LG GX300 Kasutusjuhend
Lietuvių
Latviešu
E e s t i
Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend
GX300
P/NO : MMBB0383202(1.0)
GX300_BAL_Cover.indd 1
www.lg.com
2010-05-24
2:26:05
Bluetooth QD ID B016528
GX300_BAL_Cover.indd 2
2010-05-24
2:26:07
GX300 Naudotojo vadovas
-
Lietuviškai
Šis vadovas padės jums susipažinti su naujuoju telefonu. Jame
pateikiami naudingi jūsų telefone esančių funkcijų aprašymai.
Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui - tai
priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.
Pasenusio įrenginio utilizavimas
1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta
šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su
buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas
teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3 Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso
šalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų
šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Turinys
Pažintis su telefonu .................................4
Atminties kortelės įdėjimas .................5
SIM ir akumuliatoriaus įdėjimas .........6
Telefono įkrovimas ..................................7
Dviejų SIM kortelių naudojimas .........8
Skambučiai ................................................9
Skambinimas ........................................9
Skambinimas adresatams ................9
Atsiliepimas ir skambučio
atmetimas ..............................................9
Garsiakalbio naudojimas ..................9
SOS žinutės siuntimas .....................10
Greitasis rinkimas ..............................10
Skambučių registrų peržiūra.........10
Skambučio parametrų keitimas...10
Adresatai...................................................11
Adresato paieška ...............................11
Naujo adresato pridėjimas.............11
Adresato pridėjimas prie grupės .11
Žinutės.......................................................12
Žinutės siuntimas ..............................12
Teksto įvedimas .................................12
T9 režimas ............................................13
Abc režimas .........................................13
123 režimas .........................................13
El. pašto konfigūravimas.................13
2
El. laiškų siuntimas naudojant
naują abonementą ...........................13
Žinučių aplankai ................................14
Fotoaparatas ...........................................14
Greitas fotografavimas ....................14
Vaizdo kamera ........................................15
Greitas vaizdo įrašymas...................15
Muzika .......................................................15
FM radijas .................................................15
Stočių paieška.....................................15
Radijo klausymas...............................16
Radijo įrašymas ..................................16
Balso įrašymas ........................................16
Balso pastabos įrašymas .................16
Galerija ......................................................16
Užrašinė ....................................................17
Žadintuvo nustatymas ....................17
Kalendoriaus naudojimas ..............17
Elemento įtraukimas į darbų
sąrašą .....................................................17
Pastabos pridėjimas .........................17
Slaptos pastabos ...............................17
Skaičiuotuvo naudojimas...............17
Chronometro naudojimas .............17
Datos paieška .....................................17
Vienetų konvertavimas ...................18
Miesto pridėjimas prie pasaulio
laiko ........................................................18
Pereiti.....................................................18
Žibintuvėlis ..........................................18
Inscenizuotas skambutis ................18
Žiniatinklis................................................18
Prieiga prie WAP naršyklės.............18
Parametrai ................................................19
Profilių pritaikymas asmeniniams
poreikiams ...........................................19
Skrydžio režimo naudojimas.........19
Ekrano parametrų keitimas ...........19
Datos ir laiko pakeitimas ................19
Ryšio parametrų pakeitimas .........19
„Bluetooth“ parametrų keitimas..20
Susiejimas su kitu „Bluetooth“
įrenginiu ...............................................20
Kompiuterio programų paketas ..21
Kitų parametrų keitimas .................21
Telefono parametrų keitimas ........22
Telefono saugumo parametrų
keitimas ................................................22
Atminties būsenos peržiūra ..........22
Telefono nustatymas iš naujo .......23
Telefono programinės įrangos
naujinimas................................................23
Saugaus ir veiksmingo naudojimo
gairės..........................................................24
Priedai........................................................30
Techniniai duomenys ...........................31
3
Pažintis su telefonu
Pagrindinis ekranas
Naršymo mygtukas
Skambinimo
mygtukas
Skambina surinktu
numeriu ir priima
gaunamus
skambučius.
Kroviklis, kabelio anga,
laisvų rankų įrangos
jungtis
Užbaigimo
/ maitinimo
mygtukas
Užbaigia arba
atmeta skambutį.
Įjungia arba
išjungia telefoną.
Grįžta į budėjimo
ekraną, kai jūs
naudojatės meniu.
Garsumo mygtukas
Dviejų SIM mygtukas
Atminties kortelės
anga
4
Fotoaparatas
Tiesiogiai pereinama
prie fotoaparato
funkcijos.
Atminties kortelės įdėjimas
Pakelkite atminties kortelės
dangtelį ir įstatykite SD
kortelę su į apačią nukreiptais
auksiniais kontaktais. Uždarykite
atminties kortelės dangtelį, kad
užsidarydamas jis spragtelėtų.
Norėdami išimti atminties
kortelę, nesmarkiai ją
paspauskite, kaip parodyta
paveikslėlyje.
Atminties kortelės formatavimas
Paspauskite Meniu, tada
pasirinkite Parametrai.
Pasirinkite Atminties tvarkyklė,
parinkite Išorinė atmintis,
spauskite Formatuotiir įterpkite
saugos kodą.
ĮSPĖJIMAS: formatuojant
atminties kortelę visas jos turinys
bus ištrintas. Jei nenorite prarasti
duomenų atminties kortelėje,
pirmiausia pasidarykite atsarginę
jų kopiją.
Pastaba: atminties kortelė yra
laisvai pasirenkamas priedas.
5
SIM ir akumuliatoriaus įdėjimas
1 Nuimkite akumuliatoriaus
dangtelį
Akumuliatoriaus dangtelį
pastumkite link telefono
pagrindo ir nuimkite.
2 Įdėkite SIM kortelę
Įstumkite SIM kortelę į USIM
kortelės laikiklį taip, kad
kortelės pusė, kurioje yra
auksinės spalvos kontaktai,
būtų pasukta žemyn.
Pasirūpinkite, kad prieš įdedant
SIM kortelę būtų išimtas
akumuliatorius. Norėdami
išimti SIM kortelę, atsargiai
patraukite į išorę.
ĮSPĖJIMAS
6
2
SIM
1
SIM
Prieš įstatydami
SIM kortelę į laikiklį
įsitikinkite, kad ji
tvarkingai išpjauta.
Telefono įkrovimas
3 Akumuliatoriaus įdėjimas
Pirmiausia į akumuliatoriaus
skyrelį įstatykite priekinį
akumuliatoriaus kampą.
Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus
kontaktai yra sulyginti su
lizdais telefone. Paspauskite
žemyn akumuliatoriaus dešinę
pusę, kad jis užsifiksuotų.
Atidarykite kroviklio lizdo
dangtelį, esantį GX300 telefono
šone. Prijunkite kelioninį adapterį
(kroviklį) ir pridedamą USB
kabelį. Prijunkite USB kabelį prie
telefono ir įjunkite į lizdą elektros
tinkle. Jūsų GX300 telefoną reikia
krauti tol, kol ekrane atsiras
pranešimas „Akumuliatorius
pilnas“.
PASTABA: norint pagerinti
akumuliatoriaus eksploatavimo
laiką, iš pradžių reikia jį visiškai
įkrauti. Nekreipkite dėmesio
į pranešimą „Akumuliatorius
pilnas“ ir kraukite telefoną per
naktį.
7
Dviejų SIM kortelių naudojimas
Įdėję dvi SIM korteles viršutiniame
kairiajame kampe matysite dvi
tinklo signalo piktogramas.
Norėdami pasirinkti arba pakeisti
SIM kortelę, paspauskite Meniu ir
pasirinkite Parametrai, tada Dvi SIM.
Arba GX300 dešinėje paspauskite
klavišą Dvi SIM. Naudodami
klavišą Dvi SIM lengvai perjungsite
SIM kortelę skambindami, siųsdami
žinutes ir pan.
Patarimas! Perjungus korteles
tinklo signalai pažymimi fono
spalva. Taip galite lengvai
sužinoti pasirinktos SIM
kortelės signalo stiprumą.
8
Skambučiai
Skambinimas
1 Numerį įveskite naudodamiesi
klaviatūra. Norėdami ištrinti
skaitmenį, spauskite Išvalyti.
2 Norėdami pradėti skambinti,
.
spauskite
3 Norėdami baigti pokalbį,
paspauskite
.
PATARIMAS! Norėdami įvesti
„+“, kai skambinate į užsienį,
nuspauskite ir laikykite 0.
PATARIMAS! Norėdami
reguliuoti garsumą pokalbio
metu, paspauskite garsumo
mygtuką.
Skambinimas adresatams
1 Pasirinkite Adresatai pradžios
ekrane.
2 Klaviatūra įveskite pirmąją
adresato, kuriam norite
paskambinti, raidę. Pavyzdžiui,
ieškodami Biuras, 6 spauskite tris
kartus, kad pasirinktumėte
pirmąją raidę „O“.
3 Pasirinkite Skambinti iš
Parinktys arba paspauskite
kad paskambintumėte.
,
Atsiliepimas ir skambučio
atmetimas
Skambant telefonui paspauskite
ir atsiliepkite į skambutį.
Jei norite nutildyti skambantį
telefoną, paprasčiausiai pasirinkite
Tyliai. Tai patogu, jei prieš
susitikimą pamiršote pakeisti
naudojamą profilį į Tyliai .
arba pasirinkite
Spauskite
Atmesti, jei norite atmesti
priimamą skambutį.
Garsiakalbio naudojimas
Pokalbio metu galite suaktyvinti
garsiakalbį - tereikia paspausti
mygtuką, ir telefoną naudosite
laisvų rankų režimu.
Jei garsiakalbis suaktyvintas,
paspauskite mygtuką dar kartą
ir tęskite pokalbį telefonui veikiant
įprastu režimu.
9
SOS žinutės siuntimas
Jei naudositės šia funkcija, įvykus
nelaimei paspaudę ir palaikę klavišą
9, automatiškai išsiųsite SOS žinutę
draugams.
Pirmą kartą paspaudus ir palaikius
klavišą 9 parodomi SOS žinučių
nustatymai. Kai nustatoma
ĮJUNGTA, šią funkciją galite
redaguoti pasirinkdami Meniu >
Adresatai > Spartusis rinkimas.
Greitasis rinkimas
Paspauskite Meniu ir pasirinkite
Adresatai, tada išrinkite Greitieji
rinkimai.
Adresatui, kuriam dažnai
skambinate, galite priskirti
sparčiojo rinkimo numerį. Balso
paštas yra nustatytas 1-ajai
greitojo rinkimo pozicijai. Šio
parametro pakeisti negalėsite.
Skambučių registrų peržiūra
Paspauskite Meniu ir pasirinkite
Skambučių registrai.
Peržiūrėti praleistų, priimtų
skambučių ir rinktų numerių įrašus
galėsite tik tada, jei tinklas palaiko
ryšio linijos atpažinimo (Calling Line
Identification - CLI) ryšio zonoje
funkciją.
10
Skambučio parametrų
keitimas
Galite nustatyti skambutį
atitinkantį meniu. Spauskite
Meniu, pasirinkite Parametrai ir
Skambutis.
Skambučių peradresavimas
- pasirinkite, ar peradresuoti jūsų
skambučius.
Skambučių blokavimas pasirinkite, ar blokuoti skambučius.
Fiksuotojo rinkimo numeriai
- pasirinkite numerių, kuriais bus
galima skambinti iš jūsų telefono,
sąrašą. Iš tinklo operatoriaus
turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų
telefono bus galima skambinti
tik fiksuotojo rinkimo sąraše
nurodytais numeriais.
Laukiantis skambutis - būkite
įspėti, kai laukia skambutis.
(Priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų
teikėjo.)
Atmesti skambutį - pasirinkite
Išjungti arba Įjungti ir pasirinkite,
kad būtų atmetami visi skambučiai,
konkrečios grupės skambučiai,
adresatai, neregistruoti numeriai
(kurių nėra jūsų adresatų sąraše) ar
kurie neturi skambintojo ID.
Siųsti mano nr. - pasirinkite, ar jūsų
numeris bus rodomas, kai kam nors
skambinate. (Priklauso nuo jūsų
tinklo paslaugų teikėjo.)
Automatinis pakartotinis rinkimas
- suteikia galimybę nustatyti
automatinį pakartotinį rinkimą, kai
nepavyksta prisiskambinti.
Minutės signalas - nustato,
ar skambės garso signalas po
kiekvienos pokalbio minutės.
Išsaugoti naują numerį - pasirinkite
Taip arba Ne.
Adresatai
Adresato paieška
1 Pasirinkite Adresatai pradžios
ekrane.
2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite
pirmąją adresato, kuriam norite
paskambinti, vardo raidę.
3 Norėdami pereiti prie adresatų ir
skirtingų jų numerių, naudokite
naršymo mygtukus.
2 Įveskite adresato vardą ir
pavardę. Abiejų įvesti nebūtina
- galite įvesti tik vardą arba tik
pavardę.
3 Įveskite numerį ir pasirinkite
Parinktys, tada Išsaugoti.
Pastaba: jei norite pridėti
daugiau informacijos, spauskite
Parinktys ir pasirinkite Pridėti
informacijos, tada pasirinkite
pageidaujamas parinktis.
Pastaba: išsaugodami adresato
el. pašto adresą paspauskite
mygtuką ir pasirinkite
simbolį @, tada - GERAI.
Adresato pridėjimas prie
grupės
Jūs galite išsaugoti adresatus
grupėse, pavyzdžiui, atskirdami
darbo kolegas ir šeimos narius.
Daug grupių, taip pat grupės
Šeima, Draugai, Kolegos, Mokykla
ir VIP telefone jau yra nustatyta.
Naujo adresato pridėjimas
1 Spauskite Meniu ir pasirinkite
Adresatai , tada pasirinkite
Vardai. Spauskite Parinktys ir
Pridėti naują adresatą.
11
Žinutės
Savo GX300 telefone galite
pasirinkti funkcijas, susijusias su
SMS (trumpųjų žinučių paslauga),
MMS (daugialypių žinučių
paslauga), elektroniniu paštu ir
tinklo paslaugų žinutėmis.
Žinutės siuntimas
1 Paspauskite Meniu, pasirinkite
Žinutės ir Kurti žinutę.
2 Pasirinkite Žinutė norėdami
siųsti SMS ar MMS.
3 Bus atidarytas naujos žinutės
redaktorius. Žinučių redaktorius
sujungia teksto žinutę ir MMS
žinutes į vieną intuityvų ir
lengvai perjungiamą redaktorių.
Numatytasis žinučių redaktoriaus
parametras yra teksto žinutės.
4 Įveskite telefono numerį
arba paspauskite Parinktys
ir pasirinkite Siųsti, kad
pridėtumėte adresatą adresatų
sąraše. Jūs galite pridėti keletą
adresatų pasirinkdami Pridėti
gavėją.
5 Įveskite savo žinutę.
12
6 Pasirinkite Parinktys ir Įterpti,
kad pridėtumėte vaizdą,
vaizdo įrašą klipą, garso klipą,
tvarkaraštį, vizitinę kortelę,
pastabą, teksto lauką, darbą
arba teksto šabloną.
7 Paspauskite Siųsti.
PATARIMAS! Galite pasirinkti
SMS ar MMS žinutės tipą, jei
žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį
nei 1 puslapio tekstą. Jei norite
pakeisti siunčiamos žinutės tipą,
spauskite Meniu > Žinutės >
Žinutės parametrai > Tekstinė
žinutė ir pasirinkite Siųsti ilgą
tekstą kaip.
ĮSPĖJIMAS: vaizdas, vaizdo
klipas, garso klipas, tvarkaraštis,
vizitinė kortelė, teksto laukas
ar tema pridedami prie žinutės
redaktoriaus; žinutė automatiškai
konvertuojama į MMS režimą ir
atitinkamai apmokestinama.
Teksto įvedimas
Telefono klaviatūra galite įvesti
skaičius ir raides. Telefone gali
būti šie teksto įvesties režimai: T9
režimas, Abc režimas ir 123 režimas.
Pastaba: kai kurie laukai leidžia
tik vieną teksto įvesties režimą
(pvz., telefono numerį adresų
knygos laukuose).
T9 režimas
T9 režimas naudoja vidinį žodyną,
kad atpažintų jūsų rašomus
žodžius, remdamasis spaudžiamų
mygtukų seka. Tiesiog paspauskite
skaitmeninį mygtuką, susijusį su
norima įvesti raide, o žodynas
atpažins žodį ir iškart bus įvestos
visos raidės.
Abc režimas
Naudodami šį režimą galite vesti
raides spausdami mygtukus,
pažymėtus reikiama raide, vieną,
du, tris ar keturis kartus, kol
pasirodo reikiama raidė.
123 režimas
Mygtukais galėsite suvesti skaičius.
Skaičius galite įvesti ir toliau
naudodamiesi raidžių režimais bei
norimą mygtuką palaikę nuspaustą.
El. pašto konfigūravimas
Kiekviename žingsnyje galite
naudotis elektroniniu paštu savo
GX300 telefone. Galite greitai ir
paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4
el. pašto paskyrą.
1 Paspauskite Meniu, pasirinkite
Žinutės ir Žinutės parametrai.
2 Pasirinkite El. paštas, tada El.
pašto abonementai.
3 Paspauskite Pridėti, vykdykite
pateikiamus nurodymus ir
įveskite reikiamą informaciją.
El. laiškų siuntimas naudojant
naują abonementą
Norėdami siųsti arba gauti el. paštą,
turite susikurti naują elektroninio
pašto abonementą.
1 Pasirinkite Meniu, Žinutės ir
Kurti žinutę.
2 Pasirinkite El. paštas , ir atsidarys
naujo el. laiško langas.
3 Įveskite gavėjo adresą ir įrašykite
temą.
4 Įveskite savo žinutę.
5 Spauskite Parinktys, pasirinkite
Įterpti, kad pridėtumėte vaizdą,
vaizdo klipą, garso klipą,
vizitinę kortelę, tvarkaraštį ar
pastabą.
6 Spauskite Siųsti, ir jūsų el. laiškas
bus išsiųstas.
13
Žinučių aplankai
Paspauskite Meniu, pasirinkite
Žinutės. Jūsų GX300 telefone
naudojama aplankų struktūra yra
savaime suprantama.
Kurti žinutę - suteikia galimybę
sukurti naują žinutę.
Gautos žinutės - visos jūsų gautos
žinutės yra laikomos aplanke
Gautos žinutės. Iš čia galite į jas
atsakyti, persiųsti ir pan.
Mano pašto dėžutė - visi jūsų gauti
el. laiškai yra laikomi Mano pašto
dėžutė.
Juodraščiai - jei neturite laiko
pabaigti rašyti žinutę, ją galite
išsaugoti šiame aplanke.
Siunčiamos žinutės - tai yra laikinas
siunčiamų žinučių saugojimo
aplankas .
Išsiųsti elementai - visų jūsų
išsiųstų žinučių kopijos saugomos
aplanke Išsiųsti elementai.
Išsaugoti elementai - jūs galite
pasirinkti Išsaugotos žinutės,
Teksto šablonai ir MMS šablonai.
Šypsniukai - naudingų emocijų, jau
įrašytų tam, kad būtų galima greitai
atsakyti, sąrašas. Galite pridėti,
14
redaguoti ir trinti šypsniukus.
Rašydami žinutę galite įterpti
norimas emocijas.
Žinučių parametrai - žinučių
parametrai nustatyti iš anksto, todėl
žinutes galite siųsti nedelsdami.
Jei norite pakeisti parametrus,
tai padaryti galite naudodamiesi
parametrų parinktimis.
Fotoaparatas
Naudodami integruotą fotoaparato
modulį telefone galite fotografuoti
žmones. Be to, nuotraukas galite
siųsti kitiems ir nustatyti jas kaip
ekrano užsklandą.
Greitas fotografavimas
1 Paspauskite Meniu ir
pasirinkite Daugialypė terpė.
Pasirinkite Fotoaparatas, kad
atidarytumėte vaizdo ieškiklį.
2 Laikydami telefoną nukreipkite
objektyvą į nuotraukos objektą.
3 Spauskite , kad
nufotografuotumėte.
Vaizdo kamera
Greitas vaizdo įrašymas
1 Spauskite Meniu ir pasirinkite
Daugialypė terpė, tada Vaizdo
įrašas.
2 Vaizdo kameros objektyvą
nukreipkite į vaizdo įrašo objektą.
3 Paspaudę mygtuką pradėkite
įrašyti.
4 ĮRAŠYMAS atsiras vaizdo ieškiklio
apačioje ir bus rodomas vaizdo
įrašo laikmatis.
5 Pasirinkite Sustabdyti norėdami
sustabdyti įrašymą.
Muzika
Jūsų GX300 yra vidinis muzikos
grotuvas, todėl galite klausytis savo
mėgstamos muzikos.
Pastaba: muzikos autorių teisės
saugomos tarptautinėmis
sutartimis ir vietos autorių teisių
įstatymais. Gali prireikti gauti
leidimą arba licenciją norint
muzikos klausytis arba kopijuoti.
Kai kurių valstybių įstatymai
draudžia autorių teisių saugomus
kūrinius kopijuoti ir naudoti
asmeniškai. Išsiaiškinkite vietos
įstatymus dėl tokių kūrinių
naudojimo.
FM radijas
Jūsų GX300 telefone yra FM radijo
funkcija, todėl galite įsijungti
mėgstamas radijo stotis ir klausytis
vaikštinėdami.
Pastaba: kad būtų galima
klausytis radijo, jums reikės
prijungti ausines. Prijunkite
kištuką prie ausinių jungties, kad
galėtumėte klausytis radijo ir
priimti gerą radijo signalą.
Stočių paieška
1 Paspauskite Meniu ir pasirinkite
Daugialypė terpė, o tada - FM
radijas.
15
2 Pasirinkite Parinktys ir
Automatinis skenavimas, tada
- Taip. Taip pat galite naudoti
kairįjį ir dešinįjį naršymo
mygtukus stotims ieškoti.
Balso įrašymas
Radijo klausymas
1 Paspauskite Meniu ir pasirinkite
Daugialypė terpė, tada - Balso
įrašymas.
2 Paspauskite mygtuką, kad
pradėtumėte įrašymą.
3 Pasirinkite mygtuką, kad
baigtumėte įrašymą.
4 Spauskite Parinktys ir pasirinkite
Groti, kad išklausytumėte įrašą.
1 Paspauskite Meniu ir pasirinkite
Daugialypė terpė, o tada - FM
radijas.
2 Pasirinkite norimos klausyti
stoties kanalo numerį.
PATARIMAS! Radijo galite
klausytis per integruotą
garsiakalbį. Spauskite Parinktys,
pasirinkite Klausytis naudojant
garsiakalbį.
Radijo įrašymas
1 Klausydamiesi radijo paspauskite
mygtuką.
2 Telefone rodomas įrašymo laikas.
Jei norite įrašymą sustabdyti,
spauskite mygtuką. Jei įrašyti
baigėte, įrašytasis turinys bus
išsaugotas galerijoje kaip MP3
rinkmena.
16
Naudodami Diktofoną įrašykite
balso pastabas ar kitus garsus.
Balso pastabos įrašymas
Galerija
Telefono atmintyje galite išsaugoti
bet kokią daugialypės terpės
rinkmeną taip, kad galėtumėte
lengvai pasirinkti visus savo
vaizdus, garsus, vaizdo įrašus, kita ir
žaidimus. Taip pat savo rinkmenas
galite išsaugoti atminties kortelėje.
Atminties kortelės nauda yra
tokia, kad jūs galite atlaisvinti
vietos telefono atmintyje. Visos
daugialypės terpės rinkmenos
bus išsaugotos aplanke Galerija.
Paspauskite Meniu , tada pasirinkite
Galerija, kad atidarytumėte
aplankų sąrašą.
Užrašinė
Žadintuvo nustatymas (Meniu
> Užrašinė > Žadintuvas)
Slaptos pastabos (Meniu >
Užrašinė > Slaptos pastabos)
Jūs galite įrašyti slaptą pastabą,
kad saugotumėte savo privatumą.
Norėdami naudotis šiuo meniu,
turėsite įvesti saugos kodą.
Galite nustatyti ne daugiau nei
5 žadintuvus, kad jie išsijungtų
nustatytu laiku.
Skaičiuotuvo naudojimas
(Meniu > Užrašinė >
Skaičiuotuvas)
Kalendoriaus naudojimas
(Meniu > Užrašinė >
Kalendorius)
Skaičiuotuvu galite atlikti
pagrindines aritmetines funkcijas:
pridėti, atimti, padauginti, padalinti,
taip pat tyrimo programas.
Įjungus šį meniu atsiras
kalendorius. Šiandienos data bus
pažymėta kvadratiniu žymekliu.
Naudodamiesi naršymo mygtukais
galite persikelti prie kitos datos.
Elemento įtraukimas į darbų
sąrašą (Meniu > Užrašinė >
Darbų sąrašas)
Galite peržiūrėti, redaguoti ir pridėti
užduotis, kurias turite atlikti.
Pastabos pridėjimas (Meniu >
Užrašinė > Užrašai)
Chronometro naudojimas
(Meniu > Užrašinė >
Chronometras)
Ši parinktis suteikia jums galimybę
naudotis chronometro funkcija.
Datos paieška (Meniu >
Užrašinė > Datos paieška)
Datos ieškiklis yra patogus įrankis,
padedantis jums suskaičiuoti,
kokia data bus po tam tikro dienų
skaičiaus.
Čia jūs galite užregistruoti savo
pastabas.
17
Vienetų konvertavimas (Meniu Galite paskambinti sau nustatydami
laiką inscenizuoto skambučio meniu.
> Užrašinė > Keitiklis)
Daugelį matavimų pateikia tokiais
matavimo vienetais, kokiais norite.
Miesto pridėjimas prie
pasaulio laiko (Meniu >
Užrašinė > Pasaulio laikas)
Pasaulio laikrodžių sąraše Jūs galite
pridėti reikiamą miestą. Taip pat
galite patikrinti dabartinį laiką
didžiuosiuose pasaulio miestuose.
Pereiti (Meniu > Užrašinė >
Pereiti)
Padeda tiesiogiai pereiti prie
ieškomo meniu. Galite nustatyti
kaip Pereiti.
Žibintuvėlis
(Meniu > Užrašinė >
Žibintuvėlis)
Suteikia galimybę pasišviesti lempa.
Nustatykite kaip Įjungta ir jį galėsite
įjungti telefono gale.
Inscenizuotas skambutis
(Meniu > Užrašinė >
Inscenizuotas skambutis)
Tai naudinga funkcija, kai norite
mandagiai išvengti nepatogių
situacijų.
18
Žiniatinklis
Prieiga prie WAP naršyklės
Galite paleisti WAP naršyklę ir
žiniatinklio parametruose įeiti į
pradinį aktyvaus profilio puslapį.
Be to, URL adresą galite įvesti
rankiniu būdu ir pasiekti susietą
WAP puslapį.
1 Spauskite Meniu ir pasirinkite
Žiniatinklis.
2 Norėdami tiesiogiai prisijungti
prie pagrindinio naršyklės
puslapio, pasirinkite Pradinis.
Taip pat galite pasirinkti Pereiti
prie adreso ir įvesti norimą URL.
Pastaba: prisijungiant prie šios
paslaugos ir atsisiunčiant turinį
taikomi papildomi mokesčiai.
Patikrinkite, kokius duomenų
įkainius taiko jūsų tinklo
paslaugų teikėjas.
Parametrai
Profilių pritaikymas
asmeniniams poreikiams
(Meniu > Parametrai >
Profiliai)
Jūs galite pritaikyti kiekvieno
profilio parametrą. Pasirinkite
norimą profilį, Parinktys ir
Redaguoti.
Skrydžio režimo naudojimas
(Meniu > Parametrai > Profiliai
> Skrydžio režimas)
Naudodamiesi šia funkcija skrydžio
režimą įjunkite arba išjunkite. Jūs
negalėsite skambinti, prisijungti
prie interneto ir siųsti žinučių, kai
skrydžio režimas bus įjungtas.
Ekrano parametrų keitimas
(Meniu > Parametrai >
Ekranas)
Galite keisti telefono ekrano
parametrus.
Datos ir laiko pakeitimas
(Meniu > Parametrai > Data
ir laikas)
Galite nustatyti laiko ir datos
funkcijas.
Ryšio parametrų pakeitimas
Jūsų galimybės prisijungti
parametrus nustatė tinklo
operatorius, todėl naujame
telefone galite juos pradėti naudoti
nedelsdami. Jei norite pakeisti bet
kuriuos parametrus, naudokitės
šiuo meniu. Šiame meniu jūs galite
konfigūruoti tinklo parametrus ir
prieigos prie duomenų profilius.
Spauskite Meniu ir pasirinkite
Parametrai, tada - Galimybė
prisijungti. Jūsų parinktys yra:
„Bluetooth“ - nustatykite savąjį
GX300, kad galėtumėte naudoti su
„Bluetooth“ ryšiu. Galite pritaikyti
matomumą kitiems įrenginiams
ar ieškoti įrenginių, su kuriais
telefonas yra susietas.
USB ryšio režimas- savo telefone
galite pasirinkti USB ryšio režimą
dėl keleto tikslų.
• Talpioji atmintis: Pasirinkite ją
ir, prijungę telefoną prie savo
kompiuterio, pertempkite
rinkmenas į GX300 pašalinamo
įrenginio aplanką.
• Kompiuterio programų rinkinys:
Pasirinkite jį ir prijunkite
telefoną prie savo kompiuterio
19
sinchronizacijos su kompiuteriu
režimu.
• Visada paklausti: Pasirinkus
bus pateikta parinktis pasirinkti
režimą, kiekvieną kartą telefoną
prijungus prie kompiuterio.
Pastaba: kad galėtumėte
naudotis USB talpiosios
atminties funkcija, į telefoną
turite įdėti išorinės atminties
kortelę.
„Bluetooth“ parametrų
keitimas
1 Spauskite Meniu ir pasirinkite
Parametrai, tada - Galimybė
prisijungti.
2 Pasirinkite Bluetooth ir
Parametrai. Pakeisti galite:
Mano telefono matomumas
- pasirinkite, kad jūsų įrenginys
kitiems būtų Matomas, Paslėptas
arba Matomas 1 min. .
Mano telefono pavadinimas įveskite savo LG GX300 pavadinimą.
Palaikomos paslaugos - rodo, ką
palaiko.
Mano adresas - peržiūrėkite savo
„Bluetooth“ adresą.
20
Susiejimas su kitu „Bluetooth“
įrenginiu
1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“
nustatyta Įjungti ir Matomas.
Galite pakeisti matomumą
naudodamiesi meniu
„Bluetooth“ parametrai ,
pasirinkdami Mano telefono
matomumas, tada Matomas.
2 Pasirinkite Aktyvus įrenginys iš
„Bluetooth“ meniu.
3 Jūsų GX300 ieškos įrenginių.
Pasibaigus paieškai ekrane
atsiras Pridėti ir Atnaujinti.
4 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo
norite susieti, tuomet sukurkite
numatytąjį slaptažodį, kuris bus
naudojamas kiekvieną kartą, kai
jungsitės.
5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito
įrenginio.
6 Leidimo kodu apsaugotas
„Bluetooth“ sujungimas yra
parengtas.
Kompiuterio programų
paketas
Galite sinchronizuoti savo
kompiuterį su telefonu. Taip jūs
galite suderinti visus svarbius
duomenis ir datas, sukurti
atsarginių kopijų, kad nereikėtų
visko atsiminti.
LG programų paketo įdiegimas
kompiuteryje
1 Eikite į www.lgmobile.com ir
pasirinkite regioną ir šalį, kurioje
gyvenate.
2 Spustelėkite Vadovas ir
programinė įranga.
3 Atsisiųskite „LG Mobile“
palaikymo įrankį.
4 Vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus ir užbaikite LG
kompiuterio programų paketo
diegimo programos vedlį.
5 Baigus diegti darbalaukyje
atsiras LG kompiuterio programų
paketo piktograma.
Kitų parametrų keitimas
Tinklas - naudodami šį meniu
pasirinkite tinklo režimo
parametrus. Taip pat Jūs galite
pridėti pageidaujamą tinklą, kad
prisijungtumėte prie pageidaujamų
sąrašų.
Interneto profilis - šiame meniu
rodomi interneto profiliai. Jūs galite
sukurti naujus profilius, ištrinti
ar redaguoti juos naudodami
parinkčių meniu. Tačiau jūs negalite
redaguoti arba trinti numatytųjų
konfigūracijų.
Prieigos taškai - šiame meniu
rodomas prieigos taškų sąrašas.
Naudodami parinkčių meniu jūs
galite sukurti naujus profilius,
ištrinti ar redaguoti juos . Tačiau
jūs negalite redaguoti arba trinti
numatytųjų konfigūracijų.
Duomenų ryšio paketas - jei
pasirinksite parinktį „Kai įmanoma“,
jūsų telefonas automatiškai
prisiregistruos prie GPRS tinklo,
kai jį įjungsite. Jei pasirinksite
parinktį „Kai reikia“, GPRS ryšys
bus užmegztas WAP trukmei arba
programos prijungimui atlikti.
21
Telefono parametrų keitimas
(Meniu > Parametrai >
Telefonas)
Mėgaukitės galimybe pritaikyti
GX300 prie savo stiliaus.
Automatinis klaviatūros užraktas užrakinkite klaviatūrą automatiškai
budėjimo ekrane.
Kalba - galite pakeisti telefone
rodomo teksto kalbą. Taip pakeisite
ir kalbos įvesties režimą.
Energijos taupymas - pasirinkite
perjungti maitinimo parametrus
į Automatinis, Visada įjungta
arba Išjungta. Jei nustatyta
Visada įjungta, galite taupyti
akumuliatoriaus energiją.
Informacija apie telefoną
- peržiūrėkite techninę GX300
informaciją.
Telefono saugumo parametrų
keitimas (Meniu > Parametrai
> Sauga)
Pakeiskite saugumo parametrus,
kad GX300 ir svarbi informacija
būtų apsaugota.
PIN kodo reikalavimas - pasirinkite
reikalauti PIN kodo įjungus
telefoną.
22
Telefono užraktas - pasirinkite
norėdami užrakinti telefoną.
Užrakinti, jei pakeičiama SIM
- jei suaktyvinsite šią parinktį,
saugos kodą bus prašoma įvesti tik
pakeitus SIM kortelę.
Keisti kodus - pakeiskite savo PIN
kodą (šis meniu punktas atsiras,
jei įjungtas PIN kodo reikalavimas),
PIN2 kodą, Saugos kodą arba
Apsaugos nuo vagių kodą.
Atminties būsenos peržiūra
(Meniu > Parametrai >
Atminties inf.)
Naudodamiesi atminties tvarkykle
galite nustatyti, kaip kiekviena
atmintis yra naudojama ir kiek
vietos yra: bendrojoje, atsarginėje,
SIM ir išorinėje atmintyje bei
nustatyti pirminę saugyklą, kai
įdėta atminties kortelė.
Telefono nustatymas iš naujo
(Meniu > Parametrai > Atkurti
gamyklinius parametrus)
Norėdami atkurti visų parametrų
gamyklines reikšmes, naudokite
Atkurti gamyklinius parametrus.
Norėdami suaktyvinti šią funkciją,
turėsite įvesti saugos kodą.
Numatytasis saugos kodas yra
„0000“.
Telefono
programinės įrangos
naujinimas
LG mobiliojo telefono
programinės įrangos
naujinimas iš interneto
Daugiau informacijos apie šios
funkcijos naudojimą rasite
apsilankę http://update.lgmobile.
com arba http://www.lg.com/
common/index.jsp ◊ pasirinkite
šalį ◊ Palaikymas
Ši funkcija suteikia galimybę
atnaujinti telefono programinę
aparatinę įrangą patogiai gaunant
naujausią versiją internetu
– nereikia apsilankyti techninės
priežiūros centre.
Kadangi naujinant mobiliojo
telefono programinę aparatinę
įrangą visą laiką reikia naudotojo
dėmesio, prieš tęsdami būtinai
perskaitykite visus nurodymus
ir pastabas, kurie pateikiami
kiekviename žingsnyje. Atminkite,
kad naujinimo metu atjungus
USB duomenų kabelį arba išėmus
akumuliatorių galima sugadinti
mobilųjį telefoną.
23
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
Perskaitykite šiuos paprastus
nurodymus. Nesilaikyti šių
nurodymų gali būti pavojinga
arba neteisėta.
Radijo dažnio poveikio
apribojimai
Radijo dažnio poveikio ir
specifinės sugerties koeficiento
(angl. Specific Absorption Rate)
informacija. Šis GX300 modelio
mobilusis telefonas buvo
pagamintas taip, kad atitiktų
radijo bangų poveikiui keliamus
saugos reikalavimus. Nuostatose
nurodomos griežtos saugumo
ribos, kad būtų užtikrintas visų
saugumas, neatsižvelgiant į
amžių ir sveikatą.
• Mobiliųjų įrenginių radijo
bangų poveikio standartas
matuojamas specifinės
sugerties koeficientu (angl.
Specific Absorption Rate), arba
SAR. SAR bandymai atliekami
naudojant standartines darbines
padėtis, kai įrenginys siunčia
24
bangas didžiausiu sertifikuotu
galingumu visose tiriamose
dažnių juostose.
• Kadangi tarp įvairių LG telefonų
modelių gali būti SAR lygio
skirtumų, jie yra pagaminti
taip, kad atitiktų svarbius radijo
bangų poveikiui keliamus
saugos reikalavimus.
• Tarptautinėse direktyvose
nurodyta SAR riba žmonių
naudojamiems mobiliesiems
telefonams yra 2 W/kg
vidutiniškai dešimčiai (10)
gramų kūno audinio.
• Didžiausia šio įrenginio SAR
reikšmė tiriant pagal DASY4,
skirtą naudoti prie ausies, buvo
1.43 W/kg (10 g), o laikant arti
kūno 1.54 W/kg (10 g).
• SAR duomenų informacija
šalių / regionų gyventojams,
kur yra taikoma IEEE instituto
rekomenduojama SAR riba 1,6
W/kg vidutiniškai vienam (1)
gramui kūno audinio.
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
Produkto priežiūra ir remontas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik patvirtintus
naudoti su šiuo telefono
modeliu akumuliatorius,
kroviklius ir priedus.
Naudojant kitų tipų dalis,
patvirtinimas arba garantija,
taikoma šiam telefonui, gali
netekti galios, be to, tai gali
būti pavojinga.
• Nebandykite telefono
išmontuoti. Jei jį reikia taisyti,
atiduokite į kompetentingą
techninės priežiūros centrą.
• Nedėkite prie elektros prietaisų,
tokių kaip televizorius, radijas
arba kompiuteris.
• Telefoną reikėtų laikyti toliau
nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui,
radiatorių arba viryklių.
• Nemėtykite.
• Saugokite prietaisą nuo
mechaninės vibracijos, kad
nesutrenktumėte.
• Išjunkite mobilųjį telefoną
vietose, kur to reikalauja
specialios nuostatos. Pavyzdžiui,
nesinaudokite telefonu
ligoninėse, kitaip galite paveikti
jautrią medicinos įrangą.
• Nesinaudokite telefonu
šlapiomis rankomis, kai jis
kraunamas. Tai gali sukelti
elektros iškrovą arba pažeisti
jūsų telefoną.
• Kraudami telefoną nelaikykite jo
arti degių medžiagų, nes jis gali
įkaisti ir sukelti gaisrą.
• Telefoną valykite sauso audeklo
gabalėliu (draudžiama naudoti
tirpiklius, tokius kaip benzenas,
skiediklis ar alkoholis).
• Draudžiama krauti telefoną,
kai jis yra padėtas ant minkštų
baldų.
• Telefonas turi būti kraunamas
gerai vėdinamoje vietoje.
• Saugokite prietaisą nuo
nuolatinių dūmų ar dulkių.
• Nelaikykite telefono prie banko
kortelių ar kelionės bilietų, nes
jis gali pakenkti informacijai
magnetinėje juostelėje.
25
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
• Nebadykite ekrano aštriais
daiktais, nes taip galite sugadinti
telefoną.
• Saugokite telefoną nuo skysčių
ir drėgmės.
• Priedus, tokius kaip ausines,
naudokite atsargiai. Draudžiama
be reikalo liesti anteną.
Efektyvus telefono veikimas
Elektroniniai prietaisai
Visi mobilieji telefonai gali patirti
trikdžių, neigiamai veikiančių jų
darbą.
• Nepasiklausę nenaudokite
mobiliojo telefono prie
medicinos įrangos. Nedėkite
mobiliojo telefono prie širdies
stimuliatoriaus (pvz., į vidinę
švarko kišenę).
• Mobilieji telefonai gali kenkti kai
kuriems klausos aparatams.
• Gali atsirasti nedidelių
televizorių, radijo, kompiuterio
trikdžių ir t. t.
26
Saugumas vairuojant
Pasitikrinkite, kokie yra vietos
įstatymai ir nuostatos dėl
vairavimo naudojantis mobiliuoju
telefonu.
• Nenaudokite rankoje laikomo
telefono vairuodami.
• Visą dėmesį skirkite vairavimui.
• Jei galima, naudokite laisvų
rankų įrangą.
• Prieš skambindami arba
atsiliepdami į skambutį, jei to
reikia atsižvelgiant į važiavimo
sąlygas, sustokite.
• Radijo bangų energija gali veikti
kai kurias jūsų automobilio
elektronines sistemas,
pavyzdžiui, automobilio garso ir
saugos įrangą.
• Jei jūsų automobilyje
sumontuotos apsauginės oro
pagalvės, nedėkite ant jos
tvirtinamos arba nešiojamos
belaidės įrangos. Dėl to gali
neveikti saugos oro pagalvės
arba dėl netinkamo veikimo
galite sunkiai susižeisti.
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
• Jei vaikštinėdami klausotės
muzikos, patikrinkite, ar garsas
yra tinkamas, kad suvoktumėte
aplinką. Tai itin svarbu, kai esate
šalia kelio.
Sprogdinimo zona
Išvenkite žalingo poveikio
klausai
Aplinkos, kuriose yra
sprogimo pavojus
Savo klausai galite pakenkti, jei
ilgą laiką muzikos klausotės per
garsiai. Todėl rekomenduojama
neįjungti ir neišjungti
telefono arti ausų. Be to,
rekomenduojama, kad muzika
ir skambučių melodijos būtų
nustatytos tinkamu garsu.
• Nenaudokite telefono degalų
pildymo vietose.
• Nenaudokite jo būdami arti
degalų arba chemikalų.
• Nevežkite ir nelaikykite degių
dujų, skysčių arba sprogstamųjų
medžiagų savo automobilio
salone, kur yra jūsų mobilusis
telefonas ir jo priedai.
Stiklinės dalys
Kai kurios jūsų telefono dalys
yra pagamintos iš stiklo.
Stiklas gali sudūžti, jei jūsų
telefonas bus numestas ant
kieto paviršiaus arba stipriai
sutrenktas. Jei stiklas sudužo,
nelieskite jo ir nebandykite
pašalinti. Nesinaudokite telefonu,
kol stiklas nebus pakeistas
įgaliotajame priežiūros centre.
Nenaudokite mobiliojo
telefono vietose, kur atliekami
sprogdinimai. Laikykitės
apribojimų, nuostatų ar taisyklių.
Lėktuve
Belaidžiai įrenginiai gali sukelti
lėktuvo įrangos trikdžius.
• Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite
savo mobilųjį telefoną.
• Be įgulos leidimo nenaudokite
jo lėktuvui nepakilus.
27
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
Vaikai
Laikykite savo telefoną mažiems
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Telefone yra smulkių detalių,
kuriomis galima užspringti.
Skambutis pagalbos tarnybai
Pagalbos telefonai gali
būti prieinami ne visuose
mobiliuosiuose tinkluose. Todėl
norėdami iškviesti pagalbą
niekada nepasikliaukite vien
savo mobiliuoju telefonu.
Pasiteiraukite apie tai savo ryšio
operatoriaus.
Informacija, susijusi su
akumuliatoriumi, ir priežiūra
• Prieš įkraunant akumuliatorių,
visiškai jo iškrauti nereikia.
Priešingai nei kitose
akumuliatorių sistemose,
atminties efektas neturi
reikšmės jo veikimui.
• Naudokite tik LG akumuliatorius
ir kroviklius. LG krovikliai
sukurti taip, kad pailgintų
akumuliatoriaus naudojimo
laiką.
28
• Neišmontuokite ir nesukelkite
trumpojo jungimo.
• Metaliniai akumuliatoriaus
kontaktai turi būti švarūs.
• Akumuliatorių pakeiskite,
kai jis nebeveikia tinkamai.
Akumuliatorius gali būti
įkraunamas šimtus kartų, kol jį
reikės pakeisti.
• Įkraukite akumuliatorių, jei
telefono nenaudojote ilgą
laiką, kad pailgintumėte jo
tinkamumą naudoti.
• Saugokite akumuliatoriaus
kroviklį nuo tiesioginių saulės
spindulių ir nenaudokite labai
drėgnose vietose, pavyzdžiui,
vonioje.
• Nelaikykite akumuliatoriaus
karštose arba šaltose vietose,
nes dėl to gali pablogėti jo
veikimas.
• Pakeitus akumuliatorių
netinkamo tipo kitu, gali įvykti
sprogimas.
• Išmeskite panaudotą
akumuliatorių laikydamiesi
gamintojo nurodymų. Jei
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
tai įmanoma, atiduokite
pakartotinai perdirbti.
Draudžiama išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis.
• Jei reikia pakeisti akumuliatorių,
kreipkitės į artimiausią „LG
Electronics“ techninės priežiūros
skyrių ar įgaliotąjį prekybos
atstovą.
• Visada išjunkite kroviklį iš
sieninio tinklo lizdo, jei telefonas
yra visiškai įkrautas – taip be
reikalo nenaudosite kroviklio
energijos.
• Tikrasis akumuliatoriaus
eksploatavimo laikas priklauso
nuo tinklo konfigūracijos,
gaminio parametrų, naudojimo
pobūdžio, akumuliatoriaus ir
aplinkos sąlygų.
29
Priedai
Šie priedai yra pridedami prie jūsų GX300.
> Kroviklis
> Akumuliatorius
> Stereofoninės ausinės
> Duomenų kabelis
PASTABA:
• naudokite tik LG kompanijos priedus.
• Priešingu atveju negalios garantija.
• Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos
gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.
30
Techniniai duomenys
Aplinkos temperatūros
Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas),
+45 °C (įkrovimas)
Žemiausia: –10°C
31
Deklaracija
GX300 Lietotāja rokasgrāmata
latviski
Šī rokasgrāmata palīdzēs jums darbā ar jauno mobilo tālruni. Tajā ir
sniegti noderīgi tālruņa funkciju skaidrojumi.
Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa
iespējām atkarībā no tālruņa programmatūras vai izmantotā pakalpojumu
sniedzēja.
Atbrīvošanās no nolietotās ierīces
1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes
simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no
sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas
iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietoto ierīču likvidēšanu, lūdzu,
sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
Saturs
Iepazīšanās ar tālruni .............................4
Atmiņas kartes ievietošana..................5
SIM kartes un akumulatora
ievietošana.................................................6
Tālruņa uzlādēšana .................................7
Divu SIM karšu lietošana.......................8
Zvani.............................................................9
Zvana veikšana.....................................9
Zvana veikšana no kontaktu
saraksta ...................................................9
Atbildēšana uz zvanu un zvana
noraidīšana ............................................9
Skaļruņa ar mikrofonu lietošanu ...9
SOS ziņas sūtīšana ............................10
Ātro numuru sastādīšana ...............10
Zvanu žurnālu apskate ....................10
Zvanu iestatījumu maiņa................10
Kontakti.....................................................11
Kontakta meklēšana.........................11
Jauna kontakta pievienošana .......11
Kontakta pievienošana grupai .....11
Ziņapmaiņa..............................................12
Ziņas sūtīšana .....................................12
Teksta ievade ......................................12
T9 režīms ..............................................13
Abc režīms ...........................................13
2
123 režīms............................................13
E-pasta iestatīšana ............................13
E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot
jauno kontu .........................................13
Ziņu mapes..........................................14
Kamera ......................................................14
Ātrā fotografēšana ............................14
Videokamera ...........................................15
Ātrā videoklipa uzņemšana ...........15
Mūzika .......................................................15
FM radio ....................................................15
Radiostaciju meklēšana ..................15
Radio klausīšanās ..............................16
Radio ierakstīšana .............................16
Balss ieraksts............................................16
Balss piezīmes ierakstīšana ............16
Galerija ......................................................16
Plānotājs ...................................................17
Modinātāja iestatīšana ....................17
Kalendāra lietošana ..........................17
Objekta pievienošana uzdevumu
sarakstam .............................................17
Piezīmes pievienošana ....................17
Slepenās piezīmes ............................17
Kalkulatora lietošana .......................17
Hronometra lietošana .....................17
Datuma meklētājs.............................17
Mērvienības pārvēršana .................17
Pilsētas pievienošana pasaules
laikam ....................................................18
Doties uz...............................................18
Lāpa........................................................18
Viltus zvans ..........................................18
Tīmeklis .....................................................18
Piekļuve WAP pārlūkam ..................18
Iestatījumi ................................................19
Profilu personalizēšana ...................19
Lidojuma režīma lietošana.............19
Displeja iestatījumu maiņa ............19
Datuma un laika maiņa ...................19
Savienojamības iestatījumu
maiņa .....................................................19
Bluetooth iestatījumu maiņa ........20
Savienošana pārī ar citu Bluetooth
ierīci........................................................20
Programma PC Suite ........................21
Citu iestatījumu maiņa ....................21
Tālruņa iestatījumu maiņa .............22
Drošības iestatījumu maiņa...........22
Atmiņas statusa apskatīšana.........22
Sākotnējo iestatījumu
atjaunošana.........................................23
Tālruņa programmatūras
atjaunināšana .........................................23
Drošas un efektīvas lietošanas
norādījumi................................................24
Piederumi .................................................30
Tehniskie dati ..........................................31
3
Iepazīšanās ar tālruni
Galvenais ekrāns
Navigācijas taustiņš
Zvanīšanas taustiņš
Izsauciet tālruņa
numuru un atbildiet uz
ienākošajiem zvaniem.
Lādētāja, kabeļa
pieslēgvietas, brīvroku
komplekta savienotājs
Atmiņas kartes
slots
Beigšanas/
ieslēgšanas
un izslēgšanas
taustiņš
Beidziet sarunu
vai atsakiet zvanu.
Ieslēdziet vai
izslēdziet tālruni.
Izvēlnes lietošanas
laikā atgriezieties
gaidīšanas režīma
ekrānā.
Skaļuma regulēšanas
taustiņš
Divu SIM karšu
taustiņš
Kamera
Atveriet kameras
funkciju.
4
Atmiņas kartes ievietošana
Paceliet atmiņas kartes pārsegu
un ievietojiet karti micro SD tā,
lai kartes zeltītie kontakti būtu
vērsti uz leju. Aizveriet atmiņas
kartes pārsegu, līdz tas ar klikšķi
aizveras.
Lai izņemtu atmiņas karti, viegli
pastumiet to, kā parādīts attēlā.
Atmiņas kartes formatēšana
Nospiediet Izvēlne un izvēlieties
Iestatījumi.
Izvēlieties Atmiņas
pārvaldnieks, Ārējā atmiņa,
nospiediet Formatēt un ievadiet
drošības kodu.
BRĪDINĀJUMS! Formatējot
atmiņas karti, viss tās saturs tiek
izdzēsts. Ja nevēlaties zaudēt
atmiņas kartē saglabātos datus,
vispirms veiciet datu dublēšanu.
Piezīme. Atmiņas karte ir
papildu piederums.
5
SIM kartes un akumulatora ievietošana
1 Akumulatora pārsega
noņemšana
Pabīdiet akumulatora pārsegu
uz tālruņa apakšdaļu un
paceliet to.
2 SIM kartes ievietošana
Iebīdiet SIM karti SIM kartes
turētājā tā, lai kartes zeltītie
kontakti būtu vērsti uz leju. Pirms
SIM kartes ievietošanas izņemiet
no tālruņa akumulatoru. Lai
izņemtu SIM karti, viegli pavelciet
to uz āru.
BRĪDINĀJUMS!
6
2
SIM
1
SIM
Pirms ievietojat SIM
karti turētājā, rūpīgi
nolauziet liekās daļas.
Tālruņa uzlādēšana
3 Akumulatora ievietošana
Vispirms ievietojiet akumulatora
kreiso pusi pretī akumulatora
nodalījuma augšējai malai.
Akumulatora kontaktiem
jāatrodas pretī tālruņa spailēm.
Nospiediet lejup akumulatora
labo pusi, līdz akumulators ar
klikšķi tiek nostiprināts vietā.
Noņemiet lādētāja kontaktligzdas
pārsegu tālruņa GX300 sānā.
Pievienojiet ceļojumu adapteri
(lādētāju) un USB kabeli. Pievienojiet
USB kabeli tālrunim un tālruni —
sienas kontaktligzdai. Tālrunis ir
jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts
paziņojums „Akumulators pilns”.
PIEZĪME. Lai pagarinātu
akumulatora ekspluatācijas
laiku, akumulators sākotnēji ir
pilnībā jāuzlādē. Ignorējiet pirmo
paziņojumu „Akumulators pilns” un
atstājiet tālruni lādēties pa nakti.
7
Divu SIM karšu lietošana
Ievietojot divas SIM kartes, ekrāna
augšpusē pa kreisi redzēsit tīkla
signāla ikonas.
Lai izvēlētos vai pārslēgtu SIM
karti, nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Iestatījumi un pēc tam Divas SIM
kartes.
Varat arī tālruņa GX300 labajā
pusē nospiest divu SIM karšu
taustiņu. Zvanīšanas, ziņu sūtīšanas
un citu darbību laikā divu SIM
karšu taustiņš atvieglos SIM karšu
pārslēgšanu.
Padoms! Ieslēdzot tīkla
signālus, tie tiek iezīmēti,
izmantojot fona krāsu. Tādējādi
varat ērti noteikt izvēlētās SIM
kartes signāla stiprumu.
8
Zvani
Zvana veikšana
1 Izmantojot tastatūru, ievadiet
numuru. Lai nodzēstu kādu
ciparu, nospiediet Dzēst.
2 Nospiediet
, lai veiktu
zvanu.
3 Lai beigtu sarunu, nospiediet
taustiņu
.
PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi
(+), veicot starptautisko zvanu,
nospiediet un turiet taustiņu 0.
PADOMS. Lai
sarunas laikā regulētu skaļumu,
nospiediet skaļuma regulēšanas
taustiņu.
Zvana veikšana no kontaktu
saraksta
1 Sākuma ekrānā izvēlieties
Kontakti.
2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā
kontakta vārda pirmo burtu, kam
vēlaties piezvanīt. Piemēram, lai
izvēlētos Ofiss, trīs reizes
nospiediet taustiņu 6, lai
izvēlētos pirmo rakstzīmi „O”
3 SadaļāIesp. izvēlieties Zvanīt vai
nospiediet
, lai veiktu zvanu.
Atbildēšana uz zvanu un
zvana noraidīšana
Kad tālrunis zvana, nospiediet
, lai atbildētu uz zvanu.
Lai izslēgtu zvana signāla skaņu,
kad tālrunis zvana, izvēlieties Bez
skaņas. Šī funkcija ir noderīga, ja
atrodaties sapulcē un esat aizmirsis
nomainīt tālruņa profilu uz Bez
skaņas.
Lai noraidītu ienākošo zvanu,
nospiediet taustiņu
vai
izvēlieties Noraidīt.
Skaļruņa ar mikrofonu
lietošanu
Sarunas laikā varat aktivizēt skaļruni
ar mikrofonu, nospiežot taustiņu
, un lietot tālruni brīvroku
režīmā.
Ja skaļrunis ar mikrofonu ir aktīvs,
vēlreiz nospiediet taustiņu , lai
atjaunotu parasto tālruņa sarunas
režīmu.
9
SOS ziņas sūtīšana
Zvanu iestatījumu maiņa
Ārkārtas gadījumā, nospiežot un
turot tastatūras taustiņu 9, jūsu
draugiem tiks automātiski nosūtīta
SOS ziņa.
Nospiežot un turot taustiņu 9, varēsit
piekļūt SOS ziņas iestatījumiem.
Tiklīdz būs iestatīta iespēja Ieslēgts,
varēsit rediģēt šo funkciju, izvēloties
Izvēlne > Kontakti > Ātrie numuri.
Varat iestatīt zvanam atbilstošu
izvēlni. Nospiediet Izvēlne,
izvēlieties Iestatījumi un pēc tam
Zvans.
Zvanu pāradresācija: izvēlieties, vai
zvani ir jāpāradresē.
Zvanu liegums: - norādiet, kad liegt
zvanus.
Fiksēto zvanu numuri: izvēlieties to
numuru sarakstu, uz kuriem drīkst
piezvanīt no jūsu tālruņa. Pieprasiet
savam operatoram PIN2 kodu.
Tālrunī varēs sastādīt tikai fiksēto
zvanu numuru sarakstā esošos
numurus.
Zvanu gaidīšana: esiet informēts
par gaidošu zvanu (pakalpojumu
nodrošina tīkla operators).
Zvanu noraidīšana: izvēlieties
Izslēgts vai Ieslēgts un pēc tam
izvēlieties, vai noraidīt visus
zvanus, zvanus no konkrētas
grupas, kontaktiem, nereģistrētiem
numuriem (kas nav saglabāti
kontaktu sarakstā) vai kuriem nav
zvanītāja ID.
Ātro numuru sastādīšana
Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Kontakti un pēc tam Ātrie numuri.
Kontaktiem, kuriem bieži zvanāt,
varat piešķirt ātrās zvanīšanas
numurus. Ātrā zvana numurs 1 ir
paredzēts balss pastam un to nevar
mainīt.
Zvanu žurnālu apskate
Nospiediet Izvēlne un izvēlieties
Zvanu žurnāls.
Neatbildēto, saņemto un izejošo
zvanu ierakstus varat skatīt tikai tad,
ja tīkls pakalpojuma zonā nodrošina
izsaucošā numura uzrādīšanu
(Calling Line Identification — CLI).
10
Sūtīt manu numuru: norādiet,
vai jūsu numurs ir jārāda ekrānā,
kad kādam zvanāt (pakalpojumu
nodrošina tīkla operators).
Automāt. zvana atkārtošana:
ļauj iestatīt automātiskās zvana
atkārtošanas funkciju , ja zvanīšanas
mēģinājums neizdodas.
Minūtes atgādinājums: nosaka, vai,
sarunājoties pa tālruni, konkrētā
laikā atskaņot signālu.
Saglabāt jaunu numuru: izvēlieties
Jā vai Nē.
Kontakti
Kontakta meklēšana
Jauna kontakta pievienošana
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Kontakti un pēc tam Vārdi.
Nospiediet Iesp. un Pievienot
jaunu kontaktu.
2 Ievadiet jaunā kontakta vārdu
un uzvārdu. Nav jāievada abi,
taču nepieciešams ievadīt vai nu
vienu, vai otru.
3 Ievadiet numuru, izvēlieties Iesp.
un pēc tam Saglabāt.
Piezīme. Ja pievienojat
papildinformāciju, nospiediet
Iesp., izvēlieties Pievienot
datus un pēc tam izvēlieties
vajadzīgās iespējas.
1 Sākuma ekrānā izvēlieties
Kontakti.
2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā
kontakta vārda pirmo burtu, kam
vēlaties piezvanīt.
3 Lai ritinātu kontaktus un to
numuru sarakstu, izmantojiet
navigācijas taustiņus.
Piezīme. Saglabājot kontakta
e-pasta adresi, nospiediet
taustiņu
, izvēlieties
simbolu @ un pēc tam
nospiediet Labi.
Kontakta pievienošana grupai
Kontaktus var saglabāt grupās,
piemēram, nodalot darba kolēģus
un ģimenes locekļus. Tālrunī jau ir
iestatītas vairākas grupas, tostarp
Ģimene, Draugi, Kolēģi, Skola
un VIP.
11
Ziņapmaiņa
Tālrunī GX300 ir iekļautas funkcijas,
kas saistītas ar SMS (īsziņu
pakalpojumu), MMS (multiziņu
pakalpojumu), e-pasta ziņām un
tīkla pakalpojumu ziņām.
Ziņas sūtīšana
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Ziņapmaiņa un Izveidot ziņu.
2 Izvēlieties Ziņa, lai sūtītu īsziņu
vai multiziņu.
3 Tiek atvērts jaunas ziņas
redaktors. Ziņas redaktors
apvieno īsziņas un multiziņas
vienā intuitīvā ekrānā, kur var ērti
pārslēgties starp redaktoriem.
Ziņas redaktora noklusējuma
iestatījums ir īsziņu režīms.
4 Ievadiet tālruņa numuru vai
nospiediet Iesp. un izvēlieties
Sūtīt, lai pievienotu kontaktu
no kontaktu saraksta. Izvēloties
iespēju Pievienot adresātu,
varat pievienot vairākus
kontaktus.
5 Ievadiet ziņas tekstu.
12
6 Atlasiet Iesp. un izvēlieties
Ievietot, lai pievienotu kādu
no šādām iespējām: Attēls,
Videoklips, Skaņas klips, Grafiks,
Vizītkarte, Piezīme, Teksta lauks,
Uzdevums vai Teksta veidne.
7 Nospiediet Sūtīt.
PADOMS. Ievadot ziņas laukā
tekstu, kas ir garāks par 1 lapu,
varat izvēlēties ziņas veidu
— īsziņa vai multiziņa. Ja vēlaties
mainīt nosūtāmās ziņas veidu,
nospiediet Izvēlne > Ziņapmaiņa
> Ziņu iestatījumi > Īsziņa un
izvēlieties Sūtīt garo tekstu kā.
BRĪDINĀJUMS! Ja ziņu
redaktoram tiek pievienots attēls,
videoklips, skaņas klips, grafiks,
vizītkarte, teksta lauks vai tēma,
ziņa automātiski tiek pārvērsta
multiziņā, piemērojot atbilstošu
samaksu.
Teksta ievade
Burtciparu rakstzīmes var ievadīt,
izmantojot tālruņa taustiņus. Tālrunī
ir pieejamas šādas teksta ievades
metodes: T9, Abc un 123 režīms.
Piezīme. Dažos laukos var
ievadīt informāciju, izmantojot
tikai vienu teksta ievades
metodi (piemēram, ievadot
tālruņa numuru adrešu
grāmatas laukos).
T9 režīms
T9 režīmā tiek izmantota iebūvēta
vārdnīca, lai atpazītu vārdus,
kurus ievadāt atbilstoši taustiņu
secībai. Vienkārši nospiediet ciparu
taustiņu, kas atbilst vajadzīgajam
burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu,
tiklīdz būs ievadīti visi burti.
Abc režīms
Šajā režīmā var ievadīt burtus,
vienu, divas, trīs vai četras reizes
nospiežot taustiņu, uz kura ir
attēlots vajadzīgais burts, līdz tas
tiek parādīts ekrānā.
123 režīms
Rakstiet ciparus, katra cipara
ievadīšanai veicot vienu taustiņa
nospiedienu. Lai ievadītu ciparu
kādā no burtu ievades režīmiem,
nospiediet un turiet nepieciešamo
taustiņu.
E-pasta iestatīšana
Ja atrodaties ceļā, varat joprojām
sazināties, izmantojot tālrunī GX300
pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai
IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir
ātra un vienkārša.
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Ziņapmaiņa un Ziņu iestatījumi.
2 Izvēlieties E-pasts un pēc tam
E-pasta konti.
3 Nospiediet Pievienot, izpildiet
uznirstošos norādījumus
un ievadiet nepieciešamo
informāciju.
E-pasta ziņas sūtīšana,
izmantojot jauno kontu
Lai nosūtītu/saņemtu e-pasta ziņu,
ir jāiestata e-pasta konts.
1 Izvēlieties Izvēlne, Ziņapmaiņa
un pēc tam Izveidot ziņu.
2 Izvēlieties E-pasts un tiks atvērts
jauns e-pasta ziņas logs.
3 Ievadiet adresāta adresi un
tēmu.
4 Ievadiet ziņas tekstu.
13
5 Nospiediet Iesp., izvēlieties
Ievietot, lai pievienotu kādu
no šādām iespējām: Attēls,
Videoklips, Skaņas klips,
Vizītkarte, Grafiks vai Piezīme.
6 Nospiediet Sūtīt, un jūsu e-pasta
ziņa tiks nosūtīta.
Ziņu mapes
Nospiediet Izvēlne un izvēlieties
Ziņapmaiņa. Tālrunī GX300
izmantotā mapju struktūra ir viegli
saprotama.
Izveidot ziņu: ļauj izveidot jaunu
ziņu.
Iesūtne: visas saņemtās ziņas tiek
saglabātas mapē Iesūtne. Šeit varat
atbildēt uz ziņām, pārsūtīt tās un
veikt citas darbības.
Mana pastkaste: visas e-pasta
ziņas tiek saglabātas mapē Mana
pastkaste.
Melnraksti: ja ziņas izveidošana
nav pabeigta, varat to saglabāt
šajā mapē.
Izsūtne: šī ir pagaidu krātuves
mape ziņām, kuras tiek sūtītas.
Nosūtītie objekti: nosūtīto ziņu
kopijas tiek saglabātas mapē
Nosūtītie objekti.
14
Saglabātie objekti: piekļūstiet
izvēlnēm Saglabātās ziņas, Teksta
veidnes un Multivides veidnes.
Emocijzīmes: iepriekš izveidotu
noderīgu emocijzīmju saraksts,
kas paredzēts ātrām atbildēm.
Varat pievienot, rediģēt un izdzēst
emocijzīmes. Rakstot ziņu, varat
ievietot nepieciešamo emocijzīmi.
Ziņu iestatījumi: ziņu iestatījumi ir
sākotnēji definēti, lai nekavējoties
varētu nosūtīt ziņas. Ja vēlaties
mainīt iestatījumus, izmantojiet
iestatījumu iespējas.
Kamera
Izmantojot tālrunī iebūvēto
kameras moduli, varat fotografēt
cilvēkus. Turklāt varat sūtīt
fotoattēlus citām personām un
iestatīt fotoattēlus kā fona attēlus.
Ātrā fotografēšana
1 Nospiediet Izvēlne un izvēlieties
Multivide. Lai atvērtu skatu
meklētāju, izvēlieties Kamera.
2 Turiet tālruni un pavērsiet
objektīvu pret fotografējamo
objektu.
3 Nospiediet taustiņu , lai
uzņemtu fotoattēlu.
Videokamera
Ātrā videoklipa uzņemšana
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Multivide un pēc tam Video.
2 Pavērsiet kameras objektīvu pret
filmējamo objektu.
3 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet
taustiņu
.
4 Skatu meklētājā tiek parādīts
simbols REC,, un taimeris norāda
videoklipa ilgumu.
5 Lai pārtrauktu ierakstīšanu,
izvēlieties Apturēt.
Mūzika
Tālrunī GX300 ir iebūvēts mūzikas
atskaņotājs, kurā varat atskaņot
savu iecienītāko mūziku.
Piezīme. Mūzikas autortiesības
aizsargā gan starptautiskie līgumi,
gan nacionālie autortiesību
likumi. Lai pavairotu vai
kopētu mūziku, iespējams, būs
jāiegādājas atļauja vai licence.
Dažās valstīs nacionālie tiesību
akti aizliedz ar autortiesībām
aizsargātu materiālu kopēšanu
privātām vajadzībām. Lūdzu,
iepazīstieties ar attiecīgajā valstī
spēkā esošajiem likumiem par
šādu materiālu lietošanu.
FM radio
Tālrunī GX300 ir pieejama funkcija
FM radio, tādējādi varat noregulēt
iecienītākās radiostacijas un
klausīties tās, atrodoties ceļā.
Piezīme. Lai klausītos radio, ir
jāpievieno austiņas. Lai klausītos
radio un nodrošinātu radioviļņu
pareizu uztveršanu, pievienojiet
spraudni austiņu kontaktligzdai.
Radiostaciju meklēšana
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Vide un FM radio.
15
2 Atlasiet Iesp., izvēlieties Autom.
meklēšana un pēc tam izvēlieties
Jā. Lai meklētu radiostacijas,
varat arī izmantot kreiso un labo
navigācijas taustiņu.
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Vide un FM radio.
2 Izvēlieties tās radiostacijas kanāla
numuru, kuru klausīsities.
PADOMS. Varat klausīties radio,
izmantojot iebūvēto skaļruni.
Nospiediet Iesp., izvēlieties
Klausīties, izm.skaļruni.
Radio ierakstīšana
1 Radio klausīšanās laikā
.
2 Ieraksta laiks tiek parādīts tālruņa
ekrānā. Lai apturētu ierakstīšanu,
nospiediet taustiņu . Kad
ierakstīšana ir pabeigta, ieraksts
tiek saglabāts mapē Galerija
mp3 faila formātā.
16
Izmantojiet iespēju Balss ieraksts,
lai ierakstītu balss piezīmes un citas
skaņas.
Balss piezīmes ierakstīšana
Radio klausīšanās
nospiediet taustiņu
Balss ieraksts
1 Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Multivide un pēc tam Balss
ieraksts.
2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet
taustiņu .
3 Izvēlieties taustiņu , lai beigtu
ierakstīšanu.
4 Nospiediet Iesp. un izvēlieties
Atskaņot to , lai noklausītos
ierakstu.
Galerija
Tālruņa atmiņā var saglabāt
multivides failus, lai varētu
ērti piekļūt attēliem, skaņām,
videoklipiem un spēlēm. Failus var
saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot
atmiņas karti, var atbrīvot vietu
tālruņa atmiņā. Visi multivides faili
tiek saglabāti mapē Galerija. Lai
atvērtu mapju sarakstu, nospiediet
Izvēlne un izvēlieties Galerija.
Plānotājs
Modinātāja iestatīšana
(Izvēlne > Plānotājs >
Modinātājs)
Varat iestatīt līdz 5 modinātājiem,
lai tie tiktu atskaņoti noteiktā laikā.
Kalendāra lietošana (Izvēlne >
Plānotājs > Kalendārs)
Atverot šo izvēlni, tiek parādīts
kalendārs. Kvadrātveida kursors
norāda pašreizējo datumu.
Izmantojot navigācijas taustiņus,
varat pārvietot kursoru uz citu
datumu.
Objekta pievienošana
uzdevumu sarakstam (Izvēlne
> Plānotājs > Uzdevumu
saraksts)
Varat apskatīt, rediģēt un izveidot
veicamos uzdevumus.
Piezīmes pievienošana
(Izvēlne > Plānotājs >
Piezīmes)
Šeit varat reģistrēt savas piezīmes.
Slepenās piezīmes (Izvēlne >
Plānotājs > Slepenās piezīmes)
Lai saglabātu savu privātumu,
varat uzrakstīt privātu piezīmi. Lai
izmantotu šo izvēlni, ir jāievada
drošības kods.
Kalkulatora lietošana (Izvēlne
> Plānotājs > Kalkulators)
Kalkulators veic galvenās
aritmētiskās darbības: saskaitīšanu,
atņemšanu, reizināšanu un
dalīšanu, kā arī dažas zinātniskās
funkcijas.
Hronometra lietošana (Izvēlne
> Plānotājs > Hronometrs)
Šī iespēja ļauj izmantot hronometra
funkciju.
Datuma meklētājs (Izvēlne >
Plānotājs > Datuma meklētājs)
Datuma meklētājs ir parocīgs rīks,
kas palīdz noteikt, kāds būs datums
pēc noteikta dienu skaita.
Mērvienības pārvēršana
(Izvēlne > Plānotājs >
Konvertētājs)
Šī funkcija pārvērš mērvienības
nepieciešamajās vienībās.
17
Pilsētas pievienošana pasaules Tīmeklis
laikam (Izvēlne > Plānotājs >
Piekļuve WAP pārlūkam
Pasaules laiks)
Vajadzīgo pilsētu varat pievienot
pasaules pulksteņa sarakstam. Varat
arī skatīt pašreizējo laiku pasaules
lielākajās pilsētās.
Doties uz (Izvēlne >
Organizators > Doties uz)
Ļauj tieši atvērt meklējamo izvēlni.
Varat iestatīt objektam iespēju
Doties uz.
Lāpa
(Izvēlne > Plānotājs > Lāpa)
Varat izgaismot vietu, izmantojot
šo apgaismojuma funkciju. Iestatiet
iespēju stāvoklī Ieslēgts, un
tālruņa aizmugurē tiks aktivizēta šī
apgaismojuma funkcija.
Viltus zvans
(Izvēlne > Plānotājs > Viltus
zvans)
Šī funkcija ļauj pieklājīgi izvairīties
no neveiklas situācijas.
Varat piezvanīt pats sev, viltus zvana
izvēlnē iestatot nepieciešamo laiku.
18
Varat palaist WAP pārlūku un
atvērt aktivizētā profila mājaslapu,
izmantojot tīmekļa iestatījumus.
Varat arī manuāli ievadīt vietrāža
URL adresi un atvērt saistīto tīmekļa
lapu.
1. Nospiediet Izvēlne un izvēlieties
Tīmeklis
2 Lai tieši piekļūtu WAP pārlūka
sākumlapai, izvēlieties Sākums.
Varat arī izvēlēties Doties uz
adresi un ievadīt nepieciešamo
vietrādi URL.
Piezīme. Izveidojot
savienojumu ar šo pakalpojumu
un lejupielādējot saturu, tiek
pieprasīta papildu samaksa.
Sazinieties ar tīkla pakalpojumu
sniedzēju, lai noskaidrotu datu
pārsūtīšanas izmaksas.
Iestatījumi
Profilu personalizēšana
(Izvēlne > Iestatījumi > Profili)
Varat personalizēt katru profila
iestatījumu. Atlasiet vajadzīgo
profilu, izvēlieties Iesp. un Rediģēt.
Lidojuma režīma lietošana
(Izvēlne > Iestatījumi > Profili
> Lidojuma režīms)
Izmantojiet šo funkciju, lai ieslēgtu
lidojuma režīmu. Kad lidojums
režīms ir ieslēgts, nevar veikt
zvanus, veidot savienojumu ar
internetu un sūtīt ziņas.
Displeja iestatījumu maiņa
(Izvēlne > Iestatījumi >
Displejs)
Varat mainīt tālruņa displeja
iestatījumus.
Datuma un laika maiņa
(Izvēlne > Iestatījumi >
Datums un laiks)
Varat iestatīt funkcijas, kas attiecas
uz datumu un laiku.
Savienojamības iestatījumu
maiņa
Savienojamības iestatījumus
ir iestatījis jūsu tīkla operators,
tādējādi varat izmantot jaunā
tālruņa piedāvātās iespējas uzreiz
pēc tā ieslēgšanas. Ja vēlaties
mainīt iestatījumus, izmantojiet šo
izvēlni. Šajā izvēlnē varat konfigurēt
tīkla iestatījumus un datu piekļuves
profilus.
Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Iestatījumi un pēc tam
Savienojamība. Ir pieejamas šādas
iespējas:
Bluetooth: iestatiet tālruni GX300
Bluetooth lietošanai. Varat pielāgot
tālruņa redzamību citām ierīcēm
vai meklēt ierīces, ar kurām jūsu
tālrunis ir savienots pārī.
USB savienojuma režīms: varat
tālrunī izvēlēties USB savienojuma
režīmu,lai veiktu vairākas darbības.
• Lielapjoma atmiņa: izvēlieties
šo iespēju, savienojiet tālruni ar
datoru un velciet un nometiet
failus tālruņa GX300 noņemamās
ierīces mapē.
19
• PC Suite: izvēlieties šo iespēju, lai
pievienotu tālruni datoram datora
sinhronizācijas režīmā.
• Vienmēr jautāt: izvēloties šo
iespēju, katru reizi pēc tālruņa
pievienošanas datoram varēsit
atlasīt režīmu.
Piezīme. Lai izmantotu USB
lielapjoma atmiņas funkciju,
tālrunī ir jāievieto ārēja atmiņas
karte.
Bluetooth iestatījumu maiņa
1. Nospiediet Izvēlne, izvēlieties
Iestatījumi un pēc tam
Savienojamība.
2. Izvēlieties Bluetooth un pēc
tam Iestatījumi. Mainiet šādus
iestatījumus:
Mana tālr. redzamība: norādiet, vai
tālrunī jāiestata iespēja Redzams,
Slēpts vai Redzams 1 minūti, kad
jūsu tālruni uztver citas ierīces.
Mana tālruņa nosaukums: ievadiet
LG tālruņa GX300 nosaukumu.
20
Atbalstītie pakalpojumi: tiek
parādīti atbalstītie pakalpojumi.
Mana adrese: skatiet savu
Bluetooth adresi.
Savienošana pārī ar citu
Bluetooth ierīci
1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir
Ieslēgts un Redzams. Redzamību
var mainīt izvēlnē Bluetooth
iestatījumi, izvēloties Mana tālr.
redzamība un pēc tam Redzams.
2. Izvēlnē Bluetooth izvēlieties
Aktīvās ierīces.
3. Tālrunis GX300 meklēs ierīces.
Kad meklēšana ir pabeigta,
ekrānā tiek parādīta iespēja
Pievienot un Atsvaidzināt.
4. Izvēlieties ierīci, ar kuru veidot
pāra savienojumu, un, katru
reizi, kad veidosit savienojumu,
tālrunis izveidos paroles kodu
pēc noklusējuma.
5. Tālrunis izveidos savienojumu ar
otru ierīci.
6. Ir izveidots ar paroles
kodu aizsargāts Bluetooth
savienojums.
Programma PC Suite
Citu iestatījumu maiņa
Varat sinhronizēt datoru ar tālruni.
Tas nodrošinās visu svarīgo datu un
datumu atbilstību un informācijas
dublēšanu, lai jūs varētu justies
droši.
Programmas LG PC Suite
instalēšana datorā
1. Dodieties uz vietni www.
lgmobile.com, vispirms izvēlieties
savu reģionu un pēc tam valsti.
2. Noklikšķiniet uz Manual &
Software (Rokasgrāmata un
programmatūra).
3. Lejupielādējiet LG Mobile
support tool (LG mobilo tālruņu
atbalsta rīks).
4. Lai pabeigtu LG PC Suite
instalēšanas programmas vedni,
izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
5. Kad instalēšana ir pabeigta,
datora darbvirsmā tiks parādīta
LG PC Suite ikona.
Tīkls: lietojot šo izvēlni, varat
izvēlēties tīkla režīma iestatījumus.
Varat arī pievienot savienojuma
izveidei vajadzīgo tīklu Ieteicamo
sarakstiem.
Interneta profils: šajā izvēlnē var
apskatīt interneta profilus. Varat
izveidot jaunus profilus, kā arī dzēst
vai rediģēt profilus, izmantojot
iespēju izvēlni. Taču noklusējuma
konfigurācijas nevar dzēst un
rediģēt.
Piekļuves punkti: šajā izvēlnē varat
apskatīt piekļuves punktu sarakstu.
Varat izveidot jaunus profilus,
kā arī dzēst vai rediģēt profilus,
izmantojot iespēju izvēlni. Taču
noklusējuma konfigurācijas nevar
dzēst un rediģēt.
Pakešu datu savienojums: ja
izvēlaties iespēju Kad pieejams,
tālrunis pēc ieslēgšanas tiek
automātiski reģistrēts GPRS
tīklā. Ja izvēlaties iespēju Ja
nepieciešams, GPRS savienojums
tiek aktivizēts WAP lietošanas laikā
vai programmas savienojuma
izveides laikā.
21
Tālruņa iestatījumu maiņa
(Izvēlne > Iestatījumi >
Tālrunis)
Brīvi pielāgojiet tālruni GX300
atbilstoši savam stilam.
Autom. taust. bloķēšana:
gaidīšanas režīma ekrānā bloķējiet
taustiņus automātiski.
Valoda: varat mainīt valodu tālruņa
ekrānā redzamajiem tekstiem.
Šīs izmaiņas ietekmēs arī valodas
ievades režīmu.
Enerģijas taupīšana: iestatiet
enerģijas taupīšanas iestatījumus
režīmā Automātiski, Vienmēr
ieslēgts vai Izslēgts. Ja iestatāt
režīmu Vienmēr ieslēgts, varat
ietaupīt akumulatora enerģiju.
Informācija par tālruni: skatiet
tālruņa GX300 tehniskos datus.
Drošības iestatījumu maiņa
(Izvēlne > Iestatījumi >
Drošība)
Lai aizsargātu tālruni GX300 un
tajā saglabāto informāciju, mainiet
drošības iestatījumus.
PIN koda pieprasījums: norādiet,
lai, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts
PIN kods.
22
Tālruņa bloķēšana: bloķējiet
tālruni.
Bloķēt, ja tiek mainīta SIM:
aktivizējot šo iespēju, tālrunis
pieprasīs drošības kodu, kad
mainīsit SIM karti.
Mainīt kodus: mainiet savu
PIN kodu (šis izvēlnes objekts
tiks parādīts tad, ja PIN koda
pieprasījums ir iestatīts stāvoklī
Ieslēgts), PIN2 kodu, drošības kodu
vai pretnozagšanas kodu.
Atmiņas statusa apskatīšana
(Izvēlne > Iestatījumi >
Informācija par atmiņu)
Varat izmantot atmiņas
pārvaldnieku, lai noteiktu katras
atmiņas izmantošanas apjomu,
kā arī to, cik daudz brīvas vietas
ir pieejams: kopējā atmiņā,
rezervētajā atmiņā, SIM kartes
atmiņā un ārējā atmiņā, un pēc
atmiņas kartes ievietošanas iestatīt
arī primāro krātuvi.
Sākotnējo iestatījumu
atjaunošana (Izvēlne >
Iestatījumi > Atjaunot
rūpnīcas iest.)
Tālruņa
programmatūras
atjaunināšana
Izmantojiet iespēju Atjaunot
rūpnīcas iest., lai atjaunotu visus
rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
LG mobilā tālruņa
programmatūras
atjaunināšana no interneta
Lai aktivizētu šo funkciju, ir
nepieciešams drošības kods.
Sākotnējais noklusējuma drošības
kods ir 0000.
Lai iegūtu plašāku informāciju par
šīs funkcijas lietošanu, apmeklējiet
vietni http://update.lgmobile.com
vai http://www.lg.com/common/
index.jsp ◊ izvēlieties valsti ◊
Atbalsts
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt
tālruņa programmaparatūru uz
jaunāko tās versiju no interneta,
neapmeklējot klientu apkalpošanas
centru.
Tā kā mobilā tālruņa
programmaparatūras
atjaunināšanas laikā ir
nepieciešama pastāvīga lietotāja
uzmanība, lūdzu, ievērojiet
visus redzamos norādījumus un
piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu
kabeļa atvienošana vai akumulatora
izņemšana jaunināšanas laikā var
izraisīt nopietnus mobilā tālruņa
bojājumus.
23
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos
norādījumus. Norādījumu
neievērošana var būt bīstama vai
pretlikumīga.
Radiofrekvences enerģijas
ietekme
Informācija par radioviļņu ietekmi
un īpašās absorbcijas koeficientu
(SAR). Šis tālruņa modelis GX300 ir
konstruēts saskaņā ar visām spēkā
esošajām drošības prasībām par
pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
Šo prasību pamatā ir zinātnisko
organizāciju izstrādātas vadlīnijas,
kurās ietverta drošuma rezerve, lai
garantētu drošību visām personām
neatkarīgi no to vecuma un
veselības stāvokļa.
• Radioviļņu iedarbības vadlīnijās
tiek izmantota mērvienība, kas
pazīstama kā īpašais absorbcijas
koeficients jeb SAR (Specific
Absorption Rate). SAR pārbaudes ir
veiktas, izmantojot standartizētas
metodes un tālrunim raidot ar
vislielāko apstiprināto jaudu visās
izmantojamās frekvenču joslās.
24
• Lai gan dažādiem LG tālruņu
modeļiem SAR līmeņi atšķiras,
tie visi ir konstruēti atbilstoši
vadlīnijām par radioviļņu
iedarbību.
• SAR ierobežojums, ko ieteikusi
Starptautiskā komisija aizsardzībai
pret nejonizējošā starojuma
iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg
uz 10 gramiem ķermeņa audu.
• Pārbaudot tālruņa lietošanu pie
auss un izmantojot datu analīzes
sistēmu DASY4, visaugstākā SAR
vērtība šai ierīcei ir 1,43 W/kg (10
g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR
vērtība ir 1,54 W/kg (10 g).
• SAR datu informācija iedzīvotājiem
valstīs/reģionos, kur pieņemts
Elektrotehnikas un elektronikas
inženieru institūta (IEEE) ieteiktais
SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/
kg uz 1 gramu ķermeņa audu.
Izstrādājuma apkope un
remonts
BRĪDINĀJUMS!
Lietojiet tikai tos akumulatorus,
lādētājus un piederumus, kas
apstiprināti izmantošanai kopā
ar šo tālruņa modeli. Cita veida
piederumu lietošana var anulēt
tālruņa apstiprinājumu vai
garantiju, kā arī būt bīstama.
• Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir
jāremontē, nogādājiet to pie
kvalificēta apkopes speciālista.
• Neturiet ierīci elektroiekārtu,
piemēram, televizoru, radioaparātu
vai personālo datoru, tuvumā.
• Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma
avotiem, piemēram, radiatoriem
vai plītīm.
• Nemetiet tālruni zemē.
• Nepakļaujiet ierīci mehānisku
vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
• Izslēdziet tālruni visās vietās,
kur to pieprasa īpaši noteikumi.
Piemēram, nelietojiet tālruni
slimnīcās, jo tas var ietekmēt
jutīgas medicīnas iekārtas.
• Neturiet tālruni mitrās rokās, kad
tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu vai
radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
• Nelādējiet tālruni viegli
uzliesmojošu materiālu tuvumā,
jo tālrunis var sakarst un izraisīt
ugunsbīstamību.
• Lai notīrītu ierīces ārpusi,
izmantojiet sausu drāniņu
(nelietojiet šķīdinātājus, piemēram,
benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
• Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz
mīksta mēbelējuma.
• Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
• Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai
dūmu vai putekļu iedarbībai.
• Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm
vai transporta kartēm, jo šādi
var sabojāt magnētisko joslu
informāciju.
• Nepieskarieties ekrānam ar asu
priekšmetu, jo šādi var sabojāt
tālruni.
• Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai
mitruma iedarbībai.
• Uzmanīgi lietojiet piederumus,
piemēram, austiņas. Bez vajadzības
neaizskariet antenu.
25
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Efektīva tālruņa darbība
Elektroniskās ierīces
Visiem mobilajiem tālruņiem var
rasties traucējumi, kas var ietekmēt
to veiktspēju.
• Bez atļaujas nelietojiet mobilo
tālruni medicīnas iekārtu tuvumā.
Nenovietojiet tālruni virs elektroka
rdiostimulatora, piemēram, krūšu
kabatā.
• Mobilie tālruņi var izraisīt
dažu dzirdes aparātu darbības
traucējumus.
• Nelieli traucējumi var ietekmēt,
piemēram, televizorus,
radioaparātus, datorus un citu
aparatūru.
Drošība uz ceļa
Iepazīstieties ar likumiem un
noteikumiem par mobilo tālruņu
lietošanu reģionos, kur vadāt
automašīnu.
• Braukšanas laikā nelietojiet rokā
turamu tālruni.
26
• Visu uzmanību veltiet automašīnas
vadīšanai.
• Lietojiet automašīnas brīvroku
komplektu, ja tas ir pieejams.
• Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas
uz zvanu nobrauciet no ceļa un
apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa
braukšanas apstākļi.
• Radiofrekvenču enerģija var
ietekmēt dažas transportlīdzekļa
elektroniskās sistēmas, piemēram,
stereoaparatūru vai drošības
iekārtas.
• Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības
gaisa spilveni, nenosedziet tos ar
uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu
aparatūru. Nepareiza tās darbība
var izraisīt drošības spilvenu kļūmi
vai radīt nopietnu traumu.
• Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu,
pārliecinieties, lai tā būtu mērenā
skaļumā, kas ļautu izprast apkārt
notiekošo. Šis norādījums ir īpaši
svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.
Izvairīšanās no dzirdes
bojājumiem
Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas
skaņas ietekmei, var rasties dzirdes
traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni
ieslēgt un izslēgt auss tuvumā.
Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas
un zvana skaļumu mērenā līmenī.
Stikla sastāvdaļas
Dažas mobilās ierīces detaļas ir
izgatavotas no stikla. Stikls var
saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta
zemē uz cietas virsmas vai saņem
ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst,
nepieskarieties un nemēģiniet to
noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci,
līdz autorizēts apkopes speciālists to
nenomaina.
Sprādzienbīstama vide
• Nelietojiet tālruni degvielas
uzpildes stacijā.
• Nelietojiet tālruni degvielas vai
ķimikāliju tuvumā.
• Netransportējiet un neuzglabājiet
viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus
vai sprāgstvielas transportlīdzekļa
nodalījumā, kur atrodas mobilais
tālrunis un tā piederumi.
Lidmašīnā
Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt
traucējumus.
• Pirms iekāpšanas lidmašīnā
izslēdziet mobilo tālruni.
• Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas,
kad atrodaties uz zemes.
Spridzināšanas darbu zona
Bērni
Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek
spridzināšanas darbi. Ievērojiet
ierobežojumus un izpildiet visus
likumus un noteikumus.
Turiet tālruni drošā vietā, kas nav
pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir
nelielas detaļas, ar kurām bērni var
aizrīties, ja tās tiek atdalītas.
27
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
Ārkārtas zvani
Ārkārtas zvani visos mobilajos
tīklos, iespējams, nav pieejami.
Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus,
nekad nepaļaujieties vienīgi uz
mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo
pakalpojumu sniedzēju.
Informācija par akumulatoru
un tā apkopi
• Akumulators nav pilnībā jāizlādē
pirms tā atkārtotas uzlādēšanas.
Atšķirībā no citām akumulatoru
sistēmām šai nav atmiņas efekta,
kas varētu ietekmēt akumulatora
veiktspēju.
• Lietojiet tikai LG akumulatorus un
lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts
tā, lai maksimāli paildzinātu
akumulatora lietošanas laiku.
• Neizjauciet akumulatora bloku un
neizraisiet tā īsslēgumu.
• Akumulatora bloka metāla
kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
28
• Nomainiet akumulatoru, kad tā
veiktspēja vairs nav pietiekama.
Akumulatora bloku var atkārtoti
uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir
jānomaina.
• Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru,
ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai
paildzinātu tā lietošanas laiku.
• Nepakļaujiet akumulatora lādētāju
tiešu saules staru ietekmei un
nelietojiet to lielā mitrumā,
piemēram, vannas istabā.
• Neatstājiet akumulatoru karstās vai
aukstās vietās, jo tas var pasliktināt
akumulatora veiktspēju.
• Ja akumulatoru nomaināt pret
nepareiza tipa akumulatoru, tas var
uzsprāgt.
• Atbrīvojieties no nolietotiem
akumulatoriem saskaņā ar
izgatavotāja norādījumiem. Ja
iespējams, nododiet tos otrreizējai
pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar
sadzīves atkritumiem.
• Ja ir jānomaina akumulators,
nogādājiet tālruni tuvākajā
autorizētajā LG Electronics servisa
centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu
palīdzību.
• Pēc tālruņa uzlādēšanas
vienmēr atvienojiet lādētāju no
kontaktligzdas, lai izvairītos no
nevajadzīga lādētāja enerģijas
patēriņa.
• Faktiskais akumulatora
ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no
tīkla konfigurācijas, izstrādājuma
iestatījumiem, lietošanas veida,
akumulatora un vides apstākļiem.
29
Piederumi
Šie piederumi ir iekļauti tālruņa GX300 komplektācijā.
> Lādētājs
> Akumulators
> Datu kabelis
> Stereo austiņas
PIEZĪME.
• Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
• Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
• Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu,
sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai preču izplatītāju.
30
Tehniskie dati
Vides temperatūras
Maksimālā: +55 C (izlādēts),
+45 C (uzlādēts)
Minimālā: -10°C
31
Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš
minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst
iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.
GX300 Kasutusjuhend - Eesti
See juhend aitab teil tutvuda oma uue mobiiltelefoniga. Selles on välja
toodud kasulikke selgitusi telefoni funktsioonide kohta.
Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni
tarkvarast ja teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida.
Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine
1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode
Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist
eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või
kohalik võimuorgan.
3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada
võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta
saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust
toote ostsite.
Sisukord
Oma telefoniga tutvumine ..................4
Mälukaardi paigaldamine ....................5
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.........6
Telefoni laadimine ...................................7
Kaksik-SIM-kaardi kasutamine............8
Kõned ..........................................................9
Helistamine ...........................................9
Helistamine telefoniraamatu
kontaktidele ..........................................9
Kõnele vastamine ja kõnest
keeldumine ...........................................9
Valjuhääldi kasutamine.....................9
Hädaabisõnumi saatmine ................9
Kiirvalimine..........................................10
Kõnelogide vaatamine ....................10
Kõneseadete muutmine .................10
Kontaktid ..................................................11
Kontakti otsimine ..............................11
Uue kontakti lisamine ......................11
Kontakti lisamine rühma ................11
Sõnumid ...................................................11
Sõnumi saatmine ..............................12
Teksti sisestamine .............................12
T9-režiim...............................................13
Abc-režiim............................................13
123-režiim ............................................13
2
E-posti seadistamine........................13
E-kirja saatmine oma uue konto
abil ..........................................................13
Sõnumikaustad ..................................14
Kaamera ....................................................14
Kiire foto tegemine ...........................14
Videokaamera.........................................14
Kiire video tegemine........................14
Muusika.....................................................15
FM-raadio .................................................15
Jaamade otsimine .............................15
Raadio kuulamine .............................15
Raadio salvestamine ........................16
Helisalvesti ...............................................16
Häälmemo salvestamine ................16
Galerii.........................................................16
Märkmik ....................................................16
Meeldetuletuse seadistamine ......16
Kalendri kasutamine ........................16
Üksuse lisamine ülesannete
loendisse ..............................................17
Märkuse lisamine ..............................17
Salajased märkmed ..........................17
Kalkulaatori kasutamine .................17
Stopperi kasutamine........................17
Kuupäevaotsija ..................................17
Ühiku teisendamine .........................17
Linna lisamine maailma kellaaegade hulka ...........................................17
Mine .......................................................17
Taskulamp ............................................18
Võltskõne .............................................18
Veeb ...........................................................18
Juurdepääs wap-brauserile ...........18
Seaded.......................................................18
Profiilide isikupärastamine ............18
Lennurežiimi kasutamine...............18
Ekraaniseadete muutmine.............19
Kuupäeva ja kellaaja muutmine ..19
Ühenduvuse seadete muutmine.19
Bluetooth-seadete muutmine ......20
Teise Bluetooth-seadmega sidumine .......................................................20
PC Suite.................................................20
Teiste seadete muutmine...............21
Telefoniseadete muutmine ...........21
Turvaseadete muutmine ................22
Mäluoleku kuvamine .......................22
Telefoni lähtestamine ......................22
Telefoni tarkvara värskendamine ....23
Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks
kasutamiseks...........................................24
Lisatarvikud .............................................30
Tehnilised andmed ...............................31
3
Oma telefoniga tutvumine
Põhiekraan
Sirvimisklahv
Kõneklahv
Helistamine ja
kõnedele vastamine.
Laadija, kaabli pesa,
käed-vabad seadme
pesa
Lõpetamis/toiteklahv
Kõne lõpetamine
või kõnest
keeldumine.
Telefoni sisse/väljalülitamine.
Menüüd
kasutades
telefoni tagasi
ooteekraanile
viimine.
Helitugevusnupp
Kaksik-SIM-i klahv
Mälukaardi pesa
Kaamera
Kaamera funktsiooni
avamine.
4
Mälukaardi paigaldamine
Tõstke mälukaardi kaant ja
sisestage micro SD mälukaart
nii, et kuldne kontaktala jääks
allapoole. Sulgege mälukaardi
kaas nii, et see klõpsaks kinni.
Eemaldage mälukaart
ettevaatlikult, seda õrnalt
vajutades nagu on näidatud
joonisel.
Mälukaardi vormindamine
Vajutage Menüü ja valige
Seaded.
Valige Mäluhaldur ja seejärel
Välismälu, siis vajutage
Vorminda ning sisestage
turvakood.
HOIATUS! Mälukaardi
vormindamisel kustutatakse
kogu sisu jäädavalt. Kui te ei
soovi oma mälukaardil olevaid
andmeid kaotada, tehke neist
enne varukoopia.
Märkus. Mälukaart on
valikuline lisatarvik.
5
SIM-kaardi ja aku paigaldamine
1 Aku kaane eemaldamine
Libistage aku kaant telefoni
suhtes alla ja eemale.
2 SIM-kaardi paigaldamine
Libistage SIM-kaart vastavasse
hoidikusse nii, et kaardi kuldne
kontaktala jääks seadme poole.
Palun veenduge, et enne SIMkaardi paigaldamist on telefonist
eemaldatud aku. SIM-kaardi
eemaldamiseks tõmmake see
ettevaatlikult välja.
HOIATUS!
6
2
SIM
1
SIM
Veenduge enne SIMkaardi paigaldamist
pessa, et kaardi servad
on korralikult lõigatud.
Telefoni laadimine
3 Aku paigaldamine
Asetage kõigepealt aku vasak
serv akupesa ülaserva. Veenduge,
et aku kontaktid on kohakuti
telefoni klemmidega. Vajutage
aku paremat serva alla, kuni see
kinnitub klõpsuga oma kohale.
Eemaldage oma GX300 küljel asuv
laadija pesa kate. Ühendage laadija
ja kaasasolev USB-kaabel. Ühendage
USB-kaabel telefoni ja teine ots
pistikupessa. Teie GX300 peab
laadima seni, kuni ekraanile ilmub
teade „Aku täis".
MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks
peate selle esimesel korral täiesti täis
laadima. Eirake esimest „Aku täis”
teadet ja jätkake telefoni laadimist
vähemalt öö jooksul.
7
Kaksik-SIM-kaardi kasutamine
Kui sisestate kaks SIM-kaarti,
kuvatakse ekraani vasakus
ülanurgas kaks võrgusignaali
ikooni.
SIM-kaardi valimiseks või
vahetamiseks vajutage Menüü ning
valige Seaded ja siis Kaksik-SIM.
Või vajutage lihtsalt GX300 paremal
küljel olevat kaksik-SIM-kaardi
nuppu. Kaksik-SIM-kaardi nupp
muudab helistamise, sõnumite
saatmise ja muude toimingute ajal
SIM-kaardi vahetamise lihtsaks.
Näpunäide! Näete
võrgusignaale, mis on
taustavärvil esile tõstetud, kui
vahetate neid. Selle abil saate
lihtsalt tuvastada valitud SIMkaardi signaali tugevuse.
8
Kõned
Helistamine
3 Numbrile helistamiseks valige
Valikud ja siis Helista või
vajutage
.
1 Sisestage klahvistiku abil
number. Numbri kustutamiseks
vajutage Tühjenda.
2 Numbrile helistamiseks vajutage
.
3 Kõne lõpetamiseks vajutage
.
NÄPUNÄIDE!
Rahvusvahelise kõne jaoks „+“
märgi sisestamiseks vajutage 0
ja hoidke seda all.
NÄPUNÄIDE! Kõne ajal
helitugevuse reguleerimiseks
vajutage helitugevusnuppu.
Helistamine telefoniraamatu
kontaktidele
1 Avaekraanil valige Kontaktid.
2 Sisestage klahvistiku abil
soovitud kontakti nime esitäht.
Näiteks kontakti Kontor tarvis
vajutage kaks korda
numbriklahvi 5, et valida tähte
„K”.
Kõnele vastamine ja kõnest
keeldumine
Kui teie telefon heliseb, vajutage
kõnele vastamiseks
.
Telefoni helisemise ajal helina
vaigistamiseks valige Hääletu. See
on väga otstarbekas, kui olete
näiteks koosoleku ajaks unustanud
telefonile Hääletu profiili valida.
Saabuvast kõnest keeldumiseks
vajutage
või valige Keeldu.
Valjuhääldi kasutamine
Kõne ajal saate aktiveerida
valjuhääldi, kui vajutate ning siis
saate telefoni kasutada käed-vabad
seadmena.
Kui valjuhääldi on aktiveeritud,
vajutage uuesti , et taastada
tavalist telefoni vestlusrežiimi.
Hädaabisõnumi saatmine
See võimaldab teil hädaolukorras
automaatselt saata oma sõpradele
hädaabisõnumi, kui vajutate ja
hoiate all klahvi 9.
9
Esialgne klahvi 9 allhoidmine toob
ekraanile Hädaabisõnumi seaded.
Kui seadistate olekuks SEES, saate
redigeerida seda funktsiooni,
kui valite Menüü > Kontaktid >
Kiirvalimisnumbrid.
Kiirvalimine
Vajutage Menüü ja valige
Kontaktid ning seejärel valige
Kiirvalimisnumbrid.
Saate määrata kiirvalimisnumbri
kontaktile, kellele sageli helistate.
Kiirvalimisnumber 1 on määratud
teie kõnepostile ja seda te muuta
ei saa.
Kõnelogide vaatamine
Vajutage Menüü ja valige Kõnelogi.
Saate vastamata, vastatud ja valitud
kõnesid vaadata ainult siis, kui
võrk toetab teenusepiirkonnas
CLI-d (Calling Line Identification
- Kõnetuvastus).
Kõneseadete muutmine
Saate seadistada kõnedele
asjakohase menüü. Vajutage
Menüüning valige Seaded ja
seejärel Kõne.
10
Kõne suunamine - saate valida, kas
soovite oma kõnesid suunata.
Kõnepiirang - saate seada oma
kõnedele piirangu.
Püsinumbrid - saate valida
numbrid, millele teie telefonist
saab helistada. Teil läheb vaja oma
operaatorilt saadud PIN2-koodi.
Teie telefonist saab helistada ainult
püsinumbrite loendis olevatele
numbritele.
Kõne ootel - saate seadistada
märguande, kui teil on ootel kõne.
(Sõltub võrguteenuse pakkujast.)
Keeldu kõnest - valige Väljas
või Sees ja seejärel valige, kas
keeldutakse kõikidest kõnedest,
teatud rühma või kontaktide
kõnedest või registreerimata
numbritelt saabuvatest
kõnedest (need, mis ei ole teie
kontaktiloendis) või millel ei ole
helistajatunnust.
Saada minu number - saate
valida, kas teie number kuvatakse
helistamisel kõne vastuvõtja
telefonis. (Sõltub võrguteenuse
pakkujast.)
Automaatne kordusvalimine
- saate kasutada automaatse
kordusvalimise funktsiooni, kui
kõne ei õnnestunud.
Minutipiiks - saate määrata, kas
telefon toob kõne ajal määratud
aja järel kuuldavale helisignaali
või mitte.
Salvesta uus number - valige Jah
või Ei.
Kontaktid
3 Sisestage number ja valige
Valikud ning seejärel Salvesta.
Märkus. Kui lisate rohkem
teavet, vajutage Valikud ja
valige Lisa üksikasjad ning
seejärel tehke soovitud valikuid.
Märkus. Kui salvestate kontakti
e-posti aadressi, vajutage
ja valige sümbol @ ning
seejärel OK.
Kontakti otsimine
Kontakti lisamine rühma
1 Avaekraanil valige Kontaktid.
2 Sisestage klahvistiku abil
Saate salvestada oma kontaktid
rühmadesse, hoides nii näiteks
lahus kolleegid ja perekonna.
Rühmade puhul on telefoni
eelseadistatud muuhulgas rühmad
Perekond, Sõbrad, Kolleeg, Kool
ja VIP.
soovitud kontakti nime esitäht.
3 Kontaktide ja nende erinevate
numbrite vahel kerimiseks
kasutage sirvimisklahve.
Uue kontakti lisamine
1 Vajutage Menüü ja valige
Kontaktid ning seejärel Nimed.
Vajutage Valikud ja Lisa uus
kontakt.
2 Sisestage uue kontakti ees- ja
perekonnanimi. Te ei pea
sisestama mõlemat.
Sõnumid
Teie GX300 hõlmab funktsioone,
mis on seotud SMS-i
(lühisõnumiteenus), MMS-i (multi
meediumsõnumiteenus), e-posti ja
võrguteenuse sõnumitega.
11
Sõnumi saatmine
1 Vajutage Menüü, valige
Sõnumid ja seejärel Loo sõnum.
2 Valige Sõnum, et saata SMS- või
MMS-sõnumit.
3 Avaneb uus sõnumiredaktor.
Sõnumiredaktor
ühendab Tekstsõnumi ja
Multimeediumsõnumi üheks
intuitiivseks funktsiooniks
ning võimaldab lihtsalt
režiime vahetada. Vaikimisi
on sõnumiredaktor seatud
tekstsõnumirežiimile.
4 Sisestage telefoninumber või
vajutage Valikud ja valige
Saada, et lisada kontakti oma
kontaktiloendist. Saate lisada
isegi mitu kontakti, kui valite
Lisa adressaat.
5 Kirjutage oma sõnum.
6 Valige Valikud ja seejärel
Sisestage, et lisada Pilt,
Videoklipp, Heliklipp, Ajakava,
Visiitkaart, Märkus, Tekstiväli,
Ülesanne või Tekstimall.
7 Vajutage Saada.
12
NÄPUNÄIDE! Kui sisestate
sõnumiväljal 1 leheküljest pikema
teksti, saate valida, kas teie sõnum
saadetakse SMS-i või MMS-ina.
Kui soovite vahetada saadetava
sõnumi tüüpi, vajutage Menüü
> Sõnumid > Sõnumiseaded >
Tekstsõnum ja valige Saada pikk
tekst.
HOIATUS! Kui sõnumi
redigeerimisel lisatakse pilt,
videoklipp, heliklipp, ajakava,
visiitkaart, tekstiväli või
teema, teisendatakse sõnum
automaatselt MMS-iks ning teilt
võetakse sõnumi eest vastavalt
tasu.
Teksti sisestamine
Numbreid ja tähemärke saate
sisestada telefoni klahvistiku abil.
Telefon võimaldab sisestada teksti
alltoodud viisidel: T9-režiim, Abckäsitsirežiim ja 123-režiim.
Märkus. Mõnede väljade puhul
võib olla võimalik vaid ühe
tekstisisestusrežiimi kasutamine
(nt telefoninumbri sisestamisel
aadressiraamatu väljadele).
T9-režiim
1 Vajutage Menüü ja valige
T9 kasutab sisseehitatud
sõnastikku, mille abil tuntakse ära
teie kirjutatavad sõnad vastavalt
klahvide järjestusele, mida vajutate.
Lihtsalt vajutage numbriklahvi,
mille all olevat tähte soovite
sisestada, ning kui kõik tähed on
sisestatud, tunneb sõnastik sõna
ära.
Sõnumid ning seejärel
Sõnumiseaded.
2 Valige E-post ja seejärel E-posti
kontod.
3 Vajutage Lisa ja järgige
hüpikteate juhiseid ning
sisestage nõutud teave.
Abc-režiim
See režiim võimaldab sisestada
tähti, vajutades klahvi nii mitu
korda, kuni ilmub vastav täht.
123-režiim
Trükkige numbreid, kasutades
iga numbri sisestamiseks ühte
klahvivajutust. Numbreid saate
sisestada ka täherežiimile jäädes,
kui vajutate ja hoiate soovitud
klahvi all.
E-posti seadistamine
Oma GX300 telefonil e-posti
kasutades saate ka ringi liikudes
inimestega ühendust pidada.
POP3 või IMAP4 e-posti konto
seadistamine on kiire ja lihtne.
E-kirja saatmine oma uue
konto abil
E-kirja saatmiseks/vastuvõtmiseks
tuleb luua e-posti konto.
1 Valige Menüü ja seejärel
Sõnumid ning Loo sõnum.
2 Valige E-kiri ja avaneb uus e-kirja
aken.
3 Sisestage adressaadi aadress ja
kirjutage teema.
4 Kirjutage oma sõnum.
5 Vajutage Valikud ja valige
Sisestage, et lisada Pilt,
Videoklipp, Heliklipp,
Visiitkaart, Ajakava või Märkus.
6 Vajutage Saada ja teie e-kiri
saadetakse ära.
13
Sõnumikaustad
Vajutage Menüü ja valige Sõnumid.
Teie GX300 sõnumikaustade
pealkirjad kõnelevad enda eest.
Loo sõnum - saate luua uue
sõnumi.
Sisendkaust - kõik teile saabuvad
sõnumid lähevad Sisendkausta.
Siit saate sõnumitele vastata, neid
edastada ja teha muud.
Minu postkast - kõik teile saabuvad
e-kirjad lähevad kausta Minu
postkast.
Mustandid - kui teil pole aega
sõnumit valmis kirjutada, saate juba
valmis kirjutatud osa salvestada.
Väljundkaust - see on ajutine
säilituskaust sõnumitele, mida
saadetakse.
Saadetud üksused - kõik teie
poolt saadetud sõnumite koopiad
lähevad kausta Saadetud üksused.
Salvestatud üksused pääsete ligi oma Salvestatud
sõnumitele, Tekstimallidele ja
Multimeediummallidele.
Emotikonid - loend juba valmis
kasulikest emotikonidest kiire
vastuse saatmiseks. Selle menüü
abil saate lisada, redigeerida
14
ja kustutada emotikone. Teil
on võimalik sõnumile soovitud
emotikoni lisada.
Sõnumiseaded - teie sõnumi
seaded on eelseadistatud, et
saaksite kohe sõnumite saatmisega
alustada. Kui soovite seadeid
muuta, saate seda teha seadete
kaudu.
Kaamera
Sisseehitatud kaamera abil saate
inimesi pildistada. Lisaks saate
fotosid teistele inimestele saata ja
neid taustapildiks valida.
Kiire foto tegemine
1 Vajutage Menüü ja valige
Meedium. Kaadrinäidiku
avamiseks valige Kaamera.
2 Hoidke telefoni ning suunake
objektiiv pildistatava objekti
suunas.
3 Pildistamiseks vajutage .
Videokaamera
Kiire video tegemine
1 Vajutage Menüü ja valige
Meedium ning seejärel Video.
2 Suunake kaamera objektiiv
salvestatava objekti suunas.
3 Salvestamise alustamiseks
vajutage .
4 REC ilmub kaadrinäidikule ning
kuvatakse taimer, mis näitab teie
video pikkust.
5 Salvestamise lõpetamiseks valige
Stopp.
Muusika
Teie GX300-l on sisseehitatud MP3mängija, nii et saate sellega oma
lemmikmuusikat mängida.
Märkus. Muusika on
rahvusvaheliste lepingute ja
riiklike autoriõigustega kaitstud.
Muusika taastootmiseks või
kopeerimiseks võib vajalik olla
loa või litsentsi hankimine. Mõnes
riigis on autoriõigustega kaitstud
materjali privaatne kopeerimine
seadusega keelatud. Selliseid
materjale kasutades kontrollige
riiklikku seadusandlust.
FM-raadio
Teie GX300-l on olemas FM-raadio
funktsioon, et saaksite teel olles
oma lemmikjaamasid kuulata.
Märkus. Raadio kuulamiseks
peate telefoniga ühendama
kõrvaklapid. Sisestage
raadio kuulamiseks ja hea
raadiovastuvõtu säilitamiseks
käed-vabad seadme pessa
kõrvaklapid.
Jaamade otsimine
1 Vajutage Menüü ja valige
Meedium ning seejärel FMraadio.
2 Valige Valik ja seejärel
Automaatne otsing ning siis
valige Jah. Jaamade otsimiseks
võite kasutada ka vasakut ja
paremat sirvimisklahvi.
Raadio kuulamine
1 Vajutage Menüü ja valige
Meedium ning seejärel FMraadio.
2 Valige raadiojaama
kanalinumber, mida soovite
kuulata.
15
NÄPUNÄIDE! Te saate kuulata
raadiot sisseehitatud kõlari
kaudu. Vajutage Valikud ja Kuula
kõlari kaudu.
Raadio salvestamine
1 Vajutage raadio kuulamise ajal
.
2 Salvestusaeg kuvatakse
telefoni ekraanil. Salvestamise
lõpetamiseks vajutage . Kui
olete salvestamise lõpetanud,
salvestatakse selle sisu mp3failina kausta Galerii.
Helisalvesti
Kasutage Helisalvestit, et
salvestada häälmemosid või muid
helisid.
Häälmemo salvestamine
1 Vajutage Menüü ja valige
Meedium ning seejärel
Helisalvesti.
2 Salvestamise alustamiseks
vajutage .
3 Salvestamise lõpetamiseks valige
.
16
4 Salvestise kuulamiseks vajutage
Valikud ja valige Esita.
Galerii
Saate oma telefoni mällu salvestada
kõiksugu meediumifaile, tagades
nii kiire juurdepääsu kõikidele oma
piltidele, helifailidele, videotele ja
mängudele. Faile saate salvestada
ka mälukaardile. Mälukaardi
kasutamise eelis on see, et saate
vabastada ruumi oma telefoni
mälus. Kõik teie multimeediumfailid
salvestatakse kausta Galerii.
Vajutage Menüü ja seejärel valige
Galerii, et avada kaustade loend.
Märkmik
Meeldetuletuse seadistamine
(Menüü > Märkmik >
Äratuskell)
Saate määrata kuni 5 äratuskella
kindlatele kellaaegadele.
Kalendri kasutamine (Menüü >
Märkmik > Kalender)
Selle menüü avamisel kuvatakse
kalender. Nelinurkne kursor asub
tänasel kuupäeval. Kursorit saate
teistele kuupäevadele liigutada
sirvimisklahvidega.
Stopperi kasutamine (Menüü
> Märkmik > Stopper)
Üksuse lisamine ülesannete
loendisse (Menüü > Märkmik
> Ülesannete loend)
Saate kasutada stopperi
funktsiooni.
Saate vaadata, redigeerida ja lisada
uusi ülesandeid.
Märkuse lisamine (Menüü >
Märkmik > Märkused)
Saate sisestada oma isiklikke
märkusi.
Salajased märkmed (Menüü
> Märkmik > Salajased
märkmed)
Saate kirjutada isikliku memo,
et kaitsta oma privaatsust. Selle
menüü kasutamiseks peate
sisestama turvakoodi.
Kalkulaatori kasutamine
(Menüü > Märkmik >
Kalkulaator)
Kalkulaatoriga saate teha
erinevaid aritmeetilisi tehteid:
liitmine, lahutamine, korrutamine
ja jagamine ning lisaks on veel
teaduslikud rakendused.
Kuupäevaotsija (Menüü >
Märkmik > Kuupäevaotsija)
Kuupäevaotsija on kasulik
abivahend - see aitab teil välja
arvutada, mis kuupäev on siis, kui
möödunud on teatud arv päevi.
Ühiku teisendamine (Menüü >
Märkmik > Konverter)
Saate teisendada mitmeid
mõõtühikuid sobivateks ühikuteks.
Linna lisamine maailma
kellaaegade hulka (Menüü >
Märkmik > Maailmakell)
Saate lisada soovitud linna maailma
kellaaegade loendisse. Lisaks saate
vaadata kellaaega suuremates
maailma linnades.
Mine...(Menüü > Märkmik >
Mine...)
See menüü aitab teil minna otse
soovitud menüüsse. Saate määrata
üksuse Mine menüüle.
17
Taskulamp
(Menüü > Märkmik >
Taskulamp)
See võimaldab teil valgustada
ümbrust. Seadistage olekuks
Sees – taskulambi leiate telefoni
tagaküljelt.
Võltskõne
(Menüü > Märkmik >
Võltskõne)
See on kasulik funktsioon, kui
soovite vältida ebamugavaid
olukordi.
Saate helistada iseendale, kui
seadistate kellaaja Võltskõne
menüüs.
Veeb
Juurdepääs wap-brauserile
Teil on võimalik käivitada
wap-brauser ning avada profiili
veebiseadetes määratud koduleht.
Samuti saate käsitsi sisestada
URL-i ning avada sellega seotud
veebilehe.
1 Vajutage Menüü ja valige Veeb
2 Otse wap-brauseri kodulehele
minemiseks valige
18
Kodulehekülg. Teine võimalus
on valida Mine aadressile
ja trükkida sisse soovitud
internetiaadress.
Märkus. Selle teenusega
ühenduse loomisel ja sisu
allalaadimisel rakenduvad
lisatasud. Lisateavet
andmeedastuse tasude kohta
saate oma võrguteenuse
pakkujalt.
Seaded
Profiilide isikupärastamine
(Menüü > Seaded > Profiilid)
Saate isikupärastada iga profiili
seadistust. Valige soovitud profiil
ning seejärel valige Valikud ja
Redigeeri.
Lennurežiimi kasutamine
(Menüü > Seaded > Profiiilid >
Lennurežiim)
Selle funktsiooni abil saate
lennurežiimi sisse lülitada. Kui
lennurežiim on sisse lülitatud, ei saa
te helistada, luua internetiühendust
ega saata sõnumeid.
Ekraaniseadete muutmine
(Menüü > Seaded > Ekraan)
Saate muuta telefoni
ekraaniseadeid.
Kuupäeva ja kellaaja
muutmine (Menüü > Seaded >
Kuupäev ja kellaaeg)
Saate määrata kuupäeva ja
kellaajaga seonduvaid funktsioone.
Ühenduvuse seadete
muutmine
Ühenduvuse seaded on juba ette
määratud teie võrguoperaatori
poolt, et saaksite oma uue telefoni
kasutamist nautida kohe pärast
sisselülitamist. Kui soovite mõnda
seadet muuta, kasutage seda
menüüd. Selles menüüs saate
konfigureerida võrguseadeid ja
andmetele juurdepääsu profiile.
Vajutage Menüü ja valige Seaded
ning seejärel Ühenduvus. Valikud
on järgmised.
Bluetooth - saate GX300 seadistada
Bluetooth-ühenduse kasutamiseks.
Saate muuta oma seadme
nähtavust teistele seadmetele või
otsida seadmetest, millega teie
telefon on seotud.
USB-ühenduse režiim - saate valida
USB-ühenduse režiimi erinevate
kasutuste jaoks.
• Massmälu: valige see ning looge
ühendus oma peakomplekti ja
arvuti vahel ning seejärel lohistage
failid GX300 irdketta kausta.
• PC Suite: valige see ning looge
ühendus peakomplekti ja arvuti
vahel arvuti sünkroonimise
režiimis.
• Küsi alati: kui valite selle, saate
võimaluse valida režiimi iga kord,
kui loote ühenduse peakomplekti
ja arvuti vahel.
Märkus. USB-massmälu
funktsiooni kasutamiseks peate
telefoni sisestama mälukaardi.
19
Bluetooth-seadete muutmine
3 Teie GX300 otsib seepeale
1 Vajutage Menüü ja valige
seadmeid. Kui otsing on
lõppenud, kuvatakse ekraanile
Lisa ja Värskenda.
4 Valige seade, millega soovite
luua sideühenduse ning seejärel
loob peakomplekt vaikimisi
pääsukoodi iga kord, kui loote
ühenduse.
5 Seejärel loob teie telefon
ühenduse teise seadmega.
6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothühendus on nüüd loodud.
Seaded ning seejärel
Ühenduvus.
2 Valige Bluetooth ja seejärel
Seaded. Saate muuta järgmisi
seadeid.
Minu telefoni nähtavus - valige
olekuks Nähtav, Peidetud või
Nähtav 1 minut.
Minu telefoni nimi - saate sisestada
oma LG GX300 telefonile nime.
Toetatud teenused - kuvatakse
toetatud teenused.
Minu aadress - saate vaadata oma
Bluetooth-aadressi.
Teise Bluetooth-seadmega
sidumine
1 Kontrollige, kas teie Bluetoothühenduse olekuks on Sees ja
Nähtav. Oma telefoni nähtavust
saate muuta menüü Bluetoothseaded kaudu, valides Minu
telefoni nähtavus ning seejärel
Nähtav.
2 Valige Bluetooth-menüüs
Aktiivne seade.
20
PC Suite
Saate sünkroonida oma arvuti
ja telefoni. Sellega tagate, et
kõik teie tähtsad üksikasjad ja
kohtumised kattuvad ning lisaks
tehakse failidest varukoopiad, et
te ei peaks muretsema.
LG PC Suite komplekti
installimine arvutisse
1 Avage veebileht www.lgmobile.
com ja valige oma piirkond
ning seejärel riik.
2 Klõpsake Manual & Software.
3 Laadige alla programm LG
Mobile support tool.
4 LG PC Suite installimisviisardi
lõpetamiseks järgige ekraanil
olevaid juhiseid.
5 Kui installimine on lõpetatud,
ilmub arvuti töölauale LG PC Suite
komplekti ikoon.
Teiste seadete muutmine
Võrk - selle menüü abil saate valida
võrgurežiimi seaded. Lisaks saate
lisada eelistatava võrgu, et luua
ühendust Eelistatud loendiga.
Internetiprofiil - see menüü
kuvab internetiprofiilid. Valikute
menüü abil saate luua uusi
profiile, neid kustutada või
redigeerida. Teil pole siiski võimalik
vaikekonfiguratsioone kustutada
ega redigeerida.
Pääsupunktid - see menüü
kuvab pääsupunktide loendi.
Valikute menüü abil saate luua
uusi profiile, neid kustutada või
redigeerida. Teil pole siiski võimalik
vaikekonfiguratsioone kustutada
ega redigeerida.
Pakettandmesideühendus
- valides „Kui saadaval”,
registreerub telefon sisselülitamisel
automaatselt GPRS-võrku. Kui valite
„Vajadusel”, luuakse GPRS-ühendus
WAP-ühenduse või rakenduse
ühenduse ajaks.
Telefoniseadete muutmine
(Menüü > Seaded > Telefon)
Saate nautida vabadust kohandada
oma GX300 telefoni vastavalt oma
eelistustele.
Automaatne klahvilukk - saate
ooteekraanil klahve automaatselt
lukustada.
Keel - saate ekraani teksti jaoks
keelt muuta. See muudatus
mõjutab ka keelesisestusrežiimi.
Energia säästmine - saate lülitada
energia säästmise olekusse
Automaatne, Alati sees või Väljas.
Kui määrate Alati sees, saate säästa
akutoidet.
Telefoni teave - saate vaadata oma
GX300 tehnilisi andmeid.
21
Turvaseadete muutmine
(Menüü > Seaded > Turvalisus)
Mäluoleku kuvamine (Menüü
> Seaded > Mäluteave)
Muutke oma turvaseadeid, et hoida
oma GX300 ja selles sisalduv oluline
teave kaitstuna.
PIN-koodi taotlus - saate valida, kas
telefoni sisselülitamisel küsitakse
PIN-koodi.
Telefoni lukk - saate lukustada oma
telefoni.
Mäluhalduri abil saate määrata,
kuidas iga mälu kasutatakse
ning vaadata vaba mälumahtu:
üldmälu, reserveeritud, SIM-kaart
ja välismälu ning lisaks saate
mälukaardi sisestamisel määrata
esmase salvestuskoha.
Lukusta SIM-kaardi muutmisel
- kui aktiveerite selle valiku,
küsitakse turvakoodi siis, kui
vahetate SIM-kaarti.
Muuda koode - saate muuta oma
PIN-koodi (see menüü-üksus
kuvatakse, kui PIN-koodi taotlus
on sisse lülitatud), PIN2-koodi,
turvakoodi või vargusvastast
koodi.
22
Telefoni lähtestamine
(Menüü > Seaded > Taasta
tehaseseaded)
Kasutage funktsiooni Taasta
tehaseseaded, et lähtestada kõiki
tehasepoolseid algseadeid. Selle
funktsiooni aktiveerimiseks vajate
turvakoodi. Vaikimisi turvakood
on 0000.
Telefoni tarkvara
värskendamine
LG mobiiltelefoni tarkvara
värskendusprogramm
internetist
Lisateabe saamiseks selle
funktsiooni kohta külastage
palun veebisaiti http://update.
lgmobile.com või http://www.
lg.com/common/index.jsp ◊ valige
riik ◊ Tugi
Selle funktsiooni abil saate interneti
kaudu värskendada oma telefoni
püsivara versiooni mugavalt
ning te ei pea külastama meie
teeninduskeskust.
Kuna mobiiltelefoni püsivara
värskendusprogramm nõuab
kasutaja jäägitut tähelepanu
terve protsessi vältel, veenduge,
et kontrollite enne jätkamist
kõiki juhiseid ja märkusi, mis
ilmuvad igas sammus. Palun
pange tähele, et värskendamise
ajal USB-andmesidekaabli või aku
eemaldamine võib mobiiltelefoni
tõsiselt kahjustada.
23
Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Palun lugege neid lihtsaid juhiseid.
Nende mittejärgimine võib olla
ohtlik või seadusevastane.
Raadiokiirguse mõju
Raadiolainete mõju ja SAR (Specific
Absorption Rate - spetsiifilise
neeldumismäära) alane teave.
Selle GX300 mobiiltelefoni mudeli
loomisel on arvesse võetud
raadiolainete mõju puudutavaid
turvanõudeid. Need nõuded
põhinevad teaduslikel normidel, mis
sisaldavad ohutusvarusid, mis on
mõeldud kõigi inimeste (sõltumata
east ja tervislikust seisundist)
ohutuse tagamiseks.
• Raadiolainete mõju normide
puhul kasutatakse mõõtühikut
SAR (Specific Absorption Rate
- spetsiifiline neeldumismäär). SARtestide läbiviimisel kasutatakse
standardmeetodeid ning
signaal edastatakse tugevaimal
sertifitseeritud võimsustasemel
kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
24
• Kuigi erinevate LG telefonide
SAR-i tasemete puhul võib leiduda
erinevusi, on need kõik valmistatud
vastavalt raadiolainete mõju
puudutavatele normidele.
• ICNIRP (International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection - Rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise
komisjon) poolne soovituslik SAR-i
piirmäär on keskmiselt 2 W/kg
kümne (10) grammi kehakudede
kohta.
• Suurim SAR-i väärtus selle
telefonimudeli peal DASY4
poolt testituna on kõrva juures
kasutamisel 1,43 W/kg (10 g) ning
keha küljes kandes 1,54 W/kg
(10 g).
• SAR-i andmed elanikele nendes
riikides või piirkondades, kus
kehtib nõue IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers
- Elektri- ja Elektroonikainseneride
Instituut) poolt soovitatud SAR-i
piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6
W/kg ühe (1) grammi kehakudede
kohta.
Toote korrashoid ja hooldus
HOIATUS!
Kasutage ainult selliseid akusid,
laadijaid ja lisatarvikuid, mis
on heaks kiidetud kõnealuse
telefonimudeliga kasutamiseks.
Teist tüüpi tarvikute kasutamine
võib muuta kehtetuks telefoni
garantii ning olla ohtlik.
• Ärge võtke seadet ise lahti. Viige
see kvalifitseeritud hooldustehniku
juurde, kui hooldustööd on
vajalikud.
• Ärge hoidke toodet elektriliste
seadmete (telerid, raadiod ja
arvutid) läheduses.
• Ärge asetage toodet soojusallikate
(radiaatorid või pliidid) lähedusse.
• Ärge pillake seadet maha.
• Ärge hoidke seadet kohas,
kus sellele võib osaks saada
mehaaniline vibratsioon või löök.
• Lülitage telefon alati välja
kohtades, kus reeglistik seda
nõuab. Näiteks ärge kasutage
telefoni haiglates, kuna see võib
mõjutada meditsiiniseadmete
tööd.
• Ärge puutuge telefoni laadimise
ajal märgade kätega. See võib
põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt
kahjustada teie telefoni.
• Ärge laadige peakomplekti
tuleohtlike materjalide läheduses,
kuna see võib kuumeneda ja
tekitada tulekahju.
• Seadme välispinna puhastamiseks
kasutage kuiva riidelappi (ärge
kasutage lahusteid, nt benseeni,
vedeldit või alkoholi).
• Ärge asetage telefoni laadimise
ajaks pehmele mööbliesemele.
• Telefoni tuleb laadida hea
õhutusega kohas.
• Ärge hoidke seadet liigselt
suitsuses ega tolmuses kohas.
• Ärge hoidke telefoni krediitkaartide
ja bussipiletite läheduses; see võib
mõjutada magnetribadel olevaid
andmeid.
25
Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
• Ärge koputage ekraanile terava
esemega, kuna see võib telefoni
rikkuda.
• Hoidke telefon eemal vedelikest ja
niiskusest.
• Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid,
kasutamisel pidage silmas ohutust.
Ärge puudutage antenni, kui
selleks puudub vajadus.
Telefoni tõhus toimimine
Elektroonilised seadmed
Kõik telefonid on tundlikud
raadiohäiretele, mis võivad segada
telefoni tööd.
• Ärge kasutage telefoni
meditsiiniseadmete läheduses
ilma vastava loata. Vältige telefoni
asetamist südamestimulaatori
lähedusse, näiteks rinnataskusse.
• Mobiiltelefonid võivad segada
mõnede kuulmisaparaatide tööd.
• Väiksemaid häireid võib esineda
telerite, raadiote, arvutite jms töös.
26
Liiklusohutus
Autot juhtides täitke vastavas
piirkonnas kehtivaid seadusi
ja erimäärusi mobiiltelefoni
kasutamise kohta.
• Autot juhtides ärge kasutage
telefoni, mida peate käes hoidma.
• Keskenduge täielikult auto
juhtimisele.
• Võimalusel kasutage käed-vabad
komplekti.
• Kui olukord nõuab, parkige auto
teeservale enne, kui helistate või
kõnele vastate.
• RF-signaalid võivad mõjutada
teie sõiduki mõningaid
elektroonikasüsteeme, näiteks
autostereot ja turvavarustust.
• Kui teie sõiduk on varustatud
turvapadjaga, ärge tõkestage
turvapatja sõidukisse paigaldatud
või kaasaskantavate traadita
seadmetega. Turvapadi ei pruugi
valesti paigaldatud seadmete tõttu
töötada ning see võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
• Muusikat kuulates veenduge,
et helitugevus oleks mõistlikul
tasemel ja et oleksite teadlik enda
ümber toimuvast. See eriti oluline
teede läheduses.
Lõhkamise piirkond
Vältige kuulmiskahjustusi
Plahvatusohtlikud
keskkonnad
Kui kuulate pikka aega tugevat
heli, võib see põhjustada
kuulmiskahjustusi. Seetõttu
soovitame telefoni kõrva juures
mitte sisse või välja lülitada. Samuti
soovitame muusika ja kõnede
helitugevuse mõistlikule tasemele
seada.
Klaasist osad
Mõned teie mobiiltelefoni osad
on valmistatud klaasist. Need
võivad seadme kukkumisel või
põrutuse tagajärjel puruneda.
Kui klaas peaks purunema, ärge
proovige seda eemaldada. Lõpetage
mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni
volitatud teenusepakkuja on klaasi
asendanud.
Ärge kasutage telefoni piirkonnas,
kus parasjagu toimuvad lõhkamised.
Pange tähele piiranguid ning järgige
eeskirju ja reegleid.
• Ärge kasutage telefoni
bensiinijaamades.
• Ärge kasutage seda kütuse või
kemikaalide läheduses.
• Ärge transportige ega hoidke
kergestisüttivaid gaase,
vedelikke või lõhkeaineid oma
sõiduki salongis, kui seal on ka
mobiiltelefon ja lisatarvikud.
Lennukis
Traadita seadmed võivad
põhjustada lennukis häireid.
• Lülitage telefon enne lennukisse
sisenemist välja.
• Ärge kasutage seda meeskonna
loata ka maa peal olles.
27
Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
Lapsed
Hoidke telefoni turvalises,
väikelastele kättesaamatus kohas.
Telefon sisaldab väikeseid osi, mis
võivad eemaldamisel põhjustada
lämbumisohtu.
Hädaabikõned
Hädaabikõned ei pruugi olla
kõikides mobiilsidevõrkudes
kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks
hädaolukorras jääda lootma ainult
telefonile. Täpsemat teavet saate
oma kohalikult teenusepakkujalt.
Akut puudutav teave ja aku
hooldus
• Enne aku uuesti laadimist ei pea
see täielikult tühjenema. Erinevalt
teistest akusüsteemidest ei ole
sellel akul mäluefekti, mis võiks aku
töötamise ohtu seada.
• Kasutage ainult LG akusid ja
laadijaid. LG laadijad on loodud
aku kasutusaega pikendama.
• Ärge demonteerige ega lühistage
akut.
28
• Hoidke aku metallkontaktid
puhtad.
• Kui aku töövõime ei ole enam
vastuvõetav, asendage see
uuega. Akut võib uuesti laadida
sadu kordi enne, kui see vajab
väljavahetamist.
• Kui akut ei ole pikka aega
kasutatud, laadige see esmalt
töövõime suurendamiseks.
• Ärge jätke laadijat otsese
päikesevalguse kätte ega kasutage
seda väga niiskes keskkonnas (nt
vannitoas).
• Ärge jätke akut kuuma ega külma
kohta, see võib halvendada aku
töövõimet.
• Telefon võib plahvatada, kui aku
vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
• Kõrvaldage kasutatud
akud kasutusest vastavalt
tootjapoolsetele juhistele.
Võimalusel suunake taaskasutusse.
Ärge visake akut ära koos tavalise
olmeprügiga.
• Kui peate aku välja vahetama,
viige see abi saamiseks lähimasse
volitatud LG Electronics'i
teeninduspunkti või edasimüüjale.
• Kui telefon on täielikult laetud,
eemaldage laadija seinakontaktist,
et säästa ebavajalikku
voolutarbimist.
• Tegelik aku eluiga sõltub võrgu
konfiguratsioonist, toote seadetest,
kasutusviisist ning aku ja
keskkonna tingimustest.
29
Lisatarvikud
Need lisatarvikud on teie GX300 telefoniga kaasas.
> Laadija
> Aku
> Andmesidekaabel
> Stereo-peakomplekt
MÄRKUS.
• Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
• Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
• Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades olla erinevad; lisateabe
saamiseks võtke palun ühendust meie piirkondliku esindaja või
edasimüüjaga.
30
Tehnilised andmed
Ümbritseva keskkonna temperatuur
Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel),
+45 °C (laadimisel)
Minimaalne: -10 °C
31
Vastavusdeklaratsioon
Tarnija andmed
Nimi
LG Electronics Inc
Aadress
: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Toote andmed
Toote nimi
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri band Terminal Equipment
Mudeli nimi
GX300
Kauba nimi
LG
Kohaldatavate standardite andmed
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006
EN 301 511 v9.0.2
Lisateave
Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
Deklaratsioon
Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et
deklaratsioonis nimetatud toode vastab
eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.
LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Nimi
Seung Hyoun, Ji / Director
Esindaja allkiri
Väljaandmise kuupäev
27. Apr. 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement