LG 50PZ950S, 60PZ570, 42LV370S Owner's manual

LG 50PZ950S, 60PZ570, 42LV370S Owner's manual
KASUTUSJUHEND
LED LCD TV / LCD TV /
PLASMATELER
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend
hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda
tarvis minna.
www.lg.com
2
LITSENTSID
LITSENTSID
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D tähis on Dolby
Laboratories'i kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud
DivX, Inc. See on ametliku DivX Certified® serdiga varustatud seade, mis esitab
DivX-videot. Lisateabe saamiseks ja oma failide DivX-videoteks teisendamise tarkvara hankimiseks külastage veebisaiti www.divx.com.
EESTI
EST
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX Certified®
serdiga varustatud seade peab ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks
olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Registreerimise lõpuleviimise kohta lisateabe saamiseks minge aadressile vod.divx.com.
"Sertifitseeritud DivX Certified® serdiga DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV)
videoformaatide esitamiseks eraldusvõimega kuni 1080p HD, sealhulgas kõrgtasemel videomaterjal.”
DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on DivX, Inc.’i litsentseeritud kaubamärgid.
Kehtib üks või mitu järgmist USA patenti:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
MÄRKUS
Teie teler võib erineda pildil olevast.
Teie teleri ekraanikuva võib veidi erineda juhendis kirjeldatust.
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast ja tootemudelist erineda.
LITSENTSID
3
EESTI
EST
4
SISUKORD
SISUKORD
EESTI
EST
2
LITSENTSID
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
6
10
11
16
16
16
19
20
22
23
Lahtipakkimine
Müüakse eraldi
Osad ja nupud
Teleri tõstmine ja transportimine
Teleri seadistamine
- Alusele paigaldamine
- Kui te ei kasuta laua tüüpi telerialust
- Lauale paigaldamine
- Seinale paigaldamine
- Kaablite korrastamine
24
KAUGJUHTIMISPULT
27
Magic Motion liikumistundliku kaugjuhtimispuldi funktsioonid
- Magic Motion liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine
- Magic Motion kaugjuhtimispuldi kasutamine
- Hoiatused Magic Motion kaugjuhtimispuldi kasutamisel
28
28
28
29
TV VAATAMINE
29
29
29
30
30
31
32
32
35
35
36
Antenni ühendamine
- Antenni ühendamine
- Satelliitantenniga ühendamine
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri vaatamine
Juurdepääs avamenüüle
Programmide haldamine
- Programmi automaatne seadistamine
- Kaabel-DTV seadistus
- Satelliit-DTV seadistus
- Tivu Programme List Update (Tivu programmiloendi uuendamine)
- Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
- Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
- Programmiloendi muutmine
- Võimendi
- Lemmikprogrammide kasutamine
- CI [tavaliidese] teave
Täiendavate suvandite kasutamine
- Kuvasuhte muutmine
37
38
40
41
41
41
42
42
43
44
45
- AV-režiimide muutmine
- Sisendite loendi kasutamine
Kiirmenüü kasutamine
46
MEELELAHUTUS
46
46
47
49
52
53
53
55
55
56
57
58
59
59
60
61
Võrguühendus
- Traadiga võrku ühendamine
- Traadita võrku ühendamine
- Kui turvakood on juba seadistatud
- Võrgu olek
Erikonto funktsioon
- Märkus
LG Apps Funktsioon
- LG Apps registreerimine
- Kontosse LG Apps sisselogimine
- Rakenduse LG Apps kasutamine.
- Minu rakenduste kasutamine
Veebibrauseri funktsioon
- Veebibrauseri kasutamine
- Lemmiksaitide sirvimine
- Veebilehe avamine aadressi sisestamise kaudu
- Külastatud veebilehtede loendi vaatamine
Nutikas jagamisfunktsioon
- USB mäluseadmete ühendamine
- DLNA DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media Player) ühendamine
- DLNA DMR-i (Digital Living Network
Alliance, Digital Media Render) ühendamine
- Failide sirvimine
- Videote vaatamine
- DivX-i registreerimiskood
- Fotode vaatamine
- Muusika kuulamine
Funktsioon Meediumilink
- Funktsiooni Meediumilink ühendus
- Funktsiooni Meediumilink kasutamine
- Filmide vaatamine
- Muusikakategooria kasutamine
- Telesaadete kategooria kasutamine
- Pluginate installimine
DVR-i funktsioon
- USB-seadme kasutamise ettevaatusabinõud
- Timeshift (OTSE-TV PEATAMINE JA
TAASESITAMINE)
- SALVESTAMINE
- VAATAMISGRAAFIK
- SALVESTATUD TV
EPG (elektrooniline telekava)
61
62
62
63
66
67
68
71
72
74
76
76
77
77
78
78
79
80
80
81
84
85
88
91
SISUKORD
91
91
92
92
92
92
(digitaalrežiimis)
- EPG sisse-/väljalülitamine
- Programmi valimine
- NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
- 8 päeva juhendi režiim
- Kuupäeva muutmine
- Laiendatud kirjelduse kast
93
3D-PILDINDUS
93
94
94
95
95
3D-tehnoloogia
3D-prillide kasutamine
3D-video vaateulatus
3D-kujutiste vaatamine
- 3D-kujutiste seadistamine
97
TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
128
128
97
98
98
99
104
107
109
110
113
114
Menüü SEADED
Sätete kohandamine
- Seadistussätted
- Pildisätted
- Heliseaded
- Ajaseaded
- Lukuseaded
- Valikuseaded
- Võrgu seaded
- Kasutajatoe seaded
129
kasutamine
126
126
126
126
126
126
126
127
127
127
Sisse- ja väljalülitamine
Režiim Simple Text
- Lehekülje valik
Režiim Top Text
- Ploki, grupi ja lehekülje valik
- Lehekülje otsene valik
Fastext
- Lehekülje valik
Teleteksti erifunktsioonid
128
DIGITAALNE TELETEKST
Teletekst digitaalse teenusena
Teletekst digitaalse teenusena
HOOLDUS
Teleri püsivara uuendamine
Teleri puhastamine
- Ekraan ja raam
- Korpus ja statiiv
- Toitejuhe
Kujutise "sissepõlemise" vältimine
132
TÕRKEOTSING
117
117
118
118
119
119
120
120
121
122
122
122
123
123
124
124
125
Ühenduste ülevaade
Ühendamine HD-vastuvõtja, DVD-seadme või videomakiga
- HDMI-kaabli ühendamine
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
- Komponentkaabli ühendamine
- Euro Scart-kaabli ühendamine
- Komposiitkaabli ühendamine
Ühendamine arvutiga
- HDMI-kaabli ühendamine
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
- RGB-kaabli ühendamine
Helisüsteemiga ühendamine
- Digitaalne optiline heliühendus
Kõrvaklappide pistikusse ühendamine
USB-seadme ühendamine
CI-mooduli ühendamine
Traadita meediaboksi ühendamine
SIMPLINK-ühendus
- SIMPLINK-menüüde aktiveerimine ja
134
TEHNILISED ANDMED
145
INFRAPUNAKOODID
146
VÄLISJUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
146
146
147
148
148
Pistikupesa RS-232C häälestus
Ühendustüüp:
D-Sub 9-viiguline pistik
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
Sideparameetrid
Käskude loend
149
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
EESTI
EST
129
130
130
130
130
131
TELETEKST
115ÜHENDUSTE LOOMINE
116
117
5
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust seadme müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda teie seadmest ja tarvikutest.
EESTI
EST
Kaugjuhtimispult ja patareid
(AAA)
Nero MediaHome 4 Essentials
CD-plaat
Kasutusjuhend
Poleerimislapp1
(sõltub mudelist)
Puhastuslapid (-kinnas)2
(sõltub mudelist)
Ferriitsüdamik
(sõltub mudelist)
1
Puhastage korpusel asuvad plekid õrnalt poleerimislapiga.
2
Pühkige väliseid plekke ainult puhastuslappidega.
Plekki eemaldades ärge pühkige jõuga. Liigne jõud võib põhjustada kriimustusi või värvimuutusi.
Esiraami puhastamiseks pihustage vett 1-2 korda puhastuslapile ja pühkige aeglaselt ühes suunas. Eemaldage pärast
puhastamist teleri pinnale jäänud liigne niiskus. Niiskus võib
põhjustada plekkide ilmumist teleri pinnale.
Vesi
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
7
Ainult 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**
x8
M4 x 12
Montaažikruvi
Kaablihoidik
(sõltub mudelist)
FPR 3D-prillid1
Montaažikruvi
(Ainult 32/37LV37**,
(Ainult 32/42/47/55LW47**)
32/37LV47**, 32LW47**)
Ainult 47LK95**
x8
M4 x 20
1
Kaitsekate
3D-prillide arv võib riigiti erineda.
FPR 3D-prillid1
Toitejuhe
EESTI
EST
Montaažikruvi
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**
x4
x4
x3
M4 x 26
M5x14,5
Ainult 50PZ57**, 50PZ75**, 50PZ95**
x3
M4 x 28
M5 x 24
Ainult 60PZ57**
x4
x4
M4 x 28
M5x14,5
Ainult 60PZ75**, 60PZ95**
Montaažikruvi
Kaitsekate
lint
Toitejuhe
3D-prillid
(AG-S250)
Kaablihoidik
Toitejuhtme hoidik
EESTI
EST
Kaitsekate
Liikumistundlik kaugjuhti- Juhtmeta LAN lairiba-/DLNA-adapterile
mispult, rihm.
(AN-WF100)
patareid (AA)
(Ainult 50/60PZ95**)
(Ainult 50/60PZ95**)
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
9
ETTEVAATUST!
Teie ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tooteid.
Garantii ei hüvita heakskiitmata toodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad elemendid sõltuvad mudelist.
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise
tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
Ferriitsüdamiku kasutamine (ainult plasmateler)
1 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks arvuti helikaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel kolm korda ümber ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri lähedale.
10 mm(+ / - 5 mm)
[välisseadmesse]
[telerisse]
(Hall)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
[Joonis 1]
2 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitekaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel üks kord ümber ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri ja pistikupesa
lähedale.
(Must)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
[Joonis 2]
3 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks LAN-kaablis kasutage ferriitsüdamikku. Kerige
LAN-kaabel üks kord ümber väikese ferriitsüdamiku ja kolm korda ümber suure ferriitsüdamiku.
Paigutage ferriitsüdamik teleri lähedale.
A (Hall) B(Hall)
[välisseadmesse]
[telerisse]
A
A
(1)
(2)
[Joonis 3]
B
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
- Kahe ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 3 (1) kohaselt.
- Kolme ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1 ja 3 (1) kohaselt.
- Nelja ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 2 (1) ja 3 (2) kohaselt.
- Kuue ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1, 2 (2) ja 3 (2) kohaselt.
Optimaalseks ühenduseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm
paksused ja 18 mm laiused. (Ainult 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**)
*A
*B
10 mm
18 mm
EESTI
EST
[telerisse]
[pistikupessa]
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Müüakse eraldi
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta.
Elementide ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
Need seadmed töötavad ainult ühilduvate LG LED LCD telerite, LCD telerite või plasmateleritega.
3D-prillid
Kaugjuhtimisboks
(AG-S230, AG-S250, AG-S270)
(AN-WL100E, AN-WL100ET)
(Ainult 50/60PZ75**, 50/60PZ95**) (Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**,
50/60PZ95**)
EESTI
EST
Liikumistundlik kaugjuhtimispult
(AN-MR200)
Juhtmeta LAN lairibale/
DLNA adapter
(AN-WF100)
(Ainult 32/37/42/47LV37**,
32/37/42/47LV47**,
32/42/47/55LW47**, 47LK95**,
50/60PZ75**)
FPR 3D-prillid1
(AG-F2**)
(Ainult 32/42/47/55LW47**,
47LK95**)
LG USB VOD-le
(AN-UM200)
(Ainult Prantsusmaal)
Videokõne kaamera2
(AN-VC300)
(sõltub mudelist)
1 Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või turunduskavast võidakse mudelinime või
disaini muuta.
2 Videokõne kaamerat saab osade LG-teleritega kasutada.
Videokõne kaamera pole igas riigis saadaval.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
11
Osad ja nupud
Teie teler võib erineda pildil olevast.
MÄRKUS
Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi. Kui telerit pole pikemat aega
plaanis vaadata, tuleks see energiasäästmises välja lülitada.
Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi heledust; selle tulemusel
vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.
ETTEVAATUST!
Ärge astuge klaasalusele ega asetage sellele liigset raskust. Alus võib puruneda või teler kukkuda
ning purunemisel tekkivad klaasikillud võivad põhjustada vigastusi.
Ärge lohistage telerit. Võite vigastada toote aluspinda.
Mõnedel mudelitel on õhuke ekraanikile teleri osa, mispuhul ärge seda eemaldage.
EESTI
EST
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**, 32/42/47/55LW47**
Ekraan
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
Sisselülituse näidik
Kõlarid
Külgmine ühenduspaneel
Puutenupud2
EESTI
EST
Tagumine
ühenduspaneel
(Vt lk115)
Ainult 32/37/42/47LV375G,
32/37/42/47LV375S, 32/37/42/47LV370S,
32/37/42/47LV470S, 32/42/47/55LW470S
Puutenupp2
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja.
Vahetab sisendallikat.
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
Reguleerib helitugevust.
Sirvib salvestatud programme.
1
2
Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti ja eredust vastavalt ümbrusele.
Kõik nupud on puutetundlikud ja neid saab kasutada lihtsalt sõrmega nuppu vajutades.
MÄRKUS
Voolunäidiku võite sisse või välja lülitada, valides avamenüüs valiku OPTION (Valik) ja SEADED.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 47LK95**
13
P
USB Apps
USB IN
H/P
Ekraan
OK
IN 3
IN 2
/DVI
/DVI
INPUT
Nupud
IN 1 (ARC)
/DVI
HOME
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
Kõlarid
Sisselülituse näidik
Külgmine ühenduspaneel
LAN
VIDEO
OPTICAL DIGITAL
RGB IN (PC)
AUDIO OUT
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)
AV IN 2
R
VIDEO L/MONO AUDIO R
L
AUDIO
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
Nupp
ANTENNA
IN
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja.
Vahetab sisendallikat.
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
Reguleerib helitugevust.
Sirvib salvestatud programme.
1
Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti ja eredust vastavalt ümbrusele.
MÄRKUS
Voolunäidiku võite sisse või välja lülitada, valides avamenüüs valiku OPTION (Valik) ja SEADED.
EESTI
EST
Tagumine
ühenduspaneel
(Vt lk115)
AUDIO IN(RGB/DVI)
COMPONENT
IN
14
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 50/60PZ57**
Ekraan
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
Sisselülituse indikaator
Kõlarid
Külgmine ühenduspaneel
Puutenupud2
EESTI
EST
Tagumine
ühenduspaneel
(Vt lk115)
Ainult 50/60PZ570G, 50/60PZ570S,
50/60PZ575S
Puutenupp2
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja.
Vahetab sisendallikat.
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
Reguleerib helitugevust.
Sirvib salvestatud programme.
1
2
Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti ja eredust vastavalt ümbrusele.
Kõik nupud on puutetundlikud ja neid saab kasutada lihtsalt sõrmega nuppu vajutades.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 50/60PZ75**, 50/60PZ95**
15
Ekraan
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
Sisselülituse näidik
Kõlarid
Külgmine ühenduspaneel
Puutenupud2
EESTI
EST
Tagumine
ühenduspaneel
(Vt lk115)
Ainult 50/60PZ750G, 50/60PZ750S,
50/60PZ755S, 50/60PZ950G,
50/60PZ950S, 50/60PZ955S
Puutenupp2
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja.
Vahetab sisendallikat.
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
Reguleerib helitugevust.
Sirvib salvestatud programme.
1
2
Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti ja eredust vastavalt ümbrusele.
Kõik nupud on puutetundlikud ja neid saab kasutada lihtsalt sõrmega nuppu vajutades.
16
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri tõstmine ja transportimine
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või
kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata
tagada selle ohutu transport.
ETTEVAATUST!
Vältige alati ekraani puudutamist, kuna
see võib ekraani kahjustada.
Teleri seadistamine
Asetage teler alusele ning paigaldage see
lauale või seinale.
Alusele paigaldamine
Kui te ei paigalda telerit seinale, järgige järgmisi
juhiseid alusele paigaldamiseks.
Ainult 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**,
32/42/47/55LW47**
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
Soovitame telerit transportida müügikomplekti
kuulunud karbis või pakendis.
Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage
toitejuhe ja kõik kaablid.
Telerit hoides peab ekraan kriimustuste vältimiseks teist eemale suunatud olema.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks
asetage aluspinnale vahtkummist matt
või pehme riie. Kontrollige, et ükski ese
ekraan ei puudutaks.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Mudel
EESTI
EST
Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest
ega kõlarite iluvõrealast.
32/37/42/47LV37**
32/37/42/47LV47**
32/42/47/55LW47**
Montaažikruvi
Kruvide arv
M4 x 12
4
Statiivi
korpus
Suurt telerit peavad transportima vähemalt
kaks inimest.
Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel näidatud.
Statiivi alus
Telerit transportides ärge raputage seda ega
laske sel liigselt vibreerida.
Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge
keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
3 Ühendage teler näidatud viisil.
17
Ainult 47LK95**
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks
yy
asetage aluspinnale vahtkummist matt
või pehme riie. Kontrollige, et ükski ese
ekraan ei puudutaks.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
4 Kinnitage teler aluse külge nelja kruviga.
Mudel
32/37/42/47LV37**
32/37/42/47LV47**
32/42/47/55LW47**
Montaažikruvi
Kruvide arv
M4 x 12
4
Mudel
47LK95**
Montaažikruvi
M4 x 20
Kruvide
arv
4
Statiivi korpus
EESTI
EST
Statiivi alus
3 Kinnitage teler aluse külge nelja kruviga.
Mudel
ETTEVAATUST!
47LK95**
Montaažikruvi
M4 x 20
Kruvide arv
4
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
18
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 50/60PZ57**
Ainult 50/60PZ75**, 50/60PZ95**
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks
yy
asetage aluspinnale vahtkummist matt
või pehme riie. Kontrollige, et ükski ese
ekraan ei puudutaks.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Mudel
50PZ57**
60PZ57**
ekraan on allpool.
Montaažikruvi
M5 x 14,5
M5 x 24
Kruvide
arv
3
3
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks
yy
asetage aluspinnale vahtkummist matt
või pehme riie. Kontrollige, et ükski ese
ekraan ei puudutaks.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Mudel
50PZ75**
50PZ95**
60PZ75**
60PZ95**
Montaažikruvi
M5x14,5
Kruvide
arv
3
M5x14,5
4
Statiivi korpus
Statiivi
korpus
EESTI
EST
Statiivi alus
3 Kinnitage teler aluse külge nelja kruviga.
Mudel
50PZ57**
60PZ57**
Montaažikruvi
M4 x 26
M4 x 28
Statiivi alus
Kruvide
arv
4
4
Statiivi
korpus
Statiivi alus
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
3 Kinnitage teler ja alus nelja kruviga.
Mudel
50PZ75**
50PZ95**
60PZ75**
60PZ95**
Montaažikruvi
M4 x 26
Kruvide
arv
4
M4 x 28
4
19
Kui te ei kasuta laua tüüpi
telerialust
Ainult 47LK95**
Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel kasutage
kaitsekatet. Nii väldite avausse tolmu ja mustuse
kogunemist.
Lükake komplekti kuuluv kaitsekate teleri põhjal
yy
olevasse avausse, kuni see paika lukustub.
ETTEVAATUST!
Kaitsekate
Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**
Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel kasutage
kaitsekatet. Nii väldite avausse tolmu ja mustuse
kogunemist.
Lükake komplekti kuuluv kaitsekate teleri põhjal
yy
olevasse avausse, kuni see paika lukustub.
Paigaldage kaitsekattelint.
yy
Kaitseteip
Kaitsekate
EESTI
EST
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
20
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lauale paigaldamine
Teleri lauale kinnitamine
1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.
- Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja
seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune
vahe.
Ainult 32/37LV37**, 32/37LV47**, 32LW47**
Kinnitage teler laua külge, et vältida selle ettepoole
kaldumist, kahjustamist ning võimalikke vigastusi.
Paigaldage teler lauale, seejärel sisestage komplekti kuuluv kruvi statiivi tagaküljele ning pingutage
see.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
EESTI
EST
ETTEVAATUST!
Ärge paigaldage telerit kütteseadmete
lähedusse, kuna see võib põhjustada
tulekahju või muid kahjustusi.
MÄRKUS
Pöörake telerit 20 kraadi vasakule või
paremale ning reguleerige vaatenurka
vastavalt eelistustele.
HOIATUS
Et vältida teleri ümberkukkumist, peab
teler olema vastavalt paigaldusjuhendile
kindlalt põrandale/seinale kinnitatud. Teleri kallutamine, raputamine või kõigutamine võib põhjustada vigastusi.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri seinale kinnitamine
(See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.)
21
Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine
(See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.)
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri
tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise
kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi kasutusjuhendist või aadressilt http://www.kensington.com.
Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel teleri
ja laua vahel.
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid, või teleri kronstein ja poldid.
- Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud
poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitus poltidega seina külge.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitused omavahel tugeva nööriga.
Hoidke nööri lameda pinnasega horisontaalselt.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega
saa selle küljes rippuda.
MÄRKUS
Kasutage alust või platvormi, mis on
teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
EESTI
EST
Sobitage seinakinnituse asukoht teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
22
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Seinale paigaldamine
Mudel
Ühendage seinakinnitus teleri tagaküljele ja täisseinale põrandaga risti. Kui ühendate teleri muu
ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga.
LG soovitab lasta konsooli seinale paigaldada
kvalifitseeritud spetsialistil.
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus
50PZ57**
50PZ75**
50PZ95**
400 x 400
M6
4
PSW400B,
PSW400BG
60PZ57**
60PZ75**
60PZ95**
600 x 400
M8
4
PSW600B,
PSW600BG
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
EESTI
EST
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad
VESA standardile. Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
Saadaval eraldi (seinakinnituskronstein)
Mudel
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus
Mudel
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus
32LV37**
32LV47**
32LW47**
200 x 100
M4
4
LSW100B,
LSW100BG
37LV37**
37LV47**
47LK95**
200 x 200
M6
4
LSW200B,
LSW200BG
42/47LV37**
42/47LV47**
42/47/55LW47**
400 x 400
M6
4
LSW400B, LSW400BG
ETTEVAATUST!
Eraldage esmalt toide, seejärel liigutage
telerit või paigaldage see. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale, võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi tekitada. Kasutage heaks kiidetud
LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel
juhul võite telerit kahjustada ja garantii
kehtetuks muuta.
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis
vastavad VESA standardile. Garantii
ei kata valest kasutamisest või valede
lisatarvikute kasutamisest tulenevaid
kahjusid ega vigastusi.
MÄRKUS
Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele vastavaid kruvisid.
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja vajalikke osasid.
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest.
Kasutage õige pikkusega kruvisid.
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
kuuluvast juhendist.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kaablite korrastamine
Ainult 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**,
32/42/47/55LW47**
23
Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**
1 Paigaldage toitejuhtme hoidik ja toitejuhe.
See aitab ära hoida toitekaabli juhusliku eemaldamise.
1 Koguge kaablid kokku ja kinnitage need teleri
tagaküljel oleva kaablihoidikuga.
ToiteJuhtme hoidik
2 Koguge kaablid kokku ja siduge need kaabliAinult 47LK95**
1 Koguge kaablid kokku ja siduge need
hoidikuga. LAN-kaabli kasutamisel installige
vastavalt juhistele, et vähendada elektromagnetilisi laineid.
kaablihoidikuga.
2 Kinnitage kaablihoidik teleri külge.
EESTI
EST
Kaablihoidik
ETTEVAATUST!
Kaablihoidik
MÄRKUS
yyÄrge transportige telerit kaablihoidikust
kinni hoides, vastasel juhul võib see
puruneda ning võite end vigastada ja telerit
kahjustada.
Ärge tõmmake telerit kaablihoidikust
ega toitejuhtme hoidikust kinni hoides,
sest see võib puruneda ning võite end
vigastada ja telerit kahjustada.
24
KAUGJUHTIMISPULT
KAUGJUHTIMISPULT
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA),
sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.
(POWER)
Teleri sisse- või väljalülitamine.
LIGHT (valgustus)
Kaugjuhtimispuldi nuppude valgustamine.
EESTI
EST
ENERGY SAVING (energiasääst, Vt lk99)
Ekraani heleduse reguleerimine energiatarbimise vähendamiseks.
AV MODE (AV-režiim, Vt lk43)
AV-režiimi valimine.
INPUT (sisend, Vt lk44)
Sisendallika vahetamine; teleri sisselülitamine.
TV/RAD
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.
Numbri- ja tähenupud
Tähtede ja numbrite sisestamine.
]
LIST (Loend, Vt lk40)
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
(Tühik)
Valib ekraaniklahvistikul tühiku.
Q.VIEW (Kiirvaade)
Viimati vaadatud programmile naasmine.
KAUGJUHTIMISPULT
25
+Helitugevuse reguleerimine.
MARK (Märgi)
Menüü või menüüvaliku valimine.
FAV (Lemmik) (Vt lk41)
Lemmikprogrammide loendi avamine.
CHAR/NUM (Täht/number)
Tähe- ja numbrisisestusrežiimi vahetamine.
3D (ainult 3D-mudelid) (Vt lk93)
3D-video vaatamine.
RATIO (Kuvasuhe) (Vt lk42)
Kujutise suuruse muutmine.
DELETE (Kustuta)
Tähtede ja numbrite kustutamine.
MUTE (Vaigista)
Heli vaigistamine.
P
Salvestatud programmide sirvimine.
PAGE (Lehekülg)
Eelmisele või järgmisele ekraanile liikumine.
Home (kodu)
Kodumenüüde avamine.
Q. MENU (kiirmenüü) (Vt lk45)
Kiirmenüüde avamine.
3D OPTION (ainult 3D-mudelid) (Vt lk93)
Kasutatakse 3D-video vaatamiseks.
Otsejuurdepääs Orange'i uudiste- ja meelelahutusportaalile (Ainult Prantsusmaal)
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale)
Menüüdes või valikutes sirvimiseks.
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
BACK (Tagasi)
Eelmisele tasemele naasmine.
GUIDE (Juhend)
Programmijuhi kuvamine.
EXIT (Välju)
Ekraani tühjendamine ja TV-režiimile naasmine.
SMART TV
Premium
Home
OK
BACK Q.MENU EXIT
3D OPTION
EESTI
EST
Premium (erimenüü)
Erimenüüde avamine.
26
KAUGJUHTIMISPULT
Värvilised nupud
Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.
TELETEKSTI NUPUD (Vt lk126)
Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Üksikasju vaadake peatükist "Teletekst".
SUBTITLE (Subtiiter)
Digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrite esitamine.
EESTI
EST
)
Juhtnupud (
Erisisu, DVR või Smart Share menüüde või SIMPLINK-iga ühilduvate
seadmete (USB, SIMPLINK või DVR) juhtimine.
LIVE TV (Telesaadete otseesitusVt lk80)
Telerežiimile naasmine.
FREEZE (Paus)
Kaadri peatamine TV-d, AV-d, komponenti, RGB-PC-d või HDMI sisestusallikat kasutades.
REC (Salvestamine)
DVR menüü seadistamine.
INFO (Teave, Vt lk91)
Valitud programmi ja kuva teabe vaatamine.
AD
Helikirjelduse sisse- või väljalülitamine.
RATIO (Kuvasuhe, Vt lk42)
Kujutise suuruse muutmine.
GUIDE (Juhend)
Programmijuhi kuvamine.
SIMPLINK (Vt lk124)
Annab juurdepääsu teleriga ühendatud AV-seadmetele
SIMPLINK menüü avamine.
APP/*
MHP TV menüüallika avamine. (Ainult Itaalia)
(sõltub mudelist)
RATIO
INFO
AD
APP/*
KAUGJUHTIMISPULT
27
Magic Motion liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
funktsioonid
See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.
Juhiste leidmiseks vaadake Magic Motion kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Teate "Magic motion remote control battery is low. Change the battery." kuvamisel
vahetage patarei.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AA),
sobitades
ja
otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege
patareide kate. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
Patareide eemaldamiseks tehke paigaldamistoimingud vastupidises järjestuses.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, nii võite kaugjuhtimispulti kahjustada.
Kursor (RF-saatja)
Kasutamisel tuli vilgub.
Home (Põhimenüü)
Põhimenüü avamine.
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks
ning sisestuse kinnitamiseks.
Vajutage seda nuppu kursori
kuvamiseks, kui see ekraanilt kaob.
Saate telerit juhtida, valides ekraanil
valiku Kiirmenüü.
- Kui vajutate ekraanil kursorit liigutades navigatsiooniklahvi, kaob kursor
ära ja Magic Motion kaugjuhtimispult toimib nagu tavaline kaugjuhtimispult.
Kursori uuesti kuvamiseks raputage Magic Motion kaugjuhtimispulti
küljelt küljele kahe minuti jooksul
kursori kadumisest. (Kui möödunud
on rohkem kui kaks minutit, vajutage kursori kuvamiseks klahvi OK.)
Noolenupud
(üles/alla/vasakule/paremale)
Menüüde või valikute sirvimine.
MUTE (Vaigista)
Heli vaigistamine.
Põhimenüü
Programmiloend
Kiirmenüü
Ainult 3D-mudelid
+Helitugevuse reguleerimine.
P ꕌꕍ
Salvestatud programmide sirvimine.
EESTI
EST
(POWER)
Teleri sisse- või väljalülitamine.
28
KAUGJUHTIMISPULT
Magic Motion liikumistundliku
kaugjuhtimispuldi registreerimine
Magic Motion kaugjuhtimispult toimib siis, kui see
teleriga sobitada.
Magic Motion kaugjuhtimispuldi kasutamiseks
registreerige see.
Magic Motion kaugjuhtimispuldi registreerimine
Kaugjuhtimispuldi registreerimiseks vajutage puldi
nuppu OK, suunates pulti teleri poole.
Magic Motion kaugjuhtimispuldi taasregistreerimine pärast ebaõnnestunud registreerimist
EESTI
EST
Lähtestage kaugjuhtimispult, vajutades ja hoides
all nuppu OK ja MUTE (Vaigista) 5 sekundi vältel.
(Kui lähtestamine on valmis, vilgub kursori tuli.)
Seejärel korrake ülaltoodud toimingut puldi registreerimiseks.
Magic Motion kaugjuhtimispuldi
kasutamine
1 Kui ekraanil pole kursorit, vajutage nuppu OK.
Ekraanil kuvatakse kursor.
Kui kursorit mõnda aega kasutatud pole, kaob
see ära.
2 Kursorit saab liigutada, suunates puldi kursorisaatja teleri poole ja liigutades seda vasakule,
paremale, üles või alla.
Kui kursor pärast nupu OK vajutamist korralikult ei tööta, ärge kasutage pulti 10 sekundit ja
proovige seejärel uuesti.
Hoiatused Magic Motion kaugjuhtimispuldi kasutamisel
Kasutage pulti maksimaalse sidekauguse (10
m) ulatuses. Puldi kasutamisel kaugemalt või
takistava objekti tagant võib tekkida sidetõrge.
Sidetõrge võib tekkida ka lähedalasuvate
seadmete tõttu. Elektriseadmed, näiteks
mikrolaineahi või WLAN-seade võivad põhjustada häireid, kuna need kasutavad Magic
Motion kaugjuhtimispuldiga sama sagedusala (2,4 GHz).
Magic Motion kaugjuhtimispult võib kukkudes
või põrutada saades kahjustuda.
Magic Motion kaugjuhtimispuldiga mänge
mängides hoidke seda kindlalt, pannes rihma
randme ümber ja reguleerides selle pikkust
reguleerimisrõngaga.
Olge ettevaatlik, et te Magic Motion kaugjuhtimispulti kasutades mööbli või teiste inimeste vastu ei põrkaks.
Tootja või paigaldaja ei saa pakkuda inimeste
ohutusega seotud teenuseid, kuna juhtmeta
seadmel võib tekkida elektromagnetilisi häireid.
Juurdepääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 1 m. Kui juurdepääsupunkt paigaldatakse lähemale kui 1 m,
ei pruugi kaugjuhtimispult raadiosageduslike
häirete tõttu korralikult toimida.
TV VAATAMINE
TV VAATAMINE
29
Satelliitantenniga ühendamine
Ainult satelliitmudelid
Antenni ühendamine
Ühendage teler satelliitpistikusse satelliit-RF-kaabliga (75 ).
Ühendage antenn teleriga järgmiseid juhiseid kasutades.
Seadmete kahjustamise vältimiseks ärge ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete lõpetanud kõigi
seadmete ühendamise.
Antenni ühendamine
Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 ).
Antennipistmik
seinal
MÄRKUS
Rohkem kui 2 teleri kasutamiseks kasutage signaalipaljundajat.
Kui pildikvaliteet on halb, paigaldage selle
parandamiseks signaalivõimendi.
Kui pildikvaliteet on halb ka ühendatud
antenniga, suunake antenn õiges suunas.
Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
EESTI
EST
Satelliitantenn
30
TV VAATAMINE
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätted.
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks
nuppu
(POWER (Toide)).
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan.
MÄRKUS
Võite kasutada ka funktsiooni Tehaseseaded , avades põhimenüüs valiku
VALIK - HÄÄLESTUS.
3 Teleri sätete kohandamiseks vastavalt eelistustele järgige kuvatavaid juhiseid.
EESTI
EST
Keel
Valib kuvamiskeele.
Režiimi seadistamine
Valib kodusele keskkonnale
sätte Kodukasutus.
Sisselülituse näidik
Määrab toite indikaatori.
(Kui valite suvandis Režiimi
seadistamine sätte Kodukasutus - ainult LED LCD TV)
MÄRKUS
Nendes riikides, kus puudub normeeritud
digitelevisiooni levi, ei pruugi mõned digitelevisiooni funktsioonid töötada, sõltuvalt
digitelevisiooni levikeskkonnast.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole
parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kodumeelelahutuseks parima kvaliteediga pildi vaatamiseks valige Home Use
(Kodukasutus).
Store Demo (Kaupluse demo) sobib
kasutamiseks kaupluses.
Kui valite Store Demo (Kaupluse demo),
lähtestatakse kohandatud seaded viie minuti järel Store Demo (Kaupluse demo)
vaikeseadetele.
4 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu
OK.
MÄRKUS
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse
see iga kord, kui teleri sisse lülitate.
Kui telerit pika ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
5 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu
Riik
Valib kuvamisriigi. (sõltub mudelist)
Ajatsoon
Valib ajatsooni ja suveaja.
(Kui riigiks on valitud Venemaa)
Parooli seadistami- Määrab salasõna.
(Kui riigiks on valitud Prantne
susmaa)
(POWER (Toide)).
Teleri vaatamine
1 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks
nuppu
Automaatne häälestus
Skannib ja salvestab saada
olevad programmid automaatselt.
(POWER (Toide)).
2 Vajutage nuppu INPUT (Sisend) ja valige Antenna (Antenn).
3 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu
(POWER (Toide)).
Teler lülitub ooterežiimi.
TV VAATAMINE
31
Juurdepääs avamenüüle
1 Vajutage nuppu HOME ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või valikule ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
1
2
3
4
L. 1. jaanuar 2011 12:00
5
6
Välju
Logi sisse
Erimenüü
LG Apps
KUUM
UUS
UCC teenus
7
Filmid võrgus
Ühikute teisendaja
Pusle
Ilmateade
Maailma loodus 5:05 ~ 5:55
8
Sisend
SEADED
Riigilipp
Horoskoop
Mah-Jong
Winesound
Fotoalbum
JUHEND
Suhtlusvõrgustiku teenus
Otsing
Valik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LG Apps
Veebibrauser
Meedialink
Nool
Sudoku
My Apps
Kirjeldus
Praegune kuupäev ja kellaaeg
Kanali programmi teave
Funktsioonikaart: Iga kaardi valimisel pääsete juurde erinevatele sisufailidele. Premium-kaardi muutmiseks valige üks viiest objektist.
Funktsioonikaardi paigutus
Logi sisse
Välju
Praeguvaadatava kanali ekraan
Menüüd Sisend, SEADED, Juhend.
Käivitusriba
EESTI
EST
9
32
TV VAATAMINE
Programmide haldamine
Programmi automaatne seadistamine
Antenni valimine,
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada olevate
programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub
kogu eelnevalt salvestatud teave.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
Kaabli valimine
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
6 Liikuge noolenuppudega valikule Teenusepak-
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
7 Tehke noole- või numbrinuppudega soovitud
seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Antenn, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Automaathäälestuse käivitamiseks valige KäiEESTI
EST
7
vita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
kuja, seejärel vajutage nuppu OK.
muudatused ja vajutage nuppu OK.
8 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
Võite salvestada kuni 1200 programmi
(välja arvatud satelliitmudelid) või 6000
programmi(ainult satelliitmudelid). Salvestatavate programmide arv sõltub levisignaalist.
Kui olete riikide menüüs valinud Itaalia ja
automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks ringhäälingujaama saadetud
programminumber.
Kui olete riikide menüüs valinud Suurbritannia
ja automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks piirkonna või riigi saadetud
programminumber.
Kui olete menüüs Riik valinud Norra ja pärast
automaathäälestust tuvastatakse rohkem kui
kaks võrgunime, valige sobilik. Programmiloendid korrastatakse valitud võrgu nime alusel.
(Ainult põhjamaistel mudelitel)
Järgmistes riikides saab kasutada DVBkaablit: Saksamaa, Holland, Rootsi, Šveits,
Taani, Austria, Soome, Norra, Sloveenia,
Ungari, Ukraina, Bulgaaria, Iirimaa, Poola,
Rumeenia, Venemaa, Leedu, Eesti, Läti, Hispaania, Tšehhi. (Toetavaid riike saab lisada.)
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada
olevate programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks. Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub kogu eelnevalt
salvestatud teave.
Kui valite Kaabel, võib valikukuva Kaablioperaatorid sõltuvalt riigist erineda või
puududa.
Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkuja, näidatakse esialgu ainult kolmel juhul:
kui avate menüü Algseaded menüü, lülitate
ümber valikult Antenn valikule Kaabel või
kui avate menüü pärast valiku Riik muutmist.
Kui tahate valida teenusepakkuja, saate
seda teha lisaks ülaltoodud kolmele juhule
ka valides SEADED->Kaabel-DTV seadistus-> Teenusepakkuja.
TV VAATAMINE
Omandatud teenusepakkujate sertifikaadid: Rootsi (Comhem, Canal Digital),
Taani (YouSee, Canal Digital, Stofa),
Norra (Canal Digital), Holland (Ziggo,
UPC Digitaal), Ukraina (Volia-Cable),
Saksamaa (KDG), Šveits (CableCom,
UPC), Austria (UPC Digital), Ungari
(UPC Digital), Iirimaa (UPC Digital),
Poola (UPC Digital), Rumeenia (UPC
Digital), Venemaa (OnLime).
Kui valikus pole soovitud teenusepakkujat, valige Teised operaatorid.
Kui valite "Teised operaatorid" või
valitud riik toetab vaid valikut "Teised
operaatorid", võib kõigi kanalite otsimine aega võtta või kõiki kanaleid ei otsita.
33
Valiku Satelliit valimine,
Ainult satelliitmudelid
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Automaatne häälestus, seejärel vajutage
nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Satelliit, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega soovitud muudatuste tegemiseks ja seejärel vajutage nuppu OK.
7 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
MÄRKUS
Programmi tüüp: võite valida Kõik programmid, FTA Programm või Tasuline
programm.
Võrguotsing: võite otsida nii olemasolevate
Transponderite loendist ja NIT kaudu saadetud Transponderite loendist.
Saate muuta koodi seadistamise teavet
menüüs SEADED.
Võite Lisada/Kustutada Seade ID menüüst
SEADED -> Satelliit DTV seadistused.
Kui salvestatud on rohkem kui 6000 programmi, ei saa rohkem programme salvestada. Programmide lisamiseks kustutage
kasutamata seadete ID-d menüüs SEADED
> Satelliit-DTV seadistused ja häälestage
teler uuesti.
EESTI
EST
Kõikide saada olevate programmide kiireks ja
korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised
väärtused.
"Vaikimisi" on pakutud üldiselt kasutatavad väärtused.
Kuid õigeid sätteid küsige oma kaabeltelevisiooni
pakkujalt.
Kui käivitate DVB-kaablirežiimis automaatse häälestamise, siis suvandi 'Täis' valimisel otsitakse
võimalike kanalite leidmiseks läbi kõik sagedused.
Kui suvandiga Vaikimisi programme ei otsita, teostage otsing suvandiga Täisotsing.
Programmide otsimisel suvandi Täisotsing abil
võib Automaatne häälestus liiga palju aega võtta.
• Sagedus: sisestage kasutaja määratud sagedus.
• Sümbolite määr: sisestage kasutaja määratud
sümbolite määr (sümbolite määr: kiirus, millega
seade, nagu modem, kanalile sümboleid
saadab).
• Modulatisoon: sisestage kasutaja määratud
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
• Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud
tuvastuskood.
• Algsagedus: sisestage kasutaja määratud
algsagedusala.
• Lõppsagedus: sisestage kasutaja määratud
lõppsagedusala.
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage
nuppu BACK (Tagasi).
34
TV VAATAMINE
Valiku Antenn & satelliit valimine,
Valiku Kaabel ja satelliit valimine,
(Ainult satelliitmudelid)
(Ainult satelliitmudelid)
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Antenn ja satelliit, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega soovitud muudatuste
tegemiseks ja vajutage nuppu OK.
7 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
EESTI
EST
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel ja
satelliit, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega valikule Teenusepakkuja, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Vajutage noolenuppe ja vvalige soovitud kaablisäte, seejärel vajutage nuppu OK.
8 Vajutage noolenuppe ja valige soovitud satelliidisäte, seejärel vajutage nuppu OK.
9 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
10 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
TV VAATAMINE
35
Kaabel-DTV seadistus
Satelliit-DTV seadistus
(Ainult režiimides Kaabel, Kaabel ja satelliit (ainult
satelliitmudelites))
(Ainult režiimides Satelliit, Antenn & satelliit, Kaabel & satelliit - ainult satelliitmudelid)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate
arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
Võite lisada või kustutada satelliitseade ID.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel-DTV seadistus, seejärel vajutage nuppu
OK.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Satelliit-DTV seadistus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Valige soovitud seade ID.
Oma eelistuste menüüs võite muuta iga seade
ID järgmisi sätteid.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Teenusepakkuja või Kanali iseeneslik uuendamine, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
Kirjeldus
Valige soovitud satelliit.
LNB sagedus
Valige Universaalne, 9750, 10600 või
5150.
Kui valite LNB sageduse Universaalne,
mis on 9750/10600 MHz, siis 22KHz
toon ei toimi.
Kui te ei leia loendist LNB sagedust,
valige Kasutaja ja sisestage sagedus
käsitsi.
22KHz
toon
22KHz tooni valimisel valige A või B.
22KHz tooni kasutamisel ei toimi funktsioonid Toonivõimendus ja Motoriseeritud süsteem.
Toonivõimendus
Toonivõimenduse valimisel valige A või
B. Toonivõimenduse kasutamisel ei toimi
funktsioonid 22KHz toon ja Motoriseeritud süsteem.
LNB toide
LNB toite võimaldamiseks valige Sees.
Valides Väljas ei toimi valik Motoriseeritud süsteem.
DiSEqC
DiSEqC kasutamiseks valige üks järgmistest valikutest: DiSEqC A~D. DiSEqC
kasutamisel ei toimi valik Motoriseeritud süsteem.
Motoriseeritud
süsteem
Mootori kasutamisel valige Sees.
Antenni asendi muutmiseks vajutage
nuppuOK ja liigutage mootorit. Mootori
kasutamisel ei saa kasutada funktsioone 22KHz toon, Toonivõimendus ja
DiSEqC.
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Kui valik Kanali iseeneslik uuendamine
on sisse lülitatud, saate uuendada kõikide
programmide teavet, mis seda võimalust toetavad (sh programmi, mida hetkel vaatate).
Kui seade Kanali iseeneslik uuendamine
on väljas, saate uuendada vaid hetkel vaadatava programmi teavet.
Kui teenusepakkujaks on määratud Ziggo, ei
saa valida valikutKaabel-DTV seadistus.
EESTI
EST
6 Valige soovitud allikas.
Valik
Satelliit
36
TV VAATAMINE
6 Kui määrate valiku Motoriseeritud süsteem
väärtuseks Sees, valige soovitud allikas.
Valik
Tivu Programme List Update (Tivu
programmiloendi uuendamine)
Kirjeldus
Liikumissuund
Valige suund, milles soovite mootorit
liigutada.
Liikumisrežiim
Saadaval on kaks režiimi: Samm ja
Pidev.
Samm: mootor liigub vastavalt teie
sisestatud sammule (1-st 128-ni).
Pidev: mootor liigub pidevalt, kuni
vajutate nuppu Peata.
TP test
Valige TP test, mida soovite häälestada.
Määra
piirang
Määrake mootori liikumine ida või lääne
suunas, et mootor liiguks ainult määratud piirangu raames.
Sees: võite piirata liikumist praeguses suunas, valides valiku Lääs/Ida.
Väljas: võite tühistada määratud
piirangu.
Nullimin
Võite seada mootori nullasendisse.
Salvesta
Võite salvestada mootori praeguse
asendi.
EESTI
EST
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Kui määrate ID seadistamisel valiku Satelliit
seadeks Muud, peate transponderi lisama
valikuga Manuaalne häälestus.
Võite lisada kuni 16 seade ID-d.
Kõiki seade ID-sid peale Seade ID 1 saab
kustutada.
Valides 22KHz tooni ja DiSEqc või Toonivõimenduse ja DiSEqc peate ühendama
need OSD-l näidatud asendisse.
Seade ID kustutamisel kustutatakse kõik
seade ID-s salvestatud programmid.
(Ainult režiimides Satelliit, Antenn & satelliit, Kaabel & satelliit - ainult satelliitmudelid) (ainult Itaalia)
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Tivu Programme List Update (Tivu programmiloendi
uuendamine) ja vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule Väljas või
Sees.
MÄRKUS
Uuendab muudetud programmiteavet
vastavalt riigi leviedastuse tingimustele ja
satelliitidele.
Uuendab programmiloendit ka siis, kui teler
on välja lülitatud. Pärast uuendamist saab
programmiloendit muuta. Kui te seda ei soovi, valige sätteks Väljas.
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
Manuaalne häälestus võimaldab programme käsitsi oma programminimekirja lisada.
37
Kaabli valimine
(Ainult režiimides Kaabel, Kaabel ja satelliit (ainult
satelliitmudelites))
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
Antenni valimine,
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
5 Vajutage noolenuppe ja leidke valik DTV.
6 Sirvige programmitüüpe ja seejärel lisage programme.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
5 Leidke noolenuppudega valik Kaabel-DTV.
6 Tehke vajalikud muudatused.
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
Kui riigiks on valitud Norra või Läti, saate
valida suvandi SBAND.
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
Sümbolite määr: sisestage kasutaja
määratud sümbolite määr (sümbolite määr:
kiirus, millega seade, nagu modem, kanalile
sümboleid saadab).
Modulatisoon: sisestage kasutaja määratud
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
Kui teenusepakkujaks on Hollandis määratud
Ziggo või Teised operaatorid, ei saa valida
valikut Kaabel-DTV.
EESTI
EST
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
38
TV VAATAMINE
Valiku Satelliit valimine,
(Ainult režiimides Satelliit, Antenn & satelliit, Kaabel & satelliit - ainult satelliitmudelid)
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Käsitsi häälestus ja vajutage nuppu OK.
5 Leidke noolenuppudega valik Satelliit-DTV.
6 Tehke vajalikud muudatused.
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
Programmide käsihäälestamine võimaldab kanaleid käsitsi häälestada ja seada neid soovitud
järjestusse.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Käsitsi häälestus ja vajutage nuppu OK.
5 Leidke noolenuppudega valik TV, Kaabel-TV,
Kaabel-DTV või Satelliit-DTV.
6 Sirvige programmitüüpe ning lisage või kustutage programme.
7 Vajutage noolenuppe ja leidke valik TV-süsteem.
EESTI
EST
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
Transponder: kui kasutate transponderit,
saate selle lisada, logides sisse kui Kasutaja.
Kui salvestatud on rohkem kui 2000 transponderit, ei saa rohkem transpondereid
lisada. Transponderite lisamiseks kustutage
kasutamata seadete ID-d menüüs SEADED
> Satelliit-DTV seadistused ja proovige
uuesti.
Kui te ei kasuta transponderit, ei saa te kasutada Automaatset häälestust. Sellisel juhul
peate lisama transponderi Käsitsi häälestusel.
8 Leidke noolenuppude abil valik V/UHF või
Kaabel.
9 Soovitud kanalinumbri valimiseks vajutage
noole- või numbrinuppe.
10 Vajutage noolenuppe sirvimiseks ja otsingu
alustamiseks.
11 Leidke noolenuppude abil valik Salvesta ja
vajutage nuppu OK.
12 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
L : SECAM L/L’ (Prantsusmaa) (Välja arvatud DVB-T2 toega mudelid)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa/IdaEuroopa/Aasia/Uus-Meremaa/Lähis-Ida/
Aafrika)
I : PAL I (Suurbritannia Iirimaa/Hongkong/
Lõuna-Aafrika)
DK: PALD/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa/Hiina/Aafrika/SRÜ)
Mõne teise kalani salvestamiseks korrake
juhiseid 6-11.
TV VAATAMINE
Jaama nimetuse määramine
39
Peenhäälestus
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
(Välja arvatud satelliitmudelid.)
Tavaliselt on peenhäälestus vajalik üksnes halva
vastuvõtu korral.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule TV või Kaabel-TV.
6 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Nimi, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Vajutage asukoha valimiseks noolenuppe,
8 Leidke noolenuppudega valik Sulge ja vajutage nuppu OK.
9 Leidke noolenuppudega valik Salvesta, seejärel vajutage nuppu OK.
10 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
5 Leidke noolenuppudega valik TV või KaabelTV.
6 Leidke noolenuppudega valik Peenhäälestus.
7 Peenhäälestage parima pildi ja heli saamiseks.
8 Leidke noolenuppudega valik Salvesta, seejärel vajutage nuppu OK.
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
EESTI
EST
valige teine märk jne. Võite kasutada tähti A
kuni Z, numreid 0 kuni 9, märke +/- ja tühikut,
seejärel vajutage nuppu OK.
Avamenüü.
40
TV VAATAMINE
Programmiloendi muutmine
Programmi valimine programmiloendis
Programmi numbri vahelejätmine tähendab, et
seda ei saa teleri vaatamise ajal nupu P
abil
valida.
Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage programmi number otse numbrinuppudega
või valige see programmi redigeerimise menüüs.
See funktsioon võimaldab salvestatud programme
vahele jätta.
1 Programmiloendi avamiseks vajutage nuppu
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
geerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Redigeerige programme järgmiste nuppudega.
Kirjeldus
Programmi tüübi esiletõstmine.
EESTI
EST
Liigub programmi tüüpide või programmide
hulgas.
Redigeerib programme.
Vaata
Määra lemmikuks
Jäta vahele
OK
Lisa/Kustuta
(ainult analoogrežiimis)
Liiguta
(Ainult analoogrežiimis)
Muuda programmi numbrit
(Ainult digitaalrežiimis)
Valib vaatamiseks esiletõstetud programmi.
Registreerib või tühistab
valitud programmi
lemmikprogrammide
loendis.
Valib vahelejäetava
programmi numbri.
Lisab või kustutab programmi.
Kustutatud programm
kuvatakse siniselt.
Teisaldab programmi.
Valib teie soovitud programmi numbri.
Blokeerib programmi või
tühistab blokeeringu.
Eelmisele või järgmisele ekraanile liikumine.
Blokeeri
P
Nupp
OK
P
Punane
nupp
TV/RAD
FAV
4 Leidke noolenuppudega valik Programmi redi-
Nupp
LIST (Loend).
Punane
nupp
Valib teie soovitud lemmikprogrammide
grupi.
Roheline nupp
Käivitab automaatse sortimise. (Ainult analoogrežiimis)
Käivitab satelliitprogrammide sortimise. (Ainult satelliit-DTV ja satelliitraadio režiimis)
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU). Kui soovite eelmisesse menüüsse
naasta, vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kirjeldus
Valib programmiloendi või hiljutise
programmiloendi.
Liigub programmide vahel.
Valib vaatamiseks esiletõstetud
programmi.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Redigeerib programme.
Valib teie soovitud programmirežiimi.
Lisab programmi lemmikprogrammide loendisse.
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Kui valisite blokeeritud programmi, palutakse
teil sisestada parool.
TV VAATAMINE
Võimendi
41
CI [tavaliidese] teave
(Välja arvatud satelliitmudelid.)
Kui signaali kvaliteet on halb, seadke valiku Võimendi olekuks Sees.
Kui signaal on hea, valige Väljas.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võimendi, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige Sees või Väljas.
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi
ühildumatusest.
CI (tavaliidese) funktsioone ei pruugita riigi leviedastuse asjaolude tõttu rakendada.
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access
Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et
see vastab täielikult DVB-CI või CI plus nõuetele.
CAM (Conditional Access Module, pidev juurdepääsumoodul) mooduli häired võivad põhjustada
halba pildikvaliteeti.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
Lisage lemmikprogrammide loendisse programmid, mida sageli vaatate.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejä-
1 Valige programm, mida soovite lemmikprog-
3 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejä-
rammide loendisse lisada.
2 Vajutage nuppu FAV.
Nupp
P
Punane
nupp
Roheline
nupp
TV/RAD
FAV
Kirjeldus
Valib teie soovitud lemmikprogrammide grupi.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Avab menüüProgrammi redigeerimine.
Registreerib või tühistab praeguse
programmi.
Valib teie soovitud programmirežiimi.
Avab menüüProgrammiloend.
3 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
rel vajutage nuppu OK.
rel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik CI teave, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige soovitud element: mooduli teave, kiipkaardi teave, keel või tarkvara allalaadimine
jne, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
MÄRKUS
See ekraanimenüü on näitlik; tegelikud menüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda, sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste
pakkujast.
Pöörduge edasimüüja poole, et muuta menüüd CI (tavaliides) ja teenuseid.
EESTI
EST
Lemmikprogrammide kasutamine
See funktsioon võimaldab vaadata krüpteerituid
teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI
mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse.
Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks võtke ühendust
oma edasimüüjaga. Ärge sisestage CI moodulit
liiga sageli telerisse või eemaldage seda. See võib
põhjustada tõrke. Kui lülitate teleri pärast CI mooduli sisestamist sisse, ei pruugi te kuulda heli.
42
TV VAATAMINE
Täiendavate suvandite kasutamine
Kuvasuhte muutmine
- Skannimine: kuvab videokujutised algses
suuruses kujutise osi ekraaniserva taha peitmata.
Kujutise optimaalse suurusega vaatamiseks vajutage teleri vaatamisel nuppu RATIO (KUVASUHE).
Skannimine
MÄRKUS
EESTI
EST
Kujutise suurust saab muuta ka vajutades nuppu Q. MENU (Kiirmenüü) või
menüü PILT valikuga Kuvasuhe.
Suurendussuhet saate reguleerida noolenuppude abil.
Komponendirežiimis saab valida järgmiste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai), 14:9,
Kino suum.
HDMI-režiimis saab valida järgmiste valikute vahel: 4:3, Algne, 16:9 (lai), 14:9,
Kino suum.
RGB-PC-, HDMI-PC-režiimis saab valida
järgmiste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai).
Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle
720p) on saadaval valik Skannimine.
Režiimides Analoog/DTV/AV/Scart on
saadaval valik Täisekraan.
MÄRKUS
Kui valite Skannimine, võite ekraani
servas näha pildimüra.
- Algne: kui teler võtab vastu laiekraani signaali,
muudetakse pildivormingut automaatselt.
Algne
- Täisekraan: kui teler saab laiekraani signaali, pakub see teile reguleerida pilti horisontaalselt või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et täita kogu ekraan.
Suuruses 4:3 ja 14:9 video täisekraanil
esitamist toetatakse DTV-sisendi vahendusel
videot moonutamata.
Täisekraan
- 16:9: muudab kujutise suurust ekraanilaiusega
sobitamiseks.
- 4:3: sobitab kujutise sobivaks varasema 4:3
standardiga.
TV VAATAMINE
- 14:9: saate vaadata pildivormingus 14:9 või
vaadata telesaadet režiimis 14:9. 14:9 vorming
kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid
seda nihutatakse nii üles kui ka alla.
43
AV-režiimide muutmine
Igal AV-režiimil on optimeeritud kujutise ja heli
sätted.
Sobiva režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu
AV MODE (AV-režiim).
Režiim
-
Kino suum: Valige Kino suum, kui soovite
suurendada pilti õiges proportsioonis.
Kinosuumi kuvasuhte muutmiseks kasutage
nuppe < > ja muutke väärtust vahemikus 1
kuni 16.
Suumi fookuse üles või alla liigutamiseks
kasutage nuppe ^ v.
Kirjeldus
Väljas
Valib eelnevalt kohandatud sätted
Kino või
THX kino
Kinoelamuse saamiseks kasutage
kujutise ja heli optimeeritud sätteid.
Sport
Dünaamilisel spordielamuse saamiseks
(ainult plasma- kasutage kujutise ja heli optimeeritud
sätteid
telerid)
Mäng
Kiire mänguelamuse saamiseks
kasutage kujutise ja heli optimeeritud
sätteid
Kui mängite videomängu PlayStationi
või Xboxiga, kasutada režiimi Mäng.
Režiimis Mäng optimeeritakse pildikvaliteediga seotud funktsioone
mängude mängimiseks.
EESTI
EST
MÄRKUS
Pildi suurendamisel või vähendamisel
võib see moonduda.
44
TV VAATAMINE
Sisendite loendi kasutamine
Sisendallika valimine
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (Sisend).
- Ühendatud seadet kuvatakse igas sisendallikas.
MÄRKUS
Sisendallikate loendit saate vaadata ka siis,
kui valite põhimenüüdes suvandi INPUT
(Sisend).
2 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe, seejärel vajutage nuppu OK.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
Sisendi loend
▼
Lehekülg 1/2
EESTI
EST
Antenn
USB 1
USB 2
VÕRK
AV1
AV2
Komponent 1
Komponent 2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
▼
SIMPLINK
Sisendi silt
Välju
Sisendallikas
Kirjeldus
Antenn või
Vaadake telesaateid eetri, kaabli või
Kaabel või
digitaalkaabli kaudu.
Satelliit
USB
Esitage meediafaile mälupulgalt.
VÕRK
Esitage meediafaile koduvõrgu kaudu.
AV
Vaadake videot videomakist või muudest välistest seadmetest.
Komponent
Vaadake videot DVD-mängijast, muudest välistest seadmetest või digiboksi
kaudu.
RGB
Kasutage telerit arvutimonitorina.
HDMI
Vaadake videot kodukinosüsteemist
või muudest suure eraldusvõimega
seadmetest.
Lahtiühendatud sisendallikad on hallid.
- Sisendi sildi lisamiseks vajutage rohelist nuppu. Saate lihtsalt tuvastada iga sisendallikaga
ühendatud seadme.
- Kui ühendate teleriga uue välise seadme,
kuvatakse hüpikekraan. Valige hüpikekraanil
nupp Jah, et valida sisendallikas.
- SIMPLINKi kasutamiseks vajutage punast
nuppu. KuI valite valikud SIMPLINK ja Sees,
ei kuvata HDMI sisendi hüpikekraani.
TV VAATAMINE
45
Kiirmenüü kasutamine
Sisendi sildi lisamine
Lisage sisendallikale silt, et iga sisendallikaga
ühendatud seadet lihtsamini tuvastada.
Kohandage sagelikasutatavaid menüüsid.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU (Kiirmenüü).
2 Menüüdes liikumiseks kasutage noolenuppe,
Sisendi silt
▼
Lehekülg 1/2
seejärel vajutage nuppu OK.
AV1
◄
►
Menüü
AV2
◄
►
Kuvasuhe
Komponent 1 ◄
►
Muudab kujutise suurust (16:9, Skannimine, Algne, Täisekraan, 4:3, 14:9,
Kino suum)
Komponent 2 ◄
►
Pildirežiim
RGB
►
Muudab pildirežiimi (Arukas andur,
Elav, Standardne,
, Kino, THX-kino
või THX Bright Room, Sport, Mäng,
Foto, Ekspert1, Ekspert2)
Helirežiim
Muudab helirežiimi (Standardne, Muusika Kino, Sport, Mäng)
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler
välja lülitub
Subtiitri keel
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud
subtiitrid.
Audio või
Audio keel
Muudab heliväljundit.
Audio kirjeldus
Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.
Energiasääst
Vähendab voolu tarbimist ekraani
heledust muutes. (Automaatne, Arukas
andur, Väljas, Minimaalne, Keskmine,
Maksimaalne, Ekraan väljas)
AV režiim
Valib optimeeritud pildi- ja heliseaded
(Väljas, Kino või THX-kino, Sport,
Mäng)
Jäta vahele
(sees/väljas)
Lülitab vahelejätmise sisse või välja.
◄
▼
Sulge
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (Sisend).
2 Vajutage rohelist nuppu.
4 Sisendi siltidele liikumiseks vajutage noolenuppe.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage
nuppu BACK (Tagasi).
MULTIFEED
Valib loendist video mitmiksisendi tee(Ainult satelliit- nuse jaoks.
mudelid)
USB-seade
USB-seadme eemaldamine.
See menüü kuvatakse vaid siis, kui
USB-seade on ühendatud.
MÄRKUS
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast erineda.
3 Soovitud valiku leidmiseks vajutage noolenuppe.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Q. MENU
(Kiirmenüü).
EESTI
EST
3 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe
Kirjeldus(Sõltuvalt mudelitest)
46
MEELELAHUTUS
MEELELAHUTUS
Võrguühendus
Traadiga võrku ühendamine
Ühendage teler vastavalt joonisele LAN-pordi kaudu kohtvõrku (LAN) ja seadistage võrgusätted.
Kui saadaval on nii traadiga kui traadita võrk,
tuleks eelistada esimest.
Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned
koduvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist. Suurem osa koduvõrke ühendab teleri
automaatselt ja reguleerimist vajamata.
Lisateavet saate oma Interneti-teenusepakkujalt
või ruuteri kasutusjuhendist.
ETTEVAATUST!
Ärge ühendage LAN-ühenduspessa
moodultelefoni kaablit.
Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte
või Interneti-teenusepakkuja juhiseid.
Pärast LAN-porti ühendamist kasutage
erimenüüd või menüüd LG Apps.
Võrgusätete seadistamine: isegi kui teler on juba
automaatselt ühendatud, ei riku uuesti seadistamine midagi
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik VÕRK, seejärel
vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võrguseaded,
EESTI
EST
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui korraga on ühendatud nii traadiga kui
traadita võrk, kasutage noolenuppe ja liikuge
valikule Traadiga, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete võrgusätted juba seadistanud, valige
Lähtestamine. Uue ühenduse seadistamisel
lähtestatakse kehtivad võrguseaded.
7 Valige valik IP-automaatseade või IP-manuaalseade.
- Kui valite valiku IP käsitsi seadistamine, kasutage noole- ja numbrinuppe. IP-aadressid
tuleb sisestada käsitsi.
- IP automaatseade: valige see, kui traadiga
kohtvõrku (LAN) on ühendatud DHCP server
(ruuter), telerile määratakse IP-aadress
automaatselt. Kui kasutate DHCP-serveri
(dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll)
funktsiooniga lairibaruuterit või -modemit,
määratakse IP-aadress automaatselt.
- IP käsitsi seadistamine: valige, kui võrgus
pole DHCP-serverit või kui te soovite IP-aadressi käsitsi määrata.
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu
EXIT(Välju).
MEELELAHUTUS
MÄRKUS
Kui soovite teleris otse Internetiga ühenduse luua, peab lairiba Internetiühendus
alati olema sisse lülitatud.
Kui te ei saa Internetiühendust luua,
kontrollige võrgutingimusi arvutist.
Kui kasutate suvandit Võrguseaded,
veenduge, et LAN-kaabel on ühendatud
või kas DHCP on ruuteris sisse lülitatud.
Kui võrgu seadistamist ei viida lõpule, ei
pruugi võrk korralikult töötada.
47
Traadita võrku ühendamine
(Ainult 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**,
32/42/47/55LW47**, 47LK95**, 50/60PZ75**,
50/60PZ95**)
Eraldi müüdava LG traadita kohtvõrgu/DLNA
adapteriga saab teleri traadita kohtvõrku ühendada.
Sõltuvalt kasutatavatest seadmetest ja võrgust
võivad ühendamistoiming ja konfigureerimine olla
erinevad. Ühendamise ja võrgusätete kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake oma pääsupunkti või traadita ruuteri seadistusjuhendit.
Enne teleri võrku ühendamist tuleb seadistada
pääsupunkt või traadita ruuter. Lihtsaim meetod
on kasutada WPS-nuppu (selles lõigus kolmas
meetod).
EESTI
EST
MÄRKUS
Arvutis olevate piltide, muusika või video
vaatamiseks ruuteri kaudu soovitatakse
kasutada traadiga ühendust.
Ruuteri traadita ühenduse porti kasutades
võivad mõned funktsioonid piiratud olla.
Juurdepääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 1 m. Kui juurdepääsupunkt paigaldatakse lähemale kui 1 m,
ei pruugi kaugjuhtimispult raadiosageduslike
häirete tõttu korralikult toimida.
48
MEELELAHUTUS
Võrgu seadistamiseks tehke järgmist.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik VÕRK, seejärel
vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võrguseaded,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Leidke noolenuppudega valik Traadita ja seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete võrgusätted juba seadistanud, valige
Lähtestamine ja vajutage nuppu OK.
Uue ühenduse seadistamisel lähtestatakse
kehtivad võrguseaded.
7 Liikuge noolenuppudega valikule Seade AP
EESTI
EST
nimistust ja seejärel vajutage nuppu OK.
- Skannige läheduses olevaid kasutatavaid
juurdepääsupunkte või traadita ruutereid ning
esitage need loendina.
Traadita võrgu seade tüübi valimine
Vali traadita võrgu seade tüüp.
Seade AP nimistust
Lihtseade (WPS-nupu režiim)
Ad-hoc võrgu seadistamine
Järgmine
Välju
Eelmine
8 Valige loendist noolenuppudega AP (juurdepääsupunkt) või traadita ruuter. (Kui teie AP
onparooliga, küsitakse teilt parooli.) ja vajutage
nuppu OK.
AP valimine
Vali AP, millega tahad ühenduse luua.
Lehekülg 1/1
Sisesta uus SSID
iptime
ASW
Juurdepääsupunkti
otsing...
Võrk1
PIN
Eelmine
Ühenda
Välju
9 Sisestage juurdepääsupunkti parool numbrinuppudega ja vajutage nuppu OK.
MEELELAHUTUS
Kui turvakood on juba seadistatud
PIN (Personal Identification Number)
Kui teie ruuter on seadistatud PIN-koodi kasutama, järgige järgmisi juhiseid.
1 Korrake saame 1-7 teemas "Traadita võrguga
ühendamine".
49
WPS (kaitstud Wi-Fi seadistamine)
Kui teie ruuteril või juurdepääsupunktil on WPSnupp, on see lihtsaim ühendusmeetod. Vajutage
lihtsalt ruuteri nuppu ja valige teleril 120 sekundi
jooksul valik WPS.
1 Korrake saame 1-7 teemas "Traadita võrguga
ühendamine".
2 Valige noolenuppudega valik Lihtseade (WPSnupu režiim).
2 Vajutage punast nuppu juurdepääsupunktiga
PIN-koodi režiimis ühenduse loomiseks.
3 Võrgu ID-d ja turvakoodi näete oma teleri
ekraanilt.
Sisestage PIN-kood seadmesse.
PIN-kood on tongli ainuomane 8-kohaline
number.
3 Vajutage ruuteri WPS-nuppu.
4 Naaske teleri juurde ja valige Ühenda.
5 Korrake samme 6-7 teemas "Traadiga võrguga
ühendamine".
4 Vajutage nuppu OK valiku Ühenda valimiseks.
Ühenduse loomine PIN-režiimis
Sisesta AP veebilehel PIN-kood ja vajuta
nuppu [Connect] (Ühenda).
PIN-kood : 12345670
Lisateavet leiad AP juhendist.
Järgmine
Eelmine
Välju
5 Korrake samme 6-7 teemas "Traadiga võrguga
ühendamine".
EESTI
EST
Ühenda
50
MEELELAHUTUS
Ad-hoc režiim
Ad-hoc režiimis saate luua ühenduse teleri ja arvuti vahel ruuterit või juurdepääsupunkti kasutamata.
1 Korrake saame 1-5 teemas "Traadita võrguga
5 Sisestage noolenuppudega IP-aadress ja
seejärel vajutage nuppu OK.
Valik
ühendamine".
2 Liikuge noolenuppudega valikule Ad-hoc
võrgu seadistamine, seejärel vajutage nuppu
OK.
Arvuti seadistus
3 Liikuge noolenuppudega valikule OK ja seejärel vajutage nuppu OK.
4 Vajutage OK, et valida Ühenda ad-hoc võrguga ühendamiseks.
- Võrgu ID-d ja turvakoodi näete om a teleri
ekraanilt.
- Sisestage võrgu ID ja turvakood seadmesse.
- Vajadusel saate sätteteavet muuta punase
nupuga.
Teleri seadistus
Kirjeldus
Arvuti internetiprotokoll (TCP/
IP) tuleb seadistada käsitsi.
IP-aadressi, alamvõrgumaski
ja vaikelüüsi võite seadistada
vastavalt oma soovile.
» nt IP-aadress: 192.168.0.1
/ alamvõrgumask:
255.255.255.0 / vaikelüüs:
192.168.0.10
Kontrollige arvuti IP-aadressi
ja lüüsi. Sisestage arvuti lüüsi
aadress IP-aadressile ja arvuti
IP-aadress lüüsile ning valige
OK.
» nt IP-aadress: 192.168.0.10
/ alamvõrgumask:
255.255.255.0 / vaikelüüs:
192.168.0.1
6 Pärast võrgu seadistamist valige nooleklahvidega valik Sulge.
EESTI
EST
MÄRKUS
Ad-hoci kasutamisel arvutis traadita võrke
otsides on teleri nimetus LGTV10.
LGTV10 on kuvatud loendis. (Valige
sama nimetus, Select the same name as
the network ID that appears on your TV
screen.)
7 Vajutage nuppu OK.
MEELELAHUTUS
Nõuanded võrgu seadistamiseks
Sellised seadmed võivad põhjustada häireid
üksteise töös. Seda saab vältida seadmetega,
mis töötavad raadiolainesagedusel 5 Ghz. Sama
kehtib LG juhtmevaba meediumiboksi, juhtmeta
telefoni ja muu Wi-Fi seadme korral.
Ümbritsevad juhtmevabad seadmed võivad
vähendada juhtmevaba võrgu kiirust.
Lülitage välja kõik majapidamises olevad võrguseadmed, mida te ei kasuta. Mõned seadmed
võivad võrku liigselt koormata.
Mõnel juhul võib pääsupunkti või traadita ruuteri
paigutamine kõrgemale kohale parandada selle
levi.
Traadita võrgu levi kvaliteet sõltub paljudest teguritest, näiteks pääsupunkti tüüp, teleri ja pääsupunkti kaugus teineteisest ja teleri asukoht.
Juhtmeta pääsupunktiga ühenduse loomiseks
on vaja pääsupunkti, mis toetab juhtmeta ühendust ja selle juhtmeta funktsioonid peavad olema
aktiveeritud. Lisateavet pääsupunkti juhtmeta
ühenduse võimaluste kohta saate pääsupunkti
tarnijalt.
Kontrollige pääsupunkti SSID seadeid juhtmeta
ühenduse loomiseks ja küsige pääsupunkti tarnijalt lisateavet pääsupunkti SSID turvaseadete
kohta.
Võrguseadmete (juhtmeta/juhtmega ruuter,
jaotur jne) vale seadistamise korral võib teler
aeglasemaks muutuda või tekkida tõrkeid selle
töös. Seadistage seadmed õigesti vastavalt nende kasutusjuhenditele ja looge ühendus.
Kui pääsupunktil on ka funktsioon 802.11 n (v.a
Venemaal) ja krüptimismeetod on WEP(64/128
bit) või WPA(TKIP/AES), ei pruugi ühendus
võimalik olla. Erinevate tootjate pääsupunktidel
võivad olla erinevad ühendusmeetodid.
EESTI
EST
Kasutage teleriga standardset LAN-kaablit. Sobib 5. kategooria kaabel RJ45 pistikuga.
Enamikke seadistamise ajal tekkivaid ühendusprobleeme saab lahendada ruuteri või modemi lähtestamisega. Pärast pleieri koduvõrku
ühendamist lülitage võrguruuter või kaabelmodem välja ja/või eraldage toitekaabel. Seejärel
lülitage toide uuesti sisse ja/või ühendage
toitekaabel.
Sõltuvalt Interneti-teenusepakkujast võib Internetti ühendatavate seadmete arv olla kasutustingimustega piiratud. Lisateavet saate oma
teenusepakkujalt.
LG ei vastuta teleri ja/või Inteneti-ühenduse
probleemide eest, mis on tingitud lairiba Interneti-ühendusese vigadest/tõrgetest või mis on
põhjustatud kolmandate seadmete poolt.
LG ei vastuta teie Interneti-ühenduse toimimise
eest.
Kogu võrguühenduse kaudu saabuv sisu ei
pruugi ühilduda teie teleriga. Kui teil on mõne
sisufailiga probleeme, võtke ühendust selle
autoriga.
Kui võrguühenduse kiirus ei vasta kasutatavale
sisule, võib esineda häireid.
Mõned Internetiga seotud toimingud võib lairibaühenduse teenusepakkuja (Interneti-teenusepakkuja) olla ära keelanud.
Kõigi võrguühenduse teenustasude maksmise
eest vastutate piiranguteta ainult teie ise.
Selle teleriga traadiga ühenduse kasutamiseks
on vajalik 10 Base-T või 100 Base-TX LAN-port.
Kui teie Interneti-teenus ei võimalda sellise
ühenduse loomist, ei saa te telerit ühendada.
DSL-teenuste kasutamiseks on vaja DSLmodemit, kaabelmodemiga seotud teenuste
kasutamiseks on vaja kaabelmodemit. Sõltuvalt
ühendusviisist ja Interneti-teenusepakkujaga sõlmitud lepingust võib olla keelatud teleri Internetifunktsioon või piiratud samaaegselt ühendatud
seadmete arv. (Kui teie Interneti-teenusepakkuja
võimaldab Interneti-ühendust ainult ühele seadmele, ei saa teler ühendust, kui olete Internetti
ühendanud näiteks arvuti.)
Teie Interneti-teenusepakkuja võib keelata või
piirata ruuteri kasutamist. Lisateavet saate teenusepakkujalt.
Traadita võrk töötab sagedusel 2,4 GHz, kuid
seda sagedust kasutavad ka teised majapidamises olevad seadmed, näiteks juhtmeta
telefon, Bluetooth®-seadmed, mikrolaineahi.
51
52
MEELELAHUTUS
Võrgu olek
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik VÕRK, seejärel
vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võrgu olek.
5 Võrgu oleku kontrollimiseks vajutage nuppu
OK.
Valik
Seade
Kirjeldus
Naasmine võrgu seadistamise
või traadita võrgu seade tüübi
menüüsse.
Test
Praeguse võrgu oleku testimine
pärast võrgu seadistamist.
Sulge
Naasmine eelmisse menüüsse.
EESTI
EST
MEELELAHUTUS
Erikonto funktsioon
Märkus
LG erifunktsiooni abil pääsete otse oma teleris
juurde mitmetele võrguteenustele või sisule. Erikonto ja Internetiühenduse abil saate teleri kaudu
vaadata voogesitatavaid filme, ilmateadet, videoid
ja fotoalbumeid.
Nautige meelelahutust ning lisaks sellele ka värseimaid uudiseid, ilmateadet, fotohaldust ja palju
enamatki lihtsalt teleri puldiga, ilma et peaksite
arvutit kasutama.
1 Vajutage nuppu Erimenüü, et kasutada eriteenuseid.
2 Vajutage noolenuppe ja liikuge soovitud sisule,
seejärel vajutage nuppu OK.
1
2
3
Logi sisse
L. 1. jaanuar 2011, 12:00
4
Tagasi
Välju
Film
Võrk
Ilmateade
Fotoalbum
Suhtlusvõrgustiku
teenus
Uudised
Sport
Video
voogesitus
Kaart
Uudised
5
5
LG Apps. Veebibrauser Meediumilink
Valik
1
2
3
4
5
6
Nool
Sudoku
My Apps
Kirjeldus
Liigub ilma sätete kuvale.
Eriteenusesse sisselogimine.
Liikub eelmisele menüüekraanile.
Naaseb teleri vaatamisele.
Valib teie soovitud võrguteenuse.
Kui võrguteenus nõuab sisselogimist,
peate esmalt arvuti kaudu teenuse
tellima ja seejärel teleris teenusesse
sisse logima.
Käivitusriba
3 Nautige eriteenuseid.
Neid teenuseid pakuvad eraldi sisupakkujad.
Üksikasjaliku teabe saamiseks külastage
teenusepakkujate veebisaite.
Erimenüü võib riigiti olla erinev.
Arvestage, et sisu võidakse sõltuvalt teenusepakkujast automaatselt uuendada, seega võib
sisu paigutus või kasutusviis etteteatamata
muutuda. Vaadake ekraanil kuvatavat abimenüüd.
Kogu kolmandate osapoolte ("Teenusepakkuja") pakutava teabe, kõigi andmete, dokumentide, teadete, allalaetava sisu, failide,
teksti, piltide, fotode, graafika, veebisaadete,
väljaannete, vahendite, ressurside, tarkvara, lähtekoodi, programmide, rakenduste,
väikerakenduste, toodete ja muude teenuste
("Sisu") ning kõigi teenuste ja pakkumiste
("Teenused") eest vastutab Teenusepakkuja,
kellelt need pärinevad.
LGE seadme kaudu Teenusepakkuja poolt
pakutavate teenuste ja sisu saadavus ning
juurdepääs neile võib mistahes ajal ette
teatamata muutuda, sealhulgas, kuid mitte
ainult, teenuste või sisu saadavuse peatamine, eemaldamine või katkestamine.
Kui teil on sisu või teenustega seotud probleeme või küsimusi, siis leiate kõige ajakohasemat teavet teenusepakkuja veebilehelt. Samuti ei kanna LGE vastutust ega kohustusi,
mis on seotud sisu või teenuste klienditeenindusega. Kõik sisu või teenuseid puudutavad
küsimused ja nõuded tuleks otse edastada
vastavale sisu- või teenusepakkujale.
Arvestage, et LGE ei vastuta teenusepakkuja
pakutava sisu või teenuse eest ega nende
muutumise, eemaldamise või katkestamise
eest ning ei garanteeri teenuste või sisu
saadavust või juurdepääsu neile.
Sõltuvalt teenusepakkujast võib osa sisust
alaealistele halvasti mõjuda. Vajalik on vanemlik järelevalve.
Teenus võib katkeda, kui Internetiühendus
on ebastabiilne. Sellise probleemi tekkimisel kontrollige ühenduse olekut.
EESTI
EST
UCC
Teenus
Otsing
53
54
MEELELAHUTUS
Teleri ekraanil olev videote loend võib erineda arvuti veebibrauseri omast.
Videode esitamine võib peatuda, lakata või
puhverduda sõltuvalt teie ühenduse kiirusest.
Sisselogimist nõudva teenuse kasutamiseks liituge vastava teenusega veebis arvuti
vahendusel ja täiendavate funktsioonide
kasutamiseks logige teenusesse sisse teleri
vahendusel.
Ainult plasmateler: kui kasutaja 2 minuti
kestel pärast liikumatu kaadri või video kuvamist ekraanil midagi ei tee, võib aktiveeruda
ekraanisäästja, takistades kaadri ekraanile
jäämist.
Juriidiline märkus
EESTI
EST
OLULINE VÕRGUTEENUST PUUDUTAV MÄRKUS
Kõik selle seadme abil kasutatavad teenused ja
sisu kuuluvad kolmandatele osapooltele, millele
kehtivad autorikaitse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või
intellektuaalse omandi seadused. Kirjeldatud sisu
ja teenuseid pakutakse teile ainult mitteäriliseks
isiklikuks kasutamiseks. Te ei või kasutada sisu või
teenuseid viisil, mida sisu omanik või teenusepakkuja heaks ei kiida. Lisaks eelpool mainitule, kuid
mitte ainult, ei tohi te ilma sisu omaniku või teenusepakkuja kirjaliku loata selle seadme kaudu juurdepääsetavat vastavat sisu või teenust kopeerida,
üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa,
modifitseerida, koostada neist tuletatud sarnaseid
tooteid või mistahes viisil või kujul kolmandatele
isikutele levitada.
TE TUNNISTATE JA NÕUSTUTE, ET ANTUD
SEADME JA KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU
JA TEENUSEID PAKUTAKSE KUJUL "NAGU
ON" JA NEILE EI LAIENE ÜKSKI OTSENE EGA
KAUDNE GARANTII. KÄESOLEVAGA ÜTLEB
LG ELECTRONICS LAHTI MISTAHES SISU
VÕI TEENUSE KOHTA KÄIVAST OTSEST VÕI
KAUDSEST GARANTIIST VÕI TAGATISEST SH,
KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS
EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE
OSAPOOLE ÕIGUSTE OSAS. LG EI VASTUTA
SELLE SEADME KAUDU JUURDEPÄÄSETAVA
SISU EGA TEENUSTE TÄPSUSE, PAIKAPIDAVUSE, AJAKOHASUSE, SEADUSLIKKUSE EGA
TÄIELIKKUSE EEST. LG EI GARANTEERI, ET
ANTUD SEADE VÕI TEENUSED VASTAVAD
TEIE NÕUDMISTELE VÕI ET SEADME TÖÖS
VÕI TEENUSTE KASUTAMISES EI ESINE TÕRKEID VÕI VIGU. ÜHELGI JUHUL, SH HOOLETUS, POLE LG VASTUTAV (KA LEPINGUST VÕI
ÕIGUSRIKKUMISTEST TULENEVATEL PUHKUDEL) OTSESTE, KAUDSETE, KÕRVALISTE,
ERILISTE VÕI TAGAJÄRGEDEST TINGITUD
KAHJUDE EEST, VÕI TEIE VÕI KOLMANDATE
ISIKUTE POOLT JUURDEPÄÄSETAVA SISU VÕI
TEENUSE ANDMETE VÕI NENDEST TULENEVATE KAHJUDE EEST (KA SIIS, KUI SELLISEST
VÕIMALUSEST ON TEADA ANTUD).
Igal ajal võidakse ilma ette teatamata kolmandate
osapoolte teenuseid muuta, peatada, eemaldada,
tühistada, katkestada või muuta kasutamatuks; LG
ei vastuta selliste teenuste eest ega garanteeri,
et sisu või teenus on mistahes ajaperioodi vältel
kasutatav. Kolmandad osapooled edastavad sisu
ja teenuseid sidevõrkude ja ülekandekanalite
kaudu, mille üle LG-l võib puududa kontroll. LG
võib igal ajal eelnevalt ette teatamata ja igasuguse
vastutuseta piirata juurdepääsu teatud sisule või
teenusele või nende kasutamist. Käesolevaga
ütleb LG lahti igasugusest vastutusest ja kohustusest seoses käesoleva seadme kaudu kasutatavate teenuste või sisu muutmise, tõrgete, keelamise,
eemaldamise või katkestamisega.
Samuti ei kanna LG vastutust ega kohustusi, mis
on seotud sisu või teenuste klienditeenindusega.
Kõik sisu või teenuseid puudutavad küsimused ja
nõuded tuleks otse edastada vastavale sisu- või
teenusepakkujale.
MEELELAHUTUS
55
LG Apps Funktsioon
LG Apps registreerimine
Lisarakendusi saab laadida alla LG App Store'ist.
Need rakendused ei pruugi sõltuvalt valitud riigist
või seadistustest teatud perioodil saadaval olla.
Sellisel juhul ei saa nuppe kasutada.
Neid saab uuesti kasutada siis, kui teenused on
saadaval.
Tulevikus võime sellesse nutitelerisse täiendavaid
funktsioone lisada.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
2
1
Logi
sisse
L. 1. jaanuar 2011 12:00
Kuum
3
Uus
UCC teenus
Filmid võrgus
Ühikute teisendaja
Pusle
Riigilipp
Horoskoop
Mah-Jong
Winesound
2 Registreerimiseks vajutage punast nuppu.
- Teleri kaudu saate registreeruda vaid tasuta
kasutajana.
3 Looge oma ID ja parool.
Valige noolenuppude abil tähed ja numbrid
ning vajutage nuppu OK.
Välju
LG Apps
Erimenüü
Avamenüü.
4 Registreerimine on valmis.
Ilmateade
Fotoalbum
Maailma loodus 5:05 ~ 5:55
Sisend
Otsing
5
2
3
4
5
6
7
8
9
LG Apps
3
Suhtlusvõrgustiku
teenus
Veebibrauser Meediumilink
6
Valik
Logi sisse
Logi välja
7
Nool
4
Sudoku
8
Minu rakendused
9
Kirjeldus
Eriteenusesse sisselogimine
või
sellest väljalogimine.
Välju
Naaseb teleri vaatamisele.
LG Apps
Liigub rakendustesse LG
Apps.
Liigub otse soovitud rakendustesse LG Apps.
Otsing
Need rakendused ei pruugi
Veebibrauser sõltuvalt valitud riigist või
seadistustest teatud perioodil
Meedialink
saadaval olla. Sellisel juhul ei
saa nuppe kasutada.
Neid saab uuesti kasutada
siis, kui teenused on saadaval.
Kiirrakendu- Salvestab kõigi allalaaditud
sed
materjalide hulgast kõige
sagedamini kasutatud rakendused. Kiirrakenduste loendi
muutmiseks vaadake teemat
"Minu rakenduste kasutamine".
Minu rakenAvab menüü Minu rakendudused
sed.
Võite sirvida kõik salvestatud
rakendusi, muuta kiirrakenduste loendit ning valida ja
kasutada soovitud rakendust.
MÄRKUS
Kui soovite saada tasuliseks kasutajaks
või oma teavet muuta, külastage arvuti
abil veebisaiti http://www.lgappstv.com.
EESTI
EST
1
Juhend
SEADED
56
MEELELAHUTUS
Kontosse LG Apps sisselogimine
Funktsiooni LG Apps kasutamiseks peate oma LG
Apps kontosse sisse logima.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
avamenüü.
2 Sisselogimiseks vajutage punast nuppu.
ID haldus
1 Vajutage sisselogimise järel uuesti punast
nuppu.
Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
Seejärel kuvatakse klaviatuurimenüü ID ja
parooli sisestamiseks.
- Kui teil pole kontot, vajutage uuesti punast
nuppu. Teleri kaudu saate registreeruda vaid
tasuta kasutajana.
Kontosätted
Muuda kasutajat
Logi välja
3 Valige noolenuppudega tähed ja numbrid ja
vajutage nuppu OK.
- Kui valite automaatse sisselogimise, logitakse teid alati teleri käivitamisel automaatselt
sisse.
4 Nautige funktsiooni LG Apps.
Võite nautida eriteenuseid, rakendusi LG Apps,
My Apps ja palju muud.
Sulge
3 Hallake ID-d järgmise menüü abil.
Valik
Kirjeldus
EESTI
EST
Kontosätted
Kontrollige põhiteavet ning ostetud
ja telerisse installitud rakendusi.
Muuda
kasutajat
Saate vahetada kontot.
Logi välja
Eriteenusest väljalogimine.
MÄRKUS
Võite laadida alla tasulise rakenduse kuni
viie teleri jaoks.
MEELELAHUTUS
Rakenduse LG Apps kasutamine.
57
Rakenduste ostmine ja installimine
Rakenduste ostmiseks logige esmalt sisse.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
avamenüü.
1 Valige noolenuppude abil soovitud telerirakendus ja vajutage nuppu OK.
Näete rakenduse teavet.
2 Logige telerikaudu sisse.
2 Rakenduse ostmiseks vajutage nuppu Osta.
3 Liikuge noolenuppudega valikule LG Apps,
seejärel vajutage nuppu OK.
1
ꔅ Logi sisse
4 Redigeerige rakendusi järgmise menüü abil.
2
ꔅ Minu rakendused
3
Tagasi
Horoskoop
Mäng
1
LG Apps
7
Kõik
2
Logi sisse
Mäng
Meelelahutus
Värvimine
3
Otsing
My Apps
Elu
Veiniheli
4
5
6
7
8
5
Tagasi
Haridus
Ühikute
teisendaja
LIPS
Välju
Uudised/Teave.
Tarot
Horoskoop on klassikaline mäng.
Installi
4
Määra kategooriad
P.
Viimase uuenduse
kuupäev 2011/1/2
Versioon 1.0
3 MB
KUUM
8
Tasuta
6
Nägemiskontroll
Riigilipp
Aeroobika
VÄRV
Kalender
Jooga
MahJong
Horoskoop
KALLISKIVID
Ülesanne
Esmaabi
ꔍ
0 hinnet
★★★★★
UUS
Top
PAID
1
5
Välju
6
Rakenduste
sortimine
1
7
Rakenduste
kategooriad
8
Otse-TV
Kirjeldus
Rakenduse LG Apps kasutamiseks logige sisse või välja.
LG Apps otsimine.
Menüü My Apps avamine.
Eelmisele menüüekraanile
liikumine.
Rakendusest LG Apps väljumine.
Kuum: viimase 7 päeva kestel kõige rohkem allalaaditud
rakendused.
Uus: uusimad rakendused.
Populaarseimad tasulised:
kõige sagedamini allalaaditud tasulised rakendused.
Populaarseimad tasuta: kõige sagedamini allalaaditud
tasuta rakendused.
KÕIK: tähestikulises järjekorras
Liigub nupuga P
eelmisele või järgmisele lehele.
Kuvab LG Apps kategooria
(Kõik, Mäng, Meelelahutus,
Elu, Haridus, Uudised/Info.)
Praeguse saate vaatamine.
2
3
4
5
6
7
8
Kirjeldus
Rakenduse LG Apps kasutamiseks
logige sisse või välja.
Menüü Minu rakendused avamine.
Eelmisele menüüekraanile liikumine.
Rakenduse
Näitab valitud rakenduse kirjeldust.
kirjeldus
Hind
Näitab valitud rakenduse hinda.
Rakenduse installimine või ostmine.
Võite osta rakenduse arvuti või teleri
kaudu, kuid seda saab installida ja
esitada vaid teleris.
Kui soovite osta tasulist rakendust,
peate veebisaidil www.lgappstv.com
tasulise kasutajana registreeruma.
Installi
Kui teie teleris pole piisavalt vaba
ruumi, võite rakenduse USB-seadmele laadida.
Võite USB-seadmes asuvat
rakendust esitada, kustutada või
teisaldada selle menüüsse Minu
rakendused.
Määra
Hinnake ostetud rakendust tärnidega.
kategooriad
Kuvab valitud rakenduse looja/progRakenduse
rammi versiooni/uuenduse kuupäeva/
teave
mahu/kategooria.
MÄRKUS
Rakenduste salvestamiseks USB-mäluseadmel
kontrollige, et see on pordis USB Apps USB IN
(Ainult 32/37/42/47LV37**, 32/37/42/47LV47**,
32/42/47/55LW47**, 47LK95**) või USB IN 2/
USB Apps (Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**,
50/60PZ95**).
USB-rakendustena saab salvestada kuni 1000
rakendust.
Rakendusi sisaldavat USB-mäluseadet ei saa
kasutada muud tüüpi andmete hoidmiseks.
EESTI
EST
2
3
4
Valik
Logi sisse
Logi välja
Otsing
My Apps
Tagasi
Valik
Logi sisse
Logi välja
Minu
rakendused
Tagasi
58
MEELELAHUTUS
Minu rakenduste kasutamine
1 Sisenege rakendusse LG Apps pärast sisselogimist.
2 Liikuge noolenuppudega My Apps (menüüle
Minu Rakendused) ja seejärel vajutage nuppu
OK.
4
56
My Apps
Logi sisse
7
8
Redigeeri
Välju
9
Otsing
LG Apps
Veebibrauser
VÄRV
Jooga
Meedialink
Nool
Sudoku
Avamenüü
3
Horoskoop
2
1
Lehekülg 1/1
Valik
1
EESTI
EST
2
3
4
5
6
7
8
9
:
Kustuta
Kirjeldus
Kuvab kasutatud ja saadaoleva mälumahu.
Menüü Minu rakendused praegune
leheküljenumber/lehekülgede arv.
Kuvab allalaaditud rakendused.
Liigub eelmisele või järgmisele leheküljele nupu P
abil.
Teisaldab rakendused LG Apps.
Kiirrakendused
Logige rakendusse LG Apps sisse.
Pärast sisselogimist saate hallata ID
valikuid (Kontosätted, Muuda kasutajat,
Logi välja).
Minu rakenduste redigeerimine.
Minu rakendustest väljumine.
Avamenüü avamine.
Rakenduste kustutamine.
-
MEELELAHUTUS
Veebibrauseri funktsioon
Veebibrauseri kasutamine
Veebibrauseri abil saate telerist veebilehti vaadata.
1 Looge võrguühendus.
59
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Veebibrauseri kasutamise näpunäited
3 Leidke noolenuppude abil valik Veebilehitseja
ja vajutage OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik URL ja vajutage OK.
5 Kasutage valitud veebiaadressile liikumiseks
noolenuppe ja siis vajutage OK.
Veebilehitseja avaleht
URL
Lemmikud
Ajalugu
www.lg.com
OK
http://www.lg.com
ENG
Kustuta sarnane URL
Tagasi
Välju
EESTI
EST
Seadme veebibrauser toetab rakendust Flash 8 ja
selle vanemaid versioone.
See ei toeta platvormipõhiseid tehnoloogiaid, nagu
ActiveX.
Veebibrauser toetab üksnes eelinstallitud pluginaid.
Veebibrauser toetab vaid järgmisi meediumiformaate
(muude vormingute tugi pole garanteeritud)
: JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 /
MP4
Mõned veebilehed võivad kuvamisel kasutada rohkem mälu, kui on veebibrauserile eraldatud. Kui see
juhtub, siis veebibrauser sulgub.
Seadmesse installitud veebibrauser kasutab
ühtainsat eelmääratud kirjatüüpi. Mõni tekst võidakse
kuvada originaalist erinevalt.
Veebibrauseriga ei saa faile ega fonte alla laadida.
Seadmesse on installitud telerite jaoks kohandatud
veebibrauser. See võib töötada arvuti veebibrauserist
erinevalt.
Avamenüü.
60
MEELELAHUTUS
6 Võite kasutada telerit veebilehtede sirvimiseks.
Klahvistiku kuvamiseks ekraani allservas valige
sisestusväli.
Lemmiksaitide sirvimine
1 Looge võrguühendus.
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
3 Leidke noolenuppude abil valik Veebilehitseja
ja vajutage OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik Lemmikud ja
vajutage OK.
Menüü
1
2
3
4
5
6
Tihti külastatavate veebilehtede avamine on
lihtsam, kui need on lisatud lemmikute loendisse.
Välju
1
7
2
3
Veebilehitseja avaleht
URL
EESTI
EST
Nupp
Kirjeldus
1
2
3
4
5
Liikumine eelmisele lehele.
Lemmikute kuvale liikumine.
Sisse ja välja suumimine.
Avatud veebilehe lisamine lemmikute
loendisse.
Otsingukuvale liikumine.
Hiljuti vaadatud veebilehtede loendis
eelmise/järgmise lehe avamine.
Mõne muu veebilehe avamiseks võite
sisestada selle veebiaadressi.
Võite kustutada hiljuti vaadatud veebilehtede loendi ja küpsised.
Veebibrauserist väljumine.
6
7
Lemmikud
Ajalugu
1/2 Lehekülg
4
Redigeeri
5
Valik
1
2
3
4
5
6
7
Tagasi
6
Välju
7
Kirjeldus
Veebilehe otse avamine sihtkoha
aadressi sisestamisega.
Veebilehe valimine lemmikute loendis.
Hiljuti vaadatud veebilehtede loendi
avamine.
Saidi valimine sirvimiseks.
Lemmikute muutmine.
-Liigu: lemmikute loendi muutmine.
-Nimeta ümber: lemmiksaitide ümbernimetamine.
-Kustuta: veebilehtede eemaldamine
lemmikute loendist.
Liikumine eelmisele lehele.
Veebibrauserist väljumine.
MEELELAHUTUS
61
Veebilehe avamine aadressi sisestamise kaudu
Külastatud veebilehtede loendi
vaatamine
1 Looge võrguühendus.
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
1 Looge võrguühendus.
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
3 Leidke noolenuppude abil valik Veebilehitseja
3 Leidke noolenuppude abil valik Veebilehitseja
4 Leidke noolenuppude abil valik URL ja va-
4 Leidke noolenuppude abil valik Ajalugu ja
Avamenüü.
ja vajutage OK.
jutage OK.
Avamenüü.
ja vajutage OK.
vajutage OK.
Võite veebilehe otse avada sihtkoha aadressi
sisestamisega.
1
2
Võite vaadata eelnevalt külastatud veebilehtede aadresse. Lehe avamiseks valige soovitud
kirje.
3
1
Veebilehitseja avaleht
URL
Lemmikud
2
3
Ajalugu
Veebilehitseja avaleht
www.lg.com
4
5
6
7
OK
>
URL
Lemmikud
Ajalugu
1/2 Lehekülg
http://www.lg.com
http://www.wingspoon.com/seoul/index.nhn?
4
http://me2day.net/
http://www.naver.com/
http://www.facebook.com/
=
<
;
ENG
Kustuta sarnane URL
Valik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
9
http://www.paran.com/
http://paran.com/
http://kr.yahoo.com/?p=us
http://www.nate.com
Välju
Kustuta ajalugu
:
Kirjeldus
Veebilehe otse avamine sihtkoha
aadressi sisestamisega.
Veebilehe valimine lemmikute loendis.
Hiljuti vaadatud veebilehtede loendi
avamine.
Veebiaadressi sisestamine. Kui sisestatav aadress sarnaneb eelnevalt
külastatud veebiaadressiga, kuvatakse ripploend.
Klahvistiku kasutamine aadressi
sisestamiseks. Sisestatavate märkide
valimine.
Sisestuskeele määramine.
Klahvistiku muutmine.
Veebiaadressi sisestusvälja all
kuvatavate sarnaste aadresside kustutamine.
Liikumine eelmisele lehele.
Veebibrauserist väljumine.
Klahvistiku peitmine. Klahvistiku
uuesti kuvamiseks valige uuesti veebiaadressi sisestusväli.
Kursori liigutamine vasakule või
paremale.
Kursorile eelneva teksti kustutamine
üks märk korraga.
Vajutage seda nuppu veebilehe
avamiseks pärast selle aadressi
sisestamist.
5
Valik
1
2
3
4
5
6
7
Tagasi
6
Välju
7
Kirjeldus
Veebilehe otse avamine sihtkoha
aadressi sisestamisega.
Veebilehe valimine lemmikute
loendis.
Hiljuti vaadatud veebilehtede loendi
avamine.
Hiljuti külastatud veebilehtede
loendi kuvamine. Lehe avamiseks
valige soovitud kirje.
Külastatud veebilehtede loendi
kustutamine.
Liikumine eelmisele lehele.
Veebibrauserist väljumine.
EESTI
EST
8
Tagasi
http://twitter.com/
62
MEELELAHUTUS
Nutikas jagamisfunktsioon
USB mäluseadmete ühendamine
Ühendage USB-mäluseadmed, nagu USB-välkmälu või väline kõvaketas teleriga ja kasutage
multimeediumi funktsioone (vt teemat "Failide
sirvimine").
Ühendage USB-välkmälu või USB-mälukaardilugeja teleriga, nagu joonisel näidatud.
või
EESTI
EST
USB-seadme lahtiühendamisel lõpetage ühendus
õigesti; et vältida teleri või failide kahjustamist.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule USBseade, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Eemaldage USB-mäluseade alles siis, kui
kuvatakse teade selle eemaldamise ohutuse
kohta.
ETTEVAATUST!
Ärge lülitage telerit sisse ega eemaldage
USB-mäluseadet, kui USB-mäluseade on
teleriga ühendatud, vastasel juhul võite faile
või USB-mäluseadet kahjustada.
Varundage USB-mäluseadmele talletatud
faile sagedasti, vastasel juhul võite faile kahjustada ja garantii ei pruugi seda katta.
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise kohta
Teler tunneb ära vaid USB-mäluseadme.
Kui ühendate USB-mäluseadme teleriga
USB vaheseadme kaudu, ei pruugi teler
USB-mäluseadet tuvastada.
Teler ei pruugi tuvastada ka eridraiverit vajavat USB-mäluseadet.
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
sõltuda seadmest.
Kasutage vaid sellist USB-seadet, millel on
tavalised muusika- või pildifailid.
Kasutage vaid FAT32- või NTFS-failisüsteemi jaoks vormindatud USB-mäluseadmeid.
Võib-olla peate ühendama USB-mäluseadme toiteadapteri abil välise toiteallikaga.
Kui teler ei tuvasta ühendatud USB-mäluseadet, ühendage kaabel lahti ja proovige
uuesti. Ärge kasutage liiga pikka kaablit.
Teler ei toeta mõnda USB-seadet täielikult.
Võite kasutada mitme (kuni 4) partitsiooniga
USB-seadet.
USB mitmiklugeri abil võite korraga kasutada
kuni 4 USB-seadet.
USB-seadme failipaigutusmeetod sarnaneb
Windows XP-s kasutatavaga.
Te ei saa luua ega kustutada USB-seadmes
olevat kausta otse telerist.
Faili nimi võib koosneda kuni 100 Inglise
tähestiku märgist.
Teler suudab tuvastada kuni 1000 faili ja
kausta.
Kui ühes kaustas on liiga palju kaustu ja
faile, ei pruugi see korralikult töötada.
USB välise kõvaketta soovitatav maht on 1
TB või vähem ja USB-mäluseadmel 32 GB
või vähem.
Kui energiasäästmise funktsiooniga väline
USB-kõvaketas ei tööta, lülitage kõvaketas
sisse ja välja, et see korralikult tööle hakkaks. Lisateavet leiate USB välise kõvaketta
kasutusjuhendist.
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis
korralikult töötada.
Elektrostaatilised mõjud võivad põhjustada
USB-seadme häireid. Sel juhul ühendage
USB-seade uuesti.
MEELELAHUTUS
DLNA DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media
Player) ühendamine
MÄRKUS
Komplekti kuuluv Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM on kohandatud tarkvaraversioon, mis on ette nähtud failide ja kaustade
jagamiseks selle teleriga.
Komplektis olev tarkvara Nero MediaHome
4 Essentials ei toeta järgmisi funktsioone:
koodimuundus, kaug-UI, TV haldus, Interneti-teenused ja Apple iTunes.
See kasutusjuhend selgitab tarkvara Nero
MediaHome 4 Essentials ingliskeelse
versiooni kasutamist. Jälgige toiminguid
selgitavaid kommentaare.
Kui ühes kaustas on liiga palju kaustu ja
faile, ei pruugi see korralikult töötada.
DLNA kasutamisel kasutage teleriga komplektis olevat programmi Nero MediaHome.
Me ei saa siiski garanteerida, et kolmanda
osapoole programm töötab veatult.
Võite valida programmi, vaadates teleriekraanil väikest eelvaatega programmiloendit.
Kui DLNA ei tööta korralikult, kontrollige oma
võrguseadeid.
Kui Nero Media Home ei tööta õigesti või
selles tekib viga, ei pruugi ka DLNA õigesti
töötada. Sellisel juhul väljuge programmist
Nero Media Home ja taaskäivitage see. Nero
Media Home uusima versiooni saate alla laadida, klõpsates programmi alumises vasakus
nurgas olevat küsimärki.
Kui võrk on ebastabiilne, võib seade olla aeglasem või vajada laadimist esitamise ajal.
DLNA režiimis video esitamisel pole toetatud
funktsioonid Multi Audio ja Closed Caption.
DLNA režiimis täisekraani valimisel võib
kuvasuhe originaalsest erineda.
Kui DLNA režiimis on ühe serveriga ühendatud rohkem kui üks teler, ei pruugi fail serveri
jõudlusest sõltuvalt korralikult esitatav olla.
KuI server ei paku esitusaja teavet, kuvatakse selle asemel "- -".
EESTI
EST
Sellel teleril saab esitada mitut tüüpi filmi-, foto- ja
muusikafaile teie DLNA serverist ja see on DLNA
sertifitseeritud filmide, fotode ja muusika esitamiseks.
Digital Living Network Alliance (DLNA) on erinevaid tööstusharusid hõlmav tarbeelektroonika, arvutitehnoloogia ja mobiilseadmetega seotud ettevõtteid ühendav organisatsioon. DLNA võimaldab
kasutajatel traadiga või traadita võrgu vahendusel
muretult digifaile jagada.
DLNA sertifikaadi logo järgi on lihtne tuvastada
tooteid, mis ühilduvad DLNA koostalitlusvõime
standardiga. See teler vastab DLNA ühilduvusjuhiste versioonile 1.5. Kui teleriga on ühendatud
DLNA-serverarvuti või muu ühilduv seade, võib
olla vaja tarkvara konfigureerida või seadmeid
häälestada. Palun vaadake vastava tarkvara või
seadme kasutusjuhendit.
Lisateavet toetatud failitüüpide kohta ja muid juhiseid saate teemast "Funktsioon Smart Share".
63
64
MEELELAHUTUS
Tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials
installimine
Nero MediaHome 4 Essentials on operatsioonisüsteemi Windows jaoks mõeldud lihtsastikasutatav
DLNA-serveritarkvara.
Nõuded arvutile Nero MediaHome 4 Essentials
kasutamiseks
EESTI
EST
Windows® XP (Service Pack 2 või uuem),
Windows Vista® (Service Pack ole vajalik),
Windows® XP Media Center Edition 2005
(Service Pack 2 või uuem), Windows Server® 2003 (Service Pack 1 või uuem)
Windows® 7 Home Premium, Professional,
Enterprise või Ultimate (32 ja 64 bit)
Windows Vista® 64-bitine versioon (rakendus töötab 32-bitises režiimis)
Windows® 7 64-bitine versioon (rakendus
töötab 32-bitises režiimis)
Kettaruum: 200 MB ainult rakenduse Nero
MediaHome tüüpinstalli korral
1,2 GHz Intel® Pentium® III või AMD Sempron™ 2200+ protsessor
Mälu: 256 MB RAM
Graafikakaart vähemalt 32 MB videomäluga,
minimaalne eraldusvõime 800 x 600 pikslit,
16-bitine värviskeem
Windows® Internet Explorer® 6.0 või uuem
DirectX® 9.0c parandatud versioon 30 (august 2006) või uuem
Võrgukeskkond: 100 Mb Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11g) või kiirem
1 Käivitage arvuti.
nõus, siis pole installimine võimalik.
7 Klõpsake valikut Typical (Tüüpiline) ja nuppu
Next(Edasi). Installimine algab.
8 Kui soovite osaleda anonüümses andmekogumises, täitke märkeruut ja vajutage nuppu Next
(Edasi).
9 Installimise lõpuleviimiseks vajutage nuppu
Exit (Välju).
Failide ja kaustade jagamine
Pärast rakenduse Nero MediaHome installimist
tuleb määrata ühiskasutatavad kaustad.
1 Topeltklõpsake töölaual olevat ikooni Nero
MediaHome 4 Essentials.
2 Klõpsake vasakul olevat ikooni Network (Võrk)
ja sisestage lahtrisse Network name võrgu
nimi. Teie teler tuvastab sisestatud võrgu nime.
3 Klõpsake vasakul olevat ikooni Shares (Ühiskasutus).
4 Klõpsake aknas Shared (Ühiskasutus) sakki
Local Folders (Kohalikud kaustad).
5 Akna Browse Folder (Kausta sirvimine) avamiseks klõpsake ikooni Add (Lisa).
6 Valige kaust, mis sisaldab faile, mida soovite
jagada. Valitud kaust lisatakse ühiskasutatavate kaustade loendisse.
7 Serveri käivitamiseks klõpsake ikooni Start
Server (Käivita server).
2 Sulgege kõik Microsoft Windowsi programmid
ja lülitage välja viirusetõrjetarkvara.
3 Sisestage CD-ROM-draivi ketas Nero MediaHome 4 Essentials.
4 Klõpsake valikut Nero MediaHome 4 Essentials. Kuvatakse installiviisard.
5 Seerianumbri sisestusakna kuvamiseks valige
Next (Edasi). Järgmise sammu juurde liikumiseks valige Next (Edasi).
6 Kui olete litsentsi tingimustega nõus, tehke
märge lahtrisse I accept the License Conditions (Nõustun litsentsi tingimustega) ja klõpsake nuppu Next (Edasi). Kui te pole lepinguga
MÄRKUS
Kui teleris ei kuvata ühiskasutatavaid kaustu
ega faile, klõpsake kausta sakil Local
Folders (Kohalikud kaustad) ja seejärel
valige nupu More (Veel) abil Rescan Folder
(Skanni kausta uuesti).
Lisateavet ja tarkvaratööriistu leiate aadressilt http://www.nero.com.
MEELELAHUTUS
Jagatud meediafailide esitamine
Võite arvutis või muudes DLNA-meediaserverites olevaid filmi-, foto- ja muusikafaile kuvada ja
esitada.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
vajutage nuppu OK.
4 Valige noolenuppudega valik DLNA.
65
Sõltuvalt koduvõrgu jõudlusest võib funktsiooni Smart Share esituse ja töö kvaliteet
varieeruda.
Meediumiserveri irdkandjatel (nt USB-, DVDdraiv) olevate failide ühiskasutuses võib
esineda probleeme.
DLNA-ühenduse kaudu meedia esitamisel
ei toetata DRM õigustega kaitstud failide
esitamist.
Teler suudab tuvastada kuni 1000 faili ja
kausta.
Kui ühes kaustas on liiga palju kaustu ja
faile, ei pruugi see korralikult töötada.
Sõltuvalt meediaserverist võib teler vajada
serveri luba.
Nõuanded DLNA DMP kasutamiseks
EESTI
EST
DLNA-funktsioon pole kasutatav ruuteritega, mis ei toeta multiedastust. Lisateabe
saamiseks vaadake ruuteri kasutusjuhendit
või võtke ühendust tootjaga.
Meediaserveris oleva faili esitamiseks peavad teler ja meediaserver olema ühendatud
sama pääsupunktiga.
Nõuded failile ja Smart Share'i esitusfunktsioonid võivad kasutatavast meediaserverist
sõltuvalt erineda.
Failifunktsioonidest ja meediaserverist sõltuvalt võib olla esitamist takistavaid piiranguid.
Filmi pisipilt on toetatud vaid juhul, kui DLNA
server toetab filmi pisipildi kuvamist.
Kui menüüs Smart Share on muusikafail,
mida ei saa esitada, jäetakse see vahele ja
esitatakse järgmist.
Kaustades olevaid faile saab esitada vaid
juhul, kui need on sama tüüpi.
Ekraanil olev muusika- ja filmifaili teave ei
pruugi menüüs Smart Share olevate muusika- ja filmifailide puhul alati õige olla.
Teler toetab vaid tarkvara Nero MediaHome
4 filmisubtiitrifaile.
Subtiitrifail ja filmifail peavad asuma samas
kaustas ja neil peab olema sama nimi.
Kui subtiitrifailid on lisatud pärast kataloogi
indekseerimist, tuleb kasutajal ühiskasutatavate failide nägemiseks kaust eemaldada ja
uuesti lisada.
DLNA-serveris olevaid DRM/*.tp-/*.trp-faile ei
esitata filmiloendi kasutamisel.
MPO-faile ei esitata fotoloendi kasutamisel.
66
MEELELAHUTUS
DLNA DMR-i (Digital Living Network Alliance, Digital Media
Render) ühendamine
See toetab meediafailide kaugesitust. Ühilduvas
seadmes (Windows 7, funktsiooniga PlayTo mobiiltelefon või mõni muu DLNA-DMC seade) olevaid
meediafaile saab saata telerisse.
DMR funktsioon töötab õigesti vaid siis, kui teler ja
arvuti on samas kohtvõrgus.
1 Faili esitamiseks valige see Windows 7 kaugesitusfunktsiooni (Remote Play) abil.
Selleks tehke paremklõps esitada soovitud
failil.
2 Võite esitada faili vaid ühes teleris või seadmes, kuigi ühendatud võib olla mitu seadet.
Esituskiirus sõltub võrgu olekust.
EESTI
EST
Faili nimi
P.
Serveri nimi
MYPC1
Piltide näitamise päring välisest seadmest.
MÄRKUS
Subtiitreid toetatakse vaid mõnel DMC
seadmel.
Funktsioon DMR ei pruugi juhtmeta
võrgus korralikult töötada.
DMC otsingufunktsioon töötab ainult
videofailidega.
DMR pole saadaval mõne muu funktsiooni kasutamise ajal (salvestamine, esitamine või Smart Share'i kasutamine jne).
Mobiiltelefoni või muu seadme kasutamise kohta failide esitamiseks saate
lisateavet seadme kasutusjuhendist.
Ühendatud teleri nime võite muuta, klõpsates menüüs Control Panel > Network
and Internet > View network computers
and devices seda topeltklõpsates. (Ainult
Windows 7)
Teleri nime ei saa muuta DMR-meedia
esitamise ajal. Muutke seda pärast esitamise peatamist.
MEELELAHUTUS
67
Failide sirvimine
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise kohta
Annab juurdepääsu foto-, muusika- või filmiloenditele.
Video
Tüüp
1 Ühendage USB-mäluseade.
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule Kogu mee-
Foto
dia, Filmiloend, Fotoloend või Muusikaloend
ning vajutage nuppu OK.
- Kogu meedia: kuvatakse kõiki faililoendis
olevaid faile.
- Filmiloend, Fotoloend või Muusikaloend:
kuvatakse ainult ühte tüüpi faile.
Toetatud failivorming
MPG, MPEG, DAT, TS, TRP, TP, VOB , MP4,
MOV, MKV, DivX, AVI, ASF, WMV, M4V
Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus: 20
Mbps (megabitti sekundis)
Helivormingu bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps
(MP3)
Toetatud väliste subtiitrite vorming: *.smi,
*.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Toetatud seesmiste subtiitrite vorming: ainult
XSUB (see on DivX-failides kasutatav vorming), Text UTF-8, SRT, ASS, SSA (see on
DivX-Plus HD failides kasutatav vorming)
Ärge kasutage jpg-failide arvutisse salvestamisel progressiivset valikut.
Suure eraldusvõimega piltide täisekraanil
kuvamiseks võib kuluda mõnevõrra aega.
2D
Faililaiendid
jpeg
jpg
jpe
Element
Toetatud
failivorming
6 Valige noolenuppudega soovitud fail või kaust.
Lehekülg 1/1
Kogu meedia
USB1 väline
Kogu meedia Filmiloend Fotoloend Muusikaloend
Lehekülje muutmine
Lehekülg 1/2
Foto
suurus
3
4
Kettaseade 1
5
Muuda seadet
Ava juurkataloog
Ava ülemine kataloog
Välju
3D (ainult 3D
mudelid)
6
Kirjeldus
Nr
Kuvatakse kõik meediakaustad.
Praegune leheküljenumber/lehekülgede arv.
Eelmisele või järgmisele ekraanile liikumine.
Praegune leheküljenumber/lehekülgede arv.
Faili teave või pisipilt.
Vastavad nupud juhtpuldil
Pisipildi teave
Tüüp
Video
Foto
Muusika
Ebanormaalsed
failid
Toetamata failid
Muusika
mpo
Toetatud
failivorming
Foto
suurus
SOF0: peamine:
SOF1: laiendusjärjestus
SOF2: Progressiivne
Min: 64 X 64
Maks - tavaline: 15360 (W)
X 8640 (H)
progressiivne:
1920 (W) X
1440 (H)
mpo
4:3 suurus:
3648 X 2736
2592 x 1944
2048 x 1536
3:2 suurus:
3648 X 2432
MP3
Bitikiirus: 32 Kbps kuni 320 Kbps
Diskreetimissagedus
MPEG1 kiht 3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
MPEG2 kiht 3: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
* Koopiakaitsega faile ei saa esitada.
EESTI
EST
2
1
Profiil
68
MEELELAHUTUS
Videote vaatamine
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
Esitage videofaile teleris. Teler suudab kuvada
USB-seadmes olevaid videofaile.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
01:02:30 / 02:30:25
vajutage nuppu OK.
Peatükk
Valik
Peida
Välju
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Filmiloend, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
Nupp
seejärel vajutage nuppu OK.
Esitab videot.
6 Esitage filmi järgmiste menüüde/nuppude abil.
Lehekülg 1/1
Filmiloend
USB2 väline
Draiv1
EESTI
EST
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
Nupp
Noolenupp
OK
Liigub failis edasi
Ava ülemine kataloog
ja
Välju
Kirjeldus
Sirvib faile.
Esitab esiletõstetud faili.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Muuda seadet: valib mõne muu
Punane nupp
sisendi.
Roheline
Avab juurkataloogi.
nupp
Kollane nupp Avab ülemise kataloogi.
P
Liigub failis tagasi.
Lehekülg 1/2
M2
Ava juurkataloog
Katkestab või jätkab esitust.
Lehekülje muutmine
M1
Muuda seadet
Kirjeldus
Peatab esitamise.
esitab videoid aeglaselt.
Valib kaadri otse.
Punane nupp Kogu fail on jaotatud 10 kaadriks.
ja
Failist sõltuvalt ei pruugi kaadrid näha
olla.
ENERGY SASuurendab või vähendab ekraani
VING (Enerheledust.
giasääst)
3D (Ainult 3D Kuvab 3D-kujutise.
mudelid)
Q.MENU
Kuvab valikumenüü (Vt lk70).
(Kiirmenüü)
AV MODE
Valige soovitud allikas.
(AV-režiim)
Peidab ekraanil oleva menüü.
BACK (TaMenüü taaskuvamiseks vajutage klahvi
gasi)
OK.
EXIT (Välju)
Liikub eelmisele menüüekraanile.
MEELELAHUTUS
Nõuanded videofailide esitamiseks
Erimärke sisaldavate nimedega videofaile ei
pruugi saada esitada.
Kahevooliselt kodeeritud 3D WMV-failide
esitamisel ei toetata 3D-režiimi. (Ainult
3D-mudelid.)
EESTI
EST
Teler ei toeta Motion JPEG-vormingus kodeeritud faile. (Vt lk142)
Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi
korralikult töötada.
Subtiitrites ei pruugita kuvada õigesti mõnda
erimärki või HTML-silte.
Subtiitrite fonti ja värvi ei saa muuta.
Ei saa kasutada toetamata keeltes olevaid
subtiitreid.
Videofaile, mille subtiitrifail on suurem kui 1
MB, ei pruugita õigesti esitada.
Kui muudate heli keelt, võib ekraanil tekkida
ajutisi katkestusi, näiteks pildi peatumine või
kiirem esitus.
Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult
mängida või mõned funktsioonid ei pruugi
olla kasutatavad.
Teler ei pruugi esitada õigesti mõne kodeerijaga loodud videofaile.
Kui salvestatud failil pole videot või heli, siis
heli ega videot ei esitata.
Kui teler esitab salvestatud faili ilma video
või helita, siis heli ega videot ei esitata.
Teler ei pruugi esitada ühtlaselt videofaile,
mille eraldusvõime on suurem kui iga kaadri
toetatud eraldusvõime.
Teler ei pruugi esitada õigesti videofaile, mis
pole toodud tüübi- ja vorminguloendis.
Teler ei pruugi esitada GMC-ga (Global Motion Compensation) või veerand-pel liikumishinnanguga kodeeritud faile.
Teler toetab subtiitrifailis ainult 10 000 sünkroonimisplokki.
Teler toetab H.264/AVC koodekit profiilitasandini 4.1.
Teler ei toeta helikoodekit DTS.
Teler ei suuda esitada videofaili, mis on
suurem kui 30 GB.
Kui esitate videofaili suurt kiirust mittetoetava
USB-ühenduse kaudu, ei pruugi videoesitaja
õigesti töötada.
Videofail ja subtiiter peavad olema samas
kaustas ja sama nimega.
Teler ei pruugi esitada toetatud failivormingus olevaid videofaile sõltuvalt kodeeringu
asjaoludest.
Kui videofailides pole indekseerimisteavet,
ei toeta režiim Trick Mode muid funktsioone
peale ꕙ.
69
70
MEELELAHUTUS
Q.MENU (Kiirmenüü) valikud filmiloendis
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU (Kiirmenüü).
Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest
valikutest ja vajutage nuppu OK.
Seadista videoesitus.
Valik
Pildi
suurus
Heli keel
Subtiitri
keel
Keel
Kirjeldus
Valib videote soovitud pildivormingu.
Täisekraan: faile esitatakse täisekraanil
vastavalt video kuvasuhtele.
Algne suurus: faile esitatakse algses
suuruses.
Muudab videofailide heli keelerühma. Ei
saa valida ühe heliribaga faile.
Subtiitreid saab sisse või välja lülitada.
EESTI
EST
Aktiveeritud SMI-subtiitrite jaoks aktiivne ja
võimaldab subtiitrisiseselt keelt valida.
Subtiitri fondi valik. Vaikeseade valimisel
kuvatakse menüüs "Valik - Keel - Menüü
Keel" valitud keel.
Valik
Kirjeldus
Subtiitrite
keel
Keelekoodi
lehekülg
Sünkr.
Asend
Suurus
Korda
Ladina1: inglise, hispaania, prantsuse, saksa,
itaalia, rootsi, soome,
hollandi, portugali, taani,
rumeenia, norra, albaania,
keldi keel, kõmri keel, iiri,
katalaani, valentsia keel
Ladina2: bosnia, poola,
horvaatia, tšehhi, slovaki,
sloveenia, serbia, ungari
keel
Ladina4: eesti, läti, leedu
keel
Kirillitsa: bulgaaria, makedoonia, vene, ukraina,
kasahhi keel
Kreeka: kreeka keel
Türgi: türgi keel
Kui video pole tiitritega sünkroonne, saab seda 0,5 sekundi
võrra reguleerida.
Muudab subtiitrite asukohta.
Muudab subtiitrite fondi
suurust.
Lülitab filmiesituse kordamisfunktsioon
sisse/välja. Sisselülitatuna esitatakse
kaustas olevat faili korduvalt. Väljalülitatuna esitatakse faile järjest, kui järgmise faili
nimi on sarnane.
MÄRKUS
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused
ei mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
pildiloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
Videofaili taasesitamisel pärast selle
peatamist valige Jah, kui soovite jätkata
vaatamist katkestatud kohast.
Kui ühe filmifaili esitus lõpeb, hakatakse
automaatselt esitama järgmist valitud
filmifaili. Seda ei juhtu, kui filmiloendi valikutes on funktsiooni Kordus olek 'Sees'.
Seadista video.
Võimaldab muuta video eelseadeid. (Vaadake
teemat “PILDI seaded”)
Seadista heli.
Võimaldab muuta heli eelseadeid. (Vaadake teemat “HELI seaded”)
Määra DivX PLUS HD
Need valikud on kasutatavad vaid siis, kui esitataval filmifailil on pealkiri ning väljaande ja peatüki
teave.
Valik
Pealkiri
Väljaanne
Autoriseeritud peatükk
Kirjeldus
Mitme pealkirjaga failide puhul valige pealkiri, mida soovite vaadata.
Mitme väljaandega failide puhul
valige väljaanne, mida soovite
vaadata.
Väljaanne tähistab peatükkidel
põhinevat esitusjärjestust.
Valige ja esitage soovitud peatükk.
MEELELAHUTUS
DivX-i registreerimiskood
DivX koodi registreerimine
DivX registreerimiskoodi abil saate laenutada või
osta uusimaid filme aadressilt www.divx.com/vod.
Renditud või ostetud DivX-faili esitamiseks peab
faili registreerimiskood olema teleri DivX registreerimiskoodiga sama.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Smart
Share'i säte, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i registreerimiskoodja vajutage nuppu OK.
DivX-funktsiooni registreerimise eemaldamine
Võite desaktiveerida kõik seadmed veebiserveri
kaudu ning blokeerida seadme aktiveerimise.
Telerile uue DivX kasutustunnuse saamiseks
kustutage olemasolev autentimisteave. Kui see
toiming on sooritatud, hangitakse DivX DRM-failide kuvamiseks uuesti DivX kasutustunnus.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Smart
Share'i säte, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule DivX-i
deaktiveerimine, seejärel vajutage nuppu
OK.
6 Kinnitamiseks valige Jah.
i Registreerimise tühistamiskood:
********
Tühistage registreerimine aadressil http://vod.
divx.com
Jätkan registreerimist?
i
Peate oma seadme registreerima,
et mängida DivX-kaitstud videoid.
Registreerimiskood: xxxxxxxxxx
Registreerige aadressil http://vod.divx.com
Sulge
Jah
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Exit (Välju).
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Exit (Välju).
MÄRKUS
Registreerimiskoodi kontrollimise ajal ei
pruugi mõned nupud töötada.
Kui kasutate mõne muu seadme DivX-i
registreerimiskoodi, ei saa te laenutatud või
ostetud DivX-faili esitada. Kasutage kindlasti
teie teleriga seotud DivX-i registreerimiskoodi.
Video- või helifailid, mis pole teisendatud
standardse DivX-koodekiga, võivad olla
rikkis või ei saa neid esitada.
DivX-i VOD-koodig saate ühe konto jaoks
aktiveerida kuni 6 seadet.
Ei
EESTI
EST
6 Vaadake teleri registreerimiskood järele.
71
72
MEELELAHUTUS
7 Fotodevaatamise ajal on saadaval järgmised
Fotode vaatamine
valikud.
Võite vaadata USB-mäluseadmele salvestatud
pildifaile. Ekraanikuvad võivad mudeliti erineda.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Teie teler võib erineda pildil olevast.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/66]
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
Slaidiseanss
BGM
Valik
Peida
Välju
vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Fotoloend, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kausta/failile, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Vaadake fotosid järgmiste menüüde/nuppude
abil.
Lehekülg 1/1
Fotoloend
EESTI
EST
USB2 väline
Draiv1
Lehekülg 1/2
Lk 2
Lk 3
Lk 4
Lk 5
Lk 6
Lk 7
Lk 8
Lk 9
Lk 10
Lk 11
Lk 12
Lk 13
Lk 14
Lk 15
Lk 16
Nupp
Noolenupp
OK
Ava juurkataloog
Ava ülemine kataloog
(Värvifilter)
(Ainult plasmateler)
Kuvab praeguse foto algselt, ühevärviliselt, seepiavärviga, õlimaalina ja
vinjetina.
Pöörab fotosid päripäeva (90°, 180°,
270°, 360°).
MÄRKUS
Välju
(pööra)
Kirjeldus
Sirvib faile.
Toetatud fotosuurused on piiratud. Fotot ei saa pöörata, kui
pööratud laiuse eraldusvõime
on suurem, kui toetatav eraldusvõime.
Näitab fotot täisekraanil või algses
olekus.
Esitab esiletõstetud faili.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Muuda seadet: valib mõne muu
Punane nupp
sisendi.
Roheline
Avab juurkataloogi.
nupp
Kollane nupp Avab ülemise kataloogi.
P
Kirjeldus
Alustab või peatab slaidiseansi.
Kõik praegusesse kausta salvestatud
Slaidiseanss fotod esitatakse slaidiseansina.
Slaidiseansi kiiruse määramiseks valige
Valik.
Lülitab taustmuusika sisse või välja.
BGM
Taustmuusika kausta määramiseks
(Taustamuuvalige Valik.
sika)
Lehekülje muutmine
Lk 1
Muuda seadet
Valik
Energiasääst
3D
(Ainult 3Dmudelid.)
Suurendab või vähendab ekraani
heledust.
Kuvab 3D-kujutise.
Valik
Kuvab valikumenüü (Vt lk73).
Peida
Peidab valikute akna.
Valikute kuvamiseks vajutage nuppu
OK.
Välju
Liigub eelmisele menüüekraanile.
MEELELAHUTUS
73
Q.MENU (Kiirmenüü) valikud fotoloendis
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU (Kiirmenüü).
Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest
valikutest ja vajutage nuppu OK.
Seadista fotovaade.
Valik
Slaidi kiirus
Kirjeldus
Määrab slaidiseansi kiiruse (Kiire,
Keskmine, Aeglane).
Valib taustamuusikale muusikakausta.
Valige Korda või Juhuslik.
BGM
MÄRKUS
Muusikakausta ei saa vahetada taustamuusika esitamise
ajal.
Fotoloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta filmiloendit ega muusikaloendit.
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
pildiloendis kui ka muusikaloendis, kuid mitte
filmiloendis.
Seadista video.
Võimaldab muuta video eelseadeid. (Vaadake
teemat “PILDI seaded”)
Seadista audio.
Võimaldab muuta heli seadeid. (Vaadake teemat
“HELI seaded”)
EESTI
EST
MÄRKUS
74
MEELELAHUTUS
Muusika kuulamine
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
USB2 väline
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
vajutage nuppu OK.
M1
M2
Lehekülje muutmine
M3
Lehekülg 1/2
001. - B01.mp3
002. - B02.mp3
003. - B03.mp3
004. - B04.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
005. - B05.mp3
006. - B06.mp3
007. - B07.mp3
008. - B08.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
009. - B09.mp3
010. - B10.mp3
011. - B011.mp3
012. - B012.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
013. - B13.mp3
014. - B014.mp3
015. - B15.mp3
016. - B016.mp3
00:00
00:00
00:00
001. - B01.mp3
00:03 / 02:58
Valik
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Muu-
00:00
ꕖ
Peida
Välju
sikaloend, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
6 Esitage muusikat järgmiste menüüde/nuppude
Nupp
abil.
Esitab muusikafaili
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
USB2 väline
Lehekülje muutmine
Draiv1
EESTI
EST
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
Nupp
Noolenupp
OK
Ava juurkataloog
Peatab või jätkab esitust
Lehekülg 1/2
M1
Muuda seadet
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
Ava ülemine kataloog
Liigub eelmisele failile
Liigub järgmisele failile
Kuvab kursori
Välju
Kirjeldus
Sirvib faile.
Esitab esiletõstetud faili.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Muuda seadet: valib mõne muu
Punane nupp
sisendi.
Roheline
Avab juurkataloogi.
nupp
Kollane nupp Avab ülemise kataloogi.
Avab muusikamängija
Sinine nupp Seda saab kasutada muusika esitamise ajal.
Suurendab või vähendab ekraani
Enerheledust.
giasääst
Q.MENU
Kuvab valikumenüü (Vt lk75).
(Kiirmenüü)
Peidab suvandite akna.
BACK (TaValikute kuvamiseks vajutage nuppu
gasi)
OK.
EXIT (Välju)
Liigub eelmisele menüüekraanile.
P
Nõuanded muusikafailide esitamiseks
See seade ei toeta ID3 sildiga MP3-faile.
MEELELAHUTUS
Q.MENU (Kiirmenüü) valikud muusikaloendis
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU (Kiirmenüü).
Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
75
Seadista audio esitus.
Valige Korda või Juhuslik.
Seadista audio.
Võimaldab muuta heli seadeid. (Vaadake teemat
“HELI seaded”)
3 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest
valikutest ja vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
MÄRKUS
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused
ei mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
pildiloendis kui ka muusikaloendis.
Teler ei esita koopiakaitsega faile.
Kui telerit esitamise ajal mõnda aega ei
kasutata, kuvatakse kujutise sööbimise
vältimiseks ekraanisäästjana teabeaken.
Muusikaloendi aknasse naasmiseks vajutage nuppu OK.
Faili nimi
002. B02.mp3
00:31 / 04:04
EESTI
EST
Kulunud aeg / Kestus
76
MEELELAHUTUS
Funktsioon Meediumilink
Funktsiooni Meediumilink ühendus
Funktsioon Meediumilink võimaldab teil luua
ühenduse serveriga Plex Media. Rakenduse Plex
Media Server allalaadimiseks avage veebileht
www.plexapp.com. Võite esitada meediumifaile
ja laadida Plex-rakendusi. Plex-rakendused
laaditakse teie arvutisse ning need ei kasuta
teleris olevat salvestusruumi.
1 Teler peab olema ühendatud teie koduvõrku.
MÄRKUS
EESTI
EST
Soovitame Mac- või tavaarvutisse installida
rakenduse PLEX Media Server versiooni
0.9.1.14 või uuema. (Laadige installifail
aadressilt http://www.plexapp.com/medialink)
Ekraanitekst on inglise keeles ning edastatavaid andmeid ei kuvata, kui kasutate mõnda
järgmist keelt: tai, araabia, pärsia, heebrea,
kurdi.
Videoplugina kasutamisel võib esmasele
puhverdamisele kuluda veidi aega, kui teler
ei toeta esitamiseks valitud faili ja arvuti
peab selle ümber teisendama. Teisenduskiirus sõltub arvuti tehnilistest näitajatest ja
võrguühendusest.
Arvutis olevate failide (filmid, telesaated,
muusika) esitamisel on toetatud failiformaadid samad mis DLNA-funktsiooni puhul. Sisu
juurde kiire liikumise funktsioon pole muusika
esitamisel kasutatav. (Sama kehtib DLNA
puhul)
Kui kasutate HD-filmide vaatamisel traadita
ühendust, võib aeglase võrguühenduse korral tekkida probleeme.
Kui võrku on ühendatud ruuter, siis sõltub
selle seadistusest, kas teleril õnnestub
arvutit tuvastada. (Näiteks mõnes ruuteris
multiedastuse funktsiooni kasutamisel võib
juhtuda, et teler ei saa traadita ühenduse
kaudu arvuteid tuvastada.)
Sõltuvalt meediumiformaadist ei pruugi
mõned pluginad toimida.
Plugina arendaja võib seda ette teatamata
muuta või kasutamise peatada.
Kasutage traadiga või traadita ühendust. (Vt lk46
kuni 52).
2 Rakenduse PLEX laadimiseks avage veebileht
http://www.plexapp.com/medialink.
- Lisateavet installimise kohta saate eeltoodud
aadressilt.
3 Rakenduse PLEX esmakordsel kasutamisel
juhendab teid seadistamisel viisard.
- Lisateavet viisardi kasutamise kohta saate
eeltoodud veebiaadressilt.
MEELELAHUTUS
77
Funktsiooni Meediumilink kasutamine
Filmide vaatamine
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Meediumilink kuvab ühiskasutatavate filmide kohta
teavet allkirjeldatud viisil.
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
ikoon ja vajutage OK.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
3 Kuvatakse funktsiooni Meediumilink kategoo-
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
riad, mis on seadistatud ühendatud arvutis.
Mõnes kategoorias oleva ühiskasutatava sisu
vaatamiseks valige vastav ikoon.
ikoon ja vajutage OK.
3 Leidke noolenuppude abil video ja vajutage
nuppu OK.
Meediumilink
M's PC
Meediumilink
M's PC
1
2
Movies
M's PC
Sordi serverite järgi
3
Music
M's PC
Seadme valimine
4
TV
show
M's PC
Video
Plug-i...
PLEX Online
5
Music
Plug-i...
Tagasi
6
Movies
1
Picture
Plug-i...
Välju
7
2
Otsing
1
4
Tagasi
5
6
Välju
7
Kirjeldus
See on arvutis seadistatud kategooriate
loend.
2
Need on veebisisu pluginad.
3
Sortimise muutmine.
- Serveri nime alusel: loendit sorditakse
serveri nime põhjal.
- Elemendi nime alusel: loendit sorditakse
elemendi nime põhjal.
Valik
Kirjeldus
1
Valitud filmi teabe kuvamine.
2
Filmifaili piltide kuvamine.
3
Filmide otsimine sektsioonis.
4
Loendi kuvamine valitud filtrit kasutades.
4
Muu seadme valimine.
5
5
Kui kasutate funktsiooni PLEX Online, saate
arvutisse rakendusi installida, neid eemaldada või uuendada.
Filmi esitamine täisekraanirežiimis. Kui filmi
on varem esitatud, võite jätkata poolelijäänud kohast.
6
Liikumine eelmisele lehele.
6
Liikumine eelmisele lehele.
7
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
7
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
EESTI
EST
3
Valik
Filter
78
MEELELAHUTUS
Muusikakategooria kasutamine
Telesaadete kategooria kasutamine
Muusikakategoorias võite vaadata muusikafailide
teavet ja neid nautida.
Võite vaadata telesaadete kategoorias olevate
saadete teavet ja neid nautida.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
Avamenüü.
Avamenüü.
ikoon ja vajutage OK.
ikoon ja vajutage OK.
3 Leidke noolenuppude abil muusikakategooria
3 Leidke noolenuppude abil telesaadete kate-
ja vajutage nuppu OK.
gooria ja vajutage nuppu OK.
Meediumilink
M's PC
Music
M's PC
1
2
TV Show > TV Sitcom > Season 2
1
3
3
2
EESTI
EST
Otsing
4
Filter
5
Valik
1
2
3
Välju
Tagasi
6
Otsing
4
7
Kirjeldus
5
Valik
Valitud sektsioonis muusikafailide sortimine
järjestuses esitaja > album > loo pealkiri.
Filter
Tagasi
6
Välju
7
Kirjeldus
Valitud sektsioonis telesaadete failide
1
sortimine järjestuses saate nimi > hooaeg
> episood.
Kausta või loo valimine.
Valitud muusikaloo esitaja, albumi ja teabe
2
Kausta või saate valimine.
kuvamine.
3
Valitud saate teabe kuvamine.
4
Telesaadete otsimine sektsioonis.
5
Loendi kuvamine valitud filtrit kasutades.
6
Liikumine eelmisele lehele.
7
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
4
Muusikafailide otsimine sektsioonis.
5
Loendi kuvamine valitud filtrit kasutades.
6
Liikumine eelmisele lehele.
7
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
MEELELAHUTUS
79
Pluginate installimine
Meediumilink võimaldab teil veebipõhise meediumisisu
nautimiseks installida pluginaid.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
ikoon ja vajutage OK.
3 Vajutage kollast nuppu, et valida PLEX Online.
M's PC
Movie Plug-ins
1
2
Tagasi
Valik
4
Kirjeldus
Plugina kohta käiva teabe vaatamiseks
paremal paanil liigutage kursor pluginale.
Pluginad on juba installitud: võite neid
käivitada, uuendada, taasinstallida või
eemaldada.
1
Pluginad on veel installimata: võite need
installida.
Pärast plugina installimist võite selle
käivitada, kui valite funktsiooni Meediumilink avakuval videote, muusika või piltide
plugina.
2
Installimiseks saadaolevate pluginate loend.
3
Liikumine eelmisele lehele.
4
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
EESTI
EST
3
Välju
80
DVR-i funktsioon
DVR-i funktsioon
(See funktsioon on kasutatav vaid valitud mudelitel ja teatud riikides. DVR-i valmidusega mudelite
kaugjuhtimispuldil on nupp REC (Salvesta).)
USB-seadme kasutamise ettevaatusabinõud
MÄRKUS
EESTI
EST
Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoturi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset
tuvastamisprogrammi, võidakse mitte tuvastada.
USB-mäluseade, mis kasutab oma ajamit,
võidakse mitte tuvastata.
Mitme partitsiooni korral või kaardilugeja
puhul on samaaegselt tuvastatavad kuni neli
mälukaarti.
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
sõltuda igast seadmest eraldi.
Palun ärge lülitage telerit välja ega tõmmake
USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal. Kui selline seade on
äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see
kahjustada salvestatud faile või USB-mäluseadet.
Palun ühendage välise toitega töötav USBmäluseade energiallikaga. Kui te seda ei tee,
ei pruugita seadet tuvastada.
Palun ühendage USB-mäluseade USB tootja
pakutavaga kaabliga. Kui USB tootja ei paku
kaabliga ühendamist või on tegu liiga pika
kaabliga, ei saa seadet alati tuvastada.
Kõiki USB-mäluseadmeid ei toetata või ei toimi need sujuvalt.
Teler kuvab kuni 128 tähemärki faili nimest.
Palun tehke olulistest failidest varukoopiad,
kuna USB-mäluseadme andmed võivad olla
kahjustunud. Andmehaldus on tarbija vastutusel ja seega tootja andmete hävimist ei
hüvita.
Soovitatav maht on 40 GB või rohkem ja 1TB
või vähem USB kõvaketta puhul.
Soovitatavast suurema mälumahuga seade
ei pruugi korralikult töötada.
Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei
toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis
korralikult töötada.
Säilitage välise kõvaketta stabiilus, kasutades kõvaketta kontrollseadet, et tagada selle
ühtlane töö.
Kõvaketta kontrollseadmed kontrollivad kõvaketta lugemis-/kirjutuskiirust, pöördusaega ja
stabiilsust. Kõvaketta kontrollvahendit saab
otsida veebisaidilt ja pärast allalaadimist
hõlpsalt kasutada.
DVR USB-kõvakettad toetavad ainult SSD
või HDD kettatüüpe. USB-mäluseadmed pole
toetatud.
SSD-l (Solid State Drive) on piiratud arv
kirjutus-/kustutustsükleid. Selle toote jaoks
soovitatakse HDD-d (Hard Disk Drive).
DVR-i funktsioon
Timeshift (OTSE-TV PEATAMINE
JA TAASESITAMINE)
USB-seadme lähtestamine
!
Selle funktsiooniga saab otse-TV-d automaatselt
salvestada, et see oleks vaadatav mistahes ajal.
Kui Timeshift on sisse lülitatud, võite telesaateid
peatada ja tagasi kerida, ilma et osa saatest nägemata jääks.
(Kui signaal on nõrk, ei pruugi TimeShift ja salvestamine töötada.)
See funktsioon on kasutatav ainult pärast USBseadme lähtestamist.
81
LG DVR funktsiooni kasutamiseks
peab USB-salvestusseadme vormindama.
Kas soovite jätkata?
OK
!
Tühista
Algkäivitusel kustutatakse kõik USBseadmel olevad andmed. DVR vormindamise järel ei saa USB-seadet
arvutiga kasutada. Algkäivituse jätkamiseks valige OK.
OK
Tühista
USB mäluseadmete ühendamine
i
Lähtestamine on valmis.
Salvestamiseks valmis.
Režiim Timeshift
◄ Sees ►
Sulge
jaoks ja vajutage nuppu REC, et alustada lähtestamist.
2 Liikuge noolenuppudega valikule OK, seejärel
vajutage nuppu OK.
1. Ühendage USB-seade teleri küljel asuvasse
3 Liikuge noolenuppudega valikule Sees või
Väljas, seejärel vajutage nuppu OK.
USB-portiUSB IN 1/HDD IN.
2 USB-seadme (rohkem kui 40 GB) kasutamiseks DVR-i jaoks lähtestage see.
MÄRKUS
See käivitab kõvakettaajami, mis on DVR-i
jaoks USB-ga kettarežiimil ühendatud.
See käivitub vaid siis, kui ühendatud on
DVR-i jaoks kasutatav USB-kõvakettaajam.
Kui USB seadme algkäivitus on alustatud,
kustutatakse kõik USB-mäluseadmele salvestatud andmed.
Ärge eemaldage USB-mäluseadet USB
seadme algkäivituse ajal. See võib põhjustada vea televiisoris ja mäluseadmes.
MÄRKUS
Kui käivitus on lõppenud, kuvatakse lõpetamise kohta hüpikmärkus ja ühendatud USBkõvakettaajam on DVR-i jaoks saadaval.
Käivitusaeg võib varieeruda sõltuvalt USBmäluseadme mahust.
Arvuti ei tuvasta käivitatud USB-mäluseadet.
Kui USB-mäluseade on väiksem kui 40 GB,
siis USB seadme algkäivitus ei käivitu.
Välise kõvaketta maksimaalne toetatud maht
on 1 TB
EESTI
EST
1 Ühendage vormindamata USB-seade DVR-i
82
DVR-i funktsioon
Timeshifti režiimi muutmine DVR-i
kasutamisel
USB-seadme algkäivitus DVR-i kasutamisel
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nupViitega TV režiim
Salvesta/Kava
◄
Sees ► Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Vaatamisgraafiku lähtestamine
2. apr 2010 15:30
Näete salvestatud TV-programme.
USB-seadme lähtestamine
Salvestatud
saadete loend
Vali kava
programmi järgi
Valik
Välju
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nuppuOK.
2 Vajutage kollast nuppu, et kuvada DVR-i valikumenüü ja seejärel vajutage nuppu Q.MENU.
3 Valige noolenuppudega Timeshifti režiim ja
vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Sees või
Väljas, seejärel vajutage nuppu OK.
EESTI
EST
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Menüü
Kirjeldus
Salvestatud saa-
Avab menüüSalvestatud saadete loend.
dete loend
Ajakava loend
Vali kava kuupäeva järgi
Vali kava programmi järgi
2 Vajutage kollast nuppu, et kuvada DVR-i valikumenüü ja seejärel vajutage nuppu Q.MENU.
Vali kava
Ajakavaloend
Sulge kuupäeva järgi
Salvestamine algab.
Salvestamine algab
puOK.
Avab menüüAjakava loend.
Avab menüüKäsitsiseadistatav
taimer.
Seadistab taimeri telekava
alusel.
3 Liikuge noolenuppudega valikule USB-seadme lähtestamine ja seejärel vajutage nuppu
OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
DVR-i funktsioon
Timeshifti edenemine
ꕖ
2
ꔊꔋ
1
MÄRKUS
3
00:35
05:35
ꕗ Otse-TV ꕖ ꕘ ꕚ ꕙ ꔅ Salvestuste loend
ꔄ Sal
ꔅ Salv./Kava
ꕉ Peida
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nuppuOK.
-
Niipea kui TimeShift käivitub, kuvatakse ekraani allosas edenemisribal hetke salvestusolek.
-
Vajutage edenemisriba varjamiseks nuppu
BACK või edenemisriba kuvamiseks nuppuOK.
-
See funktsioon säilib ka programmi vahetamisel ja Timeshifti edenemisel.
See funktsioon näitab, milline Timeshifti
esitus on võimalik, praegust olekut ekraanil
ja otse-TV olekut.
1
Eelvaade
2
Esituse praegune olek ja edenemisaeg.
3
Timeshifti kogu edenemisaeg.
Kõvakettaruumi säästmiseks ei salvestata
midagi, kui signaali pole.
Timeshifti saab kasutada maksimaalselt 2
tundi.
Salvestamisel ei saa programmi muuta ega
sisendit teisendada.
Toite sisselülitamise järel võib kõvaketta
käivitamiseks kuluda kuni 3 minutit.
Salvestamine või salvestatud programmi
esitamine ei pruugi käivituda koopiakaitstud
programmi puhul.
Kohese salvestamise aeg on 3 tundi ja maksimaalne toetatud aeg on kuni 5 tundi.
Pikemate salvestuste kui 18 minutit puhul
luuakse pisipilt iga 3 minuti järel ja lühemate salvestuste kui 18 minutit puhul luuakse
pisipilt iga 1 kuni 3 minuti järel.
Ühe ekraani kohta luuakse kuni 6 pisipilti.
DVR on saadaval DTV kanalite jaoks.
Raadio- või satelliitprogramme või mõnda krüptitud programmi ei saa salvestada.
DTV programme võite salvestada ja vaadata ka
3D režiimis.
EESTI
EST
Edenemisriba?
Esitus
Edasikerimine
Tagasikerimine
Paus
Otsevaade +
Otsevaade Ühe ekraani võrra
Aeglane esitus
83
84
DVR-i funktsioon
SALVESTAMINE
Esitamine Timeshifti kestel
Timeshifti esitamisel on saadaval järgmised
valikud.
Kasutage seda funktsiooni, kui te ei saa soovitud
programmi vaadata, kuna te pole kodus.
Salvestamise alustamine/lõpetamine
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Timeshifti ajal võite esitada ajutiselt salvestatud
lõiku mitmel viisil.
Võite salvestada ka programmi, mida te vaatate.
Salvestamise alustamine
Nupp
Kirjeldus
Kiirendamiseks
vajutage esitamise ajal korduvalt
nuppu REW ( ) või FF ( ).
- Iga nupuvajutusega kiireneb esitus
ühe astme võrra (kuni 4 astet).
1 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu
REC.
Salvestamise lõpetamine
EESTI
EST
Vajutage esituse ajal nuppu Pause(
).
- Kuvatakse pausiekraan.
- Igal nupu Pause( ) vajutamisel
nihkub ekraan järk-järgult edasi (
)
- Vajutage nuppu Pause( ) ja kasutage seejärel aeglaseks liikumiseks
nuppu FF ( , ).
, OK
/LIVE TV
Kui liigutate kursorit esitamise ajal
noolenuppudega ( ) ja vajutate
seejärel nuppu OK, esitatakse kohe
kursori all olev ekraan. (
)
Praegu kestva saate vaatamiseks
vajutage esitamise ajal nuppu LIVE
TV (Otse-TV).
!
Salvestamine kestab.
Peata salvestamine?
Salvestamise lõpp
Salvestamine lõpuaeg, muudatus
Sulge
Salvestamine algab.
1 Salvestamise peatamiseks vajutage nuppu
REC.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Salvestamise lõpp, seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Salvestamise saab peatada ka vajutades nuppu STOP ( ).
85
DVR-i funktsioon
VAATAMISGRAAFIK
Muuda salvestamise lõpuaega
Salvestamine kestab Peata
salvestamine?
!
Manuaalne taimer
Salvestamise lõpp
Salvestamine lõpuaeg, muudatus
Sulge
Seda funktsiooni kasutatakse reserveeritud salvestamise korral. Taimeriga salvestamine on seadistatud.
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Salvesta/Kava
2. apr 2010 15:30
Sisenemine taimeri menüüjuhendisse.
Valige salvestusaeg.
Algusaeg
10
:
37
Lõppaeg
13
:
37
Salvestatud
saadete loend
Ajakava loend
Valik
Salvestamine algab
OK
Vali kava
programmi järgi
Vali kava
kuupäeva järgi
Välju
Tühista
1 Vajutage nuppu REC.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Salvestamise lõpuaja muudatus, seejärel vajutage
nuppu OK.
et määrata salvestamise lõpu aeg ja vajutage
nuppu OK.
2. apr 2010 15:30
Ajakavale kuupäeva valimine.
P.
E.
T.
Wed.
N.
L.
Üks kord
28
29
30
31
1
22
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ꔡ
Iga10nädal (reede)
Ajakava loend puudub
Tühista
Liiguta
Telekava
2. apr 2010ꔉ
3
Iga päev
E. ~ R.
MÄRKUS
Kui salvestamisel kettaruumi liiga vähe on,
peatatakse salvestamine automaatselt.
Ei salvestata lühemaid salvestusi kui 10
sekundit.
Maksimaalne salvestusaeg on viis tundi.
Kettaruumi säästmiseks salvestamisel ei
salvestata andmeid kui signaali pole.
Salvestamine ei käivitu koopiakaitsega programmi puhul.
Kuvatav aeg võib mõnevõrra tegelikust ajast
erineda.
Kui signaali pole või vaadatakse filmiallikat,
võib kuvatav aeg tegelikust ajast mõnevõrra
erineda.
R.
OK
Ajakava loend
Välju
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nuppu OK.
2 Vajutage kollast nuppu.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Vali kava kuupäeva järgi, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige noolenuppudega kuupäev, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige noolenuppudega kordus, seejärel vajutage nuppu OK.
HOIATUS
Saateedastus on kaitstud autoriõigusega
ja sellega, et teatud materjali salvestamine
ja taasesitus on lubatud ainult autoriõiguse
loaga.
Salvestiga tehtud heli- ja videosalvestused
on ainult teie isiklikuks kasutuseks. Te ei või
neid teistele inimestele müüa, laenata ega
rentida.
6 Valige noolenuppudega ajakava tüüp, aeg ja
programm ja vajutage nuppu OK.
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
EESTI
EST
3 Määrake noolenuppudega salvestuse lõpuaeg,
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Manuaalne taimer
86
DVR-i funktsioon
Ajakava loend
Menüü
Kirjeldus
Muuda
Väljade Alguskuupäev/Algusaeg/
Lõppaeg/Pealkiri/Kordusmuutmine. Muudetud väljade salvestamiseks peate vajutama nuppu
BACK (Tagasi).
See funktsioon on reserveeritud
meeldetuletuse puhul välja lülitatud.
Kustuta
Loendist kustutatakse valitud
üksus.
Seda funktsiooni kasutatakse ajastatud programmi
näitamiseks. Saate salvestada kuni 30 programmi.
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Salvesta/Kava
2. apr 2010 15:30
Näed vaatamisgraafiku nimistut.
Salvestatud
saadete loend
Ajakava loend
Vali kava
programmi järgi
Vali kava
kuupäeva järgi
Valik
Salvestamine algab
Kustuta kõik
Sulge
Välju
Loendist kustutatakse kõik üksused.
Hüpikmenüü suletakse.
Kava loendi lähtestamine
Seda funktsiooni kasutatakse ajakava loendi lähtestamiseks.
Ajakava loend
2. apr 2007 15:30
Lehekülg1/1
Alguskuupäev
Algusaeg Pealkiri
16:00
6.mai
18:00
Friend2
16:00
Sõber1
Viitega TV režiim
Friend2
Muuda
Muuda
►
6.mai
Vaatamisgraafiku lähtestamine
Kustuta
EESTI
EST
Sulge
Sulge
Salvestamine algab.
ꔀ
Manuaalne taimer
USB-seadme lähtestamine
Kustuta kõik
Meeldetuletus
DTV 19 Dave
(R)06/05/2007
16:00
◄ Sees ►
Liiguta
Muuda/Kustuta
Telekava
Välju
!
Pärast lähtestamist ajakava loend
kustutatakse. Lähtestamise jätkamiseks valige OK.
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nuppu OK.
OK
2 Vajutage kollast nuppu.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Ajakava
loend, seejärel vajutage nuppu OK.
Tühista
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nuppu OK.
4
Valige noolenuppudega soovitud programm ja
vajutage nuppu OK.
2 Vajutage kollast nuppu, et kuvada DVR-i valiku-
5
Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
3 Valige noolenuppudega Kava loendi lähtesta-
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
4 Liikuge noolenuppudega valikule OK, seejärel
menüü ja seejärel vajutage nuppu Q.MENU.
mine ja vajutage nuppu OK.
vajutage nuppu OK. Kava loendi lähtestamise
alustamine.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
DVR-i funktsioon
Telekava
MÄRKUS
Seda funktsiooni kasutatakse reserveeritud salvestamise korral. (Vt teemat "EPG".)
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Salvesta/Kava
2. apr 2010 15:30
Sisenemine taimeri menüüjuhendisse.
Salvestatud
saadete loend
Ajakava loend
Vali kava
kuupäeva järgi
Salvestamine algab
Vali kava
programmi järgi
Välju
Valik
Telekava
▲
That ’70s show
25 Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
KÕIK
NÜÜD
1 YLE TV1
JÄRGMINE
Your World Today
4 TV.
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
▼
INFO i Info
Režiim
Vaata/Ajasta
Manuaalne taimer
TV/
RAD
RAADIO
Ajakava loend
Välju
FAV
Lemmik
Välju
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nuppuOK.
2 Vajutage kollast nuppu.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Vali kava
programmi järgi, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige noolenuppudega programm, seejärel
vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kopeerimiskaitstud programmide korral ei
ole salvestamine võimalik.
Koopiakaitsega programm: salvestamine ebaõnnestus.
Kui salvestatakse halva kvaliteediga välisest
allikast, pole salvestuse kvaliteet optimaalne.
Käsitsisalvestuse võimalik aeg on maksimaalselt 5 tundi ja minimaalselt 2 minutit.
Salvestamine võib ebaõnnestuda, kui telejaam saadab vale ajateabe.
Kui reserveeritud salvestamiseks on valitud
samaaegselt mitu erinevat programmi, valib
teler reserveeritud salvestusprogrammi.
Kui lülitate toite salvestamise ajal välja, võib
programm salvestamata jääda. Seega on
soovitatav vajutada nuppu STOP ( ) ja kontrollida reserveeritud/salvestatud programmide loendit ja alles seejärel toide välja lülitada.
Reserveerida ei saa lühemat salvestust kui
10 sekundit.
Kuna salvestatava/meeldetuletatava
programmi pealkiri ja aeg põhineb saatvast
telejaamast pärineval teabel, võivad need
tegelikust erineda.
Salvestusaeg võib erineda ka sõltuvalt
sisendsignaali eraldusvõimest või USB kõvaketta võimsusest.
Kui reserveeritud salvestus peaks algama
ja teleri toide on välja lülitatud, lülitab teler
sisse salvestuseks vajaliku osa toite ja jätkab
salvestamist.
Kui reserveeritud salvestus peaks algama ja
kohene salvestus kestab, peatatakse praegu
vaadatava programmi salvestamine ja alustatakse reserveeritud salvestamist.
Kui teler vooluvõrgust välja lülitatakse, siis
reserveeritud salvestamine ei toimi.
EESTI
EST
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
That ’70s show
2 YLE TV2
5 YLE FST
6 CNN
87
88
DVR-i funktsioon
SALVESTATUD TV
MÄRKUS
Võite vaadata ülevaadet salvestatud saadete loendist.
Saate esitada USB-mäluseadmesse salvestatud
saateid.
Salvestatud saadete loend
ꕖ
ꔊꔋ
00:35
ꔄ Salvestamine algab ꕗ Otse-TV ꕖ ꕘ ꕚ ꕙ
Salvestatud saadete loend
USB
USB1 XTICK
05:35
ꔅ Salvestuste
loend
Play
ꔅ Salv./Kava
ꕉ Peida
Lehekülje muutmine
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Lk 1/1
D1
Esitusaeg 00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
D2
Esitusaeg 00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
D3
Esitusaeg 00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
EESTI
EST
Markeerimisrežiim
Välju
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nuppuOK.
2 Vajutage Salvestatud saadete loendi valimiseks
rohelist nuppu.
3 Valige noolenuppudega salvestatud programm
ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Kui kettal on rikkis sektor, võivad salvestusloendis olevad üksused kustuda.
Loendis olevate salvestuste maksimaalne
arv on 200. Kui salvestiste arv loendis on
200, ei saa sinna rohkem salvestada.
Salvestise taasesitamise lõpul jääb ekraan
10 sekundiks peatatud olekusse ja seejärel
taasesitus peatub automaatselt.
Salvestist saab taasesitada ka salvestamise/
reserveeritud salvestamise ajal.
Salvestise taasesitamise ajal võib kõvaketas
mõnevõrra müra tekitada.
See ei mõjuta toote jõudlust ega töökindlust.
Kõvaketaste puhul on mõningane müra tavapärane.
Teises teleris salvestatud programmi ei saa
vastavalt autorikaitsepoliitikale esitada. Kui
üritate esitada teises teleris salvestatud
programmi, näete tühja ekraani.
89
DVR-i funktsioon
Markeerimisrežiim
Salvestatud programmide esitamine
Play
Salvestatud saadete loend
USB
Lehekülje muutmine
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
USB1 XTICK
Märkimisrežiim lk 1/1
D1
Esitusaeg 00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
Võite esitada salvestatud saadete loendist valitud
programmi.
D2
Esitusaeg 00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
1
D3
Esitusaeg 00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
2
ꔅ Eemalda markeering
kõigilt
ꔅ Markeeri kõik
ꔅ Esita markeeritud
ꔅ Kustuta
markeeritud
Välju markeerimisrežiimist
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist nuppuOK.
2 Vajutage Salvestatud saadete loendi valimiseks
rohelist nuppu.
3 Vajutage nuppuFAV, et märkida soovitud programm.
4 Valigenoolenuppudega soovitud salvestatud
programm.
5 Vajutage kollast nuppu märgitud saate esitamiNupp
Kirjeldus
Punane nupp
Eemalda markeering kõigilt: muudab märgistatud salvestatud programmid mittemärgistatud salvestatud
programmideks.
Roheline nupp
Markeeri kõik: markeerib kõik loendis olevad salvestatud programmid.
Kollane nupp
Esita markeeritud: esitab esimese
valitud faili. Kui salvestatud programmide esitamine lõppeb, esitatakse
automaatselt järgmine valitud pala.
Sinine nupp
Kustuta markeeritud: kustutab kõik
markeeritud salvestatud programmid.
FAV
Välju markeerimisrežiimist
ꔊꔋ
00:35
05:35
ꔅ Klipi rediꕗ ꕖ ꕘ ꕚ ꕙ
geerimine
ꔅ Kordus
ꔅ Valik
ꕉ Peida
Välju
1 Vajutage pärast USB-seadme ühendamist
nuppuOK.
2 Vajutage Salvestatud saadete loendi valimiseks
rohelist nuppu.
3 Valige noolenuppudega salvestatud programm
ja vajutage nuppu OK.
4 Vajutage rohelist nuppu, et valida Valik ja seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage
nuppu BACK (Tagasi).
Menüü
Esita viimati peatatud kohast.
Kirjeldus
Jätkab esitust viimati peatatud
kohast.
Esita algusest.
Esitab valitud salvestatud programmid.
Nimeta ümber
Nimetab programmi ümber.
Kustuta
Kustutab programmi.
EESTI
EST
seks.
3
90
DVR-i funktsioon
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Edenemisriba?
See funktsioon näitab, milline salvestatud
programmi esitus on võimalik, praegust olekut
ekraanil ja otse-TV olekut.
1
Eelvaade
2
Esituse praegune olek ja edenemisaeg.
3
Salvestatud programmi kogu edenemisaeg.
EESTI
EST
Esitus
Edasikerimine
Tagasikerimine
Paus
Otsevaade +
Otsevaade Ühe ekraani võrra
Aeglane esitus
(Sinine) Kordusintervalli algus
(Kollane) Klipi redigeerimise intervalli
(Sinine) Kordusintervalli
algus
lõpp
(Kollane) Klipi redigeerimise intervalli
lõpp
Kordusintervall
Salvestatud programmi vaatamise ajal võite seda
mitmel viisil kohandada.
Nupp
Kirjeldus
Kiirendamiseks
vajutage esitamise ajal korduvalt
nuppu REW ( ) või FF ( ).
- Iga nupuvajutusega kiireneb esitus
ühe astme võrra (kuni 4 astet).
Roheline nupp
Valik: Vajutage rohelist nuppu salvestatud failide video- ja heliseadete
muutmiseks.
Kollane nupp
Klipi redigeerimine:
Vajutage kollast nuppu kohas, kus
soovite klipi redigeerimist alustada ja
uuesti siis, kui soovite seda lõpetada.
Salvestamiseks valige Jah.
- Klipi redigeerimise algus kuvatakse
ekraani alaosas oleval salvestamise edenemisribal kujul
ja klipi
redigeerimise lõpp kujul
. Klipi
redigeerimise algus- ja lõpukohta
saab määrata nii edasi kui ka tagasi
liikudes.
- Salvestada ei saa lühemat intervalli
kui 10 sekundit.
Sinine nupp
Kordus
Vajutage sinist nuppu kohas, kus
soovite kordusintervalli alustada ja
uuesti siis, kui soovite seda lõpetada.
Kordusintervalli esitamise tühistamiseks vajutage uuesti sinist nuppu.
- Kordusintervalli algus kuvatakse
ekraani alaosas oleval salvestamise edenemisribal kujul
ja lõpp
kujul
. Kordusintervalli algus- ja
lõpukohta saab määrata nii edasi
kui ka tagasi liikudes.
- Määrata ei saa lühemat intervalli
kui 10 sekundit.
- Kordusintervalli tühistamisel naaseb teler tavalisele esitusele intervalli lõpukohast.
Vajutage esituse ajal nuppu Pause( ).
- Kuvatakse pausiekraan.
- Igal nupu Pause( ) vajutamisel nihkub
ekraan järk-järgult edasi ( )
-Vajutage nuppu Pause( ) ja kasutage
seejärel aeglaseks liikumiseks nuppu
FF ( , ).
- Kui te pausi järel 10 minuti jooksul
ühtegi nuppu ei vajuta, siis esitus
jätkub.
, OK
3D
(Ainult
3D-mudelid.)
Kursori liigutamisel noolenuppudega
( ) esitamise ajal
ja seejärel nupu OK vajutamisel
esitatakse kohe
kursori all olev ekraan. (
)
Kasutab vaatamiseks 3D-videot.
EPG (elektrooniline telekava)
91
EPG (elektrooniline telekava) (digitaalrežiimis)
See süsteem on varustatud elektroonilise telekavaga (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide võimalike vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmi nimekirjad, kõigi olemasolevate teenuste algus- ja lõpuajad.
Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne teave programmi kohta (nende programmi üksikasjade olemas
olu ja hulk on sõltub levitajast).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui
telekanalid EPG-teavet edastavad.
Enne EPG-funktsiooni kasutamist peate menüüs
Aeg määrama kellaaja.
EPG kuvab kanaliteavet 8 päeva kohta.
DTV
18 The HITS
Movers and Shakers : 86-06
18:00
19:30
Järgmine Programmi muutmine
Vaata
Tyra
DTV 18 The HITS
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Salvesta
Meeldetuletus
Sulge
OK
SalvestaKuvatakse hüpikaken salvestamise/meeldetuletuse seadetega.
Meeldetuletus: reserveeritud.
Valige suvandi Taimeriga salvestamine/
meeldetuletus seadistusrežiim.
K. 7. veebruar
19:28
MHEG ... 4:3 576i
Tagasivaade viimase 20 aasta kuumimatele tantsusammudele.
Kuvatakse koos tele- või digitaalteleprogrammiga.
EPG sisse-/väljalülitamine
1 EPG sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu GUIDE.
Kuvatakse raadioprogrammis.
Kuvatakse MHEG programmis.
HE-AAC
Kuvatakse HE-AAC programmis.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Kuvatakse teletekstiga programmis.
Programmi valimine
1
Soovitud programmi valimiseks vajutage noole-
nuppe või nuppe P
Telekava
.
▲
That ’70s show
Kuvatakse subtiitritega programmis.
Kuvatakse krüpteeritud programmis.
Kuvatakse Dolby Digital kanaliga.
Kuvatakse Dolby Digital PLUS-programmiga.
576i/p,
720p,
1080i/p
Näitab teavet järgmise programmi kohta.
Kuvab muu programmi teabe.
NÜÜD
JÄRGMINE
Your World Today
4 TV.
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
5 YLE FST
6 CNN
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
That ’70s show
2 YLE TV2
▼
INFO i Info
Režiim
Kuvatakse MHP programmis.
>
KÕIK
1 YLE TV1
Telesaate eraldusvõime.
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita ikooniga
edastatud programmi režiimis
Monitor Out (Monitor väljas) kuvada.
25 Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
Vaata/Ajasta
Manuaalne taimer
TV/
RAD
RAADIO
Ajakava loend
Välju
FAV
Lemmik
EESTI
EST
Valitud programmi teabe kuvamiseks vajutage
nuppu INFO.
92
EPG (elektrooniline telekava)
NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
Saate vaadata eetris olevat ja sellele järgnevat
programmi.
Nupp
Punane nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
(Vt lk85)
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
(Vt lk86)
Kui valite "Nüüd", liigutakse valitud
programmile ja EPG suletakse
Valides Järgmine, ilmub reserveerimise
hüpikaken.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Edastatava programmi valimine.
EESTI
EST
P
GUIDE (Juhend)
BACK (Tagasi)
EXIT (Välju)
Lehekülg üles/alla.
TV/RAD
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
INFO
Üksikasjalik teave sisse või välja.
FAV
Lemmikrežiimi muutmine.
Kuupäeva muutmine
Nupp
Roheline nupp
BACK (Tagasi)
OK
Kirjeldus
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalülitamine.
Valitud kuupäevale vahetamine.
Kuupäeva valimine.
GUIDE (Juhend)
EXIT (Välju)
EPG väljalülitamine.
EPG väljalülitamine.
Laiendatud kirjelduse kast
8 päeva juhendi režiim
Nupp
Kirjeldus
Punane nupp EPG režiimi muutmine.
Roheline nupp Kuupäevasätterežiimi sisenemine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
Kollane nupp
(Vt lk85)
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
Sinine nupp
(Vt lk86)
Kui valite "Praegu edastatav saade",
liigutakse valitud programmile ning EPG
suletakse
OK
Kui valite "Hiljem edastatav saade",
kuvatakse reserveerimise hüpikaken.
Programmi valimine.
Edastatava programmi valimine.
P
GUIDE (Juhend)
BACK (Tagasi)
EXIT (Välju)
Lehekülg üles/alla.
TV/RAD
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
INFO
Üksikasjalik teave sisse või välja.
FAV
Lemmikrežiimi muutmine.
EPG väljalülitamine.
Nupp
INFO
Kirjeldus
Üksikasjalik info sisse või välja.
Tekst üles/alla.
Valige suvandi Taimeriga salvestamine/meeldetuletus seadistusrežiim.
GUIDE (Juhend)
EXIT (Välju)
EPG väljalülitamine.
3D-PILDINDUS
3D-PILDINDUS
(ainult 3D-mudelid)
3D-tehnoloogia
Kolmemõõtmelise edastuse vahendusel või ühilduva seadme kasutamisel (nt Blu-ray 3D-pleier)
saab telerist vaadata kolmemõõtmelist videopilti.
Kujutiste kolmemõõtmeliseks nägemiseks peab
kasutaja kandma ühilduvaid 3D-prille.
HOIATUS
Mõned sümptomid võivad määramata olukordades ilmneda ka eelneva ajaloota. Kui teil
esineb järgmiseid sümptomeid, lõpetage viivitamatult 3D-video vaatamine ja võtke ühendust
arstiga: uimasus, peapööritus, nägemishäired,
mitmekordselt nägemine, silma- või näolihaste
häired (silma- või lihasetõmblused), tahtmatud
liigutused, kehalised tõmblused, teadvusekaotus, meeltesegadus, suunakadu, orientatsioonihäired, krambid või iiveldus. Vanemad
peavad oma lapsi (sh teismelisi) kirjeldatud
sümptomite osas jälgima, sest lapsed võivad
3D-video efektidele vastuvõtlikumad olla.
Valgustajust tingitud krambihoogude avaldumise tõenäosust saab vähendada järgmiste
toimingutega.
» Tehke 3D-telepildi vaatamise ajal puhkepause.
» Kui teie silmadel on nägemiserinevus, siis
kasutage teleri vaatamisel nägemist korrigeerivaid prille või läätseid.
» 3D-video vaatamisel veenduge, et teie
silmad on ekraaniga samal kõrgusel ja te ei
istu liiga lähedal.
» Ärge vaadake 3D-videot liiga kaua ning siis,
kui olete väsinud või haige.
» 3D-prille tohib kasutada vaid 3D-video vaatamiseks 3D-seadme vahendusel.
» Mõnedel isikutel võib pärast 3D-video vaatamist esineda orientatsioonihäireid. Seetõttu
on pärast 3D-video vaatamist soovitatav
natuke aega istuda ja puhata.
EESTI
EST
3D-videote soovitatav vaatamiskaugus on
vähemalt kahekordne teleri diagonaalpikkus.
Teleri vaatamiseks 3D-režiimis tuleb kanda
3D-prille. Parima tulemuse saavutamiseks on
soovitatav kasutada LG 3D-prille. Kui kasutate
mõne teise tootja 3D-prille, ei pruugi 3D-kujutised korralikult näha olla. 3D-prillide kasutusjuhised leiate nende kasutusjuhendist.
2D-kujutiste vaatamiseks soovitame 3D-prillid
eest võtta. 3D-prillidega 2D-kujutiste vaatamisel võite näha moonutatud kujutisi.
3D-kujutiste vaatamine liiga lähedalt või liiga
kaua võib kahjustada silmi.
3D-prillide kasutamine ja pikaaegne 3D-kujutisi sisaldava filmi vaatamine või videomängu
mängimine võib põhjustada peapööritust,
peavalu ning uimasust ja/või silmade väsimust.
Kui teil on peavalu või tunnete end muul moel
väsinud või uimasena, lõpetage teleri vaatamine ja puhake.
Rasedad, vanurid, südamehaiged ja peapöörituse all kannatavad isikud ei tohiks 3D-filme
vaadata.
Kuna kolmemõõtmeline video on väga tõetruu, võib see põhjustada üllatusmomente ja
ootamatuid liigutusi. Seepärast ärge vaadake
3D-videot esemete läheduses, mida on võimalik maha tõugata ja katki teha.
Ärge laske alla viieaastatel lastel 3D-videot
vaadata. See võib mõjutada nende silmade
arengut.
Valgustajust tingitud krambihood:
teatud teguritega kokkupuutel (sh kiiresti vahelduv ekraanipilt või vilkuv valgus, mis on omane
telesaadetele ja videomängudele) võivad mõnel vaatajal tekkida epilepsia- või krambihood.
Kui teie või keegi teie perekonnast on põdenud
epilepsiat või on kedagi vallanud krambihood,
võtke enne 3D-video vaatamist ühendust
arstiga.
93
94
3D-PILDINDUS
NOTE
(Ainult 32/42/47/55LW47**, 47LK95**)
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa ekraani väljundsignaale edastada läbi SCARTkaabli.
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiTV sooritab ajakavastatud salvestamist, ei
saa ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
MÄRKUS
EESTI
EST
(Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
Pärast teleri sisselülitamist kulub mõni sekund selle kalibreerimisele.
Kolmemõõtmelise kujutise vaatamine on
häiritud, kui teleri ja 3D-prillide vahel on
takistus.
Ärge kasutage telerit teiste elektroonika- ja
raadiosagedusseadmete läheduses.
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa ekraani väljundsignaale edastada läbi SCARTkaabli.
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiTV sooritab ajakavastatud salvestamist, ei
saa ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
3D-pilt ei pruugi olla nähtav, kui vaatamise ajal
lebate.
Kui suunate pilgu mujale ja seejärel uuesti
teleri ekraanile, võib 3D-kujutise tekkimiseks
kuluda natuke aega.
Teleri 3D-pilt võib virvendada veidi, kui
vaatate fluorestsentslambi läheduses. Sellisel juhul on soovitatav tuled kustutada või
hämardada
3D-prillide kasutamine
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage 3D-prille nägemis-, päikese- või kaitseprillide asemel.
Ärge hoidke 3D-prille liiga külmas või
kuumas kohas.
Ärge kukutage 3D-prillide peale teisi
esemeid. Ärge väänake prille ega pillake
neid maha.
Kuna 3D-prillide klaasid on kriimustustele
vastuvõtlikud, siis kasutage puhastamiseks ainult pehmet lappi. Lappi tuleb
enne puhastamist raputada, et vältida
võõrkehade sattumist kriimustustundlikele prilliklaasidele.
Sidetõrge võib tekkida, kui prillid on elektroonikaseadme lähedal, millel on sama
laineala (2,4 GHz), näiteks mikrolaineahi
või WLAN-seade.
3D-video vaateulatus
(Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
Teleri suurus, vaatamisnurk ja muud tegurid võivad
vaatamiskaugust ja -nurka mõjutada.
Vaatamiskaugus
2 m kuni 7 m
Maksimaalne vaatamiskaugus
10 m
3D-PILDINDUS
3D-kujutiste vaatamine
3D-kujutiste seadistamine
1 Esitage 3D-režiimis toodetud video.
1 Vajutage 3D kujutiste vaatamise ajal nup-
2 Vajutage nuppu 3D, et vaadat 3D-pilti.
95
pu3D OPTION. Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest
3 Kandke 3D prille.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule OK,
valikutest ja vajutage nuppu OK.
Valige valikud.
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kuju liigutamiseks kasutage noolenuppe,
3D-režiimi seade
seejärel vajutage nuppu OK. (Vt teemat "3D
toetusega režiim")
Seadista video.
Seadista audio.
Režiim
2D 3D
Kirjeldus
Vahetati 2D-režiimist 3D-režiimi
2D-st 3D-sse teisendatud
videod võivad näida vähem
loomutruud kui algselt 3Dvideona toodetud videod.
Sulge
3D-režiimi seade
Valik
Kirjeldus
(sõltub mudelist)
Lõikab pildi välisservad ära ja venitab pilti 3D-režiimis täisekraanile
mahutamiseks.
Ülemine ja alumine
3D Depth
Reguleerib 2D-kujutisest 3D-kujutiseks teisendatud pildi stereoskoopilist efekti.
Muster
3D-vaatepunkt
Liigutab 3D-kujutist ette- ja tahapoole, et kohandada 3D-perspektiivi.
Järjestikkaader
Reguleerib 3D-režiimis pildi
3D-pildi tasakaal vasaku ja parema külje värvi- ja
ereduserinevusi.
6 Vajutage nuppu 3D , et lülitada 2D või 3D välja.
Valik
3D -> 2D
3D välja
Kirjeldus
Kuvab kujutisi 2D-režiimis ilma
3D efektideta.
Kuvab kujutisi algses vormingus.
2D -> 3D
Kuvab kujutisi 3D-režiimis.
Tühista
Suleb hüpikakna.
3D-pildi korrektuur
Valige Vasak/Parem või Parem/
vasak.
Parema nähtavuse tagamiseks
valige 3D-videoga ekraan.
3D-optimeerimine
Optimeerib 3D-kujutist vastavalt
vaatamiskeskkonnale.
Seadista video.
Võimaldab muuta video eelseadeid. (Vaadake
teemat “PILDI seaded”)
Seadista audio.
Võimaldab muuta heli seadeid. (Vaadake teemat
“HELI seaded”)
EESTI
EST
3D-pildi suurus
Kõrvuti
96
3D-PILDINDUS
ETTEVAATUST!
yy
3D-kujutiste vaatamise ajal ei kuvata
kõiki menüüsid.
yy
Digitelevisiooni kanalite või sisendallika
vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
yy
Kui vaatate 3D-režiimis 2D-pilti, ei pruugita kujutist korralikult kuvada.
yy
3D-efekti näeb siis, kui telerisse tuleva
3D-sisendsignaali kuvamisel valitakse
3D-režiim.
yy
MPO-failide (3D-kaamera faili) korral on
3D-režiim automaatselt sisse lülitatud.
MÄRKUS
(Ainult 32/42/47/55LW47**, 47LK95**)
yy
Kui valite 3D-režiimi, lülitatakse toiteindikaator automaatselt välja.
yy
Saate kaugjuhtimispuldi nupuga AV MODE
valida vaid Väljas või Film.
yy
3D-režiimis on energiasäästufunktsioon välja
lülitatud.
yy
3D-filmide vaatamise ajal ei saa avada
avamenüüd.
MÄRKUS
(Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
yy
3D-filmide vaatamise ajal ei saa avada
avamenüüd.
EESTI
EST
SÄTETE KOHANDAMINE
97
TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
Menüü SEADED
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Menüü
Kirjeldus
Seadistab ja muudab programme
PILT
Reguleerib pildi suurust, kvaliteeti või efekti
AUDIO
Reguleerib helikvaliteeti, efekti või helitugevust
AEG
Määrab kellaaja, kuupäeva või taimeri funktsiooni
LUKK
Lukustab või avab kanalid ja programmid
VALIK
Kohandab üldsätteid
VÕRK
Seadistab võrku.
TUGI
Kuvab klienditeavet.
EESTI
EST
SEADED
98
SÄTETE KOHANDAMINE
Sätete kohandamine
Seadistussätted
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Leidke noolenuppudega valik SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED, seejärel vaju-
SEADED
Liiguta
●
Automaathäälestus
●
Manuaalne häälestus
●
Programmi redigeerimine
●
Võimendi
●
CI info
OK
Välju
: Sees
tage nuppu OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
- Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Automaatne häälestus
EESTI
EST
Manuaalne häälestus
Kirjeldus
Häälestab ja talletab antenni, kaabli või satelliitsisendi kaudu saadavad programmid (Vt
lk32).
Häälestab ja talletab programmid käsitsi. (Vt lk37)
Programmi redigeerimine
Redigeerib programme. (Vt lk40)
Võimendi
Seadistab optimeeritud tundlikkuse sõltuvalt signaali kvaliteedist. (Vt lk41)
CI info
Võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused). (Vt lk41)
Kaabel-DTV seadistus
(Ainult režiimides Kaabel,
Kaabel ja satelliit (ainult
satelliitmudelites))
Satelliit-DTV seadistus
(Ainult režiimides Satelliit,
Antenn & satelliit, Kaabel &
satelliit - ainult satelliitmudelid)
Tivu Programme List Update (Tivu programmiloendi uuendamine)
(Ainult režiimides Satelliit,
Antenn & satelliit, Kaabel &
satelliit - ainult satelliitmudelid, ainult Itaalia)
Seadistab mitmeid kaabel-DTV vaatamise seadeid. (Vt lk35)
Seadistab mitmeid satelliit-DTV vaatamise seadeid. (Vt lk35)
Uuendab muudetud programmiteavet vastavalt riigi leviedastuse tingimustele ja
satelliitidele. (Vt lk36).
SÄTETE KOHANDAMINE
99
Pildisätted
1 Avamenüü avamiseks vajutage nuppuHOME (Avamenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel vajutage nuppu OK.
PILT
Liiguta
●
Kuvasuhe
●
Pildiviisard
●
ꕊ Energiasääst.
: Väljas
●
Pildirežiim
: Standardne
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile,
seejärel vajutage nuppu OK.
- Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
OK
Välju
: 16:9
● Taustavalgus
70
● Kontrastsus
100
● Heledus
50
● Teravus
70
● Värv
60
● Varjund
0
R
G
● Värvitemp.
0
W
C
● Erijuhtnupp
● Pildi lähtestamine
●
Ekraan
Kasutatavaid pildisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Kirjeldus
Muudab kujutise suurust, et kujutist optimaalse suurusega vaadata. (Vt lk42)
Määra 3D video
(Ainult 3D-mudelid.)
Pildiviisard
Määrab 3D-kujutise valikud. (Vt lk93)
Reguleerimb pildikvaliteeti ja kalibreerib ekraani.
Kohandatud valikud salvestatakse Pildirežiimis kui Ekspert1.
MÄRKUS
Kui kasutate suvandit Pildiviisard, lülitub energiasäästu funktsioon automaatselt välja.
Valikus Pildiviisard tehtud muudatuste lähtestamiseks kasutage valikut Pildi lähtestamine, kui valiku Pildirežiim sätteks on Ekspert1.
Režiimis RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC ei rakendata atribuutide Värv, Varjund ja H/V
Teravus muudetud väärtusi.
Energiasääst
Vähendab voolu tarbimist ekraani heledust muutes.
MÄRKUS
Energiasäästu reguleerimisel MHEG/MHP-režiimis rakendub energiasäästu säte pärast
MHEG/MHP-režiimi peatamist.
Kui teler on raadiokanalil, siis vähendab valiku „Ekraan väljas“ valimine energiatarbimist.
Valiku Automaatne või Maksimaalne valimisel Taustavalgustus ei tööta. (Ainult LED
LCD TV / LCD TV)
Valik
Automaatne
(Ainult LED LCD
TV / LCD TV)
Valiku Automaatne valimisel reguleeritakse taustavalgustust automaatselt
vastavalt ümbrusele aruka anduri abil.
Arukas andur (ainult plasmateler)
Väljas
Valitakse kõige sobilikum heledusaste vastavalt ümbritsevale keskkonnale.
Minimaalne/
keskmine/maksimaalne
Ekraan välja
Määrab heledusastme.
Valige see valik, kui see pole vajalik.
Ekraan lülitub 3 sekundi möödumisel välja.
Puldi mistahes nupu vajutamisel lülitub ekraan jälle sisse.
EESTI
EST
Seade
Kuvasuhe
100
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Pildirežiim
Kirjeldus
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid teleri parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad teleriti.
MÄRKUS
Kui valite valiku Arukas andur, lülitub energiasäästufunktsioon automaatselt seadele
Automaatne. (Ainult LED LCD TV / LCD TV)
Kui valite valiku THX kino või THX Bright Room, lülitub kuvasuhte funktsioon automaatselt seadele Skannimine.
Režiim (Sõltuvalt mudelitest)
Arukas andur
Seadistab automaatselt teleri pildiseadeid, näiteks kontrastsus, eredus,
teravus, värv või varjund vastavalt ümbritsevale ruumile.
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt
poekeskkonnale.
Standard
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Vähendab video energiakulu, mõjutamata pildikvaliteeti.
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
THX kino,
THX Bright Room
Pakub kodus filmi vaadates kinosarnast kvaliteeti. Kasutaja võib nautida
ilma eraldi seadistusteta parimal tasemel pildikvaliteeti.
- THX kino pakub pimedas ruumis optimaalset pildikvaliteeti.
- THX Bright Room pakub valges ruumis optimaalset pildikvaliteeti.
EESTI
EST
MÄRKUS
THX : THX (Thomlinson Holman’s Experiment) on heli- ja videosertifikatsioonistandard, mille võttis kasutusele George Lucas ja Thomlinson. THX sertifikatsiooniga ekraan tagab tavapärasest parema
kvaliteedi nii riist- kui ka tarkvara abil.
Sport
Mäng
Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise tegevuse esitamiseks, tõstes
selleks esile põhivärve.
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Photo
Optimeerib liikumatut kujutist, näiteks fotofaili, HDMI-s, USB režiimis.
» näiteks DSLR-kaamera ühendamisel.
Ekspert
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja tavavaatajatele.
MÄRKUS
ISFccc (ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control) : See teler on täpselt kalibreeritud vastamaks Imaging
Science Foundationi professionaalsele sertifikatsioonile.. Nii saavutati ISF-i “päevane” ja “öine” režiim, et pakkuda kasutajale LG HDTV
parimat kvaliteeti.
Režiimis ISFccc saab telerit täpselt ja igakülgselt kalibreerida.
Täpseid kalibreerimistööd teeb litsentseeritud tehnik. ISF-i sertifitseeritud tehniku leidmiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
TruMotion
(sõltub mudelist)
101
Kirjeldus
Uusim videotehnoloogia, mis pakub selgemat, ühtlasemat kujutist ka kiiretes stseenides, luues
stabiilsema struktuuri selgema pildi tagamiseks.
TruMotion töötab kõigi sisenditega, v.a arvutirežiim.
MÄRKUS
Kui võimaldate sätte "TruMotion", võidakse ekraanil kuvada müra. Sellisel juhul seadke
funktsiooni "TruMotion" väärtuseks "Väljas".
Kui valite 'Pildirežiim-mäng ', määrake valiku 'TruMotion' olekuks 'Väljas'.
Režiim
Kõrge
EKRAAN
Tagab sujuvama pildiliikumise.
Madal
Tagab sujuvama pildiliikumise. Kasutage seda sätet tavakasutuse puhul.
Väljas
Lülitab funktsiooni TruMotion välja.
Kasutaja
De-Judder: Reguleerib ekraani müra.
De-Blur: Reguleerib ekraani järelkujutist.
Kohandab arvuti ekraanisuvandeid.
Valik
Valib arvuti kasutamisel õige eraldusvõime.
Automaatkonfigureerimine
Asend
Määrab teleri suvandeid teleri ekraani jaoks automaatselt optimeerima.
Suurus
Reguleerib kujutise suurust.
Faas
Kõrvaldab horisontaaljooned.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
Paigutab kujutise õigesse kohta.
Pärast sisendvideo signaali ja ekraanipiirkondade analüüsimist reguleeritakse kontrastisuhte
parandamiseks taustavalgust.
Režiim
Väljas
Lülitab LED hämarduse välja.
Madal
Muudab pildi eredamaks ja mustad toonid sügavamaks kohaliku hämarduse
abil.
Keskmine
Muudab mustad toonid sügavamaks, kasutades tugevat hämardust.
Kõrge
Muudab pildi eredamaks ja mustad toonid sügavamaks kohaliku hämarduse
abil.
EESTI
EST
LED lokaalne
hämardus
(sõltub mudelist)
Eraldusvõime
102
SÄTETE KOHANDAMINE
Peamised kujutise suvandid
Seade
Taustavalgus
(Ainult LED LCD TV /
LCD TV)
Kirjeldus
Kohandab ekraani heledust LCD taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub
ekraan tumedamaks ning energiatarbimist vähendatakse videosignaali kadudeta.
MÄRKUS
Kui kasutate režiimi “ENERGY SAVING - väljas, Minimaalne, Keskmine”, on saadaval ka taustavalgustus.
Kontrast
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Kontrasti saab kasutada, kui pildi hele osa
on küllastunud.
Reguleerib pildi signaali peamist taset.
Heledus
Teravus
Värv
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel. Mida madalam
tase, seda pehmem pilt.
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemp.
Seadke soe häälestus punaste toonide rõhutamiseks või jahe häälestus vähem intensiivsete
toonide esiletõstmiseks, nagu näiteks sinine.
Täiendavate suvandite kohandamiseks
Täiustatud juhtimine
või ekspertjuhtimine
Pildi lähtestamine
Taastab iga režiimi suvandid tehasesätetele
MÄRKUS
EESTI
EST
Seda funktsiooni ei saa kasutada koos funktsiooniga Arukas andur,
, THX kino, THX Bright Room.
Saate RGB-PC/HDMI-PC-režiimis reguleerida värvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele.
Kui on valitud Ekspert 1/2, saate valida suvandi Taustavalgus, Kontrast, Heledus, H teravus, V teravus, Värv
või Varjund.
Kujundi täiustatud suvandid (sõltuvad mudelist)
Seade
Kirjeldus
Dünaamiline kont- Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti paranrastsus
datakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Dünaamiline värv
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. See funktsioon parandab tooni, küllastumust ja helendust, et punane, sinine, roheline ja valge näiksid
erksamad.
Puhas valge
Muudab ekraani valged detailid erksamaks ja valgemaks.
Nahavärv
Tuvastab video nahaalad ja reguleerib nende värvi loomulikumaks.
Müravaigistus
Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Superresolutsioon
Tagab kristallselge pildi, parandades üksikasju aladel, kus pilt on udune või ebaselge.
MPEG müravähen- Eemaldab video tihendamisel tekkinud müra.
dus
Gamma
Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.
» Madal: muudab tumedamad ja keskmised hallid toonid heledamaks.
» Keskmine: pildi originaaltase.
» Kõrge: muudab tumedamad ja keskmised hallid toonid tumedamaks.
Must tase
Määrab ekraani musta taseme õigele tasemele. See funktsioon on saadaval järgmistes režiimides: TV(NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), AV (NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), HDMI või Komponent.
» Automaatne: seadistab vastavalt sisendsignaali tasemele ekraani musta taseme kõrgeks
või madalaks.
» Madal: ekraani peegeldus muutub tumedamaks.
» Kõrge: ekraani peegeldus muutub heledamaks.
Silmakaitse
Reguleerige ekraani heledust, et see ei muutuks liiga heledaks. Tuhmistab väga heledad pildid.
See funktsioon on kasutusel režiimides “Pildirežiim-Standardne, Mäng”.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Režiimid Tõeline
kino ja Filmirežiim
Kirjeldus
Muudab salvestatud videoklipid loomulikumaks, eemaldades väriseva efekti.
Seda funktsiooni kasutatakse, kui vaatate filmist pärinevat videosisu.
See funktsioon töötab ka siis, kui režiim TruMotion on välja lülitatud.
Värvigamma
LED LCD
TV / LCD
TV
103
Erijuhtnupp
» Maksimeerib värvide kasutamist värvikvaliteedi suurendamiseks.
» Standardne: kuvab standardse värvikomplekti.
» Lai: kasutab suuremat arvu värve.
Ekspertjuhtnupp
Kuvab signaali värviandmed.
» Standardne: kuvab standardse värvikomplekti.
» Lai: kasutab suuremat arvu värve.
» EBU : režiim EBU standardi värvipiirkonna kuvamiseks
» SMPTE : režiim SMPTE standardi värvipiirkonna kuvamiseks
» BT709 : režiim BT709 standardi värvipiirkonna kuvamiseks
Plasmateler Täpsem seadistamine, ekspertjuhtimine
» Maksimeerib värvide kasutamist värvikvaliteedi suurendamiseks.
» Standardne: kuvab standardse värvikomplekti.
» Lai: kasutab suuremat arvu värve.
Fotorežiim
» Lai: kasutab suuremat arvu värve.
» sRGB: Režiim sRGB standardse värvigamma kuvamiseks.
Serva täiustaja
xvYCC
Ekspertmuster
Värvi temp.
LED LCD
TV / LCD
TV
Värvi haldamise
süsteem
a. Meetod: 2 punkti
Muster: sisemine, välimine
Punane/roheline/sinine kontrast, punane/roheline/sinine heledus: reguleerimisvahemik on -50 kuni +50.
b. Meetod: 10 punkti IRE
Muster: sisemine, välimine
IRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on üksus videosignaali suuruse kuvamiseks ning selle saab seadistada väärtustele 10, 20,
30 – 100. Saate reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt igale seadistusele.
Valgsus: see funktsioon kuvab valgustiheduse arvutatud väärtuse 2.2 gamma
kohta. Saate sisestada soovitud valgsusväärtuse 100 IRE juures; 2.2 gamma
valgsuse sihtväärtus kuvatakse kümne sammuna 10 IREst kuni 90 IREni.
Punane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
c. Rakendub kõigile sisenditele
Plasmateler a. Meetod: 2 punkti
Muster: sisemine, välimine
Punane/roheline/sinine kontrast, punane/roheline/sinine heledus: reguleerimisvahemik on -50 kuni +50.
b. Meetod: 20 punkti IRE
Muster: sisemine, välimine
IRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on üksus videosignaali suuruse kuvamiseks ning selle saab seadistada väärtustele 5, 10, 15
– 100. Saate reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt igale seadistusele.
Punane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
c. Rakendub kõigile sisenditele
Tööriistana, mida kasutavad eksperdid reguleerimiseks, kasutades testmustreid, ei mõjuta
see teisi värve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane,
roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane).
Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad, isegi kui reguleerite tavalist videot.
Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
» Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta värv: reguleerimise vahemik on -30
kuni +30.
» Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta Varjund: reguleerimise vahemik on
-30 kuni +30.
See funktsioon on RGB-PC ja HDMI-PC režiimides blokeeritud.
EESTI
EST
Värvifilter
Näitab video selgemaid ja iseloomulikemaid ning naturaalsemaid servasid.
See funktsioon töötab teravuse väärtusel UI 60.
Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
See funktsioon pakub külluslikumaid värve.
Selle funktsiooniga esitatakse rikkalikemaid värve ning tavavideosignaali.
Seda funktsiooni saab kasutada režiimis "Pildirežiim - FilmCinema, Ekspert", kui xvYCCsignaal sisestatakse HDMI vahendusel.
See on ekspertreguleerimisel kasutatav muster.
See funktsioon on lubatud režiimis „Picture Mode — Expert“ (Pildirežiim — ekspert), kui vaatate DTV-d.
See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks.
Värvi küllastumise ja tooni täpseks seadistamiseks saate kasutada RGB-filtrit.
Kohandab ekraani üleüldist värvitooni valge alusjoont muutes.
104
SÄTETE KOHANDAMINE
Heliseaded
1 Avamenüü avamiseks vajutage nuppuHOME (Avamenüü).
AUDIO
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
● Automaatne
● Selge
3 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage
nuppu OK.
Liiguta
helitugevus
hääl II
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
0
Seade
L
R
• Infinite 3D Surround: Väljas
• Kõrged toonid50
• Bass
50
• Heli lähtestamine
● Heli
optimeerija
● Digitaalne
: Normaalne
heliväljund
● TV-kõlar
Kasutatavaid helisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
ꕅ2
: Standardne
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
- Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
: Väljas
: Väljas
● Tasakaal
● Helirežiim
Välju
OK
: PCM
: Sees
● ARC-režiim
: Sees
● DTV
: Automaatne
● AV
heliseade
Sünk.
: Väljas
Kirjeldus
EESTI
EST
Automaatne
helitugevus
Aktiveerib automaatse helitugevuse funktsiooni, mis hoiab helitugevuse ühtlasena ka kanaleid vahetades. Helitugevuse tase ei pruugi erinevate ringhäälingujaamade signaalitingimuste tõttu ühtlane
olla.
Selge hääl
Määrab inimhääle selguse. Kui funktsioon on sisse lülitatud, saate hääle selgust reguleerida.
Tasakaal
Reguleerib vasaku ja parema kõlari helitasakaalu vastavalt keskkonnale.
Helirežiim
Valib ühe eelmääratud helirežiimi või kohandab iga režiimi suvandeid.
Režiim
Standardne
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmi vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
MÄRKUS
Kui helikvaliteet või –tugevus ei vasta teie nõuetele, soovitame erinevate kasutajakeskkondadega toimetulekuks kasutada eraldi kodukinosüsteemi või võimendit.
Kui valite režiimi Selge hääl II jaoks suvandi Sees, funktsioon Infinite 3D Sound ei tööta.
Valik
Infinite 3D Surround
Patenteeritud LG helitöötlustehnika, mis pakub haaravat 5.1 surroundheli vaid kahe esikõlari kaudu.
Kõrged toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid. Kõrgete toonide lisamisel suurendab see kõrgema sagedusvahemiku väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid. Bassi lisamisel suurendab see
madalama sagedusvahemiku väljastamist.
Heli lähtestamine
Taastab helirežiimi vaikesätted.
Heli optimeerija Optimeerib heli sõltuvalt ruumist, kus teler asub.
Valik
Tavaline
Tavaline helirežiim.
Seinakinnituse tüüp
Optimeeritud heli seinale kinnitatud teleri jaoks.
Statiivi tüüp
Optimeeritud heli statiivil oleva teleri jaoks.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Digitaalne audioväljund
Kirjeldus
See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
Kui funktsioon Dolby Digital on kasutatav, siis valides menüüst suvandi Digitaalne audioväljund,
määrate SPDIF-väljundi (Sony
Philips Digital InterFace — Sony Philipsi digitaalne liides) väärtusele Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole
kasutatav, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel,
esitatakse vaid Dolby Digital.
Element
Automaatne
PCM
TV-kõlar
105
Helisisend
Digitaalne audioväljund
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Kõik
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Lülitab teleri sisemised kõlari välise Hi-Fi süsteemi kasutamisel sisse. Teleri kõlareid saab audio
väljundseadmena kasutada ka videosisendi puudumisel.
MÄRKUS
Kui teleri kõlad on Simplinki kodukino töötamise ajal välja lülitatud, lülitub heliväljund automaatselt kodukino kõlaritele, ent kui teleri kõlarid on sees, tuleb heli telerikõlaritest.
Mõned menüüd valikus AUDIO on blokeeritud, kui teleri kõlarid on välja lülitatud.
ARC-režiim
(Audio Return
Channel)
Välise heliseadme kasutamisel, millel on ARC (Audio Return Channel) funktsioon, saab väljundina
kasutada SPDIF-i, kasutades kiiret HDMI-kaablit ja mitte täiendavat optilist kaablit.
Mõned HDMI-kaablid ei pruugi seda režiimi toetada. (Soovitatakse kasutada kiiret HDMIkaablit.)
ARC režiim töötab ainult väljundiga HDMI 1 (ainult LED LCD TV / LCD TV) või HDMI 3 (ainult
plasmateler) .
Aktiveerib selle funktsiooni kasutamiseks funktsiooni SIMPLINK.
Valik
Sees
Kui ARC funktsiooniga seade on sisse lülitatud, kasutatakse automaatselt seadme kõlarit, kui SIMPLINK on lubatud.
Väljas
Seadme kõlarit ei kasutata ka siis, kui ARC funktsiooniga seade on
sisse lülitatud ja SIMPLINK on aktiveeritud.
DVT heliseaded Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, võimaldab see funktsioon valida
(digitaalrežiisobiva tüübi.
mis)
Režiim
Automaatne
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby
Digital+ > Dolby Digital > MPEG (v.a Itaalias).
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby
Digital+ > MPEG > Dolby Digital (ainult Itaalias).
HE-AAC,
Võimaldab kasutajal valida sobiva heli tüübi.
Dolby Digital+, Dolby Digital, Kui valitud on MPEG, siis on heliväljund alati MPEG-vormingus.
MPEG
Kui MPEG-d ei toetata, valitakse teine järjekorras olev helitüüp.
AV Sünk.
Kui heli ja video pole sünkroonsed, saate seda käsitsi reguleerida.
(-) seade: heliväljundi kiiremaks muutmine.
(+) seade: heliväljundi aeglasemaks muutmine.
Valik
AV Sünk.
Reguleerib teleri kõlari ja SPDIF-i sünkroonsust.
TV-kõlar
Reguleerib teleri seesmise kõlari heli sünkroonsust.
SPDIF (Sony Philips Digital
InterFace)
Reguleerib heli väljundporti ühendatud välise kõlari heli.
EESTI
EST
MÄRKUS
106
SÄTETE KOHANDAMINE
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, kuvatakse jaama heliteave koos programminumbri
ja jaama nimega.
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü).
2 Avage noolenuppudega menüüHeli või Heli keel ja vajutage nuppu OK
3 Liikuge noolenuppudega heliväljundile ja vajutage nuppu OK.
Edastus
Mono
Stereo
Kaksik
Kuval
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
Monoheli valimine
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
Keele valik kakskeelse edastuse jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), saate lülituda režiimi DUAL I,
DUAL II või DUAL I+II.
EESTI
EST
DUAL I saadab kõlaritesse edastuse primaarkeele.
DUAL II saadab kõlaritesse edastuse sekundaarkeele.
DUAL I+II
saadab igasse kõlarisse eri keele.
NICAM-vastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik vastu võtta kvaliteetset digitaalheli NICAM (Near
Instantaneous
Companding Audio Multiplex).
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetavale edastustüübile.
1 NICAM-mono vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM MONO või FM MONO.
2 NICAM-stereo vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM STEREO või FM MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülitage ümber seadele FM MONO.
3 NICAM-kaksikedastuse vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM DUAL I, NICAM DUAL II või
NICAM DUAL I+II või FM MONO.
Kõlarite heliväljundi valik
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolsed kõlarid.
Valige heliväljund.
L+R: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R: parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
SÄTETE KOHANDAMINE
107
Ajaseaded
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule AEG, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noo-
AEG
Liiguta
OK
●
Kell
●
Väljalülitusaeg
: Väljas
●
Sisselülitusaeg
: Väljas
●
Unetaimer
: Väljas
●
Automaatne seisak
: 4 tundi
Välju
lenuppe ning vajutage OK.
- Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Exit (Välju).
Kasutatavaid ajasätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kell
Kirjeldus
Määrab kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja.
Kellaaeg määratakse automaatselt vastavalt digitaalkanali signaalile, mis sisaldab ringhäälingujaama pakutavat ajateavet. Vastasel juhul määrake kellaaeg ja kuupäev käsitsi.
EESTI
EST
MÄRKUS
Kellaaeg määratakse ajanihke teabe järgi, mille aluseks on ajavöönd ja GMT (Greenwichi
aeg), mida võetakse vastu ringhäälingusignaaliga ning kellaaeg seadistatakse automaatselt digitaalse signaali järgi.
Kui linna nime ajavööndis muudetakse vastavalt nihkele, saate kellaaega 1 tunni võrra
muuta.
Ajavööndi menüüd saab muuta režiimis Automaatne.
Ajatsoon
Moskva
See tabel tähistab Venemaa 9 piirkonna ajavööndit; kui
kasutaja valib enda piirkonna ajavööndi, siis seadistatakse
kellaaeg automaatselt.
Jekaterinburg
Omsk
Krasnojarsk
Irkutsk
Jakutsk
Vladivostok
Magadan
Kaliningrad
Kui telejaam kohaliku kellaaja nihet ei edastata või pärast
piirkonna valimist andmed ei ühti, siis saab kasutaja õige
kellaaja määramiseks muuta nihet ajavööndi seadetes.
108
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Väljalülitusaeg/
Sisselülitusaeg
Kirjeldus
Määrab teleri automaatse sisse- või väljalülitusaja. Funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt määrama kehtiva kellaaja ja kuupäeva.
MÄRKUS
Kui 2 tunni jooksul pärast teleri sisselülitamisfunktsiooniga sisselülitamist ühtegi nuppu ei
vajutata, siseneb teler automaatselt ooterežiimi.
Kui määrata nii väljalülitusaja kui sisselülitusaja samale ajale, alistab väljalülitusaja funktsioon sisselülitusaja funktsiooni.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub Kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse, lülitub unetaimeri funktsioon välja.
Automaatne
seisak
(sõltub mudelist)
Kui te ei vajuta ühtegi nuppu ja funktsioon Automatic Standby on sisse lülitatud, siis lülitub teler
automaatselt ooterežiimile.
MÄRKUS
See funktsioon ei tööta režiimis Store Demo või tarkvara värskendamise ajal.
EESTI
EST
SÄTETE KOHANDAMINE
109
Lukuseaded
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
LUKK
● Parooli
3 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage
nuppu OK.
Liiguta
OK
Välju
seadistamine
● Süsteemilukk
: Väljas
● Programmi blokeerimine
● Vanemlik järelvalve: Blokeering väljas
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noole-
● Sisendi blokeerimine
nuppe ning vajutage OK.
- Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Kasutatavaid lukusätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Vahetab neljamärgilise salasõna. Vaikimisi kasutatav PIN-kood on "0 0 0 0".
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa määratud parool olla ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui olete oma salasõna unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’.
Süsteemilukk
Aktiveerib ja desaktiveerib süsteemiluku.
Programmi
blokeerimine
Blokeerib programmid, mis on lastele sobimatud. Programme saab valida, kui ekraan jääb tühjaks ja
heli vaigistatakse.
Lukustatud kanali vaatamiseks sisestage parool.
See funktsioon on kasutatav, kui funktsiooni Süsteemilukk säte on ‘Sees’.
Vanemlik järelvalve
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitavale teabele. Kui signaal
edastab vale teavet, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Selle menüü avamiseks on vaja sisestada parool.
Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele vaadata teatud täiskasvanute programme.
Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage parool.
Kategooriad erinevad riigiti.
Sisendi blokee- Blokeerib sisendallikad.
rimine
See funktsioon on kasutatav, kui funktsiooni Süsteemilukk säte on ‘Sees’.
EESTI
EST
Parooli seadistamine
110
SÄTETE KOHANDAMINE
Valikuseaded
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
VALIK
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK, seejärel vajutage
● Keel
nuppu OK.
Liiguta
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noole-
: UK
erivajadustega inimestele
● Sisselülituse
nuppe ning vajutage OK.
- Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
Välju
(keel)
● Riik
● Abi
OK
indikaator
● Kursor
● Smart
Share'i seade
● Tehaseseaded
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
● Seadista
● Režiimi
ID
:1
seadistamine : Kodukasutus
Kasutatavaid üldsätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Keel
Kirjeldus
Valib kuva- või helikeele.
Valik
Menüükeel
Valige soovitud keel.
Audio keel
Audio funktsioon võimaldab teil valida helile eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis esitatakse heli vaikimisi valitud keeles.
Helikeele OSD informatsioon
EESTI
EST
Kuva
Olek
Pole saad.
Ei ole kasutatav
MPEG heli
Dolby Digital heli
Heli vaegnägijatele
Heli vaegkuuljate
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC heli
Subtiitri keel
Kasutage subtiitrite funktsiooni, kui subtiitreid edastatakse kahes või
enamas keeles. Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed
puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Subtiitrite keele OSD informatsioon
Kuva
Pole saad.
Olek
Ei ole kasutatav
Teleteksti subtiitrid
Subtiitrid vaegkuuljatele
Teksti keel
Kasutage digirežiimis teksti keele funktsiooni, kui teksti edastatakse
kahes või enamas keeles. Kui valitud keeles edastatava teksti andmed
puuduvad, kuvatakse tekst vaikimisi keeles.
MÄRKUS
Kui esimeseks eelistuseks valitud keel heli, subtiitrite ja teksti jaoks pole saadaval, saate
valida teise eelistuskeele.
Heli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal kujul, 1 kuni 3 märgiga, mida edastatakse teenusepakkuja poolt.
Kui te valite täiendava heli (heli vaegnägijatele/vaegkuuljatele), siis võib see asendada osa
põhihelist.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Riik
111
Kirjeldus
Valib soovitud riigi. (sõltub mudelist)
MÄRKUS
Kui te ei lõpeta seadistamise installimist nupuga BACK (TAGASI) või kui ekraanikuva aeg lõpeb, kuvatakse installimenüü teleri sisselülitamisel alati, kuni
seadistamine on lõpetatud.
Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning
teleteksti talitluses võib tekkida häireid.
CI (Common Interface- üldine liides) funktsiooni ei või rakendada, tuginedes riigi leviedastuse asjaoludele.
Võimalik, et DTV-re iimi juhtnupud ei tööta sõltuvalt riigi levindustingimustest.
Riigis, kus digitaalse ülekande määrus ei kehti, mõned DTV funktsioonid
mitte töötada sõltuvalt digitaalse saateedastuse oludest.
Riigihäälestus "UK" peaks olema aktiveeritud ainult Inglismaal.
Kui riigi seadistuseks on valitud „——”, saab vaadata Euroopa maapealse
edastusega / digitaalse kaabeltelevisiooni kanaleid, kuid mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei pruugi korralikult töötada.
Spikker väljalülitatud
(Digitaalrežiimis)
Kommentaarid või subtiitrid kuulmis- või nägemisraskustega inimestele.
Valik
Kuulmispuue
Piiks
Audio kirjelduse teave valimisel kostab piiks
Audio kirjeldus
Sisselülituse indikaa- Määrab, kas teleri indikaatortuli lülitatakse sisse või välja.
tor
Valik
(ainult LCD-/LED LCDPuhkerežiimi valgus
Määrab, kas ooterežiimi indikaatortuli lülitatakse sisse või välja.
telerid)
Sisselülituse valgus
Määrab, kas toite sisselülitamisel lülitatakse indikaatortuli sisse või
välja.
ISM-meetod
Takistab pildi säilimist või eemaldab varipildi.
Kui ekraanil kuvatakse pikka aega fikseeritud või liikumatu kujutis, siis võib tekkida varipilt.
(ainult plasmatelerid)
Valik
Tavaline
Valige see, kui varipildi tekkimine pole probleem.
Süstik
Väldib varipildi tekkimist ekraanile.
Pilt liigub iga 2 minuti järel, et takistada varipildi teket. Siiski on
parem, kui liikumatuid kujutisi ekraanile ei jääks.
Värvipuhastus
Eemaldab varipildi ekraanilt.
Värviplokk koos ekraanikuvaga liigub vähehaaval ja valgeid mustreid muudetakse. Kõigil värvidel on raske varipilti märgata.
Selle toimingu järel pole varipilt enam märgatav.
Valgepuhastus
Eemaldab varipildi ekraanilt.
Kasutage harva. Enne selle funktsiooni kasutamist vaadake telerit
mõnda aega tavapäraselt, et märgata, kas varipilt kaob iseenesest.
MÄRKUS
Ülemäärase püsikujutise eemaldamine ei pruugi funktsiooniga White Wash täielikult õnnestuda. Tavalisele
vaatamisele naasmiseks vajutage suvalist nuppu.
EESTI
EST
Helitugevus
Funktsioon kuulmispuudega inimestele.
Kui see valik on sisse lülitatud, kuvatakse subtiitreid vaikimisi.
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta telesaates.
Kui valitud on suvand Audio Description On (Helikirjeldus sees), pakutakse tavaheli ja helikirjeldustvaid nendele programmidele, millel
on kaasas helikirjeldus.
Muudab audio kirjelduse helitugevust
112
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
HbbTV
(sõltub mudelist)
Kirjeldus
LED LCD TV / LCD TV : See funktsioon toimib ainult Saksamaal ja Prantsusmaal.
Plasmateler : See funktsioon toimib ainult Saksamaal.
See teenus võib olla piiratud, kui seade ei ole võrku ühendatud.
Kursor
(sõltub mudelist)
Seadistab Magic Motion puldi kursori valikuid.
Valik
Kiirus
Muudab kursori kiirust.
Kuju
Määrab kursori kuju.
Suurus
Muudab kursori suurust.
Joondus
Smart Share'i seaded
Joondage puldi kursor teleriga, raputades pulti külje suunas. Seejärel liigub kursor automaatselt ekraani keskele.
Määrab DivX-i ja DLNA valikud.
Valik
DivX VOD registreerimine
DivX-i registreerimise
eemaldamine
DMR
Andmeteenus
(ainult Iirimaal)
Tehaseseaded
Registreerib teie teleri DivX-kaitstud videote vaatamiseks. (Vt lk71)
Eemaldab teleri registratsiooni. (Vt lk71)
Aktiveerib või desaktiveerib DMR-i (Digital Media Render) ühenduse.
See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne teletekst) või Teletekst,
kui mõlemad on samaaegselt olemas.
Kui on olemas ainult üks neist, on kas MHEG või Teletekst aktiveeritud hoolimata sellest,
kumma suvandi te valisite.
Lähtestab teleri tehase seadetele ja kustutab salvestatud programmid.
Kohandab teleri seaded teie eelistustele sobivaks. Kui te teleri esmakordselt sisse lülitate,
kuvatakse tehase seadetele lähtestamise ekraan.

EESTI
EST
MÄRKUS
Kui olete parooli unustanud, tuleb sätte Süsteemilukk 'Sees' puhul juhtyy
puldilt sisestada '0', '3', '2', '5'.
ID-seadistus
Annab ühendatud seadmetele tunnuse
Režiimi seadistamine
Vaikesätteks on Kodukasutus. Koduses keskkonnas parima pildikvaliteedi tagamiseks soovitame kasutada režiimi Kodukasutus.
Valik
Kodukasutus
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.
Kaupluse demo
Valib poekeskkonnale sätte Kaupluse demo.
Demorežiim
Määratakse teleris erifunktsioonide kuvamiseks.
Demorežiimi tühistamiseks vajutage suvalist nuppu, v.a helitugevuse ja vaigistamise nupud.

MÄRKUS
Režiimis Kodukasutus ei ole võimalik demorežiimi
yy
kasutada.
yyRežiimis Store Demo (Poe demo) on režiim Demo
Mode (Demorežiim) automaatselt sisse lülitatud.
Kui režiimis Kaupluse demo demorežiim välja
yy
lülitatakse, siis demorežiim ei käivitu ja lähtestatakse
ainult ekraan.
Pärast viit minutit demorežiimis lähtestatakse ekyy
raan automaatselt.
MHP automaatkäivitus
(Ainult Itaalia)
(sõltub mudelist)
IR Blaster
(sõltub mudelist)
See menüü on kasutusel ainult Itaalias ja teiste riikide MHP teenused ei pruugi korralikult
töötada.
See on MHP, Itaalia andmeedastusfunktsiooni, automaatkäivitusfunktsioon.
Kasutage MHP-signaaliga kanalis.
Andmeedastusfunktsioon ei pruugi edastusjaama tõttu sujuv olla.
Reguleerib juhtmevaba meediaboksi (saadaval lisaseadmena) ühendamist.
Lisateabe saamiseks tutvuge valikulise „LG juhtmevaba meediumiboksi” kasutusjuhendiga.
SÄTETE KOHANDAMINE
113
Võrgu seaded
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Press the Navigation buttons to scroll to NETWORK and
VÕRK
Liiguta
OK
Välju
• Võrgu olek
: Traadiga
• Võrgu olek
: Internetiühendus on loodud
• Smart TV seaded
press OK.
• Juriidiline märkus
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
- Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Allpool on kirjeldatud kasutatavaid võrguseadeid.
Võrguseadete konfigureerimine (Vt lk46).
Kirjeldus
Võrgu olek
Võrgu oleku vaatamine (Vt lk52).
Smart TV seaded
Valige piirkond, mille kohta ilmateade kuvatakse ja hallake telerile lisatud ID-sid.
Seade
Juriidiline märkus
Country Setting
Määrake riik lisateenuste kasutamiseks. Valitud riigist sõltuvalt on
saadaval erinevad eriteenused.
Weather Effect
Määrab piirkonna, mille ilmateadet eriteenuste taustal kuvatakse.
Valige oma piirkond.
Eriteenuste versioon
Kuvatakse eriteenuste versiooni.
ID haldus
Hallake teleriga seotud ID-de logimisteavet.
Lähtesta
Kustuta kõik telerile lisatud ID-d.
Kuvatakse juriidiline märkus (Vt lk54)
EESTI
EST
Seade
Võrguseaded
114
SÄTETE KOHANDAMINE
Kasutajatoe seaded
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
TUGI
Liiguta
OK
Välju
• Tarkvara uuendus
3 Liikuge noolenuppudega valikule SUPPORT (Tugi) ja vajutage nuppu OK.
• Pildi testimine
• Heli testimine
• Signaali testimine.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
- Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
• Toode/Teenusinfo.
• Premiumi käivitamine
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Allpool on kirjeldatud kasutatavaid kasutajatoe seadeid.
Seade
Tarkvara uuendus Teleri püsivara uuendamine.
Kirjeldus
Pildi testimine
Käivitab pildi- või helitestid.
» Kui selle testiga leitakse viga, valige Jah. Näete teavet toote või teenuse kohta.
» Kui testiga ei leita viga, kontrollige väliste seadmete ühenduse olekut ja vaadake nende
kasutusjuhendeid.
Signaali testimine Kuvab MUX- ja teenuse teabe jne.
Heli testimine
EESTI
EST
MÄRKUS
Kuvatakse *MUX-i teave ja signaali tugevus.
Kuvatakse valitud MUX-i signaali teavet ja teenuse nimetust.(*MUX: digitaallevi kõrgem kanalikataloog (ühes MUX-is on mitmeid kanaleid.))
Kui valite automaathäälestusel sisendallikaks Satelliidi, siis signaali testi ei kuvata.
Kui valite Antenn & satelliit või Kaabel & satelliit, kuvatakse ainult Antenni või
Kaabli signaalitest.
Toode/Teenusinfo.
Kuvatakse toote või teenuse teave
Klienditeeninduskeskus võib riigiti olla erinev.
Premiumi käivita- Kui erimenüü uuendamisel tekib viga, lähtesta erimenüü.
mine
Seejärel lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse.
ÜHENDUSTE LOOMINE
115
ÜHENDUSTE LOOMINE
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendage telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta
leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast sõltumatult.
EESTI
EST
116
ÜHENDUSTE LOOMINE
Ühenduste ülevaade
Teleri tagapaneeli pistikupesadesse saab ühendada erinevaid välisseadmeid.
1 Vaadake alltoodud joonist ja leidke seade, mida soovite teleriga ühendada.
2 Kontrollige välisseadme ühendustüüpi.
3 Liikuge vastava joonise juurde ja vaadake ühenduse üksikasju.
HD-vastuvõtja
HDMI – Vt lk117
DVI – Vt lk117
Komponent – Vt lk118
Komposiit – Vt lk119
DVD
VCR
HDMI – Vt lk117
DVI – Vt lk117
Komponent – Vt lk118
Komposiit – Vt lk119
Euro Scart – Vt lk118
EESTI
EST
Kõlar
Komposiit – Vt lk119
Euro Scart – Vt lk118
USB
Digitaalne – Vt lk122
Mäluseade –
Vt lk123
Mälukaardi lugeja –
Vt lk123
Arvuti
Mänguseade
HDMI – Vt lk120
DVI – Vt lk120
RGB – Vt lk121
MÄRKUS
Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
(Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.)
HDMI – Vt lk117
Komponent – Vt lk118
Komposiit – Vt lk119
ÜHENDUSTE LOOMINE
See teema, ÜHENDUSTE LOOMINE, sisaldab peamiselt telerimudelite
32/37/42/47LV37** diagramme.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
Ühendamine HD-vastuvõtja,
DVD-seadme või videomakiga
117
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
DVI-HDMI kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
Ühendage HD-vastuvõtja, DVD-seade või videomakk teleriga ja valige vastav sisendrežiim.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
EESTI
EST
MÄRKUS
Kasutage uusimat High Speed HDMI™
kaablit, millel on funktsioon CEC (Customer Electronics Control).
High Speed HDMI™ kaablite võime edastada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali on kontrollitud.
118
ÜHENDUSTE LOOMINE
Komponentkaabli ühendamine
Euro Scart-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele komponentkaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro
Scart-kaablit.
EESTI
EST
Väljundi
tüüp
MÄRKUS
Kui kaablid ühendatakse valesti, võib
kuvatav pilt olla must-valge või moonutatud
värvidega. Kontrollige, et kaablid on ühendatud vastavat värvi pistikusse.
Praegune
sisendi režiim
1
AV1
(TV-väljund1)
AV1
(Kui toimub DTV
plaanitud salvestus, kasutades salvestusseadmeid.)
O
O
Digitaalteler
Digitaalteler
Analoogteler, AV
Analoogteler
Komponent/RGB
Analoogteler
(Sisendrežiim on
konverteeritud
DTV-le.)
HDMI
X
X
Teleriväljund: Analoog- või digitaaltelevisiooni
signaalide väljundid.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada Euro Scart-kaablit,
peab see olema varjestatud.
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa
ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli. (Ainult 3D-mudelid.)
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiTV sooritab ajakavastatud salvestamist,
ei saa ekraani väljundsignaale edastada
läbi SCART-kaabli ning salvestamist ei
toimu. (Ainult 3D-mudelid.)
ÜHENDUSTE LOOMINE
Komposiitkaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele komposiitkaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.
119
Ühendamine arvutiga
MÄRKUS
Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks on
soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
MÄRKUS
EESTI
EST
Kui teil on monoheli edastav videomakk,
ühendage selle helikaabel teleri ühenduspessa AUDIO L/MONO.
120
ÜHENDUSTE LOOMINE
HDMI-kaabli ühendamine
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist
telerisse. Ühendage arvuti ja teleri vahele HDMI
kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
Edastab video digitaalsignaali arvutist telerisse.
Ühendage arvuti ja teleri vahele DVI-HDMI kaabel
nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
EESTI
EST
ÜHENDUSTE LOOMINE
RGB-kaabli ühendamine
Edastab video digitaalsignaali arvutist telerisse.
Ühendage arvuti ja teleri vahele müügikomplekti
kuuluv 15-viiguline D-sub-signaalikaabel nii, nagu
on näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
121
MÄRKUS
EESTI
EST
PC-režiimis võib esineda teatud müra olenevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist,
kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke
PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil
heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui
personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi
valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroniseerimise sisendkuju on eraldatud.
Arvutirežiimis soovitatakse parima pildikvaliteedi tagamiseks kasutada eraldusvõimet
1920x1080, 60 Hz.
Ühendage personaalarvuti monitori väljundpordi signaalkaabel RGB (PC) seadmepordiga või personaalarvuti signaalkaabel
HDMI-väljundpordist HDMI IN (või HDMI/
DVI IN) seadmepordiga.
Ühendage personaalarvuti helikaabel teleri
helisisendiga. (Helikaablid ei ole teleriga
kaasas.)
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt arvuti heli.
Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta
samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d,
ühendage personaalarvuti kuvamiseks vaid
üks RGB või HDMI IN (või HDMI/DVI IN).
DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist
töötada, kui kasutate HDMI-DVI kaablit.
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib
ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab
parima pildikvaliteedi.
122
ÜHENDUSTE LOOMINE
Helisüsteemiga ühendamine
Kasutage sisseehitatud kõlarite asemel välist helisüsteemi.
MÄRKUS
Kõrvaklappide pistikusse
ühendamine
(sõltub mudelist)
Saate kuulata heli kõrvaklappidega.
Kui kasutate välist heliseadet, vaigistage
teleri sisseehitatud kõlarid. (Vt lk105)
Digitaalne optiline heliühendus
Edastab digitaalse helisignaali arvutist välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
optiline helikaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
EESTI
EST
MÄRKUS
ETTEVAATUST!
Ärge vaadake optilise väljundpordi sisse.
Laserkiirde vaatamine võib teie nägemist
kahjustada.
Menüü AUDIO valikuid ei saa kõrvaklappide ühendamisel kasutada.
Kui muudate valikut AV-režiim siis, kui
kõrvaklapid on ühendatud, rakendatakse
muudatus vaid videole ja mitte helile.
Funktsioon Optiline digitaalne audioväljund ei ole ühendatud kõrvaklappide
korral kasutatav.
Kõrvaklappide näivtakistus: 16
Kõrvaklappide maksimaalne heliväljund:
10 mW kuni 15 mW
Kõrvaklappide pistiku suurus: 0,35 cm
ÜHENDUSTE LOOMINE
123
USB-seadme ühendamine
CI-mooduli ühendamine
Ühendage teleriga USB-mäluseade (näiteks USBvälkmälu, väline kõvakettadraiv või USB-mälukaardilugeja), avage menüü Smart Share ja sirvige
erinevaid multimeediafaile. Vaadake teemasid
“USB-mäluseadmete ühendamine” ja “Failide
sirvimine”
Vaadake šifreeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses
TV-režiimis. See funktsioon pole kõikides maades
kasutusel. (Vt lk41)
või
MÄRKUS
Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja
PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
EESTI
EST
Kontrollige seda punkti näidatud viisil ja sisestage CImoodul.
124
ÜHENDUSTE LOOMINE
Traadita meediaboksi ühendamine
(sõltub mudelist)
Traadita juhtimispordiga LG telerid toetavad LG
juhtmevaba meediaboksi kasutamist, mis on saadaval eraldi. Kui ühendate traadita ühendusseadme (juhtmevaba meediaboksi müügikomplektis)
teleriga, saab juhtmevaba meediaboksiga ühendada välisseadmeid ning video ja heli saadetakse
telerisse traadita.
Juhiste saamiseks vaadake juhtmevaba meediaboksi kasutusjuhendit.
LG juhtmevaba
meediumiboks
EESTI
EST
MÄRKUS
Kasutades traadita meediumiboksiga
ühendatud väliseid seadmeid, ei pruugi
mõned telerimenüü funktsioonid töötada.
SIMPLINK-ühendus
Esitage ja juhtige HDMI-kaabliga ühendatud AVseadmeid HDMI-CEC kaudu. See teler võib töötada seadmetega, mis toetavad HDMI-CEC-i, kuid
täielikult toetatud on vaid logoga
seadmed.
Ühendage HDMI-kaabli üks ots teleri tagaosas
olevasse pistikupessa HDMI/DVI IN või HDMI IN ja
teine ots SIMPLINK-seadmega.
MÄRKUS
Kui ühendatud seade ei toeta funktsiooni
HDMI-CEC, ei saa SIMPLINK-i kasutada.
SIMPLINK-i kasutamiseks peab olema
ühendatud *CEC-funktsiooni toetav kiire
HDMI-kaabel. (*CEC: tarbija elektroonikaseadmete haldus).
SIMPLINK ei pruugi töötada korralikult
kolmanda osapoole seadmega, millel on
HDMI-CEC funktsioon.
Traadita väljundrežiimis ei toetata funktsiooni SIMPLINK.
ÜHENDUSTE LOOMINE
SIMPLINK-menüüde aktiveerimine ja kasutamine
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (Sisend).
nast nuppu
3 Leidke noolenuppudega valik Sees.
4 Soovitud seadme juurde liikumiseks vajutage
noolenuppe ning vajutage OK.
►
Sees
TV
◀ KETAS 1
▶
1
2
◀ VCR 1
▶
3
HDD/DVD-R
HD HT
HDD-salvesti
4
▶
TV-kõlar
nr
5
- Otseesitus: pärast AV-seadme teleriga ühendamist võite seadmeid otse juhtida ja esitada
meediumit ilma täiendavate seadistusteta.
- Vali AV-seade: valige teleriga ühendatud üks
AV-seade.
- Plaadi taasesitus: hallake ühendatud AVseadmeid noolenuppude ja valikutega, OK,
, , , , .
- Lülita kõik seadmed välja: teleri väljalülitamisel lülitatakse välja kõik ühendatud
seadmed.
- Lülita heliväljundit: lihtne võimalus heliväljundi ümberlülitamiseks.
- Toite sünkroonitud sisselülitus: kui HDMI
kaudu ühendatud Simplinki funktsiooniga
seadmed hakkavad mängima, lülitub teler
automaatselt sisse.
Välju
Kirjeldus
1
Kuvab eelnevalt vaadatud telekanali.
2
Ketaste esitamine. Kui on saadaval mitu ketast,
kuvatakse ketta pealkiri ekraani allosas.
3
Ühendatud videomaki juhtimine.
4
Kõvakettadraivi salvestuste taasesitamine: esitage kõvakettadraivil olevaid salvestisi.
5
Heliväljundina kodukinosüsteem või telerikõlarid: heliväljundit lülitatakse kodukinosüsteemi ja
telerikõlarite vahel.
MÄRKUS
Kui muudate nupu INPUT (Sisend) abil
sisendallikat, peatatakse SIMPLINKseadme pooleliolev funktsioon.
Kodukino funktsiooniga seadme va, lülitatakse heliväljund automaatselt kodukino
kõlaritesse ning telerikõlarid vaigistatakse.
Kui ühendatud SIMPLINK-kodukino
süsteem ei esita telerist heli, ühendage optiline kaabel teleri taga olevasse
pistikupessa DIGITAL AUDIO OUT ja
SIMPLINK-seadme taga olevasse pessa
DIGITAL AUDIO IN.
EESTI
EST
◀ Kõlar
Sisend
- Valitud seadme ees kuvatakse tähistusmärk.
- Kasutatavad seadmed kuvatakse ereda
värviga.
- Mittekasutatavad seadmed on hallid.
5 Valitud AV-seadme juhtimine
2 SIMPLINK-menüüde avamiseks vajutagepu-
◄
125
126
TELETEKST
TELETEKST
Režiim Top Text
See funktsioon pole kasutusel kõikides
riikides.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus,
mis annabreaalajas teavet uudiste, ilma, telekava,
aktsiahindade ja paljudemuude teemade kohta.
Ploki, grupi ja lehekülje valik
Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida
valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad
meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja
hõlpsat valimist.
Sisse- ja väljalülitamine
EESTI
EST
Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu TEXT
(Tekst). Ekraanile ilmub esimene või viimane
lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit,
TV-jaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene
lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti
kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST). Taastub eelmine režiim.
Režiim Simple Text
Lehekülje valik
1 Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal valet numbrinuppu, peate lõpetama
kolmekohalise numbri valimise ja seejärel
sisestama uuesti õige lehenumbri.
2 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks
kasutage nuppu P
.
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane,
roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli
tähendab järgmist plokki.
1 Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
2 Kasutage kollast nuppu järgmisele grupile
siirdumiseks koos automaatse üleminekuga
järgmisele plokile.
3 Rohelise nupuga saate minna järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile.
4 Võite kasutada ka nuppu P Punase nupuga
saate naasta eelmisele valikule. Võite kasutada ka nuppu P .
Lehekülje otsene valik
Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis
TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sises
tamise teel numbrinuppude abil.
TELETEKST
Fastext
127
Aeg
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
värvinuppu vajutades.
Lehekülje valik
1 Vajutage nuppu T.OPT (Tekstivalik) ja seejärel
leidke noolenuppude abil menüü
se indeksilehekülg.
. Kuvatak-
Vaadates TV-programmi, valige see menüü, et
kuvada ekraani üleval paremal nurgas kellaaega.
Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida
alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number
kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje
hoidmiseks või vahetamiseks vajutage punast,
rohelist või numbrinuppu .
Saate valida allrea värvikoodiga lehekülgi sama
värvi nuppude abil.
Sarnaselt teletekstirežiimile SIMPLE võite ka
režiimis FASTEXT valida lehekülje, sisestades
numbrinuppudega kolmekohalise numbri.
4 Valige eelmine või järgmine lehekülg nupuga P
.
Vajutage nuppu T. Vajutage OPT-nuppu ja seejärel noolenuppu menüü Teksti valik valimiseks.
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub
juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam
alamlehekülge. Alamlehekülgede arv ja
parajasti kuvatava alamlehekülje number on
tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu
vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses
ülanurgas stopp-sümbol ja automaatne leheküljevahetus on blokeeritud.
Näita
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale
toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
Uuenda
Teksti valik
Indeks
Aeg
Hoia
Näita
Uuenda
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje
numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata
uuendatud teleteksti lehekülge.
Sulge
Indeks
Valige iga indeksi lehekülg.
MÄRKUS
Ühendkuningriigis (digitaalrežiim) ei tööta
nupp T. OPT (Tekstivalik).
EESTI
EST
Teleteksti erifunktsioonid
Hoia
128
DIGITAALNE TELETEKST
DIGITAALNE
TEKST
TELE-
Teletekst digitaalse teenusena
See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis
ja Iirimaal.
Seade võimaldab juurdepääsu digitaalsele teletekstile, mis on mitmel moel suuresti parandatud,
nagu tekst, graafika jne.
Digitaalsele teletekstile on juurdepääs spetsiaalse
digitaalse teleteksti teenustega ja eriliste teenustega, mis kannavad üle digitaalset teleteksti.
Teletekst digitaalse teenusena
1 Vajutage numbrinuppe või nuppu P
, et valida digitaalne teenus, mis edastab digitaalset
teleteksti.
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu
TEXT (Teletekst) või värvinuppe.
EESTI
EST
3 Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja jätkake,
vajutades nuppu OK, noolenuppu, punast,
rohelist, kollast, sinist või numbrinuppu.
Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja TVpildile naasmiseks vajutage nuppu TEXT või
värvilisi nuppe.
1 Vajutage numbreid või nuppu P
, et valida
digitaalne teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
2 Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja jätkake,
vajutades nuppu TEXT, OK, , noolenuppu,
punast, rohelist, kollast, sinist või numbrinuppu.
3 Digitaalse teleteksti teenuse muutmiseks valige
teine teenus numbritega või nupuga P
.
Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu
tekstiteenustele punase nupu vajutamisega.
HOOLDUS
HOOLDUS
129
MÄRKUS
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks
uuendage ja puhastage telerit regulaarselt.
Teleri püsivara uuendamine
Laadige uusim püsivara alla ja installige see, luues
ühenduse püsivara uuendusserveriga või saatva
OTA-teenusega, et telerit täiendada või muuta või
lisada uusi funktsioone.
Püsivara uuendus ei pruugi Internetiühendusest
või DTV signaalitugevusest sõltuvalt korralikult
töötada. Sellisel juhul saate uusima püsivara LG
Electronicsi volitatud hoolduskeskusest.
Uusima saadaoleva püsivara versiooni kontrollimiseks või uuendamiseks kontrollimiseks tehke
järgmist.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SUPPORT
(Tugi) ja vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Tarkvara
uuendus ja vajutage nuppu OK.
Kuvatakse praegune püsivara versioon.
5 Valige Kontrolli uuenduse versiooni, et käsitsi uut püsivaraversiooni otsida.
Tarkvara
uuendus
◀
Sees
6 Uuenduse lõpul käivitub teler 5 sekundi kestel
automaatselt uuesti.
Võib-olla peate lähtestama menüü SEADED,
PILDID või HELI.
▶
• Praegune versioon
01.00.09
Kontrolli uuenduse versiooni
Sulge
Tarkvara uuenduse valimisel leiab teler uue
püsivara NSU*/OTA* kaudu ja ekraanil kuvatakse uuenduse hüpikaken.
* NSU (Network Software Update): kui teleril
on Internetiühendus, leiab teler LG veebisaidilt uue püsivara.
* OTA(Over The Air): digitaaledastussüsteemi
kasutamisel saadetakse telerile uus püsivara
DTV signaaliga.
MÄRKUS
Te ei saa taastada vana püsivaraversiooni.
Püsivara uuendamise aeg võib erineda
sõltuvalt püsivara suurusest, võrgu tingimustest või DTV signaalitugevusest.
Kui püsivara uuenduse allalaadimine
traadita ühendusega ebaõnnestub,
ühendage ajutiselt oma ruuteriga kaabel.
Kui allalaadimine endiselt ebaõnnestub,
pöörduge klienditeeninduse poole.
EESTI
EST
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
Püsivara uuendamisel ärge ühendage
kohtvrõrgu kaablit lahti, ärge lülitage
telerit välja ega ühendage telerit vooluvõrgust välja.
Kui te OTA kaudu püsivara uuendamise
ajal kanalit vahetate, siis uuendamine
katkeb. See jätkub, kui te varasemale
kanalile naasete. Uuendamine jätkub
ka siis, kui toide kaugjuhtimispuldiga
välja lülitatakse. Sel juhul on tavaline, et
toitenäidiku värv võib muutuda või ekraan
võib mõnevõrra helendada. Kui uuendamine on lõpetatud, jätkab süsteem
tavapärast tööd.
NSU kaudu uuendamise ajal eriteenused ei tööta.
Uuendamise olekut saate kontrollida
menüüst Tarkvara uuendus või kanaliriba
all kuvatud uuendusteabelt.
Ühenduse uuendusteenus (ainult
Põhjamaade mudelid) : võite kontrollida, kas LG OTA teenus on DTV kanali
kaudu saadaval, vajutades seda nuppu
Magic Motion kaugjuhtimispuldil või
punast nuppu, kui näete kanaliriba all
teadet "Värskendus on leitud.".
130
HOOLDUS
Teleri puhastamine
ETTEVAATUST!
Enne puhastamist lülitage toide välja,
tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik
muud juhtmed.
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te
telerit pikemat aega ei kasuta.
Ekraan ja raam
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige
pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage
puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud
puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud
puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult
üle kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
EESTI
EST
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi
ekraanile vajutada ega toksata, kuna see
võib ekraani kriimustada ja põhjustada
moonutusi.
Ärge kasutage monitori puhastamisel kemikaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti,
putukatõrjevahend, õhuvärskendajad, määrdeained), sest need võivad rikkuda monitori
välimuse ja värvikatte.
Korpus ja statiiv
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige
korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage
korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees. Seejärel
pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge pihustage telerile vedelikke. Kui vedelik
satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla
tulekahju, elektrilöök või rike.
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud
tolmu ja mustust.
HOOLDUS
131
Kujutise "sissepõlemise"
vältimine
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb
sellest ekraanile jälg, mida ei saa eemaldada.
Seda nimetatakse kujutise "sissepõlemiseks",
mida garantii alusel ei hüvitata.
Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt
ekraani servades.
Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige
ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCDteleri korral kauem kui kaks tundi, plasmateleri
puhul kauem kui üks tund).
EESTI
EST
132
TÕRKEOTSING
TÕRKEOTSING
Üldine
Probleem
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga
kasutada.
Puudub pilt ja heli.
Teleri sisselülitamisel ilmub kujutis
aeglaselt.
Välisseadmete ühendamine ei
õnnestu.
Teler lülitub ootamatult välja.
Eraldusvõime
Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
ja ).
Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja ,
Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldile on määratud vastav sisendrežiim (näiteks
teler või videomakk).
Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Pilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. See on normaalne. Kui kujutis ei
ilmu ekraanile mõne minuti möödudes, eraldage toitejuhe 30 sekundiks ja
proovige uuesti. Kui kujutis ikka puudub, võtke ühendust kohaliku volitatud
hoolduskeskusega.
Vt teemat “Ühenduste ülevaade” ja ühendage välisseade.
Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
Avage valik Kellaaja seade ja kontrollige, kas unetaimer on aktiveeritud.
Vt teemat “Unetaimer”.
Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral
15 minuti pärast välja.
EESTI
EST
Audio
Probleem
Pilt on, kuid heli puudub.
Ühest kõlarist ei kosta heli
Teleri seest kostub ebanormaalset
heli.
Eraldusvõime
Vajutage nuppu
+ või - .
Vajutage nuppu MUTE (Vaigista) ja kontrollige, kas heli on vaigistatud.
Liikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
Kontrollige, kas helijuhtmed on korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas funktsioon Teleri kõlar on menüüs aktiveeritud.
Reguleerige menüüvalikut Tasakaal.
Keskkonna temperatuuri või niiskuse muutumine võib seadme sisse- või väljalülitamisel põhjustada ebatavalisi helisid. See ei tähenda, et seade on katki.
TÕRKEOTSING
133
Video
Probleem
Ekraanipilt on mustvalge või halbade värvidega.
Ekraanil on horisontaalsed või
vertikaalsed triibud või hägused
kujutised
Ekraanipildil on jooned või triibud
Teleri väljalülitamisel kuvatakse
järelkujutis
Eraldusvõime
yyReguleerige värvide seadeid menüüs .
yyVeenduge, et teleri ja muude elektroonikaseadmete vahel on piisavalt ruumi.
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
yyKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
EESTI
EST
yyKontrollige antenni või suunake see ümber.
yyVõimalik, et pikaaegse püsikujutise kuvamise tõttu on pikslid kahjustada
saanud (kujutise sissepõlemine). Ekraani pikslite kahjustumise vältimiseks
kasutage ekraanisäästjat.
Toide on sisse lülitatud, kuid ekraan yyReguleerige eredust ja kontrasti menüüs .
tume.
Ekraanil kuvatakse teade "Signaal
yyVeenduge, et signaalikaabel on teleri ja muude vastavate seadmetega korralipuudub".
kult ühendatud.
yyValige soovitud sisendallikas nupuga INPUT (Sisend).
Ekraanil on mustad täpid.
yyPaneeli omaduste tõttu võib ekraanil olla mitu punast, rohelist, valget või
musta värvi pikslit.
See on normaalne.
Ekraanipildi asend on vale.
yyReguleerige asendi seadeid menüüs .
yyKontrollige, kas teler toetab videokaardi eraldusvõimet ja sagedust. Kui sagedus on vahemikust väljas, seadistage välisseadme kuvasätete abil soovituslik
eraldusvõime.
Taustal kuvatakse kitsad ribad.
yyKontrollige videokaabli ühendusi.
Esineb horisontaalmüra või häguyyReguleerige faasi seadeid menüüs .
seid kujutisi.
Vaadake teemat EKRAAN.
Mõnede kanalite vastuvõtt on halb
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
yyVõimalik, et telejaama ülekandesignaal on nõrk. Paigutage antenn õigesse
suunda.
yyKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
134
TEHNILISED ANDMED
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
Kaal
32LV37**
37LV37**
32LV3700-ZA / 32LV3700-ZC
32LV370S-ZB / 32LV3701-ZC
32LV3750-ZA / 32LV3750-ZC
32LV375G-ZC / 32LV375S-ZB
32LV375S-ZC / 32LV375T-ZA
32LV375T-ZC / 32LV375W-ZC
37LV3700-ZA / 37LV3700-ZC
37LV370S-ZB / 37LV3701-ZC
37LV3750-ZA / 37LV3750-ZC
37LV375G-ZC / 37LV375S-ZB
37LV375S-ZC / 37LV375T-ZA
37LV375T-ZC / 37LV375W-ZC
764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
764,0 mm x 484.0 mm x 35.4 mm
888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Statiiviga
11,4 kg
13,1 kg
Statiivita
9,6 kg
11,3 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
80 W
100 W
Statiivita
EESTI
EST
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
Kaal
42LV37**
47LV37**
42LV3700-ZA / 42LV3700-ZC
42LV370S-ZB / 42LV3701-ZC
42LV3750-ZA / 42LV3750-ZC
42LV375G-ZC / 42LV375S-ZB
42LV375S-ZC / 42LV375T-ZA
42LV375T-ZC / 42LV375W-ZC
47LV3700-ZA / 47LV3700-ZC
47LV370S-ZB / 47LV3701-ZC
47LV3750-ZA / 47LV3750-ZC
47LV375G-ZC / 47LV375S-ZB
47LV375S-ZC / 47LV375T-ZA
47LV375T-ZC / 47LV375W-ZC
998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
Statiiviga
15,5 kg
20,9 kg
Statiivita
13,3 kg
18,7 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
110 W
140 W
Statiivita
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
32LV47**
37LV47**
32LV470S-ZC
37LV470S-ZC
772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
Statiiviga
10,9 kg
12,4 kg
Statiivita
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
9,1 kg
10,6 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
100 W
110 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
135
Statiiviga
Statiivita
42LV47**
47LV47**
42LV470S-ZC
47LV470S-ZC
1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm 1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
Statiiviga
15,2 kg
20,7 kg
Statiivita
13,0 kg
18,5 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
130 W
140 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
136
TEHNILISED ANDMED
32LW47**
42LW47**
32LW470S-ZB
42LW470S-ZB
772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm
1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
Statiiviga
10,5 kg
15,9 kg
Statiivita
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
8,2 kg
13,0 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
100 W
130 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
47LW47**
55LW47**
47LW470S-ZB
55LW470S-ZB
1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm 1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
EESTI
EST
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
Statiiviga
21,4 kg
27,0 kg
Statiivita
18,5 kg
22,0 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
140 W
160 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
47LK95**
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Statiiviga
137
47LK950S-ZA
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
Statiivita
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
Statiiviga
20,3 kg
Statiivita
18,3 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
250 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
138
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
Kaal
50PZ57**
60PZ57**
50PZ570-ZB / 50PZ570G-ZB
50PZ570S-ZB / 50PZ570T-ZB
50PZ570W-ZB / 50PZ575S-ZB
60PZ570-ZB / 60PZ570G-ZB
60PZ570S-ZB / 60PZ570T-ZB
60PZ570W-ZB / 60PZ575S-ZB
1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Statiiviga
29,8 kg
42,6 kg
Statiivita
27,5 kg
38,5 kg
Statiivita
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
EESTI
EST
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
Kaal
139
50PZ75**
60PZ75**
50PZ750-ZA / 50PZ750G-ZA
50PZ750S-ZA / 50PZ750T-ZA
50PZ750W-ZA / 50PZ755S-ZA
60PZ750-ZA / 60PZ750G-ZA
60PZ750S-ZA / 60PZ750T-ZA
60PZ750W-ZA / 60PZ755S-ZA
1185,2 mm x 782,6 mm x 317,2 mm
1404,0 mm x 911,4 mm x 364,4 mm
1185,2 mm x 714,0 mm x 49,6 mm
1404,0 mm x 837,8 mm x 49,6 mm
Statiiviga
31,5 kg
46,3 kg
Statiivita
27,9 kg
40,3 kg
Statiivita
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
EESTI
EST
140
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
Statiiviga
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Statiivita
Kaal
50PZ95**
60PZ95**
50PZ950-ZA / 50PZ950G-ZA
50PZ950S-ZA / 50PZ950T-ZA
50PZ950W-ZA / 50PZ955S-ZA
60PZ950-ZA / 60PZ950G-ZA
60PZ950S-ZA / 60PZ950T-ZA
60PZ950W-ZA / 60PZ955S-ZA
1175,2 mm x 787,6 mm x 317,2 mm
1393,4 mm x 916,4 mm x 364,4 mm
1175,2 mm x 720,6 mm x 49,6 mm
1393,4 mm x 843,8 mm x 49,6 mm
Statiiviga
32,5 kg
46,3 kg
Statiivita
28,9 kg
40,3 kg
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
Cl-mooduli suurus
(Laius x kõrgus x sügavus)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Töötemperatuur
EESTI
EST
Keskkonnatingimused
0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus
Alla 80 %
Hoiustamistemperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoidmisel
Satelliitdigitaalteler
Televisioonisüsteem
DVB-T
DVB-C
DVB-S/S2
Programmid
VHF, UHF
C-Band,
Ku-Band
Salvestatavate programmide maksimumarv
1
Digitaalteler
DVB-T/T2
DVB-C
2
Digitaalteler
Analoogteler
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
SECAM L/L’3
VHF: E2 kuni E12, UHF: E21 kuni
E69,
CATV: S1 kuni S20, HYPER: S21
kuni S47
VHF, UHF
6,000
Välisantenni näivtakistus
1
2
3
Alla 85 %
Ainult satelliitmudelid
Ainult DVB-T2 toega mudelid
Välja arvatud DVB-T2 toega mudelid
1,200
75 Ω
141
TEHNILISED ANDMED
RGB-PC, HDMI/DVI-PC toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
720x400
31,468
70,08
Komponentpordi ühendusteave
Teleri
TV
Y
DVD-mängija
videoväljundipordid
PR
PB
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
(HDMI-PC)
63,981
60,02
1920x1080
(RGB-PC)
66,587
59,93
Signaal
Komponent
HDMI
1920x1080
(HDMI-PC)
67,5
60,00
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz
ainult)
O
(24 Hz, 30 Hz/
50 Hz, 60 Hz)
HDMI/DVI-DTV toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
EESTI
EST
640x480
142
TEHNILISED ANDMED
Toetusega DivX-fail
Faililaiendid
.asf
.wmv
Heli/
Video
Kodek
VC-1 täiustatud profiil
Täiustatud profiil taseme 3 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
VC-1 liht- ja põhiprofiilid
Põhiprofiil keskmise taseme juures (nt
CIF, QVGA)
Põhiprofiil kõrge taseme juures (nt
1080p30)
Video
Audio
Profiili/taseme tugi
Selgitus
Ainult standardile SMPTE
421M VC-1 vastavad andmevood on toetusega.
WMA-standard
WMA 9 Professional
DivX3.11
Video
.divx
.avi
Täiustatud lihtprofiil
(nt 720p/1080i)
XViD
H.264 / AVC
Audio
EESTI
EST
.mp4
.m4v
.mov
DivX4
DivX5
DivX6
Põhiprofiil taseme 4.1 juures
Kõrgprofiil taseme 4.1 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-1 kiht I, II
MPEG-1 kiht III(MP3)
Dolby Digital
H.264 / AVC
Põhiprofiil taseme 4.1 juures
Kõrgprofiil taseme 4.1 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-4 osa 2
Täiustatud lihtprofiil (nt 720p/1080i)
Audio
AAC
AAC-LC ja HE-AAC
Video
H.264 / AVC
Põhiprofiil taseme 4.1 juures
Kõrgprofiil taseme 4.1 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
HE-AAC
HE-AAC-LC ja HE-AAC
Video
mkv
Audio
Audio
GMC-d või QPEL ME-d
ei toetata. Seda süntaksi
kasutavad andmevood pole
toetatud.
Enamikku saadaolevast
MKV-sisust kodeeritakse
x264-kodekiga.
Dolby Digital
H.264 / AVC
Põhiprofiil taseme 4.1 juures
Kõrgprofiil taseme 4.1 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-2
Põhiprofiil kõrgtaseme juures
(nt 720p60, 1080i60)
VC-1
Lihtprofiil keskmise taseme juures
(nt CIF, QVGA)
Põhiprofiil kõrgtaseme juures
(nt 1080p30)
Täiustatud profiil taseme 3 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
Video
.ts
.trp
.tp
GMC-d või QPEL ME-d
ei toetata. Seda süntaksi
kasutavad andmevood pole
toetatud.
MPEG-1 kiht I, II
MPEG-1 kiht III(MP3)
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
AAC
Ainult standardile SMPTE
421M VC-1 vastavad andmevood on toetusega.
AAC-LC ja HE-AAC
MPEG-1
Video
.vob
.mpg
MPEG-2
Audio
Dolby Digital
MPEG-1 kiht I, II
DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Audio
MPEG-1 kiht I, II
Põhiprofiil kõrgtaseme juures
(nt 720p60, 1080i60)
Põhiprofiil kõrgtaseme juures
(nt 720p60, 1080i60)
Toetatud on ainult TS, PS
või ES abil konfigureeritud
andmevood
TEHNILISED ANDMED
143
3D toetusega režiim
sisend
Signaal
720p
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Esitatavad 3D-video formaadid
45
60
kõrvuti
Ülemine ja alumine
HDMI 3D Ülemine ja alumine
89,9/90
59,94/60
HDMI 3D kaadripakkimine
(Ainult LED LCD TV / LCD TV)
90
60
HDMI 3D kaadripakkimine
(ainult plasmatelerid)
1280X720
37,5
50
75
1080i
1920X1080
HDMI 3D kaadripakkimine
kõrvuti
Ülemine ja alumine
HDMI 3D kõrvuti(Half)
60
50
67,50
60
kõrvuti
Ülemine ja alumine
Muster
Järjestikkaader
56,250
50
kõrvuti
Ülemine ja alumine
Muster
Järjestikkaader
27
24
kõrvuti
Ülemine ja alumine
Muster
HDMI 3D Ülemine ja alumine
54
24
HDMI 3D kaadripakkimine
(ainult plasmatelerid)
33,75
30
kõrvuti
Ülemine ja alumine
Muster
53,95/54
23,98/24
67,50
30
66,587
59,934
37.5
45
28,125
33,75
50
60
50
60
1920X1080
HDMI 3D kaadripakkimine
(Ainult LED LCD TV / LCD TV)
kõrvuti
Ülemine ja alumine
RGB
1080p
1920X1080
Komponent
(ainult plasmatelerid)
720p
1280X720
1080i
1920X1080
USB
1080p
1920X1080
33,75
30
kõrvuti
Ülemine ja alumine
Muster
MPO (foto)
DLNA
1080p
1920X1080
33,75
30
kõrvuti
Ülemine ja alumine
Muster
DTV
kõrvuti
Ülemine ja alumine
Signaal
Esitatavad 3D-video formaadid
720p, 1080i
kõrvuti
Ülemine ja alumine
(Ainult 32/42/47/55LW47**, 47LK95**)
yyMeediumisisu ja -mängija peavad 3D esitamiseks toetama HDMI 3D kaadripakkimist, HDMI 3D kõrvutiesitust,
yyVideo, mida sisestatakse HDMI 3D kaadripakkimisvormingus, HDMI 3D kõrvuti, HDMI 3D ülemine ja
alumine, lülitub automaatselt 3D-kuvarežiimi.
(Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
yy
Meediasisu ja -esitaja peavad 3D esitamiseks toetama HDMI 3D kaadripakkimist, HDMI 3D kõrvutiesitust, HDMI 3D üla- ja alaesitust.
yy
Video, mille sisendvorming on HDMI 3D kaadripakkimine lülitatakse automaatselt 3D esitusele.
yy2D->3D režiim on saadaval kõigi signaalide jaoks.
EESTI
EST
33,75
28,125
HDMI
1080p
kõrvuti
Ülemine ja alumine
HDMI 3D Ülemine ja alumine
144
TEHNILISED ANDMED
RF mooduli (BM-LDS201) andmed
(Ainult 50/60PZ57**, 50/60PZ75**, 50/60PZ95**)
Teleriga 2,4 GHz raadiosagedusvahemikus kasutamiseks.
Väljund: 1 dBm või vähem
Suurim sidekaugus: 10 m takistuste puudumisel
Sagedusriba: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
Edastuskiirus: 250 kilobitti sekundis
Teleris asuva raadiosidemooduli FCC ID
FCC ID : BEJLDS201
EESTI
EST
INFRAPUNAKOODID
145
INFRAPUNAKOODID
(sõltub mudelist)
Kood
Funktsioon
Märkus
Kood
Funktsioon
Märkus
44
OK
Kaugjuhtimispuldi nupp
95
ENERGY
SAVING (Energiasääst)
Kaugjuhtimispuldi nupp
28
BACK (Tagasi)
Kaugjuhtimispuldi nupp
30
AV MODE (AVrežiim)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
GUIDE (Juhend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
INPUT (Sisend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
5B
EXIT (Välju)
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
PUNANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
Numbrinupud 0-9 Kaugjuhtimispuldi nupp
71
ROHELINE
Kaugjuhtimispuldi nupp
53
LIST (Loend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
KOLLANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
Q.VIEW (KiirvaaKaugjuhtimispuldi nupp
de)
61
SININE
Kaugjuhtimispuldi nupp
02
VOL + (HelitugeKaugjuhtimispuldi nupp
vus +)
20
TEXT (Teletekst)
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
VOL - (Helitugevus -)
Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT(T.Option)
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV/MARK/
CHAR/NUM
Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTITLE
(Subtiiter)
Kaugjuhtimispuldi nupp
DC
3D
Kaugjuhtimispuldi nupp
B1
/LIVE TV
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
MUTE/DELETE
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0
00
P^
Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
01
Pv
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E
Kaugjuhtimispuldi nupp
59
Erimenüü
Kaugjuhtimispuldi nupp
8F
Kaugjuhtimispuldi nupp
43
Home (Põhimenüü)
Kaugjuhtimispuldi nupp
7E
SIMPLINK
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU
Kaugjuhtimispuldi nupp
79
RATIO (Kuvasuhe)
Kaugjuhtimispuldi nupp
58
@
Kaugjuhtimispuldi nupp
BD
REC (SalvestamiKaugjuhtimispuldi nupp
ne)
40
^
Kaugjuhtimispuldi nupp
91
AD
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
v
Kaugjuhtimispuldi nupp
AA
INFO
Kaugjuhtimispuldi nupp
07
<
Kaugjuhtimispuldi nupp
9F
APP/* (MHP-MENÜÜ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
>
Kaugjuhtimispuldi nupp
10-19
Kaugjuhtimispuldi nupp
(FREEZE)
Kaugjuhtimispuldi nupp
EESTI
EST
08
Kaugjuhtimispuldi nupp
POWER (TOIDE)
(Toide sisse/välja)
146
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C häälestus
Ühendustüüp:
D-Sub 9-viiguline pistik
Ühendage sisendpesa RS-232C välisjuhtseadmega (näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja juhtige
teleri funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport teleri tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
1
6
MÄRKUS
Selle teleri väljund RS-232C on mõeldud
kasutamiseks muude tootjate RS-232C juhtimistarkvara ja -riistvaraga. Alltoodud juhised
on mõeldud abistamiseks programmeerimistarkvara kasutamisel või funktsioonide
katsetamiseks telenet-tarkvaraga.
RS-232C ühenduskaableid teleriga kaasas
ei ole.
nr
5
9
Viigu nimetus
EESTI
EST
1
Ühenduseta
2
RXD (Andmete vastuvõtt)
3
TXD (Andmete edastus)
4
DTR (DTE-pool valmis)
5
GND
6
DSR (DCE-pool valmis)
7
RTS (Saatmiseks valmis)
8
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9
Ühenduseta
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
7-juhtmeline konfiguratsioon
(standardne RS-232C-kaabel)
PC
TV
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
147
ID-seadistus
ID-seadistusnumber. "Reaalandmete
teisendamine". (Vt lk153)
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule VALIK, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik SEADISTA ID,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 ID-numbri määramiseks sirvige vasakule või
paremale ja vajutage nuppu SULGE. Reguleerimisvahemik on 1 kuni 99.
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
EESTI
EST
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
148
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Sideparameetrid
Stopp-bitt: 1. bitt
Sidekood: ASCII-kood
Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
Andmepikkus: 8 bitti
Paarsus: puudub
Käskude loend
k
k
a
c
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
00 kuni 01
(Vt lk150)
k
d
(Vt lk150)
k
e
k
06. Kontrast
k
k
s
t
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
00 kuni 64
00 kuni 64
x
u
00 kuni 64
00 kuni 01
17.ISM-meetod j
p
(Vt lk152)
f
00 kuni 64
18. Energiasääst
j
q
00 kuni 05
k
g
00 kuni 64
j
u
01
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
m
a
(Vt lk152)
08. Värv
k
i
00 kuni 64
m
b
00 kuni 01
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 64
m
m
c
g
Nupu kood
00 kuni 64
k
l
00 kuni 01
x
b
(Vt lk153)
x
t
(Vt lk154)
k
m
00 kuni 01
k
r
00 kuni 64
x
v
(Vt lk154)
COMMAND1
(KÄSK 1)
01. Toide
02. Kuvasuhe
03. Ekraanisummutus
04. Helitugevuse vaigistamine
05. Helitugevuse reguleerimine
EESTI
EST
11. OSD-režiimi valik
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim
13. Kõrged
toonid
COMMAND2
(KÄSK 2)
COMMAND1
(KÄSK 1)
14. Bass
15. Tasakaal
16. Värvitemperatuur
19. Automaatne konfiguratsioon
20. kanali
kasutamine
21. Lisa kanal/
jäta vahele
22. Nupp
23. Taustvalguse juhtimine
24. Põhipildi
sisendi valik
25. 3D
26. Laiendatud
3D
COMMAND2
(KÄSK 2)
Märkus: USB-toimingute, näiteks DivX või EMF, jooksul ei täideta ühtegi käsku [v.a Power (ka) (Toide)
ja Key (mc) (Klahv)] ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
149
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
[DATA]
[Cr]
[ ]
: esimene käsk teleri juhtimiseks (j, k, m või x).
: teine käsk teleri juhtimiseks.
: saate häälestada ID-seadistuse soovitud monitori ID-koodi valimiseks suvandimenüüs.
Häälestusvahemik 1–99. Kui valite ID-seadistuse väärtuseks 0, juhitakse iga ühendatud seadet.
ID-seadistuse väärtus esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu protokollis kuueteistkümnendarvuna (0x0–0x63).
: käsuandmete edastamine. Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.
: tagasijooks
ASCII-kood "0x0D"
: ASCII-kood "tühik (0x20)"
OK, jaatav vastus
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
tusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kviteering
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler
selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi).
Andmed 00: lubamatu kood
EESTI
EST
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirju-
150
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
01. Toide (käsklus: k a)
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus : k e)
► Teleri toite sisse-/väljalülitamine.
► Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE (Vaigista) abil.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : toide välja
01: toide sisse
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
► Toite oleku sees/väljas näitamine.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed
00 : helitugevuse vaigistus sees (helitugevus väljas)
01 : helitugevuse vaigistus väljas (helitugevus sees)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
FF-andmeid selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error Ack.
(Jaatusmärgi tõrge) ja muud säärased võivad ilmuda
teleri ekraanile, kui toide on sees.
► Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
HELITUGEVUSnuppude abil.
02. Kuvasuhe (käsklus: k c) (põhipildi suurus)
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
► Ekraanivormingu häälestamine. (Põhipildi vorming)
Te saate muuta ekraaniformaati, kasutades valikut
Kuvasuhe kiirmenüüs või pildimenüüs.
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus : k f)
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
EESTI
EST
Andmed 01 : normaalekraan (4:3)
02 : laiekraan (16:9)
06 : originaal
07 : 14:9
09 : skannimine
0B : täis ekraan
10 to 1F :kinosuum 1 kuni 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) on
saadaval skannimine.
* Režiim Full Wide (Täisekraan) töötab ainult DTV, analoogi ja AV korral.
06. Kontrast (käsklus : k g)
► Ekraani kontrasti reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Heledus (käsklus : k h)
► Ekraani heleduse reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
03. Ekraanisummutus (käsklus : k d)
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
► Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : ekraanisummutus väljas (pilt sees).
Video vaigistus väljas
01 : ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10 : video vaigistus sees
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui video vaigistus on sees, kuvatakse ekraanikuva
(OSD). Kui ekraani vaigistus on sees, siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
08. Värv (käsklus: k i)
► Ekraani värvide reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
151
09. Varjund (käsklus : k j)
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
► Ekraani varjundi reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
► Kõrgete toonide reguleerimine.
Kõrged toonid saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed punane: 00 kuni roheline: 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus: k k)
► Ekraani teravuse reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (käsklus: k s )
► Bassi reguleerimine.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Helitasakaal (käsklus : k t)
► Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : OSD väljas
01 : OSD sees
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k m)
► Kaugjuhtimispuldi ja teleri esipaneeli juhtseadiste lukustamine.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: lukk väljas
01: lukk sees
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti.
Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme lukustus
vabastatakse.
* Kui klahvilukk on ooterežiimis sees, ei lülitu teler sisse
toiteklahvi ega klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel.
16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)
► Värvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-sätteid saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
11. OSD-režiimi valik (käsklus : k l)
► Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine kaugjuhtimisega.
152
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
17. ISM-meetod (käsklus: j p) (ainult plasmatelerid)
19. Automaatkonfigureerimine (käsklus: j u)
►► ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate reguleerida
ka menüüs VALIK
►► Pildi asendi ja väreluse automaatne reguleerimine. Töötab
ainult RGB (PC)-režiimis.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed02:
04:
08:
20:
Andmed01: seada
süstik
valgepesu
tavaline
värvipesu
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
18. Energiasääst (käsklus: j q)
20. Häälestuskäsk (käsklus: m a)
►► Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist saate
reguleerida ka menüüs PILT.
►► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Energiasäästufunktsioon
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tase
Kirjeldus
3
2
1
0
Madal
Toide
0
0
0
0
Väljas
0
Madal
Toide
0
0
0
1
Minimaalne
0
Madal
Toide
0
0
1
0
Keskmine
0
Madal
Toide
0
0
1
1
Maksimaalne
0
0
0
0
Madal
Toide
0
1
0
0
Automaatne
(Ainult LED
LCD TV /
LCD TV)
0
0
0
0
Madal
Toide
0
1
0
1
Ekraan
Väljas
0
0
0
0
Madal
Toide
0
1
0
0
Arukas andur
(Ainult plasmatelerid)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ]
[Data2][Cr]
Andmed 00: kõrge kanali andmed
Andmed 01: madala kanali andmed
nt nr 47 -> 00 2F (2FH)
nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Andmed 02:
0x00
ATV Põhi
0x10
DTV Põhi
0x20
Radio Põhi
0x80
CATV Põhi
0x90
CADTV Põhi
0xa0
CA-Radio Põhi
0x40
Sat DTV Põhi
0x50
Sat Radio Põhi
Kanali andmete vahemik
Analoog – min: 00 kuni max: C7 (0 kuni 199)
Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0 kuni 9999)
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Andmed Min: 00 kuni max: 7DH
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
21. Programmi lisamine/vahelejätt (käsklus: m b)
►► Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: vahelejätt 01: lisamine
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
153
23. Taustavalgustuse kontroll (käsklus: m g)
(Ainult LED LCD TV / LCD TV)
►► Tagavalguse juhtimine.
Ülekanne [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Reaalandmete teisendamine
00 :
Samm 0
24. Sisendi valik (käsklus : x b)
(põhipildi sisend)
A:
Samm 10 (Seadista ID
10)
►► Sisendallika valik põhipildi jaoks.
F:
10 :
64 :
Samm 15 (Seadista ID
15)
Samm 16 (Seadista ID
16)
Samm 100
6E : Samm 110
Samm 115
Samm 116
Andmed
Sisend
0x00
DTV
0x01
CADTV
0x02
Sat DTV
0x10
ATV
0x11
CATV
0x20
AV1
0x21
AV2
0x22
AV3
CF : Samm 199
0x40
Komponent1
0x41
Komponent2
FE : Samm 254
FF : Samm 255
0x42
Komponent3
22. Nupp (käsklus: m c)
►► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed klahvikood (Vt lk145)
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0x60
RGB
0x70/80/90/a0
HDMI1
0x71/81/91/a1
HDMI2
0x72/82/92/a2
HDMI3
0x73/83/93/a3
HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui väline sisend on DTV, on sisendi number ‘0’
EETER, ‘1’ CATV ja ‘2’ SATELLIIT.
EESTI
EST
73 :
74 :
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed
154
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
25. 3D (käsk: x t) (ainult 3D mudelid)
26. Laiendatud 3D(Käsk: x v) (ainult 3D mudelid)
► 3D režiimi muutmiseks telerites.
► 3D režiimi muutmiseks telerites.
Ülekanne [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[ ][Data03][ ][Data04][Cr]
Data01 00 : 3D sees
01 : 3D väljas
02 : 3D kuni 2D
03 : 2D kuni 3D
Data02 00 : üla- ja alaesitus
01 : kõrvuti
02 : muster
03 : järjestikkaader
Data03 00 : paremalt vasakule
01 : vasakult paremale
Data04 3D sügavus: Min: 0 ~ Maks: 14
* Vt teemat “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
*Kui data1 on 00(3D sees), ei oma data4 tähendust.
*Kui data1 on 01(3D väljas) või 02 (3D > 2D), ei oma
data2, data3 ja data4 tähendust.
*Kui data1 on 03 (2D > 3D), ei oma data2 ja data3
tähendust.
EESTI
EST
Data1
Data2
Data3
Data4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X : ei oma tähtsust
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
Ülekanne [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Data01 : 3D valik
00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D sügavus (ainult 2D-st 3D-ks)
02 : 3D vaatenurk
03 : 3D-pildi suurus (ainult plasmatelerid)
04 : 3D-pildi tasakaal (ainult plasmatelerid)
05 : 3D-optimeerimine (Ainult LED LCD TV /
LCD TV)
Data02 Iga Data01 andmetega määratud 3D valiku
puhul on eraldi vahemik.
1) Kui Data01 on 00
00 : paremalt vasakule
01 : vasakult paremale
2) Kui Data01 on 01
Data
Min: 0 ~ Maks: 14
3) Kui Data01 on 02
Data
Min: 0 ~ Maks: 14
Andmeväärtuse vahemik (0 kuni 20) teisendab vaatepunkti vahemikku (-10 kuni 10) automaatselt.
4) Kui Data01 on 03 (ainult plasmatelerid)
00 : skannimine
01 : 16:9
5) Kui Data01 on 04 (ainult plasmatelerid)
00 : väljas
01 : sees
6) Kui Data01 on 05 (Ainult LED LCD TV / LCD TV)
Data
Min: 0 ~ Maks: 02
* Vt teemat “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
* Kasutage funktsiooni sõltuvalt mudelist.
Teleri mudeli- ja seerianumber asuvad teleri
taga.
Kirjutage need allolevatele ridadele (neid andmeid läheb vaja hooldusesse pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement