LG CM8360 Quick start guide

LG CM8360 Quick start guide
PAPRASTASIS VADOVAS
LIETUVIŲ K.
Mini „Hi-Fi“
Sistema
Norėdami peržiūrėti instrukcijas, kaip naudoti sudėtingesnes funkcijas,
apsilankykite http://www.lg.com ir atsisiųskite naudotojo vadovą.
Ne visa informacija, pateikiama šiame vadove, gali tikti šiam įrenginiui.
MODELIS
CM8360
*MFL69412223*
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_LIT_2223.indd 1
www.lg.com
2016-05-12 �� 5:47:37
Priekinis skydelis
i j
kl
mTREBLE
Reguliuojamas TREBLE garso lygis nustatant USER EQ.
m n
a
e
b
f
c
g
d
h
o
p
q r
st u
v
a 1/!(Maitinimas)
Įjunkite arba išjunkite įrenginį.
b DJ EFFECT
Pasirenka norimą DJ efektą („FLANGER“, „PHASER“, „WAH“,
„DELAY“), sukite „EFFECT LEVEL“, norėdami reguliuoti „DJ
EFFECT“ lygį.
c USER EQ
Pasirenka jūsų sukurtą efektą.
d REGION EQ / BASS BLAST
a
- Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas.
- Paspauskite ir laikykite, norėdami tiesiogiai pasirinkti „BASS“
efektą.
e USB REC / DEMO
Įrašoma į USB. / Parodomas demonstracinis režimas.
b
c
de
f SEARCH
Pasirinkimo režimu perkeliama į aplanką ir failą.
gOK
Ieškant failo pasirenkamas aplankas.
h VOICE CANCELLER
Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami
dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.
i Prievadas USB 1
Prijungę USB prietaisą galite atkurti ar įrašyti garso failus.
jBASS
Reguliuojamas BASS garso lygis nustatant USER EQ.
k Ekranas
lMASTER VOLUME
Reguliuojamas garsiakalbių garso lygis.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_LIT_2223.indd 2
n Prievadas USB 2
Prijungę USB prietaisą galite atkurti ar įrašyti garso failus.
o SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL
Norėdami sukurti braižymo garsą pasukite pagal ar prieš
laikrodžio rodyklę. / Reguliuojamas DJ EFFECT lygis.
p MIC 1 / 2 lizdas
Prijunkite mikrofoną.
qI / RDS
- Sustabdo atkūrimą arba atšaukia funkciją DELETE.
- radijo duomenų sistema
T
- pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- parenkamas erdvinio ar vienkanalio garso režimas.
R
atidaro arba uždaro disko dėklą.
KEY CHANGER
Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.
CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Reguliavimui pasirenka „CLUB“, „DRUM“ arba „USER“ garso
efektą.
(Jei norite naudoti „USER“, programoje „Music Flow Bluetooth“
turite užregistruoti šaltinį)
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Paspauskite norimą garso klavišą.
r Disko dėklas
s MIC VOL / KEY CONTROL
- Valdo mikrofono lygį.
- Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.
t PORT. IN lizdas
Prijunkite nešiojamąjį prietaisą.
u F (Function) / WIRELESS LINK
- pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.
- Norėdami pasirinkti „WIRELESS PARTY LINK“ režimą,
paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes.
vY SEARCH U
- Ieško aplanko arba failo.
- Parenka radijo stotis.
2016-05-12 �� 5:47:38
Galinis skydelis
a Maitinimo laidas
b SPEAKERS jungtis
a
b
c ANTENNA (FM)
d AUX IN (L/R)
Prijunkite papildomą prietaisą.
c d
Garsiakalbių jungtis
Papildoma informacija
Specifikacijos
Žiūrėkite pagrindinę ant
prietaiso esančią etiketę.
Žiūrėkite pagrindinę ant
prietaiso esančią etiketę.
Budėjimo režimas, kai
Energijos sąnaudos
įrenginys prijungtas prie
tinklo: 0,5 W
(jei aktyvinti visi tinklo
prievadai)
Matmenys (plotis x aukštis Apytiksliai 450 mm x
x ilgis)
160 mm x 355 mm
Maitinimo reikalavimai
Grynasis svoris
Apytiksliai 6 kg
Magistralės maitinimo
tiekimas (USB)
5 V 0 500 mA
Stiprintuvas (visas vidutinis 2200 W
kvadratinis galingumas)
Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.
Valdiklio programėlė
Atsisiųskite programėlę „Music Flow Bluetooth“ į
savo prietaisą.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_LIT_2223.indd 3
„LG Sound Sync“ (Belaidis)
Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite
naudotojo vadovą. http://www.lg.com
2016-05-12 �� 5:47:39
Papildoma informacija
Atsargiai
yy Jeigu naudojami keli elektros lizdai, patariama naudoti
15 A elektros lizdą. 10 A elektros lizdo gali nepakakti
pastoviam elektros srovės tiekimui.
yy Nedėkite jokių daiktų ant garsiakalbių. Dėl to daiktai gali
nukristi ir gali būti sugadintas turtas.
Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie
tinklo arba belaidį prietaisą
Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite
paspaudę maitinimo mygtuką.
Akumuliatoriaus keitimas
yy Sumontuokite garsiakalbius ant tvirto, o ne slidaus
paviršiaus. Vibracija, sukelta didelio galingumo, gali
purtyti ir išjudinti garsiakalbius.
(R0
3)
yy Mažose uždarose erdvėse nedidinkite garso iki
maksimalios padėties. Dėl didelio ir stipraus garsiakalbių
galingumo gali drebėti lubos ir kambaryje kristi daiktai.
(R03)
yy Norėdami apsaugoti klausą, nuo garsiakalbio laikykitės
pakankamo atstumo. Didžiulis garsas iš garsiakalbio gali
pakenkti žmogaus klausai.
yy Tarp pagrindinio prietaiso ir garsiakalbių turi būti 20
cm laisva erdvė, jei pagrindinį prietaisą statote ant
žemės. Aukštas garsiakalbių garso slėgis gali sutrikdyti
kompaktinio disko atkūrimą.
yy Prijunkite maitinimo kištuką tiesiai prie sieninio
maitinimo lizdo (jei įmanoma). Jei naudojate ilgiklį,
primygtinai rekomenduojama naudoti 110 V / 15
A arba 230 V / 15 A ilgiklius. Kitaip įrenginys gali
netinkamai veikti dėl nepakankamo elektros maitinimo.
yy Neperkraukite ilgiklio per didele elektros apkrova.
Apie ferito šerdį (pasirinktinai)
Aplink ferito šerdį apvyniokite maitinimo laidą ir
SPEAKERS laidus.
Atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center
B.V.“ patvirtina, kad ši MINI HI-FI SISTEMA atitinka esminius ir visus
kitus direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą
pilnai atitikties deklaracijos formai gauti toliau nurodytu adresu:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms
skirtame tinklalapyje:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šis prietaisas yra 2,4 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta
naudojimui visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_LIT_2223.indd 4
2016-05-12 �� 5:47:39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement