LG M2762DP-PZ, M2062DP-PZ Owner's manual

LG M2762DP-PZ, M2062DP-PZ Owner's manual
LIETUVIŲ K.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
MONITORIUS–TELEVIZORIUS
Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami savo televizorių ir pasilikite instrukcijas ateičiai.
MONITORIŲ–TELEVIZORIŲ MODELIAI
M1962DP
M2062DP
M2262DP
M2362DP
M2762DP
www.lg.com
TURINYS
PARENGIMAS
TURINYS
PRIEKINIO SKYDELIO VALDIKLIAI....................4
GALINIO SKYDELIO INFORMACIJA..................5
STOVO SURINKIMAS.........................................6
STOVO ATJUNGIMAS.........................................8
STOVO KORPUSO ATJUNGIMAS...................10
TVIRTINIMAS ANT SIENOS: HORIZONTALIOJE
PADĖTYJE.........................................................11
STALINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS.................12
EKRANO PADĖTIES NUSTATYMAS................12
PASUKAMAS STOVAS (tik M2762DP).............13
VIETA.................................................................13
TVIRTINIMAS PRIE SIENOS NORINT
APSAUGOTI NUO NUKRITIMO, KAI
TELEVIZORIUS LAIKOMAS ANT STOVO
(tik M2762DP)..............................................14
TELEVIZORIAUS TVIRTINIMAS PRIE STALO
(tik M2762DP).............................................15
KENSINGTONO APSAUGOS SISTEMA..........16
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
ANTENOS PRIJUNGIMAS................................17
HD IMTUVO NUSTATYMAI...............................18
DVD NUSTATYMAS..........................................21
VCR NUSTATYMAS..........................................24
„CI“ MODULIO ĮDĖJIMAS..................................26
SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES
NUSTATYMAI.....................................................27
USB NUSTATYMAS...........................................28
AUSINIŲ NUSTATYMAS...................................29
KOMPIUTERIO NUSTATYMAS.........................30
LAIDŲ DANGTELIS...........................................33
PALAIKOMA EKRANO SKYRA.........................34
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS /
PROGRAMŲ VALDYMAS
NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ
FUNKCIJOS.......................................................36
TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMAS..........................38
PROGRAMOS PASIRINKIMAS.........................38
GARSUMO REGULIAVIMAS.............................38
SPARTUSIS MENIU..........................................39
EKRANE RODOMŲ MENIU PASIRINKIMAS IR
NUSTATYMAS...................................................40
AUTOMATINIS PROGRAMŲ DERINIMAS.......41
KABELINĖS SKAITMENINĖS TV (DTV)
NUSTATYMAS (TIK KABELINĖS REŽIMU)......46
2
RANKINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS
(SKAITMENINIU REŽIMU)........................47
RANKINIS PROGRAMų NUSTATYMAS
(ANALOGINIU REŽIMU)............................49
PROGRAMŲ REDAGAVIMAS...........................51
DTV / RADIJO REŽIMU.....................................52
TV REŽIMU........................................................52
PROGR. ĮRANGOS ATNAUJINIMAS................54
DIAGNOSTIKA...................................................56
CI [BENDROSIOS SĄSAJOS] INFORMACIJA...........57
PROGRAMŲ SĄRAŠO PASIRINKIMAS...........58
MĖGSTAMIAUSIOS PROGRAMOS
NUSTATYMAS...................................................59
ĮVESČIŲ SĄRAŠAS...........................................60
EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS
VADOVAS) (SKAITMENINIU REŽIMU)
EPG įjungimas/išjungimas.................................61
Pasirinkite programą..........................................61
Mygtukų funkcija DABAR/KITAS vadovo režimu..........62
Mygtukų funkcija 8 dienų vadovo režimu..........62
Mygtukų funkcija Datos keitimo režimu.............63
Mygtukų funkcija Išplėsto aprašo langelyje.......63
Mygtukų funkcija Laikmačio įrašymo / priminimo
nustatymo režimu...............................................64
Mygtukų funkcija Programų sąrašo režimu.......64
VAIZDO VALDYMAS
VAIZDO DYDŽIO (VAIZDO FORMATO)
VALDYMAS........................................................65
VAIZDO VEDLYS...............................................67
ꕊ ENERGIJOS TAUPYMAS............................68
IŠANKSTINIAI VAIZDO NUSTATYMAI..............69
RANKINIS VAIZDO REGULIAVIMAS................70
VAIZDO KOKYBĖS GERINIMO TECHNOLOGIJA.......71
EKSPERTINIS VAIZDO VALDYMAS.................72
VAIZDO ATSTATA..............................................75
EKRANO NUSTATYMAS KOMPIUTERIO
REŽIMUI.............................................................76
GARSO VALDYMAS
AUTOMATINIS GARSUMO LYGINTUVAS.......81
AIŠKUS BALSAS II............................................82
BALANSAS........................................................83
IŠANKSTINIAI GARSO NUSTATYMAI
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
PRIJUNGIANT USB ĮRENGINĮ........................109
NUOTRAUKŲ SĄR.......................................... 111
MUZIKOS SĄR................................................117
FILMŲ SĄRAŠAS............................................121
DIVX REGISTRACIJOS KODAS.....................128
DEAKTYVACIJA...............................................129
TURINYS
– GARSO REŽIMAS.................................84
IŠANKSTINIAI GARSO NUSTATYMAI
– NAUDOTOJO REŽIMAS........................85
Surround X.........................................................85
GARSO ATSTATA..............................................86
SKAITMENINĖ GARSO IŠVESTIS...................87
TV GARSIAKALBIŲ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
NUSTATYMAS...................................................88
DTV GARSO NUSTATYMAS
(TIK SKAITMENINIU REŽIMU)..................89
I/II
Stereo / Dvejopas priėmimas
(tik analoginiu režimu)...........................90
NICAM priėmimas
(tik analoginiu režimu)...........................91
Garsiakalbio garso stiprumo pasirinkimas........91
TELETEKSTAS
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI........................................130
„SIMPLE TEXT“...............................................130
„TOP TEXT“.....................................................130
FASTEXT.........................................................131
SPECIALIOJO TELETEKSTO FUNKCIJA......131
LAIKO NUSTATYMAS
LAIKRODŽIO NUSTATYMAS............................92
AUTOMATINIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKO
NUSTATYMAS...................................................93
IŠSIJUNGIMO LAIKMAČIO NUSTATYMAS......94
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
EKRANO MENIU KALBA / ŠALIES
PASIRINKIMAS..................................................95
KALBOS PASIRINKIMAS
(TIK SKAITMENINIU REŽIMU)..................96
GARSO TIPAS (TIK SKAITMENINIU REŽIMU)..........97
DUOMENŲ PASLAUGOS.................................98
ĮVESTI ANTRAŠTĘ............................................99
MAITINIMO INDIKATORIUS............................100
DEMONSTRACINIS REŽIMAS.......................101
REŽIMO NUSTATYMAS..................................102
INICIACIJA (ORIGINALIŲJŲ GAMYKLINIŲ
PARAMETRŲ NUSTATYMAS)........................103
SKAITMENINIS TELETEKSTAS
TELETEKSTAS SKAITMENINĖSE
PASLAUGOSE.................................................132
TELETEKSTAS SKAITMENINĖSE
PASLAUGOSE.................................................132
PRIEDAS
GEDIMŲ ŠALINIMAS......................................133
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA...................................137
GAMINIO TECHNINĖS SĄLYGOS.................138
IR KODAI.........................................................143
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS
RS-232C montavimas..............................144
Jungties tipas; D-sub 9 kontaktų šakutė.....144
RS-232C konfigūracija.............................144
ID (atpažinimo numerio) nustatymas.......145
Sujungimo parametrai..............................146
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
SLAPTAŽODŽIO NUSTATYMAS IR SISTEMOS
UŽRAKINIMAS.................................................104
PROGRAMOS UŽBLOKAVIMAS....................105
TĖVŲ KONTROLĖ
(TIK SKAITMENINIU REŽIMU)................106
ĮVESTIES BLOKAVIMAS.................................107
KLAVIŠŲ UŽRAKTAS......................................108
3
PARENGIMAS
PRIEKINIO SKYDELIO VALDIKLIAI
■■ Čia yra supaprastintas priekinio skydelio vaizdas. Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
PARENGIMAS
1
2
9
3
4
4
5
6
7
8
1
Ausinių jungtis
2
IR imtuvas (nuotolinio valdymo imtuvas)
3
INPUT (ĮVESTIES) MYGTUKAS
4
MENU (MENIU) MYGTUKAS
5
OK (GERAI) MYGTUKAS
6
VOLUME (GARSUMO) MYGTUKAS
7
PROGRAMME (PROGRAMŲ) MYGTUKAS
8
POWER (MAITINIMO) MYGTUKAS
9
Maitinimo indikatorius
šviečia mėlynai, kai įrenginys įjungtas.
Pastaba: naudodami meniu OPTION (PARINKTIS) galite reguliuoti maitinimo indikatorių.
GALINIO SKYDELIO INFORMACIJA
■■ Čia yra supaprastintas galinio skydelio vaizdas. Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
1
3
7
8
9
1 PCMCIA (ANGL. „PERSONAL COMPUTER MEMORY
CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION“) KORTOS
LIZDAS.
Įkiškite CI modulį į PCMCIA KORTOS LIZDĄ.
(Ši funkcija galima ne visose šalyse.)
2 HDMI / DVI ĮVESTIS
HDMI signalą junkite į HDMI IN.
Arba DVI į HDMI kabeliu įjunkite DVI (VIDEO)
signalą į HDMI IN.
3 RGB/DVI GARSO ĮVESTIS
Prijunkite garsą iš kompiuterio.
4 OPTINĖ SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIS
Į skaitmeninio garso išvestį junkite įvairią įrangą.
Junkite prie skaitmeninio garso komponento.
Naudokite optinį garso kabelį.
5 USB įvestis
4
5
PARENGIMAS
2
6
10
11
6 „Euro Scart“ lizdas (garso / vaizdo įvestis)
Connect scart socket input or output from an external
device to these jacks.
7 Maitinimo kabelio lizdas
Šis televizorius maitinamas iš kintamosios elektros
srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijų puslapyje.
Niekada nejunkite televizoriaus į nuolatinės srovės tinklą.
8 RS-232C IN (CONTROL&SERVICE ) prievadas
Kompiuteryje junkite į RS- 232C prievadą.
Šis prievadas naudojamas paslaugų arba viešbučio
režimams.
9 KOMPONENTINĖ ĮVESTIS
Į šias jungtis junkite komponentinį garso / vaizdo
prietaisą.
10 KOMPIUTERIO „RGB“ ĮVESTIS
Prijunkite išvestį iš asmeninio kompiuterio.
11 ANTENOS / KABELIO ĮVESTIS
Prijunkite eteriu gaunamus signalus į šį lizdą.
5
PARENGIMAS
STOVO SURINKIMAS
<M1962DP/M2062DP/M2262DP/M2362DP>
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
1
PARENGIMAS
Atsargiai padėkite gaminį ekranu į apačią
ant minkšto paviršiaus, kuris apsaugos jūsų
gaminį ir jo ekraną nuo pažeidimų.
2
Įkiškite Stovo pagrinda į gaminį.
Stovo pagrindas
3
Norėdami pritvirtinti stovo pagrindą prie stovo korpuso, pasukite stovo pagrindo užraktą 90°.
4
5
Pagrindo užraktas
<Užrakinta>
6
<M2762DP>
STOVO SURINKIMAS
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Atsargiai padėkite gaminį ekranu į apačią ant minkšto paviršiaus, kuris apsaugos jūsų gaminį ir jo ekraną nuo pažeidimų.
2
Įkiškite Stovo pagrinda į gaminį.
PARENGIMAS
1
Stovo pagrindas
3
Stovo pagrindo apačioje pasinaudokite
Moneta ir priveržkite varžtą pagal laikrodžio
rodyklę.
Moneta
7
PARENGIMAS
STOVO ATJUNGIMAS
<M1962DP/M2062DP/M2262DP/M2362DP>
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
PARENGIMAS
1
Padėkite televizorių ekranu į apačią ant
minkšto pagrindo ar švelnaus audinio.
3
Norėdami atskirti stovo pagrindą nuo stovo korpuso, pasukite stovo pagrindo užraktą 90°.
4
Stumdami Užrakta vidun, nuimkite stovo pagrindą nuo stovo korpuso.
2
Atkabinkite monitorių nuo stovo pagrindo
sukdami varžtą į kairę.
Užraktas
8
<M2762DP>
STOVO ATJUNGIMAS
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Padėkite televizorių ekranu į apačią ant minkšto pagrindo ar švelnaus audinio.
2
Atkabinkite monitorių nuo stovo pagrindo sukdami varžtą į kairę.
Varžtą sukite naudodamiesi Moneta.
PARENGIMAS
1
Moneta
3
Ištraukite stovo pagrindą.
9
PARENGIMAS
STOVO KORPUSO ATJUNGIMAS
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
■■ Nuimkite stovo korpusą kaip toliau nurodyta, jei naudojote jį kaip sieninį kablį.
PARENGIMAS
<M1962DP/M2062DP/M2262DP/M2362DP>
1. Išimkite varžtą 2 taške.
2. Ištraukite stovo korpusą.
<M2762DP>
1. Išimkite varžtą 4 taške.
2. Ištraukite stovo korpusą.
10
TVIRTINIMAS ANT SIENOS: HORIZONTALIOJE
PADĖTYJE
Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, iš visų pusių ir nuo sienos palikite 10 cm tarpus. Išsamius montavimo nurodymus gausite iš savo pardavėjo, žr. pasirinktinai įsigyjamo „Pakreipto prie sienos tvirtinamo
laikiklio montavimo ir diegimo vadovą“.
10 cm
10 cm
10 cm
PARENGIMAS
10 cm
10 cm
Jei norite montuoti televizorių ant sienos, prie televizoriaus nugarėlės pritvirtinkite prie sienos tvirtinamą
sąsajos įtaisą (papildomos dalys).
Montuodami televizorių su prie sienos tvirtinamu sąsajos įtaisu (papildomos dalys), atidžiai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.
1. Būtinai naudokite VESA standartus atitinkančius varžtus ir sieninį laikiklį.
2. Naudodami ilgesnius nei rekomenduojama varžtus galite pažeisti gaminį.
3. Naudojant VESA standartų neatitinkančius varžtus galima pažeisti gaminį arba jis gali nukristi nuo
sienos. Mes neatsakome už jokią žalą, kilusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo.
4. VESA sąsają montuoti galima tik su tinkamų matmenų varžtais ir pagal montavimo varžtų specifikacijas.
5. Naudokite toliau pateiktą VESA standartą.
5-1) 784,8 mm (30,9 col.) ir mažiau
* Sieninio laikiklio padėklo storis: 2,6 mm
* Varžtas: Φ 4,0 mm x Sraigto žingsnis 0,7 mm x Ilgis 10 mm
5-2) 787,4 mm (31,0 col.) ir daugiau
* Prašome naudoti VESA standarto sieninio
laikiklio padėklą ir varžtus.
< Varžtais montuojamo sąsajos įtaiso matmenys >
▪ M1962DP/M2062DP/M2262DP/M2362DP : 100 mm x 100 mm tarpas tarp angų
▪ M2762DP : 200 mm x 100 mm tarpas tarp angų
Sieninio laikiklio
padėklas
11
PARENGIMAS
STALINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, iš visų pusių ir nuo sienos palikite 10 cm tarpus.
10 cm
PARENGIMAS
10 cm
10 cm
EKRANO PADĖTIES NUSTATYMAS
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Nusistatykite patogiausią skydelio padėtį.
* Pokrypio diapazonas
-5°
12
15°
10 cm
PASUKAMAS STOVAS (tik M2762DP)
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Sumontavę televizorių, galite jį pareguliuoti rankiniu būdu į kairę arba į dešinę 179 laipsnių į patogiausią
žiūrėti padėtį.
PARENGIMAS
VIETA
Pastatykite televizorių taip, kad tiesiai į ekraną nekristų ryški šviesa arba saulės spinduliai. Reikėtų pasirūpinti, kad ekrano neveiktų bereikalinga vibracija, drėgmė, dulkės ar karštis. Taip pat užtikrinkite, kad
aplink televizorių laisvai galėtų judėti oras. Neuždenkite vėdinimo angų galiniame dangtelyje.
ĮSPĖJIMAS
■■ Reguliuodami ekrano pasukimo kampą nekiškite piršto
(-ų) tarp monitoriaus viršutinės dalies ir stovo korpuso.
Galite susižaloti pirštą (-us).
13
PARENGIMAS
TVIRTINIMAS PRIE SIENOS NORINT APSAUGOTI NUO
NUKRITIMO, KAI TELEVIZORIUS LAIKOMAS ANT
STOVO (tik M2762DP)
PARENGIMAS
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Rekomenduojame televizorių statyti netoli sienos, kad pastūmus atgal jis nenukristų.
Be to, rekomenduojame televizorių pritvirtinti prie sienos, kad jo nebūtų galima patraukti pirmyn, nes taip
gaminys gali sužaloti žmones arba būti sugadintas.
Įspėjimas: neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba kabintis ant jo.
■■ Televizorius tvirtinamas prie sienos varžtais su ąselėmis (arba televizoriaus laikikliais / varžtais), kaip parodyta paveikslėlyje.
* Jei jūsų produktas pateiktas su varžtais, prieš montuojami ąseles varžtų su ąselėmis vietose atsukite varžtus.
* Įstatykite varžtus su ąsele arba televizoriaus laikiklius / varžtus ir tvirtai juos prisukite viršutinėse angose.
Sieninius kronšteinus prie sienos tvirtinkite varžtais (parduodami atskirai). Sulygiuokite sieninį kronšteiną
su gaminio angomis.
Tvirtai priveržkite varžtus su ąselėmis arba kronšteinus.
■■ Gaminį pririškite tvirta virve arba lynu (įsigyjama atskirai). Saugiausia
virvę tarp sienos ir gaminio ištempti horizontaliai.
! PASTABA
►Norėdami
►
perkelti televizorių, pirmiausia atriškite lynus.
►Baldas,
►
ant kurio statomas televizorius, turi būti pakankamai didelis ir stiprus, kad jį išlaikytų.
►Norint
►
saugiai naudoti televizorių sieninio kronšteino aukštis turi būti toks pat, kaip televizoriaus
kronšteino aukštis.
14
TELEVIZORIAUS TVIRTINIMAS PRIE STALO (tik M2762DP)
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Kad televizoriaus nebūtų galima jo pastumti pirmyn / atgal, jį reikia pritvirtinti prie stalo, kitaip tai kelia nelaimingo atsitikimo arba televizoriaus sugadinimo pavojų. Naudokite tik pridedamą veržlę.
PARENGIMAS
1- veržlė
(pridedama kaip sudedamoji gaminio dalis)
Stovas
stalas
ĮSPĖJIMAS
►Kad
►
televizorius neparvirstų, jį pagal instrukcijas patikimai pritvirtinkite prie horizontalaus paviršiaus
ar sienos. Nevartykite, nekratykite ir nesiūbuokite televizoriaus – galite susižeisti.
15
PARENGIMAS
KENSINGTONO APSAUGOS SISTEMA
PARENGIMAS
– Šio gaminio galinėje plokštėje yra įrengta Kensingtono apsaugos sistemos jungtis. Prijunkite
Kensingtono apsaugos sistemos kabelį kaip parodyta toliau.
– Išsamios informacijos apie Kensingtono apsaugos sistemos montavimą ir naudojimą ieškokite naudotojo vadove, pateikiamame kartu su Kensingtono apsaugos sistema.
Daugiau informacijos ieškokite http://www.kensington.com, „Kensington“ kompanijos interneto svetainėje. „Kensington“ parduoda apsaugos sistemas brangiai elektroninei įrangai, kaip antai nešiojamiesiems kompiuteriams ir LCD projektoriams.
PASTABA
– Kensingtono apsaugos sistema yra papildomai pasirenkamas priedas.
PASTABOS
a. Jeigu gaminys palietus yra šaltas, įjungtas jis gali šiek tiek blyksėti.
Tai normalu, gaminiui nieko neatsitiko.
b. Ekrane gali matytis mažų defektų – smulkių raudonų, žalių arba mėlynų taškų.
Tačiau monitoriaus veikimo jie netrikdo.
c. Nelieskite ilgesnį laiką LCD ekrano, nelaikykite į jį įremto(-ų) piršto(-u).
Dėl to ekrane gali atsirasti laikinų iškraipymo efektų.
16
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
■■ Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol tarpusavy nebus sujungta visa įranga
ANTENOS PRIJUNGIMAS
■■ Nustatykite antenos kryptį, kad būtų gera vaizdo kokybė.
■■ Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.
Daugiabučiuose namuose
(Įjunkite į sieninį antenos lizdą)
RF koaksialinis kabelis (75 Ω)
Lauko antena
Antena
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
Sieninis
antenos lizdas
Individualiuose namuose
(Įjunkite į sieninę jungtį lauko antenai)
UHF
Signalo
stiprintuvas
VHF
■■ Vietovėse, kur signalas prastas, norėdami geresnės vaizdo kokybės, prie antenos primontuokite
signalo stiprintuvą (žr. aukščiau).
■■ Jei signalą reikia paskirstyti dviem televizoriams, naudokite antenos signalo skirstytuvą.
17
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
■■ Kad nesugadintumėte įrangos, niekada nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus
sujungta visa įranga.
■■ Paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų televizoriaus.
HD IMTUVO NUSTATYMAI
Prijungimas komponentiniu kabeliu
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
Skaitmeninių priedėlių vaizdo išvestis (Y, PB, PR) prijunkite prie televizoriuje esančių COMPONENT IN VIDEO
(komponentinių vaizdo) jungčių.
2
Prijunkite skaitmeninio priedėlio garso išvestį prie televizoriuje esančių COMPONENT IN AUDIO (komponentinių garso) jungčių.
3
Įjunkite skaitmeninį priedėlį.
(Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio naudotojo vadovu.)
4
Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis) pasirinkite COMPONENT (komponentinį) įvesties šaltinį.
1
►►HDMI palaikomas garso formatas: „Dolby Digital“, PCM
DTS garso formatas nepalaikomas.
18
Signalas
Komponentas
HDMI
480i / 576i
TAIP
Ne
480p / 576p
TAIP
TAIP
720p / 1080i
TAIP
TAIP
1080p
TAIP
(tik 50 Hz / 60Hz)
TAIP
(24 Hz / 30 Hz / 50Hz /
60Hz)
2
Priedėlio prijungimas HDMI kabeliu
Prijunkite skaitmeninį „Set-top box“ prie HDMI/DVI
IN televizoriaus jungties
2
Įjunkite skaitmeninį priedėlį.
(Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio naudotojo
vadovu.)
3
Nuotolinio valdymo pulto ĮVESTIES mygtuku pasirinkite įvesties šaltinį HDMI.
1
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
! PASTABA
►Patikrinkite,
►
ar jūsų HDMI laidas yra didelio greičio HDMI laidas. Jei HDMI laidai yra ne didelio
greičio HDMI laidai, ekrane vaizdas gali virpėti arba vaizdo gali nebūti. Naudokite didelio greičio
HDMI laidą.
19
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
Prijungimas HDMI į DVI kabeliu
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
Prijunkite skaitmeninį „Set-top box“ prie HDMI/DVI IN televizoriaus jungties
2
Prijunkite skaitmeninio priedėlio garso išvestį prie televizoriuje esančios AUDIO IN (RGB/DVI)
jungties.
3
Įjunkite skaitmeninį priedėlį.
(Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio naudotojo vadovu.)
4
Nuotolinio valdymo pulto ĮVESTIES mygtuku pasirinkite įvesties šaltinį HDMI.
2
1
20
DVD NUSTATYMAS
Prijungimas komponentiniu kabeliu
Skaitmeninių priedėlių vaizdo išvestis (Y, PB, PR)
prijunkite prie televizoriuje esančių COMPONENT
IN VIDEO jungčių.
2
Prijunkite DVD garso išvestis prie televizoriuje
esančių COMPONENT IN AUDIO jungčių.
3
Įjunkite DVD leistuvą, įdėkite DVD.
4
Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis)
pasirinkite komponentinį įvesties šaltinį.
5
Žr. DVD leistuvo naudojimo instrukcijas.
1
2
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
Komponentinės įvesties prievadai
Vaizdo kokybė bus geresnė, jeigu DVD grotuvą įjungsite į komponentinės įvesties prievadus, kaip parodyta toliau.
Komponentų prievadai televizoriuje
Vaizdo išvado prievadai
DVD leistuve
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
21
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
Prijungimas „Euro Scart“ kabeliu
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
Prijunkite DVD „Euro Scart“ lizdą prie AV IN televizoriaus „Euro Scart“ lizdo.
2
Įjunkite DVD leistuvą, įdėkite DVD.
3
Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis)
pasirinkite AV įvesties šaltinį.
4
Žr. DVD leistuvo naudojimo instrukcijas.
„Scart“
AV
Įvestis
Išvestis
Vaizdas
Garsas
RGB
Vaizdas, garsas
O
O
O
Analoginė televizija, skaitmeninė televizija
Išvesties tipas
AV
AV
(TELEVIZORIAUS
išvestis)
(Kai vyksta suplanuotas DTV įrašymas
naudojant įrašymo įrangą.)
Skaitmeninė televizija
Skaitmeninė televizija
O
Analoginė televizija, AV
Analoginė televizija
Komponentas / RGB
Analoginė televizija
HDMI
x
Dabartinis įvesties režimas
►► TELEVIZORIAUS išvestis: siunčia
analoginės televizijos arba skaitmeninės televizijos signalus.
O
(Įvesties režimas pakeičiamas į
DTV)
! PASTABA
►RGB
►
signalo tipą., t.y. raudoną, žalią ir mėlyną signalus galima pasirinkti tik „Euro Scart“ ir galima
gauti AV. Šiuos signalus perduoda, pvz., mokamas televizijos dekoderis, žaidimų mašina arba
nuotraukų CD blokas ir pan.
►Prašome
►
naudoti ekranuotą „scart“ kabelį.
22
HDMI kabelio prijungimas
Prijunkite DVD HDMI išvestį prie HDMI/DVI IN televizoriaus jungties.
2
Nuotolinio valdymo pulto ĮVESTIES mygtuku pasirinkite įvesties šaltinį HDMI.
3
Žr. DVD leistuvo naudojimo instrukcijas.
1
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
! PASTABA
►Patikrinkite,
►
ar jūsų HDMI laidas yra didelio greičio HDMI laidas. Jei HDMI laidai yra ne didelio
greičio HDMI laidai, ekrane vaizdas gali virpėti arba vaizdo gali nebūti. Naudokite didelio greičio
HDMI laidą.
23
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
VCR NUSTATYMAS
■■ Tarp VCR ir TELEVIZORIAUS palikite reikiamą atstumą, kad išvengtumėte vaizdo trukdžių.
Prijungimas su RF kabeliu
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
24
2
Sienos kištukas
Antena
1
VCR jungtį ANT OUT įjunkite į jungtį ANTENNA / CABLE IN televizoriuje.
2
Antenos kabelį įjunkite į VCR jungtį ANT IN.
3
Paspauskite mygtuką PLAY (leisti) ant VCR ir suderinkite atitinkamą kanalą žiūrėjimui tarp televizoriaus vaizdo leistuvo.
Prijungimas „Euro Scart“ kabeliu
Prijunkite VCR „Euro Scart“ lizdą prie AV IN televizoriaus „Euro Scart“ lizdo.
2
Įdėkite vaizdo kasetę į VCR ir paspauskite PLAY
(Leisti) ant VCR. (Žr. VCR naudotojo vadovą.)
3
Nuotolinio valdymo pulto mygtuku INPUT (įvestis)
pasirinkite AV įvesties šaltinį.
4
1
Žr. VCR leistuvo naudojimo instrukcijas.
„Scart“
AV
Įvestis
Išvestis
Vaizdas
Garsas
RGB
Vaizdas, garsas
O
O
O
Analoginė televizija, skaitmeninė televizija
Išvesties tipas
AV
AV
(TELEVIZORIAUS
išvestis)
(Kai vyksta suplanuotas DTV įrašymas
naudojant įrašymo įrangą.)
Skaitmeninė televizija
Skaitmeninė televizija
O
Analoginė televizija, AV
Analoginė televizija
Komponentas / RGB
Analoginė televizija
HDMI
x
Dabartinis įvesties režimas
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
►►TELEVIZORIAUS išvestis: siunčia analoginės televizijos arba
skaitmeninės televizijos signalus.
O
(Įvesties režimas pakeičiamas į
DTV)
! PASTABA
►RGB
►
signalo tipą., t.y. raudoną, žalią ir mėlyną signalus galima pasirinkti tik „Euro Scart“ ir galima
gauti AV. Šiuos signalus perduoda, pvz., mokamas televizijos dekoderis, žaidimų mašina arba
nuotraukų CD blokas ir pan.
►Prašome
►
naudoti ekranuotą „scart“ kabelį.
25
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
„CI“ MODULIO ĮDĖJIMAS
--Kaip peržiūrėti koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos režimu.
--Ši funkcija galima ne visose šalyse.
1
Įdėkite CI modulį į televizoriaus PCMCIA (Asmeninių kompiuterių atminties kortelių tarptautinė asociacija) CARD SLOT (Kortelės lizdą), kaip parodyta.
HDMI/DVI IN
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
Išsamiau žr. 57 psl.
! PASTABA
►Patikrinkite,
►
ar CI modulis teisinga kryptimi įdėtas į PCMCIA kortelės lizdą. Jei modulis įdėtas
netinkamai, tai gali pakenkti televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.
26
SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES NUSTATYMAI
Per skaitmeninio garso išvesties (optinės) prievadą televizoriaus signalas siunčiamas į išorinę garso
įrangą.
Norėdami pasinaudoti skaitmenine transliacija per 5.1 kanalo garsiakalbius, prijunkite televizoriaus gale
esantį OPTINĖS SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES terminalą prie namų kino sistemos (arba stiprintuvo).
Prijunkite vieną optinio kabelio galą prie televizoriaus skaitmeninio garso (optinės) išvesties
2
Kitą optinio kabelio galą prijunkite prie garso įrangos skaitmeninio garso (optinės) įvesties.
3
GARSO meniu nustatykite „TV garsiakalbio parinktis - Išjungti“. (88 psl.)
prievado.
Žr. išorinės garso įrangos naudojimo instrukcijas.
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
1
2
ATSARGIAI
►Nežiūrėkite
►
į optinės išvesties prievadą. Žiūrėjimas į lazerio spindulį gali pakenkti regėjimui.
27
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
USB NUSTATYMAS
1
Prijunkite USB įrenginį prie USB IN (USB lizdo), esančio televizoriaus šone.
2
Prijungę įrenginį prie USB IN (USB lizdo) galite naudotis USB funkcija. (► 109 psl.)
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
Atminties kortelė
28
USB kabelis
AUSINIŲ NUSTATYMAS
Garso galite klausytis ausinėmis.
Ausines prijunkite prie ausinių lizdo.
2
Norėdami sureguliuoti ausinių garsą, paspauskite mygtuką
tuką MUTE (NUTILDYTI), ausinių garsas bus išjungtas.
+ arba -. Jei paspausite myg-
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
! PASTABA
►► GARSO meniu elementai išjungiami, kai prijungiamos ausinės.
►► Prijungus ausines optinė skaitmeninė garso išvestis negalima.
29
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
KOMPIUTERIO NUSTATYMAS
Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.
Jungiant su „D-sub“ 15 kištukų laidu
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
Prijunkite ASMENINIO KOMPIUTERIO signalo
kabelį iš monitoriaus išvesties lizdo prie televizoriaus Kompiuterio įvesties lizdo.
2
Prijunkite kompiuterio garso kabelį prie AUDIO IN
(RGB/DVI) lizdų televizoriuje.
3
Paspauskite INPUT (įvesties) mygtuką ir pasirinkite
RGB.
4
Įjunkite kompiuterį ir televizoriuje pasirodys kompiuterio ekranas.
Televizorių galima naudoti kaip asmeninio kompiuterio ekraną.
1
2
! PASTABA
►Prijunkite
►
signalo įvesties kabelį ir priveržkite jį pasukdami
rodyklės kryptimi, kaip parodyta pavyzdyje.
30
Prijungimas HDMI į DVI kabeliu
Prijunkite kompiuterio DVI išvestį prie HDMI/DVI IN televizoriaus jungties.
2
Prijunkite kompiuterio garso išvestį prie AUDIO IN (RGB/DVI) jungties televizoriuje.
3
Įjunkite kompiuterį ir televizorių.
4
Nuotolinio valdymo pulto ĮVESTIES mygtuku pasirinkite įvesties šaltinį HDMI.
2
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
1
! PASTABA
►Jei
► norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties antraštę ties PC režimu.
►Prijunkite
►
signalo įvesties kabelį ir priveržkite jį pasukdami
rodyklės kryptimi, kaip parodyta pavyzdyje.
31
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
Prijungimas HDMI į HDMI kabeliu
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1
Prijunkite kompiuterio HDMI išvestį prie HDMI/DVI
2
Įjunkite kompiuterį ir televizorių.
3
Nuotolinio valdymo pulto ĮVESTIES mygtuku pasi-
IN televizoriaus jungties.
1
rinkite įvesties šaltinį HDMI.
! PASTABA
►Patikrinkite,
►
ar jūsų HDMI laidas yra didelio greičio HDMI laidas. Jei HDMI laidai yra ne didelio greičio
HDMI laidai, ekrane vaizdas gali virpėti arba vaizdo gali nebūti. Naudokite didelio greičio HDMI laidą.
►Jei
► norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties antraštę ties PC režimu.
32
LAIDŲ DANGTELIS
Suriškite kabelius kabelių tvarkymo spaustuku.
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
33
IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAS
PALAIKOMA EKRANO SKYRA
RGB[PC] / HDMI[PC] režimas
M1962DP
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
34
M2262DP/M2362DP/M2762DP
Skyra
Horizontaliai
Dažnis (kHz)
Vertikaliai
Dažnis (Hz)
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
31,469
37,5
37,879
46,875
48,363
47,776
47,712
59,94
75
60,317
75,0
60,0
59,87
60,015
Skyra
Horizontaliai
Dažnis (kHz)
Vertikaliai
Dažnis (Hz)
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1600 x 900
31,469
37,5
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
63,981
79,976
60
59,94
75
60,317
75
64,55
60
75,029
60,02
75,025
60
M2062DP
Skyra
Horizontaliai
Dažnis (kHz)
Vertikaliai
Dažnis (Hz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
1600 x 1200
1920 x 1080
31,468
31,469
37,5
37,879
46,875
48,363
60,023
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
75,0
67,5
70,08
59,94
75
60,317
75,0
60,0
75,029
75,000
60,02
75,025
59,883
59,954
60,0
60
Tik HDMI[PC] režimu
HDMI/DVI - DTV režimas
Skyra
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
1920
1920
1920
1920
x
x
x
x
1080
1080
1080
1080
1920 x 1080
Horizontaliai
Dažnis (kHz)
Vertikaliai
Dažnis (Hz)
Skyra
Horizontaliai
Dažnis (kHz)
Vertikaliai
Dažnis (Hz)
31,469
31,5
31,25
37,500
44,96
45
33,72
33,75
28,125
27
33,75
56,250
67,43
67,5
59,94
60
50
50
59,94
60
59,94
60
50,00
24
30,00
50
59,94
60
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 480
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
15,73
15,75
15,625
31,47
31,50
31,25
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,125
56,25
67,432
67,5
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
50
59,94
60,00
! PASTABA
►Venkite
►
televizoriaus ekrane pernelyg ilgai
laikyti fiksuotą vaizdą. Fiksuotas vaizdas gali
visam laikui išdegti ekrane; jeigu įmanoma,
naudokite ekrano užsklandą.
►►Kompiuterio režime gali atsirasti skyros, vertikalaus vaizdo, kontrasto ar šviesumo trukdžių. Tokiu
atveju nustatykite kompiuterio režimą į kitą skyrą,
pakeiskite atnaujinimo dažnį arba per meniu sureguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps
ryškus. Jeigu kompiuterio grafinės plokštės (kortos) atnaujinimo dažnio pakeisti negalima, pakeiskite kompiuterio grafinę kortą arba kreipkitės patarimo į kompiuterio grafinės kortos gamintoją.
►►Vertikaliųjų ir horizontaliųjų dažnių sinchronizavimo įėjimo signalai yra atskiri.
►►Signalo kabelį iš kompiuterio monitoriaus išvesties
prievado įjunkite į TELEVIZORIAUS RGB (PC)
prievadą arba signalo kabelį iš kompiuterio HDMI
išvesties prievado įjunkite į TELEVIZORIAUS
HDMI/DVI IN prievadą.
IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS
1280 x 720
Komponentinis režimas
►►Prijunkite kompiuterio garso kabelį prie
TELEVIZORIAUS garso įvesties. (Garso kabeliai
prie TELEVIZORIAUS nepridedami).
►►Jei naudojate garso plokštę, nustatykite reikiamą
AK garsą.
►►Jeigu kompiuterio grafikos plokštė vienu metu
neišveda ir analoginio, ir skaitmeninio RGB, kad
televizoriuje būtų rodomas kompiuterio vaizdas,
įjunkite tik arba RGB, arba HDMI/DVI IN.
►►Jeigu kompiuterio grafikos plokštė vienu metu
neišveda ir analoginio, ir skaitmeninio RGB, televizorių perjunkite arba į RGB, arba į HDMI.
(Televizorius automatiškai nustato kitą režimą į
„Plug and Play“).
►►Jei naudojate HDMI į DVI kabelį, priklausomai nuo
vaizdo plokštės gali neveikti DOS režimas.
►►Jeigu RGB-PC kabelis pernelyg ilgas, ekrane gali
atsirasti trukdžių. Rekomenduojame naudoti trumpesnį nei 5 metrų ilgio kabelį. Jis užtikrina geriausios kokybės vaizdą.
35
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ
VALDYMAS
NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS
Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.
ꔰ(MAITINIMAS)
Įjungia televizorių arba budėjimo režimą.
ENERGIJOS Reguliuoja televizoriaus Energijos taupymo režimą.
TAUPYMAS (► 68 psl.)
TV/PC Nustato televizoriaus arba kompiuterio režimą.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
INPUT (įvestis) Išorės įvesties režimas pasikeičia reguliaria seka.
TV/RAD (televi- Pasirenkami radijo, televizijos ir skaitmeninės televizorius / radijas) zijos kanalai.
0~9 skaičių Pasirenkama programa.
mygtukas Pasirenkami meniu sunumeruoti elementai.
LIST (sąrašas) Rodoma programų lentelė. (► 58 psl.)
Q.VIEW (sparčioji peržiūra) Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.
MENU Pasirenkamas meniu.
(meniu) Išvalomi visi ekrano rodiniai ir grįžtama į televizijos
ekraną iš bet kurio meniu. (► 40 psl.)
GUIDE
(vadovas) Rodomas programų tvarkaraštis. (► 64 į 68 psl.)
Q. MENU Parenkamas pageidaujamas sparčiojo meniu šalti(spartusis nis. (Vaizdo format., Aiškus balsas, Vaizdo režimas,
meniu) Garso režimas, Garsas, Išsijungimo laikmatis,
Mėgstamiausias, USB įrengin.). (►39 psl.)
VIDURINYSIS Galima peržiūrėti ekrano meniu ir reguliuoti sisteMYGTUKAS mos nustatymus pagal savo pageidavimus.
(aukštyn / žemyn / kairėn /
dešinėn)
Gerai Patvirtina jūsų pasirinkimą arba rodo esamą režimą.
BACK (atgal) Leidžia naudotojui grįžti vieną žingsnį atgal interaktyvioje programoje, EPG arba kitoje naudotojo
sąveikos funkcijoje.
꘍ Rodoma esama ekrano informacija.
EXIT (išeiti) Išvalomi visi ekrano rodiniai ir grįžtama į televizijos
ekraną iš bet kurio meniu
Spalvoti Šie mygtukai naudojami tik teletekstui valdyti (tik
mygtukai TELETEXT modeliuose), Programos redagavimui.
36
PAGARSINTI / Nustato garsumą.
PATYLINTI
FAV Rodo pasirinktą mėgstamiausią programą. (►59 psl.)
(mėgstama)
ŽYMĖ Pažymimos ir atžymimos programos USB meniu.
RATIO Parenkamas pageidaujamas vaizdo formatas.
(koeficientas)
MUTE Įjungiamas arba išjungiamas garsas.
Programa Pasirenkama programa.
(AUKŠTYN /
ŽEMYN)
PAGE (puslapis) Perkelia vieną viso ekrano informacijos rinkinį į kitą.
(AUKŠTYN /
ŽEMYN)
1
TELETEKSTAS
MYGTUKAI
Šie mygtukai naudojami teletekstui.
Daugiau informacijos žr. skyriuje „Teletekstas“.
(► 130 į 131 psl.)
SUBTITLE Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas
(subtitrai) skaitmeninis režimas.
USB Meniu USB meniu (nuotraukų sąrašas, muzikos sąrašas
valdymo arba filmų sąrašas).
mygtukai
Automat. Automatiškai sureguliuoja vaizdo padėtį ir sumažina
konfig. vaizdo virpėjimą.
Maitinimo elementų įdėjimas
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
(garso nutildymas)
1
■■ Atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, ir laikydamiesi teisingo poliškumo (+ su +, - su -) įdėkite elementus.
■■ Įdėkite du 1,5 V AAA tipo elementus. Vienu metu nenaudokite senų arba panaudotų ir naujų elementų.
■■ Uždarykite dangtelį.
■■ Norėdami išimti maitinimo elementus, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
37
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMAS
--Įjungus televizorių galima naudotis visomis jo funkcijomis.
1
Pirmiausia tinkamai įjunkite maitinimo laidą.
Dabar televizorius yra įsijungęs į budėjimo režimą.
2
Norėdami iš budėjimo režimo įjungti televizorių, paspauskite
/ I, INPUT arba Pꕌꕍ mygtuką ant
televizoriaus arba paspauskite POWER, INPUT, Pꕌꕍ arba SKAIČIAUS mygtuką ant nuotolinio
valdymo pulto, ir televizorius įsijungs.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Sąrankos paleidimas
Jei įjungus televizorių ekrane rodomas meniu (OSD meniu), galite pritaikyti televizoriaus kalbą, režimo nustatymą, šalį arba nustatyti slaptažodį (jei kaip šalis pasirenkama Prancūzija), automatinį
derinimą.
Pastaba:
a. Jei uždarysite neatlikę pradinio nustatymo, pradinių nustatymų meniu gali būti vėl rodomas.
b. Norėdami pakeisti esamą OSD į ankstesnį OSD, paspauskite mygtuką BACK (atgal).
c. Tose šalyse, kur nėra patvirtintų skaitmeninės televizijos (DTV) transliavimo standartų, priklausomai nuo
DTV transliavimo aplinkos gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
d. Režimas „Namų režimas” optimaliai tinka namų aplinkai ir jis yra numatytasis televizoriaus nustatymas.
e. Režimas „Parduotuvėje“ optimaliai tinka parduotuvės aplinkai. Jei naudotojas pakeis vaizdo kokybės
duomenis, režimas „Parduotuvėje“ po tam tikro laiko pakeis gaminio vaizdo kokybę į mūsų nustatytą.
f. Režimus (Namų režimas, Parduotuvėje) galima pakeisti Režimo nustatymo meniu PARINKTYS.
g. Kai pasirinkta šalis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“, „2, „3“, „4“.
PROGRAMOS PASIRINKIMAS
1
Norėdami pasirinkti programos numerį, paspauskite P ꕌ ꕍ arba NUMERIŲ mygtukus.
GARSUMO REGULIAVIMAS
1
Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite mygtuką
2
Jeigu norite garsą išjungti, spauskite mygtuką MUTE (garso nutildymas).
+ arba -.
Galite atšaukti šią funkciją paspausdami mygtuką MUTE (garso nutildymas),
38
+ , - mygtuką.
SPARTUSIS MENIU
Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje
pateiktų paveikslėlių.
„Q.Menu“ (Spartusis Meniu) yra naudotojų dažnai naudojamų funkcijų meniu.
ꔣ Vaizdo format.: parenkamas pageidaujamas vaizdo formatas. Koeficiento meniu nustatymą mastelio
nustatymą pasirinkite 14:9, Mastelis ir Kino mastelis.
Baigus mastelio nustatymą , ekranas grįžta į Spartųjį
meniu.
ꕈ Garso režimas: šia funkcija automatiškai nustatomas garsų derinys, geriausiai tinkantis žiūrimiems
vaizdams. Parenkamas pageidaujamas garso režimas.
ꕅ Aiškus balsas II: išskirdamas žmogaus garsų diapazoną iš kitų padeda naudotojams geriau girdėti
žmonių balsus.
ꔤ Išsijungimo laikmatis: nustatomas išsijungimo laikmatis.
◄
ꔲ Mėgstamiausias: parenkama mėgstama programa.
ꔢ USB įrengin.: pasirenkamas „Atjungti“ ir atjungiamas USB įrenginys.
vaizdo formatas
►
16:9
1
2
Parodyti kiekvieną meniu.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
ꕇ Vaizdo režimas: pasirenkamas pageidaujamas
vaizdo režimas.
ꔴ Garsas: parenkama garso išvestis.
Pasirinkite norimą šaltinį.
3
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
39
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
EKRANE RODOMŲ MENIU PASIRINKIMAS IR NUSTATYMAS
Jūsų televizoriuje rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje pateiktų paveikslėlių.
NUSTATYMAS
Perkelti
VAIZDAS
Gerai
Perkelti
GARSAS
Gerai
Gerai
Vaizdo format. Rankin. derinimas
Vaizdo vedlys
Aiškus balsas II Programų redagavimas
ꕊ Energijos taupymas : Išjungti
Balansas
Vaizdo režimas
: Vaizdingas
Garso režimas
: Muzika
Diagnostika
•Foninis apšvietimas 100
• Surround X : Išjungti
CI informacija
• Kontrastas 100
• Aukštas 50
• Ryškumas 50
• Žemas 50
• Aiškumas • Paleisti iš naujo
Progr. įrangos atnaujinimas
: ĮJUNGTI
: 16:9
Perkelti
Automat. derinimas
Automat. garsumas : Išjungti
70
: Išjungti ꕅ3
▼
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
PARINKTIS
Perkelti
0
▼
LAIKAS
Gerai
Perkelti
Meniu kalba
: Lietuvių
Laikrodis
Garso kalba
: Lietuvių
Išjungimo laikas
: Išjungti
Subtitrų kalba : Lietuvių
Įjungimo laikas
: Išjungti
Išsijungimo laikmatis
: Išjungti
Išjungta pagalba
NUSTATYMAS
VAIZDAS
GARSAS
LAIKAS
PARINKTIS
UŽRAKTAS
Įvestis
USB
Gerai
: ­- -
Šalis Įvesti antraštę
ID nustatymas
:1
Maitinimo indikatorius
: Įjungti
▼
UŽRAKTAS
Perkelti
Įvestis
Gerai
Nustatyti slaptažodį
1
2
3
Perkelti
Gerai
USB
Antena
Nuotraukų sąr.
Užrakinti sistemą
: Išjungti
AV
Muzikos sąr.
• Užblokuoti programą
Komponentas
Filmų sąrašas
• Nurodymai tėvams
DivX Reg. Kodas
• Įvesties blokavimas
RGB
Klavišų užraktas
: Išjungti
MENU
HDMI
Perkelti
Gerai
Deaktyvacija
Parodyti kiekvieną meniu.
Pasirinkti meniu elementą.
Pereiti į iššokantį meniu.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
! PASTABA
40
►Režime
►
„Analoginis“ neįmanoma naudoti CI informacijos.
AUTOMATINIS PROGRAMŲ DERINIMAS
(Kitoms šalims nei Suomija, Švedija, Danija ir Norvegija)
Jį naudokite automatiškai surasti ir įrašyti visas programas.
Kai pradėsite automatinį programavimą, bus panaikinta visa anksčiau išsaugota techninės priežiūros
informacija.
Maksimalus programų, kurias galima išsaugoti, skaičius yra 1000. Tačiau atsižvelgiant į transliacijos
signalus, skaičius gali šiek tiek kisti.
Perkelti
Automat.derinimas
derinimas
Automat.
Rankin. derinimas
: ĮJUNGTI
Perkelti
Gerai
Automat.derinimas
derinimas
Automat.
Rankin. derinimas
ꔉ
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas
NUSTATYMAS
Gerai
➩
ꔉ
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas
Diagnostika
Diagnostika
CI informacija
CI informacija
: ĮJUNGTI
➩
Patikrinkite antenos sujungimą.
Informacija apie anksčiau naudotus
kanalus bus atnaujinta Automatinio
derinimo metu.
□ SECAM L paieška
□ Automatinis numeravimas
Pradėti
Uždaryti
1
2
MENU
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Automat. nustatymas.
3
Pasirinkite Antena.
4
Vykdykite Automat. derinimas.
• SKAIČIŲ mygtukais įveskite keturių
skaitmenų slaptažodį, kai nustatyta
Užrakinti sistemą reikšmė „Įjungta“.
• Jei norite tęsti automatinį derinimą, ꕌꕍ
mygtuku pasirinkite Pradėti. Tada
paspauskite mygtuką OK (gerai).
Priešingu atveju pasirinkite Uždaryti.
• Automatinis numeravimas: nuspręskite, ar derinant naudoti tokius programų
numerius, kokius siunčia transliuojančios stotys.
• Kai Šalies meniu pasirenkate Italiją, jei
įvykus programos konfliktui po Automat.
nustatymo parodomas iškylantysis langas, pasirinkite transliuotoją konfliktinės
programos numeriui.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
NUSTATYMAS
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
41
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
AUTOMATINIS PROGRAMŲ DERINIMAS
(Tik Suomijai, Švedijai, Danijai ir Norvegijai)
DVB-C automat. derinimas yra meniu, skirtas tų šalių vartotojams, kuriose palaikoma DVB kabelinė
televizija.
Jį naudokite automatiškai surasti ir įrašyti visas programas.
Kai pradėsite automatinį programavimą, bus panaikinta visa anksčiau išsaugota techninės priežiūros
informacija.
Jei norite pasirinkti Antena,
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
NUSTATYMAS
Perkelti
NUSTATYMAS
Gerai
Automat. derinimas
derinimas Automat.
Perkelti
Automat. derinimas
derinimas Automat.
ꔉ
Rankin. derinimas
Rankin. derinimas
Programų redagavimas
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas
: ĮJUNGTI
➩
Progr. įrangos atnaujinimas
Diagnostika
Diagnostika
CI informacija
CI informacija
Gerai
Pasirinkite
ꔉ televizoriaus ryšį.
➩
: ĮJUNGTI
Antena
Kabelinė
Uždaryti
Patikrinkite antenos sujungimą.
Informacija apie anksčiau naudotus
kanalus bus atnaujinta Automatinio
derinimo metu.
□ SECAM L paieška
□ Automatinis numeravimas
Pradėti
Uždaryti
1
2
3
MENU
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Automat.
nustatymas.
Pasirinkite Antena.
4
5
Pasirinkite Pradėti.
• SKAIČIŲ mygtukais įveskite keturių
skaitmenų slaptažodį, kai nustatyta
Užrakinti sistemą reikšmė „Įjungta“.
• Jei norite tęsti automatinį derinimą, mygtuku ꕌꕍ pasirinkite Pradėti. Tada
paspauskite mygtuką OK (gerai).
Priešingu atveju pasirinkite Uždaryti.
• Automatinis numeravimas: nuspręskite, ar derinant naudoti tokius programų
numerius, kokius siunčia transliuojančios stotys.
Vykdykite Automat. derinimas.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
42
Jei norite pasirinkti Kabelinę,
NUSTATYMAS
Perkelti
NUSTATYMAS
Gerai
Automat. derinimas
derinimas Automat.
Paslaugos operatorius
Perkelti
NUSTATYMAS
Gerai
Automat. derinimas
derinimas Pasirinkite televizoriaus
Automat.
ꔉ ryšį.
ꔉ
Rankin. derinimas
Rankin. derinimas
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas
Programų redagavimas
➩
: ĮJUNGTI
Progr. įrangos atnaujinimas
Diagnostika
Diagnostika
CI informacija
CI informacija
➩
: ĮJUNGTI
Antena
Perkelti
Gerai
Automat. derinimas
derinimas Automat.
Comhem ꔉ
Rankin. derinimas
Kiti operatoriai
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas
: ĮJUNGTI
Ankstesnis
ꔉ
Kitas
Diagnostika
Kabelinė
CI informacija
Uždaryti
Perkelti
Automat. derinimas
derinimas Automat.
Rankin. derinimas
➩
Programų redagavimas
Gerai
◄
Numatytasis ►
ꔉ
Dažnis(kHz)
Progr. įrangos atnaujinimas Moduliacija
: ĮJUNGTI
Diagnostika
2
3
MENU
6875
640AM
5
6
➩
□ SECAM L paieška
Gerai
Pradėti
Uždaryti
Uždaryti
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Automat. nustatymas.
Pasirinkite Kabelinė.
4
Patikrinkite antenos sujungimą.
Informacija apie anksčiau naudotus
kanalus bus atnaujinta Automatinio
derinimo metu.
0
TinkloID
CI informacija
1
362000
Simboliųsparta(kS/s)
Pasirinkite Comhem arba
Kiti operatoriai.
Pasirinkite Numatytasis,
Visas arba Vartotojas
Atlikite atitinkamus
reguliavimus.
(Išskyrus visą režimą)
7
8
9
Pasirinkite Uždaryti.
Pasirinkite Pradėti.
Vykdykite Automat. derinimas.
• SKAIČIŲ mygtukais įveskite keturių
skaitmenų slaptažodį, kai nustatyta
Užrakinti sistemą reikšmė „Įjungta“.
• Jei norite tęsti automatinį derinimą, mygtuku ꕌꕍ pasirinkite Pradėti. Tada
paspauskite mygtuką OK (gerai).
Priešingu atveju pasirinkite Uždaryti.
• Automatinis numeravimas: nuspręskite, ar derinant naudoti tokius programų
numerius, kokius siunčia transliuojančios stotys.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
NUSTATYMAS
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
43
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
• Pasirinkus Kabelinė, Kabelinės televizijos paslaugų operatoriaus pasirinkimo langas gali skirtis
arba jis gali būti visai nerodomas, priklausomai nuo atitinkamoje šalyje esamų kabelinės televizijos
sąlygų
• Kontekstinis langas, skirtas pasirinkti Paslaugos operatorių, rodomas tik pradžioje šiais 3 atvejais:
kai atidarote meniu Pradinis nustatymas kai pakeičiate Antena į Kabelinė arba kai atidarote
meniu pakeitę nustatymą Šalis.
• Norėdami pasirinkti paslaugos operatorių kitais nei pirmiau minėtais 3 atvejais, galite tai padaryti
pasirinkdami NUSTATYMAS → Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas → Paslaugos
operatorius.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
• Gautieji sertifikatai SO: Švedija („Comhem“), Danija („YouSee“, „Stofa“).
• Jeigu sąraše nėra jūsų pageidaujamo paslaugų operatoriaus, pasirinkite Kiti operatoriai.
• Jei pasirinksite „Kiti operatoriai“ arba pasirinkta šalis palaiko tik „Kitus operatorius“, visiems kanalams surasti gali prireikti laiko, o kai kurie kanalai gali būti nesurasti.
Jei kai kurie kanalai neatsiranda, atlikite šiuos veiksmus.
1. NUSTATYMAS → Automat. derinimas → Kabelinė
2. Įveskite papildomas vertes, pvz., dažnį, simbolių spartą, moduliaciją ir tinklo ID.
(Minėtos informacijos galite pasiteirauti kabelinės TV paslaugų teikėjo
Šitos vertės būtinos norint greitai ir teisingai ieškoti visų pasiekiamų programų.
Paprastai naudojamos vertės pateiktos kaip „numatytosios“.
Tačiau teisingų nustatymų teiraukitės kabelinių paslaugų teikėjo.
Kai vykdomas Automat. nustatymas DVB kabelinės režimu, pasirinkus parinktį Visas, bus ieškoma per
visus dažnius, siekiant rasti prieinamus kanalus.
Kai programos neieškoma pasirinkus „Numatytasis“, atlikite paiešką pasirinkdami „Visas“.
Tačiau kai programa ieškoma pasirinkus „Visas“, „Automat. nustatymo“ laikas gali pailgėti.
• Dažnis: veskite naudotojo nustatytą dažnio diapazoną.
• Simbolių sparta: įveskite naudotojo nustatytą simbolių spartą (simbolių sparta: greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į kanalą).
• Moduliacija: įveskite naudotojo nustatytą moduliaciją. (Moduliacija: garso ir vaizdo signalų įkėlimas
į perdavimo įtaisą).
• Tinklo ID: unikalus identifikatorius, priskirtas kiekvienam vartotojui.
44
AUTOMATINIS PROGRAMŲ DERINIMAS
Jei pasirinksite „- -“ šalį (išskyrus Suomiją, Švediją, Daniją ir Norvegiją)
Norėdami žiūrėti DVB-C kitose šalyse, nei Suomija, Švedija, Danija ir Norvegija, kaip Šalį skiltyje
PARINKTYS pasirinkite „- -“.
Galite pasirinkti Naudotojo režimą arba Visą režimą per Automat. derinimas.
Derinant Visą režimą, kai kurie kanalai tam tikriems kabelinės televizijos paslaugos operatoriams (PO)
gali būti apriboti, o derinimas gali ilgai užtrukti.
Pastaba
►►Jūsų kabelinės televizijos teikėjas gali imti mokestį už savo paslaugas arba reikalauti, kad sutiktumėte su jų
siūlomomis sąlygomis.
►►DVB-C kabelinė gali tinkamai neveikti su kai kuriais kabelinės televizijos paslaugų teikėjais.
►►Suderinamumas su DVB-C skaitmeninės kabelinės televizijos transliacija negarantuojamas.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Derinant Vartotojo režimą, gali tekti pakeisti pradžios dažnio informaciją, o atitinkama informacija
priklauso nuo veikiančio kabelinės televizijos paslaugos operatoriaus (PO).
45
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
KABELINĖS SKAITMENINĖS TV (DTV) NUSTATYMAS
(TIK KABELINĖS REŽIMU)
Diapazonas, kurį vartotojas gali išrinkti iš Paslaugos operatorių meniu, skiriasi priklausomai nuo
Paslaugos operatorių skaičiaus, kuriuos palaiko kiekviena šalis, ir jei palaikomų Paslaugos operatorių
skaičius kiekvienai šaliai yra 1, atitinkama funkcija tampa neaktyvia.
Po Paslaugos operatoriaus pakeitimo pasirodo įspėjimo langas, kuriame rašoma, kad aptiktų kanalų
sąrašas bus pašalintas, paspaudus mygtuką OK arba bus pasirinkus „Uždaryti“, ir pasirinkus „TAIP“
pasirodo iškylantis „Automatinio nustatymo“ langas.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
NUSTATYMAS
Perkelti
NUSTATYMAS
Gerai
Perkelti
Automat. derinimas
Automat. derinimas
Rankin. derinimas
Rankin. derinimas
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
➩
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
Diagnostika
Diagnostika
CI informacija
CI informacija
Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatyma ꔉ
Gerai
Paslaugos operatorius
Kabelinės skaitmeninės
TV (DTV) nustatyma
Automatinis
kanalų ꔉ
atnaujinimas
◄ Comhem ►
Įjungti
Uždaryti
1
2
3
4
MENU
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymą.
Pasirinkite Paslaugos operatorius ar
Automatinis kanalų atnaujinimas.
Pasirinkite norimą šaltinį.
• Jei pasirinksite Kabelinė, bus parodytas
meniu Kabelinės skaitmeninės TV (DTV)
nustatymas.
• Kai Automatinis kanalų atnaujinimas
nustatytas „Įjungti“, kanalų informacija
bus automatiškai atnaujinama, kai pasikeis tinklo informacija.
• Kai Automatinis kanalų atnaujinimas yra
„Išjungti“, kanalų informacija nebus
atnaujinama.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
46
RANKINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS (SKAITMENINIU
REŽIMU)
Rankinis programų nustatymas leidžia rankiniu būdu pridėti programą prie programų sąrašo.
(Kitoms šalims nei Suomija, Švedija, Danija ir Norvegija; pasirinkus Anteną
Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje arba pasirinkus šalį „- -“)
NUSTATYMAS
Perkelti
NUSTATYMAS
Gerai
Perkelti
Gerai
Automat. derinimas
Rankin.derinimas
derinimas
Rankin.
Rankin.derinimas
derinimas
Rankin.
ꔉ
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
Programų redagavimas
➩
◄ DTV ►
ꔉ šį kanalą
Imtuvas įtrauks
į jūsų kanalų sąrašą.
CH.
Progr. įrangos atnaujinimas : UHF
ĮJUNGTI
Diagnostika
Diagnostika
CI informacija
CI informacija
30
Blogas Normalus Geras
Atnaujinti
Uždaryti
1
2
MENU
Pasirinkite NUSTATYMAS.
• SKAIČIŲ mygtukais įveskite keturių skaitmenų slaptažodį, kai nustatyta Užrakinti
sistemą reikšmė „Įjungta“.
Pasirinkite Rankin. derinimas.
3
Pasirinkite DTV.
4
Pasirinkite pageidaujamą kanalo numerį.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Automat. derinimas
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
47
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
(Renkantis Kabelinę (Skaitmeninės kabelinės televizijos režimas), jei
pasirinkta šalis yra Suomija, Švedija, Danija, Norvegija arba „--“.
NUSTATYMAS
Perkelti
NUSTATYMAS
Gerai
Automat. derinimas
Perkelti
Automat. derinimas
ꔉ
Rankin.
Rankin. derinimas
derinimas Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
Rankin.
Rankin. derinimas
derinimas ➩
Programų redagavimas
Gerai
◄ DTV ►
ꔉ
Dažnis (kHz)
Simboliųsparta(kS/s)
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
Moduliacija
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Diagnostika
Diagnostika
CI informacija
CI informacija
36200
6875
640AM
Blogas Normalus Geras
Pridėti
Uždaryti
1
2
MENU
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Rankin. derinimas.
3
Pasirinkite DTV.
4
Pasirinkite pageidaujamą kanalo numerį.
• SKAIČIŲ mygtukais įveskite keturių skaitmenų slaptažodį, kai nustatyta Užrakinti
sistemą reikšmė „Įjungta“.
• Simbolių sparta: įveskite naudotojo
nustatytą simbolių spartą. (simbolių sparta: greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į kanalą).
• Moduliacija: įveskite naudotojo nustatytą
moduliaciją. (Moduliacija: garso ir vaizdo
signalų įkėlimas į perdavimo įtaisą)
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
Dažnis, Simbolių sparta ir Moduliacijos režimas reikalingi, kad būtų galima teisingai įtraukti programą
DVB kabelinės televizijos režimu. Tinkamų reikšmių teiraukitės savo kabelinės televizijos paslaugos
teikėjo.
48
RANKINIS PROGRAMų NUSTATYMAS (ANALOGINIU
REŽIMU)
Rankinis programavimo režimas leidžia rankiniu būdu nustatyti ir pageidaujama tvarka sudėlioti nustatytas stotis.
NUSTATYMAS
Perkelti
NUSTATYMAS
Gerai
Automat. derinimas
Perkelti
Gerai
◄ TV ►
Automat. derinimas
ꔉ
Rankin.
Rankin. derinimas
derinimas Programų redagavimas
Atmintinė
ꔉ
Programų redagavimas
Sistema
3
BG
Diapazonas
V/UHF
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
Diagnostika
Diagnostika
CI informacija
CI informacija
Kanalas
0
Paieška
◄►
Pavadinimas
C 02
Išsaugoti
Uždaryti
1
2
MENU
6
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Rankin.
derinimas.
3
Pasirinkite TV.
4
5
arba
Pasirinkite norimą programos
numerį.
7
8
9
Pasirinkite V/UHF or
Kabelinė.
arba
Pasirinkite
pageidaujamą
kanalo numerį.
Pradėkite paiešką.
Pasirinkite Išsaugoti.
Pasirinkite TV sistemą.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
➩
Rankin.
Rankin. derinimas
derinimas • Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
•SKAIČIŲ mygtukais įveskite keturių skaitmenų slaptažodį, kai nustatyta Užrakinti sistemą reikšmė „Įjungta“.
•L: SECAM L/L (Prancūzija)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)
I: PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų Afrika)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija / Afrika / NVS)
•Norėdami išsaugoti kitą kanalą, pakartokite 4–9 žingsnius.
49
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
NUSTATYMAS
Perkelti
NUSTATYMAS
Gerai
Automat. derinimas
Perkelti
Gerai
Automat. derinimas
ꔉ
Rankin.
Rankin. derinimas
derinimas Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
Diagnostika
Rankin.
Rankin. derinimas
derinimas ➩
CI informacija
Programų redagavimas
ꔉ ◄ TV ►
Atmintinė
3
Sistema
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
Diagnostika
CI informacija
BG
Diapazonas
V/UHF
Kanalas
0
Paieška
◄►
Pavadinimas
C 02
Išsaugoti
Uždaryti
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
■■ Stoties pavadinimo priskyrimas
Kiekvienam stoties numeriui galima suteikti pavadinimą iš penkių ženklų.
1
2
MENU
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Rankin. derinimas.
3
Pasirinkite TV.
4
5
6
7
Pasirinkite Pavadin.
Pasirinkite padėtį ir pasirinkite antrą simbolį ir t. t.
Galite naudot abėcėlės raides nuo A iki Z, skaičius nuo 0 iki 9, +/ - ir tarpo simbolį.
Pasirinkite Uždaryti.
Pasirinkite Išsaugoti.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
50
PROGRAMŲ REDAGAVIMAS
Kai programos numeris praleistas, reiškia, kad žiūrėdami televizorių, negalėsite jo pasirinkti P ꕌꕍ mygtuku.
Jei norite išsirinkti praleistą programą, SKAIČIŲ mygtukais tiesiogiai įveskite programos numerį arba
išsirinkite ją programų tvarkymo meniu.
Ši funkcija leidžia praleisti įrašytas programas.
NUSTATYMAS
Perkelti
1
Gerai
YLE TV1
Automat. derinimas
Rankin. derinimas
ꔉ
Programų
Programųredagavimas
redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
➩
Diagnostika
CI informacija
Pr. keitimas
Navigacija
DTV
RADIJAS
TV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
9 YLE Teema
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
Puslapio keitimas
Ankstesnis
Praleisti
1
2
MENU
Pasirinkite NUSTATYMAS.
• SKAIČIŲ mygtukais įveskite keturių
skaitmenų slaptažodį, kai nustatyta
Užrakinti sistemą reikšmė „Įjungta“.
Pasirinkite Programų redagavimas.
3
Įeikite į Programų redagavimas.
4
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Jei paleidus „Automat. derinimas“ funkcija „Automatinis numeravimas“ nepažymėta, programų skaičių
galima keisti funkcija „Perkelti“.
Pasirinkite programą, kurią norėsite įrašyti arba praleisti.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
51
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
DTV / RADIJO REŽIMU
■■ Kaip praleisti programos numerį
1
Pasirinkite programos numerį, kurį norėsite
praleisti.
2
MĖLYNA
Pakeiskite programos numerio spalvą į
mėlyną.
MĖLYNA
Atleiskite.
3
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
TV REŽIMU
Ši funkcija leidžia panaikinti arba praleisti išsaugotas programas.
Taip pat galite pašalinti kai kuriuos kanalus ir naudoti kitos programos numerius.
■■ Kaip panaikinti programą
1
2
Pasirinkite programos numerį, kurį norėsite
praleisti.
RAUDONA
Pakeiskite programos numerio spalvą į raudoną.
RAUDONA
Trinkite.
3
MĖLYNA
• Pasirinkta programa panaikinama, o
visos kitos programos perkeliamos viena
vieta į priekį.
Atleiskite.
■■ Kaip perkelti programą
1
2
3
52
• Kai programos turi būti praleidžiamos,
praleidžiamos programos rodomos
mėlynai ir įprastiniu TV žiūrėjimo metu jų
negalima pasirinkti mygtukais P ꕌꕍ .
• Jei norite pasirinkti praleistą programą,
SKAIČIŲ mygtukais tiesiogiai įveskite
programos numerį, išsirinkite ją programų tvarkymo meniu arba EPG.
Pasirinkite programos numerį, kurį norėsite praleisti.
ŽALIA
ŽALIA
Pakeiskite programos numerio spalvą į žalią.
Atleiskite.
■■ Autom. rūšiavimas
1
GELTONA
Paleisti Automatinį rūšiavimą.
• Vieną kartą įjungę „Autom. rūšiavimas“,
programų daugiau redaguoti nebegalėsite.
1
2
Pasirinkite programos numerį, kurį norėsite praleisti.
MĖLYNA
Pakeiskite programos numerio spalvą į
mėlyną.
MĖLYNA
Atleiskite.
3
• Kai programos numeris praleidžiamas,
tai reiškia, kad įprastiniu TV žiūrėjimo
metu jos negalėsite pasirinkti mygtuku P
ꕌꕍ .
• Jei norite pasirinkti praleistą programą,
SKAIČIŲ mygtukais tiesiogiai įveskite
programos numerį, išsirinkite ją programų tvarkymo meniu arba EPG.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
■■ Kaip praleisti programos numerį
53
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
PROGR. ĮRANGOS ATNAUJINIMAS
Programinės įrangos atnaujinimas reiškia, kad programinę įrangą bus galima atsiųsti per antžeminę
skaitmeninę transliavimo sistemą.
NUSTATYMAS
Perkelti
Automat. derinimas
Rankin. derinimas
Rankin. derinimas
Programų redagavimas
Progr.įrangos
įrangosatnaujinimas
atnaujinimas : ĮJUNGTI
Progr.
: Įjungti ꔉ
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
54
1
2
3
4
MENU
NUSTATYMAS
Gerai
Automat. derinimas
➩
Perkelti
Gerai
Programų redagavimas
Išjungti
Progr.įrangos
įrangos
atnaujinimas
: ĮJUNGTI
Progr.
atnaujinimas
: Įjungti
ꔉ
Diagnostika
Diagnostika
CI informacija
CI informacija
Įjungti
Įjungti
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Progr. įrangos atnaujinimas
Pasirinkite Įjungti arba Išjungti.
• Jei pasirinksite Įjungti, naudotojo patvirtintas pranešimo langelis bus
rodomas pranešant, kad rasta nauja programinė įranga.
Išsaugoti.
ꔉ
* Nustatant „Progr. įrangos naujinimas“
Retkarčiais dėl atnaujintos skaitmeninės programinės įrangos
informacijos perdavimo bus
parodytas šis
meniu televizoriaus ekrane.
TAIP
Uždaryti
Paprastas naujinimas: esamam atnaujinimo srautui
Nauja programinė įranga naujinama toliau nurodytu
laiku: 00/00/0 00:00.
Ar norite atsisiųsti kai pasirodys?
TAIP
Baigus siųsti programinės
įrangos naujinimą, sistema
bus paleista iš naujo.
Progr. įr. atsisiuntimo progresas.
Vers. 03.01.00 ► Vers. 03.02.00
65 %
SLĖPTI
Nauja program. įranga sėkmingai įdiegta.
Sustabdyti
Išjungus maitinimą pradedamas atsiuntimas.
Jei atnaujinimo metu bus įjungtas maitinimas, bus
parodyta eigos būsena.
Uždaryti
Suplanuoti naujinimai: suplanuotam atnaujinimo srautui.
Kai Progr. įrangos naujinimo meniu yra „Išjungti“, pasirodo pranešimas dėl jo pakeitimo į „Įjungti“.
--Progr. įrangos atnaujinimo metu atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
•TV maitinimo nutraukti negalima.
•TV negalima išjungti.
•Antenos atjungti negalima.
•Po Progr. įrangos atnaujinimo galite patvirtinti atnaujintos programinės įrangos versiją Diagnostikos meniu.
•Gali prireikti kelių valandų atsiųsti programinei įrangai, todėl užtikrinkite, kad atsiuntimo metu nedingtų maitinimas.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Yra galimas progr. įrangos atnaujinimas.
Ar norite atsisiųsti dabar?
(maždaug 30 min. - 2 val.)
Jūsų televizoriaus programinė įranga naujinama, kai
išjungiate televizorių nuotolinio valdymo pulteliu ar
mygtuku.
Neišjungti!
Mygtuku < > pasirinkite „Taip“
ir pamatysite tokį paveikslėlį.
55
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
DIAGNOSTIKA
Ši funkcija leidžia peržiūrėti informaciją apie gamintoją, modelį/tipą, serijos numerį ir programinės įrangos
versiją.
Čia parodoma nustatyto *MUX informacija ir signalo stiprumas.
Čia parodoma pasirinkto MUX signalo informacija ir paslaugos pavadinimas.
(*MUX: aukštesnis kanalų katalogas skaitmeniniame transliavime (viename MUX yra keli kanalai.))
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
NUSTATYMAS
Technikos diagnostika
Perkelti
Gamintojas: „LG Electronics Inc.“
Modelis / tipas: M2762DP
Serijos Nr.: : SKJY1107
Progr. įrangos versija: V01.08.00
Gerai
Automat. derinimas
Rankin. derinimas
Programų redagavimas
▼
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
Diagnostika
Diagnostika
ꔉ
➩
ꔉ
CH 30
CH 34
CI informacija
CH 36
CH 38
CH 54
CH 60
▼
Ankst.
1
2
MENU
Kontekstinis meniu
Išeiti
Pasirinkite NUSTATYMAS.
Pasirinkite Diagnostika.
3
Rodomas Gamintojas, Modelis / Tipas, Serijos numeris ir Programinės įrangos versija.
4
Rodoma kanalų informacija.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
56
CI [BENDROSIOS SĄSAJOS] INFORMACIJA
Ši funkcija leidžia jums naudoti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas). Jei pašalinsite CI
modulį, negalėsite naudoti mokamų paslaugų.
Kai modulis įterpiamas į CI lizdą, galite pasiekti modulio meniu.
Norėdami nusipirkti modulį ir intelektualią kortelę, susisiekite su savo platintoju. Pakartotinai neįdėkite ar
neišimkite CI modulio iš televizoriaus. Tai gali sukelti sutrikimą. Įjungus televizorių po CI modulio įdėjimo,
gali nebūti jokio garso.
Tai gali būti nesuderinama su CI moduliu ir intelektualiąja kortele.
CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo šalies transliavimo aplinkybių.
NUSTATYMAS
Perkelti
Gerai
Automat. derinimas
„Viaccess“ modulis
Rankin. derinimas
Konsultacijos
Programų redagavimas
Progr. įrangos atnaujinimas : ĮJUNGTI
➩
Diagnostika
CIinformacija
informacija
CI
Autorizavimai
Modulio informacija
ꔉ
Pasirinkite elementą
• Šis OSD skirtas tiktai iliustracijai ir meniu parinktys bei ekrano formatas keisis priklausomai nuo
Skaitmeninių mokamų paslaugų tiekėjo.
• Galima pakeisti CI (Bendrosios sąsajos) meniu ekraną ir paslaugą, bet dėl to reikia pasikonsultuoti su platintoju.
1
2
3
4
MENU
Pasirinkite NUSTATYMAS.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitikinkite, kad jis visiškai atitinka DVB-CI arba „CI plus“
reikalavimus.
Pasirinkite CI informacija.
Pasirinkite pageidaujamą elementą: modulio informaciją, intelektualiosios kortelės
informaciją, kalbą ar programinės įrangos atsisiuntimą ir taip toliau.
Išsaugoti.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
57
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
PROGRAMŲ SĄRAŠO PASIRINKIMAS
Atmintyje saugomas programas galite patikrinti programų lentelėje.
Programų sąrašas
Mažasis terminų žodynėlis
Rodomas, kai Užrakinta
programa.
1 BBC
2 BBC
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Išeiti.
■■ Programų SĄRAŠO rodymas
1
LIST
Parodykite programų sąrašą.
• Galite pastebėti, kad kai kurių programų
numeriai yra mėlynos spalvos. Automatinio
nustatymo metu arba programų redagavimo
režime jos buvo nustatytos praleisti.
• Kai kurios programų sąraše rodomos programos turi tik kanalo numerį, o tai reiškia, kad
joms nėra nustatytas stoties pavadinimas.
■■ Kaip pasirinkti programą iš programų sąrašo
1
Pasirinkite programą.
TV/
RAD
2
Perjunkite pasirinktą programos numerį.
■■ Kaip peržiūrėti programas programų sąraše
1
Verskite puslapius.
2
LIST
58
ꔉ
3 BBC
Grįžkite į įprastinę televizoriaus peržiūrą.
Programos, kurią šiuo metu žiūrite, režimas bus keičiamas tarp TV,
DTV ir radijo.
MĖGSTAMIAUSIOS PROGRAMOS NUSTATYMAS
■■ Mėgstamiausios programos pasirinkimas
Mėgstamiausia programa – patogi funkcija, leidžianti greitai ieškoti programose pagal poreikius, nelaukiant, kol televizorius ieškos po visas tarpines programas.
◄
Mėgstamiausias
►
1
2
3
Pasirinkite pageidaujamą programą.
arba
Pasirinkite Mėgstamiausias.
4
Pasirinkite Mėgstamiausias.
Grįžkite į televizoriaus peržiūrą.
• Pasirinkta programa bus automatiškai įtraukta į mėgstamiausių programų sąrašą.
■■ Mėgstamiausių programų sąrašo rodymas
♥ Mėgstamiausių sąrašas
1 BBC
2 BBC
ꔉ
3 BBC
3
ŽYMĖ
FAV (mėgstama)
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
Mėgstamiausias
Parodykite Mėgstamiausių programų sąrašą.
Išeiti.
59
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
ĮVESČIŲ SĄRAŠAS
HDMI, AV, KOMPONENTAS IR RGB gali būti atpažinti pagal aptikimo kontaktą ir įjungti tik tuomet, kai
išorinis įrenginys patvirtina įtampą.
Paspausdami mygtuką TV/RAD (televizorius / radijas), galite perjungti Išorinę įvestę į Radijo dažnio
įvestį ir į paskutinę žiūrėtą programą režimu DTV / RADIJAS / TV.
Antena
AV
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS / PROGRAMŲ VALDYMAS
HDMI
1
Komponentas
RGB
INPUT
Pasirinkite įvesties šaltinį.
• Antena arba Kabelinė: pasirinkite žiūrėdami DTV/TV. (Skaitmeninė kabelinė išvestis galima tik su
Suomija, Švedija ir „--“ šalimi)
• AV: pasirinkite, kai žiūrėsite vaizdus iš VCR arba išorinės įrangos.
• Komponentas: pasirinkite, kai DVD arba skaitmeninio priedėlio naudojimas priklauso nuo jungties.
• RGB: pasirinkite, kai asmeninio kompiuterio naudojimas priklauso nuo jungties.
• HDMI: pasirinkite, kai DVD įrenginio, asmeninio kompiuterio arba skaitmeninio priedėlio naudojimas
priklauso nuo jungties.
60
EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS
VADOVAS) (SKAITMENINIU REŽIMU)
Ši sistema naudoja Elektroninį programos vadovą (EPG), kuris padeda naršyti po visas galimas žiūrėjimo parinktis.
EPG pateikia tokią informaciją kaip programų sąrašai, visų galimų paslaugų pradžios ir pabaigos laikai.
Be to, dažnai EPG galima gauti išsamią informaciją apie programą (šių programų prieinamumo ir išsamios informacijos kiekis yra skirtingas ir priklauso nuo konkretaus transliuotojo).
Šią funkciją galima naudoti tik jei EPG informaciją transliuoja transliacijos kompanijos.
EPG rodo programų duomenis artimiausioms 8 dienoms.
Rodoma esama ekrano informacija.
Rodoma su DTV programa.
Rodoma su radijo programa.
Rodoma su MHEG programa.
Rodoma su AAC programa.
Transliuojamos programos vaizdo formatas
Transliuojamos programos vaizdo formatas
Priklausomai nuo informacijos apie programą, ekrane ga
būti nerodoma transliuojamos programos piktograma.
576i/p, 720p, 1080i/p: transliuojamos programos skyra
EPG įjungimas/išjungimas
1
GUIDE
EPG įjungimas / išjungimas.
Pasirinkite programą
1
2
arba
Pasirinkite pageidaujamą programą.
EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS VADOVAS) (SKAITMENINIU REŽIMU)
ꔖ
ꔕ
꘎
ꔰ
ꔶ
ꔷ
ꔇ Rodoma su teleteksto programa.
Rodoma su subtitrų programa.
ꔚ Rodoma su užšifruota programa.
ꔨ Rodoma su „Dolby“ programa.
ꔩ Rodoma su „Dolby Digital PLUS“ programa.
Priėjus pasirinktą programą, EPG pradings.
61
EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS VADOVAS)
(SKAITMENINIU REŽIMU)
Mygtukų funkcija DABAR/KITAS vadovo režimu
Galite peržiūrėti transliuojamą programą ir kitą programą pagal tvarkaraštį.
RAUDONA
Pakeiskite EPG režimą.
Programos vadovas
1 YLE TV1
GELTONA
Įeikite į Laikmačio įrašymo / priminimo
nustatymo režimą.
MĖLYNA
Įeikite į Laikmačio įrašymo / priminimo
sąrašo režimą.
DABAR
1 YLE TV1
EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS VADOVAS) (SKAITMENINIU REŽIMU)
Pasirinkite „DABAR“ arba „KITAS“
programą.
Pasirinkite transliavimo programą.
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
8 YLE24
Glamour
▲
Informacija
GUIDE
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
RADIJAS
Pr. keitimas
Režimas
Tvarkaraštis
arba
arba
BACK
EXIT
Programų sąrašas
Išjunkite EPG.
Pasirinkite TV arba RADIJO programą.
TV/
RAD
Įjungiama arba išjungiama
išsami informacija
Puslapis į viršų/ žemyn.
Mygtukų funkcija 8 dienų vadovo režimu
RAUDONA
Pakeiskite EPG režimą.
Programos vadovas
1 YLE TV1
ŽALIA Įeikite į Datos nustatymo režimą.
14:00
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
GELTONA
Įeikite į Laikmačio įrašymo / priminimo
nustatymo režimą.
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
15:00
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ... Tänään otsikoissa
▲
Mėgstama
MĖLYNA
Įeikite į Laikmačio įrašymo / priminimo
sąrašo režimą.
Priėjus pasirinktą programą, EPG pradings.
Pasirinkite transliavimo programą.
Puslapis į viršų/ žemyn.
Informacija
Režimas
GUIDE
TV/
RAD
2007 Bal. 6, 15:09
▲
Bal. 6 (Pen.)
VISI
Pasirinkite programą.
62
KITAS
That ’70s show
Mėgstama
Priėjus pasirinktą programą, EPG pradings.
2007 Bal. 6, 15:09
▲
VISI
Data
arba
BACK
RADIJAS
Pr. keitimas
Tvarkaraštis
arba
EXIT
Programų sąrašas
Išjunkite EPG.
Pasirinkite TV arba RADIJO programą.
Įjungiama arba išjungiama
išsami informacija
Mygtukų funkcija Datos keitimo režimu
ŽALIA Išjunkite datos nustatymo režimą.
Programos vadovas
1 YLE TV1
VISI
◄ Bal. 6 (Pen.) ►
14:00
1 YLE TV1
Pakeiskite į pasirinktą datą.
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
Pasirinkite datą.
8 YLE24
2007 Bal. 6, 15:09
▲
...
15:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▲
Datos keitimas
Išeiti iš datos nustatymo
Išjunkite datos nustatymo režimą.
arba
arba
BACK
EXIT
Išjunkite EPG.
Mygtukų funkcija Išplėsto aprašo langelyje
Tekstas aukštyn / žemyn.
Informacija
GELTONA
Įeikite į Laikmačio įrašymo / priminimo
nustatymo režimą.
▲
arba
BACK
Įjungiama arba išjungiama išsami
informacija
▲
Informacija
GUIDE
Išjunkite EPG.
Tvarkaraštis
EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS VADOVAS) (SKAITMENINIU REŽIMU)
GUIDE
63
EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS VADOVAS)
(SKAITMENINIU REŽIMU)
Mygtukų funkcija Laikmačio įrašymo / priminimo nustatymo režimu
Nustato įrašymo pradžią arba pabaigą ir nustato tik priminimo pradžios laiką su pabaigos laiku pilkesniame fone.
Ši funkcija veikia tik tuomet, kai įrašymo įrenginys yra prijungtas prie TV-OUT(AV) terminalo signalo įrašymo 8 kontaktų SCART kabeliu.
Data
Pradžios laikas Pabaigos laikas
▼
BACK
Pasirinkite įrašymo datą.
Pakeiskite į Vadovo arba tvarkaraščio
režimą.
15:09
Kov. 6
17:30
Programa
That ’70s sh
▼
Pasirinkite įrašyti arba priminti.
Funkcijos nustatymas.
Gerai
Ankst.
Pasirinkite Datą, Pradžios / pabaigos laiką arba
Programą.
EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS VADOVAS) (SKAITMENINIU REŽIMU)
Įrašykite laikmačio įrašą/priminimą
Mygtukų funkcija Programų sąrašo režimu
Jei sukūrėte programų sąrašą, į tvarkaraštį įtraukta programa rodoma paskirtu metu, net jei tuo metu
žiūrite kitą programą.
Kai atidaromas kontekstinis langas, veiks tik klavišai „Up“ (Aukštyn) / „Down“ (Žemyn) / OK (Gerai) /
„BACK“ (Grįžti).
RAUDONA
Pridėkite naują Rankinio įrašymo nustatymo režimą.
Pradžios data
Pridėkite naują Žiūrėjimo laikmačio nustaŽALIA
tymo režimą.
Pen. 2007 Bal. 6, 15:09
Pradžios laikas
Geg. 6 16:00 Draugas1
Geg. 6 18:00 Draugas2
Antraštė
Draugas2
16:00
Keisti
Trinti
Trinti visus
MĖLYNA
arba
GUIDE
Pakeiskite į Vadovo režimą.
Priminti
DTV 19 Dave
(Pen.) 06/05/2007
16:00
Perkelti
BACK
arba
EXIT
Išjunkite EPG.
Naujas įrašas
Pasirinkite pageidaujamą Parinktį (Keisti / Trinti) / Trinti visus).
Pasirinkite Programų sąrašas.
Puslapis į viršų/ žemyn.
64
Programų sąrašas 1/1 puslapis
Uždaryti
Keisti / Trinti
Naujas priminimas
Puslapio keitimas
Išeiti
Programos vadovas
VAIZDO VALDYMAS
VAIZDO DYDŽIO (VAIZDO FORMATO) VALDYMAS
Ekraną galite žiūrėti įvairiais vaizdo formatais:16:9, Tik skenuoti, Pradinis, Automatinis plotis, 4:3,
14:9, Mastelis ir Kino mastelis.
Jeigu ekrane ilgesnį laiką paliekamas statinis vaizdas, jis gali„išdegti“ ir likti matomas.
Padidinimo santykį galima reguliuoti mygtuku ꕌꕍ.
Ši funkcija veikia su šiuo signalu.
1
Pasirinkite norimą vaizdo formatą.
• 16:9
Ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų
per visą ekraną (patogu žiūrėti 4:3 formato
DVD plokšteles).
• Taip pat galite reguliuoti Vaizdo format. meniu
VAIZDAS.
• Mastelio nustatymui pasirinkite 14:9, Mastelis ir
Kino mastelis iš Koeficiento meniu. Baigus mastelio nustatymą , ekranas grįžta į Spartųjį meniu.
• Pradinis
Kai televizorius priima plačiaekranį signalą,
jis automatiškai pakeičiamas į siunčiamo
vaizdo formatą.
VAIZDO VALDYMAS
2
Pasirinkite Vaizdo format.
Pradinis
• Tik skenuoti
Šis pasirinkimas leis žiūrėti geriausios kokybės vaizdą neprarandant pradinio aukštos
raiškos vaizdo.
Pastaba: jei pradiniame vaizde yra triukšmo,
šį triukšmą galite matyti ties kraštu.
• Visas plotis
Kai televizorius gauna plataus ekrano signalą, galite pakeisti vaizdą tiek horizontaliai, tiek
vertikaliai linijine proporcija, kad ekranas būtų
visiškai užpildytas.
Tik skenuoti
Visas plotis
65
VAIZDO VALDYMAS
• 4:3
Šis pasirinkimas leis žiūrėti vaizdą pradiniu
vaizdo formatu 4:3, iš abiejų vaizdo pusių
kairėje ir dešinėje atsiras pilkos juostos.
• Mastelis
Ši funkcija leidžia žiūrėti nepakitusį vaizdą
per visą ekraną. Tačiau viršuje ir apačioje
vaizdas bus šiek tiek „nukirptas“.
• 14: 9
Naudodami šią funkciją galite žiūrėti vaizdo
formatu 14:9 arba bendrąją televizijos programą 14:9 režimu:. 14:9 ekranas rodomas
taip pat, kaip 4:3 formatu, tik praplečiamas
aukštyn ir žemyn.
• Kino mastelis
Pasirinkite Kino mastelį, jei norite padidinti
vaizdą teisingomis proporcijomis. Pastaba:
didinant arba mažinant vaizdą, jis gali būti
iškraipytas.
VAIZDO VALDYMAS
Mygtukai ◄ arba ►: pritaikykite Kino mastelio didinimo santykį. Reguliavimo diapazonas
yra nuo 1 iki 16. Mygtukai ▼ arba ▲: judinkite ekraną.
! PASTABA
►Komponentiniu
►
režimu galite pasirinkti tik 4:3, 16:9 (Platus), 14:9, Mastelis / Kino mastelis.
►HDMI
►
režimu galite pasirinkti tik 4:3, Pradinis, 16:9 (Platus) 14:9, Mastelis / Kino mastelis.
►RGB-PC,
►
HDMI-PC režimu galite pasirinkti tik 4:3, 16:9 (Platus).
►DTV/HDMI
►
/ Komponento režimu (virš 720p) galima naudoti Tik skenuoti.
►Analoginiu
►
/ AV režimu, galima pasirinkti automatinį plotį.
66
VAIZDO VEDLYS
Šia funkcija galite reguliuoti pradinio vaizdo kokybę.
Naudokite šią funkciją, norėdami sukalibruoti ekrano kokybę, suderindami „BLACK“ (Juodumo), „White
Level“ (Baltumo lygį) ir pan. Bendri vartotojai gali nesunkiai kalibruoti ekrano kokybę kiekvieną etapą
atlikdami iš eilės.
Kai sureguliuojate vaizdą į „Low“ (Žemą), „Recommended“ (Rekomenduojama) arba „High“ (Aukštą),
pakeitimo rezultatą galite matyti kaip pavyzdį.
Režimu RGB-PC/HDMI-PC neveikia Spalvos, Atspalvio ir Horizontalaus/ vertikalaus ryškumo funkcijos.
VAIZDAS
Vaizdo format. Perkelti
Vaizdo vedlys
Gerai
Su vaizdo vedliu galite reguliuoti pradinio atvaizdo vaizdo koky-
: 16:9
bę.
ꔉ
Vaizdo
Vaizdo vedlys
vedlys
ꕊ Energijos taupymas
: Išjungti
: Vaizdingas
•Foninisapšvietimas 100
• Kontrastas 100
• Ryškumas 50
• Aiškumas ➩
70
▼
1
2
3
4
MENU
Ankstesnis
Pasirinkite VAIZDAS.
Kitas
• Jei nutrauksite nustatymą prieš paskutinį
etapą, pakeitimai nebus pritaikyti
• Sureguliavimo vertė išsaugota į Ekspertas 1.
VAIZDO VALDYMAS
Vaizdo režimas
Pasirinkite Vaizdo vedlys.
Pritaikykite Juodumo lygį, Baltos spalvos lygį, Atspalvį, Horizontalų aiškumą,
Vertikalų aiškumą, Spalvų temperatūrą, Dinamišką kontrastą, Spalvos sustiprinimą, Foninį apšvietimą.
Norėdami taikyti nustatymus, pasirinkite įvesties šaltinį.
5
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
67
VAIZDO VALDYMAS
ꕊ ENERGIJOS TAUPYMAS
Tai sumažina TELEVIZORIAUS energijos sunaudojimą.
Numatytasis gamyklos nustatymas pritaikytas patogiai žiūrėti namie.
Galite padidinti ekrano ryškumą pritaikę Energijos taupymo lygį arba nustatę Vaizdo režimą.
Reguliuojant Energy Saving (Energijos taupymą) MHEG režimu, Energy Saving (Energijos taupymo)funkcija nustatoma MHEG pasibaigus.
Pasirinkus „Išjungti ekraną“ kol derinami radijo stočių kanalai, bus sumažintas energijos sunaudojimas.
VAIZDAS
Vaizdo format. Perkelti
VAIZDAS
Gerai
: 16:9
Vaizdo format. Vaizdo vedlys
VAIZDO VALDYMAS
ꕊ Energijos
: Išjungti : Išjungti
Energijostaupymas
taupymas
ꔉ
➩
2
3
MENU
Gerai
Vaizdo vedlys
Išjungti
Išjungti
ꕊ Energijos
: Išjungti : IšjungtiMin. ꔉ
Energijostaupymas
taupymas
Vidutinis
Vaizdo režimas
: Vaizdingas
Maks.
• Foninis apšvietimas 100Ekranas išjungtas
Vaizdo režimas
: Vaizdingas
• Foninis apšvietimas 100
• Kontrastas 100
• Kontrastas 100
• Ryškumas 50
• Ryškumas 50
• Aiškumas • Aiškumas 70
▼
1
Perkelti
: 16:9
ꔉ
70
▼
Pasirinkite VAIZDAS.
Pasirinkite ꕊ Energijos taupymas.
Pasirinkite Išjungti, Min., Vidutinis, Maks. arba Ekranas išjungtas.
4
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
• Pasirinkus išjungti ekraną, ekranas po 3 sekundžių bus išjungtas ir bus paleista ekrano išjungimo
funkcija. Televizorius bus atjungtas, kad būtų galima jį išjungti automatiškai.
• Šią funkciją taip pat galite derinti pasirinkdami nuotolinio valdymo pulto Energijos taupymo mygtuką.
• Norėdami grįžti iš Išjungto ekrano funkcijos, paspauskite bet kurį mygtuką.
68
IŠANKSTINIAI VAIZDO NUSTATYMAI
Vaizdo režimas – išankstiniai nustatymai
Vaizdingas Įprastas Kinas Sportas Žaidimai
Padidinkite kontrastą, ryškumą, spalvas ir aiškumą, kad vaizdas būtų ryškus.
Įprasčiausia ekrano rodymo būsena.
Optimizuoja vaizdą, kad galėtumėte žiūrėti filmus.
Optimizuoja vaizdą, kad galėtumėte žiūrėti sporto renginius.
Optimizuoja vaizdą, kad galėtumėte žaisti žaidimus.
VAIZDAS
Perkelti
Vaizdo format. VAIZDAS
Gerai
: 16:9
Vaizdo format. Vaizdo vedlys
ꕊ Energijos taupymas : Išjungti
➩
3
Vaizdo vedlys
Vaizdingas
Vaizdingas
ꕊ Energijos taupymas : Išjungti
Įprastas
: Vaizdingas
Vaizdo režimas
režimas : Vaizdingas
• Foninis apšvietimas 100
• Foninis apšvietimas 100
• Kontrastas 100
• Kontrastas 100
• Ryškumas 50
• Ryškumas 50
• Aiškumas • Aiškumas ꔉ
70
70
ꔉ
Kinas
ꔉ
Sportas
Žaidimai
ꕋ Ekspertas 1
ꕋ Ekspertas 2
▼
Pasirinkite VAIZDAS.
VAIZDO VALDYMAS
2
MENU
Gerai
Vaizdo režimas
režimas ▼
1
Perkelti
: 16:9
Pasirinkite Vaizdo režimas.
Pasirinkite Vaizdingas, Įprastas, Kinas, Sportas ar Žaidimai
4
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
• Vaizdo režimas sureguliuoja televizorių taip, kad vaizdas būtų rodomas geriausiai. Meniu Vaizdo
režimas išsirinkite išankstinį vaizdo nustatymą pagal programos kategoriją.
• Taip pat galite pritaikyti vaizdo režimą per Spartųjį meniu.
69
VAIZDO VALDYMAS
RANKINIS VAIZDO REGULIAVIMAS
Vaizdo režimas – Vartotojo parinktis
VAIZDO VALDYMAS
Foninis apšvietimas
Norėdami valdyti ekrano ryškumą, LCD pulte sureguliuokite ryškumą.
Nustatant ryškumą rekomenduojama sureguliuoti foninį apšvietimą.
Kontrastas
Sureguliuojami vaizdo juodumo ir baltumo signalų lygiai. Kai šviesios vaizdo dalių spalvos yra per
sodrios, naudokite Kontrasto funkciją.
Ryškumas
Sureguliuojamas pagrindinis vaizdo signalo lygis.
Aiškumas
Reguliuoja vaizdo šviesių ir tamsių spalvų susiliejimą.
Kuo žemesnis lygis, tuo švelnesnis vaizdas.
Spalva
Reguliuoja visų spalvų intensyvumą.
Atspalvis
Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų pusiausvyrą.
Spalvų temperatūra
Nustatykite šiltas, norėdami sustiprinti šiltesnes spalvas, pvz., raudoną, arba nustatykite į šaltas, norėdami padaryti vaizdą melsvesnį.
VAIZDAS
Vaizdo format. Perkelti
VAIZDAS
Gerai
: 16:9
Vaizdo format. Vaizdo vedlys
Vaizdo vedlys
ꕊ Energijos taupymas : Išjungti
ꕊ Energijos taupymas : Išjungti
Vaizdo režimas
režimas : Vaizdingas
• Foninis apšvietimas 100
➩
2
3
4
5
MENU
Gerai
Vaizdingas
Vaizdingas
: Vaizdingas
• Foninis apšvietimas 100
Sportas
• Kontrastas 100
• Kontrastas 100
Žaidimai
• Ryškumas 50
• Ryškumas 50
ꕋ Ekspertas 1
• Aiškumas • Aiškumas ꕋ Ekspertas 2
70
ꔉ
Įprastas
ꔉKinas
Vaizdo režimas
režimas ꔉ
▼
1
Perkelti
: 16:9
70
▼
Pasirinkite VAIZDAS.
Pasirinkite Vaizdo režimas.
Pasirinkite Vaizdingas, Įprastas, Natūralus, Kinas, Sportas ar Žaidimai
Pasirinkite Foninis apšvietimas, Kontrastas, Aiškumas, Spalva, Atspalvis arba
Spalvų temperatūra.
Atlikite atitinkamus reguliavimus.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
! PASTABA
70
►RGB-PC/HDMI-PC
►
režimu spalvos ir atspalvio reguliuoti negalima.
►Pasirinkus
►
Ekspertas 1/2, galite rinktis Foninį apšvietimą, Kontrastą, Ryškumą, H aiškumą,
V aiškumą, Spalvą arba Atspalvį.
VAIZDO KOKYBĖS GERINIMO TECHNOLOGIJA
Galite sukalibruoti ekraną kiekvienam vaizdo režimui arba nustatyti vaizdo vertę pagal specialųvaizdo
ekraną.
Galite nustatyti skirtingą vaizdo vertę kiekvienai įvesčiai.
Jei norite iš naujo atstatyti numatytojo gamyklinio ekrano nustatymus, kai sureguliuosite kiekvieną vaizdo
režimą, pasirinkite funkciją „Vaizdo atstata“ kiekvienam Vaizdo režimui.
VAIZDAS
Perkelti
▲
VAIZDAS
Gerai
Perkelti
Gerai
▲
• Ryškumas 50
• Ryškumas 50
• Aiškumas 70
• Aiškumas 70
• Spalva 50
• Spalva 50
• Atspalvis • Atspalvis • Spalvų temperatūra0
• Spalvų temperatūra0
➩
0
Išplėstinis valdymas
valdymas ꔉ
•• Išplėstinis
• Vaizdo atstata
Ekranas
Ekranas
0
Dinaminis kontrastas
Išjungti
Dinamiškos spalvos
Išjungti
Triukšmo mažinimas
Gama
Išplėstinis valdymas
valdymas
•• Išplėstinis
ꔉ
Juodumo
lygis
• Vaizdo atstata
Išjungti
◄ Aukštas ►
Filmo režimas
Išjungti
Išjungti
Uždaryti
1
2
3
MENU
VAIZDO VALDYMAS
Pasirinkite VAIZDAS.
Pasirinkite Išplėstinis valdymas.
Pasirinkite Dinamišką kontrastą, Dinamiškas spalvas, Triukšmo mažinimą,
Gamą, Juodumo lygį arba Filmo režimą. (Žr. 73 į 74 psl.)
4
Pasirinkite norimą šaltinį.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
71
VAIZDO VALDYMAS
EKSPERTINIS VAIZDO VALDYMAS
Segmentuotos kategorijos Ekspertas 1 ir Ekspertas 2 suteikia daugiau kategorijų, kurias naudotojai gali
nustatyti pagal savo poreikius, taip išgaudami optimalią vaizdo kokybę.
Tai taip pat padės specialistams optimizuoti TELEVIZORIAUS veikimą tam tikriems vaizdo įrašams.
VAIZDAS
Vaizdo format. Perkelti
VAIZDAS
Gerai
: 16:9
Vaizdo vedlys
ꕊ Energijos taupymas
Vaizdo režimas
režimas
Vaizdo
: Išjungti
Vaizdingas
• Foninis apšvietimas
70
Kinas
VAIZDO VALDYMAS
• Kontrastas Sportas
90
• Ryškumas Žaidimai
50
ꕋ
Ekspertas 1
1
• H aiškumas ꕋ
70 Ekspertas
➩
Standartinis
:: ꕋ
EkspertasĮprastas
1ꔉ
▼
ꔉ
ꕋ Ekspertas 2
Perkelti
Gerai
Dinaminis kontrastas
Išjungti
▲
• Kontrastas 90
• Ryškumas 50
Gama
• H aiškumas 50
Juodumo lygis
Aukštas
• V aiškumas 49
Išjungti
• Spalva Filmo režimas
• Atspalvis 50
0
Triukšmo mažinimas
Išjungti
◄ Vidutinis ►
Spalvos standartas
Ekspertinis vaizdas
•• Ekspertinis
valdymas ꔉ
Išplėstinis valdymas
Spalvų filtras
• Vaizdo atstata
▼
Spalvų temperatūra
HD
Išjungti
Išjungti
Šilta
Uždaryti
1
2
MENU
Pasirinkite VAIZDAS.
Pasirinkite Vaizdo režimas.
3
Pasirinkite ꕋ Ekspertas 1 arba ꕋ Ekspertas 2.
4
5
6
Pasirinkite Ekspertinis valdymas.
Pasirinkite norimą šaltinį.
Atlikite atitinkamus reguliavimus.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
72
Dinaminis kontrastas
(Išjungti / Žemas /
Aukštas)
■■ Sureguliuoja kontrastą, kad jis geriausiai tiktų prie ekrano ryškumo.
Vaizdas pagerinamas ryškias dalis paryškinant, o tamsias dalis
patamsinant.
Dinamiškos spalvos
(Išjungti / Žemas /
Aukštas)
■■ Sureguliuoja ekrano spalvas, taigi jos atrodo gyvesnės, sodresnės
ir aiškesnės. Ši funkcija išryškina atspalvius, sodrumą ir skaistumą,
taigi raudona, mėlyna, žalia ir balta atrodo daug ryškesnės.
Triukšmo mažinimas
(Išjungti / Žemas / Vidutinis ■■ Sumažina ekrano triukšmą, nekenkiant vaizdo kokybei.
/ Aukštas)
Juodumo lygis
(Žemas / Aukštas /
Automatinis)
• Žemas: ekrano vaizdas tampa tamsesnis.
• Aukštas: ekrano paveikslėlis tampa šviesesnis.
• Automatinis:Valdo ekrano juodumo lygį ir automatiškai nustato jį
kaip aukštą arba žemą.
■■ Nustatykite tinkamą ekrano juodumo lygį.
■■ Ši funkcija leidžia pasirinkti „Žemas“ arba „Aukštas“ naudojant šiuos
režimus: AV(NTSC-M), HDMI arba komponentą. Priešingu atveju
„Juodumo lygis“ pakeičiamas į „Automatinį“.
Filmo režimas
(Įjungti / Išjungti)
Spalvos standartas
(SD/HD)
VAIZDO VALDYMAS
Gama
(Žemas / Vidutinis /
Aukštas)
■■ Galite sureguliuoti tamsios srities ryškumą ir vidutinį vaizdo pilkumo
lygį.
• Žemas: paryškinkite tamsaus ir vidutinio pilkumo spalvų lygio vaizdo
sritis.
• Vidutinis: išreikškite pradinius vaizdo lygius.
• Aukštas: patamsinkite tamsaus ir vidutinio pilkumo spalvų lygio vaizdo sritis.
■■ Galite žiūrėti kino tipo vaizdo įrašus pašalinus vibracijos efektą.
■■ Naudokite šią funkciją filmams žiūrėti.
■■ Skirtingų vaizdo įrašų spalvas pakeičia į HD spalvas. Ši funkcija
nustatyta SD vaizdo (BT-601) ir HD vaizdo (BT-709) spalvos formatams.
73
VAIZDO VALDYMAS
Ekspertinis vaizdas
(Išjungti / Ekspertas 1 /
Ekspertas 2)
■■ Šis modelis reikalingas ekspertiniam reguliavimui atlikti.
■■ Ši funkcija įjungiama „Vaizdo režimas - Expert“ (Vaizdo režimas –
ekspertas), kai žiūrite DTV.
Spalvų filtras
■■ ■ Ši funkcija filtruoja tam tikras vaizdo įrašo spalvas.
(Išjungti / Raudona / Žalia / Galite naudoti RGB filtrą, norėdami tiksliai nustatyti spalvų sodrumą ir
Mėlyna)
atspalvį.
■■ Ši funkcija sureguliuoja visas ekrano spalvas taip, kaip norite.
a. • Metodas: 2 taškai
• Modelis: vidinis, išorinis
VAIZDO VALDYMAS
• Raudonos /Žalios / Mėlynos kontrastas, Raudonos / Žalios / Mėlynos
ryškumas:
Spalvų temperatūra
(Vidutinė / Šilta / Vėsi)
Reguliavimo diapazonas yra nuo -50 iki +50.
b. • Metodas: 10 taškų IRE
• Modelis: vidinis / išorinis
• IRE (Radijo inžinierių institutas) ­vienetas, skirtas rodyti vaizdo signalo dydį, kuris gali būti nustatytas tarp 10, 20, 30 iki 100. Raudoną,
žalią arba mėlyną spalvas galite sureguliuoti pagal kiekvieną
nustatymą.
• Raudona / Žalia / Mėlyna: reguliavimo diapazonas nuo -50 iki +50.
■■ Kaip ekspertų naudojamas reguliavimo įrankis naudojant bandymo
modelius, jis neturi įtakos kitoms spalvoms, tačiau gali būti naudojamas selektyviam 6 spalvų zonų reguliavimui (raudona / žalia / mėlyna / žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona).
Spalvų skirtumas negali būti didelis, net jei reguliuojate bendrą vaizdo įrašą.
Spalvų valdymo sistema
■■ Reguliuojama raudona / žalia / mėlyna / žalsvai mėlyna / rausvai
raudona / geltona.
• Raudona / žalia / mėlyna / geltona / žalsvai mėlyna / rausvai raudona spalva: reguliavimo diapazonas nuo -30 iki +30.
• Raudonas / žalias / mėlynas / geltonas / žalsvai mėlynas / rausvai
raudonas atspalvis: reguliavimo diapazonas nuo -30 iki +30.
■■ Ši funkcija negalima esant RGB-PC ir HDMI (PC) režimui.
74
VAIZDO ATSTATA
Pasirinktų vaizdų režimų nustatymai grąžinami į numatytuosius gamyklinius nustatymus.
VAIZDAS
Perkelti
▲
VAIZDAS
Gerai
• Ryškumas 50
• Ryškumas 50
• Aiškumas 70
• Aiškumas • Spalva 50
• Atspalvis • Spalvų temperatūra0
• Spalva 50
Bus atstatyti visi vaizdo nustatymai.
• Atspalvis 0
Tęsti?
• Spalvų temperatūra0
➩
0
• Išplėstinis valdymas
•• Vaizdo
Vaizdo atstata
atstata
ꔉ
3
70
?
• Išplėstinis valdymas
Taipꔉ
•• Vaizdo
Vaizdo atstata
atstata
NE
Ekranas
Pasirinkite VAIZDAS.
Pasirinkite Vaizdo atstata.
VAIZDO VALDYMAS
2
Ekranas
MENU
Gerai
▲
1
Perkelti
Pasirinkite Taip arba Ne.
4
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
75
VAIZDO VALDYMAS
EKRANO NUSTATYMAS KOMPIUTERIO REŽIMUI
Skyros pasirinkimas
Norėdami peržiūrėti normalų vaizdą, atitaikykite RGB režimo skyrą ir asmeninio kompiuterio pasirinktį.
Ši funkcija veikia tik šiuo režimu: RGB[PC].
<Vertikali skyra: 768>
EKRANAS
VAIZDAS
Perkelti
Gerai
1024 x 768
Automat. konfig.
1280 x 768
Padėtis
1360 x 768
Ankst.
Dydis
VAIZDO VALDYMAS
▲
• Ryškumas 50
Fazė
• Aiškumas 70
Paleisti iš naujo
• Spalva 50
• Atspalvis • Spalvų temperatūra0
• Išplėstinis valdymas
• Vaizdo atstata
➩
0
Ekranas Ekranas
Perkelti
Skyra ►
<Vertikali skyra: 900>
EKRANAS
ꔉ
Perkelti
Skyra ►
1280 x 960
Automat. konfig.
1400 x 900
Padėtis
1600 x 900
Ankst.
Dydis
Fazė
Paleisti iš naujo
1
2
3
4
MENU
Pasirinkite VAIZDAS.
Pasirinkite Ekranas.
Pasirinkite Skyra.
Pasirinkite pageidaujamą skyrą.
5
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
76
Automatinė konfigūracija (tik RGB [PC] režime)
Automatiškai sureguliuoja vaizdo padėtį ir sumažina vaizdo virpėjimą. Jei sureguliavus vaizdas vis dar
neteisingas, jūsų nustatymas veikia tinkamai, tačiau reikia dar šiek tiek pareguliuoti.
Automatinė konfigūracija
Ši funkcija skirta ekrano padėčiai, laikrodžiui ir fazei automatiškai pritaikyti. Rodomas vaizdas keletą
sekundžių bus nestabilus, kol vyks automatinė konfigūracija.
1. OSD naudojimas
VAIZDAS
Perkelti
▲
• Ryškumas 50
• Aiškumas 70
• Spalva 50
• Atspalvis • Spalvų temperatūra0
• Išplėstinis valdymas
• Vaizdo atstata
3
4
5
Ankst.
Automat. konfig. ►
➩
0
Padėtis
Dydis
Nustatyti
Taip
Ne
Fazė
ꔉ
Pasirinkite VAIZDAS.
Pasirinkite Ekranas.
Pasirinkite Automat. konfig.
Paleisti iš naujo
VAIZDO VALDYMAS
2
MENU
Perkelti
Skyra
Ekranas Ekranas
1
EKRANAS
Gerai
• Jeigu vaizdo padėtis išlieka netinkama, automatinę konfigūraciją pakartokite dar kartą.
• Jei vaizdą reikia reguliuoti dar kartą po to, kai
buvo atliktas automatinis RGB reguliavimas
kompiuteryje, galite reguliuoti Padėtį, Dydį
arba Fazę.
Pasirinkite Taip.
Vykdykite Automat. konfig.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
77
VAIZDO VALDYMAS
2. Automat. konfig. naudojimas. („Remocon“)
Ši funkcija galima tik RGB signalams.
<M1962DP>
Automat.
konfig.
Paspauskite
Automat. konfig.
Auto režimas įjungtas
<1360 x 768 skyra>
Auto režimas įjungtas
Optimaliam ekranui
pakeiskite skyrą 1360 x 768
<Kitos skyros>
VAIZDO VALDYMAS
<M2062DP>
Automat.
konfig.
Paspauskite
Automat. konfig.
Auto režimas įjungtas
<1600 x 900 skyra>
Auto režimas įjungtas
Optimaliam ekranui
pakeiskite skyrą 1600 x 900
<Kitos skyros>
<M2262DP/M2362DP/M2762DP>
Automat.
konfig.
Paspauskite
Automat. konfig.
Auto režimas įjungtas
<1920 x 1080 skyra>
Auto režimas įjungtas
Optimaliam ekranui
pakeiskite skyrą 1920 x 1080
<Kitos skyros>
78
Ekrano padėties, dydžio ir fazės reguliavimas
Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdas netampa aiškus ir ypač jeigu dar virpa simboliai, vaizdo fazę
nustatykite rankiniu būdu.
Ši funkcija veikia tik šiuo režimu: RGB [PC].
VAIZDAS
• Ryškumas 50
• Aiškumas 70
• Spalva 50
• Atspalvis • Spalvų temperatūra0
• Išplėstinis valdymas
• Vaizdo atstata
3
4
Perkelti
Ankst.
Skyra
➩
0
Automat. konfig.
Padėtis ►
Dydis
Fazė
ꔉ
Paleisti iš naujo
Pasirinkite VAIZDAS.
VAIZDO VALDYMAS
2
MENU
EKRANAS
Gerai
▲
Ekranas Ekranas
1
Perkelti
Pasirinkite Ekranas.
Pasirinkite Padėtį, Dydį arba Fazę.
Atlikite atitinkamus reguliavimus.
5
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
79
VAIZDO VALDYMAS
Ekrano atstata
Atstato parinkčių Padėtis, Dydis ir Fazė gamyklinius nustatymus.
Ši funkcija veikia tik šiuo režimu: RGB [PC].
VAIZDAS
VAIZDO VALDYMAS
2
3
4
5
MENU
Gerai
EKRANAS
▲
• Ryškumas 50
• Aiškumas 70
• Spalva 50
• Atspalvis • Spalvų temperatūra0
• Išplėstinis valdymas
• Vaizdo atstata
Ekranas Ekranas
1
Perkelti
Perkelti
Ankst.
Skyra
➩
0
Automat. konfig.
Padėtis
Dydis
Nustatyti
Taip
Ne
Fazė
ꔉ
Paleisti iš naujo ►
Pasirinkite VAIZDAS.
Pasirinkite Ekranas.
Pasirinkite Paleisti iš naujo.
Pasirinkite Taip.
Vykdykite Paleidimą iš naujo.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
80
GARSO VALDYMAS
AUTOMATINIS GARSUMO LYGINTUVAS
AVL automatiškai nustato tokį patį garsumo lygį, jei pakeičiate programą.
Kadangi kiekviena transliavimo stotis turi savo atskiras signalų padėtis, kiekvieną kartą, kai perjungsite
kanalą, reikės sureguliuoti garsumą. Ši funkcija leidžia vartotojams mėgautis stabiliu garsumu, nes automatiškai sureguliuoja kiekvieną programą.
Jei garso kokybė ar garsumas nėra pageidaujamo lygio, rekomenduojama naudoti atskirą namų kino
sistemą arba stiprintuvą, kad galima būtų suderinti skirtingas naudotojo aplinkas.
GARSAS
Perkelti
Aiškus balsas II GARSAS
Gerai
Automat. garsumas
garsumas :: Išjungti
Automat.
Išjungti : Išjungti ꕅ3
Balansas
Aiškus balsas II 0
: Muzika
• Surround X : Išjungti
• Aukštas 50
• Žemas ➩
2
3
MENU
Balansas
ꔉ
Įjungti
0
Garso režimas
: Muzika
• Surround X : Išjungti
• Aukštas 50
50
• Žemas 50
• Paleisti iš naujo
• Paleisti iš naujo
▼
1
: Išjungti ꕅ3
Gerai
Išjungti
ꔉ
Išjungti
▼
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite Automat. garsumas.
GARSO VALDYMAS
Garso režimas
Perkelti
Automat. garsumas
garsumas :: Išjungti
Automat.
Išjungti ꔉ
Pasirinkite Įjungti arba Išjungti.
4
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
81
ꔉ
GARSO VALDYMAS
AIŠKUS BALSAS II
Išskirdamas žmogaus garsų diapazoną iš kitų diapazonų, padeda vartotojams geriau girdėti žmogaus
balsus.
GARSAS
Perkelti
GARSAS
Gerai
Automat. garsumas : Išjungti
Aiškus balsas II Išjungti ꕅ3
ꕅ3 :: Išjungti
Balansas
Aiškus balsas II ꔉ
0
Garso režimas
: Muzika
• Surround X : Išjungti
• Aukštas • Žemas ➩
GARSO VALDYMAS
2
3
MENU
Išjungti ꕅ3
ꕅ3 :: Išjungti
Balansas
Gerai
• Aiškus balsas II
ꔉ
0 • 3 lygis
Garso režimas
: Muzika
• Surround X : Išjungti
50
• Aukštas 50
50
• Žemas 50
• Paleisti iš naujo
• Paleisti iš naujo
▼
1
Perkelti
Automat. garsumas : Išjungti
◄ Išjungti ►
Uždaryti
▼
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite Aiškus balsas II.
• Jei Švarus garsas II pasirinksite „Įjungti“,
neveiks funkcija „Surround X“.
• Pasirinkite lygį nuo „-6“ iki „+6“.
Pasirinkite Įjungti arba Išjungti.
Aiškaus balso lygio reguliavimas, pasirenkant „Įjungti“
4
5
Pasirinkite Lygis.
Sureguliuokite.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
82
BALANSAS
Galima sureguliuoti pageidaujamą iš garsiakalbio sklindančio garso lygį.
ꔉ
GARSAS
Perkelti
GARSAS
Gerai
Automat. garsumas : Išjungti
Aiškus balsas II : Išjungti ꕅ3
Balansas
Balansas
0
Aiškus balsas II 0
ꔉ
3
➩
: Išjungti ꕅ3
Balansas
0ꔉ
Balansas
Balansas
Garso režimas
: Muzika
0
0◄
: Muzika
• Surround X : Išjungti
• Surround X : Išjungti
Uždaryti
• Aukštas 50
• Aukštas 50
• Žemas 50
• Žemas 50
• Paleisti iš naujo
• Paleisti iš naujo
►
▼
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite Balansas
Sureguliuokite.
GARSO VALDYMAS
2
MENU
Gerai
Garso režimas
▼
1
Perkelti
Automat. garsumas : Išjungti
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
83
GARSO VALDYMAS
IŠANKSTINIAI GARSO NUSTATYMAI – GARSO
REŽIMAS
Galite pasirinkti savo pageidaujamus garso nustatymus: Įprastas, Muzika, Kinas, Sportas arba
Žaidimai bei galite pritaikyti parinktis Aukštas, Žemas.
Garso režimas leidžia mėgautis geriausia garso kokybe be jokio specialaus reguliavimo, nes televizorius nustato atitinkamas garso parinktis pagal programos turinį.
Įprastas, Muzikas, Kinas, Sportas ir Žaidimai yra iš anksto nustatyti gamykloje optimaliai garso kokybei užtikrinti.
GARSAS
Perkelti
GARSAS
Gerai
Automat. garsumas : Išjungti
Aiškus balsas II : Išjungti ꕅ3
Balansas
Aiškus balsas II 0
GARSO VALDYMAS
2
3
MENU
Gerai
➩
: Išjungti ꕅ3
Balansas
:: Muzika
Muzika • Surround X : Išjungti
Įprastas ꔉ
Muzika
• Surround X : Muzika
Išjungti
• Aukštas 50
• Aukštas • Žemas 50
• Žemas • Paleisti iš naujo
ꔉ
režimas
Garso režimas
0
režimas
Garso režimas
▼
1
Perkelti
Automat. garsumas : Išjungti
:: Muzika
Muzika ꔉ
Kinas
50
Sportas
50
Žaidimai
• Paleisti iš naujo
▼
Pasirinkite Garsas.
• Taip pat galite reguliuoti Garso režimą per
Spartųjį meniu.
Pasirinkite Garso režimas.
Pasirinkite Įprastas, Muzika, Kinas, Sportas arba Žaidimai.
4
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
84
IŠANKSTINIAI GARSO NUSTATYMAI – NAUDOTOJO
REŽIMAS
GARSAS
Perkelti
GARSAS
Gerai
Automat. garsumas : Išjungti
Aiškus balsas II : Išjungti ꕅ3
Balansas
Perkelti
Aiškus balsas II 0
: Išjungti ꕅ3
Garso režimas
režimas
0
Įprastas
Muzika (Naudotojas)
ꔉ
:: Muzika
Muzika (Naudotojas)ꔉ
Muzika
• Surround X : Išjungti
• Surround X : Kinas
Išjungti
• Aukštas 50
• Aukštas Sportas
50
• Žemas 50
• Žemas Žaidimai
50
• Paleisti iš naujo
• Paleisti iš naujo
Garso režimas
režimas
Muzika (Naudotojas) ꔉ
:: Muzika
Balansas
➩
▼
1
MENU
2
Gerai
Automat. garsumas : Išjungti
▼
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite Garso režimas.
3
4
GARSO VALDYMAS
Pasirinkite Įprastas, Muzika, Kinas, Sportas arba Žaidimai.
Pasirinkite Aukštas arba Žemas.
5
Pasirinkite norimą garso lygį.
Surround X
Pasirinkite šią parinktį, kad garsas būtų realistiškas.
Sustiprinkite garso gilumą ir aiškumą sustiprindami erdvinį („Surround“) efektą.
1
2
3
4
MENU
Pasirinkite Garsas.
GARSAS
Perkelti
Gerai
Automat. garsumas : Išjungti
Pasirinkite Surround X.
Aiškus balsas II Garso režimas
Pasirinkite Įjungti
arba Išjungti
: Išjungti ꕅ3
Balansas
0
: Muzika
• Surround
X
Surround XX:: Išjungti
ꔉ
•• Surround
Išjungti
• Aukštas 50• Aukštas 50
• Žemas 50• Žemas 50
• Paleisti iš naujo
▼
◄ Išjungti ►
Uždaryti
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
85
GARSO VALDYMAS
GARSO ATSTATA
Pasirinkto garso režimo nustatymai grąžinami į numatytuosius gamyklinius nustatymus.
GARSAS
Perkelti
GARSAS
Gerai
▲
GARSO VALDYMAS
2
3
MENU
Gerai
Garso režimas
: Muzika
Garso režimas
: Muzika
• Surround X : Išjungti
• Surround X : Išjungti
• Aukštas 50
• Aukštas 50
• Žemas 50
• Žemas 50
• Paleisti iš naujo
Skaitmeninė garso išvestis:
1
Perkelti
▲
➩
ꔉ
PCM
• Paleisti iš naujo ꔉ
Atstatoma garso režimo konfigūracija...
Skaitmeninė garso išvestis: PCM
TV Garsiakalbis
: Įjungti
TV Garsiakalbis
: Įjungti
DTV garso nustatymas
: Automatinis
DTV garso nustatymas
: Automatinis
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite Paleisti iš naujo.
Inicijuokite sureguliuotą vertę.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
86
SKAITMENINĖ GARSO IŠVESTIS
Ši funkcija įgalina pasirinkti skaitmeninio garso išvestį, kuriai teikiate pirmenybę.
Televizorius gali išvesti „Dolby Digital“ signalą tik to kanalo, kuris transliuojamas naudojant „Dolby Digital
GARSAS“.
Kai yra „Dolby digital“, skaitmeninės garso išvesties meniu pasirinkus Automatinis, SPDIF („Sony“ /
„Philips“ skaitmeninės sąsajos) išvestis nustatoma į „Dolby Digital“.
Jei skaitmeninės garso išvesties meniu pasirenkama Automatinis, kai nėra „Dolby digital“, SPDIF išvestis bus PCM (Impulso kodo moduliacija).
Net jei ir bus nustatyta ir „Dolby Digital“ ir „GARSAS“ kanalo, transliuojančio „Dolby Digital GARSAS“,
kalba, bus leidžiamas tik „Dolby Digital“.
GARSAS
Perkelti
GARSAS
Gerai
Perkelti
▲
Garso režimas
: Muzika
Garso režimas
: Muzika
• Surround X : Išjungti
• Surround X : Išjungti
• Aukštas 50
• Aukštas 50
• Žemas 50
• Žemas 50
• Paleisti iš naujo
Skaitmeninė garso
garso išvestis
išvestis:: PCM
Skaitmeninė
PCM
2
3
MENU
➩
• Paleisti iš naujo
Automatinis
Skaitmeninė
garso
išvestisišvestis
: PCM : PCMPCM
Skaitmeninė
garso
ꔉ
PCM
ꔉ
TV Garsiakalbis
: Įjungti
DTV garso nustatymas
: Automatinis
TV Garsiakalbis
: Įjungti
DTV garso nustatymas
: Automatinis
Pagamintas pagal „Dolby
Laboratories“ licenciją. „Dolby“
ir dviguba D yra „Dolby
Laboratories“.
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite Skaitmeninė
garso išvestis.
Pasirinkite Automatinis
arba PCM.
4
Elementas
• Gali pasitaikyti, kad HDMI režimu kai kurie
DVD grotuvai neturės SPDIF garso. Tada
DVD grotuvo skaitmeninio garso išvestį nustatykite į PCM. (Naudojant HDMI, „Dolby Digital
Plus“ nepalaikoma.)
Garso įvestis
Skaitmeninė garso
išvestis
Automatinis (garsiakalbis
įjungtas)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Automatinis (garsiakalbis
išjungtas)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
ꔉ
PCM
GARSO VALDYMAS
1
Gerai
▲
PCM
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
87
GARSO VALDYMAS
TV GARSIAKALBIŲ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
NUSTATYMAS
Galima reguliuoti vidinį TELEVIZORIAUS garsiakalbį.
Nustačius AV, KOMPONENTAS, RGB ir HDMI arba HDMI su HDMI į DVI kabeliu, televizoriaus garsiakalbis gali veikti net tuomet, kai nėra vaizdo signalo.
Jeigu norite pasinaudoti išorine HI-FI stereofonine sistema, išjunkite vidinius TELEVIZORIAUS garsiakalbius.
GARSAS
Perkelti
GARSAS
Gerai
Perkelti
▲
Garso režimas
: Muzika
Garso režimas
: Muzika
• Surround X : Išjungti
• Surround X : Išjungti
• Aukštas 50
• Aukštas 50
• Žemas 50
• Žemas 50
• Paleisti iš naujo
• Paleisti iš naujo
Skaitmeninė garso išvestis:
GARSO VALDYMAS
1
2
3
MENU
Gerai
▲
➩
PCM
Skaitmeninė garso išvestis:
ꔉ
TV garsiakalbis
Garsiakalbis
Įjungti
:: Įjungti
DTV garso nustatymas
: Automatinis
PCM
TV garsiakalbis
Garsiakalbis
Įjungti
:: Įjungti
DTV garso nustatymas
: Automatinis
Išjungti
ꔉ
Įjungti
Įjungti
ꔉ
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite TV garsiakalbis.
Pasirinkite Įjungti arba Išjungti.
4
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
! PASTABA
►Kai
►
TV garsiakalbis išjungtas, kol veikia „Simplink“ namų kinas, garso išvestis automatiškai
persijungia į namų kino garsiakalbį, bet kai įjungiamas TV garsiakalbis, garsas persijungia į TV
garsiakalbį.
►Kai
►
kurie GARSO meniu išjungiami, kai TV garsiakalbis nustatomas į „Išjungti“.
88
DTV GARSO NUSTATYMAS (TIK SKAITMENINIU
REŽIMU)
Kai įvesties signalas susidaro iš skirtingų garso tipų, dėl šios funkcijos galėsite pasirinkti pageidaujamą
garso tipą.
GARSAS
Perkelti
GARSAS
Gerai
Perkelti
▲
Gerai
▲
Garso režimas
: Muzika
Garso režimas
: Muzika
• Surround X : Išjungti
• Surround X : Išjungti
• Aukštas 50
• Aukštas 50
• Žemas 50
• Žemas 50
• Paleisti iš naujo
• Paleisti iš naujo
Skaitmeninė garso išvestis:
TV Garsiakalbis
➩
PCM
Skaitmeninė garso išvestis:
: Įjungti
TV Garsiakalbis
DTVgarso
garso
nustatymas:
Automatinis
DTV
nustatymas
: Automatinis
ꔉ
PCM
: Įjungti
Automatinis
Automatinis
DTVgarso
garso
nustatymas:
Automatinis
ꔉ
DTV
nustatymas
: Automatinis
HE-AAC
ꔉ
Dolby Digital
MPEG
2
3
MENU
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite DTV garso nustatymas.
GARSO VALDYMAS
1
Pasirinkite Automatinis, HE-AAC, Dolby Digital arba MPEG.
4
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
• Automatinis: automatiškai iš eilės išveda HE - AAC ► Dolby Digital ► MPEG.
• HE - AAC, Dolby Digital, MPEG: leidžia naudotojams pasirinkti pageidaujamą garso tipą.
Jei pasirenkamas MPEG, visada bus išvedamas MPEG.
Jei MPEG nepalaikomas, iš eilės bus pasirenkami HE - AAC ir Dolby Digital.
• Žr. 100 psl. (Įgarsinimo kalbos pasirinkimas)
89
GARSO VALDYMAS
I/II
Stereo / Dvejopas priėmimas (tik analoginiu režimu)
Pasirinkus programą, stoties garso informacija parodoma kartu su programos numeriu ir stoties pavadinimu.
1
Pasirinkite Garsas.
2
Pasirinkite garso išvestį.
GARSO VALDYMAS
Transliacija
Vaizdas ekrane
Mono
Stereo
Dvejopas
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
■■Monofoninio garso pasirinkimas
Jei stereofoninis signalas priimant stereofoninį garsą yra silpnas, galite perjungti jį į monofoninį garsą.
Priimant monofoninį garsą, garsas tampa aiškesnis.
■■Kalbos pasirinkimas dvejopam kalbos transliavimui
Jei programa gali būti gaunama dviem kalbomis (dvejopa kalba), galite perjungti į DUAL I, DUAL II
arba DUAL I+II.
DUAL I DUAL I I DUAL I+I I 90
Į garsiakalbius siunčiama pirminė transliavimo kalba.
Į garsiakalbius siunčiama antrinė transliavimo kalba.
Į kiekvieną garsiakalbį siunčiama atskira kalba.
NICAM priėmimas (tik analoginiu režimu)
Jeigu jūsų televizorius yra su NICAM priėmimo imtuvu, galima priimti itin aukštos kokybės NICAM technologijos atkuriamą skaitmeninį garsą.
Garso išvestį galima pasirinkti pagal priimamos transliacijos tipą.
1
Kai priimamas NICAM monofoninis garsas, galima rinktis NICAM MONO arba MONO.
2
Kai priimamas NICAM stereofoninis garsas, galima rinktis NICAM STEREO arba MONO.
Jeigu stereofoninis signalas silpnas, perjunkite į MONO.
3
Kai gaunamas NICAM dual, galite pasirinkti NICAM DUAL I, NICAM DUAL II arba NICAM
DUAL I+II arba MONO.
AV, Component (Komponentas), RGB ir HDMI režimuose galima pasirinkti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių transliuojamą garsą.
GARSO VALDYMAS
Garsiakalbio garso stiprumo pasirinkimas
Pasirinkite garso išvestį.
L+R: garso signalas iš garso įvesties L siunčiamas į kairįjį garsiakalbį, o garso signalas iš garso įvesties
R – į dešinįjį garsiakalbį.
L+L: garso signalas iš garso įvesties L siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.
R+R: garso signalas iš garso įvesties R siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.
91
LAIKO NUSTATYMAS
LAIKRODŽIO NUSTATYMAS
Laikrodis nustatomas automatiškai, kai gauna skaitmeninį signalą. (Laikrodį nustatyti rankiniu būdu galima tik kai nėra DTV signalo).
Turite teisingai nustatyti laiką prieš naudodami laikmačio įjungimo / išjungimo funkciją.
Pasirinkus laiko juostos miestą, televizoriaus laikas nustatomas remiantis laiko perėjimo informacija
pagal laiko juostą ir GMT (Grinvičo laiką), kuris gaunamas su transliacijos signalu, ir laikas automatiškai
nustatomas skaitmeniniu signalu.
Nustačius laikrodį DTV režimu laiko keisti negalima, tačiau jei laiko zonoje esantis miesto pavadinimas
pakeičiamas į perėjimą, laiką galima keisti po 1 valandą.
LAIKAS
Perkelti
LAIKAS
Gerai
ꔉ
Laikrodis
Laikrodis Laikrodis
Laikrodis Išjungimo laikas
: Išjungti
Išjungimo laikas
Įjungimo laikas
: Išjungti
Įjungimo laikas
Išsijungimo laikmatis : Išjungti
➩
Perkelti
Gerai
Data
Mėnuo
: Išjungti
Metai
: Išjungti
01
ꔉ
Kov.
2010
Išsijungimo laikmatis : IšjungtiValanda
16
Minutės
09
Laiko juosta
Londonas
LAIKO NUSTATYMAS
Grinvičo laikas
Uždaryti
1
2
3
4
MENU
Pasirinkite LAIKAS.
Pasirinkite Laikrodis.
Pasirinkite metus, mėnesį, datą, laiką arba Laiko juostos parinktį.
Nustatykite metus, mėnesį, datą, laiką arba Laiko juostos parinktį.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
92
AUTOMATINIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO LAIKO NUSTATYMAS
Išjungimo funkcija automatiškai perjungia televizorių į budėjimo režimą nustatytu laiku.
Praėjus dviem valandoms po automatiško TELEVIZORIAUS įsijungimo, jis bus automatiškai perjungtas
į budėjimo režimą, jeigu nebus paspaustas kuris nors mygtukas.
Išjungimo laiko funkcija pakeičia įjungimo laiko funkciją, jei abi nustatytos tam pačiam laikui.
TV turi būti budėjimo režime, kad veiktų įjungimo laiko funkcija.
LAIKAS
Perkelti
LAIKAS
Gerai
Laikrodis
Perkelti
Laikrodis
Išjungimo laikas
: Išjungti
Įjungimo laikas
laikas
Įjungimo
Išjungti
:: Išjungti
Išjungimo laikas
ꔉ
Išsijungimo laikmatis : Išjungti
➩
Gerai
ꔐ 2010 vas. 11, 19:48
: Išjungti
Pakartoti
Įjungimo laikas
laikas
Išjungti ꔉ
Įjungimo
:: Išjungti
Valanda
Išsijungimo laikmatis : Išjungti
Minutės
◄ Išjungti ►
00
00
Įvestis
Antena
Programa
TV1
Garsumas
30
Uždaryti
1
3
4
5
6
Pasirinkite LAIKAS.
• Norėdami atšaukti funkciją Įjungimo /
Išjungimo laikas, pasirinkite Išjungti.
• Tik funkcijai Įjungimo laikas
Pasirinkite Išjungimo laikas
arba Įjungimo laikas.
1
Pasirinkite Pakartoti.
Pasirinkite Išjungti, Vieną kartą, Kasdien,
Pirmadienis – penktadienis, Pirmadienis –
šeštadienis, Šeštadienis – sekmadienis
arba Sekmadienis.
Nustatykite valandą.
2
3
4
Pasirinkite Įvestis.
Pasirinkite įvesties šaltinį.
LAIKO NUSTATYMAS
2
MENU
Nustatykite programą.
Sureguliuokite garsumo lygį,
kuris bus
įsijungimo metu.
Nustatykite minutes.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
93
LAIKO NUSTATYMAS
IŠSIJUNGIMO LAIKMAČIO NUSTATYMAS
Prieš eidami miegoti galite nesirūpinti, kas išjungs televizorių.
Savaiminio išsijungimo laikmatisautomatiškai išjungia televizorių praėjus nustatytam laikui.
1
2
Pasirinkite Išsijungimo laikmatis.
Pasirinkite Išjungti, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 arba 240 min.
• Jeigu nustatę laikmatį televizorių išjungsite, nustatytasis išsijungimo laikmatis bus atšauktas.
• Taip pat galite reguliuoti funkciją Išsijungimo laikmatis per meniu LAIKAS.
LAIKO NUSTATYMAS
94
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
EKRANO MENIU KALBA / ŠALIES
PASIRINKIMAS
Pirmą kartą įjungus televizorių, jo ekrane atsiranda įdiegimo vedlio meniu.
1
Pasirinkite norimą kalbą.
2
Pasirinkite savo šalį.
• Jei norite keisti nustatytą kalbą / šalį
1
2
3
4
MENU
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite Meniu kalba arba Šalis.
• Kai pasirinkta šalis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“, „2,
„3“, „4“.
Pasirinkite norimą kalbą arba šalį.
Išsaugoti.
! PASTABA
►Jeigu
►
nebaigėte Įdiegimo vedlio nustatymo paspausdami RETURN (atgal) arba jeigu OSD
(ekrane rodomo meniu) laikas pasibaigė, kiekvieną kartą įjungus televizorių bus nuolat parodomas įdiegimo meniu, kol nepabaigsite televizoriaus nustatymo.
►Jei
► pasirinksite neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, ir ta pati problema
gali iškilti veikiant teletekstui.
►CI
► (bendrosios sąsajos) funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo konkrečioje šalyje naudojamų
transliavimo parametrų.
►DTV
►
režimo valdymo mygtukai gali neveikti pagal šalies transliavimo parametrus.
►Šalyje,
►
kurioje nėra nustatytų skaitmeninės transliacijos taisyklių, priklausomai nuo skaitmeninės
transliacijos aplinkybių, gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
►Šalies
►
nustatymas „UK“ turi būti įjungiamas tik Jungtinėje Karalystėje.
►Jei
► šalies parametras nustatytas kaip „–“, Europos žemės / kabelio skaitmeninės standartinės
transliacijos programos prieinamos, bet kai kurios DTV funkcijos gali neveikti tinkamai.
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
95
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
KALBOS PASIRINKIMAS (TIK SKAITMENINIU REŽIMU)
Garso funkcija leidžia pasirinkti pageidaujamą kalbą.
Jeigu garsas pasirinktąja kalba netransliuojamas, tuomet bus naudojama numatytoji kalba.
Naudokite subtitrų funkciją, kai transliuojama dviem ar daugiau kalbų. Jeigu pasirinkta kalba subtitrai
netransliuojami, jie bus rodomi numatytąja kalba.
Kai jūsų pasirinkta kalba nepalaikoma kaip pirminė garso ir subtitrų kalba, galite pasirinkti antrinę kalbą.
1
MENU
2
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite Garso kalba arba
Subtitrų kalba.
3
Pasirinkite norimą kalbą.
4
1
MENU
Pasirinkite PARINKTYS.
2
Pasirinkite Pagalba
neįgaliesiems.
3
Pasirinkite Klausos
sutrikimai (ꔞ).
4
Išsaugoti.
Pasirinkite Įjungti arba
Išjungti.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
< Garso kalbos pasirinkimas >
►Kai transliuojama viena ar daugiau garso
kalbų, galite pasirinkti garso kalbą.
1
2
3
Pasirinkite Garsas.
Pasirinkite garso kalbą.
Pasirinkite L+R, L+L arba
R+R.
< Subtitrų kalbos pasirinkimas >
►Kai transliuojama viena ar daugiau subtitrų
kalbų, galite pasirinkti garso kalbą nuotolinio
valdymo mygtuku SUBTITLE (subtitrai).
►Paspauskiteꕌꕍ mygtuką subtitrų kalbai pasirinkti.
Garso kalbos OSD informacija
Ekranas
Būsena
Netaikoma Negalima naudoti
꘏
MPEG garsas
ꕂ
Dolby Digital garsas
ꔔ
Garsas „Blogai matantiems“
ꔬ
Garsas „Blogai girdintiems“
ꔩ
Dolby Digital Plus garsas
ꔰ
AAC garsas
Subtitrų kalbos OSD informacija
Ekranas
Būsena
Netaikoma Negalima naudoti
ꔇ
Teleteksto subtitrai
ꔬ
Subtitrai „Blogai girdintiems“
• Garsą / subtitrus galima pasirinkti paprasčiau, skaičiais nuo 1 iki 3, kuriuos transliuoja paslaugų tiekėjas.
• Pasirinkus papildomas garso funkcijas (Garsas „Blogai matantiems ar girdintiems“), garsiau girdėsis
pagrindinė garso dalis.
96
GARSO TIPAS (TIK SKAITMENINIU REŽIMU)
Ši funkcija skirta akliesiems. Ji be pagrindinio garso dar apibūdina ir esamą situaciją televizoriaus programoje.
Kai pasirenkama Įjungti garso apibūdinimą, pagrindinis garsas ir Garso tipas teikiami tik programoms,
kurios turi Garso tipą.
PARINKTIS
Perkelti
PARINKTIS
Gerai
: Lietuvių
Meniu kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Subtitrų kalba : Lietuvių
Subtitrų kalba Išjungta neįgaliesiems
pagalba
Pagalba
ꔉ
Duomenų paslauga : MHEG
Šalis ➩
: -Airija
Įvesti antraštę
ID nustatymas
Garso tipas
Duomenų paslauga : MHEG
Šalis ID nustatymas
3
4
Antena
:1
Uždaryti
▼
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite Pagalba neįgaliesiems.
Pasirinkite Garso tipas.
Pasirinkite Įjungti arba Išjungti.
Garso apibūdinimo reguliavimas, pasirenkant „Įjungti“
5
6
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
2
MENU
◄ Išjungti ►
: -Airija
● Garsas 0
Įvesti antraštę
:1
Gerai
: Lietuvių
Klausos sutrikimai ( ꔞ)
Pagalba
ꔉ
Išjungta neįgaliesiems
pagalba
▼
1
Perkelti
Meniu kalba
Pasirinkite Garsumas.
Sureguliuokite.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
97
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
DUOMENŲ PASLAUGOS
( Šis meniu veikia tik Airijoje. )
Ši funkcija leidžia naudotojui pasirinkti MHEG (skaitmeninio teleteksto) ir teleteksto, jei abi parinktys
galimos vienu metu.
Jeigu yra tik viena iš jų, įgalinama MHEG arba Teletext, nepaisant jūsų pasirinkimo.
PARINKTIS
Perkelti
PARINKTIS
Gerai
: Lietuvių
Meniu kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Subtitrų kalba : Lietuvių
Subtitrų kalba : Lietuvių
Išjungta pagalba
Duomenų paslauga:
paslauga MHEG
: MHEG
Duomenų
Šalis ꔉ
➩
: -Airija
Įvesti antraštę
ID nustatymas
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
2
3
4
MENU
Gerai
Išjungta pagalba
MHEG
MHEG
Duomenų paslauga:
paslauga MHEG
: MHEG
Duomenų
ꔉ
Teletekstas
Šalis : -Airija
ꔉ
Įvesti antraštę
:1
ID nustatymas
▼
1
Perkelti
Meniu kalba
:1
▼
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite Duomenų paslaugą.
Pasirinkite MHEG arba Teletext.
Išsaugoti.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
98
ĮVESTI ANTRAŠTĘ
Parenka žymą kiekvienam įvesties šaltiniui.
PARINKTIS
Perkelti
PARINKTIS
Gerai
Perkelti
Gerai
Meniu kalba
: Lietuvių
Meniu kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Subtitrų kalba : Lietuvių
Subtitrų kalba : Lietuvių
➩
Išjungta pagalba
Šalis : -Airija
Įvestiantraštę
antraštę
Įvesti
ID nustatymas
Išjungta pagalba
Šalis :1
ID nustatymas
Maitinimo indikatorius
: -Airija AV
Įvestiantraštę
antraštę
Įvesti
ꔉ
: Įjungti
:1
Maitinimo indikatorius
▼
◄
►
ꔉ
Komponentas
▼
RGB
: Įjungti
HDMI
Uždaryti
Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties antraštę ties PC režimu.
(Žr. į pavyzdį žemiau)
PARINKTIS
Perkelti
Gerai
Meniu kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Subtitrų kalba : Lietuvių
Išjungta pagalba
Šalis : -Airija
AV
ID nustatymas
ꔉ
Komponentas
:1
RGB
: Įjungti
HDMI
Maitinimo indikatorius
▼
1
2
3
4
MENU
◄
PC
►
Uždaryti
Pasirinkite PARINKTYS.
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
Įvestiantraštę
antraštę
Įvesti
Pasirinkite Įvesti antraštę
Pasirinkite šaltinį.
Pasirinkite antraštę.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
99
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
MAITINIMO INDIKATORIUS
Pasirinkite maitinimo indikatorių įjungti arba išjungti.
Maitinimo indikatorius įjungtas
– Įprastinis režimas: šviečia mėlynas diodas.
– Išjungimo režimas: diodas nešviečia.
Maitinimo indikatorius išjungtas.
– Įprastinis režimas: mėlynas diodas nešviečia.
– Išjungimo režimas: diodas nešviečia.
PARINKTIS
Išjungta pagalba
Perkelti
Išjungta pagalba
Šalis Įvesti antraštę
: ­- -
ID nustatymas
:1
➩
Maitinimo
indikatorius
: Įjungti
Maitinimo
indikatorius
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
1
2
3
MENU
PARINKTIS
Gerai
▲
: Įjungti ꔉ
Perkelti
Gerai
▲
Šalis Įvesti antraštę
: ­- -
ID nustatymas
:1
išjungti
Maitinimo
indikatorius
: Įjungti
ꔉ : Įjungti
Maitinimo
indikatorius
Įjungti
Įjungti
Demonstracinis režimas : Išjungti
Demonstracinis režimas : Išjungti
Režimo nustatymas : Namų režimas
Režimo nustatymas : Namų režimas
Gamyklinių parametrų atstatymas
Gamyklinių parametrų atstatymas
ꔉ
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite Maitinimo indikatorius.
Pasirinkite Įjungti arba Išjungti.
4
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
100
DEMONSTRACINIS REŽIMAS
Rodyti demonstraciją, kuri paaiškina įvairius šio TELEVIZORIAUS logotipus.
Negalima naudoti Demonstracinio režimo, jei nustatytas Namų režimas.
Kai įjungtas režimas Parduotuvėje, demonstracinis režimas, režimas automatiškai nustatomas į
„Įjungti“.
Kai Demonstracinis režimas nustatomas į Išjungti, kai veikia režimas Parduotuvėje, Demonstracinis
režimas neleidžiamas, ir ekranas nustatomas iš naujo.
Veikdamas Demonstraciniu režimu, po 5 minutės televizorius automatiškai nustatomas iš naujo.
PARINKTIS
Išjungta pagalba
Perkelti
PARINKTIS
Gerai
▲
Šalis Įvesti antraštę
: ­- -
ID nustatymas
:1
Išjungta pagalba
➩
Maitinimo indikatorius : Įjungti
3
4
Šalis Įvesti antraštę
: ­- -
ID nustatymas
:1
Maitinimo indikatorius : Įjungti
Režimo nustatymas : Namų režimas
Gamyklinių parametrų atstatymas
Gamyklinių parametrų atstatymas
ꔉ
ꔉ
ꔉ
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite Demonstracinis režimas.
Pasirinkite Įjungti, norėdami rodyti įvairius televizoriaus logotipus
Grįžkite į televizoriaus peržiūrą.
Spauskite bet kurį mygtuką, jei norite sustabdyti demonstraciją. (Išskyrus mygtukus
MUTE (nutildyti),
+ , -)
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
2
MENU
Gerai
išjungti
Demonstracinis režimas
: Išjungti
Demonstracinis
režimas
: Išjungti
išjungti
Įjungti
Režimo nustatymas : Namų
režimas
Demonstracinis režimas
: Išjungti
Demonstracinis
režimas
: išjungti
1
Perkelti
▲
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
101
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
REŽIMO NUSTATYMAS
Rekomenduojame nustatyti televizorių į „Namų režimą“, kad matytumėte geriausiai namų aplinkai pritaikytą vaizdą.
Režimas „Parduotuvėje“ yra optimalus nustatymas parduotuvės aplinkai.
PARINKTIS
Išjungta pagalba
Perkelti
PARINKTIS
Gerai
▲
Šalis Įvesti antraštę
: ­- -
ID nustatymas
:1
Išjungta pagalba
➩
Maitinimo indikatorius : Įjungti
Demonstracinis režimas : Išjungti
Režimonustatymas
nustatymas ::Namų
Namųrežimas
režimas
Režimo
ꔉ
Gamyklinių parametrų atstatymas
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
1
2
3
4
MENU
Perkelti
Gerai
▲
Šalis Įvesti antraštę
: ­- -
ID nustatymas
:1
Aplinkos pasirinkimas.
Maitinimo indikatorius : Įjungti
Pasirinkite pageidaujamą nustatymo režimą.
Demonstracinis režimas : Išjungti
Režimonustatymas
nustatymas ::Namų
Namųrežimas
režimasꔉ
Režimo
Demonstracinis režimas
Namų režimas
parduotuvėje
Gamyklinių parametrų atstatymas
Televizoriui žiūrėti namuose pasirinkite
[Namų režimas].
Televizoriui žiūrėti parduotuvėje pasirinkite
[Parduotuvėje].
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite Režimo nustatymas
Pasirinkite Parduotuvėje arba Namų režimas.
Išsaugoti.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
102
INICIACIJA (ORIGINALIŲJŲ GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ
NUSTATYMAS)
Ši funkcija inicijuoja visus nustatymus.
Tačiau negalima inicijuoti ꕋ Dienos ir ꕋ Nakties nustatymų Vaizdo režime.
Inicializuoti naudinga, kai išvykstate į kitą miestą ar valstybę.
Kai gamykliniai parametrai atstatomi, turite iš naujo paleisti iniciacijos sąranką.
Kai meniu Užrakinti sistemą yra „Įjungti“, atsiranda žinutė su prašymu įvesti slaptažodį.
PARINKTIS
Išjungta pagalba
Perkelti
PARINKTIS
Gerai
▲
Šalis Įvesti antraštę
: ­- -
ID nustatymas
:1
Išjungta pagalba
➩
Perkelti
Gerai
▲
Šalis Įvesti antraštę
: ­- -
ID nustatymas
:1
Maitinimo indikatorius : Įjungti
Maitinimo indikatorius : Įjungti
Demonstracinis režimas : Išjungti
Demonstracinis režimas : IšjungtiVisi naudotojo nustatymai ir
Režimo nustatymas : Namų režimas
Gamykliniųparametrų
parametrųatstatymas
atstatymasꔉ
Gamyklinių
kanalo nustatymai bus atstatyRežimo nustatymas : Namų režimas
ti. Vis dar tęsti?
Gamykliniųparametrų
parametrųatstatymas
atstatymasꔉ
Gamyklinių
Taip
2
3
4
MENU
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite Gamyklinių
parametrų atstatymas.
• Jei Užrakinti sistemą nustatytas „Įjungti“, o
jūs pamiršote slaptažodį, nuotolinio valdymo
pulte paspauskite „0“, „3“, „2“, „5“.
Pasirinkite Taip.
Pradėkite Gamyklinių parametrų atstatymą.
PARINKČIŲ NUSTATYMAS
1
Ne
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
103
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
SLAPTAŽODŽIO NUSTATYMAS IR SISTEMOS
UŽRAKINIMAS
Įveskite slaptažodį, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite „0“, „0“, „0“, „0“.
Kai pasirinkta šalis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“,„2,„3“,„4“.
Kai pasirinkta šalis yra Prancūzija, negalima nustatyti slaptažodžio „0“, „0“, „0“, „0“.
Jei kanalas blokuojamas, įveskite slaptažodį, kad atblokuotumėte jį laikinai.
UŽRAKTAS
Perkelti
UŽRAKTAS
Gerai
Nustatyti slaptažodį
Užrakintisistemą
sistemą
Užrakinti
1
2
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
3
4
5
MENU
Perkelti
Gerai
Nustatyti slaptažodį
Išjungtiꔉ
::Išjungti
• Užblokuoti programą
• Nurodymai tėvams
• Įvesties blokavimas
Klavišų užraktas
: Išjungti
išjungtiꔉ
Išjungti
Išjungti
::Išjungti
Įjungti programą
• Užblokuoti
• Nurodymai tėvams
Užrakintisistemą
sistemą
Užrakinti
➩
Pasirinkite UŽRAKTAS.
• Įvesties blokavimas
Klavišų užraktas
: Išjungti
ꔉ
• Jei pamiršote slaptažodį, nuotolio valdymo
pultelyje paspauskite „0“, „3“, „2“, „5“.
Pasirinkite Užrakinti sistemą.
Pasirinkite Įjungti.
Nustatykite slaptažodį.
Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį.
Būtinai prisiminkite šį numerį!
Norėdami patvirtinti, dar kartą įveskite naują slaptažodį.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
104
PROGRAMOS UŽBLOKAVIMAS
Užblokuoja bet kokias programas, kurių nenorite žiūrėti arba nenorite, kad žiūrėtų jūsų vaikai.
Ši funkcija prieinama, nustačius Užrakinti sistemą „Įjungti“.
Norėdami žiūrėti mokamą programą, įveskite slaptažodį.
UŽRAKTAS
Perkelti
1
Gerai
YLE TV1
Nustatyti slaptažodį
Užrakinti sistemą
• Nurodymai tėvams
• Įvesties blokavimas
Klavišų užraktas
: Išjungti
➩
Pr. keitimas
TV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
: Išjungti
Užblokuotiprogramą
programąꔉ
• Užblokuoti
RADIJAS
DTV
6 CNN
8 YLE24
9 YLE Teema
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
Navigacija
Puslapio keitimas
Ankstesnis
Užblokuoti / Atblokuoti
1
2
4
Pasirinkite UŽRAKTAS.
Pasirinkite Užblokuoti programą.
Įeikite į Užblokuoti programą.
ŽALIA Pasirinkite programą, kurią reikia užblokuoti.
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
3
MENU
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
105
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
TĖVŲ KONTROLĖ (TIK SKAITMENINIU REŽIMU)
Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale yra klaidinga informacija, ši
funkcija neveikia.
Norint naudotis šiuo meniu reikalingas slaptažodis.
Televizorius užprogramuotas taip, kad įsimintų paskutinę parinktį nei ir išjungus televizorių.
Neleiskite vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiems skirtų televizijos programų, atsižvelgdami į nustatytus
auditorijos apribojimus.
Norėdami žiūrėti mokamą programą, įveskite slaptažodį.
UŽRAKTAS
Perkelti
UŽRAKTAS
Gerai
Nustatyti slaptažodį
Nustatyti slaptažodį
Užrakinti sistemą
: Išjungti
Užrakinti sistemą
• Užblokuoti programą
•• Nurodymai
Nurodymaitėvams
tėvamsꔉ
• Įvesties blokavimas
Klavišų užraktas
: Išjungti
➩
Klavišų užraktas
Perkelti
Gerai
Blokavimas
išjungtas: leidžiamos visos
programos
: Išjungti
10 ir daugiau
• Užblokuoti programą
11 ir daugiau
•• Nurodymai
Nurodymaitėvams
tėvamsꔉ
12 ir daugiau
• Įvesties 13
blokavimas
ir daugiau
: Išjungti 14 ir daugiau
15 ir daugiau
16 ir daugiau
17 ir daugiau
18 ir daugiau
Blokavimas išjungtas
Blokavimas išjungtas: leidžiamos visos
programos
10 ir daugiau
11 ir daugiau
12 ir daugiau
13 ir daugiau
14 ir daugiau
15 ir daugiau
16 ir daugiau
17 ir daugiau
18 irir daugiau
daugiau
18
ꔓ
ꔓ
(Tik Prancūzijoje)
(Išskyrus Prancūziją)
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
1
MENU
2
Pasirinkite UŽRAKTAS.
Pasirinkite Nurodymai tėvams.
3
4
Atlikite atitinkamus reguliavimus.
Išsaugoti.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
106
ĮVESTIES BLOKAVIMAS
Leidžia blokuoti įvestį.
Šią funkciją galima naudoti režimu Užrakinti sistemą „Įjungti“.
UŽRAKTAS
Perkelti
UŽRAKTAS
Gerai
Nustatyti slaptažodį
Perkelti
Gerai
Nustatyti slaptažodį
Užrakinti sistemą
: Išjungti
Užrakinti sistemą
: Išjungti
• Užblokuoti programą
• Užblokuoti programą
• Nurodymai tėvams
AV
•• Įvesties
ꔉ
Įvestiesblokavimas
blokavimas
Komponentas
: Išjungti
RGB
• Nurodymai tėvams
•• Įvesties
ꔉ
Įvestiesblokavimas
blokavimas
Klavišų užraktas
➩
: Išjungti
Klavišų užraktas
◄ Išjungti ►
HDMI
išjungti
išjungti
išjungti
Uždaryti
1
Pasirinkite UŽRAKTAS.
2
Pasirinkite Įvesties blokavimas.
3
4
Pasirinkite įvesties šaltinį.
Pasirinkite Įjungti arba Išjungti.
5
Išsaugoti.
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
MENU
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
107
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
KLAVIŠŲ UŽRAKTAS
Televizorių galima taip nustatyti, kad jam valdytų būtų reikalingas nuotolinio valdymo pultas. Ši funkcija
gali būti naudojama siekiant neleisti žiūrėti televizorių be leidimo.
UŽRAKTAS
Perkelti
UŽRAKTAS
Gerai
Nustatyti slaptažodį
2
TĖVŲ KONTROLĖ / REITINGAI
3
4
MENU
Gerai
Užrakinti sistemą
: Išjungti
Užrakinti sistemą
: Išjungti
• Užblokuoti programą
• Užblokuoti programą
• Nurodymai tėvams
• Nurodymai tėvams
• Įvesties blokavimas
Klavišų užraktas
1
Perkelti
Nustatyti slaptažodį
Išjungti
::Išjungti
ꔉ
Pasirinkite UŽRAKTAS.
Pasirinkite Klavišų
užraktas.
Pasirinkite Įjungti arba
Išjungti.
Išsaugoti.
➩
Klavišų užraktas
• Įvesties blokavimas
Išjungti išjungti ꔉ
::Išjungti
Įjungti
Įjungti
ꔉ
• Nustačius Klavišų užraktas „Įjungti“, jei
televizorius išjungtas, paspauskite televizoriaus mygtuką INPUT, P ꕌ ꕍ arba POWER,
INPUT, P ꕌ ꕍ arba nuotolinio valdymo pulto
skaičių mygtukus, kad televizorius įsijungtų.
• Esant parinkčiai Klavišų užraktas įjungtas,
ekrane pasirodys rodinys ‘ 
Klavišų
užraktas įjungtas , jei žiūrint televizorių bus
paspaustas bet kuris iš mygtukų priekiniame
skydelyje.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
108
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
PRIJUNGIANT USB ĮRENGINĮ
Prijungiant USB įrenginį automatiškai pasirodo kontekstinis meniu.
„KONTEKSTINIS MENIU“ nebus rodomas tuo metu, kol bus aktyvintas OSD, įskaitant Meniu, EPG ar
Programų sąrašą, arba tuo metu, kol prijungtos „Bluetooth“ ausinės.
Kai kontekstinis meniu nepasirodo, USB meniu galite pasirinkti Muzikos sąr., Nuotraukų sąr. arba
Filmų sąrašą.
Į USB įrenginį negalite pridėti naujų arba iš jo pašalinti jau esančių aplankų.
1 Prijunkite USB įrenginį prie USB IN jungties
• Palaikomi tik nuotraukų (JPEG), muzikos
(MP3) ir filmų (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI,
DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) formatai.
USB IN
televizoriuje.
Atjungiant USB įrenginį
2
Pasirinkite NUOTRAUKŲ SĄR.,
MUZIKOS SĄR. arba FILMŲ
SĄRAŠAS
NUOTRAUKŲ SĄR.
MUZIKOS SĄR.
FILMŲ
SĄRAŠAS
Prieš atjungdami USB įrenginį, meniu pasirinkite
USB įrenginys.
1
2
Pasirinkite USB įrenginys.
Pasirinkite Atjungti.
3
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
109
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Atsargumo priemonės, naudojant USB įrenginį
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
110
►►Atpažįstamas tik USB atmintinės įrenginys.
►►Jeigu USB atminties įrenginį prijungsite per USB šakotuvą, įrenginys nebus atpažintas.
►►Naudojant automatinę atpažinimo programą, USB atminties įrenginys gali būti neatpažintas.
►►Gali būti neatpažintas USB atminties įrenginys, kuris naudoja savo tvarkyklę.
►►USB atminties įrenginio atpažinimo greitis gali priklausyti nuo kiekvieno įrenginio.
►►USB atminties įrenginiui veikiant, neišjunkite televizoriaus ir neištraukite USB įrenginio iš lizdo. Jeigu įrenginys
staiga atskiriamas arba ištraukiamas, gali būti pažeisti saugomi failai arba USB atminties įrenginys.
►►Prie kompiuterio nejunkite USB atminties įrenginio, kuris buvo dirbtinai manevruojamas kompiuteryje.
Įrenginys gali sukelti gaminio trikčių arba gali būti neatidarytas. Nepamirškite naudoti tik tuos USB atminties
įrenginius, kuriuose yra įprastiniai muzikos, vaizdų ir filmų failai.
►►Naudokite tik tokį USB įrenginį, kuris suformuotas pagal FAT, FAT16, FAT32, NTFS failų sistemą, pateiktą
„Windows“ operacinėje sistemoje Jeigu atminties įrenginys suformatuotas kaip kitokia paslaugų programa,
nepalaikoma „Windows“, jis gali būti neatpažintas.
►►Prie USB atminties įrenginio (daugiau kaip 0,5 A), kuriam reikalingas atskiras maitinimo šaltinis, prijunkite
maitinimo šaltinį. Jeigu jo neprijungsite, įrenginys gali būti neatpažintas.
►►Prijunkite USB atminties įrenginį kabeliu, kurį rekomenduoja įrenginio gamintojas.
►►Kai kurie USB atminties įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali neveikti sklandžiai.
►►USB atminties įrenginio failų lygiavimo metodas panašus į „Windows XP“, o failo pavadinimas gali būti atpažintas daugiausiai iš 100 anglų kalbos simbolių.
►►Išsisaugokite atsarginę svarbių failų kopiją, nes duomenys, esantys USB atminties įrenginyje, gali būti sugadinti. Mes neatsakome už duomenų praradimą.
►►Jei USB standžiojo disko įrenginys neturi išorinio energijos šaltinio, jis gali būti neaptiktas. Todėl būtinai prijunkite išorinį energijos šaltinį. - Naudokite maitinimo
adapterį išoriniam maitinimo šaltiniui prijungti. Mes negarantuojame USB kabelio išoriniam maitinimo šaltiniui.
►►Jei USB atminties įrenginio failų sistema yra NTFS, duomenys negali būti ištrinti.
►►Jei USB atminties įrenginys turi kelis disko skaidinius arba jei naudojate USB kelių kortelių skaitytuvą, galite
naudoti iki 4 skaidinių arba USB atminties įrenginių.
►►Trynimo funkciją palaiko tik FAT, FA2T16, FAT32 failų sistema.
►►Jei USB atminties įrenginys prijungtas prie USB kelių kortelių skaitytuvo, talpos duomenys nepasiekiami.
►►Jei USB atminties įrenginys netinkamai veikia, atjunkite jį ir vėl prijunkite.
►►USB atminties įrenginio aptikimo greitis skiriasi priklausomai nuo įrenginio.
►►Jei USB prijungiamas laukimo režimu, standusis diskas bus automatiškai įkeltas, kai bus įjungtas televizorius.
►►Rekomenduojama USB išorinio standžiojo disko talpa yra 1 TB ar mažiau, o USB atminties įrenginio – 32 GB
ar mažiau.
►►Jei įrenginio talpa didesnė nei rekomenduojama, įrenginys gali tinkamai neveikti.
►►Jei USB išorinis standusis diskas su funkcija „Energijos taupymas“ neveikia, dar kartą išjunkite ir įjunkite standųjį diską, kad jis veiktų tinkamai.
►►Be to, palaikomi ir senesni nei USB 2.0 versijos USB atminties įrenginiai. Tačiau filmų sąraše jie gali veikti
netinkamai.
►►Kai USB atmintinėje paleidžiamas neveikiantis failas, televizorius gali turėti sutrikimų arba visiškai išsijungti.
NUOTRAUKŲ SĄR.
Galite peržiūrėti nuotraukų failus, esančius USB atminties įrenginyje.
Jūsų įrenginio ekrano rodinys gali skirtis. Vaizdai yra kaip pavyzdžiai, padedantys naudotisTV įrenginiu.
Kai peržiūrite nuotrauką naudodami Nuotraukų sąrašo funkciją, nuotraukų režimo keisti negalite.
PHOTO(*.JPEG) formatą palaikantis failas
Pradinis taškas: nuo 64 x 64 iki 15360 x 8640
Pažangusis: nuo 64 x 64 iki 1920 x 1440
• Galite atidaryti tik JPEG formato failus.
• Nepalaikomi failai rodomi iš anksto nustatytos piktogramos forma.
Ekrano komponentai
2
1
MENU
Pasirinkite Nuotraukų sąr.
Pasirinkite USB.
3
1 Perkelia į aukštesnio lygmens
aplanką.
Nuotraukų sąr. 2/3 puslapis
2 Dabartinis puslapis / Iš viso
puslapių.
1 diskas
SGKIM001
3 Visas pažymėtų nuotraukų
skaičius.
4 Atitinkami nuotolinio valdymo
pulto mygtukai.
1366 x 768, 125 KB
1
Viršutinis apl.
Navigacija
Nepažymėta
Viršutinis apl.
SG103 02/12/2010
SG101 02/12/2010
SG104 02/12/2010
SG102 02/12/2010
SG105 02/12/2010
SGKIM001 02/12/2010
SGKIM005 02/12/2010
SGKIM002 02/12/2010
SGKIM006 02/12/2010
SGKIM003 02/12/2010
SGKIM007 02/12/2010
SGKIM004 02/12/2010
SGKIM008 02/12/2010
Kontekstinis meniu
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
2
Išeiti
4
111
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Nuotraukų pasirinkimas ir kontekstinis meniu
Nuotraukų sąr. 2/3 puslapis
1 diskas
SGKIM001
1366 x 768, 125 KB
Viršutinis apl.
Navigacija
Nepažymėta
Viršutinis apl.
SG103 02/12/2010
SG101 02/12/2010
SG104 02/12/2010
SG102 02/12/2010
SG105 02/12/2010
SGKIM001 02/12/2010
SGKIM005 02/12/2010
SGKIM002 02/12/2010
SGKIM006 02/12/2010
SGKIM003 02/12/2010
SGKIM007 02/12/2010
SGKIM004 02/12/2010
SGKIM008 02/12/2010
Kontekstinis meniu
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
Išeiti
➩
Nuotraukų sąr.
1 diskas
SGKIM001
1366 x 768, 125 KB
Viršutinis apl.
Navigacija
1
2/3 puslapis
Nepažymėta
Viršutinis apl.
SG103 02/12/2010
SG101 02/12/2010
SG104 02/12/2010
SG102 02/12/2010
1366 x 768, 125 KB
SG105 02/12/2010
SGKIM001 02/12/2010
SGKIM005 02/12/2010
SGKIM002 02/12/2010
SGKIM006 02/12/2010
SGKIM003 02/12/2010
SGKIM007 02/12/2010
SGKIM004 02/12/2010
SGKIM008 02/12/2010
Kontekstinis meniu
Puslapio keitimas
Peržiūra
ꔉ
Pažymėti visus
Trinti
Uždaryti
MARK
Žymė
►►Peržiūra: rodo pasirinktą elementą.
►►Pažymėti visus: pažymi visas nuotraukas ekrane.
►►Nežymėti visų: atžymi visas pažymėtas nuotraukas.
►►Trinti arba Trinti pažymėtus failus: trina pasirinktą nuotrauką.
►►Uždaryti: uždarykite kontekstinį meniu.
Išeiti
Pasirinkite tikslinį aplanką arba diską.
2
Pasirinkite norimas nuotraukas.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
3
4
Parodykite kontekstinį meniu.
Pasirinkite norimą kontekstinį
meniu.
• Norėdami judėti nuotraukų puslapyje,
paspauskite mygtuką P ꕌꕍ .
• Naudokite mygtuką ŽYMĖ nuotraukai
pažymėti arba atžymėti. Kai pažymima
viena ar daugiau nuotraukų, galite peržiūrėti kiekvieną pažymėtą nuotrauką
arba jų demonstraciją. Jeigu nepažymėta
nė viena nuotrauka, galite peržiūrėti atskirą nuotrauką arba visų aplanke esančių
nuotraukų demonstraciją.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
112
Išsamūs veiksmai pasiekiami nuotraukos vaizdo pilno dydžio ekrane.
Nuotraukų
sąr.
2/3 puslapis
1 diskas
SGKIM001
1366 x 768, 125 KB
Viršutinis apl.
Navigacija
Nepažymėta
Viršutinis apl.
SG103 02/12/2010
SG101 02/12/2010
SG104 02/12/2010
SG102 02/12/2010
SG105 02/12/2010
SGKIM001 02/12/2010
SGKIM005 02/12/2010
SGKIM002 02/12/2010
SGKIM006 02/12/2010
SGKIM003 02/12/2010
SGKIM007 02/12/2010
SGKIM004 02/12/2010
SGKIM008 02/12/2010
Kontekstinis meniu
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
Išeiti
➩
Nuotraukų
sąr.
2/3 puslapis
1 diskas
SGKIM001
1366 x 768, 125 KB
Viršutinis apl.
Navigacija
1
➩
Nepažymėta
Viršutinis apl.
SG103 02/12/2010
SG101 02/12/2010
SG104 02/12/2010
SG102 02/12/2010
SG105 02/12/2010
SGKIM001 02/12/2010
SGKIM005 02/12/2010
SGKIM002 02/12/2010
SGKIM006 02/12/2010
SGKIM003 02/12/2010
SGKIM007 02/12/2010
SGKIM004 02/12/2010
SGKIM008 02/12/2010
Kontekstinis meniu
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
Išeiti
◄ 1/17 ►
Skaid. dem. ꘡
BGM ꘡
꘤
Trinti
Q.MENU
Parinktis
Slėpti
Nuotraukos proporcijų koeficientas gali pakeisti ekrane visu
dydžiu rodomos nuotraukos dydį.
Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
Pasirinkite tikslinį aplanką arba diską.
2
• Norėdami judėti nuotraukų puslapyje,
paspauskite mygtuką P ꕌꕍ .
3
4
Parodykite kontekstinį meniu.
Pasirinkite Peržiūra.
5
Pasirinkta nuotrauka rodoma visu dydžiu.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Pasirinkite norimas nuotraukas.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
113
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
6
◄ 1/17 ►
Skaid. dem. ꘡
BGM ꘡
꘤
Trinti
Q.MENU
Parinktis
Slėpti
Pasirinkite Skaid. dem., BGM,
꘤(Pasukti), Trinti , Parinktis
arba Slėpti.
• Mygtuku < > pasirinkite ankstesnę ar kitą
nuotrauką.
• Mygtuku < > pasirinkite ir valdykite meniu
ant viso dydžio ekrano.
►►Skaid. dem.: kai nėra pasirinkta jokia nuotrauka, visos nuotraukos esamame aplanke rodomos per skaidrių demonstravimą. Jei kai kurios nuotraukos yra pasirinktos,
šios nuotraukos rodomos skaidrių demonstracijoje.
■■Nustatykite skaidrių demonstracijos laiko intervalą per Parinktis.
►►BGM (Foninė muzika): klausykitės muzikos žiūrėdami nuotraukas visu dydžiu.
■■Prieš naudodami šią funkciją, Parinktyse nustatykite muzikos aplanką
foninei muzikai.
►► ꘤ (Pasukti): pasukite nuotraukas.
■■Pasuka nuotraukas 90°, 180°, 270°, 360° pagal laikrodžio rodyklę.
■■Negalima pasukti, kai vaizdo plotis didesnis negu palaikomas aukštis.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
114
►►Trinti: ištrinkite nuotraukas.
►►Parinktis: nustatykite Demonstracijos greičio ir Muzikos aplanko vertes BGM.
■■Vertes nustatykite mygtuku ꕌꕍ < > ir mygtuku OK (gerai). Nustatymams
išsaugoti paspauskite mygtuką OK (gerai).
■■Muzikos aplanko negalima pakeisti, kol groja BGM.
►►Slėpti: paslėpti meniu ant viso dydžio ekrano.
■■Norėdami vėl pamatyti meniu ant viso dydžio ekrano, spauskite mygtuką
OK (gerai).
Nuotraukų sąrašo funkcijos naudojimas
Pasirinkite parinktis.
Nustatykite nuotraukų peržiūrą
Nustatykite vaizdo įrašą.
Nustatykite garsą.
◄ 1/17 ►
Skaid. dem. ꘡
꘤
BGM ꘡
Trinti
Q.MENU
Parinktis
Slėpti
ꕉ Ankstesnis
1
Parodykite kontekstinį meniu.
2
Pasirinkite Nustatykite nuotraukų peržiūrą, Nustatykite vaizdo įrašą arba Nustatykite garsą.
►Kai
► pasirenkate „Nustatykite nuotraukų peržiūrą“,
Nustatykite nuotraukų peržiūrą.
Demonstracijos greitis
◄
Muzikos aplankas
Greitas
►
...
Pakartoti
◄
Įjungti
►
Atsitiktinis
◄
išjungti
►
1
2
Parodykite Demonstracijos greitį arba
Muzikos aplanką.
Atlikite atitinkamus reguliavimus.
• Kai meniu Pakartoti pasirinkta
„Išjungti“, pakartojimas sustos, kai
bus baigtas leisti paskutinis failas sąraše. Tačiau jei rodant paskutinį failą
sąraše bus paspaustas mygtukas
„►►“ ir Pakartoti bus nustatyta
„Išjungti“ padėtyje, bus rodomas pirmasis failas, ir bus įjungtas meniu
„Pakartoti“.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
ꕉ Ankstesnis
115
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
►Kai
► pasirenkate Nustatykite vaizdo įrašą,
Nustatykite vaizdo įrašą.
Vaizdo režimas
◄ Vaizdingas ►
● Foninis apšvietimas100
● Kontrastas
100
● Ryškumas
50
● Spalva
50
● Dinaminis kontrastas
◄
vidutinis
►
● Triukšmo mažinimas
◄
vidutinis
►
● Vaizdo atstata
ꕉ Ankstesnis
1
Atitinkamai pritaikykite. (Žr. 70, 73, 74 psl.)
►Kai
► pasirenkate Nustatykite garsą,
Nustatykite garsą.
Garso režimas
◄
Įprastas
►
• Automat. garsumas
◄
išjungti
►
• Aiškus balsas II
◄
išjungti
►
• Balansas
0
ꕉ Ankstesnis
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
116
1
Parodykite Garso režimą, Automat. garsumą, Aiškų balsą II, Balansą.
2
Atlikite atitinkamus reguliavimus. (Žr. 81 į 85 psl.)
MUZIKOS SĄR.
Galite groti muzikos failus, esančius USB atminties įrenginyje.
Įsigyti (*.MP3) muzikos įrašų failai gali turėti autorystės apribojimų. Šis modelis gali nepalaikyti šių failų
atkūrimo.
Muzikos failas gali būti atkurtas USB įrenginyje.
Jūsų įrenginio ekrano rodinys gali skirtis. Vaizdai yra kaip pavyzdžiai, padedantys naudotis TV įrenginiu.
MUZIKOS (*.MP3) formatą palaikantis failas
Bitų perdavimo sparta nuo 32 iki 320
• Atrankos sparta MPEG1 3 sluoksnyje: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Atrankos sparta MPEG2 3 sluoksnyje: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Atrankos sparta MPEG2.5 3 sluoksnyje: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Ekrano komponentai
2
1
MENU
Pasirinkite Muzikos sąr.
Pasirinkite USB.
4
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
3
1 Peržiūra: jei yra albumo viršelis
failui (Albumo viršelio paveikslė-
Muzikos sąr.
lis), bus rodomas šis viršelis.
2 Perkelia į aukštesnio lygmens
1
aplanką.
2/3 puslapis
Antraštė
Muzika
SGKIM003
lapių.
dinimų skaičius.
5 Atitinkami nuotolinio valdymo
pulto mygtukai.
00:00/01:34
2
Viršutinis apl.
Navigacija
Trukmė
Viršutinis apl.
3 Dabartinis puslapis / Iš viso pus4 Iš viso pažymėtų muzikos pava-
Nepažymėta
Kontekstinis meniu
SGKIM001
03:33
SGKIM002
04:45
SGKIM003
01:30
SGKIM004
02:37
SGKIM005
01:58
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
SPARTUSIS MENIU
Parinktis
Išeiti
5
117
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Muzikos įrašų pasirinkimas ir kontekstinis meniu
Kaip parodyta, puslapyje rodoma iki 6 muzikos įrašų pavadinimų.
Muzikos sąr.
2/3 puslapis
Trukmė
Viršutinis apl.
00:00/01:34
Viršutinis apl.
Navigacija
Nepažymėta
Antraštė
Muzika
SGKIM003
SGKIM001
03:33
SGKIM002
04:45
SGKIM003
01:30
SGKIM004
02:37
SGKIM005
01:58
Kontekstinis meniu
MARK
Puslapio keitimas
Žymė
SPARTUSIS
MENIU
Parinktis
Išeiti
➩
Muzikos sąr.
2/3 puslapis
Nepažymėta
Antraštė
Muzika
SGKIM003
Viršutinis apl.
SGKIM001
SGKIM002
00:00/01:34
Viršutinis apl.
Navigacija
1
2
Kontekstinis meniu
SGKIM003
SGKIM004
SGKIM005
Puslapio keitimas
Leisti
ꔉ
Leisti su nuotraukomis
Pažymėtivisus
Trinti
Uždaryti
MARK
➩
Trukmė
4395 KB 1 Kbps
Žymė
SPARTUSIS
MENIU
03:33
04:45
01:30
02:37
01:58
Parinktis
Išeiti
►►Leisti (kai sustabdyta): paleiskite pasirinktus muzikos įrašus.
Kai vienas muzikos įrašas baigia groti, toliau
bus grojamas kitas pasirinktas įrašas. Kai nėra
pasirinktų groti muzikos įrašų, bus grojamas
kitas iš eilės dabartiniame aplanke. Jeigu pereisite į kitą aplanką ir paspausite mygtuką OK
(Gerai), dabartinis muzikos įrašų atkūrimas
bus sustabdytas.
►►Leisti pažymėtus: leiskite pasirinktus muzikos įrašus. Kai vienas pasirinktas muzikos įrašas baigia
groti, toliau automatiškai paleidžiamas kitas.
►►Sustabdyti (vykstant atkūrimui): sustabdykite muzikos įrašų grojimą.
►►Leisti su nuotraukomis: pradėkite leisti pasirinktus
muzikos įrašus ir tuomet pereikite į Nuotraukų sąr.
►►Pažymėti visus: pažymėkite visus aplanke esančius muzikos įrašus.
►►Atžymėti visus:atžymėkite visus pažymėtus muzikos įrašų pavadinimus.
►►Trinti arba Trinti pažymėtus failus: ištrinkite visus
pažymėtus muzikos failus.
►►Uždaryti: uždarykite kontekstinį meniu.
Pasirinkite tikslinį aplanką arba
diską.
Pasirinkite norimas nuotraukas.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
3
4
Parodykite kontekstinį meniu.
Pasirinkite norimą kontekstinį
meniu.
• Naudokite mygtuką P ꕌꕍ, norėdami
judėti aukštyn / žemyn po muzikos įrašų
puslapį.
• Naudokite mygtuką ŽYMĖ muzikos įrašams pažymėti arba žymėjimui panaikinti. Kai pažymėtas vienas ar daugiau
muzikos įrašų, pažymėti įrašai bus grojami iš eilės. Pavyzdžiui, jeigu norite pakartotinai klausytis tik vieno muzikos įrašo,
pažymėkite tą vieną įrašą ir jį paleiskite.
Jeigu nepažymimas nė vienas muzikos
įrašas, visi faile esantys muzikos įrašai
bus grojami iš eilės.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
118
■■ Jeigu leidimo metu kurį laiką nepaspausite jokio mygtuko, leidimo informacijos langelis (kaip parodyta apačioje) užslinks kaip
ekrano užsklanda.
■■ „Ekrano užsklanda“?
Ekrano užsklanda skirta tam, kad ekrano taškai nebūtų sugadinti ilgą laiką ekrane likusio užfiksuoto vaizdo.
Muzika
S003
► 0:27 / 3:67

Q.MENU Parinktis
! PASTABA
►Grojant
►
muzikos failą, po pavadinimu rodoma ♪ .
►Sugadinti
►
ar iškraipyti muzikos įrašai negrojami, bet langelyje, kuriame rodoma grojimo trukmė,
rodoma 00:00.
►Muzikos
►
kūriniai, atsisiųsti iš mokamų svetainių pažeidžiant autorių teises nėra grojami, bet laukelyje, rodančiame grojimo trukmę, rodoma netinkama informacija.
►Paspaudus
►
mygtukus OK (gerai), ꔠ, ekrano užsklanda sustabdoma.
►Šiame
►
režime galima naudoti nuotolinio valdymo mygtukus PLAY(►) (leisti), Pause(II) (pauzė),
ꔠ, ►►, ◄◄.
►Jei
► norite pasirinkti kitą muzikinį įrašą, galite naudoti ►► mygtuką, jei norite pasirinkti ankstesnįjį, naudokite ◄◄ mygtuką.
Muzikos sąr. funkcijos naudojimas, leidimas
2/3 puslapis
Trukmė
Viršutinis apl.
00:00/01:34
Viršutinis apl.
Navigacija
Nepažymėta
Antraštė
Muzika
SGKIM003
Kontekstinis meniu
SGKIM001
03:33
SGKIM002
04:45
SGKIM003
01:30
SGKIM004
02:37
SGKIM005
01:58
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
Q.MENU Parinktis
Pasirinkite parinktis.
Nustatykite leisti garso įrašus.
Nustatykite garsą.
Išeiti
ꕉ Ankstesnis
1
Parodykite kontekstinį meniu.
2
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Muzikos sąr.
Pasirinkite Nustatykite leisti garso įrašus arba Nustatykite garsą.
119
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
►Kai
► pasirenkate Nustatykite leisti garso įrašus,
Nustatykite leisti garso įrašus.
◄ Įjungti ►
Pakartoti
Atsitiktinis
išjungti
ꕉ Ankstesnis
1
Parodykite Nustatykite leisti garso įrašus.
2
Atlikite atitinkamus reguliavimus.
• Kai meniu Pakartoti pasirinkta „Išjungti“,
pakartojimas sustos, kai bus baigtas leisti
paskutinis failas sąraše. Tačiau jei rodant
paskutinį failą sąraše bus paspaustas mygtukas „►►“ ir Pakartoti bus nustatyta
„Išjungti“ padėtyje, bus rodomas pirmasis
failas, ir bus įjungtas meniu „Pakartoti“.
►Kai
► pasirenkate Nustatykite garsą,
Nustatykite garsą.
Garso režimas
◄
Įprastas
►
• Automat. garsumas
◄
išjungti
►
• Aiškus balsas II
◄
išjungti
►
• Balansas
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
120
0
ꕉ Ankstesnis
1
Parodykite Garso režimą, Automat. garsumą, Aiškų balsą II, Balansą.
2
Atlikite atitinkamus reguliavimus. (Žr. 81 į 85 psl.)
FILMŲ SĄRAŠAS
Galite leisti filmų failus, esančius USB atminties įrenginyje.
Filmų sąrašas suaktyvinamas iškart, kai tik aptinkamas USB. Jis naudojamas leidžiant filmų failus per
televizorių.
Rodo filmus, esančius USB aplanke ir palaiko parinktį „Leisti“.
Leidžia atkurti visus filmus, esančius aplanke, ir failus, kurių pageidauja naudotojas.
Filmų sąraše rodoma informacija, esanti aplanke, ir filmų failai.
Jūsų įrenginio ekrano rodinys gali skirtis. Vaizdai yra kaip pavyzdžiai, padedantys naudotisTV įrenginiu.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Filmus (*.dat / *.mpg / *.mpeg / *.ts / *.trp / *.tp / *.vob/ *.mp4 / *.mkv / *.avi / *.divx) palaikantis failas
Vaizdo įrašo formatas:DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03,
Xvid 1,10- beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Garso formatas: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC
Sparta bitais: nuo 32 kbps iki 320 kbps (MP3)
Subtitrų formatas: *.smi / *.srt / *.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt (TMPlayer) /
*.psb (PowerDivx).
• Kai kurie naudotojų sukurti subtitrai gali veikti blogai.
• Subtitruose gali būti nerodomi kai kurie specialieji simboliai.
• Subtitruose nepalaikomos HTML žymos.
• Kitomis kalbomis, kurios nėra palaikomos, subtitrai nerodomi.
• Norint paleisti, laiko informacija išoriniame subtitrų faile turi būti išdėstyta didėjančia tvarka.
• Ekrane gali atsirasti laikini pertrūkiai (vaizdo sustabdymas, greitesnis atkūrimas ir t.t.), kai pakeičiama
girdimoji kalba.
• Sugadintas filmo failas negali būti leidžiamas tinkamai arba gali neveikti kelios leistuvo funkcijos.
• Tam tikrų koduočių filmų failai leidžiami netinkamai.
• Jei įrašyto failo vaizdo ir garso struktūra nėra sluoksniuota, išvedamas arba vaizdas, arba garsas.
• Palaikomi HD (didelės raiškos) vaizdo įrašai 1920 x 1080 esant 25 / 30P arba 1280 x 720 esant 50
/ 60P priklausomai nuo kadro.
• Didesnės negu 1920 x 1080 esant 25 / 30P arba 1280 x 720 esant 50 / 60P raiškos vaizdo įrašai gali
veikti netinkamai priklausomai nuo kadro.
• Kiti filmų failų tipai ir formatai, nei nurodyti, gali tinkamai neveikti.
• Didžiausia atidaromų filmų failų bitų perdavimo sparta yra 20 Mbps.
• Negarantuojame, kad profiliai, užkoduoti 4.1 ar aukštesniu lygiu H.264 / AVC, bus atkuriami sklandžiai.
• DTS garso kodekas nepalaikomas.
• Didesni nei 30 GB dydžio failai nepalaikomi.
• DivX filmų failas ir jo subtitrų failas turi būti tame pačiame aplanke.
• Kad būtų rodomi vaizdo įrašo failo titrai, jų ir vaizdo įrašo failų pavadinimai turi būti vienodi.
• Leidžiamas vaizdo įrašas per USB jungtį, kuri nepalaiko didelio greičio, gali veikti netinkamai.
• Failai, užkoduoti naudojant GMC (Global Motion Compensation – bendrasis judesio kompensavimas), gali būti neleidžiami.
• Kai žiūrite filmą naudodami filmų sąrašo funkciją, galite reguliuoti vaizdą energijos taupymo mygtuku
nuotolinio valdymo pulte. Kiekvieno vaizdo režimo naudotojo nustatymas neveikia.
121
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Failas
Vaizdo dekoderis
Garso kodekas
mpeg, vob
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264 / AVC
Dolby Digital, AAC, MPEG
Plėtinio pavadini-
Maks. skyra
mas
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3,11, Dvix 4,12, Dvix 5.x
mp4
Dolby Digital, HE-AAC,
Dvix 6, Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid 1,03
AAC, MPEG, MP3, LPCM
Xvid 1,10–beta 1, Xvid 1,10-beta 2, H.264/AVC
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3,11, Divx 4,
avi
Divx 5, Divx 6, Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid
1920 x 1080
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
MP3, LPCM
1,03, Xvid 1,10–beta 1, Xvid 1,10–beta 2, H.264/AVC
mkv
H.264 / AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
ASP
MP3, LPCM
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3,11, Divx 4,
divx
Divx 5, Divx 6, Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid
esant 30p
Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
1,03, Xvid 1,10–beta 1, Xvid 1,10–beta 2, H.264 / AVC
Ekrano komponentai
2
1
MENU
Pasirinkite Filmų sąrašas.
Pasirinkite USB.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
2
1 Perkelia į aukštesnio lygmens
aplanką.
2 Dabartinis puslapis / Iš viso pus-
Filmų sąrašas
lapių.
2/3 puslapis
3 Iš viso pažymėtų filmų pavadinimų skaičius.
Nepažymėta
Antraštė
Filmas
SGKIM002
Trukmė
Viršutinis apl.
Mėgstamiausia muzika
SGKIM001
4 Atitinkami nuotolinio valdymo
pulto mygtukai.
640 x 480, 720 KB
1
Viršutinis apl.
Navigacija
SGKM002
01:34:15
SGKIM001
01:35:30
SGKIM001
01:30:20
Kontekstinis meniu
4
122
3
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
Išeiti
Filmų pasirinkimas kontekstinis meniu
Filmų sąrašas
2/3 puslapis
Nepažymėta
Antraštė
Filmas
SGKIM002
Trukmė
Viršutinis apl.
Mėgstamiausia muzika
SGKIM001
640 x 480, 720 KB
Viršutinis apl.
Navigacija
SGKM002
01:34:15
SGKIM001
01:35:30
SGKIM001
01:30:20
Kontekstinis meniu
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
Išeiti
➩
Filmų sąrašas
2/3 puslapis
Antraštė
Filmas
SGKIM002
Viršutinis apl.
1
ꔉ
Mėgstamiausia muzika
Leisti
SGKIM001
Pažymėti visus
SGKM002
Trinti
01:34:15
SGKIM001
Uždaryti
01:35:30
01:30:20
SGKIM001
Kontekstinis meniu
Puslapio keitimas
MARK
Žymė
Išeiti
Pasirinkite tikslinį aplanką arba diską.
2
Parodykite kontekstinį meniu.
►►Leisti: leiskite pasirinktą filmą. „Divx Play“ leidžiamas, kol keičiasi užsklanda.
►►Pažymėti visus: pažymėkite visus aplanke esančius filmus.
►►Nežymėti visų: atžymėkite visas pažymėtas nuotraukas.
►►Trinti arba Trinti pažymėtus failus: ištrinkite pasirinktą filmą.
►►Uždaryti: uždarykite kontekstinį meniu.
• Norėdami judėti filmų puslapyje, naudokite mygtuką P ꕌꕍ.
• Naudokite mygtuką ŽYMĖ filmams pažymėti arba žymėjimui panaikinti. Kai vienas ar keli filmai yra pažymėti, jie bus
leidžiami iš eilės.
Pasirinkite norimą kontekstinį
meniu.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
! PASTABA
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Pasirinkite pageidaujamų filmų
pavadinimus
3
4
Trukmė
1366 x 768, 125 KB
Viršutinis apl.
640 x 480, 720 KB
Navigacija
Nepažymėta
►Jei
► failai nepalaikomi, parodomas pranešimas dėl nepalaikomų failų.
123
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Filmų sąrašo funkcijos naudojimas, leidimas
Pasirinkite parinktis.
Nustatykite leisti vaizdo įrašus.
Nustatykite vaizdo įrašą.
Nustatykite garsą.
ꕉ Ankstesnis

1
Q.MENU Parinktis
Parodykite kontekstinį meniu.
2
Pasirinkite Nustatykite leisti vaizdo įrašus,Nustatykite vaizdo
įrašą arba Nustatykite garsą.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
124
►Kai
► pasirenkate Nustatykite leisti vaizdo įrašus,
Vaizdo dydis
◄ Visas ►
Garso kalba
1
Subtitrų kalba
išjungti
. Sinchr.
0
. Padėtis
0
ꕉNormalus
Ankstesnis
. Dydis
ꕉ Ankstesnis
►►Vaizdo dydis: pasirenkamas norimas vaizdo formatas leidžiant filmą.
►►Garso kalba ir subtitrų kalba: pakeičiama garso /
subtitrų kalbos grupę rodant filmą.
►►Sinchr.: leidžiant filmą sureguliuojama subtitrų sinchronizacija, nuo -10 s. iki +10 s., 0,5 sekundės intervalu.
►►Padėtis: leidžiant filmą subtitrai pakeliami arba nuleidžiami.
►►Dydis: leidžiant filmą parenkamas norimas subtitrų
dydis.
1
Parodykite Vaizdo dydį, garso kalbą arba Subtitrų kalbą.
2
Atlikite atitinkamus reguliavimus.
Palaikoma kalba
1 lotynų k.
Anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, italų, švedų, suomių, olandų, portugalų, danų, rumunų, norvegų, albanų, gėlų, valų, airių, katalonų, valensiečių
2 lotynų k.
Bosnių, lenkų, kroatų, čekų, slovakų, slovėnų, serbų, vengrų
4 lotynų k.
Estų, latvių, lietuvių k.
Kirilica
Bulgarų, makedonų, rusų,, ukrainiečių, kazachų
Graikų k.
Graikų k.
Turkų k.
Turkų k.
! PASTABA
►Tik
► ASCII KODU išsaugoti failai palaikomi išoriniams filmo subtitrams.
►Kiekvienoje
►
subtitrų eilutėje palaikoma tik 500 raidžių ir 500 skaitmenų.
►Subtitrų
►
faile gali būti palaikoma tik 10 000 sinchronizavimo blokų.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
Subtitrų kalba
125
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
►Kai
► pasirenkate Nustatykite vaizdo įrašą,
Nustatykite vaizdo įrašą.
Vaizdo režimas
◄ Vaizdingas ►
● Foninis apšvietimas100
● Kontrastas
100
● Ryškumas
50
● Spalva
50
● Dinaminis kontrastas
◄
vidutinis
►
● Triukšmo mažinimas
◄
vidutinis
►
● Vaizdo atstata
ꕉ Ankstesnis
1
Atitinkamai pritaikykite. (Žr. 70, 73, 74 psl.)
►Kai
► pasirenkate Nustatykite garsą,
Nustatykite garsą.
Garso režimas
◄
Įprastas
►
• Automat. garsumas
◄
išjungti
►
• Aiškus balsas II
◄
išjungti
►
• Balansas
0
ꕉ Ankstesnis
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
126
1
Parodykite Garso režimą, Automat. garsumą, Aiškų balsą II, Balansą.
2
Atlikite atitinkamus reguliavimus. (Žr. 81 į 85 psl.)
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
◄◄ / ►►
Leisdami įrašą
pakartotinai, paspauskite mygtuką REW(◄◄) (sukti atgal), kad pagreitintumėte ◄◄(x2) → ◄◄◄ (x4) → ◄◄◄◄(x8) → ◄◄◄◄◄(x16)
→◄◄◄◄◄◄(x32) .
pakartotinai, paspauskite mygtuką FF (►►) (sukti į priekį), kad pagreitintumėte ►►(x2) → ►►► (x4) → ►►►► (x8) → ►►►►►(x16) →
►►►►►►(x32).
Paspaudus šiuos mygtukus pakartotinai, padidinamas peržiūros į priekį /
atgal greitis.
Peržiūros metu, spauskite mygtuką Pauzė (II).
■ Ekrano vaizdas sustabdomas.
■ Jei jokie mygtukai nėra nuspaudžiami ant nuotolinio valdymo pulto per 10
minučių po to, kai buvo sustabdyta, televizorius grįžta į peržiūros būseną.
■ Paspauskite mygtuką Pauzė (II) ir po to naudokite mygtuką FF (►►) sulėtintam judėjimui.
<>
Leisti (►)

Naudojant mygtuką < ar > leidimo metu, ekrane matomas rodantis padėtį
žymeklis.
Paspauskite mygtuką Leisti (►), kad grįžtumėte į įprastinį leidimą.
Pakartotinai spauskite mygtuką ENERGIJOS TAUPYMAS, norėdami padidinti ekrano ryškumą. (Žr. 68 p.)
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
127
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
DIVX REGISTRACIJOS KODAS
Patvirtinkite TELEVIZORIAUS DivX registracijos kodo numerį. Naudodami registracijos numerį galite
išsinuomoti ar įsigyti filmus svetainėje www.divx.com/vod.
Naudojant kito TELEVIZORIAUS DivX registracijos kodą išsinuomoti ar įsigyti DivX failai negali būtileidžiami. (Galima leisti tik DivX failus, atitinkančius įsigyto TELEVIZORIAUS registracijos kodą.)
USB
Perkelti
USB
Gerai
Nuotraukų sąr.
Nuotraukų sąr.
Muzikos sąr.
Muzikos sąr.
Filmų sąrašas
DivX Reg.
Reg. kodas
Kodas
DivX
ꔉ
Deaktyvacija
➩
Filmų sąrašas
DivX Reg.
Reg. kodas
Kodasꔉ
DivX
Deaktyvacija
Perkelti
Gerai
DivX(R) Video On Demand
Jūsų registracijos kodas yra: xxxxxxxxxx
Daugiau inform. rasite www.divx.com/vod.
Uždaryti
1
MENU
Pasirinkite USB.
2
Pasirinkite „DivX“ Reg. kodas.
3
Rodyti Divx Reg. kodą.
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
128
APIE DIVX VIDEO: DivX® - tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas „DivX, Inc“. Šis prietaisas yra oficialiai DivX sertifikuotas įrenginys, kuris rodo DivX vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į DivX vaizdo formatą,
rasite apsilankę interneto adresu www.divx.com.
APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šį DivX Certified® prietaisą būtina užregistruoti, kad juo
galima būtų žiūrėti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinį. Norėdami sukurti registracijos kodą,
prietaiso nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“. Įveskite šį kodą vod.divx.com tinklavietėje, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie „DivX VOD“.
“DivX sertifikuotas leisti DivX vaizdo įrašus, kurių raiška yra iki HD 1080p, įskaitant aukščiausios kokybės turinį”
“Pat. 7.295.673; 7.460.688; 7.519.274”
! PASTABA
►Filmų
►
failai palaikomi šiomis sąlygomis
Skyra: mažiau kaip 1920 x 1080 P x A taškų.
Kadrų sparta: mažiau kaip 30 kadrų per sek. (1920 x 1080), mažiau kaip 60 kadrų per sek.
(mažiau kaip 1280 x 720)
►Vaizdo
►
kodekas: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3,11, DivX 4,12, DivX 5.x, DivX
6, Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid 1,03, Xvid 1,10-beta1, Xvid 1,10-beta2
DEAKTYVACIJA
Deaktyvacijos tikslas yra leisti deaktyvinti įrenginius tiems naudotojams, kurie įjungė visus galimus įrenginius per interneto serverį ir užblokuoti, neleidžiant aktyvinti daugiau įrenginių. „DivX VOD“ naudotojams
leido suaktyvinti iki 6 įrenginių per vieną paskyrą, bet norėdamas pakeisti arba nutraukti šių įrenginių
aktyvumą, naudotojas turi kreiptis į „DivX“ pagalbos centrą ir paprašyti šalinimo. Šia funkcija naudotojai
galės nutraukti įrenginių aktyvumą patys ir geriau valdyti „DivX VOD“ įrenginius.
USB
Perkelti
USB
Gerai
Nuotraukų sąr.
Nuotraukų sąr.
Muzikos sąr.
Muzikos sąr.
Filmų sąrašas
Filmų sąrašas
DivX Reg. Kodas
Deaktyvacija
Deaktyvacija
ꔉ
➩
Perkelti
DivX Reg. Kodas
DivX(R) Video On Demand
ꔉ
Ar norite deaktyvuoti prietaisą?
Deaktyvacija
Deaktyvacija
Taip
1
MENU
Gerai
Ne
➩
DivX(R) Video On Demand
Šis prietaisas deaktyvuotas.
Jūsų deaktyvacijos kodas yra: xxxxxxxx
Daugiau inform. rasite www.divx.com/vod.
Uždaryti
Pasirinkite USB.
2
Pasirinkite Deaktyvacija.
Pasirinkite Taip.
4
Rodoma Deaktyvacija.
USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS
3
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
129
TELETEKSTAS
Ši funkcija galima ne visose šalyse.
Teletekstas – tai nemokama informacijos sistema, kurią transliuoja
daugelis TV stočių ir kurioje pateikiamos naujausios žinios, televizijos
programos, akcijų kainos ir kitos temos.
Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP
ir FASTEXT. SIMPLE (standartinį teletekstą) sudaro puslapiai, kuriuos
galima pasirinkti, tiesiogiai įvedus atitinkamą puslapio numerį. Sistemos
TOP ir FASTEXT yra pažangesni būdai greitai ir lengvai naudotis teleteksto informacija.
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI
Norėdami įsijungti teletekstą, spauskite mygtuką TEKSTAS. Ekrane
rodomas pirmasis arba paskutinis puslapis.
Ekrano viršuje rodomi dviejų puslapių numeriai, TV stoties pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis puslapio numeris rodo jūsų pasirinkimą, o
antrasis – rodomo puslapio numerį.
Teletekstą įjunkite paspausdami TEXT (tekstas), o išjunkite paspausdami mygtuką EXIT (išeiti). Grįžtama į ankstesnį režimą.
„SIMPLE TEXT“
■■ Puslapio pasirinkimas
1 Skaitmeninių mygtukų pagalba surinkite pageidaujamo puslapio numerį iš trijų skaitmenų. Jeigu
rinkdamiesi paspaudėte neteisingą skaitmenį, baikite rinkti trijų skaitmenų numerį, o po to iš naujo
surinkite teisingą puslapio numerį.
2 Mygtukas P ꕌꕍ gali būti naudojamas ankstesniam arba kitam puslapiui pasirinkti.
„TOP TEXT“
Naudotojo vadove ekrano apačioje rodomi keturi laukai – raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas.
Geltonajame lauke nurodoma kita grupė, o mėlynajame lauke nurodomas kitas blokas.
■■ Bloko / grupės / puslapio pasirinkimas
TELETEKSTAS
1 Mėlynuoju mygtuku galite pereiti nuo vieno bloko prie kito.
2 Geltonuoju mygtuku pereinama prie kitos grupės, automatiškai pereinant į kitą bloką.
3 Žaliuoju mygtuku galite pereiti prie kito esamo puslapio, automatiškai pereidami į kitą grupę.
Taip pat galima naudoti mygtuką P ꕌ.
4 RAUDONAS mygtukas leidžia grįžti į ankstesnį pasirinkimą. Taip pat galima naudoti mygtuką P ꕍ.
■■ Tiesioginis puslapio pasirinkimas
Jei aktyvus SIMPLE teleteksto režimas, galite pasirinkti puslapį įvesdami jį kaip trijų skaitmenų
numerį skaičių mygtukais režimu TOP.
130
FASTEXT
Teleteksto puslapiai koduojami spalvomis ekrano apačios kryptimi ir pasirenkami paspaudžiant atitinkamą mygtuką.
■■ Puslapio pasirinkimas
1 Paspauskite mygtuką T.OPT ir mygtuku ꕌꕍ pasirinkite ꔻ meniu. Rodomas rodyklės puslapis.
2 Galite pasirinkti spalvomis palei apačios liniją koduojamus puslapius atitinkamos spalvos mygtukais.
3 Jei aktyvus SIMPLE teleteksto režimas, galite pasirinkti puslapį įvesdami jo trijų skaitmenų numerį
skaičių mygtukais režimu FASTEXT.
4 Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką P ꕌꕍ.
SPECIALIOJO TELETEKSTO FUNKCIJA
Paspauskite mygtuką T. OPT Teksto parinktis) ir tada naudokite mygtuką ꕌꕍ, jei norite pasirinkti meniu
Teksto parinktis.
ꔻ Rodyklė
Pasirinkite kiekvieną rodyklės puslapį.
ꔾ Laikas
Žiūrėdami televizijos programą pasirinkite šį meniu, jei norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe rodyti laiką.
Teleteksto režime šiuo mygtuku galima pasirinkti tęstinio puslapio numerį.
Tęstinio puslapio numeris rodomas ekrano apačioje. Norėdami sustabdyti ar
pakeisti tęstinį puslapį, paspauskite mygtukus RAUDONA / ŽALIA,< > arba
SKAIČIUS.
ꕀ Sulaikyti
Teksto parinktis
Rodyklė
Laikas
Sulaikyti
Rodyti
Atnaujinti
Uždaryti
ꔽ
Rodyti
Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją, tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.
ꔼ
Atnaujinti
Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas televizoriaus vaizdas. Kairiajame viršutiniame
ekrano kampe rodomas indikatorius. Kai ekrane atsiranda naujas teleteksto puslapis, indikatorių
pakeičia į puslapio numeris. Dar kartą pasirinkite šį meniu, jei norite pamatyti atnaujintą teleteksto
puslapį.
TELETEKSTAS
Sustabdo automatinį puslapio pakeitimą, kuris įvyks, jei teleteksto puslapį sudaro 2 ar daugiau tęstinių puslapių. Tęstinių puslapių skaičius ir rodomas tęstinis puslapis paprastai nurodomas ekrane po
laiku. Kai pasirenkamas šis meniu, kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas sustojimo simbolis, o automatinis puslapių keitimas išjungiamas.
131
SKAITMENINIS TELETEKSTAS
*Ši funkcija veikia tik Airijoje (Uk).
Televizorius įgalina naudotis skaitmeniniu teletekstu su žymiai pagerintais įvairiais aspektais, pavyzdžiui,
tekstu, grafika ir t.t.
Prieigą prie šio skaitmeninio teleteksto galima gauti per specialias skaitmeninio teleteksto paslaugas ir
specifines paslaugas, transliuojančias skaitmeninį teletekstą.
Paspausdami SUBTITRŲ mygtuką subtitrų kalbos meniu turėtumėte pasirinkti „Išjungti“, kad būtų rodomas teletekstas.
TELETEKSTAS SKAITMENINĖSE PASLAUGOSE
1
Paspauskite skaičių mygtukus arba mygtuką P ꕌꕍ,
kad pasirinktumėte skaitmeninį teletekstą transliuojančią skaitmeninę paslaugą.
2
Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste, ir prie kito žingsnio pereikite
spausdami mygtukus TEXT (tekstas), OK (gerai),
ꕌꕍ< > , RAUDONĄ, ŽALIĄ, GELTONĄ, MĖLYNĄ
arba SKAIČIŲ mygtukus ir kt.
3
Norėdami įjungti kitą skaitmeninio teleteksto paslaugą tiesiog pasirinkite kitą paslaugą, spausdami
skaitmenų ar P ꕌꕍ mygtuką.
TELETEKSTAS SKAITMENINĖSE PASLAUGOSE
SKAITMENINIS
TELETEKSTAS
1
Paspauskite skaičių mygtukus arba mygtuką P ꕌꕍ,
kad pasirinktumėte skaitmeninį teletekstą transliuojančią konkrečią paslaugą.
2
Teletekstą įjunkite paspausdami TEXT (tekstas) arba
spalvotus mygtukus.
3
Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste, ir prie kito žingsnio pereikite spausdami
mygtukus OK (gerai), ꕌꕍ< >, RAUDONĄ, ŽALIĄ,
GELTONĄ, MĖLYNĄ arba SKAIČIŲ mygtukus ir t.t.
4
Norėdami išjungti teletekstą ir žiūrėti televizorių,
paspauskite TEXT (tekstas) arba spalvotus mygtukus.
Kai kurios paslaugos leidžia pasiekti tekstines paslaugas paspaudžiant RAUDONĄ mygtuką.
132
PRIEDAS
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Operacija normaliai neveikia.
Neveikia nuotolinis valdymas.
■■ Patikrinkite, ar yra koks nors objektas tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto, kuris sudaro kliūtį. Užtikrinkite, kad nukreiptumėte nuotolinio
valdymo pultą tiesiogiai į televizorių.
■■ Įsitikinkite, kad maitinimo elementai įdėti pagal tinkamą poliškumą (+
prie +, - prie -).
■■ Įsitikinkite, kad nustatytas tinkamas nuotolinio valdymo režimas: TV,
VCR ir t.t.
■■ Įdėkite naujus maitinimo elementus.
■■ Ar nenustatytas išsijungimo laikmatis?
■■ Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Maitinimas pertrauktas.
■■ Jei televizorius įjungtas ir nėra įvesties signalo, jis išsijungs automatišStaiga išjungiamas maitinikai po 15 minučių, kad sumažintų energijos sąnaudas.
mas
■■ Kai USB atmintinėje paleidžiamas neveikiantis failas, televizorius gali
išsijungti. Patikrinkite savo USB atmintinėje esantį failą
■■ Išskyrus energijos taupymo meniu pasirenkamą išjungto ekrano
būsenos režimą.
Vaizdo funkcija neveikia.
Įjungus, vaizdas atsiranda
lėtai
■■ Tai normalu, vaizdas yra prislopintas televizoriaus paleidimo proceso
metu. Susisiekite su techninio aptarnavimo centru, jei vaizdas nepasirodė po penkių minučių.
Nėra spalvų, prastos spalvos arba prastas vaizdas
■■ Sureguliuokite spalvą meniu parinktyje.
■■ Išlaikykite pakankamą atstumą tarp gaminio ir VCR.
■■ Pabandykite kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija.
■■ Ar vaizdo laidai tinkamai įrengti?
■■ Aktyvinkite bet kokią funkciją, kad atkurtumėte vaizdo ryškumą.
Horizontalios ar vertikalios
juostos, vaizdas virpa
■■ Patikrinkite, ar nėra vietinių trikdžių, kaip antai elektrinių prietaisų ar
įrankių.
PRIEDAS
Nėra vaizdo ir garso
■■ Patikrinkite, ar gaminys įjungtas.
■■ Pabandykite kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija.
■■ Ar maitinimo kabelis įkištas į sieninį elektros lizdą?
■■ Patikrinkite antenos kryptį ir / arba vietą.
■■ Patikrinkite sieninį elektros lizdą, įkiškite kito įrenginio maitinimo laidą į
tą lizdą, į kurį buvo įjungtas gaminio maitinimo laidas.
133
PRIEDAS
Vaizdo funkcija neveikia.
Blogai priimami kai kurie
kanalai
■■ Stotis arba kabelinė patiria problemų, perjunkite į kitą stotį.
■■ Stoties signalas silpnas, nukreipkite anteną kitur, kad priimtumėte silpnesnę stotį.
■■ Patikrinkite, ar nėra galimų trikdžių šaltinių.
Vaizduose yra linijų ir brūkš- ■■ Patikrinkite anteną (Pakeiskite antenos kryptį).
nių
Prijungiant HDMI nėra vaizdo
■■ Patikrinkite, ar HDMI laidas yra didelio greičio HDMI laidas.
Jei HDMI laidai nėra didelio greičio HDMI laidai, galimas mirgėjimas
arba vaizdo gali nesimatyti. Naudokite didelio greičio HDMI laidą.
Garso funkcija neveikia.
Vaizdas geras, bet nėra
garso
PRIEDAS
134
■■ Paspauskite mygtuką
+ arba -.
■■ Garsas išjungtas? Paspauskite mygtuką Nutildyti.
■■ Pabandykite kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija.
■■ Ar garso laidai tinkamai sujungti?
Nesigirdi garso iš vieno iš
garsiakalbių
■■ Meniu parinktyje sureguliuokite parinktį Balansas.
Neįprastas garsas iš gaminio vidaus
■■ Dėl aplinkos drėgmės ar temperatūros pasikeitimo gali atsirasti neįprastas triukšmas, kai televizorius yra įjungtas ar išjungtas, ir tai nėra
televizoriaus gedimas.
■■ Patikrinkite, ar HDMI laidas yra didelio greičio HDMI laidas.
■■ Išbandykite USB kabelius, kurių versijos naujesnės už 2.0.
Prijungiant HDMI arba USB
■■ Jei HDMI garsas yra neįprastas, patikrinkite savo išorės įrangos garso
nėra garso
formatą
►►Palaikomas garso formatas: „Dolby Digital“, PCM
Iškilo VAIZDO nustatymų problema.
■■ Tai reiškia, kad dabar televizorius veikia režimu Demonstracinis režiKai naudotojas pakeičia
mas.
vaizdo nustatymus, po tam
tikro laiko televizoriaus
Norėdami perjungti į Namų režimą, turite atlikti šiuos veiksmus:
nustatymai automatiškai
Televizoriaus meniu pasirinkite PARINKTYS → pasirinkite Režimo
grąžinami į pirminius nustanustatymas → pasirinkite Namų režimas. Dabar jau pasirinkote
tymus.
Namų režimą.
Taikoma tik PC režimui
Vaizdas nerodomas.
Maitinimas įjungtas, maitinimo indikatorius šviečia
■■ Sureguliuokite ryškumą ir kontrastą dar kartą.
mėlynai, tačiau ekranas yra
visiškai tamsus.
Ar pasirodė pranešimas
„Neleistinas formatas“?
■■ Signalas iš kompiuterio (vaizdo kortos) išeina iš gaminio vertikalaus
arba horizontalaus dažnio diapazono.
Pritaikykite dažnio diapazoną, vadovaudamiesi šio naudotojo vadovo
specifikacijomis.
■■ Neprijungtas signalo kabelis tarp kompiuterio ir gaminio. Patikrinkite
Ar pasirodė pranešimas
signalo kabelį.
„Patikrinkite signalo kabelį“? ■■ Paspauskite nuotolinio valdymo mygtuką „INPUT“ (įvestis), kad patikrintumėte įvesties signalą.
Prijungus gaminį, pasirodo pranešimas „Nežinomas gaminys“.
Ar įdiegėte tvarkyklę?
■■ Įdiekite gaminio tvarkyklę, kuri pateikiama su gaminiu, arba atsisiųskite
ją iš interneto svetainės. (http://www.lg.com)
■■ Vaizdo plokštės naudotojo vadove pažiūrėkite, ar palaikoma savaiminio diegimo funkcija.
Antrinis vaizdas pasirodo
gaminį išjungus.
■■ Jei ilgesnį laiką naudojate pastovų vaizdą, gali greitai būti pažeisti
ekrano taškai.
Naudokite ekrano užsklandos funkciją.
PRIEDAS
Gaminyje pasirodo antrinis vaizdas.
135
PRIEDAS
Nenormali ekrano spalva.
Prasta ekrano spalvų skyra
(16 spalvų).
■■ Nustatykite daugiau nei 24 bitų ekrano spalvų skyrą (tikrosios spalvos)
„Windows“ sistemoje pasirinkite „Control Panel“ → „Display“ →
„Settings“ → meniu „Color Table“.
Ekrano spalva nepastovi
arba vienspalvė
■■ Patikrinkite, kaip prijungtas signalo kabelis.
Ar ekrane pasirodo juodi
taškai?
■■ Keli taškeliai (raudoni, žali, balti arba juodi) gali pasirodyti ekrane, tai
gali būti būdinga unikalioms LCD ekrano savybėms.
Tai nėra LCD gedimas.
Ekrano vaizdas atrodo neįprastai.
■■ Sureguliuokite Padėties meniu per OSD.
Ar ekrano padėtis teisinga?
■■ Pažiūrėkite, ar gaminys palaiko vaizdo plokštės skyrą ir dažnį. Jei dažnis nepatenka į diapazoną, nustatykite rekomenduojamą skyrą per
„Control Panel“ → „Display“ → meniu „Setting“.
Ar foniniame ekrane pasiro■■ Sureguliuokite Laikrodžio meniu per OSD.
do plonos linijos?
Pasirodo horizontalūs trikdžiai arba simboliai atrodo
susilieję.
PRIEDAS
136
■■ Sureguliuokite Fazės meniu per OSD.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Galima užkirsti kelią ankstyviems gedimams. Rūpestingai ir reguliariai valant galima pailginti naujo televizoriaus eksploatacijos laiką.
Perspėjimas: prieš pradėdami bet kokį valymą išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidą.
Ekrano valymas
1 Geriausias būdas nuvalyti dulkes nuo ekrano yra sudrėkinti minkštą šluostę drungno vandens ir nedidelio kiekio audinių minkštiklio ar indų plovimo priemonės mišiniu. Išspauskite šluostę, kad ji būtų
beveik sausa, ir paskui ją naudokite ekranui nušluostyti.
2 Užtikrinkite, kad ant ekrano nebūtų jokio vandens pertekliaus. Leiskite bet kokiam vandeniui ar drėgmei išgaruoti prieš įjungimą.
Korpuso valymas
■■ Norėdami pašalinti purvą ar dulkes, korpusą nušluostykite su minkšta, sausa šluoste be medvilninio
pluošto.
■■ Nenaudokite šlapios šluostės.
Ilgesnis nenaudojimo laikotarpis
ĮSPĖJIMAS
►►Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui (pvz., atostogų), ištraukite iš maitinimo lizdo kabelį, kad televizoriui
nepakenktų žaibas arba galimi elektros energijos pertrūkiai.
PRIEDAS
137
PRIEDAS
GAMINIO TECHNINĖS SĄLYGOS
<M1962DP>
470,1 mm pločio (18,51 col.) TFT (plonos plėvelės tranzistorius)
Ekrano tipas
LCD pultas
Vaizdo signalas
Regimos įstrižainės dydis: 470,1 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,30 mm (H) x 0,30 mm (V)
Maks. skyra
1360 x 768 esant 60 Hz
Rekomenduojama skyra
1360 x 768 esant 60 Hz
Horizontalus dažnis
30 kHz į 61 kHz
Vertikalus dažnis
56 Hz į 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchr., skaitmeninis
TV, D-Sub analoginė, SCART, kompiuterio garso įvestis, Komponentas,
HDMI
Įvesties jungtis
Nominali įtampa
Maitinimas
Pokrypis
Energijos sąnaudos
Pokrypio intervalas
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris
Aplinkos
sąlygos
LCD (skystųjų kristalų ekrano) pultas
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0,8 A
Įjungtas režimas : 35 W (Tipiškas)
Išjungtas režimas ≤ 0,5 W
nuo -5° iki 15°
449,7 mm x 367,3 mm x 221,6 mm (17,70 col. x 14,46 col. x 8,72 col.)
3,8 kg ( 8,38 sv.)
Darbinė temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 % iki 80 %
Sandėliavimo temperatūra
Sandėliavimo drėgmė
Nuo - 10 °C iki 60 °C
Nuo 5 % iki 90 %
■■ Norint pagerinti kokybę pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
PRIEDAS
138
<M2062DP>
508,5 mm pločio (20,0 col.) TFT (plonos plėvelės tranzistorius)
Ekrano tipas
LCD pultas
Vaizdo signalas
Regimos įstrižainės dydis: 508,5 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,2766 mm (H) x 0,2766 mm (V)
Maks. skyra
1600 x 900 esant 60 Hz
Rekomenduojama skyra
1600 x 900 esant 60 Hz
Horizontalus dažnis
30 kHz į 65 kHz
Vertikalus dažnis
56 Hz į 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchr., skaitmeninis
TV, D-Sub analoginė, SCART, kompiuterio garso įvestis, Komponentas,
HDMI
Įvesties jungtis
Nominali įtampa
Maitinimas
Pokrypis
Energijos sąnaudos
Pokrypio intervalas
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris
Aplinkos
sąlygos
LCD (skystųjų kristalų ekrano) pultas
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Įjungtas režimas : 50 W (Tipiškas)
Išjungtas režimas ≤ 0,5 W
nuo -5° iki 15°
482,3 mm x 384,2 mm x 221,6 mm (18,99 col. x 15,13 col. x 8,72 col.)
4,3 kg ( 9,48 sv.)
Darbinė temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 % iki 80 %
Sandėliavimo temperatūra
Sandėliavimo drėgmė
Nuo - 10 °C iki 60 °C
Nuo 5 % iki 90 %
■■ Norint pagerinti kokybę pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
PRIEDAS
139
PRIEDAS
<M2262DP>
546,86 mm pločio (21,53 col.) TFT (plonos plėvelės tranzistorius)
Ekrano tipas
LCD pultas
Vaizdo signalas
Regimos įstrižainės dydis: 546,86 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Maks. skyra
1920 x 1080 esant 60 Hz
Rekomenduojama skyra
1920 x 1080 esant 60 Hz
Horizontalus dažnis
30 kHz į 83 kHz
Vertikalus dažnis
56 Hz į 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchr., skaitmeninis
TV, D-Sub analoginė, SCART, kompiuterio garso įvestis, Komponentas,
HDMI
Įvesties jungtis
Nominali įtampa
Maitinimas
Pokrypis
Energijos sąnaudos
Pokrypio intervalas
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris
Aplinkos
sąlygos
LCD (skystųjų kristalų ekrano) pultas
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Įjungtas režimas : 53 W (Tipiškas)
Išjungtas režimas ≤ 0,5 W
nuo -5° iki 15°
517,2 mm x 399,8 mm x 221,6 mm (20,36 col. x 15,74 col. x 8,72 col.)
4,7 kg (10,36 sv.)
Darbinė temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 % iki 80 %
Sandėliavimo temperatūra
Sandėliavimo drėgmė
Nuo - 10 °C iki 60 °C
Nuo 5 % iki 90 %
■■ Norint pagerinti kokybę pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
PRIEDAS
140
<M2362DP>
584,2 mm pločio (23 col.) TFT (plonos plėvelės tranzistorius)
Ekrano tipas
LCD pultas
Vaizdo signalas
Regimos įstrižainės dydis: 584,2 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
Maks. skyra
1920 x 1080 esant 60 Hz
Rekomenduojama skyra
1920 x 1080 esant 60 Hz
Horizontalus dažnis
30 kHz į 83 kHz
Vertikalus dažnis
56 Hz į 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchr., skaitmeninis
TV, D-Sub analoginė, SCART, kompiuterio garso įvestis, Komponentas,
HDMI
Įvesties jungtis
Nominali įtampa
Maitinimas
Pokrypis
Energijos sąnaudos
Pokrypio intervalas
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris
Aplinkos
sąlygos
LCD (skystųjų kristalų ekrano) pultas
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Įjungtas režimas : 55 W (Tipiškas)
Išjungtas režimas ≤ 0,5 W
nuo -5° iki 15°
551,8 mm x 419,5 mm x 221,6 mm (21,72 col. x 16,32 col. x 8,72 col.)
5,18 kg (11,4 sv.)
Darbinė temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 % iki 80 %
Sandėliavimo temperatūra
Sandėliavimo drėgmė
Nuo - 10 °C iki 60 °C
Nuo 5 % iki 90 %
■■ Norint pagerinti kokybę pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
PRIEDAS
141
PRIEDAS
<M2762DP>
686 mm pločio (27 col.) TFT (plonos plėvelės tranzistorius)
Ekrano tipas
LCD pultas
Vaizdo signalas
Regimos įstrižainės dydis: 686 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maks. skyra
1920 x 1080 esant 60 Hz
Rekomenduojama skyra
1920 x 1080 esant 60 Hz
Horizontalus dažnis
30 kHz į 83 kHz
Vertikalus dažnis
56 Hz į 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchr., skaitmeninis
TV, D-Sub analoginė, SCART, kompiuterio garso įvestis, Komponentas,
HDMI
Įvesties jungtis
Nominali įtampa
Maitinimas
Pokrypis
Energijos sąnaudos
Pokrypio intervalas
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)
Svoris
Aplinkos
sąlygos
LCD (skystųjų kristalų ekrano) pultas
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Įjungtas režimas : 63 W (Tipiškas)
Išjungtas režimas ≤ 0,5 W
nuo -5° iki 15°
649,1 mm x 485 mm x 210 mm (25,56 col. x 19,09 col. x 8,72 col.)
7,2 kg (15,87 sv.)
Darbinė temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 % iki 80 %
Sandėliavimo temperatūra
Sandėliavimo drėgmė
Nuo - 10 °C iki 60 °C
Nuo 5 % iki 90 %
■■ Norint pagerinti kokybę pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
PRIEDAS
142
IR KODAI
•Ši ypatybė galima ne visiems modeliams.
Kodas (šešioliktainis)
Funkcija
Pastaba
95
Energijos taupymas
Mygtukas R/C
08
Maitinimas
R/C MYGTUKAS (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI MAITINIMĄ)
50
TV / KOMPIUTERIS
Mygtukas R/C
0B
ĮVESTIS
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
79
RATIO (KOEFICIENTAS)
F0
TV/RAD (televizorius / radijas) Mygtukas R/C
45
SPARTUSIS MENIU
Mygtukas R/C
43
MENU (meniu)
Mygtukas R/C
AB
GUIDE (vadovas)
Mygtukas R/C
40
Aukštyn (ꕌ)
Mygtukas R/C
41
Žemyn (ꕍ)
Kairė (<)
Mygtukas R/C
07
06
Dešinė (>)
Mygtukas R/C
44
OK (gerai) (ꔉ)
BACK (atgal)
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
AA
EXIT (išeiti)
꘍
02
(+)
Mygtukas R/C
03
(-)
Mygtukas R/C
28
5B
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
1E
FAV (MARK) (mėgst. (žymė)) Mygtukas R/C
09
MUTE (garso nutildymas)
Mygtukas R/C
00
P (ꕌ)
P (ꕍ)
Mygtukas R/C
01
10 – 19
Mygtukas R/C
Skaičių klavišai nuo 0 iki 9
Mygtukas R/C
53
LIST (sąrašas)
Mygtukas R/C
1A
Q.VIEW (sparčioji peržiūra) Mygtukas R/C
72
RAUDONAS klavišas
Mygtukas R/C
71
ŽALIAS klavišas
Mygtukas R/C
63
GELTONAS klavišas
Mygtukas R/C
61
MĖLYNAS klavišas
Mygtukas R/C
20
TEXT
Mygtukas R/C
21
T.OPT (T. parinktys)
Mygtukas R/C
39
SUBTITLE (subtitrai)
Mygtukas R/C
Automat. konfig.
Mygtukas R/C
▀
Mygtukas R/C
B0
►
ll
Mygtukas R/C
BA
8F
◄◄
Mygtukas R/C
8E
►►
Mygtukas R/C
Mygtukas R/C
PRIEDAS
99
B1
143
PRIEDAS
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS
RS-232C montavimas
Įjunkite RS-232C jungtį į išorinį valdymo prietaisą
(pvz., kompiuterį arba garso / vaizdo valdymo sistemą) ir valdykite TV funkcijas iš išorės.
Įjunkite valdymo įtaiso nuoseklųjį priedą į TV nugarėlėje esančią RS-232C jungtį
PASTABA: . RS-232C sujungimo kabelis prie TV
nepridedamas.
Jungties tipas; D-sub 9 kontaktų šakutė
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontakto pavadinimas
Prijungimo nėra
RXD (duomenų priėmimas)
TXD (duomenų perdavimas)
DTR (DTE įrenginio pasiruošimas)
GND (žemė)
DSR (DCE įrenginio pasiruošimas)
RTS (pasiruošimas perduoti)
CTS (parengta siųsti)
Prijungimo nėra
1
5
6
9
RS-232C konfigūracija
3 laidų konfigūracija (nestandartinis kabelis)
7 laidų konfigūracija (standartinis RS-232C kabelis)
PRIEDAS
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
144
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
ID (atpažinimo numerio) nustatymas
Ši funkcija naudojama televizoriaus atpažinimo numeriui nustatyti.
Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. ► 150 psl.
PARINKTIS
Perkelti
PARINKTIS
Gerai
: Lietuvių
Meniu kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Garso kalba
: Lietuvių
Subtitrų kalba : Lietuvių
Subtitrų kalba : Lietuvių
➩
Išjungta pagalba
Šalis : ­- -
Įvesti antraštę
ID
IDnustatymas
nustatymas
Maitinimo indikatorius
2
3
MENU
Gerai
Išjungta pagalba
Šalis : ­- -
Įvesti antraštę
::11
ꔉ
: Įjungti
ID
IDnustatymas
nustatymas
Maitinimo indikatorius
▼
1
Perkelti
Meniu kalba
::11
: Įjungti
ꔉ
◄1►
Uždaryti
▼
Pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite ID nustatymas.
Sureguliuokite „ID nustatymas“, kad pasirinktumėte norimą televizoriaus identifikavimo numerį.
NUSTATYTI ID reguliavimo diapazonas yra nuo 1 iki 99.
PRIEDAS
• Mygtuku MENU (meniu) arba EXIT (išeiti) galite uždaryti meniu
langą.
• Grįžti į ankstesnį meniu ekraną galite mygtuku BACK (atgal).
145
PRIEDAS
Sujungimo parametrai
■■ Sparta bodais: 9 600 bitų/sek. (UART)
■■ Duomenų ilgis: 8 bitai
■■ Lyginumas: nėra
■■ Stabdos bitas: 1 bitas
■■ Sujungimo kodas: ASCII kodas
■■ Naudokite susuktą (grįžtamąjį) kabelį.
Perdavimo / priėmimo protokolas
Perdavimas
Komandų sąrašas
1
2
KOMANDA KOMANDA
PRIEDAS
146
a
DUOMENYS
(šešioliktainiai)
Nuo 00 iki 01
01. Maitinimas
k
02. Vaizdo formatas
k
c
Žr. p. 147
03. Ekrano išjungimas
k
d
Nuo 00 iki 01
04. Garso išjungimas
k
e
Nuo 00 iki 01
05. Garsumo valdymas
k
f
Nuo 00 iki 64
06. Kontrastas
k
g
Nuo 00 iki 64
07. Ryškumas
k
h
Nuo 00 iki 64
08. Spalva
k
i
Nuo 00 iki 64
09. Atspalvis
k
j
Nuo 00 iki 64
10. Aiškumas
k
k
Nuo 00 iki 64
11. Ekrane rodomų
meniu pasirinkimas
k
l
Nuo 00 iki 01
12. Nuotolinio valdymo
pulto blokavimas
k
m
Nuo 00 iki 01
13. Aukšti dažniai
k
r
Nuo 00 iki 64
14. Žemi dažniai
k
s
Nuo 00 iki 64
15. Balansas
k
t
Nuo 00 iki 64
16. Spalvų temperatūra
x
u
Nuo 00 iki 64
17. Energijos taupymas
j
q
Nuo 00 iki 05
18. Automatinis konfigūravimasj
j
u
01
19. Derinimo komanda
m
a
Žr. p. 149
20. Pridėti/praleisti
kanalą
m
b
Nuo 00 iki 01
21. Raktas
m
c
Key Code
22. Foninis apšvietimas
m
g
Nuo 00 iki 64
23. Įvesties pasirinkimas (pagrindinio
vaizdo)
x
b
Žr. p. 150
* Nustatant nuo 17 iki 24, meniu ekrane nerodomas.
* Pastaba:veikiant USB, pvz., „Divx“ arba EMF, jokios
komandos, išskyrus „Power“ (ka) (Maitinimas) ir „Key“
(mc) (Raktas), nevykdomos ir laikomos NG.
[1KOMANDA][Komanda:2][ ][ID nustatymas][ ]
[Duomenys]][Cr]
* [1 komanda] :
* [2 komanda] :
* [ID nustatymas]:
pirmoji komanda televizoriui valdyti.
(j, k, m ar x)
antroji komanda televizoriui valdyti.
parinkties meniu galima nustatyti ID,
kad būtų galima pasirinkti pageidaujamą monitoriaus ID numerį. Nustatymo
diapazonas – nuo 1 iki 99.
Pasirinkus ID numerį „0“, bus valdomivisi prijungti televizoriai.
ID nustatymas rodomas dešimtainiu
skaičiumi (1 – 99), o perdavimo / priėmimo protokole – šešioliktainiu (0 x 0
– 0 x 63).
[DUOMENYS]
:
komandų duomenims perduoti.
*
Perduoda „FF“ duomenis, kad nustatytųkomandos būklę.
: grįžimas į eilutės pradžią
* [Cr] ASCII kodas „0x0D“
: ASCII kodas: „tarpas (0x20)“
*[]
OK (patvirtinimas)
[2 komanda][ ][ID nustatymas][ ][OK][Duomenys]][x]
* Kai televizorius gauna normalius duomenis, jis siunčia šiuo formatu pagrįstą patvirtinimas (patvirtinimo)
signalą. Jeigu tuo metu duomenys yra skaitymo režime, televizorius nustato realiąją duomenų būseną.
Jeigu duomenys yra rašymo režime, televizorius grąžina asmeninio kompiuterio duomenis.
Klaidos patvirtinimas
[2 komanda][ ][ID nustatymas][ ][NG][Duomenys]][x]
* Kai televizorius gauna nenormalius duomenis iš negalimų atlikti funkcijų arba ryšio klaidų, jis siunčia šiuo formatu pagrįstą ACK (patvirtinimo) signalą.
Duomenys 00: negaliojantis kodas
01. Maitinimas (Komanda:: k a)
►► Kontroliuoti TV įjungimą / išjungimą
Perdavimas
03. Ekrano išjungimas (Komanda:: k d)
[k][a][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys]][Cr]
00 duomuo: maitini01 duomuo: maitinimas išjungta
mas įjungta
patvirtinimas
[k][d][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys]][Cr]
[a][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
►► Įjungti arba išjungti ekraną.
Perdavimas
Duomeny 00:funkcija išjungta (vaizdas yra)
Video mute off“ (vaizdo nutildymas išjungtas)
01: funkcija įjungta (vaizdo nėra)
10: „Video mute on“ (vaizdo nutildymas įjungtas)
►► Patvirtina maitinimo būseną (įjungta / išjungta).
Perdavimas
patvirtinimas
[k][a][ ][ID nustatymas][ ][FF][Cr]
* Kai vaizdo įrašo garsas nutildytas, televizoriaus
ekrane bus rodomas ekrano rodinys (OSD). Tačiau
įjungus Ekrano nutildymą, televizorius OSD nerodo.
patvirtinimas
[a][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
* Jeigu kitos funkcijos perduoda šiuo formatu
pagrįstu‘0xFF’ “ duomenis, patvirtinti duomenys
reiškia kiekvienos funkcijos būseną.
* OK Ack. (OK patvirtinta), Error Ack. (Klaida patvirtinta) ir kiti pranešimai gali pasirodyti ekrane, kai televizoriaus maitinimas įjungtas.
02. Vaizdo formatas (Komanda: k c) (Pagrindinio
vaizdo dydis)
►► Ekrano formatui reguliuoti. (Pagrindinis vaizdo formatas)
Taip pat galite sureguliuoti ekrano formatą naudodami parinktį Vaizdo formatas, esančią SP.
MENIU. arba meniu VAIZDAS.
Perdavimas
[k][c][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys]][Cr]
Duomenys
01 07: 14:9
: normalus ekranas (4:3) 09: Tik skenuoti
02 : platus ekra0B: automatinis plotis
nas (16:9)
Nuo 10 iki 1F: „Cinema
04: Mastelis
Zoom“ (kino mastelis)
06: pradinis
nuo 1 iki 16
patvirtinimas
[c][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
* Automatinis plotis palaikomas tik režimuose
Skaitmeninis, Analoginis, AV.
04. Garso nutildymas (Komanda: k e)
►► Įjungti arba išjungti garsą.
Garsą galima nutildyti ir nuotolinio valdymo pulto
mygtuku MUTE.
Perdavimas
[k][e][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys]][Cr]
Duomenys 00: garso nutildymas įjungtas (garsas
išjungtas)
01: garso nutildymas išjungtas (garsas yra)
patvirtinimas
[e][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys]][x]
05. Garso reguliavimas (Komanda:: k f)
►► Reguliuoti garsą.
Garsą galima reguliuoti ir nuotolinio valdymo pulto
GARSUMO reguliavimo mygtukais.
Perdavimas
[k][f][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys]][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
[f][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys]][x]
06. Kontrastas (Komanda:: k g)
►► Ekrano kontrastingumui nustatyti.
Kontrastiškumą galima reguliuoti ir VAIZDAS (vaizdas) meniu.
Perdavimas
[k][g][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys]][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
PRIEDAS
* Su kompiuterio įvestimi galima pasirinkti 16:9 arba
4:3 ekrano proporcijų koeficientą.
* Režimu DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50
Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Component( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz)
galimas „Tik skenuoti“.
[d][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys]][x]
[g][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
147
PRIEDAS
07. Aiškumas (Komanda:: k h)
►► Jei norite sureguliuoti ekrano ryškumą.
Ryškumą galima reguliuoti ir VAIZDAS meniu.
Perdavimas
[k][h][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
[h][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
08. Spalvingumas (Komanda:: k i)
►► Ekrano spalvoms nustatyti. (tik ne kompiuterio režimu)
Spalvingumą galima reguliuoti ir VAIZDAS (vaizdas) meniu.
Perdavimas
[k][i][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
[i][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas
(Komanda:k l)
►► Įjungti arba išjungti ekrane rodomus meniu, kai TV valdomas nuotoliniu būdu
Perdavimas
[k][l][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
OSD išjungta
patvirtinimas
00:
01: OSD įjungta
[l][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas
(Komanda: k m)
►► Užblokuoti nuotolinio valdymo pulto ir TV priekinės
plokštės valdymo mygtukus.
Perdavimas
[k][m][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
00:
blokavimas išjungtas
patvirtinimas
01: blokavimas įjungtas
[m][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
Perdavimas
* Jei nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, naudokite šį režimą.
Kai maitinimas įjungiamas ar išjungiamas, išorinio
valdymo užrakinimas atlaisvinamas.
* Vietinio maitinimo klavišas veiks tinkamai
[k][j][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
13. Aukšti dažniai (Komanda:: k r)
Nuo Minimalūs duomenys: 00 iki Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
►► Jei norite sureguliuoti aukštus tonus.
Jūs galite sureguliuoti aukštus tonus ir per GARSAS
meniu.
Perdavimas
09. Atspalvis (Komanda:: k j)
►► Reguliuoti ekrano atspalvį. (tik ne kompiuterio režimu)
Atspalvį galima reguliuoti ir VAIZDAS meniu.
[j][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
10. Aiškumas (Komanda:: k k)
►► Reguliuoti ekrano aiškumą.
Aiškumą galima reguliuoti ir VAIZDAS meniu.
Perdavimas
[k][k][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
PRIEDAS
patvirtinimas
[k][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
[k][r][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
[r][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
14. Žemi dažniai (Komanda:: k s)
►► Jei norite sureguliuoti bosus.
Jūs galite sureguliuoti bosus ir per GARSAS meniu.
Perdavimas
[k][s][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
[s][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
148
15. Balansas (Komanda:: k t)
18. Automatinė konfigūracija (komanda: j u)
►► Reguliuoti balansą.
Balansą galima reguliuoti ir GARSAS meniu.
Perdavimas
►► Automatiškai sureguliuoti vaizdo padėtį ir sumažinti vaizdo virpėjimą. Veikia tik RGB (PC) režime.
Perdavimas
[k][t][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
[t][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
16. Spalvų temperatūra (Komanda:: x u)
►► Pasirinkite vieną iš trijų automatinių spalvos reguliavimo
pasirinkčių. CSM galima reguliuoti ir VAIZDAS (vaizdas)
meniu.
Perdavimas
[x][u][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
nuo Minimalūs duomenys: 00 iki
Maksimalūs duomenys: 64
* Žr. „1 realusis duomenų žymėjimas“. Žr.150 psl.
patvirtinimas
[u][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
17. Energijos taupymas (Komanda: j q)
►►Jei norite sumažinti televizoriaus elektros sunaudojimą. Galite sureguliuoti energijos taupymą ir per
meniu PARINKTYS.
Perdavimas
[j][q][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Energijos
taupymo
funkcija
Lygis
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Duomuo
patvirtinimas
01: nustatyti
[u][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
19. Derinimo komanda (komanda: m a)
►► Pasirinkite tokio fizinio numerio kanalą.
Perdavimas
[m][a][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys0][ ][Duomenys1][
][Duomenys2][Cr]
00 duomuo: Aukšti kanalo duomenys
01 duomuo: Žemi kanalo duomenys
pvz.Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> Nesvarbu
Duomenys 02: 0x00: Analoginis pagrindinis
0x10: DTV Pagrindinis
0x20: Radijas
Kanalo duomenų diapazonas
Analoginis – Min: nuo 00 iki Maks.: 63 (Nuo 0 iki 99)
Skaitmeninis – Min: nuo 00 iki Maks.: 3E7 (Nuo 0 iki
999)
(Išskyrus Švediją, Suomiją, Norvegiją, Daniją, Airiją)
Skaitmeninis – Min: nuo 00 iki Maks.: 270F (Nuo 0 iki
9999)
(Tik Švedija, Suomija, Norvegija, Danija, Airija)
patvirtinimas
Aprašas
3
2
1
0
Mažas
galingumas
0
0
0
0
išjungti
0
Mažas
galingumas
0
0
0
1
minimalus
0
0
Mažas
galingumas
0
0
1
0
vidutinis
0
0
0
Mažas
galingumas
0
0
1
1
maksimalus
0
0
0
Mažas
galingumas
0
1
0
1
Ekranas
išjungtas
[a][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
Duomenys
Min: nuo 00 iki Maks: 7DH
PRIEDAS
7
[j][u][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
patvirtinimas
[q][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
149
PRIEDAS
20. Pridėti/praleisti kanalą(Komanda: m b)
22. Foninis apšvietimas (komanda: m g)
►► Jei norite nustatyti praleidimo būseną esamai programai.
Perdavimas
►► Norint valdyti foninį apšvietimą.
Perdavimas
[m][b][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys 00: Praleisti 01: Pridėti
patvirtinimas
[b][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
[m][g][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys: Min. duomenų: nuo 00 iki Maks. 64
patvirtinimas
[g][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
* Esamų duomenų 1 paskirstymas
00 : 0 žingsnis
Atspalvis
0 žingsnis: R50
A: 10 žingsnis (nustatyti ID 10)
49 žingsnis: R1
F: 15 žingsnis (nustatyti ID 15)
50 žingsnis: 0
10 : 16 žingsnis (nustatyti ID 16)
51 žingsnis: G1
64 :
100 žingsnis
6E:
110 žingsnis
73 :
74 :
115 žingsnis
116 žingsnis
CF:
119 žingsnis
FE:
FF:
254 žingsnis
255 žingsnis
100 žingsnis: G50
Balansas
0 žingsnis: L50
►► Norint išrinkti pagrindinio vaizdo įvesties šaltinį.
Perdavimas
[x][b][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomuo: Struktūra
Duomenys
00: DTV
40: komponentas
10: analoginis
60: RGB
20: AV
90: HDMI
49 žingsnis: L1
50 žingsnis: 0
51 žingsnis: R1
patvirtinimas
100 žingsnis: R50
[b][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
Spalvų temperatūra
0 žingsnis: W50
49 žingsnis: W1
50 žingsnis: 0
51 žingsnis: C1
100 žingsnis: C50
21. Raktas(Komanda:: m c)
►► Nusiųsti informacijos paieškos nuotolinį kodą.
Perdavimas
PRIEDAS
150
23. Įvesties pasirinkimas (komanda: x b)
(Pagrindinio vaizdo įvestis)
[m][c][ ][ID nustatymas][ ][Duomenys][Cr]
Duomenys
Rakto kodas - Žr. 147 psl.
patvirtinimas
[c][ ][ID nustatymas][ ][OK/NG][Duomenys][x]
Prieš naudodami gaminį būtinai perskaitykite
Saugumo priemones.
Laikykite Naudotojo vadovą (CD) pasiekiamoje
vietoje, nes jo gali prireikti ateityje.
Įrenginio gale ir viename jo šone rasite įrenginio modelį ir serijos numerį. Jei jums kada nors
prireiks techninės pagalbos, pateikite duomenis
žemiau.
MODELIS
SERIJOS NUMERIS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement