab asukohtade leidmiseks teavet satelliitidelt.

Vastuvõtja arvestab vahemaa

GPS-satelliitidega põhinedes ajale, mis kulub signaali vastuvõtmisele ning seejärel kasutab seda teavet asukoha tuvastamiseks.

See võib aega võtta mõne sekundi kuni mitu minutit.

Selle mobiili toetatud GPS-i

(A-GPS) kasutatakse, et laadida alla asukohaandmeid läbi pakettandmesideühenduse koos maapealsete võrkudega.

Andmed laaditakse vajadusel teenuse serverist alla, kui seda toetab teie võrguteenuse pakkuja.

Märkus

. GPS-teenusel on tõrketaluvus ja see ei tööta hoonetes ega maa all.

USB-ühendus

– saate sünkroonida oma BL40 telefoni LG PC Suite'i tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse.

TV-väljund

– valige BL40 ja teleri

ühendamise jaoks

PAL

või

NTSC

.

DivX VOD registreerimine

– selle menüü abil saate luua

DivX VOD registreerimiskoodi.

Registreerimiseks ja tehnilise toe saamiseks külastage palun veebilehte http://vod.divx.com.

Pakettandmesideühendus

– saate määrata pakettandmesideühenduse.

Brauseri seaded

– saate seadistada brauseriga seonduvaid väärtusi.

Voogesituse seaded

– teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Soovi korral saate seda redigeerida.

Java-seaded

– saate määrata profiile Java-programmide

ühenduse jaoks ning vaadata sertifikaate.

Lennurežiimi kasutamine

Lennurežiimi sisselülitamiseks valige ning seejärel

Seaded

>

Profiilid

ja siis

Lennurežiim

.

Lennurežiim ei lase teil helistada, luua internetiühendust, saata sõnumeid ega kasutada Bluetoothi.

Failide saatmine ja vastuvõtmine

Bluetoothi kaudu

Bluetooth on suurepärane viis failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kuna selle puhul pole vaja kasutada juhtmeid ning ühendus on kiire ja lihtne. Samuti võite ühendada

Bluetoothi peakomplekti, et teha ja vastu võtta kõnesid.

Faili saatmiseks tehke järgmist.

1

Avage fail, mida soovite saata, tavaliselt on selleks näiteks foto-, video- või muusikafail.

2

3

Puudutage ja valige

Saada

.

Valige

Bluetooth

.

Kui teie seade on juba Bluetoothi seadmega seotud, ei otsi BL40

77

Seaded automaatselt teisi Bluetoothi seadmeid. Kui ei ole, otsib BL40 lähedal asuvaid teisi aktiveeritud

Bluetoothi seadmeid.

4

Valige seade, kuhu soovite faili saata ning puudutage käsku

Vali

.

5

Teie fail saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE!

Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Faili vastuvõtmiseks tehke järgmist.

1

Failide vastuvõtmiseks peab teie

Bluetoothi olekuks olema

Sees

.

Lisateavet leiate allpool olevast peatükist „

Bluetoothi seadete muutmine

”.

2

3

Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut

Jah

.

Te näete, kuhu fail salvestati ning seejärel saate kasutada valikuid

78 LG BL40 | Kasutusjuhend

Kuva

või

Kasuta taustapildina

(ainult pildifail). Tavaliselt salvestatakse failid Minu failide vastavasse alamkausta.

Bluetoothi seadete muutmine

1

Avaekraanil valige ning seejärel kerige vahekaardil

Seaded valikuni

Bluetooth

.

2

Puudutage .

Saate muuta järgmisi seadeid.

Minu seadme teave

– saate sisestada oma BL40 telefonile nime.

Minu seadme nähtavus

– valige

Nähtav

,

Peidetud

või

Nähtav 1 minuti jooksul

.

USIM-kaugrežiim sees

– saate aktiveerida USIM-kaugrežiimi.

Toetatud teenused

– saate valida, kuidas kasutada Bluetoothi erinevate seadmetega.

Kustuta

– saate kustutada seotud seadmete loendid.

Kustuta kõik

– saate kustutada kõik seotud seadmete loendid.

Teise Bluetoothi seadmega sidumine

Oma BL40 telefoni sidumisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab sidumise turvalisemaks.

1

2

Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on

Sees

. Nähtavust saate muuta menüüs

Seaded

.

Otsimiseks puudutage valikut

Uus seade

.

3

4

BL40 hakkab otsima Bluetoothi seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile ikoon

Värskenda

.

Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda, sisestage pääsukood ja seejärel puudutage valikut

OK

.

5

6

Seepeale seob teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.

Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi

ühendus on nüüd loodud.

Bluetoothi peakomplekti kasutamine

1

2

Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on

Sees

.

Peakomplekti sidumisvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega sidumiseks järgige peakomplektiga kaasasolevaid juhiseid.

79

Wi-Fi

Wireless Manager võimaldab teil hallata oma seadme Wi-Fi internetiühendusi. See lubab telefonil luua ühenduse kohaliku raadiovõrguga või pääseda ligi internetile juhtmevabalt. Wi-Fi on kiirem ja sellel on Bluetoothi tehnoloogiaga võrreldes suurem leviulatus ning seda saab kasutada kiireks e-kirjade vahetamiseks ja interneti sirvimiseks.

MÄRKUS.

BL40 toetab WEP,

WPA-PSK/2 krüpteerimist, kuid mitte EAP, WPS krüpteerimist.

Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator seadistab võrguturvalisuse tagamiseks krüpteerimise, peate hüpikaknas sisestama võtme. Hüpikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Võtme saate oma Wi-Fi teenusepakkujalt või võrguadministraatorilt.

värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kohta külastage palun

LG Mobile'i veebisaiti

aadressil: http://www.lgmobile.

com – valige riik – Products menu

– Manual & software menu

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

80 LG BL40 | Kasutusjuhend

Lisatarvikud

Teie mobiiltelefoni jaoks on saadaval erinevaid lisatarvikuid – neid saate osta eraldi. Saate valikuliste tarvikute hulgast valida oma sidevajadustele kõige paremini sobivad variandid. Lisateabe saamiseks võtke palun

ühendust oma kohaliku edasimüüjaga. (

Allpool kirjeldatud tarvikud on komplektis kaasas

)

Laadija

Aku

Stereopeakomplekt

Andmesidekaabel ja CD-ROM

Ühendage ja sünkroonige oma

BL40 ja arvuti.

CD-ROM sisaldab ka kasutusjuhendi elektroonilist versiooni.

Kasutusjuhend

BL40 Kasutusjuhend

MÄRKUS.

• Kasutage alati LG originaaltarvikuid.

• Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.

• Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

81

Tehnilised andmed

Üldine

Toote nimi: BL40

Süsteem: GSM / WCDMA

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C

(aku tühjenemisel)

+45 °C

(laadimisel

Minimaalne: -10 °C

DivX VOD registreerimine

Looge DivX VOD registreerimiskood.

Registreerimiseks ja tehnilise toe saamiseks külastage palun veebilehte <http://vod.divx.com/>.

Vastavusdeklaratsioon

Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Aadress

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,

Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Mudeli nimi

BL40

Kauba nimi

LG

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1, EN 301 357-2 V1.3.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Balfour House, Churchfi eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notifi ed Body Identifi cation Number : 0168

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

European Standard Center

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794 e-mail : jacob @ lge.com

Nimi Väljaandmise kuupäev

Seung Hyoun, Ji / Director 31.Jul. 2009

Esindaja allkiri

82 LG BL40 | Kasutusjuhend

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade

USIM-tõrge

Võimalikud põhjused Võimalikud lahendused

Telefonis ei ole USIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud.

Veenduge, et USIM-kaart on korralikult sisestatud.

Võrguühendust pole

Levi on nõrk.

Asute väljaspool GSM-võrku.

Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti.

Koodid ei kattu

Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama. Kaks sisestatud koodi ei kattu.

Võtke ühendust teenusepakkujaga.

Funktsiooni ei saa seadistada

Kõned ei ole saadaval

Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.

Valimistõrge.

USIM-kaarti pole sisestatud.

Seadistatud piirsumma limiit on saavutatud.

Võtke ühendust teenusepakkujaga.

Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage limiit PIN2-koodi abil.

83

Tõrkeotsing

Teade

Telefoni ei saa sisse lülitada

Laadimistõrge

Võimalikud põhjused Võimalikud lahendused

Sisse-/väljalülitamise nuppu vajutati liiga lühidalt.

Aku on tühi.

Akuklemmid on määrdunud.

Vajutage ja hoidke vähemalt kahe sekundi jooksul all sisse-

/väljalülitamise nuppu.

Laadige akut kauem.

Puhastage klemmid.

Aku on täielikult tühjenenud.

Temperatuur ei ole sobiv.

Probleemid klemmidega.

Juhtmel puudub vool.

Vigane laadija.

Vale laadija.

Vigane aku.

Telefonil kaob levi Levi on liiga nõrk.

Laadige aku.

Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on õige, oodake veidi ning seejärel laadige uuesti.

Kontrollige toitevarustust ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.

Ühendage teise pistikupessa või kontrollige pinget.

Kui laadija ei soojene üles, vahetage see välja.

Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.

Vahetage aku välja.

Ühendamine teise teenusepakkuja võrku on automaatne.

Number ei ole lubatud

Fikseeritud numbri funktsioon on sisse lülitatud.

Kontrollige seadeid.

84 LG BL40 | Kasutusjuhend

MEMO

MEMO

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project