LG 50PM470T Краткое руководство

LG 50PM470T Краткое руководство
Kasutusjuhend
See on telerisse installitud 「Kasutusjuhend」.
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamiseks etteteatamata muuta.
❐❐Programmiteabe vaatamine
Ratas(OK) ➾ Teave.
Saate vaadata teavet hetkel kuvatava programmi ja/või praeguse kellaaja jne
kohta.
✎✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.
Praegune kellaaeg
L Jaan 12:02
Eelm./Järgm
PM 10:00
PM 10:00
Programminimi või välisseadme nimi
Programmi
muutmine
Ajakava
Programmi üksikasjalik teave
(digitelevisiooni kohta)
❐❐Lemmikprogrammide määramine
HOME ➾ Seaded ➙ SEADED ➙ Programmi redigeerimine
1 Liikuge soovitud programmini ja vajutage nuppu Ratas(OK). Programm on
valitud.
2 Vajutage Määra lemmikuks.
3 Valige soovitud lemmikprogrammide rühm.
4 Valige OK. Lemmik on määratud.
❐❐Lemmikute kasutamine
HOME ➾ Programmiloend
Kuvatakse Programmi loend. Valige lemmikute loendist A kuni D soovitud
eelseadistatud lemmikprogramm.
HOME ➾ Programmijuht
[Ainult digirežiimis]
Saate hankida teavet programmide ja eetriaegade kohta. Samuti saate planeerida
programmide vaatamist/salvestamist.
[Kuvatav pilt võib erineda teie teleri omast.]
Programmijuht
KÕIK
Täna
1/2 leht
2011.10.25 K
-24H
+24H
Vali kava kuupäeva järgi
Ajakava loend
FAV Lemmikprogrammi rühm
Vajutage nuppu Ratas(OK), kui olete valinud
kanali, mida soovite vaadata või salvestada.
Pärast ajakava loendi vaatamist saate muuta
ja kustutada üksusi.
Saate reserveerida ajakava, valides kuupäeva/kellaaja/
programmi. Kordab ajakava reserveeringut.
❐❐Programmi automaatne seadistamine
HOME ➾ Seadistused ➙ SEADED ➙ Automaatne häälestus
Häälestab programmid automaatselt.
1 Valige riik, kus telerit kasutatakse. Programmide seadistused olenevalt
sellest, millise riigi valite.
2 Käivitage automaatne häälestus.
3 Valige soovitud sisend.
4 Seadistage automaatne häälestus vastavalt ekraanil ilmuvatele juhistele.
✎✎ Kui sisend ei ole õigesti ühendatud, ei pruugi programmide registreerimine
õnnestuda.
✎✎ Automaatne häälestus leiab ainult hetkel esitatava programmi.
✎✎ Kui süsteemilukk on sisse lülitatud, siis kuvatakse parooli nõudev
hüpikaken.
❌❌Kaabel-DTV seadistamine
Programmide otsimine seadistusega TÄIS võib kaua aega võtta.
Kõigi saadavalolevate programmide kiireks ja korrektseks otsinguks on
vajalikud järgmised väärtused. Vaikimisi on valitud kõige sagedamini
kasutatavad väärtused.
Sagedus
Sümbolite määr
Modulatsioon
Võrgu ID
Algussagedus
Lõppsagedus
Sisestage kasutaja määratud sagedus.
Kiirus, millega seade, nagu modem, saadab programmile
sümboleid.
Heli- või videosignaalide laadimine kandjale.
Unikaalne igale kasutajale määratud tuvastuskood.
Sisestage kasutaja määratud algussageduspiirkond.
Sisestage kasutaja määratud lõppsageduspiirkond.
❐❐Kaabel-DTV seadistamine
HOME ➾ Seadistused ➙ SEADED ➙ Kaabel-DTV seadistamine
[ainult kaabelrežiimis]
Teenusepakkuja
Kanali
automaatne
värskendamine
Seadistage teenusepakkuja.
Kui muudate teenusepakkujat, kustutatakse olemasolevad
salvestatud programmid ja hakkab tööle automaatne
häälestus.
• Sees: saate kõikide värskendatud programmide kohta
teavet, kaasa arvatud programmi kohta, mida hetkel
vaatate.
• Väljas: saate teavet ainult selle värskendatud
programmi kohta, mida hetkel vaatate.
✎✎ Kasutajale saadavalolevate valikute arv menüüs Teenusepakkuja oleneb
asukohariigis saadavalolevate teenusepakkujate arvust.
✎✎ Kui toetatavate teenusepakkujate arv igas riigis on 1, muutub vastav
funktsioon mitteaktiivseks.
✎✎ Kui teenusepakkujaks on määratud Ziggo, ei saa valida valikut Kaabel-DTV
seadistus.
❐❐Manuaalne häälestuse kasutamine
HOME ➾ Seadistused ➙ SEADED ➙ Manuaalne häälestus
Reguleerib programme manuaalselt ja salvestab tulemused.
Digitaalse leviedastuse puhul saab kontrollida signaali tugevust ja kvaliteeti.
❐❐Programmide redigeerimine
HOME ➾ Seadistused ➙ SEADED ➙ Programmi redigeerimine
Redigeerib salvestatud programme.
Määrake lemmikprogramm, blokeerige/deblokeerige programm, jätke vahele
valitud programm jne.
Ratas(OK) ➙
(Ekraani kaugjuhtimine)
(või vajutage nuppu TEXT.)
[Sõltub riigist]
Teletext on telejaama tasuta teenus, mis pakub tekstipõhist teavet
teleprogrammide, uudiste ja ilma kohta.
Selle teleri teleteksti dekooder toetab süsteeme SIMPLE, TOP ja FASTEXT.
Värviline nupp
Numbrinupp
ꔵ
Eelmise või järgmise lehe valimine.
Sisestab lehe numbri, millele liikuda.
Eelmise või järgmise lehe valimine.
❐❐Teletexti erifunktsioonid
Ratas(OK) ➙
(Ekraani kaugjuhtimine)
(või vajutage nuppu T. OPT.)
Valige menüü Teksti valik.
ꔻ Indeks
ꔾ Aeg
ꕀ Hoia
Valige indeksileht.
Teleprogrammi vaadates valige see menüü, et kuvada ekraani
üleval paremal nurgas kellaaega.
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui
teletekstileht sisaldab 2 või enam alamlehte.
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale toomiseks, nagu
näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
ꔼ Uuenda Kuvab ekraanil telepildi järgmise teletekstilehe ootamise ajal.
[Ainult digirežiimis]
Keel
Määrab teleteksti keele.
ꔽ Näita
Ratas(OK) ➙
(Näyttökauko-ohjaimessa)
(või vajutage nuppu TEXT.)
[Ainult Ühendkuningriigis/Iirimaal]
Teler võimaldab juurdepääsu digitaalsele teletekstile, millega saate vanema
analoogse teletekstiga võrreldes parema teksti, graafika jne. Digitaalsele
teletekstile on juurdepääs spetsiaalse digitaalse teleteksti teenustega ja eriliste
teenustega, mis kannavad üle digitaalset teleteksti.
❌❌Teletekst digiteenuse kaudu
1 Vajutage numbrinuppu või nuppu ꔵ, et valida teatud teenus, mis edastab
digitaalset teleteksti.
2 Noudata digitaalisen teksti-TV:n ohjeita ja siirry seuraavaan vaiheeseen
valitsemalla Ratas (OK), TEXT, sekä painamalla siirtymispainikkeita,
numeropainikkeita, punaista, vihreää, keltaista tai sinistä painiketta jne.
3 Teistsuguse digitaalse teleteksti teenuse kasutamiseks vajutage numbrinuppu
või nuppu ꔵ.
❌❌Teletekst digiteenuses
1 Vajutage numbrinuppu või nuppu ꔵ, et valida teatud teenus, mis edastab
digitaalset teleteksti.
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu TEXT või värvilist nuppu.
3 Noudata digitaalisen teksti-TV:n ohjeita ja siirry seuraavaan vaiheeseen
valitsemalla Ratas(OK) tai painamalla siirtymispainikkeita, numeropainikkeita,
punaista, vihreää, keltaista tai sinistä painiketta jne.
4 Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja teleri vaatamise jätkamiseks vajutage
nuppu TEXT või värvilist nuppu.
HOME ➾ Seaded ➙ VALIK ➙ Data Service
[Sõltub riigist]
See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne
teletekst) või Teletext, kui mõlemad on samaaegselt olemas.
Kui on olemas ainult üks neist, on kas MHEG või Teletext aktiveeritud
hoolimata sellest, kumma suvandi te valisite.
HOME ➾ Seaded ➙ SEADED ➙ CI info
• See funktsioon võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised
teenused).
• Kui eemaldate CI-mooduli, ei saa te vaadata tasulisi teenuseid.
• CI (Common Interface – üldine liides) funktsioonid ei pruugi olla võimalikud
sõltuvalt riigi edastuse tingimustest.
• Kui moodul paigaldatakse CI-pessa, saate kasutada mooduli menüüd.
• Mooduli ja nutikaardi ostmiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.
• Kui lülitate teleri sisse pärast CI-mooduli paigaldamist, ei pruugita enam
heli väljastada. See ei pruugi ühilduda CI-mooduli ja nutikaardiga.
• Kui kasutate CAM-i (Conditional Access Module – tingimuspääsumoodul), veenduge, et see vastab täielikult kas DVB-CI või CI plusi
nõuetele.
• CAM-i (Conditional Access Module – tingimus-pääsumoodul) ebaõige
kasutus võib põhjustada kehva pilti.
HOME ➾ Seadistused ➙ PILT ➙ Kuvasuhe
Valib ekraani kuvasuhte.
16:9
Skaneerimine
Algne suurus
Muudab kujutiste suurust, et need ekraani laiusega sobitada.
Kuvab videokujutised algses suuruses ja kujutise osi
ekraaniserva taha peitmata.
✎✎ Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle 720p) on saadaval
valik Skannimine.
Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, muudetakse see
automaatselt tavapildivormingusse.
Täisekraan
4:3
14:9
Suum
Kino suum
Kui teler saab laiekraani signaali, pakub see teile võimaluse
reguleerida pilti horisontaalselt või vertikaalselt lineaarses
proportsioonis, et täita kogu ekraan.
Suuruses 4:3 ja 14:9 video täisekraanil esitamist toetatakse
DTV-sisendi vahendusel videot moonutamata.
✎✎ Režiimides Analoog/DTV/AV/Scart on valik Täisekraan
saadaval.
Muudab pildi suuruse 4:3 standardile.
Saate vaadata pildivormingus 14:9 või vaadata telesaadet
režiimis 14:9. 14:9 vorming kuvatakse samamoodi nagu 4:3
vorming, kuid seda nihutatakse nii üles kui ka alla.
Muudab kujutise suurust, et see sobiks ekraani laiusega. Pildi
ülemine ja alumine serv võivad ekraanilt välja jääda.
Valige kino suum, kui soovite suurendada pilti õiges
proportsioonis.
✎✎ Välisseadme vahendusel vaatamisel võib see põhjustada kujutise
sissepõlemise:
- statsionaarse tiitriga video (võrgunimega)
- 4:3 kuvasuhet kasutati pikema perioodi vältel
Olge nende funktsioonide kasutamisel ettevaatlik.
✎✎ Kasutatav pildisuurus võib olenevalt sisendsignaalist erineda.
✎✎ Ekraani kuvasuhted HDMI/RGB-PC-sisendrežiimides on kasutatavad ainult
vormingutes 4:3 ja 16:9.
✎✎ [Mudelitele, mis toetavad 2160p] Kui sisendiks on 2160p signaal või teie
arvuti eraldusvõimeks on seadistatud 3840 x 2160, on Kuvasuhe väärtuseks
seadistatud Skaneerimine.
❐❐Pildi reguleerimine arvuti sisendrežiimis
HOME ➾ Seadistused ➙ PILT ➙ Ekraan
Reguleerib pilti RGB-PC-režiimis.
Eraldusvõime
Määrab soovitud eraldusvõime.
✎✎ Eraldusvõime saab valida vaid siis, kui arvuti
eraldusvõimeks on määratud 1,024 x 768, 1,280 x 768 või
1,360 x 768.
Automaatne
Optimeerib pilti.
konfiguratsioon
Asend / suurus Kui ekraanisuurus või asend on moonutatud, saab kasutaja
/ faas
neid otse reguleerida.
Lähtestab kõik arvuti sisendrežiimis tehtud pildisätte
Lähtesta
muudatused.
❐❐Arvuti eraldusvõime määramine
1 Paremklõpsake arvuti töölaual ja valige 「Properties」 (Atribuudid).
2 Klõpsake valikul 「Settings」 (Seaded) ja vaadake eraldusvõime määramiseks
toetusega vorminguid.
3 Valige järgmises sätteaknas 「Advanced (Täpsemalt) → Monitor → Monitor
Settings (Monitori seaded)」. Optimaalse vertikaalsageduse valimiseks
vaadake toetusega vorminguid.
✎✎ Arvutirežiimis annab parima pildikvaliteedi 1,024x768 eraldusvõime.
✎✎ Eraldusvõime sätted erinevad sõltuvalt arvuti tüübist.
❌❌Toetusega vormingud
Arvuti
sisendrežiim
Eraldusvõime
HDMI
RGB-PC
640x350
720x400
640x480
800x600
1,024x768
Horisontaalsagedus
(kHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
Vertikaal
sagedus (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
HOME ➾ Kiirmenüü ➙ AV režiim
Määrab parima pildi/audio, mida on erinevate AV-režiimide jaoks
optimeeritud.
Väljas
Film/
ꔧ Film
Mäng
Kasutab menüüs Picture (Pilt) / sound (Heli) määratud väärtust.
Optimeerib pildi- ja helisätted filmide vaatamiseks.
Optimeerib pildi- ja helisätted mängude mängimiseks.
✎✎ ꔧ [sõltub mudelist]
THX (Thomlinson Holman’s Experiment) on heli- ja
videosertifikatsioonistandard, mille võttis kasutusele George Lucas ja
Thomlinson. THX sertifikatsiooniga ekraan tagab tavapärasest parema
kvaliteedi nii riist- kui ka tarkvara abil.
❐❐Pildiviisardiga piltide reguleerimine
HOME ➾ Seaded ➙ PILT ➙ Pildiviisard Ⅱ
Kasutage kaugjuhtimispulti ning järgige pildiviisardi suuniseid pildi optimaalse
kvaliteedi kalibreerimiseks ja reguleerimiseks kallite mustriseadmete või
spetsialisti abita.
Optimaalse kvaliteedi saavutamiseks järgige suuniseid.
❐❐Pildirežiimi valimine
HOME ➾ Seaded ➙ PILT ➙ Pildirežiim
Valib programmi vaatamiskeskkonnale optimeeritud pildirežiimi.
Vivid (Elav)
Standard
APS
Suurendab kontrasti, heledust ja teravust, et kuvada
elavamaid kujutisi.
Kuvab kujutised kontrasti, heleduse ja teravuse
standardtasemel.
APS: automaatne energiasääst
See režiim määrab optimaalse heleduse
olenevalt ümbritsevast vagustusest ja sellel on
energiasäästufunktsioon. See määrab ka optimaalse
pildikvaliteedi ja minimaalse elektritarbimise olenevalt
sisendpildist.
Cinema / ꔧ
Cinema/Game
(Film / Mäng)/
FOTOD
ꕋ Expert
(Ekspert)
Kuvab optimaalse pildi filmi, mängu ja foto (liikumatu pilt)
jaoks. [ꔧ Cinema : sõltub mudelist]
Menüü pildikvaliteedi reguleerimiseks, mis võimaldab
ekspertidel ja asjaarmastajatel telerit parima
kvaliteediga vaadata. Menüü on ISF-sertifikaadiga ning
seda pakutakse pildi häälestusekspertidele. (ISF logo
võib kasutada vaid ISF-sertifikaadiga teleritel.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control
✎✎ Sõltuvalt sisendsignaalist võib saadaolevate pildirežiimide vahemik erineda.
✎✎ ꕋ Ekspertrežiim on pildi häälestajatele spetsiaalse kujutise abil pildi
juhtimiseks ja peenhäälestamiseks. Tavaliste kujutiste korral ei ole efektid väga
dramaatilised
❐❐Pildirežiimi peenhäälestamine
HOME ➾ Seaded ➙ PILT ➙ Pildirežiim ➙ Kontrast / Heledus /
Teravus / Värv / Varjund / Värvitemp.
Esmalt valige soovitud pildirežiim.
Kontrast
Heledus
Teravus
Värv
Varjund
Reguleerib ekraani heledate ja tumedate piirkondade
erinevust.
Reguleerib ekraani üleüldist heledust.
Reguleerib heledate ja tumedate piirkondade piiride
teravust.
Reguleerib ekraanivärve tumedamaks või
heledamaks.
Reguleerib punase/rohelise värvitasakaalu.
Värvitemp.
Reguleerib värve soojemaks või jahedamaks.
✎✎ Sisendisignaalist või muudest pildisätetest sõltuvalt võib üksikasjalike
elementide reguleerimisvahemik erineda.
❐❐Täiustatud juhtimine
HOME ➾ Seaded ➙ Pilt ➙ Pildirežiim ➙ Täiustatud juhtimine/
Ekspertjuhtnupp
Kalibreerib ekraani iga pildirežiimi jaoks või reguleerib eriekraani pildisätteid.
Esmalt valige soovitud pildirežiim.
Dünaamiline
kontrastsus
Eelistatud värv
Reguleerib kontrasti ja värvi optimaalse tasemeni
vastavalt ekraani heledusele.
Ekraani värv: ekraani värvi spektri saab eraldi määrata, et
rakendada kasutaja määratud ekraani värvi.
Muru värv: loomuliku värvi spektri (rohumaa, mäed jne)
saab eraldi määrata.
Taeva värv: taeva värv määratakse eraldi.
Superresolutsioon
GAMMA
Värvigamma
Servaparendaja
xvYCC
Värvifilter
Ekspertmuster
Annab kristallselge pildi, parendades selleks häguste või
ebaselgete alade detaile.
Määrab gradatsioonikõvera vastavalt pildisignaali
väljundile seoses sisendsignaaliga.
Valib esitatavate värvide vahemiku.
Näitab video selgemaid ja iseloomulikemaid ning
naturaalsemaid servasid.
Esitab rikkalikumad värvid.
Filtreerib spetsiaalse värvispektri RGB värvides küllastuse
ja tooni täpseks peenhäälestamiseks.
Ekspertreguleerimisel kasutatavad mustrid.
Reguleerib ekraani üleüldist tooni.
White Balance
Ekspertrežiimis saab peenhäälestuse määrata valikus
Meetod / Mall jne.
Ekspertide kasutatav funktsioon värvide reguleerimiseks
Colour Management kuuevärvilise testmustri abil (punane/roheline/sinine/
System
tsüaan/magenta/kollane) teisi värvialasid mõjutamata.
(Värvihaldussüsteem) Tavaliste kujutise korral ei pruugi reguleerimised värvides
märkimisväärseid muudatusi esile tuua.
✎✎ Sisendisignaalist või muudest pildisätetest sõltuvalt võib üksikasjalike
elementide reguleerimisvahemik erineda.
❐❐Täiendavate pildisuvandite määramine
HOME ➾ Seaded ➙ PILT ➙ Pildirežiim ➙ Pildivalikud
Reguleerib piltide detailset seadistamist.
Müravaigistus
Vähendab mürataset videos.
Reguleerib ekraani heledust või tumedust vastavalt
Musta tase
pildisisendi musta tasemele, kasutades selleks ekraani
tumedust.
Filmirežiim
Optimeerib ekraani filmide vaatamiseks.
[sõltub mudelist]
Motion Eye Care
Reguleerib ekraani heledust silmade kaitsemiseks.
❐❐Pildirežiimi lähtestamine
HOME ➾ Seaded ➙ Pilt ➙ Pildirežiim ➙ Pildi lähtestamine
Lähtestab kasutaja kohandatud väärtused.
Kõik pildirežiimid lähtestatakse. Valige pildirežiim, mille soovite lähtestada.
HOME ➾ Seadistused ➙ PILT ➙ Pildirežiim ➙ Pildisuvand ➙
TruMotion
Parandab pilti, et liikumine oleks sujuvam.
Sujuv
Puhasta
Kasutaja
Funktsiooni De-Judder väärtuseks on seadistatud 3.
Funktsiooni De-Judder väärtuseks on seadistatud 7.
Funktsiooni De-Judder väärtust saab seadistada käsitsi.
• De-judder : see funktsioon reguleerib ekraani värinat.
✎✎ Kui videosignaal on 60Hz, ei pruugi TruMotion töötada.
❐❐Helirežiimi kasutamine
HOME ➾ Seadistused ➙ AUDIO ➙ Helirežiim
Optimeerib teleri audiot valitud helirežiimile.
Standard
Muusika / Film /
Sport / Mäng
Elav
Kasutaja seade
Sobib igat tüüpi videole.
Optimeerib audio kindlale žanrile vastavaks.
Esitab hääli rikkaliku bassi ja selgete kõrgemate
helidega.
Reguleerib helitugevuse valitud tasemel kasutaja
seadmestiku vahendusel.
❐❐Helitugevuse peenhäälestamine
HOME ➾ Seadistused ➙ AUDIO ➙ Kasutaja ekvalaiser
Määrab helirežiimi esmalt kasutajaseadete abil.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Lähtesta
Seadistab EQ, heliribasid käsitsi reguleerides.
Lähtestab ekvalaiseri väärtuse, mida kasutaja on
muutnud.
❐❐Helitugevusrežiimi seadistamine
HOME ➾ Seadistused ➙ Heli ➙ Helitugevuse režiim
Saate seadistada helitugevuse juhtimiseks erinevaid režiime.
Automaatne
helitugevus
Helitugevuse
juhtimine
Lülitab funktsiooni Automaatne helitugevus olekusse Sees.
Erinevad helitugevused olenevalt programmist. Seejärel
reguleeritakse neid eri programme vahetades automaatselt,
pakkudes teile soovitud telerivaatamise kogemust.
Üksiku helitugevuskurvi kasutamine võib sõltuvalt keskkonnast
lõppeda kuuldamatu või valju heliga. Kohandab helitugevuse
tasemeid sõltuvalt kellaajast (päev/öö).
❐❐Funktsiooni Sound Optimizer kasutamine
HOME ➾ Seadistused ➙ Heli ➙ Sound Optimizer
Võimaldab kohandatud teleri jaoks kasutada optimeeritud heli.
Tavaline
Seinakinnitus
Statiivi tüüp
Tavaline helirežiim.
Optimeerib heli seinale kinnitatud teleri jaoks.
Optimeerib heli statiivile kinnitatud teleri jaoks.
❐❐Ruumilise heli kasutamine
HOME ➾ Seadistused ➙ Heli ➙ Virtual Surround
LG patenteeritud audiotöötlustehnoloogia võimaldab kahe kõlari abil saavutada
5.1-kanalilise ruumilise heli efekti.
✎✎ Kui suvandi Selge hääl ll olekuks on määratud Sees, ei saa valida funktsiooni
Virtual Surround.
❐❐Funktsiooni Selge hääl ll kasutamine
Home ➾ Seadistused ➙ Heli ➙ Selge hääl ll
Võimendab heli selgust.
❐❐Audio ja video sünkroonimine
HOME ➾ Seadistused ➙ Heli ➙ AV sünkroonimine
Sünkroonib video ja audio otse, kui need ei kattu.
Kui määrate suvandi AV sünkroonimine olekuks Sees, saate ekraanipildi jaoks
kohandada heliväljundit (TV-kõlarid või SPDIF).
TV-kõlar
SPDIF
Kohandab teleri sisekõlarite heli sünkroonsust.
Nupp „–” muudab heliväljundi vaikeväärtusest kiiremaks ja
nupp „+” aeglasemaks.
(Sony Philips Digital InterFace) Kohandab
digitaalaudiopesaga ühendatud kõlarite heli sünkroonsust.
Nupp „–” muudab heliväljundi vaikeväärtusest kiiremaks ja
nupp „+” aeglasemaks.
Bypass
väljastab levisignaale või välisseadme heli ilma
heliviivituseta. Heli väljastamine võib toimuda enne video
väljastamist, kuna video sisendi jõudmine telerisse võtab
aega.
❐❐ARC-režiimi kasutamine
HOME ➾ Seadistused ➙ Heli ➙ Heli seadistamine ➙ ARC-režiim
Väliseid audioseadmeid saab ühendada kiire HDMIⓇ-kaabli kaudu ilma täiendava
optilise audiokaablita, et väljastada SPDIF-i. See ühendub SIMPLINK-iga.
Ühendage funktsiooni ARC (Audio Return Channel) toetav väline seade
HDMI(ARC) porti.
Isegi kui ühendatud ARC-toetusega väline audioseade on
Väljas lülitatud sisse, ei töödelda audio väljastamist automaatselt välise
audioseadme kõlarite kaudu.
Kui ARC-toetusega väline audioseade on sisse lülitatud, töödeldakse
audio väljastamist automaatselt välise audioseadme kõlarite kaudu.
Sees
SIMPLINK-i kohta leiate teavet menüüst 「Üldine → Välisseadmete
juhtimine」.
✎✎ Välisseadmetega ühendamisel ühendage terminaliga ARC-only.
✎✎ Välisseadmete ühendamisel kasutage kiiret HDMIⓇ-kaablit.
✎✎ ARC-funktsiooniga kolmanda osapoole seadme kasutamisel võivad tekkida
talitlushäired.
❐❐Audio tasakaalu kohandamine
HOME ➾ Seadistused ➙ Heli ➙ Heli seadistamine ➙ Tasakaal
Kohandab vasakut/paremat audio tasakaalu.
❐❐TV-kõlarite kasutamine
HOME ➾ Seadistused ➙ Heli ➙ Heli seadistamine ➙ TV-kõlar
Kui kuulate heli läbi teleriga ühendatud välise audioseadme kõlarite, võidakse TVkõlarid välja lülitada. Kui kodukino on ühendatud SIMPLINK-iga, lülitab suvandi TVkõlar olekuks Väljas määramine kodukino automaatselt sisse.
TV-kõlaritest ei väljastata heli.
Väljas Esitab teleri heli teleriga ühendatud välise audioseadme kõlarite kaudu.
✎✎ Kohandab helitugevust välisseadmel oleva nupu kaudu.
Sees Esitab teleri heli TV-sisekõlarite kaudu.
❐❐Digitaalse heliväljundi kasutamiseks
HOME ➾ Seadistused ➙ HELI ➙ Heli seadistamine ➙ Digitaalne
heliväljund
Seadistab digitaalse heliväljundi.
Element
Automaatne
PCM
Helisisend
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Kõik
Digitaalne heliväljund
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐DTV-heli seadistamine
HOME ➾ Seadistused ➙ HELI ➙ DTV-heli seadistamine
[sõltub mudelist]
Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, võimaldab see funktsioon valida teile
sobiva tüübi.
Kui olekuks on määratud AUTOMAATNE, on otsingu järjestuseks HE-AAC →
Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG ning heli väljastatakse esmalt leitud
audiovormingus.
✎✎ Itaalias on järjestuseks HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
✎✎ Ainult Uus-Meremaal on järjekord Dolby Digital+ → Dolby Digital → HEAAC → MPEG.
✎✎ Kui valitud audiovormingut ei toetata, võidakse väljastamiseks kasutada
teist audiovormingut.
❐❐Välise sisendi valimine
HOME ➾ Sisendi loend
Valib välise sisendi.
Sisendi loend
Valib kõlari.
TV-kõlar
Valib sisendi.
Antenn
USB
AV
Component
HDMI1
HDMI2
Muuda seadme nime
SimpLinki seade
Seadistab SIMPLINK-i.
Redigeerib välisterminaliga ühendatud välisseadme
nime.
❐❐SIMPLINK-i kasutamine
SIMPLINK on funktsioon, mis võimaldab mugavalt juhtida ja hallata erinevaid
multimeediumiseadmeid oma teleri kaugjuhtimispuldiga ainult SIMPLINK-i
menüü kaudu.
1 Ühendage HDMI-kaabli abil teleri HDMI IN-terminal SIMPLINK-i seadme
HDMI-väljundterminaliga. SIMPLINK-funktsiooniga kodukinode puhul tuleb
HDMI-terminalid ühendada ülalkirjeldatud viisil. Lisaks tuleb teleri optiline
digitaalne audioväljund optilise kaabli abil ühendada SIMPLINK-seadme
optilise digitaalse audiosisendiga.
2 Valige HOME ➾ SIMPLINK. Kuvatakse menüüaken SIMPLINK.
3 Valige Määra SIMPLINK menüüaknas SIMPLINK. Kuvatakse SIMPLINK-i
seadistusaken.
4 Määrake SIMPLINK-i seadistusaknas. SIMPLINK olekusse Sees.
5 Sulgege SIMPLINK-i seadistusaken.
6 Valige kontrollimiseks seade menüüst HOME ➾ SIMPLINK.
✎✎ See funktsioon töötab ainult seadmetega, millel on SIMPLINK-i logo
(
).
Veenduge, et välisseadmel on SIMPLINK-i logo.
✎✎ SIMPLINK-funktsiooni kasutamiseks on vaja kiiret HDMIⓇ-kaablit
(kaablil peab olema funktsiooni CEC ehk Consumer Electronics Controli
kasutamise võimalus). Kiiretel HDMIⓇ-kaablitel on seadmetevaheliseks
andmevahetuseks 13. viik.
✎✎ Lülitage sisse või valige seadme meediumid koos kodukino
funktsioonidega, et seada kõlarilüliti olekuks HT-kõlar.
✎✎ Ühendage optiline kaabel (müügil eraldi), et kasutada HT-kõlarit.
✎✎ Välisseadmele lülitumisel lõpetatakse seadme töötamine SIMPLINKfunktsiooniga.
✎✎ HDMI-CEC funktsiooniga kolmanda osapoole seadme kasutamisel võivad
tekkida talitlushäired.
❌❌SIMPLINK-funktsioonide selgitus Otseesitamine
Multimeediumiseadme
valik
Plaadi esitamine
Kõigi seadmete toite
väljalülitamine
Esitab multimeediumiseadet kohe teleris.
Valib SIMPLINK-i menüüs multimeediumiseadme,
mida otse teleriekraanilt juhtida.
Haldab multimeediumiseadet teleri
kaugjuhtimispuldiga.
Kui funktsiooni Auto Power olekuks on SIMPLINK-i
seadetes määratud Sees, siis lülitatakse teleri
väljalülitamisel välja ka kõik SIMPLINK-iga
ühendatud seadmed.
Sünkroonis
sisselülitamine
Kõlar
Kui funktsioon Automaatlülitus on SIMPLINKi
seadetes Sees, siis SIMPLINKi seadme
sisselülitamisel lülitub teler sisse.
Valib kas kodukino või teleri kõlari.
HOME ➾ Seaded ➙ PILT ➙ Energiasääst
Vähendab toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
Arukas andur
Väljas
Minimaalne /
Keskmine /
Maksimaalne
Ekraan väljas
Teleri küljes olev andur tuvastab ümbritseva valgustuse ja
kohandab automaatselt ekraani heledust.
Lülitab energiasäästu režiimi välja.
Rakendab eelseadistatud energiasäästu režiimi.
Ekraan lülitub välja ja esitatakse ainult heli.
Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil suvalist nuppu.
❐❐Unetaimeri kasutamine
HOME ➾ Seaded ➙ AEG ➙ Unetaimer
Lülitab teleri pärast määratud minutite möödumist välja.
Tühistamiseks määrake suvandi Unetaimer olekuks Väljas.
❐❐Kehtiva kellaaja seadistamine
HOME ➾ Seaded ➙ AEG ➙ Kell
Kontrollib või muudab teleri vaatamise ajal kellaaega.
Automaatne
Manuaalne
Sünkroonib teleri kella vastavalt telejaama poolt saadetavale
digitaalsele kellaajale.
Seadistab kellaaja ja kuupäeva käsitsi, kui automaatne
seadistus ei vasta kehtivale kellaajale.
❐❐Teleri automaatse sisse- ja väljalülitamise seadistamine
HOME ➾ Seaded ➙ AEG ➙ Sisselülitusaeg/väljalülitusaeg
Määrab sisse-/väljalülitusaja.
Valige suvandi Kordus olekuks Väljas, et tühistada Sisselülitusaeg/
väljalülitusaeg.
✎✎ Suvandi Sisselülitusaeg/väljalülitusaeg kasutamiseks seadistage kehtiv
kellaaeg õigesti.
✎✎ Isegi kui funktsioon Sisselülitusaeg on sees, lülitub teler automaatselt välja
120 minuti möödudes, kui selle aja jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
❐❐Automaatse seisaku seadistamine
HOME ➾ Seaded ➙ AEG ➙ Automaatne seisak
[Sõltub mudelist]
Kui te ei vajuta teleril või kaugjuhtimispuldil teatud aja jooksul ühtegi nuppu,
lülitub teler automaatselt ooterežiimi.
✎✎ See funktsioon ei tööta režiimis Kaupluse demo või tarkvara uuenduse ajal.
❐❐Parooli seadistamine
HOME ➾ Seaded ➙ LUKK ➙ Parooli seadistamine
Seadistab või muudab teleri parooli.
✎✎ Algselt on parool 「0000」.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool mitte 「0000」, vaid 「1234」.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa parooliks määrata 「0000」.
❐❐Süsteemi lukustamine
HOME ➾ Seaded ➙ LUKK ➙ Süsteemilukk
Lubab vaadata ainult teatud programme, blokeerides teised kanalid ja
välisseadmete sisendid.
Valige suvandi Süsteemilukk olekuks Sees.
Blokeerib programmid, mis on lastele sobimatud. Programme
Programmi
saab valida, kuid ekraan jääb tühjaks ja heli vaigistatakse.
blokeerimine
Lukustatud programmi vaatamiseks sisestage parool.
Vanemlik
järelvalve
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitatavale
teabele. Seetõttu see funktsioon ei toimi, kui signaalil on vale
informatsioon.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele vaadata
teatud täiskasvanute programme.
Blokeeritud programmi vaatamiseks sisestage parool.
Kategooriad erinevad riigiti.
Sisendi
Blokeerib sisendallikad.
blokeerimine
HOME ➾ Seaded ➙ VALIK ➙ Keel
Saate valida ekraanil kuvatava menüü keele ja audio keele.
Menüü keel
Audio keel
Subtiitri keel
Valib ekraanil kuvatava teksti keele.
[Ainult digirežiimis]
Mitut keelt hõlmava digitelevisiooni vaatamisel saate
valida soovitud keele.
[Ainult digirežiimis]
Kasutage funktsiooni Subtiitrid, kui subtiitreid
edastatakse kahes või enamas keeles.
✎✎ Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed
puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Teksti keel
Hääle otsingu
keel
[Ainult digirežiimis]
Kasutage teksti keele funktsiooni, kui teksti edastatakse
kahes või enamas keeles.
✎✎ Kui valitud keeles teleteksti andmed puuduvad,
kuvatakse teletekst vaikimisi keeles.
✎✎ Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil
valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida
häireid.
Valige keel hääle otsingu jaoks.
✎✎ Seda seadistust toetavad ainult hääle otsingu jaoks
kohandatud mudelid.
HOME ➾ Seaded ➙ VALIK ➙ Riik
Saate määrata riigi, mida teler kasutab.
Teleri seadeid muudetakse vastavalt valitud riigi edastuse keskkonnale.
✎✎ Kui riigi seadeid muudetakse, võidakse kuvada Automaatne häälestus
teabeekraan.
✎✎ Riigis, kus digitaalse edastuse määrus ei kehti, ei pruugi mõned DTVfunktsioonid töötada sõltuvalt digitaalse edastuse oludest.
✎✎ Kui riigi seadistuseks on valitud „--”, on saadaval Euroopa maapealsed
digitaalsed standardedastusega programmid, kuid DTV-funktsioonid ei pruugi
korralikult töötada.
HOME ➾ Seaded ➙ VALIK ➙ Abifunktsioonid puuetega kasutajatele
Kommentaarid või subtiitrid kuulmis- või nägemisraskustega inimestele.
Kuulmispuue
Audio kirjeldus
Funktsioon kuulmispuudega inimestele.
Kui see valik on sisse lülitatud, kuvatakse subtiitreid
vaikimisi.
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile
seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta
teleprogrammis.
Kui suvandi Audio kirjeldus olekuks on valitud Sees,
pakutakse tavaheli ja audio kirjeldust ainult nendele
programmidele, millel on kaasas audio kirjeldus.
❐❐Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi (Magic Remote
Control) registreerimine
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks registreerige see kõigepealt
oma teleriga.
Registreerige liikumistundlik kaugjuhtimispult (Magic Remote Control) enne
kasutamist alljärgnevate juhiste järgi.
1 Lülitage teler sisse, oodake umbes 10 sekundit ja seejärel vajutage
ratast(OK) kaugjuhtimispulti samal ajal telerile suunates.
2 Kaugjuhtimispult registreeritakse automaatselt ja teleri ekraanil kuvatakse
teade registreerimise lõpetamise kohta.
✎✎ Kui teil ei õnnestunud liikumistundlikku kaugjuhtimispulti registreerida,
lülitage teler välja ja proovige uuesti.
❐❐Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi taasregistreerimine
1 Hoidke nuppe HOME ja BACK umbes 5 sekundit samaaegselt all.
2 Suunake kaugjuhtimispult teleri suunas ja hoidke ratast(OK) umbes 5
sekundit all.
✎✎ Teleri lähtestamiseks ja taasregistreerimiseks vajutage nuppu BACK, samal
ajal hoides kaugjuhtimispulti viis sekundit teleri suunas.
❐❐Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi (Magic Remote
Control) kursori seadistamine
HOME ➾ Seadistused ➙ VALIK ➙ Kursor
Määrab teleri ekraanile kuvatava kursori kiiruse ja kuju.
Kiirus
Kuju
Suurus
Joondus
Määrab kursori liikumiskiiruse.
Valib kursori kuju erinevate valikute hulgast.
Valib kursori suuruse.
Määrake olekuks Sees. Kui kursori ja kaugjuhtimispuldi tegelik
suund ei ühti, liigutage liikumistundlikku kaugjuhtimispulti
(Magic Remote Control) vasakule ja paremale, et seda uuesti
joondada. Kursor joondatakse automaatselt keskele, muutes
selle juhtimise lihtsamaks.
✎✎ Kui kursorit mõnda aega kasutatud pole, kaob see ära. Kui kursor
kaob ekraanilt, keerake liikumistundlikku kaugjuhtimispulti vasakule ja
paremale. Siis ilmub see uuesti.
✎✎ Kui vajutate ekraanil kursorit liigutades noolenuppu, kaob kursor ära ja
liikumistundlik kaugjuhtimispult (Magic Remote Control) toimib nagu
tavaline kaugjuhtimispult.
✎✎ Kasutage sobiva kauguse ulatuses, milleks on 10 meetrit (33 jalga).
Kui kasutate kaugjuhtimispulti kaugemalt või otsenähtavust segavad
takistused, võib tekkida talitlushäireid.
✎✎ Läheduses olevad elektroonilised seadmed võivad põhjustada sidehäireid.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga (Magic Remote Control) sama
sagedusvahemikku (2,4 GHz) kasutavad seadmed, näiteks mikrolaineahjud
ja traadita kohtvõrgud, võivad põhjustada häireid.
✎✎ Liikumistundlik kaugjuhtimispult (Magic Remote Control) võib minna katki,
kui see kukub maha või seda kahjustatakse muul moel.
✎✎ Olge ettevaatlik, et te ei lööks seda vastu teisi kõvasid esemeid, näiteks
vastu mööblit või põrandat.
❐❐Mustriviipe funktsiooni kasutamine
Vajutage ratast(OK) ajal, mil kuvatakse tavalist videoekraani ja tõmmake
mustrit ekraani poole.
Eelmine kanal: liigub tagasi eelmisele kanalile.
Hiljutine loend: näitab hiljuti vaadatud kanaleid.
✎✎ Kui teatud aknad on avatud, ei pruugi see toimida.
❐❐Telerirežiimi muutmine
HOME ➾ Seaded ➙ VALIK ➙ Režiimi seadistamine
Valib Kodukasutus või Kaupluse demo .
Kodus kasutamiseks valige Kodukasutus.
Kaupluse demo on režiim kaupluses kasutamiseks.
❐❐ISM-meetodi kasutamine
HOME ➾ Seaded ➙ VALIK ➙ ISM-meetod
See funktsioon vähendab püsikujutiste tekkimist, mida põhjustab staatiliste
kujutiste pikka aega kuvamine.
• Tavaline: viib püsikujutiste tekkimise miinimumini vähendades staatiliste
kujutiste kuvamise ajal nende heledust järk-järgult ning suurendades liikuvate
piltide heledust.
• Süstik: viib püsikujutiste tekkimise miinimumini liigutades kujutisi iga 2 minuti
järel vasakule, paremale, üles või alla.
• Värvipesu: vähendab püsikujutiste tekkimist liigutades iga pikslit kindla
ajaperioodi jooksul ekraanil kindla mustri alusel. Palun kasutage seda
funktsiooni ajutiste püsikujutiste vähendamiseks.
✎✎ Püsikujutised tekivad plasmatelerite puhul, kui need kuvavad staatilisi kujutisi
pikka aega. ISM-meetod lükkab püsikujutise tekkimise edasi, kuid ei eemalda
seda nähtust täielikult. Palun olge selle funktsiooni kasutamisel tähelepanelik.
❐❐Algseadete taastamine
HOME ➾ Seaded ➙ VALIK ➙ Tehaseseadete lähtestamine
Kustutab kõik valikulised seaded ja naaseb esialgsesse vaikerežiimi.
Kui lähtestamine on lõpetatud, lülitab teler end ise välja ja sisse.
✎✎ Kui Lukustussüsteem on aktiveeritud, kuvatakse hüpikaknas parooliviip.
✎✎ Lähtestamise ajal ei tohi toidet välja lülitada.
❐❐Avakuva kasutamine
Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu HOME.
Kõik ühel kuval olevad Smart TV funktsioonid võimaldavad igaühel külluslikule
sisule ja rakendustele mugavalt juurde pääseda kiire ja lihtsalt kasutatava menüü
kaudu, mis on korraldatud teemade, nagu Otse-TV, Kaart, Minu rakendused jne,
alusel.
Sisselogimine
Premium
Ilm
Rohkem...
Uudised
11-1 MBC HD
Kaardi redigeerimine
SMART SHARE
Film
Sport
4. juuli 20:30
Foto
Kaart
Rohkem...
Tron
Toy Story
Monster
Ghost
Abata
UP
Thanks
My Boy
Võrgus
levivad
videod
Mäng
Minu rakendused
Sisendi loend
Seadistused
Otsing
Internet
LG Smart...
Programm...
MINU KAART
Kasutatava kaardi valimine
Media Link
Smart Share
Kiirmenüü
Kasutusjuhend
Minu rakendused
❐❐Suvandi MINU KAART kasutamine ja redigeerimine
HOME ➾ MINU KAART
Selleks, et saaksite erinevat sisu ja erinevaid funktsioone hõlpsasti vaadata ja
neile juurde pääseda, on põhifunktsioonid grupeeritud kategooriatesse ja kuvatud
kaartidel.
Vajutades kaardi nimele saate vastava kategooria leheküljele liikuda.
Vajutage avaekraani ülaosasRedigeeri, et vahetada kaartide asendit või luua oma
kaart. (Te ei saa redigeerida Live ja Premium kaarte.)
❐❐Minu rakenduste kasutamine
HOME ➾ My Apps
Vajutage avaekraani alaosas My Apps või vajutage MY APPS nuppu
kaugjuhtimispuldil.
Vajutage My Apps, et vaadata eelnevalt installitud rakendusi ja teie poolt
allalaaditud rakendusi.
Minu rakendused
Sisendi loend Seadistused
Otsing
Internet
LG Smart...
Käivitatava rakenduse valimine
Programm...
Media Link
Smart Share
Kiirmenüü
Kasutusjuhend
❐❐Üksuste redigeerimine osas My Apps:
HOME ➾ My Apps ➙ Redigeeri
Valige My Apps leheküljel Redigeeri ekraani ülaosas, et rakenduste asukohta
muuta või rakendusi kustutada. Pange tähele, et süsteemi rakenduste asukohta
saab muuta, kuid neid rakendusi ei saa kustutada.
✎✎ Rakenduseikoone lohistades saate muuta üksuste järjekorda või neid
kustutada, kui teie seadmel on liikumistundlik kaugjuhtimispult.
MY APPS
Prügikast
❐❐LG Smart TV sätete haldamine
HOME ➾ Seadistused ➙ VALIK ➙ Smart TV seadistamine
Saate määrata paljusid Premiumiga seotud sätteid ja hallata ID-sid.
Smart TV riik
Premium-versioon
ID nimekiri
Lähtesta
Juriidiline märkus
Saate muuta Smart TV riigi sätet.
Võtab vastu Premium-teenust ja rakendust LG Smart
World teie poolt valitud riigis.
Kuvab premium-teenuse versiooni.
Saate kontrollida ja kustutada telerisse sisse logitud ID-sid.
Kustutab telerist kogu registreeritud ID-teabe.
Kuvab Smart TV juriidilise märkuse.
Smart-funktsioonide kasutamiseks on tarvis traadita- või traadiga võrgu
ühendust.
Võrguühenduse korral saate kasutada Premium sisu, LG Smart Worldi, DLNA-d ja
muud.
❐❐Ühe klõpsuga võrguühendus
Loob hõlpsalt ühenduse traadiga/traadita võrguga.
HOME ➾ Seadistused ➙ VÕRK ➙ Võrguühendus, et luua saadaoleva võrguga
automaatselt ühendus. Järgige teleris kuvatavaid juhiseid.
❐❐Võrku ühendamine täpsemate seadete abil
HOME ➾ Seadistused ➙ VÕRK ➙ Võrguühendus
Kasutamiseks eritingimustes, näiteks kontorites (kus kasutatakse staatilist IP-d).
1 Valige võrguühendus: Traadiga või Traadita.
2 Raadiokohtvõrgu kaudu ühenduse loomisel kasutage ühte järgmistest
võrguühenduse loomise meetoditest.
Pääsupunktide
loend
SSID
sisestamine
WPS-PBC
Loob ühenduse pääsupunktide loendist valitud võrguga.
Loob ühenduse sisestatud traadita pääsupunktiga.
Loob hõlpsalt ühenduse, kui vajutatakse PBC-d toetava traadita
pääsupunkti nuppu.
WPS-PIN
Ad-hoc
Loob hõlpsalt ühenduse, kui pääsupunkti veebisaidile
sisestatakse selle traadita pääsupunkti PIN-kood, millega
soovite ühendust luua.
Loob võrguga ühenduse traadita võrgu funktsiooniga arvuti või
mobiiltelefoni kaudu.
❐❐Funktsiooni Wi-Fi Screen kasutamine
HOME ➾ Seadistused ➙ VÕRK ➙ Wi-Fi Screen Share
Võimaldab kasutada juhtmevaba ühenduse funktsioone, nagu Wi-Fi Direct ja
WiDi.
Jagab nende seadmete ekraani, mis on ühendatud Wi-Fi Screen Share'i abil
Smart Share'is.
1 Seadistage Wi-Fi Screen Share’i väärtuseks Sees. (Kui te seda ei kasuta,
seadistage väärtuseks Väljas.)
2 Aktiveerige Wi-Fi Directi sätted seadmel, millega soovite ühenduse luua.
3 Kuvatakse loend seadmetest, mille saab teleriga ühendada.
4 Valige seade, millega soovite ühenduse luua.
5 Valige Jah, kui kuvatakse ühendamise taotluse teade.
6 Kui seade, mida soovite ühendada, nõustub taotlusega, ühendatakse Wi-Fi
Screen Share.
❐❐Võrgu seadistamine – hoiatus
✎✎ Kasutage standardset LAN-kaablit (Cat5 või kõrgem versioon koos RJ45liitmiku, 10 Base-T või 100 Base TX LAN-pordiga).
✎✎ Modemi lähtestamine võib põhjustada võrguühenduse probleeme. Probleemi
lahendamiseks lülitage toide välja, katkestage ühendus ja ühendage uuesti ning
seejärel lülitage toide sisse.
✎✎ Firma LG Electronics ei vastuta internetiühenduse probleemide eest ega
internetiühenduse põhjustatud vigade, tõrgete või häirete eest.
✎✎ Võrguühendus ei pruugi sõltuvalt Interneti-teenuse pakkujast korralikult
toimida.
✎✎ DSL-võrgu kasutamiseks on vaja DSL-modemit, kaabelvõrgu kasutamiseks
on vaja kaabelmodemit. Olenevalt Teie internetiühenduse teenuseosutajaga
sõlmitud lepingust võib saadaval olla piiratud arvul internetiühendusi ja teleri
võrku ühendamine ei pruugi võimalik olla. (Kui liini kohta on lubatud vaid üks
seade ja arvuti on juba ühendatud, ei saa teisi seadmeid kasutada.)
✎✎ Traadita võrke võivad segada muud seadmed, mis töötavad sagedusel 2,4
GHz (juhtmeta telefonid, Bluetooth-seadmed või mikrolaineahjud). Segada
võivad ka 5 GHz sagedusega seadmed (sama mis muud Wi-Fi-seadmed).
✎✎ Ümbritsev traadita keskkond võib traadita võrgu teenust aeglustada.
✎✎ Kui te kogu kohalikku koduvõrku välja ei lülita, võib mõnel seadmel esineda
võrguliiklust.
✎✎ Pääsupunktiühenduse puhul on vajalik traadita ühendust toetav pääsupunkt
ja seadmel peab olema lubatud traadita ühenduse funktsioon. Teabe
saamiseks traadita ühenduse saadavuse kohta teie pääsupunktil võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
✎✎ Kontrollige pääsupunktiühenduse jaoks pääsupunkti SSID-d ja turvaseadeid.
Vaadake SSID-d ja turvaseadeid pääsupunkti vastavatest dokumentidest.
✎✎ Valed võrguseadmete (traadiga/traadita liinijagaja, jaotur) seaded võivad telerit
aeglustada või põhjustada selle valesti toimimist. Installige seadmed vastavalt
asjakohasele kasutusjuhendile ja seadistage võrk.
✎✎ Olenevalt ühendatud seadmest (nt sülearvuti) ei pruugi ad-hoc ühendus
toimida.
✎✎ Ühendusmeetod võib olla olenevalt pääsupunkti tootjast erinev.
❐❐Smart Share'i kasutamine
HOME ➾ Smart Share
Võimaldab nautida foto-, muusika- ja videofaile teleris, kui ühendate selle USBseadme või koduvõrguga (DLNA, Media Link).
SMART SHARE
Sisu tüüp
Rohkem...
Hiljuti vaadatud
Rohkem...
Äsja lisatud
Rohkem...
Seotud seade
Rohkem...
KÕIK
VIDEOD
FOTO
MUUSIKA
SALVESTATUD
TELESAATED
Seadistused
Ühendamisjuhend
Valib USB HDD-l salvestatud
salvestuse, et seda vaadata/
kustutada.
❐❐Filmi taasesituse juhtimine
Saate juhtida filmide vaatamise ajal taasesitust ja määrata suvandeid.
Soovitud punkti valimine ja esitamine
Option
Esitus
Taasesituse peatamine ja loendisse
naasmine
List
Suvandite määramine
3D-režiimile lülitumine
❐❐Fotovaate juhtimine
Saate juhtida piltide täisekraanil vaatamise ajal taasesitust ja määrata suvandeid.
✎✎ 3D-piltide jaoks ei tööta slaidiseansi efekt isegi siis, kui slaidiseansi
funktsioon on lubatud.
Slaidiseanss
BGM
Fotode kuvamine
slaidiseansina
Taustamuusika esitamine
Pildi pööramine või suurendamine
Valik
Loend
Taasesituse peatamine ja
loendisse naasmine
Suvandite määramine
3D-režiimilelülitumine
❐❐Muusika taasesituse juhtimine
Saate juhtida muusika esitamise ajal taasesitust ja määrata suvandeid.
Soovitud punkti valimine ja
esitamine
Valik
Esitus
Loend
Suvandite määramine
Taasesituse peatamine ja
loendisse naasmine
❐❐Smart Share'iga seotud funktsioonide seadistamine
HOME ➾ Smart Share ➙ Seadistused
Saate muuta Smart Share'i sisu taasesitamisega seotud sätteid.
❌❌Täpsem seadistus
Teleri nimi
Võrgu olek
Wi-Fi Screen
Share
Saate muuta nime, mis kuvatakse teleri otsimisel teistes
seadmetes.
Kontrollib võrguühendust.
Võimaldab kasutada juhtmevaba ühenduse funktsioone, nagu
Wi-Fi Direct ja WiDi.
Lubab/takistab teleri ühendamist teiste seadmetega.
Jaga minu telerit Lülitab DMR-i (digitaalse meediumiedastaja) ühenduse sisse/
välja.
Automaatne
esitamine
kättesaamisel
DivX VOD
Lubab/keelab teistest seadmetest edastatud sisu.
DivX-i registreerimiseks või vabastamiseks.
Kontrollib DivX-kaitsega videote esitamisel DivX-i
registreerimiskoodi. Registreeruge aadressil http://vod.divx.
com.
Registreerimiskoodi saate kasutada filmide laenutamiseks või
ostmiseks aadressil www.divx.com/vod.
✎✎ Laenutatud/ostetud DivX-faile ei saa esitada, kui kasutate
teise seadme DivX-i registreerimiskoodi. Kasutage ainult
sellele seadmele väljastatud DivX-i registreerimiskoodi.
✎✎ Teisendatud faile, mis ei vasta DivX-koodeki standardile,
ei pruugita esitada või nende puhul võib ilmneda
ebanormaalne pilt ja heli.
❌❌Ajalugu
Sisuajaloo kustutamiseks vajutage allolevat nuppu. Kasutage menüüdes Sisu tüüp
ja Seotud seade olevat sisu.
❌❌Privaatsus
Märgistage seade, mida te ei soovi avada menüüdes Äsja lisatud ja Hiljuti
vaadatud.
❐❐Smart Share'i tugifail
Maksimaalne andmeedastuskiirus:
20 Mbps (megabitti sekundis)
Toetatakse järgmisi väliseid subtiitrivorminguid: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Toetatakse järgmisi sisemisi subtiitrivorminguid: XSUB (toetab DivX6-st loodud sisemisi subtiitreid)
❐❐Videotoega koodek
Maksimaalne: 1920 x 1080 @30p
Laiend
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Koodek
VC-1 täpsem profiil, VC-1 liht- ja põhiprofiil
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
Motion Jpeg
MPEG-1 kiht I, II, MPEG-1 kiht III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
H.264/AVC, MPEG-4 osa 2
AAC
Laiend
.mkv
.ts
.trp
.tp
.vob
.mpg
.mpeg
Video
Audio
Video
Koodek
Video
Audio
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
MPEG-1 kiht I, II, MPEG-1 kiht III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 kiht I, II, DVD-LPCM
Audio
MPEG-1 kiht I, II
Audio
Video
MPEG-1
❌❌Kasutatavad muusikafailid
Failitüüp
mp3
Näitaja
Teave
Bitikiirus
32–320 Kbps
Diskreetimissag. 16–48 kHz
Tugi
MPEG1, MPEG2, kiht II, kiht III
❌❌Kasutatavad fotofailid
Failitüüp
Näitaja
Profiil
SOF0: äärejoon
Kasutatav
SOF1: laiendatud järjestikune
failitüüp
SOF2: progressiivne
2D(jpeg, jpg, jpe)
Minimaalne: 64 x 64
3D(jps)
Maksimaalne:
Fotosuurus
tavatüüp: 15 360 (L) x 8640 (K)
progressiivne tüüp: 1920 (L) x 1440 (K)
Kasutatav
mpo
failitüüp
4:3 formaat:
3D (mpo)
Fotosuurus 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536
3:2 formaat: 3648 x 2432
❐❐Video esitamine – hoiatus
✎✎ Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi õigesti töötada.
✎✎ Video- ja subtiitrifailid tuleb panna samasse kausta. Subtiitrite õigesti
kuvamiseks peab video- ja subtiitrifailil olema sama nimi.
✎✎ Me ei toeta ühtegi voogu, mis sisaldab kodeeringut GMC (Global Motion
Compensation) või Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
✎✎ Toetatakse ainult H.264 / AVC profiili taset 4.1 või madalamat.
✎✎ Faili suuruspiirang sõltub kodeerimiskeskkonnast.
✎✎ Mõnede kooderite poolt loodud videofailide taasesitamine ei pruugi
õnnestuda.
✎✎ Siinkohal määratlemata formaatides videofailide taasesitamine ei pruugi
õnnestuda.
✎✎ Suurt kiirust mittetoetavale USB-seadmele salvestatud videofailide
taasesitamine ei pruugi õigesti toimida.
✎✎ Teler toetab DTS-audiokodekit USB videofaili esituse ajal.
DLNA tähendab standardit Digital Living Network Alliance, mis võimaldab teil
nautida arvutisse või serverisse salvestatud video-, muusika- ja fotofaile koduvõrgu
kaudu oma teleris.
❐❐DLNA-sertifitseeritud nutitelefoni ühendamine
Teler ja nutitelefon peavad olema samas võrgus.
1
2
3
4
5
6
7
Veenduge, et nutitelefonis on Wi-Fi lubatud.
Installige ja käivitage rakendus nutitelefonis sisu jagamiseks.
Valige käsk „Jaga minu mobiiltelefoni sisu”.
Valige esitatava sisu (video/heli/foto) tüüp.
Valige teleris esitatav video-, muusika- või fotofail.
Valige käsk Lisa esitusloendisse.
Valige seadmes, milles olevat sisu soovite esitada, telerimudeli nimi.
(Telerimudeli nimi on seadme sildil.)
8 Nupp Esita ▶ kuvab valitud faili teleris.
❐❐Ühendamine DLNA DMR-iga (digitaalne meediumiedastaja)
Kui arvuti operatsioonisüsteem on Windows 7 või ühendatakse DLNAsertifitseeritud seade (nt mobiiltelefon) võrgu kaudu, saate esitada muusikat,
videoid või fotosid teleris ilma eraldi programmi installimata.
1 Konfigureerige teler ja arvuti samas võrgus. Konfigureerige Windows 7-ga arvuti
võrgus.
2 Paremklõpsake muusika-, video- või fotofailil, mida soovite esitada, ja kasutage
Windows 7 funktsiooni Kaugtaasesitus. Sisu esitamiseks seadmest, näiteks
mobiiltelefonist, vaadake seadme kasutusjuhendit.
3 Valige teleri hüpikaknas suvand Jah. Sisu esitatakse ainult ühes seadmes,
isegi kui ühendatud on rohkem telereid või seadmeid. Esituskiirus võib erineda
sõltuvalt võrgukiirusest.
❐❐Ühendamine DLNA DMP-ga (digitaalne meediumimängija)
Arvutiga, milles on Nero MediaHome 4 Essentials, on võimalik taasesitada
muusika-, video- ja fotofaile teleris, linkides neid koduvõrgu kaudu.
1 Konfigureerige teler ja arvuti samas võrgus. Teler ja kõik seadmed tuleb
ühendada ühe pääsupunkti kaudu, et lubada DLNA ja meediumilingi teenus.
2 Installige arvutisse Nero MediaHome 4 veebisaidilt www.lg.com.
Enne installimist sulgege kõik töötavad programmid, sh tulemüür ja
viirusetõrjeprogramm.
3 Tähistage failid/kaustad, mida arvutisse installitud Nero MediaHome 4
Essentialsi kaudu jagada.
1. Käivitage arvutisse installitud Nero MediaHome 4 Essentials.
2. Valige jagatavad kaustaüksused.
3. Konfigureerige ühiskaust ja klõpsake käsul Start Server (Käivita server).
Server käivitub.
✎✎ Kui ühiskausta teleris ei kuvata, klõpsake vahekaardil Local Folder (Kohalik
kaust) ja otsige uuesti.
✎✎ Lisateavet ja tarkvaraga seotud teavet vaadake veebisaidilt www.nero.com.
❌❌Nõuded arvutile rakenduse Nero MediaHome 4 Essentials
installimiseks
• WindowsⓇ XP (SP2 või uuem hoolduspakett), Windows VistaⓇ, WindowsⓇ XP
Media Centre Edition 2005 (SP2 või uuem hoolduspakett), Windows ServerⓇ
2003 (SP1 või uuem hoolduspakett)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Professional, Enterprise või Ultimate (32- ja
64-bitine)
• Windows VistaⓇ 64-bitine versioon (rakendus töötab 32-bitises režiimis)
• WindowsⓇ 7 64-bitine versioon (rakendus töötab 32-bitises režiimis)
• Kõvakettaruum: rohkem kui 200 MB
• Protsessor: 1,2 GHz IntelⓇ PentiumⓇ III või AMD Sempron™ 2200+
• Mälu: üle 256 MB RAM
• Graafikakaart: üle 32 MB, peab toetama vähemalt eraldusvõimet 800 x 600
pikslit ja vähemalt 16-bitist värviseadistust
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 või uuem
• DirectXⓇ 9.0c parandus 30 (august 2006) või uuem
• Võrgukeskkond: 100 MB Ethernet, traadita LAN WLAN (IEEE 802.11g) või uuem
❌❌DLNA tõrke korral
✎✎ Kui DLNA-funktsioon ei tööta korralikult, kontrollige oma võrguseadeid.
✎✎ Kui soovite vaadata DLNA vahendusel 1080p pilte, on teil vaja 5 GHz
juurdepääsupunkti. Kui kasutate 2,4 GHz juurdepääsupunkti, võib esineda
pildi murdumist või muid probleeme.
✎✎ DLNA ei pruugi juhtmevabas võrgus korralikult töötada. Soovitatav on luua
juhtmega võrguühendus.
✎✎ Video esitamisel DLNA-režiimis ei toetata audiot ega sisemisi subtiitreid.
✎✎ Kui DLNA-režiimis ühendatakse ühe serveriga rohkem kui üks teler, ei pruugita
sisu olenevalt serveri jõudlusest esitada.
✎✎ Olenevalt DLNA-seadmest ei pruugita subtiitreid toetada.
✎✎ DLNA-funktsioon ei pruugi olenevalt võrgukeskkonnast õigesti töötada.
✎✎ DLNA-funktsiooni ei saa kasutada mõne juurdepääsupunktiga, mis ei toeta
multiedastust. Lisateavet vaadake juurdepääsupunkti kasutusjuhendist või
pöörduge tootja poole.
✎✎ Toetatud failitüübid võivad erineda olenevalt DLNA-serveri keskkonnast isegi
teleri toetatud failitüüpide puhul.
✎✎ Liiga palju alamkaustu ja faile ühes kaustas võib põhjustada tõrget.
✎✎ Teavet DLNA-serverist pärit faili kohta ei pruugita õigesti kuvada.
✎✎ Kui vaatate DLNA-serveris videosubtiitreid, soovitame kasutada rakendust Nero
MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Kui subtiitrifail lisatakse hiljem, lülitage ühiskaust välja ja lähtestage.
✎✎ Nero MediaHome serveris paiknevat DRM-faili ei saa esitada.
❐❐Media Linki ühendamine
Installige Plexi programm Smart TV-ga samas võrgus olevasse lauavõi sülearvutisse, et saada lihtne ja mugav juurdepääs mitmesugustele
multimeediumitele, sh laua-/sülearvutisse talletatud fotodele, videotele ja
muusikale.
1 Installige programm Plex Media Server laua-/sülearvutisse. Külastage
veebisaiti aadressil www.lg.com ja laadige alla oma laua-/sülearvutile
vastav Plexi versioon.
2 Pärast programmi installimist paremklõpsake arvutis alumises salves oleval
Plexi ikoonil. Määrake failijaotis meediumihalduris.
3 Valige teleri kuval Kodu suvand Media Link.
4 Kuvatakse ühendatud laua-/sülearvuti jaotis Media Link. Valige jaotis.
❐❐Media Linki kasutamine
HOME ➾ Media Link
MEDIA LINK
Teave võib olla ingliskeelne.
Kaustad kuvatakse nii, nagu
on seadistatud PLEX-i
meediumihalduris.
Sordi serveri alusel
Seadme valik
PLEX-i kanalid
Tagasi
Välju
❐❐PLEX-i installimise süsteeminõuded
• Miinimumnõuded
Arvuti vähemalt 1,6 GHz Intel Core Duo protsessori ja
operatsioonisüsteemiga Windows XP SP3; vähemalt 512 MB muutmälu
• Soovitused HD-sisu ümberkodeerimiseks (720p ja 1080p)
Arvuti vähemalt 2,4 GHz Intel Core Duo protsessori ja operatsioonisüsteemiga
Windows XP SP3; vähemalt 2 GB muutmälu
Toetab operatsioonisüsteeme Windows XP, Vista ja Windows 7
• Võrgunõuded
Interneti-ühendus ADSL-i/kaabli/Wi-Fi kaudu meediumi metaandmete
väljastamiseks ja uuendamiseks
Traadiga võrk: Ethernet 100 Base-T või 1000 Base-T
Traadita võrk: soovitatav on kasutada vähekoormatud võrku 802.11n, mis
toetab meediumiesitust traadita mobiilsideseadmetel
❐❐Media Linki kasutamine – hoiatus
✎✎ Macile või Windowsi arvutile installitud PLEX Media Serveri versioon
toetab versiooni 0.9.1.14 või uuemat.
✎✎ Järgmiste keelte puhul on kasutajaliidese keel inglise ja edastatavaid
andmeid ei kuvata:
tai, araabia, pärsia, heebrea, kurdi.
✎✎ Kui taasesitate video lisandmoodulit, mille meediumitüüpi teler ei toeta,
võib täiendava töötlemisaja tõttu esineda algses puhverduses viivitust.
Arvuti teisenduskiirus võib erineda olenevalt arvuti jõudlusest ja võrgu
kiirusest.
✎✎ Arvutisse salvestatud failide toetatud tüübid (filmid, telesaated, muusika)
on samad mis DLNA puhul.
✎✎ Muusikalõikude esitamisel puudub tugi lõikude liikumise esitamisele.
(Sama mis DLNA puhul.)
✎✎ Kõrglahutusega videote esitamisel Wi-Fi kaudu võib esineda viivitust või
esitusprobleeme.
✎✎ Kui pääsupunkti sätted on valed, ei pruugi teler arvutit ära tunda.
(Näiteks kui seadistate pääsupunktiseadmel multiedastuse suunamise
funktsiooni, ei suuda teler arvutit Wi-Fi-ühenduse puhul ära tunda.)
✎✎ Mõningate lisandmoodulite puhul võib teatud meediumitüüpide
esitusfunktsioon olla piiratud.
✎✎ Vastavalt teenusepakkuja poliitikale võidakse lisandmoodulit ilma ette
teatamata muuta ja see ei pruugi enam töötada.
❐❐USB-seadme ühendamine
Ühendage USB-mäluseade (väline kõvaketas, USB-mäluseade) teleri USBporti, et USB-seadmesse salvestatud sisufaile oma teleris nautida.
USB-mäluseadme eemaldamiseks valige Kiirmenüü ➙ USB-seade, mida
soovite eemaldada. Ärge eemaldage seda füüsiliselt enne, kui näete teadet, et
USB on eemaldatud. Sunniviisilisel eemaldamisel võib tekkida teleris või USBmäluseadmes tõrge.
✎✎ Kui USB-seade on juba eemaldamiseks valitud, ei saa seda enam lugeda.
Eemaldage USB-mäluseade ja seejärel ühendage see uuesti.
❐❐USB-mäluseadme kasutamine - hoiatus
✎✎ Kui USB-mäluseadmel on sisseehitatud automaattuvastuse programm või
see kasutab omaenda draiverit, ei pruugi see töötada.
✎✎ Mõned USB-mäluseadmed ei pruugi töötada või ei tööta need õigesti.
✎✎ Kasutage ainult Windows FAT32- või NTFS-failisüsteemiga vormindatud
USB-mäluseadmeid.
✎✎ Väliste USB-kõvaketaste puhul on soovitatav kasutada väiksema kui 5 V
nimipinge ja väiksema kui 500 mA nimivooluga seadmeid.
✎✎ USB-jaoturit ja kõvaketast on soovitav kasutada ajal, mil toide on sisse
lülitatud. (Kui toide on ebapiisav, ei pruugi USB-mäluseade olla korralikult
tuvastatav.)
✎✎ Soovitatav on kasutada 32 GB või väiksemaid USB-mälupulki ja 2 TB või
väiksemaid USB-kõvakettaid.
✎✎ Kui energiasäästufunktsiooniga USB-kõvaketas ei tööta korralikult, lülitage
toide välja ja sisse. Lisateavet vaadake USB-kõvaketta kasutusjuhendist.
✎✎ USB-mäluseadmel olevad andmed võivad kahjustuda, seega varundage
olulised failid kindlasti teistesse seadmetesse. Andmete säilimine on
kasutaja vastutus ja tootja ei vastuta andmete kadumise eest.
❐❐Premiumi❐kasutamine
HOME❐➾❐Premium
See teenus võimaldab igal ajal hõlpsasti juurde pääseda mitmesugusele sisule, nt
video, uudised ja UCC, tingimusel, et võrguühendus on loodud.
Premium sisaldab spetsiaalseid riigispetsiifilisi teenuseid, mille puhul võetakse
arvesse piirkondlikke kultuuriküsimusi ja globaalseid sündmusi.
PREMIUM
Otsing
Edastatav pilt
Sisselogimine
Premium-sisu
Kasutatava sisu
valimine
Võrgus levivad
videod
Film
Ilm
Foto
Suhtlus-võr
Uudised
Sport
Video
Kaart
Mäng
Lisa Minu rakendustesse
Minu rakendustesse
lisamine
❐❐Tasulise sisu kasutamine
Osa Premiumi sisust on tasuline. Tasu makstakse kas LG Electronicsi patenditud
arveldussüsteemi või vastava teenuseosutaja kaudu.
Enne LG arveldussüsteemi kasutamist peate tasulise sisu ostmiseks teleris või
veebilehel (www.lgappstv.com) liikmeks registreerima ja avaldama andmed maksmise
kohta.
Liikmeks saate registreerida teleri sisselogimise ekraanil või meie veebilehel. Seejärel
saate nii telerisse kui ka veebilehele ühe ID-ga sisse logida.
1 Sisselogimiseks klõpsake avalehe paremas ülanurgas oleval nupul Logi sisse.
2 Minge soovitud premium-teenuse juurde. (Mõningate Premuin-teenuste puhul on
vaja eraldi sisse logida, olles varem Premium-teenuse jaoks registreerunud.)
3 Pärast sisu hindade ja teenuseteabe ülevaatamist klõpsake nupul Osta. (Olenevalt
sisust võib kättesaadava ajavahemiku ja kordade arvu osas esineda piiranguid.)
4 Kui ostmistoiming on lõpule viidud, klõpsake ostetud sisu vaatamiseks nupul Osta.
5 Valige avakuva ülamenüüst oma ID ja kontrollige ostude ajalugu jaotisest Minu
leht ➙ Maksepäring. See on saadaval ka veebisaidi www.lgappstv.com lehelt
Minu leht ➙ Ostuajalugu.
❐❐Premiumi lähtestamine
HOME ➾ Seadistused ➙ TUGI ➙ Premiumi lähtestamine
Lähtestab premiumi-loendi, premiumi-teabe, riigi sätte ja kasutaja
sisselogimisteabe. Lähtestamine lahendab premiumi uuendamisel tekkinud vead.
✎✎ Teenusepakkujad võivad pakutavat sisu teenusekvaliteedi parandamiseks
ilma ette teatamata muuta või kustutada. Küsimuste korral, tõrkeotsinguks või
uusima teabe saamiseks vaadake asjakohase teenusepakkuja veebisaiti. LG
Electronics ei võta sisuteenuste ega seotud teabe eest juriidilist vastutust, isegi
kui teenusepakkuja on teenuse pakkumise lõpetanud.
✎✎ Premium-teenuse kvaliteeti võib mõjutada teie Interneti-ühendus. Kõikide
Interneti kiiruse või muude teenuseprobleemidega seotud küsimuste korral
võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga.
✎✎ Parima teenusekvaliteedi saamiseks soovitame teil kasutada Interneti-teenuse
pakkujat, kes võimaldab kiirust 4,0 Mbps (1,5 Mbps või kiiremat). Interneti
kiiruseprobleemide korral võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga.
✎✎ Mõned sisupakkujad võivad pakkuda alaealistele sobimatut sisu. Selle eest
peaksid vastutama vanemad.
❐❐LG Smart Worldi kasutamine
HOME ➾ LG Smart World
LG Smart World on Smart TV teenuse kaudu saadaolev telerirakenduse
teenus. Saate alla laadida ja nautida mitmesuguseid populaarseid
tasulisi/tasuta rakendusi, sh hariduslikke, meelelahutuslikke, elulisi ja
uudisteteemalisi.
Minu rakendused
Kõik
Mäng
Kuum
Meelelahutus
Top tasuline
Top tasuta
Elu
Haridus
UUS
Uudised/info
Kokku
Sisselogimine
Kui olete sisse loginud, kuvatakse teie
ID.
Kui valite ID, saate valida suvandid
Minu leht ja Logi välja.
Installitava rakenduse valimine
❐❐LG Smart Worldis registreerumine
HOME ➾ Logi sisse
Registreerumine on vajalik rakenduste allalaadimiseks ja käivitamiseks.
1 Valige suvand Registreeru ja nõustuge juriidilise märkusega.
2 Sisestage ID ja parool.
3 Sisestage parool uuesti lahtrisse Kinnitage salasõna.
4 Valige registreerumise lõpuleviimiseks OK.
✎✎ Liikmeks saate registreerida kas oma teleris või veebilehel (www.lgappstv.
com).
✎✎ Pärast liikmeks registreerimist logige teleris ja meie veebilehel sama ID-ga
sisse.
✎✎ Ühe ID-ga saate sisse logida kuni viide telerisse.
❐❐Rakenduse installimine telerisse
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
5
Sisselogimiseks klõpsake avaaknasLogi sisse nuppu.
Valige kaart LG Smart World .
Valige loendist soovitud rakendus.
Valige rakenduse üksikasjad, seejärel vajutage Installi või Osta nuppu.
Veenduge, et rakenduse installimiseks vajalikud funktsioonid või teleri tarvikud
on olemas, seejärel vajutage nuppu OK .
6 Tasuliste rakenduste puhul on maksmiseks ja omandamiseks vaja autentsuse
tõendamist.
7 Vajutage Käivita, et käivitada rakendus koheselt pärast installimise lõpetamist.
Kui te ei soovi rakendust koheselt käivitada, vajutage Sulge. Kui soovite
rakenduse hiljem käivitada, vajutage Minu rakendused, et vaadata telerisse
installitud rakenduste loendit.
✎✎ Rakendusi saate osta arvuti või teleri kaudu, kuid nende installimiseks ja
käivitamiseks peate kasutama telerit.
✎✎ Kui teie teleris pole piisavalt mäluruumi, saate laadida rakendused alla
teleri USB-rakenduste terminali kaudu ühendatud USB-mäluseadmele.
USB-le salvestatud rakendusi saate käivitada/kustutada/teisaldada
ekraanilt Minu rakendused.
✎✎ Rakendusi sisaldavat USB-mäluseadet ei saa teiste andmete jaoks
kasutada. (Ainult USB-rakenduste jaoks.)
❐❐Minu teabe haldamine
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Logige sisse.
Valige ekraani ülaosast praegu sisselogitud ID.
Valige Minu leht.
Haldamiseks vaadake jaotisi Liikme andmed, Minu ostetud rakenduste
loend ja Telerisse installitud rakenduste loend.
Minu andmed
Maksepäring
Ostetud
rakendused
Kuvab praegu sisselogitud ID kohta põhiteabe. Oma
liikmeteabe muutmiseks külastage arvutis saiti www.
lgappstv.com.
Kuvab sisselogitud ID makseajaloo.
Kuvab sisselogitud ID loendi Minu ostetud rakendused.
Ostetud rakendusi saate kustutada või uuesti installida.
HOME ➾ Internet
Saate URL-i käsitsi telerisse sisestada või külastada lemmikutesse lisatud
veebisaite.
Veebiaadressi sisestamine
Mitme veebibrauseri
avamine
Lisa käesolev lehekülg lemmikutesse.
Külastatud veebisaidi
avamine
✎✎ Internet toetab kuni Flash 10-t, kuid ei toeta platvormist sõltuvat
tehnoloogiat, näiteks ActiveX-i.
✎✎ Internet töötab ainult koos eelinstallitud lisandmooduliga.
✎✎ Internet ei pruugi esitada ühtegi teist meediumifaili vormingut kui
järgmised:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4.
✎✎ Internet sulgetakse sunniviisiliselt, kui mälu pole piisavalt.
✎✎ Internet puhul kasutatakse telerisse installitud fonte ning olenevalt esitatavast
sisust ei pruugi nende kuvamine olla tavapärane.
✎✎ Internet ei toeta failide ja fontide allalaadimist.
✎✎ Internet on loodud teleri jaoks, mistõttu võivad sellel olla teistsugused
funktsioonid kui arvutitele mõeldud brauseritel.
✎✎ Internet on telerite jaoks kohandatud veebibrauser ja ei pruugi mõningaid faile
esitada.
HOME ➾ Social Center
LG Smart TV pakub rakendust Social Center, mis võimaldab teleri vaatamise
ajal suhelda sotsiaalvõrgustikes, nagu Facebook ja Twitter.
Kasutades rakendust Social Center saate teleri vaatamise ajal suhelda
sõpradega ning vaadata sotsiaalvõrgustiku sõprade poolt postitatud
kommentaare ja pilte.
Saate redigeerida rakenduse Social
Center vahekaarti.
Social Center
Valige vahekaart Facebook / Twitter /
Tegevus / Räägi, et sotsiaalvõrgustiku
teenuste (SNS) abil suhelda.
Konto
Värskenda
1 Sisselogimiseks kasutage LG TV kontot. Kui te pole veel liitunud, peate
esmalt registreeruma.
2 Valige vahekaart Facebook, Twitter, Tegevus või Räägi. Mõned funktsioonid
on ühendatud teise sotsiaalvõrgustiku teenusega, seega võib teenuse
kasutamiseks olla vaja sotsiaalvõrgustiku kontot.
3 Nüüd saate teleri vaatamise ajal sirvida erinevat sisu ja postitada
kommentaare.
Social Center võimaldab teil kirjutada kommentaare kasutades LG Smart
TV teenuseid, mis on ühendatud Facebooki või Twitteriga ning vaadata
kommentaare veebis või mobiilseadmes.
Facebook /
Twitter
Tegevus
Räägi
Saate telerit vaadates suhelda sotsiaalvõrgustiku teenuste
kaudu, nt Facebook ja Twitter.
Kasutades Facebooki kontot saate hõlpsasti vaadata teiste
kasutajate soovitatavat LG Smart TV head sisu. Klõpsake
soovitatud programmil/saatel, et liikuda vastavasse
rakendusse 3D World, K-pop või LG app.
Saate vaadata, mida teised Twitteri kasutajad arvavad hetkel
näidatavast saatest.
✎✎ Rakenduse Social Center funktsioone muudetakse vastavalt teleri tarkvara
uuendustele.
Tasuta rakendused on saadaval koheselt pärast registreerimist, kuid tasuliste
rakenduste kasutamiseks tuleb registreerida makseviis.
Saate registreerida liikmeks ja makseviisi kas teleris või meie veebilehel (www.
lgappstv.com).
Probleem
Lahendus
Kui sisenete menüüsse,
kuvatakse alati teade
„Lähtestamine”.
• Teade „Lähtestamine” kuvatakse mikroprotsessori ja
riistvara taaskäivitamisel, võrguühenduste seadistamisel
ja ühenduse loomisel SDP-ga (seadme autentimine
ja põhiteabe allalaadimine). Selleks kulub umbes 20
sekundit ja see on normaalne protsess.
Premium-kaardil ei
kuvata mingit sisu.
• Sisu ei pruugita kuvada, kui muudate Smart TV-s riigi
seadistust. Muutke riiki jaotises HOME ➾ Seadistused ➙
VALIK ➙ Smart TV seadistamine ➙ Smart TV riik.
Probleem
Lahendus
Interneti-funktsioonide
kasutamisel sisaldavad
mõned veebisaidid tühja
ruumi.
• Teleri Internet toetab kuni Flash 10-t ja esitab ainult
järgmistes vormingutes faile:
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4.
Internet sulgub
veebisaidi külastamisel
automaatselt.
• Internet võib sunniviisiliselt sulguda, kui veebilehel oleva
teabe jaoks pole piisavalt mälumahtu.
Olen teleris juba
registreerunud. Kas ma
pean veebisaidil www.
lgappstv.com uuesti
registreeruma?
• Kui te registreerute oma TV-s, siis ei nõuta täiendavat LG
veebilehel (www.lgappstv.com) registreerumist. Pärast
TV-s registreerumist saate te logida sisse veebilehte sama
kasutajanime ja salasõnaga ning sisestada lisateabe, et
lõpetada e-posti kontrollimise protsess.
Probleem
Lahendus
Kas iga pereliige saab
kasutada ühes teleris
oma ID-d?
• Ühes teleris saab kasutada rohkem kui üht ID-d.
• Teleris registreeritud ID-sid saate vaadata jaotises HOME
➾ Seadistused ➙ VALIK ➙ Smart TV seadistamine ➙ ID
nimekiri.
• Saate vaadata iga ID-ga ostetud rakendusi. Iga ID-ga
installitud rakendusi saate vaadata aga jaotises Minu
rakendused.
Mida peaksin tegema, kui
olen oma ID unustanud?
• Kui registreerusite arvuti kaudu, kasutage veebisaidil
www.lgappstv.com olevat funktsiooni Forgot ID? (Kas
unustasite ID?).
• Kui registreerusite teleris, saab ID-sid vaadata jaotisest
HOME ➾ Seadistused ➙ VALIK ➙ Smart TV seadistamine
➙ ID nimekiri.
Probleem
Lahendus
Ostsin rakenduse
veebisaidilt www.
lgappstv.com. Kuidas
seda teleris kasutada?
• Kui soovite ostetud rakendust teleris vaadata, logige
sisse ja vaadake seda menüüst Ostetud rakendused.
Valige avalehe ülaosast ID ja vaadake rakendust jaotisest
Minu leht ➙ Ostetud rakendused.
Kas ma näen oma
ostetud rakenduste
ajalugu?
• Valige avalehe ülaosast ID ja vaadake rakendust jaotisest
Minu leht ➙ Ostetud rakendused.
• Logige sisse veebisaidile www.lgappstv.com ja valige
Minu leht ➙ Ostude ajalugu.
Probleem
Lahendus
Kustutasin tasulise
rakenduse. Kas pean
selle allalaadimiseks
uuesti ostma?
• Kui kustutate kogemata ostetud rakenduse, saate selle
alla laadida ja uuesti installida (ei pea uuesti ostma),
kuni rakendus on kasutusel. Vajutage ID-d avaekraani
ülaosas ja laadige rakendused uuesti alla osasMinu leht
➙ Omandatud rakendused. (Varasemaid rakendusi ei
pruugita uuesti alla laadida või käivitada olenevalt tarkvara
versioonist.)
Kas saan kasutada LG
Smart TV rakendust LG
Smart World nii teleris
kui ka arvutis?
• Kontrollige, kas teleri mudel toetab rakendust LG Smart
World.
• LG Smart TV rakendust LG Smart World saab käivitada
ainult LG Smart TV-l.
• Samuti võite osta rakendused veebisaidilt www.lgappstv.
com, kuid ei saa neid kasutada Windowsi ega Maci
arvutis, seetõttu olge nende ostmisel hoolikas.
Probleem
Lahendus
Kuidas teha kindlaks,
milline ID on praegu
telerisse sisse logitud?
• Valige avalehe ülaosast ID ja vaadake praegu sisselogitud
ID-d jaotisest Minu leht ➙ Minu andmed.
Installisin telerisse
rakenduse. Kus ma
installitud rakendust
näen?
• Valige HOME ➾ Minu rakendused. Kuvatakse kõik
telerisse installitud tasulised ja tasuta rakendused.
Ekraanil kuvatav
rakenduse suurus erineb
tegelikust telerisse
installitud rakenduse
suurusest.
• Ekraanil kuvatav rakenduse suurus sisaldab ka
rakenduse installimiseks vajalikku ruumi ja võib erineda
tegelikult installitud rakenduse suurusest.
Probleem
Unustasin oma teleri
salasõna. Mida peaksin
tegema?
Lahendus
• Juhul kui te esitate oma TV-s registreerudes vaid
kasutajanime ja salasõna, ei saa te oma salasõna kadumise
korral taastada. Looge uus kasutajanimi ja registreeruge
sellega.
• Kui te esitate TV-s või LG veebilehel (www.lgappstv.com)
registreerudes muud teavet kui kasutajanimi ja salasõna,
saate oma salasõna veebilehel taastada.
Probleem
Lahendus
• Tasuliste rakenduste omandamiseks peab teil olema
teleris või veebilehel (www.lgappstv.com) registreeritud
krediitkaart või peab olema krediiti. Kui te ei soovi, et
Kas pean tasuliste
teie krediitkaardi andmeid salvestatakse, tehke krediidi
rakenduste omandamiseks
salvestama andmed
ettemaks. Krediidi ettemaksu saab teha ainult meie
maksmise kohta?
veebilehel; tasuliste rakenduste omandamiseks peavad teie
krediitkaardi andmed olema salvestatud või teil peab olema
piisavalt krediiti.
Kas saan ostetud
rakenduse tagastada?
• Liikmena ei saa te hüvitamist taotleda, kui muudate
pärast ostu meelt.
• Kui esineb toote defekt või probleem toote kasutamisel
ning see defekt või probleem pole teie tegevusest
põhjustatud, saate taodelda hüvitist. Hüvitise taotlemise
aluseks on õigustatud põhjus.
Probleem
Lahendus
Registreerisin oma teleris,
kuid ma ei saa tasulisi
rakendusi omandada.
• Tasuliste rakenduste ostmiseks peab teil olema veebilehel
(www.lgappstv.com) registreeritud krediitkaart. Samuti
saate rakenduste ostmiseks veebilehel krediiti juurde
laadida. Kui teie krediitkaardi üksikasjad ei ole meie lehel
registreeritud või teil ei ole piisavalt krediiti, ei saa te
tasulisi rakendusi osta.
Kas ma peaksin kasutama
kasutajanimena ainult
e-posti aadressi?
• Uute registreerunud liikmete jaoks on kasutajanime
vorming muudetud numbrite ja tähtede kombinatsioonist
e-posti aadressiks.
• Te saate registreerudes kasutada oma kasutajanimena vaid
e-posti aadressi.
Probleem
Kas ma pean muutma
oma kasutajanime
vormingu e-posti
aadressiks?
Mis on LG konto?
Lahendus
• Uute registreerunud liikmete jaoks on kasutajanime
vorming muudetud numbrite ja tähtede kombinatsioonist
e-posti aadressiks.
• Kui te olete juba liige, saate te endiselt kasutada
oma kasutajanime või vahetada selle e-posti
aadressi vastu.
• LG konto võimaldab teil ühe identifikaatori ja parooli abil
kõikidesse LG Smart teenustesse sisse logida. Te saate
kasutada oma LG kontoga järgmisi teenuseid : LG Smart
TV, LG Cloud, LG Smart World (mõned riigid välja arvata),
LG Smart ThinQ ja LG Smart air conditioning (LG Smart
kliimaseade) jne.
• Lisateavet saab olenevalt teenusest.
❐❐3D-piltide vaatamine
3D-pildindus on tehnoloogia, milles kasutatakse vaateerinevust vasaku ja parema
silma vahel, et muuta teleripilti nii, et see tunduks reaalajas kolmedimensioonilises
ruumis.
1 3D-programmi sisselülitamiseks pange mängima 3D-pildi pealkiri.
2 Vajutage nuppu 3D, et lülituda 3D-pildile.
3 Lülitage 3D-prillid sisse ja pange need ette.
4 3D-pildi vaatamise lõpetamiseks vajutage 3D-pildi vaatamise ajal
kaugjuhtimispuldil nuppu 3D.
✎✎ Kasutatav 3D-tüüp võib olenevalt sisendsignaalist erineda.
❐❐3D-piltide detailide kohandamine
HOME ➾ Seadistused ➙ PILT ➙ 3D seaded
Saate kohandada erinevaid 3D-pildinduse aspekte.
3D-režiim
3D-heli suumimine
3D-mustri tuvastus
Sisestage sobiv 3D-sügavus.
• 3D-sügavus : reguleerige objekti ja tausta vahelist
3D-sügavust.
• 3D-vaatepunkt : reguleerige 3D-pilti kasutajale
lähemale / temast kaugemale.
Pakub optimeeritud 3D-heli.
Teisendab pildi automaatselt 3D-kuvaks,
analüüsides algkuva mustrit.
Tavapildivaade
3D-pildi parandus
3D viisard
Te saate vaadata 2D-kujutisi ilma 3D-efektita.
Vahetab 3D-video vasak-/parempoolset pilti.
Optimeerib 3D-režiimi 3D-viisardimenüüga.
❐❐3D-piltide vaatamine – hoiatused
✎✎ 3D-pilte vaadates soovitame vaatajal olla ekraanist vähemalt kaks korda nii
kaugel kui on ekraani diagonaal.
✎✎ Kui selle teleri poolt mittetoetatav tulevane 3D-edastusvorming saab
standardiks, võib olla vajalik lisaseadme (nt digiboksi) kasutamine.
❐❐3D-prillide kasutamine – hoiatused
✎✎ Ärge kasutage 3D-prille oma retseptiga prillide, päikeseprillide või kaitseprillide
asendamiseks. 3D-prillide vale kasutamine võib mõjuda kahjulikult teie
silmadele.
✎✎ Ärge hoiustage 3D-prille äärmuslikes tingimustes. Kokkupuutel väga kõrgete
või madalate temperatuuridega võivad prillid deformeeruda. Ärge kasutage
deformeerunud prille.
✎✎ Ärge avaldage 3D-prillidele survet ja hoidke neid löökide eest. 3D-prillide karm
käsitlemine võib neid kahjustada.
✎✎ 3D-prillide klaasid on kergelt kriimustatavad. Kasutage puhastamiseks ainult
pehmet ja puhast lappi. Must lapp võib klaasi pinda kriimustada.
✎✎ Ärge kriimustage 3D-prillide läätse pinda teravate esemetega ning ärge
puhastage prille kemikaalidega. Kui läätse pinnal on kriimustused, ei pruugi
3D-piltide vaatamine olla võimalik.
❐❐Spetsiaalse DVR USB-mäluseadme ühendamine
1 Ühendage USB HDD (40 GB või suurem) HDD IN teleri pistikupessa. DVRfunktsioon töötab vaid HDD IN pistikupesas.
2 USB HDD tuleb DVRi kasutamiseks algseadistada. Kui ühendate USB HDD,
mis ei ole algseadistatud, valige MY APPS ➾ DVR. USB-seadme lähtestamise
ekraan kuvatakse.
3 Lõpetage USB HDD algseadistamine ja määrake Viiterežiim olekusse Sees.
✎✎ USB-mäluseadme eemaldamiseks valige Kiirmenüü ➙ USB-seade ja kinnitage
teade, et USB-seade on eraldatud enne selle füüsilist lahutamist.
❐❐Viiterežiimi vahetamine või USB-mäluseadme lähtestamine
Ratas (OK) ➾ Option (Valik)
Muudab DVR-sätteid DVR-i kasutamisel.
Viiterežiim
USB-seadme
lähtestamine
Sees: aktiveerib teleri sisselülitamisel automaatselt
viiterežiimi.
Väljas: lülitab viiterežiimi välja.
Ühendatud HDD-seadet saab DVR-iga kasutada. Kõik USBseadmele talletatud andmed kustutatakse.
✎✎ HDD kasutamine on soovitatud. SSD puhul on kirjutamiste/kustutamiste arv
piiratud.
✎✎ Soovitame kasutada 40 GB või väiksema mahuga kui 2 TB USD HDD-d.
✎✎ Arvuti ei tunnista USB-seadme lähtestamist kasutamiseks.
✎✎ USB-seadme talletatud andmed võivad olla kahjustatud. Andmete säilitamise
eest vastutab kasutaja ja tootja ei ole vastutav andmete kaotsimineku eest.
✎✎ Kui USB-seadme andmesektoris esineb probleem, ei pruugi seade korralikult
töötada.
DVR võimaldab teil salvestada otse-TV USB-salvestusseadmele, samal ajal
digitaalsaadet vaadates. Te saate vaatamata jäänud programmide osi hiljem
vaadata, alustades vaatamist poolelijäänud kohast isegi siis, kui te olete
telerist pikemat aega eemal viibinud.
✎✎ Viiterežiimi saab seadistada kuni 90 minutiks. (Itaalias saab seda
seadistada 60 minutiks.)
✎✎ Kui USB-seadme andmesektoris esineb probleem, ei pruugi seade
korralikult töötada.
Vajutage nuppu Ratas(OK) DVR-i ajal.
Valib soovitud punkti ja esitab salvestise
Muudab viiterežiimi
Lähtestab USB-seadme
Lülitab sisse hetkel kestva saate
Salvestamine algab
Otse-TV
Hakkab salvestama
alates käesolevast
punktist
Salvestatud teler
Kavaloend
Ajakava
Valik
DVR-esituse
Kontrollib määratud
juhtnupp
ajakava loendit
Näitab salvestatud
Seadistab ajakava
programme
✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.
❐❐Salvestamise viivitamatult alustamine
Ratas(OK) ➾ Recording Starts (Salvestamine algab)
Salvestab saate, kui peate selle esitamise ajaks lahkuma.
✎✎ Salvestab vaid praegu vaadatava digisaate.
✎✎ Kui proovite telerit välja lülitada salvestamise ajal, ei pruugi programmi
salvestamine õnnestuda. Tegelikult tuleb enne teleri väljalülitamist
salvestamine lõpetada ja veenduda, et programm on salvestatud.
✎✎ Saateid kaitsevad erinevad autorikaitseseadused ning saate kopeerimiseks
või esitamiseks võite vajada eelnevalt saadud õiguseid. Selle seadmega
tehtud salvestisi võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil. Autorikaitsega
salvestuste müümine, edastamine või laenamine kolmandale osapoolele on
keelatud.
❌❌Salvestamise peatamine
Ratas(OK) ➾ Recording Stop (Salvestamise lõpp)
Peatab salvestamise viivitamatult.
❌❌Salvestamise lõpuaja muutmine
Ratas(OK) ➾ Peatamise valik ➙ Recording end time modify
(Salvestamise lõpuaja muutmine)
✎✎ Maksimaalne salvestusaeg on viis tundi.
❐❐Salvestamise ajakavastamine
Ratas(OK) ➾ Ajakava
Select schedule by
programme (Vali kava
programmi järgi)
Vali kava kuupäeva järgi
Valib saate vaatamiseks või salvestamiseks
saatekavast.
Valib kuupäeva, kellaaja ja saate vaatamiseks või
salvestamiseks.
✎✎ Taimeriga salvestamise minimaalne pikkus on kaks minutit.
✎✎ Kahjustatud sektor võib mõjutada mõnda või kõiki loendis Schedule List
(Ajakava) toodud elemente.
✎✎ Maksimaalselt saab ajakavas olla kuni 30 elementi.
❐❐Ajakava kinnitamine ja/või muutmine
Ratas(OK) ➾ Schedule List (Ajakava)
Kinnitab, muudab või kustutab ajakavastatud vaatamise või salvestamise.
❐❐Salvestatud teleprogrammide vaatamine
HOME ➾ Smart Share ➙ Salvestatud saadete loend
Valib USB HDD-l salvestatud salvestuse, et seda vaadata/kustutada.
Esita viimati
Varem korra esitatud salvestise puhul esitab selle viimati
peatatud kohast. peatatud kohast.
Esita algusest.
Kustuta
Esitab valitud salvestise algusest.
Kustutab valitud salvestise.
✎✎ Salvestatud saadete loendi Salvestatud saadete loend 300.
❐❐Salvestise taasesituse kontrollimine
Vajutage nuppu Ratas(OK) kaugjuhtimispuldil saate esitamise ajal.
Valib soovitud punkti ja esitab salvestise.
Pisipildiloend
Käivitab juhtnupuPisipildiloend
Klipi redigeerimine
Seadistab salvestamise
taasesituse valiku
Korda
Klipi redigeerimine /
kordamisfunktsioon
✎✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.
Valik
3D-vaade
List
❐❐MemoCasteri kasutamine
HOME ➾ MemoCaster
See funktsioon kuvab teleriekraanil kasutaja poolt loodud sisu.
Simple
Saate perekonnale sõnumeid jätta või oma ajakavas teatud
sündmuste kohta meeldetuletused seadistada.
Advanced
Saate pakutavaid malle kasutades ise sisu luua. Kasutage
seda funktsiooni kuulutuste või meeldetuletuste
koostamiseks.
❐❐MemoCaster Simple-i kasutamine
HOME ➾ MemoCaster ➙ Simple
Saate teleriekraanil kuvada teateid ja oma ajakavas teatud sündmuste kohta
meeldetuletused seadistada.
✎✎ Suvandid
Teavitamine teleri
sisselülitamisel
• Sees: kuvab teate teleri sisselülitamisel.
• Väljas: kuvab teate määratud ajal. Kuupäeva ja
kellaaja konfigureerimine, Iganädalane kordus ja
Märguannete arv saab seadistada. Kui Weekly
Repeat (Kordus kord nädalas) välja arvata, peab
seadistatav aeg praegusest kellaajast hilisem olema.
❐❐MemoCaster Advanced-i kasutamine
HOME ➾ MemoCaster ➙ Advaned
Saate pakutavaid malle kasutades luua oma sisu ja seda teleriekraanil kuvada.
1 Valige soovitav mall.
Vali Tekst/LED et malli režiimi muuta.
2 Redigeerige kujutisi ja teksti.
Piirkond, kus kuvatakse pilt. Valige soovitav pilt.
✎✎ Asetage pilt USB-seadme kausta "lg_img".
Piirkond, kus kuvatakse tekst. Sisestage sõnum.
Valik
Seadistage taustavärv, fondi värvus ja suurus.
Arhiiv
Importige viimati kasutatud tekst.
Efekt
Lisage loodud sisule animatsiooni või LED-efekti.
Esituse
seaded
Seadistage kuvatava teate algusaeg, lõppaeg või
kordus kord nädalas.
✎✎ Toetatav vorming MemoCasteris
Eraldusvõime: maksimaalselt 1920 x 1080
Faili suurus: kuni 2MB
Toetatav vorming: JPG, JPEG, JPE (pole tõstutundlik)
3 Valige Lõpetatud.
Seejärel on väljaanne valmis ja teie sisu salvestatud.
4 Käivitage teie poolt loodud sisu.
Nutitelefoniga TV vaatamiseks laadige Google Play Storeist või Apple App
Store'ist alla rakendus LG Magic Remote.
• Nüüd saate meelepäraseid telesaateid nutitelefonis vaadata ja nautida.
(Ainult mõned mudelid)
• Lisage lemmikkanalid nutitelefoni.
• Saate kasutada funktsioone PREMIUM, MY APPS otse oma nutitelefonis.
• Kuna teksti sisestamise funktsiooni toetatakse, saate hõlpsasti teksti
sisestada. (Mõnele ekraanile ei saa teksti sisestada.)
• Valige puutepadi, et rakendust sarnaselt kaugjuhtimispuldi MAGIC
kursoriga juhtida.
• Valige telerist mängurakenduste juhtimiseks Game Pad (Mänguutiliit)
rakendusest LG Magic Remote.
✎✎ Toetatud funktsioonid võivad erineda vastavalt TV-le ja rakenduse LG Magic
Remote versioonile.
❐❐Traadiga/traadita USB-hiire kasutamiseks
Ühendage hiir USB-porti Kasutage hiirt kursori TV ekraanil liigutamiseks ja valige
sobiv menüü.
Hiir
Kaugjuhtimispult MAGIC
Vasak nupp
Kaugjuhtimispuldi MAGIC nupp OK
Ratasnupp
Kaugjuhtimispuldi MAGIC ratasnupp
✎✎ Hiire parem nupp ja erinupud ei tööta.
✎✎ Juhtmeta USB hiire ja klaviatuuri kasutamist võib mõjutada raadiosageduslik
keskkond ja vahemaa.
❐❐Traadiga/traadita USB-klaviatuuri kasutamiseks
Ühendage klaviatuur USB-porti. Otsingufunktsiooni ja Internetti kasutades saate
teksti klaviatuuri abil sisestada.
✎✎ Mõnel ekraanil ei saa teksti sisestada.
✎✎ Soovitatav on kasutata toodet, mille LG TV-ga ühilduvust on testitud.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 ja LG Electronics ST-800
✎✎ Sisendkeele muutmiseks vajutage klaviatuuril keelte vahetusnuppu (või
parempoolset Alt-klahvi).
❐❐Mänguterminali kasutamine
Kui mäng nõuab mänguterminali, ühendage oma mänguterminal USB-pordi
kaudu teleriga.
✎✎ Soovitame kasutada heaks kiidetud mänguterminali, mille ühilduvust LG
teleritega on testitud.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 ja
Microsoft Xbox 360 puldid (juhtmega)
HOME ➾ Settings ➙ TUGI ➙ Tarkvara uuendus
Kasutage tarkvara uuendamise funktsiooni uusima versiooni olemasolu
kontrollimiseks ja selle hankimiseks.
Saadaolevate uuenduste olemasolu saab kontrollida ka käsitsi.
Tarkvara
uuendus
Kontrolli
uuenduse
versiooni
Seadistage olekuks Sees.
Uuendatud faili tuvastamise korral laaditakse see
automaatselt alla.
Kui faili allalaadimine on lõpule viidud, kuvatakse tarkvara
uuendamise aken.
Kontrollib uusima installitud uuenduse versiooni. Kui uus
uuendus on saadaval, saab allalaadimist teostada käsitsi.
✎✎ Uusima versiooni saate hankida digisignaali või internetiühenduse kaudu.
✎✎ Kui vahetate digisignaali kaudu tarkvara allalaadimise ajal programmi,
katkestatakse allalaadimine. Allalaadimist jätkatakse, kui naasete algsele
programmile.
✎✎ Tarkvara uuendamata ei pruugi teatud funktsioonid korralikult töötada.
✎✎ [Ainult Põhjamaade mudelid]
Saate kontrollida, kas LG OTA-teenus on DTV kanali kaudu saadaval,
vajutades punast nuppu, kui näete kanaliriba all teadet Uuendus leitud!.
Järgnevalt on kirjeldatud võimalikke probleeme, nende diagnostikat ja
lahendusi. Võimalik, et tegu ei ole rikkega.
HOME ➾ Seaded ➙ TUGI ➙ Signaali testimine
Näitab teavet MUX-i, teenuse jne kohta. Kui valite suvandi Antenn ja satelliit
või Kaabel ja satelliit, kuvatakse signaalitest ainult suvandi Antenn või Kaabel
kohta.
❐❐Üldine
Probleem
Teatud kanaleid ei saa
vaadata.
Pärast teleri sisselülitamist
kulub pildi ilmumiseni veidi
aega.
Lahendus
• Muutke antenni asukohta või suunda.
• Salvestage soovitud kanalid suvandis Automaatne
häälestus või Kanali redigeerimine.
• See ei ole probleem, kuna see protsess on
mõeldud pildimüra eemaldamiseks, mis tekib teleri
sisselülitamisel.
❐❐Pildid
HOME ➾ Seaded ➙ TUGI ➙ Pildi testimine
Kontrollige, kas pildisignaali väljastamine on normaalne, alustades pildi
testimist.
Kui testpildiga probleeme pole, kontrollige välisseadmete ühendusi ja
edastussignaale.
Probleem
Lahendus
Eelmise kanali või teiste
kanalite pildid jäävad pärast
• Muutke antenni suunda või lugege kasutusjuhendist
kanalivahetust ekraanile
antenni ühendamist puudutavaid juhiseid.
või siis tekivad ekraanile
häirivad ribad.
Probleem
Lühikeseks ajaks ilmuvad
värelevad horisontaal-/
vertikaaltriibud ja
diagonaaltriibud.
Ekraanil kuvatav
digitelevisiooni pilt hangub
või ei ole kvaliteetne.
Digitelevisiooni ei saa
vaadata, ehkki kaabel on
ühendatud.
Lahendus
• Selline probleem võib tekkida tugevate
elektromagnetiliste häirete korral. Lülitage välja
muud elektroonilised seadmed, nagu mobiiltelefonid,
elektritööriistad ja muud väikesed elektriseadmed.
• See võib juhtuda, kui signaal on nõrk või vastuvõtt
pole stabiilne. Muutke antenni suunda või
kaabliühendust.
• Kui signaali tugevus või kvaliteet on menüüs
Manuaalne häälestus nõrk, pöörduge digitelevisiooni
teenusepakkuja poole.
• Pöörduge digitelevisiooni ja/või kaabelside operaatori
poole. (Sõltuvalt teie paketist ei pruugi digitelevisioon
olla vaadatav.)
Probleem
Pilti pole või see pole
selge, kui valitud on HDMIühendus.
USB-mäluseade ei tööta
teleriga.
Lahendus
• Kontrollige HDMIⓇ-kaabli tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult HDMIⓇ-kaablit. Teised kaablid võivad
põhjustada katkendlikku ja/või ebaselget pilti.
• Veenduge, et kõik kaablid on kindlalt ühendatud. Kui
ühendused ei ole kindlad, võib teleri pildis häireid
esineda.
• Veenduge, et USB-seade ja kaabel on USB 2.0 või
parema standardiga.
❐❐Heli
HOME ➾ Seaded ➙ TUGI ➙ Heli testimine
Esmalt käivitage pildi testimine, et teha kindlaks, kas helisignaali väljastamine
on normaalne.
Kui testheliga probleeme pole, kontrollige välisseadmete ühendusi ja
edastussignaale.
Probleem
Ekraan näitab pilti, aga heli
ei ole.
Analoogtelevisiooni puhul
ei ole stereoheli selge või
kostub ainult ühest kõlarist.
Lahendus
• Kontrollige teisi telekanaleid.
• Veenduge, et suvandi TV-kõlar olekuks on määratud
Sees.
• Kehva vastuvõtuga piirkonnas (nõrga või ebastabiilse
signaaliga piirkonnas) või kui Multi Audio pole
stabiilne, valige suvandi Mono olekuks Multi Audio.
• Kohandage noolenuppude abil tasakaalu.
Probleem
Teleri heli ei ole pildiga
sünkroonis või katkeb aegajalt.
Kanalite vahetamisel on
helitugevus erinev.
Lahendus
• Kui probleem puudutab ainult ühte telekanalit,
võib põhjuseks olla probleem antud jaama poolt
edastatava signaaliga. Pöörduge telejaama või
kohaliku kaabeltelevisiooni operaatori poole.
• Sõltuvalt kanalist võib helitugevuses olla erinevusi.
• Määrake suvandi Automaatne helitugevus olekuks
Sees.
Probleem
Teatud kanalitel ei ole
üldse heli või on ainult
taustamuusika (Kui see
on võõrkeelsele publikule
mõeldud programm)
HDMI-/USB-ühenduse
kasutamisel ei kostu heli.
Lahendus
• Valige menüüs Keel ➙ Audio keel endale sobiv
keel. Isegi kui muudate menüüs Multi Audio keelt,
taastatakse vaikeseaded pärast teleri väljalülitamist
või kanali vahetamist.
• Veenduge, et kasutate kiiret HDMIⓇ-kaablit.
• Kontrollige, kas USB-seade ja kaabel on USB 2.0 või
parema standardiga.
• Kasutage ainult harilikke muusikafaile (*mp3).
❐❐Probleem arvuti ühendamisega
Probleem
Ekraanile ei ilmu
pärast arvutiga
ühendamist pilti.
Lahendus
• Veenduge, et arvuti ja teler on omavahel kindlalt
ühendatud.
• Lülitage teler kaugjuhtimispulti abil välja ja seejärel uuesti
sisse.
• Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.
• Veenduge, et eraldusvõime on arvutisisendi jaoks õigesti
seadistatud.
• Teleri kasutamiseks teise arvutimonitorina kontrollige, kas
laua- või sülearvutil on kahe monitori kasutamise tugi.
• Taasühendage RGB-/HDMI-kaabel.
Pärast arvuti HDMI• Küsige videokaardi tootjafirmalt, kas videokaart toetab
kaabliga ühendamist ei
HDMI-heliväljundit. (DVI-videokaartide puhul on vaja
ole heli.
kasutada eraldi helikaablit.)
Probleem
Arvutiga ühendamisel
on pildi äärtes mustad
ribad või pilt ekraani
suhtes nihkes.
Lahendus
• Seadke eraldusvõime arvuti väljundlahutusele vastavaks.
(Kui see ei toimi, siis taaskäivitage arvuti.)
• Valige Ekraan (RGB-PC) ja kohandage suvandit Asend/
Suurus/Faas.
❐❐Probleemid filmide esitamisel funktsiooniga Minu meedia.
Probleem
Lahendus
• Kontrollige, kas USB-mäluseadmes olevat faili saab
arvutis lugeda.
• Kontrollige, kas faililaiend on teleriga ühilduv.
• Veenduge, et vastavat faili õnnestub arvuti
Kuvatakse teade „See fail
videoprogrammiga esitada. (Kontrollige, et fail ei oleks
on kehtetu.” või kuvatav
viga saanud.)
pilt ei ole korras, ehkki heli • Kontrollige, kas arvuti toetab eraldusvõimet.
on korras.
• Veenduge, et video-/audiokodekit toetatakse.
• Veenduge, et kaadrisagedus on toetatav.
Filmiloendis olevaid filme
ei saa vaadata.
Probleem
Kuvatakse teade „Audiot
ei toetata” või heli ei ole
normaalne, ehkki pilt on
korras.
Lahendus
• Veenduge, et vastavat faili õnnestub arvuti
videoprogrammiga esitada. (Kontrollige, et fail ei oleks
viga saanud.)
• Veenduge, et arvuti toetab faili helikodekit.
• Veenduge, et bitikiirust toetatakse.
• Veenduge, et diskreetimiskiirust toetatakse.
Probleem
Subtiitreid ei kuvata.
Lahendus
• Veenduge, et vastavat faili õnnestub arvuti
videoprogrammiga esitada. (Kontrollige, et fail ei oleks
viga saanud.)
• Veenduge, et videofaili nimi vastab subtiitrifaili nimele.
• Veenduge, et video- ja subtiitrifailid on samas kaustas.
• Veenduge, et subtiitrifaili vorming on toetatav.
• Veenduge, et subtiitrite keel on toetatav. (Keele
kontrollimiseks saab subtiitrifaile avada programmis
Notepad.)
✎✎ Teie teler võib erineda pildil olevast.
✎✎ Seadme garantiihoolduse kohta saate teavet teleri menüüst.
HOME ➾ Seaded ➙ TUGI ➙ Toode/Teenusinfo.
❐❐EÜ vastavuskinnitus
Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub
järg¬miste direktiividega..
Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ
Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.
Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland
❐❐Utiliseerimine (Ainult LCD-telerid, mis kasutavad elavhõbedalampi)
• Helendav lamp, mida kasutatakse selles tootes, sisaldab vähesel määral
elavhõbedat.
• Ärge viige seda toodet majapidamisjäätmete kogumiskohta.
• Selle toote peab utiliseerima vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement